GET /api/classifications/v2/classifications/ammatti_1_19870101/classificationItems?content=data&meta=max&lang=sv
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/SSSSS",
    "level": 0,
    "code": "SSSSS",
    "order": 1,
    "modifiedDate": "2009-06-04T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Yrken totalt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0",
    "level": 1,
    "code": "0",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tekniskt, vetenskapligt, juridiskt, humanistiskt och konstnärligt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/00",
    "level": 2,
    "code": "00",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tekniskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/000",
    "level": 3,
    "code": "000",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/00",
    "parentCode": "00",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arkitekter, byggnadsarkitekter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arkitekt",
          "biträdande stadsarkitekt",
          "byggnadsarkitekt",
          "byråarkitekt",
          "byråbyggnadsarkitekt",
          "generalplanearkitekt",
          "granskningsarkitekt",
          "landskapsarkitekt",
          "planläggningsarkitekt",
          "regionplanearkitekt",
          "stadsarkitekt",
          "stadsplanearkitekt",
          "överarkitekt"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/001",
    "level": 3,
    "code": "001",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/00",
    "parentCode": "00",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnadsingenjörer och -tekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0011",
    "level": 4,
    "code": "0011",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/001",
    "parentCode": "001",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnadsingenjörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsplatschef (byggnad)",
          "arbetsplatsingenjör (byggnad)",
          "baningenjör",
          "biträdande husbyggnadschef",
          "bostadsproduktionsingenjör",
          "bostadsproduktionsplanerare (byggn.ing.)",
          "brandingenjör (brandskydd)",
          "byggnadschef",
          "byggnadsingenjör",
          "byggnadsinspektör",
          "byggnadsplanerare",
          "chef för byggnadslovsärenden",
          "distriktsbyggnadschef",
          "driftsingenjör (byggnad)",
          "fabriksplanerare (byggnadsingenjör)",
          "fastighetschef",
          "forskare (byggnadsingenjör)",
          "gatubyggnadschef",
          "gatubyggnadsingenjör",
          "geoteknikingenjör",
          "hamnbyggnadschef",
          "husbyggnadsingenjör",
          "ingenjör (byggnad)",
          "jordbyggnadsingenjör",
          "kalkyleringschef (byggnad)",
          "kommuningenjör (byggnad)",
          "konstruktionsplanerare",
          "konstruktör (byggnad)",
          "lantbruksingenjör (jordbyggnad)",
          "organisationsingenjör (byggnad)",
          "planeringschef (byggnadsingenjör)",
          "ritkontorschef (byggnadsingenjör)",
          "stadsingenjör (byggnad)",
          "stadsplaneingenjör (byggn.ing.)",
          "teknisk inspektör (byggnadsingenjör)",
          "underhållschef (fastigheter)",
          "väg- och vattenbyggnadsingenjör",
          "vägingenjör",
          "övervakningsingenjör (byggnad)",
          "distriktschef (byggn.styr.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0012",
    "level": 4,
    "code": "0012",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/001",
    "parentCode": "001",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnadstekniker och -arbetsledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (byggnad)",
          "arbetschef (byggnad)",
          "arbetsledare (byggnad)",
          "arbetsledare för installationer (byggnad)",
          "banförman",
          "banmästare",
          "bantekniker",
          "biträdande vägmästare",
          "brandskyddstekniker",
          "byggmästare",
          "byggmästare-byggnadsinspektör",
          "byggnadsarbetsledare",
          "byggnadsentreprenör (byggn.tekn.)",
          "byggnadstekniker",
          "byråbyggmästare",
          "distriktsbyggmästare",
          "energirådgivare (byggnad)",
          "entreprenör (byggnadstekniker)",
          "fastighetsbyggmästare",
          "forskningsbyggmästare",
          "gatuarbetsledare",
          "gatubyggnadstekniker",
          "jordbyggmästare",
          "kommunbyggmästare",
          "kontrollbyggmästare",
          "kontrolltekniker (byggnad)",
          "lantbrukstekniker (jordbyggnad)",
          "organisationstekniker (byggnad)",
          "planeringsassistent (byggnad)",
          "stadsplanetekniker",
          "tekniker (byggnad)",
          "torkningstekniker (jordbyggnad)",
          "underhållsbyggmästare",
          "väg- och vattenbyggmästare",
          "vägbyggmästare",
          "vägmästare",
          "övervägmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/002",
    "level": 3,
    "code": "002",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/00",
    "parentCode": "00",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ingenjörer och tekniker med elkraftstekniskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0021",
    "level": 4,
    "code": "0021",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/002",
    "parentCode": "002",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ingenjörer med elkraftstekniskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "besiktningsingenjör (elkraft)",
          "chefskonstruktör (elkraft)",
          "driftschef (elkraft)",
          "driftsingenjör (elkraft)",
          "elingenjör",
          "elinspektör",
          "elverksdirektör",
          "energikonsult (elkraftverk)",
          "forskare (elkraftsteknik)",
          "ingenjör (elkraft)",
          "kalkyleringschef (elkraft)",
          "konstruktör (elkraft)",
          "kraftverksingenjör",
          "linjeingenjör (elkraft)",
          "monteringsingenjör (elkraft)",
          "planeringschef (elkraft)",
          "ritkontorschef (elkraft)",
          "service- och instruktionschef (elkraft)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0022",
    "level": 4,
    "code": "0022",
    "order": 100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/002",
    "parentCode": "002",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ingenjörer och arbetsledare med elkraftstekniskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (elkraft)",
          "arbetsledare (elkraft)",
          "distriktstekniker (elkraft)",
          "driftsmästare  (elkraft)",
          "driftstekniker (elkraft)",
          "driftverksmästare (elkraft)",
          "elarbetsledare",
          "elplanerare",
          "eltekniker",
          "instrumentmästare (elverk)",
          "kabeltekniker",
          "ledningsmästare (elkraft)",
          "linjemästare (elkraft)",
          "relätekniker (elkraft)",
          "röntgentekniker",
          "service- och instruktionstekniker (elkraft)",
          "starkströmstekniker",
          "terrängplanerare (elkraft)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/003",
    "level": 3,
    "code": "003",
    "order": 110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/00",
    "parentCode": "00",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ingenjörer och tekniker med elektroniskt och teletekniskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0031",
    "level": 4,
    "code": "0031",
    "order": 120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/003",
    "parentCode": "003",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ingenjörer med elektroniskt och teletekniskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "analog (elektr., tele)",
          "chef för telefondistrikt",
          "chefskonstruktör (elektron., tele)",
          "datoringenjör",
          "driftschef (elektron., tele)",
          "driftsingenjör (elektron., tele)",
          "elektronikingenjör",
          "elektronikplanerare",
          "forskare (elektron., tele, datateknik)",
          "ingenjör (elektron., tele)",
          "kalkyleringschef (elektron., tele)",
          "komponentingenjör (elektron., tele)",
          "konstruktör (elektron., tele)",
          "linjeingenjör (elektron., tele)",
          "linjeinspektör (elektron., tele)",
          "monteringsingenjör (elektron., tele)",
          "planeringschef (elektron., tele)",
          "produktutvecklare (elektron., tele)",
          "radaringenjör",
          "radioingenjör",
          "rf-planerare (elektron., tele)",
          "ritkontorschef (elektron., tele)",
          "service- och instruktionschef (elektron., tele)",
          "signalingenjör",
          "telefoningenjör",
          "telegrafingenjör",
          "teleingenjör",
          "utvecklingsingenjör (elektron., tele)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0032",
    "level": 4,
    "code": "0032",
    "order": 130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/003",
    "parentCode": "003",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tekniker och arbetsledare med elektroniskt och teletekniskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (elektron.,tele)",
          "arbetsledare (elektron.,tele)",
          "centralapparattekniker (elektron., tele)",
          "centraltekniker",
          "datamaskintekniker",
          "datorservicetekniker",
          "driftstekniker (elektron., tele)",
          "elektroniktekniker",
          "mynstergodskonstruktör (elektron., tele)",
          "mätartekniker",
          "nätgruppstekniker (elektron., tele)",
          "radarmätare",
          "radatekniker",
          "radiotekniker",
          "service- och instruktionstekniker (elektron., tele)",
          "servicechef (elektron., tele)",
          "signaltekniker",
          "stationschef (radio, tv)",
          "stationsförman (radio, tv)",
          "stationsman (radio, tv)",
          "studioförman (radio, tv)",
          "svagströmstekniker",
          "tekniker (elektron., tele)",
          "telefonmästare",
          "telefontekniker",
          "teletekniker",
          "videotekniker",
          "överassistent (radio, tv)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/004",
    "level": 3,
    "code": "004",
    "order": 140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/00",
    "parentCode": "00",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ingenjörer och tekniker med mekaniskt-tekniskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0041",
    "level": 4,
    "code": "0041",
    "order": 150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/004",
    "parentCode": "004",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ingenjörer med mekaniskt-tekniskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ballistiker",
          "besiktningsförman (motorford.)",
          "besiktningsingenjör (motorford.)",
          "besiktningsman (motorford.)",
          "bilbesiktningsman (ingenjör)",
          "bilingenjör",
          "biträdande besiktningsman (motorford.)",
          "chargeman",
          "chefskonstruktör (maskining.)",
          "driftschef (maskining.)",
          "driftsingenjör (maskining.)",
          "fjärrvärmechef",
          "fjärrvärmeingenjör",
          "flygingenjör",
          "inspektör (fartyg)",
          "kalkyleringschef (maskining.)",
          "kraftverkschef (värmekraftverk)",
          "länsbesiktningsman (motorford.)",
          "maskiningenjör",
          "maskinkonstruktionsingenjör",
          "monteringsinspektör (vattenverk)",
          "planeringschef (maskining.)",
          "produktionschef (maskining.)",
          "produktutvecklare (maskining.)",
          "ritkontorschef (maskining.)",
          "service- och instruktionschef (maskin)",
          "skeppsbyggnadsingenjör",
          "ställföreträdande besiktningsman (motorford.)",
          "verkstadschef",
          "verkstadsingenjör",
          "verkstadsingenjör (maskining.)",
          "verktygskonstruktör (maskining.)",
          "vvs-ingenjör",
          "vvs-planerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0042",
    "level": 4,
    "code": "0042",
    "order": 160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/004",
    "parentCode": "004",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tekniker och arbetsledare med mekaniskt-tekniskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (maskintekn.)",
          "arbetsledare (maskintekn.)",
          "arbetsorganisatör (maskintekn.)",
          "arbetsstudieman (maskintekn.)",
          "besiktningstekniker (motorford.)",
          "bilinspektör (tekniker)",
          "chef för reparationsverkstad (vvs)",
          "driftstekniker (maskintekn.)",
          "fabrikskonstruktör (maskintekn.)",
          "fjärrvärmetekniker",
          "flygplansinspektör",
          "flygplansunderhållsofficer",
          "flygsäkerhetstekniker",
          "förman för reparationsverkstad (maskintekn.)",
          "konstruktionstekniker (maskintekn.)",
          "kvalitetsövervakningstekniker (maskintekn.)",
          "maskininspektör (vvs)",
          "maskinkonstruktionstekniker",
          "maskinmästare",
          "maskinplanerare",
          "maskintekniker",
          "metodplanerare (maskintekn.)",
          "monteringstekniker (maskinmontering)",
          "planerare (maskintekn.)",
          "produktutvecklare (maskintekn.)",
          "reservdelstekniker (maskintekn.)",
          "service- och instruktionstekniker (maskintekn.)",
          "tekniker (vvs)",
          "teknisk rådgivare (maskintekn.)",
          "transmissionstekniker",
          "utvecklingstekniker (maskintekn.)",
          "vvs-mästare",
          "vvs-tekniker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/005",
    "level": 3,
    "code": "005",
    "order": 170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/00",
    "parentCode": "00",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ingenjörer och tekniker med kemisktekniskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0051",
    "level": 4,
    "code": "0051",
    "order": 180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/005",
    "parentCode": "005",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ingenjörer med kemisktekniskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsingenjör (kem.tekn.)",
          "besiktningsingenjör (kem.tekn.)",
          "bryggeriingenjör",
          "driftschef (kem.tekn.)",
          "driftsingenjör (kem.tekn.)",
          "ingenjör (kem.tekn.)",
          "katalysatoringenjör (kem.tekn.)",
          "kemiingenjör",
          "monteringsingenjör (gasdistribution)",
          "pappersingenjör",
          "planeringschef (kem.tekn.)",
          "processingenjör",
          "processplanerare (kem.tekn.)",
          "produktionschef (kem.tekn.)",
          "produktutvecklare (kem.tekn.)",
          "service- och instruktionschef (kem.tekn.)",
          "sprängämnesinspektör (kem.tekn.)",
          "utvecklingsingenjör (kem.tekn.)",
          "vattenförsörjningsingenjör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0052",
    "level": 4,
    "code": "0052",
    "order": 190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/005",
    "parentCode": "005",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tekniker och arbetsledare med kemisktekniskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (kem.tekn.)",
          "arbetsledare (kem.tekn.)",
          "arbetsstudieman (kem.tekn.)",
          "bryggmästare",
          "dagmästare (kem.tekn.)",
          "driftschef (mejerist)",
          "driftstekniker (kem.tekn.)",
          "kemist-tekniker",
          "kvalitetsövervakartekniker (kem.tekn.)",
          "kvarnarbetsledare",
          "livsmedelstekniker",
          "mejeritekniker",
          "operatör (kem.proc.)",
          "papperstekniker",
          "processtekniker (kem.tekn.)",
          "produktionsmästare (kem.tekn.)",
          "service- och instruktionstekniker (kem.tekn.)",
          "skiftmästare (kem.tekn.)",
          "tegelmästare",
          "tekniker (kem.tekn.)",
          "teknisk rådgivare (kem.tekn.)",
          "övermästare (kem.tekn.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/006",
    "level": 3,
    "code": "006",
    "order": 200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/00",
    "parentCode": "00",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0061",
    "level": 4,
    "code": "0061",
    "order": 210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/006",
    "parentCode": "006",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ingenjörer med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anrikningsingenjör",
          "chefskonstruktör (gruva)",
          "driftsingenjör (gruva)",
          "forskare (metallurgi)",
          "geolog-ingenjör",
          "gjuteriingenjör",
          "gruvingenjör",
          "hyttingenjör",
          "ingenjör (gruva)",
          "ingenjör (oljeborrning)",
          "metallurg",
          "oljeborringenjör",
          "planeringschef (gruva)",
          "service- och instruktionschef (gruva)",
          "skyddsingenjör (gruva)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0062",
    "level": 4,
    "code": "0062",
    "order": 220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/006",
    "parentCode": "006",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tekniker och arbetsledare med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (gruva)",
          "arbetsledare (gruva)",
          "bergstekniker",
          "geotekniker",
          "gjuterimästare (gruva)",
          "gruvarbetsledare",
          "gruvtekniker",
          "oljeborrtekniker",
          "service- och instruktionstekniker (gruva)",
          "tekniker (oljeborrning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/007",
    "level": 3,
    "code": "007",
    "order": 230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/00",
    "parentCode": "00",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhets- områden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0071",
    "level": 4,
    "code": "0071",
    "order": 240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/007",
    "parentCode": "007",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ingenjörer inom andra tekniska verksamhetsområden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "boktryckeriingenjör",
          "chefskonstruktör (ing., övr.tekn.omr.)",
          "driftschef (övr.tekn.omr.)",
          "driftsingenjör (övr.tekn.omr.)",
          "ingenjör (övr.tekn.omr.)",
          "instrumentingenjör",
          "instrumentplanerare",
          "konstruktör (övr.tekn.omr.)",
          "patentingenjör",
          "planeringschef (övr.tekn.omr.)",
          "produktutvecklare (ingenjör, övr.tekn.omr.)",
          "produktutvecklingsingenjör (övr.tekn.omr.)",
          "ritkontorschef (övr.tekn.omr.)",
          "service- och instruktionschef (övr.tekn.omr.)",
          "sjukhusingenjör",
          "skogsbruksingenjör",
          "textilingenjör",
          "trafikplanerare (ingenjör)",
          "underhållsingenjör (övr.tekn.omr.)",
          "utvecklingsingenjör (övr.tekn.omr.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0072",
    "level": 4,
    "code": "0072",
    "order": 250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/007",
    "parentCode": "007",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tekniker och arbetsledare inom andra tekniska verksamhetsområden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (övr.tekn.omr.)",
          "anläggningschef (övr.tekn.omr.)",
          "apparatplanerare (övr.tekn.omr.)",
          "arbetsinstruktör (övr.tekn.omr.)",
          "arbetsledare (övr.tekn.omr.)",
          "arbetsledare för fastighetsunderhåll",
          "arbetsledare vid syatelje",
          "arbetsorganisatör",
          "arbetsstudieman (övr.tekn.omr.)",
          "arbetsövervakare (övr.tekn.omr.)",
          "avdelningsmästare (övr.tekn.omr.)",
          "beklädnadsindustritekniker",
          "beklädnadstekniker",
          "beklädnadsteknolog",
          "beredningschef (övr.tekn.omr.)",
          "driftstekniker (övr.tekn.omr.)",
          "fyrtekniker",
          "färgmästare",
          "installationsmästare (gasverk)",
          "instrumenttekniker (elverk, lab.)",
          "kvalitetskontrolltekniker (övr.tekn.omr.)",
          "modellmästare (konf.ind.)",
          "mätnings- och regleringstekniker (övr.tekn.omr.)",
          "produktutvecklare (tekniker, övr.tekn.omr.)",
          "produktutvecklingstekniker (övr.tekn.omr.)",
          "service- och instruktionstekniker (övr.tekn.omr.)",
          "servicemästare (sjukhus)",
          "sjukhustekniker",
          "skogsbrukstekniker (industri)",
          "spinnmästare",
          "sågarbetsledare",
          "sågindustritekniker",
          "sågtekniker",
          "sömnadsplanerare (konf.ind.)",
          "tekniker (övr.tekn.omr.)",
          "textiltekniker",
          "trafiktekniker",
          "träindustritekniker",
          "trätekniker",
          "underhållschef (fastighet)",
          "underhållsmästare (övr.tekn.omr.)",
          "vävmästare",
          "övermästare (övr.tekn.omr.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/008",
    "level": 3,
    "code": "008",
    "order": 260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/00",
    "parentCode": "00",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lantmäteriingenjörer och -tekniker, kartläggare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0081",
    "level": 4,
    "code": "0081",
    "order": 270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/008",
    "parentCode": "008",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lantmäteriingenjörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande distriktsingenjör (lantmäteri)",
          "biträdande länslantmäteriingenjör",
          "biträdande regionplanechef",
          "biträdande stadsgeodet",
          "byråingenjör",
          "direktör för fastighetsväsendet",
          "distriktsingenjör (lantmäteri)",
          "fastighetschef (lantmäteri)",
          "fastighetsingenjör",
          "gatuersättningsingenjör",
          "generalplanechef",
          "generalplaneingenjör",
          "geodet",
          "kartverkschef",
          "kartverksingenjör",
          "lantmäteriingenjör",
          "lantmäteriråd",
          "länslantmäteriingenjör",
          "markanskaffningsingenjör",
          "markförvärvsingenjör",
          "planeringschef (lantmäteri)",
          "planeringsdirektör (lantmäteri)",
          "planeringsingenjör (lantmäteri)",
          "planläggare",
          "planläggningschef",
          "planläggningsingenjör",
          "planläggningsinspektör",
          "regionplanedirektör",
          "regionplaneingenjör",
          "regionplaneringschef",
          "sjömätningschef",
          "sjömätningsingenjör",
          "stadsgeodet",
          "stadsplanechef (lantmäteri)",
          "stadsplaneingenjör",
          "stadsplaneingenjör (lantmäteri)",
          "statsgeodet",
          "överingenjör (lantmäteri)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0082",
    "level": 4,
    "code": "0082",
    "order": 280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/008",
    "parentCode": "008",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lantmäteritekniker och -arbetsledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fastighetstekniker",
          "flygfotograf",
          "flygfotograferingstekniker",
          "fotograferingstekniker (lantmäteri)",
          "geodetisk uträknare",
          "gruvmätare",
          "inspektör (lantmäteri)",
          "lantmäteriarbetsledare",
          "lantmätningstekniker",
          "lodningschef (sjömätning)",
          "mätningsarbetsledare (lantmäteri)",
          "mätningsförman (lantmäteri)",
          "mätningstekniker",
          "planeringsassistent",
          "planläggningstekniker",
          "regionplanetekniker",
          "stereooperatör (lantmäteri)",
          "stereotekniker (lantmäteri)",
          "tekniker (lantmäteri)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0083",
    "level": 4,
    "code": "0083",
    "order": 290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/008",
    "parentCode": "008",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kartläggare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avvägare",
          "gruvkartläggare",
          "kartläggare (även gruva)",
          "kartograf",
          "karttekniker",
          "precisionsavvägare",
          "räknare (kartläggningsarbete)",
          "specialavvägare",
          "topograf"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/009",
    "level": 3,
    "code": "009",
    "order": 300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/00",
    "parentCode": "00",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 00"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0091",
    "level": 4,
    "code": "0091",
    "order": 310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/009",
    "parentCode": "009",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ritare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsritare",
          "blankettritare",
          "byggnadsritare",
          "elektronikritare",
          "elritare",
          "kartritare",
          "maskinritare",
          "optisk ritare",
          "planritare",
          "renritare",
          "ritare (arkitektbyrå)",
          "ritare (gruva)",
          "ritare (stadsplaneringsbyrå)",
          "ritare (övriga tekniska områden)",
          "ritbiträde",
          "stadsplaneritare",
          "teknisk ritare",
          "teleritare",
          "vvs-ritare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0092",
    "level": 4,
    "code": "0092",
    "order": 320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/009",
    "parentCode": "009",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Mätbiträden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kartassistent",
          "kartläggningsbiträde",
          "mätbiträde",
          "mätningsarbetare",
          "mätningsman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0099",
    "level": 4,
    "code": "0099",
    "order": 330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/009",
    "parentCode": "009",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 009"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forskningsbiträde (teknik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/01",
    "level": 2,
    "code": "01",
    "order": 340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kemiskt och fysikaliskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/010",
    "level": 3,
    "code": "010",
    "order": 350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kemister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "analytiker-kemist",
          "biokemist",
          "biträdande kemist",
          "biträdande laboratoriekemist",
          "chefskemist vid laboratorium",
          "forskare (kemi)",
          "forskare-kemist",
          "forskningsassistent (kemi)",
          "industrikemist",
          "kemist",
          "kriminalkemist",
          "laborator (kemi)",
          "laboratoriechef (kemi)",
          "laboratorieföreståndare (kemi)",
          "laboratorieingenjör (kemi)",
          "laboratoriekemist",
          "näringskemist",
          "processkemist",
          "produktutvecklare (kemi)",
          "produktutvecklingskemist",
          "sjukhuskemist",
          "torvlaborator",
          "tullkemist"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/011",
    "level": 3,
    "code": "011",
    "order": 360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fysiker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande fysiker",
          "chefsfysiker",
          "forskare (fysik)",
          "forskningsassistent (fysik)",
          "fysiker",
          "laboratoriechef (fysik)",
          "laboratoriefysiker",
          "laboratorieingenjör (fysik)",
          "sjukhusfysiker",
          "strålningsfysiker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/012",
    "level": 3,
    "code": "012",
    "order": 370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Laboranter, laboratoriobiträden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsledare (laboratorium)",
          "byggnadslaborant",
          "driftskontrollör (laboratorium)",
          "forskningsassistent (laboratorium)",
          "forskningsbiträde (laboratorium)",
          "forskningslaborant",
          "försöksassistent (laboratorium)",
          "industrilaborant",
          "laborant",
          "laboratoriebiträde",
          "laboratorieföreståndare",
          "laboratoriemästare",
          "laboratorietekniker",
          "livsmedelslaborant",
          "metallaborant",
          "preparator (laboratorium)",
          "provbehandlare (laboratorium)",
          "provtagare",
          "röntgenframkallare",
          "sjukhuslaborant",
          "spannmålslaborant"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/013",
    "level": 3,
    "code": "013",
    "order": 380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Geologer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande seismolog",
          "forskare (geologi)",
          "forskningsassistent (geologi)",
          "geofysiker",
          "geohydrolog",
          "geokemist",
          "geolog",
          "gruvgeolog",
          "seismolog",
          "statsgeokemist",
          "statsgeolog"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/014",
    "level": 3,
    "code": "014",
    "order": 390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Meteorologer, hydrologer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0141",
    "level": 4,
    "code": "0141",
    "order": 400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Meteorologer, hydrologer, astronomer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "astronom",
          "hydrolog",
          "meteorolog",
          "övermeteorolog"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0142",
    "level": 4,
    "code": "0142",
    "order": 410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Väderlekstekniker och väderleksobservatörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forskningsassistent (väderobservationer)",
          "föreståndare för meteorologisk station",
          "vädertekniker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/019",
    "level": 3,
    "code": "019",
    "order": 420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 01"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forskningsbiträde  (fysik)",
          "forskningsbiträde  (geologi)",
          "forskningsbiträde  (kemi)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/02",
    "level": 2,
    "code": "02",
    "order": 430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Biologiskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/021",
    "level": 3,
    "code": "021",
    "order": 440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Biologer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biolog",
          "botaniker",
          "farmakolog",
          "fiskeribiolog",
          "forskare (biologi)",
          "fysiolog",
          "försöksdjursbiolog",
          "genetiker",
          "hydrobiolog",
          "limnolog",
          "mikrobiolog",
          "zoolog"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/022",
    "level": 3,
    "code": "022",
    "order": 450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jordbruksrådgivare och -forskare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0221",
    "level": 4,
    "code": "0221",
    "order": 460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/022",
    "parentCode": "022",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jordbruks-, trädgårds- och fiskeriforskare och -planerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "agronom",
          "byråagronom",
          "forskare (lantbruk)",
          "forskningsassistent (lantbruk)",
          "forskningsmästare (lantbruk)",
          "föreståndare för forskningscentral (lantbrukets forskn.centr",
          "hushållslärare (provkök)",
          "jordbruksagronom",
          "jordbruksforskare",
          "kreatursagronom",
          "maskinagronom",
          "trädgårdsagronom",
          "trädgårdsarkitekt",
          "växtodlingsagronom"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0222",
    "level": 4,
    "code": "0222",
    "order": 470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/022",
    "parentCode": "022",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jordbruks-, trädgårds- och fiskerirådgivare och -upplysningsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "agrolog",
          "byråagrolog",
          "distriktsagrolog",
          "distriktskonsulent (4h)",
          "fiskerikonsulent",
          "fältarbetare (4h)",
          "hortonom (rådgivning)",
          "hushållskonsulent",
          "hushållstekniker",
          "kokontrollassistent",
          "konsulent (lantbruk)",
          "kontrollassistent",
          "kreaturskonsulent",
          "kreaturstekniker",
          "lantbrukssekreterare",
          "lantbrukstekniker",
          "maskinkonsulent (lantbruk)",
          "mekaniker (lantbr.tekn.)",
          "mjölkhushållningskonsulent",
          "pälsdjurskonsulent",
          "seminolog",
          "seminör",
          "trädgårdskonsulent",
          "täckdikningstekniker",
          "4h-instruktör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/023",
    "level": 3,
    "code": "023",
    "order": 480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skogsbruksrådgivare och -forskare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0231",
    "level": 4,
    "code": "0231",
    "order": 490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/023",
    "parentCode": "023",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skogsbruksforskare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byråforstmästare",
          "direktör för forskningsstation (skogsforskningsinst.)",
          "distriktsinspektör (skogsdistrikt)",
          "forskare (skogs-)",
          "forstmästare",
          "jaktchef",
          "revirforstmästare",
          "skogstaxerare",
          "skogsvårdsinspektör",
          "överforstmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0232",
    "level": 4,
    "code": "0232",
    "order": 500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/023",
    "parentCode": "023",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skogsbruksrådgivare och -övervakare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forsttekniker (rådgivning)",
          "jaktinspektör",
          "jaktvårdskonsulent",
          "skogsingenjör (rådgivning)",
          "skogsinstruktör",
          "skogsvårdsinstruktör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/029",
    "level": 3,
    "code": "029",
    "order": 510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 02"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forskningsbiträde (biologi)",
          "fältbiträde (skogsforskning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/03",
    "level": 2,
    "code": "03",
    "order": 520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Pedagogiskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/030",
    "level": 3,
    "code": "030",
    "order": 530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Rektorer i skolor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande rektor",
          "biträdande rektor för yrkesskola",
          "föreståndare för idrottsinstitut",
          "föreståndare för kursavdelning",
          "föreståndare för kursverksamhet",
          "föreståndare för utbildningscentral",
          "föreståndare vid grundskola",
          "prorektor",
          "rektor",
          "rektor för arbetarinstitut",
          "rektor för grundskola",
          "rektor för gymnasium",
          "rektor för handelsläroverk",
          "rektor för hemslöjdsskola",
          "rektor för hushållsläroanstalt",
          "rektor för institut",
          "rektor för konservatorium",
          "rektor för kurscentral",
          "rektor för lantbruksläroanstalt",
          "rektor för lågstadieskola",
          "rektor för medborgarinstitut",
          "rektor för musikinstitut",
          "rektor för musikskola",
          "rektor för sjuksköterskeinstitut",
          "rektor för sjuksköterskeskola",
          "rektor för specialskola",
          "rektor för yrkesskola",
          "skolföreståndare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/031",
    "level": 3,
    "code": "031",
    "order": 540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Universitets- och högskollärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0311",
    "level": 4,
    "code": "0311",
    "order": 550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Professorer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande professor (högskola, universitet)",
          "ordinarie professor",
          "professor (högskola, universitet)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0312",
    "level": 4,
    "code": "0312",
    "order": 560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lektorer, överassistenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsmästare (konstindustriella högskolan)",
          "biträdande lärare (universitet, högskola)",
          "docent",
          "lektor (universitet, högskola)",
          "lärare (universitet, högskola)",
          "överassistent (universitet, högskola)",
          "överlärare (universitet, högskola)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0313",
    "level": 4,
    "code": "0313",
    "order": 570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Assistenter, timlärare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuens (universitet, högskola)",
          "assistent (universitet, högskola)",
          "assistent i fysik (universitet, högskola)",
          "assistent i växtodling (universitet, högskola)",
          "språkstudioamanuens (universitet, högskola)",
          "timlärare (universitet, högskola)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/032",
    "level": 3,
    "code": "032",
    "order": 580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ämneslärare, lektorer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0321",
    "level": 4,
    "code": "0321",
    "order": 590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/032",
    "parentCode": "032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ämneslärare vid grundskolor och gymnasier"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "gymnastiklärare (grundskola, gymnasium)",
          "handarbetslärare (grundskola, gymnasium)",
          "hushållslärare (grundskola, gymnasium)",
          "lektor (grundskola, gymnasium)",
          "lektor i modersmålet (grundskola, gymnasium)",
          "lektor i musik (grundskola, gymnasium)",
          "lektor i textilarbete (grundskola, gymnasium)",
          "lektor vid grundskola",
          "lektor vid gymnasium",
          "lärare (grundskolans högstadium)",
          "lärare (gymnasium)",
          "lärare i matematik (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i musik (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i teknisk slöjd (grundskola, gymnasium)",
          "lärare vid grundskolans högstadium",
          "lärare vid högstadium (grundskola)",
          "modersmålslärare (finska)",
          "modersmålslärare (svenska)",
          "musiklärare (grundskola, gymnasium)",
          "slöjdlärare (grundskola, gymnasium)",
          "språklärare (grundskola, gymnasium)",
          "sånglärare (grundskola, gymnasium)",
          "teckningslärare (grundskola, gymnasium)",
          "textillärare (grundskola, gymnasium)",
          "timlärare i religion (grundskola, gymnasium)",
          "yngre lektor (grundskola, gymnasium)",
          "ämneslärare vid grundskola"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0322",
    "level": 4,
    "code": "0322",
    "order": 600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/032",
    "parentCode": "032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ämneslärare vid yrkesläroverk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "adb-lärare (yrkesläroanstalt)",
          "assistent (yrkesläroanstalt)",
          "barnavårdslärare (yrkesläroanstalt)",
          "biltekniker (yrkesläroanstalt)",
          "bokföringslärare (yrkesläroanstalt)",
          "fartygsmästare (sjöfartsläroverk)",
          "forstmästare (forstinstitut)",
          "forsttekniker (yrkesläroanstalt)",
          "gymnastiklärare (yrkesläroanstalt)",
          "handarbetslärare (yrkesläroanstalt)",
          "handelslärare (yrkesläroanstalt)",
          "hemslöjdsinstruktör (yrkesläroanstalt)",
          "hemslöjdslärare (yrkesläroanstalt)",
          "hushållslärare (yrkesläroanstalt)",
          "hälsovårdslärare (yrkesläroanstalt)",
          "lantbrukslärare (yrkesläroanstalt)",
          "lektor (läroanstalt inom turistbranschen)",
          "lektor (yrkesläroanstalt)",
          "lektor i modersmålet (yrkesläroanstalt)",
          "lektor vid teknisk läroanstalt",
          "lärarassistent (yrkesläroanstalt)",
          "lärare (barnavårdsutbildning)",
          "lärare (handelsläroverk)",
          "lärare (hemslöjdsskola)",
          "lärare (ingenjör)",
          "lärare (kreaturshushållning)",
          "lärare (lantbruk)",
          "lärare (laroanstalt inom turistbranschen)",
          "lärare (optikerutbildning)",
          "lärare (renhushållning)",
          "lärare (skogsvårdsarbete)",
          "lärare (yrkesläroanstalt)",
          "lärare för yrkeskurser (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i allmänna ämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i datorteknik (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i fysioterapi (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i lantbruksämnen",
          "lärare i metallarbeten (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i mikrodatorteknik (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i målningsarbeten (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i näringsekonomi (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i näringslära (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i samhällsämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i sjukvård (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i sömnad (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i tekniska ämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i tekniskt arbete (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i teoretiska ämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i träarbeten (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i vävning (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i yrkesämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare vid musikinstitut",
          "lärare vid musikskola",
          "lärare vid yrkesskola (yrkesläroanstalt)",
          "maskiningenjör (skogsmaskinskola)",
          "maskinlärare (yrkesläroanstalt)",
          "maskinskrivningslärare (yrkesläroanstalt)",
          "maskintekniker (forstinstitut)",
          "maskintekniker-lärare (skogsarbetsledarskola)",
          "skogsarbetslärare (yrkesläroanstalt)",
          "sågtekniker (trähushållningsinstitut)",
          "sömnadskonsulent (yrkesläroanstalt)",
          "tekniker (trähushållningsinstitut)",
          "tekniker (yrkesläroanstalt)",
          "textillärare (yrkesläroanstalt)",
          "trädgårdslärare (yrkesläroanstalt)",
          "yrkeslärare (maskin- och metallarbeten)",
          "yrkeslärare (träarbeten)",
          "yrkeslärare (yrkesläroanstalt)",
          "yrkeslärare inom beklädnadsbranschen (yrkesläroanstalt)",
          "överlärare (yrkesläroanstalt)",
          "överlärare vid teknisk läroanstalt",
          "övningsmästare (brandinstitut)",
          "övningsmästare (sjöfartsläroverk)",
          "övningsmästare (trähushållningsinstitut)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0323",
    "level": 4,
    "code": "0323",
    "order": 610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/032",
    "parentCode": "032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ämneslärare vid andra läroverk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "handarbetslärare (övriga läroanstalter)",
          "hemslöjdsinstruktör (övriga läroanstalter)",
          "lärare (övriga läroanstalter)",
          "lärare i matematik (övriga läroanstalter)",
          "lärare i vävning (övriga läroanstalter)",
          "lärare vid arbetarinstitut",
          "lärare vid medborgarinstitut",
          "språklärare (övriga läroanstalter)",
          "sömnadslärare (övriga läroanstalter)",
          "textillärare (övriga läroanstalter)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0324",
    "level": 4,
    "code": "0324",
    "order": 620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/032",
    "parentCode": "032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetslärare (yrkesundervisningsanstalter)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetslärare (yrkesläroanstalt)",
          "arbetslärare vid yrkesskola"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/033",
    "level": 3,
    "code": "033",
    "order": 630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Klasslärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "klasslärare",
          "klasslärare vid grundskola",
          "klasslärare vid lågstadium",
          "lärarassistent (grundskola)",
          "lärare (grundskolans lågstadium)",
          "vikarierande lärare (grundskolans lågstadium)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/034",
    "level": 3,
    "code": "034",
    "order": 640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Speciallärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0341",
    "level": 4,
    "code": "0341",
    "order": 650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/034",
    "parentCode": "034",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialklasslärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dövlärare",
          "föreståndare för hjälpskola",
          "lärare (specialklass)",
          "lärare för hörselskadade",
          "lärare för observationsklass",
          "lärare för specialklass",
          "lärare för specialklass (hörselskadade)",
          "lärare för specialklass (synskadade)",
          "lärare för synskadade",
          "lärare för utvecklingsstörda",
          "lärare vid hjälpskola",
          "specialklasslärare i skola för synskadade",
          "speciallärare (skolhem)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0342",
    "level": 4,
    "code": "0342",
    "order": 660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/034",
    "parentCode": "034",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Speciallärare utan klass"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lärare för barn med läs- och skrivsvårigheter",
          "lärare för barn med tal-, läs- och skrivsvårigheter",
          "lärare för barn med talsvårigheter",
          "speciallärare (klasslös)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/035",
    "level": 3,
    "code": "035",
    "order": 670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Barnträdgårdslärare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ambulerande specialbarnträdgårdslärare",
          "assistent vid förberedande klass",
          "barndaghemsföreståndare",
          "barnträdgårdsföreståndare",
          "barnträdgårdslärare",
          "barnträdgårdslärare-socialpedagog",
          "daghemsföreståndare",
          "daghemslärare (barn)",
          "föreståndare för ambulerande daghem",
          "föreståndare för specialdaghem",
          "förskollärare",
          "lekskoleföreståndare",
          "lekskolelärare",
          "lärare för förberedande klass",
          "lärare vid barnkrubba",
          "lärare vid specialbarnträdgård",
          "socialpedagog (daghemsföreståndare)",
          "socialpedagog-barnträdgårdslärare",
          "speciallärare vid daghem"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/036",
    "level": 3,
    "code": "036",
    "order": 680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utbildare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0361",
    "level": 4,
    "code": "0361",
    "order": 690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/036",
    "parentCode": "036",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utbildningschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande utbildningschef",
          "datautbildare",
          "konsult (undervisning)",
          "konsult för företagsledning",
          "undervisningschef",
          "utbildningschef",
          "utbildningsingenjör",
          "utbildningsplanerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0362",
    "level": 4,
    "code": "0362",
    "order": 700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/036",
    "parentCode": "036",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga utbildare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "driftsutbildare",
          "konsulent (utbildning)",
          "kurssekreterare",
          "studiehandledare (organisation, ämbetsverk, företag)",
          "utbildare",
          "utbildningsassistent",
          "utbildningskonsulent",
          "utbildningssekreterare",
          "utbildningstekniker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/039",
    "level": 3,
    "code": "039",
    "order": 710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 03"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0391",
    "level": 4,
    "code": "0391",
    "order": 720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/039",
    "parentCode": "039",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Talpedagoger"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "logonom",
          "logoped",
          "talpedagog",
          "talpedagog (logonom)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0392",
    "level": 4,
    "code": "0392",
    "order": 730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/039",
    "parentCode": "039",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Studiehandledare och studiesekreterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "studiehandledare",
          "studiehandledare (grundskola, gymnasium)",
          "studiehandledare (högskola, universitet)",
          "studiehandledare (yrkesläroanstalt)",
          "studiehandledare vid grundskola",
          "studierådgivare",
          "studiesekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0393",
    "level": 4,
    "code": "0393",
    "order": 740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/039",
    "parentCode": "039",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Andra lärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bilskolelärare",
          "direktör för bilskola",
          "guvernant",
          "mannekängskollärare",
          "trafiklärare",
          "vägtrafiklärare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0399",
    "level": 4,
    "code": "0399",
    "order": 750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/039",
    "parentCode": "039",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Andra pedagogiska arbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assistent för handikappade (skola)",
          "klassassistent",
          "skolassistent",
          "skolgångsbiträde",
          "timassistent",
          "undervisningsassistent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/04",
    "level": 2,
    "code": "04",
    "order": 760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Religiöst arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/041",
    "level": 3,
    "code": "041",
    "order": 770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/04",
    "parentCode": "04",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Präster m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0411",
    "level": 4,
    "code": "0411",
    "order": 780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/041",
    "parentCode": "041",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Präster (ev.luth. och ortdox kyrka)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assessor (präst)",
          "biskop",
          "domprost",
          "fältbiskop",
          "fältprost",
          "församlingslektor",
          "kaplan",
          "komminister",
          "kontraktsprost",
          "kyrkoherde",
          "militärpastor",
          "missionär",
          "pastor",
          "prost",
          "präst",
          "resepräst",
          "sjukhuslektor",
          "sjukhuspastor",
          "sjömanspräst",
          "studentpräst",
          "ungdomspräst",
          "ärkebiskop"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0412",
    "level": 4,
    "code": "0412",
    "order": 790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/041",
    "parentCode": "041",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Predikanter m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "babtistpräst",
          "buddistpräst",
          "distriktsledare (religiöst samfund)",
          "evangelist",
          "församlingsledare (annan än ev.luth. eller ortodox)",
          "imam",
          "ledare (religiöst samfund)",
          "mormonpräst",
          "officer (frälsningsarmen)",
          "officer vid frälsningsarmen",
          "predikant",
          "präst i muhammedansk församling",
          "rabbin (judisk församling)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/049",
    "level": 3,
    "code": "049",
    "order": 800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/04",
    "parentCode": "04",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Religiöst-socialt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "diakon",
          "diakonissa (församling)",
          "församlingsarbetare",
          "församlingskurator",
          "församlingssekreterare",
          "församlingssyster",
          "gatumissionsarbetsledare",
          "klubbföreståndare (församling)",
          "missionsarbetare",
          "missionssekreterare",
          "munk",
          "ordensmedlem (kloster)",
          "slumsyster",
          "socialarbetare (frälsningsarmen)",
          "ungdomsdiakon",
          "ungdomsledare (församling)",
          "ungdomssekreterare (församling)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/05",
    "level": 2,
    "code": "05",
    "order": 810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Juridiskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/051",
    "level": 3,
    "code": "051",
    "order": 820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Domstolsjurister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "advokatfiskal (domstol)",
          "assessor (domstol)",
          "borgmästare (rådstuvurätt)",
          "domare (domstol)",
          "fiskal (hovrätt)",
          "föredragande (domstol)",
          "föredragande vid hovrätt",
          "försäkringsdomare",
          "förvaltningsråd (domstol)",
          "förvaltningssekreterare (domstol)",
          "hovrättsassessor",
          "hovrättsauskultant",
          "hovrättsfiskal",
          "hovrättspresident",
          "hovrättsråd",
          "häradshövding",
          "justitieråd",
          "justitierådman",
          "justitiesekreterare (domstol)",
          "kommunalråd",
          "notarie (domstol)",
          "president (rättsväsendet)",
          "referendarieråd (domstol)",
          "skattedomare",
          "tingsdomare",
          "vattenrättsdomare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/052",
    "level": 3,
    "code": "052",
    "order": 830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Åklagare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "advokatfiskal (tullverket)",
          "biträdande länsman",
          "biträdande polismästare",
          "dispaschör",
          "första stadsfiskal",
          "justitiekansler",
          "justitieombudsman",
          "länsman",
          "officer för skyddspolisen",
          "polismästare",
          "stadsfiskal",
          "tullgränsfiskal"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/053",
    "level": 3,
    "code": "053",
    "order": 840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Advokater"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "advokat (lagfaren)",
          "advokat-vicehäradshövding",
          "jurist (advokat)",
          "vicehäradshövding-advokat"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/054",
    "level": 3,
    "code": "054",
    "order": 850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Juridiska ombudsmän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsjurist",
          "allmänt rättsbiträde",
          "bankjurist",
          "biträdande ombudsman",
          "biträdande ombudsman (juridisk)",
          "biträdande stadsjurist",
          "byggnadsjurist",
          "ersättningsjurist",
          "första stadsfogde",
          "försäkringsjurist",
          "juridisk sekreterare",
          "juridiskt biträde",
          "juridiskt biträde för polismästare",
          "juridiskt ombud",
          "jurist (bolag)",
          "jurist (bolag, bank o.dyl.)",
          "jurist (företag)",
          "jurist (försäkringsanstalt)",
          "jurist (organisation)",
          "kanslinotarie",
          "kanslisekreterare",
          "kommunalombud",
          "ledande allmänt rättsbiträde",
          "ledande rättsbiträde",
          "länsassessor",
          "länsnotarie",
          "länsrättssekreterare",
          "magistratssekreterare",
          "militärjurist",
          "notarie (offentlig förvaltning)",
          "notarius publicus",
          "ombudsman",
          "ombudsman (juridisk)",
          "rättskonsulent",
          "rättssekreterare",
          "skatterättssekreterare",
          "stadsfogde",
          "stadsjurist",
          "stadsnotarie",
          "stadsombudsman",
          "yngre länsassessor",
          "yngre rättssekreterare",
          "äldre länsassessor",
          "äldre rättssekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/059",
    "level": 3,
    "code": "059",
    "order": 860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 05"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande utmätningsman",
          "exekutionsbiträde",
          "förman för stämningsmän",
          "kontrollör för exekutionsväsendet (magistrat)",
          "rättegångsombud",
          "sakförare (ej jurist)",
          "stämningsman",
          "utmätningsman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/06",
    "level": 2,
    "code": "06",
    "order": 870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Journalistiskt arbete och masskommunikation"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/061",
    "level": 3,
    "code": "061",
    "order": 880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Journalister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0611",
    "level": 4,
    "code": "0611",
    "order": 890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/061",
    "parentCode": "061",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tidningsredaktörer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bildredaktör (press)",
          "ekonomisk redaktör (press)",
          "free-lance -redaktör (press)",
          "huvudredaktör (press)",
          "journalist",
          "musikredaktör",
          "nyhetsredaktör (press)",
          "publikationschef (press)",
          "redaktionschef (press)",
          "redaktionssekreterare (press)",
          "redaktör (press)",
          "regionalredaktör (press)",
          "regionchef (press)",
          "reporter (press)",
          "specialredaktör (press)",
          "teknisk redaktör (press)",
          "tidningsredaktör",
          "utlandskorrespondent (press)",
          "vetenskaplig redaktör (press)",
          "volontär (press)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0612",
    "level": 4,
    "code": "0612",
    "order": 900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/061",
    "parentCode": "061",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Förlagsredaktörer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bildredaktör (förlag)",
          "bokförläggare",
          "förlagsredaktör",
          "förlagstjänsteman",
          "ordboksförfattare",
          "redaktör (förlag)",
          "uppslagsverksredaktör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/062",
    "level": 3,
    "code": "062",
    "order": 910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Programredaktörer (radio, tv)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "free-lance -redaktör (radio, tv)",
          "hallåa/hallåman (radio, tv)",
          "musikredaktör (radio, tv)",
          "nyhetsredaktör (radio, tv)",
          "programledare (radio, tv)",
          "programredaktör (radio, tv)",
          "radio- och tv-programproducent",
          "radiohallåa/hallåman",
          "radioredaktör",
          "redaktör (radio, tv)",
          "regionalchef (radio, tv)",
          "regissör (radio, tv)",
          "studio-regissör (radio, tv)",
          "studioreporter (radio, tv)",
          "tv-hallåa/hallåman",
          "tv-producent",
          "tv-redaktör",
          "tv-regissör",
          "utlandskorrespondent (radio, tv)",
          "videoinspelningsledare",
          "videoinspelningsproducent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/063",
    "level": 3,
    "code": "063",
    "order": 920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Informatörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "informationschef",
          "informationsredaktör",
          "informationssekreterare",
          "informatör",
          "kultursekreterare",
          "pressattache",
          "pressekreterare",
          "pressombudsman (bank, företag o.dyl.)",
          "pressråd"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/069",
    "level": 3,
    "code": "069",
    "order": 930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 06"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "korrekturläsare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/07",
    "level": 2,
    "code": "07",
    "order": 940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Konstnärligt arbete och underhållning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/071",
    "level": 3,
    "code": "071",
    "order": 950,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Författare och kritiker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "diktare, poet",
          "dramaturg",
          "filmförfattare (scenarist)",
          "filmkritiker",
          "filmmanuskriptförfattare",
          "filmredaktör",
          "författare",
          "konstkritiker",
          "kritiker",
          "kritiker (konst, musik, film m.m.)",
          "kåsör",
          "scenarist (filmförfattare)",
          "översättare (skönlitteratur)",
          "översättare till finska (skönlitteratur)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/072",
    "level": 3,
    "code": "072",
    "order": 960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bildkonstnärer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ateljechef (konstatelje)",
          "bildkonstnär",
          "bokkonstnär (bildkonst)",
          "dekorationsmålare (bildkonst)",
          "dekormålare",
          "etsare",
          "filmtecknare",
          "fotografiker",
          "färgkonsulent",
          "grafiker",
          "grafisk konstnär",
          "grafisk ombrytare",
          "grafisk planerare",
          "illustratör",
          "karikatyrtecknare",
          "kläddesigner (teater)",
          "konservator (tavlor)",
          "konservator (tavlor, skulpturer)",
          "konstgrafiker",
          "konstnär (bildkonst)",
          "litograf",
          "modetecknare",
          "målare",
          "målare (konstnär)",
          "porslinsmålare (konstnär)",
          "scendekoratör (teater, film, tv)",
          "scenograf (teater, film, tv)",
          "seriefigurtecknare",
          "skulpturkonservator",
          "skulptör",
          "tatuerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/073",
    "level": 3,
    "code": "073",
    "order": 970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Formgivare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0731",
    "level": 4,
    "code": "0731",
    "order": 980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/073",
    "parentCode": "073",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Produktplanerere och -konstnärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arkitekt (film, tv, möbel, inrednings)",
          "beklädnadsplanerare",
          "designer",
          "dessinatör",
          "dessinatör (klädförråd vid teater)",
          "filmarkitekt",
          "glaskonstnär",
          "industriformgivare",
          "inredningsarkitekt",
          "inredningskonsult",
          "inredningsplanerare",
          "keramikkonstnär",
          "konservator (textil)",
          "kostymtecknare",
          "modekonstnär",
          "modeskapare",
          "möbelarkitekt",
          "produktplanerare (konstnär)",
          "smyckesdesigner",
          "televisionsarkitekt",
          "textilkonstnär",
          "textilplanerare",
          "utställningsarkitekt"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0732",
    "level": 4,
    "code": "0732",
    "order": 990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/073",
    "parentCode": "073",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Modelltillverkare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "formgivare (konstnärligt arbete)",
          "keramiker",
          "konstgjutare",
          "konstsmidesarbetare",
          "modellör",
          "modellör (keramik)",
          "textilritare",
          "vävare (konst)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/074",
    "level": 3,
    "code": "074",
    "order": 1000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fotografer, filmfotografer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "animationsoperatör",
          "arkivfotograf",
          "ateljefotograf",
          "dokumentfotograf",
          "filmfotograf",
          "fotoateljebiträde (studio)",
          "fotograf",
          "institutionsfotograf",
          "kameraman",
          "mikrofilmare",
          "museifotograf",
          "nyhetsfotograf",
          "pressfotograf",
          "reklamfotograf",
          "sjukhusfotograf",
          "tv-fotograf",
          "tv-kameraman",
          "videofotograf"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/075",
    "level": 3,
    "code": "075",
    "order": 1010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Scenkonstnärer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0751",
    "level": 4,
    "code": "0751",
    "order": 1020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/075",
    "parentCode": "075",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skådespelare, recitatörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dockteaterspelare",
          "konstnär (skådespelare)",
          "konstnärsprofessor (skådespelare)",
          "pantomimkonstnär",
          "recitatör",
          "scenkonstnär (skådespelare)",
          "skådespelare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0752",
    "level": 4,
    "code": "0752",
    "order": 1030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/075",
    "parentCode": "075",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Dansare, koreografer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "balettdansör",
          "balettmästare",
          "danskonstnär",
          "dansör",
          "folkdansare",
          "konstnär (dans)",
          "koreograf",
          "operadansör",
          "operakonstnär (dans)",
          "tävlingsdansare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0753",
    "level": 4,
    "code": "0753",
    "order": 1040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/075",
    "parentCode": "075",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sångare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "konsertsångare",
          "kyrkosångare",
          "körsångare",
          "operakonstnär (sång)",
          "operasångare",
          "orkestersolist (sång)",
          "schlagersångare",
          "sångare",
          "trubadur",
          "vokalist"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0754",
    "level": 4,
    "code": "0754",
    "order": 1050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/075",
    "parentCode": "075",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Andra scenkonstnärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "akrobat",
          "artist (cirkus)",
          "cirkusartist",
          "clown",
          "djurtämjare",
          "imitatör",
          "jonglör",
          "lindansare",
          "statist",
          "stuntman",
          "trapetsartist",
          "trollkonstnär"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/076",
    "level": 3,
    "code": "076",
    "order": 1060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Musiker, komponerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arrangör (musik)",
          "cellist",
          "försteviolinist",
          "kantor-organist",
          "kapellmästare",
          "kompositör",
          "konsertmästare (orkester)",
          "kyrkomusiker",
          "körledare",
          "körmästare",
          "militärmusiker",
          "musikdirigent",
          "musikelev",
          "musiker",
          "musiklärare",
          "organist",
          "orkesterledare",
          "pianist",
          "pianolärare",
          "restaurangmusiker",
          "solocellist",
          "stämledare (orkester)",
          "violinist",
          "överkapellmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/077",
    "level": 3,
    "code": "077",
    "order": 1070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Regissörer, scenmästare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0771",
    "level": 4,
    "code": "0771",
    "order": 1080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/077",
    "parentCode": "077",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Regissörer, teaterschefer, m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "filmproducent",
          "filmregissör",
          "inspicient (teater, film)",
          "regissör (scen)",
          "teaterdirektör",
          "teaterproducent",
          "teaterregissör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0772",
    "level": 4,
    "code": "0772",
    "order": 1090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/077",
    "parentCode": "077",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga konstnärliga och underhållningsyrken"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "belysningsmästare (teater)",
          "filmklippare",
          "inspicient (teater)",
          "scenmästare",
          "scripta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/079",
    "level": 3,
    "code": "079",
    "order": 1100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 07"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0791",
    "level": 4,
    "code": "0791",
    "order": 1110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/079",
    "parentCode": "079",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Galleriägare m.fl. konstförmedlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arrangör av konstförsäljningsutställning",
          "biografägare",
          "filmklubbsledare",
          "galleriinnehavare",
          "intendent (orkester)",
          "konstgalleriinnehavare",
          "konstombudsman",
          "ledare för filmverksamhet",
          "programbyråföreståndare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0799",
    "level": 4,
    "code": "0799",
    "order": 1120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/079",
    "parentCode": "079",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom undergrupp 079"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "garderobiär (teater o.dyl.)",
          "garderobiär (teater)",
          "ljudbandsinläsare",
          "maskör",
          "musiksufflör",
          "notskrivare",
          "påklädare (teater o.dyl.)",
          "rekvisitaföreståndare (teater)",
          "rekvisitatillverkare (teater)",
          "rekvisitör (teater)",
          "sufflör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/08",
    "level": 2,
    "code": "08",
    "order": 1130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbete inom bilblioteks-, arkiv- och museibranschen samt informatiker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/081",
    "level": 3,
    "code": "081",
    "order": 1140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bibliotekarier m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0811",
    "level": 4,
    "code": "0811",
    "order": 1150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/081",
    "parentCode": "081",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bibliotekarier"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuens (bibliotek)",
          "anstaltsbibliotekarie",
          "avdelningschef (universitetsbibliotek)",
          "avdelningschef vid bibliotek (universitet)",
          "avdelningsföreståndare (bibliotek)",
          "barnbibliotekarie",
          "bibliotekarie",
          "biblioteksamanuens",
          "biblioteksråd",
          "biträdande bibliotekarie",
          "bokbussbibliotekarie",
          "byråchef (universitetsbibliotek)",
          "byråchef vid bibliotek (universitet)",
          "chefbibliotekarie",
          "filialbibliotekarie",
          "föreståndare för barnavdelning (bibliotek)",
          "kommunbibliotekarie",
          "landskapsbibliotekarie",
          "musikbibliotekarie",
          "stadsbibliotekarie",
          "underbibliotekarie",
          "överbibliotekarie"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0812",
    "level": 4,
    "code": "0812",
    "order": 1160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/081",
    "parentCode": "081",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga biblioteksarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biblioteksarbetare",
          "biblioteksassistent",
          "biblioteksbiträde",
          "biblioteksfunktionär",
          "bibliotekssekreterare",
          "bokbussförare-bibliotekarie",
          "organisationsbiträde (bibliotek)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/082",
    "level": 3,
    "code": "082",
    "order": 1170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arkivarier, museianställda"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0821",
    "level": 4,
    "code": "0821",
    "order": 1180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/082",
    "parentCode": "082",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arkivarier, museiföreståndare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuens (arkiv, museum)",
          "ansvarig arkivarie (filmarkiv)",
          "arkivamanuens",
          "arkivarie",
          "arkivarie vid krigsarkiv",
          "arkivassistent",
          "arkivföreståndare",
          "arkivråd",
          "arkivsekreterare",
          "assessor (riksarkivet)",
          "byråchef (riksarkivet)",
          "direktör för landskapsmuseum",
          "forskare-konservator (arkiv)",
          "föreståndare vid stadsmuseum",
          "inspektör (riksarkivet)",
          "intendent (museum)",
          "intendent vid krigsmuseum",
          "landsarkivarie",
          "länsarkivarie",
          "museiamanuens",
          "museiassistent",
          "museidirektör",
          "museiföreståndare",
          "museiintendent",
          "riksarkivarie",
          "stadsarkivarie",
          "överinspektör (riksarkivet)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0822",
    "level": 4,
    "code": "0822",
    "order": 1190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/082",
    "parentCode": "082",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga arkivarie- och museianställda"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arkivarrangör",
          "arkivbiträde",
          "arkiverare",
          "arkivfunktionär",
          "arkivkontorist",
          "arkivmästare (riksarkivet)",
          "arkivrådgivare",
          "djurkonservator",
          "filmarkivarie",
          "forskningsassistent (museiverk)",
          "forskningsmästare (riksarkiv)",
          "konservator",
          "konservator (arkiv)",
          "museibiträde",
          "museiguide",
          "museitjänsteman",
          "skivsamlingsbiträde (rundradion)",
          "tekniskt biträde (arkiv)",
          "överkonservator (arkiv)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/083",
    "level": 3,
    "code": "083",
    "order": 1200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Informatiker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dokumentalist",
          "informatiker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/089",
    "level": 3,
    "code": "089",
    "order": 1210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 08"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/09",
    "level": 2,
    "code": "09",
    "order": 1220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrigt vetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/091",
    "level": 3,
    "code": "091",
    "order": 1230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Samhällsforskare och -planerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aktuarie",
          "arbetsstudieman (samhällsvetensk.)",
          "biträdande forskare (samhällsvetensk.)",
          "ekonometriker",
          "ekonomiplanerare",
          "ekonomisk forskare",
          "ekonomist",
          "finansieringsplanerare",
          "forskare (samhälls-)",
          "forskare (trafikskyddet)",
          "forskare vid ämbetsverk (t.ex. stadsstyr.)",
          "forskarprofessor (samhällsvetensk.)",
          "forskningsassistent (samhällsvetensk.)",
          "forskningssekreterare (samhälls-)",
          "fältforskare (trafikskyddet)",
          "företagsforskare",
          "företagskonsult",
          "försäkringsmatematiker",
          "matematiker",
          "planerare (samhälls-)",
          "planerare (trafikskyddet)",
          "planeringsassistent (samhälls-)",
          "planeringssekreterare (samhälls-)",
          "regionplaneforskare",
          "regionplanerare",
          "samhällsplanerare",
          "skolplanerare",
          "sociolog (forskningsarbete)",
          "specialforskare (samhällsvetensk.)",
          "statistiker",
          "statistikplanerare",
          "yngre forskare (samhällsvetensk.)",
          "äldre forskare (samhällsvetensk.)",
          "överaktuarie"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/092",
    "level": 3,
    "code": "092",
    "order": 1240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Forskare inom övriga humanistiska och naturvetenskapliga områden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "antropolog",
          "arkeolog",
          "etnolog",
          "filolog",
          "forskarprofessor (hum.)",
          "forskarprofessor (naturvetensk.)",
          "genealog",
          "geograf",
          "historieforskare",
          "konsthistoriker",
          "kulturantropolog",
          "kustos (zoologiskt, botaniskt museum)",
          "släktforskare",
          "teologisk forskare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/093",
    "level": 3,
    "code": "093",
    "order": 1250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Intervjuare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forskningsintervjuare",
          "intervjuare",
          "marknadsundersökningsintervjuare",
          "statistikintervjuare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/094",
    "level": 3,
    "code": "094",
    "order": 1260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Pr-arbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0941",
    "level": 4,
    "code": "0941",
    "order": 1270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/094",
    "parentCode": "094",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Pr-chefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "pr-chef",
          "pr-man",
          "samhällskontaktvårdare",
          "vårdare av miljöförhållanden"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/0942",
    "level": 4,
    "code": "0942",
    "order": 1280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/094",
    "parentCode": "094",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Andra pr-arbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kongressvärdinna",
          "kundtjänstföreståndare (fabrik)",
          "mässvärdinna",
          "pr-sekreterare",
          "pr-värdinna",
          "utställningsvärdinna"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/095",
    "level": 3,
    "code": "095",
    "order": 1290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Organisationsfunktionärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetarskyddsfullmäktig",
          "avdelningssekreterare (fackförening)",
          "distriktssekreterare (parti)",
          "fackföreningsfunktionär",
          "funktionär (organisation)",
          "förbundssekreterare (organisation)",
          "förtroendeman (heltidsanställd)",
          "grenchef (idrottsorganisation)",
          "grenledare (idrottsorganisation)",
          "lönesekreterare (fackförening)",
          "ombudsman (organisation)",
          "organisationsinstruktör",
          "organisationssekreterare",
          "socialsekreterare (organisation)",
          "upplysningsekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/096",
    "level": 3,
    "code": "096",
    "order": 1300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Översättare, tolkar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande translator",
          "edsvuren translator",
          "simultantolk",
          "tolk",
          "translator",
          "översättare till finska"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/099",
    "level": 3,
    "code": "099",
    "order": 1310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 09"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forskningsbiträde (human.)",
          "forskningsbiträde (miljövetensk.)",
          "forskningsbiträde (samhällsvetensk.)",
          "forskningsbiträde (språkvetensk.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1",
    "level": 1,
    "code": "1",
    "order": 1320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hälsovård, socialt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/10",
    "level": 2,
    "code": "10",
    "order": 1330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hälso- och sjukvård"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/101",
    "level": 3,
    "code": "101",
    "order": 1340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Läkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "administrativ överläkare (sjukhus)",
          "allmänläkare",
          "amanuens (klinisk)",
          "anestesiassistentläkare",
          "anestesiavdelningsläkare",
          "anestesiläkare",
          "anestesiöverläkare",
          "ansvarig överläkare",
          "ansvarig överläkare vid hälsocentral",
          "assistentläkare",
          "avdelningsläkare",
          "barnläkare",
          "chefläkare",
          "chefläkare vid hälsocentral",
          "cheföverläkare",
          "forskare (medicin)",
          "företagsläkare",
          "gynekolog",
          "hälsocentralsläkare",
          "kirurg",
          "laboratorieassistentläkare",
          "läkare",
          "medicinsk forskare",
          "militärläkare",
          "neurolog",
          "psykiater",
          "rättsläkare",
          "röntgenavdelningsläkare",
          "röntgenläkare",
          "röntgenöverläkare",
          "sakkunnig läkare",
          "socialläkare",
          "specialläkare",
          "specialläkare inom öppen vård",
          "vårdläkare",
          "ögonläkare",
          "överläkare",
          "överläkare på militärsjukhus",
          "överordnad läkare vid hälsocentral"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/102",
    "level": 3,
    "code": "102",
    "order": 1350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Överskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "administrativ överskötare",
          "biträdande överskötare",
          "ledande skötare (hälsocentral)",
          "ledande skötare vid hälsocentral",
          "ledande överskötare",
          "nattöverskötare (sjukhus)",
          "överskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/103",
    "level": 3,
    "code": "103",
    "order": 1360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sjukskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1031",
    "level": 4,
    "code": "1031",
    "order": 1370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/103",
    "parentCode": "103",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Avdelningsskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsskötare (sjukhus)",
          "biträdande avdelningsskötare (sjukhus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1032",
    "level": 4,
    "code": "1032",
    "order": 1380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/103",
    "parentCode": "103",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anestesispecialsjukskötare",
          "specialsjukskötare (anestesiologi)",
          "specialsjukskötare (barn)",
          "specialsjukskötare (inre medicin)",
          "specialsjukskötare (kirurgi)",
          "specialsjukskötare (operationsavdelning)",
          "specialsjukskötare (psykiatri)",
          "specialsjukskötare för barn",
          "specialsjukskötare på operationsavdelning"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1033",
    "level": 4,
    "code": "1033",
    "order": 1390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/103",
    "parentCode": "103",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sjukskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hemsjukskötare",
          "klinikskötare",
          "mottagningsskötare",
          "nattskötare (sjukskötare)",
          "sjukskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1034",
    "level": 4,
    "code": "1034",
    "order": 1400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/103",
    "parentCode": "103",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Barnmorskor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "barnmorska",
          "hälsovårdare (mödravård)",
          "specialsjukskötare (gynekologi)",
          "specialsjukskötare (mödravård, gynekologi)",
          "specialsjukskötare-barnmorska"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1035",
    "level": 4,
    "code": "1035",
    "order": 1410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/103",
    "parentCode": "103",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hälsovårdare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "företagshälsovårdare",
          "hälsosyster",
          "hälsovårdare",
          "personalhälsovårdare",
          "skolhälsovårdare",
          "specialsjukskötare (folkhälsoarbete)",
          "studenthälsovårdare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/104",
    "level": 3,
    "code": "104",
    "order": 1420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Laboratorieskötare, röntgenskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1041",
    "level": 4,
    "code": "1041",
    "order": 1430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/104",
    "parentCode": "104",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Laboratorieskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsskötare (laboratorium)",
          "laboratoriesjukskötare",
          "laboratorieskötare",
          "speciallaboratorieskötare",
          "sytologiassistent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1042",
    "level": 4,
    "code": "1042",
    "order": 1440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/104",
    "parentCode": "104",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Röntgenskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsskötare (röntgenavdelning)",
          "laboratorieavdelningsskötare",
          "röntgenavdelningsskötare",
          "röntgenskötare",
          "specialröntgenskötare",
          "specialsjukskötare (radiologi)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/105",
    "level": 3,
    "code": "105",
    "order": 1450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sinnessjukvårdare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "sinnessjukvårdare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/106",
    "level": 3,
    "code": "106",
    "order": 1460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hjälpskötare, medikalvaktmästare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1061",
    "level": 4,
    "code": "1061",
    "order": 1470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/106",
    "parentCode": "106",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hjälpskötare,"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hjälpskötare",
          "primärskötare",
          "sjukvårdsbiträde",
          "vikarierande skötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1062",
    "level": 4,
    "code": "1062",
    "order": 1480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/106",
    "parentCode": "106",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Medikalvaktmästare, sjuktransporterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ambulansförare",
          "ambulansman (brandverk)",
          "medikalvaktmästare",
          "medikalvaktmästare-ambulansförare",
          "sjuktransportchef",
          "sjuktransportmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/107",
    "level": 3,
    "code": "107",
    "order": 1490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Barnskötare (sjukhus)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anstaltsbarnskötare",
          "barnskötare (anstalt)",
          "barnskötare (sjukhus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/108",
    "level": 3,
    "code": "108",
    "order": 1500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Assisterande arbete inom sjukvård och forskning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1081",
    "level": 4,
    "code": "1081",
    "order": 1510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/108",
    "parentCode": "108",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sjukhusbiträden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsbiträde (sjukhus)",
          "sjukhemsbiträde",
          "sjukhusbiträde",
          "vårdbiträde (hälsocentral)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1082",
    "level": 4,
    "code": "1082",
    "order": 1520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/108",
    "parentCode": "108",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Avdelningsbiträden, mottagningsbiträden, m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aulavärdinna (sjukhus)",
          "avdelningsassistent (sjukhus)",
          "husmor vid hälsostation",
          "hälsocentralsbiträde",
          "mottagnings-avdelningsassistent",
          "mottagningsbiträde (läkarmottagning)",
          "mottagningsbiträde (sjukhus, hälsocentral, läkarmottagning)",
          "poliklinikvärdinna"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1083",
    "level": 4,
    "code": "1083",
    "order": 1530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/108",
    "parentCode": "108",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Instrumentvårdare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "instrumentskötare",
          "instrumentskötare (sjukhus o.dyl.)",
          "instrumentvårdsbiträde (sjukhus o.dyl.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1084",
    "level": 4,
    "code": "1084",
    "order": 1540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/108",
    "parentCode": "108",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Undersökningsbiträden (sjukhus)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hörselundersökarbiträde",
          "hörselundersökare",
          "obduktionsbiträde",
          "preparator",
          "preparatorbiträde",
          "röntgenbiträde",
          "röntgenfotograf",
          "röntgentekniskt biträde",
          "teknisk assistent (sjukhus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/109",
    "level": 3,
    "code": "109",
    "order": 1550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 10"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1091",
    "level": 4,
    "code": "1091",
    "order": 1560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/109",
    "parentCode": "109",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fotvårdare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fotterapeut",
          "pedikyrist"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1092",
    "level": 4,
    "code": "1092",
    "order": 1570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/109",
    "parentCode": "109",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kiropraktiker, naprapater, m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "homeopat",
          "kiropraktiker",
          "kopperska",
          "naprapat",
          "naturläkare",
          "zonterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/11",
    "level": 2,
    "code": "11",
    "order": 1580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Rehabilitering inom hälsovården"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/111",
    "level": 3,
    "code": "111",
    "order": 1590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fysioterapeuter m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1111",
    "level": 4,
    "code": "1111",
    "order": 1600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fysioterapeuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsskötare (fysioterapi)",
          "avdelningsskötare-fysioterapeut",
          "fysioterapeut",
          "ledande fysioterapeut",
          "motionsterapeut",
          "specialfysioterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1112",
    "level": 4,
    "code": "1112",
    "order": 1610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Konditionsskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "konditionsskötare",
          "rehabiliteringsskötare",
          "sjukgymnast"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1113",
    "level": 4,
    "code": "1113",
    "order": 1620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Massörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "idrottsmassör",
          "lymfamassör",
          "massör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/112",
    "level": 3,
    "code": "112",
    "order": 1630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Aktivitetsterapi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1121",
    "level": 4,
    "code": "1121",
    "order": 1640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/112",
    "parentCode": "112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Aktivitetsterapeuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsskötare (ergoterapeut)",
          "ergoterapeut",
          "specialergoterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1122",
    "level": 4,
    "code": "1122",
    "order": 1650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/112",
    "parentCode": "112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sysselsättningsterapeuter, arbetsinstruktörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetshandledare (vårdanstalt)",
          "arbetsterapeut",
          "handarbetsinstruktör (social)",
          "ledare för utomhusarbeten (social)",
          "sysselsättare",
          "sysselsättningsarbetsledare",
          "sysselsättningsledare (sjukhus)",
          "sysselsättningsledare (social)",
          "teknisk instruktör (social)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/113",
    "level": 3,
    "code": "113",
    "order": 1660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Talterapeuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "specialtalterapeut",
          "talterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/114",
    "level": 3,
    "code": "114",
    "order": 1670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Näringsterapeuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dietist",
          "kostexpert",
          "näringskonsulent",
          "näringsplanerare",
          "näringsterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/119",
    "level": 3,
    "code": "119",
    "order": 1680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 11"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "konstterapeut",
          "musikterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/12",
    "level": 2,
    "code": "12",
    "order": 1690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tandvård"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/121",
    "level": 3,
    "code": "121",
    "order": 1700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tandläkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande avdelningstandläkare",
          "biträdande övertandläkare",
          "hälsocentralstandläkare",
          "ledande övertandläkare",
          "militärtandläkare",
          "odontologisk forskare",
          "specialtandläkare",
          "tandkirurg",
          "tandläkare",
          "övertandläkare",
          "övertandläkare vid hälsocentral"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/122",
    "level": 3,
    "code": "122",
    "order": 1710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tandskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1221",
    "level": 4,
    "code": "1221",
    "order": 1720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialtandskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "specialtandskötare",
          "överskötare (tandskötare)",
          "övertandskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1222",
    "level": 4,
    "code": "1222",
    "order": 1730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tandskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig tandskötare",
          "avdelningsskötare (tandskötare)",
          "mottagningsassistent (tandvård)",
          "mottagningsassistent vid tandklinik",
          "skoltandskötare",
          "tandskötare",
          "tandskötarpraktikant",
          "tandvårdsbiträde"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/129",
    "level": 3,
    "code": "129",
    "order": 1740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 12"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/13",
    "level": 2,
    "code": "13",
    "order": 1750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Apteksarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/131",
    "level": 3,
    "code": "131",
    "order": 1760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Apotekare, provisorer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apotekare",
          "provisor",
          "sjukhusapotekare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/132",
    "level": 3,
    "code": "132",
    "order": 1770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Farmaceuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apoteksföreståndare (sjukhus)",
          "farmaceut",
          "föreståndare för apoteksvarucentrallager",
          "föreståndare för centralmedicinförråd",
          "föreståndare för medicinförråd",
          "industrifarmaceut",
          "sjukhusfarmaceut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/133",
    "level": 3,
    "code": "133",
    "order": 1780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Läkemedelsarbetare (apotek)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apoteksförrådsföreståndare",
          "farmanom",
          "läkemedelsarbetare (apotek)",
          "tekniskt apoteksbiträde",
          "tekniskt biträde (apotek)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/139",
    "level": 3,
    "code": "139",
    "order": 1790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 13"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/14",
    "level": 2,
    "code": "14",
    "order": 1800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Veterinärtjänst, miljö- och hälsoskyddsarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/141",
    "level": 3,
    "code": "141",
    "order": 1810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Veterinärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "distriktsveterinär",
          "hygieniker/veterinär",
          "kommunveterinär",
          "kontrollveterinär",
          "laboratorieveterinär",
          "ledande veterinär",
          "länsveterinär",
          "militärveterinär",
          "stadsveterinär",
          "veterinär",
          "veterinär vid smådjursklinik"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/142",
    "level": 3,
    "code": "142",
    "order": 1820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hälsoövervakningsarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1421",
    "level": 4,
    "code": "1421",
    "order": 1830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/142",
    "parentCode": "142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ledande hälso- och arbetarskyddsinspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig hälsoinspektör",
          "arbetarskyddschef",
          "arbetarskyddsingenjör",
          "hälsoingenjör",
          "hälsovårdsövervakningskemist",
          "ledande arbetarskyddsinspektör",
          "ledande hälsoinspektör",
          "livsmedelshygieniker",
          "överhälsoinspektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1422",
    "level": 4,
    "code": "1422",
    "order": 1840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/142",
    "parentCode": "142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hälso- och arbetarskyddsinspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alkoholinspektör",
          "arbetarinspektör",
          "arbetarskyddshälsoinspektör",
          "arbetarskyddsinspektör",
          "arbetarskyddsplanerare",
          "arbetarskyddstekniker",
          "bostadsinspektör",
          "desinfektör",
          "distriktsinspektör för arbetarskydd",
          "ergonom",
          "hälsoinspektör",
          "hälsovårdstekniker",
          "inspektör (bostäder, offentliga mötesutrymmen)",
          "köttinspektör",
          "livsmedelskontrollör",
          "länslivsmedelskontrollör",
          "mjölkinspektör (kommun)",
          "mjölkkontrollör (kommun)",
          "nykterhets- och alkoholinspektör",
          "provtagare (hälsoinsp.)",
          "yrkeshälsovårdsinspektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1423",
    "level": 4,
    "code": "1423",
    "order": 1850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/142",
    "parentCode": "142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Miljö- och naturskyddsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "landskapsvårdskontrollör",
          "miljöhygieniker",
          "miljövårdschef",
          "miljövårdsingenjör",
          "miljövårdsinspektör",
          "miljövårdsplanerare",
          "miljövårdssekreterare",
          "naturskyddsingenjör",
          "naturskyddsinspektör",
          "naturskyddskontrollör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/149",
    "level": 3,
    "code": "149",
    "order": 1860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 14"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/15",
    "level": 2,
    "code": "15",
    "order": 1870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Socialt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/151",
    "level": 3,
    "code": "151",
    "order": 1880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/15",
    "parentCode": "15",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer för sociala verk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anstaltsföreståndare (social)",
          "avdelningschef för dagvårdsavdelning",
          "avdelningssekreterare (vårdbyrå)",
          "barnavårdsdirektör",
          "barnhemsföreståndare",
          "biträdande direktör (socialanstalt)",
          "direktör för barnskyddet",
          "direktör för specialomsorgsdistrikt",
          "direktör för vårdanstalt (social)",
          "föreståndare (socialanstalt)",
          "föreståndare för a-klinik",
          "föreståndare för akutvårdsstation",
          "föreståndare för anstalt för arbetsprövning för invalider",
          "föreståndare för anstalt för utvecklingsstörda",
          "föreståndare för arbetsanstalt",
          "föreståndare för arbetsavdelning (social)",
          "föreståndare för arbetscentral",
          "föreståndare för arbetsstuga (social)",
          "föreståndare för central för skyddat arbete för invalider",
          "föreståndare för central för skyddat arbete för utvecklingss",
          "föreståndare för dagcenter",
          "föreståndare för dagcenter för invalider",
          "föreståndare för dagcenter för utvecklingsstörda",
          "föreståndare för elevhem",
          "föreståndare för elevinternat",
          "föreståndare för internat för utvecklingsstörda",
          "föreståndare för mbm-vårdhem",
          "föreståndare för omsorgshem",
          "föreståndare för rådgivningsbyrå för uppfostringsfrågor",
          "föreståndare för servicehus för åldringar",
          "föreståndare för skolhem",
          "föreståndare för skyddshem",
          "föreståndare för specialomsorgsdistrikt",
          "föreståndare för specialskola för invalider",
          "föreståndare för träningsskola för utvecklingsstörda",
          "föreståndare för ungdomscenter",
          "föreståndare för ungdomshem",
          "föreståndare för upptagningshem (social)",
          "föreståndare för vårdhem",
          "föreståndare för åldringshem",
          "kommunalhemsföreståndare",
          "ledare för skyddat arbete",
          "pedagogisk ledare (social)",
          "verksamhetsledare för barnskyddet"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/152",
    "level": 3,
    "code": "152",
    "order": 1890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/15",
    "parentCode": "15",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Socialarbetare, socialkontrollörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig socialarbetare",
          "ansvarig socialkontrollör",
          "barnatillsyningsman",
          "barnavårdsinspektör",
          "barnavårdskontrollör",
          "barnskyddsinspektör",
          "barnskyddskontrollör",
          "biträdande barnatillsyningsman",
          "daghemsinspektör",
          "dagvårdsinspektör",
          "familjedagvårdsledare",
          "familjedagvårdsövervakare",
          "familjevårdsinspektör",
          "familjevårdsledare",
          "handikappvårdare",
          "handikappvårdskontrollör",
          "handläggare av underhållsbidragsärenden",
          "hemvårdsövervakare (vårdbyrå)",
          "inspektör för alkoholist- och lösdrivarvård",
          "inspektör för anstaltsvård",
          "invalidvårdare",
          "invalidvårdskontrollör",
          "kontrollör för vården av utvecklingsstörda",
          "ledande barnskyddskontrollör",
          "ledande familjedagvårdsinstruktör",
          "ledande hemvårdare",
          "ledande socialarbetare",
          "ledande socialkontrollör",
          "ledande ungdomsvårdare",
          "ledande vårdinspektör",
          "läropliktsövervakare",
          "mb-kontrollör",
          "mb-vårdare",
          "mbl-kontrollör",
          "ombudsman för skyddat arbete",
          "pedagogisk handledare",
          "pedagogisk ledare för specialomsorgsdistrikt",
          "samhällsarbetare",
          "socialarbetare",
          "socialarbetare inom vården av rusmedelsmissbrukare",
          "socialdirektör för specialomsorgsdistrikt",
          "socialfunktionär",
          "socialinspektör",
          "socialkontrollör",
          "socialplanerare",
          "socialsekreterare",
          "socialsekreterare-barnatillsyningsman",
          "socialvårdare",
          "socialvårdsinspektör",
          "underhållsskyddsinspektör",
          "ungdomsvårdare",
          "ungdomsvårdskontrollör",
          "vårdinspektör (socialvård)",
          "vårdsekreterare (socialvård)",
          "åldringsvårdare",
          "äldre socialarbetare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/153",
    "level": 3,
    "code": "153",
    "order": 1900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/15",
    "parentCode": "15",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Socialskötare och -terapeuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anstaltskurator",
          "ansvarig socialskötare",
          "ansvarig socialterapeut",
          "skolkurator",
          "socialarbetare (sjukhus o.dyl.)",
          "socialinstruktör",
          "socialkonsulent",
          "socialskötare",
          "socialterapeut (a-klinik o.dyl.)",
          "zigenarkurator"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/154",
    "level": 3,
    "code": "154",
    "order": 1910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/15",
    "parentCode": "15",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skötare m.fl. inom den sociala sektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1541",
    "level": 4,
    "code": "1541",
    "order": 1920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/154",
    "parentCode": "154",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skötare inom de sociala verken"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig instruktör (social)",
          "ansvarig skötare (social, ej sjukskötare)",
          "avdelningsskötare (vårdanstalt)",
          "barnavårdsinstruktör",
          "barnhemsinstruktör",
          "hemtjänstinstruktör",
          "hemvårdsinstruktör",
          "hemvårdskonsulent",
          "instruktör (t.ex. barnhem)",
          "instruktör för hemvård av utvecklingsstörda",
          "instruktör för utvecklingsstörda",
          "instruktör för vården av utvecklingsstörda",
          "instruktör för åldringsvård",
          "instruktör för öppen vård",
          "instruktör för öppen vård av utvecklingsstörda",
          "invalidvårdsledare",
          "mbm-instruktör",
          "mbm-skötare",
          "nattskötare (social, ej sjukskötare)",
          "nattöverskötare (social, ej sjukskötare)",
          "närfostrare",
          "pedagog-skötare (social)",
          "skötare (social, ej sjukskötare)",
          "skötare vid dagcenter",
          "socialpedagog (barnhem o.dyl.)",
          "ungdomsvårdsinstruktör",
          "vårdare av rusmedelsmissbrukare",
          "vårdare av utvecklingsstörda",
          "vårdassistent (social)",
          "vårdhemsbiträde (social)",
          "vårdpraktikant (social)",
          "åldringsskötare",
          "öppenvårdsarbetare (åldringshem, hälsocentral o.dyl.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1542",
    "level": 4,
    "code": "1542",
    "order": 1930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/154",
    "parentCode": "154",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga arbetare inom den sociala sektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anstaltsbiträde (social)",
          "barnhemsbiträde",
          "biträdande föreståndare för bostadshus",
          "biträdande internatföreståndare",
          "dagcenterbiträde",
          "elevhemsskötare",
          "elevhemsövervakare",
          "elevinternatsföreståndare",
          "elevinternatsövervakare",
          "föreståndare för bostadshus",
          "internatarbetare (social)",
          "internatbiträde (social)",
          "internatföreståndare (elevinternat)",
          "internatföreståndare (social)",
          "internatövervakare (social)",
          "jourhavande (vårdhem o.dyl.)",
          "nattövervakare (social)",
          "skötare vid upptagningshem (social)",
          "vårdbiträde (social)",
          "vårdnadshavare vid anstalt (social)",
          "övervakare (socialanstalt)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/155",
    "level": 3,
    "code": "155",
    "order": 1940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/15",
    "parentCode": "15",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hemvårdare, hemhjälpare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1551",
    "level": 4,
    "code": "1551",
    "order": 1950,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/155",
    "parentCode": "155",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hemvårdare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hemsyster",
          "hemvårdare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1552",
    "level": 4,
    "code": "1552",
    "order": 1960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/155",
    "parentCode": "155",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hemhjälpare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hemhjälpare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/159",
    "level": 3,
    "code": "159",
    "order": 1970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/15",
    "parentCode": "15",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 15"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/16",
    "level": 2,
    "code": "16",
    "order": 1980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Barndagvård"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/161",
    "level": 3,
    "code": "161",
    "order": 1990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/16",
    "parentCode": "16",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Barnskötare (daghem)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "barnavårdspraktikant (daghem)",
          "barnkrubsskötare",
          "barnskötare (daghem)",
          "barnskötare-praktikant (daghem)",
          "barnträdgårdspraktikant",
          "daghemsskötare",
          "skötare (daghem)",
          "socialpedagog (daghem)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/162",
    "level": 3,
    "code": "162",
    "order": 2000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/16",
    "parentCode": "16",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetare inom barndagvård"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1621",
    "level": 4,
    "code": "1621",
    "order": 2010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/162",
    "parentCode": "162",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Familjedagvårdare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "familjedagvårdare",
          "kommunal familjedagvårdare",
          "privat familjedagvårdare",
          "övervakad familjedagvårdare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1622",
    "level": 4,
    "code": "1622",
    "order": 2020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/162",
    "parentCode": "162",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Barnvårdare (i hemmen)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "barndagvårdare (i barnets hem)",
          "barnskötare (privathem)",
          "barnvakt (privathem)",
          "dagvårdare för sjukt barn",
          "trefamiljsvårdare (barnskötare)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1629",
    "level": 4,
    "code": "1629",
    "order": 2030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/162",
    "parentCode": "162",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga arbetare inom barndagvård"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig lekledare",
          "ansvarig lekplansledare",
          "barnavårdsbiträde",
          "barnträdgårdsbiträde",
          "biträdande lekledare",
          "biträde vid barnkrubba",
          "daghemsbiträde",
          "dagklubbsledare",
          "deltidsbiträde (daghem)",
          "lekledare",
          "lekplansledare",
          "lekplansskötare",
          "parktant",
          "specialassistent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/169",
    "level": 3,
    "code": "169",
    "order": 2040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/16",
    "parentCode": "16",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 16"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/17",
    "level": 2,
    "code": "17",
    "order": 2050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Psykologiskt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/171",
    "level": 3,
    "code": "171",
    "order": 2060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/17",
    "parentCode": "17",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Psykologer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1711",
    "level": 4,
    "code": "1711",
    "order": 2070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/171",
    "parentCode": "171",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hälsovårds- och rehabiliteringspsykologer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "diagnostiker (psykolog)",
          "klinisk psykolog",
          "ledande psykolog",
          "neuropsykolog",
          "psykolog",
          "psykolog vid hälsocentral",
          "psykoterapeut",
          "psykoterapeut (psykolog)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1712",
    "level": 4,
    "code": "1712",
    "order": 2080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/171",
    "parentCode": "171",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbets- och yrkespsykologer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetspsykolog",
          "forskningspsykolog (arbets- och yrkespsykologi)",
          "personaladministrationspsykolog",
          "yrkesvalspsykolog",
          "yrkesvägledare (psykolog)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1713",
    "level": 4,
    "code": "1713",
    "order": 2090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/171",
    "parentCode": "171",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Socialvårds- och skolpsykologer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dagvårdspsykolog",
          "familjerådgivningspsykolog",
          "forskningspsykolog (social- och skolväsendet)",
          "fångvårdspsykolog",
          "länsskolpsykolog",
          "pedagogpsykolog",
          "psykolog för handikappvård",
          "psykolog vid familjerådgivningscentral (kyrka)",
          "psykolog vid skolhem",
          "skolpsykolog",
          "utbildare (uppfostringsrådgivningspsykolog)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/179",
    "level": 3,
    "code": "179",
    "order": 2100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/17",
    "parentCode": "17",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 17"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "familjerådgivare (t.ex. teolog)",
          "familjeterapeut (t.ex. socialarbetare)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/18",
    "level": 2,
    "code": "18",
    "order": 2110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ledning av hobby- och fritidsverksamhet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/181",
    "level": 3,
    "code": "181",
    "order": 2120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/18",
    "parentCode": "18",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ungdoms- och nykterhetsledare och -arbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1811",
    "level": 4,
    "code": "1811",
    "order": 2130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/181",
    "parentCode": "181",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ungdoms- och nykterhetsledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "direktör för nykterhetsväsendet",
          "ungdomsdirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1812",
    "level": 4,
    "code": "1812",
    "order": 2140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/181",
    "parentCode": "181",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ungdoms- och nykterhetsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "instruktör för nykterhetsväsendet",
          "instruktör för ungdomsverksamhet",
          "ledare vid ungdomsklubb",
          "nykterhetssekreterare",
          "sekreterare för ungdomsärenden",
          "ungdomsarbetsinstruktör",
          "ungdomsledare",
          "ungdomssekreterare",
          "värd för ungdomsgård"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/182",
    "level": 3,
    "code": "182",
    "order": 2150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/18",
    "parentCode": "18",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sport- och idrottsinstruktörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1821",
    "level": 4,
    "code": "1821",
    "order": 2160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/182",
    "parentCode": "182",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sport- och idrottsledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "direktör för idrottsväsendet"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1822",
    "level": 4,
    "code": "1822",
    "order": 2170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/182",
    "parentCode": "182",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sport- och idrottsinstruktörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "idrottsinstruktör (kommun)",
          "idrottsinstruktör (kommun)",
          "idrottssekreterare",
          "instruktör för idrottsväsendet"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/189",
    "level": 3,
    "code": "189",
    "order": 2180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/18",
    "parentCode": "18",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 18"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1891",
    "level": 4,
    "code": "1891",
    "order": 2190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/189",
    "parentCode": "189",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fritids- och rekreationsverksamhetsdirektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "direktör för kulturväsendet",
          "ledare för fritidsverksamhet"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1892",
    "level": 4,
    "code": "1892",
    "order": 2200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/189",
    "parentCode": "189",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fritids- och rekreationsverksamhetsinstruktörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fritidssekreterare",
          "hembygdssekreterare",
          "hobbyledare",
          "instruktör för fritidsverksamhet",
          "kulturinstruktör",
          "sysselsättningsledare (hobbyverksamhet)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/19",
    "level": 2,
    "code": "19",
    "order": 2210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrigt arbete inom hälsovård och socialt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/191",
    "level": 3,
    "code": "191",
    "order": 2220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/19",
    "parentCode": "19",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkare av hjälpmedel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1911",
    "level": 4,
    "code": "1911",
    "order": 2230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/191",
    "parentCode": "191",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Optiker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "instrumentoptiker",
          "optiker",
          "optikermästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1912",
    "level": 4,
    "code": "1912",
    "order": 2240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/191",
    "parentCode": "191",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hjälpmedeltekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hjälpmedelsmekaniker",
          "hjälpmedelstekniker",
          "ortopedmekaniker",
          "protesmekaniker",
          "tillverkare av hjälpmedel"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1913",
    "level": 4,
    "code": "1913",
    "order": 2250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/191",
    "parentCode": "191",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tandtekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "specialtandtekniker",
          "tandkeramiker",
          "tandtekniker",
          "övertandtekniker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/1919",
    "level": 4,
    "code": "1919",
    "order": 2260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/191",
    "parentCode": "191",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 191"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "tandarbetare",
          "tandlaborant",
          "tandteknikerbiträde"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/199",
    "level": 3,
    "code": "199",
    "order": 2270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/19",
    "parentCode": "19",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 19"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "handikappshjälpare",
          "tolk i teckenspråk"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2",
    "level": 1,
    "code": "2",
    "order": 2280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Administrativt arbete och kontorsarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/20",
    "level": 2,
    "code": "20",
    "order": 2290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ledning inom offentlig förvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/201",
    "level": 3,
    "code": "201",
    "order": 2300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/20",
    "parentCode": "20",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ledande tjänstemän inom statsförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2011",
    "level": 4,
    "code": "2011",
    "order": 2310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/201",
    "parentCode": "201",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom statsförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ambassadör",
          "anskaffningschef (statsförv.)",
          "apoteksråd (statsförv.)",
          "avdelningschef (ministerium, centralt ämbetsverk)",
          "avdelningsdirektör (ministerium, centralt ämbetsverk)",
          "banköverinspektör (statsförv.)",
          "biträdande avdelningschef (statsförv.)",
          "biträdande direktör (statsförv.)",
          "budgetchef (statsförv.)",
          "budgetråd (statsförv.)",
          "byråchef (statsförv.)",
          "chef för arbetskraftsdistrikt (statsförv.)",
          "chef för centralt ämbetsverk",
          "chef för gränsbevakningsväsendet",
          "chef för huvudstaben",
          "chef för ämbetsverk (statsförv.)",
          "direktör (statsförv.)",
          "direktör för vattendistrikt (statsförv.)",
          "distriktschef (statsförv.)",
          "ekonomiöverdirektör (statsförv.)",
          "finansråd (statsförv.)",
          "fiskeriråd (statsförv.)",
          "forstråd (statsförv.)",
          "fångvårdsöverinspektör (statsförv.)",
          "försäkringsöverinspektör",
          "förvaltningsdirektör (statsförv.)",
          "förvaltningsråd (statsförv.)",
          "generaldirektör (statsförv.)",
          "generalkonsul",
          "handelsråd (statsförv.)",
          "hushållsråd (statsförv.)",
          "högskoleråd (statsförv.)",
          "industriråd (statsförv.)",
          "järnvägsdistriktschef (statsförv.)",
          "kansler (högskola)",
          "kanslichef (statsförv.)",
          "kolonisationsråd (statsförv.)",
          "konkurrensombudsman (statsförv.)",
          "konsul",
          "konsultativ tjänsteman (statsförv.)",
          "lagstiftningsdirektör (statsförv.)",
          "lagstiftningsråd (statsförv.)",
          "landshövding",
          "lantbruksråd (statsförv.)",
          "legationsråd (statsförv.)",
          "legationssekreterare (statsförv.)",
          "länsråd",
          "länsskattedirektör",
          "medicinalråd (statsförv.)",
          "minister",
          "planeringschef (statsförv.)",
          "planeringsdirektör (statsförv.)",
          "polisöverinspektör",
          "postöverdirektör",
          "president",
          "produktionschef (statsförv.)",
          "produktionsdirektör (statsförv.)",
          "referendarieråd (statsförv.)",
          "regeringsråd (statsförv.)",
          "riksdagsman",
          "riksförlikningsman (statsförv.)",
          "sjöfartsråd (statsförv.)",
          "skattedirektör (statsförv.)",
          "skolråd (statsförv.)",
          "socialråd (statsförv.)",
          "statssekreterare (statsförv.)",
          "säkerhetschef (statsförv.)",
          "sändebud (statsförv.)",
          "teledistriktschef (statsförv.)",
          "tullråd (statsförv.)",
          "understatssekreterare (statsförv.)",
          "undervisningsråd (statsförv.)",
          "universitetskansler",
          "universitetsrektor",
          "utrikesråd (statsförv.)",
          "utvecklingssamarbetsråd (statsförv.)",
          "veterinärråd (statsförv.)",
          "yrkesutbildningsråd (statsförv.)",
          "ämbetsverksfullmäktig (statsförv.)",
          "överdirektör (statsförv.)",
          "överpolischef"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2012",
    "level": 4,
    "code": "2012",
    "order": 2320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/201",
    "parentCode": "201",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Beredande och föredragande högre tjänstemän inom statsförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "administrativ attache (statsförv.)",
          "administrativ utrikessekreterare (statsförv.)",
          "anstaltsinspektör (statsförv.)",
          "arbetskraftsassistent (statsförv.)",
          "assessor (statsförv.)",
          "attache",
          "attache (utrikesförv.)",
          "avdelningschef (länsstyrelse)",
          "bankinspektör (statsförv.)",
          "beskattningssekreterare (statsförv.)",
          "biltrafikinspektör (statsförv.)",
          "biträdande byråchef (statsförv.)",
          "biträdande distriktschef (statsförv.)",
          "biträdande lotsfördelningschef",
          "biträdande polisinspektör (statsförv.)",
          "biträdande sekreterare (universitet, högskola)",
          "biträdande sjöfartsinspektör (statsförv.)",
          "bostadssekreterare (statsförv.)",
          "budgetsekreterare (statsförv.)",
          "byrådirektör (statsförv.)",
          "byråförman (statsförv.)",
          "byråinspektör (statsförv.)",
          "charge d'affaires (statsförv.)",
          "chef (polisväsen)",
          "direktör för arbetskraftsbyrå",
          "distriktsinspektör (statsförv.)",
          "ekonomi- och planeringssekreterare (statsförv.)",
          "ekonomichef (t.ex. skola)",
          "ekonomiinspektör (statsförv.)",
          "ekonomisekreterare (statsförv.)",
          "finanssekreterare (statsförv.)",
          "fångkolonichef (statsförv.)",
          "fångvårdsinspektör (statsförv.)",
          "fångvårdssekreterare (statsförv.)",
          "fängelsedirektör (statsförv.)",
          "föredragande (statsförv.)",
          "föredragningssekreterare (statsförv.)",
          "företagsombudsman (statsförv.)",
          "försäkringsinspektör (statsförv.)",
          "försäkringssekreterare (statsförv.)",
          "förvaltningschef (statsförv.)",
          "förvaltningsinspektör (statsförv.)",
          "förvaltningsplanerare (statsförv.)",
          "generalsekreterare (statsförv.)",
          "handelsattache (statsförv.)",
          "handelssekreterare (statsförv.)",
          "häradsskrivare (statsförv.)",
          "industrisekreterare (statsförv.)",
          "inspektör (statsförv.)",
          "inspektör för skolväsendet (statsförv.)",
          "kansliföreståndare (statsförv.)",
          "kanslinotarie (statsförv.)",
          "konsumentombudsman (statsförv.)",
          "konsumentrådgivare (statsförv.)",
          "kontorschef (statsförv.)",
          "lagstiftningssekreterare (statsförv.)",
          "landssekreterare",
          "lantbruksundervisningsinspektör",
          "lantbruksöverinspektör",
          "lotsfördelningschef",
          "länsskatteinspektör",
          "organisationschef (statsförv.)",
          "planerare (statsförv.)",
          "planerings- och byggnadsinspektör (länsstyr.)",
          "planeringssekreterare (statsförv.)",
          "rationaliseringsman inom förvaltning (statsförv.)",
          "redovisningssekreterare (länsstyrelse)",
          "regeringssekreterare (statsförv.)",
          "regionchef  (statsförv.)",
          "räddningsinspektör (statsförv.)",
          "sekreterare för bostadsärenden (statsförv.)",
          "sekreterare för internationella ärenden (statsförv.)",
          "sekreterare för konsumentupplysningsnämnden (statsförv.)",
          "sektionschef (statsförv.)",
          "sjukförsäkringsbyråchef",
          "sjöfartsinspektör (statsförv.)",
          "sjöfartsöverinspektör (statsförv.)",
          "skogshushållningsrevisor (statsförv.)",
          "socialchef (statsförv.)",
          "specialattache (statsförv.)",
          "statsbrandinspektör",
          "statsrevisor",
          "trafikinspektör (statsförv.)",
          "tulldirektör (statsförv.)",
          "tullsekreterare (statsförv.)",
          "universitetsnotarie",
          "universitetssekreterare",
          "utbildningsinspektör (statsförv.)",
          "utlänningskurator (statsförv.)",
          "utrikessekreterare",
          "utvecklingssamarbetsattache (statsförv.)",
          "utvecklingssamarbetssekreterare (statsförv.)",
          "veterinärinspektör (statsförv.)",
          "yngre förvaltningssekreterare (statsförv.)",
          "yngre landssekreterare",
          "yngre regeringssekreterare (statsförv.)",
          "yrkesutbildningsinspektör (statsförv.)",
          "äldre budgetsekreterare (statsförv.)",
          "äldre finanssekreterare (statsförv.)",
          "äldre inspektör (statsförv.)",
          "äldre landssekreterare (länsstyrelse)",
          "äldre regeringssekreterare (statsförv.)",
          "ämbetsmannapraktikant (utrikesförv.)",
          "överingenjör (statsförv.)",
          "överinspektör (statsförv.)",
          "överinspektör för befolkningsskydd",
          "överinspektör för kriminalvård (statsförv.)",
          "överkamrer (statsförv.)",
          "övervakningsinspektör (statsförv.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/202",
    "level": 3,
    "code": "202",
    "order": 2330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/20",
    "parentCode": "20",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ledande tjänstemän inom kommunal förvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2021",
    "level": 4,
    "code": "2021",
    "order": 2340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/202",
    "parentCode": "202",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom kommunal förvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "administrativ direktör (kommun)",
          "anskaffningschef (kommun)",
          "anskaffningsdirektör (kommun)",
          "avdelningschef (kommun)",
          "avdelningschef för avdelningen för bostadsärenden (kommun)",
          "avfallshanteringschef (kommun)",
          "biträdande avdelningschef (kommun)",
          "biträdande direktör (kommun)",
          "biträdande socialdirektör (kommun)",
          "biträdande stadsdirektör (kommun)",
          "budgetchef (kommun)",
          "chef för tomtavdelning (kommun)",
          "chef för ämbetsverk (kommun)",
          "direktör för finlandia-huset",
          "direktör för museiväsendet (kommun)",
          "direktör för sjukhusväsendet (kommun)",
          "direktör för skolväsendet (kommun)",
          "direktör för socialväsendet (kommun)",
          "direktör för undervisningsväsendet (kommun)",
          "direktör för vattenverk (kommun)",
          "ekonomichef (kommun)",
          "ekonomidirektör (kommun)",
          "ekonomiplaneringschef (kommun)",
          "finansieringsdirektör (kommun)",
          "förvaltningschef (kommun)",
          "förvaltningsdirektör (kommun)",
          "kanslichef (kommun)",
          "kommundirektör",
          "kontorschef (kommun)",
          "organisationschef (kommun)",
          "personalchef (kommun)",
          "personaldirektör (kommun)",
          "planeringschef (kommun)",
          "samarbetschef",
          "sjukhusdirektör",
          "självständig socialsekreterare (kommun)",
          "socialdirektör (kommun)",
          "stadsdirektör",
          "stadsplaneringschef",
          "stadsplaneringssekreterare",
          "stadssekreterare",
          "statistikchef (kommun)",
          "statistikdirektör (kommun)",
          "teknisk direktör (kommun)",
          "tomtchef (kommun)",
          "trafikverkschef (kommun)",
          "undervisningschef (kommun)",
          "verkställande direktör (kommun)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2022",
    "level": 4,
    "code": "2022",
    "order": 2350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/202",
    "parentCode": "202",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Beredande och föredragande högre tjänstemän inom kommunal förvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "administrativ sekreterare (kommun)",
          "anskaffningsombudsman (kommun)",
          "anskaffningssekreterare (kommun)",
          "anskaffningstekniker (kommun)",
          "avdelningssekreterare (lagfaren, kommun)",
          "avdelningssekreterare-barnatillsyningsman",
          "avdelningssekreterare-tjänsteförmyndare",
          "avfallshanteringsmästare (kommun)",
          "beredare för bostadsärenden (kommun)",
          "beredare för fastighetsärenden (kommun)",
          "biträdande ekonomichef",
          "biträdande kommunsekreterare",
          "biträdande personalchef (kommun)",
          "bostads- och förvaltningssekreterare (kommun)",
          "bostads- och planeringssekreterare (kommun)",
          "bostadslåneinspektör (kommun)",
          "bostadsombudsman (kommun)",
          "bostadsproduktionsplanerare (kommun)",
          "bostadssekreterare (kommun)",
          "bostadssekreterare-byggnadsinspektör (kommun)",
          "bostadssekreterare-jurist (kommun)",
          "budgetberedare (kommun)",
          "budgetsekreterare (kommun)",
          "byråchef (kommun)",
          "chef för fastighetsskötsel (kommun)",
          "chef för personalärenden (kommun)",
          "distributionschef (kommun)",
          "distributionstekniker (kommun)",
          "ekonom (kommun)",
          "ekonom för skolväsendet (kommun)",
          "ekonomi- och planeringssekreterare (kommun)",
          "ekonomiplanerare (kommun)",
          "ekonomisekreterare (kommun)",
          "fastighetsombudsman (kommun)",
          "föreståndare för läromedelscentral (kommun)",
          "företagsombudsman (kommun)",
          "förman för tryckericentral (kommun)",
          "förvaltnings- och planeringssekreterare (kommun)",
          "förvaltningsplanerare (kommun)",
          "förvaltningssekreterare (kommun)",
          "handläggare av bostadsärenden (kommun)",
          "inspektör (kommun)",
          "inspektör för bostadsärenden (kommun)",
          "kanslinotarie (kommun)",
          "kanslisekreterare (kommun)",
          "kommunkamrer",
          "kommunplanerare",
          "kommunplaneringssekreterare",
          "kommunsekreterare",
          "konsumentrådgivare (kommun)",
          "lantbruksombudsman (kommun)",
          "lantbrukssekreterare (kommun)",
          "löneombudsman (kommun)",
          "lönesekreterare (kommun)",
          "näringsombudsman (kommun)",
          "näringsombudsman för lantbruket (kommun)",
          "näringsplanerare (kommun)",
          "näringssekreterare (kommun)",
          "organisationsmästare (kommun)",
          "organisationssekreterare (kommun)",
          "organisationstekniker (kommun)",
          "personal- och planeringssekreterare (kommun)",
          "personalplanerare (kommun)",
          "planeringssekreterare (kommun)",
          "planeringssekreterare-näringsombudsman (kommun)",
          "redovisningschef (kommun)",
          "redovisningsingenjör (kommun)",
          "redovisningsinspektör (kommun)",
          "redovisningssekreterare (kommun)",
          "sekreterare för bostadsbidragsärenden (kommun)",
          "sekreterare för bostadsnämnd (kommun)",
          "sekreterare för bostadsärenden (kommun)",
          "sekreterare för konsumentärenden (kommun)",
          "sekreterare för nämnd (kommun)",
          "sekreterare för semesternämnd (kommun)",
          "sekreterare för skolnämnd (kommun)",
          "sekreterare för skolväsendet (kommun)",
          "sekreterare för skolärenden (kommun)",
          "skatteombudsman (kommun)",
          "skolplanerare (kommun)",
          "skolsekreterare (kommun)",
          "stadskamrer",
          "tryckerichef (kommun)",
          "utbildningsinspektör (kommun)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/209",
    "level": 3,
    "code": "209",
    "order": 2360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/20",
    "parentCode": "20",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 20"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "chef för prisinspektörer (länsstyrelse)",
          "prisinspektör (länsstyrelse)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/21",
    "level": 2,
    "code": "21",
    "order": 2370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ledning inom affärsföretag och organisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/211",
    "level": 3,
    "code": "211",
    "order": 2380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Företagsledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2111",
    "level": 4,
    "code": "2111",
    "order": 2390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verkställande direktörer (företag)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsidkare (direktör)",
          "andelsbanksdirektör",
          "bankdirektör",
          "bankföreståndare",
          "biträdande direktör (företag)",
          "biträdande verkställande direktör (företag)",
          "butiksdirektör",
          "direktionsordförande (företag)",
          "direktör (företag)",
          "direktör för försäkringsbolag",
          "disponent (företagsadm.)",
          "fabrikschef",
          "fabriksdirektör",
          "fabrikör",
          "företagsföreståndare (ledare)",
          "företagsinnehavare (direktör)",
          "företagsledare",
          "förläggare (bok)",
          "generaldirektör (företag)",
          "hallchef (butik, market)",
          "hotellchef",
          "hotelldirektör",
          "marketchef",
          "mejeridisponent",
          "ordförande för förvaltningsråd (företag)",
          "platschef (företag)",
          "regiondirektör (företag)",
          "restaurangchef",
          "restaurangdirektör",
          "restauratör",
          "skeppsredare",
          "sågdirektör",
          "trafikidkare (direktör)",
          "tryckeridirektör",
          "varuhuschef",
          "varuhusdirektör",
          "verkställande  direktör (företag)",
          "överdirektör (företag)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2112",
    "level": 4,
    "code": "2112",
    "order": 2400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tekniska ledare (företag)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetschef (företag)",
          "arbetsstudiechef (företag)",
          "avdelningschef (för.tekn.arb.)",
          "avdelningsdirektör (för.tekn.arb)",
          "byråchef (för.tekn.arb.)",
          "distriktsingenjör (off. affärsverk)",
          "laboratoriedirektör (företag)",
          "lokalchef (för.tekn.arb.)",
          "metodforskningsdirektör (företag)",
          "produktionschef (företag)",
          "produktionsdirektör (företag)",
          "produktionsteknisk direktör",
          "produktionsteknisk sektionschef (företag)",
          "produktplaneringschef (företag)",
          "produktutvecklingschef (företag)",
          "produktutvecklingsdirektör (företag)",
          "sektionschef (för.tekn.arb.)",
          "speditionschef",
          "speditionsdirektör",
          "teknisk direktör (företag)",
          "trafikdirektör (trafikverk)",
          "utvecklingschef (företag)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2113",
    "level": 4,
    "code": "2113",
    "order": 2410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ekonomi- och förvaltningsdirektörer (företag)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "administrativ direktör (företag)",
          "administrativ tjänsteman (sjukhus)",
          "ar-chef (företag)",
          "avdelningschef (ekon.adm. arbete vid företag)",
          "avdelningsdirektör (ekon.adm. arbete vid företag)",
          "bokföringschef (företag)",
          "budgetchef (företag)",
          "chef för administrativ avdelning (företag)",
          "chef för förvaltningsbyrå (företag)",
          "chef för restaurangväsendet",
          "controller (företag)",
          "ekonomichef (företag)",
          "ekonomidirektör (företag)",
          "faktureringschef (företag)",
          "finansieringsdirektör",
          "förvaltningschef (företag)",
          "förvaltningsdirektör (företag)",
          "inkasseringschef",
          "kamrer (föret.adm.forskn.arb. och redovisning)",
          "kassachef (företag)",
          "kommersiell direktör",
          "kostnadsberäkningschef (företag)",
          "kreditchef",
          "mässdirektör",
          "redovisningschef (företag)",
          "redovisningsdirektör (företag)",
          "sektionschef (företagsadministration)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2114",
    "level": 4,
    "code": "2114",
    "order": 2420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Personalledare (företag)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "chef för arbetsavtalsärenden (företag)",
          "kontorschef (företag)",
          "kontorsförman (företag)",
          "personalchef (företag)",
          "personaldirektör (företag)",
          "personalplanerare (företag)",
          "socialchef (företag)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/212",
    "level": 3,
    "code": "212",
    "order": 2430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Organisations- och förbundsledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande direktör (organisation)",
          "direktör (organisation)",
          "distriktsdirektör (organisation)",
          "generalsekreterare (organisation)",
          "ordförande (organisation)",
          "ordförande vid organisation",
          "organisationschef",
          "organisationsdirektör",
          "partisekreterare",
          "verksamhetsledare (organisation)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/219",
    "level": 3,
    "code": "219",
    "order": 2440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 21"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/22",
    "level": 2,
    "code": "22",
    "order": 2450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Personal- och arbetskraftsärenden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/221",
    "level": 3,
    "code": "221",
    "order": 2460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetsförmedlingsfunktionärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetskraftshandledare",
          "ledande arbetskraftshandledare",
          "rehabiliteringshandledare (arbetskraft)",
          "rehabiliteringsinstruktör (arbetskraft)",
          "sekreterare vid arbetskraftsbyrå",
          "sektorsekreterare (arbetskraftsbyrå)",
          "specialarbetskraftshandledare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/222",
    "level": 3,
    "code": "222",
    "order": 2470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Personalfunktionärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "handläggare av personalärenden (företag)",
          "personalanställare (företag)",
          "personalkonsult (företag)",
          "personalsekreterare (företag)",
          "sekreterare för arbetsavtalsärenden (företag)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/229",
    "level": 3,
    "code": "229",
    "order": 2480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 22"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/23",
    "level": 2,
    "code": "23",
    "order": 2490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Planerings- och redovisningsarbete inom ekonomiförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/231",
    "level": 3,
    "code": "231",
    "order": 2500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Planerare och kostnadsberäknare inom ekonomiförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (företag)",
          "ar-forskare (företag)",
          "ar-planerare (företag)",
          "blankettplanerare (företag)",
          "budgetplanerare (företag)",
          "ekonomisekreterare (företag)",
          "faktor (prissättnings-, kostnads-)",
          "finansieringsplanerare (företag)",
          "företagsplanerare",
          "förvaltningsplanerare (företag)",
          "förvaltningsrationaliserare (företag)",
          "kontorsrationaliserare (företag)",
          "kostnadsberäknare (företag)",
          "kostnadsfaktor",
          "kreditövervakare (företag)",
          "offertingenjör (företag)",
          "offertkalkylator(företag)",
          "orderbehandlare",
          "orderövervakare",
          "planerare (redovisn., företag)",
          "planerare inom ekonomiförvaltning (företag)",
          "prissättare (företag)",
          "prissättningsfaktor",
          "redovisningsekonom (företag)",
          "redovisningsman (företag)",
          "redovisningsmerkonom (företag)",
          "redovisningsplanerare (företag)",
          "trycksaksfaktor (företag)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/232",
    "level": 3,
    "code": "232",
    "order": 2510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Revisorer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2321",
    "level": 4,
    "code": "2321",
    "order": 2520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/232",
    "parentCode": "232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Revisorer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande revisor",
          "cgr-revisor",
          "ekonomiinspektör",
          "hgr-revisor",
          "intern revisor",
          "kommunrevisor",
          "kostnadsutredare (revisionsverk)",
          "länsrevisor",
          "revisor",
          "revisor (hgr och cgr)",
          "stadsinspektör",
          "stadsrevisor",
          "taxeringsrevisor",
          "överrevisor"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2322",
    "level": 4,
    "code": "2322",
    "order": 2530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/232",
    "parentCode": "232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Beräkningskontrollörer, ekonomikontrollörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ekonomikontrollör",
          "redovisningsgranskare",
          "redovisningskontorist",
          "redovisningstjänsteman",
          "revisionsbiträde",
          "räkningsgranskare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/233",
    "level": 3,
    "code": "233",
    "order": 2540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Räkenskapspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2331",
    "level": 4,
    "code": "2331",
    "order": 2550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/233",
    "parentCode": "233",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bokföringskamrerer m. fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bokföringskamrer",
          "ekonom (företag, organisation m.m.)",
          "ekonomisekreterare (huvudbokförare)",
          "föreståndare för revisionsbyrå",
          "huvudbokförare",
          "kamrer (ekonom)",
          "kvestor",
          "länsbokhållare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2332",
    "level": 4,
    "code": "2332",
    "order": 2560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/233",
    "parentCode": "233",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Andra bokförare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande bokförare",
          "bokförare",
          "bokförare-kassör",
          "bokföringsbiträde",
          "bokföringskontorist",
          "bokföringstjänsteman",
          "budgetassistent",
          "ekonomiassistent",
          "ekonomitjänsteman",
          "kommunbokförare",
          "lagerbokförare",
          "lagerbokhållare",
          "lagerkontorist",
          "lönebokförare",
          "lönesekreterare",
          "löneuträknare",
          "maskinbokförare",
          "reskontrabiträde",
          "reskontrabokförare",
          "reskontraskötare",
          "räkenskapsförare",
          "stadsbokförare",
          "timskrivare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2333",
    "level": 4,
    "code": "2333",
    "order": 2570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/233",
    "parentCode": "233",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorskassörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avlöningskassör",
          "kassaförvaltare (förening, organisation)",
          "kassör (kontor)",
          "länskassa"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2339",
    "level": 4,
    "code": "2339",
    "order": 2580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/233",
    "parentCode": "233",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig bokföringspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biljettkassör",
          "inkasseringskassör",
          "kassör (teater o.dyl.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/239",
    "level": 3,
    "code": "239",
    "order": 2590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 23"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avbetalningsförhandlare",
          "exekutionstjänsteman",
          "inkasserare",
          "inkasseringskonsult",
          "kontotjänstföreståndare",
          "kontotjänsttjänsteman",
          "kreditkonsult",
          "kreditutredare",
          "kreditövervakare",
          "pantlånekontorstjänsteman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/24",
    "level": 2,
    "code": "24",
    "order": 2600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sekretar- och kontorsarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/241",
    "level": 3,
    "code": "241",
    "order": 2610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sekreterare, korrespondenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2411",
    "level": 4,
    "code": "2411",
    "order": 2620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Avdelnings- och byråsekreterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschefs sekreterare (statsförv.)",
          "avdelningssekreterare",
          "byråchefs sekreterare (statsförv.)",
          "byråsekreterare",
          "gruppsekreterare",
          "ministersekreterare",
          "projektsekreterare",
          "sekreterare vid polisinrättning",
          "sektionssekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2412",
    "level": 4,
    "code": "2412",
    "order": 2630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga sekreterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "allmän sekreterare",
          "biträdande sekreterare",
          "direktörssekreterare",
          "fältsekreterare",
          "hotellsekreterare",
          "kundsekreterare",
          "laboratoriesekreterare",
          "ledningssekreterare",
          "läkarsekreterare",
          "privatsekreterare",
          "programsekreterare",
          "redaktionssekreterare",
          "redovisningssekreterare",
          "resesekreterare",
          "sekreterare",
          "teatersekreterare",
          "teknisk sekreterare",
          "verkställande direktörens sekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2413",
    "level": 4,
    "code": "2413",
    "order": 2640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Korrespondenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "akademisk sekreterare",
          "korrespondent",
          "korrespondent-sekreterare",
          "sekreterare-korrespondent",
          "utrikeskorrespondent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/242",
    "level": 3,
    "code": "242",
    "order": 2650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2421",
    "level": 4,
    "code": "2421",
    "order": 2660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Registerhållare, statistikförare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kartoteksbiträde",
          "kartoteksskötare",
          "kodare",
          "lagerkartoteksskötare",
          "lagerregisterförare",
          "rapportör",
          "registerförare",
          "registerskötare",
          "registerutredare",
          "registrator",
          "statistikbiträde",
          "statistikförare",
          "statistiksekreterare",
          "tomtbokförare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2422",
    "level": 4,
    "code": "2422",
    "order": 2670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorister (ej specialiserade)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "annonskontorist",
          "avdelningskontorist",
          "biträdande kanslist",
          "byråföreståndare",
          "distriktskontorist",
          "ej specialiserad kontorist",
          "expeditör (kanslist)",
          "exportkontorist",
          "fabrikskontorist",
          "kansliföreståndare",
          "kontorsarbetare",
          "kontorstjänsteman",
          "kundtjänstkontorist",
          "legationstjänsteman",
          "lähetystövirkailija",
          "länskanslist",
          "lääninkanslisti",
          "osastokonttoristi",
          "piirikonttoristi",
          "rederitjänsteman",
          "teknisk kontorist"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2423",
    "level": 4,
    "code": "2423",
    "order": 2680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorsbiträden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetskassör",
          "arbetsmottagare",
          "biträde vid ämbetsverk",
          "byråanställd",
          "byråbiträde",
          "byråpraktikant",
          "distributionsbiträde (postning)",
          "duplicerare",
          "dupliceringsbiträde",
          "förhandsprissättare (beräknare)",
          "kanslibiträde",
          "kontorsbiträde",
          "kontorspraktikant",
          "kopierare",
          "lastskrivare",
          "ljuskopist",
          "ljuskopist (byrå m.m.)",
          "postavsändare (kontor)",
          "postbehandlare",
          "prissättare (beräknare)",
          "redaktionsbiträde",
          "redovisningsbiträde",
          "räknebiträde",
          "skrivare",
          "skrivbiträde"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/243",
    "level": 3,
    "code": "243",
    "order": 2690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Maskinskrivare, textbahandlare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2431",
    "level": 4,
    "code": "2431",
    "order": 2700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/243",
    "parentCode": "243",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Maskinskrivare, textbehandlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "föreståndare för maskinskrivnings- och kopieringsbyrå",
          "maskinskrivare",
          "ordbehandlare",
          "textbehandlare",
          "textinskrivare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2432",
    "level": 4,
    "code": "2432",
    "order": 2710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/243",
    "parentCode": "243",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fakturerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "elfakturerare",
          "exportfakturerare",
          "fakturerare",
          "faktureringsbiträde",
          "faktureringsförman",
          "maskinfakturerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/244",
    "level": 3,
    "code": "244",
    "order": 2720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kanslivaktmästare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biblioteksvaktmästare",
          "bud (byrå, ämbetsverk)",
          "innebud (byrå, ämbetsverk)",
          "kanslivaktmästare",
          "kontorsbud",
          "kursor (universitet)",
          "museivaktmästare",
          "pedell (universitet)",
          "räkningsutdelare (byrå, ämbetsverk)",
          "springflicka (byrå, ämbetsverk)",
          "springpojke (byrå, ämbetsverk)",
          "universitetsvaktmästare",
          "vakt-vaktmästare",
          "vaktmästare (byrå, ämbetsverk)",
          "vaktmästare (högskola)",
          "vaktmästarförman (byrå, ämbetsverk)",
          "våningsvaktmästare (byrå, ämbetsverk)",
          "äldre vaktmästare (byrå, ämbetsverk)",
          "ämbetsverksmästare",
          "ämbetsverksvaktmästare",
          "övervaktmästare (byrå, ämbetsverk)",
          "överämbetsverksmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/249",
    "level": 3,
    "code": "249",
    "order": 2730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 24"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/25",
    "level": 2,
    "code": "25",
    "order": 2740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Automatisk databehandlingsarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/251",
    "level": 3,
    "code": "251",
    "order": 2750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/25",
    "parentCode": "25",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Datachefer, -planerare och -programmerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2511",
    "level": 4,
    "code": "2511",
    "order": 2760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/251",
    "parentCode": "251",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Datachefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "datachef",
          "datadriftschef",
          "dataförman",
          "dataplaneringschef",
          "dataprojektchef",
          "datasektionschef",
          "datasystemchef",
          "dataverksamhetsledare",
          "driftschef (adb)",
          "metodchef (adb)",
          "planeringschef (adb)",
          "projektchef (adb)",
          "sektionschef (adb)",
          "systemchef (adb)",
          "utvecklingschef (adb)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2512",
    "level": 4,
    "code": "2512",
    "order": 2770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/251",
    "parentCode": "251",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Dataplanerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "chefsplanerare (adb)",
          "datachefsplanerare",
          "datadriftsplanerare",
          "dataexpert",
          "datafilplanerare (adb)",
          "datakörplanerare",
          "dataplanerare",
          "dataplanerare-programmerare",
          "dataspecialplanerare",
          "datasystemplanerare (adb)",
          "datorplanerare (adb)",
          "driftsplanerare (adb)",
          "forskare (adb)",
          "körplanerare (adb)",
          "operationschef (adb)",
          "planerare (adb)",
          "planerare-programmerare (adb)",
          "programexpert (adb)",
          "programmeringschef (adb)",
          "programmeringsplanerare (adb)",
          "programplanerare (adb)",
          "specialplanerare (adb)",
          "systemplanerare (adb)",
          "teknisk planerare (adb)",
          "testplanerare (adb)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2513",
    "level": 4,
    "code": "2513",
    "order": 2780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/251",
    "parentCode": "251",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Dataprogrammerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dataprogrammerare",
          "datatestare",
          "datorprogrammerare",
          "driftsprogrammerare (adb)",
          "programmerare (adb)",
          "systemprogrammerare (adb)",
          "testare (adb)",
          "tillämpningsprogrammerare (adb)",
          "äldre programmerare (adb)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2514",
    "level": 4,
    "code": "2514",
    "order": 2790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/251",
    "parentCode": "251",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Datakonsulenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "datakonsult",
          "kundrådgivare (adb)",
          "tillämpningskonsulent (adb-marknadsföring)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/252",
    "level": 3,
    "code": "252",
    "order": 2800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/25",
    "parentCode": "25",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Datoroperatörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arkivarie (adb)",
          "arkivarie för liggararkiv",
          "bandarkivarie (adb)",
          "beredare (adb)",
          "chefsoperatör (adb)",
          "dataarrangör",
          "databehandlare",
          "databeredare",
          "dataefterbehandlare",
          "dataförbehandlare",
          "datamaskinchef",
          "datamaskinsoperatör",
          "dataoperatör",
          "datautredare",
          "driftorganisatör (adb)",
          "efterbehandlare (adb)",
          "förbehandlare (adb)",
          "förberedare av datakörning",
          "förberedare av datakörning (adb)",
          "hålkortsmaskinsoperatör",
          "konsoloperatör (adb)",
          "kringutrustningsoperatör (adb)",
          "körningsklarerare (adb)",
          "operationsforskare (adb)",
          "operatör (adb)",
          "sorteringsmaskinsskötare (adb)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/253",
    "level": 3,
    "code": "253",
    "order": 2810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/25",
    "parentCode": "25",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Dataskrivare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2531",
    "level": 4,
    "code": "2531",
    "order": 2820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/253",
    "parentCode": "253",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Dataskrivare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "datafunktionär",
          "datagranskare",
          "datainmatare (adb)",
          "datakodare",
          "dataregistrerare",
          "dataskrivare",
          "hålkortsstansare",
          "inmatare (adb)",
          "kontrollstansare (adb)",
          "magnetbandsskrivare (adb)",
          "materialbehandlare (adb)",
          "optisk skrivare (adb)",
          "stansoperatör",
          "stansoperatör (adb)",
          "terminalskrivare (adb)",
          "terminalskötare (adb)",
          "äldre dataskrivare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2532",
    "level": 4,
    "code": "2532",
    "order": 2830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/253",
    "parentCode": "253",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Datakontaktpersoner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "datakontaktperson",
          "datakontorist",
          "datamaterialbehandlare",
          "datapostare",
          "datasekreterare",
          "datatjänsteman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/259",
    "level": 3,
    "code": "259",
    "order": 2840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/25",
    "parentCode": "25",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 25"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/26",
    "level": 2,
    "code": "26",
    "order": 2850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbete inom bank- och försäkringsbranschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/261",
    "level": 3,
    "code": "261",
    "order": 2860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/26",
    "parentCode": "26",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Banktjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2611",
    "level": 4,
    "code": "2611",
    "order": 2870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/261",
    "parentCode": "261",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bankernas avdelningschefer m. fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef (bank)",
          "bankkamrer",
          "kamrer (bank)",
          "kontorsdirektör (bank)",
          "kontorsföreståndare (bank)",
          "kontorsförman (bank)",
          "prokurist (bank)",
          "sparbanksinspektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2612",
    "level": 4,
    "code": "2612",
    "order": 2880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/261",
    "parentCode": "261",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga bankfunktionärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bankpraktikant",
          "bankrådgivare",
          "banktjänsteman",
          "företagsservicetjänsteman (bank)",
          "förmanspraktikant (bank)",
          "kassörtjänsteman (bank)",
          "kreditförhandlare (bank)",
          "servicerådgivare (bank)",
          "tjänsteman (bank)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/262",
    "level": 3,
    "code": "262",
    "order": 2890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/26",
    "parentCode": "26",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäkringstjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2621",
    "level": 4,
    "code": "2621",
    "order": 2900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/262",
    "parentCode": "262",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Avdelningschefer, distriktschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anskaffningsinspektör (försäkringsanstalt)",
          "avdelningschef (försäkringsanstalt)",
          "fältchef (försäkringsanstalt)",
          "regional försäljningschef (försäkringsanstalt)",
          "regiondirektör (försäkringsanstalt)",
          "sektionschef (försäkringsanstalt)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2622",
    "level": 4,
    "code": "2622",
    "order": 2910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/262",
    "parentCode": "262",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skadeinspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bilskadeinspektör (försäkringsanstalt)",
          "skadeinspektör (försäkringsanstalt)",
          "skadereglerare (försäkringsanstalt)",
          "teknisk inspektör (försäkringsanstalt)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2623",
    "level": 4,
    "code": "2623",
    "order": 2920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/262",
    "parentCode": "262",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäkringsagenter, distriktsagenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "direktör för distriktskontor (försäkringsbolag)",
          "direktör för regionkontor (försäkringsanstalt)",
          "distriktschef (försäkringsanstalt)",
          "distriktsdirektör (försäkringsanstalt)",
          "distriktsförsäljningschef (försäkringsanstalt)",
          "distriktsinspektör (försäkringsanstalt)",
          "distriktsrepresentant (försäkringsanstalt)",
          "distriktssekreterare (försäkringsanstalt)",
          "företagsdistriktsrepresentant (försäkringsanstalt)",
          "företagsförsäkringsinspektör",
          "försäkringsinspektör (försäkringsanstalt)",
          "försäkringsombudsman",
          "försäkringssekreterare (försäkringsanstalt)",
          "kontorsdirektör (försäkringsanstalt)",
          "ombudsman (försäkringsanstalt)",
          "platsinspektör (försäkringsanstalt)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2624",
    "level": 4,
    "code": "2624",
    "order": 2930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/262",
    "parentCode": "262",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Andra försäkringsfunktionärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "försäkringstjänsteman",
          "handläggare av ersättningsärenden (försäkringsanstalt)",
          "riskbedömare (försäkringsanstalt)",
          "skadehandläggare (försäkringsanstalt)",
          "tarifferare (försäkringsanstalt)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/263",
    "level": 3,
    "code": "263",
    "order": 2940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/26",
    "parentCode": "26",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Socialförsäkringsfunktionärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetslöshetskassetjänsteman",
          "byråsekreterare (sjukförsäkring)",
          "distriktsombud (fpa)",
          "föredragande (fpa)",
          "förmånshandläggare",
          "handläggare av ersättningsärenden (soc.förs.)",
          "handläggare av pensionsärenden",
          "kontorsföreståndare (soc.förs.)",
          "lokalbyråföreståndare (soc.förs.)",
          "ombud (sjukkassa)",
          "pensionskassetjänsteman (sjukkassa)",
          "pensionsrådgivare",
          "sjukförsäkringstjänsteman",
          "sjukkasseföreståndare",
          "sjukkassetjänsteman",
          "socialförsäkringstjänsteman",
          "specialutredare (socialförsäkring)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/269",
    "level": 3,
    "code": "269",
    "order": 2950,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/26",
    "parentCode": "26",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 26"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/27",
    "level": 2,
    "code": "27",
    "order": 2960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbete inom turism"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/271",
    "level": 3,
    "code": "271",
    "order": 2970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/27",
    "parentCode": "27",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Turistombudsmän och -tjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "turistbyråtjänsteman",
          "turistchef",
          "turistombud",
          "turistsekreterare (kommun)",
          "turisttjänsteman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/272",
    "level": 3,
    "code": "272",
    "order": 2980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/27",
    "parentCode": "27",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Resebyråtjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsresetjänsteman (resebyrå)",
          "avdelningsföreståndare (resebyrå)",
          "biljettskrivare (resebyrå)",
          "bokningstjänsteman (resebyrå)",
          "byråchef (resebyrå)",
          "byråföreståndare (resebyrå)",
          "förman för arbetsgrupp (resebyrå)",
          "förman för resebyrå",
          "försäljningstjänsteman (resebyrå)",
          "incoming-tjänsteman (resebyrå)",
          "resebyråföreståndare",
          "resebyråtjänsteman",
          "reseprogramplanerare (resebyrå)",
          "sektionsansvarig (resebyrå)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/279",
    "level": 3,
    "code": "279",
    "order": 2990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/27",
    "parentCode": "27",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 27"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/29",
    "level": 2,
    "code": "29",
    "order": 3000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrigt administrativt arbete och kontorsarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/291",
    "level": 3,
    "code": "291",
    "order": 3010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/29",
    "parentCode": "29",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skatteberedare och -tjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "förskottsinspektör",
          "omsättningsskatteinspektör",
          "skatteberedare",
          "skatteföredragande",
          "skatteinspektör",
          "skattesekreterare",
          "skattetjänsteman",
          "skogsskattesekreterare",
          "äldre skatteberedare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/292",
    "level": 3,
    "code": "292",
    "order": 3020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/29",
    "parentCode": "29",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Speditörer, transportplanerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2921",
    "level": 4,
    "code": "2921",
    "order": 3030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/292",
    "parentCode": "292",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Speditionsarbetsledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "distributionschef (boktryckeri)",
          "distributionschef vid boktryckeri",
          "expeditör (varutransport)",
          "exportspeditör",
          "fraktchef",
          "importspeditör",
          "skeppningschef",
          "speditionsarbetsledare",
          "speditör",
          "transportchef",
          "transportförman",
          "transportkonsulent",
          "transportplanerare",
          "transportrationaliserare",
          "transporttekniker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2922",
    "level": 4,
    "code": "2922",
    "order": 3040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/292",
    "parentCode": "292",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorsarbetare inom spedition och transport"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "befraktare (fartyg)",
          "befraktningsmäklare",
          "bilbefraktare",
          "distributionsbiträde",
          "distributionskontorist",
          "expeditionsövervakare",
          "linjebefraktare",
          "mäklare (skepps-)",
          "skeppningskontorist",
          "skeppningssekreterare",
          "skeppsklarerare",
          "skeppsmäklare",
          "skjutspappersskrivare",
          "speditionsarbetare",
          "speditionsassistent",
          "speditionskontorist",
          "speditionssekreterare",
          "speditionstjänsteman",
          "speditörsbiträde",
          "tallyman",
          "tallyman (hamnarbete)",
          "tarifferare",
          "transportkontorist",
          "transportsekreterare",
          "waterclerk"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2923",
    "level": 4,
    "code": "2923",
    "order": 3050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/292",
    "parentCode": "292",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tulltjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "förtullare",
          "tullexpeditör",
          "tullinspektör",
          "tullkontorist",
          "tullombud",
          "tullskattinspektör",
          "tullskrivare",
          "tulltarifferare",
          "tulltjänsteman",
          "tullöverinspektör",
          "överlåtelsetillsyningsman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/293",
    "level": 3,
    "code": "293",
    "order": 3060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/29",
    "parentCode": "29",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Disponenter, lagerförvaltare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2931",
    "level": 4,
    "code": "2931",
    "order": 3070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/293",
    "parentCode": "293",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Disponenter m. fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "disponent (bostadsfastighet)",
          "disponent (sjukhus)",
          "fastighetsassistent",
          "fastighetsförvaltare",
          "fastighetsinspektör",
          "fastighetssekreterare",
          "verkställande direktör (fastighetsförvaltningsföretag)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/2932",
    "level": 4,
    "code": "2932",
    "order": 3080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/293",
    "parentCode": "293",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lagerförvaltare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bränslestationsföreståndare",
          "centrallagerföreståndare",
          "depåchef",
          "expeditionsföreståndare",
          "expeditionsförman",
          "garageföreståndare",
          "garagemästare",
          "hallföreståndare (lager, förvaring)",
          "hallmästare (lager)",
          "inventarieskötare (lager)",
          "klädförrådsföreståndare",
          "klädvårdare",
          "lagerchef",
          "lagerförman",
          "lagerförvaltare",
          "lagerkontrollant",
          "lagerkontrollör",
          "lagermästare",
          "lagerövervakare",
          "linneförrådsföreståndare",
          "materialförvaltare",
          "materiallagerförvaltare",
          "spannmålsförrådsförvaltare",
          "varukontrollör (lager)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/299",
    "level": 3,
    "code": "299",
    "order": 3090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/29",
    "parentCode": "29",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 29"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bostadsförmedlare (kommunal)",
          "förmedlare av hyresbostäder",
          "förmedlare av studentbostäder",
          "hyresombudsman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/3",
    "level": 1,
    "code": "3",
    "order": 3100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kommersiellt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/30",
    "level": 2,
    "code": "30",
    "order": 3110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Reklam- och marknadsföringsarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/301",
    "level": 3,
    "code": "301",
    "order": 3120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/30",
    "parentCode": "30",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Reklam- och marknadschefer och -forskare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/3011",
    "level": 4,
    "code": "3011",
    "order": 3130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/301",
    "parentCode": "301",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Reklam- och marknadschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "annonschef",
          "avdelningschef (reklambyrå)",
          "dm-chef",
          "kontaktchef",
          "kontaktdirektör",
          "kreativ direktör (reklambyrå)",
          "marknadsföringschef",
          "marknadsföringsdirektör",
          "marknadsföringskamrer",
          "mediachef",
          "mediadirektör",
          "produktchef (reklambyrå)",
          "produktionschef (reklambyrå)",
          "produktplaneringschef (reklambyrå)",
          "produktutvecklingschef (reklambyrå)",
          "projektdirektör (reklambyrå)",
          "reklamchef",
          "sales promotion chef",
          "sp-chef",
          "säljfrämjandechef"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/3012",
    "level": 4,
    "code": "3012",
    "order": 3140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/301",
    "parentCode": "301",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Reklam- och marknadsföringsplanerare och -undersökare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "marknadsplanerare",
          "marknadsundersökare",
          "medieplanerare",
          "medieundersökare",
          "produktplanerare (reklambyrå)",
          "reklammedieplanerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/302",
    "level": 3,
    "code": "302",
    "order": 3150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/30",
    "parentCode": "30",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Reklammän m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/3021",
    "level": 4,
    "code": "3021",
    "order": 3160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/302",
    "parentCode": "302",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Reklammän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ad (reklambyrå)",
          "ad-planerare (reklambyrå)",
          "annonsplanerare",
          "art director (reklambyrå)",
          "copy (reklambyrå)",
          "copywriter (reklambyrå)",
          "försäljningsplanerare",
          "kontaktman",
          "kontaktredaktör",
          "marknadsförare",
          "marknadsföringsrådgivare",
          "reklamplanerare",
          "reklamredaktör",
          "sp-planerare",
          "textplanerare (reklambyrå)",
          "visueall planerare (raklambyrå)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/3022",
    "level": 4,
    "code": "3022",
    "order": 3170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/302",
    "parentCode": "302",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Reklamritare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ad-assistent",
          "affischtecknare (reklam)",
          "annonstecknare (reklam)",
          "layout-tecknare (reklam)",
          "paste-up -tecknare (reklam)",
          "reklamgrafiker",
          "reklamtecknare",
          "renritare (reklam)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/3023",
    "level": 4,
    "code": "3023",
    "order": 3180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/302",
    "parentCode": "302",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga reklamarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kontaktassistent",
          "kontaktsekreterare",
          "marknadsassistent",
          "marknadsföringsassistent",
          "marknadsföringsman",
          "marknadsföringssekreterare",
          "mediaköpare",
          "mediasekreterare",
          "produktionssekreterare",
          "reklamarbetare",
          "reklamassistent",
          "reklambiträde",
          "reklamförsäljare",
          "reklamkonsulent",
          "reklamman",
          "reklampraktikant",
          "reklamsekreterare",
          "ritkontorssekreterare (reklambyrå)",
          "sp-assistent",
          "säljfrämjare",
          "traffic-sekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/309",
    "level": 3,
    "code": "309",
    "order": 3190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/30",
    "parentCode": "30",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 30"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/31",
    "level": 2,
    "code": "31",
    "order": 3200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljning och förmedling av fastigheter, tjänster och värdepapper"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/311",
    "level": 3,
    "code": "311",
    "order": 3210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Förmedlare av fast och lös egendom"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bostadsförmedlare",
          "bostadsförsäljare",
          "fastighetsförmedlare",
          "fastighetsförsäljare",
          "fastighetsrepresentant",
          "försäljningsförhandlare (fastighets- och bostadsförmedling)",
          "försäljningssekreterare (fastighets- och bostadsförmedling)",
          "representant (fastighets- och bostadsförmedling)",
          "värderingsman (egendom)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/312",
    "level": 3,
    "code": "312",
    "order": 3220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Förmedlare av värdepapper och finansieringstjänster"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "börsanalytiker",
          "börsmäklare",
          "börsombud",
          "dealer (värdepapper)",
          "finansieringskonsult",
          "finansieringsmarknadskonsult",
          "investeringskonsult",
          "penningmarknadsdealer",
          "värdepappersmäklare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/319",
    "level": 3,
    "code": "319",
    "order": 3230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 31"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "annonskonsulent",
          "annonssäljare",
          "auktionist"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/32",
    "level": 2,
    "code": "32",
    "order": 3240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inköpsarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/321",
    "level": 3,
    "code": "321",
    "order": 3250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inköpschefer, inköpare m. fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/3211",
    "level": 4,
    "code": "3211",
    "order": 3260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inköpschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anskaffningschef",
          "anskaffningsförman",
          "anskaffningsingenjör",
          "inköpschef",
          "inköpsdirektör",
          "materialchef",
          "materialövervakare",
          "teknisk inköpare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/3212",
    "level": 4,
    "code": "3212",
    "order": 3270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inköpare, inköpsassistenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackvisitör",
          "anskaffningssekreterare",
          "inköpare",
          "inköpsassistent",
          "inköpsbiträde",
          "inköpskontorist",
          "inköpssekreterare",
          "inköpstjänsteman",
          "reservdelsanskaffare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/322",
    "level": 3,
    "code": "322",
    "order": 3280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inköpsombudsmän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "agent (inköpare)",
          "anskaffningsombudsman",
          "boskapsuppköpare",
          "inköpsombud",
          "skogsköpare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/329",
    "level": 3,
    "code": "329",
    "order": 3290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 32"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/33",
    "level": 2,
    "code": "33",
    "order": 3300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Agenturarbete och kontorsförsäljning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/331",
    "level": 3,
    "code": "331",
    "order": 3310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/33",
    "parentCode": "33",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Säljledning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "distributionschef",
          "distriktsförsäljningschef",
          "exportchef",
          "försäljningschef",
          "importchef",
          "produktchef",
          "produktgruppschef",
          "regionchef (försäljning)",
          "regionförsäljningschef"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/332",
    "level": 3,
    "code": "332",
    "order": 3320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/33",
    "parentCode": "33",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Agenturarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/3321",
    "level": 4,
    "code": "3321",
    "order": 3330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/332",
    "parentCode": "332",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljningsmän, försäljningsagenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "distributionsrepresentant",
          "distriktsrepresentant (fabrik, partihandel)",
          "fabriksrepresentant",
          "fältförsäljare",
          "försäljare (fabrik, partihandel)",
          "försäljningsinspektör",
          "industriförsäljare",
          "läkemedelskonsulent",
          "partiförsäljare",
          "regionrepresentant (försäljning)",
          "representant",
          "representant (fabrik, partihandel)",
          "sk-representant",
          "teknisk representant"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/3322",
    "level": 4,
    "code": "3322",
    "order": 3340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/332",
    "parentCode": "332",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Handelsagenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsidkare (agenturaffär)",
          "agent",
          "agenturaffärsidkare",
          "exportagent",
          "handelsagent (partihandel)",
          "importagent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/3323",
    "level": 4,
    "code": "3323",
    "order": 3350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/332",
    "parentCode": "332",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljningsunderhandlare, tekniska försäljare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "exportassistent",
          "exportekonom",
          "exportförsäljare",
          "exportingenjör",
          "exportman",
          "försäljningsförhandlare (fabrik, partihandel)",
          "försäljningsingenjör",
          "försäljningstekniker",
          "produktspecialist (försäljning)",
          "teknisk försäljare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/3324",
    "level": 4,
    "code": "3324",
    "order": 3360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/332",
    "parentCode": "332",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Produktdemonstratörer, försäljningskonsulenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "distriktskonsulent (försäljningsarbete)",
          "försäljningskonsulent",
          "försäljningsutställningsfunktionär",
          "konsulent (affär, butik)",
          "produktkonsulent",
          "produktkonsult",
          "ramförevisare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/333",
    "level": 3,
    "code": "333",
    "order": 3370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/33",
    "parentCode": "33",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorsförsäljare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "beställningsarbetsförsäljare",
          "distriktsförsäljare",
          "faktor (försäljning)",
          "försäljare (kontor)",
          "försäljare (tidningsprenumerationer)",
          "försäljningsfaktor",
          "försäljningskontorist",
          "försäljningssekreterare",
          "kontorsförsäljare",
          "lagerförsäljare",
          "offertförsäljare",
          "orderanskaffare",
          "ordermottagare",
          "produktsekreterare",
          "provisionsförsäljare",
          "regional försäljare",
          "telefonförhandlare (försäljning)",
          "telefonförsäljare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/339",
    "level": 3,
    "code": "339",
    "order": 3380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/33",
    "parentCode": "33",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 33"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/34",
    "level": 2,
    "code": "34",
    "order": 3390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Varuförsäljning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/341",
    "level": 3,
    "code": "341",
    "order": 3400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Parti- och detaljhandlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/3411",
    "level": 4,
    "code": "3411",
    "order": 3410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Partihandlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsidkare (partihandel)",
          "affärsinnehavare (partihandel)",
          "partihandlare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/3412",
    "level": 4,
    "code": "3412",
    "order": 3420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Detaljhandlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsidkare (detaljhandel)",
          "affärsägare (detaljhandel)",
          "bilhandlare",
          "blomsterhandlare",
          "bokhandlare",
          "detaljhandlare",
          "fiskhandlare (ej torghandel)",
          "kioskföreståndare (företagare)",
          "kioskhandlare",
          "kioskägare",
          "konsthandlare",
          "skohandlare",
          "skrothandlare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/342",
    "level": 3,
    "code": "342",
    "order": 3430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Affärsföreståndare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsföreståndare",
          "avdelningsföreståndare (affär, butik)",
          "bokhandelsföreståndare",
          "butiksbilsföreståndare",
          "butikschef",
          "butiksföreståndare",
          "butiksinspektör",
          "bytesbilschef",
          "inspektör (affär, butik)",
          "järnavdelningsföreståndare (affär, butik)",
          "kioskföreståndare (ej företagare)",
          "köttavdelningsföreståndare",
          "regional affärsföreståndare",
          "reservdelschef (affär, butik)",
          "sektionsföreståndare (affär, butik)",
          "snabbgrossföreståndare",
          "textilavdelningsföreståndare (affär, butik)",
          "varuhusassistent",
          "övervakningsinspektör (affär, butik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/343",
    "level": 3,
    "code": "343",
    "order": 3440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Affärsbiträden, affärskassörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/3431",
    "level": 4,
    "code": "3431",
    "order": 3450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/343",
    "parentCode": "343",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Affärsbiträden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsbiträde",
          "affärsbiträde (affär, butik)",
          "bilförsäljare",
          "bilreservdelsförsäljare",
          "biltillbehörsförsäljare",
          "bilöverlåtare",
          "biträde i uthyrningsfirma",
          "blomsterhandelsbiträde",
          "blomsterhandelsförsäljare",
          "bokförsäljare",
          "butiksbilsförsäljare",
          "butikspraktikant",
          "deltidsförsäljare",
          "däckförsäljare",
          "ekiperingsförsäljare",
          "florist",
          "fotoateljebiträde (affär)",
          "fotoförsäljare",
          "färgförsäljare",
          "försäljare (affär, butik)",
          "försäljare (byggvaror)",
          "försäljare (elartiklar)",
          "försäljare (elartiklar, radio och tv)",
          "försäljare (fotoartiklar)",
          "försäljare (specialartiklar)",
          "försäljare vid alko",
          "försäljare-dekoratör",
          "försäljare-praktikant",
          "försäljare-städare",
          "försäljerska",
          "hushållsmaskinsförsäljare",
          "inredningsförsäljare",
          "instrumentförsäljare",
          "inventerare (affär, butik)",
          "järnförsäljare",
          "järnhandelsbiträde",
          "kemikalieförsäljare",
          "kioskbiträde",
          "kioskförsäljare",
          "klädförsäljare",
          "klänningsförsäljare",
          "konfektionsförsäljare",
          "kransbindare (blomsterhandel)",
          "köttförsäljare",
          "kötthandelsmästare",
          "köttmästare",
          "köttstyckare (affär, butik)",
          "lantbruksförsäljare",
          "lantbruksmaskinförsäljare",
          "lastbilsförsäljare",
          "librist",
          "livsmedelsförsäljare",
          "maskinförsäljare",
          "mattförsäljare",
          "möbelförsäljare",
          "optisk försäljare",
          "prissättare (affär, butik)",
          "radio- och tv-försäljare",
          "reservdelsförsäljare",
          "skoförsäljare",
          "snabbgrossförsäljare",
          "specialförsäljare",
          "sportartikelförsäljare",
          "textilförsäljare",
          "traktorförsäljare",
          "tvätteribiträde (kundtjänst)",
          "tygförsäljare",
          "varupåfyllare (affär, butik)",
          "vvs-försäljare",
          "växthusförsäljare",
          "äldre försäljare",
          "äldsta försäljaren"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/3432",
    "level": 4,
    "code": "3432",
    "order": 3460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/343",
    "parentCode": "343",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Affärskassörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "butikskassör",
          "försäljare-kassör",
          "kassör (butik)",
          "kassör (livsmedel)",
          "kassör vid självbetjäningsaffär"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/3439",
    "level": 4,
    "code": "3439",
    "order": 3470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/343",
    "parentCode": "343",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 343"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "butiksguide",
          "butikskonsulent",
          "butiksvärdinna",
          "informationskassör (affär)",
          "konsulent (affär)",
          "kundrådgivare (affär)",
          "kundtjänstbiträde (affär)",
          "varuhusvärdinna"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/344",
    "level": 3,
    "code": "344",
    "order": 3480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Servicestationspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/3441",
    "level": 4,
    "code": "3441",
    "order": 3490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/344",
    "parentCode": "344",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Servicestationföreståndare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsidkare (servicestation)",
          "bensinstationsföreståndare",
          "bensinstationsägare",
          "servicestationsföreståndare",
          "servicestationsförman",
          "servicestationsägare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/3442",
    "level": 4,
    "code": "3442",
    "order": 3500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/344",
    "parentCode": "344",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Servicestationbiträden och -kassörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bensinförsäljare",
          "försäljare (servicestation)",
          "kassör (servicestation)",
          "servicestationskassör",
          "servicestationsvärdinna"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/345",
    "level": 3,
    "code": "345",
    "order": 3510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Torghandlare, hemförsäljare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "blomsterförsäljare (på torg, gata m.m.)",
          "bokrepresentant (ambulerande)",
          "fiskhandlare",
          "försäljare (ambulerande)",
          "försäljare (dörr)",
          "glassförsäljare",
          "gårdfarihandlare",
          "korvförsäljare",
          "lottförsäljare",
          "nattkorvförsäljare",
          "tidningsförsäljare (kiosk)",
          "torgförsäljare",
          "torghandlare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/349",
    "level": 3,
    "code": "349",
    "order": 3520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 34"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsidkare (uthyrningsfirma)",
          "föreståndare för biluthyrningsfirma",
          "föreståndare för videouthyrningsfirma",
          "uthyrare",
          "ägare av biluthyrningsfirma"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/39",
    "level": 2,
    "code": "39",
    "order": 3530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrigt kommersiellt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/399",
    "level": 3,
    "code": "399",
    "order": 3540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/39",
    "parentCode": "39",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 39"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dekoratör",
          "fotomodell",
          "mannekäng",
          "textare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/4",
    "level": 1,
    "code": "4",
    "order": 3550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jord- och skogsbruksarbete, fiskeriarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/40",
    "level": 2,
    "code": "40",
    "order": 3560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Gårdsbruk, djurskötsel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/400",
    "level": 3,
    "code": "400",
    "order": 3570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/40",
    "parentCode": "40",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jordsbrukare, skogsbrukare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "husbonde (lantgård)",
          "husmor (lantgård)",
          "husmor (småbruk)",
          "jordbrukare",
          "lantbruksföretagare",
          "skogsbrukare",
          "skogsägare",
          "småbrukare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/401",
    "level": 3,
    "code": "401",
    "order": 3580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/40",
    "parentCode": "40",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lantbruksarbetsledning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsledare (lantbruk)",
          "arbetsmästare (lantgård)",
          "inspektor",
          "jordbruksförvaltare",
          "kreatursmästare (lantgård)",
          "lantbruksarbetsledare",
          "lantbruksbokförare",
          "lantbrukspraktikant",
          "stallmästare",
          "svingårdsmäsater"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/402",
    "level": 3,
    "code": "402",
    "order": 3590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/40",
    "parentCode": "40",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kreatursuppfödare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biodlare",
          "biodlare (företagare)",
          "fårfarmare",
          "husbonde (boskapsfarm)",
          "husmor (boskapsfarm)",
          "hönsgårdsskötare (företagare)",
          "kreatursföretagare",
          "stuteriägare",
          "svingårdsskötare (företagare)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/403",
    "level": 3,
    "code": "403",
    "order": 3600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/40",
    "parentCode": "40",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Pälsdjursuppfödare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "minkfarmare",
          "pälsdjursfarmare",
          "pälsproducent",
          "pälstekniker",
          "rävfarmare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/404",
    "level": 3,
    "code": "404",
    "order": 3610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/40",
    "parentCode": "40",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Renägare och -skötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/4041",
    "level": 4,
    "code": "4041",
    "order": 3620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/404",
    "parentCode": "404",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Renägare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "renskötare (ägare)",
          "renuppfödare (ägare)",
          "renägare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/4042",
    "level": 4,
    "code": "4042",
    "order": 3630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/404",
    "parentCode": "404",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Renskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "renskötare (ej ägare)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/405",
    "level": 3,
    "code": "405",
    "order": 3640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/40",
    "parentCode": "40",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lantbruksarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "förare (lantbruk)",
          "förman (lantgård)",
          "lantarbetare",
          "lantbrukare",
          "lantbruksmaskinförare",
          "maskinskötare (lantbruk)",
          "sädestorkarbetare",
          "traktorförare (lantbruk)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/406",
    "level": 3,
    "code": "406",
    "order": 3650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/40",
    "parentCode": "40",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Husdjursskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avbytare (lantbruk)",
          "djurskötare (husdjur)",
          "fjäderfäskötare",
          "fodermästare",
          "fårskötare",
          "förman (boskapsskötsel)",
          "förman vid tjurstation (insemin.)",
          "hästskötare",
          "hönsskötare",
          "kreaturspraktikant",
          "kreatursskötarbiträde",
          "kreatursskötare",
          "kreatursskötare (deja)",
          "ladugårdsbiträde",
          "ladugårdskarl",
          "lantbruksavbytare",
          "stallkarl",
          "svingårdsarbetare",
          "svingårdsbiträde",
          "svinskötare",
          "tjurskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/407",
    "level": 3,
    "code": "407",
    "order": 3660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/40",
    "parentCode": "40",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Pälsdjurskötare m. fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "farmarbetare (pälsdjursfarm)",
          "farmskötare (pälsdjursfarm)",
          "minkskötare",
          "pälsdjursfarmarbetare",
          "pälsdjursskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/409",
    "level": 3,
    "code": "409",
    "order": 3670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/40",
    "parentCode": "40",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 40"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "djurskötare (djurgård, cirkus)",
          "djurskötare (forskn.inst.)",
          "djurstallskötare",
          "försöksdjursskötare (forskn.inst.)",
          "hunddressör",
          "hundskötare",
          "hundtrimmare",
          "hunduppfödare",
          "mottagningsbiträde (smådjursklinik, veterinär)",
          "sällskapsdjursuppfödare",
          "trimmare (sällskapsdjur)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/41",
    "level": 2,
    "code": "41",
    "order": 3680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trädgårds- och parksarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/410",
    "level": 3,
    "code": "410",
    "order": 3690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/41",
    "parentCode": "41",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trädgårdsodlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bärodlare",
          "fruktodlare",
          "grönsaksodlare",
          "handelsträdgårdsmästare",
          "plantskoleägare",
          "trädgårdsanläggare",
          "trädgårdsmästare (handelsträdgård)",
          "trädgårdsodlare",
          "växthusträdgårdsmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/411",
    "level": 3,
    "code": "411",
    "order": 3700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/41",
    "parentCode": "41",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trädgårdsarbetsledning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande trädgårdsmästare",
          "distriktsträdgårdsmästare",
          "församlingsträdgårdsmästare",
          "golfbaneföreståndare",
          "kyrkogårdsföreståndare (förman)",
          "parkarbetsledare",
          "parkmästare",
          "parkskötare (förman)",
          "parkträdgårdsmästare",
          "stadsträdgårdsmästare",
          "trädgårdsarbetsledare",
          "trädgårdsförvaltare (förman)",
          "trädgårdskonsulent (anstalt)",
          "trädgårdsmästare",
          "trädgårdspraktikant",
          "trädgårdstekniker",
          "växtförädlingsförman",
          "överträdgårdsmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/412",
    "level": 3,
    "code": "412",
    "order": 3710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/41",
    "parentCode": "41",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trädgårdsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bärplockare",
          "fruktplockare",
          "golfbanearbetare",
          "gravskötare",
          "jordgubbsplockare",
          "kyrkogårdsarbetare (ej gravgrävare)",
          "parkarbetare",
          "parkförman",
          "plantskolearbetare",
          "plantskoleförman",
          "plantskötare",
          "trädgårdsanläggningsarbetare",
          "trädgårdsarbetare",
          "trädgårdsarbetare (förman)",
          "trädgårdsbiträde",
          "växthusarbetare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/419",
    "level": 3,
    "code": "419",
    "order": 3720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/41",
    "parentCode": "41",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 41"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/42",
    "level": 2,
    "code": "42",
    "order": 3730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Viltvård och jakt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/421",
    "level": 3,
    "code": "421",
    "order": 3740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/42",
    "parentCode": "42",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jaktövervakare, jägare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fiskeriövervakare",
          "jaktvårdare",
          "jaktövervakare",
          "jägare",
          "sälfångare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/429",
    "level": 3,
    "code": "429",
    "order": 3750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/42",
    "parentCode": "42",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 42"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/43",
    "level": 2,
    "code": "43",
    "order": 3760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fiske"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/431",
    "level": 3,
    "code": "431",
    "order": 3770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/43",
    "parentCode": "43",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fiskare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fiskare",
          "trålfiskare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/432",
    "level": 3,
    "code": "432",
    "order": 3780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/43",
    "parentCode": "43",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fiskodlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/4321",
    "level": 4,
    "code": "4321",
    "order": 3790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/432",
    "parentCode": "432",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fiskmästare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "distriktsfiskerimästare",
          "fiskerimästare",
          "fiskodlare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/4322",
    "level": 4,
    "code": "4322",
    "order": 3800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/432",
    "parentCode": "432",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fiskodlingsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "akvariefiskuppfödare",
          "arbetare (fiskkläckningsanläggning)",
          "fiskevattenskötare",
          "fisktransportskötare (fiskodling)",
          "kläckningsanläggningsskötare (fiskodling)",
          "utfordringsskötare (fiskodling)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/439",
    "level": 3,
    "code": "439",
    "order": 3810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/43",
    "parentCode": "43",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 43"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/44",
    "level": 2,
    "code": "44",
    "order": 3820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skogsarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/441",
    "level": 3,
    "code": "441",
    "order": 3830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/44",
    "parentCode": "44",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skogsarbetsledning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsledare (skogsbruk)",
          "avverkningsledare",
          "distriktsarbetsledare (skogsbruk)",
          "distriktsförman",
          "distriktsförman (skogsbruk)",
          "distriktsskogstekniker",
          "distriktstekniker (skogsbruk)",
          "drivningsarbetsledare (skogsbruk)",
          "flottningsarbetsledare",
          "flottningschef",
          "flottningsförman",
          "flottningsinspektor",
          "inköpsarbetsledare (trävarubolag)",
          "mätningschef (skogsbruk)",
          "mätningsinspektor (virke)",
          "planteringsarbetsledare (skogsbruk)",
          "skogsarbetsledare",
          "skogsbrukstekniker (skogsvård)",
          "skogspraktikant",
          "skogstekniker",
          "skogvaktare",
          "stämplingsförman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/442",
    "level": 3,
    "code": "442",
    "order": 3840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/44",
    "parentCode": "44",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skogsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/4421",
    "level": 4,
    "code": "4421",
    "order": 3850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/442",
    "parentCode": "442",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skogshuggare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apterare (virkes-)",
          "arbetande lagbas (skogsarbete)",
          "biträdande arbetsledare (skogsarbete)",
          "drevkarl (skogsarbete)",
          "flottläggningsarbetare (skogsarbete)",
          "hjälparbetsledare",
          "hästkarl (skogsarbete)",
          "kontrollmätare (skogsarbete)",
          "mätare (skogsarbete)",
          "rotmätare (skogsarbete)",
          "skogsarbetare",
          "skogsarbetare (all round)",
          "skogshuggare",
          "skogskolare",
          "skogsplanterare",
          "skogsvårdsarbetare",
          "stämplingsman (skogsarbete)",
          "timmerkörare (häst)",
          "virkesmätare (skogsarbete)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/4422",
    "level": 4,
    "code": "4422",
    "order": 3860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/442",
    "parentCode": "442",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skogsmaskinsförare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "entreprenör (skogsmaskin)",
          "maskinbarkare (skogsarbete)",
          "skogsmaskinsentreprenör",
          "skogsmaskinsförare",
          "skogstraktorförare",
          "timmerkörare (traktor)",
          "traktorförare (skogsarbete)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/443",
    "level": 3,
    "code": "443",
    "order": 3870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/44",
    "parentCode": "44",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flottningsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "flottare",
          "flottare (skogsarbete)",
          "flottläggningsarbetare (flottning)",
          "flottningsarbetare",
          "förman (flottning)",
          "skiljeställsarbetare",
          "timmerflottare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/449",
    "level": 3,
    "code": "449",
    "order": 3880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/44",
    "parentCode": "44",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgroup 44"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/49",
    "level": 2,
    "code": "49",
    "order": 3890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrigt jord- och skogsbruksarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/499",
    "level": 3,
    "code": "499",
    "order": 3900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/49",
    "parentCode": "49",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 49"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bärplockare (skogsbär)",
          "kottplockare",
          "lavupptagare",
          "savextraherare",
          "skogsbärsplockare",
          "svampplockare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5",
    "level": 1,
    "code": "5",
    "order": 3910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Transport och kommunikation"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/50",
    "level": 2,
    "code": "50",
    "order": 3920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sjöbefäl"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/501",
    "level": 3,
    "code": "501",
    "order": 3930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/50",
    "parentCode": "50",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Däcksbefälhavare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5011",
    "level": 4,
    "code": "5011",
    "order": 3940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/501",
    "parentCode": "501",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kaptener och styrmän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "andra styrman (fartyg)",
          "befälhavare",
          "befälhavare (fartyg)",
          "bogserbåtsbefälhavare",
          "fartygsbefälhavare",
          "fartygsbefälspraktikant",
          "första styrman (fartyg)",
          "kapten (fartyg)",
          "navigator (fartyg)",
          "sjökapten",
          "styrman (fartyg)",
          "överstyrman (fartyg)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5012",
    "level": 4,
    "code": "5012",
    "order": 3950,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/501",
    "parentCode": "501",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skeppare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "färgförare",
          "skeppare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/502",
    "level": 3,
    "code": "502",
    "order": 3960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/50",
    "parentCode": "50",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lotsar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hamnkonstapel",
          "hamnlots",
          "hamnordningsman",
          "hamnvakt (lots)",
          "insjölots",
          "kanallots",
          "linjelots",
          "lots",
          "lotschef",
          "lotskutterförare",
          "lotsålderman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/503",
    "level": 3,
    "code": "503",
    "order": 3970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/50",
    "parentCode": "50",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Maskinbefäl"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5031",
    "level": 4,
    "code": "5031",
    "order": 3980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/503",
    "parentCode": "503",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Maskinchefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "mariningenjör",
          "maskinbefälselev",
          "maskinchef (fartyg)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5032",
    "level": 4,
    "code": "5032",
    "order": 3990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/503",
    "parentCode": "503",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Maskinmästare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "maskinmästare (fartyg)",
          "övermaskinmästare (fartyg)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/509",
    "level": 3,
    "code": "509",
    "order": 4000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/50",
    "parentCode": "50",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 50"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/51",
    "level": 2,
    "code": "51",
    "order": 4010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Däcks- och maskinmanskapsarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/511",
    "level": 3,
    "code": "511",
    "order": 4020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/51",
    "parentCode": "51",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Däcks- och maskinmanskap"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5111",
    "level": 4,
    "code": "5111",
    "order": 4030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/511",
    "parentCode": "511",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Däcksmanskap"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bogserbåtförare (fartyg)",
          "bogseringsentreprenör (fartyg)",
          "båtman vid lotsplats",
          "båtsman",
          "båtsman (lotsstation)",
          "däcksreparatör (fartyg)",
          "fartygstimmerman",
          "förare (små fartyg)",
          "jungman",
          "lättmatros",
          "matros",
          "motorbåtsförare",
          "mudderpråmsförare",
          "pråmkarl",
          "pumpman (fartyg)",
          "rorsman",
          "sjöman",
          "spanare (fartyg)",
          "timmerman (fartyg)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5112",
    "level": 4,
    "code": "5112",
    "order": 4040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/511",
    "parentCode": "511",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Maskinmanskap"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "donkeyman",
          "däcksmaskinist",
          "eldare (fartyg)",
          "hjälpeldare (fartyg)",
          "maskinelev (fartyg)",
          "maskinist (fartyg)",
          "maskinskötare (fartyg)",
          "maskinvakt (fartyg)",
          "motorelev (fartyg)",
          "motorman (fartyg)",
          "oljare (fartyg)",
          "reparatör (fartygsmaskiner)",
          "smörjare (fartyg)",
          "undermaskinmästare (fartyg)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/519",
    "level": 3,
    "code": "519",
    "order": 4050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/51",
    "parentCode": "51",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 51"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/52",
    "level": 2,
    "code": "52",
    "order": 4060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flygtransportarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/521",
    "level": 3,
    "code": "521",
    "order": 4070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/52",
    "parentCode": "52",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flygförare, helikopterflygare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5211",
    "level": 4,
    "code": "5211",
    "order": 4080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/521",
    "parentCode": "521",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flygkaptener och -styrmän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "flygare (civilflyg)",
          "flygkapten",
          "flyglärare",
          "flygstyrman",
          "kapten (flyg)",
          "styrman (flyg)",
          "trafikflygare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5212",
    "level": 4,
    "code": "5212",
    "order": 4090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/521",
    "parentCode": "521",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Helikopterflygare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "flygare (småplan)",
          "flygare (t.ex. bepudring)",
          "förare av bogseringsplan",
          "helikopterflygare",
          "luftfartygschef",
          "provflygare",
          "småplansförare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/529",
    "level": 3,
    "code": "529",
    "order": 4100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/52",
    "parentCode": "52",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 52"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/53",
    "level": 2,
    "code": "53",
    "order": 4110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lok- och motorvagnsförare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/531",
    "level": 3,
    "code": "531",
    "order": 4120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/53",
    "parentCode": "53",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lok- och motorvagnsförare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lokeldare",
          "lokförare",
          "lokförarelev",
          "lokskötare",
          "maskinbiträde (lok, motorvagn)",
          "metrotågsförare",
          "motorvagnsförare",
          "rälsbussförare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/539",
    "level": 3,
    "code": "539",
    "order": 4130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/53",
    "parentCode": "53",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 53"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/54",
    "level": 2,
    "code": "54",
    "order": 4140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Vägtrafikarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/540",
    "level": 3,
    "code": "540",
    "order": 4150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/54",
    "parentCode": "54",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Buss- och personbilsförare, m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bilförare (persontrafik)",
          "bilist (persontrafik)",
          "bussförare",
          "invataxiförare",
          "personbilsförare",
          "rangerare (spårvagn)",
          "spårvagnsförare",
          "taxiförare",
          "taxiförare (persontrafik)",
          "trafikidkare (persontrafik, deltar i arbetet)",
          "yrkesbilist (persontrafik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/541",
    "level": 3,
    "code": "541",
    "order": 4160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/54",
    "parentCode": "54",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Förare av lastbilar och specialfordonskombinationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bilbud",
          "bilförare-lagerkarl",
          "bilist (godstrafik)",
          "bogserbilsförare",
          "bokbussförare (ej bibliotekarie)",
          "budbilsförare",
          "butiksbilsförare",
          "distributionsbilförare",
          "fordonsförare (godstrafik)",
          "förare av fordonskombination",
          "förare av specialfordonskombination",
          "lastbilsförare",
          "långtradarförare",
          "paketbilsförare",
          "postbilsförare",
          "reservchaufför (godstrafik)",
          "sopbilsförare",
          "tankbilsförare",
          "trafikidkare (godstrafik, deltar i arbetet)",
          "traktorförare (godstrafik)",
          "yrkesbilist (godstrafik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/542",
    "level": 3,
    "code": "542",
    "order": 4170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/54",
    "parentCode": "54",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Varubud"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bud (moped, cykel m.m.)",
          "cykelbud",
          "droska",
          "kusk (häst-, väg- och gatutrafik)",
          "körkarl",
          "mopedbud",
          "motorcykelbud",
          "springbud",
          "varubud"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/549",
    "level": 3,
    "code": "549",
    "order": 4180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/54",
    "parentCode": "54",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 54"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/55",
    "level": 2,
    "code": "55",
    "order": 4190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trafikledning och trafikservicearbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/551",
    "level": 3,
    "code": "551",
    "order": 4200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/55",
    "parentCode": "55",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hamntrafikbefäl"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5511",
    "level": 4,
    "code": "5511",
    "order": 4210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/551",
    "parentCode": "551",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hamnkaptener och -behälhavare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande hamnchef",
          "biträdande hamnkapten",
          "hamnchef",
          "hamndirektör",
          "hamnkapten",
          "hamnmästare",
          "kanalchef",
          "kapten (hamn)",
          "styrman (hamn)",
          "terminalchef (hamn)",
          "terminalförman (hamn)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5512",
    "level": 4,
    "code": "5512",
    "order": 4220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/551",
    "parentCode": "551",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hamntjänstemän och stuveriarbetsledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsskyddsinspektör (hamn)",
          "hamnarbetsledare",
          "hamntjänsteman",
          "kanalarbetsledare",
          "lastkontrollör",
          "skeppningsarbetsledare",
          "skeppningsövervakare",
          "stuveriförman",
          "stuveritekniker",
          "trafikledare (rederibolag)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/552",
    "level": 3,
    "code": "552",
    "order": 4230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/55",
    "parentCode": "55",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flygtrafikledning, flygklarerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5521",
    "level": 4,
    "code": "5521",
    "order": 4240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/552",
    "parentCode": "552",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flygledare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "direktör för flygverksamhet",
          "flygexpeditionsföreståndare",
          "flyginformationschef",
          "flyginstruktör",
          "flygledare",
          "flygledningsinspektör",
          "flygstationsföreståndare",
          "flygsäkerhetschef"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5522",
    "level": 4,
    "code": "5522",
    "order": 4250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/552",
    "parentCode": "552",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flygklarerare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsskyddsinspektör (flygtrafik)",
          "chefsklarerare (flyg)",
          "flygklarerare",
          "flygledarassistent",
          "flygsäkerhetsmekaniker",
          "ruttoperatör",
          "startmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/553",
    "level": 3,
    "code": "553",
    "order": 4260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/55",
    "parentCode": "55",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flygtrafiktjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5531",
    "level": 4,
    "code": "5531",
    "order": 4270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/553",
    "parentCode": "553",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Frakt- och flygtjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ambulerande tjänsteman (flygtrafik)",
          "check-in-tjänsteman",
          "chefsassistent (flygtrafik)",
          "chefsassistent vid flygexpedition",
          "flygclearingtjänsteman",
          "flygstationstjänsteman",
          "flygtjänsteman",
          "flygtrafikexpedient",
          "flygtrafiktjänsteman",
          "fraktexpeditionsföreståndare (flygtrafik)",
          "fraktklarerare (flygtrafik)",
          "fraktskrivare (flygtrafik)",
          "frakttjänsteman (flygtrafik)",
          "lastningschef (flygstation)",
          "lastningsförman (flygstation)",
          "passagerarklarerare",
          "ramp-förman",
          "redovisningstjänsteman (flygtrafik)",
          "registrerare (flygstation)",
          "skiftchef (flygtrafik)",
          "trafikinspektör (flygtrafik)",
          "trafikövervakare (flygtrafik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5532",
    "level": 4,
    "code": "5532",
    "order": 4280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/553",
    "parentCode": "553",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Markvärdinnor och godsbärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "befraktare (flygstation)",
          "catering-man",
          "flygfältsassistent",
          "markvärdinna",
          "ramp-arbetare",
          "varuförare (flygstation)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/554",
    "level": 3,
    "code": "554",
    "order": 4290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/55",
    "parentCode": "55",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trafikledning vid järnväg m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5541",
    "level": 4,
    "code": "5541",
    "order": 4300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/554",
    "parentCode": "554",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stationsinspektörer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande stationsinspektor (sj)",
          "stationsinspektor (sj)",
          "trafikdistriktschef sj)",
          "trafikinspektör (sj)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5542",
    "level": 4,
    "code": "5542",
    "order": 4310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/554",
    "parentCode": "554",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trafikinspektörer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biljettförsäljare (sj)",
          "byråanställd (sj)",
          "fjärrledare (sj)",
          "fjärrtågsklarerare",
          "järnvägsskrivare",
          "järnvägstjänsteman",
          "lokmästare",
          "rangeringsmästare (sj)",
          "sj-skrivare",
          "skrivare (sj)",
          "stationsföreståndare (sj)",
          "stationsmästare (sj)",
          "ställverkskarl (sj)",
          "trafikledare (sj)",
          "trafikmästare (sj)",
          "trafikombudsman (sj)",
          "trafiktjänsteman (sj)",
          "tågexpeditör",
          "tågförare",
          "vagnfördelare (sj)",
          "vagnsinspektör (sj)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/555",
    "level": 3,
    "code": "555",
    "order": 4320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/55",
    "parentCode": "55",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tåg- och stationskarlar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5551",
    "level": 4,
    "code": "5551",
    "order": 4330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/555",
    "parentCode": "555",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Konduktörer, rangeringsmästare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bangårdskonduktör",
          "bränslearbetsledare (sj)",
          "depåchef (sj)",
          "konduktör",
          "konduktör (sj)",
          "körmästare (sj)",
          "lastningsmästare (sj)",
          "trafikförman (sj)",
          "trafikförman för växelkarlar (sj)",
          "vagnmästare",
          "varuförvaringsföreståndare (sj)",
          "överkonduktör",
          "övervakare av perrong och bana"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5552",
    "level": 4,
    "code": "5552",
    "order": 4340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/555",
    "parentCode": "555",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stationskarlar m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "depåarbetare (sj)",
          "järnvägsman",
          "sj-stationskarl",
          "stationskarl",
          "tka-förare (sj)",
          "tågkarl",
          "tågklarerarbiträde",
          "vagnkarl (sj)",
          "växelkarl (sj)",
          "växelskötare (sj)",
          "växelställverkskarl (sj)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/556",
    "level": 3,
    "code": "556",
    "order": 4350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/55",
    "parentCode": "55",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Vägtragikledning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bildepåförman",
          "bilförman",
          "bilmästare (vägtrafik)",
          "biträdande körmästare (vägtrafik)",
          "busstationsföreståndare",
          "busstrafikledare",
          "chaufförsförman (postbilstrafik)",
          "föreståndare för postbilsstation",
          "godsstationsföreståndare (vägtrafik)",
          "hallinspektör (vägtrafik)",
          "importaffärsföreståndare (vägtrafik)",
          "kommenderingsmästare (vägtrafik)",
          "körmästare (vägtrafik)",
          "lastningsförman (vägtrafik)",
          "linjeinspektör",
          "resetjänstbyråföreståndare",
          "stationsföreståndare (vägtrafik)",
          "trafikchef (vägtrafik)",
          "trafikdirektör (vägtrafik)",
          "trafikförman (vägtrafik)",
          "trafikinspektör (gatu- och vägtrafik)",
          "trafikkarl (vägtrafik)",
          "trafikledare (postbilstrafik)",
          "trafikmästare (vägtrafik)",
          "trafikskötare (vägtrafik)",
          "transportföreståndare (vägtrafik)",
          "transportförman (vägtrafik)",
          "transportledare (vägtrafik)",
          "transporttekniker (vägtrafik)",
          "åkeriföreståndare (vägtrafik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/557",
    "level": 3,
    "code": "557",
    "order": 4360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/55",
    "parentCode": "55",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Servicepersonal i buss- och spårvagnstrafik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biljettgranskare (vägtrafik och spårvagn)",
          "biljettkontrollör (vägtrafik och spårvagn)",
          "busskonduktör",
          "bussvärdinna",
          "frakttjänsteman (vägtrafik)",
          "inspektör (vägtrafik)",
          "konduktör (buss, spårvagn)",
          "resetjänstsfunktionär",
          "specialkonduktör (spårvagn)",
          "spårvagnskonduktör",
          "trafiktjänsteman (vägtrafik och spårvagn)",
          "trafikvärdinna (vägtrafik och spårvagn)",
          "utbildningskonduktör (spårvagn)",
          "varuförvaringsföreståndare (vägtrafik)",
          "vattenbusskonduktör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/559",
    "level": 3,
    "code": "559",
    "order": 4370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/55",
    "parentCode": "55",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 55"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/56",
    "level": 2,
    "code": "56",
    "order": 4380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Post- och telekommunikation"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/561",
    "level": 3,
    "code": "561",
    "order": 4390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/56",
    "parentCode": "56",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Postanstaltsföreståndare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande distriktschef (post och tele)",
          "biträdande kontorsföreståndare (post)",
          "biträdande postkontorsföreståndare",
          "expeditionsföreståndare (post och tele)",
          "föreståndare för post- och telekontor",
          "kontorsföreståndare (post)",
          "kontorsförman (post)",
          "portkontorsföreståndare",
          "postanstaltsföreståndare",
          "postföreståndare",
          "poststationsföreståndare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/562",
    "level": 3,
    "code": "562",
    "order": 4400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/56",
    "parentCode": "56",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Andra posttrafiktjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsförman (post och tele)",
          "expeditör (post och tele)",
          "frimärksförsäljare",
          "föreståndare för postbetjäningsbil",
          "förman för postmän",
          "första skrivare (post och tele)",
          "kassör (post)",
          "kontrollör (post och tele)",
          "postexpeditör",
          "postfunktionär",
          "postförman",
          "postinspektör",
          "posttjänsteman",
          "posttrafikelev",
          "skrivare (post och tele)",
          "telefoninspektör",
          "trafikinspektör (post och tele)",
          "övervakare av frankeringsmaskiner"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/563",
    "level": 3,
    "code": "563",
    "order": 4410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/56",
    "parentCode": "56",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Telefonister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "föreståndare för telefoncentral",
          "föreståndare för telefonstation",
          "föreståndare för telefontjänst",
          "förman för telefontjänst",
          "jourhavande vid larmcentral",
          "jourhavande vid nödcentral",
          "larmcentralsskötare",
          "larmjourhavande",
          "larmoperatör",
          "nödcentralsskötare",
          "telefonbiträde",
          "telefonist",
          "telefonjourhavande",
          "telefontjänsteman",
          "telefonövervakare",
          "växeltelefonist",
          "växeltelefonist (telefon)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/564",
    "level": 3,
    "code": "564",
    "order": 4420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/56",
    "parentCode": "56",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Radiotelegrafister, radioexpeditörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5641",
    "level": 4,
    "code": "5641",
    "order": 4430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/564",
    "parentCode": "564",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Radiotelegrafister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande förbindelsechef",
          "fartygstelegrafist",
          "flygsäkerhetstelegrafist",
          "förbindelsechef",
          "förbindelseledare",
          "järnvägstelegrafist",
          "radioexpeditör",
          "radiotelegrafist",
          "signalist (flygfält)",
          "telegrafist",
          "telestationschef",
          "övervakare av signalister"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5642",
    "level": 4,
    "code": "5642",
    "order": 4440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/564",
    "parentCode": "564",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Teletjänstemän, signalister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "nätverksoperatör",
          "radiotelefonist",
          "radiotelefonoperatör",
          "telebiträde",
          "telechaufför",
          "telefaxoperatör",
          "telefonist (radio)",
          "teleföreståndare",
          "telegrafexpeditör",
          "telegrafman",
          "telehandläggare",
          "telekontrollör",
          "teletjänsteman",
          "telexoperatör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/569",
    "level": 3,
    "code": "569",
    "order": 4450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/56",
    "parentCode": "56",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 56"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/57",
    "level": 2,
    "code": "57",
    "order": 4460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Postiljoner m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/571",
    "level": 3,
    "code": "571",
    "order": 4470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/57",
    "parentCode": "57",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Postiljoner och sorterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5711",
    "level": 4,
    "code": "5711",
    "order": 4480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/571",
    "parentCode": "571",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Postiljoner och sorterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bilpostman",
          "brevbärare",
          "deltidsbiträde (post)",
          "mottagningsassistent (post)",
          "mottagningsbiträde (post)",
          "postbiträde",
          "postförare",
          "postkupeförman",
          "postman",
          "postsorterare",
          "postutbärare",
          "postutdelare",
          "postutväxlare",
          "sorterare",
          "sorteringsmaskinskötare",
          "telegrambud",
          "telegramutbärare",
          "utrikesexpeditör (post)",
          "vikarierande postman",
          "värdeexpedient",
          "överpostman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5712",
    "level": 4,
    "code": "5712",
    "order": 4490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/571",
    "parentCode": "571",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tidningsutbärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "reklamutdelare",
          "tidningsutbärare",
          "tidningsutdelare",
          "utdelare (tidningar, reklamer)",
          "utdelare av gratistidningar"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/579",
    "level": 3,
    "code": "579",
    "order": 4500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/57",
    "parentCode": "57",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 57"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "elmätaravläsare",
          "gasmätaravläsare",
          "kontrollör (tv-licenser)",
          "licenskontrollör",
          "mätaravläsare",
          "parkeringsmätarkontrollör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/59",
    "level": 2,
    "code": "59",
    "order": 4510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig tranport och kommunikation"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/591",
    "level": 3,
    "code": "591",
    "order": 4520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/59",
    "parentCode": "59",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fyrvaktare, kanalvakter, hamnvakter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "broskötare",
          "brovakt (klaff- och svängbro)",
          "farledsmästare",
          "farledsskötare",
          "fyrföreståndare",
          "fyrmästare",
          "fyrskeppare",
          "fyrvaktare",
          "färjförare",
          "färjkarl",
          "färjskötare",
          "hamnassistent",
          "hamnbiträde",
          "hamnvakt",
          "kanalkarl",
          "kanalvakt",
          "klaffbroskötare",
          "slussförman",
          "slussman",
          "vakt (kanal, hamn, bro)",
          "vattenleverantör (hamn)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/599",
    "level": 3,
    "code": "599",
    "order": 4530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/59",
    "parentCode": "59",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 59"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5991",
    "level": 4,
    "code": "5991",
    "order": 4540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/599",
    "parentCode": "599",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tidtabellsplanerare, trafikräknare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forskningsassistent (trafikskyddet)",
          "forskningsbiträde (trafik)",
          "tidtabellsplanerare (trafik)",
          "tidtabellsräknare (trafik)",
          "trafikräknare",
          "trafiksekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/5999",
    "level": 4,
    "code": "5999",
    "order": 4550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/599",
    "parentCode": "599",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 599"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "banvakt",
          "bomskötare",
          "trafikmärkesunderhållare",
          "vattenförsörjningskarl"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/6/7/8",
    "level": 1,
    "code": "6/7/8",
    "order": 4560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning, maskinskötsel, gruvdrift och stenbrytning samt byggnadsarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/60",
    "level": 2,
    "code": "60",
    "order": 4570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/6/7/8",
    "parentCode": "6",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Gruvdrift och stenbrytning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/601",
    "level": 3,
    "code": "601",
    "order": 4580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/60",
    "parentCode": "60",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Gruvarbetare, sprängare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bergbultare",
          "bergsprängare",
          "borrare (anläggningsverksamhet)",
          "borrare (stenbrytning)",
          "brytare (skrotare)",
          "gruvarbetare",
          "gruvborrare",
          "gruvbrytare",
          "gruvbyggare",
          "gruvbyggnadsarbetare",
          "hjälpkarl (stenbrytning)",
          "kalkbrytare",
          "kilare (stenbrytning)",
          "laddare (stenbrytning)",
          "maskinborrare (stenbrytning)",
          "sprängare (stenbrytning)",
          "stenarbetare (stenbrytning)",
          "stenborrare",
          "stenbrottsarbetare",
          "stenbrytare",
          "överladdare (stenbrytning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/602",
    "level": 3,
    "code": "602",
    "order": 4590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/60",
    "parentCode": "60",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Anrikningsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anodman",
          "anrikningsskötare",
          "filterskötare (anrikningsarbete)",
          "katodman",
          "krossarbetare (anrikningsarbete)",
          "krosskötare (anrikningsarbete)",
          "malmanrikare",
          "malmkrosskötare",
          "malmplockare (anrikningsarbete)",
          "malmskrädare",
          "processoperatör (anrikningsarbete)",
          "pumpskötare (anrikningsarbete)",
          "skrädare (anrikningsarbete)",
          "sorterare (anrikningsarbete)",
          "spiralskötare (anrikningsarbete)",
          "stensorterare",
          "svavelman (anrikningsarbete)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/603",
    "level": 3,
    "code": "603",
    "order": 4600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/60",
    "parentCode": "60",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stötborrare, diamantborrare (malmprospektering)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "borrare",
          "borrare (malmletning)",
          "borrningsförman",
          "brunnsborrare",
          "diamantborrare",
          "djupborrare",
          "maskinborrare",
          "skivbrytare",
          "stötborrare (gruva)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/609",
    "level": 3,
    "code": "609",
    "order": 4610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/60",
    "parentCode": "60",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 60"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "förare (gruva, stenbrott)",
          "grustäktsinnehavare",
          "gruvlampserviceman",
          "kvarnskötare (kalkbruk)",
          "lastare (gruva, stenbrott)",
          "lastmaskinsförare (gruva, stenbrott)",
          "lastmaskinsskötare (gruva, stenbrott)",
          "lergrävare (gruva, stenbrott)",
          "malmletare",
          "malmvägare (gruva, stenbrott)",
          "provtagare (gruva, stenbrott)",
          "skrapare (gruva, stenbrott)",
          "sorteringsverksskötare (grus)",
          "stenkrosskötare",
          "stenkrosskötare (gruva, stenbrott)",
          "stenkrossmatare",
          "tappare (gruva, stenbrott)",
          "växlare (gruva, stenbrott)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/61",
    "level": 2,
    "code": "61",
    "order": 4620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/6/7/8",
    "parentCode": "6",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Oljeborrning, torvupptagning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/611",
    "level": 3,
    "code": "611",
    "order": 4630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/61",
    "parentCode": "61",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Borr- och produktionsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "oljeborrare",
          "produktionsarbetare (oljeproduktion)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/612",
    "level": 3,
    "code": "612",
    "order": 4640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/61",
    "parentCode": "61",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Torvupptagare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "torvarbetare",
          "torvfabriksarbetare",
          "torvmaskinsskötare",
          "torvupptagare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/619",
    "level": 3,
    "code": "619",
    "order": 4650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/61",
    "parentCode": "61",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 61"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/62",
    "level": 2,
    "code": "62",
    "order": 4660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/6/7/8",
    "parentCode": "6",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Husbyggnadsarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/621",
    "level": 3,
    "code": "621",
    "order": 4670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/62",
    "parentCode": "62",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Timmermän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "brädfordringstimmerman (husbyggnad)",
          "byggnadssnickare",
          "elementarbetare (husbyggnad)",
          "elementmontör (husbyggnad)",
          "hopläggare (trähus)",
          "industritimmerman",
          "inredningsmontör (husbyggnad)",
          "inredningstimmerman (husbyggnad)",
          "måttimmerman",
          "reveterare",
          "spikare (trähus)",
          "spikare (trähuselement)",
          "stockbyggnadsarbetare",
          "ställningsbyggare (timmerman)",
          "timmerman (byggnad, fastighetsreparation)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/622",
    "level": 3,
    "code": "622",
    "order": 4680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/62",
    "parentCode": "62",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Murare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "blästrare (sand, husbyggnad)",
          "byggnadsmurare",
          "fasadputsare (husbyggnad)",
          "gipsskivemontör",
          "industrimurare",
          "kakelugnsmakare",
          "murare",
          "murare-betongman",
          "plattläggare",
          "putsare (med bruk)",
          "putsspackelarbetare (husbyggnad)",
          "rappare",
          "sandblästrare (husbyggnad)",
          "skorstensmurare",
          "ugnsmurare",
          "ångtvättare (husbyggnad)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/623",
    "level": 3,
    "code": "623",
    "order": 4690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/62",
    "parentCode": "62",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Armerare, betongarbetare,"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "appreterare (betong-, husbyggnad)",
          "armerare (betong-, husbyggnad)",
          "betongarbetare (husbyggnad)",
          "betongarmerare (husbyggnad)",
          "betongblandarskötare (husbyggnad)",
          "betongelementmontör (husbyggnad)",
          "betonggjutare (husbyggnad)",
          "betongman (husbyggnad)",
          "betongslipare (husbyggnad)",
          "betongsprutare (husbyggnad)",
          "cementarbetare (husbyggnad)",
          "cementman (husbyggnad)",
          "cementslipare (husbyggnad)",
          "elementarmerare (husbyggnad)",
          "elementfogare (husbyggnad)",
          "elementsvetsare (husbyggnad)",
          "gjutare (betong-, husbyggnad)",
          "granitmurare (husbyggnad)",
          "montör (betong-, sten-)",
          "mosaikarbetare (husbyggnad)",
          "stenfotsläggare",
          "stenmontör (natur- och konststen)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/624",
    "level": 3,
    "code": "624",
    "order": 4700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/62",
    "parentCode": "62",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Husbyggnadsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "brädbärare (husbyggnad)",
          "byggnadsarbetare",
          "byggnadshjälparbetare",
          "bärare (husbyggnad)",
          "diversearbetare (husbyggnad)",
          "hantlangare (husbyggnad)",
          "kärrare (husbyggnad)",
          "reparatör (husbyggnad)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/625",
    "level": 3,
    "code": "625",
    "order": 4710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/62",
    "parentCode": "62",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Golvläggningsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "golvläggare",
          "golvslipare",
          "linoleummattpåläggare",
          "mattman",
          "mattpåläggare",
          "parkettläggare",
          "parkettman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/626",
    "level": 3,
    "code": "626",
    "order": 4720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/62",
    "parentCode": "62",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Isolerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "akustiker",
          "bitumenisolerare",
          "byggnadsisolerare",
          "fasadisolerare (husbyggnad)",
          "filttakläggare",
          "industriisolerare",
          "isolerare (ljud-, byggnads-, rör- o.dyl.)",
          "isoleringsarbetare",
          "isoleringsmontör",
          "isoleringsplåtslagare",
          "ljudisolerare (husbyggnad)",
          "montageisolerare",
          "plastisolerare",
          "plåtslagare (isolerings-)",
          "rörisolerare",
          "sprutisolerare",
          "takisolerare",
          "vvs-isolerare",
          "värmeisolerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/627",
    "level": 3,
    "code": "627",
    "order": 4730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/62",
    "parentCode": "62",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Glassmästariarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bilglasmästare",
          "blankglasmästare",
          "blyglasmästare",
          "byggnadsglasarbetare",
          "byggnadsglasmästare",
          "flygplansglasmästare",
          "glasmästare (byggnad, fordon)",
          "glasskärare (byggnad, fordon)",
          "isoleringsglasman",
          "konstglasmästare",
          "vagnsglasmästare",
          "värmeglasmontör",
          "värmeglasmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/629",
    "level": 3,
    "code": "629",
    "order": 4740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/62",
    "parentCode": "62",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga yrkesgrupp inom 62"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "brunnsgrävare (byggnad)",
          "byggnadsentreprenör (timmerman)",
          "entreprenör (husbyggnad)",
          "husrivare",
          "innertaksmontör",
          "måttkarl (husbyggnad)",
          "reparationsman",
          "ställningsarbetare (husbyggnad)",
          "ställningsbyggare (husbyggnad)",
          "ställningskarl (husbyggnad)",
          "säkerhetsman (husbyggnad)",
          "taktäckare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/63",
    "level": 2,
    "code": "63",
    "order": 4750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/6/7/8",
    "parentCode": "6",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Anläggningsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/631",
    "level": 3,
    "code": "631",
    "order": 4760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/63",
    "parentCode": "63",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Asfalt-, ban- och vägarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asfaltarbetare",
          "asfaltläggare",
          "asfaltman",
          "banarbetare",
          "banarbetsmaskinförare",
          "bankarl",
          "förare av spårgående bil",
          "gatuarbetare",
          "gatubyggnadsarbetare",
          "gatuläggare",
          "grävningsarbetare",
          "hamnbyggnadsarbetare",
          "jordbyggnadsarbetare",
          "skovelman",
          "spårman",
          "stensättare",
          "underhållsarbetare (vägarbete)",
          "vägarbetare",
          "vägare (vägarbete)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/639",
    "level": 3,
    "code": "639",
    "order": 4770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/63",
    "parentCode": "63",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 63"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dykare (anläggningsarbete)",
          "dykarskötare (anläggningsarbete)",
          "dykarskötare (dykarsignalgivare)",
          "skyddsombud (anläggningsarbete)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/64",
    "level": 2,
    "code": "64",
    "order": 4780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/6/7/8",
    "parentCode": "6",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Drift av arbetsmaskiner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/641",
    "level": 3,
    "code": "641",
    "order": 4790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/64",
    "parentCode": "64",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kranskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "brokransförare",
          "byggnadskranförare",
          "fordonskranförare",
          "godshissförare (fabrik, lager o.dyl.)",
          "hamnkransförare",
          "kranförare",
          "kranskötare",
          "mobilkranförare",
          "spelskötare (gruva)",
          "telferförare",
          "tornkranförare",
          "traversförare",
          "tågtransportörskötare",
          "vinschman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/642",
    "level": 3,
    "code": "642",
    "order": 4800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/64",
    "parentCode": "64",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Anläggningsmaskinsförare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anläggningsentreprenör",
          "anläggningsmaskinförare",
          "arbetsmaskinsentreprenör (anläggningsarbete)",
          "bandtraktorförare",
          "dräneringsentreprenör",
          "entreprenör (anläggn.arbetsmaskiner)",
          "fendaretraktorförare",
          "grävmaskinförare",
          "grävmaskinsentreprenör",
          "grävmaskinsskötare",
          "hjullastareförare",
          "jordtransportentreprenör",
          "jordtransportmaskinförare",
          "lastmaskinförare",
          "maskinentreprenör (anläggningsarbete)",
          "maskinförare (anläggningsarbete)",
          "maskinskötare (anläggningsarbete)",
          "mudderverksskötare",
          "muddringsmästare",
          "pistmaskinsskötare",
          "pålmaskinsskötare (anläggningsarbete)",
          "renhållningsmaskinförare",
          "röjningstraktorförare",
          "schaktvagnsförare",
          "sopmaskinförare",
          "syllreparationsmaskinförare",
          "traktorförare (anläggningsarbete)",
          "vägbeläggningsmaskinsförare",
          "väghyvelförare",
          "vägvältförare",
          "vältförare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/643",
    "level": 3,
    "code": "643",
    "order": 4810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/64",
    "parentCode": "64",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Truckförare, transportörskötare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsmaskinsförare (transportör)",
          "förare (truck, transportör)",
          "hjultraktorförare",
          "liftmaskinist",
          "linbaneskötare",
          "lokförare (fabrik)",
          "lokförare (fabrik,gruva)",
          "lyfttruckförare",
          "skoptruckförare",
          "traktorförare (industriföretag m.m.)",
          "transportarbetare (truck, transportör)",
          "transportörarbetare",
          "transportörförare",
          "transportörskötare",
          "truckförare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/649",
    "level": 3,
    "code": "649",
    "order": 4820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/64",
    "parentCode": "64",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga inom yrkesgrupp 64"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/70",
    "level": 2,
    "code": "70",
    "order": 4830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/6/7/8",
    "parentCode": "6",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Textilarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/701",
    "level": 3,
    "code": "701",
    "order": 4840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/70",
    "parentCode": "70",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Garnförarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "blandare (fiber)",
          "fiberblandare",
          "förspinnare",
          "kammaskinsskötare",
          "kardare",
          "kardmaskinsskötare",
          "slubbmaskinsskötare (textil)",
          "sorterare (garntillv.material)",
          "sträckmaskinsskötare",
          "tvättare (fiber)",
          "ulltvättare",
          "öppningsmaskinsskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/702",
    "level": 3,
    "code": "702",
    "order": 4850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/70",
    "parentCode": "70",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Spinnare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anknytare (spinneri)",
          "bindare (spinneri)",
          "buntare (spinning)",
          "fixerare (spinneri)",
          "garnflätare",
          "garnkontrollapparatsskötare",
          "garnkontrollör",
          "hasplare (garn)",
          "härvare",
          "krusare",
          "nystare (spinneri)",
          "ringspinnare",
          "rullare (textilindustri)",
          "skiftare (textilindustri)",
          "spinnare",
          "spinnare-spolare",
          "spinneriarbetare",
          "spinneriförman",
          "spinnmaskinskötare",
          "spolare",
          "spolningsmaskinsskötare",
          "tvinnare (spinneri)",
          "tvinnare (textilindustri)",
          "tvinnmaskinsskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/703",
    "level": 3,
    "code": "703",
    "order": 4860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/70",
    "parentCode": "70",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Vävare, stickare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anknyterska",
          "bandvävare",
          "batteripåfyllare (väveri)",
          "bomavtagare (väveri)",
          "bomiläggare (väveri)",
          "flyerska (vävnadsindustri)",
          "flätare (väveri)",
          "formare (stickarbete)",
          "handstickare",
          "kapare (strumpfabrik)",
          "kettenstolsstickare",
          "kettlerska (strumpfabrik)",
          "limmaskinsskötare (väveri)",
          "maskinanknyterska (väveri)",
          "maskinstickare",
          "maskinvävare",
          "mattvävare",
          "modellarbetare",
          "rundstolsstickare",
          "solvare",
          "stickare",
          "stickmaskinsskötare",
          "strumpsorterare (strumpfabrik)",
          "textilvävare",
          "tuftare",
          "tyglare (stickningsarbete)",
          "tygvävare",
          "varpare",
          "varpare (väveri)",
          "vävare (hemma)",
          "vävare (maskin)",
          "vävare (vävstol)",
          "vävmaskinsskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/704",
    "level": 3,
    "code": "704",
    "order": 4870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/70",
    "parentCode": "70",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Maskinställare (textilarbete)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "maskinisti (textilindustri)",
          "maskinställare (textilindustri)",
          "ställare (textilindustri)",
          "textilmaskinist",
          "textilmaskinmontör",
          "vävstolsställare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1987, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19870101/705",
    "level": 3,
    "code": "705",
    "order": 4880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/70",
    "parentCode": "70",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Appretur- och beredningsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "appreterare (textilindustri)",
          "avsynare (textilfärgning)",
          "blekare (textilindustri)",
          "borstare (textilindustri)",
          "dekaterare",
          "dekaterare (textilindustri)",
          "färgare (textilindustri)",
          "färgblandare (textilindustri)",
          "impregnerare",
          "impregnerare (textilindustri)",
          "kalanderskötare (textilindustri)",
          "karboniserare (textilindustri)",
          "kardare (textilindustri)",
          "krympare (textilindustri)",
          "krympmaskinskötare (textilindustri)",
          "kräppare (textilappretur)",
          "limmaskinsskötare",
          "limpressare (textilindustri)",
          "modelltryckare (textilindustri)",
          "plysare",
          "plysare (textilindustri)",
          "pressare (textilindustri)",
          "ruggare",
          "schablontryckare",
          "strumpformare",
          "strykare (textilindustri)",
          "stärkare (textilappretur)",
          "stärkare (textilindustri)",
          "svedare (textilindustri)",
          "textilblekare",
          "textilfärgare",
          "textiltryckare",