GET /api/classifications/v2/classifications/ammatti_1_19970101/classificationItems?content=data&meta=max&lang=fi
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1",
    "level": 1,
    "code": "1",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Johtajat ja ylimmät virkamiehet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tämän ammattiryhmän ammatit sisältävät valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet ja puolueiden ja järjestöjen sekä suurten ja pienten yritysten johtajat ym.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy hallinnon, järjestöjen ja yritysten toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen, lakien ja muiden yhteiskunnallisten säädösten valmistelu, laatiminen ja toimeenpanon seuraaminen ym.",
          "Tämän ammattiryhmän ammatit sisältävät valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet ja puolueiden ja järjestöjen sekä suurten ja pienten yritysten johtajat ym.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy hallinnon, järjestöjen ja yritysten toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen, lakien ja muiden yhteiskunnallisten säädösten valmistelu, laatiminen ja toimeenpanon seuraaminen ym."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/11",
    "level": 2,
    "code": "11",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/111",
    "level": 3,
    "code": "111",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylimmät virkamiehet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1110",
    "level": 4,
    "code": "1110",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylimmät virkamiehet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja suunnittelevat valtion keskus-, alue- ja piirihallinnon, kuntien hallinnon tai järjestöjen toimintaa, valmistelevat ja laativat lakeja ja toimeenpanevat päätöksiä.",
          "Johtavat ja suunnittelevat valtion keskus-, alue- ja piirihallinnon, kuntien hallinnon tai järjestöjen toimintaa, valmistelevat ja laativat lakeja ja toimeenpanevat päätöksiä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/11101",
    "level": 5,
    "code": "11101",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1110",
    "parentCode": "1110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Valtion keskushallinnon johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, säätävät lakeja ja asetuksia ja toimeenpanevat niitä, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alivaltiosihteeri\r\n- kansanedustaja\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)",
          "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, säätävät lakeja ja asetuksia ja toimeenpanevat niitä, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alivaltiosihteeri\r\n- kansanedustaja\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alivaltiosihteeri",
          "aluekehitysneuvos",
          "ammattikasvatusneuvos (valtio)",
          "apteekkineuvos (valtio)",
          "apulaisjohtaja (valtio)",
          "apulaiskouluneuvos",
          "arkistoneuvos",
          "asutusneuvos (valtio)",
          "budjettineuvos (valtio)",
          "budjettipäällikkö (valtio)",
          "eduskunnan lainsäädäntöjohtaja",
          "eduskunnan pääsihteeri",
          "eläinlääkintäneuvos (valtio)",
          "esittelijäneuvos (valtio)",
          "eu-parlamentaarikko",
          "finanssijohtaja",
          "finanssineuvos (valtio)",
          "hallintoneuvos (valtio)",
          "hallituksen jäsen",
          "hallitusneuvos (valtio)",
          "johtokunnan jäsen (valtio)",
          "johtokunnan puheenjohtaja",
          "kalastusneuvos (valtio)",
          "kansainvälisten asiain neuvos",
          "kansanedustaja",
          "kansliapäällikkö (valtio)",
          "kaupallinen neuvos (valtio)",
          "kehitysneuvos",
          "kehitysyhteistyöneuvos (valtio)",
          "keskusverolautakunnan puheenjohtaja",
          "keskusviraston päällikkö (valtio)",
          "kilpailuasiainneuvos",
          "kilpailuasiamies",
          "komissaari",
          "konsuli",
          "korkeakouluneuvos",
          "kotitalousneuvos (valtio)",
          "kouluneuvos (valtio)",
          "kulttuuriasiainneuvos",
          "lainkäyttöneuvos",
          "lainsäädäntöjohtaja",
          "lainsäädäntöneuvos",
          "lehdistöneuvos",
          "linnanvouti",
          "lähettiläs",
          "lähetystöneuvos",
          "lähetystösihteeri",
          "lääkintöneuvos (valtio)",
          "maanmittausneuvos",
          "maatalousneuvos",
          "merenkulkuneuvos",
          "metsäneuvos",
          "metsästysneuvos",
          "ministeri",
          "neuvotteleva virkamies",
          "opetusneuvos (valtio)",
          "osastonjohtaja (ministeriö, keskusvirasto)",
          "osastopäällikkö (ministeriö, keskusvirasto)",
          "pankkiylitarkastaja (valtio)",
          "poliisijohtaja",
          "poliisiylijohtaja",
          "poliisiylipäällikkö",
          "postiylijohtaja",
          "presidentti",
          "pääesikunnan päällikkö",
          "pääjohtaja (valtio)",
          "pääkonsuli",
          "päällikkö (poliisitoimi)",
          "pääministeri",
          "rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö",
          "rajavartiolaitoksen päällikkö",
          "rakennusneuvos",
          "selvitysmies",
          "sosiaalineuvos (valtio)",
          "suurlähettiläs",
          "talousylijohtaja (valtio)",
          "tarkastusneuvos",
          "tasa-arvovaltuutettu",
          "teollisuusneuvos",
          "tullijohtaja",
          "tullineuvos",
          "ulkoasiainneuvos",
          "valiokuntaneuvos",
          "valtakunnansovittelija",
          "valtiosihteeri",
          "vesihallintoneuvos",
          "vesiylioikeudenneuvos",
          "viraston päällikkö (valtio)",
          "virastovaltuutettu (valtio)",
          "yli-insinööri (valtio)",
          "yli-insinöörineuvos",
          "ylijohtaja (valtio)",
          "ylimääräinen hallintoneuvos",
          "ympäristönsuojeluneuvos"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/11102",
    "level": 5,
    "code": "11102",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1110",
    "parentCode": "1110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Valtion piiri- ja paikallishallinnon johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat valtion alue- tai piirihallinnon yksiköitä, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä, vastaavat hallinnonalansa palveluiden kehittämisestä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluepäällikkö (valtio)\r\n- lääninneuvos\r\n- osastopäällikkö (lääni)\r\n- verojohtaja (valtio)",
          "Johtavat valtion alue- tai piirihallinnon yksiköitä, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä, vastaavat hallinnonalansa palveluiden kehittämisestä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluepäällikkö (valtio)\r\n- lääninneuvos\r\n- osastopäällikkö (lääni)\r\n- verojohtaja (valtio)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (valtio)",
          "aluepäällikkö (valtio)",
          "apulaisosastopäällikkö (valtio)",
          "apulaispiiripäällikkö (valtio)",
          "apulaispäällikkö (valtio)",
          "apulaispääsihteeri (valtio)",
          "apulaistoimistopäällikkö (valtio)",
          "apulaisverojohtaja",
          "asessori (valtio)",
          "jaostonjohtaja (valtio)",
          "jaostopäällikkö (valtio)",
          "johtaja (valtio)",
          "kalatalousjohtaja",
          "läänin valmiuspäällikkö",
          "lääninkehittämisneuvos",
          "lääninkouluneuvos",
          "lääninneuvos",
          "lääninopetusneuvos",
          "lääninpoliisineuvos",
          "lääninsosiaalineuvos",
          "lääninverojohtaja",
          "lääninympäristöneuvos",
          "maaherra",
          "maanmittausjohtaja",
          "maanviljelystaloudellisen tutkimuslaitoksen johtaja",
          "osastonjohtaja (piiri- ja paikallishallinto)",
          "osastopäällikkö (lääni)",
          "osastopäällikkö (piiri- ja paikallishallinto)",
          "osastopäällikkö (valtio)",
          "pelastusylijohtaja",
          "piiripäällikkö (valtio)",
          "poliisipäällikkö (kihlakunnanvirasto)",
          "puheenjohtaja (valtio)",
          "pääsihteeri (valtio)",
          "rautatiepiirin päällikkö",
          "säteilyturvallisuusjohtaja",
          "työvoimapiirin päällikkö (valtio)",
          "työvoimapäällikkö (valtio)",
          "ulkomaalaisvaltuutettu",
          "varajohtaja",
          "verojohtaja (valtio)",
          "vesi- ja ympäristöpiirin johtaja",
          "vesipiirin johtaja (valtio)",
          "ydinturvallisuusjohtaja",
          "ympäristökeskuksen johtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/11103",
    "level": 5,
    "code": "11103",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "1998-07-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1110",
    "parentCode": "1110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuntien ja kaupunkien johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja vastaavat kuntien tai kaupunkien yleishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollista päätöksentekoa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaiskaupunginjohtaja\r\n- kunnanjohtaja\r\n",
          "Johtavat ja vastaavat kuntien tai kaupunkien yleishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollista päätöksentekoa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaiskaupunginjohtaja\r\n- kunnanjohtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- johtava ylilääkäri (12292)",
          "- johtava ylilääkäri (12292)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaiskaupunginjohtaja",
          "apulaiskaupunginsihteeri",
          "apulaiskunnanjohtaja",
          "kaupunginjohtaja",
          "kaupunginsihteeri",
          "kunnanjohtaja",
          "kunnansihteeri",
          "kunta-alan työmarkkinajohtaja",
          "maakuntajohtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/114",
    "level": 3,
    "code": "114",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Järjestöjen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1141",
    "level": 4,
    "code": "1141",
    "order": 100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/114",
    "parentCode": "114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puolueiden johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat poliittisten puolueiden tai puoluejärjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (puolue)\r\n- puheenjohtaja (puolue)\r\n- puoluesihteeri",
          "Johtavat poliittisten puolueiden tai puoluejärjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (puolue)\r\n- puheenjohtaja (puolue)\r\n- puoluesihteeri"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "järjestöpäällikkö (puolue)",
          "osastopäällikkö (puolue)",
          "piirijohtaja (puolue)",
          "poliittisen osaston päällikkö (puolue)",
          "puheenjohtaja (puolue)",
          "puoluesihteeri",
          "toiminnanjohtaja (puolue)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1142",
    "level": 4,
    "code": "1142",
    "order": 110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/114",
    "parentCode": "114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat työmarkkinajärjestöjen tai muiden taloudellisten järjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö) \r\n- puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)\r\n- pääsihteeri (työmarkkinajärjestö)",
          "Johtavat työmarkkinajärjestöjen tai muiden taloudellisten järjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö) \r\n- puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)\r\n- pääsihteeri (työmarkkinajärjestö)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "apulaisneuvottelupäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
          "johtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "järjestöjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "järjestön puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
          "liittopuheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "neuvottelupäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
          "osastopäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
          "piirijohtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "pääsihteeri (työmarkkinajärjestö)",
          "toimitusjohtaja (työmarkkinajärjestö)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1143",
    "level": 4,
    "code": "1143",
    "order": 120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/114",
    "parentCode": "114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden järjestöjen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat humanitaaristen tai muiden järjestöjen toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat esim. hyväntekeväisyys-, ympäristö-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen johtajat.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- piiripäällikkö (järjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (järjestö)",
          "Johtavat humanitaaristen tai muiden järjestöjen toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat esim. hyväntekeväisyys-, ympäristö-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen johtajat.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- piiripäällikkö (järjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (järjestö)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisjohtaja (järjestö)",
          "johtaja (järjestö)",
          "järjestöjohtaja",
          "järjestöpäällikkö",
          "lähetysjohtaja (järjestö)",
          "osastopäällikkö (järjestö)",
          "piirijohtaja (järjestö)",
          "piiripäällikkö (järjestö)",
          "puheenjohtaja (järjestö)",
          "pääsihteeri (järjestö)",
          "toiminnanjohtaja (järjestö)",
          "toimitusjohtaja (järjestö)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/12",
    "level": 2,
    "code": "12",
    "order": 130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/121",
    "level": 3,
    "code": "121",
    "order": 140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pääjohtajat ja toimitusjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtajat on jaettu ammattiryhmään 12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat ja ammattiryhmään 13 Pienyritysten johtajat ja työnantajayrittäjät yrityksen tai toimintayksikön koon perusteella.\r\n\r\nTähän ammattiryhmään 121 luokitellaan suurten tai keskisuurten yritysten tai julkisten toimintayksiköiden ylin johto, kuten pääjohtajat ja toimitusjohtajat. Ohjeellisena työntekijöiden lukumääränä on käytetty noin kymmentä työntekijää. Pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa toimivien toimintayksiköiden tai alueosastojen yleis- tai linjajohtajat luokitellaan ammattiryhmään 122 Tuotanto- ja linjajohtajat. Osastojen johtajat, jotka johtavat esimerkiksi talous- tai henkilöstöhallintoa, luokitellaan ammattiryhmään 123 Asiantuntijajohtajat.",
          "Johtajat on jaettu ammattiryhmään 12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat ja ammattiryhmään 13 Pienyritysten johtajat ja työnantajayrittäjät yrityksen tai toimintayksikön koon perusteella.\r\n\r\nTähän ammattiryhmään 121 luokitellaan suurten tai keskisuurten yritysten tai julkisten toimintayksiköiden ylin johto, kuten pääjohtajat ja toimitusjohtajat. Ohjeellisena työntekijöiden lukumääränä on käytetty noin kymmentä työntekijää. Pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa toimivien toimintayksiköiden tai alueosastojen yleis- tai linjajohtajat luokitellaan ammattiryhmään 122 Tuotanto- ja linjajohtajat. Osastojen johtajat, jotka johtavat esimerkiksi talous- tai henkilöstöhallintoa, luokitellaan ammattiryhmään 123 Asiantuntijajohtajat."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1210",
    "level": 4,
    "code": "1210",
    "order": 150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pääjohtajat ja toimitusjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat suuria tai keskisuuria yrityksiä tai muita organisaatioita (järjestöjä lukuunottamatta). \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisjohtaja (yritys)\r\n- kansleri (korkeakoulu)\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n",
          "Johtavat suuria tai keskisuuria yrityksiä tai muita organisaatioita (järjestöjä lukuunottamatta). \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisjohtaja (yritys)\r\n- kansleri (korkeakoulu)\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- henkilöstöjohtaja (1232)\r\n- johtaja (järjestö) (1143)",
          "- henkilöstöjohtaja (1232)\r\n- johtaja (järjestö) (1143)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisjohtaja (yritys)",
          "apulaistoimitusjohtaja (yritys)",
          "apulaisyhteistyöjohtaja",
          "energialaitoksen johtaja",
          "energialaitoksen toimitusjohtaja",
          "erityishuoltopiirin johtaja",
          "finlandia-talon johtaja",
          "hallintoneuvoston jäsen (yritys)",
          "hallintoneuvoston puheenjohtaja (yritys)",
          "hallituksen jäsen (yritys)",
          "hallituksen puheenjohtaja (yritys)",
          "isännöitsijä (yrityshallinto)",
          "johtaja (kunta)",
          "johtaja (yritys)",
          "johtokunnan jäsen (yritys)",
          "johtokunnan puheenjohtaja (yritys)",
          "kansleri (korkeakoulu)",
          "kuntayhtymän johtaja",
          "laivanvarustaja",
          "liikennelaitoksen johtaja",
          "osuuspankinjohtaja",
          "pankinjohtaja",
          "pääjohtaja (yritys)",
          "sairaalajohtaja",
          "sairaalan johtaja",
          "sairaanhoitopiirinjohtaja",
          "satamajohtaja",
          "sosiaalihuollon toimitusjohtaja",
          "sähkölaitoksen johtaja",
          "sähkölaitoksen toimitusjohtaja",
          "toimitusjohtaja (kiinteistönhoitoyritys)",
          "toimitusjohtaja (teollisuus)",
          "toimitusjohtaja (valtio)",
          "toimitusjohtaja (väh. 10 työntekijää)",
          "toimitusjohtaja (yritys)",
          "vakuutusyhtiön johtaja",
          "varatoimitusjohtaja",
          "vesi- ja viemärilaitoksen johtaja",
          "vesihuoltolaitoksen johtaja",
          "vesilaitoksen johtaja",
          "vesilaitoksen toimitusjohtaja",
          "ylijohtaja (yritys)",
          "yliopiston kansleri",
          "yliopiston rehtori"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/122",
    "level": 3,
    "code": "122",
    "order": 160,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1221",
    "level": 4,
    "code": "1221",
    "order": 170,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa- ja metsätalouden johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat maa- ja metsätalouden tai kalastusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (maa- ja metsätalous)\r\n- piiripäällikkö (maa- ja metsätalous)\r\n- tuotantopäällikkö (puutarha)\r\n",
          "Johtavat maa- ja metsätalouden tai kalastusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (maa- ja metsätalous)\r\n- piiripäällikkö (maa- ja metsätalous)\r\n- tuotantopäällikkö (puutarha)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- maatalousyrittäjä (6130)\r\n- toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys) (1311)",
          "- maatalousyrittäjä (6130)\r\n- toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys) (1311)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (maa- ja metsätalous)",
          "aluepäällikkö (metsäala)",
          "apulaiskaupunginpuutarhuri",
          "apulaispiiripäällikkö (metsätalous)",
          "kaupunginpuutarhuri",
          "maatilan johtaja",
          "piiripäällikkö (maa- ja metsätalous)",
          "puistonjohtaja",
          "toimitusjohtaja (kalastus)",
          "tuotantopäällikkö (puutarha)",
          "ylipuutarhuri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1222",
    "level": 4,
    "code": "1222",
    "order": 180,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuuden tuotantojohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat kaivostoiminnan ja tehdasteollisuuden tuotantoa tai sähkö-, lämpö-, ydinvoima- tai vesilaitosten tuotantoa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (teollisuus)\r\n- projektipäällikkö (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n",
          "Johtavat kaivostoiminnan ja tehdasteollisuuden tuotantoa tai sähkö-, lämpö-, ydinvoima- tai vesilaitosten tuotantoa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (teollisuus)\r\n- projektipäällikkö (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- toimitusjohtaja (pienteollisuus) (1312)",
          "- toimitusjohtaja (pienteollisuus) (1312)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (teollisuus)",
          "apulaisjohtaja (teollisuus)",
          "apulaisosastopäällikkö (teollisuus)",
          "elinkeino- ja tekninen johtaja",
          "jaostopäällikkö (teollisuus)",
          "karttapainon johtaja",
          "kirjapainon johtaja",
          "laboratorion johtaja (teollisuus)",
          "meijerin isännöitsijä",
          "osastonjohtaja (teollisuus)",
          "osastopäällikkö (teollisuus)",
          "paikallisjohtaja (teollisuus)",
          "piiri-insinööri (teollisuus)",
          "projektipäällikkö (teollisuus)",
          "sähkölaitoksen apulaisjohtaja",
          "tehdaspäällikkö",
          "tehtaanjohtaja",
          "tehtailija",
          "teknillinen johtaja (teollisuus)",
          "teknillisentoimenjohtaja",
          "tekninen johtaja (teollisuus)",
          "teknisen viraston johtaja",
          "toimialajohtaja (teollisuus)",
          "tuotannon johtaja (teollisuus)",
          "tuotantojohtaja (teollisuus)",
          "tuotantopäällikkö (teollisuus)",
          "tuotantotekninen jaostopäällikkö (teollisuus)",
          "tuotantotekninen johtaja (teollisuus)",
          "valmistuspäällikkö (teollisuus)",
          "voimalaitospäällikkö",
          "yksikön johtaja (teollisuus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1223",
    "level": 4,
    "code": "1223",
    "order": 190,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rakennusalan tuotantojohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat rakennusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (rakennusala)\r\n- toimialajohtaja (rakennusala)\r\n",
          "Johtavat rakennusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (rakennusala)\r\n- toimialajohtaja (rakennusala)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys) (1313)",
          "- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys) (1313)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (rakennusala)",
          "osastopäällikkö (rakennusala)",
          "projektipäällikkö (rakennusala)",
          "rakennustoimen johtaja",
          "rakennusviraston johtaja",
          "rakennuttajapäällikkö",
          "rakennuttamispäällikkö",
          "toimialajohtaja (rakennusala)",
          "tuotantojohtaja (rakennusala)",
          "yksikön johtaja (rakennusala)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1224",
    "level": 4,
    "code": "1224",
    "order": 200,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kaupan ym. johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat tukku- ja vähittäiskaupan palvelutoimintaa sekä moottoriajoneuvojen ja kodinkoneiden korjausta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kauppa)\r\n- tavaratalonjohtaja\r\n- tukkuliikkeen johtaja",
          "Johtavat tukku- ja vähittäiskaupan palvelutoimintaa sekä moottoriajoneuvojen ja kodinkoneiden korjausta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kauppa)\r\n- tavaratalonjohtaja\r\n- tukkuliikkeen johtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (kauppa)",
          "apulaisosastopäällikkö (kauppa)",
          "hallipäällikkö (myymälä, market)",
          "kauppakeskuksen johtaja",
          "marketpäällikkö",
          "supermarketin johtaja",
          "tavaratalonjohtaja",
          "tavaratalopäällikkö",
          "tukkuliikkeen johtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1225",
    "level": 4,
    "code": "1225",
    "order": 210,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hotellinjohtajat ja ravintolapäälliköt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ravintoloiden ja hotellien sekä matkailualan palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (hotelli)\r\n- ravintolanjohtaja\r\n",
          "Johtavat ravintoloiden ja hotellien sekä matkailualan palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (hotelli)\r\n- ravintolanjohtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- toimitusjohtaja (ravintola-alan pienyritys) (1315)",
          "- toimitusjohtaja (ravintola-alan pienyritys) (1315)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (hotelli)",
          "aluejohtaja (ravintola)",
          "apulaisravintolapäällikkö",
          "hotellinjohtaja",
          "hotellipäällikkö",
          "hotellitoimen johtaja",
          "johtaja (hotelli)",
          "johtaja (ravintola)",
          "ravintolanjohtaja",
          "ravintolapäällikkö",
          "ravintolatoimen johtaja",
          "ravintolatoimenpäällikkö",
          "ravitsemisjohtaja",
          "toimitusjohtaja (hotelli)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1226",
    "level": 4,
    "code": "1226",
    "order": 220,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kuljetus)\r\n- huolintapäällikkö\r\n- kapteeni (satama)\r\n",
          "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kuljetus)\r\n- huolintapäällikkö\r\n- kapteeni (satama)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- autoilija (1316)",
          "- autoilija (1316)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (kuljetus)",
          "aluejohtaja (tietoliikenne)",
          "aluejohtaja (varastointi)",
          "apulaiskuljetuspäällikkö",
          "apulaissatamakapteeni",
          "apulaissatamapäällikkö",
          "bussiliikennejohtaja",
          "huolintajohtaja",
          "huolintapäällikkö",
          "jakelupäällikkö",
          "joukkoliikenteen johtaja",
          "kapteeni (iso alus)",
          "kapteeni (satama)",
          "keskusvarastonjohtaja",
          "kuljetusliikkeenhoitaja",
          "kuljetuspäällikkö",
          "laivan päällikkö (iso alus)",
          "laivauspäällikkö",
          "lentoaseman päällikkö",
          "lentotekninen johtaja",
          "lentotoiminnan johtaja",
          "lentotoimiston päällikkö",
          "liikennealueenpäällikkö (vr)",
          "liikennejohtaja",
          "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
          "liikenteenjohtaja",
          "logistiikkapäällikkö",
          "merikapteeni (iso alus)",
          "päällikkö (iso alus)",
          "satamakapteeni",
          "satamapäällikkö",
          "varastotoimen johtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1227",
    "level": 4,
    "code": "1227",
    "order": 230,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (yrityspalvelu)\r\n- jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)\r\n- konttorinjohtaja (yrityspalvelu)\r\n",
          "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (yrityspalvelu)\r\n- jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)\r\n- konttorinjohtaja (yrityspalvelu)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys) (1317)",
          "- toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys) (1317)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (yrityspalvelu)",
          "aluekonttorinjohtaja (yrityspalvelu))",
          "asiakasjohtaja (pankki)",
          "atk-ohjelmointiyrityksen päällikkö",
          "jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)",
          "kenttäpäällikkö (vakuutuslaitos)",
          "kiinteistöhoitopäällikkö (kunta)",
          "kiinteistöjohtaja",
          "kiinteistöpalvelujohtaja",
          "kiinteistöpalvelukeskuksen johtaja",
          "konttorinjohtaja (pankki)",
          "konttorinjohtaja (yrityspalvelu)",
          "osastopäällikkö (yrityspalvelu)",
          "pankinjohtaja (konttori)",
          "piirijohtaja (vakuutuslaitos)",
          "piirikonttorinjohtaja (vakuutuslaitos)",
          "tilapalveluyksikönjohtaja",
          "yrityspalvelupäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1228",
    "level": 4,
    "code": "1228",
    "order": 240,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siivousalan ja kauneudenhoitoalan ym. alojen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat kauneudenhoitoalan, siivous- ja jätehuoltoalan ym. vastaavien alojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (jätehuolto)\r\n- kierrätysjohtaja (jätehuolto)\r\n- piiripäällikkö (siivous)\r\n",
          "Johtavat kauneudenhoitoalan, siivous- ja jätehuoltoalan ym. vastaavien alojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (jätehuolto)\r\n- kierrätysjohtaja (jätehuolto)\r\n- piiripäällikkö (siivous)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kampaamoyrittäjä (1318)",
          "- kampaamoyrittäjä (1318)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (jätehuolto)",
          "jätehuoltojohtaja",
          "jätehuoltopäällikkö",
          "kierrätysjohtaja (jätehuolto)",
          "palvelujohtaja (siivous)",
          "pesulan johtaja",
          "piiripäällikkö (jätehuolto)",
          "piiripäällikkö (siivous)",
          "ympäristöjohtaja (jätehuolto)",
          "ympäristöpäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1229",
    "level": 4,
    "code": "1229",
    "order": 250,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin. Tähän kuuluvat ne johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä.",
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin. Tähän kuuluvat ne johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "osastonjohtaja (valtio)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/12291",
    "level": 5,
    "code": "12291",
    "order": 260,
    "modifiedDate": "1998-07-27T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Opetusalan johtajat ja rehtorit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat julkisia ja yksityisiä oppilaitoksia tai muuta koulutustoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisrehtori\r\n- kansalaisopiston rehtori\r\n- koulunjohtaja\r\n- koulutoimenjohtaja",
          "Johtavat julkisia ja yksityisiä oppilaitoksia tai muuta koulutustoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisrehtori\r\n- kansalaisopiston rehtori\r\n- koulunjohtaja\r\n- koulutoimenjohtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aikuiskoulutusjohtaja",
          "aikuiskoulutusosaston johtaja",
          "aikuiskoulutusosastonjohtaja",
          "ala-asteen koulun rehtori",
          "aluerehtori",
          "ammattikoulun apulaisrehtori",
          "ammattikoulun rehtori",
          "ammattikurssikeskuksen rehtori",
          "apukoulun rehtori",
          "apulaisrehtori",
          "dekaani",
          "erityiskoulun rehtori",
          "hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen rehtori",
          "iltalukion rehtori",
          "instituutinjohtaja",
          "invalidien erityiskoulun johtaja",
          "johtava rehtori",
          "kansalaisopiston apulaisrehtori",
          "kansalaisopiston rehtori",
          "kansankorkeakoulun rehtori",
          "kansanopiston rehtori",
          "kauppaoppilaitoksen apulaisrehtori",
          "kauppaoppilaitoksen rehtori",
          "konservatorion apulaisrehtori",
          "konservatorion rehtori",
          "kotitalousoppilaitoksen rehtori",
          "kotiteollisuuskoulun rehtori",
          "koulun johtaja",
          "koulunjohtaja",
          "koulutoimenjohtaja",
          "koulutusalan johtaja",
          "koulutusjohtaja",
          "koulutuskeskuksen johtaja",
          "kurssikeskuksen rehtori",
          "kurssiosaston johtaja",
          "kurssitoimenjohtaja",
          "kurssitoiminnan johtaja",
          "kuvataidekoulun rehtori",
          "lukion rehtori",
          "maatalousoppilaitoksen rehtori",
          "matkailualan oppilaitoksen rehtori",
          "musiikkikoulun rehtori",
          "musiikkiopiston apulaisrehtori",
          "musiikkiopiston rehtori",
          "opetuksenjohtaja",
          "opetusasiain päällikkö",
          "opetuspäällikkö (kunta)",
          "opetustoimenjohtaja (kunta)",
          "opiston rehtori",
          "opistonjohtaja",
          "oppimateriaalikeskuksen johtaja (kunta)",
          "oppimateriaalikeskuksen päällikkö",
          "pelastuskoulunjohtaja",
          "peruskoulun ala-asteen johtaja",
          "peruskoulun ala-asteen rehtori",
          "peruskoulun johtaja",
          "peruskoulun johtaja-opettaja",
          "peruskoulun rehtori",
          "peruskoulun ylä-asteen rehtori",
          "peruskoulun yläasteen johtaja",
          "peruskoulutoimenjohtaja",
          "rehtori",
          "ruotsinkielinen koulutoimen johtaja",
          "ruotsinkielisen koulutoimen johtaja",
          "sairaanhoitajakoulun rehtori",
          "sairaanhoitajaopiston rehtori",
          "sairaanhoitokoulun rehtori",
          "sivistystoimen johtaja",
          "sivistystoimenpäällikkö-rehtori",
          "sosiaalialan oppilaitoksen rehtori",
          "suomenkielinen opetustoimen johtaja",
          "työväenopiston rehtori",
          "vararehtori",
          "yläasteen koulun rehtori"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/12292",
    "level": 5,
    "code": "12292",
    "order": 290,
    "modifiedDate": "1998-07-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laitoksia kuten sairaaloita, terveys- tai lääkärikeskuksia, vanhainkoteja, työkeskuksia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- a-klinikan johtaja\r\n- hallintoylilääkäri (sairaala)\r\n- johtava ylilääkäri\r\n- erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja\r\n- päivähoito-osaston osastopäällikkö \r\n",
          "Johtavat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laitoksia kuten sairaaloita, terveys- tai lääkärikeskuksia, vanhainkoteja, työkeskuksia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- a-klinikan johtaja\r\n- hallintoylilääkäri (sairaala)\r\n- johtava ylilääkäri\r\n- erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja\r\n- päivähoito-osaston osastopäällikkö \r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- osaston ylilääkäri (22211)",
          "- osaston ylilääkäri (22211)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "a-klinikan johtaja",
          "apulaisjohtaja (sosiaalialan laitos)",
          "apulaissosiaalijohtaja",
          "apulaissosiaalipäällikkö",
          "avopalvelukeskuksen johtaja",
          "diakoniajohtaja",
          "elatusturvapäällikkö",
          "ensikodin johtaja",
          "ensisuojan johtaja",
          "erityishuoltopiirin kasvatusjohtaja",
          "erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja",
          "erityislastenkodin johtaja",
          "erityislastentarhan johtaja",
          "erityispäiväkodin johtaja",
          "hallintoylihoitaja",
          "hallintoylilääkäri (sairaala)",
          "hoitokodin johtaja",
          "holhouslautakunnan puheenjohtaja",
          "huoltokodin johtaja",
          "huoltolaitoksen johtaja (sosiaaliala)",
          "huoltolan johtaja",
          "invalidien päiväkeskuksen johtaja",
          "invalidien suojatyökeskuksen johtaja",
          "invalidihuollon työkokeilulaitoksen johtaja",
          "jaostonjohtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala)",
          "johtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala)",
          "johtaja (sosiaaliala)",
          "johtaja (sosiaalialan erityispalvelut)",
          "johtaja (sosiaalitoimi)",
          "johtaja (terveydenhuolto)",
          "johtajaylilääkäri",
          "johtava terveyskeskuslääkäri",
          "johtava ylihoitaja",
          "johtava ylilääkäri",
          "kansanterveystyön johtava lääkäri",
          "kansanterveystyön johtava ylilääkäri",
          "kansanterveystyön ylilääkäri",
          "kasvatus- ja perheneuvonnanjohtaja",
          "kasvatusjohtaja",
          "kasvatusneuvolan johtaja",
          "katkaisuhoitoaseman johtaja",
          "kehitysvammahuollon johtaja",
          "kehitysvammaisten asuntolan johtaja",
          "kehitysvammaisten harjaantumiskoulun johtaja",
          "kehitysvammaisten päivähuoltolan johtaja",
          "kehitysvammaisten suojatyökeskuksen johtaja",
          "kehitysvammaisten toimintakeskuksen johtaja",
          "kehitysvammalaitoksen johtaja",
          "kehitysvammapiirin johtaja",
          "kesäsiirtolan johtaja",
          "kodinhoitoavun johtaja",
          "kotipalvelunjohtaja",
          "kouluhammashoitolan johtaja",
          "koulukodin johtaja",
          "koululasten päiväkodin johtaja",
          "kunnalliskodin apulaisjohtaja",
          "kunnalliskodin ja kotipalvelun johtaja",
          "kunnalliskodin johtaja",
          "kuntayhtymäjohtaja (sosiaaliala)",
          "kuntoutumisklinikan johtaja",
          "kuntoutuskeskuksen johtaja",
          "laitoksen johtaja (sosiaaliala)",
          "laitoshoidonjohtaja",
          "laitosjohtaja (sosiaaliala)",
          "lasten ja nuotenhuollon päällikkö",
          "lasten päivähoitolaitoksen johtaja",
          "lastenhuollon johtaja",
          "lastenkodin apulaisjohtaja",
          "lastenkodin johtaja",
          "lastensuojelujohtaja",
          "lastensuojelun toimitusjohtaja",
          "lastentarhan johtaja",
          "lastentarhan johtaja-opettaja",
          "nuorisoaseman johtaja",
          "nuorisokeskuksen toiminnanjohtaja",
          "nuorisokodin johtaja",
          "oppilasasuntolan johtaja",
          "oppilaskodin johtaja",
          "osastopäällikkö (sosiaaliala)",
          "pakolaiskeskuksen johtaja",
          "palvelualuejohtaja (sosiaaliala)",
          "palvelukeskuksen johtaja",
          "palvelutalon johtaja (sosiaaliala)",
          "palvelutuotantojohtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala)",
          "pav-hoitokodin johtaja",
          "pav-huoltokodin johtaja",
          "perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja",
          "perhehoitopäällikkö",
          "perheryhmäkodin johtaja",
          "perhetukikeskuksen johtaja",
          "perusturvatoimen johtaja",
          "päihdehuollon johtaja",
          "päihdehuoltokeskuksen johtaja",
          "päivähoidon johtaja",
          "päivähoidon osastopäällikkö",
          "päivähoito-osaston osastopäällikkö",
          "päivähoitopäällikkö",
          "päivähoitotoimen johtaja",
          "päivähuoltolan johtaja",
          "päiväkodin johtaja",
          "päiväkodin johtaja-perhepäivähoidon ohjaaja",
          "raittiustoimenjohtaja",
          "ryhmäkodin johtaja",
          "sairaalatoimen päällikkö",
          "sairaalatoimenjohtaja (kunta)",
          "sairaanhoitoalueen johtaja",
          "sairausvakuutustoimiston johtaja",
          "sosiaali ja terveysjohtaja",
          "sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtaja",
          "sosiaali- ja terveysalan johtaja",
          "sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen johtaja",
          "sosiaali- ja terveystoimen päällikkö",
          "sosiaaliaseman johtaja",
          "sosiaalijohtaja",
          "sosiaalijohtaja-lastenvalvoja",
          "sosiaalikeskuksen johtaja",
          "sosiaalipalvelupäällikkö",
          "sosiaalipäällikkö",
          "sosiaalitoimenjohtaja",
          "suojatyökeskuksen johtaja",
          "suojatyöpaikan johtaja",
          "suojatyötoiminnan johtaja",
          "suojatyöyksikön johtaja",
          "terveydenhuoltoalan johtaja",
          "terveyshuollonjohtaja",
          "terveysjohtaja",
          "terveyskeskuksen johtava lääkäri",
          "terveyskeskusylilääkäri",
          "terveysvalvonnan johtaja",
          "toimialajohtaja (sosiaaliala)",
          "toimintakeskuksen johtaja",
          "tukiasuntolanjohtaja",
          "turvakodin johtaja",
          "työkeskuksen johtaja",
          "työlaitoksen johtaja",
          "työosaston johtaja (sosiaaliala)",
          "työtuvan johtaja (sosiaaliala)",
          "vajaamielislaitoksen johtaja",
          "vajaamielisten lasten päivähuoltolan johtaja",
          "vammaispalvelujen johtaja",
          "vanhainkodin apulaisjohtaja",
          "vanhainkodin johtaja",
          "vanhainkoti-palvelukeskuksen johtaja",
          "vanhus ja kehitysvammatyön johtaja",
          "vanhusten palvelutalon johtaja",
          "vanhustenhuollon keskuksen johtaja",
          "vanhustyön johtaja",
          "vanhustyön osastopäällikkö",
          "vanhustyön päällikkö",
          "vastaanottokodin johtaja (sosiaaliala)",
          "vastaava ylilääkäri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/12293",
    "level": 5,
    "code": "12293",
    "order": 300,
    "modifiedDate": "1998-07-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat julkisia ja yksityisiä urheilu- ja vapaa-aikatoiminnan yksiköitä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikuntajohtaja\r\n- urheilutoimen johtaja \r\n- vapaa-aikatoiminnanjohtaja",
          "Johtavat julkisia ja yksityisiä urheilu- ja vapaa-aikatoiminnan yksiköitä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikuntajohtaja\r\n- urheilutoimen johtaja \r\n- vapaa-aikatoiminnanjohtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisliikuntatoimen johtaja",
          "kenttäpäällikkö (liikunta- ja vapaa-aikatoiminta)",
          "kulttuuri-nuorisotoimenjohtaja",
          "liikuntajohtaja",
          "liikuntatoimen johtaja",
          "nuorisotoimenjohtaja",
          "nuorisoverstaanjohtaja",
          "uimahallin johtaja",
          "ulkoilutoiminnan päällikkö",
          "urheilujohtaja",
          "urheilun johtaja",
          "urheiluopiston johtaja",
          "urheilutoimen johtaja",
          "urheilutoiminnan johtaja",
          "urheilutoiminnan päällikkö",
          "vapaa-aikatoimen johtaja",
          "vapaa-aikatoiminnanjohtaja",
          "virkistystoiminnan johtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/12294",
    "level": 5,
    "code": "12294",
    "order": 310,
    "modifiedDate": "1998-07-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kulttuurijohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat kulttuuri- ja taidelaitoksia, tuottavat ohjelmia, elokuvia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvatuottaja\r\n- ohjelmajohtaja\r\n- teatterinjohtaja\r\n- museonjohtaja",
          "Johtavat kulttuuri- ja taidelaitoksia, tuottavat ohjelmia, elokuvia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvatuottaja\r\n- ohjelmajohtaja\r\n- teatterinjohtaja\r\n- museonjohtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluepäällikkö (lehdistö)",
          "aluepäällikkö (radio, tv)",
          "elokuvatuottaja",
          "intendentti (orkesteri)",
          "kanavatuottaja",
          "kaupunginorkesterin intendentti",
          "kirjasto- ja kulttuurikeskuksen johtaja",
          "kirjastotoimen apulaisjohtaja",
          "kirjastotoimenjohtaja",
          "kulttuuriasiainpäällikkö",
          "kulttuurijohtaja",
          "kulttuurikeskuksen johtaja",
          "kulttuuritoimen johtaja",
          "kulttuuritoimenjohtaja",
          "maakuntamuseonjohtaja",
          "museonjohtaja",
          "museotoimen johtaja (kunta)",
          "musiikkitoimen intendentti",
          "ohjelmajohtaja",
          "oopperatoiminnanjohtaja-ohjaaja",
          "radiojohtaja",
          "sivistysjohtaja",
          "sivistystoimen päällikkö",
          "taiteellinen johtaja",
          "teatterinjohtaja",
          "tuottaja (musiikki ym.)",
          "valtion museonjohtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/12299",
    "level": 5,
    "code": "12299",
    "order": 311,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut tuotanto- ja linjajohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne johtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 1229 luokkiin.  \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- tuotantojohtaja\r\n- tuotantopäällikkö\r\n- ympäristönsuojelujohtaja",
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne johtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 1229 luokkiin.  \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- tuotantojohtaja\r\n- tuotantopäällikkö\r\n- ympäristönsuojelujohtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja",
          "aluekeskuksen johtaja",
          "aluepäällikkö",
          "apulaisjohtaja (kunta)",
          "apulaisneuvottelupäällikkö (kunta)",
          "arktisen keskuksen johtaja",
          "asuntotoimenjohtaja",
          "asuntotoimenpäällikkö",
          "elinkeinojohtaja",
          "elinkeinotoimenjohtaja",
          "jaostopäällikkö",
          "kansliapäällikkö (kunta)",
          "keskusarkistonjohtaja",
          "keskusrekisterin johtaja",
          "kiinteistötoimen johtaja",
          "liikelaitospäällikkö",
          "linjanjohtaja",
          "maakunta-arkiston johtaja",
          "neuvontayksikön päällikkö",
          "neuvottelupäällikkö",
          "osastonjohtaja",
          "osastopäällikkö",
          "paikallisjohtaja (yritys)",
          "palvelujohtaja",
          "pelastusjohtaja",
          "peruspalvelujohtaja",
          "säteilyturvallisuusjohtaja (valtio)",
          "tilastojohtaja",
          "tilastopäällikkö",
          "toimialajohtaja",
          "toimialapäällikkö",
          "toiminnanjohtaja",
          "toimitilapäällikkö",
          "tulosjohtaja",
          "tulosyksikön johtaja",
          "tuotantojohtaja",
          "tuotantopäällikkö",
          "turvallisuuspäällikkö",
          "työturvallisuuspäällikkö",
          "työvoimatoimiston johtaja",
          "valmiusjohtaja",
          "valmiuspäällikkö",
          "valtionarkiston johtaja",
          "vankilan johtaja (valtio)",
          "vankisiirtolan päällikkö (valtionhallinto)",
          "vesihallintojohtaja",
          "vesiviljelyjohtaja",
          "virastonjohtaja",
          "väestönsuojelujohtaja",
          "väestönsuojelupäällikkö",
          "yhdistysrekisterijohtaja",
          "yhteistoimintajohtaja",
          "yhteistyöjohtaja",
          "yksikön johtaja",
          "ympäristöjohtaja",
          "ympäristökeskuksen johtaja (kunta)",
          "ympäristönsuojelujohtaja",
          "ympäristönsuojelupäällikkö",
          "ympäristösuojelutoimen johtaja",
          "ympäristöterveyspäällikkö",
          "ympäristötoimenjohtaja",
          "ympäristövalvontapäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/123",
    "level": 3,
    "code": "123",
    "order": 320,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asiantuntijajohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1231",
    "level": 4,
    "code": "1231",
    "order": 330,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Talous- ja hallintojohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden talous- tai hallinto-osastojen toiminnasta ja koordinoivat niiden sisäistä hallintoa ja taloutta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hallinnollinen johtaja\r\n- laskentatoimen johtaja\r\n- osastopäällikkö (taloushallinto)",
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden talous- tai hallinto-osastojen toiminnasta ja koordinoivat niiden sisäistä hallintoa ja taloutta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hallinnollinen johtaja\r\n- laskentatoimen johtaja\r\n- osastopäällikkö (taloushallinto)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaishallintopäällikkö",
          "apulaisluottopäällikkö",
          "apulaisosastopäällikkö (taloushallinto)",
          "apulaistalousjohtaja",
          "apulaistalouspäällikkö",
          "apulaistarkastuspäällikkö",
          "budjettipäällikkö",
          "eduskunnan hallintojohtaja",
          "hallinnollinen johtaja",
          "hallinnollinen virkamies",
          "hallinnollisen osaston osastopäällikkö",
          "hallinnollisen toimiston päällikkö",
          "hallinto- ja talousjohtaja",
          "hallinto- ja talouspäällikkö",
          "hallinto-osaston johtaja",
          "hallinto-osaston päällikkö",
          "hallintojohtaja",
          "hallintopalvelupäällikkö",
          "hallintopäällikkö",
          "hallintotoimiston päällikkö",
          "hr-päällikkö",
          "jaostopäällikkö (hallinto)",
          "kassapäällikkö",
          "kirjanpidon päällikkö",
          "kirjanpitopäällikkö",
          "konttoripäällikkö",
          "kunnallistalousasiain päällikkö",
          "kustannuslaskentapäällikkö",
          "kustannuspäällikkö",
          "kvestori",
          "laskentapäällikkö",
          "laskentatoimen johtaja",
          "laskutuspäällikkö",
          "liiketoimenpäällikkö",
          "luottopäällikkö",
          "oikeushallintopäällikkö",
          "osastonjohtaja (taloushallinto)",
          "osastopäällikkö (taloushallinto)",
          "palkanlaskentapäällikkö",
          "perintäpäällikkö",
          "rahoitusjohtaja",
          "rahoitusjohtaja (kunta)",
          "rahoituspäällikkö",
          "sairaalatalousasiain päällikkö",
          "sijoituspäällikkö",
          "sivistystoimen hallinnollinen johtaja",
          "sivistystoimen talouspäällikkö",
          "suunnittelupäällikkö (talous, hallinto)",
          "talous- ja hallintojohtaja",
          "talous- ja hallintopäällikkö",
          "talous- ja suunnittelujohtaja",
          "talous- ja tietohallintopäällikkö",
          "talousarviopäällikkö",
          "talousjohtaja",
          "talousjohtaja (yritys)",
          "talouspäällikkö",
          "talouspäällikkö-palkka-asiamies",
          "taloussuunnittelupäällikkö",
          "tarkastusjohtaja",
          "tarkastuspäällikkö",
          "tilinpitopäällikkö",
          "toimistopäällikkö",
          "virastopäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1232",
    "level": 4,
    "code": "1232",
    "order": 340,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Henkilöstöjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden henkilöstöosastojen toiminnasta ja henkilöstöpolitiikasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- henkilökunnan päällikkö\r\n- sosiaalipäällikkö (yritys)\r\n- työsuhdepäällikkö",
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden henkilöstöosastojen toiminnasta ja henkilöstöpolitiikasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- henkilökunnan päällikkö\r\n- sosiaalipäällikkö (yritys)\r\n- työsuhdepäällikkö"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaishenkilöasiain päällikkö",
          "apulaishenkilöstöpäällikkö",
          "edunvalvontapäällikkö",
          "hallinto- ja henkilöstöjohtaja",
          "henkilöasiain päällikkö",
          "henkilökunnan päällikkö",
          "henkilöstöasiain päällikkö",
          "henkilöstöjohtaja",
          "henkilöstön kehittämispäällikkö",
          "henkilöstöpäällikkö",
          "henkilöstöpäällikkö (kunta)",
          "laki- ja henkilöstöasiainjohtaja",
          "palkkapäällikkö",
          "palvelussuhdejohtaja",
          "palvelussuhdepäällikkö",
          "sosiaalipäällikkö (yritys)",
          "työsuhdepäällikkö",
          "yhteistoimintapäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1233",
    "level": 4,
    "code": "1233",
    "order": 350,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Myynti- ja markkinointijohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden myynti- tai markkinointiosastojen toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluemyyntijohtaja \r\n- asiakaspalvelupäällikkö\r\n- kaupallinen johtaja",
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden myynti- tai markkinointiosastojen toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluemyyntijohtaja \r\n- asiakaspalvelupäällikkö\r\n- kaupallinen johtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluemyyntijohtaja",
          "asiakaspalvelupäällikkö",
          "asiakasryhmäpäällikkö",
          "avainasiakaspäällikkö",
          "kaupallinen johtaja",
          "kenttäpäällikkö (myynti)",
          "kirjasto- ja informaatiopalvelupäällikkö",
          "kongressipäällikkö",
          "levikkipäällikkö",
          "markkinointijohtaja",
          "markkinointipäällikkö",
          "matkailutoimen johtaja",
          "menekinedistämispäällikkö",
          "messujohtaja",
          "myyntijohtaja",
          "myyntijohtaja (atk)",
          "myyntipäällikkö",
          "osastopäällikkö (markkinointi)",
          "osastopäällikkö (myynti)",
          "palvelualuepäällikkö",
          "palvelupäällikkö",
          "piirimyyntipäällikkö",
          "piiripäällikkö (markkinointi)",
          "piiripäällikkö (myynti)",
          "sales promotion päällikkö",
          "sp-päällikkö",
          "tuontipäällikkö",
          "tuotepäällikkö",
          "tuoteryhmäpäällikkö",
          "vastaanottopäällikkö (myynti, markkinointi)",
          "vastaava kongressipäällikkö",
          "vientipäällikkö",
          "yhteysjohtaja (markkinointi)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1234",
    "level": 4,
    "code": "1234",
    "order": 360,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mainos- ja tiedotusjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden mainos- tai tiedotusosastojen toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- osastopäällikkö (mainonta)\r\n- tietopalvelujohtaja\r\n- tietopalvelupäällikkö",
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden mainos- tai tiedotusosastojen toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- osastopäällikkö (mainonta)\r\n- tietopalvelujohtaja\r\n- tietopalvelupäällikkö"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "mainospäällikkö",
          "mediajohtaja",
          "osastopäällikkö (mainonta)",
          "suunnittelujohtaja (mainonta)",
          "tiedotusjohtaja",
          "tietopalvelujohtaja",
          "tietopalvelupäällikkö",
          "tuotantopäällikkö (mainonta)",
          "tuotekehityspäällikkö (mainonta)",
          "tuotepäällikkö (mainonta)",
          "tuotesuunnittelupäällikkö (mainonta)",
          "viestintäjohtaja",
          "yhteiskuntasuhdepäällikkö",
          "yhteysjohtaja (mainonta)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1235",
    "level": 4,
    "code": "1235",
    "order": 370,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Osto- ja varastopäälliköt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osto- ja hankintatoiminnasta tai varastoista.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hankintajohtaja\r\n- ostopäällikkö",
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osto- ja hankintatoiminnasta tai varastoista.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hankintajohtaja\r\n- ostopäällikkö"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaishankintapäällikkö",
          "hankintajohtaja",
          "hankintapäällikkö",
          "jakelupäällikkö (kirjapaino)",
          "kalustopäällikkö (kunta)",
          "karttatuotepäällikkö (kunta)",
          "kirjapainon jakelupäällikkö",
          "materiaalijohtaja",
          "ostojohtaja",
          "ostopäällikkö",
          "sisäänostopäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1236",
    "level": 4,
    "code": "1236",
    "order": 380,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tietotekniikkajohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden tietojenkäsittelystä sekä tietotekniikan kehittämisestä ja hankinnoista.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- atk-käyttöpäällikkö \r\n- tietohallintojohtaja",
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden tietojenkäsittelystä sekä tietotekniikan kehittämisestä ja hankinnoista.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- atk-käyttöpäällikkö \r\n- tietohallintojohtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asiakaspalvelupäällikkö (atk)",
          "atk-jaostopäällikkö",
          "atk-järjestelmäpäällikkö",
          "atk-käyttöpäällikkö",
          "atk-projektipäällikkö",
          "atk-päällikkö",
          "atk-suunnittelupäällikkö",
          "atk-tarkastuspäällikkö",
          "atk-toiminnanjohtaja",
          "atk-turvallisuuspäällikkö",
          "jaostopäällikkö (atk)",
          "järjestelmäpäällikkö",
          "kehittämispäällikkö (atk)",
          "käyttöpäällikkö (atk)",
          "laatujohtaja (atk)",
          "laatupäällikkö (atk)",
          "laskentakeskuksen johtaja",
          "menetelmäpäällikkö (atk)",
          "projektipäällikkö (atk)",
          "sovelluspäällikkö",
          "tietohallintapäällikkö",
          "tietohallintojohtaja",
          "tietohallintopäällikkö",
          "tietohallintosuunnittelupäällikkö",
          "tietohuoltopäällikkö",
          "tietojenkäsittelypäällikkö",
          "tietojärjestelmäpäällikkö",
          "tietoliikennepäällikkö",
          "tietotekniikan päällikkö",
          "tietotekniikanjohtaja",
          "tietotekniikkajohtaja",
          "tietotekniikkapäällikkö",
          "verkkojohtaja",
          "verkkopalvelut -yksikön päällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1237",
    "level": 4,
    "code": "1237",
    "order": 390,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tutkimus- ja kehitysjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden tutkimus- ja kehitysosastojen toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kehitysjohtaja\r\n- laboratoriopäällikkö\r\n- teknologiajohtaja \r\n- työntutkimuspäällikkö",
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden tutkimus- ja kehitysosastojen toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kehitysjohtaja\r\n- laboratoriopäällikkö\r\n- teknologiajohtaja \r\n- työntutkimuspäällikkö"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluekehityspäällikkö",
          "aluelaboratorion johtaja",
          "elintarvikelaboratorion johtaja",
          "kehittämisjohtaja",
          "kehittämiskeskuksen johtaja",
          "kehittämispäällikkö (kunta)",
          "kehittämispäällikkö (tutkimus ja kehitys)",
          "kehitysjohtaja",
          "kehityspäällikkö",
          "laatupäällikkö (tutkimus ja kehitys)",
          "laboratorion apulaisjohtaja",
          "laboratorion johtaja (kemia)",
          "laboratorion johtaja (tutkimus ja kehitys)",
          "laboratorionjohtaja",
          "laboratorionpäällikkö",
          "laboratoriopäällikkö",
          "menetelmätutkimusjohtaja",
          "suunnittelu- ja kehittämisjohtaja",
          "suunnittelujohtaja (tutkimus ja kehitys)",
          "teknologiajohtaja",
          "teknologiapalvelujohtaja",
          "tieteellinen johtaja",
          "tuotekehitysjohtaja",
          "tuotekehityspäällikkö",
          "tuotesuunnittelupäällikkö",
          "tutkimus ja kehitysyksikön johtaja",
          "tutkimusaseman johtaja",
          "tutkimusjohtaja",
          "tutkimuslaitoksen johtaja",
          "tutkimuspäällikkö",
          "tutkimusyksikön johtaja",
          "työntutkimusjaospäällikkö",
          "työntutkimuspäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1239",
    "level": 4,
    "code": "1239",
    "order": 400,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut asiantuntijajohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne asiantuntijajohtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 123 luokkiin. Vastaavat erilaisista asiantuntemusta vaativista toiminnoista kuten kaavoituksesta, kaupunkisuunnittelusta tai teknisestä suunnittelusta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaavoitustoimenjohtaja\r\n- kaupunginsuunnittelupäällikkö\r\n- rikososaston johtaja\r\n- teknillinen johtaja",
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne asiantuntijajohtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 123 luokkiin. Vastaavat erilaisista asiantuntemusta vaativista toiminnoista kuten kaavoituksesta, kaupunkisuunnittelusta tai teknisestä suunnittelusta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaavoitustoimenjohtaja\r\n- kaupunginsuunnittelupäällikkö\r\n- rikososaston johtaja\r\n- teknillinen johtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaiskaavoituspäällikkö",
          "apulaisosastopäällikkö (kunta)",
          "apulaisseutukaavajohtaja",
          "apulaisyleiskaavapäällikkö",
          "asuntotuotantopäällikkö",
          "eläintarhanjohtaja",
          "energiayksikön päällikkö",
          "hankejohtaja",
          "jaospäällikkö (palolaitos)",
          "kaavoitusjohtaja",
          "kaavoituspäällikkö",
          "kaavoitustoimenjohtaja",
          "kartoituspäällikkö",
          "kaupunginarkkitehti",
          "kaupunginsuunnittelupäällikkö",
          "kaupunkisuunnittelupäällikkö",
          "koeosaston johtaja",
          "kuntasuunnittelupäällikkö",
          "käännöstoimiston apulaispäällikkö",
          "maankäyttöjohtaja",
          "ohjelmapäällikkö",
          "organisaatiopäällikkö (kunta)",
          "pelastuskomentaja",
          "projektijohtaja",
          "rakennepolitiikan päällikkö",
          "rikososaston johtaja",
          "ruotsinkielisen sihteeristön päällikkö",
          "seutukaavajohtaja",
          "seutusuunnittelujohtaja",
          "seutusuunnittelupäällikkö",
          "suunnittelujohtaja",
          "suunnittelujohtaja (kartoitus ja maanmittaus)",
          "suunnittelupäällikkö",
          "teknillinen johtaja",
          "teknillinen päällikkö",
          "tekninen päällikkö",
          "tiejohtaja",
          "tonttiosaston päällikkö",
          "tonttipäällikkö",
          "tulosarviointipäällikkö",
          "yhdyskuntapolitiikan päällikkö",
          "yleiskaavapäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/13",
    "level": 2,
    "code": "13",
    "order": 410,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pienyritysten johtajat ja työnantajayrittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/131",
    "level": 3,
    "code": "131",
    "order": 420,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pienyritysten johtajat ja työnantajayrittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtajat on jaettu ammattiryhmään 12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat ja ammattiryhmään 13 Pienyritysten johtajat ja työnantajayrittäjät yrityksen tai toimintayksikön koon perusteella.\r\n\r\nTähän ammattiryhmään 131 luokitellaan pienyritysten johtajat ja työnantajayrittäjät. Ohjeellisena työntekijöiden lukumääränä on käytetty noin kymmentä työntekijää. Suurten ja keskisuurten yritysten ylin johto luokitellaan ammattiryhmään 121 Pääjohtajat ja toimitusjohtajat, toimintayksiköiden (yleis)johto, linja- ja aluejohto ammattiryhmään 122 Tuotanto- ja linjajohtajat sekä talous- ja henkilöstöjohto ryhmään 123 Asiantuntijajohtajat.\r\n\r\nYksinäis- ja perheyrittäjät luokitellaan ammattiryhmiin 2-9 samoin kuin vastaavan ammattitaidon ja -alan muut ammatit.",
          "Johtajat on jaettu ammattiryhmään 12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat ja ammattiryhmään 13 Pienyritysten johtajat ja työnantajayrittäjät yrityksen tai toimintayksikön koon perusteella.\r\n\r\nTähän ammattiryhmään 131 luokitellaan pienyritysten johtajat ja työnantajayrittäjät. Ohjeellisena työntekijöiden lukumääränä on käytetty noin kymmentä työntekijää. Suurten ja keskisuurten yritysten ylin johto luokitellaan ammattiryhmään 121 Pääjohtajat ja toimitusjohtajat, toimintayksiköiden (yleis)johto, linja- ja aluejohto ammattiryhmään 122 Tuotanto- ja linjajohtajat sekä talous- ja henkilöstöjohto ryhmään 123 Asiantuntijajohtajat.\r\n\r\nYksinäis- ja perheyrittäjät luokitellaan ammattiryhmiin 2-9 samoin kuin vastaavan ammattitaidon ja -alan muut ammatit."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1311",
    "level": 4,
    "code": "1311",
    "order": 430,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pienten maa- ja metsätalousyritysten johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat palkattuna johtajana maa- ja metsätalouden ja kalastuksen ym. alojen pienyrityksiä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys)\r\n- toiminnanjohtaja (metsänhoitoyhdistys)\r\n- riistapäällikkö (metsänhoitoyhdistys)\r\n",
          "Johtavat palkattuna johtajana maa- ja metsätalouden ja kalastuksen ym. alojen pienyrityksiä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys)\r\n- toiminnanjohtaja (metsänhoitoyhdistys)\r\n- riistapäällikkö (metsänhoitoyhdistys)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kalanviljely-yrittäjä (61511)\r\n- maanviljelijä (6130)\r\n- maatalousyrittäjä (6130)\r\n- puutarhayrittäjä (61121)",
          "- kalanviljely-yrittäjä (61511)\r\n- maanviljelijä (6130)\r\n- maatalousyrittäjä (6130)\r\n- puutarhayrittäjä (61121)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "karjataloustuottaja (johtaja)",
          "karjatalousyrittäjä (johtaja)",
          "puutarhatuottaja (johtaja)",
          "puutarhayrittäjä (johtaja)",
          "riistapäällikkö (metsänhoitoyhdistys)",
          "siipikarjatuottaja (johtaja)",
          "siipikarjayrittäjä (johtaja)",
          "toiminnanjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys)",
          "toiminnanjohtaja (metsänhoitoyhdistys)",
          "toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys)",
          "urakoitsija (metsäkone)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1312",
    "level": 4,
    "code": "1312",
    "order": 440,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pienteollisuuden johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat kaivostoiminnan ja tehdasteollisuuden tuotantoa sekä sähkö-, lämpö- ja vesilaitosten tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- sahanjohtaja (pienyritys)\r\n- toimitusjohtaja (pienteollisuus)\r\n- urakoitsija (pienteollisuus)\r\n",
          "Johtavat kaivostoiminnan ja tehdasteollisuuden tuotantoa sekä sähkö-, lämpö- ja vesilaitosten tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- sahanjohtaja (pienyritys)\r\n- toimitusjohtaja (pienteollisuus)\r\n- urakoitsija (pienteollisuus)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- paikallisjohtaja (teollisuus) (1222)",
          "- paikallisjohtaja (teollisuus) (1222)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kirjapainon omistaja (pienyritys)",
          "kustantaja (kirjan)",
          "liikeyrityksen johtaja (pienteollisuus)",
          "sahanjohtaja (pienyritys)",
          "sahanomistaja",
          "toimitusjohtaja (pienteollisuus)",
          "urakoitsija (pienteollisuus)",
          "yrittäjä (pienteollisuus)",
          "yritysjohtaja (pienteollisuus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1313",
    "level": 4,
    "code": "1313",
    "order": 450,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rakennusalan pienyrittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat rakennusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaivinkoneurakoitsija \r\n- putkiurakoitsija\r\n- yrittäjä (rakennusalan pienyritys)\r\n",
          "Johtavat rakennusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaivinkoneurakoitsija \r\n- putkiurakoitsija\r\n- yrittäjä (rakennusalan pienyritys)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- toimialajohtaja (rakennusala) (1223)",
          "- toimialajohtaja (rakennusala) (1223)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kaivinkoneurakoitsija",
          "lvi-urakoitsija",
          "maalausurakoitsija",
          "maanrakennusurakoitsija",
          "maansiirtourakoitsija",
          "putkiurakoitsija",
          "rakennusurakoitsija",
          "salaojaurakoitsija",
          "salaojitusurakoitsija",
          "sähköurakoitsija",
          "toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys)",
          "työkoneurakoitsija (rakennusala)",
          "urakoitsija (lvi)",
          "urakoitsija (rakennusala)",
          "urakoitsija (talonrakennus)",
          "yrittäjä (rakennusalan pienyritys)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1314",
    "level": 4,
    "code": "1314",
    "order": 460,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kaupan ym. pienyrittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat pieniä tukku- ja vähittäiskauppoja tai myymälöitä sekä moottoriajoneuvojen ja kodinkoneiden korjausta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- autokauppias \r\n- huoltamonpitäjä \r\n- kioskinpitäjä",
          "Johtavat pieniä tukku- ja vähittäiskauppoja tai myymälöitä sekä moottoriajoneuvojen ja kodinkoneiden korjausta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- autokauppias \r\n- huoltamonpitäjä \r\n- kioskinpitäjä"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apteekin johtaja",
          "apteekkari",
          "autokauppias",
          "bensiiniaseman omistaja",
          "bensiiniaseman pitäjä",
          "huoltamon omistaja",
          "huoltamonpitäjä",
          "kalakauppias",
          "kalakauppias (ei torikauppias)",
          "kauppias (tukkukauppa)",
          "kauppias (vähittäiskauppa)",
          "kenkäkauppias",
          "kioskikauppias",
          "kioskinomistaja",
          "kioskinpitäjä",
          "kirjakauppias",
          "kukkakauppias",
          "liikkeenharjoittaja (agentuuriliike)",
          "liikkeenharjoittaja (huoltamo)",
          "liikkeenharjoittaja (johtaja)",
          "liikkeenharjoittaja (tukkukauppa)",
          "liikkeenharjoittaja (vähittäiskauppa)",
          "liikkeenhoitaja (johtaja)",
          "liikkeenjohtaja",
          "liikkeenomistaja (johtaja)",
          "liikkeenomistaja (tukkukauppa)",
          "liikkeenomistaja (vähittäiskauppa)",
          "myymälän johtaja",
          "optikko (yrittäjä)",
          "romukauppias",
          "toimitusjohtaja (tukkukaupan pienyritys)",
          "toimitusjohtaja (vähittäiskaupan pienyritys)",
          "tukkukauppias",
          "vähittäiskauppias",
          "yrittäjä (tukkukauppa)",
          "yrittäjä (vähittäiskauppa)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1315",
    "level": 4,
    "code": "1315",
    "order": 470,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hotelli- ja ravintola-alan pienyrittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat pieniä ravintoloita, kahviloita, hotelleja tai lomakyliä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikkeenharjoittaja (ruokala) \r\n- matkailuyrittäjä \r\n- toimitusjohtaja (ravintola-alan pienyritys)\r\n",
          "Johtavat pieniä ravintoloita, kahviloita, hotelleja tai lomakyliä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikkeenharjoittaja (ruokala) \r\n- matkailuyrittäjä \r\n- toimitusjohtaja (ravintola-alan pienyritys)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- hotellinjohtaja (1225)",
          "- hotellinjohtaja (1225)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "baarinpitäjä",
          "kahvionpitäjä",
          "liikkeenharjoittaja (baari, kahvila)",
          "liikkeenharjoittaja (ruokala)",
          "matkailukodinpitäjä",
          "matkailuyrittäjä",
          "matkustajakodinpitäjä",
          "ravintoloitsija",
          "ruokalanpitäjä",
          "toimitusjohtaja (hotellialan pienyritys)",
          "toimitusjohtaja (matkailualan pienyritys)",
          "toimitusjohtaja (ravintola-alan pienyritys)",
          "yrittäjä (hotellialan pienyritys)",
          "yrittäjä (matkailualan pienyritys)",
          "yrittäjä (ravintola-alan pienyritys)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1316",
    "level": 4,
    "code": "1316",
    "order": 480,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen pienyrittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikennöitsijä\r\n- toimitusjohtaja (tietoliikenteen pienyritys) \r\n- yrittäjä (kuljetusalan pienyritys)\r\n",
          "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikennöitsijä\r\n- toimitusjohtaja (tietoliikenteen pienyritys) \r\n- yrittäjä (kuljetusalan pienyritys)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- huolintajohtaja (1226)",
          "- huolintajohtaja (1226)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammattiautoilija",
          "autoilija",
          "autokoulun johtaja",
          "autovuokraamon omistaja",
          "henkilövuokra-autoilija",
          "hinausurakoitsija (laiva)",
          "kuorma-autoilija",
          "liikennöitsijä",
          "liikennöitsijä (johtaja)",
          "liikenteenharjoittaja",
          "metsäkoneurakoitsija",
          "taksiautoilija",
          "toimitusjohtaja (kuljetusalan pienyritys)",
          "toimitusjohtaja (tietoliikenteen pienyritys)",
          "toimitusjohtaja (varastoinnin pienyritys)",
          "vuokra-autoilija",
          "yrittäjä (kuljetusalan pienyritys)",
          "yrittäjä (tietoliikenteen pienyritys)",
          "yrittäjä (varastoinnin pienyritys)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1317",
    "level": 4,
    "code": "1317",
    "order": 490,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yrityspalvelutoiminnan pienyrittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- konsulttiyrityksen johtaja (yrityspalvelun pienyritys)\r\n- yrittäjä (yrityspalvelun pienyritys)\r\n",
          "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- konsulttiyrityksen johtaja (yrityspalvelun pienyritys)\r\n- yrittäjä (yrityspalvelun pienyritys)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- konttorinjohtaja (yrityspalvelu) (1227)",
          "- konttorinjohtaja (yrityspalvelu) (1227)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "johtava konsultti (yrityspalvelun pienyritys)",
          "konsulttiyrityksen johtaja (yrityspalvelun pienyritys)",
          "liikkeenharjoittaja (yrityspalvelun pienyritys)",
          "toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys)",
          "yrittäjä (yrityspalvelun pienyritys)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1318",
    "level": 4,
    "code": "1318",
    "order": 500,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siivousalan ja kauneudenhoitoalan ym. alojen pienyrittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat pieniä kauneudenhoitoalan, siivous- ja jätehuoltoalan ym. vastaavien alojen palveluyrityksiä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kampaamoyrittäjä\r\n- siivousalan yrittäjä\r\n",
          "Johtavat pieniä kauneudenhoitoalan, siivous- ja jätehuoltoalan ym. vastaavien alojen palveluyrityksiä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kampaamoyrittäjä\r\n- siivousalan yrittäjä\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- aluejohtaja (jätehuolto) (1228)",
          "- aluejohtaja (jätehuolto) (1228)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hautaustoimistoyrittäjä",
          "hautausurakoitsija",
          "kampaamoyrittäjä",
          "kauneudenhoitolanpitäjä",
          "kauneushoitolanpitäjä",
          "kauneussalonginpitäjä",
          "parturiyrittäjä",
          "siivousalan yrittäjä"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1319",
    "level": 4,
    "code": "1319",
    "order": 510,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut pienyritysten johtajat ja työnantajayrittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne pienyritysten johtajat ja työnantajayrittäjät, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 131 luokkiin. Tähän kuuluvat esim. ne johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai muita toimintayksiköitä kuten kurssikeskuksia, lääkäriasemia, elokuvateattereita, taidegallerioita, urheilukeskuksia, kuntosaleja ym. kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä järjestötoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvateatterin omistaja \r\n- taidegallerianpitäjä\r\n- toimitusjohtaja (muu pienyritys)",
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne pienyritysten johtajat ja työnantajayrittäjät, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 131 luokkiin. Tähän kuuluvat esim. ne johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai muita toimintayksiköitä kuten kurssikeskuksia, lääkäriasemia, elokuvateattereita, taidegallerioita, urheilukeskuksia, kuntosaleja ym. kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä järjestötoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvateatterin omistaja \r\n- taidegallerianpitäjä\r\n- toimitusjohtaja (muu pienyritys)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "elokuvateatterin omistaja",
          "gallerianpitäjä",
          "kirjankustantaja",
          "konekirjoitus- ja monistustoimiston pitäjä",
          "ohjelmatoimiston harjoittaja",
          "taidegallerianpitäjä",
          "taidemyyntinäyttelyiden järjestäjä",
          "tivoliteltanpitäjä",
          "toimitusjohtaja (muu pienyritys)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2",
    "level": 1,
    "code": "2",
    "order": 520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tämän ammattiryhmän ammatit sisältävät tekniikkaan, maa- ja metsätalouteen sekä yhteiskuntatieteisiin, terveydenhuoltoon, opetusalaan, liike-elämään, lakiasioihin, sosiaali- ja humanistisiin aloihin, taiteisiin ja uskontoon ym. liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä. Tehtäviin sisältyy erilaisten tietojen tutkimus-, kehittämis- ja soveltamistyötä, artikkeleiden ja raporttien laatimista sekä opettamista ja johtamis- ja suunnittelutyötä. Useimmat tämän pääryhmän ammatit edellyttävät ISCOn vaativuustason 4 taitoja (ks. Johdanto).",
          "Tämän ammattiryhmän ammatit sisältävät tekniikkaan, maa- ja metsätalouteen sekä yhteiskuntatieteisiin, terveydenhuoltoon, opetusalaan, liike-elämään, lakiasioihin, sosiaali- ja humanistisiin aloihin, taiteisiin ja uskontoon ym. liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä. Tehtäviin sisältyy erilaisten tietojen tutkimus-, kehittämis- ja soveltamistyötä, artikkeleiden ja raporttien laatimista sekä opettamista ja johtamis- ja suunnittelutyötä. Useimmat tämän pääryhmän ammatit edellyttävät ISCOn vaativuustason 4 taitoja (ks. Johdanto)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/21",
    "level": 2,
    "code": "21",
    "order": 530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Matemaattis-luonnontieteelliset ja teknis-tieteelliset erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/211",
    "level": 3,
    "code": "211",
    "order": 540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Fysiikan ja kemian erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2111",
    "level": 4,
    "code": "2111",
    "order": 550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Fyysikot ja astronomit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat fysikaalisia ilmiöitä ja soveltavat fysiikan lakeja tieteellisiin ja teknisiin ongelmiin. Tutkivat taivaankappaleiden muodostumista, kehityshistoriaa ja fyysisiä ominaisuuksia sekä laskevat taivaankappaleiden asemia ja liikkeitä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- observaattori\r\n- sairaalafyysikko\r\n- tähtitieteilijä\r\n- ydinfyysikko\r\n",
          "Tutkivat fysikaalisia ilmiöitä ja soveltavat fysiikan lakeja tieteellisiin ja teknisiin ongelmiin. Tutkivat taivaankappaleiden muodostumista, kehityshistoriaa ja fyysisiä ominaisuuksia sekä laskevat taivaankappaleiden asemia ja liikkeitä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- observaattori\r\n- sairaalafyysikko\r\n- tähtitieteilijä\r\n- ydinfyysikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- astrologi (5149)",
          "- astrologi (5149)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisfyysikko",
          "astronomi",
          "fyysikko",
          "laboratoriofyysikko",
          "laboratorioinsinööri (fysiikka)",
          "observaattori",
          "sairaalafyysikko",
          "säteilyfyysikko",
          "tutkija (fysiikka)",
          "tutkimusassistentti (fysiikka)",
          "tähtitieteilijä",
          "ydinfyysikko",
          "ylifyysikko"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2112",
    "level": 4,
    "code": "2112",
    "order": 560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Meteorologit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät säätieteellistä tutkimusta ja tilastollista työtä meteorologian laitoksissa sekä laativat sääennusteita.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ylimeteorologi\r\n",
          "Tekevät säätieteellistä tutkimusta ja tilastollista työtä meteorologian laitoksissa sekä laativat sääennusteita.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ylimeteorologi\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- sääteknikko (3111)",
          "- sääteknikko (3111)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "meteorologi",
          "ylimeteorologi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2113",
    "level": 4,
    "code": "2113",
    "order": 570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kemistit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja tekevät kemiallista tutkimusta ja tuotekehittelyä. Vastaavat laboratorioissa suoritettavista kokeista ja niiden analysoinnista ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kemisti\r\n- rikoskemisti\r\n- sairaalakemisti\r\n",
          "Johtavat ja tekevät kemiallista tutkimusta ja tuotekehittelyä. Vastaavat laboratorioissa suoritettavista kokeista ja niiden analysoinnista ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kemisti\r\n- rikoskemisti\r\n- sairaalakemisti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- biokemisti (22121)\r\n- farmakologi (22121)",
          "- biokemisti (22121)\r\n- farmakologi (22121)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "analyytikko-kemisti",
          "apulaiskemisti",
          "elintarvikekemisti",
          "kemisti",
          "laboraattori (kemia)",
          "laboratorioapulaiskemisti",
          "laboratorioinsinööri (kemia)",
          "laboratoriokemisti",
          "laboratorioylikemisti",
          "prosessikemisti",
          "ravintokemisti",
          "rikoskemisti",
          "sairaalakemisti",
          "teollisuuskemisti",
          "terveysvalvontakemisti",
          "tullikemisti",
          "tuotekehittelijä (kemia)",
          "tuotekehittelykemisti",
          "tuoteturvallisuuskemisti",
          "turvelaboraattori (kemia)",
          "tutkija (kemia)",
          "tutkija-kemisti",
          "tutkimusassistentti (kemia)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2114",
    "level": 4,
    "code": "2114",
    "order": 580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Geologit ja geofyysikot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät geologian ja geofysiikan tutkimus- ja kehittämistyötä. Tutkivat ja analysoivat maaperän koostumusta ja käyttävät tieteenalansa tietoja esim. kaivos- ja rakennustoiminnassa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- geofyysikko\r\n- geologi\r\n- hydrologi\r\n- seismologi\r\n",
          "Tekevät geologian ja geofysiikan tutkimus- ja kehittämistyötä. Tutkivat ja analysoivat maaperän koostumusta ja käyttävät tieteenalansa tietoja esim. kaivos- ja rakennustoiminnassa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- geofyysikko\r\n- geologi\r\n- hydrologi\r\n- seismologi\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- geologi (vuoriteollisuus) (2147)",
          "- geologi (vuoriteollisuus) (2147)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisseismologi",
          "geofyysikko",
          "geohydrologi",
          "geokemisti",
          "geologi",
          "hydrologi",
          "kaivosgeologi",
          "mikropaleontologi",
          "minerologi",
          "paleontologi",
          "petrologi",
          "seismologi",
          "tutkija (geologia)",
          "tutkimusassistentti (geologia)",
          "valtiongeokemisti",
          "valtiongeologi",
          "volkanologi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/212",
    "level": 3,
    "code": "212",
    "order": 590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2121",
    "level": 4,
    "code": "2121",
    "order": 600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/212",
    "parentCode": "212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Matemaatikot ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät matemaattista tutkimus- ja kehittämistyötä ja neuvovat ja soveltavat tieteenalansa tietoja liiketoiminnan, lääketieteen, luonnon- ja yhteiskuntatieteiden aloilla ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aktuaari (matematiikka)\r\n- vakuutusmatemaatikko\r\n",
          "Tekevät matemaattista tutkimus- ja kehittämistyötä ja neuvovat ja soveltavat tieteenalansa tietoja liiketoiminnan, lääketieteen, luonnon- ja yhteiskuntatieteiden aloilla ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aktuaari (matematiikka)\r\n- vakuutusmatemaatikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tilastotutkija (2122)\r\n- tilastonlaatija (3434)",
          "- tilastotutkija (2122)\r\n- tilastonlaatija (3434)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aktuaari (matematiikka)",
          "matemaatikko",
          "vakuutusmatemaatikko"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2122",
    "level": 4,
    "code": "2122",
    "order": 610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/212",
    "parentCode": "212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tilastotieteilijät ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät tilastoalan tutkimus- ja kehittämistyötä, analysoivat ja soveltavat tilastotietoja liiketoiminnan, lääketieteen, luonnon- ja yhteiskuntatieteiden aloilla ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aktuaari (tilastoala)\r\n- tilastosuunnittelija\r\n- tilastotutkija\r\n",
          "Tekevät tilastoalan tutkimus- ja kehittämistyötä, analysoivat ja soveltavat tilastotietoja liiketoiminnan, lääketieteen, luonnon- ja yhteiskuntatieteiden aloilla ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aktuaari (tilastoala)\r\n- tilastosuunnittelija\r\n- tilastotutkija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tilastonhoitaja (4121)\r\n- tilastonlaatija (3434)",
          "- tilastonhoitaja (4121)\r\n- tilastonlaatija (3434)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aktuaari (tilastoala)",
          "erikoissuunnittelija (tilastoala)",
          "erikoistutkija (tilastoala)",
          "lomakesuunnittelija",
          "suunnittelija (tilastoala)",
          "tilastosuunnittelija",
          "tilastotutkija",
          "tutkija (tilastoala)",
          "yliaktuaari (tilastoala)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/213",
    "level": 3,
    "code": "213",
    "order": 620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tietotekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2131",
    "level": 4,
    "code": "2131",
    "order": 630,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/213",
    "parentCode": "213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Atk-suunnittelijat ja -ohjelmoijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja kehittävät yritysten ja yhteisöjen atk-pohjaisia tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja sekä ylläpitävät tietohakemistoja ja tietokantojen hallintajärjestelmiä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ohjelmistoasiantuntija (atk)\r\n- sovellussuunnittelija (atk)\r\n- cnc-ohjelmoija\r\n",
          "Suunnittelevat ja kehittävät yritysten ja yhteisöjen atk-pohjaisia tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja sekä ylläpitävät tietohakemistoja ja tietokantojen hallintajärjestelmiä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ohjelmistoasiantuntija (atk)\r\n- sovellussuunnittelija (atk)\r\n- cnc-ohjelmoija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- atk-asiantuntija (2139)\r\n- atk-tukihenkilö (3120)",
          "- atk-asiantuntija (2139)\r\n- atk-tukihenkilö (3120)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ajosuunnittelija (atk)",
          "atk-ajosuunnittelija",
          "atk-erikoissuunnittelija",
          "atk-erikoistutkija",
          "atk-konepäällikkö",
          "atk-käytönsuunnittelija",
          "atk-ohjelmoija",
          "atk-pääsuunnittelija",
          "atk-päävalvoja",
          "atk-suunnittelija",
          "atk-suunnittelija-ohjelmoija",
          "atk-testaaja",
          "cad-suunnittelija (atk)",
          "cnc-ohjelmoija",
          "erikoissuunnittelija (atk)",
          "erikoistutkija (atk)",
          "järjestelmäsuunnittelija (atk)",
          "käytönohjelmoija (atk)",
          "käytönsuunnittelija (atk)",
          "laitteistosuunnittelija (atk)",
          "menetelmäsuunnittelija (atk)",
          "nt-suunnittelija",
          "ohjelmasuunnittelija (atk)",
          "ohjelmistosuunnittelija (atk)",
          "ohjelmoija (atk)",
          "ohjelmoija (tietokanta)",
          "ohjelmoinnin johtaja (atk)",
          "ohjelmoinnin suunnittelija (atk)",
          "ohjelmointipäällikkö (atk)",
          "operointipäällikkö (atk)",
          "pääsuunnittelija (atk)",
          "sovellusohjelmoija (atk)",
          "sovellussuunnittelija (atk)",
          "sovellutussuunnittelija (atk)",
          "suunnittelija (atk)",
          "suunnittelija-ohjelmoija (atk)",
          "suunnittelupäällikkö (atk)",
          "systeeminsuunnittelija (atk)",
          "systeemiohjelmoija (atk)",
          "systeemipäällikkö (atk)",
          "systeemisuunnittelija (atk)",
          "tekninen suunnittelija (atk)",
          "testaussuunnittelija (atk)",
          "tietojärjestelmäsuunnittelija (atk)",
          "tietokantasuunnittelija (atk)",
          "tietokoneohjelmoija",
          "vanhempi ohjelmoija (atk)",
          "vanhempi suunnittelija (atk)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2139",
    "level": 4,
    "code": "2139",
    "order": 640,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/213",
    "parentCode": "213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut tietotekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne atk-asiantuntijat, joilla on yleistietoa sekä atk-laitteistoista että -ohjelmistoista ja jotka suunnittelevat, rakentavat, asentavat ja ylläpitävät atk-sovelluksia ja -käyttöjärjestelmiä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- atk-asiantuntija\r\n- laitteistoasiantuntija (atk)\r\n",
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne atk-asiantuntijat, joilla on yleistietoa sekä atk-laitteistoista että -ohjelmistoista ja jotka suunnittelevat, rakentavat, asentavat ja ylläpitävät atk-sovelluksia ja -käyttöjärjestelmiä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- atk-asiantuntija\r\n- laitteistoasiantuntija (atk)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- atk-järjestelijä (3120)\r\n- atk-neuvoja (3120)",
          "- atk-järjestelijä (3120)\r\n- atk-neuvoja (3120)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "atk-asiantuntija",
          "atk-esimies",
          "atk-kehittämispäällikkö",
          "atk-konsultti",
          "atk-koordinaattori",
          "internet-asiantuntija",
          "internet-konsultti",
          "johdon konsultti (atk)",
          "järjestelmäasiantuntija (atk)",
          "järjestelmähallinnan asiantuntija (atk)",
          "järjestelmäneuvoja (valtionhallinto)",
          "konsultti (atk)",
          "käyttöjärjestelmäasiantuntija (atk)",
          "laitteistoasiantuntija (atk)",
          "lähiverkkoasiantuntija (atk)",
          "nt-asiantuntija",
          "ohjelmistoasiantuntija",
          "systeemiasiantuntija (atk)",
          "tekninen konsultti (atk)",
          "testaaja (atk)",
          "testauspäällikkö (atk)",
          "tietohallintoasiantuntija",
          "tietojärjestelmäasiantuntija",
          "tietokanta-asiantuntija",
          "tietoturva-asiantuntija",
          "tietoturvallisuusasiantuntija",
          "tietoverkkoasiantuntija (atk)",
          "tutkija (atk)",
          "verkkoasiantuntija (atk)",
          "verkostonhoitaja (atk)",
          "webmaster",
          "www-asiantuntija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/214",
    "level": 3,
    "code": "214",
    "order": 650,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2141",
    "level": 4,
    "code": "2141",
    "order": 660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Talonrakennusalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja tekevät rakennustoimintojen kehittämiseen ja tilankäyttöön liittyvää tutkimus-, suunnittelu- ja neuvontatyötä sekä suunnittelevat ja valvovat rakentamista, ylläpitoa ja korjaamista.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- arkkitehti (talonrakennus)\r\n- sisustusarkkitehti\r\n- rakennusinsinööri\r\n",
          "Johtavat ja tekevät rakennustoimintojen kehittämiseen ja tilankäyttöön liittyvää tutkimus-, suunnittelu- ja neuvontatyötä sekä suunnittelevat ja valvovat rakentamista, ylläpitoa ja korjaamista.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- arkkitehti (talonrakennus)\r\n- sisustusarkkitehti\r\n- rakennusinsinööri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- rakennusmestari (talonrakennus) (31121)",
          "- rakennusmestari (talonrakennus) (31121)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "rakennesuunnittelija (talonrakennus)",
          "apulaistalonrakennuspäällikkö",
          "arkkitehti (talonrakennus)",
          "asuntotuotantoinsinööri",
          "asuntotuotantosuunnittelija",
          "diplomi-insinööri (talonrakennus)",
          "huoltopäällikkö (talonrakennus)",
          "insinööri (talonrakennus)",
          "jaospäällikkö (arkkitehti)",
          "järjestelyinsinööri (talonrakennus)",
          "kaupungininsinööri (talonrakennus)",
          "kiinteistöinsinööri",
          "kiinteistöpäällikkö",
          "konstruktööri (talonrakennus)",
          "kunnaninsinööri (talonrakennus)",
          "kunnanrakennusmestari (talonrakennus)",
          "kunnossapitopäällikkö (kiinteistöt)",
          "käyttöinsinööri (talonrakennus)",
          "laatuinsinööri (talonrakennus)",
          "laatupäällikkö (talonrakennus)",
          "laskentainsinööri (talonrakennus)",
          "laskentapäällikkö (talonrakennus)",
          "lupa-arkkitehti",
          "myynti-insinööri (talonrakennus)",
          "piirirakennuspäällikkö",
          "piirustuskonttorin päällikkö (talonrakennus)",
          "projekti-insinööri (talonrakennus)",
          "projektipäällikkö (talonrakennus)",
          "rakennusarkkitehti",
          "rakennusinsinööri",
          "rakennuslupapäällikkö",
          "rakennuspäällikkö",
          "rakennussuunnittelija",
          "rakennustöiden tarkastaja",
          "sisustusarkkitehti",
          "suunnitteluinsinööri (talonrakennus)",
          "suunnittelupäällikkö (arkkitehti)",
          "suunnittelupäällikkö (talonrakennus)",
          "talonrakennusinsinööri",
          "talonrakennuspäällikkö",
          "tarkastusarkkitehti (talonrakennus)",
          "tehdassuunnittelija (talonrakennus)",
          "teknillinen tarkastaja (talonrakennus)",
          "toimistoarkkitehti (talonrakennus)",
          "toimistoinsinööri (talonrakennus)",
          "toimistorakennusarkkitehti (talonrakennus)",
          "tutkija (rakennusinsinööri)",
          "työmaainsinööri (talonrakennus)",
          "työmaapäällikkö (talonrakennus)",
          "työnsuunnittelija (talonrakennus)",
          "valvontainsinööri (talonrakennus)",
          "yliarkkitehti (talonrakennus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2142",
    "level": 4,
    "code": "2142",
    "order": 670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja tekevät yhdyskuntien maankäyttöön sekä viherympäristöön ja liikennejärjestelmiin liittyvää tutkimus-, suunnittelu- ja neuvontatyötä sekä suunnittelevat ja valvovat niiden rakentamista, ylläpitoa ja korjaamista.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- geotekniikkainsinööri\r\n- kaavoitustarkastaja\r\n- maanrakennusinsinööri",
          "Johtavat ja tekevät yhdyskuntien maankäyttöön sekä viherympäristöön ja liikennejärjestelmiin liittyvää tutkimus-, suunnittelu- ja neuvontatyötä sekä suunnittelevat ja valvovat niiden rakentamista, ylläpitoa ja korjaamista.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- geotekniikkainsinööri\r\n- kaavoitustarkastaja\r\n- maanrakennusinsinööri"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluearkkitehti",
          "apulaiskaupunginarkkitehti",
          "asemakaava-arkkitehti",
          "asemakaavainsinööri",
          "diplomi-insinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "geotekniikkainsinööri",
          "geoteknikkoinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "geotekninen suunnittelija (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "huoltopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "insinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "kaavasuunnittelija",
          "kaavoitusarkkitehti",
          "kaavoitusinsinööri",
          "kaavoitussuunnittelija",
          "kaavoitustarkastaja",
          "katurakennusinsinööri",
          "katurakennuspäällikkö",
          "kaupungininsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "kenttätutkija (liikenneturva)",
          "kunnaninsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "kunnossapitopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "laatuinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "laatupäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "laskentainsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "liikennepäällikkö",
          "liikennesuunnittelija (insinööri)",
          "maanrakennusinsinööri",
          "maanviljelysinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "maisema-arkkitehti",
          "myynti-insinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "projekti-insinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "projektipäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "ratainsinööri",
          "satamarakennuspäällikkö",
          "seutukaava-arkkitehti",
          "seutukaavainsinööri",
          "suunnitteluinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "tie- ja vesirakennusinsinööri",
          "tieinsinööri",
          "toimistoinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "työmaainsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "työmaapäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "työnsuunnittelija (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "työpäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "verkostopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "vesihuoltoinsinööri",
          "vesihuoltopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "yleiskaava-arkkitehti",
          "yleiskaavainsinööri",
          "ympäristösuunnittelija (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2143",
    "level": 4,
    "code": "2143",
    "order": 700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sähkötekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja tekevät sähkövoimateknisten tuotteiden valmistukseen, tekniseen kehittämiseen, asentamiseen ja huoltoon liittyvää suunnittelu- ja valvontatyötä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asennustarkastaja (sähkötekniikka)\r\n- suunnitteluinsinööri (sähkötekniikka)\r\n- sähköinsinööri\r\n- voimalaitosinsinööri\r\n",
          "Johtavat ja tekevät sähkövoimateknisten tuotteiden valmistukseen, tekniseen kehittämiseen, asentamiseen ja huoltoon liittyvää suunnittelu- ja valvontatyötä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asennustarkastaja (sähkötekniikka)\r\n- suunnitteluinsinööri (sähkötekniikka)\r\n- sähköinsinööri\r\n- voimalaitosinsinööri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- sähköistäjä (7137)\r\n- sähkölaitosasentaja (7245)",
          "- sähköistäjä (7137)\r\n- sähkölaitosasentaja (7245)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "sähkönjakelun asiantuntija",
          "asennusinsinööri (sähkötekniikka)",
          "asennustarkastaja (sähkötekniikka)",
          "automaatioinsinööri (sähkötekniikka)",
          "automaatiosuunnittelija (sähkötekniikka)",
          "diplomi-insinööri (sähkötekniikka)",
          "energiakonsultti (sähkötekniikka)",
          "energiatekniikan insinööri",
          "huolto- ja neuvontapäällikkö (sähkötekniikka)",
          "huoltopäällikkö (sähkötekniikka)",
          "insinööri (sähkötekniikka)",
          "katsastusinsinööri (sähkötekniikka)",
          "koestusinsinööri (sähkötekniikka)",
          "konstruktööri (sähkötekniikka)",
          "käyttöinsinööri (sähkötekniikka)",
          "käyttöpäällikkö (sähkötekniikka)",
          "laatuinsinööri (sähkötekniikka)",
          "laatupäällikkö (sähkötekniikka)",
          "laskentapäällikkö (sähkötekniikka)",
          "linjainsinööri (sähkötekniikka)",
          "myynti-insinööri (sähkötekniikka)",
          "piirustuskonttorin päällikkö (sähkötekniikka)",
          "projekti-insinööri (sähkötekniikka)",
          "projektipäällikkö (sähkötekniikka)",
          "pääsuunnittelija (sähkötekniikka)",
          "suunnitteluinsinööri (sähkötekniikka)",
          "suunnittelupäällikkö (sähkötekniikka)",
          "sähkö/automaatiosuunnittelija",
          "sähköinsinööri",
          "sähköistyksen asiantuntija",
          "sähkökaupan asiantuntija",
          "sähkösuunnittelija",
          "sähkötarkastaja",
          "toimistoinsinööri (sähkötekniikka)",
          "tuotantoinsinööri (sähkötekniikka)",
          "tuotepäällikkö (sähkötekniikka)",
          "tutkija (sähkötekniikka)",
          "verkostopäällikkö (sähkötekniikka)",
          "voimalaitosinsinööri",
          "voimapäällikkö (sähkötekniikka)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2144",
    "level": 4,
    "code": "2144",
    "order": 710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Elektroniikan ja informaatiotekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja tekevät elektronisten ja tieto- ja teleteknisten laitteiden valmistukseen, tekniseen kehittämiseen, asentamiseen ja huoltoon liittyvää suunnittelu- ja valvontatyötä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- automaatioinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)\r\n- elektroniikkainsinööri\r\n- tietoliikenneinsinööri\r\n",
          "Johtavat ja tekevät elektronisten ja tieto- ja teleteknisten laitteiden valmistukseen, tekniseen kehittämiseen, asentamiseen ja huoltoon liittyvää suunnittelu- ja valvontatyötä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- automaatioinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)\r\n- elektroniikkainsinööri\r\n- tietoliikenneinsinööri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- elektroniikkateknikko (3114)",
          "- elektroniikkateknikko (3114)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "analogi (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "asennusinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "automaatioinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "diplomi-insinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "dsp soft ware -suunnittelija (radiopuhelinjärjestelmät)",
          "elektroniikkainsinööri",
          "elektroniikkasuunnittelija",
          "gsm-verkkoasiantuntija",
          "hard ware -suunnittelija",
          "huolto- ja neuvontapäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "huoltopäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "insinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "järjestelmäinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "järjestelmäpäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "kehittämisinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "kehitysinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "komponentti-insinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "konstruktööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "kulutuselektroniikan sovellusinsinööri",
          "käyttöinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "käyttöpäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "laatuinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "laatupäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "laskentapäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "lennätininsinööri",
          "linjainsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "linjatarkastaja (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "piirustuskonttorin päällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "projekti-insinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "projektipäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "puhelininsinööri",
          "puhelinpiirin päällikkö",
          "pääsuunnittelija (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "radioinsinööri",
          "rf-suunnittelija (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "soft ware -suunnittelija (radiopuhelinjärjestelmät)",
          "suunnitteluinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "suunnittelupäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "tekninen asiantuntija (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "teknologia-asiantuntija (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "teleinsinööri",
          "testausinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "tietokoneinsinööri",
          "tietoliikenneasiantuntija",
          "tietoliikenneinsinööri",
          "tietoliikennesuunnittelija",
          "tietotekniikkainsinööri",
          "tuotantoinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "tuotekehittelijä (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "tutkainsinööri",
          "tutkija (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "viesti-insinööri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2145",
    "level": 4,
    "code": "2145",
    "order": 720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Konetekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja tekevät koneiden ja laitteiden valmistukseen, tekniseen kehittämiseen, asentamiseen ja huoltoon liittyvää suunnittelu- ja valvontatyötä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asennustarkastaja (konetekniikka)\r\n- kaukolämpöpäällikkö\r\n- koneinsinööri\r\n- lvi-insinööri\r\n",
          "Johtavat ja tekevät koneiden ja laitteiden valmistukseen, tekniseen kehittämiseen, asentamiseen ja huoltoon liittyvää suunnittelu- ja valvontatyötä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asennustarkastaja (konetekniikka)\r\n- kaukolämpöpäällikkö\r\n- koneinsinööri\r\n- lvi-insinööri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- koneteknikko (3115)",
          "- koneteknikko (3115)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "konstruktiosuunnittelija (konetekniikka)",
          "ajoneuvojen testauspäällikkö",
          "asennuspäällikkö (lvi)",
          "asennustarkastaja (konetekniikka)",
          "autoinsinööri",
          "automaation asiantuntija (konetekniikka)",
          "automaatiosuunnittelija (konetekniikka)",
          "ballistikko",
          "diplomi-insinööri (konetekniikka)",
          "huolto- ja neuvontapäällikkö (konetekniikka)",
          "huoltopäällikkö (konetekniikka)",
          "huoltotoiminnan tarkastaja (konetekniikka)",
          "insinööri (konetekniikka)",
          "kaukolämpöinsinööri",
          "kaukolämpöpäällikkö",
          "kehityspäällikkö (konetekniikka)",
          "koneenrakennusinsinööri",
          "koneensuunnittelija",
          "koneinsinööri",
          "konepajainsinööri",
          "konepajapäällikkö",
          "käyttöinsinööri (konetekniikka)",
          "käyttöpäällikkö (konetekniikka)",
          "laatuinsinööri (konetekniikka)",
          "laatupäällikkö (konetekniikka)",
          "laivanrakennusinsinööri",
          "laskentapäällikkö (konetekniikka)",
          "lentokoneinsinööri",
          "lentokonetarkastaja",
          "lvi-insinööri",
          "lvi-päällikkö",
          "lvi-suunnittelija",
          "menetelmäsuunnittelija (konetekniikka)",
          "piirustuskonttorin päällikkö (konetekniikka)",
          "projekti-insinööri (konetekniikka)",
          "projektipäällikkö (konetekniikka)",
          "pääsuunnittelija (konetekniikka)",
          "suunnittelija (konetekniikka)",
          "suunnitteluinsinööri (konetekniikka)",
          "suunnittelupäällikkö (konetekniikka)",
          "tehdassuunnittelija (konetekniikka)",
          "tuotantoinsinööri (konetekniikka)",
          "tuotantopäällikkö (konetekniikka)",
          "tuotekehittelijä (konetekniikka)",
          "tuotepäällikkö (konetekniikka)",
          "työkalusuunnittelija (koneinsinööri)",
          "työpajainsinööri (konetekniikka)",
          "työvälinesuunnittelija (koneinsinööri)",
          "vakaaja",
          "varaosapäällikkö (kone-, moottorihuolto)",
          "voimapäällikkö (konetekniikka)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2146",
    "level": 4,
    "code": "2146",
    "order": 730,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat kemiallisista prosesseista ja tuotteiden (esim. paperin, lasin, elintarvikkeiden, lääkkeiden) tuotannonjohdosta ja teknisestä kehittämisestä ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kemisti-insinööri\r\n- paperi-insinööri\r\n",
          "Vastaavat kemiallisista prosesseista ja tuotteiden (esim. paperin, lasin, elintarvikkeiden, lääkkeiden) tuotannonjohdosta ja teknisestä kehittämisestä ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kemisti-insinööri\r\n- paperi-insinööri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kemisti (2113)\r\n- kemistiteknikko (3116)",
          "- kemisti (2113)\r\n- kemistiteknikko (3116)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asennusinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "automaatiosuunnittelija (prosessitekniikka)",
          "diplomi-insinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "huolto- ja neuvontapäällikkö (puunjalostus ja kemia)",
          "huoltopäällikkö (puunjalostus ja kemia)",
          "insinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "katalyytti-insinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "katsastusinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "kehittämisinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "kehitysinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "kemisti-insinööri",
          "käyttöinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "käyttöpäällikkö (puunjalostus ja kemia)",
          "laatuinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "laatupäällikkö (puunjalostus ja kemia)",
          "laboratorioinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "osastoinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "paperi-insinööri",
          "projekti-insinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "projektipäällikkö (puunjalostus ja kemia)",
          "prosessi-insinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "prosessisuunnittelija (puunjalostus ja kemia)",
          "suunnitteluinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "suunnittelupäällikkö (puunjalostus ja kemia)",
          "tuotantopäällikkö (puunjalostus ja kemia)",
          "tuotekehittelijä (puunjalostus ja kemia)",
          "tutkija (puunjalostus ja kemia)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2147",
    "level": 4,
    "code": "2147",
    "order": 740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vuoriteollisuuden prosessitekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat kaivos- ja louhostoiminnan, turpeennoston, metalliseosten erottamisen ja metallin valamisen tuotannonjohdosta ja teknisestä kehittämisestä ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaivosinsinööri\r\n- metallurgi\r\n- rikastusinsinööri\r\n- valimoinsinööri\r\n",
          "Vastaavat kaivos- ja louhostoiminnan, turpeennoston, metalliseosten erottamisen ja metallin valamisen tuotannonjohdosta ja teknisestä kehittämisestä ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaivosinsinööri\r\n- metallurgi\r\n- rikastusinsinööri\r\n- valimoinsinööri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- vuoriteknikko (3117)",
          "- vuoriteknikko (3117)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "diplomi-insinööri (vuoriteollisuus)",
          "geofyysikko (vuoriteollisuus)",
          "geologi (vuoriteollisuus)",
          "geologi-insinööri",
          "huolto- ja neuvontapäällikkö (vuoriteollisuus)",
          "huoltopäällikkö (vuoriteollisuus)",
          "insinööri (vuoriteollisuus)",
          "insinööri (öljynporaus)",
          "kaivosinsinööri",
          "käyttöinsinööri (vuoriteollisuus)",
          "laatuinsinööri (vuoriteollisuus)",
          "laatupäällikkö (vuoriteollisuus)",
          "louhintainsinööri",
          "metallurgi",
          "projekti-insinööri (vuoriteollisuus)",
          "projektipäällikkö (vuoriteollisuus)",
          "pääsuunnittelija (vuoriteollisuus)",
          "rikastusinsinööri",
          "räjähdysainetarkastaja (vuoriteollisuus)",
          "sulattoinsinööri",
          "suojeluinsinööri (vuoriteollisuus)",
          "suunnitteluinsinööri (vuoriteollisuus)",
          "suunnittelupäällikkö (vuoriteollisuus)",
          "tutkija (vuoriteollisuus)",
          "valimoinsinööri",
          "öljynporausinsinööri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2148",
    "level": 4,
    "code": "2148",
    "order": 750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hoitavat kiinteistöjen muodostamiseen liittyviä teknisiä, taloudellisia ja lainopillisia tehtäviä, tekevät niihin liittyvää suunnittelu- ja mittausteknistä työtä sekä laativat ja piirtävät karttoja.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaupungingeodeetti\r\n- maanmittausinsinööri\r\n",
          "Hoitavat kiinteistöjen muodostamiseen liittyviä teknisiä, taloudellisia ja lainopillisia tehtäviä, tekevät niihin liittyvää suunnittelu- ja mittausteknistä työtä sekä laativat ja piirtävät karttoja.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaupungingeodeetti\r\n- maanmittausinsinööri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kaivosmittaaja (3117)\r\n- seutukaavainsinööri (2142)\r\n- yleiskaavapäällikkö (1239)",
          "- kaivosmittaaja (3117)\r\n- seutukaavainsinööri (2142)\r\n- yleiskaavapäällikkö (1239)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaiskaupungingeodeetti",
          "apulaislääninmaanmittausinsinööri",
          "apulaispiiri-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "asemakaavainsinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "asemakaavapäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)",
          "diplomi-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "geodeetti",
          "geodeettinen laskija (maanmittaus)",
          "huoltopäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)",
          "insinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "kartastoinsinööri",
          "kartastopäällikkö",
          "kartoitusinsinööri",
          "katukorvausinsinööri",
          "kaupungingeodeetti",
          "kiinteistöpäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)",
          "laatuinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "laatupäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)",
          "luotauspäällikkö (merenmittaus)",
          "lääninmaanmittausinsinööri",
          "maanhankintainsinööri",
          "maankäyttöinsinööri",
          "maanmittausinsinööri",
          "merenmittausinsinööri",
          "merenmittauspäällikkö",
          "piiri-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "projekti-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "suunnitteluinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "suunnittelupäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)",
          "toimistoinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "toimitusinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "valtiongeodeetti",
          "yli-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "ympäristötekniikan insinööri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2149",
    "level": 4,
    "code": "2149",
    "order": 760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut tekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne arkkitehdit, insinöörit ja vastaavat erityisasiantuntijat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 214 luokkiin.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- energiainsinööri\r\n- patentti-insinööri\r\n- vesioikeusinsinööri",
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne arkkitehdit, insinöörit ja vastaavat erityisasiantuntijat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 214 luokkiin.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- energiainsinööri\r\n- patentti-insinööri\r\n- vesioikeusinsinööri"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaispalopäällikkö",
          "diplomi-insinööri (muut tekniikan alat)",
          "energiainsinööri",
          "hankintainsinööri (muut tekniikan alat)",
          "huolto- ja neuvontapäällikkö (muut tekniikan alat)",
          "huoltoinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "huoltopäällikkö (liikenne)",
          "huoltopäällikkö (muut tekniikan alat)",
          "huoltotoimentarkastaja (muut tekniikan alat)",
          "insinööri (muut tekniikan alat)",
          "insinööri (rationalisointi)",
          "instrumentti-insinööri",
          "instrumenttisuunnittelija (muut tekniikan alat)",
          "kehittämisinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "kehitysinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "kirjapainoinsinööri",
          "konstruktööri (muut tekniikan alat)",
          "kunnossapitoinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "käyttöinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "käyttöpäällikkö (muut tekniikan alat)",
          "laatuinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "laatupäällikkö (muut tekniikan alat)",
          "laitospäällikkö (muut tekniset alat)",
          "logistiikkainsinööri (muut tekniikan alat)",
          "materiaali- ja kapasiteettisuunnittelija (muut tekniikan alat)",
          "materiaali-insinööri (muut tekniikan alat)",
          "materiaalipäällikkö (muut tekniikan alat)",
          "materiaalitoimintojen esimies",
          "menetelmäinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "osastopäällikkö (palolaitos)",
          "paloinsinööri (palosuojelu)",
          "palopäällikkö",
          "palopäällikkö-vs-päällikkö",
          "panimoinsinööri",
          "patentti-insinööri",
          "piirustuskonttorin päällikkö (muut tekniikan alat)",
          "projekti-insinööri (muut tekniikan alat)",
          "pääsuunnittelija (muut tekniikan alat)",
          "sairaalainsinööri",
          "suunnittelupäällikkö (muut tekniikan alat)",
          "tehdassuunnittelija (muut tekniikan alat)",
          "tekstiili-insinööri",
          "toimistoinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "tuotannonkehitysinsinööri",
          "tuotantotalouden insinööri",
          "tuotekehittelijä (muut tekniikan alat)",
          "tuotekehitysinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "tuotesuunnittelija (muut tekniikan alat)",
          "työsuojeluinsinööri",
          "valmistuspäällikkö (muut tekniset alat)",
          "vesioikeusinsinööri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22",
    "level": 2,
    "code": "22",
    "order": 770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/221",
    "level": 3,
    "code": "221",
    "order": 780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa- ja metsätaloustieteiden ym. erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2211",
    "level": 4,
    "code": "2211",
    "order": 790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Biologit, kasvitieteilijät, eläintieteilijät ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät biologiaan, bakteriologiaan, soluoppiin, eläin- ja kasvitieteeseen sekä ekologiaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä, erityisesti lääketieteen ja maatalouden alalla. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- geneetikko \r\n- limnologi\r\n- mikrobiologi\r\n",
          "Tekevät biologiaan, bakteriologiaan, soluoppiin, eläin- ja kasvitieteeseen sekä ekologiaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä, erityisesti lääketieteen ja maatalouden alalla. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- geneetikko \r\n- limnologi\r\n- mikrobiologi\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- mikropaleontologi (2114)",
          "- mikropaleontologi (2114)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bioanalyytikko",
          "biologi",
          "eläintieteilijä",
          "fysiologi",
          "geneetikko",
          "hydrobiologi",
          "kalastusbiologi",
          "kasvitieteilijä",
          "koe-eläinbiologi",
          "limnologi",
          "mikrobiologi",
          "tutkija (biologia)",
          "vesioikeuslimnologi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2212",
    "level": 4,
    "code": "2212",
    "order": 800,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Farmakologit, patologit ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät anatomiaan, biokemiaan, biofysiikkaan, fysiologiaan, patologiaan tai farmakologiaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä lääketieteen, maatalouden tai teollisuuden alalla.",
          "Tekevät anatomiaan, biokemiaan, biofysiikkaan, fysiologiaan, patologiaan tai farmakologiaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä lääketieteen, maatalouden tai teollisuuden alalla."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22121",
    "level": 5,
    "code": "22121",
    "order": 810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2212",
    "parentCode": "2212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Farmakologit, biokemistit ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat kemiallista ja biologista tutkimustyötä, testaavat ja kehittävät uusia biokemiallisia menetelmiä. Tutkivat esim. lääkeaineiden vaikutusta elävään organismiin ym.",
          "Johtavat kemiallista ja biologista tutkimustyötä, testaavat ja kehittävät uusia biokemiallisia menetelmiä. Tutkivat esim. lääkeaineiden vaikutusta elävään organismiin ym."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biokemisti",
          "farmakologi",
          "tutkijaprofessori (luonnontieteet)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22122",
    "level": 5,
    "code": "22122",
    "order": 820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2212",
    "parentCode": "2212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Patologit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat sairauksien syitä ja kehitystä soveltaen työssään kliinisen- ja obduktiopatologian tutkimusmenetelmiä.",
          "Tutkivat sairauksien syitä ja kehitystä soveltaen työssään kliinisen- ja obduktiopatologian tutkimusmenetelmiä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "patologi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2213",
    "level": 4,
    "code": "2213",
    "order": 830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa- ja metsätalouden erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalousalan tutkimus-, suunnittelu-, neuvonta-, laskenta-, johtamis- ja kehittämistyötä.",
          "Tekevät maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalousalan tutkimus-, suunnittelu-, neuvonta-, laskenta-, johtamis- ja kehittämistyötä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22131",
    "level": 5,
    "code": "22131",
    "order": 840,
    "modifiedDate": "1998-07-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2213",
    "parentCode": "2213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maatalous-, puutarha- ja kalatalousalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat, suunnittelevat ja kehittävät kasvinviljelyä ja -jalostusta sekä karja- ja kalataloutta. Suunnittelevat puistoja, puutarhoja ja muita viheralueita sekä erilaisia viljely-, puutarhanhoito- ja kalastusalan laitoksia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- agronomi\r\n- kalataloussuunnittelija\r\n- maataloustutkija\r\n",
          "Tutkivat, suunnittelevat ja kehittävät kasvinviljelyä ja -jalostusta sekä karja- ja kalataloutta. Suunnittelevat puistoja, puutarhoja ja muita viheralueita sekä erilaisia viljely-, puutarhanhoito- ja kalastusalan laitoksia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- agronomi\r\n- kalataloussuunnittelija\r\n- maataloustutkija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- agrologi (32121)",
          "- agrologi (32121)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "agronomi",
          "kalataloussuunnittelija",
          "karjatalousagronomi",
          "kasvinjalostusesimies",
          "kasvinviljelyagronomi",
          "koneagronomi",
          "maatalousagronomi",
          "maataloustutkija",
          "piiripuutarhuri",
          "puistopuutarhuri",
          "puistopäällikkö",
          "puistosuunnittelija",
          "puutarha-agronomi",
          "puutarha-arkkitehti",
          "puutarhasuunnittelija",
          "tilanhoitaja",
          "toimistoagronomi",
          "tutkija (maatalous)",
          "tutkimusaseman johtaja (maatalouden tutk.keskus)",
          "tutkimusassistentti (maatalous)",
          "tutkimusmestari (maatalous)",
          "viljelypäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22132",
    "level": 5,
    "code": "22132",
    "order": 850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2213",
    "parentCode": "2213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsäalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät metsätalouteen, luonnonsuojeluun ja riistanhoitoon liittyvää tutkimus-, neuvonta-, suunnittelu-, laskenta- ja johtamistyötä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alueneuvoja (metsätalous)\r\n- metsänhoitaja\r\n- metsätalousinsinööri\r\n- piirimetsänhoitaja\r\n",
          "Tekevät metsätalouteen, luonnonsuojeluun ja riistanhoitoon liittyvää tutkimus-, neuvonta-, suunnittelu-, laskenta- ja johtamistyötä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alueneuvoja (metsätalous)\r\n- metsänhoitaja\r\n- metsätalousinsinööri\r\n- piirimetsänhoitaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- metsätalousteknikko (metsänhoito) (32122)",
          "- metsätalousteknikko (metsänhoito) (32122)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluemetsänhoitaja",
          "alueneuvoja (metsätalous)",
          "metsäinsinööri",
          "metsänarvostelija",
          "metsänhoidontarkastaja",
          "metsänhoitaja",
          "metsäpiirimies",
          "metsäsuunnittelija",
          "metsätalousinsinööri",
          "ostoesimies (metsäala)",
          "piiriesimies (metsätalous)",
          "piirimetsänhoitaja",
          "piiritarkastaja (metsätalous)",
          "piiritarkkailija (metsäala)",
          "toimistometsänhoitaja",
          "tutkija (metsäala)",
          "uittopiirin esimies",
          "uittopäällikkö",
          "uittotarkastaja",
          "ylimetsänhoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/222",
    "level": 3,
    "code": "222",
    "order": 860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lääkärit, proviisorit ja muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2221",
    "level": 4,
    "code": "2221",
    "order": 870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat potilaita, tekevät diagnooseja, antavat lääke-, kirurgista ja muuta hoitoa sekä tekevät ehkäisevää terveydenhoitotyötä ja lääketieteellistä tutkimusta.",
          "Tutkivat potilaita, tekevät diagnooseja, antavat lääke-, kirurgista ja muuta hoitoa sekä tekevät ehkäisevää terveydenhoitotyötä ja lääketieteellistä tutkimusta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22211",
    "level": 5,
    "code": "22211",
    "order": 880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2221",
    "parentCode": "2221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylilääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja vastaavat sairaalan, terveyskeskuksen tai lääketieteellisen erikoisalansa toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisylilääkäri\r\n- osaston ylilääkäri\r\n- röntgenylilääkäri",
          "Johtavat ja vastaavat sairaalan, terveyskeskuksen tai lääketieteellisen erikoisalansa toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisylilääkäri\r\n- osaston ylilääkäri\r\n- röntgenylilääkäri"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anestesiaylilääkäri",
          "apulaisylilääkäri",
          "osaston ylilääkäri",
          "röntgenylilääkäri",
          "ylilääkäri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22212",
    "level": 5,
    "code": "22212",
    "order": 890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2221",
    "parentCode": "2221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erikoislääkärit ja osastonlääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät diagnooseja ja antavat potilaille esim. lääke-, kirurgista tai psykiatrista hoitoa. Tähän luetaan myös ne erikoistuneet lääkärit, joilla ei ole hoitotehtäviä, esim. anestesialääkäri ja röntgenlääkäri. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- psykiatri\r\n- silmälääkäri",
          "Tekevät diagnooseja ja antavat potilaille esim. lääke-, kirurgista tai psykiatrista hoitoa. Tähän luetaan myös ne erikoistuneet lääkärit, joilla ei ole hoitotehtäviä, esim. anestesialääkäri ja röntgenlääkäri. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- psykiatri\r\n- silmälääkäri"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anestesia-apulaislääkäri",
          "anestesialääkäri",
          "anestesiaosastolääkäri",
          "asiantuntijalääkäri",
          "avohoidon erikoislääkäri",
          "erikoislääkäri",
          "gynekologi",
          "ihotautilääkäri",
          "johtava lääkäri",
          "kirurgi",
          "korva- ja kurkkulääkäri",
          "korvalääkäri",
          "laboratorioapulaislääkäri",
          "lastenlääkäri",
          "neurologi",
          "oikeuslääkäri",
          "osastonlääkäri",
          "psykiatri",
          "röntgenlääkäri",
          "röntgenosastonlääkäri",
          "silmälääkäri",
          "vastaava terveyskeskuslääkäri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22213",
    "level": 5,
    "code": "22213",
    "order": 900,
    "modifiedDate": "1998-08-24T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2221",
    "parentCode": "2221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut lääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne lääkärit, joita ei voida luokitella muihin ammattiryhmän 2221 luokkiin. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- terveyskeskuslääkäri\r\n- apulaislääkäri",
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne lääkärit, joita ei voida luokitella muihin ammattiryhmän 2221 luokkiin. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- terveyskeskuslääkäri\r\n- apulaislääkäri"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaislääkäri",
          "huoltolääkäri",
          "lääketieteen tutkija",
          "lääkäri",
          "sosiaalilääkäri",
          "terveyskeskuslääkäri",
          "tutkija (lääketiede)",
          "työterveyslääkäri",
          "yleislääkäri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2222",
    "level": 4,
    "code": "2222",
    "order": 920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hammaslääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat ja hoitavat hampaiden ja niiden tukikudosten sairauksia ja vikoja ja hoitavat niistä johtuvia sairauksia.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoishammaslääkäri\r\n- hammaskirurgi\r\n- terveyskeskushammaslääkäri \r\n",
          "Tutkivat ja hoitavat hampaiden ja niiden tukikudosten sairauksia ja vikoja ja hoitavat niistä johtuvia sairauksia.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoishammaslääkäri\r\n- hammaskirurgi\r\n- terveyskeskushammaslääkäri \r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- hammasteknikko (7311)",
          "- hammasteknikko (7311)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisosastonhammaslääkäri",
          "apulaisylihammaslääkäri",
          "erikoishammaslääkäri",
          "hammaskirurgi",
          "hammaslääketieteen tutkija",
          "hammaslääkäri",
          "johtava ylihammaslääkäri",
          "osastonhammaslääkäri",
          "terveyskeskuksen hammasylilääkäri",
          "terveyskeskushammaslääkäri",
          "ylihammaslääkäri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2223",
    "level": 4,
    "code": "2223",
    "order": 930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Eläinlääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat hyöty- ja lemmikki- ym. eläinten terveyden- ja sairaanhoidosta sekä elintarvikehygienian valvonnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoiseläinlääkäri\r\n- kunnaneläinlääkäri\r\n- pieneläinklinikan eläinlääkäri\r\n- tarkastuseläinlääkäri",
          "Vastaavat hyöty- ja lemmikki- ym. eläinten terveyden- ja sairaanhoidosta sekä elintarvikehygienian valvonnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoiseläinlääkäri\r\n- kunnaneläinlääkäri\r\n- pieneläinklinikan eläinlääkäri\r\n- tarkastuseläinlääkäri"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "eläinlääkäri",
          "erikoiseläinlääkäri",
          "hygienikkoeläinlääkäri",
          "johtava eläinlääkäri",
          "kaupungineläinlääkäri",
          "kunnaneläinlääkäri",
          "laboratorioeläinlääkäri",
          "läänineläinlääkäri",
          "pieneläinklinikan eläinlääkäri",
          "piirieläinlääkäri",
          "tarkastava eläinlääkäri",
          "tarkastuseläinlääkäri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2224",
    "level": 4,
    "code": "2224",
    "order": 940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Proviisorit ja farmaseutit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Myyvät, valmistavat ja testaavat lääkkeitä ja neuvovat niiden käytössä. Voivat vastata sivuapteekin toiminnasta tai toimia sairaalan, terveyskeskuksen tai keskuslääkevaraston hoitajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apteekinhoitaja\r\n- sairaala-apteekkari\r\n- sairaalafarmaseutti\r\n",
          "Myyvät, valmistavat ja testaavat lääkkeitä ja neuvovat niiden käytössä. Voivat vastata sivuapteekin toiminnasta tai toimia sairaalan, terveyskeskuksen tai keskuslääkevaraston hoitajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apteekinhoitaja\r\n- sairaala-apteekkari\r\n- sairaalafarmaseutti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- apteekkari (1314)",
          "- apteekkari (1314)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apteekinhoitaja",
          "apteekinhoitaja (sairaala)",
          "apteekkitavarain keskusvarastonhoitaja",
          "farmaseutti",
          "johtava proviisori",
          "keskuslääkevarastonhoitaja",
          "lääkevarastonhoitaja",
          "lääkevarastonhoitaja (farmaseutti)",
          "proviisori",
          "sairaala-apteekkari",
          "sairaalafarmaseutti",
          "teollisuusfarmaseutti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2229",
    "level": 4,
    "code": "2229",
    "order": 970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne terveydenhuollon erityisasiantuntijat (lukuunottamatta varsinaista hoitotyötä), joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 222 luokkiin. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- musiikkiterapeutti\r\n- ravitsemusterapeutti\r\n- taideterapeutti\r\n- toimintaterapeutti\r\n",
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne terveydenhuollon erityisasiantuntijat (lukuunottamatta varsinaista hoitotyötä), joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 222 luokkiin. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- musiikkiterapeutti\r\n- ravitsemusterapeutti\r\n- taideterapeutti\r\n- toimintaterapeutti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- fysioterapeutti (22309)\r\n- puheterapeutti (24453)",
          "- fysioterapeutti (22309)\r\n- puheterapeutti (24453)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuenssi (kliinillinen)",
          "ergoterapeutti",
          "erikoistoimintaterapeutti",
          "kuulontutkija",
          "kuvataideterapeutti",
          "musiikkiterapeutti",
          "näköfysiologi",
          "optometristi",
          "osastonhoitaja (toimintaterapeutti)",
          "ravitsemisterapeutti",
          "ravitsemusterapeutti",
          "taideterapeutti",
          "toimintaterapeutti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/223",
    "level": 3,
    "code": "223",
    "order": 980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "level": 4,
    "code": "2230",
    "order": 990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/223",
    "parentCode": "223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sairaanhoitajat, kätilöt ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hoitavat potilaita, osallistuvat terveyden edistämiseen, sairauksia ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan työhön sekä kehittävät hoitotyötä ja terveydenhuollon palveluja. Hoitavat raskaana olevia ja synnyttäneitä, vastaavat itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä synnytyksistä, synnyttäneistä ja vastasyntyneistä.",
          "Hoitavat potilaita, osallistuvat terveyden edistämiseen, sairauksia ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan työhön sekä kehittävät hoitotyötä ja terveydenhuollon palveluja. Hoitavat raskaana olevia ja synnyttäneitä, vastaavat itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä synnytyksistä, synnyttäneistä ja vastasyntyneistä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22301",
    "level": 5,
    "code": "22301",
    "order": 1000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylihoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja vastaavat esim. sairaalan tai terveyskeskuksen sairaanhoidollisten alueiden sekä muiden hoitolaitosten hoitotyöstä ja hoitohenkilöstön henkilöstöhallinnosta ja koulutuksesta sekä hoitotyön tutkimuksesta ja yleishallinnosta.\r\n\r\nEsimerkkejä\r\n\r\n- apulaisylihoitaja\r\n",
          "Johtavat ja vastaavat esim. sairaalan tai terveyskeskuksen sairaanhoidollisten alueiden sekä muiden hoitolaitosten hoitotyöstä ja hoitohenkilöstön henkilöstöhallinnosta ja koulutuksesta sekä hoitotyön tutkimuksesta ja yleishallinnosta.\r\n\r\nEsimerkkejä\r\n\r\n- apulaisylihoitaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- hallintoylihoitaja (12292)\r\n- johtava ylihoitaja (12292)",
          "- hallintoylihoitaja (12292)\r\n- johtava ylihoitaja (12292)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisylihoitaja",
          "avohoidon ylihoitaja",
          "johtava hoitaja (terveyskeskus)",
          "sosiaali- ja terveystoimen johtava hoitaja",
          "terveyskeskuksen johtava hoitaja",
          "ylihoitaja",
          "yöylihoitaja (sairaala)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22302",
    "level": 5,
    "code": "22302",
    "order": 1010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Osastonhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat yksikkönsä hoitotyötä sekä vastaavat asiakkaiden ja potilaiden hoidosta. Kehittävät yksikkönsä toimintaa ja osallistuvat hoitotyöhön.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisosastonhoitaja (terveydenhuolto)",
          "Suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat yksikkönsä hoitotyötä sekä vastaavat asiakkaiden ja potilaiden hoidosta. Kehittävät yksikkönsä toimintaa ja osallistuvat hoitotyöhön.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisosastonhoitaja (terveydenhuolto)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisosastonhoitaja (terveydenhuolto)",
          "laboratorio-osastonhoitaja (terveydenhuolto)",
          "osastonhoitaja",
          "osastonhoitaja (laboratorio)",
          "osastonhoitaja (röntgenosasto)",
          "osastonhoitaja (terveydenhuolto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22303",
    "level": 5,
    "code": "22303",
    "order": 1020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sairaanhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hoitavat potilaita itsenäisesti tai moniammatillisen työryhmän jäsenenä erikoisalanaan esim. psykiatria, kirurgia, anestesia tai sisätaudit. Toimivat omahoitajina ja työryhmän johtajina. Neuvovat ja ohjaavat potilaita ja asiakkaita, suunnittelevat ja kehittävät hoitotyötä sekä osallistuvat opetus- ja tutkimustyöhön.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoissairaanhoitaja (lasten)\r\n",
          "Hoitavat potilaita itsenäisesti tai moniammatillisen työryhmän jäsenenä erikoisalanaan esim. psykiatria, kirurgia, anestesia tai sisätaudit. Toimivat omahoitajina ja työryhmän johtajina. Neuvovat ja ohjaavat potilaita ja asiakkaita, suunnittelevat ja kehittävät hoitotyötä sekä osallistuvat opetus- ja tutkimustyöhön.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoissairaanhoitaja (lasten)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- perushoitaja (32311)",
          "- perushoitaja (32311)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anestesian erikoissairaanhoitaja",
          "avohuollon sairaanhoitaja",
          "dementiahoitaja (sairaanhoitaja)",
          "erikoissairaanhoitaja",
          "erikoissairaanhoitaja (anestesiologian)",
          "erikoissairaanhoitaja (kirurgian)",
          "erikoissairaanhoitaja (lasten)",
          "erikoissairaanhoitaja (leikkausosaston)",
          "erikoissairaanhoitaja (psykiatrian)",
          "erikoissairaanhoitaja (sisätautien)",
          "kirurgian erikoissairaanhoitaja",
          "kirurgian sairaanhoitaja",
          "klinikkahoitaja (sairaanhoitaja)",
          "kotisairaanhoitaja",
          "lasten erikoissairaanhoitaja",
          "leikkausosaston erikoissairaanhoitaja",
          "naistentautien erikoissairaanhoitaja",
          "psykiatrian erikoissairaanhoitaja",
          "sairaanhoitaja",
          "sairaanhoitaja (avoterveydenhuolto)",
          "sisätautien erikoissairaanhoitaja",
          "vastaanottohoitaja (sairaanhoitaja)",
          "vastaava sairaanhoitaja",
          "yöhoitaja (sairaanhoitaja)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22304",
    "level": 5,
    "code": "22304",
    "order": 1030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kätilöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hoitavat sairaaloissa itsenäisesti tai moniammatillisen työryhmän jäsenenä synnytyksiä ja vastaavat synnyttäneistä ja vastasyntyneistä. Valmentavat raskaana olevia ja perheitä äitiysneuvoloissa, tunnistavat raskausajan häiriöt sekä osallistuvat tutkimuksiin, hoitoon ja seurantaan ennen ja jälkeen synnytyksen.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoissairaanhoitaja (äitiyshuolto, naistentaudit)\r\n",
          "Hoitavat sairaaloissa itsenäisesti tai moniammatillisen työryhmän jäsenenä synnytyksiä ja vastaavat synnyttäneistä ja vastasyntyneistä. Valmentavat raskaana olevia ja perheitä äitiysneuvoloissa, tunnistavat raskausajan häiriöt sekä osallistuvat tutkimuksiin, hoitoon ja seurantaan ennen ja jälkeen synnytyksen.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoissairaanhoitaja (äitiyshuolto, naistentaudit)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- erikoissairaanhoitaja (22303)",
          "- erikoissairaanhoitaja (22303)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erikoissairaanhoitaja (äitiyshuolto, naistentaudit)",
          "erikoissairaanhoitaja-kätilö",
          "kätilö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22305",
    "level": 5,
    "code": "22305",
    "order": 1040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Terveydenhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Huolehtivat terveydenhuollosta ja terveysneuvonnasta terveyskeskuksissa ja koulu-, opiskelija- ja työterveyshuollossa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kouluterveydenhoitaja\r\n- työterveyshoitaja",
          "Huolehtivat terveydenhuollosta ja terveysneuvonnasta terveyskeskuksissa ja koulu-, opiskelija- ja työterveyshuollossa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kouluterveydenhoitaja\r\n- työterveyshoitaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erikoissairaanhoitaja (kansanterveystyö)",
          "henkilökunnan terveydenhoitaja",
          "henkilökunnan terveydenhuoltaja",
          "kouluterveydenhoitaja",
          "opiskelijaterveydenhoitaja",
          "terveydenhoitaja",
          "terveydenhuoltaja",
          "terveyssisar",
          "työterveydenhoitaja",
          "työterveyshoitaja",
          "vastaava terveydenhoitaja",
          "vastaava työterveyshoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22306",
    "level": 5,
    "code": "22306",
    "order": 1050,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Röntgenhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät röntgen- ja ultraäänitutkimuksia sekä tietokonetomografioita ja antavat sädehoitoa ym. Vastaavat potilaan hoidosta ja ohjauksesta ennen ja jälkeen tutkimuksen sekä tutkimuksen aikana.\r\n \r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoisröntgenhoitaja\r\n",
          "Tekevät röntgen- ja ultraäänitutkimuksia sekä tietokonetomografioita ja antavat sädehoitoa ym. Vastaavat potilaan hoidosta ja ohjauksesta ennen ja jälkeen tutkimuksen sekä tutkimuksen aikana.\r\n \r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoisröntgenhoitaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- röntgenkehittäjä (3211)",
          "- röntgenkehittäjä (3211)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erikoisröntgenhoitaja",
          "erikoissairaanhoitaja (radiologia)",
          "radiologian erikoissairaanhoitaja",
          "röntgenhoitaja",
          "röntgenosaston hoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22307",
    "level": 5,
    "code": "22307",
    "order": 1070,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Laboratoriohoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat lääketieteellisten laboratoriotutkimusten toteuttamisesta, johon sisältyy näytteidenotto ja niiden käsittely, analysointi ja tuloksen raportointi. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoislaboratoriohoitaja",
          "Vastaavat lääketieteellisten laboratoriotutkimusten toteuttamisesta, johon sisältyy näytteidenotto ja niiden käsittely, analysointi ja tuloksen raportointi. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoislaboratoriohoitaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erikoislaboratoriohoitaja",
          "laboratoriohoitaja",
          "laboratoriosairaanhoitaja",
          "sytologiassistentti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22308",
    "level": 5,
    "code": "22308",
    "order": 1071,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hammashuoltajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät hampaiden tukikudosten perushoitoa ja hammas- ja suusairauksia ehkäisevää hoitoa sekä osallistuvat hammaslääkärin apuna hampaiden oikomis- ja kirurgisen hoidon toimenpiteisiin.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoishammashoitaja\r\n",
          "Tekevät hampaiden tukikudosten perushoitoa ja hammas- ja suusairauksia ehkäisevää hoitoa sekä osallistuvat hammaslääkärin apuna hampaiden oikomis- ja kirurgisen hoidon toimenpiteisiin.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoishammashoitaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- hammashoitaja (3225)\r\n- hammashoitoapulainen (4222)\r\n- hammasteknikko (7311)",
          "- hammashoitaja (3225)\r\n- hammashoitoapulainen (4222)\r\n- hammasteknikko (7311)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erikoishammashoitaja",
          "hammashuoltaja",
          "suuhygienisti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22309",
    "level": 5,
    "code": "22309",
    "order": 1072,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Fysioterapeutit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Antavat liike-, liikunta- ja erilaisia fysikaalisia hoitoja lääkinnällisenä, kasvatuksellisena, sosiaalisena ja ammatillisena kuntoutuksena. Suunnittelevat apuvälineitä ja ohjaavat niiden käytössä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoislääkintävoimistelija\r\n- lääkintävoimistelija",
          "Antavat liike-, liikunta- ja erilaisia fysikaalisia hoitoja lääkinnällisenä, kasvatuksellisena, sosiaalisena ja ammatillisena kuntoutuksena. Suunnittelevat apuvälineitä ja ohjaavat niiden käytössä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoislääkintävoimistelija\r\n- lääkintävoimistelija"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erikoislääkintävoimistelija",
          "fysioterapeutti",
          "johtava lääkintävoimistelija",
          "liikuntaterapeutti",
          "lääkintävoimistelija",
          "osastonhoitaja (lääkintävoimistelu)",
          "osastonhoitaja-lääkintävoimistelija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23",
    "level": 2,
    "code": "23",
    "order": 1080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/231",
    "level": 3,
    "code": "231",
    "order": 1090,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yliopisto- ja korkeakouluopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2310",
    "level": 4,
    "code": "2310",
    "order": 1100,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/231",
    "parentCode": "231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yliopisto- ja korkeakouluopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat yliopistoissa tai korkeakouluissa luennoimalla ja pitämällä seminaareja ja kursseja oppiaineen metodiikasta. Ottavat vastaan tutkintosuorituksia ja antavat henkilökohtaista opetusta. Laativat tieteellisiä artikkeleita ja oppikirjoja.",
          "Opettavat yliopistoissa tai korkeakouluissa luennoimalla ja pitämällä seminaareja ja kursseja oppiaineen metodiikasta. Ottavat vastaan tutkintosuorituksia ja antavat henkilökohtaista opetusta. Laativat tieteellisiä artikkeleita ja oppikirjoja."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23101",
    "level": 5,
    "code": "23101",
    "order": 1110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Professorit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, valvovat ja opettavat omaa tieteenalaansa. Osallistuvat tutkimustyöhön ja ohjaavat sitä. Laativat tieteellisiä artikkeleita ja oppikirjoja ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisprofessori (korkeakoulu, yliopisto)\r\n",
          "Johtavat, valvovat ja opettavat omaa tieteenalaansa. Osallistuvat tutkimustyöhön ja ohjaavat sitä. Laativat tieteellisiä artikkeleita ja oppikirjoja ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisprofessori (korkeakoulu, yliopisto)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- dekaani (12291)\r\n- yliopiston kansleri (1210)",
          "- dekaani (12291)\r\n- yliopiston kansleri (1210)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisprofessori (korkeakoulu, yliopisto)",
          "professori",
          "professori (korkeakoulu, yliopisto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23102",
    "level": 5,
    "code": "23102",
    "order": 1120,
    "modifiedDate": "1998-07-26T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lehtorit ja yliassistentit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat oman tieteenalansa aineita ja pitävät seminaareja. Valvovat opintosuorituksia yliopistoissa ja korkeakouluissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisopettaja (yliopisto, korkeakoulu)\r\n- dosentti\r\n- lehtori (yliopisto, korkeakoulu)",
          "Opettavat oman tieteenalansa aineita ja pitävät seminaareja. Valvovat opintosuorituksia yliopistoissa ja korkeakouluissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisopettaja (yliopisto, korkeakoulu)\r\n- dosentti\r\n- lehtori (yliopisto, korkeakoulu)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisopettaja (yliopisto, korkeakoulu)",
          "dosentti",
          "erillisaineen opettaja (yliopisto, korkeakoulu)",
          "lehtori (sibelius-akatemia)",
          "lehtori (yliopisto, korkeakoulu)",
          "opettaja (yliopisto, korkeakoulu)",
          "työmestari (taideteollinen korkeakoulu)",
          "yliassistentti (yliopisto, korkeakoulu)",
          "yliopettaja (yliopisto, korkeakoulu)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23103",
    "level": 5,
    "code": "23103",
    "order": 1130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Assistentit ja tuntiopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat opetus- ja tutkimustyöhön yliopistoissa ja korkeakouluissa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- amanuenssi (yliopisto, korkeakoulu)\r\n",
          "Osallistuvat opetus- ja tutkimustyöhön yliopistoissa ja korkeakouluissa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- amanuenssi (yliopisto, korkeakoulu)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- amanuenssi (kirjasto) (2432)",
          "- amanuenssi (kirjasto) (2432)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuenssi (yliopisto, korkeakoulu)",
          "assistentti (yliopisto, korkeakoulu)",
          "fysiikan assistentti (yliopisto, korkeakoulu)",
          "kasvinviljelynassistentti (yliopisto, korkeakoulu)",
          "kielistudioamanuenssi (yliopisto, korkeakoulu)",
          "tuntiopettaja (yliopisto, korkeakoulu)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/232",
    "level": 3,
    "code": "232",
    "order": 1140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Aineenopettajat ja lehtorit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2321",
    "level": 4,
    "code": "2321",
    "order": 1150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/232",
    "parentCode": "232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat yhtä tai useampaa oppiainetta peruskoulussa tai lukiossa, laativat opetussuunnitelmia ja valmistelevat tutkintovaatimusten mukaisia kursseja.",
          "Opettavat yhtä tai useampaa oppiainetta peruskoulussa tai lukiossa, laativat opetussuunnitelmia ja valmistelevat tutkintovaatimusten mukaisia kursseja."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23211",
    "level": 5,
    "code": "23211",
    "order": 1160,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Matemaattisten aineiden opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa ja tietojenkäsittelyoppia peruskoulussa tai lukiossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- fysiikanopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- tietojenkäsittelyopin opettaja (peruskoulu, lukio)",
          "Opettavat fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa ja tietojenkäsittelyoppia peruskoulussa tai lukiossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- fysiikanopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- tietojenkäsittelyopin opettaja (peruskoulu, lukio)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fysiikanopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "kemianopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "matematiikanopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "tietojenkäsittelyopin opettaja (peruskoulu, lukio)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23212",
    "level": 5,
    "code": "23212",
    "order": 1170,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Äidinkielenopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat äidinkielenä suomea suomen-, ruotsia ruotsin- tai saamea saamenkielisissä peruskouluissa tai lukioissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- äidinkielen lehtori (peruskoulu, lukio)\r\n- äidinkielenopettaja (suomi, ruotsi, saame)\r\n",
          "Opettavat äidinkielenä suomea suomen-, ruotsia ruotsin- tai saamea saamenkielisissä peruskouluissa tai lukioissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- äidinkielen lehtori (peruskoulu, lukio)\r\n- äidinkielenopettaja (suomi, ruotsi, saame)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- äidinkielen lehtori (amm. oppil.) (23222)",
          "- äidinkielen lehtori (amm. oppil.) (23222)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "äidinkielen lehtori (peruskoulu, lukio)",
          "äidinkielenopettaja (suomi, ruotsi, saame)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23213",
    "level": 5,
    "code": "23213",
    "order": 1180,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kieltenopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat vieraita kieliä peruskoulussa tai lukiossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kieltenopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- ranskan kielen opettaja (peruskoulu, lukio)\r\n",
          "Opettavat vieraita kieliä peruskoulussa tai lukiossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kieltenopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- ranskan kielen opettaja (peruskoulu, lukio)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kieltenopettaja (amm. oppil.) (23222)",
          "- kieltenopettaja (amm. oppil.) (23222)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "englannin kielen opettaja (peruskoulu, lukio)",
          "espanjan kielen opettaja (peruskoulu, lukio)",
          "kielikylpyopettaja",
          "kieltenopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "ranskan kielen opettaja (peruskoulu, lukio)",
          "ruotsin kielen opettaja (peruskoulu, lukio)",
          "saksan kielen opettaja (peruskoulu, lukio)",
          "venäjän kielen opettaja (peruskoulu, lukio)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23214",
    "level": 5,
    "code": "23214",
    "order": 1190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Humanististen ja luonnontieteellisten aineiden opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat humanistisia ja luonnontieteellisiä aineita peruskoulussa tai lukiossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- biologianopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- elämänkatsomustiedon opettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- psykologianopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- uskonnon tuntiopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "Opettavat humanistisia ja luonnontieteellisiä aineita peruskoulussa tai lukiossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- biologianopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- elämänkatsomustiedon opettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- psykologianopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- uskonnon tuntiopettaja (peruskoulu, lukio)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biologianopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "elämänkatsomustiedon opettaja (peruskoulu, lukio)",
          "historianopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "maantiedonopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "psykologianopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "uskonnon tuntiopettaja (peruskoulu, lukio)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23215",
    "level": 5,
    "code": "23215",
    "order": 1200,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Taito- ja taideaineiden opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat taito- ja taideaineita peruskoulussa tai lukiossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kotitalousopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- liikunnanopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- musiikinopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n",
          "Opettavat taito- ja taideaineita peruskoulussa tai lukiossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kotitalousopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- liikunnanopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- musiikinopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kotitalousopettaja (amm. oppil.) (23222)",
          "- kotitalousopettaja (amm. oppil.) (23222)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kotitalousopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "kuvaamataidonopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "käsityönopettaja (peruskoulu)",
          "laulunopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "liikunnanopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "musiikin lehtori (peruskoulu, lukio)",
          "musiikinopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "soitonopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "teknisen käsityön opettaja (peruskoulu)",
          "tekstiiliopettaja (peruskoulu)",
          "tekstiilityön lehtori (peruskoulu)",
          "veistonopettaja (peruskoulu)",
          "voimistelunopettaja (peruskoulu, lukio)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23219",
    "level": 5,
    "code": "23219",
    "order": 1210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 2321 luokkiin. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lehtori (peruskoulu, lukio)\r\n- lukion lehtori\r\n- peruskoulun lehtori\r\n- peruskoulun yläasteen opettaja",
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 2321 luokkiin. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lehtori (peruskoulu, lukio)\r\n- lukion lehtori\r\n- peruskoulun lehtori\r\n- peruskoulun yläasteen opettaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aineenopettaja (peruskoulu)",
          "lehtori (peruskoulu, lukio)",
          "lukion lehtori",
          "nuorempi lehtori (peruskoulu, lukio)",
          "opettaja (lukio)",
          "opettaja (peruskoulun yläaste)",
          "peruskoulun aineenopettaja",
          "peruskoulun lehtori",
          "peruskoulun yläasteen opettaja",
          "tuntiopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "yläasteen opettaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2322",
    "level": 4,
    "code": "2322",
    "order": 1220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/232",
    "parentCode": "232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat yhtä tai useampaa oppiainetta ammatillisissa oppilaitoksissa, laativat opetussuunnitelmia ja valmistelevat tutkintovaatimusten mukaisia kursseja.",
          "Opettavat yhtä tai useampaa oppiainetta ammatillisissa oppilaitoksissa, laativat opetussuunnitelmia ja valmistelevat tutkintovaatimusten mukaisia kursseja."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23221",
    "level": 5,
    "code": "23221",
    "order": 1230,
    "modifiedDate": "1998-07-26T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2322",
    "parentCode": "2322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ammattikorkeakoulujen yliopettajat ja lehtorit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat yleisaineita ammatillisissa oppilaitoksissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lehtori (amm. korkeak.)\r\n- yliopettaja (amm. korkeak.)\r\n\r\nTähän ei kuulu\r\n\r\n- atk-opettaja (amm. oppil.) (23222)\r\n- yleisaineiden opettaja (amm. oppil.) (23222)",
          "Opettavat yleisaineita ammatillisissa oppilaitoksissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lehtori (amm. korkeak.)\r\n- yliopettaja (amm. korkeak.)\r\n\r\nTähän ei kuulu\r\n\r\n- atk-opettaja (amm. oppil.) (23222)\r\n- yleisaineiden opettaja (amm. oppil.) (23222)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lehtori (amm. korkeak.)",
          "opettaja (amm. korkeak.)",
          "yliopettaja (amm. korkeak.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23222",
    "level": 5,
    "code": "23222",
    "order": 1240,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2322",
    "parentCode": "2322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ammatillisten oppilaitosten lehtorit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat ammattiaineita ammatillisissa oppilaitoksissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ammattiaineiden opettaja (amm. oppil.)\r\n- ammattikurssiopettaja (amm. oppil.)\r\n- kauppaopettaja (amm. oppil.)\r\n- sairaanhoidon opettaja (amm. oppil.)\r\n",
          "Opettavat ammattiaineita ammatillisissa oppilaitoksissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ammattiaineiden opettaja (amm. oppil.)\r\n- ammattikurssiopettaja (amm. oppil.)\r\n- kauppaopettaja (amm. oppil.)\r\n- sairaanhoidon opettaja (amm. oppil.)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- työväenopiston opettaja (2323)",
          "- työväenopiston opettaja (2323)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammatinopettaja (amm. oppil.)",
          "ammatinopettaja (kone- ja metallityöt)",
          "ammatinopettaja (puutyöt)",
          "ammattiaineiden lehtori",
          "ammattiaineiden opettaja (amm. oppil.)",
          "ammattikoulun työnopettaja",
          "ammattikoulunopettaja (amm. oppil.)",
          "ammattikurssiopettaja (amm. oppil.)",
          "apuopettaja (amm. oppil.)",
          "assistentti (amm. oppil.)",
          "atk-opettaja (amm. oppil.)",
          "autoteknikko (amm. oppil.)",
          "harjoitusmestari (merenkulkuoppil.)",
          "harjoitusmestari (palo-opisto)",
          "harjoitusmestari (puutalousopisto)",
          "kauppaopettaja (amm. oppil.)",
          "kieltenopettaja (amm. oppil.)",
          "kirjanpidon opettaja (amm. oppil.)",
          "koneinsinööri (metsäkonekoulu)",
          "konekirjoitusopettaja (amm. oppil.)",
          "koneopettaja (amm. oppil.)",
          "konetekniikan opettaja (metsätyönjohtokoulutus)",
          "koneteknikko (metsäopisto)",
          "kotitalousopettaja (amm. oppil.)",
          "kotiteollisuusohjaaja (amm. oppil.)",
          "kotiteollisuusopettaja (amm. oppil.)",
          "kudonnanopettaja (amm. oppil.)",
          "käsityönopettaja (amm. oppil.)",
          "laivamestari (merenkulkuoppil.)",
          "lastenhoidon opettaja (amm. oppil.)",
          "lehtori (amm. oppil.)",
          "liikunnanopettaja (amm. oppil.)",
          "lääkintävoimistelun opettaja (amm. oppil.)",
          "maalaustyönopettaja (amm. oppil.)",
          "maatalousaineiden opettaja (amm. oppil.)",
          "maatalousopettaja (amm. oppil.)",
          "metallityön opettaja (amm. oppil.)",
          "metsänhoitaja (metsäopisto)",
          "metsäteknikko (amm. oppil.)",
          "metsätyönopettaja (amm. oppil.)",
          "mikrotietokonetekniikan opettaja (amm. oppil.)",
          "ompelunneuvoja (amm. oppil.)",
          "ompelunopettaja (amm. oppil.)",
          "opettaja (porotalous)",
          "opettaja (amm. oppil.)",
          "opettaja (insinööri)",
          "opettaja (karjatalous)",
          "opettaja (kauppaoppilaitos)",
          "opettaja (kotiteollisuuskoulu)",
          "opettaja (lastenhoitajakoulutus)",
          "opettaja (maatalous)",
          "opettaja (matkailualan oppilaitos)",
          "opettaja (metsänhoitotyö)",
          "opettaja (optikkokoulutus)",
          "opetushoitaja",
          "opetuskätilö",
          "puutarhaopettaja (amm. oppil.)",
          "puutyön opettaja (amm. oppil.)",
          "ravinto-opin opettaja (amm. oppil.)",
          "ravintotalouden opettaja (amm. oppil.)",
          "sahateknikko (puutalousopisto)",
          "sairaanhoidon opettaja (amm. oppil.)",
          "talousopettaja (amm. oppil.)",
          "teknikko (amm. oppil.)",
          "teknikko (puutalousopisto)",
          "teknillisen oppilaitoksen lehtori",
          "teknillisen oppilaitoksen yliopettaja",
          "teknisen työn opettaja (amm. oppil.)",
          "teknisten aineiden opettaja (amm. oppil.)",
          "tekstiiliopettaja (amm. oppil.)",
          "terveydenhoidon opettaja (amm. oppil.)",
          "terveydenhuollon opettaja",
          "tietoaineiden opettaja (amm. oppil.)",
          "tietokonetekniikan opettaja (amm. oppil.)",
          "työnopettaja (amm. oppil.)",
          "vaatetusalan ammatinopettaja (amm. oppil.)",
          "voimistelunopettaja (amm. oppil.)",
          "yhteiskunta-aineiden opettaja (amm. oppil.)",
          "yleisaineiden opettaja (amm. oppil.)",
          "yliopettaja (amm. oppil.)",
          "äidinkielen lehtori (amm. oppil.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2323",
    "level": 4,
    "code": "2323",
    "order": 1250,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/232",
    "parentCode": "232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat kansalais- ja työväenopistoissa, musiikkikouluissa ja -opistoissa ym. oppilaitoksissa tai toimivat yksityisopettajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kansalaisopiston opettaja\r\n- kieltenopettaja (muut oppil.)\r\n- musiikkiopiston opettaja\r\n- pianonsoiton opettaja\r\n- työväenopiston opettaja\r\n",
          "Opettavat kansalais- ja työväenopistoissa, musiikkikouluissa ja -opistoissa ym. oppilaitoksissa tai toimivat yksityisopettajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kansalaisopiston opettaja\r\n- kieltenopettaja (muut oppil.)\r\n- musiikkiopiston opettaja\r\n- pianonsoiton opettaja\r\n- työväenopiston opettaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kieltenopettaja (peruskoulu, lukio) (23213)\r\n- musiikin lehtori (peruskoulu, lukio) (23215)\r\n- musiikinopettaja (peruskoulu, lukio) (23215)",
          "- kieltenopettaja (peruskoulu, lukio) (23213)\r\n- musiikin lehtori (peruskoulu, lukio) (23215)\r\n- musiikinopettaja (peruskoulu, lukio) (23215)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kansalaisopiston opettaja",
          "kieltenopettaja (muut oppil.)",
          "kotiteollisuusohjaaja (muut oppil.)",
          "kudonnanopettaja (muut oppil.)",
          "käsityönopettaja (muut oppil.)",
          "matematiikanopettaja (muut oppil.)",
          "musiikin lehtori (sibeliusakatemia)",
          "musiikkikoulunopettaja",
          "musiikkiopiston opettaja",
          "ompelunopettaja (muut oppil.)",
          "opettaja (muut oppil.)",
          "pianonsoiton opettaja",
          "soitonopettaja (muut oppil., yksityisopettaja)",
          "tekstiiliopettaja (muut oppil.)",
          "työväenopiston opettaja",
          "yksityisopettaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/233",
    "level": 3,
    "code": "233",
    "order": 1260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Luokanopettajat ja lastentarhanopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2331",
    "level": 4,
    "code": "2331",
    "order": 1270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/233",
    "parentCode": "233",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Luokanopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat lähes kaikkia tai useimpia oppiaineita peruskoulun ala-asteella ja toimivat luokanvalvojina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- peruskoulun luokanopettaja\r\n",
          "Opettavat lähes kaikkia tai useimpia oppiaineita peruskoulun ala-asteella ja toimivat luokanvalvojina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- peruskoulun luokanopettaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- erityisluokanopettaja (2340)",
          "- erityisluokanopettaja (2340)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ala-asteen luokanopettaja",
          "ala-asteenopettaja",
          "luokanopettaja",
          "opettaja (peruskoulun ala-aste)",
          "peruskoulun luokanopettaja",
          "sijaisopettaja (peruskoulun ala-aste)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2332",
    "level": 4,
    "code": "2332",
    "order": 1280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/233",
    "parentCode": "233",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lastentarhanopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat lasten hoidosta ja kasvatuksesta päiväkodeissa. Osallistuvat päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja järjestävät esikouluopetusta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- esikoulunopettaja\r\n- leikkikoulunopettaja \r\n",
          "Vastaavat lasten hoidosta ja kasvatuksesta päiväkodeissa. Osallistuvat päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja järjestävät esikouluopetusta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- esikoulunopettaja\r\n- leikkikoulunopettaja \r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- lastenhoitaja (32316)",
          "- lastenhoitaja (32316)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erityislastentarhanopettaja",
          "esikoulunopettaja",
          "esiluokanopettaja",
          "kiertävä erityislastentarhanopettaja",
          "lastentarhanopettaja",
          "lastentarhanopettaja-sosiaalikasvattaja",
          "leikkikoulunopettaja",
          "päiväkodin erityisopettaja",
          "päiväkodinopettaja (lasten)",
          "seimenopettaja",
          "sosiaalikasvattaja (päiväkodin johtaja)",
          "sosiaalikasvattaja (päiväkoti)",
          "sosiaalikasvattaja-lastentarhanopettaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/234",
    "level": 3,
    "code": "234",
    "order": 1290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erityisopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2340",
    "level": 4,
    "code": "2340",
    "order": 1300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/234",
    "parentCode": "234",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erityisopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat oppimisvaikeuksissa olevia sekä fyysisesti tai henkisesti vammautuneita erityiskouluissa, peruskouluissa ja vammaisten oppilaitoksissa. Voivat myös antaa yksityisopetusta. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erityisluokanopettaja\r\n- puhehäiriöisten opettaja\r\n- viittomakielen opettaja",
          "Opettavat oppimisvaikeuksissa olevia sekä fyysisesti tai henkisesti vammautuneita erityiskouluissa, peruskouluissa ja vammaisten oppilaitoksissa. Voivat myös antaa yksityisopetusta. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erityisluokanopettaja\r\n- puhehäiriöisten opettaja\r\n- viittomakielen opettaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apukoulun johtajaopettaja",
          "apukoulunopettaja",
          "erityisluokanopettaja",
          "erityisluokanopettaja (harjaantumisopetus)",
          "erityisluokanopettaja (kuulovammaiset)",
          "erityisluokanopettaja (mukautettu opetus)",
          "erityisluokanopettaja (näkövammaiset)",
          "erityisluokanopettaja (sopeutumattomat)",
          "erityisopettaja (koulukoti)",
          "erityisopettaja (luokaton)",
          "erityisopettaja (peruskoulu)",
          "kehitysvammaisten opettaja",
          "kuulovammaisten opettaja",
          "kuurojenkoulun opettaja",
          "luku- ja kirjoitushäiriöisten opettaja",
          "näkövammaisten opettaja",
          "opettaja (erityisluokan)",
          "puhe-, luku- ja kirjoitushäiriöisten opettaja",
          "puhehäiriöisten opettaja",
          "sokeainkoulun opettaja",
          "tarkkailuluokan opettaja",
          "vajaamielisten opettaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/235",
    "level": 3,
    "code": "235",
    "order": 1310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut opetusalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2351",
    "level": 4,
    "code": "2351",
    "order": 1320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja kehittävät koulutuksen sisältöä, opinto-ohjelmia, opetusmenetelmiä ja -välineitä ym. sekä antavat asiakaskoulutusta.",
          "Suunnittelevat ja kehittävät koulutuksen sisältöä, opinto-ohjelmia, opetusmenetelmiä ja -välineitä ym. sekä antavat asiakaskoulutusta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23511",
    "level": 5,
    "code": "23511",
    "order": 1330,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2351",
    "parentCode": "2351",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koulutuspäälliköt, -suunnittelijat ja kouluttajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kehittävät ja suunnittelevat koulutusta sekä toimivat kouluttajina. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- atk-kouluttaja\r\n- koulutusassistentti\r\n- kurssin johtaja\r\n",
          "Kehittävät ja suunnittelevat koulutusta sekä toimivat kouluttajina. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- atk-kouluttaja\r\n- koulutusassistentti\r\n- kurssin johtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- koulutusohjaaja (2359)",
          "- koulutusohjaaja (2359)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aikuiskouluttaja",
          "apulaiskoulutuspäällikkö",
          "asiakaskouluttaja",
          "atk-kouluttaja",
          "atk-koulutuspäällikkö",
          "konsultti (opetustehtävät)",
          "kouluttaja",
          "kouluttaja (atk)",
          "koulutusassistentti",
          "koulutusinsinööri",
          "koulutuskonsultti",
          "koulutuspäällikkö",
          "koulutussuunnittelija",
          "koulutusteknikko",
          "kurssin johtaja",
          "käyttökouluttaja",
          "liikkeenjohdon konsultti",
          "opetuskonsultti",
          "opetuspäällikkö (yritys)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23512",
    "level": 5,
    "code": "23512",
    "order": 1340,
    "modifiedDate": "1998-07-26T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2351",
    "parentCode": "2351",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puhe- ja esiintymistaidon opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Antavat opetusta puhe- ja esiintymistaidossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- logonomi\r\n- puhetaidon opettaja\r\n",
          "Antavat opetusta puhe- ja esiintymistaidossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- logonomi\r\n- puhetaidon opettaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- puhehäiriöisten opettaja (2340)",
          "- puhehäiriöisten opettaja (2340)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "logonomi",
          "puhe- ja esiintymistaidon opettaja",
          "puheopettaja (logonomi)",
          "puhetaidon opettaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2352",
    "level": 4,
    "code": "2352",
    "order": 1350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tarkastajat ja opetusmenetelmien erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tarkastavat koulujen toimintaa määräajoin. Neuvottelevat hallinto- ja opetushenkilöstön kanssa opetusohjelmista, -menetelmistä ja -laitteista. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- koulutoimentarkastaja\r\n- koulutustarkastaja (kunta)\r\n",
          "Tarkastavat koulujen toimintaa määräajoin. Neuvottelevat hallinto- ja opetushenkilöstön kanssa opetusohjelmista, -menetelmistä ja -laitteista. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- koulutoimentarkastaja\r\n- koulutustarkastaja (kunta)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- koulutussuunnittelija (23511)",
          "- koulutussuunnittelija (23511)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "koulutoimentarkastaja",
          "koulutustarkastaja (kunta)",
          "koulutustarkastaja (valtionhallinto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2359",
    "level": 4,
    "code": "2359",
    "order": 1360,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Opinto-ohjaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Antavat neuvoja opiskelussa sekä toimivat opinto- tai oppilasohjaajina eri koulutusasteilla tai järjestöissä, yrityksissä ja laitoksissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- koulutusohjaaja\r\n- opintosihteeri\r\n- oppilasohjaaja",
          "Antavat neuvoja opiskelussa sekä toimivat opinto- tai oppilasohjaajina eri koulutusasteilla tai järjestöissä, yrityksissä ja laitoksissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- koulutusohjaaja\r\n- opintosihteeri\r\n- oppilasohjaaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "koulutusohjaaja",
          "neuvoja (koulutus)",
          "opinto-ohjaaja",
          "opintoasiain sihteeri",
          "opintojen ohjaaja (amm. oppil.)",
          "opintoneuvoja",
          "opintosihteeri",
          "opiskelun neuvoja",
          "oppilaanohjaaja",
          "oppilashuollonohjaaja",
          "oppilasohjaaja",
          "peruskoulun opinto-ohjaaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24",
    "level": 2,
    "code": "24",
    "order": 1370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden alojen erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/241",
    "level": 3,
    "code": "241",
    "order": 1380,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2411",
    "level": 4,
    "code": "2411",
    "order": 1390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tilintarkastajat, kamreerit ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat laskentajärjestelmiä ja tekevät budjetointi-, kirjanpito-, seuranta- ym. taloushallinnollisia tehtäviä. Tekevät tilintarkastuksia ja valmistelevat tilinpäätöksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kustannuslaskija\r\n- pääkirjanpitäjä\r\n- taloussihteeri\r\n- taloussuunnittelija\r\n",
          "Suunnittelevat laskentajärjestelmiä ja tekevät budjetointi-, kirjanpito-, seuranta- ym. taloushallinnollisia tehtäviä. Tekevät tilintarkastuksia ja valmistelevat tilinpäätöksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kustannuslaskija\r\n- pääkirjanpitäjä\r\n- taloussihteeri\r\n- taloussuunnittelija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kirjanpitäjä (3433)\r\n- tilinpitäjä (3433)",
          "- kirjanpitäjä (3433)\r\n- tilinpitäjä (3433)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaiskamreeri",
          "apulaisreviisori",
          "budjettisuunnittelija (yritys)",
          "controller (yritys)",
          "faktori (hinnoittelu, kustannus)",
          "hallinnon rationalisoija (yritys)",
          "hallintosuunnittelija (yritys)",
          "hinnoittelija (yritys)",
          "hinnoittelufaktori",
          "hr-suunnittelija (yritys)",
          "hr-tutkija (yritys)",
          "htm-tilimies",
          "kamreeri",
          "kaupunginreviisori",
          "kaupunkitarkastaja",
          "kht-tilimies",
          "kht-tilintarkastaja",
          "kirjanpitokamreeri",
          "konttorirationalisoija (yritys)",
          "konttoritoimen rationalisoija (yritys)",
          "kunnanreviisori",
          "kustannusfaktori",
          "kustannuslaskija",
          "kustannuslaskija (yritys)",
          "kustannustutkija (revisiolaitos)",
          "laskentaekonomi (yritys)",
          "laskentamies (yritys)",
          "laskentasuunnittelija (yritys)",
          "laskentatoimensuunnittelija (yritys)",
          "luotonvalvoja (yritys)",
          "lääninkirjanpitäjä",
          "lääninreviisori",
          "pääkirjanpitäjä",
          "rahoitussuunnittelija",
          "rahoitussuunnittelija (yritys)",
          "reviisori",
          "sisäinen tarkastaja",
          "suunnittelija (laskentatoimi, yritys)",
          "systeemiasiantuntija (laskentatoimi)",
          "taksoitusreviisori",
          "taloudenhoitaja (yritys, järjestö ym.)",
          "talousasiainhoitaja",
          "taloushallinnon suunnittelija (yritys)",
          "talousneuvoja",
          "taloussihteeri",
          "taloussihteeri (pääkirjanpitäjä)",
          "taloussihteeri (yritys)",
          "taloussuunnittelija",
          "taloustarkastaja",
          "tarjousinsinööri (yritys)",
          "tarjouslaskija (yritys)",
          "tilimies (htm ja kht)",
          "tilintarkastaja",
          "urakanhinnoittelija (yritys)",
          "ylireviisori",
          "yrityssuunnittelija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2412",
    "level": 4,
    "code": "2412",
    "order": 1400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Henkilöstösuunnittelijat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat yritysten henkilöstöhallintoa. Tutkivat ja analysoivat työn luonnetta ja työtehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- henkilöstöasiainhoitaja (yritys)\r\n",
          "Suunnittelevat yritysten henkilöstöhallintoa. Tutkivat ja analysoivat työn luonnetta ja työtehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- henkilöstöasiainhoitaja (yritys)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- henkilöstöasiain päällikkö (1232)",
          "- henkilöstöasiain päällikkö (1232)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "henkilöasiainhoitaja (yritys)",
          "henkilöstöasiainhoitaja (yritys)",
          "henkilöstökonsultti (yritys)",
          "henkilöstösihteeri (yritys)",
          "henkilöstösuunnittelija (yritys)",
          "työhönottaja (yritys)",
          "työnsuunnittelija (henkilöstöhallinto)",
          "työsuhdesihteeri (yritys)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2419",
    "level": 4,
    "code": "2419",
    "order": 1410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 241 luokkiin. Tähän kuuluvat esim. myynnin, markkinoinnin ja yritysimagon suunnittelijat, tiedottajat, kuluttajaneuvojat ja järjestöalan asiantuntijat.",
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 241 luokkiin. Tähän kuuluvat esim. myynnin, markkinoinnin ja yritysimagon suunnittelijat, tiedottajat, kuluttajaneuvojat ja järjestöalan asiantuntijat."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24191",
    "level": 5,
    "code": "24191",
    "order": 1420,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2419",
    "parentCode": "2419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja hoitavat markkinointia ja mainontaa sekä tekevät markkinatutkimuksia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- mainossuunnittelija\r\n- markkinointisuunnittelija\r\n",
          "Suunnittelevat ja hoitavat markkinointia ja mainontaa sekä tekevät markkinatutkimuksia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- mainossuunnittelija\r\n- markkinointisuunnittelija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- copywriter (mainostoimisto) (24514)\r\n- markkinatutkimushaastattelija (3434)",
          "- copywriter (mainostoimisto) (24514)\r\n- markkinatutkimushaastattelija (3434)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "luova johtaja (mainonta)",
          "luova suunnittelija",
          "luovan suunnittelun johtaja",
          "luovan suunnittelun päällikkö",
          "mainonnan suunnittelija",
          "mainossuunnittelija",
          "mainosvälinesuunnittelija",
          "markkinatutkija",
          "markkinoija",
          "markkinointiasiamies",
          "markkinointikamreeri",
          "markkinointineuvoja",
          "markkinointisuunnittelija",
          "markkinointitutkija",
          "mediaostaja",
          "mediapäällikkö",
          "mediasuunnittelija",
          "mediatutkija",
          "menekinedistäjä",
          "myynninedistäjä",
          "myyntisuunnittelija",
          "projektipäällikkö (mainostoimisto)",
          "projektisuunnittelija (mainostoimisto)",
          "tuotesuunnittelija (mainostoimisto)",
          "yhteyspäällikkö (mainonta, markkinointi)",
          "yhteyssuunnittelija (mainonta, markkinointi)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24192",
    "level": 5,
    "code": "24192",
    "order": 1430,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2419",
    "parentCode": "2419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tiedottajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja hoitavat yritysten ym. sisäistä ja ulkoista tiedotustoimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lehdistösihteeri\r\n- tiedotuspäällikkö\r\n- tiedotussihteeri\r\n",
          "Suunnittelevat ja hoitavat yritysten ym. sisäistä ja ulkoista tiedotustoimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lehdistösihteeri\r\n- tiedotuspäällikkö\r\n- tiedotussihteeri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tiedotusjohtaja (1234)",
          "- tiedotusjohtaja (1234)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lehdistöasiamies (pankki, yritys ym.)",
          "lehdistöavustaja",
          "lehdistösihteeri",
          "pr-mies",
          "pr-päällikkö",
          "suhdetoimintamies",
          "suhdetoimintapäällikkö",
          "tiedottaja",
          "tiedotusavustaja",
          "tiedotuspäällikkö",
          "tiedotussihteeri",
          "tiedotustoimittaja",
          "viestintäpäällikkö",
          "viestityssihteeri",
          "yhteiskuntasuhteiden hoitaja",
          "ympäristösuhteiden hoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24193",
    "level": 5,
    "code": "24193",
    "order": 1440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2419",
    "parentCode": "2419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuluttajaneuvojat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Neuvovat ja avustavat kuluttajia tavaroihin ja palveluihin liittyvissä ongelma- ja riita-asioissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kuluttajakonsultti (kauppa)\r\n- kunnallinen kuluttajaneuvoja",
          "Neuvovat ja avustavat kuluttajia tavaroihin ja palveluihin liittyvissä ongelma- ja riita-asioissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kuluttajakonsultti (kauppa)\r\n- kunnallinen kuluttajaneuvoja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kuluttaja-asiain sihteeri (kunta)",
          "kuluttaja-asiamies (valtionhallinto)",
          "kuluttajakonsultti (kauppa)",
          "kuluttajaneuvoja",
          "kuluttajavalistuslautakunnan sihteeri (valtionhallinto)",
          "kunnallinen kuluttajaneuvoja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24194",
    "level": 5,
    "code": "24194",
    "order": 1441,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2419",
    "parentCode": "2419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Järjestöalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hoitavat työmarkkina- ja muissa järjestöissä jäsenistön edunvalvontaan, koulutukseen ym. järjestön tavoitteisiin liittyviä tehtäviä sekä suunnittelevat ja ohjaavat järjestön käytännön toimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asiamies (järjestö)\r\n- järjestösihteeri\r\n- toimitsija",
          "Hoitavat työmarkkina- ja muissa järjestöissä jäsenistön edunvalvontaan, koulutukseen ym. järjestön tavoitteisiin liittyviä tehtäviä sekä suunnittelevat ja ohjaavat järjestön käytännön toimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asiamies (järjestö)\r\n- järjestösihteeri\r\n- toimitsija"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammattiasiainsihteeri (järjestö)",
          "asiamies (järjestö)",
          "ay-toimitsija",
          "erikoissuunnittelija (järjestö)",
          "erityisavustaja (järjestö)",
          "järjestöohjaaja",
          "järjestösihteeri",
          "kansainvälisten asioiden koordinaattori (järjestö)",
          "kansainvälisten asioiden vastaava (järjestö)",
          "lajijohtaja (urheilujärjestö)",
          "lajipäällikkö (urheilujärjestö)",
          "liittosihteeri (järjestö)",
          "luottamusmies (päätoiminen)",
          "neuvottelija (järjestö)",
          "osastosihteeri (ammattiyhdistys)",
          "palkkasihteeri (ammattiyhdistys)",
          "piirisihteeri (puolue)",
          "pääluottamusmies",
          "sosiaalisihteeri (järjestö)",
          "toimitsija",
          "toimitsija (järjestö)",
          "työehtosihteeri",
          "vaalitoimitsija",
          "valistussihteeri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/242",
    "level": 3,
    "code": "242",
    "order": 1450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lainopilliset erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2421",
    "level": 4,
    "code": "2421",
    "order": 1460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asianajajat ja syyttäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Antavat lainopillisia neuvoja, laativat lainopillisia asiakirjoja ja toimivat asianajajina oikeudenkäynneissä. Päättävät syyteasioista ja toimivat syyttäjinä tuomioistuimissa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- varatuomari-asianajaja\r\n",
          "Antavat lainopillisia neuvoja, laativat lainopillisia asiakirjoja ja toimivat asianajajina oikeudenkäynneissä. Päättävät syyteasioista ja toimivat syyttäjinä tuomioistuimissa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- varatuomari-asianajaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- lakimies (2429)",
          "- lakimies (2429)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisnimismies",
          "asianajaja (lainoppinut)",
          "asianajaja-varatuomari",
          "eduskunnan oikeusasiamies",
          "ensimmäinen kaupunginviskaali",
          "kanneviskaali (tullilaitos)",
          "kaupunginviskaali",
          "kihlakunnan syyttäjä",
          "lakimies (asianajaja)",
          "merivahinkojen arvioija",
          "nimismies",
          "oikeusasiamies",
          "oikeuskansleri",
          "syyttäjä",
          "varatuomari-asianajaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2422",
    "level": 4,
    "code": "2422",
    "order": 1470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tuomioistuinlakimiehet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat oikeudenistuntoja yleisissä tuomioistuimissa, ratkaisevat riita- ja rikosjuttuja ja antavat tuomioita.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hallintosihteeri (tuomioistuin)\r\n- kihlakunnantuomari\r\n- käräjätuomari\r\n- notaari (tuomioistuin)\r\n",
          "Johtavat oikeudenistuntoja yleisissä tuomioistuimissa, ratkaisevat riita- ja rikosjuttuja ja antavat tuomioita.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hallintosihteeri (tuomioistuin)\r\n- kihlakunnantuomari\r\n- käräjätuomari\r\n- notaari (tuomioistuin)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- notaari (julkinen hallinto) (2429)",
          "- notaari (julkinen hallinto) (2429)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asessori (tuomioistuin)",
          "esittelijä (tuomioistuin)",
          "esittelijäneuvos (tuomioistuin)",
          "hallintoneuvos (tuomioistuin)",
          "hallintosihteeri (tuomioistuin)",
          "hovioikeuden asessori",
          "hovioikeuden auskultantti",
          "hovioikeuden esittelijä",
          "hovioikeuden presidentti",
          "hovioikeuden viskaali",
          "hovioikeudenneuvos",
          "kanneviskaali (tuomioistuin)",
          "kihlakunnantuomari",
          "kunnallisneuvosmies",
          "käräjätuomari",
          "notaari (tuomioistuin)",
          "oikeusneuvos",
          "oikeusneuvosmies",
          "oikeussihteeri (tuomioistuin)",
          "pormestari (raastuvanoikeus)",
          "presidentti (oikeuslaitos)",
          "tuomari (tuomioistuin)",
          "vakuutustuomari",
          "verotuomari",
          "vesioikeustuomari",
          "viskaali (hovioikeus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2429",
    "level": 4,
    "code": "2429",
    "order": 1480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut lainopilliset erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne lainopilliset erityisasiantuntijat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 242 luokkiin. Tähän kuuluvat mm. työmarkkinajärjestöjen, julkisen hallinnon ja yritysten lakimiehet.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- juristi (yritys, pankki ym.)\r\n- notaari (julkinen hallinto)\r\n- oikeusavustaja",
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne lainopilliset erityisasiantuntijat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 242 luokkiin. Tähän kuuluvat mm. työmarkkinajärjestöjen, julkisen hallinnon ja yritysten lakimiehet.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- juristi (yritys, pankki ym.)\r\n- notaari (julkinen hallinto)\r\n- oikeusavustaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisasiainvalvoja",
          "apulaisasiamies (lainopillinen)",
          "apulaiskaupunginlakimies",
          "asiainvalvoja",
          "asiamies (lainopillinen)",
          "ensimmäinen kaupunginvouti",
          "eu-lainsäädäntösihteeri",
          "johtava oikeusavustaja",
          "johtava yleinen oikeusavustaja",
          "julkinen notaari",
          "juristi (yritys, pankki ym.)",
          "kanslianotaari",
          "kansliasihteeri",
          "kaupunginasiamies",
          "kaupunginlakimies",
          "kaupunginnotaari",
          "kaupunginvouti",
          "konkurssiylitarkastaja",
          "korvauslakimies",
          "kunnanasiamies",
          "lainopillinen asiamies",
          "lainoppinut avustaja",
          "lainoppinut sihteeri",
          "lainsäädäntösihteeri",
          "lakimies",
          "lakimiessihteeri",
          "liikejuristi",
          "lääninasessori",
          "lääninnotaari",
          "lääninoikeuden sihteeri",
          "maistraatin sihteeri",
          "notaari (julkinen hallinto)",
          "nuorempi lääninasessori",
          "nuorempi oikeussihteeri",
          "oikeusavustaja",
          "oikeussihteeri",
          "pakolaisasiamies",
          "pankkilakimies",
          "poliisimestarin lainopillinen apulainen",
          "rakennuslakimies",
          "sotilaslakimies",
          "vakuutuslakimies",
          "vanhempi lääninasessori",
          "vanhempi oikeussihteeri",
          "veikkausvalvoja",
          "vero-oikeuden sihteeri",
          "yleinen oikeusavustaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/243",
    "level": 3,
    "code": "243",
    "order": 1490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Arkiston- ja kirjastonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2431",
    "level": 4,
    "code": "2431",
    "order": 1500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/243",
    "parentCode": "243",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat ja analysoivat arkistomateriaalia, hoitavat tietopalvelua ja kehittävät asiakirjahallintoa. Tutkivat, kokoavat ja luetteloivat museoiden kokoelmia ja järjestävät näyttelyitä taide- ym. museoissa.",
          "Tutkivat ja analysoivat arkistomateriaalia, hoitavat tietopalvelua ja kehittävät asiakirjahallintoa. Tutkivat, kokoavat ja luetteloivat museoiden kokoelmia ja järjestävät näyttelyitä taide- ym. museoissa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24311",
    "level": 5,
    "code": "24311",
    "order": 1501,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2431",
    "parentCode": "2431",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Arkistonhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat, analysoivat ja luokittelevat arkistomateriaalia sekä suunnittelevat arkistojen käyttöä. Hoitavat tietopalvelua ja kehittävät asiakirjahallintoa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- arkistopäällikkö\r\n- arkistosihteeri\r\n- tutkija (arkisto)\r\n- ylitarkastaja (arkisto)",
          "Tutkivat, analysoivat ja luokittelevat arkistomateriaalia sekä suunnittelevat arkistojen käyttöä. Hoitavat tietopalvelua ja kehittävät asiakirjahallintoa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- arkistopäällikkö\r\n- arkistosihteeri\r\n- tutkija (arkisto)\r\n- ylitarkastaja (arkisto)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuenssi (arkisto)",
          "arkistoamanuenssi",
          "arkistonhoitaja",
          "arkistonjohtaja",
          "arkistopäällikkö",
          "arkistosihteeri",
          "arkistotarkastaja",
          "asessori (valtionarkisto)",
          "kaupunginarkistonhoitaja",
          "konservaattori (arkisto)",
          "lääninarkistonhoitaja",
          "maakunta-arkistonhoitaja",
          "sota-arkistonhoitaja",
          "tarkastaja (valtionarkisto)",
          "tutkija (arkisto)",
          "tutkija-konservattori (arkisto)",
          "valtionarkistonhoitaja",
          "vastaava hoitaja (elokuva-arkisto)",
          "ylikonservaattori (arkisto)",
          "ylitarkastaja (arkisto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24312",
    "level": 5,
    "code": "24312",
    "order": 1502,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2431",
    "parentCode": "2431",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Museoalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat historiallisten taide-, käyttö- ym. esineiden alkuperää, leviämistä ja käyttöhistoriaa. Järjestävät, ylläpitävät ja luetteloivat kokoelmia museoissa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- intendentti (museo)\r\n- konservaattori (museo)\r\n- museoamanuenssi",
          "Tutkivat historiallisten taide-, käyttö- ym. esineiden alkuperää, leviämistä ja käyttöhistoriaa. Järjestävät, ylläpitävät ja luetteloivat kokoelmia museoissa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- intendentti (museo)\r\n- konservaattori (museo)\r\n- museoamanuenssi"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "eläinkonservaattori",
          "entistäjä (maalaukset)",
          "intendentti (museo)",
          "kaupunginmuseonhoitaja",
          "konservaattori (maalaukset, veistokset)",
          "konservaattori (museo)",
          "konservaattori (tekstiilit)",
          "kustos (eläinmuseo, kasvimuseo)",
          "museoamanuenssi",
          "museoassistentti",
          "museointendentti",
          "museolehtori",
          "museonhoitaja",
          "restauroija (maalaustaide)",
          "sotamuseonhoitaja",
          "tutkija (museo)",
          "veistoskonservaattori"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2432",
    "level": 4,
    "code": "2432",
    "order": 1510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/243",
    "parentCode": "243",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kirjastonhoitajat, informaatikot ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat kirjallisuuden hankinnasta, luetteloinnista, lainauksesta ja neuvonnasta. Vastaavat teknisistä tai tieteellisistä kirjallisuuspalveluista, luovat ja ylläpitävät tietokantoja ja tiedonhakujärjestelmiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kirjastoamanuenssi\r\n- kirjastonjohtaja",
          "Vastaavat kirjallisuuden hankinnasta, luetteloinnista, lainauksesta ja neuvonnasta. Vastaavat teknisistä tai tieteellisistä kirjallisuuspalveluista, luovat ja ylläpitävät tietokantoja ja tiedonhakujärjestelmiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kirjastoamanuenssi\r\n- kirjastonjohtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alikirjastonhoitaja",
          "amanuenssi (kirjasto)",
          "apulaiskirjastonhoitaja",
          "apulaiskirjastonjohtaja",
          "autokirjastonhoitaja",
          "dokumentalisti",
          "dokumentoija",
          "informaatikko",
          "kaupunginkirjastonhoitaja",
          "kirjallisuuspalvelun hoitaja",
          "kirjastoamanuenssi",
          "kirjastoasiainneuvos",
          "kirjaston johtaja",
          "kirjastonhoitaja",
          "kirjastonjohtaja",
          "kunnankirjastonhoitaja",
          "laitoskirjastonhoitaja",
          "lastenkirjastonhoitaja",
          "lastenosastonhoitaja (kirjasto)",
          "maakuntakirjastonhoitaja",
          "musiikkikirjastonhoitaja",
          "osastonhoitaja (kirjasto)",
          "sivukirjastonhoitaja",
          "tekninen kirjoittaja",
          "tietopalvelusuunnittelija",
          "ylikirjastonhoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/244",
    "level": 3,
    "code": "244",
    "order": 1520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhteiskunta- ja sosiaalialan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2441",
    "level": 4,
    "code": "2441",
    "order": 1530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ekonomistit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat ja kehittävät taloudellisia käsitteitä ja menetelmiä. Analysoivat ja tulkitsevat talouden kehitystä, suhdannenäkymiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- taloustutkija\r\n- yritystutkija\r\n",
          "Tutkivat ja kehittävät taloudellisia käsitteitä ja menetelmiä. Analysoivat ja tulkitsevat talouden kehitystä, suhdannenäkymiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- taloustutkija\r\n- yritystutkija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- talousasiainhoitaja (2411)",
          "- talousasiainhoitaja (2411)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ekonometrikko",
          "ekonomisti",
          "taloustutkija",
          "yritystutkija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2442",
    "level": 4,
    "code": "2442",
    "order": 1540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat yhteiskunnan sosiaalista rakennetta ja soveltavat tutkimustuloksia talous- ja sosiaalipolitiikan suunnittelussa ja markkinoiden kehittämisessä. Tutkivat ihmiskunnan alkuperää ja kehitystä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- arkeologi\r\n- sosiologi (tutkimustyö)\r\n- yhteiskuntasuunnittelija",
          "Tutkivat yhteiskunnan sosiaalista rakennetta ja soveltavat tutkimustuloksia talous- ja sosiaalipolitiikan suunnittelussa ja markkinoiden kehittämisessä. Tutkivat ihmiskunnan alkuperää ja kehitystä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- arkeologi\r\n- sosiologi (tutkimustyö)\r\n- yhteiskuntasuunnittelija"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "antropologi",
          "apulaistutkija (yhteiskuntatieteet)",
          "arkeologi",
          "erikoissuunnittelija (yhteiskuntatieteet)",
          "erikoistutkija (yhteiskuntatieteet)",
          "etnologi",
          "kansatieteilijä",
          "kulttuuriantropologi",
          "kulttuuritutkija",
          "maantieteilijä",
          "sosiologi (tutkimustyö)",
          "suunnittelija (yhteiskuntatieteet)",
          "tulevaisuudentutkija",
          "tutkija (kulttuuri)",
          "tutkija (liikenneturva)",
          "tutkija (yhteiskuntatieteet)",
          "tutkijaprofessori (yhteiskuntatieteet))",
          "tutkimusassistentti (yhteiskuntatieteet)",
          "tutkimussihteeri (yhteiskuntatieteet)",
          "työntutkija (yhteiskuntatieteet)",
          "vanhempi tutkija (yhteiskuntatieteet)",
          "yhteiskuntasuunnittelija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2443",
    "level": 4,
    "code": "2443",
    "order": 1550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Historioitsijat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat ja raportoivat menneisyyden tapahtumia ja välittävät hankitun tiedon politiikan, diplomatian ym. alojen tarpeisiin.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- historiantutkija\r\n- politiikan tutkija\r\n- valtio-opin tutkija\r\n- sukututkija",
          "Tutkivat ja raportoivat menneisyyden tapahtumia ja välittävät hankitun tiedon politiikan, diplomatian ym. alojen tarpeisiin.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- historiantutkija\r\n- politiikan tutkija\r\n- valtio-opin tutkija\r\n- sukututkija"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "filosofian tutkija",
          "genealogi",
          "historiantutkija",
          "politiikan tutkija",
          "politologi",
          "sukututkija",
          "taidehistorian tutkija",
          "teologian tutkija",
          "tutkija (humanist.)",
          "tutkijaprofessori (humanist.)",
          "valtio-opin tutkija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2444",
    "level": 4,
    "code": "2444",
    "order": 1560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat kielten rakennetta, alkuperää ja kehitystä. Tekevät käännöksiä ja toimivat tulkkeina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaiskielenkääntäjä\r\n- kielitieteilijä",
          "Tutkivat kielten rakennetta, alkuperää ja kehitystä. Tekevät käännöksiä ja toimivat tulkkeina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaiskielenkääntäjä\r\n- kielitieteilijä"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaiskielenkääntäjä",
          "filologi",
          "grafologi",
          "kielenkääntäjä",
          "kielitieteilijä",
          "kääntäjä (kielen-)",
          "simultaanitulkki",
          "suomentaja",
          "tulkki",
          "valantehnyt kielenkääntäjä",
          "viittomakielen tulkki"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2445",
    "level": 4,
    "code": "2445",
    "order": 1570,
    "modifiedDate": "1998-08-24T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Psykologit, psykoterapeutit ja puheterapeutit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät terveydenhuollossa tutkimus- ja kuntoutustyötä sekä oman alansa erityisasiantuntijoina tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistyötä.",
          "Tekevät terveydenhuollossa tutkimus- ja kuntoutustyötä sekä oman alansa erityisasiantuntijoina tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistyötä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24451",
    "level": 5,
    "code": "24451",
    "order": 1580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2445",
    "parentCode": "2445",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Psykologit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Antavat psykologista neuvontaa ja hoitoa yksilöille, perheille ja ryhmille. Ohjaavat ja kouluttavat muita ammattiryhmiä ja organisaatioita alansa erityiskysymyksissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kasvatuspsykologi\r\n- terveyskeskuspsykologi",
          "Antavat psykologista neuvontaa ja hoitoa yksilöille, perheille ja ryhmille. Ohjaavat ja kouluttavat muita ammattiryhmiä ja organisaatioita alansa erityiskysymyksissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kasvatuspsykologi\r\n- terveyskeskuspsykologi"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammatinvalinnanohjaaja (psykologi)",
          "ammatinvalintapsykologi",
          "diagnostikko (psykologi)",
          "henkilöstöhallintopsykologi",
          "johtava psykologi",
          "kasvatuspsykologi",
          "kliininen psykologi",
          "koulukotipsykologi",
          "koulupsykologi",
          "kouluttaja (kasvatusneuvolapsykologi)",
          "lääninkoulupsykologi",
          "neuropsykologi",
          "perheasiain neuvottelukeskuksen psykologi (kirkko)",
          "perheneuvolapsykologi",
          "psykologi",
          "päivähoidon psykologi",
          "terveyskeskuspsykologi",
          "tutkimuspsykologi (sosiaali- ja koulutoimi)",
          "tutkimuspsykologi (työn ja ammattien psykologia)",
          "työpsykologi",
          "vammaishuollon psykologi",
          "vankeinhoidon psykologi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24452",
    "level": 5,
    "code": "24452",
    "order": 1590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2445",
    "parentCode": "2445",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Psykoterapeutit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Antavat psykoterapeuttista neuvontaa ja hoitoa yksilöille, perheille ja ryhmille. Ohjaavat ja kouluttavat muita ammattiryhmiä ja organisaatioita alansa erityiskysymyksissä.",
          "Antavat psykoterapeuttista neuvontaa ja hoitoa yksilöille, perheille ja ryhmille. Ohjaavat ja kouluttavat muita ammattiryhmiä ja organisaatioita alansa erityiskysymyksissä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "psykoterapeutti",
          "terapeuttipsykologi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24453",
    "level": 5,
    "code": "24453",
    "order": 1591,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2445",
    "parentCode": "2445",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puheterapeutit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat ja kuntouttavat puheen ja äänen häiriöitä sekä hoitavat puhevikoja. Tehtäviin kuuluu myös ennaltaehkäisy, ohjaus ja kouluttaminen.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoispuheterapeutti\r\n",
          "Tutkivat ja kuntouttavat puheen ja äänen häiriöitä sekä hoitavat puhevikoja. Tehtäviin kuuluu myös ennaltaehkäisy, ohjaus ja kouluttaminen.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoispuheterapeutti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- logonomi (23512)\r\n- puhe- ja esiintymistaidon opettaja (23512)",
          "- logonomi (23512)\r\n- puhe- ja esiintymistaidon opettaja (23512)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erikoispuheterapeutti",
          "puheterapeutti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2446",
    "level": 4,
    "code": "2446",
    "order": 1610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosiaalialan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat sosiaalitoimen suunnitteluun sekä vastaavat työalueensa suunnittelusta ja kehittämisestä. Tutkivat asiakkaan tai yhteisön tilanteen sekä siinä ilmenevät tai ennakoitavissa olevat sosiaaliset ongelmat ja riskitekijät. Selvittävät yhdessä asiakkaan kanssa ongelmien ratkaisuvaihtoehdot, tukitoimet ja palvelut.",
          "Osallistuvat sosiaalitoimen suunnitteluun sekä vastaavat työalueensa suunnittelusta ja kehittämisestä. Tutkivat asiakkaan tai yhteisön tilanteen sekä siinä ilmenevät tai ennakoitavissa olevat sosiaaliset ongelmat ja riskitekijät. Selvittävät yhdessä asiakkaan kanssa ongelmien ratkaisuvaihtoehdot, tukitoimet ja palvelut."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24461",
    "level": 5,
    "code": "24461",
    "order": 1611,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2446",
    "parentCode": "2446",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosiaalityöntekijät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat asiakkaan tilanteen, suunnittelevat toimenpiteet ongelmien ratkaisemiseksi sekä ohjaavat ja tukevat suunnitelman toteuttamisessa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erityissosiaalityöntekijä\r\n- johtava sosiaaliterapeutti\r\n- työkuraattori",
          "Tutkivat asiakkaan tilanteen, suunnittelevat toimenpiteet ongelmien ratkaisemiseksi sekä ohjaavat ja tukevat suunnitelman toteuttamisessa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erityissosiaalityöntekijä\r\n- johtava sosiaaliterapeutti\r\n- työkuraattori"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alkoholisti- ja irtolaishuollontarkastaja",
          "apulaislastenvalvoja",
          "elatusapuasiainhoitaja",
          "elatusturvatarkastaja",
          "erityissosiaalityöntekijä",
          "huoltosihteeri (sosiaalihuolto)",
          "huoltotarkastaja (sosiaalihuolto)",
          "invalidihuollon tarkkaaja",
          "invalidihuoltaja",
          "johtava huoltotarkastaja",
          "johtava lastensuojelutarkkaaja",
          "johtava nuorisohuoltaja",
          "johtava pakolaissihteeri",
          "johtava sosiaalitarkkaaja",
          "johtava sosiaaliterapeutti",
          "johtava sosiaalityöntekijä",
          "jälkihuoltotarkastaja",
          "kehitysvammahuollon tarkkaaja",
          "kehitysvammatyöntekijä",
          "koulukuraattori",
          "kuraattori",
          "laitoshoidon tarkastaja",
          "laitoskuraattori",
          "lastenhuollon tarkastaja",
          "lastenhuollontarkkaaja",
          "lastenhuollontarkkailija",
          "lastensuojelutarkastaja",
          "lastensuojelutarkkaaja",
          "lastenvalvoja",
          "majoitusasiamies",
          "mustalaiskuraattori",
          "nuorisohuollon tarkkaaja",
          "nuorisohuoltaja",
          "oppivelvollisuusvalvoja",
          "osastosihteeri-lastenvalvoja",
          "osastosihteeri-virkaholhooja",
          "ottolapsiasiainhoitaja",
          "pakolaissihteeri",
          "pakolaistyöntekijä",
          "pav-huoltaja",
          "pav-tarkkaaja",
          "pavi-tarkkailija",
          "perhehoidon tarkastaja",
          "perhehuollon tarkastaja",
          "perhehuollon ohjaaja",
          "perheneuvoja (esim. teologi)",
          "perheterapeutti (esim. sosiaalityöntekijä)",
          "päihdehuollon sosiaalityöntekijä",
          "päivähoidon tarkastaja",
          "päiväkotien tarkastaja",
          "sairaalasielunhoitaja",
          "sosiaalihoitaja",
          "sosiaalihuollon tarkastaja",
          "sosiaalihuoltaja",
          "sosiaalikuraattori",
          "sosiaalineuvoja",
          "sosiaalitarkastaja",
          "sosiaalitarkkaaja",
          "sosiaalitarkkailija",
          "sosiaaliterapeutti (a-klinikka ym.)",
          "sosiaalityöntekijä",
          "sosiaalityöntekijä (sairaala ym.)",
          "sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja",
          "sosiaalivirkailija",
          "suojatyöasiamies",
          "työkuraattori",
          "ulkomaalaiskuraattori (valtionhallinto)",
          "vammaishuollon tarkkaaja",
          "vammaishuoltaja",
          "vanhempi sosiaalityöntekijä",
          "vanhustenhuoltaja",
          "vastaava sosiaalitarkkaaja",
          "vastaava sosiaalihoitaja",
          "vastaava sosiaalitarkkailija",
          "vastaava sosiaaliterapeutti",
          "vastaava sosiaalityöntekijä",
          "yhdyskuntatyöntekijä"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24462",
    "level": 5,
    "code": "24462",
    "order": 1612,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2446",
    "parentCode": "2446",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosiaalialan suunnittelijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja kehittävät sosiaalitoimen eri toimialojen toimintaa sekä tutkivat sosiaalipalvelujen käyttäjien palvelutarpeita ja sosiaalisia ongelmia. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erityissuunnittelija (sosiaaliala)\r\n- sosiaalisuunnittelija",
          "Suunnittelevat ja kehittävät sosiaalitoimen eri toimialojen toimintaa sekä tutkivat sosiaalipalvelujen käyttäjien palvelutarpeita ja sosiaalisia ongelmia. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erityissuunnittelija (sosiaaliala)\r\n- sosiaalisuunnittelija"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erityissuunnittelija (sosiaaliala)",
          "sosiaalisuunnittelija",
          "suunnittelija (sosiaaliala)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24463",
    "level": 5,
    "code": "24463",
    "order": 1613,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2446",
    "parentCode": "2446",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ohjaavat, neuvovat ja palvelevat sosiaalipalvelujen käyttämisessä, toimivat esimiehinä palveluja tuottavissa yksiköissä ja vastaavat ohjaus- ja kasvatustyöstä lasten ja nuorten laitoksissa ja päivähoidossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kehitysvammaisten ohjaaja\r\n- lähikasvattaja\r\n- perhepäivähoidon ohjaaja\r\n",
          "Ohjaavat, neuvovat ja palvelevat sosiaalipalvelujen käyttämisessä, toimivat esimiehinä palveluja tuottavissa yksiköissä ja vastaavat ohjaus- ja kasvatustyöstä lasten ja nuorten laitoksissa ja päivähoidossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kehitysvammaisten ohjaaja\r\n- lähikasvattaja\r\n- perhepäivähoidon ohjaaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- leikkikenttäohjaaja (3460)",
          "- leikkikenttäohjaaja (3460)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisosastonhoitaja (sosiaaliala)",
          "asumisohjaaja",
          "avohuollon ohjaaja",
          "avohuollon työntekijä (vanhainkoti, terveyskeskus ym.)",
          "invalidihuollon ohjaaja",
          "johtava ohjaaja",
          "johtava perhepäivähoidon ohjaaja",
          "kasvattaja-hoitaja (sosiaaliala)",
          "kasvatustoiminnan ohjaaja",
          "kehitysvammahuollon ohjaaja",
          "kehitysvammaisten avohuollon ohjaaja",
          "kehitysvammaisten kotihoidon ohjaaja",
          "kehitysvammaisten ohjaaja",
          "kodinhoidon valvoja (huoltovirasto)",
          "kotihoidon ohjaaja",
          "kotihuollon ohjaaja",
          "kotipalvelun ohjaaja",
          "kotipalveluohjaaja",
          "kuntoutusohjaaja",
          "laitosterapeutti",
          "lapsityönohjaaja",
          "lastenhuollon ohjaaja",
          "lastenkodin ohjaaja",
          "lähikasvattaja",
          "nuorisohuollon ohjaaja",
          "nuorisotoimen ohjaaja",
          "nuorisotyönohjaaja",
          "nuoristotyönohjaaja (seurakunta)",
          "ohjaaja (esim. lastenkoti)",
          "osastonhoitaja (huoltolaitos)",
          "pav-ohjaaja",
          "perhepäivähoidon ohjaaja",
          "perhepäivähoidonvalvoja",
          "päihdekonsultti-terapeutti",
          "sosiaalikasvattaja (lastenkoti tms.)",
          "sosiaaliohjaaja",
          "toiminnanohjaaja",
          "vanhustenhuollon ohjaaja",
          "vapaa-ajan ohjaaja (sosiaalialan työ)",
          "vastaava hoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoit.)",
          "vastaava ohjaaja (sosiaaliala)",
          "yöhoitaja (sosiaaliala)",
          "yöylihoitaja (sosiaaliala)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/245",
    "level": 3,
    "code": "245",
    "order": 1630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Toimittajat, taiteilijat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2451",
    "level": 4,
    "code": "2451",
    "order": 1640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Toimittajat, kirjailijat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kirjoittavat romaaneja, näytelmiä, runoja ja muita kaunokirjallisia tekstejä. Muokkaavat tekstejä elokuvien käsikirjoituksiksi. Arvostelevat kirjoja, radio- ja tv-ohjelmia sekä teatteriesityksiä. Kirjoittavat artikkeleita ja toimittavat aikakausi- ja päivälehtiä. Kirjoittavat myynnin edistämiseksi tarkoitettuja mainostekstejä. Suunnittelevat ja toimittavat radio- ja televisio-ohjelmia.",
          "Kirjoittavat romaaneja, näytelmiä, runoja ja muita kaunokirjallisia tekstejä. Muokkaavat tekstejä elokuvien käsikirjoituksiksi. Arvostelevat kirjoja, radio- ja tv-ohjelmia sekä teatteriesityksiä. Kirjoittavat artikkeleita ja toimittavat aikakausi- ja päivälehtiä. Kirjoittavat myynnin edistämiseksi tarkoitettuja mainostekstejä. Suunnittelevat ja toimittavat radio- ja televisio-ohjelmia."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24511",
    "level": 5,
    "code": "24511",
    "order": 1650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Päällikkötoimittajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat julkaisun tai sen merkittävän osan sisällöstä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- julkaisupäällikkö\r\n- päätoimittaja (lehdistö, radio, tv)\r\n- toimituspäällikkö (lehdistö, radio, tv)\r\n",
          "Vastaavat julkaisun tai sen merkittävän osan sisällöstä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- julkaisupäällikkö\r\n- päätoimittaja (lehdistö, radio, tv)\r\n- toimituspäällikkö (lehdistö, radio, tv)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- ohjelmajohtaja (12294)",
          "- ohjelmajohtaja (12294)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "julkaisupäällikkö",
          "ohjelmapäällikkö (radio, tv)",
          "päätoimittaja (lehdistö, radio, tv)",
          "toimituspäällikkö (lehdistö, radio, tv)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24512",
    "level": 5,
    "code": "24512",
    "order": 1660,
    "modifiedDate": "1998-07-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lehden- ja kustannustoimittajat ja kriitikot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimittavat aikakausi- ja päivälehtiä kokoamalla uutis- ym. aineistoa, tekemällä haastatteluja ja kirjoittamalla artikkeleita. Osallistuvat kirjojen ja muiden julkaisujen kustannustoimintaan. Arvostelevat kirjoja, radio- ja tv-ohjelmia, teatteriesityksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- julkaisusihteeri\r\n- kriitikko\r\n- kustannusvirkailija\r\n- toimittaja (lehdistö)\r\n",
          "Toimittavat aikakausi- ja päivälehtiä kokoamalla uutis- ym. aineistoa, tekemällä haastatteluja ja kirjoittamalla artikkeleita. Osallistuvat kirjojen ja muiden julkaisujen kustannustoimintaan. Arvostelevat kirjoja, radio- ja tv-ohjelmia, teatteriesityksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- julkaisusihteeri\r\n- kriitikko\r\n- kustannusvirkailija\r\n- toimittaja (lehdistö)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kustantaja (kirjan) (1312)",
          "- kustantaja (kirjan) (1312)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluetoimittaja (lehdistö)",
          "arvostelija (taide, musiikki, filmi ym.)",
          "elokuvakriitikko",
          "erikoistoimittaja (lehdistö)",
          "filmikriitikko",
          "filmitoimittaja",
          "freelance toimittaja (lehdistö)",
          "hakuteoksentoimittaja",
          "julkaisusihteeri",
          "kirjantoimittaja",
          "kriitikko",
          "kustannustoimittaja",
          "kustannusvirkailija",
          "kuvatoimittaja (kustannusliike)",
          "kuvatoimittaja (lehdistö)",
          "musiikkitoimittaja (lehdistö)",
          "oppikirjan kirjoittaja",
          "reportteri (lehdistö)",
          "sanakirjantekijä",
          "sanomalehdentoimittaja",
          "sanomalehtimies",
          "taidearvostelija",
          "taidekriitikko",
          "taloustoimittaja (lehdistö)",
          "tekninen toimittaja (lehdistö)",
          "tiedetoimittaja (lehdistö)",
          "tieteistoimittaja (lehdistö)",
          "toimittaja (kustannusliike)",
          "toimittaja (lehdistö)",
          "toimitusharjoittelija (lehdistö)",
          "toimitussihteeri (lehdistö)",
          "ulkomaankirjeenvaihtaja (lehdistö)",
          "urheilutoimittaja (lehdistö)",
          "uutistoimittaja (lehdistö)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24513",
    "level": 5,
    "code": "24513",
    "order": 1670,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Radio- ja tv-toimittajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja toimittavat radio- ja televisio-ohjelmien lähetyksiä ja nauhoituksia. Hankkivat ja muokkaavat uutisaineistoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- musiikkitoimittaja (radio, tv)\r\n- uutistoimittaja (radio, tv)\r\n",
          "Suunnittelevat ja toimittavat radio- ja televisio-ohjelmien lähetyksiä ja nauhoituksia. Hankkivat ja muokkaavat uutisaineistoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- musiikkitoimittaja (radio, tv)\r\n- uutistoimittaja (radio, tv)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- radiokuuluttaja (3472)",
          "- radiokuuluttaja (3472)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "freelance toimittaja (radio, tv)",
          "musiikkitoimittaja (radio, tv)",
          "ohjelmatoimittaja (radio, tv)",
          "radio-ohjelmien tuottaja",
          "radiotoimittaja",
          "toimittaja (radio, tv)",
          "tv-ohjelmien tuottaja",
          "tv-toimittaja",
          "ulkomaankirjeenvaihtaja (radio, tv)",
          "urheilutoimittaja (radio, tv)",
          "uutisankkuri (radio, tv)",
          "uutistoimittaja (radio, tv)",
          "videonauhoitusten tuottaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24514",
    "level": 5,
    "code": "24514",
    "order": 1680,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mainostoimittajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kirjoittavat myynnin edistämiseksi tarkoitettuja mainostekstejä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- copywriter (mainostoimisto)\r\n- tekstinsuunnittelija (mainostoimisto)\r\n",
          "Kirjoittavat myynnin edistämiseksi tarkoitettuja mainostekstejä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- copywriter (mainostoimisto)\r\n- tekstinsuunnittelija (mainostoimisto)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- mainossuunnittelija (24191)",
          "- mainossuunnittelija (24191)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "copy (mainostoimisto)",
          "copywriter (mainostoimisto)",
          "ilmoitussuunnittelija",
          "mainostoimittaja",
          "tekstinsuunnittelija (mainostoimisto)",
          "yhteystoimittaja (mainostoimisto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24515",
    "level": 5,
    "code": "24515",
    "order": 1681,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kirjailijat ja dramaturgit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kirjoittavat romaaneja, näytelmiä, runoja ja muuta kaunokirjallisia tekstiä. Muokkaavat tai kirjoittavat tekstejä näytelmien ja teatteriesitysten tarpeisiin ja elokuvien käsikirjoituksiksi.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lyyrikko\r\n- näytelmäkirjailija\r\n- pakinoitsija",
          "Kirjoittavat romaaneja, näytelmiä, runoja ja muuta kaunokirjallisia tekstiä. Muokkaavat tai kirjoittavat tekstejä näytelmien ja teatteriesitysten tarpeisiin ja elokuvien käsikirjoituksiksi.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lyyrikko\r\n- näytelmäkirjailija\r\n- pakinoitsija"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dramaturgi",
          "elokuvakirjailija (skenaristi)",
          "elokuvakäsikirjoittaja",
          "kirjailija",
          "kääntäjä (kaunokirjallisuus)",
          "lyyrikko",
          "näytelmäkirjailija",
          "pakinoitsija",
          "runoilija",
          "skenaristi (elokuvakirjailija)",
          "suomentaja (kaunokirjallisuus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2452",
    "level": 4,
    "code": "2452",
    "order": 1690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuvataitelijat, taideteollisen alan suunnittelijat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja luovat taideteoksia kuvanveisto-, maalaus-, piirustus-, kaiverrus- tai muilla tekniikoilla. Tekevät graafista suunnittelua ja sisustavat yksityisiä ja julkisia tiloja sekä lavastavat näyttämöitä ym.",
          "Suunnittelevat ja luovat taideteoksia kuvanveisto-, maalaus-, piirustus-, kaiverrus- tai muilla tekniikoilla. Tekevät graafista suunnittelua ja sisustavat yksityisiä ja julkisia tiloja sekä lavastavat näyttämöitä ym."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24521",
    "level": 5,
    "code": "24521",
    "order": 1700,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2452",
    "parentCode": "2452",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuvataiteilijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja tekevät taideteoksia piirtämällä, maalaamalla tai veistämällä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- etsaaja\r\n- kuvataiteilija\r\n- mediataiteilija\r\n- taidegraafikko\r\n- valokuvataiteilija\r\n",
          "Suunnittelevat ja tekevät taideteoksia piirtämällä, maalaamalla tai veistämällä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- etsaaja\r\n- kuvataiteilija\r\n- mediataiteilija\r\n- taidegraafikko\r\n- valokuvataiteilija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kuvittaja (24522)\r\n- valokuvaaja (3131)",
          "- kuvittaja (24522)\r\n- valokuvaaja (3131)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "etsaaja",
          "fotograafikko",
          "kuvaamataiteilija",
          "kuvanveistäjä",
          "kuvataiteilija",
          "litograafikko",
          "maalari (taiteilija)",
          "mediataiteilija",
          "posliinimaalaaja (taiteilija)",
          "taidegraafikko",
          "taidemaalari",
          "taiteilija (kuvaama-)",
          "valokuvataiteilija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24522",
    "level": 5,
    "code": "24522",
    "order": 1710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2452",
    "parentCode": "2452",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Graafiset suunnittelijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät graafista suunnittelua. Luovat ja piirtävät mainoskuvia.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ad (mainostoimisto)\r\n- kuvittaja\r\n- mainosgraafikko\r\n- taittaja (kuvataide)\r\n- visuaalinen suunnittelija (mainostoimisto)\r\n",
          "Tekevät graafista suunnittelua. Luovat ja piirtävät mainoskuvia.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ad (mainostoimisto)\r\n- kuvittaja\r\n- mainosgraafikko\r\n- taittaja (kuvataide)\r\n- visuaalinen suunnittelija (mainostoimisto)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- graafinen teknikko (31192)\r\n- mainossuunnittelija (24191)",
          "- graafinen teknikko (31192)\r\n- mainossuunnittelija (24191)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ad (mainostoimisto)",
          "ad-suunnittelija (mainostoimisto)",
          "art director (mainostoimisto)",
          "elokuvanpiirtäjä",
          "graafikko",
          "graafinen suunnittelija",
          "graafinen taiteilija",
          "kirjataiteilija (kuvataide)",
          "kuvittaja",
          "kuvittaja (mainostoimisto)",
          "mainosgraafikko",
          "pilapiirtäjä",
          "sarjakuvataiteilija",
          "sarjakuvien piirtäjä",
          "taittaja (kuvataide)",
          "visuaalinen suunnittelija (mainostoimisto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24523",
    "level": 5,
    "code": "24523",
    "order": 1720,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2452",
    "parentCode": "2452",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Taideteollisen alan suunnittelijat ja taiteilijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja tekevät taideteoksia ja -esineitä käyttäen mm. tekstiiliä, savea tai lasia. Suunnittelevat ja toteuttavat yksityisten ja julkisten tilojen sisustuksia tai materiaaleja ja tuotteita sekä lavastavat näyttämöitä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lasitaiteilija\r\n- lavastaja (teatteri, elokuva, tv)\r\n- taidekäsityöläinen\r\n- teollinen muotoilija\r\n- vaatetussuunnittelija\r\n",
          "Suunnittelevat ja tekevät taideteoksia ja -esineitä käyttäen mm. tekstiiliä, savea tai lasia. Suunnittelevat ja toteuttavat yksityisten ja julkisten tilojen sisustuksia tai materiaaleja ja tuotteita sekä lavastavat näyttämöitä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lasitaiteilija\r\n- lavastaja (teatteri, elokuva, tv)\r\n- taidekäsityöläinen\r\n- teollinen muotoilija\r\n- vaatetussuunnittelija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- lasinpuhaltaja (7322)",
          "- lasinpuhaltaja (7322)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "designer",
          "huonekalusuunnittelija",
          "kankaansuunnittelija",
          "keraamikko",
          "keramiikkataiteilija",
          "koristemaalari",
          "korutaiteilija",
          "lasitaiteilija",
          "lavastaja (teatteri, elokuva, tv)",
          "muotisuunnittelija",
          "muotitaiteilija",
          "muotoilija (taiteilijan työ)",
          "pukusuunnittelija",
          "sisustussuunnittelija",
          "skenografi (teatteri)",
          "taidekutoja",
          "taidekäsityöläinen",
          "taidetakoja",
          "taidevalaja",
          "tekstiilisuunnittelija",
          "tekstiilitaiteilija",
          "teollinen muotoilija",
          "tuotesuunnittelija (taiteilija)",
          "vaatetussuunnittelija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2453",
    "level": 4,
    "code": "2453",
    "order": 1730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Klassisen musiikin säveltäjät, muusikot ja laulajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Säveltävät ja sovittavat klassisia tai kirkkomusiikin musiikkiteoksia, johtavat ja soittavat orkestereissa. Osallistuvat laulajina esityksiin tai esiintyvät soololaulajina tai -soittajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kanttori\r\n- kapellimestari\r\n- oopperalaulaja\r\n- orkesterinjohtaja\r\n- viulutaiteilija\r\n",
          "Säveltävät ja sovittavat klassisia tai kirkkomusiikin musiikkiteoksia, johtavat ja soittavat orkestereissa. Osallistuvat laulajina esityksiin tai esiintyvät soololaulajina tai -soittajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kanttori\r\n- kapellimestari\r\n- oopperalaulaja\r\n- orkesterinjohtaja\r\n- viulutaiteilija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- iskelmälaulaja (3473)\r\n- viihdemuusikko (3473)",
          "- iskelmälaulaja (3473)\r\n- viihdemuusikko (3473)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ensiviulun soittaja",
          "kanttori",
          "kanttoriurkuri",
          "kapellimestari",
          "kirkkolaulaja",
          "kirkkomuusikko",
          "konserttilaulaja",
          "konserttimestari (orkesteri)",
          "kuorolaulaja",
          "kuoromestari (ooppera)",
          "kuoronjohtaja",
          "laulaja (klassinen)",
          "musiikkijohtaja",
          "musiikkipäällikkö",
          "muusikko (klassinen)",
          "oopperalaulaja",
          "oopperataiteilija (laulu)",
          "orkesterimuusikko (klassinen)",
          "orkesterin solisti (klassinen)",
          "orkesterinjohtaja",
          "pianisti (klassinen)",
          "sellotaiteilija",
          "soittaja (klassinen)",
          "soolosellisti",
          "sovittaja (klassisen musiikin)",
          "säveltäjä (klassinen)",
          "urkuri (klassinen)",
          "vara-äänenjohtaja",
          "viulutaiteilija",
          "ylikapellimestari",
          "äänenjohtaja (orkesteri)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2454",
    "level": 4,
    "code": "2454",
    "order": 1740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tanssitaiteilijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja luovat tanssiesityksiä ja esittävät tansseja yksin tai ryhmässä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- balettitanssija\r\n- koreografi\r\n- tanssinopettaja\r\n",
          "Suunnittelevat ja luovat tanssiesityksiä ja esittävät tansseja yksin tai ryhmässä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- balettitanssija\r\n- koreografi\r\n- tanssinopettaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- yökerhotanssija (3473)",
          "- yökerhotanssija (3473)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "balettimestari",
          "balettitanssija",
          "koreografi",
          "oopperataiteilija (tanssi)",
          "oopperatanssija",
          "taiteilija (tanssi)",
          "tanssija (klassinen, moderni)",
          "tanssinopettaja",
          "tanssitaiteilija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2455",
    "level": 4,
    "code": "2455",
    "order": 1750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Näyttelijät ja ohjaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Näyttelevät elokuvissa, televisio- tai radio-ohjelmissa ja näyttämöesityksissä tai ohjaavat niitä.",
          "Näyttelevät elokuvissa, televisio- tai radio-ohjelmissa ja näyttämöesityksissä tai ohjaavat niitä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24551",
    "level": 5,
    "code": "24551",
    "order": 1751,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2455",
    "parentCode": "2455",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Näyttelijät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Näyttelevät teattereissa, televisio-näytelmissä, radio-ohjelmissa tai elokuvissa. Lausuvat runoja tai toteuttavat pantomiini- ja nukketeatteriesityksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lausuja\r\n- näyttämötaiteilija (näyttelijä)",
          "Näyttelevät teattereissa, televisio-näytelmissä, radio-ohjelmissa tai elokuvissa. Lausuvat runoja tai toteuttavat pantomiini- ja nukketeatteriesityksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lausuja\r\n- näyttämötaiteilija (näyttelijä)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lausuja",
          "nukketeatterinäyttelijä",
          "näyttelijä",
          "näyttämötaiteilija (näyttelijä)",
          "pantomiimitaiteilija",
          "taiteilija (näyttelijä)",
          "taitelijaprofessori (näyttelijä)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24552",
    "level": 5,
    "code": "24552",
    "order": 1752,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2455",
    "parentCode": "2455",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teatteri- ja elokuvaohjaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ohjaavat teatteriesityksiä ja elokuvan tekemistä. Pitävät harjoituksia sekä osallistuvat teatterin ohjelmiston ja elokuvien suunnitteluun ja valmisteluun.",
          "Ohjaavat teatteriesityksiä ja elokuvan tekemistä. Pitävät harjoituksia sekä osallistuvat teatterin ohjelmiston ja elokuvien suunnitteluun ja valmisteluun."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "animaattori",
          "elokuvaohjaaja",
          "elokuvatoiminnan ohjaaja",
          "inspisientti (teatteri, elokuva)",
          "ohjaaja (näyttämö)",
          "ohjaaja (radio, tv)",
          "studio-ohjaaja (radio, tv, elokuva)",
          "teatteriohjaaja",
          "teatterituottaja",
          "tv-ohjaaja",
          "videonauhoitusten ohjaaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/246",
    "level": 3,
    "code": "246",
    "order": 1760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Papit, seurakuntalehtorit ja diakonit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2460",
    "level": 4,
    "code": "2460",
    "order": 1770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/246",
    "parentCode": "246",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Papit, seurakuntalehtorit ja diakonit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pitävät jumalanpalveluksia, kastavat, vihkivät, siunaavat ja harjoittavat henkilökohtaista sielunhoitoa. Tekevät sosiaali- ja nuorisotyötä.",
          "Pitävät jumalanpalveluksia, kastavat, vihkivät, siunaavat ja harjoittavat henkilökohtaista sielunhoitoa. Tekevät sosiaali- ja nuorisotyötä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24601",
    "level": 5,
    "code": "24601",
    "order": 1771,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2460",
    "parentCode": "2460",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Papit ja seurakuntalehtorit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pitävät jumalanpalveluksia, kastavat, vihkivät, siunaavat ja harjoittavat henkilökohtaista sielunhoitoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kirkkoherra\r\n- nuorisopappi\r\n",
          "Pitävät jumalanpalveluksia, kastavat, vihkivät, siunaavat ja harjoittavat henkilökohtaista sielunhoitoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kirkkoherra\r\n- nuorisopappi\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- diakonissa (seurakunta) (24602)\r\n- saarnaaja (3480)",
          "- diakonissa (seurakunta) (24602)\r\n- saarnaaja (3480)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arkkipiispa",
          "asessori (pappi)",
          "johtava sairaalasielunhoitaja",
          "kappalainen",
          "kirkkoherra",
          "komministeri",
          "lääninrovasti",
          "matkapappi",
          "merimiespappi",
          "nuorisopappi",
          "pappi",
          "pastori",
          "piispa",
          "rajaseutupastori",
          "rovasti",
          "sairaalalehtori",
          "sairaalapastori",
          "seurakuntalehtori",
          "seurakuntapastori",
          "tuomiorovasti",
          "työalasihteeri",
          "ylioppilaspappi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24602",
    "level": 5,
    "code": "24602",
    "order": 1772,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2460",
    "parentCode": "2460",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Diakonit ja diakonissat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat seurakunnan sosiaalisissa ja sielunhoidollisissa tehtävissä, ohjaavat ryhmiä ja leirejä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- nuorisodiakoni",
          "Toimivat seurakunnan sosiaalisissa ja sielunhoidollisissa tehtävissä, ohjaavat ryhmiä ja leirejä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- nuorisodiakoni"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "diakoni",
          "diakonissa (seurakunta)",
          "erityistyön diakoni",
          "nuorisodiakoni",
          "seurakuntasisar"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/247",
    "level": 3,
    "code": "247",
    "order": 1780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Julkisen alan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2470",
    "level": 4,
    "code": "2470",
    "order": 1790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/247",
    "parentCode": "247",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Julkisen alan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat valtion keskus- ja aluehallinnon sekä kunnallishallinnon esittely-, suunnittelu- ja erityisasiantuntijatehtävissä.",
          "Toimivat valtion keskus- ja aluehallinnon sekä kunnallishallinnon esittely-, suunnittelu- ja erityisasiantuntijatehtävissä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24701",
    "level": 5,
    "code": "24701",
    "order": 1800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2470",
    "parentCode": "2470",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Valtionhallinnon erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat valtion keskus- ja aluehallinnon esittely-, suunnittelu- ja erityisasiantuntijatehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoistutkija (valtio)\r\n- suunnittelija (valtio)\r\n- ylitarkastaja (valtio)",
          "Toimivat valtion keskus- ja aluehallinnon esittely-, suunnittelu- ja erityisasiantuntijatehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoistutkija (valtio)\r\n- suunnittelija (valtio)\r\n- ylitarkastaja (valtio)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammattikasvatustarkastaja (valtio)",
          "apulaismerenkuluntarkastaja (valtio)",
          "apulaispelastustarkastaja",
          "apulaispoliisitarkastaja (valtio)",
          "apulaissihteeri (yliopistot, korkeakoulut)",
          "apulaissuunnittelija (valtio)",
          "apulaistarkastaja (valtio)",
          "apulaistutkija (valtio)",
          "asiainhoitaja (valtio)",
          "asiantuntija (valtio)",
          "asuntoasiainsihteeri (valtio)",
          "asuntosihteeri (valtio)",
          "autoliikennetarkastaja (valtio)",
          "avustaja (ulkoasiainhallinto)",
          "budjettisihteeri (valtio)",
          "elokuvatarkastaja",
          "eläinlääkintötarkastaja (valtio)",
          "eläinlääkintöylitarkastaja (valtio)",
          "ennakkosuunnittelija (valtio)",
          "erikoisavustaja (valtio)",
          "erikoissuunnittelija (valtio)",
          "erikoistutkija (valtio)",
          "erityisasiantuntija (valtio)",
          "erityisavustaja (valtio)",
          "esf-koordinaattori (valtio)",
          "esittelijä (valtio)",
          "esittelysihteeri (valtio)",
          "eu-asiamies (valtio)",
          "eu-asiantuntija",
          "eu-avustaja",
          "eu-koordinaattori (valtio)",
          "eu-neuvoja",
          "eu-projektisuunnittelija",
          "eu-suunnittelija",
          "eu-tarkastaja",
          "eu-tukihenkilö (valtio)",
          "eu-tukitarkastaja",
          "euro-harjoittelija",
          "finanssisihteeri (valtio)",
          "hallinnollinen avustaja (valtio)",
          "hallinnollinen ulkoasiainsihteeri (valtio)",
          "hallinnon rationalisoija (valtio)",
          "hallintokonsultti (valtio)",
          "hallintosuunnittelija (valtio)",
          "hallintotarkastaja (valtio)",
          "hallintoylitarkastaja (valtio)",
          "hallitussihteeri (valtio)",
          "henkikirjoittaja (valtio)",
          "henkilöstösuunnittelija (valtio)",
          "järjestelmäasiantuntija (valtio)",
          "järjestelypäällikkö (valtio)",
          "kaavoitus- ja rakennustoimen tarkastaja",
          "kansainvälisten asiain koordinoija (valtio)",
          "kansainvälisten asiain opintosihteeri (valtio)",
          "kansainvälisten asiain sihteeri (valtio)",
          "kansainvälisten asioiden suunnittelija",
          "kanslianesimies (valtio)",
          "kanslianotaari (valtio)",
          "kaupallinen avustaja (valtio)",
          "kaupallinen sihteeri (valtio)",
          "kehitysyhteistyöavustaja (valtio)",
          "kehitysyhteistyösihteeri (valtio)",
          "kongressisuunnittelija (valtio)",
          "konsultti (valtio)",
          "konttoripäällikkö (valtio)",
          "koordinaattori (valtio)",
          "korkeakoulusihteeri",
          "koulusuunnittelija (valtio)",
          "kriminaalihuollon ylitarkastaja (valtio)",
          "laitostarkastaja (valtio)",
          "lentotoiminnan tarkastaja",
          "liikennetarkastaja (valtio)",
          "lähetystöavustaja",
          "lähetystövirkailija",
          "lääninsihteeri",
          "läänintaidetoimikunnan pääsihteeri (valtio)",
          "läänintaidetoimikunnan sihteeri (valtio)",
          "lääninverotarkastaja",
          "maakuntasihteeri",
          "maatalousopetuksen tarkastaja",
          "maatalousylitarkastaja",
          "merenkulun ylitarkastaja (valtio)",
          "merenkuluntarkastaja (valtio)",
          "metsätalouden tarkastaja (valtio)",
          "nuorempi hallintosihteeri (valtio)",
          "nuorempi hallitussihteeri (valtio)",
          "nuorempi lääninsihteeri",
          "nuorempi tutkija (valtio)",
          "pankkitarkastaja (valtio)",
          "pelastustarkastaja",
          "piiritarkastaja (valtio)",
          "poliisiylitarkastaja",
          "poliittinen sihteeri",
          "projektikoordinaattori (valtio)",
          "projektinvetäjä (valtio)",
          "projektisuunnittelija (valtio)",
          "puhemiehen erityisavustaja",
          "pääministeriä avustava henkilö",
          "pääsuunnittelija (valtio)",
          "seutukaavatutkija",
          "seutusuunnittelija (valtio)",
          "suunnittelija (valtio)",
          "suunnittelusihteeri (valtio)",
          "taloudenhoidon tarkastaja (valtio)",
          "talous- ja suunnittelusihteeri (valtio)",
          "taloussihteeri (valtio)",
          "taloustarkastaja (valtio)",
          "tarkastaja (valtio)",
          "teollisuussihteeri (valtio)",
          "terveydenhuollon tarkastaja (valtio)",
          "tiedekuntasihteeri",
          "tullisihteeri (valtio)",
          "tutkija (valtio)",
          "työläistarkastaja (valtio)",
          "työvoima-avustaja (valtio)",
          "ulkoasiainsihteeri",
          "vakuutussihteeri (valtio)",
          "vakuutustarkastaja (valtio)",
          "vakuutusylitarkastaja (valtio)",
          "valmiusasiamies (valtio)",
          "valtionasiamies",
          "valtionpalotarkastaja",
          "valtiontalouden tarkastaja",
          "valvontatarkastaja (valtio)",
          "vanhempi budjettisihteeri (valtio)",
          "vanhempi esittelijä (valtio)",
          "vanhempi finanssisihteeri (valtio)",
          "vanhempi hallitussihteeri (valtio)",
          "vanhempi lääninsihteeri",
          "vanhempi tarkastaja (valtio)",
          "vanhempi valmistelija (valtio)",
          "vankeinhoidon ylitarkastaja (valtio)",
          "vankeinhoidontarkastaja (valtio)",
          "vankeinhoitosihteeri (valtio)",
          "veroesittelijä",
          "verotussihteeri (valtio)",
          "virastotarkastaja (valtio)",
          "virkamiesharjoittelija (ulkoasiainhallinto)",
          "väestönsuojelun ylitarkastaja",
          "ylikamreeri (valtio)",
          "yliopiston notaari",
          "yliopiston sihteeri",
          "ylitarkastaja (valtio)",
          "ympäristösuunnittelija (valtio)",
          "yritysasiamies (valtio)",
          "yrityskonsultti (valtio)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24702",
    "level": 5,
    "code": "24702",
    "order": 1810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2470",
    "parentCode": "2470",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kunnallishallinnon erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat kunnallishallinnon esittely-, suunnittelu- ja erityisasiantuntijatehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- suunnittelusihteeri (kunta)\r\n- yritysasiamies (kunta)",
          "Toimivat kunnallishallinnon esittely-, suunnittelu- ja erityisasiantuntijatehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- suunnittelusihteeri (kunta)\r\n- yritysasiamies (kunta)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aikuiskoulutusasiamies",
          "aluekehityssihteeri",
          "aluekehityssuunnittelija",
          "aluesuunnittelija (kunta)",
          "aluetutkija",
          "apulaiskunnansihteeri",
          "apulaisrakennustarkastaja-ammattientarkastaja",
          "apulaissuunnittelupäällikkö",
          "apulaisveroasiamies",
          "apusuunnittelija",
          "aravatarkastaja",
          "asunto- ja hallintosihteeri (kunta)",
          "asunto- ja suunnittelusihteeri (kunta)",
          "asunto-ohjelmapäällikkö",
          "asunto-ohjelmasuunnittelija",
          "asuntoasiain sihteeri (kunta)",
          "asuntoasiain tarkastaja (kunta)",
          "asuntoasiain valmistelija (kunta)",
          "asuntoasiainhoitaja (kunta)",
          "asuntoasiainosaston osastopäällikkö",
          "asuntoasiamies (kunta)",
          "asuntolainatarkastaja (kunta)",
          "asuntolautakunnan sihteeri (kunta)",
          "asuntosihteeri (kunta)",
          "asuntosihteeri-lakimies (kunta)",
          "asuntosihteeri-rakennustarkastaja (kunta)",
          "asuntotukiasiain sihteeri (kunta)",
          "asuntotuotantosuunnittelija (kunta)",
          "elinkeino- ja asumissihteeri",
          "elinkeino- ja matkailuasiamies",
          "elinkeinoasiamies (kunta)",
          "elinkeinoasiamies-suunnittelusihteeri",
          "elinkeinosihteeri (kunta)",
          "elinkeinosuunnittelija (kunta)",
          "erikoissuunnittelija (kunta)",
          "erikoistarkastaja (kunta)",
          "erityisasiantuntija (kunta)",
          "erityisryhmien liikunta-asiamies",
          "erityissuunnittelija (kunta)",
          "esittelijä (kunta)",
          "eu-asiamies",
          "eu-koordinaattori (kunta)",
          "eu-päällikkö",
          "hallinnollinen sihteeri (kunta)",
          "hallinto- ja suunnittelusihteeri (kunta)",
          "hallintosihteeri (kunta)",
          "hallintosuunnittelija (kunta)",
          "hankesuunnittelija (kunta)",
          "hankinta-asiamies (kunta)",
          "hankintasihteeri (kunta)",
          "hankintateknikko (kunta)",
          "henkilöstö- ja suunnittelusihteeri (kunta)",
          "henkilöstökonsultti (kunta)",
          "henkilöstösuunnittelija (kunta)",
          "hyötykäyttöasiamies",
          "instrumenttipäällikkö",
          "johtava konsultti (kunta)",
          "johtava kulttuurisihteeri",
          "johtava suunnittelija",
          "johtava velkaneuvoja",
          "johtava ympäristötarkastaja",
          "järjestelymestari (kunta)",
          "järjestelysihteeri (kunta)",
          "jätehuoltomestari (kunta)",
          "kaavaesittelijä",
          "kansainvälisten asiain opintosihteeri (kunta)",
          "kansainvälisten asiain päällikkö",
          "kansainvälisten asioiden koordinaattori (kunta)",
          "kanslianotaari (kunta)",
          "kansliasihteeri (kunta)",
          "kaupunginkamreeri",
          "kaupunginsuunnittelusihteeri",
          "kehittämiskonsultti (kunta)",
          "kehittämissuunnittelija (kunta)",
          "kiinteistöasiain valmistelija (kunta)",
          "kiinteistöasiamies (kunta)",
          "kiinteistöhoidon suunnittelija",
          "koordinaattori (kunta)",
          "kotiseutusihteeri",
          "kouluasiain sihteeri (kunta)",
          "koululautakunnan sihteeri (kunta)",
          "koulupalvelupäällikkö",
          "koulusihteeri (kunta)",
          "koulusuunnittelija (kunta)",
          "koulutoimen sihteeri (kunta)",
          "koulutoimen taloudenhoitaja (kunta)",
          "kr-suunnittelija",
          "kulttuuri- ja matkailusihteeri",
          "kulttuuri- ja raittiussihteeri",
          "kulttuuriasiainsihteeri",
          "kulttuuriasiamies",
          "kulttuurilautakunnan sihteeri",
          "kulttuuriohjaaja",
          "kulttuurisihteeri",
          "kunnankamreeri",
          "kunnansihteeri-sosiaalisihteeri",
          "kunnanveroasiamies",
          "kunta-asiamies",
          "kuntasuunnittelija",
          "kuntasuunnittelusihteeri",
          "kuntatalouskonsultti",
          "kuntatarkastaja",
          "kyläasiamies",
          "kylätyöntekijä",
          "laatusuunnittelija",
          "lainapäällikkö (kunta)",
          "laskentainsinööri (kunta)",
          "laskentasihteeri (kunta)",
          "laskentatarkastaja (kunta)",
          "lautakunnan sihteeri (kunta)",
          "liiketoiminnan suunnittelija",
          "liikunta-asiainpäällikkö",
          "liikuntasihteeri",
          "liikuntatoimenohjaaja",
          "lomalautakunnan sihteeri (kunta)",
          "maakuntasihteeri (kunta)",
          "maakuntasuunnittelija",
          "maaseutuelinkeino- ja ympäristösihteeri",
          "maatalouden yritysasiamies",
          "maatalousasiamies (kunta)",
          "maatalouselinkeinoasiamies (kunta)",
          "matkailuasiamies",
          "matkailusuunnittelija",
          "musiikkitoimen kulttuurisihteeri",
          "nuoriso-kulttuurisihteeri",
          "osastonesimies (kunta)",
          "osastosihteeri (lainoppinut, kunta)",
          "palkka-asiamies (kunta)",
          "palkkasihteeri (kunta)",
          "pelastussuunnittelija",
          "pienkunta-asiamies",
          "piiritarkastaja (kunta)",
          "potilasasiamies",
          "projektiasiamies (kunta)",
          "projektikonsultti (kunta)",
          "projektikoordinaattori (kunta)",
          "projektinvetäjä (kunta)",
          "projektisuunnittelija (kunta)",
          "projektitutkija (kunta)",
          "projektivastaava (kunta)",
          "puheenjohtaja (kunta)",
          "raittiussihteeri",
          "raittiustoimen ohjaaja",
          "saaristoasiamies",
          "sosiaalisihteeri (kunta)",
          "sosiaalisihteeri-lastenvalvoja",
          "suunnittelija (kunta)",
          "suunnittelija-koordinaattori (kunta)",
          "suunnittelijaharjoittelija (kunta)",
          "suunnittelusihteeri (kunta)",
          "suunnittelusihteeri-elinkeinoasiamies (kunta)",
          "suunnittelutoimiston esimies",
          "taloudenhoitaja (kunta)",
          "talous- ja suunnittelusihteeri (kunta)",
          "talousarviosihteeri (kunta)",
          "talousarviovalmistelija (kunta)",
          "talouspäällikkö-sihteeri (kunta)",
          "taloussihteeri (kunta)",
          "taloussuunnittelija (kunta)",
          "tarkastaja (kunta)",
          "tasa-arvokonsultti",
          "teollistamispäällikkö",
          "terveysinsinööri (kunta)",
          "tilankäyttösuunnittelija",
          "tuloskäsittelijä (kunta)",
          "tuotannonsuunnittelija (kunta)",
          "tutkija (kunta)",
          "tutkimusesimies (kunta)",
          "tutkimussihteeri (kunta)",
          "urheilusihteeri",
          "urheilutoimenohjaaja",
          "vaalivalmistelija",
          "valtionapusihteeri",
          "vanhempi tutkija (kunta)",
          "vapaa-aikasihteeri",
          "vapaa-aikatoimenohjaaja",
          "vastaava suunnitteluavustaja (kunta)",
          "vastaava tutkija (kunta)",
          "velkajärjestelijä (kunta)",
          "velkaneuvoja (kunta)",
          "veroasiamies (kunta)",
          "virastotutkija (esim. kaup.hall.)",
          "väestönsuojelusuunnittelija",
          "yhteistoimintakonsultti (kunta)",
          "ylitarkastaja (kunta)",
          "ympäristönsuojeluinsinööri",
          "ympäristönsuojelusihteeri",
          "yritysasiamies (kunta)",
          "yritysneuvoja (kunta)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3",
    "level": 1,
    "code": "3",
    "order": 1820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tämän ammattiryhmän ammatit sisältävät esim. tekniikkaan, fysiikkaan, kemiaan, tietojenkäsittelyyn, maa- ja metsätaloustieteisiin, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, liikenteeseen, taiteisiin, liikealaan ja muihin palvelualoihin liittyviä asiantuntijatehtäviä. Tehtäviin sisältyy teknistä tutkimusta ja työnjohtoa, tieteellisten ja taiteellisten menetelmien tai hallinnollisten ja liike-elämän säädösten soveltamista tai opettamista auto-, kampaamo- ym. kouluissa. Useimmat tämän pääryhmän ammateista edellyttävät ISCOn vaativuustason 3 taitoja (ks. Johdanto).",
          "Tämän ammattiryhmän ammatit sisältävät esim. tekniikkaan, fysiikkaan, kemiaan, tietojenkäsittelyyn, maa- ja metsätaloustieteisiin, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, liikenteeseen, taiteisiin, liikealaan ja muihin palvelualoihin liittyviä asiantuntijatehtäviä. Tehtäviin sisältyy teknistä tutkimusta ja työnjohtoa, tieteellisten ja taiteellisten menetelmien tai hallinnollisten ja liike-elämän säädösten soveltamista tai opettamista auto-, kampaamo- ym. kouluissa. Useimmat tämän pääryhmän ammateista edellyttävät ISCOn vaativuustason 3 taitoja (ks. Johdanto)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31",
    "level": 2,
    "code": "31",
    "order": 1830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/311",
    "level": 3,
    "code": "311",
    "order": 1840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3111",
    "level": 4,
    "code": "3111",
    "order": 1850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Luonnontieteen tekniset asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat kemian, fysiikan, lääketieteen, astronomian ym. luonnontieteellisten alojen ilmiöitä. Soveltavat tutkimustuloksia ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- sääteknikko\r\n",
          "Tutkivat kemian, fysiikan, lääketieteen, astronomian ym. luonnontieteellisten alojen ilmiöitä. Soveltavat tutkimustuloksia ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- sääteknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- astronomi (2111)",
          "- astronomi (2111)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "geodeettinen laskija",
          "geodeettinen laskija (geodeettiset mittaukset)",
          "ilmastohavainnontekijä",
          "sääasemanhoitaja",
          "sääteknikko",
          "teknikko (fysiikka)",
          "teknikko (kemia)",
          "tutkimusapulainen (fysiikka)",
          "tutkimusapulainen (geologia)",
          "tutkimusapulainen (kemia)",
          "tutkimusapulainen (säähavainnot)",
          "tutkimusapulainen (tähtitiede)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3112",
    "level": 4,
    "code": "3112",
    "order": 1860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen sekä rakennusalan tutkimukseen ja rakennusten, teiden ja siltojen suunnitteluun ja rakentamiseen ym. sekä tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä.",
          "Osallistuvat maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen sekä rakennusalan tutkimukseen ja rakennusten, teiden ja siltojen suunnitteluun ja rakentamiseen ym. sekä tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31121",
    "level": 5,
    "code": "31121",
    "order": 1861,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3112",
    "parentCode": "3112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Talonrakennusalan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat rakennusalan tutkimukseen ja rakennusten ja rakenteiden suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan sekä toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- energianeuvoja (talonrakennus)\r\n- rakennusmestari (talonrakennus)\r\n- rakennusteknikko\r\n",
          "Osallistuvat rakennusalan tutkimukseen ja rakennusten ja rakenteiden suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan sekä toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- energianeuvoja (talonrakennus)\r\n- rakennusmestari (talonrakennus)\r\n- rakennusteknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- rakennustarkastaja (3151)",
          "- rakennustarkastaja (3151)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asennustyönjohtaja (talonrakennus)",
          "energianeuvoja (talonrakennus)",
          "hankerakennusmestari",
          "hankintarakennusmestari",
          "järjestelymestari (talonrakennus)",
          "järjestelyteknikko (talonrakennus)",
          "kiinteistörakennusmestari",
          "kiinteistöteknikko",
          "korjausneuvoja (talonrakennus)",
          "kunnossapitorakennusmestari",
          "laadunarvostelija (talonrakennus)",
          "maanrakennusmestari (talonrakennus)",
          "nuorempi rakennusmestari",
          "nuorempi työmaarakennusmestari",
          "piirirakennusmestari (talonrakennus)",
          "rakennusmestari (talonrakennus)",
          "rakennusteknikko",
          "rakennustyönjohtaja",
          "rakennustyönvalvoja",
          "rakennustöiden valvoja",
          "suunnitteluavustaja (talonrakennus)",
          "suunnittelurakennusmestari (talonrakennus)",
          "talonsuunnittelurakennusmestari",
          "tarkastusrakennusmestari (talonrakennus)",
          "tarkastusteknikko (talonrakennus)",
          "teknikko (talonrakennus)",
          "toimistorakennusmestari (talonrakennus)",
          "tutkimusrakennusmestari",
          "työkohdemestari",
          "työkohdetyönjohtaja",
          "työnjohtaja (talonrakennus)",
          "työpäällikkö (talonrakennus)",
          "urakanhinnoittelija (talonrakennus)",
          "valvontarakennusmestari"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31122",
    "level": 5,
    "code": "31122",
    "order": 1862,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3112",
    "parentCode": "3112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen tutkimukseen ja vesihuolto- ja jätevesijärjestelmien, siltojen ja teiden suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan sekä toimivat työnjohtajina. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaistiemestari\r\n- katutyönjohtaja",
          "Osallistuvat maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen tutkimukseen ja vesihuolto- ja jätevesijärjestelmien, siltojen ja teiden suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan sekä toimivat työnjohtajina. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaistiemestari\r\n- katutyönjohtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaistiemestari",
          "kadunrakennusmestari",
          "kanavanhoitaja",
          "kanavatyönjohtaja",
          "katurakennusteknikko",
          "katutyönjohtaja",
          "kuivatusteknikko (maanrakennus)",
          "kunnanrakennusmestari (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "liikenne-esimies (tieliikenne)",
          "liikennemestari",
          "maanrakennusmestari (maankäyttö)",
          "maastotutkimusmestari",
          "piirirakennusmestari (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "rakennusmestari (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "rataesimies",
          "ratamestari",
          "ratateknikko",
          "suonkuivausteknikko (maanrakennus)",
          "suunnitteluavustaja (yhdyskuntarakentaminen)",
          "suunnittelurakennusmestari (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "suunnitteluteknikko (maanrakennus)",
          "teknikko (louhinta ja maanrakennus)",
          "teknikko (maaperätutkimus)",
          "teknikko (yhdyskuntatekniikka)",
          "tie- ja vesirakennusmestari",
          "tiemestari",
          "tienrakennusmestari",
          "tierakennusmestari",
          "työmaamestari",
          "ylitiemestari"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31123",
    "level": 5,
    "code": "31123",
    "order": 1863,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3112",
    "parentCode": "3112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat kartoitus- ja maanmittausalan tutkimukseen ja asemakaavojen ja maanmittaussuunnitelmien laatimiseen ja maaperän ja yhdyskuntien kartoitukseen ym. sekä toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asemakaavateknikko\r\n- kartoittaja\r\n",
          "Osallistuvat kartoitus- ja maanmittausalan tutkimukseen ja asemakaavojen ja maanmittaussuunnitelmien laatimiseen ja maaperän ja yhdyskuntien kartoitukseen ym. sekä toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asemakaavateknikko\r\n- kartoittaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- mittaus- ja säätöteknikko (3115)\r\n- käyttöpäällikkö (muut tekniikan alat) (2149)",
          "- mittaus- ja säätöteknikko (3115)\r\n- käyttöpäällikkö (muut tekniikan alat) (2149)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asemakaavateknikko",
          "erikoisteknikko (maanmittaus)",
          "erikoisvaaitsija",
          "erikoisvaakitsija",
          "kaavoitusavustaja",
          "kaavoitusteknikko",
          "kaivoskartoittaja",
          "kartantoimittaja",
          "kartografi",
          "kartoittaja",
          "karttateknikko",
          "kiinteistörekisterinhoitaja",
          "laskija (kartoitustyö)",
          "maanmittausteknikko",
          "maanmittaustyönjohtaja",
          "mittausesimies (maanmittaus)",
          "mittausetumies (maanmittaus)",
          "mittausteknikko",
          "mittaustyönjohtaja (maanmittaus)",
          "seutukaavateknikko",
          "stereomittaaja (maanmittaus)",
          "stereoteknikko (maanmittaus)",
          "suunnitteluavustaja (kartoitus ja maanmittaus)",
          "tarkastaja (maanmittaus)",
          "teknikko (maanmittaus)",
          "toimitusvalmistelija (maanmittaus)",
          "topografi",
          "valokuvausteknikko (maanmittaus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3113",
    "level": 4,
    "code": "3113",
    "order": 1870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sähkötekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat sähkötekniikan tutkimukseen, sähkönjakelun ja sähkölaitteiden suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan sekä toimivat työnjohtajina. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- sähköteknikko\r\n- sähkötyönjohtaja\r\n- työnsuunnittelija (sähkövoimatekniikka)\r\n",
          "Osallistuvat sähkötekniikan tutkimukseen, sähkönjakelun ja sähkölaitteiden suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan sekä toimivat työnjohtajina. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- sähköteknikko\r\n- sähkötyönjohtaja\r\n- työnsuunnittelija (sähkövoimatekniikka)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kojeenkokooja (sähkö- ja teletekniikka) (8282)\r\n- sähkömekaanikko (vahvavirta) (7245)\r\n- sähkötarkastaja (2143)",
          "- kojeenkokooja (sähkö- ja teletekniikka) (8282)\r\n- sähkömekaanikko (vahvavirta) (7245)\r\n- sähkötarkastaja (2143)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asemamestari (sähkövoima)",
          "huolto- ja neuvontateknikko (sähkövoima)",
          "johtomestari (sähkövoima)",
          "kaapeliteknikko",
          "kojeistomestari (sähkölaitos)",
          "käyttömestari (sähkötekniikka)",
          "käyttöteknikko (sähkövoima)",
          "linjamestari (sähkövoima)",
          "maastosuunnittelija (sähkövoima)",
          "piirimestari (sähkötekniikka)",
          "piiriteknikko (sähkötekniikka)",
          "releteknikko (sähkövoima)",
          "suunnitteluavustaja (sähkötekniikka)",
          "sähköteknikko",
          "sähkötyönjohtaja",
          "teknikko (sähkövoima)",
          "työnjohtaja (sähkövoima)",
          "työnsuunnittelija (sähkövoimatekniikka)",
          "urakanhinnoittelija (sähkövoima)",
          "vahvavirtateknikko"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3114",
    "level": 4,
    "code": "3114",
    "order": 1880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Elektroniikan ja informaatiotekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat elektroniikan ja informaatiotekniikan tutkimukseen ja elektronisten ja sähköteknisten laitteiden ja tiedonsiirtojärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan sekä toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elektroniikkateknikko\r\n- radioteknikko\r\n- teleteknikko\r\n- tietoliikenneteknikko\r\n",
          "Osallistuvat elektroniikan ja informaatiotekniikan tutkimukseen ja elektronisten ja sähköteknisten laitteiden ja tiedonsiirtojärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan sekä toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elektroniikkateknikko\r\n- radioteknikko\r\n- teleteknikko\r\n- tietoliikenneteknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- elektroniikka-kokooja (8283)\r\n- teleasentaja (7244)",
          "- elektroniikka-kokooja (8283)\r\n- teleasentaja (7244)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "automaatioteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "av-suunnittelija",
          "elektroniikkateknikko",
          "heikkovirtateknikko",
          "huolto- ja neuvontateknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "huoltoteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "järjestelmäteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "keskuslaiteteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "keskusteknikko",
          "käyttöteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "laatuteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "mittariteknikko",
          "piirilevysuunnittelija (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "projektiteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "puhelinmestari",
          "puhelintarkastaja",
          "puhelinteknikko",
          "radioteknikko",
          "suunnitteluavustaja (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "teknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "teleteknikko",
          "testausteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "tietokonehuoltoteknikko",
          "tietokoneteknikko",
          "tietoliikenneteknikko",
          "tietotekniikan teknikko",
          "tutkamittaaja",
          "tutkateknikko",
          "tutkimusapulainen (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "työnjohtaja (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "työnsuunnittelija (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "urakanhinnoittelija (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "verkkoryhmäteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "viestiteknikko",
          "yliassistentti (radio, tv)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3115",
    "level": 4,
    "code": "3115",
    "order": 1890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Konetekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat konetekniikan tutkimukseen ja koneiden ja laitteiden suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan sekä toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- autoteknikko\r\n- konemestari\r\n- koneteknikko\r\n- lvi-teknikko\r\n",
          "Osallistuvat konetekniikan tutkimukseen ja koneiden ja laitteiden suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan sekä toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- autoteknikko\r\n- konemestari\r\n- koneteknikko\r\n- lvi-teknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- koneenkokooja (8281)\r\n- teollisuuslaitosasentaja (7233)",
          "- koneenkokooja (8281)\r\n- teollisuuslaitosasentaja (7233)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alikonemestari (kiinteistön kunnossapito)",
          "alikonemestari (konetekniikka)",
          "alikonemestari (lämpökeskus)",
          "alikonemestari (sairaala)",
          "alikonemestari (telakka)",
          "alikonemestari (voimalaitos)",
          "asennusteknikko (koneasennus)",
          "asennustyönjohtaja (lvi)",
          "asennustyönvalvoja (lvi)",
          "autotarkastaja",
          "autoteknikko",
          "cad-teknikko (konetekniikka)",
          "huollon esimies (konetekniikka)",
          "huolto- ja neuvontateknikko (konetekniikka)",
          "huoltoesimies (konetekniikka)",
          "huoltomestari (konetekniikka)",
          "huoltosuunnittelija (konetekniikka)",
          "huoltotöiden johtaja (konetekniikka)",
          "huoltovalvoja (konetekniikka)",
          "ilmastointiteknikko",
          "kaukolämpömestari",
          "kaukolämpöteknikko",
          "kehitysteknikko (konetekniikka)",
          "koneenrakennusteknikko",
          "konemestari",
          "konemestari (kiinteistön kunnossapito)",
          "konemestari (kiinteistönhoito)",
          "konemestari (konetekniikka)",
          "konemestari (lämpökeskus)",
          "konemestari (sairaala)",
          "konemestari (telakka)",
          "konemestari (voimalaitos)",
          "konesuunnittelija (konetekniikka)",
          "konetarkastaja (konetekniikka)",
          "konetarkastaja (tielaitos)",
          "koneteknikko",
          "konstruktioteknikko (konetekniikka)",
          "korjaamon esimies (konetekniikka)",
          "korjaamopäällikkö (konetekniikka)",
          "käyttöteknikko (konetekniikka)",
          "laadunvalvontateknikko (konetekniikka)",
          "lvi-mestari",
          "lvi-päivystäjä",
          "lvi-teknikko",
          "lvi-töiden valvoja",
          "lvi-töiden valvoja (konetekniikka)",
          "lämpölaiteteknikko",
          "mittaus- ja säätöteknikko",
          "suunnitteluavustaja (konetekniikka)",
          "teknikko (konetekniikka)",
          "teknikko (lvi)",
          "tekninen neuvoja (konetekniikka)",
          "transmissioteknikko",
          "tutkimusapulainen (konetekniikka)",
          "työnjohtaja (konetekniikka)",
          "työntutkija (konetekniikka)",
          "töiden vastaanottaja (kone-, moottorihuolto)",
          "urakanhinnoittelija (konetekniikka)",
          "varaosateknikko (konetekniikka)",
          "varikonpäällikkö (vr)",
          "ylikonemestari (voimalaitos)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3116",
    "level": 4,
    "code": "3116",
    "order": 1900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat kemiallis-teknisen alan tutkimukseen ja kemiallis-teknisten laitteistojen suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan sekä toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- operaattori (kemian prosessityö)\r\n- paperiteknikko\r\n",
          "Osallistuvat kemiallis-teknisen alan tutkimukseen ja kemiallis-teknisten laitteistojen suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan sekä toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- operaattori (kemian prosessityö)\r\n- paperiteknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- separaattorinhoitaja (kemian prosessityö) (8150)",
          "- separaattorinhoitaja (kemian prosessityö) (8150)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "huolto- ja neuvontateknikko (kemiallis-tekninen ala)",
          "kemistiteknikko",
          "käyttöteknikko (kemiallis-tekninen ala)",
          "laadunvalvontateknikko (kemiallis-tekninen ala)",
          "operaattori (kemian prosessityö)",
          "osastomestari (kemiallis-tekninen ala)",
          "paperiteknikko",
          "prosessiteknikko (kemiallis-tekninen ala)",
          "teknikko (kemiallis-tekninen ala)",
          "tekninen neuvoja (kemiallis-tekninen ala)",
          "tuotantomestari (kemiallis-tekninen ala)",
          "työnjohtaja (kemiallis-tekninen ala)",
          "työnsuunnittelija (kemiallis-tekninen ala)",
          "työntutkija (kemiallis-tekninen ala)",
          "urakanhinnoittelija (kemiallis-tekninen ala)",
          "vuoromestari (kemiallis-tekninen ala)",
          "ylimestari (kemiallis-tekninen ala)",
          "ympäristönsuojeluteknikko (kemiallis-tekninen ala)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3117",
    "level": 4,
    "code": "3117",
    "order": 1910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vuoriteollisuuden prosessitekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat kaivostekniikan ja metallurgisten tuotantomenetelmien tutkimukseen ja suunnitteluun ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä sekä toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaivosteknikko\r\n- louhintatyönjohtaja\r\n- valimomestari (kaivos)\r\n- vuoriteknikko\r\n- öljynporausteknikko\r\n",
          "Osallistuvat kaivostekniikan ja metallurgisten tuotantomenetelmien tutkimukseen ja suunnitteluun ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä sekä toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaivosteknikko\r\n- louhintatyönjohtaja\r\n- valimomestari (kaivos)\r\n- vuoriteknikko\r\n- öljynporausteknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kaivosmies (7111)\r\n- lastaaja (kaivos, louhos) (7111)\r\n- metallurgi (2147)",
          "- kaivosmies (7111)\r\n- lastaaja (kaivos, louhos) (7111)\r\n- metallurgi (2147)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "huolto- ja neuvontateknikko (kaivos)",
          "kaivosmittaaja",
          "kaivosteknikko",
          "kaivostyönjohtaja",
          "louhintatyönjohtaja",
          "teknikko (öljynporaus)",
          "työnjohtaja (kaivos)",
          "työnsuunnittelija (kaivostekniikka ja metallurgia)",
          "urakanhinnoittelija (kaivos)",
          "valimomestari (kaivos)",
          "vuoriteknikko",
          "ylipanostaja (louhinta)",
          "öljynporausteknikko"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3118",
    "level": 4,
    "code": "3118",
    "order": 1920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tekniset piirtäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Laativat koneiden ja laitteiden teknisiä piirustuksia sekä rakennusten, teiden, siltojen ym. rakennuspiirustuksia ja -karttoja.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kartanpiirtäjä\r\n- konepiirtäjä\r\n- lvi-piirtäjä\r\n- rakennuspiirtäjä\r\n- sähköpiirtäjä\r\n- telepiirtäjä\r\n",
          "Laativat koneiden ja laitteiden teknisiä piirustuksia sekä rakennusten, teiden, siltojen ym. rakennuspiirustuksia ja -karttoja.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kartanpiirtäjä\r\n- konepiirtäjä\r\n- lvi-piirtäjä\r\n- rakennuspiirtäjä\r\n- sähköpiirtäjä\r\n- telepiirtäjä\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kartoittaja (31123)",
          "- kartoittaja (31123)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asemakaava-avustaja",
          "asemakaavapiirtäjä",
          "atk-piirtäjä",
          "atk-suunnittelupiirtäjä",
          "cad-piirtäjä",
          "elektroniikkapiirtäjä",
          "kaapelikartanpiirtäjä",
          "kartanpiirtäjä",
          "koneenpiirtäjä",
          "konepiirtäjä",
          "lomakepiirtäjä",
          "lvi-piirtäjä",
          "optinen piirtäjä",
          "piirtäjä (tekninen)",
          "piirtämön esimies",
          "puhtaaksipiirtäjä",
          "rakennuspiirtäjä",
          "suunnitteluavustaja (piirtäjä)",
          "sähköpiirtäjä",
          "tasopiirtäjä",
          "tekninen piirtäjä",
          "telepiirtäjä",
          "työpiirtäjä"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3119",
    "level": 4,
    "code": "3119",
    "order": 1930,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 311 luokkiin.\r\nTähän kuuluvat esim. puunjalostusalan, graafisen alan ja vaatteiden valmistuksen tekniset työnjohtajat ym.",
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 311 luokkiin.\r\nTähän kuuluvat esim. puunjalostusalan, graafisen alan ja vaatteiden valmistuksen tekniset työnjohtajat ym."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31191",
    "level": 5,
    "code": "31191",
    "order": 1940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3119",
    "parentCode": "3119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mekaanisen metsäteollisuuden tekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat puunjalostusalan tuotannon suunnitteluun ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Johtavat töitä ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- metsätalousteknikko (teollisuus)\r\n- puuteknikko\r\n- sahateknikko\r\n- sahatyönjohtaja\r\n",
          "Osallistuvat puunjalostusalan tuotannon suunnitteluun ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Johtavat töitä ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- metsätalousteknikko (teollisuus)\r\n- puuteknikko\r\n- sahateknikko\r\n- sahatyönjohtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- konepuuseppä (7423)\r\n- puunveistäjä (7422)\r\n- puutyöntekijä (8285)",
          "- konepuuseppä (7423)\r\n- puunveistäjä (7422)\r\n- puutyöntekijä (8285)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "metsätalousteknikko (teollisuus)",
          "puuteknikko",
          "puuteollisuusteknikko",
          "sahateknikko",
          "sahateollisuusteknikko",
          "sahatyönjohtaja",
          "sahausneuvoja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31192",
    "level": 5,
    "code": "31192",
    "order": 1950,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3119",
    "parentCode": "3119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Graafisen tekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat graafisen alan tuotannon suunnitteluun ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Johtavat töitä latomossa ja kirjapainossa ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- faktori\r\n- graafinen teknikko\r\n- kirjapainoteknikko\r\n",
          "Osallistuvat graafisen alan tuotannon suunnitteluun ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Johtavat töitä latomossa ja kirjapainossa ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- faktori\r\n- graafinen teknikko\r\n- kirjapainoteknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- latoja (7341)\r\n- painopinnan valmistaja (kirjapaino) (7342)",
          "- latoja (7341)\r\n- painopinnan valmistaja (kirjapaino) (7342)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "faktori",
          "graafinen teknikko",
          "kirjapainoesimies",
          "kirjapainofaktori",
          "kirjapainoteknikko",
          "painotuotefaktori (yritys)",
          "painotyöasiantuntija-faktori",
          "työnjohtaja (kirjapaino)",
          "yhteysfaktori"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31193",
    "level": 5,
    "code": "31193",
    "order": 1960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3119",
    "parentCode": "3119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tekstiili- ja vaatetusalan tekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat tekstiili- ja vaatetusalan suunnitteluun ja kehittämiseen. Johtavat töitä ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- mallimestari (vaatetusteollisuus)\r\n- tekstiiliteknikko\r\n- vaatetusteknikko\r\n- vaatetusteknologi\r\n",
          "Osallistuvat tekstiili- ja vaatetusalan suunnitteluun ja kehittämiseen. Johtavat töitä ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- mallimestari (vaatetusteollisuus)\r\n- tekstiiliteknikko\r\n- vaatetusteknikko\r\n- vaatetusteknologi\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tekstiilihuoltaja (8264)\r\n- tekstiilikoneasentaja (7233)\r\n- tekstiililaitosmies (7233)",
          "- tekstiilihuoltaja (8264)\r\n- tekstiilikoneasentaja (7233)\r\n- tekstiililaitosmies (7233)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kehruumestari",
          "kutomamestari",
          "mallimestari (vaatetusteollisuus)",
          "neulossuunnittelija (vaatetusteollisuus)",
          "ompelimon työnjohtaja",
          "tekstiiliteknikko",
          "vaatetusteknikko",
          "vaatetusteknologi",
          "vaatetusteollisuusteknikko",
          "värimestari (tekstiiliteollisuus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31199",
    "level": 5,
    "code": "31199",
    "order": 1970,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3119",
    "parentCode": "3119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut teknisten alojen asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät muihin ammattiryhmän 3119 luokkiin kuulumattomien tuotannonalojen teknisiä tehtäviä. Osallistuvat tuotannon, kuljetuksen ja huollon suunnitteluun, laadunvalvontaan sekä tuotantomenetelmien kehittämiseen ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asennusmestari (kaasulaitos)\r\n- huoltomestari (sairaala)\r\n- kuljetusteknikko\r\n- materiaaliteknikko\r\n",
          "Tekevät muihin ammattiryhmän 3119 luokkiin kuulumattomien tuotannonalojen teknisiä tehtäviä. Osallistuvat tuotannon, kuljetuksen ja huollon suunnitteluun, laadunvalvontaan sekä tuotantomenetelmien kehittämiseen ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asennusmestari (kaasulaitos)\r\n- huoltomestari (sairaala)\r\n- kuljetusteknikko\r\n- materiaaliteknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- huoltovalvoja (konetekniikka) (3115)",
          "- huoltovalvoja (konetekniikka) (3115)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asennusmestari (kaasulaitos)",
          "aseteknikko",
          "elintarviketeknikko",
          "huolto- ja neuvontateknikko (muut tekniset alat)",
          "huoltomestari (sairaala)",
          "huoltopäällikkö (kiinteistö)",
          "huoltoteknikko (lääketieteelliset apuvälineet)",
          "huoltoteknikko (lääketieteelliset laitteet)",
          "huoltoteknikko (sairaala)",
          "huoltotyönjohtaja (kiinteistö)",
          "instrumenttiteknikko (sähkölaitoksen laboratoriotyö)",
          "kiinteistöhuoltopäällikkö",
          "kiinteistötyönjohtaja",
          "kuljetuskonsulentti",
          "kuljetusneuvoja",
          "kuljetusrationalisoija",
          "kuljetussuunnittelija",
          "kuljetusteknikko",
          "kunnossapitomestari (muut tekniset alat)",
          "käyttöpäällikkö (meijeristi)",
          "käyttöteknikko (muut tekniset alat)",
          "laadunvalvoja (muut tekniset alat)",
          "laadunvalvontateknikko (muut tekniset alat)",
          "laboratorioteknikko",
          "laboratoriotyöteknikko",
          "laitesuunnittelija (muut tekniset alat)",
          "laiteteknikko (lääkintätekniset apuvälineet)",
          "leikkaussaliteknikko",
          "levyteollisuusteknikko",
          "liikenneteknikko",
          "logistiikkateknikko",
          "majakkateknikko",
          "mallastamotyönjohtaja",
          "materiaaliteknikko",
          "meijeriteknikko",
          "menetelmäsuunnittelija (muut tekniset alat)",
          "mittaus- ja säätöteknikko (muut tekniset alat)",
          "myllytyönjohtaja",
          "osastomestari (muut tekniset alat)",
          "panimomestari",
          "radiomajakkamestari",
          "röntgenteknikko",
          "sairaalateknikko",
          "tarkastusteknikko",
          "teknikko (muut tekniset alat)",
          "tuotannon suunnittelija (teknikko)",
          "tuotekehittelijä (teknikko, muut tekniset alat)",
          "tuotekehitysteknikko (muut tekniset alat)",
          "työnjohtaja (muut tekniset alat)",
          "työnopastaja (muut tekniset alat)",
          "työnsuunnittelija (muut tekniset alat)",
          "työntutkija (muut tekniset alat)",
          "työntutkimusteknikko",
          "työnvalvoja (muut tekniset alat)",
          "töidenjärjestelijä (muut tekniset alat)",
          "urakanhinnoittelija (muut tekniset alat)",
          "ylimestari (muut tekniset alat)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/312",
    "level": 3,
    "code": "312",
    "order": 1980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3120",
    "level": 4,
    "code": "3120",
    "order": 1990,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/312",
    "parentCode": "312",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Asentavat tietokoneohjelmia ja oheislaitteistoja ja käyttävät ja valvovat keskuskoneita. Ylläpitävät ja päivittävät ohjelmia ja neuvovat mikrotietokoneiden ja -ohjelmistojen käyttäjiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- atk-operaattori\r\n- atk-tukihenkilö\r\n- sovellusneuvoja\r\n",
          "Asentavat tietokoneohjelmia ja oheislaitteistoja ja käyttävät ja valvovat keskuskoneita. Ylläpitävät ja päivittävät ohjelmia ja neuvovat mikrotietokoneiden ja -ohjelmistojen käyttäjiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- atk-operaattori\r\n- atk-tukihenkilö\r\n- sovellusneuvoja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- atk-asentaja (72421)\r\n- cnc-koneistaja (7223)\r\n- elektroniikkateknikko (3114)",
          "- atk-asentaja (72421)\r\n- cnc-koneistaja (7223)\r\n- elektroniikkateknikko (3114)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ajonselvittäjä (atk)",
          "ajonvalmistelija (atk)",
          "animaatio-operaattori",
          "arkistonhoitaja (atk)",
          "asiakasneuvoja (atk)",
          "asiakaspalveluhenkilö (atk)",
          "asiakasvastuuhenkilö (atk)",
          "atk-ajovalmistelija",
          "atk-esikäsittelijä",
          "atk-jaostosihteeri",
          "atk-jatkokäsittelijä",
          "atk-jälkikäsittelijä",
          "atk-järjestelijä",
          "atk-konttoristi",
          "atk-käsittelijä",
          "atk-materiaalinkäsittelijä",
          "atk-neuvoja",
          "atk-operaattori",
          "atk-postittaja",
          "atk-pääkäyttäjä",
          "atk-selvittäjä",
          "atk-sihteeri",
          "atk-tarkastaja",
          "atk-toimihenkilö",
          "atk-tukihenkilö",
          "atk-valmistaja",
          "atk-yhdyshenkilö",
          "atk-yhteyshenkilö",
          "cad-operaattori",
          "esikäsittelijä (atk)",
          "helpdesk-tukihenkilö",
          "jälkikäsittelijä (atk)",
          "järjestelmätukihenkilö",
          "konsolioperaattori (atk)",
          "käytönjärjestelijä (atk)",
          "käytönvalvoja (atk)",
          "lajittelukoneenhoitaja (atk)",
          "luotausoperaattori",
          "mikrotukihenkilö",
          "nauha-arkistonhoitaja (atk)",
          "oheislaiteoperaattori (atk)",
          "operaatiotutkija (atk)",
          "operaattori (atk)",
          "pc-tukihenkilö",
          "pääoperaattori (atk)",
          "sovellusneuvoja",
          "sovellustukihenkilö",
          "sovellutusneuvoja (atk)",
          "taltioarkistonhoitaja",
          "tiedostonhoitaja",
          "tietojenkäsittelijä",
          "tietokoneenhoitaja",
          "tietokoneoperaattori",
          "valmistelija (atk)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/313",
    "level": 3,
    "code": "313",
    "order": 2000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3131",
    "level": 4,
    "code": "3131",
    "order": 2010,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/313",
    "parentCode": "313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuvaajat, kuvanauhoittajat ja äänittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kuvaavat valokuva-, elokuva-, televisio- tai videokameroilla. Valvovat elokuva- ja videokameroita sekä muita kuvien ja äänen tallennus- ja editointilaitteita.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvaaja\r\n- karttakuvaaja \r\n- valokuvaaja\r\n- videokuvaaja\r\n",
          "Kuvaavat valokuva-, elokuva-, televisio- tai videokameroilla. Valvovat elokuva- ja videokameroita sekä muita kuvien ja äänen tallennus- ja editointilaitteita.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvaaja\r\n- karttakuvaaja \r\n- valokuvaaja\r\n- videokuvaaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- elokuvatuottaja (12294)\r\n- graafinen kuvaaja (7342)",
          "- elokuvatuottaja (12294)\r\n- graafinen kuvaaja (7342)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arkistokuvaaja",
          "arkistovalokuvaaja",
          "ateljeekuvaaja",
          "dokumenttikuvaaja",
          "editoija",
          "elokuvaaja",
          "elokuvakoneenhoitaja",
          "elokuvakoneenkäyttäjä",
          "elokuvan leikkaaja",
          "elokuvaäänittäjä",
          "filmintekstittäjä",
          "filmiäänittäjä",
          "ilmakuvaaja",
          "ilmakuvausteknikko",
          "kameramies",
          "karttakuvaaja",
          "kuvaaja (elokuva)",
          "kuvaaja (valokuva)",
          "kuvalaitoksen esimies",
          "kuvanauhoittaja",
          "kuvateknikko",
          "laitoskuvaaja",
          "lehtikuvaaja",
          "lehtivalokuvaaja",
          "levytysteknikko",
          "mainoskuvaaja",
          "mikrofilmaaja",
          "mikrovalokuvaaja",
          "museovalokuvaaja",
          "sairaalavalokuvaaja",
          "studioapulainen (radio, tv, elokuva)",
          "studiopäällikkö",
          "studioteknikko (radio, tv)",
          "tehostemestari (radio, tv)",
          "teknillinen avustaja (radio, tv)",
          "tv-kameramies",
          "tv-kuvaaja",
          "uutiskuvaaja",
          "valo- ja äänisuunnittelija",
          "valokuvaaja",
          "valokuvaaja (kirjapaino)",
          "valokuvaamoapulainen (studio)",
          "videokuvaaja",
          "videoteknikko",
          "ääninauhalle lukija",
          "äänitekäsittelijä (elokuva)",
          "äänittäjä (elokuva)",
          "äänitysteknikko (elokuva)",
          "äänitysvalvoja (elokuva)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3132",
    "level": 4,
    "code": "3132",
    "order": 2020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/313",
    "parentCode": "313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Radio- ja tv-tarkkailijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Työskentelevät radiossa ja televisiossa kuvan ja äänen lähetys- ja tarkkailutehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kuvatarkkailija (tv)\r\n- mikseri\r\n- tarkkailija (radio, tv)\r\n",
          "Työskentelevät radiossa ja televisiossa kuvan ja äänen lähetys- ja tarkkailutehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kuvatarkkailija (tv)\r\n- mikseri\r\n- tarkkailija (radio, tv)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- elektroniikkamekaanikko (72423)\r\n- viestiteknikko (3114)",
          "- elektroniikkamekaanikko (72423)\r\n- viestiteknikko (3114)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asemaesimies (radio, tv)",
          "asemamies (radio, tv)",
          "asemanpäällikkö (radio, tv)",
          "asemapäällikkö (radio, tv)",
          "audiovisuaaliteknikko",
          "av-teknikko",
          "erikoistarkkailija (radio, tv)",
          "kameratarkkailija (tv)",
          "kuvansekoittaja (tv)",
          "kuvatarkkailija (tv)",
          "käyttömestari (radio, tv)",
          "lähetyksenvalvoja (radio, tv)",
          "lähetystarkkailija (radio, tv)",
          "mikseri",
          "mixeri",
          "päivystäjä (radio, tv)",
          "radioekspeditööri",
          "radiotarkkailija",
          "studioesimies (radio, tv)",
          "studionhoitaja (radio, tv)",
          "studionohjaaja (radio, tv)",
          "t.o.m. (tv)",
          "tarkkaaja (radio, tv)",
          "tarkkailija (radio, tv)",
          "technical operation manager (tv)",
          "tv-tarkkailija",
          "vuoroesimies (radio, tv)",
          "äänistudioapulainen",
          "äänisuunnittelija",
          "äänitarkkailija (radio, tv)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3139",
    "level": 4,
    "code": "3139",
    "order": 2040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/313",
    "parentCode": "313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 313 luokkiin. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- radiosähköttäjä\r\n- viestiohjaaja",
          "Tähän alaryhmään luokitellaan ne optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 313 luokkiin. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- radiosähköttäjä\r\n- viestiohjaaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisviestipäällikkö",
          "kaikuluotaimenhoitaja",
          "konemestari (teatteri)",
          "laivasähköttäjä",
          "lennonvarmennussähköttäjä",
          "radiosähköttäjä",
          "rautatiesähköttäjä",
          "röntgenapulainen",
          "röntgenkuvaaja",
          "sähköttäjä",
          "viestiaseman päällikkö",
          "viestiohjaaja",
          "viestipäällikkö",
          "viestittäjien valvoja",
          "viestittäjä (lentokenttä)",
          "viestityspäällikkö",
          "viestivalvoja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/314",
    "level": 3,
    "code": "314",
    "order": 2050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Meri-, lento-, satama- ja raideliikenteen päälliköt ja ohjaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3141",
    "level": 4,
    "code": "3141",
    "order": 2060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Alusten konepäälliköt ja konemestarit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat alusten koneiden sekä muun teknisen laitteiston käytöstä ja huollosta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alikonemestari (alus)\r\n- konepäällikkö (alus)\r\n- ylikonemestari (alus)\r\n",
          "Vastaavat alusten koneiden sekä muun teknisen laitteiston käytöstä ja huollosta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alikonemestari (alus)\r\n- konepäällikkö (alus)\r\n- ylikonemestari (alus)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- laivanrakennusinsinööri (2145)",
          "- laivanrakennusinsinööri (2145)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alikonemestari (alus)",
          "konemestari (alus)",
          "konepäällikkö (alus)",
          "konepäällystöharjoittelija",
          "meri-insinööri",
          "ylikonemestari (alus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3142",
    "level": 4,
    "code": "3142",
    "order": 2070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Alusten päälliköt ja perämiehet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja johtavat aluksen kulkua, lastausta ja purkamista. Valvovat töitä aluksella ja päättävät mahdollisesta matkustajien ottamisesta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- vahtiperämies\r\n- yliperämies (alus)\r\n",
          "Suunnittelevat ja johtavat aluksen kulkua, lastausta ja purkamista. Valvovat töitä aluksella ja päättävät mahdollisesta matkustajien ottamisesta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- vahtiperämies\r\n- yliperämies (alus)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- merikapteeni (iso alus) (1226)\r\n- merimies (8340)",
          "- merikapteeni (iso alus) (1226)\r\n- merimies (8340)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluksen päällikkö",
          "ensimmäinen perämies (alus)",
          "hinaajalaivan päällikkö",
          "kapteeni (pieni alus)",
          "kotimaanliikenteen laivuri",
          "laivan päällikkö (pieni alus)",
          "laivapäällystöharjoittelija",
          "laivuri",
          "lautta-aluksen kuljettaja",
          "lossialuksenkuljettaja",
          "navigaattori (alus)",
          "perämies (alus)",
          "päällikkö (alus)",
          "toinen perämies (alus)",
          "vahtiperämies",
          "yliperämies (alus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3143",
    "level": 4,
    "code": "3143",
    "order": 2080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lentokapteenit ja -perämiehet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ohjaavat ja navigoivat lentokoneita, jotka kuljettavat matkustajia ja rahtia tai toimivat erityistehtävissä. Valvovat lentokoneiden teknisen laitteiston käyttöä ja toimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ammattilentäjä (siviili-ilmailu)\r\n- helikopterilentäjä",
          "Ohjaavat ja navigoivat lentokoneita, jotka kuljettavat matkustajia ja rahtia tai toimivat erityistehtävissä. Valvovat lentokoneiden teknisen laitteiston käyttöä ja toimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ammattilentäjä (siviili-ilmailu)\r\n- helikopterilentäjä"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammattilentäjä (siviili-ilmailu)",
          "ansiolentäjä",
          "helikopterilentäjä",
          "hinauskoneen ohjaaja",
          "hinauslentäjä",
          "ilma-aluksen päällikkö",
          "kapteeni (lento-)",
          "koelentäjä",
          "lennonopettaja",
          "lentokapteeni",
          "lentoperämies",
          "lentäjä (pienkone)",
          "liikennelentäjä",
          "perämies (lento-)",
          "pienkoneen kuljettaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3144",
    "level": 4,
    "code": "3144",
    "order": 2090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lento-, satama- ja raideliikenteen ohjaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja ohjaavat lentoliikennettä lentokentillä ja ilmatilassa, laivaliikennettä satamissa ja lähivesillä ja ilmatilassa, laivaliikennettä satamissa ja lähivesillä sekä raideliikennettä linjaraiteilla ja ratapihoilla.",
          "Johtavat ja ohjaavat lentoliikennettä lentokentillä ja ilmatilassa, laivaliikennettä satamissa ja lähivesillä ja ilmatilassa, laivaliikennettä satamissa ja lähivesillä sekä raideliikennettä linjaraiteilla ja ratapihoilla."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31441",
    "level": 5,
    "code": "31441",
    "order": 2091,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3144",
    "parentCode": "3144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lennonjohtajat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat lentoliikennettä lentokentillä ja ilmatilassa ja tekevät lentoliikenteen valvontaan ja matkustajapalveluun liittyviä työnjohto- ja suunnittelutehtäviä ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lennonjohtotarkastaja\r\n- lennonneuvoja\r\n- lennonvarmennuspäällikkö\r\n",
          "Johtavat lentoliikennettä lentokentillä ja ilmatilassa ja tekevät lentoliikenteen valvontaan ja matkustajapalveluun liittyviä työnjohto- ja suunnittelutehtäviä ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lennonjohtotarkastaja\r\n- lennonneuvoja\r\n- lennonvarmennuspäällikkö\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- lennonvalmistelija (3145)",
          "- lennonvalmistelija (3145)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lennonjohtaja",
          "lennonjohtotarkastaja",
          "lennonneuvoja",
          "lennonneuvontapäällikkö",
          "lennonvarmennuspäällikkö",
          "vuoropäällikkö (lentoliikenne)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31442",
    "level": 5,
    "code": "31442",
    "order": 2092,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3144",
    "parentCode": "3144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raideliikenteen ohjaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ohjaavat ja vastaavat junaliikenteestä linjaraiteilla ja ratapihoilla sekä tekevät liikenteenhoitoon ja matkustajapalveluun liittyviä työnjohto- ja suunnittelutehtäviä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kauko-ohjaaja (vr)\r\n- liikenneohjaaja (vr)\r\n",
          "Ohjaavat ja vastaavat junaliikenteestä linjaraiteilla ja ratapihoilla sekä tekevät liikenteenhoitoon ja matkustajapalveluun liittyviä työnjohto- ja suunnittelutehtäviä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kauko-ohjaaja (vr)\r\n- liikenneohjaaja (vr)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- veturinkuljettaja (8311)",
          "- veturinkuljettaja (8311)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisasemapäällikkö (vr)",
          "asemamestari (vr)",
          "asemamies (vr)",
          "asemanhoitaja (vr)",
          "asemapäällikkö (vr)",
          "junaohjaaja",
          "junaohjaaja (vr)",
          "kauko-ohjaaja (vr)",
          "kaukojunanselvittäjä (vr)",
          "kuljetuksenohjaaja (vr)",
          "kuljetusohjaaja (vr)",
          "liikenne-esimies (vr)",
          "liikennemestari (vr)",
          "liikenneohjaaja (vr)",
          "liikenteen ohjaaja (juna)",
          "veturimestari"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31443",
    "level": 5,
    "code": "31443",
    "order": 2093,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3144",
    "parentCode": "3144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Satamaliikenteen ohjaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ohjaavat laivaliikennettä satamissa ja lähivesillä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- luotsi\r\n- satamaluotsi\r\n",
          "Ohjaavat laivaliikennettä satamissa ja lähivesillä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- luotsi\r\n- satamaluotsi\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- satamapäällikkö (1226)",
          "- satamapäällikkö (1226)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kanavaluotsi",
          "linjaluotsi",
          "luotsauspäällikkö",
          "luotsi",
          "luotsioppilas",
          "luotsivanhin",
          "perämies (satama)",
          "puominhoitaja",
          "satamajärjestäjä",
          "satamakatsantamies",
          "satamakatsontamies",
          "satamaluotsi",
          "satamamestari",
          "satamatyönjohtaja",
          "satamavalvoja (luotsi)",
          "sisävesiluotsi",
          "terminaalin esimies (satama)",
          "terminaalipäällikkö (satama)",
          "väylämestari",
          "väylänhoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3145",
    "level": 4,
    "code": "3145",
    "order": 2100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lentoturvallisuusteknikot ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät lentoliikenteen ja lennonvalvonta- ja navigointilaitteiden suunnitteluun, käyttöön ja korjaukseen liittyviä teknisiä tehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lennonjohtoassistentti\r\n- lennonvalmistelija\r\n- reittipäällikkö (lentoliikenne)\r\n",
          "Tekevät lentoliikenteen ja lennonvalvonta- ja navigointilaitteiden suunnitteluun, käyttöön ja korjaukseen liittyviä teknisiä tehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lennonjohtoassistentti\r\n- lennonvalmistelija\r\n- reittipäällikkö (lentoliikenne)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- lentokonemekaanikko (7232)",
          "- lentokonemekaanikko (7232)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lennonjohdon avustaja",
          "lennonjohtoassistentti",
          "lennonselvittäjä",
          "lennontiedottaja",
          "lennonvalmistelija",
          "lennonvarmennusmekaanikko",
          "lennonvarmennusteknikko",
          "lennonvarmentaja",
          "lentoturvallisuusteknikko",
          "liikennevalvoja (lentoliikenne)",
          "päälennonselvittäjä",
          "reittipäällikkö (lentoliikenne)",
          "starttimestari (lentoliikenne)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/315",
    "level": 3,
    "code": "315",
    "order": 2110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Turvallisuuden ja laadun tarkastajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3151",
    "level": 4,
    "code": "3151",
    "order": 2120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/315",
    "parentCode": "315",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rakennus- ja palotarkastajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tarkastavat rakennuksia ja neuvovat rakentajia. Selvittävät tulipalojen syttymissyitä, asentavat palovaroittimia ja sammutuslaitteita ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- palomestari\r\n- palosuojeluteknikko\r\n",
          "Tarkastavat rakennuksia ja neuvovat rakentajia. Selvittävät tulipalojen syttymissyitä, asentavat palovaroittimia ja sammutuslaitteita ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- palomestari\r\n- palosuojeluteknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- palomies (5161)",
          "- palomies (5161)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaispalotarkastaja",
          "asemamestari (palolaitos)",
          "hälytysmestari (palolaitos)",
          "johtava palotarkastaja",
          "laitosmestari (palolaitos)",
          "palomestari",
          "palosuojeluteknikko",
          "palotarkastaja",
          "piiripalotarkastaja",
          "piiritarkastaja (palolaitos)",
          "rakennusmestari-rakennustarkastaja",
          "rakennustarkastaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3152",
    "level": 4,
    "code": "3152",
    "order": 2130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/315",
    "parentCode": "315",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tarkastavat työpaikkojen työskentelyolosuhteita ja valvovat myytävien tavaroiden ja palvelujen laatua ja turvallisuutta.",
          "Tarkastavat työpaikkojen työskentelyolosuhteita ja valvovat myytävien tavaroiden ja palvelujen laatua ja turvallisuutta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31521",
    "level": 5,
    "code": "31521",
    "order": 2140,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3152",
    "parentCode": "3152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Työsuojelutarkastajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Valvovat työsuojelulainsäädännön noudattamista tekemällä tarkastuksia työpaikoilla ja neuvovat työnantajia ja työntekijöiden edustajia.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- työsuojeluvaltuutettu\r\n",
          "Valvovat työsuojelulainsäädännön noudattamista tekemällä tarkastuksia työpaikoilla ja neuvovat työnantajia ja työntekijöiden edustajia.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- työsuojeluvaltuutettu\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- terveystarkastaja (32221)",
          "- terveystarkastaja (32221)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammattien terveystarkastaja",
          "ergonomi",
          "johtava työsuojelutarkastaja",
          "työhygienikko",
          "työsuojelun piiritarkastaja",
          "työsuojelupäällikkö",
          "työsuojelusuunnittelija",
          "työsuojelutarkastaja",
          "työsuojeluteknikko",
          "työsuojeluterveystarkastaja",
          "työsuojeluvaltuutettu",
          "työturvallisuustarkastaja (lentoliikenne)",
          "työturvallisuustarkastaja (satama)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31522",
    "level": 5,
    "code": "31522",
    "order": 2150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3152",
    "parentCode": "3152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Katsastajat, tuoteturvallisuuden ja laadun tarkastajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Katsastavat autojen ja muiden moottoriajoneuvojen ym. kuntoa ja lainmukaisuutta. Tarkastavat tavaroiden ja palvelujen laatua ja turvallisuutta ja antavat neuvontaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- katsastusmies (moottoriajoneuvot)\r\n- tarkastaja (hienomekaaniset tuotteet)\r\n",
          "Katsastavat autojen ja muiden moottoriajoneuvojen ym. kuntoa ja lainmukaisuutta. Tarkastavat tavaroiden ja palvelujen laatua ja turvallisuutta ja antavat neuvontaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- katsastusmies (moottoriajoneuvot)\r\n- tarkastaja (hienomekaaniset tuotteet)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- asennustarkastaja (konetekniikka) (2145)\r\n- palotarkastaja (3151)",
          "- asennustarkastaja (konetekniikka) (2145)\r\n- palotarkastaja (3151)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaiskatsastusmies (moottoriajoneuvot)",
          "autonkatsastaja",
          "elintarvikehygieenikko",
          "elintarvikekatsastaja",
          "elintarviketarkastaja",
          "katsastaja",
          "katsastusesimies",
          "katsastusinsinööri (moottoriajoneuvot)",
          "katsastusmies",
          "katsastusmies (moottoriajoneuvot)",
          "katsastusteknikko",
          "laaduntarkastaja",
          "laatuteknikko",
          "lihantarkastaja",
          "lääninelintarviketarkastaja",
          "lääninkatsastusmies",
          "maidonkatsastaja (kunta)",
          "maidontarkastaja (kunta)",
          "mittatarkastaja (metalliteollisuus)",
          "tarkastaja (hienomekaaniset tuotteet)",
          "varakatsastusmies (moottoriajoneuvot)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32",
    "level": 2,
    "code": "32",
    "order": 2160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/321",
    "level": 3,
    "code": "321",
    "order": 2170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3211",
    "level": 4,
    "code": "3211",
    "order": 2180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Laborantit ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Työskentelevät teollisuuden, eläinlääkinnän ym. laboratorioissa. Ottavat ja analysoivat näytteitä ja tekevät muita biologian tutkimukseen liittyviä teknisiä tehtäviä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- laboratorion hoitaja \r\n- teollisuuslaborantti\r\n- tutkimuslaborantti\r\n",
          "Työskentelevät teollisuuden, eläinlääkinnän ym. laboratorioissa. Ottavat ja analysoivat näytteitä ja tekevät muita biologian tutkimukseen liittyviä teknisiä tehtäviä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- laboratorion hoitaja \r\n- teollisuuslaborantti\r\n- tutkimuslaborantti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- laboratoriohoitaja (22307)\r\n- laboratorioteknikko (31199)",
          "- laboratoriohoitaja (22307)\r\n- laboratorioteknikko (31199)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "elintarvikelaborantti",
          "erikoislaboratoriomestari",
          "hammaslaborantti",
          "koeapulainen (laboratorio)",
          "käytöntarkkailija (laboratorio)",
          "laborantti",
          "laboratorioapulainen",
          "laboratorioesimies",
          "laboratoriomestari",
          "laboratorion hoitaja",
          "laboratoriovalmistelija",
          "metallilaborantti",
          "näytteenkäsittelijä (laboratorio)",
          "näytteenottaja",
          "näytteidenottaja",
          "obduktiopreparaattori",
          "preparaattori (laboratorio)",
          "preparaattoriapulainen",
          "rakennuslaborantti",
          "röntgenkehittäjä",
          "sairaalalaborantti",
          "teollisuuslaborantti",
          "tuotantolaborantti",
          "tutkimusapulainen (biologia)",
          "tutkimusapulainen (laboratorio)",
          "tutkimusapulainen (sairaala ym.)",
          "tutkimusapulainen (ympäristötieteet)",
          "tutkimusavustaja (laboratorio)",
          "tutkimusavustaja (sairaala ym.)",
          "tutkimuslaborantti",
          "työnjohtaja (laboratorio)",
          "viljalaborantti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3212",
    "level": 4,
    "code": "3212",
    "order": 2190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Agrologit ja metsätalousteknikot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat maa- ja metsätalouden tutkimukseen ja kehittämiseen sekä tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä.",
          "Osallistuvat maa- ja metsätalouden tutkimukseen ja kehittämiseen sekä tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32121",
    "level": 5,
    "code": "32121",
    "order": 2200,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3212",
    "parentCode": "3212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Agrologit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät maatalouden tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviä teknisiä tehtäviä, tilastoja ja suunnitelmia. Hoitavat tuki-, lupa- tai lainahakemuksia, käyvät maatiloilla ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- maataloussihteeri\r\n- toimistoagrologi\r\n",
          "Tekevät maatalouden tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviä teknisiä tehtäviä, tilastoja ja suunnitelmia. Hoitavat tuki-, lupa- tai lainahakemuksia, käyvät maatiloilla ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- maataloussihteeri\r\n- toimistoagrologi\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- agrologi (neuvontatyö) (3213)\r\n- agronomi (22131)",
          "- agrologi (neuvontatyö) (3213)\r\n- agronomi (22131)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "agrologi",
          "maataloussihteeri",
          "piiriagrologi",
          "toimistoagrologi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32122",
    "level": 5,
    "code": "32122",
    "order": 2210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3212",
    "parentCode": "3212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsätalousteknikot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät metsätalouden tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviä teknisiä tehtäviä sekä erilaisia metsätalouden, luonnonsuojelun ja riistanhoidon suunnittelu-, neuvonta- ja työnjohtotehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- metsätalousteknikko (metsänhoito)\r\n- riistanhoidonneuvoja\r\n- työnjohtaja (metsätalous)\r\n",
          "Tekevät metsätalouden tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviä teknisiä tehtäviä sekä erilaisia metsätalouden, luonnonsuojelun ja riistanhoidon suunnittelu-, neuvonta- ja työnjohtotehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- metsätalousteknikko (metsänhoito)\r\n- riistanhoidonneuvoja\r\n- työnjohtaja (metsätalous)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- alueneuvoja (metsätalous) (22132)\r\n- metsäsuunnittelija (22132)",
          "- alueneuvoja (metsätalous) (22132)\r\n- metsäsuunnittelija (22132)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alue-esimies (metsätalous)",
          "alueteknikko (metsätalous)",
          "aluetyönjohtaja (metsätalous)",
          "apulaistyönjohtaja (metsätalous)",
          "aputyönjohtaja (metsätalous)",
          "etumies (uitto)",
          "hakkuutyönjohtaja",
          "hankintaesimies (metsätalous)",
          "istutustyönjohtaja (metsätalous)",
          "kenttäapulainen (metsäntutkimustyö)",
          "kenttäesimies (metsätalous)",
          "korjuuesimies (metsäala)",
          "korjuupäällikkö (metsätalous)",
          "korjuutyönjohtaja (metsätalous)",
          "leimaustyönjohtaja",
          "metsänhoidonneuvoja",
          "metsästyksenvalvoja",
          "metsätalousneuvoja",
          "metsätalousteknikko (metsänhoito)",
          "metsäteknikko",
          "metsäteknikko (neuvontatyö)",
          "metsätyönjohtaja",
          "metsätyönneuvoja",
          "mittauksentarkastaja (puutavaran)",
          "mittauspäällikkö (metsätalous)",
          "nokkamies (metsätyö)",
          "piirimetsäteknikko",
          "piirityönjohtaja (metsätalous)",
          "riistanhoidonneuvoja",
          "riistanhoitokonsulentti",
          "riistanhoitoneuvoja",
          "työnjohtaja (metsätalous)",
          "uittotyönjohtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3213",
    "level": 4,
    "code": "3213",
    "order": 2220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvojat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat maanviljely-, kotitalous-, puutarhanhoito- ja kalastusneuvonnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- agrologi (neuvontatyö)\r\n- karjatalousteknikko\r\n- puutarhaneuvoja\r\n",
          "Vastaavat maanviljely-, kotitalous-, puutarhanhoito- ja kalastusneuvonnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- agrologi (neuvontatyö)\r\n- karjatalousteknikko\r\n- puutarhaneuvoja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- agronomi (22131)",
          "- agronomi (22131)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "4h-neuvoja",
          "agrologi (neuvontatyö)",
          "hortonomi (neuvontatyö)",
          "kalatalouskonsulentti",
          "kalatalousneuvoja",
          "karjatalousneuvoja",
          "karjatalousteknikko",
          "kenttätyöntekijä (4h)",
          "konekonsulentti (maatalous)",
          "konsulentti (maatalous)",
          "kotitalouskonsulentti",
          "kotitalousneuvoja",
          "kotitalousteknikko",
          "maaseutuasiamies",
          "maaseutuneuvoja",
          "maatalousneuvoja",
          "maatalousteknikko",
          "maitotalousneuvoja",
          "piirikonsulentti (4h)",
          "puutarhakonsulentti",
          "puutarhaneuvoja",
          "salaojitusteknikko",
          "suunnitteluhortonomi",
          "toimistohortonomi",
          "toimistopuutarhuri",
          "turkiseläinneuvoja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/322",
    "level": 3,
    "code": "322",
    "order": 2250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Terveydenhuollon asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3222",
    "level": 4,
    "code": "3222",
    "order": 2260,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Terveystarkastajat ja ympäristönsuojelutyöntekijät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tarkastavat ja valvovat terveysnäkökohtia esim. työpaikoilla, asunnoissa ja elintarvikkeiden myyntipaikoissa Suunnittelevat ja toteuttavat ympäristönsuojelua ja antavat neuvontaa ym.",
          "Tarkastavat ja valvovat terveysnäkökohtia esim. työpaikoilla, asunnoissa ja elintarvikkeiden myyntipaikoissa Suunnittelevat ja toteuttavat ympäristönsuojelua ja antavat neuvontaa ym."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32221",
    "level": 5,
    "code": "32221",
    "order": 2270,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3222",
    "parentCode": "3222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Terveystarkastajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tarkastavat ja valvovat terveysnäkökohtia esim. työpaikoilla, asunnoissa ja elintarvikkeiden myyntipaikoissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alkoholitarkastaja \r\n- terveysteknikko\r\n",
          "Tarkastavat ja valvovat terveysnäkökohtia esim. työpaikoilla, asunnoissa ja elintarvikkeiden myyntipaikoissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alkoholitarkastaja \r\n- terveysteknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- työhygienikko (31521)",
          "- työhygienikko (31521)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alkoholitarkastaja",
          "asuntojentarkastaja",
          "desinfioija",
          "johtava terveystarkastaja",
          "näytteenottaja (terveystarkastus)",
          "raittius- ja alkoholiasiain tarkastaja",
          "tarkastaja (asunnot, julkiset kokoustilat)",
          "terveysolojen tarkkaaja",
          "terveystarkastaja",
          "terveysteknikko",
          "terveysylitarkastaja",
          "vastaava terveystarkastaja",
          "yliterveystarkastaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32222",
    "level": 5,
    "code": "32222",
    "order": 2280,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3222",
    "parentCode": "3222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ympäristönsuojelutyöntekijät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat ympäristönsuojelua koskevien lakien ja asetusten valvonta- ja täytäntöönpanotehtävissä. Tekevät ympäristönsuojeluohjelmia ja -raportteja sekä ympäristöalan neuvonta- ja koulutustyötä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- luonnonsuojelutarkastaja\r\n- ympäristönsuojelusuunnittelija\r\n- ympäristönsuojelutarkastaja\r\n",
          "Toimivat ympäristönsuojelua koskevien lakien ja asetusten valvonta- ja täytäntöönpanotehtävissä. Tekevät ympäristönsuojeluohjelmia ja -raportteja sekä ympäristöalan neuvonta- ja koulutustyötä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- luonnonsuojelutarkastaja\r\n- ympäristönsuojelusuunnittelija\r\n- ympäristönsuojelutarkastaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- ympäristöjohtaja (jätehuolto) (1228)",
          "- ympäristöjohtaja (jätehuolto) (1228)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "luonnonsuojeluinsinööri",
          "luonnonsuojelunvalvoja",
          "luonnonsuojelutarkastaja",
          "luontoinventoija",
          "maisemanhoidonvalvoja",
          "ympäristöhygienikko",
          "ympäristönsuojelusuunnittelija",
          "ympäristönsuojelutarkastaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3223",
    "level": 4,
    "code": "3223",
    "order": 2290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ravitsemusalan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat erikoisruokavalioiden laatimisesta ja yleisestä ravitsemusneuvonnasta sekä ruokapalvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja ohjauksesta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ravitsemisohjaaja\r\n- ravitsemussuunnittelija\r\n- ruokavalioasiantuntija\r\n",
          "Vastaavat erikoisruokavalioiden laatimisesta ja yleisestä ravitsemusneuvonnasta sekä ruokapalvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja ohjauksesta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ravitsemisohjaaja\r\n- ravitsemussuunnittelija\r\n- ruokavalioasiantuntija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- ravitsemusterapeutti (2229)",
          "- ravitsemusterapeutti (2229)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dieetikko",
          "ravintoneuvoja",
          "ravintotutkija",
          "ravitsemisesimies",
          "ravitsemisohjaaja",
          "ravitsemispäällikkö",
          "ravitsemissuunnittelija",
          "ravitsemistyönjohtaja",
          "ravitsemusneuvoja",
          "ravitsemuspäällikkö",
          "ravitsemussuunnittelija",
          "ruokavalioasiantuntija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3224",
    "level": 4,
    "code": "3224",
    "order": 2300,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Optikot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät näöntarkastuksia, määräävät, valmistavat, myyvät ja huoltavat silmä- ja piilolaseja sekä neuvovat asiakkaita niiden käytössä ja hoidossa ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- instrumenttioptikko\r\n",
          "Tekevät näöntarkastuksia, määräävät, valmistavat, myyvät ja huoltavat silmä- ja piilolaseja sekä neuvovat asiakkaita niiden käytössä ja hoidossa ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- instrumenttioptikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- optikko (yrittäjä) (1314)\r\n- silmälääkäri (22212)",
          "- optikko (yrittäjä) (1314)\r\n- silmälääkäri (22212)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "instrumenttioptikko",
          "kojeoptikko",
          "optikko",
          "optikkomestari"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3225",
    "level": 4,
    "code": "3225",
    "order": 2310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hammashoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat suun perus- ja erikoishoitoihin ja tekevät kliinistä hammashoitotyötä yhdessä hammaslääkärin ja hammashuoltajan kanssa. Huolehtivat hoitovälineistä, ajanvarauksista ja toimistotöistä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kouluhammashoitaja\r\n",
          "Osallistuvat suun perus- ja erikoishoitoihin ja tekevät kliinistä hammashoitotyötä yhdessä hammaslääkärin ja hammashuoltajan kanssa. Huolehtivat hoitovälineistä, ajanvarauksista ja toimistotöistä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kouluhammashoitaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- hammashuoltaja (22308)\r\n- hammashoitoapulainen (4222)\r\n- hammasteknikko (7311)",
          "- hammashuoltaja (22308)\r\n- hammashoitoapulainen (4222)\r\n- hammasteknikko (7311)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hammashoitaja",
          "hammashoitajaharjoittelija",
          "kouluhammashoitaja",
          "osastonhoitaja (hammashoitaja)",
          "vastaava hammashoitaja",
          "ylempi hammashoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3226",
    "level": 4,
    "code": "3226",
    "order": 2340,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuntohoitajat, jalkojenhoitajat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ohjaavat liikunta- ja liikerataharjoituksia ja -hoitoja. Antavat hierontaa ja muita fysikaalisia hoitoja itsenäisesti tai yhteistyössä fysioterapeutin kanssa. Opastavat apuvälineiden käytössä ja hankinnassa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- jalkaterapeutti\r\n- jalkojenhoitaja (terveydenhuolto)\r\n",
          "Ohjaavat liikunta- ja liikerataharjoituksia ja -hoitoja. Antavat hierontaa ja muita fysikaalisia hoitoja itsenäisesti tai yhteistyössä fysioterapeutin kanssa. Opastavat apuvälineiden käytössä ja hankinnassa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- jalkaterapeutti\r\n- jalkojenhoitaja (terveydenhuolto)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- lääkintävoimistelija (22309)\r\n- pedikyristi (51412)",
          "- lääkintävoimistelija (22309)\r\n- pedikyristi (51412)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hieroja",
          "hierontaterapeutti",
          "jalkaterapeutti",
          "jalkojenhoitaja (terveydenhuolto)",
          "kiropraktikko",
          "kuntohoitaja",
          "kuntouttaja",
          "kuntoutushoitaja",
          "lymfahieroja",
          "naprapaatti",
          "urheiluhieroja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3227",
    "level": 4,
    "code": "3227",
    "order": 2400,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Seminologit ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Keinosiementävät nautakarjaa, hevosia, sikoja ja lampaita ym. Neuvovat siitosasioissa ja tekevät tiineystutkimuksia.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- karjantarkkailija\r\n- keinosiementäjä\r\n- tarkkailukarjakko",
          "Keinosiementävät nautakarjaa, hevosia, sikoja ja lampaita ym. Neuvovat siitosasioissa ja tekevät tiineystutkimuksia.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- karjantarkkailija\r\n- keinosiementäjä\r\n- tarkkailukarjakko"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "karjantarkkailija",
          "keinosiementäjä",
          "koe-eläinteknikko",
          "seminologi",
          "tarkkailukarjakko"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3228",
    "level": 4,
    "code": "3228",
    "order": 2410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Apteekkien lääketyöntekijät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Valmistavat ja jakelevat lääkkeitä farmaseuttien opastuksella apteekeissa, sairaaloissa ja lääkkeiden jakelupisteissä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- farmanomi\r\n",
          "Valmistavat ja jakelevat lääkkeitä farmaseuttien opastuksella apteekeissa, sairaaloissa ja lääkkeiden jakelupisteissä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- farmanomi\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tekninen apulainen (apteekki) (5139)",
          "- tekninen apulainen (apteekki) (5139)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apteekkitavarain hoitaja",
          "farmanomi",
          "lääketyöntekijä (apteekki)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3229",
    "level": 4,
    "code": "3229",
    "order": 2420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Työn- ja askartelunohjaajat ja luontaisparantajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ohjaavat hoitolaitoksissa tai avokuntoutuksessa olevien potilaiden kuntoutustavoitteiden mukaista työ- ja askartelutoimintaa sekä terveiden harrastustoimintaa. Antavat luontaishoitoja tai vyöhyketerapiaa tai hoitavat potilaita homeopaattisilla menetelmillä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- askartelutyönohjaaja\r\n- homeopaatti\r\n- vyöhyketerapeutti\r\n",
          "Ohjaavat hoitolaitoksissa tai avokuntoutuksessa olevien potilaiden kuntoutustavoitteiden mukaista työ- ja askartelutoimintaa sekä terveiden harrastustoimintaa. Antavat luontaishoitoja tai vyöhyketerapiaa tai hoitavat potilaita homeopaattisilla menetelmillä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- askartelutyönohjaaja\r\n- homeopaatti\r\n- vyöhyketerapeutti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- musiikkiterapeutti (2229)",
          "- musiikkiterapeutti (2229)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluenuorisosihteeri",
          "aromaterapeutti",
          "askartelunohjaaja (sairaala)",
          "askartelunohjaaja (harrastustoiminta)",
          "askartelunohjaaja (sosiaaliala)",
          "askartelutyönohjaaja",
          "harrastusohjaaja",
          "homeopaatti",
          "kudonnanneuvoja",
          "kuppari",
          "käsityönohjaaja (sosiaaliala)",
          "luonnonparantaja",
          "luontaisparantaja",
          "nuoriso-ohjaaja",
          "nuorisoasiainsihteeri",
          "nuorisokerhon ohjaaja",
          "nuorisosihteeri",
          "nuorisotyöntekijä",
          "teknillinen ohjaaja (sosiaaliala)",
          "työnohjaaja (hoito- ja huoltolaitos)",
          "työterapeutti",
          "ulkotyönohjaaja (sosiaaliala)",
          "vyöhykeparantaja",
          "vyöhyketerapeutti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/323",
    "level": 3,
    "code": "323",
    "order": 2480,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Perushoitajat, lastenhoitajat, kodinhoitajat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3231",
    "level": 4,
    "code": "3231",
    "order": 2490,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/323",
    "parentCode": "323",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Perushoitajat, lastenhoitajat, kodinhoitajat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ylläpitävät fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä.",
          "Ylläpitävät fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32311",
    "level": 5,
    "code": "32311",
    "order": 2491,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Perushoitajat ja lähihoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät kokonaisvaltaista hoitotyötä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja sosiaalialan toimintayksiköissä itsenäisesti tai työryhmän jäseninä. Hoitavat ja avustavat potilaita heidän kodeissaan tai sairaaloissa, terveyskeskuksissa, vanhainkodeissa ja palvelutaloissa.\r\n",
          "Tekevät kokonaisvaltaista hoitotyötä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja sosiaalialan toimintayksiköissä itsenäisesti tai työryhmän jäseninä. Hoitavat ja avustavat potilaita heidän kodeissaan tai sairaaloissa, terveyskeskuksissa, vanhainkodeissa ja palvelutaloissa.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- sairaanhoitaja (22303)\r\n- sairaala-apulainen (51321)",
          "- sairaanhoitaja (22303)\r\n- sairaala-apulainen (51321)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apuhoitaja",
          "hoitaja (perus-, lähi-)",
          "lähihoitaja",
          "perushoitaja",
          "sijaishoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32312",
    "level": 5,
    "code": "32312",
    "order": 2499,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mielenterveyshoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hoitavat ja avustavat henkisesti vammaisten ja häiriintyneiden hoidossa sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja terveyskeskuksissa.",
          "Hoitavat ja avustavat henkisesti vammaisten ja häiriintyneiden hoidossa sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja terveyskeskuksissa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "mielenterveyshoitaja",
          "mielisairaanhoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32313",
    "level": 5,
    "code": "32313",
    "order": 2500,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ajavat sairaankuljetusajoneuvoa ja osallistuvat ensihoito- ja sairaankuljetusyksiköissä äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan hoitoon.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ambulanssinkuljettaja\r\n- sairasautonkuljettaja\r\n",
          "Ajavat sairaankuljetusajoneuvoa ja osallistuvat ensihoito- ja sairaankuljetusyksiköissä äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan hoitoon.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ambulanssinkuljettaja\r\n- sairasautonkuljettaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- palomies-sairaankuljettaja (5161)",
          "- palomies-sairaankuljettaja (5161)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ambulanssinkuljettaja",
          "apulaislääkintävahtimestari",
          "lääkintävahtimestari",
          "lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja",
          "obduktioapulainen",
          "sairaankuljettaja",
          "sairaankuljetusmestari",
          "sairaankuljetuspäällikkö",
          "sairasautonkuljettaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32314",
    "level": 5,
    "code": "32314",
    "order": 2501,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kehitysvammaistenhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Avustavat kehitysvammaista jokapäiväisissä toiminnoissa, antavat lääkehoitoa ja järjestävät leikki- ym. viriketoimintaa.\r\n",
          "Avustavat kehitysvammaista jokapäiväisissä toiminnoissa, antavat lääkehoitoa ja järjestävät leikki- ym. viriketoimintaa.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- mielenterveyshoitaja (32312)",
          "- mielenterveyshoitaja (32312)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kehitysvammaistenhoitaja",
          "vajaamielishoitaja",
          "vajaamielishuoltaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32315",
    "level": 5,
    "code": "32315",
    "order": 2502,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kodinhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät kotitaloustöitä ja hoitavat lapsia apua tarvitsevissa lapsiperheissä sekä avustavat vanhuksia ja vammaisia heidän kodeissaan ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- johtava kodinhoitaja\r\n- kotisisar\r\n",
          "Tekevät kotitaloustöitä ja hoitavat lapsia apua tarvitsevissa lapsiperheissä sekä avustavat vanhuksia ja vammaisia heidän kodeissaan ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- johtava kodinhoitaja\r\n- kotisisar\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kotiavustaja (5133)",
          "- kotiavustaja (5133)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "johtava kodinhoitaja",
          "kodinhoitaja",
          "kotisisar"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32316",
    "level": 5,
    "code": "32316",
    "order": 2503,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lastenhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Työskentelevät sekä terveiden että sairaiden lasten parissa. Sairaaloissa ja hoito- ja kuntoutuslaitoksissa huolehtivat lapsen perustarpeista ja hyvinvoinnista. Päiväkodeissa ja sosiaalihuollon laitoksissa vastaavat lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lastenhoitaja\r\n- päivähoitaja (päiväkoti)\r\n",
          "Työskentelevät sekä terveiden että sairaiden lasten parissa. Sairaaloissa ja hoito- ja kuntoutuslaitoksissa huolehtivat lapsen perustarpeista ja hyvinvoinnista. Päiväkodeissa ja sosiaalihuollon laitoksissa vastaavat lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lastenhoitaja\r\n- päivähoitaja (päiväkoti)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kätilö (22304)\r\n- lastenhoitaja (yksityiskoti) (5131)\r\n- päiväkotiapulainen (5131)",
          "- kätilö (22304)\r\n- lastenhoitaja (yksityiskoti) (5131)\r\n- päiväkotiapulainen (5131)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hoitaja (päiväkoti)",
          "laitoslastenhoitaja",
          "lastenhoitaja",
          "lastenhoitaja-harjoittelija (päiväkoti)",
          "lastenhoitoharjoittelija (päiväkoti)",
          "päivähoitaja (päiväkoti)",
          "päiväkodin hoitaja",
          "sairastuneen lapsen päivähoitaja",
          "seimenhoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/33",
    "level": 2,
    "code": "33",
    "order": 2510,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liikenneopettajat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/334",
    "level": 3,
    "code": "334",
    "order": 2540,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/33",
    "parentCode": "33",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liikenneopettajat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3340",
    "level": 4,
    "code": "3340",
    "order": 2550,
    "modifiedDate": "1998-08-24T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/334",
    "parentCode": "334",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liikenneopettajat, kampaamo- ja kosmetologikoulujen opettajat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat autokouluissa ajotaitoa ja liikennesääntöjä, kampaamokouluissa hiustenhoitoa ja -muotoilua, kosmetologikouluissa ihon- ja kauneudenhoitoa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- autokoulun opettaja\r\n- kampaamokoulun opettaja\r\n- mannekiinikoulun opettaja\r\n",
          "Opettavat autokouluissa ajotaitoa ja liikennesääntöjä, kampaamokouluissa hiustenhoitoa ja -muotoilua, kosmetologikouluissa ihon- ja kauneudenhoitoa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- autokoulun opettaja\r\n- kampaamokoulun opettaja\r\n- mannekiinikoulun opettaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- aerobic-ohjaaja (3475)",
          "- aerobic-ohjaaja (3475)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "autokoulun opettaja",
          "kampaamokoulun opettaja",
          "kosmetologikoulun opettaja",
          "kotiopettaja",
          "liikenneopettaja",
          "mannekiinikoulun opettaja",
          "tieliikenneopettaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34",
    "level": 2,
    "code": "34",
    "order": 2560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/341",
    "level": 3,
    "code": "341",
    "order": 2570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3411",
    "level": 4,
    "code": "3411",
    "order": 2580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ostavat, myyvät ja välittävät ulkomaan valuuttaa, osakkeita, obligaatioita ja muita arvopapereita sekä tekevät rahoitus- ja sijoitustoimintaan liittyvää konsultointia.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- dealer (arvopaperit)\r\n- rahoituskonsultti\r\n- sijoitusneuvoja\r\n",
          "Ostavat, myyvät ja välittävät ulkomaan valuuttaa, osakkeita, obligaatioita ja muita arvopapereita sekä tekevät rahoitus- ja sijoitustoimintaan liittyvää konsultointia.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- dealer (arvopaperit)\r\n- rahoituskonsultti\r\n- sijoitusneuvoja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- pankkitoimihenkilö (4212)",
          "- pankkitoimihenkilö (4212)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arvopapereidenvälittäjä",
          "dealer (arvopaperit)",
          "markkinarahadealer",
          "pörssianalyytikko",
          "pörssiasiamies",
          "pörssimeklari",
          "rahoitus- ja sijoitusasiantuntija",
          "rahoituskonsultti",
          "rahoitusmarkkinakonsultti",
          "rahoitussihteeri",
          "sijoittaja",
          "sijoitusanalyytikko",
          "sijoitusasiantuntija",
          "sijoitusneuvoja",
          "valuuttadealer"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3412",
    "level": 4,
    "code": "3412",
    "order": 2590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vakuutusalan asiamiehet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Myyvät uusia henkilö-, ajoneuvo- ym. vakuutuksia ja tarkastavat vanhojen vakuutusten ajantasaisuutta, usein käymällä henkilökohtaisesti asiakkaan luona.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- piiriedustaja (vakuutuslaitos)\r\n- piiritarkastaja (vakuutuslaitos)\r\n- vakuutusasiamies\r\n",
          "Myyvät uusia henkilö-, ajoneuvo- ym. vakuutuksia ja tarkastavat vanhojen vakuutusten ajantasaisuutta, usein käymällä henkilökohtaisesti asiakkaan luona.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- piiriedustaja (vakuutuslaitos)\r\n- piiritarkastaja (vakuutuslaitos)\r\n- vakuutusasiamies\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- vahinkotarkastaja (vakuutuslaitos) (3417)\r\n- vakuutusvirkailija (4122)",
          "- vahinkotarkastaja (vakuutuslaitos) (3417)\r\n- vakuutusvirkailija (4122)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluesihteeri (vakuutuslaitos)",
          "aluetarkastaja (vakuutuslaitos)",
          "asiamies (vakuutuslaitos)",
          "hankintatarkastaja (vakuutuslaitos)",
          "paikallistarkastaja (vakuutuslaitos)",
          "piiriedustaja (vakuutuslaitos)",
          "piirimyyntipäällikkö (vakuutuslaitos)",
          "piiripäällikkö (vakuutuslaitos)",
          "piiritarkastaja (vakuutuslaitos)",
          "vakuutusasiamies",
          "vakuutustarkastaja (vakuutuslaitos)",
          "yhteyspäällikkö (vakuutuslaitos)",
          "yrityspiiriedustaja (vakuutuslaitos)",
          "yritysvakuutustarkastaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3413",
    "level": 4,
    "code": "3413",
    "order": 2600,
    "modifiedDate": "1998-08-24T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Myyvät, ostavat tai vuokraavat asiakkaiden toimeksiannosta kiinteistöjä ja asunto-osakkeita. Vastaavat kiinteistöjen hoidosta, tilinpidosta ja tilojen vuokraamisesta.",
          "Myyvät, ostavat tai vuokraavat asiakkaiden toimeksiannosta kiinteistöjä ja asunto-osakkeita. Vastaavat kiinteistöjen hoidosta, tilinpidosta ja tilojen vuokraamisesta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34131",
    "level": 5,
    "code": "34131",
    "order": 2601,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3413",
    "parentCode": "3413",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kiinteistönvälittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Myyvät, ostavat tai vuokraavat asiakkaiden toimeksiannosta kiinteistöjä ja asunto-osakkeita. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- myyntineuvottelija (kiinteistö- ja asuntovälitys)\r\n",
          "Myyvät, ostavat tai vuokraavat asiakkaiden toimeksiannosta kiinteistöjä ja asunto-osakkeita. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- myyntineuvottelija (kiinteistö- ja asuntovälitys)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kiinteistön hoitaja (huolto) (9141)",
          "- kiinteistön hoitaja (huolto) (9141)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asunnonvälittäjä",
          "asunnonvälittäjä (kunnallinen)",
          "asuntomyyjä",
          "edustaja (kiinteistö- ja asuntovälitys)",
          "kiinteistöedustaja",
          "kiinteistömyyjä",
          "kiinteistönvälittäjä",
          "myyntiedustaja (kiinteistö- ja asuntovälitys)",
          "myyntineuvottelija (kiinteistö- ja asuntovälitys)",
          "myyntisihteeri (kiinteistö- ja asuntovälitys)",
          "opiskelija-asuntojen välittäjä",
          "vuokra-asiamies",
          "vuokra-asuntojen välittäjä"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34132",
    "level": 5,
    "code": "34132",
    "order": 2610,
    "modifiedDate": "1998-07-26T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3413",
    "parentCode": "3413",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Isännöitsijät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat kiinteistöjen hoidosta, tilojen vuokraamisesta, tilinpidosta ja asukasrekisterien ylläpidosta ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- isännöitsijä (asuinkiinteistö)",
          "Vastaavat kiinteistöjen hoidosta, tilojen vuokraamisesta, tilinpidosta ja asukasrekisterien ylläpidosta ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- isännöitsijä (asuinkiinteistö)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "isännöitsijä (asuinkiinteistö)",
          "isännöitsijä (sairaala)",
          "kiinteistöavustaja",
          "kiinteistön isännöitsijä",
          "kiinteistösihteeri",
          "kiinteistötarkastaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3414",
    "level": 4,
    "code": "3414",
    "order": 2620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Matkailuasiamiehet ja matkanjärjestäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja toteuttavat yksittäisille asiakkaille tai ryhmille matkoja kotimaassa ja ulkomailla. Toimivat matkailuelinkeinon edistäjinä ja hoitavat matkailun pr-työtä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- matkailuneuvoja\r\n- matkanjärjestäjä\r\n- matkatoimistonhoitaja\r\n",
          "Suunnittelevat ja toteuttavat yksittäisille asiakkaille tai ryhmille matkoja kotimaassa ja ulkomailla. Toimivat matkailuelinkeinon edistäjinä ja hoitavat matkailun pr-työtä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- matkailuneuvoja\r\n- matkanjärjestäjä\r\n- matkatoimistonhoitaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- matkatoimistovirkailija (4221)",
          "- matkatoimistovirkailija (4221)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "matkailuneuvoja",
          "matkailupäällikkö",
          "matkailusihteeri (kunta)",
          "matkanjärjestäjä",
          "matkaohjelmien suunnittelija (matkatoimisto)",
          "matkatoimiston esimies",
          "matkatoimistonhoitaja",
          "toimistonhoitaja (matkatoimisto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3415",
    "level": 4,
    "code": "3415",
    "order": 2630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Markkinoivat ja myyvät tuotteita ja palveluja lähinnä yritysasiakkaille, huolehtivat asiakassuhteista ja jälkimarkkinoinnista sekä uusien tuotteiden esittelystä. Toimivat yritysten myyntiosastoilla myyntihenkilökunnan apuna ja hoitavat markkinointiin ja suhdetoimintaan liittyviä tehtäviä.",
          "Markkinoivat ja myyvät tuotteita ja palveluja lähinnä yritysasiakkaille, huolehtivat asiakassuhteista ja jälkimarkkinoinnista sekä uusien tuotteiden esittelystä. Toimivat yritysten myyntiosastoilla myyntihenkilökunnan apuna ja hoitavat markkinointiin ja suhdetoimintaan liittyviä tehtäviä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34151",
    "level": 5,
    "code": "34151",
    "order": 2640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3415",
    "parentCode": "3415",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Myyntineuvottelijat ja myyntiedustajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Markkinoivat ja myyvät työnantajansa edustajana tuotteita ja palveluja lähinnä yritysasiakkaille. Huolehtivat asiakassuhteista ja jälkimarkkinoinnista sekä uusien tuotteiden esittelystä esim. messuilla. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- jälkimarkkinoija\r\n- lääke-esittelijä\r\n- vientimyyjä\r\n",
          "Markkinoivat ja myyvät työnantajansa edustajana tuotteita ja palveluja lähinnä yritysasiakkaille. Huolehtivat asiakassuhteista ja jälkimarkkinoinnista sekä uusien tuotteiden esittelystä esim. messuilla. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- jälkimarkkinoija\r\n- lääke-esittelijä\r\n- vientimyyjä\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- autotarvikemyyjä (52203)\r\n- vientiagentti (3421)\r\n- myyjä (myymälä) (52202)",
          "- autotarvikemyyjä (52203)\r\n- vientiagentti (3421)\r\n- myyjä (myymälä) (52202)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alue-edustaja (myynti)",
          "aluemyyjä",
          "aluemyyntipäällikkö",
          "aluepäällikkö (myynti)",
          "edustaja (tehdas, tukkukauppa)",
          "faktori (myynti)",
          "jakeluedustaja",
          "jälkimarkkinoija",
          "kauppaedustaja",
          "kenttämyyjä",
          "lääke-esittelijä",
          "myyntiedustaja",
          "myyntiedustaja (tehdas, tukkukauppa)",
          "myyntifaktori",
          "myyntimies (tehdas, tukkukauppa)",
          "myyntineuvottelija",
          "myyntineuvottelija (tehdas, tukkukauppa)",
          "myyntitarkastaja",
          "myyntiteknikko",
          "piiriedustaja (tehdas, tukkukauppa)",
          "piirimyyjä",
          "provisiomyyjä",
          "puhelinneuvottelija (myynti)",
          "sk-edustaja",
          "tehtaan edustaja",
          "tekninen edustaja",
          "tekninen myyjä",
          "teollisuusmyyjä",
          "tilausten hankkija",
          "tilausten valvoja",
          "tilaustyömyyjä",
          "tuotespesialisti (myynti)",
          "vienti-insinööri",
          "vientiekonomi",
          "vientimies",
          "vientimyyjä"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34152",
    "level": 5,
    "code": "34152",
    "order": 2651,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3415",
    "parentCode": "3415",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Myynti- ja vientisihteerit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat yritysten myynti- ja vientiosastoilla myyntihenkilökunnan apuna ja yhdyshenkilönä, hoitavat asiakasyhteyksiä, toimituksia ja kuljetuksia sekä huolehtivat kaupankäyntiin liittyvistä esitteistä ja laskuista ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- markkinointisihteeri\r\n- vientiassistentti",
          "Toimivat yritysten myynti- ja vientiosastoilla myyntihenkilökunnan apuna ja yhdyshenkilönä, hoitavat asiakasyhteyksiä, toimituksia ja kuljetuksia sekä huolehtivat kaupankäyntiin liittyvistä esitteistä ja laskuista ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- markkinointisihteeri\r\n- vientiassistentti"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asiakassihteeri",
          "hotelliemäntä (pr)",
          "konttorimyyjä",
          "markkinointiassistentti",
          "markkinointisihteeri",
          "mediasihteeri",
          "myyjä (konttori)",
          "myyntiassistentti",
          "myyntikonttoristi",
          "myyntisihteeri",
          "näyttelynhoitaja",
          "pr-sihteeri",
          "tarjousmyyjä",
          "tilausten käsittelijä",
          "tilausten vastaanottaja",
          "tilaustenhoitaja",
          "tuontisihteeri",
          "tuotesihteeri",
          "vientiassistentti",
          "vientisihteeri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34153",
    "level": 5,
    "code": "34153",
    "order": 2652,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3415",
    "parentCode": "3415",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tukkumyyjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Työskentelevät useimmiten maahantuojan tai tukkuliikkeen myyntikonttorissa tehtävänään esim. koneiden tai muiden tuotteiden markkinointi ja myyminen isoissa erissä jälleenmyyjille. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- puhelinmyyjä (yritys)\r\n",
          "Työskentelevät useimmiten maahantuojan tai tukkuliikkeen myyntikonttorissa tehtävänään esim. koneiden tai muiden tuotteiden markkinointi ja myyminen isoissa erissä jälleenmyyjille. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- puhelinmyyjä (yritys)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- myyjä (pikatukku) (52202)",
          "- myyjä (pikatukku) (52202)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lvi-tukkumyyjä",
          "puhelinmyyjä (yritys)",
          "suurtalousmyyjä",
          "tukkumyyjä"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3416",
    "level": 4,
    "code": "3416",
    "order": 2660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ostajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ostavat edustamalleen yritykselle raaka-aineita, tuotteita tai palveluja suoraan niiden tuottajilta, usein käymällä henkilökohtaisesti myyjän luona. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hankintamies\r\n- karjanostaja\r\n- metsänostaja",
          "Ostavat edustamalleen yritykselle raaka-aineita, tuotteita tai palveluja suoraan niiden tuottajilta, usein käymällä henkilökohtaisesti myyjän luona. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hankintamies\r\n- karjanostaja\r\n- metsänostaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asiamies (ostaja)",
          "hankinta-asiamies",
          "hankintaesimies",
          "hankintamies",
          "hankintasihteeri",
          "hankkija",
          "karjanostaja",
          "materiaalivalvoja",
          "metsänostaja",
          "ostaja",
          "ostoapulainen",
          "ostoasiamies",
          "ostoassistentti",
          "ostomies",
          "ostotyönjohtaja (puunhankintayhtiö)",
          "sisäänostaja",
          "sisäänostoavustaja",
          "tekninen ostaja",
          "varaosahankkija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3417",
    "level": 4,
    "code": "3417",
    "order": 2670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vahinkotarkastajat ja huutokaupanpitäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Arvioivat vakuutukseen sisältyvän vahingon laadun ja hinnan. Arvioivat kiinteää ja irtainta omaisuutta ja myyvät niitä huutokaupalla.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- autovahinkotarkastaja (vakuutuslaitos)",
          "Arvioivat vakuutukseen sisältyvän vahingon laadun ja hinnan. Arvioivat kiinteää ja irtainta omaisuutta ja myyvät niitä huutokaupalla.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- autovahinkotarkastaja (vakuutuslaitos)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arvioija (taide-esineiden)",
          "arvioimismies (taide-esineiden)",
          "autovahinkotarkastaja (vakuutuslaitos)",
          "huutokaupanpitäjä",
          "riskinarvioija (vakuutuslaitos)",
          "riskipäällikkö (vakuutuslaitos)",
          "teknillinen tarkastaja (vakuutuslaitos)",
          "vahinkoarvioija (vakuutuslaitos)",
          "vahinkotarkastaja (vakuutuslaitos)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3419",
    "level": 4,
    "code": "3419",
    "order": 2680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Myynnin ja rahoituksen esimiehet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän alaryhmään luokitellaan pankkien ja postien konttorin- ja osastonhoitajat sekä myymälän-, huoltoaseman- ja toimistonhoitajat.",
          "Tähän alaryhmään luokitellaan pankkien ja postien konttorin- ja osastonhoitajat sekä myymälän-, huoltoaseman- ja toimistonhoitajat."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34191",
    "level": 5,
    "code": "34191",
    "order": 2690,
    "modifiedDate": "1998-07-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3419",
    "parentCode": "3419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pankkien ja postien esimiehet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat pankeissa tai posteissa konttorin- tai osastonhoitajina esimiestehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- konttorin esimies (pankki)\r\n- myyntiesimies (posti)\r\n",
          "Toimivat pankeissa tai posteissa konttorin- tai osastonhoitajina esimiestehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- konttorin esimies (pankki)\r\n- myyntiesimies (posti)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- pankkitoimihenkilö (4212)\r\n- postivirkailija (4212)",
          "- pankkitoimihenkilö (4212)\r\n- postivirkailija (4212)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaiskonttorinhoitaja (posti)",
          "asiakaspalvelupäällikkö (pankki)",
          "konttoriesimies (posti)",
          "konttorin esimies (pankki)",
          "konttorinhoitaja (pankki)",
          "konttorinhoitaja (posti)",
          "myyntiesimies (posti)",
          "osastopäällikkö (pankki)",
          "posti- ja lennätinkonttorinhoitaja",
          "postiasemanhoitaja",
          "postikonttorin apulaispäällikkö",
          "postikonttorinpäällikkö",
          "postinhoitaja",
          "postitoimipaikanhoitaja",
          "postitoimistonhoitaja",
          "prokuristi (pankki)",
          "toimistonhoitaja (posti ja lennätin)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34192",
    "level": 5,
    "code": "34192",
    "order": 2700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3419",
    "parentCode": "3419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Myymälänhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat vähittäiskaupassa myymälänhoitajina tai tavaratalossa osastonhoitajina esimiestehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- osastonhoitaja (myymälä)",
          "Toimivat vähittäiskaupassa myymälänhoitajina tai tavaratalossa osastonhoitajina esimiestehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- osastonhoitaja (myymälä)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluehoitaja (myymälä)",
          "aluevastaava (myymälä)",
          "jaostonhoitaja (myymälä)",
          "kioskinhoitaja",
          "kirjakaupanhoitaja",
          "lihaosastonhoitaja",
          "liikkeenhoitaja",
          "myymäläautonhoitaja",
          "myymäläemäntä",
          "myymäläesimies",
          "myymälän aluevastaava",
          "myymälän esimies",
          "myymälän tavararyhmävastaava",
          "myymälänhoitaja",
          "myymälänhoitaja (veikkausmyymälä)",
          "myymäläntarkastaja",
          "myymäläpäällikkö",
          "osastonhoitaja (myymälä)",
          "osastopäällikkö (kauppa)",
          "pikatukun hoitaja",
          "projektipäällikkö (myynti)",
          "rautaosastonhoitaja (myymälä)",
          "tarkastaja (myymälä)",
          "tavararyhmävastaava (myyjä)",
          "tavararyhmävastaava (myymälä)",
          "tavarataloemäntä",
          "tekstiiliosastonhoitaja (myymälä)",
          "vaihtoautopäällikkö",
          "valvontatarkastaja (myymälä)",
          "varaosapäällikkö (myymälä)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34193",
    "level": 5,
    "code": "34193",
    "order": 2701,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3419",
    "parentCode": "3419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Huoltoasemanhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat huoltoaseman esimiehinä ja vastaavat polttoaineiden ja tavaroiden sekä huoltopalvelujen myynnistä ym.\r\n",
          "Toimivat huoltoaseman esimiehinä ja vastaavat polttoaineiden ja tavaroiden sekä huoltopalvelujen myynnistä ym.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- huoltoaseman myyjä (52202)",
          "- huoltoaseman myyjä (52202)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bensiiniaseman hoitaja",
          "huoltamon esimies",
          "huoltamonhoitaja",
          "huoltoaseman esimies",
          "huoltoaseman hoitaja",
          "jakeluaseman hoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34194",
    "level": 5,
    "code": "34194",
    "order": 2702,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3419",
    "parentCode": "3419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Toimistonhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat toimistojen tai konttorien esimiehinä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- konttorin esimies",
          "Toimivat toimistojen tai konttorien esimiehinä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- konttorin esimies"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kanslianhoitaja",
          "konttoriemäntä",
          "konttorin esimies",
          "konttorin esimies (yritys)",
          "linja-autoasemanhoitaja",
          "matkahuoltotoimistonhoitaja",
          "postiautoasemanhoitaja",
          "toimistonhoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/342",
    "level": 3,
    "code": "342",
    "order": 2710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liike-elämän palvelujen välittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3421",
    "level": 4,
    "code": "3421",
    "order": 2720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/342",
    "parentCode": "342",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kauppa-agentit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hoitavat agentuuriliikkeissä tavaroiden tuonti- ja vientikauppaa. Voivat myös toimia itsenäisenä kauppaedustajana, jolloin eivät ole tietyn yrityksen palveluksessa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- tuontiagentti\r\n",
          "Hoitavat agentuuriliikkeissä tavaroiden tuonti- ja vientikauppaa. Voivat myös toimia itsenäisenä kauppaedustajana, jolloin eivät ole tietyn yrityksen palveluksessa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- tuontiagentti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- myyntiedustaja (34151)",
          "- myyntiedustaja (34151)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "agentti",
          "agentuuriliikkeen harjoittaja",
          "itsenäinen kauppaedustaja",
          "myyntiagentti (tukkumyynti)",
          "tuontiagentti",
          "vientiagentti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1997, standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3422",
    "level": 4,
    "code": "3422",
    "order": 2730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/342",
    "parentCode": "342",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Huolitsijat ja tullaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [