GET /api/classifications/v2/classifications/ammatti_1_19970101/classificationItems?content=data&meta=max&lang=sv
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1",
    "level": 1,
    "code": "1",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer och högre tjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/11",
    "level": 2,
    "code": "11",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Högre tjänstemän och chefer i organisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/111",
    "level": 3,
    "code": "111",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Högre tjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1110",
    "level": 4,
    "code": "1110",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Högre tjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/11101",
    "level": 5,
    "code": "11101",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1110",
    "parentCode": "1110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Högre tjänstemän inom statens centralförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ambassadör",
          "apoteksråd (staten)",
          "arkivråd",
          "avdelningschef (ministerium, centralt ämbetsverk)",
          "avdelningsdirektör (ministerium, centralt ämbetsverk)",
          "banköverinspektör (staten)",
          "biträdande chef för gränsbevakningsväsendet",
          "biträdande direktör (staten)",
          "biträdande skolråd",
          "budgetchef (staten)",
          "budgetråd (staten)",
          "byggnadsråd",
          "centralskattenämndens ordförande",
          "chef (polisväsen)",
          "chef för centralt ämbetsverk (staten)",
          "chef för gränsbevakningsväsendet",
          "chef för huvudstaben",
          "chef för ämbetsverk (staten)",
          "direktionsmedlem (staten)",
          "direktionsordförande",
          "ekonomiöverdirektör (staten)",
          "eu-parlamentariker",
          "extraordinarie förvaltningsråd",
          "finansdirektör",
          "finansråd (staten)",
          "fiskeriråd (staten)",
          "forstråd",
          "förvaltningsråd (staten)",
          "generaldirektör (staten)",
          "generalkonsul",
          "granskningsråd",
          "handelsråd (staten)",
          "hushållsråd (staten)",
          "högskoleråd",
          "industriråd",
          "jaktråd",
          "jämställdhetsombudsman",
          "kanslichef (statsförv.)",
          "kolonisationsråd (staten)",
          "kommissionär",
          "konkurrensombudsman",
          "konkurrensråd",
          "konsul",
          "konsultativ tjänsteman",
          "kulturråd",
          "lagstiftningsdirektör",
          "lagstiftningsråd",
          "lantbruksråd",
          "lantmäteriråd",
          "legationsråd",
          "legationssekreterare",
          "medicinalråd (staten)",
          "miljövårdsråd",
          "minister",
          "polisdirektör",
          "polisöverdirektör",
          "postöverdirektör",
          "president",
          "pressråd",
          "referendarieråd (staten)",
          "regeringsråd (staten)",
          "regionutvecklingsråd",
          "riksdagens generalsekreterare",
          "riksdagens lagstiftningsdirektör",
          "riksdagsman",
          "riksförlikningsman",
          "råd i högsta vattenrätten",
          "sjöfartsråd",
          "skolråd (statsförv.)",
          "slottsfogde",
          "socialråd (staten)",
          "statsminister",
          "statssekreterare",
          "styrelseledamot",
          "sändebud",
          "tulldirektör",
          "tullråd",
          "understatssekreterare",
          "undervisningsråd (staten)",
          "utredningsman",
          "utrikesråd",
          "utskottsråd",
          "utvecklingsråd",
          "utvecklingssamarbetsråd (staten)",
          "vattenförvaltningsråd",
          "veterinärråd (staten)",
          "yrkesutbildningsråd (staten)",
          "ämbetsverksfullmäktig (staten)",
          "överdirektör (staten)",
          "överingenjör (staten)",
          "överingenjörsråd",
          "överpolischef"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/11102",
    "level": 5,
    "code": "11102",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1110",
    "parentCode": "1110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Högre tjänstemän inom statlig distrikts- och lokalförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetskraftschef (staten)",
          "assessor (statsförv.)",
          "avdelningschef (distrikts- och lokalförvaltning)",
          "avdelningschef (län)",
          "avdelningschef (staten)",
          "avdelningsdirektör (distrikts- och lokalförvaltning)",
          "biträdande avdelningschef (staten)",
          "biträdande byråchef (staten)",
          "biträdande chef (staten)",
          "biträdande direktör",
          "biträdande distriktschef (staten)",
          "biträdande generalsekreterare (staten)",
          "biträdande skattedirektör",
          "chef för arbetskraftsdistrikt (staten)",
          "chef för lantbruksekonomisk forskningsinrättning",
          "direktör (statsförv.)",
          "direktör för miljöcentral",
          "direktör för vatten- och miljödistrikt",
          "direktör för vattendistrikt (staten)",
          "distriktchef (staten)",
          "fiskerihushållningsdirektör",
          "generalsekreterare (staten)",
          "järnvägsdistriktschef",
          "kärnsäkerhetsdirektör",
          "landshövding",
          "lantmäteridirektör",
          "länets beredskapschef",
          "länsmiljöråd",
          "länspolisråd",
          "länsråd",
          "länsskattedirektör",
          "länsskolråd",
          "länssocialråd",
          "länsundervisningsråd",
          "länsutvecklingsråd",
          "ordförande (staten)",
          "polischef (häradsämbetsverk)",
          "regionchef (staten)",
          "regiondirektör (staten)",
          "räddningsöverdirektör",
          "sektionschef (staten)",
          "sektionsdirektör (staten)",
          "skattedirektör (staten)",
          "trålsäkerhetsdirektör",
          "utlänningsombudsman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/11103",
    "level": 5,
    "code": "11103",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "1998-07-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1110",
    "parentCode": "1110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Direktörer inom stads- och kommunförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsmarknadsdirektör inom kommunsektorn",
          "biträdande kommundirektör",
          "biträdande stadsdirektör",
          "biträdande stadssekreterare",
          "kommundirektör",
          "kommunsekreterare",
          "landskapsdirektör",
          "stadsdirektör",
          "stadssekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/114",
    "level": 3,
    "code": "114",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer i organisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1141",
    "level": 4,
    "code": "1141",
    "order": 100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/114",
    "parentCode": "114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Partiledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef (parti)",
          "chef för politisk avdelning",
          "distriktsdirektör (parti)",
          "ordförande (parti)",
          "organisationschef (parti)",
          "partisekreterare",
          "verksamhetsledare (parti)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1142",
    "level": 4,
    "code": "1142",
    "order": 110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/114",
    "parentCode": "114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer i arbetsmarknads- och näringslivsorganisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef (arbetsmarknadsorganisation)",
          "biträdande direktör (arbetsmarknadsorganisation)",
          "biträdande förhandlingschef (arbetsmarknadsorg.)",
          "direktör (arbetsmarknadsorganisation)",
          "distriktsdirektör (arbetsmarknadsorganisation)",
          "förbundsordförande (arbetsmarknadsorganisation)",
          "förhandlingschef (arbetsmarknadsorganisation)",
          "generalsekreterare (arbetsmarknadsorganisation)",
          "ordförande (arbetsmarknadsorganisation)",
          "ordförande vid organisation (arbetsmarknadsorganisation)",
          "organisationschef (arbetsmarknadsorganisation)",
          "organisationsdirektör (arbetsmarknadsorganisation)",
          "verkställande direktör (arbetsmarknadsorganisation)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1143",
    "level": 4,
    "code": "1143",
    "order": 120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/114",
    "parentCode": "114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer i andra organisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef (organisation)",
          "biträdande direktör (organisation)",
          "direktör (organisation)",
          "distriktchef (organisation)",
          "distriktsdirektör (organisation)",
          "generalsekreterare (organisation)",
          "missionsdirektör (organisation)",
          "ordförande (organisation)",
          "organisationschef",
          "organisationsdirektör",
          "verksamhetsledare (organisation)",
          "verkställande direktör (organisation)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/12",
    "level": 2,
    "code": "12",
    "order": 130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Direktörer för företag och andra verksamhetsenheter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/121",
    "level": 3,
    "code": "121",
    "order": 140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Generaldirektörer och verkställande direktörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1210",
    "level": 4,
    "code": "1210",
    "order": 150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Generaldirektörer och verkställande direktörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "andelsbanksdirektör",
          "bankdirektör",
          "biträdande direktör (företag)",
          "biträdande samarbetsdirektör",
          "biträdande verkställande direktör (företag)",
          "direktionsmedlem (företag)",
          "direktionsordförande (företag)",
          "direktör (företag)",
          "direktör (kommun)",
          "direktör för energiverk",
          "direktör för finlandia-huset",
          "direktör för försäkringsbolag",
          "direktör för sjukvårdsdistrikt",
          "direktör för specialomsorgsdistrikt",
          "direktör för vatten- och avloppsverk",
          "direktör för vattenförsörjningsverk",
          "direktör för vattenverk",
          "disponent (företagsförvaltning)",
          "elverksdirektör",
          "generaldirektör (företag)",
          "hamndirektör",
          "kansler (högskola)",
          "ledamot i förvaltningsråd (företag)",
          "ordförande för förvaltningsråd (företag)",
          "samkommunsdirektör",
          "sjukhusdirektör",
          "skeppsredare",
          "styrelseledamot (företag)",
          "styrelseordförande (företag)",
          "trafikverkschef",
          "universitetskansler",
          "universitetsrektor",
          "verkställande  direktör (företag)",
          "verkställande direktör (fastighetsförvaltningsföretag)",
          "verkställande direktör (industri)",
          "verkställande direktör (minst 10 anställda)",
          "verkställande direktör (staten)",
          "verkställande direktör för elverk",
          "verkställande direktör för energiverk",
          "verkställande direktör för socialvården",
          "verkställande direktör för vattenverk",
          "vice verkställande direktör",
          "överdirektör (företag)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/122",
    "level": 3,
    "code": "122",
    "order": 160,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Drift- och verksamhetschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1221",
    "level": 4,
    "code": "1221",
    "order": 170,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Driftchefer inom jord- och skogsbruk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande distriktschef (skogsbruk)",
          "biträdande stadsträdgårdsmästare",
          "distriktchef (jord- och skogsbruk)",
          "föreståndare för jordbrukslägenhet",
          "parkföreståndare",
          "produktionschef (trädgård)",
          "regionchef (skogsbranschen)",
          "regiondirektör (jord- och skogsbruk)",
          "stadsträdgårdsmästare",
          "verkställande direktör (fiske)",
          "överträdgårdsmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1222",
    "level": 4,
    "code": "1222",
    "order": 180,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Driftchefer inom industri"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef (industri)",
          "avdelningsdirektör (industri)",
          "beredningschef (industri)",
          "biträdade elverksdirektör",
          "biträdande avdelningschef (industri)",
          "biträdande direktör (industri)",
          "branschdirektör (industri)",
          "direktör för karttryckeri",
          "direktör för näringsväsendet och tekniska väsendet",
          "direktör för tekniska väsendet",
          "direktör för tekniskt verk",
          "distriktsingenjör (industri)",
          "enhetschef (industri)",
          "fabrikschef",
          "fabriksdirektör",
          "fabrikör",
          "kraftverkschef",
          "laboratoriechef (industri)",
          "lokalchef (industri)",
          "mejeridisponent",
          "produktionschef (industri)",
          "produktionsdirektör (industri)",
          "produktionsteknisk direktör (industri)",
          "produktionsteknisk sektionschef (industri)",
          "projektchef (industri)",
          "regiondirektör (industri)",
          "sektionschef (industri)",
          "teknisk direktör (industri)",
          "tryckeridirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1223",
    "level": 4,
    "code": "1223",
    "order": 190,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Driftchefer inom byggverksamhet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef (byggbranschen)",
          "branschdirektör (byggbranschen)",
          "byggherrechef",
          "direktör för byggnadsverksamhet",
          "direktör vör byggnadsverk",
          "enhetschef (byggbranschen)",
          "produktionsdirektör (byggbranschen)",
          "projektchef (byggbranschen)",
          "regiondirektör (byggnadsbranschen)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1224",
    "level": 4,
    "code": "1224",
    "order": 200,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Driftchefer inom handel m.m."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande avdelningschef (handel)",
          "direktör för affärscenter",
          "direktör för partiaffär",
          "föreståndare för supermarket",
          "hallchef (butik, market)",
          "marketchef",
          "regiondirektör (handel)",
          "varuhuschef",
          "varuhusdirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1225",
    "level": 4,
    "code": "1225",
    "order": 210,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hotell- och restaurangchefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bespisningsdirektör",
          "biträdande restaurangchef",
          "chef för restaurangväsendet",
          "direktör (hotell)",
          "direktör (restaurang)",
          "direktör för hotellväsendet",
          "direktör för restaurangverksamhet",
          "hotellchef",
          "hotelldirektör",
          "regiondirektör (hotell)",
          "regiondirektör (restaurang)",
          "restaurangchef",
          "restaurangdirektör",
          "verkställande direktör (hotell)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1226",
    "level": 4,
    "code": "1226",
    "order": 220,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verksamhetschefer inom transport, lager och datakommunikation"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "befälhavare (stort fartyg)",
          "biträdande hamnchef",
          "biträdande hamnkapten",
          "biträdande transportchef",
          "busstrafikdirektör",
          "centrallagerchef",
          "direktör för flygverksamhet",
          "direktör för lagerverksamheten",
          "distributionschef",
          "fartygsbefälhavare (stort fartyg)",
          "flygexpeditionsföreståndare",
          "flygstationsföreståndare",
          "flygteknikdirektör",
          "hamnchef",
          "hamnkapten",
          "kapten (hamn)",
          "kapten (stort fartyg)",
          "kollektivtrafikchef",
          "logistikchef",
          "regiondirektör (datakommunikation)",
          "regiondirektör (transport)",
          "regiondirektör (upplagring)",
          "sjökapten (stort fartyg)",
          "skeppningschef",
          "speditionschef",
          "speditionsdirektör",
          "trafikdirektör",
          "trafikdistriktschef sj)",
          "trafikledare",
          "trafikverkschef (kommun)",
          "transportchef",
          "åkeriföreståndare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1227",
    "level": 4,
    "code": "1227",
    "order": 230,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verksamhetschefer inom företag för företagsservice m.m."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef (företagstjänster)",
          "bankdirektör (kontor)",
          "chef för dataprogrammeringsföretag",
          "chef för fastighetsskötsel (kommun)",
          "chef för företagstjänster",
          "direktör för center för fastighetstjänst",
          "direktör för distriktskontor (försäkringsbolag)",
          "direktör för fastighetstjänster",
          "direktör för lokalserviceenhet",
          "direktör för regionkontor (företagstjänster)",
          "distriktsdirektör (försäkringsanstalt)",
          "fastighetsdirektör",
          "fältchef (försäkringsanstalt)",
          "kontorsdirektör (bank)",
          "kontorsdirektör (företagstjänster)",
          "kundservicechef (bank)",
          "regiondirektör (företagstjänster)",
          "sektionschef (försäkringsanstalt)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1228",
    "level": 4,
    "code": "1228",
    "order": 240,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verksamhetschefer inom städsektor och skönhetsvård o.d."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avfallshanteringschef",
          "avfallshanteringsdirektör",
          "distriktchef (avfallshantering)",
          "distriktchef (städning)",
          "miljöchef",
          "miljödirektör (avfallshantering)",
          "regiondirektör (avfallshantering)",
          "servicedirektör (städning)",
          "tvätteriföreståndare",
          "återvinningsdirektör (avfallshantering)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1229",
    "level": 4,
    "code": "1229",
    "order": 250,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verksamhetschefer inom andra företag och verksamhetsenheter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsdirektör (staten)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/12291",
    "level": 5,
    "code": "12291",
    "order": 260,
    "modifiedDate": "1998-07-27T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verksamhetschefer och rektorer inom undervisning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande rektor",
          "biträdande rektor för handelsläroverk",
          "biträdande rektor för medborgarinstitut",
          "biträdande rektor för musikinstitut",
          "biträdande rektor för yrkesskola",
          "biträdare rektor för konservatorium",
          "chef för bildningsväsendet-rektor",
          "chef för läromedelscentral",
          "chef för undervisningsärenden",
          "dekan",
          "direktör för bildningsväsendet",
          "direktör för skolväsendet",
          "direktör för undervisningsväsendet (kommun)",
          "finskspråkig skoldirektör",
          "föreståndare för grundskolans högstadium",
          "föreståndare för grundskolans lågstadium",
          "föreståndare för institut",
          "föreståndare för kursavdelning",
          "föreståndare för kursverksamhet",
          "föreståndare för läromedelscentral (kommun)",
          "föreståndare för räddningsskola",
          "föreståndare för specialskola för invalider",
          "föreståndare för utbildningscentral",
          "föreståndare för utbildningsområde",
          "föreståndare för vuxenutbildning",
          "föreståndare för vuxenutbildningsavdelning",
          "föreståndare vid grundskola",
          "föreståndare-lärare vid grundskola",
          "grundskoledirektör",
          "institutsdirektör",
          "ledande rektor",
          "prorektor",
          "regionrektor",
          "rektor",
          "rektor för arbetarinstitut",
          "rektor för bildkonstskola",
          "rektor för folkakademi",
          "rektor för folkhögskola",
          "rektor för grundskola",
          "rektor för grundskolans högstadium",
          "rektor för grundskolans lågstadium",
          "rektor för gymnasium",
          "rektor för handelsläroverk",
          "rektor för hemslöjdsskola",
          "rektor för hjälpskola",
          "rektor för hotell- och restaurangläroanstalt",
          "rektor för hushållsläroanstalt",
          "rektor för högstadieskola",
          "rektor för institut",
          "rektor för konservatorium",
          "rektor för kurscentral",
          "rektor för kvällsgymnasium",
          "rektor för lantbruksläroanstalt",
          "rektor för lågstadieskola",
          "rektor för läroanstalt inom turistbranschen",
          "rektor för medborgarinstitut",
          "rektor för musikinstitut",
          "rektor för musikskola",
          "rektor för sjukskötarskola",
          "rektor för sjuksköterskeinstitut",
          "rektor för sjuksköterskeskola",
          "rektor för socialvårdsläroanstalt",
          "rektor för specialskola",
          "rektor för yrkeskurscentral",
          "rektor för yrkesskola",
          "skoldirektör för svenska skolväsendet",
          "skolföreståndare",
          "svenskspråkig skoldirektör",
          "undervisningschef (kommun)",
          "undervisningsföreståndare",
          "utbildningsdirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/12292",
    "level": 5,
    "code": "12292",
    "order": 290,
    "modifiedDate": "1998-07-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård, sociala tjänster"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "admin. direktör för social- och hälsovården",
          "administrativ överläkare (sjukhus)",
          "administrativ överskötare",
          "anstaltsföreståndare (social)",
          "anstaltsföreståndare (socialsektorn)",
          "ansvarig överläkare",
          "avdelningschef (socialbranschen)",
          "avdelningschef för dagvårdsavdelning",
          "avdelningschef inom åldringsarbete",
          "avdelningsföreståndare inom dagvården",
          "barnavårdsdirektör",
          "barnhemsföreståndare",
          "barnträdgårdsföreståndare",
          "barnträdgårdsföreståndare-lärare",
          "biträdande barnhemsföreståndare",
          "biträdande direktör (socialanstalt)",
          "biträdande föreståndare för åldringshem",
          "biträdande kommunalhemsföreståndare",
          "biträdande socialchef",
          "biträdande socialdirektör",
          "branschdirektör (socialbranschen)",
          "chef för barn- och ungdomsvård",
          "chef för sjukhusväsendet",
          "chef för social- och hälsovården",
          "chef för åldringsarbete",
          "chefläkare för folkhälsoarbetet",
          "chefläkare vid hälsocentral",
          "cheföverläkare",
          "cheföverläkare för folkhälsoarbetet",
          "daghemsföreståndare",
          "daghemsföreståndare-familjedagvårdsledare",
          "dagvårdschef",
          "dagvårdsföreståndare",
          "diakonidirektör",
          "direktör (hälso- och sjukvård)",
          "direktör (social- och hälsovårdsbranschen)",
          "direktör (socialbranschen)",
          "direktör (socialväsendet)",
          "direktör (specialtjänster inom socialbranschen)",
          "direktör för anstaltsvården",
          "direktör för barnskyddet",
          "direktör för dagvården",
          "direktör för handikapptjänster",
          "direktör för hälsovården",
          "direktör för hälsovårdsövervakning",
          "direktör för missbrukarvården",
          "direktör för nykterhetsväsendet",
          "direktör för sjukhusväsendet (kommun)",
          "direktör för sjukvårdsområde",
          "direktör för socialstation",
          "direktör för socialväsendet",
          "direktör för sommarkoloni",
          "direktör för stödbostad",
          "direktör för uppfostrings- och familjerådgivning",
          "direktör för verksamhetscenter",
          "direktör för vårdanstalt (social)",
          "direktör för vården av utvecklingshämmade",
          "direktör inom social- och hälsovårdsbranschen",
          "familjegrupphemsföreståndare",
          "familjevårdsdirektör",
          "föreståndare frö åldringshem-servicecentral",
          "föreståndare för a-klinik",
          "föreståndare för akutvårdsstation",
          "föreståndare för anstalt för arbetsprövning för invalider",
          "föreståndare för anstalt för utvecklingsstörda",
          "föreståndare för arbetsanstalt",
          "föreståndare för arbetsavdelning (social)",
          "föreståndare för arbetscentral",
          "föreståndare för arbetsstuga (social)",
          "föreståndare för barndagvårdsanstalt",
          "föreståndare för central för skyddat arbete",
          "föreståndare för central för skyddat arbete för invalider",
          "föreståndare för central för skyddat arbete för utvecklingss",
          "föreståndare för dagcenter",
          "föreståndare för dagcenter för invalider",
          "föreståndare för dagcenter för psykiskt efterblivna barn",
          "föreståndare för dagcenter för utvecklingshämmade",
          "föreståndare för daghem för skolbarn",
          "föreståndare för elevhem",
          "föreståndare för elevinternat",
          "föreståndare för enhet för skyddat arbete",
          "föreståndare för familjerådgivningscentral",
          "föreståndare för familjestödcentral",
          "föreståndare för flyktingcentral",
          "föreståndare för hemtjänst",
          "föreståndare för hemvårdshjälp",
          "föreståndare för internat för utvecklingsstörda",
          "föreståndare för kommunalhem och hemtjänst",
          "föreståndare för mbm-vårdhem",
          "föreståndare för missbrukarvårdscentral",
          "föreståndare för mödrahem",
          "föreståndare för omsorgshem",
          "föreståndare för rehabiliteringscenter",
          "föreståndare för rehabiliteringsklinik",
          "föreståndare för rådgivningsbyrå för uppfostringsfrågor",
          "föreståndare för servicecentral",
          "föreståndare för servicehus för åldringar",
          "föreståndare för serviceområde (socialbranschen)",
          "föreståndare för skolhem",
          "föreståndare för skoltandklinik",
          "föreståndare för skyddad arbetsplats",
          "föreståndare för skyddshem",
          "föreståndare för socialcenter",
          "föreståndare för specialbarnträdgård",
          "föreståndare för specialdaghem",
          "föreståndare för specialomsorgsdistrikt",
          "föreståndare för träningsskola för utvecklingsstörda",
          "föreståndare för ungdomscenter",
          "föreståndare för ungdomshem",
          "föreståndare för upptagningshem (social)",
          "föreståndare för verksamhetscenter för utv.hämmade",
          "föreståndare för vårdanstalt",
          "föreståndare för vårdhem",
          "föreståndare för åldrings- och handikapparbete",
          "föreståndare för åldringsarbete",
          "föreståndare för åldringshem",
          "föreståndare för äldreomsorgscenter",
          "föreståndare för öppenvårdscenter",
          "grundtrygghetsdirektör",
          "grupphemsföreståndare",
          "hälsocentralsöverläkare",
          "hälsodirektör",
          "hälsovårdsdirektör",
          "kommunalhemsföreståndare",
          "ledande överskötare",
          "ledare för skyddat arbete",
          "ordförande för förmyndarnämnden",
          "pedagogisk ledare",
          "pedagogisk ledare för specialomsorgsdistrikt",
          "samkommunsdirektör (socialbranschen)",
          "sektionsdirektör (social- och hälsovårdsbranschen)",
          "servicehusföreståndare (socialbranschen)",
          "sjukförsäkringsbyråchef",
          "social- och hälsovårdsdirektör",
          "socialchef",
          "socialdirektör",
          "socialdirektör för specialomsorgsdistrikt",
          "socialdirektör-barnatillsyningsman",
          "socialservicechef",
          "specialbarnhemsföreståndare",
          "underhållsskyddschef",
          "verksamhetsledare för barnskyddet",
          "verksamhetsledare vid ungdomscentral",
          "överläkare för folkhälsoarbetet"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/12293",
    "level": 5,
    "code": "12293",
    "order": 300,
    "modifiedDate": "1998-07-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verksamhetschefer inom motions- och fritidsverksamhet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande idrottsdirektör",
          "chef för friluftsverksamhet",
          "chef för idrottsverksamhet",
          "direktör för idrottsväsendet",
          "direktör för rekreationsverksamhet",
          "föreståndare för idrottsinstitut",
          "föreståndare för ungdomsverkstad",
          "idrottsdirektör",
          "kultur- och ungdomssekreterare",
          "ledare för fritidsverksamhet",
          "simhallschef",
          "ungdomsdirektör",
          "idrottsplanschef (gymnastik-, idrotts- och fritidsverks.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/12294",
    "level": 5,
    "code": "12294",
    "order": 310,
    "modifiedDate": "1998-07-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verksamhetschefer inom kulturverksamhet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biblioteksdirektör",
          "bildningsdirektör",
          "biträdande biblioteksdirektör",
          "chef för bildningsväsendet",
          "chef för kulturärenden",
          "direktör för biblioteks- och kulturcenter",
          "direktör för kulturcentrum",
          "direktör för kulturväsendet",
          "direktör för landskapsmuseum",
          "direktör för museiväsendet (kommun)",
          "direktör för operaverksamhet-regissör",
          "direktör för statsmuseum",
          "filmproducent",
          "intendent (orkester)",
          "intendent för musikväsendet",
          "intendent för stadsorkester",
          "kanalproducent",
          "konstnärlig direktör",
          "kulturdirektör",
          "museidirektör",
          "producent (musik o.d.)",
          "programledare",
          "radiodirektör",
          "regionalchef (radio, tv)",
          "regionchef (press)",
          "teaterdirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/12299",
    "level": 5,
    "code": "12299",
    "order": 311,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga drift- och verksamhetschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetssäkerhetschef",
          "avdelningschef",
          "avdelningsdirektör",
          "basservicedirektör",
          "befolkningsskyddschef",
          "befolkningsskyddsföreståndare",
          "beredskapschef",
          "beredskapsdirektör",
          "biträdande direktör (kommun)",
          "biträdande förhandlingschef (kommun)",
          "bostadschef",
          "bostadsdirektör",
          "branschchef",
          "branschdirektör",
          "centralarkivsföreståndare",
          "centralregisterdirektör",
          "chef för affärsföretag",
          "chef för rådgivningsenhet",
          "direktör för arbetskraftsbyrå",
          "direktör för arktiskt center",
          "direktör för fastighetsväsendet",
          "direktör för föreningsregister",
          "direktör för miljöcentral (kommun)",
          "direktör för miljöärenden",
          "direktör för näringsväsendet",
          "direktör för regioncentral",
          "direktör för resultatenhet",
          "direktör för statsarkiv",
          "enhetschef",
          "fångkolonichef (statsförv.)",
          "fängelsedirektör (staten)",
          "förhandlingschef",
          "kanslichef (kommun)",
          "landskapsarkivschef",
          "linjedirektör",
          "lokalchef",
          "miljödirektör",
          "miljöhälsodirektör",
          "miljövårdschef",
          "miljövårdsdirektör",
          "miljöövervakningschef",
          "näringsdirektör",
          "platschef (företag)",
          "produktionschef",
          "produktionsdirektör",
          "regionchef",
          "regiondirektör",
          "resultatdirektör",
          "räddningsdirektör",
          "samarbetsdirektör",
          "sektionschef",
          "servicedirektör",
          "statistikchef",
          "statistikdirektör",
          "strålsäkerhetsdirektör (staten)",
          "säkerhetschef",
          "vattenförvaltningsdirektör",
          "vattenodlingsdirektör",
          "verksamhetsledare",
          "verksdirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/123",
    "level": 3,
    "code": "123",
    "order": 320,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer för särskilda funktioner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1231",
    "level": 4,
    "code": "1231",
    "order": 330,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ekonomichefer och administrativa chefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "administrativ direktör",
          "administrativ direktör för bildningsväsendet",
          "administrativ tjänsteman",
          "ar-chef",
          "avdelningschef (ekonomiförvaltning)",
          "avdelningschef för administrativ avdelning",
          "avdelningsdirektör (ekonomiförvaltning)",
          "biträdande avdelningschef (ekonomiförvaltning)",
          "biträdande chefsinspektör",
          "biträdande ekonomichef",
          "biträdande ekonomidirektör",
          "biträdande förvaltningschef",
          "biträdande kreditchef",
          "bokföringschef",
          "budgetchef",
          "byråchef",
          "chef för administrativ avdelning",
          "chef för affärsverksamhet",
          "chef för förvaltningsbyrå",
          "chef för kommunalekonomiska ärenden",
          "chef för sjukhusekonomin",
          "chef för ämbetsverk",
          "direktör för administrativ avdelning",
          "direktör för administrativ byrå",
          "direktör för administrativa tjänster",
          "ekonomi- och dataadministration",
          "ekonomi- och förvaltningschef",
          "ekonomi- och förvaltningsdirektör",
          "ekonomi- och planeringsdirektör",
          "ekonomichef",
          "ekonomichef för bildningsväsendet",
          "ekonomichef-löneombudsman",
          "ekonomidirektör",
          "ekonomidirektör (företag)",
          "ekonomiplaneringschef",
          "faktureringschef",
          "finansieringschef",
          "finansieringsdirektör",
          "finansieringsdirektör (kommun)",
          "förvaltnings- och ekonomichef",
          "förvaltnings- och ekonomidirektör",
          "förvaltningschef",
          "förvaltningsdirektör",
          "granskningschef",
          "granskningsdirektör",
          "inkasseringschef",
          "justitieförvaltningschef",
          "kassachef",
          "kontorschef",
          "kostnadsberäkningschef",
          "kostnadschef",
          "kreditchef",
          "kvestor",
          "löneuträkningschef",
          "placeringschef",
          "planeringschef (ekonomi, förvaltning)",
          "redovisningschef",
          "redovisningsdirektör",
          "riksdagens förvaltningsdirektör",
          "sektionschef (förvaltning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1232",
    "level": 4,
    "code": "1232",
    "order": 340,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Personalchefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande personalchef",
          "chef för anställningsärenden",
          "chef för arbetsavtalsärenden",
          "chef för personalärenden",
          "direktör för anställningsärenden",
          "direktör för juridiska ärenden och personalärenden",
          "förvaltnings- och personaldirektör",
          "intressebevakningschef",
          "lönechef",
          "personalchef",
          "personalchef (företag)",
          "personalchef (kommun)",
          "personaldirektör",
          "personautvecklingschef",
          "samarbetschef",
          "socialchef (företag)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1233",
    "level": 4,
    "code": "1233",
    "order": 350,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljnings- och marknadsföringschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig kongresschef",
          "avdelningschef (försäljning)",
          "avdelningschef (marknadsföring)",
          "biblioteks- och informationstjänstchef",
          "chef för kundtjänst",
          "chef för serviceområde",
          "direktör för turistväsendet",
          "distributionschef (försäljning och marknadsföring)",
          "distriktchef (försäljning)",
          "distriktchef (marknadsföring)",
          "distriktsförsäljningschef",
          "exportchef",
          "fältchef (försäljning)",
          "försäljningschef",
          "försäljningsdirektör",
          "försäljningsdirektör (adb)",
          "importchef",
          "kommersiell direktör",
          "kongresschef",
          "kontaktdirektör (marknadsföring)",
          "kundgruppschef",
          "marknadsföringschef",
          "marknadsföringsdirektör",
          "mässdirektör",
          "nyckelkundchef",
          "produktchef",
          "produktgruppschef",
          "receptionschef (försäljning, marknadsföring)",
          "regional försäljningschef",
          "sales promotion chef",
          "servicechef (försäljning och marknadsföring)",
          "sp-chef",
          "säljfrämjandechef"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1234",
    "level": 4,
    "code": "1234",
    "order": 360,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Reklam- och informationschefer, PR-chefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef (reklam)",
          "chef för informationstjänst",
          "chef för samhällsrelationer",
          "direktör för informationstjänst",
          "informationsdirektör",
          "kommunikationsdirektör",
          "kontaktdirektör (reklam)",
          "mediadirektör",
          "planeringsdirektör (reklam)",
          "produktchef (reklam)",
          "produktionschef (reklam)",
          "produktplaneringschef (reklam)",
          "produktutvecklingschef (reklambyrå)",
          "reklamchef"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1235",
    "level": 4,
    "code": "1235",
    "order": 370,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inköps- och lagerchefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anskaffningschef",
          "anskaffningsdirektör",
          "biträdande anskaffningschef",
          "distributionschef (boktryckeri)",
          "distributionschef vid boktryckeri",
          "inköpschef",
          "inköpsdirektör",
          "kartproduktchef (kommun)",
          "materialdirektör",
          "redskapschef (kommun)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1236",
    "level": 4,
    "code": "1236",
    "order": 380,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Datachefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "chef för dataadministrationsplanering",
          "chef för datateknik",
          "chef för kundtjänst (adb)",
          "chef för nätjänstenhet",
          "dataadministrationschef",
          "databehandlingschef",
          "datachef",
          "datadriftschef",
          "datakontrollchef",
          "dataplaneringschef",
          "dataprojektchef",
          "datasektionschef",
          "datasystemchef",
          "datasäkerhetschef",
          "datateknikchef",
          "datateknikdirektör",
          "dataverksamhetsledare",
          "direktör för redovisningscentral",
          "driftschef (adb)",
          "elnätsdirektör",
          "informationsförsörjningschef",
          "it-chef",
          "it-direktör",
          "kvalitetsdirektör (adb)",
          "kvaltitetschef (adb)",
          "metodchef (adb)",
          "projektchef (adb)",
          "sektionschef (adb)",
          "systemchef",
          "telechef",
          "tillämpningschef",
          "utvecklingschef (adb)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1237",
    "level": 4,
    "code": "1237",
    "order": 390,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Forsknings- och utvecklingschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsstudiechef",
          "arbetsstudiesektionschef",
          "biträdande laboratorieföreståndare",
          "direktör för forsknings- och utvecklingsenhet",
          "direktör för forskningsenhet",
          "direktör för forskningsinrättning",
          "direktör för livsmedelslaboratorium",
          "direktör för regionlaboratorium",
          "direktör för teknologiservice",
          "direktör för utvecklingscenter",
          "forskningsdirektör",
          "foskningschef",
          "föreståndare för forskningscentral",
          "kvalitetschef (forskning och utveckling)",
          "laboratoriechef",
          "laboratoriechef (forskning och utveckling)",
          "laboratoriechef (kemi)",
          "metodforskningsdirektör",
          "planerings- och utvecklingsdirektör",
          "planeringsdirektör (forskning och utveckling)",
          "produktplaneringschef",
          "produktutvecklingschef",
          "produktutvecklingsdirektör",
          "regionutvecklingschef",
          "teknologidirektör",
          "utvecklingschef",
          "utvecklingschef (forskning och utveckling",
          "utvecklingschef (kommun)",
          "utvecklingsdirektör",
          "vetenskaplig direktör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1239",
    "level": 4,
    "code": "1239",
    "order": 400,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga chefer inom specialområden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande avdelningschef (kommun)",
          "biträdande chef för översättningsbyrå",
          "biträdande generalplanechef",
          "biträdande planläggningschef",
          "biträdande regionplanechef",
          "bostadsproduktionschef",
          "chef för planläggningsverksamhet",
          "chef för samhällspolitik",
          "chef för strukturpolitiken",
          "chef för svenska sekretariatet",
          "chef för tomtavdelning",
          "direktör för brottsavdelning",
          "direktör för djurpark",
          "direktör för energienhet",
          "direktör för provavdelning",
          "generalplanechef",
          "kartläggningschef",
          "kommunplaneringschef",
          "markanvändningsdirektör",
          "organisationschef (kommun)",
          "planeringschef",
          "planeringsdirektör",
          "planeringsdirektör (kartläggning och lantmäteri)",
          "planläggningschef",
          "planläggningsingenjör",
          "programchef",
          "projektchef",
          "regionplanedirektör",
          "regionplaneringschef",
          "regionplaneringsdirektör",
          "resultatutvärderingschef",
          "räddningskommendör",
          "sektionschef (brandväsen)",
          "stadsarkitekt",
          "stadsplaneringschef",
          "teknisk chef",
          "teknisk direktör",
          "tomtchef",
          "vägdirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/13",
    "level": 2,
    "code": "13",
    "order": 410,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer för mindre företag och enheter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/131",
    "level": 3,
    "code": "131",
    "order": 420,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer för mindre företag och enheter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1311",
    "level": 4,
    "code": "1311",
    "order": 430,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer för mindre företag inom jord- och skogsbruk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "entreprenör (skogsmaskin)",
          "fjäderfäföretagare (direktör)",
          "fjäderfäproducent (direktör)",
          "jaktchef (skogsvårdsförening)",
          "kreatursföretagare (direktör)",
          "kreatursproducent (direktör)",
          "trädgårdsföretagare (direktör)",
          "trädgårdsproducent (direktör)",
          "verksamhetsledare (skogsvårdsförening)",
          "verksamhetsledare (småföretag inom jord- o. skogsbruk)",
          "verkställande direktör (småföretag, jord- och skogsbruk)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1312",
    "level": 4,
    "code": "1312",
    "order": 440,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer för mindre företag inom tillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "boktryckeriinnehavare (litet boktryckeri)",
          "entreprenör (småindustri)",
          "företagare (småindustri)",
          "företagsledare (småindustri)",
          "förläggare (bok)",
          "sågdirektör (småföretag)",
          "sågägare",
          "verkställande direktör (småindustri)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1313",
    "level": 4,
    "code": "1313",
    "order": 450,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Småföretagare inom byggbranschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anläggningsentreprenör",
          "arbetsmaskinsentreprenör (byggnadsbranschen)",
          "byggnadsentreprenör",
          "dräneringsentreprenör",
          "elentreprenör",
          "entreprenör (byggbranschen)",
          "entreprenör (husbyggnad)",
          "entreprenör (vvs)",
          "företagare (småföretag inom byggbranschen)",
          "grävmaskinsentreprenör",
          "jordtransportentreprenör",
          "målarentreprenör",
          "rörentreprenör",
          "verkställande direktör (småföretag inom byggbranschen)",
          "vvs-entreprenör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1314",
    "level": 4,
    "code": "1314",
    "order": 460,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Småföretagare inom handel o.d."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsidkare (agenturaffär)",
          "affärsidkare (detaljhandel)",
          "affärsidkare (direktör)",
          "affärsidkare (partihandel)",
          "affärsidkare (servicestation)",
          "affärsinnehavare (partihandel)",
          "apotekare",
          "apoteksdirektör",
          "bensinstationsägare",
          "bilhandlare",
          "blomsterhandlare",
          "bokhandlare",
          "butiksdirektör",
          "detaljhandlare",
          "fiskhandlare",
          "fiskhandlare (ej torghandel)",
          "företagare (detalhandel)",
          "företagare (partihandel)",
          "företagsföreståndare (ledare)",
          "företagsinnehavare (detaljhandel)",
          "företagsinnehavare (direktör)",
          "företagsledare",
          "kioskföreståndare (företagare)",
          "kioskhandlare",
          "kioskägare",
          "optiker (företagare)",
          "partihandlare",
          "servicestationsföreståndare (företagare)",
          "servicestationsägare",
          "skohandlare",
          "skrothandlare",
          "verkställande direktör (småföretag inom detaljhandeln)",
          "verkställande direktör (småföretag inom partihandeln)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1315",
    "level": 4,
    "code": "1315",
    "order": 470,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Småföretagare inom hotell- och restaurangbranschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsidkare (bar, kafé)",
          "affärsidkare (matservering)",
          "barföreståndare (företagare)",
          "föreståndare för resandehem",
          "företagare (småföretag inom hotellbranschen)",
          "företagare (småföretag inom restaurangbranschen)",
          "företagare (småföretag inom turistbranschen)",
          "kaff‚idkare",
          "kosthållsföreståndare (företagare)",
          "restauratör",
          "turistföretagare",
          "turisthemsföreståndare",
          "verkställande direktör (småföretag inom hotellbranschen)",
          "verkställande direktör (småföretag inom turistbranschen)",
          "verkställande direktör (småföretag, restaurangbranschen)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1316",
    "level": 4,
    "code": "1316",
    "order": 480,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Småföretagare inom transport, lager och datakommunikation"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bilist",
          "bogseringsentreprenör (fartyg)",
          "direktör för bilskola",
          "företagare (småföretag inom datakommunikation)",
          "företagare (småföretag inom transportbranschen)",
          "företagare (småföretag inom upplagring)",
          "skogsmaskinsentreprenör",
          "taxiförare (företagare)",
          "trafikidkare",
          "trafikidkare (direktör)",
          "verkställande direktör (småföretag inom upplagring)",
          "verkställande direktör (småföretag, datakommunikation)",
          "verkställande direktör (småföretag, transportbranschen)",
          "yrkesbilist",
          "åkare",
          "ägare av biluthyrningsfirma"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1317",
    "level": 4,
    "code": "1317",
    "order": 490,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Småföretagare inom företagsservice"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsidkare (småföretag inom företagstjänst)",
          "företagare (småföretag för företagstjänster)",
          "ledande konsult (småföretag inom företagstjänster)",
          "verkställande direktör (småföretag för företagstjänster)",
          "direktör för konsultföretag (småföretag inom företagstjänster)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1318",
    "level": 4,
    "code": "1318",
    "order": 500,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Småföretagare inom städsektorn och skönhetsvård o.d."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "barberarföretagare",
          "begravningsbyråföretagare",
          "begravningsentreprenör",
          "frisörsföretagare",
          "företagare i städbranschen",
          "skönhetssalongsföreståndare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/1319",
    "level": 4,
    "code": "1319",
    "order": 510,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga chefer för mindre företag och arbetsgivarföretagare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arrangör av konstförsäljningsutställning",
          "biografägare",
          "bokförläggare",
          "föreståndare för maskinskrivnings- och kopieringsbyrå",
          "galleriinnehavare",
          "konstgalleriinnehavare",
          "programbyråföreståndare",
          "tivolitältsföreståndare",
          "verkställande direktör (annat småföretag)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2",
    "level": 1,
    "code": "2",
    "order": 520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/21",
    "level": 2,
    "code": "21",
    "order": 530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom matematik och naturvetenskaper och tekniska vetenskaper"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/211",
    "level": 3,
    "code": "211",
    "order": 540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom fysik och kemi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2111",
    "level": 4,
    "code": "2111",
    "order": 550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fysiker och astronomer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "astronom",
          "biträdande fysiker",
          "chefsfysiker",
          "forskare (fysik)",
          "forskningsassistent (fysik)",
          "fysiker",
          "kärnfysiker",
          "laboratoriefysiker",
          "laboratorieingenjör (fysik)",
          "observator",
          "sjukhusfysiker",
          "strålningsfysiker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2112",
    "level": 4,
    "code": "2112",
    "order": 560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Meteorologer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "meteorolog",
          "övermeteorolog"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2113",
    "level": 4,
    "code": "2113",
    "order": 570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kemister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "analytiker-kemist",
          "biträdande kemist",
          "biträdande laboratoriekemist",
          "chefskemist vid laboratorium",
          "forskare (kemi)",
          "forskare-kemist",
          "forskningsassistent (kemi)",
          "hälsovårdsövervakningskemist",
          "industrikemist",
          "kemist",
          "kriminalkemist",
          "laborator (kemi)",
          "laboratorieingenjör (kemi)",
          "laboratoriekemist",
          "livsmedelskemist",
          "näringskemist",
          "processkemist",
          "produktsäkerhetskemist",
          "produktutvecklare (kemi)",
          "produktutvecklingskemist",
          "sjukhuskemist",
          "torvlaborator (kemi)",
          "tullkemist"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2114",
    "level": 4,
    "code": "2114",
    "order": 580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Geologer och geofysiker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande seismolog",
          "forskare (geologi)",
          "forskningsassistent (geologi)",
          "geofysiker",
          "geohydrolog",
          "geokemist",
          "geolog",
          "gruvgeolog",
          "hydrolog",
          "mikropaleontolog",
          "minerolog",
          "paleontolog",
          "petrolog",
          "seismolog",
          "statsgeokemist",
          "statsgeolog",
          "volkanolog"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/212",
    "level": 3,
    "code": "212",
    "order": 590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom matematik och statistik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2121",
    "level": 4,
    "code": "2121",
    "order": 600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/212",
    "parentCode": "212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Matematiker m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aktuarie (matematik)",
          "försäkringsmatematiker",
          "matematiker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2122",
    "level": 4,
    "code": "2122",
    "order": 610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/212",
    "parentCode": "212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Statistiker m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aktuarie (statistik)",
          "blankettplanerare",
          "forskare (statistik)",
          "planerare (statistik)",
          "specialforskare (statistik)",
          "specialplanerare (statistik)",
          "statistiker",
          "statistikplanerare",
          "överaktuarie (statistik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/213",
    "level": 3,
    "code": "213",
    "order": 620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Dataspecialister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2131",
    "level": 4,
    "code": "2131",
    "order": 630,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/213",
    "parentCode": "213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Dataplanerare och -programmerare, systemplanerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "cad-planerare (adb)",
          "chefsplanerare (adb)",
          "cnc-programmerare",
          "databasplanerare (abd)",
          "datachefsplanerare",
          "datadriftsplanerare",
          "datakörplanerare",
          "datamaskinchef",
          "dataplanerare",
          "dataplanerare-programmerare",
          "dataprogrammerare",
          "dataspecialforskare",
          "dataspecialplanerare",
          "datasystemplanerare (adb)",
          "datatestare",
          "datorplanerare (adb)",
          "datorprogrammerare",
          "driftsplanerare (adb)",
          "driftsprogrammerare (adb)",
          "körplanerare (adb)",
          "metodplanerare (adb)",
          "nt-planerare",
          "operationschef (adb)",
          "planerare (adb)",
          "planerare-programmerare (adb)",
          "planeringschef (adb)",
          "programmerare (adb)",
          "programmerare (databas)",
          "programmeringschef (adb)",
          "programmeringsplanerare (adb)",
          "programplanerare (adb)",
          "specialforskare (abd)",
          "specialplanerare (adb)",
          "systemchef (adb)",
          "systemplanerare (adb)",
          "systemprogrammerare (adb)",
          "teknisk planerare (adb)",
          "testplanerare (adb)",
          "tillämpningsplanerare (abd)",
          "tillämpningsprogrammerare (adb)",
          "äldre planerare (abd)",
          "äldre programmerare (adb)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2139",
    "level": 4,
    "code": "2139",
    "order": 640,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/213",
    "parentCode": "213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga dataspecialister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anläggningsexpert (adb)",
          "databasexpert",
          "dataexpert",
          "dataförman",
          "dataförvaltningsexpert",
          "datakonsult",
          "datakoordinator",
          "datanätsexpert (adb)",
          "datasekretessexpert",
          "datasystemsexpert",
          "datasäkerhetsexpert",
          "datautvecklingschef",
          "forskare (adb)",
          "internetexpert",
          "internetkonsult",
          "konsult (adb)",
          "ledningskonsult (adb)",
          "lokalnätsexpert (adb)",
          "nt-expert",
          "nätverksexpert (adb)",
          "nätverksoperatör (adb)",
          "operativsystemsexpert (abd)",
          "programexpert (adb)",
          "systemexpert (adb)",
          "systemexpert (data)",
          "systemhanteringsexpert (adb)",
          "systemrådgivare (staten)",
          "teknisk konsult (abd)",
          "testare (adb)",
          "testchef (data)",
          "webbexpert",
          "webmaster"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/214",
    "level": 3,
    "code": "214",
    "order": 650,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom teknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2141",
    "level": 4,
    "code": "2141",
    "order": 660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom husbyggande"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsplanerare (husbyggnad)",
          "arbetsplatschef (husbyggnad)",
          "arbetsplatsingenjör (husbyggnad)",
          "arkitekt (husbyggnad)",
          "biträdande husbyggnadschef",
          "bostadsproduktionsingenjör",
          "bostadsproduktionsplanerare",
          "byggnadsarbetsinspektör",
          "byggnadsarkitekt",
          "byggnadschef",
          "byggnadsingenjör",
          "byggnadslovsarkitekt",
          "byggnadsplanerare",
          "byråarkitekt (husbyggnad)",
          "byråbyggnadsarkitekt (husbyggnad)",
          "byråingenhör (husbyggnad)",
          "chef för byggnadslovsärenden",
          "diplomingenjör (husbyggnad)",
          "distriktsbyggnadschef",
          "driftsingenjör (husbyggnad)",
          "fabrikskonstruktör (husbyggnad)",
          "fastighetschef",
          "fastighetsingenjör",
          "forskare (byggnadsingenjör)",
          "försäljningsingenjör (husbyggnad)",
          "granskningsarkitekt (husbyggnad)",
          "husbyggnadschef",
          "husbyggnadsingenjör",
          "ingenjör (husbyggnad)",
          "inredningsarkitekt",
          "kommunbyggmästare (husbyggnad)",
          "kommuningenjör (husbyggnad)",
          "konstruktionsplanerare (husbyggnad)",
          "konstruktör (husbyggnad)",
          "kvalitetschef (husbyggnad)",
          "kvalitetsingenjör (husbyggnad)",
          "organisationsingenjör (husbyggnad)",
          "planeringschef (arktitekt)",
          "planeringschef (husbyggnad)",
          "planeringsingenjör (husbyggnad)",
          "projektchef (husbyggnad)",
          "projektingenjör (husbyggnad)",
          "redovisningschef (husbyggnad)",
          "redovisningsingenjör (husbyggnad)",
          "ritkontorschef (husbyggnad)",
          "sektionschef (arkitekt)",
          "servicechef (husbyggnad)",
          "stadsingenjör (husbyggnad)",
          "teknisk inspektör (husbyggnad)",
          "underhållschef (fastigheter)",
          "överarkitekt (husbyggnad)",
          "övervakningsingenjör (husbyggnad)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2142",
    "level": 4,
    "code": "2142",
    "order": 670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom markanvändning och samhällsbyggnad"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetschef (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "arbetsplanerare (markanvändning och samhälsbyggnad)",
          "arbetsplatschef (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "arbetsplatsingenjör (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "baningenjör",
          "biträdande stadsarkitekt",
          "byråingenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "diplomingenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "fältforskare (trafikskyddet)",
          "försäljningsingenjör (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "gatubyggnadschef",
          "gatubyggnadsingenjör",
          "generalplanearkitekt",
          "generalplaneingenjör",
          "geoteknikingenjör",
          "geoteknikingenjör (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "geoteknisk planerare (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "hamnbyggnadschef",
          "ingenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "jordbyggnadsingenjör",
          "kommuningenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "kvalitetschef (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "kvalitetsingenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "landskapsarkitekt",
          "lantbruksingenjör (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "miljöplanerare (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "nätverkschef (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "planeringsingenjör (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "planläggare",
          "planläggningsarkitekt",
          "planläggningsinspektör",
          "projektchef (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "projektingenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "redovisningsingenjör (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "regionarkitekt",
          "regionplanearkitekt",
          "regionplaneingenjör",
          "servicechef (markanvänding och samhällsbyggnad)",
          "stadsingenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "stadsplanearkitekt",
          "stadsplaneingenjör",
          "trafikchef",
          "trafikplanerare (ingenjör)",
          "underhållschef (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "vattenförsörjningschef (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "vattenförsörjningsingenjör",
          "väg- och vattenbyggnadsingenjör",
          "vägingenjör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2143",
    "level": 4,
    "code": "2143",
    "order": 700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom elteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "automationsplanerare (elteknik)",
          "automatiseringsingenjör (elteknik)",
          "besiktningsingenjör (elteknik)",
          "byråingenjör (elteknik)",
          "chefsplanerare (elteknik)",
          "diplomingenjör (elteknik)",
          "driftschef (elteknik)",
          "driftsingenjör (elteknik)",
          "el/automationsplanerare",
          "elaffärsexpert",
          "elektrifieringsexpert",
          "elingenjör",
          "elinspektör",
          "elplanerare",
          "energikonsult (elteknik)",
          "expert på eldistribution",
          "forskare (elteknik)",
          "försäljningsingenjör (elteknik)",
          "ingenjör (elteknik)",
          "ingenjör i energiteknik",
          "konstruktör (elteknik)",
          "kraftchef (elteknik)",
          "kraftverksingenjör",
          "kvalitetschef (elteknik)",
          "kvalitetsingenjör (elteknik)",
          "linjeingenjör (elteknik)",
          "monteringsingenjör (elteknik)",
          "monteringsinspektör (elteknik)",
          "nätverkschef (elteknik)",
          "planeringschef (elteknik)",
          "planeringsingenjör (elteknik)",
          "produktchef (elteknik)",
          "produktionsingenjör (elteknik)",
          "projektchef (elteknik)",
          "projektingenjör (elteknik)",
          "redovisningschef (elteknik)",
          "ritkontorschef (elteknik)",
          "service- och instruktionschef (elteknik)",
          "servicechef (elteknik)",
          "testingenjör (elteknik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2144",
    "level": 4,
    "code": "2144",
    "order": 710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom elektronik och informationsteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "analog (elektron. och informationsteknik)",
          "chef för telefondistrikt",
          "chefsplanerare (elektronik och it)",
          "datateknikingenjör",
          "datoringenjör",
          "driftschef (elektronik och it)",
          "driftsingenjör (elektronik och it)",
          "dsp soft ware-planerare (radiotelefonsystem)",
          "elektronikingenjör",
          "elektronikplanerare",
          "forskare (elektronik och it)",
          "gsm-nätexpert",
          "hard ware-planerare",
          "ingenjör (elektronik och it)",
          "komponentingenjör (elektronik och it)",
          "konstruktör (elektronik och it)",
          "kvalitetschef (elektronik och it)",
          "kvalitetsingenjör (elektronik och it)",
          "linjeingenjör (elektronik och it)",
          "linjeinspektör (elektronik och it)",
          "monteringsingenjör (elektronik o. informationsteknik.)",
          "planeringschef (elektronik och it)",
          "planeringsingenjör (elektronik och it)",
          "produktionsingenjör (elektronik och it",
          "produktutvecklare (elektronik och it)",
          "projektchef (elektronik och it)",
          "projektingenjör (elektronik och it)",
          "radaringenjör",
          "radioingenjör",
          "redovisningschef (elektronik och it)",
          "rf-planerare (elektronik och it)",
          "ritkontorschef (elektronik och it)",
          "service- och instruktionschef (elektronik och it)",
          "servicechef (elektronik och it)",
          "signalingenjör",
          "soft ware-planerare (radiotelefonsystem)",
          "systemchef (elektronik och it)",
          "systemingenjör (elektronik och it)",
          "teknisk expert (elektronik och it)",
          "teknologiexpert (elektronik och it)",
          "teleexpert",
          "telefoningenjör",
          "telegrafingenjör",
          "teleingenjör",
          "teleplanerare",
          "testningsingenjör (elektronik och it)",
          "tillämpningsingenjör, konsumtionselektronik",
          "utvecklingsingenjör (elektronik och it)",
          "automatiseringsngenjör (elektronik och informationsteknik)",
          "diplomingenjör (elektronik och informationsteknik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2145",
    "level": 4,
    "code": "2145",
    "order": 720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom maskinteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsredskapkonstruktör (maskiningenjör)",
          "automationsplanerare (maskinteknik)",
          "automatiseringsexpert (maskinteknik)",
          "ballistiker",
          "bilingenjör",
          "chefsplanerare (maskinteknik)",
          "diplomingenjör (maskinteknik)",
          "driftschef (maskinteknik)",
          "driftsingenjör (maskinteknik)",
          "fabrikskonstruktör (maskinteknik)",
          "fjärrvärmechef",
          "fjärrvärmeingenjör",
          "flygingenjör",
          "flygplansinspektör",
          "ingenjör (maskinteknik)",
          "inspektör för serviceverksamheten (maskinteknik)",
          "konstruktionsplanerare (maskinteknik)",
          "kraftchef (maskinteknik)",
          "kvalitetschef (maskinteknik)",
          "kvalitetsingenjör (maskinteknik)",
          "maskiningenjör",
          "maskinkonstruktionsingenjör",
          "maskinplanerare",
          "metodplanerare (maskinteknik)",
          "monteringschef (vvs)",
          "monteringsinspektör (maskinteknik)",
          "planerare (maskinteknik)",
          "planeringschef (maskinteknik)",
          "planeringsingenjör (maskinteknik)",
          "produktchef (maskinteknik)",
          "produktionschef (maskinteknik)",
          "produktionsingenjör (maskinteknik)",
          "produktutvecklare (maskinteknik)",
          "projektchef (maskinteknik)",
          "projektingenjör (maskinteknik)",
          "redovisningschef (maskinteknik)",
          "reservdelschef (maskin-, motorservice)",
          "ritkontorschef (maskinteknik)",
          "service- och instruktionschef (maskinteknik)",
          "servicechef (maskinteknik)",
          "skeppsbyggnadsingenjör",
          "testchef (fordon)",
          "utvecklingschef (maskinteknik)",
          "verkstadschef",
          "verkstadsingenjör",
          "verkstadsingenjör (maskinteknik)",
          "verktygskonstruktör (maskiningenjör)",
          "vvs-chef",
          "vvs-ingenjör",
          "vvs-planerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2146",
    "level": 4,
    "code": "2146",
    "order": 730,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom träförädling och kemisk processteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "automationsplanerare (processteknik)",
          "avdelningsingenjör (träförädling och kemi)",
          "besiktningsingenjör (träförädling och kemi)",
          "diplomingenjör (träförädling och kemi)",
          "driftschef (träförädling och kemi)",
          "driftsingenjör (träförädling och kemi)",
          "forskare (träförädling och kemi)",
          "ingenjör (träförädling och kemi)",
          "katalysatoringenjör (träförädling och kemi)",
          "kemiingenjör",
          "kvalitetschef (träförädling och kemi)",
          "kvalitetsingenjör (träförädling och kemi)",
          "laboratorieingenjör (träförädling och kemi)",
          "monteringsingenjör (träförädling o. kemi)",
          "pappersingenjör",
          "planeringschef (träförädling och kemi)",
          "planeringsingenjör (träförädling och kemi",
          "processingenjör (träförädling och kemi)",
          "processplanerare (träförädling och kemi)",
          "produktionschef (träförädling och kemi)",
          "produktutvecklare (träförädling och kemi)",
          "projektchef (träförädling och kemi)",
          "projektingenjör (träförädling och kemi)",
          "service- och instruktionschef (träförädling och kemi)",
          "servicechef (träförädling och kemi)",
          "utvecklingsingenjör (träförädling och kemi)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2147",
    "level": 4,
    "code": "2147",
    "order": 740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom processteknik inom bergsindustrin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anrikningsingenjör",
          "bergsprängningsingenjör",
          "chefsplanerare (bergindustri)",
          "diplomingenjör (bergindustri)",
          "driftsingenjör (bergindustri)",
          "forskare (bergindustri)",
          "geofysiker (bergindustri)",
          "geolog (bergindustri)",
          "geolog-ingenjör",
          "gjuteriingenjör",
          "gruvingenjör",
          "hyttingenjör",
          "ingenjör (bergindustri)",
          "ingenjör (oljeborrning)",
          "kvalitetschef (bergindustri)",
          "kvalitetsingenjör (bergindustri)",
          "metallurg",
          "oljeborringenjör",
          "planeringschef (bergindustri)",
          "planeringsingenjör (bergindustri)",
          "projektchef (bergindustri)",
          "projektingenjör (bergindustri)",
          "service- och instruktionschef (bergindustri)",
          "servicechef (bergindustri)",
          "skyddsingenjör (bergindustri)",
          "sprängämnesinspektör (bergindustri)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2148",
    "level": 4,
    "code": "2148",
    "order": 750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom kartläggning och lantmäteri"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande distriktsingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "biträdande länslantmäteriingenjör",
          "biträdande stadsgeodet",
          "byråingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "diplomingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "distriktsingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "fastighetschef (kartläggning och lantmäteri)",
          "gatuersättningsingenjör",
          "geodet",
          "geodetisk uträknare (lantmäteri)",
          "ingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "kartläggningsingenjör",
          "kartverkschef",
          "kartverksingenjör",
          "kvalitetschef (kartläggning och lantmäteri)",
          "kvalitetsingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "lantmäteriingenjör",
          "lodningschef (sjömätning)",
          "länslantmäteriingenjör",
          "markanskaffningsingenjör",
          "markförvärvsingenjör",
          "miljöteknisk ingenjör",
          "planeringschef (kartläggning och lantmäteri)",
          "planeringsingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "projektingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "redaredaktionsingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "servicechef (kartläggning och lantmäteri)",
          "sjömätningschef",
          "sjömätningsingenjör",
          "stadsgeodet",
          "stadsplanechef (kartläggning och lantmäteri)",
          "stadsplaneingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "statsgeodet",
          "överingenjör (kartläggning och lantmäteri)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2149",
    "level": 4,
    "code": "2149",
    "order": 760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga specialister inom teknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anläggningschef (övr.tekn.omr.)",
          "anskaffningsingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "arbetarskyddsingenjör",
          "avdelningschef (brandväsen)",
          "beredningschef (övriga tekniska branscher)",
          "biträdande brandchef",
          "boktryckeriingenjör",
          "brandchef",
          "brandchef-befolkningsskyddschef",
          "brandingenjör (brandskydd)",
          "bryggeriingenjör",
          "byråingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "chefsplanerare (övriga tekniska branscher)",
          "diplomingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "driftschef (övriga tekniska branscher)",
          "driftsingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "energiingenjör",
          "fabrikskonstruktör (övriga tekniska branscher)",
          "förman för materialfunktioner",
          "ingenjör (rationalisering)",
          "ingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "inspektör för serviceväsendet (övriga tekniska branscher)",
          "instrumentingenjör",
          "instrumentplanerare (övriga tekniska branscher)",
          "konstruktör (övriga tekniska branscher)",
          "kvalitetschef (övriga tekniska branscher)",
          "kvalitetsingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "logistikingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "material- och kapacitetsplanerare (övr. tekniska branscher)",
          "materialchef (övriga tekniska branscher)",
          "materialingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "metodingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "patentingenjör",
          "planeringschef (övriga tekniska branscher)",
          "produktionsekonomiingenjör",
          "produktionsutvecklingsingenjör",
          "produktplanerare (övriga tekniska branscher)",
          "produktutvecklare (övriga tekniska branscher)",
          "produktutvecklingsingenjör (övriga teniska branscher)",
          "projektingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "ritkontorschef (övriga tekniska branscher)",
          "service- och instruktionschef (övriga tekniska branscher)",
          "servicechef (trafik)",
          "servicechef (övriga tekniska branscher)",
          "serviceingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "sjukhusingenjör",
          "textilingenjör",
          "underhållsingenjör (övr.tekn.omr.)",
          "utvecklingsingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "vattenrättsingenjör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22",
    "level": 2,
    "code": "22",
    "order": 770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper och hälso- och sjukvård"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/221",
    "level": 3,
    "code": "221",
    "order": 780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2211",
    "level": 4,
    "code": "2211",
    "order": 790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Biologer, botanister, zoologer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bioanalytiker",
          "biolog",
          "botaniker",
          "fiskeribiolog",
          "forskare (biologi)",
          "fysiolog",
          "försöksdjursbiolog",
          "genetiker",
          "hydrobiolog",
          "limnolog",
          "mikrobiolog",
          "vattenrättslimnolog",
          "zoolog"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2212",
    "level": 4,
    "code": "2212",
    "order": 800,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Farmakologer, patologer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22121",
    "level": 5,
    "code": "22121",
    "order": 810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2212",
    "parentCode": "2212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Farmakologer, biokemister m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biokemist",
          "farmakolog",
          "forskarprofessor (naturvetenskaper)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22122",
    "level": 5,
    "code": "22122",
    "order": 820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2212",
    "parentCode": "2212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Patologer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "patolog"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2213",
    "level": 4,
    "code": "2213",
    "order": 830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom jord- och skogsbruk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22131",
    "level": 5,
    "code": "22131",
    "order": 840,
    "modifiedDate": "1998-07-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2213",
    "parentCode": "2213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom jordbruk, trädgårdsskötsel och fiskhushållning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "agronom",
          "byråagronom",
          "distriktsträdgårdsmästare",
          "fiskerihushållningsplanerare",
          "forskare (lantbruk)",
          "forskningsassistent (lantbruk)",
          "forskningsmästare (lantbruk)",
          "förest. för forskningscentral (lantbrukets forskn.central)",
          "jordbruksagronom",
          "jordbruksforskare",
          "jordbruksförvaltare",
          "kreatursagronom",
          "maskinagronom",
          "odlingschef",
          "parkchef",
          "parkplanerare",
          "parkträdgårdsmästare",
          "trädgårdsagronom",
          "trädgårdsarkitekt",
          "trädgårdsplanerare",
          "växtförädlingsförman",
          "växtodlingsagronom"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22132",
    "level": 5,
    "code": "22132",
    "order": 850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2213",
    "parentCode": "2213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom skogsbranschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byråforstmästare",
          "distriktsförman",
          "distriktsinspektör (skogsbranschen)",
          "distriktsinspektör (skogsbruk)",
          "flottningschef",
          "flottningsförman",
          "flottningsinspektor",
          "forskare (skogs-)",
          "forstmästare",
          "inköpschef (skogsbranschen)",
          "regionforstmästare",
          "regionrådgivare (skogsbruk)",
          "revirforstmästare",
          "skogsbruksingenjör",
          "skogsingenjör",
          "skogsplanerare",
          "skogstaxerare",
          "skogsvårdsinspektör",
          "överforstmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/222",
    "level": 3,
    "code": "222",
    "order": 860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Läkare, apotekare och övriga hälso- och sjukvårdsspecialister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2221",
    "level": 4,
    "code": "2221",
    "order": 870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Läkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22211",
    "level": 5,
    "code": "22211",
    "order": 880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2221",
    "parentCode": "2221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Överläkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anestesiöverläkare",
          "avdelningsöverläkare",
          "biträdande överläkare",
          "röntgenöverläkare",
          "överläkare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22212",
    "level": 5,
    "code": "22212",
    "order": 890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2221",
    "parentCode": "2221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialläkare och avdelningsläkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anestesiassistentläkare",
          "anestesiavdelningsläkare",
          "anestesiläkare",
          "ansvarig hälsocentralsläkare",
          "avdelningsläkare",
          "barnläkare",
          "chefläkare",
          "gynekolog",
          "hudläkare",
          "kirurg",
          "laboratorieassistentläkare",
          "neurolog",
          "psykiater",
          "rättsläkare",
          "röntgenavdelningsläkare",
          "röntgenläkare",
          "sakkunnig läkare",
          "specialläkare",
          "specialläkare inom öppen vård",
          "ögonläkare",
          "öron- och halsläkare",
          "öronläkare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22213",
    "level": 5,
    "code": "22213",
    "order": 900,
    "modifiedDate": "1998-08-24T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2221",
    "parentCode": "2221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga läkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "allmänläkare",
          "assistentläkare",
          "forskare (medicin)",
          "företagsläkare",
          "hälsocentralsläkare",
          "läkare",
          "medicinsk forskare",
          "socialläkare",
          "vårdläkare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2222",
    "level": 4,
    "code": "2222",
    "order": 920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tandläkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningstandläkare",
          "biträdande avdelningstandläkare",
          "biträdande övertandläkare",
          "hälsocentralstandläkare",
          "ledande övertandläkare",
          "odontologisk forskare",
          "specialtandläkare",
          "tandkirurg",
          "tandläkare",
          "övertandläkare",
          "övertandläkare vid hälsocentral"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2223",
    "level": 4,
    "code": "2223",
    "order": 930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Veterinärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "distriktsveterinär",
          "hygienikerveterinär",
          "kommunveterinär",
          "kontrollveterinär",
          "laboratorieveterinär",
          "ledande veterinär",
          "länsveterinär",
          "specialveterinär",
          "stadsveterinär",
          "veterinär",
          "veterinär vid smådjursklinik"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2224",
    "level": 4,
    "code": "2224",
    "order": 940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Provisorer och farmaceuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apoteksföreståndare",
          "apoteksföreståndare (sjukhus)",
          "farmaceut",
          "föreståndare för apoteksvarucentrallager",
          "föreståndare för centralmedicinförråd",
          "föreståndare för medicinförråd",
          "föreståndare för medicinförråd (farmaceut)",
          "industrifarmaceut",
          "ledande provisor",
          "provisor",
          "sjukhusapotekare",
          "sjukhusfarmaceut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2229",
    "level": 4,
    "code": "2229",
    "order": 970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuens (klinisk)",
          "avdelningsskötare (ergoterapeut)",
          "bespisningsterapeut",
          "bildkonstterapeut",
          "ergoterapeut",
          "hörselundersökare",
          "konstterapeut",
          "musikterapeut",
          "näringsterapeut",
          "optometrist",
          "specialergoterapeut",
          "synfysiolog"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/223",
    "level": 3,
    "code": "223",
    "order": 980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sjukskötare, hälsovårdare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "level": 4,
    "code": "2230",
    "order": 990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/223",
    "parentCode": "223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sjukskötare, barnmorskor m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22301",
    "level": 5,
    "code": "22301",
    "order": 1000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Överskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande överskötare",
          "ledande skötare (hälsocentral)",
          "ledande skötare inom social- och hälsovården",
          "ledande skötare vid hälsocentral",
          "nattöverskötare (sjukhus)",
          "överskötare",
          "överskötare inom öppenvården"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22302",
    "level": 5,
    "code": "22302",
    "order": 1010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Avdelningsskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsskötare",
          "avdelningsskötare (hälsovård)",
          "avdelningsskötare (laboratorium)",
          "avdelningsskötare (röntgenavdelning)",
          "biträdande avdelningsskötare (hälso- och sjukvård)",
          "laboratorieavdelningsskötare (hälsovård)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22303",
    "level": 5,
    "code": "22303",
    "order": 1020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sjukskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anestesispecialsjukskötare",
          "ansvarig sjukskötare",
          "demensvårdare (sjukskötare)",
          "hemsjukskötare",
          "klinikskötare (sjukskötare)",
          "mottagningsskötare (sjukskötare)",
          "nattskötare (sjukskötare)",
          "sjukskötare",
          "sjukskötare (kirurgi)",
          "sjukskötare (öppen hälsovård)",
          "sjukskötare inom öppen vård",
          "specialsjukskötare",
          "specialsjukskötare (anestesiologi)",
          "specialsjukskötare (barn)",
          "specialsjukskötare (gynekologi)",
          "specialsjukskötare (inre medicin)",
          "specialsjukskötare (kirurgi)",
          "specialsjukskötare (operationsavdelning)",
          "specialsjukskötare (psykiatri)",
          "specialsjukskötare för barn",
          "specialsjukskötare på operationsavdelning"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22304",
    "level": 5,
    "code": "22304",
    "order": 1030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Barnmorskor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "barnmorska",
          "specialsjukskötare (mödravård, gynekologi)",
          "specialsjukskötare-barnmorska"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22305",
    "level": 5,
    "code": "22305",
    "order": 1040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hälsovårdare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig hälsovårdare",
          "ansvarig personalhälsovårdare",
          "företagshälsovårdare",
          "hälsosyster",
          "hälsovårdare",
          "personalhälsovårdare",
          "skolhälsovårdare",
          "specialsjukskötare (folkhälsoarbete)",
          "studenthälsovårdare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22306",
    "level": 5,
    "code": "22306",
    "order": 1050,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Röntgenskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "röntgenavdelningsskötare",
          "röntgenskötare",
          "specialröntgenskötare",
          "specialsjukskötare (radiologi)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22307",
    "level": 5,
    "code": "22307",
    "order": 1070,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Laboratorieskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "laboratoriesjukskötare",
          "laboratorieskötare",
          "speciallaboratorieskötare",
          "sytologiassistent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22308",
    "level": 5,
    "code": "22308",
    "order": 1071,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tandhygienister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "munhygienist",
          "specialtandskötare",
          "tandhygienist"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/22309",
    "level": 5,
    "code": "22309",
    "order": 1072,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fysioterapeuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsskötare (fysioterapi)",
          "avdelningsskötare-fysioterapeut",
          "fysioterapeut",
          "ledande fysioterapeut",
          "motionsterapeut",
          "specialfysioterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23",
    "level": 2,
    "code": "23",
    "order": 1080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare och övriga specialister inom undervisningsbranschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/231",
    "level": 3,
    "code": "231",
    "order": 1090,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Universitets- och högskollärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2310",
    "level": 4,
    "code": "2310",
    "order": 1100,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/231",
    "parentCode": "231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Universitets- och högskollärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23101",
    "level": 5,
    "code": "23101",
    "order": 1110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Professorer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande professor (högskola, universitet)",
          "professor",
          "professor (högskola, universitet)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23102",
    "level": 5,
    "code": "23102",
    "order": 1120,
    "modifiedDate": "1998-07-26T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lektorer och överassistenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsmästare (konstindustriella högskolan)",
          "biträdande lärare (universitet, högskola)",
          "docent",
          "lektor (sibelius-akademin)",
          "lektor (universitet, högskola)",
          "lärare (universitet, högskola)",
          "lärare i fristående ämne (universitet, högskola)",
          "överassistent (universitet, högskola)",
          "överlärare (universitet, högskola)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23103",
    "level": 5,
    "code": "23103",
    "order": 1130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Assistenter och timlärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuens (universitet, högskola)",
          "assistent (universitet, högskola)",
          "assistent i fysik (universitet, högskola)",
          "språkstudioamanuens (universitet, högskola)",
          "timlärare (universitet, högskola)",
          "växtodlingsassistent (universitet, högskola)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/232",
    "level": 3,
    "code": "232",
    "order": 1140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ämneslärare och lektorer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2321",
    "level": 4,
    "code": "2321",
    "order": 1150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/232",
    "parentCode": "232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lektorer och timlärare i grundskola och gymnasium"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23211",
    "level": 5,
    "code": "23211",
    "order": 1160,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare i matematiska ämnen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lärare i databehandling (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i fysik (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i kemi (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i matematik (grundskola, gymnasium)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23212",
    "level": 5,
    "code": "23212",
    "order": 1170,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Modersmålslärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lektor i modersmålet (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i modersmålet (finska, svenska, samiska)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23213",
    "level": 5,
    "code": "23213",
    "order": 1180,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Språklärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lärare i engelska (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i franska (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i ryska (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i spanska (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i svenska (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i tyska (grundskola, gymnasium)",
          "språkbadslärare",
          "språklärare (grundskola, gymnasium)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23214",
    "level": 5,
    "code": "23214",
    "order": 1190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare i humanistiska och naturvetenskapliga ämnen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biologilärare (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i geografi (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i historia (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i livsåskådningslära (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i psykologi (grundskola, gymnasium)",
          "timlärare i religion (grundskola, gymnasium)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23215",
    "level": 5,
    "code": "23215",
    "order": 1200,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare i praktisk-estetiska ämnen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "gymnastiklärare (grundskola, gymnasium)",
          "handarbetslärare (grundskola)",
          "hushållslärare (grundskola, gymnasium)",
          "lektor i musik (grundskola, gymnasium)",
          "lektor i textilarbete (grundskola)",
          "lärare i bildkonst (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i musik (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i teknisk slöjd (grundskola)",
          "musiklärare (grundskola, gymnasium)",
          "slöjdlärare (grundskola)",
          "sånglärare (grundskola, gymnasium)",
          "textillärare (grundskola)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23219",
    "level": 5,
    "code": "23219",
    "order": 1210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga lektorer och timlärare i grundskola och gymnasium"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lektor (grundskola, gymnasium)",
          "lektor vid grundskola",
          "lektor vid gymnasium",
          "lärare (grundskolans högstadium)",
          "lärare (gymnasium)",
          "lärare vid grundskolans högstadium",
          "lärare vid högstadium",
          "timlärare (grundskola, gymnasium)",
          "yngre lektor (grundskola, gymnasium)",
          "ämneslärare (grundskola)",
          "ämneslärare vid grundskola"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2322",
    "level": 4,
    "code": "2322",
    "order": 1220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/232",
    "parentCode": "232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare vid yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23221",
    "level": 5,
    "code": "23221",
    "order": 1230,
    "modifiedDate": "1998-07-26T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2322",
    "parentCode": "2322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Överlärare och lektorer vid yrkeshögskolor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lektor (yrkeshögskola)",
          "lärare (yrkeshögskola)",
          "överlärare (yrkeshögskola)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23222",
    "level": 5,
    "code": "23222",
    "order": 1240,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2322",
    "parentCode": "2322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lektorer vid yrkesläroanstalter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetslärare (yrkesläroanstalt)",
          "arbetslärare vid yrkesskola",
          "assistent (yrkesläroanstalt)",
          "barnavårdslärare (yrkesläroanstalt)",
          "biltekniker (yrkesläroanstalt)",
          "datalärare (yrkesläroanstalt)",
          "fartygsmästare (sjöfartsläroverk)",
          "forstmästare (forstinstitut)",
          "gymnastiklärare (yrkesläroanstalt)",
          "handarbetslärare (yrkesläroanstalt)",
          "handelslärare (yrkesläroanstalt)",
          "hemslöjdsinstruktör (yrkesläroanstalt)",
          "hemslöjdslärare (yrkesläroanstalt)",
          "hushållslärare (yrkesläroanstalt)",
          "hälso- och sjukvårdslärare",
          "lantbrukslärare (yrkesläroanstalt)",
          "lektor (yrkesläroanstalt)",
          "lektor i modersmålet (yrkesläroanstalt)",
          "lektor i yrkesämnen",
          "lektor vid teknisk läroanstalt",
          "lärarassistent (yrkesläroanstalt)",
          "lärare (barnavårdsutbildning)",
          "lärare (handelsläroverk)",
          "lärare (hemslöjdsskola)",
          "lärare (ingenjör)",
          "lärare (kreaturshushållning)",
          "lärare (lantbruk)",
          "lärare (laroanstalt inom turistbranschen)",
          "lärare (optikerutbildning)",
          "lärare (renhushållning)",
          "lärare (skogsvårdsarbete)",
          "lärare (yrkesläroanstalt)",
          "lärare för yrkeskurser (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i allmänna ämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i bokföring (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i datorteknik (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i ekonomi (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i faktaämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i fysioterapi (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i hälsovård (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i lantbruksämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i maskinteknik (skogsförmansutbildning)",
          "lärare i metallarbeten (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i mikrodatorteknik (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i målarkonst (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i näringsekonomi (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i näringslära (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i samhällsämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i sjukvård (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i sömnad (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i tekniska ämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i tekniskt arbete (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i träarbeten (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i vävning (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i yrkesämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare vid yrkesskola (yrkesläroanstalt)",
          "maskiningenjör (skogsmaskinskola)",
          "maskinlärare (yrkesläroanstalt)",
          "maskinskrivningslärare (yrkesläroanstalt)",
          "maskintekniker (forstinstitut)",
          "skogsarbetslärare (yrkesläroanstalt)",
          "skogstekniker (yrkesläroanstalt)",
          "språklärare (yrkesläroanstalt)",
          "sågtekniker (trähushållningsinstitut)",
          "sömnadskonsulent (yrkesläroanstalt)",
          "tekniker (trähushållningsinstitut)",
          "tekniker (yrkesläroanstalt)",
          "textillärare (yrkesläroanstalt)",
          "trädgårdslärare (yrkesläroanstalt)",
          "undervisningsbarnmorska",
          "undervisningsskötare",
          "yrkeslärare (maskin- och metallarbete)",
          "yrkeslärare (träslöjd)",
          "yrkeslärare (yrkesläroanstalt)",
          "yrkeslärare inom beklädnadsbranschen (yrkesläroanst.)",
          "överlärare (yrkesläroanstalt)",
          "överlärare vid teknisk läroanstalt",
          "övningsmästare (brandinstitut)",
          "övningsmästare (sjöfartsläroverk)",
          "övningsmästare (trähushållningsinstitut)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2323",
    "level": 4,
    "code": "2323",
    "order": 1250,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/232",
    "parentCode": "232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare vid övriga läroanstalter samt privatlärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "handarbetslärare (övriga läroanstalter)",
          "hemslöjdsinstruktör (övriga läroanstalter)",
          "lärare (övriga läroanstalter)",
          "lärare i matematik (övriga läroanstalter)",
          "lärare i vävning (övriga läroanstalter)",
          "lärare vid arbetarinstitut",
          "lärare vid medborgarinstitut",
          "lärare vid musikinstitut",
          "lärare vid musiklekskola",
          "musiklektor (sibeliusakademin)",
          "musiklärare (övriga läroanstalter, privatlärare)",
          "pianolärare",
          "privatlärare",
          "språklärare (övriga läroanstalter)",
          "sömnadslärare (övriga läroanstalter)",
          "textillärare (övriga läroanstalter)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/233",
    "level": 3,
    "code": "233",
    "order": 1260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Klasslärare och barnträdgårdslärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2331",
    "level": 4,
    "code": "2331",
    "order": 1270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/233",
    "parentCode": "233",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Klasslärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "klasslärare",
          "klasslärare vid grundskola",
          "klasslärare vid lågstadium",
          "lågstadielärare",
          "lärare (grundskolans lågstadium)",
          "vikarierande lärare (grundskolans lågstadium)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2332",
    "level": 4,
    "code": "2332",
    "order": 1280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/233",
    "parentCode": "233",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Barnträdgårdslärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ambulerande specialbarnträdgårdslärare",
          "barnträdgårdslärare",
          "barnträdgårdslärare-socialpedagog",
          "daghemslärare (barn)",
          "förskollärare",
          "lekskolelärare",
          "lärare för specialbarnträdgård",
          "lärare vid barnkrubba",
          "socialpedagog (daghem o.d.)",
          "socialpedagog (daghem)",
          "socialpedagog-barnträdgårdslärare",
          "speciallärare vid daghem"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/234",
    "level": 3,
    "code": "234",
    "order": 1290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Speciallärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2340",
    "level": 4,
    "code": "2340",
    "order": 1300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/234",
    "parentCode": "234",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Speciallärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dövlärare",
          "föreståndare för hjälpskola",
          "lärare (specialklass)",
          "lärare för barn med läs- och skrivsvårigheter",
          "lärare för barn med tal-, läs- och skrivsvårigheter",
          "lärare för barn med talsvårigheter",
          "lärare för hörselskadade",
          "lärare för observationsklass",
          "lärare för psykiskt efterblivna",
          "lärare för specialklass",
          "lärare för specialklass (anpassad undervisning)",
          "lärare för specialklass (hörselskadade)",
          "lärare för specialklass (icke-anpassade)",
          "lärare för specialklass (synskadade)",
          "lärare för specialklass (träningsundervisning)",
          "lärare för synskadade",
          "lärare för utvecklingshämmade",
          "lärare i hjälpskola",
          "specialklasslärare i skola för synskadade",
          "speciallärare (grundskola)",
          "speciallärare (klasslös)",
          "speciallärare (skolhem)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/235",
    "level": 3,
    "code": "235",
    "order": 1310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga specialister inom undervisningsbranschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2351",
    "level": 4,
    "code": "2351",
    "order": 1320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga lärare och utbildningsplanerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23511",
    "level": 5,
    "code": "23511",
    "order": 1330,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2351",
    "parentCode": "2351",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utbildningschefer och -planerare samt utbildare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande utbildningschef",
          "datautbildare",
          "datautbildningschef",
          "driftsutbildare",
          "konsult (undervisning)",
          "konsult för företagsledning",
          "kundutbildare",
          "kursledare",
          "undervisningschef (företag)",
          "undervisningskunsult",
          "utbildare",
          "utbildare (adb)",
          "utbildningsassistent",
          "utbildningschef",
          "utbildningsingenjör",
          "utbildningskonsult",
          "utbildningsplanerare",
          "utbildningstekniker",
          "vuxenutbildare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/23512",
    "level": 5,
    "code": "23512",
    "order": 1340,
    "modifiedDate": "1998-07-26T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2351",
    "parentCode": "2351",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare i retorik och muntlig framställning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "logonom",
          "lärare i talkonst och konsten att uppträda",
          "talpedagog",
          "talpedagog (logonom)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2352",
    "level": 4,
    "code": "2352",
    "order": 1350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inspektörer och specialister i undervisningsmetoder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "inspektör för skolväsendet",
          "utbildningsinspektör (kommun)",
          "utbildningsinspektör (statsförv.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2359",
    "level": 4,
    "code": "2359",
    "order": 1360,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Studiehandledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "elevhandledare",
          "elevvårdsföreståndare",
          "handledare (utbildning)",
          "studiehandledare",
          "studiehandledare (yrkesläroanstalt)",
          "studiehandledare vid grundskola",
          "studierådgivare",
          "studiesekreterare",
          "utbildningskonsulent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24",
    "level": 2,
    "code": "24",
    "order": 1370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom övriga branscher"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/241",
    "level": 3,
    "code": "241",
    "order": 1380,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom affärslivet och organisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2411",
    "level": 4,
    "code": "2411",
    "order": 1390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Revisorer, kamrerer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (företag)",
          "ar-forskare (företag)",
          "ar-planerare (företag)",
          "biträdande kamrer",
          "biträdande revisor",
          "bokföringskamrer",
          "budgetplanerare (företag)",
          "cgr-revisor",
          "controller (företag)",
          "ekonom (företag, organisation m.m.)",
          "ekonomiförvaltare",
          "ekonomiinspektör",
          "ekonomiplanerare",
          "ekonomirådgivare",
          "ekonomisekreterare",
          "ekonomisekreterare (företag)",
          "ekonomisekreterare (huvudbokförare)",
          "faktor (prissättning, förlagsverksamhet)",
          "finansieringsplanerare",
          "finansieringsplanerare (företag)",
          "företagsplanerare",
          "förvaltningsplanerare (företag)",
          "förvaltningsrationaliserare (företag)",
          "hgr-revisor",
          "huvudbokförare",
          "intern revisor",
          "kamrer",
          "kommunrevisor",
          "kontorsrationaliserare (företag)",
          "kostnadsberäknare",
          "kostnadsberäknare (företag)",
          "kostnadsfaktor",
          "kostnadsutredare (revisionsverk)",
          "kreditövervakare (företag)",
          "länsbokhållare",
          "länsrevisor",
          "offertingenjör (företag)",
          "offertkalkylator(företag)",
          "planerare (redovisning, företag)",
          "planerare inom ekonomiförvaltning (företag)",
          "prissättare (företag)",
          "prissättningsfaktor",
          "redovisningsekonom (företag)",
          "redovisningsman (företag)",
          "redovisningsplanerare (företag)",
          "revisor",
          "revisor (hgr och cgr)",
          "stadsinspektör",
          "stadsrevisor",
          "systemexpert (redovisning)",
          "taxeringsrevisor",
          "överrevisor"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2412",
    "level": 4,
    "code": "2412",
    "order": 1400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Personalplanerare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsplanerare (personalförvaltning)",
          "handläggare av personalärenden (företag)",
          "personalanställare (företag)",
          "personalkonsult (företag)",
          "personalplanerare (företag)",
          "personalsekreterare (företag)",
          "sekreterare för arbetsavtalsärenden (företag)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2419",
    "level": 4,
    "code": "2419",
    "order": 1410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga specialister inom affärslivet och organisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24191",
    "level": 5,
    "code": "24191",
    "order": 1420,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2419",
    "parentCode": "2419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom reklam och marknadsföring"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "försäljningsplanerare",
          "kontaktchef (reklam, marknadsföring)",
          "kontaktplanerare (reklam, marknadsföring)",
          "kreativ direktör (reklam)",
          "kreativ planerare",
          "kreativ planeringschef",
          "kreativ planeringsdirektör",
          "marknadsförare",
          "marknadsföringskamrer",
          "marknadsföringsombudsman",
          "marknadsföringsrådgivare",
          "marknadsplanerare",
          "marknadsundersökare",
          "mediachef",
          "mediaköpare",
          "medieplanerare",
          "medieundersökare",
          "produktplanerare (reklambyrå)",
          "projektchef (reklambyrå)",
          "projektplanerare (reklambyrå)",
          "reklammedieplanerare",
          "reklamplanerare",
          "sp-planerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24192",
    "level": 5,
    "code": "24192",
    "order": 1430,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2419",
    "parentCode": "2419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Informatörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "informationsbiträde",
          "informationschef",
          "informationsredaktör",
          "informationssekreterare",
          "informatör",
          "kommunikationschef",
          "pr-chef",
          "pressattache",
          "pressekreterare",
          "pressombudsman (bank, företag o.dyl.)",
          "pr-man",
          "samhällskontaktvårdare",
          "vårdare av miljöförhållanden"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24193",
    "level": 5,
    "code": "24193",
    "order": 1440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2419",
    "parentCode": "2419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Konsumentrådgivare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kommunal konsumentrådgivare",
          "konsumentkonsult (handel)",
          "konsumentombudsman (staten)",
          "konsumentrådgivare",
          "sekreterare för konsumentupplysningsnämnden (staten)",
          "sekreterare för konsumentärenden (kommun)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24194",
    "level": 5,
    "code": "24194",
    "order": 1441,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2419",
    "parentCode": "2419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom organisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig för internationella ärenden (organisation)",
          "arbetsvillkorsekreterare",
          "avdelningssekreterare (fackförening)",
          "distriktssekreterare (parti)",
          "fackföreningsfunktionär",
          "facksekreterare (organisation)",
          "funktionär",
          "funktionär (organisation)",
          "förbundssekreterare (organisation)",
          "förhandlare (organisation)",
          "förtroendeman (heltidsanställd)",
          "grenchef (idrottsorganisation)",
          "grenledare (idrottsorganisation)",
          "huvudförtroendeman",
          "koordinator för internationella ärenden (organisation)",
          "lönesekreterare (fackförening)",
          "ombudsman (organisation)",
          "organisationsinstruktör",
          "organisationssekreterare",
          "socialsekreterare (organisation)",
          "specialassistent (organisation)",
          "specialplanerare (organisation)",
          "upplysningsekreterare",
          "valfunktionär"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/242",
    "level": 3,
    "code": "242",
    "order": 1450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom juridik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2421",
    "level": 4,
    "code": "2421",
    "order": 1460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Advokater och åklagare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "advokat (lagfaren)",
          "advokatfiskal (tullverket)",
          "advokat-vicehäradshövding",
          "biträdande länsman",
          "dispaschör",
          "första stadsfiskal",
          "häradsåklagare",
          "jurist (advokat)",
          "justitiekansler",
          "justitieombudsman",
          "länsman",
          "riksdagens justitieombudsman",
          "stadsfiskal",
          "vicehäradshövding-advokat",
          "åklagare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2422",
    "level": 4,
    "code": "2422",
    "order": 1470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Domare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "advokatfiskal (domstol)",
          "assessor (domstol)",
          "borgmästare (rådstuvurätt)",
          "domare (domstol)",
          "fiskal (hovrätt)",
          "föredragande (domstol)",
          "föredragande vid hovrätt",
          "försäkringsdomare",
          "förvaltningsråd (domstol)",
          "förvaltningssekreterare (domstol)",
          "hovrättsassessor",
          "hovrättsauskultant",
          "hovrättsfiskal",
          "hovrättspresident",
          "hovrättsråd",
          "häradshövding",
          "justitieråd",
          "justitierådman",
          "justitiesekreterare (domstol)",
          "kommunalråd",
          "notarie (domstol)",
          "president (rättsväsendet)",
          "referendarieråd (domstol)",
          "skattedomare",
          "tingsdomare",
          "vattenrättsdomare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2429",
    "level": 4,
    "code": "2429",
    "order": 1480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga specialister inom juridik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsjurist",
          "allmänt rättsbiträde",
          "bankjurist",
          "biträdande ombudsman",
          "biträdande ombudsman (juridisk",
          "biträdande stadsjurist",
          "byggnadsjurist",
          "ersättningsjurist",
          "eu-lagstiftningssekretare",
          "flyktingsombudsman",
          "första stadsfogde",
          "försäkringsjurist",
          "juridisk sekreterare",
          "juridiskt biträde",
          "juridiskt biträde för polismästare",
          "juridiskt ombud",
          "jurist",
          "jurist (företag, bank e.d.)",
          "juristsekreterare",
          "kanslinotarie",
          "kanslisekreterare",
          "kommunalombud",
          "konkursöverinspektör",
          "lagstiftningssekreterare",
          "ledande allmänt rättsbiträde",
          "ledande rättsbiträde",
          "länsassessor",
          "länsnotarie",
          "länsrättssekreterare",
          "magistratssekreterare",
          "militärjurist",
          "notarie (offentlig förvaltning)",
          "notarius publicus",
          "ombudsman (juridisk)",
          "rättskonsulent",
          "rättssekreterare",
          "sakövervakare",
          "skatterättssekreterare",
          "stadsfogde",
          "stadsjurist",
          "stadsnotarie",
          "stadsombudsman",
          "tippningsövervakare",
          "yngre länsassessor",
          "yngre rättssekreterare",
          "äldre länsassessor",
          "äldre rättssekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/243",
    "level": 3,
    "code": "243",
    "order": 1490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arkivarier, bibliotekarier och specialister inom museisektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2431",
    "level": 4,
    "code": "2431",
    "order": 1500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/243",
    "parentCode": "243",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arkivarier och specialister inom museisektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24311",
    "level": 5,
    "code": "24311",
    "order": 1501,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2431",
    "parentCode": "2431",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arkivarier"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuens (arkiv)",
          "ansvarig arkivarie (filmarkiv)",
          "arkivamanuens",
          "arkivarie",
          "arkivarie vid krigsarkiv",
          "arkivchef",
          "arkivföreståndare",
          "arkivinspektör",
          "arkivsekreterare",
          "assessor (riksarkivet)",
          "forskare (arkiv)",
          "forskare-konservator (arkiv)",
          "inspektör (riksarkivet)",
          "konservator (arkiv)",
          "landsarkivarie",
          "länsarkivarie",
          "riksarkivarie",
          "stadsarkivarie",
          "överinspektör (arkiv)",
          "överkonservator (arkiv)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24312",
    "level": 5,
    "code": "24312",
    "order": 1502,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2431",
    "parentCode": "2431",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom museisektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "djurkonservator",
          "forskare (museum)",
          "föreståndare vid stadsmuseum",
          "intendent (museum)",
          "intendent vid krigsmuseum",
          "konservator (museum)",
          "konservator (tavlor)",
          "konservator (tavlor, skulpturer)",
          "konservator (textil)",
          "kustos (zoologiskt, botaniskt museum)",
          "lektor vid museum",
          "museiamanuens",
          "museiassistent",
          "museiföreståndare",
          "museiintendent",
          "restauratör (målarkost)",
          "skulpturkonservator"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2432",
    "level": 4,
    "code": "2432",
    "order": 1510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/243",
    "parentCode": "243",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bibliotekarier, informatiker m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuens (bibliotek)",
          "anstaltsbibliotekarie",
          "avdelningsföreståndare (bibliotek)",
          "barnbibliotekarie",
          "bibliotekarie",
          "biblioteksamanuens",
          "biblioteksråd",
          "biträdande bibliotekarie",
          "biträdande chefbibliotekarie",
          "bokbussbibliotekarie",
          "chefbibliotekarie",
          "dokumentalist",
          "dokumenterare",
          "filialbibliotekarie",
          "föreståndare för barnavdelning (bibliotek)",
          "informatiker",
          "informationstjänstplanerare",
          "kommunbibliotekarie",
          "landskapsbibliotekarie",
          "musikbibliotekarie",
          "stadsbibliotekarie",
          "teknisk skrivare",
          "underbibliotekarie",
          "överbibliotekarie"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/244",
    "level": 3,
    "code": "244",
    "order": 1520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom samhälls- och socialvetenskaper"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2441",
    "level": 4,
    "code": "2441",
    "order": 1530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Nationalekonomer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ekonometriker",
          "ekonomisk forskare",
          "ekonomist",
          "företagsforskare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2442",
    "level": 4,
    "code": "2442",
    "order": 1540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Samhälls- och kulturforskare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "antropolog",
          "arbetsstudieman (samhällsvetenskaper)",
          "arkeolog",
          "biträdande forskare (samhällsvetensk.)",
          "etnolog",
          "forskare (kultur)",
          "forskare (samhällsvetenskaper)",
          "forskare (trafikskyddet)",
          "forskarprofessor (samhällsvetenskaper)",
          "forskningsassistent (samhällsvetenskaper)",
          "forskningssekreterare (samhällsvetenskaper)",
          "framtidsforskare",
          "geograf",
          "kulturantropolog",
          "kulturforskare",
          "planerare (samhällsvetenskaper)",
          "samhällsplanerare",
          "sociolog (forskningsarbete)",
          "specialforskare (samhällsvetenskap)",
          "specialplanerare (samhällsvetenskap)",
          "äldre forskare (samhällsvetenskaper)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2443",
    "level": 4,
    "code": "2443",
    "order": 1550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Historiker m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "filosofieforskare",
          "forskare (humanist)",
          "forskare i statskunskap",
          "forskarprofessor (humanist)",
          "genealog",
          "historieforskare",
          "konsthistoriker",
          "politisk forskare",
          "politolog",
          "släktforskare",
          "teologisk forskare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2444",
    "level": 4,
    "code": "2444",
    "order": 1560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Språkforskare, översättare och tolkar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande translator",
          "edsvuren translator",
          "filolog",
          "grafolog",
          "simultantolk",
          "tolk",
          "tolk i teckenspråk",
          "translator",
          "översättare",
          "översättare till finska"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2445",
    "level": 4,
    "code": "2445",
    "order": 1570,
    "modifiedDate": "1998-08-24T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Psykologer, psykoterapeuter och talterapeuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24451",
    "level": 5,
    "code": "24451",
    "order": 1580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2445",
    "parentCode": "2445",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Psykologer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetspsykolog",
          "dagvårdspsykolog",
          "diagnostiker (psykolog)",
          "familjerådgivningspsykolog",
          "forskningspsykolog (arbets- och yrkespsykologi)",
          "forskningspsykolog (social- och skolväsendet)",
          "fångvårdspsykolog",
          "klinisk psykolog",
          "ledande psykolog",
          "länsskolpsykolog",
          "neuropsykolog",
          "pedagogpsykolog",
          "personaladministrationspsykolog",
          "psykolog",
          "psykolog för handikappvård",
          "psykolog vid familjerådgivningscentral (kyrka)",
          "psykolog vid hälsocentral",
          "psykolog vid skolhem",
          "skolpsykolog",
          "utbildare (uppfostringsrådgivningspsykolog)",
          "yrkesvalspsykolog",
          "yrkesvägledare (psykolog)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24452",
    "level": 5,
    "code": "24452",
    "order": 1590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2445",
    "parentCode": "2445",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Psykoterapeuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "psykoterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24453",
    "level": 5,
    "code": "24453",
    "order": 1591,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2445",
    "parentCode": "2445",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Talterapeuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "specialtalterapeut",
          "talterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2446",
    "level": 4,
    "code": "2446",
    "order": 1610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom socialsektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24461",
    "level": 5,
    "code": "24461",
    "order": 1611,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2446",
    "parentCode": "2446",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Socialarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anstaltskurator",
          "ansvarig socialarbetare",
          "ansvarig socialkontrollör",
          "ansvarig socialskötare",
          "ansvarig socialterapeut",
          "arbetskurator",
          "avdelningssekreterare-barnatillsyningsman",
          "avdelningssekreterare-tjänsteförmyndare",
          "barnatillsyningsman",
          "barnavårdsinspektör",
          "barnavårdskontrollör",
          "barnskyddsinspektör",
          "barnskyddskontrollör",
          "biträdande barnatillsyningsman",
          "daghemsinspektör",
          "dagvårdsinspektör",
          "eftervårdsinspektör",
          "familjerådgivare (t.ex. teolog)",
          "familjeterapeut (t.ex. socialarbetare)",
          "familjevårdsinspektör",
          "familjevårdsledare",
          "flyktingsarbetare",
          "flyktingsekreterare",
          "handikappvårdare",
          "handikappvårdskontrollör",
          "handläggare av adoptionsärenden",
          "handläggare av underhållsbidragsärenden",
          "inkvarteringsombudsman",
          "inspektör för alkoholist- och lösdrivarvård",
          "inspektör för anstaltsvård",
          "invalidvårdare",
          "invalidvårdskontrollör",
          "kontrollör för vården av utvecklingsstörda",
          "kurator",
          "ledande barnskyddskontrollör",
          "ledande flyktingsekreterare",
          "ledande socialarbetare",
          "ledande socialkontrollör",
          "ledande socialterapeut",
          "ledande ungdomsvårdare",
          "ledande vårdinspektör",
          "läropliktsövervakare",
          "mb-kontrollör",
          "mbl-kontrollör",
          "mb-vårdare",
          "ombudsman för skyddat arbete",
          "samhällsarbetare",
          "sjukhussjälavårdare",
          "skolkurator",
          "skötare av utvecklingshämmade",
          "socialarbetare",
          "socialarbetare (sjukhus e.d.)",
          "socialarbetare inom vården av rusmedelsmissbrukare",
          "socialarbetare-barnatillsyningsman",
          "socialfunktionär",
          "socialinspektör",
          "socialkonsulent",
          "socialkontrollör",
          "socialkurator",
          "socialskötare",
          "socialterapeut (a-klinik o.d.)",
          "socialvårdare",
          "socialvårdsinspektör",
          "specialsocialarbetare",
          "underhållsskyddsinspektör",
          "ungdomsvårdare",
          "ungdomsvårdskontrollör",
          "utlänningskurator (statsförv.)",
          "vårdinspektör (socialvård)",
          "vårdsekreterare (socialvård)",
          "zigenarkurator",
          "åldringsvårdare",
          "äldre socialarbetare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24462",
    "level": 5,
    "code": "24462",
    "order": 1612,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2446",
    "parentCode": "2446",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Planerare inom socialsektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "planerare (socialbranschen)",
          "socialplanerare",
          "specialplanerare (socialbranschen)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24463",
    "level": 5,
    "code": "24463",
    "order": 1613,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2446",
    "parentCode": "2446",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Handledare och socialpedagoger"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anstaltsterapeut",
          "ansvarig instruktör (social)",
          "ansvarig skötare (social, ej sjukskötare)",
          "avdelningsskötare (vårdanstalt)",
          "barnarbetsledare",
          "barnavårdsinstruktör",
          "barnhemsinstruktör",
          "biträdande avdelningsskötare (socialbranschen)",
          "boendeledare",
          "familjedagvårdsledare",
          "familjedagvårdsövervakare",
          "fritidsinstruktör (socialarbete)",
          "hemtjänstinstruktör",
          "hemtjänstledare",
          "hemvårdsinstruktör",
          "hemvårdskonsulent",
          "hemvårdsövervakare (vårdbyrå)",
          "instruktör (t.ex. barnhem)",
          "instruktör för hemvård av utvecklingsstörda",
          "instruktör för ungdomsverksamhet",
          "instruktör för utvecklingsstörda",
          "instruktör för vården av utvecklingsstörda",
          "instruktör för åldringsvård",
          "instruktör för öppen vård",
          "instruktör för öppen vård av utvecklingsstörda",
          "invalidvårdsledare",
          "ledande familjedagvårdsinstruktör",
          "ledande instruktör",
          "mbm-instruktör",
          "missbrukarkonsult-terapeut",
          "nattskötare (socialbranschen)",
          "nattöverskötare (socialbranschen)",
          "närfostrare",
          "pedagogisk handledare",
          "pedagog-skötare (social)",
          "rehabiliteringsinstruktör",
          "socialinstruktör",
          "socialpedagog (barnhem o.d.)",
          "ungdomsarbetsinstruktör",
          "ungdomsarbetsledare (församling)",
          "ungdomsvårdsinstruktör",
          "verksamhetsinstruktör",
          "öppenvårdsarbetare (åldringshem, hälsocentral o.d.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/245",
    "level": 3,
    "code": "245",
    "order": 1630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Journalister, konstnärer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2451",
    "level": 4,
    "code": "2451",
    "order": 1640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Journalister, författare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24511",
    "level": 5,
    "code": "24511",
    "order": 1650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefredaktörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "huvudredaktör (press, radio, tv)",
          "programchef (radio, tv)",
          "publikationschef",
          "redaktionschef (press, radio, tv)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24512",
    "level": 5,
    "code": "24512",
    "order": 1660,
    "modifiedDate": "1998-07-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tidskrifts- och förlagsredaktörer och kritiker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bildredaktör (förlag)",
          "bildredaktör (press)",
          "ekonomisk redaktör (press)",
          "filmkritiker",
          "filmredaktör",
          "free-lance -redaktör (press)",
          "förlagsredaktör",
          "idrottsredaktör (press)",
          "journalist",
          "konstkritiker",
          "kostnadstjänsteman",
          "kritiker",
          "kritiker (konst, musik, film m.m.)",
          "läroboksförfattare",
          "musikredaktör (press)",
          "nyhetsredaktör (press)",
          "ordboksförfattare",
          "publikationssekreterare",
          "redaktionssekreterare (press)",
          "redaktör (förlag)",
          "redaktör (press)",
          "regionalredaktör (press)",
          "reporter (press)",
          "specialredaktör (press)",
          "teknisk redaktör (press)",
          "tidningsredaktör",
          "uppslagsverksredaktör",
          "utlandskorrespondent (press)",
          "vetenskaplig redaktör (press)",
          "volontär (press)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24513",
    "level": 5,
    "code": "24513",
    "order": 1670,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Radio- och TV-redaktörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "free-lance -redaktör (radio, tv)",
          "idrottsredaktör (radio, tv)",
          "musikredaktör (radio, tv)",
          "nyhetsredaktör (radio, tv)",
          "programredaktör (radio, tv)",
          "radioprogramsproducent",
          "radioredaktör",
          "redaktör (radio, tv)",
          "studioreporter (radio, tv)",
          "tv-producent",
          "tv-redaktör",
          "utlandskorrespondent (radio, tv)",
          "videoinspelningsproducent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24514",
    "level": 5,
    "code": "24514",
    "order": 1680,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Reklamredaktörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "annonsplanerare",
          "copy (reklambyrå)",
          "copywriter (reklambyrå)",
          "kontaktredaktör (reklambyrå)",
          "reklamredaktör",
          "textplanerare (reklambyrå)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24515",
    "level": 5,
    "code": "24515",
    "order": 1681,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Författare och dramaturger"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "diktare, poet",
          "dramaturg",
          "filmförfattare (scenarist)",
          "filmmanuskriptförfattare",
          "författare",
          "kåsör",
          "lyriker",
          "scenarist (filmförfattare)",
          "skådespelsförfattare",
          "översättare (skönlitteratur)",
          "översättare till finska (skönlitteratur)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2452",
    "level": 4,
    "code": "2452",
    "order": 1690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skulptörer, planerare inom den konstindustriella branschen m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24521",
    "level": 5,
    "code": "24521",
    "order": 1700,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2452",
    "parentCode": "2452",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bildkonstnärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bildkonstnär",
          "etsare",
          "fotografiker",
          "fotografikonstnär",
          "konstgrafiker",
          "konstnär (bildkonst)",
          "litograf",
          "medieartist",
          "målare",
          "målare (konstnär)",
          "porslinsmålare (konstnär)",
          "skulptör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24522",
    "level": 5,
    "code": "24522",
    "order": 1710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2452",
    "parentCode": "2452",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Grafiska planerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ad (reklambyrå)",
          "ad-planerare (reklambyrå)",
          "art director (reklambyrå)",
          "bokkonstnär (bildkonst)",
          "filmtecknare",
          "grafiker",
          "grafisk konstnär",
          "grafisk ombrytare (bildkonst)",
          "grafisk planerare",
          "illustratör",
          "illustratör (reklambyrå)",
          "karikatyrtecknare",
          "reklamgrafiker",
          "seriefigurtecknare",
          "serjefigurskonstnär",
          "visueall planerare (raklambyrå)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24523",
    "level": 5,
    "code": "24523",
    "order": 1720,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2452",
    "parentCode": "2452",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Planerare och konstnärer inom den konstindustriella branschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "beklädnadsplanerare",
          "dekorationsmålare",
          "designer",
          "dessinatör",
          "formgivare (konstnärligt arbete)",
          "glaskonstnär",
          "industriformgivare",
          "inredningsplanerare",
          "keramiker",
          "keramikkonstnär",
          "konstgjutare",
          "konsthantverkare",
          "konstsmidesarbetare",
          "kostymtecknare",
          "modekonstnär",
          "modeskapare",
          "möbelplanerare",
          "produktplanerare (konstnär)",
          "scenograf (teater)",
          "scenograf (teater, film, tv)",
          "smyckesdesigner",
          "textilkonstnär",
          "textilplanerare",
          "vävare (konst)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2453",
    "level": 4,
    "code": "2453",
    "order": 1730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arrangör (klassisk musik)",
          "cellist",
          "försteviolinist",
          "kantor",
          "kantor-organist",
          "kapellmästare",
          "kompositör (klassisk)",
          "konsertmästare (orkester)",
          "konsertsångare",
          "kyrkomusiker",
          "kyrkosångare",
          "körledare",
          "körmästare",
          "körsångare",
          "musikchef",
          "musikdirigent",
          "musiker (klassisk)",
          "operakonstnär (sång)",
          "operasångare",
          "organist (klassisk)",
          "orkesterledare",
          "orkestermusiker (klassisk)",
          "orkestersolist (klassisk)",
          "pianist (klassisk)",
          "solocellist",
          "stämledare (orkester)",
          "sångare (klassisk)",
          "vicestämdirigent (reserv)",
          "violinist",
          "överkapellmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2454",
    "level": 4,
    "code": "2454",
    "order": 1740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Danskonstnärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "balettdansör",
          "balettmästare",
          "dansare (klassisk, modern)",
          "danskonstnär",
          "danslärare",
          "konstnär (dans)",
          "koreograf",
          "operadansör",
          "operakonstnär (dans)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2455",
    "level": 4,
    "code": "2455",
    "order": 1750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skådespelare och regissörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24551",
    "level": 5,
    "code": "24551",
    "order": 1751,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2455",
    "parentCode": "2455",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skådespelare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dockteaterspelare",
          "konstnär (skådespelare)",
          "konstnärsprofessor (skådespelare)",
          "pantomimkonstnär",
          "recitatör",
          "scenkonstnär (skådespelare)",
          "skådespelare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24552",
    "level": 5,
    "code": "24552",
    "order": 1752,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2455",
    "parentCode": "2455",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Teater- och filmregissörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "animator",
          "filmregissör",
          "inspicient (teater, film)",
          "ledare för filmverksamhet",
          "regissör (radio, tv)",
          "regissör (scen)",
          "studioregissör (radio, tv, film)",
          "teaterproducent",
          "teaterregissör",
          "tv-regissör",
          "videoinspelningsledare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/246",
    "level": 3,
    "code": "246",
    "order": 1760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Präster, församlingslektorer och diakoner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2460",
    "level": 4,
    "code": "2460",
    "order": 1770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/246",
    "parentCode": "246",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Präster, församlingslektorer och diakoner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24601",
    "level": 5,
    "code": "24601",
    "order": 1771,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2460",
    "parentCode": "2460",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Präster och församlingslektorer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assessor (präst)",
          "biskop",
          "branschsekreterare (församling)",
          "domprost",
          "församlingslektor",
          "församlingspastor",
          "gränsbygdspastor",
          "kaplan",
          "komminister",
          "kontraktsprost",
          "kyrkoherde",
          "ledande sjukhussjälavårdare",
          "pastor",
          "prost",
          "präst",
          "resepräst",
          "sjukhuslektor",
          "sjukhuspastor",
          "sjömanspräst",
          "studentpräst",
          "ungdomspräst",
          "ärkebiskop"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24602",
    "level": 5,
    "code": "24602",
    "order": 1772,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2460",
    "parentCode": "2460",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Diakoner och diakonissor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "diakon",
          "diakonissa (församling)",
          "församlingssyster",
          "specialarbetsdiakon",
          "ungdomsdiakon"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/247",
    "level": 3,
    "code": "247",
    "order": 1780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom den offentliga sektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/2470",
    "level": 4,
    "code": "2470",
    "order": 1790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/247",
    "parentCode": "247",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom den offentliga sektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24701",
    "level": 5,
    "code": "24701",
    "order": 1800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2470",
    "parentCode": "2470",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom statsförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "administrativ attache (staten)",
          "administrativ utrikessekreterare (staten)",
          "anstaltsinspektör (staten)",
          "arbetarinspektör (staten)",
          "arbetskraftsassistent (staten)",
          "attache",
          "attache (utrikesförv.)",
          "bankinspektör (staten)",
          "beredskapsombudsman (staten)",
          "beskattningssekreterare (staten)",
          "biltrafikinspektör (staten)",
          "biträdande forskare (staten)",
          "biträdande inspektör (staten)",
          "biträdande planerare (staten)",
          "biträdande polisinspektör (staten)",
          "biträdande räddningsinspektör",
          "biträdande sekreterare (universitet, högskolor)",
          "biträdande sjöfartsinspektör (statsförv.)",
          "bostadssekreterare (staten)",
          "budgetsekreterare (staten)",
          "byråinspektör (staten)",
          "charge d'affaires (staten)",
          "chefsplanerare (staten)",
          "distriktsinspektör (staten)",
          "ekonomi- och planeringssekreterare (staten)",
          "ekonomiinspektör (staten)",
          "ekonomisekreterare (staten)",
          "esf-koordinator (staten)",
          "eu-assistent",
          "eu-expert",
          "eu-kontrollör",
          "eu-koordinator (staten)",
          "eu-ombud (staten)",
          "eu-planerare",
          "eu-projektplanerare",
          "euro-praktikant",
          "eu-rådgivare",
          "eu-samordnare (staten)",
          "eu-stödsinspektör",
          "expert (staten)",
          "fakultetssekreterare",
          "filminspektör",
          "finanssekreterare (staten)",
          "flygverksamhetsinspektör",
          "forskare (staten)",
          "fångvårdsinspektör (staten)",
          "fångvårdssekreterare (staten)",
          "fångvårdsöverinspektör (staten)",
          "föredragande (staten)",
          "föredragningssekreterare (statsförv.)",
          "företagskonsult (staten)",
          "företagsombudsman (staten)",
          "försäkringsinspektör (staten)",
          "försäkringssekreterare (staten)",
          "försäkringsöverinspektör (staten)",
          "förvaltningsinspektör (staten)",
          "förvaltningskonsult (staten)",
          "förvaltningsplanerare (staten)",
          "förvaltningsöverinspektör (staten)",
          "generalsekreterare för länskonstkommissionen (statsförv.)",
          "handelsattache (staten)",
          "handelssekreterare (staten)",
          "hälsovårdsinspektör (staten)",
          "häradsskrivare (staten)",
          "högskolesekreterare",
          "industrisekreterare (staten)",
          "inspektör (staten)",
          "kansliföreståndare (staten)",
          "kanslinotarie (staten)",
          "kongressplanerare (staten)",
          "konsult (statsförv.)",
          "kontorschef (statsförv.)",
          "koordinator (statsförv.)",
          "koordinerare för internationella ärenden (staten)",
          "landskapssekreterare",
          "landssekreterare",
          "lantbruksundervisningsinspektör",
          "lantbruksöverinspektör",
          "legationstjänsteman",
          "länsskatteinspektör",
          "miljplanerare (staten)",
          "organisationschef (staten)",
          "personalplanerare (staten)",
          "planerare (staten)",
          "planerare för internationella ärenden",
          "planerings- och byggnadsinspektör",
          "planeringssekreterare (staten)",
          "polisöverinspektör",
          "politisk sekreterare",
          "projektkoordinator (staten)",
          "projektledare (staten)",
          "projektplanerare (staten)",
          "rationaliseringsman inom förvaltning (staten)",
          "regeringssekreterare (staten)",
          "regionplaneforskare",
          "regionplanerare (staten)",
          "räddningsinspektör",
          "sekreterare för bostadsärenden (staten)",
          "sekreterare för internationella ärenden (staten)",
          "sekreterare för länskonstkommissionen (statsförv.)",
          "sjöfartsinspektör (staten)",
          "sjöfartsöverinspektör (staten)",
          "skatteföredragande",
          "skogshushållningsrevisor (staten)",
          "skolplanerare (statsförv.)",
          "specialassistent (staten)",
          "specialattache (staten)",
          "specialforskare (staten)",
          "specialist (staten)",
          "specialplanerare (staten)",
          "statsbrandinspektör",
          "statsekonomiinspektör",
          "statsministerns assistent",
          "statsombudsman",
          "studiesekreterare för internationella ärende (staten)",
          "systemexpert (staten)",
          "talmans specialassistent",
          "trafikinspektör (staten)",
          "tullsekreterare (staten)",
          "universitetsnotarie",
          "universitetssekreterare",
          "utrikessekreterare",
          "utvecklingssamarbetsattache (staten)",
          "utvecklingssamarbetssekreterare (staten)",
          "veterinärinspektör (staten)",
          "veterinäröverinspektör (staten)",
          "yngre forskare (statsförv.)",
          "yngre förvaltningssekreterare (staten)",
          "yngre landssekreterare",
          "yngre regeringssekreterare (staten)",
          "yrkesutbildningsinspektör (staten)",
          "äldre beredningsman (staten)",
          "äldre budgetsekreterare (staten)",
          "äldre finanssekreterare (staten)",
          "äldre föredragande (staten)",
          "äldre inspektör (staten)",
          "äldre länssekreterare",
          "äldre regeringssekreterare (staten)",
          "ämbetsmannapraktikant (utrikesförv.)",
          "överinspektör (staten)",
          "överinspektör för befolkningsskydd",
          "överinspektör för kriminalvård (staten)",
          "överkamrer (staten)",
          "övervakningsinspektör (staten)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/24702",
    "level": 5,
    "code": "24702",
    "order": 1810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/2470",
    "parentCode": "2470",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom kommunalförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "administrativ sekreterare (kommun)",
          "anskaffningsombudsman (kommun)",
          "anskaffningssekreterare (kommun)",
          "anskaffningstekniker (kommun)",
          "ansvarig forskare (kommun)",
          "ansvarig planeringsassistent (kommun)",
          "aravainspektör",
          "avdelningschef (kommun)",
          "avdelningschef för avdelningen för bostadsärenden",
          "avdelningssekreterare (lagfaren, kommun)",
          "avfallshanteringsmästare (kommun)",
          "befolkningsskyddsplanerare",
          "beredare för bostadsärenden (kommun)",
          "beredare för fastighetsärenden (kommun)",
          "biträdande byggnadsinspektör-yrkesinspektör",
          "biträdande kommunsekreterare",
          "biträdande planerare",
          "biträdande planeringschef",
          "biträdande skatteombudsman",
          "bostads- och förvaltningssekreterare (kommun)",
          "bostads- och planeringssekreterare (kommun)",
          "bostadslåneinspektör (kommun)",
          "bostadsombudsman (kommun)",
          "bostadsproduktionsplanerare (kommun)",
          "bostadsprogramplanerare",
          "bostadssekreterare (kommun)",
          "bostadssekreterare-byggnadsinspektör (kommun)",
          "bostadssekreterare-jurist (kommun)",
          "budgetberedare (kommun)",
          "budgetsekreterare (kommun)",
          "byarbetare",
          "byombudsman",
          "chef för bostadsprogramärenden",
          "chef för internationella ärenden",
          "chef för planeringsbyrå",
          "distriktsinspektör (kommun)",
          "ekonom (kommun)",
          "ekonom för skolväsendet (kommun)",
          "ekonomi- och planeringssekreterare (kommun)",
          "ekonomichef-sekreterare (kommun)",
          "ekonomiplanerare (kommun)",
          "ekonomisekreterare (kommun)",
          "eu-chef",
          "eu-koordinator (kommun)",
          "eu-ombudsman",
          "fastighetsombudsman (kommun)",
          "fastighetsvårdsplanerare",
          "forskare (kommun)",
          "forskare vid ämbetsverk (t.ex. stadsstyr.)",
          "forskningssekreterare (kommun)",
          "fritidssekreterare",
          "föredragande (kommun)",
          "företagskonsult (kommun)",
          "företagsombudsman (kommun)",
          "företagsombudsman för lantbruket",
          "förvaltnings- och planeringssekreterare (kommun)",
          "förvaltningsplanerare (kommun)",
          "förvaltningssekreterare (kommun)",
          "handläggare av bostadsärenden (kommun)",
          "hembygdssekreterare",
          "hälsoingenjör (kommun)",
          "idrottschef",
          "idrottsinstruktör (kommun)",
          "idrottsombudsman för specialgrupper",
          "idrottssekreterare",
          "industrialiseringschef",
          "inspektör (kommun)",
          "inspektör för bostadsärenden (kommun)",
          "instruktör för fritidsverksamhet",
          "instruktör för nykterhetsväsendet",
          "instrumentchef",
          "jämställdhetskonsult",
          "kanslinotarie (kommun)",
          "kanslisekreterare (kommun)",
          "kommunekonomikonsult",
          "kommuninspektör",
          "kommunkamrer",
          "kommunombudsman",
          "kommunplanerare",
          "kommunplaneringssekreterare",
          "kommunsekreterare-socialsekreterare",
          "kommunskatteombudsman",
          "koordinator (kommun)",
          "koordinator för internationella ärenden (kommun)",
          "kr-planerare",
          "kultur- och nykterhetssekreterare",
          "kultur- och turistsekreterare",
          "kulturinstruktör",
          "kulturombudsman",
          "kultursekreterare",
          "kultursekreterare inom musikväsendet",
          "kvalitetsplanerare",
          "landskapsplanerare",
          "landskapssekreterare (kommun)",
          "lantbruksombudsman (kommun)",
          "ledande konsult (kommun)",
          "ledande kultursekreterare",
          "ledande miljöinspektör",
          "ledande planerare",
          "ledande skuldrådgivare",
          "lånechef (kommun)",
          "löneombudsman (kommun)",
          "lönesekreterare (kommun)",
          "miljövårdsingenjör",
          "miljövårdssekreterare",
          "nykterhetssekreterare",
          "närings- och bostadssekreterare",
          "närings- och turistombudsman",
          "näringsombudsman (kommun)",
          "näringsombudsman för lantbruket (kommun)",
          "näringsombudsman-planeringssekreterare",
          "näringsplanerare (kommun)",
          "näringssekreterare (kommun)",
          "ordförande (kommun)",
          "organisationsmästare (kommun)",
          "organisationssekreterare (kommun)",
          "patientombudsman",
          "personal- och planeringssekreterare (kommun)",
          "personalkonsult (kommun)",
          "personalplanerare (kommun)",
          "planerare (kommun)",
          "planerare för affärsverksamhet",
          "planerare-koordinator (kommun)",
          "planerarpraktikant (kommun)",
          "planeringssekreterare (kommun)",
          "planeringssekreterare-näringsombudsman (kommun)",
          "planföredragande",
          "produktionsplanerare (kommun)",
          "projektansvarig (kommun)",
          "projektforskare (kommun)",
          "projektkonsult (kommun)",
          "projektkoordinator (kommun)",
          "projektledare (kommun)",
          "projektombudsman (kommun)",
          "projektplanerare (kommun)",
          "redovisningsingenjör (kommun)",
          "redovisningsinspektör (kommun)",
          "redovisningssekreterare (kommun)",
          "regionforskare",
          "regionplanerare (kommun)",
          "regionutvecklingsplanerare",
          "regionutvecklingssekreterare",
          "resultatbehandlare (kommun)",
          "rumsanvändningsplanerare",
          "räddningsplanerare",
          "samarbetskonsult (kommun)",
          "sekreterare för bostadsbidragsärenden (kommun)",
          "sekreterare för bostadsnämnd (kommun)",
          "sekreterare för bostadsärenden (kommun)",
          "sekreterare för kulturnämnd",
          "sekreterare för kulturärenden",
          "sekreterare för landsbygdsnäringar och miljövård",
          "sekreterare för nämnd (kommun)",
          "sekreterare för semesternämnd (kommun)",
          "sekreterare för skolnämnd (kommun)",
          "sekreterare för skolväsendet (kommun)",
          "sekreterare för skolärenden (kommun)",
          "skatteombudsman (kommun)",
          "skolplanerare (kommun)",
          "skolsekreterare (kommun)",
          "skoltjänstchef",
          "skuldrådgivare",
          "skuldsanerare (kommun)",
          "skärgårdsombudsman",
          "småkommunsombudsman",
          "socialsekreterare (kommun)",
          "socialsekreterare-barnatillsyningsman",
          "specialinspektör (kommun)",
          "specialist (kommun)",
          "specialplanerare (kommun)",
          "stadskamrer",
          "stadsplaneringssekreterare",
          "statsbidragssekreterare",
          "studiesekreterare för internationella ärenden (kommun)",
          "turistombud",
          "turistplanerare",
          "ungdoms-kultursekreterare",
          "utredningsförman (kommun)",
          "utvecklingskonsult (kommun)",
          "utvecklingsplanerare (kommun)",
          "valberedare",
          "vuxenutbildningsombud",
          "återvinningsombudsman",
          "äldre forskare (kommun)",
          "överinspektör (kommun)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3",
    "level": 1,
    "code": "3",
    "order": 1820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31",
    "level": 2,
    "code": "31",
    "order": 1830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom naturvetenskaper och teknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/311",
    "level": 3,
    "code": "311",
    "order": 1840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom fysik, kemi och teknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3111",
    "level": 4,
    "code": "3111",
    "order": 1850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tekniska experter inom naturvetenskaper"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forskningsassistent (väderobservationer)",
          "forskningsbiträde (astrologi)",
          "forskningsbiträde (fysik)",
          "forskningsbiträde (geologi)",
          "forskningsbiträde (kemi)",
          "föreståndare för meteorologisk station",
          "geodetisk uträknare",
          "geodetisk uträknare (geodetiska mätningar)",
          "klimatobservatör",
          "tekniker (fysik)",
          "tekniker (kemi)",
          "vädertekniker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3112",
    "level": 4,
    "code": "3112",
    "order": 1860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom byggande och samhällsbyggande"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31121",
    "level": 5,
    "code": "31121",
    "order": 1861,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3112",
    "parentCode": "3112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom husbyggnad"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (husbyggnad)",
          "anskaffningsbyggmästare",
          "arbetschef (husbyggnad)",
          "arbetsledare (husbyggnad)",
          "arbetsledare för installationer (husbyggnad)",
          "arbetsplatsledare",
          "byggmästare (husbyggnad)",
          "byggnadsarbetsledare",
          "byggnadstekniker",
          "byråbyggmästare (husbyggnad)",
          "distriktsbyggmästare (husbyggnad)",
          "energirådgivare (husbyggnad)",
          "fastighetsbyggmästare",
          "fastighetstekniker",
          "forskningsbyggmästare",
          "husplaneringsbyggmästare",
          "kontrollbyggmästare (husbyggnad)",
          "kontrolltekniker (husbyggnad)",
          "kvalitetsinspektör (husbyggnad)",
          "markbyggmästare (husbyggnad)",
          "organisationsmästare (husbyggnad)",
          "organisationstekniker (husbyggnad)",
          "planeringsassistent (husbyggnad)",
          "planeringsbyggmästare (husbyggna)",
          "projektbyggmästare",
          "reparationsrådgivare (husbyggnad)",
          "tekniker (husbyggnad)",
          "underhållsbyggmästare",
          "yngre arbetsplatsbyggmästare",
          "yngre byggmästare",
          "övervakare av byggnadsarbeten",
          "övervakningsbyggmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31122",
    "level": 5,
    "code": "31122",
    "order": 1862,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3112",
    "parentCode": "3112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom markanvändning och samhällsbyggnation"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsplatsmästare",
          "banförman",
          "banmästare",
          "bantekniker",
          "biträdande vägmästare",
          "byggmästare (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "distriktsbyggmästare (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "gatuarbetsledare",
          "gatubyggnadsmästare",
          "gatubyggnadstekniker",
          "kanalarbetsledare",
          "kanalvakt",
          "kommunbyggmästare (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "kärrtorkningstekniker (markbyggnad)",
          "markbyggmästare (markanvändning)",
          "planeringsassistent (samhällsbyggnad)",
          "planeringsbyggmästare (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "planeringstekniker (markbyggnad)",
          "tekniker (gruvbrott och markbyggnad)",
          "tekniker (jordmånsundersökning)",
          "tekniker (samhällsteknik)",
          "terrängundersökningsmästare",
          "torkningstekniker (jordbyggnad)",
          "trafikförman (vägtrafik)",
          "trafikmästare",
          "väg- och vattenbyggmästare",
          "vägbyggmästare",
          "vägmästare",
          "övervägmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31123",
    "level": 5,
    "code": "31123",
    "order": 1863,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3112",
    "parentCode": "3112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom kartläggning och lantmäteri"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "expeditionsberedare (lantmäteri)",
          "fotograferingstekniker (lantmäteri)",
          "föreståndare för fastighetsregister",
          "gruvkartläggare",
          "inspektör (lantmäteri)",
          "kartläggare",
          "kartograf",
          "kartredaktör",
          "karttekniker",
          "lantmäteriarbetsledare",
          "lantmätningstekniker",
          "mätningsarbetsledare (lantmäteri)",
          "mätningsförman (lantmäteri)",
          "mätningstekniker",
          "planeringsassistent (kartläggning och lantmäteri)",
          "planläggningsbiträde",
          "planläggningstekniker",
          "regionplanetekniker",
          "räknare (kartläggningsarbete)",
          "specialavvägare",
          "specialtekniker (lantmäteri)",
          "stadsplanetekniker",
          "stereooperatör (lantmäteri)",
          "stereotekniker (lantmäteri)",
          "tekniker (lantmäteri)",
          "topograf"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3113",
    "level": 4,
    "code": "3113",
    "order": 1870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom elteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (elkraft)",
          "arbetsledare (elkraft)",
          "arbetsplanerare (elkraftsteknik)",
          "distriktmästare (elteknik)",
          "distriktstekniker (elteknik)",
          "driftsmästare (elteknik)",
          "driftstekniker (elkraft)",
          "driftverksmästare (elkraft)",
          "elarbetsledare",
          "eltekniker",
          "instrumentmästare (elverk)",
          "kabeltekniker",
          "ledningsmästare (elkraft)",
          "linjemästare (elkraft)",
          "planeringsassistent (elteknik)",
          "relätekniker (elkraft)",
          "service- och instruktionstekniker (elkraft)",
          "starkströmstekniker",
          "tekniker (elkraft)",
          "terrängplanerare (elkraft)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3114",
    "level": 4,
    "code": "3114",
    "order": 1880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom elektronik och informationsteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (elektronik, it)",
          "arbetsledare (elektronik och it)",
          "arbetsplanerare (elektronik, it)",
          "av-planerare",
          "centralapparattekniker (elektronik och it)",
          "centraltekniker",
          "datamaskintekniker",
          "datatekniktekniker",
          "datorservicetekniker",
          "driftstekniker (elektronik och it)",
          "elektroniktekniker",
          "forskningsassistent (elektronik, it)",
          "kvalitetstekniker (elektronik och it)",
          "mynstergodskonstruktör (elektronik, it)",
          "mätartekniker",
          "nätgruppstekniker (elektronik, it)",
          "planeringsassistent (elektronik, it)",
          "projekttekniker (elektronik och it)",
          "radarmätare",
          "radatekniker",
          "radiotekniker",
          "service- och instruktionstekniker (elektronik och it)",
          "servicetekniker (elektronik och it)",
          "signaltekniker",
          "svagströmstekniker",
          "systemtekniker (elektronik och it)",
          "tekniker (elektronik, it)",
          "telefoninspektör",
          "telefonmästare",
          "telefontekniker",
          "teletekniker",
          "testningstekniker (elektronik och it)",
          "överassistent (radio, tv)",
          "automatiseringstekniker (elektronik, informationsteknik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3115",
    "level": 4,
    "code": "3115",
    "order": 1890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom maskinteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (maskinteknik)",
          "arbetsledare (maskinteknik)",
          "arbetsledare för installationer (vvs)",
          "arbetsmottagare (maskin-, motorservice)",
          "arbetsstudieman (maskinteknik)",
          "bilinspektör (tekniker)",
          "biltekniker",
          "cad-tekniker (maskinteknik)",
          "chef för reparationsverkstad (maskinteknik)",
          "depåchef (sj)",
          "driftstekniker (maskinteknik)",
          "fjärrvärmemästare",
          "fjärrvärmetekniker",
          "forskningsassistent (maskinteknik)",
          "förman för reparationsverkstad (maskinteknik)",
          "konstruktionstekniker (maskinteknik)",
          "kvalitetsövervakartekniker (maskinteknik)",
          "maskinavsynare (maskinteknik)",
          "maskinavsynare (vägverket)",
          "maskinkonstruktionstekniker",
          "maskinmästare",
          "maskinmästare (fastighetsskötsel)",
          "maskinmästare (fastighetsunderhåll)",
          "maskinmästare (kraftverk)",
          "maskinmästare (maskinteknik)",
          "maskinmästare (sjukhus)",
          "maskinmästare (skeppsvarv)",
          "maskinmästare (värmecentral)",
          "maskinplanerare (maskinteknik)",
          "maskintekniker",
          "monteringstekniker (maskinmontering)",
          "mätnings- och regleringstekniker",
          "planeringsassistent (masinteknik)",
          "reservdelstekniker (maskinteknik)",
          "service- och instruktionstekniker (maskinteknik)",
          "serviceförman (maskinteknik)",
          "serviceledare (maskinteknik)",
          "servicemästare (maskinteknik)",
          "serviceplanerare (maskinteknik)",
          "serviceövervakare (maskinteknik)",
          "tekniker (maskinteknik)",
          "tekniker (vvs)",
          "teknisk rådgivare (maskinteknik)",
          "transmissionstekniker",
          "undermaskinmästare (fastighetsunderhåll)",
          "undermaskinmästare (kraftverk)",
          "undermaskinmästare (maskinteknik)",
          "undermaskinmästare (sjukhus)",
          "undermaskinmästare (skeppsvarv)",
          "undermaskinmästare (värmecentral)",
          "utvecklingstekniker (maskinteknik)",
          "ventilationstekniker",
          "vvs-jourhavande",
          "vvs-mästare",
          "vvs-tekniker",
          "värmeaggregatstekniker",
          "övermaskinmästare (kraftverk)",
          "övervakare av installationsarbeten (vvs)",
          "övervakare av vvs-arbeten",
          "övervakare av vvs-arbeten (maskinteknik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3116",
    "level": 4,
    "code": "3116",
    "order": 1900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom träförädling och kemisk processteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (kemisk-tekniska branschen)",
          "arbetsledare (kemisk-tekniska branschen)",
          "arbetsplanerare (kemisk-tekniska branschen)",
          "arbetsstudieman (kem.tekn.)",
          "avdelningsmästare (kemisk-tekniska branschen)",
          "driftstekniker (kemisk-teknisk bransch)",
          "kemist-tekniker",
          "kvalitetsövervakartekniker (kemisk-tekniska branschen)",
          "miljövårdstekniker (kemisk-tekniska branschen)",
          "operatör (kemiskt processarbete)",
          "papperstekniker",
          "processtekniker (kem.tekn.)",
          "produktionsmästare (kem.tekn.)",
          "service- och instruktionstekniker (kemisk-teknisk bransch)",
          "skiftmästare (kem.tekn.)",
          "tekniker (kemisk-teknisk bransch)",
          "teknisk rådgivare (kem.tekn.)",
          "övermästare (kem.tekn.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3117",
    "level": 4,
    "code": "3117",
    "order": 1910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom gruvteknisk processteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (gruva)",
          "arbetsledare (gruva)",
          "arbetsplanerare (gruvteknik och metallurgi)",
          "bergsprängningsförman",
          "bergstekniker",
          "gjuterimästare (gruva)",
          "gruvarbetsledare",
          "gruvmätare",
          "gruvtekniker",
          "oljeborrtekniker",
          "service- och instruktionstekniker (gruva)",
          "tekniker (oljeborrning)",
          "överladdare (stenbrytning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3118",
    "level": 4,
    "code": "3118",
    "order": 1920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tekniska ritare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsritare",
          "blankettritare",
          "byggnadsritare",
          "cad-ritare",
          "dataplaneringsritare",
          "dataritare",
          "elektronikritare",
          "elritare",
          "förman för ritkontor",
          "kabelkartritare",
          "kartritare",
          "maskinritare",
          "optisk ritare",
          "planeringsassistent (ritare)",
          "planritare",
          "renritare",
          "ritare (teknisk)",
          "stadsplaneassistent",
          "stadsplaneritare",
          "teknisk ritare",
          "teleritare",
          "vvs-ritare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3119",
    "level": 4,
    "code": "3119",
    "order": 1930,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom mekanisk skogsindustri o.a. tekniska experter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31191",
    "level": 5,
    "code": "31191",
    "order": 1940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3119",
    "parentCode": "3119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tekniska experter inom mekanisk skogsindustri"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "skogsbrukstekniker (industri)",
          "sågarbetsledare",
          "sågindustritekniker",
          "sågkonsulent",
          "sågtekniker",
          "träindustritekniker",
          "trätekniker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31192",
    "level": 5,
    "code": "31192",
    "order": 1950,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3119",
    "parentCode": "3119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom grafisk teknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsledare (boktryckeri)",
          "boktryckerifaktor",
          "boktryckeriförman",
          "boktryckeritekniker",
          "faktor",
          "grafisk tekniker",
          "kontaktfaktor",
          "tryckningsarbetsexpert-faktor",
          "trycksaksfaktor (företag)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31193",
    "level": 5,
    "code": "31193",
    "order": 1960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3119",
    "parentCode": "3119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom textil- och beklädnadsindustrin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsledare vid syatelje",
          "beklädnadsindustritekniker",
          "beklädnadstekniker",
          "beklädnadsteknolog",
          "färgmästare (textilindustri)",
          "modellmästare (beklädnadsindustri)",
          "spinnmästare",
          "sömnadsplanerare (beklädnadsindustri)",
          "textiltekniker",
          "vävmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31199",
    "level": 5,
    "code": "31199",
    "order": 1970,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3119",
    "parentCode": "3119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga experter inom den tekniska branschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (övriga tekniska branscher)",
          "apparatplanerare (övr.tekn.omr.)",
          "apparattekniker (medicinsk-tekniska hjälpmedel)",
          "arbetsinstruktör (övriga tekniska branscher)",
          "arbetsledare (övriga tekniska branscher)",
          "arbetsledare för fastighetsunderhåll",
          "arbetsorganisatör (övriga tekniska branscher)",
          "arbetsplanerare (övriga tekniska branscher)",
          "arbetsstudieman (övriga tekniska branscher)",
          "arbetsstudietekniker",
          "arbetsövervakare (övriga tekniska branscher)",
          "avdelningsmästare (övr.tekn.omr.)",
          "bryggmästare",
          "driftschef (mejerist)",
          "driftstekniker (övriga tekniska branscher)",
          "fastighetsarbetsledare",
          "fastighetsunderhållschef",
          "fyrtekniker",
          "installationsmästare (gasverk)",
          "instrumenttekniker (elverkslab.)",
          "kontrolltekniker",
          "kvalitetsövervakare (övriga tekniska branscher)",
          "kvalitetsövervakartekniker (övriga tekniska branscher)",
          "kvarnarbetsledare",
          "laboratorietekniker",
          "livsmedelstekniker",
          "logistiktekniker",
          "materialtekniker",
          "mejeritekniker",
          "metodplanerare (övriga tekniska branscher)",
          "mälteriarbetsledare",
          "mätnings- och regleringstekniker (övr.tekn.omr.)",
          "operationssalstekniker",
          "produktionsplanerare (tekniker)",
          "produktutvecklare (tekniker, övriga tekniska branscher)",
          "produktutvecklingstekniker (övriga tekniska branscher)",
          "radiofyrsmästare",
          "röntgentekniker",
          "service- och instruktionstekniker (övriga tekniska branscher)",
          "servicemästare (sjukhus)",
          "sjukhustekniker",
          "skivindustritekniker",
          "tekniker (övriga tekniska branscher)",
          "trafiktekniker",
          "transportkonsulent",
          "transportplanerare",
          "transportrationaliserare",
          "transportrådgivare",
          "transporttekniker",
          "underhållschef (fastighet)",
          "underhållsmästare (övr.tekn.omr.)",
          "vapentekniker",
          "vårdtekniker ( medicinska apparater)",
          "vårdtekniker (medicinska hjälpmedel)",
          "vårdtekniker (sjukhus)",
          "övermästare (övriga tekniska branscher)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/312",
    "level": 3,
    "code": "312",
    "order": 1980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Persondatorkonsulent och dataoperatörer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3120",
    "level": 4,
    "code": "3120",
    "order": 1990,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/312",
    "parentCode": "312",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Persondatorkonsulent och dataoperatörer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "animationsoperatör",
          "arkivarie (adb)",
          "arkivarie för liggararkiv",
          "bandarkivarie (adb)",
          "beredare (adb)",
          "cad-operatör",
          "chefsoperatör (adb)",
          "dataarrangör",
          "databehandlare",
          "databeredare",
          "dataefterbehandlare",
          "dataförbehandlare",
          "datagranskare",
          "datakontaktperson",
          "datakontorist",
          "datakörningsberedare",
          "datamaskinsoperatör",
          "datamaterialbehandlare",
          "dataoperatör",
          "datapostare",
          "datasekreterare",
          "datasektionssekreterare",
          "datatjänsteman",
          "datautredare",
          "datorkonsulent",
          "datorskötare",
          "driftorganisatör (adb)",
          "driftsövervakare (adb)",
          "efterbehandlare (adb)",
          "filförvaltare",
          "förbehandlare (adb)",
          "förberedare av datakörning",
          "helpdesk-konsulent",
          "konsoloperatör (adb)",
          "kringutrustningsoperatör (adb)",
          "kundansvarig (data)",
          "kundrådgivare (adb)",
          "kundtjänsteman (adb)",
          "körningsklarerare (adb)",
          "lodningsoperatör",
          "operationsforskare (adb)",
          "operatör (adb)",
          "pc-samordnare,",
          "sorteringsmaskinsskötare (adb)",
          "systemkonsulent",
          "tillämpningskonsulent",
          "tillämpningskonsulent (adb)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/313",
    "level": 3,
    "code": "313",
    "order": 2000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ljud- och bildtekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3131",
    "level": 4,
    "code": "3131",
    "order": 2010,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/313",
    "parentCode": "313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fotografer, bild- och ljudinspelare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arkivfotograf",
          "ateljefotograf",
          "bildtekniker",
          "biografmaskinist",
          "dokumentfotograf",
          "editerare",
          "effektmästare (radio, tv)",
          "filmfotograf",
          "filmklippare",
          "filmljudtekniker",
          "filmprojektorskötare",
          "filmtextsättare",
          "flygfotograf",
          "flygfotograferingstekniker",
          "fotoateljebiträde (studio)",
          "fotograf",
          "fotograf (boktryckeri)",
          "fotograf (fotografi)",
          "föreståndare för bildanstalt",
          "inspelningskontrollant (film)",
          "inspelningstekniker",
          "inspelningstekniker (film)",
          "institutionsfotograf",
          "kameraman",
          "kartfotograf",
          "ljudbandsinläsare",
          "ljudbandstekniker (film)",
          "ljudtekniker (film)",
          "ljus- och ljudplanerare",
          "mikrofilmare",
          "museifotograf",
          "nyhetsfotograf",
          "pressfotograf",
          "reklamfotograf",
          "sjukhusfotograf",
          "studiobiträde (radio, tv, film)",
          "studiochef",
          "studiotekniker (radio, tv)",
          "teknisk assistent (radio, tv)",
          "tv-fotograf",
          "tv-kameraman",
          "videobandtekniker",
          "videofotograf",
          "videotekniker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3132",
    "level": 4,
    "code": "3132",
    "order": 2020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/313",
    "parentCode": "313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Radio- och TV-kontrollörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "audiovisualtekniker",
          "av-tekniker",
          "bildkontrollör (tv)",
          "bildmixer (tv)",
          "driftsmästare (radio, tv)",
          "jourhavande (radio, tv)",
          "kamerakontrollant (tv)",
          "kontrollant (radio, tv)",
          "ljudplanerare",
          "ljudstudioassistent",
          "ljudtekniker (radio, tv)",
          "mixare",
          "radioexpeditör",
          "radiokontrollant",
          "skiftförman (radio, tv)",
          "specialkontrollant (radio, tv)",
          "stationschef (radio, tv)",
          "stationsförman (radio, tv)",
          "stationskarl (radio, tv)",
          "studioföreståndare (radio, tv)",
          "studioförman (radio, tv)",
          "studioregissör (radio, tv)",
          "t.o.m. (tv)",
          "technical operation manager (tv)",
          "tv-kontrollant",
          "utsändningskontrollant (radio, tv)",
          "utsändningsövervakare (radio,tv)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3139",
    "level": 4,
    "code": "3139",
    "order": 2040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/313",
    "parentCode": "313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga ljud- och bildtekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande förbindelsechef",
          "ekolodsoperatör",
          "fartygstelegrafist",
          "flygsäkerhetstelegrafist",
          "förbindelsechef",
          "förbindelseledare",
          "järnvägstelegrafist",
          "maskinmästare (teater)",
          "radiotelegrafist",
          "röntgenbiträde",
          "röntgenfotograf",
          "signalchef",
          "signalist (flygfält)",
          "signalövervakare",
          "telegrafist",
          "telestationschef",
          "övervakare av signalister"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/314",
    "level": 3,
    "code": "314",
    "order": 2050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sjö-, flyg-, hamn- och spårtrafikbefäl"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3141",
    "level": 4,
    "code": "3141",
    "order": 2060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Maskinchefer och -mästare på fartyg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "mariningenjör",
          "maskinbefälselev",
          "maskinchef (fartyg)",
          "maskinmästare (fartyg)",
          "undermaskinmästare (fartyg)",
          "övermaskinmästare (fartyg)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3142",
    "level": 4,
    "code": "3142",
    "order": 2070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fartygsbefäl och styrmän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "andra styrman (fartyg)",
          "befälhavare",
          "befälhavare (fartyg)",
          "bogserbåtsbefälhavare",
          "fartygsbefälspraktikant",
          "färgförare",
          "första styrman (fartyg)",
          "kapten (litet fartyg)",
          "navigator (fartyg)",
          "skeppare",
          "skeppare (litet fartyg)",
          "skeppare i inrikes sjöfart",
          "styrman (fartyg)",
          "vaktstyrman",
          "överstyrman (fartyg)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3143",
    "level": 4,
    "code": "3143",
    "order": 2080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Piloter och styrmän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bogserflygare",
          "flygare (civilflyg)",
          "flygare (småplan)",
          "flygare (t.ex. bepudring)",
          "flygkapten",
          "flyglärare",
          "flygstyrman",
          "förare av bogseringsplan",
          "helikopterflygare",
          "kapten (flyg)",
          "luftfartygschef",
          "provflygare",
          "småplansförare",
          "styrman (flyg)",
          "trafikflygare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3144",
    "level": 4,
    "code": "3144",
    "order": 2090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flyg-, hamn- och spårtrafikledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31441",
    "level": 5,
    "code": "31441",
    "order": 2091,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3144",
    "parentCode": "3144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flygledare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "flyginformationschef",
          "flyginstruktör",
          "flygledare",
          "flygledningsinspektör",
          "flygsäkerhetschef",
          "skiftchef (flygtrafik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31442",
    "level": 5,
    "code": "31442",
    "order": 2092,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3144",
    "parentCode": "3144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Spårtrafikledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande stationsinspektor (sj)",
          "fjärrledare (sj)",
          "fjärrtågsklarerare (vr)",
          "lokmästare",
          "stationsföreståndare (sj)",
          "stationsinspektor (sj)",
          "stationskarl",
          "stationsmästare (sj)",
          "trafikförman (sj)",
          "trafikledare (sj)",
          "trafikledare (tåg)",
          "trafikmästare (sj)",
          "transportledare (vr)",
          "tågförare",
          "tågförare (vr)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31443",
    "level": 5,
    "code": "31443",
    "order": 2093,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3144",
    "parentCode": "3144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hamntrafikledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bomskötare",
          "farledsmästare",
          "farledsskötare",
          "hamnbesiktningsman",
          "hamnlots",
          "hamnordningsman",
          "hamnvakt (lots)",
          "insjölots",
          "kanallots",
          "linjelots",
          "lots",
          "lotschef",
          "lotselev",
          "lotsålderman",
          "styrman (hamn)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3145",
    "level": 4,
    "code": "3145",
    "order": 2100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flygsäkerhetstekniker m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "chefsklarerare (flyg)",
          "flyginformatör",
          "flygklarerare",
          "flygledarassistent",
          "flygledningsassistent",
          "flygsäkerhetsmekaniker",
          "flygsäkerhetstekniker",
          "ruttchef (flygtrafik)",
          "ruttoperatör",
          "startmästare",
          "trafikövervakare (flygtrafik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/315",
    "level": 3,
    "code": "315",
    "order": 2110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Säkerhets- och kvalitetsinspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3151",
    "level": 4,
    "code": "3151",
    "order": 2120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/315",
    "parentCode": "315",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnads- och brandinspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande brandinspektör",
          "brandinspektör",
          "brandmästare",
          "brandskyddstekniker",
          "byggmästare-byggnadsinspektör",
          "byggnadsinspektör",
          "distriktsbrandinspektör",
          "distriktsinspektör (brandväsen)",
          "larmmästare_(brandväsen)",
          "ledande brandinspektör",
          "stationsmästare (brandväsen)",
          "verkmästare (brandväsen)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3152",
    "level": 4,
    "code": "3152",
    "order": 2130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/315",
    "parentCode": "315",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetarskydds- och produktsäkerhetsinspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31521",
    "level": 5,
    "code": "31521",
    "order": 2140,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3152",
    "parentCode": "3152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetarskyddsinspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetarskyddschef",
          "arbetarskyddsfullmäktig",
          "arbetarskyddshälsoinspektör",
          "arbetarskyddsinspektör",
          "arbetarskyddsinspektör (flygtrafik)",
          "arbetarskyddsinspektör (hamn)",
          "arbetarskyddsplanerare",
          "arbetarskyddstekniker",
          "arbetshygieniker",
          "distriktsinspektör för arbetarskydd",
          "ergonom",
          "ledande arbetarskyddsinspektör",
          "yrkeshälsovårdsinspektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/31522",
    "level": 5,
    "code": "31522",
    "order": 2150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3152",
    "parentCode": "3152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Besiktningsmän, produktsäkerhets- och kvalitetsinspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "besiktningsförman",
          "besiktningsingenjör (motorfordon)",
          "besiktningsman",
          "besiktningsman (motorfordon)",
          "besiktningstekniker",
          "bilbesiktningsman (ingenjör)",
          "biträdande besiktningsman (motorfordon)",
          "inspektör (finmekaniska produkter)",
          "kvalitetsinspektör",
          "kvalitetstekniker",
          "köttinspektör",
          "livsmedelsinspektör",
          "livsmedelskontrollör",
          "länsbesiktningsman",
          "länslivsmedelskontrollör",
          "mjölkinspektör (kommun)",
          "måttinspektör",
          "ställföreträdande besiktningsman (motorfordon)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32",
    "level": 2,
    "code": "32",
    "order": 2160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom agrikultur och forstvetenskaper samt hälso- och sjukvård"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/321",
    "level": 3,
    "code": "321",
    "order": 2170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom agrikultur och forstvetenskaper"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3211",
    "level": 4,
    "code": "3211",
    "order": 2180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Laboranter m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsledare (laboratorium)",
          "byggnadslaborant",
          "driftskontrollör (laboratorium)",
          "forskningsassistent (laboratorium)",
          "forskningsassistent (sjukhus e.d.)",
          "forskningsbiträde (biologi)",
          "forskningsbiträde (laboratorium)",
          "forskningsbiträde (miljövetenskaper)",
          "forskningsbiträde (sjukhus e.d.)",
          "forskningslaborant",
          "försöksassistent (laboratorium)",
          "industrilaborant",
          "laborant",
          "laboratorieberedare",
          "laboratoriebiträde",
          "laboratorieföreståndare",
          "laboratorieförman",
          "laboratoriemästare",
          "livsmedelslaborant",
          "metallaborant",
          "obduktionspreparator",
          "preparator (laboratorium)",
          "preparatorbiträde",
          "produktionslaborant",
          "provbehandlare (laboratorium)",
          "provtagare",
          "röntgenframkallare",
          "sjukhuslaborant",
          "spannmålslaborant",
          "speciallaboratoriemästare",
          "tandlaborant"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3212",
    "level": 4,
    "code": "3212",
    "order": 2190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Agrologer och skogsbrukstekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32121",
    "level": 5,
    "code": "32121",
    "order": 2200,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3212",
    "parentCode": "3212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Agrologer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "agrolog",
          "byråagrolog",
          "distriktsagrolog",
          "lantbrukssekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32122",
    "level": 5,
    "code": "32122",
    "order": 2210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3212",
    "parentCode": "3212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skogsbrukstekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anskaffningsförman (skogsbruk)",
          "arbetande lagbas (skogsarbete)",
          "arbetsledare (skogsbruk)",
          "avverkningschef (skogsbruk)",
          "avverkningsförman (skogsbranschen)",
          "avverkningsledare",
          "biträdande arbetsledare (skogsbruk)",
          "distriktsarbetsledare (skogsbruk)",
          "distriktsförman (skogsbruk)",
          "distriktsskogstekniker",
          "distriktstekniker (skogsbruk)",
          "drivningsarbetsledare (skogsbruk)",
          "flottningsarbetsledare",
          "forsttekniker (rådgivning)",
          "fältbiträde (skogsforskning)",
          "fältförman (skogsbruk)",
          "förman (flottning)",
          "hjälparbetsledare (skogsbruk)",
          "jaktinspektör",
          "jaktvårdskonsulent",
          "mätningschef (skogsbruk)",
          "mätningsinspektor (virke)",
          "planteringsarbetsledare (skogsbruk)",
          "skogsarbetskonsulent",
          "skogsarbetsledare",
          "skogsbrukstekniker (skogsvård)",
          "skogsinstruktör",
          "skogstekniker",
          "skogsvårdsinstruktör",
          "stämplingsförman",
          "viltvårdskonsulent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3213",
    "level": 4,
    "code": "3213",
    "order": 2220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Rådgivare inom lantbruks-, trädgårds- och fiskeribranschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "4h-instruktör",
          "agrolog, rådgivning",
          "byråhortonom",
          "byråträdgårdsmästare",
          "distriktskonsulent (4h)",
          "fiskerihushållningsrådgivare",
          "fiskerikonsulent",
          "fältarbetare (4h)",
          "hortonom (rådgivning)",
          "hushållskonsulent",
          "hushållstekniker",
          "konsulent (lantbruk)",
          "kreaturskonsulent",
          "kreaturstekniker",
          "landsbygdsombudsman",
          "landsbygdsrådgivare",
          "lantbruksrådgivare",
          "lantbrukstekniker",
          "maskinkonsulent (lantbruk)",
          "mjölkhushållningskonsulent",
          "planeringshortonom",
          "pälsdjurskonsulent",
          "trädgårdskonsulent",
          "täckdikningstekniker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/322",
    "level": 3,
    "code": "322",
    "order": 2250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom hälso- och sjukvård"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3222",
    "level": 4,
    "code": "3222",
    "order": 2260,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hälsoinspektörer och miljöskyddsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32221",
    "level": 5,
    "code": "32221",
    "order": 2270,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3222",
    "parentCode": "3222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hälsoinspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alkoholinspektör",
          "ansvarig hälsoinspektör",
          "bostadsinspektör",
          "desinfektör",
          "hälsoinspektör",
          "hälsovårdstekniker",
          "inspektör (bostäder, offentliga mötesutrymmen)",
          "ledande hälsoinspektör",
          "nykterhets- och alkoholinspektör",
          "provtagare (hälsogranskning)",
          "överhälsoinspektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32222",
    "level": 5,
    "code": "32222",
    "order": 2280,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3222",
    "parentCode": "3222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Miljöskyddsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "landskapsvårdskontrollör",
          "miljöhygieniker",
          "miljövårdsinspektör",
          "miljövårdsplanerare",
          "naturinventerare",
          "naturskyddsingenjör",
          "naturskyddsinspektör",
          "naturskyddskontrollör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3223",
    "level": 4,
    "code": "3223",
    "order": 2290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Dietister m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bespisningsarbetsledare",
          "bespisningschef",
          "bespisningsförman",
          "bespisningshandledare",
          "bespisningsplanerare",
          "dietist",
          "kostexpert",
          "näringschef",
          "näringsforskare",
          "näringskonsulent",
          "näringsplanerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3224",
    "level": 4,
    "code": "3224",
    "order": 2300,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Optiker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "instrumentoptiker",
          "optiker",
          "optikermästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3225",
    "level": 4,
    "code": "3225",
    "order": 2310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tandskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig tandskötare",
          "avdelningsskötare (tandskötare)",
          "skoltandskötare",
          "tandskötare",
          "tandskötarpraktikant",
          "övertandskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3226",
    "level": 4,
    "code": "3226",
    "order": 2340,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Konditionsskötare, pedikyrister m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fotterapeut",
          "fotvårdare (hälsovård)",
          "idrottsmassör",
          "kiropraktiker",
          "konditionsskötare",
          "lymfamassör",
          "massör",
          "massör-terapeut",
          "naprapat",
          "rehabiliteringsskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3227",
    "level": 4,
    "code": "3227",
    "order": 2400,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Seminörer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "försöksdjurstekniker",
          "kokontrollassistent",
          "kontrollassistent",
          "seminolog",
          "seminör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3228",
    "level": 4,
    "code": "3228",
    "order": 2410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Läkemedelsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apoteksförrådsföreståndare",
          "farmanom",
          "läkemedelsarbetare (apotek)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3229",
    "level": 4,
    "code": "3229",
    "order": 2420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetsterapeut och sysselsättningsledare, naturläkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetshandledare (vårdanstalt)",
          "arbetsterapeut",
          "aromterapeut",
          "handarbetsinstruktör (social)",
          "hobbyledare",
          "homeopat",
          "kopperska",
          "ledare för utomhusarbeten (social)",
          "ledare vid ungdomsklubb",
          "naturläkare",
          "sekreterare för ungdomsärenden",
          "sysselsättningsarbetsledare",
          "sysselsättningsledare (hobbyverksamhet)",
          "sysselsättningsledare (sjukhus)",
          "sysselsättningsledare (social)",
          "teknisk instruktör (social)",
          "ungdomsarbetare",
          "ungdomsledare",
          "ungdomssekreterare",
          "ungdomssekreterare (regionansvarig)",
          "vävningskonsulent",
          "zonterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/323",
    "level": 3,
    "code": "323",
    "order": 2480,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Primärskötare, barnskötare, hemvårdare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3231",
    "level": 4,
    "code": "3231",
    "order": 2490,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/323",
    "parentCode": "323",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Primärskötare, barnskötare, hemvårdare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32311",
    "level": 5,
    "code": "32311",
    "order": 2491,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Primärskötare och närvårdare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hjälpskötare",
          "närvårdare",
          "primärskötare",
          "skötare (primärskötare, närvårdare)",
          "vikarierande skötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32312",
    "level": 5,
    "code": "32312",
    "order": 2499,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Mentalhälsovårdare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "mentalvårdare",
          "sinnessjukvårdare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32313",
    "level": 5,
    "code": "32313",
    "order": 2500,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Medikalvaktmästare - ambulansförare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ambulansförare",
          "biträdande medikalvaktmästare",
          "medikalvaktmästare",
          "obduktionsbiträde",
          "sjuktransportchef",
          "sjuktransportmästare",
          "medikalvaktmästare-ambulansförare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32314",
    "level": 5,
    "code": "32314",
    "order": 2501,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Vårdare av utvecklingshämmade"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "vårdare av psykiskt efterblivna",
          "vårdare av utvecklingshämmade",
          "vårdare av utvecklingsstörda"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32315",
    "level": 5,
    "code": "32315",
    "order": 2502,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hemvårdare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hemsyster",
          "hemvårdare",
          "ledande hemvårdare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/32316",
    "level": 5,
    "code": "32316",
    "order": 2503,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Barnskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anstaltsbarnskötare",
          "barnavårdspraktikant (daghem)",
          "barnkrubsskötare",
          "barnskötare",
          "barnskötare-praktikant (daghem)",
          "daghemsskötare",
          "dagvårdare (daghem)",
          "dagvårdare för sjukt barn",
          "skötare (daghem)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/33",
    "level": 2,
    "code": "33",
    "order": 2510,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trafiklärare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/334",
    "level": 3,
    "code": "334",
    "order": 2540,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/33",
    "parentCode": "33",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trafiklärare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3340",
    "level": 4,
    "code": "3340",
    "order": 2550,
    "modifiedDate": "1998-08-24T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/334",
    "parentCode": "334",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trafiklärare, lärare vid frisör- och kosmetologskolor m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bilskolelärare",
          "guvernant",
          "lärare i frisörskola",
          "lärare i kosmetologskola",
          "mannekängskollärare",
          "trafiklärare",
          "vägtrafiklärare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34",
    "level": 2,
    "code": "34",
    "order": 2560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom affärsbranschen och övriga servicenäringar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/341",
    "level": 3,
    "code": "341",
    "order": 2570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom försäljning och finansiering"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3411",
    "level": 4,
    "code": "3411",
    "order": 2580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Värdepappers- och valutamäklare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "börsanalytiker",
          "börsmäklare",
          "börsombud",
          "dealer (värdepapper)",
          "finansiering- och placeringsexpert",
          "finansieringskonsult",
          "finansieringsmarknadskonsult",
          "finansieringssekreterare",
          "investeringskonsult",
          "penningmarknadsdealer",
          "placerare",
          "placeringsanalytiker",
          "placeringsexpert",
          "valutadealer",
          "värdepappersmäklare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3412",
    "level": 4,
    "code": "3412",
    "order": 2590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäkringsrepresentanter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anskaffningsinspektör (försäkringsanstalt)",
          "distriktschef (försäkringsanstalt)",
          "distriktsförsäljningschef (försäkringsanstalt)",
          "distriktsinspektör (försäkringsanstalt)",
          "distriktsrepresentant (försäkringsanstalt)",
          "distriktssekreterare (försäkringsanstalt)",
          "företagsdistriktsrepresentant (försäkringsanstalt)",
          "företagsförsäkringsinspektör",
          "försäkringsinspektör (försäkringsanstalt)",
          "försäkringsombudsman",
          "kontaktchef (försäkringsanstalt)",
          "ombudsman (försäkringsanstalt)",
          "platsinspektör (försäkringsanstalt)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3413",
    "level": 4,
    "code": "3413",
    "order": 2600,
    "modifiedDate": "1998-08-24T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fastighetsmäklare och disponenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34131",
    "level": 5,
    "code": "34131",
    "order": 2601,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3413",
    "parentCode": "3413",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fastighetsmäklare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bostadsförmedlare",
          "bostadsförmedlare (kommunal)",
          "bostadsförsäljare",
          "fastighetsförmedlare",
          "fastighetsförsäljare",
          "fastighetsrepresentant",
          "förmedlare av hyresbostäder",
          "förmedlare av studentbostäder",
          "försäljningsförhandlare (fastighets- och bostadsförmedling)",
          "försäljningssekreterare (fastighets- och bostadsförmedling)",
          "hyresombudsman",
          "representant (fastighets- och bostadsförmedling)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34132",
    "level": 5,
    "code": "34132",
    "order": 2610,
    "modifiedDate": "1998-07-26T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3413",
    "parentCode": "3413",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Disponenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "disponent (bostadsfastighet)",
          "disponent (sjukhus)",
          "fastighetsassistent",
          "fastighetsförvaltare",
          "fastighetsinspektör",
          "fastighetssekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3414",
    "level": 4,
    "code": "3414",
    "order": 2620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Turistombud och researrangörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byråföreståndare (resebyrå)",
          "förman för resebyrå",
          "researrangör",
          "resebyråföreståndare",
          "reseprogramplanerare (resebyrå)",
          "turistchef",
          "turistkonsulent",
          "turistsekreterare (kommun)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3415",
    "level": 4,
    "code": "3415",
    "order": 2630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljningsförhandlare, -representanter och -sekreterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34151",
    "level": 5,
    "code": "34151",
    "order": 2640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3415",
    "parentCode": "3415",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljningsförhandlare och -representanter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "beställningsarbetsförsäljare",
          "distributionsrepresentant",
          "distriktsförsäljare",
          "distriktsrepresentant (fabrik, partihandel)",
          "eftermarknadsförare",
          "exportekonom",
          "exportförsäljare",
          "exportingenjör",
          "exportman",
          "fabriksrepresentant",
          "faktor (försäljning)",
          "fältförsäljare",
          "försäljare (fabrik, partihandel)",
          "försäljningsfaktor",
          "försäljningsförhandlare",
          "försäljningsförhandlare (fabrik, partihandel)",
          "försäljningsinspektör",
          "försäljningstekniker",
          "industriförsäljare",
          "läkemedelskonsulent",
          "orderanskaffare",
          "orderövervakare",
          "produktspecialist (försäljning)",
          "provisionsförsäljare",
          "regional försäljare",
          "regionchef (försäljning)",
          "regionförsäljningschef",
          "regionrepresentant (försäljning)",
          "representant",
          "representant (fabrik, partiaffär)",
          "representant (fabrik, partihandel)",
          "sk-representant",
          "teknisk försäljare",
          "teknisk representant",
          "telefonförhandlare (försäljning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34152",
    "level": 5,
    "code": "34152",
    "order": 2651,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3415",
    "parentCode": "3415",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljnings- och exportsekreterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "beställningsmottagare",
          "exportassistent",
          "exportsekreterare",
          "försäljare (kontor)",
          "försäljningsassistent",
          "försäljningskontorist",
          "försäljningssekreterare",
          "hotellvärdinna (pr)",
          "importsekreterare",
          "kontorsförsäljare",
          "kundsekreterare",
          "marknadsföringsassistent",
          "marknadsföringssekreterare",
          "mediasekreterare",
          "offertförsäljare",
          "orderbehandlare",
          "ordermottagare",
          "produktsekreterare",
          "pr-sekreterare",
          "utställningsföreståndare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34153",
    "level": 5,
    "code": "34153",
    "order": 2652,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3415",
    "parentCode": "3415",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Partiförsäljare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "partiförsäljare",
          "storhushållsförsäljare",
          "telefonförsäljare (företag)",
          "vvs-partiförsäljare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3416",
    "level": 4,
    "code": "3416",
    "order": 2660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inköpare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackvisitör",
          "agent (inköpare)",
          "anskaffningsförman",
          "anskaffningsombudsman",
          "anskaffningssekreterare",
          "boskapsuppköpare",
          "inköpare",
          "inköpsarbetsledare (trävarubolag)",
          "inköpsassistent",
          "inköpsbiträde",
          "inköpsombud",
          "materialövervakare",
          "reservdelsanskaffare",
          "skogsköpare",
          "teknisk inköpare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3417",
    "level": 4,
    "code": "3417",
    "order": 2670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skadeinspektörer och auktionister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "auktionist",
          "bilskadeinspektör (försäkringsanstalt)",
          "riskbedömare (försäkringsanstalt)",
          "riskchef (försäkringsanstalt)",
          "skadeinspektör (försäkringsanstalt)",
          "skadereglerare (försäkringsanstalt)",
          "teknisk inspektör (försäkringsanstalt)",
          "värderingsman (konstföremål)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3419",
    "level": 4,
    "code": "3419",
    "order": 2680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom försäljning och försäkring"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34191",
    "level": 5,
    "code": "34191",
    "order": 2690,
    "modifiedDate": "1998-07-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3419",
    "parentCode": "3419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bank- och postchefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef (bank)",
          "biträdande kontorsföreståndare (post)",
          "biträdande postkontorsföreståndare",
          "chef för kundtjänst (bank)",
          "expeditionsföreståndare (post och tele)",
          "föreståndare för post- och telekontor",
          "försäljningsförman (post)",
          "kontorsföreståndare (bank)",
          "kontorsföreståndare (post)",
          "kontorsförman (bank)",
          "kontorsförman (post)",
          "portkontorsföreståndare",
          "postanstaltsföreståndare",
          "postföreståndare",
          "poststationsföreståndare",
          "prokurist (bank)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34192",
    "level": 5,
    "code": "34192",
    "order": 2700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3419",
    "parentCode": "3419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Affärsföreståndare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsföreståndare",
          "avdelningschef (handel)",
          "avdelningsföreståndare (affär, butik)",
          "bokhandelsföreståndare",
          "butiksbilsföreståndare",
          "butikschef",
          "butiksföreståndare",
          "butiksföreståndare (tippningsbutik)",
          "butiksinspektör",
          "butiksvärdinna",
          "bytesbilschef",
          "inspektör (affär, butik)",
          "järnavdelningsföreståndare (affär, butik)",
          "kioskföreståndare (ej företagare)",
          "köttavdelningsföreståndare",
          "områdesansvarig i affär",
          "projektchef (försäljning)",
          "regional affärsföreståndare",
          "regionansvarig (affär)",
          "reservdelschef (affär, butik)",
          "sektionsföreståndare (affär, butik)",
          "snabbgrossföreståndare",
          "textilavdelningsföreståndare (affär, butik)",
          "varugruppsansvarig (affär)",
          "varugruppsansvarig (försäljare)",
          "varugruppsansvarig i affär",
          "varuhusvärdinna",
          "övervakningsinspektör (affär, butik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34193",
    "level": 5,
    "code": "34193",
    "order": 2701,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3419",
    "parentCode": "3419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Servicestationsföreståndare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bensinstationsföreståndare",
          "distributionsstationsföreståndare",
          "föreståndare för servicestation",
          "servicestationsföreståndare",
          "servicestationsförman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34194",
    "level": 5,
    "code": "34194",
    "order": 2702,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3419",
    "parentCode": "3419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "busstationsföreståndare",
          "byråföreståndare",
          "föreståndare för postbilsstation",
          "kansliföreståndare",
          "kontorsförman (företag)",
          "lääninkanslisti",
          "osastokonttoristi",
          "resetjänstbyråföreståndare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/342",
    "level": 3,
    "code": "342",
    "order": 2710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tjänsteförmedlare inom affärslivet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3421",
    "level": 4,
    "code": "3421",
    "order": 2720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/342",
    "parentCode": "342",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Agenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "agent",
          "agenturaffärsidkare",
          "exportagent",
          "handelsagent (partihandel)",
          "importagent",
          "självständig handelsrepresentant"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3422",
    "level": 4,
    "code": "3422",
    "order": 2730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/342",
    "parentCode": "342",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Speditörer och tullare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "befraktningsmäklare",
          "expeditör (varutransport)",
          "exportspeditör",
          "förtullare",
          "importspeditör",
          "lastkontrollör",
          "mäklare (skepps-)",
          "skeppningsarbetsledare",
          "skeppningsoperatör",
          "skeppningsövervakare",
          "skeppsklarerare",
          "skeppsmäklare",
          "speditionsarbetsledare",
          "speditör",
          "tullexpeditör",
          "tullombud",
          "överlåtelsetillsyningsman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3423",
    "level": 4,
    "code": "3423",
    "order": 2740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/342",
    "parentCode": "342",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetsförmedlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetskraftshandledare",
          "eurorådgivare",
          "konsult (personutvärdering och -val)",
          "ledande arbetskraftshandledare",
          "rehabiliteringshandledare (arbetskraft)",
          "rehabiliteringsinstruktör (arbetskraft)",
          "sekreterare vid arbetskraftsbyrå",
          "sektorsekreterare (arbetskraftsbyrå)",
          "specialarbetskraftshandledare",
          "sysselsättningsombudsman",
          "sysselsättningssekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3429",
    "level": 4,
    "code": "3429",
    "order": 2750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/342",
    "parentCode": "342",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga tjänsteförmedlare inom affärslivet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ad-assistent",
          "affischtecknare (reklam)",
          "annonschef",
          "annonskonsulent",
          "annonssäljare",
          "annonstecknare (reklam)",
          "ateljechef (konstatelje)",
          "grafisk ombrytare (reklambyrå)",
          "kontaktassistent",
          "kontaktman",
          "kontaktsekreterare",
          "koordinator (t.ex. mode och marknadsföring)",
          "kundbetjäningsansvarig (marknadsundersökning)",
          "layout-tecknare (reklam)",
          "manager",
          "marknadsassistent",
          "marknadsföringsman",
          "mässvärdinna",
          "paste-up -tecknare (reklam)",
          "produktionssekreterare",
          "pr-värdinna",
          "reklamarbetare",
          "reklamassistent",
          "reklambiträde",
          "reklamförsäljare",
          "reklamkonsulent",
          "reklamman",
          "reklampraktikant",
          "reklamsekreterare",
          "reklamtecknare",
          "reklamtjänstförsäljare",
          "renritare (reklam)",
          "ritkontorssekreterare (reklambyrå)",
          "sp-assistent",
          "säljfrämjare",
          "teateragent",
          "traffic-sekreterare",
          "utställningsvärdinna",
          "utställningsövervakare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/343",
    "level": 3,
    "code": "343",
    "order": 2760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Administrativa tjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3431",
    "level": 4,
    "code": "3431",
    "order": 2770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/343",
    "parentCode": "343",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ledningssekreterare, avdelningssekreterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "akademisk sekreterare",
          "avdelningschefs sekreterare (statsförv.)",
          "avdelningssekreterare",
          "byråchefs sekreterare (statsförv.)",
          "byråsekreterare (kommun)",
          "direktörssekreterare",
          "eu-projektsekreterare",
          "eu-sekreterare",
          "gruppsekreterare",
          "kongressekreterare",
          "kongressvärdinna",
          "korrespondent",
          "korrespondent-sekreterare",
          "ledningsassistent",
          "ledningssekreterare",
          "ministersekreterare",
          "projektsekreterare",
          "sekreterare-korrespondent",
          "sektionssekreterare",
          "statsministerns sekreterare",
          "utrikeskorrespondent",
          "verkställande direktörens sekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3432",
    "level": 4,
    "code": "3432",
    "order": 2800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/343",
    "parentCode": "343",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Rättegångsombud och utsökningsmän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande utmätningsman",
          "exekutionsbiträde",
          "förman för stämningsmän",
          "indrivare",
          "kontrollör för exekutionsväsendet (magistrat)",
          "nämndeman",
          "rättegångsombud",
          "sakförare (ej jurist)",
          "stämningsman",
          "tjänsteförmyndare",
          "utmätningsman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3433",
    "level": 4,
    "code": "3433",
    "order": 2810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/343",
    "parentCode": "343",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bokförare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande bokförare",
          "bokförare",
          "bokförare-kassör",
          "ekonomiassistent",
          "föreståndare för revisionsbyrå",
          "kommunbokförare",
          "kontoskötare",
          "köpreskontraskötare",
          "lagerbokförare",
          "lantbruksbokförare",
          "redovisningsmerkonom (företag)",
          "reskontrabokförare",
          "reskontraskötare",
          "räkenskapsförare",
          "stadsbokförare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3434",
    "level": 4,
    "code": "3434",
    "order": 2820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/343",
    "parentCode": "343",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Statistikförare, intervjuare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forskningsintervjuare",
          "intervjuare",
          "marknadsundersökningsintervjuare",
          "statistikförare",
          "statistikintervjuare",
          "statistiksekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/344",
    "level": 3,
    "code": "344",
    "order": 2830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tulltjänstemän, skatteberedare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3441",
    "level": 4,
    "code": "3441",
    "order": 2840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/344",
    "parentCode": "344",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tulltjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hamninspektör",
          "tullbevakningsinspektör",
          "tulldetektiv",
          "tullgränsfiskal",
          "tullmästare",
          "tulltarifferare",
          "tulltjänsteman",
          "tulluppsyningsman",
          "tullvakt",
          "tullöverdetektiv",
          "tullövervakare",
          "övergränsjägare",
          "övertullvakt"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3442",
    "level": 4,
    "code": "3442",
    "order": 2850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/344",
    "parentCode": "344",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skatteberedare och -inspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande skattesekreterare",
          "biträdande tullinspektör",
          "förskottsinspektör",
          "mervärdesskatteinspektör",
          "mervärdesskatterådgivare",
          "momsrådgivare",
          "momstjänsteman",
          "omsättningsskatteinspektör",
          "skatteberedare",
          "skatteinspektör",
          "skatteinspektör (mervärdesskatt)",
          "skatteplanerare (mervärdesskatt)",
          "skatterådgivare (mervärdesskatt)",
          "skattesekreterare",
          "skattetjänsteman",
          "skogsskattesekreterare",
          "tullinspektör",
          "tullskattinspektör",
          "tullöverinspektör",
          "äldre skatteberedare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3443",
    "level": 4,
    "code": "3443",
    "order": 2860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/344",
    "parentCode": "344",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Socialskyddstjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byråsekreterare (sjukförsäkring)",
          "distriktsombud (fpa)",
          "föredragande (fpa)",
          "förmånshandläggare",
          "försäkringssekreterare (fpa)",
          "handläggare av ersättningsärenden (soc.förs.)",
          "handläggare av pensionsärenden",
          "kontorsföreståndare (socialförsäkring)",
          "kundrådgivare (fpa)",
          "kundsekreterare (fpa)",
          "ombud (sjukkassa)",
          "pensionsföredragande",
          "pensionshandläggare",
          "pensionskassetjänsteman (sjukkassa)",
          "pensionsrådgivare",
          "sjukförsäkringstjänsteman",
          "sjukkassetjänsteman",
          "socialförsäkringstjänsteman",
          "specialhandläggare (pensionsanstalt)",
          "specialutredare (socialförsäkring)",
          "underhållsskyddshandläggare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/345",
    "level": 3,
    "code": "345",
    "order": 2890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kommissarier och överkonstaplar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3450",
    "level": 4,
    "code": "3450",
    "order": 2900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/345",
    "parentCode": "345",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kommissarier och överkonstaplar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande polismästare",
          "brottsutredare",
          "inspektör (polisväsen)",
          "kommissarie",
          "kriminalinspektör",
          "kriminalkommissarie",
          "kriminalöverkonstapel",
          "länskommissarie",
          "poliskommissarie",
          "polismästare",
          "teknisk forskare (polisväsen)",
          "överdetektiv",
          "överinspektör (polis)",
          "överkommissarie",
          "överkonstapel"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/346",
    "level": 3,
    "code": "346",
    "order": 2910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Vårdare inom socialsektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3460",
    "level": 4,
    "code": "3460",
    "order": 2920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/346",
    "parentCode": "346",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Vårdare inom socialsektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande föreståndare för bostadshus",
          "biträdande internatföreståndare",
          "elevhemsskötare",
          "elevhemsövervakare",
          "elevinternatsföreståndare",
          "elevinternatsövervakare",
          "flyktingsassistent",
          "föreståndare för bostadshus",
          "internatarbetare (social)",
          "internatbiträde (social)",
          "internatföreståndare (elevinternat)",
          "internatföreståndare (social)",
          "internatledare",
          "internatövervakare (social)",
          "jourhavande (vårdhem o.d.)",
          "mbm-skötare",
          "nattövervakare (social)",
          "skötare (socialbranschen, inte sjukskötare)",
          "skötare vid dagcenter",
          "skötare vid upptagningshem (social)",
          "socialassistent",
          "vårdanstaltsarbetare",
          "vårdarbetare (socialbranschen)",
          "vårdare av rusmedelsmissbrukare",
          "vårdpraktikant (social)",
          "värd (socialbranschen)",
          "åldringsskötare",
          "övervakare (socialanstalt)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/347",
    "level": 3,
    "code": "347",
    "order": 2950,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom konstbranschen, underhållningsartister, idrottare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3471",
    "level": 4,
    "code": "3471",
    "order": 2960,
    "modifiedDate": "1998-08-24T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/347",
    "parentCode": "347",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom konstbranschen, scriptor m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34711",
    "level": 5,
    "code": "34711",
    "order": 2961,
    "modifiedDate": "1998-07-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3471",
    "parentCode": "3471",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom konst- och konstindustribranschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "belysningsmästare (teater)",
          "cirkusbiträde",
          "dekoratör",
          "dekormålare (teater, film, tv)",
          "dessinatör (klädförråd vid teater)",
          "effektskötare",
          "inredningskonsult",
          "inspicient (teater)",
          "ljusplanerare",
          "ljustekniker (tv)",
          "modetecknare",
          "museimästare",
          "rekvisitaföreståndare (teater)",
          "rekvisitatillverkare (teater)",
          "rekvisitör (teater)",
          "scenarbetare",
          "scendekoratör (teater, film, tv)",
          "scenmästare",
          "textilritare",
          "utställningsarkitekt",
          "utställningsmästare (museum)",
          "utställningsplanerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/34712",
    "level": 5,
    "code": "34712",
    "order": 2970,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/3471",
    "parentCode": "3471",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Scriptor m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "filmsekreterare",
          "produktionsarbetare (radio, tv, film)",
          "produktionsassistent",
          "produktionsbiträde",
          "produktionsmästare (radio, tv, film)",
          "produktionsplanerare (radio, tv, film)",
          "produktionssekreterare (radio, tv, film)",
          "scripta",
          "utställningssekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3472",
    "level": 4,
    "code": "3472",
    "order": 2980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/347",
    "parentCode": "347",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Presentatörer i radio, TV m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "discjockey",
          "hallåa/hallåman (radio, tv)",
          "karaokekonferencier",
          "musiksufflör",
          "musikvärdinna (discoservice)",
          "programvärd",
          "radiohallåa/hallåman",
          "speaker",
          "sufflör",
          "tv-hallåa/hallåman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3473",
    "level": 4,
    "code": "3473",
    "order": 2990,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/347",
    "parentCode": "347",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dansare (underhållning)",
          "jazzmusiker",
          "musiker (frilans)",
          "musiker (underhållnings)",
          "nattklubbsdansare",
          "pianist (underhållning)",
          "restaurangmusiker",
          "rockmusiker",
          "schlagersångare",
          "solist",
          "trubadur",
          "underhållningsmusiker",
          "vokalist"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3474",
    "level": 4,
    "code": "3474",
    "order": 3000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/347",
    "parentCode": "347",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Clowner, trollkonstnärer, akrobater m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "akrobat",
          "artist (cirkus)",
          "cirkusartist",
          "clown",
          "djurtämjare",
          "imitatör",
          "jonglör",
          "lindansare",
          "statist",
          "stuntman",
          "trapetsartist",
          "trollkonstnär"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3475",
    "level": 4,
    "code": "3475",
    "order": 3001,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/347",
    "parentCode": "347",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Idrottare, idrottstränare och -ledare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aerobicinstruktör",
          "aerobic-lärare",
          "backhoppare",
          "body building-lärare",
          "boxare",
          "fotbollsspelare",
          "fotbollstränare",
          "golflärare",
          "grenchef",
          "grenledare",
          "huvudtränare (idrott)",
          "hästtränare",
          "idrottsinstruktör",
          "idrottsinstruktör (föreningar mm.)",
          "idrottskonsulent",
          "idrottstränare",
          "idrottsutövare (professionell)",
          "instruktör för idrottsväsendet",
          "ishockeyspelare",
          "ishockeytränare",
          "jockej",
          "konditionsledare",
          "konditionssalsledare",
          "konditionssalsövervakare",
          "materialförvaltare (idrott)",
          "praktikledare",
          "professionell idrottsutövare",
          "ridlärare",
          "simlärare",
          "skidlärare",
          "skidlöpare",
          "speldomare (idrott)",
          "tennistränare",
          "travkusk",
          "travtränare",
          "tränare (idrott)",
          "tävlingsdansare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/348",
    "level": 3,
    "code": "348",
    "order": 3010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Församlingsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/3480",
    "level": 4,
    "code": "3480",
    "order": 3020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/348",
    "parentCode": "348",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Församlingsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "babtistpräst",
          "barnarbetare (församling)",
          "buddistpräst",
          "diakoniarbetare",
          "diakonibiträde",
          "diakonisekreterare",
          "distriktsledare (religiöst samfund)",
          "evangelist",
          "församlingsarbetare",
          "församlingskurator",
          "församlingsledare (annan än ev.luth. eller ortodox)",
          "församlingssekreterare",
          "gatumissionsarbetsledare",
          "gränsbygdssyster",
          "imam",
          "klubbföreståndare (församling)",
          "klubbledare (församling)",
          "ledare (religiöst samfund)",
          "missionsarbetare",
          "missionssekreterare",
          "missionär",
          "mormonpräst",
          "munk",
          "officer (frälsningsarmen)",
          "officer vid frälsningsarmen",
          "ordensmedlem (kloster)",
          "predikant",
          "präst i muhammedansk församling",
          "rabbin (judisk församling)",
          "slumsyster",
          "socialarbetare (frälsningsarmen)",
          "specialungdomsledare",
          "stiftssekreterare",
          "söndagsskolesekreterare",
          "ungdomsledare (församling)",
          "ungdomssekreterare (församling)",
          "verksamhetsledare (dagklubb)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4",
    "level": 1,
    "code": "4",
    "order": 3030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorspersonal och personal i kundservicearbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/41",
    "level": 2,
    "code": "41",
    "order": 3040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/411",
    "level": 3,
    "code": "411",
    "order": 3050,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/41",
    "parentCode": "41",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sekreterare, textbehandlare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4112",
    "level": 4,
    "code": "4112",
    "order": 3060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/411",
    "parentCode": "411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Textbehandlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "maskinskrivare",
          "ordbehandlare",
          "ritbiträde",
          "stenograf",
          "textbehandlare",
          "textinskrivare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4113",
    "level": 4,
    "code": "4113",
    "order": 3070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/411",
    "parentCode": "411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Dataregistrerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "datafunktionär",
          "datainmatare (adb)",
          "datakodare",
          "dataregistrerare",
          "dataskrivare",
          "hålkortsstansare",
          "inmatare (adb)",
          "kontrollstansare (adb)",
          "magnetbandsskrivare (adb)",
          "materialbehandlare (adb)",
          "optisk skrivare (adb)",
          "stansoperatör",
          "stansoperatör (adb)",
          "terminalskrivare (adb)",
          "terminalskötare (adb)",
          "äldre dataskrivare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4114",
    "level": 4,
    "code": "4114",
    "order": 3080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/411",
    "parentCode": "411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fakturerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "elfakturerare",
          "exportfakturerare",
          "fakturerare",
          "faktureringsbiträde",
          "faktureringsförman",
          "maskinfakturerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4115",
    "level": 4,
    "code": "4115",
    "order": 3090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/411",
    "parentCode": "411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sekreterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "allmän sekreterare",
          "annonssekreterare",
          "av-sekreterare",
          "bilsekreterare",
          "biträdande kanslist",
          "biträdande sekreterare",
          "byråsekreterare",
          "eu-tjänsteman",
          "fältsekreterare",
          "hotellsekreterare",
          "inköpskontorist",
          "inköpssekreterare",
          "inköpstjänsteman",
          "kursassistent",
          "kurssekreterare",
          "laboratoriesekreterare",
          "lähetystövirkailija",
          "läkarsekreterare",
          "länskanslist",
          "privatsekreterare",
          "programsekreterare",
          "redaktionssekreterare",
          "resesekreterare",
          "sekreterare",
          "sekreterare vid polisinrättning",
          "teatersekreterare",
          "teknisk sekreterare",
          "utbildningssekreterare",
          "vuxenutbildningssekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/412",
    "level": 3,
    "code": "412",
    "order": 3100,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/41",
    "parentCode": "41",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Löneräknare, försäkringshandläggare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4121",
    "level": 4,
    "code": "4121",
    "order": 3110,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/412",
    "parentCode": "412",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Löneräknare, kassörer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetslöshetskassetjänsteman",
          "arbetsplatsskrivare",
          "assistent (val)",
          "avlöningsföreståndare",
          "bokföringsbiträde",
          "bokföringskontorist",
          "bokföringstjänsteman",
          "budgetassistent",
          "chefskassör",
          "ekonomitjänsteman",
          "förhandsprissättare (beräknare)",
          "kartoteksbiträde",
          "kartoteksskötare",
          "kassaförvaltare (förening, organisation)",
          "kassör (kontor)",
          "länskassa",
          "lönebokförare",
          "lönesekreterare",
          "löneuträknare",
          "maskinbokförare",
          "maskinregistrator",
          "prissättare (beräknare)",
          "rapportör",
          "redovisningsbiträde",
          "redovisningsgranskare",
          "redovisningskontorist",
          "redovisningssekreterare",
          "redovisningstjänsteman",
          "registerförare",
          "registerskötare",
          "registerutredare",
          "registrator",
          "reskontrabiträde",
          "revisionsbiträde",
          "räknebiträde",
          "räkningsgranskare",
          "sjukkasseföreståndare",
          "statistikbiträde",
          "timskrivare",
          "tomtbokförare",
          "valtjänsteman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4122",
    "level": 4,
    "code": "4122",
    "order": 3120,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/412",
    "parentCode": "412",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorstjänstemän inom försäkringsbranschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsavtalsutredare (försäkring)",
          "back office-tjänsteman (försäkring)",
          "bilförsäkringshandläggare",
          "försäkringsförhandlare",
          "försäkringshandläggare",
          "försäkringssekreterare",
          "försäkringstjänsteman",
          "försäljningssekreterare (försäkring)",
          "handläggare av ersättningsärenden (försäkring)",
          "handläggare av pensionsärenden (försäkring)",
          "kundbetjäningstjänsteman (försäkring)",
          "kundrådgivare (försäkring)",
          "kundtjänsteman (försäkring)",
          "servicerådgivare (försäkring)",
          "skadehandläggare (försäkring)",
          "tarifferare (försäkring)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/413",
    "level": 3,
    "code": "413",
    "order": 3130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/41",
    "parentCode": "41",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorstjänstemän inom transport och lager"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4131",
    "level": 4,
    "code": "4131",
    "order": 3140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/413",
    "parentCode": "413",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lagerförvaltare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bildepåförman",
          "bränslestationsföreståndare",
          "centrallagerföreståndare",
          "dellagerskötare",
          "depåchef",
          "expeditionsföreståndare",
          "expeditionsförman",
          "föreståndare för återvinningscentral",
          "garageföreståndare",
          "garagemästare",
          "godsstationsföreståndare (vägtrafik)",
          "hallföreståndare (lager, förvaring)",
          "hallmästare (lager)",
          "inventarieskötare (lager)",
          "klädförrådsföreståndare",
          "klädvårdare",
          "kontolagerskötare",
          "lagerbokhållare",
          "lagerchef",
          "lagerförman",
          "lagerförvaltare",
          "lagerkartoteksskötare",
          "lagerkontorist",
          "lagerkontrollant",
          "lagerkontrollör",
          "lagermästare",
          "lagerregisterförare",
          "lagerövervakare",
          "linneförrådsbiträde",
          "linneförrådsföreståndare",
          "materialförvaltare",
          "materiallagerförvaltare",
          "materialreserverare (lager)",
          "spannmålsförrådsförvaltare",
          "varuförvaringsföreståndare (sj)",
          "varuförvaringsföreståndare (vägtrafik)",
          "varukontrollör (lager)",
          "verktygslagerförvaltare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4133",
    "level": 4,
    "code": "4133",
    "order": 3160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/413",
    "parentCode": "413",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorstjänstemän inom transport och spedition"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ambulerande tjänsteman (flygtrafik)",
          "befraktare (fartyg)",
          "bilbefraktare",
          "bilförman",
          "biljettförsäljare (sj)",
          "bilmästare (vägtrafik)",
          "biträdande körmästare (vägtrafik)",
          "busstrafikledare",
          "byråanställd (sj)",
          "byråsekreterare (vr)",
          "chaufförsförman (postbilstrafik)",
          "check-in-tjänsteman",
          "chefsassistent (flygtrafik)",
          "chefsassistent vid flygexpedition",
          "distributionsbiträde",
          "distributionskontorist",
          "expeditionsövervakare",
          "flygclearingtjänsteman",
          "flygfältsassistent",
          "flygstationstjänsteman",
          "flygtjänsteman",
          "flygtrafikexpedient",
          "flygtrafiktjänsteman",
          "forskningsbiträde (trafik)",
          "fraktchef",
          "fraktexpeditionsföreståndare (flygtrafik)",
          "fraktklarerare (flygtrafik)",
          "fraktskrivare (flygtrafik)",
          "frakttjänsteman (flygtrafik)",
          "frakttjänsteman (vägtrafik)",
          "hallinspektör (vägtrafik)",
          "hamntjänsteman",
          "järnvägsskrivare",
          "järnvägstjänsteman",
          "kommenderingsmästare (vägtrafik)",
          "kundbetjäningstjänsteman (flygtrafik)",
          "körmästare (vägtrafik)",
          "körorganisatör (vägtrafik)",
          "lastningschef (flygstation)",
          "lastningsförman",
          "lastningsmästare",
          "lastskrivare",
          "linjebefraktare",
          "linjeinspektör",
          "markvärdinna",
          "passagerarklarerare",
          "ramp-förman",
          "rederitjänsteman",
          "redovisningstjänsteman (flygtrafik)",
          "registrerare (flygstation)",
          "resetjänstsfunktionär",
          "sj-skrivare",
          "sj-stationskarl",
          "skeppningskontorist",
          "skeppningssekreterare",
          "skjutspappersskrivare",
          "skrivare (sj)",
          "speditionsarbetare",
          "speditionsassistent",
          "speditionskontorist",
          "speditionssekreterare",
          "speditionstjänsteman",
          "speditörsbiträde",
          "stationsföreståndare (vägtrafik)",
          "stuveriförman",
          "stuveritekniker",
          "tallyman",
          "tallyman (hamnarbete)",
          "tarifferare",
          "tidtabellsplanerare (trafik)",
          "tidtabellsräknare (trafik)",
          "trafikinspektör (flygtrafik)",
          "trafikinspektör (gatu- och vägtrafik)",
          "trafikkarl (vägtrafik)",
          "trafikräknare",
          "trafiksekreterare",
          "trafikskötare (vägtrafik)",
          "trafiktjänsteman (sj)",
          "trafiktjänsteman (vägtrafik och spårvagn)",
          "trafikövervakare",
          "transportföreståndare",
          "transportföreståndare (vägtrafik)",
          "transportförman (vägtrafik)",
          "transportkontorist",
          "transportledare (vägtrafik)",
          "transportmästare",
          "transportsekreterare",
          "tullkontorist",
          "tullskrivare",
          "waterclerk"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/414",
    "level": 3,
    "code": "414",
    "order": 3170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/41",
    "parentCode": "41",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Biblioteks- och -postkontorspersonal m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4141",
    "level": 4,
    "code": "4141",
    "order": 3180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/414",
    "parentCode": "414",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Biblioteks-, arkiv- och museianställda"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arkivarrangör",
          "arkivassistent",
          "arkivbiträde",
          "arkiverare",
          "arkivfunktionär",
          "arkivkontorist",
          "arkivmästare (riksarkivet)",
          "arkivrådgivare",
          "biblioteksarbetare",
          "biblioteksassistent",
          "biblioteksbiträde",
          "biblioteksfunktionär",
          "bibliotekssekreterare",
          "bokbussförare-bibliotekarie",
          "filmarkivarie",
          "forskningsassistent (museiverk)",
          "forskningsmästare (riksarkiv)",
          "föreståndare för informationstjänst",
          "informationstjänstsekreterare",
          "konservatorsbiträde",
          "läsesalsövervakare",
          "museibiträde",
          "museitjänsteman",
          "organisationsbiträde (bibliotek)",
          "skivsamlingsbiträde (rundradion)",
          "tekniskt biträde (arkiv)",
          "tjänsteman inom informationstjänst"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4142",
    "level": 4,
    "code": "4142",
    "order": 3190,
    "modifiedDate": "1998-08-24T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/414",
    "parentCode": "414",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Posthandläggare och kontorsvaktmästare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/41421",
    "level": 5,
    "code": "41421",
    "order": 3200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/4142",
    "parentCode": "4142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Brevbärare och postsorterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bilpostman",
          "brevbärare",
          "deltidsbiträde (post)",
          "förman för distributionsgrupp (post)",
          "mottagningsassistent (post)",
          "mottagningsbiträde (post)",
          "postbiträde",
          "postförare",
          "postkupeförman",
          "postman",
          "postsorterare",
          "postutbärare",
          "postutdelare",
          "postutväxlare",
          "sorterare (post)",
          "sorteringsmaskinskötare",
          "telegrambud",
          "telegramutbärare",
          "utrikesexpeditör (post)",
          "vikarierande postman",
          "värdeexpedient",
          "överpostman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/41422",
    "level": 5,
    "code": "41422",
    "order": 3210,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/4142",
    "parentCode": "4142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorsvaktmästare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig vaktmästare",
          "biblioteksvaktmästare",
          "föreståndare för representationslokal",
          "kanslivaktmästare",
          "kursor (universitet)",
          "kvällsövervakare (skola)",
          "pedell (universitet)",
          "räkningsutdelare (byrå, ämbetsverk)",
          "universitetsvaktmästare",
          "vaktmästare (byrå, ämbetsverk)",
          "vaktmästare (högskola)",
          "vaktmästarförman (byrå, ämbetsverk)",
          "vakt-vaktmästare",
          "våningsvaktmästare (byrå, ämbetsverk)",
          "äldre vaktmästare (byrå, ämbetsverk)",
          "ämbetsverksmästare",
          "ämbetsverksvaktmästare",
          "övervaktmästare (byrå, ämbetsverk)",
          "överämbetsverksmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/419",
    "level": 3,
    "code": "419",
    "order": 3220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/41",
    "parentCode": "41",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig kontorspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4190",
    "level": 4,
    "code": "4190",
    "order": 3230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/419",
    "parentCode": "419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig kontorspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "adressförteckningsskötare",
          "arbetskassör",
          "arbetsmottagare",
          "avdelningskontorist",
          "biträde vid ämbetsverk",
          "byråanställd",
          "byråbiträde",
          "byråpraktikant",
          "distributionsbiträde (postning)",
          "distriktskontorist",
          "duplicerare",
          "dupliceringsbiträde",
          "ej specialiserad kontorist",
          "expeditör (kanslist)",
          "fabrikskontorist",
          "föreståndare för dupliceringsbyrå",
          "föreståndare för läromedelscentral",
          "kanslibiträde",
          "kodare",
          "kontorist",
          "kontorsarbetare",
          "kontorsbiträde",
          "kontorspraktikant",
          "kontorstjänsteman",
          "kopierare",
          "korrekturläsare",
          "kundtjänstföreståndare (fabrik)",
          "kundtjänstkontorist",
          "ljuskopist",
          "ljuskopist (byrå m.m.)",
          "maskinpostare",
          "mikroskopist",
          "postavsändare (kontor)",
          "postbehandlare",
          "postningsföreståndare",
          "publikationsbiträde",
          "redaktionsbiträde",
          "skrivare",
          "skrivbiträde",
          "teknisk kontorist",
          "telefaxoperatör",
          "telexoperatör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/42",
    "level": 2,
    "code": "42",
    "order": 3240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Personal i kundservicearbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/421",
    "level": 3,
    "code": "421",
    "order": 3250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/42",
    "parentCode": "42",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Personal i kundservicearbete inom penningtrafik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4211",
    "level": 4,
    "code": "4211",
    "order": 3260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/421",
    "parentCode": "421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Biljettförsäljare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biljettförsäljare",
          "biljettkassör",
          "kassör (teater o.d.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4212",
    "level": 4,
    "code": "4212",
    "order": 3270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/421",
    "parentCode": "421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Post- och banktjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsförman (post och tele)",
          "back office-tjänsteman (bank)",
          "bankpraktikant",
          "bankrådgivare",
          "banktjänsteman",
          "bokföringskonsulent",
          "eurorådgivare (penninginrättning)",
          "expeditör (post och tele)",
          "frimärksförsäljare",
          "föreståndare för postbetjäningsbil",
          "företagsservicetjänsteman (bank)",
          "förman för postmän",
          "förmanspraktikant (bank)",
          "första skrivare (post och tele)",
          "kassör (post)",
          "kassörtjänsteman (bank)",
          "kontrollör (post och tele)",
          "kreditförhandlare (bank)",
          "kreditkonsult",
          "kundtjänstförsäljare (post)",
          "placeringsassistent",
          "postexpeditör",
          "postfunktionär",
          "postförman",
          "postinspektör",
          "posttjänsteman",
          "posttrafikelev",
          "servicerådgivare (bank)",
          "servicerådgivare (post)",
          "skrivare (post och tele)",
          "tjänsteman (bank)",
          "trafikinspektör (post och tele)",
          "valutaväxlare",
          "övervakare av frankeringsmaskiner"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4213",
    "level": 4,
    "code": "4213",
    "order": 3280,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/421",
    "parentCode": "421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bingo- och kasinospelsskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "automatanvändare",
          "bingofunktionär",
          "bingohallsskötare",
          "bingovärd",
          "bingovärdinna",
          "croupier",
          "kasinospelsskötare",
          "nöjesparksarbetare",
          "spelbanksskötare",
          "spelhallsfunktionär",
          "spelskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4214",
    "level": 4,
    "code": "4214",
    "order": 3290,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/421",
    "parentCode": "421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Pantlånare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "pantlånekontorstjänsteman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4215",
    "level": 4,
    "code": "4215",
    "order": 3300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/421",
    "parentCode": "421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inkasserare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avbetalningsförhandlare",
          "exekutionstjänsteman",
          "indrivningshandläggare",
          "inkasserare",
          "inkasseringskassör",
          "inkasseringskonsult",
          "kontotjänstföreståndare",
          "kontotjänsttjänsteman",
          "kreditutredare",
          "kreditövervakare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/422",
    "level": 3,
    "code": "422",
    "order": 3310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/42",
    "parentCode": "42",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig personal i kundservice"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4221",
    "level": 4,
    "code": "4221",
    "order": 3320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/422",
    "parentCode": "422",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Resebyråtjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsresetjänsteman (resebyrå)",
          "avdelningsföreståndare (resebyrå)",
          "biljettskrivare (resebyrå)",
          "bokningstjänsteman (resebyrå)",
          "förman för arbetsgrupp (resebyrå)",
          "försäljningstjänsteman (resebyrå)",
          "incoming-tjänsteman (resebyrå)",
          "resebyråtjänsteman",
          "sektionsansvarig (resebyrå)",
          "turistbyråtjänsteman",
          "turisttjänsteman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4222",
    "level": 4,
    "code": "4222",
    "order": 3330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/422",
    "parentCode": "422",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Receptionister och personal vid informationsdisk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anställd inom gårdsturism",
          "aulavärdinna (sjukhus)",
          "avdelningsassistent (sjukhus)",
          "avdelningssekreterare (sjukhus)",
          "hotelltjänsteman",
          "husmor vid hälsostation",
          "hälsocentralsbiträde",
          "mottagningsassistent (sjukhus, hälsocentral, läkare e.d.)",
          "mottagningsassistent vid tandklinik",
          "mottagnings-avdelningsassistent",
          "mottagningsbiträde (läkarmottagning)",
          "mottagningssekreterare",
          "piccolo (hotell, resandehem)",
          "poliklinikvärdinna",
          "receptionist",
          "receptionist (hotell, resandehem)",
          "receptionschef (hotell, resandehem)",
          "resandehemsföreståndare",
          "rådgivare (information)",
          "rådgivningsföreståndare",
          "tandvårdsbiträde",
          "vandrarhemsföreståndare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/4223",
    "level": 4,
    "code": "4223",
    "order": 3340,
    "modifiedDate": "1998-08-24T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/422",
    "parentCode": "422",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Växeltelefonister och larmjourhavare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/42231",
    "level": 5,
    "code": "42231",
    "order": 3341,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/4223",
    "parentCode": "4223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Växeltelefonister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "föreståndare för telefoncentral",
          "föreståndare för telefonstation",
          "föreståndare för telefontjänst",
          "förman för telefontjänst",
          "radiotelefonist",
          "telebiträde",
          "telefonbiträde",
          "telefonist",
          "telefonist (radio-)",
          "telefonjourhavande",
          "telefontjänsteman",
          "telefonövervakare",
          "teleföreståndare",
          "telegrafexpeditör",
          "telegrafman",
          "telehandläggare",
          "telekontrollör",
          "teletjänsteman",
          "växeltelefonist",
          "växeltelefonist (telefon)",
          "växeltelefonist (telefontjänst)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/42232",
    "level": 5,
    "code": "42232",
    "order": 3342,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/4223",
    "parentCode": "4223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Larmjourhavare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "föreståndare för kretsalarmeringscentralen",
          "jourhavande på larmcentral",
          "jourhavande vid nödcentral",
          "larmcentralsskötare",
          "larmjourhavande",
          "larmoperatör",
          "nödcentralsskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5",
    "level": 1,
    "code": "5",
    "order": 3350,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Service-, försäljnings- och omsorgspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/51",
    "level": 2,
    "code": "51",
    "order": 3360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Service- och omsorgspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/511",
    "level": 3,
    "code": "511",
    "order": 3370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/51",
    "parentCode": "51",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Personal inom resetjänster"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5111",
    "level": 4,
    "code": "5111",
    "order": 3380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/511",
    "parentCode": "511",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flygvärdinnor, purser m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fartygsvärd",
          "fartygsvärdinna",
          "flygsteward",
          "flygvärdinna",
          "purser (fartyg, flyg)",
          "steward (flyg)",
          "stuert (fartyg)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5112",
    "level": 4,
    "code": "5112",
    "order": 3390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/511",
    "parentCode": "511",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Konduktörer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biljettgranskare (vägtrafik och spårvagn)",
          "biljettkontrollör (vägtrafik och spårvagn)",
          "busskonduktör",
          "bussvärdinna",
          "inspektör (vägtrafik)",
          "konduktör",
          "konduktör (buss, spårvagn)",
          "konduktör (sj)",
          "specialkonduktör (spårvagn)",
          "spårvagnskonduktör",
          "trafikvärdinna (vägtrafik och spårvagn)",
          "utbildningskonduktör (spårvagn)",
          "vattenbusskonduktör",
          "överkonduktör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5113",
    "level": 4,
    "code": "5113",
    "order": 3400,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/511",
    "parentCode": "511",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Guider och reseledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "guide",
          "guide (rese)",
          "guide vid konstmuseum",
          "museiguide",
          "reseledare",
          "stadsguide",
          "turistguide",
          "vildmarksguide"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/512",
    "level": 3,
    "code": "512",
    "order": 3410,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/51",
    "parentCode": "51",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Restaurang- och storhushållspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5121",
    "level": 4,
    "code": "5121",
    "order": 3420,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/512",
    "parentCode": "512",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Restaurang- och storhushållsföreståndare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/51211",
    "level": 5,
    "code": "51211",
    "order": 3430,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/5121",
    "parentCode": "5121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Restaurang- och storhushållsföreståndare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig föreståndare (bar, kafé)",
          "ansvarig föreståndare (matservering)",
          "ansvarig föreståndare (storkök)",
          "ansvarig kosthållsföreståndare (storkök)",
          "ansvarig restaurangföreståndare",
          "barföreståndare",
          "barvärdinna",
          "biträdande husmor (storkök)",
          "chefhusmor",
          "chefhusmor (storkök)",
          "daghemshusmor",
          "ekonomiföreståndare (fartyg)",
          "föreståndare (storhushåll)",
          "föreståndare vid skolkök",
          "grillvärdinna",
          "hovmästare (fartyg)",
          "hovmästare (restaurang)",
          "hushållsföreståndare (storkök)",
          "hushållstekniker (storkök)",
          "husmor för serviceverkstad",
          "intendent (fartyg)",
          "kaféföreståndare",
          "kafévärdinna",
          "kantinskötare",
          "klubbvärdinna",
          "kosthållningschef",
          "kosthållningsinstruktör",
          "kosthållsföreståndare",
          "kökschef",
          "köksföreståndare",
          "köksmästare",
          "köksvärdinna (storkök)",
          "ledande husmor (storkök)",
          "matserveringsföreståndare",
          "matservicechef",
          "proviantör",
          "restaurangföreståndare",
          "restaurangförman",
          "restaurangvärdinna",
          "salsvärdinna (restaurang)",
          "salsövervakare (restaurang)",
          "sjukhusvärdinna",
          "skiftchef (hotell)",
          "skiftchef (restaurang)",
          "skiftförman (restaurang)",
          "storhushållsföreståndare",
          "storköksföreståndare",
          "värdinna (affärsföretag m.m)",
          "värdinna (bar, kafé)",
          "värdinna (personalmatsal)",
          "värdinna (restaurang)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/51212",
    "level": 5,
    "code": "51212",
    "order": 3440,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/5121",
    "parentCode": "5121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Städförmän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsledare (renhållning, städning)",
          "arbetsledare för renhållningsavdelning",
          "arbetsövervakare (städning)",
          "distriktsplanerare (städning)",
          "förman för renhållningsverk",
          "förman för renhållningsväsendet",
          "renhållningsmästare",
          "serviceförman (städarbete)",
          "städarbetsinstruktör",
          "städarbetsledare",
          "städchef",
          "städinspektör",
          "städinstruktör",
          "städningsförman",
          "städövervakare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5122",
    "level": 4,
    "code": "5122",
    "order": 3450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/512",
    "parentCode": "512",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kockar, kokerskor och kallskänkor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anstaltskokerska",
          "cateringarbetare",
          "chefkokerska",
          "dietkokerska",
          "fartygskock",
          "församlingshusmor",
          "grillkock",
          "kalaskock",
          "kalasvärdinna",
          "kallskänka",
          "kallskänka-kokerska",
          "kallskänkspraktikant",
          "kock",
          "kock-kallskänka",
          "kockpraktikant",
          "kock-stuert",
          "kokerska/kock",
          "kokerska-gårdskarl",
          "kokerska-husmor",
          "kokerska-kallskänka",
          "kokerska-städare",
          "kokerska-städare-gårdskarl",
          "köttstyckare (storkök, restaurang)",
          "matserviceföreståndare",
          "pizzabagare",
          "pizzakock",
          "praktiserande kokerska/kock",
          "restaurangkock",
          "restaurangkokerska",
          "skiftkock",
          "skolkokerska",
          "soldathemsföreståndare",
          "stekare (storkök, restaurang)",
          "värdinna (arbetsplatsmatsal)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5123",
    "level": 4,
    "code": "5123",
    "order": 3460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/512",
    "parentCode": "512",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Serveringspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bararbetare (kafé, matservering)",
          "barbiträde (kafé, matservering)",
          "barbiträde (restaurangbar)",
          "barförsäljare (kafé, matservering)",
          "barkassa (kafé, matservering)",
          "barmästare (restaurangbar)",
          "barservitör (kafé, matservering)",
          "barservitör (restaurangbar)",
          "barskötare (restaurangbar)",
          "bongare (restaurang)",
          "försäljningsföreståndare (kafé, matsal)",
          "grillförsäljare",
          "hamburgararbetare",
          "hamburgarförsäljare",
          "kaféarbetare",
          "kafébiträde",
          "kaféförsäljare",
          "kantinarbetare",
          "kantinbiträde",
          "kantinförsäljare",
          "kassa-servitör (restaurang)",
          "kassör (kafé, matservering)",
          "kosthållskassa",
          "kypare",
          "matserveringsbiträde (kafé, matservering)",
          "nisse",
          "portionerare (kafé, matsal)",
          "restaurangbiträde (sal)",
          "restaurangpraktikant (sal)",
          "restaurangservitör",
          "salbiträde (kafé, matservering)",
          "servitör (fartyg)",
          "servitör (kafé, matservering)",
          "servitör (restaurang)",
          "soldathemsarbetare",
          "soldathemssyster",
          "tågförsäljare (restaurangvagn)",
          "tågvärdinna",
          "vinkassa",
          "vinkassa-barmästare",
          "vinkassa-servitör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/513",
    "level": 3,
    "code": "513",
    "order": 3490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/51",
    "parentCode": "51",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sjukhusbiträden, hemhjälpare, familjedagvårdare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5131",
    "level": 4,
    "code": "5131",
    "order": 3500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/513",
    "parentCode": "513",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Daghemsbiträden, familjedagvårdare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig lekledare",
          "ansvarig lekplansledare",
          "assistent vid förberedande klass",
          "au pair",
          "barnavårdsbiträde",
          "barndagvårdare (i barnets hem)",
          "barnledare",
          "barnledare vid dagklubb",
          "barnskötare (privathem)",
          "barnträdgårdsbiträde",
          "barnträdgårdspraktikant",
          "barnvakt (privathem)",
          "biträdande lekledare",
          "biträde vid barnkrubba",
          "daghemsbiträde",
          "dagklubbsledare",
          "deltidsbiträde (daghem)",
          "familjedagvårdare",
          "klubbledare",
          "kommunal familjedagvårdare",
          "lekledare",
          "lekplansledare",
          "lekplansskötare",
          "lägenhetsdaghemsvårdare",
          "lägermedhjälare",
          "parktant",
          "privat familjedagvårdare",
          "specialassistent (daghem)",
          "trefamiljsvårdare (barnskötare)",
          "övervakad familjedagvårdare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5132",
    "level": 4,
    "code": "5132",
    "order": 3510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/513",
    "parentCode": "513",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sjukhus- och vårdbiträden, instrumentvårdare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/51321",
    "level": 5,
    "code": "51321",
    "order": 3520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/5132",
    "parentCode": "5132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sjukhus- och vårdbiträden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anstaltsarbetare",
          "anstaltsbiträde",
          "avdelningsbiträde",
          "avdelningsbiträde (sjukhus)",
          "barnhemsbiträde",
          "dagcenterbiträde",
          "elevvårdare",
          "matutdelare (sjukhus, anstalt)",
          "servicecentralsarbetare",
          "servicecentralsbiträde",
          "sjukhemsbiträde",
          "sjukhusbiträde",
          "sjukhusvårdare",
          "sjukvårdsbiträde",
          "vårdassistent (social)",
          "vårdbiträde",
          "vårdbiträde (hälsocentral)",
          "vårdbiträde (social)",
          "vårdhemsbiträde (social)",
          "vårdnadshavare vid anstalt (social)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/51322",
    "level": 5,
    "code": "51322",
    "order": 3530,
    "modifiedDate": "1998-07-07T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/5132",
    "parentCode": "5132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Instrumentvårdare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "instrumentskötare (sjukhus o.d.)",
          "instrumentvårdsbiträde (sjukhus o.d.)",
          "teknisk assistent (sjukhus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5133",
    "level": 4,
    "code": "5133",
    "order": 3560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/513",
    "parentCode": "513",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hemhjälpare, personliga assistenter m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assistent för handikappade (skola)",
          "familjevårdare",
          "fosterfamiljevårdare",
          "handikappshjälpare",
          "hemhjälpare",
          "hemtjänstarbetare",
          "hemtjänstbiträde",
          "hushållsföreståndare",
          "klassassistent",
          "lärare i teckenspråk",
          "närståendearbetare",
          "närståendevårdare",
          "personlig hjälpare",
          "skolassistent",
          "skolgångsbiträde",
          "teckenspråksledare",
          "timassistent",
          "undervisningsassistent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5139",
    "level": 4,
    "code": "5139",
    "order": 3570,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/513",
    "parentCode": "513",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Veterinärs- och apoteksbiträden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apoteksbiträde",
          "mottagningsassistent (smådjursklinik, veterinär)",
          "tekniskt apoteksbiträde",
          "tekniskt biträde (apotek)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/514",
    "level": 3,
    "code": "514",
    "order": 3580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/51",
    "parentCode": "51",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Servicepersonal (personliga tjänster)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5141",
    "level": 4,
    "code": "5141",
    "order": 3590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/514",
    "parentCode": "514",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Frisörer, kosmetologer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/51411",
    "level": 5,
    "code": "51411",
    "order": 3600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/5141",
    "parentCode": "5141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Herr- och damfrisörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "barberarmästare",
          "damfrisör",
          "frisör",
          "frisörbiträde",
          "frisörelev",
          "frisörmästare",
          "frisörpraktikant",
          "föreståndare för barberarsalong",
          "herrfrisör",
          "herrfrisör-frisör",
          "perukmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/51412",
    "level": 5,
    "code": "51412",
    "order": 3610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/5141",
    "parentCode": "5141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skönhetsvårdare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "diplomkosmetolog",
          "kosmetolog",
          "make-up -konstnär",
          "manikurist",
          "maskör",
          "pedikyrist",
          "pedikyrist (skönhetsvård)",
          "skönhetsvårdare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/51419",
    "level": 5,
    "code": "51419",
    "order": 3620,
    "modifiedDate": "1998-09-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/5141",
    "parentCode": "5141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Baderskor m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "badbiträde",
          "baderska",
          "badinrättningsföreståndare",
          "badmästare",
          "bastuföreståndare",
          "bastuvärdinna",
          "solariearbetare",
          "solarieföreståndare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5143",
    "level": 4,
    "code": "5143",
    "order": 3630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/514",
    "parentCode": "514",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Begravningsbyråpersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/51431",
    "level": 5,
    "code": "51431",
    "order": 3631,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/5143",
    "parentCode": "5143",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Begravningsbyråföreståndare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "begravningsbyråassistent",
          "begravningsbyråföreståndare",
          "begravningsbyråtjänsteman",
          "byråanställd (begravningsbyrå)",
          "försäljare (begravningsbyrå)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/51432",
    "level": 5,
    "code": "51432",
    "order": 3632,
    "modifiedDate": "1998-07-05T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/5143",
    "parentCode": "5143",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig begravningspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "balsamatör",
          "eldare (krematorium)",
          "gravgrävare",
          "krematoriearbetare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5149",
    "level": 4,
    "code": "5149",
    "order": 3640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/514",
    "parentCode": "514",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig servicepersonal (personliga tjänster)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "astrolog",
          "färgkonsult",
          "hallvärdinna",
          "hushållsarbetare (privathem)",
          "hushållsföreståndare (privathem)",
          "konsult i mänskliga relationer",
          "spåman, -kvinna",
          "squash-hallsföreståndare",
          "tatuerare",
          "värd för ungdomsgård"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/516",
    "level": 3,
    "code": "516",
    "order": 3650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/51",
    "parentCode": "51",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Säkerhets- och bevakningspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5161",
    "level": 4,
    "code": "5161",
    "order": 3660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/516",
    "parentCode": "516",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Brandmän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ambulansman (brandverk)",
          "biträdande brandmästare",
          "biträdande pumpmästare (brandväsen)",
          "brandarbetsledare",
          "brandförman",
          "brandkorpral",
          "brandman",
          "brandman-ambulansförare",
          "brandman-inventarieskötare",
          "brandmannaaspirant",
          "brandmannadejour",
          "brandmannaelev",
          "brandredskapsskötare",
          "brandsergeant",
          "brandsoldat",
          "körmästare (brandväsen)",
          "maskinsergeant (brandväsen)",
          "pumpmästare (brandväsen)",
          "rustmästare (brandväsen)",
          "skiftmästare (brandväsen)",
          "sprutmästare (brandväsen)",
          "överbrandman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5162",
    "level": 4,
    "code": "5162",
    "order": 3670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/516",
    "parentCode": "516",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Poliser"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "detektiv",
          "hamnpolis",
          "jaktpolis",
          "konstapel",
          "kriminalassistent (polisväsen)",
          "kriminalpolis",
          "ordningspolis",
          "polis",
          "poliskonstapel",
          "privatdetektiv",
          "radiopolis",
          "rörlig polis",
          "trafikövervakare (saima kanal)",
          "yngre konstapel",
          "äldre konstapel",
          "äldre kriminalkonstapel"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5163",
    "level": 4,
    "code": "5163",
    "order": 3680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/516",
    "parentCode": "516",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fångvaktare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsmästare (fängelse)",
          "biträdande vaktchef (fängelse)",
          "fångvaktare",
          "fångvaktare-vaktmästare",
          "fångvårdsvakt",
          "vaktchef (fängelse)",
          "yngre fångvaktare",
          "äldre fångvaktare",
          "överfångvaktare",
          "överfångvaktare-vaktmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5169",
    "level": 4,
    "code": "5169",
    "order": 3690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/516",
    "parentCode": "516",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Väktare och ordningsvakter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "banvakt (vr)",
          "befolkningsskyddsinstruktör",
          "bevakningsarbetare",
          "brandvakt",
          "butiksdetektiv",
          "butikskontrollör",
          "campingområdesvakt",
          "distriktsvakt",
          "distriktsövervakare (exkursionsverksamhet)",
          "fabriksvakt",
          "fiskeriövervakare",
          "garagevakt",
          "hamnvakt",
          "industrivakt",
          "livräddare",
          "museivakt",
          "museiövervakare",
          "naturskyddsområdesvakt",
          "naturskyddsvakt",
          "ordningsman",
          "parkeringsövervakare",
          "parkeringsövervakare (lapplisa)",
          "parkeringsövervakningsbiträde",
          "portvakt",
          "simövervakare",
          "skogvaktare",
          "skyddskarl",
          "säkerhetinspektör",
          "säkerhetsman",
          "säkerhetsman (husbyggnad)",
          "säkerhetsvakt",
          "torgövervakare",
          "vakt (affär m.m.)",
          "vakt (civil tjänst)",
          "vakt (kanal, hamn, bro)",
          "vakt (simhall)",
          "vakt vid bevakningsföretag",
          "varuhusvakt",
          "vägvakt",
          "äldre industrivakt"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/52",
    "level": 2,
    "code": "52",
    "order": 3700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljare, varudemonstratörer och modeller"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/521",
    "level": 3,
    "code": "521",
    "order": 3710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/52",
    "parentCode": "52",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Modeller"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5210",
    "level": 4,
    "code": "5210",
    "order": 3720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/521",
    "parentCode": "521",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Modeller"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fotomodell",
          "konstmodell",
          "konstnärsmodell",
          "mannekäng",
          "nakenmodell"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/522",
    "level": 3,
    "code": "522",
    "order": 3730,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/52",
    "parentCode": "52",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljare, varudemonstratör"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/5220",
    "level": 4,
    "code": "5220",
    "order": 3740,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/522",
    "parentCode": "522",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljare, varudemonstratör"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/52201",
    "level": 5,
    "code": "52201",
    "order": 3750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/5220",
    "parentCode": "5220",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Varudemonstratör"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "distriktskonsulent (försäljningsarbete)",
          "försäljningskonsulent",
          "konsulent (affär, butik)",
          "kosmetikkonsulent",
          "produktkonsulent",
          "produktkonsult",
          "ramförevisare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/52202",
    "level": 5,
    "code": "52202",
    "order": 3760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/5220",
    "parentCode": "5220",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljare och butikskassörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsbiträde",
          "affärsbiträde (affär, butik)",
          "bensinförsäljare",
          "biträdande avdelningschef (affär)",
          "biträdande butiksföreståndare",
          "biträde i uthyrningsfirma",
          "butiksbilsförsäljare",
          "butiksguide",
          "butikskassör",
          "butikskonsulent",
          "butikspraktikant",
          "deltidsförsäljare",
          "föreståndare för videouthyrningsaffär",
          "försäljare (affär, butik)",
          "försäljare (servicestation)",
          "försäljare (snabbgross)",
          "försäljare (tippningsbutik)",
          "försäljare vid alko",
          "försäljare-dekoratör",
          "försäljare-kassör",
          "försäljare-praktikant",
          "försäljare-städare",
          "informationskassör (affär)",
          "inventerare (affär, butik)",
          "kassör (butik)",
          "kassör (livsmedel)",
          "kassör (servicestation)",
          "kassör vid självbetjäningsaffär",
          "kioskbiträde",
          "kioskförsäljare",
          "konsulent (affär)",
          "korvförsäljare",
          "kundbetjäningsanställd (tvätteri)",
          "kundrådgivare (affär)",
          "kundtjänstbiträde (affär)",
          "lagerförsäljare",
          "livsmedelsförsäljare",
          "plantförsäljare",
          "prissättare (affär, butik)",
          "regionansvarig (försäljare)",
          "servicestationskassör",
          "snabbgrossförsäljare",
          "tidningsförsäljare (kiosk)",
          "tippningsförsäljare",
          "torgförsäljare",
          "torghandlare",
          "totoförsäljare",
          "tvätteribiträde (kundtjänst)",
          "varuhusassistent",
          "varupåfyllare (affär, butik)",
          "äldre försäljare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/52203",
    "level": 5,
    "code": "52203",
    "order": 3770,
    "modifiedDate": "1998-07-26T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/5220",
    "parentCode": "5220",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialförsäljare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bilförsäljare",
          "bilreservdelsförsäljare",
          "biltillbehörsförsäljare",
          "bilöverlåtare",
          "blomsterförsäljare",
          "blomsterhandelsbiträde",
          "bokförsäljare",
          "däckförsäljare",
          "ekiperingsförsäljare",
          "florist",
          "fotoateljebiträde (affär)",
          "fotoförsäljare",
          "färgförsäljare",
          "föreståndare för biluthyrningsfirma",
          "försäljare (bilar)",
          "försäljare (blommor)",
          "försäljare (byggvaror)",
          "försäljare (böcker)",
          "försäljare (elartiklar)",
          "försäljare (elartiklar, radio och tv)",
          "försäljare (fotoartiklar)",
          "försäljare (hushållsmaskiner)",
          "försäljare (idrottsutrustning)",
          "försäljare (inredning)",
          "försäljare (kläder)",
          "försäljare (reservdelar)",
          "försäljare (skor)",
          "försäljare (specialartiklar)",
          "försäljare (storhushåll)",
          "försäljare (textiler)",
          "försäljare (tidningsprenumerationer)",
          "försäljare av dataapparatur och -utrustning",
          "försäljningsutställningsfunktionär",
          "gsm-försäljare",
          "gsm-konsult",
          "hushållsartikelförsäljare",
          "hushållsmaskinsförsäljare",
          "inredningsförsäljare",
          "instrumentförsäljare",
          "järnförsäljare",
          "järnhandelsbiträde",
          "kemikalieförsäljare",
          "klänningsförsäljare",
          "konfektionsförsäljare",
          "konsthandlare",
          "kransbindare (blomsterhandel)",
          "köttförsäljare",
          "kötthandelsmästare",
          "köttmästare",
          "köttstyckare (affär, butik)",
          "lantbruksförsäljare",
          "lantbruksmaskinförsäljare",
          "lantbruksredskapsförsäljare",
          "lastbilsförsäljare",
          "librist",
          "maskinförsäljare",
          "mattförsäljare",
          "möbelförsäljare",
          "optisk försäljare",
          "radio- och tv-försäljare",
          "regionansvarig (specialförsäljare)",
          "reservdelsförsäljare",
          "sjukvårdsartikelförsäljare",
          "skoförsäljare",
          "specialförsäljare",
          "sportartikelförsäljare",
          "sällskapsdjursförsäljare",
          "textilförsäljare",
          "traktorförsäljare",
          "tygförsäljare",
          "varugruppsansvarig (specialförsäljare)",
          "vvs-försäljare",
          "växthusförsäljare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/6",
    "level": 1,
    "code": "6",
    "order": 3780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jordbrukare, skogsarbetare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/61",
    "level": 2,
    "code": "61",
    "order": 3790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/6",
    "parentCode": "6",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jordbrukare, skogsarbetare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/611",
    "level": 3,
    "code": "611",
    "order": 3800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/61",
    "parentCode": "61",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Åker- och trädgårdsodlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/6111",
    "level": 4,
    "code": "6111",
    "order": 3810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/611",
    "parentCode": "611",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Åkerodlare och åkerodlingsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/61111",
    "level": 5,
    "code": "61111",
    "order": 3820,
    "modifiedDate": "1998-07-07T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/6111",
    "parentCode": "6111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Åkerodlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "grönsaksodlare (friland)",
          "jordbrukare (åkerbruk)",
          "odlare av frilandsgrönsaker",
          "potatisodlare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/61112",
    "level": 5,
    "code": "61112",
    "order": 3830,
    "modifiedDate": "1998-07-07T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/6111",
    "parentCode": "6111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetsledare och arbetare inom åkerodling"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsledare (lantbruk)",
          "arbetsmästare (lantgård)",
          "förman (lantgård)",
          "lantarbetare",
          "lantbrukare",
          "lantbruksarbetare",
          "lantbruksarbetsledare",
          "växthusarbetare (grönsaker)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/6112",
    "level": 4,
    "code": "6112",
    "order": 3840,
    "modifiedDate": "1998-08-24T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/611",
    "parentCode": "611",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trädgårds- och växthusodlare och -arbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/61121",
    "level": 5,
    "code": "61121",
    "order": 3850,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/6112",
    "parentCode": "6112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trädgårds- och växthusodlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bärodlare",
          "fruktodlare",
          "handelsträdgårdsmästare",
          "jordgubbsodlare",
          "landsbygdsföretagare",
          "plantskoleodlare",
          "shiitakeodlare",
          "svampodlare",
          "trädgårdsföretagare",
          "trädgårdshandlare",
          "trädgårdsodlare",
          "trädgårdsproducent",
          "vingårdsägare",
          "vinodlare",
          "vinproducent",
          "växthusträdgårdsmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/61122",
    "level": 5,
    "code": "61122",
    "order": 3860,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/6112",
    "parentCode": "6112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetsledare inom trädgårds- och växthusodling"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetschef (trädgård)",
          "biträdande trädgårdsmästare",
          "förman (parkarbete)",
          "förman (trädgård)",
          "församlingsträdgårdsmästare",
          "golfplansmästare",
          "kyrkogårdsföreståndare (förman)",
          "parkarbetsledare",
          "parkförman",
          "parkskötare (förman)",
          "plantskoleförman",
          "trädgårdsarbetare (förman)",
          "trädgårdsarbetsledare",
          "trädgårdsförvaltare (förman)",
          "trädgårdskonsulent (anstalt)",
          "trädgårdsmästare",
          "trädgårdstekniker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/61123",
    "level": 5,
    "code": "61123",
    "order": 3870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/6112",
    "parentCode": "6112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trädgårds- och växthusarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "golfbanearbetare",
          "golfbaneföreståndare",
          "gravskötare",
          "kyrkogårdsarbetare (trädgård)",
          "kyrkogårdsföreståndare",
          "parkarbetare",
          "plantskolearbetare",
          "plantskötare",
          "trädgårdsanläggare",
          "trädgårdsanläggningsarbetare",
          "trädgårdsarbetare",
          "trädgårdspraktikant",
          "växthusarbetare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/612",
    "level": 3,
    "code": "612",
    "order": 3880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/61",
    "parentCode": "61",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Husdjursuppfödare och djurskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/6121",
    "level": 4,
    "code": "6121",
    "order": 3890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/612",
    "parentCode": "612",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Husdjursuppfödare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avelsdjursuppfödare",
          "avelshästuppfödare",
          "biodlare (företagare)",
          "fjäderfäföretagare",
          "fjäderfäproducent",
          "fårfarmare",
          "fårskötarei",
          "företagare i hästbranschen",
          "hundkennelföreståndare",
          "hunduppfödare",
          "husbonde (boskapsfarm)",
          "husdjursuppfödare",
          "husmor (boskapsfarm)",
          "hönsgårdsskötare (företagare)",
          "kaninuppfödare",
          "kattkennelföreståndare",
          "kreatursföretagare",
          "kreatursproducent",
          "minkfarmare",
          "nötköttsproducent",
          "pälsdjursfarmare",
          "pälsproducent",
          "renskötare (ägare)",
          "renuppfödare (företagare)",
          "renägare",
          "rävfarmare",
          "stuteriägare",
          "svingårdsskötare (företagare)",
          "sällskapsdjursuppfödare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/6122",
    "level": 4,
    "code": "6122",
    "order": 3920,
    "modifiedDate": "1998-08-24T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/612",
    "parentCode": "612",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Husdjursskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biodlare",
          "djurskötare (husdjur)",
          "farmarbetare (pälsdjursfarm)",
          "farmskötare (pälsdjursfarm)",
          "fjäderfäskötare",
          "fårskötare",
          "förman (boskapsskötsel)",
          "hundskötare",
          "hästskötare",
          "hönsskötare",
          "kattkennelarbetare",
          "kennelarbetare",
          "kreatursmästare (lantgård)",
          "kreaturspraktikant",
          "kreatursskötare",
          "kreatursskötare (deja)",
          "ladugårdsföreståndare",
          "ladugårdskarl",
          "minkskötare",
          "pälsdjursfarmarbetare",
          "pälsdjursskötare",
          "pälstekniker",
          "renkarl",
          "renskötare",
          "stallkarl",
          "svingårdsarbetare",
          "svingårdsmäsater",
          "svinskötare",
          "tjurskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/6123",
    "level": 4,
    "code": "6123",
    "order": 3921,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/612",
    "parentCode": "612",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jordbruksavbytare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avbytare (lantbruk)",
          "lantbruksavbytare",
          "ledande lantbruksavbytare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/6129",
    "level": 4,
    "code": "6129",
    "order": 3930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/612",
    "parentCode": "612",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga husdjursuppfödare och djurskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "djurskötare (djurgård, cirkus)",
          "djurskötare (forskningsinrättning)",
          "djurstallskötare",
          "föreståndare försällskapsdjurspensionat",
          "försöksdjursskötare (forskn.inst.)",
          "hunddressör",
          "hundtrimmare",
          "hästskolare (cirkus)",
          "stallmästare",
          "trimmare (sällskapsdjur)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/613",
    "level": 3,
    "code": "613",
    "order": 3980,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/61",
    "parentCode": "61",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jordbrukare och djuruppfödare eller skötare (blandad drift)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/6130",
    "level": 4,
    "code": "6130",
    "order": 3990,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/613",
    "parentCode": "613",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jordbrukare och djuruppfödare eller skötare (blandad drift)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "företagare (lantbruk)",
          "husbonde (lantgård)",
          "husmor (lantgård)",
          "husmor (småbruk)",
          "jordbrukare",
          "lantbruksföretagare",
          "skogsbrukare",
          "skogsägare",
          "småbrukare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/614",
    "level": 3,
    "code": "614",
    "order": 4000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/61",
    "parentCode": "61",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skogsbrukare och skogsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/6140",
    "level": 4,
    "code": "6140",
    "order": 4010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/614",
    "parentCode": "614",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skogsbrukare och skogsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apterare (virkes-)",
          "flottare",
          "flottare (skogsbruk)",
          "flottläggningsarbetare (flottning)",
          "flottläggningsarbetare (skogsarbete)",
          "flottningsarbetare",
          "kontrollmätare (skogsbruk)",
          "mätningsman (skogsbruk)",
          "plantskolearbetare (skogsbruk)",
          "rotmätare (skogsbruk)",
          "röjare (skogsbruk)",
          "röjningsarbetare (skogsbruk)",
          "skiljeställsarbetare",
          "skogsarbetare",
          "skogsarbetare (all round)",
          "skogsbruksarbetare",
          "skogshuggare",
          "skogsplanterare",
          "skogspraktikant",
          "skogsröjare",
          "skogsvårdsarbetare",
          "skogsyrkesman",
          "slyröjningsarbetare",
          "stämplingsman (skogsbruk)",
          "timmerflottare",
          "virkesmätare (skogsbruk)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/615",
    "level": 3,
    "code": "615",
    "order": 4040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/61",
    "parentCode": "61",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fiskodlare, fiskare och jägare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/6151",
    "level": 4,
    "code": "6151",
    "order": 4050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/615",
    "parentCode": "615",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fiskodlare och fiskodlingsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/61511",
    "level": 5,
    "code": "61511",
    "order": 4060,
    "modifiedDate": "1998-07-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/6151",
    "parentCode": "6151",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fiskodlare och fiskodlingsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "akvariefiskuppfödare",
          "fiskodlare",
          "fiskodlare (företagare)",
          "fiskodlingsföretagare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/61512",
    "level": 5,
    "code": "61512",
    "order": 4070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/6151",
    "parentCode": "6151",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetsledare och arbetare inom fiskodling"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetare (fiskkläckningsanläggning)",
          "arbetare vid fiskodlingsanstalt",
          "fiskevattenskötare",
          "fiskmästare",
          "fiskodlingsarberater",
          "fisktransportskötare",
          "föreståndare för fiskodlingsanstalt",
          "kläckningsanläggningsskötare (fiskodling)",
          "utfordringsskötare (fiskodling)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/6152",
    "level": 4,
    "code": "6152",
    "order": 4080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/615",
    "parentCode": "615",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fiskare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "distriktsfiskerimästare",
          "fiskare",
          "fiskerimästare",
          "provfiskare",
          "trålfiskare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/6154",
    "level": 4,
    "code": "6154",
    "order": 4090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/615",
    "parentCode": "615",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Viltvårdare och jägare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "jaktvårdare",
          "jaktövervakare",
          "jägare",
          "konservator",
          "sälfångare",
          "viltvårdsarbetare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7",
    "level": 1,
    "code": "7",
    "order": 4100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/71",
    "level": 2,
    "code": "71",
    "order": 4110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/7",
    "parentCode": "7",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Gruv-, stenbrytnings- och byggnadsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/711",
    "level": 3,
    "code": "711",
    "order": 4120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/71",
    "parentCode": "71",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Gruvarbetare, laddare, stenhuggare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7111",
    "level": 4,
    "code": "7111",
    "order": 4130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/711",
    "parentCode": "711",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Gruv- och stenbrytningsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bergsprängare",
          "borrare (stenbrytning)",
          "brytare (skrotare)",
          "fältbiträde (gruva)",
          "förare (gruva, stenbrott)",
          "gruvarbetare",
          "gruvborrare",
          "gruvbrottsarbetare",
          "gruvbrytare",
          "gruvbyggare",
          "gruvbyggnadsarbetare",
          "gruvlampserviceman",
          "hjälpkarl (stenbrytning)",
          "kalkbrytare",
          "kilare (stenbrytning)",
          "kilborrare (gruvdrift)",
          "lastare (gruva, stenbrott)",
          "lastmaskinsförare (gruva, stenbrott)",
          "lastmaskinsskötare (gruva, stenbrott)",
          "malmletare",
          "malmvägare (gruva, stenbrott)",
          "provtagare (gruva, stenbrott)",
          "skrapare (gruva, stenbrott)",
          "sorteringsverksskötare (grus)",
          "stenarbetare (stenbrytning)",
          "stenborrare",
          "stenbrottsarbetare",
          "stenbrytare",
          "stenkrosskötare (gruva, stenbrott)",
          "stenkrossmatare",
          "stensorterare",
          "tappare (gruva, stenbrott)",
          "växlare (gruva, stenbrott)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7112",
    "level": 4,
    "code": "7112",
    "order": 4140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/711",
    "parentCode": "711",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Laddare och sprängare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bergbultare",
          "laddare",
          "laddare (stenbrytning)",
          "sprängare (stenbrytning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7113",
    "level": 4,
    "code": "7113",
    "order": 4150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/711",
    "parentCode": "711",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stenhuggare och -skärare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avsynare (stenprodukter)",
          "byggnadsstenhuggare",
          "gatstenhuggare",
          "granitslipare",
          "gravstenshuggare",
          "gravör (sten)",
          "huggare (sten)",
          "kantsågare (stenhuggeri)",
          "marmorfräsare",
          "monumentstenhuggare",
          "polerare (stenhuggeri)",
          "ramsågare (stenhuggeri)",
          "sandblästrare (stenhuggeri)",
          "skulptör (inte konstnär)",
          "skärare (sten)",
          "slipare (sten)",
          "stenarbetare",
          "stengravör",
          "stenhuggare",
          "stenhuggare (stenhuggeri)",
          "stenslipare",
          "stensvarvare",
          "stensågare",
          "surrare (stenhuggeri)",
          "svarvare (sten)",
          "sågare (sten)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/712",
    "level": 3,
    "code": "712",
    "order": 4160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/71",
    "parentCode": "71",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnadsarbetare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7121",
    "level": 4,
    "code": "7121",
    "order": 4170,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/712",
    "parentCode": "712",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnadsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "appreterare (betong-, husbyggnad)",
          "betongarbetare (husbyggnad)",
          "betongblandarskötare (husbyggnad)",
          "betongelementmontör (husbyggnad)",
          "betonggjutare (husbyggnad)",
          "betongman",
          "betongman (husbyggnad)",
          "betongslipare (husbyggnad)",
          "byggnadsarbetare",
          "cementarbetare (husbyggnad)",
          "cementman",
          "cementman (husbyggnad)",
          "cementslipare (husbyggnad)",
          "gjutare (betong-, husbyggnad)",
          "golvläggare (betong)",
          "ställningsarbetare (husbyggnad)",
          "ställningsbyggare (husbyggnad)",
          "ställningskarl (husbyggnad)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7122",
    "level": 4,
    "code": "7122",
    "order": 4180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/712",
    "parentCode": "712",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Murare och plattläggare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byggnadsmurare",
          "granitmurare (husbyggnad)",
          "industrimurare",
          "kakelugnsmakare",
          "mosaikarbetare (husbyggnad)",
          "murare",
          "murare-betongman",
          "plattläggare",
          "skorstensmurare",
          "stenmontör (natur- och konststen)",
          "teknisk murare",
          "ugnsmurare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7123",
    "level": 4,
    "code": "7123",
    "order": 4190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/712",
    "parentCode": "712",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Armerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "armerare (betong-, husbyggnad)",
          "armeringsmontör",
          "betongarmerare (husbyggnad)",
          "elementarmerare (husbyggnad)",
          "elementfogare (husbyggnad)",
          "elementsvetsare (husbyggnad)",
          "montör (betong-, sten-)",
          "stenfotsläggare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7124",
    "level": 4,
    "code": "7124",
    "order": 4200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/712",
    "parentCode": "712",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Timmermän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bryggarbetare",
          "brädfordringstimmerman (husbyggnad)",
          "byggnadssnickare",
          "elementarbetare (husbyggnad)",
          "elementmontör (husbyggnad)",
          "fartygstimmerman",
          "gipsskivemontör",
          "hopläggare (trähus)",
          "industritimmerman",
          "inredningssnickare",
          "måttimmerman",
          "mätningsman (husbyggnad)",
          "möbelreparatör",
          "reveterare",
          "snickare (inredning, teater)",
          "spikare (trähus)",
          "spikare (trähuselement)",
          "stockbyggnadsarbetare",
          "teatersnickare",
          "timmerman",
          "timmerman (byggnad, fastighetsreparation)",
          "timmerman (fartyg)",
          "timmerman (varv)",
          "utställningsbyggare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7129",
    "level": 4,
    "code": "7129",
    "order": 4210,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/712",
    "parentCode": "712",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga byggnads- och reparationsarbetare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asbestrivare",
          "brunnsgrävare (byggnad)",
          "byggrenoveringsarbetare",
          "byggreparationsarbetare",
          "husrivare",
          "persiennmontör",
          "reparationsman",
          "reparatör (husbyggnad)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/713",
    "level": 3,
    "code": "713",
    "order": 4220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/71",
    "parentCode": "71",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnadshantverkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7131",
    "level": 4,
    "code": "7131",
    "order": 4230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/713",
    "parentCode": "713",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Takmontörer och -reparatörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byggnadsplåtslagare",
          "filttakläggare",
          "innertaksmontör",
          "taktäckare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7132",
    "level": 4,
    "code": "7132",
    "order": 4240,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/713",
    "parentCode": "713",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Golvläggare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "golvläggare",
          "golvläggare (golvbeläggning)",
          "golvslipare",
          "linoleummattpåläggare",
          "mattman",
          "mattpåläggare",
          "parkettläggare",
          "parkettman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7133",
    "level": 4,
    "code": "7133",
    "order": 4250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/713",
    "parentCode": "713",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Rappare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "betongsprutare (husbyggnad)",
          "putsare (med bruk)",
          "putsspackelarbetare (husbyggnad)",
          "rappare",
          "sandspacklare",
          "sprutbetongarbetare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7134",
    "level": 4,
    "code": "7134",
    "order": 4260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/713",
    "parentCode": "713",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Isoleringsmontörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "akustiker",
          "bitumenisolerare",
          "byggnadsisolerare",
          "fasadisolerare (husbyggnad)",
          "industriisolerare",
          "isolerare (ljud-, byggnads-, rör- o.d.)",
          "isoleringsarbetare",
          "isoleringsmontör",
          "isoleringsplåtslagare",
          "ljudisolerare (husbyggnad)",
          "montageisolerare",
          "plastisolerare",
          "plåtslagare (isolerings-)",
          "rörisolerare",
          "sprutisolerare",
          "takisolerare",
          "vvs-isolerare",
          "värmeisolerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7135",
    "level": 4,
    "code": "7135",
    "order": 4270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/713",
    "parentCode": "713",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Glasmästare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bilglasmästare",
          "blankglasmästare",
          "byggnadsglasarbetare",
          "byggnadsglasmästare",
          "flygplansglasmästare",
          "fönsterinstallatör",
          "glasmästare (byggnad, fordon)",
          "glasskärare (byggnad, fordon)",
          "isoleringsglasman",
          "vagnsglasmästare",
          "värmeglasmontör",
          "värmeglasmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7136",
    "level": 4,
    "code": "7136",
    "order": 4280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/713",
    "parentCode": "713",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Rörläggare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "automatikmontör (värme, vatten, sanitet)",
          "avloppsmontör",
          "cisternreparatör (värme, vatten, ventilation)",
          "hydraulikmontör",
          "hydraulmontör",
          "industrirörmontör",
          "kylmontör (rör)",
          "montör (värme, vatten, sanitet)",
          "montör för reglertekn. utrustn.(värme, vatten, ventilation)",
          "oljeeldningsmontör",
          "pannrörsmed",
          "pumpmontör",
          "reparatör (värme, vatten, sanitet)",
          "reparatör (värme, vatten, ventilation)",
          "rörarbetare",
          "rörarbetare (montering, reparation)",
          "rörläggare",
          "rörmontör",
          "rörmontör (fartyg)",
          "rörmästare",
          "vattenlednings- och avloppsmontör",
          "vattenledningsmontör",
          "ventilationsmontör",
          "vvs-montör",
          "vvs-rörmontör",
          "vvs-serviceman",
          "yngre rörmontör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7137",
    "level": 4,
    "code": "7137",
    "order": 4290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/713",
    "parentCode": "713",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnadselmontörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "elektrifierare",
          "elektriker (inomhusledningar)",
          "elektriker (internledning)",
          "inomhusledningsmontör (el)",
          "ledfyrsmontör",
          "studioelektriker (radio, tv)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7139",
    "level": 4,
    "code": "7139",
    "order": 4300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/713",
    "parentCode": "713",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga byggnadshantverkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "inredningsmontör",
          "inredningsmontör (husbyggnad)",
          "möblerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/714",
    "level": 3,
    "code": "714",
    "order": 4310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/71",
    "parentCode": "71",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Målare och saneringsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7141",
    "level": 4,
    "code": "7141",
    "order": 4320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/714",
    "parentCode": "714",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Målare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/71411",
    "level": 5,
    "code": "71411",
    "order": 4330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/7141",
    "parentCode": "7141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnadsmålare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "betsare",
          "bromålare",
          "byggnadsmålare",
          "dekorationsmålare (husbyggnad)",
          "grunderare (målarverkstad)",
          "impregnerare (olje)",
          "målarbiträde (byggnad)",
          "målare (byggnad)",
          "målarlärling (byggnad)",
          "målarmästare",
          "sandblästrare-målare",
          "sanerare (målning)",
          "sprutbiträde (byggande)",
          "sprutmålare (byggnad)",
          "tapetserare (väggar)",
          "tapetuppsättare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/71412",
    "level": 5,
    "code": "71412",
    "order": 4340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/7141",
    "parentCode": "7141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bilmålare och övriga målare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "antikorrosionsmålare",
          "automatskötare (målning)",
          "bilfixare",
          "bilmålare",
          "bilsminkare",
          "brännare (emalj, lack)",
          "doppare (lackerare)",
          "dopplackerare",
          "emaljerare (målning)",
          "fartygsmålare",
          "industrimålare",
          "lackerare (bil-, sprut-)",
          "metallmålare",
          "måleriverkstadarbetare",
          "måleriverkstadbiträde",
          "målningsautomatsoperatör",
          "målningslinjeoperatör",
          "möbellackerare",
          "möbelmålare",
          "oljeimpregnerare",
          "produktmålare (industri)",
          "sandblästrare (industriell målning)",
          "sprutlackerare (industri)",
          "sprutmålare (industri)",
          "sprutputsare (industriell målning)",
          "sprutslipare (industriell målning)",
          "renovator (målning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7143",
    "level": 4,
    "code": "7143",
    "order": 4350,
    "modifiedDate": "1998-08-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/714",
    "parentCode": "714",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Saneringsarbetare och sotare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "blästrare (sand, husbyggnad)",
          "distriktssotare",
          "fasadputsare (husbyggnad)",
          "sandblästrare (husbyggnad)",
          "sotare (skorstensfejare)",
          "sotarmästare",
          "sprutputsare (byggnadsmålning)",
          "ångtvättare (husbyggnad)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/72",
    "level": 2,
    "code": "72",
    "order": 4360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/7",
    "parentCode": "7",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/721",
    "level": 3,
    "code": "721",
    "order": 4370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/72",
    "parentCode": "72",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Gjuteriarbetare, svetsare, plåtslagare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_19970101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 1997"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 1997, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_19970101/7211",
    "level": 4,
    "code": "7211",
    "order": 4380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_19970101/721",
    "parentCode": "721",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Formare och kärnmakare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avsynare (gjutgods)",
          "avsynare av gjutgods",
          "boxmakare",
          "centrifugalgjutare",
          "formare (gjuteri)",
          "gjutare (gjuteri)",
          "gjuteriarbetare",
          "gjuteribiträde",
          "gjuteriskötare",
          "gjutgodsrensare",
          "gjutmodellberedare",
          &