GET /api/classifications/v2/classifications/ammatti_1_20010101/classificationItems?content=data&meta=max&lang=fi
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/SSSSS",
    "level": 0,
    "code": "SSSSS",
    "order": 1,
    "modifiedDate": "2006-09-18T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ammatit yhteensä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1",
    "level": 1,
    "code": "1",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Johtajat ja ylimmät virkamiehet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään kuuluvat valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet sekä puolueiden, järjestöjen ja yritysten johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat: \r\n\r\n- yrityksen, organisaation tai osaston toiminnan ja menettelytapojen johtaminen ja koordinointi \r\n\r\n- julkisen hallinnon politiikan, lakien ja säädösten laatiminen, muotoilu ja toteutumisen valvonta sekä hallinnon edustaminen. \r\n\r\nPääluokan 1 ammateissa toimimisen edellytyksenä on yleensä tuotantoprosessien ja hallinnon toimintatapojen hyvä tuntemus.\r\n \r\nJohtajilla on usein alaisinaan alemman tason johtajia, esim. osasto- tai toimistopäälliköitä. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä voidaan luokitella pääluokkaan 1.\r\n\r\nKäytännössä johtaminen voi pienimmissä yrityksissä (alle 5 palkansaajaa) vain harvoin olla kenenkään pääasiallisena työtehtävänä. \r\n",
          "Ryhmään kuuluvat valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet sekä puolueiden, järjestöjen ja yritysten johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat: \r\n\r\n- yrityksen, organisaation tai osaston toiminnan ja menettelytapojen johtaminen ja koordinointi \r\n\r\n- julkisen hallinnon politiikan, lakien ja säädösten laatiminen, muotoilu ja toteutumisen valvonta sekä hallinnon edustaminen. \r\n\r\nPääluokan 1 ammateissa toimimisen edellytyksenä on yleensä tuotantoprosessien ja hallinnon toimintatapojen hyvä tuntemus.\r\n \r\nJohtajilla on usein alaisinaan alemman tason johtajia, esim. osasto- tai toimistopäälliköitä. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä voidaan luokitella pääluokkaan 1.\r\n\r\nKäytännössä johtaminen voi pienimmissä yrityksissä (alle 5 palkansaajaa) vain harvoin olla kenenkään pääasiallisena työtehtävänä. \r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/11",
    "level": 2,
    "code": "11",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien, kaupunkien, puolueiden ja järjestöjen johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan johtaminen ja suunnittelu\r\n\r\n- päätösten toimeenpano\r\n\r\n- lakien valmistelu ja laatiminen",
          "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien, kaupunkien, puolueiden ja järjestöjen johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan johtaminen ja suunnittelu\r\n\r\n- päätösten toimeenpano\r\n\r\n- lakien valmistelu ja laatiminen"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/111",
    "level": 3,
    "code": "111",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylimmät virkamiehet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien ja kaupunkien johtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy johtamista, suunnittelua, päätösten toimeenpanoa sekä lakien valmistelua ja laatimista.",
          "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien ja kaupunkien johtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy johtamista, suunnittelua, päätösten toimeenpanoa sekä lakien valmistelua ja laatimista."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1110",
    "level": 4,
    "code": "1110",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylimmät virkamiehet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja suunnittelevat valtion keskus-, alue- ja piirihallinnon, kuntien hallinnon tai järjestöjen toimintaa. Valmistelevat ja laativat lakeja ja toimeenpanevat päätöksiä.",
          "Johtavat ja suunnittelevat valtion keskus-, alue- ja piirihallinnon, kuntien hallinnon tai järjestöjen toimintaa. Valmistelevat ja laativat lakeja ja toimeenpanevat päätöksiä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/11101",
    "level": 5,
    "code": "11101",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1110",
    "parentCode": "1110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Valtion keskushallinnon johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, säätävät ja toimeenpanevat lakeja ja asetuksia, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alivaltiosihteeri\r\n- kansanedustaja\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)",
          "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, säätävät ja toimeenpanevat lakeja ja asetuksia, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alivaltiosihteeri\r\n- kansanedustaja\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alivaltiosihteeri",
          "aluekehitysneuvos",
          "ammattikasvatusneuvos (valtio)",
          "apteekkineuvos (valtio)",
          "apulaisjohtaja (valtio)",
          "apulaiskouluneuvos",
          "arkistoneuvos",
          "asutusneuvos (valtio)",
          "budjettineuvos (valtio)",
          "budjettipäällikkö (valtio)",
          "eduskunnan lainsäädäntöjohtaja",
          "eduskunnan pääsihteeri",
          "eläinlääkintäneuvos (valtio)",
          "esittelijäneuvos (valtio)",
          "eu-parlamentaarikko",
          "finanssijohtaja",
          "finanssineuvos (valtio)",
          "hallintoneuvos (valtio)",
          "hallituksen jäsen",
          "hallitusneuvos (valtio)",
          "johtokunnan jäsen (valtio)",
          "johtokunnan puheenjohtaja",
          "kalastusneuvos (valtio)",
          "kansainvälisten asiain neuvos",
          "kansanedustaja",
          "kansliapäällikkö (valtio)",
          "kaupallinen neuvos (valtio)",
          "kehitysneuvos",
          "kehitysyhteistyöneuvos (valtio)",
          "keskusverolautakunnan puheenjohtaja",
          "keskusviraston päällikkö (valtio)",
          "kilpailuasiainneuvos",
          "kilpailuasiamies",
          "komissaari",
          "konsuli",
          "korkeakouluneuvos",
          "kotitalousneuvos (valtio)",
          "kouluneuvos (valtio)",
          "kulttuuriasiainneuvos",
          "lainkäyttöneuvos",
          "lainsäädäntöjohtaja",
          "lainsäädäntöneuvos",
          "lehdistöneuvos",
          "linnanvouti",
          "lähettiläs",
          "lähetystöneuvos",
          "lähetystösihteeri",
          "lääkintöneuvos (valtio)",
          "maanmittausneuvos",
          "maatalousneuvos",
          "merenkulkuneuvos",
          "metsäneuvos",
          "metsästysneuvos",
          "ministeri",
          "neuvotteleva virkamies",
          "opetusneuvos (valtio)",
          "osastonjohtaja (ministeriö, keskusvirasto)",
          "osastopäällikkö (ministeriö, keskusvirasto)",
          "pankkiylitarkastaja (valtio)",
          "poliisijohtaja",
          "poliisiylijohtaja",
          "poliisiylipäällikkö",
          "postiylijohtaja",
          "presidentti",
          "pääesikunnan päällikkö",
          "pääjohtaja (valtio)",
          "pääkonsuli",
          "päällikkö (poliisitoimi)",
          "pääministeri",
          "rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö",
          "rajavartiolaitoksen päällikkö",
          "rakennusneuvos",
          "selvitysmies",
          "sosiaalineuvos (valtio)",
          "suurlähettiläs",
          "talousylijohtaja (valtio)",
          "tarkastusneuvos",
          "tasa-arvovaltuutettu",
          "teollisuusneuvos",
          "tullijohtaja",
          "tullineuvos",
          "ulkoasiainneuvos",
          "valiokuntaneuvos",
          "valtakunnansovittelija",
          "valtiosihteeri",
          "vesihallintoneuvos",
          "vesiylioikeudenneuvos",
          "viraston päällikkö (valtio)",
          "virastovaltuutettu (valtio)",
          "yli-insinööri (valtio)",
          "yli-insinöörineuvos",
          "ylijohtaja (valtio)",
          "ylimääräinen hallintoneuvos",
          "ympäristönsuojeluneuvos"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/11102",
    "level": 5,
    "code": "11102",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1110",
    "parentCode": "1110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Valtion piiri- ja paikallishallinnon johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat valtion alue- tai piirihallinnon yksiköitä, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä, vastaavat hallinnonalansa palveluiden kehittämisestä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluepäällikkö (valtio)\r\n- lääninneuvos\r\n- osastopäällikkö (lääni)\r\n- verojohtaja (valtio)",
          "Johtavat valtion alue- tai piirihallinnon yksiköitä, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä, vastaavat hallinnonalansa palveluiden kehittämisestä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluepäällikkö (valtio)\r\n- lääninneuvos\r\n- osastopäällikkö (lääni)\r\n- verojohtaja (valtio)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (valtio)",
          "aluepäällikkö (valtio)",
          "apulaisosastopäällikkö (valtio)",
          "apulaispiiripäällikkö (valtio)",
          "apulaispäällikkö (valtio)",
          "apulaispääsihteeri (valtio)",
          "apulaistoimistopäällikkö (valtio)",
          "apulaisverojohtaja",
          "asessori (valtio)",
          "jaostonjohtaja (valtio)",
          "jaostopäällikkö (valtio)",
          "johtaja (valtio)",
          "kalatalousjohtaja",
          "läänin valmiuspäällikkö",
          "lääninkehittämisneuvos",
          "lääninkouluneuvos",
          "lääninneuvos",
          "lääninopetusneuvos",
          "lääninpoliisineuvos",
          "lääninsosiaalineuvos",
          "lääninverojohtaja",
          "lääninympäristöneuvos",
          "maaherra",
          "maanmittausjohtaja",
          "maanviljelystaloudellisen tutkimuslaitoksen johtaja",
          "osastonjohtaja (piiri- ja paikallishallinto)",
          "osastopäällikkö (lääni)",
          "osastopäällikkö (piiri- ja paikallishallinto)",
          "osastopäällikkö (valtio)",
          "pelastusylijohtaja",
          "piiripäällikkö (valtio)",
          "poliisipäällikkö (kihlakunnanvirasto)",
          "puheenjohtaja (valtio)",
          "pääsihteeri (valtio)",
          "rautatiepiirin päällikkö",
          "säteilyturvallisuusjohtaja",
          "työvoimapiirin päällikkö (valtio)",
          "työvoimapäällikkö (valtio)",
          "ulkomaalaisvaltuutettu",
          "varajohtaja",
          "verojohtaja (valtio)",
          "vesi- ja ympäristöpiirin johtaja",
          "vesipiirin johtaja (valtio)",
          "ydinturvallisuusjohtaja",
          "ympäristökeskuksen johtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/11103",
    "level": 5,
    "code": "11103",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1110",
    "parentCode": "1110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuntien ja kaupunkien johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja vastaavat kuntien tai kaupunkien yleishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaiskaupunginjohtaja\r\n- kunnanjohtaja\r\n",
          "Johtavat ja vastaavat kuntien tai kaupunkien yleishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaiskaupunginjohtaja\r\n- kunnanjohtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- johtava ylilääkäri (12292)",
          "- johtava ylilääkäri (12292)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaiskaupunginjohtaja",
          "apulaiskaupunginsihteeri",
          "apulaiskunnanjohtaja",
          "kansliapäällikkö (kunta)",
          "kaupunginjohtaja",
          "kaupunginsihteeri",
          "kunnanjohtaja",
          "kunnansihteeri",
          "kunta-alan työmarkkinajohtaja",
          "maakuntajohtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/114",
    "level": 3,
    "code": "114",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Järjestöjen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään kuuluvat puolueiden ja järjestöjen johtajat.",
          "Ryhmään kuuluvat puolueiden ja järjestöjen johtajat."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1141",
    "level": 4,
    "code": "1141",
    "order": 100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/114",
    "parentCode": "114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puolueiden johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat poliittisten puolueiden tai puoluejärjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (puolue)\r\n- puheenjohtaja (puolue)\r\n- puoluesihteeri",
          "Johtavat poliittisten puolueiden tai puoluejärjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (puolue)\r\n- puheenjohtaja (puolue)\r\n- puoluesihteeri"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "järjestöpäällikkö (puolue)",
          "osastopäällikkö (puolue)",
          "piirijohtaja (puolue)",
          "poliittisen osaston päällikkö (puolue)",
          "puheenjohtaja (puolue)",
          "puoluesihteeri",
          "toiminnanjohtaja (puolue)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1142",
    "level": 4,
    "code": "1142",
    "order": 110,
    "modifiedDate": "1997-02-28T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/114",
    "parentCode": "114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat työmarkkinajärjestöjen tai muiden taloudellisten järjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö) \r\n- puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)\r\n- pääsihteeri (työmarkkinajärjestö)",
          "Johtavat työmarkkinajärjestöjen tai muiden taloudellisten järjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö) \r\n- puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)\r\n- pääsihteeri (työmarkkinajärjestö)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "apulaisneuvottelupäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
          "apulaisosastopäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
          "johtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "järjestöjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "järjestön puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
          "liittopuheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "neuvottelupäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
          "osastopäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
          "piirijohtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "pääsihteeri (työmarkkinajärjestö)",
          "toimitusjohtaja (työmarkkinajärjestö)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1143",
    "level": 4,
    "code": "1143",
    "order": 120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/114",
    "parentCode": "114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden järjestöjen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat humanitaaristen tai muiden järjestöjen toimintaa.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat esim. hyväntekeväisyys-, ympäristö-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen johtajat.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- piiripäällikkö (järjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (järjestö)",
          "Johtavat humanitaaristen tai muiden järjestöjen toimintaa.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat esim. hyväntekeväisyys-, ympäristö-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen johtajat.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- piiripäällikkö (järjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (järjestö)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "4h-toiminnanjohtaja",
          "apulaisjohtaja (järjestö)",
          "johtaja (järjestö)",
          "järjestöjohtaja",
          "järjestöpäällikkö",
          "lähetysjohtaja (järjestö)",
          "osastopäällikkö (järjestö)",
          "piirijohtaja (järjestö)",
          "piiripäällikkö (järjestö)",
          "puheenjohtaja (järjestö)",
          "pääsihteeri (järjestö)",
          "toiminnanjohtaja (järjestö)",
          "toimitusjohtaja (järjestö)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/12",
    "level": 2,
    "code": "12",
    "order": 130,
    "modifiedDate": "1997-03-10T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
          "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/121",
    "level": 3,
    "code": "121",
    "order": 140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pääjohtajat ja toimitusjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään kuuluu julkisten toimintayksiköiden ja suurten tai keskisuurten yritysten ylin johto.",
          "Ryhmään kuuluu julkisten toimintayksiköiden ja suurten tai keskisuurten yritysten ylin johto."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1210",
    "level": 4,
    "code": "1210",
    "order": 150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pääjohtajat ja toimitusjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat suuria tai keskisuuria yrityksiä tai muita organisaatioita (järjestöjä lukuun ottamatta). \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisjohtaja (yritys)\r\n- kansleri (korkeakoulu)\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n",
          "Johtavat suuria tai keskisuuria yrityksiä tai muita organisaatioita (järjestöjä lukuun ottamatta). \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisjohtaja (yritys)\r\n- kansleri (korkeakoulu)\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- henkilöstöjohtaja (1232)\r\n- johtaja (järjestö) (1143)",
          "- henkilöstöjohtaja (1232)\r\n- johtaja (järjestö) (1143)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisjohtaja (yritys)",
          "apulaistoimitusjohtaja (yritys)",
          "apulaisyhteistyöjohtaja",
          "director",
          "energialaitoksen johtaja",
          "energialaitoksen toimitusjohtaja",
          "erityishuoltopiirin johtaja",
          "finlandia-talon johtaja",
          "hallintoneuvoston jäsen (yritys)",
          "hallintoneuvoston puheenjohtaja (yritys)",
          "hallituksen jäsen (yritys)",
          "hallituksen puheenjohtaja (yritys)",
          "isännöitsijä (yrityshallinto)",
          "johtaja (kunta)",
          "johtaja (yritys)",
          "johtokunnan jäsen (yritys)",
          "johtokunnan puheenjohtaja (yritys)",
          "kansleri (korkeakoulu)",
          "konsernijohtaja",
          "kuntayhtymän johtaja",
          "laivanvarustaja",
          "liikennelaitoksen johtaja",
          "managing director (väh. 10 työntekijää)",
          "osuuspankinjohtaja",
          "pankinjohtaja",
          "pankkiiri",
          "pääjohtaja (yritys)",
          "sairaalajohtaja",
          "sairaalan johtaja",
          "sairaanhoitopiirinjohtaja",
          "satamajohtaja",
          "sosiaalihuollon toimitusjohtaja",
          "sähkölaitoksen johtaja",
          "sähkölaitoksen toimitusjohtaja",
          "toimitusjohtaja (kiinteistönhoitoyritys)",
          "toimitusjohtaja (tavaratalo)",
          "toimitusjohtaja (teollisuus)",
          "toimitusjohtaja (tukkukaupan suuryritys)",
          "toimitusjohtaja (valtio)",
          "toimitusjohtaja (väh. 10 työntekijää)",
          "toimitusjohtaja (yritys)",
          "vakuutusyhtiön johtaja",
          "varatoimitusjohtaja",
          "vesi- ja viemärilaitoksen johtaja",
          "vesihuoltolaitoksen johtaja",
          "vesilaitoksen johtaja",
          "vesilaitoksen toimitusjohtaja",
          "vice president",
          "ylijohtaja (yritys)",
          "yliopiston kansleri",
          "yliopiston rehtori"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/122",
    "level": 3,
    "code": "122",
    "order": 160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
          "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1221",
    "level": 4,
    "code": "1221",
    "order": 170,
    "modifiedDate": "1996-10-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa- ja metsätalouden johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat maa- ja metsätalouden tai kalastusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (maa- ja metsätalous)\r\n- piiripäällikkö (maa- ja metsätalous)\r\n- tuotantopäällikkö (puutarha)\r\n",
          "Johtavat maa- ja metsätalouden tai kalastusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (maa- ja metsätalous)\r\n- piiripäällikkö (maa- ja metsätalous)\r\n- tuotantopäällikkö (puutarha)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- maatalousyrittäjä (6130)\r\n- toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys) (1311)",
          "- maatalousyrittäjä (6130)\r\n- toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys) (1311)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (maa- ja metsätalous)",
          "aluepäällikkö (metsäala)",
          "apulaiskaupunginpuutarhuri",
          "apulaispiiripäällikkö (metsätalous)",
          "kaupunginpuutarhuri",
          "maatilan johtaja",
          "piiripäällikkö (maa- ja metsätalous)",
          "puistonjohtaja",
          "toimitusjohtaja (kalastus)",
          "tuotantopäällikkö (puutarha)",
          "ylipuutarhuri (kaupungin)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1222",
    "level": 4,
    "code": "1222",
    "order": 180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuuden tuotantojohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat kaivostoiminnan ja tehdasteollisuuden sekä energia- ja vesilaitosten tuotantoa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (teollisuus)\r\n- projektipäällikkö (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n",
          "Johtavat kaivostoiminnan ja tehdasteollisuuden sekä energia- ja vesilaitosten tuotantoa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (teollisuus)\r\n- projektipäällikkö (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- toimitusjohtaja (pienteollisuus) (1312)",
          "- toimitusjohtaja (pienteollisuus) (1312)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (teollisuus)",
          "apulaisjohtaja (teollisuus)",
          "apulaisosastopäällikkö (teollisuus)",
          "director (production)",
          "elinkeino- ja tekninen johtaja",
          "jaostopäällikkö (teollisuus)",
          "karttapainon johtaja",
          "kirjapainon johtaja",
          "laboratorion johtaja (teollisuus)",
          "manager (production development)",
          "meijerin isännöitsijä",
          "osastonjohtaja (teollisuus)",
          "osastopäällikkö (teollisuus)",
          "paikallisjohtaja (teollisuus)",
          "piiri-insinööri (teollisuus)",
          "plant manager",
          "production manager",
          "projektipäällikkö (teollisuus)",
          "sähkölaitoksen apulaisjohtaja",
          "tehdaspäällikkö",
          "tehtaanjohtaja",
          "tehtailija",
          "teknillinen johtaja (teollisuus)",
          "teknillisentoimenjohtaja",
          "tekninen johtaja (teollisuus)",
          "teknisen viraston johtaja",
          "toimialajohtaja (teollisuus)",
          "tuotannon johtaja (teollisuus)",
          "tuotantojohtaja (teollisuus)",
          "tuotantopäällikkö (teollisuus)",
          "tuotantotekninen jaostopäällikkö (teollisuus)",
          "tuotantotekninen johtaja (teollisuus)",
          "valmistuspäällikkö (teollisuus)",
          "voimalaitospäällikkö",
          "yksikön johtaja (teollisuus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1223",
    "level": 4,
    "code": "1223",
    "order": 190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rakennusalan tuotantojohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat rakennusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (rakennusala)\r\n- toimialajohtaja (rakennusala)\r\n",
          "Johtavat rakennusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (rakennusala)\r\n- toimialajohtaja (rakennusala)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys) (1313)",
          "- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys) (1313)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (rakennusala)",
          "osastopäällikkö (rakennusala)",
          "projektipäällikkö (rakennusala)",
          "rakennustoimen johtaja",
          "rakennusviraston johtaja",
          "rakennuttajapäällikkö",
          "rakennuttamispäällikkö",
          "toimialajohtaja (rakennusala)",
          "tuotantojohtaja (rakennusala)",
          "yksikön johtaja (rakennusala)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1224",
    "level": 4,
    "code": "1224",
    "order": 200,
    "modifiedDate": "1997-03-11T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kaupan ym. johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat tukku- ja vähittäiskaupan palvelutoimintaa sekä moottoriajoneuvojen ja kodinkoneiden korjausta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kauppa)\r\n- tavaratalonjohtaja\r\n- tukkuliikkeen johtaja",
          "Johtavat tukku- ja vähittäiskaupan palvelutoimintaa sekä moottoriajoneuvojen ja kodinkoneiden korjausta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kauppa)\r\n- tavaratalonjohtaja\r\n- tukkuliikkeen johtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (kauppa)",
          "apulaisosastopäällikkö (kauppa)",
          "hallipäällikkö (myymälä, market)",
          "kauppakeskuksen johtaja",
          "ketjujohtaja",
          "ketjupäällikkö",
          "marketpäällikkö",
          "supermarketin johtaja",
          "tavaratalonjohtaja",
          "tavaratalopäällikkö",
          "tukkuliikkeen johtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1225",
    "level": 4,
    "code": "1225",
    "order": 210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hotellinjohtajat ja ravintolapäälliköt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ravintoloiden ja hotellien sekä matkailualan palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (hotelli)\r\n- ravintolanjohtaja\r\n",
          "Johtavat ravintoloiden ja hotellien sekä matkailualan palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (hotelli)\r\n- ravintolanjohtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- toimitusjohtaja (ravintola-alan pienyritys) (1315)",
          "- toimitusjohtaja (ravintola-alan pienyritys) (1315)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (hotelli)",
          "aluejohtaja (ravintola)",
          "apulaisravintolapäällikkö",
          "hotellinjohtaja",
          "hotellipäällikkö",
          "hotellitoimen johtaja",
          "johtaja (hotelli)",
          "johtaja (ravintola)",
          "ravintolanjohtaja",
          "ravintolapäällikkö",
          "ravintolatoimen johtaja",
          "ravintolatoimenpäällikkö",
          "ravitsemisjohtaja",
          "toimitusjohtaja (hotelli)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1226",
    "level": 4,
    "code": "1226",
    "order": 220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa ja toimivat isojen alusten korkeimpina esimiehinä.\r\n",
          "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa ja toimivat isojen alusten korkeimpina esimiehinä.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/12261",
    "level": 5,
    "code": "12261",
    "order": 221,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1226",
    "parentCode": "1226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Laivan päälliköt (iso alus)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat alusten ylimpinä esimiehinä vastaten matkustajien, henkilökunnan, aluksen ja lastin turvallisuudesta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- merikapteeni (iso alus)\r\n- aluksen päällikkö (iso alus)\r\n",
          "Toimivat alusten ylimpinä esimiehinä vastaten matkustajien, henkilökunnan, aluksen ja lastin turvallisuudesta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- merikapteeni (iso alus)\r\n- aluksen päällikkö (iso alus)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kapteeni (pieni alus) (3142)\r\n",
          "- kapteeni (pieni alus) (3142)\r\n"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluksen päällikkö (iso alus)",
          "kapteeni (iso alus)",
          "laivan päällikkö (iso alus)",
          "merikapteeni (iso alus)",
          "päällikkö (iso alus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/12269",
    "level": 5,
    "code": "12269",
    "order": 222,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1226",
    "parentCode": "1226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kuljetus)\r\n- huolintapäällikkö\r\n- kapteeni (satama)\r\n",
          "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kuljetus)\r\n- huolintapäällikkö\r\n- kapteeni (satama)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- liikennöitsijä (1316)",
          "- liikennöitsijä (1316)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (kuljetus)",
          "aluejohtaja (tietoliikenne)",
          "aluejohtaja (varastointi)",
          "apulaiskuljetuspäällikkö",
          "apulaissatamakapteeni",
          "apulaissatamapäällikkö",
          "bussiliikennejohtaja",
          "huolintajohtaja",
          "huolintapäällikkö",
          "jakelupäällikkö",
          "joukkoliikenteen johtaja",
          "kapteeni (satama)",
          "keskusvarastonjohtaja",
          "kuljetusliikkeenhoitaja",
          "kuljetuspäällikkö",
          "laivauspäällikkö",
          "lentoaseman päällikkö",
          "lentotekninen johtaja",
          "lentotoiminnan johtaja",
          "lentotoimiston päällikkö",
          "liikennealueenpäällikkö (vr)",
          "liikennejohtaja",
          "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
          "liikenteenjohtaja",
          "logistics manager",
          "logistiikkajohtaja",
          "logistiikkapäällikkö",
          "satamakapteeni",
          "satamapäällikkö",
          "varastotoimen johtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1227",
    "level": 4,
    "code": "1227",
    "order": 230,
    "modifiedDate": "1996-08-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (yrityspalvelu)\r\n- jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)\r\n- konttorinjohtaja (yrityspalvelu)\r\n",
          "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (yrityspalvelu)\r\n- jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)\r\n- konttorinjohtaja (yrityspalvelu)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys) (1317)",
          "- toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys) (1317)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (yrityspalvelu)",
          "aluekonttorinjohtaja (yrityspalvelu))",
          "asiakasjohtaja (pankki)",
          "atk-ohjelmointiyrityksen päällikkö",
          "jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)",
          "kenttäpäällikkö (vakuutuslaitos)",
          "kiinteistöhoitopäällikkö (kunta)",
          "kiinteistöjohtaja",
          "kiinteistöpalvelujohtaja",
          "kiinteistöpalvelukeskuksen johtaja",
          "konttorinjohtaja (pankki)",
          "konttorinjohtaja (yrityspalvelu)",
          "osastopäällikkö (yrityspalvelu)",
          "pankinjohtaja (konttori)",
          "piirijohtaja (vakuutuslaitos)",
          "piirikonttorinjohtaja (vakuutuslaitos)",
          "tilapalveluyksikönjohtaja",
          "vakuutuspäällikkö",
          "yrityspalvelupäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1228",
    "level": 4,
    "code": "1228",
    "order": 240,
    "modifiedDate": "2001-01-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. alojen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat kauneudenhoitoalan, siivous- ja jätehuoltoalan ym. vastaavien alojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (jätehuolto)\r\n- kierrätysjohtaja (jätehuolto)\r\n- piiripäällikkö (siivous)\r\n",
          "Johtavat kauneudenhoitoalan, siivous- ja jätehuoltoalan ym. vastaavien alojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (jätehuolto)\r\n- kierrätysjohtaja (jätehuolto)\r\n- piiripäällikkö (siivous)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (jätehuolto)",
          "jätehuoltojohtaja",
          "jätehuoltopäällikkö",
          "kierrätysjohtaja (jätehuolto)",
          "laatu- ja ympäristöpäällikkö",
          "palvelujohtaja (siivous)",
          "pesulan johtaja",
          "piiripäällikkö (jätehuolto)",
          "piiripäällikkö (siivous)",
          "ympäristöjohtaja (jätehuolto)",
          "ympäristöpäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "level": 4,
    "code": "1229",
    "order": 250,
    "modifiedDate": "1997-03-10T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä.",
          "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "osastonjohtaja (valtio)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/12291",
    "level": 5,
    "code": "12291",
    "order": 260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Opetusalan johtajat ja rehtorit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat julkisia ja yksityisiä oppilaitoksia tai muuta koulutustoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisrehtori\r\n- kansalaisopiston rehtori\r\n- koulunjohtaja\r\n- koulutoimenjohtaja",
          "Johtavat julkisia ja yksityisiä oppilaitoksia tai muuta koulutustoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisrehtori\r\n- kansalaisopiston rehtori\r\n- koulunjohtaja\r\n- koulutoimenjohtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aikuiskoulutusjohtaja",
          "aikuiskoulutusosaston johtaja",
          "aikuiskoulutusosastonjohtaja",
          "ala-asteen koulun rehtori",
          "aluerehtori",
          "ammattikoulun apulaisrehtori",
          "ammattikoulun rehtori",
          "ammattikurssikeskuksen rehtori",
          "apukoulun rehtori",
          "apulaisrehtori",
          "dekaani",
          "erityiskoulun rehtori",
          "hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen rehtori",
          "iltalukion rehtori",
          "instituutinjohtaja",
          "invalidien erityiskoulun johtaja",
          "johtava rehtori",
          "kansalaisopiston apulaisrehtori",
          "kansalaisopiston rehtori",
          "kansankorkeakoulun rehtori",
          "kansanopiston rehtori",
          "kauppaoppilaitoksen apulaisrehtori",
          "kauppaoppilaitoksen rehtori",
          "konservatorion apulaisrehtori",
          "konservatorion rehtori",
          "kotitalousoppilaitoksen rehtori",
          "kotiteollisuuskoulun rehtori",
          "koulun johtaja",
          "koulunjohtaja",
          "koulutoimenjohtaja",
          "koulutusalan johtaja",
          "koulutusjohtaja",
          "koulutuskeskuksen johtaja",
          "kurssikeskuksen rehtori",
          "kurssiosaston johtaja",
          "kurssitoimenjohtaja",
          "kurssitoiminnan johtaja",
          "kuvataidekoulun rehtori",
          "lukion rehtori",
          "maatalousoppilaitoksen rehtori",
          "matkailualan oppilaitoksen rehtori",
          "musiikkikoulun rehtori",
          "musiikkiopiston apulaisrehtori",
          "musiikkiopiston rehtori",
          "opetuksenjohtaja",
          "opetusasiain päällikkö",
          "opetuspäällikkö (kunta)",
          "opetustoimenjohtaja (kunta)",
          "opiston rehtori",
          "opistonjohtaja",
          "oppimateriaalikeskuksen johtaja (kunta)",
          "oppimateriaalikeskuksen päällikkö",
          "pelastuskoulunjohtaja",
          "peruskoulun ala-asteen johtaja",
          "peruskoulun ala-asteen rehtori",
          "peruskoulun johtaja",
          "peruskoulun johtaja-opettaja",
          "peruskoulun rehtori",
          "peruskoulun yläasteen johtaja",
          "peruskoulun ylä-asteen rehtori",
          "peruskoulutoimenjohtaja",
          "rehtori",
          "ruotsinkielinen koulutoimen johtaja",
          "ruotsinkielisen koulutoimen johtaja",
          "sairaanhoitajakoulun rehtori",
          "sairaanhoitajaopiston rehtori",
          "sairaanhoitokoulun rehtori",
          "sivistystoimen johtaja",
          "sivistystoimenpäällikkö-rehtori",
          "sosiaalialan oppilaitoksen rehtori",
          "suomenkielinen opetustoimen johtaja",
          "työväenopiston rehtori",
          "vararehtori",
          "yläasteen koulun rehtori",
          "yläasteen rehtori"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/12292",
    "level": 5,
    "code": "12292",
    "order": 290,
    "modifiedDate": "1996-12-17T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laitoksia kuten sairaaloita, terveys- ja lääkärikeskuksia, vanhainkoteja, työkeskuksia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- a-klinikan johtaja\r\n- erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja\r\n- hallintoylilääkäri (sairaala)\r\n- johtava ylilääkäri\r\n- päivähoito-osaston osastopäällikkö \r\n",
          "Johtavat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laitoksia kuten sairaaloita, terveys- ja lääkärikeskuksia, vanhainkoteja, työkeskuksia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- a-klinikan johtaja\r\n- erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja\r\n- hallintoylilääkäri (sairaala)\r\n- johtava ylilääkäri\r\n- päivähoito-osaston osastopäällikkö \r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- osaston ylilääkäri (22211)",
          "- osaston ylilääkäri (22211)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "a-klinikan johtaja",
          "apulaisjohtaja (sosiaalialan laitos)",
          "apulaissosiaalijohtaja",
          "apulaissosiaalipäällikkö",
          "avopalvelukeskuksen johtaja",
          "diakoniajohtaja",
          "elatusturvapäällikkö",
          "ensikodin johtaja",
          "ensisuojan johtaja",
          "erityishuoltopiirin kasvatusjohtaja",
          "erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja",
          "erityislastenkodin johtaja",
          "erityislastentarhan johtaja",
          "erityispäiväkodin johtaja",
          "hallintoylihoitaja",
          "hallintoylilääkäri (sairaala)",
          "hoitokodin johtaja",
          "holhouslautakunnan puheenjohtaja",
          "huoltokodin johtaja",
          "huoltolaitoksen johtaja (sosiaaliala)",
          "huoltolan johtaja",
          "invalidien päiväkeskuksen johtaja",
          "invalidien suojatyökeskuksen johtaja",
          "invalidihuollon työkokeilulaitoksen johtaja",
          "jaostonjohtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala)",
          "johtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala)",
          "johtaja (sosiaaliala)",
          "johtaja (sosiaalialan erityispalvelut)",
          "johtaja (sosiaalitoimi)",
          "johtaja (terveydenhuolto)",
          "johtajaylilääkäri",
          "johtava terveyskeskuslääkäri",
          "johtava ylihoitaja",
          "johtava ylilääkäri",
          "kansanterveystyön johtava lääkäri",
          "kansanterveystyön johtava ylilääkäri",
          "kansanterveystyön ylilääkäri",
          "kasvatus- ja perheneuvonnanjohtaja",
          "kasvatusjohtaja",
          "kasvatusneuvolan johtaja",
          "katkaisuhoitoaseman johtaja",
          "kehitysvammahuollon johtaja",
          "kehitysvammaisten asuntolan johtaja",
          "kehitysvammaisten harjaantumiskoulun johtaja",
          "kehitysvammaisten päivähuoltolan johtaja",
          "kehitysvammaisten suojatyökeskuksen johtaja",
          "kehitysvammaisten toimintakeskuksen johtaja",
          "kehitysvammalaitoksen johtaja",
          "kehitysvammapiirin johtaja",
          "kesäsiirtolan johtaja",
          "kodinhoitoavun johtaja",
          "kotipalvelunjohtaja",
          "kouluhammashoitolan johtaja",
          "koulukodin johtaja",
          "koululasten päiväkodin johtaja",
          "kunnalliskodin apulaisjohtaja",
          "kunnalliskodin ja kotipalvelun johtaja",
          "kunnalliskodin johtaja",
          "kuntayhtymäjohtaja (sosiaaliala)",
          "kuntoutumisklinikan johtaja",
          "kuntoutuskeskuksen johtaja",
          "laitoksen johtaja (sosiaaliala)",
          "laitoshoidonjohtaja",
          "laitosjohtaja (sosiaaliala)",
          "lasten ja nuotenhuollon päällikkö",
          "lasten päivähoitolaitoksen johtaja",
          "lastenhuollon johtaja",
          "lastenkodin apulaisjohtaja",
          "lastenkodin johtaja",
          "lastensuojelujohtaja",
          "lastensuojelun toimitusjohtaja",
          "lastentarhan johtaja",
          "nuorisoaseman johtaja",
          "nuorisokeskuksen toiminnanjohtaja",
          "nuorisokodin johtaja",
          "oppilasasuntolan johtaja",
          "oppilaskodin johtaja",
          "osastopäällikkö (sosiaaliala)",
          "pakolaiskeskuksen johtaja",
          "palvelualuejohtaja (sosiaaliala)",
          "palvelukeskuksen johtaja",
          "palvelukodin johtaja",
          "palvelutalon johtaja (sosiaaliala)",
          "palvelutuotantojohtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala)",
          "pav-hoitokodin johtaja",
          "pav-huoltokodin johtaja",
          "perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja",
          "perhehoitopäällikkö",
          "perheryhmäkodin johtaja",
          "perhetukikeskuksen johtaja",
          "perusturvajohtaja",
          "perusturvatoimen johtaja",
          "päihdehuollon johtaja",
          "päihdehuoltokeskuksen johtaja",
          "päivähoidon johtaja",
          "päivähoidon osastopäällikkö",
          "päivähoito-osaston osastopäällikkö",
          "päivähoitopäällikkö",
          "päivähoitotoimen johtaja",
          "päivähuoltolan johtaja",
          "päiväkodin johtaja",
          "päiväkodin johtaja-perhepäivähoidon ohjaaja",
          "raittiustoimenjohtaja",
          "ryhmäkodin johtaja",
          "sairaalatoimen päällikkö",
          "sairaalatoimenjohtaja (kunta)",
          "sairaanhoitoalueen johtaja",
          "sairausvakuutustoimiston johtaja",
          "sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtaja",
          "sosiaali- ja terveysalan johtaja",
          "sosiaali ja terveysjohtaja",
          "sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen johtaja",
          "sosiaali- ja terveystoimen päällikkö",
          "sosiaaliaseman johtaja",
          "sosiaalijohtaja",
          "sosiaalijohtaja-lastenvalvoja",
          "sosiaalikeskuksen johtaja",
          "sosiaalipalvelupäällikkö",
          "sosiaalipäällikkö",
          "sosiaalitoimenjohtaja",
          "suojatyökeskuksen johtaja",
          "suojatyöpaikan johtaja",
          "suojatyötoiminnan johtaja",
          "suojatyöyksikön johtaja",
          "terveydenhuoltoalan johtaja",
          "terveyshuollonjohtaja",
          "terveysjohtaja",
          "terveyskeskuksen johtava lääkäri",
          "terveyskeskusylilääkäri",
          "terveysvalvonnan johtaja",
          "toimialajohtaja (sosiaaliala)",
          "toimintakeskuksen johtaja",
          "tukiasuntolanjohtaja",
          "turvakodin johtaja",
          "työkeskuksen johtaja",
          "työlaitoksen johtaja",
          "työosaston johtaja (sosiaaliala)",
          "työtuvan johtaja (sosiaaliala)",
          "vajaamielislaitoksen johtaja",
          "vajaamielisten lasten päivähuoltolan johtaja",
          "vammaispalvelujen johtaja",
          "vanhainkodin apulaisjohtaja",
          "vanhainkodin johtaja",
          "vanhainkoti-palvelukeskuksen johtaja",
          "vanhus ja kehitysvammatyön johtaja",
          "vanhusten palvelutalon johtaja",
          "vanhustenhuollon keskuksen johtaja",
          "vanhustyön johtaja",
          "vanhustyön osastopäällikkö",
          "vanhustyön päällikkö",
          "vastaanottokeskuksen johtaja",
          "vastaanottokodin johtaja (sosiaaliala)",
          "vastaava ylilääkäri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/12293",
    "level": 5,
    "code": "12293",
    "order": 300,
    "modifiedDate": "1996-12-17T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat julkisia ja yksityisiä urheilu- ja vapaa-aikatoiminnan yksiköitä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikuntajohtaja\r\n- urheilutoimen johtaja \r\n- vapaa-aikatoiminnanjohtaja",
          "Johtavat julkisia ja yksityisiä urheilu- ja vapaa-aikatoiminnan yksiköitä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikuntajohtaja\r\n- urheilutoimen johtaja \r\n- vapaa-aikatoiminnanjohtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisliikuntatoimen johtaja",
          "kenttäpäällikkö (liikunta- ja vapaa-aikatoiminta)",
          "kulttuuri-nuorisotoimenjohtaja",
          "liikuntajohtaja",
          "liikuntatoimen johtaja",
          "nuorisotoimenjohtaja",
          "nuorisoverstaanjohtaja",
          "uimahallin johtaja",
          "ulkoilutoiminnan päällikkö",
          "urheilujohtaja",
          "urheilun johtaja",
          "urheiluopiston johtaja",
          "urheilutoimen johtaja",
          "urheilutoiminnan johtaja",
          "urheilutoiminnan päällikkö",
          "vapaa-aikatoimen johtaja",
          "vapaa-aikatoiminnanjohtaja",
          "virkistystoiminnan johtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/12294",
    "level": 5,
    "code": "12294",
    "order": 310,
    "modifiedDate": "1996-12-17T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kulttuurijohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat kulttuuri- ja taidelaitoksia, tuottavat ohjelmia, elokuvia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvatuottaja\r\n- ohjelmajohtaja\r\n- teatterinjohtaja\r\n- museonjohtaja",
          "Johtavat kulttuuri- ja taidelaitoksia, tuottavat ohjelmia, elokuvia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvatuottaja\r\n- ohjelmajohtaja\r\n- teatterinjohtaja\r\n- museonjohtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluepäällikkö (lehdistö)",
          "aluepäällikkö (radio, tv)",
          "elokuvatuottaja",
          "intendentti (orkesteri)",
          "kanavatuottaja",
          "kaupunginorkesterin intendentti",
          "kirjasto- ja kulttuurikeskuksen johtaja",
          "kirjastotoimen apulaisjohtaja",
          "kirjastotoimenjohtaja",
          "kulttuuriasiainpäällikkö",
          "kulttuurijohtaja",
          "kulttuurikeskuksen johtaja",
          "kulttuuritoimen johtaja",
          "kulttuuritoimenjohtaja",
          "maakuntamuseonjohtaja",
          "museonjohtaja",
          "museotoimen johtaja (kunta)",
          "musiikkitoimen intendentti",
          "ohjelmajohtaja",
          "oopperanjohtaja",
          "oopperatoiminnanjohtaja-ohjaaja",
          "radiojohtaja",
          "sivistysjohtaja",
          "sivistystoimen päällikkö",
          "taiteellinen johtaja",
          "teatterinjohtaja",
          "tuottaja (elokuva)",
          "tuottaja (musiikki ym.)",
          "tuottaja (teatteri)",
          "tuottaja-ohjaaja",
          "valtion museonjohtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/12299",
    "level": 5,
    "code": "12299",
    "order": 311,
    "modifiedDate": "1996-10-17T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut tuotanto- ja linjajohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään luokitellaan johtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 1229 luokkiin.  \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- tuotantojohtaja\r\n- tuotantopäällikkö\r\n- ympäristönsuojelujohtaja",
          "Ryhmään luokitellaan johtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 1229 luokkiin.  \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- tuotantojohtaja\r\n- tuotantopäällikkö\r\n- ympäristönsuojelujohtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja",
          "aluekeskuksen johtaja",
          "aluepäällikkö",
          "apulaisjohtaja (kunta)",
          "apulaisneuvottelupäällikkö (kunta)",
          "arktisen keskuksen johtaja",
          "asuntotoimenjohtaja",
          "asuntotoimenpäällikkö",
          "elinkeinojohtaja",
          "elinkeinotoimenjohtaja",
          "jaostopäällikkö",
          "keskusarkistonjohtaja",
          "keskusrekisterin johtaja",
          "kiinteistötoimen johtaja",
          "liikelaitospäällikkö",
          "linjanjohtaja",
          "maakunta-arkiston johtaja",
          "neuvontayksikön päällikkö",
          "neuvottelupäällikkö",
          "osastonjohtaja",
          "osastopäällikkö",
          "paikallisjohtaja (yritys)",
          "palvelujohtaja",
          "pelastusjohtaja",
          "peruspalvelujohtaja",
          "säteilyturvallisuusjohtaja (valtio)",
          "tilastojohtaja",
          "tilastopäällikkö",
          "toimialajohtaja",
          "toimialapäällikkö",
          "toiminnanjohtaja",
          "toimitilapäällikkö",
          "tulosjohtaja",
          "tulosyksikön johtaja",
          "tuotantojohtaja",
          "tuotantopäällikkö",
          "turvallisuuspäällikkö",
          "työsiirtolan päällikkö",
          "työturvallisuuspäällikkö",
          "työvoimatoimiston johtaja",
          "valmiusjohtaja",
          "valmiuspäällikkö",
          "valtionarkiston johtaja",
          "vankilan johtaja (valtio)",
          "vankisiirtolan päällikkö (valtionhallinto)",
          "vesihallintojohtaja",
          "vesiviljelyjohtaja",
          "virastonjohtaja",
          "väestönsuojelujohtaja",
          "väestönsuojelupäällikkö",
          "yhdistysrekisterijohtaja",
          "yhteistoimintajohtaja",
          "yhteistyöjohtaja",
          "yksikön johtaja",
          "ympäristöjohtaja",
          "ympäristökeskuksen johtaja (kunta)",
          "ympäristönsuojelujohtaja",
          "ympäristönsuojelupäällikkö",
          "ympäristösuojelutoimen johtaja",
          "ympäristöterveyspäällikkö",
          "ympäristötoimenjohtaja",
          "ympäristövalvontapäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/123",
    "level": 3,
    "code": "123",
    "order": 320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asiantuntijajohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen.",
          "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1231",
    "level": 4,
    "code": "1231",
    "order": 330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Talous- ja hallintojohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat yritysten ja muiden toimintayksiköiden talous- ja hallinto-osastojen toiminnasta sekä koordinoivat niiden sisäistä hallintoa ja taloutta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hallinnollinen johtaja\r\n- laskentatoimen johtaja\r\n- osastopäällikkö (taloushallinto)",
          "Vastaavat yritysten ja muiden toimintayksiköiden talous- ja hallinto-osastojen toiminnasta sekä koordinoivat niiden sisäistä hallintoa ja taloutta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hallinnollinen johtaja\r\n- laskentatoimen johtaja\r\n- osastopäällikkö (taloushallinto)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaishallintopäällikkö",
          "apulaisluottopäällikkö",
          "apulaisosastopäällikkö (taloushallinto)",
          "apulaistalousjohtaja",
          "apulaistalouspäällikkö",
          "apulaistarkastuspäällikkö",
          "budjettipäällikkö",
          "business intelligence manager",
          "business unit director",
          "director (finance)",
          "eduskunnan hallintojohtaja",
          "financial director",
          "financial manager",
          "hallinnollinen johtaja",
          "hallinnollinen virkamies",
          "hallinnollisen osaston osastopäällikkö",
          "hallinnollisen toimiston päällikkö",
          "hallinto- ja talousjohtaja",
          "hallinto- ja talouspäällikkö",
          "hallintojohtaja",
          "hallinto-osaston johtaja",
          "hallinto-osaston päällikkö",
          "hallintopalvelupäällikkö",
          "hallintopäällikkö",
          "hallintotoimiston päällikkö",
          "hr-päällikkö",
          "jaostopäällikkö (hallinto)",
          "kassapäällikkö",
          "kirjanpidon päällikkö",
          "kirjanpitopäällikkö",
          "konttoripäällikkö",
          "kunnallistalousasiain päällikkö",
          "kustannuslaskentapäällikkö",
          "kustannuspäällikkö",
          "kvestori",
          "laskentapäällikkö",
          "laskentatoimen johtaja",
          "laskutuspäällikkö",
          "liiketoimenpäällikkö",
          "liiketoimintajohtaja",
          "liiketoimintayksikön johtaja",
          "luottopäällikkö",
          "oikeushallintopäällikkö",
          "osastonjohtaja (taloushallinto)",
          "osastopäällikkö (taloushallinto)",
          "palkanlaskentapäällikkö",
          "perintäpäällikkö",
          "rahoitusjohtaja",
          "rahoitusjohtaja (kunta)",
          "rahoituspäällikkö",
          "sairaalatalousasiain päällikkö",
          "sijoitusjohtaja",
          "sijoituspäällikkö",
          "sivistystoimen hallinnollinen johtaja",
          "sivistystoimen talouspäällikkö",
          "suunnittelupäällikkö (talous, hallinto)",
          "talous- ja hallintojohtaja",
          "talous- ja hallintopäällikkö",
          "talous- ja suunnittelujohtaja",
          "talous- ja tietohallintopäällikkö",
          "talousarviopäällikkö",
          "talousjohtaja",
          "talousjohtaja (yritys)",
          "talouspäällikkö",
          "talouspäällikkö-palkka-asiamies",
          "taloussuunnittelupäällikkö",
          "tarkastusjohtaja",
          "tarkastuspäällikkö",
          "tilinpitopäällikkö",
          "toimistonjohtaja",
          "toimistopäällikkö",
          "treasury manager",
          "virastopäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1232",
    "level": 4,
    "code": "1232",
    "order": 340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Henkilöstöjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden henkilöstöosastojen toiminnasta ja henkilöstöpolitiikasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- henkilökunnan päällikkö\r\n- sosiaalipäällikkö (yritys)\r\n- työsuhdepäällikkö",
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden henkilöstöosastojen toiminnasta ja henkilöstöpolitiikasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- henkilökunnan päällikkö\r\n- sosiaalipäällikkö (yritys)\r\n- työsuhdepäällikkö"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaishenkilöasiain päällikkö",
          "apulaishenkilöstöpäällikkö",
          "director (human resources)",
          "edunvalvontapäällikkö",
          "hallinto- ja henkilöstöjohtaja",
          "henkilöasiain päällikkö",
          "henkilökunnan päällikkö",
          "henkilöstöasiain päällikkö",
          "henkilöstöjohtaja",
          "henkilöstön kehittämispäällikkö",
          "henkilöstöpalvelupäällikkö",
          "henkilöstöpäällikkö",
          "henkilöstöpäällikkö (kunta)",
          "hr director",
          "hr manager",
          "laki- ja henkilöstöasiainjohtaja",
          "manager (hrd, henkilöstön kehityspäällikkö)",
          "palkkapäällikkö",
          "palvelussuhdejohtaja",
          "palvelussuhdepäällikkö",
          "rekrytointipäällikkö",
          "sosiaalipäällikkö (yritys)",
          "työsuhdepäällikkö",
          "yhteistoimintapäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1233",
    "level": 4,
    "code": "1233",
    "order": 350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Myynti- ja markkinointijohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat yritysten ja muiden toimintayksiköiden myynti- ja markkinointiosastojen toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluemyyntijohtaja \r\n- asiakaspalvelupäällikkö\r\n- kaupallinen johtaja",
          "Vastaavat yritysten ja muiden toimintayksiköiden myynti- ja markkinointiosastojen toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluemyyntijohtaja \r\n- asiakaspalvelupäällikkö\r\n- kaupallinen johtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "account manager",
          "aluemyyntijohtaja",
          "apulaismarkkinointipäällikkö",
          "asiakaspalvelujohtaja",
          "asiakaspalvelupäällikkö",
          "asiakaspäällikkö",
          "asiakasryhmäpäällikkö",
          "asiakastietopäällikkö",
          "asiakastyytyväisyyspäällikkö",
          "asiakkuuspäällikkö",
          "avainasiakaspäällikkö",
          "client manager",
          "director (marketing)",
          "director (sales)",
          "jälkimarkkinointipäällikkö",
          "kaupallinen johtaja",
          "kenttäpäällikkö (myynti)",
          "key account manager",
          "kirjasto- ja informaatiopalvelupäällikkö",
          "kongressipäällikkö",
          "levikkipäällikkö",
          "manager (sales)",
          "marketing director",
          "marketing manager",
          "markkinointi- ja myyntijohtaja",
          "markkinointijohtaja",
          "markkinointipäällikkö",
          "matkailutoimen johtaja",
          "menekinedistämispäällikkö",
          "messujohtaja",
          "myyntijohtaja",
          "myyntijohtaja (it)",
          "myyntipäällikkö",
          "myyntiryhmäpäällikkö",
          "offering manager",
          "osastopäällikkö (markkinointi)",
          "osastopäällikkö (myynti)",
          "palvelualuepäällikkö",
          "palvelupäällikkö",
          "piirimyyntipäällikkö",
          "piiripäällikkö (markkinointi)",
          "piiripäällikkö (myynti)",
          "product director",
          "product line director",
          "product line manager",
          "product manager",
          "product marketing director",
          "product marketing manager",
          "sales director",
          "sales manager",
          "sales promotion päällikkö",
          "sp-päällikkö",
          "suurasiakaspäällikkö",
          "tuontipäällikkö",
          "tuotejohtaja",
          "tuotelinjajohtaja",
          "tuotelinjapäällikkö",
          "tuotemarkkinointijohtaja",
          "tuotemarkkinointipäällikkö",
          "tuotepäällikkö",
          "tuoteryhmän päällikkö",
          "tuoteryhmäpäällikkö",
          "vastaanottopäällikkö (myynti, markkinointi)",
          "vastaava kongressipäällikkö",
          "vientipäällikkö",
          "yhteysjohtaja (markkinointi)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1234",
    "level": 4,
    "code": "1234",
    "order": 360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mainos- ja tiedotusjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat yritysten ja muiden toimintayksiköiden mainos- ja tiedotusosastojen toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- osastopäällikkö (mainonta)\r\n- tietopalvelujohtaja\r\n- tietopalvelupäällikkö",
          "Vastaavat yritysten ja muiden toimintayksiköiden mainos- ja tiedotusosastojen toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- osastopäällikkö (mainonta)\r\n- tietopalvelujohtaja\r\n- tietopalvelupäällikkö"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "business information manager",
          "communications director",
          "ilmoitusjohtaja",
          "mainospäällikkö",
          "mediajohtaja",
          "osastopäällikkö (mainonta)",
          "suunnittelujohtaja (mainonta)",
          "tiedotusjohtaja",
          "tietopalvelujohtaja",
          "tietopalvelupäällikkö",
          "tuotantopäällikkö (mainonta)",
          "tuotekehityspäällikkö (mainonta)",
          "tuotepäällikkö (mainonta)",
          "tuotesuunnittelupäällikkö (mainonta)",
          "viestintäjohtaja",
          "yhteiskuntasuhdepäällikkö",
          "yhteysjohtaja (mainonta)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1235",
    "level": 4,
    "code": "1235",
    "order": 370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Osto- ja varastopäälliköt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osto- ja hankintatoiminnasta tai varastoista.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hankintajohtaja\r\n- ostopäällikkö",
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osto- ja hankintatoiminnasta tai varastoista.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hankintajohtaja\r\n- ostopäällikkö"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaishankintapäällikkö",
          "director (material management)",
          "hankintajohtaja",
          "hankintapäällikkö",
          "jakelupäällikkö (kirjapaino)",
          "kalustopäällikkö (kunta)",
          "karttatuotepäällikkö (kunta)",
          "kirjapainon jakelupäällikkö",
          "materiaalijohtaja",
          "ostojohtaja",
          "ostopäällikkö",
          "purchasing manager",
          "sisäänostopäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1236",
    "level": 4,
    "code": "1236",
    "order": 380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tietotekniikkajohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden tietojenkäsittelystä sekä tietotekniikan kehittämisestä ja hankinnoista.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestelmäpäällikkö \r\n- tietohallintojohtaja",
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden tietojenkäsittelystä sekä tietotekniikan kehittämisestä ja hankinnoista.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestelmäpäällikkö \r\n- tietohallintojohtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asiakaspalvelupäällikkö (it)",
          "atk-jaostopäällikkö",
          "atk-järjestelmäpäällikkö",
          "atk-käyttöpäällikkö",
          "atk-projektipäällikkö",
          "atk-päällikkö",
          "atk-suunnittelupäällikkö",
          "atk-tarkastuspäällikkö",
          "atk-toiminnanjohtaja",
          "atk-turvallisuuspäällikkö",
          "customer service manager (it)",
          "development director (it)",
          "development manager (it)",
          "group manager (it)",
          "hankepäällikkö (it)",
          "it manager",
          "it-järjestelmäpäällikkö",
          "it-käyttöpäällikkö",
          "it-palvelupäällikkö",
          "it-projektipäällikkö",
          "it-päällikkö",
          "it-suunnittelupäällikkö",
          "it-turvallisuuspäällikkö",
          "jaostopäällikkö (it)",
          "järjestelmäpäällikkö",
          "kehittämispäällikkö (it)",
          "kehitysjohtaja (it)",
          "kehityspäällikkö (it)",
          "käyttöpäällikkö (it)",
          "laatujohtaja (it)",
          "laatupäällikkö (it)",
          "laskentakeskuksen johtaja",
          "menetelmäpäällikkö (it)",
          "program manager",
          "project manager (it)",
          "projektipäällikkö (it)",
          "quality manager (it)",
          "sovelluspäällikkö",
          "support manager",
          "suunnittelupäällikkö (it)",
          "tietohallintapäällikkö",
          "tietohallintojohtaja",
          "tietohallintopäällikkö",
          "tietohallintosuunnittelupäällikkö",
          "tietohuoltopäällikkö",
          "tietojenkäsittelypäällikkö",
          "tietojärjestelmäpäällikkö",
          "tietoliikennepäällikkö",
          "tietotekniikan päällikkö",
          "tietotekniikanjohtaja",
          "tietotekniikkajohtaja",
          "tietotekniikkapäällikkö",
          "verkkojohtaja",
          "verkkopalvelut -yksikön päällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1237",
    "level": 4,
    "code": "1237",
    "order": 390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tutkimus- ja kehitysjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden tutkimus- ja kehitysosastojen toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kehitysjohtaja\r\n- laboratoriopäällikkö\r\n- teknologiajohtaja \r\n- työntutkimuspäällikkö",
          "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden tutkimus- ja kehitysosastojen toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kehitysjohtaja\r\n- laboratoriopäällikkö\r\n- teknologiajohtaja \r\n- työntutkimuspäällikkö"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluekehityspäällikkö",
          "aluelaboratorion johtaja",
          "elintarvikelaboratorion johtaja",
          "kansainvälisen konsultoinnin johtaja",
          "kehittämisjohtaja",
          "kehittämiskeskuksen johtaja",
          "kehittämispäällikkö (kunta)",
          "kehittämispäällikkö (tutkimus ja kehitys)",
          "kehittämispäällikkö (valtio)",
          "kehitysjohtaja",
          "kehityspäällikkö",
          "laatupäällikkö (tutkimus ja kehitys)",
          "laboratorion apulaisjohtaja",
          "laboratorion johtaja (kemia)",
          "laboratorion johtaja (tutkimus ja kehitys)",
          "laboratorionjohtaja",
          "laboratorionpäällikkö",
          "laboratoriopäällikkö",
          "menetelmätutkimusjohtaja",
          "suunnittelu- ja kehittämisjohtaja",
          "suunnittelujohtaja (tutkimus ja kehitys)",
          "teknologiajohtaja",
          "teknologiapalvelujohtaja",
          "teknologiapäällikkö",
          "tieteellinen johtaja",
          "tuotekehitysjohtaja",
          "tuotekehityspäällikkö",
          "tuotesuunnittelupäällikkö",
          "tuoteturvallisuuspäällikkö",
          "tutkimus- ja kehitysyksikön johtaja",
          "tutkimusaseman johtaja",
          "tutkimusjohtaja",
          "tutkimuslaitoksen johtaja",
          "tutkimuspäällikkö",
          "tutkimusyksikön johtaja",
          "työntutkimusjaospäällikkö",
          "työntutkimuspäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1239",
    "level": 4,
    "code": "1239",
    "order": 400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut asiantuntijajohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään luokitellaan asiantuntijajohtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 123 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat henkilöt vastaavat erilaisista asiantuntemusta vaativista toiminnoista kuten kaavoituksesta, kaupunkisuunnittelusta tai teknisestä suunnittelusta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaavoitustoimenjohtaja\r\n- kaupunginsuunnittelupäällikkö\r\n- rikososaston johtaja\r\n- teknillinen johtaja",
          "Ryhmään luokitellaan asiantuntijajohtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 123 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat henkilöt vastaavat erilaisista asiantuntemusta vaativista toiminnoista kuten kaavoituksesta, kaupunkisuunnittelusta tai teknisestä suunnittelusta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaavoitustoimenjohtaja\r\n- kaupunginsuunnittelupäällikkö\r\n- rikososaston johtaja\r\n- teknillinen johtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaiskaavoituspäällikkö",
          "apulaisosastopäällikkö (kunta)",
          "apulaisseutukaavajohtaja",
          "apulaisyleiskaavapäällikkö",
          "asuntotuotantopäällikkö",
          "eläintarhanjohtaja",
          "energiayksikön päällikkö",
          "hankejohtaja",
          "jaospäällikkö (palolaitos)",
          "kaavoitusjohtaja",
          "kaavoituspäällikkö",
          "kaavoitustoimenjohtaja",
          "kartoituspäällikkö",
          "kaupunginarkkitehti",
          "kaupunginsuunnittelupäällikkö",
          "kaupunkisuunnittelupäällikkö",
          "koeosaston johtaja",
          "kuntasuunnittelupäällikkö",
          "käännöstoimiston apulaispäällikkö",
          "maankäyttöjohtaja",
          "ohjelmapäällikkö",
          "organisaatiopäällikkö (kunta)",
          "pelastuskomentaja",
          "projektijohtaja",
          "projektinjohtaja",
          "rakennepolitiikan päällikkö",
          "rikososaston johtaja",
          "ruotsinkielisen sihteeristön päällikkö",
          "seutukaavajohtaja",
          "seutusuunnittelujohtaja",
          "seutusuunnittelupäällikkö",
          "suunnittelujohtaja",
          "suunnittelujohtaja (kartoitus ja maanmittaus)",
          "suunnittelupäällikkö",
          "teknillinen johtaja",
          "teknillinen päällikkö",
          "tekninen päällikkö",
          "tiejohtaja",
          "tonttiosaston päällikkö",
          "tonttipäällikkö",
          "tulosarviointipäällikkö",
          "yhdyskuntapolitiikan päällikkö",
          "yleiskaavapäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/13",
    "level": 2,
    "code": "13",
    "order": 410,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pienyritysten johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään kuuluvat pienyritysten johtajat.\r\n\r\nPienyritykseksi luokitellaan yritys, jossa työntekijöitä on kymmenen tai vähemmän ja jossa toimitusjohtajan lisäksi on korkeintaan yksi alempi johtaja.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä\r\n\r\n- raportoiminen yrityksen omistajille\r\n\r\n\r\nYksinäis- ja perheyrittäjät luokitellaan ammattiryhmiin 2-9 ammattitaidon ja -alan mukaan.\r\n",
          "Ryhmään kuuluvat pienyritysten johtajat.\r\n\r\nPienyritykseksi luokitellaan yritys, jossa työntekijöitä on kymmenen tai vähemmän ja jossa toimitusjohtajan lisäksi on korkeintaan yksi alempi johtaja.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä\r\n\r\n- raportoiminen yrityksen omistajille\r\n\r\n\r\nYksinäis- ja perheyrittäjät luokitellaan ammattiryhmiin 2-9 ammattitaidon ja -alan mukaan.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/131",
    "level": 3,
    "code": "131",
    "order": 420,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pienyritysten johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pienyritysten johtajat johtavat ja suunnittelevat yrityksen toimintaa, neuvottelevat tavarantoimittajien, asiakkaiden ja muiden yritysten kanssa sekä suunnittelevat ja valvovat voimavarojen käyttöä ja henkilökunnan valintaa.",
          "Pienyritysten johtajat johtavat ja suunnittelevat yrityksen toimintaa, neuvottelevat tavarantoimittajien, asiakkaiden ja muiden yritysten kanssa sekä suunnittelevat ja valvovat voimavarojen käyttöä ja henkilökunnan valintaa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1311",
    "level": 4,
    "code": "1311",
    "order": 430,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa- ja metsätalousalan pienyritysten johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat palkattuna johtajana maa- ja metsätalouden ja kalastuksen ym. alojen pienyrityksiä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys)\r\n- toiminnanjohtaja (metsänhoitoyhdistys)\r\n- riistapäällikkö (metsänhoitoyhdistys)\r\n",
          "Johtavat palkattuna johtajana maa- ja metsätalouden ja kalastuksen ym. alojen pienyrityksiä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys)\r\n- toiminnanjohtaja (metsänhoitoyhdistys)\r\n- riistapäällikkö (metsänhoitoyhdistys)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kalanviljely-yrittäjä (61511)\r\n- maanviljelijä (6130)\r\n- maatalousyrittäjä (6130)\r\n- puutarhayrittäjä (61121)",
          "- kalanviljely-yrittäjä (61511)\r\n- maanviljelijä (6130)\r\n- maatalousyrittäjä (6130)\r\n- puutarhayrittäjä (61121)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "karjataloustuottaja (johtaja, palkattua työvoimaa)",
          "karjatalousyrittäjä (johtaja)",
          "metsäkoneurakoitsija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "puutarhatuottaja (johtaja, palkattua työvoimaa)",
          "puutarhayrittäjä (johtaja, palkattua työvoimaa)",
          "riistapäällikkö (metsänhoitoyhdistys)",
          "siipikarjatuottaja (johtaja, palkattua työvoimaa)",
          "siipikarjayrittäjä (johtaja)",
          "toiminnanjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys)",
          "toiminnanjohtaja (metsänhoitoyhdistys)",
          "toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys)",
          "urakoitsija (metsäkone-, yrittäjällä palkattua työvoimaa)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1312",
    "level": 4,
    "code": "1312",
    "order": 440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pienteollisuuden johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat kaivostoiminnan ja tehdasteollisuuden tuotantoa sekä sähkö-, lämpö- ja vesilaitosten tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- sahanjohtaja (pienyritys)\r\n- toimitusjohtaja (pienteollisuus)\r\n",
          "Johtavat kaivostoiminnan ja tehdasteollisuuden tuotantoa sekä sähkö-, lämpö- ja vesilaitosten tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- sahanjohtaja (pienyritys)\r\n- toimitusjohtaja (pienteollisuus)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- paikallisjohtaja (teollisuus) (1222)",
          "- paikallisjohtaja (teollisuus) (1222)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kirjapainon omistaja (pienyritys)",
          "liikeyrityksen johtaja (pienteollisuus)",
          "sahanjohtaja (pienyritys, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "sahanomistaja",
          "toimitusjohtaja (pienteoll., yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "urakoitsija (pienteollisuus)",
          "yrittäjä (pienteollisuus, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "yritysjohtaja (pienteollisuus, yrittäjällä palkattua työvoimaa)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1313",
    "level": 4,
    "code": "1313",
    "order": 450,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rakennusalan pienyritysten johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat rakennusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys)\r\n",
          "Johtavat rakennusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- toimialajohtaja (rakennusala) (1223)",
          "- toimialajohtaja (rakennusala) (1223)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kaivinkoneurakoitsija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "lvi-urakoitsija (yrittäjällä palkattua työvopimaa)",
          "maalausurakoitsija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "maanrakennusurakoitsija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "maansiirtourakoitsija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "putkiurakoitsija",
          "rakennusurakoitsija",
          "salaojaurakoitsija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "salaojitusurakoitsija",
          "sähköurakoitsija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "toimitusjohtaja (rak.alan pienyritys, palkattua työvoimaa)",
          "työkoneurakoitsija (rakennusala, yrittäjällä palk. työvoimaa)",
          "urakoitsija (lvi, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "urakoitsija (rakennusala, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "urakoitsija (talonrakennus, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "yrittäjä (rakennusalan pienyrittäjällä palkattua työvoimaa)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1314",
    "level": 4,
    "code": "1314",
    "order": 460,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kaupan ym. alojen pienyritysten johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat pieniä tukku- ja vähittäiskauppoja tai myymälöitä sekä moottoriajoneuvojen ja kodinkoneiden korjausta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apteekkari \r\n- toimitusjohtaja (vähittäiskaupan pienyritys)\r\n",
          "Johtavat pieniä tukku- ja vähittäiskauppoja tai myymälöitä sekä moottoriajoneuvojen ja kodinkoneiden korjausta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apteekkari \r\n- toimitusjohtaja (vähittäiskaupan pienyritys)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kioskimyyjä (52202)\r\n- yrittäjä (vähittäiskauppa) (34192)",
          "- kioskimyyjä (52202)\r\n- yrittäjä (vähittäiskauppa) (34192)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apteekin johtaja",
          "apteekkari",
          "autokauppias (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "bensiiniaseman omistaja",
          "bensiiniaseman pitäjä",
          "business manager (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "huoltamon omistaja",
          "huoltamonpitäjä",
          "huoltamoyrittäjä",
          "kalakauppias",
          "kalakauppias (ei torikauppias, yrittäjällä palk. työvoimaa)",
          "kauppias (tukkukauppa, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "kauppias (vähittäiskauppa, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "kenkäkauppias (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "kioskinomistaja (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "kioskinpitäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "kirjakauppias (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "liikkeenharjoittaja (agentuuriliike, palkattua työvoimaa)",
          "liikkeenharjoittaja (huoltamo)",
          "liikkeenharjoittaja (johtaja, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "liikkeenharjoittaja (tukkukauppa, yrittäjällä palk. työvoimaa)",
          "liikkeenharjoittaja (väh.kauppa, yrittäjällä palk. työvoimaa)",
          "liikkeenhoitaja (johtaja)",
          "liikkeenjohtaja (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "liikkeenomistaja (johtaja, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "liikkeenomistaja (tukkukauppa, yrittäjällä palk. työvoimaa)",
          "liikkeenomistaja (väh.kauppa, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "myymälän johtaja (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "optikko (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "romukauppias (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "toimitusjohtaja (tukkukaupan pienyritys, palk. työvoimaa)",
          "toimitusjohtaja (väh.kaupan pienyritys, palkattua työvoimaa)",
          "tukkukauppias (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "vähittäiskauppias (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "yrittäjä (tukkukauppa, yrittäjällä palkattua työvoimaa)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1315",
    "level": 4,
    "code": "1315",
    "order": 470,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hotelli- ja ravintola-alan pienyritysten johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat pieniä ravintoloita, kahviloita, hotelleja, lomakyliä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikkeenharjoittaja (ruokala)\r\n- toimitusjohtaja (ravintola-alan pienyritys)\r\n- toimitusjohtaja (hotellialan pienyritys)\r\n",
          "Johtavat pieniä ravintoloita, kahviloita, hotelleja, lomakyliä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikkeenharjoittaja (ruokala)\r\n- toimitusjohtaja (ravintola-alan pienyritys)\r\n- toimitusjohtaja (hotellialan pienyritys)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- baarinhoitaja (51211)\r\n",
          "- baarinhoitaja (51211)\r\n"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "baarinpitäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "kahvilanpitäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "kahvionpitäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "liikkeenharjoittaja (baari, kahvila, palkattua työvoimaa)",
          "liikkeenharjoittaja (ruokala, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "matkailukodinpitäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "matkailuyrittäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "matkustajakodinpitäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "ravintolanpitäjä",
          "ravintoloitsija (yrittäjällä palkattuatyövoimaa)",
          "ruokalanpitäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "toimitusjohtaja (hotellialan pienyritys, palkattua työvoimaa)",
          "toimitusjohtaja (matkailualan pienyritys, palk. työvoimaa)",
          "toimitusjohtaja (ravintola-alan pienyritys, palk. työvoimaa)",
          "yrittäjä (hotellialan pienyritys, palkattua työvoimaa)",
          "yrittäjä (matkailualan pienyrittäjä, palkattua työvoimaa)",
          "yrittäjä (ravintola-alan pienyritys, palkattua työvoimaa)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1316",
    "level": 4,
    "code": "1316",
    "order": 480,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen pienyritysten johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat palvelutoimintaa kuljetus-, varastointi- ja tietoliikennealan pienyrityksissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikennöitsijä\r\n- toimitusjohtaja (tietoliikenteen pienyritys) \r\n",
          "Johtavat palvelutoimintaa kuljetus-, varastointi- ja tietoliikennealan pienyrityksissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikennöitsijä\r\n- toimitusjohtaja (tietoliikenteen pienyritys) \r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- huolintajohtaja (12269)",
          "- huolintajohtaja (12269)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammattiautoilija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "autoilija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "autokoulun johtaja",
          "autovuokraamon omistaja (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "henkilövuokra-autoilija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "hinausurakoitsija (laiva, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "kuorma-autoilija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "liikennöitsijä (johtaja, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "liikennöitsijä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "liikenteenharjoittaja (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "taksiautoilija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "taksiyrittäjä",
          "toimitusjohtaja (kuljetusalan pienyritys, pakattua työvoimaa)",
          "toimitusjohtaja (tietoliikenteen pienyritys, palk. työvoimaa)",
          "toimitusjohtaja (varastoinnin pienyritys, palkattua työvoimaa)",
          "vuokra-autoilija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "yrittäjä (kuljetusalan pienyritys, palkattua työvoimaa)",
          "yrittäjä (tietoliikenteen pienyritys, palkattua työvoimaa)",
          "yrittäjä (varastoinnin pienyritys, palkattua työvoimaa)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1317",
    "level": 4,
    "code": "1317",
    "order": 490,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yrityspalvelutoiminnan pienyritysten johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- konsulttiyrityksen johtaja (yrityspalvelun pienyritys)\r\n",
          "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- konsulttiyrityksen johtaja (yrityspalvelun pienyritys)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- konttorinjohtaja (yrityspalvelu) (1227)",
          "- konttorinjohtaja (yrityspalvelu) (1227)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "johtava konsultti (yrityspalvelun pienyritys)",
          "konsulttiyrityksen johtaja (yrityspalvelun pienyritys)",
          "liikkeenharjoittaja (yrityspalvelun pienyritys)",
          "toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys)",
          "yrittäjä (yrityspalvelun pienyritys)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1318",
    "level": 4,
    "code": "1318",
    "order": 500,
    "modifiedDate": "2001-01-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. pienyritysten johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat kauneudenhoito-, siivous-, jätehuolto- ym. alojen pienyrityksiä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- toimitusjohtaja (kampaamoalan pienyritys)\r\n",
          "Johtavat kauneudenhoito-, siivous-, jätehuolto- ym. alojen pienyrityksiä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- toimitusjohtaja (kampaamoalan pienyritys)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kampaamoyrittäjä (51411)\r\n- aluejohtaja (jätehuolto) (1228)",
          "- kampaamoyrittäjä (51411)\r\n- aluejohtaja (jätehuolto) (1228)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hautaustoimistoyrittäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "hautausurakoitsija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "kauneudenhoitolanpitäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "kauneushoitolanpitäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "kauneussalonginpitäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "parturiyrittäjä (yrittäjällä palkatua työvoimaa)",
          "siivousalan yrittäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "toimitusjohtaja (kampaamoalan pienyritys, palk. työvoimaa)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1319",
    "level": 4,
    "code": "1319",
    "order": 510,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut pienyritysten johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään luokitellaan pienyritysten johtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 131 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat esim. kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa järjestävien pienyritysten johtajat.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvateatterin johtaja \r\n- taidegallerian johtaja\r\n- toimitusjohtaja (muu pienyritys)",
          "Ryhmään luokitellaan pienyritysten johtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 131 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat esim. kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa järjestävien pienyritysten johtajat.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvateatterin johtaja \r\n- taidegallerian johtaja\r\n- toimitusjohtaja (muu pienyritys)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "elokuvateatterin johtaja",
          "elokuvateatterin omistaja",
          "gallerianpitäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "kirjankustantaja (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "konekirjoitus- ja monistustoimiston pitäjä (palk. työvoimaa)",
          "kustantaja (kirjan)",
          "mediayrittäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "ohjelmatoimiston harjoittaja (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "taidegallerian johtaja (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "taidegallerianpitäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "tivoliteltanpitäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
          "toimitusjohtaja (muu pienyritys, palkattua työvoimaa)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2",
    "level": 1,
    "code": "2",
    "order": 520,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät tekniikkaan, maa- ja metsätalouteen, yhteiskuntatieteisiin, terveydenhuoltoon, opetusalaan, liike-elämään, lakiasioihin, sosiaali- ja humanistisiin aloihin, taiteisiin, uskontoon ym. liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tutkimus-, kehittämis- ja soveltamistyötä, artikkeleiden ja raporttien laatimista sekä opettamista, johtamista ja suunnittelutyötä.\r\n\r\nUseimmat tämän pääryhmän ammatit edellyttävät ISCOn vaativuustason 4 taitoja (ks. Johdanto).",
          "Ryhmän ammatit sisältävät tekniikkaan, maa- ja metsätalouteen, yhteiskuntatieteisiin, terveydenhuoltoon, opetusalaan, liike-elämään, lakiasioihin, sosiaali- ja humanistisiin aloihin, taiteisiin, uskontoon ym. liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tutkimus-, kehittämis- ja soveltamistyötä, artikkeleiden ja raporttien laatimista sekä opettamista, johtamista ja suunnittelutyötä.\r\n\r\nUseimmat tämän pääryhmän ammatit edellyttävät ISCOn vaativuustason 4 taitoja (ks. Johdanto)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/21",
    "level": 2,
    "code": "21",
    "order": 530,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät tekniikkaan, luonnontieteisiin, matematiikkaan ja tilastotieteeseen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tutkimusta, tutkimustulosten soveltamista, johtamista, kehittämistä, tilastoimista, suunnittelua ja valvontaa.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät tekniikkaan, luonnontieteisiin, matematiikkaan ja tilastotieteeseen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tutkimusta, tutkimustulosten soveltamista, johtamista, kehittämistä, tilastoimista, suunnittelua ja valvontaa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/211",
    "level": 3,
    "code": "211",
    "order": 540,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Fysiikan ja kemian erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät fysiikkaan, astronomiaan, meteorologiaan, kemiaan, geologiaan ja geofysiikkaan liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tutkimusta, tutkimustulosten soveltamista, tilastoimista, johtamista ja kehittämistä.\r\n\r\nTekniikan erityisasiantuntijat luokitellaan ryhmään 214.\r\n",
          "Ryhmän ammatit sisältävät fysiikkaan, astronomiaan, meteorologiaan, kemiaan, geologiaan ja geofysiikkaan liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tutkimusta, tutkimustulosten soveltamista, tilastoimista, johtamista ja kehittämistä.\r\n\r\nTekniikan erityisasiantuntijat luokitellaan ryhmään 214.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2111",
    "level": 4,
    "code": "2111",
    "order": 550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Fyysikot ja astronomit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat fysikaalisia ilmiöitä ja soveltavat fysiikan lakeja tieteellisiin ja teknisiin ongelmiin. Tutkivat taivaankappaleiden muodostumista, kehityshistoriaa ja fyysisiä ominaisuuksia sekä laskevat niiden asemia ja liikkeitä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- observaattori\r\n- sairaalafyysikko\r\n- tähtitieteilijä\r\n- ydinfyysikko\r\n",
          "Tutkivat fysikaalisia ilmiöitä ja soveltavat fysiikan lakeja tieteellisiin ja teknisiin ongelmiin. Tutkivat taivaankappaleiden muodostumista, kehityshistoriaa ja fyysisiä ominaisuuksia sekä laskevat niiden asemia ja liikkeitä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- observaattori\r\n- sairaalafyysikko\r\n- tähtitieteilijä\r\n- ydinfyysikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- astrologi (5149)",
          "- astrologi (5149)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisfyysikko",
          "astronomi",
          "fyysikko",
          "johtava tutkija (fysiikka)",
          "laboratoriofyysikko",
          "laboratorioinsinööri (fysiikka)",
          "observaattori",
          "sairaalafyysikko",
          "säteilyfyysikko",
          "tutkija (fysiikka)",
          "tutkimusassistentti (fysiikka)",
          "tähtitieteilijä",
          "ydinfyysikko",
          "ylifyysikko"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2112",
    "level": 4,
    "code": "2112",
    "order": 560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Meteorologit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät säätieteellistä tutkimusta ja tilastollista työtä meteorologian laitoksissa sekä laativat sääennusteita.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ylimeteorologi\r\n",
          "Tekevät säätieteellistä tutkimusta ja tilastollista työtä meteorologian laitoksissa sekä laativat sääennusteita.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ylimeteorologi\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- sääteknikko (3111)",
          "- sääteknikko (3111)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "meteorologi",
          "ylimeteorologi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2113",
    "level": 4,
    "code": "2113",
    "order": 570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kemistit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja tekevät kemiallista tutkimusta ja tuotekehittelyä. Vastaavat laboratorioissa suoritettavista kokeista ja niiden analysoinnista ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kemisti\r\n- rikoskemisti\r\n- sairaalakemisti\r\n",
          "Johtavat ja tekevät kemiallista tutkimusta ja tuotekehittelyä. Vastaavat laboratorioissa suoritettavista kokeista ja niiden analysoinnista ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kemisti\r\n- rikoskemisti\r\n- sairaalakemisti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- biokemisti (22121)\r\n- farmakologi (22121)",
          "- biokemisti (22121)\r\n- farmakologi (22121)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "analyytikko-kemisti",
          "apulaiskemisti",
          "elintarvikekemisti",
          "kemisti",
          "laboraattori (kemia)",
          "laboratorioapulaiskemisti",
          "laboratorioinsinööri (kemia)",
          "laboratoriokemisti",
          "laboratorioylikemisti",
          "prosessikemisti",
          "ravintokemisti",
          "ravintotutkija",
          "rikoskemisti",
          "sairaalakemisti",
          "teollisuuskemisti",
          "terveysvalvontakemisti",
          "tullikemisti",
          "tuotekehittelijä (kemia)",
          "tuotekehittelykemisti",
          "tuotekehityskemisti",
          "tuoteturvallisuuskemisti",
          "turvelaboraattori (kemia)",
          "tutkija (kemia)",
          "tutkija-kemisti",
          "tutkimusamanuenssi (kemia)",
          "tutkimusassistentti (kemia)",
          "tutkimuskemisti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2114",
    "level": 4,
    "code": "2114",
    "order": 580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Geologit ja geofyysikot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät geologian ja geofysiikan tutkimus- ja kehittämistyötä. Tutkivat ja analysoivat maaperän koostumusta ja käyttävät tieteenalansa tietoja esim. kaivos- ja rakennustoiminnassa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- geofyysikko\r\n- geologi\r\n- hydrologi\r\n- seismologi\r\n",
          "Tekevät geologian ja geofysiikan tutkimus- ja kehittämistyötä. Tutkivat ja analysoivat maaperän koostumusta ja käyttävät tieteenalansa tietoja esim. kaivos- ja rakennustoiminnassa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- geofyysikko\r\n- geologi\r\n- hydrologi\r\n- seismologi\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- geologi (vuoriteollisuus) (2147)",
          "- geologi (vuoriteollisuus) (2147)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisseismologi",
          "geofyysikko",
          "geohydrologi",
          "geokemisti",
          "geologi",
          "hydrologi",
          "kaivosgeologi",
          "mikropaleontologi",
          "minerologi",
          "paleontologi",
          "petrologi",
          "seismologi",
          "tutkija (geologia)",
          "tutkimusassistentti (geologia)",
          "valtiongeokemisti",
          "valtiongeologi",
          "volkanologi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/212",
    "level": 3,
    "code": "212",
    "order": 590,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät matematiikkaan ja tilastotieteeseen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tutkimusta, kehittämistä sekä tutkimustulosten ja tilastotiedon soveltamista.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät matematiikkaan ja tilastotieteeseen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tutkimusta, kehittämistä sekä tutkimustulosten ja tilastotiedon soveltamista."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2121",
    "level": 4,
    "code": "2121",
    "order": 600,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/212",
    "parentCode": "212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Matematiikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät matemaattista tutkimus- ja kehittämistyötä. Neuvovat ja soveltavat tieteenalansa tietoja liiketoiminnan, lääketieteen, luonnon- ja yhteiskuntatieteiden aloilla ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aktuaari (matematiikka)\r\n- vakuutusmatemaatikko\r\n",
          "Tekevät matemaattista tutkimus- ja kehittämistyötä. Neuvovat ja soveltavat tieteenalansa tietoja liiketoiminnan, lääketieteen, luonnon- ja yhteiskuntatieteiden aloilla ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aktuaari (matematiikka)\r\n- vakuutusmatemaatikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tilastotutkija (2122)\r\n- tilastonlaatija (3434)",
          "- tilastotutkija (2122)\r\n- tilastonlaatija (3434)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aktuaari (matematiikka)",
          "matemaatikko",
          "vakuutusmatemaatikko"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2122",
    "level": 4,
    "code": "2122",
    "order": 610,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/212",
    "parentCode": "212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tilastotieteen erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät tilastoalan tutkimus- ja kehittämistyötä, analysoivat ja soveltavat tilastotietoja liiketoiminnan, lääketieteen, luonnon- ja yhteiskuntatieteiden aloilla ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aktuaari (tilastoala)\r\n- tilastosuunnittelija\r\n- tilastotutkija\r\n",
          "Tekevät tilastoalan tutkimus- ja kehittämistyötä, analysoivat ja soveltavat tilastotietoja liiketoiminnan, lääketieteen, luonnon- ja yhteiskuntatieteiden aloilla ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aktuaari (tilastoala)\r\n- tilastosuunnittelija\r\n- tilastotutkija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tilastonlaatija (3434)",
          "- tilastonlaatija (3434)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aktuaari (tilastoala)",
          "biometrikko",
          "erikoissuunnittelija (tilastoala)",
          "erikoistutkija (tilastoala)",
          "lomakesuunnittelija",
          "suunnittelija (tilastoala)",
          "tilastosuunnittelija",
          "tilastotutkija",
          "tutkija (tilastoala)",
          "yliaktuaari (tilastoala)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/213",
    "level": 3,
    "code": "213",
    "order": 620,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tietotekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät tietotekniikkaan liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tietohakemistojen, -järjestelmien, -kantojen ja ohjelmistojen suunnittelua, kehittämistä, asentamista ja ylläpitämistä.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät tietotekniikkaan liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tietohakemistojen, -järjestelmien, -kantojen ja ohjelmistojen suunnittelua, kehittämistä, asentamista ja ylläpitämistä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2131",
    "level": 4,
    "code": "2131",
    "order": 630,
    "modifiedDate": "2001-01-29T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/213",
    "parentCode": "213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tietotekniikan suunnittelijat ja ohjelmoijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja kehittävät yritysten ja yhteisöjen tietoteknisiä järjestelmiä ja ohjelmistoja sekä ylläpitävät tietohakemistoja ja tietokantojen hallintajärjestelmiä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ohjelmistoasiantuntija (it)\r\n- sovellussuunnittelija (it)\r\n- cnc-ohjelmoija\r\n",
          "Suunnittelevat ja kehittävät yritysten ja yhteisöjen tietoteknisiä järjestelmiä ja ohjelmistoja sekä ylläpitävät tietohakemistoja ja tietokantojen hallintajärjestelmiä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ohjelmistoasiantuntija (it)\r\n- sovellussuunnittelija (it)\r\n- cnc-ohjelmoija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- it-asiantuntija (2139)\r\n- it-tukihenkilö (3120)",
          "- it-asiantuntija (2139)\r\n- it-tukihenkilö (3120)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ajosuunnittelija (it)",
          "application designer",
          "atk-ajosuunnittelija",
          "atk-erikoissuunnittelija",
          "atk-erikoistutkija",
          "atk-konepäällikkö",
          "atk-käytönsuunnittelija",
          "atk-ohjelmoija",
          "atk-pääsuunnittelija",
          "atk-päävalvoja",
          "atk-suunnittelija",
          "atk-suunnittelija-ohjelmoija",
          "atk-testaaja",
          "cad-suunnittelija (it)",
          "cnc-ohjelmoija",
          "concept designer",
          "erikoissuunnittelija (it)",
          "erikoistutkija (it)",
          "ict designer",
          "it-erikoissuunnittelija",
          "it-erikoistutkija",
          "it-ohjelmoija",
          "it-pääsuunnittelija",
          "it-suunnittelija",
          "it-suunnittelija-ohjelmoija",
          "it-testaaja",
          "järjestelmäsuunnittelija (it)",
          "konseptisuunnittelija",
          "käyttöliittymäsuunnittelija",
          "käytönohjelmoija (it)",
          "käytönsuunnittelija (it)",
          "laitteistosuunnittelija (it)",
          "menetelmäsuunnittelija (it)",
          "method planner (it)",
          "nt-suunnittelija",
          "ohjelmasuunnittelija (it)",
          "ohjelmistokehittäjä (it)",
          "ohjelmistosuunnittelija (it)",
          "ohjelmistosuunnittelupäällikkö (it)",
          "ohjelmoija (it)",
          "ohjelmoija (tietokanta)",
          "ohjelmoinnin johtaja (it)",
          "ohjelmoinnin suunnittelija (it)",
          "ohjelmointipäällikkö (it)",
          "operointipäällikkö (it)",
          "programmer (it)",
          "pääsuunnittelija (it)",
          "software designer",
          "sovelluskehittäjä",
          "sovellusohjelmoija (it)",
          "sovellussuunnittelija (it)",
          "sovellutussuunnittelija (it)",
          "suunnittelija (it)",
          "suunnittelija (www-sivut)",
          "suunnittelija-ohjelmoija (it)",
          "sw designer",
          "systeeminsuunnittelija (it)",
          "systeemiohjelmoija (it)",
          "systeemipäällikkö (it)",
          "systeemisuunnittelija (it)",
          "systems designer (it)",
          "technical architect (it)",
          "tekninen arkkitehti",
          "tekninen suunnittelija (it)",
          "testaussuunnittelija (it)",
          "tietojärjestelmäsuunnittelija (it)",
          "tietokantasuunnittelija (it)",
          "tietokoneohjelmoija",
          "user interface designer",
          "vanhempi ohjelmoija (it)",
          "vanhempi suunnittelija (it)",
          "web designer",
          "web-suunnittelija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2139",
    "level": 4,
    "code": "2139",
    "order": 640,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/213",
    "parentCode": "213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut tietotekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään luokitellaan it-alan asiantuntijat, joilla on yleistietoa tietotekniikan laitteistoista ja ohjelmistoista ja jotka suunnittelevat, rakentavat, asentavat ja ylläpitävät tietotekniikan sovelluksia ja käyttöjärjestelmiä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- it-asiantuntija\r\n- laitteistoasiantuntija (it)\r\n",
          "Ryhmään luokitellaan it-alan asiantuntijat, joilla on yleistietoa tietotekniikan laitteistoista ja ohjelmistoista ja jotka suunnittelevat, rakentavat, asentavat ja ylläpitävät tietotekniikan sovelluksia ja käyttöjärjestelmiä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- it-asiantuntija\r\n- laitteistoasiantuntija (it)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- it-neuvoja (3120)",
          "- it-neuvoja (3120)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "application specialist",
          "atk-asiantuntija",
          "atk-esimies",
          "atk-kehittämispäällikkö",
          "atk-konsultti",
          "atk-koordinaattori",
          "database specialist",
          "group manager (testing systems development, it)",
          "internet-asiantuntija",
          "internet-konsultti",
          "it application specialist",
          "it consultant",
          "it security manager",
          "it-asiantuntija",
          "it-kehittämispäällikkö",
          "it-konsultti",
          "it-koordinaattori",
          "johdon konsultti (it)",
          "johtava konsultti (it)",
          "järjestelmäasiantuntija (it)",
          "järjestelmähallinnan asiantuntija (it)",
          "järjestelmäneuvoja (valtionhallinto)",
          "konsultti (atk)",
          "konsultti (it)",
          "käyttöjärjestelmäasiantuntija (it)",
          "laitteistoasiantuntija (it)",
          "lähiverkkoasiantuntija (it)",
          "nt-asiantuntija",
          "ohjelmistoasiantuntija",
          "ohjelmistoasiantuntija (it)",
          "ryhmänvetäjä (it)",
          "senior consultant (it)",
          "software specialist",
          "sovellusasiantuntija",
          "specialist (it)",
          "strategiakonsultti (it)",
          "strategy consultant (it)",
          "systeemiasiantuntija (it)",
          "system specialist (it)",
          "systems specialist (it)",
          "team leader (it)",
          "tekninen konsultti (it)",
          "testaaja (it)",
          "testauspäällikkö (it)",
          "tietohallintoasiantuntija",
          "tietojärjestelmäasiantuntija",
          "tietokanta-asiantuntija",
          "tietotekniikan konsultti",
          "tietotekniikkakonsultti",
          "tietoturva-asiantuntija",
          "tietoturvallisuusasiantuntija",
          "tietoturvapäällikkö",
          "tietoturvatarkastaja",
          "tietoverkkoasiantuntija (it)",
          "tutkija (it)",
          "vanhempi konsultti (atk)",
          "verkkoasiantuntija (it)",
          "verkostonhoitaja (it)",
          "www-asiantuntija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/214",
    "level": 3,
    "code": "214",
    "order": 650,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät talon- ja yhdyskuntarakentamiseen, maankäyttöön, elektroniikkaan, kartoitukseen, maanmittaukseen, sähkö-, kone- ja informaatiotekniikkaan sekä kemian, puunjalostuksen ja vuoriteollisuuden prosessitekniikkaan liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy suunnittelua, johtamista, neuvontaa, valvontaa, tutkimusta, kehittämistä ja mittausteknisiä tehtäviä.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät talon- ja yhdyskuntarakentamiseen, maankäyttöön, elektroniikkaan, kartoitukseen, maanmittaukseen, sähkö-, kone- ja informaatiotekniikkaan sekä kemian, puunjalostuksen ja vuoriteollisuuden prosessitekniikkaan liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy suunnittelua, johtamista, neuvontaa, valvontaa, tutkimusta, kehittämistä ja mittausteknisiä tehtäviä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2141",
    "level": 4,
    "code": "2141",
    "order": 660,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Talonrakennusalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja tekevät rakennustoimintojen kehittämiseen ja tilankäyttöön liittyvää tutkimus-, suunnittelu- ja neuvontatyötä. Suunnittelevat ja valvovat rakentamista, ylläpitoa ja korjaamista.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- arkkitehti (talonrakennus)\r\n- sisustusarkkitehti\r\n- rakennusinsinööri\r\n",
          "Johtavat ja tekevät rakennustoimintojen kehittämiseen ja tilankäyttöön liittyvää tutkimus-, suunnittelu- ja neuvontatyötä. Suunnittelevat ja valvovat rakentamista, ylläpitoa ja korjaamista.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- arkkitehti (talonrakennus)\r\n- sisustusarkkitehti\r\n- rakennusinsinööri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- rakennusmestari (talonrakennus) (31121)",
          "- rakennusmestari (talonrakennus) (31121)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluehuoltopäällikkö (talonrakennus)",
          "aluerakennuspäällikkö",
          "apulaisarkkitehti",
          "apulaistalonrakennuspäällikkö",
          "arkkitehti (talonrakennus)",
          "arkkitehtisuunnittelija",
          "asiakaspalveluinsinööri (talonrakennus)",
          "asuntotuotantoinsinööri",
          "asuntotuotantosuunnittelija",
          "diplomi-insinööri (talonrakennus)",
          "huoltopäällikkö (talonrakennus)",
          "insinööri (talonrakennus)",
          "jaospäällikkö (arkkitehti)",
          "järjestelyinsinööri (talonrakennus)",
          "kaupungininsinööri (talonrakennus)",
          "kiinteistöinsinööri",
          "kiinteistöpäällikkö",
          "konstruktööri (talonrakennus)",
          "kunnaninsinööri (talonrakennus)",
          "kunnanrakennusmestari (talonrakennus)",
          "kunnossapitopäällikkö (kiinteistöt)",
          "käyttöinsinööri (talonrakennus)",
          "laatuinsinööri (talonrakennus)",
          "laatupäällikkö (talonrakennus)",
          "laskentainsinööri (talonrakennus)",
          "laskentapäällikkö (talonrakennus)",
          "lupa-arkkitehti",
          "myynti-insinööri (talonrakennus)",
          "ostoinsinööri (talonrakennus)",
          "piirirakennuspäällikkö",
          "piirustuskonttorin päällikkö (talonrakennus)",
          "projekti-insinööri (talonrakennus)",
          "projektipäällikkö (talonrakennus)",
          "rakennesuunnittelija (talonrakennus)",
          "rakennusarkkitehti",
          "rakennusinsinööri",
          "rakennuslupapäällikkö",
          "rakennuspäällikkö",
          "rakennussuunnittelija",
          "rakennustöiden tarkastaja",
          "sisustusarkkitehti",
          "suunnittelija (arkkitehtitoimisto)",
          "suunnitteluinsinööri (talonrakennus)",
          "suunnittelupäällikkö (arkkitehti)",
          "suunnittelupäällikkö (talonrakennus)",
          "talonrakennusinsinööri",
          "talonrakennuspäällikkö",
          "tarkastusarkkitehti (talonrakennus)",
          "tehdassuunnittelija (talonrakennus)",
          "teknillinen tarkastaja (talonrakennus)",
          "toimistoarkkitehti (talonrakennus)",
          "toimistoinsinööri (talonrakennus)",
          "toimistorakennusarkkitehti (talonrakennus)",
          "tutkija (rakennusinsinööri)",
          "tutkimusinsinööri (talonrakennus)",
          "työmaainsinööri (talonrakennus)",
          "työmaapäällikkö (talonrakennus)",
          "työnsuunnittelija (talonrakennus)",
          "valvontainsinööri (talonrakennus)",
          "vastaava mestari (talonrakennus)",
          "vastaava rakennusmestari",
          "yliarkkitehti (talonrakennus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2142",
    "level": 4,
    "code": "2142",
    "order": 670,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja tekevät yhdyskuntien maankäyttöön, viherympäristöön ja liikennejärjestelmiin liittyvää tutkimus-, suunnittelu- ja neuvontatyötä. Suunnittelevat ja valvovat yhdyskuntarakentamista ja maankäyttöä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- geotekniikkainsinööri\r\n- kaavoitustarkastaja\r\n- maanrakennusinsinööri",
          "Johtavat ja tekevät yhdyskuntien maankäyttöön, viherympäristöön ja liikennejärjestelmiin liittyvää tutkimus-, suunnittelu- ja neuvontatyötä. Suunnittelevat ja valvovat yhdyskuntarakentamista ja maankäyttöä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- geotekniikkainsinööri\r\n- kaavoitustarkastaja\r\n- maanrakennusinsinööri"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluearkkitehti",
          "aluehuoltopäällikkö (maankäyttö)",
          "apulaiskaupunginarkkitehti",
          "asemakaava-arkkitehti",
          "asemakaavainsinööri",
          "asiakaspalveluinsinööri (maankäyttö)",
          "diplomi-insinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "geotekniikkainsinööri",
          "geoteknikkoinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "geotekninen suunnittelija (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "huoltopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "insinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "kaavasuunnittelija",
          "kaavoitusarkkitehti",
          "kaavoitusinsinööri",
          "kaavoitussuunnittelija",
          "kaavoitustarkastaja",
          "katurakennusinsinööri",
          "katurakennuspäällikkö",
          "kaupungininsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "kenttätutkija (liikenneturva)",
          "kunnaninsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "kunnossapitopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "laatuinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "laatupäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "laskentainsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "liikennepäällikkö",
          "liikennesuunnittelija (insinööri)",
          "liikennetutkija",
          "maanrakennusinsinööri",
          "maanviljelysinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "maisema-arkkitehti",
          "myynti-insinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "ostoinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "projekti-insinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "projektipäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "ratainsinööri",
          "satamarakennuspäällikkö",
          "seutukaava-arkkitehti",
          "seutukaavainsinööri",
          "suunnitteluinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "tie- ja vesirakennusinsinööri",
          "tieinsinööri",
          "tiesuunnittelija",
          "toimistoinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "tutkimusinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "työmaainsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "työmaapäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "työnsuunnittelija (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "työpäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "vastaava mestari (maanrakennus)",
          "verkostopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "vesihuoltoinsinööri",
          "vesihuoltopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "yleiskaava-arkkitehti",
          "yleiskaavainsinööri",
          "ympäristösuunnittelija (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2143",
    "level": 4,
    "code": "2143",
    "order": 700,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sähkötekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja tekevät sähköteknisten tuotteiden valmistukseen, tekniseen kehittämiseen, asentamiseen ja huoltoon liittyvää suunnittelu- ja valvontatyötä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asennustarkastaja (sähkötekniikka)\r\n- suunnitteluinsinööri (sähkötekniikka)\r\n- sähköinsinööri\r\n- voimalaitosinsinööri\r\n",
          "Johtavat ja tekevät sähköteknisten tuotteiden valmistukseen, tekniseen kehittämiseen, asentamiseen ja huoltoon liittyvää suunnittelu- ja valvontatyötä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asennustarkastaja (sähkötekniikka)\r\n- suunnitteluinsinööri (sähkötekniikka)\r\n- sähköinsinööri\r\n- voimalaitosinsinööri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- sähköistäjä (7137)\r\n- sähkölaitosasentaja (7245)",
          "- sähköistäjä (7137)\r\n- sähkölaitosasentaja (7245)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluehuoltopäällikkö (sähkötekniikka)",
          "asennusinsinööri (sähkötekniikka)",
          "asennustarkastaja (sähkötekniikka)",
          "asiakaspalveluinsinööri (sähkötekniikka)",
          "asiakastuen päällikkö (sähkötekniikka)",
          "automaatioinsinööri (sähkötekniikka)",
          "automaatiosuunnittelija (sähkötekniikka)",
          "diplomi-insinööri (sähkötekniikka)",
          "energiainsinööri",
          "energiakonsultti (sähkötekniikka)",
          "energiapäällikkö",
          "energiatekniikan insinööri",
          "huolto- ja neuvontapäällikkö (sähkötekniikka)",
          "huoltopäällikkö (sähkötekniikka)",
          "insinööri (sähkötekniikka)",
          "katsastusinsinööri (sähkötekniikka)",
          "koestusinsinööri (sähkötekniikka)",
          "konstruktööri (sähkötekniikka)",
          "käyttöinsinööri (sähkötekniikka)",
          "käyttöpäällikkö (sähkötekniikka)",
          "laatuinsinööri (sähkötekniikka)",
          "laatupäällikkö (sähkötekniikka)",
          "laskentapäällikkö (sähkötekniikka)",
          "linjainsinööri (sähkötekniikka)",
          "myynti-insinööri (sähkötekniikka)",
          "ostoinsinööri (sähkötekniikka)",
          "piirustuskonttorin päällikkö (sähkötekniikka)",
          "projekti-insinööri (sähkötekniikka)",
          "projektipäällikkö (sähkötekniikka)",
          "pääsuunnittelija (sähkötekniikka)",
          "suunnittelija (sähkö)",
          "suunnitteluinsinööri (sähkötekniikka)",
          "suunnittelupäällikkö (sähkötekniikka)",
          "sähkö/automaatiosuunnittelija",
          "sähköinsinööri",
          "sähköistyksen asiantuntija",
          "sähkökaupan asiantuntija",
          "sähkönjakelun asiantuntija",
          "sähkösuunnittelija",
          "sähkötarkastaja",
          "toimistoinsinööri (sähkötekniikka)",
          "tuotantoinsinööri (sähkötekniikka)",
          "tuotepäällikkö (sähkötekniikka)",
          "tutkija (sähkötekniikka)",
          "tutkimusinsinööri (sähkötekniikka)",
          "valvomoinsinööri",
          "verkostopäällikkö (sähkötekniikka)",
          "voimalaitosinsinööri",
          "voimapäällikkö (sähkötekniikka)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2144",
    "level": 4,
    "code": "2144",
    "order": 710,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Elektroniikan ja informaatiotekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja tekevät elektronisten ja tieto- ja teleteknisten laitteiden valmistukseen, tekniseen kehittämiseen, asentamiseen ja huoltoon liittyvää suunnittelu- ja valvontatyötä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- automaatioinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)\r\n- elektroniikkainsinööri\r\n- tietoliikenneinsinööri\r\n",
          "Johtavat ja tekevät elektronisten ja tieto- ja teleteknisten laitteiden valmistukseen, tekniseen kehittämiseen, asentamiseen ja huoltoon liittyvää suunnittelu- ja valvontatyötä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- automaatioinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)\r\n- elektroniikkainsinööri\r\n- tietoliikenneinsinööri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- elektroniikkateknikko (3114)",
          "- elektroniikkateknikko (3114)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "analogi (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "asennusinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "asiakaspalveluinsinööri (elektroniikka)",
          "automaatioinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "chief engineer (it)",
          "component engineer",
          "design engineer (electronics)",
          "diplomi-insinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "dsp-software-suunnittelija (radiopuhelinjärjestelmät)",
          "elektroniikkainsinööri",
          "elektroniikkasuunnittelija",
          "gsm-verkkoasiantuntija",
          "hardware engineer",
          "hardware-suunnittelija",
          "huolto- ja neuvontapäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "huoltopäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "insinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "järjestelmäinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "järjestelmäpäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "kehittämisinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "kehitysinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "komponentti-insinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "konstruktööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "kulutuselektroniikan sovellusinsinööri",
          "käyttöinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "käyttöpäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "laatuinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "laatupäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "laskentapäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "lennätininsinööri",
          "linjainsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "linjatarkastaja (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "manager (hw design)",
          "ohjelmistoinsinööri",
          "piirustuskonttorin päällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "process engineer (it)",
          "projekti-insinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "projektipäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "puhelininsinööri",
          "puhelinpiirin päällikkö",
          "pääsuunnittelija (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "quality engineer (electronics)",
          "r&d engineer",
          "radioinsinööri",
          "rf-suunnittelija (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "senior design engineer (electronics)",
          "senior designer (electronics)",
          "senior r&d engineer",
          "senior system engineer (electronics)",
          "software engineer",
          "software-suunnittelija (radiopuhelinjärjestelmät)",
          "specialist (electronics)",
          "suunnitteluinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "suunnittelupäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "sw engineer",
          "system engineer (electronics)",
          "system specialist (electronics)",
          "tekninen asiantuntija (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "teknologia-asiantuntija (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "telecommunications designer",
          "telecommunications specialist",
          "teleinsinööri",
          "testausinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "testing engineer (electronics)",
          "tietokoneinsinööri",
          "tietoliikenneasiantuntija",
          "tietoliikenneinsinööri",
          "tietoliikennesuunnittelija",
          "tietotekniikkainsinööri",
          "tuotantoinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "tuotekehittelijä (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "turvallisuusinsinööri",
          "tutkainsinööri",
          "tutkija (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "tutkimusinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "viesti-insinööri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2145",
    "level": 4,
    "code": "2145",
    "order": 720,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Konetekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja tekevät koneiden ja laitteiden valmistukseen, tekniseen kehittämiseen, asentamiseen ja huoltoon liittyvää suunnittelu- ja valvontatyötä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asennustarkastaja (konetekniikka)\r\n- kaukolämpöpäällikkö\r\n- koneinsinööri\r\n- lvi-insinööri\r\n",
          "Johtavat ja tekevät koneiden ja laitteiden valmistukseen, tekniseen kehittämiseen, asentamiseen ja huoltoon liittyvää suunnittelu- ja valvontatyötä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asennustarkastaja (konetekniikka)\r\n- kaukolämpöpäällikkö\r\n- koneinsinööri\r\n- lvi-insinööri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- koneteknikko (3115)",
          "- koneteknikko (3115)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ajokoeinsinööri",
          "ajoneuvojen testauspäällikkö",
          "aluehuoltopäällikkö (konetekniikka)",
          "asennuspäällikkö (lvi)",
          "asennustarkastaja (konetekniikka)",
          "asiakaspalveluinsinööri (konetekniikka)",
          "autoinsinööri",
          "automaation asiantuntija (konetekniikka)",
          "automaatiosuunnittelija (konetekniikka)",
          "ballistikko",
          "diplomi-insinööri (konetekniikka)",
          "huolto- ja neuvontapäällikkö (konetekniikka)",
          "huoltopäällikkö (konetekniikka)",
          "huoltotoiminnan tarkastaja (konetekniikka)",
          "insinööri (konetekniikka)",
          "kaukolämpöinsinööri",
          "kaukolämpöpäällikkö",
          "kehityspäällikkö (konetekniikka)",
          "koneenrakennusinsinööri",
          "koneensuunnittelija",
          "koneinsinööri",
          "konepajainsinööri",
          "konepajapäällikkö",
          "konesuunnittelija (konetekniikka)",
          "konstruktiosuunnittelija (konetekniikka)",
          "käyttöinsinööri (konetekniikka)",
          "käyttöpäällikkö (konetekniikka)",
          "laatuinsinööri (konetekniikka)",
          "laatupäällikkö (konetekniikka)",
          "laivanrakennusinsinööri",
          "laivojen runkosuunnittelija",
          "laskentapäällikkö (konetekniikka)",
          "lentokoneinsinööri",
          "lentokonetarkastaja",
          "lvi-insinööri",
          "lvi-päällikkö",
          "lvi-suunnittelija",
          "mekaniikkasuunnittelija",
          "menetelmäsuunnittelija (konetekniikka)",
          "ostoinsinööri (konetekniikka)",
          "piirustuskonttorin päällikkö (konetekniikka)",
          "projekti-insinööri (konetekniikka)",
          "projektipäällikkö (konetekniikka)",
          "pääsuunnittelija (konetekniikka)",
          "suunnittelija (konetekniikka)",
          "suunnitteluinsinööri (konetekniikka)",
          "suunnittelupäällikkö (konetekniikka)",
          "takuupäällikkö",
          "tehdassuunnittelija (konetekniikka)",
          "tuotantoinsinööri (konetekniikka)",
          "tuotantopäällikkö (konetekniikka)",
          "tuoteinsinööri (konetekniikka)",
          "tuotekehittelijä (konetekniikka)",
          "tuotepäällikkö (konetekniikka)",
          "tutkimusinsinööri (konetekniikka)",
          "työkalusuunnittelija (koneinsinööri)",
          "työpajainsinööri (konetekniikka)",
          "työvälinesuunnittelija (koneinsinööri)",
          "vakaaja",
          "varaosapäällikkö (kone-, moottorihuolto)",
          "voimapäällikkö (konetekniikka)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2146",
    "level": 4,
    "code": "2146",
    "order": 730,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat kemiallisista prosesseista ja tuotteiden (esim. paperin, lasin, elintarvikkeiden, lääkkeiden) tuotannonjohdosta ja teknisestä kehittämisestä ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kemisti-insinööri\r\n- paperi-insinööri\r\n",
          "Vastaavat kemiallisista prosesseista ja tuotteiden (esim. paperin, lasin, elintarvikkeiden, lääkkeiden) tuotannonjohdosta ja teknisestä kehittämisestä ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kemisti-insinööri\r\n- paperi-insinööri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kemisti (2113)\r\n- kemistiteknikko (3116)",
          "- kemisti (2113)\r\n- kemistiteknikko (3116)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluehuoltopäällikkö (puunjalostus)",
          "asennusinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "asiakaspalveluinsinööri (puunjalostus)",
          "automaatiosuunnittelija (prosessitekniikka)",
          "diplomi-insinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "huolto- ja neuvontapäällikkö (puunjalostus ja kemia)",
          "huoltopäällikkö (puunjalostus ja kemia)",
          "insinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "katalyytti-insinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "katsastusinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "kehittämisinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "kehitysinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "kemisti-insinööri",
          "käyttöinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "käyttöpäällikkö (puunjalostus ja kemia)",
          "laadunvarmistuspäällikkö (prosessitekniikka)",
          "laatuinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "laatupäällikkö (puunjalostus ja kemia)",
          "laboratorioinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "lujuuslaskija (puunjalostus ja kemia)",
          "osastoinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "paperi-insinööri",
          "projekti-insinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "projektipäällikkö (puunjalostus ja kemia)",
          "prosessianalyysi-insinööri",
          "prosessi-insinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "prosessisuunnittelija (puunjalostus ja kemia)",
          "suunnitteluinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "suunnittelupäällikkö (puunjalostus ja kemia)",
          "tuotantopäällikkö (puunjalostus ja kemia)",
          "tuotekehittelijä (puunjalostus ja kemia)",
          "tutkija (puunjalostus ja kemia)",
          "tutkimusinsinööri (puunjalostus ja kemia)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2147",
    "level": 4,
    "code": "2147",
    "order": 740,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vuoriteollisuuden prosessitekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat kaivos- ja louhostoiminnan, turpeennoston, metalliseosten erottamisen ja metallin valamisen tuotannonjohdosta ja teknisestä kehittämisestä ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaivosinsinööri\r\n- metallurgi\r\n- rikastusinsinööri\r\n- valimoinsinööri\r\n",
          "Vastaavat kaivos- ja louhostoiminnan, turpeennoston, metalliseosten erottamisen ja metallin valamisen tuotannonjohdosta ja teknisestä kehittämisestä ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaivosinsinööri\r\n- metallurgi\r\n- rikastusinsinööri\r\n- valimoinsinööri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- vuoriteknikko (3117)",
          "- vuoriteknikko (3117)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluehuoltopäällikkö (vuoriteollisuus)",
          "asiakaspalveluinsinööri (vuoriteollisuus)",
          "diplomi-insinööri (vuoriteollisuus)",
          "geofyysikko (vuoriteollisuus)",
          "geologi (vuoriteollisuus)",
          "geologi-insinööri",
          "huolto- ja neuvontapäällikkö (vuoriteollisuus)",
          "huoltopäällikkö (vuoriteollisuus)",
          "insinööri (vuoriteollisuus)",
          "insinööri (öljynporaus)",
          "kaivosinsinööri",
          "käyttöinsinööri (vuoriteollisuus)",
          "laatuinsinööri (vuoriteollisuus)",
          "laatupäällikkö (vuoriteollisuus)",
          "louhintainsinööri",
          "metallurgi",
          "projekti-insinööri (vuoriteollisuus)",
          "projektipäällikkö (vuoriteollisuus)",
          "pääsuunnittelija (vuoriteollisuus)",
          "rikastusinsinööri",
          "räjähdysainetarkastaja (vuoriteollisuus)",
          "sulattoinsinööri",
          "suojeluinsinööri (vuoriteollisuus)",
          "suunnitteluinsinööri (vuoriteollisuus)",
          "suunnittelupäällikkö (vuoriteollisuus)",
          "tutkija (vuoriteollisuus)",
          "tutkimusinsinööri (vuoriteollisuus)",
          "valimoinsinööri",
          "öljynporausinsinööri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2148",
    "level": 4,
    "code": "2148",
    "order": 750,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hoitavat kiinteistöjen muodostamiseen liittyviä teknisiä, taloudellisia ja lainopillisia tehtäviä, tekevät niihin liittyvää suunnittelu- ja mittausteknistä työtä sekä laativat ja piirtävät karttoja.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaupungingeodeetti\r\n- maanmittausinsinööri\r\n",
          "Hoitavat kiinteistöjen muodostamiseen liittyviä teknisiä, taloudellisia ja lainopillisia tehtäviä, tekevät niihin liittyvää suunnittelu- ja mittausteknistä työtä sekä laativat ja piirtävät karttoja.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaupungingeodeetti\r\n- maanmittausinsinööri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kaivosmittaaja (3117)\r\n- seutukaavainsinööri (2142)\r\n- yleiskaavapäällikkö (1239)",
          "- kaivosmittaaja (3117)\r\n- seutukaavainsinööri (2142)\r\n- yleiskaavapäällikkö (1239)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluehuoltopäällikkö (kartoitus)",
          "aluehuoltopäällikkö (muut alat)",
          "apulaiskaupungingeodeetti",
          "apulaislääninmaanmittausinsinööri",
          "apulaispiiri-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "asemakaavainsinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "asemakaavapäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)",
          "asiakaspalveluinsinööri (kartoitus)",
          "diplomi-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "geodeetti",
          "geodeettinen laskija (maanmittaus)",
          "gis-asiantuntija",
          "huoltopäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)",
          "insinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "kartastoinsinööri",
          "kartastopäällikkö",
          "kartoitusinsinööri",
          "katukorvausinsinööri",
          "kaupungingeodeetti",
          "kiinteistöpäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)",
          "laatuinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "laatupäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)",
          "luotauspäällikkö (merenmittaus)",
          "lääninmaanmittausinsinööri",
          "maanhankintainsinööri",
          "maankäyttöinsinööri",
          "maanmittausinsinööri",
          "merenmittausinsinööri",
          "merenmittauspäällikkö",
          "mittausinsinööri",
          "piiri-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "projekti-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "suunnitteluinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "suunnittelupäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)",
          "toimistoinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "toimitusinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "tutkimusinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "valtiongeodeetti",
          "yli-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "ympäristötekniikan insinööri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2149",
    "level": 4,
    "code": "2149",
    "order": 760,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut tekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään luokitellaan arkkitehdit, insinöörit ja vastaavat erityisasiantuntijat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 214 luokkiin.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- energiainsinööri\r\n- patentti-insinööri\r\n- vesioikeusinsinööri",
          "Ryhmään luokitellaan arkkitehdit, insinöörit ja vastaavat erityisasiantuntijat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 214 luokkiin.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- energiainsinööri\r\n- patentti-insinööri\r\n- vesioikeusinsinööri"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "akustiikkasuunnittelija",
          "apulaispalopäällikkö",
          "asiakaspalveluinsinööri (muut alat)",
          "auditoija",
          "diplomi-insinööri (muut tekniikan alat)",
          "gmp-insinööri",
          "hankintainsinööri (muut tekniikan alat)",
          "huolto- ja neuvontapäällikkö (muut tekniikan alat)",
          "huoltoinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "huoltopäällikkö (liikenne)",
          "huoltopäällikkö (muut tekniikan alat)",
          "huoltotoimentarkastaja (muut tekniikan alat)",
          "insinööri (muut tekniikan alat)",
          "insinööri (rationalisointi)",
          "instrumentti-insinööri",
          "instrumenttisuunnittelija (muut tekniikan alat)",
          "kehittämisinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "kehitysinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "kirjapainoinsinööri",
          "konstruktööri (muut tekniikan alat)",
          "kunnossapitoinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "käyttöinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "käyttöpäällikkö (muut tekniikan alat)",
          "laatuinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "laatupäällikkö (muut tekniikan alat)",
          "laitospäällikkö (muut tekniset alat)",
          "logistiikkainsinööri (muut tekniikan alat)",
          "materiaali- ja kapasiteettisuunnittelija (muut tekniikan alat)",
          "materiaali-insinööri (muut tekniikan alat)",
          "materiaalipäällikkö (muut tekniikan alat)",
          "materiaalisuunnittelija",
          "materiaalitoimintojen esimies",
          "material planner",
          "menetelmäinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "osastopäällikkö (palolaitos)",
          "pakkaussuunnittelija",
          "paloinsinööri (palosuojelu)",
          "palopäällikkö",
          "palopäällikkö-vs-päällikkö",
          "paloturvallisuuspäällikkö",
          "panimoinsinööri",
          "patenttiasiamies",
          "patentti-insinööri",
          "piirustuskonttorin päällikkö (muut tekniikan alat)",
          "production planner",
          "projekti-insinööri (muut tekniikan alat)",
          "pääauditoija",
          "pääsuunnittelija (muut tekniikan alat)",
          "sairaalainsinööri",
          "suunnittelupäällikkö (muut tekniikan alat)",
          "tehdassuunnittelija (muut tekniikan alat)",
          "tekstiili-insinööri",
          "toimistoinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "tuotannonkehitysinsinööri",
          "tuotannonsuunnitteluinsinööri",
          "tuotantotalouden insinööri",
          "tuotekehittelijä (muut tekniikan alat)",
          "tuotekehitysinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "tuotesuunnittelija (muut tekniikan alat)",
          "tutkimusinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "työsuojeluinsinööri",
          "valmistuspäällikkö (muut tekniset alat)",
          "vesioikeusinsinööri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22",
    "level": 2,
    "code": "22",
    "order": 770,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät lääketieteeseen ja terveydenhuoltoon sekä maa- ja metsätaloustieteisiin liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tutkimusta, tutkimustulosten soveltamista, johtamista, kehittämistä, neuvontaa, laskentaa, suunnittelua ja hallinnollisia tehtäviä sekä sairauksien diagnosointia, hoitoa ja ehkäisyä.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät lääketieteeseen ja terveydenhuoltoon sekä maa- ja metsätaloustieteisiin liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tutkimusta, tutkimustulosten soveltamista, johtamista, kehittämistä, neuvontaa, laskentaa, suunnittelua ja hallinnollisia tehtäviä sekä sairauksien diagnosointia, hoitoa ja ehkäisyä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/221",
    "level": 3,
    "code": "221",
    "order": 780,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa- ja metsätaloustieteiden ym. erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät biologiaan, farmakologiaan, patologiaan, biokemiaan sekä maa- ja metsätalouteen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy suunnittelua, kehittämistä, tutkimusta, neuvontaa, laskentaa ja johtamista.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät biologiaan, farmakologiaan, patologiaan, biokemiaan sekä maa- ja metsätalouteen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy suunnittelua, kehittämistä, tutkimusta, neuvontaa, laskentaa ja johtamista."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2211",
    "level": 4,
    "code": "2211",
    "order": 790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Biologit, kasvitieteilijät, eläintieteilijät ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät biologiaan, bakteriologiaan, soluoppiin, eläin- ja kasvitieteeseen sekä ekologiaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä, erityisesti lääketieteen ja maatalouden alalla. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- geneetikko \r\n- limnologi\r\n- mikrobiologi\r\n",
          "Tekevät biologiaan, bakteriologiaan, soluoppiin, eläin- ja kasvitieteeseen sekä ekologiaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä, erityisesti lääketieteen ja maatalouden alalla. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- geneetikko \r\n- limnologi\r\n- mikrobiologi\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- mikropaleontologi (2114)",
          "- mikropaleontologi (2114)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bioanalyytikko",
          "biologi",
          "eläintieteilijä",
          "fysiologi",
          "geneetikko",
          "hydrobiologi",
          "kalastusbiologi",
          "kasvitieteilijä",
          "koe-eläinbiologi",
          "limnologi",
          "mikrobiologi",
          "molekyylibiologi",
          "tutkija (biologia)",
          "vesioikeuslimnologi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2212",
    "level": 4,
    "code": "2212",
    "order": 800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Farmakologit, patologit ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät anatomiaan, biokemiaan, biofysiikkaan, fysiologiaan, patologiaan tai farmakologiaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä lääketieteen, maatalouden tai teollisuuden alalla.",
          "Tekevät anatomiaan, biokemiaan, biofysiikkaan, fysiologiaan, patologiaan tai farmakologiaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä lääketieteen, maatalouden tai teollisuuden alalla."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22121",
    "level": 5,
    "code": "22121",
    "order": 810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2212",
    "parentCode": "2212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Farmakologit, biokemistit ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat kemiallista ja biologista tutkimustyötä, testaavat ja kehittävät uusia biokemiallisia menetelmiä. Tutkivat esim. lääkeaineiden vaikutusta elävään organismiin ym.",
          "Johtavat kemiallista ja biologista tutkimustyötä, testaavat ja kehittävät uusia biokemiallisia menetelmiä. Tutkivat esim. lääkeaineiden vaikutusta elävään organismiin ym."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biokemisti",
          "farmakologi",
          "tutkijaprofessori (luonnontieteet)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22122",
    "level": 5,
    "code": "22122",
    "order": 820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2212",
    "parentCode": "2212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Patologit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat sairauksien syitä ja kehitystä soveltaen työssään obduktio- ja kliinisen patologian tutkimusmenetelmiä.",
          "Tutkivat sairauksien syitä ja kehitystä soveltaen työssään obduktio- ja kliinisen patologian tutkimusmenetelmiä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "patologi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2213",
    "level": 4,
    "code": "2213",
    "order": 830,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa- ja metsätalouden erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalousalan tutkimus-, suunnittelu-, neuvonta-, laskenta-, johtamis- ja kehittämistyötä.",
          "Tekevät maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalousalan tutkimus-, suunnittelu-, neuvonta-, laskenta-, johtamis- ja kehittämistyötä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22131",
    "level": 5,
    "code": "22131",
    "order": 840,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2213",
    "parentCode": "2213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maatalous-, puutarha- ja kalatalousalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat, suunnittelevat ja kehittävät kasvinviljelyä ja -jalostusta sekä karja- ja kalataloutta. Suunnittelevat puistoja, puutarhoja ja muita viheralueita sekä erilaisia viljely-, puutarhanhoito- ja kalastusalan laitoksia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- agronomi\r\n- kalataloussuunnittelija\r\n- maataloustutkija\r\n",
          "Tutkivat, suunnittelevat ja kehittävät kasvinviljelyä ja -jalostusta sekä karja- ja kalataloutta. Suunnittelevat puistoja, puutarhoja ja muita viheralueita sekä erilaisia viljely-, puutarhanhoito- ja kalastusalan laitoksia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- agronomi\r\n- kalataloussuunnittelija\r\n- maataloustutkija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- agrologi (32121)",
          "- agrologi (32121)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "agronomi",
          "apulaistilanhoitaja",
          "kalataloussuunnittelija",
          "karjatalousagronomi",
          "kasvinjalostusesimies",
          "kasvinviljelyagronomi",
          "koneagronomi",
          "maatalousagronomi",
          "maataloustutkija",
          "puistopuutarhuri",
          "puistopäällikkö",
          "puistosuunnittelija",
          "puutarha-agronomi",
          "puutarha-arkkitehti",
          "puutarhasuunnittelija",
          "tilanhoitaja",
          "toimistoagronomi",
          "tutkija (maatalous)",
          "tutkimusagronomi",
          "tutkimusaseman johtaja (maatalouden tutk.keskus)",
          "tutkimusassistentti (maatalous)",
          "tutkimusmestari (maatalous)",
          "viljelypäällikkö",
          "ylipuutarhuri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22132",
    "level": 5,
    "code": "22132",
    "order": 850,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2213",
    "parentCode": "2213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsäalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät metsätalouteen, luonnonsuojeluun ja riistanhoitoon liittyvää tutkimus-, neuvonta-, suunnittelu-, laskenta- ja johtamistyötä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alueneuvoja (metsätalous)\r\n- metsänhoitaja\r\n- metsätalousinsinööri\r\n- piirimetsänhoitaja\r\n",
          "Tekevät metsätalouteen, luonnonsuojeluun ja riistanhoitoon liittyvää tutkimus-, neuvonta-, suunnittelu-, laskenta- ja johtamistyötä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alueneuvoja (metsätalous)\r\n- metsänhoitaja\r\n- metsätalousinsinööri\r\n- piirimetsänhoitaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- metsätalousteknikko (metsänhoito) (32122)",
          "- metsätalousteknikko (metsänhoito) (32122)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluemetsänhoitaja",
          "alueneuvoja (metsätalous)",
          "metsäinsinööri",
          "metsänarvostelija",
          "metsänhoidontarkastaja",
          "metsänhoitaja",
          "metsäpiirimies",
          "metsäpäällikkö",
          "metsäsuunnittelija",
          "metsätalousinsinööri",
          "metsätaloussuunnittelija",
          "ostoesimies (metsäala)",
          "piiriesimies (metsätalous)",
          "piirimetsänhoitaja",
          "piiritarkastaja (metsätalous)",
          "piiritarkkailija (metsäala)",
          "toimistometsänhoitaja",
          "tutkija (metsäala)",
          "uittopiirin esimies",
          "uittopäällikkö",
          "uittotarkastaja",
          "ylimetsänhoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/222",
    "level": 3,
    "code": "222",
    "order": 860,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lääkärit, proviisorit ja muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät lääketieteeseen (myös eläinlääketieteeseen) ja terveydenhuoltoon liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy sairauksien diagnosointia, hoitoa ja ennaltaehkäisyä sekä valvontaa, suunnittelua ja kehittämistä.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät lääketieteeseen (myös eläinlääketieteeseen) ja terveydenhuoltoon liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy sairauksien diagnosointia, hoitoa ja ennaltaehkäisyä sekä valvontaa, suunnittelua ja kehittämistä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2221",
    "level": 4,
    "code": "2221",
    "order": 870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat potilaita, tekevät diagnooseja, antavat lääke-, kirurgista ja muuta hoitoa sekä tekevät ehkäisevää terveydenhoitotyötä ja lääketieteellistä tutkimusta.",
          "Tutkivat potilaita, tekevät diagnooseja, antavat lääke-, kirurgista ja muuta hoitoa sekä tekevät ehkäisevää terveydenhoitotyötä ja lääketieteellistä tutkimusta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22211",
    "level": 5,
    "code": "22211",
    "order": 880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2221",
    "parentCode": "2221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylilääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja vastaavat sairaalan, terveyskeskuksen tai lääketieteellisen erikoisalansa toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisylilääkäri\r\n- osaston ylilääkäri\r\n- röntgenylilääkäri",
          "Johtavat ja vastaavat sairaalan, terveyskeskuksen tai lääketieteellisen erikoisalansa toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisylilääkäri\r\n- osaston ylilääkäri\r\n- röntgenylilääkäri"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anestesiaylilääkäri",
          "apulaisylilääkäri",
          "osaston ylilääkäri",
          "röntgenylilääkäri",
          "ylilääkäri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22212",
    "level": 5,
    "code": "22212",
    "order": 890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2221",
    "parentCode": "2221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erikoislääkärit ja osastonlääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät diagnooseja ja antavat potilaille esim. lääke-, kirurgista tai psykiatrista hoitoa.\r\n\r\nRyhmään luokitellaan myös ne erikoistuneet lääkärit, joilla ei ole hoitotehtäviä (esim. anestesialääkäri ja röntgenlääkäri). \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- psykiatri\r\n- silmälääkäri",
          "Tekevät diagnooseja ja antavat potilaille esim. lääke-, kirurgista tai psykiatrista hoitoa.\r\n\r\nRyhmään luokitellaan myös ne erikoistuneet lääkärit, joilla ei ole hoitotehtäviä (esim. anestesialääkäri ja röntgenlääkäri). \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- psykiatri\r\n- silmälääkäri"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anestesia-apulaislääkäri",
          "anestesialääkäri",
          "anestesian erikoislääkäri",
          "anestesiaosastolääkäri",
          "asiantuntijalääkäri",
          "avohoidon erikoislääkäri",
          "erikoislääkäri",
          "gynekologi",
          "ihotautilääkäri",
          "johtava lääkäri",
          "kirurgi",
          "korva- ja kurkkulääkäri",
          "korvalääkäri",
          "laboratorioapulaislääkäri",
          "lastenlääkäri",
          "neurologi",
          "oikeuslääkäri",
          "osastonlääkäri",
          "psykiatri",
          "röntgenlääkäri",
          "röntgenosastonlääkäri",
          "silmälääkäri",
          "vastaava terveyskeskuslääkäri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22213",
    "level": 5,
    "code": "22213",
    "order": 900,
    "modifiedDate": "1997-03-20T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2221",
    "parentCode": "2221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut lääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään luokitellaan lääkärit, joita ei voida luokitella muihin ammattiryhmän 2221 luokkiin. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- terveyskeskuslääkäri\r\n- apulaislääkäri",
          "Ryhmään luokitellaan lääkärit, joita ei voida luokitella muihin ammattiryhmän 2221 luokkiin. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- terveyskeskuslääkäri\r\n- apulaislääkäri"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaislääkäri",
          "farmasian tutkija",
          "huoltolääkäri",
          "lääketieteen tutkija",
          "lääkäri",
          "sosiaalilääkäri",
          "terveyskeskuslääkäri",
          "tutkija (lääketiede)",
          "työterveyslääkäri",
          "yleislääkäri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2222",
    "level": 4,
    "code": "2222",
    "order": 920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hammaslääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat ja hoitavat hampaiden ja niiden tukikudosten sairauksia ja vikoja.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoishammaslääkäri\r\n- hammaskirurgi\r\n- terveyskeskushammaslääkäri \r\n",
          "Tutkivat ja hoitavat hampaiden ja niiden tukikudosten sairauksia ja vikoja.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoishammaslääkäri\r\n- hammaskirurgi\r\n- terveyskeskushammaslääkäri \r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- hammasteknikko (7311)",
          "- hammasteknikko (7311)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisosastonhammaslääkäri",
          "apulaisylihammaslääkäri",
          "erikoishammaslääkäri",
          "hammaskirurgi",
          "hammaslääketieteen tutkija",
          "hammaslääkäri",
          "johtava ylihammaslääkäri",
          "osastonhammaslääkäri",
          "terveyskeskuksen hammasylilääkäri",
          "terveyskeskushammaslääkäri",
          "ylihammaslääkäri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2223",
    "level": 4,
    "code": "2223",
    "order": 930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Eläinlääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat hyöty- ja lemmikkieläinten terveyden- ja sairaanhoidosta sekä elintarvikehygienian valvonnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoiseläinlääkäri\r\n- kunnaneläinlääkäri\r\n- pieneläinklinikan eläinlääkäri\r\n- tarkastuseläinlääkäri",
          "Vastaavat hyöty- ja lemmikkieläinten terveyden- ja sairaanhoidosta sekä elintarvikehygienian valvonnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoiseläinlääkäri\r\n- kunnaneläinlääkäri\r\n- pieneläinklinikan eläinlääkäri\r\n- tarkastuseläinlääkäri"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "eläinlääkäri",
          "erikoiseläinlääkäri",
          "hygienikkoeläinlääkäri",
          "johtava eläinlääkäri",
          "kaupungineläinlääkäri",
          "kunnaneläinlääkäri",
          "laboratorioeläinlääkäri",
          "läänineläinlääkäri",
          "pieneläinklinikan eläinlääkäri",
          "piirieläinlääkäri",
          "tarkastava eläinlääkäri",
          "tarkastuseläinlääkäri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2224",
    "level": 4,
    "code": "2224",
    "order": 940,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Proviisorit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat lääkehuollon johto- ja suunnittelutehtävissä. Suunnittelevat yhdessä apteekkarin kanssa apteekin toimintaa ja sen kehittämistä. Vastaavat toiminnallisesti koko apteekista. Voivat osallistua myös asiakaspalveluun ja lääkkeiden valmistamiseen.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- johtava proviisori\r\n",
          "Toimivat lääkehuollon johto- ja suunnittelutehtävissä. Suunnittelevat yhdessä apteekkarin kanssa apteekin toimintaa ja sen kehittämistä. Vastaavat toiminnallisesti koko apteekista. Voivat osallistua myös asiakaspalveluun ja lääkkeiden valmistamiseen.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- johtava proviisori\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- apteekkari (1314)",
          "- apteekkari (1314)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "johtava proviisori",
          "proviisori"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2229",
    "level": 4,
    "code": "2229",
    "order": 970,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään luokitellaan terveydenhuollon erityisasiantuntijat (lukuun ottamatta varsinaista hoitotyötä), joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 222 luokkiin. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ravitsemusterapeutti\r\n",
          "Ryhmään luokitellaan terveydenhuollon erityisasiantuntijat (lukuun ottamatta varsinaista hoitotyötä), joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 222 luokkiin. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ravitsemusterapeutti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- fysioterapeutti (32261)\r\n- toimintaterapeutti (32262)\r\n- musiikkiterapeutti (32269)\r\n- puheterapeutti (24453)\r\n",
          "- fysioterapeutti (32261)\r\n- toimintaterapeutti (32262)\r\n- musiikkiterapeutti (32269)\r\n- puheterapeutti (24453)\r\n"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuenssi (kliinillinen)",
          "näköfysiologi",
          "optometristi",
          "ravitsemisterapeutti",
          "ravitsemusterapeutti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/223",
    "level": 3,
    "code": "223",
    "order": 980,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylihoitajat ja osastonhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät terveydenhuoltoon liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy suunnittelua, valvontaa, hoitotyötä ja hallinnollisia tehtäviä.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät terveydenhuoltoon liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy suunnittelua, valvontaa, hoitotyötä ja hallinnollisia tehtäviä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2230",
    "level": 4,
    "code": "2230",
    "order": 990,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/223",
    "parentCode": "223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylihoitajat ja osastonhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja vastaavat sairaaloiden ym. hoitolaitosten hoitotyöstä ja sen kehittämisestä. Suunnittelevat ja ohjaavat osastojen toimintaa.",
          "Johtavat ja vastaavat sairaaloiden ym. hoitolaitosten hoitotyöstä ja sen kehittämisestä. Suunnittelevat ja ohjaavat osastojen toimintaa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22301",
    "level": 5,
    "code": "22301",
    "order": 1000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylihoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja vastaavat sairaaloiden, terveyskeskusten ja muiden hoitolaitosten hoitotyöstä, hoitohenkilöstön henkilöstöhallinnosta ja koulutuksesta sekä hoitotyön tutkimuksesta ja yleishallinnosta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisylihoitaja\r\n",
          "Johtavat ja vastaavat sairaaloiden, terveyskeskusten ja muiden hoitolaitosten hoitotyöstä, hoitohenkilöstön henkilöstöhallinnosta ja koulutuksesta sekä hoitotyön tutkimuksesta ja yleishallinnosta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisylihoitaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- hallintoylihoitaja (12292)\r\n- johtava ylihoitaja (12292)",
          "- hallintoylihoitaja (12292)\r\n- johtava ylihoitaja (12292)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisylihoitaja",
          "avohoidon ylihoitaja",
          "johtava hoitaja (terveyskeskus)",
          "sosiaali- ja terveystoimen johtava hoitaja",
          "terveyskeskuksen johtava hoitaja",
          "ylihoitaja",
          "yöylihoitaja (sairaala)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22302",
    "level": 5,
    "code": "22302",
    "order": 1010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Osastonhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat yksikkönsä hoitotyötä sekä vastaavat asiakkaiden ja potilaiden hoidosta. Kehittävät yksikkönsä toimintaa ja osallistuvat hoitotyöhön.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisosastonhoitaja (terveydenhuolto)",
          "Suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat yksikkönsä hoitotyötä sekä vastaavat asiakkaiden ja potilaiden hoidosta. Kehittävät yksikkönsä toimintaa ja osallistuvat hoitotyöhön.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisosastonhoitaja (terveydenhuolto)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisosastonhoitaja (terveydenhuolto)",
          "laboratorio-osastonhoitaja (terveydenhuolto)",
          "osastonhoitaja",
          "osastonhoitaja (laboratorio)",
          "osastonhoitaja (röntgenosasto)",
          "osastonhoitaja (terveydenhuolto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23",
    "level": 2,
    "code": "23",
    "order": 1080,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät koulutukseen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä. \r\nTehtäviin sisältyy opettamista, tutkimusta, kehittämistä, kirjoittamista, johtamista, oppikirjojen laatimista ja oppilaanohjausta.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät koulutukseen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä. \r\nTehtäviin sisältyy opettamista, tutkimusta, kehittämistä, kirjoittamista, johtamista, oppikirjojen laatimista ja oppilaanohjausta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/231",
    "level": 3,
    "code": "231",
    "order": 1090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yliopisto- ja korkeakouluopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät yliopisto- ja korkeakoulutukseen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy opettamista, opetuksen suunnittelua, tutkimusta, tieteellisten artikkelien ja oppikirjojen laatimista sekä hallinnollisia tehtäviä.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät yliopisto- ja korkeakoulutukseen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy opettamista, opetuksen suunnittelua, tutkimusta, tieteellisten artikkelien ja oppikirjojen laatimista sekä hallinnollisia tehtäviä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2310",
    "level": 4,
    "code": "2310",
    "order": 1100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/231",
    "parentCode": "231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yliopisto- ja korkeakouluopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat yliopistoissa ja korkeakouluissa pitämällä luentoja, seminaareja ja kursseja ja antamalla henkilökohtaista opetusta. Laativat tieteellisiä artikkeleita ja oppikirjoja.",
          "Opettavat yliopistoissa ja korkeakouluissa pitämällä luentoja, seminaareja ja kursseja ja antamalla henkilökohtaista opetusta. Laativat tieteellisiä artikkeleita ja oppikirjoja."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23101",
    "level": 5,
    "code": "23101",
    "order": 1110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Professorit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, valvovat ja opettavat omaa tieteenalaansa. Osallistuvat tutkimustyöhön ja ohjaavat sitä. Laativat tieteellisiä artikkeleita ja oppikirjoja ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisprofessori (korkeakoulu, yliopisto)\r\n",
          "Johtavat, valvovat ja opettavat omaa tieteenalaansa. Osallistuvat tutkimustyöhön ja ohjaavat sitä. Laativat tieteellisiä artikkeleita ja oppikirjoja ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisprofessori (korkeakoulu, yliopisto)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- dekaani (12291)\r\n- yliopiston kansleri (1210)",
          "- dekaani (12291)\r\n- yliopiston kansleri (1210)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisprofessori (korkeakoulu, yliopisto)",
          "professori",
          "professori (korkeakoulu, yliopisto)",
          "tutkimusprofessori"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23102",
    "level": 5,
    "code": "23102",
    "order": 1120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lehtorit ja yliassistentit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat oman tieteenalansa aineita ja pitävät seminaareja. Valvovat opintosuorituksia yliopistoissa ja korkeakouluissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisopettaja (yliopisto, korkeakoulu)\r\n- dosentti\r\n- lehtori (yliopisto, korkeakoulu)",
          "Opettavat oman tieteenalansa aineita ja pitävät seminaareja. Valvovat opintosuorituksia yliopistoissa ja korkeakouluissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisopettaja (yliopisto, korkeakoulu)\r\n- dosentti\r\n- lehtori (yliopisto, korkeakoulu)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisopettaja (yliopisto, korkeakoulu)",
          "dosentti",
          "erillisaineen opettaja (yliopisto, korkeakoulu)",
          "lehtori (sibelius-akatemia)",
          "lehtori (yliopisto, korkeakoulu)",
          "opettaja (yliopisto, korkeakoulu)",
          "työmestari (taideteollinen korkeakoulu)",
          "yliassistentti (yliopisto, korkeakoulu)",
          "yliopettaja (yliopisto, korkeakoulu)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23103",
    "level": 5,
    "code": "23103",
    "order": 1130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Assistentit ja tuntiopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat opetus- ja tutkimustyöhön yliopistoissa ja korkeakouluissa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- amanuenssi (yliopisto, korkeakoulu)\r\n",
          "Osallistuvat opetus- ja tutkimustyöhön yliopistoissa ja korkeakouluissa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- amanuenssi (yliopisto, korkeakoulu)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- amanuenssi (kirjasto) (2432)",
          "- amanuenssi (kirjasto) (2432)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuenssi (yliopisto, korkeakoulu)",
          "assistentti (kasvinviljely)",
          "assistentti (yliopisto, korkeakoulu)",
          "fysiikan assistentti (yliopisto, korkeakoulu)",
          "kasvinviljelynassistentti (yliopisto, korkeakoulu)",
          "kielistudioamanuenssi (yliopisto, korkeakoulu)",
          "tuntiopettaja (yliopisto, korkeakoulu)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/232",
    "level": 3,
    "code": "232",
    "order": 1140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Aineenopettajat ja lehtorit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät perus-, keski- ja ammattikorkea-asteen koulutukseen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy opettamista ja opetuksen suunnittelua.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat myös kansanopistojen, musiikkioppilaitosten ym. koulutuslaitosten aineenopettajat ja lehtorit.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät perus-, keski- ja ammattikorkea-asteen koulutukseen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy opettamista ja opetuksen suunnittelua.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat myös kansanopistojen, musiikkioppilaitosten ym. koulutuslaitosten aineenopettajat ja lehtorit."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2321",
    "level": 4,
    "code": "2321",
    "order": 1150,
    "modifiedDate": "1997-02-11T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/232",
    "parentCode": "232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat yhtä tai useampaa oppiainetta peruskoulussa tai lukiossa, laativat opetussuunnitelmia ja valmistelevat tutkintovaatimusten mukaisia kursseja.",
          "Opettavat yhtä tai useampaa oppiainetta peruskoulussa tai lukiossa, laativat opetussuunnitelmia ja valmistelevat tutkintovaatimusten mukaisia kursseja."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23211",
    "level": 5,
    "code": "23211",
    "order": 1160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Matemaattisten aineiden opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa ja tietojenkäsittelyoppia peruskoulussa tai lukiossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- fysiikanopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- tietojenkäsittelyopin opettaja (peruskoulu, lukio)",
          "Opettavat fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa ja tietojenkäsittelyoppia peruskoulussa tai lukiossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- fysiikanopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- tietojenkäsittelyopin opettaja (peruskoulu, lukio)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fysiikanopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "kemianopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "matematiikanopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "tietojenkäsittelyopin opettaja (peruskoulu, lukio)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23212",
    "level": 5,
    "code": "23212",
    "order": 1170,
    "modifiedDate": "1997-02-11T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Äidinkielenopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat äidinkieltä (suomea, ruotsia tai saamea) peruskouluissa ja lukioissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- äidinkielen lehtori (peruskoulu, lukio)\r\n- äidinkielenopettaja (saame)\r\n",
          "Opettavat äidinkieltä (suomea, ruotsia tai saamea) peruskouluissa ja lukioissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- äidinkielen lehtori (peruskoulu, lukio)\r\n- äidinkielenopettaja (saame)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- äidinkielen lehtori (amm. oppil.) (23222)",
          "- äidinkielen lehtori (amm. oppil.) (23222)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "äidinkielen lehtori (peruskoulu, lukio)",
          "äidinkielenopettaja (suomi, ruotsi, saame)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23213",
    "level": 5,
    "code": "23213",
    "order": 1180,
    "modifiedDate": "1997-02-11T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kieltenopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat vieraita kieliä peruskoulussa tai lukiossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kieltenopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- ranskan kielen opettaja (peruskoulu, lukio)\r\n",
          "Opettavat vieraita kieliä peruskoulussa tai lukiossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kieltenopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- ranskan kielen opettaja (peruskoulu, lukio)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kieltenopettaja (amm. oppil.) (23222)",
          "- kieltenopettaja (amm. oppil.) (23222)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "albanian kielen opettaja (peruskoulu, lukio)",
          "englannin kielen opettaja (peruskoulu, lukio)",
          "espanjan kielen opettaja (peruskoulu, lukio)",
          "kielikylpyopettaja",
          "kieltenopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "ranskan kielen opettaja (peruskoulu, lukio)",
          "ruotsin kielen opettaja (peruskoulu, lukio)",
          "saksan kielen opettaja (peruskoulu, lukio)",
          "venäjän kielen opettaja (peruskoulu, lukio)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23214",
    "level": 5,
    "code": "23214",
    "order": 1190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Humanististen ja luonnontieteellisten aineiden opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat humanistisia ja luonnontieteellisiä aineita peruskoulussa tai lukiossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- biologianopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- elämänkatsomustiedon opettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- psykologianopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- uskonnon tuntiopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "Opettavat humanistisia ja luonnontieteellisiä aineita peruskoulussa tai lukiossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- biologianopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- elämänkatsomustiedon opettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- psykologianopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- uskonnon tuntiopettaja (peruskoulu, lukio)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biologian ja maantiedon lehtori (peruskoulu, lukio)",
          "biologian- ja maantiedonopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "biologianopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "elämänkatsomustiedon opettaja (peruskoulu, lukio)",
          "historianopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "maantiedonopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "psykologianopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "uskonnon tuntiopettaja (peruskoulu, lukio)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23215",
    "level": 5,
    "code": "23215",
    "order": 1200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Taito- ja taideaineiden opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat taito- ja taideaineita peruskoulussa tai lukiossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kotitalousopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- liikunnanopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- musiikinopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n",
          "Opettavat taito- ja taideaineita peruskoulussa tai lukiossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kotitalousopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- liikunnanopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n- musiikinopettaja (peruskoulu, lukio)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kotitalousopettaja (amm. oppil.) (23222)",
          "- kotitalousopettaja (amm. oppil.) (23222)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kotitalousopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "kuvaamataidonopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "käsityönopettaja (peruskoulu)",
          "laulunopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "liikunnanopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "musiikin lehtori (peruskoulu, lukio)",
          "musiikinopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "soitonopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "teknisen käsityön opettaja (peruskoulu)",
          "tekstiiliopettaja (peruskoulu)",
          "tekstiilityön lehtori (peruskoulu)",
          "veistonopettaja (peruskoulu)",
          "voimistelunopettaja (peruskoulu, lukio)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23219",
    "level": 5,
    "code": "23219",
    "order": 1210,
    "modifiedDate": "1997-03-11T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään luokitellaan peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 2321 luokkiin. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lehtori (peruskoulu, lukio)\r\n- lukion lehtori\r\n- peruskoulun lehtori\r\n- peruskoulun yläasteen opettaja",
          "Ryhmään luokitellaan peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 2321 luokkiin. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lehtori (peruskoulu, lukio)\r\n- lukion lehtori\r\n- peruskoulun lehtori\r\n- peruskoulun yläasteen opettaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "abikurssiopettaja",
          "aineenopettaja (peruskoulu)",
          "aineenopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "ala-asteen lehtori",
          "ala-asteen tuntiopettaja",
          "lehtori (peruskoulu, lukio)",
          "lukion lehtori",
          "nuorempi lehtori (peruskoulu, lukio)",
          "opettaja (lukio)",
          "opettaja (peruskoulun yläaste)",
          "peruskoulun aineenopettaja",
          "peruskoulun lehtori",
          "peruskoulun yläasteen opettaja",
          "tuntiopettaja (peruskoulu, lukio)",
          "yläasteen opettaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2322",
    "level": 4,
    "code": "2322",
    "order": 1220,
    "modifiedDate": "1996-11-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/232",
    "parentCode": "232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat yhtä tai useampaa oppiainetta ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa, laativat opetussuunnitelmia ja valmistelevat tutkintovaatimusten mukaisia kursseja.",
          "Opettavat yhtä tai useampaa oppiainetta ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa, laativat opetussuunnitelmia ja valmistelevat tutkintovaatimusten mukaisia kursseja."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23221",
    "level": 5,
    "code": "23221",
    "order": 1230,
    "modifiedDate": "1996-11-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2322",
    "parentCode": "2322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ammattikorkeakoulujen yliopettajat ja lehtorit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat ammattikorkeakouluissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lehtori (amm. korkeak.)\r\n- yliopettaja (amm. korkeak.)\r\n",
          "Opettavat ammattikorkeakouluissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lehtori (amm. korkeak.)\r\n- yliopettaja (amm. korkeak.)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- lehtori (amm. oppil.) (23222)\r\n- yleisaineiden opettaja (amm. oppil.) (23222)",
          "- lehtori (amm. oppil.) (23222)\r\n- yleisaineiden opettaja (amm. oppil.) (23222)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammattikorkeakoulun opettaja",
          "lehtori (amm. korkeak.)",
          "opettaja (amm. korkeak.)",
          "tuntiopettaja (amm. korkeak.)",
          "yliopettaja (amm. korkeak.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23222",
    "level": 5,
    "code": "23222",
    "order": 1240,
    "modifiedDate": "1996-11-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2322",
    "parentCode": "2322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ammatillisten oppilaitosten lehtorit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat ammatillisissa oppilaitoksissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ammattiaineiden opettaja (amm. oppil.)\r\n- ammattikurssiopettaja (amm. oppil.)\r\n- kauppaopettaja (amm. oppil.)\r\n- käsityönopettaja (amm. oppil.)\r\n",
          "Opettavat ammatillisissa oppilaitoksissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ammattiaineiden opettaja (amm. oppil.)\r\n- ammattikurssiopettaja (amm. oppil.)\r\n- kauppaopettaja (amm. oppil.)\r\n- käsityönopettaja (amm. oppil.)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- työväenopiston opettaja (2323)",
          "- työväenopiston opettaja (2323)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammatillisen oppilaitoksen opettaja",
          "ammatinopettaja (amm. oppil.)",
          "ammatinopettaja (kone- ja metallityöt)",
          "ammatinopettaja (puutyöt)",
          "ammattiaineiden lehtori",
          "ammattiaineiden opettaja (amm. oppil.)",
          "ammattikoulun työnopettaja",
          "ammattikoulunopettaja (amm. oppil.)",
          "ammattikurssiopettaja (amm. oppil.)",
          "apuopettaja (amm. oppil.)",
          "assistentti (amm. oppil.)",
          "atk-opettaja (amm. oppil.)",
          "autoteknikko (amm. oppil.)",
          "elintarvikealan ammattiopettaja",
          "harjoitusmestari (merenkulkuoppil.)",
          "harjoitusmestari (palo-opisto)",
          "harjoitusmestari (puutalousopisto)",
          "it-opettaja (amm. oppil.)",
          "kauppaopettaja (amm. oppil.)",
          "kieltenopettaja (amm. oppil.)",
          "kirjanpidon opettaja (amm. oppil.)",
          "koneinsinööri (metsäkonekoulu)",
          "konekirjoitusopettaja (amm. oppil.)",
          "koneopettaja (amm. oppil.)",
          "konetekniikan opettaja (metsätyönjohtokoulutus)",
          "koneteknikko (metsäopisto)",
          "kotitalousopettaja (amm. oppil.)",
          "kotiteollisuusohjaaja (amm. oppil.)",
          "kotiteollisuusopettaja (amm. oppil.)",
          "kudonnanopettaja (amm. oppil.)",
          "käsityönopettaja (amm. oppil.)",
          "laivamestari (merenkulkuoppil.)",
          "lastenhoidon opettaja (amm. oppil.)",
          "lehtori (amm. oppil.)",
          "liikunnanopettaja (amm. oppil.)",
          "lääkintävoimistelun opettaja (amm. oppil.)",
          "maalaustyönopettaja (amm. oppil.)",
          "maatalousaineiden opettaja (amm. oppil.)",
          "maatalousopettaja (amm. oppil.)",
          "metallityön opettaja (amm. oppil.)",
          "metsänhoitaja (metsäopisto)",
          "metsäteknikko (amm. oppil.)",
          "metsätyönopettaja (amm. oppil.)",
          "mikrotietokonetekniikan opettaja (amm. oppil.)",
          "multimediaopettaja (amm. oppil.)",
          "ompelunneuvoja (amm. oppil.)",
          "ompelunopettaja (amm. oppil.)",
          "opettaja (porotalous)",
          "opettaja (amm. oppil.)",
          "opettaja (insinööri)",
          "opettaja (karjatalous)",
          "opettaja (kauppaoppilaitos)",
          "opettaja (kotiteollisuuskoulu)",
          "opettaja (lastenhoitajakoulutus)",
          "opettaja (maatalous)",
          "opettaja (matkailualan oppilaitos)",
          "opettaja (metsänhoitotyö)",
          "opettaja (optikkokoulutus)",
          "opetushoitaja",
          "opetuskätilö",
          "puutarhaopettaja (amm. oppil.)",
          "puutyön opettaja (amm. oppil.)",
          "ravinto-opin opettaja (amm. oppil.)",
          "ravintotalouden opettaja (amm. oppil.)",
          "sahateknikko (puutalousopisto)",
          "sairaanhoidon opettaja (amm. oppil.)",
          "talousopettaja (amm. oppil.)",
          "teknikko (amm. oppil.)",
          "teknikko (puutalousopisto)",
          "teknillisen oppilaitoksen lehtori",
          "teknillisen oppilaitoksen yliopettaja",
          "teknisen työn opettaja (amm. oppil.)",
          "teknisten aineiden opettaja (amm. oppil.)",
          "tekstiiliopettaja (amm. oppil.)",
          "terveydenhoidon opettaja (amm. oppil.)",
          "terveydenhuollon opettaja",
          "tietoaineiden opettaja (amm. oppil.)",
          "tietokonetekniikan opettaja (amm. oppil.)",
          "tuntiopettaja (amm. oppil.)",
          "työnopettaja (amm. oppil.)",
          "vaatetusalan ammatinopettaja (amm. oppil.)",
          "voimistelunopettaja (amm. oppil.)",
          "yhteiskunta-aineiden opettaja (amm. oppil.)",
          "yleisaineiden opettaja (amm. oppil.)",
          "yliopettaja (amm. oppil.)",
          "äidinkielen lehtori (amm. oppil.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2323",
    "level": 4,
    "code": "2323",
    "order": 1250,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/232",
    "parentCode": "232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat kansalais- ja työväenopistoissa, musiikkikouluissa ja -opistoissa ym. oppilaitoksissa tai toimivat yksityisopettajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kansalaisopiston opettaja\r\n- kieltenopettaja (muut oppil.)\r\n- musiikkiopiston opettaja\r\n- pianonsoiton opettaja\r\n- työväenopiston opettaja\r\n",
          "Opettavat kansalais- ja työväenopistoissa, musiikkikouluissa ja -opistoissa ym. oppilaitoksissa tai toimivat yksityisopettajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kansalaisopiston opettaja\r\n- kieltenopettaja (muut oppil.)\r\n- musiikkiopiston opettaja\r\n- pianonsoiton opettaja\r\n- työväenopiston opettaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kieltenopettaja (peruskoulu, lukio) (23213)\r\n- musiikin lehtori (peruskoulu, lukio) (23215)\r\n- musiikinopettaja (peruskoulu, lukio) (23215)",
          "- kieltenopettaja (peruskoulu, lukio) (23213)\r\n- musiikin lehtori (peruskoulu, lukio) (23215)\r\n- musiikinopettaja (peruskoulu, lukio) (23215)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "huilunsoitonopettaja (muut oppil., yksityisopettaja)",
          "kansalaisopiston opettaja",
          "kansalaisopiston tuntiopettaja",
          "kieltenopettaja (muut oppil.)",
          "kotiteollisuusohjaaja (muut oppil.)",
          "kudonnanopettaja (muut oppil.)",
          "käsityönopettaja (muut oppil.)",
          "matematiikanopettaja (muut oppil.)",
          "musiikin lehtori (sibeliusakatemia)",
          "musiikkikoulunopettaja",
          "musiikkiopiston opettaja",
          "ompelunopettaja (muut oppil.)",
          "opettaja (musiikkioppilaitos)",
          "opettaja (muut oppil.)",
          "pianonsoiton opettaja",
          "soitonopettaja (muut oppil., yksityisopettaja)",
          "tekstiiliopettaja (muut oppil.)",
          "tekstiilityön opettaja (muut oppilaitokset)",
          "työväenopiston opettaja",
          "viulunsoiton opettaja (muut oppil., yksityisopettaja)",
          "yksityisopettaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/233",
    "level": 3,
    "code": "233",
    "order": 1260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Luokanopettajat ja lastentarhanopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät peruskoulun ala-asteen ja päiväkotien erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy lastenhoitoa ja -kasvatusta, toiminnansuunnittelua, opettamista ja luokanvalvojan tehtäviä.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät peruskoulun ala-asteen ja päiväkotien erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy lastenhoitoa ja -kasvatusta, toiminnansuunnittelua, opettamista ja luokanvalvojan tehtäviä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2331",
    "level": 4,
    "code": "2331",
    "order": 1270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/233",
    "parentCode": "233",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Luokanopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat kaikkia tai useimpia oppiaineita peruskoulun ala-asteella ja toimivat luokanvalvojina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- peruskoulun luokanopettaja\r\n",
          "Opettavat kaikkia tai useimpia oppiaineita peruskoulun ala-asteella ja toimivat luokanvalvojina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- peruskoulun luokanopettaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- erityisluokanopettaja (2340)",
          "- erityisluokanopettaja (2340)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ala-asteen luokanopettaja",
          "ala-asteenopettaja",
          "luokanopettaja",
          "opettaja (peruskoulun ala-aste)",
          "peruskoulun luokanopettaja",
          "peruskoulunopettaja",
          "sijaisopettaja (peruskoulun ala-aste)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2332",
    "level": 4,
    "code": "2332",
    "order": 1280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/233",
    "parentCode": "233",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lastentarhanopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat lastenhoidosta ja -kasvatuksesta päiväkodeissa. Osallistuvat päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja järjestävät esikouluopetusta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- esikoulunopettaja\r\n- leikkikoulunopettaja \r\n",
          "Vastaavat lastenhoidosta ja -kasvatuksesta päiväkodeissa. Osallistuvat päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja järjestävät esikouluopetusta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- esikoulunopettaja\r\n- leikkikoulunopettaja \r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- lastenhoitaja (51311)",
          "- lastenhoitaja (51311)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erityislastentarhanopettaja",
          "esikoulunopettaja",
          "esiluokanopettaja",
          "esiopettaja",
          "kiertävä erityislastentarhanopettaja",
          "lastentarhan johtaja-opettaja",
          "lastentarhanopettaja",
          "lastentarhanopettaja-sosiaalikasvattaja",
          "leikkikoulunopettaja",
          "musiikkileikkikoulunopettaja",
          "päiväkodin erityisopettaja",
          "päiväkodinopettaja (lasten)",
          "seimenopettaja",
          "somalilasten opettaja",
          "sosiaalikasvattaja (päiväkodin johtaja)",
          "sosiaalikasvattaja (päiväkoti)",
          "sosiaalikasvattaja-lastentarhanopettaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/234",
    "level": 3,
    "code": "234",
    "order": 1290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erityisopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät erityisopettamiseen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä. \r\nTehtäviin sisältyy oppimisvaikeuksissa olevien ja fyysisesti tai henkisesti vammautuneiden opettamista.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät erityisopettamiseen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä. \r\nTehtäviin sisältyy oppimisvaikeuksissa olevien ja fyysisesti tai henkisesti vammautuneiden opettamista."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2340",
    "level": 4,
    "code": "2340",
    "order": 1300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/234",
    "parentCode": "234",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erityisopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat oppimisvaikeuksissa olevia sekä fyysisesti tai henkisesti vammautuneita erityiskouluissa, peruskouluissa ja vammaisten oppilaitoksissa. Voivat myös antaa yksityisopetusta. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erityisluokanopettaja\r\n- puhehäiriöisten opettaja",
          "Opettavat oppimisvaikeuksissa olevia sekä fyysisesti tai henkisesti vammautuneita erityiskouluissa, peruskouluissa ja vammaisten oppilaitoksissa. Voivat myös antaa yksityisopetusta. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erityisluokanopettaja\r\n- puhehäiriöisten opettaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apukoulun johtajaopettaja",
          "apukoulunopettaja",
          "erityisluokanopettaja",
          "erityisluokanopettaja (harjaantumisopetus)",
          "erityisluokanopettaja (kuulovammaiset)",
          "erityisluokanopettaja (mukautettu opetus)",
          "erityisluokanopettaja (näkövammaiset)",
          "erityisluokanopettaja (sopeutumattomat)",
          "erityisopettaja (koulukoti)",
          "erityisopettaja (luokaton)",
          "erityisopettaja (peruskoulu)",
          "kehitysvammaisten opettaja",
          "kuulovammaisten opettaja",
          "kuurojenkoulun opettaja",
          "luku- ja kirjoitushäiriöisten opettaja",
          "näkövammaisten opettaja",
          "opettaja (erityisluokan)",
          "puhe-, luku- ja kirjoitushäiriöisten opettaja",
          "puhehäiriöisten opettaja",
          "sokeainkoulun opettaja",
          "tarkkailuluokan opettaja",
          "vajaamielisten opettaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/235",
    "level": 3,
    "code": "235",
    "order": 1310,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut opetusalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät koulutuksen kehittämiseen ja tarkastamiseen, puhe- ja esiintymistaidon opettamiseen sekä opinto-ohjaukseen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät koulutuksen kehittämiseen ja tarkastamiseen, puhe- ja esiintymistaidon opettamiseen sekä opinto-ohjaukseen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2351",
    "level": 4,
    "code": "2351",
    "order": 1320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja kehittävät koulutuksen sisältöä, opinto-ohjelmia, opetusmenetelmiä ja -välineitä ym. Antavat asiakaskoulutusta.",
          "Suunnittelevat ja kehittävät koulutuksen sisältöä, opinto-ohjelmia, opetusmenetelmiä ja -välineitä ym. Antavat asiakaskoulutusta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23511",
    "level": 5,
    "code": "23511",
    "order": 1330,
    "modifiedDate": "1997-03-12T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2351",
    "parentCode": "2351",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koulutuspäälliköt, -suunnittelijat ja kouluttajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kehittävät ja suunnittelevat koulutusta sekä toimivat kouluttajina. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- it-kouluttaja\r\n- koulutusassistentti\r\n- kurssin johtaja\r\n",
          "Kehittävät ja suunnittelevat koulutusta sekä toimivat kouluttajina. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- it-kouluttaja\r\n- koulutusassistentti\r\n- kurssin johtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- koulutusohjaaja (2359)",
          "- koulutusohjaaja (2359)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aikuiskouluttaja",
          "apulaiskoulutuspäällikkö",
          "asiakaskouluttaja",
          "assistentti (koulutus)",
          "atk-kouluttaja",
          "atk-koulutuspäällikkö",
          "consultant",
          "it-kouluttaja",
          "it-koulutuspäällikkö",
          "järjestelmäkouluttaja",
          "konsultti (opetustehtävät)",
          "kouluttaja",
          "kouluttaja (it)",
          "koulutusassistentti",
          "koulutusinsinööri",
          "koulutuskonsultti",
          "koulutuskoordinaattori",
          "koulutuspäällikkö",
          "koulutussuunnittelija",
          "koulutusteknikko",
          "kurssin johtaja",
          "käyttökouluttaja",
          "liikkeenjohdon konsultti",
          "ohjelmistokouluttaja",
          "opetuskonsultti",
          "opetuspäällikkö (yritys)",
          "tietotekniikkakouluttaja",
          "trainer",
          "training manager",
          "uusmediakouluttaja",
          "vanhempi konsultti (opetustehtävät)",
          "viestintäkonsultti",
          "viestintäkouluttaja",
          "work instructor (it)",
          "yritysjohdon konsultti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23512",
    "level": 5,
    "code": "23512",
    "order": 1340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2351",
    "parentCode": "2351",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puhe- ja esiintymistaidon opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Antavat opetusta puhe- ja esiintymistaidossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- logonomi\r\n- puhetaidon opettaja\r\n",
          "Antavat opetusta puhe- ja esiintymistaidossa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- logonomi\r\n- puhetaidon opettaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- puhehäiriöisten opettaja (2340)",
          "- puhehäiriöisten opettaja (2340)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ilmaisutaidon opettaja",
          "logonomi",
          "puhe- ja esiintymistaidon opettaja",
          "puheopettaja (logonomi)",
          "puhetaidon opettaja",
          "puheviestinnänopettaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2352",
    "level": 4,
    "code": "2352",
    "order": 1350,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tarkastajat ja opetusmenetelmien erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tarkastavat koulujen toimintaa määräajoin. Neuvottelevat hallinto- ja opetushenkilöstön kanssa opetusohjelmista, -menetelmistä ja -laitteista. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- koulutoimentarkastaja\r\n- koulutustarkastaja (kunta)\r\n",
          "Tarkastavat koulujen toimintaa määräajoin. Neuvottelevat hallinto- ja opetushenkilöstön kanssa opetusohjelmista, -menetelmistä ja -laitteista. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- koulutoimentarkastaja\r\n- koulutustarkastaja (kunta)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- koulutussuunnittelija (23511)",
          "- koulutussuunnittelija (23511)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "koulutoimentarkastaja",
          "koulutustarkastaja (kunta)",
          "koulutustarkastaja (valtionhallinto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2359",
    "level": 4,
    "code": "2359",
    "order": 1360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Opinto-ohjaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat opinto- tai oppilaanohjaajina eri koulutusasteilla, järjestöissä, yrityksissä ja laitoksissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- koulutusohjaaja\r\n- opintosihteeri\r\n- oppilasohjaaja",
          "Toimivat opinto- tai oppilaanohjaajina eri koulutusasteilla, järjestöissä, yrityksissä ja laitoksissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- koulutusohjaaja\r\n- opintosihteeri\r\n- oppilasohjaaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "koulutusneuvoja",
          "koulutusohjaaja",
          "neuvoja (koulutus)",
          "opintoasiain sihteeri",
          "opintojen ohjaaja (amm. oppil.)",
          "opintoneuvoja",
          "opinto-ohjaaja",
          "opintosihteeri",
          "opiskelun neuvoja",
          "oppilaanohjaaja",
          "oppilashuollonohjaaja",
          "oppilasohjaaja",
          "peruskoulun opinto-ohjaaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24",
    "level": 2,
    "code": "24",
    "order": 1370,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden alojen erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät kauppatieteeseen, oikeustieteeseen, informatiikkaan, yhteiskuntatieteisiin, humanistisiin tieteisiin, tiedotukseen, viestintään, taiteisiin ja uskontoon liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy suunnittelua, hallinnollisia tehtäviä, tarkastamista, tutkimusta, tutkimustulosten soveltamista, neuvontaa, tiedottamista, johtamista, kehittämistä, kielenkääntämistä, kouluttamista, taiteen ja taideteollisuuden tuottamista sekä erilaisia seurakunnalliseen elämään liittyviä tehtäviä.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät kauppatieteeseen, oikeustieteeseen, informatiikkaan, yhteiskuntatieteisiin, humanistisiin tieteisiin, tiedotukseen, viestintään, taiteisiin ja uskontoon liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy suunnittelua, hallinnollisia tehtäviä, tarkastamista, tutkimusta, tutkimustulosten soveltamista, neuvontaa, tiedottamista, johtamista, kehittämistä, kielenkääntämistä, kouluttamista, taiteen ja taideteollisuuden tuottamista sekä erilaisia seurakunnalliseen elämään liittyviä tehtäviä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/241",
    "level": 3,
    "code": "241",
    "order": 1380,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät talous- ja henkilöstöhallintoon, mainontaan, markkinointiin ja tiedotukseen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy suunnittelua, tarkastamista, neuvontaa ja järjestöjen toimintaan liittyviä tehtäviä.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät talous- ja henkilöstöhallintoon, mainontaan, markkinointiin ja tiedotukseen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy suunnittelua, tarkastamista, neuvontaa ja järjestöjen toimintaan liittyviä tehtäviä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2411",
    "level": 4,
    "code": "2411",
    "order": 1390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tilintarkastajat, kamreerit ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat laskentajärjestelmiä ja tekevät budjetointi-, kirjanpito-, seuranta- ym. taloushallinnollisia tehtäviä. Tekevät tilintarkastuksia, valmistelevat tilinpäätöksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kustannuslaskija\r\n- pääkirjanpitäjä\r\n- taloussihteeri\r\n- taloussuunnittelija\r\n",
          "Suunnittelevat laskentajärjestelmiä ja tekevät budjetointi-, kirjanpito-, seuranta- ym. taloushallinnollisia tehtäviä. Tekevät tilintarkastuksia, valmistelevat tilinpäätöksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kustannuslaskija\r\n- pääkirjanpitäjä\r\n- taloussihteeri\r\n- taloussuunnittelija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kirjanpitäjä (3433)\r\n- tilinpitäjä (3433)",
          "- kirjanpitäjä (3433)\r\n- tilinpitäjä (3433)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaiskamreeri",
          "apulaisreviisori",
          "budjettisuunnittelija (yritys)",
          "business controller",
          "chief accountant",
          "controller (yritys)",
          "faktori (hinnoittelu, kustannus)",
          "hallinnon rationalisoija (yritys)",
          "hallintokoordinaattori",
          "hallintosuunnittelija (yritys)",
          "hinnoittelija (yritys)",
          "hinnoittelufaktori",
          "htm-tilimies",
          "kamreeri",
          "kaupunginkamreeri",
          "kaupunginreviisori",
          "kaupunkitarkastaja",
          "kht-tilimies",
          "kht-tilintarkastaja",
          "kirjanpitokamreeri",
          "konttorirationalisoija (yritys)",
          "konttoritoimen rationalisoija (yritys)",
          "kunnankamreeri",
          "kunnanreviisori",
          "kustannusfaktori",
          "kustannuslaskija",
          "kustannuslaskija (yritys)",
          "kustannustutkija (revisiolaitos)",
          "laskentaekonomi (yritys)",
          "laskentamies (yritys)",
          "laskentasuunnittelija (yritys)",
          "laskentatoimensuunnittelija (yritys)",
          "luotonvalvoja (yritys)",
          "lääninkirjanpitäjä",
          "lääninreviisori",
          "myymäläsuunnittelija",
          "pääkirjanpitäjä",
          "rahoitusasiantuntija (yritys)",
          "rahoitussuunnittelija",
          "rahoitussuunnittelija (yritys)",
          "reviisori",
          "sisäinen tarkastaja",
          "suunnittelija (laskentatoimi, yritys)",
          "systeemiasiantuntija (laskentatoimi)",
          "taksoitusreviisori",
          "taloudenhoitaja (yritys, järjestö ym.)",
          "talousasiainhoitaja",
          "taloushallinnon suunnittelija (yritys)",
          "talousneuvoja",
          "taloussihteeri",
          "taloussihteeri (pääkirjanpitäjä)",
          "taloussihteeri (yritys)",
          "taloussuunnittelija",
          "taloustarkastaja",
          "tarjousinsinööri (yritys)",
          "tarjouslaskija (yritys)",
          "tilimies (htm ja kht)",
          "tilintarkastaja",
          "urakanhinnoittelija (yritys)",
          "veroasiantuntija",
          "ylikamreeri (valtio)",
          "ylireviisori",
          "yrityssuunnittelija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2412",
    "level": 4,
    "code": "2412",
    "order": 1400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Henkilöstösuunnittelijat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat yritysten henkilöstöhallintoa. Tutkivat ja analysoivat työn luonnetta ja työtehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- henkilöstöasiainhoitaja (yritys)\r\n",
          "Suunnittelevat yritysten henkilöstöhallintoa. Tutkivat ja analysoivat työn luonnetta ja työtehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- henkilöstöasiainhoitaja (yritys)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- henkilöstöasiain päällikkö (1232)",
          "- henkilöstöasiain päällikkö (1232)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assistentti (henkilöstö)",
          "henkilöasiainhoitaja (yritys)",
          "henkilöstöasiainhoitaja (yritys)",
          "henkilöstöassistentti",
          "henkilöstökonsultti (yritys)",
          "henkilöstösihteeri",
          "henkilöstösuunnittelija (yritys)",
          "hr assistant",
          "hr consultant",
          "hr-suunnittelija (yritys)",
          "hr-tutkija (yritys)",
          "työhönottaja (yritys)",
          "työnsuunnittelija (henkilöstöhallinto)",
          "työsuhdeasiainhoitaja",
          "työsuhdesihteeri (yritys)",
          "työvoimasuunnittelija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2419",
    "level": 4,
    "code": "2419",
    "order": 1410,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään luokitellaan liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 241 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat esim. myynnin, markkinoinnin ja yritysimagon suunnittelijat, tiedottajat, kuluttajaneuvojat ja järjestöalan asiantuntijat.",
          "Ryhmään luokitellaan liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 241 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat esim. myynnin, markkinoinnin ja yritysimagon suunnittelijat, tiedottajat, kuluttajaneuvojat ja järjestöalan asiantuntijat."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24191",
    "level": 5,
    "code": "24191",
    "order": 1420,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2419",
    "parentCode": "2419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja hoitavat markkinointia ja mainontaa, tekevät markkinatutkimuksia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- mainossuunnittelija\r\n- markkinointisuunnittelija\r\n",
          "Suunnittelevat ja hoitavat markkinointia ja mainontaa, tekevät markkinatutkimuksia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- mainossuunnittelija\r\n- markkinointisuunnittelija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- copywriter (mainostoimisto) (24514)\r\n- markkinatutkimushaastattelija (3434)",
          "- copywriter (mainostoimisto) (24514)\r\n- markkinatutkimushaastattelija (3434)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaismarkkinointianalyytikko",
          "luova johtaja (mainonta)",
          "luova suunnittelija",
          "luovan suunnittelun johtaja",
          "luovan suunnittelun päällikkö",
          "mainonnan suunnittelija",
          "mainossuunnittelija",
          "mainosvälinesuunnittelija",
          "markkinatutkija",
          "markkinoija",
          "markkinointiasiamies",
          "markkinointikamreeri",
          "markkinointineuvoja",
          "markkinointisuunnittelija",
          "markkinointitutkija",
          "mediaostaja",
          "mediapäällikkö",
          "mediasuunnittelija",
          "mediatutkija",
          "menekinedistäjä",
          "myynninedistäjä",
          "myyntisuunnittelija",
          "projektipäällikkö (mainostoimisto)",
          "projektisuunnittelija (mainostoimisto)",
          "tuotesuunnittelija (mainostoimisto)",
          "uusmediasuunnittelija",
          "yhteyspäällikkö (mainonta, markkinointi)",
          "yhteyssuunnittelija (mainonta, markkinointi)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24192",
    "level": 5,
    "code": "24192",
    "order": 1430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2419",
    "parentCode": "2419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tiedottajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja hoitavat yritysten ym. sisäistä ja ulkoista tiedottamista. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lehdistösihteeri\r\n- tiedotuspäällikkö\r\n- tiedotussihteeri\r\n",
          "Suunnittelevat ja hoitavat yritysten ym. sisäistä ja ulkoista tiedottamista. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lehdistösihteeri\r\n- tiedotuspäällikkö\r\n- tiedotussihteeri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tiedotusjohtaja (1234)",
          "- tiedotusjohtaja (1234)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "communications assistant",
          "communications manager",
          "communications specialist",
          "lehdistöasiamies (pankki, yritys ym.)",
          "lehdistöavustaja",
          "lehdistösihteeri",
          "pr-mies",
          "pr-päällikkö",
          "suhdetoimintamies",
          "suhdetoimintapäällikkö",
          "tiedottaja",
          "tiedotusavustaja",
          "tiedotuspäällikkö",
          "tiedotussihteeri",
          "tiedotustoimittaja",
          "viestintäassistentti",
          "viestintäpäällikkö",
          "viestintäsihteeri",
          "yhteiskuntasuhteiden hoitaja",
          "ympäristösuhteiden hoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24193",
    "level": 5,
    "code": "24193",
    "order": 1440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2419",
    "parentCode": "2419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuluttajaneuvojat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Neuvovat ja avustavat kuluttajia tavaroihin ja palveluihin liittyvissä ongelma- ja riita-asioissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kuluttajakonsultti (kauppa)\r\n- kunnallinen kuluttajaneuvoja",
          "Neuvovat ja avustavat kuluttajia tavaroihin ja palveluihin liittyvissä ongelma- ja riita-asioissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kuluttajakonsultti (kauppa)\r\n- kunnallinen kuluttajaneuvoja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kuluttaja-asiain sihteeri (kunta)",
          "kuluttaja-asiamies (valtionhallinto)",
          "kuluttajakonsultti (kauppa)",
          "kuluttajaneuvoja",
          "kuluttajavalistuslautakunnan sihteeri (valtionhallinto)",
          "kunnallinen kuluttajaneuvoja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24194",
    "level": 5,
    "code": "24194",
    "order": 1441,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2419",
    "parentCode": "2419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Järjestöalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hoitavat työmarkkina- ja muissa järjestöissä jäsenistön edunvalvontaan, koulutukseen ym. järjestön tavoitteisiin liittyviä tehtäviä. Suunnittelevat ja ohjaavat järjestön käytännön toimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asiamies (järjestö)\r\n- järjestösihteeri\r\n- toimitsija",
          "Hoitavat työmarkkina- ja muissa järjestöissä jäsenistön edunvalvontaan, koulutukseen ym. järjestön tavoitteisiin liittyviä tehtäviä. Suunnittelevat ja ohjaavat järjestön käytännön toimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asiamies (järjestö)\r\n- järjestösihteeri\r\n- toimitsija"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluekoordinaattori (järjestö)",
          "aluetoimitsija",
          "ammattiasiainsihteeri (järjestö)",
          "asiamies (järjestö)",
          "ay-toimitsija",
          "erikoissuunnittelija (järjestö)",
          "erityisavustaja (järjestö)",
          "järjestöohjaaja",
          "järjestösihteeri",
          "kansainvälisten asioiden koordinaattori (järjestö)",
          "kansainvälisten asioiden vastaava (järjestö)",
          "lajijohtaja (urheilujärjestö)",
          "lajipäällikkö (urheilujärjestö)",
          "liittosihteeri (järjestö)",
          "luottamusmies (päätoiminen)",
          "neuvottelija (järjestö)",
          "osastosihteeri (ammattiyhdistys)",
          "palkkasihteeri (ammattiyhdistys)",
          "piirisihteeri (puolue)",
          "pääluottamusmies",
          "sosiaalisihteeri (järjestö)",
          "toimitsija",
          "toimitsija (järjestö)",
          "työehtosihteeri",
          "vaalitoimitsija",
          "valistussihteeri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/242",
    "level": 3,
    "code": "242",
    "order": 1450,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lainopilliset erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät lainopillisia erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy neuvontaa, asiakirjojen laadintaa sekä tuomarin, asianajajan ja syyttäjän tehtäviä.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät lainopillisia erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy neuvontaa, asiakirjojen laadintaa sekä tuomarin, asianajajan ja syyttäjän tehtäviä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2421",
    "level": 4,
    "code": "2421",
    "order": 1460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asianajajat ja syyttäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Antavat lainopillisia neuvoja, laativat lainopillisia asiakirjoja ja toimivat asianajajina oikeudenkäynneissä. Päättävät syyteasioista ja toimivat syyttäjinä tuomioistuimissa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- varatuomari-asianajaja\r\n",
          "Antavat lainopillisia neuvoja, laativat lainopillisia asiakirjoja ja toimivat asianajajina oikeudenkäynneissä. Päättävät syyteasioista ja toimivat syyttäjinä tuomioistuimissa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- varatuomari-asianajaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- lakimies (2429)",
          "- lakimies (2429)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisnimismies",
          "apulaisoikeuskansleri",
          "apulaissyyttäjä",
          "asianajaja (lainoppinut)",
          "asianajaja-varatuomari",
          "eduskunnan oikeusasiamies",
          "ensimmäinen kaupunginviskaali",
          "johtava kihlakunnan syyttäjä",
          "kanneviskaali (tullilaitos)",
          "kaupunginviskaali",
          "kihlakunnan apulaissyyttäjä",
          "kihlakunnan syyttäjä",
          "kihlakunnansyyttäjä",
          "lakimies (asianajaja)",
          "merivahinkojen arvioija",
          "nimismies",
          "oikeusasiamies",
          "oikeuskansleri",
          "syyttäjä",
          "varatuomari-asianajaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2422",
    "level": 4,
    "code": "2422",
    "order": 1470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tuomioistuinlakimiehet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat oikeudenistuntoja yleisissä tuomioistuimissa, ratkaisevat riita- ja rikosjuttuja ja antavat tuomioita.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hallintosihteeri (tuomioistuin)\r\n- kihlakunnantuomari\r\n- käräjätuomari\r\n- notaari (tuomioistuin)\r\n",
          "Johtavat oikeudenistuntoja yleisissä tuomioistuimissa, ratkaisevat riita- ja rikosjuttuja ja antavat tuomioita.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hallintosihteeri (tuomioistuin)\r\n- kihlakunnantuomari\r\n- käräjätuomari\r\n- notaari (tuomioistuin)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- notaari (julkinen hallinto) (2429)",
          "- notaari (julkinen hallinto) (2429)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asessori (tuomioistuin)",
          "esittelijä (tuomioistuin)",
          "esittelijäneuvos (tuomioistuin)",
          "hallintoneuvos (tuomioistuin)",
          "hallintosihteeri (tuomioistuin)",
          "hovioikeuden asessori",
          "hovioikeuden auskultantti",
          "hovioikeuden esittelijä",
          "hovioikeuden presidentti",
          "hovioikeuden viskaali",
          "hovioikeudenneuvos",
          "kanneviskaali (tuomioistuin)",
          "kihlakunnantuomari",
          "kunnallisneuvosmies",
          "käräjätuomari",
          "notaari (tuomioistuin)",
          "oikeusneuvos",
          "oikeusneuvosmies",
          "oikeussihteeri (tuomioistuin)",
          "pormestari (raastuvanoikeus)",
          "presidentti (oikeuslaitos)",
          "tuomari (tuomioistuin)",
          "vakuutustuomari",
          "verotuomari",
          "vesioikeustuomari",
          "viskaali (hovioikeus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2429",
    "level": 4,
    "code": "2429",
    "order": 1480,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut lainopilliset erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään luokitellaan lainopilliset erityisasiantuntijat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 242 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat mm. työmarkkinajärjestöjen, julkisen hallinnon ja yritysten lakimiehet.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- juristi (yritys, pankki ym.)\r\n- notaari (julkinen hallinto)\r\n- oikeusavustaja",
          "Ryhmään luokitellaan lainopilliset erityisasiantuntijat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 242 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat mm. työmarkkinajärjestöjen, julkisen hallinnon ja yritysten lakimiehet.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- juristi (yritys, pankki ym.)\r\n- notaari (julkinen hallinto)\r\n- oikeusavustaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisasiainvalvoja",
          "apulaisasiamies (lainopillinen)",
          "apulaiskaupunginlakimies",
          "asiainvalvoja",
          "asiamies (lainopillinen)",
          "ensimmäinen kaupunginvouti",
          "eu-lainsäädäntösihteeri",
          "hallintolakimies",
          "johtava lakimies",
          "johtava oikeusavustaja",
          "johtava yleinen oikeusavustaja",
          "julkinen notaari",
          "juristi (yritys, pankki ym.)",
          "kanslianotaari",
          "kansliasihteeri",
          "kaupunginasiamies",
          "kaupunginlakimies",
          "kaupunginnotaari",
          "kaupunginvouti",
          "kihlakunnan vouti",
          "konkurssiylitarkastaja",
          "korvauslakimies",
          "kunnanasiamies",
          "lainopillinen asiamies",
          "lainoppinut avustaja",
          "lainoppinut sihteeri",
          "lainsäädäntösihteeri",
          "lakimies",
          "lakimiessihteeri",
          "legal counsel",
          "legal director",
          "liikejuristi",
          "lääninasessori",
          "lääninnotaari",
          "lääninoikeuden sihteeri",
          "maistraatin sihteeri",
          "notaari (julkinen hallinto)",
          "nuorempi lääninasessori",
          "nuorempi oikeussihteeri",
          "oikeusavustaja",
          "oikeusneuvoja",
          "oikeussihteeri",
          "pakolaisasiamies",
          "pankkilakimies",
          "perintälakimies",
          "poliisimestarin lainopillinen apulainen",
          "rakennuslakimies",
          "sotilaslakimies",
          "työmarkkinajuristi",
          "vakuutuslakimies",
          "vanhempi lääninasessori",
          "vanhempi oikeussihteeri",
          "veikkausvalvoja",
          "vero-oikeuden sihteeri",
          "yleinen oikeusavustaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/243",
    "level": 3,
    "code": "243",
    "order": 1490,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Arkiston- ja kirjastonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät arkisto-, kirjasto- ja museoalan sekä informatiikan erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy arkisto- ym. aineistojen tutkimusta ja analyysiä, tietopalvelun hoitoa, näyttelyiden järjestämistä, luettelointia, kirjastopalvelua sekä tietokantojen ja -järjestelmien luomista ja ylläpitoa.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät arkisto-, kirjasto- ja museoalan sekä informatiikan erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy arkisto- ym. aineistojen tutkimusta ja analyysiä, tietopalvelun hoitoa, näyttelyiden järjestämistä, luettelointia, kirjastopalvelua sekä tietokantojen ja -järjestelmien luomista ja ylläpitoa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2431",
    "level": 4,
    "code": "2431",
    "order": 1500,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/243",
    "parentCode": "243",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat ja analysoivat arkistomateriaalia, hoitavat tietopalvelua ja kehittävät asiakirjahallintoa. Tutkivat, kokoavat ja luetteloivat museoiden kokoelmia ja järjestävät näyttelyitä taide- ym. museoissa.",
          "Tutkivat ja analysoivat arkistomateriaalia, hoitavat tietopalvelua ja kehittävät asiakirjahallintoa. Tutkivat, kokoavat ja luetteloivat museoiden kokoelmia ja järjestävät näyttelyitä taide- ym. museoissa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24311",
    "level": 5,
    "code": "24311",
    "order": 1501,
    "modifiedDate": "1996-09-25T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2431",
    "parentCode": "2431",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Arkistonhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat, analysoivat ja luokittelevat arkistomateriaalia sekä suunnittelevat arkistojen käyttöä. Hoitavat tietopalvelua, kehittävät asiakirjahallintoa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- arkistopäällikkö\r\n- arkistosihteeri\r\n- tutkija (arkisto)\r\n- ylitarkastaja (arkisto)",
          "Tutkivat, analysoivat ja luokittelevat arkistomateriaalia sekä suunnittelevat arkistojen käyttöä. Hoitavat tietopalvelua, kehittävät asiakirjahallintoa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- arkistopäällikkö\r\n- arkistosihteeri\r\n- tutkija (arkisto)\r\n- ylitarkastaja (arkisto)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuenssi (arkisto)",
          "arkistoamanuenssi",
          "arkistonhoitaja",
          "arkistonjohtaja",
          "arkistopäällikkö",
          "arkistosihteeri",
          "arkistosuunnittelija",
          "arkistotarkastaja",
          "arkistotutkija",
          "asessori (valtionarkisto)",
          "kaupunginarkistonhoitaja",
          "keskusarkistonhoitaja",
          "konservaattori (arkisto)",
          "lääninarkistonhoitaja",
          "maakunta-arkistonhoitaja",
          "sota-arkistonhoitaja",
          "tarkastaja (valtionarkisto)",
          "tutkija (arkisto)",
          "tutkija-konservattori (arkisto)",
          "valtionarkistonhoitaja",
          "vastaava hoitaja (elokuva-arkisto)",
          "ylikonservaattori (arkisto)",
          "ylitarkastaja (arkisto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24312",
    "level": 5,
    "code": "24312",
    "order": 1502,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2431",
    "parentCode": "2431",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Museoalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat taide-, käyttö- ym. esineiden alkuperää, leviämistä ja käyttöhistoriaa. Järjestävät, ylläpitävät ja luetteloivat kokoelmia museoissa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- intendentti (museo)\r\n- konservaattori (museo)\r\n- museoamanuenssi",
          "Tutkivat taide-, käyttö- ym. esineiden alkuperää, leviämistä ja käyttöhistoriaa. Järjestävät, ylläpitävät ja luetteloivat kokoelmia museoissa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- intendentti (museo)\r\n- konservaattori (museo)\r\n- museoamanuenssi"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assistentti (museo)",
          "eläinkonservaattori",
          "entistäjä (maalaukset)",
          "entisöijä (museo)",
          "intendentti (museo)",
          "kaupunginmuseonhoitaja",
          "konservaattori (maalaukset, veistokset)",
          "konservaattori (museo)",
          "konservaattori (tekstiilit)",
          "kustos (eläinmuseo, kasvimuseo)",
          "museoamanuenssi",
          "museoassistentti",
          "museointendentti",
          "museolehtori",
          "museonhoitaja",
          "restauroija (maalaustaide)",
          "sotamuseonhoitaja",
          "taidekeskuksenhoitaja",
          "tutkija (museo)",
          "veistoskonservaattori"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2432",
    "level": 4,
    "code": "2432",
    "order": 1510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/243",
    "parentCode": "243",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kirjastonhoitajat, informaatikot ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat kirjallisuuden hankinnasta, luetteloinnista, lainauksesta ja neuvonnasta. Vastaavat teknisistä tai tieteellisistä kirjallisuuspalveluista, luovat ja ylläpitävät tietokantoja ja tiedonhakujärjestelmiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kirjastoamanuenssi\r\n- kirjastonjohtaja",
          "Vastaavat kirjallisuuden hankinnasta, luetteloinnista, lainauksesta ja neuvonnasta. Vastaavat teknisistä tai tieteellisistä kirjallisuuspalveluista, luovat ja ylläpitävät tietokantoja ja tiedonhakujärjestelmiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kirjastoamanuenssi\r\n- kirjastonjohtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alikirjastonhoitaja",
          "amanuenssi (kirjasto)",
          "apulaiskirjastonhoitaja",
          "apulaiskirjastonjohtaja",
          "autokirjastonhoitaja",
          "dokumentalisti",
          "dokumentoija",
          "erikoiskirjastonhoitaja",
          "informaatikko",
          "kaupunginkirjastonhoitaja",
          "kirjallisuuspalvelun hoitaja",
          "kirjastoamanuenssi",
          "kirjastoasiainneuvos",
          "kirjaston johtaja",
          "kirjastonhoitaja",
          "kirjastonjohtaja",
          "kunnankirjastonhoitaja",
          "laitoskirjastonhoitaja",
          "lastenkirjastonhoitaja",
          "lastenosastonhoitaja (kirjasto)",
          "maakuntakirjastonhoitaja",
          "musiikkikirjastonhoitaja",
          "osastonhoitaja (kirjasto)",
          "sivukirjastonhoitaja",
          "technical writer",
          "tekninen dokumentoija",
          "tekninen kirjoittaja",
          "tietopalveluneuvottelija",
          "tietopalvelusuunnittelija",
          "ylikirjastonhoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/244",
    "level": 3,
    "code": "244",
    "order": 1520,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhteiskunta- ja sosiaalialan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät yhteiskuntarakenteen-, kulttuurin-, historian- ja kielentutkimukseen sekä talouteen, psykologiaan ja sosiaalitoimeen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tutkimusta, tutkimustulosten soveltamista, suunnittelua, kehittämistä, kielenkääntämistä, tulkkausta, kuntouttamista, kouluttamista ja asiakaspalvelua.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät yhteiskuntarakenteen-, kulttuurin-, historian- ja kielentutkimukseen sekä talouteen, psykologiaan ja sosiaalitoimeen liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tutkimusta, tutkimustulosten soveltamista, suunnittelua, kehittämistä, kielenkääntämistä, tulkkausta, kuntouttamista, kouluttamista ja asiakaspalvelua."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2441",
    "level": 4,
    "code": "2441",
    "order": 1530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ekonomistit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat ja kehittävät taloudellisia käsitteitä ja menetelmiä. Analysoivat ja tulkitsevat talouden kehitystä, suhdannenäkymiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- taloustutkija\r\n- yritystutkija\r\n",
          "Tutkivat ja kehittävät taloudellisia käsitteitä ja menetelmiä. Analysoivat ja tulkitsevat talouden kehitystä, suhdannenäkymiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- taloustutkija\r\n- yritystutkija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- talousasiainhoitaja (2411)",
          "- talousasiainhoitaja (2411)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "business analyst",
          "ekonometrikko",
          "ekonomisti",
          "liiketoiminnankehittäjä",
          "taloustutkija",
          "yritystutkija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2442",
    "level": 4,
    "code": "2442",
    "order": 1540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat yhteiskunnan sosiaalista rakennetta ja soveltavat tutkimustuloksia talous- ja sosiaalipolitiikan suunnittelussa ja markkinoiden kehittämisessä. Tutkivat ihmiskunnan alkuperää ja kehitystä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- arkeologi\r\n- sosiologi (tutkimustyö)\r\n- yhteiskuntasuunnittelija",
          "Tutkivat yhteiskunnan sosiaalista rakennetta ja soveltavat tutkimustuloksia talous- ja sosiaalipolitiikan suunnittelussa ja markkinoiden kehittämisessä. Tutkivat ihmiskunnan alkuperää ja kehitystä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- arkeologi\r\n- sosiologi (tutkimustyö)\r\n- yhteiskuntasuunnittelija"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "antropologi",
          "apulaistutkija (yhteiskuntatieteet)",
          "arkeologi",
          "elokuvatutkija",
          "erikoissuunnittelija (yhteiskuntatieteet)",
          "erikoistutkija (yhteiskuntatieteet)",
          "etnologi",
          "kansatieteilijä",
          "kulttuuriantropologi",
          "kulttuuritutkija",
          "maantieteilijä",
          "meriarkeologi",
          "sosiologi (tutkimustyö)",
          "suunnittelija (yhteiskuntatieteet)",
          "tulevaisuudentutkija",
          "tutkija (kulttuuri)",
          "tutkija (liikenneturva)",
          "tutkija (yhteiskuntatieteet)",
          "tutkijaprofessori (yhteiskuntatieteet))",
          "tutkimusassistentti (yhteiskuntatieteet)",
          "tutkimussihteeri (yhteiskuntatieteet)",
          "työntutkija (yhteiskuntatieteet)",
          "vanhempi tutkija (yhteiskuntatieteet)",
          "yhteiskuntasuunnittelija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2443",
    "level": 4,
    "code": "2443",
    "order": 1550,
    "modifiedDate": "1997-02-10T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Historioitsijat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat ja raportoivat menneisyyden tapahtumia ja välittävät hankitun tiedon politiikan, diplomatian ym. alojen tarpeisiin.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- historiantutkija\r\n- politiikan tutkija\r\n- valtio-opin tutkija\r\n- sukututkija",
          "Tutkivat ja raportoivat menneisyyden tapahtumia ja välittävät hankitun tiedon politiikan, diplomatian ym. alojen tarpeisiin.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- historiantutkija\r\n- politiikan tutkija\r\n- valtio-opin tutkija\r\n- sukututkija"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "filosofian tutkija",
          "genealogi",
          "historiantutkija",
          "politiikan tutkija",
          "politologi",
          "sukututkija",
          "taidehistorian tutkija",
          "teologian tutkija",
          "tutkija (humanist.)",
          "tutkijaprofessori (humanist.)",
          "valtio-opin tutkija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2444",
    "level": 4,
    "code": "2444",
    "order": 1560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat kielten rakennetta, alkuperää ja kehitystä. Tekevät käännöksiä ja toimivat tulkkeina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaiskielenkääntäjä\r\n- kielitieteilijä",
          "Tutkivat kielten rakennetta, alkuperää ja kehitystä. Tekevät käännöksiä ja toimivat tulkkeina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaiskielenkääntäjä\r\n- kielitieteilijä"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaiskielenkääntäjä",
          "filologi",
          "grafologi",
          "kielenhuoltaja",
          "kielenkääntäjä",
          "kielitieteilijä",
          "kääntäjä (kielen-)",
          "kääntäjä-tulkki",
          "pohjoismaisen filologian tutkija",
          "simultaanitulkki",
          "suomentaja",
          "terminologi",
          "tulkki",
          "valantehnyt kielenkääntäjä",
          "viittomakielen tulkki",
          "ylikielenkääntäjä"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2445",
    "level": 4,
    "code": "2445",
    "order": 1570,
    "modifiedDate": "1996-09-01T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Psykologit, psykoterapeutit ja puheterapeutit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät terveydenhuollossa tutkimus- ja kuntoutustyötä sekä oman alansa erityisasiantuntijoina tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistyötä.",
          "Tekevät terveydenhuollossa tutkimus- ja kuntoutustyötä sekä oman alansa erityisasiantuntijoina tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistyötä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24451",
    "level": 5,
    "code": "24451",
    "order": 1580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2445",
    "parentCode": "2445",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Psykologit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Antavat psykologista neuvontaa ja hoitoa yksilöille, perheille ja ryhmille. Ohjaavat ja kouluttavat muita ammattiryhmiä ja organisaatioita alansa erityiskysymyksissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kasvatuspsykologi\r\n- terveyskeskuspsykologi",
          "Antavat psykologista neuvontaa ja hoitoa yksilöille, perheille ja ryhmille. Ohjaavat ja kouluttavat muita ammattiryhmiä ja organisaatioita alansa erityiskysymyksissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kasvatuspsykologi\r\n- terveyskeskuspsykologi"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammatinvalinnanohjaaja (psykologi)",
          "ammatinvalintapsykologi",
          "diagnostikko (psykologi)",
          "henkilöstöhallintopsykologi",
          "johtava psykologi",
          "kasvatuspsykologi",
          "kliininen psykologi",
          "koulukotipsykologi",
          "koulupsykologi",
          "kouluttaja (kasvatusneuvolapsykologi)",
          "lääninkoulupsykologi",
          "neuropsykologi",
          "perheasiain neuvottelukeskuksen psykologi (kirkko)",
          "perheneuvolapsykologi",
          "psykoanalyytikko",
          "psykologi",
          "päivähoidon psykologi",
          "terveyskeskuspsykologi",
          "tutkimuspsykologi (sosiaali- ja koulutoimi)",
          "tutkimuspsykologi (työn ja ammattien psykologia)",
          "työpsykologi",
          "vammaishuollon psykologi",
          "vankeinhoidon psykologi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24452",
    "level": 5,
    "code": "24452",
    "order": 1590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2445",
    "parentCode": "2445",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Psykoterapeutit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Antavat psykoterapeuttista neuvontaa ja hoitoa yksilöille, perheille ja ryhmille. Ohjaavat ja kouluttavat muita ammattiryhmiä ja organisaatioita alansa erityiskysymyksissä.",
          "Antavat psykoterapeuttista neuvontaa ja hoitoa yksilöille, perheille ja ryhmille. Ohjaavat ja kouluttavat muita ammattiryhmiä ja organisaatioita alansa erityiskysymyksissä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "psykoterapeutti",
          "terapeuttipsykologi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24453",
    "level": 5,
    "code": "24453",
    "order": 1591,
    "modifiedDate": "1996-09-01T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2445",
    "parentCode": "2445",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puheterapeutit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat ja kuntouttavat puheen ja äänen häiriöitä sekä hoitavat puhevikoja. Tehtäviin kuuluu myös ennaltaehkäisy, ohjaus ja kouluttaminen.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoispuheterapeutti\r\n",
          "Tutkivat ja kuntouttavat puheen ja äänen häiriöitä sekä hoitavat puhevikoja. Tehtäviin kuuluu myös ennaltaehkäisy, ohjaus ja kouluttaminen.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoispuheterapeutti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- logonomi (23512)\r\n- puhe- ja esiintymistaidon opettaja (23512)",
          "- logonomi (23512)\r\n- puhe- ja esiintymistaidon opettaja (23512)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erikoispuheterapeutti",
          "johtava puheterapeutti",
          "puheterapeutti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2446",
    "level": 4,
    "code": "2446",
    "order": 1610,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosiaalialan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat sosiaalitoimen suunnitteluun sekä vastaavat työalueensa suunnittelusta ja kehittämisestä. Tutkivat asiakkaan tai yhteisön tilanteen sekä siinä ilmenevät tai ennakoitavissa olevat sosiaaliset ongelmat ja riskitekijät. Selvittävät yhdessä asiakkaan kanssa ongelmien ratkaisuvaihtoehdot, tukitoimet ja palvelut.",
          "Osallistuvat sosiaalitoimen suunnitteluun sekä vastaavat työalueensa suunnittelusta ja kehittämisestä. Tutkivat asiakkaan tai yhteisön tilanteen sekä siinä ilmenevät tai ennakoitavissa olevat sosiaaliset ongelmat ja riskitekijät. Selvittävät yhdessä asiakkaan kanssa ongelmien ratkaisuvaihtoehdot, tukitoimet ja palvelut."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24461",
    "level": 5,
    "code": "24461",
    "order": 1611,
    "modifiedDate": "1997-03-05T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2446",
    "parentCode": "2446",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosiaalityöntekijät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat asiakkaan tilanteen, suunnittelevat toimenpiteet ongelmien ratkaisemiseksi sekä ohjaavat ja tukevat suunnitelman toteuttamisessa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erityissosiaalityöntekijä\r\n- johtava sosiaaliterapeutti\r\n- työkuraattori",
          "Tutkivat asiakkaan tilanteen, suunnittelevat toimenpiteet ongelmien ratkaisemiseksi sekä ohjaavat ja tukevat suunnitelman toteuttamisessa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erityissosiaalityöntekijä\r\n- johtava sosiaaliterapeutti\r\n- työkuraattori"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alkoholisti- ja irtolaishuollontarkastaja",
          "aluesosiaalityöntekijä",
          "apulaislastenvalvoja",
          "elatusapuasiainhoitaja",
          "elatusturvatarkastaja",
          "erityissosiaalityöntekijä",
          "huoltosihteeri (sosiaalihuolto)",
          "huoltotarkastaja (sosiaalihuolto)",
          "invalidihuollon tarkkaaja",
          "invalidihuoltaja",
          "johtava huoltotarkastaja",
          "johtava lastensuojelutarkkaaja",
          "johtava nuorisohuoltaja",
          "johtava pakolaissihteeri",
          "johtava sosiaalitarkkaaja",
          "johtava sosiaaliterapeutti",
          "johtava sosiaalityöntekijä",
          "jälkihuoltotarkastaja",
          "kehitysvammahuollon tarkkaaja",
          "kehitysvammatyöntekijä",
          "koulukuraattori",
          "kuraattori",
          "laitoshoidon tarkastaja",
          "laitoskuraattori",
          "lastenhuollon tarkastaja",
          "lastenhuollontarkkaaja",
          "lastenhuollontarkkailija",
          "lastensuojelutarkastaja",
          "lastensuojelutarkkaaja",
          "lastenvalvoja",
          "majoitusasiamies",
          "mustalaiskuraattori",
          "nuorisohuollon tarkkaaja",
          "nuorisohuoltaja",
          "oppivelvollisuusvalvoja",
          "osastosihteeri-lastenvalvoja",
          "osastosihteeri-virkaholhooja",
          "ottolapsiasiainhoitaja",
          "pakolaissihteeri",
          "pakolaistyöntekijä",
          "pav-huoltaja",
          "pavi-tarkkailija",
          "pav-tarkkaaja",
          "perhehoidon tarkastaja",
          "perhehuollon tarkastaja",
          "perhehuollon ohjaaja",
          "perheneuvoja (esim. teologi)",
          "perheterapeutti (esim. sosiaalityöntekijä)",
          "päihdehuollon sosiaalityöntekijä",
          "päivähoidon tarkastaja",
          "päiväkotien tarkastaja",
          "sairaalasielunhoitaja",
          "sosiaaliasiamies",
          "sosiaalihoitaja",
          "sosiaalihuollon tarkastaja",
          "sosiaalihuoltaja",
          "sosiaalikuraattori",
          "sosiaalineuvoja",
          "sosiaalitarkastaja",
          "sosiaalitarkkaaja",
          "sosiaalitarkkailija",
          "sosiaaliterapeutti (a-klinikka ym.)",
          "sosiaalityöntekijä",
          "sosiaalityöntekijä (sairaala ym.)",
          "sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja",
          "sosiaalivirkailija",
          "suojatyöasiamies",
          "työkuraattori",
          "ulkomaalaiskuraattori (valtionhallinto)",
          "vammaishuollon tarkkaaja",
          "vammaishuoltaja",
          "vanhempi sosiaalityöntekijä",
          "vanhustenhuoltaja",
          "vastaava sosiaalitarkkaaja",
          "vastaava sosiaalihoitaja",
          "vastaava sosiaalitarkkailija",
          "vastaava sosiaaliterapeutti",
          "vastaava sosiaalityöntekijä",
          "yhdyskuntatyöntekijä"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24462",
    "level": 5,
    "code": "24462",
    "order": 1612,
    "modifiedDate": "1997-03-05T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2446",
    "parentCode": "2446",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosiaalialan suunnittelijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja kehittävät sosiaalitoimen eri toimialojen toimintaa sekä tutkivat sosiaalipalvelujen käyttäjien palvelutarpeita ja sosiaalisia ongelmia. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erityissuunnittelija (sosiaaliala)\r\n- sosiaalisuunnittelija",
          "Suunnittelevat ja kehittävät sosiaalitoimen eri toimialojen toimintaa sekä tutkivat sosiaalipalvelujen käyttäjien palvelutarpeita ja sosiaalisia ongelmia. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erityissuunnittelija (sosiaaliala)\r\n- sosiaalisuunnittelija"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erityissuunnittelija (sosiaaliala)",
          "kuntoutussuunnittelija",
          "sosiaalisuunnittelija",
          "suunnittelija (sosiaaliala)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/245",
    "level": 3,
    "code": "245",
    "order": 1630,
    "modifiedDate": "1996-09-30T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Toimittajat, taiteilijat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät tiedotukseen, viestintään ja taiteisiin liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy kirjoittamista, toimitustyötä, suunnittelua, kustantamista sekä taiteen ja taideteollisuuden tuottamista.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät tiedotukseen, viestintään ja taiteisiin liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy kirjoittamista, toimitustyötä, suunnittelua, kustantamista sekä taiteen ja taideteollisuuden tuottamista."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2451",
    "level": 4,
    "code": "2451",
    "order": 1640,
    "modifiedDate": "1997-02-16T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Toimittajat, kirjailijat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kirjoittavat romaaneja, näytelmiä, runoja ja muita kaunokirjallisia tekstejä. Muokkaavat tekstejä elokuvien ja näytelmien käsikirjoituksiksi. Arvostelevat kirjoja, radio- ja tv-ohjelmia, teatteriesityksiä ym. Kirjoittavat artikkeleita ja toimittavat aikakausi- ja päivälehtiä. Kirjoittavat myynnin edistämiseksi tarkoitettuja mainostekstejä. Suunnittelevat ja toimittavat radio- ja televisio-ohjelmia.",
          "Kirjoittavat romaaneja, näytelmiä, runoja ja muita kaunokirjallisia tekstejä. Muokkaavat tekstejä elokuvien ja näytelmien käsikirjoituksiksi. Arvostelevat kirjoja, radio- ja tv-ohjelmia, teatteriesityksiä ym. Kirjoittavat artikkeleita ja toimittavat aikakausi- ja päivälehtiä. Kirjoittavat myynnin edistämiseksi tarkoitettuja mainostekstejä. Suunnittelevat ja toimittavat radio- ja televisio-ohjelmia."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24511",
    "level": 5,
    "code": "24511",
    "order": 1650,
    "modifiedDate": "1997-02-16T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Päällikkötoimittajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat julkaisun tai sen merkittävän osan sisällöstä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- julkaisupäällikkö\r\n- päätoimittaja (lehdistö, radio, tv)\r\n- toimituspäällikkö (lehdistö, radio, tv)\r\n",
          "Vastaavat julkaisun tai sen merkittävän osan sisällöstä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- julkaisupäällikkö\r\n- päätoimittaja (lehdistö, radio, tv)\r\n- toimituspäällikkö (lehdistö, radio, tv)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- ohjelmajohtaja (12294)",
          "- ohjelmajohtaja (12294)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "julkaisupäällikkö",
          "ohjelmapäällikkö (radio, tv)",
          "päätoimittaja (lehdistö, radio, tv)",
          "toimituspäällikkö (lehdistö, radio, tv)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24512",
    "level": 5,
    "code": "24512",
    "order": 1660,
    "modifiedDate": "2001-02-25T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lehden- ja kustannustoimittajat sekä kriitikot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimittavat aikakaus- ja päivälehtiä kokoamalla uutis- ym. aineistoa, tekemällä haastatteluja ja kirjoittamalla artikkeleita. Osallistuvat kirjojen ja muiden julkaisujen kustannustoimintaan. Arvostelevat kirjoja, radio- ja tv-ohjelmia, teatteriesityksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- julkaisusihteeri\r\n- kriitikko\r\n- kustannusvirkailija\r\n- toimittaja (lehdistö)\r\n",
          "Toimittavat aikakaus- ja päivälehtiä kokoamalla uutis- ym. aineistoa, tekemällä haastatteluja ja kirjoittamalla artikkeleita. Osallistuvat kirjojen ja muiden julkaisujen kustannustoimintaan. Arvostelevat kirjoja, radio- ja tv-ohjelmia, teatteriesityksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- julkaisusihteeri\r\n- kriitikko\r\n- kustannusvirkailija\r\n- toimittaja (lehdistö)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kustantaja (kirjan) (1312)",
          "- kustantaja (kirjan) (1312)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluetoimittaja (lehdistö)",
          "arvostelija (taide, musiikki, filmi ym.)",
          "elokuvakriitikko",
          "erikoistoimittaja (lehdistö)",
          "filmikriitikko",
          "filmitoimittaja",
          "freelance toimittaja (lehdistö)",
          "hakuteoksentoimittaja",
          "internet-toimittaja",
          "journalisti",
          "julkaisusihteeri",
          "julkaisutoimittaja",
          "kirjantoimittaja",
          "kriitikko",
          "kulttuuritoimittaja",
          "kustannustoimittaja",
          "kustannusvirkailija",
          "kuvatoimittaja (kustannusliike)",
          "kuvatoimittaja (lehdistö)",
          "mediayrittäjä (yksinäisyrittäjä, lehdistö)",
          "musiikkitoimittaja (lehdistö)",
          "oppikirjan kirjoittaja",
          "reportteri (lehdistö)",
          "sanakirjantekijä",
          "sanomalehdentoimittaja",
          "sanomalehtimies",
          "taidearvostelija",
          "taidekriitikko",
          "taloustoimittaja (lehdistö)",
          "tekninen toimittaja (lehdistö)",
          "tiedetoimittaja (lehdistö)",
          "tieteistoimittaja (lehdistö)",
          "toimittaja (kustannusliike)",
          "toimittaja (lehdistö)",
          "toimitusharjoittelija (lehdistö)",
          "toimitussihteeri (lehdistö)",
          "ulkomaankirjeenvaihtaja (lehdistö)",
          "urheilutoimittaja (lehdistö)",
          "uutistoimittaja (lehdistö)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24513",
    "level": 5,
    "code": "24513",
    "order": 1670,
    "modifiedDate": "1996-09-30T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Radio- ja tv-toimittajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja toimittavat radio- ja televisio-ohjelmien lähetyksiä ja nauhoituksia. Hankkivat ja muokkaavat uutisaineistoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- musiikkitoimittaja (radio, tv)\r\n- uutistoimittaja (radio, tv)\r\n",
          "Suunnittelevat ja toimittavat radio- ja televisio-ohjelmien lähetyksiä ja nauhoituksia. Hankkivat ja muokkaavat uutisaineistoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- musiikkitoimittaja (radio, tv)\r\n- uutistoimittaja (radio, tv)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- radiokuuluttaja (3472)",
          "- radiokuuluttaja (3472)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "freelance toimittaja (radio, tv)",
          "mediayrittäjä (yksinäisyrittäjä, radio, tv)",
          "musiikkitoimittaja (radio, tv)",
          "ohjelmatoimittaja (radio, tv)",
          "radio-ohjelmien tuottaja",
          "radiotoimittaja",
          "taustatoimittaja",
          "toimittaja (radio, tv)",
          "tv-ohjelmien tuottaja",
          "tv-toimittaja",
          "ulkomaankirjeenvaihtaja (radio, tv)",
          "urheilutoimittaja (radio, tv)",
          "uutisankkuri (radio, tv)",
          "uutistoimittaja (radio, tv)",
          "videonauhoitusten tuottaja",
          "videotuottaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24514",
    "level": 5,
    "code": "24514",
    "order": 1680,
    "modifiedDate": "1996-09-30T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mainostoimittajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kirjoittavat myynnin edistämiseksi tarkoitettuja mainostekstejä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- copywriter (mainostoimisto)\r\n- tekstinsuunnittelija (mainostoimisto)\r\n",
          "Kirjoittavat myynnin edistämiseksi tarkoitettuja mainostekstejä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- copywriter (mainostoimisto)\r\n- tekstinsuunnittelija (mainostoimisto)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- mainossuunnittelija (24191)",
          "- mainossuunnittelija (24191)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "copy (mainostoimisto)",
          "copywriter (mainostoimisto)",
          "ilmoitussuunnittelija",
          "mainostoimittaja",
          "tekstinsuunnittelija (mainostoimisto)",
          "yhteystoimittaja (mainostoimisto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24515",
    "level": 5,
    "code": "24515",
    "order": 1681,
    "modifiedDate": "1997-03-12T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kirjailijat ja dramaturgit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kirjoittavat romaaneja, näytelmiä, runoja ja muita kaunokirjallisia tekstejä. Muokkaavat ja kirjoittavat tekstejä elokuvien ja teatteriesitysten käsikirjoituksiksi.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lyyrikko\r\n- näytelmäkirjailija\r\n- pakinoitsija",
          "Kirjoittavat romaaneja, näytelmiä, runoja ja muita kaunokirjallisia tekstejä. Muokkaavat ja kirjoittavat tekstejä elokuvien ja teatteriesitysten käsikirjoituksiksi.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lyyrikko\r\n- näytelmäkirjailija\r\n- pakinoitsija"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dramaturgi",
          "elokuvakirjailija (skenaristi)",
          "elokuvakäsikirjoittaja",
          "kirjailija",
          "käsikirjoittaja",
          "kääntäjä (kaunokirjallisuus)",
          "lyyrikko",
          "näytelmäkirjailija",
          "pakinoitsija",
          "runoilija",
          "skenaristi (elokuvakirjailija)",
          "suomentaja (kaunokirjallisuus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2452",
    "level": 4,
    "code": "2452",
    "order": 1690,
    "modifiedDate": "2001-02-25T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuvataiteilijat, taideteollisen alan suunnittelijat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja luovat taideteoksia kuvanveisto-, maalaus-, piirustus-, kaiverrus- tai muilla tekniikoilla. Tekevät graafista suunnittelua ja sisustavat yksityisiä ja julkisia tiloja sekä lavastavat näyttämöitä ym.",
          "Suunnittelevat ja luovat taideteoksia kuvanveisto-, maalaus-, piirustus-, kaiverrus- tai muilla tekniikoilla. Tekevät graafista suunnittelua ja sisustavat yksityisiä ja julkisia tiloja sekä lavastavat näyttämöitä ym."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24521",
    "level": 5,
    "code": "24521",
    "order": 1700,
    "modifiedDate": "1997-03-06T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2452",
    "parentCode": "2452",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuvataiteilijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja tekevät taideteoksia piirtämällä, maalaamalla, veistämällä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- etsaaja\r\n- kuvataiteilija\r\n- mediataiteilija\r\n- taidegraafikko\r\n- valokuvataiteilija\r\n",
          "Suunnittelevat ja tekevät taideteoksia piirtämällä, maalaamalla, veistämällä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- etsaaja\r\n- kuvataiteilija\r\n- mediataiteilija\r\n- taidegraafikko\r\n- valokuvataiteilija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kuvittaja (24522)\r\n- valokuvaaja (3131)",
          "- kuvittaja (24522)\r\n- valokuvaaja (3131)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "etsaaja",
          "fotograafikko",
          "kuvaamataiteilija",
          "kuvanveistäjä",
          "kuvataiteilija",
          "litograafikko",
          "läänintaitelija",
          "maalari (taiteilija)",
          "mediataiteilija",
          "posliinimaalaaja (taiteilija)",
          "taidegraafikko",
          "taidemaalari",
          "taiteilija (kuvaama-)",
          "valokuvataiteilija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24522",
    "level": 5,
    "code": "24522",
    "order": 1710,
    "modifiedDate": "1996-09-30T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2452",
    "parentCode": "2452",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Graafiset suunnittelijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät graafista suunnittelua. Luovat ja piirtävät mainoskuvia.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ad (mainostoimisto)\r\n- kuvittaja\r\n- mainosgraafikko\r\n- taittaja (kuvataide)\r\n- visuaalinen suunnittelija (mainostoimisto)\r\n",
          "Tekevät graafista suunnittelua. Luovat ja piirtävät mainoskuvia.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ad (mainostoimisto)\r\n- kuvittaja\r\n- mainosgraafikko\r\n- taittaja (kuvataide)\r\n- visuaalinen suunnittelija (mainostoimisto)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- graafinen teknikko (31192)\r\n- mainossuunnittelija (24191)",
          "- graafinen teknikko (31192)\r\n- mainossuunnittelija (24191)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ad (mainostoimisto)",
          "ad-suunnittelija (mainostoimisto)",
          "art director (mainostoimisto)",
          "elokuvanpiirtäjä",
          "graafikko",
          "graafinen suunnittelija",
          "graafinen taiteilija",
          "kirjataiteilija (kuvataide)",
          "kuvittaja",
          "kuvittaja (mainostoimisto)",
          "mainosgraafikko",
          "pilapiirtäjä",
          "sarjakuvataiteilija",
          "sarjakuvien piirtäjä",
          "taittaja (kuvataide)",
          "tietokoneanimaattori",
          "visuaalinen suunnittelija (mainostoimisto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24523",
    "level": 5,
    "code": "24523",
    "order": 1720,
    "modifiedDate": "1997-03-06T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2452",
    "parentCode": "2452",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Taideteollisen alan suunnittelijat ja taiteilijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja toteuttavat taideteoksia ja käsi- ja taideteollisia tuotteita käyttäen materiaalinaan esim. tekstiiliä, savea tai lasia. Suunnittelevat yksityisten ja julkisten tilojen sisustuksia, lavastavat näyttämöitä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lasitaiteilija\r\n- lavastaja (teatteri, elokuva, tv)\r\n- taidekäsityöläinen\r\n- teollinen muotoilija\r\n- vaatetussuunnittelija\r\n",
          "Suunnittelevat ja toteuttavat taideteoksia ja käsi- ja taideteollisia tuotteita käyttäen materiaalinaan esim. tekstiiliä, savea tai lasia. Suunnittelevat yksityisten ja julkisten tilojen sisustuksia, lavastavat näyttämöitä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lasitaiteilija\r\n- lavastaja (teatteri, elokuva, tv)\r\n- taidekäsityöläinen\r\n- teollinen muotoilija\r\n- vaatetussuunnittelija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- lasinpuhaltaja (7322)",
          "- lasinpuhaltaja (7322)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "designer",
          "designer consultant",
          "huonekalusuunnittelija",
          "kankaansuunnittelija",
          "keraamikko",
          "keramiikkataiteilija",
          "koristemaalari",
          "korusuunnittelija",
          "korutaiteilija",
          "lasitaiteilija",
          "lavastaja (teatteri, elokuva, tv)",
          "muotisuunnittelija",
          "muotitaiteilija",
          "muotoilija (taiteilijan työ)",
          "myymäläkalustesuunnittelija",
          "pukusuunnittelija",
          "sisustussuunnittelija",
          "skenografi (teatteri)",
          "taidekutoja",
          "taidekäsityöläinen",
          "taidetakoja",
          "taidevalaja",
          "tekstiilisuunnittelija",
          "tekstiilitaiteilija",
          "teollinen muotoilija",
          "tuotesuunnittelija (taiteilija)",
          "vaatesuunnittelija",
          "vaatetussuunnittelija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2453",
    "level": 4,
    "code": "2453",
    "order": 1730,
    "modifiedDate": "1997-03-08T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Klassisen musiikin säveltäjät, muusikot ja laulajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Säveltävät ja sovittavat kirkko- tai klassista musiikkia. Johtavat ja soittavat orkestereissa. Osallistuvat laulajina esityksiin tai esiintyvät soololaulajina tai -soittajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kanttori\r\n- kapellimestari\r\n- oopperalaulaja\r\n- orkesterinjohtaja\r\n- viulutaiteilija\r\n",
          "Säveltävät ja sovittavat kirkko- tai klassista musiikkia. Johtavat ja soittavat orkestereissa. Osallistuvat laulajina esityksiin tai esiintyvät soololaulajina tai -soittajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kanttori\r\n- kapellimestari\r\n- oopperalaulaja\r\n- orkesterinjohtaja\r\n- viulutaiteilija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- iskelmälaulaja (3473)\r\n- viihdemuusikko (3473)",
          "- iskelmälaulaja (3473)\r\n- viihdemuusikko (3473)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaiskapellimestari",
          "ensiviulun soittaja",
          "kanttori",
          "kanttoriurkuri",
          "kapellimestari",
          "kirkkolaulaja",
          "kirkkomuusikko",
          "konserttilaulaja",
          "konserttimestari (orkesteri)",
          "kuorolaulaja",
          "kuoromestari (ooppera)",
          "kuoronjohtaja",
          "laulaja (klassinen)",
          "musiikkijohtaja",
          "musiikkipäällikkö",
          "muusikko (klassinen)",
          "oopperalaulaja",
          "oopperataiteilija (laulu)",
          "orkesterimuusikko (klassinen)",
          "orkesterin solisti (klassinen)",
          "orkesterinjohtaja",
          "pianisti (klassinen)",
          "sellotaiteilija",
          "soittaja (klassinen)",
          "soolosellisti",
          "sovittaja (klassisen musiikin)",
          "säveltäjä (klassinen)",
          "urkuri (klassinen)",
          "vara-äänenjohtaja",
          "viulutaiteilija",
          "ylikapellimestari",
          "äänenjohtaja (orkesteri)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2454",
    "level": 4,
    "code": "2454",
    "order": 1740,
    "modifiedDate": "1997-03-08T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tanssitaiteilijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja luovat tanssiesityksiä. Esittävät tansseja yksin tai ryhmässä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- balettitanssija\r\n- koreografi\r\n- tanssinopettaja\r\n",
          "Suunnittelevat ja luovat tanssiesityksiä. Esittävät tansseja yksin tai ryhmässä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- balettitanssija\r\n- koreografi\r\n- tanssinopettaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- yökerhotanssija (3473)",
          "- yökerhotanssija (3473)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "balettimestari",
          "balettitanssija",
          "koreografi",
          "oopperataiteilija (tanssi)",
          "oopperatanssija",
          "taiteilija (tanssi)",
          "tanssija (klassinen, moderni)",
          "tanssinopettaja",
          "tanssipedagogi",
          "tanssitaiteilija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2455",
    "level": 4,
    "code": "2455",
    "order": 1750,
    "modifiedDate": "1997-03-12T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Näyttelijät ja ohjaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Näyttelevät elokuvissa, televisio- ja radio-ohjelmissa ja näyttämöesityksissä tai ohjaavat niitä.",
          "Näyttelevät elokuvissa, televisio- ja radio-ohjelmissa ja näyttämöesityksissä tai ohjaavat niitä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24551",
    "level": 5,
    "code": "24551",
    "order": 1751,
    "modifiedDate": "1997-03-08T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2455",
    "parentCode": "2455",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Näyttelijät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Näyttelevät teattereissa, televisio- ja radio-ohjelmissa ja elokuvissa. Lausuvat runoja, toteuttavat pantomiimi- ja nukketeatteriesityksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lausuja\r\n- näyttämötaiteilija (näyttelijä)",
          "Näyttelevät teattereissa, televisio- ja radio-ohjelmissa ja elokuvissa. Lausuvat runoja, toteuttavat pantomiimi- ja nukketeatteriesityksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lausuja\r\n- näyttämötaiteilija (näyttelijä)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lausuja",
          "nukketeatterinäyttelijä",
          "näyttelijä",
          "näyttämötaiteilija (näyttelijä)",
          "pantomiimitaiteilija",
          "taiteilija (näyttelijä)",
          "taitelijaprofessori (näyttelijä)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24552",
    "level": 5,
    "code": "24552",
    "order": 1752,
    "modifiedDate": "1997-03-10T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2455",
    "parentCode": "2455",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teatteri- ja elokuvaohjaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ohjaavat teatteriesityksiä ja elokuvia. Pitävät harjoituksia sekä osallistuvat teatterin ohjelmiston ja elokuvien suunnitteluun ja valmisteluun.",
          "Ohjaavat teatteriesityksiä ja elokuvia. Pitävät harjoituksia sekä osallistuvat teatterin ohjelmiston ja elokuvien suunnitteluun ja valmisteluun."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "animaattori",
          "apulaisohjaaja",
          "elokuvaohjaaja",
          "elokuvatoiminnan ohjaaja",
          "ilmaisunohjaaja (teatteri)",
          "inspisientti (teatteri, elokuva)",
          "ohjaaja (näyttämö)",
          "ohjaaja (radio, tv)",
          "studio-ohjaaja (radio, tv, elokuva)",
          "teatteriohjaaja",
          "teatterituottaja",
          "tv-ohjaaja",
          "videonauhoitusten ohjaaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/246",
    "level": 3,
    "code": "246",
    "order": 1760,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät uskontoon liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy jumalanpalvelusten pitämistä, kastamista, vihkimistä, siunaamista ja henkilökohtaista sielunhoitoa.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät uskontoon liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy jumalanpalvelusten pitämistä, kastamista, vihkimistä, siunaamista ja henkilökohtaista sielunhoitoa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2460",
    "level": 4,
    "code": "2460",
    "order": 1770,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/246",
    "parentCode": "246",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pitävät jumalanpalveluksia, kastavat, vihkivät, siunaavat ja harjoittavat henkilökohtaista sielunhoitoa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kirkkoherra\r\n- nuorisopappi\r\n- työalasihteeri\r\n",
          "Pitävät jumalanpalveluksia, kastavat, vihkivät, siunaavat ja harjoittavat henkilökohtaista sielunhoitoa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kirkkoherra\r\n- nuorisopappi\r\n- työalasihteeri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- saarnaaja (34809)\r\n- diakoni (34801)",
          "- saarnaaja (34809)\r\n- diakoni (34801)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arkkipiispa",
          "asessori (pappi)",
          "johtava sairaalasielunhoitaja",
          "kappalainen",
          "kirkkoherra",
          "komministeri",
          "lääninrovasti",
          "matkapappi",
          "merimiespappi",
          "nuorisopappi",
          "pappi",
          "pastori",
          "piispa",
          "rajaseutupastori",
          "rovasti",
          "sairaalalehtori",
          "sairaalapastori",
          "sairaalateologi",
          "seurakuntalehtori",
          "seurakuntapastori",
          "teologi",
          "tuomiorovasti",
          "työalasihteeri",
          "ylioppilaspappi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/247",
    "level": 3,
    "code": "247",
    "order": 1780,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Julkisen alan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät valtion keskus- ja aluehallintoon sekä kunnallishallintoon liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy esittelyä ja suunnittelua.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät valtion keskus- ja aluehallintoon sekä kunnallishallintoon liittyviä erityisasiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy esittelyä ja suunnittelua."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2470",
    "level": 4,
    "code": "2470",
    "order": 1790,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/247",
    "parentCode": "247",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Julkisen alan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat valtion keskus- ja aluehallinnon sekä kunnallishallinnon esittely-, suunnittelu- ja erityisasiantuntijatehtävissä.",
          "Toimivat valtion keskus- ja aluehallinnon sekä kunnallishallinnon esittely-, suunnittelu- ja erityisasiantuntijatehtävissä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24701",
    "level": 5,
    "code": "24701",
    "order": 1800,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2470",
    "parentCode": "2470",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Valtionhallinnon erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat valtion keskus- ja aluehallinnon esittely-, suunnittelu- ja erityisasiantuntijatehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoistutkija (valtio)\r\n- suunnittelija (valtio)\r\n- ylitarkastaja (valtio)",
          "Toimivat valtion keskus- ja aluehallinnon esittely-, suunnittelu- ja erityisasiantuntijatehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoistutkija (valtio)\r\n- suunnittelija (valtio)\r\n- ylitarkastaja (valtio)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammattikasvatustarkastaja (valtio)",
          "apulaismerenkuluntarkastaja (valtio)",
          "apulaispelastustarkastaja",
          "apulaispoliisitarkastaja (valtio)",
          "apulaissihteeri (yliopistot, korkeakoulut)",
          "apulaissuunnittelija (valtio)",
          "apulaistarkastaja (valtio)",
          "apulaistutkija (valtio)",
          "asiainhoitaja (valtio)",
          "asiantuntija (valtio)",
          "asuntoasiainsihteeri (valtio)",
          "asuntosihteeri (valtio)",
          "attasea (valtio)",
          "autoliikennetarkastaja (valtio)",
          "avustaja (ulkoasiainhallinto)",
          "budjettisihteeri (valtio)",
          "elokuvatarkastaja",
          "eläinlääkintötarkastaja (valtio)",
          "eläinlääkintöylitarkastaja (valtio)",
          "ennakkosuunnittelija (valtio)",
          "erikoisavustaja (valtio)",
          "erikoissuunnittelija (valtio)",
          "erikoistutkija (valtio)",
          "erityisasiantuntija (valtio)",
          "erityisavustaja (valtio)",
          "esf-koordinaattori (valtio)",
          "esittelijä (valtio)",
          "esittelysihteeri (valtio)",
          "eu-asiamies (valtio)",
          "eu-asiantuntija",
          "eu-avustaja",
          "eu-koordinaattori (valtio)",
          "eu-neuvoja",
          "eu-projektisuunnittelija",
          "euro-harjoittelija",
          "eu-suunnittelija",
          "eu-tarkastaja",
          "eu-tukihenkilö (valtio)",
          "eu-tukitarkastaja",
          "finanssisihteeri (valtio)",
          "hallinnollinen avustaja (valtio)",
          "hallinnollinen ulkoasiainsihteeri (valtio)",
          "hallinnon rationalisoija (valtio)",
          "hallintokonsultti (valtio)",
          "hallintosuunnittelija (valtio)",
          "hallintotarkastaja (valtio)",
          "hallintoylitarkastaja (valtio)",
          "hallitussihteeri (valtio)",
          "henkikirjoittaja (valtio)",
          "henkilöstösuunnittelija (valtio)",
          "järjestelmäasiantuntija (valtio)",
          "järjestelypäällikkö (valtio)",
          "kaavoitus- ja rakennustoimen tarkastaja",
          "kansainvälisten asiain koordinoija (valtio)",
          "kansainvälisten asiain opintosihteeri (valtio)",
          "kansainvälisten asiain sihteeri (valtio)",
          "kansainvälisten asioiden suunnittelija",
          "kansanedustajan avustaja",
          "kanslianesimies (valtio)",
          "kanslianotaari (valtio)",
          "kaupallinen avustaja (valtio)",
          "kaupallinen sihteeri (valtio)",
          "kehittämiskonsultti (valtio)",
          "kehitysyhteistyöavustaja (valtio)",
          "kehitysyhteistyösihteeri (valtio)",
          "kongressisuunnittelija (valtio)",
          "konsultti (valtio)",
          "konttoripäällikkö (valtio)",
          "koordinaattori (valtio)",
          "korkeakoulusihteeri",
          "koulusuunnittelija (valtio)",
          "kriminaalihuollon ylitarkastaja (valtio)",
          "laitostarkastaja (valtio)",
          "lentotoiminnan tarkastaja",
          "liikennetarkastaja (valtio)",
          "lähetystöavustaja",
          "lähetystövirkailija",
          "lääninsihteeri",
          "läänintaidetoimikunnan pääsihteeri (valtio)",
          "läänintaidetoimikunnan sihteeri (valtio)",
          "lääninverotarkastaja",
          "maakuntasihteeri",
          "maatalousopetuksen tarkastaja",
          "maatalousylitarkastaja",
          "merenkulun ylitarkastaja (valtio)",
          "merenkuluntarkastaja (valtio)",
          "metsätalouden tarkastaja (valtio)",
          "nuorempi hallintosihteeri (valtio)",
          "nuorempi hallitussihteeri (valtio)",
          "nuorempi lääninsihteeri",
          "nuorempi tutkija (valtio)",
          "opintotukipäällikkö",
          "palvelukoordinaattori (valtio)",
          "pankkitarkastaja (valtio)",
          "pelastustarkastaja",
          "pelastusylitarkastaja",
          "piiritarkastaja (valtio)",
          "poliisiylitarkastaja",
          "poliittinen sihteeri",
          "projektikoordinaattori (valtio)",
          "projektinvetäjä (valtio)",
          "projektisuunnittelija (valtio)",
          "puhemiehen erityisavustaja",
          "pääministeriä avustava henkilö",
          "pääsuunnittelija (valtio)",
          "seutukaavatutkija",
          "seutusuunnittelija (valtio)",
          "sivistystoimen tarkastaja (valtio)",
          "suunnittelija (valtio)",
          "suunnittelusihteeri (valtio)",
          "taloudenhoidon tarkastaja (valtio)",
          "talous- ja suunnittelusihteeri (valtio)",
          "taloussihteeri (valtio)",
          "taloustarkastaja (valtio)",
          "tarkastaja (valtio)",
          "teollisuussihteeri (valtio)",
          "terveydenhuollon tarkastaja (valtio)",
          "tiedekuntasihteeri",
          "tullisihteeri (valtio)",
          "tutkija (hallinto)",
          "tutkija (valtio)",
          "tutkimusassistentti (valtio)",
          "tutkimussihteeri (valtio)",
          "työläistarkastaja (valtio)",
          "työvoima-avustaja (valtio)",
          "ulkoasiainsihteeri",
          "vakuutussihteeri (valtio)",
          "vakuutustarkastaja (valtio)",
          "vakuutusylitarkastaja (valtio)",
          "valmiusasiamies (valtio)",
          "valtionasiamies",
          "valtionpalotarkastaja",
          "valtiontalouden tarkastaja",
          "valvontatarkastaja (valtio)",
          "vanhempi budjettisihteeri (valtio)",
          "vanhempi esittelijä (valtio)",
          "vanhempi finanssisihteeri (valtio)",
          "vanhempi hallitussihteeri (valtio)",
          "vanhempi konsultti (valtio)",
          "vanhempi lääninsihteeri",
          "vanhempi tarkastaja (valtio)",
          "vanhempi valmistelija (valtio)",
          "vankeinhoidon ylitarkastaja (valtio)",
          "vankeinhoidontarkastaja (valtio)",
          "vankeinhoitosihteeri (valtio)",
          "veroesittelijä",
          "verotussihteeri (valtio)",
          "virastotarkastaja (valtio)",
          "virkamiesharjoittelija (ulkoasiainhallinto)",
          "väestönsuojelun ylitarkastaja",
          "yliopiston notaari",
          "yliopiston sihteeri",
          "ylitarkastaja (valtio)",
          "ympäristösuunnittelija (valtio)",
          "yritysasiamies (valtio)",
          "yrityskonsultti (valtio)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24702",
    "level": 5,
    "code": "24702",
    "order": 1810,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2470",
    "parentCode": "2470",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kunnallishallinnon erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat kunnallishallinnon esittely-, suunnittelu- ja erityisasiantuntijatehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- suunnittelusihteeri (kunta)\r\n- yritysasiamies (kunta)",
          "Toimivat kunnallishallinnon esittely-, suunnittelu- ja erityisasiantuntijatehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- suunnittelusihteeri (kunta)\r\n- yritysasiamies (kunta)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aikuiskoulutusasiamies",
          "aluekehityssihteeri",
          "aluekehityssuunnittelija",
          "aluesuunnittelija (kunta)",
          "aluetutkija",
          "apulaiskunnansihteeri",
          "apulaisrakennustarkastaja-ammattientarkastaja",
          "apulaissuunnittelupäällikkö",
          "apulaisveroasiamies",
          "apusuunnittelija",
          "aravatarkastaja",
          "asunto- ja hallintosihteeri (kunta)",
          "asunto- ja suunnittelusihteeri (kunta)",
          "asuntoasiain sihteeri (kunta)",
          "asuntoasiain tarkastaja (kunta)",
          "asuntoasiain valmistelija (kunta)",
          "asuntoasiainhoitaja (kunta)",
          "asuntoasiainosaston osastopäällikkö",
          "asuntoasiamies (kunta)",
          "asuntolainatarkastaja (kunta)",
          "asuntolautakunnan sihteeri (kunta)",
          "asunto-ohjelmapäällikkö",
          "asunto-ohjelmasuunnittelija",
          "asuntosihteeri (kunta)",
          "asuntosihteeri-lakimies (kunta)",
          "asuntosihteeri-rakennustarkastaja (kunta)",
          "asuntotukiasiain sihteeri (kunta)",
          "asuntotuotantosuunnittelija (kunta)",
          "edunvalvoja (kunta)",
          "elinkeino- ja asumissihteeri",
          "elinkeino- ja matkailuasiamies",
          "elinkeinoasiamies (kunta)",
          "elinkeinoasiamies-suunnittelusihteeri",
          "elinkeinosihteeri (kunta)",
          "elinkeinosuunnittelija (kunta)",
          "erikoissuunnittelija (kunta)",
          "erikoistarkastaja (kunta)",
          "erityisasiantuntija (kunta)",
          "erityisryhmien liikunta-asiamies",
          "erityissuunnittelija (kunta)",
          "esittelijä (kunta)",
          "eu-asiainpäällikkö",
          "eu-asiamies",
          "eu-koordinaattori (kunta)",
          "eu-päällikkö",
          "hallinnollinen sihteeri (kunta)",
          "hallinto- ja suunnittelusihteeri (kunta)",
          "hallintosihteeri (kunta)",
          "hallintosuunnittelija (kunta)",
          "hankesuunnittelija (kunta)",
          "hankinta-asiamies (kunta)",
          "hankintasihteeri (kunta)",
          "hankintateknikko (kunta)",
          "henkilöstö- ja suunnittelusihteeri (kunta)",
          "henkilöstökonsultti (kunta)",
          "henkilöstösuunnittelija (kunta)",
          "hyötykäyttöasiamies",
          "instrumenttipäällikkö",
          "johtava konsultti (kunta)",
          "johtava kulttuurisihteeri",
          "johtava suunnittelija",
          "johtava velkaneuvoja",
          "johtava ympäristötarkastaja",
          "järjestelymestari (kunta)",
          "järjestelysihteeri (kunta)",
          "jätehuoltomestari (kunta)",
          "kaavaesittelijä",
          "kansainvälisten asiain opintosihteeri (kunta)",
          "kansainvälisten asiain päällikkö",
          "kansainvälisten asioiden koordinaattori (kunta)",
          "kanslianotaari (kunta)",
          "kansliasihteeri (kunta)",
          "kaupunginsuunnittelusihteeri",
          "kehittämiskonsultti (kunta)",
          "kehittämissuunnittelija (kunta)",
          "kiinteistöasiain valmistelija (kunta)",
          "kiinteistöasiamies (kunta)",
          "kiinteistöhoidon suunnittelija",
          "konsultti (kunta)",
          "koordinaattori (kunta)",
          "kotiseutusihteeri",
          "kouluasiain sihteeri (kunta)",
          "koululautakunnan sihteeri (kunta)",
          "koulupalvelupäällikkö",
          "koulusihteeri (kunta)",
          "koulusuunnittelija (kunta)",
          "koulutoimen sihteeri (kunta)",
          "koulutoimen taloudenhoitaja (kunta)",
          "kr-suunnittelija",
          "kulttuuri- ja matkailusihteeri",
          "kulttuuri- ja raittiussihteeri",
          "kulttuuriasiainsihteeri",
          "kulttuuriasiamies",
          "kulttuurilautakunnan sihteeri",
          "kulttuuriohjaaja",
          "kulttuurisihteeri",
          "kunnansihteeri-sosiaalisihteeri",
          "kunnanveroasiamies",
          "kunta-asiamies",
          "kuntasuunnittelija",
          "kuntasuunnittelusihteeri",
          "kuntatalouskonsultti",
          "kuntatarkastaja",
          "kyläasiamies",
          "kylätyöntekijä",
          "laatusuunnittelija",
          "lainapäällikkö (kunta)",
          "laskentainsinööri (kunta)",
          "laskentasihteeri (kunta)",
          "laskentatarkastaja (kunta)",
          "lautakunnan sihteeri (kunta)",
          "liiketoiminnan suunnittelija",
          "liikunnansuunnittelija (kunta)",
          "liikunta-asiainpäällikkö",
          "liikuntasihteeri",
          "liikuntatoimenohjaaja",
          "lomasihteeri (kunta)",
          "maakuntasihteeri (kunta)",
          "maakuntasuunnittelija",
          "maaseutuelinkeino- ja ympäristösihteeri",
          "maatalouden yritysasiamies",
          "maatalousasiamies (kunta)",
          "maatalouselinkeinoasiamies (kunta)",
          "matkailuasiamies",
          "matkailusuunnittelija",
          "musiikkitoimen kulttuurisihteeri",
          "nuoriso-kulttuurisihteeri",
          "osastonesimies (kunta)",
          "osastosihteeri (lainoppinut, kunta)",
          "palkka-asiamies (kunta)",
          "palkkasihteeri (kunta)",
          "pelastussuunnittelija",
          "pienkunta-asiamies",
          "piiritarkastaja (kunta)",
          "potilasasiamies",
          "projektiasiamies (kunta)",
          "projektikonsultti (kunta)",
          "projektikoordinaattori (kunta)",
          "projektinvetäjä (kunta)",
          "projektisuunnittelija (kunta)",
          "projektitutkija (kunta)",
          "projektivastaava (kunta)",
          "puheenjohtaja (kunta)",
          "raittiussihteeri",
          "raittiustoimen ohjaaja",
          "saaristoasiamies",
          "sosiaalisihteeri (kunta)",
          "sosiaalisihteeri-lastenvalvoja",
          "suunnittelija (kunta)",
          "suunnittelijaharjoittelija (kunta)",
          "suunnittelija-koordinaattori (kunta)",
          "suunnittelusihteeri (kunta)",
          "suunnittelusihteeri-elinkeinoasiamies (kunta)",
          "suunnittelutoimiston esimies",
          "taloudenhoitaja (kunta)",
          "talous- ja suunnittelusihteeri (kunta)",
          "talousarviosihteeri (kunta)",
          "talousarviovalmistelija (kunta)",
          "talouspäällikkö-sihteeri (kunta)",
          "taloussihteeri (kunta)",
          "taloussuunnittelija (kunta)",
          "tarkastaja (kunta)",
          "tasa-arvokonsultti",
          "teollistamispäällikkö",
          "terveysinsinööri (kunta)",
          "tilankäyttösuunnittelija",
          "tuloskäsittelijä (kunta)",
          "tuotannonsuunnittelija (kunta)",
          "tutkija (kunta)",
          "tutkimusesimies (kunta)",
          "tutkimussihteeri (kunta)",
          "urheilusihteeri",
          "urheilutoimenohjaaja",
          "vaalivalmistelija",
          "valtionapusihteeri",
          "vanhempi konsultti (kunta)",
          "vanhempi tutkija (kunta)",
          "vapaa-aikasihteeri",
          "vapaa-aikatoimenohjaaja",
          "vastaava suunnitteluavustaja (kunta)",
          "vastaava tutkija (kunta)",
          "velkajärjestelijä (kunta)",
          "velkaneuvoja (kunta)",
          "veroasiamies (kunta)",
          "virastotutkija (esim. kaup.hall.)",
          "väestönsuojelusuunnittelija",
          "yhteistoimintakonsultti (kunta)",
          "yleinen edunvalvoja (kunta)",
          "ylitarkastaja (kunta)",
          "ympäristönsuojeluinsinööri",
          "ympäristönsuojelusihteeri",
          "ympäristösihteeri",
          "yritysasiamies (kunta)",
          "yritysneuvoja (kunta)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3",
    "level": 1,
    "code": "3",
    "order": 1820,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät esim. tekniikkaan, fysiikkaan, kemiaan, tietojenkäsittelyyn, maa- ja metsätaloustieteisiin, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, liikenteeseen, taiteisiin, liikealaan ja muihin palvelualoihin liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy teknistä tutkimusta ja työnjohtoa, tieteellisten ja taiteellisten menetelmien tai hallinnollisten ja liike-elämän säädösten soveltamista tai opettamista auto-, kampaamo- ym. kouluissa.\r\n\r\nUseimmat tämän pääryhmän ammateista edellyttävät ISCOn vaativuustason 3 taitoja (ks. Johdanto).",
          "Ryhmän ammatit sisältävät esim. tekniikkaan, fysiikkaan, kemiaan, tietojenkäsittelyyn, maa- ja metsätaloustieteisiin, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, liikenteeseen, taiteisiin, liikealaan ja muihin palvelualoihin liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy teknistä tutkimusta ja työnjohtoa, tieteellisten ja taiteellisten menetelmien tai hallinnollisten ja liike-elämän säädösten soveltamista tai opettamista auto-, kampaamo- ym. kouluissa.\r\n\r\nUseimmat tämän pääryhmän ammateista edellyttävät ISCOn vaativuustason 3 taitoja (ks. Johdanto)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31",
    "level": 2,
    "code": "31",
    "order": 1830,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät fysiikkaan, kemiaan, tekniikkaan, tietojenkäsittelyyn sekä meri-, lento- ja satamaliikenteeseen liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tutkimusta ja tutkimustulosten soveltamista, työnjohtamista, laadunvalvontaa, suunnittelua, kehittämistä, neuvontaa, tarkastamista ja teknisiä töitä.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät fysiikkaan, kemiaan, tekniikkaan, tietojenkäsittelyyn sekä meri-, lento- ja satamaliikenteeseen liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tutkimusta ja tutkimustulosten soveltamista, työnjohtamista, laadunvalvontaa, suunnittelua, kehittämistä, neuvontaa, tarkastamista ja teknisiä töitä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/311",
    "level": 3,
    "code": "311",
    "order": 1840,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät luonnontieteisiin, rakentamiseen, maankäyttöön ja tekniikkaan liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tutkimusta, tutkimustulosten soveltamista, työnjohtamista, laadunvalvontaa, suunnittelua, kehittämistä, neuvontaa, tarkastamista ja teknisiä töitä.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät luonnontieteisiin, rakentamiseen, maankäyttöön ja tekniikkaan liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tutkimusta, tutkimustulosten soveltamista, työnjohtamista, laadunvalvontaa, suunnittelua, kehittämistä, neuvontaa, tarkastamista ja teknisiä töitä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3111",
    "level": 4,
    "code": "3111",
    "order": 1850,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Luonnontieteen tekniset asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat kemian, fysiikan, lääketieteen, astronomian ym. luonnontieteellisten alojen ilmiöitä. Soveltavat tutkimustuloksia ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- sääteknikko\r\n",
          "Tutkivat kemian, fysiikan, lääketieteen, astronomian ym. luonnontieteellisten alojen ilmiöitä. Soveltavat tutkimustuloksia ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- sääteknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- astronomi (2111)",
          "- astronomi (2111)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "geodeettinen laskija",
          "geodeettinen laskija (geodeettiset mittaukset)",
          "ilmastohavainnontekijä",
          "sääasemanhoitaja",
          "sääteknikko",
          "teknikko (fysiikka)",
          "teknikko (kemia)",
          "tutkimusapulainen (fysiikka)",
          "tutkimusapulainen (geologia)",
          "tutkimusapulainen (kemia)",
          "tutkimusapulainen (säähavainnot)",
          "tutkimusapulainen (tähtitiede)",
          "tutkimusteknikko (fysiikka)",
          "tutkimusteknikko (kemia)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3112",
    "level": 4,
    "code": "3112",
    "order": 1860,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat maankäytön, yhdyskuntarakentamisen ja rakennusalan tutkimukseen, rakennusten, teiden ja siltojen suunnitteluun ja rakentamiseen ym.",
          "Osallistuvat maankäytön, yhdyskuntarakentamisen ja rakennusalan tutkimukseen, rakennusten, teiden ja siltojen suunnitteluun ja rakentamiseen ym."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31121",
    "level": 5,
    "code": "31121",
    "order": 1861,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3112",
    "parentCode": "3112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Talonrakennusalan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat rakennusalan tutkimukseen sekä rakennusten ja rakenteiden suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan. Toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- energianeuvoja (talonrakennus)\r\n- rakennusmestari (talonrakennus)\r\n- rakennusteknikko\r\n",
          "Osallistuvat rakennusalan tutkimukseen sekä rakennusten ja rakenteiden suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan. Toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- energianeuvoja (talonrakennus)\r\n- rakennusmestari (talonrakennus)\r\n- rakennusteknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- rakennustarkastaja (3151)",
          "- rakennustarkastaja (3151)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaistyöpäällikkö (talonrakennus)",
          "artenomi (rakennusala)",
          "asennustyönjohtaja (talonrakennus)",
          "energianeuvoja (talonrakennus)",
          "hankerakennusmestari",
          "hankintarakennusmestari",
          "järjestelymestari (talonrakennus)",
          "järjestelyteknikko (talonrakennus)",
          "kiinteistörakennusmestari",
          "kiinteistöteknikko",
          "korjausneuvoja (talonrakennus)",
          "kunnossapitorakennusmestari",
          "laadunarvostelija (talonrakennus)",
          "maanrakennusmestari (talonrakennus)",
          "nuorempi rakennusmestari",
          "nuorempi työmaarakennusmestari",
          "piirirakennusmestari (talonrakennus)",
          "rakennusmestari (talonrakennus)",
          "rakennusteknikko",
          "rakennustyönjohtaja",
          "rakennustyönvalvoja",
          "rakennustöiden valvoja",
          "rakennusvalvoja",
          "suunnitteluavustaja (talonrakennus)",
          "suunnittelurakennusmestari (talonrakennus)",
          "talonsuunnittelurakennusmestari",
          "tarkastusrakennusmestari (talonrakennus)",
          "tarkastusteknikko (talonrakennus)",
          "teknikko (talonrakennus)",
          "toimistorakennusmestari (talonrakennus)",
          "tutkimusrakennusmestari",
          "tutkimusteknikko (talonrakennus)",
          "työkohdemestari",
          "työkohdetyönjohtaja",
          "työnjohtaja (talonrakennus)",
          "työpäällikkö (talonrakennus)",
          "urakanhinnoittelija (talonrakennus)",
          "valvontarakennusmestari",
          "yhdyskuntateknikko (talonrakennus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31122",
    "level": 5,
    "code": "31122",
    "order": 1862,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3112",
    "parentCode": "3112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen tutkimukseen sekä vesihuolto- ja jätevesijärjestelmien, siltojen ja teiden suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan. Toimivat työnjohtajina. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaistiemestari\r\n- katutyönjohtaja",
          "Osallistuvat maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen tutkimukseen sekä vesihuolto- ja jätevesijärjestelmien, siltojen ja teiden suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan. Toimivat työnjohtajina. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaistiemestari\r\n- katutyönjohtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaistiemestari",
          "kadunrakennusmestari",
          "kanavanhoitaja",
          "kanavatyönjohtaja",
          "katurakennusmestari",
          "katurakennusteknikko",
          "katutyönjohtaja",
          "kuivatusteknikko (maanrakennus)",
          "kunnanrakennusmestari (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "liikenne-esimies (tieliikenne)",
          "liikennemestari",
          "maanrakennusmestari (maankäyttö)",
          "maastotutkimusmestari",
          "piirirakennusmestari (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "rakennusmestari (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "rataesimies",
          "ratamestari",
          "ratateknikko",
          "salaojateknikko",
          "suonkuivausteknikko (maanrakennus)",
          "suunnitteluavustaja (yhdyskuntarakentaminen)",
          "suunnittelurakennusmestari (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "suunnitteluteknikko (maanrakennus)",
          "teknikko (louhinta ja maanrakennus)",
          "teknikko (maaperätutkimus)",
          "teknikko (yhdyskuntatekniikka)",
          "tie- ja vesirakennusmestari",
          "tiemestari",
          "tienrakennusmestari",
          "tierakennusmestari",
          "tutkimusapulainen (maankäyttö ja yhdyskuntarakentaminen)",
          "tutkimusteknikko (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "työmaamestari",
          "yhdyskuntateknikko (maa- ja vesirakennus)",
          "ylitiemestari"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31123",
    "level": 5,
    "code": "31123",
    "order": 1863,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3112",
    "parentCode": "3112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat kartoitus- ja maanmittausalan tutkimukseen, asemakaavojen ja maanmittaussuunnitelmien laatimiseen, maaperän ja yhdyskuntien kartoitukseen ym. Toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asemakaavateknikko\r\n- kartoittaja\r\n",
          "Osallistuvat kartoitus- ja maanmittausalan tutkimukseen, asemakaavojen ja maanmittaussuunnitelmien laatimiseen, maaperän ja yhdyskuntien kartoitukseen ym. Toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asemakaavateknikko\r\n- kartoittaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- mittaus- ja säätöteknikko (3115)\r\n- käyttöpäällikkö (muut tekniikan alat) (2149)",
          "- mittaus- ja säätöteknikko (3115)\r\n- käyttöpäällikkö (muut tekniikan alat) (2149)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asemakaavateknikko",
          "erikoisteknikko (maanmittaus)",
          "erikoisvaaitsija",
          "erikoisvaakitsija",
          "kaavoitusavustaja",
          "kaavoitusteknikko",
          "kaivoskartoittaja",
          "kartantoimittaja",
          "kartografi",
          "kartoittaja",
          "karttateknikko",
          "kiinteistörekisterinhoitaja",
          "laskija (kartoitustyö)",
          "maanmittausteknikko",
          "maanmittaustyönjohtaja",
          "mittausesimies (maanmittaus)",
          "mittausetumies (maanmittaus)",
          "mittausteknikko",
          "mittaustyönjohtaja (maanmittaus)",
          "seutukaavateknikko",
          "stereomittaaja (maanmittaus)",
          "stereoteknikko (maanmittaus)",
          "suunnitteluavustaja (kartoitus ja maanmittaus)",
          "tarkastaja (maanmittaus)",
          "teknikko (maanmittaus)",
          "toimitusvalmistelija (maanmittaus)",
          "topografi",
          "tutkimusapulainen (kartoitus ja maanmittaus)",
          "tutkimusteknikko (kartoitus ja maanmittaus)",
          "valokuvausteknikko (maanmittaus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3113",
    "level": 4,
    "code": "3113",
    "order": 1870,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sähkötekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat sähkötekniikan tutkimukseen sekä sähkönjakelun ja sähkölaitteiden suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan. Toimivat työnjohtajina. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- sähköteknikko\r\n- sähkötyönjohtaja\r\n- työnsuunnittelija (sähkövoimatekniikka)\r\n",
          "Osallistuvat sähkötekniikan tutkimukseen sekä sähkönjakelun ja sähkölaitteiden suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan. Toimivat työnjohtajina. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- sähköteknikko\r\n- sähkötyönjohtaja\r\n- työnsuunnittelija (sähkövoimatekniikka)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kojeenkokooja (sähkö- ja teletekniikka) (8282)\r\n- sähkömekaanikko (vahvavirta) (7245)\r\n- sähkötarkastaja (2143)",
          "- kojeenkokooja (sähkö- ja teletekniikka) (8282)\r\n- sähkömekaanikko (vahvavirta) (7245)\r\n- sähkötarkastaja (2143)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asemamestari (sähkövoima)",
          "asennusvalvoja (sähkövoima)",
          "huolto- ja neuvontateknikko (sähkövoima)",
          "johtomestari (sähkövoima)",
          "kaapeliteknikko",
          "kojeistomestari (sähkölaitos)",
          "kunnossapitoteknikko",
          "käyttömestari (sähkötekniikka)",
          "käyttöteknikko (sähkövoima)",
          "linjamestari (sähkövoima)",
          "maastosuunnittelija (sähkövoima)",
          "piirimestari (sähkötekniikka)",
          "piiriteknikko (sähkötekniikka)",
          "releteknikko (sähkövoima)",
          "suunnitteluavustaja (sähkötekniikka)",
          "sähköteknikko",
          "sähkötyönjohtaja",
          "teknikko (sähkövoima)",
          "tutkimusapulainen (sähkötekniikka)",
          "tutkimusteknikko (sähkötekniikka)",
          "työnjohtaja (sähkövoima)",
          "työnsuunnittelija (sähkövoimatekniikka)",
          "urakanhinnoittelija (sähkövoima)",
          "vahvavirtateknikko",
          "verkkosuunnittelija (sähkö)",
          "verstaspäällikkö (sähkövoima)",
          "vuoroteknikko (sähkötekniikka)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3114",
    "level": 4,
    "code": "3114",
    "order": 1880,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Elektroniikan ja informaatiotekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat elektroniikan ja informaatiotekniikan tutkimukseen sekä elektronisten ja sähköteknisten laitteiden ja tiedonsiirtojärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan. Toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elektroniikkateknikko\r\n- radioteknikko\r\n- teleteknikko\r\n- tietoliikenneteknikko\r\n",
          "Osallistuvat elektroniikan ja informaatiotekniikan tutkimukseen sekä elektronisten ja sähköteknisten laitteiden ja tiedonsiirtojärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan. Toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elektroniikkateknikko\r\n- radioteknikko\r\n- teleteknikko\r\n- tietoliikenneteknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- elektroniikka-kokooja (8283)\r\n- teleasentaja (7244)",
          "- elektroniikka-kokooja (8283)\r\n- teleasentaja (7244)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asennusvalvoja (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "automaatioteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "av-suunnittelija",
          "elektroniikkateknikko",
          "heikkovirtateknikko",
          "huolto- ja neuvontateknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "huoltoteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "id-järjestelmän vastaava",
          "järjestelmäteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "keskuslaiteteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "keskusteknikko",
          "käyttöteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "laatuteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "mittariteknikko",
          "mittavälinevastaava",
          "piirilevysuunnittelija (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "process technician (electronics)",
          "production technician (electronics)",
          "projektiteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "prosessiteknikko (elektroniikka)",
          "puhelinmestari",
          "puhelintarkastaja",
          "puhelinteknikko",
          "radioteknikko",
          "radioverkkosuunnittelija",
          "service technician (it)",
          "suunnitteluavustaja (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "technician (testing it technology)",
          "teknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "teleteknikko",
          "testausteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "tietokonehuoltoteknikko",
          "tietokoneteknikko",
          "tietoliikenneohjaaja",
          "tietoliikenneteknikko",
          "tietotekniikan teknikko",
          "tuotantoteknikko (elektroniikka)",
          "tutkamittaaja",
          "tutkateknikko",
          "tutkimusapulainen (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "tutkimusteknikko (elektron. ja informaatiotekn.)",
          "työnjohtaja (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "työnsuunnittelija (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "urakanhinnoittelija (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "verkkoryhmäteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)",
          "viestiteknikko",
          "yliassistentti (radio, tv)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3115",
    "level": 4,
    "code": "3115",
    "order": 1890,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Konetekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat konetekniikan tutkimukseen sekä koneiden ja laitteiden suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan. Toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- autoteknikko\r\n- konemestari\r\n- koneteknikko\r\n- lvi-teknikko\r\n",
          "Osallistuvat konetekniikan tutkimukseen sekä koneiden ja laitteiden suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan. Toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- autoteknikko\r\n- konemestari\r\n- koneteknikko\r\n- lvi-teknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- koneenkokooja (8281)\r\n- teollisuuslaitosasentaja (7233)",
          "- koneenkokooja (8281)\r\n- teollisuuslaitosasentaja (7233)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ajoneuvotarkastaja",
          "alikonemestari (kiinteistön kunnossapito)",
          "alikonemestari (konetekniikka)",
          "alikonemestari (lämpökeskus)",
          "alikonemestari (sairaala)",
          "alikonemestari (telakka)",
          "alikonemestari (voimalaitos)",
          "asennusteknikko (koneasennus)",
          "asennustyönjohtaja (lvi)",
          "asennustyönvalvoja (lvi)",
          "asennusvalvoja (konetekniikka)",
          "autotarkastaja",
          "autoteknikko",
          "cad-teknikko (konetekniikka)",
          "huollon esimies (konetekniikka)",
          "huolto- ja neuvontateknikko (konetekniikka)",
          "huoltoesimies (konetekniikka)",
          "huoltomestari (konetekniikka)",
          "huoltosuunnittelija (konetekniikka)",
          "huoltotöiden johtaja (konetekniikka)",
          "huoltovalvoja (konetekniikka)",
          "ilmastointiteknikko",
          "kaukolämpömestari",
          "kaukolämpötarkastaja",
          "kaukolämpöteknikko",
          "kehitysteknikko (konetekniikka)",
          "koneenrakennusteknikko",
          "konemestari",
          "konemestari (kiinteistön kunnossapito)",
          "konemestari (kiinteistönhoito)",
          "konemestari (konetekniikka)",
          "konemestari (lämpökeskus)",
          "konemestari (sairaala)",
          "konemestari (telakka)",
          "konemestari (voimalaitos)",
          "konetarkastaja (konetekniikka)",
          "konetarkastaja (tielaitos)",
          "koneteknikko",
          "konstruktioteknikko (konetekniikka)",
          "korjaamon esimies (konetekniikka)",
          "korjaamopäällikkö (konetekniikka)",
          "käyttöteknikko (konetekniikka)",
          "laadunvalvontateknikko (konetekniikka)",
          "lvi-asiantuntija",
          "lvi-mestari",
          "lvi-päivystäjä",
          "lvi-teknikko",
          "lvi-töiden valvoja",
          "lvi-töiden valvoja (konetekniikka)",
          "lämpölaiteteknikko",
          "maatalouskoneteknikko",
          "mittaus- ja säätöteknikko",
          "suunnitteluavustaja (konetekniikka)",
          "teknikko (konetekniikka)",
          "teknikko (lvi)",
          "tekninen neuvoja (konetekniikka)",
          "transmissioteknikko",
          "tutkimusapulainen (konetekniikka)",
          "tutkimusteknikko (konetekniikka)",
          "työnjohtaja (konetekniikka)",
          "työntutkija (konetekniikka)",
          "töiden vastaanottaja (kone-, moottorihuolto)",
          "urakanhinnoittelija (konetekniikka)",
          "varaosateknikko (konetekniikka)",
          "varikonpäällikkö (vr)",
          "verstaspäällikkö (konetekniikka)",
          "vesihuoltoteknikko",
          "vuoroteknikko (konetekniikka)",
          "ylikonemestari (voimalaitos)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3116",
    "level": 4,
    "code": "3116",
    "order": 1900,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat kemiallis-teknisen alan tutkimukseen sekä kemiallis-teknisten laitteistojen suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan. Toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- operaattori (kemian prosessityö)\r\n- paperiteknikko\r\n",
          "Osallistuvat kemiallis-teknisen alan tutkimukseen sekä kemiallis-teknisten laitteistojen suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen ja laadunvalvontaan. Toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- operaattori (kemian prosessityö)\r\n- paperiteknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- separaattorinhoitaja (kemian prosessityö) (8150)",
          "- separaattorinhoitaja (kemian prosessityö) (8150)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "huolto- ja neuvontateknikko (kemiallis-tekninen ala)",
          "kemistiteknikko",
          "käyttöteknikko (kemiallis-tekninen ala)",
          "laadunvalvontateknikko (kemiallis-tekninen ala)",
          "operaattori (kemian prosessityö)",
          "osastomestari (kemiallis-tekninen ala)",
          "paperiteknikko",
          "prosessiteknikko (kemiallis-tekninen ala)",
          "päivämestari (kemiallis-tekninen ala)",
          "teknikko (kemiallis-tekninen ala)",
          "tekninen neuvoja (kemiallis-tekninen ala)",
          "tuotantomestari (kemiallis-tekninen ala)",
          "tutkimusapulainen (puunjalostus ja kemian prosessitekn.)",
          "tutkimusteknikko (puunjalostus ja kemia)",
          "työnjohtaja (kemiallis-tekninen ala)",
          "työnsuunnittelija (kemiallis-tekninen ala)",
          "työntutkija (kemiallis-tekninen ala)",
          "urakanhinnoittelija (kemiallis-tekninen ala)",
          "vuoromestari (kemiallis-tekninen ala)",
          "ylimestari (kemiallis-tekninen ala)",
          "ympäristönsuojeluteknikko (kemiallis-tekninen ala)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3117",
    "level": 4,
    "code": "3117",
    "order": 1910,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vuoriteollisuuden prosessitekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat kaivostekniikan ja metallurgisten tuotantomenetelmien tutkimukseen ja suunnitteluun ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä. Toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaivosteknikko\r\n- louhintatyönjohtaja\r\n- valimomestari (kaivos)\r\n- vuoriteknikko\r\n- öljynporausteknikko\r\n",
          "Osallistuvat kaivostekniikan ja metallurgisten tuotantomenetelmien tutkimukseen ja suunnitteluun ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä. Toimivat työnjohtajina.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaivosteknikko\r\n- louhintatyönjohtaja\r\n- valimomestari (kaivos)\r\n- vuoriteknikko\r\n- öljynporausteknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kaivosmies (7111)\r\n- lastaaja (kaivos, louhos) (7111)\r\n- metallurgi (2147)",
          "- kaivosmies (7111)\r\n- lastaaja (kaivos, louhos) (7111)\r\n- metallurgi (2147)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "huolto- ja neuvontateknikko (kaivos)",
          "kaivosmittaaja",
          "kaivosteknikko",
          "kaivostyönjohtaja",
          "louhintatyönjohtaja",
          "teknikko (öljynporaus)",
          "tutkimusapulainen (vuoriteollisuuden prosessitekn.)",
          "tutkimusteknikko (vuoriteollisuus)",
          "työnjohtaja (kaivos)",
          "työnsuunnittelija (kaivostekniikka ja metallurgia)",
          "urakanhinnoittelija (kaivos)",
          "valimomestari (kaivos)",
          "vuoriteknikko",
          "ylipanostaja (louhinta)",
          "öljynporausteknikko"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3118",
    "level": 4,
    "code": "3118",
    "order": 1920,
    "modifiedDate": "1996-12-16T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tekniset piirtäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Laativat koneiden ja laitteiden teknisiä piirustuksia, rakennusten, teiden, siltojen ym. rakennuspiirustuksia ja karttoja.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kartanpiirtäjä\r\n- konepiirtäjä\r\n- lvi-piirtäjä\r\n- rakennuspiirtäjä\r\n- sähköpiirtäjä\r\n- telepiirtäjä\r\n",
          "Laativat koneiden ja laitteiden teknisiä piirustuksia, rakennusten, teiden, siltojen ym. rakennuspiirustuksia ja karttoja.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kartanpiirtäjä\r\n- konepiirtäjä\r\n- lvi-piirtäjä\r\n- rakennuspiirtäjä\r\n- sähköpiirtäjä\r\n- telepiirtäjä\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kartoittaja (31123)",
          "- kartoittaja (31123)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asemakaava-avustaja",
          "asemakaavapiirtäjä",
          "atk-piirtäjä",
          "atk-suunnittelupiirtäjä",
          "cad-piirtäjä",
          "elektroniikkapiirtäjä",
          "kaapelikartanpiirtäjä",
          "kartanpiirtäjä",
          "karttaoperaattori",
          "koneenpiirtäjä",
          "konepiirtäjä",
          "lomakepiirtäjä",
          "lvi-piirtäjä",
          "optinen piirtäjä",
          "piirtäjä (tekninen)",
          "piirtämön esimies",
          "puhtaaksipiirtäjä",
          "rakennuspiirtäjä",
          "suunnitteluavustaja (piirtäjä)",
          "sähköpiirtäjä",
          "tasopiirtäjä",
          "tekninen piirtäjä",
          "telepiirtäjä",
          "työpiirtäjä"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3119",
    "level": 4,
    "code": "3119",
    "order": 1930,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään luokitellaan fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 311 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat esim. puunjalostusalan, graafisen alan ja vaatteiden valmistuksen tekniset työnjohtajat.",
          "Ryhmään luokitellaan fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 311 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat esim. puunjalostusalan, graafisen alan ja vaatteiden valmistuksen tekniset työnjohtajat."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31191",
    "level": 5,
    "code": "31191",
    "order": 1940,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3119",
    "parentCode": "3119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mekaanisen metsäteollisuuden tekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat puunjalostusalan tuotannon suunnitteluun ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Johtavat töitä ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- metsätalousteknikko (teollisuus)\r\n- puuteknikko\r\n- sahateknikko\r\n- sahatyönjohtaja\r\n",
          "Osallistuvat puunjalostusalan tuotannon suunnitteluun ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Johtavat töitä ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- metsätalousteknikko (teollisuus)\r\n- puuteknikko\r\n- sahateknikko\r\n- sahatyönjohtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- konepuuseppä (7423)\r\n- puunveistäjä (7422)\r\n- puutyöntekijä (8285)",
          "- konepuuseppä (7423)\r\n- puunveistäjä (7422)\r\n- puutyöntekijä (8285)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "metsätalousteknikko (teollisuus)",
          "puuteknikko",
          "puuteollisuusteknikko",
          "sahateknikko",
          "sahateollisuusteknikko",
          "sahatyönjohtaja",
          "sahausneuvoja",
          "tutkimusapulainen (mekaaninen metsäteollisuus)",
          "verstaspäällikkö (mekaaninen metsäteollisuus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31192",
    "level": 5,
    "code": "31192",
    "order": 1950,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3119",
    "parentCode": "3119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Graafisen tekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat graafisen alan tuotannon suunnitteluun ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Johtavat töitä latomossa ja kirjapainossa ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- faktori\r\n- graafinen teknikko\r\n- kirjapainoteknikko\r\n",
          "Osallistuvat graafisen alan tuotannon suunnitteluun ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Johtavat töitä latomossa ja kirjapainossa ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- faktori\r\n- graafinen teknikko\r\n- kirjapainoteknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- latoja (7341)\r\n- painopinnan valmistaja (kirjapaino) (7342)",
          "- latoja (7341)\r\n- painopinnan valmistaja (kirjapaino) (7342)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "faktori",
          "graafinen teknikko",
          "kirjapainoesimies",
          "kirjapainofaktori",
          "kirjapainoteknikko",
          "painotuotefaktori (yritys)",
          "painotyöasiantuntija-faktori",
          "suunnittelufaktori",
          "tutkimusapulainen (graafinen tekniikka)",
          "työnjohtaja (kirjapaino)",
          "yhteysfaktori"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31193",
    "level": 5,
    "code": "31193",
    "order": 1960,
    "modifiedDate": "1997-03-20T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3119",
    "parentCode": "3119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tekstiili- ja vaatetusalan tekniikan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat tekstiili- ja vaatetusalan suunnitteluun ja kehittämiseen. Johtavat töitä ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- mallimestari (vaatetusteollisuus)\r\n- tekstiiliteknikko\r\n- vaatetusteknikko\r\n- vaatetusteknologi\r\n",
          "Osallistuvat tekstiili- ja vaatetusalan suunnitteluun ja kehittämiseen. Johtavat töitä ja tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- mallimestari (vaatetusteollisuus)\r\n- tekstiiliteknikko\r\n- vaatetusteknikko\r\n- vaatetusteknologi\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tekstiilihuoltaja (8264)\r\n- tekstiilikoneasentaja (7233)\r\n- tekstiililaitosmies (7233)",
          "- tekstiilihuoltaja (8264)\r\n- tekstiilikoneasentaja (7233)\r\n- tekstiililaitosmies (7233)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kehruumestari",
          "kutomamestari",
          "mallimestari (vaatetusteollisuus)",
          "neulossuunnittelija (vaatetusteollisuus)",
          "ompelimon työnjohtaja",
          "tekstiiliteknikko",
          "tutkimusapulainen (tekstiili- ja vaatetusala)",
          "vaatetusteknikko",
          "vaatetusteknologi",
          "vaatetusteollisuusteknikko",
          "värimestari (tekstiiliteollisuus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31199",
    "level": 5,
    "code": "31199",
    "order": 1970,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3119",
    "parentCode": "3119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut teknisten alojen asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät muihin ammattiryhmän 3119 luokkiin kuulumattomien tuotannonalojen teknisiä tehtäviä. Osallistuvat tuotannon, kuljetuksen ja huollon suunnitteluun, laadunvalvontaan, tuotantomenetelmien kehittämiseen ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asennusmestari (kaasulaitos)\r\n- huoltomestari (sairaala)\r\n- kuljetusteknikko\r\n- materiaaliteknikko\r\n",
          "Tekevät muihin ammattiryhmän 3119 luokkiin kuulumattomien tuotannonalojen teknisiä tehtäviä. Osallistuvat tuotannon, kuljetuksen ja huollon suunnitteluun, laadunvalvontaan, tuotantomenetelmien kehittämiseen ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- asennusmestari (kaasulaitos)\r\n- huoltomestari (sairaala)\r\n- kuljetusteknikko\r\n- materiaaliteknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- huoltovalvoja (konetekniikka) (3115)",
          "- huoltovalvoja (konetekniikka) (3115)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asennusmestari (kaasulaitos)",
          "aseteknikko",
          "elintarviketeknikko",
          "huolto- ja neuvontateknikko (muut tekniset alat)",
          "huoltomestari (sairaala)",
          "huoltopäällikkö (kiinteistö)",
          "huoltoteknikko (lääketieteelliset apuvälineet)",
          "huoltoteknikko (lääketieteelliset laitteet)",
          "huoltoteknikko (sairaala)",
          "huoltotyönjohtaja (kiinteistö)",
          "instrumenttiteknikko (sähkölaitoksen laboratoriotyö)",
          "kiinteistöhuoltopäällikkö",
          "kiinteistötyönjohtaja",
          "kuljetuskonsulentti",
          "kuljetusneuvoja",
          "kuljetusrationalisoija",
          "kuljetussuunnittelija",
          "kuljetusteknikko",
          "kunnossapitomestari (muut tekniset alat)",
          "käyttöpäällikkö (meijeristi)",
          "käyttöteknikko (muut tekniset alat)",
          "laadunvalvoja (muut tekniset alat)",
          "laadunvalvontateknikko (muut tekniset alat)",
          "laboratorioteknikko",
          "laboratoriotyöteknikko",
          "laitesuunnittelija (muut tekniset alat)",
          "laiteteknikko (lääkintätekniset apuvälineet)",
          "leikkaussaliteknikko",
          "levyteollisuusteknikko",
          "liikenneteknikko",
          "logistic coordinator",
          "logistiikkakoordinaattori",
          "logistiikkamestari",
          "logistiikkasuunnittelija",
          "logistiikkateknikko",
          "majakkateknikko",
          "mallastamotyönjohtaja",
          "materiaaliteknikko",
          "meijeriteknikko",
          "menetelmäsuunnittelija (muut tekniset alat)",
          "mittaus- ja säätöteknikko (muut tekniset alat)",
          "myllytyönjohtaja",
          "osastomestari (muut tekniset alat)",
          "panimomestari",
          "radiomajakkamestari",
          "röntgenteknikko",
          "sairaalateknikko",
          "tarkastusteknikko",
          "teknikko (muut tekniset alat)",
          "tuotannon suunnittelija (teknikko)",
          "tuotekehittelijä (teknikko, muut tekniset alat)",
          "tuotekehitysteknikko (muut tekniset alat)",
          "tutkimusapulainen (tekniikka)",
          "tutkimusteknikko (muut tekniset alat)",
          "työnjohtaja (muut tekniset alat)",
          "työnopastaja (muut tekniset alat)",
          "työnsuunnittelija (muut tekniset alat)",
          "työntutkija (muut tekniset alat)",
          "työntutkimusteknikko",
          "työnvalvoja (muut tekniset alat)",
          "työteknikko",
          "töidenjärjestelijä (muut tekniset alat)",
          "urakanhinnoittelija (muut tekniset alat)",
          "ylimestari (muut tekniset alat)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/312",
    "level": 3,
    "code": "312",
    "order": 1980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät tietotekniikkaan liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tietokoneiden, ohjelmien ja oheislaitteistojen käyttämistä, valvontaa ja ylläpitoa sekä neuvontaa.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät tietotekniikkaan liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tietokoneiden, ohjelmien ja oheislaitteistojen käyttämistä, valvontaa ja ylläpitoa sekä neuvontaa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3120",
    "level": 4,
    "code": "3120",
    "order": 1990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/312",
    "parentCode": "312",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Asentavat tietokoneohjelmia ja oheislaitteistoja ja käyttävät ja valvovat keskuskoneita. Ylläpitävät ja päivittävät ohjelmia, neuvovat mikrotietokoneiden ja -ohjelmistojen käyttäjiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- pääoperaattori (it)\r\n- mikrotukihenkilö\r\n- sovellusneuvoja\r\n",
          "Asentavat tietokoneohjelmia ja oheislaitteistoja ja käyttävät ja valvovat keskuskoneita. Ylläpitävät ja päivittävät ohjelmia, neuvovat mikrotietokoneiden ja -ohjelmistojen käyttäjiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- pääoperaattori (it)\r\n- mikrotukihenkilö\r\n- sovellusneuvoja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tietokoneasentaja (72421)\r\n- cnc-koneistaja (7223)\r\n- elektroniikkateknikko (3114)\r\n",
          "- tietokoneasentaja (72421)\r\n- cnc-koneistaja (7223)\r\n- elektroniikkateknikko (3114)\r\n"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ajonselvittäjä (it)",
          "ajonvalmistelija (it)",
          "animaatio-operaattori",
          "arkistonhoitaja (it)",
          "asiakasneuvoja (it)",
          "asiakaspalveluhenkilö (it)",
          "asiakasvastuuhenkilö (it)",
          "atk-ajovalmistelija",
          "atk-esikäsittelijä",
          "atk-jaostosihteeri",
          "atk-jatkokäsittelijä",
          "atk-jälkikäsittelijä",
          "atk-järjestelijä",
          "atk-järjestelmäkäyttäjä",
          "atk-konttoristi",
          "atk-käsittelijä",
          "atk-materiaalinkäsittelijä",
          "atk-neuvoja",
          "atk-operaattori",
          "atk-postittaja",
          "atk-pääkäyttäjä",
          "atk-selvittäjä",
          "atk-sihteeri",
          "atk-tarkastaja",
          "atk-toimihenkilö",
          "atk-tukihenkilö",
          "atk-valmistaja",
          "atk-yhdyshenkilö",
          "atk-yhteyshenkilö",
          "cad-operaattori",
          "chief operator (it)",
          "customer support (it)",
          "esikäsittelijä (it)",
          "helpdesk-tukihenkilö",
          "it support",
          "it-järjestelmäkäyttäjä",
          "it-neuvoja",
          "it-operaattori",
          "it-pääkäyttäjä",
          "it-tukihenkilö",
          "jälkikäsittelijä (it)",
          "järjestelmätukihenkilö",
          "konsolioperaattori (it)",
          "käytönjärjestelijä (it)",
          "käytönvalvoja (it)",
          "lajittelukoneenhoitaja (it)",
          "luotausoperaattori",
          "mikrotukihenkilö",
          "nauha-arkistonhoitaja (it)",
          "oheislaiteoperaattori (it)",
          "operaatiotutkija (it)",
          "operaattori (it)",
          "operator (it)",
          "pc-tukihenkilö",
          "pääoperaattori (it)",
          "sovellusneuvoja",
          "sovellustukihenkilö",
          "sovellutusneuvoja (it)",
          "support operator",
          "taltioarkistonhoitaja",
          "testing operator",
          "tiedostonhoitaja",
          "tietojenkäsittelijä",
          "tietokoneenhoitaja",
          "tietokoneoperaattori",
          "valmistelija (it)",
          "web master",
          "webmaster",
          "web-ylläpitäjä",
          "verkkotukihenkilö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/313",
    "level": 3,
    "code": "313",
    "order": 2000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät optisten ja elektronisten laitteiden käyttöön liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy kuvan ja äänen tallennusta, editointia, lähettämistä ja tarkkailua.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät optisten ja elektronisten laitteiden käyttöön liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy kuvan ja äänen tallennusta, editointia, lähettämistä ja tarkkailua."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3131",
    "level": 4,
    "code": "3131",
    "order": 2010,
    "modifiedDate": "1997-03-11T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/313",
    "parentCode": "313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuvaajat, kuvanauhoittajat ja äänittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kuvaavat valokuva-, elokuva-, televisio- tai videokameroilla. Valvovat elokuva- ja videokameroita sekä muita kuvien ja äänen tallennus- ja editointilaitteita.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvaaja\r\n- karttakuvaaja \r\n- valokuvaaja\r\n- videokuvaaja\r\n",
          "Kuvaavat valokuva-, elokuva-, televisio- tai videokameroilla. Valvovat elokuva- ja videokameroita sekä muita kuvien ja äänen tallennus- ja editointilaitteita.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvaaja\r\n- karttakuvaaja \r\n- valokuvaaja\r\n- videokuvaaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- elokuvatuottaja (12294)\r\n- graafinen kuvaaja (7342)",
          "- elokuvatuottaja (12294)\r\n- graafinen kuvaaja (7342)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arkistokuvaaja",
          "arkistovalokuvaaja",
          "ateljeekuvaaja",
          "dokumenttikuvaaja",
          "editoija",
          "elokuvaaja",
          "elokuvakoneenhoitaja",
          "elokuvakoneenkäyttäjä",
          "elokuvan leikkaaja",
          "elokuvaäänittäjä",
          "filmintekstittäjä",
          "filmiäänittäjä",
          "ilmakuvaaja",
          "ilmakuvausteknikko",
          "kameramies",
          "karttakuvaaja",
          "kuvaaja (elokuva)",
          "kuvaaja (valokuva)",
          "kuvalaitoksen esimies",
          "kuvamiksaaja",
          "kuvanauhoittaja",
          "kuvateknikko",
          "laitoskuvaaja",
          "lehtikuvaaja",
          "lehtivalokuvaaja",
          "levytysteknikko",
          "mainoskuvaaja",
          "mikrofilmaaja",
          "mikrovalokuvaaja",
          "museovalokuvaaja",
          "sairaalavalokuvaaja",
          "studioapulainen (radio, tv, elokuva)",
          "studiopäällikkö",
          "studioteknikko (radio, tv)",
          "tehostemestari (radio, tv)",
          "teknillinen avustaja (radio, tv)",
          "tv-kameramies",
          "tv-kuvaaja",
          "uutiskuvaaja",
          "valo- ja äänisuunnittelija",
          "valokuvaaja",
          "valokuvaaja (kirjapaino)",
          "valokuvaamoapulainen (studio)",
          "videokuvaaja",
          "videoteknikko",
          "ääninauhalle lukija",
          "äänitekäsittelijä (elokuva)",
          "äänittäjä (elokuva)",
          "äänitysteknikko (elokuva)",
          "äänitysvalvoja (elokuva)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3132",
    "level": 4,
    "code": "3132",
    "order": 2020,
    "modifiedDate": "1997-03-12T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/313",
    "parentCode": "313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Radio- ja tv-tarkkailijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Työskentelevät radiossa ja televisiossa kuvan ja äänen lähetys- ja tarkkailutehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kuvatarkkailija (tv)\r\n- mikseri\r\n- tarkkailija (radio, tv)\r\n",
          "Työskentelevät radiossa ja televisiossa kuvan ja äänen lähetys- ja tarkkailutehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kuvatarkkailija (tv)\r\n- mikseri\r\n- tarkkailija (radio, tv)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- elektroniikkamekaanikko (72423)\r\n- viestiteknikko (3114)",
          "- elektroniikkamekaanikko (72423)\r\n- viestiteknikko (3114)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asemaesimies (radio, tv)",
          "asemamies (radio, tv)",
          "asemanpäällikkö (radio, tv)",
          "asemapäällikkö (radio, tv)",
          "audiovisuaaliteknikko",
          "av-teknikko",
          "erikoistarkkailija (radio, tv)",
          "kameratarkkailija (tv)",
          "kuvansekoittaja (tv)",
          "kuvatarkkailija (tv)",
          "käyttömestari (radio, tv)",
          "lähetyksenvalvoja (radio, tv)",
          "lähetystarkkailija (radio, tv)",
          "mikseri",
          "mixeri",
          "päivystäjä (radio, tv)",
          "radioekspeditööri",
          "radiotarkkailija",
          "studioesimies (radio, tv)",
          "studiomestari",
          "studionhoitaja (radio, tv)",
          "studionohjaaja (radio, tv)",
          "t.o.m. (tv)",
          "tarkkaaja (radio, tv)",
          "tarkkailija (radio, tv)",
          "technical operation manager (tv)",
          "tv-tarkkailija",
          "vuoroesimies (radio, tv)",
          "äänentoistotyöntekijä",
          "äänistudioapulainen",
          "äänisuunnittelija",
          "äänitarkkailija (radio, tv)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3139",
    "level": 4,
    "code": "3139",
    "order": 2040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/313",
    "parentCode": "313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään luokitellaan optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 313 luokkiin. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- radiosähköttäjä\r\n- viestiohjaaja",
          "Ryhmään luokitellaan optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 313 luokkiin. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- radiosähköttäjä\r\n- viestiohjaaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisviestipäällikkö",
          "kaikuluotaimenhoitaja",
          "konemestari (teatteri)",
          "laivasähköttäjä",
          "lennonvarmennussähköttäjä",
          "radiosähköttäjä",
          "rautatiesähköttäjä",
          "röntgenapulainen",
          "röntgenkuvaaja",
          "sähköttäjä",
          "viestiaseman päällikkö",
          "viestiohjaaja",
          "viestipäällikkö",
          "viestittäjien valvoja",
          "viestittäjä (lentokenttä)",
          "viestityspäällikkö",
          "viestivalvoja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/314",
    "level": 3,
    "code": "314",
    "order": 2050,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Meri-, lento- ja satamaliiikenteen päälliköt ja ohjaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät meri-, lento- ja satamaliikenteeseen liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy teknisten laitteiden käyttöä ja huoltoa, lentämistä, liikenteenohjausta, työnjohtamista ja -suunnittelua sekä teknisiä töitä.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät meri-, lento- ja satamaliikenteeseen liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy teknisten laitteiden käyttöä ja huoltoa, lentämistä, liikenteenohjausta, työnjohtamista ja -suunnittelua sekä teknisiä töitä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3141",
    "level": 4,
    "code": "3141",
    "order": 2060,
    "modifiedDate": "1997-02-26T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Alusten konepäälliköt ja konemestarit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat alusten koneiden ja muun teknisen laitteiston käytöstä ja huollosta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alikonemestari (alus)\r\n- konepäällikkö (alus)\r\n- ylikonemestari (alus)\r\n",
          "Vastaavat alusten koneiden ja muun teknisen laitteiston käytöstä ja huollosta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alikonemestari (alus)\r\n- konepäällikkö (alus)\r\n- ylikonemestari (alus)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- laivanrakennusinsinööri (2145)",
          "- laivanrakennusinsinööri (2145)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alikonemestari (alus)",
          "konemestari (alus)",
          "konepäällikkö (alus)",
          "konepäällystöharjoittelija",
          "meri-insinööri",
          "ylikonemestari (alus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3142",
    "level": 4,
    "code": "3142",
    "order": 2070,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Perämiehet ja pienten alusten päälliköt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja johtavat aluksen kulkua, lastausta ja purkamista. Valvovat töitä aluksella ja päättävät mahdollisesta matkustajien ottamisesta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- vahtiperämies\r\n- yliperämies (alus)\r\n",
          "Suunnittelevat ja johtavat aluksen kulkua, lastausta ja purkamista. Valvovat töitä aluksella ja päättävät mahdollisesta matkustajien ottamisesta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- vahtiperämies\r\n- yliperämies (alus)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- merikapteeni (iso alus) (12261)\r\n- merimies (8340)",
          "- merikapteeni (iso alus) (12261)\r\n- merimies (8340)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluksen päällikkö",
          "ensimmäinen perämies (alus)",
          "hinaajalaivan päällikkö",
          "kapteeni (pieni alus)",
          "kotimaanliikenteen laivuri",
          "laivan päällikkö (pieni alus)",
          "laivapäällystöharjoittelija",
          "laivuri",
          "lautta-aluksen kuljettaja",
          "lossialuksenkuljettaja",
          "navigaattori (alus)",
          "perämies (alus)",
          "päällikkö (alus)",
          "toinen perämies (alus)",
          "vahtiperämies",
          "yliperämies (alus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3143",
    "level": 4,
    "code": "3143",
    "order": 2080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lentokapteenit ja -perämiehet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ohjaavat ja navigoivat lentokoneita, jotka kuljettavat matkustajia ja rahtia. Valvovat lentokoneiden teknisen laitteiston käyttöä ja toimintaa tai toimivat erityistehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ammattilentäjä (siviili-ilmailu)\r\n- helikopterilentäjä",
          "Ohjaavat ja navigoivat lentokoneita, jotka kuljettavat matkustajia ja rahtia. Valvovat lentokoneiden teknisen laitteiston käyttöä ja toimintaa tai toimivat erityistehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ammattilentäjä (siviili-ilmailu)\r\n- helikopterilentäjä"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammattilentäjä (siviili-ilmailu)",
          "ansiolentäjä",
          "helikopterilentäjä",
          "hinauskoneen ohjaaja",
          "hinauslentäjä",
          "ilma-aluksen päällikkö",
          "kapteeni (lento-)",
          "koelentäjä",
          "lennonopettaja",
          "lentokapteeni",
          "lentoperämies",
          "lentäjä (pienkone)",
          "liikennelentäjä",
          "perämies (lento-)",
          "pienkoneen kuljettaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3144",
    "level": 4,
    "code": "3144",
    "order": 2090,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lento- ja satamaliikenteen ohjaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja ohjaavat lentoliikennettä lentokentillä ja ilmatilassa sekä laivaliikennettä satamissa ja lähivesillä.",
          "Johtavat ja ohjaavat lentoliikennettä lentokentillä ja ilmatilassa sekä laivaliikennettä satamissa ja lähivesillä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31441",
    "level": 5,
    "code": "31441",
    "order": 2091,
    "modifiedDate": "1997-03-05T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3144",
    "parentCode": "3144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lennonjohtajat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat lentoliikennettä lentokentillä ja ilmatilassa, tekevät lentoliikenteen valvontaan ja matkustajapalveluun liittyviä työnjohto- ja suunnittelutehtäviä ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lennonjohtotarkastaja\r\n- lennonneuvoja\r\n- lennonvarmennuspäällikkö\r\n",
          "Johtavat lentoliikennettä lentokentillä ja ilmatilassa, tekevät lentoliikenteen valvontaan ja matkustajapalveluun liittyviä työnjohto- ja suunnittelutehtäviä ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lennonjohtotarkastaja\r\n- lennonneuvoja\r\n- lennonvarmennuspäällikkö\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- lennonvalmistelija (3145)",
          "- lennonvalmistelija (3145)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lennonjohtaja",
          "lennonjohtotarkastaja",
          "lennonneuvoja",
          "lennonneuvontapäällikkö",
          "lennonvarmennuspäällikkö",
          "vuoropäällikkö (lentoliikenne)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31442",
    "level": 5,
    "code": "31442",
    "order": 2092,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3144",
    "parentCode": "3144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Satamaliikenteen ohjaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ohjaavat laivaliikennettä satamissa ja lähivesillä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- luotsi\r\n- satamaluotsi\r\n",
          "Ohjaavat laivaliikennettä satamissa ja lähivesillä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- luotsi\r\n- satamaluotsi\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- satamapäällikkö (12269)",
          "- satamapäällikkö (12269)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kanavaluotsi",
          "linjaluotsi",
          "luotsauspäällikkö",
          "luotsi",
          "luotsioppilas",
          "luotsivanhin",
          "perämies (satama)",
          "puominhoitaja",
          "satamajärjestäjä",
          "satamakatsantamies",
          "satamakatsontamies",
          "satamaluotsi",
          "satamamestari",
          "satamatyönjohtaja",
          "satamavalvoja (luotsi)",
          "sisävesiluotsi",
          "terminaalin esimies (satama)",
          "terminaalipäällikkö (satama)",
          "väylämestari",
          "väylänhoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3145",
    "level": 4,
    "code": "3145",
    "order": 2100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lentoturvallisuusteknikot ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät lentoliikenteen ja lennonvalvonta- ja navigointilaitteiden suunnitteluun, käyttöön ja korjaukseen liittyviä teknisiä tehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lennonjohtoassistentti\r\n- lennonvalmistelija\r\n- reittipäällikkö (lentoliikenne)\r\n",
          "Tekevät lentoliikenteen ja lennonvalvonta- ja navigointilaitteiden suunnitteluun, käyttöön ja korjaukseen liittyviä teknisiä tehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- lennonjohtoassistentti\r\n- lennonvalmistelija\r\n- reittipäällikkö (lentoliikenne)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- lentokonemekaanikko (7232)",
          "- lentokonemekaanikko (7232)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assistentti (lennonjohto)",
          "lennonjohdon avustaja",
          "lennonjohtoassistentti",
          "lennonselvittäjä",
          "lennontiedottaja",
          "lennonvalmistelija",
          "lennonvarmennusmekaanikko",
          "lennonvarmennusteknikko",
          "lennonvarmentaja",
          "lentoturvallisuusteknikko",
          "liikennevalvoja (lentoliikenne)",
          "päälennonselvittäjä",
          "reittipäällikkö (lentoliikenne)",
          "starttimestari (lentoliikenne)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/315",
    "level": 3,
    "code": "315",
    "order": 2110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Turvallisuuden ja laadun tarkastajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät rakennusten, palveluiden ja tuotteiden tarkastamiseen sekä työsuojeluun liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tarkastamista, neuvontaa ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät rakennusten, palveluiden ja tuotteiden tarkastamiseen sekä työsuojeluun liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tarkastamista, neuvontaa ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3151",
    "level": 4,
    "code": "3151",
    "order": 2120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/315",
    "parentCode": "315",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rakennus- ja palotarkastajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tarkastavat rakennuksia ja neuvovat rakentajia. Selvittävät tulipalojen syttymissyitä, asentavat palovaroittimia ja sammutuslaitteita ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- palomestari\r\n- palosuojeluteknikko\r\n",
          "Tarkastavat rakennuksia ja neuvovat rakentajia. Selvittävät tulipalojen syttymissyitä, asentavat palovaroittimia ja sammutuslaitteita ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- palomestari\r\n- palosuojeluteknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- palomies (5161)",
          "- palomies (5161)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaispalotarkastaja",
          "asemamestari (palolaitos)",
          "hälytysmestari (palolaitos)",
          "johtava palotarkastaja",
          "laitosmestari (palolaitos)",
          "palomestari",
          "palosuojeluteknikko",
          "palotarkastaja",
          "palotoimentarkastaja",
          "piiripalotarkastaja",
          "piiritarkastaja (palolaitos)",
          "rakennusmestari-rakennustarkastaja",
          "rakennustarkastaja",
          "tekninen tarkastaja (rakennus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3152",
    "level": 4,
    "code": "3152",
    "order": 2130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/315",
    "parentCode": "315",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tarkastavat työpaikkojen työskentelyolosuhteita. Valvovat myytävien tavaroiden ja palvelujen laatua ja turvallisuutta.",
          "Tarkastavat työpaikkojen työskentelyolosuhteita. Valvovat myytävien tavaroiden ja palvelujen laatua ja turvallisuutta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31521",
    "level": 5,
    "code": "31521",
    "order": 2140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3152",
    "parentCode": "3152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Työsuojelutarkastajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Valvovat työsuojelulainsäädännön noudattamista tekemällä tarkastuksia työpaikoilla. Neuvovat työnantajia ja työntekijöiden edustajia.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- työsuojeluvaltuutettu\r\n",
          "Valvovat työsuojelulainsäädännön noudattamista tekemällä tarkastuksia työpaikoilla. Neuvovat työnantajia ja työntekijöiden edustajia.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- työsuojeluvaltuutettu\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- terveystarkastaja (32221)",
          "- terveystarkastaja (32221)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammattien terveystarkastaja",
          "ergonomi",
          "johtava työsuojelutarkastaja",
          "työhygieenikko",
          "työsuojelun piiritarkastaja",
          "työsuojelupäällikkö",
          "työsuojelusuunnittelija",
          "työsuojelutarkastaja",
          "työsuojeluteknikko",
          "työsuojeluterveystarkastaja",
          "työsuojeluvaltuutettu",
          "työturvallisuustarkastaja (lentoliikenne)",
          "työturvallisuustarkastaja (satama)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31522",
    "level": 5,
    "code": "31522",
    "order": 2150,
    "modifiedDate": "1997-02-06T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3152",
    "parentCode": "3152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Katsastajat, tuoteturvallisuuden ja laadun tarkastajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Katsastavat moottoriajoneuvojen ym. kuntoa ja lainmukaisuutta. Tarkastavat tavaroiden ja palvelujen laatua ja turvallisuutta ja antavat neuvontaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- katsastusmies (moottoriajoneuvot)\r\n- tarkastaja (hienomekaaniset tuotteet)\r\n",
          "Katsastavat moottoriajoneuvojen ym. kuntoa ja lainmukaisuutta. Tarkastavat tavaroiden ja palvelujen laatua ja turvallisuutta ja antavat neuvontaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- katsastusmies (moottoriajoneuvot)\r\n- tarkastaja (hienomekaaniset tuotteet)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- asennustarkastaja (konetekniikka) (2145)\r\n- palotarkastaja (3151)",
          "- asennustarkastaja (konetekniikka) (2145)\r\n- palotarkastaja (3151)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaiskatsastusmies (moottoriajoneuvot)",
          "autokatsastaja",
          "autonkatsastaja",
          "elintarvikehygieenikko",
          "elintarvikekatsastaja",
          "elintarviketarkastaja",
          "katsastaja",
          "katsastusesimies",
          "katsastusinsinööri (moottoriajoneuvot)",
          "katsastusmies",
          "katsastusmies (moottoriajoneuvot)",
          "katsastusteknikko",
          "laaduntarkastaja",
          "laatuteknikko",
          "lihantarkastaja",
          "lääninelintarviketarkastaja",
          "lääninkatsastusmies",
          "maidonkatsastaja (kunta)",
          "maidontarkastaja (kunta)",
          "mittatarkastaja (metalliteollisuus)",
          "tarkastaja (hienomekaaniset tuotteet)",
          "varakatsastusmies (moottoriajoneuvot)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32",
    "level": 2,
    "code": "32",
    "order": 2160,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät maa- ja metsätaloustieteisiin sekä terveydenhuoltoon liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy laboratoriotyöskentelyä, tutkimusta, kehittämistä, suunnittelua, erilaisten hakemusten käsittelyä, asiakkaiden neuvontaa ja ohjaamista, työnjohtamista, lakien täytäntöönpanoa ja valvontaa. \r\n\r\nTerveydenhuollon asiantuntijatehtäviin sisältyy lisäksi sairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät maa- ja metsätaloustieteisiin sekä terveydenhuoltoon liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy laboratoriotyöskentelyä, tutkimusta, kehittämistä, suunnittelua, erilaisten hakemusten käsittelyä, asiakkaiden neuvontaa ja ohjaamista, työnjohtamista, lakien täytäntöönpanoa ja valvontaa. \r\n\r\nTerveydenhuollon asiantuntijatehtäviin sisältyy lisäksi sairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/321",
    "level": 3,
    "code": "321",
    "order": 2170,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouteen liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy näytteidenottoa ja -analyysiä, tutkimusta, kehittämistä, teknisiä tehtäviä, tilastointia, suunnittelua ja neuvontaa.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouteen liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy näytteidenottoa ja -analyysiä, tutkimusta, kehittämistä, teknisiä tehtäviä, tilastointia, suunnittelua ja neuvontaa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3211",
    "level": 4,
    "code": "3211",
    "order": 2180,
    "modifiedDate": "1996-09-29T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Laborantit ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Työskentelevät teollisuuden, eläinlääkinnän ym. laboratorioissa. Ottavat ja analysoivat näytteitä sekä tekevät muita biologian tutkimukseen liittyviä teknisiä tehtäviä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- laboratorion hoitaja \r\n- teollisuuslaborantti\r\n- tutkimuslaborantti\r\n",
          "Työskentelevät teollisuuden, eläinlääkinnän ym. laboratorioissa. Ottavat ja analysoivat näytteitä sekä tekevät muita biologian tutkimukseen liittyviä teknisiä tehtäviä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- laboratorion hoitaja \r\n- teollisuuslaborantti\r\n- tutkimuslaborantti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- laboratoriohoitaja (terveydenhuolto) (32314)\r\n- laboratorioteknikko (31199)",
          "- laboratoriohoitaja (terveydenhuolto) (32314)\r\n- laboratorioteknikko (31199)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "elintarvikelaborantti",
          "erikoislaboratoriomestari",
          "fraktioija",
          "hammaslaborantti",
          "koeapulainen (laboratorio)",
          "käytöntarkkailija (laboratorio)",
          "laborantti",
          "laboratorioapulainen",
          "laboratorioesimies",
          "laboratoriomestari",
          "laboratorion hoitaja",
          "laboratoriovalmistelija",
          "metallilaborantti",
          "näytteenkäsittelijä (laboratorio)",
          "näytteenottaja",
          "näytteidenottaja",
          "obduktiopreparaattori",
          "preparaattori (laboratorio)",
          "preparaattoriapulainen",
          "rakennuslaborantti",
          "röntgenkehittäjä",
          "sairaalalaborantti",
          "tarkastusapulainen (laboratorio)",
          "teollisuuslaborantti",
          "tuotantolaborantti",
          "tutkimusapulainen (biologia)",
          "tutkimusapulainen (laboratorio)",
          "tutkimusapulainen (sairaala ym.)",
          "tutkimusapulainen (ympäristötieteet)",
          "tutkimusavustaja (laboratorio)",
          "tutkimusavustaja (sairaala ym.)",
          "tutkimuslaborantti",
          "tutkimustyöntekijä (laboratorio)",
          "työnjohtaja (laboratorio)",
          "viljalaborantti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3212",
    "level": 4,
    "code": "3212",
    "order": 2190,
    "modifiedDate": "1997-02-02T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Agrologit ja metsätalousteknikot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat maa- ja metsätalouden tutkimukseen ja kehittämiseen sekä tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä.",
          "Osallistuvat maa- ja metsätalouden tutkimukseen ja kehittämiseen sekä tekevät niihin liittyviä teknisiä tehtäviä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32121",
    "level": 5,
    "code": "32121",
    "order": 2200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3212",
    "parentCode": "3212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Agrologit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät maatalouden tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviä teknisiä tehtäviä, tilastoja ja suunnitelmia. Hoitavat tuki-, lupa- ja lainahakemuksia, käyvät maatiloilla ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- maataloussihteeri\r\n- toimistoagrologi\r\n",
          "Tekevät maatalouden tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviä teknisiä tehtäviä, tilastoja ja suunnitelmia. Hoitavat tuki-, lupa- ja lainahakemuksia, käyvät maatiloilla ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- maataloussihteeri\r\n- toimistoagrologi\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- agrologi (neuvontatyö) (3213)\r\n- agronomi (22131)",
          "- agrologi (neuvontatyö) (3213)\r\n- agronomi (22131)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "agrologi",
          "maaseutusihteeri",
          "maataloussihteeri",
          "piiriagrologi",
          "toimistoagrologi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32122",
    "level": 5,
    "code": "32122",
    "order": 2210,
    "modifiedDate": "1997-02-02T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3212",
    "parentCode": "3212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsätalousteknikot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät metsätalouden tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviä teknisiä tehtäviä sekä erilaisia metsätalouden, luonnonsuojelun ja riistanhoidon suunnittelu-, neuvonta- ja työnjohtotehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- metsätalousteknikko (metsänhoito)\r\n- riistanhoidonneuvoja\r\n- työnjohtaja (metsätalous)\r\n",
          "Tekevät metsätalouden tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviä teknisiä tehtäviä sekä erilaisia metsätalouden, luonnonsuojelun ja riistanhoidon suunnittelu-, neuvonta- ja työnjohtotehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- metsätalousteknikko (metsänhoito)\r\n- riistanhoidonneuvoja\r\n- työnjohtaja (metsätalous)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- alueneuvoja (metsätalous) (22132)\r\n- metsäsuunnittelija (22132)",
          "- alueneuvoja (metsätalous) (22132)\r\n- metsäsuunnittelija (22132)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alue-esimies (metsätalous)",
          "alueteknikko (metsätalous)",
          "aluetyönjohtaja (metsätalous)",
          "apulaistyönjohtaja (metsätalous)",
          "aputyönjohtaja (metsätalous)",
          "etumies (uitto)",
          "hakkuutyönjohtaja",
          "hankintaesimies (metsätalous)",
          "istutustyönjohtaja (metsätalous)",
          "kenttäapulainen (metsäntutkimustyö)",
          "kenttäesimies (metsätalous)",
          "korjuuesimies (metsäala)",
          "korjuupäällikkö (metsätalous)",
          "korjuutyönjohtaja (metsätalous)",
          "leimaustyönjohtaja",
          "metsäesimies",
          "metsänhoidonneuvoja",
          "metsästyksenvalvoja",
          "metsätalousneuvoja",
          "metsätalousteknikko (metsänhoito)",
          "metsäteknikko",
          "metsäteknikko (neuvontatyö)",
          "metsätyönjohtaja",
          "metsätyönneuvoja",
          "mittauksentarkastaja (puutavaran)",
          "mittauspäällikkö (metsätalous)",
          "nokkamies (metsätyö)",
          "piirimetsäteknikko",
          "piirityönjohtaja (metsätalous)",
          "riistanhoidonneuvoja",
          "riistanhoitokonsulentti",
          "riistanhoitoneuvoja",
          "työnjohtaja (metsätalous)",
          "uittotyönjohtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3213",
    "level": 4,
    "code": "3213",
    "order": 2220,
    "modifiedDate": "1997-03-08T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvojat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat maanviljely-, kotitalous-, puutarhanhoito- ja kalastusneuvonnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- agrologi (neuvontatyö)\r\n- karjatalousteknikko\r\n- puutarhaneuvoja\r\n",
          "Vastaavat maanviljely-, kotitalous-, puutarhanhoito- ja kalastusneuvonnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- agrologi (neuvontatyö)\r\n- karjatalousteknikko\r\n- puutarhaneuvoja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- agronomi (22131)",
          "- agronomi (22131)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "4h-neuvoja",
          "agrologi (neuvontatyö)",
          "hortonomi (neuvontatyö)",
          "iktyonomi",
          "jalostusneuvoja (kennel)",
          "kalatalouskonsulentti",
          "kalatalousneuvoja",
          "karjatalousneuvoja",
          "karjatalousteknikko",
          "kenttätyöntekijä (4h)",
          "konekonsulentti (maatalous)",
          "konsulentti (maatalous)",
          "kotitalouskonsulentti",
          "kotitalousneuvoja",
          "kotitalousteknikko",
          "kotiteollisuusneuvoja",
          "maaseutuasiamies",
          "maaseutuneuvoja",
          "maatalousneuvoja",
          "maatalousteknikko",
          "maitotalousneuvoja",
          "piirikonsulentti (4h)",
          "piiripuutarhuri",
          "puutarhakonsulentti",
          "puutarhaneuvoja",
          "salaojitusteknikko",
          "suunnitteluhortonomi",
          "toimistohortonomi",
          "toimistopuutarhuri",
          "turkiseläinneuvoja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/322",
    "level": 3,
    "code": "322",
    "order": 2250,
    "modifiedDate": "2001-01-29T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät terveydenhuoltoon, ympäristönsuojeluun, ravitsemusalaan, seminologiaan ja farmasiaan liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tarkastamista, valvontaa, neuvontaa, koulutusta, suunnittelua, hoitotyötä ja kuntouttamista.\r\n\r\nSairaanhoitajat, kätilöt ym. luokitellaan ryhmään 323.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät terveydenhuoltoon, ympäristönsuojeluun, ravitsemusalaan, seminologiaan ja farmasiaan liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy tarkastamista, valvontaa, neuvontaa, koulutusta, suunnittelua, hoitotyötä ja kuntouttamista.\r\n\r\nSairaanhoitajat, kätilöt ym. luokitellaan ryhmään 323."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3222",
    "level": 4,
    "code": "3222",
    "order": 2260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Terveystarkastajat ja ympäristönsuojelutyöntekijät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tarkastavat ja valvovat terveysnäkökohtia esim. työpaikoilla, asunnoissa ja elintarvikkeiden myyntipaikoissa Suunnittelevat ja toteuttavat ympäristönsuojelua, antavat neuvontaa ym.",
          "Tarkastavat ja valvovat terveysnäkökohtia esim. työpaikoilla, asunnoissa ja elintarvikkeiden myyntipaikoissa Suunnittelevat ja toteuttavat ympäristönsuojelua, antavat neuvontaa ym."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32221",
    "level": 5,
    "code": "32221",
    "order": 2270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3222",
    "parentCode": "3222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Terveystarkastajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tarkastavat ja valvovat terveysnäkökohtia esim. työpaikoilla, asunnoissa ja elintarvikkeiden myyntipaikoissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alkoholitarkastaja \r\n- terveysteknikko\r\n",
          "Tarkastavat ja valvovat terveysnäkökohtia esim. työpaikoilla, asunnoissa ja elintarvikkeiden myyntipaikoissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alkoholitarkastaja \r\n- terveysteknikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- työhygieenikko (31521)",
          "- työhygieenikko (31521)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alkoholitarkastaja",
          "asuntojentarkastaja",
          "desinfioija",
          "johtava terveystarkastaja",
          "mittaushygieenikko",
          "näytteenottaja (terveystarkastus)",
          "raittius- ja alkoholiasiain tarkastaja",
          "tarkastaja (asunnot, julkiset kokoustilat)",
          "terveysolojen tarkkaaja",
          "terveystarkastaja",
          "terveysteknikko",
          "terveysylitarkastaja",
          "vastaava terveystarkastaja",
          "yliterveystarkastaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32222",
    "level": 5,
    "code": "32222",
    "order": 2280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3222",
    "parentCode": "3222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ympäristönsuojelutyöntekijät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat ympäristönsuojelua koskevien lakien ja asetusten valvonta- ja täytäntöönpanotehtävissä. Tekevät ympäristönsuojeluohjelmia ja -raportteja sekä ympäristöalan neuvonta- ja koulutustyötä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- luonnonsuojelutarkastaja\r\n- ympäristönsuojelusuunnittelija\r\n- ympäristönsuojelutarkastaja\r\n",
          "Toimivat ympäristönsuojelua koskevien lakien ja asetusten valvonta- ja täytäntöönpanotehtävissä. Tekevät ympäristönsuojeluohjelmia ja -raportteja sekä ympäristöalan neuvonta- ja koulutustyötä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- luonnonsuojelutarkastaja\r\n- ympäristönsuojelusuunnittelija\r\n- ympäristönsuojelutarkastaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- ympäristöjohtaja (jätehuolto) (1228)",
          "- ympäristöjohtaja (jätehuolto) (1228)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "jätehuoltoneuvoja",
          "jäteneuvoja",
          "luonnonsuojeluinsinööri",
          "luonnonsuojelunvalvoja",
          "luonnonsuojelutarkastaja",
          "luontoinventoija",
          "maisemanhoidonvalvoja",
          "ympäristöhygienikko",
          "ympäristönsuojelusuunnittelija",
          "ympäristönsuojelutarkastaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3223",
    "level": 4,
    "code": "3223",
    "order": 2290,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ravitsemusalan asiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat erikoisruokavalioiden laatimisesta ja yleisestä ravitsemusneuvonnasta sekä ruokapalvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja ohjauksesta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ravitsemisohjaaja\r\n- ravitsemussuunnittelija\r\n- ruokavalioasiantuntija\r\n",
          "Vastaavat erikoisruokavalioiden laatimisesta ja yleisestä ravitsemusneuvonnasta sekä ruokapalvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja ohjauksesta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- ravitsemisohjaaja\r\n- ravitsemussuunnittelija\r\n- ruokavalioasiantuntija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- ravitsemusterapeutti (2229)",
          "- ravitsemusterapeutti (2229)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dieetikko",
          "ravintoneuvoja",
          "ravitsemisesimies",
          "ravitsemisohjaaja",
          "ravitsemispäällikkö",
          "ravitsemissuunnittelija",
          "ravitsemistyönjohtaja",
          "ravitsemusneuvoja",
          "ravitsemuspäällikkö",
          "ravitsemussuunnittelija",
          "ruokapalvelupäällikkö (kunta)",
          "ruokavalioasiantuntija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3224",
    "level": 4,
    "code": "3224",
    "order": 2300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Optikot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät näöntarkastuksia. Määräävät, valmistavat, myyvät ja huoltavat silmä- ja piilolaseja, neuvovat asiakkaita niiden käytössä ja hoidossa ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- instrumenttioptikko\r\n",
          "Tekevät näöntarkastuksia. Määräävät, valmistavat, myyvät ja huoltavat silmä- ja piilolaseja, neuvovat asiakkaita niiden käytössä ja hoidossa ym. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- instrumenttioptikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- optikko (yrittäjä) (1314)\r\n- silmälääkäri (22212)",
          "- optikko (yrittäjä) (1314)\r\n- silmälääkäri (22212)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "instrumenttioptikko",
          "kojeoptikko",
          "optikko",
          "optikkomestari"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3225",
    "level": 4,
    "code": "3225",
    "order": 2310,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hammashuoltajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät hampaiden tukikudosten perushoitoa ja hammas- ja suusairauksia ehkäisevää hoitoa. Osallistuvat hammaslääkärin apuna hampaiden oikomis- ja kirurgisen hoidon toimenpiteisiin.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoishammashoitaja\r\n- suuhygienisti\r\n",
          "Tekevät hampaiden tukikudosten perushoitoa ja hammas- ja suusairauksia ehkäisevää hoitoa. Osallistuvat hammaslääkärin apuna hampaiden oikomis- ja kirurgisen hoidon toimenpiteisiin.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoishammashoitaja\r\n- suuhygienisti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- hammashoitaja (51325)\r\n- hammashoitoapulainen (4222)\r\n- hammasteknikko (7311)",
          "- hammashoitaja (51325)\r\n- hammashoitoapulainen (4222)\r\n- hammasteknikko (7311)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erikoishammashoitaja",
          "hammashuoltaja",
          "suuhygienisti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3226",
    "level": 4,
    "code": "3226",
    "order": 2340,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Antavat liike-, liikunta-, musiikki- ja taideterapiaa, fysikaalista hoitoa yms. Opettavat apuvälineiden käyttöä. Arvioivat erilaisia toimintahäiriöitä ja laativat hoito-ohjelmia.",
          "Antavat liike-, liikunta-, musiikki- ja taideterapiaa, fysikaalista hoitoa yms. Opettavat apuvälineiden käyttöä. Arvioivat erilaisia toimintahäiriöitä ja laativat hoito-ohjelmia."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32261",
    "level": 5,
    "code": "32261",
    "order": 2341,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3226",
    "parentCode": "3226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Fysioterapeutit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Antavat liike-, liikunta- ja fysikaalisia hoitoja lääkinnällisenä, kasvatuksellisena, sosiaalisena ja ammatillisena kuntoutuksena. Suunnittelevat apuvälineitä ja ohjaavat niiden käytössä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoislääkintävoimistelija\r\n- lääkintävoimistelija\r\n",
          "Antavat liike-, liikunta- ja fysikaalisia hoitoja lääkinnällisenä, kasvatuksellisena, sosiaalisena ja ammatillisena kuntoutuksena. Suunnittelevat apuvälineitä ja ohjaavat niiden käytössä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoislääkintävoimistelija\r\n- lääkintävoimistelija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erikoislääkintävoimistelija",
          "fysioterapeutti",
          "johtava lääkintävoimistelija",
          "liikuntaterapeutti",
          "lääkintävoimistelija",
          "osastonhoitaja (lääkintävoimistelu)",
          "osastonhoitaja-lääkintävoimistelija",
          "työfysioterapeutti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32262",
    "level": 5,
    "code": "32262",
    "order": 2342,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3226",
    "parentCode": "3226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Toimintaterapeutit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kuntouttavat yksilöitä, joiden kyky selviytyä jokapäiväisistä toimista on heikentynyt jonkin sairauden, vamman tai ikääntymisen vuoksi. Arvioivat asiakkaan toimintakyvyn, jonka pohjalta laativat yhdessä asiakkaan kanssa terapiasuunnitelman. Suunnittelevat, valmistavat ja valitsevat apuvälineitä asiakkaille.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoistoimintaterapeutti\r\n- ergoterapeutti\r\n",
          "Kuntouttavat yksilöitä, joiden kyky selviytyä jokapäiväisistä toimista on heikentynyt jonkin sairauden, vamman tai ikääntymisen vuoksi. Arvioivat asiakkaan toimintakyvyn, jonka pohjalta laativat yhdessä asiakkaan kanssa terapiasuunnitelman. Suunnittelevat, valmistavat ja valitsevat apuvälineitä asiakkaille.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoistoimintaterapeutti\r\n- ergoterapeutti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ergoterapeutti",
          "erikoistoimintaterapeutti",
          "osastonhoitaja (toimintaterapeutti)",
          "toimintaterapeutti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32269",
    "level": 5,
    "code": "32269",
    "order": 2343,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3226",
    "parentCode": "3226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut terapeutit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään luokitellaan terapeutit, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 3226 luokkiin.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- musiikkiterapeutti\r\n- taideterapeutti\r\n",
          "Ryhmään luokitellaan terapeutit, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 3226 luokkiin.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- musiikkiterapeutti\r\n- taideterapeutti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- ravitsemusterapeutti (2229)\r\n- psykoterapeutti (24452)\r\n- puheterapeutti (24453)\r\n",
          "- ravitsemusterapeutti (2229)\r\n- psykoterapeutti (24452)\r\n- puheterapeutti (24453)\r\n"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kuvataideterapeutti",
          "musiikkiterapeutti",
          "taideterapeutti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3227",
    "level": 4,
    "code": "3227",
    "order": 2400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Seminologit ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Keinosiementävät nautakarjaa, hevosia, sikoja, lampaita ym. Neuvovat siitosasioissa ja tekevät tiineystutkimuksia.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- karjantarkkailija\r\n- keinosiementäjä\r\n- tarkkailukarjakko",
          "Keinosiementävät nautakarjaa, hevosia, sikoja, lampaita ym. Neuvovat siitosasioissa ja tekevät tiineystutkimuksia.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- karjantarkkailija\r\n- keinosiementäjä\r\n- tarkkailukarjakko"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "karjantarkkailija",
          "keinosiementäjä",
          "koe-eläinteknikko",
          "seminologi",
          "tarkkailukarjakko"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3228",
    "level": 4,
    "code": "3228",
    "order": 2410,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Farmaseutit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tarkistavat lääkemääräyksiä, valmistusreseptejä tai tilauksia. Myyvät lääkkeitä ja neuvovat niiden käytössä. Voivat myös valmistaa lääkkeitä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- sairaalafarmaseutti\r\n- lääkevarastonhoitaja\r\n",
          "Tarkistavat lääkemääräyksiä, valmistusreseptejä tai tilauksia. Myyvät lääkkeitä ja neuvovat niiden käytössä. Voivat myös valmistaa lääkkeitä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- sairaalafarmaseutti\r\n- lääkevarastonhoitaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- proviisori (2224)\r\n- lääketyöntekijä (apteekki) (51391)\r\n",
          "- proviisori (2224)\r\n- lääketyöntekijä (apteekki) (51391)\r\n"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apteekinhoitaja",
          "apteekinhoitaja (sairaala)",
          "apteekkitavarain keskusvarastonhoitaja",
          "farmaseutti",
          "keskuslääkevarastonhoitaja",
          "lääkevarastonhoitaja",
          "lääkevarastonhoitaja (farmaseutti)",
          "sairaala-apteekkari",
          "sairaalafarmaseutti",
          "teollisuusfarmaseutti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3229",
    "level": 4,
    "code": "3229",
    "order": 2420,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Luontaisparantajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Antavat luontaishoitoja, vyöhyketerapiaa tai hoitavat potilaita homeopaattisilla menetelmillä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- homeopaatti\r\n- vyöhyketerapeutti\r\n",
          "Antavat luontaishoitoja, vyöhyketerapiaa tai hoitavat potilaita homeopaattisilla menetelmillä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- homeopaatti\r\n- vyöhyketerapeutti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aromaterapeutti",
          "homeopaatti",
          "kuppari",
          "luonnonparantaja",
          "luontaishoitaja",
          "luontaisparantaja",
          "luontaisterapeutti",
          "vyöhykeparantaja",
          "vyöhyketerapeutti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/323",
    "level": 3,
    "code": "323",
    "order": 2421,
    "modifiedDate": "2001-01-29T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sairaanhoitajat, kätilöt ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät terveydenhuoltoon liittyviä asiantuntijatehtäviä. \r\n\r\nTehtäviin kuuluu potilaiden hoitamista, terveyden edistämistä, hoitotyön suunnittelua ja kehittämistä ym.",
          "Ryhmän ammatit sisältävät terveydenhuoltoon liittyviä asiantuntijatehtäviä. \r\n\r\nTehtäviin kuuluu potilaiden hoitamista, terveyden edistämistä, hoitotyön suunnittelua ja kehittämistä ym."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3231",
    "level": 4,
    "code": "3231",
    "order": 2422,
    "modifiedDate": "2001-01-29T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/323",
    "parentCode": "323",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sairaanhoitajat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hoitavat potilaita. Osallistuvat terveyden edistämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja kuntouttavaan työhön. Tekevät röntgen-, ultraääni-, laboratorio- ja kuulontutkimuksia.",
          "Hoitavat potilaita. Osallistuvat terveyden edistämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja kuntouttavaan työhön. Tekevät röntgen-, ultraääni-, laboratorio- ja kuulontutkimuksia."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32311",
    "level": 5,
    "code": "32311",
    "order": 2423,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sairaanhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hoitavat potilaita itsenäisesti tai moniammatillisen työryhmän jäsenenä erikoisalanaan esim. psykiatria, kirurgia, anestesia tai sisätaudit. Toimivat omahoitajina ja työryhmän johtajina. Neuvovat ja ohjaavat potilaita ja asiakkaita, suunnittelevat ja kehittävät hoitotyötä sekä osallistuvat opetus- ja tutkimustyöhön.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoissairaanhoitaja (lasten)\r\n",
          "Hoitavat potilaita itsenäisesti tai moniammatillisen työryhmän jäsenenä erikoisalanaan esim. psykiatria, kirurgia, anestesia tai sisätaudit. Toimivat omahoitajina ja työryhmän johtajina. Neuvovat ja ohjaavat potilaita ja asiakkaita, suunnittelevat ja kehittävät hoitotyötä sekä osallistuvat opetus- ja tutkimustyöhön.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoissairaanhoitaja (lasten)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- perushoitaja (51321)\r\n",
          "- perushoitaja (51321)\r\n"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anestesiahoitaja",
          "anestesian erikoissairaanhoitaja",
          "anestesiasairaanhoitaja",
          "avohuollon sairaanhoitaja",
          "dementiahoitaja (sairaanhoitaja)",
          "ensihoitaja",
          "erikoissairaanhoitaja",
          "erikoissairaanhoitaja (anestesiologian)",
          "erikoissairaanhoitaja (kirurgian)",
          "erikoissairaanhoitaja (lasten)",
          "erikoissairaanhoitaja (leikkausosaston)",
          "erikoissairaanhoitaja (psykiatrian)",
          "erikoissairaanhoitaja (sisätautien)",
          "kirurgian erikoissairaanhoitaja",
          "kirurgian sairaanhoitaja",
          "klinikkahoitaja (sairaanhoitaja)",
          "kotisairaanhoitaja",
          "lasten erikoissairaanhoitaja",
          "leikkausosaston erikoissairaanhoitaja",
          "naistentautien erikoissairaanhoitaja",
          "psykiatrian erikoissairaanhoitaja",
          "psykiatrian sairaanhoitaja",
          "psykiatrinen sairaanhoitaja",
          "sairaanhoitaja",
          "sairaanhoitaja (avoterveydenhuolto)",
          "sisätautien erikoissairaanhoitaja",
          "vastaanottohoitaja (sairaanhoitaja)",
          "vastaava sairaanhoitaja",
          "yöhoitaja (sairaanhoitaja)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32312",
    "level": 5,
    "code": "32312",
    "order": 2424,
    "modifiedDate": "2001-07-01T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Terveydenhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Huolehtivat terveydenhuollosta ja terveysneuvonnasta terveyskeskuksissa, koulu-, opiskelija- ja työterveyshuollossa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kouluterveydenhoitaja\r\n- työterveyshoitaja\r\n",
          "Huolehtivat terveydenhuollosta ja terveysneuvonnasta terveyskeskuksissa, koulu-, opiskelija- ja työterveyshuollossa ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kouluterveydenhoitaja\r\n- työterveyshoitaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erikoissairaanhoitaja (kansanterveystyö)",
          "henkilökunnan terveydenhoitaja",
          "henkilökunnan terveydenhuoltaja",
          "kouluterveydenhoitaja",
          "opiskelijaterveydenhoitaja",
          "terveydenhoitaja",
          "terveydenhuoltaja",
          "terveyssisar",
          "työterveydenhoitaja",
          "työterveyshoitaja",
          "vastaava terveydenhoitaja",
          "vastaava työterveyshoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32313",
    "level": 5,
    "code": "32313",
    "order": 2425,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Röntgenhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät röntgen- ja ultraäänitutkimuksia sekä tietokonetomografioita, antavat sädehoitoa ym. Vastaavat potilaan hoidosta ja ohjauksesta ennen ja jälkeen tutkimuksen sekä tutkimuksen aikana.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoisröntgenhoitaja\r\n",
          "Tekevät röntgen- ja ultraäänitutkimuksia sekä tietokonetomografioita, antavat sädehoitoa ym. Vastaavat potilaan hoidosta ja ohjauksesta ennen ja jälkeen tutkimuksen sekä tutkimuksen aikana.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoisröntgenhoitaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- röntgenkehittäjä (3211)\r\n",
          "- röntgenkehittäjä (3211)\r\n"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erikoisröntgenhoitaja",
          "erikoissairaanhoitaja (radiologia)",
          "radiologian erikoissairaanhoitaja",
          "röntgenhoitaja",
          "röntgenosaston hoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32314",
    "level": 5,
    "code": "32314",
    "order": 2426,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Laboratoriohoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat lääketieteellisissä laboratoriotutkimuksissa näytteidenotosta ja niiden käsittelystä, analysoinnista ja tulosten raportoinnista. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoislaboratoriohoitaja\r\n",
          "Vastaavat lääketieteellisissä laboratoriotutkimuksissa näytteidenotosta ja niiden käsittelystä, analysoinnista ja tulosten raportoinnista. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoislaboratoriohoitaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assistentti (sytologia)",
          "erikoislaboratoriohoitaja",
          "laboratoriohoitaja (terveydenhuolto)",
          "laboratoriosairaanhoitaja",
          "sytologiassistentti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32315",
    "level": 5,
    "code": "32315",
    "order": 2427,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuulontutkijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät eriasteisia kuulon- ja tasapainotutkimuksia, joissa selvitetään vamman tyyppi, syy sekä kuntoutusmahdollisuudet. Hankkivat kuulokojeet ja apuvälineet sekä ohjaavat ja opettavat niiden käytössä.",
          "Tekevät eriasteisia kuulon- ja tasapainotutkimuksia, joissa selvitetään vamman tyyppi, syy sekä kuntoutusmahdollisuudet. Hankkivat kuulokojeet ja apuvälineet sekä ohjaavat ja opettavat niiden käytössä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kuulontutkija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3232",
    "level": 4,
    "code": "3232",
    "order": 2428,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/323",
    "parentCode": "323",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kätilöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hoitavat sairaaloissa itsenäisesti tai moniammatillisen työryhmän jäsenenä synnytyksiä ja vastaavat synnyttäneistä ja vastasyntyneistä. Valmentavat raskaana olevia ja perheitä äitiysneuvoloissa, tunnistavat raskausajan häiriöt sekä osallistuvat tutkimuksiin, hoitoon ja seurantaan ennen ja jälkeen synnytyksen.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoissairaanhoitaja (äitiyshuolto, naistentaudit)\r\n",
          "Hoitavat sairaaloissa itsenäisesti tai moniammatillisen työryhmän jäsenenä synnytyksiä ja vastaavat synnyttäneistä ja vastasyntyneistä. Valmentavat raskaana olevia ja perheitä äitiysneuvoloissa, tunnistavat raskausajan häiriöt sekä osallistuvat tutkimuksiin, hoitoon ja seurantaan ennen ja jälkeen synnytyksen.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- erikoissairaanhoitaja (äitiyshuolto, naistentaudit)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- erikoissairaanhoitaja (32311)\r\n",
          "- erikoissairaanhoitaja (32311)\r\n"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erikoissairaanhoitaja (äitiyshuolto, naistentaudit)",
          "erikoissairaanhoitaja-kätilö",
          "kätilö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/33",
    "level": 2,
    "code": "33",
    "order": 2429,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liikenneopettajat ym."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmän ammatit sisältävät opetustehtäviä auto-, kosmetologi-, kampaamo- ym. kouluissa.",
          "