GET /api/classifications/v2/classifications/ammatti_1_20010101/classificationItems?content=data&meta=max&lang=sv
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/SSSSS",
    "level": 0,
    "code": "SSSSS",
    "order": 1,
    "modifiedDate": "2006-09-18T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Yrken totalt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1",
    "level": 1,
    "code": "1",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer och högre tjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/11",
    "level": 2,
    "code": "11",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Högre tjänstemän och chefer i organisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/111",
    "level": 3,
    "code": "111",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Högre tjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1110",
    "level": 4,
    "code": "1110",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Högre tjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/11101",
    "level": 5,
    "code": "11101",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1110",
    "parentCode": "1110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Högre tjänstemän inom statens centralförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ambassadör",
          "apoteksråd (staten)",
          "arkivråd",
          "avdelningschef (ministerium, centralt ämbetsverk)",
          "avdelningsdirektör (ministerium, centralt ämbetsverk)",
          "banköverinspektör (staten)",
          "biträdande chef för gränsbevakningsväsendet",
          "biträdande direktör (staten)",
          "biträdande skolråd",
          "budgetchef (staten)",
          "budgetråd (staten)",
          "byggnadsråd",
          "centralskattenämndens ordförande",
          "chef (polisväsen)",
          "chef för centralt ämbetsverk (staten)",
          "chef för gränsbevakningsväsendet",
          "chef för huvudstaben",
          "chef för ämbetsverk (staten)",
          "direktionsmedlem (staten)",
          "direktionsordförande",
          "ekonomiöverdirektör (staten)",
          "eu-parlamentariker",
          "extraordinarie förvaltningsråd",
          "finansdirektör",
          "finansråd (staten)",
          "fiskeriråd (staten)",
          "forstråd",
          "förvaltningsråd (staten)",
          "generaldirektör (staten)",
          "generalkonsul",
          "granskningsråd",
          "handelsråd (staten)",
          "hushållsråd (staten)",
          "högskoleråd",
          "industriråd",
          "jaktråd",
          "jämställdhetsombudsman",
          "kanslichef (statsförv.)",
          "kolonisationsråd (staten)",
          "kommissionär",
          "konkurrensombudsman",
          "konkurrensråd",
          "konsul",
          "konsultativ tjänsteman",
          "kulturråd",
          "lagstiftningsdirektör",
          "lagstiftningsråd",
          "lantbruksråd",
          "lantmäteriråd",
          "legationsråd",
          "legationssekreterare",
          "medicinalråd (staten)",
          "miljövårdsråd",
          "minister",
          "polisdirektör",
          "polisöverdirektör",
          "postöverdirektör",
          "president",
          "pressråd",
          "referendarieråd (staten)",
          "regeringsråd (staten)",
          "regionutvecklingsråd",
          "riksdagens generalsekreterare",
          "riksdagens lagstiftningsdirektör",
          "riksdagsman",
          "riksförlikningsman",
          "råd i högsta vattenrätten",
          "sjöfartsråd",
          "skolråd (statsförv.)",
          "slottsfogde",
          "socialråd (staten)",
          "statsminister",
          "statssekreterare",
          "styrelseledamot",
          "sändebud",
          "tulldirektör",
          "tullråd",
          "understatssekreterare",
          "undervisningsråd (staten)",
          "utredningsman",
          "utrikesråd",
          "utskottsråd",
          "utvecklingsråd",
          "utvecklingssamarbetsråd (staten)",
          "vattenförvaltningsråd",
          "veterinärråd (staten)",
          "yrkesutbildningsråd (staten)",
          "ämbetsverksfullmäktig (staten)",
          "överdirektör (staten)",
          "överingenjör (staten)",
          "överingenjörsråd",
          "överpolischef"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/11102",
    "level": 5,
    "code": "11102",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1110",
    "parentCode": "1110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Högre tjänstemän inom statlig distrikts- och lokalförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetskraftschef (staten)",
          "assessor (statsförv.)",
          "avdelningschef (distrikts- och lokalförvaltning)",
          "avdelningschef (län)",
          "avdelningschef (staten)",
          "avdelningsdirektör (distrikts- och lokalförvaltning)",
          "biträdande avdelningschef (staten)",
          "biträdande byråchef (staten)",
          "biträdande chef (staten)",
          "biträdande direktör",
          "biträdande distriktschef (staten)",
          "biträdande generalsekreterare (staten)",
          "biträdande skattedirektör",
          "chef för arbetskraftsdistrikt (staten)",
          "chef för lantbruksekonomisk forskningsinrättning",
          "direktör (statsförv.)",
          "direktör för miljöcentral",
          "direktör för vatten- och miljödistrikt",
          "direktör för vattendistrikt (staten)",
          "distriktchef (staten)",
          "fiskerihushållningsdirektör",
          "generalsekreterare (staten)",
          "järnvägsdistriktschef",
          "kärnsäkerhetsdirektör",
          "landshövding",
          "lantmäteridirektör",
          "länets beredskapschef",
          "länsmiljöråd",
          "länspolisråd",
          "länsråd",
          "länsskattedirektör",
          "länsskolråd",
          "länssocialråd",
          "länsundervisningsråd",
          "länsutvecklingsråd",
          "ordförande (staten)",
          "polischef (häradsämbetsverk)",
          "regionchef (staten)",
          "regiondirektör (staten)",
          "räddningsöverdirektör",
          "sektionschef (staten)",
          "sektionsdirektör (staten)",
          "skattedirektör (staten)",
          "trålsäkerhetsdirektör",
          "utlänningsombudsman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/11103",
    "level": 5,
    "code": "11103",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1110",
    "parentCode": "1110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Direktörer inom stads- och kommunförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsmarknadsdirektör inom kommunsektorn",
          "biträdande kommundirektör",
          "biträdande stadsdirektör",
          "biträdande stadssekreterare",
          "kommundirektör",
          "kommunsekreterare",
          "landskapsdirektör",
          "stadsdirektör",
          "stadssekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/114",
    "level": 3,
    "code": "114",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer i organisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1141",
    "level": 4,
    "code": "1141",
    "order": 100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/114",
    "parentCode": "114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Partiledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef (parti)",
          "chef för politisk avdelning",
          "distriktsdirektör (parti)",
          "ordförande (parti)",
          "organisationschef (parti)",
          "partisekreterare",
          "verksamhetsledare (parti)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1142",
    "level": 4,
    "code": "1142",
    "order": 110,
    "modifiedDate": "1997-02-28T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/114",
    "parentCode": "114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer i arbetsmarknads- och näringslivsorganisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef (arbetsmarknadsorganisation)",
          "biträdande avdelningschef (organisation)",
          "biträdande direktör (arbetsmarknadsorganisation)",
          "biträdande förhandlingschef (arbetsmarknadsorg.)",
          "direktör (arbetsmarknadsorganisation)",
          "distriktsdirektör (arbetsmarknadsorganisation)",
          "förbundsordförande (arbetsmarknadsorganisation)",
          "förhandlingschef (arbetsmarknadsorganisation)",
          "generalsekreterare (arbetsmarknadsorganisation)",
          "ordförande (arbetsmarknadsorganisation)",
          "ordförande vid organisation (arbetsmarknadsorganisation)",
          "organisationschef (arbetsmarknadsorganisation)",
          "organisationsdirektör (arbetsmarknadsorganisation)",
          "verkställande direktör (arbetsmarknadsorganisation)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1143",
    "level": 4,
    "code": "1143",
    "order": 120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/114",
    "parentCode": "114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer i andra organisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "4h-verksamhetsledare",
          "avdelningschef (organisation)",
          "biträdande direktör (organisation)",
          "direktör (organisation)",
          "distriktchef (organisation)",
          "distriktsdirektör (organisation)",
          "generalsekreterare (organisation)",
          "missionsdirektör (organisation)",
          "ordförande (organisation)",
          "organisationschef",
          "organisationsdirektör",
          "verksamhetsledare (organisation)",
          "verkställande direktör (organisation)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/12",
    "level": 2,
    "code": "12",
    "order": 130,
    "modifiedDate": "1997-03-10T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Direktörer för företag och andra verksamhetsenheter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/121",
    "level": 3,
    "code": "121",
    "order": 140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Generaldirektörer och verkställande direktörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1210",
    "level": 4,
    "code": "1210",
    "order": 150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Generaldirektörer och verkställande direktörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "andelsbanksdirektör",
          "bankdirektör",
          "bankir",
          "biträdande direktör (företag)",
          "biträdande samarbetsdirektör",
          "biträdande verkställande direktör (företag)",
          "direktionsmedlem (företag)",
          "direktionsordförande (företag)",
          "direktör (företag)",
          "direktör (kommun)",
          "direktör för energiverk",
          "direktör för finlandia-huset",
          "direktör för försäkringsbolag",
          "direktör för sjukvårdsdistrikt",
          "direktör för specialomsorgsdistrikt",
          "direktör för vatten- och avloppsverk",
          "direktör för vattenförsörjningsverk",
          "direktör för vattenverk",
          "disponent (företagsförvaltning)",
          "elverksdirektör",
          "generaldirektör (företag)",
          "hamndirektör",
          "kansler (högskola)",
          "koncerndirektör",
          "ledamot i förvaltningsråd (företag)",
          "ordförande för förvaltningsråd (företag)",
          "samkommunsdirektör",
          "sjukhusdirektör",
          "skeppsredare",
          "styrelseledamot (företag)",
          "styrelseordförande (företag)",
          "trafikverkschef",
          "universitetskansler",
          "universitetsrektor",
          "verkställande  direktör (företag)",
          "verkställande direktör (fastighetsförvaltningsföretag)",
          "verkställande direktör (industri)",
          "verkställande direktör (minst 10 anställda)",
          "verkställande direktör (staten)",
          "verkställande direktör (storföretag inom partihandel)",
          "verkställande direktör (varuhus)",
          "verkställande direktör för elverk",
          "verkställande direktör för energiverk",
          "verkställande direktör för socialvården",
          "verkställande direktör för vattenverk",
          "vice verkställande direktör",
          "överdirektör (företag)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/122",
    "level": 3,
    "code": "122",
    "order": 160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Drift- och verksamhetschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1221",
    "level": 4,
    "code": "1221",
    "order": 170,
    "modifiedDate": "1996-10-02T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Driftchefer inom jord- och skogsbruk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande distriktschef (skogsbruk)",
          "biträdande stadsträdgårdsmästare",
          "distriktchef (jord- och skogsbruk)",
          "föreståndare för jordbrukslägenhet",
          "parkföreståndare",
          "produktionschef (trädgård)",
          "regionchef (skogsbranschen)",
          "regiondirektör (jord- och skogsbruk)",
          "stadsträdgårdsmästare",
          "verkställande direktör (fiske)",
          "överträdgårdsmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1222",
    "level": 4,
    "code": "1222",
    "order": 180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Driftchefer inom industri"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef (industri)",
          "avdelningsdirektör (industri)",
          "beredningschef (industri)",
          "biträdade elverksdirektör",
          "biträdande avdelningschef (industri)",
          "biträdande direktör (industri)",
          "branschdirektör (industri)",
          "direktör för karttryckeri",
          "direktör för näringsväsendet och tekniska väsendet",
          "direktör för tekniska väsendet",
          "direktör för tekniskt verk",
          "distriktsingenjör (industri)",
          "enhetschef (industri)",
          "fabrikschef",
          "fabriksdirektör",
          "fabrikör",
          "kraftverkschef",
          "laboratoriechef (industri)",
          "lokalchef (industri)",
          "mejeridisponent",
          "produktionschef (industri)",
          "produktionsdirektör (industri)",
          "produktionsteknisk direktör (industri)",
          "produktionsteknisk sektionschef (industri)",
          "projektchef (industri)",
          "regiondirektör (industri)",
          "sektionschef (industri)",
          "teknisk direktör (industri)",
          "tryckeridirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1223",
    "level": 4,
    "code": "1223",
    "order": 190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Driftchefer inom byggverksamhet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef (byggbranschen)",
          "branschdirektör (byggbranschen)",
          "byggherrechef",
          "direktör för byggnadsverksamhet",
          "direktör vör byggnadsverk",
          "enhetschef (byggbranschen)",
          "produktionsdirektör (byggbranschen)",
          "projektchef (byggbranschen)",
          "regiondirektör (byggnadsbranschen)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1224",
    "level": 4,
    "code": "1224",
    "order": 200,
    "modifiedDate": "1997-03-11T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Driftchefer inom handel m.m."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande avdelningschef (handel)",
          "chef för kedjan",
          "direktör för affärscenter",
          "direktör för kedjan",
          "direktör för partiaffär",
          "föreståndare för supermarket",
          "hallchef (butik, market)",
          "marketchef",
          "regiondirektör (handel)",
          "varuhuschef",
          "varuhusdirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1225",
    "level": 4,
    "code": "1225",
    "order": 210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hotell- och restaurangchefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bespisningsdirektör",
          "biträdande restaurangchef",
          "chef för restaurangväsendet",
          "direktör (hotell)",
          "direktör (restaurang)",
          "direktör för hotellväsendet",
          "direktör för restaurangverksamhet",
          "hotellchef",
          "hotelldirektör",
          "regiondirektör (hotell)",
          "regiondirektör (restaurang)",
          "restaurangchef",
          "restaurangdirektör",
          "verkställande direktör (hotell)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1226",
    "level": 4,
    "code": "1226",
    "order": 220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verksamhetschefer inom transport, lager och datakommunikation"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/12261",
    "level": 5,
    "code": "12261",
    "order": 221,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1226",
    "parentCode": "1226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fartygschefer (stort fartyg)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "befälhavare (stort fartyg)",
          "fartygsbefälhavare (stort fartyg)",
          "kapten (stort fartyg)",
          "sjökapten (stort fartyg)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/12269",
    "level": 5,
    "code": "12269",
    "order": 222,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1226",
    "parentCode": "1226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga chefer inom transport, lager och datakommunikation"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande hamnchef",
          "biträdande hamnkapten",
          "biträdande transportchef",
          "busstrafikdirektör",
          "centrallagerchef",
          "direktör för flygverksamhet",
          "direktör för lagerverksamheten",
          "distributionschef",
          "flygexpeditionsföreståndare",
          "flygstationsföreståndare",
          "flygteknikdirektör",
          "hamnchef",
          "hamnkapten",
          "kapten (hamn)",
          "kollektivtrafikchef",
          "logistikchef",
          "regiondirektör (datakommunikation)",
          "regiondirektör (transport)",
          "regiondirektör (upplagring)",
          "skeppningschef",
          "speditionschef",
          "speditionsdirektör",
          "trafikdirektör",
          "trafikdistriktschef sj)",
          "trafikledare",
          "trafikverkschef (kommun)",
          "transportchef",
          "åkeriföreståndare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1227",
    "level": 4,
    "code": "1227",
    "order": 230,
    "modifiedDate": "1996-08-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verksamhetschefer inom företag för företagsservice m.m."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef (företagstjänster)",
          "bankdirektör (kontor)",
          "chef för dataprogrammeringsföretag",
          "chef för fastighetsskötsel (kommun)",
          "chef för företagstjänster",
          "direktör för center för fastighetstjänst",
          "direktör för distriktskontor (försäkringsbolag)",
          "direktör för fastighetstjänster",
          "direktör för lokalserviceenhet",
          "direktör för regionkontor (företagstjänster)",
          "distriktsdirektör (försäkringsanstalt)",
          "fastighetsdirektör",
          "fältchef (försäkringsanstalt)",
          "försäkringschef",
          "kontorsdirektör (bank)",
          "kontorsdirektör (företagstjänster)",
          "kundservicechef (bank)",
          "regiondirektör (företagstjänster)",
          "sektionschef (försäkringsanstalt)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1228",
    "level": 4,
    "code": "1228",
    "order": 240,
    "modifiedDate": "2001-01-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verksamhetschefer inom städsektor och skönhetsvård o.d."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avfallshanteringschef",
          "avfallshanteringsdirektör",
          "distriktchef (avfallshantering)",
          "distriktchef (städning)",
          "miljöchef",
          "miljödirektör (avfallshantering)",
          "regiondirektör (avfallshantering)",
          "servicedirektör (städning)",
          "tvätteriföreståndare",
          "återvinningsdirektör (avfallshantering)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "level": 4,
    "code": "1229",
    "order": 250,
    "modifiedDate": "1997-03-10T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verksamhetschefer inom andra företag och verksamhetsenheter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsdirektör (staten)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/12291",
    "level": 5,
    "code": "12291",
    "order": 260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verksamhetschefer och rektorer inom undervisning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande rektor",
          "biträdande rektor för handelsläroverk",
          "biträdande rektor för medborgarinstitut",
          "biträdande rektor för musikinstitut",
          "biträdande rektor för yrkesskola",
          "biträdare rektor för konservatorium",
          "chef för bildningsväsendet-rektor",
          "chef för läromedelscentral",
          "chef för undervisningsärenden",
          "dekan",
          "direktör för bildningsväsendet",
          "direktör för skolväsendet",
          "direktör för undervisningsväsendet (kommun)",
          "finskspråkig skoldirektör",
          "föreståndare för grundskolans högstadium",
          "föreståndare för grundskolans lågstadium",
          "föreståndare för institut",
          "föreståndare för kursavdelning",
          "föreståndare för kursverksamhet",
          "föreståndare för läromedelscentral (kommun)",
          "föreståndare för räddningsskola",
          "föreståndare för specialskola för invalider",
          "föreståndare för utbildningscentral",
          "föreståndare för utbildningsområde",
          "föreståndare för vuxenutbildning",
          "föreståndare för vuxenutbildningsavdelning",
          "föreståndare vid grundskola",
          "föreståndare-lärare vid grundskola",
          "grundskoledirektör",
          "institutsdirektör",
          "ledande rektor",
          "prorektor",
          "regionrektor",
          "rektor",
          "rektor (högstadiet)",
          "rektor för arbetarinstitut",
          "rektor för bildkonstskola",
          "rektor för folkakademi",
          "rektor för folkhögskola",
          "rektor för grundskola",
          "rektor för grundskolans högstadium",
          "rektor för grundskolans lågstadium",
          "rektor för gymnasium",
          "rektor för handelsläroverk",
          "rektor för hemslöjdsskola",
          "rektor för hjälpskola",
          "rektor för hotell- och restaurangläroanstalt",
          "rektor för hushållsläroanstalt",
          "rektor för högstadieskola",
          "rektor för institut",
          "rektor för konservatorium",
          "rektor för kurscentral",
          "rektor för kvällsgymnasium",
          "rektor för lantbruksläroanstalt",
          "rektor för lågstadieskola",
          "rektor för läroanstalt inom turistbranschen",
          "rektor för medborgarinstitut",
          "rektor för musikinstitut",
          "rektor för musikskola",
          "rektor för sjukskötarskola",
          "rektor för sjuksköterskeinstitut",
          "rektor för sjuksköterskeskola",
          "rektor för socialvårdsläroanstalt",
          "rektor för specialskola",
          "rektor för yrkeskurscentral",
          "rektor för yrkesskola",
          "skoldirektör för svenska skolväsendet",
          "skolföreståndare",
          "svenskspråkig skoldirektör",
          "undervisningschef (kommun)",
          "undervisningsföreståndare",
          "utbildningsdirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/12292",
    "level": 5,
    "code": "12292",
    "order": 290,
    "modifiedDate": "1996-12-17T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård, sociala tjänster"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "admin. direktör för social- och hälsovården",
          "administrativ överläkare (sjukhus)",
          "administrativ överskötare",
          "anstaltsföreståndare (social)",
          "anstaltsföreståndare (socialsektorn)",
          "ansvarig överläkare",
          "avdelningschef (socialbranschen)",
          "avdelningschef för dagvårdsavdelning",
          "avdelningschef inom åldringsarbete",
          "avdelningsföreståndare inom dagvården",
          "barnavårdsdirektör",
          "barnhemsföreståndare",
          "barnträdgårdsföreståndare",
          "barnträdgårdsföreståndare-lärare",
          "biträdande barnhemsföreståndare",
          "biträdande direktör (socialanstalt)",
          "biträdande föreståndare för åldringshem",
          "biträdande kommunalhemsföreståndare",
          "biträdande socialchef",
          "biträdande socialdirektör",
          "branschdirektör (socialbranschen)",
          "chef för barn- och ungdomsvård",
          "chef för sjukhusväsendet",
          "chef för social- och hälsovården",
          "chef för åldringsarbete",
          "chefläkare för folkhälsoarbetet",
          "chefläkare vid hälsocentral",
          "cheföverläkare",
          "cheföverläkare för folkhälsoarbetet",
          "daghemsföreståndare",
          "daghemsföreståndare-familjedagvårdsledare",
          "dagvårdschef",
          "dagvårdsföreståndare",
          "diakonidirektör",
          "direktör (hälso- och sjukvård)",
          "direktör (social- och hälsovårdsbranschen)",
          "direktör (socialbranschen)",
          "direktör (socialväsendet)",
          "direktör (specialtjänster inom socialbranschen)",
          "direktör för anstaltsvården",
          "direktör för barnskyddet",
          "direktör för dagvården",
          "direktör för handikapptjänster",
          "direktör för hälsovården",
          "direktör för hälsovårdsövervakning",
          "direktör för missbrukarvården",
          "direktör för nykterhetsväsendet",
          "direktör för sjukhusväsendet (kommun)",
          "direktör för sjukvårdsområde",
          "direktör för socialstation",
          "direktör för socialväsendet",
          "direktör för sommarkoloni",
          "direktör för stödbostad",
          "direktör för uppfostrings- och familjerådgivning",
          "direktör för verksamhetscenter",
          "direktör för vårdanstalt (social)",
          "direktör för vården av utvecklingshämmade",
          "direktör inom social- och hälsovårdsbranschen",
          "familjegrupphemsföreståndare",
          "familjevårdsdirektör",
          "föreståndare frö åldringshem-servicecentral",
          "föreståndare för a-klinik",
          "föreståndare för akutvårdsstation",
          "föreståndare för anstalt för arbetsprövning för invalider",
          "föreståndare för anstalt för utvecklingsstörda",
          "föreståndare för arbetsanstalt",
          "föreståndare för arbetsavdelning (social)",
          "föreståndare för arbetscentral",
          "föreståndare för arbetsstuga (social)",
          "föreståndare för barndagvårdsanstalt",
          "föreståndare för central för skyddat arbete",
          "föreståndare för central för skyddat arbete för invalider",
          "föreståndare för central för skyddat arbete för utvecklingss",
          "föreståndare för dagcenter",
          "föreståndare för dagcenter för invalider",
          "föreståndare för dagcenter för psykiskt efterblivna barn",
          "föreståndare för dagcenter för utvecklingshämmade",
          "föreståndare för daghem för skolbarn",
          "föreståndare för elevhem",
          "föreståndare för elevinternat",
          "föreståndare för enhet för skyddat arbete",
          "föreståndare för familjerådgivningscentral",
          "föreståndare för familjestödcentral",
          "föreståndare för flyktingcentral",
          "föreståndare för hemtjänst",
          "föreståndare för hemvårdshjälp",
          "föreståndare för internat för utvecklingsstörda",
          "föreståndare för kommunalhem och hemtjänst",
          "föreståndare för mbm-vårdhem",
          "föreståndare för missbrukarvårdscentral",
          "föreståndare för mödrahem",
          "föreståndare för omsorgshem",
          "föreståndare för rehabiliteringscenter",
          "föreståndare för rehabiliteringsklinik",
          "föreståndare för rådgivningsbyrå för uppfostringsfrågor",
          "föreståndare för servicecentral",
          "föreståndare för servicehus för åldringar",
          "föreståndare för serviceområde (socialbranschen)",
          "föreståndare för skolhem",
          "föreståndare för skoltandklinik",
          "föreståndare för skyddad arbetsplats",
          "föreståndare för skyddshem",
          "föreståndare för socialcenter",
          "föreståndare för specialbarnträdgård",
          "föreståndare för specialdaghem",
          "föreståndare för specialomsorgsdistrikt",
          "föreståndare för träningsskola för utvecklingsstörda",
          "föreståndare för ungdomscenter",
          "föreståndare för ungdomshem",
          "föreståndare för upptagningshem (social)",
          "föreståndare för verksamhetscenter för utv.hämmade",
          "föreståndare för vårdanstalt",
          "föreståndare för vårdhem",
          "föreståndare för åldrings- och handikapparbete",
          "föreståndare för åldringsarbete",
          "föreståndare för åldringshem",
          "föreståndare för äldreomsorgscenter",
          "föreståndare för öppenvårdscenter",
          "grundtrygghetsdirektör",
          "grupphemsföreståndare",
          "hälsocentralsöverläkare",
          "hälsodirektör",
          "hälsovårdsdirektör",
          "kommunalhemsföreståndare",
          "ledande överskötare",
          "ledare för skyddat arbete",
          "ordförande för förmyndarnämnden",
          "pedagogisk ledare",
          "pedagogisk ledare för specialomsorgsdistrikt",
          "samkommunsdirektör (socialbranschen)",
          "sektionsdirektör (social- och hälsovårdsbranschen)",
          "servicehemsdirektör",
          "servicehusföreståndare (socialbranschen)",
          "sjukförsäkringsbyråchef",
          "social- och hälsovårdsdirektör",
          "socialchef",
          "socialdirektör",
          "socialdirektör för specialomsorgsdistrikt",
          "socialdirektör-barnatillsyningsman",
          "socialservicechef",
          "specialbarnhemsföreståndare",
          "underhållsskyddschef",
          "verksamhetsledare för barnskyddet",
          "verksamhetsledare vid ungdomscentral",
          "överläkare för folkhälsoarbetet"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/12293",
    "level": 5,
    "code": "12293",
    "order": 300,
    "modifiedDate": "1996-12-17T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verksamhetschefer inom motions- och fritidsverksamhet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande idrottsdirektör",
          "chef för friluftsverksamhet",
          "chef för idrottsverksamhet",
          "direktör för idrottsväsendet",
          "direktör för rekreationsverksamhet",
          "föreståndare för idrottsinstitut",
          "föreståndare för ungdomsverkstad",
          "idrottsdirektör",
          "idrottsplanschef (gymnastik-, idrotts- och fritidsverks.)",
          "kultur- och ungdomssekreterare",
          "ledare för fritidsverksamhet",
          "simhallschef",
          "ungdomsdirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/12294",
    "level": 5,
    "code": "12294",
    "order": 310,
    "modifiedDate": "1996-12-17T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verksamhetschefer inom kulturverksamhet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biblioteksdirektör",
          "bildningsdirektör",
          "biträdande biblioteksdirektör",
          "chef för bildningsväsendet",
          "chef för kulturärenden",
          "direktör för biblioteks- och kulturcenter",
          "direktör för kulturcentrum",
          "direktör för kulturväsendet",
          "direktör för landskapsmuseum",
          "direktör för museiväsendet (kommun)",
          "direktör för operaverksamhet-regissör",
          "direktör för statsmuseum",
          "filmproducent",
          "intendent (orkester)",
          "intendent för musikväsendet",
          "intendent för stadsorkester",
          "kanalproducent",
          "konstnärlig direktör",
          "kulturdirektör",
          "museidirektör",
          "operadirektör",
          "producent (musik o.d.)",
          "programledare",
          "radiodirektör",
          "regionalchef (radio, tv)",
          "regionchef (press)",
          "teaterdirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/12299",
    "level": 5,
    "code": "12299",
    "order": 311,
    "modifiedDate": "1996-10-17T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "parentCode": "1229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga drift- och verksamhetschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetssäkerhetschef",
          "avdelningschef",
          "avdelningsdirektör",
          "basservicedirektör",
          "befolkningsskyddschef",
          "befolkningsskyddsföreståndare",
          "beredskapschef",
          "beredskapsdirektör",
          "biträdande direktör (kommun)",
          "biträdande förhandlingschef (kommun)",
          "bostadschef",
          "bostadsdirektör",
          "branschchef",
          "branschdirektör",
          "centralarkivsföreståndare",
          "centralregisterdirektör",
          "chef för affärsföretag",
          "chef för rådgivningsenhet",
          "direktör för arbetskraftsbyrå",
          "direktör för arktiskt center",
          "direktör för fastighetsväsendet",
          "direktör för föreningsregister",
          "direktör för miljöcentral (kommun)",
          "direktör för miljöärenden",
          "direktör för näringsväsendet",
          "direktör för regioncentral",
          "direktör för resultatenhet",
          "direktör för statsarkiv",
          "enhetschef",
          "fångkolonichef (statsförv.)",
          "fängelsedirektör (staten)",
          "förhandlingschef",
          "kanslichef (kommun)",
          "landskapsarkivschef",
          "linjedirektör",
          "lokalchef",
          "miljödirektör",
          "miljöhälsodirektör",
          "miljövårdschef",
          "miljövårdsdirektör",
          "miljöövervakningschef",
          "näringsdirektör",
          "platschef (företag)",
          "produktionschef",
          "produktionsdirektör",
          "regionchef",
          "regiondirektör",
          "resultatdirektör",
          "räddningsdirektör",
          "samarbetsdirektör",
          "sektionschef",
          "servicedirektör",
          "statistikchef",
          "statistikdirektör",
          "strålsäkerhetsdirektör (staten)",
          "säkerhetschef",
          "vattenförvaltningsdirektör",
          "vattenodlingsdirektör",
          "verksamhetsledare",
          "verksdirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/123",
    "level": 3,
    "code": "123",
    "order": 320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer för särskilda funktioner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1231",
    "level": 4,
    "code": "1231",
    "order": 330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ekonomichefer och administrativa chefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "administrativ direktör",
          "administrativ direktör för bildningsväsendet",
          "administrativ tjänsteman",
          "affärsenhetschef",
          "ar-chef",
          "avdelningschef (ekonomiförvaltning)",
          "avdelningschef för administrativ avdelning",
          "avdelningsdirektör (ekonomiförvaltning)",
          "biträdande avdelningschef (ekonomiförvaltning)",
          "biträdande chefsinspektör",
          "biträdande ekonomichef",
          "biträdande ekonomidirektör",
          "biträdande förvaltningschef",
          "biträdande kreditchef",
          "bokföringschef",
          "budgetchef",
          "byråchef",
          "byrådirektör",
          "chef för administrativ avdelning",
          "chef för affärsverksamhet",
          "chef för förvaltningsbyrå",
          "chef för kommunalekonomiska ärenden",
          "chef för sjukhusekonomin",
          "chef för ämbetsverk",
          "direktör för administrativ avdelning",
          "direktör för administrativ byrå",
          "direktör för administrativa tjänster",
          "ekonomi- och dataadministration",
          "ekonomi- och förvaltningschef",
          "ekonomi- och förvaltningsdirektör",
          "ekonomi- och planeringsdirektör",
          "ekonomichef",
          "ekonomichef för bildningsväsendet",
          "ekonomichef-löneombudsman",
          "ekonomidirektör",
          "ekonomidirektör (företag)",
          "ekonomiplaneringschef",
          "faktureringschef",
          "finansieringschef",
          "finansieringsdirektör",
          "finansieringsdirektör (kommun)",
          "förvaltnings- och ekonomichef",
          "förvaltnings- och ekonomidirektör",
          "förvaltningschef",
          "förvaltningsdirektör",
          "granskningschef",
          "granskningsdirektör",
          "inkasseringschef",
          "justitieförvaltningschef",
          "kassachef",
          "kontorschef",
          "kostnadsberäkningschef",
          "kostnadschef",
          "kreditchef",
          "kvestor",
          "löneuträkningschef",
          "placeringschef",
          "planeringschef (ekonomi, förvaltning)",
          "redovisningschef",
          "redovisningsdirektör",
          "riksdagens förvaltningsdirektör",
          "sektionschef (förvaltning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1232",
    "level": 4,
    "code": "1232",
    "order": 340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Personalchefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande personalchef",
          "chef för anställningsärenden",
          "chef för arbetsavtalsärenden",
          "chef för personalärenden",
          "direktör för anställningsärenden",
          "direktör för juridiska ärenden och personalärenden",
          "förvaltnings- och personaldirektör",
          "intressebevakningschef",
          "lönechef",
          "personalchef",
          "personalchef (företag)",
          "personalchef (kommun)",
          "personaldirektör",
          "personalservicechef",
          "personautvecklingschef",
          "samarbetschef",
          "socialchef (företag)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1233",
    "level": 4,
    "code": "1233",
    "order": 350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljnings- och marknadsföringschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig kongresschef",
          "avdelningschef (försäljning)",
          "avdelningschef (marknadsföring)",
          "biblioteks- och informationstjänstchef",
          "chef för kundnöjdhet",
          "chef för kundtjänst",
          "chef för serviceområde",
          "direktör för produktlinje",
          "direktör för turistväsendet",
          "distributionschef (försäljning och marknadsföring)",
          "distriktchef (försäljning)",
          "distriktchef (marknadsföring)",
          "distriktsförsäljningschef",
          "eftermarknadschef",
          "exportchef",
          "fältchef (försäljning)",
          "försäljningschef",
          "försäljningsdirektör",
          "försäljningsdirektör (adb)",
          "importchef",
          "kommersiell direktör",
          "kongresschef",
          "kontaktdirektör (marknadsföring)",
          "kundgruppschef",
          "kundinformationschef",
          "kundrelationschef",
          "kundservicechef",
          "kundservicedirektör",
          "marknadsföringschef",
          "marknadsföringsdirektör",
          "mässdirektör",
          "nyckelkundchef",
          "produktchef",
          "produktdirektör",
          "produktgruppschef",
          "produktmarknadschef",
          "produktmarknadsdirektör",
          "receptionschef (försäljning, marknadsföring)",
          "regional försäljningschef",
          "sales promotion chef",
          "servicechef (försäljning och marknadsföring)",
          "sp-chef",
          "storkundschef",
          "säljfrämjandechef"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1234",
    "level": 4,
    "code": "1234",
    "order": 360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Reklam- och informationschefer, PR-chefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "annonsdirektör",
          "avdelningschef (reklam)",
          "chef för informationstjänst",
          "chef för samhällsrelationer",
          "direktör för informationstjänst",
          "informationsdirektör",
          "kommunikationsdirektör",
          "kontaktdirektör (reklam)",
          "mediadirektör",
          "planeringsdirektör (reklam)",
          "produktchef (reklam)",
          "produktionschef (reklam)",
          "produktplaneringschef (reklam)",
          "produktutvecklingschef (reklambyrå)",
          "reklamchef"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1235",
    "level": 4,
    "code": "1235",
    "order": 370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inköps- och lagerchefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anskaffningschef",
          "anskaffningsdirektör",
          "biträdande anskaffningschef",
          "distributionschef (boktryckeri)",
          "distributionschef vid boktryckeri",
          "inköpschef",
          "inköpsdirektör",
          "kartproduktchef (kommun)",
          "materialdirektör",
          "redskapschef (kommun)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1236",
    "level": 4,
    "code": "1236",
    "order": 380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Datachefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "chef för dataadministrationsplanering",
          "chef för datateknik",
          "chef för kundtjänst (adb)",
          "chef för nätjänstenhet",
          "dataadministrationschef",
          "databehandlingschef",
          "datachef",
          "datadriftschef",
          "datakontrollchef",
          "dataplaneringschef",
          "dataprojektchef",
          "datasektionschef",
          "datasystemchef",
          "datasäkerhetschef",
          "datateknikchef",
          "datateknikdirektör",
          "dataverksamhetsledare",
          "direktör för redovisningscentral",
          "driftschef (adb)",
          "elnätsdirektör",
          "informationsförsörjningschef",
          "it-chef",
          "it-direktör",
          "kvalitetsdirektör (adb)",
          "kvaltitetschef (adb)",
          "metodchef (adb)",
          "planeringschef (adb)",
          "projektchef (adb)",
          "sektionschef (adb)",
          "systemchef",
          "telechef",
          "tillämpningschef",
          "utvecklingschef (adb)",
          "utvecklingschef (it)",
          "utvecklingsdirektör (it)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1237",
    "level": 4,
    "code": "1237",
    "order": 390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Forsknings- och utvecklingschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsstudiechef",
          "arbetsstudiesektionschef",
          "biträdande laboratorieföreståndare",
          "direktör för forsknings- och utvecklingsenhet",
          "direktör för forskningsenhet",
          "direktör för forskningsinrättning",
          "direktör för livsmedelslaboratorium",
          "direktör för regionlaboratorium",
          "direktör för teknologiservice",
          "direktör för utvecklingscenter",
          "forskningsdirektör",
          "foskningschef",
          "föreståndare för forskningscentral",
          "kvalitetschef (forskning och utveckling)",
          "laboratoriechef",
          "laboratoriechef (forskning och utveckling)",
          "laboratoriechef (kemi)",
          "metodforskningsdirektör",
          "planerings- och utvecklingsdirektör",
          "planeringsdirektör (forskning och utveckling)",
          "produktplaneringschef",
          "produktutvecklingschef",
          "produktutvecklingsdirektör",
          "regionutvecklingschef",
          "teknologidirektör",
          "utvecklingschef",
          "utvecklingschef (forskning och utveckling",
          "utvecklingschef (kommun)",
          "utvecklingsdirektör",
          "vetenskaplig direktör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1239",
    "level": 4,
    "code": "1239",
    "order": 400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga chefer inom specialområden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande avdelningschef (kommun)",
          "biträdande chef för översättningsbyrå",
          "biträdande generalplanechef",
          "biträdande planläggningschef",
          "biträdande regionplanechef",
          "bostadsproduktionschef",
          "chef för planläggningsverksamhet",
          "chef för samhällspolitik",
          "chef för strukturpolitiken",
          "chef för svenska sekretariatet",
          "chef för tomtavdelning",
          "direktör för brottsavdelning",
          "direktör för djurpark",
          "direktör för energienhet",
          "direktör för provavdelning",
          "generalplanechef",
          "kartläggningschef",
          "kommunplaneringschef",
          "markanvändningsdirektör",
          "organisationschef (kommun)",
          "planeringschef",
          "planeringsdirektör",
          "planeringsdirektör (kartläggning och lantmäteri)",
          "planläggningschef",
          "planläggningsingenjör",
          "programchef",
          "projektchef",
          "regionplanedirektör",
          "regionplaneringschef",
          "regionplaneringsdirektör",
          "resultatutvärderingschef",
          "räddningskommendör",
          "sektionschef (brandväsen)",
          "stadsarkitekt",
          "stadsplaneringschef",
          "teknisk chef",
          "teknisk direktör",
          "tomtchef",
          "vägdirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/13",
    "level": 2,
    "code": "13",
    "order": 410,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer för småföretag"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/131",
    "level": 3,
    "code": "131",
    "order": 420,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer för småföretag"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1311",
    "level": 4,
    "code": "1311",
    "order": 430,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer för småföretag inom jord- och skogsbruk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "entreprenör (skogsmaskin)",
          "fjäderfäföretagare (direktör)",
          "fjäderfäproducent (direktör)",
          "jaktchef (skogsvårdsförening)",
          "kreatursföretagare (direktör)",
          "kreatursproducent (direktör)",
          "skogsmaskinsentreprenör",
          "trädgårdsföretagare (direktör)",
          "trädgårdsproducent (direktör)",
          "verksamhetsledare (skogsvårdsförening)",
          "verksamhetsledare (småföretag inom jord- o. skogsbruk)",
          "verkställande direktör (småföretag, jord- och skogsbruk)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1312",
    "level": 4,
    "code": "1312",
    "order": 440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer för småföretag inom tillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "boktryckeriinnehavare (litet boktryckeri)",
          "entreprenör (småindustri)",
          "företagare (småindustri)",
          "företagsledare (småindustri)",
          "sågdirektör (småföretag)",
          "sågägare",
          "verkställande direktör (småindustri)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1313",
    "level": 4,
    "code": "1313",
    "order": 450,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer för småföretag inom byggbranschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anläggningsentreprenör",
          "arbetsmaskinsentreprenör (byggnadsbranschen)",
          "byggnadsentreprenör",
          "dräneringsentreprenör",
          "elentreprenör",
          "entreprenör (byggbranschen)",
          "entreprenör (husbyggnad)",
          "entreprenör (vvs)",
          "företagare (småföretag inom byggbranschen)",
          "grävmaskinsentreprenör",
          "jordtransportentreprenör",
          "målarentreprenör",
          "rörentreprenör",
          "verkställande direktör (småföretag inom byggbranschen)",
          "vvs-entreprenör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1314",
    "level": 4,
    "code": "1314",
    "order": 460,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer för småföretag inom handel o.d."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsidkare (agenturaffär)",
          "affärsidkare (detaljhandel)",
          "affärsidkare (direktör)",
          "affärsidkare (partihandel)",
          "affärsidkare (servicestation)",
          "affärsinnehavare (partihandel)",
          "apotekare",
          "apoteksdirektör",
          "bensinstationsägare",
          "bilhandlare",
          "bokhandlare",
          "butiksdirektör",
          "detaljhandlare",
          "fiskhandlare",
          "fiskhandlare (ej torghandel)",
          "företagare (partihandel)",
          "företagsföreståndare (ledare)",
          "företagsinnehavare (detaljhandel)",
          "företagsinnehavare (direktör)",
          "företagsledare",
          "kioskföreståndare (företagare)",
          "kioskägare",
          "optiker (företagare)",
          "partihandlare",
          "servicestationsföreståndare (företagare)",
          "servicestationsägare",
          "skohandlare",
          "skrothandlare",
          "verkställande direktör (småföretag inom detaljhandeln)",
          "verkställande direktör (småföretag inom partihandeln)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1315",
    "level": 4,
    "code": "1315",
    "order": 470,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer för småföretag inom hotell- och restaurang-branschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsidkare (bar, kafé)",
          "affärsidkare (matservering)",
          "barföreståndare (företagare)",
          "föreståndare för resandehem",
          "företagare (småföretag inom hotellbranschen)",
          "företagare (småföretag inom restaurangbranschen)",
          "företagare (småföretag inom turistbranschen)",
          "kaff‚idkare",
          "kosthållsföreståndare (företagare)",
          "restauratör",
          "turistföretagare",
          "turisthemsföreståndare",
          "verkställande direktör (småföretag inom hotellbranschen)",
          "verkställande direktör (småföretag inom turistbranschen)",
          "verkställande direktör (småföretag, restaurangbranschen)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1316",
    "level": 4,
    "code": "1316",
    "order": 480,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer för småföretag inom transport, lager och datakommunikation"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bilist",
          "bogseringsentreprenör (fartyg)",
          "direktör för bilskola",
          "företagare (småföretag inom datakommunikation)",
          "företagare (småföretag inom transportbranschen)",
          "företagare (småföretag inom upplagring)",
          "taxiförare (företagare)",
          "taxiföretagare",
          "trafikidkare",
          "trafikidkare (direktör)",
          "verkställande direktör (småföretag inom upplagring)",
          "verkställande direktör (småföretag, datakommunikation)",
          "verkställande direktör (småföretag, transportbranschen)",
          "yrkesbilist",
          "åkare",
          "ägare av biluthyrningsfirma"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1317",
    "level": 4,
    "code": "1317",
    "order": 490,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer för småföretag inom företagsservice"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsidkare (småföretag inom företagstjänst)",
          "direktör för konsultföretag (småföretag inom företagstjänster)",
          "företagare (småföretag för företagstjänster)",
          "ledande konsult (småföretag inom företagstjänster)",
          "verkställande direktör (småföretag för företagstjänster)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1318",
    "level": 4,
    "code": "1318",
    "order": 500,
    "modifiedDate": "2001-01-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer för småföretag inom städsektorn och skönhetsvård o.d."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "barberarföretagare",
          "begravningsbyråföretagare",
          "begravningsentreprenör",
          "företagare i städbranschen",
          "skönhetssalongsföreståndare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/1319",
    "level": 4,
    "code": "1319",
    "order": 510,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga chefer för småföretag"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biografägare",
          "bokförläggare",
          "föreståndare för maskinskrivnings- och kopieringsbyrå",
          "galleriinnehavare",
          "konstgalleriinnehavare",
          "programbyråföreståndare",
          "tivolitältsföreståndare",
          "verkställande direktör (annat småföretag)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2",
    "level": 1,
    "code": "2",
    "order": 520,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/21",
    "level": 2,
    "code": "21",
    "order": 530,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom matematik och naturvetenskaper samt teknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/211",
    "level": 3,
    "code": "211",
    "order": 540,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom fysik och kemi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2111",
    "level": 4,
    "code": "2111",
    "order": 550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fysiker och astronomer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "astronom",
          "biträdande fysiker",
          "chefsfysiker",
          "forskare (fysik)",
          "forskningsassistent (fysik)",
          "fysiker",
          "kärnfysiker",
          "laboratoriefysiker",
          "laboratorieingenjör (fysik)",
          "observator",
          "sjukhusfysiker",
          "strålningsfysiker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2112",
    "level": 4,
    "code": "2112",
    "order": 560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Meteorologer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "meteorolog",
          "övermeteorolog"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2113",
    "level": 4,
    "code": "2113",
    "order": 570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kemister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "analytiker-kemist",
          "biträdande kemist",
          "biträdande laboratoriekemist",
          "chefskemist vid laboratorium",
          "forskare (kemi)",
          "forskare-kemist",
          "forskningsassistent (kemi)",
          "hälsovårdsövervakningskemist",
          "industrikemist",
          "kemist",
          "kriminalkemist",
          "laborator (kemi)",
          "laboratorieingenjör (kemi)",
          "laboratoriekemist",
          "livsmedelskemist",
          "näringskemist",
          "processkemist",
          "produktsäkerhetskemist",
          "produktutvecklare (kemi)",
          "produktutvecklingskemist",
          "sjukhuskemist",
          "torvlaborator (kemi)",
          "tullkemist"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2114",
    "level": 4,
    "code": "2114",
    "order": 580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Geologer och geofysiker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande seismolog",
          "forskare (geologi)",
          "forskningsassistent (geologi)",
          "geofysiker",
          "geohydrolog",
          "geokemist",
          "geolog",
          "gruvgeolog",
          "hydrolog",
          "mikropaleontolog",
          "minerolog",
          "paleontolog",
          "petrolog",
          "seismolog",
          "statsgeokemist",
          "statsgeolog",
          "volkanolog"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/212",
    "level": 3,
    "code": "212",
    "order": 590,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom matematik och statistik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2121",
    "level": 4,
    "code": "2121",
    "order": 600,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/212",
    "parentCode": "212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom matematik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aktuarie (matematik)",
          "försäkringsmatematiker",
          "matematiker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2122",
    "level": 4,
    "code": "2122",
    "order": 610,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/212",
    "parentCode": "212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom statistik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aktuarie (statistik)",
          "blankettplanerare",
          "forskare (statistik)",
          "planerare (statistik)",
          "specialforskare (statistik)",
          "specialplanerare (statistik)",
          "statistiker",
          "statistikplanerare",
          "överaktuarie (statistik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/213",
    "level": 3,
    "code": "213",
    "order": 620,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Dataspecialister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2131",
    "level": 4,
    "code": "2131",
    "order": 630,
    "modifiedDate": "2001-01-29T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/213",
    "parentCode": "213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Datateknikplanerare och -programmerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "cad-planerare (adb)",
          "chefsplanerare (adb)",
          "cnc-programmerare",
          "databasplanerare (abd)",
          "datachefsplanerare",
          "datadriftsplanerare",
          "datakörplanerare",
          "datamaskinchef",
          "dataplanerare",
          "dataplanerare-programmerare",
          "dataprogrammerare",
          "dataspecialforskare",
          "dataspecialplanerare",
          "datasystemplanerare (adb)",
          "datatestare",
          "datorplanerare (adb)",
          "datorprogrammerare",
          "driftsplanerare (adb)",
          "driftsprogrammerare (adb)",
          "gränssnittsplanerare (it)",
          "konceptplanerare (it)",
          "körplanerare (adb)",
          "metodplanerare (adb)",
          "nt-planerare",
          "operationschef (adb)",
          "planerare (adb)",
          "planerare (webbsidor)",
          "planerare-programmerare (adb)",
          "programmerare (adb)",
          "programmerare (databas)",
          "programmeringschef (adb)",
          "programmeringsplanerare (adb)",
          "programplanerare (adb)",
          "programplaneringschef (it)",
          "programutvecklare (it)",
          "specialforskare (abd)",
          "specialplanerare (adb)",
          "systemchef (adb)",
          "systemplanerare (adb)",
          "systemprogrammerare (adb)",
          "teknisk arkitekt",
          "teknisk planerare (adb)",
          "testplanerare (adb)",
          "tillämpningsplanerare (abd)",
          "tillämpningsprogrammerare (adb)",
          "webbutvecklare",
          "äldre planerare (abd)",
          "äldre programmerare (adb)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2139",
    "level": 4,
    "code": "2139",
    "order": 640,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/213",
    "parentCode": "213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga dataspecialister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anläggningsexpert (adb)",
          "databasexpert",
          "dataexpert",
          "dataförman",
          "dataförvaltningsexpert",
          "datakonsult",
          "datakoordinator",
          "datanätsexpert (adb)",
          "datasekretessexpert",
          "datasystemsexpert",
          "datasäkerhetsexpert",
          "datatteknikkonsult",
          "datautvecklingschef",
          "forskare (adb)",
          "gruppledare (it)",
          "internetexpert",
          "internetkonsult",
          "konsult (adb)",
          "konsult (data)",
          "ledande konsult (it)",
          "ledningskonsult (adb)",
          "lokalnätsexpert (adb)",
          "nt-expert",
          "nätverksexpert (adb)",
          "nätverksoperatör (adb)",
          "operativsystemsexpert (abd)",
          "programexpert (adb)",
          "strategikonsult (it)",
          "systemexpert (adb)",
          "systemexpert (data)",
          "systemhanteringsexpert (adb)",
          "systemrådgivare (staten)",
          "systemspecialist",
          "teknisk konsult (abd)",
          "testare (adb)",
          "testchef (data)",
          "webbexpert",
          "webmaster"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/214",
    "level": 3,
    "code": "214",
    "order": 650,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arkitekter och övriga specialister inom teknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2141",
    "level": 4,
    "code": "2141",
    "order": 660,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom husbyggande"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig byggmästare",
          "arbetsplanerare (husbyggnad)",
          "arbetsplatschef (husbyggnad)",
          "arbetsplatsingenjör (husbyggnad)",
          "arkitekt (husbyggnad)",
          "biträdande husbyggnadschef",
          "bostadsproduktionsingenjör",
          "bostadsproduktionsplanerare",
          "byggnadsarbetsinspektör",
          "byggnadsarkitekt",
          "byggnadschef",
          "byggnadsingenjör",
          "byggnadslovsarkitekt",
          "byggnadsplanerare",
          "byråarkitekt (husbyggnad)",
          "byråbyggnadsarkitekt (husbyggnad)",
          "byråingenhör (husbyggnad)",
          "chef för byggnadslovsärenden",
          "diplomingenjör (husbyggnad)",
          "distriktsbyggnadschef",
          "driftsingenjör (husbyggnad)",
          "fabrikskonstruktör (husbyggnad)",
          "fastighetschef",
          "fastighetsingenjör",
          "forskare (byggnadsingenjör)",
          "forskningsingenjör (husbyggnad)",
          "försäljningsingenjör (husbyggnad)",
          "granskningsarkitekt (husbyggnad)",
          "husbyggnadschef",
          "husbyggnadsingenjör",
          "ingenjör (husbyggnad)",
          "inköpsingenjör (husbyggnad)",
          "inredningsarkitekt",
          "kommunbyggmästare (husbyggnad)",
          "kommuningenjör (husbyggnad)",
          "konstruktionsplanerare (husbyggnad)",
          "konstruktör (husbyggnad)",
          "kvalitetschef (husbyggnad)",
          "kvalitetsingenjör (husbyggnad)",
          "organisationsingenjör (husbyggnad)",
          "planeringschef (arktitekt)",
          "planeringschef (husbyggnad)",
          "planeringsingenjör (husbyggnad)",
          "projektchef (husbyggnad)",
          "projektingenjör (husbyggnad)",
          "redovisningschef (husbyggnad)",
          "redovisningsingenjör (husbyggnad)",
          "ritkontorschef (husbyggnad)",
          "sektionschef (arkitekt)",
          "servicechef (husbyggnad)",
          "stadsingenjör (husbyggnad)",
          "teknisk inspektör (husbyggnad)",
          "underhållschef (fastigheter)",
          "överarkitekt (husbyggnad)",
          "övervakningsingenjör (husbyggnad)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2142",
    "level": 4,
    "code": "2142",
    "order": 670,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom markanvändning och samhällsbyggnad"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetschef (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "arbetsplanerare (markanvändning och samhälsbyggnad)",
          "arbetsplatschef (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "arbetsplatsingenjör (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "baningenjör",
          "biträdande stadsarkitekt",
          "byråingenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "diplomingenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "forskningsingenjör (markanv. o. samhällsb.)",
          "fältforskare (trafikskyddet)",
          "försäljningsingenjör (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "gatubyggnadschef",
          "gatubyggnadsingenjör",
          "generalplanearkitekt",
          "generalplaneingenjör",
          "geoteknikingenjör",
          "geoteknikingenjör (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "geoteknisk planerare (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "hamnbyggnadschef",
          "ingenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "inköpsingenjör (markanv. o. samhällsbygg.)",
          "jordbyggnadsingenjör",
          "kommuningenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "kvalitetschef (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "kvalitetsingenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "landskapsarkitekt",
          "lantbruksingenjör (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "miljöplanerare (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "nätverkschef (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "planeringsingenjör (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "planläggare",
          "planläggningsarkitekt",
          "planläggningsinspektör",
          "projektchef (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "projektingenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "redovisningsingenjör (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "regionarkitekt",
          "regionplanearkitekt",
          "regionplaneingenjör",
          "servicechef (markanvänding och samhällsbyggnad)",
          "stadsingenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "stadsplanearkitekt",
          "stadsplaneingenjör",
          "trafikchef",
          "trafikforskare",
          "trafikplanerare (ingenjör)",
          "underhållschef (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "vattenförsörjningschef (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "vattenförsörjningsingenjör",
          "väg- och vattenbyggnadsingenjör",
          "vägingenjör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2143",
    "level": 4,
    "code": "2143",
    "order": 700,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom elteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "automationsplanerare (elteknik)",
          "automatiseringsingenjör (elteknik)",
          "besiktningsingenjör (elteknik)",
          "byråingenjör (elteknik)",
          "chefsplanerare (elteknik)",
          "diplomingenjör (elteknik)",
          "driftschef (elteknik)",
          "driftsingenjör (elteknik)",
          "el/automationsplanerare",
          "elaffärsexpert",
          "elektrifieringsexpert",
          "elingenjör",
          "elinspektör",
          "elplanerare",
          "energichef",
          "energikonsult (elteknik)",
          "expert på eldistribution",
          "forskare (elteknik)",
          "forskningsingenjör (elteknik)",
          "försäljningsingenjör (elteknik)",
          "ingenjör (elteknik)",
          "ingenjör i energiteknik",
          "inköpsingenjör (elteknik)",
          "konstruktör (elteknik)",
          "kraftchef (elteknik)",
          "kraftverksingenjör",
          "kvalitetschef (elteknik)",
          "kvalitetsingenjör (elteknik)",
          "linjeingenjör (elteknik)",
          "monteringsingenjör (elteknik)",
          "monteringsinspektör (elteknik)",
          "nätverkschef (elteknik)",
          "planerare (el)",
          "planeringschef (elteknik)",
          "planeringsingenjör (elteknik)",
          "produktchef (elteknik)",
          "produktionsingenjör (elteknik)",
          "projektchef (elteknik)",
          "projektingenjör (elteknik)",
          "redovisningschef (elteknik)",
          "ritkontorschef (elteknik)",
          "service- och instruktionschef (elteknik)",
          "servicechef (elteknik)",
          "testingenjör (elteknik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2144",
    "level": 4,
    "code": "2144",
    "order": 710,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom elektronik och informationsteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "analog (elektron. och informationsteknik)",
          "automatiseringsngenjör (elektronik och informationsteknik)",
          "chef för telefondistrikt",
          "chefsplanerare (elektronik och it)",
          "datateknikingenjör",
          "datoringenjör",
          "diplomingenjör (elektronik och informationsteknik)",
          "driftschef (elektronik och it)",
          "driftsingenjör (elektronik och it)",
          "dsp soft ware-planerare (radiotelefonsystem)",
          "elektronikingenjör",
          "elektronikplanerare",
          "forskare (elektronik och it)",
          "forskningsingenjör (elektr. o. informationstekn.)",
          "gsm-nätexpert",
          "hard ware-planerare",
          "ingenjör (elektronik och it)",
          "komponentingenjör (elektronik och it)",
          "konstruktör (elektronik och it)",
          "kvalitetschef (elektronik och it)",
          "kvalitetsingenjör (elektronik och it)",
          "linjeingenjör (elektronik och it)",
          "linjeinspektör (elektronik och it)",
          "monteringsingenjör (elektronik o. informationsteknik.)",
          "planeringschef (elektronik och it)",
          "planeringsingenjör (elektronik och it)",
          "produktionsingenjör (elektronik och it",
          "produktutvecklare (elektronik och it)",
          "programingenjör",
          "projektchef (elektronik och it)",
          "projektingenjör (elektronik och it)",
          "radaringenjör",
          "radioingenjör",
          "redovisningschef (elektronik och it)",
          "rf-planerare (elektronik och it)",
          "ritkontorschef (elektronik och it)",
          "service- och instruktionschef (elektronik och it)",
          "servicechef (elektronik och it)",
          "signalingenjör",
          "soft ware-planerare (radiotelefonsystem)",
          "systemchef (elektronik och it)",
          "systemingenjör (elektronik och it)",
          "teknisk expert (elektronik och it)",
          "teknologiexpert (elektronik och it)",
          "teleexpert",
          "telefoningenjör",
          "telegrafingenjör",
          "teleingenjör",
          "teleplanerare",
          "testningsingenjör (elektronik och it)",
          "tillämpningsingenjör, konsumtionselektronik",
          "utvecklingsingenjör (elektronik och it)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2145",
    "level": 4,
    "code": "2145",
    "order": 720,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom maskinteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsredskapkonstruktör (maskiningenjör)",
          "automationsplanerare (maskinteknik)",
          "automatiseringsexpert (maskinteknik)",
          "ballistiker",
          "bilingenjör",
          "chefsplanerare (maskinteknik)",
          "diplomingenjör (maskinteknik)",
          "driftschef (maskinteknik)",
          "driftsingenjör (maskinteknik)",
          "fabrikskonstruktör (maskinteknik)",
          "fartygskrovsplanerare",
          "fjärrvärmechef",
          "fjärrvärmeingenjör",
          "flygingenjör",
          "flygplansinspektör",
          "forskningsingenjör (maskinteknik)",
          "ingenjör (maskinteknik)",
          "inköpsingenjör (maskinteknik)",
          "inspektör för serviceverksamheten (maskinteknik)",
          "konstruktionsplanerare (maskinteknik)",
          "kraftchef (maskinteknik)",
          "kvalitetschef (maskinteknik)",
          "kvalitetsingenjör (maskinteknik)",
          "körprovsingenjör",
          "maskiningenjör",
          "maskinkonstruktionsingenjör",
          "maskinplanerare",
          "metodplanerare (maskinteknik)",
          "monteringschef (vvs)",
          "monteringsinspektör (maskinteknik)",
          "planerare (maskinteknik)",
          "planeringschef (maskinteknik)",
          "planeringsingenjör (maskinteknik)",
          "produktchef (maskinteknik)",
          "produktionschef (maskinteknik)",
          "produktionsingenjör (maskinteknik)",
          "produktutvecklare (maskinteknik)",
          "projektchef (maskinteknik)",
          "projektingenjör (maskinteknik)",
          "redovisningschef (maskinteknik)",
          "reservdelschef (maskin-, motorservice)",
          "ritkontorschef (maskinteknik)",
          "service- och instruktionschef (maskinteknik)",
          "servicechef (maskinteknik)",
          "skeppsbyggnadsingenjör",
          "testchef (fordon)",
          "utvecklingschef (maskinteknik)",
          "verkstadschef",
          "verkstadsingenjör",
          "verkstadsingenjör (maskinteknik)",
          "verktygskonstruktör (maskiningenjör)",
          "vvs-chef",
          "vvs-ingenjör",
          "vvs-planerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2146",
    "level": 4,
    "code": "2146",
    "order": 730,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom träförädling och kemisk processteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "automationsplanerare (processteknik)",
          "avdelningsingenjör (träförädling och kemi)",
          "besiktningsingenjör (träförädling och kemi)",
          "diplomingenjör (träförädling och kemi)",
          "driftschef (träförädling och kemi)",
          "driftsingenjör (träförädling och kemi)",
          "forskare (träförädling och kemi)",
          "forskningsingenjör (träförädl. o. kemi)",
          "hållfasthetsuträknare (träförädling och kemi)",
          "ingenjör (träförädling och kemi)",
          "katalysatoringenjör (träförädling och kemi)",
          "kemiingenjör",
          "kvalitetschef (träförädling och kemi)",
          "kvalitetsingenjör (träförädling och kemi)",
          "laboratorieingenjör (träförädling och kemi)",
          "monteringsingenjör (träförädling o. kemi)",
          "pappersingenjör",
          "planeringschef (träförädling och kemi)",
          "planeringsingenjör (träförädling och kemi",
          "processanalysingenjör",
          "processingenjör (träförädling och kemi)",
          "processplanerare (träförädling och kemi)",
          "produktionschef (träförädling och kemi)",
          "produktutvecklare (träförädling och kemi)",
          "projektchef (träförädling och kemi)",
          "projektingenjör (träförädling och kemi)",
          "service- och instruktionschef (träförädling och kemi)",
          "servicechef (träförädling och kemi)",
          "utvecklingsingenjör (träförädling och kemi)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2147",
    "level": 4,
    "code": "2147",
    "order": 740,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom processteknik inom bergsindustrin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anrikningsingenjör",
          "bergsprängningsingenjör",
          "chefsplanerare (bergindustri)",
          "diplomingenjör (bergindustri)",
          "driftsingenjör (bergindustri)",
          "forskare (bergindustri)",
          "forskningsingenjör (bergind.)",
          "geofysiker (bergindustri)",
          "geolog (bergindustri)",
          "geolog-ingenjör",
          "gjuteriingenjör",
          "gruvingenjör",
          "hyttingenjör",
          "ingenjör (bergindustri)",
          "ingenjör (oljeborrning)",
          "kvalitetschef (bergindustri)",
          "kvalitetsingenjör (bergindustri)",
          "metallurg",
          "oljeborringenjör",
          "planeringschef (bergindustri)",
          "planeringsingenjör (bergindustri)",
          "projektchef (bergindustri)",
          "projektingenjör (bergindustri)",
          "service- och instruktionschef (bergindustri)",
          "servicechef (bergindustri)",
          "skyddsingenjör (bergindustri)",
          "sprängämnesinspektör (bergindustri)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2148",
    "level": 4,
    "code": "2148",
    "order": 750,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom kartläggning och lantmäteri"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande distriktsingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "biträdande länslantmäteriingenjör",
          "biträdande stadsgeodet",
          "byråingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "diplomingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "distriktsingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "fastighetschef (kartläggning och lantmäteri)",
          "forskningsingenjör (kartl. o. lantmäteri)",
          "gatuersättningsingenjör",
          "geodet",
          "geodetisk uträknare (lantmäteri)",
          "gis-expert",
          "ingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "kartläggningsingenjör",
          "kartverkschef",
          "kartverksingenjör",
          "kvalitetschef (kartläggning och lantmäteri)",
          "kvalitetsingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "lantmäteriingenjör",
          "lodningschef (sjömätning)",
          "länslantmäteriingenjör",
          "markanskaffningsingenjör",
          "markförvärvsingenjör",
          "miljöteknisk ingenjör",
          "planeringschef (kartläggning och lantmäteri)",
          "planeringsingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "projektingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "redaredaktionsingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "servicechef (kartläggning och lantmäteri)",
          "sjömätningschef",
          "sjömätningsingenjör",
          "stadsgeodet",
          "stadsplanechef (kartläggning och lantmäteri)",
          "stadsplaneingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "statsgeodet",
          "överingenjör (kartläggning och lantmäteri)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2149",
    "level": 4,
    "code": "2149",
    "order": 760,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga specialister inom teknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "akustikplanerare",
          "anläggningschef (övr.tekn.omr.)",
          "anskaffningsingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "arbetarskyddsingenjör",
          "avdelningschef (brandväsen)",
          "beredningschef (övriga tekniska branscher)",
          "biträdande brandchef",
          "boktryckeriingenjör",
          "brandchef",
          "brandchef-befolkningsskyddschef",
          "brandingenjör (brandskydd)",
          "bryggeriingenjör",
          "byråingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "chefsplanerare (övriga tekniska branscher)",
          "diplomingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "driftschef (övriga tekniska branscher)",
          "driftsingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "energiingenjör",
          "fabrikskonstruktör (övriga tekniska branscher)",
          "forskningsingenjör (övr. tekniska branscher)",
          "förman för materialfunktioner",
          "ingenjör (rationalisering)",
          "ingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "inspektör för serviceväsendet (övriga tekniska branscher)",
          "instrumentingenjör",
          "instrumentplanerare (övriga tekniska branscher)",
          "konstruktör (övriga tekniska branscher)",
          "kvalitetschef (övriga tekniska branscher)",
          "kvalitetsingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "logistikingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "material- och kapacitetsplanerare (övr. tekniska branscher)",
          "materialchef (övriga tekniska branscher)",
          "materialingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "metodingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "patentingenjör",
          "patentombud",
          "planeringschef (övriga tekniska branscher)",
          "produktionsekonomiingenjör",
          "produktionsutvecklingsingenjör",
          "produktplanerare (övriga tekniska branscher)",
          "produktutvecklare (övriga tekniska branscher)",
          "produktutvecklingsingenjör (övriga teniska branscher)",
          "projektingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "ritkontorschef (övriga tekniska branscher)",
          "service- och instruktionschef (övriga tekniska branscher)",
          "servicechef (trafik)",
          "servicechef (övriga tekniska branscher)",
          "serviceingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "sjukhusingenjör",
          "textilingenjör",
          "underhållsingenjör (övr.tekn.omr.)",
          "utvecklingsingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "vattenrättsingenjör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22",
    "level": 2,
    "code": "22",
    "order": 770,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper och hälso- och sjukvård"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/221",
    "level": 3,
    "code": "221",
    "order": 780,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2211",
    "level": 4,
    "code": "2211",
    "order": 790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Biologer, botanister, zoologer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bioanalytiker",
          "biolog",
          "botaniker",
          "fiskeribiolog",
          "forskare (biologi)",
          "fysiolog",
          "försöksdjursbiolog",
          "genetiker",
          "hydrobiolog",
          "limnolog",
          "mikrobiolog",
          "vattenrättslimnolog",
          "zoolog"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2212",
    "level": 4,
    "code": "2212",
    "order": 800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Farmakologer, patologer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22121",
    "level": 5,
    "code": "22121",
    "order": 810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2212",
    "parentCode": "2212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Farmakologer, biokemister m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biokemist",
          "farmakolog",
          "forskarprofessor (naturvetenskaper)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22122",
    "level": 5,
    "code": "22122",
    "order": 820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2212",
    "parentCode": "2212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Patologer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "patolog"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2213",
    "level": 4,
    "code": "2213",
    "order": 830,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom jord- och skogsbruk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22131",
    "level": 5,
    "code": "22131",
    "order": 840,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2213",
    "parentCode": "2213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom jordbruk, trädgårdsskötsel och fiskhushållning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "agronom",
          "biträdande förvaltare",
          "byråagronom",
          "fiskerihushållningsplanerare",
          "forskare (lantbruk)",
          "forskningsassistent (lantbruk)",
          "forskningsmästare (lantbruk)",
          "förest. för forskningscentral (lantbrukets forskn.central)",
          "jordbruksagronom",
          "jordbruksforskare",
          "jordbruksförvaltare",
          "kreatursagronom",
          "maskinagronom",
          "odlingschef",
          "parkchef",
          "parkplanerare",
          "parkträdgårdsmästare",
          "trädgårdsagronom",
          "trädgårdsarkitekt",
          "trädgårdsplanerare",
          "växtförädlingsförman",
          "växtodlingsagronom"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22132",
    "level": 5,
    "code": "22132",
    "order": 850,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2213",
    "parentCode": "2213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom skogsbranschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byråforstmästare",
          "distriktsförman",
          "distriktsinspektör (skogsbranschen)",
          "distriktsinspektör (skogsbruk)",
          "flottningschef",
          "flottningsförman",
          "flottningsinspektor",
          "forskare (skogs-)",
          "forstmästare",
          "inköpschef (skogsbranschen)",
          "regionforstmästare",
          "regionrådgivare (skogsbruk)",
          "revirforstmästare",
          "skogsbruksingenjör",
          "skogschef",
          "skogsingenjör",
          "skogsplanerare",
          "skogstaxerare",
          "skogsvårdsinspektör",
          "överforstmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/222",
    "level": 3,
    "code": "222",
    "order": 860,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Läkare, provisorer och övriga hälso- och sjukvårdsspecialister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2221",
    "level": 4,
    "code": "2221",
    "order": 870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Läkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22211",
    "level": 5,
    "code": "22211",
    "order": 880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2221",
    "parentCode": "2221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Överläkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anestesiöverläkare",
          "avdelningsöverläkare",
          "biträdande överläkare",
          "röntgenöverläkare",
          "överläkare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22212",
    "level": 5,
    "code": "22212",
    "order": 890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2221",
    "parentCode": "2221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialläkare och avdelningsläkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anestesiassistentläkare",
          "anestesiavdelningsläkare",
          "anestesiläkare",
          "ansvarig hälsocentralsläkare",
          "avdelningsläkare",
          "barnläkare",
          "chefläkare",
          "gynekolog",
          "hudläkare",
          "kirurg",
          "laboratorieassistentläkare",
          "neurolog",
          "psykiater",
          "rättsläkare",
          "röntgenavdelningsläkare",
          "röntgenläkare",
          "sakkunnig läkare",
          "specialist i anestesi",
          "specialläkare",
          "specialläkare inom öppen vård",
          "ögonläkare",
          "öron- och halsläkare",
          "öronläkare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22213",
    "level": 5,
    "code": "22213",
    "order": 900,
    "modifiedDate": "1997-03-20T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2221",
    "parentCode": "2221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga läkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "allmänläkare",
          "assistentläkare",
          "forskare (farmaci)",
          "forskare (medicin)",
          "företagsläkare",
          "hälsocentralsläkare",
          "läkare",
          "medicinsk forskare",
          "socialläkare",
          "vårdläkare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2222",
    "level": 4,
    "code": "2222",
    "order": 920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tandläkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningstandläkare",
          "biträdande avdelningstandläkare",
          "biträdande övertandläkare",
          "hälsocentralstandläkare",
          "ledande övertandläkare",
          "odontologisk forskare",
          "specialtandläkare",
          "tandkirurg",
          "tandläkare",
          "övertandläkare",
          "övertandläkare vid hälsocentral"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2223",
    "level": 4,
    "code": "2223",
    "order": 930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Veterinärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "distriktsveterinär",
          "hygienikerveterinär",
          "kommunveterinär",
          "kontrollveterinär",
          "laboratorieveterinär",
          "ledande veterinär",
          "länsveterinär",
          "specialveterinär",
          "stadsveterinär",
          "veterinär",
          "veterinär vid smådjursklinik"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2224",
    "level": 4,
    "code": "2224",
    "order": 940,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Provisorer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ledande provisor",
          "provisor"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2229",
    "level": 4,
    "code": "2229",
    "order": 970,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuens (klinisk)",
          "bespisningsterapeut",
          "näringsterapeut",
          "optometrist",
          "synfysiolog"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/223",
    "level": 3,
    "code": "223",
    "order": 980,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Överskötare och avdelningsskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2230",
    "level": 4,
    "code": "2230",
    "order": 990,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/223",
    "parentCode": "223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Överskötare och avdelningsskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22301",
    "level": 5,
    "code": "22301",
    "order": 1000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Överskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande överskötare",
          "ledande skötare (hälsocentral)",
          "ledande skötare inom social- och hälsovården",
          "ledande skötare vid hälsocentral",
          "nattöverskötare (sjukhus)",
          "överskötare",
          "överskötare inom öppenvården"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/22302",
    "level": 5,
    "code": "22302",
    "order": 1010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2230",
    "parentCode": "2230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Avdelningsskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsskötare",
          "avdelningsskötare (hälsovård)",
          "avdelningsskötare (laboratorium)",
          "avdelningsskötare (röntgenavdelning)",
          "biträdande avdelningsskötare (hälso- och sjukvård)",
          "laboratorieavdelningsskötare (hälsovård)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23",
    "level": 2,
    "code": "23",
    "order": 1080,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare och övriga specialister inom undervisningsbranschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/231",
    "level": 3,
    "code": "231",
    "order": 1090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Universitets- och högskollärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2310",
    "level": 4,
    "code": "2310",
    "order": 1100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/231",
    "parentCode": "231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Universitets- och högskollärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23101",
    "level": 5,
    "code": "23101",
    "order": 1110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Professorer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande professor (högskola, universitet)",
          "professor",
          "professor (högskola, universitet)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23102",
    "level": 5,
    "code": "23102",
    "order": 1120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lektorer och överassistenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsmästare (konstindustriella högskolan)",
          "biträdande lärare (universitet, högskola)",
          "docent",
          "lektor (sibelius-akademin)",
          "lektor (universitet, högskola)",
          "lärare (universitet, högskola)",
          "lärare i fristående ämne (universitet, högskola)",
          "överassistent (universitet, högskola)",
          "överlärare (universitet, högskola)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23103",
    "level": 5,
    "code": "23103",
    "order": 1130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Assistenter och timlärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuens (universitet, högskola)",
          "assistent (universitet, högskola)",
          "assistent (växtodling)",
          "assistent i fysik (universitet, högskola)",
          "språkstudioamanuens (universitet, högskola)",
          "timlärare (universitet, högskola)",
          "växtodlingsassistent (universitet, högskola)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/232",
    "level": 3,
    "code": "232",
    "order": 1140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ämneslärare och lektorer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2321",
    "level": 4,
    "code": "2321",
    "order": 1150,
    "modifiedDate": "1997-02-11T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/232",
    "parentCode": "232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lektorer och timlärare i grundskola och gymnasium"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23211",
    "level": 5,
    "code": "23211",
    "order": 1160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare i matematiska ämnen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lärare i databehandling (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i fysik (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i kemi (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i matematik (grundskola, gymnasium)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23212",
    "level": 5,
    "code": "23212",
    "order": 1170,
    "modifiedDate": "1997-02-11T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Modersmålslärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lektor i modersmålet (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i modersmålet (finska, svenska, samiska)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23213",
    "level": 5,
    "code": "23213",
    "order": 1180,
    "modifiedDate": "1997-02-11T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Språklärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lärare i albanska (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i engelska (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i franska (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i ryska (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i spanska (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i svenska (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i tyska (grundskola, gymnasium)",
          "språkbadslärare",
          "språklärare (grundskola, gymnasium)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23214",
    "level": 5,
    "code": "23214",
    "order": 1190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare i humanistiska och naturvetenskapliga ämnen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biologilärare (grundskola, gymnasium)",
          "lektor i biologi och geografi (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i biologi och geografi (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i geografi (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i historia (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i livsåskådningslära (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i psykologi (grundskola, gymnasium)",
          "timlärare i religion (grundskola, gymnasium)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23215",
    "level": 5,
    "code": "23215",
    "order": 1200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare i praktisk-estetiska ämnen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "gymnastiklärare (grundskola, gymnasium)",
          "handarbetslärare (grundskola)",
          "hushållslärare (grundskola, gymnasium)",
          "lektor i musik (grundskola, gymnasium)",
          "lektor i textilarbete (grundskola)",
          "lärare i bildkonst (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i musik (grundskola, gymnasium)",
          "lärare i teknisk slöjd (grundskola)",
          "musiklärare (grundskola, gymnasium)",
          "slöjdlärare (grundskola)",
          "sånglärare (grundskola, gymnasium)",
          "textillärare (grundskola)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23219",
    "level": 5,
    "code": "23219",
    "order": 1210,
    "modifiedDate": "1997-03-11T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2321",
    "parentCode": "2321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga lektorer och timlärare i grundskola och gymnasium"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lektor (grundskola, gymnasium)",
          "lektor (lågstadiet)",
          "lektor vid grundskola",
          "lektor vid gymnasium",
          "lärare (abiturientkurs)",
          "lärare (grundskolans högstadium)",
          "lärare (gymnasium)",
          "lärare vid grundskolans högstadium",
          "lärare vid högstadium",
          "timlärare (grundskola, gymnasium)",
          "timlärare (lågstadiet)",
          "yngre lektor (grundskola, gymnasium)",
          "ämneslärare (grundskola)",
          "ämneslärare (grundskola, gymnasium)",
          "ämneslärare vid grundskola"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2322",
    "level": 4,
    "code": "2322",
    "order": 1220,
    "modifiedDate": "1996-11-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/232",
    "parentCode": "232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare vid yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23221",
    "level": 5,
    "code": "23221",
    "order": 1230,
    "modifiedDate": "1996-11-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2322",
    "parentCode": "2322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Överlärare och lektorer vid yrkeshögskolor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lektor (yrkeshögskola)",
          "lärare (yrkeshögskola)",
          "timlärare (yrkeshögskola)",
          "överlärare (yrkeshögskola)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23222",
    "level": 5,
    "code": "23222",
    "order": 1240,
    "modifiedDate": "1996-11-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2322",
    "parentCode": "2322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lektorer vid yrkesläroanstalter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetslärare (yrkesläroanstalt)",
          "arbetslärare vid yrkesskola",
          "assistent (yrkesläroanstalt)",
          "barnavårdslärare (yrkesläroanstalt)",
          "biltekniker (yrkesläroanstalt)",
          "datalärare (yrkesläroanstalt)",
          "fartygsmästare (sjöfartsläroverk)",
          "forstmästare (forstinstitut)",
          "gymnastiklärare (yrkesläroanstalt)",
          "handarbetslärare (yrkesläroanstalt)",
          "handelslärare (yrkesläroanstalt)",
          "hemslöjdsinstruktör (yrkesläroanstalt)",
          "hemslöjdslärare (yrkesläroanstalt)",
          "hushållslärare (yrkesläroanstalt)",
          "hälso- och sjukvårdslärare",
          "lantbrukslärare (yrkesläroanstalt)",
          "lektor (yrkesläroanstalt)",
          "lektor i modersmålet (yrkesläroanstalt)",
          "lektor i yrkesämnen",
          "lektor vid teknisk läroanstalt",
          "lärarassistent (yrkesläroanstalt)",
          "lärare (barnavårdsutbildning)",
          "lärare (handelsläroverk)",
          "lärare (hemslöjdsskola)",
          "lärare (ingenjör)",
          "lärare (kreaturshushållning)",
          "lärare (lantbruk)",
          "lärare (laroanstalt inom turistbranschen)",
          "lärare (optikerutbildning)",
          "lärare (renhushållning)",
          "lärare (skogsvårdsarbete)",
          "lärare (yrkesläroanstalt)",
          "lärare för yrkeskurser (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i allmänna ämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i bokföring (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i datorteknik (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i ekonomi (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i faktaämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i fysioterapi (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i hälsovård (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i lantbruksämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i maskinteknik (skogsförmansutbildning)",
          "lärare i metallarbeten (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i mikrodatorteknik (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i multimedia (yrkesläroanst.)",
          "lärare i målarkonst (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i näringsekonomi (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i näringslära (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i samhällsämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i sjukvård (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i sömnad (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i tekniska ämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i tekniskt arbete (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i träarbeten (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i vävning (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i yrkesämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare vid yrkesskola (yrkesläroanstalt)",
          "maskiningenjör (skogsmaskinskola)",
          "maskinlärare (yrkesläroanstalt)",
          "maskinskrivningslärare (yrkesläroanstalt)",
          "maskintekniker (forstinstitut)",
          "skogsarbetslärare (yrkesläroanstalt)",
          "skogstekniker (yrkesläroanstalt)",
          "språklärare (yrkesläroanstalt)",
          "sågtekniker (trähushållningsinstitut)",
          "sömnadskonsulent (yrkesläroanstalt)",
          "tekniker (trähushållningsinstitut)",
          "tekniker (yrkesläroanstalt)",
          "textillärare (yrkesläroanstalt)",
          "timlärare (yrkesläroanstalt)",
          "trädgårdslärare (yrkesläroanstalt)",
          "undervisningsbarnmorska",
          "undervisningsskötare",
          "yrkeslärare (livsmedelsbranschen)",
          "yrkeslärare (maskin- och metallarbete)",
          "yrkeslärare (träslöjd)",
          "yrkeslärare (yrkesläroanstalt)",
          "yrkeslärare inom beklädnadsbranschen (yrkesläroanst.)",
          "överlärare (yrkesläroanstalt)",
          "överlärare vid teknisk läroanstalt",
          "övningsmästare (brandinstitut)",
          "övningsmästare (sjöfartsläroverk)",
          "övningsmästare (trähushållningsinstitut)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2323",
    "level": 4,
    "code": "2323",
    "order": 1250,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/232",
    "parentCode": "232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare vid övriga läroanstalter samt privatlärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "handarbetslärare (övriga läroanstalter)",
          "hemslöjdsinstruktör (övriga läroanstalter)",
          "lärare (övriga läroanstalter)",
          "lärare i fiol (övriga läroanstalter, privatlärare)",
          "lärare i flöjt (övriga läroanstalter, privatlärare)",
          "lärare i matematik (övriga läroanstalter)",
          "lärare i vävning (övriga läroanstalter)",
          "lärare vid arbetarinstitut",
          "lärare vid medborgarinstitut",
          "lärare vid musikinstitut",
          "lärare vid musiklekskola",
          "musiklektor (sibeliusakademin)",
          "musiklärare (övriga läroanstalter, privatlärare)",
          "pianolärare",
          "privatlärare",
          "språklärare (övriga läroanstalter)",
          "sömnadslärare (övriga läroanstalter)",
          "textillärare (övr. läroanstalter)",
          "textillärare (övriga läroanstalter)",
          "timlärare vid medborgarinstitut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/233",
    "level": 3,
    "code": "233",
    "order": 1260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Klasslärare och barnträdgårdslärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2331",
    "level": 4,
    "code": "2331",
    "order": 1270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/233",
    "parentCode": "233",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Klasslärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "grundskollärare",
          "klasslärare",
          "klasslärare vid grundskola",
          "klasslärare vid lågstadium",
          "lågstadielärare",
          "lärare (grundskolans lågstadium)",
          "vikarierande lärare (grundskolans lågstadium)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2332",
    "level": 4,
    "code": "2332",
    "order": 1280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/233",
    "parentCode": "233",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Barnträdgårdslärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ambulerande specialbarnträdgårdslärare",
          "barnträdgårdslärare",
          "barnträdgårdslärare-socialpedagog",
          "daghemslärare (barn)",
          "förskollärare",
          "lekskolelärare",
          "lärare för somaliska barn",
          "lärare för specialbarnträdgård",
          "lärare vid barnkrubba",
          "socialpedagog (daghem o.d.)",
          "socialpedagog (daghem)",
          "socialpedagog-barnträdgårdslärare",
          "speciallärare vid daghem"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/234",
    "level": 3,
    "code": "234",
    "order": 1290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Speciallärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2340",
    "level": 4,
    "code": "2340",
    "order": 1300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/234",
    "parentCode": "234",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Speciallärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dövlärare",
          "föreståndare för hjälpskola",
          "lärare (specialklass)",
          "lärare för barn med läs- och skrivsvårigheter",
          "lärare för barn med tal-, läs- och skrivsvårigheter",
          "lärare för barn med talsvårigheter",
          "lärare för hörselskadade",
          "lärare för observationsklass",
          "lärare för psykiskt efterblivna",
          "lärare för specialklass",
          "lärare för specialklass (anpassad undervisning)",
          "lärare för specialklass (hörselskadade)",
          "lärare för specialklass (icke-anpassade)",
          "lärare för specialklass (synskadade)",
          "lärare för specialklass (träningsundervisning)",
          "lärare för synskadade",
          "lärare för utvecklingshämmade",
          "lärare i hjälpskola",
          "specialklasslärare i skola för synskadade",
          "speciallärare (grundskola)",
          "speciallärare (klasslös)",
          "speciallärare (skolhem)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/235",
    "level": 3,
    "code": "235",
    "order": 1310,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga specialister inom undervisningsbranschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2351",
    "level": 4,
    "code": "2351",
    "order": 1320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga lärare och utbildningsplanerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23511",
    "level": 5,
    "code": "23511",
    "order": 1330,
    "modifiedDate": "1997-03-12T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2351",
    "parentCode": "2351",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utbildningschefer och -planerare samt utbildare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assistent (utbildning)",
          "biträdande utbildningschef",
          "datautbildare",
          "datautbildningschef",
          "driftsutbildare",
          "kommunikationskonsult",
          "konsult (undervisning)",
          "konsult för företagsledning",
          "kundutbildare",
          "kursledare",
          "programutbildare",
          "undervisningschef (företag)",
          "undervisningskunsult",
          "utbildare",
          "utbildare (adb)",
          "utbildningsassistent",
          "utbildningschef",
          "utbildningsingenjör",
          "utbildningskonsult",
          "utbildningskoordinator",
          "utbildningsplanerare",
          "utbildningstekniker",
          "vuxenutbildare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/23512",
    "level": 5,
    "code": "23512",
    "order": 1340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2351",
    "parentCode": "2351",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare i retorik och muntlig framställning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "logonom",
          "lärare i muntlig kommunikation",
          "lärare i talkonst och konsten att uppträda",
          "lärare i uttrycksförmåga",
          "talpedagog",
          "talpedagog (logonom)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2352",
    "level": 4,
    "code": "2352",
    "order": 1350,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inspektörer och specialister i undervisningsmetoder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "inspektör för skolväsendet",
          "utbildningsinspektör (kommun)",
          "utbildningsinspektör (statsförv.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2359",
    "level": 4,
    "code": "2359",
    "order": 1360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Studiehandledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "elevhandledare",
          "elevvårdsföreståndare",
          "handledare (utbildning)",
          "studiehandledare",
          "studiehandledare (yrkesläroanstalt)",
          "studiehandledare vid grundskola",
          "studierådgivare",
          "studiesekreterare",
          "utbildningskonsulent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24",
    "level": 2,
    "code": "24",
    "order": 1370,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom övriga branscher"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/241",
    "level": 3,
    "code": "241",
    "order": 1380,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom affärslivet och organisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2411",
    "level": 4,
    "code": "2411",
    "order": 1390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Revisorer, kamrerer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (företag)",
          "biträdande kamrer",
          "biträdande revisor",
          "bokföringskamrer",
          "budgetplanerare (företag)",
          "cgr-revisor",
          "controller (företag)",
          "ekonom (företag, organisation m.m.)",
          "ekonomiförvaltare",
          "ekonomiinspektör",
          "ekonomiplanerare",
          "ekonomirådgivare",
          "ekonomisekreterare",
          "ekonomisekreterare (företag)",
          "ekonomisekreterare (huvudbokförare)",
          "faktor (prissättning, förlagsverksamhet)",
          "finansieringsexpert (företag)",
          "finansieringsplanerare",
          "finansieringsplanerare (företag)",
          "företagsplanerare",
          "förvaltningskoordinator",
          "förvaltningsplanerare (företag)",
          "förvaltningsrationaliserare (företag)",
          "hgr-revisor",
          "huvudbokförare",
          "intern revisor",
          "kamrer",
          "kommunrevisor",
          "kontorsrationaliserare (företag)",
          "kostnadsberäknare",
          "kostnadsberäknare (företag)",
          "kostnadsfaktor",
          "kostnadsutredare (revisionsverk)",
          "kreditövervakare (företag)",
          "länsbokhållare",
          "länsrevisor",
          "offertingenjör (företag)",
          "offertkalkylator(företag)",
          "planerare (redovisning, företag)",
          "planerare inom ekonomiförvaltning (företag)",
          "prissättare (företag)",
          "prissättningsfaktor",
          "redovisningsekonom (företag)",
          "redovisningsman (företag)",
          "redovisningsplanerare (företag)",
          "revisor",
          "revisor (hgr och cgr)",
          "stadsrevisor",
          "systemexpert (redovisning)",
          "taxeringsrevisor",
          "överrevisor"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2412",
    "level": 4,
    "code": "2412",
    "order": 1400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Personalplanerare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsplanerare (personalförvaltning)",
          "ar-forskare (företag)",
          "ar-planerare (företag)",
          "assistent (personal)",
          "handläggare av personalärenden (företag)",
          "personalanställare (företag)",
          "personalkonsult (företag)",
          "personalplanerare (företag)",
          "personalsekreterare (företag)",
          "sekreterare för arbetsavtalsärenden (företag)",
          "stadsinspektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2419",
    "level": 4,
    "code": "2419",
    "order": 1410,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga specialister inom affärslivet och organisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24191",
    "level": 5,
    "code": "24191",
    "order": 1420,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2419",
    "parentCode": "2419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom reklam och marknadsföring"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande marknadsanalytiker",
          "försäljningsplanerare",
          "kontaktchef (reklam, marknadsföring)",
          "kontaktplanerare (reklam, marknadsföring)",
          "kreativ direktör (reklam)",
          "kreativ planerare",
          "kreativ planeringschef",
          "kreativ planeringsdirektör",
          "marknadsförare",
          "marknadsföringskamrer",
          "marknadsföringsombudsman",
          "marknadsföringsrådgivare",
          "marknadsplanerare",
          "marknadsundersökare",
          "mediachef",
          "mediaköpare",
          "medieplanerare",
          "medieundersökare",
          "produktplanerare (reklambyrå)",
          "projektchef (reklambyrå)",
          "projektplanerare (reklambyrå)",
          "reklammedieplanerare",
          "reklamplanerare",
          "sp-planerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24192",
    "level": 5,
    "code": "24192",
    "order": 1430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2419",
    "parentCode": "2419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Informatörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "informationsassistent",
          "informationsbiträde",
          "informationschef",
          "informationsredaktör",
          "informationssekreterare",
          "informatör",
          "kommunikationschef",
          "pr-chef",
          "pressattache",
          "pressekreterare",
          "pressombudsman (bank, företag o.dyl.)",
          "pr-man",
          "samhällskontaktvårdare",
          "vårdare av miljöförhållanden"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24193",
    "level": 5,
    "code": "24193",
    "order": 1440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2419",
    "parentCode": "2419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Konsumentrådgivare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kommunal konsumentrådgivare",
          "konsumentkonsult (handel)",
          "konsumentombudsman (staten)",
          "konsumentrådgivare",
          "sekreterare för konsumentupplysningsnämnden (staten)",
          "sekreterare för konsumentärenden (kommun)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24194",
    "level": 5,
    "code": "24194",
    "order": 1441,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2419",
    "parentCode": "2419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom organisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig för internationella ärenden (organisation)",
          "arbetsvillkorsekreterare",
          "avdelningssekreterare (fackförening)",
          "distriktssekreterare (parti)",
          "fackföreningsfunktionär",
          "facksekreterare (organisation)",
          "funktionär",
          "funktionär (organisation)",
          "förbundssekreterare (organisation)",
          "förhandlare (organisation)",
          "förtroendeman (heltidsanställd)",
          "grenchef (idrottsorganisation)",
          "grenledare (idrottsorganisation)",
          "huvudförtroendeman",
          "koordinator för internationella ärenden (organisation)",
          "lönesekreterare (fackförening)",
          "ombudsman (organisation)",
          "organisationsinstruktör",
          "organisationssekreterare",
          "socialsekreterare (organisation)",
          "specialassistent (organisation)",
          "specialplanerare (organisation)",
          "upplysningsekreterare",
          "valfunktionär"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/242",
    "level": 3,
    "code": "242",
    "order": 1450,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom juridik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2421",
    "level": 4,
    "code": "2421",
    "order": 1460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Advokater och åklagare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "advokat (lagfaren)",
          "advokatfiskal (tullverket)",
          "advokat-vicehäradshövding",
          "biträdande häradsåklagare",
          "biträdande länsman",
          "biträdande åklagare",
          "dispaschör",
          "första stadsfiskal",
          "häradsåklagare",
          "jurist (advokat)",
          "justitiekansler",
          "justitiekansleradjoint",
          "justitieombudsman",
          "ledande häradsåklagare",
          "länsman",
          "riksdagens justitieombudsman",
          "stadsfiskal",
          "vicehäradshövding-advokat",
          "åklagare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2422",
    "level": 4,
    "code": "2422",
    "order": 1470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Domare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "advokatfiskal (domstol)",
          "assessor (domstol)",
          "borgmästare (rådstuvurätt)",
          "domare (domstol)",
          "fiskal (hovrätt)",
          "föredragande (domstol)",
          "föredragande vid hovrätt",
          "försäkringsdomare",
          "förvaltningsråd (domstol)",
          "förvaltningssekreterare (domstol)",
          "hovrättsassessor",
          "hovrättsauskultant",
          "hovrättsfiskal",
          "hovrättspresident",
          "hovrättsråd",
          "häradshövding",
          "justitieråd",
          "justitierådman",
          "justitiesekreterare (domstol)",
          "kommunalråd",
          "notarie (domstol)",
          "president (rättsväsendet)",
          "referendarieråd (domstol)",
          "skattedomare",
          "tingsdomare",
          "vattenrättsdomare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2429",
    "level": 4,
    "code": "2429",
    "order": 1480,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga specialister inom juridik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsjurist",
          "allmänt rättsbiträde",
          "bankjurist",
          "biträdande ombudsman",
          "biträdande ombudsman (juridisk",
          "biträdande stadsjurist",
          "byggnadsjurist",
          "ersättningsjurist",
          "eu-lagstiftningssekretare",
          "flyktingsombudsman",
          "första stadsfogde",
          "försäkringsjurist",
          "förvaltningsjurist",
          "häradsfogde",
          "juridisk rådgivare",
          "juridisk sekreterare",
          "juridiskt biträde",
          "juridiskt biträde för polismästare",
          "juridiskt ombud",
          "jurist",
          "jurist (företag, bank e.d.)",
          "juristsekreterare",
          "kanslinotarie",
          "kanslisekreterare",
          "kommunalombud",
          "konkursöverinspektör",
          "lagstiftningssekreterare",
          "ledande allmänt rättsbiträde",
          "ledande jurist",
          "ledande rättsbiträde",
          "länsassessor",
          "länsnotarie",
          "länsrättssekreterare",
          "magistratssekreterare",
          "militärjurist",
          "notarie (offentlig förvaltning)",
          "notarius publicus",
          "ombudsman (juridisk)",
          "rättskonsulent",
          "rättssekreterare",
          "sakövervakare",
          "skatterättssekreterare",
          "stadsfogde",
          "stadsjurist",
          "stadsnotarie",
          "stadsombudsman",
          "tippningsövervakare",
          "yngre länsassessor",
          "yngre rättssekreterare",
          "äldre länsassessor",
          "äldre rättssekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/243",
    "level": 3,
    "code": "243",
    "order": 1490,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arkivarier, bibliotekarier och specialister inom museisektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2431",
    "level": 4,
    "code": "2431",
    "order": 1500,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/243",
    "parentCode": "243",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arkivarier och specialister inom museisektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24311",
    "level": 5,
    "code": "24311",
    "order": 1501,
    "modifiedDate": "1996-09-25T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2431",
    "parentCode": "2431",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arkivarier"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuens (arkiv)",
          "ansvarig arkivarie (filmarkiv)",
          "arkivamanuens",
          "arkivarie",
          "arkivarie vid krigsarkiv",
          "arkivchef",
          "arkivforskare",
          "arkivföreståndare",
          "arkivinspektör",
          "arkivsekreterare",
          "assessor (riksarkivet)",
          "centralarkivskötare",
          "forskare (arkiv)",
          "forskare-konservator (arkiv)",
          "inspektör (riksarkivet)",
          "konservator (arkiv)",
          "landsarkivarie",
          "länsarkivarie",
          "riksarkivarie",
          "stadsarkivarie",
          "överinspektör (arkiv)",
          "överkonservator (arkiv)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24312",
    "level": 5,
    "code": "24312",
    "order": 1502,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2431",
    "parentCode": "2431",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom museisektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assistent (museum)",
          "djurkonservator",
          "forskare (museum)",
          "föreståndare vid stadsmuseum",
          "intendent (museum)",
          "intendent vid krigsmuseum",
          "konservator (museum)",
          "konservator (tavlor)",
          "konservator (tavlor, skulpturer)",
          "konservator (textil)",
          "kustos (zoologiskt, botaniskt museum)",
          "lektor vid museum",
          "museiamanuens",
          "museiassistent",
          "museiföreståndare",
          "museiintendent",
          "restauratör (målarkost)",
          "restaurerare (museum)",
          "skulpturkonservator"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2432",
    "level": 4,
    "code": "2432",
    "order": 1510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/243",
    "parentCode": "243",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bibliotekarier, informatiker m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuens (bibliotek)",
          "anstaltsbibliotekarie",
          "avdelningsföreståndare (bibliotek)",
          "barnbibliotekarie",
          "bibliotekarie",
          "biblioteksamanuens",
          "biblioteksråd",
          "biträdande bibliotekarie",
          "biträdande chefbibliotekarie",
          "bokbussbibliotekarie",
          "chefbibliotekarie",
          "dokumentalist",
          "dokumenterare",
          "filialbibliotekarie",
          "föreståndare för barnavdelning (bibliotek)",
          "informatiker",
          "informationstjänstplanerare",
          "kommunbibliotekarie",
          "landskapsbibliotekarie",
          "musikbibliotekarie",
          "specialbibliotekarie",
          "stadsbibliotekarie",
          "teknisk dokumenterare",
          "teknisk skrivare",
          "underbibliotekarie",
          "överbibliotekarie"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/244",
    "level": 3,
    "code": "244",
    "order": 1520,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom samhälls- och socialvetenskaper"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2441",
    "level": 4,
    "code": "2441",
    "order": 1530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Nationalekonomer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ekonometriker",
          "ekonomisk forskare",
          "ekonomist",
          "företagsforskare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2442",
    "level": 4,
    "code": "2442",
    "order": 1540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Samhälls- och kulturforskare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "antropolog",
          "arbetsstudieman (samhällsvetenskaper)",
          "arkeolog",
          "biträdande forskare (samhällsvetensk.)",
          "etnolog",
          "filmforskare",
          "forskare (kultur)",
          "forskare (samhällsvetenskaper)",
          "forskare (trafikskyddet)",
          "forskarprofessor (samhällsvetenskaper)",
          "forskningsassistent (samhällsvetenskaper)",
          "forskningssekreterare (samhällsvetenskaper)",
          "framtidsforskare",
          "geograf",
          "kulturantropolog",
          "kulturforskare",
          "planerare (samhällsvetenskaper)",
          "samhällsplanerare",
          "sociolog (forskningsarbete)",
          "specialforskare (samhällsvetenskap)",
          "specialplanerare (samhällsvetenskap)",
          "äldre forskare (samhällsvetenskaper)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2443",
    "level": 4,
    "code": "2443",
    "order": 1550,
    "modifiedDate": "1997-02-10T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Historiker m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "filosofieforskare",
          "forskare (humanist)",
          "forskare i statskunskap",
          "forskarprofessor (humanist)",
          "genealog",
          "historieforskare",
          "konsthistoriker",
          "politisk forskare",
          "politolog",
          "släktforskare",
          "teologisk forskare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2444",
    "level": 4,
    "code": "2444",
    "order": 1560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Språkforskare, översättare och tolkar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande translator",
          "edsvuren translator",
          "filolog",
          "forskare i nordisk filologi",
          "grafolog",
          "simultantolk",
          "språkvårdare",
          "tolk",
          "tolk i teckenspråk",
          "translator",
          "översättare",
          "översättare till finska",
          "översättare-tolk"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2445",
    "level": 4,
    "code": "2445",
    "order": 1570,
    "modifiedDate": "1996-09-01T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Psykologer, psykoterapeuter och talterapeuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24451",
    "level": 5,
    "code": "24451",
    "order": 1580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2445",
    "parentCode": "2445",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Psykologer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetspsykolog",
          "dagvårdspsykolog",
          "diagnostiker (psykolog)",
          "familjerådgivningspsykolog",
          "forskningspsykolog (arbets- och yrkespsykologi)",
          "forskningspsykolog (social- och skolväsendet)",
          "fångvårdspsykolog",
          "klinisk psykolog",
          "ledande psykolog",
          "länsskolpsykolog",
          "neuropsykolog",
          "pedagogpsykolog",
          "personaladministrationspsykolog",
          "psykoanalytiker",
          "psykolog",
          "psykolog för handikappvård",
          "psykolog vid familjerådgivningscentral (kyrka)",
          "psykolog vid hälsocentral",
          "psykolog vid skolhem",
          "skolpsykolog",
          "utbildare (uppfostringsrådgivningspsykolog)",
          "yrkesvalspsykolog",
          "yrkesvägledare (psykolog)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24452",
    "level": 5,
    "code": "24452",
    "order": 1590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2445",
    "parentCode": "2445",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Psykoterapeuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "psykoterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24453",
    "level": 5,
    "code": "24453",
    "order": 1591,
    "modifiedDate": "1996-09-01T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2445",
    "parentCode": "2445",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Talterapeuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ledande talterapeut",
          "specialtalterapeut",
          "talterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2446",
    "level": 4,
    "code": "2446",
    "order": 1610,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/244",
    "parentCode": "244",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom socialsektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24461",
    "level": 5,
    "code": "24461",
    "order": 1611,
    "modifiedDate": "1997-03-05T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2446",
    "parentCode": "2446",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Socialarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anstaltskurator",
          "ansvarig socialarbetare",
          "ansvarig socialkontrollör",
          "ansvarig socialskötare",
          "ansvarig socialterapeut",
          "arbetskurator",
          "avdelningssekreterare-barnatillsyningsman",
          "avdelningssekreterare-tjänsteförmyndare",
          "barnatillsyningsman",
          "barnavårdsinspektör",
          "barnavårdskontrollör",
          "barnskyddsinspektör",
          "barnskyddskontrollör",
          "biträdande barnatillsyningsman",
          "daghemsinspektör",
          "dagvårdsinspektör",
          "distriktssocialarbetare",
          "eftervårdsinspektör",
          "familjerådgivare (t.ex. teolog)",
          "familjeterapeut (t.ex. socialarbetare)",
          "familjevårdsinspektör",
          "familjevårdsledare",
          "flyktingsarbetare",
          "flyktingsekreterare",
          "handikappvårdare",
          "handikappvårdskontrollör",
          "handläggare av adoptionsärenden",
          "handläggare av underhållsbidragsärenden",
          "inkvarteringsombudsman",
          "inspektör för alkoholist- och lösdrivarvård",
          "inspektör för anstaltsvård",
          "invalidvårdare",
          "invalidvårdskontrollör",
          "kontrollör för vården av utvecklingsstörda",
          "kurator",
          "ledande barnskyddskontrollör",
          "ledande flyktingsekreterare",
          "ledande socialarbetare",
          "ledande socialkontrollör",
          "ledande socialterapeut",
          "ledande ungdomsvårdare",
          "ledande vårdinspektör",
          "läropliktsövervakare",
          "mb-kontrollör",
          "mbl-kontrollör",
          "mb-vårdare",
          "ombudsman för skyddat arbete",
          "samhällsarbetare",
          "sjukhussjälavårdare",
          "skolkurator",
          "skötare av utvecklingshämmade",
          "socialarbetare",
          "socialarbetare (sjukhus e.d.)",
          "socialarbetare inom vården av rusmedelsmissbrukare",
          "socialarbetare-barnatillsyningsman",
          "socialfunktionär",
          "socialinspektör",
          "socialkonsulent",
          "socialkontrollör",
          "socialkurator",
          "socialombudsman",
          "socialskötare",
          "socialterapeut (a-klinik o.d.)",
          "socialvårdare",
          "socialvårdsinspektör",
          "specialsocialarbetare",
          "underhållsskyddsinspektör",
          "ungdomsvårdare",
          "ungdomsvårdskontrollör",
          "utlänningskurator (statsförv.)",
          "vårdinspektör (socialvård)",
          "vårdsekreterare (socialvård)",
          "zigenarkurator",
          "åldringsvårdare",
          "äldre socialarbetare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24462",
    "level": 5,
    "code": "24462",
    "order": 1612,
    "modifiedDate": "1997-03-05T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2446",
    "parentCode": "2446",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Planerare inom socialsektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "planerare (socialbranschen)",
          "socialplanerare",
          "specialplanerare (socialbranschen)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/245",
    "level": 3,
    "code": "245",
    "order": 1630,
    "modifiedDate": "1996-09-30T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Journalister, konstnärer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2451",
    "level": 4,
    "code": "2451",
    "order": 1640,
    "modifiedDate": "1997-02-16T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Journalister, författare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24511",
    "level": 5,
    "code": "24511",
    "order": 1650,
    "modifiedDate": "1997-02-16T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefredaktörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "huvudredaktör (press, radio, tv)",
          "programchef (radio, tv)",
          "publikationschef",
          "redaktionschef (press, radio, tv)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24512",
    "level": 5,
    "code": "24512",
    "order": 1660,
    "modifiedDate": "2001-02-25T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tidskrifts- och förlagsredaktörer och kritiker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bildredaktör (förlag)",
          "bildredaktör (press)",
          "ekonomisk redaktör (press)",
          "filmkritiker",
          "filmredaktör",
          "free-lance -redaktör (press)",
          "förlagsredaktör",
          "idrottsredaktör (press)",
          "journalist",
          "konstkritiker",
          "kostnadstjänsteman",
          "kritiker",
          "kritiker (konst, musik, film m.m.)",
          "kulturredaktör",
          "läroboksförfattare",
          "musikredaktör (press)",
          "nyhetsredaktör (press)",
          "ordboksförfattare",
          "publikationssekreterare",
          "redaktionssekreterare (press)",
          "redaktör (förlag)",
          "redaktör (press)",
          "regionalredaktör (press)",
          "reporter (press)",
          "specialredaktör (press)",
          "teknisk redaktör (press)",
          "tidningsredaktör",
          "uppslagsverksredaktör",
          "utlandskorrespondent (press)",
          "vetenskaplig redaktör (press)",
          "volontär (press)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24513",
    "level": 5,
    "code": "24513",
    "order": 1670,
    "modifiedDate": "1996-09-30T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Radio- och TV-redaktörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "free-lance -redaktör (radio, tv)",
          "idrottsredaktör (radio, tv)",
          "musikredaktör (radio, tv)",
          "nyhetsredaktör (radio, tv)",
          "programredaktör (radio, tv)",
          "radioprogramsproducent",
          "radioredaktör",
          "redaktör (radio, tv)",
          "studioreporter (radio, tv)",
          "tv-producent",
          "tv-redaktör",
          "utlandskorrespondent (radio, tv)",
          "videoinspelningsproducent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24514",
    "level": 5,
    "code": "24514",
    "order": 1680,
    "modifiedDate": "1996-09-30T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Reklamredaktörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "annonsplanerare",
          "copy (reklambyrå)",
          "copywriter (reklambyrå)",
          "kontaktredaktör (reklambyrå)",
          "reklamredaktör",
          "textplanerare (reklambyrå)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24515",
    "level": 5,
    "code": "24515",
    "order": 1681,
    "modifiedDate": "1997-03-12T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2451",
    "parentCode": "2451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Författare och dramaturger"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "diktare, poet",
          "dramaturg",
          "filmförfattare (scenarist)",
          "filmmanuskriptförfattare",
          "författare",
          "kåsör",
          "lyriker",
          "manuskriptförfattare",
          "scenarist (filmförfattare)",
          "skådespelsförfattare",
          "översättare (skönlitteratur)",
          "översättare till finska (skönlitteratur)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2452",
    "level": 4,
    "code": "2452",
    "order": 1690,
    "modifiedDate": "2001-02-25T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skulptörer, planerare inom den konstindustriella branschen m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24521",
    "level": 5,
    "code": "24521",
    "order": 1700,
    "modifiedDate": "1997-03-06T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2452",
    "parentCode": "2452",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bildkonstnärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bildkonstnär",
          "etsare",
          "fotografiker",
          "fotografikonstnär",
          "konstgrafiker",
          "konstnär (bildkonst)",
          "litograf",
          "länskonstnär",
          "medieartist",
          "målare",
          "målare (konstnär)",
          "porslinsmålare (konstnär)",
          "skulptör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24522",
    "level": 5,
    "code": "24522",
    "order": 1710,
    "modifiedDate": "1996-09-30T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2452",
    "parentCode": "2452",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Grafiska planerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ad (reklambyrå)",
          "ad-planerare (reklambyrå)",
          "art director (reklambyrå)",
          "bokkonstnär (bildkonst)",
          "filmtecknare",
          "grafiker",
          "grafisk konstnär",
          "grafisk ombrytare (bildkonst)",
          "grafisk planerare",
          "illustratör",
          "illustratör (reklambyrå)",
          "karikatyrtecknare",
          "reklamgrafiker",
          "seriefigurtecknare",
          "serjefigurskonstnär",
          "visueall planerare (raklambyrå)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24523",
    "level": 5,
    "code": "24523",
    "order": 1720,
    "modifiedDate": "1997-03-06T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2452",
    "parentCode": "2452",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Planerare och konstnärer inom den konstindustriella branschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "beklädnadsplanerare",
          "dekorationsmålare",
          "designer",
          "dessinatör",
          "formgivare (konstnärligt arbete)",
          "glaskonstnär",
          "industriformgivare",
          "inredningsplanerare",
          "keramiker",
          "keramikkonstnär",
          "kläddesigner",
          "konstgjutare",
          "konsthantverkare",
          "konstsmidesarbetare",
          "kostymtecknare",
          "modekonstnär",
          "modeskapare",
          "möbelplanerare",
          "produktplanerare (konstnär)",
          "scenograf (teater)",
          "scenograf (teater, film, tv)",
          "smyckesdesigner",
          "textilkonstnär",
          "textilplanerare",
          "vävare (konst)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2453",
    "level": 4,
    "code": "2453",
    "order": 1730,
    "modifiedDate": "1997-03-08T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arrangör (klassisk musik)",
          "cellist",
          "försteviolinist",
          "kantor",
          "kantor-organist",
          "kapellmästare",
          "kompositör (klassisk)",
          "konsertmästare (orkester)",
          "konsertsångare",
          "kyrkomusiker",
          "kyrkosångare",
          "körledare",
          "körmästare",
          "körsångare",
          "musikchef",
          "musikdirigent",
          "musiker (klassisk)",
          "operakonstnär (sång)",
          "operasångare",
          "organist (klassisk)",
          "orkesterledare",
          "orkestermusiker (klassisk)",
          "orkestersolist (klassisk)",
          "pianist (klassisk)",
          "solocellist",
          "stämledare (orkester)",
          "sångare (klassisk)",
          "vicestämdirigent (reserv)",
          "violinist",
          "överkapellmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2454",
    "level": 4,
    "code": "2454",
    "order": 1740,
    "modifiedDate": "1997-03-08T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Danskonstnärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "balettdansör",
          "balettmästare",
          "dansare (klassisk, modern)",
          "danskonstnär",
          "danslärare",
          "konstnär (dans)",
          "koreograf",
          "operadansör",
          "operakonstnär (dans)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2455",
    "level": 4,
    "code": "2455",
    "order": 1750,
    "modifiedDate": "1997-03-12T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/245",
    "parentCode": "245",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skådespelare och regissörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24551",
    "level": 5,
    "code": "24551",
    "order": 1751,
    "modifiedDate": "1997-03-08T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2455",
    "parentCode": "2455",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skådespelare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dockteaterspelare",
          "konstnär (skådespelare)",
          "konstnärsprofessor (skådespelare)",
          "pantomimkonstnär",
          "recitatör",
          "scenkonstnär (skådespelare)",
          "skådespelare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24552",
    "level": 5,
    "code": "24552",
    "order": 1752,
    "modifiedDate": "1997-03-10T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2455",
    "parentCode": "2455",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Teater- och filmregissörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "animator",
          "biträdande ledare",
          "filmregissör",
          "inspicient (teater, film)",
          "ledare för filmverksamhet",
          "regissör (radio, tv)",
          "regissör (scen)",
          "studioregissör (radio, tv, film)",
          "teaterproducent",
          "teaterregissör",
          "tv-regissör",
          "videoinspelningsledare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/246",
    "level": 3,
    "code": "246",
    "order": 1760,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Präster m.fl. specialister inom religion"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2460",
    "level": 4,
    "code": "2460",
    "order": 1770,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/246",
    "parentCode": "246",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Präster m.fl. specialister inom religion"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assessor (präst)",
          "biskop",
          "branschsekreterare (församling)",
          "domprost",
          "församlingslektor",
          "församlingspastor",
          "gränsbygdspastor",
          "kaplan",
          "komminister",
          "kontraktsprost",
          "kyrkoherde",
          "ledande sjukhussjälavårdare",
          "pastor",
          "prost",
          "präst",
          "resepräst",
          "sjukhuslektor",
          "sjukhuspastor",
          "sjömanspräst",
          "studentpräst",
          "ungdomspräst",
          "ärkebiskop"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/247",
    "level": 3,
    "code": "247",
    "order": 1780,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom den offentliga sektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/2470",
    "level": 4,
    "code": "2470",
    "order": 1790,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/247",
    "parentCode": "247",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom den offentliga sektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24701",
    "level": 5,
    "code": "24701",
    "order": 1800,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2470",
    "parentCode": "2470",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom statsförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "administrativ attache (staten)",
          "administrativ utrikessekreterare (staten)",
          "anstaltsinspektör (staten)",
          "arbetarinspektör (staten)",
          "arbetskraftsassistent (staten)",
          "attache",
          "attache (utrikesförv.)",
          "bankinspektör (staten)",
          "beredskapsombudsman (staten)",
          "beskattningssekreterare (staten)",
          "biltrafikinspektör (staten)",
          "biträdande forskare (staten)",
          "biträdande inspektör (staten)",
          "biträdande planerare (staten)",
          "biträdande polisinspektör (staten)",
          "biträdande räddningsinspektör",
          "biträdande sekreterare (universitet, högskolor)",
          "biträdande sjöfartsinspektör (statsförv.)",
          "bostadssekreterare (staten)",
          "budgetsekreterare (staten)",
          "byråinspektör (staten)",
          "charge d affaires (staten)",
          "chefsplanerare (staten)",
          "distriktsinspektör (staten)",
          "ekonomi- och planeringssekreterare (staten)",
          "ekonomiinspektör (staten)",
          "ekonomisekreterare (staten)",
          "esf-koordinator (staten)",
          "eu-assistent",
          "eu-expert",
          "eu-kontrollör",
          "eu-koordinator (staten)",
          "eu-ombud (staten)",
          "eu-planerare",
          "eu-projektplanerare",
          "euro-praktikant",
          "eu-rådgivare",
          "eu-samordnare (staten)",
          "eu-stödsinspektör",
          "expert (staten)",
          "fakultetssekreterare",
          "filminspektör",
          "finanssekreterare (staten)",
          "flygverksamhetsinspektör",
          "forskare (staten)",
          "fångvårdsinspektör (staten)",
          "fångvårdssekreterare (staten)",
          "fångvårdsöverinspektör (staten)",
          "föredragande (staten)",
          "föredragningssekreterare (statsförv.)",
          "företagskonsult (staten)",
          "företagsombudsman (staten)",
          "försäkringsinspektör (staten)",
          "försäkringssekreterare (staten)",
          "försäkringsöverinspektör (staten)",
          "förvaltningsinspektör (staten)",
          "förvaltningskonsult (staten)",
          "förvaltningsplanerare (staten)",
          "förvaltningsöverinspektör (staten)",
          "generalsekreterare för länskonstkommissionen (statsförv.)",
          "handelsattache (staten)",
          "handelssekreterare (staten)",
          "hälsovårdsinspektör (staten)",
          "häradsskrivare (staten)",
          "högskolesekreterare",
          "industrisekreterare (staten)",
          "inspektör (staten)",
          "inspektör för bildningsväsendet (statl.)",
          "kansliföreståndare (staten)",
          "kanslinotarie (staten)",
          "kongressplanerare (staten)",
          "konsult (statsförv.)",
          "kontorschef (statsförv.)",
          "koordinator (statsförv.)",
          "koordinerare för internationella ärenden (staten)",
          "landskapssekreterare",
          "landssekreterare",
          "lantbruksundervisningsinspektör",
          "lantbruksöverinspektör",
          "legationstjänsteman",
          "länsskatteinspektör",
          "miljplanerare (staten)",
          "organisationschef (staten)",
          "personalplanerare (staten)",
          "planerare (staten)",
          "planerare för internationella ärenden",
          "planerings- och byggnadsinspektör",
          "planeringssekreterare (staten)",
          "polisöverinspektör",
          "politisk sekreterare",
          "projektkoordinator (staten)",
          "projektledare (staten)",
          "projektplanerare (staten)",
          "rationaliseringsman inom förvaltning (staten)",
          "regeringssekreterare (staten)",
          "regionplaneforskare",
          "regionplanerare (staten)",
          "riksdagsledamotsassistent",
          "räddningsinspektör",
          "räddningsöverinspektör",
          "sekreterare för bostadsärenden (staten)",
          "sekreterare för internationella ärenden (staten)",
          "sekreterare för länskonstkommissionen (statsförv.)",
          "servicekoordinator (statlig)",
          "sjöfartsinspektör (staten)",
          "sjöfartsöverinspektör (staten)",
          "skatteföredragande",
          "skogshushållningsrevisor (staten)",
          "skolplanerare (statsförv.)",
          "specialassistent (staten)",
          "specialattache (staten)",
          "specialforskare (staten)",
          "specialist (staten)",
          "specialplanerare (staten)",
          "statsbrandinspektör",
          "statsekonomiinspektör",
          "statsministerns assistent",
          "statsombudsman",
          "studiesekreterare för internationella ärende (staten)",
          "studiestödschef",
          "systemexpert (staten)",
          "talmans specialassistent",
          "trafikinspektör (staten)",
          "tullsekreterare (staten)",
          "universitetsnotarie",
          "universitetssekreterare",
          "utrikessekreterare",
          "utvecklingssamarbetsattache (staten)",
          "utvecklingssamarbetssekreterare (staten)",
          "veterinärinspektör (staten)",
          "veterinäröverinspektör (staten)",
          "yngre forskare (statsförv.)",
          "yngre förvaltningssekreterare (staten)",
          "yngre landssekreterare",
          "yngre regeringssekreterare (staten)",
          "yrkesutbildningsinspektör (staten)",
          "äldre beredningsman (staten)",
          "äldre budgetsekreterare (staten)",
          "äldre finanssekreterare (staten)",
          "äldre föredragande (staten)",
          "äldre inspektör (staten)",
          "äldre länssekreterare",
          "äldre regeringssekreterare (staten)",
          "ämbetsmannapraktikant (utrikesförv.)",
          "överinspektör (staten)",
          "överinspektör för befolkningsskydd",
          "överinspektör för kriminalvård (staten)",
          "överkamrer (staten)",
          "övervakningsinspektör (staten)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/24702",
    "level": 5,
    "code": "24702",
    "order": 1810,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/2470",
    "parentCode": "2470",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom kommunalförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "administrativ sekreterare (kommun)",
          "allmän intressebevakare (kommun)",
          "anskaffningsombudsman (kommun)",
          "anskaffningssekreterare (kommun)",
          "anskaffningstekniker (kommun)",
          "ansvarig forskare (kommun)",
          "ansvarig planeringsassistent (kommun)",
          "aravainspektör",
          "avdelningschef (kommun)",
          "avdelningschef för avdelningen för bostadsärenden",
          "avdelningssekreterare (lagfaren, kommun)",
          "avfallshanteringsmästare (kommun)",
          "befolkningsskyddsplanerare",
          "beredare för bostadsärenden (kommun)",
          "beredare för fastighetsärenden (kommun)",
          "biträdande byggnadsinspektör-yrkesinspektör",
          "biträdande kommunsekreterare",
          "biträdande planerare",
          "biträdande planeringschef",
          "biträdande skatteombudsman",
          "bostads- och förvaltningssekreterare (kommun)",
          "bostads- och planeringssekreterare (kommun)",
          "bostadslåneinspektör (kommun)",
          "bostadsombudsman (kommun)",
          "bostadsproduktionsplanerare (kommun)",
          "bostadsprogramplanerare",
          "bostadssekreterare (kommun)",
          "bostadssekreterare-byggnadsinspektör (kommun)",
          "bostadssekreterare-jurist (kommun)",
          "budgetberedare (kommun)",
          "budgetsekreterare (kommun)",
          "byarbetare",
          "byombudsman",
          "chef för bostadsprogramärenden",
          "chef för eu-ärenden",
          "chef för internationella ärenden",
          "chef för planeringsbyrå",
          "distriktsinspektör (kommun)",
          "ekonom (kommun)",
          "ekonom för skolväsendet (kommun)",
          "ekonomi- och planeringssekreterare (kommun)",
          "ekonomichef-sekreterare (kommun)",
          "ekonomiplanerare (kommun)",
          "ekonomisekreterare (kommun)",
          "eu-chef",
          "eu-koordinator (kommun)",
          "eu-ombudsman",
          "fastighetsombudsman (kommun)",
          "fastighetsvårdsplanerare",
          "forskare (kommun)",
          "forskare vid ämbetsverk (t.ex. stadsstyr.)",
          "forskningssekreterare (kommun)",
          "fritidssekreterare",
          "föredragande (kommun)",
          "företagskonsult (kommun)",
          "företagsombudsman (kommun)",
          "företagsombudsman för lantbruket",
          "förvaltnings- och planeringssekreterare (kommun)",
          "förvaltningsplanerare (kommun)",
          "förvaltningssekreterare (kommun)",
          "handläggare av bostadsärenden (kommun)",
          "hembygdssekreterare",
          "hälsoingenjör (kommun)",
          "idrottschef",
          "idrottsinstruktör (kommun)",
          "idrottsombudsman för specialgrupper",
          "idrottsplanerare (kommun)",
          "idrottssekreterare",
          "industrialiseringschef",
          "inspektör (kommun)",
          "inspektör för bostadsärenden (kommun)",
          "instruktör för fritidsverksamhet",
          "instruktör för nykterhetsväsendet",
          "instrumentchef",
          "intressebevakare (kommun)",
          "jämställdhetskonsult",
          "kanslinotarie (kommun)",
          "kanslisekreterare (kommun)",
          "kommunekonomikonsult",
          "kommuninspektör",
          "kommunkamrer",
          "kommunombudsman",
          "kommunplanerare",
          "kommunplaneringssekreterare",
          "kommunsekreterare-socialsekreterare",
          "kommunskatteombudsman",
          "koordinator (kommun)",
          "koordinator för internationella ärenden (kommun)",
          "kr-planerare",
          "kultur- och nykterhetssekreterare",
          "kultur- och turistsekreterare",
          "kulturinstruktör",
          "kulturombudsman",
          "kultursekreterare",
          "kultursekreterare inom musikväsendet",
          "kvalitetsplanerare",
          "landskapsplanerare",
          "landskapssekreterare (kommun)",
          "lantbruksombudsman (kommun)",
          "ledande konsult (kommun)",
          "ledande kultursekreterare",
          "ledande miljöinspektör",
          "ledande planerare",
          "ledande skuldrådgivare",
          "lånechef (kommun)",
          "löneombudsman (kommun)",
          "lönesekreterare (kommun)",
          "miljösekreterare",
          "miljövårdsingenjör",
          "miljövårdssekreterare",
          "nykterhetssekreterare",
          "närings- och bostadssekreterare",
          "närings- och turistombudsman",
          "näringsombudsman (kommun)",
          "näringsombudsman för lantbruket (kommun)",
          "näringsombudsman-planeringssekreterare",
          "näringsplanerare (kommun)",
          "näringssekreterare (kommun)",
          "ordförande (kommun)",
          "organisationsmästare (kommun)",
          "organisationssekreterare (kommun)",
          "patientombudsman",
          "personal- och planeringssekreterare (kommun)",
          "personalkonsult (kommun)",
          "personalplanerare (kommun)",
          "planerare (kommun)",
          "planerare för affärsverksamhet",
          "planerare-koordinator (kommun)",
          "planerarpraktikant (kommun)",
          "planeringssekreterare (kommun)",
          "planeringssekreterare-näringsombudsman (kommun)",
          "planföredragande",
          "produktionsplanerare (kommun)",
          "projektansvarig (kommun)",
          "projektforskare (kommun)",
          "projektkonsult (kommun)",
          "projektkoordinator (kommun)",
          "projektledare (kommun)",
          "projektombudsman (kommun)",
          "projektplanerare (kommun)",
          "redovisningsingenjör (kommun)",
          "redovisningsinspektör (kommun)",
          "redovisningssekreterare (kommun)",
          "regionforskare",
          "regionplanerare (kommun)",
          "regionutvecklingsplanerare",
          "regionutvecklingssekreterare",
          "resultatbehandlare (kommun)",
          "rumsanvändningsplanerare",
          "räddningsplanerare",
          "samarbetskonsult (kommun)",
          "sekreterare för bostadsbidragsärenden (kommun)",
          "sekreterare för bostadsnämnd (kommun)",
          "sekreterare för bostadsärenden (kommun)",
          "sekreterare för kulturnämnd",
          "sekreterare för kulturärenden",
          "sekreterare för landsbygdsnäringar och miljövård",
          "sekreterare för nämnd (kommun)",
          "sekreterare för skolnämnd (kommun)",
          "sekreterare för skolväsendet (kommun)",
          "sekreterare för skolärenden (kommun)",
          "skatteombudsman (kommun)",
          "skolplanerare (kommun)",
          "skolsekreterare (kommun)",
          "skoltjänstchef",
          "skuldrådgivare",
          "skuldsanerare (kommun)",
          "skärgårdsombudsman",
          "småkommunsombudsman",
          "socialsekreterare (kommun)",
          "socialsekreterare-barnatillsyningsman",
          "specialinspektör (kommun)",
          "specialist (kommun)",
          "specialplanerare (kommun)",
          "stadskamrer",
          "stadsplaneringssekreterare",
          "statsbidragssekreterare",
          "studiesekreterare för internationella ärenden (kommun)",
          "turistombud",
          "turistplanerare",
          "ungdoms-kultursekreterare",
          "utredningsförman (kommun)",
          "utvecklingskonsult (kommun)",
          "utvecklingsplanerare (kommun)",
          "valberedare",
          "vuxenutbildningsombud",
          "återvinningsombudsman",
          "äldre forskare (kommun)",
          "överinspektör (kommun)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3",
    "level": 1,
    "code": "3",
    "order": 1820,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31",
    "level": 2,
    "code": "31",
    "order": 1830,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom naturvetenskaper och teknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/311",
    "level": 3,
    "code": "311",
    "order": 1840,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom fysik, kemi och teknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3111",
    "level": 4,
    "code": "3111",
    "order": 1850,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tekniska experter inom naturvetenskaper"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forskningsassistent (väderobservationer)",
          "forskningsbiträde (astrologi)",
          "forskningsbiträde (fysik)",
          "forskningsbiträde (geologi)",
          "forskningsbiträde (kemi)",
          "forskningstekniker (fysik)",
          "forskningstekniker (kemi)",
          "föreståndare för meteorologisk station",
          "geodetisk uträknare",
          "geodetisk uträknare (geodetiska mätningar)",
          "klimatobservatör",
          "tekniker (fysik)",
          "tekniker (kemi)",
          "vädertekniker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3112",
    "level": 4,
    "code": "3112",
    "order": 1860,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom byggande och samhällsbyggande"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31121",
    "level": 5,
    "code": "31121",
    "order": 1861,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3112",
    "parentCode": "3112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom husbyggnad"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (husbyggnad)",
          "anskaffningsbyggmästare",
          "arbetschef (husbyggnad)",
          "arbetsledare (husbyggnad)",
          "arbetsledare för installationer (husbyggnad)",
          "arbetsplatsledare",
          "biträdande arbetschef (husbyggnad)",
          "byggmästare (husbyggnad)",
          "byggnadsarbetsledare",
          "byggnadstekniker",
          "byråbyggmästare (husbyggnad)",
          "distriktsbyggmästare (husbyggnad)",
          "energirådgivare (husbyggnad)",
          "fastighetsbyggmästare",
          "fastighetstekniker",
          "forskningsbyggmästare",
          "forskningstekniker (husbyggn.)",
          "husplaneringsbyggmästare",
          "kontrollbyggmästare (husbyggnad)",
          "kontrolltekniker (husbyggnad)",
          "kvalitetsinspektör (husbyggnad)",
          "markbyggmästare (husbyggnad)",
          "organisationsmästare (husbyggnad)",
          "organisationstekniker (husbyggnad)",
          "planeringsassistent (husbyggnad)",
          "planeringsbyggmästare (husbyggna)",
          "projektbyggmästare",
          "reparationsrådgivare (husbyggnad)",
          "tekniker (husbyggnad)",
          "underhållsbyggmästare",
          "yngre arbetsplatsbyggmästare",
          "yngre byggmästare",
          "övervakare av byggnadsarbeten",
          "övervakningsbyggmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31122",
    "level": 5,
    "code": "31122",
    "order": 1862,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3112",
    "parentCode": "3112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom markanvändning och samhällsbyggnation"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsplatsmästare",
          "banförman",
          "banmästare",
          "bantekniker",
          "biträdande vägmästare",
          "byggmästare (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "distriktsbyggmästare (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "forskningsassistent (markanvändning, samällsbyggn.)",
          "forskningstekniker (markanv. o. samhällsb.)",
          "gatuarbetsledare",
          "gatubyggmästare",
          "gatubyggnadsmästare",
          "gatubyggnadstekniker",
          "kanalarbetsledare",
          "kanalvakt",
          "kommunbyggmästare (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "kärrtorkningstekniker (markbyggnad)",
          "markbyggmästare (markanvändning)",
          "planeringsassistent (samhällsbyggnad)",
          "planeringsbyggmästare (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "planeringstekniker (markbyggnad)",
          "tekniker (gruvbrott och markbyggnad)",
          "tekniker (jordmånsundersökning)",
          "tekniker (samhällsteknik)",
          "terrängundersökningsmästare",
          "torkningstekniker (jordbyggnad)",
          "trafikförman (vägtrafik)",
          "trafikmästare",
          "täckdikestekniker",
          "väg- och vattenbyggmästare",
          "vägbyggmästare",
          "vägmästare",
          "övervägmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31123",
    "level": 5,
    "code": "31123",
    "order": 1863,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3112",
    "parentCode": "3112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom kartläggning och lantmäteri"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "expeditionsberedare (lantmäteri)",
          "forskningsassistent (kartläggning och lantmäteri)",
          "forskningstenkiker (kartl. o. lantmäteri)",
          "fotograferingstekniker (lantmäteri)",
          "föreståndare för fastighetsregister",
          "gruvkartläggare",
          "inspektör (lantmäteri)",
          "kartläggare",
          "kartograf",
          "kartredaktör",
          "karttekniker",
          "lantmäteriarbetsledare",
          "lantmätningstekniker",
          "mätningsarbetsledare (lantmäteri)",
          "mätningsförman (lantmäteri)",
          "mätningstekniker",
          "planeringsassistent (kartläggning och lantmäteri)",
          "planläggningsbiträde",
          "planläggningstekniker",
          "regionplanetekniker",
          "räknare (kartläggningsarbete)",
          "specialavvägare",
          "specialtekniker (lantmäteri)",
          "stadsplanetekniker",
          "stereooperatör (lantmäteri)",
          "stereotekniker (lantmäteri)",
          "tekniker (lantmäteri)",
          "topograf"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3113",
    "level": 4,
    "code": "3113",
    "order": 1870,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom elteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (elkraft)",
          "arbetsledare (elkraft)",
          "arbetsplanerare (elkraftsteknik)",
          "distriktmästare (elteknik)",
          "distriktstekniker (elteknik)",
          "driftsmästare (elteknik)",
          "driftstekniker (elkraft)",
          "driftverksmästare (elkraft)",
          "elarbetsledare",
          "eltekniker",
          "forskningsassistent (elteknik)",
          "forskningstekniker (elteknik)",
          "instrumentmästare (elverk)",
          "kabeltekniker",
          "ledningsmästare (elkraft)",
          "linjemästare (elkraft)",
          "planeringsassistent (elteknik)",
          "relätekniker (elkraft)",
          "service- och instruktionstekniker (elkraft)",
          "skifttekniker (elteknik)",
          "starkströmstekniker",
          "tekniker (elkraft)",
          "terrängplanerare (elkraft)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3114",
    "level": 4,
    "code": "3114",
    "order": 1880,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom elektronik och informationsteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (elektronik, it)",
          "arbetsledare (elektronik och it)",
          "arbetsplanerare (elektronik, it)",
          "automatiseringstekniker (elektronik, informationsteknik)",
          "av-planerare",
          "centralapparattekniker (elektronik och it)",
          "centraltekniker",
          "datamaskintekniker",
          "datatekniktekniker",
          "datorservicetekniker",
          "driftstekniker (elektronik och it)",
          "elektroniktekniker",
          "forskningsassistent (elektronik, it)",
          "forskningstekniker (elektr. o. informationst.)",
          "kvalitetstekniker (elektronik och it)",
          "mynstergodskonstruktör (elektronik, it)",
          "mätartekniker",
          "nätgruppstekniker (elektronik, it)",
          "planeringsassistent (elektronik, it)",
          "projekttekniker (elektronik och it)",
          "radarmätare",
          "radatekniker",
          "radiotekniker",
          "service- och instruktionstekniker (elektronik och it)",
          "servicetekniker (elektronik och it)",
          "signaltekniker",
          "svagströmstekniker",
          "systemtekniker (elektronik och it)",
          "tekniker (elektronik, it)",
          "telefoninspektör",
          "telefonmästare",
          "telefontekniker",
          "telekommunikationsledare",
          "teletekniker",
          "testningstekniker (elektronik och it)",
          "överassistent (radio, tv)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3115",
    "level": 4,
    "code": "3115",
    "order": 1890,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom maskinteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (maskinteknik)",
          "arbetsledare (maskinteknik)",
          "arbetsledare för installationer (vvs)",
          "arbetsmottagare (maskin-, motorservice)",
          "arbetsstudieman (maskinteknik)",
          "bilinspektör (tekniker)",
          "biltekniker",
          "cad-tekniker (maskinteknik)",
          "chef för reparationsverkstad (maskinteknik)",
          "depåchef (sj)",
          "driftstekniker (maskinteknik)",
          "fjärrvärmeinspektör",
          "fjärrvärmemästare",
          "fjärrvärmetekniker",
          "fordonsinspektör",
          "forskningsassistent (maskinteknik)",
          "forskningstekniker (maskinteknik)",
          "förman för reparationsverkstad (maskinteknik)",
          "konstruktionstekniker (maskinteknik)",
          "kvalitetsövervakartekniker (maskinteknik)",
          "maskinavsynare (maskinteknik)",
          "maskinavsynare (vägverket)",
          "maskinkonstruktionstekniker",
          "maskinmästare",
          "maskinmästare (fastighetsskötsel)",
          "maskinmästare (fastighetsunderhåll)",
          "maskinmästare (kraftverk)",
          "maskinmästare (maskinteknik)",
          "maskinmästare (sjukhus)",
          "maskinmästare (skeppsvarv)",
          "maskinmästare (värmecentral)",
          "maskinplanerare (maskinteknik)",
          "maskintekniker",
          "monteringstekniker (maskinmontering)",
          "mätnings- och regleringstekniker",
          "planeringsassistent (masinteknik)",
          "reservdelstekniker (maskinteknik)",
          "service- och instruktionstekniker (maskinteknik)",
          "serviceförman (maskinteknik)",
          "serviceledare (maskinteknik)",
          "servicemästare (maskinteknik)",
          "serviceplanerare (maskinteknik)",
          "serviceövervakare (maskinteknik)",
          "skifttekniker (maskinteknik)",
          "tekniker (maskinteknik)",
          "tekniker (vvs)",
          "teknisk rådgivare (maskinteknik)",
          "transmissionstekniker",
          "undermaskinmästare (fastighetsunderhåll)",
          "undermaskinmästare (kraftverk)",
          "undermaskinmästare (maskinteknik)",
          "undermaskinmästare (sjukhus)",
          "undermaskinmästare (skeppsvarv)",
          "undermaskinmästare (värmecentral)",
          "utvecklingstekniker (maskinteknik)",
          "ventilationstekniker",
          "vvs-expert",
          "vvs-jourhavande",
          "vvs-mästare",
          "vvs-tekniker",
          "värmeaggregatstekniker",
          "övermaskinmästare (kraftverk)",
          "övervakare av installationsarbeten (vvs)",
          "övervakare av vvs-arbeten",
          "övervakare av vvs-arbeten (maskinteknik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3116",
    "level": 4,
    "code": "3116",
    "order": 1900,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom träförädling och kemisk processteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (kemisk-tekniska branschen)",
          "arbetsledare (kemisk-tekniska branschen)",
          "arbetsplanerare (kemisk-tekniska branschen)",
          "arbetsstudieman (kem.tekn.)",
          "avdelningsmästare (kemisk-tekniska branschen)",
          "driftstekniker (kemisk-teknisk bransch)",
          "forskningsassistent (träförädling, kemiskt processarb.)",
          "forskningstekniker (träförädl. o. kemi)",
          "kemist-tekniker",
          "kvalitetsövervakartekniker (kemisk-tekniska branschen)",
          "miljövårdstekniker (kemisk-tekniska branschen)",
          "operatör (kemiskt processarbete)",
          "papperstekniker",
          "processtekniker (kem.tekn.)",
          "produktionsmästare (kem.tekn.)",
          "service- och instruktionstekniker (kemisk-teknisk bransch)",
          "skiftmästare (kem.tekn.)",
          "tekniker (kemisk-teknisk bransch)",
          "teknisk rådgivare (kem.tekn.)",
          "övermästare (kem.tekn.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3117",
    "level": 4,
    "code": "3117",
    "order": 1910,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom gruvteknisk processteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (gruva)",
          "arbetsledare (gruva)",
          "arbetsplanerare (gruvteknik och metallurgi)",
          "bergsprängningsförman",
          "bergstekniker",
          "forskningsassistent (gruvteknisk processteknik)",
          "forskningstekniker (bergind.)",
          "gjuterimästare (gruva)",
          "gruvarbetsledare",
          "gruvmätare",
          "gruvtekniker",
          "oljeborrtekniker",
          "service- och instruktionstekniker (gruva)",
          "tekniker (oljeborrning)",
          "överladdare (stenbrytning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3118",
    "level": 4,
    "code": "3118",
    "order": 1920,
    "modifiedDate": "1996-12-16T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tekniska ritare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsritare",
          "blankettritare",
          "byggnadsritare",
          "cad-ritare",
          "dataplaneringsritare",
          "dataritare",
          "elektronikritare",
          "elritare",
          "förman för ritkontor",
          "kabelkartritare",
          "kartritare",
          "maskinritare",
          "optisk ritare",
          "planeringsassistent (ritare)",
          "planritare",
          "renritare",
          "ritare (teknisk)",
          "stadsplaneassistent",
          "stadsplaneritare",
          "teknisk ritare",
          "teleritare",
          "vvs-ritare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3119",
    "level": 4,
    "code": "3119",
    "order": 1930,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom mekanisk skogsindustri o.a. tekniska experter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31191",
    "level": 5,
    "code": "31191",
    "order": 1940,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3119",
    "parentCode": "3119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tekniska experter inom mekanisk skogsindustri"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forskningsassistent (mekanisk skogsindustri)",
          "skogsbrukstekniker (industri)",
          "sågarbetsledare",
          "sågindustritekniker",
          "sågkonsulent",
          "sågtekniker",
          "träindustritekniker",
          "trätekniker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31192",
    "level": 5,
    "code": "31192",
    "order": 1950,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3119",
    "parentCode": "3119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom grafisk teknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsledare (boktryckeri)",
          "boktryckerifaktor",
          "boktryckeriförman",
          "boktryckeritekniker",
          "faktor",
          "forskningsassistent (grafisk teknik)",
          "grafisk tekniker",
          "kontaktfaktor",
          "tryckningsarbetsexpert-faktor",
          "trycksaksfaktor (företag)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31193",
    "level": 5,
    "code": "31193",
    "order": 1960,
    "modifiedDate": "1997-03-20T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3119",
    "parentCode": "3119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom textil- och beklädnadsindustrin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsledare vid syatelje",
          "beklädnadsindustritekniker",
          "beklädnadstekniker",
          "beklädnadsteknolog",
          "forskningsassistent (textil- och beklädnadsindustrin)",
          "färgmästare (textilindustri)",
          "modellmästare (beklädnadsindustri)",
          "spinnmästare",
          "sömnadsplanerare (beklädnadsindustri)",
          "textiltekniker",
          "vävmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31199",
    "level": 5,
    "code": "31199",
    "order": 1970,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3119",
    "parentCode": "3119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga experter inom den tekniska branschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (övriga tekniska branscher)",
          "apparatplanerare (övr.tekn.omr.)",
          "apparattekniker (medicinsk-tekniska hjälpmedel)",
          "arbetsinstruktör (övriga tekniska branscher)",
          "arbetsledare (övriga tekniska branscher)",
          "arbetsledare för fastighetsunderhåll",
          "arbetsorganisatör (övriga tekniska branscher)",
          "arbetsplanerare (övriga tekniska branscher)",
          "arbetsstudieman (övriga tekniska branscher)",
          "arbetsstudietekniker",
          "arbetstekniker",
          "arbetsövervakare (övriga tekniska branscher)",
          "avdelningsmästare (övr.tekn.omr.)",
          "bryggmästare",
          "driftschef (mejerist)",
          "driftstekniker (övriga tekniska branscher)",
          "fastighetsarbetsledare",
          "fastighetsunderhållschef",
          "forskningsassistent (teknik)",
          "forskningstekniker (övr. tekniska branscher)",
          "fyrtekniker",
          "installationsmästare (gasverk)",
          "instrumenttekniker (elverkslab.)",
          "kontrolltekniker",
          "kvalitetsövervakare (övriga tekniska branscher)",
          "kvalitetsövervakartekniker (övriga tekniska branscher)",
          "kvarnarbetsledare",
          "laboratorietekniker",
          "livsmedelstekniker",
          "logistikplanerare",
          "logistiktekniker",
          "materialtekniker",
          "mejeritekniker",
          "metodplanerare (övriga tekniska branscher)",
          "mälteriarbetsledare",
          "mätnings- och regleringstekniker (övr.tekn.omr.)",
          "operationssalstekniker",
          "produktionsplanerare (tekniker)",
          "produktutvecklare (tekniker, övriga tekniska branscher)",
          "produktutvecklingstekniker (övriga tekniska branscher)",
          "radiofyrsmästare",
          "röntgentekniker",
          "service- och instruktionstekniker (övriga tekniska branscher)",
          "servicemästare (sjukhus)",
          "sjukhustekniker",
          "skivindustritekniker",
          "tekniker (övriga tekniska branscher)",
          "trafiktekniker",
          "transportkonsulent",
          "transportplanerare",
          "transportrationaliserare",
          "transportrådgivare",
          "transporttekniker",
          "underhållschef (fastighet)",
          "underhållsmästare (övr.tekn.omr.)",
          "vapentekniker",
          "vårdtekniker ( medicinska apparater)",
          "vårdtekniker (medicinska hjälpmedel)",
          "vårdtekniker (sjukhus)",
          "övermästare (övriga tekniska branscher)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/312",
    "level": 3,
    "code": "312",
    "order": 1980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Persondatorkonsulent och dataoperatörer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3120",
    "level": 4,
    "code": "3120",
    "order": 1990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/312",
    "parentCode": "312",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Persondatorkonsulent och dataoperatörer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "animationsoperatör",
          "arkivarie (adb)",
          "arkivarie för liggararkiv",
          "bandarkivarie (adb)",
          "beredare (adb)",
          "cad-operatör",
          "chefsoperatör (adb)",
          "dataarrangör",
          "databehandlare",
          "databeredare",
          "dataefterbehandlare",
          "dataförbehandlare",
          "datagranskare",
          "datakontaktperson",
          "datakontorist",
          "datakörningsberedare",
          "datamaskinsoperatör",
          "datamaterialbehandlare",
          "dataoperatör",
          "datapostare",
          "datasekreterare",
          "datasektionssekreterare",
          "datatjänsteman",
          "datautredare",
          "datorkonsulent",
          "datorskötare",
          "driftorganisatör (adb)",
          "driftsövervakare (adb)",
          "efterbehandlare (adb)",
          "filförvaltare",
          "förbehandlare (adb)",
          "förberedare av datakörning",
          "helpdesk-konsulent",
          "konsoloperatör (adb)",
          "kringutrustningsoperatör (adb)",
          "kundansvarig (data)",
          "kundrådgivare (adb)",
          "kundtjänsteman (adb)",
          "körningsklarerare (adb)",
          "lodningsoperatör",
          "operationsforskare (adb)",
          "operatör (adb)",
          "pc-samordnare,",
          "sorteringsmaskinsskötare (adb)",
          "systemkonsulent",
          "tillämpningskonsulent",
          "tillämpningskonsulent (adb)",
          "webbansvarig"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/313",
    "level": 3,
    "code": "313",
    "order": 2000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ljud- och bildtekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3131",
    "level": 4,
    "code": "3131",
    "order": 2010,
    "modifiedDate": "1997-03-11T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/313",
    "parentCode": "313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fotografer, bild- och ljudinspelare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arkivfotograf",
          "ateljefotograf",
          "bildtekniker",
          "biografmaskinist",
          "dokumentfotograf",
          "editerare",
          "effektmästare (radio, tv)",
          "filmfotograf",
          "filmklippare",
          "filmljudtekniker",
          "filmprojektorskötare",
          "filmtextsättare",
          "flygfotograf",
          "flygfotograferingstekniker",
          "fotoateljebiträde (studio)",
          "fotograf",
          "fotograf (boktryckeri)",
          "fotograf (fotografi)",
          "föreståndare för bildanstalt",
          "inspelningskontrollant (film)",
          "inspelningstekniker",
          "inspelningstekniker (film)",
          "institutionsfotograf",
          "kameraman",
          "kartfotograf",
          "ljudbandsinläsare",
          "ljudbandstekniker (film)",
          "ljudtekniker (film)",
          "ljus- och ljudplanerare",
          "mikrofilmare",
          "museifotograf",
          "nyhetsfotograf",
          "pressfotograf",
          "reklamfotograf",
          "sjukhusfotograf",
          "studiobiträde (radio, tv, film)",
          "studiochef",
          "studiotekniker (radio, tv)",
          "teknisk assistent (radio, tv)",
          "tv-fotograf",
          "tv-kameraman",
          "videobandtekniker",
          "videofotograf",
          "videotekniker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3132",
    "level": 4,
    "code": "3132",
    "order": 2020,
    "modifiedDate": "1997-03-12T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/313",
    "parentCode": "313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Radio- och TV-kontrollörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "audiovisualtekniker",
          "av-tekniker",
          "bildkontrollör (tv)",
          "bildmixer (tv)",
          "driftsmästare (radio, tv)",
          "jourhavande (radio, tv)",
          "kamerakontrollant (tv)",
          "kontrollant (radio, tv)",
          "ljudplanerare",
          "ljudstudioassistent",
          "ljudtekniker (radio, tv)",
          "mixare",
          "radioexpeditör",
          "radiokontrollant",
          "skiftförman (radio, tv)",
          "specialkontrollant (radio, tv)",
          "stationschef (radio, tv)",
          "stationsförman (radio, tv)",
          "stationskarl (radio, tv)",
          "studioföreståndare (radio, tv)",
          "studioförman (radio, tv)",
          "studiomästare",
          "studioregissör (radio, tv)",
          "t.o.m. (tv)",
          "technical operation manager (tv)",
          "tv-kontrollant",
          "utsändningskontrollant (radio, tv)",
          "utsändningsövervakare (radio,tv)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3139",
    "level": 4,
    "code": "3139",
    "order": 2040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/313",
    "parentCode": "313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga ljud- och bildtekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande förbindelsechef",
          "ekolodsoperatör",
          "fartygstelegrafist",
          "flygsäkerhetstelegrafist",
          "förbindelsechef",
          "förbindelseledare",
          "järnvägstelegrafist",
          "maskinmästare (teater)",
          "radiotelegrafist",
          "röntgenbiträde",
          "röntgenfotograf",
          "signalchef",
          "signalist (flygfält)",
          "signalövervakare",
          "telegrafist",
          "telestationschef",
          "övervakare av signalister"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/314",
    "level": 3,
    "code": "314",
    "order": 2050,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sjö-, flyg- och hamntrafikbefäl och -ledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3141",
    "level": 4,
    "code": "3141",
    "order": 2060,
    "modifiedDate": "1997-02-26T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Maskinchefer och -mästare på fartyg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "mariningenjör",
          "maskinbefälselev",
          "maskinchef (fartyg)",
          "maskinmästare (fartyg)",
          "undermaskinmästare (fartyg)",
          "övermaskinmästare (fartyg)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3142",
    "level": 4,
    "code": "3142",
    "order": 2070,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Styrmän och chefer på mindre fartyg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "andra styrman (fartyg)",
          "befälhavare",
          "befälhavare (fartyg)",
          "bogserbåtsbefälhavare",
          "fartygsbefälspraktikant",
          "färgförare",
          "första styrman (fartyg)",
          "kapten (litet fartyg)",
          "navigator (fartyg)",
          "skeppare",
          "skeppare (litet fartyg)",
          "skeppare i inrikes sjöfart",
          "styrman (fartyg)",
          "vaktstyrman",
          "överstyrman (fartyg)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3143",
    "level": 4,
    "code": "3143",
    "order": 2080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Piloter och styrmän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bogserflygare",
          "flygare (civilflyg)",
          "flygare (småplan)",
          "flygare (t.ex. bepudring)",
          "flygkapten",
          "flyglärare",
          "flygstyrman",
          "förare av bogseringsplan",
          "helikopterflygare",
          "kapten (flyg)",
          "luftfartygschef",
          "provflygare",
          "småplansförare",
          "styrman (flyg)",
          "trafikflygare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3144",
    "level": 4,
    "code": "3144",
    "order": 2090,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flyg- och hamntrafikledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31441",
    "level": 5,
    "code": "31441",
    "order": 2091,
    "modifiedDate": "1997-03-05T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3144",
    "parentCode": "3144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flygledare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "flyginformationschef",
          "flyginstruktör",
          "flygledare",
          "flygledningsinspektör",
          "flygsäkerhetschef",
          "skiftchef (flygtrafik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31442",
    "level": 5,
    "code": "31442",
    "order": 2092,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3144",
    "parentCode": "3144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hamntrafikledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bomskötare",
          "farledsmästare",
          "farledsskötare",
          "hamnbesiktningsman",
          "hamnlots",
          "hamnordningsman",
          "hamnvakt (lots)",
          "insjölots",
          "kanallots",
          "linjelots",
          "lots",
          "lotschef",
          "lotselev",
          "lotsålderman",
          "styrman (hamn)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3145",
    "level": 4,
    "code": "3145",
    "order": 2100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flygsäkerhetstekniker m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assistent (flygledning)",
          "chefsklarerare (flyg)",
          "flyginformatör",
          "flygklarerare",
          "flygledarassistent",
          "flygledningsassistent",
          "flygsäkerhetsmekaniker",
          "flygsäkerhetstekniker",
          "ruttchef (flygtrafik)",
          "ruttoperatör",
          "startmästare",
          "trafikövervakare (flygtrafik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/315",
    "level": 3,
    "code": "315",
    "order": 2110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Säkerhets- och kvalitetsinspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3151",
    "level": 4,
    "code": "3151",
    "order": 2120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/315",
    "parentCode": "315",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnads- och brandinspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande brandinspektör",
          "brandinspektör",
          "brandmästare",
          "brandskyddstekniker",
          "byggmästare-byggnadsinspektör",
          "byggnadsinspektör",
          "distriktsbrandinspektör",
          "distriktsinspektör (brandväsen)",
          "inspektör av brandväsende",
          "larmmästare_(brandväsen)",
          "ledande brandinspektör",
          "stationsmästare (brandväsen)",
          "verkmästare (brandväsen)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3152",
    "level": 4,
    "code": "3152",
    "order": 2130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/315",
    "parentCode": "315",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetarskydds- och produktsäkerhetsinspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31521",
    "level": 5,
    "code": "31521",
    "order": 2140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3152",
    "parentCode": "3152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetarskyddsinspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetarskyddschef",
          "arbetarskyddsfullmäktig",
          "arbetarskyddshälsoinspektör",
          "arbetarskyddsinspektör",
          "arbetarskyddsinspektör (flygtrafik)",
          "arbetarskyddsinspektör (hamn)",
          "arbetarskyddsplanerare",
          "arbetarskyddstekniker",
          "distriktsinspektör för arbetarskydd",
          "ergonom",
          "ledande arbetarskyddsinspektör",
          "yrkeshälsovårdsinspektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/31522",
    "level": 5,
    "code": "31522",
    "order": 2150,
    "modifiedDate": "1997-02-06T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3152",
    "parentCode": "3152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Besiktningsmän, produktsäkerhets- och kvalitetsinspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "besiktningsförman",
          "besiktningsingenjör (motorfordon)",
          "besiktningsman",
          "besiktningsman (motorfordon)",
          "besiktningstekniker",
          "bilbesiktningsman",
          "bilbesiktningsman (ingenjör)",
          "biträdande besiktningsman (motorfordon)",
          "inspektör (finmekaniska produkter)",
          "kvalitetsinspektör",
          "kvalitetstekniker",
          "köttinspektör",
          "livsmedelsinspektör",
          "livsmedelskontrollör",
          "länsbesiktningsman",
          "länslivsmedelskontrollör",
          "mjölkinspektör (kommun)",
          "måttinspektör",
          "ställföreträdande besiktningsman (motorfordon)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32",
    "level": 2,
    "code": "32",
    "order": 2160,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom agrikultur och forstvetenskaper samt hälso- och sjukvård"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/321",
    "level": 3,
    "code": "321",
    "order": 2170,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom agrikultur och forstvetenskaper"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3211",
    "level": 4,
    "code": "3211",
    "order": 2180,
    "modifiedDate": "1996-09-29T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Laboranter m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsledare (laboratorium)",
          "byggnadslaborant",
          "driftskontrollör (laboratorium)",
          "forskningsarbetare (laboratorium)",
          "forskningsassistent (laboratorium)",
          "forskningsassistent (sjukhus e.d.)",
          "forskningsbiträde (biologi)",
          "forskningsbiträde (laboratorium)",
          "forskningsbiträde (miljövetenskaper)",
          "forskningsbiträde (sjukhus e.d.)",
          "forskningslaborant",
          "försöksassistent (laboratorium)",
          "granskningsbiträde (laboratorium)",
          "industrilaborant",
          "laborant",
          "laboratorieberedare",
          "laboratoriebiträde",
          "laboratorieföreståndare",
          "laboratorieförman",
          "laboratoriemästare",
          "livsmedelslaborant",
          "metallaborant",
          "obduktionspreparator",
          "preparator (laboratorium)",
          "preparatorbiträde",
          "produktionslaborant",
          "provbehandlare (laboratorium)",
          "provtagare",
          "röntgenframkallare",
          "sjukhuslaborant",
          "spannmålslaborant",
          "speciallaboratoriemästare",
          "tandlaborant"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3212",
    "level": 4,
    "code": "3212",
    "order": 2190,
    "modifiedDate": "1997-02-02T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Agrologer och skogsbrukstekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32121",
    "level": 5,
    "code": "32121",
    "order": 2200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3212",
    "parentCode": "3212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Agrologer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "agrolog",
          "byråagrolog",
          "distriktsagrolog",
          "landsbygdssekreterare",
          "lantbrukssekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32122",
    "level": 5,
    "code": "32122",
    "order": 2210,
    "modifiedDate": "1997-02-02T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3212",
    "parentCode": "3212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skogsbrukstekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anskaffningsförman (skogsbruk)",
          "arbetande lagbas (skogsarbete)",
          "arbetsledare (skogsbruk)",
          "avverkningschef (skogsbruk)",
          "avverkningsförman (skogsbranschen)",
          "avverkningsledare",
          "biträdande arbetsledare (skogsbruk)",
          "distriktsarbetsledare (skogsbruk)",
          "distriktsförman (skogsbruk)",
          "distriktsskogstekniker",
          "distriktstekniker (skogsbruk)",
          "drivningsarbetsledare (skogsbruk)",
          "flottningsarbetsledare",
          "forsttekniker (rådgivning)",
          "fältbiträde (skogsforskning)",
          "fältförman (skogsbruk)",
          "förman (flottning)",
          "hjälparbetsledare (skogsbruk)",
          "jaktinspektör",
          "jaktvårdskonsulent",
          "mätningschef (skogsbruk)",
          "mätningsinspektor (virke)",
          "planteringsarbetsledare (skogsbruk)",
          "skogsarbetskonsulent",
          "skogsarbetsledare",
          "skogsbrukstekniker (skogsvård)",
          "skogsinstruktör",
          "skogstekniker",
          "skogsvårdsinstruktör",
          "stämplingsförman",
          "viltvårdskonsulent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3213",
    "level": 4,
    "code": "3213",
    "order": 2220,
    "modifiedDate": "1997-03-08T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Rådgivare inom lantbruks-, trädgårds- och fiskeribranschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "4h-instruktör",
          "agrolog, rådgivning",
          "byråhortonom",
          "byråträdgårdsmästare",
          "distriktskonsulent (4h)",
          "distriktsträdgårdsmästare",
          "fiskerihushållningsrådgivare",
          "fiskerikonsulent",
          "fältarbetare (4h)",
          "hortonom (rådgivning)",
          "hushållskonsulent",
          "hushållstekniker",
          "iktyonom",
          "konsulent (lantbruk)",
          "kreaturskonsulent",
          "kreaturstekniker",
          "landsbygdsombudsman",
          "landsbygdsrådgivare",
          "lantbruksrådgivare",
          "lantbrukstekniker",
          "maskinkonsulent (lantbruk)",
          "mjölkhushållningskonsulent",
          "planeringshortonom",
          "pälsdjurskonsulent",
          "trädgårdskonsulent",
          "täckdikningstekniker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/322",
    "level": 3,
    "code": "322",
    "order": 2250,
    "modifiedDate": "2001-01-29T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom hälsovård (exkl. sjukvård)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3222",
    "level": 4,
    "code": "3222",
    "order": 2260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hälsoinspektörer och miljöskyddsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32221",
    "level": 5,
    "code": "32221",
    "order": 2270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3222",
    "parentCode": "3222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hälsoinspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alkoholinspektör",
          "ansvarig hälsoinspektör",
          "bostadsinspektör",
          "desinfektör",
          "hälsoinspektör",
          "hälsovårdstekniker",
          "inspektör (bostäder, offentliga mötesutrymmen)",
          "ledande hälsoinspektör",
          "nykterhets- och alkoholinspektör",
          "provtagare (hälsogranskning)",
          "överhälsoinspektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32222",
    "level": 5,
    "code": "32222",
    "order": 2280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3222",
    "parentCode": "3222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Miljöskyddsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "landskapsvårdskontrollör",
          "miljöhygieniker",
          "miljövårdsinspektör",
          "miljövårdsplanerare",
          "naturinventerare",
          "naturskyddsingenjör",
          "naturskyddsinspektör",
          "naturskyddskontrollör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3223",
    "level": 4,
    "code": "3223",
    "order": 2290,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Dietister m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bespisningsarbetsledare",
          "bespisningschef",
          "bespisningsförman",
          "bespisningshandledare",
          "bespisningsplanerare",
          "dietist",
          "kostexpert",
          "näringschef",
          "näringsforskare",
          "näringskonsulent",
          "näringsplanerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3224",
    "level": 4,
    "code": "3224",
    "order": 2300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Optiker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "instrumentoptiker",
          "optiker",
          "optikermästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3225",
    "level": 4,
    "code": "3225",
    "order": 2310,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tandhygienister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "munhygienist",
          "specialtandskötare",
          "tandhygienist"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3226",
    "level": 4,
    "code": "3226",
    "order": 2340,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fysioterapeuter och ergoterapeuter m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32261",
    "level": 5,
    "code": "32261",
    "order": 2341,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3226",
    "parentCode": "3226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fysioterapeuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsskötare (fysioterapi)",
          "avdelningsskötare-fysioterapeut",
          "fysioterapeut",
          "ledande fysioterapeut",
          "motionsterapeut",
          "specialfysioterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32262",
    "level": 5,
    "code": "32262",
    "order": 2342,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3226",
    "parentCode": "3226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ergoterapeuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsskötare (ergoterapeut)",
          "ergoterapeut",
          "specialergoterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32269",
    "level": 5,
    "code": "32269",
    "order": 2343,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3226",
    "parentCode": "3226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga terapeuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bildkonstterapeut",
          "konstterapeut",
          "musikterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3227",
    "level": 4,
    "code": "3227",
    "order": 2400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Seminörer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "försöksdjurstekniker",
          "kokontrollassistent",
          "kontrollassistent",
          "seminolog",
          "seminör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3228",
    "level": 4,
    "code": "3228",
    "order": 2410,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Farmaceuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apoteksföreståndare",
          "apoteksföreståndare (sjukhus)",
          "farmaceut",
          "föreståndare för apoteksvarucentrallager",
          "föreståndare för centralmedicinförråd",
          "föreståndare för medicinförråd",
          "föreståndare för medicinförråd (farmaceut)",
          "industrifarmaceut",
          "sjukhusapotekare",
          "sjukhusfarmaceut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3229",
    "level": 4,
    "code": "3229",
    "order": 2420,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Naturläkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aromterapeut",
          "homeopat",
          "kopperska",
          "naturläkare",
          "naturterapeut",
          "zonterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/323",
    "level": 3,
    "code": "323",
    "order": 2421,
    "modifiedDate": "2001-01-29T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sjukskötare, barnmorskor m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3231",
    "level": 4,
    "code": "3231",
    "order": 2422,
    "modifiedDate": "2001-01-29T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/323",
    "parentCode": "323",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sjukskötare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32311",
    "level": 5,
    "code": "32311",
    "order": 2423,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sjukskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "akutvårdare",
          "anestesisjukskötare",
          "anestesiskötare",
          "anestesispecialsjukskötare",
          "ansvarig sjukskötare",
          "demensvårdare (sjukskötare)",
          "hemsjukskötare",
          "klinikskötare (sjukskötare)",
          "mottagningsskötare (sjukskötare)",
          "nattskötare (sjukskötare)",
          "sjukskötare",
          "sjukskötare (kirurgi)",
          "sjukskötare (öppen hälsovård)",
          "sjukskötare inom öppen vård",
          "specialsjukskötare",
          "specialsjukskötare (anestesiologi)",
          "specialsjukskötare (barn)",
          "specialsjukskötare (gynekologi)",
          "specialsjukskötare (inre medicin)",
          "specialsjukskötare (kirurgi)",
          "specialsjukskötare (operationsavdelning)",
          "specialsjukskötare (psykiatri)",
          "specialsjukskötare för barn",
          "specialsjukskötare på operationsavdelning"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32312",
    "level": 5,
    "code": "32312",
    "order": 2424,
    "modifiedDate": "2001-07-01T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hälsovårdare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig hälsovårdare",
          "ansvarig personalhälsovårdare",
          "företagshälsovårdare",
          "hälsosyster",
          "hälsovårdare",
          "personalhälsovårdare",
          "skolhälsovårdare",
          "specialsjukskötare (folkhälsoarbete)",
          "studenthälsovårdare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32313",
    "level": 5,
    "code": "32313",
    "order": 2425,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Röntgenskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "röntgenavdelningsskötare",
          "röntgenskötare",
          "specialröntgenskötare",
          "specialsjukskötare (radiologi)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32314",
    "level": 5,
    "code": "32314",
    "order": 2426,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Laboratorieskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assistent (cytologi)",
          "laboratoriesjukskötare",
          "speciallaboratorieskötare",
          "sytologiassistent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/32315",
    "level": 5,
    "code": "32315",
    "order": 2427,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3231",
    "parentCode": "3231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hörselundersökare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hörselundersökare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3232",
    "level": 4,
    "code": "3232",
    "order": 2428,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/323",
    "parentCode": "323",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Barnmorskor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "barnmorska",
          "specialsjukskötare (mödravård, gynekologi)",
          "specialsjukskötare-barnmorska"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/33",
    "level": 2,
    "code": "33",
    "order": 2429,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trafiklärare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/334",
    "level": 3,
    "code": "334",
    "order": 2540,
    "modifiedDate": "1997-03-09T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/33",
    "parentCode": "33",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trafiklärare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3340",
    "level": 4,
    "code": "3340",
    "order": 2550,
    "modifiedDate": "1996-12-01T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/334",
    "parentCode": "334",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trafiklärare, lärare vid frisör- och kosmetologskolor m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bilskolelärare",
          "guvernant",
          "lärare i frisörskola",
          "lärare i kosmetologskola",
          "mannekängskollärare",
          "trafiklärare",
          "vägtrafiklärare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34",
    "level": 2,
    "code": "34",
    "order": 2560,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom affärsbranschen och övriga servicenäringar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/341",
    "level": 3,
    "code": "341",
    "order": 2570,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom försäljning och finansiering"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3411",
    "level": 4,
    "code": "3411",
    "order": 2580,
    "modifiedDate": "1997-03-07T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Värdepappers- och valutamäklare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aktiemäklare",
          "aktieportföljsförvaltare",
          "börsanalytiker",
          "börsmäklare",
          "börsombud",
          "dealer (värdepapper)",
          "finansiering- och placeringsexpert",
          "finansieringskonsult",
          "finansieringsmarknadskonsult",
          "investeringskonsult",
          "penningmarknadsdealer",
          "placerare",
          "placeringsanalytiker",
          "placeringsexpert",
          "portföljförvaltare",
          "valutadealer",
          "värdepappersmäklare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3412",
    "level": 4,
    "code": "3412",
    "order": 2590,
    "modifiedDate": "1996-09-25T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäkringsrepresentanter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anskaffningsinspektör (försäkringsanstalt)",
          "distriktschef (försäkringsanstalt)",
          "distriktsförsäljningschef (försäkringsanstalt)",
          "distriktsinspektör (försäkringsanstalt)",
          "distriktsrepresentant (försäkringsanstalt)",
          "distriktssekreterare (försäkringsanstalt)",
          "företagsdistriktsrepresentant (försäkringsanstalt)",
          "företagsförsäkringsinspektör",
          "försäkringsinspektör (försäkringsanstalt)",
          "försäkringsombudsman",
          "försäkringsrepresentant",
          "kontaktchef (försäkringsanstalt)",
          "ombudsman (försäkringsanstalt)",
          "platsinspektör (försäkringsanstalt)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3413",
    "level": 4,
    "code": "3413",
    "order": 2600,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fastighetsmäklare och disponenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34131",
    "level": 5,
    "code": "34131",
    "order": 2601,
    "modifiedDate": "1997-02-11T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3413",
    "parentCode": "3413",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fastighetsmäklare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bostadsförmedlare",
          "bostadsförmedlare (kommunal)",
          "bostadsförsäljare",
          "fastighetsförmedlare",
          "fastighetsförsäljare",
          "fastighetsrepresentant",
          "förmedlare av hyresbostäder",
          "förmedlare av studentbostäder",
          "försäljningsförhandlare (fastighets- och bostadsförmedling)",
          "försäljningssekreterare (fastighets- och bostadsförmedling)",
          "hyresombudsman",
          "representant (fastighets- och bostadsförmedling)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34132",
    "level": 5,
    "code": "34132",
    "order": 2610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3413",
    "parentCode": "3413",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Disponenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande disponent",
          "disponent (bostadsfastighet)",
          "disponent (sjukhus)",
          "fastighetsassistent",
          "fastighetsförvaltare",
          "fastighetsinspektör",
          "teknisk disponent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3414",
    "level": 4,
    "code": "3414",
    "order": 2620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Turistombud och researrangörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byråföreståndare (resebyrå)",
          "förman för resebyrå",
          "researrangör",
          "resebyråföreståndare",
          "reseprogramplanerare (resebyrå)",
          "turistchef",
          "turistkonsulent",
          "turistkoordinator",
          "turistsekreterare (kommun)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3415",
    "level": 4,
    "code": "3415",
    "order": 2630,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljningsförhandlare, -representanter och -sekreterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34151",
    "level": 5,
    "code": "34151",
    "order": 2640,
    "modifiedDate": "1997-03-08T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3415",
    "parentCode": "3415",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljningsförhandlare och -representanter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "beställningsarbetsförsäljare",
          "distributionsrepresentant",
          "distriktsförsäljare",
          "distriktsrepresentant (fabrik, partihandel)",
          "eftermarknadsförare",
          "exportekonom",
          "exportförsäljare",
          "exportingenjör",
          "exportman",
          "fabriksrepresentant",
          "faktor (försäljning)",
          "fältförsäljare",
          "försäljare (fabrik, partihandel)",
          "försäljningsfaktor",
          "försäljningsförhandlare",
          "försäljningsförhandlare (fabrik, partihandel)",
          "försäljningsinspektör",
          "försäljningstekniker",
          "industriförsäljare",
          "läkemedelskonsulent",
          "orderanskaffare",
          "orderövervakare",
          "produktspecialist (försäljning)",
          "provisionsförsäljare",
          "regional försäljare",
          "regionchef (försäljning)",
          "regionförsäljningschef",
          "regionrepresentant (försäljning)",
          "representant",
          "representant (fabrik, partiaffär)",
          "representant (fabrik, partihandel)",
          "sk-representant",
          "teknisk försäljare",
          "teknisk representant",
          "telefonförhandlare (försäljning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34152",
    "level": 5,
    "code": "34152",
    "order": 2651,
    "modifiedDate": "1997-03-05T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3415",
    "parentCode": "3415",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljnings- och exportsekreterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assistent (export)",
          "assistent (försäljning)",
          "assistent (marknadsföring)",
          "beställningsmottagare",
          "exportassistent",
          "exportsekreterare",
          "försäljare (kontor)",
          "försäljningsassistent",
          "försäljningskontorist",
          "försäljningssekreterare",
          "hotellvärdinna (pr)",
          "importsekreterare",
          "kontorsförsäljare",
          "kundsekreterare",
          "kundservicesekreterare",
          "marknadsföringsassistent",
          "marknadsföringssekreterare",
          "mediasekreterare",
          "offertförsäljare",
          "orderbehandlare",
          "orderhanterare",
          "ordermottagare",
          "produktsekreterare",
          "pr-sekreterare",
          "utställningsföreståndare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34153",
    "level": 5,
    "code": "34153",
    "order": 2652,
    "modifiedDate": "1997-03-06T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3415",
    "parentCode": "3415",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Partiförsäljare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "partiförsäljare",
          "storhushållsförsäljare",
          "vvs-partiförsäljare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3416",
    "level": 4,
    "code": "3416",
    "order": 2660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inköpare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackvisitör",
          "agent (inköpare)",
          "anskaffningsförman",
          "anskaffningskoordinator",
          "anskaffningsombudsman",
          "anskaffningssekreterare",
          "assistent (inköp)",
          "boskapsuppköpare",
          "inköpare",
          "inköpsarbetsledare (trävarubolag)",
          "inköpsassistent",
          "inköpsbiträde",
          "inköpsombud",
          "materialövervakare",
          "regionombudsman (inköpare)",
          "reservdelsanskaffare",
          "skogsköpare",
          "teknisk inköpare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3417",
    "level": 4,
    "code": "3417",
    "order": 2670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skadeinspektörer och auktionister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "auktionist",
          "bilskadeinspektör (försäkringsanstalt)",
          "riskbedömare (försäkringsanstalt)",
          "riskchef (försäkringsanstalt)",
          "skadeinspektör (försäkringsanstalt)",
          "skadereglerare (försäkringsanstalt)",
          "teknisk inspektör (försäkringsanstalt)",
          "värderingsman (konstföremål)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3419",
    "level": 4,
    "code": "3419",
    "order": 2680,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom försäljning och försäkring"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34191",
    "level": 5,
    "code": "34191",
    "order": 2690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3419",
    "parentCode": "3419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bank- och postchefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef (bank)",
          "biträdande kontorsföreståndare (post)",
          "biträdande postkontorsföreståndare",
          "chef för kundtjänst (bank)",
          "expeditionsföreståndare (post och tele)",
          "föreståndare för post- och telekontor",
          "försäljningsförman (post)",
          "kontorsföreståndare (bank)",
          "kontorsföreståndare (post)",
          "kontorsförman (bank)",
          "kontorsförman (post)",
          "portkontorsföreståndare",
          "postanstaltsföreståndare",
          "postföreståndare",
          "poststationsföreståndare",
          "prokurist (bank)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34192",
    "level": 5,
    "code": "34192",
    "order": 2700,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3419",
    "parentCode": "3419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Affärsföreståndare och småbutiksföretagare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsföreståndare",
          "antikhandlare (företagare)",
          "avdelningschef (handel)",
          "avdelningsföreståndare (affär, butik)",
          "biträdande butikschef",
          "blomsterhandlare",
          "bokhandelsföreståndare",
          "butiksbilsföreståndare",
          "butikschef",
          "butiksföreståndare",
          "butiksföreståndare (tippningsbutik)",
          "butiksinspektör",
          "butiksvärdinna",
          "bytesbilschef",
          "företagare (detalhandel)",
          "inspektör (affär, butik)",
          "järnavdelningsföreståndare (affär, butik)",
          "kioskföreståndare (ej företagare)",
          "kioskhandlare",
          "köttavdelningsföreståndare",
          "områdesansvarig i affär",
          "projektchef (försäljning)",
          "regional affärsföreståndare",
          "regionansvarig (affär)",
          "reservdelschef (affär, butik)",
          "sektionsföreståndare (affär, butik)",
          "snabbgrossföreståndare",
          "textilavdelningsföreståndare (affär, butik)",
          "varugruppsansvarig (affär)",
          "varugruppsansvarig (försäljare)",
          "varugruppsansvarig i affär",
          "varuhusvärdinna",
          "övervakningsinspektör (affär, butik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34193",
    "level": 5,
    "code": "34193",
    "order": 2701,
    "modifiedDate": "1996-11-18T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3419",
    "parentCode": "3419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Servicestationsföreståndare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bensinstationsföreståndare",
          "distributionsstationsföreståndare",
          "föreståndare för servicestation",
          "servicestationsföreståndare",
          "servicestationsförman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34194",
    "level": 5,
    "code": "34194",
    "order": 2702,
    "modifiedDate": "1997-03-10T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3419",
    "parentCode": "3419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "busstationsföreståndare",
          "byråföreståndare",
          "föreståndare för postbilsstation",
          "kansliföreståndare",
          "kontorsförman (företag)",
          "lääninkanslisti",
          "osastokonttoristi",
          "resetjänstbyråföreståndare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/342",
    "level": 3,
    "code": "342",
    "order": 2710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tjänsteförmedlare inom affärslivet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3421",
    "level": 4,
    "code": "3421",
    "order": 2720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/342",
    "parentCode": "342",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Agenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "agent",
          "agenturaffärsidkare",
          "exportagent",
          "handelsagent (partihandel)",
          "importagent",
          "självständig handelsrepresentant"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3422",
    "level": 4,
    "code": "3422",
    "order": 2730,
    "modifiedDate": "1997-03-05T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/342",
    "parentCode": "342",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Speditörer och tullare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "befraktningsmäklare",
          "expeditör (varutransport)",
          "exportspeditör",
          "förtullare",
          "förtullare (flyg)",
          "importspeditör",
          "lastkontrollör",
          "mäklare (skepps-)",
          "skeppningsarbetsledare",
          "skeppningsoperatör",
          "skeppningsövervakare",
          "skeppsklarerare",
          "skeppsmäklare",
          "speditionsarbetsledare",
          "speditör",
          "tullexpeditör",
          "tullombud",
          "överlåtelsetillsyningsman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3423",
    "level": 4,
    "code": "3423",
    "order": 2740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/342",
    "parentCode": "342",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetsförmedlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetskraftshandledare",
          "eurorådgivare",
          "konsult (personutvärdering och -val)",
          "ledande arbetskraftshandledare",
          "rehabiliteringshandledare (arbetskraft)",
          "rehabiliteringsinstruktör (arbetskraft)",
          "sekreterare vid arbetskraftsbyrå",
          "sektorsekreterare (arbetskraftsbyrå)",
          "specialarbetskraftshandledare",
          "sysselsättningsombudsman",
          "sysselsättningssekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3429",
    "level": 4,
    "code": "3429",
    "order": 2750,
    "modifiedDate": "1997-02-26T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/342",
    "parentCode": "342",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga tjänsteförmedlare inom affärslivet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ad-assistent",
          "affischtecknare (reklam)",
          "annonsassistent",
          "annonschef",
          "annonskonsulent",
          "annonskonsult",
          "annonssäljare",
          "annonstecknare (reklam)",
          "assistent (kontaktkontor, reklambyrå)",
          "assistent (reklam)",
          "assistent (sp, sales promotion)",
          "ateljechef (konstatelje)",
          "grafisk ombrytare (reklambyrå)",
          "kongress- och mässassistent",
          "kontaktassistent",
          "kontaktman",
          "kontaktsekreterare",
          "koordinator (t.ex. mode och marknadsföring)",
          "kundbetjäningsansvarig (marknadsundersökning)",
          "layout-tecknare (reklam)",
          "manager",
          "marknadsassistent",
          "marknadsföringsman",
          "mässvärdinna",
          "paste-up -tecknare (reklam)",
          "produktionssekreterare",
          "pr-värdinna",
          "reklamarbetare",
          "reklamassistent",
          "reklambiträde",
          "reklamförsäljare",
          "reklamkonsulent",
          "reklamman",
          "reklampraktikant",
          "reklamsekreterare",
          "reklamtecknare",
          "reklamtjänstförsäljare",
          "renritare (reklam)",
          "ritkontorssekreterare (reklambyrå)",
          "sp-assistent",
          "säljfrämjare",
          "teateragent",
          "traffic-sekreterare",
          "utställningsvärdinna",
          "utställningsövervakare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/343",
    "level": 3,
    "code": "343",
    "order": 2760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Administrativa tjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3431",
    "level": 4,
    "code": "3431",
    "order": 2770,
    "modifiedDate": "1997-03-04T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/343",
    "parentCode": "343",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ledningssekreterare, avdelningssekreterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "akademisk sekreterare",
          "assistent (kontor o.d.)",
          "assistent (projekt)",
          "assistent för förvaltningen",
          "avdelningschefs sekreterare (statsförv.)",
          "avdelningssekreterare",
          "byråchefs sekreterare (statsförv.)",
          "byråsekreterare (kommun)",
          "direktörssekreterare",
          "eu-projektsekreterare",
          "eu-sekreterare",
          "gruppsekreterare",
          "kongressekreterare",
          "kongressvärdinna",
          "korrespondent",
          "korrespondent-sekreterare",
          "ledningsassistent",
          "ledningssekreterare",
          "ministersekreterare",
          "projektsekreterare",
          "sekreterare för internationellt utbyte",
          "sekreterare-korrespondent",
          "sektionssekreterare",
          "statsministerns sekreterare",
          "utrikeskorrespondent",
          "verkställande direktörens sekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3432",
    "level": 4,
    "code": "3432",
    "order": 2800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/343",
    "parentCode": "343",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Rättegångsombud och utsökningsmän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande utmätningsman",
          "boupptecknare",
          "exekutionsbiträde",
          "förman för stämningsmän",
          "indrivare",
          "indrivningsombudsman",
          "kontrollör för exekutionsväsendet (magistrat)",
          "nämndeman",
          "rättegångsombud",
          "sakförare (ej jurist)",
          "stämningsman",
          "tjänsteförmyndare",
          "utmätningsman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3433",
    "level": 4,
    "code": "3433",
    "order": 2810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/343",
    "parentCode": "343",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bokförare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assistent (ekonomi)",
          "assistent, ekonomiförvaltning",
          "biträdande bokförare",
          "bokförare",
          "bokförare-kassör",
          "ekonomiassistent",
          "föreståndare för revisionsbyrå",
          "kommunbokförare",
          "kontoskötare",
          "lagerbokförare",
          "lantbruksbokförare",
          "redovisningsmerkonom (företag)",
          "redovisningstradenom",
          "reskontrabokförare",
          "reskontraskötare",
          "räkenskapsförare",
          "stadsbokförare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3434",
    "level": 4,
    "code": "3434",
    "order": 2820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/343",
    "parentCode": "343",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Statistikförare, intervjuare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forskningsintervjuare",
          "fältintervjuare",
          "intervjuare",
          "marknadsundersökningsintervjuare",
          "statistikförare",
          "statistikintervjuare",
          "statistiksekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/344",
    "level": 3,
    "code": "344",
    "order": 2830,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tulltjänstemän, gräns- och sjöbevakare, skatteberedare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3441",
    "level": 4,
    "code": "3441",
    "order": 2840,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/344",
    "parentCode": "344",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tulltjänstemän och gräns- och sjöbevakare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34411",
    "level": 5,
    "code": "34411",
    "order": 2841,
    "modifiedDate": "2001-05-30T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3441",
    "parentCode": "3441",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tulltjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hamninspektör",
          "tullbevakningsinspektör",
          "tulldetektiv",
          "tullgränsfiskal",
          "tullmästare",
          "tulltarifferare",
          "tulltjänsteman",
          "tulluppsyningsman",
          "tullvakt",
          "tullöverdetektiv",
          "tullövervakare",
          "övergränsjägare",
          "övertullvakt"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34412",
    "level": 5,
    "code": "34412",
    "order": 2842,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3441",
    "parentCode": "3441",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Gräns- och sjöbevakare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "gränsbevakningsman",
          "gränsfältväbel",
          "gränsjägare",
          "gränssergeant",
          "gränsöverfältväbel",
          "gränsöversergeant",
          "hjälp- och postkarl (försvarsväsendet)",
          "kustbevakningsman",
          "passkontrollör",
          "sjöbevakningsbåtsman",
          "sjöbevakningslöjtnant",
          "sjöbevakningsman",
          "sjöbevakningsmästare",
          "sjöbevakningssergeant",
          "sjöbevakningsöverbåtsman",
          "yngre gränsbevakare",
          "yngre sjöbevakare",
          "äldre gränsbevakare",
          "äldre sjöbevakare",
          "övergränsbevakare",
          "översjöbevakare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3442",
    "level": 4,
    "code": "3442",
    "order": 2850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/344",
    "parentCode": "344",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skatteberedare och -inspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande skattesekreterare",
          "biträdande tullinspektör",
          "förskottsinspektör",
          "kontorsinspektör",
          "mervärdesskatteinspektör",
          "mervärdesskatterådgivare",
          "momsrådgivare",
          "momstjänsteman",
          "omsättningsskatteinspektör",
          "skatteberedare",
          "skatteinspektör",
          "skatteinspektör (mervärdesskatt)",
          "skatteplanerare (mervärdesskatt)",
          "skatterådgivare (mervärdesskatt)",
          "skattesekreterare",
          "skattetjänsteman",
          "skogsskattesekreterare",
          "tullinspektör",
          "tullskattinspektör",
          "tullöverinspektör",
          "äldre skatteberedare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3443",
    "level": 4,
    "code": "3443",
    "order": 2860,
    "modifiedDate": "1997-02-17T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/344",
    "parentCode": "344",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Socialskyddstjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byråsekreterare (sjukförsäkring)",
          "distriktsombud (fpa)",
          "föredragande (fpa)",
          "förmånshandläggare",
          "försäkringssekreterare (fpa)",
          "handläggare av ersättningsärenden (soc.förs.)",
          "handläggare av pensionsärenden",
          "kontorsföreståndare (socialförsäkring)",
          "kundrådgivare (fpa)",
          "kundsekreterare (fpa)",
          "ombud (sjukkassa)",
          "pensionsföredragande",
          "pensionshandläggare",
          "pensionskassetjänsteman (sjukkassa)",
          "pensionsrådgivare",
          "sekreterare (underhållsskydd)",
          "sjukförsäkringstjänsteman",
          "sjukkassetjänsteman",
          "socialförsäkringstjänsteman",
          "specialhandläggare (pensionsanstalt)",
          "specialutredare (socialförsäkring)",
          "underhållsskyddshandläggare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/345",
    "level": 3,
    "code": "345",
    "order": 2890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kommissarier och överkonstaplar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3450",
    "level": 4,
    "code": "3450",
    "order": 2900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/345",
    "parentCode": "345",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kommissarier och överkonstaplar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande polismästare",
          "brottsutredare",
          "inspektör (polisväsen)",
          "kommissarie",
          "kriminalinspektör",
          "kriminalkommissarie",
          "kriminalkonstapel",
          "kriminalöverkonstapel",
          "länskommissarie",
          "poliskommissarie",
          "polismästare",
          "teknisk forskare (polisväsen)",
          "överdetektiv",
          "överinspektör (polis)",
          "överkommissarie",
          "överkonstapel"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/346",
    "level": 3,
    "code": "346",
    "order": 2910,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Handledare m.fl. inom socialsektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3460",
    "level": 4,
    "code": "3460",
    "order": 2920,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/346",
    "parentCode": "346",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Handledare m.fl. inom socialsektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34601",
    "level": 5,
    "code": "34601",
    "order": 2921,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3460",
    "parentCode": "3460",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Handledare och socialpedagoger"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anstaltsterapeut",
          "ansvarig instruktör (social)",
          "ansvarig skötare (social, ej sjukskötare)",
          "autismledare",
          "avdelningsskötare (vårdanstalt)",
          "barnavårdsinstruktör",
          "barnhemsinstruktör",
          "beroendeterapeut",
          "biträdande avdelningsskötare (socialbranschen)",
          "boendeledare",
          "familjearbetare",
          "familjedagvårdsledare",
          "familjedagvårdsövervakare",
          "familjehandledare",
          "fritidsinstruktör (socialarbete)",
          "hemtjänstinstruktör",
          "hemtjänstledare",
          "hemvårdsinstruktör",
          "hemvårdskonsulent",
          "hemvårdsövervakare (vårdbyrå)",
          "instruktör (t.ex. barnhem)",
          "instruktör för hemvård av utvecklingsstörda",
          "instruktör för ungdomsverksamhet",
          "instruktör för utvecklingsstörda",
          "instruktör för vården av utvecklingsstörda",
          "instruktör för åldringsvård",
          "instruktör för öppen vård",
          "instruktör för öppen vård av utvecklingsstörda",
          "invalidvårdsledare",
          "ledande familjedagvårdsinstruktör",
          "ledande instruktör",
          "ledare för missbrukarvård",
          "ledare inom öppen service",
          "mbm-instruktör",
          "missbrukarkonsult-terapeut",
          "nattskötare (socialbranschen)",
          "nattöverskötare (socialbranschen)",
          "närfostrare",
          "pedagogisk handledare",
          "pedagog-skötare (social)",
          "rehabiliteringsinstruktör",
          "servicehemsledare",
          "socialinstruktör",
          "socialpedagog (barnhem o.d.)",
          "specialledare (socialbranschen)",
          "ungdomsarbetsledare (församling)",
          "ungdomsvårdsinstruktör",
          "verksamhetsinstruktör",
          "öppenvårdsarbetare (åldringshem, hälsocentral o.d.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34602",
    "level": 5,
    "code": "34602",
    "order": 2922,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3460",
    "parentCode": "3460",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ungdomsledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fritidsinstruktör",
          "ledare vid ungdomsklubb",
          "sekreterare för ungdomsärenden",
          "specialungdomsarbetare",
          "ungdomsarbetare",
          "ungdomsledare",
          "ungdomssekreterare",
          "ungdomssekreterare (regionansvarig)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34603",
    "level": 5,
    "code": "34603",
    "order": 2923,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3460",
    "parentCode": "3460",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Handledare och sysselsättningsledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetshandledare (vårdanstalt)",
          "arbetsterapeut",
          "handarbetsinstruktör (social)",
          "hobbyledare",
          "ledare för utomhusarbeten (social)",
          "sysselsättningsarbetsledare",
          "sysselsättningsledare",
          "sysselsättningsledare (hobbyverksamhet)",
          "sysselsättningsledare (sjukhus)",
          "sysselsättningsledare (social)",
          "teknisk instruktör (social)",
          "verkstadsledare",
          "vävningskonsulent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/347",
    "level": 3,
    "code": "347",
    "order": 2950,
    "modifiedDate": "2001-02-25T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom konstbranschen, underhållningsartister, idrottare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3471",
    "level": 4,
    "code": "3471",
    "order": 2960,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/347",
    "parentCode": "347",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom konstbranschen, scriptor m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34711",
    "level": 5,
    "code": "34711",
    "order": 2961,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3471",
    "parentCode": "3471",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom konst- och konstindustribranschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "belysningsmästare (teater)",
          "cirkusbiträde",
          "dekoratör",
          "dekormålare (teater, film, tv)",
          "dessinatör (klädförråd vid teater)",
          "effektskötare",
          "inredningskonsult",
          "inspicient (teater)",
          "ljusman",
          "ljusplanerare",
          "ljustekniker (tv)",
          "modetecknare",
          "museimästare",
          "rekvisitaföreståndare (teater)",
          "rekvisitatillverkare (teater)",
          "rekvisitör (teater)",
          "scenarbetare",
          "scendekoratör (teater, film, tv)",
          "scenmästare",
          "textilritare",
          "utställningsarkitekt",
          "utställningskoordinator",
          "utställningsmästare (museum)",
          "utställningsplanerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34712",
    "level": 5,
    "code": "34712",
    "order": 2970,
    "modifiedDate": "1997-03-04T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3471",
    "parentCode": "3471",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Scriptor m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assistent (produktion av tv-program o.d.)",
          "assistent (program)",
          "filmsekreterare",
          "produktionsarbetare (radio, tv, film)",
          "produktionsassistent",
          "produktionsbiträde",
          "produktionsmästare (radio, tv, film)",
          "produktionsplanerare (radio, tv, film)",
          "produktionssekreterare (radio, tv, film)",
          "scripta",
          "studiosekreterare",
          "utställningssekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3472",
    "level": 4,
    "code": "3472",
    "order": 2980,
    "modifiedDate": "1997-03-08T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/347",
    "parentCode": "347",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Presentatörer i radio, TV m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "discjockey",
          "hallåa/hallåman (radio, tv)",
          "karaokekonferencier",
          "musiksufflör",
          "musikvärdinna (discoservice)",
          "programvärd",
          "radiohallåa/hallåman",
          "speaker",
          "sufflör",
          "tv-hallåa/hallåman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3473",
    "level": 4,
    "code": "3473",
    "order": 2990,
    "modifiedDate": "1997-03-08T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/347",
    "parentCode": "347",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackompanjör",
          "dansare (underhållning)",
          "jazzmusiker",
          "musiker (frilans)",
          "musiker (underhållnings)",
          "musiker (utan fast engagement)",
          "nattklubbsdansare",
          "pianist (underhållning)",
          "restaurangmusiker",
          "rockmusiker",
          "schlagersångare",
          "solist",
          "trubadur",
          "underhållningsmusiker",
          "vokalist"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3474",
    "level": 4,
    "code": "3474",
    "order": 3000,
    "modifiedDate": "1997-02-16T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/347",
    "parentCode": "347",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Clowner, trollkonstnärer, akrobater m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "akrobat",
          "artist (cirkus)",
          "cirkusartist",
          "clown",
          "djurtämjare",
          "imitatör",
          "jonglör",
          "lindansare",
          "statist",
          "stuntman",
          "trapetsartist",
          "trollkonstnär"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3475",
    "level": 4,
    "code": "3475",
    "order": 3001,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/347",
    "parentCode": "347",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Idrottare, idrottstränare, idrottsinstruktörer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34751",
    "level": 5,
    "code": "34751",
    "order": 3002,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3475",
    "parentCode": "3475",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Idrottare och idrottstränare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "backhoppare",
          "basketbolltränare",
          "boxare",
          "fotbollsspelare",
          "fotbollstränare",
          "grenchef",
          "grenledare",
          "huvudtränare (idrott)",
          "hästtränare",
          "idrottstränare",
          "idrottsutövare (professionell)",
          "ishockeyspelare",
          "ishockeytränare",
          "jockej",
          "materialförvaltare (idrott)",
          "professionell idrottsutövare",
          "skidlöpare",
          "speldomare (idrott)",
          "tennistränare",
          "travkusk",
          "travtränare",
          "tränare (idrott)",
          "tävlingsdansare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34752",
    "level": 5,
    "code": "34752",
    "order": 3003,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3475",
    "parentCode": "3475",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Idrottsinstruktörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aerobicinstruktör",
          "aerobic-lärare",
          "body building-lärare",
          "golflärare",
          "idrottsinstruktör",
          "idrottsinstruktör (föreningar mm.)",
          "idrottskonsulent",
          "instruktör för idrottsväsendet",
          "konditionsledare",
          "konditionssalsledare",
          "konditionssalsövervakare",
          "lärare (skridskoåkning)",
          "praktikledare",
          "ridlärare",
          "simlärare",
          "skidlärare",
          "specialidrottsinstruktör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/348",
    "level": 3,
    "code": "348",
    "order": 3010,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Församlingsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/3480",
    "level": 4,
    "code": "3480",
    "order": 3020,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/348",
    "parentCode": "348",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Diakoner och församlingsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34801",
    "level": 5,
    "code": "34801",
    "order": 3021,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3480",
    "parentCode": "3480",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Diakoner och diakonissor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "diakon",
          "diakon inom familjearbete",
          "diakonissa (församling)",
          "församlingssyster",
          "specialarbetsdiakon",
          "ungdomsdiakon"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/34809",
    "level": 5,
    "code": "34809",
    "order": 3022,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/3480",
    "parentCode": "3480",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga församlingsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "babtistpräst",
          "barnarbetare (församling)",
          "buddistpräst",
          "diakoniarbetare",
          "diakonibiträde",
          "diakonisekreterare",
          "distriktsledare (religiöst samfund)",
          "evangelist",
          "församlingsarbetare",
          "församlingskurator",
          "församlingsledare",
          "församlingsledare (annan än ev.luth. eller ortodox)",
          "församlingssekreterare",
          "gatumissionsarbetsledare",
          "gränsbygdssyster",
          "imam",
          "klubbföreståndare (församling)",
          "klubbledare (församling)",
          "ledare (religiöst samfund)",
          "lägerledare i församlingen",
          "missionsarbetare",
          "missionssekreterare",
          "missionär",
          "mormonpräst",
          "munk",
          "officer (frälsningsarmen)",
          "officer vid frälsningsarmen",
          "ordensmedlem (kloster)",
          "predikant",
          "präst i muhammedansk församling",
          "rabbin (judisk församling)",
          "slumsyster",
          "socialarbetare (frälsningsarmen)",
          "stiftssekreterare",
          "storasyster/storebror (skriftskola)",
          "söndagsskolesekreterare",
          "söndagsskollärare",
          "ungdomsarbetare (förs.)",
          "ungdomsledare (församling)",
          "ungdomssekreterare (församling)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4",
    "level": 1,
    "code": "4",
    "order": 3030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorspersonal och personal i kundservicearbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/41",
    "level": 2,
    "code": "41",
    "order": 3040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/411",
    "level": 3,
    "code": "411",
    "order": 3050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/41",
    "parentCode": "41",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sekreterare, textbehandlare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4112",
    "level": 4,
    "code": "4112",
    "order": 3060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/411",
    "parentCode": "411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Textbehandlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "maskinskrivare",
          "ordbehandlare",
          "ritbiträde",
          "stenograf",
          "textbehandlare",
          "textinskrivare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4113",
    "level": 4,
    "code": "4113",
    "order": 3070,
    "modifiedDate": "2001-01-29T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/411",
    "parentCode": "411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Dataregistrerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "datafunktionär",
          "datainmatare (adb)",
          "datakodare",
          "dataregistrerare",
          "dataskrivare",
          "hålkortsstansare",
          "inmatare (adb)",
          "kontrollstansare (adb)",
          "magnetbandsskrivare (adb)",
          "materialbehandlare (adb)",
          "optisk skrivare (adb)",
          "stansoperatör",
          "stansoperatör (adb)",
          "terminalskrivare (adb)",
          "terminalskötare (adb)",
          "äldre dataskrivare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4114",
    "level": 4,
    "code": "4114",
    "order": 3080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/411",
    "parentCode": "411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fakturerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "elfakturerare",
          "exportfakturerare",
          "fakturerare",
          "faktureringsbiträde",
          "faktureringsförman",
          "maskinfakturerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4115",
    "level": 4,
    "code": "4115",
    "order": 3090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/411",
    "parentCode": "411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sekreterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "advokatsekreterare",
          "allmän sekreterare",
          "annonssekreterare",
          "assistent (kurs)",
          "av-sekreterare",
          "bilsekreterare",
          "biträdande kanslist",
          "biträdande sekreterare",
          "byråsekreterare",
          "enhetssekreterare",
          "eu-tjänsteman",
          "fältsekreterare",
          "hotellsekreterare",
          "inköpskontorist",
          "inköpssekreterare",
          "inköpstjänsteman",
          "kontorsassistent",
          "kursassistent",
          "kurssekreterare",
          "laboratoriesekreterare",
          "lähetystövirkailija",
          "läkarsekreterare",
          "länskanslist",
          "privatsekreterare",
          "programsekreterare",
          "redaktionssekreterare",
          "resesekreterare",
          "sekreterare",
          "sekreterare vid polisinrättning",
          "teatersekreterare",
          "teknisk sekreterare",
          "utbildningssekreterare",
          "vuxenutbildningssekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/412",
    "level": 3,
    "code": "412",
    "order": 3100,
    "modifiedDate": "1997-03-08T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/41",
    "parentCode": "41",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Löneräknare, försäkringshandläggare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4121",
    "level": 4,
    "code": "4121",
    "order": 3110,
    "modifiedDate": "1997-03-12T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/412",
    "parentCode": "412",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Löneräknare, kassörer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetslöshetskassetjänsteman",
          "arbetsplatsskrivare",
          "assistent (val)",
          "avlöningsföreståndare",
          "bokföringsassistent",
          "bokföringsbiträde",
          "bokföringskontorist",
          "bokföringstjänsteman",
          "budgetassistent",
          "chefskassör",
          "ekonomitjänsteman",
          "förhandsprissättare (beräknare)",
          "kartoteksbiträde",
          "kartoteksskötare",
          "kassaförvaltare (förening, organisation)",
          "kassör (kontor)",
          "kundregisterskötare",
          "länskassa",
          "lönebokförare",
          "lönesekreterare",
          "löneuträknare",
          "maskinbokförare",
          "maskinregistrator",
          "prissättare (beräknare)",
          "rapportör",
          "redovisningsbiträde",
          "redovisningsgranskare",
          "redovisningskontorist",
          "redovisningssekreterare",
          "redovisningstjänsteman",
          "registerförare",
          "registerskötare",
          "registerutredare",
          "registrator",
          "reskontrabiträde",
          "revisionsbiträde",
          "räknebiträde",
          "räkningsgranskare",
          "sjukkasseföreståndare",
          "skötare av löneärenden",
          "statistikbiträde",
          "timskrivare",
          "tomtbokförare",
          "valtjänsteman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4122",
    "level": 4,
    "code": "4122",
    "order": 3120,
    "modifiedDate": "1996-09-25T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/412",
    "parentCode": "412",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorstjänstemän inom försäkringsbranschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsavtalsutredare (försäkring)",
          "back office-tjänsteman (försäkring)",
          "bilförsäkringshandläggare",
          "försäkringsförhandlare",
          "försäkringshandläggare",
          "försäkringssekreterare",
          "försäkringstjänsteman",
          "försäljningssekreterare (försäkring)",
          "handläggare av ersättningsärenden (försäkring)",
          "handläggare av pensionsärenden (försäkring)",
          "kundbetjäningstjänsteman (försäkring)",
          "kundrådgivare (försäkring)",
          "kundtjänsteman (försäkring)",
          "servicerådgivare (försäkring)",
          "skadehandläggare (försäkring)",
          "tarifferare (försäkring)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/413",
    "level": 3,
    "code": "413",
    "order": 3130,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/41",
    "parentCode": "41",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorstjänstemän inom transport och lager"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4131",
    "level": 4,
    "code": "4131",
    "order": 3140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/413",
    "parentCode": "413",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lagerförvaltare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bildepåförman",
          "biträdande lagerchef",
          "bränslestationsföreståndare",
          "centrallagerföreståndare",
          "dellagerskötare",
          "depåchef",
          "expeditionsföreståndare",
          "expeditionsförman",
          "föreståndare för återvinningscentral",
          "garageföreståndare",
          "garagemästare",
          "godsstationsföreståndare (vägtrafik)",
          "hallföreståndare (lager, förvaring)",
          "hallmästare (lager)",
          "inventarieskötare (lager)",
          "klädförrådsföreståndare",
          "klädvårdare",
          "kontolagerskötare",
          "lageransvarig",
          "lagerbokhållare",
          "lagerchef",
          "lagerförman",
          "lagerförvaltare",
          "lagerkartoteksskötare",
          "lagerkontorist",
          "lagerkontrollant",
          "lagerkontrollör",
          "lagermästare",
          "lagerregisterförare",
          "lagerövervakare",
          "linneförrådsbiträde",
          "linneförrådsföreståndare",
          "materialförvaltare",
          "materiallagerförvaltare",
          "materialreserverare (lager)",
          "spannmålsförrådsförvaltare",
          "varuförvaringsföreståndare (sj)",
          "varuförvaringsföreståndare (vägtrafik)",
          "varukontrollör (lager)",
          "verktygslagerförvaltare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4133",
    "level": 4,
    "code": "4133",
    "order": 3160,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/413",
    "parentCode": "413",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ledare för spårbunden trafik och övriga kontorstjänstemän inom transport"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/41331",
    "level": 5,
    "code": "41331",
    "order": 3161,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/4133",
    "parentCode": "4133",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Spårtrafikledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande stationsinspektor (sj)",
          "fjärrledare (sj)",
          "fjärrtågsklarerare (vr)",
          "lokmästare",
          "stationsföreståndare (sj)",
          "stationsinspektor (sj)",
          "stationskarl",
          "stationsmästare (sj)",
          "trafikförman (sj)",
          "trafikledare (sj)",
          "trafikledare (tåg)",
          "trafikmästare (sj)",
          "transportledare (vr)",
          "tågförare",
          "tågförare (vr)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/41339",
    "level": 5,
    "code": "41339",
    "order": 3162,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/4133",
    "parentCode": "4133",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga kontorstjänstemän inom transport och spedition"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ambulerande tjänsteman (flygtrafik)",
          "befraktare (fartyg)",
          "bilbefraktare",
          "bilförman",
          "biljettförsäljare (sj)",
          "bilmästare (vägtrafik)",
          "biträdande körmästare (vägtrafik)",
          "busstrafikledare",
          "byråanställd (sj)",
          "byråsekreterare (vr)",
          "chaufförsförman (postbilstrafik)",
          "check-in-tjänsteman",
          "chefsassistent (flygtrafik)",
          "chefsassistent vid flygexpedition",
          "distributionsbiträde",
          "distributionskontorist",
          "expeditionsövervakare",
          "flygclearingtjänsteman",
          "flygfältsassistent",
          "flygfältsfunktionär",
          "flygstationstjänsteman",
          "flygtjänsteman",
          "flygtrafikexpedient",
          "flygtrafiktjänsteman",
          "forskningsbiträde (trafik)",
          "fraktchef",
          "fraktexpeditionsföreståndare (flygtrafik)",
          "fraktklarerare (flygtrafik)",
          "fraktskrivare (flygtrafik)",
          "frakttjänsteman (flygtrafik)",
          "frakttjänsteman (vägtrafik)",
          "hallinspektör (vägtrafik)",
          "hamntjänsteman",
          "järnvägsskrivare",
          "järnvägstjänsteman",
          "kommenderingsmästare (vägtrafik)",
          "kundbetjäningstjänsteman (flygtrafik)",
          "körmästare (vägtrafik)",
          "körorganisatör (vägtrafik)",
          "lastningschef (flygstation)",
          "lastningsförman",
          "lastningsmästare",
          "lastskrivare",
          "linjebefraktare",
          "linjeinspektör",
          "markvärdinna",
          "passagerarklarerare",
          "ramp-förman",
          "rederitjänsteman",
          "redovisningstjänsteman (flygtrafik)",
          "registrerare (flygstation)",
          "resetjänstsfunktionär",
          "sj-skrivare",
          "sj-stationskarl",
          "skeppningskontorist",
          "skeppningssekreterare",
          "skjutspappersskrivare",
          "skrivare (sj)",
          "speditionsarbetare",
          "speditionsassistent",
          "speditionskontorist",
          "speditionssekreterare",
          "speditionstjänsteman",
          "speditörsbiträde",
          "stationsföreståndare (vägtrafik)",
          "stuveriförman",
          "stuveritekniker",
          "tallyman",
          "tallyman (hamnarbete)",
          "tarifferare",
          "tidtabellsplanerare (trafik)",
          "tidtabellsräknare (trafik)",
          "trafikinspektör (flygtrafik)",
          "trafikinspektör (gatu- och vägtrafik)",
          "trafikkarl (vägtrafik)",
          "trafikräknare",
          "trafiksekreterare",
          "trafikskötare (vägtrafik)",
          "trafiktjänsteman (sj)",
          "trafiktjänsteman (vägtrafik och spårvagn)",
          "trafikövervakare",
          "transportföreståndare",
          "transportföreståndare (vägtrafik)",
          "transportförman (vägtrafik)",
          "transportkontorist",
          "transportledare (vägtrafik)",
          "transportmästare",
          "transportsekreterare",
          "tullkontorist",
          "tullskrivare",
          "waterclerk"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/414",
    "level": 3,
    "code": "414",
    "order": 3170,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/41",
    "parentCode": "41",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Biblioteks- och postkontorspersonal m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4141",
    "level": 4,
    "code": "4141",
    "order": 3180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/414",
    "parentCode": "414",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Biblioteks-, arkiv- och museianställda"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arkivarrangör",
          "arkivassistent",
          "arkivbiträde",
          "arkiverare",
          "arkivfunktionär",
          "arkivkontorist",
          "arkivmästare (riksarkivet)",
          "arkivrådgivare",
          "biblioteksarbetare",
          "biblioteksassistent",
          "biblioteksbiträde",
          "biblioteksfunktionär",
          "bibliotekssekreterare",
          "bokbussförare-bibliotekarie",
          "filmarkivarie",
          "forskningsassistent (museiverk)",
          "forskningsmästare (riksarkiv)",
          "föreståndare för informationstjänst",
          "informationstjänstsekreterare",
          "konservatorsbiträde",
          "läsesalsövervakare",
          "museibiträde",
          "museitjänsteman",
          "organisationsbiträde (bibliotek)",
          "skivsamlingsbiträde (rundradion)",
          "specialbiblioteksfunktionär",
          "tekniskt biträde (arkiv)",
          "tjänsteman inom informationstjänst"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4142",
    "level": 4,
    "code": "4142",
    "order": 3190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/414",
    "parentCode": "414",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Posthandläggare och kontorsvaktmästare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/41421",
    "level": 5,
    "code": "41421",
    "order": 3200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/4142",
    "parentCode": "4142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Brevbärare och postsorterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bilpostman",
          "brevbärare",
          "deltidsbiträde (post)",
          "förman för distributionsgrupp (post)",
          "mottagningsassistent (post)",
          "mottagningsbiträde (post)",
          "postbiträde",
          "postförare",
          "postkupeförman",
          "postman",
          "postsorterare",
          "postutbärare",
          "postutdelare",
          "postutväxlare",
          "sorterare (post)",
          "telegrambud",
          "telegramutbärare",
          "utrikesexpeditör (post)",
          "vikarierande postman",
          "värdeexpedient",
          "överpostman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/41422",
    "level": 5,
    "code": "41422",
    "order": 3210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/4142",
    "parentCode": "4142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorsvaktmästare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig vaktmästare",
          "biblioteksvaktmästare",
          "föreståndare för representationslokal",
          "kanslivaktmästare",
          "kursor (universitet)",
          "kvällsövervakare (skola)",
          "pedell (universitet)",
          "räkningsutdelare (byrå, ämbetsverk)",
          "universitetsvaktmästare",
          "vaktmästare (byrå, ämbetsverk)",
          "vaktmästare (högskola)",
          "vaktmästarförman (byrå, ämbetsverk)",
          "vakt-vaktmästare",
          "våningsvaktmästare (byrå, ämbetsverk)",
          "äldre vaktmästare (byrå, ämbetsverk)",
          "ämbetsverksmästare",
          "ämbetsverksvaktmästare",
          "övervaktmästare (byrå, ämbetsverk)",
          "överämbetsverksmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/419",
    "level": 3,
    "code": "419",
    "order": 3220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/41",
    "parentCode": "41",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig kontorspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4190",
    "level": 4,
    "code": "4190",
    "order": 3230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/419",
    "parentCode": "419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig kontorspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "adressförteckningsskötare",
          "adressskötare",
          "annonsmottagare",
          "arbetskassör",
          "arbetsmottagare",
          "avdelningskontorist",
          "biträde vid ämbetsverk",
          "byråanställd",
          "byråbiträde",
          "byråpraktikant",
          "distributionsbiträde (postning)",
          "distriktskontorist",
          "duplicerare",
          "dupliceringsbiträde",
          "ej specialiserad kontorist",
          "expeditör (kanslist)",
          "fabrikskontorist",
          "föreståndare för dupliceringsbyrå",
          "föreståndare för läromedelscentral",
          "kanslibiträde",
          "kodare",
          "kontorist",
          "kontorsarbetare",
          "kontorsbiträde",
          "kontorspraktikant",
          "kontorstjänsteman",
          "kopierare",
          "korrekturläsare",
          "kundtjänstföreståndare (fabrik)",
          "kundtjänstkontorist",
          "ljuskopist",
          "ljuskopist (byrå m.m.)",
          "maskinpostare",
          "mikroskopist",
          "postavsändare (kontor)",
          "postbehandlare",
          "postningsarbetare",
          "postningsföreståndare",
          "postningsmaskinskötare",
          "publikationsbiträde",
          "redaktionsbiträde",
          "skrivare",
          "skrivbiträde",
          "teknisk kontorist",
          "telefaxoperatör",
          "telexoperatör",
          "visumfunktionär"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/42",
    "level": 2,
    "code": "42",
    "order": 3240,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Personal i kundservicearbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/421",
    "level": 3,
    "code": "421",
    "order": 3250,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/42",
    "parentCode": "42",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Personal i kundservicearbete inom penningtrafik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4211",
    "level": 4,
    "code": "4211",
    "order": 3260,
    "modifiedDate": "1997-03-05T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/421",
    "parentCode": "421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Biljettförsäljare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biljettförsäljare",
          "biljettkassör",
          "kassör (teater o.d.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4212",
    "level": 4,
    "code": "4212",
    "order": 3270,
    "modifiedDate": "1997-03-04T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/421",
    "parentCode": "421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Post- och banktjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assistent (investering)",
          "avdelningsförman (post och tele)",
          "back office-tjänsteman (bank)",
          "bankpraktikant",
          "bankrådgivare",
          "banktjänsteman",
          "banktjänsteman (utlåning)",
          "bokföringskonsulent",
          "eurorådgivare (penninginrättning)",
          "expeditör (post och tele)",
          "frimärksförsäljare",
          "föreståndare för postbetjäningsbil",
          "företagsservicetjänsteman (bank)",
          "förman för postmän",
          "förmanspraktikant (bank)",
          "första skrivare (post och tele)",
          "kassör (post)",
          "kassörtjänsteman (bank)",
          "kontrollör (post och tele)",
          "kreditförhandlare (bank)",
          "kreditkonsult",
          "kundrådgivare (bank)",
          "kundtjänstförsäljare (post)",
          "placeringsassistent",
          "postexpeditör",
          "postfunktionär",
          "postförman",
          "postinspektör",
          "posttjänsteman",
          "posttrafikelev",
          "servicerådgivare (bank)",
          "servicerådgivare (post)",
          "skrivare (post och tele)",
          "tjänsteman (bank)",
          "trafikinspektör (post och tele)",
          "valutaväxlare",
          "övervakare av frankeringsmaskiner"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4213",
    "level": 4,
    "code": "4213",
    "order": 3280,
    "modifiedDate": "1997-03-12T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/421",
    "parentCode": "421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bingo- och kasinospelsskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "automatanvändare",
          "bingofunktionär",
          "bingohallsskötare",
          "bingovärd",
          "bingovärdinna",
          "croupier",
          "kasinospelsskötare",
          "nöjesparksarbetare",
          "spelbanksskötare",
          "spelhallsfunktionär",
          "spelskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4214",
    "level": 4,
    "code": "4214",
    "order": 3290,
    "modifiedDate": "1996-06-24T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/421",
    "parentCode": "421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Pantlånare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "pantlånekontorstjänsteman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4215",
    "level": 4,
    "code": "4215",
    "order": 3300,
    "modifiedDate": "1996-06-24T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/421",
    "parentCode": "421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inkasserare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avbetalningsförhandlare",
          "exekutionstjänsteman",
          "indrivningshandläggare",
          "inkasserare",
          "inkasseringskassör",
          "inkasseringskonsult",
          "kontotjänstföreståndare",
          "kontotjänsttjänsteman",
          "kreditutredare",
          "kreditövervakare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/422",
    "level": 3,
    "code": "422",
    "order": 3310,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/42",
    "parentCode": "42",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig personal i kundservice"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4221",
    "level": 4,
    "code": "4221",
    "order": 3320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/422",
    "parentCode": "422",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Resebyråtjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsresetjänsteman (resebyrå)",
          "avdelningsföreståndare (resebyrå)",
          "biljettskrivare (resebyrå)",
          "bokningstjänsteman (resebyrå)",
          "förman för arbetsgrupp (resebyrå)",
          "försäljningstjänsteman (resebyrå)",
          "incoming-tjänsteman (resebyrå)",
          "resebyråtjänsteman",
          "sektionsansvarig (resebyrå)",
          "turistbyråtjänsteman",
          "turisttjänsteman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4222",
    "level": 4,
    "code": "4222",
    "order": 3330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/422",
    "parentCode": "422",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Receptionister och personal vid informationsdisk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anställd inom gårdsturism",
          "avdelningsassistent (sjukhus)",
          "avdelningssekreterare (sjukhus)",
          "hotelltjänsteman",
          "husmor vid hälsostation",
          "hälsocentralsbiträde",
          "mottagningsassistent (sjukhus, hälsocentral, läkare e.d.)",
          "mottagningsassistent vid tandklinik",
          "mottagnings-avdelningsassistent",
          "mottagningsbiträde (läkarmottagning)",
          "mottagningssekreterare",
          "piccolo (hotell, resandehem)",
          "poliklinikvärdinna",
          "receptionist",
          "receptionist (hotell, resandehem)",
          "receptionschef (hotell, resandehem)",
          "resandehemsföreståndare",
          "rådgivare (information)",
          "rådgivningsföreståndare",
          "tandvårdsbiträde",
          "tidsbokare",
          "vandrarhemsföreståndare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/4223",
    "level": 4,
    "code": "4223",
    "order": 3340,
    "modifiedDate": "1996-11-11T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/422",
    "parentCode": "422",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Växeltelefonister och larmjourhavare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/42231",
    "level": 5,
    "code": "42231",
    "order": 3341,
    "modifiedDate": "1996-11-11T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/4223",
    "parentCode": "4223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Växeltelefonister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "audiokommunikatör",
          "föreståndare för telefoncentral",
          "föreståndare för telefonstation",
          "föreståndare för telefontjänst",
          "förman för telefontjänst",
          "radiotelefonist",
          "servicekonsult (tele)",
          "telebiträde",
          "telefonbiträde",
          "telefonist",
          "telefonist (radio-)",
          "telefonjourhavande",
          "telefontjänsteman",
          "telefonövervakare",
          "teleföreståndare",
          "telegrafexpeditör",
          "telegrafman",
          "telehandläggare",
          "telekontrollör",
          "teletjänsteman",
          "teletrafikskötare",
          "växeltelefonist",
          "växeltelefonist (telefon)",
          "växeltelefonist (telefontjänst)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/42232",
    "level": 5,
    "code": "42232",
    "order": 3342,
    "modifiedDate": "1996-11-11T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/4223",
    "parentCode": "4223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Larmjourhavare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "föreståndare för kretsalarmeringscentralen",
          "jourhavande på larmcentral",
          "jourhavande vid nödcentral",
          "larmcentralsjour",
          "larmcentralsskötare",
          "larmjourhavande",
          "larmoperatör",
          "nödcentralsskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5",
    "level": 1,
    "code": "5",
    "order": 3350,
    "modifiedDate": "1997-02-25T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Service-, försäljnings- och omsorgspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51",
    "level": 2,
    "code": "51",
    "order": 3360,
    "modifiedDate": "1996-09-30T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Service- och omsorgspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/511",
    "level": 3,
    "code": "511",
    "order": 3370,
    "modifiedDate": "1997-02-26T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/51",
    "parentCode": "51",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Personal inom resetjänster"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5111",
    "level": 4,
    "code": "5111",
    "order": 3380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/511",
    "parentCode": "511",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flygvärdinnor, purser m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fartygsvärd",
          "fartygsvärdinna",
          "flygsteward",
          "flygvärdinna",
          "purser (fartyg, flyg)",
          "steward (flyg)",
          "stuert (fartyg)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5112",
    "level": 4,
    "code": "5112",
    "order": 3390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/511",
    "parentCode": "511",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Konduktörer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biljettgranskare (vägtrafik och spårvagn)",
          "biljettkontrollör (vägtrafik och spårvagn)",
          "busskonduktör",
          "bussvärdinna",
          "inspektör (vägtrafik)",
          "konduktör",
          "konduktör (buss, spårvagn)",
          "konduktör (sj)",
          "specialkonduktör (spårvagn)",
          "spårvagnskonduktör",
          "trafikvärdinna (vägtrafik och spårvagn)",
          "utbildningskonduktör (spårvagn)",
          "vattenbusskonduktör",
          "överkonduktör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5113",
    "level": 4,
    "code": "5113",
    "order": 3400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/511",
    "parentCode": "511",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Guider och reseledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "guide",
          "guide (rese)",
          "guide vid konstmuseum",
          "museiguide",
          "reseledare",
          "stadsguide",
          "turistguide",
          "upplevelseguide",
          "vildmarksguide"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/512",
    "level": 3,
    "code": "512",
    "order": 3410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/51",
    "parentCode": "51",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Restaurang- och storhushållspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5121",
    "level": 4,
    "code": "5121",
    "order": 3420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/512",
    "parentCode": "512",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Restaurang- och storhushållsföreståndare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51211",
    "level": 5,
    "code": "51211",
    "order": 3430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5121",
    "parentCode": "5121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Restaurang- och storhushållsföreståndare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig föreståndare (bar, kafé)",
          "ansvarig föreståndare (matservering)",
          "ansvarig föreståndare (storkök)",
          "ansvarig kosthållsföreståndare (storkök)",
          "ansvarig restaurangföreståndare",
          "barföreståndare",
          "barvärdinna",
          "biträdande husmor (storkök)",
          "caféföreståndare",
          "chefhusmor",
          "chefhusmor (storkök)",
          "daghemshusmor",
          "ekonomiföreståndare (fartyg)",
          "föreståndare (storhushåll)",
          "föreståndare vid skolkök",
          "grillvärdinna",
          "hovmästare (fartyg)",
          "hovmästare (restaurang)",
          "hushållsföreståndare (storkök)",
          "hushållstekniker (storkök)",
          "husmor för serviceverkstad",
          "intendent (fartyg)",
          "kaféföreståndare",
          "kafévärdinna",
          "kantinskötare",
          "klubbvärdinna",
          "kosthållningschef",
          "kosthållningsinstruktör",
          "kosthållsföreståndare",
          "kökschef",
          "köksföreståndare",
          "köksmästare",
          "köksvärdinna (storkök)",
          "ledande husmor (storkök)",
          "matserveringsföreståndare",
          "personalmatsalsvärdinna",
          "proviantör",
          "restaurangföreståndare",
          "restaurangförman",
          "restaurangvärdinna",
          "salsvärdinna (restaurang)",
          "salsövervakare (restaurang)",
          "sjukhusvärdinna",
          "skiftchef (hotell)",
          "skiftchef (restaurang)",
          "skiftförman (restaurang)",
          "skolhusmor",
          "storhushållsföreståndare",
          "storköksföreståndare",
          "storköksförman",
          "värdinna (affärsföretag m.m)",
          "värdinna (bar, kafé)",
          "värdinna (personalmatsal)",
          "värdinna (restaurang)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51212",
    "level": 5,
    "code": "51212",
    "order": 3440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5121",
    "parentCode": "5121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Städförmän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsledare (renhållning, städning)",
          "arbetsledare för renhållningsavdelning",
          "arbetsövervakare (städning)",
          "distriktsplanerare (städning)",
          "förman för renhållningsverk",
          "förman för renhållningsväsendet",
          "renhållningsmästare",
          "serviceförman (städarbete)",
          "städarbetsinstruktör",
          "städarbetsledare",
          "städchef",
          "städinspektör",
          "städinstruktör",
          "städledare",
          "städningsförman",
          "städplanerare",
          "städövervakare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5122",
    "level": 4,
    "code": "5122",
    "order": 3450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/512",
    "parentCode": "512",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kockar, kokerskor och kallskänkor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anstaltskokerska",
          "cateringarbetare",
          "chefkokerska",
          "dietkokerska",
          "fartygskock",
          "församlingshusmor",
          "grillkock",
          "hjälpkock",
          "hjälpkokerska",
          "kalaskock",
          "kalasvärdinna",
          "kallskänka",
          "kallskänka-kokerska",
          "kallskänkspraktikant",
          "kock",
          "kock-kallskänka",
          "kock-kokerska",
          "kockpraktikant",
          "kock-stuert",
          "kokerska/kock",
          "kokerska-gårdskarl",
          "kokerska-husmor",
          "kokerska-kallskänka",
          "kokerska-städare",
          "kokerska-städare-gårdskarl",
          "köttstyckare (storkök, restaurang)",
          "matserviceföreståndare",
          "pizzabagare",
          "pizzakock",
          "praktiserande kokerska/kock",
          "restaurangkock",
          "restaurangkokerska",
          "skiftkock",
          "skolkokerska",
          "soldathemsföreståndare",
          "stekare (storkök, restaurang)",
          "storkökskock",
          "värdinna (arbetsplatsmatsal)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5123",
    "level": 4,
    "code": "5123",
    "order": 3460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/512",
    "parentCode": "512",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Serveringspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bararbetare (kafé, matservering)",
          "barbiträde (kafé, matservering)",
          "barbiträde (restaurangbar)",
          "barförsäljare (kafé, matservering)",
          "barkassa (kafé, matservering)",
          "barmästare (restaurangbar)",
          "barservitör (kafé, matservering)",
          "barservitör (restaurangbar)",
          "barskötare (restaurangbar)",
          "bongare (restaurang)",
          "caféanställd",
          "frukostservitör",
          "försäljningsföreståndare (kafé, matsal)",
          "grillanställd",
          "grillförsäljare",
          "grillkioskförsäljare",
          "hamburgararbetare",
          "hamburgarförsäljare",
          "hamburgarrestauranganställd",
          "kaféarbetare",
          "kafébiträde",
          "kaféförsäljare",
          "kantinarbetare",
          "kantinbiträde",
          "kantinförsäljare",
          "kassa-servitör (restaurang)",
          "kassör (kafé, matservering)",
          "kosthållskassa",
          "kypare",
          "matförsäljare",
          "matsalsförsäljare",
          "matserveringsbiträde (kafé, matservering)",
          "nisse",
          "portionerare (kafé, matsal)",
          "restaurangbiträde (sal)",
          "restaurangpraktikant (sal)",
          "restaurangservitör",
          "salbiträde (kafé, matservering)",
          "servitris",
          "servitör",
          "servitör (fartyg)",
          "servitör (kafé, matservering)",
          "servitör (restaurang)",
          "snabbmatsrestaurangarbetare",
          "soldathemsarbetare",
          "soldathemssyster",
          "tågförsäljare (restaurangvagn)",
          "tågvärdinna",
          "vinkassa",
          "vinkassa-barmästare",
          "vinkassa-servitör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/513",
    "level": 3,
    "code": "513",
    "order": 3490,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/51",
    "parentCode": "51",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Primärskötare, närvårdare, barnskötare, hemvårdare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5131",
    "level": 4,
    "code": "5131",
    "order": 3500,
    "modifiedDate": "2001-01-30T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/513",
    "parentCode": "513",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Barnavårdsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51311",
    "level": 5,
    "code": "51311",
    "order": 3501,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5131",
    "parentCode": "5131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Barnskötare och daghemsbiträden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anstaltsbarnskötare",
          "assistent vid förberedande klass",
          "barnavårdspraktikant (daghem)",
          "barnkrubsskötare",
          "barnskötare",
          "barnskötare-praktikant (daghem)",
          "barnträdgårdsbiträde",
          "barnträdgårdspraktikant",
          "biträde vid barnkrubba",
          "daghemsbiträde",
          "daghemsskötare",
          "dagvårdare (daghem)",
          "dagvårdare för sjukt barn",
          "deltidsbiträde (daghem)",
          "gruppbiträde (daghem)",
          "skötare (daghem)",
          "specialassistent (daghem)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51312",
    "level": 5,
    "code": "51312",
    "order": 3502,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5131",
    "parentCode": "5131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Familjedagvårdare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig lekledare",
          "ansvarig lekplansledare",
          "au pair",
          "barnavårdsbiträde",
          "barndagvårdare (i barnets hem)",
          "barnledare",
          "barnledare vid dagklubb",
          "barnskötare (privathem)",
          "barnvakt (privathem)",
          "biträdande lekledare",
          "dagklubbsledare",
          "familjedagvårdare",
          "klubbledare",
          "kommunal familjedagvårdare",
          "ledare för eftermiddagsverksamhet",
          "ledare vid eftermiddagsklubb",
          "lekledare",
          "lekparksledare",
          "lekparksmedarbetare",
          "lekplansledare",
          "lekplansskötare",
          "lägenhetsdaghemsvårdare",
          "lägermedhjälare",
          "parktant",
          "privat familjedagvårdare",
          "övervakad familjedagvårdare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5132",
    "level": 4,
    "code": "5132",
    "order": 3510,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/513",
    "parentCode": "513",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Primärskötare, närvårdare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51321",
    "level": 5,
    "code": "51321",
    "order": 3511,
    "modifiedDate": "2001-05-29T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5132",
    "parentCode": "5132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Primärskötare och närvårdare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hjälpskötare",
          "närvårdare",
          "primärskötare",
          "skötare (primärskötare, närvårdare)",
          "vikarierande skötare",
          "vårdhemsanställd"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51322",
    "level": 5,
    "code": "51322",
    "order": 3512,
    "modifiedDate": "2001-05-29T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5132",
    "parentCode": "5132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Mentalhälsovårdare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "mentalvårdare",
          "sinnessjukvårdare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51323",
    "level": 5,
    "code": "51323",
    "order": 3513,
    "modifiedDate": "2001-05-29T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5132",
    "parentCode": "5132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Medikalvaktmästare - ambulansförare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ambulansförare",
          "biträdande medikalvaktmästare",
          "medikalvaktmästare",
          "medikalvaktmästare-ambulansförare",
          "obduktionsbiträde",
          "sjuktransportchef",
          "sjuktransportmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51324",
    "level": 5,
    "code": "51324",
    "order": 3514,
    "modifiedDate": "2001-05-29T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5132",
    "parentCode": "5132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Vårdare av utvecklingshämmade"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "vårdare av psykiskt efterblivna",
          "vårdare av utvecklingshämmade",
          "vårdare av utvecklingsstörda"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51325",
    "level": 5,
    "code": "51325",
    "order": 3515,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5132",
    "parentCode": "5132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tandskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig tandskötare",
          "avdelningsskötare (tandskötare)",
          "skoltandskötare",
          "tandskötare",
          "tandskötarpraktikant",
          "övertandskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51326",
    "level": 5,
    "code": "51326",
    "order": 3516,
    "modifiedDate": "2001-05-31T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5132",
    "parentCode": "5132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Vårdare inom socialsektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande föreståndare för bostadshus",
          "biträdande internatföreståndare",
          "drog- och rusmedelsarbetare",
          "elevhemsskötare",
          "elevhemsövervakare",
          "elevinternatsföreståndare",
          "elevinternatsövervakare",
          "flyktingsassistent",
          "föreståndare för bostadshus",
          "internatarbetare (social)",
          "internatbiträde (social)",
          "internatföreståndare (elevinternat)",
          "internatföreståndare (social)",
          "internatledare",
          "internatövervakare (social)",
          "jourhavande (vårdhem o.d.)",
          "mbm-skötare",
          "nattövervakare (social)",
          "skötare (socialbranschen, inte sjukskötare)",
          "skötare vid dagcenter",
          "skötare vid upptagningshem (social)",
          "socialassistent",
          "vårdanstaltsarbetare",
          "vårdarbetare (socialbranschen)",
          "vårdare av rusmedelsmissbrukare",
          "vårdpraktikant (social)",
          "värd (socialbranschen)",
          "åldringsarbetare",
          "åldringsskötare",
          "övervakare (socialanstalt)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51327",
    "level": 5,
    "code": "51327",
    "order": 3517,
    "modifiedDate": "2001-05-30T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5132",
    "parentCode": "5132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Instrumentvårdare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "instrumentskötare (sjukhus o.d.)",
          "instrumentvårdare (anestesi)",
          "instrumentvårdsbiträde (sjukhus o.d.)",
          "teknisk assistent (sjukhus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5133",
    "level": 4,
    "code": "5133",
    "order": 3560,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/513",
    "parentCode": "513",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hemvårdare, personliga assistenter m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51331",
    "level": 5,
    "code": "51331",
    "order": 3561,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5133",
    "parentCode": "5133",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hemvårdare och hemhjälpare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hemhjälpare",
          "hemsyster",
          "hemtjänstarbetare",
          "hemtjänstbiträde",
          "hemvårdare",
          "hushållsföreståndare",
          "ledande hemvårdare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51332",
    "level": 5,
    "code": "51332",
    "order": 3562,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5133",
    "parentCode": "5133",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Personliga assistenter m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assistent för handikappade (skola)",
          "familjevårdare",
          "fosterfamiljevårdare",
          "fostermor",
          "frk:s åldringsarbetare",
          "handikappshjälpare",
          "klassassistent",
          "lärare i teckenspråk",
          "närståendearbetare",
          "närståendevårdare",
          "personlig hjälpare",
          "skolassistent",
          "skolgångsbiträde",
          "teckenspråksledare",
          "timassistent",
          "undervisningsassistent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5139",
    "level": 4,
    "code": "5139",
    "order": 3570,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/513",
    "parentCode": "513",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Läkemedelsarbetare m.fl. på apotek"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51391",
    "level": 5,
    "code": "51391",
    "order": 3571,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5139",
    "parentCode": "5139",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Läkemedelsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apoteksbiträde",
          "apoteksförrådsföreståndare",
          "apoteksförsäljare",
          "farmanom",
          "läkemedelsarbetare (apotek)",
          "teknisk praktikant (apotek)",
          "tekniskt apoteksbiträde",
          "tekniskt biträde (apotek)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51399",
    "level": 5,
    "code": "51399",
    "order": 3572,
    "modifiedDate": "2001-05-31T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5139",
    "parentCode": "5139",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Veterinärbiträden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "mottagningsassistent (smådjursklinik, veterinär)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/514",
    "level": 3,
    "code": "514",
    "order": 3580,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/51",
    "parentCode": "51",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Servicepersonal (personliga tjänster)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5141",
    "level": 4,
    "code": "5141",
    "order": 3590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/514",
    "parentCode": "514",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Frisörer, kosmetologer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51411",
    "level": 5,
    "code": "51411",
    "order": 3600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5141",
    "parentCode": "5141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Herr- och damfrisörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "barberarmästare",
          "damfrisör",
          "frisör",
          "frisörbiträde",
          "frisörelev",
          "frisörföretagare",
          "frisörmästare",
          "frisörpraktikant",
          "frisörsföretagare",
          "föreståndare för barberarsalong",
          "herrfrisör",
          "herrfrisör-frisör",
          "perukmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51412",
    "level": 5,
    "code": "51412",
    "order": 3610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5141",
    "parentCode": "5141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skönhetsvårdare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "diplomkosmetolog",
          "kosmetolog",
          "make-up -konstnär",
          "manikurist",
          "maskör",
          "pedikyrist",
          "pedikyrist (skönhetsvård)",
          "sky-kosmetolog",
          "skönhetsvårdare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51413",
    "level": 5,
    "code": "51413",
    "order": 3611,
    "modifiedDate": "2001-06-03T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5141",
    "parentCode": "5141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Konditionsskötare, pedikyrister m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fotterapeut",
          "fotvårdare (hälsovård)",
          "idrottsmassör",
          "kiropraktiker",
          "konditionsskötare",
          "lymfamassör",
          "lymfaterapeut",
          "massör",
          "massör av nervbanor",
          "massör-terapeut",
          "naprapat",
          "rehabiliteringsskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51419",
    "level": 5,
    "code": "51419",
    "order": 3620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5141",
    "parentCode": "5141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Baderskor m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "badbiträde",
          "baderska",
          "badinrättningsföreståndare",
          "badmästare",
          "bastuföreståndare",
          "bastuskötare",
          "bastuvärdinna",
          "solariearbetare",
          "solarieföreståndare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5143",
    "level": 4,
    "code": "5143",
    "order": 3630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/514",
    "parentCode": "514",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Begravningsbyråpersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51431",
    "level": 5,
    "code": "51431",
    "order": 3631,
    "modifiedDate": "1996-06-24T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5143",
    "parentCode": "5143",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Begravningsbyråföreståndare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "begravningsbyråanställd",
          "begravningsbyråassistent",
          "begravningsbyråföreståndare",
          "begravningsbyråtjänsteman",
          "byråanställd (begravningsbyrå)",
          "försäljare (begravningsbyrå)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/51432",
    "level": 5,
    "code": "51432",
    "order": 3632,
    "modifiedDate": "1996-06-24T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5143",
    "parentCode": "5143",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig begravningspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "balsamatör",
          "eldare (krematorium)",
          "gravgrävare",
          "kistbärare",
          "krematoriearbetare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5149",
    "level": 4,
    "code": "5149",
    "order": 3640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/514",
    "parentCode": "514",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig servicepersonal (personliga tjänster)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "astrolog",
          "färgkonsult",
          "hallvärdinna",
          "hushållsarbetare (privathem)",
          "hushållsföreståndare (privathem)",
          "konsult i mänskliga relationer",
          "spåman, -kvinna",
          "squash-hallsföreståndare",
          "tatuerare",
          "värd för ungdomsgård"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/516",
    "level": 3,
    "code": "516",
    "order": 3650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/51",
    "parentCode": "51",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Säkerhets- och bevakningspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5161",
    "level": 4,
    "code": "5161",
    "order": 3660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/516",
    "parentCode": "516",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Brandmän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ambulansman (brandverk)",
          "biträdande brandmästare",
          "biträdande pumpmästare (brandväsen)",
          "brandarbetsledare",
          "brandförman",
          "brandkorpral",
          "brandman",
          "brandman-ambulansförare",
          "brandman-inventarieskötare",
          "brandmannaaspirant",
          "brandmannadejour",
          "brandmannaelev",
          "brandredskapsskötare",
          "brandsergeant",
          "brandsoldat",
          "körmästare (brandväsen)",
          "maskinsergeant (brandväsen)",
          "pumpmästare (brandväsen)",
          "rustmästare (brandväsen)",
          "skiftmästare (brandväsen)",
          "släckningsman",
          "sprutmästare (brandväsen)",
          "överbrandman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5162",
    "level": 4,
    "code": "5162",
    "order": 3670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/516",
    "parentCode": "516",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Poliser"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "detektiv",
          "hamnpolis",
          "jaktpolis",
          "konstapel",
          "kriminalassistent (polisväsen)",
          "kriminalpolis",
          "ordningspolis",
          "polis",
          "poliskonstapel",
          "privatdetektiv",
          "radiopolis",
          "rörlig polis",
          "trafikövervakare (saima kanal)",
          "yngre konstapel",
          "äldre konstapel",
          "äldre kriminalkonstapel"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5163",
    "level": 4,
    "code": "5163",
    "order": 3680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/516",
    "parentCode": "516",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fångvaktare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsmästare (fängelse)",
          "biträdande vaktchef (fängelse)",
          "fångvaktare",
          "fångvaktare-vaktmästare",
          "fångvårdsvakt",
          "vaktchef (fängelse)",
          "yngre fångvaktare",
          "äldre fångvaktare",
          "överfångvaktare",
          "överfångvaktare-vaktmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5169",
    "level": 4,
    "code": "5169",
    "order": 3690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/516",
    "parentCode": "516",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Väktare och ordningsvakter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "banvakt (vr)",
          "befolkningsskyddsinstruktör",
          "bevakningsarbetare",
          "brandvakt",
          "butiksdetektiv",
          "butikskontrollör",
          "campingområdesvakt",
          "distriktsvakt",
          "distriktsövervakare (exkursionsverksamhet)",
          "fabriksvakt",
          "fiskeriövervakare",
          "garagevakt",
          "hamnvakt",
          "industrivakt",
          "livräddare",
          "museivakt",
          "museiövervakare",
          "naturskyddsområdesvakt",
          "naturskyddsvakt",
          "ordningsman",
          "parkeringsövervakare",
          "parkeringsövervakare (lapplisa)",
          "parkeringsövervakningsbiträde",
          "portvakt",
          "simövervakare",
          "skogvaktare",
          "skyddskarl",
          "strandövervakare",
          "säkerhetinspektör",
          "säkerhetsman",
          "säkerhetsman (husbyggnad)",
          "säkerhetsvakt",
          "säkerhetsövervakare",
          "torgövervakare",
          "vakt (affär m.m.)",
          "vakt (civil tjänst)",
          "vakt (kanal, hamn, bro)",
          "vakt (simhall)",
          "vakt vid bevakningsföretag",
          "varuhusvakt",
          "vägvakt",
          "äldre industrivakt"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/52",
    "level": 2,
    "code": "52",
    "order": 3700,
    "modifiedDate": "2001-02-04T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Modeller, försäljare och varudemonstratörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/521",
    "level": 3,
    "code": "521",
    "order": 3710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/52",
    "parentCode": "52",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Modeller"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5210",
    "level": 4,
    "code": "5210",
    "order": 3720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/521",
    "parentCode": "521",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Modeller"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fotomodell",
          "konstmodell",
          "konstnärsmodell",
          "mannekäng",
          "nakenmodell"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/522",
    "level": 3,
    "code": "522",
    "order": 3730,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/52",
    "parentCode": "52",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljare, varudemonstratör"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/5220",
    "level": 4,
    "code": "5220",
    "order": 3740,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/522",
    "parentCode": "522",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljare, varudemonstratör"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/52201",
    "level": 5,
    "code": "52201",
    "order": 3750,
    "modifiedDate": "1996-06-24T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5220",
    "parentCode": "5220",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Varudemonstratör"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "distriktskonsulent (försäljningsarbete)",
          "försäljningskonsulent",
          "konsulent (affär, butik)",
          "kosmetikkonsulent",
          "kosmetikrådgivare",
          "naturproduktskonsulent",
          "produktkonsulent",
          "produktkonsult",
          "ramförevisare",
          "stekkonsulent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/52202",
    "level": 5,
    "code": "52202",
    "order": 3760,
    "modifiedDate": "1997-03-12T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5220",
    "parentCode": "5220",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljare och butikskassörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsbiträde",
          "affärsbiträde (affär, butik)",
          "bensinförsäljare",
          "biträdande avdelningschef (affär)",
          "biträdande butiksföreståndare",
          "biträde i uthyrningsfirma",
          "butiksbilsförsäljare",
          "butiksguide",
          "butikskassör",
          "butikskonsulent",
          "butikspraktikant",
          "deltidsförsäljare",
          "frukt- och grönsaksförsäljare",
          "föreståndare för videouthyrningsaffär",
          "försäljare (affär, butik)",
          "försäljare (servicestation)",
          "försäljare (snabbgross)",
          "försäljare (tippningsbutik)",
          "försäljare vid alko",
          "försäljare-dekoratör",
          "försäljare-kassör",
          "försäljare-praktikant",
          "försäljare-städare",
          "informationskassör (affär)",
          "inventarieassistent (affär, butik)",
          "inventerare (affär, butik)",
          "kassör (butik)",
          "kassör (livsmedel)",
          "kassör (servicestation)",
          "kassör vid självbetjäningsaffär",
          "kioskbiträde",
          "kioskförsäljare",
          "konsulent (affär)",
          "korvförsäljare",
          "kundbetjäningsanställd (tvätteri)",
          "kundrådgivare (affär)",
          "kundtjänstbiträde (affär)",
          "lagerförsäljare",
          "livsmedelsförsäljare",
          "prissättare (affär, butik)",
          "regionansvarig (försäljare)",
          "servicestationsförsäljare",
          "servicestationskassör",
          "snabbgrossförsäljare",
          "tidningsförsäljare (kiosk)",
          "tippningsförsäljare",
          "torgförsäljare",
          "torghandlare",
          "totoförsäljare",
          "tvätteribiträde (kundtjänst)",
          "uthyrningsarbetare",
          "varuhusassistent",
          "varupåfyllare (affär, butik)",
          "äldre försäljare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/52203",
    "level": 5,
    "code": "52203",
    "order": 3770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/5220",
    "parentCode": "5220",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialförsäljare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bilförsäljare",
          "bilreservdelsförsäljare",
          "biltillbehörsförsäljare",
          "bilöverlåtare",
          "blomsterförsäljare",
          "blomsterhandelsbiträde",
          "bokförsäljare",
          "däckförsäljare",
          "ekiperingsförsäljare",
          "fisketillbehörsförsäljare",
          "florist",
          "fotoateljebiträde (affär)",
          "fotoförsäljare",
          "färgförsäljare",
          "föreståndare för biluthyrningsfirma",
          "försäljare (bilar)",
          "försäljare (blommor)",
          "försäljare (byggvaror)",
          "försäljare (böcker)",
          "försäljare (elartiklar)",
          "försäljare (elartiklar, radio och tv)",
          "försäljare (fotoartiklar)",
          "försäljare (hushållsmaskiner)",
          "försäljare (idrottsutrustning)",
          "försäljare (inredning)",
          "försäljare (kläder)",
          "försäljare (köksinredning)",
          "försäljare (reservdelar)",
          "försäljare (skor)",
          "försäljare (specialartiklar)",
          "försäljare (sportutrustning)",
          "försäljare (storhushåll)",
          "försäljare (textiler)",
          "försäljare (tidningsprenumerationer)",
          "försäljare av dataapparatur och -utrustning",
          "försäljare av inredningsartiklar",
          "försäljningsutställningsfunktionär",
          "gsm-försäljare",
          "gsm-konsult",
          "guldsmedsaffärsförsäljare",
          "hushållsartikelförsäljare",
          "hushållsmaskinsförsäljare",
          "inredningsförsäljare",
          "instrumentförsäljare",
          "järnförsäljare",
          "järnhandelsbiträde",
          "kemikalieförsäljare",
          "klädförsäljare",
          "klänningsförsäljare",
          "konfektionsförsäljare",
          "konsthandlare",
          "kransbindare (blomsterhandel)",
          "köttförsäljare",
          "kötthandelsmästare",
          "köttmästare",
          "köttstyckare (affär, butik)",
          "lantbruksförsäljare",
          "lantbruksmaskinförsäljare",
          "lantbruksredskapsförsäljare",
          "lastbilsförsäljare",
          "librist",
          "maskinförsäljare",
          "mattförsäljare",
          "målfärgsförsäljare",
          "möbelförsäljare",
          "optisk försäljare",
          "radio- och tv-försäljare",
          "regionansvarig (specialförsäljare)",
          "reservdelsförsäljare",
          "sjukvårdsartikelförsäljare",
          "skivförsäljare",
          "skoförsäljare",
          "smyckesförsäljare",
          "specialförsäljare",
          "sportartikelförsäljare",
          "sällskapsdjursförsäljare",
          "textilförsäljare",
          "traktorförsäljare",
          "tygförsäljare",
          "varugruppsansvarig (specialförsäljare)",
          "vvs-försäljare",
          "växthusförsäljare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/6",
    "level": 1,
    "code": "6",
    "order": 3780,
    "modifiedDate": "1997-03-07T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jordbrukare, skogsarbetare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/61",
    "level": 2,
    "code": "61",
    "order": 3790,
    "modifiedDate": "1997-03-07T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/6",
    "parentCode": "6",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jordbrukare, skogsarbetare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/611",
    "level": 3,
    "code": "611",
    "order": 3800,
    "modifiedDate": "1997-03-07T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/61",
    "parentCode": "61",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Åker- och trädgårdsodlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/6111",
    "level": 4,
    "code": "6111",
    "order": 3810,
    "modifiedDate": "1997-03-07T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/611",
    "parentCode": "611",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Åkerodlare och åkerodlingsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/61111",
    "level": 5,
    "code": "61111",
    "order": 3820,
    "modifiedDate": "1997-03-07T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/6111",
    "parentCode": "6111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Åkerodlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "grönsaksodlare (friland)",
          "jordbrukare (åkerbruk)",
          "odlare av frilandsgrönsaker",
          "potatisodlare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/61112",
    "level": 5,
    "code": "61112",
    "order": 3830,
    "modifiedDate": "1997-03-07T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/6111",
    "parentCode": "6111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetsledare och arbetare inom åkerodling"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsledare (lantbruk)",
          "arbetsmästare (lantgård)",
          "förman (lantgård)",
          "lantarbetare",
          "lantbrukare",
          "växthusarbetare (grönsaker)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/6112",
    "level": 4,
    "code": "6112",
    "order": 3840,
    "modifiedDate": "1997-02-28T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/611",
    "parentCode": "611",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trädgårds- och växthusodlare och -arbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/61121",
    "level": 5,
    "code": "61121",
    "order": 3850,
    "modifiedDate": "1997-02-05T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/6112",
    "parentCode": "6112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trädgårds- och växthusodlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bärodlare",
          "ekoträdgårdsmästare (företagare)",
          "fruktodlare",
          "handelsträdgårdsmästare",
          "jordgubbsodlare",
          "landsbygdsföretagare",
          "plantskoleodlare",
          "shiitakeodlare",
          "svampodlare",
          "trädgårdsföretagare",
          "trädgårdshandlare",
          "trädgårdsodlare",
          "trädgårdsproducent",
          "vingårdsägare",
          "vinodlare",
          "vinproducent",
          "växthusträdgårdsmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/61122",
    "level": 5,
    "code": "61122",
    "order": 3860,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/6112",
    "parentCode": "6112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetsledare inom trädgårds- och växthusodling"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetschef (trädgård)",
          "biträdande trädgårdsmästare",
          "ekoträdgårdsmästare",
          "förman (parkarbete)",
          "förman (trädgård)",
          "församlingsträdgårdsmästare",
          "golfplansmästare",
          "kyrkogårdsföreståndare (förman)",
          "parkarbetsledare",
          "parkförman",
          "parkskötare (förman)",
          "plantskoleförman",
          "trädgårdsarbetare (förman)",
          "trädgårdsarbetsledare",
          "trädgårdsförvaltare (förman)",
          "trädgårdskonsulent (anstalt)",
          "trädgårdsmästare",
          "trädgårdstekniker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/61123",
    "level": 5,
    "code": "61123",
    "order": 3870,
    "modifiedDate": "1997-03-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/6112",
    "parentCode": "6112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trädgårds- och växthusarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "golfbanearbetare",
          "golfbaneföreståndare",
          "gravskötare",
          "gräsklippare",
          "grönväxtskötare",
          "kyrkogårdsarbetare (trädgård)",
          "kyrkogårdsföreståndare",
          "parkarbetare",
          "plantskolearbetare",
          "plantskötare",
          "trädgårdsanläggare",
          "trädgårdsanläggningsarbetare",
          "trädgårdsarbetare",
          "trädgårdspraktikant",
          "växtförädlingsarbetare",
          "växthusarbetare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/612",
    "level": 3,
    "code": "612",
    "order": 3880,
    "modifiedDate": "1997-02-28T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/61",
    "parentCode": "61",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Husdjursuppfödare och djurskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/6121",
    "level": 4,
    "code": "6121",
    "order": 3890,
    "modifiedDate": "1997-02-28T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/612",
    "parentCode": "612",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Husdjursuppfödare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avelsdjursuppfödare",
          "avelshästuppfödare",
          "biodlare (företagare)",
          "farmare",
          "fjäderfäföretagare",
          "fjäderfäproducent",
          "fårfarmare",
          "fårskötarei",
          "företagare i hästbranschen",
          "hundkennelföreståndare",
          "hunduppfödare",
          "husbonde (boskapsfarm)",
          "husdjursuppfödare",
          "husmor (boskapsfarm)",
          "hönsgårdsskötare (företagare)",
          "kaninuppfödare",
          "kattkennelföreståndare",
          "kreatursföretagare",
          "kreatursproducent",
          "minkfarmare",
          "nötköttsproducent",
          "pälsdjursfarmare",
          "pälsproducent",
          "renskötare (ägare)",
          "renuppfödare (företagare)",
          "renägare",
          "rävfarmare",
          "stuteriägare",
          "svingårdsskötare (företagare)",
          "sällskapsdjursuppfödare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/6122",
    "level": 4,
    "code": "6122",
    "order": 3920,
    "modifiedDate": "1997-02-28T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/612",
    "parentCode": "612",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Husdjursskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biodlare",
          "djurskötare (husdjur)",
          "farmarbetare (pälsdjursfarm)",
          "farmskötare (pälsdjursfarm)",
          "fjäderfäskötare",
          "fårskötare",
          "förman (boskapsskötsel)",
          "hundskötare",
          "hästskötare",
          "hönsskötare",
          "kattkennelarbetare",
          "kennelarbetare",
          "kreatursmästare (lantgård)",
          "kreaturspraktikant",
          "kreatursskötare",
          "kreatursskötare (deja)",
          "ladugårdsföreståndare",
          "ladugårdskarl",
          "minkskötare",
          "pälsdjursfarmarbetare",
          "pälsdjursskötare",
          "pälstekniker",
          "renkarl",
          "renskötare",
          "stallkarl",
          "svingårdsarbetare",
          "svingårdsmäsater",
          "svinskötare",
          "tjurskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/6123",
    "level": 4,
    "code": "6123",
    "order": 3921,
    "modifiedDate": "1997-02-28T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/612",
    "parentCode": "612",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jordbruksavbytare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avbytare (lantbruk)",
          "lantbruksavbytare",
          "ledande lantbruksavbytare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/6129",
    "level": 4,
    "code": "6129",
    "order": 3930,
    "modifiedDate": "1997-02-28T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/612",
    "parentCode": "612",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga husdjursuppfödare och djurskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "djurskötare (djurgård, cirkus)",
          "djurskötare (forskningsinrättning)",
          "djurstallskötare",
          "föreståndare försällskapsdjurspensionat",
          "försöksdjursskötare (forskn.inst.)",
          "hunddressör",
          "hundtrimmare",
          "hästskolare (cirkus)",
          "stallmästare",
          "trimmare (sällskapsdjur)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/613",
    "level": 3,
    "code": "613",
    "order": 3980,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/61",
    "parentCode": "61",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jordbrukare och djuruppfödare eller skötare (blandad drift)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/6130",
    "level": 4,
    "code": "6130",
    "order": 3990,
    "modifiedDate": "2001-05-28T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/613",
    "parentCode": "613",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jordbrukare och djuruppfödare eller skötare (blandad drift)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "företagare (lantbruk)",
          "husbonde (lantgård)",
          "husmor (lantgård)",
          "husmor (småbruk)",
          "jordbrukare",
          "lantbruksarbetare",
          "lantbruksarbetsledare",
          "lantbruksföretagare",
          "skogsbrukare",
          "skogsägare",
          "småbrukare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/614",
    "level": 3,
    "code": "614",
    "order": 4000,
    "modifiedDate": "1997-02-02T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/61",
    "parentCode": "61",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skogsbrukare och skogsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/6140",
    "level": 4,
    "code": "6140",
    "order": 4010,
    "modifiedDate": "1997-02-02T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/614",
    "parentCode": "614",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skogsbrukare och skogsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apterare (virkes-)",
          "flottare",
          "flottare (skogsbruk)",
          "flottläggningsarbetare (flottning)",
          "flottläggningsarbetare (skogsarbete)",
          "flottningsarbetare",
          "kontrollmätare (skogsbruk)",
          "mätningsman (skogsbruk)",
          "plantskolearbetare (skogsbruk)",
          "rotmätare (skogsbruk)",
          "röjare (skogsbruk)",
          "röjningsarbetare (skogsbruk)",
          "skiljeställsarbetare",
          "skogsarbetare",
          "skogsarbetare (all round)",
          "skogsbruksarbetare",
          "skogshuggare",
          "skogsplanterare",
          "skogspraktikant",
          "skogsröjare",
          "skogsvårdsarbetare",
          "skogsyrkesman",
          "slyröjningsarbetare",
          "stämplingsman (skogsbruk)",
          "timmerflottare",
          "virkesmätare (skogsbruk)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/615",
    "level": 3,
    "code": "615",
    "order": 4040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/61",
    "parentCode": "61",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fiskodlare, fiskare och jägare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/6151",
    "level": 4,
    "code": "6151",
    "order": 4050,
    "modifiedDate": "1997-03-01T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/615",
    "parentCode": "615",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fiskodlare och fiskodlingsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/61511",
    "level": 5,
    "code": "61511",
    "order": 4060,
    "modifiedDate": "1997-03-01T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/6151",
    "parentCode": "6151",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fiskodlare och fiskodlingsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "akvariefiskuppfödare",
          "fiskodlare",
          "fiskodlare (företagare)",
          "fiskodlingsföretagare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/61512",
    "level": 5,
    "code": "61512",
    "order": 4070,
    "modifiedDate": "1997-03-01T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/6151",
    "parentCode": "6151",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetsledare och arbetare inom fiskodling"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetare (fiskkläckningsanläggning)",
          "arbetare vid fiskodlingsanstalt",
          "fiskevattenskötare",
          "fiskmästare",
          "fiskodlingsanställd",
          "fiskodlingsarberater",
          "fisktransportskötare",
          "föreståndare för fiskodlingsanstalt",
          "kläckningsanläggningsskötare (fiskodling)",
          "utfordringsskötare (fiskodling)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/6152",
    "level": 4,
    "code": "6152",
    "order": 4080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/615",
    "parentCode": "615",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fiskare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "distriktsfiskerimästare",
          "fiskare",
          "fiskerimästare",
          "provfiskare",
          "trålfiskare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/6154",
    "level": 4,
    "code": "6154",
    "order": 4090,
    "modifiedDate": "1997-03-07T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/615",
    "parentCode": "615",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Viltvårdare och jägare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "jaktvårdare",
          "jaktövervakare",
          "jägare",
          "konservator",
          "naturvakt",
          "sälfångare",
          "viltvårdsarbetare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/7",
    "level": 1,
    "code": "7",
    "order": 4100,
    "modifiedDate": "1997-03-01T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/71",
    "level": 2,
    "code": "71",
    "order": 4110,
    "modifiedDate": "1997-02-28T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/7",
    "parentCode": "7",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Gruv-, stenbrytnings- och byggnadsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/711",
    "level": 3,
    "code": "711",
    "order": 4120,
    "modifiedDate": "1997-02-26T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/71",
    "parentCode": "71",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Gruvarbetare, laddare, stenhuggare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/7111",
    "level": 4,
    "code": "7111",
    "order": 4130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/711",
    "parentCode": "711",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Gruv- och stenbrytningsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bergsprängare",
          "borrare (stenbrytning)",
          "brytare (skrotare)",
          "fältbiträde (gruva)",
          "förare (gruva, stenbrott)",
          "gruvarbetare",
          "gruvborrare",
          "gruvbrottsarbetare",
          "gruvbrytare",
          "gruvbyggare",
          "gruvbyggnadsarbetare",
          "gruvlampserviceman",
          "hjälpkarl (stenbrytning)",
          "kalkbrytare",
          "kilare (stenbrytning)",
          "kilborrare (gruvdrift)",
          "lastare (gruva, stenbrott)",
          "lastmaskinsförare (gruva, stenbrott)",
          "lastmaskinsskötare (gruva, stenbrott)",
          "malmletare",
          "malmvägare (gruva, stenbrott)",
          "provtagare (gruva, stenbrott)",
          "skrapare (gruva, stenbrott)",
          "sorteringsverksskötare (grus)",
          "stenarbetare (stenbrytning)",
          "stenborrare",
          "stenbrottsarbetare",
          "stenbrytare",
          "stenkrosskötare (gruva, stenbrott)",
          "stenkrossmatare",
          "stensorterare",
          "tappare (gruva, stenbrott)",
          "växlare (gruva, stenbrott)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/7112",
    "level": 4,
    "code": "7112",
    "order": 4140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/711",
    "parentCode": "711",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Laddare och sprängare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bergbultare",
          "laddare",
          "laddare (stenbrytning)",
          "sprängare (stenbrytning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/7113",
    "level": 4,
    "code": "7113",
    "order": 4150,
    "modifiedDate": "1997-02-26T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/711",
    "parentCode": "711",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stenhuggare och -skärare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avsynare (stenprodukter)",
          "byggnadsstenhuggare",
          "gatstenhuggare",
          "granitslipare",
          "gravstenshuggare",
          "gravör (sten)",
          "huggare (sten)",
          "kantsågare (stenhuggeri)",
          "marmorfräsare",
          "monumentstenhuggare",
          "polerare (stenhuggeri)",
          "ramsågare (stenhuggeri)",
          "sandblästrare (stenhuggeri)",
          "skulptör (inte konstnär)",
          "skärare (sten)",
          "slipare (sten)",
          "stenarbetare",
          "stengravör",
          "stenhuggare",
          "stenhuggare (stenhuggeri)",
          "stenläggare",
          "stenslipare",
          "stensvarvare",
          "stensågare",
          "surrare (stenhuggeri)",
          "svarvare (sten)",
          "sågare (sten)",
          "täljstensarbetare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/712",
    "level": 3,
    "code": "712",
    "order": 4160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/71",
    "parentCode": "71",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnadsarbetare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/7121",
    "level": 4,
    "code": "7121",
    "order": 4170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/712",
    "parentCode": "712",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnadsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "appreterare (betong-, husbyggnad)",
          "betongarbetare (husbyggnad)",
          "betongblandarskötare (husbyggnad)",
          "betongelementmontör (husbyggnad)",
          "betonggjutare (husbyggnad)",
          "betongman",
          "betongman (husbyggnad)",
          "betongslipare (husbyggnad)",
          "byggnadsarbetare",
          "cementarbetare (husbyggnad)",
          "cementman",
          "cementman (husbyggnad)",
          "cementslipare (husbyggnad)",
          "gjutare (betong-, husbyggnad)",
          "golvläggare (betong)",
          "husbyggare",
          "ställningsarbetare (husbyggnad)",
          "ställningsbyggare (husbyggnad)",
          "ställningskarl (husbyggnad)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2001"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20010101/7122",
    "level": 4,
    "code": "7122",
    "order": 4180,
    "modifiedDate": "1997-02-26T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/712",
    "parentCode": "712",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Murare och plattl