GET /api/classifications/v2/classifications/ammatti_1_20100101/classificationItems?content=data&meta=max&lang=fi
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/SSSSS",
    "level": 0,
    "code": "SSSSS",
    "order": 10,
    "modifiedDate": "2015-10-07T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ammatit yhteensä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/0",
    "level": 1,
    "code": "0",
    "order": 11,
    "modifiedDate": "2015-10-07T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sotilaat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puolustusvoimien palveluksessa oleviksi katsotaan henkilöt, jotka työskentelevät parhaillaan puolustusvoimien palveluksessa sotilasalan tehtävissä upseereina, erikoisupseereina, aliupseereina ja sopimussotilaina. Mukaan luetaan vakinaisen henkilöstön lisäksi sotilaskoulutukseen tai muuhun palvelukseen määräajaksi värvätyt asevelvolliset.\r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1–9 ammattitaidon ja -alan mukaan."
        ],
        "includes": [
          "• 01 Upseerit\r\n• 02 Aliupseerit\r\n• 03 Sotilasammattihenkilöstö"
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          "• maanpuolustusasioiden kanssa tekemisissä olevien valtion laitosten siviililuonteisia virkoja\r\n• poliisitehtäviä (lukuun ottamatta sotilaspoliisia)\r\n• tullitarkastajia, rajavartijoita ja muita siviililuonteisia virkoja tai toimia, joihin liittyy ampuma-aseen kantaminen työtehtävissä."
        ],
        "changes": [
          ""
        ],
        "rulings": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/01",
    "level": 2,
    "code": "01",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "2015-10-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Upseerit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puolustusvoimien upseerit johtavat puolustusvoimien\r\norganisaatioyksikköjä. Tähän ryhmään sisältyvät kaikki\r\neri aselajeja edustavat henkilöt, joiden sotilasarvo on\r\nvänrikki (tai vastaava) tai ylempi. Upseerin ammateissa\r\ntyöskenteleminen edellyttää useimmiten ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1–9 ammattitaidon ja\r\n-alan mukaan."
        ],
        "includes": [
          "• 011 Upseerit"
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          ""
        ],
        "changes": [
          ""
        ],
        "rulings": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/011",
    "level": 3,
    "code": "011",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "2013-10-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Upseerit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puolustusvoimien upseerit johtavat puolustusvoimien organisaatioyksikköjä. Tähän ryhmään sisältyvät kaikki eri aselajeja edustavat henkilöt, joiden sotilasarvo on vänrikki (tai vastaava) tai ylempi.\r\n",
          "Puolustusvoimien upseerit johtavat puolustusvoimien organisaatioyksikköjä. Tähän ryhmään sisältyvät kaikki eri aselajeja edustavat henkilöt, joiden sotilasarvo on vänrikki (tai vastaava) tai ylempi.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 0110 Upseerit",
          "- 0110 Upseerit"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/0110",
    "level": 4,
    "code": "0110",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "2013-10-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Upseerit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puolustusvoimien upseerit johtavat puolustusvoimien organisaatioyksikköjä. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki eri aselajeja edustavat henkilöt, joiden sotilasarvo on vänrikki (tai vastaava) tai ylempi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kenraali\r\n- majuri\r\n- kadettipursimies\r\n- aliluutnantti\r\n",
          "Puolustusvoimien upseerit johtavat puolustusvoimien organisaatioyksikköjä. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki eri aselajeja edustavat henkilöt, joiden sotilasarvo on vänrikki (tai vastaava) tai ylempi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kenraali\r\n- majuri\r\n- kadettipursimies\r\n- aliluutnantti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)",
          "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aliluutnantti",
          "aluksenpäällikkö (puolustusvoimat)",
          "amiraali",
          "eläinlääkintä-kapteeni",
          "eläinlääkintä-kapteeniluutnantti",
          "eläinlääkintä-luutnantti",
          "eläinlääkintäupseeri",
          "eläinlääkintä-yliluutnantti",
          "erikoisupseeri",
          "eversti",
          "everstiluutnantti",
          "farmasia-kapteeni",
          "farmasia-kapteeniluutnantti",
          "farmasia-luutnantti",
          "farmasia-yliluutnantti",
          "huoltopäällikkö (sotilasala)",
          "insinööri-eversti",
          "insinööri-everstiluutnantti",
          "insinööri-kapteeni",
          "insinööri-kapteeniluutnantti",
          "insinööri-kenraaliluutnantti",
          "insinööri-kenraalimajuri",
          "insinööri-komentaja",
          "insinööri-komentajakapteeni",
          "insinööri-kommodori",
          "insinööri-kontra-amiraali",
          "insinööri-luutnantti",
          "insinööri-majuri",
          "insinööri-vara-amiraali",
          "insinööri-yliluutnantti",
          "kadetti (maa-, meri- tai ilmavoimat)",
          "kadettipursimies",
          "kadettivääpeli (maa- tai ilmavoimat)",
          "kapteeniluutnantti",
          "kenraali",
          "kenraaliluutnantti (maa- tai ilmavoimat)",
          "kenraalimajuri",
          "kenttäpiispa",
          "kenttärovasti",
          "komentaja",
          "komentajakapteeni",
          "kommodori",
          "kontra-amiraali",
          "lippueamiraali",
          "luutnantti (maa-, meri- tai ilmavoimat)",
          "lääkintä-eversti",
          "lääkintä-everstiluutnantti",
          "lääkintä-kapteeni",
          "lääkintä-kapteeniluutnantti",
          "lääkintä-komentaja",
          "lääkintä-komentajakapteeni",
          "lääkintä-luutnantti",
          "lääkintä-prikaatinkenraali",
          "lääkintäupseeri",
          "lääkintä-yliluutnantti",
          "majuri",
          "musiikki-luutnantti",
          "musiikki-majuri",
          "musiikki-yliluutnantti",
          "prikaatinkenraali",
          "rauhanturvaaja (upseeri)",
          "sektorijohtaja (maanpuolustus)",
          "sotilasläänin komentaja",
          "sotilasteknikko",
          "teknikko-kapteeni",
          "teknikko-kapteeniluutnantti",
          "teknikko-luutnantti",
          "teknikko-yliluutnantti",
          "toimistoupseeri",
          "upseeri",
          "vara-amiraali",
          "vartioupseeri",
          "vänrikki (maa- tai ilmavoimat)",
          "vänrikki (opistoupseeri)",
          "yksikön päällikkö (puolustusvoimat)",
          "yliluutnantti",
          "kapteeni (puolustusvoimat)",
          "sotilasinsinööri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/02",
    "level": 2,
    "code": "02",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "2013-10-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Aliupseerit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Panevat täytäntöön sotilaskuria ja johtavat miehistöön lukeutuvien henkilöiden toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat puolustusvoimissa henkilöt, joilla on aliupseerin arvo kuten kersantti, vääpeli tai sotilasmestarit. Aliupseerin ammateissa työskenteleminen edellyttää useimmiten ISCOn taitotason kaksi valmiuksia.\r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1–9 ammattitaidon ja -alan mukaan.\r\n",
          "Panevat täytäntöön sotilaskuria ja johtavat miehistöön lukeutuvien henkilöiden toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat puolustusvoimissa henkilöt, joilla on aliupseerin arvo kuten kersantti, vääpeli tai sotilasmestarit. Aliupseerin ammateissa työskenteleminen edellyttää useimmiten ISCOn taitotason kaksi valmiuksia.\r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1–9 ammattitaidon ja -alan mukaan.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 021 Aliupseerit",
          "- 021 Aliupseerit"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/021",
    "level": 3,
    "code": "021",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "2013-10-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Aliupseerit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Panevat täytäntöön sotilaskuria ja johtavat miehistöön lukeutuvien henkilöiden toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat puolustusvoimissa henkilöt, joilla on aliupseerin arvo kuten kersantti, vääpeli tai sotilasmestari.\r\n",
          "Panevat täytäntöön sotilaskuria ja johtavat miehistöön lukeutuvien henkilöiden toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat puolustusvoimissa henkilöt, joilla on aliupseerin arvo kuten kersantti, vääpeli tai sotilasmestari.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 0210 Aliupseerit",
          "- 0210 Aliupseerit"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/0210",
    "level": 4,
    "code": "0210",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "2013-10-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/021",
    "parentCode": "021",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Aliupseerit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Panevat täytäntöön sotilaskuria ja johtavat miehistöön lukeutuvien henkilöiden toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat puolustusvoimissa henkilöt, joilla on aliupseerin arvo kuten kersantti, vääpeli tai sotilasmestari\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- pursimies\r\n- kersantti\r\n- ylivääpeli\r\n",
          "Panevat täytäntöön sotilaskuria ja johtavat miehistöön lukeutuvien henkilöiden toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat puolustusvoimissa henkilöt, joilla on aliupseerin arvo kuten kersantti, vääpeli tai sotilasmestari\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- pursimies\r\n- kersantti\r\n- ylivääpeli\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)",
          "- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alikersantti",
          "aliupseeri",
          "asemestari (sotilasala)",
          "kapteeni (opistoupseeri)",
          "kapteeniluutnantti (opistoupseeri)",
          "kersantti",
          "luutnantti (opistoupseeri)",
          "ohjaajaupseeri",
          "opetusupseeri",
          "opistoupseeri",
          "pursimies (merivoimat)",
          "rauhanturvaaja (aliupseeri)",
          "sotilasmestari (maa-, meri- ja ilmavoimat)",
          "sotilasmestari (opistoupseeri)",
          "sotilaspoliisialiupseeri",
          "toimiupseeri",
          "toimiupseeri-kapteeni",
          "toimiupseeri-kapteeniluutnantti",
          "toimiupseeri-luutnantti",
          "toimiupseerioppilas",
          "toimiupseeri-sotilasmestari",
          "toimiupseeri-vääpeli",
          "toimiupseeri-ylikersantti",
          "toimiupseeri-yliluutnantti",
          "toimiupseeri-ylivääpeli",
          "vääpeli",
          "ylikersantti",
          "yliluutnantti (opistoupseeri)",
          "ylivääpeli"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/03",
    "level": 2,
    "code": "03",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "2013-10-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sotilasammattihenkilöstö"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä. Sotilasammattihenkilöstöltä edellytetään vähintään ISCOn taitotason yksi valmiuksia.\r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1–9 ammattitaidon ja -alan mukaan.\r\n",
          "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä. Sotilasammattihenkilöstöltä edellytetään vähintään ISCOn taitotason yksi valmiuksia.\r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1–9 ammattitaidon ja -alan mukaan.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 03 Puolustusvoimien miehistö",
          "- 03 Puolustusvoimien miehistö"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/031",
    "level": 3,
    "code": "031",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "2013-10-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sotilasammattihenkilöstö"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä.\r\n",
          "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 0310 Sotilasammattihenkilöstö",
          "- 0310 Sotilasammattihenkilöstö"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/0310",
    "level": 4,
    "code": "0310",
    "order": 100,
    "modifiedDate": "2013-10-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sotilasammattihenkilöstö"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- varusmies\r\n- korpraali\r\n- ylimatruusi\r\n- jääkäri\r\n- viestimies\r\n",
          "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- varusmies\r\n- korpraali\r\n- ylimatruusi\r\n- jääkäri\r\n- viestimies\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)\r\n- keittäjä (51201)",
          "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)\r\n- keittäjä (51201)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erikoissuunnittelija (maanpuolustus)",
          "erikoistutkija (maanpuolustus)",
          "erityisasiantuntija (maanpuolustus)",
          "jääkäri",
          "korpraali",
          "laskuvarjojääkäri",
          "lentosotamies",
          "matruusi (merivoimat)",
          "sopimussotilas",
          "sotamies",
          "sotilasammattihenkilö",
          "suunnittelija (maanpuolustus)",
          "taisteluvälinemies",
          "tilannevalvoja",
          "tykkimies",
          "varusmies",
          "viestimies",
          "värvätty (puolustusvoimat)",
          "ylimatruusi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1",
    "level": 1,
    "code": "1",
    "order": 110,
    "modifiedDate": "2013-10-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat yritysten, hallitusten ja muiden organisaatioidentai näiden sisäisten organisaatioyksikköjen toimintaa kokonaisuutena ja muotoilevat ja arvioivat niidenmenettelyjä, lakeja, sääntöjä ja säännöksiä. Suoriutuminen tämän pääluokan ammateissa edellyttääISCOn taitotason neljä valmiuksia lukuun ottamatta 2-numerotasoon 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat luokiteltavia ammatteja, joissa taitotasovaatimus on kolme\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista\r\n\r\nPääluokkaan 1 kuuluvat johtajat vastaavat ja tekevät päätöksiä liiketoiminnan tai organisaatioyksikön strategiasta ja operationaalisesta linjauksesta, budjetista, henkilöstön valitsemisesta, nimityksistä ja erottamisesta kokonaisuutena. Myös muihin pääluokkiin luokiteltavien, esim. päälliköiden ja esimiesten, tehtäviin voi kuulua vastaavia tehtäviä (johtamista, toisten työn suunnittelua, organisointia ja valvomista). Esimiehet voivat neuvoa ja avustaa johtoa, erityisesti henkilöstön valitsemisessa ja erottamisessa, mutta he eivät kuitenkaan ole varsinaisia päätöksentekijöitä. Ratkaiseva ero johtajiin (pääluokka 1) on se, että päälliköt ja esimiehet ovat vastuussa vain muiden työntekijöiden työskentelystä, kun taas johtajilla on kokonaisvastuu organisaatioyksikön toiminnoista.\r\n\r\nPääluokkaan 1 kuuluvien johtajien pääasiallinen tehtävä on johtaminen. Pienissä yrityksissä (alle 5 työntekijää) johtaminen sekä työntekijöiden valvominen ei tavallisesti ole kenenkään pääasiallinen työtehtävä. Käytännössä kysymys on yleensä ns. omistaja-johtajasta, joka osallistuu yrityksen tuotanto- tai palvelutoimintaan; heidät luokitellaan sen ammatin mukaiseen luokkaan, johon työtehtävät liittyvät.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: yritysten, hallitusten ja muiden organisaatioyksikköjen menettelyjen, budjettien, lakien ja säännösten muotoileminen ja niihin liittyvä neuvonanto, niiden toteuttamiseen liittyvien tavoitteiden ja standardien laatiminen ja ohjelmien, menettelyjen ja menettelytapojen muotoileminen ja arviointi, budjetin hallitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisten järjestelmien ja menetelmien kehittämisen varmistaminen, menettelyjen ja ohjelmien toteuttamisessa tarvittavien materiaali-, henkilö-, ja taloudellisten resurssien käytön valtuuttaminen, organisaation tai yrityksen ja sen henkilöstön suoriutumisen valvonta ja arviointi, henkilöstön valitseminen tai henkilöstövalintojen hyväksyminen, terveys- ja turvamääräysten noudattamisen varmistaminen, hallituksen, yrityksen tai johtamansa organisaatioyksikön edustaminen ja tämän puolesta neuvotteleminen kokouksissa ja muilla foorumeilla.\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat yritysten, hallitusten ja muiden organisaatioidentai näiden sisäisten organisaatioyksikköjen toimintaa kokonaisuutena ja muotoilevat ja arvioivat niidenmenettelyjä, lakeja, sääntöjä ja säännöksiä. Suoriutuminen tämän pääluokan ammateissa edellyttääISCOn taitotason neljä valmiuksia lukuun ottamatta 2-numerotasoon 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat luokiteltavia ammatteja, joissa taitotasovaatimus on kolme\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista\r\n\r\nPääluokkaan 1 kuuluvat johtajat vastaavat ja tekevät päätöksiä liiketoiminnan tai organisaatioyksikön strategiasta ja operationaalisesta linjauksesta, budjetista, henkilöstön valitsemisesta, nimityksistä ja erottamisesta kokonaisuutena. Myös muihin pääluokkiin luokiteltavien, esim. päälliköiden ja esimiesten, tehtäviin voi kuulua vastaavia tehtäviä (johtamista, toisten työn suunnittelua, organisointia ja valvomista). Esimiehet voivat neuvoa ja avustaa johtoa, erityisesti henkilöstön valitsemisessa ja erottamisessa, mutta he eivät kuitenkaan ole varsinaisia päätöksentekijöitä. Ratkaiseva ero johtajiin (pääluokka 1) on se, että päälliköt ja esimiehet ovat vastuussa vain muiden työntekijöiden työskentelystä, kun taas johtajilla on kokonaisvastuu organisaatioyksikön toiminnoista.\r\n\r\nPääluokkaan 1 kuuluvien johtajien pääasiallinen tehtävä on johtaminen. Pienissä yrityksissä (alle 5 työntekijää) johtaminen sekä työntekijöiden valvominen ei tavallisesti ole kenenkään pääasiallinen työtehtävä. Käytännössä kysymys on yleensä ns. omistaja-johtajasta, joka osallistuu yrityksen tuotanto- tai palvelutoimintaan; heidät luokitellaan sen ammatin mukaiseen luokkaan, johon työtehtävät liittyvät.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: yritysten, hallitusten ja muiden organisaatioyksikköjen menettelyjen, budjettien, lakien ja säännösten muotoileminen ja niihin liittyvä neuvonanto, niiden toteuttamiseen liittyvien tavoitteiden ja standardien laatiminen ja ohjelmien, menettelyjen ja menettelytapojen muotoileminen ja arviointi, budjetin hallitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisten järjestelmien ja menetelmien kehittämisen varmistaminen, menettelyjen ja ohjelmien toteuttamisessa tarvittavien materiaali-, henkilö-, ja taloudellisten resurssien käytön valtuuttaminen, organisaation tai yrityksen ja sen henkilöstön suoriutumisen valvonta ja arviointi, henkilöstön valitseminen tai henkilöstövalintojen hyväksyminen, terveys- ja turvamääräysten noudattamisen varmistaminen, hallituksen, yrityksen tai johtamansa organisaatioyksikön edustaminen ja tämän puolesta neuvotteleminen kokouksissa ja muilla foorumeilla.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat\r\n- 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat\r\n- 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat\r\n- 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat",
          "- 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat\r\n- 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat\r\n- 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat\r\n- 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/11",
    "level": 2,
    "code": "11",
    "order": 120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Määrittelevät ja tarkistavat harjoitettavan politiikan sekä johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat yritysten, hallinto- ja muiden organisaatioiden toimintaa kokonaisuudessaan yhdessä muiden johtajien kanssa. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: johtavat tai osallistuvat lakeja säätävien toimielinten, hallintoneuvostojen ja komiteoiden työskentelyyn; muotoilevat yritysten, hallinto- ja muiden organisaatioiden tulo- ja menoarvioita, niitä koskevia lakeja ja säädöksiä sekä antavat neuvoja näissä asioissa; asettavat tavoitteita yrityksille, julkisen hallinnon yksiköille ja muille organisaatioille; muotoilevat tai hyväksyvät ja arvioivat toimintapolitiikkaa ja menettelytapoja; turvaavat, että budjettikontrollin kannalta tarkoituksenmukaisia järjestelmiä ja menettelytapoja kehitetään ja otetaan käyttöön; vahvistavat materiaali-, työvoima-, ja rahavarat toiminnan ja ohjelmien toteuttamiseen; valvovat ja arvioivat organisaatioiden ja yritysten suoriutumista; valitsevat tai hyväksyvät johtavien virkamiesten tai toimihenkilöiden valinnat; hoitavat seremoniallisia tehtäviä sekä edustavat yritystä, julkista hallintoa, organisaatiota tai yhteisöä virallisissa tilaisuuksissa, kokouksissa, neuvotteluissa ja muilla foorumeilla.\r\n",
          "Määrittelevät ja tarkistavat harjoitettavan politiikan sekä johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat yritysten, hallinto- ja muiden organisaatioiden toimintaa kokonaisuudessaan yhdessä muiden johtajien kanssa. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: johtavat tai osallistuvat lakeja säätävien toimielinten, hallintoneuvostojen ja komiteoiden työskentelyyn; muotoilevat yritysten, hallinto- ja muiden organisaatioiden tulo- ja menoarvioita, niitä koskevia lakeja ja säädöksiä sekä antavat neuvoja näissä asioissa; asettavat tavoitteita yrityksille, julkisen hallinnon yksiköille ja muille organisaatioille; muotoilevat tai hyväksyvät ja arvioivat toimintapolitiikkaa ja menettelytapoja; turvaavat, että budjettikontrollin kannalta tarkoituksenmukaisia järjestelmiä ja menettelytapoja kehitetään ja otetaan käyttöön; vahvistavat materiaali-, työvoima-, ja rahavarat toiminnan ja ohjelmien toteuttamiseen; valvovat ja arvioivat organisaatioiden ja yritysten suoriutumista; valitsevat tai hyväksyvät johtavien virkamiesten tai toimihenkilöiden valinnat; hoitavat seremoniallisia tehtäviä sekä edustavat yritystä, julkista hallintoa, organisaatiota tai yhteisöä virallisissa tilaisuuksissa, kokouksissa, neuvotteluissa ja muilla foorumeilla.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat\r\n- 112 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat",
          "- 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat\r\n- 112 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/111",
    "level": 3,
    "code": "111",
    "order": 130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisen, valtiollisen, alueellisen ja paikallishallinnon tai etujärjestöjen toimintaa. Laativat, ratifioivat, muuttavat tai kumoavat lakeja, johtosääntöjä ja säädöksiä sekä suunnittelevat, organisoivat, johtavat, valvovat ja arvioivat hallinnon yksikköjen, kuntien ja etujärjestöjen toimintaa kokonaisuutena.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: johtavat tai osallistuvat lakia säätävien toimielinten ja hallintoneuvostojen, lainsäädäntötyöryhmien, kuntien ja etujärjestöjen työskentelyyn; tuottavat palveluita julkisen hallinnon toimielimille ja komiteoille; ottavat selvää yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista; asettavat tavoitteita hallinnon toiminnalle, budjeteille, laeille ja säädöksille sekä antavat näitä koskevia neuvoja; asettavat tavoitteita organisaatioille sekä muotoilevat ja hyväksyvät toimintaohjelmia ja politiikkoja sekä menettelyt niiden käyttöön ottamiselle; suosittelevat, arvioivat ja hyväksyvät asiakirjoja, selontekoja ja raportteja; turvaavat asianmukaisten järjestelmien ja menettelytapojen kehittämisen ja käyttöönoton budjettikontrollin toteuttamiseksi; edustavat yritystä, julkista hallintoa, organisaatiota tai yhteisöä virallisissa tilaisuuksissa, kokouksissa, neuvotteluissa ja muilla foorumeilla.\r\n",
          "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisen, valtiollisen, alueellisen ja paikallishallinnon tai etujärjestöjen toimintaa. Laativat, ratifioivat, muuttavat tai kumoavat lakeja, johtosääntöjä ja säädöksiä sekä suunnittelevat, organisoivat, johtavat, valvovat ja arvioivat hallinnon yksikköjen, kuntien ja etujärjestöjen toimintaa kokonaisuutena.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: johtavat tai osallistuvat lakia säätävien toimielinten ja hallintoneuvostojen, lainsäädäntötyöryhmien, kuntien ja etujärjestöjen työskentelyyn; tuottavat palveluita julkisen hallinnon toimielimille ja komiteoille; ottavat selvää yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista; asettavat tavoitteita hallinnon toiminnalle, budjeteille, laeille ja säädöksille sekä antavat näitä koskevia neuvoja; asettavat tavoitteita organisaatioille sekä muotoilevat ja hyväksyvät toimintaohjelmia ja politiikkoja sekä menettelyt niiden käyttöön ottamiselle; suosittelevat, arvioivat ja hyväksyvät asiakirjoja, selontekoja ja raportteja; turvaavat asianmukaisten järjestelmien ja menettelytapojen kehittämisen ja käyttöönoton budjettikontrollin toteuttamiseksi; edustavat yritystä, julkista hallintoa, organisaatiota tai yhteisöä virallisissa tilaisuuksissa, kokouksissa, neuvotteluissa ja muilla foorumeilla.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 1111 Lainsäätäjät\r\n- 1112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet\r\n- 1113 Heimo- ja kyläpäälliköt\r\n- 1114 Järjestöjen johtajat",
          "- 1111 Lainsäätäjät\r\n- 1112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet\r\n- 1113 Heimo- ja kyläpäälliköt\r\n- 1114 Järjestöjen johtajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1111",
    "level": 4,
    "code": "1111",
    "order": 140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lainsäätäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisten, valtiollisten, alueellisten, paikallishallinnon ja hallinnon kansainvälisten elinten toimintaa; laativat, ratifioivat, muuttavat ja kumoavat lakeja, toimintasääntöjä ja säädöksiä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallitusten ja lakiasäätävien kokousten, lainsäädäntöelinten ja ylempien hallintoelinten toiminnan johtaminen tai siihen osallistuminen\r\n- kansallisten, alueellisten tai paikallisten hallitusten tai hallintoelinten menettelyjen määrittäminen, muotoilu ja ohjaaminen\r\n- lakien ja yleisten määräysten ja sääntöjen laatiminen, ratifioiminen, muuttaminen tai kumoaminen perustuslain puitteissa\r\n- toimiminen valtion ylemmissä hallintoelimissä tai virallisissa komiteoissa\r\n- kansaa koskevien asioiden tutkiminen ja edustamiensa valitsijoiden edunvalvonta\r\n- paikallisesti järjestettäviin tapahtumiin ja kokouksiin osallistuminen\r\n- neuvotteleminen muiden lainsäätäjien ja eturyhmien edustajien kanssa eturistiriitojen sovittamiseksi, menettelyjen luomiseksi ja sopimusten laatimiseksi\r\n- osallistuminen hallituksen jäseninä, johtavina vanhempina hallintovirkamiehinä ja ministeriöiden ja valtion virastojen virkamiehinä hallituksen politiikoiden tulkitsemiseen ja toteuttamiseen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ministeri\r\n- kansanedustaja\r\n",
          "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisten, valtiollisten, alueellisten, paikallishallinnon ja hallinnon kansainvälisten elinten toimintaa; laativat, ratifioivat, muuttavat ja kumoavat lakeja, toimintasääntöjä ja säädöksiä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallitusten ja lakiasäätävien kokousten, lainsäädäntöelinten ja ylempien hallintoelinten toiminnan johtaminen tai siihen osallistuminen\r\n- kansallisten, alueellisten tai paikallisten hallitusten tai hallintoelinten menettelyjen määrittäminen, muotoilu ja ohjaaminen\r\n- lakien ja yleisten määräysten ja sääntöjen laatiminen, ratifioiminen, muuttaminen tai kumoaminen perustuslain puitteissa\r\n- toimiminen valtion ylemmissä hallintoelimissä tai virallisissa komiteoissa\r\n- kansaa koskevien asioiden tutkiminen ja edustamiensa valitsijoiden edunvalvonta\r\n- paikallisesti järjestettäviin tapahtumiin ja kokouksiin osallistuminen\r\n- neuvotteleminen muiden lainsäätäjien ja eturyhmien edustajien kanssa eturistiriitojen sovittamiseksi, menettelyjen luomiseksi ja sopimusten laatimiseksi\r\n- osallistuminen hallituksen jäseninä, johtavina vanhempina hallintovirkamiehinä ja ministeriöiden ja valtion virastojen virkamiehinä hallituksen politiikoiden tulkitsemiseen ja toteuttamiseen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ministeri\r\n- kansanedustaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kaupunginjohtaja (11122)",
          "- kaupunginjohtaja (11122)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "eduskunnan puhemies",
          "eu-parlamentaarikko",
          "kansanedustaja",
          "komissaari",
          "lainkäyttöneuvos",
          "lainsäädäntöjohtaja",
          "lainsäädäntöneuvos",
          "ministeri",
          "presidentti",
          "hallituksen jäsen (lainsäätäjät)",
          "arviointineuvos (lainvalmistelu)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1112",
    "level": 4,
    "code": "1112",
    "order": 150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Julkishallinnon ylimmät virkamiehet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat neuvonantajina harjoitettua politiikkaa koskevissa asioissa, johtavat ministeriöiden ja valtion virastojen toimintaa näiden tulkitessa ja toteuttaessa hallintoa ja lainsäädäntöä, edustavat maataan ulkomailla ja toimivat maansa nimissä tai toimivat samanlaisissa tehtävissä hallitustenvälisissä organisaatioissa. Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja arvioivat kunnallisen, aluehallinnon tai keskushallinnon yksiköiden ja toimikuntien toimintaa kokonaisuutena lainsäädännön ja valtion tai lainsäädännöllisten toimielinten laatimien lakien ja politiikoiden mukaisesti.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvonanto kansallisille, alueellisille tai paikallisille hallituksille tai muille hallintoelimille ja lainsäätäjille politiikkaa koskevissa asioissa\r\n- neuvonanto valtion budjettien, lakien ja asetusten ja näihin tehtävien muutosten valmistelussa\r\n- tavoitteiden määrittäminen ministeriöille tai valtion virastoille lainsäädännön ja politiikoiden mukaisesti\r\n- hallitusohjelmien ja menettelytapojen muotoileminen ja hyväksyminen eriasteisessa yhteistyössä hallituksen kanssa\r\n- keskijohdon ja ylemmän henkilöstön jäsenten laatimien asiakirjojen, selontekojen ja raporttien suositteleminen, arviointi ja hyväksyminen\r\n- budjetin hallintaan tarvittavien järjestelmien ja menetelmien kehittämisen ja toteuttamisen varmistaminen\r\n- toimintojen koordinointi muun ylemmän johdon ja virkamiehistön kanssa\r\n- hallitusohjelmia tai budjetteja koskevien esitysten tekeminen lakiasäätäville ja muille hallituksen komiteoille\r\n- ministeriöiden ja valtion virastojen toiminnan valvonta näiden tulkitessa ja toteuttaessa hallituspolitiikkaa ja lainsäädäntöä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- kaupunginjohtaja\r\n- kunnanjohtaja\r\n- maakuntajohtaja\r\n- poliisikomentaja\r\n- poliisiylitarkastaja (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)\r\n- pääkonsuli\r\n- suurlähettiläs\r\n- valtiosihteeri\r\n- ylijohtaja (aluehallintovirasto)\r\n- ylijohtaja (valtio)\r\n",
          "Toimivat neuvonantajina harjoitettua politiikkaa koskevissa asioissa, johtavat ministeriöiden ja valtion virastojen toimintaa näiden tulkitessa ja toteuttaessa hallintoa ja lainsäädäntöä, edustavat maataan ulkomailla ja toimivat maansa nimissä tai toimivat samanlaisissa tehtävissä hallitustenvälisissä organisaatioissa. Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja arvioivat kunnallisen, aluehallinnon tai keskushallinnon yksiköiden ja toimikuntien toimintaa kokonaisuutena lainsäädännön ja valtion tai lainsäädännöllisten toimielinten laatimien lakien ja politiikoiden mukaisesti.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvonanto kansallisille, alueellisille tai paikallisille hallituksille tai muille hallintoelimille ja lainsäätäjille politiikkaa koskevissa asioissa\r\n- neuvonanto valtion budjettien, lakien ja asetusten ja näihin tehtävien muutosten valmistelussa\r\n- tavoitteiden määrittäminen ministeriöille tai valtion virastoille lainsäädännön ja politiikoiden mukaisesti\r\n- hallitusohjelmien ja menettelytapojen muotoileminen ja hyväksyminen eriasteisessa yhteistyössä hallituksen kanssa\r\n- keskijohdon ja ylemmän henkilöstön jäsenten laatimien asiakirjojen, selontekojen ja raporttien suositteleminen, arviointi ja hyväksyminen\r\n- budjetin hallintaan tarvittavien järjestelmien ja menetelmien kehittämisen ja toteuttamisen varmistaminen\r\n- toimintojen koordinointi muun ylemmän johdon ja virkamiehistön kanssa\r\n- hallitusohjelmia tai budjetteja koskevien esitysten tekeminen lakiasäätäville ja muille hallituksen komiteoille\r\n- ministeriöiden ja valtion virastojen toiminnan valvonta näiden tulkitessa ja toteuttaessa hallituspolitiikkaa ja lainsäädäntöä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- kaupunginjohtaja\r\n- kunnanjohtaja\r\n- maakuntajohtaja\r\n- poliisikomentaja\r\n- poliisiylitarkastaja (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)\r\n- pääkonsuli\r\n- suurlähettiläs\r\n- valtiosihteeri\r\n- ylijohtaja (aluehallintovirasto)\r\n- ylijohtaja (valtio)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 11121 Valtion keskushallinnon johtajat\r\n- 11122 Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet",
          "- 11121 Valtion keskushallinnon johtajat\r\n- 11122 Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- pääsihteeri (kv-järjestö) (11142)\r\n- pääsihteeri (komitea, neuvottelukunta) (2422)\r\n",
          "- pääsihteeri (kv-järjestö) (11142)\r\n- pääsihteeri (komitea, neuvottelukunta) (2422)\r\n"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/11121",
    "level": 5,
    "code": "11121",
    "order": 160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1112",
    "parentCode": "1112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Valtion keskushallinnon johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, toimeenpanevat lakeja ja asetuksia, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym. Edustavat maataan ulkomailla ja toimivat maansa nimissä tai toimivat samanlaisissa tehtävissä hallitustenvälisissä organisaatioissa.",
          "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, toimeenpanevat lakeja ja asetuksia, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym. Edustavat maataan ulkomailla ja toimivat maansa nimissä tai toimivat samanlaisissa tehtävissä hallitustenvälisissä organisaatioissa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alivaltiosihteeri",
          "apulaisjohtaja (valtio)",
          "apulaispäällikkö (valtio)",
          "apulaisverojohtaja",
          "arkistoneuvos",
          "budjettipäällikkö (valtio)",
          "diplomaatti",
          "eduskunnan lainsäädäntöjohtaja",
          "eduskunnan pääsihteeri",
          "finanssijohtaja",
          "hallintoneuvos (valtio)",
          "hallitusneuvos (valtio)",
          "kansainvälisten asiain neuvos",
          "kansliapäällikkö (valtio)",
          "keskusviraston päällikkö (valtio)",
          "konsuli",
          "korkeakouluneuvos",
          "kulttuuriasiainneuvos",
          "linnanvouti",
          "lähettiläs",
          "lähetystöneuvos",
          "lääninneuvos",
          "lääninpoliisineuvos",
          "maanmittausneuvos",
          "osastonjohtaja (ministeriö, keskusvirasto)",
          "osastopäällikkö (ministeriö, keskusvirasto)",
          "pelastusylijohtaja",
          "poliisijohtaja",
          "poliisikomentaja",
          "poliisiylijohtaja",
          "poliisiylipäällikkö",
          "postiylijohtaja",
          "pääesikunnan päällikkö",
          "pääjohtaja (valtio)",
          "pääkonsuli",
          "päällikkö (poliisitoimi)",
          "suurlähettiläs",
          "tasa-arvovaltuutettu",
          "tullijohtaja",
          "tulosalueenjohtaja (valtio)",
          "ulkoasiainneuvos",
          "ulkomaalaisvaltuutettu",
          "valiokuntaneuvos",
          "valtakunnansovittelija",
          "valtiosihteeri",
          "verojohtaja (valtio)",
          "viraston päällikkö (valtio)",
          "virastovaltuutettu (valtio)",
          "ydinturvallisuusjohtaja",
          "ylijohtaja (valtion keskushallinto)",
          "ylimääräinen hallintoneuvos"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/11122",
    "level": 5,
    "code": "11122",
    "order": 170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1112",
    "parentCode": "1112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja vastaavat alue- ja paikallishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym.",
          "Johtavat ja vastaavat alue- ja paikallishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisjohtaja (kunta)",
          "apulaiskaupunginjohtaja",
          "apulaiskaupunginsihteeri",
          "apulaiskunnanjohtaja",
          "apulaiskunnansihteeri",
          "jaostonjohtaja (valtio)",
          "johtaja (elikeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)",
          "kansliapäällikkö (kunta)",
          "kaupunginjohtaja",
          "kaupunginsihteeri",
          "kunnanjohtaja",
          "kunnansihteeri",
          "kuntayhtymän johtaja",
          "maaherra",
          "maakuntajohtaja",
          "organisaatiopäällikkö (kunta)",
          "piiripäällikkö (valtio)",
          "tulosalueenjohtaja (kunta)",
          "ylijohtaja (aluehallintovirasto)",
          "ylijohtaja (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)",
          "varapuheenjohtaja (kaupunki)",
          "kaupunginvaltuutettu",
          "kunnanvaltuutettu",
          "apulaispormestari (kunta, kaupunki)",
          "aluekehittämisjohtaja",
          "pormestari (kunta, kaupunki)",
          "seutukuntajohtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1113",
    "level": 4,
    "code": "1113",
    "order": 180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Heimo- ja kyläpäälliköt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tämä luokka ei ole käytössä Suomessa.",
          "Tämä luokka ei ole käytössä Suomessa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1114",
    "level": 4,
    "code": "1114",
    "order": 190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Järjestöjen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Määrittävät ja muotoilevat toimintaperiaatteita ja johtavat niiden toteuttamista edunvalvontajärjestöissä, kuten poliittisissa puolueissa, ammattiliitoissa, työnantajajärjestöissä, alakohtaisissa liitoissa, humanitaarisissa ja avustusjärjestöissä tai urheiluliitoissa ja edustavat näitä organisaatioita ja toimivat näiden puolesta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- organisaation menettelytapojen ja sääntöjen määrittäminen ja muotoileminen\r\n- organisaation yleisen toiminnan suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- organisaation toiminnan raportointi hallitukselle, muille johto- tai hallintoelimille ja organisaation jäsen- ja rahoittajajärjestöille\r\n- neuvotteleminen organisaation, sen jäsenten ja eturyhmien puolesta\r\n- organisaation, sen jäsenten ja eturyhmien edunvalvonta\r\n- organisaation menettelytapojen, ohjelmien ja sääntöjen toteuttamisesta vastaavien osastojen ja jaostojen toiminnan suunnittelu, organisointi ja johtaminen\r\n- budjetin hallintaan tarvittavien järjestelmien ja menetelmien kehittämisen ja toteuttamisen varmistaminen\r\n- organisaation edustaminen virallisissa yhteyksissä, neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)\r\n- puoluesihteeri\r\n- piirijohtaja (pl. työmarkkina- ja elinkeinojärjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (puolue)\r\n",
          "Määrittävät ja muotoilevat toimintaperiaatteita ja johtavat niiden toteuttamista edunvalvontajärjestöissä, kuten poliittisissa puolueissa, ammattiliitoissa, työnantajajärjestöissä, alakohtaisissa liitoissa, humanitaarisissa ja avustusjärjestöissä tai urheiluliitoissa ja edustavat näitä organisaatioita ja toimivat näiden puolesta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- organisaation menettelytapojen ja sääntöjen määrittäminen ja muotoileminen\r\n- organisaation yleisen toiminnan suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- organisaation toiminnan raportointi hallitukselle, muille johto- tai hallintoelimille ja organisaation jäsen- ja rahoittajajärjestöille\r\n- neuvotteleminen organisaation, sen jäsenten ja eturyhmien puolesta\r\n- organisaation, sen jäsenten ja eturyhmien edunvalvonta\r\n- organisaation menettelytapojen, ohjelmien ja sääntöjen toteuttamisesta vastaavien osastojen ja jaostojen toiminnan suunnittelu, organisointi ja johtaminen\r\n- budjetin hallintaan tarvittavien järjestelmien ja menetelmien kehittämisen ja toteuttamisen varmistaminen\r\n- organisaation edustaminen virallisissa yhteyksissä, neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)\r\n- puoluesihteeri\r\n- piirijohtaja (pl. työmarkkina- ja elinkeinojärjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (puolue)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 11141 Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjenjohtajat\r\n- 11142 Muiden järjestöjen johtajat",
          "- 11141 Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjenjohtajat\r\n- 11142 Muiden järjestöjen johtajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- neuvottelupäällikkö (työmarkkina- ja muu järjestö) (2619)\r\n",
          "- neuvottelupäällikkö (työmarkkina- ja muu järjestö) (2619)\r\n"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/11141",
    "level": 5,
    "code": "11141",
    "order": 200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1114",
    "parentCode": "1114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat työmarkkinajärjestöjen tai muiden taloudellisten järjestöjen toimintaa.",
          "Johtavat työmarkkinajärjestöjen tai muiden taloudellisten järjestöjen toimintaa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "apulaisosastopäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
          "johtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "järjestöjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "järjestön puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
          "kassanjohtaja (työttömyyskassa)",
          "kunta-alan työmarkkinajohtaja",
          "liittojohtaja",
          "liittopuheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "osastopäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
          "piirijohtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
          "pääsihteeri (työmarkkinajärjestö)",
          "toiminnanjohtaja (elinkeino- ja työmarkkinajärjestöt)",
          "toimitusjohtaja (työmarkkinajärjestö)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/11142",
    "level": 5,
    "code": "11142",
    "order": 210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1114",
    "parentCode": "1114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden järjestöjen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat poliittisten, humanitaaristen tai muiden vastaavienjärjestöjen toimintaa.",
          "Johtavat poliittisten, humanitaaristen tai muiden vastaavienjärjestöjen toimintaa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
          "johtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
          "järjestöjohtaja (pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
          "järjestön puheenjohtaja (pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
          "järjestöpäällikkö (pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
          "järjestöpäällikkö (puolue)",
          "lähetysjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
          "osastopäällikkö (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
          "osastopäällikkö (puolue)",
          "piirijohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
          "piirijohtaja (puolue)",
          "piiripäällikkö (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
          "poliittisen osaston päällikkö (puolue)",
          "puheenjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
          "puheenjohtaja (puolue)",
          "puoluesihteeri",
          "pääsihteeri (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
          "pääsihteeri (kv-järjestö. pl. työmarkk.-ja elinkeinojärj.)",
          "säätiön johtaja",
          "toiminnanjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
          "toiminnanjohtaja (muut järjestöt, urheiluseurat)",
          "toiminnanjohtaja (puolue)",
          "toiminnanjohtaja (seurakunta)",
          "toiminnanjohtaja (yhdistys)",
          "toimitusjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/112",
    "level": 3,
    "code": "112",
    "order": 220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Toimitusjohtajat ja pääjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja arvioivat yritysten tai organisaatioiden liiketoimintaa sekä suunnittelevat, koordinoivat ja kehittävät toimintaa kokonaisuutena yhdessä muun johdon kanssa, niiden linjausten mukaisesti, jotka yritysten tai yhteisöjen hallitukset tai muut johto- tai hallintoelimet ovat asettaneet, ja joille ne ovat vastuussa toiminnasta ja sen tuloksista. Tähän kuuluvat sellaisten yritysten toimitusjohtajat ja pääjohtajat, joiden yrityksissä on useampia johtamisen tasoja. Tähän ei lueta julkisen hallinnon eikä järjestöjen ylintä johtoa (pääjohtajia ja vastaavia).\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: yrityksen tai yhteisön liiketoiminnan suunnittelu, johtaminen ja koordinointi; toiminnan ja sen tulosten arviointi sekä raportointi hallitukselle ja muille johto- tai hallintoelimille; yrityksen tai yhteisön tavoitteiden, strategioiden, menettelyjen ja ohjelmien määrittäminen; yrityksen tai yhteisön toiminnan ja liiketoiminnan johtaminen; budjettien laatiminen ja hallinta, menojen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; materiaali-, henkilö- ja rahoitusresurssien käytön hyväksyminen toimintatavoitteiden ja ohjelmien toteuttamiseksi; organisaation tai yrityksen suorituskyvyn arviointi ja kehittäminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaohjelmaan; konsultointi ylempien toimihenkilöiden kanssa sekä suositusten ja raporttien käsittely; organisaation edustaminen virallisissa yhteyksissä, neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ym.; johtavien toimihenkilöiden valitseminen tai valintojen hyväksyminen; organisaation toiminnan lain- ja määräystenmukaisuuden varmistaminen.\r\n",
          "Johtavat ja arvioivat yritysten tai organisaatioiden liiketoimintaa sekä suunnittelevat, koordinoivat ja kehittävät toimintaa kokonaisuutena yhdessä muun johdon kanssa, niiden linjausten mukaisesti, jotka yritysten tai yhteisöjen hallitukset tai muut johto- tai hallintoelimet ovat asettaneet, ja joille ne ovat vastuussa toiminnasta ja sen tuloksista. Tähän kuuluvat sellaisten yritysten toimitusjohtajat ja pääjohtajat, joiden yrityksissä on useampia johtamisen tasoja. Tähän ei lueta julkisen hallinnon eikä järjestöjen ylintä johtoa (pääjohtajia ja vastaavia).\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: yrityksen tai yhteisön liiketoiminnan suunnittelu, johtaminen ja koordinointi; toiminnan ja sen tulosten arviointi sekä raportointi hallitukselle ja muille johto- tai hallintoelimille; yrityksen tai yhteisön tavoitteiden, strategioiden, menettelyjen ja ohjelmien määrittäminen; yrityksen tai yhteisön toiminnan ja liiketoiminnan johtaminen; budjettien laatiminen ja hallinta, menojen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; materiaali-, henkilö- ja rahoitusresurssien käytön hyväksyminen toimintatavoitteiden ja ohjelmien toteuttamiseksi; organisaation tai yrityksen suorituskyvyn arviointi ja kehittäminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaohjelmaan; konsultointi ylempien toimihenkilöiden kanssa sekä suositusten ja raporttien käsittely; organisaation edustaminen virallisissa yhteyksissä, neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ym.; johtavien toimihenkilöiden valitseminen tai valintojen hyväksyminen; organisaation toiminnan lain- ja määräystenmukaisuuden varmistaminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat",
          "- 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1120",
    "level": 4,
    "code": "1120",
    "order": 230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/112",
    "parentCode": "112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Toimitusjohtajat ja pääjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja arvioivat yritysten tai organisaatioiden liiketoimintaa sekä suunnittelevat, koordinoivat ja kehittävät toimintaa kokonaisuutena yhdessä muun johdon kanssa, niiden linjausten mukaisesti, jotka yritysten tai yhteisöjen hallitukset tai muut johto- tai hallintoelimet ovat asettaneet, ja joille ne ovat vastuussa toiminnasta ja sen tuloksista. Tähän ei lueta julkisen hallinnon eikä järjestöjen ylintä johtoa (pääjohtajia ja vastaavia).\r\n\r\nTähän luetaan sellaisten yritysten toimitusjohtajat ja pääjohtajat, joiden yrityksissä on useampia johtamisen tasoja. Yleensä kyseessä ovat yritykset, joissa on vähintään 50 työntekijää.\r\n\r\nSellaiset toimitusjohtajat, jotka työskentelevät yrityksissä joissa ei ole useampia johtajatasoja, luokitellaan muihin pääluokan 1 luokkiin, 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat tai 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat. Yleensä kyseessä ovat yritykset, joissa on yli 5 työntekijää. Tätä pienemmissä yrityksissä johtaminen vain harvoin voi olla kenenkään pääasiallinen tehtävä.\r\n\r\nTähän ei lueta sellaisia toimitusjohtajia ja yrittäjiä, joiden työssä johtaminen ja liikkeenhoito eivät ole pääasiallinen tehtävä, vaan jotka osallistuvat yrityksen tuotanto- tai palvelutoimintaan. Yleensä kysymys on pienistä yrityksistä ja siitä, että yrittäjä itse osallistuu merkittävällä panoksella tuotanto- tai palvelutoimintaan. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä luokitellaan (luokkaan) 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat, vaan ratkaisevassa asemassa ovat työtehtävät, joita henkilö tekee. Näissä tapauksissa yrittäjä luokitellaan yleensä sen ammatin mukaiseen luokkaan, johon työtehtävät liittyvät (esimerkiksi kampaajiin, taksinkuljettajiin, jne.).\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai yhteisön liiketoiminnan suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- toiminnan ja sen tulosten arviointi sekä raportointi hallitukselle ja muille johto- tai hallintoelimille\r\n- tavoitteiden, strategioiden, menettelyjen ja ohjelmien määrittäminen\r\n- yrityksen tai yhteisön toiminnan ja liiketoiminnan johtaminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, menojen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- materiaali-, henkilö- ja rahoitusresurssien käytön hyväksyminen toimintatavoitteiden ja ohjelmien toteuttamiseksi\r\n- organisaation tai yrityksen suorituskyvyn arviointi ja kehittäminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaohjelmaan\r\n- konsultointi ylempien toimihenkilöiden kanssa sekä suositusten ja raporttien käsitteleminen\r\n- organisaation edustaminen virallisissa yhteyksissä, neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ym.\r\n- johtavien toimihenkilöiden valitseminen tai valintojen hyväksyminen\r\n- organisaation toiminnan lain- ja määräystenmukaisuuden varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n- toimitusjohtaja (suuri yritys)\r\n- maajohtaja\r\n- toimitusjohtaja (valtio-omisteinen yritys)\r\n",
          "Johtavat ja arvioivat yritysten tai organisaatioiden liiketoimintaa sekä suunnittelevat, koordinoivat ja kehittävät toimintaa kokonaisuutena yhdessä muun johdon kanssa, niiden linjausten mukaisesti, jotka yritysten tai yhteisöjen hallitukset tai muut johto- tai hallintoelimet ovat asettaneet, ja joille ne ovat vastuussa toiminnasta ja sen tuloksista. Tähän ei lueta julkisen hallinnon eikä järjestöjen ylintä johtoa (pääjohtajia ja vastaavia).\r\n\r\nTähän luetaan sellaisten yritysten toimitusjohtajat ja pääjohtajat, joiden yrityksissä on useampia johtamisen tasoja. Yleensä kyseessä ovat yritykset, joissa on vähintään 50 työntekijää.\r\n\r\nSellaiset toimitusjohtajat, jotka työskentelevät yrityksissä joissa ei ole useampia johtajatasoja, luokitellaan muihin pääluokan 1 luokkiin, 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat tai 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat. Yleensä kyseessä ovat yritykset, joissa on yli 5 työntekijää. Tätä pienemmissä yrityksissä johtaminen vain harvoin voi olla kenenkään pääasiallinen tehtävä.\r\n\r\nTähän ei lueta sellaisia toimitusjohtajia ja yrittäjiä, joiden työssä johtaminen ja liikkeenhoito eivät ole pääasiallinen tehtävä, vaan jotka osallistuvat yrityksen tuotanto- tai palvelutoimintaan. Yleensä kysymys on pienistä yrityksistä ja siitä, että yrittäjä itse osallistuu merkittävällä panoksella tuotanto- tai palvelutoimintaan. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä luokitellaan (luokkaan) 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat, vaan ratkaisevassa asemassa ovat työtehtävät, joita henkilö tekee. Näissä tapauksissa yrittäjä luokitellaan yleensä sen ammatin mukaiseen luokkaan, johon työtehtävät liittyvät (esimerkiksi kampaajiin, taksinkuljettajiin, jne.).\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai yhteisön liiketoiminnan suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- toiminnan ja sen tulosten arviointi sekä raportointi hallitukselle ja muille johto- tai hallintoelimille\r\n- tavoitteiden, strategioiden, menettelyjen ja ohjelmien määrittäminen\r\n- yrityksen tai yhteisön toiminnan ja liiketoiminnan johtaminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, menojen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- materiaali-, henkilö- ja rahoitusresurssien käytön hyväksyminen toimintatavoitteiden ja ohjelmien toteuttamiseksi\r\n- organisaation tai yrityksen suorituskyvyn arviointi ja kehittäminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaohjelmaan\r\n- konsultointi ylempien toimihenkilöiden kanssa sekä suositusten ja raporttien käsitteleminen\r\n- organisaation edustaminen virallisissa yhteyksissä, neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ym.\r\n- johtavien toimihenkilöiden valitseminen tai valintojen hyväksyminen\r\n- organisaation toiminnan lain- ja määräystenmukaisuuden varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n- toimitusjohtaja (suuri yritys)\r\n- maajohtaja\r\n- toimitusjohtaja (valtio-omisteinen yritys)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- pääjohtaja (valtio) (11121)\r\n- toimitusjohtaja (rakennusalan pieni tai keskisuuri yritys, liikkeenjohto) (1323)\r\n- mainostoimiston johtaja (liikkeenjohto) (1222)\r\n\r\nLuokittelusäännöistä:\r\n\r\nTähän kuuluvat myös organisaatioiden ylimpään johtoon kuuluvat maa- ja aluejohtajat, jotka koordinoivat ja ohjaavat alaistensa, eri toiminnoista vastuussa olevien johtajien työtä sekä valtio-omisteisten yritysten pääjohtajat. Myös yritysten hallitustyöskentelyn jäsenet luokitellaan tähän luokkaan, ts. toimenkuvat, joissa keskeisimpänä vastuuna on toimia yhden tai useamman yrityksen tai muun yhteisön hallituksen jäsenenä tai johdossa.\r\n\r\nTähän ei kuitenkaan luokitella aluejohtajia, jotka vastaavat rajatusta toiminnallisesta alueesta kuten myynnistä, markkinoinnista, hankinnoista jne. Esimerkiksi aluemyyntijohtajat luokitellaan 4-numerotason luokkaan 1221 Myynti- ja markkinointijohtajat.",
          "- pääjohtaja (valtio) (11121)\r\n- toimitusjohtaja (rakennusalan pieni tai keskisuuri yritys, liikkeenjohto) (1323)\r\n- mainostoimiston johtaja (liikkeenjohto) (1222)\r\n\r\nLuokittelusäännöistä:\r\n\r\nTähän kuuluvat myös organisaatioiden ylimpään johtoon kuuluvat maa- ja aluejohtajat, jotka koordinoivat ja ohjaavat alaistensa, eri toiminnoista vastuussa olevien johtajien työtä sekä valtio-omisteisten yritysten pääjohtajat. Myös yritysten hallitustyöskentelyn jäsenet luokitellaan tähän luokkaan, ts. toimenkuvat, joissa keskeisimpänä vastuuna on toimia yhden tai useamman yrityksen tai muun yhteisön hallituksen jäsenenä tai johdossa.\r\n\r\nTähän ei kuitenkaan luokitella aluejohtajia, jotka vastaavat rajatusta toiminnallisesta alueesta kuten myynnistä, markkinoinnista, hankinnoista jne. Esimerkiksi aluemyyntijohtajat luokitellaan 4-numerotason luokkaan 1221 Myynti- ja markkinointijohtajat."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisjohtaja (suuri yritys)",
          "apulaistoimitusjohtaja (suuri yritys)",
          "autotalon toimitusjohtaja",
          "ceo (suuri yritys)",
          "chief executive officer (suuri yritys)",
          "country manager (suuri yritys, yritysjohto)",
          "director (suuri yritys)",
          "hallintoneuvoston puheenjohtaja (suuri yritys)",
          "hallituksen jäsen (suuri yritys)",
          "hallituksen puheenjohtaja (suuri yritys)",
          "johtokunnan jäsen (suuri yritys)",
          "johtokunnan puheenjohtaja (suuri yritys)",
          "kansleri (korkeakoulu)",
          "konsernijohtaja",
          "laivanvarustaja",
          "liikennelaitoksen toimitusjohtaja",
          "maajohtaja",
          "managing director (suuri yritys)",
          "pankinjohtaja (konserni)",
          "pankkiiri",
          "pääjohtaja (yritys)",
          "toimitusjohtaja (suuri yritys)",
          "toimitusjohtaja (valtio-omisteinen yritys)",
          "vakuutusyhtiön toimitusjohtaja",
          "varatoimitusjohtaja (suuri yritys)",
          "vice president (suuri yritys)",
          "ylijohtaja (yritys)",
          "yliopiston kansleri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/12",
    "level": 2,
    "code": "12",
    "order": 240,
    "modifiedDate": "2010-12-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat, valvovat ja koordinoivat rahoitus-, hallinto-, henkilöstö- ja toimintapolitiikkaa; suunnittelu-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa; mainontaa, myyntiä, pr-toimintaa jne. yrityksessä tai yhteisössä tai tuottavat vastaavia palveluja muille yrityksille tai yhteisöille. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: strategista ja taloudellista suunnittelua koskevien tavoitteiden muotoilu ja johtaminen; toiminnan ja hallinnon menettelytapojen määrittely ja ohjaaminen; strategioiden ja toiminnan tavoitteiden täytäntöönpano, seuraaminen ja kehittäminen; asiantuntijalausuntojen antaminen ylimmälle johdolle; uusia tuotteita, markkinointia, tiedottamista ja mainoskampanjoita koskevien kehitysaloitteiden johtaminen; määrittelevät ja ohjaavat myyntitoimintaa, tuotevalikoimaa ja kuluttajapalvelun standardeja; hinnoittelu- ja luottosopimukset; varmistavat, että lakeja, säädöksiä ja standardeja noudatetaan; valvovat henkilöstön valintoja, koulutusta ja suorituksia; valmistelevat tulo- ja menoarvioita sekä valvovat rahoitustoimintaa; konsultoivat johdon ja eri yksikköjen johtajien kanssa; valvovat menoja ja varmistavat resurssien tehokkaan käytön; edustavat yritystä tai yhteisöä neuvotteluissa, laadittaessa sopimuksia, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja erilaisilla foorumeilla.\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat, valvovat ja koordinoivat rahoitus-, hallinto-, henkilöstö- ja toimintapolitiikkaa; suunnittelu-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa; mainontaa, myyntiä, pr-toimintaa jne. yrityksessä tai yhteisössä tai tuottavat vastaavia palveluja muille yrityksille tai yhteisöille. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: strategista ja taloudellista suunnittelua koskevien tavoitteiden muotoilu ja johtaminen; toiminnan ja hallinnon menettelytapojen määrittely ja ohjaaminen; strategioiden ja toiminnan tavoitteiden täytäntöönpano, seuraaminen ja kehittäminen; asiantuntijalausuntojen antaminen ylimmälle johdolle; uusia tuotteita, markkinointia, tiedottamista ja mainoskampanjoita koskevien kehitysaloitteiden johtaminen; määrittelevät ja ohjaavat myyntitoimintaa, tuotevalikoimaa ja kuluttajapalvelun standardeja; hinnoittelu- ja luottosopimukset; varmistavat, että lakeja, säädöksiä ja standardeja noudatetaan; valvovat henkilöstön valintoja, koulutusta ja suorituksia; valmistelevat tulo- ja menoarvioita sekä valvovat rahoitustoimintaa; konsultoivat johdon ja eri yksikköjen johtajien kanssa; valvovat menoja ja varmistavat resurssien tehokkaan käytön; edustavat yritystä tai yhteisöä neuvotteluissa, laadittaessa sopimuksia, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja erilaisilla foorumeilla.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat\r\n- 122 Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat",
          "- 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat\r\n- 122 Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/121",
    "level": 3,
    "code": "121",
    "order": 250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liiketoiminta- ja hallintojohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja koordinoivat yritysten ja yhteisöjen talous-, hallinto- ja henkilöstöosastojen toimintaa sekä vastaavat yritysten ja yhteisöjen tutkimus-, suunnittelu- ja kehitystoiminnasta. Tähän luetaan myös liiketoiminta- ja hallintopalveluja tarjoavien yritysten johtajat.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toimintaa, strategista ja taloudellista suunnittelua koskevien tavoitteiden muotoilu ja johtaminen; toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja ohjaaminen; strategioiden ja menettelytapojen toteuttaminen, valvonta ja arviointi; asiantuntijalausuntojen antaminen ylimmälle johdolle ja hallituksen jäsenille asioissa, jotka koskevat taloudellisia, hallinnollisia ja strategisia menettelytapoja, toimintaohjelmaa tai lainsäädäntöä; asiaankuuluvien lakien, määräysten ja standardien noudattamisen varmistaminen; henkilöstövalintojen, -koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; budjettien valmistelu ja rahoitustoiminnan valvonta; yhteydenpito toimitus- tai pääjohtajan ja eri yksikköjen johtajien kanssa; kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; organisaation edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla.\r\n",
          "Johtavat ja koordinoivat yritysten ja yhteisöjen talous-, hallinto- ja henkilöstöosastojen toimintaa sekä vastaavat yritysten ja yhteisöjen tutkimus-, suunnittelu- ja kehitystoiminnasta. Tähän luetaan myös liiketoiminta- ja hallintopalveluja tarjoavien yritysten johtajat.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toimintaa, strategista ja taloudellista suunnittelua koskevien tavoitteiden muotoilu ja johtaminen; toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja ohjaaminen; strategioiden ja menettelytapojen toteuttaminen, valvonta ja arviointi; asiantuntijalausuntojen antaminen ylimmälle johdolle ja hallituksen jäsenille asioissa, jotka koskevat taloudellisia, hallinnollisia ja strategisia menettelytapoja, toimintaohjelmaa tai lainsäädäntöä; asiaankuuluvien lakien, määräysten ja standardien noudattamisen varmistaminen; henkilöstövalintojen, -koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; budjettien valmistelu ja rahoitustoiminnan valvonta; yhteydenpito toimitus- tai pääjohtajan ja eri yksikköjen johtajien kanssa; kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; organisaation edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 1211 Talousjohtajat\r\n- 1212 Henkilöstöjohtajat\r\n- 1213 Politiikka- ja suunnittelujohtajat\r\n- 1219 Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat",
          "- 1211 Talousjohtajat\r\n- 1212 Henkilöstöjohtajat\r\n- 1213 Politiikka- ja suunnittelujohtajat\r\n- 1219 Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1211",
    "level": 4,
    "code": "1211",
    "order": 260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Talousjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat yrityksen, julkishallinnon organisaation tai yhteisön taloutta yhteistyössä ylimmän johdon ja muiden johtajien kanssa tai vastaavat taloushallintopalveluiden tuottamisesta muille yrityksille tai yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai muun yhteisön taloudenhoidon suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- yrityksen tai muun yhteisön taloudellisen tilanteen arviointi, budjettien valmistelu ja taloudenpidon valvonta\r\n- konsultointi toimitus- tai pääjohtajan ja muiden johtajien kanssa\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen yhteyksissä ulkopuolisiin tahoihin\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- talousjohtaja\r\n- rahoitusjohtaja\r\n- hallintojohtaja (taloushallintopalvelut)\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat yrityksen, julkishallinnon organisaation tai yhteisön taloutta yhteistyössä ylimmän johdon ja muiden johtajien kanssa tai vastaavat taloushallintopalveluiden tuottamisesta muille yrityksille tai yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai muun yhteisön taloudenhoidon suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- yrityksen tai muun yhteisön taloudellisen tilanteen arviointi, budjettien valmistelu ja taloudenpidon valvonta\r\n- konsultointi toimitus- tai pääjohtajan ja muiden johtajien kanssa\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen yhteyksissä ulkopuolisiin tahoihin\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- talousjohtaja\r\n- rahoitusjohtaja\r\n- hallintojohtaja (taloushallintopalvelut)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- pankinjohtaja (konttori) (1346)\r\n- laskentapäällikkö (2411)\r\n- hallintopalvelujohtaja (1219)",
          "- pankinjohtaja (konttori) (1346)\r\n- laskentapäällikkö (2411)\r\n- hallintopalvelujohtaja (1219)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaistalousjohtaja",
          "budjettineuvos (valtio)",
          "business intelligence manager",
          "business unit director",
          "cfo (chief financial officer)",
          "director (finance)",
          "financial director",
          "financial manager",
          "hallintojohtaja (taloushallintopalvelut)",
          "konttorinjohtaja (kirjanpito)",
          "laskentatoimen johtaja",
          "osastonjohtaja (taloushallinto)",
          "rahoitusjohtaja",
          "rahoitusjohtaja (kunta)",
          "talous- ja hallintojohtaja",
          "talous- ja suunnittelujohtaja",
          "talousjohtaja",
          "tarkastusjohtaja",
          "treasury manager"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1212",
    "level": 4,
    "code": "1212",
    "order": 270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Henkilöstöjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat yrityksen, julkisen hallinnon organisaation tai yhteisön henkilöstöasioiden, työmarkkinasuhteiden ja työterveys- ja -työturvallisuustoimintaa koskevien asioiden hoitoa tai tuottavat vastaavia henkilöstöpalveluja muille yrityksille tai yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai yhteisön henkilöstöasioihin ja työmarkkinasuhteisiin liittyvien toimintojen, harjoitettavan toimintapolitiikan sekä käytäntöjen suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- rekrytoinnin, koulutuksen ja urakehityksen sekä irtisanomisten suunnittelu ja järjestäminen\r\n- neuvottelutoiminnan ja menettelytapojen suunnitteleminen ja organisointi palkkarakenteiden ja -tason sekä työntekijöiden työehtojen määrittelemiseksi\r\n- työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien ohjelmien ja toimien valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- johtamisen tietojärjestelmien kehittämisen ja toteuttamisen valvonta\r\n- työntekijöiden oikeuksiin, työterveyteen ja -turvallisuuteen, yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyvien standardien ja lainsäädännön noudattamisen varmistaminen\r\n- koko yrityksen tai yhteisön henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuoritusten valvonta\r\n- yhteydenpito ja konsultointi ylimmän johdon ja muiden osastojen johdon kanssa\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen yhteyksissä ulkopuolisiin tahoihin\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- henkilöstöjohtaja\r\n- hr-johtaja\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat yrityksen, julkisen hallinnon organisaation tai yhteisön henkilöstöasioiden, työmarkkinasuhteiden ja työterveys- ja -työturvallisuustoimintaa koskevien asioiden hoitoa tai tuottavat vastaavia henkilöstöpalveluja muille yrityksille tai yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai yhteisön henkilöstöasioihin ja työmarkkinasuhteisiin liittyvien toimintojen, harjoitettavan toimintapolitiikan sekä käytäntöjen suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- rekrytoinnin, koulutuksen ja urakehityksen sekä irtisanomisten suunnittelu ja järjestäminen\r\n- neuvottelutoiminnan ja menettelytapojen suunnitteleminen ja organisointi palkkarakenteiden ja -tason sekä työntekijöiden työehtojen määrittelemiseksi\r\n- työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien ohjelmien ja toimien valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- johtamisen tietojärjestelmien kehittämisen ja toteuttamisen valvonta\r\n- työntekijöiden oikeuksiin, työterveyteen ja -turvallisuuteen, yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyvien standardien ja lainsäädännön noudattamisen varmistaminen\r\n- koko yrityksen tai yhteisön henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuoritusten valvonta\r\n- yhteydenpito ja konsultointi ylimmän johdon ja muiden osastojen johdon kanssa\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen yhteyksissä ulkopuolisiin tahoihin\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- henkilöstöjohtaja\r\n- hr-johtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- rekrytointipäällikkö (2423)\r\n- työhönottaja (2423)",
          "- rekrytointipäällikkö (2423)\r\n- työhönottaja (2423)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "director (human resources)",
          "hallinto- ja henkilöstöjohtaja",
          "henkilöstöjohtaja",
          "hr director",
          "hr-johtaja",
          "laki- ja henkilöstöasiainjohtaja",
          "palvelussuhdejohtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1213",
    "level": 4,
    "code": "1213",
    "order": 280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Politiikka- ja suunnittelujohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat toimintapolitiikkaa ja strategista suunnittelua julkisen hallinnon, ei-hallinnollisten organisaatioiden tai yksityisen sektorin toimipaikoissa, tai johtavat näitä toimintoja yrityksissä, jotka tuottavat toimintapolitiikan ja strategisen suunnittelun palveluja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- strategisten suunnitelmien, ohjelmien, harjoitettavan politiikan, prosessien, järjestelmien ja menettelytapojen kehittäminen, toteuttaminen ja valvominen tavoitteiden ja työstandardien saavuttamiseksi\r\n- kehittävät, ohjaavat ja osallistuvat toimintapolitiikan tutkimiseen ja analysointiin, koordinoivat harjoitettavan politiikan ja käytäntöjen toimeenpanoa\r\n- luovat mittareita toiminnan ja vastuuvelvollisuuksien mittaamiseen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- toimintaa kehittävän ja strategista suunnittelua hoitavan henkilöstön toiminnan johtaminen ja ohjaaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- yhteydenpito ja neuvotteleminen ylimmän johdon ja muiden osastojen johtajien kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- suunnittelujohtaja (strategiat)\r\n- johtaja (strateginen suunnittelu)\r\n- ohjelmajohtaja\r\n- yrityssuunnittelujohtaja\r\n- strategiajohtaja\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat toimintapolitiikkaa ja strategista suunnittelua julkisen hallinnon, ei-hallinnollisten organisaatioiden tai yksityisen sektorin toimipaikoissa, tai johtavat näitä toimintoja yrityksissä, jotka tuottavat toimintapolitiikan ja strategisen suunnittelun palveluja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- strategisten suunnitelmien, ohjelmien, harjoitettavan politiikan, prosessien, järjestelmien ja menettelytapojen kehittäminen, toteuttaminen ja valvominen tavoitteiden ja työstandardien saavuttamiseksi\r\n- kehittävät, ohjaavat ja osallistuvat toimintapolitiikan tutkimiseen ja analysointiin, koordinoivat harjoitettavan politiikan ja käytäntöjen toimeenpanoa\r\n- luovat mittareita toiminnan ja vastuuvelvollisuuksien mittaamiseen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- toimintaa kehittävän ja strategista suunnittelua hoitavan henkilöstön toiminnan johtaminen ja ohjaaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- yhteydenpito ja neuvotteleminen ylimmän johdon ja muiden osastojen johtajien kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- suunnittelujohtaja (strategiat)\r\n- johtaja (strateginen suunnittelu)\r\n- ohjelmajohtaja\r\n- yrityssuunnittelujohtaja\r\n- strategiajohtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tutkimusjohtaja (1223)\r\n- ohjelmapäällikkö (radio, tv) (26421)",
          "- tutkimusjohtaja (1223)\r\n- ohjelmapäällikkö (radio, tv) (26421)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "business manager (liikkeenjohto)",
          "investointijohtaja",
          "johtaja (strateginen suunnittelu)",
          "kaupunkisuunnittelujohtaja",
          "liiketoimintajohtaja",
          "liiketoimintayksikön johtaja",
          "ohjelmajohtaja",
          "portfolio manager (projektit)",
          "rakennepolitiikan päällikkö",
          "strategiajohtaja",
          "suunnittelujohtaja (strategiat)",
          "yhdyskuntapolitiikan päällikkö",
          "yrityssuunnittelujohtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1219",
    "level": 4,
    "code": "1219",
    "order": 290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokitellaan sellaiset liiketoiminnan ja hallinnon palveluiden tuottamisesta vastaavat johtajat, joita ei ole luokiteltu 3-numerotason 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat muihin luokkiin. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi siivouspalvelujohtajat, hallintopalveluista vastaavat hallintopalvelujohtajat sekä kiinteistö- ja kalusteasioista vastaavat johtajat, jotka toimivat suurten yritysten tai organisaatioiden osastonjohtajina tai toimivat johtajina yrityksissä, jotka tarjoavat vastaavia liiketoiminta- ja hallintopalveluja muille yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuen, tutkimusavun ja neuvonnan tarjoaminen ylimmälle johdolle hallintoon, strategiseen suunnitteluun ja toimintoihin liittyvissä hallintopalveluissa, rakennusten tilojen ja palvelujen hallinnoinnissa jne.\r\n- organisaation hallinnollisten ja aineellisten voimavarojen johtaminen ja kehittäminen\r\n- hallinnollisia asioita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden laatiminen ja kehittäminen henkilöstön käyttöön\r\n- monitahoisten resurssienhallintaongelmien ja organisaation toimintaan vaikuttavien hankkeiden analysointi sekä siihen liittyvien raporttien, kirjeenvaihdon ja esitysten valmistelu\r\n- talousraporttien ja budjettien valmisteluun liittyvän informaation ja tukipalvelujen antaminen, hallintohenkilöstön johtaminen ja kehittäminen liiketoiminnan sujuvuuden sekä ajantasaisen ja luotettavan informaation tuottamisen varmistamiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelujohtaja (hallinto)\r\n- palvelujohtaja (siivous)\r\n- kiinteistöjohtaja\r\n",
          "Tähän luokitellaan sellaiset liiketoiminnan ja hallinnon palveluiden tuottamisesta vastaavat johtajat, joita ei ole luokiteltu 3-numerotason 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat muihin luokkiin. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi siivouspalvelujohtajat, hallintopalveluista vastaavat hallintopalvelujohtajat sekä kiinteistö- ja kalusteasioista vastaavat johtajat, jotka toimivat suurten yritysten tai organisaatioiden osastonjohtajina tai toimivat johtajina yrityksissä, jotka tarjoavat vastaavia liiketoiminta- ja hallintopalveluja muille yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuen, tutkimusavun ja neuvonnan tarjoaminen ylimmälle johdolle hallintoon, strategiseen suunnitteluun ja toimintoihin liittyvissä hallintopalveluissa, rakennusten tilojen ja palvelujen hallinnoinnissa jne.\r\n- organisaation hallinnollisten ja aineellisten voimavarojen johtaminen ja kehittäminen\r\n- hallinnollisia asioita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden laatiminen ja kehittäminen henkilöstön käyttöön\r\n- monitahoisten resurssienhallintaongelmien ja organisaation toimintaan vaikuttavien hankkeiden analysointi sekä siihen liittyvien raporttien, kirjeenvaihdon ja esitysten valmistelu\r\n- talousraporttien ja budjettien valmisteluun liittyvän informaation ja tukipalvelujen antaminen, hallintohenkilöstön johtaminen ja kehittäminen liiketoiminnan sujuvuuden sekä ajantasaisen ja luotettavan informaation tuottamisen varmistamiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelujohtaja (hallinto)\r\n- palvelujohtaja (siivous)\r\n- kiinteistöjohtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- hankintajohtaja (1324)\r\n- ostojohtaja (1324)",
          "- hankintajohtaja (1324)\r\n- ostojohtaja (1324)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (kiinteistönhoito)",
          "aluepäällikkö (valtio, hallinto)",
          "apulaisyhteistyöjohtaja (julkinen hallinto)",
          "eduskunnan hallintojohtaja",
          "hallinnollinen johtaja",
          "hallinto- ja talousjohtaja",
          "hallintojohtaja",
          "hallinto-osaston johtaja",
          "hallintopalvelujohtaja",
          "kiinteistöjohtaja",
          "kiinteistökehityspalvelujen johtaja",
          "kiinteistöpalvelujohtaja",
          "kiinteistötoimen johtaja",
          "palvelujohtaja (hallinto)",
          "palvelujohtaja (siivous)",
          "projektijohtaja (hallinto)",
          "siivouspalvelujohtaja",
          "tilakeskuksen johtaja",
          "tilaliikelaitoksen johtaja",
          "tilapalvelujen johtaja",
          "tilapalveluyksikönjohtaja",
          "toimitilajohtaja",
          "toimitilapäällikkö (julkinen hallinto)",
          "toimitusjohtaja (kiinteistöalan keskisuuri yritys, liikkeenjohto)",
          "toimitusjohtaja (siivousalan keskisuuri yritys, liikkeenjohto)",
          "tulosarviointipäällikkö",
          "yhteistoimintajohtaja (julkinen hallinto)",
          "yhteistyöjohtaja (julkinen hallinto)",
          "yksikön johtaja (julkinen hallinto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/122",
    "level": 3,
    "code": "122",
    "order": 300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat, ohjaavat ja koordinoivat mainonta-, suhdetoiminta- ja tiedotus-, tutkimus- ja kehittämis- sekä myynti- ja markkinointitoimintaa yrityksissä, julkisen hallinnon organisaatioissa tai yhteisöissä sen omaa toimintaa varten tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: mainonnan, suhdetoiminnan ja tiedottamisen, myynnin ja markkinoinnin menettelytapojen ja suunnitelmien muotoileminen ja toteuttaminen yhdessä muiden johtajien kanssa; uusien tuotteiden kehittämiseen ja tutkimukseen liittyvien hankkeiden johtaminen; markkinointi-, tiedotus- ja mainoskampanjoiden toteuttaminen; myyntitoiminnan, tuotevalikoiman, asiakaspalvelustandardien, markkinointimenetelmien ja jakelupolitiikan määrittäminen ja johtaminen; hintojen ja luottojärjestelyjen määrittäminen; budjettien laatiminen ja hallinta sekä kulujen ja resurssien käytön valvonta; henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen seuranta; yrityksen tai muun yhteisön edustaminen erilaisissa tapahtumissa kuten alan messuilla ja muissa yhteyksissä.\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat, ohjaavat ja koordinoivat mainonta-, suhdetoiminta- ja tiedotus-, tutkimus- ja kehittämis- sekä myynti- ja markkinointitoimintaa yrityksissä, julkisen hallinnon organisaatioissa tai yhteisöissä sen omaa toimintaa varten tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: mainonnan, suhdetoiminnan ja tiedottamisen, myynnin ja markkinoinnin menettelytapojen ja suunnitelmien muotoileminen ja toteuttaminen yhdessä muiden johtajien kanssa; uusien tuotteiden kehittämiseen ja tutkimukseen liittyvien hankkeiden johtaminen; markkinointi-, tiedotus- ja mainoskampanjoiden toteuttaminen; myyntitoiminnan, tuotevalikoiman, asiakaspalvelustandardien, markkinointimenetelmien ja jakelupolitiikan määrittäminen ja johtaminen; hintojen ja luottojärjestelyjen määrittäminen; budjettien laatiminen ja hallinta sekä kulujen ja resurssien käytön valvonta; henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen seuranta; yrityksen tai muun yhteisön edustaminen erilaisissa tapahtumissa kuten alan messuilla ja muissa yhteyksissä.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 1221 Myynti- ja markkinointijohtajat\r\n- 1222 Mainos- ja tiedotusjohtajat\r\n- 1223 Tutkimus- ja kehitysjohtajat",
          "- 1221 Myynti- ja markkinointijohtajat\r\n- 1222 Mainos- ja tiedotusjohtajat\r\n- 1223 Tutkimus- ja kehitysjohtajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1221",
    "level": 4,
    "code": "1221",
    "order": 310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Myynti- ja markkinointijohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat myynti- ja markkinointitoimintaa tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille. Johtajat, jotka vastaavat vain myynnistä tai markkinoinnista, mutta eivät organisaation myynti- ja markkinointitoiminnasta kokonaisuutena, luokitellaan luokkaan 2431 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- myyntitietoihin ja markkina-arvioihin perustuvien erityisten myynti- ja markkinointiohjelmien suunnitteleminen ja organisointi\r\n- hinnastojen, alennuskriteerien, toimitusehtojen, myynninedistämisbudjettien, myyntimenetelmien, erityisten kannustinten ja kampanjoiden määrittäminen\r\n- myynti- ja markkinointitoimiin liittyvien toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- myynti- ja markkinointihenkilöstön toiminnan johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- budjettien laatiminen, hallinnointi ja kulujen hallinta resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen myynti- ja markkinointitapahtumissa, alan messuilla ja muissa vastaavissa yhteyksissä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- markkinointijohtaja\r\n- myyntijohtaja\r\n- tuoteryhmäjohtaja\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat myynti- ja markkinointitoimintaa tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille. Johtajat, jotka vastaavat vain myynnistä tai markkinoinnista, mutta eivät organisaation myynti- ja markkinointitoiminnasta kokonaisuutena, luokitellaan luokkaan 2431 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- myyntitietoihin ja markkina-arvioihin perustuvien erityisten myynti- ja markkinointiohjelmien suunnitteleminen ja organisointi\r\n- hinnastojen, alennuskriteerien, toimitusehtojen, myynninedistämisbudjettien, myyntimenetelmien, erityisten kannustinten ja kampanjoiden määrittäminen\r\n- myynti- ja markkinointitoimiin liittyvien toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- myynti- ja markkinointihenkilöstön toiminnan johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- budjettien laatiminen, hallinnointi ja kulujen hallinta resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen myynti- ja markkinointitapahtumissa, alan messuilla ja muissa vastaavissa yhteyksissä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- markkinointijohtaja\r\n- myyntijohtaja\r\n- tuoteryhmäjohtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- asiakaspalvelupäällikkö (pankki, pl. luotot) (4211)\r\n- myyntipäällikkö (myyntitehtävät, pl. it ja teollisuus) (3322)\r\n- markkinointipäällikkö (suunnittelu) (2431)",
          "- asiakaspalvelupäällikkö (pankki, pl. luotot) (4211)\r\n- myyntipäällikkö (myyntitehtävät, pl. it ja teollisuus) (3322)\r\n- markkinointipäällikkö (suunnittelu) (2431)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "account manager (johtaminen)",
          "aluemyyntijohtaja",
          "apulaismarkkinointipäällikkö (johtaminen)",
          "asiakaspalvelujohtaja",
          "country manager (markkinointi, myynti)",
          "director (marketing)",
          "director (sales)",
          "kaupallinen johtaja",
          "marketing director",
          "marketing manager",
          "markkinointi- ja myyntijohtaja",
          "markkinointijohtaja",
          "markkinointiosaston johtaja",
          "markkinointipäällikkö (johtaminen)",
          "matkailutoimen johtaja",
          "messujohtaja",
          "myyntijohtaja",
          "myyntiosaston johtaja",
          "myyntipäällikkö (johtaminen)",
          "myyntiryhmäpäällikkö",
          "palvelupäällikkö (johtaminen)",
          "product director",
          "product line director",
          "product marketing director",
          "projektijohtaja (myynti- ja markkinointi)",
          "sales director",
          "sales manager (johtaminen)",
          "tuotejohtaja",
          "tuotelinjajohtaja",
          "tuotemarkkinointijohtaja",
          "tuoteryhmäjohtaja",
          "yhteysjohtaja (markkinointi)",
          "vientijohtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1222",
    "level": 4,
    "code": "1222",
    "order": 320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mainos- ja tiedotusjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat mainonta-, suhdetoiminta- ja tiedotustoimintaa tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- mainonta- ja suhdetoimintatoimenpiteiden suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- mainossopimuksista neuvotteleminen asiakkaiden tai sanomalehtien, radioasemien ja TV-kanavien, urheilu- ja kulttuuriorganisaatioiden ja mainostoimistojen kanssa\r\n- yrityksen tai yhteisön saavutuksia, suunnitelmia ja näkökantoja koskevan informaation suunnitteleminen sen tuomiseksi lainsäätäjien, tiedotusvälineiden ja suuren yleisön tietoon\r\n- mainonta- ja suhdetoimintahenkilöstön toiminnan johtaminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tiedotusjohtaja\r\n- viestintäjohtaja\r\n- yhteysjohtaja (mainonta)\r\n- johtaja (mainostoimisto, liikkeenjohto)",
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat mainonta-, suhdetoiminta- ja tiedotustoimintaa tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- mainonta- ja suhdetoimintatoimenpiteiden suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- mainossopimuksista neuvotteleminen asiakkaiden tai sanomalehtien, radioasemien ja TV-kanavien, urheilu- ja kulttuuriorganisaatioiden ja mainostoimistojen kanssa\r\n- yrityksen tai yhteisön saavutuksia, suunnitelmia ja näkökantoja koskevan informaation suunnitteleminen sen tuomiseksi lainsäätäjien, tiedotusvälineiden ja suuren yleisön tietoon\r\n- mainonta- ja suhdetoimintahenkilöstön toiminnan johtaminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tiedotusjohtaja\r\n- viestintäjohtaja\r\n- yhteysjohtaja (mainonta)\r\n- johtaja (mainostoimisto, liikkeenjohto)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "account director (mainonta)",
          "account director (tiedotus- ja suhdetoiminta)",
          "communications director",
          "creative director (mainonta)",
          "ilmoitusjohtaja",
          "johtaja (mainostoimisto, liikkeenjohto)",
          "lehdistöneuvos",
          "luova johtaja (mainonta)",
          "luovan suunnittelun johtaja",
          "mainostoimiston johtaja (liikkeenjohto)",
          "mediajohtaja",
          "projektijohtaja (mainonta)",
          "suunnittelujohtaja (mainonta)",
          "taiteellinen johtaja (mainostoimisto)",
          "tiedotusjohtaja",
          "tietopalvelujohtaja",
          "viestintäjohtaja",
          "yhteysjohtaja (mainonta)",
          "sijoittajasuhdejohtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1223",
    "level": 4,
    "code": "1223",
    "order": 330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tutkimus- ja kehitysjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tutkimus- ja kehittämistoimintaa tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai yhteisön sisäisten tai ulkoisilta toimijoilta tilattujen tutkimus- ja kehitystoimien suunnittelu, johtaminen ja koordinointi uusien tai entistä parempien teknisten prosessien, tuotteiden tai materiaalien kehittämiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön tutkimus- ja kehitystyön kokonaisohjelman suunnittelu, tavoitteiden ja budjetointivaatimusten asettaminen\r\n- tutkimus- ja kehityshenkilöstön toiminnan johtaminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotekehitysjohtaja\r\n- tutkimusjohtaja",
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tutkimus- ja kehittämistoimintaa tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai yhteisön sisäisten tai ulkoisilta toimijoilta tilattujen tutkimus- ja kehitystoimien suunnittelu, johtaminen ja koordinointi uusien tai entistä parempien teknisten prosessien, tuotteiden tai materiaalien kehittämiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön tutkimus- ja kehitystyön kokonaisohjelman suunnittelu, tavoitteiden ja budjetointivaatimusten asettaminen\r\n- tutkimus- ja kehityshenkilöstön toiminnan johtaminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotekehitysjohtaja\r\n- tutkimusjohtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (tutkimus)",
          "aluekehityspäällikkö (johtaminen)",
          "aluelaboratorion johtaja",
          "apulaisjohtaja (tutkimuslaitos)",
          "elintarvikelaboratorion johtaja",
          "hankejohtaja",
          "kansainvälisen konsultoinnin johtaja",
          "kehittämisjohtaja",
          "kehittämiskeskuksen johtaja",
          "kehitysjohtaja",
          "kehityspäällikkö (johtaminen)",
          "koeosaston johtaja (tutkimus)",
          "laboratorion apulaisjohtaja",
          "laboratorion johtaja (tutkimus ja kehitys)",
          "laboratorionjohtaja",
          "menetelmätutkimusjohtaja",
          "palvelujohtaja (tutkimuslaitos)",
          "projektijohtaja (tutkimus)",
          "projektinjohtaja (tutkimus)",
          "suunnittelu- ja kehittämisjohtaja",
          "suunnittelujohtaja (tutkimus ja kehitys)",
          "teknillinen johtaja (muut alat)",
          "teknologiajohtaja",
          "teknologiapalvelujohtaja",
          "teknologiapäällikkö (johtaminen)",
          "tieteellinen johtaja",
          "tuotekehitysjohtaja",
          "tuotekehityspäällikkö (johtaminen)",
          "tuotesuunnittelupäällikkö (johtaminen)",
          "tutkimus- ja kehitysyksikön johtaja",
          "tutkimusaseman johtaja",
          "tutkimusjohtaja",
          "tutkimuslaitoksen johtaja",
          "tutkimuspäällikkö (johtaminen)",
          "tutkimusyksikön johtaja",
          "työntutkimusjaospäällikkö (johtaminen)",
          "ympäristöjohtaja (yritys)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/13",
    "level": 2,
    "code": "13",
    "order": 340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja koordinoivat tavaroiden ja erikoistuneiden ammatillisten tai teknisten palvelujen tuotantoa tuotantoyksiköiden johtajina suurissa yrityksissä tai toimitusjohtajana tms. sellaisessa yrityksessä, jossa ei ole useampia johtamisen tasoja. Vastaavat teollisuuden, kaivostoiminnan, rakentamisen, kuljetustoiminnan, tietoliikenteen ja viestinnän teknisistä operaatioista; suuressa mittakaavassa harjoitettavan maa-, metsä- tai kalatalouden toiminnoista; tai terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelujen, pankki- ja vakuutuspalvelujen tai muiden ammatillisten ja teknisten palvelujen tuottamisesta. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toiminnan suunnittelu koskien tuotettavien tavaroiden ja palveluiden laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimavaatimuksia; tuotantolaitoksen ja tuotantomenetelmien valvonta; tuotettujen tavaroiden ja palveluiden laatustandardien ja -tavoitteiden turvaaminen; urakkatarjousten ja -sopimusten valmistelu; budjettien laatiminen ja hallinnointi, kustannusseuranta sekä toimintojen, toimintatapojen ja resurssien sopeuttaminen kustannusten vähentämiseksi; uusien koneiden ja laitteiden hankinnan ja asennuksen valvominen; työterveys- ja -työturvallisuusvaatimusten toteuttamisen koordinointi; päivittäisten toimintojen suunnittelu ja johtaminen; henkilöstön valintojen, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; tuotanto- ja talousraporttien sekä tuotantoennusteiden valmistelu tai valmistelun organisointi; yrityksen tai yhteisön edustaminen toisten toimijoiden suuntaan tai kokouksissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa tai muilla foorumeilla.\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista:\r\n\r\nMaa- ja aluejohtajat ja muut ylimmän tason johtajat, jotka koordinoivat ja ohjaavat alemman johtajatason toimintaa, ja jotka vastaavat laajasti erilaisista toiminta-alueista, luokitellaan luokkaan 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat.\r\n",
          "Johtavat ja koordinoivat tavaroiden ja erikoistuneiden ammatillisten tai teknisten palvelujen tuotantoa tuotantoyksiköiden johtajina suurissa yrityksissä tai toimitusjohtajana tms. sellaisessa yrityksessä, jossa ei ole useampia johtamisen tasoja. Vastaavat teollisuuden, kaivostoiminnan, rakentamisen, kuljetustoiminnan, tietoliikenteen ja viestinnän teknisistä operaatioista; suuressa mittakaavassa harjoitettavan maa-, metsä- tai kalatalouden toiminnoista; tai terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelujen, pankki- ja vakuutuspalvelujen tai muiden ammatillisten ja teknisten palvelujen tuottamisesta. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toiminnan suunnittelu koskien tuotettavien tavaroiden ja palveluiden laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimavaatimuksia; tuotantolaitoksen ja tuotantomenetelmien valvonta; tuotettujen tavaroiden ja palveluiden laatustandardien ja -tavoitteiden turvaaminen; urakkatarjousten ja -sopimusten valmistelu; budjettien laatiminen ja hallinnointi, kustannusseuranta sekä toimintojen, toimintatapojen ja resurssien sopeuttaminen kustannusten vähentämiseksi; uusien koneiden ja laitteiden hankinnan ja asennuksen valvominen; työterveys- ja -työturvallisuusvaatimusten toteuttamisen koordinointi; päivittäisten toimintojen suunnittelu ja johtaminen; henkilöstön valintojen, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; tuotanto- ja talousraporttien sekä tuotantoennusteiden valmistelu tai valmistelun organisointi; yrityksen tai yhteisön edustaminen toisten toimijoiden suuntaan tai kokouksissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa tai muilla foorumeilla.\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista:\r\n\r\nMaa- ja aluejohtajat ja muut ylimmän tason johtajat, jotka koordinoivat ja ohjaavat alemman johtajatason toimintaa, ja jotka vastaavat laajasti erilaisista toiminta-alueista, luokitellaan luokkaan 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 131 Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat\r\n- 132 Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat\r\n- 133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat\r\n- 134 Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat",
          "- 131 Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat\r\n- 132 Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat\r\n- 133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat\r\n- 134 Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/131",
    "level": 3,
    "code": "131",
    "order": 350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat maatalous-, puutarha-, metsätalous- ja kalatalousalan tuotantoa suurtiloilla ja isoissa maatalousyrityksissä ja -osuuskunnissa. Maa-, metsä- ja kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: markkinoiden seuranta ja tuotannon suunnittelu, budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja tuotannon kustannusten seuranta, taloudellisten ja toiminnallisten raporttien laadinta, yhteydenpito ostajien kanssa sadon, saaliin ja varaston myymiseksi, sopimusyhteistyö maanviljelijöiden, alusten päälliköiden ja itsenäisten omistajien kanssa tuotteiden tuotannosta ja tuotannon hallinnasta, toiminnan lajien, intensiteetin ja etenemisjärjestyksen suunnitteleminen, koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden ostaminen.\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat maatalous-, puutarha-, metsätalous- ja kalatalousalan tuotantoa suurtiloilla ja isoissa maatalousyrityksissä ja -osuuskunnissa. Maa-, metsä- ja kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: markkinoiden seuranta ja tuotannon suunnittelu, budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja tuotannon kustannusten seuranta, taloudellisten ja toiminnallisten raporttien laadinta, yhteydenpito ostajien kanssa sadon, saaliin ja varaston myymiseksi, sopimusyhteistyö maanviljelijöiden, alusten päälliköiden ja itsenäisten omistajien kanssa tuotteiden tuotannosta ja tuotannon hallinnasta, toiminnan lajien, intensiteetin ja etenemisjärjestyksen suunnitteleminen, koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden ostaminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 1311 Maa- ja metsätalouden johtajat\r\n- 1312 Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat",
          "- 1311 Maa- ja metsätalouden johtajat\r\n- 1312 Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1311",
    "level": 4,
    "code": "1311",
    "order": 360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa- ja metsätalouden johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat tuotantoa suuren mittakaavan maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotannossa kuten suurtiloilla ja maatalousosuuskunnissa viljelykasvien kasvattamiseksi ja sadon korjaamiseksi sekä karjan jalostamiseksi ja kasvattamiseksi. Maa-, metsä- ja kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- työntekijöiden ja urakoitsijoiden valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- markkinatoimien valvonta ja tuotannon suunnittelu sopimusehtojen täyttämiseksi ja markkinoiden kysyntään vastaamiseksi\r\n- budjettien laadinta ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta, tietojen kirjaaminen esim. maatilan hallinnan käytänteistä ja taloudellisten ja toimintaa koskevien raporttien laadinta\r\n- neuvotteleminen ostajien kanssa sadon ja karjan myynnistä\r\n- sopimusten laatiminen itsenäisten tai vuokraviljelijöiden kanssa satokasvien ja karjan kasvatuksesta tai tuotannon hallinnasta\r\n- maatilan toiminnan luonteen, tehokkuusasteen ja jaksotuksen suunnittelu (esimerkiksi parhaiden istutus-, ruiskutus- ja sadonkorjuuajankohtien määrittäminen)\r\n- maaperän analysoiminen tuotannon maksimoimiseksi\r\n- koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden kuten traktorien, siementen, lannoitteiden ja kemikaalien osto\r\n- ympäristömyrkkyjen, haittakasvien, tuhoeläinten, kasvitautien ja eläinsairauksien tunnistaminen ja hallinta\r\n- maanviljelykseen liittyvien toimien kuten tilan rakennusten, vedenjakelujärjestelmien ja laitteiden kunnossapidon järjestäminen\r\n- erilaisten toimintojen kuten istuttamisen, kastelun, kemikaalien levityksen, sadonkorjuun ja maanmuokkaamisen johtaminen ja koordinointi\r\n- tilusten ja peltojen tarkastaminen satokasvien kypsymisajankohtien määrittämiseksi tai sään mahdollisesti aiheuttamien satovahinkojen arvioimiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtaja (maa- ja metsäalan yritys, liikkeenjohto)\r\n- johtaja (kauppapuutarha, liikkeenjohto)\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat tuotantoa suuren mittakaavan maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotannossa kuten suurtiloilla ja maatalousosuuskunnissa viljelykasvien kasvattamiseksi ja sadon korjaamiseksi sekä karjan jalostamiseksi ja kasvattamiseksi. Maa-, metsä- ja kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- työntekijöiden ja urakoitsijoiden valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- markkinatoimien valvonta ja tuotannon suunnittelu sopimusehtojen täyttämiseksi ja markkinoiden kysyntään vastaamiseksi\r\n- budjettien laadinta ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta, tietojen kirjaaminen esim. maatilan hallinnan käytänteistä ja taloudellisten ja toimintaa koskevien raporttien laadinta\r\n- neuvotteleminen ostajien kanssa sadon ja karjan myynnistä\r\n- sopimusten laatiminen itsenäisten tai vuokraviljelijöiden kanssa satokasvien ja karjan kasvatuksesta tai tuotannon hallinnasta\r\n- maatilan toiminnan luonteen, tehokkuusasteen ja jaksotuksen suunnittelu (esimerkiksi parhaiden istutus-, ruiskutus- ja sadonkorjuuajankohtien määrittäminen)\r\n- maaperän analysoiminen tuotannon maksimoimiseksi\r\n- koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden kuten traktorien, siementen, lannoitteiden ja kemikaalien osto\r\n- ympäristömyrkkyjen, haittakasvien, tuhoeläinten, kasvitautien ja eläinsairauksien tunnistaminen ja hallinta\r\n- maanviljelykseen liittyvien toimien kuten tilan rakennusten, vedenjakelujärjestelmien ja laitteiden kunnossapidon järjestäminen\r\n- erilaisten toimintojen kuten istuttamisen, kastelun, kemikaalien levityksen, sadonkorjuun ja maanmuokkaamisen johtaminen ja koordinointi\r\n- tilusten ja peltojen tarkastaminen satokasvien kypsymisajankohtien määrittämiseksi tai sään mahdollisesti aiheuttamien satovahinkojen arvioimiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtaja (maa- ja metsäalan yritys, liikkeenjohto)\r\n- johtaja (kauppapuutarha, liikkeenjohto)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- metsätyönjohtaja (3143)\r\n- maanviljelijä (peltoviljely) (61111)",
          "- metsätyönjohtaja (3143)\r\n- maanviljelijä (peltoviljely) (61111)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "johtaja (kauppapuutarha, liikkeenjohto)",
          "johtaja (maa- ja metsäalan yritys, liikkeenjohto)",
          "karjatilan johtaja (liikkeenjohto)",
          "suurtilanjohtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1312",
    "level": 4,
    "code": "1312",
    "order": 370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat suuressa mittakaavassa tapahtuvaa vesi- ja kalanviljelytoimintaa, jossa pyydetään ja kerätään kalaa ja simpukoita tai viljellään kalaa, simpukoita tai muita vesieliöitä myytäväksi tai istutettavaksi. Kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- markkinoiden seuraaminen ja tuotannon ja kalastustoiminnan suunnittelu sopimusehtojen täyttämiseksi ja kysyntään vastaamiseksi\r\n- budjettien laadinta ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta, tietojen kirjaaminen esim. kalanviljelylaitosten hallinnan käytänteistä ja taloudellisten ja toimintaa koskevien raporttien laadinta\r\n- neuvotteleminen ostajien kanssa tuotteiden ja saaliiden myynnistä\r\n- sopimusten tekeminen kalastusalusten kapteeneiden tai omistajien ja vesiviljelijöiden kanssa kalastus- ja vesiviljelytoiminnoista tai tuotannon ohjaamisesta\r\n- tutkimusten tekeminen ja järjestäminen tautien tai loisten havaitsemiseksi kalakannasta\r\n- toimintojen suunnittelu ja koordinointi poikasten kasvattamiseksi, kasvuvauhtien parantamiseksi ja tautien kasvatusaltaisiin leviämisen estämiseksi\r\n- ympäristön seuranta vesiviljelyn elinympäristön hoitamiseksi ja parantamiseksi\r\n- kalojen pyytämisen, kutemisen ja poikasten viljelyn ohjaaminen ja valvonta\r\n- täysikasvuisten kalojen järviin, lampiin, jokiin tai kasvatusaltaisiin siirtämisen ohjaaminen ja valvonta\r\n- koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden kuten alusten ja verkkojen ostaminen\r\n- laivojen, veneiden ja laitteiden kunnossapidon järjestäminen\r\n- työntekijöiden ja urakoitsijoiden valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (kalatalous)\r\n- johtaja (kalatalousalan yritys, liikkeenjohto)\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat suuressa mittakaavassa tapahtuvaa vesi- ja kalanviljelytoimintaa, jossa pyydetään ja kerätään kalaa ja simpukoita tai viljellään kalaa, simpukoita tai muita vesieliöitä myytäväksi tai istutettavaksi. Kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- markkinoiden seuraaminen ja tuotannon ja kalastustoiminnan suunnittelu sopimusehtojen täyttämiseksi ja kysyntään vastaamiseksi\r\n- budjettien laadinta ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta, tietojen kirjaaminen esim. kalanviljelylaitosten hallinnan käytänteistä ja taloudellisten ja toimintaa koskevien raporttien laadinta\r\n- neuvotteleminen ostajien kanssa tuotteiden ja saaliiden myynnistä\r\n- sopimusten tekeminen kalastusalusten kapteeneiden tai omistajien ja vesiviljelijöiden kanssa kalastus- ja vesiviljelytoiminnoista tai tuotannon ohjaamisesta\r\n- tutkimusten tekeminen ja järjestäminen tautien tai loisten havaitsemiseksi kalakannasta\r\n- toimintojen suunnittelu ja koordinointi poikasten kasvattamiseksi, kasvuvauhtien parantamiseksi ja tautien kasvatusaltaisiin leviämisen estämiseksi\r\n- ympäristön seuranta vesiviljelyn elinympäristön hoitamiseksi ja parantamiseksi\r\n- kalojen pyytämisen, kutemisen ja poikasten viljelyn ohjaaminen ja valvonta\r\n- täysikasvuisten kalojen järviin, lampiin, jokiin tai kasvatusaltaisiin siirtämisen ohjaaminen ja valvonta\r\n- koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden kuten alusten ja verkkojen ostaminen\r\n- laivojen, veneiden ja laitteiden kunnossapidon järjestäminen\r\n- työntekijöiden ja urakoitsijoiden valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (kalatalous)\r\n- johtaja (kalatalousalan yritys, liikkeenjohto)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kalastaja (6222)",
          "- kalastaja (6222)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "johtaja (kalatalousalan yritys, liikkeenjohto)",
          "kalatalousjohtaja",
          "toimitusjohtaja (kalastusalan yritys, liikkeenjohto)",
          "tuotantojohtaja (kalatalous)",
          "vesiviljelyjohtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/132",
    "level": 3,
    "code": "132",
    "order": 380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat teolliseen valmistukseen, mineraalien louhintaan, rakentamiseen, hankintoihin, varastointiin ja kuljetukseen liittyvää toimintaa tuotantoyksikön johtajana tai toimitusjohtajana tms. sellaisessa yrityksessä, jossa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toiminnan suunnittelu tuotannon laatua ja määriä, kuluja, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta; valmistusyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta; urakka- ja muiden tarjousten laatiminen, budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi; uusien koneiden ja laitteiden hankinnan ja asennuksen koordinointi; tuotantotietojen ja -raporttien laatimisen valvonta; työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten noudattaminen; päivittäisten toimien suunnittelu ja johtaminen; henkilöstön valintojen, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta.\r\n\r\nTähän kuuluvat luokat\r\n- 1321 Teollisuuden tuotantojohtajat\r\n- 1322 Kaivostoiminnan tuotantojohtajat\r\n- 1323 Rakennustoiminnan tuotantojohtajat\r\n- 1324 Hankinta- ja jakelujohtajat ym.",
          "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat teolliseen valmistukseen, mineraalien louhintaan, rakentamiseen, hankintoihin, varastointiin ja kuljetukseen liittyvää toimintaa tuotantoyksikön johtajana tai toimitusjohtajana tms. sellaisessa yrityksessä, jossa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toiminnan suunnittelu tuotannon laatua ja määriä, kuluja, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta; valmistusyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta; urakka- ja muiden tarjousten laatiminen, budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi; uusien koneiden ja laitteiden hankinnan ja asennuksen koordinointi; tuotantotietojen ja -raporttien laatimisen valvonta; työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten noudattaminen; päivittäisten toimien suunnittelu ja johtaminen; henkilöstön valintojen, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta.\r\n\r\nTähän kuuluvat luokat\r\n- 1321 Teollisuuden tuotantojohtajat\r\n- 1322 Kaivostoiminnan tuotantojohtajat\r\n- 1323 Rakennustoiminnan tuotantojohtajat\r\n- 1324 Hankinta- ja jakelujohtajat ym."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1321",
    "level": 4,
    "code": "1321",
    "order": 390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
    "parentCode": "132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuuden tuotantojohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tavaroiden teollista valmistusta, sähkön, kaasun ja veden tuotantoa tai jätteiden keruuta, käsittelyä ja loppusijoitusta. Toimivat suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai sellaisten teollista valmistusta harjoittavien yritysten toimitusjohtajina tms., joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuotannon strategioiden, menettelytapojen ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvonta\r\n- tuotantotoiminnan suunnitteleminen tuotannon laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta\r\n- tuotantoyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta kunnossapidon suunnittelun, tuotannonsuunnittelun ja laitehankintojen avulla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi\r\n- konsultointi muiden päälliköiden kanssa tuotantoon liittyvistä asioista ja tarvittavien tietojen antaminen\r\n- uuden tehtaan ja laitteiston hankinnan ja asennuksen valvonta\r\n- tuotantoa koskevien tietojen ja raporttien laatimisen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten koordinointi\r\n- liiketoimintamahdollisuuksien identifioiminen ja valmistettavien tuotteiden määrittäminen\r\n- valmistustoimintaan ja ympäristöön vaikuttavien, määräyksiin ja lakeihin perustuvien vaatimusten selvittäminen ja toteuttaminen\r\n- erikoistuotteiden valmistusta varten tehtävien tarjousten valvonta ja sopimusten tekeminen asiakkaiden ja toimittajien kanssa\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tavaroiden teollista valmistusta, sähkön, kaasun ja veden tuotantoa tai jätteiden keruuta, käsittelyä ja loppusijoitusta. Toimivat suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai sellaisten teollista valmistusta harjoittavien yritysten toimitusjohtajina tms., joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuotannon strategioiden, menettelytapojen ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvonta\r\n- tuotantotoiminnan suunnitteleminen tuotannon laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta\r\n- tuotantoyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta kunnossapidon suunnittelun, tuotannonsuunnittelun ja laitehankintojen avulla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi\r\n- konsultointi muiden päälliköiden kanssa tuotantoon liittyvistä asioista ja tarvittavien tietojen antaminen\r\n- uuden tehtaan ja laitteiston hankinnan ja asennuksen valvonta\r\n- tuotantoa koskevien tietojen ja raporttien laatimisen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten koordinointi\r\n- liiketoimintamahdollisuuksien identifioiminen ja valmistettavien tuotteiden määrittäminen\r\n- valmistustoimintaan ja ympäristöön vaikuttavien, määräyksiin ja lakeihin perustuvien vaatimusten selvittäminen ja toteuttaminen\r\n- erikoistuotteiden valmistusta varten tehtävien tarjousten valvonta ja sopimusten tekeminen asiakkaiden ja toimittajien kanssa\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- työnjohtaja (teollisuus) (3122)",
          "- työnjohtaja (teollisuus) (3122)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (teollisuus)",
          "apulaisjohtaja (teollisuus)",
          "apulaisosastopäällikkö (teollisuus, liikkeenjohto)",
          "director (production)",
          "elinkeino- ja tekninen johtaja",
          "energialaitoksen johtaja",
          "energialaitoksen toimitusjohtaja",
          "johtaja (teollisuus, liikkeenjohto)",
          "karttapainon johtaja",
          "kirjapainon johtaja (liikkeenjohto)",
          "laboratorion johtaja (teollisuus)",
          "operatiivinen johtaja (teollisuustuotanto)",
          "osastonjohtaja (teollisuus)",
          "osastopäällikkö (teollisuus, liikkeenjohto)",
          "paikallisjohtaja (teollisuus)",
          "plant manager",
          "production manager",
          "sahanjohtaja",
          "sähkölaitoksen apulaisjohtaja",
          "sähkölaitoksen johtaja",
          "sähkölaitoksen toimitusjohtaja",
          "tehdaspäällikkö (johtaminen)",
          "tehtaanjohtaja",
          "teknillinen johtaja (teollisuus)",
          "teknillisentoimenjohtaja",
          "tekninen johtaja (teollisuus)",
          "teknisen viraston johtaja",
          "toimialajohtaja (teollisuus)",
          "toimitusjohtaja (teollisuus, liikkeenjohto)",
          "tuotantojohtaja (teollisuus)",
          "tuotantotekninen jaostopäällikkö (teollisuus, johtaminen)",
          "tuotantotekninen johtaja (teollisuus)",
          "vesi- ja viemärilaitoksen johtaja",
          "vesihuoltolaitoksen johtaja",
          "vesilaitoksen johtaja",
          "vesilaitoksen toimitusjohtaja",
          "yksikön johtaja (teollisuus)",
          "yrittäjä (teollisuus, liikkeenjohto )",
          "yritysjohtaja (teollisuus, liikkeenjohto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1322",
    "level": 4,
    "code": "1322",
    "order": 400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
    "parentCode": "132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kaivostoiminnan tuotantojohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat kaivos-, louhos- ja öljyn- ja kaasunporaustoiminnan tuotantotoimintaa joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina tms. sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvotteleminen muiden päälliköiden kanssa tuotantokiintiöiden määrittämiseksi, kaivauspaikkojen suunnittelemiseksi ja raaka-aineiden poistamisessa tarvittavien toimintatapojen kehittämiseksi\r\n- tuotantopaikkojen tehokkuuden arviointi riittävien työvoima-, laitteisto- ja teknologiaresurssien määrittämiseksi ja työaikataulujen muuttaminen tai laitteiden vaihtaminen tarvittaessa\r\n- tuotantotoiminnan yksityiskohtien suunnitteleminen tuotannon laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta\r\n- valmistusyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi\r\n- uuden tehtaan ja laitteiston hankinnan ja asennuksen valvonta\r\n- tuotantoa koskevien tietojen ja raporttien laatimisen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten koordinointi\r\n- valmistustoimintaan ja ympäristöön vaikuttavien, määräyksiin ja lakeihin perustuvien vaatimusten selvittäminen ja toteuttaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kaivosjohtaja\r\n- tuotantojohtaja (kaivostoiminta)\r\n- tuotantojohtaja (louhostoiminta)\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat kaivos-, louhos- ja öljyn- ja kaasunporaustoiminnan tuotantotoimintaa joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina tms. sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvotteleminen muiden päälliköiden kanssa tuotantokiintiöiden määrittämiseksi, kaivauspaikkojen suunnittelemiseksi ja raaka-aineiden poistamisessa tarvittavien toimintatapojen kehittämiseksi\r\n- tuotantopaikkojen tehokkuuden arviointi riittävien työvoima-, laitteisto- ja teknologiaresurssien määrittämiseksi ja työaikataulujen muuttaminen tai laitteiden vaihtaminen tarvittaessa\r\n- tuotantotoiminnan yksityiskohtien suunnitteleminen tuotannon laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta\r\n- valmistusyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi\r\n- uuden tehtaan ja laitteiston hankinnan ja asennuksen valvonta\r\n- tuotantoa koskevien tietojen ja raporttien laatimisen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten koordinointi\r\n- valmistustoimintaan ja ympäristöön vaikuttavien, määräyksiin ja lakeihin perustuvien vaatimusten selvittäminen ja toteuttaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kaivosjohtaja\r\n- tuotantojohtaja (kaivostoiminta)\r\n- tuotantojohtaja (louhostoiminta)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kaivostyönjohtaja (3121)",
          "- kaivostyönjohtaja (3121)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kaivosjohtaja",
          "tekninen johtaja (kaivosteollisuus)",
          "tuotantojohtaja (kaivostoiminta)",
          "tuotantojohtaja (louhostoiminta)",
          "mining manager"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1323",
    "level": 4,
    "code": "1323",
    "order": 410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
    "parentCode": "132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rakennustoiminnan tuotantojohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat talonrakennuksen, asuntojen rakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen hankkeita joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- arkkitehtien määrittämien teknisten tietojen tulkitseminen\r\n- työvoimaresurssien käytön koordinointi ja materiaalien, koneiden ja laitteiden hankinnat\r\n- neuvotteleminen rakennuksen omistajien ja rakennusprosessissa mukana olevien kiinteistökehittäjien ja alihankkijoiden kanssa\r\n- tarjousten tekeminen ja pyytäminen urakoista ja muista töistä\r\n- työmaille laadittujen koordinoitujen työohjelmien toteuttaminen\r\n- rakentamista koskevan lainsäädännön ja suorituskykyä, laatua, kustannuksia ja turvallisuutta koskevien standardien noudattaminen\r\n- suunnitelmien toimittaminen paikallisviranomaisille\r\n- erityisrakentamisen palvelujen toteuttaminen urakkasopimuksella tai alihankkijana\r\n- asiaankuuluvien viranomaisten tekemien rakennustarkastusten järjestäminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (rakennusala)\r\n- toimitusjohtaja (rakennusalan pieni tai keskisuuri yritys, liikkeenjohto)\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat talonrakennuksen, asuntojen rakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen hankkeita joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- arkkitehtien määrittämien teknisten tietojen tulkitseminen\r\n- työvoimaresurssien käytön koordinointi ja materiaalien, koneiden ja laitteiden hankinnat\r\n- neuvotteleminen rakennuksen omistajien ja rakennusprosessissa mukana olevien kiinteistökehittäjien ja alihankkijoiden kanssa\r\n- tarjousten tekeminen ja pyytäminen urakoista ja muista töistä\r\n- työmaille laadittujen koordinoitujen työohjelmien toteuttaminen\r\n- rakentamista koskevan lainsäädännön ja suorituskykyä, laatua, kustannuksia ja turvallisuutta koskevien standardien noudattaminen\r\n- suunnitelmien toimittaminen paikallisviranomaisille\r\n- erityisrakentamisen palvelujen toteuttaminen urakkasopimuksella tai alihankkijana\r\n- asiaankuuluvien viranomaisten tekemien rakennustarkastusten järjestäminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (rakennusala)\r\n- toimitusjohtaja (rakennusalan pieni tai keskisuuri yritys, liikkeenjohto)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys, rakennustyö) (7111)",
          "- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys, rakennustyö) (7111)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (rakennusala)",
          "apulaisseutukaavajohtaja",
          "asuntotoimenjohtaja",
          "asuntotoimenpäällikkö",
          "asuntotuotantopäällikkö",
          "kaavoitusjohtaja",
          "kaavoitustoimenjohtaja",
          "osastopäällikkö (rakennusala, liikkeenjohto)",
          "rakennustoimen johtaja",
          "rakennusviraston johtaja",
          "suunnittelujohtaja (kartoitus ja maanmittaus)",
          "tekninen johtaja (rakentaminen)",
          "toimialajohtaja (rakennusala)",
          "toimitusjohtaja (rak. alan pk-yritys, liikkeenjohto)",
          "tuotantojohtaja (rakennusala)",
          "yksikön johtaja (rakennusala)",
          "yrittäjä (rakennusala, liikkeenjohto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1324",
    "level": 4,
    "code": "1324",
    "order": 420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
    "parentCode": "132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hankinta- ja jakelujohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat matkustajaliikenteen järjestelmiä ja palveluja, tavaroiden hankintaa, kuljetuksia, varastointia ja jakelua joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissaä yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- osto-, varasto- ja jakelustrategioiden, menettelyiden ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvominen\r\n- tarvittavien varastotasojen ylläpitämisen valmisteleminen ja toteuttaminen mahdollisimman vähäisin kustannuksin\r\n- sopimusten neuvotteleminen toimittajien kanssa laatu-, kustannus- ja toimitusvaatimusten täyttämiseksi\r\n- varasto- ja inventaarijärjestelmien valvonta ja tarkastelu toimitusvaatimusten täyttämiseksi ja varastotasojen valvomiseksi\r\n- valvovat tieliikenteen ajoneuvojen, junien, alusten ja lentokoneiden kuljetussuorituksia\r\n- kirjaamisjärjestelmien käyttö kaiken tavaraliikenteen jäljittämiseksi ja oikea-aikaisten uudelleentilausten ja varaston täydentämisten varmistaminen\r\n- yhteydenpito muiden osastojen ja asiakkaiden kanssa lähteviä tavaroita ja niiden huolintaa ja kuljetuksia koskevista vaatimuksista\r\n- osto-, varasto- ja jakelutapahtumien kirjaamisen valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- logistiikkajohtaja\r\n- hankintajohtaja\r\n- johtaja (keskuvarasto)\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat matkustajaliikenteen järjestelmiä ja palveluja, tavaroiden hankintaa, kuljetuksia, varastointia ja jakelua joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissaä yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- osto-, varasto- ja jakelustrategioiden, menettelyiden ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvominen\r\n- tarvittavien varastotasojen ylläpitämisen valmisteleminen ja toteuttaminen mahdollisimman vähäisin kustannuksin\r\n- sopimusten neuvotteleminen toimittajien kanssa laatu-, kustannus- ja toimitusvaatimusten täyttämiseksi\r\n- varasto- ja inventaarijärjestelmien valvonta ja tarkastelu toimitusvaatimusten täyttämiseksi ja varastotasojen valvomiseksi\r\n- valvovat tieliikenteen ajoneuvojen, junien, alusten ja lentokoneiden kuljetussuorituksia\r\n- kirjaamisjärjestelmien käyttö kaiken tavaraliikenteen jäljittämiseksi ja oikea-aikaisten uudelleentilausten ja varaston täydentämisten varmistaminen\r\n- yhteydenpito muiden osastojen ja asiakkaiden kanssa lähteviä tavaroita ja niiden huolintaa ja kuljetuksia koskevista vaatimuksista\r\n- osto-, varasto- ja jakelutapahtumien kirjaamisen valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- logistiikkajohtaja\r\n- hankintajohtaja\r\n- johtaja (keskuvarasto)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- varastopäällikkö (4321)",
          "- varastopäällikkö (4321)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (hankinta ja jakelu)",
          "aluejohtaja (kuljetus)",
          "aluejohtaja (varastointi)",
          "ammattiautoilija (liikkeenjohto)",
          "apulaisjohtaja (kuljetusala)",
          "bussiliikennejohtaja",
          "director (material management)",
          "hankintajohtaja",
          "huolintajohtaja",
          "johtaja (keskusvarasto)",
          "joukkoliikenteen johtaja",
          "keskusvarastonjohtaja",
          "lentoaseman päällikkö",
          "lentotoiminnan johtaja",
          "liikennejohtaja",
          "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
          "liikenteenjohtaja",
          "logistics manager",
          "logistiikkajohtaja",
          "materiaalijohtaja",
          "ostojohtaja",
          "rautatiepiirin päällikkö",
          "tiejohtaja",
          "toimitusjohtaja (kuljetusalan yritys, liikkeenjohto)",
          "toimitusjohtaja (varastoalan yritys, liikkeenjohto)",
          "varastotoimen johtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/133",
    "level": 3,
    "code": "133",
    "order": 430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tietotekniikka- ja telekommunikaatiojärjestelmien hankintaa, kehitystä, ylläpitoa ja käyttöä joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: yhteydenpito käyttäjien, johdon, myyjien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa tietoteknisten tarpeiden ja järjestelmävaatimusten arvioimiseksi ja näiden tarpeiden täyttämiseen tarvittavan teknologian määrittämiseksi; tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden, menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu ja johtaminen; tieto- ja viestintäteknologian resurssien valinnan ja asentamisen sekä käyttäjäkoulutuksen järjestämisen ohjaaminen; tieto- ja viestintäteknologisten toimintojen johtaminen, työvuon analysointi, prioriteettien määrittäminen, standardien kehittäminen ja määräaikojen asettaminen; tieto- ja viestintäteknologisten järjestelmien tietoturvan valvonta; järjestelmäanalyytikkojen, ohjelmoijien ja muiden tietotekniikkaa olennaisesti työssään hyödyntävien työntekijöiden työn tehtävänanto, arviointi ja johtaminen; organisaation teknologian käytön ja teknologiatarpeiden arviointi ja parannusten kuten laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten suositteleminen; budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen; henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; yrityksen ja yhteisön edustaminen alan erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa.\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tietotekniikka- ja telekommunikaatiojärjestelmien hankintaa, kehitystä, ylläpitoa ja käyttöä joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: yhteydenpito käyttäjien, johdon, myyjien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa tietoteknisten tarpeiden ja järjestelmävaatimusten arvioimiseksi ja näiden tarpeiden täyttämiseen tarvittavan teknologian määrittämiseksi; tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden, menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu ja johtaminen; tieto- ja viestintäteknologian resurssien valinnan ja asentamisen sekä käyttäjäkoulutuksen järjestämisen ohjaaminen; tieto- ja viestintäteknologisten toimintojen johtaminen, työvuon analysointi, prioriteettien määrittäminen, standardien kehittäminen ja määräaikojen asettaminen; tieto- ja viestintäteknologisten järjestelmien tietoturvan valvonta; järjestelmäanalyytikkojen, ohjelmoijien ja muiden tietotekniikkaa olennaisesti työssään hyödyntävien työntekijöiden työn tehtävänanto, arviointi ja johtaminen; organisaation teknologian käytön ja teknologiatarpeiden arviointi ja parannusten kuten laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten suositteleminen; budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen; henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; yrityksen ja yhteisön edustaminen alan erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat",
          "- 133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1330",
    "level": 4,
    "code": "1330",
    "order": 440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/133",
    "parentCode": "133",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tietotekniikka- ja telekommunikaatiojärjestelmien hankintaa, kehitystä, ylläpitoa ja käyttöä joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yhteydenpito käyttäjien, johdon, myyjien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa tietoteknisten tarpeiden ja järjestelmävaatimusten arvioimiseksi ja näiden tarpeiden täyttämiseen tarvittavan teknologian määrittämiseksi\r\n- tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden, menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu ja johtaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologian resurssien valinnan ja asentamisen sekä käyttäjäkoulutuksen järjestämisen ohjaaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologisten toimintojen johtaminen, työvuon analysointi, prioriteettien määrittäminen, standardien kehittäminen ja määräaikojen asettaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologisten järjestelmien tietoturvan valvonta\r\n- järjestelmäanalyytikkojen, ohjelmoijien ja muiden tietotekniikkaa olennaisesti työssään hyödyntävien työntekijöiden työn tehtävänanto, arviointi ja johtaminen\r\n- organisaation teknologian käytön ja teknologiatarpeiden arviointi ja parannusten kuten laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten suositteleminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen alan erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tietohallintojohtaja\r\n- tietojärjestelmäjohtaja\r\n- kehitysjohtaja (it)\r\n\r\nTähän ei kuulu\r\n- it- konsultti (2511)\r\n\r\n134\tYhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen \tjohtajat\r\n\r\nJohtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat lastenhoidon, terveydenhoidon, sosiaali-, koulutus- ja muiden asiantuntijapalveluiden tuottamista sekä johtavat rahoitus- ja vakuutuspalveluita tarjoavien laitosten toimipaikkoja.\r\n\r\nVastaavat erikoistuneiden palveluiden johtamisesta, suunnittelusta ja koordinoinnista. Näissä tehtävissä vaaditaan yleensä erityispätevyyttä ja laajaa kokemusta yhdestä tai useammasta pääluokkiin 2 Erityisasiantuntijat tai 3 Asiantuntijat luokitelluista ammateista.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: palvelujen tarjoamiseen ja laitosten toimintaan liittyvien menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu; standardien ja tavoitteiden määrittäminen; ohjelmien ja palveluiden kehittäminen ja toteuttaminen asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi; resurssien kohdentamisen johtaminen ja koordinointi; yhteydenpito perheiden, lautakuntien, rahoittajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa yhteistyön ja koordinoinnin hoitamiseksi; menojen valvonta ja hallinta; henkilöstön valintojen, kehittämisen ja työsuorituksen valvonta; raporttien, talousarvioiden ja ennusteiden valmistelu tai valmistelun organisointi: organisaation edustaminen neuvotteluissa muiden laitosten, virastojen tai toimijoiden kanssa sekä kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla.\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tietotekniikka- ja telekommunikaatiojärjestelmien hankintaa, kehitystä, ylläpitoa ja käyttöä joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yhteydenpito käyttäjien, johdon, myyjien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa tietoteknisten tarpeiden ja järjestelmävaatimusten arvioimiseksi ja näiden tarpeiden täyttämiseen tarvittavan teknologian määrittämiseksi\r\n- tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden, menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu ja johtaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologian resurssien valinnan ja asentamisen sekä käyttäjäkoulutuksen järjestämisen ohjaaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologisten toimintojen johtaminen, työvuon analysointi, prioriteettien määrittäminen, standardien kehittäminen ja määräaikojen asettaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologisten järjestelmien tietoturvan valvonta\r\n- järjestelmäanalyytikkojen, ohjelmoijien ja muiden tietotekniikkaa olennaisesti työssään hyödyntävien työntekijöiden työn tehtävänanto, arviointi ja johtaminen\r\n- organisaation teknologian käytön ja teknologiatarpeiden arviointi ja parannusten kuten laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten suositteleminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen alan erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tietohallintojohtaja\r\n- tietojärjestelmäjohtaja\r\n- kehitysjohtaja (it)\r\n\r\nTähän ei kuulu\r\n- it- konsultti (2511)\r\n\r\n134\tYhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen \tjohtajat\r\n\r\nJohtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat lastenhoidon, terveydenhoidon, sosiaali-, koulutus- ja muiden asiantuntijapalveluiden tuottamista sekä johtavat rahoitus- ja vakuutuspalveluita tarjoavien laitosten toimipaikkoja.\r\n\r\nVastaavat erikoistuneiden palveluiden johtamisesta, suunnittelusta ja koordinoinnista. Näissä tehtävissä vaaditaan yleensä erityispätevyyttä ja laajaa kokemusta yhdestä tai useammasta pääluokkiin 2 Erityisasiantuntijat tai 3 Asiantuntijat luokitelluista ammateista.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: palvelujen tarjoamiseen ja laitosten toimintaan liittyvien menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu; standardien ja tavoitteiden määrittäminen; ohjelmien ja palveluiden kehittäminen ja toteuttaminen asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi; resurssien kohdentamisen johtaminen ja koordinointi; yhteydenpito perheiden, lautakuntien, rahoittajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa yhteistyön ja koordinoinnin hoitamiseksi; menojen valvonta ja hallinta; henkilöstön valintojen, kehittämisen ja työsuorituksen valvonta; raporttien, talousarvioiden ja ennusteiden valmistelu tai valmistelun organisointi: organisaation edustaminen neuvotteluissa muiden laitosten, virastojen tai toimijoiden kanssa sekä kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 1341 Lastenhoidon johtajat\r\n- 1342 Terveydenhuollon johtajat\r\n- 1343 Vanhustenhuollon johtajat\r\n- 1344 Sosiaalihuollon johtajat\r\n- 1345 Opetusalan johtajat\r\n- 1346 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat\r\n- 1349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat",
          "- 1341 Lastenhoidon johtajat\r\n- 1342 Terveydenhuollon johtajat\r\n- 1343 Vanhustenhuollon johtajat\r\n- 1344 Sosiaalihuollon johtajat\r\n- 1345 Opetusalan johtajat\r\n- 1346 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat\r\n- 1349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (tietoliikenne)",
          "atk-johtaja",
          "atk-ohjelmointiyrityksen johtaja (liikkeenjohto)",
          "development director (it)",
          "director (it)",
          "ict-johtaja",
          "infrastructure manager (it, liikkeenjohto)",
          "it-johtaja",
          "kehitysjohtaja (it)",
          "laatujohtaja (it)",
          "program manager (it)",
          "projektijohtaja (it)",
          "tietohallintojohtaja",
          "tietojärjestelmäjohtaja",
          "tietotekniikanjohtaja",
          "tietotekniikka- ja viestintäjohtaja",
          "tietotekniikkajohtaja",
          "toimitusjohtaja (tietoliikenteen yritys, liikkeenjohto)",
          "verkkojohtaja",
          "yrittäjä (tietotekniikka, liikkeenjohto)",
          "datajohtaja",
          "tietojohtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/134",
    "level": 3,
    "code": "134",
    "order": 450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat lastenhoidon, terveydenhoidon, sosiaali-, koulutus- ja muiden asiantuntijapalveluiden tuottamista sekä johtavat rahoitus- ja vakuutuspalveluita tarjoavien laitosten toimipaikkoja.\r\nVastaavat erikoistuneiden palveluiden johtamisesta, suunnittelusta ja koordinoinnista. Näissä tehtävissä vaaditaan yleensä erityispätevyyttä ja laajaa kokemusta yhdestä tai useammasta pääluokkiin 2 Erityisasiantuntijat tai 3 Asiantuntijat luokitelluista ammateista.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: palvelujen tarjoamiseen ja laitosten toimintaan liittyvien menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu; standardien ja tavoitteiden määrittäminen; ohjelmien ja palveluiden kehittäminen ja toteuttaminen asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi; resurssien kohdentamisen johtaminen ja koordinointi; yhteydenpito perheiden, lautakuntien, rahoittajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa yhteistyön ja koordinoinnin hoitamiseksi; menojen valvonta ja hallinta; henkilöstön valintojen, kehittämisen ja työsuorituksen valvonta; raporttien, talousarvioiden ja ennusteiden valmistelu tai valmistelun organisointi: organisaation edustaminen neuvotteluissa muiden laitosten, virastojen tai toimijoiden kanssa sekä kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla.\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat lastenhoidon, terveydenhoidon, sosiaali-, koulutus- ja muiden asiantuntijapalveluiden tuottamista sekä johtavat rahoitus- ja vakuutuspalveluita tarjoavien laitosten toimipaikkoja.\r\nVastaavat erikoistuneiden palveluiden johtamisesta, suunnittelusta ja koordinoinnista. Näissä tehtävissä vaaditaan yleensä erityispätevyyttä ja laajaa kokemusta yhdestä tai useammasta pääluokkiin 2 Erityisasiantuntijat tai 3 Asiantuntijat luokitelluista ammateista.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: palvelujen tarjoamiseen ja laitosten toimintaan liittyvien menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu; standardien ja tavoitteiden määrittäminen; ohjelmien ja palveluiden kehittäminen ja toteuttaminen asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi; resurssien kohdentamisen johtaminen ja koordinointi; yhteydenpito perheiden, lautakuntien, rahoittajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa yhteistyön ja koordinoinnin hoitamiseksi; menojen valvonta ja hallinta; henkilöstön valintojen, kehittämisen ja työsuorituksen valvonta; raporttien, talousarvioiden ja ennusteiden valmistelu tai valmistelun organisointi: organisaation edustaminen neuvotteluissa muiden laitosten, virastojen tai toimijoiden kanssa sekä kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 1341 Lastenhoidon johtajat\r\n- 1342 Terveydenhuollon johtajat\r\n- 1343 Vanhustenhuollon johtajat\r\n- 1344 Sosiaalihuollon johtajat \r\n- 1345 Opetusalan johtajat\r\n- 1346 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat\r\n- 1349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat\r\n",
          "- 1341 Lastenhoidon johtajat\r\n- 1342 Terveydenhuollon johtajat\r\n- 1343 Vanhustenhuollon johtajat\r\n- 1344 Sosiaalihuollon johtajat \r\n- 1345 Opetusalan johtajat\r\n- 1346 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat\r\n- 1349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat\r\n"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1341",
    "level": 4,
    "code": "1341",
    "order": 460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
    "parentCode": "134",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lastenhoidon johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat päiväkodeissa, lastentarhoissa ja muissa vastaavissa paikoissa tuotettavia lastenhoitopalveluja.\r\n\r\nJos päiväkodin johtajan työpanoksesta suurin osa on toiminnan ja henkilöstön työn johtamista, eikä hoitotyötä, luokitellaan tähän luokkaan; muussa tapauksessa luokkaan 2342 Lastentarhanopettajat.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- ohjelmien kehittäminen ja toteuttaminen lasten fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja älyllisen kehityksen edistämiseksi\r\n- budjettien määrittäminen ja valvonta sekä päättäminen varojen kohdentamisesta henkilöstö-, tarvike-, materiaali- ja laitemenoihin ja kunnossapitoon\r\n- päiväkodeissa, lastentarhoissa ja muissa vastaavissa paikoissa annettavan lastenhoidon valvonta ja koordinointi\r\n- lapsia hoitavien ja ohjaavien lastenhoitajien ohjaaminen ja johtaminen\r\n- päiväkodin rakennusten, laitteiden ja ympäristön kunnossapidon valvonta lasten, henkilöstön ja vierailijoiden turvallisuuden varmistamiseksi\r\n- virallisten määräysten ja ohjeiden arviointi ja tulkinta sekä asianmukaisten menettelytapojen kehittäminen (esimerkiksi työterveyttä ja työturvallisuutta koskevissa asioissa)\r\n- lasten kehityksen seuraaminen ja siitä keskusteleminen vanhempien tai holhoojien kanssa\r\n- päiväkodin tietojen kirjaaminen ja ylläpitäminen\r\n- henkilöstön rekrytointi, arviointi ja ammatillisen kehittymisen koordinointi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- päiväkodin johtaja (johtaminen)\r\n- päivähoidon johtaja\r\n- päivähoitotoimen johtaja\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat päiväkodeissa, lastentarhoissa ja muissa vastaavissa paikoissa tuotettavia lastenhoitopalveluja.\r\n\r\nJos päiväkodin johtajan työpanoksesta suurin osa on toiminnan ja henkilöstön työn johtamista, eikä hoitotyötä, luokitellaan tähän luokkaan; muussa tapauksessa luokkaan 2342 Lastentarhanopettajat.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- ohjelmien kehittäminen ja toteuttaminen lasten fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja älyllisen kehityksen edistämiseksi\r\n- budjettien määrittäminen ja valvonta sekä päättäminen varojen kohdentamisesta henkilöstö-, tarvike-, materiaali- ja laitemenoihin ja kunnossapitoon\r\n- päiväkodeissa, lastentarhoissa ja muissa vastaavissa paikoissa annettavan lastenhoidon valvonta ja koordinointi\r\n- lapsia hoitavien ja ohjaavien lastenhoitajien ohjaaminen ja johtaminen\r\n- päiväkodin rakennusten, laitteiden ja ympäristön kunnossapidon valvonta lasten, henkilöstön ja vierailijoiden turvallisuuden varmistamiseksi\r\n- virallisten määräysten ja ohjeiden arviointi ja tulkinta sekä asianmukaisten menettelytapojen kehittäminen (esimerkiksi työterveyttä ja työturvallisuutta koskevissa asioissa)\r\n- lasten kehityksen seuraaminen ja siitä keskusteleminen vanhempien tai holhoojien kanssa\r\n- päiväkodin tietojen kirjaaminen ja ylläpitäminen\r\n- henkilöstön rekrytointi, arviointi ja ammatillisen kehittymisen koordinointi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- päiväkodin johtaja (johtaminen)\r\n- päivähoidon johtaja\r\n- päivähoitotoimen johtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- ryhmäperhekodin johtaja (53213)\r\n- päiväkodin johtaja (hoitotyö) (2342)",
          "- ryhmäperhekodin johtaja (53213)\r\n- päiväkodin johtaja (hoitotyö) (2342)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erityislastenkodin johtaja",
          "erityislastentarhan johtaja",
          "erityispäiväkodin johtaja",
          "koululaisten päiväkodin johtaja",
          "lasten päivähoitolaitoksen johtaja",
          "lastentarhan johtaja",
          "päivähoidon aluejohtaja",
          "päivähoidon johtaja",
          "päivähoidon osastopäällikkö",
          "päivähoito-osaston osastopäällikkö",
          "päivähoitopäällikkö",
          "päivähoitotoimen johtaja",
          "päiväkodin johtaja (johtaminen)",
          "varhaiskasvatuksen aluepäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1342",
    "level": 4,
    "code": "1342",
    "order": 470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
    "parentCode": "134",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Terveydenhuollon johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluja sairaaloissa, lääkäriasemilla, kansanterveys- ja muissa vastaavissa organisaatioissa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palveluiden, organisaation tai toimintayksiköiden yleisjohto\r\n- lääketieteellisen ja hoitotieteellisen työn sekä teknisissä, toimisto- tai muissa palvelutehtävissä toimivien työn johtaminen, ohjaaminen ja arvioiminen\r\n- johtamiensa yksiköiden tavoitteiden sekä arviointikriteerien ja operatiivisten kriteerien määrittely\r\n- henkilöstön rekrytoinnin ja kouluttamisen johtaminen ja ohjaaminen\r\n- lääke- ja hoitotieteellisten sekä teknisen ja hallinnollisen henkilökunnan menettelytapojen, standardien ja prosessien kehittäminen, käyttöönotto ja seuraaminen\r\n- diagnostisten palvelujen, potilaspaikkojen, välineiden ja tilojen sekä henkilöstön käytön seuraaminen resurssien ja varojen tehokkaan käytön varmistamiseksi ja lisäresurssien tarpeen arvioimiseksi\r\n- hallinnollisten tehtävien kuten talousarvion ja raporttien laatimisen sekä tarvike-, väline- ja palvelumenojen valvominen\r\n- yhteistyö muiden terveyden- ja hyvinvoinnin palveluntuottajien, toimi- ja rahoituselinten kanssa palvelutuotannon koordinoimiseksi\r\n- hallinnon toimielinten informoiminen terveys- ja hyvinvointipalvelujen parantamisen keinoista\r\n- organisaation edustajina toimiminen neuvotteluissa, sopimusten tekotilanteissa, seminaareissa, julkisilla foorumeilla ja kuulemistilaisuuksissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtava ylilääkäri\r\n- hallintoylilääkäri\r\n- terveyspalvelujohtaja\r\n- hallintoylihoitaja\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluja sairaaloissa, lääkäriasemilla, kansanterveys- ja muissa vastaavissa organisaatioissa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palveluiden, organisaation tai toimintayksiköiden yleisjohto\r\n- lääketieteellisen ja hoitotieteellisen työn sekä teknisissä, toimisto- tai muissa palvelutehtävissä toimivien työn johtaminen, ohjaaminen ja arvioiminen\r\n- johtamiensa yksiköiden tavoitteiden sekä arviointikriteerien ja operatiivisten kriteerien määrittely\r\n- henkilöstön rekrytoinnin ja kouluttamisen johtaminen ja ohjaaminen\r\n- lääke- ja hoitotieteellisten sekä teknisen ja hallinnollisen henkilökunnan menettelytapojen, standardien ja prosessien kehittäminen, käyttöönotto ja seuraaminen\r\n- diagnostisten palvelujen, potilaspaikkojen, välineiden ja tilojen sekä henkilöstön käytön seuraaminen resurssien ja varojen tehokkaan käytön varmistamiseksi ja lisäresurssien tarpeen arvioimiseksi\r\n- hallinnollisten tehtävien kuten talousarvion ja raporttien laatimisen sekä tarvike-, väline- ja palvelumenojen valvominen\r\n- yhteistyö muiden terveyden- ja hyvinvoinnin palveluntuottajien, toimi- ja rahoituselinten kanssa palvelutuotannon koordinoimiseksi\r\n- hallinnon toimielinten informoiminen terveys- ja hyvinvointipalvelujen parantamisen keinoista\r\n- organisaation edustajina toimiminen neuvotteluissa, sopimusten tekotilanteissa, seminaareissa, julkisilla foorumeilla ja kuulemistilaisuuksissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtava ylilääkäri\r\n- hallintoylilääkäri\r\n- terveyspalvelujohtaja\r\n- hallintoylihoitaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- vanhustyön johtaja (1343)\r\n- vanhainkodin johtaja (1343)\r\n- perusturvajohtaja (1344)\r\n- sosiaalijohtaja (1344)",
          "- vanhustyön johtaja (1343)\r\n- vanhainkodin johtaja (1343)\r\n- perusturvajohtaja (1344)\r\n- sosiaalijohtaja (1344)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hallintoylihoitaja",
          "hallintoylilääkäri",
          "jaostonjohtaja (terveydenhuoltoala)",
          "johtaja (terveydenhuolto)",
          "johtajaylilääkäri",
          "johtava terveyskeskuslääkäri",
          "johtava ylihoitaja",
          "johtava ylilääkäri",
          "kansanterveystyön johtava lääkäri",
          "kansanterveystyön johtava ylilääkäri",
          "kansanterveystyön ylilääkäri",
          "palvelujohtaja (terveysala)",
          "palvelutuotantojohtaja (terveydenhuoltoala)",
          "projektijohtaja (terveysala)",
          "sairaalajohtaja",
          "sairaalan johtaja",
          "sairaalatoimen päällikkö",
          "sairaalatoimenjohtaja (kunta)",
          "sairaanhoitoalueen johtaja",
          "sairaanhoitopiirinjohtaja",
          "terveydenhuoltoalan johtaja",
          "terveyshuollonjohtaja",
          "terveysjohtaja",
          "terveyskeskuksen johtava lääkäri",
          "terveyskeskusylilääkäri",
          "terveyspalvelujohtaja",
          "terveystoimenjohtaja",
          "terveysvalvonnan johtaja",
          "vastaava ylilääkäri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1343",
    "level": 4,
    "code": "1343",
    "order": 480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
    "parentCode": "134",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vanhustenhuollon johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat asumis- ja muita palveluja ikääntyneille ja näiden perheille, kun palvelun tarve johtuu ensisijaisesti ikääntymisestä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palveluiden, organisaation tai toimintayksiköiden yleisjohto\r\n- lääketieteellisen ja hoitotieteellisen työn sekä teknisissä, toimisto- tai muissa palvelutehtävissä toimivien työn johtaminen, ohjaaminen ja arvioiminen\r\n- johtamiensa yksiköiden tavoitteiden sekä arviointikriteerien ja operatiivisten kriteerien määrittely\r\n- henkilöstön rekrytoinnin ja kouluttamisen johtaminen ja ohjaaminen\r\n- hoitotyön sekä teknisen ja hallinnollisen henkilökunnan menettelytapojen, standardien ja prosessien kehittäminen, toimeenpano ja seuraaminen\r\n- vanhusten hyvinvointi- ja hoitopalvelujen ohjelmien koordinointi ja johtaminen\r\n- hallinnollisten tehtävien kuten talousarvion ja raporttien laatimisen sekä tarvike-, väline- ja palvelumenojen ohjaaminen\r\n- yhteistyö muiden terveyden- ja hyvinvoinnin palveluntuottajien, toimi- ja rahoituselinten kanssa palvelutuotannon koordinoimiseksi\r\n- hallinnon toimielinten informoiminen terveys- ja hyvinvointipalvelujen parantamisen keinoja koskevissa asioissa\r\n- organisaation edustajina toimiminen neuvotteluissa, sopimusten tekotilanteissa, seminaareissa, julkisilla foorumeilla ja kuulemistilaisuuksissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- vanhustyön johtaja\r\n- vanhainkodin johtaja\r\n- vanhusten palvelutalon johtaja\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat asumis- ja muita palveluja ikääntyneille ja näiden perheille, kun palvelun tarve johtuu ensisijaisesti ikääntymisestä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palveluiden, organisaation tai toimintayksiköiden yleisjohto\r\n- lääketieteellisen ja hoitotieteellisen työn sekä teknisissä, toimisto- tai muissa palvelutehtävissä toimivien työn johtaminen, ohjaaminen ja arvioiminen\r\n- johtamiensa yksiköiden tavoitteiden sekä arviointikriteerien ja operatiivisten kriteerien määrittely\r\n- henkilöstön rekrytoinnin ja kouluttamisen johtaminen ja ohjaaminen\r\n- hoitotyön sekä teknisen ja hallinnollisen henkilökunnan menettelytapojen, standardien ja prosessien kehittäminen, toimeenpano ja seuraaminen\r\n- vanhusten hyvinvointi- ja hoitopalvelujen ohjelmien koordinointi ja johtaminen\r\n- hallinnollisten tehtävien kuten talousarvion ja raporttien laatimisen sekä tarvike-, väline- ja palvelumenojen ohjaaminen\r\n- yhteistyö muiden terveyden- ja hyvinvoinnin palveluntuottajien, toimi- ja rahoituselinten kanssa palvelutuotannon koordinoimiseksi\r\n- hallinnon toimielinten informoiminen terveys- ja hyvinvointipalvelujen parantamisen keinoja koskevissa asioissa\r\n- organisaation edustajina toimiminen neuvotteluissa, sopimusten tekotilanteissa, seminaareissa, julkisilla foorumeilla ja kuulemistilaisuuksissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- vanhustyön johtaja\r\n- vanhainkodin johtaja\r\n- vanhusten palvelutalon johtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- ylihoitaja (22211)",
          "- ylihoitaja (22211)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kodinhoitoavun johtaja",
          "kunnalliskodin apulaisjohtaja",
          "kunnalliskodin ja kotipalvelun johtaja",
          "kunnalliskodin johtaja",
          "palvelukodin johtaja (vanhustyö)",
          "palvelutalon johtaja (vanhusten palvelutalo)",
          "vanhainkodin apulaisjohtaja",
          "vanhainkodin johtaja",
          "vanhainkoti-palvelukeskuksen johtaja",
          "vanhus ja kehitysvammatyön johtaja",
          "vanhusten palvelutalon johtaja",
          "vanhustenhuollon keskuksen johtaja",
          "vanhustyön johtaja",
          "vanhustyön osastopäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1344",
    "level": 4,
    "code": "1344",
    "order": 490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
    "parentCode": "134",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosiaalihuollon johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat sosiaalipalvelujen ja vapaaehtoistyön ohjelmien laatimista ja palveluiden tuottamista, esimerkiksi perheiden tukemiseen, lastenhuoltoon, kehitysvammaisten ja mielenterveysongelmaisten hoitoon ym.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palvelun, laitoksen, organisaation tai keskuksen johtaminen\r\n- sääntöjen ja menettelytapojen kehittäminen henkilöstölle sekä niiden toteuttaminen ja valvominen\r\n- sosiaali-, asumis- ja muiden hyvinvointipalvelujen tarjoamiseen varattujen resurssien valvonta ja arviointi\r\n- hallinnollisten tehtävien kuten budjettisuunnittelun ja raporttien valmistelun sekä tarvike-, laite- ja palveluhankintojen valvonta\r\n- yhteydenpito muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien, lautakuntien ja rahoittajien kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi ja palvelutuotannon järjestämiseksi\r\n- tietojen antaminen valtion laitoksille sosiaalipalvelujen ja niihin liittyvien fyysisten resurssien kuten toimitilojen kehittämiseksi\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja muissa yhteyksissä\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- perhepalvelujohtaja\r\n- sosiaalijohtaja\r\n- tukiasuntolan johtaja\r\n- vastaanottokeskuksen johtaja\r\n- vammaispalvelujen johtaja\r\n- turvakodin johtaja\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat sosiaalipalvelujen ja vapaaehtoistyön ohjelmien laatimista ja palveluiden tuottamista, esimerkiksi perheiden tukemiseen, lastenhuoltoon, kehitysvammaisten ja mielenterveysongelmaisten hoitoon ym.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palvelun, laitoksen, organisaation tai keskuksen johtaminen\r\n- sääntöjen ja menettelytapojen kehittäminen henkilöstölle sekä niiden toteuttaminen ja valvominen\r\n- sosiaali-, asumis- ja muiden hyvinvointipalvelujen tarjoamiseen varattujen resurssien valvonta ja arviointi\r\n- hallinnollisten tehtävien kuten budjettisuunnittelun ja raporttien valmistelun sekä tarvike-, laite- ja palveluhankintojen valvonta\r\n- yhteydenpito muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien, lautakuntien ja rahoittajien kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi ja palvelutuotannon järjestämiseksi\r\n- tietojen antaminen valtion laitoksille sosiaalipalvelujen ja niihin liittyvien fyysisten resurssien kuten toimitilojen kehittämiseksi\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja muissa yhteyksissä\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- perhepalvelujohtaja\r\n- sosiaalijohtaja\r\n- tukiasuntolan johtaja\r\n- vastaanottokeskuksen johtaja\r\n- vammaispalvelujen johtaja\r\n- turvakodin johtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- asuntolan hoitaja (sosiaaliala) (53213)\r\n- ryhmäperhekodin ohjaaja (53213)",
          "- asuntolan hoitaja (sosiaaliala) (53213)\r\n- ryhmäperhekodin ohjaaja (53213)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "a-klinikan johtaja",
          "apulaisjohtaja (sosiaaliala))",
          "apulaisjohtaja (sosiaalialan laitos)",
          "apulaissosiaalijohtaja",
          "avopalvelukeskuksen johtaja",
          "diakoniajohtaja",
          "edunvalvontajohtaja",
          "ensikodin johtaja",
          "ensisuojan johtaja",
          "erityishuoltopiirin kasvatusjohtaja",
          "erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja",
          "hoitokodin johtaja",
          "holhouslautakunnan puheenjohtaja",
          "huoltokodin johtaja",
          "huoltolaitoksen johtaja (sosiaaliala)",
          "huoltolan johtaja",
          "invalidihuollon johtaja",
          "jaostonjohtaja (sosiaalihuoltoala)",
          "johtaja (sosiaaliala)",
          "johtaja (sosiaalialan erityispalvelut)",
          "johtaja (sosiaalihuoltoala)",
          "johtaja (sosiaalitoimi)",
          "kasvatus- ja perheneuvonnanjohtaja",
          "kasvatusjohtaja",
          "kasvatusneuvolan johtaja",
          "katkaisuhoitoaseman johtaja",
          "kehitysvammahuollon johtaja",
          "kehitysvammaisten asuntolan johtaja",
          "kehitysvammaisten päivähuoltolan johtaja",
          "kehitysvammalaitoksen johtaja",
          "kehitysvammapiirin johtaja",
          "kesäsiirtolan johtaja",
          "kotipalvelunjohtaja",
          "koulukodin johtaja",
          "kuntayhtymäjohtaja (sosiaaliala)",
          "kuntoutumisklinikan johtaja",
          "kuntoutuskeskuksen johtaja",
          "kylänjohtaja (sos-lapsikylä)",
          "laitoksen johtaja (sosiaaliala)",
          "laitoshoidonjohtaja (sosiaaliala)",
          "laitosjohtaja (sosiaaliala)",
          "lastenhuollon johtaja",
          "lastenkodin apulaisjohtaja",
          "lastenkodin johtaja",
          "lastensuojelujohtaja",
          "lastensuojelun toimitusjohtaja",
          "nuorisoaseman johtaja",
          "nuorisokeskuksen toiminnanjohtaja",
          "nuorisokodin johtaja",
          "nuorisotoimenjohtaja",
          "nuorisoverstaanjohtaja",
          "oppilasasuntolan johtaja",
          "oppilaskodin johtaja",
          "osastonjohtaja (sosiaaliala)",
          "pakolaiskeskuksen johtaja",
          "palvelujohtaja (sosiaaliala)",
          "palvelukeskuksen johtaja",
          "palvelukodin johtaja (vammaistyö)",
          "palvelutalon johtaja (sosiaaliala)",
          "palvelutuotantojohtaja (sosiaalihuoltoala)",
          "pav-hoitokodin johtaja",
          "perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja",
          "perhepalvelujohtaja",
          "perhetukikeskuksen johtaja",
          "peruspalvelujohtaja",
          "perusturvajohtaja",
          "perusturvatoimen johtaja",
          "projektijohtaja (sosiaaliala)",
          "päihdehuollon johtaja",
          "päihdehuoltokeskuksen johtaja",
          "päivähuoltolan johtaja",
          "päiväkeskuksen johtaja (sosiaaliala)",
          "raittiustoimenjohtaja",
          "sairausvakuutustoimiston johtaja",
          "sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtaja",
          "sosiaali- ja terveysalan johtaja",
          "sosiaali ja terveysjohtaja",
          "sosiaali- ja terveystoimen päällikkö",
          "sosiaaliaseman johtaja",
          "sosiaalihuollon toimitusjohtaja",
          "sosiaalijohtaja",
          "sosiaalikeskuksen johtaja",
          "sosiaalineuvos",
          "sosiaalipalvelupäällikkö",
          "sosiaalipäällikkö",
          "sosiaalitoimenjohtaja",
          "sosiaalityön johtaja",
          "suojatyökeskuksen johtaja",
          "suojatyötoiminnan johtaja",
          "suojatyöyksikön johtaja",
          "toimialajohtaja (sosiaaliala)",
          "toiminnanjohtaja (sosiaaliala)",
          "toimintakeskuksen johtaja",
          "tukiasuntolan johtaja",
          "turvakodin johtaja",
          "työkeskuksen johtaja",
          "työlaitoksen johtaja",
          "työosaston johtaja (sosiaaliala)",
          "vajaamielislaitoksen johtaja",
          "vajaamielisten lasten päivähuoltolan johtaja",
          "vammaispalvelujen johtaja",
          "vastaanottokeskuksen johtaja",
          "vastaanottokodin johtaja (sosiaaliala)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1345",
    "level": 4,
    "code": "1345",
    "order": 500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
    "parentCode": "134",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Opetusalan johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat peruskouluja, lukioita, korkeakouluja tai muita oppilaitoksia ja suunnittelevat, koordinoivat ja määrittävät niissä annettavaa opetusta. Vastaavat oppilaitosten tehtävien hoitamisesta ja yleisestä hallinnosta. Tähän luetaan oppilaitosten ja sivistystoimen johtajat sekä paikallisen kouluhallinnon johtavat virkamiehet.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opetusohjelmien määrittäminen opetusviranomaisten ja hallinnoivien elinten kehysten mukaisesti\r\n- koulujen seurantajärjestelmien ja menettelytapojenkehittäminen ja toteuttaminen koulujen suorituskyvyn ja oppilaaksioton arvioimiseksi\r\n- opiskelupaikkoja ja opetuspalveluja välittävien hallintopalvelujen johtaminen; hallinnollisten toimien kustannusten valvonta\r\n- opetus- ja hallintohenkilöstön sekä opiskelijoiden johtaminen ja ohjaaminen\r\n- opettajien ja luennoitsijoiden työn arviointi\r\n- opetus- tai koulutusohjelman tunnettuuden edistäminen\r\n- oppilaitosten kunnossapidon johtaminen\r\n- oppilaitoksen sääntöjen laatiminen ja täytäntöönpano\r\n- henkilöstön valinnasta ja koulutuksesta vastaaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- rehtori\r\n- dekaani\r\n- koulutoimenjohtaja",
          "Johtavat peruskouluja, lukioita, korkeakouluja tai muita oppilaitoksia ja suunnittelevat, koordinoivat ja määrittävät niissä annettavaa opetusta. Vastaavat oppilaitosten tehtävien hoitamisesta ja yleisestä hallinnosta. Tähän luetaan oppilaitosten ja sivistystoimen johtajat sekä paikallisen kouluhallinnon johtavat virkamiehet.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opetusohjelmien määrittäminen opetusviranomaisten ja hallinnoivien elinten kehysten mukaisesti\r\n- koulujen seurantajärjestelmien ja menettelytapojenkehittäminen ja toteuttaminen koulujen suorituskyvyn ja oppilaaksioton arvioimiseksi\r\n- opiskelupaikkoja ja opetuspalveluja välittävien hallintopalvelujen johtaminen; hallinnollisten toimien kustannusten valvonta\r\n- opetus- ja hallintohenkilöstön sekä opiskelijoiden johtaminen ja ohjaaminen\r\n- opettajien ja luennoitsijoiden työn arviointi\r\n- opetus- tai koulutusohjelman tunnettuuden edistäminen\r\n- oppilaitosten kunnossapidon johtaminen\r\n- oppilaitoksen sääntöjen laatiminen ja täytäntöönpano\r\n- henkilöstön valinnasta ja koulutuksesta vastaaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- rehtori\r\n- dekaani\r\n- koulutoimenjohtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aikuiskoulutusjohtaja",
          "aikuiskoulutusosaston johtaja",
          "ala-asteen rehtori",
          "alakoulun rehtori",
          "ammattikoulun apulaisrehtori",
          "ammattikoulun rehtori",
          "ammattikurssikeskuksen rehtori",
          "apulaisjohtaja (opetus)",
          "apulaisrehtori",
          "dekaani",
          "erityiskoulun rehtori",
          "harjaantumiskoulun johtaja",
          "hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen rehtori",
          "iltalukion rehtori",
          "instituutinjohtaja",
          "kansainvälisten asioiden johtaja (koulutus)",
          "kansalaisopiston rehtori",
          "kansanopiston rehtori",
          "kauppaoppilaitoksen apulaisrehtori",
          "kauppaoppilaitoksen rehtori",
          "konservatorion apulaisrehtori",
          "konservatorion rehtori",
          "kotitalousoppilaitoksen rehtori",
          "kotiteollisuuskoulun rehtori",
          "koulun johtaja",
          "koulunjohtaja",
          "koulutoimenjohtaja",
          "koulutusalan johtaja",
          "koulutusjohtaja",
          "koulutuskeskuksen johtaja",
          "kurssikeskuksen rehtori",
          "kurssiosaston johtaja",
          "kurssitoimenjohtaja",
          "kurssitoiminnan johtaja",
          "linjanjohtaja (opetus)",
          "lukion rehtori",
          "musiikkikoulun rehtori",
          "musiikkiopiston rehtori",
          "opetuksenjohtaja",
          "opetusasiain päällikkö",
          "opetustoimen johtaja (peruskoulun yläluokat)",
          "opetustoimenjohtaja (kunta)",
          "opiston rehtori",
          "opistonjohtaja (koulutusala)",
          "oppilaitoksen rehtori",
          "oppimateriaalikeskuksen johtaja (kunta)",
          "oppimateriaalikeskuksen päällikkö",
          "osastonjohtaja (koulutus)",
          "palvelujohtaja (opetus)",
          "pelastuskoulunjohtaja",
          "peruskoulun ala-asteen johtaja",
          "peruskoulun ala-asteen rehtori",
          "peruskoulun johtaja",
          "peruskoulun rehtori",
          "peruskoulun yläasteen johtaja",
          "peruskoulun ylä-asteen rehtori",
          "peruskoulutoimenjohtaja",
          "projektijohtaja (koulutus)",
          "rehtori",
          "ruotsinkielisen koulutoimen johtaja",
          "sairaanhoitajaopiston rehtori",
          "sivistysjohtaja",
          "sivistystoimen johtaja",
          "sivistystoimen päällikkö",
          "sivistystoimenpäällikkö-rehtori",
          "sosiaalialan oppilaitoksen rehtori",
          "suomenkielinen opetustoimen johtaja",
          "tiedekunnan johtaja",
          "työväenopiston rehtori",
          "vararehtori",
          "yliopiston rehtori",
          "yläasteen rehtori",
          "musiikkioppilaitoksen rehtori",
          "musiikkioppilaitoksen apulaisrehtori"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1346",
    "level": 4,
    "code": "1346",
    "order": 510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
    "parentCode": "134",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat rahoitus- ja vakuutuspalveluja tarjoavien laitosten kuten pankkien, asuntoluottolaitosten, luottoyritysten ja -osuuskuntien sekä vakuutusyhtiöiden toimipaikkojen toimintaa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- henkilöstön toiminnan suunnittelu, ohjaaminen ja koordinointi\r\n- suhteiden luominen ja ylläpitäminen yksityis- ja yritys- ja yhteisöasiakkaisiin\r\n- neuvojen antaminen ja avun tarjoaminen asiakkaille näiden rahoitus- ja vakuutusasioita koskevissa kysymyksissä ja asiakkaisiin mahdollisesti vaikuttavissa asioissa kuten lainmuutoksissa\r\n- laina- ja vakuutussopimushakemusten tutkiminen, arviointi ja käsitteleminen\r\n- laina-ajan pidennyspäätösten valvonta\r\n- rahoitusselvitysten tekeminen\r\n- käteisvarojen ja rahoitusvälineiden virran valvonta sekä rahoitusraporttien ja lakisääteisten raporttien laadinta\r\n- yritys-, kiinteistö- ja henkilökohtaisten lainojen sekä luottorajojen hyväksyminen, hylkääminen ja koordinointi\r\n- yrityksen muiden yksiköiden kanssa tehtävän yhteistyön koordinointi\r\n- budjettien hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- konttorinjohtaja (pankki)\r\n- johtaja (luottolaitos)\r\n- konttorinjohtaja (vakuutuslaitos)\r\n\r\nTähän ei kuulu\r\n- luotto- ja laina-asiantuntija (3312)\r\n- vakuutusasiamies (3321)\r\n- sijoitusneuvoja (2412)",
          "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat rahoitus- ja vakuutuspalveluja tarjoavien laitosten kuten pankkien, asuntoluottolaitosten, luottoyritysten ja -osuuskuntien sekä vakuutusyhtiöiden toimipaikkojen toimintaa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- henkilöstön toiminnan suunnittelu, ohjaaminen ja koordinointi\r\n- suhteiden luominen ja ylläpitäminen yksityis- ja yritys- ja yhteisöasiakkaisiin\r\n- neuvojen antaminen ja avun tarjoaminen asiakkaille näiden rahoitus- ja vakuutusasioita koskevissa kysymyksissä ja asiakkaisiin mahdollisesti vaikuttavissa asioissa kuten lainmuutoksissa\r\n- laina- ja vakuutussopimushakemusten tutkiminen, arviointi ja käsitteleminen\r\n- laina-ajan pidennyspäätösten valvonta\r\n- rahoitusselvitysten tekeminen\r\n- käteisvarojen ja rahoitusvälineiden virran valvonta sekä rahoitusraporttien ja lakisääteisten raporttien laadinta\r\n- yritys-, kiinteistö- ja henkilökohtaisten lainojen sekä luottorajojen hyväksyminen, hylkääminen ja koordinointi\r\n- yrityksen muiden yksiköiden kanssa tehtävän yhteistyön koordinointi\r\n- budjettien hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- konttorinjohtaja (pankki)\r\n- johtaja (luottolaitos)\r\n- konttorinjohtaja (vakuutuslaitos)\r\n\r\nTähän ei kuulu\r\n- luotto- ja laina-asiantuntija (3312)\r\n- vakuutusasiamies (3321)\r\n- sijoitusneuvoja (2412)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (pankki, vakuutus)",
          "aluekonttorinjohtaja (yrityspalvelu))",
          "apulaisjohtaja (rahotus- ja vakuutusala)",
          "asiakasjohtaja (pankki)",
          "branch manager (pankki)",
          "johtaja (luottolaitos)",
          "konttorinjohtaja (pankki)",
          "konttorinjohtaja (vakuutuslaitos)",
          "palvelujohtaja (pankki- ja vakuutusala)",
          "pankinjohtaja (konttori)",
          "piirijohtaja (vakuutuslaitos)",
          "piirikonttorinjohtaja (vakuutuslaitos)",
          "rahoitusjohtaja (pankki- ja vakuutuslaitos)",
          "senior manager (pankki)",
          "sijoitusjohtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1349",
    "level": 4,
    "code": "1349",
    "order": 520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
    "parentCode": "134",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat sellaisten teknisten ja muiden erityisasiantuntija- ja asiantuntijapalveluiden tuottamista, joita ei ole luokiteltu muihin luokkiin 2-numerotasolla 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat tai 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat. Tähän luokitellaan mm. poliisitoimesta, vankeinhoidosta, kirjastotoimesta, lakipalveluista ja palontorjunnasta vastaavat johtajat.\r\n\r\nNäissä ammateissa edellytetään yleensä erityisvalmiuksia (erityisosaamista) ja laajaa kokemusta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palvelutoiminnan, laitoksen, organisaation tai keskuksen johtaminen\r\n- henkilöstöä koskevien menettelytapojen, menettelyjen ja standardien kehittäminen, toteuttaminen ja valvominen\r\n- teknistä, toimistotyötä, palvelutyötä, kunnossapitoa ja muita töitä tekevän asiantuntijahenkilöstön työn ohjaaminen, johtaminen ja arvioiminen\r\n- palvelujen tuottamiseen varattujen resurssien valvonta ja arviointi\r\n- hallinnollisten tehtävien kuten budjettisuunnittelun ja raporttien valmistelun sekä tarvike-, laite- ja palveluhankintojen valvonta\r\n- palvelujen tarjonnan suunnittelu, ohjaaminen ja koordinointi\r\n- yhteistyön koordinointi muiden samalla alalla tai siihen liittyvillä aloilla toimivien palveluntuottajien kanssa\r\n- budjettien hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtaja (arkisto)\r\n- johtaja (lakipalvelut)\r\n- kirjastotoimenjohtaja\r\n- vankilan johtaja\r\n\r\n14\tHotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden \tpalvelualojen johtajat\r\n\r\nJohtavat, suunnittelevat ja organisoivat ravitsemus- ja majoituspalveluja, vähittäiskaupan palveluja ja muita vastaavia palveluja tarjoavien liikkeiden toimintaa. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason kolme valmiuksia.\r\n\r\nTähän luokitellaan suoraan suurelle yleisölle palveluita tarjoavien yritysten tai laitosten johtajat sellaisissa organisaatioissa, jotka eivät ole niin suuria, että niissä tarvittaisiin useita johtamisen hierarkkisia tasoja. Palvelualojen yritykset tai yksiköt ovat kuitenkin niin suuria (vähintään 5 työntekijää), että johtajien pääasiallinen tehtävä on johtaminen ja liikkeenhoito.\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista:\r\n\r\nTälle 2-numerotasolle luokitellaan sellaiset palvelualojen yritysten ja yhteisöjen johtajat, jotka työskentelevät yrityksissä ja yhteisöissä, jotka tuottavat palveluksia suoraan ns. suurelle yleisölle ja, joissa niiden pienuuden vuoksi ei ole johtamisen hierarkiaa. Erityispätevyyttä vaativien teknisten tai muiden erityisasiantuntija- tai asiantuntijapalveluiden suunnittelusta, johtamisesta ja koordinoinnista vastaavat johtajat suurissa organisaatioissa, joissa on useita johtamisen tasoja, luokitellaan 2-numerotason ryhmään 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat tai 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat.\r\n\r\nPienten kauppojen, majoitusliikkeiden, kahviloiden ja ravintoloiden johtajat, jotka osallistuvat palvelujen tuottamiseen, ja joiden tehtävissä johtaminen ja liikkeenhoito eivät ole pääasiallinen tehtävä, luokitellaan vastaaviin 2-numerotason 51 Palvelutyöntekijät ammatteihin kuin yrityksen varsinaiset työntekijät.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: tuotettuja tavaroita ja palveluita sekä asiakassuhteita koskevien ohjelmien ja toimintatapojen määrittely ja arviointi; tuotevalikoiman sekä varasto- ja palvelutason määrittely; myynninedistäminen; rekrytoinnin, henkilöstön kouluttamisen ja esimiestyön johtaminen; lakien sekä työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen.\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat sellaisten teknisten ja muiden erityisasiantuntija- ja asiantuntijapalveluiden tuottamista, joita ei ole luokiteltu muihin luokkiin 2-numerotasolla 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat tai 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat. Tähän luokitellaan mm. poliisitoimesta, vankeinhoidosta, kirjastotoimesta, lakipalveluista ja palontorjunnasta vastaavat johtajat.\r\n\r\nNäissä ammateissa edellytetään yleensä erityisvalmiuksia (erityisosaamista) ja laajaa kokemusta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palvelutoiminnan, laitoksen, organisaation tai keskuksen johtaminen\r\n- henkilöstöä koskevien menettelytapojen, menettelyjen ja standardien kehittäminen, toteuttaminen ja valvominen\r\n- teknistä, toimistotyötä, palvelutyötä, kunnossapitoa ja muita töitä tekevän asiantuntijahenkilöstön työn ohjaaminen, johtaminen ja arvioiminen\r\n- palvelujen tuottamiseen varattujen resurssien valvonta ja arviointi\r\n- hallinnollisten tehtävien kuten budjettisuunnittelun ja raporttien valmistelun sekä tarvike-, laite- ja palveluhankintojen valvonta\r\n- palvelujen tarjonnan suunnittelu, ohjaaminen ja koordinointi\r\n- yhteistyön koordinointi muiden samalla alalla tai siihen liittyvillä aloilla toimivien palveluntuottajien kanssa\r\n- budjettien hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtaja (arkisto)\r\n- johtaja (lakipalvelut)\r\n- kirjastotoimenjohtaja\r\n- vankilan johtaja\r\n\r\n14\tHotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden \tpalvelualojen johtajat\r\n\r\nJohtavat, suunnittelevat ja organisoivat ravitsemus- ja majoituspalveluja, vähittäiskaupan palveluja ja muita vastaavia palveluja tarjoavien liikkeiden toimintaa. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason kolme valmiuksia.\r\n\r\nTähän luokitellaan suoraan suurelle yleisölle palveluita tarjoavien yritysten tai laitosten johtajat sellaisissa organisaatioissa, jotka eivät ole niin suuria, että niissä tarvittaisiin useita johtamisen hierarkkisia tasoja. Palvelualojen yritykset tai yksiköt ovat kuitenkin niin suuria (vähintään 5 työntekijää), että johtajien pääasiallinen tehtävä on johtaminen ja liikkeenhoito.\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista:\r\n\r\nTälle 2-numerotasolle luokitellaan sellaiset palvelualojen yritysten ja yhteisöjen johtajat, jotka työskentelevät yrityksissä ja yhteisöissä, jotka tuottavat palveluksia suoraan ns. suurelle yleisölle ja, joissa niiden pienuuden vuoksi ei ole johtamisen hierarkiaa. Erityispätevyyttä vaativien teknisten tai muiden erityisasiantuntija- tai asiantuntijapalveluiden suunnittelusta, johtamisesta ja koordinoinnista vastaavat johtajat suurissa organisaatioissa, joissa on useita johtamisen tasoja, luokitellaan 2-numerotason ryhmään 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat tai 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat.\r\n\r\nPienten kauppojen, majoitusliikkeiden, kahviloiden ja ravintoloiden johtajat, jotka osallistuvat palvelujen tuottamiseen, ja joiden tehtävissä johtaminen ja liikkeenhoito eivät ole pääasiallinen tehtävä, luokitellaan vastaaviin 2-numerotason 51 Palvelutyöntekijät ammatteihin kuin yrityksen varsinaiset työntekijät.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: tuotettuja tavaroita ja palveluita sekä asiakassuhteita koskevien ohjelmien ja toimintatapojen määrittely ja arviointi; tuotevalikoiman sekä varasto- ja palvelutason määrittely; myynninedistäminen; rekrytoinnin, henkilöstön kouluttamisen ja esimiestyön johtaminen; lakien sekä työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 141 Hotellin- ja ravintolanjohtajat\r\n- 142 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat\r\n- 143 Muiden palvelualojen johtajat",
          "- 141 Hotellin- ja ravintolanjohtajat\r\n- 142 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat\r\n- 143 Muiden palvelualojen johtajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (jätehuolto)",
          "aluejohtaja (muut yhteiskunnan palvelut)",
          "apulaisjohtaja (muut yhteiskunnalliset palvelut)",
          "apulaisjohtaja (vankeinhoito)",
          "arkistonjohtaja",
          "arktisen keskuksen johtaja",
          "elinkeinojohtaja",
          "elinkeinotoimenjohtaja",
          "johtaja (arkisto)",
          "johtaja (lakipalvelut)",
          "jätehuoltojohtaja",
          "keskusarkistonjohtaja",
          "keskusrekisterin johtaja",
          "kierrätysjohtaja (jätehuolto)",
          "kirjasto- ja kulttuurikeskuksen johtaja",
          "kirjaston johtaja",
          "kirjastonjohtaja",
          "kirjastotoimen apulaisjohtaja",
          "kirjastotoimenjohtaja",
          "laamanni",
          "liikelaitosjohtaja",
          "maakunta-arkiston johtaja",
          "maakuntamuseonjohtaja",
          "maankäyttöjohtaja",
          "maanmittausjohtaja",
          "maistraatinpäällikkö",
          "museonjohtaja",
          "museotoimen johtaja (kunta)",
          "osastonjohtaja (kirjasto)",
          "pelastusjohtaja",
          "poliisipäällikkö (kihlakunnanvirasto)",
          "rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö",
          "rajavartiolaitoksen päällikkö",
          "rikososaston johtaja",
          "satamajohtaja",
          "seutukaavajohtaja",
          "seutusuunnittelujohtaja",
          "säteilyturvallisuusjohtaja",
          "tilastojohtaja",
          "toimistonjohtaja",
          "tulkkikeskuksen johtaja",
          "tulosjohtaja",
          "tulosyksikön johtaja",
          "työsiirtolan päällikkö",
          "työvoimatoimiston johtaja",
          "valmiusjohtaja",
          "valtion museonjohtaja",
          "valtionarkiston johtaja",
          "vankilan johtaja",
          "vankisiirtolan päällikkö",
          "vesi- ja ympäristöpiirin johtaja",
          "vesihallintojohtaja",
          "vesipiirin johtaja (valtio)",
          "väestönsuojelujohtaja",
          "yhdistysrekisterijohtaja",
          "yksikön johtaja (palo- ja pelastustoimi)",
          "ympäristöjohtaja (jätehuolto)",
          "ympäristökeskuksen johtaja (kunta)",
          "ympäristönsuojelujohtaja",
          "ympäristösuojelutoimen johtaja",
          "ympäristötoimenjohtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/14",
    "level": 2,
    "code": "14",
    "order": 530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat ja organisoivat ravitsemus- ja majoituspalveluja, vähittäiskaupan palveluja ja muita vastaavia palveluja tarjoavien liikkeiden toimintaa. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason kolme valmiuksia. \r\n\r\nTähän luokitellaan suoraan suurelle yleisölle palveluita tarjoavien yritysten tai laitosten johtajat sellaisissa organisaatioissa, jotka eivät ole niin suuria, että niissä tarvittaisiin useita johtamisen hierarkkisia tasoja. Palvelualojen yritykset tai yksiköt ovat kuitenkin niin suuria (vähintään 5 työntekijää), että johtajien pääasiallinen tehtävä on johtaminen ja liikkeenhoito.\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista:\r\n\r\nTälle 2-numerotasolle luokitellaan sellaiset palvelualojen yritysten ja yhteisöjen johtajat, jotka työskentelevät yrityksissä ja yhteisöissä, jotka tuottavat palveluksia suoraan ns. suurelle yleisölle ja, joissa niiden pienuuden vuoksi ei ole johtamisen hierarkiaa. Erityispätevyyttä vaativien teknisten tai muiden erityisasiantuntija- tai asiantuntijapalveluiden suunnittelusta, johtamisesta ja koordinoinnista vastaavat johtajat suurissa organisaatioissa, joissa on useita johtamisen tasoja, luokitellaan 2-numerotason ryhmään 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat tai 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat.\r\n\r\nPienten kauppojen, majoitusliikkeiden, kahviloiden ja ravintoloiden johtajat, jotka osallistuvat palvelujen tuottamiseen, ja joiden tehtävissä johtaminen ja liikkeenhoito eivät ole pääasiallinen tehtävä, luokitellaan vastaaviin 2-numerotason 51 Palvelutyöntekijät ammatteihin kuin yrityksen varsinaiset työntekijät.\r\n  \r\nTehtäviin kuuluu yleensä: tuotettuja tavaroita ja palveluita sekä asiakassuhteita koskevien ohjelmien ja toimintatapojen määrittely ja arviointi; tuotevalikoiman sekä varasto- ja palvelutason määrittely; myynninedistäminen; rekrytoinnin, henkilöstön kouluttamisen ja esimiestyön johtaminen; lakien sekä työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen.\r\n ",
          "Johtavat, suunnittelevat ja organisoivat ravitsemus- ja majoituspalveluja, vähittäiskaupan palveluja ja muita vastaavia palveluja tarjoavien liikkeiden toimintaa. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason kolme valmiuksia. \r\n\r\nTähän luokitellaan suoraan suurelle yleisölle palveluita tarjoavien yritysten tai laitosten johtajat sellaisissa organisaatioissa, jotka eivät ole niin suuria, että niissä tarvittaisiin useita johtamisen hierarkkisia tasoja. Palvelualojen yritykset tai yksiköt ovat kuitenkin niin suuria (vähintään 5 työntekijää), että johtajien pääasiallinen tehtävä on johtaminen ja liikkeenhoito.\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista:\r\n\r\nTälle 2-numerotasolle luokitellaan sellaiset palvelualojen yritysten ja yhteisöjen johtajat, jotka työskentelevät yrityksissä ja yhteisöissä, jotka tuottavat palveluksia suoraan ns. suurelle yleisölle ja, joissa niiden pienuuden vuoksi ei ole johtamisen hierarkiaa. Erityispätevyyttä vaativien teknisten tai muiden erityisasiantuntija- tai asiantuntijapalveluiden suunnittelusta, johtamisesta ja koordinoinnista vastaavat johtajat suurissa organisaatioissa, joissa on useita johtamisen tasoja, luokitellaan 2-numerotason ryhmään 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat tai 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat.\r\n\r\nPienten kauppojen, majoitusliikkeiden, kahviloiden ja ravintoloiden johtajat, jotka osallistuvat palvelujen tuottamiseen, ja joiden tehtävissä johtaminen ja liikkeenhoito eivät ole pääasiallinen tehtävä, luokitellaan vastaaviin 2-numerotason 51 Palvelutyöntekijät ammatteihin kuin yrityksen varsinaiset työntekijät.\r\n  \r\nTehtäviin kuuluu yleensä: tuotettuja tavaroita ja palveluita sekä asiakassuhteita koskevien ohjelmien ja toimintatapojen määrittely ja arviointi; tuotevalikoiman sekä varasto- ja palvelutason määrittely; myynninedistäminen; rekrytoinnin, henkilöstön kouluttamisen ja esimiestyön johtaminen; lakien sekä työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen.\r\n "
        ],
        "includes": [
          "– 141 Hotellin- ja ravintolanjohtajat\r\n– 142 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat\r\n– 143 Muiden palvelualojen johtajat",
          "– 141 Hotellin- ja ravintolanjohtajat\r\n– 142 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat\r\n– 143 Muiden palvelualojen johtajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/141",
    "level": 3,
    "code": "141",
    "order": 540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hotellin- ja ravintolanjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat ja organisoivat hotellien, ravintoloiden sekä muiden majoitus- tai ravitsemuspalveluita tarjoavien liikkeiden toimintaa.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: oheistoimintojen kuten urheilu-, peli- ja viihdepalvelujen suunnittelu ja organisointi; varaustenteko-, vastaanotto- ja huonepalvelujen sekä siistimistoimien johtaminen ja valvominen; alkoholi-, uhkapeli-, terveys- yms. lakien ja säädösten noudattamisen varmistaminen; ruoan ja juomien laadun valvominen valmistuksen ja esillepanon kaikissa vaiheissa; henkilöstön valinnan, koulutuksen ja opastuksen valvonta; työterveys- ja -turvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen.\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat ja organisoivat hotellien, ravintoloiden sekä muiden majoitus- tai ravitsemuspalveluita tarjoavien liikkeiden toimintaa.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: oheistoimintojen kuten urheilu-, peli- ja viihdepalvelujen suunnittelu ja organisointi; varaustenteko-, vastaanotto- ja huonepalvelujen sekä siistimistoimien johtaminen ja valvominen; alkoholi-, uhkapeli-, terveys- yms. lakien ja säädösten noudattamisen varmistaminen; ruoan ja juomien laadun valvominen valmistuksen ja esillepanon kaikissa vaiheissa; henkilöstön valinnan, koulutuksen ja opastuksen valvonta; työterveys- ja -turvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 1411 Hotellinjohtajat\r\n- 1412 Ravintolanjohtajat",
          "- 1411 Hotellinjohtajat\r\n- 1412 Ravintolanjohtajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1411",
    "level": 4,
    "code": "1411",
    "order": 550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hotellinjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat ja organisoivat majoitus- ja muita palveluita tarjoavien hotellien, motellien ja vastaavien majoitusliikkeiden toimintaa. Voivat olla yrittäjiä tai palkansaajia.\r\n\r\nSuurten hotellien ja hotelliketjujen toimitusjohtajat ja tuotannollisten yksikköjen johtajat luokitellaan kuitenkin 2-numerotason 11 tai 12 ammatteihin.\r\n\r\nPienten majoitus- ja ravitsemuspalveluita tarjoavien liikkeiden kuten aamiaismajoituspalvelujen ja pienten hotellien (käytännössä maksaville asiakkaille palveluita tarjoavien yksityisten kotitalouksien) omistajat, joiden työssä liiketoiminnan suunnittelu ja johtaminen tai henkilöstöjohtamistehtävät eivät ole merkittävässä osassa, luokitellaan luokkaan 5152 Yksityiskotien taloudenhoitajat.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- varaustenteko-, vastaanotto- ja huonepalvelujen sekä siistimistoimien johtaminen ja valvominen\r\n- turvajärjestelyjen sekä puutarhan ja kiinteistön kunnossapidon johtaminen\r\n- baari- ja ravintolatoiminnan sekä kokous- ja konferenssipalvelujen suunnittelu ja johtaminen\r\n- alkoholi-, uhkapeli- yms. lakien ja säädösten noudattamisen varmistaminen\r\n- asiakastyytyväisyyden arviointi\r\n- kirjanpito- ja ostotoimien valvominen\r\n- liiketoiminnan budjetointi\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja opastuksen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisesta huolehtiminen\r\n- paikallisen matkailuinformaation tarjoaminen sekä tutustumiskäyntien ja kuljetusten järjestäminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtaja (hotelli)\r\n- johtaja (motelli)\r\n\r\nTähän ei kuulu\r\n- maatilamatkailuyrityksen hoitaja (5152)\r\n- bed and breakfast - palvelunhoitaja (5152)",
          "Johtavat, suunnittelevat ja organisoivat majoitus- ja muita palveluita tarjoavien hotellien, motellien ja vastaavien majoitusliikkeiden toimintaa. Voivat olla yrittäjiä tai palkansaajia.\r\n\r\nSuurten hotellien ja hotelliketjujen toimitusjohtajat ja tuotannollisten yksikköjen johtajat luokitellaan kuitenkin 2-numerotason 11 tai 12 ammatteihin.\r\n\r\nPienten majoitus- ja ravitsemuspalveluita tarjoavien liikkeiden kuten aamiaismajoituspalvelujen ja pienten hotellien (käytännössä maksaville asiakkaille palveluita tarjoavien yksityisten kotitalouksien) omistajat, joiden työssä liiketoiminnan suunnittelu ja johtaminen tai henkilöstöjohtamistehtävät eivät ole merkittävässä osassa, luokitellaan luokkaan 5152 Yksityiskotien taloudenhoitajat.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- varaustenteko-, vastaanotto- ja huonepalvelujen sekä siistimistoimien johtaminen ja valvominen\r\n- turvajärjestelyjen sekä puutarhan ja kiinteistön kunnossapidon johtaminen\r\n- baari- ja ravintolatoiminnan sekä kokous- ja konferenssipalvelujen suunnittelu ja johtaminen\r\n- alkoholi-, uhkapeli- yms. lakien ja säädösten noudattamisen varmistaminen\r\n- asiakastyytyväisyyden arviointi\r\n- kirjanpito- ja ostotoimien valvominen\r\n- liiketoiminnan budjetointi\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja opastuksen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisesta huolehtiminen\r\n- paikallisen matkailuinformaation tarjoaminen sekä tutustumiskäyntien ja kuljetusten järjestäminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtaja (hotelli)\r\n- johtaja (motelli)\r\n\r\nTähän ei kuulu\r\n- maatilamatkailuyrityksen hoitaja (5152)\r\n- bed and breakfast - palvelunhoitaja (5152)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (hotelli)",
          "hotellinjohtaja",
          "hotellipäällikkö (liikkeenjohto)",
          "hotellitoimen johtaja",
          "johtaja (hotelli)",
          "johtaja (motelli)",
          "toimitusjohtaja (hotelli, liikkeenjohto)",
          "yrittäjä (hotellialan yritys, liikkeenjohto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1412",
    "level": 4,
    "code": "1412",
    "order": 560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ravintolanjohtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat ja organisoivat ravintola- ja cateringpalveluita tarjoavien kahviloiden, ravintoloiden ja vastaavanlaisten ravitsemusliikkeiden toimintaa. Voivat olla yrittäjiä tai palkansaajia.\r\n\r\nSellaisten pienten liikkeiden johtajat, joiden työssä liiketoiminnan suunnittelu ja johtaminen tai henkilöstöjohtamistehtävät eivät ole merkittävässä osassa, ja jotka työskentelevät yrittäjänä yksin tai muutaman henkilön avustamana hoitaen ravintolaa, kahvilaa, pubia tms., luokitellaan 3-numerotasolle 512 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät tai 513 Tarjoilutyöntekijät tms. näiden työtä parhaiten kuvaavaan palvelutyön luokkaan.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- ruokalistojen suunnittelu yhdessä keittiömestareiden ja kokkien kanssa\r\n- erityistapahtumien suunnittelu ja organisointi\r\n- tavaroiden ostamisen ja tavaroiden hinnoista sopiminen budjetin mukaisesti\r\n- varastomääriä ja taloudellisia transaktioita koskevien tietojen ylläpitäminen\r\n- sen varmistaminen, että ruokailu-, keittiö- ja elintarvikevarastotilat täyttävät terveysviranomaisten vaatimukset ja ovat puhtaita, toimivia ja vaikutelmaltaan sopivia\r\n- asiakastyytyväisyyden arviointi aterioiden ja palvelun suhteen\r\n- tarjoilu- ja keittiöhenkilökunnan valitseminen, kouluttaminen, ohjaaminen ja työvuorolistojen laatiminen\r\n- varausten vastaanottaminen, vieraiden tervehtiminen ja tilausten teossa avustaminen\r\n- neuvotteleminen järjestelyistä asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa\r\n- työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ravintolanjohtaja\r\n- toimitusjohtaja (pieni tai keskisuuri ravintola, liikkeenjohto)\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat ja organisoivat ravintola- ja cateringpalveluita tarjoavien kahviloiden, ravintoloiden ja vastaavanlaisten ravitsemusliikkeiden toimintaa. Voivat olla yrittäjiä tai palkansaajia.\r\n\r\nSellaisten pienten liikkeiden johtajat, joiden työssä liiketoiminnan suunnittelu ja johtaminen tai henkilöstöjohtamistehtävät eivät ole merkittävässä osassa, ja jotka työskentelevät yrittäjänä yksin tai muutaman henkilön avustamana hoitaen ravintolaa, kahvilaa, pubia tms., luokitellaan 3-numerotasolle 512 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät tai 513 Tarjoilutyöntekijät tms. näiden työtä parhaiten kuvaavaan palvelutyön luokkaan.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- ruokalistojen suunnittelu yhdessä keittiömestareiden ja kokkien kanssa\r\n- erityistapahtumien suunnittelu ja organisointi\r\n- tavaroiden ostamisen ja tavaroiden hinnoista sopiminen budjetin mukaisesti\r\n- varastomääriä ja taloudellisia transaktioita koskevien tietojen ylläpitäminen\r\n- sen varmistaminen, että ruokailu-, keittiö- ja elintarvikevarastotilat täyttävät terveysviranomaisten vaatimukset ja ovat puhtaita, toimivia ja vaikutelmaltaan sopivia\r\n- asiakastyytyväisyyden arviointi aterioiden ja palvelun suhteen\r\n- tarjoilu- ja keittiöhenkilökunnan valitseminen, kouluttaminen, ohjaaminen ja työvuorolistojen laatiminen\r\n- varausten vastaanottaminen, vieraiden tervehtiminen ja tilausten teossa avustaminen\r\n- neuvotteleminen järjestelyistä asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa\r\n- työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ravintolanjohtaja\r\n- toimitusjohtaja (pieni tai keskisuuri ravintola, liikkeenjohto)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- keittiömestari (3434)\r\n- keittiöpäällikkö (3434)\r\n- emäntä (suurtalous) (51202)\r\n- hovimestari (51202)\r\n- vuoropäällikkö (ravintola) (51202)\r\n- toimitusjohtaja (pieni tai keskisuuri ravintola, ravintolatyö) (51202)",
          "- keittiömestari (3434)\r\n- keittiöpäällikkö (3434)\r\n- emäntä (suurtalous) (51202)\r\n- hovimestari (51202)\r\n- vuoropäällikkö (ravintola) (51202)\r\n- toimitusjohtaja (pieni tai keskisuuri ravintola, ravintolatyö) (51202)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (ravintola-alan yritys)",
          "johtaja (ravintola)",
          "ravintolanjohtaja",
          "ravintolanpitäjä (liikkeenjohto)",
          "ravintolatoimen johtaja",
          "ravintolatoimenpäällikkö",
          "ravintoloitsija (liikkeenjohto)",
          "ravitsemisjohtaja",
          "toimitusjohtaja (pieni / keskisuuri ravintola, liikkeenjohto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/142",
    "level": 3,
    "code": "142",
    "order": 570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat vähittäis- tai tukkukaupan liikkeiden toimintaa. Vastaavat liiketoiminnan tavoitteista ja tuloksesta, strategiasta ja toiminnan johtamisesta. Suurten vähittäiskaupan yksiköiden kuten isojen supermarketien ja tavaratalojen johtajat luokitellaan tähän ryhmään. Konsernien ja kauppaketjujen toimitusjohtajat luokitellaan kuitenkin luokkaan 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat.\r\n\r\nTähän luokitellaan myös suhteellisen pienten tukku- ja vähittäiskaupan yksiköiden johtajat, vaikka niissä ei olisi johtamisen hierarkiaa. Tähän luokkaan kuuluvien johtajien pääasialliset työtehtävät liittyvät kuitenkin liikkeen johtamiseen. Sen sijaan kauppiaat, joiden työssä liiketoiminnan ja henkilöstön johtaminen eivät ole pääasiallinen osa työpanosta luokitellaan luokkaan 5221 Kauppiaat (pienyrittäjät). Luokkaan 5221 kuuluvilla pienkauppiailla on yleensä alle 5 työntekijää.\r\n\r\nMyymälähenkilöstön työskentelyä valvovat ja johtavat työntekijät, joiden tehtäviin ei kuitenkaan kuulu tuotevalikoimaa, hinnoittelua, budjettia tai työvuorojen miehitystä tai henkilöstön työhönottoa koskeva päätöksenteko, luokitellaan luokkaan 5222 Myymäläesimiehet.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: tuotevalikoiman, varastomäärien ja palvelustandardien määrittely; hankinta- ja markkinointipolitiikan sekä hinnoittelun muotoilu ja toteuttaminen; tavaroiden ja palvelujen myynninedistäminen ja mainonta; varastomäärien ja rahoitustoiminen rekisteröinti; sitoutuminen yksikön talousarvioon; henkilöstön valinnan, koulutuksen ja opastuksen valvonta; työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen.\r\n\r\nItsenäisistä kaupan yksiköistä ja myymälöiden toiminnasta vastaavat yrittäjät luokitellaan 4-numerotasolle 5221 Kauppiaat. Sellaiset henkilöstöön kuuluvat, joiden tehtäviin sisältyy myymäläapulaisten, kassamyyjien ja muiden työntekijöiden toimien valvonta ja ohjaaminen, tuotevalikoima yms. luokitellaan 4-numerotasolle 5222 Myymäläesimiehet.\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat vähittäis- tai tukkukaupan liikkeiden toimintaa. Vastaavat liiketoiminnan tavoitteista ja tuloksesta, strategiasta ja toiminnan johtamisesta. Suurten vähittäiskaupan yksiköiden kuten isojen supermarketien ja tavaratalojen johtajat luokitellaan tähän ryhmään. Konsernien ja kauppaketjujen toimitusjohtajat luokitellaan kuitenkin luokkaan 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat.\r\n\r\nTähän luokitellaan myös suhteellisen pienten tukku- ja vähittäiskaupan yksiköiden johtajat, vaikka niissä ei olisi johtamisen hierarkiaa. Tähän luokkaan kuuluvien johtajien pääasialliset työtehtävät liittyvät kuitenkin liikkeen johtamiseen. Sen sijaan kauppiaat, joiden työssä liiketoiminnan ja henkilöstön johtaminen eivät ole pääasiallinen osa työpanosta luokitellaan luokkaan 5221 Kauppiaat (pienyrittäjät). Luokkaan 5221 kuuluvilla pienkauppiailla on yleensä alle 5 työntekijää.\r\n\r\nMyymälähenkilöstön työskentelyä valvovat ja johtavat työntekijät, joiden tehtäviin ei kuitenkaan kuulu tuotevalikoimaa, hinnoittelua, budjettia tai työvuorojen miehitystä tai henkilöstön työhönottoa koskeva päätöksenteko, luokitellaan luokkaan 5222 Myymäläesimiehet.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: tuotevalikoiman, varastomäärien ja palvelustandardien määrittely; hankinta- ja markkinointipolitiikan sekä hinnoittelun muotoilu ja toteuttaminen; tavaroiden ja palvelujen myynninedistäminen ja mainonta; varastomäärien ja rahoitustoiminen rekisteröinti; sitoutuminen yksikön talousarvioon; henkilöstön valinnan, koulutuksen ja opastuksen valvonta; työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen.\r\n\r\nItsenäisistä kaupan yksiköistä ja myymälöiden toiminnasta vastaavat yrittäjät luokitellaan 4-numerotasolle 5221 Kauppiaat. Sellaiset henkilöstöön kuuluvat, joiden tehtäviin sisältyy myymäläapulaisten, kassamyyjien ja muiden työntekijöiden toimien valvonta ja ohjaaminen, tuotevalikoima yms. luokitellaan 4-numerotasolle 5222 Myymäläesimiehet.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 1420 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat",
          "- 1420 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1420",
    "level": 4,
    "code": "1420",
    "order": 580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/142",
    "parentCode": "142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat vähittäis- tai tukkukaupan liikkeiden toimintaa. Vastaavat liiketoiminnan tavoitteista ja tuloksesta, strategiasta ja toiminnan johtamisesta. Suurten vähittäiskaupan yksiköiden kuten isojen supermarketien ja tavaratalojen päälliköt luokitellaan tähän ryhmään. Konsernien ja kauppaketjujen toimitusjohtajat luokitellaan kuitenkin luokkaan 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat. Tähän luokitellaan myös suhteellisen pienten tukku- ja vähittäiskaupan yksiköiden johtajat, vaikka niissä ei olisi johtamisen hierarkiaa.\r\n\r\nSen sijaan kauppiaat, joiden työssä liiketoiminnan ja henkilöstön johtaminen eivät muodosta suurinta osa työpanosta, luokitellaan luokkaan 5221 Kauppiaat (pienyrittäjät). Luokkaan 5221 kuuluvilla pienkauppiailla on yleensä alle 5 työntekijää. Myymälähenkilöstön työskentelyä valvovat ja johtavat työntekijät luokitellaan luokkaan 5222 Myymäläesimiehet.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuotevalikoiman, varastomäärien ja palvelustandardien määrittely\r\n- hankinta- ja markkinointipolitiikan sekä hinnoittelun muotoilu ja toteuttaminen\r\n- tavaroiden ja palvelujen myynninedistäminen ja mainonta\r\n- varastomäärien ja rahoitustoimien rekisteröinti; sitoutuminen yksikön talousarvioon\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja opastuksen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- vähittäismyynnin johtaja\r\n- johtaja (supermarket, liikkeenjohto)\r\n- johtaja (tukkuliike)\r\n- johtaja (tavaratalo)\r\n- ketjujohtaja\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat vähittäis- tai tukkukaupan liikkeiden toimintaa. Vastaavat liiketoiminnan tavoitteista ja tuloksesta, strategiasta ja toiminnan johtamisesta. Suurten vähittäiskaupan yksiköiden kuten isojen supermarketien ja tavaratalojen päälliköt luokitellaan tähän ryhmään. Konsernien ja kauppaketjujen toimitusjohtajat luokitellaan kuitenkin luokkaan 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat. Tähän luokitellaan myös suhteellisen pienten tukku- ja vähittäiskaupan yksiköiden johtajat, vaikka niissä ei olisi johtamisen hierarkiaa.\r\n\r\nSen sijaan kauppiaat, joiden työssä liiketoiminnan ja henkilöstön johtaminen eivät muodosta suurinta osa työpanosta, luokitellaan luokkaan 5221 Kauppiaat (pienyrittäjät). Luokkaan 5221 kuuluvilla pienkauppiailla on yleensä alle 5 työntekijää. Myymälähenkilöstön työskentelyä valvovat ja johtavat työntekijät luokitellaan luokkaan 5222 Myymäläesimiehet.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuotevalikoiman, varastomäärien ja palvelustandardien määrittely\r\n- hankinta- ja markkinointipolitiikan sekä hinnoittelun muotoilu ja toteuttaminen\r\n- tavaroiden ja palvelujen myynninedistäminen ja mainonta\r\n- varastomäärien ja rahoitustoimien rekisteröinti; sitoutuminen yksikön talousarvioon\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja opastuksen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- vähittäismyynnin johtaja\r\n- johtaja (supermarket, liikkeenjohto)\r\n- johtaja (tukkuliike)\r\n- johtaja (tavaratalo)\r\n- ketjujohtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- pienkauppias (5221)\r\n- myymäläesimies (5222)\r\n- myymäläpäällikkö (5222)\r\n- myyntijohtaja (1221)\r\n- markkinointijohtaja (1221)",
          "- pienkauppias (5221)\r\n- myymäläesimies (5222)\r\n- myymäläpäällikkö (5222)\r\n- myyntijohtaja (1221)\r\n- markkinointijohtaja (1221)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluejohtaja (kauppa)",
          "apteekin johtaja",
          "apteekkari (ei laitosapteekki)",
          "autokaupan johtaja (liikkeenjohto)",
          "autokoulun johtaja (liikkeenjohto)",
          "autovuokraamon johtaja (liikkeenjohto)",
          "johtaja (supermarket, liikkeenjohto )",
          "johtaja (tavaratalo)",
          "johtaja (tukkuliike)",
          "kaupanalan johtaja (liikkeenjohto)",
          "ketjujohtaja",
          "supermarketin johtaja",
          "tavaratalonjohtaja",
          "toimialajohtaja (kaupan ala)",
          "toimitusjohtaja (tukkukaupan johtaja, liikeenjohto)",
          "tukkukauppias (liikkeenjohtotehtävät)",
          "tukkuliikkeen johtaja",
          "vähittäiskauppias (liikkeenjohtotehtävät)",
          "vähittäismyynnin johtaja",
          "yksikön johtaja (kaupan ala)",
          "yrittäjä (tukkukauppa, liikkeenjohto)",
          "paikallisjohtaja (tukkuliike)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/143",
    "level": 3,
    "code": "143",
    "order": 590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden palvelualojen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja valvovat urheilu-, kulttuuri- ja matkapalveluita, vapaa-ajan palveluita, asiakaskontaktipalveluita yms.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: palvelu- ja toimintavalikoiman sisällön ja laajuuden suunnittelu ja organisointi; tilojen puhtauden ja kunnossapidon varmistaminen; tarjottavia palveluita koskevan kehityksen ja trendien seuraaminen; tietojen antaminen tarjolla olevista tiloista ja erilaisten tapahtumien julkisuuden edistäminen; kassatositteiden tarkistaminen ja säilyttäminen sekä säännöllisten varastotarkistusten tekeminen; budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen; henkilöstön valinnan, johtamisen ja työsuorituksen valvonta; terveys- ja turvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen.\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja valvovat urheilu-, kulttuuri- ja matkapalveluita, vapaa-ajan palveluita, asiakaskontaktipalveluita yms.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: palvelu- ja toimintavalikoiman sisällön ja laajuuden suunnittelu ja organisointi; tilojen puhtauden ja kunnossapidon varmistaminen; tarjottavia palveluita koskevan kehityksen ja trendien seuraaminen; tietojen antaminen tarjolla olevista tiloista ja erilaisten tapahtumien julkisuuden edistäminen; kassatositteiden tarkistaminen ja säilyttäminen sekä säännöllisten varastotarkistusten tekeminen; budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen; henkilöstön valinnan, johtamisen ja työsuorituksen valvonta; terveys- ja turvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 1431 Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat\r\n- 1439 Muut palvelualojen johtajat",
          "- 1431 Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat\r\n- 1439 Muut palvelualojen johtajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1431",
    "level": 4,
    "code": "1431",
    "order": 600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/143",
    "parentCode": "143",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja valvovat urheilu-, teatteri- ja muita viihdepalveluita tarjoavien laitosten ja toimipaikkojen toimintaa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- keskusten tarjontaan kuuluvan viihteen, ajanvietteiden, kulttuuritapahtumien ja urheilu- ja kuntoiluohjelmien suunnittelu ja järjestäminen\r\n- tilojen puhtauden ja kunnossapidon varmistaminen\r\n- luovien taiteiden kehityksen ja trendien seuraaminen sekä teatterituotantojen, yhtyeiden esiintymisten ja orkestereiden konserttien järjestäminen\r\n- tarjolla olevista tiloista tiedottaminen ja tapahtumiin, esityksiin ja toimintoihin liittyvä mainostaminen\r\n- kassakuittien ja -tositteiden tarkistaminen ja säilyttäminen ja säännöllisten varastotarkistusten tekeminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, johtamisen ja työsuorituksen valvonta\r\n- terveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- huvipuiston johtaja\r\n- kasinon johtaja\r\n- elokuvateatterin johtaja\r\n- vapaa-aikakeskuksen johtaja\r\n- urheilukeskuksen johtaja\r\n",
          "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja valvovat urheilu-, teatteri- ja muita viihdepalveluita tarjoavien laitosten ja toimipaikkojen toimintaa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- keskusten tarjontaan kuuluvan viihteen, ajanvietteiden, kulttuuritapahtumien ja urheilu- ja kuntoiluohjelmien suunnittelu ja järjestäminen\r\n- tilojen puhtauden ja kunnossapidon varmistaminen\r\n- luovien taiteiden kehityksen ja trendien seuraaminen sekä teatterituotantojen, yhtyeiden esiintymisten ja orkestereiden konserttien järjestäminen\r\n- tarjolla olevista tiloista tiedottaminen ja tapahtumiin, esityksiin ja toimintoihin liittyvä mainostaminen\r\n- kassakuittien ja -tositteiden tarkistaminen ja säilyttäminen ja säännöllisten varastotarkistusten tekeminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, johtamisen ja työsuorituksen valvonta\r\n- terveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- huvipuiston johtaja\r\n- kasinon johtaja\r\n- elokuvateatterin johtaja\r\n- vapaa-aikakeskuksen johtaja\r\n- urheilukeskuksen johtaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- museonjohtaja (1349)\r\n- kirjastonjohtaja (1349)",
          "- museonjohtaja (1349)\r\n- kirjastonjohtaja (1349)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisliikuntatoimen johtaja",
          "elokuvateatterin johtaja",
          "elokuvateatterin omistaja",
          "eläintarhanjohtaja",
          "huvipuiston johtaja",
          "kasinon johtaja",
          "kulttuuriasiainpäällikkö",
          "kulttuurijohtaja",
          "kulttuurikeskuksen johtaja",
          "kulttuuritoimen johtaja",
          "kulttuuritoimenjohtaja",
          "liikuntajohtaja",
          "liikuntatoimen johtaja",
          "musiikkitoimen intendentti",
          "ohjelmajohtaja (urheilu, kulttuuri)",
          "oopperanjohtaja",
          "oopperatoiminnanjohtaja-ohjaaja",
          "radiojohtaja",
          "taidegallerian johtaja (liikkeenjohto)",
          "taiteellinen johtaja",
          "teatterinjohtaja",
          "uimahallin johtaja",
          "urheilujohtaja",
          "urheilukeskuksen johtaja",
          "urheiluopiston johtaja",
          "urheilutoimen johtaja",
          "urheilutoiminnan johtaja",
          "vapaa-aikakeskuksen johtaja",
          "vapaa-aikatoimen johtaja",
          "vapaa-aikatoiminnanjohtaja",
          "virkistystoiminnan johtaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1439",
    "level": 4,
    "code": "1439",
    "order": 610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/143",
    "parentCode": "143",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut palvelualojen johtajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokitellaan johtamistehtävät, joissa vastataan sellaisten palveluiden tuottamisesta, joita ei ole luokiteltu muualle 2-numerotasolla 13 Tuotantotoiminnon ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat tai 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat. Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat esimerkiksi matkatoimistojen, konferenssikeskusten, yhteyskeskusten ja kauppakeskusten palvelujen tuottamista.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palveluvalikoiman sisällön ja laajuuden suunnittelu ja toteuttamisen organisointi\r\n- tarjottavia palveluita koskevan kehityksen ja trendien seuraaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- tiedottaminen tarjolla olevista palveluista ja toimintaan liittyvä mainostaminen\r\n- tilojen puhtauden ja kunnossapidon varmistaminen\r\n- kassatositteiden tarkistaminen ja säilyttäminen ja säännöllisten varastotarkistusten tekeminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, johtamisen ja työsuorituksen valvonta\r\n- terveys- ja turvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- matkatoimiston johtaja\r\n- konferenssikeskuksen johtaja\r\n- yhteyskeskuksen johtaja\r\n- leirintäkeskuksen johtaja",
          "Tähän luokitellaan johtamistehtävät, joissa vastataan sellaisten palveluiden tuottamisesta, joita ei ole luokiteltu muualle 2-numerotasolla 13 Tuotantotoiminnon ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat tai 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat. Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat esimerkiksi matkatoimistojen, konferenssikeskusten, yhteyskeskusten ja kauppakeskusten palvelujen tuottamista.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palveluvalikoiman sisällön ja laajuuden suunnittelu ja toteuttamisen organisointi\r\n- tarjottavia palveluita koskevan kehityksen ja trendien seuraaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- tiedottaminen tarjolla olevista palveluista ja toimintaan liittyvä mainostaminen\r\n- tilojen puhtauden ja kunnossapidon varmistaminen\r\n- kassatositteiden tarkistaminen ja säilyttäminen ja säännöllisten varastotarkistusten tekeminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, johtamisen ja työsuorituksen valvonta\r\n- terveys- ja turvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- matkatoimiston johtaja\r\n- konferenssikeskuksen johtaja\r\n- yhteyskeskuksen johtaja\r\n- leirintäkeskuksen johtaja"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "autokorjaamon johtaja",
          "autokorjaamon johtaja (liikkeenjohto)",
          "johtaja (yrityspalvelu, liikkeenjohto)",
          "kauppakeskuksen johtaja",
          "kirjankustantaja (liikkeenjohto)",
          "konferenssikeskuksen johtaja",
          "konsulttiyrityksen johtaja (yrityspalvelu, liikkeenjohto)",
          "kustannusjohtaja",
          "kustantaja (kirjan, liikkeenjohto)",
          "leirintäkeskuksen johtaja",
          "matkatoimiston johtaja",
          "pesulan johtaja",
          "toimitusjohtaja (kampaamoalan yritys, liikkeenjohto)",
          "toimitusjohtaja (yrityspalvelu, liikkeenjohto)",
          "yhteyskeskuksen johtaja",
          "yrittäjä (kampaamo, liikkeenjohto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2",
    "level": 1,
    "code": "2",
    "order": 620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Lisäävät olemassa olevan tietämystä, soveltavat tieteellistä tietoa tai taiteellisia konsepteja ja teorioita, hoitavat järjestelmällisesti opetusta. Tehtävät voivat käsittää useampia edellä mainituista. Suoriutuminen useimmissa tämän pääluokan ammateissa edellyttää ISCO:n taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: analyysien ja tutkimusten tekeminen sekä konseptien, teorioiden ja toimintamenetelmien kehittäminen; olemassa olevan tietämyksen soveltaminen elotonta luontoa tutkiviin tieteisiin, biotieteisiin sekä yhteiskunta- ja humanistisia tieteitä koskeviin asioihin sekä niihin liittyvä neuvonta; yhden tai useamman tieteenalan teorian ja käytännön opettaminen eri koulutustasoilla, erilaisten liiketoiminta-, lainopillisten ja sosiaalipalvelujen antaminen; taideteosten ja taiteen luominen ja esittäminen; hengellisen opastuksen tarjoaminen; tieteellisten tekstien ja raporttien laatiminen. Toimenkuvaan voi sisältyä toisten työntekijöiden johtamista.\r\n",
          "Lisäävät olemassa olevan tietämystä, soveltavat tieteellistä tietoa tai taiteellisia konsepteja ja teorioita, hoitavat järjestelmällisesti opetusta. Tehtävät voivat käsittää useampia edellä mainituista. Suoriutuminen useimmissa tämän pääluokan ammateissa edellyttää ISCO:n taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: analyysien ja tutkimusten tekeminen sekä konseptien, teorioiden ja toimintamenetelmien kehittäminen; olemassa olevan tietämyksen soveltaminen elotonta luontoa tutkiviin tieteisiin, biotieteisiin sekä yhteiskunta- ja humanistisia tieteitä koskeviin asioihin sekä niihin liittyvä neuvonta; yhden tai useamman tieteenalan teorian ja käytännön opettaminen eri koulutustasoilla, erilaisten liiketoiminta-, lainopillisten ja sosiaalipalvelujen antaminen; taideteosten ja taiteen luominen ja esittäminen; hengellisen opastuksen tarjoaminen; tieteellisten tekstien ja raporttien laatiminen. Toimenkuvaan voi sisältyä toisten työntekijöiden johtamista.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat\r\n- 22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat\r\n- 23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat\r\n- 24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat\r\n- 25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat\r\n- 26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat",
          "- 21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat\r\n- 22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat\r\n- 23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat\r\n- 24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat\r\n- 25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat\r\n- 26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/21",
    "level": 2,
    "code": "21",
    "order": 630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät tutkimusta ja kehittävät käsitteitä, teorioita ja operationaalisia menetelmiä sekä soveltavat luonnontieteiden ja tekniikan eri alojen tietämystä sellaisilla aloilla kuin fysiikka, astronomia, meteorologia, kemia, geofysiikka, biologia, ekologia, farmakologia, lääketiede, matematiikka, tilastotiede, arkkitehtuuri, insinööritieteet, muotoilu ja teknologia. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: tutkimustyö, tieteellisen tietämyksen laajentaminen sekä neuvominen ja tietämyksen soveltaminen tietoon, joka on saatu fysikaalisten ainesten ja ilmiöiden rakenteesta ja ominaisuuksista, erilaisten materiaalien kemiallisista ominaispiirteistä ja prosesseista, materiaaleista ja tuotteista, ihmis-, eläin- ja kasvikunnasta sen kaikissa muodoissa, matemaattisista ja tilastotieteellisistä käsitteistä ja menetelmistä; yhdyskunta-, liikenne-, talonrakentamista, maa- ja vesirakentamista tai teollisuuslaitosten sekä koneistojen ja laitteiden rakentamista koskeva neuvonta, suunnittelu ja hankkeiden johtaminen; kaivostoiminnan menetelmien neuvonta, soveltamisen ja niiden optimaalisen käytön varmistaminen; maa- ja vesialueiden kartoittaminen ja karttojen laatiminen; erilaisten materiaaleihin, tuotteisiin ja prosesseihin liittyvien teknologisten näkökulmien sekä tuotannon ja työmenetelmien tehokkuuden selvittäminen ja siihen liittyvä neuvonta; tieteellisten artikkeleiden ja raporttien laatiminen. Toisten työntekijöiden ohjaus voi sisältyä tehtäviin.\r\n",
          "Tekevät tutkimusta ja kehittävät käsitteitä, teorioita ja operationaalisia menetelmiä sekä soveltavat luonnontieteiden ja tekniikan eri alojen tietämystä sellaisilla aloilla kuin fysiikka, astronomia, meteorologia, kemia, geofysiikka, biologia, ekologia, farmakologia, lääketiede, matematiikka, tilastotiede, arkkitehtuuri, insinööritieteet, muotoilu ja teknologia. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: tutkimustyö, tieteellisen tietämyksen laajentaminen sekä neuvominen ja tietämyksen soveltaminen tietoon, joka on saatu fysikaalisten ainesten ja ilmiöiden rakenteesta ja ominaisuuksista, erilaisten materiaalien kemiallisista ominaispiirteistä ja prosesseista, materiaaleista ja tuotteista, ihmis-, eläin- ja kasvikunnasta sen kaikissa muodoissa, matemaattisista ja tilastotieteellisistä käsitteistä ja menetelmistä; yhdyskunta-, liikenne-, talonrakentamista, maa- ja vesirakentamista tai teollisuuslaitosten sekä koneistojen ja laitteiden rakentamista koskeva neuvonta, suunnittelu ja hankkeiden johtaminen; kaivostoiminnan menetelmien neuvonta, soveltamisen ja niiden optimaalisen käytön varmistaminen; maa- ja vesialueiden kartoittaminen ja karttojen laatiminen; erilaisten materiaaleihin, tuotteisiin ja prosesseihin liittyvien teknologisten näkökulmien sekä tuotannon ja työmenetelmien tehokkuuden selvittäminen ja siihen liittyvä neuvonta; tieteellisten artikkeleiden ja raporttien laatiminen. Toisten työntekijöiden ohjaus voi sisältyä tehtäviin.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 211 Luonnon- ja geotieteen erityisasiantuntijat\r\n- 212 Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat\r\n- 213 Biotieteiden erityisasiantuntijat\r\n- 214 Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia)\r\n- 215 Sähköteknologian erityisasiantuntijat\r\n- 216 Arkkitehdit, suunnittelijat ja maanmittaajat",
          "- 211 Luonnon- ja geotieteen erityisasiantuntijat\r\n- 212 Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat\r\n- 213 Biotieteiden erityisasiantuntijat\r\n- 214 Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia)\r\n- 215 Sähköteknologian erityisasiantuntijat\r\n- 216 Arkkitehdit, suunnittelijat ja maanmittaajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/211",
    "level": 3,
    "code": "211",
    "order": 640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Luonnon- ja geotieteen erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat ja kehittävät käsitteitä, teorioita ja operationaalisia menetelmiä tai soveltavat fysiikkaan, meteorologiaan, kemiaan, geologiaan tai geofysiikkaan liittyvää tieteellistä tietoa.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: laajentavat tutkimuksen ja kokeellisen toiminnan kautta tieteellistä tietämystä, joka liittyy mekaniikkaan, termodynamiikkaan, optiikkaan, ääneen, sähköön, magnetismiin, elektroniikkaan, ydinfysiikkaan, astronomiaan, kemian eri aloihin tai ilmakehän ja maapallon olosuhteisiin; neuvovat ja soveltavat tätä tietämystä sellaisilla aloilla kuin teollinen valmistaminen, maatalous, lääkintä, merenkulku, avaruustutkimus; öljyn, kaasun, veden ja mineraalien hyödyntäminen; laativat tieteellisiä artikkeleita ja raportteja.\r\n",
          "Tutkivat ja kehittävät käsitteitä, teorioita ja operationaalisia menetelmiä tai soveltavat fysiikkaan, meteorologiaan, kemiaan, geologiaan tai geofysiikkaan liittyvää tieteellistä tietoa.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: laajentavat tutkimuksen ja kokeellisen toiminnan kautta tieteellistä tietämystä, joka liittyy mekaniikkaan, termodynamiikkaan, optiikkaan, ääneen, sähköön, magnetismiin, elektroniikkaan, ydinfysiikkaan, astronomiaan, kemian eri aloihin tai ilmakehän ja maapallon olosuhteisiin; neuvovat ja soveltavat tätä tietämystä sellaisilla aloilla kuin teollinen valmistaminen, maatalous, lääkintä, merenkulku, avaruustutkimus; öljyn, kaasun, veden ja mineraalien hyödyntäminen; laativat tieteellisiä artikkeleita ja raportteja.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 2111 Fyysikot ja astronomit\r\n- 2112 Meteorologit\r\n- 2113 Kemistit\r\n- 2114 Geologit ja geofyysikot",
          "- 2111 Fyysikot ja astronomit\r\n- 2112 Meteorologit\r\n- 2113 Kemistit\r\n- 2114 Geologit ja geofyysikot"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2111",
    "level": 4,
    "code": "2111",
    "order": 650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Fyysikot ja astronomit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kehittävät materiaan, avaruuteen, aikaan, energiaan ja niiden välisiin suhteisiin liittyviä käsitteitä, teorioita ja toiminnallisia menetelmiä. Soveltavat fysiikkaan ja astronomiaan liittyvää tieteellistä tietämystä teollisuudessa, lääketieteessä, sotilas- tai muilla aloilla.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tutkimuksen johtaminen ja käsitteiden, teorioiden, laitteiston, ohjelmiston ja toimintakuntoisten menetelmien kehittäminen\r\n- aineen rakennetta ja ominaisuuksia koskevien kokeiden, testien ja analyysien tekeminen mekaniikan, termodynamiikan, elektroniikan, viestinnän, tehon kehityksen ja jakelun, aerodynamiikan, optiikan ja laserin, kaukokartoituksen, lääketieteen, äänen, magnetismin ja ydinfysiikan aloilla\r\n- tutkimustulosten ja kokeiden arviointi ja päätelmien esittäminen pääasiassa matemaattisten tekniikoiden ja mallien avulla\r\n- fysiikan tai astronomian periaatteiden ja tekniikoiden käytännön sovellusten vahvistaminen ja kehittäminen\r\n- turvallisen ja tehokkaan säteilyhoidon varmistaminen potilaille ja diagnostisen tai terapeuttisen tuloksen saavuttamiseksi lääketieteellisen ammatinharjoittajan määräämänä\r\n- aineellisten määrien täsmällisen mittaamisen ja luonnehdinnan varmistaminen lääketieteellisessä käytössä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- astronomi\r\n- fyysikko\r\n- ydinfyysikko\r\n",
          "Kehittävät materiaan, avaruuteen, aikaan, energiaan ja niiden välisiin suhteisiin liittyviä käsitteitä, teorioita ja toiminnallisia menetelmiä. Soveltavat fysiikkaan ja astronomiaan liittyvää tieteellistä tietämystä teollisuudessa, lääketieteessä, sotilas- tai muilla aloilla.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tutkimuksen johtaminen ja käsitteiden, teorioiden, laitteiston, ohjelmiston ja toimintakuntoisten menetelmien kehittäminen\r\n- aineen rakennetta ja ominaisuuksia koskevien kokeiden, testien ja analyysien tekeminen mekaniikan, termodynamiikan, elektroniikan, viestinnän, tehon kehityksen ja jakelun, aerodynamiikan, optiikan ja laserin, kaukokartoituksen, lääketieteen, äänen, magnetismin ja ydinfysiikan aloilla\r\n- tutkimustulosten ja kokeiden arviointi ja päätelmien esittäminen pääasiassa matemaattisten tekniikoiden ja mallien avulla\r\n- fysiikan tai astronomian periaatteiden ja tekniikoiden käytännön sovellusten vahvistaminen ja kehittäminen\r\n- turvallisen ja tehokkaan säteilyhoidon varmistaminen potilaille ja diagnostisen tai terapeuttisen tuloksen saavuttamiseksi lääketieteellisen ammatinharjoittajan määräämänä\r\n- aineellisten määrien täsmällisen mittaamisen ja luonnehdinnan varmistaminen lääketieteellisessä käytössä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- astronomi\r\n- fyysikko\r\n- ydinfyysikko\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- radiologi (22122)\r\n- astrologi (5161)",
          "- radiologi (22122)\r\n- astrologi (5161)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisfyysikko",
          "astronomi",
          "erikoistutkija (fysiikka)",
          "fysiikan tutkija",
          "fyysikko",
          "johtava tutkija (fysiikka)",
          "laboratoriofyysikko",
          "laboratorioinsinööri (fysiikka)",
          "observaattori",
          "sairaalafyysikko",
          "säteilyfyysikko",
          "tohtorikoulutettava (fysiikka)",
          "tutkija (fysiikka)",
          "tutkimusprofessori (fysiikka)",
          "tähtitieteilijä",
          "ydinfyysikko",
          "ylifyysikko"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2112",
    "level": 4,
    "code": "2112",
    "order": 660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Meteorologit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät säätieteellistä tutkimusta ja tilastollista työtä meteorologian laitoksissa sekä laativat sääennusteita. Tekevät tutkimusta ilmakehän koostumuksesta, rakenteesta ja dynamiikasta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- ilmanmuutoksen suunnan ja nopeuden, paineiden, lämpötilojen, kosteuden, saasteiden fysikaalisten ja kemiallisten muutosten ja muiden ilmiöiden, kuten pilven muodostumisen, sademäärän, sähköisten häiriöiden tai auringonsäteilyn, tutkiminen\r\n- perehtyminen sääasemilta kerättyyn aineistoon ja satelliitti- ja tutkakuvien ja tietokonemallien tuloksiin sekä sääolosuhteiden ennustaminen\r\n- sääennusteiden ja varoitusten (vaaralliset sääilmiöt) laadinta ja niiden välittäminen yleisölle\r\n- kokeiden tekeminen liittyen sumuun, pilviin, sateen lisäämiseen ja muun tyyppisiin säämuutosohjelmiin\r\n- sään ja ilmaston matemaattisten tietokonemallien kehittäminen ja testaaminen kokeellista tai operationaalista käyttöä varten\r\n- ilmastovaikutusten ja ilmanlaadun analysoiminen sekä yhteistyö sosiaalitieteiden, insinööritieteiden ja taloudellisten yhteisöjen kanssa tarkoituksenmukaisten lieventämisstrategioiden kehittämiseksi\r\n- uusien välineiden ja proseduurien kytkeminen suunnitteluun, kehitykseen ja säätieteelliseen tiedonkeruuseen\r\n- tutkimuksen tekeminen ja käsitteiden, teorioiden ja toiminnallisten menetelmien kehittäminen ilmakehän koostumuksesta, rakenteesta ja dynamiikasta; tieteellisten papereiden ja raporttien valmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- meteorologi\r\n- hydrometeorologi\r\n- ylimeteorologi\r\n",
          "Tekevät säätieteellistä tutkimusta ja tilastollista työtä meteorologian laitoksissa sekä laativat sääennusteita. Tekevät tutkimusta ilmakehän koostumuksesta, rakenteesta ja dynamiikasta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- ilmanmuutoksen suunnan ja nopeuden, paineiden, lämpötilojen, kosteuden, saasteiden fysikaalisten ja kemiallisten muutosten ja muiden ilmiöiden, kuten pilven muodostumisen, sademäärän, sähköisten häiriöiden tai auringonsäteilyn, tutkiminen\r\n- perehtyminen sääasemilta kerättyyn aineistoon ja satelliitti- ja tutkakuvien ja tietokonemallien tuloksiin sekä sääolosuhteiden ennustaminen\r\n- sääennusteiden ja varoitusten (vaaralliset sääilmiöt) laadinta ja niiden välittäminen yleisölle\r\n- kokeiden tekeminen liittyen sumuun, pilviin, sateen lisäämiseen ja muun tyyppisiin säämuutosohjelmiin\r\n- sään ja ilmaston matemaattisten tietokonemallien kehittäminen ja testaaminen kokeellista tai operationaalista käyttöä varten\r\n- ilmastovaikutusten ja ilmanlaadun analysoiminen sekä yhteistyö sosiaalitieteiden, insinööritieteiden ja taloudellisten yhteisöjen kanssa tarkoituksenmukaisten lieventämisstrategioiden kehittämiseksi\r\n- uusien välineiden ja proseduurien kytkeminen suunnitteluun, kehitykseen ja säätieteelliseen tiedonkeruuseen\r\n- tutkimuksen tekeminen ja käsitteiden, teorioiden ja toiminnallisten menetelmien kehittäminen ilmakehän koostumuksesta, rakenteesta ja dynamiikasta; tieteellisten papereiden ja raporttien valmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- meteorologi\r\n- hydrometeorologi\r\n- ylimeteorologi\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- sääteknikko (3111)",
          "- sääteknikko (3111)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erikoistutkija (meteorologia)",
          "hydrometeorologi",
          "meteorologi",
          "meteorologian tutkija",
          "tutkija (meteorologia)",
          "tutkimusprofessori (meteorologia)",
          "ylimeteorologi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2113",
    "level": 4,
    "code": "2113",
    "order": 670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kemistit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät kemiallista tutkimusta ja kehittävät käsitteitä, teorioita ja toiminnallisia menetelmiä tai soveltavat tieteellistä tietoa uuden tiedon tai tuotteiden kehittämiseksi ja laadun- ja prosessinhallintaa varten.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tutkimuksen ja tuotekehittelyn tekeminen sekä kemiaan liittyvien käsitteiden ja menetelmien kehittäminen\r\n- kokeiden, testien ja analyysien tekeminen kemiallisen koostumuksen, energian ja kemiallisten muutosten tutkimiseksi\r\n- ympäristövalvonnan, laatukontrollin ja muiden menettelytapojen kehittäminen tuotantoa tai kuluttajia varten\r\n- näyte- ja tiedonkeruuohjelmistojen tekeminen ja analysointi ympäristömyrkkyjen tunnistamiseksi ja määrittämiseksi\r\n- monitieteiseen tutkimukseen ja kehitysprojekteihin osallistuminen yhdessä kemianinsinöörien, biologien, mikrobiologien, agronomien, geologien ja muiden asiantuntijoiden kanssa\r\n- mikro-organismin käyttäminen aineen muuttamiseksi uudeksi yhdistelmäksi\r\n- keinojen selvittäminen materiaalien vahvistamiseksi, yhdistämiseksi, tai uusien materiaalien kehittämiseksi\r\n- luonnollisten materiaalien jäljentäminen ja syntetisoiminen sekä uusien keinotekoisten materiaalien luominen.\r\n- tieteellisten papereiden ja raporttien laatiminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kemisti\r\n- rikoskemisti\r\n- sairaalakemisti\r\n",
          "Tekevät kemiallista tutkimusta ja kehittävät käsitteitä, teorioita ja toiminnallisia menetelmiä tai soveltavat tieteellistä tietoa uuden tiedon tai tuotteiden kehittämiseksi ja laadun- ja prosessinhallintaa varten.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tutkimuksen ja tuotekehittelyn tekeminen sekä kemiaan liittyvien käsitteiden ja menetelmien kehittäminen\r\n- kokeiden, testien ja analyysien tekeminen kemiallisen koostumuksen, energian ja kemiallisten muutosten tutkimiseksi\r\n- ympäristövalvonnan, laatukontrollin ja muiden menettelytapojen kehittäminen tuotantoa tai kuluttajia varten\r\n- näyte- ja tiedonkeruuohjelmistojen tekeminen ja analysointi ympäristömyrkkyjen tunnistamiseksi ja määrittämiseksi\r\n- monitieteiseen tutkimukseen ja kehitysprojekteihin osallistuminen yhdessä kemianinsinöörien, biologien, mikrobiologien, agronomien, geologien ja muiden asiantuntijoiden kanssa\r\n- mikro-organismin käyttäminen aineen muuttamiseksi uudeksi yhdistelmäksi\r\n- keinojen selvittäminen materiaalien vahvistamiseksi, yhdistämiseksi, tai uusien materiaalien kehittämiseksi\r\n- luonnollisten materiaalien jäljentäminen ja syntetisoiminen sekä uusien keinotekoisten materiaalien luominen.\r\n- tieteellisten papereiden ja raporttien laatiminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kemisti\r\n- rikoskemisti\r\n- sairaalakemisti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- biokemisti (2131)\r\n- farmakologi (2131)\r\n- farmaseutti (3213)",
          "- biokemisti (2131)\r\n- farmakologi (2131)\r\n- farmaseutti (3213)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "analyytikko-kemisti",
          "apulaiskemisti",
          "elintarvikekemisti",
          "erikoistutkija (kemia)",
          "kemian tutkija",
          "kemisti",
          "laboraattori (kemia)",
          "laboratorioapulaiskemisti",
          "laboratorioinsinööri (kemia)",
          "laboratoriokemisti",
          "laboratorioylikemisti",
          "prosessikemisti",
          "ravintokemisti",
          "rikoskemisti",
          "sairaalakemisti",
          "teollisuuskemisti",
          "terveysvalvontakemisti",
          "tohtorikoulutettava (kemia)",
          "tullikemisti",
          "tuotekehittelijä (kemia)",
          "tuotekehittelykemisti",
          "tuotekehitysinsinööri (kemianteollisuus)",
          "tuotekehityskemisti",
          "tuoteturvallisuuskemisti",
          "turvelaboraattori (kemia)",
          "tutkija (kemia)",
          "tutkija-kemisti",
          "tutkimusamanuenssi (kemia)",
          "tutkimuskemisti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2114",
    "level": 4,
    "code": "2114",
    "order": 680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Geologit ja geofyysikot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät tutkimusta, vahvistavat tai kehittävät käsitteitä, teorioita ja toiminnallisia menetelmiä, soveltavat geologian ja geofysiikan tieteellistä tietämystä esimerkiksi öljyn, kaasun ja mineraalien etsinnässä ja louhinnassa, vedensuojelussa, rakennustekniikassa, tietoliikenteessä ja navigaatiossa, sekä kehityssuuntia ja jätteiden hävittämistä koskevien projektien vaikutusten arvioinnissa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tutkimuksen tekeminen ja geologisiin ja geofysiikkaan liittyvien toiminnallisten menetelmien, käsitteiden ja teorioiden vahvistaminen tai kehittäminen\r\n- maankuoren koostumukseen ja rakenteeseen perehtyminen; kivien, mineraalien, fossiileiden ja muiden materiaalien tutkiminen; maan kehitykseen vaikuttavien prosessien selvittäminen; evoluution jäljittäminen; geologisten muodostumien laadun ja kronologian todentaminen ja niiden kaupallisen soveltamisen arvioiminen\r\n- tutkimusaineiston tulkinta ja geologisten raporttien, karttojen ym. valmisteleminen\r\n- geologisen tiedon hyödyntäminen rakennustekniikkaprojekteissa kuten patojen, siltojen, tunneleiden ja suurten rakennusten rakentamisessa sekä joutomaan käyttöönotossa\r\n- kaukokartoitusohjelmien käyttäminen maahan vaikuttavien seismisten, gravitatiivisten, sähköisten, termisten ja magneettisten voimien tutkimiseksi ja mittaamiseksi\r\n- maan painon, koon ja massan ja sen sisuksen koostumuksen ja rakenteen estimointi sekä tulivuorten, jäätiköiden ja maanjäristysten luonteen, toiminnan ja ennustettavuuden tutkiminen\r\n- maan magneettikentän kartoittaminen ja kerätyn tiedon hyödyntäminen\r\n- merten, ilmakehän ja niiden välisten suhteiden fysikaalisten ominaisuuksien tutkiminen ja mittaaminen\r\n- öljy-, kaasu- ja mineraaliesiintymien laadun ja määrän paikantaminen ja määrittäminen seismologisilla, gravimetrisillä, magneettisilla, sähkö- tai radiometrisillä menetelmillä\r\n- rakennusmateriaalien esiintymien tunnistaminen ja niiden laadun ja käyttöön soveltuvuuden määrittäminen\r\n- maakerroksen ja pintavesien liikkeiden, hajaantumisen sekä aineellisten ominaisuuksien tutkiminen\r\n- neuvojen antaminen jätehuollossa, reitin ja rakennuspaikan valinnassa ja pilaantuneen maan kunnostamisessa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- geofyysikko\r\n- geologi\r\n- hydrologi\r\n- seismologi",
          "Tekevät tutkimusta, vahvistavat tai kehittävät käsitteitä, teorioita ja toiminnallisia menetelmiä, soveltavat geologian ja geofysiikan tieteellistä tietämystä esimerkiksi öljyn, kaasun ja mineraalien etsinnässä ja louhinnassa, vedensuojelussa, rakennustekniikassa, tietoliikenteessä ja navigaatiossa, sekä kehityssuuntia ja jätteiden hävittämistä koskevien projektien vaikutusten arvioinnissa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tutkimuksen tekeminen ja geologisiin ja geofysiikkaan liittyvien toiminnallisten menetelmien, käsitteiden ja teorioiden vahvistaminen tai kehittäminen\r\n- maankuoren koostumukseen ja rakenteeseen perehtyminen; kivien, mineraalien, fossiileiden ja muiden materiaalien tutkiminen; maan kehitykseen vaikuttavien prosessien selvittäminen; evoluution jäljittäminen; geologisten muodostumien laadun ja kronologian todentaminen ja niiden kaupallisen soveltamisen arvioiminen\r\n- tutkimusaineiston tulkinta ja geologisten raporttien, karttojen ym. valmisteleminen\r\n- geologisen tiedon hyödyntäminen rakennustekniikkaprojekteissa kuten patojen, siltojen, tunneleiden ja suurten rakennusten rakentamisessa sekä joutomaan käyttöönotossa\r\n- kaukokartoitusohjelmien käyttäminen maahan vaikuttavien seismisten, gravitatiivisten, sähköisten, termisten ja magneettisten voimien tutkimiseksi ja mittaamiseksi\r\n- maan painon, koon ja massan ja sen sisuksen koostumuksen ja rakenteen estimointi sekä tulivuorten, jäätiköiden ja maanjäristysten luonteen, toiminnan ja ennustettavuuden tutkiminen\r\n- maan magneettikentän kartoittaminen ja kerätyn tiedon hyödyntäminen\r\n- merten, ilmakehän ja niiden välisten suhteiden fysikaalisten ominaisuuksien tutkiminen ja mittaaminen\r\n- öljy-, kaasu- ja mineraaliesiintymien laadun ja määrän paikantaminen ja määrittäminen seismologisilla, gravimetrisillä, magneettisilla, sähkö- tai radiometrisillä menetelmillä\r\n- rakennusmateriaalien esiintymien tunnistaminen ja niiden laadun ja käyttöön soveltuvuuden määrittäminen\r\n- maakerroksen ja pintavesien liikkeiden, hajaantumisen sekä aineellisten ominaisuuksien tutkiminen\r\n- neuvojen antaminen jätehuollossa, reitin ja rakennuspaikan valinnassa ja pilaantuneen maan kunnostamisessa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- geofyysikko\r\n- geologi\r\n- hydrologi\r\n- seismologi"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisseismologi",
          "erikoistutkija (geofysiikka, geologia)",
          "geofyysikko",
          "geofyysikko (kaivosteollisuus)",
          "geohydrologi",
          "geokemisti",
          "geologi",
          "geologian tutkija",
          "hydrologi",
          "mikropaleontologi",
          "minerologi",
          "paleontologi",
          "petrologi",
          "seismologi",
          "tohtorikoulutettava (geologia)",
          "tutkija (geologia)",
          "valtiongeokemisti",
          "valtiongeologi",
          "volkanologi",
          "ympäristögeologi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/212",
    "level": 3,
    "code": "212",
    "order": 690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat ja kehittävät matemaattisia, vakuutusmatemaattisia ja tilastollisia käsitteitä, teorioita ja operationaalisia menetelmiä sekä neuvovat ja ohjaavat niiden soveltamista käytäntöön tekniikan, liiketalouden sekä yhteiskunta- ja muiden tieteiden aloilla.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: tutkivat ja kehittävät matemaattisia, vakuutusmatemaattisia ja tilastollisia käsitteitä, teorioita; neuvovat ja ohjaavat matemaattisten periaatteiden, mallien ja menetelmien soveltamista käytäntöön erilaisissa tehtävissä tekniikan, liiketalouden sekä yhteiskunta- ja muiden tieteiden aloilla; tekevät yritysten panos-, tuotos- ja tuloksellisuuslaskelmia ja -analyysejä; laskevat vakuutus- ja eläkejärjestelmien suunnittelua ja toteutusta varten elinaikaodotteita, omaisuuden vahinkoriskejä yms.; käyttävät matemaattisia ja tilastollisia teorioita sekä todennäköisyys- ja riskiteorioita tulevaisuuden tapahtumien mahdollisten taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi; suunnittelevat ja organisoivat tutkimuksia ja muuta tilastollista tietojenkeruuta; suunnittelevat; arvioivat, prosessoivat, analysoivat ja tulkitsevat tilastollisia aineistoja ja valmistelevat niitä julkaistaviksi; neuvovat ja ohjaavat tilastollisen tiedonkeruun menetelmissä, tilastomenetelmien käyttössä ja tekniikoissa, määrittelevät tulosten luotettavuutta, erityisesti liiketalouden, lääketieteen sekä luonnontieteiden, biotieteiden ja yhteiskuntatieteiden aloilla; laativat tieteellisiä artikkeleita ja raportteja; valvovat ja johtavat matemaattista tai tilastollista työtä suorittavien asiantuntijoiden ja näitä avustavien henkilöiden työtä.\r\n",
          "Tutkivat ja kehittävät matemaattisia, vakuutusmatemaattisia ja tilastollisia käsitteitä, teorioita ja operationaalisia menetelmiä sekä neuvovat ja ohjaavat niiden soveltamista käytäntöön tekniikan, liiketalouden sekä yhteiskunta- ja muiden tieteiden aloilla.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: tutkivat ja kehittävät matemaattisia, vakuutusmatemaattisia ja tilastollisia käsitteitä, teorioita; neuvovat ja ohjaavat matemaattisten periaatteiden, mallien ja menetelmien soveltamista käytäntöön erilaisissa tehtävissä tekniikan, liiketalouden sekä yhteiskunta- ja muiden tieteiden aloilla; tekevät yritysten panos-, tuotos- ja tuloksellisuuslaskelmia ja -analyysejä; laskevat vakuutus- ja eläkejärjestelmien suunnittelua ja toteutusta varten elinaikaodotteita, omaisuuden vahinkoriskejä yms.; käyttävät matemaattisia ja tilastollisia teorioita sekä todennäköisyys- ja riskiteorioita tulevaisuuden tapahtumien mahdollisten taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi; suunnittelevat ja organisoivat tutkimuksia ja muuta tilastollista tietojenkeruuta; suunnittelevat; arvioivat, prosessoivat, analysoivat ja tulkitsevat tilastollisia aineistoja ja valmistelevat niitä julkaistaviksi; neuvovat ja ohjaavat tilastollisen tiedonkeruun menetelmissä, tilastomenetelmien käyttössä ja tekniikoissa, määrittelevät tulosten luotettavuutta, erityisesti liiketalouden, lääketieteen sekä luonnontieteiden, biotieteiden ja yhteiskuntatieteiden aloilla; laativat tieteellisiä artikkeleita ja raportteja; valvovat ja johtavat matemaattista tai tilastollista työtä suorittavien asiantuntijoiden ja näitä avustavien henkilöiden työtä.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 2120 Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät",
          "- 2120 Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2120",
    "level": 4,
    "code": "2120",
    "order": 700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/212",
    "parentCode": "212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat ja kehittävät matemaattisia, vakuutusmatemaattisia ja tilastollisia käsitteitä, teorioita ja operationaalisia menetelmiä sekä neuvovat ja ohjaavat niiden soveltamista käytäntöön tekniikan, liiketalouden sekä yhteiskunta- ja muiden tieteiden aloilla.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tutkivat ja kehittävät matemaattisia, vakuutusmatemaattisia ja tilastollisia käsitteitä ja teorioita\r\n- neuvovat ja ohjaavat matemaattisten periaatteiden, mallien ja menetelmien soveltamista käytäntöön erilaisissa tehtävissä tekniikan, liiketalouden sekä yhteiskunta- ja muiden tieteiden aloilla\r\n- tekevät yritysten panos-, tuotos- ja tuloksellisuuslaskelmia ja -analyysejä\r\n- laskevat vakuutus- ja eläkejärjestelmien suunnittelua ja toteutusta varten elinaikaodotteita, omaisuuden vahinkoriskejä yms.\r\n- käyttävät matemaattisia ja tilastollisia teorioita sekä todennäköisyys- ja riskiteorioita tulevaisuuden tapahtumien mahdollisten taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi\r\n- suunnittelevat ja organisoivat tutkimuksia ja muuta tilastollista tietojenkeruuta\r\n- suunnittelevat, arvioivat, prosessoivat, analysoivat ja tulkitsevat tilastollisia aineistoja ja valmistelevat niitä julkaistaviksi\r\n- neuvovat ja ohjaavat tilastollisen tiedonkeruun menetelmissä, tilastomenetelmien käyttössä ja tekniikoissa, määrittelevät tulosten luotettavuutta, erityisesti liiketalouden, lääketieteen sekä luonnontieteiden, biotieteiden ja yhteiskuntatieteiden aloilla\r\n- laativat tieteellisiä artikkeleita ja raportteja\r\n- valvovat ja johtavat matemaattista tai tilastollista työtä suorittavien asiantuntijoiden ja näitä avustavien henkilöiden työtä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- aktuaari (matematiikka)\r\n- matemaatikko\r\n- vakuutusmatemaatikko\r\n- erikoistutkija (tilastoala)\r\n- tilastosuunnittelija\r\n",
          "Tutkivat ja kehittävät matemaattisia, vakuutusmatemaattisia ja tilastollisia käsitteitä, teorioita ja operationaalisia menetelmiä sekä neuvovat ja ohjaavat niiden soveltamista käytäntöön tekniikan, liiketalouden sekä yhteiskunta- ja muiden tieteiden aloilla.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tutkivat ja kehittävät matemaattisia, vakuutusmatemaattisia ja tilastollisia käsitteitä ja teorioita\r\n- neuvovat ja ohjaavat matemaattisten periaatteiden, mallien ja menetelmien soveltamista käytäntöön erilaisissa tehtävissä tekniikan, liiketalouden sekä yhteiskunta- ja muiden tieteiden aloilla\r\n- tekevät yritysten panos-, tuotos- ja tuloksellisuuslaskelmia ja -analyysejä\r\n- laskevat vakuutus- ja eläkejärjestelmien suunnittelua ja toteutusta varten elinaikaodotteita, omaisuuden vahinkoriskejä yms.\r\n- käyttävät matemaattisia ja tilastollisia teorioita sekä todennäköisyys- ja riskiteorioita tulevaisuuden tapahtumien mahdollisten taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi\r\n- suunnittelevat ja organisoivat tutkimuksia ja muuta tilastollista tietojenkeruuta\r\n- suunnittelevat, arvioivat, prosessoivat, analysoivat ja tulkitsevat tilastollisia aineistoja ja valmistelevat niitä julkaistaviksi\r\n- neuvovat ja ohjaavat tilastollisen tiedonkeruun menetelmissä, tilastomenetelmien käyttössä ja tekniikoissa, määrittelevät tulosten luotettavuutta, erityisesti liiketalouden, lääketieteen sekä luonnontieteiden, biotieteiden ja yhteiskuntatieteiden aloilla\r\n- laativat tieteellisiä artikkeleita ja raportteja\r\n- valvovat ja johtavat matemaattista tai tilastollista työtä suorittavien asiantuntijoiden ja näitä avustavien henkilöiden työtä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- aktuaari (matematiikka)\r\n- matemaatikko\r\n- vakuutusmatemaatikko\r\n- erikoistutkija (tilastoala)\r\n- tilastosuunnittelija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- aktuaari (tilastoala) (3314)\r\n- tilastonlaatija (3314)",
          "- aktuaari (tilastoala) (3314)\r\n- tilastonlaatija (3314)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aktuaari (matematiikka)",
          "aktuaari (vakuutusala)",
          "biometrikko",
          "erikoissuunnittelija (tilastoala)",
          "erikoistutkija (tilastoala)",
          "kehittämispäällikkö (tilastoala)",
          "matemaatikko",
          "matematiikan tutkija",
          "riskinarvioija (vakuutuslaitos)",
          "riskipäällikkö (vakuutuslaitos)",
          "suunnittelija (tilastoala)",
          "tilastoalan tutkija",
          "tilastopäällikkö",
          "tilastosuunnittelija",
          "tilastotieteilijä",
          "tilastotutkija",
          "tohtorikoulutettava (matematiikka, tilastotiede)",
          "tutkija (tilastoala, matematiikka)",
          "vakuutusmatemaatikko",
          "yliaktuaari (tilastoala)",
          "datatutkija",
          "data-analyytikko"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/213",
    "level": 3,
    "code": "213",
    "order": 710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Biotieteiden erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Soveltavat tutkimustietoa ihmisten, eläinten ja kasvien elämään ja vuorovaikutukseen sekä ympäristöön tarkoituksena tuottaa uutta tietoa, kehittää maatalouden ja metsätalouden tuotantoa sekä löytää ratkaisuja ihmisten terveyttä ja ympäristöä koskeviin ongelmiin.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: kokeellisen tiedon ja kenttähavaintojen kerääminen, analysointi ja arvioiminen; uusien prosessien ja tekniikoiden kehittäminen; hallinnon, organisaatioiden ja liike-elämän neuvonta ja tukeminen luonnonvarojen kestäväksi käytöksi.\r\n",
          "Soveltavat tutkimustietoa ihmisten, eläinten ja kasvien elämään ja vuorovaikutukseen sekä ympäristöön tarkoituksena tuottaa uutta tietoa, kehittää maatalouden ja metsätalouden tuotantoa sekä löytää ratkaisuja ihmisten terveyttä ja ympäristöä koskeviin ongelmiin.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: kokeellisen tiedon ja kenttähavaintojen kerääminen, analysointi ja arvioiminen; uusien prosessien ja tekniikoiden kehittäminen; hallinnon, organisaatioiden ja liike-elämän neuvonta ja tukeminen luonnonvarojen kestäväksi käytöksi.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 2131 Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat\r\n- 2132 Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat\r\n- 2133 Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat",
          "- 2131 Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat\r\n- 2132 Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat\r\n- 2133 Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2131",
    "level": 4,
    "code": "2131",
    "order": 720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/213",
    "parentCode": "213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat eläviä organismeja ja näiden välistä vuorovaikutusta keskenään ja ympäristön kanssa; soveltavat tietämystään ihmisten terveyttä ja ympäristöä koskevien ongelmien ratkaisemiseksi. Työskentelevät eri tieteenaloilla kuten kasvitieteen, eläintieteen, ekologian, meribiologian, perinnöllisyystieteen (genetiikan), immunologian, lääkeaineopin (farmakologian), myrkkyopin (toksikologian), fysiologian, bakteriologian ja viirusopin tehtävissä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- vastaavat laboratorioissa ja kentällä tehtävästä tutkimustyöstä eläviä organismeja koskevan tiedon lisäämiseksi; uuden tiedon löytämiseksi; hypoteesien testaamiseksi; ympäristöä, maataloutta ja terveyttä jne. koskevien ongelmien ratkaisemiseksi; uusien tuotteiden, prosessien ja tekniikoiden kehittämiseksi farmakologiseen käyttöön tai maatalous- ja ympäristötarkoituksiin\r\n- suunnittelevat ja toteuttavat tieteellisiä kokeita ja testejä\r\n- keräävät näytteitä ja aineistoa ihmisistä, eläimistä, hyönteisistä ja kasveista, tutkivat niiden alkuperää, kehitystä, kemiallista ja fyysistä rakennetta, koostumusta sekä elämää ja lisääntymisprosesseja\r\n- tutkivat eläviä organismeja käyttämällä erikoistuneita välineitä, instrumentteja, teknologioita ja tekniikkoja kuten elektronimikroskooppeja, etäisyydenmittausta, maailmanlaajuisia paikannusjärjestelmiä, bioteknologiaa, satelliittikuvausta, geenitekniikoita, digitaalisen kuvankäsittelyn analyyseja, polymeeriketjureaktiota ja tietokoneavusteista mallinnusta\r\n- identifioivat, luokittelevat, tallentavat ja tarkkailevat eläviä organismeja sekä pitävät yllä tietokantoja\r\n- laativat artikkeleita ja raportteja tieteellisiin julkaisuihin ja konferensseihin, joissa selostetaan yksityiskohtaisesti tehtyä tutkimusta ja uusia löydöksiä, jotka täten saatetaan tieteellisen yhteisön arvioitavaksi ja keskusteluun\r\n- suunnittelevat ja toteuttavat ympäristövaikutusten arviointeja luonnon ja ihmisen aikaansaamien muutosten tunnistamiseksi\r\n- neuvovat hallintoa, organisaatioita ja liike-elämää ympäristön- ja luonnonsuojelua, luonnonvarojen hoitamista sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja ympäristön saastumista koskevissa asioissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- biologi\r\n- biokemisti\r\n- biotekniikan tutkija\r\n- eläintieteilijä\r\n- kasvitieteilijä\r\n- limnologi\r\n- mikrobiologi\r\n- solututkija\r\n",
          "Tutkivat eläviä organismeja ja näiden välistä vuorovaikutusta keskenään ja ympäristön kanssa; soveltavat tietämystään ihmisten terveyttä ja ympäristöä koskevien ongelmien ratkaisemiseksi. Työskentelevät eri tieteenaloilla kuten kasvitieteen, eläintieteen, ekologian, meribiologian, perinnöllisyystieteen (genetiikan), immunologian, lääkeaineopin (farmakologian), myrkkyopin (toksikologian), fysiologian, bakteriologian ja viirusopin tehtävissä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- vastaavat laboratorioissa ja kentällä tehtävästä tutkimustyöstä eläviä organismeja koskevan tiedon lisäämiseksi; uuden tiedon löytämiseksi; hypoteesien testaamiseksi; ympäristöä, maataloutta ja terveyttä jne. koskevien ongelmien ratkaisemiseksi; uusien tuotteiden, prosessien ja tekniikoiden kehittämiseksi farmakologiseen käyttöön tai maatalous- ja ympäristötarkoituksiin\r\n- suunnittelevat ja toteuttavat tieteellisiä kokeita ja testejä\r\n- keräävät näytteitä ja aineistoa ihmisistä, eläimistä, hyönteisistä ja kasveista, tutkivat niiden alkuperää, kehitystä, kemiallista ja fyysistä rakennetta, koostumusta sekä elämää ja lisääntymisprosesseja\r\n- tutkivat eläviä organismeja käyttämällä erikoistuneita välineitä, instrumentteja, teknologioita ja tekniikkoja kuten elektronimikroskooppeja, etäisyydenmittausta, maailmanlaajuisia paikannusjärjestelmiä, bioteknologiaa, satelliittikuvausta, geenitekniikoita, digitaalisen kuvankäsittelyn analyyseja, polymeeriketjureaktiota ja tietokoneavusteista mallinnusta\r\n- identifioivat, luokittelevat, tallentavat ja tarkkailevat eläviä organismeja sekä pitävät yllä tietokantoja\r\n- laativat artikkeleita ja raportteja tieteellisiin julkaisuihin ja konferensseihin, joissa selostetaan yksityiskohtaisesti tehtyä tutkimusta ja uusia löydöksiä, jotka täten saatetaan tieteellisen yhteisön arvioitavaksi ja keskusteluun\r\n- suunnittelevat ja toteuttavat ympäristövaikutusten arviointeja luonnon ja ihmisen aikaansaamien muutosten tunnistamiseksi\r\n- neuvovat hallintoa, organisaatioita ja liike-elämää ympäristön- ja luonnonsuojelua, luonnonvarojen hoitamista sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja ympäristön saastumista koskevissa asioissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- biologi\r\n- biokemisti\r\n- biotekniikan tutkija\r\n- eläintieteilijä\r\n- kasvitieteilijä\r\n- limnologi\r\n- mikrobiologi\r\n- solututkija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- ympäristönsuojelutarkastaja (3257)\r\n- ympäristönsuojelusuunnittelija (2133)\r\n- bioanalyytikko (terveydenhuolto) (3212)",
          "- ympäristönsuojelutarkastaja (3257)\r\n- ympäristönsuojelusuunnittelija (2133)\r\n- bioanalyytikko (terveydenhuolto) (3212)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaistutkija (biotieteet)",
          "bakteriologi",
          "biokemisti",
          "biologi",
          "biolääketieteen tutkija",
          "biotekniikan tutkija",
          "biotieteen tutkija",
          "ekologi",
          "eläintieteilijä",
          "erikoistutkija (biotekniikka)",
          "erityissuunnittelija (kasvi- ja eläintieteilijät)",
          "farmakologi",
          "farmakologian tutkija",
          "fysiologi",
          "geneetikko",
          "hydrobiologi",
          "immunologi",
          "kalastusbiologi",
          "kasvitieteilijä",
          "koe-eläinbiologi",
          "laboratorioinsinööri (biotieteet)",
          "limnologi",
          "luonnontieteen tutkija",
          "mikrobiologi",
          "molekyylibiologi",
          "mykologi",
          "perinnöllisyystutkija",
          "serologi",
          "solututkija",
          "tohtorikoulutettava (biotieteet)",
          "toksikologi",
          "tutkija (biolääketiede)",
          "tutkija (biotieteet)",
          "tutkija (farmakologia)",
          "tutkijaprofessori (luonnontieteet)",
          "vastaava tutkija (biotieteet)",
          "vesioikeuslimnologi",
          "sairaalageneetikko"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2132",
    "level": 4,
    "code": "2132",
    "order": 730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/213",
    "parentCode": "213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Työskentelevät tutkimus- ja kehitystehtävissä mm. viljelyyn, lannoitukseen, sadonkorjuuseen, maaperän eroosioon ja koostumukseen liittyvissä asioissa sekä tarjoavat niihin liittyvää apua ja neuvontaa. Kehittävät menetelmiä tuottavuuden parantamiseksi sekä suunnittelevat, tutkivat ja kehittävät maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouteen liittyvien maa- ja vesialueiden käyttöä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- maaperään, vedenlaatuun ja muihin tuotantoon vaikuttaviin tekijöihin liittyvien tietojen ja näytteiden kerääminen, analysointi ja tutkiminen\r\n- neuvonta menetelmistä, joiden avulla satoa, karjaa ja kalantuotantoa tehostetaan ja kehitetään\r\n- neuvonta eläin- ja kasvitauteihin, tuholaisten ja haittakasvien hallintaan, maanparannukseen, eläintalouteen liittyvissä asioissa\r\n- viljelykasvien tuotantoon, eläinten jalostukseen, kalakantoihin ja metsän kasvuun vaikuttavien ympäristötekijöiden tutkiminen\r\n- karjatalouden, viljelykasvien kasvatuksen, metsä- ja puutarhatalouden ja kalanviljelyn tuottavuuteen vaikuttavien asioiden tutkiminen ja kehittäminen\r\n- koulutus- ja neuvontatilaisuuksien järjestäminen kalatalouden ammatinharjoittajille ja työntekijöille; vesien käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatiminen omalle toimialueelle, kalanpoikasistutusten suunnitteleminen yms.\r\n- tieteellisten raporttien laatiminen ja neuvontatilaisuuksien ja luentojen järjestäminen maa-, metsä- ja kalatalousyhteisöille ja muille ryhmille\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- agronomi\r\n- kalatalousneuvoja\r\n- suunnittelija (metsätalous)\r\n- tutkija (metsätalous)\r\n- tutkija (maatalous)\r\n- metsätalousneuvoja\r\n- suunnittelumetsänhoitaja\r\n- kaupunginpuutarhuri\r\n",
          "Työskentelevät tutkimus- ja kehitystehtävissä mm. viljelyyn, lannoitukseen, sadonkorjuuseen, maaperän eroosioon ja koostumukseen liittyvissä asioissa sekä tarjoavat niihin liittyvää apua ja neuvontaa. Kehittävät menetelmiä tuottavuuden parantamiseksi sekä suunnittelevat, tutkivat ja kehittävät maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouteen liittyvien maa- ja vesialueiden käyttöä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- maaperään, vedenlaatuun ja muihin tuotantoon vaikuttaviin tekijöihin liittyvien tietojen ja näytteiden kerääminen, analysointi ja tutkiminen\r\n- neuvonta menetelmistä, joiden avulla satoa, karjaa ja kalantuotantoa tehostetaan ja kehitetään\r\n- neuvonta eläin- ja kasvitauteihin, tuholaisten ja haittakasvien hallintaan, maanparannukseen, eläintalouteen liittyvissä asioissa\r\n- viljelykasvien tuotantoon, eläinten jalostukseen, kalakantoihin ja metsän kasvuun vaikuttavien ympäristötekijöiden tutkiminen\r\n- karjatalouden, viljelykasvien kasvatuksen, metsä- ja puutarhatalouden ja kalanviljelyn tuottavuuteen vaikuttavien asioiden tutkiminen ja kehittäminen\r\n- koulutus- ja neuvontatilaisuuksien järjestäminen kalatalouden ammatinharjoittajille ja työntekijöille; vesien käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatiminen omalle toimialueelle, kalanpoikasistutusten suunnitteleminen yms.\r\n- tieteellisten raporttien laatiminen ja neuvontatilaisuuksien ja luentojen järjestäminen maa-, metsä- ja kalatalousyhteisöille ja muille ryhmille\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- agronomi\r\n- kalatalousneuvoja\r\n- suunnittelija (metsätalous)\r\n- tutkija (metsätalous)\r\n- tutkija (maatalous)\r\n- metsätalousneuvoja\r\n- suunnittelumetsänhoitaja\r\n- kaupunginpuutarhuri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 21321 Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat\r\n- 21322 Metsätalouden erityisasiantuntijat",
          "- 21321 Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat\r\n- 21322 Metsätalouden erityisasiantuntijat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- hortonomi (61132)\r\n",
          "- hortonomi (61132)\r\n"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/21321",
    "level": 5,
    "code": "21321",
    "order": 740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2132",
    "parentCode": "2132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat, suunnittelevat ja kehittävät kasvinviljelyä ja -jalostusta sekä karja- ja kalataloutta. Suunnittelevat puistoja, puutarhoja ja muita viheralueita sekä erilaisia viljely-, puutarhanhoito- ja kalastusalan laitoksia ym.",
          "Tutkivat, suunnittelevat ja kehittävät kasvinviljelyä ja -jalostusta sekä karja- ja kalataloutta. Suunnittelevat puistoja, puutarhoja ja muita viheralueita sekä erilaisia viljely-, puutarhanhoito- ja kalastusalan laitoksia ym."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "agrologi (neuvontatyö)",
          "agronomi",
          "apulaiskaupunginpuutarhuri",
          "apulaistilanhoitaja",
          "kalastusneuvos (valtio)",
          "kalastustutkija",
          "kalatalousneuvoja",
          "kalatalouspäällikkö",
          "kalataloussuunnittelija",
          "kalatalousylitarkastaja",
          "karjatalousagronomi",
          "karjatalousneuvoja",
          "kasvinjalostusesimies",
          "kasvinviljelyagronomi",
          "kaupunginpuutarhuri",
          "koneagronomi",
          "kotitalousneuvos (valtio)",
          "maaseutuneuvoja",
          "maatalouden tutkija",
          "maatalousagronomi",
          "maatalousneuvoja",
          "maataloustutkija",
          "puistonjohtaja",
          "puutarha-agronomi",
          "puutarhaneuvoja",
          "tilanhoitaja (maatalous)",
          "tohtorikoulutettava (maatalous)",
          "toimistoagronomi",
          "tuotantopäällikkö (puutarha)",
          "tutkija (maatalous)",
          "tutkimusagronomi",
          "viheraluepäällikkö",
          "viljelypäällikkö",
          "ylipuutarhuri (kaupungin)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/21322",
    "level": 5,
    "code": "21322",
    "order": 750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2132",
    "parentCode": "2132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsätalouden erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät metsätalouteen liittyvää tutkimus-, neuvonta-, suunnittelu-, laskenta- ja johtamistyötä.",
          "Tekevät metsätalouteen liittyvää tutkimus-, neuvonta-, suunnittelu-, laskenta- ja johtamistyötä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluemetsänhoitaja",
          "alueneuvoja (metsätalous)",
          "aluepäällikkö (metsäala)",
          "apulaispiiripäällikkö (metsätalous)",
          "erikoissuunnittelija (metsätalous)",
          "erikoistutkija (metsätalous)",
          "erityisasiantuntija (metsätalous)",
          "hoitoaluepäällikkö",
          "metsäinsinööri",
          "metsänarvostelija",
          "metsäneuvoja",
          "metsänhoidon neuvoja",
          "metsänhoidontarkastaja",
          "metsänhoitaja",
          "metsänhoitopäälliikkö",
          "metsäpäällikkö",
          "metsästysneuvos",
          "metsäsuunnittelija",
          "metsätalouden tutkija",
          "metsätalousinsinööri",
          "metsätalousneuvoja",
          "metsätaloussuunnittelija",
          "metsätyönneuvoja",
          "mittausvastaava",
          "piirimetsänhoitaja",
          "piiripäällikkö (metsätalous)",
          "piiritarkkailija (metsäala)",
          "riistanhoidonneuvoja",
          "riistanhoitoneuvoja",
          "riistapäällikkö (metsänhoitoyhdistys)",
          "suunnittelija (metsätalous)",
          "suunnittelumetsänhoitaja",
          "tohtorikoulutettava (metsätalous)",
          "tutkija (metsätalous)",
          "ylimetsänhoitaja",
          "ylitarkastaja (metsä)",
          "metsäasiantuntija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2133",
    "level": 4,
    "code": "2133",
    "order": 760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/213",
    "parentCode": "213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat ja arvioivat ihmisen toiminnan vaikutuksia ympäristöön ts. ilman ja veden laatuun, meluun, maaperän saastumiseen, ilmaston muutokseen, vaarallisiin jätteisiin ja niiden poistamiseen sekä luonnonvarojen pilaantumiseen. Laativat suunnitelmia ja ratkaisuja ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi sekä ympäristövahinkojen minimoimiseksi ja estämiseksi jatkossa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tekevät tutkimuksia, suorittavat testejä, kokoavat näytteitä, tekevät kenttä- ja laboratorioanalyysejä ympäristöongelmien aiheuttajien tunnistamiseksi sekä laativat suosituksia niiden vaikutusten ehkäisemiseksi, valvomiseksi ja ympäristön kunnostamiseksi\r\n- arvioivat mahdollisten ja suunniteltujen toimenpiteiden ja projektien sekä kehityssuunnan todennäköisiä ympäristövaikutuksia, laativat toimenpidesuosituksia\r\n- kehittävät ja koordinoivat ympäristöhallinnon asioiden hallintajärjestelmien käyttöönottoa niin, että organisaatiot voivat tunnistaa, valvoa ja seurata toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristövaikutuksia\r\n- tarkistavat ja arvioivat erilaisten prosessien sekä jätteiden ja materiaalien käsittelyn ja melun ympäristövaikutuksia\r\n- arvioivat miten organisaatio noudattaa hallinnollisia ja sisäisiä ympäristöohjeita ja -säädöksiä, toteavat rikkomukset ja määrittelevät tarkoituksenmukaiset korjaavat toimenpiteet\r\n- antavat teknisiä neuvoja ja tukipalveluja organisaatioille siitä, miten ympäristöongelmia voidaan parhaiten hoitaa ympäristöhaittojen ja -vahinkojen vähentämiseksi ja taloudellisten menetysten minimoimiseksi\r\n- laativat ja kehittävät ympäristönsuojelusuunnitelmia\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- luonnonsuojelusuunnittelija\r\n- ympäristönsuojelusuunnittelija\r\n- ympäristötutkija\r\n- ympäristösihteeri\r\n- ympäristöpäällikkö\r\n",
          "Tutkivat ja arvioivat ihmisen toiminnan vaikutuksia ympäristöön ts. ilman ja veden laatuun, meluun, maaperän saastumiseen, ilmaston muutokseen, vaarallisiin jätteisiin ja niiden poistamiseen sekä luonnonvarojen pilaantumiseen. Laativat suunnitelmia ja ratkaisuja ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi sekä ympäristövahinkojen minimoimiseksi ja estämiseksi jatkossa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tekevät tutkimuksia, suorittavat testejä, kokoavat näytteitä, tekevät kenttä- ja laboratorioanalyysejä ympäristöongelmien aiheuttajien tunnistamiseksi sekä laativat suosituksia niiden vaikutusten ehkäisemiseksi, valvomiseksi ja ympäristön kunnostamiseksi\r\n- arvioivat mahdollisten ja suunniteltujen toimenpiteiden ja projektien sekä kehityssuunnan todennäköisiä ympäristövaikutuksia, laativat toimenpidesuosituksia\r\n- kehittävät ja koordinoivat ympäristöhallinnon asioiden hallintajärjestelmien käyttöönottoa niin, että organisaatiot voivat tunnistaa, valvoa ja seurata toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristövaikutuksia\r\n- tarkistavat ja arvioivat erilaisten prosessien sekä jätteiden ja materiaalien käsittelyn ja melun ympäristövaikutuksia\r\n- arvioivat miten organisaatio noudattaa hallinnollisia ja sisäisiä ympäristöohjeita ja -säädöksiä, toteavat rikkomukset ja määrittelevät tarkoituksenmukaiset korjaavat toimenpiteet\r\n- antavat teknisiä neuvoja ja tukipalveluja organisaatioille siitä, miten ympäristöongelmia voidaan parhaiten hoitaa ympäristöhaittojen ja -vahinkojen vähentämiseksi ja taloudellisten menetysten minimoimiseksi\r\n- laativat ja kehittävät ympäristönsuojelusuunnitelmia\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- luonnonsuojelusuunnittelija\r\n- ympäristönsuojelusuunnittelija\r\n- ympäristötutkija\r\n- ympäristösihteeri\r\n- ympäristöpäällikkö\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- ympäristönsuojelujohtaja (1349)\r\n- ympäristökeskuksen johtaja (kunta) (1349)",
          "- ympäristönsuojelujohtaja (1349)\r\n- ympäristökeskuksen johtaja (kunta) (1349)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaistutkija (ympäristönsuojelu)",
          "erikoistutkija (ympäristöala)",
          "laatu- ja ympäristöpäällikkö",
          "luonnonsuojelusuunnittelija",
          "luontoinventoija",
          "maisemanhoidonvalvoja",
          "projektipäällikkö (ympäristötutkimus)",
          "projektisuunnittelija (ympäristöala)",
          "suojelubiologi",
          "tohtorikoulutettava (ympäristöala)",
          "tutkija (ympäristötutkimus)",
          "vastaava tutkija (ympäristönsuojelu)",
          "ympäristöasiaintuntija",
          "ympäristöhygienikko",
          "ympäristökasvattaja",
          "ympäristökoordinaattori",
          "ympäristöneuvos",
          "ympäristönsuojeluneuvos",
          "ympäristönsuojelupäällikkö",
          "ympäristönsuojelusihteeri",
          "ympäristönsuojelusuunnittelija",
          "ympäristöpäällikkö",
          "ympäristösihteeri",
          "ympäristösuunnittelija",
          "ympäristötieteen tutkija",
          "ympäristötutkija",
          "ympäristövalvontapäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/214",
    "level": 3,
    "code": "214",
    "order": 770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Laativat piirustukset rakennusten, koneiden ja niiden komponenttien sekä tuotantojärjestelmien ja laitosten rakentamista ja asentamista varten, ja suunnittelevat ja testaavat niitä; suunnittelevat tuotantoaikatauluja ja työmenetelmiä varmistaakseen, että hankkeet toteutetaan turvallisesti, tehokkaasti ja järkevin kustannuksin.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: kemiallisten prosessien, maa- ja vesirakentamishankkeiden, mekaanisten laitteiden ja järjestelmien, louhinta- ja porausoperaatioiden ja muihin konetekniikkaan liittyvien hankkeiden suunnittelu ja piirustusten laatiminen; piirustusten ja suunnitelmien tulkitseminen ja täsmentäminen sekä rakennusmenetelmien määrittely; rakennusten, vesi- ja kaasuverkkojen rakennustöiden johtaminen; laitteiden, koneiden ja koneistojen valmistamis-, asennus- ja kunnossapitotöiden johtaminen; organisoivat ja hallinnoivat hankkeen työvoimaa, tavaratoimituksia, koneita ja laitteita; arvioivat kokonaiskustannukset ja valmistelevat yksityiskohtaiset kustannuslaskelmat sekä estimaatit hankkeen budjettiseurantaan; ratkaisevat erilaiset konetekniikan soveltamiseen liittyvät suunnittelu- ja operationaaliset ongelmat.\r\n",
          "Laativat piirustukset rakennusten, koneiden ja niiden komponenttien sekä tuotantojärjestelmien ja laitosten rakentamista ja asentamista varten, ja suunnittelevat ja testaavat niitä; suunnittelevat tuotantoaikatauluja ja työmenetelmiä varmistaakseen, että hankkeet toteutetaan turvallisesti, tehokkaasti ja järkevin kustannuksin.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: kemiallisten prosessien, maa- ja vesirakentamishankkeiden, mekaanisten laitteiden ja järjestelmien, louhinta- ja porausoperaatioiden ja muihin konetekniikkaan liittyvien hankkeiden suunnittelu ja piirustusten laatiminen; piirustusten ja suunnitelmien tulkitseminen ja täsmentäminen sekä rakennusmenetelmien määrittely; rakennusten, vesi- ja kaasuverkkojen rakennustöiden johtaminen; laitteiden, koneiden ja koneistojen valmistamis-, asennus- ja kunnossapitotöiden johtaminen; organisoivat ja hallinnoivat hankkeen työvoimaa, tavaratoimituksia, koneita ja laitteita; arvioivat kokonaiskustannukset ja valmistelevat yksityiskohtaiset kustannuslaskelmat sekä estimaatit hankkeen budjettiseurantaan; ratkaisevat erilaiset konetekniikan soveltamiseen liittyvät suunnittelu- ja operationaaliset ongelmat.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 2141 Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat\r\n- 2142 Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat\r\n- 2143 Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat\r\n- 2144 Konetekniikan erityisasiantuntijat\r\n- 2145 Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat\r\n- 2146 Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat\r\n- 2149 Muut tekniikan erityisasiantuntijat",
          "- 2141 Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat\r\n- 2142 Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat\r\n- 2143 Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat\r\n- 2144 Konetekniikan erityisasiantuntijat\r\n- 2145 Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat\r\n- 2146 Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat\r\n- 2149 Muut tekniikan erityisasiantuntijat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2141",
    "level": 4,
    "code": "2141",
    "order": 780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat, suunnittelevat, organisoivat ja valvovat teollisten tuotantoprosessien ja laitteistojen rakentamista, toimintaa ja kunnossapitoa. Laativat ohjelmia tuotannollisten toimintojen koordinoimiseksi; arvioivat kustannustehokkuutta ja turvallisuutta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tutkivat toiminnallisia määrittelyjä, organisaatiokarttoja ja hankeinformaatiota määritelläkseen työntekijöiden ja työyksikköjen vastuut ja toimintojen päällekkäisyydet\r\n- määrittelevät työsuoritusten mittaamisohjelmat ja analysoivat työnäytteitä kehittääkseen työvoiman käytön standardeja\r\n- analysoivat työvoiman käyttöä, välineratkaisuja, toimintatietoja, tuotantoaikatauluja ja kustannuksia määritelläkseen työvoiman ja laitteiden optimaalisen tehokkuuden\r\n- laativat täsmennyksiä valmistukseen, materiaalien määrittelyyn, laitteisiin, putkistoihin, materiaalivirtoihin, kapasiteetteihin sekä koneistoihin ja järjestelmiin\r\n- organisoivat ja hallinnoivat projektin työvoimaa, tavaratoimituksia, koneistoja ja laitteita\r\n- laativat standardeja ja menettelytapoja asentamista, muutostöitä, laadunvalvontaa, testauksia, tarkastuksia ja huoltoa varten koneteknisten periaatteiden ja turvallisuusmääräysten mukaisesti\r\n- tarkastavat koneiston parantaakseen ja ylläpitääkseen sen suorituskykyä\r\n- johtavat laitoksen rakennusten ja laitteiden huoltotöitä sekä koordinoivat uusien suunnitelmien, selvitysten ja huoltoaikataulujen asettamat vaatimukset\r\n- konsultoivat uusien tuotantomenetelmien, tekniikkojen ja välineiden hallinnointia koskevissa asioissa\r\n- toimivat yhteyshenkilöinä materiaalien ostosta, varastoinnista ja valvonnasta vastaavien yksikköjen kanssa tasaisen materiaalivirran varmistamiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantotalouden insinööri\r\n- tuotannonkehitysinsinööri\r\n",
          "Tutkivat, suunnittelevat, organisoivat ja valvovat teollisten tuotantoprosessien ja laitteistojen rakentamista, toimintaa ja kunnossapitoa. Laativat ohjelmia tuotannollisten toimintojen koordinoimiseksi; arvioivat kustannustehokkuutta ja turvallisuutta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tutkivat toiminnallisia määrittelyjä, organisaatiokarttoja ja hankeinformaatiota määritelläkseen työntekijöiden ja työyksikköjen vastuut ja toimintojen päällekkäisyydet\r\n- määrittelevät työsuoritusten mittaamisohjelmat ja analysoivat työnäytteitä kehittääkseen työvoiman käytön standardeja\r\n- analysoivat työvoiman käyttöä, välineratkaisuja, toimintatietoja, tuotantoaikatauluja ja kustannuksia määritelläkseen työvoiman ja laitteiden optimaalisen tehokkuuden\r\n- laativat täsmennyksiä valmistukseen, materiaalien määrittelyyn, laitteisiin, putkistoihin, materiaalivirtoihin, kapasiteetteihin sekä koneistoihin ja järjestelmiin\r\n- organisoivat ja hallinnoivat projektin työvoimaa, tavaratoimituksia, koneistoja ja laitteita\r\n- laativat standardeja ja menettelytapoja asentamista, muutostöitä, laadunvalvontaa, testauksia, tarkastuksia ja huoltoa varten koneteknisten periaatteiden ja turvallisuusmääräysten mukaisesti\r\n- tarkastavat koneiston parantaakseen ja ylläpitääkseen sen suorituskykyä\r\n- johtavat laitoksen rakennusten ja laitteiden huoltotöitä sekä koordinoivat uusien suunnitelmien, selvitysten ja huoltoaikataulujen asettamat vaatimukset\r\n- konsultoivat uusien tuotantomenetelmien, tekniikkojen ja välineiden hallinnointia koskevissa asioissa\r\n- toimivat yhteyshenkilöinä materiaalien ostosta, varastoinnista ja valvonnasta vastaavien yksikköjen kanssa tasaisen materiaalivirran varmistamiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantotalouden insinööri\r\n- tuotannonkehitysinsinööri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tuotantojohtaja (teollisuus) (1321)",
          "- tuotantojohtaja (teollisuus) (1321)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "jaostopäällikkö (teollisuus)",
          "kehittämisinsinööri",
          "piiri-insinööri (teollisuus)",
          "product manager (teollisuus)",
          "production planner (teollisuus)",
          "projektipäällikkö (teollisuus)",
          "tuotannonkehitysinsinööri",
          "tuotannonsuunnittelija (insinööri)",
          "tuotannonsuunnitteluinsinööri",
          "tuotantopäällikkö (teollisuus)",
          "tuotantotalouden insinööri",
          "työntutkimusinsinööri",
          "työntutkimuspäällikkö",
          "valmistuspäällikkö (teollisuus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2142",
    "level": 4,
    "code": "2142",
    "order": 790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat, neuvovat, suunnittelevat ja johtavat rakentamista; ohjaavat maa- ja vesirakennusoperaatioita ja rakennelmien kunnossapitoa; tutkivat ja antavat neuvoja materiaaleihin liittyvissä asioissa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tutkivat ja kehittävät maa- ja vesirakentamiseen uusia tai aiempaa parempia teorioita ja menetelmiä\r\n- antavat neuvoja ja suunnittelevat siltoja, patoja, telakoita, teitä, lentokenttiä, kanavia, putkistoja, kaatopaikkoja ja tulvansuojelualueita sekä teollisuus- ja muita suuria rakennuksia\r\n- määrittelevät ja täsmentävät rakennusmenetelmät, materiaalit ja laatustandardit sekä johtavat rakennustöitä\r\n- laativat valvontamenettelyt varmistaakseen rakennelmien tehokkaan toiminnan samoin kuin turvallisuuden ja ympäristönsuojelun\r\n- organisoivat ja johtavat rakennelmien huolto- ja korjaustyöt\r\n- analysoivat maa- ja kallioperän käyttäytymistä suunniteltujen rakennelmien painon ja perustusten suhteen\r\n- analysoivat rakenteiden vakautta ja testaavat käytettyjen materiaalien käyttäytymistä ja kestävyyttä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- diplomi-insinööri (maa- ja vesirakentaminen)\r\n- geotekniikkainsinööri\r\n- maanrakennusinsinööri\r\n",
          "Tutkivat, neuvovat, suunnittelevat ja johtavat rakentamista; ohjaavat maa- ja vesirakennusoperaatioita ja rakennelmien kunnossapitoa; tutkivat ja antavat neuvoja materiaaleihin liittyvissä asioissa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tutkivat ja kehittävät maa- ja vesirakentamiseen uusia tai aiempaa parempia teorioita ja menetelmiä\r\n- antavat neuvoja ja suunnittelevat siltoja, patoja, telakoita, teitä, lentokenttiä, kanavia, putkistoja, kaatopaikkoja ja tulvansuojelualueita sekä teollisuus- ja muita suuria rakennuksia\r\n- määrittelevät ja täsmentävät rakennusmenetelmät, materiaalit ja laatustandardit sekä johtavat rakennustöitä\r\n- laativat valvontamenettelyt varmistaakseen rakennelmien tehokkaan toiminnan samoin kuin turvallisuuden ja ympäristönsuojelun\r\n- organisoivat ja johtavat rakennelmien huolto- ja korjaustyöt\r\n- analysoivat maa- ja kallioperän käyttäytymistä suunniteltujen rakennelmien painon ja perustusten suhteen\r\n- analysoivat rakenteiden vakautta ja testaavat käytettyjen materiaalien käyttäytymistä ja kestävyyttä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- diplomi-insinööri (maa- ja vesirakentaminen)\r\n- geotekniikkainsinööri\r\n- maanrakennusinsinööri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- geologi (2114)\r\n- kaivosinsinööri (2146)\r\n- yhdyskuntasuunnittelija (2164)",
          "- geologi (2114)\r\n- kaivosinsinööri (2146)\r\n- yhdyskuntasuunnittelija (2164)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluehuoltopäällikkö (maankäyttö)",
          "aluehuoltopäällikkö (talonrakennus)",
          "aluerakennuspäällikkö",
          "apulaistalonrakennuspäällikkö",
          "apulaistyöpäällikkö (talonrakennus)",
          "asiakaspalveluinsinööri (maankäyttö)",
          "asiakaspalveluinsinööri (talonrakennus)",
          "asuntotuotantoinsinööri",
          "diplomi-insinööri (maa- ja vesirakentaminen)",
          "diplomi-insinööri (talonrakennus)",
          "diplomi-insinööri (yhdyskuntarakentaminen)",
          "erikoissuunnittelija (rakentaminen)",
          "erityisasiantuntija (rakentaminen)",
          "geotekniikkainsinööri",
          "geotekniikkainsinööri (maa- ja ydyskuntarakentaminen)",
          "geotekninen suunnittelija (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "insinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "insinööri (talonrakennus)",
          "järjestelyinsinööri (talonrakennus)",
          "katurakennusinsinööri",
          "katurakennuspäällikkö",
          "kaupungininsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "kaupungininsinööri (talonrakennus)",
          "kehittämisinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "kiinteistöinsinööri",
          "kiinteistöpäällikkö (maa- ja vesirakennus)",
          "kiinteistöpäällikkö (pl. kartoitus ja maanmittaus)",
          "kiinteistöpäällikkö (talonrakennus)",
          "kunnaninsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "kunnaninsinööri (talonrakennus)",
          "kunnanrakennusmestari (talonrakennus)",
          "kunnossapitopäällikkö (kiinteistöt)",
          "kunnossapitopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "käyttöinsinööri (talonrakennus)",
          "laatuinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "laatuinsinööri (talonrakennus)",
          "laatupäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "laatupäällikkö (talonrakennus)",
          "laskentainsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "laskentainsinööri (talonrakennus)",
          "laskentapäällikkö (talonrakennus)",
          "liikelaitospäällikkö (maa- ja vesirakennus)",
          "maanrakennusinsinööri",
          "ostoinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "ostoinsinööri (talonrakennus)",
          "piirirakennuspäällikkö",
          "projekti-insinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "projekti-insinööri (talonrakennus)",
          "projektipäällikkö (maa- ja vesirakentaminen)",
          "projektipäällikkö (rakennusala)",
          "projektipäällikkö (talonrakennus)",
          "rakennusinsinööri (maa- ja vesirakentaminen)",
          "rakennusinsinööri (talonrakennus)",
          "rakennuslupapäällikkö",
          "rakennusneuvos",
          "rakennuspäällikkö",
          "rakennuttajakonsultti",
          "rakennuttajapäällikkö",
          "rakennuttamispäällikkö",
          "ratainsinööri",
          "satamarakennuspäällikkö",
          "suunnitteluinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "suunnitteluinsinööri (rakentaminen)",
          "talonrakennusinsinööri",
          "talonrakennuspäällikkö",
          "tie- ja vesirakennusinsinööri",
          "tieinsinööri",
          "toimistoinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "toimistoinsinööri (talonrakennus)",
          "tuotantoinsinööri (rakentaminen)",
          "tutkija (rakennusinsinööri)",
          "tutkimusinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "tutkimusinsinööri (talonrakennus)",
          "työmaainsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "työmaainsinööri (talonrakennus)",
          "työnsuunnittelija (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "työnsuunnittelija (talonrakennus)",
          "työpäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "työpäällikkö (talonrakennus)",
          "valvontainsinööri (talonrakennus)",
          "verkostopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "vesihallintoneuvos",
          "vesihuoltoinsinööri",
          "vesihuoltopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)",
          "vesioikeusinsinööri",
          "vesiylioikeudenneuvos",
          "vesitalousasiantuntija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2143",
    "level": 4,
    "code": "2143",
    "order": 800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat, antavat neuvoja, suunnittelevat ja johtavat toimenpiteitä, joilla ehkäistään, valvotaan tai korjataan ihmisten toiminnasta ympäristölle aiheutuneita negatiivisia vaikutuksia. Toimeenpanevat rakennushankkeisiin liittyviä ympäristövaikutusten arviointeja sekä soveltavat insinööritieteiden periaatteita ympäristön pilaantumiseen, kierrätykseen ja jätehuoltoon.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tutkivat, arvioivat ja raportoivat rakennuskannan, suunniteltujen rakennushankkeiden ja muiden toimintojen ympäristövaikutuksia\r\n- tarkastavat teollisuuden ja kuntien paikkoja ja ohjelmia arvioidakseen niiden operationaalista tehokkuutta ja varmistaakseen, että ympäristömääräyksiä noudatetaan\r\n- suunnittelevat ja tarkkailevat järjestelmien, prosessien ja laitteiden kehittymistä, jotta voidaan valvoa tai korjata vesien, ilman ja maaperän laatua\r\n- avustavat verkkoanalyyseissä, määräaikaisanalyyseissä sekä tietokantojen kehittämisessä ja suunnittelussa\r\n- hankkivat, päivittävät, ja pitävät yllä suunnitelmia, lupatietoja ja käyttöstandardeja\r\n- tukevat insinööritieteiden ja tekniikan tietämyksellä ympäristön parantamishankkeita, mukaan lukien korjaamistoimenpiteiden suunnittelu ja niiden määrittely säädösten mukaisesti; avustavat riita- ja oikeusjutuissa\r\n- tarkkailevat ympäristön parannusohjelmien edistymistä\r\n- konsultoivat yhteisöjä ja hallinnon toimijoita menettelytavoista, joilla seurataan saastuneiden alueiden puhdistamista ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi\r\n- ovat yhteistyössä ympäristötieteilijöiden, suunnittelijoiden, vaarallisten jätteiden käsittelijöiden, muiden alojen asiantuntijoiden ja lakimiesten kanssa ympäristöongelmien käsittelemiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ympäristöinsinööri\r\n",
          "Tutkivat, antavat neuvoja, suunnittelevat ja johtavat toimenpiteitä, joilla ehkäistään, valvotaan tai korjataan ihmisten toiminnasta ympäristölle aiheutuneita negatiivisia vaikutuksia. Toimeenpanevat rakennushankkeisiin liittyviä ympäristövaikutusten arviointeja sekä soveltavat insinööritieteiden periaatteita ympäristön pilaantumiseen, kierrätykseen ja jätehuoltoon.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tutkivat, arvioivat ja raportoivat rakennuskannan, suunniteltujen rakennushankkeiden ja muiden toimintojen ympäristövaikutuksia\r\n- tarkastavat teollisuuden ja kuntien paikkoja ja ohjelmia arvioidakseen niiden operationaalista tehokkuutta ja varmistaakseen, että ympäristömääräyksiä noudatetaan\r\n- suunnittelevat ja tarkkailevat järjestelmien, prosessien ja laitteiden kehittymistä, jotta voidaan valvoa tai korjata vesien, ilman ja maaperän laatua\r\n- avustavat verkkoanalyyseissä, määräaikaisanalyyseissä sekä tietokantojen kehittämisessä ja suunnittelussa\r\n- hankkivat, päivittävät, ja pitävät yllä suunnitelmia, lupatietoja ja käyttöstandardeja\r\n- tukevat insinööritieteiden ja tekniikan tietämyksellä ympäristön parantamishankkeita, mukaan lukien korjaamistoimenpiteiden suunnittelu ja niiden määrittely säädösten mukaisesti; avustavat riita- ja oikeusjutuissa\r\n- tarkkailevat ympäristön parannusohjelmien edistymistä\r\n- konsultoivat yhteisöjä ja hallinnon toimijoita menettelytavoista, joilla seurataan saastuneiden alueiden puhdistamista ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi\r\n- ovat yhteistyössä ympäristötieteilijöiden, suunnittelijoiden, vaarallisten jätteiden käsittelijöiden, muiden alojen asiantuntijoiden ja lakimiesten kanssa ympäristöongelmien käsittelemiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ympäristöinsinööri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- ympäristötutkija (2133)",
          "- ympäristötutkija (2133)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "jätehuoltopäällikkö",
          "käyttöinsinööri (jäte- ja vesihuolto)",
          "luonnonsuojeluinsinööri",
          "piiripäällikkö (jätehuolto)",
          "työsuojeluinsinööri",
          "ympäristöinsinööri",
          "ympäristönsuojeluinsinööri",
          "ympäristötekniikan insinööri",
          "jäteasiamies"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2144",
    "level": 4,
    "code": "2144",
    "order": 810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Konetekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat, neuvovat, suunnittelevat ja johtavat koneiden, lentokoneiden, laivojen, koneistojen ja laitteistojen sekä tuotantosysteemien rakentamista; neuvovat ja johtavat niiden toimintaa, huoltoa ja korjaustöitä; selvittävät ja neuvovat erilaisiin materiaaleihin, tuotteisiin ja tuotantoprosesseihin liittyvissä asioissa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvovat ja suunnittelevat teollisuuden, kaivostoiminnan, rakentamistoiminnan, maatalouden ja muiden toimialojen koneita ja työvälineitä\r\n- neuvovat ja suunnittelevat höyry-, diesel- ja muita ei-sähköisiä moottoreita ja koneita, joita käytetään vetureiden, maantiekulkuneuvojen, lentokoneiden tai muiden koneiden käyttövoimana esim. teollisuudessa\r\n- neuvovat ja suunnittelevat laivan runkoja, kansirakenteita ja käyttövoiman lähteitä; mekaanisia laitteita energian vapauttamiseen ja hyödyntämiseen; lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytyssysteemejä, ohjauslaitteita, pumppuja ja muita mekaanisia laitteita\r\n- neuvovat ja suunnittelevat lentokoneiden runkoja, laskutelineitä ja muita laitteita sekä kiinnitysjärjestelmiä, jarruja, tieliikenteen ajoneuvojen koreja ja muita komponentteja\r\n- neuvovat ja suunnittelevat ei-sähköisiä laitteita, tavaroita ja niiden osia kuten tekstinkäsittelylaitteita, tietokoneita, tarkkuusinstrumentteja, kameroita ja projektoreja\r\n- laativat valvontaohjeita ja menetelmiä sen varmistamiseksi, että koneet, laitteet, työvälineet, moottorit, tuotantolaitokset ja -järjestelmät toimivat tehokkaasti ja turvallisesti\r\n- varmistavat, että laitteet, toiminnot ja huolto hoidetaan suunnitelmien ja turvallisuusmääräysten mukaisesti\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- koneinsinööri\r\n- laivanrakennusinsinööri\r\n- tuoteinsinööri (konetekniikka)\r\n",
          "Tutkivat, neuvovat, suunnittelevat ja johtavat koneiden, lentokoneiden, laivojen, koneistojen ja laitteistojen sekä tuotantosysteemien rakentamista; neuvovat ja johtavat niiden toimintaa, huoltoa ja korjaustöitä; selvittävät ja neuvovat erilaisiin materiaaleihin, tuotteisiin ja tuotantoprosesseihin liittyvissä asioissa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvovat ja suunnittelevat teollisuuden, kaivostoiminnan, rakentamistoiminnan, maatalouden ja muiden toimialojen koneita ja työvälineitä\r\n- neuvovat ja suunnittelevat höyry-, diesel- ja muita ei-sähköisiä moottoreita ja koneita, joita käytetään vetureiden, maantiekulkuneuvojen, lentokoneiden tai muiden koneiden käyttövoimana esim. teollisuudessa\r\n- neuvovat ja suunnittelevat laivan runkoja, kansirakenteita ja käyttövoiman lähteitä; mekaanisia laitteita energian vapauttamiseen ja hyödyntämiseen; lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytyssysteemejä, ohjauslaitteita, pumppuja ja muita mekaanisia laitteita\r\n- neuvovat ja suunnittelevat lentokoneiden runkoja, laskutelineitä ja muita laitteita sekä kiinnitysjärjestelmiä, jarruja, tieliikenteen ajoneuvojen koreja ja muita komponentteja\r\n- neuvovat ja suunnittelevat ei-sähköisiä laitteita, tavaroita ja niiden osia kuten tekstinkäsittelylaitteita, tietokoneita, tarkkuusinstrumentteja, kameroita ja projektoreja\r\n- laativat valvontaohjeita ja menetelmiä sen varmistamiseksi, että koneet, laitteet, työvälineet, moottorit, tuotantolaitokset ja -järjestelmät toimivat tehokkaasti ja turvallisesti\r\n- varmistavat, että laitteet, toiminnot ja huolto hoidetaan suunnitelmien ja turvallisuusmääräysten mukaisesti\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- koneinsinööri\r\n- laivanrakennusinsinööri\r\n- tuoteinsinööri (konetekniikka)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- konepäällikkö (laiva) (3151)\r\n- ylikonemestari (laiva) (3151)",
          "- konepäällikkö (laiva) (3151)\r\n- ylikonemestari (laiva) (3151)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ajoneuvojen testauspäällikkö",
          "aluehuoltopäällikkö (konetekniikka)",
          "asennuspäällikkö (lvi)",
          "asennustarkastaja (konetekniikka)",
          "asiakaspalveluinsinööri (konetekniikka)",
          "autoinsinööri",
          "automaatiosuunnittelija (konetekniikka)",
          "automaatiosuunnittelija (prosessitekniikka)",
          "ballistikko",
          "diplomi-insinööri (konetekniikka)",
          "huoltotoiminnan tarkastaja (konetekniikka)",
          "insinööri (konetekniikka)",
          "kaukolämpöinsinööri",
          "kehittämisinsinööri (konetekniikka)",
          "kehityspäällikkö (konetekniikka)",
          "koneenrakennusinsinööri",
          "koneensuunnittelija",
          "koneinsinööri",
          "konepajainsinööri",
          "konesuunnittelija (konetekniikka)",
          "konetekniikan tutkija",
          "konstruktiosuunnittelija (konetekniikka)",
          "käyttöinsinööri (konetekniikka)",
          "laadunvarmistuspäällikkö (prosessitekniikka)",
          "laatuinsinööri (konetekniikka)",
          "laatupäällikkö (konetekniikka)",
          "laitesuunnittelija",
          "laivanrakennusinsinööri",
          "laivojen runkosuunnittelija",
          "laskentapäällikkö (konetekniikka)",
          "layout engineer",
          "lentokoneinsinööri",
          "lvi-insinööri",
          "lvi-päällikkö",
          "lvi-suunnittelija",
          "mekaniikkasuunnittelija",
          "menetelmäsuunnittelija (konetekniikka)",
          "ostoinsinööri (konetekniikka)",
          "piirustuskonttorin päällikkö (konetekniikka)",
          "projekti-insinööri (konetekniikka)",
          "projektipäällikkö (konetekniikka)",
          "prosessianalyysi-insinööri",
          "pääsuunnittelija (konetekniikka)",
          "suunnittelija (konetekniikka)",
          "suunnitteluinsinööri (konetekniikka)",
          "suunnittelupäällikkö (konetekniikka)",
          "takuupäällikkö",
          "tehdassuunnittelija (konetekniikka)",
          "tuotantoinsinööri (konetekniikka)",
          "tuotantopäällikkö (konetekniikka)",
          "tuoteinsinööri (konetekniikka)",
          "tuotekehittelijä (konetekniikka)",
          "tuotekehitysinsinööri (konetekniikka)",
          "tuotepäällikkö (konetekniikka)",
          "tutkija (konetekniikka)",
          "tutkimusinsinööri (konetekniikka)",
          "työkalusuunnittelija (koneinsinööri)",
          "työpajainsinööri (konetekniikka)",
          "työvälinesuunnittelija (koneinsinööri)",
          "voimapäällikkö (konetekniikka)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2145",
    "level": 4,
    "code": "2145",
    "order": 820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat, kehittävät, antavat neuvoja ja johtavat kaupallisessa mittakaavassa tapahtuvia kemianteollisuuden prosesseja sekä erilaisten aineiden ja tavaroiden valmistusta esimerkiksi raakaöljyn ja sen johdannaisten, elintarvikkeiden ja juomien, lääkkeiden ja synteettisten materiaalien valmistusta varten. Johtavat kemianteollisuuden laitosten ja laitteiden huolto- ja korjaustöitä sekä tutkivat ja antavat neuvoja erilaisiin materiaaleihin, tuotteisiin ja prosesseihin liittyvissä asioissa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tutkivat, antavat neuvoja ja kehittävät kaupallisessa mittakaavassa tapahtuvia kemianteollisuuden prosesseja raakaöljyn ja muiden nesteiden tai kaasujen jalostamiseksi sekä sellaisten aineiden ja tuotteiden valmistamiseksi kuten raakaöljyn johdannaiset, räjähdysaineet, elintarvikkeet ja juomat, lääkkeet ja synteettiset materiaalit\r\n- täsmentävät kemianteollisuuden tuotantomenetelmiä, materiaaleja ja laatustandardeja ja varmistavat, että määrittelyjä noudatetaan\r\n- laativat valvontastandardeja ja -menettelytapoja tuotanto-operaatioiden turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi sekä prosessien välittömässä läheisyydessä työskentelevien työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi\r\n- suunnittelevat kemianteollisuuden laitosten laitteita ja prosesseja kemikaalien ja tuotteiden tuottamiseksi\r\n- tekevät testejä tuotannon eri vaiheissa esim. lämpötilan, tiheyden, gravitaation ja paineen määrittelyä ja valvomista varten\r\n- laativat turvaohjeita\r\n- valmistelevat arvioita tuotantokustannuksista ja tuotantoraportteja johdolle\r\n- suorittavat laboratoriokokeita uusien tuotteiden valmistuksen eri vaiheissa sekä testaavat suunniteltuja prosesseja pienessä mittakaavassa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- insinööri (puunjalostus ja kemia)\r\n- projektipäällikkö (puunjalostus ja kemia)\r\n- laatuinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "Tutkivat, kehittävät, antavat neuvoja ja johtavat kaupallisessa mittakaavassa tapahtuvia kemianteollisuuden prosesseja sekä erilaisten aineiden ja tavaroiden valmistusta esimerkiksi raakaöljyn ja sen johdannaisten, elintarvikkeiden ja juomien, lääkkeiden ja synteettisten materiaalien valmistusta varten. Johtavat kemianteollisuuden laitosten ja laitteiden huolto- ja korjaustöitä sekä tutkivat ja antavat neuvoja erilaisiin materiaaleihin, tuotteisiin ja prosesseihin liittyvissä asioissa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tutkivat, antavat neuvoja ja kehittävät kaupallisessa mittakaavassa tapahtuvia kemianteollisuuden prosesseja raakaöljyn ja muiden nesteiden tai kaasujen jalostamiseksi sekä sellaisten aineiden ja tuotteiden valmistamiseksi kuten raakaöljyn johdannaiset, räjähdysaineet, elintarvikkeet ja juomat, lääkkeet ja synteettiset materiaalit\r\n- täsmentävät kemianteollisuuden tuotantomenetelmiä, materiaaleja ja laatustandardeja ja varmistavat, että määrittelyjä noudatetaan\r\n- laativat valvontastandardeja ja -menettelytapoja tuotanto-operaatioiden turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi sekä prosessien välittömässä läheisyydessä työskentelevien työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi\r\n- suunnittelevat kemianteollisuuden laitosten laitteita ja prosesseja kemikaalien ja tuotteiden tuottamiseksi\r\n- tekevät testejä tuotannon eri vaiheissa esim. lämpötilan, tiheyden, gravitaation ja paineen määrittelyä ja valvomista varten\r\n- laativat turvaohjeita\r\n- valmistelevat arvioita tuotantokustannuksista ja tuotantoraportteja johdolle\r\n- suorittavat laboratoriokokeita uusien tuotteiden valmistuksen eri vaiheissa sekä testaavat suunniteltuja prosesseja pienessä mittakaavassa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- insinööri (puunjalostus ja kemia)\r\n- projektipäällikkö (puunjalostus ja kemia)\r\n- laatuinsinööri (puunjalostus ja kemia)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluehuoltopäällikkö (puunjalostus)",
          "asennusinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "asiakaspalveluinsinööri (puunjalostus)",
          "diplomi-insinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "insinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "katalyytti-insinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "katsastusinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "kehittämisinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "kehitysinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "kemisti-insinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "käyttöinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "käyttöpäällikkö (puunjalostus ja kemia)",
          "laatuinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "laatupäällikkö (puunjalostus ja kemia)",
          "laboratorioinsinööri (puunjalostus ja kemian prosessitekniikka)",
          "lujuuslaskija (puunjalostus ja kemia)",
          "osastoinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "paperi-insinööri",
          "projekti-insinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "projektipäällikkö (puunjalostus ja kemia)",
          "prosessi-insinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "prosessisuunnittelija (puunjalostus ja kemia)",
          "puunjalostuksen ja kemian tutkija",
          "suunnitteluinsinööri (puunjalostus ja kemia)",
          "suunnittelupäällikkö (puunjalostus ja kemia)",
          "tuotantopäällikkö (puunjalostus ja kemia)",
          "tuotekehittelijä (puunjalostus ja kemian prosessitekniikka)",
          "tutkija (puunjalostus ja kemia)",
          "tutkimusinsinööri (puunjalostus ja kemia)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2146",
    "level": 4,
    "code": "2146",
    "order": 830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat, suunnittelevat, kehittävät ja pitävät yllä kaupallisessa mittakaavassa käytettäviä malmin, mineraalien, veden, öljyn tai kaasun louhinta- ja porausmenetelmiä sekä menetelmiä kehittää uusia seoksia, keramiikka- ja muita materiaaleja; tutkivat ja antavat neuvoja kaivostoimintaan tai erilaisiin materiaaleihin, tuotteisiin ja prosesseihin liittyvissä asioissa metallurgisen tietämyksen näkökulmasta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- hiili-, malmi- ja ei-metallisten mineraalien louhinnan paikanmääritys ja suunnittelu sekä rakennusmateriaalien kuten kiven ja soran määrittely\r\n- sopivien ja tehokkaiden kaivos- ja louhintamenetelmien sekä käytettävien koneiden ja laitteiden määrittely, pohjapiirustusten laatiminen sekä kuilujen ja tunneleiden rakentamisen johtaminen\r\n- porauspaikan määrittely sekä keinot kontrolloida veden, öljyn tai kaasun purkautumista lähteistä\r\n- veden, öljyn tai kaasun varastoinnin, alkukäsittelyjen sekä kuljetusten suunnittelu ja ohjaaminen\r\n- turvallisuusstandardien ja menettelytapaohjeiden laatiminen sekä ensiapuvälineistön yms. määrittely\r\n- tekevät tutkimuksia, kehittävät kaivostyön ja malmimineraalien louhinnan menetelmiä sekä antavat niiden soveltamista koskevia neuvoja\r\n- laativat arvioita metallien ja seosten ominaisuuksista, kehittävät uusia seoksia sekä antavat metallien ja seosten valmistusta koskevia neuvoja metallurgian kannalta\r\n- harjoittavat teknistä yhteistyötä ja konsultoivat muiden alaan liittyvien asiantuntijoiden kuten geologien ja geofyysikkojen kanssa\r\n- tutkivat esiintymiä ja kaivoksia tuottavuuden lisäämiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kaivosinsinööri\r\n- rikastusinsinööri\r\n- metallurgi\r\n",
          "Tutkivat, suunnittelevat, kehittävät ja pitävät yllä kaupallisessa mittakaavassa käytettäviä malmin, mineraalien, veden, öljyn tai kaasun louhinta- ja porausmenetelmiä sekä menetelmiä kehittää uusia seoksia, keramiikka- ja muita materiaaleja; tutkivat ja antavat neuvoja kaivostoimintaan tai erilaisiin materiaaleihin, tuotteisiin ja prosesseihin liittyvissä asioissa metallurgisen tietämyksen näkökulmasta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- hiili-, malmi- ja ei-metallisten mineraalien louhinnan paikanmääritys ja suunnittelu sekä rakennusmateriaalien kuten kiven ja soran määrittely\r\n- sopivien ja tehokkaiden kaivos- ja louhintamenetelmien sekä käytettävien koneiden ja laitteiden määrittely, pohjapiirustusten laatiminen sekä kuilujen ja tunneleiden rakentamisen johtaminen\r\n- porauspaikan määrittely sekä keinot kontrolloida veden, öljyn tai kaasun purkautumista lähteistä\r\n- veden, öljyn tai kaasun varastoinnin, alkukäsittelyjen sekä kuljetusten suunnittelu ja ohjaaminen\r\n- turvallisuusstandardien ja menettelytapaohjeiden laatiminen sekä ensiapuvälineistön yms. määrittely\r\n- tekevät tutkimuksia, kehittävät kaivostyön ja malmimineraalien louhinnan menetelmiä sekä antavat niiden soveltamista koskevia neuvoja\r\n- laativat arvioita metallien ja seosten ominaisuuksista, kehittävät uusia seoksia sekä antavat metallien ja seosten valmistusta koskevia neuvoja metallurgian kannalta\r\n- harjoittavat teknistä yhteistyötä ja konsultoivat muiden alaan liittyvien asiantuntijoiden kuten geologien ja geofyysikkojen kanssa\r\n- tutkivat esiintymiä ja kaivoksia tuottavuuden lisäämiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kaivosinsinööri\r\n- rikastusinsinööri\r\n- metallurgi\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- geologi (2114)\r\n- geofyysikko (2114)",
          "- geologi (2114)\r\n- geofyysikko (2114)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluehuoltopäällikkö (kaivosteollisuus)",
          "asiakaspalveluinsinööri (kaivosteollisuus)",
          "diplomi-insinööri (kaivosteollisuus)",
          "insinööri (kaivosteollisuus)",
          "insinööri (öljynporaus)",
          "kaivosgeologi",
          "kaivosinsinööri",
          "kaivospäällikkö",
          "kaivosteollisuuden tutkija",
          "kehittämisinsinööri (kaivosteollisuus)",
          "käyttöinsinööri (kaivosteollisuus)",
          "laatuinsinööri (kaivosteollisuus)",
          "laatupäällikkö (kaivosteollisuus)",
          "louhintainsinööri",
          "metallurgi",
          "projekti-insinööri (kaivosteollisuus)",
          "projektipäällikkö (kaivosteollisuus)",
          "pääsuunnittelija (kaivosteollisuus)",
          "rikastusinsinööri",
          "räjähdysainetarkastaja (kaivosteollisuus)",
          "sulattoinsinööri",
          "suojeluinsinööri (kaivosteollisuus)",
          "suunnitteluinsinööri (kaivosteollisuus)",
          "suunnittelupäällikkö (kaivosteollisuus)",
          "tutkija (kaivosteollisuus)",
          "tutkimusinsinööri (kaivosteollisuus)",
          "valimoinsinööri",
          "öljynporausinsinööri",
          "mining engineer"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2149",
    "level": 4,
    "code": "2149",
    "order": 840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut tekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokitellaan ne ammatit, joita ei voida luokitella muihin luokkiin 3-numerotasoilla 214 Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia) tai 215 Sähköteknologian erityisasiantuntijat. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi tutkijat, jotka tutkivat, antavat neuvoja tai suunnittelevat konetekniikkaan liittyviä menettelytapoja tai työturvallisuusratkaisuja, tai optiikkaa, materiaaleja, ydinvoimatuotantoa ja räjähteitä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- teknisen tietämyksen soveltaminen biologisten systeemeiden sekä terveysjärjestelmien ja -tuotteiden kuten keinoelinten, proteesien ja instrumenttien suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin\r\n- välineiden suunnittelu erilaisiin lääkinnällisiin menetelmiin ja kuvausmenetelmiin kuten magneettikuvaus, sekä insuliinipumppujen ja elintoimintojen valvontalaitteiden suunnittelu\r\n- optisten instrumenttien komponenttien suunnittelu esim. mikroskooppeihin, teleskooppeihin, lasereihin, optisiin levyjärjestelmiin ja muihin valoa hyödyntäviin laitteisiin\r\n- suunnittelevat, testaavat ja koordinoivat räjähdeaineiden kehittämistä sotilaallisiin tarkoituksiin\r\n- suunnittelevat ja valvovat ydinreaktoreiden ja ydinvoimalaitosten rakentamista ja toimintaa, ydinpolttoaineen jälleenkäsittelyä ja uusiokäyttöä\r\n- suunnittelevat ja kehittävät ydinvoimalaitteita kuten reaktorisydämiä, säteilysuojauksia ja vastaavanlaisia välineitä ja valvontamekanismeja\r\n- arvioivat vahinkoja ja laativat laskelmia meripelastusoperaatioita varten\r\n- tutkivat ja antavat valmistusprosesseja koskevia neuvoja, jotka liittyvät lasi-, keramiikka-, tekstiili- tai nahkatuotteisiin, puuhun tai painotuotteisiin\r\n- tunnistavat mahdolliset vaaratilanteet ja esittelevät turvallisuusohjeita ja välineistöä käyttöön\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palopäällikkö\r\n- materiaali-insinööri (muut tekniikan alat)\r\n- turvallisuusinsinööri\r\n",
          "Tähän luokitellaan ne ammatit, joita ei voida luokitella muihin luokkiin 3-numerotasoilla 214 Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia) tai 215 Sähköteknologian erityisasiantuntijat. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi tutkijat, jotka tutkivat, antavat neuvoja tai suunnittelevat konetekniikkaan liittyviä menettelytapoja tai työturvallisuusratkaisuja, tai optiikkaa, materiaaleja, ydinvoimatuotantoa ja räjähteitä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- teknisen tietämyksen soveltaminen biologisten systeemeiden sekä terveysjärjestelmien ja -tuotteiden kuten keinoelinten, proteesien ja instrumenttien suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin\r\n- välineiden suunnittelu erilaisiin lääkinnällisiin menetelmiin ja kuvausmenetelmiin kuten magneettikuvaus, sekä insuliinipumppujen ja elintoimintojen valvontalaitteiden suunnittelu\r\n- optisten instrumenttien komponenttien suunnittelu esim. mikroskooppeihin, teleskooppeihin, lasereihin, optisiin levyjärjestelmiin ja muihin valoa hyödyntäviin laitteisiin\r\n- suunnittelevat, testaavat ja koordinoivat räjähdeaineiden kehittämistä sotilaallisiin tarkoituksiin\r\n- suunnittelevat ja valvovat ydinreaktoreiden ja ydinvoimalaitosten rakentamista ja toimintaa, ydinpolttoaineen jälleenkäsittelyä ja uusiokäyttöä\r\n- suunnittelevat ja kehittävät ydinvoimalaitteita kuten reaktorisydämiä, säteilysuojauksia ja vastaavanlaisia välineitä ja valvontamekanismeja\r\n- arvioivat vahinkoja ja laativat laskelmia meripelastusoperaatioita varten\r\n- tutkivat ja antavat valmistusprosesseja koskevia neuvoja, jotka liittyvät lasi-, keramiikka-, tekstiili- tai nahkatuotteisiin, puuhun tai painotuotteisiin\r\n- tunnistavat mahdolliset vaaratilanteet ja esittelevät turvallisuusohjeita ja välineistöä käyttöön\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palopäällikkö\r\n- materiaali-insinööri (muut tekniikan alat)\r\n- turvallisuusinsinööri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- ympäristöinsinööri (2143)",
          "- ympäristöinsinööri (2143)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "akustiikkasuunnittelija",
          "aluehuoltopäällikkö (muut alat)",
          "aluepäällikkö (kiinteistöpalvelu)",
          "apulaismerenkuluntarkastaja (valtio)",
          "apulaispalopäällikkö",
          "apulaispelastustarkastaja",
          "apulaistutkija (tekniset alat)",
          "auditoija (tekniset alat)",
          "diplomi-insinööri (muut tekniikan alat)",
          "erikoissuunnittelija (muut tekniset alat)",
          "erikoistutkija (tekninen testaus)",
          "erityisasiantuntija (suojelu- ja turvallisuusala)",
          "erityisasiantuntija (tekniset alat)",
          "hankintainsinööri (muut tekniikan alat)",
          "insinööri (biotekniikka)",
          "insinööri (muut tekniikan alat)",
          "insinööri (rationalisointi)",
          "insinööri (ydinvoiman tuotanto)",
          "instrumentti-insinööri",
          "instrumenttisuunnittelija (muut tekniikan alat)",
          "ipr-asiamies",
          "ipr-konsultti",
          "jakelupäällikkö",
          "jaospäällikkö (palolaitos)",
          "kehittämisinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "kenttäjohtaja (poliisi)",
          "kirjapainoinsinööri",
          "kirjapainon jakelupäällikkö",
          "kunnossapitoinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "käyttöinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "käyttöpäällikkö (muut tekniikan alat)",
          "laatuinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "laatupäällikkö (muut tekniikan alat)",
          "laboratorioinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "laitospäällikkö (muut tekniset alat)",
          "liikelaitospäällikkö",
          "logistiikkainsinööri",
          "logistiikkapäällikkö",
          "materiaali- ja kapasiteettisuunnittelija (muut tekniikan alat)",
          "materiaali-insinööri (muut tekniikan alat)",
          "materiaalipäällikkö (muut tekniikan alat)",
          "materiaalisuunnittelija",
          "materiaalitekniikan tutkija",
          "materiaalitoimintojen esimies",
          "material planner",
          "menetelmäinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "osastopäällikkö (palolaitos)",
          "pakkaussuunnittelija",
          "paloinsinööri (palosuojelu)",
          "palopäällikkö",
          "paloturvallisuuspäällikkö",
          "panimoinsinööri",
          "patenttiasiamies",
          "patentti-insinööri",
          "pelastuskomentaja",
          "pelastussuunnittelija",
          "pelastustarkastaja",
          "pelastusylitarkastaja",
          "piirustuskonttorin päällikkö (muut tekniikan alat)",
          "projekti-insinööri (muut tekniikan alat)",
          "pääsuunnittelija (muut tekniikan alat)",
          "riskienhallintapäällikkö",
          "sairaalainsinööri",
          "satamainsinööri",
          "suunnitteluinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "suunnittelupäällikkö (muut tekniikan alat)",
          "suunnittelutoimiston esimies",
          "tehdassuunnittelija (muut tekniikan alat)",
          "teknillinen päällikkö",
          "tekninen päällikkö",
          "tekstiili-insinööri",
          "tilapalvelupäällikkö (kiinteistönhuolto)",
          "tohtorikoulutettava (tekniset alat)",
          "toimistoinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "tuotantoinsinööri (muut alat)",
          "tuotekehittelijä (muut tekniikan alat)",
          "tuotekehitysinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "tuoteturvallisuuspäällikkö",
          "turvallisuusinsinööri",
          "turvallisuuspäällikkö",
          "tutkija (materiaalitekniikka)",
          "tutkimusinsinööri (muut tekniikan alat)",
          "tutkimusprofessori (tekniikka)",
          "valmiuspäällikkö",
          "vastaava tutkija (tekniset alat)",
          "viestiliikennepäällikkö (pelastustoimi)",
          "voimalaitospäällikkö",
          "väestönsuojelun ylitarkastaja",
          "väestönsuojelupäällikkö",
          "väestönsuojelusuunnittelija",
          "yli-insinööri (valtio)",
          "yli-insinöörineuvos",
          "huoltovarmuuspäällikkö (pelastustoimi)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/215",
    "level": 3,
    "code": "215",
    "order": 850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sähköteknologian erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat, suunnittelevat, neuvovat ja johtavat elektronisia, sähkö- ja viestintäjärjestelmiä, komponentteja, moottoreita ja laitteita. Organisoivat ja rakentavat valvontajärjestelmiä sähkö- ja elektronisten kokoonpanojen ja systeemien tarkkailemiseen.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: käynnistävät tutkimuksia, neuvovat ja johtavat sähköisten ja elektronisten tuotteiden ja systeemien sekä viestintäjärjestelmien huolto- ja korjaustöitä; antavat neuvoja ja suunnittelevat voimalaitoksia ja sähkön tuottamis-, siirto- ja jakelujärjestelmiä; laativat valvontastandardeja elektronisten, sähkö- ja viestintäjärjestelmien ja laitteiden tarkkailuun.\r\n",
          "Tutkivat, suunnittelevat, neuvovat ja johtavat elektronisia, sähkö- ja viestintäjärjestelmiä, komponentteja, moottoreita ja laitteita. Organisoivat ja rakentavat valvontajärjestelmiä sähkö- ja elektronisten kokoonpanojen ja systeemien tarkkailemiseen.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: käynnistävät tutkimuksia, neuvovat ja johtavat sähköisten ja elektronisten tuotteiden ja systeemien sekä viestintäjärjestelmien huolto- ja korjaustöitä; antavat neuvoja ja suunnittelevat voimalaitoksia ja sähkön tuottamis-, siirto- ja jakelujärjestelmiä; laativat valvontastandardeja elektronisten, sähkö- ja viestintäjärjestelmien ja laitteiden tarkkailuun.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 2151 Sähkötekniikan erityisasiantuntijat\r\n- 2152 Elektroniikan erityisasiantuntijat\r\n- 2153 ICT -alan erityisasiantuntijat",
          "- 2151 Sähkötekniikan erityisasiantuntijat\r\n- 2152 Elektroniikan erityisasiantuntijat\r\n- 2153 ICT -alan erityisasiantuntijat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2151",
    "level": 4,
    "code": "2151",
    "order": 860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/215",
    "parentCode": "215",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sähkötekniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sähköisten järjestelmien, komponenttien, moottoreiden ja laitteiden rakentamisen ja toiminnan tutkiminen, suunnitteleminen, neuvominen ja johtaminen; toimivat niiden toiminnan, huolto- ja korjaustöiden asiantuntijoina; konsultoivat teknologisesta näkökulmasta sähköteknisiin materiaaleihin, tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä asioita.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- toimivat asiantuntijoina ja suunnittelevat voimalaitoksia ja sähkön tuottamis-, siirto- ja jakelujärjestelmiä\r\n- ohjaavat, valvovat ja tarkkailevat sähkön tuottamis-, siirto- ja jakelujärjestelmien toimintaa\r\n- toimivat asiantuntijoina ja suunnittelevat sähkömoottoreita, sähkövetoja ja -laitteita sekä sähköisiä kodinkoneita\r\n- laativat yksityiskohtaiset kuvaukset teollisuus- ja muiden rakennusten sähköasennuksia ja muita kohteita varten\r\n- laativat valvontastandardit ja menettelytavat sähköä tuottavien ja jakavien järjestelmien, moottoreiden ja laitteiden toiminnan ja turvallisuuden tarkkailemista varten\r\n- määrittelevät sähköjärjestelmien valmistusmenetelmät sekä menetelmät korjata sähköjärjestelmiä, moottoreita ja laitteita\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- sähköinsinööri\r\n- sähkösuunnittelija\r\n- käyttöinsinööri (sähkötekniikka)\r\n",
          "Sähköisten järjestelmien, komponenttien, moottoreiden ja laitteiden rakentamisen ja toiminnan tutkiminen, suunnitteleminen, neuvominen ja johtaminen; toimivat niiden toiminnan, huolto- ja korjaustöiden asiantuntijoina; konsultoivat teknologisesta näkökulmasta sähköteknisiin materiaaleihin, tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä asioita.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- toimivat asiantuntijoina ja suunnittelevat voimalaitoksia ja sähkön tuottamis-, siirto- ja jakelujärjestelmiä\r\n- ohjaavat, valvovat ja tarkkailevat sähkön tuottamis-, siirto- ja jakelujärjestelmien toimintaa\r\n- toimivat asiantuntijoina ja suunnittelevat sähkömoottoreita, sähkövetoja ja -laitteita sekä sähköisiä kodinkoneita\r\n- laativat yksityiskohtaiset kuvaukset teollisuus- ja muiden rakennusten sähköasennuksia ja muita kohteita varten\r\n- laativat valvontastandardit ja menettelytavat sähköä tuottavien ja jakavien järjestelmien, moottoreiden ja laitteiden toiminnan ja turvallisuuden tarkkailemista varten\r\n- määrittelevät sähköjärjestelmien valmistusmenetelmät sekä menetelmät korjata sähköjärjestelmiä, moottoreita ja laitteita\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- sähköinsinööri\r\n- sähkösuunnittelija\r\n- käyttöinsinööri (sähkötekniikka)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- insinööri (ydinvoiman tuotanto) (2149)\r\n- insinööri (elektroniikka) (2152)\r\n- tietoliikenneinsinööri (21531)",
          "- insinööri (ydinvoiman tuotanto) (2149)\r\n- insinööri (elektroniikka) (2152)\r\n- tietoliikenneinsinööri (21531)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluehuoltopäällikkö (sähkötekniikka)",
          "asennusinsinööri (sähkötekniikka)",
          "asennustarkastaja (sähkötekniikka)",
          "asiakaspalveluinsinööri (sähkötekniikka)",
          "asiakastuen päällikkö (sähkötekniikka)",
          "automaatioinsinööri (sähkötekniikka)",
          "automaatiosuunnittelija (sähkötekniikka)",
          "diplomi-insinööri (sähkötekniikka)",
          "energiainsinööri",
          "energiakonsultti (sähkötekniikka)",
          "energiapäällikkö",
          "energiatekniikan insinööri",
          "energiayksikön päällikkö",
          "insinööri (sähkötekniikka)",
          "katsastusinsinööri (sähkötekniikka)",
          "kehittämisinsinööri (sähkötekniikka)",
          "koestusinsinööri (sähkötekniikka)",
          "konstruktööri (sähkötekniikka)",
          "käyttöinsinööri (sähkötekniikka)",
          "käyttöpäällikkö (sähkötekniikka)",
          "laatuinsinööri (sähkötekniikka)",
          "laatupäällikkö (sähkötekniikka)",
          "laskentapäällikkö (sähkötekniikka)",
          "linjainsinööri (sähkötekniikka)",
          "ostoinsinööri (sähkötekniikka)",
          "piirustuskonttorin päällikkö (sähkötekniikka)",
          "projekti-insinööri (sähkötekniikka)",
          "projektipäällikkö (sähkötekniikka)",
          "pääsuunnittelija (sähkötekniikka)",
          "senior design engineer (sähkötekniikka)",
          "staff engineer (sähkötekniikka)",
          "suunnittelija (sähkö)",
          "suunnitteluinsinööri (sähkötekniikka)",
          "suunnittelupäällikkö (sähkötekniikka)",
          "sähkö/automaatiosuunnittelija",
          "sähköinsinööri",
          "sähköistyksen asiantuntija",
          "sähkökaupan asiantuntija",
          "sähkönjakelun asiantuntija",
          "sähkösuunnittelija",
          "sähkötarkastaja",
          "sähkötekniikan tutkija",
          "toimistoinsinööri (sähkötekniikka)",
          "tuotantoinsinööri (sähkötekniikka)",
          "tuotepäällikkö (sähkötekniikka)",
          "tutkija (sähkötekniikka)",
          "tutkimusinsinööri (sähkötekniikka)",
          "valvomoinsinööri",
          "verkostopäällikkö (sähkötekniikka)",
          "voimalaitosinsinööri",
          "voimapäällikkö (sähkötekniikka)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2152",
    "level": 4,
    "code": "2152",
    "order": 870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/215",
    "parentCode": "215",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Elektroniikan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Elektronisten järjestelmien toiminnan tutkiminen, suunnitteleminen, neuvominen ja johtaminen; toimivat niiden toiminnan, huolto- ja korjaustöiden asiantuntijoina; konsultoivat teknologisesta näkökulmasta elektronisiin materiaaleihin, tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä asioita.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- toimivat asiantuntijoina ja suunnittelevat elektronisia laitteita, komponentteja, piirejä, puolijohteita ja järjestelmiä\r\n- määrittelevät tuotanto- ja asennusmenetelmät, materiaalit ja laatustandardit sekä johtavat elektronisten tuotteiden ja systeemien valmistusta ja asennustöitä\r\n- laativat valvontastandardit ja menettelytavat elektronisten järjestelmien, moottoreiden ja laitteiden toiminnan ja turvallisuuden tarkkailemista varten\r\n- organisoivat ja johtavat elektronisten järjestelmien ja laitteiden huolto- ja korjaustyöt\r\n- suunnittelevat elektronisia piirejä ja komponentteja käytettäväksi avaruustekniikassa, akustiikassa, instrumenteissa ja tarkkailuvälineissä\r\n- tutkivat tutkia, etäisyysmittareita ja kauko-ohjausjärjestelmiä, mikroaalto- ja muita elektronisia laitteita sekä toimivat asiantuntijoina niitä koskevissa asioissa\r\n- suunnittelevat ja kehittävät signaalikäsittelyohjelmia ja ottavat niitä käyttöön it-laitteistoissa ja ohjelmistoissa\r\n- kehittävät laitteita ja menettelytapoja testata elektronisia komponentteja, piirejä ja järjestelmiä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- elektroniikkainsinööri\r\n- laatuinsinööri (elektroniikka)\r\n",
          "Elektronisten järjestelmien toiminnan tutkiminen, suunnitteleminen, neuvominen ja johtaminen; toimivat niiden toiminnan, huolto- ja korjaustöiden asiantuntijoina; konsultoivat teknologisesta näkökulmasta elektronisiin materiaaleihin, tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä asioita.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- toimivat asiantuntijoina ja suunnittelevat elektronisia laitteita, komponentteja, piirejä, puolijohteita ja järjestelmiä\r\n- määrittelevät tuotanto- ja asennusmenetelmät, materiaalit ja laatustandardit sekä johtavat elektronisten tuotteiden ja systeemien valmistusta ja asennustöitä\r\n- laativat valvontastandardit ja menettelytavat elektronisten järjestelmien, moottoreiden ja laitteiden toiminnan ja turvallisuuden tarkkailemista varten\r\n- organisoivat ja johtavat elektronisten järjestelmien ja laitteiden huolto- ja korjaustyöt\r\n- suunnittelevat elektronisia piirejä ja komponentteja käytettäväksi avaruustekniikassa, akustiikassa, instrumenteissa ja tarkkailuvälineissä\r\n- tutkivat tutkia, etäisyysmittareita ja kauko-ohjausjärjestelmiä, mikroaalto- ja muita elektronisia laitteita sekä toimivat asiantuntijoina niitä koskevissa asioissa\r\n- suunnittelevat ja kehittävät signaalikäsittelyohjelmia ja ottavat niitä käyttöön it-laitteistoissa ja ohjelmistoissa\r\n- kehittävät laitteita ja menettelytapoja testata elektronisia komponentteja, piirejä ja järjestelmiä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- elektroniikkainsinööri\r\n- laatuinsinööri (elektroniikka)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tietoliikenneinsinööri (21531)",
          "- tietoliikenneinsinööri (21531)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "analogi (elektroniikka)",
          "asennusinsinööri (elektroniikka, teletekniikka)",
          "asiakaspalveluinsinööri (elektroniikka)",
          "automaatioinsinööri (elektroniikka)",
          "chief engineer (it)",
          "component engineer",
          "design engineer (electronics)",
          "diplomi-insinööri (elektroniikka)",
          "dsp-software-suunnittelija (radiopuhelinjärjestelmät)",
          "elektroniikan tutkija",
          "elektroniikkainsinööri",
          "elektroniikkasuunnittelija",
          "gsm-verkkoasiantuntija",
          "hardware engineer",
          "hardware-suunnittelija",
          "insinööri (elektroniikka)",
          "järjestelmäinsinööri (elektroniikka)",
          "järjestelmäpäällikkö (elektroniikka)",
          "kehittämisinsinööri (elektroniikka)",
          "kehitysinsinööri (elektroniikka)",
          "komponentti-insinööri (elektroniikka)",
          "konstruktööri (elektroniikka)",
          "kulutuselektroniikan sovellusinsinööri",
          "käyttöinsinööri (elektroniikka)",
          "käyttöpäällikkö (elektroniikka)",
          "laatuinsinööri (elektroniikka)",
          "laatupäällikkö (elektroniikka)",
          "laskentapäällikkö (elektroniikka)",
          "lennätininsinööri",
          "linjainsinööri (elektroniikka)",
          "linjatarkastaja (elektroniikka)",
          "manager (hw design)",
          "ohjelmistoinsinööri (ektroniset laitteet)",
          "piirustuskonttorin päällikkö (elektroniikka)",
          "principal test engineer",
          "process engineer (it)",
          "product development manager (elektroniikka)",
          "product program manager",
          "projekti-insinööri (elektroniikka)",
          "projektipäällikkö (elektroniikka)",
          "puhelininsinööri",
          "puhelinpiirin päällikkö",
          "pääsuunnittelija (elektroniikka)",
          "quality engineer (electronics)",
          "r&d engineer",
          "radioinsinööri",
          "rf-suunnittelija (elektroniikka)",
          "senior design engineer (electronics)",
          "senior designer (electronics)",
          "senior process manager",
          "senior r&d engineer",
          "senior system engineer (electronics)",
          "specialist (electronics)",
          "suunnitteluinsinööri (elektroniikka)",
          "suunnittelupäällikkö (elektroniikka)",
          "sw engineer",
          "system engineer (electronics)",
          "system specialist (electronics)",
          "team leader (elektroniikka)",
          "tekninen asiantuntija (elektroniikka)",
          "teknologia-asiantuntija (elektroniikka)",
          "telecommunications designer",
          "telecommunications specialist",
          "teleinsinööri",
          "testausinsinööri (elektroniikka)",
          "testing engineer (electronics)",
          "tietokoneinsinööri",
          "tietoliikenneasiantuntija",
          "tietoliikennesuunnittelija",
          "tietotekniikkainsinööri",
          "tuotantoinsinööri (elektroniikka)",
          "tuotekehittelijä (elektroniikka)",
          "tuotekehitysinsinööri (elektroniikka)",
          "tutkainsinööri",
          "tutkija (elektroniikka)",
          "tutkimusinsinööri (elektroniikka)",
          "viesti-insinööri",
          "hw-suunnittelija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2153",
    "level": 4,
    "code": "2153",
    "order": 880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/215",
    "parentCode": "215",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "ICT-alan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat, suunnittelevat ja antavat tietoliikenne- ja viestintäjärjestelmien rakentamista ja toimintaa koskevia neuvoja sekä johtavat tietoliikenne- ja viestintäjärjestelmien ja -laitteiden huolto- ja korjaustöitä. Konsultoivat teknologisesta näkökulmasta viestintäteknologisiin materiaaleihin, tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä asioita.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- toimivat asiantuntijoina ja suunnittelevat viestintälaitteita, komponentteja, järjestelmiä ja jakelukeskuksia\r\n- määrittelevät tuotanto- ja asennusmenetelmät, materiaalit ja laatustandardit sekä johtavat viestintätuotteiden ja systeemien valmistusta ja asennustöitä\r\n- organisoivat ja johtavat viestintäjärjestelmien ja laitteiden huolto- ja korjaustyöt\r\n- tutkivat ja toimivat asiantuntijoina viestintälaitteita koskevissa asioissa\r\n- suunnittelevat ja laativat piirustukset viestintäverkoista, joissa käytetään sähkö- tai valokuitutekniikkaa tai johdotonta tekniikkaa\r\n- suunnittelevat ja kehittävät signaalikäsittelyohjelmia ja ottavat niitä käyttöön it-laitteistoissa ja ohjelmistoissa\r\n- suunnittelevat viestintäverkkoja sekä radion ja television jakelujärjestelmiä, kaapeli- ja muilla tekniikoilla\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tutkija (tietoliikenne)\r\n- tekoälytutkija\r\n- tutkimusinsinööri (tietoliikenne)\r\n",
          "Tutkivat, suunnittelevat ja antavat tietoliikenne- ja viestintäjärjestelmien rakentamista ja toimintaa koskevia neuvoja sekä johtavat tietoliikenne- ja viestintäjärjestelmien ja -laitteiden huolto- ja korjaustöitä. Konsultoivat teknologisesta näkökulmasta viestintäteknologisiin materiaaleihin, tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä asioita.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- toimivat asiantuntijoina ja suunnittelevat viestintälaitteita, komponentteja, järjestelmiä ja jakelukeskuksia\r\n- määrittelevät tuotanto- ja asennusmenetelmät, materiaalit ja laatustandardit sekä johtavat viestintätuotteiden ja systeemien valmistusta ja asennustöitä\r\n- organisoivat ja johtavat viestintäjärjestelmien ja laitteiden huolto- ja korjaustyöt\r\n- tutkivat ja toimivat asiantuntijoina viestintälaitteita koskevissa asioissa\r\n- suunnittelevat ja laativat piirustukset viestintäverkoista, joissa käytetään sähkö- tai valokuitutekniikkaa tai johdotonta tekniikkaa\r\n- suunnittelevat ja kehittävät signaalikäsittelyohjelmia ja ottavat niitä käyttöön it-laitteistoissa ja ohjelmistoissa\r\n- suunnittelevat viestintäverkkoja sekä radion ja television jakelujärjestelmiä, kaapeli- ja muilla tekniikoilla\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tutkija (tietoliikenne)\r\n- tekoälytutkija\r\n- tutkimusinsinööri (tietoliikenne)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 21531 Tietoliikenneteknologian tutkijat\r\n- 21532 Tietotekniikka-alan tutkijat",
          "- 21531 Tietoliikenneteknologian tutkijat\r\n- 21532 Tietotekniikka-alan tutkijat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- elektroniikkainsinööri (2152)\r\n",
          "- elektroniikkainsinööri (2152)\r\n"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/21531",
    "level": 5,
    "code": "21531",
    "order": 890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2153",
    "parentCode": "2153",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tietoliikenneteknologian tutkijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat, suunnittelevat ja kehittävät tietoliikenneteknologiaa ja sen käyttömahdollisuuksia.",
          "Tutkivat, suunnittelevat ja kehittävät tietoliikenneteknologiaa ja sen käyttömahdollisuuksia."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "analogi (informaatiotekniikka)",
          "asennusinsinööri (informaatiotekniikka)",
          "diplomi-insinööri (informaatiotekniikka)",
          "ict-hankekoordinaattori",
          "rf-suunnittelija (tietoliikenneteknologia)",
          "software engineer",
          "software-suunnittelija (radiopuhelinjärjestelmät)",
          "tietoliikenneinsinööri",
          "tietoliikenteen tutkija",
          "tietotekniikan päällikkö (tutkimus)",
          "tietotekniikkapäällikkö (tutkimus)",
          "tuotekehitysinsinööri (it)",
          "tutkija (tietoliikenne)",
          "tutkimusinsinööri (tietoliikenne)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/21532",
    "level": 5,
    "code": "21532",
    "order": 900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2153",
    "parentCode": "2153",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tietotekniikka-alan tutkijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat tietotekniikkaa, sen perusteita ja konsepteja. Kehittävät ja laajentavat tietotekniikkaa uusille käyttökohteille ja aloille. Tähän luokitellaan esimerkiksi tekoälytutkijat.",
          "Tutkivat tietotekniikkaa, sen perusteita ja konsepteja. Kehittävät ja laajentavat tietotekniikkaa uusille käyttökohteille ja aloille. Tähän luokitellaan esimerkiksi tekoälytutkijat."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kehittämisinsinööri (it)",
          "tekoälytutkija",
          "tietotekniikan tutkija",
          "tohtorikoulutettava (tietojen käsittely)",
          "tutkija (tietotekniikka)",
          "tutkimusinsinööri (tietotekniikka)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/216",
    "level": 3,
    "code": "216",
    "order": 910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Arkkitehdit, suunnittelijat ja maanmittaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat maisemia, rakennuksia ja niiden sisustuksia, valmistettavia tuotteita; valmistelevat informaatiota viestintää varten. Johtavat maanmittaustöitä, suunnittelevat, laativat ja uusivat karttoja sekä kehittävät ja panevat täytäntöön maankäyttöä koskevia suunnitelmia ja menettelyjä.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: suunnittelun tavoitteiden ja rajoitteiden määrittely yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa; konseptien laatiminen suunnittelua koskevien esteettisten, teknisten, toiminnallisten ja tuotannon vaatimusten harmonisoimiseksi; luonnosten, kaavioiden, kuvien, animaatioiden, karttojen, näytteiden ja mallien laatiminen suunnittelukonseptin mukaisen informaation välittämiseksi; valokuvien, satelliittikuvien, maanmittausasiakirjojen ja -tietojen, karttojen, tietueiden, raporttien ja tilastojen analysointi; toiminnallisten, kaupallisten, kulttuuristen, esteettisten, turvallisuutta koskevien ja tilavaatimusten analysointi ja tutkiminen.\r\n",
          "Suunnittelevat maisemia, rakennuksia ja niiden sisustuksia, valmistettavia tuotteita; valmistelevat informaatiota viestintää varten. Johtavat maanmittaustöitä, suunnittelevat, laativat ja uusivat karttoja sekä kehittävät ja panevat täytäntöön maankäyttöä koskevia suunnitelmia ja menettelyjä.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: suunnittelun tavoitteiden ja rajoitteiden määrittely yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa; konseptien laatiminen suunnittelua koskevien esteettisten, teknisten, toiminnallisten ja tuotannon vaatimusten harmonisoimiseksi; luonnosten, kaavioiden, kuvien, animaatioiden, karttojen, näytteiden ja mallien laatiminen suunnittelukonseptin mukaisen informaation välittämiseksi; valokuvien, satelliittikuvien, maanmittausasiakirjojen ja -tietojen, karttojen, tietueiden, raporttien ja tilastojen analysointi; toiminnallisten, kaupallisten, kulttuuristen, esteettisten, turvallisuutta koskevien ja tilavaatimusten analysointi ja tutkiminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 2161 Talonrakennuksen arkkitehdit\r\n- 2162 Maisema-arkkitehdit\r\n- 2163 Tuote- ja vaatesuunnittelijat\r\n- 2164 Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat\r\n- 2165 Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat\r\n- 2166 Graafiset ja multimediasuunnittelijat",
          "- 2161 Talonrakennuksen arkkitehdit\r\n- 2162 Maisema-arkkitehdit\r\n- 2163 Tuote- ja vaatesuunnittelijat\r\n- 2164 Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat\r\n- 2165 Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat\r\n- 2166 Graafiset ja multimediasuunnittelijat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2161",
    "level": 4,
    "code": "2161",
    "order": 920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/216",
    "parentCode": "216",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Talonrakennuksen arkkitehdit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat liike-, teollisuus-, laitos- ja asuinrakennuksia ja vapaa-ajan rakennuksia ja suunnittelevat ja valvovat rakennusprojekteja ja -hankkeita.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- arkkitehtonisten oppien ja menetelmien kehittäminen\r\n- rakennuspaikan tarkastaminen ja yhteydenpito asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin koskien uudisrakennusten tyyppiä, tyyliä ja kokoa tai muutoksia rakennuskantaan\r\n- suunnitelmia, materiaaleja ja arvioituja rakennusaikoja koskevien tietojen antaminen\r\n- projektien dokumentoinnin laatiminen mukaan lukien luonnokset ja mittakaavaan tehdyt piirrokset, ja rakenteellisten, mekaanisten ja esteettisten elementtien integrointi lopullisiin suunnitelmiin\r\n- rakennusselitysten ja sopimusasiakirjojen laatiminen rakentajia varten ja tarjouspyyntöjen tekeminen asiakkaiden puolesta\r\n- parhaiden ratkaisujen etsiminen rakennusten sisätilojen toiminnallisuutta ja laatua koskeviin ongelmiin ja tarvittavien suunnitelmien ja piirustusten laatiminen\r\n- rakennus- ja kunnostustöiden valvonta sen varmistamiseksi, että rakennusohjeita ja laatustandardeja noudatetaan\r\n- yhteydenpito teknisissä kysymyksissä muiden asiaankuuluvien asiantuntijoiden kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- arkkitehti (talonrakennus)\r\n- rakennusarkkitehti\r\n- sisustusarkkitehti\r\n",
          "Suunnittelevat liike-, teollisuus-, laitos- ja asuinrakennuksia ja vapaa-ajan rakennuksia ja suunnittelevat ja valvovat rakennusprojekteja ja -hankkeita.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- arkkitehtonisten oppien ja menetelmien kehittäminen\r\n- rakennuspaikan tarkastaminen ja yhteydenpito asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin koskien uudisrakennusten tyyppiä, tyyliä ja kokoa tai muutoksia rakennuskantaan\r\n- suunnitelmia, materiaaleja ja arvioituja rakennusaikoja koskevien tietojen antaminen\r\n- projektien dokumentoinnin laatiminen mukaan lukien luonnokset ja mittakaavaan tehdyt piirrokset, ja rakenteellisten, mekaanisten ja esteettisten elementtien integrointi lopullisiin suunnitelmiin\r\n- rakennusselitysten ja sopimusasiakirjojen laatiminen rakentajia varten ja tarjouspyyntöjen tekeminen asiakkaiden puolesta\r\n- parhaiden ratkaisujen etsiminen rakennusten sisätilojen toiminnallisuutta ja laatua koskeviin ongelmiin ja tarvittavien suunnitelmien ja piirustusten laatiminen\r\n- rakennus- ja kunnostustöiden valvonta sen varmistamiseksi, että rakennusohjeita ja laatustandardeja noudatetaan\r\n- yhteydenpito teknisissä kysymyksissä muiden asiaankuuluvien asiantuntijoiden kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- arkkitehti (talonrakennus)\r\n- rakennusarkkitehti\r\n- sisustusarkkitehti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- maisema-arkkitehti (2162)\r\n- sisustussuunnittelija (3432)",
          "- maisema-arkkitehti (2162)\r\n- sisustussuunnittelija (3432)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisarkkitehti",
          "arkkitehti (talonrakennus)",
          "arkkitehtisuunnittelija",
          "asuntotuotantosuunnittelija",
          "erikoissuunnittelija (arkkitehti)",
          "erityisasiantuntija (arkkitehti)",
          "jaospäällikkö (arkkitehti)",
          "kaupunginarkkitehti",
          "konstruktööri (talonrakennus)",
          "lupa-arkkitehti",
          "piirustuskonttorin päällikkö (talonrakennus)",
          "rakennesuunnittelija (talonrakennus)",
          "rakennusarkkitehti",
          "rakennusneuvos (arkkitehti)",
          "rakennussuunnittelija",
          "sisustusarkkitehti",
          "suunnittelija (arkkitehtitoimisto)",
          "suunnittelupäällikkö (arkkitehti)",
          "suunnittelupäällikkö (talonrakennus)",
          "tarkastusarkkitehti (talonrakennus)",
          "tehdassuunnittelija (talonrakennus)",
          "toimistoarkkitehti (talonrakennus)",
          "toimistorakennusarkkitehti (talonrakennus)",
          "yliarkkitehti (talonrakennus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2162",
    "level": 4,
    "code": "2162",
    "order": 930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/216",
    "parentCode": "216",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maisema-arkkitehdit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat maisemia ja ulkotiloja esimerkiksi puistojen, koulujen, laitosten, teiden ja kauppa-, teollisuus- ja asuinrakennusten yhteyteen sekä valvovat niiden rakennus-, kunnossapito- ja kunnostushankkeita ja -projekteja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- maisema-arkkitehtuurin näkemysten ja menetelmien kehittäminen\r\n- rakennustyömaiden tutkiminen ja yhteydenpito asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin maisema-arkkitehtuuria koskevien rakennusten, puistojen, teiden ja muiden ulkotilojen tyyppiin, tyyliin ja kokoon liittyvissä asioissa\r\n- maantieteellisten ja ekologisten ominaisuuksien, maaston muotojen, maaperän, kasvillisuuden, hydrologian, ja rakennuspaikka- ja yhdyskuntatietojen kokoaminen ja analysointi\r\n- sijaintitietoja ja ehdotusten yksityiskohtia sisältävien raporttien, kohdesuunnitelmien, työpiirustusten, rakennusselitysten ja kustannusselvitysten laatiminen maa-alueiden kehittämiseksi, mukaan lukien maaston mallinnus, rakenteet, kasvillisuus ja alueelle pääsy\r\n- rakennusselitysten ja sopimusasiakirjojen ja tarjouspyyntöjen tekeminen asiakkaiden puolesta\r\n- rakennus- ja kunnostustöiden valvonta rakennusohjeiden ja laatustandardien noudattamisen varmistamiseksi.\r\n- yhteydenpito teknisissä kysymyksissä muiden asiaankuuluvien asiantuntijoiden kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- maisema-arkkitehti\r\n",
          "Suunnittelevat maisemia ja ulkotiloja esimerkiksi puistojen, koulujen, laitosten, teiden ja kauppa-, teollisuus- ja asuinrakennusten yhteyteen sekä valvovat niiden rakennus-, kunnossapito- ja kunnostushankkeita ja -projekteja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- maisema-arkkitehtuurin näkemysten ja menetelmien kehittäminen\r\n- rakennustyömaiden tutkiminen ja yhteydenpito asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin maisema-arkkitehtuuria koskevien rakennusten, puistojen, teiden ja muiden ulkotilojen tyyppiin, tyyliin ja kokoon liittyvissä asioissa\r\n- maantieteellisten ja ekologisten ominaisuuksien, maaston muotojen, maaperän, kasvillisuuden, hydrologian, ja rakennuspaikka- ja yhdyskuntatietojen kokoaminen ja analysointi\r\n- sijaintitietoja ja ehdotusten yksityiskohtia sisältävien raporttien, kohdesuunnitelmien, työpiirustusten, rakennusselitysten ja kustannusselvitysten laatiminen maa-alueiden kehittämiseksi, mukaan lukien maaston mallinnus, rakenteet, kasvillisuus ja alueelle pääsy\r\n- rakennusselitysten ja sopimusasiakirjojen ja tarjouspyyntöjen tekeminen asiakkaiden puolesta\r\n- rakennus- ja kunnostustöiden valvonta rakennusohjeiden ja laatustandardien noudattamisen varmistamiseksi.\r\n- yhteydenpito teknisissä kysymyksissä muiden asiaankuuluvien asiantuntijoiden kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- maisema-arkkitehti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- rakennusarkkitehti (2161)\r\n- kaupunkisuunnittelija (2164)",
          "- rakennusarkkitehti (2161)\r\n- kaupunkisuunnittelija (2164)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "maisema-arkkitehti",
          "maisemasuunnittelija",
          "pihasuunnittelija",
          "puistosuunnittelija",
          "puutarha-arkkitehti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2163",
    "level": 4,
    "code": "2163",
    "order": 940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/216",
    "parentCode": "216",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tuote- ja vaatesuunnittelijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja kehittelevät tuotteita valmistusta varten. Laativat malleja, piirustuksia ja teknisiä määrityksiä tuotteiden sarja-, erä- ja yksittäistuotantoon.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tehtävän määrittely neuvottelemalla asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa\r\n- suunnitteluidean muotoilu asusteiden, tekstiilien, teollisten ja kaupallisten tuotteiden, kuluttajatuotteiden ja jalokivien valmistukselle\r\n- esteettisten näkökohtien sovittaminen yhteen teknisten, toiminnallisten, ekologisten ja tuotannollisten vaatimusten kanssa\r\n- luonnosten, kaavioiden, piirustusten, suunnitelmien, näytteiden ja mallien laatiminen\r\n- suunnitteluratkaisuista neuvotteleminen myynti- ja valmistushenkilöstön kanssa\r\n- materiaalien, tuotantomenetelmien ja valmistuksen viimeistelyohjeiden valinta, määrittäminen ja suositteleminen\r\n- valitun designin yksityiskohtainen esitteleminen ja dokumentointi tuotantoa varten\r\n- prototyyppien ja näytteiden valmistaminen ja toimintakuntoon saattaminen\r\n- kaavojen ja ohjelmien laadinnan, koneiden asetusten tekemisen ja valmistusprosessin ohjeistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotesuunnittelija\r\n- muotisuunnittelija\r\n- vaatesuunnittelija\r\n- teollinen muotoilija\r\n",
          "Suunnittelevat ja kehittelevät tuotteita valmistusta varten. Laativat malleja, piirustuksia ja teknisiä määrityksiä tuotteiden sarja-, erä- ja yksittäistuotantoon.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tehtävän määrittely neuvottelemalla asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa\r\n- suunnitteluidean muotoilu asusteiden, tekstiilien, teollisten ja kaupallisten tuotteiden, kuluttajatuotteiden ja jalokivien valmistukselle\r\n- esteettisten näkökohtien sovittaminen yhteen teknisten, toiminnallisten, ekologisten ja tuotannollisten vaatimusten kanssa\r\n- luonnosten, kaavioiden, piirustusten, suunnitelmien, näytteiden ja mallien laatiminen\r\n- suunnitteluratkaisuista neuvotteleminen myynti- ja valmistushenkilöstön kanssa\r\n- materiaalien, tuotantomenetelmien ja valmistuksen viimeistelyohjeiden valinta, määrittäminen ja suositteleminen\r\n- valitun designin yksityiskohtainen esitteleminen ja dokumentointi tuotantoa varten\r\n- prototyyppien ja näytteiden valmistaminen ja toimintakuntoon saattaminen\r\n- kaavojen ja ohjelmien laadinnan, koneiden asetusten tekemisen ja valmistusprosessin ohjeistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotesuunnittelija\r\n- muotisuunnittelija\r\n- vaatesuunnittelija\r\n- teollinen muotoilija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- rakennusarkkitehti (2161)\r\n- sisustussuunnittelija (3432)\r\n- hopeaseppä (7313)\r\n- koruseppä (7313)\r\n- tilausompelija (7531)",
          "- rakennusarkkitehti (2161)\r\n- sisustussuunnittelija (3432)\r\n- hopeaseppä (7313)\r\n- koruseppä (7313)\r\n- tilausompelija (7531)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "artenomi (vaatetusala)",
          "designer",
          "designer consultant",
          "huonekalusuunnittelija",
          "kankaansuunnittelija",
          "keraamikko",
          "korusuunnittelija",
          "mallisuunnittelija (muut alat)",
          "muotipiirtäjä",
          "muotisuunnittelija",
          "muotitaiteilija",
          "muotoilija (taiteilijan työ)",
          "neulossuunnittelija (vaatetusteollisuus)",
          "pukusuunnittelija",
          "tekstiilipiirtäjä",
          "tekstiilisuunnittelija",
          "tekstiilitaiteilija",
          "teollinen muotoilija",
          "tuotesuunnittelija",
          "tuotesuunnittelija (taiteilija)",
          "vaatesuunnittelija",
          "vaatetussuunnittelija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2164",
    "level": 4,
    "code": "2164",
    "order": 950,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/216",
    "parentCode": "216",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kehittävät ja toteuttavat kaupunki- ja haja-asutusalueita koskevia suunnitelmia ja liikennejärjestelyjä. Panevat toimeen tutkimuksia ja laativat taloudellisia, ympäristöä ja yhteiskunnallisia tekijöitä koskevia ohjeistuksia, joilla vaikutetaan maankäyttöön ja liikennevirtoihin.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- maankäyttöön vaikuttavia taloudellisia, juridisia, poliittisia, kulttuurisia, väestötieteellisiä, yhteiskunnallisia, fyysisiä ja ympäristöllisiä tekijöitä koskevien tietojen kokoaminen ja analysointi\r\n- yhteydenpito valtion virkamiesten, paikallisyhteisöjen kanssa mm. arkkitehtuurin, suunnittelun, yhteiskuntatieteiden, ympäristöasioiden ja lainkäytön asiantuntijoiden kanssa\r\n- maankäyttöä ja kehittämistä koskevien suunnitelmien ja suositusten laatiminen sekä tiedotus- ja kuulemistilaisuuksien yms. järjestäminen\r\n- neuvotteleminen hallitusten, yritysten ja yhteisöjen kanssa kaupunki- ja seutusuunnittelusta ja sitä koskevista ehdotuksista\r\n- ympäristövaikutusraporttien tarkastelu ja arviointi\r\n- kaupunkialueiden asemapiirustusten suunnittelu ja kehityksen koordinoiminen\r\n- maankäytön suunnittelu ja kehittäminen puistojen, koulujen, laitosten, lentokenttien ja vastaavien hankkeiden sekä kaupan, teollisuuden ja asuinrakennusten paikoiksi\r\n- tieliikenteen ja julkisen liikenteen järjestelmiä koskeva suunnittelu ja ohjeistaminen tehokkuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- liikennesuunnittelija\r\n- kaupunkisuunnittelija\r\n- asemakaava-arkkitehti\r\n- kaavoituspäällikkö\r\n",
          "Kehittävät ja toteuttavat kaupunki- ja haja-asutusalueita koskevia suunnitelmia ja liikennejärjestelyjä. Panevat toimeen tutkimuksia ja laativat taloudellisia, ympäristöä ja yhteiskunnallisia tekijöitä koskevia ohjeistuksia, joilla vaikutetaan maankäyttöön ja liikennevirtoihin.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- maankäyttöön vaikuttavia taloudellisia, juridisia, poliittisia, kulttuurisia, väestötieteellisiä, yhteiskunnallisia, fyysisiä ja ympäristöllisiä tekijöitä koskevien tietojen kokoaminen ja analysointi\r\n- yhteydenpito valtion virkamiesten, paikallisyhteisöjen kanssa mm. arkkitehtuurin, suunnittelun, yhteiskuntatieteiden, ympäristöasioiden ja lainkäytön asiantuntijoiden kanssa\r\n- maankäyttöä ja kehittämistä koskevien suunnitelmien ja suositusten laatiminen sekä tiedotus- ja kuulemistilaisuuksien yms. järjestäminen\r\n- neuvotteleminen hallitusten, yritysten ja yhteisöjen kanssa kaupunki- ja seutusuunnittelusta ja sitä koskevista ehdotuksista\r\n- ympäristövaikutusraporttien tarkastelu ja arviointi\r\n- kaupunkialueiden asemapiirustusten suunnittelu ja kehityksen koordinoiminen\r\n- maankäytön suunnittelu ja kehittäminen puistojen, koulujen, laitosten, lentokenttien ja vastaavien hankkeiden sekä kaupan, teollisuuden ja asuinrakennusten paikoiksi\r\n- tieliikenteen ja julkisen liikenteen järjestelmiä koskeva suunnittelu ja ohjeistaminen tehokkuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- liikennesuunnittelija\r\n- kaupunkisuunnittelija\r\n- asemakaava-arkkitehti\r\n- kaavoituspäällikkö\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- rakennusarkkitehti (2161)\r\n- maisema-arkkitehti (2162)\r\n- ympäristösuunnittelija (2133)",
          "- rakennusarkkitehti (2161)\r\n- maisema-arkkitehti (2162)\r\n- ympäristösuunnittelija (2133)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluearkkitehti",
          "aluekehityssuunnittelija",
          "aluesuunnittelija (kunta)",
          "aluetutkija",
          "apulaiskaavoituspäällikkö",
          "apulaiskaupunginarkkitehti",
          "apulaisyleiskaavapäällikkö",
          "asemakaava-arkkitehti",
          "asemakaavainsinööri",
          "asemakaavapäällikkö",
          "asunto- ja suunnittelusihteeri (kunta)",
          "asuntoasiainosaston osastopäällikkö",
          "asunto-ohjelmapäällikkö",
          "asunto-ohjelmasuunnittelija",
          "asuntotuotantosuunnittelija (kunta)",
          "autoliikennetarkastaja (valtio)",
          "joukkoliikennesuunnittelija",
          "kaavaesittelijä",
          "kaavasuunnittelija",
          "kaavoitus- ja rakennustoimen tarkastaja",
          "kaavoitusarkkitehti",
          "kaavoitusinsinööri",
          "kaavoituspäällikkö",
          "kaavoitussuunnittelija",
          "kaavoitustarkastaja",
          "kaupunginsuunnittelupäällikkö",
          "kaupunkisuunnittelija",
          "kaupunkisuunnittelupäällikkö",
          "kenttätutkija (liikenneturva)",
          "kuntasuunnittelupäällikkö",
          "liikennepäällikkö",
          "liikennesuunnittelija",
          "liikennetutkija",
          "maanhankintainsinööri",
          "maankäyttöinsinööri",
          "projektipäällikkö (yhdyskuntasuunnittelu)",
          "seutukaava-arkkitehti",
          "seutukaavainsinööri",
          "seutukaavatutkija",
          "seutusuunnittelija (valtio)",
          "seutusuunnittelupäällikkö",
          "suunnittelija (yhdyskuntasuunnittelu)",
          "suunnittelupäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)",
          "tiesuunnittelija",
          "tonttiosaston päällikkö",
          "tonttipäällikkö",
          "yhdyskuntasuunnittelija",
          "yhdyskuntatekniikan insinööri",
          "yleiskaava-arkkitehti",
          "yleiskaavainsinööri",
          "yleiskaavapäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2165",
    "level": 4,
    "code": "2165",
    "order": 960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/216",
    "parentCode": "216",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Määrittävät maaston luonnollisten ja rakennettujen muotojen ja rajojen tarkkoja sijainteja tai laativat ja muokkaavat niistä digitaalisia, graafisia ja kuvakarttoja tai muita visuaalisia esityksiä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- maanpinnan, kaivosten, maanalaisten pintojen, merenpohjan ja jokien ja järvien pohjien kartoittaminen, mittaaminen ja kuvaaminen\r\n- erilaisten sijaintitietojen määrittäminen ja kartoitustietojen tallentaminen digitaalisessa muodossa\r\n- merikarttojen ja karttojen laatiminen käytettäväksi navigointikelpoisten vesialueiden ja väylien määrittämisessä ja meriteknisten rakenteiden suunnittelussa ja rakentamisessa\r\n- ilmakuvaukseen perustuvien kartoitusten suunnittelu ja toteuttaminen\r\n- suunnittelevat, laativat ja uusivat karttoja ja merikortteja valokuvaamalla, satelliittikuvien avulla sekä maanmittausaineiston ja jo olemassa olevan karttamateriaalin avulla\r\n- kartoitus- ja fotogrammetristen mittausjärjestelmien, kiinteistörekisteriä ja maastotietojärjestelmiä koskevan tutkimus- ja kehitystyön tekeminen\r\n- yhteydenpito teknisissä kysymyksissä muiden asiaankuuluvien asiantuntijoiden kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- maanmittausinsinööri\r\n- kartoituspäällikkö\r\n",
          "Määrittävät maaston luonnollisten ja rakennettujen muotojen ja rajojen tarkkoja sijainteja tai laativat ja muokkaavat niistä digitaalisia, graafisia ja kuvakarttoja tai muita visuaalisia esityksiä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- maanpinnan, kaivosten, maanalaisten pintojen, merenpohjan ja jokien ja järvien pohjien kartoittaminen, mittaaminen ja kuvaaminen\r\n- erilaisten sijaintitietojen määrittäminen ja kartoitustietojen tallentaminen digitaalisessa muodossa\r\n- merikarttojen ja karttojen laatiminen käytettäväksi navigointikelpoisten vesialueiden ja väylien määrittämisessä ja meriteknisten rakenteiden suunnittelussa ja rakentamisessa\r\n- ilmakuvaukseen perustuvien kartoitusten suunnittelu ja toteuttaminen\r\n- suunnittelevat, laativat ja uusivat karttoja ja merikortteja valokuvaamalla, satelliittikuvien avulla sekä maanmittausaineiston ja jo olemassa olevan karttamateriaalin avulla\r\n- kartoitus- ja fotogrammetristen mittausjärjestelmien, kiinteistörekisteriä ja maastotietojärjestelmiä koskevan tutkimus- ja kehitystyön tekeminen\r\n- yhteydenpito teknisissä kysymyksissä muiden asiaankuuluvien asiantuntijoiden kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- maanmittausinsinööri\r\n- kartoituspäällikkö\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- rakennustarkastaja (31121)\r\n- ilmakuvaaja (3431)",
          "- rakennustarkastaja (31121)\r\n- ilmakuvaaja (3431)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluehuoltopäällikkö (kartoitus)",
          "apulaiskaupungingeodeetti",
          "apulaispiiri-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "asiakaspalveluinsinööri (kartoitus)",
          "diplomi-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "geodeetti",
          "gis-asiantuntija",
          "ilmakartoittaja",
          "insinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "kartastoinsinööri",
          "kartastopäällikkö",
          "kartoitusinsinööri",
          "kartoituspäällikkö",
          "kaupungingeodeetti",
          "kiinteistöpäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)",
          "laatuinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "laatupäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)",
          "luotauspäällikkö (merenmittaus)",
          "maanmittausinsinööri",
          "merenmittausinsinööri",
          "merenmittauspäällikkö",
          "mittausinsinööri",
          "paikkatietoasiantuntija",
          "paikkatietoinsinööri",
          "piiri-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "projekti-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "rekisteripäällikkö (kiinteistörekisteri)",
          "suunnitteluinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "toimistoinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "tutkimusinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)",
          "valtiongeodeetti",
          "yli-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2166",
    "level": 4,
    "code": "2166",
    "order": 970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/216",
    "parentCode": "216",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Graafiset ja multimediasuunnittelijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat tietosisältöä audiovisuaaliseen viestintään ja julkaisu- ja esitystoimintaan, joissa käytetään painotuotteita ja filmiä sekä sähköisiä, digitaalisia ja muunlaisia audiovisuaalisia tiedotusvälineitä. Luovat erikoistehosteita, animaatioita tai muita visuaalisia kuvia käytettäväksi tietokonepeleissä, elokuvissa, musiikkivideoissa, painotuotteissa ja mainonnassa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- suunnittelutehtävän määrittäminen neuvottelemalla asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa\r\n- viestinnän toiminnallisten vaatimusten tutkiminen ja analysointi\r\n- viestinnän aihetta koskevien suunnittelukonseptien muotoilu\r\n- luonnosten, kaavioiden, havaintokuvien ja sijoittelupiirustusten laatiminen\r\n- monimutkaisten grafiikoiden ja animaatioiden luominen\r\n- liikkuvia objekteja kuvaavien tai prosessia ilmentävien kaksi- ja kolmiulotteisten kuvien luominen tietokoneanimaatioiden tai mallinnusohjelmien avulla\r\n- suunnitteluratkaisuista neuvotteleminen asiakkaiden ja myynti- ja tuotantohenkilöstön kanssa\r\n- valitun suunnitelman yksityiskohtainen esitteleminen ja dokumentointi tuotantoa varten\r\n- tuotannon johtaminen tai toteuttaminen valitussa välineessä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- animaattori\r\n- digitaalinen taiteilija\r\n- graafinen suunnittelija\r\n- multimediasuunnittelija\r\n",
          "Suunnittelevat tietosisältöä audiovisuaaliseen viestintään ja julkaisu- ja esitystoimintaan, joissa käytetään painotuotteita ja filmiä sekä sähköisiä, digitaalisia ja muunlaisia audiovisuaalisia tiedotusvälineitä. Luovat erikoistehosteita, animaatioita tai muita visuaalisia kuvia käytettäväksi tietokonepeleissä, elokuvissa, musiikkivideoissa, painotuotteissa ja mainonnassa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- suunnittelutehtävän määrittäminen neuvottelemalla asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa\r\n- viestinnän toiminnallisten vaatimusten tutkiminen ja analysointi\r\n- viestinnän aihetta koskevien suunnittelukonseptien muotoilu\r\n- luonnosten, kaavioiden, havaintokuvien ja sijoittelupiirustusten laatiminen\r\n- monimutkaisten grafiikoiden ja animaatioiden luominen\r\n- liikkuvia objekteja kuvaavien tai prosessia ilmentävien kaksi- ja kolmiulotteisten kuvien luominen tietokoneanimaatioiden tai mallinnusohjelmien avulla\r\n- suunnitteluratkaisuista neuvotteleminen asiakkaiden ja myynti- ja tuotantohenkilöstön kanssa\r\n- valitun suunnitelman yksityiskohtainen esitteleminen ja dokumentointi tuotantoa varten\r\n- tuotannon johtaminen tai toteuttaminen valitussa välineessä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- animaattori\r\n- digitaalinen taiteilija\r\n- graafinen suunnittelija\r\n- multimediasuunnittelija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- sisustusarkkitehti (2161)\r\n- sisustussuunnittelija (3432)\r\n- multimediakehittäjä (2513)\r\n- kuvataiteilija (2651)",
          "- sisustusarkkitehti (2161)\r\n- sisustussuunnittelija (3432)\r\n- multimediakehittäjä (2513)\r\n- kuvataiteilija (2651)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "3d designer (mainonta)",
          "ad (mainostoimisto)",
          "ad-suunnittelija (mainostoimisto)",
          "animaattori",
          "art director (mainostoimisto)",
          "digitaalinen taiteilija",
          "digital artist",
          "digital media planner",
          "elokuvanpiirtäjä",
          "fotograafikko",
          "graafikko (ei taide)",
          "graafinen sivunvalmistaja",
          "graafinen suunnittelija",
          "graphic designer",
          "julistepiirtäjä (mainos)",
          "kirjataiteilija (kuvataide)",
          "kuvittaja",
          "kuvittaja (mainostoimisto)",
          "mainosgraafikko",
          "mainospiirtäjä",
          "multimediasuunnittelija",
          "multimediasuunnittelija (visuaalinen suunnittelu)",
          "taittaja (kuvataide)",
          "visuaalinen suunnittelija (mainostoimisto)",
          "visualisoija (graafinen suunnittelu)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/22",
    "level": 2,
    "code": "22",
    "order": 980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Terveydenhuollon erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät tutkimusta, parantavat ja kehittävät konsepteja, teorioita ja operationaalisia menetelmiä sekä soveltavat lääke-, hoito-, hammas- ja eläinlääketieteeseen sekä lääkeaineoppiin ja terveyden edistämiseen liittyvää tieteellistä tietoa ammatissaan. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: tutkimusten tekeminen ja tieteellisen tiedon hankkiminen tutkimalla ihmisten ja eläinten vaivoja ja sairauksia ja niiden hoitoa; ennalta ehkäisevien ja parantavien toimenpiteiden käyttäminen ja neuvominen; tieteellisten artikkeleiden ja raporttien laatiminen. Tehtäviin voi kuulua muiden työntekijöiden ohjaaminen.\r\n",
          "Tekevät tutkimusta, parantavat ja kehittävät konsepteja, teorioita ja operationaalisia menetelmiä sekä soveltavat lääke-, hoito-, hammas- ja eläinlääketieteeseen sekä lääkeaineoppiin ja terveyden edistämiseen liittyvää tieteellistä tietoa ammatissaan. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: tutkimusten tekeminen ja tieteellisen tiedon hankkiminen tutkimalla ihmisten ja eläinten vaivoja ja sairauksia ja niiden hoitoa; ennalta ehkäisevien ja parantavien toimenpiteiden käyttäminen ja neuvominen; tieteellisten artikkeleiden ja raporttien laatiminen. Tehtäviin voi kuulua muiden työntekijöiden ohjaaminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 221 Lääkärit\r\n- 222 Hoitotyön erityisasiantuntijat\r\n- 223 Perinteisen ja vaihtoehtohoidon erityisasiantuntijat\r\n- 224 Muiden terveyspalvelujen tuottajat\r\n- 225 Eläinlääkärit\r\n- 226 Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat",
          "- 221 Lääkärit\r\n- 222 Hoitotyön erityisasiantuntijat\r\n- 223 Perinteisen ja vaihtoehtohoidon erityisasiantuntijat\r\n- 224 Muiden terveyspalvelujen tuottajat\r\n- 225 Eläinlääkärit\r\n- 226 Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/221",
    "level": 3,
    "code": "221",
    "order": 990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Soveltavat nykyaikaisen lääketieteen periaatteita ja käytäntöjä sairauksien ja loukkaantumisten ehkäisemiseksi, diagnoosien tekemiseksi ja hoitamiseksi sekä fyysisen ja henkisen terveyden ylläpitämiseksi.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: keskustelu potilaan kanssa ja tutkimusten tekeminen vaivojen ja sairauden määrittelemiseksi; kokeisiin määrääminen ja löydösten analysointi; lääkkeiden ja hoitotoimenpiteiden määrääminen, kipulääkitys ja muut parantavat toimenpiteet lääkäreiden vastaanotolla ja klinikoilla; seuraavat potilaan edistymistä ja vastetta hoitoihin; rokottavat potilaita tartuntatauteja vastaan; antavat ruokavaliota, liikuntaa ja muita elämäntapoja koskevia neuvoja terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi; hoitavat sikiöitä raskauden aikana, imeväisikäisiä ja lapsia; konsultoivat toisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa potilasta koskevissa asioissa; raportoivat hallinnon viranomaisille syntymistä, kuolemista ja ilmoitettavista sairauksista; antavat lähetteen sairaalahoitoon; tekevät tutkimusta ihmisten vaivoista ja sairauksista sekä ennalta ehkäisevistä ja parantavista hoitotoimenpiteistä.\r\n",
          "Soveltavat nykyaikaisen lääketieteen periaatteita ja käytäntöjä sairauksien ja loukkaantumisten ehkäisemiseksi, diagnoosien tekemiseksi ja hoitamiseksi sekä fyysisen ja henkisen terveyden ylläpitämiseksi.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: keskustelu potilaan kanssa ja tutkimusten tekeminen vaivojen ja sairauden määrittelemiseksi; kokeisiin määrääminen ja löydösten analysointi; lääkkeiden ja hoitotoimenpiteiden määrääminen, kipulääkitys ja muut parantavat toimenpiteet lääkäreiden vastaanotolla ja klinikoilla; seuraavat potilaan edistymistä ja vastetta hoitoihin; rokottavat potilaita tartuntatauteja vastaan; antavat ruokavaliota, liikuntaa ja muita elämäntapoja koskevia neuvoja terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi; hoitavat sikiöitä raskauden aikana, imeväisikäisiä ja lapsia; konsultoivat toisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa potilasta koskevissa asioissa; raportoivat hallinnon viranomaisille syntymistä, kuolemista ja ilmoitettavista sairauksista; antavat lähetteen sairaalahoitoon; tekevät tutkimusta ihmisten vaivoista ja sairauksista sekä ennalta ehkäisevistä ja parantavista hoitotoimenpiteistä.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 2211 Yleislääkärit\r\n- 2212 Ylilääkärit ja erikoislääkärit",
          "- 2211 Yleislääkärit\r\n- 2212 Ylilääkärit ja erikoislääkärit"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2211",
    "level": 4,
    "code": "2211",
    "order": 1000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleislääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ehkäisevät, tekevät diagnooseja ja hoitavat ihmisten fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia, vaivoja ja vammoja soveltaen nykyaikaisen lääketieteen periaatteita ja käytäntöjä. Praktiikka ei rajoitu tiettyihin sairauksiin tai hoitomuotoihin; saattavat toimia lääkärinä tai harjoittelijana sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa; tai toimia yhdyskunnan väestövastuulääkärinä vastaten tiettyjen henkilöiden tai perheiden jatkuvasta ja kokonaisvaltaisesta hoidosta.\r\n\r\nMyös yleislääketieteeseen erikoistuneet lääkärit luokitellaan tähän luokkaan eikä erikoislääkäreihin.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tutkivat potilaan vaivojen ja sairauden määrittelemiseksi, kirjaavat lääketieteellisen informaation\r\n- määräävät laboratoriotestejä, röntgentutkimuksia ja muita tutkimustoimenpiteitä sekä analysoivat löydökset\r\n- määrittelevät kokonaishoidon, lääkityksen ja muita kuntouttavia toimenpiteitä\r\n- hoitavat vastaanoton tai klinikan tehtäviä asiantuntijalääkärin poissaollessa\r\n- seuraavat potilaan edistymistä ja vastetta hoitoihin\r\n- antavat ruokavaliota, liikuntaa ja muita elämäntapoja koskevia neuvoja terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi\r\n- hoitavat sikiöitä raskauden aikana ja imeväisikäisiä\r\n- konsultoivat toisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa potilasta koskevissa asioissa\r\n- raportoivat hallinnon viranomaisille syntymistä, kuolemista ja ilmoitettavista sairauksista\r\n- antavat lähetteen sairaalahoitoon\r\n- antavat hoitoa ja toimenpiteitä koskevia tietoja potilaille ja näiden perheille\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- yleislääkäri\r\n- terveyskeskuslääkäri\r\n",
          "Ehkäisevät, tekevät diagnooseja ja hoitavat ihmisten fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia, vaivoja ja vammoja soveltaen nykyaikaisen lääketieteen periaatteita ja käytäntöjä. Praktiikka ei rajoitu tiettyihin sairauksiin tai hoitomuotoihin; saattavat toimia lääkärinä tai harjoittelijana sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa; tai toimia yhdyskunnan väestövastuulääkärinä vastaten tiettyjen henkilöiden tai perheiden jatkuvasta ja kokonaisvaltaisesta hoidosta.\r\n\r\nMyös yleislääketieteeseen erikoistuneet lääkärit luokitellaan tähän luokkaan eikä erikoislääkäreihin.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tutkivat potilaan vaivojen ja sairauden määrittelemiseksi, kirjaavat lääketieteellisen informaation\r\n- määräävät laboratoriotestejä, röntgentutkimuksia ja muita tutkimustoimenpiteitä sekä analysoivat löydökset\r\n- määrittelevät kokonaishoidon, lääkityksen ja muita kuntouttavia toimenpiteitä\r\n- hoitavat vastaanoton tai klinikan tehtäviä asiantuntijalääkärin poissaollessa\r\n- seuraavat potilaan edistymistä ja vastetta hoitoihin\r\n- antavat ruokavaliota, liikuntaa ja muita elämäntapoja koskevia neuvoja terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi\r\n- hoitavat sikiöitä raskauden aikana ja imeväisikäisiä\r\n- konsultoivat toisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa potilasta koskevissa asioissa\r\n- raportoivat hallinnon viranomaisille syntymistä, kuolemista ja ilmoitettavista sairauksista\r\n- antavat lähetteen sairaalahoitoon\r\n- antavat hoitoa ja toimenpiteitä koskevia tietoja potilaille ja näiden perheille\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- yleislääkäri\r\n- terveyskeskuslääkäri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- erikoislääkäri (22122)\r\n- kirurgi (22122)\r\n- ylilääkäri (22121)",
          "- erikoislääkäri (22122)\r\n- kirurgi (22122)\r\n- ylilääkäri (22121)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaislääkäri",
          "huoltolääkäri",
          "lastenlääkäri",
          "lääkäri",
          "sosiaalilääkäri",
          "sotilaslääkäri",
          "terveyskeskuslääkäri",
          "työterveyslääkäri",
          "yleislääkäri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2212",
    "level": 4,
    "code": "2212",
    "order": 1010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylilääkärit ja erikoislääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ehkäisevät, tekevät diagnooseja ja hoitavat ihmisten sairauksia, vaivoja ja vammoja käyttäen erikoisalansa mukaisia testejä sekä diagnostisia ja lääketieteellisiä tekniikkoja, jotka perustuvat modernin lääketieteen periaatteisiin. He ovat erikoistuneet tiettyihin sairauksiin, potilasryhmiin tai hoitotapoihin ja saattavat kouluttaa ja suorittaa tutkimusta omalla erikoisalallaan.\r\n\r\nErikoistuvat lääkärit, jotka ovat erikoistumiskoulutuksessa, luokitellaan tähän luokkaan.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tekevät tutkimuksia, ottavat huomioon lähettävän lääkärin antamat tiedot, kyselevät potilaalta tämän vaivoja ja sairauksia määritelläkseen niiden laadun sekä kirjaavat potilasta koskevan lääketieteellisen tiedon\r\n- määräävät erikoisalan mukaisia hoitoja, lääkitystä, puudutteita; psykoterapiaa, kuntoutusohjelmia ja muita kuntouttavia toimenpiteitä\r\n- hoitavat yleis- ja erikoislääkärin tehtäviä\r\n- toimivat sikiöiden raskauden aikaiseen hoitoon, imeväisikäisiin ja lapsiin erikoistuneina lääkäreinä\r\n- konsultoivat toisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa potilasta koskevissa asioissa\r\n- raportoivat hallinnon viranomaisille syntymistä, kuolemista ja ilmoitettavista sairauksista\r\n- antavat lähetteen sairaalahoitoon\r\n- antavat hoitoa ja toimenpiteitä koskevia tietoja potilaille ja näiden perheille.\r\n- tekevät tutkimusta ihmisten vaivoista ja sairauksista sekä ennalta ehkäisevistä ja parantavista hoitotoimenpiteistä sekä laativat tieteellisiä tutkimuksia ja raportteja\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- erikoislääkäri (esim. kirurgi, röntgenlääkäri, patologi)\r\n- ylilääkäri\r\n- tutkija (lääketiede)\r\n",
          "Ehkäisevät, tekevät diagnooseja ja hoitavat ihmisten sairauksia, vaivoja ja vammoja käyttäen erikoisalansa mukaisia testejä sekä diagnostisia ja lääketieteellisiä tekniikkoja, jotka perustuvat modernin lääketieteen periaatteisiin. He ovat erikoistuneet tiettyihin sairauksiin, potilasryhmiin tai hoitotapoihin ja saattavat kouluttaa ja suorittaa tutkimusta omalla erikoisalallaan.\r\n\r\nErikoistuvat lääkärit, jotka ovat erikoistumiskoulutuksessa, luokitellaan tähän luokkaan.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tekevät tutkimuksia, ottavat huomioon lähettävän lääkärin antamat tiedot, kyselevät potilaalta tämän vaivoja ja sairauksia määritelläkseen niiden laadun sekä kirjaavat potilasta koskevan lääketieteellisen tiedon\r\n- määräävät erikoisalan mukaisia hoitoja, lääkitystä, puudutteita; psykoterapiaa, kuntoutusohjelmia ja muita kuntouttavia toimenpiteitä\r\n- hoitavat yleis- ja erikoislääkärin tehtäviä\r\n- toimivat sikiöiden raskauden aikaiseen hoitoon, imeväisikäisiin ja lapsiin erikoistuneina lääkäreinä\r\n- konsultoivat toisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa potilasta koskevissa asioissa\r\n- raportoivat hallinnon viranomaisille syntymistä, kuolemista ja ilmoitettavista sairauksista\r\n- antavat lähetteen sairaalahoitoon\r\n- antavat hoitoa ja toimenpiteitä koskevia tietoja potilaille ja näiden perheille.\r\n- tekevät tutkimusta ihmisten vaivoista ja sairauksista sekä ennalta ehkäisevistä ja parantavista hoitotoimenpiteistä sekä laativat tieteellisiä tutkimuksia ja raportteja\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- erikoislääkäri (esim. kirurgi, röntgenlääkäri, patologi)\r\n- ylilääkäri\r\n- tutkija (lääketiede)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 22121 Ylilääkärit\r\n- 22122 Erikoislääkärit",
          "- 22121 Ylilääkärit\r\n- 22122 Erikoislääkärit"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- yleislääkäri (2211)\r\n- hammaslääkäri (2261)\r\n- suu- ja leukakirurgi (2261)\r\n- kliininen psykologi (2634)\r\n- tutkija (biolääketiede) (2131)\r\n- tutkija (farmakologia) (2131)\r\n",
          "- yleislääkäri (2211)\r\n- hammaslääkäri (2261)\r\n- suu- ja leukakirurgi (2261)\r\n- kliininen psykologi (2634)\r\n- tutkija (biolääketiede) (2131)\r\n- tutkija (farmakologia) (2131)\r\n"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/22121",
    "level": 5,
    "code": "22121",
    "order": 1020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2212",
    "parentCode": "2212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylilääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja vastaavat sairaalan, terveyskeskuksen tai lääketieteellisen erikoisalansa toiminnasta.",
          "Johtavat ja vastaavat sairaalan, terveyskeskuksen tai lääketieteellisen erikoisalansa toiminnasta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anestesiaylilääkäri",
          "apulaisylilääkäri",
          "osaston ylilääkäri",
          "röntgenylilääkäri",
          "ylilääkäri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/22122",
    "level": 5,
    "code": "22122",
    "order": 1030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2212",
    "parentCode": "2212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erikoislääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekevät diagnooseja ja antavat potilaille mm. lääke-, kirurgista tai psykiatrista hoitoa.\r\n\r\nRyhmään luokitellaan myös ne erikoistuneet lääkärit, joilla ei ole hoitotehtäviä, kuten anestesia- ja röntgenlääkärit.",
          "Tekevät diagnooseja ja antavat potilaille mm. lääke-, kirurgista tai psykiatrista hoitoa.\r\n\r\nRyhmään luokitellaan myös ne erikoistuneet lääkärit, joilla ei ole hoitotehtäviä, kuten anestesia- ja röntgenlääkärit."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "akupunktiolääkäri",
          "anestesia-apulaislääkäri",
          "anestesialääkäri",
          "anestesian erikoislääkäri",
          "anestesiaosastolääkäri",
          "asiantuntijalääkäri",
          "avohoidon erikoislääkäri",
          "erikoislääkäri",
          "erikoistutkija (lääketiede)",
          "erikoistuva lääkäri",
          "gynekologi",
          "ihotautilääkäri",
          "johtava lääkäri",
          "kirurgi",
          "korva- ja kurkkulääkäri",
          "korvalääkäri",
          "laboratorioapulaislääkäri",
          "lääketieteen tutkija",
          "medical advisor",
          "neurologi",
          "oikeuslääkäri",
          "ortopedi",
          "osastonlääkäri",
          "patologi",
          "psykiatri",
          "radiologi",
          "röntgenlääkäri",
          "röntgenosastonlääkäri",
          "sairaalalääkäri",
          "silmälääkäri",
          "tutkija (lääketiede)",
          "tutkimusprofessori (lääketiede)",
          "vastaava terveyskeskuslääkäri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/222",
    "level": 3,
    "code": "222",
    "order": 1040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hoitotyön erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hoitavat fyysisesti ja psyykkisesti sairaita tai henkilöitä, jotka tarvitsevat hoitoa ikääntymisen, loukkaantumisen, sairauden tai muun fyysisen tai henkisen vajavuuden vuoksi. Ottavat vastuun potilaiden hoidon suunnittelusta ja hoitotyön johtamisesta, ohjaavat muita terveydenhuollon työntekijöitä; työskentelevät tiimeissä lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa, jotka toteuttavat käytännössä terveyttä edistäviä ja parantavia hoitotoimenpiteitä.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: arvioida, suunnitella ja järjestää potilaiden hoito hyväksyttyjen käytäntöjen ja standardien mukaisesti; potilaiden hoidon koordinointi konsultoimalla terveydenhuollon muiden ammattilaisten ja hoitotiimien kanssa; hoitosuunnitelmien kehittäminen ja toimeenpano tarkoituksena potilaiden kliinisten, sosiaalisten ja psykologisten hoitotoimenpiteiden toteuttaminen; hoidon, hoitotoimenpiteiden, terapian ja lääkityksen järjestäminen sekä hoitovasteen ja hoitosuunnitelman seuraaminen; kipujen tarkkailu ja lievittäminen sekä potilaan kokemien vaivojen hallitseminen lääkinnällisin tai terapeuttisin keinoin; terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäiseminen osallistumalla terveydenhoitoalan koulutukseen ja muihin terveyden edistämiseen tähtääviin toimintoihin; vastaavat tiedusteluihin ja antavat tietoa hoidosta ja hoitotoimenpiteistä potilaille ja näiden perheille; työskentelevät erikoishoitajien ja muiden terveydenhuollon työntekijöiden kanssa; tekevät tutkimusta ja laativat tieteellisiä artikkeleita ja raportteja; toimivat hoitotyön kouluttajina klinikoilla.\r\n",
          "Hoitavat fyysisesti ja psyykkisesti sairaita tai henkilöitä, jotka tarvitsevat hoitoa ikääntymisen, loukkaantumisen, sairauden tai muun fyysisen tai henkisen vajavuuden vuoksi. Ottavat vastuun potilaiden hoidon suunnittelusta ja hoitotyön johtamisesta, ohjaavat muita terveydenhuollon työntekijöitä; työskentelevät tiimeissä lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa, jotka toteuttavat käytännössä terveyttä edistäviä ja parantavia hoitotoimenpiteitä.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: arvioida, suunnitella ja järjestää potilaiden hoito hyväksyttyjen käytäntöjen ja standardien mukaisesti; potilaiden hoidon koordinointi konsultoimalla terveydenhuollon muiden ammattilaisten ja hoitotiimien kanssa; hoitosuunnitelmien kehittäminen ja toimeenpano tarkoituksena potilaiden kliinisten, sosiaalisten ja psykologisten hoitotoimenpiteiden toteuttaminen; hoidon, hoitotoimenpiteiden, terapian ja lääkityksen järjestäminen sekä hoitovasteen ja hoitosuunnitelman seuraaminen; kipujen tarkkailu ja lievittäminen sekä potilaan kokemien vaivojen hallitseminen lääkinnällisin tai terapeuttisin keinoin; terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäiseminen osallistumalla terveydenhoitoalan koulutukseen ja muihin terveyden edistämiseen tähtääviin toimintoihin; vastaavat tiedusteluihin ja antavat tietoa hoidosta ja hoitotoimenpiteistä potilaille ja näiden perheille; työskentelevät erikoishoitajien ja muiden terveydenhuollon työntekijöiden kanssa; tekevät tutkimusta ja laativat tieteellisiä artikkeleita ja raportteja; toimivat hoitotyön kouluttajina klinikoilla.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 2221 Ylihoitajat ja osastonhoitajat\r\n- 2222 Johtavat kätilöt",
          "- 2221 Ylihoitajat ja osastonhoitajat\r\n- 2222 Johtavat kätilöt"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2221",
    "level": 4,
    "code": "2221",
    "order": 1050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylihoitajat ja osastonhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hoitavat fyysisesti ja psyykkisesti sairaita tai henkilöitä, jotka tarvitsevat hoitoa ikääntymisen, loukkaantumisen, sairauden tai muun fyysisen tai henkisen vajavuuden vuoksi. Ottavat vastuun potilaiden hoidon suunnittelusta ja hoitotyön johtamisesta; huolehtivat, että hoitotyöllä on riittävät aineelliset ja aineettomat voimavarat perustehtävänsä toteuttamiseksi; ohjaavat muita terveydenhuollon työntekijöitä; työskentelevät tiimeissä lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa, jotka toteuttavat käytännössä terveyttä edistäviä ja parantavia hoitotoimenpiteitä.\r\n\r\nLuokitusperiaatteita:\r\n\r\nHoitajat, jotka yhdistävät hoitajakoulutuksen tai tutkimuksen hoitotyöhön, luokitellaan luokkaan 2221 Ylihoitajat ja osastonhoitajat. Hoitotyön koulutuksen saaneet tutkijat, jotka eivät toimi hoitotyön ammateissa, luokitellaan luokkaan 2131 Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- potilaiden hoidon suunnitelleminen ja järjestäminen hyväksyttyjen käytäntöjen ja standardien mukaisesti\r\n- potilaiden hoidon koordinointi konsultoimalla terveydenhuollon muiden ammattilaisten ja hoitotiimien kanssa\r\n- hoitosuunnitelmien kehittäminen ja toimeenpano tarkoituksena potilaiden kliinisten, sosiaalisten ja psykologisten hoitotoimenpiteiden toteuttaminen\r\n- hoidon, hoitotoimenpiteiden, terapian ja lääkityksen järjestäminen sekä hoitovasteen ja hoitosuunnitelman seuraaminen\r\n- kipujen tarkkailu ja lievittäminen sekä potilaan kokemien vaivojen hallitseminen lääkinnällisin tai terapeuttisin keinoin\r\n- terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäiseminen osallistumalla terveydenhoitoalan koulutusohjelmiin ja muihin terveyden edistämiseen tähtääviin toimintoihin\r\n- tiedusteluihin vastaminen ja tietojen antaminen hoidosta ja hoitotoimenpiteistä potilaille ja näiden perheille\r\n- muiden hoitotyön asiantuntijoiden, hoitotyötä avustavien asiantuntijoiden, muiden terveydenhoidon työntekijöiden ja sosiaalihoitajien työn ohjaaminen ja koordinointi\r\n- tutkimuksen tekeminen ja raporttien laatiminen\r\n- kouluttajina toimiminen työpaikalla\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- osastonhoitaja (terveydenhuoltoala)\r\n- ylihoitaja\r\n- sairaanhoidon opettaja (sairaala, terveyskeskus)\r\n",
          "Hoitavat fyysisesti ja psyykkisesti sairaita tai henkilöitä, jotka tarvitsevat hoitoa ikääntymisen, loukkaantumisen, sairauden tai muun fyysisen tai henkisen vajavuuden vuoksi. Ottavat vastuun potilaiden hoidon suunnittelusta ja hoitotyön johtamisesta; huolehtivat, että hoitotyöllä on riittävät aineelliset ja aineettomat voimavarat perustehtävänsä toteuttamiseksi; ohjaavat muita terveydenhuollon työntekijöitä; työskentelevät tiimeissä lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa, jotka toteuttavat käytännössä terveyttä edistäviä ja parantavia hoitotoimenpiteitä.\r\n\r\nLuokitusperiaatteita:\r\n\r\nHoitajat, jotka yhdistävät hoitajakoulutuksen tai tutkimuksen hoitotyöhön, luokitellaan luokkaan 2221 Ylihoitajat ja osastonhoitajat. Hoitotyön koulutuksen saaneet tutkijat, jotka eivät toimi hoitotyön ammateissa, luokitellaan luokkaan 2131 Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- potilaiden hoidon suunnitelleminen ja järjestäminen hyväksyttyjen käytäntöjen ja standardien mukaisesti\r\n- potilaiden hoidon koordinointi konsultoimalla terveydenhuollon muiden ammattilaisten ja hoitotiimien kanssa\r\n- hoitosuunnitelmien kehittäminen ja toimeenpano tarkoituksena potilaiden kliinisten, sosiaalisten ja psykologisten hoitotoimenpiteiden toteuttaminen\r\n- hoidon, hoitotoimenpiteiden, terapian ja lääkityksen järjestäminen sekä hoitovasteen ja hoitosuunnitelman seuraaminen\r\n- kipujen tarkkailu ja lievittäminen sekä potilaan kokemien vaivojen hallitseminen lääkinnällisin tai terapeuttisin keinoin\r\n- terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäiseminen osallistumalla terveydenhoitoalan koulutusohjelmiin ja muihin terveyden edistämiseen tähtääviin toimintoihin\r\n- tiedusteluihin vastaminen ja tietojen antaminen hoidosta ja hoitotoimenpiteistä potilaille ja näiden perheille\r\n- muiden hoitotyön asiantuntijoiden, hoitotyötä avustavien asiantuntijoiden, muiden terveydenhoidon työntekijöiden ja sosiaalihoitajien työn ohjaaminen ja koordinointi\r\n- tutkimuksen tekeminen ja raporttien laatiminen\r\n- kouluttajina toimiminen työpaikalla\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- osastonhoitaja (terveydenhuoltoala)\r\n- ylihoitaja\r\n- sairaanhoidon opettaja (sairaala, terveyskeskus)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 22211 Ylihoitajat\r\n- 22212 Osastonhoitajat",
          "- 22211 Ylihoitajat\r\n- 22212 Osastonhoitajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kätilö (3222)\r\n- sairaanhoitaja (32211)\r\n- terveydenhoitaja (32212)\r\n",
          "- kätilö (3222)\r\n- sairaanhoitaja (32211)\r\n- terveydenhoitaja (32212)\r\n"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/22211",
    "level": 5,
    "code": "22211",
    "order": 1060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2221",
    "parentCode": "2221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylihoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat ja vastaavat sairaaloiden, terveyskeskusten ja muiden hoitolaitosten hoitotyöstä, hoitohenkilöstön henkilöstöhallinnosta ja koulutuksesta sekä hoitotyön tutkimuksesta ja yleishallinnosta.",
          "Johtavat ja vastaavat sairaaloiden, terveyskeskusten ja muiden hoitolaitosten hoitotyöstä, hoitohenkilöstön henkilöstöhallinnosta ja koulutuksesta sekä hoitotyön tutkimuksesta ja yleishallinnosta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisylihoitaja",
          "avohoidon ylihoitaja",
          "johtava hoitaja (terveyskeskus)",
          "kenttäjohtaja (ensihoito)",
          "sosiaali- ja terveystoimen johtava hoitaja",
          "terveyskeskuksen johtava hoitaja",
          "vanhusten palvelutalon johtaja (työntekijöitä alle 10)",
          "ylihoitaja",
          "yöylihoitaja",
          "liikelaitosylihoitaja",
          "palvelualueylihoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/22212",
    "level": 5,
    "code": "22212",
    "order": 1070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2221",
    "parentCode": "2221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Osastonhoitajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat yksikkönsä hoitotyötä sekä vastaavat asiakkaiden ja potilaiden hoidosta. Kehittävät yksikkönsä toimintaa ja osallistuvat hoitotyöhön.",
          "Suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat yksikkönsä hoitotyötä sekä vastaavat asiakkaiden ja potilaiden hoidosta. Kehittävät yksikkönsä toimintaa ja osallistuvat hoitotyöhön."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisosastonhoitaja (terveydenhuolto)",
          "hoitotyön esimies (terveydenhuolto)",
          "laboratorio-osastonhoitaja (terveydenhuolto)",
          "osastonhoitaja (laboratorio)",
          "osastonhoitaja (röntgenosasto)",
          "osastonhoitaja (terveydenhuolto)",
          "palveluesimies (terveydenhuolto)",
          "sairaanhoidon opettaja (sairaala, terveyskeskus)",
          "ensihoidon palvelupäällikkö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2222",
    "level": 4,
    "code": "2222",
    "order": 1080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Johtavat kätilöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tämä luokka ei ole käytössä Suomessa. Johtavat kätilöt luokitellaan osastonhoitajiin (22212).",
          "Tämä luokka ei ole käytössä Suomessa. Johtavat kätilöt luokitellaan osastonhoitajiin (22212)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/223",
    "level": 3,
    "code": "223",
    "order": 1090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Perinteisen ja vaihtoehtohoidon erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tämä luokka ei ole käytössä Suomessa.",
          "Tämä luokka ei ole käytössä Suomessa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2230",
    "level": 4,
    "code": "2230",
    "order": 1100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/223",
    "parentCode": "223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Perinteisen ja vaihtoehtohoidon erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tämä luokka ei ole käytössä Suomessa.",
          "Tämä luokka ei ole käytössä Suomessa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/224",
    "level": 3,
    "code": "224",
    "order": 1110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden terveyspalvelujen tuottajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tämä luokka ei ole käytössä Suomessa.",
          "Tämä luokka ei ole käytössä Suomessa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2240",
    "level": 4,
    "code": "2240",
    "order": 1120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/224",
    "parentCode": "224",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden terveyspalvelujen tuottajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tämä luokka ei ole käytössä Suomessa.",
          "Tämä luokka ei ole käytössä Suomessa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/225",
    "level": 3,
    "code": "225",
    "order": 1130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Eläinlääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Diagnosoivat, ennaltaehkäisevät ja hoitavat eläinten sairauksia, vammoja ja toimintahäiriöitä. He voivat hoitaa suurta joukkoa erilaisia eläimiä tai voivat erikoistua tietyn eläinryhmän tai erityisen alueen eläimistön hoitoon, tai työskennellä biologisia tai farmaseuttisia tuotteita valmistavien kaupallisten yritysten palveluksessa.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: epänormaalien ominaisuuksien esiintymisen ja laadun määrittely käyttäen fyysisiä tutkimusmenetelmiä, laboratoriotutkimuksia ja diagnostisia kuvantamismenetelmiä; eläinten lääkinnällinen ja kirurginen hoito määräämällä rohtoja, kipulääkkeitä ja puudutuslääkkeitä; leikkaamalla, sitomalla haavoja ja hoitamalla murtuneita luita; avustamalla eläimiä poikimisessa; osallistuvat eläintautien esiintymisen ja leviämisen ehkäisemiseen; rokottavat eläimiä tartuntatauteja vastaan ja testaavat niiden varalta sekä ilmoittavat viranomaisille tarttuvien eläinsairauksien puhkeamisesta; tekevät ruumiinavauksia kuolinsyyn selvittämiseksi; neuvovat asiakkaita eläinten terveyttä, ravitsemista ja ruokintaa sekä hygieniaa, jalostusta ja eläinten hoitoa koskevissa asioissa.\r\n",
          "Diagnosoivat, ennaltaehkäisevät ja hoitavat eläinten sairauksia, vammoja ja toimintahäiriöitä. He voivat hoitaa suurta joukkoa erilaisia eläimiä tai voivat erikoistua tietyn eläinryhmän tai erityisen alueen eläimistön hoitoon, tai työskennellä biologisia tai farmaseuttisia tuotteita valmistavien kaupallisten yritysten palveluksessa.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: epänormaalien ominaisuuksien esiintymisen ja laadun määrittely käyttäen fyysisiä tutkimusmenetelmiä, laboratoriotutkimuksia ja diagnostisia kuvantamismenetelmiä; eläinten lääkinnällinen ja kirurginen hoito määräämällä rohtoja, kipulääkkeitä ja puudutuslääkkeitä; leikkaamalla, sitomalla haavoja ja hoitamalla murtuneita luita; avustamalla eläimiä poikimisessa; osallistuvat eläintautien esiintymisen ja leviämisen ehkäisemiseen; rokottavat eläimiä tartuntatauteja vastaan ja testaavat niiden varalta sekä ilmoittavat viranomaisille tarttuvien eläinsairauksien puhkeamisesta; tekevät ruumiinavauksia kuolinsyyn selvittämiseksi; neuvovat asiakkaita eläinten terveyttä, ravitsemista ja ruokintaa sekä hygieniaa, jalostusta ja eläinten hoitoa koskevissa asioissa.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 2250 Eläinlääkärit",
          "- 2250 Eläinlääkärit"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2250",
    "level": 4,
    "code": "2250",
    "order": 1140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/225",
    "parentCode": "225",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Eläinlääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Diagnosoivat, ennaltaehkäisevät ja hoitavat eläinten sairauksia, vammoja ja toimintahäiriöitä. He voivat hoitaa suurta joukkoa erilaisia eläimiä tai voivat erikoistua tietyn eläinryhmän tai erityisen alueen eläimistön hoitoon, tai työskennellä biologisia tai farmaseuttisia tuotteita valmistavien kaupallisten yritysten palveluksessa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- epänormaalien ominaisuuksien esiintymisen ja laadun määrittely käyttäen fyysisiä tutkimusmenetelmiä, laboratoriotutkimuksia ja diagnostisia kuvantamismenetelmiä\r\n- eläinten lääkinnällinen ja kirurginen hoito määräämällä rohtoja, kipulääkkeitä ja puudutuslääkkeitä; leikkaamalla, sitomalla haavoja ja hoitamalla murtuneita luita\r\n- hoitavat eläinten poikimisia\r\n- osallistuvat eläintautien esiintymisen ja leviämisen ehkäisemiseen\r\n- rokottavat eläimiä tartuntatauteja vastaan ja testaavat niiden varalta sekä ilmoittavat viranomaisille tarttuvien eläinsairauksien puhkeamisesta\r\n- tekevät ruumiinavauksia kuolinsyyn selvittämiseksi\r\n- neuvovat asiakkaita eläinten terveyttä, ravitsemista ja ruokintaa sekä hygieniaa, jalostusta ja hoitoa koskevissa asioissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- eläinlääkäri\r\n- kaupungineläinlääkäri\r\n- kunnaneläinlääkäri\r\n",
          "Diagnosoivat, ennaltaehkäisevät ja hoitavat eläinten sairauksia, vammoja ja toimintahäiriöitä. He voivat hoitaa suurta joukkoa erilaisia eläimiä tai voivat erikoistua tietyn eläinryhmän tai erityisen alueen eläimistön hoitoon, tai työskennellä biologisia tai farmaseuttisia tuotteita valmistavien kaupallisten yritysten palveluksessa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- epänormaalien ominaisuuksien esiintymisen ja laadun määrittely käyttäen fyysisiä tutkimusmenetelmiä, laboratoriotutkimuksia ja diagnostisia kuvantamismenetelmiä\r\n- eläinten lääkinnällinen ja kirurginen hoito määräämällä rohtoja, kipulääkkeitä ja puudutuslääkkeitä; leikkaamalla, sitomalla haavoja ja hoitamalla murtuneita luita\r\n- hoitavat eläinten poikimisia\r\n- osallistuvat eläintautien esiintymisen ja leviämisen ehkäisemiseen\r\n- rokottavat eläimiä tartuntatauteja vastaan ja testaavat niiden varalta sekä ilmoittavat viranomaisille tarttuvien eläinsairauksien puhkeamisesta\r\n- tekevät ruumiinavauksia kuolinsyyn selvittämiseksi\r\n- neuvovat asiakkaita eläinten terveyttä, ravitsemista ja ruokintaa sekä hygieniaa, jalostusta ja hoitoa koskevissa asioissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- eläinlääkäri\r\n- kaupungineläinlääkäri\r\n- kunnaneläinlääkäri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- eläintenhoitaja (tutkimuslaitos) (5164)\r\n- eläinlääkäri (elintarvikehygienia) (2263)",
          "- eläintenhoitaja (tutkimuslaitos) (5164)\r\n- eläinlääkäri (elintarvikehygienia) (2263)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "eläinlääkintäneuvos (valtio)",
          "eläinlääkäri",
          "erikoiseläinlääkäri",
          "johtava eläinlääkäri",
          "kaupungineläinlääkäri",
          "kunnaneläinlääkäri",
          "laboratorioeläinlääkäri",
          "pieneläinklinikan eläinlääkäri",
          "piirieläinlääkäri",
          "valvontaeläinlääkäri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/226",
    "level": 3,
    "code": "226",
    "order": 1150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tuottavat hammaslääketieteeseen, farmasiaan, ympäristöterveyteen ja hygieniaan, työterveyteen ja -turvallisuuteen, fysioterapiaan, ravitsemukseen, kuuloon, puhumiseen, näköön ja kuntouttamiseen liittyviä palveluja. Tälle kolminumerotasolle kuuluvat kaikki terveydenhuollon erityisasiantuntijat paitsi lääkärit, luontaisparantamisen harjoittajat, eläinlääkärit, sairaanhoitajat ja kätilöt.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: potilaiden ja asiakkaiden arviointi häiriön, sairauden tai ongelman määrittelemiseksi; hoitosuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen sekä potilaiden edistymisen arviointi ja dokumentointi; diagnoosien tekeminen sekä sairauksien, loukkaantumisten sekä hampaiden, suun, leuan ja niihin liittyvien kudosten epämuodostumien hoitaminen; lääkinnällisten tuotteiden varastointi, säilyttäminen, yhdisteiden testaaminen ja jakelu sekä niiden asianmukaista käyttöä ja haittavaikutuksia koskeva neuvonta; ohjelmien määrittely, suunnittelu ja toimeenpano ihmisten terveyteen mahdollisesti vaikuttavien ympäristötekijöiden tunnistamiseksi, tarkkailemiseksi ja valvomiseksi tavoitteena ihmisen toimintakyvyn parantaminen tai säilyttäminen, liikuntakyvyn maksimoiminen, kipuoireiden lievittäminen sekä elintarvikkeiden ja ravitsemuksen terveysvaikutusten tehostaminen; kuuloon, puheviestintään ja nielemiseen tai silmiin ja näkemiseen vaikuttavien fyysisten häiriötilojen diagnosointi, hoitaminen ja käsittely; asiakkaiden neuvominen jatkohoidon suhteen sekä kuntoutuspalvelujen antaminen tai järjestäminen; asiakkaiden ohjaaminen muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden luokse tai konsultointi näiden kanssa tarvittaessa.\r\n",
          "Tuottavat hammaslääketieteeseen, farmasiaan, ympäristöterveyteen ja hygieniaan, työterveyteen ja -turvallisuuteen, fysioterapiaan, ravitsemukseen, kuuloon, puhumiseen, näköön ja kuntouttamiseen liittyviä palveluja. Tälle kolminumerotasolle kuuluvat kaikki terveydenhuollon erityisasiantuntijat paitsi lääkärit, luontaisparantamisen harjoittajat, eläinlääkärit, sairaanhoitajat ja kätilöt.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: potilaiden ja asiakkaiden arviointi häiriön, sairauden tai ongelman määrittelemiseksi; hoitosuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen sekä potilaiden edistymisen arviointi ja dokumentointi; diagnoosien tekeminen sekä sairauksien, loukkaantumisten sekä hampaiden, suun, leuan ja niihin liittyvien kudosten epämuodostumien hoitaminen; lääkinnällisten tuotteiden varastointi, säilyttäminen, yhdisteiden testaaminen ja jakelu sekä niiden asianmukaista käyttöä ja haittavaikutuksia koskeva neuvonta; ohjelmien määrittely, suunnittelu ja toimeenpano ihmisten terveyteen mahdollisesti vaikuttavien ympäristötekijöiden tunnistamiseksi, tarkkailemiseksi ja valvomiseksi tavoitteena ihmisen toimintakyvyn parantaminen tai säilyttäminen, liikuntakyvyn maksimoiminen, kipuoireiden lievittäminen sekä elintarvikkeiden ja ravitsemuksen terveysvaikutusten tehostaminen; kuuloon, puheviestintään ja nielemiseen tai silmiin ja näkemiseen vaikuttavien fyysisten häiriötilojen diagnosointi, hoitaminen ja käsittely; asiakkaiden neuvominen jatkohoidon suhteen sekä kuntoutuspalvelujen antaminen tai järjestäminen; asiakkaiden ohjaaminen muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden luokse tai konsultointi näiden kanssa tarvittaessa.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 2261 Hammaslääkärit\r\n- 2262 Proviisorit\r\n- 2263 Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat\r\n- 2264 Fysioterapian erityisasiantuntijat\r\n- 2265 Ravitsemusalan erityisasiantuntijat\r\n- 2266 Kuulontutkijat ja puheterapeutit\r\n- 2267 Optometrian erityisasiantuntijat\r\n- 2269 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat",
          "- 2261 Hammaslääkärit\r\n- 2262 Proviisorit\r\n- 2263 Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat\r\n- 2264 Fysioterapian erityisasiantuntijat\r\n- 2265 Ravitsemusalan erityisasiantuntijat\r\n- 2266 Kuulontutkijat ja puheterapeutit\r\n- 2267 Optometrian erityisasiantuntijat\r\n- 2269 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2261",
    "level": 4,
    "code": "2261",
    "order": 1160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/226",
    "parentCode": "226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hammaslääkärit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hammaslääkärit diagnosoivat ja hoitavat hampaiden, suun, leuan ja niihin liittyvien kudosten sairauksia, vammoja ja epämuodostumia. Käyttävät erikoistuneita diagnostisia, kirurgisia ja muita tekniikkoja suun terveyden edistämiseksi ja säilyttämiseksi.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- diagnosoivat hampaiden, suun ja leuan sairauksia, vammoja ja epämuodostumia erilaisin metodein kuten röntgenkuvien, sylkitestien ja sairaushistorian avulla\r\n- tekevät ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä kuten fluoraavat hampaat\r\n- puuduttavat vähentääkseen potilaan kivun tunteita toimenpiteiden aikana\r\n- tekevät säilyttäviä hoitoja istuttamalla implantteja ja asentamalla hammaskruunuja ja siltoja, antamalla oikomishoitoa, ja korjaamalla vahingoittuneita hampaita\r\n- suorittavat kirurgisia toimenpiteitä kuten hampaan poisto, ottavat solunäytteitä, määräävät lääkityksen, oikovat hampaita\r\n- ottavat valoksen potilaan leuoista ja hampaista hammasproteesien muodon ja koon määrittämiseksi\r\n- suunnittelevat ja asentavat proteettisia välineitä kuten hammasrautoja, siltoja ja tekohampaita; laativat valmistusohjeet hammasteknikolle\r\n- palauttavat suun toiminnan irrallisilla tai kiinteästi asennetuilla proteeseilla\r\n- auttavat diagnosoimaan yleisiä sairauksia kuten diabeteksen, jonka oireet ilmenevät myös suun alueella\r\n- opastavat potilaita huolehtimaan suusta ja hampaista.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- hammaslääkäri\r\n- terveyskeskushammaslääkäri\r\n- suukirurgi\r\n",
          "Hammaslääkärit diagnosoivat ja hoitavat hampaiden, suun, leuan ja niihin liittyvien kudosten sairauksia, vammoja ja epämuodostumia. Käyttävät erikoistuneita diagnostisia, kirurgisia ja muita tekniikkoja suun terveyden edistämiseksi ja säilyttämiseksi.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- diagnosoivat hampaiden, suun ja leuan sairauksia, vammoja ja epämuodostumia erilaisin metodein kuten röntgenkuvien, sylkitestien ja sairaushistorian avulla\r\n- tekevät ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä kuten fluoraavat hampaat\r\n- puuduttavat vähentääkseen potilaan kivun tunteita toimenpiteiden aikana\r\n- tekevät säilyttäviä hoitoja istuttamalla implantteja ja asentamalla hammaskruunuja ja siltoja, antamalla oikomishoitoa, ja korjaamalla vahingoittuneita hampaita\r\n- suorittavat kirurgisia toimenpiteitä kuten hampaan poisto, ottavat solunäytteitä, määräävät lääkityksen, oikovat hampaita\r\n- ottavat valoksen potilaan leuoista ja hampaista hammasproteesien muodon ja koon määrittämiseksi\r\n- suunnittelevat ja asentavat proteettisia välineitä kuten hammasrautoja, siltoja ja tekohampaita; laativat valmistusohjeet hammasteknikolle\r\n- palauttavat suun toiminnan irrallisilla tai kiinteästi asennetuilla proteeseilla\r\n- auttavat diagnosoimaan yleisiä sairauksia kuten diabeteksen, jonka oireet ilmenevät myös suun alueella\r\n- opastavat potilaita huolehtimaan suusta ja hampaista.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- hammaslääkäri\r\n- terveyskeskushammaslääkäri\r\n- suukirurgi\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- hammasteknikko (32141)",
          "- hammasteknikko (32141)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisosastonhammaslääkäri",
          "apulaisylihammaslääkäri",
          "erikoishammaslääkäri",
          "hammaskirurgi",
          "hammaslääketieteen tutkija",
          "hammaslääkäri",
          "johtava hammaslääkäri",
          "johtava ylihammaslääkäri",
          "osastonhammaslääkäri",
          "suu- ja leukakirurgi",
          "suukirurgi",
          "terveyskeskuksen hammasylilääkäri",
          "terveyskeskushammaslääkäri",
          "ylihammaslääkäri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2262",
    "level": 4,
    "code": "2262",
    "order": 1170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/226",
    "parentCode": "226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Proviisorit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Varmistavat lääkkeiden käytön ja laadun turvallisuuden sekä optimoivat terveysvaikutuksia osallistumalla lääkkeiden valintaan, seurantaan ja arvioimiseen. Vastaavat lääkkeiden hankinnasta, jakelusta ja varastoinnista. Tutkivat, testaavat ja kehittävät farmaseuttisia valmisteita ja lääkinnällisiä tuotteita. Valmistavat lääkkeitä lääkäreiden, eläinlääkäreiden tai muiden terveydenhuollon ammatinharjoittajien ohjeiden mukaan. Suunnittelevat yhteistyössä apteekkarin kanssa apteekin toimintaa ja sen kehittämistä. Toimivat yksikkönsä henkilökunnan esimiehenä.\r\n\r\nTyöskentelevät yleensä apteekeissa. Voivat toimia myös lääkehuollon johto- ja suunnittelutehtävissä sairaaloissa ja lääketeollisuudessa.\r\n\r\nTähän luetaan myös pienten apteekkien apteekinhoitajina toimivat proviisorit; suurten apteekkien apteekkarit luokitellaan Vähittäis- ja tukkukaupan johtajiin 1420.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- valmistavat ja ohjaavat nestemäisten lääkkeiden, voiteiden, pulvereiden, tablettien ja muiden lääkkeiden valmistusta\r\n- tarkistavat reseptit ja informoivat lääkkeiden keskinäisistä vaikutuksista ja yhteensopimattomuudesta ennen lääkkeiden antamista\r\n- tekevät yhteistyötä muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa suunnitellakseen, tarkkaillakseen, tarkistaakseen ja arvioidakseen yksittäisten potilaiden lääkehoidon sekä tiettyjen lääkkeiden ja terapioiden ominaisuuksia ja tehokkuutta\r\n- pitävät luetteloa toimitetuista narkoottisista aineista, myrkyistä ja tavanomaisista lääkkeistä\r\n- varastoivat pilaantumisalttiita rokotteita, seerumeja ja muita lääkkeitä\r\n- hankkivat käsikauppalääkkeitä, diagnostisia ja terapeuttisia välineitä\r\n- ohjaavat apteekeissa työskenteleviä\r\n- tutkivat ja kehittävät farmaseuttisia, kosmeettisia ja muita kemiallisia tuotteita\r\n- neuvottelevat kemistien, teknisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa valmistustekniikasta ja -aineista\r\n- testaavat ja analysoivat lääkeaineita määritelläkseen niiden suositusten mukaisen aitouden, puhtauden ja vahvuuden\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- proviisori\r\n- apteekinhoitaja (proviisori)\r\n",
          "Varmistavat lääkkeiden käytön ja laadun turvallisuuden sekä optimoivat terveysvaikutuksia osallistumalla lääkkeiden valintaan, seurantaan ja arvioimiseen. Vastaavat lääkkeiden hankinnasta, jakelusta ja varastoinnista. Tutkivat, testaavat ja kehittävät farmaseuttisia valmisteita ja lääkinnällisiä tuotteita. Valmistavat lääkkeitä lääkäreiden, eläinlääkäreiden tai muiden terveydenhuollon ammatinharjoittajien ohjeiden mukaan. Suunnittelevat yhteistyössä apteekkarin kanssa apteekin toimintaa ja sen kehittämistä. Toimivat yksikkönsä henkilökunnan esimiehenä.\r\n\r\nTyöskentelevät yleensä apteekeissa. Voivat toimia myös lääkehuollon johto- ja suunnittelutehtävissä sairaaloissa ja lääketeollisuudessa.\r\n\r\nTähän luetaan myös pienten apteekkien apteekinhoitajina toimivat proviisorit; suurten apteekkien apteekkarit luokitellaan Vähittäis- ja tukkukaupan johtajiin 1420.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- valmistavat ja ohjaavat nestemäisten lääkkeiden, voiteiden, pulvereiden, tablettien ja muiden lääkkeiden valmistusta\r\n- tarkistavat reseptit ja informoivat lääkkeiden keskinäisistä vaikutuksista ja yhteensopimattomuudesta ennen lääkkeiden antamista\r\n- tekevät yhteistyötä muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa suunnitellakseen, tarkkaillakseen, tarkistaakseen ja arvioidakseen yksittäisten potilaiden lääkehoidon sekä tiettyjen lääkkeiden ja terapioiden ominaisuuksia ja tehokkuutta\r\n- pitävät luetteloa toimitetuista narkoottisista aineista, myrkyistä ja tavanomaisista lääkkeistä\r\n- varastoivat pilaantumisalttiita rokotteita, seerumeja ja muita lääkkeitä\r\n- hankkivat käsikauppalääkkeitä, diagnostisia ja terapeuttisia välineitä\r\n- ohjaavat apteekeissa työskenteleviä\r\n- tutkivat ja kehittävät farmaseuttisia, kosmeettisia ja muita kemiallisia tuotteita\r\n- neuvottelevat kemistien, teknisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa valmistustekniikasta ja -aineista\r\n- testaavat ja analysoivat lääkeaineita määritelläkseen niiden suositusten mukaisen aitouden, puhtauden ja vahvuuden\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- proviisori\r\n- apteekinhoitaja (proviisori)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- apteekkari (1420)\r\n- farmakologi (2131)\r\n- farmaseutti (3213)\r\n- farmanomi (53293)",
          "- apteekkari (1420)\r\n- farmakologi (2131)\r\n- farmaseutti (3213)\r\n- farmanomi (53293)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apteekinhoitaja (proviisori)",
          "apteekkari (sairaala)",
          "drug safety specialist",
          "farmasian tutkija",
          "johtava proviisori",
          "lääkekemisti",
          "proviisori"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2263",
    "level": 4,
    "code": "2263",
    "order": 1180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/226",
    "parentCode": "226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Arvioivat, suunnittelevat ja panevat toimeen ohjelmia, joiden avulla tunnistetaan, arvioidaan ja valvotaan ihmisten terveyteen mahdollisesti vaikuttavia ympäristötekijöitä työterveyden ja turvallisuuden arvioimiseksi, turvallisten ja terveellisten työolosuhteiden varmistamiseksi sekä kemiallisista, fyysisistä, radiologisista, biologisista tai ergonomisista syistä aiheutuvien ammattisairauksien ja tapaturmien ehkäisemiseksi.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- kehittävät, toimeenpanevat ja arvioivat ohjelmia ja toimenpiteitä ympäristöterveyden sekä työterveyden ja turvallisuuden edistämiseksi\r\n- valmistelevat ja toteuttavat suunnitelmia ja strategioita tarttuvien tautien, ruuan turvallisuuden, jätevesien käsittelemiseksi, virkistys- ja talousveden laadun valvomiseksi sekä saastuneiden ja vaarallisten materiaalien hävittämiseksi\r\n- tunnistavat ympäristöriskejä, määrittävät ja valvovat niitä ympäristössä ja työpaikoilla, antavat asianomaisten lakien ja säädösten noudattamiseen liittyviä neuvoja\r\n- kehittävät, panevat toimeen ja arvioivat ohjelmia, joiden avulla minimoidaan työpaikkojen ja ympäristön saastumista kemiallisten, fyysisten ja biologisten riskien suhteen\r\n- määrittelevät metodit ehkäistä, poistaa, valvoa tai vähentää työntekijöiden, potilaiden, suuren yleisön ja ympäristön saastuminen radiologisten tai muiden riskien vuoksi\r\n- kouluttavat, jakavat informaatiota, valmentavat ja neuvovat henkilöitä kaikilla tasoilla ammattihygieniassa ja ympäristöterveydessä\r\n- rekisteröivät ja tutkivat työtapaturmat ja niihin liittyvät välineet, raportoivat työturvallisuuden noudattamisesta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tarkastuseläinlääkäri (elintarvikehygienia)\r\n- erityisasiantuntija (ympäristöterveydenhuolto)\r\n",
          "Arvioivat, suunnittelevat ja panevat toimeen ohjelmia, joiden avulla tunnistetaan, arvioidaan ja valvotaan ihmisten terveyteen mahdollisesti vaikuttavia ympäristötekijöitä työterveyden ja turvallisuuden arvioimiseksi, turvallisten ja terveellisten työolosuhteiden varmistamiseksi sekä kemiallisista, fyysisistä, radiologisista, biologisista tai ergonomisista syistä aiheutuvien ammattisairauksien ja tapaturmien ehkäisemiseksi.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- kehittävät, toimeenpanevat ja arvioivat ohjelmia ja toimenpiteitä ympäristöterveyden sekä työterveyden ja turvallisuuden edistämiseksi\r\n- valmistelevat ja toteuttavat suunnitelmia ja strategioita tarttuvien tautien, ruuan turvallisuuden, jätevesien käsittelemiseksi, virkistys- ja talousveden laadun valvomiseksi sekä saastuneiden ja vaarallisten materiaalien hävittämiseksi\r\n- tunnistavat ympäristöriskejä, määrittävät ja valvovat niitä ympäristössä ja työpaikoilla, antavat asianomaisten lakien ja säädösten noudattamiseen liittyviä neuvoja\r\n- kehittävät, panevat toimeen ja arvioivat ohjelmia, joiden avulla minimoidaan työpaikkojen ja ympäristön saastumista kemiallisten, fyysisten ja biologisten riskien suhteen\r\n- määrittelevät metodit ehkäistä, poistaa, valvoa tai vähentää työntekijöiden, potilaiden, suuren yleisön ja ympäristön saastuminen radiologisten tai muiden riskien vuoksi\r\n- kouluttavat, jakavat informaatiota, valmentavat ja neuvovat henkilöitä kaikilla tasoilla ammattihygieniassa ja ympäristöterveydessä\r\n- rekisteröivät ja tutkivat työtapaturmat ja niihin liittyvät välineet, raportoivat työturvallisuuden noudattamisesta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tarkastuseläinlääkäri (elintarvikehygienia)\r\n- erityisasiantuntija (ympäristöterveydenhuolto)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- ympäristönsuojelutarkastaja (3257)\r\n- ympäristöjohtaja (yritys) (1223)",
          "- ympäristönsuojelutarkastaja (3257)\r\n- ympäristöjohtaja (yritys) (1223)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ehsq-suunnittelija",
          "elintarvikehygieenikko",
          "eläinlääkintötarkastaja (valtio)",
          "eläinlääkintöylitarkastaja (valtio)",
          "eläinlääkäri (elintarvikehygienia)",
          "erityisasiantuntija (ympäristöterveydenhuolto)",
          "johtava työsuojelutarkastaja",
          "johtava ympäristötarkastaja",
          "lihantarkastaja (eläinlääkäri)",
          "tarkastuseläinlääkäri (elintarvikehygienia)",
          "työturvallisuuspäällikkö",
          "ympäristöterveyspäällikkö",
          "työympäristöasiantuntija (työterveyden ja turvallisuuden tutkiminen)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2264",
    "level": 4,
    "code": "2264",
    "order": 1190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/226",
    "parentCode": "226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Fysioterapian erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tämä luokka ei ole käytössä Suomessa.",
          "Tämä luokka ei ole käytössä Suomessa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2265",
    "level": 4,
    "code": "2265",
    "order": 1200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/226",
    "parentCode": "226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ravitsemusalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Arvioivat, suunnittelevat ja käynnistävät ravitsemusohjelmia terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- suunnittelevat ruokavalioita ja aterioita, neuvovat ihmisiä ruokavalion vaatimuksista ja tärkeydestä sekä ruuan valmistuksesta ja suunnittelusta\r\n- ohjeistavat aterioiden valmistuksen\r\n- keräävät ja arvioivat yksilöiden, ryhmien ja yhteisön terveyteen ja ravitsemustilaan liittyvää tietoa\r\n- laskevat tarjottavan ruuan ravintoarvon\r\n- suunnittelevat, panevat toimeen ja arvioivat ravitsemukseen vaikuttavia ohjelmia sekä laativat koulutusmateriaalia\r\n- tekevät ravitsemusta koskevia arvioita ja järjestävät ravitsemukseen liittyvää koulutusta, tutkimusta ja valmennusta\r\n- konsultoivat terveydenhuollon muiden asiantuntijoiden ja työntekijöiden kanssa potilaan ruokavaliosta ja ravinnon tarpeesta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ravitsemusterapeutti\r\n- ravitsemisterapeutti\r\n- ravitsemussuunnittelija\r\n",
          "Arvioivat, suunnittelevat ja käynnistävät ravitsemusohjelmia terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- suunnittelevat ruokavalioita ja aterioita, neuvovat ihmisiä ruokavalion vaatimuksista ja tärkeydestä sekä ruuan valmistuksesta ja suunnittelusta\r\n- ohjeistavat aterioiden valmistuksen\r\n- keräävät ja arvioivat yksilöiden, ryhmien ja yhteisön terveyteen ja ravitsemustilaan liittyvää tietoa\r\n- laskevat tarjottavan ruuan ravintoarvon\r\n- suunnittelevat, panevat toimeen ja arvioivat ravitsemukseen vaikuttavia ohjelmia sekä laativat koulutusmateriaalia\r\n- tekevät ravitsemusta koskevia arvioita ja järjestävät ravitsemukseen liittyvää koulutusta, tutkimusta ja valmennusta\r\n- konsultoivat terveydenhuollon muiden asiantuntijoiden ja työntekijöiden kanssa potilaan ruokavaliosta ja ravinnon tarpeesta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ravitsemusterapeutti\r\n- ravitsemisterapeutti\r\n- ravitsemussuunnittelija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- ravintolatyöntekijä (9412)\r\n- keittiöpäällikkö (3434)\r\n- elintarviketyöntekijä (elintarviketeollisuus) (8160)",
          "- ravintolatyöntekijä (9412)\r\n- keittiöpäällikkö (3434)\r\n- elintarviketyöntekijä (elintarviketeollisuus) (8160)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluepäällikkö (ruokapalvelut)",
          "dieetikko",
          "ravintoneuvoja",
          "ravintotutkija",
          "ravitsemisohjaaja",
          "ravitsemissuunnittelija",
          "ravitsemisterapeutti",
          "ravitsemusneuvoja",
          "ravitsemussuunnittelija",
          "ravitsemusterapeutti",
          "ruokavalioasiantuntija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2266",
    "level": 4,
    "code": "2266",
    "order": 1210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/226",
    "parentCode": "226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuulontutkijat ja puheterapeutit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Diagnosoivat, hoitavat ja kuntouttavat kuulemisen, puhumisen (kommunikoinnin) ja nielemisen häiriöitä. Määräävät korjaavia apulaitteita tai kuntouttavia terapioita kuulon menetyksen ja puheen vaikeuksien sekä niihin liittyvien neurologisten ongelmien hoitoon; antavat kuuloon ja kommunikointikykyyn liittyviä neuvoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- arvioivat kuulon ja puheen häiriöitä tehdäkseen diagnoosin ja hoito-ohjelman\r\n- johtavat potilaalle tehtäviä kuulon ja puheen arviointeja, testejä tai tutkimuksia käyttäen erikoisinstrumentteja ja elektronisia välineitä tiedon saamiseksi vamman laadusta ja asteesta\r\n- tulkitsevat kuulotestien tulokset muiden lääketieteellisten, sosiaalisten ja käyttäytymistieteen diagnostisten tietojen pohjalta\r\n- suunnittelevat, johtavat ja osallistuvat neuvonta-, huulilta lukemis- ja muihin kuntouttamisohjelmiin\r\n- suosittelevat kuulolaitteita ja muita apuvälineitä asiakkaan tarpeiden mukaan, neuvovat välineiden käyttöä\r\n- suunnittelevat ja panevat toimeen kuntouttavia harjoitusohjelmia, joilla korjataan häiriöitä kuten änkyttämistä ja epänormaalia artikulaatiota\r\n- neuvovat ja opastavat kuulo- ja puhevammaisia, näiden perheitä, opettajia ja työnantajia\r\n- ohjaavat asiakkaat jatkotutkimuksiin ja koulutukseen tarvittaessa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kuulontutkija\r\n- puheterapeutti\r\n",
          "Diagnosoivat, hoitavat ja kuntouttavat kuulemisen, puhumisen (kommunikoinnin) ja nielemisen häiriöitä. Määräävät korjaavia apulaitteita tai kuntouttavia terapioita kuulon menetyksen ja puheen vaikeuksien sekä niihin liittyvien neurologisten ongelmien hoitoon; antavat kuuloon ja kommunikointikykyyn liittyviä neuvoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- arvioivat kuulon ja puheen häiriöitä tehdäkseen diagnoosin ja hoito-ohjelman\r\n- johtavat potilaalle tehtäviä kuulon ja puheen arviointeja, testejä tai tutkimuksia käyttäen erikoisinstrumentteja ja elektronisia välineitä tiedon saamiseksi vamman laadusta ja asteesta\r\n- tulkitsevat kuulotestien tulokset muiden lääketieteellisten, sosiaalisten ja käyttäytymistieteen diagnostisten tietojen pohjalta\r\n- suunnittelevat, johtavat ja osallistuvat neuvonta-, huulilta lukemis- ja muihin kuntouttamisohjelmiin\r\n- suosittelevat kuulolaitteita ja muita apuvälineitä asiakkaan tarpeiden mukaan, neuvovat välineiden käyttöä\r\n- suunnittelevat ja panevat toimeen kuntouttavia harjoitusohjelmia, joilla korjataan häiriöitä kuten änkyttämistä ja epänormaalia artikulaatiota\r\n- neuvovat ja opastavat kuulo- ja puhevammaisia, näiden perheitä, opettajia ja työnantajia\r\n- ohjaavat asiakkaat jatkotutkimuksiin ja koulutukseen tarvittaessa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kuulontutkija\r\n- puheterapeutti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- logonomi (23592)\r\n- puhetaidon opettaja (23592)",
          "- logonomi (23592)\r\n- puhetaidon opettaja (23592)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "audionomi",
          "erikoispuheterapeutti",
          "johtava puheterapeutti",
          "kuulontutkija",
          "logopedi",
          "puheterapeutti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2267",
    "level": 4,
    "code": "2267",
    "order": 1220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/226",
    "parentCode": "226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Optometrian erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tämä luokka ei ole käytössä Suomessa.",
          "Tämä luokka ei ole käytössä Suomessa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2269",
    "level": 4,
    "code": "2269",
    "order": 1230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/226",
    "parentCode": "226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokitellaan ne terveydenhuollon erityisasiantuntijat, joita ei voi luokitella 3-nrotason luokkaan 226 Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat.",
          "Tähän luokitellaan ne terveydenhuollon erityisasiantuntijat, joita ei voi luokitella 3-nrotason luokkaan 226 Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuenssi (kliinillinen)",
          "apteekkineuvos (valtio)",
          "erikoissuunnittelija (lääketieteellinen tutkimus)",
          "erityisasiantuntija (lääketiede)",
          "erityissuunnittelija (terveysala)",
          "kehittämispäällikkö (terveydenhuolto)",
          "laboratoriopäällikkö",
          "lääkintöneuvos (valtio)",
          "projektipäällikkö (terveys)",
          "pääsuunnittelija (terveys)",
          "terveydenhuollon tarkastaja (valtio)",
          "tohtorikoulutettava (lääketiede)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23",
    "level": 2,
    "code": "23",
    "order": 1240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat oman tieteenalan teoriaa ja käytäntöä eri koulutustasoilla, toteuttavat tieteenalaansa liittyvää tutkimusta ja parantavat tai kehittävät siihen liittyviä käsitteitä, teorioita ja toimintamenetelmiä ja laativat tieteellisiä kirjoituksia ja julkaisuja. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: opetustuntien, kurssien tai pienryhmäluentojen sekä yksityistuntien pitäminen; aikuisten lukutaito-ohjelmien vetäminen, oppimisvaikeuksista kärsivien tai erityistarpeita omaavien henkilöiden opettaminen ja kouluttaminen; opetusohjelmien suunnitteleminen ja muokkaaminen; opetusmenetelmien ja -apuvälineiden tutkiminen ja niitä koskeva neuvonanto, opetusta koskevaan päätöksentekoon osallistuminen; tutkimuksen tekeminen; tieteellisten kirjoitusten ja julkaisujen laadinta. Toimenkuvaan voi sisältyä työnjohtotehtäviä.\r\n",
          "Opettavat oman tieteenalan teoriaa ja käytäntöä eri koulutustasoilla, toteuttavat tieteenalaansa liittyvää tutkimusta ja parantavat tai kehittävät siihen liittyviä käsitteitä, teorioita ja toimintamenetelmiä ja laativat tieteellisiä kirjoituksia ja julkaisuja. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: opetustuntien, kurssien tai pienryhmäluentojen sekä yksityistuntien pitäminen; aikuisten lukutaito-ohjelmien vetäminen, oppimisvaikeuksista kärsivien tai erityistarpeita omaavien henkilöiden opettaminen ja kouluttaminen; opetusohjelmien suunnitteleminen ja muokkaaminen; opetusmenetelmien ja -apuvälineiden tutkiminen ja niitä koskeva neuvonanto, opetusta koskevaan päätöksentekoon osallistuminen; tutkimuksen tekeminen; tieteellisten kirjoitusten ja julkaisujen laadinta. Toimenkuvaan voi sisältyä työnjohtotehtäviä.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 231 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat\r\n- 232 Ammatillisen koulutuksen opettajat\r\n- 233 Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat\r\n- 234 Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat\r\n- 235 Muut opetusalan erityisasiantuntijat",
          "- 231 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat\r\n- 232 Ammatillisen koulutuksen opettajat\r\n- 233 Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat\r\n- 234 Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat\r\n- 235 Muut opetusalan erityisasiantuntijat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/231",
    "level": 3,
    "code": "231",
    "order": 1250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yliopisto- ja korkeakouluopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Laativat ja pitävät luentoja ja antavat pienryhmäopetusta yhdessä tai useammassa oppiaineessa yliopistoissa, korkeakouluissa tai ammattikorkeakouluissa. Tekevät tutkimusta ja laativat tieteellisiä kirjoituksia ja julkaisuja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: opetusohjelmien suunnittelu ja muokkaaminen sekä oppikurssien laadinta, luentojen valmistelu ja pitäminen; pienryhmäopetuksen, seminaarien ja laboratoriokokeiden ohjaaminen; opiskelijoiden kannustaminen keskinäisiin keskusteluihin ja itsenäiseen ajatteluun; oppilaiden tekemän kokeellisen ja käytännön työn johtaminen; kokeiden ja kuulusteluiden järjestäminen, arvioiminen ja arvosteleminen; jatko-opiskelijoiden ym. tutkimustyön ohjaaminen; tieteellisten julkaisujen tai artikkeleiden laatiminen; osastojen ja tiedekuntien kokouksiin ja erilaisiin konferensseihin ja seminaareihin osallistuminen.\r\n",
          "Laativat ja pitävät luentoja ja antavat pienryhmäopetusta yhdessä tai useammassa oppiaineessa yliopistoissa, korkeakouluissa tai ammattikorkeakouluissa. Tekevät tutkimusta ja laativat tieteellisiä kirjoituksia ja julkaisuja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: opetusohjelmien suunnittelu ja muokkaaminen sekä oppikurssien laadinta, luentojen valmistelu ja pitäminen; pienryhmäopetuksen, seminaarien ja laboratoriokokeiden ohjaaminen; opiskelijoiden kannustaminen keskinäisiin keskusteluihin ja itsenäiseen ajatteluun; oppilaiden tekemän kokeellisen ja käytännön työn johtaminen; kokeiden ja kuulusteluiden järjestäminen, arvioiminen ja arvosteleminen; jatko-opiskelijoiden ym. tutkimustyön ohjaaminen; tieteellisten julkaisujen tai artikkeleiden laatiminen; osastojen ja tiedekuntien kokouksiin ja erilaisiin konferensseihin ja seminaareihin osallistuminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 2310 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat",
          "- 2310 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2310",
    "level": 4,
    "code": "2310",
    "order": 1260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/231",
    "parentCode": "231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Laativat ja pitävät luentoja ja antavat pienryhmäopetusta yhdessä tai useammassa oppiaineessa yliopistoissa, korkeakouluissa tai ammattikorkeakouluissa. Tekevät tutkimusta ja laativat tieteellisiä kirjoituksia ja julkaisuja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opetusohjelmien suunnittelu ja muokkaaminen sekä oppikurssien laadinta\r\n- luentojen valmistelu ja pitäminen\r\n- pienryhmäopetuksen, seminaarien ja laboratoriokokeiden ohjaaminen\r\n- opiskelijoiden kannustaminen keskinäisiin keskusteluihin ja itsenäiseen ajatteluun\r\n- oppilaiden tekemän kokeellisen ja käytännön työn johtaminen; kokeiden ja kuulusteluiden järjestäminen, arvioiminen ja arvosteleminen\r\n- jatko-opiskelijoiden ym. tutkimustyön ohjaaminen\r\n- tieteellisten julkaisujen tai artikkeleiden laatiminen\r\n- osastojen ja tiedekuntien kokouksiin ja erilaisiin konferensseihin ja seminaareihin osallistuminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- dosentti\r\n- professori (yliopisto)\r\n- yliassistentti (yliopisto)\r\n- lehtori (yliopisto)\r\n- assistentti (yliopisto, korkeakoulu)\r\n- lehtori (AMK)\r\n- yliopettaja (AMK)\r\n- tuntiopettaja (AMK)\r\n",
          "Laativat ja pitävät luentoja ja antavat pienryhmäopetusta yhdessä tai useammassa oppiaineessa yliopistoissa, korkeakouluissa tai ammattikorkeakouluissa. Tekevät tutkimusta ja laativat tieteellisiä kirjoituksia ja julkaisuja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opetusohjelmien suunnittelu ja muokkaaminen sekä oppikurssien laadinta\r\n- luentojen valmistelu ja pitäminen\r\n- pienryhmäopetuksen, seminaarien ja laboratoriokokeiden ohjaaminen\r\n- opiskelijoiden kannustaminen keskinäisiin keskusteluihin ja itsenäiseen ajatteluun\r\n- oppilaiden tekemän kokeellisen ja käytännön työn johtaminen; kokeiden ja kuulusteluiden järjestäminen, arvioiminen ja arvosteleminen\r\n- jatko-opiskelijoiden ym. tutkimustyön ohjaaminen\r\n- tieteellisten julkaisujen tai artikkeleiden laatiminen\r\n- osastojen ja tiedekuntien kokouksiin ja erilaisiin konferensseihin ja seminaareihin osallistuminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- dosentti\r\n- professori (yliopisto)\r\n- yliassistentti (yliopisto)\r\n- lehtori (yliopisto)\r\n- assistentti (yliopisto, korkeakoulu)\r\n- lehtori (AMK)\r\n- yliopettaja (AMK)\r\n- tuntiopettaja (AMK)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 23101 Professorit\r\n- 23102 Lehtorit ja yliassistentit (yliopisto)\r\n- 23103 Assistentit ja tuntiopettajat (yliopisto)\r\n- 23104 Yliopettajat (AMK)\r\n- 23105 Lehtorit (AMK)\r\n- 23106 Tuntiopettajat ym. (AMK)",
          "- 23101 Professorit\r\n- 23102 Lehtorit ja yliassistentit (yliopisto)\r\n- 23103 Assistentit ja tuntiopettajat (yliopisto)\r\n- 23104 Yliopettajat (AMK)\r\n- 23105 Lehtorit (AMK)\r\n- 23106 Tuntiopettajat ym. (AMK)"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- yliopiston kansleri (11121)\r\n- dekaani (1345)\r\n- tiedekunnan johtaja (1345)\r\n- ammatillisen oppilaitoksen opettaja (2320)\r\n- opettaja (amm. oppil.) (2320)\r\n",
          "- yliopiston kansleri (11121)\r\n- dekaani (1345)\r\n- tiedekunnan johtaja (1345)\r\n- ammatillisen oppilaitoksen opettaja (2320)\r\n- opettaja (amm. oppil.) (2320)\r\n"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23101",
    "level": 5,
    "code": "23101",
    "order": 1270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Professorit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Johtavat, valvovat ja opettavat omaa tieteenalaansa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Osallistuvat tutkimustyöhön ja ohjaavat sitä. Laativat tieteellisiä artikkeleita ja julkaisuja ym.",
          "Johtavat, valvovat ja opettavat omaa tieteenalaansa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Osallistuvat tutkimustyöhön ja ohjaavat sitä. Laativat tieteellisiä artikkeleita ja julkaisuja ym."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisprofessori (korkeakoulu)",
          "apulaisprofessori (yliopisto)",
          "professori (yliopisto, korkeakoulu)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23102",
    "level": 5,
    "code": "23102",
    "order": 1280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lehtorit ja yliassistentit (yliopisto)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat oman tieteenalansa aineita yliopistoissa ja korkeakouluissa. Suunnittelevat ja kehittävät opetusta, pitävät seminaareja ja erilaisia kursseja ja valvovat opintosuorituksia.",
          "Opettavat oman tieteenalansa aineita yliopistoissa ja korkeakouluissa. Suunnittelevat ja kehittävät opetusta, pitävät seminaareja ja erilaisia kursseja ja valvovat opintosuorituksia."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaisopettaja (yliopisto)",
          "dosentti",
          "kliininen opettaja (yliopisto)",
          "lehtori (sibelius-akatemia)",
          "lehtori (yliopisto)",
          "musiikin lehtori (sibelius-akatemia)",
          "opettaja (yliopisto)",
          "yliassistentti (yliopisto)",
          "yliopettaja (yliopisto)",
          "yliopisto-opettaja",
          "verkko-opettaja (yliopisto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23103",
    "level": 5,
    "code": "23103",
    "order": 1290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Assistentit ja tuntiopettajat (yliopisto)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Osallistuvat opetus- ja tutkimustyöhön yliopistoissa ja korkeakouluissa.",
          "Osallistuvat opetus- ja tutkimustyöhön yliopistoissa ja korkeakouluissa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuenssi (yliopisto)",
          "assistentti (yliopisto, korkeakoulu)",
          "harjoitusmestari (yliopisto)",
          "opettava tutkija",
          "tuntiopettaja (yliopisto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23104",
    "level": 5,
    "code": "23104",
    "order": 1300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yliopettajat (AMK)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kehittävät ja suunnittelevat opetusta sekä tutkimusta ammattikorkeakouluissa. Vastaavat koulutusohjelman kehittämisestä. Ohjaavat opinnäytetöitä ja voivat antaa myös opetusta. Osallistuvat esimiestyöskentelyyn ja hallintoon.",
          "Kehittävät ja suunnittelevat opetusta sekä tutkimusta ammattikorkeakouluissa. Vastaavat koulutusohjelman kehittämisestä. Ohjaavat opinnäytetöitä ja voivat antaa myös opetusta. Osallistuvat esimiestyöskentelyyn ja hallintoon."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "yliopettaja (amk)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23105",
    "level": 5,
    "code": "23105",
    "order": 1310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lehtorit (AMK)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Antavat opetusta ammattikorkeakouluissa. Suunnittelevat ja valmistelevat tunteja ja kursseja. Ohjaavat työharjoittelua sekä erilaisia työelämän kehittämishankkeita. Osallistuvat opinnäytetöiden ohjaukseen.",
          "Antavat opetusta ammattikorkeakouluissa. Suunnittelevat ja valmistelevat tunteja ja kursseja. Ohjaavat työharjoittelua sekä erilaisia työelämän kehittämishankkeita. Osallistuvat opinnäytetöiden ohjaukseen."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammattikorkeakoulun opettaja",
          "apulaisopettaja (amk)",
          "kielten opettaja (ammattikorkeakoulu)",
          "lehtori (ammattikorkeakoulu)",
          "opettaja (ammattikorkeakoulu)",
          "opetuskätilö",
          "teknillisen oppilaitoksen lehtori",
          "viittomakielen opettaja",
          "verkko-opettaja (AMK)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23106",
    "level": 5,
    "code": "23106",
    "order": 1320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tuntiopettajat ym. (AMK)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Antavat opetusta ammattikorkeakouluissa. Suunnittelevat ja valmistelevat tunteja ja kursseja.",
          "Antavat opetusta ammattikorkeakouluissa. Suunnittelevat ja valmistelevat tunteja ja kursseja."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammattikorkeakoulun tuntiopettaja",
          "harjoitusmestari (amk)",
          "kouluttaja (ammattikorkeakoulu)",
          "tuntiopettaja (amk)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/232",
    "level": 3,
    "code": "232",
    "order": 1330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ammatillisen koulutuksen opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat tai opastavat ammattiopetukseen kuuluvia aineita aikuis- ja lisäkoulutusta tarjoavissa laitoksissa ja lukioiden ja korkeakoulujen vanhemmille opiskelijoille. He valmentavat opiskelijoita työntekoon tietyissä ammateissa tai tietyillä ammattialueilla, joihin ei tavallisesti vaadita korkeakoulutasoista opetusta.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: opetusohjelmien laatiminen ja kurssien sisällön ja opetusmenetelmien suunnittelu; opiskelijoiden tai työntekijöiden koulutustarpeiden määrittäminen ja yhteydenpito yksittäisten henkilöiden, kyseessä olevan alan ja muiden koulutussektoreiden kanssa asiaankuuluvien opetus- ja koulutusohjelmien tarjonnan varmistamiseksi; luentojen pitäminen ja keskustelujen järjestäminen opiskelijoiden tietämyksen ja osaamisen lisäämiseksi; opiskelijoiden ohjaaminen tarvittavien työkalujen, laitteiden ja materiaalien käytössä ja henkilö- tai aineellisten vahinkojen ennaltaehkäisyssä sekä näihin asioihin liittyvä valvonta; opiskelijoiden työn tarkkailu ja arviointi heidän edistymisensä arvioimiseksi, palautteen antaminen ja parannusehdotusten tekeminen; suullisten, kirjallisten tai näyttökokeiden järjestäminen opiskelijoiden edistymisen mittaamiseksi ja koulutuksen tehokkuuden ja osaamisen arvioimiseksi; raporttien laatiminen ja erilaisten tietojen kuten opiskelijoiden arvosanojen, läsnäololomakkeiden ja koulutustoiminnan yksityiskohtien ylläpitäminen; yksilö- tai ryhmäprojektien, työharjoittelun, laboratoriotyön tai muun koulutuksen johtaminen; yksilötason ohjeiden ja pienryhmä- ja tukiopetuksen antaminen; työharjoittelun järjestäminen kyseessä olevien aineiden periaatteiden, tekniikoiden, menettelytapojen tai menetelmien opettamiseksi ja havainnollistamiseksi.\r\n",
          "Opettavat tai opastavat ammattiopetukseen kuuluvia aineita aikuis- ja lisäkoulutusta tarjoavissa laitoksissa ja lukioiden ja korkeakoulujen vanhemmille opiskelijoille. He valmentavat opiskelijoita työntekoon tietyissä ammateissa tai tietyillä ammattialueilla, joihin ei tavallisesti vaadita korkeakoulutasoista opetusta.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: opetusohjelmien laatiminen ja kurssien sisällön ja opetusmenetelmien suunnittelu; opiskelijoiden tai työntekijöiden koulutustarpeiden määrittäminen ja yhteydenpito yksittäisten henkilöiden, kyseessä olevan alan ja muiden koulutussektoreiden kanssa asiaankuuluvien opetus- ja koulutusohjelmien tarjonnan varmistamiseksi; luentojen pitäminen ja keskustelujen järjestäminen opiskelijoiden tietämyksen ja osaamisen lisäämiseksi; opiskelijoiden ohjaaminen tarvittavien työkalujen, laitteiden ja materiaalien käytössä ja henkilö- tai aineellisten vahinkojen ennaltaehkäisyssä sekä näihin asioihin liittyvä valvonta; opiskelijoiden työn tarkkailu ja arviointi heidän edistymisensä arvioimiseksi, palautteen antaminen ja parannusehdotusten tekeminen; suullisten, kirjallisten tai näyttökokeiden järjestäminen opiskelijoiden edistymisen mittaamiseksi ja koulutuksen tehokkuuden ja osaamisen arvioimiseksi; raporttien laatiminen ja erilaisten tietojen kuten opiskelijoiden arvosanojen, läsnäololomakkeiden ja koulutustoiminnan yksityiskohtien ylläpitäminen; yksilö- tai ryhmäprojektien, työharjoittelun, laboratoriotyön tai muun koulutuksen johtaminen; yksilötason ohjeiden ja pienryhmä- ja tukiopetuksen antaminen; työharjoittelun järjestäminen kyseessä olevien aineiden periaatteiden, tekniikoiden, menettelytapojen tai menetelmien opettamiseksi ja havainnollistamiseksi.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 2320 Ammatillisen koulutuksen opettajat",
          "- 2320 Ammatillisen koulutuksen opettajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2320",
    "level": 4,
    "code": "2320",
    "order": 1340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/232",
    "parentCode": "232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ammatillisen koulutuksen opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ammatillisen koulutuksen opettajat opettavat tai opastavat ammattiopetukseen kuuluvia aineita aikuis- ja lisäkoulutusta tarjoavissa laitoksissa ja lukioiden ja korkeakoulujen vanhemmille opiskelijoille. He valmentavat opiskelijoita työntekoon tietyissä ammateissa tai tietyillä ammattialueilla, joihin ei tavallisesti vaadita korkeakoulutasoista opetusta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opetusohjelmien laatiminen ja kurssien sisällön ja opetusmenetelmien suunnittelu\r\n- opiskelijoiden tai työntekijöiden koulutustarpeiden\r\n- määrittäminen ja yhteydenpito yksittäisten henkilöiden, kyseisen alan ja muiden koulutussektoreiden kanssa opetus- ja koulutusohjelmien tarjonnan varmistamiseksi\r\n- luentojen pitäminen ja keskustelujen järjestäminenopiskelijoiden tietämyksen ja osaamisen lisäämiseksi\r\n- opiskelijoiden ohjaaminen tarvittavien työkalujen, laitteiden ja materiaalien käytössä ja henkilö- tai aineellisten vahinkojen ennaltaehkäisyssä ja näihin asioihin liittyvä valvonta\r\n- opiskelijoiden työn seuranta ja arviointi\r\n- palautteen antaminen ja parannusehdotusten tekeminen, suullisten, kirjallisten tai näyttökokeidenjärjestäminen opiskelijoiden edistymisen mittaamiseksija koulutuksen tehokkuuden arvioimiseksi\r\n- raporttien laatiminen ja erilaisten opiskeluun liittyvientietojen ylläpitäminen\r\n- yksilö- tai ryhmäprojektien, työharjoittelun, laboratoriotyön tai muun koulutuksen johtaminen, pienryhmä- ja tukiopetuksen antaminen\r\n- työharjoittelun järjestäminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- opettaja (amm. oppil.)\r\n- lehtori (amm. oppil.)\r\n- tuntiopettaja (amm. oppil.)\r\n- ammattiopettaja (amm. oppil.)\r\n",
          "Ammatillisen koulutuksen opettajat opettavat tai opastavat ammattiopetukseen kuuluvia aineita aikuis- ja lisäkoulutusta tarjoavissa laitoksissa ja lukioiden ja korkeakoulujen vanhemmille opiskelijoille. He valmentavat opiskelijoita työntekoon tietyissä ammateissa tai tietyillä ammattialueilla, joihin ei tavallisesti vaadita korkeakoulutasoista opetusta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opetusohjelmien laatiminen ja kurssien sisällön ja opetusmenetelmien suunnittelu\r\n- opiskelijoiden tai työntekijöiden koulutustarpeiden\r\n- määrittäminen ja yhteydenpito yksittäisten henkilöiden, kyseisen alan ja muiden koulutussektoreiden kanssa opetus- ja koulutusohjelmien tarjonnan varmistamiseksi\r\n- luentojen pitäminen ja keskustelujen järjestäminenopiskelijoiden tietämyksen ja osaamisen lisäämiseksi\r\n- opiskelijoiden ohjaaminen tarvittavien työkalujen, laitteiden ja materiaalien käytössä ja henkilö- tai aineellisten vahinkojen ennaltaehkäisyssä ja näihin asioihin liittyvä valvonta\r\n- opiskelijoiden työn seuranta ja arviointi\r\n- palautteen antaminen ja parannusehdotusten tekeminen, suullisten, kirjallisten tai näyttökokeidenjärjestäminen opiskelijoiden edistymisen mittaamiseksija koulutuksen tehokkuuden arvioimiseksi\r\n- raporttien laatiminen ja erilaisten opiskeluun liittyvientietojen ylläpitäminen\r\n- yksilö- tai ryhmäprojektien, työharjoittelun, laboratoriotyön tai muun koulutuksen johtaminen, pienryhmä- ja tukiopetuksen antaminen\r\n- työharjoittelun järjestäminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- opettaja (amm. oppil.)\r\n- lehtori (amm. oppil.)\r\n- tuntiopettaja (amm. oppil.)\r\n- ammattiopettaja (amm. oppil.)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- opettaja (AMK) (2310)",
          "- opettaja (AMK) (2310)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aikuiskouluttaja (amm. oppil.)",
          "aikuiskoulutusopettaja (ammatillinen oppilaitos)",
          "aineenopettaja (ammatilliset oppilaitokset)",
          "ammatillisen oppilaitoksen opettaja",
          "ammatinopettaja (amm. oppil.)",
          "ammattiaineiden lehtori (ammatillinen oppilaitos)",
          "ammattiaineiden opettaja (amm. oppil.)",
          "ammattikoulun työnopettaja",
          "ammattikoulunopettaja (amm. oppil.)",
          "ammattikurssiopettaja (amm. oppil.)",
          "apuopettaja (amm. oppil.)",
          "assistentti (amm. oppil.)",
          "atk-opettaja (amm. oppil.)",
          "it-opettaja (amm. oppil.)",
          "kampaamokoulun opettaja",
          "kieltenopettaja (amm. oppil.)",
          "kosmetologikoulun opettaja",
          "kouluttaja (ammatilliset oppilaistokset)",
          "lehtori (amm. oppil.)",
          "liikunnanopettaja (amm. oppil.)",
          "opettaja (amm. oppil.)",
          "opetushoitaja",
          "tuntiopettaja (amm. oppil.)",
          "työnopettaja (amm. oppil.)",
          "yleisaineiden opettaja (amm. oppil.)",
          "yliopettaja (amm. oppil.)",
          "liikenneopettaja (amm.oppil.)",
          "verkko-opettaja (ammatilliset oppilaitokset)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/233",
    "level": 3,
    "code": "233",
    "order": 1350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat yhtä tai useampaa oppiainetta lukioissa tai peruskoulujen yläluokilla.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: opetuksen suunnittelu sekä muokkaaminen ja oppikurssien laatiminen opetussuunnitelman vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti; oppituntien, keskustelujen, havaintoesitysten yms. valmisteleminen ja toteuttaminen; tavoitteiden määrittäminen oppitunteja, koulutustapahtumia ja projekteja varten ja näistä viestiminen opiskelijoille; opetusmenetelmien ja oppimateriaalien mukauttaminen opiskelijoiden tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin; oppilaiden suoriutumisen seuranta ja arviointi, kokeiden laatiminen, toteuttaminen ja arvosteleminen; keskusteleminen muiden opettajien ja oppilaiden vanhempien kanssa, osallistuminen kokouksiin sekä erilaisten tapahtumien kuten retkien ja konserttien järjestäminen ja näihin osallistuminen; käyttäytymissääntöjen ja järjestystä ylläpitävien menettelyohjeiden laatiminen.\r\n",
          "Opettavat yhtä tai useampaa oppiainetta lukioissa tai peruskoulujen yläluokilla.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: opetuksen suunnittelu sekä muokkaaminen ja oppikurssien laatiminen opetussuunnitelman vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti; oppituntien, keskustelujen, havaintoesitysten yms. valmisteleminen ja toteuttaminen; tavoitteiden määrittäminen oppitunteja, koulutustapahtumia ja projekteja varten ja näistä viestiminen opiskelijoille; opetusmenetelmien ja oppimateriaalien mukauttaminen opiskelijoiden tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin; oppilaiden suoriutumisen seuranta ja arviointi, kokeiden laatiminen, toteuttaminen ja arvosteleminen; keskusteleminen muiden opettajien ja oppilaiden vanhempien kanssa, osallistuminen kokouksiin sekä erilaisten tapahtumien kuten retkien ja konserttien järjestäminen ja näihin osallistuminen; käyttäytymissääntöjen ja järjestystä ylläpitävien menettelyohjeiden laatiminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 2330 Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat",
          "- 2330 Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2330",
    "level": 4,
    "code": "2330",
    "order": 1360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/233",
    "parentCode": "233",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat yhtä tai useampaa oppiainetta lukioissa tai peruskoulujen yläluokilla.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opetuksen suunnittelu ja muokkaaminen sekä oppikurssien laatiminen opetussuunnitelman vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti\r\n- oppituntien, keskustelujen, havaintoesitysten yms. valmisteleminen ja toteuttaminen\r\n- tavoitteiden määrittäminen oppitunteja, koulutustapahtumia ja projekteja varten ja näistä viestiminen opiskelijoille\r\n- opetusmenetelmien ja oppimateriaalien mukauttaminen opiskelijoiden tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin; oppilaiden suoriutumisen seuranta ja arviointi,\r\n- kokeiden laatiminen, toteuttaminen ja arvosteleminen\r\n- keskusteleminen muiden opettajien ja oppilaiden vanhempien kanssa, osallistuminen kokouksiin sekä erilaisten tapahtumien kuten retkien ja konserttien järjestäminen ja näihin osallistuminen\r\n- käyttäytymissääntöjen ja järjestystä ylläpitävien menettelyohjeiden laatiminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- aineenopettaja (yläluokat, lukio)\r\n- englannin kielen opettaja (yläluokat, lukio)\r\n- liikunnanopettaja (yläluokat, lukio)\r\n- matematiikanopettaja (yläluokat, lukio)\r\n- psykologianopettaja (yläluokat, lukio)\r\n- tekstiilityönopettaja (yläluokat, lukio)\r\n- tietojenkäsittelyopin opettaja (yläluokat, lukio)\r\n- äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori (yläluokat, lukio)\r\n",
          "Opettavat yhtä tai useampaa oppiainetta lukioissa tai peruskoulujen yläluokilla.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opetuksen suunnittelu ja muokkaaminen sekä oppikurssien laatiminen opetussuunnitelman vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti\r\n- oppituntien, keskustelujen, havaintoesitysten yms. valmisteleminen ja toteuttaminen\r\n- tavoitteiden määrittäminen oppitunteja, koulutustapahtumia ja projekteja varten ja näistä viestiminen opiskelijoille\r\n- opetusmenetelmien ja oppimateriaalien mukauttaminen opiskelijoiden tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin; oppilaiden suoriutumisen seuranta ja arviointi,\r\n- kokeiden laatiminen, toteuttaminen ja arvosteleminen\r\n- keskusteleminen muiden opettajien ja oppilaiden vanhempien kanssa, osallistuminen kokouksiin sekä erilaisten tapahtumien kuten retkien ja konserttien järjestäminen ja näihin osallistuminen\r\n- käyttäytymissääntöjen ja järjestystä ylläpitävien menettelyohjeiden laatiminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- aineenopettaja (yläluokat, lukio)\r\n- englannin kielen opettaja (yläluokat, lukio)\r\n- liikunnanopettaja (yläluokat, lukio)\r\n- matematiikanopettaja (yläluokat, lukio)\r\n- psykologianopettaja (yläluokat, lukio)\r\n- tekstiilityönopettaja (yläluokat, lukio)\r\n- tietojenkäsittelyopin opettaja (yläluokat, lukio)\r\n- äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori (yläluokat, lukio)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 23301 Matemaattisten aineiden opettajat\r\n- 23302 Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat\r\n- 23303 Taito- ja taideaineiden opettajat\r\n- 23304 Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat",
          "- 23301 Matemaattisten aineiden opettajat\r\n- 23302 Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat\r\n- 23303 Taito- ja taideaineiden opettajat\r\n- 23304 Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- koulutarkastaja (2352)\r\n- luokanopettaja (peruskoulun alaluokat) (23411)\r\n",
          "- koulutarkastaja (2352)\r\n- luokanopettaja (peruskoulun alaluokat) (23411)\r\n"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kouluttaja (lukio)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23301",
    "level": 5,
    "code": "23301",
    "order": 1370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2330",
    "parentCode": "2330",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Matemaattisten aineiden opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa ja tietojenkäsittely peruskoulun yläluokilla tai lukiossa.",
          "Opettavat fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa ja tietojenkäsittely peruskoulun yläluokilla tai lukiossa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fysiikanopettaja (yläluokat, lukio)",
          "kemianopettaja (yläluokat, lukio)",
          "matematiikanopettaja (yläluokat, lukio)",
          "tietojenkäsittelyopin opettaja (yläluokat, lukio)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23302",
    "level": 5,
    "code": "23302",
    "order": 1380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2330",
    "parentCode": "2330",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat äidinkieltä (suomea, ruotsia tai saamea) peruskoulun yläluokilla tai lukiossa.",
          "Opettavat äidinkieltä (suomea, ruotsia tai saamea) peruskoulun yläluokilla tai lukiossa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori (yläluokat, lukio)",
          "äidinkielen lehtori (yläluokat, lukio)",
          "äidinkielenopettaja (suomi, ruotsi, saame)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23303",
    "level": 5,
    "code": "23303",
    "order": 1390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2330",
    "parentCode": "2330",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Taito- ja taideaineiden opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat taito- ja taideaineita peruskoulun yläluokilla tai lukiossa.",
          "Opettavat taito- ja taideaineita peruskoulun yläluokilla tai lukiossa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ilmaisutaidon opettaja (yläluokat, lukio)",
          "kotitalousopettaja (yläluokat, lukio)",
          "kuvaamataidonopettaja (yläluokat, lukio)",
          "käsityönopettaja (yläluokat)",
          "laulunopettaja (yläluokat, lukio)",
          "liikunnanopettaja (lukio)",
          "liikunnanopettaja (yläluokat, lukio)",
          "musiikin lehtori (yläluokat, lukio)",
          "musiikinopettaja (yläluokat, lukio)",
          "puhe- ja esiintymistaidon opettaja (yläluokat ja lukio)",
          "soitonopettaja (yläluokat, lukio)",
          "teknisen käsityön opettaja (yläluokat)",
          "tekstiiliopettaja (yläluokat)",
          "tekstiilityön lehtori (yläluokat)",
          "tekstiilityönopettaja (yläluokat, lukio)",
          "veistonopettaja (yläluokat)",
          "voimistelunopettaja (yläluokat, lukio)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23304",
    "level": 5,
    "code": "23304",
    "order": 1400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2330",
    "parentCode": "2330",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ryhmään luokitellaan peruskoulun yläluokkien ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 2330 luokkiin.",
          "Ryhmään luokitellaan peruskoulun yläluokkien ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 2330 luokkiin."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aineenopettaja (yläluokat, lukio)",
          "biologian- ja maantiedonopettaja (peruskoulun yläluokat, lukio)",
          "biologianopettaja (yläluokat, lukio)",
          "elämänkatsomustiedon opettaja (yläluokat, lukio)",
          "englannin kielen opettaja (yläluokat, lukio)",
          "historianopettaja (yläluokat, lukio)",
          "kielikylpyopettaja (yläluokat, lukio)",
          "kieltenopettaja (yläluokat, lukio)",
          "lehtori (yläluokat, lukio)",
          "lukion lehtori",
          "maantiedonopettaja (yläluokat, lukio)",
          "nuorempi lehtori (yläluokat, lukio)",
          "opettaja (yläluokat, lukio)",
          "peruskoulun aineenopettaja (yläluokat,pl.matem.,äidink,taitoain)",
          "peruskoulun johtava opettaja (luokat 7-9)",
          "peruskoulun lehtori",
          "peruskoulun yläasteen opettaja",
          "peruskoulunopettaja (yläluokat, pl. mat, äidink, taitoain)",
          "psykologianopettaja (yläluokat, lukio)",
          "ranskan kielen opettaja (yläluokat, lukio)",
          "ruotsin kielen opettaja (yläluokat, lukio)",
          "saksan kielen opettaja (yläluokat, lukio)",
          "tuntiopettaja (yläluokat, lukio)",
          "uskonnon tuntiopettaja (yläluokat, lukio)",
          "venäjän kielen opettaja (yläluokat, lukio)",
          "yläasteen opettaja",
          "verkko-opettaja (peruskoulun yläluokat, lukio)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/234",
    "level": 3,
    "code": "234",
    "order": 1410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat erilaisia oppiaineita peruskoulun alaluokilla ja antavat esikouluopetusta alle kouluikäisille lapsille.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: oppimisohjelmien laadinta ja eri aineiden opettaminen peruskoulun alaluokkien oppilaille, lasten kielellisen kehityksen ja fyysisten ja sosiaalisten taitojen edistämiseen tarkoitettujen toimien suunnittelu ja järjestäminen, raporttien laatiminen. Toimenkuvaan voi sisältyä työnjohtotehtäviä.\r\n",
          "Opettavat erilaisia oppiaineita peruskoulun alaluokilla ja antavat esikouluopetusta alle kouluikäisille lapsille.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: oppimisohjelmien laadinta ja eri aineiden opettaminen peruskoulun alaluokkien oppilaille, lasten kielellisen kehityksen ja fyysisten ja sosiaalisten taitojen edistämiseen tarkoitettujen toimien suunnittelu ja järjestäminen, raporttien laatiminen. Toimenkuvaan voi sisältyä työnjohtotehtäviä.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 2341 Peruskoulun alaluokkien opettajat\r\n- 2342 Lastentarhanopettajat",
          "- 2341 Peruskoulun alaluokkien opettajat\r\n- 2342 Lastentarhanopettajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2341",
    "level": 4,
    "code": "2341",
    "order": 1420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/234",
    "parentCode": "234",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Peruskoulun alaluokkien opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat erilaisia oppiaineita peruskoulun alaluokilla. Voivat toimia luokanopettajina.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuntisuunnitelmien laatiminen tavoitteiden mukaisesti\r\n- lasten opettaminen yksilöllisesti ja ryhmissä erilaisia opetusmenetelmiä ja -materiaaleja lasten tarpeiden mukaan soveltaen\r\n- hyvien työtapojen ylläpitäminen luokkahuoneessa\r\n- tunti- ja kotitehtävien antaminen ja arviointi\r\n- kokeiden ja tehtävien laatiminen ja arviointi, lasten toiminnan ja käytöksen seuranta ja arviointi\r\n- lasten ohjaaminen oppitunneilla ja valvonta välitunneilla\r\n- osallistuminen henkilökunnan kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin ja keskusteleminen opetusasioista muiden opettajien kanssa\r\n- vanhempainiltojen tms. tapahtumien valmisteleminen ja niihin osallistuminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- luokanopettaja (peruskoulun alaluokat)\r\n- aineenopettaja (peruskoulun alaluokat)\r\n",
          "Opettavat erilaisia oppiaineita peruskoulun alaluokilla. Voivat toimia luokanopettajina.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuntisuunnitelmien laatiminen tavoitteiden mukaisesti\r\n- lasten opettaminen yksilöllisesti ja ryhmissä erilaisia opetusmenetelmiä ja -materiaaleja lasten tarpeiden mukaan soveltaen\r\n- hyvien työtapojen ylläpitäminen luokkahuoneessa\r\n- tunti- ja kotitehtävien antaminen ja arviointi\r\n- kokeiden ja tehtävien laatiminen ja arviointi, lasten toiminnan ja käytöksen seuranta ja arviointi\r\n- lasten ohjaaminen oppitunneilla ja valvonta välitunneilla\r\n- osallistuminen henkilökunnan kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin ja keskusteleminen opetusasioista muiden opettajien kanssa\r\n- vanhempainiltojen tms. tapahtumien valmisteleminen ja niihin osallistuminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- luokanopettaja (peruskoulun alaluokat)\r\n- aineenopettaja (peruskoulun alaluokat)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 23411 Luokanopettajat\r\n- 23412 Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat)",
          "- 23411 Luokanopettajat\r\n- 23412 Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat)"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- opettaja (yläluokat) (23304)\r\n",
          "- opettaja (yläluokat) (23304)\r\n"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23411",
    "level": 5,
    "code": "23411",
    "order": 1430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2341",
    "parentCode": "2341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Luokanopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat kaikkia tai useimpia oppiaineita peruskoulun alaluokilla ja toimivat luokanvalvojina.",
          "Opettavat kaikkia tai useimpia oppiaineita peruskoulun alaluokilla ja toimivat luokanvalvojina."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ala-asteen luokanopettaja",
          "ala-asteenopettaja",
          "luokanopettaja (alaluokat)",
          "opettaja (peruskoulun alaluokat)",
          "peruskoulun alaluokkien luokanopettaja",
          "peruskoulun johtava opettaja (luokat 1-6)",
          "peruskoulun luokanopettaja (alaluokat)",
          "peruskoulunopettaja (alaluokat)",
          "sijaisopettaja (peruskoulun alaluokat)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23412",
    "level": 5,
    "code": "23412",
    "order": 1440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2341",
    "parentCode": "2341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat yleensä yhtä oppiainetta peruskoulun alaluokilla.",
          "Opettavat yleensä yhtä oppiainetta peruskoulun alaluokilla."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aineenopettaja (peruskoulun alaluokat)",
          "ala-asteen lehtori",
          "ala-asteen tuntiopettaja",
          "kuvaamataidonopettaja (peruskoulun alaluokat)",
          "lehtori (alaluokat)",
          "musiikinopettaja (alaluokat)",
          "tuntiopettaja (peruskoulun alaluokat)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2342",
    "level": 4,
    "code": "2342",
    "order": 1450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/234",
    "parentCode": "234",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lastentarhanopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vastaavat lastenhoidosta ja -kasvatuksesta päiväkodeissa. Osallistuvat päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja järjestävät esikouluopetusta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yksilö- ja ryhmätoiminnan suunnittelu ja järjestäminen lasten motoristen, yhteistyö- ja sosiaalisten taitojen edistämiseksi\r\n- kielellisen kehityksen edistäminen tarinankerronnalla, roolileikeillä, lauluilla, runoilla ja vapaalla keskustelulla\r\n- lasten ohjaaminen itseilmaisuun taiteen, näyttelemisen, musiikin ja liikunnan keinoin\r\n- lasten kehityksen seuraaminen, tunne-elämään tai terveyteen liittyvien mahdollisten ongelmien havaitseminen yhdessä heidän vanhempiensa kanssa\r\n- lasten toiminnan ohjaaminen, lasten ohjaaminen pöytätavoissa, peseytymisessä, pukeutumisessa yms.\r\n- keskusteleminen lasten kehityksestä ja kasvatuksesta vanhempien ja muun henkilöstön kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- lastentarhanopettaja\r\n- esiluokanopettaja\r\n- esikoulunopettaja\r\n- päiväkodin johtaja (hoitotyö)\r\n",
          "Vastaavat lastenhoidosta ja -kasvatuksesta päiväkodeissa. Osallistuvat päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja järjestävät esikouluopetusta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yksilö- ja ryhmätoiminnan suunnittelu ja järjestäminen lasten motoristen, yhteistyö- ja sosiaalisten taitojen edistämiseksi\r\n- kielellisen kehityksen edistäminen tarinankerronnalla, roolileikeillä, lauluilla, runoilla ja vapaalla keskustelulla\r\n- lasten ohjaaminen itseilmaisuun taiteen, näyttelemisen, musiikin ja liikunnan keinoin\r\n- lasten kehityksen seuraaminen, tunne-elämään tai terveyteen liittyvien mahdollisten ongelmien havaitseminen yhdessä heidän vanhempiensa kanssa\r\n- lasten toiminnan ohjaaminen, lasten ohjaaminen pöytätavoissa, peseytymisessä, pukeutumisessa yms.\r\n- keskusteleminen lasten kehityksestä ja kasvatuksesta vanhempien ja muun henkilöstön kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- lastentarhanopettaja\r\n- esiluokanopettaja\r\n- esikoulunopettaja\r\n- päiväkodin johtaja (hoitotyö)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- päiväkodin johtaja (johtaminen) (1341)",
          "- päiväkodin johtaja (johtaminen) (1341)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "erityislastentarhanopettaja",
          "esikoulunopettaja",
          "esiluokanopettaja",
          "esiopettaja",
          "kiertävä erityislastentarhanopettaja",
          "lastentarhan johtaja-opettaja",
          "lastentarhanopettaja",
          "lastentarhanopettaja-sosiaalikasvattaja",
          "leikkikoulunopettaja",
          "musiikkileikkikoulunopettaja",
          "päiväkodin erityisopettaja",
          "päiväkodin johtaja (hoitotyö)",
          "päiväkodinopettaja (lasten)",
          "sosiaalikasvattaja (päiväkoti)",
          "sosiaalikasvattaja-lastentarhanopettaja",
          "sosionomi (päiväkoti)",
          "varhaiskasvattaja",
          "varhaiskasvatuksen ohjaaja",
          "musiikkileikkikoulun ohjaaja",
          "varhaiskasvatuksen opettaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/235",
    "level": 3,
    "code": "235",
    "order": 1460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut opetusalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat opetusmenetelmiä ja antavat niitä koskevia neuvoja, opettavat oppimisvaikeuksissa olevia, opettavat vieraita kieliä, antavat yksityisopetusta, opettavat taideaineita, tietotekniikkaa ja muita aineita koulujärjestelmän ulkopuolisissa oppilaitoksissa sekä antavat ohjausta opinnoissa.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: opetusmenetelmiä, kursseja ja apuvälineitä koskeva tutkimustyö, niiden kehittämien ja neuvonta; fyysisesti vammaisten lasten, nuorten tai oppimisvaikeuksista kärsivien aikuisten tai muiden erityistarpeita omaavien henkilöiden opettaminen sekä maahanmuuttajien kielikoulutus; musiikin, näyttämötaiteen, tanssin ym. taideaineiden opettaminen; koulutusohjelmien ja kurssien suunnittelu, aikataulutus ja järjestäminen tietotekniikan käyttäjille.\r\n",
          "Suunnittelevat opetusmenetelmiä ja antavat niitä koskevia neuvoja, opettavat oppimisvaikeuksissa olevia, opettavat vieraita kieliä, antavat yksityisopetusta, opettavat taideaineita, tietotekniikkaa ja muita aineita koulujärjestelmän ulkopuolisissa oppilaitoksissa sekä antavat ohjausta opinnoissa.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: opetusmenetelmiä, kursseja ja apuvälineitä koskeva tutkimustyö, niiden kehittämien ja neuvonta; fyysisesti vammaisten lasten, nuorten tai oppimisvaikeuksista kärsivien aikuisten tai muiden erityistarpeita omaavien henkilöiden opettaminen sekä maahanmuuttajien kielikoulutus; musiikin, näyttämötaiteen, tanssin ym. taideaineiden opettaminen; koulutusohjelmien ja kurssien suunnittelu, aikataulutus ja järjestäminen tietotekniikan käyttäjille.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 2351 Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat\r\n- 2352 Erityisopettajat\r\n- 2353 Muut kieltenopettajat\r\n- 2354 Muut musiikin opettajat\r\n- 2355 Muut taideaineiden opettajat\r\n- 2356 Muut tietotekniikan opettajat ja kouluttajat\r\n- 2359 Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat",
          "- 2351 Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat\r\n- 2352 Erityisopettajat\r\n- 2353 Muut kieltenopettajat\r\n- 2354 Muut musiikin opettajat\r\n- 2355 Muut taideaineiden opettajat\r\n- 2356 Muut tietotekniikan opettajat ja kouluttajat\r\n- 2359 Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2351",
    "level": 4,
    "code": "2351",
    "order": 1470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat ja kehittävät opetusmenetelmiä, kursseja ja apuvälineitä ja toimivat neuvonantajina näiden kehityksessä. Arvioivat ja tarkastavat opettajien työtä, koulutuslaitosten toimintaa ja saavutettuja tuloksia ja ehdottavat näihin muutoksia ja parannuksia.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opetusohjelmien ja -menetelmien suunnitteleminen, kehityksen seuraaminen ja neuvonanto\r\n- kurssien sisällön ja koemenetelmien arviointi ja näitä koskeva neuvonanto\r\n- audiovisuaalisten ja muiden opetuksen apuvälineiden tutkiminen ja näiden käyttöönottoon liittyvä neuvonta\r\n- kehitettyjen oppiaineiden ja kurssien dokumentointi ja uusien kurssien arviointi\r\n- jatkuvan ammatillisen kehittymisen, koulutuksen ja konsultoinnin palvelujen tarjoaminen opettajille\r\n- uusien oppikurssien ja koulutusohjelmien rakenteen, sisällön ja tavoitteiden laatiminen\r\n- säännöllinen vieraileminen kouluissa ja keskusteleminen koulujen hallinto- ja opetushenkilöstön kanssa opetusohjelmiin ja yms. menetelmiin liittyvistä asioista\r\n- opetusohjelmien, -menetelmien ja -laitteiden arviointi tarkastuskäynnein\r\n- suositusten antaminen opetusohjelmista ja -menetelmistä opetusviranomaisille\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- opetussuunnitelmakoordinaattori\r\n- suunnittelija (opetussuunnitelmat)\r\n- opetusmenetelmien erityisasiantuntija\r\n- koulutoimentarkastaja\r\n- koulutuspäällikkö (oppilaitos)\r\n- koulutussuunnittelija (oppilaitos)\r\n",
          "Suunnittelevat ja kehittävät opetusmenetelmiä, kursseja ja apuvälineitä ja toimivat neuvonantajina näiden kehityksessä. Arvioivat ja tarkastavat opettajien työtä, koulutuslaitosten toimintaa ja saavutettuja tuloksia ja ehdottavat näihin muutoksia ja parannuksia.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opetusohjelmien ja -menetelmien suunnitteleminen, kehityksen seuraaminen ja neuvonanto\r\n- kurssien sisällön ja koemenetelmien arviointi ja näitä koskeva neuvonanto\r\n- audiovisuaalisten ja muiden opetuksen apuvälineiden tutkiminen ja näiden käyttöönottoon liittyvä neuvonta\r\n- kehitettyjen oppiaineiden ja kurssien dokumentointi ja uusien kurssien arviointi\r\n- jatkuvan ammatillisen kehittymisen, koulutuksen ja konsultoinnin palvelujen tarjoaminen opettajille\r\n- uusien oppikurssien ja koulutusohjelmien rakenteen, sisällön ja tavoitteiden laatiminen\r\n- säännöllinen vieraileminen kouluissa ja keskusteleminen koulujen hallinto- ja opetushenkilöstön kanssa opetusohjelmiin ja yms. menetelmiin liittyvistä asioista\r\n- opetusohjelmien, -menetelmien ja -laitteiden arviointi tarkastuskäynnein\r\n- suositusten antaminen opetusohjelmista ja -menetelmistä opetusviranomaisille\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- opetussuunnitelmakoordinaattori\r\n- suunnittelija (opetussuunnitelmat)\r\n- opetusmenetelmien erityisasiantuntija\r\n- koulutoimentarkastaja\r\n- koulutuspäällikkö (oppilaitos)\r\n- koulutussuunnittelija (oppilaitos)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- koulupsykologi (2634)\r\n- opinto-ohjaaja (23591)\r\n- koulukuraattori (26351)\r\n- koulutussuunnittelija (henkilöstökehitys) (2424)",
          "- koulupsykologi (2634)\r\n- opinto-ohjaaja (23591)\r\n- koulukuraattori (26351)\r\n- koulutussuunnittelija (henkilöstökehitys) (2424)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aikuiskoulutusasiamies",
          "ammattikasvatusneuvos (valtio)",
          "ammattikasvatustarkastaja (valtio)",
          "apulaiskouluneuvos",
          "apulaiskoulutuspäällikkö (oppilaitos)",
          "erikoissuunnittelija (koulutus)",
          "erikoistutkija (koulutus)",
          "erityisasiantuntija (koulutus)",
          "erityissuunnittelija (koulutus)",
          "innovaatioasiamies (opetusala)",
          "it-koulutuspäällikkö (oppilaitos)",
          "kehittämispäällikkö (koulutus)",
          "koordinaattori (koulutus)",
          "kouluneuvos (valtio)",
          "koulupalvelupäällikkö",
          "koulusuunnittelija",
          "koulutoimentarkastaja",
          "koulutuspäällikkö (oppilaitos)",
          "koulutussuunnittelija (oppilaitokset)",
          "koulutustarkastaja (kunta)",
          "koulutustarkastaja (valtionhallinto)",
          "laatupäällikkö (koulutus)",
          "laatusuunnittelija (koulutus)",
          "opetusmenetelmien erityisasiantuntija",
          "opetusneuvos (valtio)",
          "opetuspäällikkö (kunta)",
          "opetussuunnitelmakoordinaattori",
          "oppimateriaalisuunnittelija",
          "osastopäällikkö (koulutus)",
          "projektipäällikkö (koulutus)",
          "projektisuunnittelija (koulutus)",
          "pääsuunnittelija (koulutus)",
          "sivistystoimen tarkastaja (valtio)",
          "suunnittelija (opetussuunnitelmat)",
          "suunnittelijaopettaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2352",
    "level": 4,
    "code": "2352",
    "order": 1480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erityisopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat oppimisvaikeuksissa olevia sekä fyysisesti tai henkisesti vammautuneita erityiskouluissa, peruskouluissa ym. oppilaitoksissa. Voivat myös antaa yksityisopetusta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opiskelijoiden kykyjen ja rajoitusten arviointi; opiskelijoiden kykyihin ja tarpeisiin sopeutettujen opetusohjelmien, oppituntien ja toimintojen suunnittelu ja toteuttaminen; ohjeiden antaminen opiskelijoiden tarpeisiin soveltuvia erityistekniikoita tai -apuvälineitä hyödyntäen\r\n- erityisopetuksen strategioiden ja tekniikoiden hyödyntäminen opetuksessa; käytännön taitojen ja oma-aloitteisuuden opettaminen kuulo- ja näkövammaisille tms. opiskelijoille\r\n- opiskelijoiden itseluottamuksen, kykyjen, kädentaitojen yms. kasvattaminen\r\n- yhteydenpito muun henkilöstön kanssa oppilaiden erityistarpeiden huomioimiseksi\r\n- erilaisten arvioiden tekeminen ja opiskelijakohtaisen edistymisen arviointi; opiskelijoiden edistymisen arviointi\r\n- opiskelijoiden henkilökohtaisten opetussuunnitelmien kehittäminen yhteistyössä vanhempien, hoitohenkilöstön ym. kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- erityisluokanopettaja\r\n- erityisopettaja\r\n",
          "Opettavat oppimisvaikeuksissa olevia sekä fyysisesti tai henkisesti vammautuneita erityiskouluissa, peruskouluissa ym. oppilaitoksissa. Voivat myös antaa yksityisopetusta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opiskelijoiden kykyjen ja rajoitusten arviointi; opiskelijoiden kykyihin ja tarpeisiin sopeutettujen opetusohjelmien, oppituntien ja toimintojen suunnittelu ja toteuttaminen; ohjeiden antaminen opiskelijoiden tarpeisiin soveltuvia erityistekniikoita tai -apuvälineitä hyödyntäen\r\n- erityisopetuksen strategioiden ja tekniikoiden hyödyntäminen opetuksessa; käytännön taitojen ja oma-aloitteisuuden opettaminen kuulo- ja näkövammaisille tms. opiskelijoille\r\n- opiskelijoiden itseluottamuksen, kykyjen, kädentaitojen yms. kasvattaminen\r\n- yhteydenpito muun henkilöstön kanssa oppilaiden erityistarpeiden huomioimiseksi\r\n- erilaisten arvioiden tekeminen ja opiskelijakohtaisen edistymisen arviointi; opiskelijoiden edistymisen arviointi\r\n- opiskelijoiden henkilökohtaisten opetussuunnitelmien kehittäminen yhteistyössä vanhempien, hoitohenkilöstön ym. kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- erityisluokanopettaja\r\n- erityisopettaja\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- ammatillisen oppilaitoksen opettaja (2320)\r\n- aineenopettaja (yläluokat ja lukio) (2330)\r\n- erityislastentarhanopettaja (2342)",
          "- ammatillisen oppilaitoksen opettaja (2320)\r\n- aineenopettaja (yläluokat ja lukio) (2330)\r\n- erityislastentarhanopettaja (2342)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apukoulun johtajaopettaja",
          "apukoulunopettaja",
          "erityisluokanopettaja",
          "erityisluokanopettaja (harjaantumisopetus)",
          "erityisluokanopettaja (kuulovammaiset)",
          "erityisluokanopettaja (näkövammaiset)",
          "erityisopettaja",
          "kehitysvammaisten opettaja",
          "kuulovammaisten opettaja",
          "luku- ja kirjoitushäiriöisten opettaja",
          "näkövammaisten opettaja",
          "opettaja (erityisluokan)",
          "puhe-, luku- ja kirjoitushäiriöisten opettaja",
          "puhehäiriöisten opettaja",
          "sokeainkoulun opettaja",
          "tarkkailuluokan opettaja",
          "vajaamielisten opettaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2353",
    "level": 4,
    "code": "2353",
    "order": 1490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut kieltenopettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat vieraita kieliä kansalais- ja työväenopistoissa, yritysten koulutuskeskuksissa ym. tai toimivat yksityisopettajina.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opiskelijoiden taitotason oppimistavoitteiden arviointi ja määrittäminen\r\n- oppituntien suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen\r\n- uusien oppimateriaalien suunnittelu ja laatiminen; opiskelijoiden etenemisen arviointi\r\n- opiskelijoiden avustaminen opetustilanteissa, joissa oppiaineita opetetaan muulla kuin opiskelijoiden äidinkielellä\r\n- tehtävien antaminen ja korjaaminen ja kokeiden laatiminen sekä arvosteleminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kieltenopettaja (kansalais- ja työväenopisto)\r\n- maahanmuuttajaopettaja (kielet)\r\n- kieltenopettaja (yksityisopettaja)\r\n",
          "Opettavat vieraita kieliä kansalais- ja työväenopistoissa, yritysten koulutuskeskuksissa ym. tai toimivat yksityisopettajina.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opiskelijoiden taitotason oppimistavoitteiden arviointi ja määrittäminen\r\n- oppituntien suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen\r\n- uusien oppimateriaalien suunnittelu ja laatiminen; opiskelijoiden etenemisen arviointi\r\n- opiskelijoiden avustaminen opetustilanteissa, joissa oppiaineita opetetaan muulla kuin opiskelijoiden äidinkielellä\r\n- tehtävien antaminen ja korjaaminen ja kokeiden laatiminen sekä arvosteleminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kieltenopettaja (kansalais- ja työväenopisto)\r\n- maahanmuuttajaopettaja (kielet)\r\n- kieltenopettaja (yksityisopettaja)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- lehtori (yliopisto) (2310)\r\n- ammatillisen oppilaitoksen opettaja (2320)\r\n- kieltenopettaja (yläluokat, lukio) (23304)",
          "- lehtori (yliopisto) (2310)\r\n- ammatillisen oppilaitoksen opettaja (2320)\r\n- kieltenopettaja (yläluokat, lukio) (23304)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kansalaisopiston opettaja (kielet)",
          "kansalaisopiston tuntiopettaja (kielet)",
          "kieltenopettaja (kansalais- ja työväenopisto)",
          "kieltenopettaja (muut oppil.)",
          "kieltenopettaja (yksityisopettaja)",
          "maahanmuuttajaopettaja (kielet)",
          "yksityisopettaja (kielet)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2354",
    "level": 4,
    "code": "2354",
    "order": 1500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut musiikin opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat musiikin esittämistä ja teoriaa yms. varsinaisen perus-, keski- ja korkean asteen opetusjärjestelmien ulkopuolella, mutta voivat myös opettaa musiikkia yksityisoppilaille tai pienryhmille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opiskelijoiden taitotason, tarpeiden ja oppimistavoitteiden arviointi\r\n- opetusohjelmien ja -tuntien suunnittelu ja toteuttaminen\r\n- musiikin teoriaa ja tulkintaa koskevien materiaalien laadinta ja käyttö opetustehtävissä\r\n- laulamisen tai tietyn instrumentin soittamisen opastaminen ja havainnollistaminen\r\n- nuotinluvun ja -kirjoittamisen opettaminen\r\n- harjoitusten antaminen ja musiikkikappaleiden opettaminen, opiskelijoiden arviointi ja neuvojen antaminen ja kannustaminen\r\n- opetusohjelmien, kurssin sisällön, kurssimateriaalien ja opetusmenetelmien muokkaaminen\r\n- opiskelijoiden valmentaminen kokeisiin, esityksiin ja arviointeihin\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- yksityisopettaja (musiikki)\r\n- musiikin opettaja (muut oppil.)\r\n",
          "Opettavat musiikin esittämistä ja teoriaa yms. varsinaisen perus-, keski- ja korkean asteen opetusjärjestelmien ulkopuolella, mutta voivat myös opettaa musiikkia yksityisoppilaille tai pienryhmille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opiskelijoiden taitotason, tarpeiden ja oppimistavoitteiden arviointi\r\n- opetusohjelmien ja -tuntien suunnittelu ja toteuttaminen\r\n- musiikin teoriaa ja tulkintaa koskevien materiaalien laadinta ja käyttö opetustehtävissä\r\n- laulamisen tai tietyn instrumentin soittamisen opastaminen ja havainnollistaminen\r\n- nuotinluvun ja -kirjoittamisen opettaminen\r\n- harjoitusten antaminen ja musiikkikappaleiden opettaminen, opiskelijoiden arviointi ja neuvojen antaminen ja kannustaminen\r\n- opetusohjelmien, kurssin sisällön, kurssimateriaalien ja opetusmenetelmien muokkaaminen\r\n- opiskelijoiden valmentaminen kokeisiin, esityksiin ja arviointeihin\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- yksityisopettaja (musiikki)\r\n- musiikin opettaja (muut oppil.)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- musiikinopettaja (alaluokat) (23412)\r\n- musiikinopettaja (yläluokat ja lukio) (23303)",
          "- musiikinopettaja (alaluokat) (23412)\r\n- musiikinopettaja (yläluokat ja lukio) (23303)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "huilunsoitonopettaja (muut oppil., yksityisopettaja)",
          "kansalaisopiston opettaja (musiikki)",
          "laulunopettaja (yksityisopettaja, muut oppilaitokset)",
          "musiikinohjaaja",
          "musiikinopettaja (muut oppil.)",
          "musiikkikasvattaja",
          "musiikkikoulunopettaja",
          "musiikkiopiston opettaja",
          "musiikkipedagogi (muu opetusala)",
          "opettaja (musiikkioppilaitos)",
          "pianonsoiton opettaja",
          "soitonopettaja (muut oppil., yksityisopettaja)",
          "työväenopiston opettaja (musiikki)",
          "viulunsoiton opettaja (muut oppil., yksityisopettaja)",
          "yksityisopettaja (musiikki)",
          "musiikkioppilaitoksen opettaja",
          "musiikkioppilaitoksen lehtori",
          "varhaisiän musiikkikasvattaja (seurakunta)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2355",
    "level": 4,
    "code": "2355",
    "order": 1510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut taideaineiden opettajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opettavat tanssi-, teatteri-, kuva- ja muiden taiteiden (musiikkia lukuun ottamatta) esittämistä ja teoriaa yms. varsinaisen perus-, keski- ja korkean asteen opetusjärjestelmien ulkopuolella tai toimivat kyseisten taideaineiden yksityisopettajina.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opiskelijoiden taitotason arviointi ja oppimistarpeiden määrittäminen\r\n- opetusohjelmien ja - tuntien suunnittelu ja toteuttaminen\r\n- musiikin teoriaa ja tulkintaa koskevien materiaalien laadinta ja käyttö opetustehtävissä\r\n- teatterin, tanssin ja kuva- ja muiden taiteiden opettaminen ja havainnollistaminen\r\n- harjoitusten ja tehtävien antaminen\r\n- opiskelijoiden arviointi, palautteen antaminen ja kannustaminen\r\n- opiskelijoiden valmentaminen kokeisiin, esityksiin ja arviointeihin\r\n- vierailujen ja kiertokäyntien järjestäminen näyttelyihin ja esityksiin\r\n- opiskelijoiden teosten esitysten tai opiskelijoiden teoksia esittävien näyttelyiden järjestäminen ja avustaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- taideaineiden opettaja (muut oppil.)\r\n",
          "Opettavat tanssi-, teatteri-, kuva- ja muiden taiteiden (musiikkia lukuun ottamatta) esittämistä ja teoriaa yms. varsinaisen perus-, keski- ja korkean asteen opetusjärjestelmien ulkopuolella tai toimivat kyseisten taideaineiden yksityisopettajina.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opiskelijoiden taitotason arviointi ja oppimistarpeiden määrittäminen\r\n- opetusohjelmien ja - tuntien suunnittelu ja toteuttaminen\r\n- musiikin teoriaa ja tulkintaa koskevien materiaalien laadinta ja käyttö opetustehtävissä\r\n- teatterin, tanssin ja kuva- ja muiden taiteiden opettaminen ja havainnollistaminen\r\n- harjoitusten ja tehtävien antaminen\r\n- opiskelijoiden arviointi, palautteen antaminen ja kannustaminen\r\n- opiskelijoiden valmentaminen kokeisiin, esityksiin ja arviointeihin\r\n- vierailujen ja kiertokäyntien järjestäminen näyttelyihin ja esityksiin\r\n- opiskelijoiden teosten esitysten tai opiskelijoiden teoksia esittävien näyttelyiden järjestäminen ja avustaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- taideaineiden opettaja (muut oppil.)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kuvaamataidonopettaja (yläluokat, lukio) (23303)\r\n- kuvaamataidonopettaja (peruskoulun alaluokat) (23412)",
          "- kuvaamataidonopettaja (yläluokat, lukio) (23303)\r\n- kuvaamataidonopettaja (peruskoulun alaluokat) (23412)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kansalaisopiston opettaja (taideaineet)",
          "kotiteollisuusohjaaja (muut oppil.)",
          "kudonnanopettaja (muut oppil.)",
          "käsityönopettaja (muut oppil.)",
          "ompelunopettaja (muut oppil.)",
          "taideaineiden opettaja (muut oppil., yksityisopetus)",
          "tanssinopettaja (muut oppil., yksityisopetus)",
          "tekstiiliopettaja (muut oppil.)",
          "tekstiilityön opettaja (muut oppilaitokset)",
          "työväenopiston opettaja (taideaineet)",
          "yksityisopettaja (taideaineet)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2356",
    "level": 4,
    "code": "2356",
    "order": 1520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut tietotekniikan opettajat ja kouluttajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kehittävät, suunnittelevat ja toteuttavat koulutusta ja kursseja tietotekniikan käyttäjille perus-, keski- ja korkean asteen opetusjärjestelmien ulkopuolella.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yksittäisten käyttäjien ja organisaatioiden tietotekniikkakoulutuksen tarpeiden ja vaatimusten tunnistaminen\r\n- koulutusmateriaalien ja -apuvälineiden laatiminen ja kehittäminen sekä yksilö- että ryhmäohjaukseen soveltuvien koulutus- ja kehittämisohjelmien suunnittelu,\r\n- koulutuksen koordinointi, aikataulutus ja läpivienti; koulutuksen laadun ja tehokkuuden valvonta ja arviointi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- it-kouluttaja\r\n- ohjelmistokouluttaja (kurssikeskus)\r\n",
          "Kehittävät, suunnittelevat ja toteuttavat koulutusta ja kursseja tietotekniikan käyttäjille perus-, keski- ja korkean asteen opetusjärjestelmien ulkopuolella.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yksittäisten käyttäjien ja organisaatioiden tietotekniikkakoulutuksen tarpeiden ja vaatimusten tunnistaminen\r\n- koulutusmateriaalien ja -apuvälineiden laatiminen ja kehittäminen sekä yksilö- että ryhmäohjaukseen soveltuvien koulutus- ja kehittämisohjelmien suunnittelu,\r\n- koulutuksen koordinointi, aikataulutus ja läpivienti; koulutuksen laadun ja tehokkuuden valvonta ja arviointi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- it-kouluttaja\r\n- ohjelmistokouluttaja (kurssikeskus)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tietojenkäsitelyopinopettaja (yläluokat, lukio) (23301)",
          "- tietojenkäsitelyopinopettaja (yläluokat, lukio) (23301)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "atk-kouluttaja",
          "atk-koulutuspäällikkö",
          "it-kouluttaja",
          "järjestelmäkouluttaja",
          "kouluttaja (it)",
          "käyttökouluttaja (it)",
          "ohjelmistokouluttaja",
          "tietotekniikkakouluttaja",
          "work instructor (it)",
          "yksityisopettaja (it)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2359",
    "level": 4,
    "code": "2359",
    "order": 1530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat opinto- tai oppilaanohjaajina eri koulutusasteilla, järjestöissä ja laitoksissa sekä antavat opetusta muissa aineissa kuin vieraissa kielissä, musiikissa, taideaineissa ja tietotekniikassa kansalais- ja työväenopistoissa, yritysten koulutuskeskuksissa ym.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opiskelijoiden taitotason arviointi ja oppimistarpeiden määrittäminen\r\n- opinto-ohjelmien ja - tuntien suunnittelu ja toteuttaminen\r\n- oppiaineen teoriaa koskevien materiaalien laatiminen ja esittäminen\r\n- opastaminen ja havainnollistaminen oppiaineeseen kuuluvissa käytännön asioissa\r\n- opiskelijoiden arviointi ja neuvojen, kritiikin ja kannustuksen antaminen\r\n- opetusohjelman, kurssisisällön, kurssimateriaalien ja opetusmenetelmien muokkaaminen\r\n- opiskelijoiden valmentaminen kokeisiin ja arviointeihin\r\n- opiskelijoiden ohjaaminen opiskeluun liittyvissä asioissa kuten kurssien ja ohjelmien valinnassa, oppituntien aikataulutuksessa, opiskelutottumuksissa ja urasuunnittelussa\r\n- opiskelijoiden valmentaminen myöhempään opiskeluun kannustamalla heitä tutustumaan erilaisiin opiskelumahdollisuuksiin ja haasteellisiin tehtäviin\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- yksityisopettaja (pl. vieraat kielet, taideaineet ja tietotekniikka)\r\n- opinto-ohjaaja\r\n- opintosihteeri\r\n",
          "Toimivat opinto- tai oppilaanohjaajina eri koulutusasteilla, järjestöissä ja laitoksissa sekä antavat opetusta muissa aineissa kuin vieraissa kielissä, musiikissa, taideaineissa ja tietotekniikassa kansalais- ja työväenopistoissa, yritysten koulutuskeskuksissa ym.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opiskelijoiden taitotason arviointi ja oppimistarpeiden määrittäminen\r\n- opinto-ohjelmien ja - tuntien suunnittelu ja toteuttaminen\r\n- oppiaineen teoriaa koskevien materiaalien laatiminen ja esittäminen\r\n- opastaminen ja havainnollistaminen oppiaineeseen kuuluvissa käytännön asioissa\r\n- opiskelijoiden arviointi ja neuvojen, kritiikin ja kannustuksen antaminen\r\n- opetusohjelman, kurssisisällön, kurssimateriaalien ja opetusmenetelmien muokkaaminen\r\n- opiskelijoiden valmentaminen kokeisiin ja arviointeihin\r\n- opiskelijoiden ohjaaminen opiskeluun liittyvissä asioissa kuten kurssien ja ohjelmien valinnassa, oppituntien aikataulutuksessa, opiskelutottumuksissa ja urasuunnittelussa\r\n- opiskelijoiden valmentaminen myöhempään opiskeluun kannustamalla heitä tutustumaan erilaisiin opiskelumahdollisuuksiin ja haasteellisiin tehtäviin\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- yksityisopettaja (pl. vieraat kielet, taideaineet ja tietotekniikka)\r\n- opinto-ohjaaja\r\n- opintosihteeri\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 23591 Opinto-ohjaajat\r\n- 23592 Muut opetuksen erityisasiantuntijat",
          "- 23591 Opinto-ohjaajat\r\n- 23592 Muut opetuksen erityisasiantuntijat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23591",
    "level": 5,
    "code": "23591",
    "order": 1540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2359",
    "parentCode": "2359",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Opinto-ohjaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimivat opinto- tai oppilaanohjaajina eri koulutusasteilla, järjestöissä, yrityksissä ja laitoksissa.",
          "Toimivat opinto- tai oppilaanohjaajina eri koulutusasteilla, järjestöissä, yrityksissä ja laitoksissa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kansainvälisten asiain opintosihteeri",
          "korkeakoulusihteeri",
          "koulutusneuvoja",
          "koulutusohjaaja",
          "opintoasiain sihteeri",
          "opintoasiainpäällikkö",
          "opintojen ohjaaja",
          "opintoneuvoja",
          "opinto-ohjaaja",
          "opintosihteeri",
          "opiskelijapalvelupäällikkö",
          "opiskelun neuvoja",
          "oppilaanohjaaja",
          "oppilashuollonohjaaja",
          "oppilasohjaaja",
          "peruskoulun opinto-ohjaaja",
          "tiedekuntasihteeri",
          "valintasihteeri (oppilaitos)",
          "verkko-opetuksen koordinaattori",
          "verkko-ohjaaja (opetus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23592",
    "level": 5,
    "code": "23592",
    "order": 1550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2359",
    "parentCode": "2359",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut opetuksen erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Antavat opetusta muissa aineissa kuin vieraissa kielissä, musiikissa, taideaineissa ja tietotekniikassa varsinaisen perus-, keski- ja korkean asteen opetusjärjestelmien ulkopuolella. Voivat antaa myös yksityisopetusta.",
          "Antavat opetusta muissa aineissa kuin vieraissa kielissä, musiikissa, taideaineissa ja tietotekniikassa varsinaisen perus-, keski- ja korkean asteen opetusjärjestelmien ulkopuolella. Voivat antaa myös yksityisopetusta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "abikurssiopettaja (muut oppil.)",
          "aikuiskouluttaja (ei ammatill.oppil.)",
          "aikuiskoulutusopettaja (muut oppilaitokset)",
          "asiakaskouluttaja",
          "kansalaisopiston opettaja (muut aineet)",
          "kouluttaja (muut oppil.)",
          "logonomi",
          "matematiikanopettaja (muut oppil.)",
          "mediapedagogi",
          "psykologianopettaja (muut oppil.)",
          "puheopettaja (logonomi)",
          "puhetaidon opettaja",
          "puheviestinnänopettaja",
          "työväenopiston opettaja (muut aineet)",
          "yksityisopettaja (pl. kielet, taideaineet ja tietotekniikka)",
          "verkko-opettaja (muut oppilaitokset)",
          "tutkinnonarvostelija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/24",
    "level": 2,
    "code": "24",
    "order": 1560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tarjoavat palveluja organisaatioiden talouteen liittyvissä asioissa, henkilöstön kehittämisessä, PR-toiminnassa ja markkinoinnissa ja teknisessä, lääketieteellisessä ja informaatio- ja viestintäteknologiaan liittyvässä myynnissä sekä tekevät haastatteluja organisaatiorakenteista, menetelmistä ja järjestelmistä ja kvantitatiivisia analyysejä sijoitusohjelmiin vaikuttavasta tiedosta soveltaen analyyttisiä menetelmiä. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: organisaatioiden talouteen liittyvien tietojen kerääminen ja tulkitseminen, tarkastusten tekeminen, taloudellisten raporttien valmistelu ja treasury -järjestelmien kontrollointi organisaatioiden toimeksiannosta, taloudellisten suunnitelmien ja strategioiden kehittäminen ja arviointi, osto- ja myyntitoimeksiantojen toteuttaminen, henkilöstön rekrytoinnin, koulutuksen ja kehittämisen toteuttaminen ja arviointi, markkinointi- ja PR-kampanjoiden tutkiminen, kehittäminen ja toteuttaminen, organisaatioiden toimintojen ja tehokkuuden parantamiseen ja edistämiseen tähtäävien menetelmien ja menettelytapojen tutkiminen ja kehittäminen.\r\n",
          "Tarjoavat palveluja organisaatioiden talouteen liittyvissä asioissa, henkilöstön kehittämisessä, PR-toiminnassa ja markkinoinnissa ja teknisessä, lääketieteellisessä ja informaatio- ja viestintäteknologiaan liittyvässä myynnissä sekä tekevät haastatteluja organisaatiorakenteista, menetelmistä ja järjestelmistä ja kvantitatiivisia analyysejä sijoitusohjelmiin vaikuttavasta tiedosta soveltaen analyyttisiä menetelmiä. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: organisaatioiden talouteen liittyvien tietojen kerääminen ja tulkitseminen, tarkastusten tekeminen, taloudellisten raporttien valmistelu ja treasury -järjestelmien kontrollointi organisaatioiden toimeksiannosta, taloudellisten suunnitelmien ja strategioiden kehittäminen ja arviointi, osto- ja myyntitoimeksiantojen toteuttaminen, henkilöstön rekrytoinnin, koulutuksen ja kehittämisen toteuttaminen ja arviointi, markkinointi- ja PR-kampanjoiden tutkiminen, kehittäminen ja toteuttaminen, organisaatioiden toimintojen ja tehokkuuden parantamiseen ja edistämiseen tähtäävien menetelmien ja menettelytapojen tutkiminen ja kehittäminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 241 Rahoitusalan erityisasiantuntijat\r\n- 242 Hallinnon erityisasiantuntijat\r\n- 243 Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat",
          "- 241 Rahoitusalan erityisasiantuntijat\r\n- 242 Hallinnon erityisasiantuntijat\r\n- 243 Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/241",
    "level": 3,
    "code": "241",
    "order": 1570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rahoitusalan erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat, kehittävät, organisoivat, hallinnoivat ja hoitavat yksityisten henkilöiden, yritysten sekä julkisten ja yksityisten yhteisöjen liikekirjanpidon järjestelmiä ja varoja; tekevät kvantitatiivisia analyysejä.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: organisaation tilinpäätöksen valmistelu; varojen tarkastaminen, yksittäisten henkilöiden ja organisaatioiden neuvonta rahoitusasioissa; taloutta kokonaisuudessaan ja sen eri alueita kuvaavien analyyttisten raporttien valmistelu.\r\n",
          "Suunnittelevat, kehittävät, organisoivat, hallinnoivat ja hoitavat yksityisten henkilöiden, yritysten sekä julkisten ja yksityisten yhteisöjen liikekirjanpidon järjestelmiä ja varoja; tekevät kvantitatiivisia analyysejä.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: organisaation tilinpäätöksen valmistelu; varojen tarkastaminen, yksittäisten henkilöiden ja organisaatioiden neuvonta rahoitusasioissa; taloutta kokonaisuudessaan ja sen eri alueita kuvaavien analyyttisten raporttien valmistelu.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 2411 Laskentatoimen erityisasiantuntijat\r\n- 2412 Rahoitus- ja sijoitusneuvojat\r\n- 2413 Rahoitusanalyytikot",
          "- 2411 Laskentatoimen erityisasiantuntijat\r\n- 2412 Rahoitus- ja sijoitusneuvojat\r\n- 2413 Rahoitusanalyytikot"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2411",
    "level": 4,
    "code": "2411",
    "order": 1580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat, järjestävät, hallinnoivat tilintarkastusjärjestelmiä ja valmistelevat tilinpäätöksiä ym. Tehtäviin kuuluu tilintarkastus- ja taloudellisten tietojen tutkiminen ja analysointi, jotta varmistetaan tietojen noudattavan virallisia tilintarkastuksen käytäntöjä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- talousarvioihin, tilintarkastukseen ja muihin tilintarkastuksen menettelytapoihin ja järjestelmiin liittyvä neuvonanto ja suunnittelu\r\n- johdolle, osakkaille sekä viranomaisille ja muille asiaankuuluville tahoille esitettävien taloudellisten raporttien valmistelu ja oikeaksi todistaminen\r\n- veroilmoitusten täyttäminen, neuvonanto verotukseen liittyvissä kysymyksissä ja asiakkaiden edunvalvonta verotukseen liittyvissä kiistakysymyksissä\r\n- voittoennusteiden ja talousarvioiden laatiminen tai raportointi\r\n- taloudellisten selvitysten tekeminen esimerkiksi petosepäilyistä tai maksukyvyttömyys- tai konkurssitilanteista\r\n- tilintarkastus- ja kirjanpitoasiakirjojen tarkastaminen\r\n- tutkimusten tekeminen ja johdon neuvominen esim. tuottavuutta, arvopaperiomistuksia, myyntiä tai uusia tuotteita koskevien taloudellisten näkökantojen osalta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- sisäinen tarkastaja\r\n- tilintarkastaja\r\n- kamreeri\r\n- taloussuunnittelija\r\n- laskentapäällikkö\r\n- kirjanpitopäällikkö\r\n- laskentaekonomi\r\n- controller\r\n",
          "Suunnittelevat, järjestävät, hallinnoivat tilintarkastusjärjestelmiä ja valmistelevat tilinpäätöksiä ym. Tehtäviin kuuluu tilintarkastus- ja taloudellisten tietojen tutkiminen ja analysointi, jotta varmistetaan tietojen noudattavan virallisia tilintarkastuksen käytäntöjä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- talousarvioihin, tilintarkastukseen ja muihin tilintarkastuksen menettelytapoihin ja järjestelmiin liittyvä neuvonanto ja suunnittelu\r\n- johdolle, osakkaille sekä viranomaisille ja muille asiaankuuluville tahoille esitettävien taloudellisten raporttien valmistelu ja oikeaksi todistaminen\r\n- veroilmoitusten täyttäminen, neuvonanto verotukseen liittyvissä kysymyksissä ja asiakkaiden edunvalvonta verotukseen liittyvissä kiistakysymyksissä\r\n- voittoennusteiden ja talousarvioiden laatiminen tai raportointi\r\n- taloudellisten selvitysten tekeminen esimerkiksi petosepäilyistä tai maksukyvyttömyys- tai konkurssitilanteista\r\n- tilintarkastus- ja kirjanpitoasiakirjojen tarkastaminen\r\n- tutkimusten tekeminen ja johdon neuvominen esim. tuottavuutta, arvopaperiomistuksia, myyntiä tai uusia tuotteita koskevien taloudellisten näkökantojen osalta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- sisäinen tarkastaja\r\n- tilintarkastaja\r\n- kamreeri\r\n- taloussuunnittelija\r\n- laskentapäällikkö\r\n- kirjanpitopäällikkö\r\n- laskentaekonomi\r\n- controller\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- taloussihteeri (3313)\r\n- tilintarkastajan apulainen (3313)\r\n- kirjanpitäjä (3313)\r\n- laskuttaja (4311)",
          "- taloussihteeri (3313)\r\n- tilintarkastajan apulainen (3313)\r\n- kirjanpitäjä (3313)\r\n- laskuttaja (4311)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaiskamreeri",
          "apulaisosastopäällikkö (taloushallinto)",
          "apulaisreviisori",
          "apulaistalouspäällikkö",
          "apulaistarkastuspäällikkö",
          "apulaisveroasiamies",
          "assistant controller",
          "auditoija (taloushallinto)",
          "budjettipäällikkö",
          "budjettisihteeri (valtio)",
          "budjettisuunnittelija",
          "business controller",
          "chief accountant",
          "controller",
          "erityisasiantuntija (verotus)",
          "erityissuunnittelija (taloussuunnittelu)",
          "financial controller",
          "finanssineuvos (valtio)",
          "finanssisihteeri",
          "hallinto- ja talouspäällikkö",
          "htm-tilimies",
          "kamreeri",
          "kassapäällikkö",
          "kaupunginkamreeri",
          "kaupunginreviisori",
          "kaupunkitarkastaja",
          "kht-tilimies",
          "kht-tilintarkastaja",
          "kirjanpidon päällikkö",
          "kirjanpitokamreeri",
          "kirjanpitopäällikkö",
          "kunnallistalousasiain päällikkö",
          "kunnankamreeri",
          "kunnanreviisori",
          "kunnanveroasiamies",
          "kuntatalouskonsultti",
          "kustannusfaktori",
          "kustannuslaskentapäällikkö",
          "kustannustutkija (revisiolaitos)",
          "kvestori",
          "laskentaekonomi",
          "laskentakonsultti",
          "laskentamies (yritys)",
          "laskentapäällikkö",
          "laskentasuunnittelija (yritys)",
          "laskentatarkastaja (kunta)",
          "laskentatoimen suunnittelija",
          "laskentatoimensuunnittelija (yritys)",
          "laskutuspäällikkö",
          "liiketoimenpäällikkö",
          "osastopäällikkö (taloushallinto)",
          "palkanlaskentapäällikkö",
          "palkkapäällikkö",
          "pankkitarkastaja (valtio)",
          "pankkiylitarkastaja (valtio)",
          "projektipäällikkö (rahoitus)",
          "pääauditoija (taloushallinto)",
          "pääkirjanpitäjä",
          "pääsuunnittelija (verotus)",
          "rahoituspäällikkö",
          "reviisori",
          "sairaalatalousasiain päällikkö",
          "sisäinen tarkastaja",
          "sosiaali- ja terveyshuollon talouspäällikkö",
          "suunnittelija (laskentatoimi, yritys)",
          "suunnittelupäällikkö (talous, hallinto)",
          "systeemiasiantuntija (laskentatoimi)",
          "taloudenhoidon tarkastaja (valtio)",
          "taloudenhoitaja (yritys, järjestö ym.)",
          "taloudenhoitaja (kunta)",
          "talous- ja hallintopäällikkö",
          "talous- ja suunnittelusihteeri (kunta)",
          "talous- ja suunnittelusihteeri (valtio)",
          "talous- ja tietohallintopäällikkö",
          "talousarviopäällikkö",
          "talousarviosihteeri (kunta)",
          "talousarviovalmistelija (kunta)",
          "talousasiainhoitaja",
          "taloushallinnon suunnittelija (yritys)",
          "talouskoordinaattori",
          "talouspäällikkö",
          "talouspäällikkö-sihteeri (kunta)",
          "taloussuunnittelija",
          "taloussuunnittelupäällikkö",
          "taloustarkastaja",
          "talousvastaava",
          "tarkastuspäällikkö",
          "team leader (taloushallinto)",
          "tilinpitopäällikkö",
          "tilintarkastaja",
          "tilintarkastusasiantuntija",
          "valtiontalouden tarkastaja",
          "vanhempi budjettisihteeri (valtio)",
          "veroasiamies",
          "veroasiantuntija",
          "veroesittelijä",
          "verokonsultti",
          "ylikamreeri (valtio)",
          "ylireviisori",
          "yhteisötarkastaja (kunta/oppilaitos)",
          "taloussihteeri (pääkirjanpitäjä)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2412",
    "level": 4,
    "code": "2412",
    "order": 1590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rahoitus- ja sijoitusneuvojat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Laativat taloussuunnitelmia yksityis- ja yritysasiakkaille sekä sijoittavat ja hallinnoivat varoja näiden puolesta. Työskentelevät yleensä pankeissa, pankkiiriliikkeissä tai sijoitusyhtiöissä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- asiakaskunnan luonti ja ylläpitäminen\r\n- asiakkaiden haastatteleminen näiden taloudellisen tilanteen ja tavoitteiden ja riskinsietokyvyn määrittämiseksi\r\n- sopiminen osakkeiden ja muiden arvopapereiden myynnistä ja ostosta asiakkaan lukuun\r\n- sijoitusten tuottokehityksen tarkkaileminen ja sijoitussuunnitelmien arviointi ja muutosten tekeminen niihin asiakkaiden muuttuneiden tarpeiden ja markkinoiden muutosten perusteella\r\n- sijoitusten ja sijoittamisen ajoituksen suositteleminen yrityksille, sijoitusyritysten henkilöstölle tai yksityissijoittajille\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- sijoitussuunnittelija\r\n- rahoitussuunnittelija\r\n- sijoituskonsultti\r\n",
          "Laativat taloussuunnitelmia yksityis- ja yritysasiakkaille sekä sijoittavat ja hallinnoivat varoja näiden puolesta. Työskentelevät yleensä pankeissa, pankkiiriliikkeissä tai sijoitusyhtiöissä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- asiakaskunnan luonti ja ylläpitäminen\r\n- asiakkaiden haastatteleminen näiden taloudellisen tilanteen ja tavoitteiden ja riskinsietokyvyn määrittämiseksi\r\n- sopiminen osakkeiden ja muiden arvopapereiden myynnistä ja ostosta asiakkaan lukuun\r\n- sijoitusten tuottokehityksen tarkkaileminen ja sijoitussuunnitelmien arviointi ja muutosten tekeminen niihin asiakkaiden muuttuneiden tarpeiden ja markkinoiden muutosten perusteella\r\n- sijoitusten ja sijoittamisen ajoituksen suositteleminen yrityksille, sijoitusyritysten henkilöstölle tai yksityissijoittajille\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- sijoitussuunnittelija\r\n- rahoitussuunnittelija\r\n- sijoituskonsultti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- pankkitoimihenkilö (4211)\r\n- pörssimeklari (3311)\r\n- dealer (arvopaperit) (3311)\r\n- valuuttakauppias (3311)\r\n- arvopapereiden välittäjä (3311)",
          "- pankkitoimihenkilö (4211)\r\n- pörssimeklari (3311)\r\n- dealer (arvopaperit) (3311)\r\n- valuuttakauppias (3311)\r\n- arvopapereiden välittäjä (3311)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "cash manager",
          "finance consultant",
          "rahoitus- ja sijoitusasiantuntija",
          "rahoitusasiantuntija (yritys)",
          "rahoituskonsultti",
          "rahoitusmarkkinakonsultti",
          "rahoitussuunnittelija",
          "rahoitussuunnittelija (yritys)",
          "riskiasiantuntija (pankki)",
          "sijoittaja",
          "sijoitusanalyytikko",
          "sijoitusasiantuntija",
          "sijoituskonsultti",
          "sijoitusneuvoja",
          "sijoituspäällikkö",
          "sijoitussuunnittelija",
          "talousneuvoja",
          "treasury services advisor",
          "yrittäjä (rahoitus- ja sijoitusneuvonta, omaisuudenhoito)",
          "private banker",
          "yksityispankkiiri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2413",
    "level": 4,
    "code": "2413",
    "order": 1600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rahoitusanalyytikot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat ja tekevät johtopäätöksiä tiedoista, joilla on vaikutusta julkisten tai yksityisten instituutioiden sijoitusohjelmiin.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- taloudellisen tiedon analysointi sijoituspäätöksiä tukevien ennusteiden laatimiseksi liiketoiminnan, rahoituksen ja talouden olosuhteista sekä sijoitussuunnitelmien tekeminen talousanalyysien pohjalta\r\n- tietämyksen ylläpitäminen sekä teollisuusteknologian, liiketoiminnan, rahoituksen ja talousteorian kehityksen seuraaminen\r\n- sijoitusohjelmiin vaikuttavien tietojen kuten esim. hintaa, tuottoa, vakautta, sijoitusriskien tulevaisuuden suuntauksia ja taloudellisia vaikutuksia koskevien tietojen tulkitseminen\r\n- tiettyyn alaan liittyvien erilaisten arvopaperien suhteellisen laadun arviointi ja vertailu\r\n- yleisiä talouden suuntauksia, yksittäisiä yrityksiä ja kokonaisia aloja koskevien suullisten ja kirjallisten raporttien esittäminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- analyytikko (rahoitus)\r\n- pääanalyytikko (rahoitus)\r\n- arvopaperiasiantuntija\r\n",
          "Tutkivat ja tekevät johtopäätöksiä tiedoista, joilla on vaikutusta julkisten tai yksityisten instituutioiden sijoitusohjelmiin.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- taloudellisen tiedon analysointi sijoituspäätöksiä tukevien ennusteiden laatimiseksi liiketoiminnan, rahoituksen ja talouden olosuhteista sekä sijoitussuunnitelmien tekeminen talousanalyysien pohjalta\r\n- tietämyksen ylläpitäminen sekä teollisuusteknologian, liiketoiminnan, rahoituksen ja talousteorian kehityksen seuraaminen\r\n- sijoitusohjelmiin vaikuttavien tietojen kuten esim. hintaa, tuottoa, vakautta, sijoitusriskien tulevaisuuden suuntauksia ja taloudellisia vaikutuksia koskevien tietojen tulkitseminen\r\n- tiettyyn alaan liittyvien erilaisten arvopaperien suhteellisen laadun arviointi ja vertailu\r\n- yleisiä talouden suuntauksia, yksittäisiä yrityksiä ja kokonaisia aloja koskevien suullisten ja kirjallisten raporttien esittäminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- analyytikko (rahoitus)\r\n- pääanalyytikko (rahoitus)\r\n- arvopaperiasiantuntija\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- sijoitussuunnittelija (2412)\r\n- rahoitussuunnittelija (2412)\r\n- ekonomisti (2631)",
          "- sijoitussuunnittelija (2412)\r\n- rahoitussuunnittelija (2412)\r\n- ekonomisti (2631)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "analyst (rahoitus)",
          "analyytikko (rahoitus)",
          "arvopaperiasiantuntija",
          "financial analyst",
          "pääanalyytikko (rahoitus)",
          "rahoitusanalyytikko"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/242",
    "level": 3,
    "code": "242",
    "order": 1610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hallinnon erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Soveltavat erilaisia malleja ja teorioita, jotka liittyvät organisaation ja sen henkilöstön toiminnan tehokkuuden parantamiseen.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: organisaation rakenteen arviointi ja parannusalueiden esittäminen, organisaation toiminnan tavoitteiden varmistaminen, henkilöstön rekrytointi, koulutus ja kehittäminen.\r\n",
          "Soveltavat erilaisia malleja ja teorioita, jotka liittyvät organisaation ja sen henkilöstön toiminnan tehokkuuden parantamiseen.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: organisaation rakenteen arviointi ja parannusalueiden esittäminen, organisaation toiminnan tavoitteiden varmistaminen, henkilöstön rekrytointi, koulutus ja kehittäminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 2421 Johtamisen ja organisaatioiden eritysasiantuntijat\r\n- 2422 Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat\r\n- 2423 Henkilöstöasioiden erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat\r\n- 2424 Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat",
          "- 2421 Johtamisen ja organisaatioiden eritysasiantuntijat\r\n- 2422 Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat\r\n- 2423 Henkilöstöasioiden erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat\r\n- 2424 Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2421",
    "level": 4,
    "code": "2421",
    "order": 1620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Auttavat organisaatioita tehostamaan toimintaansa ja ratkaisemaan rakenteellisia ja toiminnallisia ongelmiaan. He tutkivat organisatorisia rakenteita, menetelmiä, järjestelmiä ja menettelytapoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- olemassa olevien järjestelmien ja rakenteiden analysointi ja arviointi\r\n- asiakkaiden ohjaaminen kohti tehokkaampaa organisaatiota ja ratkaisujen kehittäminen organisaation ongelmiin\r\n- keskusteleminen olemassa olevista järjestelmistä henkilöstön kanssa ja järjestelmien seuranta organisaation kaikilla tasoilla\r\n- organisaatioiden työprosessien, taltioitujen tietojen, raporttien, käsikirjojen ja työnkuvausten tallentaminen ja analysointi\r\n- menetelmien ja menettelytapojen tarkistamiseen tähtäävien esitysten tekeminen ja suositteleminen\r\n- hyväksyttyjen suositusten toteutuksen avustaminen, tarkistettujen ohjeiden julkaiseminen ja muun dokumentaation luonnostelu\r\n- toiminnan menettelytapojen arviointi ja menettelytavoista ja standardeista poikkeavien ratkaisujen suositteleminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtamisasiantuntija\r\n- organisaatioasiantuntija\r\n- liiketoimintakonsultti\r\n- liikkeenjohdon konsultti\r\n",
          "Auttavat organisaatioita tehostamaan toimintaansa ja ratkaisemaan rakenteellisia ja toiminnallisia ongelmiaan. He tutkivat organisatorisia rakenteita, menetelmiä, järjestelmiä ja menettelytapoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- olemassa olevien järjestelmien ja rakenteiden analysointi ja arviointi\r\n- asiakkaiden ohjaaminen kohti tehokkaampaa organisaatiota ja ratkaisujen kehittäminen organisaation ongelmiin\r\n- keskusteleminen olemassa olevista järjestelmistä henkilöstön kanssa ja järjestelmien seuranta organisaation kaikilla tasoilla\r\n- organisaatioiden työprosessien, taltioitujen tietojen, raporttien, käsikirjojen ja työnkuvausten tallentaminen ja analysointi\r\n- menetelmien ja menettelytapojen tarkistamiseen tähtäävien esitysten tekeminen ja suositteleminen\r\n- hyväksyttyjen suositusten toteutuksen avustaminen, tarkistettujen ohjeiden julkaiseminen ja muun dokumentaation luonnostelu\r\n- toiminnan menettelytapojen arviointi ja menettelytavoista ja standardeista poikkeavien ratkaisujen suositteleminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtamisasiantuntija\r\n- organisaatioasiantuntija\r\n- liiketoimintakonsultti\r\n- liikkeenjohdon konsultti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- menetelmäkonsultti (it) (2511)\r\n- sijoituskonsultti (2412)\r\n- laskentakonsultti (tilintarkastus) (2411)",
          "- menetelmäkonsultti (it) (2511)\r\n- sijoituskonsultti (2412)\r\n- laskentakonsultti (tilintarkastus) (2411)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "business analyst",
          "consultant (liikkeenjohdon konsultti)",
          "consultant (liikkeenjohto)",
          "johtamisasiantuntija",
          "johtava konsultti (liikkeenjohto)",
          "kouluttaja (liikkeenjohdon konsultti)",
          "liiketoiminnan kehityspäällikkö",
          "liiketoiminnan suunnittelija",
          "liiketoimintakonsultti",
          "liikkeenjohdon konsultti",
          "manager (liikkeenjohdon konsultointi)",
          "organisaatioasiantuntija",
          "projektipäällikkö (liikkeenjohdon konsultointi)",
          "team coach (liikkeenjohdon konsultointi)",
          "yritysjohdon konsultti",
          "yrityskonsultti",
          "yrityssuunnittelija",
          "tki-suunnittelija"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2422",
    "level": 4,
    "code": "2422",
    "order": 1630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kehittävät ja analysoivat strategioita, jotka ohjaavat hallituksen ja elinkeinoelämän toimenpiteiden ja ohjelmien suunnittelua, toimeenpanoa ja niiden uudelleenarviointia.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- toimivat yhteistyössä ja konsultoivat ohjelmajohtajien ja muiden intressiosapuolten kanssa tavoitteiden määrittelemiseksi\r\n- arvioivat harjoitettua politiikkaa ja lainsäädäntöä tunnistaakseen puutteet ja vanhentuneet järjestelyt\r\n- tutkivat yhteiskunnallisia, taloudellisia ja toimialoihin liittyviä kehitystrendejä sekä asiakasodotuksia tarjolla olevien ohjelmien ja palvelujen suhteen\r\n- muotoilevat ja analysoivat ohjelmavaihtoehtoja, valmistelevat selostuksia ja suosituksia politiikan muuttamiseksi; konsultoivat vaihtoehtojen suosituimmuudesta\r\n- arvioivat vaikutuksia, taloudellisia seuraamuksia, vaikutuksia muihin ohjelmiin sekä politiikan ja hallinnon läpinäkyvyyttä\r\n- tekevät uhka- ja riskianalyyseja ja hankkivat vastauksia niihin\r\n- arvioivat toimintaa ja ohjelmia todetakseen vastaavatko ne organisaation tavoitteita\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- elinkeinoasiamies (kunta)\r\n- hallintokoordinaattori\r\n- hallintopäällikkö",
          "Kehittävät ja analysoivat strategioita, jotka ohjaavat hallituksen ja elinkeinoelämän toimenpiteiden ja ohjelmien suunnittelua, toimeenpanoa ja niiden uudelleenarviointia.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- toimivat yhteistyössä ja konsultoivat ohjelmajohtajien ja muiden intressiosapuolten kanssa tavoitteiden määrittelemiseksi\r\n- arvioivat harjoitettua politiikkaa ja lainsäädäntöä tunnistaakseen puutteet ja vanhentuneet järjestelyt\r\n- tutkivat yhteiskunnallisia, taloudellisia ja toimialoihin liittyviä kehitystrendejä sekä asiakasodotuksia tarjolla olevien ohjelmien ja palvelujen suhteen\r\n- muotoilevat ja analysoivat ohjelmavaihtoehtoja, valmistelevat selostuksia ja suosituksia politiikan muuttamiseksi; konsultoivat vaihtoehtojen suosituimmuudesta\r\n- arvioivat vaikutuksia, taloudellisia seuraamuksia, vaikutuksia muihin ohjelmiin sekä politiikan ja hallinnon läpinäkyvyyttä\r\n- tekevät uhka- ja riskianalyyseja ja hankkivat vastauksia niihin\r\n- arvioivat toimintaa ja ohjelmia todetakseen vastaavatko ne organisaation tavoitteita\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- elinkeinoasiamies (kunta)\r\n- hallintokoordinaattori\r\n- hallintopäällikkö"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluekehitysneuvos",
          "apulaishallintopäällikkö",
          "apulaispiiripäällikkö (valtio)",
          "apulaispoliisitarkastaja (valtio)",
          "apulaissuunnittelija (hallinto, elinkeino)",
          "apulaissuunnittelupäällikkö (hallinto, elinkeino)",
          "apulaistarkastaja (hallinto, elinkeino)",
          "apulaistoimistopäällikkö (valtio)",
          "apulaistutkija (hallinto, elinkeino)",
          "apusuunnittelija (hallinto, elinkeino)",
          "asiainhoitaja (valtio)",
          "asutusneuvos (valtio)",
          "attasea (valtio)",
          "avustaja (ulkoasiainhallinto)",
          "elinkeino- ja matkailuasiamies",
          "elinkeinoasiamies (kunta)",
          "elinkeinoasiamies-suunnittelusihteeri",
          "elinkeinosihteeri (kunta)",
          "elinkeinosuunnittelija (kunta)",
          "ennakkosuunnittelija (hallinto, elinkeino)",
          "erikoisavustaja (valtio)",
          "erikoissuunnittelija (hallinto, elinkeino)",
          "erikoistarkastaja (hallinto, elinkeino)",
          "erikoistutkija (hallinto, elinkeino)",
          "erityisasiantuntija (hallinto, elinkeino)",
          "erityisavustaja (valtio)",
          "erityissuunnittelija (hallinto. elinkeino)",
          "esf-koordinaattori (hallinto, elinkeino)",
          "esittelijä (kuntahallinto)",
          "esittelijä (valtionhallinto)",
          "esittelysihteeri",
          "eu-asiainpäällikkö",
          "eu-asiamies",
          "eu-asiantuntija",
          "eu-avustaja",
          "eu-koordinaattori (kunta)",
          "eu-koordinaattori (valtio)",
          "eu-neuvoja",
          "eu-projektisuunnittelija",
          "eu-päällikkö",
          "eu-suunnittelija",
          "eu-tukihenkilö (valtio)",
          "hallinnollinen ulkoasiainsihteeri (valtio)",
          "hallinnollisen osaston osastopäällikkö",
          "hallinnollisen toimiston päällikkö",
          "hallinnon rationalisoija",
          "hallinto- ja suunnittelusihteeri (kunta)",
          "hallintokonsultti",
          "hallintokoordinaattori",
          "hallinto-osaston päällikkö",
          "hallintopalvelupäällikkö",
          "hallintopäällikkö",
          "hallintosuunnittelija",
          "hallintotarkastaja",
          "hallintotoimiston päällikkö",
          "hallintoylitarkastaja",
          "hallituksen jäsen (pieni ja keskisuuriyritys)",
          "hallituksen puheenjohtaja (pieni ja keskisuuriyritys)",
          "hankesuunnittelija (julkishallinto, elinkeinot)",
          "jaostopäällikkö (hallinto)",
          "johtava suunnittelija (hallinto, elinkeino)",
          "järjestelypäällikkö",
          "kansainvälisten asiain koordinoija",
          "kansainvälisten asiain päällikkö",
          "kansainvälisten asiain sihteeri",
          "kansainvälisten asioiden koordinaattori",
          "kansainvälisten asioiden suunnittelija",
          "kansanedustajan avustaja",
          "kaupallinen avustaja (valtio)",
          "kaupallinen neuvos (valtio)",
          "kaupallinen sihteeri (valtio)",
          "kaupunginsuunnittelusihteeri",
          "kehittämiskonsultti (hallinto, elinkeino)",
          "kehittämispäällikkö (hallinto, elinkeino)",
          "kehittämissuunnittelija (hallinto, elinkeino)",
          "kehitysneuvos",
          "kehitysyhteistyöavustaja",
          "kehitysyhteistyöneuvos (valtio)",
          "kehitysyhteistyösihteeri",
          "konsultti (hallinto, elinkeino)",
          "koordinaattori (hallinto, elinkeino)",
          "kunta-asiamies",
          "kuntasuunnittelija",
          "kuntasuunnittelusihteeri",
          "lautakunnan sihteeri (kunta)",
          "liikunta-asiainpäällikkö",
          "lähetystöavustaja",
          "lähetystösihteeri",
          "lääninsihteeri",
          "maakuntasihteeri (kunta)",
          "maakuntasuunnittelija",
          "maatalouden yritysasiamies",
          "maatalousasiamies (kunta)",
          "maatalouselinkeinoasiamies (kunta)",
          "maatalousylitarkastaja",
          "merenkulun ylitarkastaja (valtio)",
          "merenkuluntarkastaja (valtio)",
          "metsätalouden tarkastaja (valtio)",
          "neuvotteleva virkamies",
          "nuorempi lääninsihteeri",
          "nuorempi tutkija (hallinto, elinkeino)",
          "ohjelmakoordinaattori (hallinto, elinkeino)",
          "oikeushallintopäällikkö",
          "osastonesimies (kunta)",
          "osastopäällikkö (hallinto, elinkeino)",
          "palvelupäällikkö (hallinto, elinkeino)",
          "poliittinen neuvonantaja",
          "projektiasiamies (hallinto, elinkeino)",
          "projektikonsultti (hallinto, elinkeino)",
          "projektikoordinaattori (hallinto, elinkeino)",
          "projektinvetäjä (hallinto, elinkeino)",
          "projektipäällikkö (hallinto, elinkeino)",
          "projektisuunnittelija (hallinto, elinkeino)",
          "projektitutkija (hallinto, elinkeino)",
          "projektivastaava (hallinto, elinkeino)",
          "puhemiehen erityisavustaja",
          "pääministerin erityisavustaja",
          "pääsihteeri (komitea, neuvottelukunta)",
          "pääsuunnittelija (hallinto, elinkeino)",
          "strategiapäällikkö",
          "strategiasuunnittelija",
          "suunnittelija (hallinto, elinkeino)",
          "suunnittelija-koordinaattori (hallinto, elinkeino)",
          "suunnittelupäällikkö (hallinto, elinkeino)",
          "suunnittelusihteeri (hallinto, elinkeino)",
          "tarkastaja (hallinto, elinkeino)",
          "tarkastusneuvos",
          "tasa-arvokonsultti/suunnittelija",
          "teollistamispäällikkö (kunta)",
          "teollisuusneuvos",
          "teollisuussihteeri (valtio)",
          "toimialapäällikkö (julkinen hallinto)",
          "toimistopäällikkö (valtio)",
          "tullineuvos",
          "tutkija (hallinto, elinkeino)",
          "tutkimusesimies (kunta)",
          "tutkimuskoordinaattori",
          "ulkoasiainsihteeri",
          "ulkoilutoiminnan päällikkö",
          "valmiusasiamies (valtio)",
          "valtionasiamies",
          "valvontatarkastaja (hallinto, elinkeino)",
          "vanhempi esittelijä (hallinto, elinkeino)",
          "vanhempi finanssisihteeri (valtio)",
          "vanhempi konsultti (hallinto, elinkeino)",
          "vanhempi lääninsihteeri",
          "vanhempi tarkastaja (valtio)",
          "vanhempi tutkija (kunta)",
          "vanhempi valmistelija (valtio)",
          "vapaa-aikatoimen päällikkö",
          "vastaava tutkija (hallinto, elinkeino)",
          "ylitarkastaja (hallinto, elinkeino)",
          "yritysasiamies (kunta)",
          "yritysasiamies (valtio)",
          "yritysneuvoja (kunta)",
          "erityisasiantuntija (kehityspolitiikka)",
          "johtava tiedeasiantuntija",
          "huoltovarmuuspäällikkö (hallinto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2423",
    "level": 4,
    "code": "2423",
    "order": 1640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat yritysten henkilöstöhallintoa sekä tarjoavat henkilöstöpolitiikkaan kuten työntekijöiden rekrytointiin tai kehittämiseen, ammatillisiin analyyseihin ja ammatinvalinnanohjaukseen liittyviä liiketoimintapalveluita.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvonanto ja toimenpiteet henkilöstöasioissa, joita ovat esimerkiksi työntekijöiden rekrytointi, sijoittaminen, koulutus, urakehitys ja palkkaus sekä työntekijöiden ja johdon suhteet tai muut henkilöstöpolitiikan alueet\r\n- organisaation töiden tutkiminen ja analysointi eri tavoin, kuten haastattelemalla työntekijöitä, esimiehiä ja johtoa ja kirjoittamalla saatujen tietojen perusteella eriteltyjä aseman, työn tai ammatin kuvauksia\r\n- yksittäisten henkilöiden neuvominen uramahdollisuuksiin, uravalintoihin ja mahdollisesti heitä hyödyttävään jatkokoulutukseen liittyvissä asioissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- uraneuvoja\r\n- työpaikkakonsultti\r\n- rekrytointipäällikkö\r\n- työvoimasuunnittelija (yritys)\r\n- henkilöstökonsultti\r\n",
          "Suunnittelevat yritysten henkilöstöhallintoa sekä tarjoavat henkilöstöpolitiikkaan kuten työntekijöiden rekrytointiin tai kehittämiseen, ammatillisiin analyyseihin ja ammatinvalinnanohjaukseen liittyviä liiketoimintapalveluita.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvonanto ja toimenpiteet henkilöstöasioissa, joita ovat esimerkiksi työntekijöiden rekrytointi, sijoittaminen, koulutus, urakehitys ja palkkaus sekä työntekijöiden ja johdon suhteet tai muut henkilöstöpolitiikan alueet\r\n- organisaation töiden tutkiminen ja analysointi eri tavoin, kuten haastattelemalla työntekijöitä, esimiehiä ja johtoa ja kirjoittamalla saatujen tietojen perusteella eriteltyjä aseman, työn tai ammatin kuvauksia\r\n- yksittäisten henkilöiden neuvominen uramahdollisuuksiin, uravalintoihin ja mahdollisesti heitä hyödyttävään jatkokoulutukseen liittyvissä asioissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- uraneuvoja\r\n- työpaikkakonsultti\r\n- rekrytointipäällikkö\r\n- työvoimasuunnittelija (yritys)\r\n- henkilöstökonsultti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- ammatinvalinnanohjaaja (psykologi) (2634)",
          "- ammatinvalinnanohjaaja (psykologi) (2634)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaishenkilöasiain päällikkö",
          "apulaishenkilöstöpäällikkö",
          "consultant (henkilöstö)",
          "consultant (henkilöstön hankinta)",
          "edunvalvontapäällikkö",
          "henkilöstöasiain päällikkö",
          "henkilöstöasiantuntija",
          "henkilöstökonsultti",
          "henkilöstöpalvelupäällikkö",
          "henkilöstöpäällikkö",
          "henkilöstösuunnittelija",
          "henkilöstösuunnittelija (kunta)",
          "hr consultant",
          "hr coordinator",
          "hr manager",
          "hr partner",
          "hr specialist",
          "hr-päällikkö",
          "hr-suunnittelija (yritys)",
          "hr-tutkija (yritys)",
          "konsultti (henkilöarviointi ja -valinta)",
          "palvelupäällikkö (työnvälitys)",
          "palvelussuhdeasiantuntija",
          "palvelussuhdepäällikkö",
          "projektipäällikkö (henkilöstöhallinto)",
          "recruitment consult",
          "recruitment manager",
          "rekrytointipäällikkö",
          "staffing advisor",
          "staffing manager",
          "työhönottaja",
          "työnsuunnittelija (hallinto)",
          "työpaikkakonsultti",
          "työsuhdeasiainhoitaja",
          "työsuhdepäällikkö",
          "työvoimapäällikkö",
          "työvoimasuunnittelija",
          "työyhteisökehittäjä",
          "urasuunnittelija",
          "vanhempi konsultti (henkilöarviointi ja -valinta)",
          "vanhempi konsultti (opetustehtävät)",
          "yhteistoimintapäällikkö",
          "henkilöstöhallinnon asiantuntija",
          "uravalmentaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2424",
    "level": 4,
    "code": "2424",
    "order": 1650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat, kehittävät, toteuttavat ja arvioivat organisaation koulutus- ja kehitysohjelmia.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yksittäisten henkilöiden ja organisaatioiden koulutustarpeiden ja -vaatimusten tunnistaminen\r\n- henkilöstöhallinnon kehittämistavoitteiden asettaminen ja oppimisen tulosten arviointi\r\n- koulutusmateriaalien ja -apuvälineiden kuten käsikirjojen, verkkopohjaisten oppaiden ja havainnollistamismateriaalien laatiminen ja kehittäminen\r\n- yhteydenpito ulkoisten koulutuksen tarjoajien kanssa tiettyjen koulutus- ja kehittämisohjelmien toimittamisesta sopimiseksi\r\n- sisäisen ja ulkoisen koulutuksen laadun ja tehokkuuden jatkuva valvonta ja arviointi, ja koulutuksen tavoitteiden, menetelmien ja kurssien annin arviointi ja muokkaaminen\r\n- taustamateriaalien kerääminen ja tutkiminen eri aiheisiin liittyvien asioiden ja järjestelmien ymmärtämiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- koulutusasiantuntija (henkilöstökehitys)\r\n- henkilöstön kehittäjä\r\n- koulutuspäällikkö (yritys)\r\n",
          "Suunnittelevat, kehittävät, toteuttavat ja arvioivat organisaation koulutus- ja kehitysohjelmia.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yksittäisten henkilöiden ja organisaatioiden koulutustarpeiden ja -vaatimusten tunnistaminen\r\n- henkilöstöhallinnon kehittämistavoitteiden asettaminen ja oppimisen tulosten arviointi\r\n- koulutusmateriaalien ja -apuvälineiden kuten käsikirjojen, verkkopohjaisten oppaiden ja havainnollistamismateriaalien laatiminen ja kehittäminen\r\n- yhteydenpito ulkoisten koulutuksen tarjoajien kanssa tiettyjen koulutus- ja kehittämisohjelmien toimittamisesta sopimiseksi\r\n- sisäisen ja ulkoisen koulutuksen laadun ja tehokkuuden jatkuva valvonta ja arviointi, ja koulutuksen tavoitteiden, menetelmien ja kurssien annin arviointi ja muokkaaminen\r\n- taustamateriaalien kerääminen ja tutkiminen eri aiheisiin liittyvien asioiden ja järjestelmien ymmärtämiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- koulutusasiantuntija (henkilöstökehitys)\r\n- henkilöstön kehittäjä\r\n- koulutuspäällikkö (yritys)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- opinto-ohjaaja (23591)\r\n- koulutuspäällikkö (oppilaitos) (2351)",
          "- opinto-ohjaaja (23591)\r\n- koulutuspäällikkö (oppilaitos) (2351)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apulaiskoulutuspäällikkö (henkilöstökehitys)",
          "erityissuunnittelija (henkilöstö)",
          "henkilöstön kehittäjä",
          "henkilöstön kehittämispäällikkö",
          "kouluttaja (yritys)",
          "koulutusasiantuntija (henkilöstökehitys)",
          "koulutusinsinööri (henkilöstökehitys)",
          "koulutuskonsultti (henkilöstön koulutus)",
          "koulutuskoordinaattori (henkilöstökehitys)",
          "koulutuspäällikkö (henkilöstökehitys)",
          "koulutuspäällikkö (yritys)",
          "koulutussuunnittelija (henkilöstökehitys)",
          "koulutusteknikko (henkilöstökehitys)",
          "kurssin johtaja (henkilöstökehitys)",
          "manager (hrd, henkilöstön kehityspäällikkö)",
          "opetuskonsultti (henkilöstön koulutus)",
          "opetuspäällikkö (yritys)",
          "trainer",
          "training manager",
          "työhyvinvointisuunnittelija",
          "uusmediakouluttaja",
          "verkostovalmentaja",
          "viestintäkonsultti",
          "viestintäkouluttaja (konsultti)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/243",
    "level": 3,
    "code": "243",
    "order": 1660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat, kehittävät, koordinoivat ja toteuttavat tietojen levittämiseen tähtääviä ohjelmia yhteisöjen, tavaroiden ja palveluiden mainostamiseksi ja edustavat yrityksiä mm. myymällä erilaisia teknisiä, teollisia, lääketieteellisiä ja tieto- ja viestintäteknologisia tavara- ja palveluvalikoimia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: markkinatutkimuksen tekeminen; tutkimustulosten analysointi ja mainonnan, markkinoinnin ja suhdetoiminnan suunnittelu; liiketoiminnan kasvattamisen ja kehittämisen tukeminen valmistelemalla ja toteuttamalla markkinoinnin päämääriä, menettelyjä ja ohjelmia; julkisuuskampanjoiden suunnittelu ja organisointi, toimittamien materiaalien arvioiminen ja valitseminen myönteisen julkisuuden luomiseksi; markkinaolosuhteita koskevien tietojen hankkiminen ja päivittäminen; asiakkaiden tarpeiden arvioiminen ja tavaroista ja palveluista kertominen ja niiden esitteleminen asiakkaille; hintatarjousten tekeminen ja hinnoista ja maksuehdoista neuvotteleminen ja sopimusten täyttäminen.\r\n",
          "Suunnittelevat, kehittävät, koordinoivat ja toteuttavat tietojen levittämiseen tähtääviä ohjelmia yhteisöjen, tavaroiden ja palveluiden mainostamiseksi ja edustavat yrityksiä mm. myymällä erilaisia teknisiä, teollisia, lääketieteellisiä ja tieto- ja viestintäteknologisia tavara- ja palveluvalikoimia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: markkinatutkimuksen tekeminen; tutkimustulosten analysointi ja mainonnan, markkinoinnin ja suhdetoiminnan suunnittelu; liiketoiminnan kasvattamisen ja kehittämisen tukeminen valmistelemalla ja toteuttamalla markkinoinnin päämääriä, menettelyjä ja ohjelmia; julkisuuskampanjoiden suunnittelu ja organisointi, toimittamien materiaalien arvioiminen ja valitseminen myönteisen julkisuuden luomiseksi; markkinaolosuhteita koskevien tietojen hankkiminen ja päivittäminen; asiakkaiden tarpeiden arvioiminen ja tavaroista ja palveluista kertominen ja niiden esitteleminen asiakkaille; hintatarjousten tekeminen ja hinnoista ja maksuehdoista neuvotteleminen ja sopimusten täyttäminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 2431 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat\r\n- 2432 Tiedottajat\r\n- 2433 Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)\r\n- 2434 Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat",
          "- 2431 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat\r\n- 2432 Tiedottajat\r\n- 2433 Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)\r\n- 2434 Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2431",
    "level": 4,
    "code": "2431",
    "order": 1670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/243",
    "parentCode": "243",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kehittävät ja koordinoivat mainontastrategioita ja -kampanjoita, määrittävät markkinat uusille tuotteille ja palveluille ja tunnistavat ja kehittävät markkinointimahdollisuuksia tuotteille ja palveluille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- myyntitavoitteiden saavuttamista tukevien mainonnan periaatteiden ja mainoskampanjoiden suunnittelu, kehittäminen ja organisointi\r\n- johdon ja asiakkaiden neuvominen kohdemarkkinoiden tavoittamiseen tähtääviin strategioihin ja kampanjoihin liittyvissä asioissa; kuluttajatietoisuuden luominen ja tavaroiden ja palveluiden ominaisuuksien aktiivinen mainostaminen\r\n- mainostekstien ja mediakäsikirjoitusten kirjoittaminen ja mainostilan hankkiminen tiedotusvälineisiin\r\n- kuluttajatrendien tulkitseminen ja ennakoiminen\r\n- potentiaalisen kysynnän ja markkinoiden ominaispiirteiden tutkiminen uusien tuotteiden ja palveluiden kannalta ja asiaankuuluvien tietojen kuten tilastotietojen keruu ja analysointi\r\n- markkina- ja kulutustutkimusten toteuttaminen tavaroita ja palveluita koskevien markkinointimahdollisuuksien tunnistamiseksi \t\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- markkinointisuunnittelija\r\n- markkinatutkija\r\n- markkinoinnin asiantuntija\r\n- markkina-analyytikko\r\n- mediasuunnittelija\r\n- markkinointipäällikkö\r\n",
          "Kehittävät ja koordinoivat mainontastrategioita ja -kampanjoita, määrittävät markkinat uusille tuotteille ja palveluille ja tunnistavat ja kehittävät markkinointimahdollisuuksia tuotteille ja palveluille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- myyntitavoitteiden saavuttamista tukevien mainonnan periaatteiden ja mainoskampanjoiden suunnittelu, kehittäminen ja organisointi\r\n- johdon ja asiakkaiden neuvominen kohdemarkkinoiden tavoittamiseen tähtääviin strategioihin ja kampanjoihin liittyvissä asioissa; kuluttajatietoisuuden luominen ja tavaroiden ja palveluiden ominaisuuksien aktiivinen mainostaminen\r\n- mainostekstien ja mediakäsikirjoitusten kirjoittaminen ja mainostilan hankkiminen tiedotusvälineisiin\r\n- kuluttajatrendien tulkitseminen ja ennakoiminen\r\n- potentiaalisen kysynnän ja markkinoiden ominaispiirteiden tutkiminen uusien tuotteiden ja palveluiden kannalta ja asiaankuuluvien tietojen kuten tilastotietojen keruu ja analysointi\r\n- markkina- ja kulutustutkimusten toteuttaminen tavaroita ja palveluita koskevien markkinointimahdollisuuksien tunnistamiseksi \t\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- markkinointisuunnittelija\r\n- markkinatutkija\r\n- markkinoinnin asiantuntija\r\n- markkina-analyytikko\r\n- mediasuunnittelija\r\n- markkinointipäällikkö\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- markkinointiosaston johtaja (1221)\r\n- myyntiosaston johtaja (1221)\r\n- markkinointiassistentti (4419)\r\n- mainossihteeri (4419)",
          "- markkinointiosaston johtaja (1221)\r\n- myyntiosaston johtaja (1221)\r\n- markkinointiassistentti (4419)\r\n- mainossihteeri (4419)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "account executive (markkinointi)",
          "account manager (myynnin ja markkinoinnin suunnittelu)",
          "apulaismarkkinointianalyytikko",
          "apulaismarkkinointipäällikkö (suunnittelu)",
          "asiakaspalvelupäällikkö (mainonnan ja markkinoinnin suunnittelu)",
          "avainasiakaspäällikkö (mainonnan ja markkinoinnin suunn.)",
          "avainasiakspäällikkö (mainnonnan ja markkinoinnin suunnittelu)",
          "brand manager (mainonta, markkinointi)",
          "copy (mainostoimisto)",
          "copywriter (mainostoimisto)",
          "ilmoitussuunnittelija",
          "jälkimarkkinointipäällikkö",
          "karttatuotepäällikkö (kunta)",
          "ketjupäällikkö",
          "key account manager (mainnonnan ja markkinoinnin suunnittelu)",
          "kongressipäällikkö",
          "levikkipäällikkö",
          "luova suunnittelija",
          "luovan suunnittelun päällikkö",
          "mainonnan suunnittelija",
          "mainospäällikkö",
          "mainossuunnittelija",
          "mainostoimittaja",
          "mainosvälinesuunnittelija",
          "markkina-analyytikko",
          "markkinatutkija",
          "markkinoija",
          "markkinoinnin asiantuntija",
          "markkinointianalyytikko",
          "markkinointiasiamies",
          "markkinointikamreeri",
          "markkinointikonsultti",
          "markkinointineuvoja",
          "markkinointipäällikkö (suunnittelu)",
          "markkinointisuunnittelija",
          "markkinointitutkija",
          "media designer",
          "mediakonsultti",
          "mediapäällikkö",
          "mediasuunnittelija",
          "mediatutkija",
          "menekinedistämispäällikkö",
          "myyntisuunnittelija",
          "osastopäällikkö (mainonta)",
          "osastopäällikkö (markkinointi)",
          "osastopäällikkö (myynti)",
          "palvelupäällikkö (markkinointi ja myynti)",
          "piiripäällikkö (markkinointi)",
          "producer (mainostoimisto)",
          "product marketing manager",
          "projektipäällikkö (mainostoimisto)",
          "projektipäällikkö (myynti)",
          "projektisuunnittelija (mainostoimisto)",
          "sales promotion päällikkö",
          "sales support manager",
          "sp-päällikkö",
          "suunnittelija (mainostoimisto)",
          "suurasiakaspäällikkö",
          "tekstinsuunnittelija (mainostoimisto)",
          "tuotantopäällikkö (mainonta)",
          "tuotekehityspäällikkö (mainonta)",
          "tuotelinjapäällikkö (markkinointi ja myynti)",
          "tuotemarkkinointipäällikkö",
          "tuotepäällikkö (mainonta)",
          "tuotepäällikkö (markkinointi)",
          "tuoteryhmän päällikkö",
          "tuoteryhmäpäällikkö",
          "tuotesuunnittelija (mainostoimisto)",
          "tuotesuunnittelupäällikkö (mainonta)",
          "tuottaja (mainostoimisto)",
          "uusmediasuunnittelija",
          "yhteyspäällikkö (mainonta, markkinointi)",
          "yhteyssuunnittelija (mainonta, markkinointi)",
          "yhteystoimittaja (mainostoimisto)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2432",
    "level": 4,
    "code": "2432",
    "order": 1680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/243",
    "parentCode": "243",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tiedottajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat, kehittävät, toteuttavat ja arvioivat yritysten ja muiden yhteisöjen viestintästrategioita ja hoitavat niiden sisäistä ja ulkoista tiedottamista. \t\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- julkisuuskampanjoiden ja viestintästrategioiden suunnittelu ja organisointi\r\n- johdon konsultointi näiden periaatteiden, ohjelmien ja käytänteiden toteuttamisen vaikutuksesta yrityksen tai yhteisön julkisuuskuvaan ja suhdetoimintaan, uutis- ja lehdistötiedotteiden laatiminen ja julkaisemisen valvonta\r\n- yleistä mielipidettä koskevien tutkimusten tekeminen ja antaminen toimeksi, tulosten analysointi, suhdetoiminta- ja myynninedistämiskampanjoiden suunnittelu\r\n- erityistapahtumien, seminaarien, viihdetapahtumien, kilpailujen ym. tapahtumien järjestäminen myönteisen julkisuuden lisäämiseksi\r\n- organisaatioiden edustaminen ja haastatteluiden järjestäminen tiedotusvälineiden kanssa\r\n- valokuvien ja muun kuvamateriaalin tilaaminen ja hankkiminen\r\n- tiedottajien, valokuvaajien, piirtäjien ym. toimittamien materiaalien valinta, arviointi ja muokkaaminen myönteisen julkisuuden luomiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- PR-päällikkö\r\n- tiedottaja\r\n- tiedotussihteeri\r\n- viestintäpäällikkö\r\n",
          "Suunnittelevat, kehittävät, toteuttavat ja arvioivat yritysten ja muiden yhteisöjen viestintästrategioita ja hoitavat niiden sisäistä ja ulkoista tiedottamista. \t\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- julkisuuskampanjoiden ja viestintästrategioiden suunnittelu ja organisointi\r\n- johdon konsultointi näiden periaatteiden, ohjelmien ja käytänteiden toteuttamisen vaikutuksesta yrityksen tai yhteisön julkisuuskuvaan ja suhdetoimintaan, uutis- ja lehdistötiedotteiden laatiminen ja julkaisemisen valvonta\r\n- yleistä mielipidettä koskevien tutkimusten tekeminen ja antaminen toimeksi, tulosten analysointi, suhdetoiminta- ja myynninedistämiskampanjoiden suunnittelu\r\n- erityistapahtumien, seminaarien, viihdetapahtumien, kilpailujen ym. tapahtumien järjestäminen myönteisen julkisuuden lisäämiseksi\r\n- organisaatioiden edustaminen ja haastatteluiden järjestäminen tiedotusvälineiden kanssa\r\n- valokuvien ja muun kuvamateriaalin tilaaminen ja hankkiminen\r\n- tiedottajien, valokuvaajien, piirtäjien ym. toimittamien materiaalien valinta, arviointi ja muokkaaminen myönteisen julkisuuden luomiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- PR-päällikkö\r\n- tiedottaja\r\n- tiedotussihteeri\r\n- viestintäpäällikkö\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- informaatikko (kirjasto) (2622)",
          "- informaatikko (kirjasto) (2622)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "business information manager",
          "communications manager",
          "communications specialist",
          "eu-projektitiedottaja",
          "julkaisu- ja verkkopalvelupäällikkö",
          "lehdistöasiamies (pankki, yritys ym.)",
          "lehdistöavustaja",
          "lehdistösihteeri",
          "media relations manager",
          "pr-mies",
          "projektipäällikkö (viestintä)",
          "pr-päällikkö",
          "suhdetoimintamies",
          "suhdetoimintapäällikkö",
          "tiedottaja",
          "tiedotuspäällikkö",
          "tiedotussihteeri",
          "tiedotustoimittaja",
          "tietopalvelupäällikkö",
          "verkkoviestintäsuunnittelija (sisältö)",
          "verkostotiedottaja",
          "viestintäpäällikkö",
          "yhteiskuntasuhdepäällikkö",
          "yhteiskuntasuhteiden hoitaja",
          "ympäristösuhteiden hoitaja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2433",
    "level": 4,
    "code": "2433",
    "order": 1690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/243",
    "parentCode": "243",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Edustavat yrityksiä myymällä teollisten ja lääketieteellisten tuotteiden ja palveluiden valikoimia mm. teollisuuden ja terveydenhuollon yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- luetteloiden kokoaminen potentiaalisista asiakasyrityksistä hakemistojen ja muiden lähteiden avulla sekä yhteydenotto asiakasyrityksiin myyntimahdollisuuksien luomiseksi ja hyödyntämiseksi\r\n- työnantajien ja kilpailijoiden tavaroita ja palveluita sekä markkinaolosuhteita koskevien tietojen hankkiminen ja päivittäminen\r\n- osallistuminen tuotesuunnitteluun silloin, kun tavarat tai palvelut on räätälöitävä asiakkaiden tarpeiden mukaan\r\n- laitteiden tai palveluiden asennus- ja ylläpitokustannusten arviointi sekä hintatarjousten tekeminen ja hinnoista ja maksuehdoista neuvotteleminen\r\n- tavaratoimitusten, laitteiden asennuksen ja palveluiden toimituksen järjestäminen\r\n- raportoiminen toteutuneesta myynnistä ja tavaroiden ja palveluiden markkinoitavuudesta\r\n- asiakassuhteiden jälkihoito asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi, mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi ja jatkuvan tuen tarjoamiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- lääke-esittelijä\r\n- myynti-insinööri (pl. tieto- ja viestintätekniikka)\r\n",
          "Edustavat yrityksiä myymällä teollisten ja lääketieteellisten tuotteiden ja palveluiden valikoimia mm. teollisuuden ja terveydenhuollon yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- luetteloiden kokoaminen potentiaalisista asiakasyrityksistä hakemistojen ja muiden lähteiden avulla sekä yhteydenotto asiakasyrityksiin myyntimahdollisuuksien luomiseksi ja hyödyntämiseksi\r\n- työnantajien ja kilpailijoiden tavaroita ja palveluita sekä markkinaolosuhteita koskevien tietojen hankkiminen ja päivittäminen\r\n- osallistuminen tuotesuunnitteluun silloin, kun tavarat tai palvelut on räätälöitävä asiakkaiden tarpeiden mukaan\r\n- laitteiden tai palveluiden asennus- ja ylläpitokustannusten arviointi sekä hintatarjousten tekeminen ja hinnoista ja maksuehdoista neuvotteleminen\r\n- tavaratoimitusten, laitteiden asennuksen ja palveluiden toimituksen järjestäminen\r\n- raportoiminen toteutuneesta myynnistä ja tavaroiden ja palveluiden markkinoitavuudesta\r\n- asiakassuhteiden jälkihoito asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi, mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi ja jatkuvan tuen tarjoamiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- lääke-esittelijä\r\n- myynti-insinööri (pl. tieto- ja viestintätekniikka)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- myyntiedustaja (3322)\r\n- myyntipäällikkö (myyntitehtävät, it) (2434)\r\n- tekninen myyjä (vähittäiskauppa) (5223)",
          "- myyntiedustaja (3322)\r\n- myyntipäällikkö (myyntitehtävät, it) (2434)\r\n- tekninen myyjä (vähittäiskauppa) (5223)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluemyyntipäällikkö (teollisuus)",
          "area sales manager (teollisuus)",
          "asiakaspalveluinsinööri (pl. tieto- ja viestintätekniikka)",
          "asiakaspalvelupäällikkö (teollisuus)",
          "asiakaspäällikkö (teollisuus)",
          "avainasiakaspäällikkö (lääkeyritys)",
          "avainasiakaspäällikkö (teollisuus)",
          "key account manager (lääkeyritys)",
          "key account manager (teollisuus)",
          "lääke-esittelijä",
          "medical representative",
          "myynti-insinööri (pl. tieto- ja viestintätekniikka)",
          "myyntineuvottelija (teollisuus)",
          "myyntipäällikkö (myynti, teollisuus)",
          "product manager (lääketukkukauppa)",
          "sales manager (teollisuus)",
          "tarjousinsinööri (yritys)",
          "tehtaan edustaja",
          "territory manager (lääkintävälineet)",
          "vientiekonomi",
          "vienti-insinööri",
          "vientimies",
          "vientipäällikkö (teollisuus)",
          "piirimyyntipäällikkö (myynti, teollisuus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2434",
    "level": 4,
    "code": "2434",
    "order": 1700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/243",
    "parentCode": "243",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Myyvät tukkukaupassa tai ammattikäyttöön erilaisia tietokonelaitteita, ohjelmistoja ja muita tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä tavaroita ja palveluita mukaan lukien asennuspalvelut ja tarjoavat asiantuntijatietoa tarpeen mukaan.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tavaroiden myyminen vähittäismyyjille, teollisuusasiakkaille, tukkureille ym.\r\n- teknisten laitteiden, tarvikkeiden ja alaan liittyvien palveluiden myynti yrityksille, yhteisöille ja yksityisasiakkaille\r\n- nykyisten ja uusien asiakkaiden tarpeista keskusteleminen ja asiantuntevien tietojen antaminen asiakkaille näiden laite-, tarvike- ja palvelutarpeiden tyydyttämiseksi\r\n- tarjousten tekeminen, hinnoista ja luottoehdoista neuvotteleminen sekä sopimusten täyttäminen ja tilausten kirjaaminen\r\n- myyntiraporttien laatiminen\r\n- tavaratoimitusten järjestäminen, laitteiden asentaminen ja palveluiden tarjoaminen\r\n- asiakkaiden palautteen ja vaatimusten raportoiminen valmistajille\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ratkaisumyyjä (it)\r\n- asiakkuuspäällikkö (it)\r\n- myyntipäällikkö (myynti, it)\r\n",
          "Myyvät tukkukaupassa tai ammattikäyttöön erilaisia tietokonelaitteita, ohjelmistoja ja muita tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä tavaroita ja palveluita mukaan lukien asennuspalvelut ja tarjoavat asiantuntijatietoa tarpeen mukaan.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tavaroiden myyminen vähittäismyyjille, teollisuusasiakkaille, tukkureille ym.\r\n- teknisten laitteiden, tarvikkeiden ja alaan liittyvien palveluiden myynti yrityksille, yhteisöille ja yksityisasiakkaille\r\n- nykyisten ja uusien asiakkaiden tarpeista keskusteleminen ja asiantuntevien tietojen antaminen asiakkaille näiden laite-, tarvike- ja palvelutarpeiden tyydyttämiseksi\r\n- tarjousten tekeminen, hinnoista ja luottoehdoista neuvotteleminen sekä sopimusten täyttäminen ja tilausten kirjaaminen\r\n- myyntiraporttien laatiminen\r\n- tavaratoimitusten järjestäminen, laitteiden asentaminen ja palveluiden tarjoaminen\r\n- asiakkaiden palautteen ja vaatimusten raportoiminen valmistajille\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ratkaisumyyjä (it)\r\n- asiakkuuspäällikkö (it)\r\n- myyntipäällikkö (myynti, it)\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- erikoismyyjä (tavaratalossa tms.) (5223)",
          "- erikoismyyjä (tavaratalossa tms.) (5223)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "account delivery manager (it)",
          "account manager (it)",
          "account manager (it-myynti)",
          "aluemyyntipäällikkö ( it)",
          "area sales manager (it)",
          "asiakaspalvelupäällikkö (it)",
          "asiakaspalvelupäällikkö (myynti, it)",
          "asiakaspäällikkö (myynti, it)",
          "asiakkuuspäällikkö (myynti, it)",
          "avainasiakaspäällikkö (it)",
          "client manager (it)",
          "customer service manager (it)",
          "delivery manager (it)",
          "järjestelmäasiantuntija (it-myynti)",
          "key account manager (it)",
          "myynti-insinööri (tieto- ja viestintätekniikka)",
          "myyntipäällikkö (it)",
          "myyntipäällikkö (myynti, it)",
          "ratkaisumyyjä (it)",
          "sales manager (it)",
          "sales specialist (it)",
          "service delivery manager (it)",
          "service manager (it)",
          "vienti-insinööri (it)",
          "vientipäällikkö (it)",
          "piirimyyntipäällikkö (it)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/25",
    "level": 2,
    "code": "25",
    "order": 1710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tutkivat, suunnittelevat, laativat, testaavat ja kehittävät tietojärjestelmiä, laitteistoja, ohjelmistoja ja näihin liittyviä konsepteja ja antavat tarvittaessa niitä koskevia neuvoja; laativat ja kehittävät dokumentaatiota, johon lukeutuvat mm. periaatteet, menettelyt ja toimintaohjeet; suunnittelevat, kehittävät, ohjaavat, ylläpitävät ja tukevat tietokantoja ja muita tietojärjestelmiä näiden parhaan mahdollisen suorituskyvyn sekä tietojen eheyden ja tietoturvan varmistamiseksi. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: liiketoiminnassa käytettävän tietoteknologian tutkiminen; parannustarpeiden tunnistaminen ja tietokoneiden käyttöä koskevien teoreettisten seikkojen ja toiminnallisten menetelmien tutkiminen; laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanojen arviointi ja suunnittelu tiettyjä soveltamiskohteita kuten Internetiä, intranetiä ja multimediajärjestelmiä varten; tietokoneohjelmien suunnittelu, laatiminen, testaaminen ja ylläpitäminen; tietokanta-arkkitehtuurin ja tietokantojen hallintajärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen; tietoturvasuunnitelmien ja tietojen hallintamenettelyjen kehittäminen ja toteuttaminen sekä tietoverkkojen ja vastaavien tietoteknisten ympäristöjen hallinnointi; monimutkaisten järjestelmäsuunnitelmien ja arkkitehtuurien yksityiskohtaisten tietojen, tietomallien ja -kaavioiden analysointi, kehittäminen, tulkinta ja arviointi tietokonejärjestelmien kehityksessä, kokoonpanomäärityksessä ja integroinnissa.\r\n",
          "Tutkivat, suunnittelevat, laativat, testaavat ja kehittävät tietojärjestelmiä, laitteistoja, ohjelmistoja ja näihin liittyviä konsepteja ja antavat tarvittaessa niitä koskevia neuvoja; laativat ja kehittävät dokumentaatiota, johon lukeutuvat mm. periaatteet, menettelyt ja toimintaohjeet; suunnittelevat, kehittävät, ohjaavat, ylläpitävät ja tukevat tietokantoja ja muita tietojärjestelmiä näiden parhaan mahdollisen suorituskyvyn sekä tietojen eheyden ja tietoturvan varmistamiseksi. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: liiketoiminnassa käytettävän tietoteknologian tutkiminen; parannustarpeiden tunnistaminen ja tietokoneiden käyttöä koskevien teoreettisten seikkojen ja toiminnallisten menetelmien tutkiminen; laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanojen arviointi ja suunnittelu tiettyjä soveltamiskohteita kuten Internetiä, intranetiä ja multimediajärjestelmiä varten; tietokoneohjelmien suunnittelu, laatiminen, testaaminen ja ylläpitäminen; tietokanta-arkkitehtuurin ja tietokantojen hallintajärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen; tietoturvasuunnitelmien ja tietojen hallintamenettelyjen kehittäminen ja toteuttaminen sekä tietoverkkojen ja vastaavien tietoteknisten ympäristöjen hallinnointi; monimutkaisten järjestelmäsuunnitelmien ja arkkitehtuurien yksityiskohtaisten tietojen, tietomallien ja -kaavioiden analysointi, kehittäminen, tulkinta ja arviointi tietokonejärjestelmien kehityksessä, kokoonpanomäärityksessä ja integroinnissa.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 251 Systeemityön erityisasiantuntijat\r\n- 252 Tietokantojen, - verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat",
          "- 251 Systeemityön erityisasiantuntijat\r\n- 252 Tietokantojen, - verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/251",
    "level": 3,
    "code": "251",
    "order": 1720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/25",
    "parentCode": "25",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Systeemityön erityisasiantuntijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suunnittelevat, laativat, testaavat ja kehittävät tietojärjestelmiä kuten laitteistoja, ohjelmistoja ja muita sovelluksia tiettyjen vaatimusten mukaisesti sekä antavat näitä koskevia neuvoja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: tutkivat tietoteknologian käyttöä liiketoiminnassa ja identifioivat alueita, joilla voidaan tehdä parannuksia tehokkuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi; tekevät teoreettisiin näkökulmiin ja operationaalisiin menetelmiin liittyvää tutkimusta, joka palvelee tietokoneiden käyttäjiä; arvioivat ja suunnittelevat laitteistoja ja ohjelmistoja tai ohjelmistojen sovittamista sovelluksiin; suunnittelevat, koodaavat ja testaavat tietokoneohjelmia vaatimusten mukaisesti; arvioivat ja suunnittelevat Internet, intranet- ja multimediasysteemejä.\r\n",
          "Suunnittelevat, laativat, testaavat ja kehittävät tietojärjestelmiä kuten laitteistoja, ohjelmistoja ja muita sovelluksia tiettyjen vaatimusten mukaisesti sekä antavat näitä koskevia neuvoja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: tutkivat tietoteknologian käyttöä liiketoiminnassa ja identifioivat alueita, joilla voidaan tehdä parannuksia tehokkuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi; tekevät teoreettisiin näkökulmiin ja operationaalisiin menetelmiin liittyvää tutkimusta, joka palvelee tietokoneiden käyttäjiä; arvioivat ja suunnittelevat laitteistoja ja ohjelmistoja tai ohjelmistojen sovittamista sovelluksiin; suunnittelevat, koodaavat ja testaavat tietokoneohjelmia vaatimusten mukaisesti; arvioivat ja suunnittelevat Internet, intranet- ja multimediasysteemejä.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "- 2511 Sovellusarkkitehdit\r\n- 2512 Sovellussuunnittelijat\r\n- 2513 Web- ja multimediakehittäjät\r\n- 2514 Sovellusohjelmoijat\r\n- 2519 Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät",
          "- 2511 Sovellusarkkitehdit\r\n- 2512 Sovellussuunnittelijat\r\n- 2513 Web- ja multimediakehittäjät\r\n- 2514 Sovellusohjelmoijat\r\n- 2519 Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2511",
    "level": 4,
    "code": "2511",
    "order": 1730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/251",
    "parentCode": "251",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sovellusarkkitehdit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Analysoivat ja arvioivat asiakkaan tietoteknologiaan liittyviä vaatimuksia, menettelytapoja tai ongelmia. Kehittävät ja toteuttavat tietojärjestelmien parantamiseen tähtääviä ehdotuksia, suosituksia ja suunnitelmia.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvotteleminen käyttäjien kanssa järjestelmävaatimusten muotoilemiseksi ja dokumentoimiseksi sekä johdon kanssa järjestelmien periaatteista sopimiseksi\r\n- liiketoimintaprosessien, menettelytapojen ja työkäytäntöjen tunnistaminen ja analysointi\r\n- tehostamiskohteiden tunnistaminen ja arviointi sekä parhaiden mahdollisten liiketoimintakäytäntöjen ja järjestelmien toimintaa koskevien suositusten antaminen\r\n- vastuun ottaminen toiminnallisista ratkaisuista sekä järjestelmien testaamisesta\r\n- toiminnallisten määritysten laatiminen käyttäjille\r\n- järjestelmien laajentaminen tai muokkaaminen työnkulkujen parantamiseksi tai uusia käyttötarkoituksia varten\r\n- organisaation tietokonejärjestelmien koordinointi ja yhdistäminen yhteensopivuuden lisäämiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- liiketoiminta-analyytikko (it)\r\n- järjestelmäanalyytikko\r\n- tietotekniikkakonsultti\r\n- järjestelmäarkkitehti\r\n",
          "Analysoivat ja arvioivat asiakkaan tietoteknologiaan liittyviä vaatimuksia, menettelytapoja tai ongelmia. Kehittävät ja toteuttavat tietojärjestelmien parantamiseen tähtääviä ehdotuksia, suosituksia ja suunnitelmia.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvotteleminen käyttäjien kanssa järjestelmävaatimusten muotoilemiseksi ja dokumentoimiseksi sekä johdon kanssa järjestelmien periaatteista sopimiseksi\r\n- liiketoimintaprosessien, menettelytapojen ja työkäytäntöjen tunnistaminen ja analysointi\r\n- tehostamiskohteiden tunnistaminen ja arviointi sekä parhaiden mahdollisten liiketoimintakäytäntöjen ja järjestelmien toimintaa koskevien suositusten antaminen\r\n- vastuun ottaminen toiminnallisista ratkaisuista sekä järjestelmien testaamisesta\r\n- toiminnallisten määritysten laatiminen käyttäjille\r\n- järjestelmien laajentaminen tai muokkaaminen työnkulkujen parantamiseksi tai uusia käyttötarkoituksia varten\r\n- organisaation tietokonejärjestelmien koordinointi ja yhdistäminen yhteensopivuuden lisäämiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- liiketoiminta-analyytikko (it)\r\n- järjestelmäanalyytikko\r\n- tietotekniikkakonsultti\r\n- järjestelmäarkkitehti\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- sovellusasiantuntija (2512)\r\n- tietojärjestelmien ylläpitäjä (2522)",
          "- sovellusasiantuntija (2512)\r\n- tietojärjestelmien ylläpitäjä (2522)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "atk-erikoissuunnittelija",
          "atk-erikoistutkija",
          "atk-esimies",
          "atk-jaostopäällikkö",
          "atk-järjestelmäpäällikkö",
          "atk-kehittämispäällikkö",
          "atk-konsultti",
          "atk-ohjelmointiyrityksen päällikkö",
          "atk-projektipäällikkö",
          "atk-päällikkö",
          "atk-pääsuunnittelija",
          "atk-suunnittelupäällikkö",
          "business unit manager (it)",
          "concept designer",
          "consultant (it)",
          "development manager (it)",
          "eriityisasiantuntija (it)",
          "erikoissuunnittelija (it)",
          "erikoistutkija (it)",
          "group manager (it)",
          "hankepäällikkö (it)",
          "ict-kehityspäällikkö",
          "ict-palvelupäällikkö",
          "infrastructure architect (it)",
          "infrastructure manager (it, ei liikkeenjohto)",
          "it-arkkitehti",
          "it-erikoissuunnittelija",
          "it-erikoistutkija",
          "it-järjestelmäpäällikkö",
          "it-konsultti",
          "it-manager",
          "it-palvelupäällikkö",
          "it-projektipäällikkö",
          "it-päällikkö",
          "it-pääsuunnittelija",
          "it-suunnittelupäällikkö",
          "jaostopäällikkö (it)",
          "johdon konsultti (it)",
          "järjestelmäanalyytikko",
          "järjestelmäarkkitehti",
          "järjestelmäkonsultti (it)",
          "järjestelmäsuunnittelija (it)",
          "kehittämispäällikkö (it)",
          "kehityspäällikkö (it)",
          "konseptisuunnittelija",
          "