GET /api/classifications/v2/classifications/ammatti_1_20100101/classificationItems?content=data&meta=max&lang=sv
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/SSSSS",
    "level": 0,
    "code": "SSSSS",
    "order": 10,
    "modifiedDate": "2015-10-07T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Yrken totalt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/0",
    "level": 1,
    "code": "0",
    "order": 11,
    "modifiedDate": "2015-10-07T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Militärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/01",
    "level": 2,
    "code": "01",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "2015-10-06T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Officerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/011",
    "level": 3,
    "code": "011",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "2013-10-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Officerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/0110",
    "level": 4,
    "code": "0110",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "2013-10-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Officerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amiral",
          "brigadgeneral",
          "farmaceutkapten",
          "farmaceutkaptenlöjtnant",
          "farmaceutlöjtnant",
          "farmaceutöverlöjtnant",
          "flottiljamiral",
          "fältbiskop",
          "fältprost",
          "fänrik (institutsofficer)",
          "general",
          "generallöjtnant",
          "generallöjtnant (lands- o. luftstridskrafter)",
          "generalmajor",
          "ingenjör (vapen-, försvarsmakten)",
          "ingenjörgenerallöjtnant",
          "ingenjörgeneralmajor",
          "ingenjörkapten",
          "ingenjörkaptenlöjtnant",
          "ingenjörkommendör",
          "ingenjörkommendörkapten",
          "ingenjörkommodor",
          "ingenjörkonteramiral",
          "ingenjörlöjtnant",
          "ingenjörmajor",
          "ingenjörpremiärlöjtnant",
          "ingenjörviceamiral",
          "ingenjöröverste",
          "ingenjöröverstelöjtnant",
          "kadett (lands-, sjöstrids- o. luftstridskrafter)",
          "kadettbåtsman",
          "kadettfältväbel (lands- o. luftstridskrafter)",
          "kapten",
          "kaptenlöjtnant",
          "kommendör",
          "kommendör för militärlän",
          "kommendörkapten",
          "kommodor",
          "konteramiral",
          "löjtnant (lands-, sjöstrids- o. luftstridskrafter)",
          "major",
          "medicinalbrigadgeneral",
          "medicinalkapten",
          "medicinalkaptenlöjtnant",
          "medicinalkommendör",
          "medicinalkommendörkapten",
          "medicinallöjtnant",
          "medicinalpremiärlöjtnant",
          "medicinalöverste",
          "medicinalöverstelöjtnant",
          "militäringenjör",
          "militärläkare",
          "militärpastor",
          "militärtekniker",
          "musikkapten",
          "musikkaptenlöjtnant",
          "musiklöjtnant",
          "musikmajor",
          "musiköverlöjtnant",
          "officer",
          "premiärlöjtnant",
          "sanitetsofficer (medicinalofficer)",
          "specialofficer",
          "tekniker-kapten",
          "tekniker-kaptenlöjtnant",
          "tekniker-löjtnant",
          "tekniker-premiärlöjtnant",
          "underhållschef (militär)",
          "underlöjtnant",
          "veterinärkapten",
          "veterinärkaptenlöjtnant",
          "veterinärlöjtnant",
          "veterinärofficer",
          "veterinäröverlöjtnant",
          "viceamiral",
          "överste",
          "överstelöjtnant"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/02",
    "level": 2,
    "code": "02",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "2013-10-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Underofficerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/021",
    "level": 3,
    "code": "021",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "2013-10-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Underofficerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/0210",
    "level": 4,
    "code": "0210",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "2013-10-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/021",
    "parentCode": "021",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Underofficerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "befattningsofficer",
          "befattningsofficer-fältväbel",
          "befattningsofficer-kapten",
          "befattningsofficer-kaptenlöjtnant",
          "befattningsofficer-löjtnant",
          "befattningsofficer-militärmästare",
          "befattningsofficer-premiärlöjtnant",
          "befattningsofficerselev",
          "befattningsofficer-överfältväbel",
          "befattningsofficer-översergeant",
          "båtsman (sjöstridskrafter)",
          "fredsbevarare",
          "fredsbevarare (underofficer)",
          "institutsofficer",
          "kapten (institutsofficer)",
          "kaptenlöjtnant (institutsofficer)",
          "löjtnant (institutsofficer)",
          "militärmästare (institutofficer)",
          "militärmästare (lands-, sjöstrids- o. luftstridskrafter)",
          "premiärlöjtnant (institutsofficer)",
          "undervisningsofficer",
          "vapenmästare (militär)",
          "överfältväbel",
          "överfältväbel (lands- o. luftstridskrafter)",
          "översergeant"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/03",
    "level": 2,
    "code": "03",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "2013-10-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Yrkesutbildad personal inom militären"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/031",
    "level": 3,
    "code": "031",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "2013-10-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Yrkesutbildad personal inom militären"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/0310",
    "level": 4,
    "code": "0310",
    "order": 100,
    "modifiedDate": "2013-10-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Yrkesutbildad personal inom militären"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "artillerist",
          "avtalsbunden soldat",
          "beväring",
          "fallskärmsjägare",
          "flygsoldat",
          "fänrik (lands- o. luftstridskrafter)",
          "innehavare av militär specialtjänst",
          "jägare (militär)",
          "korpral",
          "lägesövervakare",
          "matros (sjöstridskrafter)",
          "militäryrkesperson, fältväbel",
          "militäryrkesperson, militärmästare",
          "signalist",
          "soldat",
          "stridsutrustningsman",
          "värvad (försvaret)",
          "övermatros",
          "övermatros (sjöstridskrafter)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1",
    "level": 1,
    "code": "1",
    "order": 110,
    "modifiedDate": "2013-10-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/11",
    "level": 2,
    "code": "11",
    "order": 120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/111",
    "level": 3,
    "code": "111",
    "order": 130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Högre tjänstemän och organisationschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1111",
    "level": 4,
    "code": "1111",
    "order": 140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lagstiftare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "eu-parlamentariker",
          "kommissionär",
          "lagstiftningsdirektör",
          "lagstiftningsråd",
          "minister",
          "president",
          "riksdagens talman",
          "riksdagsman",
          "statsminister",
          "styrelseledamot"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1112",
    "level": 4,
    "code": "1112",
    "order": 150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Högre tjänstemän inom offentlig förvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/11121",
    "level": 5,
    "code": "11121",
    "order": 160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1112",
    "parentCode": "1112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Direktörer inom statens centralförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ambassadör",
          "arkivråd",
          "avdelningschef (ministerium, centralt ämbetsverk)",
          "avdelningsdirektör (ministerium, centralt ämbetsverk)",
          "biträdande chef (staten)",
          "biträdande skattedirektör",
          "budgetchef (staten)",
          "chef (polisväsen)",
          "chef för centralt ämbetsverk (staten)",
          "chef för huvudstaben",
          "chef för ämbetsverk (staten)",
          "extraordinarie förvaltningsråd",
          "finansdirektör",
          "förvaltningsråd (staten)",
          "generaldirektör (staten)",
          "generalkonsul",
          "högskoleråd",
          "jämställdhetsombudsman",
          "kanslichef (statsförv.)",
          "konsul",
          "kulturråd",
          "kärnsäkerhetsdirektör",
          "lantmäteriråd",
          "legationsråd",
          "länspolisråd",
          "länsråd",
          "polisdirektör",
          "poliskommendör",
          "postöverdirektör",
          "regeringsråd (staten)",
          "riksdagens generalsekreterare",
          "riksdagens lagstiftningsdirektör",
          "riksförlikningsman",
          "räddningsöverdirektör",
          "skattedirektör (staten)",
          "slottsfogde",
          "statssekreterare",
          "sändebud",
          "tulldirektör",
          "understatssekreterare",
          "universitetskansler",
          "utlänningsombudsman",
          "utrikesråd",
          "utskottsråd",
          "ämbetsverksfullmäktig (staten)",
          "överpolischef"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/11122",
    "level": 5,
    "code": "11122",
    "order": 170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1112",
    "parentCode": "1112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Direktörer och högre tjänstemän inom statlig distrikts- och lokalförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande kommundirektör",
          "biträdande kommunsekreterare",
          "biträdande samarbetsdirektör",
          "biträdande stadsdirektör",
          "biträdande stadssekreterare",
          "distriktchef (staten)",
          "kommundirektör",
          "kommunsekreterare",
          "landshövding",
          "landskapsdirektör",
          "organisationschef (kommun)",
          "samkommunsdirektör",
          "sektionsdirektör (staten)",
          "stadsdirektör",
          "stadssekreterare",
          "överdirektör (närings-, trafik- och miljöcentralen)",
          "överdirektör (regionförvaltningsverket)",
          "viceordförare (stad)",
          "ledamot av stadsfullmäktige",
          "ledamot av kommunfullmäktige"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1113",
    "level": 4,
    "code": "1113",
    "order": 180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stam- och byhövdingar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1114",
    "level": 4,
    "code": "1114",
    "order": 190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ledare i organisationssektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/11141",
    "level": 5,
    "code": "11141",
    "order": 200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1114",
    "parentCode": "1114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer i arbetsmarknads- och näringslivsorganisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsmarknadsdirektör inom kommunsektorn",
          "avdelningschef (arbetsmarknadsorganisation)",
          "biträdande avdelningschef (arbetsmarknadsorganisation)",
          "biträdande direktör (arbetsmarknadsorganisation)",
          "biträdande förhandlingschef (arbetsmarknadsorg.)",
          "direktör (arbetsmarknadsorganisation)",
          "distriktsdirektör (arbetsmarknadsorganisation)",
          "förbundsordförande (arbetsmarknadsorganisation)",
          "förhandlingschef (arbetsmarknadsorganisation)",
          "generalsekreterare (arbetsmarknadsorganisation)",
          "kassadirektör (arbetslöshetskassa)",
          "ordförande (arbetsmarknadsorganisation)",
          "ordförande vid organisation (arbetsmarknadsorganisation)",
          "organisationschef (arbetsmarknadsorganisation)",
          "organisationsdirektör (arbetsmarknadsorganisation)",
          "verkställande direktör (arbetsmarknadsorganisation)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/11142",
    "level": 5,
    "code": "11142",
    "order": 210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1114",
    "parentCode": "1114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer i andra organisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "4h-verksamhetsledare",
          "avdelningschef (organisation, exkl. arbetsmarknadsorg.)",
          "avdelningschef (parti)",
          "biträdande direktör (organisation, exkl. arbetsmarknadsorg.)",
          "chef för politisk avdelning",
          "direktör (förening)",
          "direktör (organisation, exkl. arbetsmarknadsorg.)",
          "distriktchef (organisation, exkl. arbetsmarknadsorg.)",
          "distriktsdirektör (organisation, exkl. arbetsmarknadsorg.)",
          "distriktsdirektör (parti)",
          "generalsekreterare (organisation, exkl. arbetsmarknadsorg.)",
          "missionsdirektör (organisation, exkl. arbetsmarknadsorg.)",
          "ordförande (organisation, exkl. arbetsmarknadsorg.)",
          "ordförande (parti)",
          "organisationschef",
          "organisationschef (parti)",
          "organisationsdirektör",
          "organisationsordförande (exkl. arbetsmarknads- och näringslivsorg",
          "partisekreterare",
          "stiftelsedirektör",
          "verksamhetsledare (församling)",
          "verksamhetsledare (organisation, exkl. arbetsmarknadsorg.)",
          "verksamhetsledare (parti)",
          "verkställande direktör (organisation, exkl. arbetsmarknadsorg.)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/112",
    "level": 3,
    "code": "112",
    "order": 220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verkställande direktörer och verkschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1120",
    "level": 4,
    "code": "1120",
    "order": 230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/112",
    "parentCode": "112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Verkställande direktörer och verkschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bankdirekktör (koncern)",
          "biträdande direktör (stort företag)",
          "direktionsmedlem (stort företag)",
          "direktionsordförande (stort företag)",
          "direktör (stort företag)",
          "generaldirektör (stort företag)",
          "generaldirektör (företag)",
          "landsdirektör",
          "managing director (stort företag)",
          "skeppsredare",
          "styrelseledamot (stort företag)",
          "styrelseordförande (stort företag)",
          "verkställande direktör (staten)",
          "verkställande direktör (stort företag)",
          "verkställande direktör för bilhus",
          "verkställande direktör för försäkringsbolag",
          "verkställande direktör för trafikverket",
          "vice verkställande direktör (stort företag)",
          "överdirektör (företag)",
          "överdirektör (stort företag)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/12",
    "level": 2,
    "code": "12",
    "order": 240,
    "modifiedDate": "2010-12-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Administrativa och kommersiella chefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/121",
    "level": 3,
    "code": "121",
    "order": 250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom företagstjänster och administration"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1211",
    "level": 4,
    "code": "1211",
    "order": 260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ekonomichefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "administrativ direktör (ekonomiförvaltning)",
          "avdelningsdirektör (ekonomiförvaltning)",
          "biträdande ekonomidirektör",
          "budgetråd (staten)",
          "ekonomi- och förvaltningsdirektör",
          "ekonomi- och planeringsdirektör",
          "ekonomidirektör",
          "finansieringsdirektör",
          "finansieringsdirektör (kommun)",
          "granskningsdirektör",
          "redovisningsdirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1212",
    "level": 4,
    "code": "1212",
    "order": 270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Personalchefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "direktör för anställningsärenden",
          "direktör för juridiska ärenden och personalärenden",
          "förvaltnings- och personaldirektör",
          "personaldirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1213",
    "level": 4,
    "code": "1213",
    "order": 280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Politik- och planeringschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "chef för samhällspolitik",
          "chef för strukturpolitiken",
          "direktör (strategisk planering)",
          "direktör för företagsplanering",
          "programledare",
          "programledare (projektportfölj)",
          "strategidirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1219",
    "level": 4,
    "code": "1219",
    "order": 290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga chefer inom företagstjänster och administration"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "administrativ direktör",
          "biträdande avdelningsdirektör (kommun, förvaltning)",
          "biträdande avdelningsdirektör (staten, förvaltning)",
          "direktör för administrativ avdelning",
          "direktör för administrativa tjänster",
          "direktör för fastighetstjänster",
          "direktör för lokalserviceenhet",
          "direktör för städtjänster",
          "distriktchef (kommun, förvaltning)",
          "enhetsdirektör (offentlig förvaltning)",
          "fastighetsdirektör",
          "förvaltnings- och ekonomidirektör",
          "förvaltningsdirektör",
          "kooperationsdirektör (offentlig förvaltning)",
          "lokalchef (offentlig förvaltning)",
          "lokalitetsdirektör",
          "platschef",
          "resultatutvärderingschef",
          "riksdagens förvaltningsdirektör",
          "samarbetsdirektör (offentlig förvaltning)",
          "servicedirektör (städning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/122",
    "level": 3,
    "code": "122",
    "order": 300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljnings-, marknadsförings- och utvecklingschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1221",
    "level": 4,
    "code": "1221",
    "order": 310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljnings- och marknadsföringschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "account manager (företagsledning)",
          "avdelningschef (försäljning, företagsledning)",
          "biträdande marknadsföringschef (företagsledning)",
          "direktör för turistväsendet",
          "försäljningschef (företagsledning)",
          "försäljningsdirektör",
          "kommersiell direktör",
          "kontaktdirektör (marknadsföring)",
          "marknadsföringschef (företagsledning)",
          "marknadsföringsdirektör",
          "mässdirektör",
          "produktgruppsdirektör",
          "regional försäljningschef",
          "servicechef (företagsledning)",
          "exportchef"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1222",
    "level": 4,
    "code": "1222",
    "order": 320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef (marknadsföring, företagsledning)",
          "direktör för informationstjänst",
          "informationsdirektör",
          "kommunikationsdirektör",
          "konstnärlig chef (reklambyrå)",
          "kontaktdirektör (reklam)",
          "kreativ direktör (reklam)",
          "kreativ planeringsdirektör",
          "mediadirektör",
          "planeringsdirektör (reklam)",
          "pressråd"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1223",
    "level": 4,
    "code": "1223",
    "order": 330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Forsknings- och utvecklingschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsstudiesektionschef",
          "biträdande laboratorieföreståndare",
          "direktör för forskningsenhet",
          "direktör för forskningsinrättning",
          "direktör för livsmedelslaboratorium",
          "direktör för regionlaboratorium",
          "direktör för teknologiservice",
          "direktör för utvecklingscenter",
          "forskningsdirektör",
          "foskningschef (företagsledning)",
          "föreståndare för forskningscentral",
          "laboratoriechef (forskning och utveckling)",
          "metodforskningsdirektör",
          "miljödirektör (företag)",
          "planerings- och utvecklingsdirektör",
          "planeringsdirektör (forskning och utveckling)",
          "produktplaneringschef (företagsledning)",
          "produktutvecklingschef (företagsledning)",
          "produktutvecklingsdirektör",
          "projektledare (forskning)",
          "regionutvecklingschef",
          "teknologidirektör",
          "utvecklingschef (företagsledning)",
          "utvecklingsdirektör",
          "vetenskaplig direktör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/13",
    "level": 2,
    "code": "13",
    "order": 340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/131",
    "level": 3,
    "code": "131",
    "order": 350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom jordbruk, skogsbruk och fiske"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1311",
    "level": 4,
    "code": "1311",
    "order": 360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom jord- och skogsbruk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "direktör (jord- och skogsbruk, företagsledning)",
          "direktör för storgods"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1312",
    "level": 4,
    "code": "1312",
    "order": 370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom vattenbruk och fiske"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "direktör (fiskeri, företagsledning)",
          "fiskerihushållningsdirektör",
          "produktionschef (fiske)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/132",
    "level": 3,
    "code": "132",
    "order": 380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Produktionschefer inom industri, gruvdrift, byggverksamhet och distribution"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1321",
    "level": 4,
    "code": "1321",
    "order": 390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
    "parentCode": "132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Produktionschefer inom industri"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsdirektör (industri, företagsledning)",
          "biträdade elverksdirektör",
          "biträdande direktör (industri)",
          "branschdirektör (industri)",
          "direktör (industri, företagsledning)",
          "direktör för boktryckeri (företagsledning)",
          "direktör för energiverk",
          "direktör för karttryckeri",
          "direktör för näringsväsendet och tekniska väsendet",
          "direktör för tekniska väsendet",
          "direktör för tekniskt verk",
          "direktör för vatten- och avloppsverk",
          "direktör för vattenförsörjningsverk",
          "direktör för vattenverk",
          "elverksdirektör",
          "enhetschef (industri)",
          "fabrikschef",
          "fabriksdirektör",
          "företagare (industri, företagsledning)",
          "företagsledare (industri, företagsledning)",
          "laboratoriechef (industri)",
          "lokalchef (industri)",
          "oprativ direktör (industri)",
          "produktionsdirektör (industri)",
          "produktionsteknisk direktör (industri)",
          "produktionsteknisk sektionschef (industri)",
          "regiondirektör (industri)",
          "sågverksdirektör",
          "sågägare (företagsledning)",
          "teknisk direktör",
          "teknisk direktör (industri)",
          "verkställande direktör (industri, företagsledning)",
          "verkställande direktör för elverk",
          "verkställande direktör för energiverk",
          "verkställande direktör för vattenverk"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1322",
    "level": 4,
    "code": "1322",
    "order": 400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
    "parentCode": "132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Produktionschefer inom gruvdrift"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "gruvdirektör",
          "produktionsdirektör (gruvdrift)",
          "produktionsdirektör (stenbrott)",
          "teknisk direktör (gruvindustri)",
          "mining manager"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1323",
    "level": 4,
    "code": "1323",
    "order": 410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
    "parentCode": "132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Produktionschefer inom byggverksamhet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef (byggbranschen, företagsledning)",
          "biträdande regionplanechef",
          "bostadsproduktionschef",
          "branschdirektör (byggbranschen)",
          "byggherrechef",
          "chef för planläggningsverksamhet",
          "direktör för byggnadsverksamhet",
          "direktör vör byggnadsverk",
          "enhetschef (byggbranschen, företagsledning)",
          "planeringsdirektör (kartläggning och lantmäteri)",
          "produktionsdirektör (byggbranschen)",
          "projektchef (byggbranschen, företagsledning)",
          "regiondirektör (byggnadsbranschen)",
          "teknisk direktör (byggande)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1324",
    "level": 4,
    "code": "1324",
    "order": 420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
    "parentCode": "132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inköps- och distributionschefer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anskaffningsdirektör",
          "busstrafikdirektör",
          "centrallagerchef",
          "direktör för flygverksamhet",
          "direktör för lagerverksamheten",
          "flygstationsföreståndare",
          "inköpsdirektör",
          "järnvägsdistriktschef",
          "kollektivtrafikchef",
          "materialdirektör",
          "regiondirektör (transport)",
          "regiondirektör (upplagring)",
          "speditionsdirektör",
          "trafikdirektör",
          "trafikledare",
          "trafikverkschef (kommun)",
          "verkställande direktör (transport, företagsledning)",
          "verkställande direktör (upplagring, företagsledning)",
          "vägdirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/133",
    "level": 3,
    "code": "133",
    "order": 430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1330",
    "level": 4,
    "code": "1330",
    "order": 440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/133",
    "parentCode": "133",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom informations- och kommunikationsteknik (IKT)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "datadirektör",
          "datateknikdirektör",
          "development director (it)",
          "elnätsdirektör",
          "företagare (it, företagsledning)",
          "ikt-chef",
          "it-direktör",
          "kvalitetsdirektör (it)",
          "program manager (it)",
          "programmeringföretagsdirektör (företagsledning)",
          "regiondirektör (datakommunikation)",
          "utvecklingsdirektör (it)",
          "it- och kommunikationsdirektör",
          "kunskapsdirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/134",
    "level": 3,
    "code": "134",
    "order": 450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom utbildning, vård, omsorg och finansiell verksamhet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1341",
    "level": 4,
    "code": "1341",
    "order": 460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
    "parentCode": "134",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom barnomsorg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef för dagvårdsavdelning",
          "avdelningsföreståndare inom dagvården",
          "barnträdgårdsföreståndare (ledande)",
          "dagvårdschef",
          "dagvårdsföreståndare (ledande)",
          "direktör för daghem för skolbarn",
          "direktör för dagvården",
          "föreståndare för barndagvårdsanstalt (ledande)",
          "föreståndare för specialbarnträdgård (ledande)",
          "föreståndare för specialdaghem (ledande)",
          "specialbarnhemsföreståndare (ledande)",
          "områdeschef för småbarnspedagogik",
          "områdeschef för dagvården"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1342",
    "level": 4,
    "code": "1342",
    "order": 470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
    "parentCode": "134",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom hälso- och sjukvård"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "administrativ överskötare",
          "ansvarig överläkare",
          "avdelningsdirektör (hälsovård)",
          "chef för sjukhusväsendet",
          "chefläkare för folkhälsoarbetet",
          "chefläkare vid hälsocentral",
          "cheföverläkare",
          "cheföverläkare för folkhälsoarbetet",
          "direktör (hälso- och sjukvård)",
          "direktör för hälsovården",
          "direktör för hälsovårdsövervakning",
          "direktör för sjukhusväsendet (kommun)",
          "direktör för sjukvårdsdistrikt",
          "direktör för sjukvårdsområde",
          "förvaltningsöverläkare",
          "hälsocentralsöverläkare",
          "hälsodirektör",
          "hälsovårdsdirektör",
          "ledande överskötare",
          "serviceprodutionsdirektör (hälsovård)",
          "sjukhusdirektör",
          "överläkare för folkhälsoarbetet"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1343",
    "level": 4,
    "code": "1343",
    "order": 480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
    "parentCode": "134",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom äldrevård"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef inom åldringsarbete (ledande)",
          "biträdande föreståndare för åldringshem",
          "biträdande kommunalhemsföreståndare",
          "direktör för servicehus",
          "föreståndare för hemvårdshjälp",
          "föreståndare för kommunalhem och hemtjänst",
          "föreståndare för servicehus för åldringar",
          "föreståndare för åldrings- och handikapparbete",
          "föreståndare för åldringsarbete",
          "föreståndare för åldringshem",
          "föreståndare för åldringshem-servicecentral",
          "föreståndare för äldreomsorgscenter",
          "kommunalhemsföreståndare",
          "servicehemsdirektör (åldringsvård)",
          "direktör för servicehus (servicehus för åldringar)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1344",
    "level": 4,
    "code": "1344",
    "order": 490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
    "parentCode": "134",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom socialvård"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anstaltsföreståndare (social)",
          "anstaltsföreståndare (socialsektorn)",
          "avdelningsdirektör (socialbranschen)",
          "barnavårdsdirektör",
          "barnbychef (sos-barnby)",
          "barnhemsföreståndare",
          "biträdande barnhemsföreståndare",
          "biträdande direktör (socialanstalt)",
          "biträdande socialdirektör",
          "branschdirektör (socialbranschen)",
          "chef för social- och hälsovården",
          "diakonidirektör",
          "direktör (social omsorg)",
          "direktör (socialbranschen)",
          "direktör (socialväsendet)",
          "direktör (specialtjänster inom socialbranschen)",
          "direktör för barnskyddet",
          "direktör för dagvården (socialbranschen)",
          "direktör för handikapptjänster",
          "direktör för institutionsvård (socialbranschen)",
          "direktör för invalidvården",
          "direktör för missbrukarvården",
          "direktör för nykterhetsväsendet",
          "direktör för socialstation",
          "direktör för socialväsendet",
          "direktör för sommarkoloni",
          "direktör för uppfostrings- och familjerådgivning",
          "direktör för verksamhetscenter",
          "direktör för vårdanstalt (social)",
          "direktör för vården av utvecklingshämmade",
          "direktör inom social- och hälsovårdsbranschen",
          "familjeservicedirektör",
          "föreståndare för a-klinik",
          "föreståndare för akutvårdsstation",
          "föreståndare för anstalt för utvecklingsstörda",
          "föreståndare för arbetsanstalt",
          "föreståndare för arbetsavdelning (social)",
          "föreståndare för arbetscentral",
          "föreståndare för central för skyddat arbete",
          "föreståndare för dagcenter",
          "föreståndare för dagcenter för psykiskt efterblivna barn",
          "föreståndare för dagcenter för utvecklingshämmade",
          "föreståndare för elevhem",
          "föreståndare för elevinternat",
          "föreståndare för enhet för skyddat arbete",
          "föreståndare för familjerådgivningscentral",
          "föreståndare för familjestödcentral",
          "föreståndare för flyktingcentral",
          "föreståndare för hemtjänst",
          "föreståndare för internat för utvecklingsstörda",
          "föreståndare för mbm-vårdhem",
          "föreståndare för missbrukarvårdscentral",
          "föreståndare för mödrahem",
          "föreståndare för omsorgshem",
          "föreståndare för rehabiliteringscenter",
          "föreståndare för rehabiliteringsklinik",
          "föreståndare för rådgivningsbyrå för uppfostringsfrågor",
          "föreståndare för servicecentral",
          "föreståndare för skolhem",
          "föreståndare för skyddshem",
          "föreståndare för socialcenter",
          "föreståndare för specialomsorgsdistrikt",
          "föreståndare för ungdomscenter",
          "föreståndare för ungdomshem",
          "föreståndare för upptagningshem (social)",
          "föreståndare för vårdanstalt",
          "föreståndare för vårdhem",
          "föreståndare för öppenvårdscenter",
          "grundtrygghetsdirektör",
          "intressebevakningsdirektör",
          "ledare för skyddat arbete",
          "ordförande för förmyndarnämnden",
          "pedagogisk ledare",
          "pedagogisk ledare för specialomsorgsdistrikt",
          "samkommunsdirektör (socialbranschen)",
          "servicedirektör (socialsektorn)",
          "servicehusföreståndare (socialbranschen)",
          "serviceprodutionsdirektör (socialbranschen)",
          "sjukförsäkringsbyråchef",
          "social- och hälsovårdsdirektör",
          "socialchef",
          "socialdirektör",
          "socialdirektör för specialomsorgsdistrikt",
          "socialservicechef",
          "verksamhetsledare (socialbranschen)",
          "verksamhetsledare för barnskyddet",
          "verksamhetsledare vid ungdomscentral",
          "verkställande direktör för socialvården",
          "chef för socialt arbete"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1345",
    "level": 4,
    "code": "1345",
    "order": 500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
    "parentCode": "134",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom utbildning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bildningsdirektör",
          "biträdande rektor",
          "biträdande rektor för handelsläroverk",
          "biträdande rektor för medborgarinstitut",
          "biträdande rektor för musikinstitut",
          "biträdande rektor för yrkesskola",
          "biträdare rektor för konservatorium",
          "chef för bildningsväsendet",
          "chef för bildningsväsendet-rektor",
          "chef för läromedelscentral",
          "chef för undervisningsärenden",
          "dekan",
          "direktör för bildningsväsendet",
          "direktör för skolväsendet",
          "direktör för träningsskola",
          "direktör för undervisningsväsendet (kommun)",
          "fakultetschef (dekan)",
          "finskspråkig skoldirektör",
          "föreståndare för grundskolans högstadium",
          "föreståndare för grundskolans lågstadium",
          "föreståndare för institut",
          "föreståndare för kursavdelning",
          "föreståndare för kursverksamhet",
          "föreståndare för läromedelscentral (kommun)",
          "föreståndare för räddningsskola",
          "föreståndare för specialskola för invalider",
          "föreståndare för utbildningscentral",
          "föreståndare för utbildningsområde",
          "föreståndare för vuxenutbildning",
          "föreståndare för vuxenutbildningsavdelning",
          "föreståndare vid grundskola",
          "föreståndare-lärare vid grundskola",
          "grundskoledirektör",
          "institutsdirektör",
          "kansler (högskola)",
          "ledande rektor",
          "lågstadierektor",
          "prorektor",
          "regionrektor",
          "rektor",
          "rektor (högstadiet)",
          "rektor (universitet)",
          "rektor för arbetarinstitut",
          "rektor för bildkonstskola",
          "rektor för folkakademi",
          "rektor för folkhögskola",
          "rektor för grundskola",
          "rektor för grundskolans högstadium",
          "rektor för grundskolans lågstadium",
          "rektor för gymnasium",
          "rektor för handelsläroverk",
          "rektor för hemslöjdsskola",
          "rektor för hjälpskola",
          "rektor för hotell- och restaurangläroanstalt",
          "rektor för hushållsläroanstalt",
          "rektor för högstadieskola",
          "rektor för institut",
          "rektor för konservatorium",
          "rektor för kurscentral",
          "rektor för kvällsgymnasium",
          "rektor för lantbruksläroanstalt",
          "rektor för lågstadieskola",
          "rektor för läroanstalt inom turistbranschen",
          "rektor för medborgarinstitut",
          "rektor för musikinstitut",
          "rektor för musikskola",
          "rektor för sjukskötarskola",
          "rektor för sjuksköterskeinstitut",
          "rektor för sjuksköterskeskola",
          "rektor för socialvårdsläroanstalt",
          "rektor för specialskola",
          "rektor för yrkeskurscentral",
          "rektor för yrkesskola",
          "rektor vid läroanstalt",
          "skoldirektör för svenska skolväsendet",
          "skolföreståndare",
          "svenskspråkig skoldirektör",
          "undervisningschef (högstadiet)",
          "undervisningschef (kommun)",
          "undervisningsföreståndare",
          "universitetsrektor",
          "utbildningsdirektör",
          "rektor för musikläroanstalt"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1346",
    "level": 4,
    "code": "1346",
    "order": 510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
    "parentCode": "134",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom bank- och försäkringstjänster"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bankdirektör (kontor)",
          "byrådirektör (försäkringsanstalt )",
          "direktör (kreditgivningsanstalt)",
          "direktör för distriktskontor (försäkringsbolag)",
          "direktör för regionkontor (företagstjänster)",
          "distriktsdirektör (försäkringsanstalt)",
          "finansdirektör (bank och försäkringsanstalt)",
          "finansdirektör (företag)",
          "kontorsdirektör (bank)",
          "kundservicechef (bank)",
          "servicedirektör (bank- o. försäkringsområde)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1349",
    "level": 4,
    "code": "1349",
    "order": 520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
    "parentCode": "134",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga chefer inom samhälleliga tjänster"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetssäkerhetschef",
          "arkivföreståndare",
          "avdelningschef",
          "avdelningsdirektör",
          "avfallshanteringsdirektör",
          "basservicedirektör",
          "befolkningsskyddschef",
          "befolkningsskyddsföreståndare",
          "beredskapschef",
          "beredskapsdirektör",
          "biblioteksdirektör",
          "biträdande biblioteksdirektör",
          "biträdande chef för gränsbevakningsväsendet",
          "biträdande direktör (kommun)",
          "biträdande förhandlingschef (kommun)",
          "bostadschef",
          "bostadsdirektör",
          "branschchef",
          "branschdirektör",
          "centralarkivsföreståndare",
          "centralregisterdirektör",
          "chef för affärsföretag",
          "chef för fångkoloni",
          "chef för gränsbevakningsväsendet",
          "chef för rådgivningsenhet",
          "chefbibliotekarie",
          "direktör (arkivering)",
          "direktör (galleri)",
          "direktör (juridiskservice)",
          "direktör för arbetskraftsbyrå",
          "direktör för arktiskt center",
          "direktör för biblioteks- och kulturcenter",
          "direktör för brottsavdelning",
          "direktör för fastighetsväsendet",
          "direktör för föreningsregister",
          "direktör för landskapsmuseum",
          "direktör för miljöcentral (kommun)",
          "direktör för miljöärenden",
          "direktör för museiväsendet (kommun)",
          "direktör för näringsväsendet",
          "direktör för regioncentral",
          "direktör för resultatenhet",
          "direktör för statsarkiv",
          "direktör för statsmuseum",
          "direktör för vatten- och miljödistrikt",
          "direktör för vattendistrikt (staten)",
          "enhetschef",
          "fångkolonichef (statsförv.)",
          "fängelsedirektör",
          "fängelsedirektör (staten)",
          "förhandlingschef",
          "hamndirektör",
          "kanslichef (kommun)",
          "lagman",
          "landskapsarkivschef",
          "lantmäteridirektör",
          "linjedirektör",
          "lokalchef",
          "magistratschef",
          "markanvändningsdirektör",
          "miljödirektör",
          "miljödirektör (avfallshantering)",
          "miljöhälsodirektör",
          "miljövårdschef",
          "miljövårdsdirektör",
          "miljövårdsdirektör (kommun)",
          "miljöövervakningschef",
          "museidirektör",
          "näringsdirektör",
          "platschef (företag)",
          "polischef (häradsämbetsverk)",
          "produktionschef",
          "produktionsdirektör",
          "regionchef",
          "regiondirektör",
          "regiondirektör (avfallshantering)",
          "regionplanedirektör",
          "regionplaneringsdirektör",
          "resultatdirektör",
          "räddningsdirektör",
          "samarbetsdirektör",
          "sektionschef",
          "servicedirektör",
          "statistikchef",
          "statistikdirektör",
          "strålsäkerhetsdirektör (staten)",
          "säkerhetschef",
          "trålsäkerhetsdirektör",
          "vattenförvaltningsdirektör",
          "vattenodlingsdirektör",
          "verksamhetsledare",
          "verksdirektör",
          "återvinningsdirektör (avfallshantering)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/14",
    "level": 2,
    "code": "14",
    "order": 530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicenäringar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/141",
    "level": 3,
    "code": "141",
    "order": 540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hotell- och restaurangchefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1411",
    "level": 4,
    "code": "1411",
    "order": 550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hotellchefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "direktör (hotell)",
          "direktör för hotellväsendet",
          "företagare (hotellbranschen, företagsledning)",
          "hotelldirektör",
          "hotelldirektör (företagsledning)",
          "regiondirektör (hotell)",
          "verkställande direktör (hotell, företagsledning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1412",
    "level": 4,
    "code": "1412",
    "order": 560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Restaurangchefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bespisningsdirektör",
          "chef för restaurangväsendet",
          "direktör (restaurang)",
          "direktör för restaurangverksamhet",
          "reatauratör (företagsledning)",
          "regiondirektör (restaurang)",
          "restaurangdirektör",
          "verkställande direktör (restaurangbranschen, företagsledning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/142",
    "level": 3,
    "code": "142",
    "order": 570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom detalj- och partihandel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1420",
    "level": 4,
    "code": "1420",
    "order": 580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/142",
    "parentCode": "142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom detalj- och partihandel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apotekare (ej sjukhusapotek)",
          "apoteksdirektör",
          "bilhandlare (företagsledning)",
          "direktör (detaljhandel)",
          "direktör (partihandel)",
          "direktör för partiaffär",
          "enhetsdirektör (handelsbransch)",
          "föreståndare för supermarket",
          "föreståndare för supermarket (företagsledning)",
          "företagare (partihandel, företagsledning)",
          "handelsbranschdirektör (företagslegning)",
          "ledare i en bransch (företagsledning)",
          "regiondirektör (handel)",
          "varuhusdirektör",
          "ägare av biluthyrningsfirma (företagsledning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/143",
    "level": 3,
    "code": "143",
    "order": 590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer inom andra servicenäringar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1431",
    "level": 4,
    "code": "1431",
    "order": 600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/143",
    "parentCode": "143",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Chefer för sport-, fritids- och kulturcenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biografägare",
          "biträdande idrottsdirektör",
          "chef för friluftsverksamhet",
          "chef för fritidscenter",
          "chef för idrottscenter",
          "chef för idrottsverksamhet",
          "chef för kulturärenden",
          "direktör för djurpark",
          "direktör för idrottsväsendet",
          "direktör för kulturcentrum",
          "direktör för kulturväsendet",
          "direktör för operaverksamhet-regissör",
          "direktör för rekreationsverksamhet",
          "föreståndare för idrottsinstitut",
          "föreståndare för ungdomsverkstad",
          "galleriinnehavare (företagsledning)",
          "idrottsdirektör",
          "idrottsplanschef (gymnastik-, idrotts- och fritidsverks.)",
          "intendent för musikväsendet",
          "kasinochef",
          "konstnärlig direktör",
          "kulturdirektör",
          "ledare för fritidsverksamhet",
          "nöjesparkschef",
          "programledare (idrott)",
          "radiodirektör",
          "simhallschef",
          "teaterdirektör",
          "ungdomsdirektör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/1439",
    "level": 4,
    "code": "1439",
    "order": 610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/143",
    "parentCode": "143",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga chefer inom servicenäringar\r\n"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bokförläggare (företagsledning)",
          "direktör (företagsservice, företagsledning)",
          "direktör för affärscenter",
          "direktör för konsultföretag (företagsservice, företagsledning)",
          "förlagsdirektör",
          "förläggare",
          "tvätteriföreståndare",
          "verkställande direktör (företagsservice, företagsledning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2",
    "level": 1,
    "code": "2",
    "order": 620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/21",
    "level": 2,
    "code": "21",
    "order": 630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom naturvetenskap och teknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/211",
    "level": 3,
    "code": "211",
    "order": 640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom naturvetenskap och geovetenskap"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2111",
    "level": 4,
    "code": "2111",
    "order": 650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fysiker och astronomer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "astronom",
          "biträdande fysiker",
          "chefsfysiker",
          "forskare (fysik)",
          "fysiker",
          "kärnfysiker",
          "laboratoriefysiker",
          "laboratorieingenjör (fysik)",
          "observator",
          "sjukhusfysiker",
          "strålningsfysiker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2112",
    "level": 4,
    "code": "2112",
    "order": 660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Meteorologer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forskare (meteorologi)",
          "hydrometeorolog",
          "meteorolog",
          "övermeteorolog"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2113",
    "level": 4,
    "code": "2113",
    "order": 670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kemister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "analytiker-kemist",
          "biträdande kemist",
          "biträdande laboratoriekemist",
          "chefskemist vid laboratorium",
          "forskare (kemi)",
          "forskare-kemist",
          "forskningsassistent (kemi)",
          "hälsovårdsövervakningskemist",
          "industrikemist",
          "kemist",
          "kriminalkemist",
          "laborator (kemi)",
          "laboratorieingenjör (kemi)",
          "laboratoriekemist",
          "livsmedelskemist",
          "näringskemist",
          "processkemist",
          "produktsäkerhetskemist",
          "produktutvecklare (kemi)",
          "produktutvecklingskemist",
          "sjukhuskemist",
          "torvlaborator (kemi)",
          "tullkemist"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2114",
    "level": 4,
    "code": "2114",
    "order": 680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Geologer och geofysiker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande seismolog",
          "forskare (geologi)",
          "forskningsassistent (geologi)",
          "geofysiker",
          "geohydrolog",
          "geokemist",
          "geolog",
          "gruvgeolog",
          "hydrolog",
          "mikropaleontolog",
          "miljögeolog",
          "minerolog",
          "paleontolog",
          "petrolog",
          "seismolog",
          "statsgeokemist",
          "statsgeolog",
          "volkanolog"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/212",
    "level": 3,
    "code": "212",
    "order": 690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom matematik och statistik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2120",
    "level": 4,
    "code": "2120",
    "order": 700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/212",
    "parentCode": "212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Matematiker, aktuarier och statistiker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aktuarie (matematik)",
          "försäkringsmatematiker",
          "matematiker",
          "planerare (statistik)",
          "riskbedömare (försäkringsanstalt)",
          "riskchef (försäkringsanstalt)",
          "specialforskare (statistik)",
          "specialplanerare (statistik)",
          "statistiker",
          "statistikplanerare",
          "överaktuarie (statistik)",
          "data-analytiker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/213",
    "level": 3,
    "code": "213",
    "order": 710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom biovetenskap"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2131",
    "level": 4,
    "code": "2131",
    "order": 720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/213",
    "parentCode": "213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Biologer, botanister, zoologer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bakteriolog",
          "biokemist",
          "biolog",
          "botaniker",
          "cellforskare",
          "ekolog",
          "farmakolog",
          "fiskeribiolog",
          "forskare i bioteknik",
          "forskarprofessor (naturvetenskaper)",
          "fysiolog",
          "försöksdjursbiolog",
          "genetiker",
          "hydrobiolog",
          "immunolog",
          "limnolog",
          "mikrobiolog",
          "mykolog",
          "serolog",
          "toxikolog",
          "vattenrättslimnolog",
          "zoolog"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2132",
    "level": 4,
    "code": "2132",
    "order": 730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/213",
    "parentCode": "213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom jordbruk, skogsbruk och fiske"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/21321",
    "level": 5,
    "code": "21321",
    "order": 740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2132",
    "parentCode": "2132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom jordbruk och fiske"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "agrolog (rådgivningsarbete)",
          "agrolog, rådgivning",
          "agronom",
          "biträdande stadsträdgårdsmästare",
          "byråagronom",
          "fiskeriforskare",
          "fiskerihushållningsplanerare",
          "fiskerihushållningsrådgivare",
          "fiskeriråd (staten)",
          "forskare (lantbruk)",
          "hushållsråd (staten)",
          "jordbruksagronom",
          "jordbruksforskare",
          "kreatursagronom",
          "kreaturskonsulent",
          "landsbygdsrådgivare",
          "lantbruksrådgivare",
          "maskinagronom",
          "odlingschef",
          "parkföreståndare",
          "produktionschef (trädgård)",
          "stadsträdgårdsmästare",
          "trädgårdsagronom",
          "trädgårdskonsulent",
          "växtförädlingsförman",
          "växtodlingsagronom"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/21322",
    "level": 5,
    "code": "21322",
    "order": 750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2132",
    "parentCode": "2132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom skogsbruk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande distriktschef (skogsbruk)",
          "chef för skogsvårdsområde",
          "distriktsinspektör (skogsbranschen)",
          "drivningschef",
          "forskare (skogsbruk)",
          "forstmästare",
          "forstmästare, planeringsskog",
          "jaktchef (skogsvårdsförening)",
          "jaktråd",
          "jaktvårdskonsulent",
          "mätningsansvarig",
          "planerare (skogsbruk)",
          "regionchef (skogsbranschen)",
          "regionforstmästare",
          "regionrådgivare (skogsbruk)",
          "revirforstmästare",
          "skogsarbetskonsulent",
          "skogsbruksingenjör",
          "skogsingenjör",
          "skogsinstruktör",
          "skogsplanerare",
          "skogstaxerare",
          "skogsvårdschef",
          "skogsvårdsinspektör",
          "skogsvårdsrådgivare",
          "viltvårdskonsulent",
          "överforstmästare",
          "skogsbruksplanerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2133",
    "level": 4,
    "code": "2133",
    "order": 760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/213",
    "parentCode": "213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom miljö- och naturskydd"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "landskapsvårdskontrollör",
          "miljöchef",
          "miljöexpert (kommun)",
          "miljöforskare",
          "miljöhygieniker",
          "miljöplanerare",
          "miljösamordnare",
          "miljövårdsplanerare",
          "miljövårdsråd",
          "miljövårdssekreterare",
          "naturinventerare",
          "naturskyddsbiolog",
          "naturvårdsplanerare",
          "miljöfostrare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/214",
    "level": 3,
    "code": "214",
    "order": 770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom teknik (utom elektroteknik)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2141",
    "level": 4,
    "code": "2141",
    "order": 780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom industriell produktion och produktionsteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsstudiechef",
          "arbetsstudieingenjör",
          "beredningschef (industri)",
          "distriktsingenjör (industri)",
          "product manager (industri)",
          "production planner (industri)",
          "produktionschef (industrin)",
          "produktionsekonomiingenjör",
          "produktionsutvecklingsingenjör",
          "projektchef (industri)",
          "sektionschef (industri)",
          "utvecklingsingenjör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2142",
    "level": 4,
    "code": "2142",
    "order": 790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom anläggningsarbeten"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsverkschef (anläggningsarbeten)",
          "arbetschef (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "arbetsplanerare (markanvändning och samhälsbyggnad)",
          "arbetsplatsingenjör (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "baningenjör",
          "byggherrekonsult",
          "byggnadsråd",
          "byråingenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "diplomingenjör (jord- och vattenbyggnad)",
          "fastighetschef (anläggningsarbeten)",
          "fastighetschef (exkl. kartläggning och lantmäteri)",
          "gatubyggnadschef",
          "gatubyggnadsingenjör",
          "geoteknikingenjör",
          "geoteknikingenjör (jord- och samhällsbyggnad)",
          "geoteknisk planerare (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "hamnbyggnadschef",
          "ingenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "jordbyggnadsingenjör",
          "kommuningenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "kvalitetschef (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "kvalitetsingenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "nätverkschef (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "planeringsingenjör (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "projektingenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "redovisningsingenjör (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "råd i högsta vattenrätten",
          "stadsingenjör (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "underhållschef (markanvändning och samhällsbyggnad)",
          "vattenförsörjningschef (markanv. och samhällsbyggnad)",
          "vattenförsörjningsingenjör",
          "vattenförvaltningsråd",
          "vattenrättsingenjör",
          "väg- och vattenbyggnadsingenjör",
          "vägingenjör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2143",
    "level": 4,
    "code": "2143",
    "order": 800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom miljöteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetarskyddsingenjör",
          "avfallshanteringschef",
          "distriktchef (avfallshantering)",
          "miljöingenjör",
          "miljöteknisk ingenjör",
          "miljövårdsingenjör",
          "naturskyddsingenjör",
          "avfallsombud"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2144",
    "level": 4,
    "code": "2144",
    "order": 810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom maskinteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsredskapkonstruktör (maskiningenjör)",
          "automationsplanerare (maskinteknik)",
          "ballistiker",
          "bilingenjör",
          "chefsplanerare (maskinteknik)",
          "diplomingenjör (maskinteknik)",
          "fabrikskonstruktör (maskinteknik)",
          "fjärrvärmeingenjör",
          "flygingenjör",
          "ingenjör (maskinteknik)",
          "inspektör för serviceverksamheten (maskinteknik)",
          "kemiingenjör (träförädling och kemi)",
          "konstruktionsplanerare (maskinteknik)",
          "kraftchef (maskinteknik)",
          "kvalitetschef (maskinteknik)",
          "kvalitetsingenjör (maskinteknik)",
          "maskiningenjör",
          "maskinkonstruktionsingenjör",
          "maskinplanerare",
          "maskinplanerare (maskinteknik)",
          "metodplanerare (maskinteknik)",
          "monteringschef (vvs)",
          "monteringsinspektör (maskinteknik)",
          "planerare (maskinteknik)",
          "planeringschef (maskinteknik)",
          "planeringsingenjör (maskinteknik)",
          "produktchef (maskinteknik)",
          "produktionschef (maskinteknik)",
          "produktionsingenjör (maskinteknik)",
          "produktutvecklare (maskinteknik)",
          "projektchef (maskinteknik)",
          "projektingenjör (maskinteknik)",
          "redovisningschef (maskinteknik)",
          "ritkontorschef (maskinteknik)",
          "skeppsbyggnadsingenjör",
          "testchef (fordon)",
          "utvecklingschef (maskinteknik)",
          "verkstadsingenjör",
          "verkstadsingenjör (maskinteknik)",
          "verktygskonstruktör (maskiningenjör)",
          "vvs-chef",
          "vvs-ingenjör",
          "vvs-planerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2145",
    "level": 4,
    "code": "2145",
    "order": 820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom träförädling och kemisk processteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "automationsplanerare (processteknik)",
          "avdelningsingenjör (träförädling och kemi)",
          "besiktningsingenjör (träförädling och kemi)",
          "diplomingenjör (träförädling och kemi)",
          "driftschef (träförädling och kemi)",
          "driftsingenjör (maskinteknik)",
          "driftsingenjör (träförädling och kemi)",
          "forskare (träförädling och kemi)",
          "forskningsingenjör (träförädl. o. kemi)",
          "hållfasthetsuträknare (träförädling och kemi)",
          "ingenjör (träförädling och kemi)",
          "katalysatoringenjör (träförädling och kemi)",
          "kemiingenjör",
          "kvalitetschef (träförädling och kemi)",
          "kvalitetsingenjör (träförädling och kemi)",
          "laboratorieingenjör (träförädling och kemi)",
          "monteringsingenjör (träförädling o. kemi)",
          "pappersingenjör",
          "planeringschef (träförädling och kemi)",
          "planeringsingenjör (träförädling och kemi",
          "processanalysingenjör",
          "processingenjör (träförädling och kemi)",
          "processplanerare (träförädling och kemi)",
          "produktionschef (träförädling och kemi)",
          "produktutvecklare (träförädling och kemi)",
          "projektchef (träförädling och kemi)",
          "projektingenjör (träförädling och kemi)",
          "service- och instruktionschef (träförädling och kemi)",
          "servicechef (träförädling och kemi)",
          "utvecklingsingenjör (träförädling och kemi)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2146",
    "level": 4,
    "code": "2146",
    "order": 830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom gruvindustri, metallurgi m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anrikningsingenjör",
          "bergsprängningsingenjör",
          "chefsplanerare (bergindustri)",
          "chefsplanerare (gruvindustri)",
          "diplomingenjör (bergindustri)",
          "diplomingenjör (gruvindustri)",
          "distriktsservicechef (gruvindustri)",
          "driftingenjör (gruvinddustri)",
          "driftsingenjör (bergindustri)",
          "forskare (bergindustri)",
          "forskare (gruvindustri)",
          "forskningsingenjör (bergind.)",
          "forskningsingenjör (gruvindustri)",
          "geofysiker (bergindustri)",
          "geofysiker (gruvindustri)",
          "geolog (bergindustri)",
          "geolog-ingenjör",
          "gjuteriingenjör",
          "gruvchef",
          "gruvingenjör",
          "hyttingenjör",
          "ingenjör (bergindustri)",
          "ingenjör (gruvindustri)",
          "ingenjör (oljeborrning)",
          "kvalitetschef (bergindustri)",
          "kvalitetschef (gruvindustri)",
          "kvalitetsingenjör (bergindustri)",
          "kvalitetsingenjör (gruvindustri)",
          "metallurg",
          "oljeborringenjör",
          "planeringschef (bergindustri)",
          "planeringsingenjör (bergindustri)",
          "projektchef (bergindustri)",
          "projektchef (gruvindustri)",
          "projektingenjör (bergindustri)",
          "projektingenjör (gruvindustri)",
          "service- och instruktionschef (bergindustri)",
          "servicechef (bergindustri)",
          "servicechef (gruvindustri)",
          "skyddsingenjör (bergindustri)",
          "skyddsingenjör (gruvindustri)",
          "sprängämnesinspektör (bergindustri)",
          "sprängämnesinspektör (gruvindustri)",
          "mining engineer"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2149",
    "level": 4,
    "code": "2149",
    "order": 840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/214",
    "parentCode": "214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga specialister inom teknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anläggningschef (övr.tekn.omr.)",
          "anskaffningsingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "avdelningschef (brandväsen)",
          "befolkningsskyddsplanerare",
          "biträdande brandchef",
          "biträdande räddningsinspektör",
          "biträdande sjöfartsinspektör (statsförv.)",
          "boktryckeriingenjör",
          "brandchef",
          "brandingenjör (brandskydd)",
          "bryggeriingenjör",
          "byråingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "chef för planeringsbyrå",
          "chefsplanerare (övriga tekniska branscher)",
          "diplomingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "distributionschef",
          "distributionschef vid boktryckeri",
          "driftschef (övriga tekniska branscher)",
          "driftsingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "fabrikskonstruktör (övriga tekniska branscher)",
          "förman för materialfunktioner",
          "hamningenjör",
          "ingenjör (bioteknik)",
          "ingenjör (kärnkraftproduktion)",
          "ingenjör (rationalisering)",
          "ingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "instrumentingenjör",
          "instrumentplanerare (övriga tekniska branscher)",
          "ipr-konsult",
          "ipr-ombud",
          "kraftverkschef",
          "kvalitetschef (övriga tekniska branscher)",
          "kvalitetsingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "logistikchef",
          "logistikingenjör",
          "material- och kapacitetsplanerare (övr. tekniska branscher)",
          "materialchef (övriga tekniska branscher)",
          "materialingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "metodingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "patentingenjör",
          "patentombud",
          "planeringschef (övriga tekniska branscher)",
          "planeringsingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "produktutvecklare (övriga tekniska branscher)",
          "produktutvecklingsingenjör (övriga teniska branscher)",
          "projektingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "riskhanteringschef",
          "ritkontorschef (övriga tekniska branscher)",
          "räddningsinspektör",
          "räddningskommendör",
          "räddningsplanerare",
          "sektionschef (brandväsen)",
          "sjukhusingenjör",
          "teknisk chef",
          "textilingenjör",
          "underhållsingenjör (övr.tekn.omr.)",
          "utvecklingsingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "överingenjör (staten)",
          "överingenjörsråd",
          "överinspektör för befolkningsskydd",
          "fältchef (polisen)",
          "telekommunikationschef (räddningsväsendet)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/215",
    "level": 3,
    "code": "215",
    "order": 850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom elektroteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2151",
    "level": 4,
    "code": "2151",
    "order": 860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/215",
    "parentCode": "215",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom elteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "automationsplanerare (elteknik)",
          "automatiseringsingenjör (elteknik)",
          "besiktningsingenjör (elteknik)",
          "byråingenjör (elteknik)",
          "chefsplanerare (elteknik)",
          "diplomingenjör (elteknik)",
          "direktör för energienhet",
          "driftschef (elteknik)",
          "driftsingenjör (elteknik)",
          "el/automationsplanerare",
          "elaffärsexpert",
          "elektrifieringsexpert",
          "elingenjör",
          "elinspektör",
          "elplanerare",
          "energiingenjör",
          "energikonsult (elteknik)",
          "expert på eldistribution",
          "forskare (elteknik)",
          "ingenjör (elteknik)",
          "ingenjör i energiteknik",
          "konstruktör (elteknik)",
          "kraftchef (elteknik)",
          "kraftverksingenjör",
          "kvalitetschef (elteknik)",
          "kvalitetsingenjör (elteknik)",
          "linjeingenjör (elteknik)",
          "monteringsingenjör (elteknik)",
          "monteringsinspektör (elteknik)",
          "nätverkschef (elteknik)",
          "planeringschef (elteknik)",
          "planeringsingenjör (elteknik)",
          "produktchef (elteknik)",
          "produktionsingenjör (elteknik)",
          "projektchef (elteknik)",
          "projektingenjör (elteknik)",
          "redovisningschef (elteknik)",
          "ritkontorschef (elteknik)",
          "testingenjör (elteknik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2152",
    "level": 4,
    "code": "2152",
    "order": 870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/215",
    "parentCode": "215",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom elektronik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "analog (elektronik)",
          "automatiseringsngenjör (elektronik)",
          "chef för telefondistrikt",
          "chefsplanerare (elektronik)",
          "chief engineer (elektronik)",
          "datateknikingenjör",
          "datoringenjör",
          "diplomingenjör (elektronik)",
          "driftschef (elektronik)",
          "driftsingenjör (elektronik)",
          "dsp soft ware-planerare (radiotelefonsystem)",
          "elektronikingenjör",
          "elektronikplanerare",
          "forskare (elektronik)",
          "forskningsingenjör (elektronik)",
          "gsm-nätexpert",
          "hard ware-planerare",
          "ingenjör (elektronik)",
          "kalkyleringschef (elektronik)",
          "komponentingenjör (elektronik)",
          "konstruktör (elektronik)",
          "kvalitetschef (elektronik)",
          "kvalitetsingenjör (elektronik)",
          "linjeingenjör (elektronik)",
          "linjeinspektör (elektronik)",
          "monteringsingenjör (elektronik)",
          "planeringschef (elektronik)",
          "planeringsingenjör (elektronik)",
          "process engineer (elektronik)",
          "produktionsingenjör (elektronik)",
          "produktutvecklare (elektronik)",
          "programingenjör (elektronik)",
          "projektchef (elektronik)",
          "projektingenjör (elektronik)",
          "radaringenjör",
          "radioingenjör",
          "redovisningschef (elektronik)",
          "rf-planerare (elektronik)",
          "ritkontorschef (elektronik)",
          "signalingenjör",
          "soft ware-planerare (radiotelefonsystem)",
          "systemchef (elektronik)",
          "systemingenjör (elektronik)",
          "teknisk expert (elektronik)",
          "teknologiexpert (elektronik)",
          "teleexpert",
          "telefoningenjör",
          "telegrafingenjör",
          "teleingenjör",
          "teleplanerare",
          "testningsingenjör (elektronik)",
          "tillämpningsingenjör, konsumtionselektronik",
          "utvecklingsingenjör (elektronik)",
          "principal test engineer",
          "product development manager (elektronik)",
          "senior process manager",
          "hårdvaruplanerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2153",
    "level": 4,
    "code": "2153",
    "order": 880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/215",
    "parentCode": "215",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom IKT-branschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/21531",
    "level": 5,
    "code": "21531",
    "order": 890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2153",
    "parentCode": "2153",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Forskare inom teleteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forskare (telekommunikation)",
          "forskningsingenjör (telekommunikation)",
          "ikt-projektkoordinator",
          "informationsteknikchef (forskning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/21532",
    "level": 5,
    "code": "21532",
    "order": 900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2153",
    "parentCode": "2153",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Forskare inom informationsteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forskare (informationsteknik)",
          "forskare inom artificiell intelligens",
          "forskningsingenjör (informationsteknik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/216",
    "level": 3,
    "code": "216",
    "order": 910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arkitekter, planerare och lantmätare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2161",
    "level": 4,
    "code": "2161",
    "order": 920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/216",
    "parentCode": "216",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arkitekter inom husbyggande"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetschef (husbyggnad)",
          "arbetsplanerare (husbyggnad)",
          "arbetsplatsingenjör (husbyggnad)",
          "arkitekt (husbyggnad)",
          "biträdande husbyggnadschef",
          "bostadsproduktionsingenjör",
          "bostadsproduktionsplanerare",
          "byggnadsarkitekt",
          "byggnadschef",
          "byggnadslovsarkitekt",
          "byggnadsplanerare",
          "byggnadsråd (arkitekt)",
          "byråarkitekt (husbyggnad)",
          "byråbyggnadsarkitekt (husbyggnad)",
          "byråingenhör (husbyggnad)",
          "chef för byggnadslovsärenden",
          "diplomingenjör (husbyggnad)",
          "distriktsbyggnadschef",
          "driftsingenjör (husbyggnad)",
          "fabrikskonstruktör (husbyggnad)",
          "fastighetschef (husbyggnad)",
          "fastighetsingenjör",
          "forskare (byggnadsingenjör)",
          "granskningsarkitekt (husbyggnad)",
          "husbyggnadschef",
          "husbyggnadsingenjör",
          "ingenjör (husbyggnad)",
          "inredningsarkitekt",
          "kommunbyggmästare (husbyggnad)",
          "kommuningenjör (husbyggnad)",
          "konstruktionsplanerare (husbyggnad)",
          "konstruktör (husbyggnad)",
          "kvalitetschef (husbyggnad)",
          "kvalitetsingenjör (husbyggnad)",
          "organisationsingenjör (husbyggnad)",
          "planeringschef (arktitekt)",
          "planeringschef (husbyggnad)",
          "planeringsingenjör (husbyggnad)",
          "projektchef (husbyggnad)",
          "projektingenjör (husbyggnad)",
          "redovisningschef (husbyggnad)",
          "redovisningsingenjör (husbyggnad)",
          "ritkontorschef (husbyggnad)",
          "sektionschef (arkitekt)",
          "specialist inom arkitektur",
          "specialplanerare (arkitekt)",
          "stadsarkitekt",
          "stadsingenjör (husbyggnad)",
          "underhållschef (fastigheter)",
          "överarkitekt (husbyggnad)",
          "övervakningsingenjör (husbyggnad)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2162",
    "level": 4,
    "code": "2162",
    "order": 930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/216",
    "parentCode": "216",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Landskapsarkitekter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "gårdsplanerare",
          "landskapsarkitekt",
          "landskapsplanerare",
          "parkplanerare",
          "trädgårdsarkitekt"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2163",
    "level": 4,
    "code": "2163",
    "order": 940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/216",
    "parentCode": "216",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Produkt- och modedesigner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "beklädnadsplanerare",
          "designer",
          "dessinatör",
          "formgivare (konstnärligt arbete)",
          "industriformgivare",
          "keramiker",
          "kostymtecknare",
          "modekonstnär",
          "modeskapare",
          "modetecknare",
          "möbelplanerare",
          "produktplanerare",
          "produktplanerare (konstnär)",
          "textilkonstnär",
          "textilplanerare",
          "textilritare",
          "kläddesigner (övriga branscher)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2164",
    "level": 4,
    "code": "2164",
    "order": 950,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/216",
    "parentCode": "216",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Samhälls- och trafikplanerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kollektivtrafikplanerare",
          "avdelningschef för avdelningen för bostadsärenden",
          "biltrafikinspektör (staten)",
          "biträdande generalplanechef",
          "biträdande planläggningschef",
          "biträdande stadsarkitekt",
          "bostads- och planeringssekreterare (kommun)",
          "bostadsproduktionsplanerare (kommun)",
          "bostadsprogramplanerare",
          "chef för bostadsprogramärenden",
          "chef för tomtavdelning",
          "fältforskare (trafikskyddet)",
          "generalplanearkitekt",
          "generalplanechef",
          "generalplaneingenjör",
          "ingenjör i samhällsteknik",
          "kommunplaneringschef",
          "markanskaffningsingenjör",
          "markförvärvsingenjör",
          "planerare (samhällsplanering)",
          "planerings- och byggnadsinspektör",
          "planeringschef (kartläggning och lantmäteri)",
          "planföredragande",
          "planläggare",
          "planläggningsarkitekt",
          "planläggningschef",
          "planläggningsinspektör",
          "regionarkitekt",
          "regionforskare",
          "regionplanearkitekt",
          "regionplaneforskare",
          "regionplaneingenjör",
          "regionplanerare (kommun)",
          "regionplanerare (staten)",
          "regionplaneringschef",
          "regionutvecklingsplanerare",
          "stadsplanearkitekt",
          "stadsplaneingenjör",
          "stadsplanerare",
          "stadsplaneringschef",
          "tomtchef",
          "trafikchef",
          "trafikplanerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2165",
    "level": 4,
    "code": "2165",
    "order": 960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/216",
    "parentCode": "216",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom kartläggning och lantmäteri"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande distriktsingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "biträdande stadsgeodet",
          "byråingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "diplomingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "distriktsingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "fastighetschef (kartläggning och lantmäteri)",
          "flygkartläggare",
          "geodet",
          "gis-expert",
          "gis-ingenjör",
          "ingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "kartläggningschef",
          "kartläggningsingenjör",
          "kartverkschef",
          "kartverksingenjör",
          "kvalitetschef (kartläggning och lantmäteri)",
          "kvalitetsingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "lantmäteriingenjör",
          "lodningschef (sjömätning)",
          "planeringsingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "planläggningsingenjör",
          "projektingenjör (kartläggning och lantmäteri)",
          "registerchef (fastighetsregister)",
          "sjömätningschef",
          "sjömätningsingenjör",
          "stadsgeodet",
          "statsgeodet",
          "överingenjör (kartläggning och lantmäteri)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2166",
    "level": 4,
    "code": "2166",
    "order": 970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/216",
    "parentCode": "216",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Grafiska designer och multimediadesigner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ad (reklambyrå)",
          "ad-planerare (reklambyrå)",
          "art director (reklambyrå)",
          "bokkonstnär (bildkonst)",
          "digital konstnär",
          "filmtecknare",
          "grafiker (ej konst)",
          "grafisk formgivare",
          "grafisk ombrytare (bildkonst)",
          "grafisk planerare",
          "illustratör",
          "illustratör (reklambyrå)",
          "multimediaplanerare",
          "multimedieplanerare (visuell planering)",
          "reklamgrafiker",
          "visualiserare (grafisk formgivning)",
          "visueall planerare (raklambyrå)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/22",
    "level": 2,
    "code": "22",
    "order": 980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hälso- och sjukvårdsspecialister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/221",
    "level": 3,
    "code": "221",
    "order": 990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Läkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2211",
    "level": 4,
    "code": "2211",
    "order": 1000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Allmänläkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "allmänläkare",
          "assistentläkare",
          "företagsläkare",
          "hälsocentralsläkare",
          "läkare",
          "socialläkare",
          "vårdläkare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2212",
    "level": 4,
    "code": "2212",
    "order": 1010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Överläkare och specialistläkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/22121",
    "level": 5,
    "code": "22121",
    "order": 1020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2212",
    "parentCode": "2212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Överläkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anestesiöverläkare",
          "avdelningsöverläkare",
          "biträdande överläkare",
          "röntgenöverläkare",
          "överläkare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/22122",
    "level": 5,
    "code": "22122",
    "order": 1030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2212",
    "parentCode": "2212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialistläkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ortoped",
          "anestesiassistentläkare",
          "anestesiavdelningsläkare",
          "anestesiläkare",
          "ansvarig hälsocentralsläkare",
          "avdelningsläkare",
          "barnläkare",
          "chefläkare",
          "forskare (medicin)",
          "gynekolog",
          "hudläkare",
          "kirurg",
          "laboratorieassistentläkare",
          "läkare under specialistutbildning",
          "medicinsk forskare",
          "neurolog",
          "patolog",
          "psykiater",
          "rättsläkare",
          "röntgenavdelningsläkare",
          "röntgenläkare",
          "sakkunnig läkare",
          "sjukhusläkare",
          "specialforskare (medicin)",
          "specialist i anestesi",
          "specialläkare",
          "specialläkare inom öppen vård",
          "ögonläkare",
          "öron- och halsläkare",
          "öronläkare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/222",
    "level": 3,
    "code": "222",
    "order": 1040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom vårdarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2221",
    "level": 4,
    "code": "2221",
    "order": 1050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Överskötare och avdelningsskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/22211",
    "level": 5,
    "code": "22211",
    "order": 1060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2221",
    "parentCode": "2221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Överskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fältchef (akutvård)",
          "biträdande överskötare",
          "ledande skötare (hälsocentral)",
          "ledande skötare inom social- och hälsovården",
          "ledande skötare vid hälsocentral",
          "nattöverskötare",
          "nattöverskötare (sjukhus)",
          "överskötare",
          "överskötare inom öppenvården",
          "chef för affärsverk",
          "chef för serviceområde"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/22212",
    "level": 5,
    "code": "22212",
    "order": 1070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2221",
    "parentCode": "2221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Avdelningsskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsskötare",
          "avdelningsskötare (hälsovård)",
          "avdelningsskötare (laboratorium)",
          "avdelningsskötare (röntgenavdelning)",
          "biträdande avdelningsskötare (hälso- och sjukvård)",
          "laboratorieavdelningsskötare (hälsovård)",
          "sjukvårdslärare (sjukhus, hälsovårdscentral)",
          "vårdarbetsledare (hälso- och sjukvård)",
          "servicechef för akutvård"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2222",
    "level": 4,
    "code": "2222",
    "order": 1080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ledande barnmorskor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/223",
    "level": 3,
    "code": "223",
    "order": 1090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom traditionella och alternativa vårdformer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2230",
    "level": 4,
    "code": "2230",
    "order": 1100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/223",
    "parentCode": "223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom traditionella och alternativa vårdformer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/224",
    "level": 3,
    "code": "224",
    "order": 1110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Producenter av andra hälsovårdstjänster"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2240",
    "level": 4,
    "code": "2240",
    "order": 1120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/224",
    "parentCode": "224",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Producenter av andra hälsotjänster"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/225",
    "level": 3,
    "code": "225",
    "order": 1130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Veterinärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2250",
    "level": 4,
    "code": "2250",
    "order": 1140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/225",
    "parentCode": "225",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Veterinärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "tillsynsveterinär",
          "distriktsveterinär",
          "kommunveterinär",
          "laboratorieveterinär",
          "ledande veterinär",
          "specialveterinär",
          "stadsveterinär",
          "veterinär",
          "veterinär vid smådjursklinik",
          "veterinärråd (staten)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/226",
    "level": 3,
    "code": "226",
    "order": 1150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Andra hälso- och sjukvårdsspecialister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2261",
    "level": 4,
    "code": "2261",
    "order": 1160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/226",
    "parentCode": "226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tandläkare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ledande tandläkare",
          "avdelningstandläkare",
          "biträdande avdelningstandläkare",
          "biträdande övertandläkare",
          "hälsocentralstandläkare",
          "ledande övertandläkare",
          "mun- och käkkirurg",
          "munkirurg",
          "odontologisk forskare",
          "specialtandläkare",
          "tandkirurg",
          "tandläkare",
          "övertandläkare",
          "övertandläkare vid hälsocentral"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2262",
    "level": 4,
    "code": "2262",
    "order": 1170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/226",
    "parentCode": "226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Provisorer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apoteksföreståndare (provisor)",
          "ledande provisor",
          "läkemedelskemist",
          "provisor"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2263",
    "level": 4,
    "code": "2263",
    "order": 1180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/226",
    "parentCode": "226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom miljöhälsa och arbetarskydd"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "EHSQ-planerare",
          "besiktningsveterinär (livsmedelshygien)",
          "köttinspektör (veterinär)",
          "ledande arbetarskyddsinspektör",
          "ledande miljöinspektör",
          "veterinär (livsmedelshygieni)",
          "veterinärinspektör (staten)",
          "veterinäröverinspektör (staten)",
          "arbetsmiljösakkunnig (forskning om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2264",
    "level": 4,
    "code": "2264",
    "order": 1190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/226",
    "parentCode": "226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom fysioterapi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2265",
    "level": 4,
    "code": "2265",
    "order": 1200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/226",
    "parentCode": "226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom näringslära"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bespisningshandledare",
          "bespisningsplanerare",
          "bespisningsterapeut",
          "dietist",
          "kostexpert",
          "näringsforskare",
          "näringskonsulent",
          "näringsplanerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2266",
    "level": 4,
    "code": "2266",
    "order": 1210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/226",
    "parentCode": "226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Audiologer och logopeder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hörselundersökare",
          "ledande talterapeut",
          "logoped",
          "specialtalterapeut",
          "talterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2267",
    "level": 4,
    "code": "2267",
    "order": 1220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/226",
    "parentCode": "226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom optometri"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2269",
    "level": 4,
    "code": "2269",
    "order": 1230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/226",
    "parentCode": "226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga specialister inom hälso- och sjukvården utan annan klassificering"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuens (klinisk)",
          "apoteksråd (staten)",
          "chefsplanerare (hälsovård)",
          "hälsovårdsinspektör (staten)",
          "laboratoriechef",
          "medicinalråd (staten)",
          "projektchef (hälsovård)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23",
    "level": 2,
    "code": "23",
    "order": 1240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/231",
    "level": 3,
    "code": "231",
    "order": 1250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Universitets- och högskollärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2310",
    "level": 4,
    "code": "2310",
    "order": 1260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/231",
    "parentCode": "231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Universitets- och yrkeshögskolelärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23101",
    "level": 5,
    "code": "23101",
    "order": 1270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Professorer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande professor (högskola, universitet)",
          "biträdande professor (universitet)",
          "professor",
          "professor (högskola, universitet)",
          "professor (universitet)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23102",
    "level": 5,
    "code": "23102",
    "order": 1280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lektorer och överassistenter (universitet)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande lärare (universitet, högskola)",
          "docent",
          "klinisk lärare (universitet)",
          "lektor (sibelius-akademin)",
          "lektor (universitet)",
          "lektor (universitet, högskola)",
          "lärare (universitet)",
          "lärare (universitet, högskola)",
          "lärare i fristående ämne (universitet, högskola)",
          "musiklektor (sibelius-akademin)",
          "universitetslärare",
          "överassistent (universitet)",
          "överassistent (universitet, högskola)",
          "överlärare (universitet)",
          "överlärare (universitet, högskola)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23103",
    "level": 5,
    "code": "23103",
    "order": 1290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Assistenter och timlärare (universitet)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuens (universitet)",
          "amanuens (universitet, högskola)",
          "assistent (universitet)",
          "assistent (universitet, högskola)",
          "assistent (växtodling)",
          "assistent i fysik (universitet, högskola)",
          "språkstudioamanuens (universitet, högskola)",
          "timlärare (universitet)",
          "timlärare (universitet, högskola)",
          "växtodlingsassistent (universitet, högskola)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23104",
    "level": 5,
    "code": "23104",
    "order": 1300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Överlärare (yrkeshögskolor)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "överlärare (yrkeshögskola)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23105",
    "level": 5,
    "code": "23105",
    "order": 1310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lektorer (yrkeshögskolor)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lektor (yrkeshögskola)",
          "lärare (yrkeshögskola)",
          "lärare i teckenspråk"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23106",
    "level": 5,
    "code": "23106",
    "order": 1320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Timlärare m.fl. (yrkeshögskolor)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetslärare (yrkesläroanstalt)",
          "arbetslärare vid yrkesskola",
          "lärare i frisörskola",
          "lärare i kosmetologskola",
          "timlärare (yrkeshögskola)",
          "timlärare vid yrkeshögskola",
          "vuxenutbildare (yrkeshögskola)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/232",
    "level": 3,
    "code": "232",
    "order": 1330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare i yrkesämnen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2320",
    "level": 4,
    "code": "2320",
    "order": 1340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/232",
    "parentCode": "232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare i yrkesämnen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biltekniker (yrkesläroanstalt)",
          "datalärare (yrkesläroanstalt)",
          "fartygsmästare (sjöfartsläroverk)",
          "forstmästare (forstinstitut)",
          "gymnastiklärare (yrkesläroanstalt)",
          "handarbetslärare (yrkesläroanstalt)",
          "handelslärare (yrkesläroanstalt)",
          "hemslöjdsinstruktör (yrkesläroanstalt)",
          "hemslöjdslärare (yrkesläroanstalt)",
          "hushållslärare (yrkesläroanstalt)",
          "hälso- och sjukvårdslärare",
          "lantbrukslärare (yrkesläroanstalt)",
          "lektor (yrkesläroanstalt)",
          "lektor i modersmålet (yrkesläroanstalt)",
          "lektor i yrkesämnen",
          "lektor vid teknisk läroanstalt",
          "lärarassistent (yrkesläroanstalt)",
          "lärare (barnavårdsutbildning)",
          "lärare (handelsläroverk)",
          "lärare (hemslöjdsskola)",
          "lärare (ingenjör)",
          "lärare (kreaturshushållning)",
          "lärare (lantbruk)",
          "lärare (laroanstalt inom turistbranschen)",
          "lärare (optikerutbildning)",
          "lärare (renhushållning)",
          "lärare (skogsvårdsarbete)",
          "lärare (yrkesläroanstalt)",
          "lärare för yrkeskurser (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i allmänna ämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i bokföring (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i datorteknik (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i ekonomi (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i faktaämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i fysioterapi (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i hälsovård (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i lantbruksämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i maskinteknik (skogsförmansutbildning)",
          "lärare i metallarbeten (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i mikrodatorteknik (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i multimedia (yrkesläroanst.)",
          "lärare i målarkonst (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i näringsekonomi (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i näringslära (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i samhällsämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i sjukvård (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i sömnad (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i tekniska ämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i tekniskt arbete (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i träarbeten (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i vävning (yrkesläroanstalt)",
          "lärare i yrkesämnen (yrkesläroanstalt)",
          "lärare vid yrkesskola (yrkesläroanstalt)",
          "maskiningenjör (skogsmaskinskola)",
          "maskinlärare (yrkesläroanstalt)",
          "maskinskrivningslärare (yrkesläroanstalt)",
          "maskintekniker (forstinstitut)",
          "skogsarbetslärare (yrkesläroanstalt)",
          "skogstekniker (yrkesläroanstalt)",
          "språklärare (yrkesläroanstalt)",
          "sågtekniker (trähushållningsinstitut)",
          "sömnadskonsulent (yrkesläroanstalt)",
          "tekniker (trähushållningsinstitut)",
          "tekniker (yrkesläroanstalt)",
          "textillärare (yrkesläroanstalt)",
          "timlärare (yrkesläroanstalt)",
          "trädgårdslärare (yrkesläroanstalt)",
          "undervisningsbarnmorska",
          "undervisningsskötare",
          "yrkeslärare (livsmedelsbranschen)",
          "yrkeslärare (maskin- och metallarbete)",
          "yrkeslärare (träslöjd)",
          "yrkeslärare (yrkesläroanstalt)",
          "yrkeslärare inom beklädnadsbranschen (yrkesläroanst.)",
          "överlärare (yrkesläroanstalt)",
          "överlärare vid teknisk läroanstalt",
          "övningsmästare (brandinstitut)",
          "övningsmästare (sjöfartsläroverk)",
          "övningsmästare (trähushållningsinstitut)",
          "trafiklärare (yrkesläroanstalt)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/233",
    "level": 3,
    "code": "233",
    "order": 1350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Gymnasie- och högstadielärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2330",
    "level": 4,
    "code": "2330",
    "order": 1360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/233",
    "parentCode": "233",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Gymnasielärare och högstadielärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "barnavårdslärare (yrkesläroanstalt)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23301",
    "level": 5,
    "code": "23301",
    "order": 1370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2330",
    "parentCode": "2330",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare i matematiska ämnen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lärare i databehandling (högre klass, gymnasium)",
          "lärare i fysik (högre klass, gymnasium)",
          "lärare i kemi (högre klass, gymnasium)",
          "lärare i matematik (högre klass, gymnasium)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23302",
    "level": 5,
    "code": "23302",
    "order": 1380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2330",
    "parentCode": "2330",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare i modersmål och litteratur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lektor i modersmålet (högre klass, gymnasium)",
          "lärare i modersmålet (finska, svenska, samiska)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23303",
    "level": 5,
    "code": "23303",
    "order": 1390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2330",
    "parentCode": "2330",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lärare i konst- och färdighetsämnen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "gymnastiklärare (högre klass, gymnasium)",
          "handarbetslärare (högre klass, gymnasium)",
          "hushållslärare (högre klass, gymnasium)",
          "lektor i musik (högre klass, gymnasium)",
          "lektor i textilarbete (högre klass)",
          "lärare i bildkonst (högre klass, gymnasium)",
          "lärare i talkonst och konsten att uppträda (högre klass, gymnasiu",
          "lärare i teknisk slöjd (högre klass)",
          "lärare i uttrycksförmåga (högre klass, gymnasium)",
          "musiklärare (högre klass, gymnasium)",
          "slöjdlärare (högre klass)",
          "sånglärare (högre klass, gymnasium)",
          "textillärare (högre klass)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23304",
    "level": 5,
    "code": "23304",
    "order": 1400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2330",
    "parentCode": "2330",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga högstadie- och gymnasielärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biologilärare (grundskola, gymnasium)",
          "biologilärare (högre klass, gymnasium)",
          "lektor (högre klass, gymnasium)",
          "lektor i biologi och geografi (högre klass, gymnasium)",
          "lektor vid grundskola",
          "lektor vid gymnasium",
          "lärare i biologi och geografi (högre klass, gymnasium)",
          "lärare i engelska (högre klass, gymnasium)",
          "lärare i franska (högre klass, gymnasium)",
          "lärare i geografi (högre klass, gymnasium)",
          "lärare i historia (högre klass, gymnasium)",
          "lärare i livsåskådningslära (högre klass, gymnasium)",
          "lärare i psykologi (högre klass, gymnasium)",
          "lärare i ryska (högre klass, gymnasium)",
          "lärare i spanska (högre klass, gymnasium)",
          "lärare i svenska (högre klass, gymnasium)",
          "lärare i tyska (högre klass, gymnasium)",
          "lärare vid grundskolans högstadium",
          "lärare vid högstadium",
          "språkbadslärare (högre klass, gymnasium)",
          "språklärare (högre klass, gymnasium)",
          "timlärare (högre klass, gymnasium)",
          "timlärare i religion (högre klass, gymnasium)",
          "yngre lektor (högre klass, gymnasium)",
          "ämneslärare (högre klass, gymnasium)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/234",
    "level": 3,
    "code": "234",
    "order": 1410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lågstadie-och barnträdgårdslärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2341",
    "level": 4,
    "code": "2341",
    "order": 1420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/234",
    "parentCode": "234",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lågstadielärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23411",
    "level": 5,
    "code": "23411",
    "order": 1430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2341",
    "parentCode": "2341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Klasslärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "klasslärare (lägre klass)",
          "klasslärare i lågstadiet",
          "klasslärare vid lågstadium",
          "lågstadielärare",
          "lärare (lägre klass)",
          "vikarierande lärare (lägre klass)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23412",
    "level": 5,
    "code": "23412",
    "order": 1440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2341",
    "parentCode": "2341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ämneslärare (lågstadiet)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lektor (lägre klass)",
          "timlärare (lägre klass)",
          "ämneslärare (lägre klass)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2342",
    "level": 4,
    "code": "2342",
    "order": 1450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/234",
    "parentCode": "234",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Barnträdgårdslärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ambulerande specialbarnträdgårdslärare",
          "barnträdgårdsföreståndare-lärare",
          "barnträdgårdslärare",
          "barnträdgårdslärare-socialpedagog",
          "daghemsdirektör (vårdarbete)",
          "daghemslärare (barn)",
          "förskollärare",
          "lekskolelärare",
          "lärare för specialbarnträdgård",
          "lärare vid barnkrubba",
          "socialpedagog (daghem o.d.)",
          "socialpedagog (daghem)",
          "socialpedagog-barnträdgårdslärare",
          "socionom (daghem)",
          "speciallärare vid daghem",
          "ledare för småbarnspedagogik",
          "ledare för musiklekskola"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/235",
    "level": 3,
    "code": "235",
    "order": 1460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Andra specialister inom undervisning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2351",
    "level": 4,
    "code": "2351",
    "order": 1470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister i pedagogiska metoder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "planerarlärare",
          "biträdande skolråd",
          "biträdande utbildningschef (läroanstalter)",
          "innovationsombud (undervisningsbranschen)",
          "inspektör för skolväsendet",
          "it-utbildningschef (läroanstalter)",
          "kvalitetschef (undervisning)",
          "läroplanskoordinator",
          "planerare (undervisningsplanerna)",
          "skolplanerare",
          "skolråd (statsförv.)",
          "skoltjänstchef",
          "specialsakkunnig i undervisningsmetoder",
          "undervisningsråd (staten)",
          "utbildningschef (läroanstalter)",
          "utbildningsinspektör (kommun)",
          "utbildningsinspektör (statsförv.)",
          "utbildningsplanerare (läroanstalter)",
          "utbildningsplanerare (offentlig förvaltning)",
          "utbildningsplanerare (staten)",
          "vuxenutbildningsombud",
          "yrkesutbildningsinspektör (staten)",
          "yrkesutbildningsråd (staten)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2352",
    "level": 4,
    "code": "2352",
    "order": 1480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Speciallärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dövlärare",
          "föreståndare för hjälpskola",
          "lärare (specialklass)",
          "lärare för barn med läs- och skrivsvårigheter",
          "lärare för barn med tal-, läs- och skrivsvårigheter",
          "lärare för barn med talsvårigheter",
          "lärare för hörselskadade",
          "lärare för observationsklass",
          "lärare för psykiskt efterblivna",
          "lärare för specialklass",
          "lärare för specialklass (anpassad undervisning)",
          "lärare för specialklass (hörselskadade)",
          "lärare för specialklass (icke-anpassade)",
          "lärare för specialklass (synskadade)",
          "lärare för specialklass (träningsundervisning)",
          "lärare för synskadade",
          "lärare för utvecklingshämmade",
          "lärare i hjälpskola",
          "specialklasslärare i skola för synskadade",
          "speciallärare",
          "speciallärare (grundskola)",
          "speciallärare (klasslös)",
          "speciallärare (skolhem)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2353",
    "level": 4,
    "code": "2353",
    "order": 1490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga språklärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "invandrarlärare (språk)",
          "lärare vid medborgarinstitut (språk)",
          "privatlärare (språk)",
          "språklärare (privatlärare)",
          "språklärare (vid medborgar- o. arbetarinstitut)",
          "timlärare vid medborgarinstitut (språk)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2354",
    "level": 4,
    "code": "2354",
    "order": 1500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga musiklärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lärare i fiol (övriga läroanstalter, privatlärare)",
          "lärare i flöjt (övriga läroanstalter, privatlärare)",
          "lärare vid arbetarinstitut (musik)",
          "lärare vid medborgarinstitut (musik)",
          "lärare vid musikinstitut",
          "lärare vid musiklekskola",
          "musikfostrare",
          "musikledare",
          "musiklärare (övriga läroanstalter, privatlärare)",
          "musikpedagog (övrig undervisning)",
          "pianolärare",
          "privatlärare (musik)",
          "musikfostrare för småbarn",
          "lärare vid musikläroanstalt",
          "lektor vid musikläroanstalt"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2355",
    "level": 4,
    "code": "2355",
    "order": 1510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga lärare i konstnärliga ämnen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lärare i konstämne (läroanstalter, privatlärare)",
          "lärare i vävning (övriga läroanstalter)",
          "lärare vid arbetarinstitut (konstämnen)",
          "privatlärare (konstämnen)",
          "sömnadslärare (övriga läroanstalter)",
          "textillärare (övriga läroanstalter)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2356",
    "level": 4,
    "code": "2356",
    "order": 1520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga lärare och utbildare inom informationsteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "datautbildare",
          "datautbildningschef",
          "driftsutbildare (it)",
          "it-utbildare",
          "programutbildare (kurscentral)",
          "utbildare (it)",
          "work instructor (it)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2359",
    "level": 4,
    "code": "2359",
    "order": 1530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/235",
    "parentCode": "235",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Studiehandledare och övriga specialister inom undervisning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23591",
    "level": 5,
    "code": "23591",
    "order": 1540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2359",
    "parentCode": "2359",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Studiehandledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "chef för studieärenden",
          "elevhandledare",
          "elevvårdsföreståndare",
          "fakultetssekreterare",
          "handledare (utbildning)",
          "högskolesekreterare",
          "intagningssekreterare (läroanstalt)",
          "samordnare för nätbaserad undervisning",
          "studiehandledare",
          "studiehandledare (yrkesläroanstalt)",
          "studiehandledare vid grundskola",
          "studierådgivare",
          "studiesekreterare",
          "studiesekreterare för internationella ärenden",
          "utbildningskonsulent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/23592",
    "level": 5,
    "code": "23592",
    "order": 1550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2359",
    "parentCode": "2359",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga specialister inom undervisning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "abikursutbildare (övriga läroanstalter)",
          "handarbetslärare (övriga läroanstalter)",
          "hemslöjdsinstruktör (övriga läroanstalter)",
          "kundutbildare",
          "kundutbildare (övriga läroanstalter)",
          "logonom",
          "lärare (övriga läroanstalter)",
          "lärare i matematik (övriga läroanstalter)",
          "lärare vid arbetarinstitut",
          "lärare vid medborgarinstitut",
          "mediapedagog",
          "privatlärare (exkl. språk, konstnärliga ämnen o. it)",
          "talpedagog",
          "talpedagog (logonom)",
          "timlärare vid medborgarinstitut",
          "utbildare (övriga läroanstalter)",
          "vuxenutbildare (övriga läroanstalter)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/24",
    "level": 2,
    "code": "24",
    "order": 1560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom företagsekonomi och administration"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/241",
    "level": 3,
    "code": "241",
    "order": 1570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom finanssektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2411",
    "level": 4,
    "code": "2411",
    "order": 1580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom redovisning och revision"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef (ekonomiförvaltning)",
          "bankinspektör (staten)",
          "banköverinspektör (staten)",
          "biträdande avdelningschef (ekonomiförvaltning)",
          "biträdande chefsinspektör",
          "biträdande ekonomichef",
          "biträdande kamrer",
          "biträdande revisor",
          "biträdande skatteombudsman",
          "bokföringschef",
          "bokföringskamrer",
          "budgetberedare (kommun)",
          "budgetchef",
          "budgetsekreterare (kommun)",
          "budgetsekreterare (staten)",
          "cgr-revisor",
          "chef för affärsverksamhet",
          "chef för kommunalekonomiska ärenden",
          "chef för sjukhusekonomin",
          "ekonom (företag, organisation m.m.)",
          "ekonom (kommun)",
          "ekonomi- och dataadministration",
          "ekonomi- och förvaltningschef",
          "ekonomi- och planeringssekreterare (kommun)",
          "ekonomi- och planeringssekreterare (staten)",
          "ekonomiansvarig",
          "ekonomichef",
          "ekonomichef för social- och hälsovård",
          "ekonomichef-sekreterare (kommun)",
          "ekonomiförvaltare",
          "ekonomiinspektör",
          "ekonomiplanerare",
          "ekonomiplaneringschef",
          "faktureringschef",
          "finansråd (staten)",
          "finanssekreterare",
          "förvaltnings- och ekonomichef",
          "granskningschef",
          "hgr-revisor",
          "huvudbokförare",
          "intern revisor",
          "kamrer",
          "kommunekonomikonsult",
          "kommunkamrer",
          "kommunrevisor",
          "kommunskatteombudsman",
          "kostnadsberäkningschef",
          "kostnadsfaktor",
          "kostnadsutredare (revisionsverk)",
          "kreditövervakare (företag)",
          "kvestor",
          "lönechef",
          "löneuträkningschef",
          "planerare (redovisning, företag)",
          "planerare inom ekonomiförvaltning (företag)",
          "planeringschef (ekonomi, förvaltning)",
          "redovisningschef",
          "redovisningsinspektör (kommun)",
          "redovisningskonsult (revidering)",
          "redovisningsman (företag)",
          "redovisningsplanerare",
          "redovisningsplanerare (företag)",
          "revisionsexpert",
          "revisor",
          "revisor (ekonomiförvaltning)",
          "skatteföredragande",
          "skattekonsult",
          "stadsinspektör",
          "stadskamrer",
          "stadsrevisor",
          "statsekonomiinspektör",
          "systemexpert (redovisning)",
          "äldre budgetsekreterare (staten)",
          "överkamrer (staten)",
          "överrevisor",
          "överrevisor (ekonomiförvaltning)",
          "samfundsgranskare (kommun/läroanstalt)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2412",
    "level": 4,
    "code": "2412",
    "order": 1590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Finans- och investeringsrådgivare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ekonomirådgivare",
          "finansiering- och placeringsexpert",
          "finansieringskonsult",
          "finansieringsmarknadskonsult",
          "finansieringsplanerare",
          "finansieringsplanerare (företag)",
          "investeringskonsult",
          "placerare",
          "placeringsanalytiker",
          "placeringschef",
          "placeringsexpert",
          "placeringskonsult",
          "placeringsplanerare",
          "riskexpert (bank)",
          "privatbankir"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2413",
    "level": 4,
    "code": "2413",
    "order": 1600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Finansanalytiker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "analytiker (finansiering)",
          "chefanalytiker (finansiering)",
          "värdepappersexpert"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/242",
    "level": 3,
    "code": "242",
    "order": 1610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom administration"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2421",
    "level": 4,
    "code": "2421",
    "order": 1620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom ledarskap och organisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärskonsult",
          "företagskonsult",
          "företagsplanerare",
          "konsult för företagsledning",
          "ledande konsult (företagsledning)",
          "ledarskapsexpert",
          "organisationsexpert",
          "planerare för affärsverksamhet",
          "foi-planerare (foi=forskning, utveckling och innovation)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2422",
    "level": 4,
    "code": "2422",
    "order": 1630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom utveckling av administration och näringar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "administrativ utrikessekreterare (staten)",
          "attache",
          "attache (utrikesförv.)",
          "avdelningschef (kommun)",
          "avdelningschef för administrativ avdelning",
          "beredskapsombudsman (staten)",
          "beräkningsplanerare (förvaltning, näring)",
          "biträdande byråchef (staten)",
          "biträdande distriktschef (staten)",
          "biträdande forskare (förvaltning, näring)",
          "biträdande förvaltningschef",
          "biträdande inspektör (förvaltning, näring)",
          "biträdande planeringschef (förvaltning, näring)",
          "biträdande polisinspektör (staten)",
          "branschchef (offentlig förvaltning)",
          "charge d'affaires (staten)",
          "chef för administrativ avdelning",
          "chef för förvaltningsbyrå",
          "chef för internationella ärenden",
          "chefsplanerare (staten, näring)",
          "direktör för administrativ byrå",
          "esf-koordinator (förvaltning, näring)",
          "eu-assistent",
          "eu-chef",
          "eu-expert",
          "eu-koordinator (kommun)",
          "eu-koordinator (staten)",
          "eu-ombudsman",
          "eu-planerare",
          "eu-projektplanerare",
          "eu-rådgivare",
          "eu-samordnare (staten)",
          "expert (förvaltning, näring)",
          "forskare (förvaltning, näring)",
          "forskningskoordinator",
          "föredragande (staten)",
          "företagskonsult (kommun)",
          "företagsombudsman (kommun)",
          "företagsombudsman (staten)",
          "företagsombudsman för lantbruket",
          "förvaltnings- och planeringssekreterare (kommun)",
          "förvaltningschef",
          "förvaltningsinspektör",
          "förvaltningskonsult",
          "förvaltningsplanerare",
          "förvaltningsöverinspektör",
          "generalsekreterare (kommitté, delegation )",
          "granskningsråd",
          "handelsattache (staten)",
          "handelsråd (staten)",
          "handelssekreterare (staten)",
          "idrottschef",
          "industrialiseringschef (förvaltning, näring)",
          "industriråd",
          "industrisekreterare (staten)",
          "justitieförvaltningschef",
          "kolonisationsråd (staten)",
          "kommunombudsman",
          "kommunplanerare",
          "kommunplaneringssekreterare",
          "konsult (förvaltning, näring)",
          "konsultativ tjänsteman",
          "koordinator (förvaltning, näring)",
          "koordinator av internationella ärenden",
          "koordinator för internationella ärenden",
          "landskapssekreterare (kommun)",
          "landssekreterare",
          "lantbruksombudsman (kommun)",
          "lantbruksöverinspektör",
          "ledande planerare (förvaltning, näring)",
          "legationssekreterare",
          "närings- och turistombudsman",
          "näringsombudsman (kommun)",
          "näringsombudsman för lantbruket (kommun)",
          "näringsombudsman-planeringssekreterare",
          "näringsplanerare (kommun)",
          "näringssekreterare (kommun)",
          "planerare (förvaltning, näring)",
          "planerare för internationella ärenden",
          "planerare-koordinator (förvaltning, näring)",
          "planeringschef (förvaltning, näring)",
          "planeringssekreterare (förvaltning, näring)",
          "polisöverdirektör",
          "polisöverinspektör",
          "politisk rådgivare",
          "projektansvarig (förvaltning, näring)",
          "projektchef (förvaltning, näring)",
          "projektforskare (förvaltning, näring)",
          "projektkonsult (förvaltning, näring)",
          "projektkoordinator (förvaltning, näring)",
          "projektledare (förvaltning, näring)",
          "projektombudsmanv (förvaltning, näring)",
          "projektplanerare (förvaltning, näring)",
          "projektplanerare (offentlig förvaltning, näring)",
          "regionutvecklingsråd",
          "sekreterare för internationella ärenden",
          "sekreterare för nämnd (kommun)",
          "sektionschef (förvaltning)",
          "servicechef (förvaltning, näring)",
          "sjöfartsinspektör (staten)",
          "sjöfartsöverinspektör (staten)",
          "skogshushållningsrevisor (staten)",
          "specialassistent (staten)",
          "specialattache (staten)",
          "specialforskare (förvaltning, näring)",
          "specialist (förvaltning, näring)",
          "specialplanerare (förvaltning, näring)",
          "stadsplaneringssekreterare",
          "statsbrandinspektör (förvaltning, näring)",
          "statsombudsman",
          "talmans specialassistent",
          "tullråd",
          "utredningsförman (kommun)",
          "utrikessekreterare",
          "utvecklingsplanerare (förvaltning, näring)",
          "utvecklingsråd",
          "utvecklingssamarbetsattaché",
          "utvecklingssamarbetsråd (staten)",
          "utvecklingssamarbetssekreterare",
          "yngre forskare (förvaltning, näring)",
          "yngre landssekreterare",
          "äldre beredningsman (förvaltning, näring)",
          "äldre beredningsman (staten)",
          "äldre finanssekreterare (staten)",
          "äldre forskare (kommun)",
          "äldre inspektör (staten)",
          "äldre länssekreterare",
          "specialist (utvecklingspolitik)",
          "ledande vetenskapsrådgivare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2423",
    "level": 4,
    "code": "2423",
    "order": 1640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom personaladministration och karriärplanering"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anställningsexpert",
          "arbetsplanerare (personalförvaltning)",
          "arbetsplatshandledare",
          "arbetsplatskonsult",
          "ar-chef",
          "ar-forskare (företag)",
          "ar-planerare (företag)",
          "biträdande personalchef",
          "chef för anställningsärenden",
          "chef för arbetsavtalsärenden",
          "chef för personalärenden",
          "consultant (personal)",
          "intressebevakningschef",
          "karriärplanerare",
          "konsult (personutvärdering och -val)",
          "personalchef (företag)",
          "personalexpert",
          "personalkonsult",
          "personalplanerare",
          "personalplanerare (företag)",
          "personalplanerare (kommun)",
          "samarbetschef"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2424",
    "level": 4,
    "code": "2424",
    "order": 1650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/242",
    "parentCode": "242",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom personalutveckling och utbildning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande utbildningschef (personalutbildning)",
          "kommunikationskonsult",
          "kursledare (personalutbildning)",
          "nätverkscoach",
          "personalutvecklare",
          "personautvecklingschef",
          "undervisningschef (företag)",
          "undervisningskunsult (personalutbildning)",
          "utbildare (företag)",
          "utbildningschef (företag)",
          "utbildningschef (personalutbildning)",
          "utbildningsexpert (personalutbildning)",
          "utbildningsingenjör (personalutbildning)",
          "utbildningskonsult (personalutbildning)",
          "utbildningskoordinator (personalutbildning)",
          "utbildningsplanerare (personalutbildning)",
          "utbildningstekniker (personalutbildning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/243",
    "level": 3,
    "code": "243",
    "order": 1660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom försäljning, marknadsföring och information"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2431",
    "level": 4,
    "code": "2431",
    "order": 1670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/243",
    "parentCode": "243",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom reklam och marknadsföring"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "annonsplanerare",
          "avdelningschef (försäljning)",
          "avdelningschef (marknadsföring)",
          "avdelningschef (reklam)",
          "copy (reklambyrå)",
          "copywriter (reklambyrå)",
          "distributionschef (försäljning och marknadsföring)",
          "distriktchef (marknadsföring)",
          "försäljningsplanerare",
          "kartproduktchef (kommun)",
          "kongresschef",
          "kontaktchef (reklam, marknadsföring)",
          "kontaktplanerare (reklam, marknadsföring)",
          "kontaktredaktör (reklambyrå)",
          "kreativ planerare",
          "kreativ planeringschef",
          "kundservicechef (reklam och marknadsföringsplanering)",
          "marknadsanalytiker",
          "marknadsförare",
          "marknadsföringsanalytiker",
          "marknadsföringschef (marknadsföring)",
          "marknadsföringsexpert",
          "marknadsföringskamrer",
          "marknadsföringskonsult",
          "marknadsföringsombudsman",
          "marknadsföringsrådgivare",
          "marknadsplanerare",
          "marknadsundersökare",
          "mediachef",
          "mediekonsult",
          "medieplanerare",
          "medieundersökare",
          "producent (reklambyrå)",
          "produktchef (marknadsföring)",
          "produktchef (reklam)",
          "produktgruppschef",
          "produktionschef (reklam)",
          "produktplanerare (reklambyrå)",
          "produktplaneringschef (reklam)",
          "produktutvecklingschef (reklambyrå)",
          "projektchef (försäljning)",
          "projektchef (reklambyrå)",
          "projektplanerare (reklambyrå)",
          "reklamchef",
          "reklammedieplanerare",
          "reklamplanerare",
          "reklamredaktör",
          "sales promotion chef",
          "servicechef (försäljning och marknadsföring)",
          "sp-chef",
          "säljfrämjandechef",
          "textplanerare (reklambyrå)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2432",
    "level": 4,
    "code": "2432",
    "order": 1680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/243",
    "parentCode": "243",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Informatörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "chef för informationstjänst",
          "chef för samhällsrelationer",
          "informationschef",
          "informationsredaktör",
          "informationssekreterare",
          "informatör",
          "kommunikationschef",
          "nätverksinformatör",
          "pr-chef",
          "pressattache",
          "pressekreterare",
          "pressombudsman (bank, företag o.dyl.)",
          "pr-man",
          "publikations- och webbtjänstchef",
          "samhällskontaktvårdare",
          "webbkommunikationsplanerare (innehåll)",
          "vårdare av miljöförhållanden"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2433",
    "level": 4,
    "code": "2433",
    "order": 1690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/243",
    "parentCode": "243",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljningsingenjörer och läkemedelsrepresentanter (utom IKT)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "distriktchef (exkl. ict)",
          "exportchef (industri)",
          "exportekonom",
          "exportingenjör",
          "exportman",
          "fabriksrepresentant",
          "försäljningschef (försäljning, industri)",
          "försäljningsförhandlare (industri)",
          "försäljningsingenjör (elteknik)",
          "försäljningsingenjör (exkl. ict)",
          "försäljningsingenjör (husbyggnad)",
          "kundservicechef (industri)",
          "kundserviceingenjör (exkl. ict)",
          "läkemedelskonsulent",
          "offertingenjör (företag)",
          "sales manager (industri)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2434",
    "level": 4,
    "code": "2434",
    "order": 1700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/243",
    "parentCode": "243",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom försäljning av informations- och kommunikationsteknik (IKT)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "exportchef (it)",
          "exportingenjör (it)",
          "försäljningschef (it)",
          "kundrelationschef (försäljning, it)",
          "kundrelationschef (it)",
          "kundservicechef (försäljning, it)",
          "kundservicechef (it)",
          "lösningsförsäljare (it)",
          "sales manager (it)",
          "sales specialist (it)",
          "systemexpert (it-försäljnning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/25",
    "level": 2,
    "code": "25",
    "order": 1710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/251",
    "level": 3,
    "code": "251",
    "order": 1720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/25",
    "parentCode": "25",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom systemarbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2511",
    "level": 4,
    "code": "2511",
    "order": 1730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/251",
    "parentCode": "251",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom applikationsarkitektur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "senior applications consultant",
          "ikt-utvecklingschef",
          "ikt-servicechef",
          "affärsanalytiker (it)",
          "chef för dataprogrammeringsföretag",
          "chef för datateknik",
          "customer service manager (it)",
          "dataanalytiker",
          "databehandlingschef",
          "datachef",
          "datachefsplanerare",
          "dataförman",
          "dataförvaltningsexpert",
          "datakonsult",
          "datakoordinator",
          "dataplaneringschef",
          "dataprojektchef",
          "datasektionschef",
          "dataspecialforskare",
          "dataspecialplanerare",
          "datasystemplanerare (it)",
          "datateknikchef",
          "datautvecklingschef",
          "development manager (it)",
          "group manager (it)",
          "it-arkitekt",
          "it-chef",
          "it-huvudplanerare",
          "it-manager",
          "it-planeringschef",
          "it-projektchef",
          "it-servicechef",
          "it-specialforskare",
          "it-specialplanerare",
          "it-systemchef",
          "konsult (adb)",
          "metodkonsult (it)",
          "mjukvaruarkitekt",
          "planeringschef (it)",
          "programkonsult",
          "project manager (it)",
          "projektchef (datateknik)",
          "projektchef (it)",
          "sektionschef (it)",
          "specialforskare (it)",
          "specialplanerare (it)",
          "systemanalytiker",
          "systemarkitekt",
          "systemkonsult (it)",
          "systemplanerare (it)",
          "systems designer (it)",
          "technical architect (it)",
          "teknisk planerare (it)",
          "testplanerare (it)",
          "tillämpningschef",
          "utvecklingschef (it)",
          "it-specialist"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2512",
    "level": 4,
    "code": "2512",
    "order": 1740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/251",
    "parentCode": "251",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Applikationsplanerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "cad-planerare (it)",
          "dataplanerare",
          "dataplanerare-programmerare",
          "datateknikplanerare",
          "it-planerare",
          "it-planerare-programmerare",
          "planerare (it)",
          "planerare-programmerare (it)",
          "programplanerare (it)",
          "programutvecklare (it)",
          "tillämpningsplanerare (it)",
          "äldre planerare (it)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2513",
    "level": 4,
    "code": "2513",
    "order": 1750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/251",
    "parentCode": "251",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Webb- och multimediautvecklare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "webbplatsutveckare",
          "blankettplanerare (it)",
          "internetexpert",
          "internetkonsult",
          "multimediautvecklare",
          "spelprogrammerare",
          "teknisk webbarkitekt",
          "webbexpert",
          "webbkommunikationsplanerare (teknik)",
          "webbplanerare",
          "webbutvecklare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2514",
    "level": 4,
    "code": "2514",
    "order": 1760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/251",
    "parentCode": "251",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Applikationsprogrammerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "cnc-programmerare",
          "dataprogrammerare",
          "datorprogrammerare",
          "it-programmerare",
          "nt-planerare",
          "programmer (it)",
          "programmerare (it)",
          "programmeringsplanerare (it)",
          "systemprogrammerare (it)",
          "tillämpningsprogrammerare (it)",
          "äldre programmerare (it)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2519",
    "level": 4,
    "code": "2519",
    "order": 1770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/251",
    "parentCode": "251",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga program- och applikationsutvecklare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "datatestare",
          "it-testare",
          "kvalitetssäkringsexpert (it)",
          "kvatitetschef",
          "metodplanerare (it)",
          "programtestare",
          "quality manager (it)",
          "testingschef (it)",
          "testare (it)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/252",
    "level": 3,
    "code": "252",
    "order": 1780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/25",
    "parentCode": "25",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister, databaser, -nätverk och systemprogram"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2521",
    "level": 4,
    "code": "2521",
    "order": 1790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/252",
    "parentCode": "252",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Databasutvecklare och databasansvariga"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "databasarkitekt",
          "databasexpert",
          "databaskonsult",
          "databasplanerare (it)",
          "it-expert (databas)",
          "programmerare (databas)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2522",
    "level": 4,
    "code": "2522",
    "order": 1800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/252",
    "parentCode": "252",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Systemadministratörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "datasystemchef",
          "it-konsult",
          "systemadministratör (drift)",
          "systemchef"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2523",
    "level": 4,
    "code": "2523",
    "order": 1810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/252",
    "parentCode": "252",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Nätverksspecialister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "chef för nätjänstenhet",
          "huvudanvändare av nätet",
          "it-expert (datanät)",
          "nätverksspecialist",
          "support manager (datanät)",
          "telechef"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2529",
    "level": 4,
    "code": "2529",
    "order": 1820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/252",
    "parentCode": "252",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga databas- och nätverksspecialister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "chef för dataadministrationsplanering",
          "datakontrollchef",
          "datasekretessexpert",
          "datasäkerhetschef",
          "datasäkerhetsexpert",
          "informationsförsörjningschef",
          "informationssäkerhetsansvarig (it)",
          "informationssäkerhetsspecialist (it)",
          "it-säkerhetschef"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/26",
    "level": 2,
    "code": "26",
    "order": 1830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/261",
    "level": 3,
    "code": "261",
    "order": 1840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/26",
    "parentCode": "26",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Juridiska specialister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2611",
    "level": 4,
    "code": "2611",
    "order": 1850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/261",
    "parentCode": "261",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Advokater"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "advokat (lagfaren)",
          "advokatfiskal (tullverket)",
          "advokat-vicehäradshövding",
          "affärsjurist",
          "allmänt rättsbiträde",
          "bankjurist",
          "biträdande häradsåklagare",
          "biträdande länsman",
          "biträdande stadsjurist",
          "biträdande åklagare",
          "byggnadsjurist",
          "dispaschör",
          "ersättningsjurist",
          "eu-lagstiftningssekretare",
          "första stadsfiskal",
          "första stadsfogde",
          "försäkringsjurist",
          "häradsåklagare",
          "jurist",
          "jurist (advokat)",
          "jurist (företag, bank e.d.)",
          "justitiekansler",
          "justitiekansleradjoint",
          "justitieombudsman",
          "ledande allmänt rättsbiträde",
          "ledande häradsåklagare",
          "ledande rättsbiträde",
          "länsman",
          "militärjurist",
          "riksdagens justitieombudsman",
          "rättskonsulent",
          "stadsfiskal",
          "stadsfogde",
          "stadsjurist",
          "statsåklagare",
          "vicehäradshövding-advokat",
          "åklagare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2612",
    "level": 4,
    "code": "2612",
    "order": 1860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/261",
    "parentCode": "261",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Domare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "advokatfiskal (domstol)",
          "assessor (domstol)",
          "borgmästare (rådstuvurätt)",
          "domare (domstol)",
          "domstolsjurist",
          "fiskal (hovrätt)",
          "föredragande (domstol)",
          "föredragande vid hovrätt",
          "försäkringsdomare",
          "förvaltningsråd (domstol)",
          "förvaltningsrättsdomare",
          "förvaltningssekreterare (domstol)",
          "hovrättsassessor",
          "hovrättsauskultant",
          "hovrättsfiskal",
          "hovrättspresident",
          "hovrättsråd",
          "häradshövding",
          "justitieråd",
          "justitierådman",
          "justitiesekreterare (domstol)",
          "kommunalråd",
          "notarie (domstol)",
          "president (rättsväsendet)",
          "president i högsta domstolen",
          "referendarieråd (domstol)",
          "skattedomare",
          "tingsdomare",
          "tingsnotarie",
          "vattenrättsdomare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2619",
    "level": 4,
    "code": "2619",
    "order": 1870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/261",
    "parentCode": "261",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga specialister inom juridik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "allmän intressebevakare (rättslärd)",
          "assessor (statsförv.)",
          "avdelningssekreterare (lagfaren)",
          "biträdande ombudsman",
          "bostadssekreterare-jurist (kommun)",
          "flyktingsombudsman",
          "förhandlingschef (organisation)",
          "förvaltningssekreterare (jurist, ej domstol)",
          "häradsskrivare",
          "juridisk sekreterare",
          "juridiskt biträde",
          "juridiskt biträde för polismästare",
          "juridiskt ombud",
          "kanslinotarie",
          "kanslisekreterare",
          "kommunalombud",
          "konkurrensombudsman",
          "konkurrensråd",
          "konkursöverinspektör",
          "lagstiftningssekreterare",
          "notarie (offentlig förvaltning)",
          "notarius publicus",
          "referendarieråd (staten)",
          "regeringssekreterare",
          "rättslärd (exkl. jurister och domare)",
          "rättssekreterare",
          "sakövervakare",
          "skatterättssekreterare",
          "stadsnotarie",
          "stadsombudsman",
          "tippningsövervakare",
          "universitetsnotarie",
          "yngre regeringssekreterare (staten)",
          "yngre rättssekreterare",
          "äldre länsassessor",
          "äldre regeringssekreterare (staten)",
          "äldre rättssekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/262",
    "level": 3,
    "code": "262",
    "order": 1880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/26",
    "parentCode": "26",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bibliotekarier, arkivarier och specialister inom museisektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2621",
    "level": 4,
    "code": "2621",
    "order": 1890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/262",
    "parentCode": "262",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arkivarier och specialister inom museisektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/26211",
    "level": 5,
    "code": "26211",
    "order": 1900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2621",
    "parentCode": "2621",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arkivarier"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuens (arkiv)",
          "ansvarig arkivarie (filmarkiv)",
          "arkivamanuens",
          "arkivarie",
          "arkivarie vid krigsarkiv",
          "arkivchef",
          "arkivinspektör",
          "assessor (riksarkivet)",
          "biblioteksamanuens",
          "dokumentförvaltningschef",
          "forskare (arkiv)",
          "forskare-konservator (arkiv)",
          "inspektör (riksarkivet)",
          "konservator (arkiv)",
          "landsarkivarie",
          "riksarkivarie",
          "stadsarkivarie",
          "överinspektör (arkiv)",
          "överkonservator (arkiv)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/26212",
    "level": 5,
    "code": "26212",
    "order": 1910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2621",
    "parentCode": "2621",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom museisektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forskare (museum)",
          "föreståndare vid stadsmuseum",
          "intendent (museum)",
          "intendent vid krigsmuseum",
          "konservator (museum)",
          "konservator (textil)",
          "konstkurator",
          "kustos (zoologiskt, botaniskt museum)",
          "lektor vid museum",
          "museiamanuens",
          "museiföreståndare",
          "museiintendent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2622",
    "level": 4,
    "code": "2622",
    "order": 1920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/262",
    "parentCode": "262",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bibliotekarier, informatiker m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "amanuens (bibliotek)",
          "anstaltsbibliotekarie",
          "avdelningsföreståndare (bibliotek)",
          "barnbibliotekarie",
          "bibliotekarie",
          "biblioteks- och informationstjänstchef",
          "biblioteksråd",
          "biträdande bibliotekarie",
          "bokbussbibliotekarie",
          "filialbibliotekarie",
          "föreståndare för barnavdelning (bibliotek)",
          "förtecknare (bibliotek)",
          "informatiker",
          "informationsspecialist (bibliotek)",
          "informationstjänstplanerare",
          "informationstjänstsförhandlare (bibliotek)",
          "kommunbibliotekarie",
          "landskapsbibliotekarie",
          "musikbibliotekarie",
          "stadsbibliotekarie",
          "underbibliotekarie",
          "överbibliotekarie"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/263",
    "level": 3,
    "code": "263",
    "order": 1930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/26",
    "parentCode": "26",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom samhälls- och socialsektorn samt inom religion"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2631",
    "level": 4,
    "code": "2631",
    "order": 1940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/263",
    "parentCode": "263",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Nationalekonomer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "analytiker (makroekonomi)",
          "ekonometriker",
          "ekonomisk forskare",
          "ekonomist",
          "forskare (ekonomi)",
          "företagsforskare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2632",
    "level": 4,
    "code": "2632",
    "order": 1950,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/263",
    "parentCode": "263",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Samhälls- och kulturforskare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "antropolog",
          "arbetsstudieman (samhällsvetenskaper)",
          "arkeolog",
          "biträdande forskare (samhällsvetensk.)",
          "etnolog",
          "forskare (etnologi)",
          "forskare (geografi)",
          "forskare (kultur)",
          "forskare (samhällsvetenskaper)",
          "forskarprofessor (samhällsvetenskaper)",
          "forskningssekreterare (samhällsvetenskaper)",
          "framtidsforskare",
          "geograf",
          "kulturantropolog",
          "kulturforskare",
          "samhällsplanerare",
          "sociolog (forskningsarbete)",
          "specialforskare (samhällsvetenskap)",
          "specialplanerare (samhällsvetenskap)",
          "äldre forskare (samhällsvetenskaper)",
          "utgrävningsledare (arkeologi)",
          "utgrävningsarbetare (arkeologi)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2633",
    "level": 4,
    "code": "2633",
    "order": 1960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/263",
    "parentCode": "263",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Historiker, statsvetare och filosofer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "filosofieforskare",
          "forskare (filosofi)",
          "forskare (humanist)",
          "forskare (politik)",
          "forskare (teologi)",
          "forskare i statskunskap",
          "forskarprofessor (humanist)",
          "genealog",
          "historieforskare",
          "historiker",
          "konsthistoriker",
          "politisk forskare",
          "politolog",
          "släktforskare",
          "teologisk forskare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2634",
    "level": 4,
    "code": "2634",
    "order": 1970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/263",
    "parentCode": "263",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Psykologer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetspsykolog",
          "dagvårdspsykolog",
          "diagnostiker (psykolog)",
          "familjerådgivningspsykolog",
          "forskare (psykologi)",
          "forskningspsykolog",
          "forskningspsykolog (arbets- och yrkespsykologi)",
          "forskningspsykolog (social- och skolväsendet)",
          "fångvårdspsykolog",
          "klinisk psykolog",
          "krisarbetare (psykolog)",
          "ledande psykolog",
          "länsskolpsykolog",
          "neuropsykolog",
          "pedagogpsykolog",
          "personaladministrationspsykolog",
          "psykoanalytiker",
          "psykolog",
          "psykolog (skolan)",
          "psykolog (yrkesval)",
          "psykolog för handikappvård",
          "psykolog vid familjerådgivningscentral (kyrka)",
          "psykolog vid hälsocentral",
          "psykolog vid skolhem",
          "psykoterapeut",
          "skolpsykolog",
          "utbildare (uppfostringsrådgivningspsykolog)",
          "yrkesvalspsykolog",
          "yrkesvägledare (psykolog)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2635",
    "level": 4,
    "code": "2635",
    "order": 1980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/263",
    "parentCode": "263",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialister inom socialt arbete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/26351",
    "level": 5,
    "code": "26351",
    "order": 1990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2635",
    "parentCode": "2635",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Socialarbetare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anstaltskurator",
          "ansvarig socialarbetare",
          "ansvarig socialkontrollör",
          "ansvarig socialskötare",
          "ansvarig socialterapeut",
          "arbetskurator",
          "avdelningsföreståndare (socialbranschen)",
          "avdelningssekreterare-barnatillsyningsman",
          "avdelningssekreterare-tjänsteförmyndare",
          "barnatillsyningsman",
          "barnavårdsinspektör",
          "barnavårdskontrollör",
          "barnskyddsinspektör",
          "barnskyddskontrollör",
          "biträdande barnatillsyningsman",
          "biträdande socialchef",
          "daghemsinspektör",
          "dagvårdsinspektör",
          "eftervårdsinspektör (socialarbete)",
          "familjearbetare (socialarbetare)",
          "familjegrupphemsföreståndare",
          "familjerådgivare (t.ex. teolog)",
          "familjeterapeut (t.ex. socialarbetare)",
          "familjevårdsdirektör",
          "familjevårdsinspektör",
          "flyktingsarbetare",
          "flyktingsekreterare",
          "föreståndare för arbetsstuga (social)",
          "grupphemsföreståndare",
          "handikappvårdskontrollör",
          "handläggare av adoptionsärenden",
          "inkvarteringsombudsman",
          "inspektör för alkoholist- och lösdrivarvård",
          "inspektör för anstaltsvård",
          "invalidvårdare",
          "invalidvårdskontrollör",
          "kontrollör för vården av utvecklingsstörda",
          "krisarbetare (socialarbetare)",
          "kurator",
          "kurator (skolan)",
          "ledande barnskyddskontrollör",
          "ledande flyktingsekreterare",
          "ledande socialarbetare",
          "ledande socialkontrollör",
          "ledande socialterapeut",
          "ledande ungdomsvårdare",
          "ledande vårdinspektör",
          "läropliktsövervakare",
          "mb-kontrollör",
          "mbl-kontrollör",
          "mb-vårdare",
          "ombudsman för skyddat arbete",
          "samhällsarbetare",
          "skolkurator",
          "socialarbetare",
          "socialarbetare inom vården av rusmedelsmissbrukare",
          "socialfunktionär",
          "socialinspektör",
          "socialkontrollör",
          "socialkurator",
          "socialsekreterare (kommun)",
          "socialsekreterare-barnatillsyningsman",
          "socialskötare",
          "socialterapeut (a-klinik o.d.)",
          "socialvårdare",
          "socialvårdsinspektör",
          "specialsocialarbetare",
          "underhållsskyddschef",
          "ungdomsvårdare",
          "ungdomsvårdskontrollör",
          "utlänningskurator (statsförv.)",
          "vårdinspektör (socialvård)",
          "vårdsekreterare (socialvård)",
          "äldre socialarbetare",
          "chef för invandringsärenden",
          "chef för enhet för småbarnspedagogik",
          "socialjourhavande"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/26352",
    "level": 5,
    "code": "26352",
    "order": 2000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2635",
    "parentCode": "2635",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Planerare inom socialsektorn m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningschef (socialbranschen)",
          "chef för barn- och ungdomsvård",
          "chef för åldringsarbete",
          "chef för äldreomsorg",
          "fångvårdsinspektör (staten)",
          "fångvårdsöverinspektör (staten)",
          "försäkringsinspektör (staten)",
          "försäkringsöverinspektör (staten)",
          "planerare (socialbranschen)",
          "service coordinator (socialbranschen)",
          "servicekoordinator (socialbranschen)",
          "socialplanerare",
          "specialplanerare (socialbranschen)",
          "vårdarbetsledare (sociala tjänster)",
          "överinspektör för kriminalvård (staten)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2636",
    "level": 4,
    "code": "2636",
    "order": 2010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/263",
    "parentCode": "263",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Präster och övriga specialister inom religion"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assessor (präst)",
          "babtistpräst",
          "biskop",
          "branschsekreterare (församling)",
          "buddistpräst",
          "domprost",
          "församlingslektor",
          "församlingspastor",
          "gränsbygdspastor",
          "imam",
          "kaplan",
          "komminister",
          "kontraktsprost",
          "kyrkoherde",
          "ledande sjukhussjälavårdare",
          "ledare (religiöst samfund)",
          "mormonpräst",
          "pastor",
          "prost",
          "präst",
          "präst i muhammedansk församling",
          "resepräst",
          "sjukhuslektor",
          "sjukhuspastor",
          "sjukhussjälavårdare",
          "sjömanspräst",
          "studentpräst",
          "ungdomspräst",
          "ärkebiskop"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/264",
    "level": 3,
    "code": "264",
    "order": 2020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/26",
    "parentCode": "26",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Journalister, författare och språkvetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2641",
    "level": 4,
    "code": "2641",
    "order": 2030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/264",
    "parentCode": "264",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Författare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "diktare, poet",
          "dramaturg",
          "essäist",
          "filmförfattare (scenarist)",
          "filmmanuskriptförfattare",
          "författare",
          "förlagsredaktör",
          "kåsör",
          "lyriker",
          "läroboksförfattare",
          "ordboksförfattare",
          "scenarist (filmförfattare)",
          "skådespelsförfattare",
          "teknisk skrivare",
          "uppslagsverksredaktör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2642",
    "level": 4,
    "code": "2642",
    "order": 2040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/264",
    "parentCode": "264",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Journalister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/26421",
    "level": 5,
    "code": "26421",
    "order": 2050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2642",
    "parentCode": "2642",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Redaktionschefer och redaktionssekreterare, programchefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "huvudredaktör (press, radio, tv)",
          "kostnadschef",
          "programchef",
          "programchef (radio, tv)",
          "publikationschef",
          "redaktionschef (press, radio, tv)",
          "redaktionssekreterare",
          "regionalchef (radio, tv)",
          "regionchef (press)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/26422",
    "level": 5,
    "code": "26422",
    "order": 2060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2642",
    "parentCode": "2642",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Redaktörer vid tidningar m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bildredaktör (förlag)",
          "bildredaktör (press)",
          "ekonomisk redaktör (press)",
          "filmkritiker (press)",
          "filmredaktör",
          "free-lance -redaktör (press)",
          "idrottsredaktör (press)",
          "journalist",
          "journalist (press)",
          "konstkritiker",
          "kritiker",
          "kritiker (konst, musik, film) (press)",
          "kritiker (press)",
          "musikredaktör (press)",
          "nyhetsredaktör (press)",
          "publikationssekreterare",
          "redaktionssekreterare (press)",
          "redaktör (press)",
          "regionalredaktör (press)",
          "reporter (press)",
          "teknisk redaktör (press)",
          "tidningsredaktör",
          "utlandskorrespondent (press)",
          "vetenskaplig redaktör (press)",
          "volontär (press)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/26423",
    "level": 5,
    "code": "26423",
    "order": 2070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2642",
    "parentCode": "2642",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Radio- och TV-redaktörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bakgrundsredaktör (radio, tv)",
          "free-lance -redaktör (radio, tv)",
          "idrottsredaktör (radio, tv)",
          "musikredaktör (radio, tv)",
          "nyhetsredaktör (radio, tv)",
          "nyhetsuppläsare",
          "programredaktör (radio, tv)",
          "radioprogramsproducent",
          "radioredaktör",
          "redaktör (radio, tv)",
          "studioreporter (radio, tv)",
          "tv-redaktör",
          "utlandskorrespondent (radio, tv)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2643",
    "level": 4,
    "code": "2643",
    "order": 2080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/264",
    "parentCode": "264",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Översättare, tolkar och andra språkvetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande chef för översättningsbyrå",
          "biträdande translator",
          "edsvuren translator",
          "filolog",
          "forskare i nordisk filologi",
          "grafolog",
          "simultantolk",
          "språkforskare",
          "språkvårdare",
          "teckenspråksledare",
          "tolk",
          "tolk i teckenspråk",
          "translator",
          "översättare",
          "översättare (skönlitteratur)",
          "översättare till finska",
          "översättare-tolk"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/265",
    "level": 3,
    "code": "265",
    "order": 2090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/26",
    "parentCode": "26",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Konstnärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2651",
    "level": 4,
    "code": "2651",
    "order": 2100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/265",
    "parentCode": "265",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bildkonstnärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bildkonstnär",
          "etsare",
          "fotografiker",
          "fotografikonstnär",
          "glaskonstnär",
          "grafisk konstnär",
          "karikatyrtecknare",
          "keramikkonstnär",
          "konsevator (tavlor)",
          "konstgrafiker",
          "konstnär (bildkonst)",
          "litograf",
          "länskonstnär",
          "medieartist",
          "målare (konstnär)",
          "porslinsmålare (konstnär)",
          "restauratör (målarkost)",
          "seriefigurtecknare",
          "serjefigurskonstnär",
          "skulpturkonservator",
          "skulptör",
          "smyckesdesigner"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2652",
    "level": 4,
    "code": "2652",
    "order": 2110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/265",
    "parentCode": "265",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Musiker, sångare och kompositörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arrangör",
          "arrangör (klassisk musik)",
          "cellist",
          "försteviolinist",
          "jazzmusiker",
          "kantor",
          "kantor-organist",
          "kapellmästare",
          "kompositör (klassisk)",
          "konsertmästare (orkester)",
          "konsertsångare",
          "kyrkomusiker",
          "kyrkosångare",
          "körledare",
          "körmästare",
          "körsångare",
          "musikchef",
          "musikdirigent",
          "musiker",
          "musiker (klassisk)",
          "operakonstnär (sång)",
          "operasångare",
          "organist",
          "organist (klassisk)",
          "orkesterledare",
          "orkestermusiker",
          "orkestermusiker (klassisk)",
          "orkestersolist",
          "orkestersolist (klassisk)",
          "pianist",
          "pianist (klassisk)",
          "restaurangmusiker",
          "solist",
          "solocellist",
          "stämledare (orkester)",
          "sångare",
          "sångare (klassisk)",
          "tonsättare",
          "underhållningsmusiker",
          "vicestämdirigent (orkester)",
          "vicestämdirigent (reserv)",
          "violinist",
          "vokalist",
          "överkapellmästare",
          "musikassistent (församling)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2653",
    "level": 4,
    "code": "2653",
    "order": 2120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/265",
    "parentCode": "265",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Danskonstnärer och koreografer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "balettdansör",
          "balettmästare",
          "dansare",
          "dansare (klassisk, modern)",
          "danskonstnär",
          "danslärare",
          "konstnär (dans)",
          "koreograf",
          "nattklubbsdansare",
          "operadansör",
          "operakonstnär (dans)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2654",
    "level": 4,
    "code": "2654",
    "order": 2130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/265",
    "parentCode": "265",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Regissörer och producenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande ledare (teater, film)",
          "filmproducent",
          "filmregissör",
          "inspicient (teater, film)",
          "intendent (orkester)",
          "intendent för stadsorkester",
          "kanalproducent",
          "ledare för filmverksamhet",
          "producent (film, dokument)",
          "producent (musik o.d.)",
          "regissör (radio, tv)",
          "regissör (scen)",
          "scenograf (teater)",
          "scenograf (teater, film, tv)",
          "studioregissör (radio, tv, film)",
          "teaterproducent",
          "teaterregissör",
          "tv-producent",
          "tv-regissör",
          "videoinspelningsledare",
          "videoinspelningsproducent",
          "musiksekreterare (församling)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2655",
    "level": 4,
    "code": "2655",
    "order": 2140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/265",
    "parentCode": "265",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skådespelare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dockteaterspelare",
          "konstnär (skådespelare)",
          "konstnärsprofessor (skådespelare)",
          "mimiker",
          "pantomimkonstnär",
          "recitationskonstnär",
          "recitatör",
          "scenkonstnär (skådespelare)",
          "skådespelare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2656",
    "level": 4,
    "code": "2656",
    "order": 2150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/265",
    "parentCode": "265",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Presentatörer, konferencierer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "programledare (uppträdande)",
          "discjockey",
          "hallåa/hallåman (radio, tv)",
          "karaokekonferencier",
          "musiksufflör",
          "musikvärdinna (discoservice)",
          "programvärd",
          "radiohallåa/hallåman",
          "speaker",
          "tv-hallåa/hallåman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/2659",
    "level": 4,
    "code": "2659",
    "order": 2160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/265",
    "parentCode": "265",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga konstnärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "komiker",
          "akrobat",
          "artist (cirkus)",
          "buktalare",
          "cirkusartist",
          "clown",
          "djurtämjare",
          "dockteaterkonstnär",
          "hypnotisör",
          "imitatör",
          "jonglör",
          "lindansare",
          "standupkomiker",
          "statist",
          "stuntman",
          "trapetsartist",
          "trollkonstnär"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3",
    "level": 1,
    "code": "3",
    "order": 2170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/31",
    "level": 2,
    "code": "31",
    "order": 2180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom naturvetenskap och teknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/311",
    "level": 3,
    "code": "311",
    "order": 2190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom fysik, kemi och teknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3111",
    "level": 4,
    "code": "3111",
    "order": 2200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tekniska experter inom naturvetenskap"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forskningsassistent (fysik)",
          "forskningsassistent (väderobservationer)",
          "forskningsbiträde (astrologi)",
          "forskningsbiträde (fysik)",
          "forskningsbiträde (geologi)",
          "forskningsbiträde (kemi)",
          "forskningstekniker (fysik)",
          "forskningstekniker (kemi)",
          "föreståndare för meteorologisk station",
          "geodetisk uträknare",
          "geodetisk uträknare (geodetiska mätningar)",
          "klimatobservatör",
          "tekniker (fysik)",
          "tekniker (kemi)",
          "väderobservatör",
          "vädertekniker",
          "utgrävningsassistent (arkeologi)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3112",
    "level": 4,
    "code": "3112",
    "order": 2210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom byggande"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/31121",
    "level": 5,
    "code": "31121",
    "order": 2220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3112",
    "parentCode": "3112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom husbyggnad"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (husbyggnad)",
          "anskaffningsbyggmästare",
          "besiktningsman (byggnad)",
          "biträdande brandinspektör",
          "biträdande byggnadsinspektör",
          "brandinspektör",
          "brandskyddstekniker",
          "byggmästare (inte arbetsledningen)",
          "byggmästare-byggnadsinspektör",
          "byggnadsexpert",
          "byggnadsinspektör",
          "byggnadstekniker",
          "byråbyggmästare (husbyggnad)",
          "distriktsbrandinspektör",
          "distriktsbyggmästare (husbyggnad)",
          "distriktsinspektör (brandväsen)",
          "energirådgivare (husbyggnad)",
          "fastighetsbyggmästare",
          "fastighetstekniker",
          "forskningsbyggmästare",
          "fuktutredare (byggnader)",
          "funktionskontrollant (fastighet)",
          "garantibehandlare (byggande)",
          "husplaneringsbyggmästare",
          "kontrollbyggmästare (husbyggnad)",
          "kontrolltekniker (husbyggnad)",
          "kvalitetsinspektör (husbyggnad)",
          "ledande brandinspektör",
          "organisationsmästare (husbyggnad)",
          "organisationstekniker (husbyggnad)",
          "planeringsassistent (husbyggnad)",
          "planeringsbyggmästare (husbyggna)",
          "projektbyggmästare",
          "reparationsrådgivare (husbyggnad)",
          "servicechef (husbyggnad)",
          "statsbrandinspektör",
          "tekniker (husbyggnad)",
          "underhållsbyggmästare",
          "övervakare av byggnadstekniska arbeten",
          "övervakningsbyggmästare",
          "husteknikexpert"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/31122",
    "level": 5,
    "code": "31122",
    "order": 2230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3112",
    "parentCode": "3112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom anläggningsarbeten"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (anläggningsarbeten)",
          "bantekniker",
          "byggmästare (mark- o. vattenbyggande)",
          "distriktsbyggmästare (mark- o. vattenbyggande)",
          "forskningsassistent (mark- o. vattenbyggande)",
          "forskningstekniker (mark- o. vattenbyggande)",
          "gatubyggnadstekniker",
          "jordbyggnadsmästare",
          "kanalvakt",
          "kommunbyggmästare (mark- o. vattenbyggande)",
          "kärrtorkningstekniker (markbyggnad)",
          "planeringsassistent (samhällsbyggnad)",
          "planeringsbyggmästare (mark- o. vattenbyggande)",
          "planeringstekniker (markbyggnad)",
          "samhällstekniker (anläggningsarbeten)",
          "servicechef (mark- o. vattenbyggande)",
          "tekniker (gruvbrott och markbyggnad)",
          "tekniker (jordmånsundersökning)",
          "tekniker (samhällsteknik)",
          "terrängundersökningsmästare (mark- o. vattenbyggande)",
          "torkningstekniker (jordbyggnad)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/31123",
    "level": 5,
    "code": "31123",
    "order": 2240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3112",
    "parentCode": "3112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom kartläggning och lantmäteri"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "expeditionsberedare (lantmäteri)",
          "fotograferingstekniker (lantmäteri)",
          "föreståndare för fastighetsregister",
          "gis-assistent",
          "gruvkartläggare",
          "inspektör (lantmäteri)",
          "kartläggare",
          "kartograf",
          "karttekniker",
          "lantmätningstekniker",
          "mätningstekniker (lantmäteri)",
          "naturkartläggare",
          "planeringsassistent (kartläggning och lantmäteri)",
          "planläggningsbiträde",
          "planläggningstekniker",
          "regionplanetekniker",
          "specialtekniker (lantmäteri)",
          "stadsplanetekniker",
          "stereooperatör (lantmäteri)",
          "tekniker (lantmäteri)",
          "topograf",
          "GIS-handläggare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3113",
    "level": 4,
    "code": "3113",
    "order": 2250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom elteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (elkraft)",
          "arbetsplanerare (elkraftsteknik)",
          "distriktmästare (elteknik)",
          "distriktstekniker (elteknik)",
          "driftsmästare (elteknik)",
          "driftstekniker (elkraft)",
          "eltekniker",
          "garantibehandlare (elteknik)",
          "instrumentmästare (elverk)",
          "kabeltekniker",
          "ledningsmästare (elkraft)",
          "linjemästare (elkraft)",
          "nätverksplanerare (elnät)",
          "planeringsassistent (elteknik)",
          "relätekniker (elkraft)",
          "service- och instruktionschef (elteknik)",
          "service- och instruktionstekniker (elkraft)",
          "servicechef (elteknik)",
          "starkströmstekniker",
          "tekniker (elkraft)",
          "terrängplanerare (elkraft)",
          "övervakare av elarbeten"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3114",
    "level": 4,
    "code": "3114",
    "order": 2260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom elektronik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordssättare (elektronik)",
          "arbetsplanerare (elektronik)",
          "automatiseringstekniker (elektronik)",
          "centralapparattekniker (elektronik)",
          "centraltekniker (elektronik)",
          "datatekniktekniker",
          "datorservicetekniker",
          "driftstekniker (elektronik)",
          "elektroniktekniker",
          "forskningsassistent (elektronik)",
          "forskningstekniker (elektronik)",
          "garantibehandlare (elektronik)",
          "installationsövervakare (elektronik)",
          "kretskortsplanerare (elektronik)",
          "kvalitetstekniker (elektronik)",
          "mätartekniker (elektronik)",
          "planeringsassistent (elektronik)",
          "projekttekniker (elektronik)",
          "radarmätare",
          "radatekniker",
          "service- och instruktionschef (elektronik)",
          "service- och instruktionstekniker (elektronik)",
          "servicechef (elektronik)",
          "servicetekniker (elektronik)",
          "signaltekniker",
          "svagströmstekniker",
          "systemtekniker (elektronik)",
          "tekniker (elektronik)",
          "testningstekniker (elektronik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3115",
    "level": 4,
    "code": "3115",
    "order": 2270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom maskinteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (maskinteknik)",
          "arbetsmottagare (maskin-, motorservice)",
          "arbetsstudieman (maskinteknik)",
          "automatiseringsexpert (maskinteknik)",
          "besiktningsförman",
          "besiktningsingenjör (motorfordon)",
          "besiktningsman",
          "besiktningsman (motorfordon)",
          "besiktningstekniker",
          "bilbesiktningsman (ingenjör)",
          "bildepåförman",
          "bilinspektör (tekniker)",
          "biltekniker",
          "biträdande besiktningsman (motorfordon)",
          "cad-tekniker (maskinteknik)",
          "chef för reparationsverkstad (maskinteknik)",
          "datamaskintekniker",
          "depåchef",
          "depåchef (vr)",
          "driftschef (maskinteknik)",
          "driftstekniker (maskinteknik)",
          "fjärrvärmechef",
          "fjärrvärmemästare",
          "fjärrvärmetekniker",
          "flygplansinspektör",
          "forskningsassistent (maskinteknik)",
          "förman för reparationsverkstad (maskinteknik)",
          "garageföreståndare",
          "garagemästare",
          "garantibehandlare (maskinteknik)",
          "konstruktionstekniker (maskinteknik)",
          "kvalitetsinspetör (maskinteknik)",
          "kvalitetstekniker (maskinteknik)",
          "kvalitetsövervakartekniker (maskinteknik)",
          "lagerchef (maskin-, motorservice)",
          "maskinavsynare (maskinteknik)",
          "maskinavsynare (vägverket)",
          "maskinkonstruktionstekniker",
          "maskinmästare",
          "maskinmästare (fastighetsskötsel)",
          "maskinmästare (fastighetsunderhåll)",
          "maskinmästare (maskinteknik)",
          "maskinmästare (sjukhus)",
          "maskinmästare (skeppsvarv)",
          "maskinmästare (värmecentral)",
          "maskintekniker",
          "monteringstekniker (maskinteknik)",
          "måttinspektör",
          "mätnings- och regleringstekniker (maskinteknik)",
          "ndt-inspektör",
          "planeringsassistent (masinteknik)",
          "reservdelstekniker (maskinteknik)",
          "service- och instruktionstekniker (maskinteknik)",
          "servicechef (maskinteknik)",
          "serviceförman (maskinteknik)",
          "serviceledare (maskinteknik)",
          "servicemästare (maskinteknik)",
          "serviceplanerare (maskinteknik)",
          "serviceövervakare (maskinteknik)",
          "ställföreträdande besiktningsman (motorfordon)",
          "tekniker (maskinteknik)",
          "tekniker (vvs)",
          "teknisk rådgivare (maskinteknik)",
          "undermaskinmästare (fastighetsunderhåll)",
          "undermaskinmästare (kraftverk)",
          "undermaskinmästare (maskinteknik)",
          "undermaskinmästare (sjukhus)",
          "undermaskinmästare (skeppsvarv)",
          "undermaskinmästare (värmecentral)",
          "utvecklingstekniker (maskinteknik)",
          "ventilationstekniker",
          "verkstadschef",
          "vvs-jourhavande",
          "vvs-mästare",
          "vvs-tekniker",
          "värmeaggregatstekniker",
          "övervakare av vvs-arbeten",
          "övervakare av vvs-arbeten (maskinteknik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3116",
    "level": 4,
    "code": "3116",
    "order": 2280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom kemisk processteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (kemisk processteknik)",
          "arbetsplanerare (kemisk processteknik)",
          "arbetsstudieman (kemisk processteknik)",
          "avdelningsmästare (kemisk processteknik)",
          "driftstekniker (kemisk processteknik)",
          "forskningsassistent (kemisk processteknik)",
          "forskningstekniker (kemisk processteknik)",
          "garantibehandlare (kemisk processteknik)",
          "inspektör (kemisk-tekniska produkter)",
          "kemist-tekniker",
          "kvalitetsövervakarteknike (kemisk processteknik)",
          "papperstekniker",
          "processtekniker (kemisk processteknik)",
          "service- och instruktionstekniker (kemisk processteknik)",
          "serviceförman (kemisk processteknik)",
          "tekniker (kemisk processteknik)",
          "teknisk rådgivare (kemisk processteknik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3117",
    "level": 4,
    "code": "3117",
    "order": 2290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom gruvindustri och metallurgi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (gruvindustri)",
          "arbetsplanerare (gruvindustri)",
          "bergstekniker",
          "forskningsassistent (gruvindustri)",
          "forskningstekniker (gruvindustri)",
          "gjuterimästare (gruvindustri)",
          "gruvinspektör",
          "gruvmästare",
          "gruvmätare",
          "gruvtekniker",
          "oljeborrtekniker",
          "service- och instruktionschef (gruvindustri)",
          "service- och instruktionstekniker (gruvindustri)",
          "tekniker (oljeborrning)",
          "mining technician"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3118",
    "level": 4,
    "code": "3118",
    "order": 2300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tekniska ritare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsritare",
          "blankettplanerare",
          "blankettritare",
          "byggnadsritare",
          "cad-ritare",
          "dataplaneringsritare",
          "dataritare",
          "elektronikritare",
          "elritare",
          "förman för ritkontor",
          "kabelkartritare",
          "kartritare",
          "maskinritare",
          "optisk ritare",
          "planeringsassistent (ritare)",
          "planritare",
          "renritare",
          "ritare (teknisk)",
          "stadsplaneassistent",
          "stadsplaneritare",
          "teknisk assistent (ritare)",
          "teknisk illustratör",
          "teknisk ritare",
          "teleritare",
          "vvs-ritare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3119",
    "level": 4,
    "code": "3119",
    "order": 2310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga experter inom fysik, kemi och teknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackordsättare (övriga tekniska branscher)",
          "apparatplanerare (övriga tekniska branscher)",
          "arbetsledare (avfallshantering)",
          "arbetsledare (boktryckeri)",
          "arbetsledare för fastighetsunderhåll",
          "arbetsledare vid syatelje",
          "arbetsorganisatör (övriga tekniska branscher)",
          "arbetsplanerare (övriga tekniska branscher)",
          "arbetsstudieman (övriga tekniska branscher)",
          "arbetsstudietekniker",
          "arbetsövervakare (övriga tekniska branscher)",
          "avdelningsmästare (övriga tekniska branscher)",
          "avfallshanteringsmästare (kommun)",
          "beklädnadsindustritekniker",
          "beklädnadstekniker",
          "beklädnadsteknolog",
          "beredare för fastighetsärenden (kommun)",
          "biträdande brandmästare",
          "boktryckerifaktor",
          "boktryckeriförman",
          "boktryckeritekniker",
          "brandarbetsledare",
          "brandförman",
          "brandmästare",
          "chef för fastighetsskötsel (kommun)",
          "driftschef (mejerist)",
          "driftschefr (övriga tekniska branscher)",
          "faktor",
          "fastighetsdriftschef",
          "fastighetsombudsman (kommun)",
          "fastighetsunderhållschef",
          "fastighetsvårdsplanerare",
          "forskningsassistent (grafisk teknik)",
          "forskningsassistent (textil- och beklädnadsindustrin)",
          "forskningstekniker (övriga tekniska branscher)",
          "fyrtekniker",
          "färgmästare (textilindustri)",
          "garantibehandlare (övriga tekniska branscher)",
          "grafisk tekniker",
          "inskolare (övriga tekniska branscher)",
          "inspektör för serviceväsendet (övriga tekniska branscher)",
          "installationsmästare (gasverk)",
          "instrumenttekniker (elverkslab.)",
          "kontaktfaktor",
          "kontrolltekniker",
          "kvalitetsövervakartekniker (övriga tekniska branscher)",
          "laboratorietekniker",
          "larmmästare_(brandväsen)",
          "livsmedelstekniker",
          "logistiktekniker",
          "metodplanerare (övriga tekniska branscher)",
          "modellmästare (beklädnadsindustri)",
          "mätnings- och regleringstekniker (övriga tekniska branscher)",
          "operationssalstekniker",
          "planeringstekniker (övriga tekniska branscher)",
          "produktionsplanerare (tekniker)",
          "produktutvecklare (tekniker, övriga tekniska branscher)",
          "produktutvecklingstekniker (övriga tekniska branscher)",
          "radiofyrsmästare",
          "röntgentekniker",
          "service coordinator (fastighet)",
          "service- och instruktionschef (övriga tekniska branscher)",
          "service- och instruktionstekniker (övriga tekniska branscher)",
          "servicechef (trafik)",
          "servicechef (övriga tekniska branscher)",
          "serviceingenjör (övriga tekniska branscher)",
          "servicekoordinator (fastighet)",
          "servicemästare (sjukhus)",
          "sjukhustekniker",
          "skivindustritekniker",
          "spinnmästare",
          "stationsmästare (brandväsen)",
          "sågindustritekniker",
          "sågkonsulent",
          "sågtekniker",
          "sömnadsplanerare (beklädnadsindustri)",
          "tekniker (övriga tekniska branscher)",
          "textiltekniker",
          "trafiktekniker",
          "transportplanerare",
          "transporttekniker",
          "tryckningsarbetsexpert-faktor",
          "trycksaksfaktor (företag)",
          "träindustritekniker",
          "trätekniker",
          "trätekniker (industri)",
          "underhållschef (fastighet)",
          "underhållsmästare (övriga tekniska branscher)",
          "vapentekniker",
          "vårdtekniker (sjukhus)",
          "vävmästare",
          "övermästare (övriga tekniska branscher)",
          "avfallshanteringsombud",
          "produktionskoordinator (säkerhetstjänster)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/312",
    "level": 3,
    "code": "312",
    "order": 2320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetsledare inom gruvdrift, industri och byggverksamhet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3121",
    "level": 4,
    "code": "3121",
    "order": 2330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/312",
    "parentCode": "312",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetsledare inom gruvdrift"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsledare (gruva)",
          "bergsprängningsförman",
          "förman vid gruva",
          "förman vid stenbrott",
          "gruvarbetsledare",
          "mining supervisor"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3122",
    "level": 4,
    "code": "3122",
    "order": 2340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/312",
    "parentCode": "312",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetsledare inom industri"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsledare (elektronik)",
          "arbetsledare (elkraft)",
          "arbetsledare (kemisk processteknik)",
          "arbetsledare (maskinteknik)",
          "arbetsledare (övriga tekniska branscher)",
          "elarbetsledare",
          "produktionschef (industri)",
          "sågarbetsledare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3123",
    "level": 4,
    "code": "3123",
    "order": 2350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/312",
    "parentCode": "312",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetsledare inom byggverksamhet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsledare (husbyggnad)",
          "arbetsledare (vvs)",
          "arbetsledare för installationer (husbyggnad)",
          "arbetsledare för installationer (vvs)",
          "arbetsplatschef (husbyggnad)",
          "arbetsplatschef (mark- o. vattenbyggande)",
          "arbetsplatsledare",
          "arbetsplatsmästare",
          "banförman",
          "banmästare",
          "biträdande vägmästare",
          "byggnadsarbetsinspektör",
          "byggnadsarbetsledare",
          "förman (byggnadsbranschen)",
          "gatuarbetsledare",
          "gatubyggmästare (vvs)",
          "jordbyggnadsmästare (mark- o. vattenbyggande)",
          "kanalarbetsledare",
          "lantmäteriarbetsledare",
          "mätningsarbetsledare (lantmäteri)",
          "mätningsförman (lantmäteri)",
          "teknisk inspektör (husbyggnad)",
          "väg- och vattenbyggmästare",
          "vägbyggmästare",
          "vägmästare",
          "yngre arbetsplatsbyggmästare",
          "övervakare av byggnadsarbeten",
          "övervakare av installationsarbete",
          "övervägmästare",
          "områdesansvarig (byggverksamhet)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/313",
    "level": 3,
    "code": "313",
    "order": 2360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom processövervakning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3131",
    "level": 4,
    "code": "3131",
    "order": 2370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/313",
    "parentCode": "313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Processövervakare, kraftverk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "driftsövervakare (kraftverk)",
          "driftverkmästare (eldistribution)",
          "driftverksmästare (elkraft)",
          "eljourhavande (kraftverk)",
          "jourhavande (kraftverk)",
          "jourhavande vid kraftverk",
          "kontrollrumsföreståndare (kraftverk)",
          "kontrollrumsingenjör (kraftverk)",
          "kontrollrumstekniker (kraftverk)",
          "kraftverksskötare (kraftverk)",
          "maskinmästare (kraftverk)",
          "processoperatör (kraftverk)",
          "processoperatör (kärnkraftverk)",
          "strålningsövervakare (kraftverk)",
          "tranformatormästare (elverk)",
          "övermaskinmästare (kraftverk)",
          "vindskraftsexpert"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3132",
    "level": 4,
    "code": "3132",
    "order": 2380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/313",
    "parentCode": "313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Processövervakare, förbränningsstationer och vattenreningsverk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "vatten- och avloppsverksskötare",
          "dammskötare",
          "driftövervakare (vattenförsörjning och avloppsrening)",
          "föreståndare för avloppsverk",
          "föreståndare för vattenreningsverk",
          "föreståndare för vattenverk",
          "processoperatör (vattenreningsverk)",
          "pumpstationsföreståndare (vattenreningsverk)",
          "reningsverksföreståndare (vattenreningsverk)",
          "vattendistributör (vattenverk)",
          "ventilationsmaskinist (avfallsförbränningsanläggning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3133",
    "level": 4,
    "code": "3133",
    "order": 2390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/313",
    "parentCode": "313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Processövervakare, kemisk industri"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dagsmästare (kemisk industri)",
          "kontrollrumskötare (kemisk industri)",
          "operatör (kemisk industri)",
          "processkötare (kemisk industri)",
          "processman (kemisk industri)",
          "processoperatör (kemisk industri)",
          "produktionsmästare (kemisk processteknik)",
          "regionföreståndare (kemisk industri)",
          "regionmästare (kemiskt industri)",
          "skiftförman (kemisk industri)",
          "övermästare (kemisk industri)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3134",
    "level": 4,
    "code": "3134",
    "order": 2400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/313",
    "parentCode": "313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Processövervakare, raffinering av petroleum och naturgas"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kontrollrumskötare (oljeraffinering)",
          "processkötare (olje- o. naturgasraffinaderi)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3135",
    "level": 4,
    "code": "3135",
    "order": 2410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/313",
    "parentCode": "313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Processövervakare, metallframställning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "gjutmästare",
          "processkötare (metallindustri)",
          "processoperatör (metallhytta)",
          "valsverksskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3139",
    "level": 4,
    "code": "3139",
    "order": 2420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/313",
    "parentCode": "313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga experter inom processövervakning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "operatör, automatisk hopsättningslinje",
          "processansvarig (livsmedelsindustrin)",
          "processkötare (papersindustri)",
          "skötare av industrirobot"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/314",
    "level": 3,
    "code": "314",
    "order": 2430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom biovetenskap"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3141",
    "level": 4,
    "code": "3141",
    "order": 2440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Laboranter m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsledare (laboratorium, exkl. hälsovård)",
          "bioanalytiker (forskningsinstitution)",
          "byggnadslaborant",
          "driftskontrollör (laboratorium)",
          "forskningsarbetare (laboratorium, exkl. hälsovård)",
          "forskningsbiträde (biologi)",
          "forskningsbiträde (biovetenskaper)",
          "forskningsbiträde (miljövetenskaper)",
          "forskningslaborant",
          "forskningslaborant (exkl. hälsovård)",
          "försöksassistent (laboratorium)",
          "industrilaborant",
          "laborant",
          "laborant (exkl. hälsovård)",
          "laboratorieanalytiker",
          "laboratorieberedare (exkl. hälsovård)",
          "laboratoriebiträde (exkl. hälsovård)",
          "laboratorieföreståndare (exkl. hälsovård)",
          "laboratorieförman",
          "laboratorieförman (exkl. hälsovård)",
          "laboratoriemästare (exkl. hälsovård)",
          "livsmedelslaborant",
          "metallaborant",
          "preparator (laboratorium)",
          "preparatorbiträde",
          "produktionslaborant (exkl. hälsovård)",
          "provbehandlare (laboratorium)",
          "provtagare (biovetenskaper)",
          "provtagare (exkl. hälsovård)",
          "spannmålslaborant",
          "speciallaboratoriemästare (exkl. hälsovård)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3142",
    "level": 4,
    "code": "3142",
    "order": 2450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jordbruks- och fiskeritekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "4h-instruktör",
          "agrolog",
          "avbytarserviceinstruktör",
          "byråagrolog",
          "byråhortonom",
          "byråträdgårdsmästare",
          "distriktsagrolog",
          "distriktskonsulent (4h)",
          "fiskerikonsulent",
          "forskningsassistent (lantbruk)",
          "forskningsmästare (lantbruk)",
          "fältarbetare (4h)",
          "hortonom (rådgivning)",
          "hushållskonsulent",
          "hushållstekniker",
          "konsulent (lantbruk)",
          "kreaturstekniker",
          "landsbygdsombudsman",
          "landsbygdssekreterare",
          "lantbrukssekreterare",
          "lantbrukstekniker",
          "maskinkonsulent (lantbruk)",
          "mejeritekniker",
          "mjölkhushållningskonsulent",
          "planeringshortonom",
          "pälsdjurskonsulent",
          "trädgårdstekniker (inte arbetsledning)",
          "täckdikningstekniker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3143",
    "level": 4,
    "code": "3143",
    "order": 2460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skogsbrukstekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "skogsexpert",
          "anskaffningsförman (skogsbruk)",
          "arbetande lagbas (skogsarbete)",
          "arbetsledare (skogsbruk)",
          "arborist",
          "avverkningschef (skogsbruk)",
          "avverkningsledare",
          "biträdande arbetsledare (skogsbruk)",
          "distriktsarbetsledare (skogsbruk)",
          "distriktsförman",
          "distriktsförman (skogsbruk)",
          "distriktsskogstekniker",
          "distriktstekniker (skogsbruk)",
          "drivningsarbetsledare (skogsbruk)",
          "flottningsarbetsledare",
          "flottningschef",
          "flottningsförman",
          "flottningsinspektor",
          "fältförman (skogsbruk)",
          "förman (flottning)",
          "hjälparbetsledare (skogsbruk)",
          "jaktinspektör",
          "mätningschef (skogsbruk)",
          "mätningsinspektor (virke)",
          "områdesansvarig (skogsbruk)",
          "planteringsarbetsledare (skogsbruk)",
          "skogsarbetsledare",
          "skogsbrukstekniker",
          "skogstekniker",
          "stämplingsförman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/315",
    "level": 3,
    "code": "315",
    "order": 2470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fartygs-, flyg- och hamntrafikbefäl och -ledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3151",
    "level": 4,
    "code": "3151",
    "order": 2480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/315",
    "parentCode": "315",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Maskinchefer och -mästare på fartyg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "mariningenjör",
          "maskinbefälselev",
          "maskinchef (fartyg)",
          "maskinmästare (fartyg)",
          "undermaskinmästare (fartyg)",
          "övermaskinmästare (fartyg)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3152",
    "level": 4,
    "code": "3152",
    "order": 2490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/315",
    "parentCode": "315",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Befäl och styrmän inom sjötrafik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/31521",
    "level": 5,
    "code": "31521",
    "order": 2500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3152",
    "parentCode": "3152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fartygsbefäl och styrmän (stora fartyg)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "befälhavare (stora fartyg)",
          "fartygsbefälhavare (stora fartyg)",
          "kapten (stora fartyg)",
          "sjökapten (stora fartyg)",
          "överstyrman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/31522",
    "level": 5,
    "code": "31522",
    "order": 2510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3152",
    "parentCode": "3152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Befäl (mindre fartyg)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "andra styrman (mindre fartyg)",
          "befälhavare",
          "befälhavare (mindre fartyg)",
          "bogserbåtsbefälhavare",
          "fartygsbefälspraktikant",
          "färgförare",
          "första styrman (mindre fartyg)",
          "kapten (mindre fartyg)",
          "navigator (mindre fartyg)",
          "skeppare",
          "skeppare (mindre fartyg)",
          "skeppare i inrikes sjöfart",
          "skeppsbefälselev (mindre fartyg)",
          "styrman (mindre fartyg)",
          "vaktstyrman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/31523",
    "level": 5,
    "code": "31523",
    "order": 2520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3152",
    "parentCode": "3152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hamntrafikledare och hamnkaptener"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande hamnchef",
          "biträdande hamnkapten",
          "bogseringsentreprenör (fartyg)",
          "bomskötare",
          "farledsmästare",
          "farledsskötare",
          "hamnbesiktningsman",
          "hamnchef",
          "hamnkapten",
          "hamnlots",
          "hamnordningsman",
          "hamnvakt (lots)",
          "insjölots",
          "kanallots",
          "kapten (hamn)",
          "linjelots",
          "lots",
          "lotschef",
          "lotselev",
          "lotsålderman",
          "sjötrafikledare",
          "skeppningschef",
          "styrman (hamn)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3153",
    "level": 4,
    "code": "3153",
    "order": 2530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/315",
    "parentCode": "315",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flygkaptener och -styrmän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bogserflygare",
          "flygare (civilflyg)",
          "flygare (småplan)",
          "flygare (t.ex. bepudring)",
          "flygkapten",
          "flyglärare",
          "flygstyrman",
          "förare av bogseringsplan",
          "helikopterflygare",
          "kapten (flyg)",
          "luftfartygschef",
          "provflygare",
          "småplansförare",
          "styrman (flyg)",
          "trafikflygare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3154",
    "level": 4,
    "code": "3154",
    "order": 2540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/315",
    "parentCode": "315",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flygledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "flyginformationschef",
          "flyginstruktör",
          "flygledare",
          "flygledningsinspektör",
          "flygsäkerhetschef",
          "ruttchef (flygtrafik)",
          "skiftchef (flygtrafik)",
          "startmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3155",
    "level": 4,
    "code": "3155",
    "order": 2550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/315",
    "parentCode": "315",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tekniska experter inom flygövervakning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "chefsklarerare (flyg)",
          "flyginformatör",
          "flygklarerare",
          "flygledarassistent",
          "flygledningsassistent",
          "flygsäkerhetstekniker",
          "flygteknikdirektör",
          "flygverksamhetsinspektör",
          "ruttoperatör",
          "trafikövervakare (flygtrafik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/32",
    "level": 2,
    "code": "32",
    "order": 2560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hälso- och sjukvårdsexperter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/321",
    "level": 3,
    "code": "321",
    "order": 2570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tekniska experter inom hälso- och sjukvården"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3211",
    "level": 4,
    "code": "3211",
    "order": 2580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "röntgenavdelningsskötare",
          "röntgenfotograf",
          "röntgenframkallare",
          "röntgenskötare",
          "specialröntgenskötare",
          "specialsjukskötare (radiologi)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3212",
    "level": 4,
    "code": "3212",
    "order": 2590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bioanalytiker (hälsovården)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "assistent (cytologi)",
          "bioanalytiker (hälsovård)",
          "forskningsassistent (hälsovård)",
          "forskningsassistent (sjukhus e.d.)",
          "laboratoriesjukskötare",
          "provtagare (hälso- och sjukvård)",
          "sjukhuslaborant",
          "speciallaboratorieskötare",
          "sytologiassistent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3213",
    "level": 4,
    "code": "3213",
    "order": 2600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Farmaceuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apoteksföreståndare",
          "apoteksföreståndare (farmaceut)",
          "apoteksföreståndare (sjukhus)",
          "farmaceut",
          "föreståndare för apoteksvarucentrallager",
          "föreståndare för centralmedicinförråd",
          "föreståndare för medicinförråd",
          "föreståndare för medicinförråd (farmaceut)",
          "industrifarmaceut",
          "sjukhusapotekare",
          "sjukhusfarmaceut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3214",
    "level": 4,
    "code": "3214",
    "order": 2610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tand- och hjälpmedelstekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/32141",
    "level": 5,
    "code": "32141",
    "order": 2620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3214",
    "parentCode": "3214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tandtekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig tandtekniker",
          "specialtandtekniker",
          "tandarbetare (tandprotes)",
          "tandkeramiker",
          "tandlaborant",
          "tandtekniker",
          "tandteknikerbiträde",
          "övertandtekniker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/32142",
    "level": 5,
    "code": "32142",
    "order": 2630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3214",
    "parentCode": "3214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hjälpmedelstekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apparattekniker (medicinsk-tekniska hjälpmedel)",
          "hjälpmedelsmekaniker",
          "hjälpmedelstekniker",
          "ortopedmekaniker",
          "protesmekaniker",
          "protesmästare",
          "protestillverkare",
          "tillverkare av hjälpmedel"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/322",
    "level": 3,
    "code": "322",
    "order": 2640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sjukskötare, barnmorskor m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3221",
    "level": 4,
    "code": "3221",
    "order": 2650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sjukskötare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/32211",
    "level": 5,
    "code": "32211",
    "order": 2660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3221",
    "parentCode": "3221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sjukskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "specialistsjukskötare",
          "akutvårdare",
          "akutvårdare (exkl. sjuktransport)",
          "anestesisjukskötare",
          "anestesiskötare",
          "anestesispecialsjukskötare",
          "ansvarig sjukskötare",
          "demensvårdare (sjukskötare)",
          "hemsjukskötare",
          "hygienskötare",
          "klinikskötare (sjukskötare)",
          "mottagningsskötare (sjukskötare)",
          "nattskötare (sjukskötare)",
          "sjukskötare",
          "sjukskötare (kirurgi)",
          "sjukskötare (öppen hälsovård)",
          "sjukskötare inom öppen vård",
          "skötare (sjukskötare)",
          "specialsjukskötare",
          "specialsjukskötare (anestesiologi)",
          "specialsjukskötare (barn)",
          "specialsjukskötare (gynekologi)",
          "specialsjukskötare (inre medicin)",
          "specialsjukskötare (kirurgi)",
          "specialsjukskötare (operationsavdelning)",
          "specialsjukskötare (psykiatri)",
          "specialsjukskötare för barn",
          "specialsjukskötare på operationsavdelning",
          "undersökningsskötare",
          "minneskoordinator",
          "minnesskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/32212",
    "level": 5,
    "code": "32212",
    "order": 2670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3221",
    "parentCode": "3221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hälsovårdare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig hälsovårdare",
          "ansvarig personalhälsovårdare",
          "företagshälsovårdare",
          "hälsosyster",
          "hälsovårdare",
          "personalhälsovårdare",
          "skolhälsovårdare",
          "specialsjukskötare (folkhälsoarbete)",
          "studenthälsovårdare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3222",
    "level": 4,
    "code": "3222",
    "order": 2680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Barnmorskor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "barnmorska",
          "specialsjukskötare (mödravård, gynekologi)",
          "specialsjukskötare-barnmorska"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/323",
    "level": 3,
    "code": "323",
    "order": 2690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utövare av naturmedicin och alternativ medicin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3230",
    "level": 4,
    "code": "3230",
    "order": 2700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/323",
    "parentCode": "323",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utövare av naturmedicin och alternativ medicin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "akupunkturskötare",
          "aromterapeut",
          "cam-terapeut",
          "homeopat",
          "kopperska",
          "lymfamassör",
          "naturläkare",
          "naturterapeut",
          "shiatsuskötare",
          "zonterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/324",
    "level": 3,
    "code": "324",
    "order": 2710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Seminörer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3240",
    "level": 4,
    "code": "3240",
    "order": 2720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/324",
    "parentCode": "324",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Seminörer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "försöksdjurstekniker",
          "förädlingsrådgivare (husdjur)",
          "kokontrollassistent",
          "kontrollassistent",
          "seminolog",
          "seminör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/325",
    "level": 3,
    "code": "325",
    "order": 2730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Andra hälso- och sjukvårdsexperter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3251",
    "level": 4,
    "code": "3251",
    "order": 2740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/325",
    "parentCode": "325",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Munhygienister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "munhygienist",
          "specialtandskötare",
          "tandhygienist"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3252",
    "level": 4,
    "code": "3252",
    "order": 2750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/325",
    "parentCode": "325",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Patientadministratörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3253",
    "level": 4,
    "code": "3253",
    "order": 2760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/325",
    "parentCode": "325",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hälsorådgivare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3254",
    "level": 4,
    "code": "3254",
    "order": 2770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/325",
    "parentCode": "325",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Optiker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "instrumentoptiker",
          "optiker",
          "optikermästare",
          "optometrist",
          "synfysiolog"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3255",
    "level": 4,
    "code": "3255",
    "order": 2780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/325",
    "parentCode": "325",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fysioterapeuter m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsskötare (fysioterapi)",
          "avdelningsskötare-fysioterapeut",
          "fotterapeut",
          "fotvårdare (hälsovård)",
          "fysioterapeut",
          "ledande fysioterapeut",
          "motionsterapeut",
          "specialfysioterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3256",
    "level": 4,
    "code": "3256",
    "order": 2790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/325",
    "parentCode": "325",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sjukvårdsassistenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3257",
    "level": 4,
    "code": "3257",
    "order": 2800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/325",
    "parentCode": "325",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hälso- och arbetarskyddsinspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alkoholinspektör",
          "ansvarig hälsoinspektör",
          "arbetarinspektör (staten)",
          "arbetarskyddschef",
          "arbetarskyddsfullmäktig",
          "arbetarskyddshälsoinspektör",
          "arbetarskyddsinspektör",
          "arbetarskyddsinspektör (arbetarskyddsdistrikt)",
          "arbetarskyddsplanerare",
          "arbetarskyddstekniker",
          "arbetsmiljösekreterare",
          "bostadsinspektör",
          "desinfektör",
          "distriktsinspektör för arbetarskydd",
          "hälsoinspektör",
          "hälsovårdstekniker",
          "inspektör (bostäder, offentliga mötesutrymmen)",
          "ledande hälsoinspektör",
          "livsmedelsinspektör",
          "livsmedelskontrollör",
          "miljöinspektör",
          "miljövårdsinspektör",
          "miljövårdstekniker (kemisk prosessteknik)",
          "mjölkinspektör (kommun)",
          "naturskyddsinspektör",
          "naturskyddskontrollör",
          "nykterhets- och alkoholinspektör",
          "provtagare (hälsogranskning)",
          "strålningsövervakare (miljö)",
          "yrkeshälsovårdsinspektör",
          "överhälsoinspektör",
          "avfallsinspektör",
          "avloppsvattenrådgivare",
          "arbetsmiljösakkunnig (inspektion av arbetssäkerhet)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3258",
    "level": 4,
    "code": "3258",
    "order": 2810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/325",
    "parentCode": "325",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Akutvårdare inom sjuktransporten"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "brandman-primärskötare",
          "akutvårdare (sjuktransport)",
          "ambulansförare",
          "ambulansman (räddningsverk)",
          "biträdande medikalvaktmästare",
          "brandman-ambulansförare",
          "medikalvaktmästare",
          "medikalvaktmästare (sjuktransport)",
          "medikalvaktmästare-ambulansförare",
          "obduktionsbiträde",
          "sjuktransportchef",
          "sjuktransportmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3259",
    "level": 4,
    "code": "3259",
    "order": 2820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/325",
    "parentCode": "325",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga experter inom hälso- och sjukvården utan annan klassificering"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/32591",
    "level": 5,
    "code": "32591",
    "order": 2830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3259",
    "parentCode": "3259",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ergoterapeuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningsskötare (ergoterapeut)",
          "ergoterapeut",
          "specialergoterapeut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/32592",
    "level": 5,
    "code": "32592",
    "order": 2840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3259",
    "parentCode": "3259",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga terapeuter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bildkonstterapeut",
          "kiropraktiker",
          "konstterapeut",
          "musikterapeut",
          "naprapat",
          "näringsterapeut",
          "osteopat"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/33",
    "level": 2,
    "code": "33",
    "order": 2850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom företagsekonomi och administration"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/331",
    "level": 3,
    "code": "331",
    "order": 2860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/33",
    "parentCode": "33",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom finansiering, försäkring och redovisning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3311",
    "level": 4,
    "code": "3311",
    "order": 2870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/331",
    "parentCode": "331",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Värdepappers- och valutamäklare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "börsanalytiker",
          "börsmäklare",
          "börsmäklare (börs)",
          "börsombud",
          "dealer (värdepapper)",
          "penningmarknadsdealer",
          "portföljförvaltare",
          "valutadealer",
          "valutahandlare",
          "värdepappersmäklare",
          "chief sales manager (bankverksamhet)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3312",
    "level": 4,
    "code": "3312",
    "order": 2880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/331",
    "parentCode": "331",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kredit- och låneexperter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande kreditchef",
          "chef för kundtjänst (bank)",
          "finansieringschef",
          "finansieringschef (bank)",
          "förmanspraktikant (bank)",
          "inkasseringschef",
          "kreditchef",
          "kreditkonsult",
          "kundgruppschef (bank)",
          "kundservicechef (bank, krediter)",
          "låneexpert",
          "s-bankir (bankverksamhet)",
          "KYC-expert (know your customer)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3313",
    "level": 4,
    "code": "3313",
    "order": 2890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/331",
    "parentCode": "331",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom bokföring och redovisning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "betalningsinspektör",
          "biträdande bokförare",
          "bokförare",
          "bokförare-kassör",
          "bokföringskontorist",
          "ekonomichefsassistent",
          "ekonomisekreterare",
          "ekonomisekreterare (huvudbokförare)",
          "föreståndare för revisionsbyrå",
          "kassaförvaltare (förening, organisation)",
          "kommunbokförare",
          "lantbruksbokförare",
          "maskinbokförare",
          "redovisningsgranskare",
          "redovisningsmerkonom (företag)",
          "stadsbokförare",
          "betalningsrörelseexpert"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3314",
    "level": 4,
    "code": "3314",
    "order": 2900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/331",
    "parentCode": "331",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom statistik och matematik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aktuarie (statistik)",
          "forskningsassistent (samhällsvetenskaper)",
          "statistikförare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3315",
    "level": 4,
    "code": "3315",
    "order": 2910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/331",
    "parentCode": "331",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Värderare och skadeinspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anskaffningsinspektör (försäkringsanstalt)",
          "bilskadeinspektör (försäkringsanstalt)",
          "distriktsinspektör (försäkringsanstalt)",
          "fastighetsvärderare",
          "företagsförsäkringsinspektör",
          "försäkringsinspektör (försäkringsanstalt)",
          "platsinspektör (försäkringsanstalt)",
          "skadeinspektör (försäkringsanstalt)",
          "skadereglerare (försäkringsanstalt)",
          "teknisk inspektör (försäkringsanstalt)",
          "värderingsman (konstföremål)",
          "guldvärderare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/332",
    "level": 3,
    "code": "332",
    "order": 2920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/33",
    "parentCode": "33",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inköps- och försäljningsagenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3321",
    "level": 4,
    "code": "3321",
    "order": 2930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/332",
    "parentCode": "332",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljare av försäkringstjänster"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "distriktschef (försäkringsanstalt)",
          "distriktsförsäljningschef (försäkringsanstalt)",
          "distriktsrepresentant (försäkringsanstalt)",
          "distriktssekreterare (försäkringsanstalt)",
          "fältchef (försäkringsanstalt)",
          "företagsdistriktsrepresentant (försäkringsanstalt)",
          "försäkringsförhandlare",
          "försäkringsombudsman",
          "försäljningsförhandlare (försäkring)",
          "försäljningssekreterare (försäkring)",
          "kontaktchef (försäkringsanstalt)",
          "kundbetjäningstjänsteman (försäkring)",
          "kundchef (försäkring)",
          "kundrådgivare (försäkring)",
          "kundtjänsteman (försäkring)",
          "ombudsman (försäkringsanstalt)",
          "regionchef (försäkringsanstalt)",
          "servicerådgivare (försäkring)",
          "ersättningschef (försäkring)",
          "ersättningsexpert (försäkring)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3322",
    "level": 4,
    "code": "3322",
    "order": 2940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/332",
    "parentCode": "332",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljningsrepresentanter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "nyckelkundschef (försäljning exkl. läkemedels- och it-branschen)",
          "distributionsrepresentant",
          "distriktsförsäljare",
          "distriktsrepresentant (fabrik, partihandel)",
          "eftermarknadsförare",
          "exportförsäljare",
          "exportsekreterare (försäljningsarbete)",
          "faktor (försäljning)",
          "fältchef (försäljning)",
          "fältförsäljare",
          "försäljare (fabrik, partihandel)",
          "försäljare (kontor)",
          "försäljningschef (försäljningsarbete, exkl. ict o. industri)",
          "försäljningsfaktor",
          "försäljningsförhandlare (företagsförsäljning)",
          "försäljningsförhandlare (partihandel)",
          "försäljningstekniker",
          "försäljningstekniker (försäljning)",
          "industriförsäljare",
          "offertförsäljare",
          "orderanskaffare",
          "provisionsförsäljare (partihandel)",
          "regional försäljare",
          "regionchef (försäljning)",
          "regionförsäljningschef",
          "regionrepresentant (försäljning)",
          "representant",
          "representant (fabrik, partiaffär)",
          "representant (fabrik, partihandel)",
          "sp-planerare",
          "teknisk försäljare (partihandel)",
          "teknisk representant",
          "utrikeshandelssekreterare (försäljning)",
          "kundtjänstchef (partihandel)",
          "merchandiser",
          "nyckelkundförsäljare (partihandel)",
          "arbetsmiljösakkunnig (försäljning)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3323",
    "level": 4,
    "code": "3323",
    "order": 2950,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/332",
    "parentCode": "332",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inköpare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ackvisitör",
          "agent (inköpare)",
          "anskaffningsansvarig",
          "anskaffningschef",
          "anskaffningsförman",
          "anskaffningsombudsman",
          "biträdande anskaffningschef",
          "boskapsuppköpare",
          "importchef",
          "inköpare",
          "inköpsarbetsledare (trävarubolag)",
          "inköpsassistent",
          "inköpsbiträde",
          "inköpschef",
          "inköpslogistiker",
          "inköpsombud",
          "materialövervakare",
          "redskapschef (kommun)",
          "reservdelsanskaffare",
          "skogsköpare",
          "supply planner",
          "teknisk inköpare",
          "upphandlingsassistent (handel)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3324",
    "level": 4,
    "code": "3324",
    "order": 2960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/332",
    "parentCode": "332",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Affärsförmedlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "agent",
          "agenturaffärsidkare",
          "exportagent",
          "handelsagent (partihandel)",
          "importagent",
          "råmaterialshadlare",
          "självständig handelsrepresentant"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/333",
    "level": 3,
    "code": "333",
    "order": 2970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/33",
    "parentCode": "33",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Förmedlare av företagstjänster"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3331",
    "level": 4,
    "code": "3331",
    "order": 2980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/333",
    "parentCode": "333",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Speditörer, tull- och fartygsklarerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "befraktningsmäklare",
          "biträdande transportchef",
          "client coordinator (spedition)",
          "expeditör (varutransport)",
          "exportsekreterare (spedition)",
          "exportspeditör",
          "fartygsoperatör",
          "förtullare",
          "förtullare (flyg)",
          "importspeditör",
          "lastkontrollör",
          "mäklare (skepps-)",
          "skeppningsarbetsledare",
          "skeppningsoperatör",
          "skeppningsövervakare",
          "skeppsklarerare",
          "skeppsmäklare",
          "speditionsarbetsledare",
          "speditionschef",
          "speditör",
          "transportchef",
          "tullexpeditör",
          "tullombud",
          "utrikeshandelssekreterare (spedition)",
          "waterclerk (skeppsklarerare)",
          "åkeriföreståndare",
          "överlåtelsetillsyningsman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3332",
    "level": 4,
    "code": "3332",
    "order": 2990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/333",
    "parentCode": "333",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Konferens- och evenemangsarrangörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig kongresschef",
          "evenemangsplanerare",
          "kongressekreterare",
          "kongressplanerare",
          "kongressvärdinna",
          "möteskoordinator",
          "mötesplanerare",
          "utställningsföreståndare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3333",
    "level": 4,
    "code": "3333",
    "order": 3000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/333",
    "parentCode": "333",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetsförmedlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "expert (arbetsförmedling)",
          "arbetsförmedlare",
          "arbetskraftsassistent (staten)",
          "arbetskraftshandledare",
          "eurorådgivare (arbetsförmedling)",
          "ledande arbetskraftshandledare",
          "personal förhandlare (jobb uthyrning)",
          "rehabiliteringshandledare (arbetskraft)",
          "rehabiliteringsinstruktör (arbetskraft)",
          "rekryteringskoordinator",
          "sekreterare vid arbetskraftsbyrå",
          "sektorsekreterare (arbetskraftsbyrå)",
          "specialarbetskraftshandledare",
          "sysselsättningsombudsman",
          "sysselsättningssekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3334",
    "level": 4,
    "code": "3334",
    "order": 3010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/333",
    "parentCode": "333",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fastighetsmäklare och disponenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/33341",
    "level": 5,
    "code": "33341",
    "order": 3020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3334",
    "parentCode": "3334",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fastighetsmäklare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fastighetskonsult",
          "assistent (fastighets- och bostadsförmedling)",
          "bostadsförmedlare",
          "bostadsförmedlare (kommunal)",
          "bostadsförsäljare",
          "fastighetsförmedlare",
          "fastighetsförsäljare",
          "fastighetsrepresentant",
          "förmedlare av hyresbostäder",
          "förmedlare av studentbostäder",
          "försäljare av semesterandelar",
          "försäljningsassistent (fastighets- och bostadsförmedling)",
          "försäljningsförhandlare (fastighets- och bostadsförmedling)",
          "försäljningssekreterare (fastighets- och bostadsförmedling)",
          "hyresombudsman",
          "representant (fastighets- och bostadsförmedling)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/33342",
    "level": 5,
    "code": "33342",
    "order": 3030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3334",
    "parentCode": "3334",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Disponenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "köpcenterchef (fastighetsförvaltning)",
          "biträdande disponent",
          "disponent",
          "disponent (bostadsfastighet)",
          "disponent (sjukhus)",
          "fastighetsassistent",
          "fastighetsförvaltare",
          "fastighetsinspektör",
          "teknisk disponent"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3339",
    "level": 4,
    "code": "3339",
    "order": 3040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/333",
    "parentCode": "333",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga experter inom affärslivet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avtalskoordinator",
          "annonschef",
          "annonssäljare",
          "assistent (sp, sales promotion)",
          "ateljechef (konstatelje)",
          "auktionist",
          "byarbetare",
          "byombudsman",
          "kontaktassistent",
          "kontaktassistent (reklambyrå)",
          "kontaktman",
          "kontaktman (reklambyrå)",
          "kontaktsekreterare",
          "kontaktsekreterare (reklambyrå)",
          "koordinator (t.ex. mode och marknadsföring)",
          "kultur- och turistsekreterare",
          "kultur- och ungdomssekreterare",
          "kulturinstruktör",
          "kulturombudsman",
          "kultursekreterare",
          "kultursekreterare inom musikväsendet",
          "kundbetjäningsansvarig (marknadsundersökning)",
          "ledande kultursekreterare",
          "legationstjänsteman",
          "manager",
          "marknadsföringsman",
          "mediaköpare",
          "mässvärdinna",
          "produktionssekreterare",
          "programbyråföreståndare",
          "pr-sekreterare",
          "pr-värdinna",
          "reklamförsäljare",
          "reklamkonsulent",
          "reklamman",
          "reklampraktikant",
          "reklamtjänstförsäljare",
          "sekreterare för kulturnämnd",
          "sekreterare för kulturärenden",
          "skärgårdsombudsman",
          "sp-assistent",
          "säljare vid artistförmedling",
          "säljfrämjare",
          "teateragent",
          "traffic-sekreterare",
          "turistchef",
          "turistplanerare",
          "turistsekreterare (kommun)",
          "utställningsvärdinna",
          "utställningsövervakare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/334",
    "level": 3,
    "code": "334",
    "order": 3050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/33",
    "parentCode": "33",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Administrativa och specialiserade sekreterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3341",
    "level": 4,
    "code": "3341",
    "order": 3060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/334",
    "parentCode": "334",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetsledare för kontorspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kontorsansvarig",
          "kontorschef",
          "kontorsförman (företag)",
          "lääninkanslisti",
          "osastokonttoristi",
          "resetjänstbyråföreståndare",
          "prokurist (bank)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3342",
    "level": 4,
    "code": "3342",
    "order": 3070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/334",
    "parentCode": "334",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Juristsekreterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "advokatsekreterare",
          "juristsekreterare",
          "sekreterare vid advokatbyrå"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3343",
    "level": 4,
    "code": "3343",
    "order": 3080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/334",
    "parentCode": "334",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ledningsassistenter och avdelningssekreterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "sekreterare för stadsdirektör",
          "administrativ attache (staten)",
          "administrativ sekreterare (kommun)",
          "akademisk sekreterare",
          "avdelningschefs sekreterare (statsförv.)",
          "avdelningssekreterare",
          "bostads- och förvaltningssekreterare (kommun)",
          "byråchefs sekreterare (statsförv.)",
          "byråsekreterare (kommun)",
          "direktörssekreterare",
          "eu-projektsekreterare",
          "eu-sekreterare",
          "forskningssekreterare (kommun)",
          "förvaltningssekreterare (kommun)",
          "förvaltningssekreterare (kommuner, församlingar, staten)",
          "gruppsekreterare",
          "hembygdssekreterare",
          "informationsbiträde",
          "kanslisekreterare (kommun)",
          "korrespondent",
          "korrespondent-sekreterare",
          "ledningsassistent",
          "ledningssekreterare",
          "magistratssekreterare",
          "ministersekreterare",
          "personal- och planeringssekreterare (kommun)",
          "projektsekreterare",
          "regionutvecklingssekreterare",
          "sekreterare för bostadsnämnd (kommun)",
          "sekreterare-korrespondent",
          "sektionssekreterare",
          "statsbidragssekreterare",
          "statsministerns sekreterare",
          "universitetssekreterare",
          "verkställande direktörens sekreterare",
          "yngre förvaltningssekreterare (staten)",
          "servicesekreterare (samservice)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3344",
    "level": 4,
    "code": "3344",
    "order": 3090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/334",
    "parentCode": "334",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byråsekreterare, hälso- och sjukvård"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avdelningssekreterare (sjukhus)",
          "byråsekreterare (hälsovård)",
          "laboratoriesekreterare",
          "läkarsekreterare",
          "rehabiliteringssekreterare (hälsovård)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/335",
    "level": 3,
    "code": "335",
    "order": 3100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/33",
    "parentCode": "33",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": " Tjänstemän inom beredning och bevakning i den offentliga förvaltningen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3351",
    "level": 4,
    "code": "3351",
    "order": 3110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/335",
    "parentCode": "335",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tull- och gränstjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande tullinspektör",
          "gränsbevakningsman",
          "gränsfältväbel",
          "gränsjägare",
          "gränssergeant",
          "gränsöverfältväbel",
          "gränsöversergeant",
          "hamninspektör",
          "hjälp- och postkarl (försvarsväsendet)",
          "kustbevakningsman",
          "passkontrollör",
          "sjöbevakningsbåtsman",
          "sjöbevakningslöjtnant",
          "sjöbevakningsman",
          "sjöbevakningsmästare",
          "sjöbevakningssergeant",
          "sjöbevakningsöverbåtsman",
          "tullbevakningsinspektör",
          "tulldetektiv",
          "tullgränsfiskal",
          "tullinspektör",
          "tullmästare",
          "tullsekreterare (staten)",
          "tulltarifferare",
          "tulltjänsteman",
          "tulluppsyningsman",
          "tullvakt",
          "tullöverdetektiv",
          "tullöverinspektör",
          "tullövervakare",
          "yngre gränsbevakare",
          "yngre sjöbevakare",
          "äldre gränsbevakare",
          "äldre sjöbevakare",
          "övergränsbevakare",
          "övergränsjägare",
          "översjöbevakare",
          "övertullvakt"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3352",
    "level": 4,
    "code": "3352",
    "order": 3120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/335",
    "parentCode": "335",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skatteberedare och -inspektörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "beskattningssekreterare (staten)",
          "biträdande skattesekreterare",
          "förskottsinspektör",
          "mervärdesskatteinspektör",
          "mervärdesskatterådgivare",
          "momsrådgivare",
          "momstjänsteman",
          "omsättningsskatteinspektör",
          "skatteberedare",
          "skatteinspektör",
          "skatteinspektör (mervärdesskatt)",
          "skatteplanerare (mervärdesskatt)",
          "skatterådgivare (mervärdesskatt)",
          "skattesekreterare",
          "skattetjänsteman",
          "skogsskattesekreterare",
          "tullskattinspektör",
          "äldre skatteberedare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3353",
    "level": 4,
    "code": "3353",
    "order": 3130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/335",
    "parentCode": "335",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Handläggare av socialskyddsförmåner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetslöshetskassetjänsteman",
          "byråsekreterare (sjukförsäkring)",
          "distriktsombud (fpa)",
          "föredragande (fpa)",
          "förmånshandläggare",
          "försäkringssekreterare (fpa)",
          "försäkringssekreterare (fpa, socialskydd)",
          "försäkringssekreterare (socialskydd)",
          "handläggare av ersättningsärenden (soc.förs.)",
          "handläggare av pensionsärenden",
          "handläggare av underhållsbidragsärenden",
          "kontorsföreståndare (socialförsäkring)",
          "kundrådgivare (fpa)",
          "kundsekreterare (fpa)",
          "ombud (sjukkassa)",
          "pensionsföredragande",
          "pensionshandläggare",
          "pensionskassetjänsteman (sjukkassa)",
          "pensionsrådgivare",
          "sekreterare (underhållsskydd)",
          "sekreterare för bostadsbidragsärenden (kommun)",
          "sjukförsäkringstjänsteman",
          "sjukkasseföreståndare",
          "sjukkassetjänsteman",
          "socialförsäkringstjänsteman",
          "specialhandläggare (pensionsanstalt)",
          "specialutredare (socialförsäkring)",
          "studiestödssekreterare",
          "underhållsskyddshandläggare",
          "underhållsskyddsinspektör",
          "utkomstskyddsexpert",
          "expert på försäkringsavgöranden (socialförsäkring)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3354",
    "level": 4,
    "code": "3354",
    "order": 3140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/335",
    "parentCode": "335",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillståndstjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aravainspektör",
          "beredare för bostadsärenden (kommun)",
          "bostadslåneinspektör (kommun)",
          "bostadsombudsman (kommun)",
          "bostadssekreterare",
          "bostadssekreterare (offentlig)",
          "bostadssekreterare-byggnadsinspektör (kommun)",
          "byråsekreterare (patent- och registerstyrelsen)",
          "handläggare av bostadsärenden (kommun)",
          "inspektör (patent- och registerstyrelsen)",
          "inspektör (tv-licens)",
          "inspektör för bostadsärenden (kommun)",
          "licenskontrollör (polisväsen)",
          "sekreterare för bostadsärenden",
          "tillståndhandsläggare (kommun, stat)",
          "tillståndssekreterare (kommun)",
          "tv-licensinspektör",
          "överinspektör (patent- och registerstyrelsen)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3355",
    "level": 4,
    "code": "3355",
    "order": 3150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/335",
    "parentCode": "335",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kommissarier och överkonstaplar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande polismästare",
          "brottsutredare",
          "detektiv (polisväsen)",
          "inspektör (polisväsen)",
          "kommissarie",
          "kriminalinspektör",
          "kriminalkommissarie",
          "kriminalkonstapel",
          "kriminalpolis",
          "kriminalöverkonstapel",
          "länskommissarie",
          "poliskommissarie",
          "polismästare",
          "teknisk forskare (polisväsen)",
          "äldre kriminalkonstapel",
          "överdetektiv",
          "överinspektör (polis)",
          "överkommissarie",
          "överkonstapel"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3359",
    "level": 4,
    "code": "3359",
    "order": 3160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/335",
    "parentCode": "335",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga tjänstemän inom beredning och tillsyn inom offentlig förvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "butiksinspektör",
          "eu-kontrollör",
          "eu-stödsinspektör",
          "filminspektör",
          "fiskeriövervakare",
          "försäljningsinspektör",
          "inspektör (affär, butik)",
          "löneombudsman (kommun)",
          "prisinspektör",
          "trafikinspektör (staten)",
          "ämbetsmannapraktikant (utrikesförv.)",
          "övervakningsinspektör (affär, butik)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/34",
    "level": 2,
    "code": "34",
    "order": 3170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Juridiska assistenter samt experter inom social- och kultursektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/341",
    "level": 3,
    "code": "341",
    "order": 3180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Juridiska assistenter samt personal inom socialsektorn och församlingar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3411",
    "level": 4,
    "code": "3411",
    "order": 3190,
    "modifiedDate": "2016-01-13T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Juridiska assistenter och experter inom intresseorganisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/34111",
    "level": 5,
    "code": "34111",
    "order": 3200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3411",
    "parentCode": "3411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Rättegångsombud och utsökningsmän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "auktoriserad notarie (egendomsavträde)",
          "biträdande utmätningsman",
          "boupptecknare",
          "exekutionsbiträde",
          "förman för stämningsmän",
          "indrivare",
          "indrivningsombudsman",
          "kontrollör för exekutionsväsendet (magistrat)",
          "nämndeman",
          "privatdetektiv",
          "rättegångsombud",
          "sakförare (ej jurist)",
          "stämningsman",
          "tjänsteförmyndare",
          "utmätningsman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/34112",
    "level": 5,
    "code": "34112",
    "order": 3210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3411",
    "parentCode": "3411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ombud, funktionärer m.fl. experter inom organisationssektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansvarig för internationella ärenden (organisation)",
          "arbetsvillkorsekreterare",
          "distriktsfunktionär (fackförening)",
          "distriktssekreterare (parti)",
          "fackföreningsfunktionär",
          "facksekreterare (organisation)",
          "funktionär (organisation)",
          "förbundssekreterare (organisation)",
          "förhandlare (organisation)",
          "förtroendeman (heltidsanställd)",
          "huvudförtroendeman",
          "idrottsombudsman för specialgrupper",
          "koordinator för internationella ärenden (organisation)",
          "kundrådgivare (organisation)",
          "löneombudsman (fackförening)",
          "ombudsman (organisation)",
          "organisationsinstruktör",
          "organisationssekreterare",
          "politisk sekreterare",
          "socialsekreterare (organisation)",
          "specialassistent (organisation)",
          "specialplanerare (organisation)",
          "ungdomschef (organisation)",
          "upplysningsekreterare",
          "valfunktionär"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/34113",
    "level": 5,
    "code": "34113",
    "order": 3220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3411",
    "parentCode": "3411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Konsumentrådgivare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ekonomi- och skuldrådgivare",
          "kommunal konsumentrådgivare",
          "konsumentkonsult (handel)",
          "konsumentombudsman (staten)",
          "konsumentrådgivare",
          "ledande skuldrådgivare",
          "patientombudsman",
          "sekreterare för konsumentupplysningsnämnden (staten)",
          "sekreterare för konsumentärenden (kommun)",
          "skuldsanerare (kommun)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3412",
    "level": 4,
    "code": "3412",
    "order": 3230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Handledare och rådgivare inom socialsektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/34121",
    "level": 5,
    "code": "34121",
    "order": 3240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3412",
    "parentCode": "3412",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Handledare inom socialsektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hemförlovningshandledare",
          "anstaltsterapeut",
          "ansvarig instruktör (social)",
          "ansvarig skötare (social, ej sjukskötare)",
          "arbetscoach (socialbranschen)",
          "autismledare",
          "avdelningsskötare (vårdanstalt)",
          "barnavårdsinstruktör",
          "barnhemsinstruktör",
          "beroendeterapeut",
          "biträdande avdelningsskötare (socialbranschen)",
          "boendeledare",
          "bostadsrådgivare",
          "brottspåföljdschef",
          "familjearbetare",
          "familjedagvårdsledare",
          "familjedagvårdsövervakare",
          "familjehandledare",
          "familjevårdare",
          "familjevårdsledare",
          "fritidsinstruktör (socialarbete)",
          "fångvårdssekreterare (staten)",
          "geronom",
          "handledare inom barnskydd",
          "hemtjänstinstruktör",
          "hemtjänstledare",
          "hemvårdsinstruktör",
          "hemvårdskonsulent",
          "hemvårdsövervakare (vårdbyrå)",
          "instruktör (t.ex. barnhem)",
          "instruktör för hemvård av utvecklingsstörda",
          "instruktör för nykterhetsväsendet",
          "instruktör för ungdomsverksamhet",
          "instruktör för utvecklingsstörda",
          "instruktör för vården av utvecklingsstörda",
          "instruktör för åldringsvård",
          "instruktör för öppen vård",
          "instruktör för öppen vård av utvecklingsstörda",
          "invalidvårdsledare",
          "ledande familjedagvårdsinstruktör",
          "ledande instruktör",
          "ledande instruktör (socialvård)",
          "ledare för missbrukarvård",
          "ledare inom öppen service",
          "mbm-instruktör",
          "missbrukarkonsult-terapeut",
          "nattskötare (socialbranschen)",
          "nattöverskötare (socialbranschen)",
          "nykterhetssekreterare",
          "närfostrare",
          "närhandledare",
          "områdesansvarig (socialsektorn)",
          "pedagogisk handledare",
          "pedagog-skötare (social)",
          "rehabiliteringsinstruktör",
          "servicehemsledare",
          "socialinstruktör",
          "socialkonsulent",
          "socialpedagog (barnhem o.d.)",
          "socionom (socialväsendet)",
          "specialledare (socialbranschen)",
          "ungdomsarbetsledare (församling)",
          "ungdomsvårdsinstruktör",
          "verksamhetsinstruktör",
          "öppenvårdsarbetare (åldringshem, hälsocentral o.d.)",
          "rehabiliteringssekreterare (socialbranschen)",
          "specialhandledare (specialskolor)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/34122",
    "level": 5,
    "code": "34122",
    "order": 3250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3412",
    "parentCode": "3412",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ungdomsledare (ej församl.)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fritidsinstruktör",
          "ledare vid ungdomsklubb",
          "sekreterare för ungdomsärenden",
          "specialungdomsarbetare",
          "ungdomsarbetare",
          "ungdomsledare",
          "ungdomssekreterare",
          "ungdomssekreterare (regionansvarig)",
          "uppsökande ungdomsarbetare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/34123",
    "level": 5,
    "code": "34123",
    "order": 3260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3412",
    "parentCode": "3412",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Handledare och sysselsättningsledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetshandledare (vårdanstalt)",
          "arbetsterapeut",
          "fritidsledare (socialbranschen)",
          "handarbetsinstruktör (social)",
          "hobbyledare",
          "ledare för utomhusarbeten (social)",
          "sysselsättningsarbetsledare",
          "sysselsättningsledare",
          "sysselsättningsledare (hobbyverksamhet)",
          "sysselsättningsledare (sjukhus)",
          "sysselsättningsledare (social)",
          "teknisk instruktör (social)",
          "verkstadsledare",
          "vävningskonsulent",
          "äldreomsorgsledare (sociala tjänster)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3413",
    "level": 4,
    "code": "3413",
    "order": 3270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/341",
    "parentCode": "341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Församlingspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/34131",
    "level": 5,
    "code": "34131",
    "order": 3280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3413",
    "parentCode": "3413",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Diakoner och diakonissor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "diakon",
          "diakon inom familjearbete",
          "diakoniarbetare",
          "diakonibiträde",
          "diakonisekreterare",
          "diakonissa (församling)",
          "församlingssyster",
          "specialarbetsdiakon",
          "ungdomsdiakon"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/34139",
    "level": 5,
    "code": "34139",
    "order": 3290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3413",
    "parentCode": "3413",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga församlingsarbetare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "vuxenarbetare (församling)",
          "arbetsbranschsekreterare (församl.)",
          "barnarbetare (församling)",
          "chef för ungdomsarbete (församl.)",
          "distriktsledare (religiöst samfund)",
          "evangelist",
          "familjearbetare (församl.)",
          "församlingsarbetare",
          "församlingskurator",
          "församlingsledare (annan än ev.luth. eller ortodox)",
          "församlingssekreterare",
          "gatumissionsarbetsledare",
          "gränsbygdssyster",
          "klubbföreståndare (församling)",
          "klubbledare (församling)",
          "missionsarbetare",
          "missionssekreterare",
          "missionär",
          "munk",
          "officer (frälsningsarmen)",
          "officer vid frälsningsarmen",
          "ordensmedlem (kloster)",
          "predikant",
          "rabbin (judisk församling)",
          "slumsyster",
          "socialarbetare (frälsningsarmen)",
          "specialungdomsledare (församl.)",
          "stiftssekreterare",
          "söndagsskolesekreterare",
          "ungdomsledare (församling)",
          "ungdomssekreterare (församling)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/342",
    "level": 3,
    "code": "342",
    "order": 3300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Idrottare, idrottstränare och -instruktörer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3421",
    "level": 4,
    "code": "3421",
    "order": 3310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/342",
    "parentCode": "342",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Idrottare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "backhoppare",
          "boxare",
          "fotbollsspelare",
          "golfare",
          "idrottsutövare (professionell)",
          "ishockeyspelare",
          "jockej",
          "pokerspelare",
          "professionell idrottsutövare",
          "rallyförare",
          "skidlöpare",
          "tennisspelare",
          "travkusk",
          "tävlingsdansare",
          "tävlingsryttare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3422",
    "level": 4,
    "code": "3422",
    "order": 3320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/342",
    "parentCode": "342",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Idrottstränare och funktionärer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "domare",
          "fotbollstränare",
          "grenchef",
          "grenchef (idrottsorganisation)",
          "grenledare",
          "grenledare (idrottsorganisation)",
          "huvudtränare (idrott)",
          "hästtränare",
          "idrottstränare",
          "ishockeytränare",
          "materialförvaltare (idrott)",
          "socialinstruktör (sport)",
          "speldomare (idrott)",
          "tennistränare",
          "travtränare",
          "tränare (idrott)",
          "träningschef (idrott)",
          "tävlingsdomare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3423",
    "level": 4,
    "code": "3423",
    "order": 3330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/342",
    "parentCode": "342",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Idrottsinstruktörer och fritidsledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aerobicinstruktör",
          "aerobic-lärare",
          "assistent (yrkesläroanstalt)",
          "body building-lärare",
          "fritidssekreterare",
          "golflärare",
          "gympainstruktör",
          "idrottsinstruktör",
          "idrottsinstruktör (kommun)",
          "idrottsinstruktör (föreningar mm.)",
          "idrottskonsulent",
          "idrottssekreterare",
          "instruktör för fritidsverksamhet",
          "instruktör för idrottsväsendet",
          "konditionsledare",
          "konditionssalsledare",
          "konditionssalsövervakare",
          "lärare (skridskoåkning)",
          "praktikledare",
          "ridlärare",
          "simlärare",
          "skidlärare",
          "specialidrottsinstruktör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/343",
    "level": 3,
    "code": "343",
    "order": 3340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/34",
    "parentCode": "34",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom konst och kultur samt kökschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3431",
    "level": 4,
    "code": "3431",
    "order": 3350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/343",
    "parentCode": "343",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fotografer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arkivfotograf",
          "ateljefotograf",
          "editerare",
          "flygfotograf",
          "flygfotograferingstekniker",
          "fotoateljebiträde (studio)",
          "fotograf",
          "fotograf (boktryckeri)",
          "fotograf (fotografi)",
          "föreståndare för bildanstalt",
          "industrifotograf",
          "institutionsfotograf",
          "kartfotograf",
          "mikrofilmare",
          "museifotograf",
          "nyhetsfotograf",
          "porträttfotograf (fotogfafi)",
          "pressfotograf",
          "reklamfotograf",
          "sjukhusfotograf"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3432",
    "level": 4,
    "code": "3432",
    "order": 3360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/343",
    "parentCode": "343",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inredningsplanerare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "dekoratör",
          "inredningskonsult",
          "inredningsplanerare",
          "visualist (inredningsdesign)",
          "arbetsmiljösakkunnig (planering av lokaler)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3433",
    "level": 4,
    "code": "3433",
    "order": 3370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/343",
    "parentCode": "343",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Galleri-, musei- och bibliotekstekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arkivmästare (riksarkivet)",
          "forskningsassistent (museiverk)",
          "forskningsmästare (riksarkiv)",
          "inramare (tavlor, konst)",
          "konservator",
          "konservatorsbiträde",
          "konstgalleriinnehavare",
          "konstgallerist",
          "konstsekreterare",
          "museiassistent",
          "museimästare",
          "samlingsassistent",
          "utställningsarkitekt",
          "utställningsmästare (museum)",
          "utställningsplanerare",
          "gallerist"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3434",
    "level": 4,
    "code": "3434",
    "order": 3380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/343",
    "parentCode": "343",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kökschefer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bespisningsarbetsledare",
          "bespisningschef",
          "bespisningsförman",
          "ekonomiföreståndare (fartyg)",
          "intendent (fartyg)",
          "kosthållningschef",
          "kosthållningsinstruktör",
          "kökschef",
          "köksmästare",
          "näringschef"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3435",
    "level": 4,
    "code": "3435",
    "order": 3390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/343",
    "parentCode": "343",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga experter inom konst och kultur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/34351",
    "level": 5,
    "code": "34351",
    "order": 3400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3435",
    "parentCode": "3435",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Scriptor och övriga experter inom scenteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "belysningsmästare (teater)",
          "cirkusbiträde",
          "dekormålare (teater, film, tv)",
          "dessinatör (klädförråd vid teater)",
          "effektskötare",
          "filmsekreterare",
          "ljudtekniker",
          "ljusdesigner",
          "ljusplanerare",
          "ljustekniker (tv)",
          "maskinmästare (teater)",
          "produktionsarbetare (radio, tv, film)",
          "produktionsassistent",
          "produktionsbiträde",
          "produktionsmästare (radio, tv, film)",
          "produktionsplanerare (radio, tv, film)",
          "produktionssekreterare (radio, tv, film)",
          "rekvisitaföreståndare (teater)",
          "rekvisitatillverkare (teater)",
          "rekvisitör (teater)",
          "scenarbetare",
          "scendekoratör (teater, film, tv)",
          "scenmästare",
          "scripta",
          "utställningssekreterare",
          "inspelningsarrangör",
          "musikteknolog"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/34359",
    "level": 5,
    "code": "34359",
    "order": 3410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3435",
    "parentCode": "3435",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga experter inom konst- och konstindustrisektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "inläsare på ljudband",
          "sufflör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/35",
    "level": 2,
    "code": "35",
    "order": 3420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Experter inom informations- och kommunikationsteknologi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/351",
    "level": 3,
    "code": "351",
    "order": 3430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/35",
    "parentCode": "35",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "IKT-tekniker samt användarstöd"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3511",
    "level": 4,
    "code": "3511",
    "order": 3440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/351",
    "parentCode": "351",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Driftoperatörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "centraldatoroperatör",
          "chefoperatör (it)",
          "chief operator (it)",
          "datadriftschef",
          "datadriftsplanerare",
          "dataefterbehandlare",
          "dataförbehandlare",
          "datakörplanerare",
          "datamaskinchef",
          "datamaskinsoperatör",
          "datamaterialbehandlare",
          "dataoperatör",
          "driftplanerare (it)",
          "driftprogrammare (it)",
          "driftschefr (it)",
          "driftövervakare (it)",
          "efterbehandlare (it)",
          "förbehandlare (it)",
          "ikt-systemansvarig",
          "it-driftchef",
          "it-huvudanvändare",
          "it-operatör",
          "konsuloperatör (it)",
          "körningsplanerare (it)",
          "lodningsoperatör",
          "operator (it)",
          "operatör (it)",
          "sorteringsmaskinsskötare (it)",
          "systemövervakare (it)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3512",
    "level": 4,
    "code": "3512",
    "order": 3450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/351",
    "parentCode": "351",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Datasupportpersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "applikationrådgivare (it)",
          "arkivarie (it)",
          "arkivarie för liggararkiv",
          "bandarkivarie (it)",
          "cad-operatör",
          "customer support (it)",
          "dataarrangör",
          "databehandlare",
          "databeredare",
          "datagranskare",
          "datakontaktperson",
          "datakontorist",
          "datapostare",
          "datasekreterare",
          "datasektionssekreterare",
          "datatjänsteman",
          "datautredare",
          "datorkonsulent",
          "driftfixare (it)",
          "filförvaltare",
          "förberedare av datakörning",
          "helpdesk-konsulent",
          "ikt-stödperson",
          "it-assistent",
          "it-rådgivare",
          "it-stödperson",
          "it-support",
          "it-systemoperatör",
          "korningsutredningsman (it)",
          "kundansvarsperson (it)",
          "kundrådgivar (it)",
          "kundserviceperson (it)",
          "kundstödsperson (it)",
          "körningsutredare (it)",
          "operationforskare (it)",
          "pc-samordnare,",
          "periferenhetsoperatör (it)",
          "service technician (it)",
          "systemexpert (stödarbetsuppgift )",
          "systemkonsulent",
          "tillämpningskonsulent",
          "utredningsman (it)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3513",
    "level": 4,
    "code": "3513",
    "order": 3460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/351",
    "parentCode": "351",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Nätverkstekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "it-tekniker",
          "dataexpert",
          "datanätexpert (it)",
          "datanätstekniker",
          "nätsstödperson (it)",
          "systemexpert (informationsnät )",
          "transmissionstekniker",
          "expert inom informations- och kommunikationsteknologi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3514",
    "level": 4,
    "code": "3514",
    "order": 3470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/351",
    "parentCode": "351",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Webbmaster och webbtekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "animationsoperatör",
          "huvudanvändare av webbplats",
          "teknisk expert (internetservice)",
          "webmaster"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/352",
    "level": 3,
    "code": "352",
    "order": 3480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/35",
    "parentCode": "35",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Teletekniker samt radio- och tv-tekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3521",
    "level": 4,
    "code": "3521",
    "order": 3490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/352",
    "parentCode": "352",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sändnings- och AV-tekniker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "audiovisualtekniker",
          "av-planerare",
          "av-tekniker",
          "bildkontrollör (tv)",
          "bildmixer (tv)",
          "bildtekniker",
          "biografmaskinist",
          "dokumentfotograf",
          "driftsmästare (radio, tv)",
          "effektmästare (radio, tv)",
          "filmfotograf",
          "filmklippare",
          "filmljudtekniker",
          "filmprojektorskötare",
          "filmtextsättare",
          "inspelningskontrollant (film)",
          "inspelningstekniker (film)",
          "jourhavande (radio, tv)",
          "kamerakontrollant (tv)",
          "kameraman",
          "kontrollant (radio, tv)",
          "ljudbandstekniker (film)",
          "ljudplanerare",
          "ljudstudioassistent",
          "ljudtekniker (film)",
          "ljudtekniker (radio, tv)",
          "ljus- och ljudplanerare",
          "ljustekniker",
          "mixare",
          "radioexpeditör",
          "radiokontrollant",
          "skiftförman (radio, tv)",
          "specialkontrollant (radio, tv)",
          "stationschef (radio, tv)",
          "stationsförman (radio, tv)",
          "stationskarl (radio, tv)",
          "studiobiträde (radio, tv, film)",
          "studiochef",
          "studioföreståndare (radio, tv)",
          "studioförman (radio, tv)",
          "studiomästare",
          "studioregissör (radio, tv)",
          "studiotekniker (radio, tv)",
          "t.o.m. (tv)",
          "technical operation manager (tv)",
          "teknisk assistent (radio, tv)",
          "tv-fotograf",
          "tv-kameraman",
          "tv-kontrollant",
          "utsändningskontrollant (radio, tv)",
          "utsändningsövervakare (radio,tv)",
          "videobandtekniker",
          "videofotograf",
          "videotekniker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/3522",
    "level": 4,
    "code": "3522",
    "order": 3500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/352",
    "parentCode": "352",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tekniska experter inom telekommunikation"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biträdande förbindelsechef",
          "ekolodsoperatör",
          "fartygstelegrafist",
          "flygsäkerhetstelegrafist",
          "förbindelsechef",
          "förbindelseledare",
          "järnvägstelegrafist",
          "nätgruppstekniker (elektronik)",
          "radiotekniker",
          "radiotelegrafist",
          "signalchef",
          "signalist (flygfält)",
          "signalövervakare",
          "systemexpert (teleteknik)",
          "telefoninspektör",
          "telefonmästare",
          "telefontekniker",
          "telegrafist",
          "telestationschef",
          "teletekniker",
          "övervakare av signalister"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4",
    "level": 1,
    "code": "4",
    "order": 3510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontors- och kundtjänstpersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/41",
    "level": 2,
    "code": "41",
    "order": 3520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/411",
    "level": 3,
    "code": "411",
    "order": 3530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/41",
    "parentCode": "41",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorsassistenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4110",
    "level": 4,
    "code": "4110",
    "order": 3540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/411",
    "parentCode": "411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorsassistenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/412",
    "level": 3,
    "code": "412",
    "order": 3550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/41",
    "parentCode": "41",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorssekreterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4120",
    "level": 4,
    "code": "4120",
    "order": 3560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/412",
    "parentCode": "412",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorssekreterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "administrativ sekretare (företag)",
          "administrativ sekreterare (företag)",
          "allmän sekreterare",
          "anskaffningssekreterare",
          "arbetsmottagare",
          "avdelningskontorist",
          "av-sekreterare",
          "bilsekreterare",
          "biträdande kanslist",
          "biträdande sekreterare",
          "bostadssekreterare (fastighetsförmedling)",
          "byråanställd",
          "byråsekreterare",
          "distriktskontorist",
          "ej specialiserad kontorist",
          "expeditör (kanslist)",
          "exportsekreterare (sekreteraruppgifter)",
          "fabrikskontorist",
          "fastighetssekreterare",
          "fältsekreterare",
          "försäljningsassistent",
          "försäljningskontorist",
          "försäljningssekreterare",
          "hotellsekreterare",
          "importsekreterare",
          "inköpskontorist",
          "inköpssekreterare",
          "inköpstjänsteman",
          "kontorist",
          "kontorsarbetare",
          "kontorstjänsteman",
          "kursassistent",
          "kurssekreterare",
          "privatsekreterare",
          "programsekreterare",
          "registerutredare",
          "resesekreterare",
          "sekreterare",
          "sekreterare för skolväsendet (kommun)",
          "sekreterare vid polisinrättning",
          "skolsekreterare (kommun)",
          "teatersekreterare",
          "teknisk kontorist",
          "teknisk sekreterare",
          "tomtbokförare",
          "utbildningsassistent",
          "utbildningssekreterare",
          "utskottssekreterare",
          "vuxenutbildningssekreterare",
          "sekreterare för småbarnspedagogik"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/413",
    "level": 3,
    "code": "413",
    "order": 3570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/41",
    "parentCode": "41",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Textbehandlare och dataregistrerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4131",
    "level": 4,
    "code": "4131",
    "order": 3580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/413",
    "parentCode": "413",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Textbehandlare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "maskinskrivare",
          "ordbehandlare",
          "ritbiträde",
          "stenograf",
          "textbehandlare",
          "textinskrivare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4132",
    "level": 4,
    "code": "4132",
    "order": 3590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/413",
    "parentCode": "413",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Dataregistrerare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "datafunktionär",
          "datainmatare (adb)",
          "datakodare",
          "dataregistrerare",
          "dataregistrerare (it)",
          "dataskrivare",
          "hålkortsstansare",
          "inmatare (adb)",
          "kontrollstansare (adb)",
          "kontrollstansare (it)",
          "magnetbandsskrivare (adb)",
          "magnetbandsskrivare (it)",
          "materialbehandlare (adb)",
          "optisk skrivare (adb)",
          "stansoperatör",
          "stansoperatör (adb)",
          "stansoperatör (it)",
          "terminalskrivare (adb)",
          "terminalskrivare (it)",
          "terminalskötare (adb)",
          "äldre dataskrivare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/42",
    "level": 2,
    "code": "42",
    "order": 3600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kundtjänstpersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/421",
    "level": 3,
    "code": "421",
    "order": 3610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/42",
    "parentCode": "42",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kassapersonal m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4211",
    "level": 4,
    "code": "4211",
    "order": 3620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/421",
    "parentCode": "421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Banktjänstemän m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "back office-tjänsteman (bank)",
          "bankpraktikant",
          "bankrådgivare",
          "banktjänsteman",
          "eurorådgivare (penninginrättning)",
          "frimärksförsäljare",
          "föreståndare för postbetjäningsbil",
          "företagsservicetjänsteman (bank)",
          "förman för postmän",
          "försäljningsförhandlare (bank)",
          "kassör (post)",
          "kassörtjänsteman (bank)",
          "kreditförhandlare (bank)",
          "kreditkonsult (bank)",
          "kundservicechef (bank, exkl. krediter)",
          "postexpeditör",
          "postfunktionär",
          "postförman",
          "postinspektör",
          "posttjänsteman",
          "posttrafikelev",
          "serviceförsäljare (post, bank)",
          "servicerådgivare (post, bank)",
          "tjänsteman (bank)",
          "trafikinspektör (post och tele)",
          "valutaväxlare",
          "bank adviser",
          "valutaförsäljare (valutaväxling)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4212",
    "level": 4,
    "code": "4212",
    "order": 3630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/421",
    "parentCode": "421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Vadförmedlare, croupierer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "automatanvändare",
          "bingofunktionär",
          "bingohallsskötare",
          "bingovärd",
          "bingovärdinna",
          "croupier",
          "kasinospelsskötare",
          "spelautomatanvändare",
          "spelbanksskötare",
          "spelhallsfunktionär",
          "spelskötare",
          "totoförsäljare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4213",
    "level": 4,
    "code": "4213",
    "order": 3640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/421",
    "parentCode": "421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Pantlånare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "pantlånekontorstjänsteman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4214",
    "level": 4,
    "code": "4214",
    "order": 3650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/421",
    "parentCode": "421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inkasserare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avbetalningsförhandlare",
          "exekutionstjänsteman",
          "indrivningshandläggare",
          "inkasserare",
          "inkasseringskassör",
          "inkasseringskonsult",
          "kontotjänstföreståndare",
          "kontotjänsttjänsteman",
          "kreditutredare",
          "kreditövervakare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/422",
    "level": 3,
    "code": "422",
    "order": 3660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/42",
    "parentCode": "42",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Annan kundtjänstpersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4221",
    "level": 4,
    "code": "4221",
    "order": 3670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/422",
    "parentCode": "422",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Resebyråtjänstemän"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärsresetjänsteman (resebyrå)",
          "avdelningsföreståndare (resebyrå)",
          "biljettskrivare (resebyrå)",
          "bokningstjänsteman (resebyrå)",
          "förman för arbetsgrupp (resebyrå)",
          "försäljningstjänsteman (resebyrå)",
          "incoming-tjänsteman (resebyrå)",
          "researrangör",
          "resebyråtjänsteman",
          "reseprogramplanerare (resebyrå)",
          "resesäljare",
          "sektionsansvarig (resebyrå)",
          "turistbyråtjänsteman",
          "turistkonsulent",
          "turisttjänsteman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4222",
    "level": 4,
    "code": "4222",
    "order": 3680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/422",
    "parentCode": "422",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Telefonservicerådgivare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "föreståndare för telefontjänst",
          "förman för telefontjänst",
          "kundtjänstarbetare (telefonrådgivning)",
          "telefonjourhavande",
          "telefontjänsteman",
          "telefonövervakare",
          "telehandläggare",
          "växeltelefonist (telefontjänst)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4223",
    "level": 4,
    "code": "4223",
    "order": 3690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/422",
    "parentCode": "422",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Växeltelefonister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "föreståndare för telefoncentral",
          "föreståndare för telefonstation",
          "radiotelefonist",
          "telebiträde",
          "telefonbiträde",
          "telefonist",
          "telefonist (radio-)",
          "teleföreståndare",
          "telegrafexpeditör",
          "telekontrollör",
          "teletjänsteman",
          "växeltelefonist",
          "växeltelefonist (telefon)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4224",
    "level": 4,
    "code": "4224",
    "order": 3700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/422",
    "parentCode": "422",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hotellreceptionister"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "entrévärdinna (hotell)",
          "hotelltjänsteman",
          "receptionist",
          "receptionist (hotell, resandehem)",
          "receptionschef (hotell, resandehem)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4225",
    "level": 4,
    "code": "4225",
    "order": 3710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/422",
    "parentCode": "422",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kundrådgivare vid informationsdisk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "informationskassör (affär)",
          "konsulent (affär)",
          "kundtjänstarbetare (infodisk)",
          "reklamationshandläggare",
          "rådgivare (information)",
          "rådgivningsföreståndare",
          "ägarkundsrådgivare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4226",
    "level": 4,
    "code": "4226",
    "order": 3720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/422",
    "parentCode": "422",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Receptions- och rådgivningspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "entrévärdinna (sjukhus, ämbetsverk)",
          "husmor vid hälsostation",
          "hälsocentralsbiträde",
          "mottagningsassistent (sjukhus, hälsocentral, läkare e.d.)",
          "mottagningsassistent vid tandklinik",
          "mottagnings-avdelningsassistent",
          "mottagningsbiträde (läkarmottagning)",
          "mottagningssekreterare",
          "poliklinikvärdinna",
          "tandvårdsbiträde",
          "servicesekreterare (hälsovård)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4227",
    "level": 4,
    "code": "4227",
    "order": 3730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/422",
    "parentCode": "422",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Undersöknings- och marknadsundersökningsintervjuare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forskningsintervjuare",
          "intervjuare",
          "marknadsundersökningsintervjuare",
          "statistikintervjuare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4229",
    "level": 4,
    "code": "4229",
    "order": 3740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/422",
    "parentCode": "422",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig kundtjänstpersonal utan annan klassificering"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/42291",
    "level": 5,
    "code": "42291",
    "order": 3750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/4229",
    "parentCode": "4229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Nödcentraloperatörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "föreståndare för kretsalarmeringscentralen",
          "jourhavande på larmcentral",
          "jourhavande vid nödcentral",
          "larmcentralsjour",
          "larmcentralsskötare",
          "larmjourhavande",
          "larmoperatör",
          "nödcentralsskötare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/42299",
    "level": 5,
    "code": "42299",
    "order": 3760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/4229",
    "parentCode": "4229",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig kundtjänstpersonal utan annan klassificering"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "konferensmedhjälpare",
          "kundsekreterare",
          "kundtjänstföreståndare (fabrik)",
          "kundtjänstkontorist",
          "museibiträde",
          "museitjänsteman",
          "servicesekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/43",
    "level": 2,
    "code": "43",
    "order": 3770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/431",
    "level": 3,
    "code": "431",
    "order": 3780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/43",
    "parentCode": "43",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Löneräknare, försäkringshandläggare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4311",
    "level": 4,
    "code": "4311",
    "order": 3790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/431",
    "parentCode": "431",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorspersonal inom ekonomiförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "betalningssekreterare",
          "beställningsmottagare",
          "bokföringsbiträde",
          "bokföringstjänsteman",
          "budgetassistent",
          "chefskassör (företag)",
          "ekonomiassistent",
          "ekonomitjänsteman",
          "elfakturerare",
          "exportfakturerare",
          "fakturerare",
          "faktureringsbiträde",
          "förhandsprissättare (beräknare)",
          "hyresövervakare",
          "kartoteksskötare",
          "kassör (kontor)",
          "kontanthanterare (kontanträkning)",
          "kontoskötare",
          "kundregisterskötare (redovisning)",
          "maskinfakturerare",
          "maskinregistrator",
          "orderbehandlare",
          "ordermottagare",
          "rapportör (redovisning)",
          "redovisningsbiträde",
          "redovisningskontorist",
          "redovisningssekreterare",
          "redovisningstjänsteman",
          "registrator",
          "reskontrabiträde",
          "reskontrabokförare",
          "reskontraskötare",
          "revisionsbiträde",
          "räkenskapsförare",
          "räknebiträde",
          "räkningsgranskare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4312",
    "level": 4,
    "code": "4312",
    "order": 3800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/431",
    "parentCode": "431",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorspersonal inom statistik-, finansierings- och försäkringssektorn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsavtalsutredare (försäkring)",
          "assistent (val)",
          "back office-tjänsteman (försäkring)",
          "bilförsäkringshandläggare",
          "finansieringssekreterare",
          "försäkringshandläggare",
          "försäkringssekreterare",
          "försäkringssekreterare (försäkringsanstalt)",
          "försäkringstjänsteman (inte färsäljning)",
          "handläggare av ersättningsärenden (försäkring)",
          "handläggare av pensionsärenden (försäkring)",
          "ipr-administratör",
          "ipr-assistent",
          "patenthandläggare",
          "placeringsassistent",
          "skadehandläggare (försäkring)",
          "statistikbiträde (redovisning)",
          "statistiksekreterare",
          "tarifferare (försäkring)",
          "valberedare",
          "valtjänsteman",
          "ersättningsrådgivare (skadeförsäkring)",
          "customer adviser (placering)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4313",
    "level": 4,
    "code": "4313",
    "order": 3810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/431",
    "parentCode": "431",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Löneräknare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avlöningsföreståndare",
          "lönebokförare",
          "lönesekreterare",
          "löneuträknare",
          "timskrivare",
          "löneservicesekreterare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/432",
    "level": 3,
    "code": "432",
    "order": 3820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/43",
    "parentCode": "43",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorspersonal inom transport och lager"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4321",
    "level": 4,
    "code": "4321",
    "order": 3830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/432",
    "parentCode": "432",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lagerförvaltare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "centrallagerföreståndare",
          "dellagerskötare",
          "expeditionsföreståndare",
          "expeditionsförman",
          "föreståndare för läromedelscentral",
          "föreståndare för återvinningscentral",
          "godsstationsföreståndare (vägtrafik)",
          "hallföreståndare (lager, förvaring)",
          "hallmästare (lager)",
          "inventarieskötare (lager)",
          "klädförrådsföreståndare",
          "lagerbokförare",
          "lagerbokhållare",
          "lagerchef",
          "lagerförman",
          "lagerförvaltare",
          "lagerkartoteksskötare",
          "lagerkontorist",
          "lagerkontrollant",
          "lagerkontrollör",
          "lagermästare",
          "lagerregisterförare",
          "lagerövervakare",
          "linneförrådsföreståndare",
          "logistiker (vägtrafik)",
          "materialbokförare",
          "materialförvaltare (lager)",
          "materialsekreterare",
          "spannmålsförrådsförvaltare",
          "varuförvaringsföreståndare (vägtrafik)",
          "varukontrollör (lager)",
          "verktygslagerförvaltare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4322",
    "level": 4,
    "code": "4322",
    "order": 3840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/432",
    "parentCode": "432",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Produktionsassistenter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "produktionsassistent (industri)",
          "materialförvaltare",
          "materiallagerförvaltare",
          "materialreserverare (lager)",
          "materialtekniker"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4323",
    "level": 4,
    "code": "4323",
    "order": 3850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/432",
    "parentCode": "432",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorspersonal inom transport"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/43231",
    "level": 5,
    "code": "43231",
    "order": 3860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/4323",
    "parentCode": "4323",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Spårtrafikledare, trafiksamordnare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biljettförsäljare (vr)",
          "biträdande stationsinspektor (sj)",
          "biträdande stationsinspektor (vr)",
          "biträdande trafikmästare (vr)",
          "fjärrledare (sj)",
          "fjärrledare (vr)",
          "fjärrtågsklarerare (vr)",
          "lokmästare",
          "stationsföreståndare (sj)",
          "stationsföreståndare (vr)",
          "stationsinspektor (sj)",
          "stationsinspektor (vr)",
          "stationskarl",
          "stationsmästare (sj)",
          "stationsmästare (vr)",
          "tidtabellsplanerare (vr)",
          "trafikdistriktschef sj)",
          "trafikförman (sj)",
          "trafikförman (vr)",
          "trafikledare (sj)",
          "trafikledare (tåg)",
          "trafikledare (vr)",
          "trafikmästare (sj)",
          "trafikmästare (vr)",
          "trafikskötare (vr)",
          "trafiktjänsteman (vr)",
          "transportföreståndare (vr)",
          "transportledare (vr)",
          "tågförare",
          "tågförare (vr)",
          "vr-registrerare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/43239",
    "level": 5,
    "code": "43239",
    "order": 3870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/4323",
    "parentCode": "4323",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga kontorstjänstemän inom transport och spedition"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "varuflödesadministratör (handel)",
          "incheckningstjänsteman",
          "ambulerande tjänsteman (flygtrafik)",
          "befraktare (fartyg)",
          "bilbefraktare",
          "bilförman",
          "biljettförsäljare (sj)",
          "bilmästare (vägtrafik)",
          "biträdande körmästare (vägtrafik)",
          "busstrafikledare",
          "byråanställd (sj)",
          "byråsekreterare (vr)",
          "chaufförsförman (postbilstrafik)",
          "check-in-tjänsteman",
          "chef för chaufförerna",
          "chefsassistent (flygtrafik)",
          "chefsassistent vid flygexpedition",
          "distributionsbiträde",
          "distributionsföreståndare",
          "distributionsförman",
          "distributionskontorist",
          "distributionsövervakare",
          "expeditionsövervakare",
          "flygclearingtjänsteman",
          "flygfältsassistent",
          "flygfältsfunktionär",
          "flygstationstjänsteman",
          "flygtjänsteman",
          "flygtrafikexpedient",
          "flygtrafiktjänsteman",
          "forskningsbiträde (trafik)",
          "fraktchef",
          "fraktexpeditionsföreståndare (flygtrafik)",
          "fraktklarerare (flygtrafik)",
          "fraktskrivare (flygtrafik)",
          "frakttjänsteman (flygtrafik)",
          "frakttjänsteman (vägtrafik)",
          "hallinspektör (vägtrafik)",
          "hamntjänsteman",
          "järnvägsskrivare",
          "järnvägstjänsteman",
          "kommenderingsmästare (vägtrafik)",
          "kundbetjäningstjänsteman (flygtrafik)",
          "kundtjänsteman (väg- och flygtrafik)",
          "körmästare (vägtrafik)",
          "körorganisatör (vägtrafik)",
          "lastningschef (flygstation)",
          "lastningsförman",
          "lastningsmästare",
          "lastskrivare",
          "linjebefraktare",
          "linjeinspektör",
          "markvärdinna",
          "passagerarklarerare",
          "ramp-förman",
          "rederitjänsteman",
          "redovisningstjänsteman (flygtrafik)",
          "registrerare (flygstation)",
          "resetjänstsfunktionär",
          "sj-skrivare",
          "sj-stationskarl",
          "skeppningskontorist",
          "skeppningssekreterare",
          "skjutspappersskrivare",
          "skrivare (sj)",
          "skrivare (vr)",
          "speditionsarbetare",
          "speditionsassistent",
          "speditionskontorist",
          "speditionssekreterare",
          "speditionstjänsteman",
          "speditörsbiträde",
          "stationsföreståndare (vägtrafik)",
          "stuveriförman",
          "stuveritekniker",
          "tallyman",
          "tallyman (hamnarbete)",
          "tarifferare",
          "tidtabellsplanerare (trafik)",
          "tidtabellsräknare (trafik)",
          "tidtabellsräknare (vägtrafik)",
          "trafikförman (vägtrafik)",
          "trafikinspektör (flygtrafik)",
          "trafikinspektör (gatu- och vägtrafik)",
          "trafikkarl (vägtrafik)",
          "trafikmästare (vägtrafik)",
          "trafikräknare",
          "trafiksekreterare",
          "trafikskötare (vägtrafik)",
          "trafiktjänsteman (sj)",
          "trafiktjänsteman (vägtrafik och spårvagn)",
          "trafikövervakare",
          "transportföreståndare",
          "transportföreståndare (vägtrafik)",
          "transportförman (vägtrafik)",
          "transportkontorist",
          "transportledare (vägtrafik)",
          "transportmästare",
          "transportrationaliserare",
          "transportrationaliserare (vägtrafik)",
          "transportrådgivare",
          "transportsekreterare",
          "tullkontorist",
          "tullskrivare",
          "waterclerk",
          "back office clerk"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/44",
    "level": 2,
    "code": "44",
    "order": 3880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Annan kontors- och kundtjänstpersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/441",
    "level": 3,
    "code": "441",
    "order": 3890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/44",
    "parentCode": "44",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Annan kontors- och kundtjänstpersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4411",
    "level": 4,
    "code": "4411",
    "order": 3900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/441",
    "parentCode": "441",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bibliotekspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "rådgivare inom informationstjänst (bibliotek)",
          "biblioteksfunktionär i bokbuss",
          "biblioteksarbetare",
          "biblioteksassistent",
          "biblioteksbiträde",
          "biblioteksfunktionär",
          "bibliotekssekreterare",
          "bokbussförare-bibliotekarie",
          "föreståndare för informationstjänst",
          "informationstjänstsekreterare",
          "läsesalsövervakare",
          "mediasekreterare (bibliotek)",
          "medieassistent (bibliotek)",
          "organisationsbiträde (bibliotek)",
          "tjänsteman inom informationstjänst"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4412",
    "level": 4,
    "code": "4412",
    "order": 3910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/441",
    "parentCode": "441",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Brevbärare och postsorterare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/44121",
    "level": 5,
    "code": "44121",
    "order": 3920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/4412",
    "parentCode": "4412",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Brevbärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bilpostman",
          "brevbärare",
          "deltidsbiträde (post)",
          "förman för distributionsgrupp (post)",
          "maskinpostare (post)",
          "mottagningsassistent (post)",
          "mottagningsbiträde (post)",
          "postarbetare",
          "postbehandlare",
          "postbehandlare (post)",
          "postbiträde",
          "postförare",
          "postkupeförman",
          "postman",
          "postsorterare",
          "postutbärare",
          "postutdelare",
          "postutväxlare",
          "sorterare (post)",
          "telegrambud",
          "telegramutbärare",
          "utrikesexpeditör (post)",
          "vikarierande postman",
          "värdeexpedient",
          "överpostman"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/44122",
    "level": 5,
    "code": "44122",
    "order": 3930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/4412",
    "parentCode": "4412",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorsvaktmästare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "adressförteckningsskötare",
          "annonsmottagare (inte försäljning)",
          "ansvarig vaktmästare",
          "biblioteksvaktmästare",
          "biträde vid ämbetsverk",
          "byråbiträde",
          "byråpraktikant",
          "distributionsbiträde (postning)",
          "duplicerare",
          "dupliceringsbiträde",
          "föreståndare för dupliceringsbyrå",
          "föreståndare för representationslokal",
          "kanslibiträde",
          "kanslivaktmästare",
          "kartoteksbiträde",
          "kontorsbiträde",
          "kontorspraktikant",
          "kopierare",
          "kursor (universitet)",
          "kvällsövervakare (skola)",
          "ljuskopist",
          "ljuskopist (byrå m.m.)",
          "mikroskopist",
          "pedell (universitet)",
          "postningsarbetare (byrå)",
          "postningsföreståndare (byrå)",
          "postningsmaskinskötare (byrå)",
          "redaktionsbiträde",
          "räkningsutdelare (byrå, ämbetsverk)",
          "skrivare",
          "skrivbiträde",
          "telefaxoperatör",
          "telexoperatör",
          "tentamensövervakare",
          "universitetsvaktmästare",
          "vaktmästare (byrå, ämbetsverk)",
          "vaktmästare (högskola)",
          "vaktmästarförman (byrå, ämbetsverk)",
          "vakt-vaktmästare",
          "våningsvaktmästare (byrå, ämbetsverk)",
          "äldre vaktmästare (byrå, ämbetsverk)",
          "ämbetsverksmästare",
          "ämbetsverksvaktmästare",
          "övervaktmästare (byrå, ämbetsverk)",
          "överämbetsverksmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4413",
    "level": 4,
    "code": "4413",
    "order": 3940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/441",
    "parentCode": "441",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kodare, korrekturläsare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kodare (ej programmerare)",
          "korrekturläsare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4414",
    "level": 4,
    "code": "4414",
    "order": 3950,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/441",
    "parentCode": "441",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skrivare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4415",
    "level": 4,
    "code": "4415",
    "order": 3960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/441",
    "parentCode": "441",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arkivanställda"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arkivarrangör",
          "arkivassistent",
          "arkivbiträde",
          "arkiverare",
          "arkivfunktionär",
          "arkivkontorist",
          "arkivrådgivare",
          "arkivsekreterare",
          "filmarkivarie",
          "filmarkivskötare",
          "skivsamlingsbiträde (rundradion)",
          "tekniskt biträde (arkiv)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4416",
    "level": 4,
    "code": "4416",
    "order": 3970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/441",
    "parentCode": "441",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Assisterande kontorspersonal inom personalförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "handläggare av personalärenden (företag)",
          "kontorist (personaladministration)",
          "personal- och lönesekreterare",
          "personalsekreterare",
          "sekreterare för arbetsavtalsärenden (företag)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/4419",
    "level": 4,
    "code": "4419",
    "order": 3980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/441",
    "parentCode": "441",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig kontors- och kundtjänstpersonal utan annan klassificering"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "adressförteckningsskötare (personaladministration)",
          "adressskötare (personaladministration)",
          "annonssekreterare",
          "kundregisterskötare (exkl. redovisning)",
          "marknadsföringsassistent",
          "marknadsföringssekreterare",
          "mediesekreterare (exkl. bibliotek)",
          "publikationsbiträde",
          "registerförare",
          "registerskötare",
          "moderator"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5",
    "level": 1,
    "code": "5",
    "order": 3990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Service- och försäljningspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/51",
    "level": 2,
    "code": "51",
    "order": 4000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Servicepersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/511",
    "level": 3,
    "code": "511",
    "order": 4010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/51",
    "parentCode": "51",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Personal inom resetjänster, konduktörer och guider"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5111",
    "level": 4,
    "code": "5111",
    "order": 4020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/511",
    "parentCode": "511",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flygvärdinnor, purser m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fartygsvärd",
          "fartygsvärdinna",
          "flygplatsassistent",
          "flygsteward",
          "flygvärdinna",
          "fältbiträde (flygtrafik)",
          "markvärdinna (flygtrafik)",
          "purser (fartyg, flyg)",
          "steward (flyg)",
          "stuert (fartyg)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5112",
    "level": 4,
    "code": "5112",
    "order": 4030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/511",
    "parentCode": "511",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Konduktörer, biljettkontrollanter m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "biljettgranskare (vägtrafik och spårvagn)",
          "biljettkontrollör (vägtrafik och spårvagn)",
          "busskonduktör",
          "bussvärdinna",
          "inspektör (vägtrafik)",
          "konduktör",
          "konduktör (buss, spårvagn)",
          "konduktör (sj)",
          "konduktör (vr)",
          "specialkonduktör (spårvagn)",
          "spårvagnskonduktör",
          "trafikvärdinna (vägtrafik och spårvagn)",
          "utbildningskonduktör (spårvagn)",
          "vattenbusskonduktör",
          "överkonduktör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5113",
    "level": 4,
    "code": "5113",
    "order": 4040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/511",
    "parentCode": "511",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Guider"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "guide",
          "guide (rese)",
          "guide vid konstmuseum",
          "kryssningschef",
          "museiguide",
          "reseledare",
          "stadsguide",
          "turistguide",
          "upplevelseguide",
          "vildmarksguide"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/512",
    "level": 3,
    "code": "512",
    "order": 4050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/51",
    "parentCode": "51",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Restaurang- och storhushållspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5120",
    "level": 4,
    "code": "5120",
    "order": 4060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/512",
    "parentCode": "512",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Restaurang- och storhushållspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/51201",
    "level": 5,
    "code": "51201",
    "order": 4070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/5120",
    "parentCode": "5120",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kockar, kokerskor och kallskänkor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anstaltskokerska",
          "assisterande kock",
          "cateringarbetare (matlagning)",
          "chefkokerska",
          "dietkokerska",
          "fartygskock",
          "församlingshusmor",
          "grillkock",
          "hjälpkock",
          "hjälpkokerska",
          "kalaskock",
          "kalasvärdinna",
          "kallskänka",
          "kallskänka-kokerska",
          "kallskänkspraktikant",
          "kock",
          "kock-kallskänka",
          "kock-kokerska",
          "kockpraktikant",
          "kock-stuert",
          "kokerska/kock",
          "kokerska-gårdskarl",
          "kokerska-husmor",
          "kokerska-kallskänka",
          "kokerska-städare",
          "kokerska-städare-gårdskarl",
          "köttstyckare (storkök, restaurang)",
          "matserviceföreståndare",
          "praktiserande kokerska/kock",
          "restaurangkock",
          "restaurangkokerska",
          "skiftkock",
          "skolkokerska",
          "soldathemsföreståndare",
          "stekare (storkök, restaurang)",
          "storkökskock",
          "värdinna (arbetsplatsmatsal)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/51202",
    "level": 5,
    "code": "51202",
    "order": 4080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/5120",
    "parentCode": "5120",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Restaurangföreståndare och skiftledare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "cateringchef",
          "serviceförman (matservice)",
          "skiftansvarig (restaurang)",
          "ansvarig föreståndare (matservering)",
          "ansvarig föreståndare (storkök)",
          "ansvarig kosthållsföreståndare (storkök)",
          "ansvarig restaurangföreståndare",
          "barvärdinna",
          "biträdande husmor (storkök)",
          "biträdande restaurangchef",
          "chef för personalrestaurang",
          "chefhusmor",
          "chefhusmor (storkök)",
          "daghemshusmor",
          "föreståndare (storhushåll)",
          "hovmästare (fartyg)",
          "hovmästare (restaurang)",
          "hushållsföreståndare (storkök)",
          "hushållstekniker (storkök)",
          "husmor (storkök)",
          "husmor för serviceverkstad",
          "husmor för skolbespisning",
          "kansliföreståndare",
          "kontorsförman (post)",
          "kosthållsföreståndare",
          "kosthållsföreståndare (företagare)",
          "köksvärdinna (storkök)",
          "ledande husmor (storkök)",
          "matserveringsföreståndare",
          "områdesansvarig (personalmatsalar och anstaltsmatsalar)",
          "proviantör",
          "restaurangchef",
          "restaurangföreståndare",
          "restaurangförman",
          "restaurangvärdinna",
          "salsvärdinna (restaurang)",
          "salsövervakare (restaurang)",
          "serviceförman (matförsörjning)",
          "servicehandledare (restaurang)",
          "sjukhusvärdinna",
          "skiftchef (hotell)",
          "skiftchef (restaurang)",
          "skiftförman (restaurang)",
          "storhushållsföreståndare",
          "storköksföreståndare",
          "verkställande direktör (restaurangbranschen, restaurangarbete)",
          "värdinna (personalmatsal)",
          "värdinna (restaurang)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/513",
    "level": 3,
    "code": "513",
    "order": 4090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/51",
    "parentCode": "51",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Serveringspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5131",
    "level": 4,
    "code": "5131",
    "order": 4100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/513",
    "parentCode": "513",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Servitörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bongare (restaurang)",
          "kassa-servitör (restaurang)",
          "restaurangbiträde (sal)",
          "restaurangpraktikant (sal)",
          "restaurangservitör",
          "servitör (fartyg)",
          "servitör (restaurang)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5132",
    "level": 4,
    "code": "5132",
    "order": 4110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/513",
    "parentCode": "513",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bartendrar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "barbiträde (restaurangbar)",
          "barföreståndare",
          "barföreståndare (företagare)",
          "barmästare (restaurangbar)",
          "barservitör (restaurangbar)",
          "bartender",
          "kypare",
          "pubvärd",
          "vinkassa",
          "vinkassa-barmästare",
          "vinkassa-servitör"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/514",
    "level": 3,
    "code": "514",
    "order": 4120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/51",
    "parentCode": "51",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Frisörer, kosmetologer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5141",
    "level": 4,
    "code": "5141",
    "order": 4130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/514",
    "parentCode": "514",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Frisörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "barberarföretagare",
          "barberarmästare",
          "damfrisör",
          "frisör",
          "frisörbiträde",
          "frisörelev",
          "frisörföretagare (ej företagsledning)",
          "frisörmästare",
          "frisörpraktikant",
          "frisörsföretagare",
          "föreståndare för barberarsalong",
          "herrfrisör",
          "herrfrisör-frisör",
          "hårstylist",
          "perukmästare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5142",
    "level": 4,
    "code": "5142",
    "order": 4140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/514",
    "parentCode": "514",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kosmetologer m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "badinrättningsföreståndare",
          "badmästare",
          "bastuföreståndare",
          "bastuskötare",
          "bastuvärdinna",
          "diplomkosmetolog",
          "ekiperingsrådgivare",
          "färgkonsult",
          "kosmetolog",
          "make-up -konstnär",
          "manikurist",
          "mannekängskollärare",
          "maskör",
          "nageldesigner",
          "pedikyrist",
          "pedikyrist (skönhetsvård)",
          "sky-kosmetolog",
          "skönhetssalongsföreståndare",
          "skönhetsvårdare",
          "solariearbetare",
          "solarieföreståndare",
          "stilkonsult",
          "tatuerare",
          "ögonfransdesigner"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/515",
    "level": 3,
    "code": "515",
    "order": 4150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/51",
    "parentCode": "51",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetsledare inom städning och fastighetsskötsel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5151",
    "level": 4,
    "code": "5151",
    "order": 4160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/515",
    "parentCode": "515",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetsledare inom städning på kontor, hotell m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arbetsledare (renhållning, städning)",
          "arbetsledare för renhållningsavdelning",
          "arbetsövervakare (städning)",
          "avdelningschef (bank)",
          "avdelningschef (företagstjänster)",
          "biträdande kontorsföreståndare (post)",
          "biträdande postkontorsföreståndare",
          "busstationsföreståndare",
          "busstationsföreståndare (byrå)",
          "byråföreståndare",
          "byråföreståndare (resebyrå)",
          "chef för företagstjänster",
          "distriktchef (städning)",
          "distriktsplanerare (städning)",
          "expeditionsföreståndare (post och tele)",
          "faktureringsförman",
          "föreståndare för post- och telekontor",
          "föreståndare för postbilsstation",
          "företagare i städbranschen",
          "förman för renhållningsverk",
          "förman för renhållningsväsendet",
          "förman för resebyrå",
          "försäljningsförman (post)",
          "hotellhusmur (städning)",
          "kontorsföreståndare (bank)",
          "kontorsföreståndare (post)",
          "kontorsförman (bank)",
          "områdesansvarig (städning)",
          "portkontorsföreståndare",
          "postanstaltsföreståndare",
          "postföreståndare",
          "poststationsföreståndare",
          "renhållningsmästare",
          "resebyråföreståndare",
          "service coordinator (städning)",
          "serviceförman (städarbete)",
          "servicehandledare (städning)",
          "servicekoordinator (städning)",
          "städarbetsinstruktör",
          "städarbetsledare",
          "städchef",
          "städinspektör",
          "städinstruktör",
          "städledare",
          "städningsförman",
          "städplanerare",
          "städövervakare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5152",
    "level": 4,
    "code": "5152",
    "order": 4170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/515",
    "parentCode": "515",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hushållerskor i privata hem"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anställd inom gårdsturism",
          "bed & breakfast -serviceföreståndare (b&b)",
          "föreståndare för resandehem",
          "företagare i lantgårdsturism",
          "hushållsföreståndare (privathem)",
          "resandehemsföreståndare",
          "vandrarhemsföreståndare",
          "verkställande direktör (småföretag inom hotellbranschen)",
          "hotelldirektör (småföretag)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5153",
    "level": 4,
    "code": "5153",
    "order": 4180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/515",
    "parentCode": "515",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fastighetsskötare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "husfar (vaktmästare)",
          "anläggningschef (idrottsanläggning)",
          "anstaltsserviceman",
          "anstaltsserviceman (fastighet)",
          "anstaltsserviceman-vaktmästare",
          "ansvarig för campingplats",
          "ansvarig föreståndare för friluftsanläggning",
          "ansvarig skötare (idrottsanläggning)",
          "apparatserviceman (fastighet)",
          "bastueldare",
          "byagårdskarl",
          "båthamnsförvaltare",
          "campingarbetare",
          "campingarbetare (fastighetservice)",
          "campingområdesarbetare (fastighetservice)",
          "eldare (fastighet)",
          "fastighetsarbetare",
          "fastighetsarbetsledare",
          "fastighetsskötare",
          "fastighetsskötare (service)",
          "friluftsområdesarbetare",
          "föreståndare för idrottsanläggning",
          "föreståndare för idrottscentral",
          "föreståndare för idrottshall",
          "föreståndare för idrottshus",
          "föreståndare för idrottsområden",
          "föreståndare för värmecentral (fastighet)",
          "församlingsmästare",
          "gårdskarl",
          "gårdskarl (bisyssla)",
          "gårdskarl för bas",
          "gårdskarl-eldare",
          "gårdskarl-städare",
          "gårdskarl-vaktmästare",
          "hallchef (idrott)",
          "hallskötare",
          "hallskötare (bowling)",
          "hallvärdinna (sport)",
          "idrottsanläggningsmaskinist",
          "idrottsanstaltsmästare",
          "idrottsplansarbetare",
          "idrottsplansinspektör",
          "idrottsplansmästare",
          "idrottsplansskötare",
          "idrottsplatsskötare",
          "kapellvaktmästare",
          "kyrkovaktmästare",
          "kyrkovaktmästare-gårdskarl",
          "kyrkvaktmästare",
          "maskinist (fastighetsskötsel)",
          "områdesansvarig (fastighetsskötsel)",
          "planmästare (idrott)",
          "planskötare",
          "regional serviceman",
          "reparatör (fastighet)",
          "serviceförman (fastighet)",
          "serviceledare (fastighet)",
          "serviceman (fastighet)",
          "simhallsföreståndare",
          "simhallsmästare",
          "skolvaktmästare",
          "skolvärd",
          "squash-hallsföreståndare",
          "travbanearbetare",
          "vaktmästare (kyrka, idrottsplan)",
          "vaktmästare (kyrka, skola, idrottsplan)",
          "vaktmästare vid idrottsplan",
          "vaktmästare-gårdskarl",
          "vaktmästare-städare",
          "villagårdskarl",
          "värd för lägercentrum",
          "övervakare (idrottshall)",
          "skötare av utsiktstorn"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/516",
    "level": 3,
    "code": "516",
    "order": 4190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/51",
    "parentCode": "51",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Annan servicepersonal, personliga tjänster"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5161",
    "level": 4,
    "code": "5161",
    "order": 4200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/516",
    "parentCode": "516",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Astrologer, siare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "astrolog",
          "konsult i mänskliga relationer",
          "numerolog",
          "person som spår i händerna",
          "spåman, -kvinna"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5162",
    "level": 4,
    "code": "5162",
    "order": 4210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/516",
    "parentCode": "516",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Personliga betjänter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5163",
    "level": 4,
    "code": "5163",
    "order": 4220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/516",
    "parentCode": "516",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Personal inom begravningstjänster"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/51631",
    "level": 5,
    "code": "51631",
    "order": 4230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/5163",
    "parentCode": "5163",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Begravningsbyråföreståndare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anställd vid begravningstjänst",
          "begravningsbyråanställd",
          "begravningsbyråassistent",
          "begravningsbyråföreståndare",
          "begravningsbyråföretagare",
          "begravningsbyråtjänsteman",
          "begravningsentreprenör",
          "byråanställd (begravningsbyrå)",
          "försäljare (begravningsbyrå)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/51632",
    "level": 5,
    "code": "51632",
    "order": 4240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/5163",
    "parentCode": "5163",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig begravningspersonal"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "balsamatör",
          "eldare (krematorium)",
          "gravgrävare",
          "kistbärare",
          "krematoriearbetare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5164",
    "level": 4,
    "code": "5164",
    "order": 4250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/516",
    "parentCode": "516",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Djurskötare och djurfrisörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "djurskötare (djurgård, cirkus)",
          "djurskötare (djurgård, cirkus, kennel)",
          "djurskötare (forskningsinrättning)",
          "djurskötare (laboratoriearbete)",
          "djurtränare",
          "försöksdjursskötare",
          "försöksdjursskötare (forskn.inst.)",
          "hunddressör",
          "hundskötare",
          "hundtrimmare",
          "hästskolare (cirkus)",
          "kattkennelarbetare",
          "kennelarbetare",
          "mottagningsassistent (smådjursklinik, veterinär)",
          "trimmare (sällskapsdjur)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5165",
    "level": 4,
    "code": "5165",
    "order": 4260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/516",
    "parentCode": "516",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trafiklärare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bilskolelärare",
          "bilskolelärare (undervisning)",
          "trafiklärare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5169",
    "level": 4,
    "code": "5169",
    "order": 4270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/516",
    "parentCode": "516",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig servicepersonal inom personliga tjänster utan annan klassificering"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anställd vid eskortservice",
          "danspartner",
          "eskort",
          "klubbvärd",
          "klubbvärdinna",
          "sexarbetare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/52",
    "level": 2,
    "code": "52",
    "order": 4280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljare, butiksinnehavare m.fl."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/521",
    "level": 3,
    "code": "521",
    "order": 4290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/52",
    "parentCode": "52",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Gatu- och torgförsäljare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5211",
    "level": 4,
    "code": "5211",
    "order": 4300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/521",
    "parentCode": "521",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kiosk- och torgförsäljare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "försäljare (torg)",
          "försäljare (utomhus kiosk)",
          "försäljare i försäljningsstånd",
          "försäljare i utomhuskiosk",
          "grillkioskförsäljare (utomhus)",
          "kioskförsäljare (utomhus)",
          "korvförsäljare",
          "nattkorvförsäljare",
          "tidningsförsäljare (kiosk)",
          "torgförsäljare",
          "torghandlare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/5212",
    "level": 4,
    "code": "5212",
    "order": 4310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/521",
    "parentCode": "521",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Gatuförsäljare (livsmedel)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "försäljare på gata (livsmedel)",
          "glassförsäljare (evenemang för allmänheten)",
          "läktarförsäljare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Yrkesklassificeringen 2010"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammatti_1_20100101/522",
    "level": 3,
    "code": "522",
    "order": 4320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/52",
    "parentCode": "52",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäljare och butiksinnehavare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang&q