GET /api/classifications/v2/classifications/ammattiasema_1_19830101/classificationItems?content=data&meta=max&lang=fi
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "ammattiasema_1_19830101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiasema 1983"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiasema"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammattiasema_1_19830101/SS",
    "level": 0,
    "code": "SS",
    "order": 10,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhteensä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammattiasema_1_19830101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiasema 1983"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiasema"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammattiasema_1_19830101/1",
    "level": 1,
    "code": "1",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammattiasema_1_19830101/SS",
    "parentCode": "SS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yrittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yrittäjä on henkilö, joka omistamiaan tuotantopanoksia (aineellinen tai henkinen pääoma, työvälineet, raaka-aineet) hyväksikäyttäen harjoittaa taloudellista toimintaa omaan laskuun ja omalla vastuulla.",
          "Yrittäjä on henkilö, joka omistamiaan tuotantopanoksia (aineellinen tai henkinen pääoma, työvälineet, raaka-aineet) hyväksikäyttäen harjoittaa taloudellista toimintaa omaan laskuun ja omalla vastuulla."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ],
        "rulings": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammattiasema_1_19830101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiasema 1983"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiasema"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammattiasema_1_19830101/11",
    "level": 2,
    "code": "11",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammattiasema_1_19830101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Työnantajayrittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Työnantajayrittäjiä ovat ne yrittäjät, joilla on palkattua työvoimaa.",
          "Työnantajayrittäjiä ovat ne yrittäjät, joilla on palkattua työvoimaa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ],
        "rulings": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammattiasema_1_19830101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiasema 1983"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiasema"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammattiasema_1_19830101/12",
    "level": 2,
    "code": "12",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammattiasema_1_19830101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yksinäisyrittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yksinäisyrittajiä ovat ne yrittäjät, joilla ei ole palkattua työvoimaa.",
          "Yksinäisyrittajiä ovat ne yrittäjät, joilla ei ole palkattua työvoimaa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ],
        "rulings": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammattiasema_1_19830101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiasema 1983"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiasema"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammattiasema_1_19830101/2",
    "level": 1,
    "code": "2",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammattiasema_1_19830101/SS",
    "parentCode": "SS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Palkansaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Palkansaajiin luetaan toisen palveluksessa palkkaa tai palkkiota vastaan työtä tekevät henkilöt. Palkansaajiksi katsotaan myös henkilöt, jotka työskentelevät ilman varsinaista palkkaa kotitaloutensa tai asuntokuntansa jonkin jäsenen yrityksessä tai maatilalla.",
          "Palkansaajiin luetaan toisen palveluksessa palkkaa tai palkkiota vastaan työtä tekevät henkilöt. Palkansaajiksi katsotaan myös henkilöt, jotka työskentelevät ilman varsinaista palkkaa kotitaloutensa tai asuntokuntansa jonkin jäsenen yrityksessä tai maatilalla."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ],
        "rulings": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammattiasema_1_19830101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiasema 1983"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiasema"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammattiasema_1_19830101/3",
    "level": 1,
    "code": "3",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammattiasema_1_19830101/SS",
    "parentCode": "SS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yrittäjäperheenjäsenet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yrittäjäperheenjäseniin luetaan ne henkilöt, jotka työskentelevät ilman varsinaista palkkaa kotitaloutensa tai asuntokuntansa jonkin jäsenen yrityksessä tai maatilalla.",
          "Yrittäjäperheenjäseniin luetaan ne henkilöt, jotka työskentelevät ilman varsinaista palkkaa kotitaloutensa tai asuntokuntansa jonkin jäsenen yrityksessä tai maatilalla."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ],
        "rulings": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammattiasema_1_19830101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiasema 1983"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiasema"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammattiasema_1_19830101/31",
    "level": 2,
    "code": "31",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammattiasema_1_19830101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Työnantajaperheenjäsenet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan kuuluvat ne yrittäjäperheenjäsenet, jotka työskentelevät työnantajayrittäjän yrityksessä tai maatilalla.",
          "Luokkaan kuuluvat ne yrittäjäperheenjäsenet, jotka työskentelevät työnantajayrittäjän yrityksessä tai maatilalla."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ],
        "rulings": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammattiasema_1_19830101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiasema 1983"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiasema"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammattiasema_1_19830101/32",
    "level": 2,
    "code": "32",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammattiasema_1_19830101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yksinäisyrittäjäperheenjäsenet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan kuuluvat ne yrittäjäperheenjäsenet, jotka työskentelevät yksinäisyrittäjän yrityksessä tai maatilalla.",
          "Luokkaan kuuluvat ne yrittäjäperheenjäsenet, jotka työskentelevät yksinäisyrittäjän yrityksessä tai maatilalla."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ],
        "rulings": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "ammattiasema_1_19830101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiasema 1983"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiasema"
        }
      ]
    },
    "localId": "ammattiasema_1_19830101/4",
    "level": 1,
    "code": "4",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "ammattiasema_1_19830101/SS",
    "parentCode": "SS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan sisällytetään henkilöt, joita ei voi sijoittaa mihinkään edellämainituista luokista. Ammatissa toimivista näitä ovat henkilöt, joiden ammattiasema on tuntematon.\r\n\r\nKoko väestön luokittelussa ammatissa toimimattomat saavat kotitaloutensa tai asuntokuntansa päämiehen ammattiaseman. Jos kotitalouden tai asuntokunnan kaikki henkilöt ovat ammatissa toimimattomia, he sisältyvät koko väestön ryhmittelyssä luokkaan 4.",
          "Luokkaan sisällytetään henkilöt, joita ei voi sijoittaa mihinkään edellämainituista luokista. Ammatissa toimivista näitä ovat henkilöt, joiden ammattiasema on tuntematon.\r\n\r\nKoko väestön luokittelussa ammatissa toimimattomat saavat kotitaloutensa tai asuntokuntansa päämiehen ammattiaseman. Jos kotitalouden tai asuntokunnan kaikki henkilöt ovat ammatissa toimimattomia, he sisältyvät koko väestön ryhmittelyssä luokkaan 4."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ],
        "rulings": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  }
]