GET /api/classifications/v2/classifications/coicop_39_20160101/classificationItems?content=data&meta=max&lang=sv
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0",
    "level": 1,
    "code": "0",
    "order": 1,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "0 Konsumentprisindex"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01",
    "level": 2,
    "code": "01",
    "order": 2,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011",
    "level": 3,
    "code": "011",
    "order": 3,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1 Livsmedel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0111",
    "level": 4,
    "code": "0111",
    "order": 4,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01111",
    "level": 5,
    "code": "01111",
    "order": 5,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0111",
    "parentCode": "0111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.1 Ris"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011111",
    "level": 6,
    "code": "011111",
    "order": 6,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01111",
    "parentCode": "01111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.1.1 Ris"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011111000",
    "level": 7,
    "code": "011111000",
    "order": 7,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011111",
    "parentCode": "011111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.1.1.0 Ris"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011111100",
    "level": 7,
    "code": "011111100",
    "order": 8,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011111",
    "parentCode": "011111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.1.1.1 Långkornigt ris"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01112",
    "level": 5,
    "code": "01112",
    "order": 9,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0111",
    "parentCode": "0111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.2 Mjöl och andra spannmål"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011121",
    "level": 6,
    "code": "011121",
    "order": 10,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01112",
    "parentCode": "01112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.2.1 Mjöl"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011121000",
    "level": 7,
    "code": "011121000",
    "order": 11,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011121",
    "parentCode": "011121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.2.1.0 Mjöl"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011121100",
    "level": 7,
    "code": "011121100",
    "order": 12,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011121",
    "parentCode": "011121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.2.1.1 Vetemjöl"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011122",
    "level": 6,
    "code": "011122",
    "order": 13,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01112",
    "parentCode": "01112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.2.2 Gryn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011122000",
    "level": 7,
    "code": "011122000",
    "order": 14,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011122",
    "parentCode": "011122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.2.2.0 Gryn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011122100",
    "level": 7,
    "code": "011122100",
    "order": 15,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011122",
    "parentCode": "011122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.2.2.1 Havreflingor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011122200",
    "level": 7,
    "code": "011122200",
    "order": 16,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011122",
    "parentCode": "011122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.2.2.2 Portionspåse med grötflingor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01113",
    "level": 5,
    "code": "01113",
    "order": 17,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0111",
    "parentCode": "0111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.3 Bröd"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011131",
    "level": 6,
    "code": "011131",
    "order": 18,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01113",
    "parentCode": "01113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.3.1 Matbröd"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011131000",
    "level": 7,
    "code": "011131000",
    "order": 19,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011131",
    "parentCode": "011131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.3.1.0 Matbröd"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011131100",
    "level": 7,
    "code": "011131100",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011131",
    "parentCode": "011131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.3.1.1 Rågbröd"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011131200",
    "level": 7,
    "code": "011131200",
    "order": 21,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011131",
    "parentCode": "011131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.3.1.2 Små rågbröd"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011131300",
    "level": 7,
    "code": "011131300",
    "order": 22,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011131",
    "parentCode": "011131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.3.1.3 Blandbröd"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011131400",
    "level": 7,
    "code": "011131400",
    "order": 23,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011131",
    "parentCode": "011131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.3.1.4 Vetebröd"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011132",
    "level": 6,
    "code": "011132",
    "order": 24,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01113",
    "parentCode": "01113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.3.2 Semlor och baguetten"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011132000",
    "level": 7,
    "code": "011132000",
    "order": 25,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011132",
    "parentCode": "011132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.3.2.0 Semlor och baguetten"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011132100",
    "level": 7,
    "code": "011132100",
    "order": 26,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011132",
    "parentCode": "011132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.3.2.1 Semla"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011132200",
    "level": 7,
    "code": "011132200",
    "order": 27,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011132",
    "parentCode": "011132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.3.2.2 Baguette"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01114",
    "level": 5,
    "code": "01114",
    "order": 28,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0111",
    "parentCode": "0111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.4 Övriga bageriprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011141",
    "level": 6,
    "code": "011141",
    "order": 29,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01114",
    "parentCode": "01114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.4.1 Kaffebröd"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011141000",
    "level": 7,
    "code": "011141000",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011141",
    "parentCode": "011141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.4.1.0 Kaffebröd"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011141100",
    "level": 7,
    "code": "011141100",
    "order": 31,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011141",
    "parentCode": "011141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.4.1.1 Vetelängd"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011141200",
    "level": 7,
    "code": "011141200",
    "order": 32,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011141",
    "parentCode": "011141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.4.1.2 Övrigt kaffebröd"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011141300",
    "level": 7,
    "code": "011141300",
    "order": 33,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011141",
    "parentCode": "011141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.4.1.3 Gräddningsfärdigt djupfryst kaffebröd"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011142",
    "level": 6,
    "code": "011142",
    "order": 34,
    "modifiedDate": "2019-02-14T14:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01114",
    "parentCode": "01114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.4.2 Kex och skorpor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011142000",
    "level": 7,
    "code": "011142000",
    "order": 35,
    "modifiedDate": "2019-02-14T14:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011142",
    "parentCode": "011142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.4.2.0 Kex och skorpor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011142100",
    "level": 7,
    "code": "011142100",
    "order": 36,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011142",
    "parentCode": "011142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.4.2.1 Kaffekex"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011142200",
    "level": 7,
    "code": "011142200",
    "order": 37,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011142",
    "parentCode": "011142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.4.2.2 Fyllt kex"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011143",
    "level": 6,
    "code": "011143",
    "order": 38,
    "modifiedDate": "2019-02-14T14:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01114",
    "parentCode": "01114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.4.3 Knäckebröd och torrt tunnbröd"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011143000",
    "level": 7,
    "code": "011143000",
    "order": 39,
    "modifiedDate": "2019-02-14T14:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011143",
    "parentCode": "011143",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.4.3.0 Knäckebröd och torrt tunnbröd"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011143100",
    "level": 7,
    "code": "011143100",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011143",
    "parentCode": "011143",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.4.3.1 Knäckebröd"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011144",
    "level": 6,
    "code": "011144",
    "order": 41,
    "modifiedDate": "2019-02-14T14:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01114",
    "parentCode": "01114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.4.4 Smörgåskex och salta kex"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011144000",
    "level": 7,
    "code": "011144000",
    "order": 42,
    "modifiedDate": "2019-02-14T14:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011144",
    "parentCode": "011144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.4.4.0 Smörgåskex och salta kex"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011144100",
    "level": 7,
    "code": "011144100",
    "order": 43,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011144",
    "parentCode": "011144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.4.4.1 Salta kex"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01115",
    "level": 5,
    "code": "01115",
    "order": 44,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0111",
    "parentCode": "0111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.5 Pizzor och salta pajer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011151",
    "level": 6,
    "code": "011151",
    "order": 45,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01115",
    "parentCode": "01115",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.5.1 Pizzor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011151000",
    "level": 7,
    "code": "011151000",
    "order": 46,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011151",
    "parentCode": "011151",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.5.1.0 Pizzor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011151100",
    "level": 7,
    "code": "011151100",
    "order": 47,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011151",
    "parentCode": "011151",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.5.1.1 Färdigpizza"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011151200",
    "level": 7,
    "code": "011151200",
    "order": 48,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011151",
    "parentCode": "011151",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.5.1.2 Djupfryst pizza"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011152",
    "level": 6,
    "code": "011152",
    "order": 49,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01115",
    "parentCode": "01115",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.5.2 Salta pajer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011152000",
    "level": 7,
    "code": "011152000",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011152",
    "parentCode": "011152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.5.2.0 Salta pajer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011152100",
    "level": 7,
    "code": "011152100",
    "order": 51,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011152",
    "parentCode": "011152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.5.2.1 Köttpirog"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011152200",
    "level": 7,
    "code": "011152200",
    "order": 52,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011152",
    "parentCode": "011152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.5.2.2 Rispirog"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01116",
    "level": 5,
    "code": "01116",
    "order": 53,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0111",
    "parentCode": "0111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.6 Pastaprodukter och couscous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011161",
    "level": 6,
    "code": "011161",
    "order": 54,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01116",
    "parentCode": "01116",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.6.1 Pastor och nudlar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011161000",
    "level": 7,
    "code": "011161000",
    "order": 55,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011161",
    "parentCode": "011161",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.6.1.0 Pastor och nudlar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011161100",
    "level": 7,
    "code": "011161100",
    "order": 56,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011161",
    "parentCode": "011161",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.6.1.1 Makaron"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011161200",
    "level": 7,
    "code": "011161200",
    "order": 57,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011161",
    "parentCode": "011161",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.6.1.2 Spaghetti"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011161300",
    "level": 7,
    "code": "011161300",
    "order": 58,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011161",
    "parentCode": "011161",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.6.1.3 Nudel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01117",
    "level": 5,
    "code": "01117",
    "order": 59,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0111",
    "parentCode": "0111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.7 Frukostflingor och -müsli"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011171",
    "level": 6,
    "code": "011171",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01117",
    "parentCode": "01117",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.7.1 Flingor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011171000",
    "level": 7,
    "code": "011171000",
    "order": 61,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011171",
    "parentCode": "011171",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.7.1.0 Flingor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011171100",
    "level": 7,
    "code": "011171100",
    "order": 62,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011171",
    "parentCode": "011171",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.7.1.1 Smaksatta flingor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011172",
    "level": 6,
    "code": "011172",
    "order": 63,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01117",
    "parentCode": "01117",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.7.2 Müsli"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011172000",
    "level": 7,
    "code": "011172000",
    "order": 64,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011172",
    "parentCode": "011172",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.7.2.0 Müsli"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011172100",
    "level": 7,
    "code": "011172100",
    "order": 65,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011172",
    "parentCode": "011172",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.7.2.1 Müsliflingor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01118",
    "level": 5,
    "code": "01118",
    "order": 66,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0111",
    "parentCode": "0111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.8 Övriga spannmålsprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011181",
    "level": 6,
    "code": "011181",
    "order": 67,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01118",
    "parentCode": "01118",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.8.1 Övriga spannmålsprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011181000",
    "level": 7,
    "code": "011181000",
    "order": 68,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011181",
    "parentCode": "011181",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.8.1.0 Övriga spannmålsprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011181100",
    "level": 7,
    "code": "011181100",
    "order": 69,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011181",
    "parentCode": "011181",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.1.8.1.1 Djupfryst bladdeg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0112",
    "level": 4,
    "code": "0112",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2 Kött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01121",
    "level": 5,
    "code": "01121",
    "order": 71,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0112",
    "parentCode": "0112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.1 Nöt- och kalvkött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011211",
    "level": 6,
    "code": "011211",
    "order": 72,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01121",
    "parentCode": "01121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.1.1 Nötkött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011211000",
    "level": 7,
    "code": "011211000",
    "order": 73,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011211",
    "parentCode": "011211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.1.1.0 Nötkött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011211100",
    "level": 7,
    "code": "011211100",
    "order": 74,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011211",
    "parentCode": "011211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.1.1.1 Nötstek"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011211200",
    "level": 7,
    "code": "011211200",
    "order": 75,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011211",
    "parentCode": "011211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.1.1.2 Nöt ytterfilé"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011211300",
    "level": 7,
    "code": "011211300",
    "order": 76,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011211",
    "parentCode": "011211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.1.1.3 Strimlad nötstek"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011211400",
    "level": 7,
    "code": "011211400",
    "order": 77,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011211",
    "parentCode": "011211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.1.1.4 Nötfärs"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01122",
    "level": 5,
    "code": "01122",
    "order": 78,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0112",
    "parentCode": "0112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.2 Fläskkött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011221",
    "level": 6,
    "code": "011221",
    "order": 79,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01122",
    "parentCode": "01122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.2.1 Fläskkött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011221000",
    "level": 7,
    "code": "011221000",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011221",
    "parentCode": "011221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.2.1.0 Fläskkött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011221100",
    "level": 7,
    "code": "011221100",
    "order": 81,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011221",
    "parentCode": "011221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.2.1.1 Fläsk innerfilé"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011221200",
    "level": 7,
    "code": "011221200",
    "order": 82,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011221",
    "parentCode": "011221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.2.1.2 Strimlat och uppstyckat fläskkött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011221300",
    "level": 7,
    "code": "011221300",
    "order": 83,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011221",
    "parentCode": "011221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.2.1.3 Fläskstek"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011221400",
    "level": 7,
    "code": "011221400",
    "order": 84,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011221",
    "parentCode": "011221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.2.1.4 Fläsk ytterfilé"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01123",
    "level": 5,
    "code": "01123",
    "order": 85,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0112",
    "parentCode": "0112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.3 Lamm- och getkött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011231",
    "level": 6,
    "code": "011231",
    "order": 86,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01123",
    "parentCode": "01123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.3.1 Lammkött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011231000",
    "level": 7,
    "code": "011231000",
    "order": 87,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011231",
    "parentCode": "011231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.3.1.0 Lammkött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01124",
    "level": 5,
    "code": "01124",
    "order": 88,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0112",
    "parentCode": "0112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.4 Kött av fjäderfä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011241",
    "level": 6,
    "code": "011241",
    "order": 89,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01124",
    "parentCode": "01124",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.4.1 Kyckling"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011241000",
    "level": 7,
    "code": "011241000",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011241",
    "parentCode": "011241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.4.1.0 Kyckling"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011241100",
    "level": 7,
    "code": "011241100",
    "order": 91,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011241",
    "parentCode": "011241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.4.1.1 Strimlad kyckling"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011241200",
    "level": 7,
    "code": "011241200",
    "order": 92,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011241",
    "parentCode": "011241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.4.1.2 Kycklingbröstfilé"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011241300",
    "level": 7,
    "code": "011241300",
    "order": 93,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011241",
    "parentCode": "011241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.4.1.3 Kycklinglår"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01125",
    "level": 5,
    "code": "01125",
    "order": 94,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0112",
    "parentCode": "0112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.5 Annat kött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011251",
    "level": 6,
    "code": "011251",
    "order": 95,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01125",
    "parentCode": "01125",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.5.1 Vilt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011251100",
    "level": 7,
    "code": "011251100",
    "order": 96,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011251",
    "parentCode": "011251",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.5.1.1 Djupfryst viltkött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01126",
    "level": 5,
    "code": "01126",
    "order": 97,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0112",
    "parentCode": "0112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.6 Ätliga slaktbiprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011261",
    "level": 6,
    "code": "011261",
    "order": 98,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01126",
    "parentCode": "01126",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.6.1 Ätliga slaktbiprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011261100",
    "level": 7,
    "code": "011261100",
    "order": 99,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011261",
    "parentCode": "011261",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.6.1.1 Ätliga slaktbiprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01127",
    "level": 5,
    "code": "01127",
    "order": 100,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0112",
    "parentCode": "0112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.7 Torkat, saltat eller rökt kött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011271",
    "level": 6,
    "code": "011271",
    "order": 101,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01127",
    "parentCode": "01127",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.7.1 Pålägg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011271000",
    "level": 7,
    "code": "011271000",
    "order": 102,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011271",
    "parentCode": "011271",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.7.1.0 Pålägg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011271100",
    "level": 7,
    "code": "011271100",
    "order": 103,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011271",
    "parentCode": "011271",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.7.1.1 Skinkpålägg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011271200",
    "level": 7,
    "code": "011271200",
    "order": 104,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011271",
    "parentCode": "011271",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.7.1.2 Medvurst"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011271400",
    "level": 7,
    "code": "011271400",
    "order": 105,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011271",
    "parentCode": "011271",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.7.1.4 Kokt skinka"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011271300",
    "level": 7,
    "code": "011271300",
    "order": 106,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011271",
    "parentCode": "011271",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.7.1.3 Fjäderfäpålägg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011271500",
    "level": 7,
    "code": "011271500",
    "order": 107,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011271",
    "parentCode": "011271",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.7.1.5 Skinkkorv"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011272",
    "level": 6,
    "code": "011272",
    "order": 108,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01127",
    "parentCode": "01127",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.7.2 Matkorv och knackkorv"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011272000",
    "level": 7,
    "code": "011272000",
    "order": 109,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011272",
    "parentCode": "011272",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.7.2.0 Matkorv och knackkorv"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011272100",
    "level": 7,
    "code": "011272100",
    "order": 110,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011272",
    "parentCode": "011272",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.7.2.1 Grillkorv"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011272200",
    "level": 7,
    "code": "011272200",
    "order": 111,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011272",
    "parentCode": "011272",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.7.2.2 Länkkorv"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011272300",
    "level": 7,
    "code": "011272300",
    "order": 112,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011272",
    "parentCode": "011272",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.7.2.3 Knackkorv"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011273",
    "level": 6,
    "code": "011273",
    "order": 113,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01127",
    "parentCode": "01127",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.7.3 Bacon och annat behandlat kött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011273000",
    "level": 7,
    "code": "011273000",
    "order": 114,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011273",
    "parentCode": "011273",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.7.3.0 Bacon och annat behandlat kött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011273100",
    "level": 7,
    "code": "011273100",
    "order": 115,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011273",
    "parentCode": "011273",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.7.3.1 Bacon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01128",
    "level": 5,
    "code": "01128",
    "order": 116,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0112",
    "parentCode": "0112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.8 Övriga köttprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011281",
    "level": 6,
    "code": "011281",
    "order": 117,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01128",
    "parentCode": "01128",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.8.1 Övrigt processat kött och övriga processade köttprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011281000",
    "level": 7,
    "code": "011281000",
    "order": 118,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011281",
    "parentCode": "011281",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.8.1.0 Övrigt processat kött och övriga processade köttprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011281100",
    "level": 7,
    "code": "011281100",
    "order": 119,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011281",
    "parentCode": "011281",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.8.1.1 Färdigköttbullar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011281200",
    "level": 7,
    "code": "011281200",
    "order": 120,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011281",
    "parentCode": "011281",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.8.1.2 Blandfärs"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011281300",
    "level": 7,
    "code": "011281300",
    "order": 121,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011281",
    "parentCode": "011281",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.2.8.1.3 Leverpastej"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0113",
    "level": 4,
    "code": "0113",
    "order": 122,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3 Fisk och skaldjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01131",
    "level": 5,
    "code": "01131",
    "order": 123,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0113",
    "parentCode": "0113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.1 Färsk eller kyld fisk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011311",
    "level": 6,
    "code": "011311",
    "order": 124,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01131",
    "parentCode": "01131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.1.1 Färsk eller kyld fisk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011311000",
    "level": 7,
    "code": "011311000",
    "order": 125,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011311",
    "parentCode": "011311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.1.1.0 Färsk eller kyld fisk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011311100",
    "level": 7,
    "code": "011311100",
    "order": 126,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011311",
    "parentCode": "011311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.1.1.1 Regnbågslax"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011311200",
    "level": 7,
    "code": "011311200",
    "order": 127,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011311",
    "parentCode": "011311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.1.1.2 Regnbågslaxfilé"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011311300",
    "level": 7,
    "code": "011311300",
    "order": 128,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011311",
    "parentCode": "011311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.1.1.3 Laxfilé"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011311400",
    "level": 7,
    "code": "011311400",
    "order": 129,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011311",
    "parentCode": "011311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.1.1.4 Övrig färsk fisk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01132",
    "level": 5,
    "code": "01132",
    "order": 130,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0113",
    "parentCode": "0113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.2 Djupfryst fisk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011321",
    "level": 6,
    "code": "011321",
    "order": 131,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01132",
    "parentCode": "01132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.2.1 Djupfrysta fiskprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011321000",
    "level": 7,
    "code": "011321000",
    "order": 132,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011321",
    "parentCode": "011321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.2.1.0 Djupfrysta fiskprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011321100",
    "level": 7,
    "code": "011321100",
    "order": 133,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011321",
    "parentCode": "011321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.2.1.1 Djupfryst fisk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01133",
    "level": 5,
    "code": "01133",
    "order": 134,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0113",
    "parentCode": "0113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.3 Färska eller kylda skaldjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011331",
    "level": 6,
    "code": "011331",
    "order": 135,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01133",
    "parentCode": "01133",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.3.1 Skaldjur och blötdjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011331000",
    "level": 7,
    "code": "011331000",
    "order": 136,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011331",
    "parentCode": "011331",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.3.1.0 Skaldjur och blötdjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01134",
    "level": 5,
    "code": "01134",
    "order": 137,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0113",
    "parentCode": "0113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.4 Djupfrysta skaldjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011341",
    "level": 6,
    "code": "011341",
    "order": 138,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01134",
    "parentCode": "01134",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.4.1 Djupfrysta skaldjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011341000",
    "level": 7,
    "code": "011341000",
    "order": 139,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011341",
    "parentCode": "011341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.4.1.0 Djupfrysta skaldjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01135",
    "level": 5,
    "code": "01135",
    "order": 140,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0113",
    "parentCode": "0113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.5 Torkad, rökt eller saltad fisk och skaldjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011351",
    "level": 6,
    "code": "011351",
    "order": 141,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01135",
    "parentCode": "01135",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.5.1 Torkad, rökt eller saltad fisk och skaldjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011351000",
    "level": 7,
    "code": "011351000",
    "order": 142,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011351",
    "parentCode": "011351",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.5.1.0 Torkad, rökt eller saltad fisk och skaldjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011351100",
    "level": 7,
    "code": "011351100",
    "order": 143,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011351",
    "parentCode": "011351",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.5.1.1 Varmrökt fisk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01136",
    "level": 5,
    "code": "01136",
    "order": 144,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0113",
    "parentCode": "0113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.6 Övriga fisk- och skaldjursprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011361",
    "level": 6,
    "code": "011361",
    "order": 145,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01136",
    "parentCode": "01136",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.6.1 Övriga fiskprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011361000",
    "level": 7,
    "code": "011361000",
    "order": 146,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011361",
    "parentCode": "011361",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.6.1.0 Övriga fiskprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011361100",
    "level": 7,
    "code": "011361100",
    "order": 147,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011361",
    "parentCode": "011361",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.6.1.1 Tonfiskkonserv"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011361200",
    "level": 7,
    "code": "011361200",
    "order": 148,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011361",
    "parentCode": "011361",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.3.6.1.2 Inlagd sill"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0114",
    "level": 4,
    "code": "0114",
    "order": 149,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4 Mjölk, ost och ägg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01141",
    "level": 5,
    "code": "01141",
    "order": 150,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0114",
    "parentCode": "0114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.1 Färsk helmjölk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011411",
    "level": 6,
    "code": "011411",
    "order": 151,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01141",
    "parentCode": "01141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.1.1 Färsk helmjölk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011411000",
    "level": 7,
    "code": "011411000",
    "order": 152,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011411",
    "parentCode": "011411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.1.1.0 Färsk helmjölk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01142",
    "level": 5,
    "code": "01142",
    "order": 153,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0114",
    "parentCode": "0114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.2 Färsk mjölk med låg fetthalt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011421",
    "level": 6,
    "code": "011421",
    "order": 154,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01142",
    "parentCode": "01142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.2.1 Färsk mjölk med låg fetthalt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011421000",
    "level": 7,
    "code": "011421000",
    "order": 155,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011421",
    "parentCode": "011421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.2.1.0 Färsk mjölk med låg fetthalt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011421100",
    "level": 7,
    "code": "011421100",
    "order": 156,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011421",
    "parentCode": "011421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.2.1.1 Lättmjölk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011421200",
    "level": 7,
    "code": "011421200",
    "order": 157,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011421",
    "parentCode": "011421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.2.1.2 Fettfri mjölk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011421300",
    "level": 7,
    "code": "011421300",
    "order": 158,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011421",
    "parentCode": "011421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.2.1.3 Laktosfri mjölkdryck"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01143",
    "level": 5,
    "code": "01143",
    "order": 159,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0114",
    "parentCode": "0114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.3 Hållbarhetsbehandlad mjölk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011431",
    "level": 6,
    "code": "011431",
    "order": 160,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01143",
    "parentCode": "01143",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.3.1 Hållbarhetsbehandlad mjölk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011431000",
    "level": 7,
    "code": "011431000",
    "order": 161,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011431",
    "parentCode": "011431",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.3.1.0 Hållbarhetsbehandlad mjölk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01144",
    "level": 5,
    "code": "01144",
    "order": 162,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0114",
    "parentCode": "0114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.4 Yoghurt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011441",
    "level": 6,
    "code": "011441",
    "order": 163,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01144",
    "parentCode": "01144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.4.1 Yoghurt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011441000",
    "level": 7,
    "code": "011441000",
    "order": 164,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011441",
    "parentCode": "011441",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.4.1.0 Yoghurt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011441100",
    "level": 7,
    "code": "011441100",
    "order": 165,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011441",
    "parentCode": "011441",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.4.1.1 Yoghurtburk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011441200",
    "level": 7,
    "code": "011441200",
    "order": 166,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011441",
    "parentCode": "011441",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.4.1.2 Yoghurtkartong"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01145",
    "level": 5,
    "code": "01145",
    "order": 167,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0114",
    "parentCode": "0114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.5 Ost och ostmassa"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011451",
    "level": 6,
    "code": "011451",
    "order": 168,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01145",
    "parentCode": "01145",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.5.1 Mognade ostar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011451000",
    "level": 7,
    "code": "011451000",
    "order": 169,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011451",
    "parentCode": "011451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.5.1.0 Mognade ostar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011451100",
    "level": 7,
    "code": "011451100",
    "order": 170,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011451",
    "parentCode": "011451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.5.1.1 Edamerost"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011451200",
    "level": 7,
    "code": "011451200",
    "order": 171,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011451",
    "parentCode": "011451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.5.1.2 Emmentalerost"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011451300",
    "level": 7,
    "code": "011451300",
    "order": 172,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011451",
    "parentCode": "011451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.5.1.3 Gräddost"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011451400",
    "level": 7,
    "code": "011451400",
    "order": 173,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011451",
    "parentCode": "011451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.5.1.4 Mögelost"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011451500",
    "level": 7,
    "code": "011451500",
    "order": 174,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011451",
    "parentCode": "011451",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.5.1.5 Salladsost"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011452",
    "level": 6,
    "code": "011452",
    "order": 175,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01145",
    "parentCode": "01145",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.5.2 Färskost och kvarg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011452000",
    "level": 7,
    "code": "011452000",
    "order": 176,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011452",
    "parentCode": "011452",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.5.2.0 Färskost och kvarg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011452100",
    "level": 7,
    "code": "011452100",
    "order": 177,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011452",
    "parentCode": "011452",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.5.2.1 Färskost"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011452200",
    "level": 7,
    "code": "011452200",
    "order": 178,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011452",
    "parentCode": "011452",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.5.2.2 Grynost"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011452300",
    "level": 7,
    "code": "011452300",
    "order": 179,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011452",
    "parentCode": "011452",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.5.2.3 Kvarg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011453",
    "level": 6,
    "code": "011453",
    "order": 180,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01145",
    "parentCode": "01145",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.5.3 Smältostar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011453000",
    "level": 7,
    "code": "011453000",
    "order": 181,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011453",
    "parentCode": "011453",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.5.3.0 Smältostar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011453100",
    "level": 7,
    "code": "011453100",
    "order": 182,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011453",
    "parentCode": "011453",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.5.3.1 Smältost"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01146",
    "level": 5,
    "code": "01146",
    "order": 183,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0114",
    "parentCode": "0114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.6 Övriga mjölkprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011461",
    "level": 6,
    "code": "011461",
    "order": 184,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01146",
    "parentCode": "01146",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.6.1 Grädde och gräddprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011461000",
    "level": 7,
    "code": "011461000",
    "order": 185,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011461",
    "parentCode": "011461",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.6.1.0 Grädde och gräddprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011461100",
    "level": 7,
    "code": "011461100",
    "order": 186,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011461",
    "parentCode": "011461",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.6.1.1 Vispgrädde"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011461200",
    "level": 7,
    "code": "011461200",
    "order": 187,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011461",
    "parentCode": "011461",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.6.1.2 Matlagningsgrädde"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011461300",
    "level": 7,
    "code": "011461300",
    "order": 188,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011461",
    "parentCode": "011461",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.6.1.3 Smetana"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011462",
    "level": 6,
    "code": "011462",
    "order": 189,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01146",
    "parentCode": "01146",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.6.2 Mjölkbaserade efterrätter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011462000",
    "level": 7,
    "code": "011462000",
    "order": 190,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011462",
    "parentCode": "011462",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.6.2.0 Mjölkbaserade efterrätter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011462100",
    "level": 7,
    "code": "011462100",
    "order": 191,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011462",
    "parentCode": "011462",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.6.2.1 Dessertpudding"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011462200",
    "level": 7,
    "code": "011462200",
    "order": 192,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011462",
    "parentCode": "011462",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.6.2.2 Dessertkvarg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011463",
    "level": 6,
    "code": "011463",
    "order": 193,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01146",
    "parentCode": "01146",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.6.3 Surmjölksprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011463000",
    "level": 7,
    "code": "011463000",
    "order": 194,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011463",
    "parentCode": "011463",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.6.3.0 Surmjölksprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011463100",
    "level": 7,
    "code": "011463100",
    "order": 195,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011463",
    "parentCode": "011463",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.6.3.1 Surmjölk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011463200",
    "level": 7,
    "code": "011463200",
    "order": 196,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011463",
    "parentCode": "011463",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.6.3.2 Fil"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011464",
    "level": 6,
    "code": "011464",
    "order": 197,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01146",
    "parentCode": "01146",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.6.4 Vegetabilisk mjölk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011464000",
    "level": 7,
    "code": "011464000",
    "order": 198,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011464",
    "parentCode": "011464",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.6.4.0 Vegetabilisk mjölk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011464100",
    "level": 7,
    "code": "011464100",
    "order": 199,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011464",
    "parentCode": "011464",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.6.4.1 Sojadryck"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01147",
    "level": 5,
    "code": "01147",
    "order": 200,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0114",
    "parentCode": "0114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.7 Ägg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011471",
    "level": 6,
    "code": "011471",
    "order": 201,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01147",
    "parentCode": "01147",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.7.1 Hönsägg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011471000",
    "level": 7,
    "code": "011471000",
    "order": 202,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011471",
    "parentCode": "011471",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.7.1.0 Hönsägg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011471100",
    "level": 7,
    "code": "011471100",
    "order": 203,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011471",
    "parentCode": "011471",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.4.7.1.1 Hönsägg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0115",
    "level": 4,
    "code": "0115",
    "order": 204,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5 Oljor och fetter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01151",
    "level": 5,
    "code": "01151",
    "order": 205,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0115",
    "parentCode": "0115",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.1 Smör"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011511",
    "level": 6,
    "code": "011511",
    "order": 206,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01151",
    "parentCode": "01151",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.1.1 Smör"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011511000",
    "level": 7,
    "code": "011511000",
    "order": 207,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011511",
    "parentCode": "011511",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.1.1.0 Smör"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011511100",
    "level": 7,
    "code": "011511100",
    "order": 208,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011511",
    "parentCode": "011511",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.1.1.1 Mejerismör"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011512",
    "level": 6,
    "code": "011512",
    "order": 209,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01151",
    "parentCode": "01151",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.1.2 Smörblandningar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011512000",
    "level": 7,
    "code": "011512000",
    "order": 210,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011512",
    "parentCode": "011512",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.1.2.0 Smörblandningar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011512100",
    "level": 7,
    "code": "011512100",
    "order": 211,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011512",
    "parentCode": "011512",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.1.2.1 Blandning av smör och vegetabilisk olja"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01152",
    "level": 5,
    "code": "01152",
    "order": 212,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0115",
    "parentCode": "0115",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.2 Margarin och övriga vegetabiliska fetter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011520",
    "level": 6,
    "code": "011520",
    "order": 213,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01152",
    "parentCode": "01152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.2.0 Margarin och övriga vegetabiliska fetter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011521",
    "level": 6,
    "code": "011521",
    "order": 214,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01152",
    "parentCode": "01152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.2.1 Hushållsmargarin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011520000",
    "level": 7,
    "code": "011520000",
    "order": 215,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011521",
    "parentCode": "011521",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.2.0.0 Margarin och övriga vegetabiliska fetter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011521100",
    "level": 7,
    "code": "011521100",
    "order": 216,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011521",
    "parentCode": "011521",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.2.1.1 Hushållsmargarin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011522",
    "level": 6,
    "code": "011522",
    "order": 217,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01152",
    "parentCode": "01152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.2.2 Smörgåsmargarin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011522100",
    "level": 7,
    "code": "011522100",
    "order": 218,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011522",
    "parentCode": "011522",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.2.2.1 Smörgåsmargarin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011523",
    "level": 6,
    "code": "011523",
    "order": 219,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01152",
    "parentCode": "01152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.2.3 Lätt smörgåsmargarin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011523100",
    "level": 7,
    "code": "011523100",
    "order": 220,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011523",
    "parentCode": "011523",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.2.3.1 Lätt smörgåsmargarin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01153",
    "level": 5,
    "code": "01153",
    "order": 221,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0115",
    "parentCode": "0115",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.3 Olivolja"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011531",
    "level": 6,
    "code": "011531",
    "order": 222,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01153",
    "parentCode": "01153",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.3.1 Olivolja"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011531000",
    "level": 7,
    "code": "011531000",
    "order": 223,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011531",
    "parentCode": "011531",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.3.1.0 Olivolja"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011531100",
    "level": 7,
    "code": "011531100",
    "order": 224,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011531",
    "parentCode": "011531",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.3.1.1 Olivolja"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01154",
    "level": 5,
    "code": "01154",
    "order": 225,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0115",
    "parentCode": "0115",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.4 Övriga matoljor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011541",
    "level": 6,
    "code": "011541",
    "order": 226,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01154",
    "parentCode": "01154",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.4.1 Övriga matoljor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011541000",
    "level": 7,
    "code": "011541000",
    "order": 227,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011541",
    "parentCode": "011541",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.4.1.0 Övriga matoljor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011541100",
    "level": 7,
    "code": "011541100",
    "order": 228,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011541",
    "parentCode": "011541",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.4.1.1 Rybsolja"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01155",
    "level": 5,
    "code": "01155",
    "order": 229,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0115",
    "parentCode": "0115",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.5 Övriga animaliska fetter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011551",
    "level": 6,
    "code": "011551",
    "order": 230,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01155",
    "parentCode": "01155",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.5.1 Övriga animaliska fetter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011551000",
    "level": 7,
    "code": "011551000",
    "order": 231,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011551",
    "parentCode": "011551",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.5.5.1.0 Övriga animaliska fetter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0116",
    "level": 4,
    "code": "0116",
    "order": 232,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6 Frukt och bär"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01161",
    "level": 5,
    "code": "01161",
    "order": 233,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0116",
    "parentCode": "0116",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1 Färska eller kylda frukter och bär"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011611",
    "level": 6,
    "code": "011611",
    "order": 234,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01161",
    "parentCode": "01161",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.1 Citrusfrukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011611000",
    "level": 7,
    "code": "011611000",
    "order": 235,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011611",
    "parentCode": "011611",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.1.0 Citrusfrukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011611100",
    "level": 7,
    "code": "011611100",
    "order": 236,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011611",
    "parentCode": "011611",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.1.1 Apelsin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011611200",
    "level": 7,
    "code": "011611200",
    "order": 237,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011611",
    "parentCode": "011611",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.1.2 Mandarin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011612",
    "level": 6,
    "code": "011612",
    "order": 238,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01161",
    "parentCode": "01161",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.2 Bananer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011612000",
    "level": 7,
    "code": "011612000",
    "order": 239,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011612",
    "parentCode": "011612",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.2.0 Banan"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011612100",
    "level": 7,
    "code": "011612100",
    "order": 240,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011612",
    "parentCode": "011612",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.2.1 Banan"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011613",
    "level": 6,
    "code": "011613",
    "order": 241,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01161",
    "parentCode": "01161",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.3 Äpplen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011613000",
    "level": 7,
    "code": "011613000",
    "order": 242,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011613",
    "parentCode": "011613",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.3.0 Äpple"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011613100",
    "level": 7,
    "code": "011613100",
    "order": 243,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011613",
    "parentCode": "011613",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.3.1 Äpple"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011614",
    "level": 6,
    "code": "011614",
    "order": 244,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01161",
    "parentCode": "01161",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.4 Päron"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011614000",
    "level": 7,
    "code": "011614000",
    "order": 245,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011614",
    "parentCode": "011614",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.4.0 Päron"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011614100",
    "level": 7,
    "code": "011614100",
    "order": 246,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011614",
    "parentCode": "011614",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.4.1 Päron"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011616",
    "level": 6,
    "code": "011616",
    "order": 247,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01161",
    "parentCode": "01161",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.6 Bär"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011616000",
    "level": 7,
    "code": "011616000",
    "order": 248,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011616",
    "parentCode": "011616",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.6.0 Bär"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011616100",
    "level": 7,
    "code": "011616100",
    "order": 249,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011616",
    "parentCode": "011616",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.6.1 Jordgubbe"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011617",
    "level": 6,
    "code": "011617",
    "order": 250,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01161",
    "parentCode": "01161",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.7 Övriga färska frukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011617000",
    "level": 7,
    "code": "011617000",
    "order": 251,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011617",
    "parentCode": "011617",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.7.0 Övriga färska frukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011617100",
    "level": 7,
    "code": "011617100",
    "order": 252,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011617",
    "parentCode": "011617",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.7.1 Druvor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011617200",
    "level": 7,
    "code": "011617200",
    "order": 253,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011617",
    "parentCode": "011617",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.1.7.2 Melon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01162",
    "level": 5,
    "code": "01162",
    "order": 254,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0116",
    "parentCode": "0116",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.2 Djupfrysta frukter och bär"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011621",
    "level": 6,
    "code": "011621",
    "order": 255,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01162",
    "parentCode": "01162",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.2.1 Djupfrysta frukter och bär"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011621000",
    "level": 7,
    "code": "011621000",
    "order": 256,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011621",
    "parentCode": "011621",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.2.1.0 Djupfrysta frukter och bär"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011621100",
    "level": 7,
    "code": "011621100",
    "order": 257,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011621",
    "parentCode": "011621",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.2.1.1 Djupfrysta bär"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01163",
    "level": 5,
    "code": "01163",
    "order": 258,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0116",
    "parentCode": "0116",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.3 Torkade frukter och nötter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011631",
    "level": 6,
    "code": "011631",
    "order": 259,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01163",
    "parentCode": "01163",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.3.1 Torkade frukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011631000",
    "level": 7,
    "code": "011631000",
    "order": 260,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011631",
    "parentCode": "011631",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.3.1.0 Torkade frukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011631100",
    "level": 7,
    "code": "011631100",
    "order": 261,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011631",
    "parentCode": "011631",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.3.1.1 Torkade plommon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011632",
    "level": 6,
    "code": "011632",
    "order": 262,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01163",
    "parentCode": "01163",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.3.2 Nötter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011632000",
    "level": 7,
    "code": "011632000",
    "order": 263,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011632",
    "parentCode": "011632",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.3.2.0 Nötter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011632100",
    "level": 7,
    "code": "011632100",
    "order": 264,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011632",
    "parentCode": "011632",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.3.2.1 Salta nötter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01164",
    "level": 5,
    "code": "01164",
    "order": 265,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0116",
    "parentCode": "0116",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.4 Konserverade frukter och bär samt frukt- och bärbaserade produkter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011641",
    "level": 6,
    "code": "011641",
    "order": 266,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01164",
    "parentCode": "01164",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.4.1 Konserverade frukter och fruktprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011641000",
    "level": 7,
    "code": "011641000",
    "order": 267,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011641",
    "parentCode": "011641",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.4.1.0 Konserverade frukter och fruktprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011641100",
    "level": 7,
    "code": "011641100",
    "order": 268,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011641",
    "parentCode": "011641",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.4.1.1 Konserverad ananas"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011641200",
    "level": 7,
    "code": "011641200",
    "order": 269,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011641",
    "parentCode": "011641",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.6.4.1.2 Dessertsoppa"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0117",
    "level": 4,
    "code": "0117",
    "order": 270,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7 Grönsaker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01171",
    "level": 5,
    "code": "01171",
    "order": 271,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0117",
    "parentCode": "0117",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.1 Färska eller kylda grönsaker, andra än potatis och övriga rotfrukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011711",
    "level": 6,
    "code": "011711",
    "order": 272,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01171",
    "parentCode": "01171",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.1.1 Sallader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011711000",
    "level": 7,
    "code": "011711000",
    "order": 273,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011711",
    "parentCode": "011711",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.1.1.0 Sallader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011711100",
    "level": 7,
    "code": "011711100",
    "order": 274,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011711",
    "parentCode": "011711",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.1.1.1 Isbergssallad"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011711200",
    "level": 7,
    "code": "011711200",
    "order": 275,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011711",
    "parentCode": "011711",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.1.1.2 Kruksallad"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011712",
    "level": 6,
    "code": "011712",
    "order": 276,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01171",
    "parentCode": "01171",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.1.2 Kål"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011712000",
    "level": 7,
    "code": "011712000",
    "order": 277,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011712",
    "parentCode": "011712",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.1.2.0 Kål"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011712100",
    "level": 7,
    "code": "011712100",
    "order": 278,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011712",
    "parentCode": "011712",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.1.2.1 Blomkål"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011713",
    "level": 6,
    "code": "011713",
    "order": 279,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01171",
    "parentCode": "01171",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.1.3 Övriga grönsaker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011713000",
    "level": 7,
    "code": "011713000",
    "order": 280,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011713",
    "parentCode": "011713",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.1.3.0 Övriga grönsaker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011713100",
    "level": 7,
    "code": "011713100",
    "order": 281,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011713",
    "parentCode": "011713",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.1.3.1 Tomat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011713200",
    "level": 7,
    "code": "011713200",
    "order": 282,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011713",
    "parentCode": "011713",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.1.3.2 Gurka"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011713300",
    "level": 7,
    "code": "011713300",
    "order": 283,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011713",
    "parentCode": "011713",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.1.3.3 Paprika"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011714",
    "level": 6,
    "code": "011714",
    "order": 284,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01171",
    "parentCode": "01171",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.1.4 Rotsaker och svampar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011714000",
    "level": 7,
    "code": "011714000",
    "order": 285,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011714",
    "parentCode": "011714",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.1.4.0 Rotsaker och svampar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011714100",
    "level": 7,
    "code": "011714100",
    "order": 286,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011714",
    "parentCode": "011714",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.1.4.1 Morot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011714200",
    "level": 7,
    "code": "011714200",
    "order": 287,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011714",
    "parentCode": "011714",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.1.4.2 Lök"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01172",
    "level": 5,
    "code": "01172",
    "order": 288,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0117",
    "parentCode": "0117",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.2 Djupfrysta grönsaksprodukter, andra än potatis och övriga rotfrukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011721",
    "level": 6,
    "code": "011721",
    "order": 289,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01172",
    "parentCode": "01172",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.2.1 Djupfrysta grönsaksprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011721000",
    "level": 7,
    "code": "011721000",
    "order": 290,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011721",
    "parentCode": "011721",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.2.1.0 Djupfryst grönsaksprodukt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011721100",
    "level": 7,
    "code": "011721100",
    "order": 291,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011721",
    "parentCode": "011721",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.2.1.1 Djupfryst grönsaksprodukt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01173",
    "level": 5,
    "code": "01173",
    "order": 292,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0117",
    "parentCode": "0117",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.3 Torkade grönsaker, övriga konserverade grönsaker eller grönsaksprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011731",
    "level": 6,
    "code": "011731",
    "order": 293,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01173",
    "parentCode": "01173",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.3.1 Övriga konserverade grönsaker eller grönsaksprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011731000",
    "level": 7,
    "code": "011731000",
    "order": 294,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011731",
    "parentCode": "011731",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.3.1.0 Övriga konserverade grönsaker eller grönsaksprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011731100",
    "level": 7,
    "code": "011731100",
    "order": 295,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011731",
    "parentCode": "011731",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.3.1.1 Inlagd gurka"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011731200",
    "level": 7,
    "code": "011731200",
    "order": 296,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011731",
    "parentCode": "011731",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.3.1.2 Tomatkonserv"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011731300",
    "level": 7,
    "code": "011731300",
    "order": 297,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011731",
    "parentCode": "011731",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.3.1.3 Grönsaksbiffar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01174",
    "level": 5,
    "code": "01174",
    "order": 298,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0117",
    "parentCode": "0117",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.4 Potatis"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011741",
    "level": 6,
    "code": "011741",
    "order": 299,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01174",
    "parentCode": "01174",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.4.1 Potatis"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011741000",
    "level": 7,
    "code": "011741000",
    "order": 300,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011741",
    "parentCode": "011741",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.4.1.0 Potatis"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011741100",
    "level": 7,
    "code": "011741100",
    "order": 301,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011741",
    "parentCode": "011741",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.4.1.1 Matpotatis"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011742",
    "level": 6,
    "code": "011742",
    "order": 302,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01174",
    "parentCode": "01174",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.4.2 Djupfrysta potatisprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011742000",
    "level": 7,
    "code": "011742000",
    "order": 303,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011742",
    "parentCode": "011742",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.4.2.0 Djupfrysta potatisprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011742100",
    "level": 7,
    "code": "011742100",
    "order": 304,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011742",
    "parentCode": "011742",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.4.2.1 Djupfrysta pommes frites"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01175",
    "level": 5,
    "code": "01175",
    "order": 305,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0117",
    "parentCode": "0117",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.5 Potatischips"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011751",
    "level": 6,
    "code": "011751",
    "order": 306,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01175",
    "parentCode": "01175",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.5.1 Potatis- och majschips och andra chips"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011751000",
    "level": 7,
    "code": "011751000",
    "order": 307,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011751",
    "parentCode": "011751",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.5.1.0 Potatis- och majschips och andra chips"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011751100",
    "level": 7,
    "code": "011751100",
    "order": 308,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011751",
    "parentCode": "011751",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.5.1.1 Potatischips"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01176",
    "level": 5,
    "code": "01176",
    "order": 309,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0117",
    "parentCode": "0117",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.6 Övriga rotfrukter och rotfruktsprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011761",
    "level": 6,
    "code": "011761",
    "order": 310,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01176",
    "parentCode": "01176",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.6.1 Övriga rotfrukter och rotfruktsprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011761000",
    "level": 7,
    "code": "011761000",
    "order": 311,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011761",
    "parentCode": "011761",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.7.6.1.0 Övriga rotfrukter och rotfruktsprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0118",
    "level": 4,
    "code": "0118",
    "order": 312,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8 Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01181",
    "level": 5,
    "code": "01181",
    "order": 313,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0118",
    "parentCode": "0118",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.1 Socker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011811",
    "level": 6,
    "code": "011811",
    "order": 314,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01181",
    "parentCode": "01181",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.1.1 Socker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011811000",
    "level": 7,
    "code": "011811000",
    "order": 315,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011811",
    "parentCode": "011811",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.1.1.0 Socker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011811100",
    "level": 7,
    "code": "011811100",
    "order": 316,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011811",
    "parentCode": "011811",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.1.1.1 Strösocker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01182",
    "level": 5,
    "code": "01182",
    "order": 317,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0118",
    "parentCode": "0118",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.2 Sylter, marmelader och honung"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011821",
    "level": 6,
    "code": "011821",
    "order": 318,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01182",
    "parentCode": "01182",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.2.1 Sylter och marmelader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011821000",
    "level": 7,
    "code": "011821000",
    "order": 319,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011821",
    "parentCode": "011821",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.2.1.0 Sylter och marmelader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011821100",
    "level": 7,
    "code": "011821100",
    "order": 320,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011821",
    "parentCode": "011821",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.2.1.1 Jordgubbssylt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01183",
    "level": 5,
    "code": "01183",
    "order": 321,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0118",
    "parentCode": "0118",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.3 Choklad"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011831",
    "level": 6,
    "code": "011831",
    "order": 322,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01183",
    "parentCode": "01183",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.3.1 Choklad"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011831000",
    "level": 7,
    "code": "011831000",
    "order": 323,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011831",
    "parentCode": "011831",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.3.1.0 Choklad"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011831100",
    "level": 7,
    "code": "011831100",
    "order": 324,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011831",
    "parentCode": "011831",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.3.1.1 Chokladkaka"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011831200",
    "level": 7,
    "code": "011831200",
    "order": 325,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011831",
    "parentCode": "011831",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.3.1.2 Chokladstång"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011831300",
    "level": 7,
    "code": "011831300",
    "order": 326,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011831",
    "parentCode": "011831",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.3.1.3 Chokladpraliner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01184",
    "level": 5,
    "code": "01184",
    "order": 327,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0118",
    "parentCode": "0118",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.4 Konfektyrprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011841",
    "level": 6,
    "code": "011841",
    "order": 328,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01184",
    "parentCode": "01184",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.4.1 Konfektyr"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011841000",
    "level": 7,
    "code": "011841000",
    "order": 329,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011841",
    "parentCode": "011841",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.4.1.0 Konfektyr"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011841100",
    "level": 7,
    "code": "011841100",
    "order": 330,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011841",
    "parentCode": "011841",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.4.1.1 Lösgodis"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011841200",
    "level": 7,
    "code": "011841200",
    "order": 331,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011841",
    "parentCode": "011841",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.4.1.2 Godispåse"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011841300",
    "level": 7,
    "code": "011841300",
    "order": 332,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011841",
    "parentCode": "011841",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.4.1.3 Lakrits"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011842",
    "level": 6,
    "code": "011842",
    "order": 333,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01184",
    "parentCode": "01184",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.4.2 Tuggummi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011842000",
    "level": 7,
    "code": "011842000",
    "order": 334,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011842",
    "parentCode": "011842",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.4.2.0 Tuggummi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011842100",
    "level": 7,
    "code": "011842100",
    "order": 335,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011842",
    "parentCode": "011842",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.4.2.1 Xylitoltuggummi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01185",
    "level": 5,
    "code": "01185",
    "order": 336,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0118",
    "parentCode": "0118",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.5 Isglass och glass"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011851",
    "level": 6,
    "code": "011851",
    "order": 337,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01185",
    "parentCode": "01185",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.5.1 Glass"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011851000",
    "level": 7,
    "code": "011851000",
    "order": 338,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011851",
    "parentCode": "011851",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.5.1.0 Glass"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011851100",
    "level": 7,
    "code": "011851100",
    "order": 339,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011851",
    "parentCode": "011851",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.5.1.1 Glasspaket"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011851200",
    "level": 7,
    "code": "011851200",
    "order": 340,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011851",
    "parentCode": "011851",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.5.1.2 Gourmetglass"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011851300",
    "level": 7,
    "code": "011851300",
    "order": 341,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011851",
    "parentCode": "011851",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.5.1.3 Glasstrut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011851400",
    "level": 7,
    "code": "011851400",
    "order": 342,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011851",
    "parentCode": "011851",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.5.1.4 Glasspinne"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01186",
    "level": 5,
    "code": "01186",
    "order": 343,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0118",
    "parentCode": "0118",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.6 Konstgjorda sötningsmedel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011861",
    "level": 6,
    "code": "011861",
    "order": 344,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01186",
    "parentCode": "01186",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.6.1 Konstgjorda sötningsmedel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011861000",
    "level": 7,
    "code": "011861000",
    "order": 345,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011861",
    "parentCode": "011861",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.8.6.1.0 Konstgjorda sötningsmedel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0119",
    "level": 4,
    "code": "0119",
    "order": 346,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9 Livsmedel, ej tidigare nämnda"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01191",
    "level": 5,
    "code": "01191",
    "order": 347,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0119",
    "parentCode": "0119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.1 Såser och kryddsåser"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011911",
    "level": 6,
    "code": "011911",
    "order": 348,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01191",
    "parentCode": "01191",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.1.1 Såser och kryddsåser"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011911000",
    "level": 7,
    "code": "011911000",
    "order": 349,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011911",
    "parentCode": "011911",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.1.1.0 Såser och kryddsåser"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011911100",
    "level": 7,
    "code": "011911100",
    "order": 350,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011911",
    "parentCode": "011911",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.1.1.1 Tomatketchup"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011911200",
    "level": 7,
    "code": "011911200",
    "order": 351,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011911",
    "parentCode": "011911",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.1.1.2 Senap"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01192",
    "level": 5,
    "code": "01192",
    "order": 352,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0119",
    "parentCode": "0119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.2 Salt, kryddor och kryddörter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011921",
    "level": 6,
    "code": "011921",
    "order": 353,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01192",
    "parentCode": "01192",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.2.1 Kryddor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011921000",
    "level": 7,
    "code": "011921000",
    "order": 354,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011921",
    "parentCode": "011921",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.2.1.0 Kryddor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011921100",
    "level": 7,
    "code": "011921100",
    "order": 355,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011921",
    "parentCode": "011921",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.2.1.1 Kryddpåse"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011922",
    "level": 6,
    "code": "011922",
    "order": 356,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01192",
    "parentCode": "01192",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.2.2 Kryddörter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011922000",
    "level": 7,
    "code": "011922000",
    "order": 357,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011922",
    "parentCode": "011922",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.2.2.0 Kryddörter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011922100",
    "level": 7,
    "code": "011922100",
    "order": 358,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011922",
    "parentCode": "011922",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.2.2.1 Färsk ört"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01193",
    "level": 5,
    "code": "01193",
    "order": 359,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0119",
    "parentCode": "0119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.3 Babymat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011931",
    "level": 6,
    "code": "011931",
    "order": 360,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01193",
    "parentCode": "01193",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.3.1 Babymat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011931000",
    "level": 7,
    "code": "011931000",
    "order": 361,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011931",
    "parentCode": "011931",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.3.1.0 Babymat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011931100",
    "level": 7,
    "code": "011931100",
    "order": 362,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011931",
    "parentCode": "011931",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.3.1.1 Babyvälling"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011931200",
    "level": 7,
    "code": "011931200",
    "order": 363,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011931",
    "parentCode": "011931",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.3.1.2 Babymat på burk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01194",
    "level": 5,
    "code": "01194",
    "order": 364,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0119",
    "parentCode": "0119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.4 Färdigmat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011941",
    "level": 6,
    "code": "011941",
    "order": 365,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01194",
    "parentCode": "01194",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.4.1 Färdiglagade rätter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011941000",
    "level": 7,
    "code": "011941000",
    "order": 366,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011941",
    "parentCode": "011941",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.4.1.0 Färdiglagade rätter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011941100",
    "level": 7,
    "code": "011941100",
    "order": 367,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011941",
    "parentCode": "011941",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.4.1.1 Färdigmatlåda"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011941200",
    "level": 7,
    "code": "011941200",
    "order": 368,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011941",
    "parentCode": "011941",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.4.1.2 Färdigmatsportion"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011941300",
    "level": 7,
    "code": "011941300",
    "order": 369,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011941",
    "parentCode": "011941",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.4.1.3 Mikromåltid"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011941400",
    "level": 7,
    "code": "011941400",
    "order": 370,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011941",
    "parentCode": "011941",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.4.1.4 Lunchsalladsportion"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011941500",
    "level": 7,
    "code": "011941500",
    "order": 371,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011941",
    "parentCode": "011941",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.4.1.5 Färdighamburgare"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011941600",
    "level": 7,
    "code": "011941600",
    "order": 372,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011941",
    "parentCode": "011941",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.4.1.6 Fylld smörgås"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011941700",
    "level": 7,
    "code": "011941700",
    "order": 373,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011941",
    "parentCode": "011941",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.4.1.7 Färdigsallad"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01199",
    "level": 5,
    "code": "01199",
    "order": 374,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0119",
    "parentCode": "0119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.9 Övriga livsmedel, ej tidigare nämnda"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011991",
    "level": 6,
    "code": "011991",
    "order": 375,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01199",
    "parentCode": "01199",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.9.1 Övriga livsmedel, ej tidigare nämnda"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011991000",
    "level": 7,
    "code": "011991000",
    "order": 376,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011991",
    "parentCode": "011991",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.9.1.0 Övriga livsmedel, ej tidigare nämnda"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011991100",
    "level": 7,
    "code": "011991100",
    "order": 377,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011991",
    "parentCode": "011991",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.9.1.1 Buljongtärningar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011991200",
    "level": 7,
    "code": "011991200",
    "order": 378,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011991",
    "parentCode": "011991",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.9.1.2 Snacks"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/011991300",
    "level": 7,
    "code": "011991300",
    "order": 379,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/011991",
    "parentCode": "011991",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.1.9.9.1.3 Proteinstång"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012",
    "level": 3,
    "code": "012",
    "order": 380,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2 Alkoholfria drycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0121",
    "level": 4,
    "code": "0121",
    "order": 381,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.1 Kaffe, te och choklad"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01211",
    "level": 5,
    "code": "01211",
    "order": 382,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0121",
    "parentCode": "0121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.1.1 Kaffe"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012111",
    "level": 6,
    "code": "012111",
    "order": 383,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01211",
    "parentCode": "01211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.1.1.1 Kaffe"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012111000",
    "level": 7,
    "code": "012111000",
    "order": 384,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012111",
    "parentCode": "012111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.1.1.1.0 Kaffe"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012111100",
    "level": 7,
    "code": "012111100",
    "order": 385,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012111",
    "parentCode": "012111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.1.1.1.1 Kaffepaket"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01212",
    "level": 5,
    "code": "01212",
    "order": 386,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0121",
    "parentCode": "0121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.1.2 Te"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012121",
    "level": 6,
    "code": "012121",
    "order": 387,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01212",
    "parentCode": "01212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.1.2.1 Te"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012121000",
    "level": 7,
    "code": "012121000",
    "order": 388,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012121",
    "parentCode": "012121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.1.2.1.0 Te"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012121100",
    "level": 7,
    "code": "012121100",
    "order": 389,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012121",
    "parentCode": "012121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.1.2.1.1 Påste"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01213",
    "level": 5,
    "code": "01213",
    "order": 390,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0121",
    "parentCode": "0121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.1.3 Choklad och chokladpulver"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012131",
    "level": 6,
    "code": "012131",
    "order": 391,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01213",
    "parentCode": "01213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.1.3.1 Choklad och chokladpulver"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012131000",
    "level": 7,
    "code": "012131000",
    "order": 392,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012131",
    "parentCode": "012131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.1.3.1.0 Choklad och chokladpulver"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012131100",
    "level": 7,
    "code": "012131100",
    "order": 393,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012131",
    "parentCode": "012131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.1.3.1.1 Chokladdryckspulver"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0122",
    "level": 4,
    "code": "0122",
    "order": 394,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2 Mineralvatten, läskedrycker, frukt- och grönsaksjuice"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01221",
    "level": 5,
    "code": "01221",
    "order": 395,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0122",
    "parentCode": "0122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.1 Mineral- och källvatten"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012211",
    "level": 6,
    "code": "012211",
    "order": 396,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01221",
    "parentCode": "01221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.1.1 Mineral- och källvatten"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012211000",
    "level": 7,
    "code": "012211000",
    "order": 397,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012211",
    "parentCode": "012211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.1.1.0 Mineral- och källvatten"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012211100",
    "level": 7,
    "code": "012211100",
    "order": 398,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012211",
    "parentCode": "012211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.1.1.1 Mineralvatten"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01222",
    "level": 5,
    "code": "01222",
    "order": 399,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0122",
    "parentCode": "0122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.2 Läskedrycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012221",
    "level": 6,
    "code": "012221",
    "order": 400,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01222",
    "parentCode": "01222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.2.1 Läskedrycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012221000",
    "level": 7,
    "code": "012221000",
    "order": 401,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012221",
    "parentCode": "012221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.2.1.0 Läskedrycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012221100",
    "level": 7,
    "code": "012221100",
    "order": 402,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012221",
    "parentCode": "012221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.2.1.1 Läskedryck"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012221200",
    "level": 7,
    "code": "012221200",
    "order": 403,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012221",
    "parentCode": "012221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.2.1.2 Sockerfri läskedryck"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012223",
    "level": 6,
    "code": "012223",
    "order": 404,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01222",
    "parentCode": "01222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.2.3 Energi- och wellness-drycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012223000",
    "level": 7,
    "code": "012223000",
    "order": 405,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012223",
    "parentCode": "012223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.2.3.0 Energi- och wellness-drycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012223100",
    "level": 7,
    "code": "012223100",
    "order": 406,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012223",
    "parentCode": "012223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.2.3.1 Energidryck"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/01223",
    "level": 5,
    "code": "01223",
    "order": 407,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0122",
    "parentCode": "0122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.3 Frukt-, bär- och grönsaksjuicer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012231",
    "level": 6,
    "code": "012231",
    "order": 408,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/01223",
    "parentCode": "01223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.3.1 Frukt-, bär- och grönsaksjuicer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012231000",
    "level": 7,
    "code": "012231000",
    "order": 409,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012231",
    "parentCode": "012231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.3.1.0 Frukt-, bär- och grönsaksjuicer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012231100",
    "level": 7,
    "code": "012231100",
    "order": 410,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012231",
    "parentCode": "012231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.3.1.1 Dryckeskoncentrat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012231200",
    "level": 7,
    "code": "012231200",
    "order": 411,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012231",
    "parentCode": "012231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.3.1.2 Apelsinjuice"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012231300",
    "level": 7,
    "code": "012231300",
    "order": 412,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012231",
    "parentCode": "012231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.3.1.3 Annan juice"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012231400",
    "level": 7,
    "code": "012231400",
    "order": 413,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012231",
    "parentCode": "012231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.3.1.4 Saftdryck"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/012231500",
    "level": 7,
    "code": "012231500",
    "order": 414,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/012231",
    "parentCode": "012231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "01.2.2.3.1.5 Dryckeskoncentrat utan socker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/02",
    "level": 2,
    "code": "02",
    "order": 415,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021",
    "level": 3,
    "code": "021",
    "order": 416,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1 Alkoholhaltiga drycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0211",
    "level": 4,
    "code": "0211",
    "order": 417,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021",
    "parentCode": "021",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.1 Spritdrycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/02111",
    "level": 5,
    "code": "02111",
    "order": 418,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0211",
    "parentCode": "0211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.1.1 Spritdrycker och likörer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021111",
    "level": 6,
    "code": "021111",
    "order": 419,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/02111",
    "parentCode": "02111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.1.1.1 Spritdrycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021111100",
    "level": 7,
    "code": "021111100",
    "order": 420,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021111",
    "parentCode": "021111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.1.1.1.1 Brännvin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021112",
    "level": 6,
    "code": "021112",
    "order": 421,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/02111",
    "parentCode": "02111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.1.1.2 Övriga starka alkoholdrycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021112100",
    "level": 7,
    "code": "021112100",
    "order": 422,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021112",
    "parentCode": "021112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.1.1.2.1 Övriga starka alkoholdrycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/02112",
    "level": 5,
    "code": "02112",
    "order": 423,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0211",
    "parentCode": "0211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.1.2 Alkoholhaltiga läskedrycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021121",
    "level": 6,
    "code": "021121",
    "order": 424,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/02112",
    "parentCode": "02112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.1.2.1 Alkoholhaltiga läskedrycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021121100",
    "level": 7,
    "code": "021121100",
    "order": 425,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021121",
    "parentCode": "021121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.1.2.1.1 Alkoholhaltiga läskedrycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0212",
    "level": 4,
    "code": "0212",
    "order": 426,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021",
    "parentCode": "021",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.2 Vin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/02121",
    "level": 5,
    "code": "02121",
    "order": 427,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0212",
    "parentCode": "0212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.2.1 Druvviner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021211",
    "level": 6,
    "code": "021211",
    "order": 428,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/02121",
    "parentCode": "02121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.2.1.1 Druvviner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021211100",
    "level": 7,
    "code": "021211100",
    "order": 429,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021211",
    "parentCode": "021211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.2.1.1.1 Svagviner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/02122",
    "level": 5,
    "code": "02122",
    "order": 430,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0212",
    "parentCode": "0212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.2.2 Frukt- och bärviner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021221",
    "level": 6,
    "code": "021221",
    "order": 431,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/02122",
    "parentCode": "02122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.2.2.1 Cider"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021221100",
    "level": 7,
    "code": "021221100",
    "order": 432,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021221",
    "parentCode": "021221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.2.2.1.1 Cider"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021221200",
    "level": 7,
    "code": "021221200",
    "order": 433,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021221",
    "parentCode": "021221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.2.2.1.2 Stark cider"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021221300",
    "level": 7,
    "code": "021221300",
    "order": 434,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021221",
    "parentCode": "021221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.2.2.1.3 Mellanstark cider"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021221400",
    "level": 7,
    "code": "021221400",
    "order": 435,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021221",
    "parentCode": "021221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.2.2.1.4"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/02123",
    "level": 5,
    "code": "02123",
    "order": 436,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0212",
    "parentCode": "0212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.2.3 Starkviner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021231",
    "level": 6,
    "code": "021231",
    "order": 437,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/02123",
    "parentCode": "02123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.2.3.1 Starkviner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021231100",
    "level": 7,
    "code": "021231100",
    "order": 438,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021231",
    "parentCode": "021231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.2.3.1.1 Starkviner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/02124",
    "level": 5,
    "code": "02124",
    "order": 439,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0212",
    "parentCode": "0212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.2.4 Vinliknande drycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021241",
    "level": 6,
    "code": "021241",
    "order": 440,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/02124",
    "parentCode": "02124",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.2.4.1 Long drinkar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021241100",
    "level": 7,
    "code": "021241100",
    "order": 441,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021241",
    "parentCode": "021241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.2.4.1.1 Long drink"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021241200",
    "level": 7,
    "code": "021241200",
    "order": 442,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021241",
    "parentCode": "021241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.2.4.1.2 Stark long-drink"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021241300",
    "level": 7,
    "code": "021241300",
    "order": 443,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021241",
    "parentCode": "021241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.2.4.1.3 Mellanstark long-drink"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021242",
    "level": 7,
    "code": "021242",
    "order": 444,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021241",
    "parentCode": "021241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.2.4.2"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0213",
    "level": 4,
    "code": "0213",
    "order": 445,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021",
    "parentCode": "021",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.3 Öl"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/02131",
    "level": 5,
    "code": "02131",
    "order": 446,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0213",
    "parentCode": "0213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.3.1 Ljust öl (lager)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021311",
    "level": 6,
    "code": "021311",
    "order": 447,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/02131",
    "parentCode": "02131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.3.1.1 Ljust öl (lager)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021311100",
    "level": 7,
    "code": "021311100",
    "order": 448,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021311",
    "parentCode": "021311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.3.1.1.1 Ljust öl (lager)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021311200",
    "level": 7,
    "code": "021311200",
    "order": 449,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021311",
    "parentCode": "021311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.3.1.1.2 Stark lageröl"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021311300",
    "level": 7,
    "code": "021311300",
    "order": 450,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021311",
    "parentCode": "021311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.3.1.1.3 Mellanstark lageröl"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/02132",
    "level": 5,
    "code": "02132",
    "order": 451,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0213",
    "parentCode": "0213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.3.2 Övriga alkoholhaltiga ölsorter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021321",
    "level": 6,
    "code": "021321",
    "order": 452,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/02132",
    "parentCode": "02132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.3.2.1 Övriga alkoholhaltiga ölsorter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021321100",
    "level": 7,
    "code": "021321100",
    "order": 453,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021321",
    "parentCode": "021321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.3.2.1.1 Övriga alkoholhaltiga ölsorter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/02133",
    "level": 5,
    "code": "02133",
    "order": 454,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0213",
    "parentCode": "0213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.3.3 Lättöl och alkoholfritt öl"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021331",
    "level": 6,
    "code": "021331",
    "order": 455,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/02133",
    "parentCode": "02133",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.3.3.1 Lättöl"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021331100",
    "level": 7,
    "code": "021331100",
    "order": 456,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021331",
    "parentCode": "021331",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.3.3.1.1 I-öl"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/02134",
    "level": 5,
    "code": "02134",
    "order": 457,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0213",
    "parentCode": "0213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.3.4 Ölbaserade drycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021341",
    "level": 6,
    "code": "021341",
    "order": 458,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/02134",
    "parentCode": "02134",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.3.4.1 Ölbaserade drycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/021341100",
    "level": 7,
    "code": "021341100",
    "order": 459,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/021341",
    "parentCode": "021341",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.1.3.4.1.1 Ölbaserade drycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/022",
    "level": 3,
    "code": "022",
    "order": 460,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.2 Tobak"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0220",
    "level": 4,
    "code": "0220",
    "order": 461,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/022",
    "parentCode": "022",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.2.0 Tobak"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/02201",
    "level": 5,
    "code": "02201",
    "order": 462,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0220",
    "parentCode": "0220",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.2.0.1 Cigaretter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/022011",
    "level": 6,
    "code": "022011",
    "order": 463,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/02201",
    "parentCode": "02201",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.2.0.1.1 Cigaretter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/022011100",
    "level": 7,
    "code": "022011100",
    "order": 464,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/022011",
    "parentCode": "022011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.2.0.1.1.1 Cigaretter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/02202",
    "level": 5,
    "code": "02202",
    "order": 465,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0220",
    "parentCode": "0220",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.2.0.2 Cigarrer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/022021",
    "level": 6,
    "code": "022021",
    "order": 466,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/02202",
    "parentCode": "02202",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.2.0.2.1 Cigarrer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/022021100",
    "level": 7,
    "code": "022021100",
    "order": 467,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/022021",
    "parentCode": "022021",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.2.0.2.1.1 Cigarrer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/02203",
    "level": 5,
    "code": "02203",
    "order": 468,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0220",
    "parentCode": "0220",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.2.0.3 Övriga tobaksprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/022031",
    "level": 6,
    "code": "022031",
    "order": 469,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/02203",
    "parentCode": "02203",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.2.0.3.1 Övriga tobaksprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/022031100",
    "level": 7,
    "code": "022031100",
    "order": 470,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/022031",
    "parentCode": "022031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.2.0.3.1.1 Övriga tobaksprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/023",
    "level": 3,
    "code": "023",
    "order": 471,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.3 Narkotika"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0230",
    "level": 4,
    "code": "0230",
    "order": 472,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/023",
    "parentCode": "023",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.3.0 Narkotika"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/02300",
    "level": 5,
    "code": "02300",
    "order": 473,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0230",
    "parentCode": "0230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "02.3.0.0 Narkotika"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/03",
    "level": 2,
    "code": "03",
    "order": 474,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03 KLÄDER OCH SKODON"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031",
    "level": 3,
    "code": "031",
    "order": 475,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1 Kläder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0311",
    "level": 4,
    "code": "0311",
    "order": 476,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.1 Material för klädesplagg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/03110",
    "level": 5,
    "code": "03110",
    "order": 477,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0311",
    "parentCode": "0311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.1.0 Material för klädesplagg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031101",
    "level": 6,
    "code": "031101",
    "order": 478,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03110",
    "parentCode": "03110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.1.0.1 Klädtyg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031101100",
    "level": 7,
    "code": "031101100",
    "order": 479,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031101",
    "parentCode": "031101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.1.0.1.1 Klädtyg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0312",
    "level": 4,
    "code": "0312",
    "order": 480,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2 Klädesplagg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/03121",
    "level": 5,
    "code": "03121",
    "order": 481,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0312",
    "parentCode": "0312",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.1 Herrkläder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031211",
    "level": 6,
    "code": "031211",
    "order": 482,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03121",
    "parentCode": "03121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.1.1 Ytterrockar för herrar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031211100",
    "level": 7,
    "code": "031211100",
    "order": 483,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031211",
    "parentCode": "031211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.1.1.1 Friluftsjacka för herrar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031211200",
    "level": 7,
    "code": "031211200",
    "order": 484,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031211",
    "parentCode": "031211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.1.1.2 Vinterrock för herrar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031212",
    "level": 6,
    "code": "031212",
    "order": 485,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03121",
    "parentCode": "03121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.1.2 Kostymer, byxor och västar för herrar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031212100",
    "level": 7,
    "code": "031212100",
    "order": 486,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031212",
    "parentCode": "031212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.1.2.1 Jeans för herrar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031212200",
    "level": 7,
    "code": "031212200",
    "order": 487,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031212",
    "parentCode": "031212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.1.2.2 Herrkavaj"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031212300",
    "level": 7,
    "code": "031212300",
    "order": 488,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031212",
    "parentCode": "031212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.1.2.3 Långbyxor för herrar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031213",
    "level": 6,
    "code": "031213",
    "order": 489,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03121",
    "parentCode": "03121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.1.3 Herrskjortor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031213100",
    "level": 7,
    "code": "031213100",
    "order": 490,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031213",
    "parentCode": "031213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.1.3.1 Kostymskjorta för herrar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031213200",
    "level": 7,
    "code": "031213200",
    "order": 491,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031213",
    "parentCode": "031213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.1.3.2 T-skjorta för herrar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031213300",
    "level": 7,
    "code": "031213300",
    "order": 492,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031213",
    "parentCode": "031213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.1.3.3 Herrtröja"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031214",
    "level": 6,
    "code": "031214",
    "order": 493,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03121",
    "parentCode": "03121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.1.4 Sportkläder för herrar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031214100",
    "level": 7,
    "code": "031214100",
    "order": 494,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031214",
    "parentCode": "031214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.1.4.1 Sportbyxor för herrar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031214200",
    "level": 7,
    "code": "031214200",
    "order": 495,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031214",
    "parentCode": "031214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.1.4.2 Friluftskläder för herrar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031215",
    "level": 6,
    "code": "031215",
    "order": 496,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03121",
    "parentCode": "03121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.1.5 Underkläder för herrar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031215100",
    "level": 7,
    "code": "031215100",
    "order": 497,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031215",
    "parentCode": "031215",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.1.5.1 Kalsonger"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031216",
    "level": 6,
    "code": "031216",
    "order": 498,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03121",
    "parentCode": "03121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.1.6 Herrstrumpor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031216100",
    "level": 7,
    "code": "031216100",
    "order": 499,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031216",
    "parentCode": "031216",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.1.6.1 Herrstrumpor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/03122",
    "level": 5,
    "code": "03122",
    "order": 500,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0312",
    "parentCode": "0312",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2 Damkläder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031221",
    "level": 6,
    "code": "031221",
    "order": 501,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03122",
    "parentCode": "03122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.1 Kappor för damer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031221100",
    "level": 7,
    "code": "031221100",
    "order": 502,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031221",
    "parentCode": "031221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.1.1 Friluftsjacka för damer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031221200",
    "level": 7,
    "code": "031221200",
    "order": 503,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031221",
    "parentCode": "031221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.1.2 Vinterjacka för damer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031222",
    "level": 6,
    "code": "031222",
    "order": 504,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03122",
    "parentCode": "03122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.2 Dräkter, klänningar, kjolar och byxor för damer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031222100",
    "level": 7,
    "code": "031222100",
    "order": 505,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031222",
    "parentCode": "031222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.2.1 Damjacka"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031222200",
    "level": 7,
    "code": "031222200",
    "order": 506,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031222",
    "parentCode": "031222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.2.2 Jeans för damer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031222300",
    "level": 7,
    "code": "031222300",
    "order": 507,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031222",
    "parentCode": "031222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.2.3 Kjol"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031222400",
    "level": 7,
    "code": "031222400",
    "order": 508,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031222",
    "parentCode": "031222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.2.4 Långbyxor för damer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031223",
    "level": 6,
    "code": "031223",
    "order": 509,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03122",
    "parentCode": "03122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.3 Damtröjor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031223100",
    "level": 7,
    "code": "031223100",
    "order": 510,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031223",
    "parentCode": "031223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.3.1 T-skjorta för damer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031223200",
    "level": 7,
    "code": "031223200",
    "order": 511,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031223",
    "parentCode": "031223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.3.2 Damtröja"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031223300",
    "level": 7,
    "code": "031223300",
    "order": 512,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031223",
    "parentCode": "031223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.3.3 Blus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031224",
    "level": 6,
    "code": "031224",
    "order": 513,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03122",
    "parentCode": "03122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.4 Stickade tröjor för damer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031224100",
    "level": 7,
    "code": "031224100",
    "order": 514,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031224",
    "parentCode": "031224",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.4.1 Stickad tröja för damer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031225",
    "level": 6,
    "code": "031225",
    "order": 515,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03122",
    "parentCode": "03122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.5 Sportkläder för damer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031225100",
    "level": 7,
    "code": "031225100",
    "order": 516,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031225",
    "parentCode": "031225",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.5.1 Sportbyxor för damer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031225200",
    "level": 7,
    "code": "031225200",
    "order": 517,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031225",
    "parentCode": "031225",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.5.2 Friluftskläder för damer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031226",
    "level": 6,
    "code": "031226",
    "order": 518,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03122",
    "parentCode": "03122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.6 Underkläder för damer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031226100",
    "level": 7,
    "code": "031226100",
    "order": 519,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031226",
    "parentCode": "031226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.6.1 Trosor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031226200",
    "level": 7,
    "code": "031226200",
    "order": 520,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031226",
    "parentCode": "031226",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.6.2 Behå"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031227",
    "level": 6,
    "code": "031227",
    "order": 521,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03122",
    "parentCode": "03122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.7 Damstrumpor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031227100",
    "level": 7,
    "code": "031227100",
    "order": 522,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031227",
    "parentCode": "031227",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.7.1 Damstrumpor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031227200",
    "level": 7,
    "code": "031227200",
    "order": 523,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031227",
    "parentCode": "031227",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.2.7.2 Strumpbyxor för damer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/03123",
    "level": 5,
    "code": "03123",
    "order": 524,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0312",
    "parentCode": "0312",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.3 Kläder för spädbarn (0–2 år) och barn (3–13 år)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031231",
    "level": 6,
    "code": "031231",
    "order": 525,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03123",
    "parentCode": "03123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.3.1 Ytterkläder för spädbarn och barn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031231100",
    "level": 7,
    "code": "031231100",
    "order": 526,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031231",
    "parentCode": "031231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.3.1.1 Friluftskläder för barn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031231200",
    "level": 7,
    "code": "031231200",
    "order": 527,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031231",
    "parentCode": "031231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.3.1.2 Fritidsoverall för barn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031232",
    "level": 6,
    "code": "031232",
    "order": 528,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03123",
    "parentCode": "03123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.3.2 Inomhuskläder för spädbarn och barn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031232100",
    "level": 7,
    "code": "031232100",
    "order": 529,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031232",
    "parentCode": "031232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.3.2.1 Barnbyxor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031232200",
    "level": 7,
    "code": "031232200",
    "order": 530,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031232",
    "parentCode": "031232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.3.2.2 Barntröja"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031232300",
    "level": 7,
    "code": "031232300",
    "order": 531,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031232",
    "parentCode": "031232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.3.2.3 Sparkbyxor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031232400",
    "level": 7,
    "code": "031232400",
    "order": 532,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031232",
    "parentCode": "031232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.2.3.2.4 Babyskjorta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0313",
    "level": 4,
    "code": "0313",
    "order": 533,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.3 Övriga klädesplagg och tillbehör till klädesplagg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/03131",
    "level": 5,
    "code": "03131",
    "order": 534,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0313",
    "parentCode": "0313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.3.1 Accessoarer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031311",
    "level": 6,
    "code": "031311",
    "order": 535,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03131",
    "parentCode": "03131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.3.1.1 Huvudbonader och handskar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031311100",
    "level": 7,
    "code": "031311100",
    "order": 536,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031311",
    "parentCode": "031311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.3.1.1.1 Läderhandskar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031311200",
    "level": 7,
    "code": "031311200",
    "order": 537,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031311",
    "parentCode": "031311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.3.1.1.2 Mössa"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031312",
    "level": 6,
    "code": "031312",
    "order": 538,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03131",
    "parentCode": "03131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.3.1.2 Scarfar och halsdukar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031312100",
    "level": 7,
    "code": "031312100",
    "order": 539,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031312",
    "parentCode": "031312",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.3.1.2.1 Halsduk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/03132",
    "level": 5,
    "code": "03132",
    "order": 540,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0313",
    "parentCode": "0313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.3.2 Övriga tillbehör till klädesplagg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031321",
    "level": 6,
    "code": "031321",
    "order": 541,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03132",
    "parentCode": "03132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.3.2.1 Sytillbehör"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031321100",
    "level": 7,
    "code": "031321100",
    "order": 542,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031321",
    "parentCode": "031321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.3.2.1.1 Garn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0314",
    "level": 4,
    "code": "0314",
    "order": 543,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.4 Skrädderiarbeten, tvätt och uthyrning av kläder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/03141",
    "level": 5,
    "code": "03141",
    "order": 544,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0314",
    "parentCode": "0314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.4.1 Klädtvätt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031411",
    "level": 6,
    "code": "031411",
    "order": 545,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03141",
    "parentCode": "03141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.4.1.1 Klädtvätt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031411100",
    "level": 7,
    "code": "031411100",
    "order": 546,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031411",
    "parentCode": "031411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.4.1.1.1 Kemisk tvätt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/03142",
    "level": 5,
    "code": "03142",
    "order": 547,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0314",
    "parentCode": "0314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.4.2 Skrädderiarbeten och uthyrning av kläder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031421",
    "level": 6,
    "code": "031421",
    "order": 548,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03142",
    "parentCode": "03142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.4.2.1 Skrädderiarbeten och uthyrning av kläder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/031421100",
    "level": 7,
    "code": "031421100",
    "order": 549,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/031421",
    "parentCode": "031421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.1.4.2.1.1 Skrädderiarbeten och uthyrning av kläder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/032",
    "level": 3,
    "code": "032",
    "order": 550,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2 Skodon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0321",
    "level": 4,
    "code": "0321",
    "order": 551,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/032",
    "parentCode": "032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1 Skor och andra skodon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/03211",
    "level": 5,
    "code": "03211",
    "order": 552,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0321",
    "parentCode": "0321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1.1 Herrskor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/032111",
    "level": 6,
    "code": "032111",
    "order": 553,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03211",
    "parentCode": "03211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1.1.1 Uteskor för herrar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/032111100",
    "level": 7,
    "code": "032111100",
    "order": 554,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/032111",
    "parentCode": "032111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1.1.1.1 Vinterskor för herrar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/032111200",
    "level": 7,
    "code": "032111200",
    "order": 555,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/032111",
    "parentCode": "032111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1.1.1.2 Promenadskor för herrar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/032112",
    "level": 6,
    "code": "032112",
    "order": 556,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03211",
    "parentCode": "03211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1.1.2 Sportskor för herrar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/032112100",
    "level": 7,
    "code": "032112100",
    "order": 557,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/032112",
    "parentCode": "032112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1.1.2.1 Joggingskor för herrar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/03212",
    "level": 5,
    "code": "03212",
    "order": 558,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0321",
    "parentCode": "0321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1.2 Damskor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/032121",
    "level": 6,
    "code": "032121",
    "order": 559,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03212",
    "parentCode": "03212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1.2.1 Uteskor för damer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/032121100",
    "level": 7,
    "code": "032121100",
    "order": 560,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/032121",
    "parentCode": "032121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1.2.1.1 Promenadskor för damer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/032121200",
    "level": 7,
    "code": "032121200",
    "order": 561,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/032121",
    "parentCode": "032121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1.2.1.2 Vinterskor för damer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/032122",
    "level": 6,
    "code": "032122",
    "order": 562,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03212",
    "parentCode": "03212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1.2.2 Inomhusskor för damer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/032122100",
    "level": 7,
    "code": "032122100",
    "order": 563,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/032122",
    "parentCode": "032122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1.2.2.1 Pumps för damer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/03213",
    "level": 5,
    "code": "03213",
    "order": 564,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0321",
    "parentCode": "0321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1.3 Skodon för spädbarn och barn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/032131",
    "level": 6,
    "code": "032131",
    "order": 565,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03213",
    "parentCode": "03213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1.3.1 Babyskor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/032131100",
    "level": 7,
    "code": "032131100",
    "order": 566,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/032131",
    "parentCode": "032131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1.3.1.1 Sommarskor för spädbarn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/032131200",
    "level": 7,
    "code": "032131200",
    "order": 567,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/032131",
    "parentCode": "032131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1.3.1.2 Vinterskor för spädbarn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/032132",
    "level": 6,
    "code": "032132",
    "order": 568,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03213",
    "parentCode": "03213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1.3.2 Barnskor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/032132100",
    "level": 7,
    "code": "032132100",
    "order": 569,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/032132",
    "parentCode": "032132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1.3.2.1 Promenadskor för barn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/032132200",
    "level": 7,
    "code": "032132200",
    "order": 570,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/032132",
    "parentCode": "032132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.1.3.2.2 Vinterskor för barn"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0322",
    "level": 4,
    "code": "0322",
    "order": 571,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/032",
    "parentCode": "032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.2 Lagning och uthyrning av skodon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/03220",
    "level": 5,
    "code": "03220",
    "order": 572,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0322",
    "parentCode": "0322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.2.0 Lagning och uthyrning av skodon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/032201",
    "level": 6,
    "code": "032201",
    "order": 573,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/03220",
    "parentCode": "03220",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.2.0.1 Lagning och uthyrning av skodon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/032201100",
    "level": 7,
    "code": "032201100",
    "order": 574,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/032201",
    "parentCode": "032201",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "03.2.2.0.1.1 Lagning och uthyrning av skodon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/04",
    "level": 2,
    "code": "04",
    "order": 575,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0",
    "parentCode": "0",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/041",
    "level": 3,
    "code": "041",
    "order": 576,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/04",
    "parentCode": "04",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.1 Faktiskt betalda hyror för bostäder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0411",
    "level": 4,
    "code": "0411",
    "order": 577,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/041",
    "parentCode": "041",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.1.1 Faktiskt betalda hyror från hyresgäster"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/04110",
    "level": 5,
    "code": "04110",
    "order": 578,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0411",
    "parentCode": "0411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.1.1.0 Faktiskt betalda hyror från hyresgäster"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/041101",
    "level": 6,
    "code": "041101",
    "order": 579,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/04110",
    "parentCode": "04110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.1.1.0.1 Bostäder som hyrts för boende"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/041101100",
    "level": 7,
    "code": "041101100",
    "order": 580,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/041101",
    "parentCode": "041101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.1.1.0.1.1 Fritt finansierade hyror"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/041101200",
    "level": 7,
    "code": "041101200",
    "order": 581,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/041101",
    "parentCode": "041101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.1.1.0.1.2 Aravahyror"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0412",
    "level": 4,
    "code": "0412",
    "order": 582,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/041",
    "parentCode": "041",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.1.2 Övriga faktiskt betalda hyror"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/04121",
    "level": 5,
    "code": "04121",
    "order": 583,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0412",
    "parentCode": "0412",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.1.2.1 Hyror från hyresgäster för sekundära bostäder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/041211",
    "level": 6,
    "code": "041211",
    "order": 584,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/04121",
    "parentCode": "04121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.1.2.1.1 Hyror från hyresgäster för sekundära bostäder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/041211100",
    "level": 7,
    "code": "041211100",
    "order": 585,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/041211",
    "parentCode": "041211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.1.2.1.1.1 Hyror från hyresgäster för sekundära bostäder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/04122",
    "level": 5,
    "code": "04122",
    "order": 586,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0412",
    "parentCode": "0412",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.1.2.2 Hyror för garage och övriga hyror som hyresgäster betalar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/041222",
    "level": 6,
    "code": "041222",
    "order": 587,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/04122",
    "parentCode": "04122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.1.2.2.2 Övriga hyror inklusive arrende"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/041222100",
    "level": 7,
    "code": "041222100",
    "order": 588,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/041222",
    "parentCode": "041222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.1.2.2.2.1 Arrende"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/042",
    "level": 3,
    "code": "042",
    "order": 589,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/04",
    "parentCode": "04",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.2 Imputerade hyror för bostäder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0421",
    "level": 4,
    "code": "0421",
    "order": 590,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/042",
    "parentCode": "042",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.2.1 Imputerade hyror för boende som själv äger bostaden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/04210",
    "level": 5,
    "code": "04210",
    "order": 591,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0421",
    "parentCode": "0421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.2.1.0 Imputerade hyror för boende som själv äger bostaden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/042101",
    "level": 6,
    "code": "042101",
    "order": 592,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/04210",
    "parentCode": "04210",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.2.1.0.1 Imputerade hyror för boende som själv äger bostaden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/042101100",
    "level": 7,
    "code": "042101100",
    "order": 593,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/042101",
    "parentCode": "042101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.2.1.0.1.1 Imputerade hyror för boende som själv äger bostaden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0422",
    "level": 4,
    "code": "0422",
    "order": 594,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/042",
    "parentCode": "042",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.2.2 Övriga imputerade hyror"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/04220",
    "level": 5,
    "code": "04220",
    "order": 595,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0422",
    "parentCode": "0422",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.2.2.0 Övriga imputerade hyror"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/042201",
    "level": 6,
    "code": "042201",
    "order": 596,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/04220",
    "parentCode": "04220",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.2.2.0.1 Övriga imputerade hyror"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/042201100",
    "level": 7,
    "code": "042201100",
    "order": 597,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/042201",
    "parentCode": "042201",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.2.2.0.1.1 Övriga imputerade hyror"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/043",
    "level": 3,
    "code": "043",
    "order": 598,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/04",
    "parentCode": "04",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.3 Underhåll och reparation av bostaden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/0431",
    "level": 4,
    "code": "0431",
    "order": 599,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/043",
    "parentCode": "043",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.3.1 Material för underhåll och reparation av bostaden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/04310",
    "level": 5,
    "code": "04310",
    "order": 600,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/0431",
    "parentCode": "0431",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.3.1.0 Material för underhåll och reparation av bostaden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/043101",
    "level": 6,
    "code": "043101",
    "order": 601,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/04310",
    "parentCode": "04310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.3.1.0.1 Målarfärger och lack"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/043101100",
    "level": 7,
    "code": "043101100",
    "order": 602,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/043101",
    "parentCode": "043101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.3.1.0.1.1 Målarfärg"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/043102",
    "level": 6,
    "code": "043102",
    "order": 603,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/04310",
    "parentCode": "04310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.3.1.0.2 Tapeter och ytmaterial för väggar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/043102100",
    "level": 7,
    "code": "043102100",
    "order": 604,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/043102",
    "parentCode": "043102",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.3.1.0.2.1 Tapeter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/043103",
    "level": 6,
    "code": "043103",
    "order": 605,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/04310",
    "parentCode": "04310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.3.1.0.3 Golvbeläggningsmaterial"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/043103100",
    "level": 7,
    "code": "043103100",
    "order": 606,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/043103",
    "parentCode": "043103",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "04.3.1.0.3.1 Laminat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "coicop_39_20160101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Coicop"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019."
        }
      ]
    },
    "localId": "coicop_39_20160101/043104",
    "level": 6,
    "code": "043104",
    "order": 607,
    "modifiedDate": "2019-02-14T12:08:24Z",
    "parentItemLocalId": "coicop_39_20160101/04310",
    "parentCode": "04310"