GET /api/classifications/v2/classifications/julkisyht_teht_1_20010101/classificationItems?content=data&meta=max&lang=fi
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/01",
    "level": 1,
    "code": "01",
    "order": 10,
    "modifiedDate": "2001-04-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleinen julkishallinto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/011",
    "level": 2,
    "code": "011",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "2001-04-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Toimeenpano- ja lainsäädäntöelimet, finanssi- ja veroasiat, ulkoasiainhallinto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0111",
    "level": 3,
    "code": "0111",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "2001-04-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Toimeenpano- ja lainsäädäntöelimet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimeenpanevien ja lakiasäätävien elinten hoitaminen, toiminta tai tukeminen.\r\n\r\nTähän luetaan:\r\n- toimeenpanevien viranomaisten kansliat hallinnon kaikilla tasoilla: presidentin, pääministerin, valtioneuvoston, läänien, kaupunkien ja kuntien kansliat\r\n- lakiasäätävät elimet kaikilla hallinnon tasoilla: parlamentit, edustajainhuoneet, kaupungin- ja kunnanvaltuustot jne.\r\n- toimeenpanevien ja lakiasäätävien viranomaisten kanslioiden hallinnollinen ja avustava henkilöstö mukaan lukien poliittiset avustajat\r\n- kirjastot ym. lukusalipalvelut, jotka palvelevat pääasiallisesti lainsäädäntö- ja toimeenpanoelimiä\r\n- em. elimille sekä niiden avustajille tarkoitetut tilat, välineet ja tarvikkeet ym.\r\ntoimeenpanevien ja lakiasäätävien elinten asettamat pysyvät tai ad hoc valiokunnat, komiteat ja työryhmät.\r\n\r\nTähän ei lueta: ministeriöiden eikä kuntien tai kaupunkien hallintokuntien kanslioita, hallinnon sisäisiä komiteoita jne., jotka liittyvät tiettyyn tehtäväalueeseen tai tehtävään. Nämä luokitellaan tehtävän mukaan.",
          "Toimeenpanevien ja lakiasäätävien elinten hoitaminen, toiminta tai tukeminen.\r\n\r\nTähän luetaan:\r\n- toimeenpanevien viranomaisten kansliat hallinnon kaikilla tasoilla: presidentin, pääministerin, valtioneuvoston, läänien, kaupunkien ja kuntien kansliat\r\n- lakiasäätävät elimet kaikilla hallinnon tasoilla: parlamentit, edustajainhuoneet, kaupungin- ja kunnanvaltuustot jne.\r\n- toimeenpanevien ja lakiasäätävien viranomaisten kanslioiden hallinnollinen ja avustava henkilöstö mukaan lukien poliittiset avustajat\r\n- kirjastot ym. lukusalipalvelut, jotka palvelevat pääasiallisesti lainsäädäntö- ja toimeenpanoelimiä\r\n- em. elimille sekä niiden avustajille tarkoitetut tilat, välineet ja tarvikkeet ym.\r\ntoimeenpanevien ja lakiasäätävien elinten asettamat pysyvät tai ad hoc valiokunnat, komiteat ja työryhmät.\r\n\r\nTähän ei lueta: ministeriöiden eikä kuntien tai kaupunkien hallintokuntien kanslioita, hallinnon sisäisiä komiteoita jne., jotka liittyvät tiettyyn tehtäväalueeseen tai tehtävään. Nämä luokitellaan tehtävän mukaan."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0112",
    "level": 3,
    "code": "0112",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Finanssi- ja veroasiat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "- Finanssi- ja veroasioiden hallinto; julkisten varojen ja julkisen velan hoito; verotusjärjestelmien toiminta\r\n- valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön toiminta (tulo- ja menoarvio-osaston toiminta, veroista ja maksuista kertyvien valtiovarain hallinto), tulliviranomaisten toiminta, kirjanpito ja tilintarkastus\r\n- finanssi- sekä veroasioita ja -palveluita koskeva yleinen tietojen tuotanto ja jakelu, tekninen dokumentointi ja tilastointi.\r\n\r\nTähän luetaan: finanssi- sekä veroasioiden hoito ja -palvelut kaikilla julkisen hallinnon tasoilla.\r\n\r\nTähän ei lueta: valtion ottamien lainojen korkoja (01.7) eikä pankkitarkastusta (04.1.1) tai merkintä- tai emissiomaksuja tai korkoja.",
          "- Finanssi- ja veroasioiden hallinto; julkisten varojen ja julkisen velan hoito; verotusjärjestelmien toiminta\r\n- valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön toiminta (tulo- ja menoarvio-osaston toiminta, veroista ja maksuista kertyvien valtiovarain hallinto), tulliviranomaisten toiminta, kirjanpito ja tilintarkastus\r\n- finanssi- sekä veroasioita ja -palveluita koskeva yleinen tietojen tuotanto ja jakelu, tekninen dokumentointi ja tilastointi.\r\n\r\nTähän luetaan: finanssi- sekä veroasioiden hoito ja -palvelut kaikilla julkisen hallinnon tasoilla.\r\n\r\nTähän ei lueta: valtion ottamien lainojen korkoja (01.7) eikä pankkitarkastusta (04.1.1) tai merkintä- tai emissiomaksuja tai korkoja."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0113",
    "level": 3,
    "code": "0113",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ulkoasiainhallinto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ulkoasiainhallinto ja -palvelut; ulkoasiainministeriön sekä Suomen edustustojen ja konsulaattien toiminta ulkomailla tai kansainvälisten järjestöjen yhteydessä \r\ntieto- ja kulttuuripalvelut ja niiden tukeminen yli kansallisten rajojen; ulkomailla sijaitsevien kirjastojen, lukusalien yms. toiminta\r\nsäännölliset jäsen- ja muut maksut kansainvälisille järjestöille niiden yleisten toimintakulujen kattamiseksi; myös vastaavat ei-säännölliset erityisavustukset.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- taloudellista apua kehitysmaille ja transitiomaille (01.2.1)\r\n- ulkomailla toimivia taloudellisia avustusvaltuuskuntia (01.2.1)\r\n- avustuksia kansainvälisten tai alueellisten organisaatioiden avustusohjelmille (01.2.2)\r\n- ulkomaille komennettuja sotilaallisia yksiköitä (02.1.1)\r\n- yleisiä ulkomaantalouteen ja -kauppaan liittyviä asioita (04.1.1)\r\nmatkailuasioita ja -palveluita (04.7.3).",
          "Ulkoasiainhallinto ja -palvelut; ulkoasiainministeriön sekä Suomen edustustojen ja konsulaattien toiminta ulkomailla tai kansainvälisten järjestöjen yhteydessä \r\ntieto- ja kulttuuripalvelut ja niiden tukeminen yli kansallisten rajojen; ulkomailla sijaitsevien kirjastojen, lukusalien yms. toiminta\r\nsäännölliset jäsen- ja muut maksut kansainvälisille järjestöille niiden yleisten toimintakulujen kattamiseksi; myös vastaavat ei-säännölliset erityisavustukset.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- taloudellista apua kehitysmaille ja transitiomaille (01.2.1)\r\n- ulkomailla toimivia taloudellisia avustusvaltuuskuntia (01.2.1)\r\n- avustuksia kansainvälisten tai alueellisten organisaatioiden avustusohjelmille (01.2.2)\r\n- ulkomaille komennettuja sotilaallisia yksiköitä (02.1.1)\r\n- yleisiä ulkomaantalouteen ja -kauppaan liittyviä asioita (04.1.1)\r\nmatkailuasioita ja -palveluita (04.7.3)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/012",
    "level": 2,
    "code": "012",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Talousapu ulkomaille"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0121",
    "level": 3,
    "code": "0121",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Talousapu kehitys- ja transitiomaille"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "- Kehitysmaiden ja transitiomaiden kanssa tehdyn taloudellisen yhteistyön hallinto\r\nulkomailla toimivien avustusvaltuuskuntien toiminta\r\n- teknisten avustusohjelmien, koulutusohjelmien, sekä stipendi- ja apurahajärjestelmien toiminta ja tukeminen\r\n- taloudellinen apu rahana tai palveluna avustuksen tai lainan muodossa; riippumatta velotetuista korkomaksuista.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- avustuksia kansainvälisten tai alueellisten organisaatioiden taloudellisiin kehitysrahastoihin (01.2.2)\r\n- osallistumista siviili- ja sotilaalliseen kriisinhallintaan (02.3).",
          "- Kehitysmaiden ja transitiomaiden kanssa tehdyn taloudellisen yhteistyön hallinto\r\nulkomailla toimivien avustusvaltuuskuntien toiminta\r\n- teknisten avustusohjelmien, koulutusohjelmien, sekä stipendi- ja apurahajärjestelmien toiminta ja tukeminen\r\n- taloudellinen apu rahana tai palveluna avustuksen tai lainan muodossa; riippumatta velotetuista korkomaksuista.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- avustuksia kansainvälisten tai alueellisten organisaatioiden taloudellisiin kehitysrahastoihin (01.2.2)\r\n- osallistumista siviili- ja sotilaalliseen kriisinhallintaan (02.3)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0122",
    "level": 3,
    "code": "0122",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kansainvälisten järjestöjen kautta ohjattu talousapu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kansainvälisten järjestöjen kautta ohjatun taloudellisen avun hallinto\r\navustukset rahana tai palveluna kansainvälisten, alueellisten tai monikansallisten organisaatioiden taloudellisille kehitysrahastoille.\r\n\r\nTähän ei lueta: osallistumista kansainvälisiin rauhanturvaamisoperaatioihin (02.3).",
          "Kansainvälisten järjestöjen kautta ohjatun taloudellisen avun hallinto\r\navustukset rahana tai palveluna kansainvälisten, alueellisten tai monikansallisten organisaatioiden taloudellisille kehitysrahastoille.\r\n\r\nTähän ei lueta: osallistumista kansainvälisiin rauhanturvaamisoperaatioihin (02.3)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/013",
    "level": 2,
    "code": "013",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleiset hallintopalvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0131",
    "level": 3,
    "code": "0131",
    "order": 100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/013",
    "parentCode": "013",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleinen henkilöstöhallinto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yleinen henkilöstöhallinto mukaan luettuna yleisen henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöasioiden kehittäminen ja toimeenpano, kuten valinta-, ylennys- ja arviointimenetelmät, tehtävien kuvaaminen, arviointi ja luokittelu sekä virkamieslainsäädännön ja vastaavanlaisten asioiden hallinto.\r\n\r\nTähän ei lueta: käytännön henkilöstöhallintoa ja -palveluita (jotka luokitellaan tehtävän mukaan).",
          "Yleinen henkilöstöhallinto mukaan luettuna yleisen henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöasioiden kehittäminen ja toimeenpano, kuten valinta-, ylennys- ja arviointimenetelmät, tehtävien kuvaaminen, arviointi ja luokittelu sekä virkamieslainsäädännön ja vastaavanlaisten asioiden hallinto.\r\n\r\nTähän ei lueta: käytännön henkilöstöhallintoa ja -palveluita (jotka luokitellaan tehtävän mukaan)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0132",
    "level": 3,
    "code": "0132",
    "order": 110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/013",
    "parentCode": "013",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleiset suunnittelu- ja tilastopalvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Taloudelliset ja yhteiskunnalliset tilastopalvelut; tilastotoimen yleinen hallinto ja koordinointi; yleisten taloudellisten suunnitelmien ja ohjelmien laadinta, koordinointi ja seuranta.\r\n\r\nTähän ei lueta: tiettyyn tehtävään liittyviä taloudellisia ja sosiaalisia suunnittelu- ja tilastopalveluita (jotka luokitellaan tehtävän mukaan).",
          "Taloudelliset ja yhteiskunnalliset tilastopalvelut; tilastotoimen yleinen hallinto ja koordinointi; yleisten taloudellisten suunnitelmien ja ohjelmien laadinta, koordinointi ja seuranta.\r\n\r\nTähän ei lueta: tiettyyn tehtävään liittyviä taloudellisia ja sosiaalisia suunnittelu- ja tilastopalveluita (jotka luokitellaan tehtävän mukaan)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0133",
    "level": 3,
    "code": "0133",
    "order": 120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/013",
    "parentCode": "013",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut yleiset hallintopalvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "- Muut yleiset hallintopalvelut, kuten keskitetyt hankinta- ja ostopalvelut \r\n- julkisen hallinnon rekistereiden ja arkistojen ylläpito\r\n- julkisen hallinnon omistamien tai hallinnoimien rakennusten hoito; ajoneuvojen - keskusvarikoiden ja julkisen hallinnon painatustoimistojen palvelut sekä keskitetysti hoidettavat tietokone- ja tietojenkäsittelypalvelut jne. \r\n\r\nTähän ei lueta: tiettyyn tehtävään liittyviä muita yleisiä hallinnollisia palveluita (jotka luokitellaan tehtävän mukaan).",
          "- Muut yleiset hallintopalvelut, kuten keskitetyt hankinta- ja ostopalvelut \r\n- julkisen hallinnon rekistereiden ja arkistojen ylläpito\r\n- julkisen hallinnon omistamien tai hallinnoimien rakennusten hoito; ajoneuvojen - keskusvarikoiden ja julkisen hallinnon painatustoimistojen palvelut sekä keskitetysti hoidettavat tietokone- ja tietojenkäsittelypalvelut jne. \r\n\r\nTähän ei lueta: tiettyyn tehtävään liittyviä muita yleisiä hallinnollisia palveluita (jotka luokitellaan tehtävän mukaan)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/014",
    "level": 2,
    "code": "014",
    "order": 130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Perustutkimus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0140",
    "level": 3,
    "code": "0140",
    "order": 140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Perustutkimus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Perustutkimusta tekevien julkisen hallinnon yksiköiden hallinto ja toiminta\r\navustukset, lainat ja tuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille perustutkimukseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä (jotka luokitellaan tehtävän mukaan).",
          "Perustutkimusta tekevien julkisen hallinnon yksiköiden hallinto ja toiminta\r\navustukset, lainat ja tuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille perustutkimukseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä (jotka luokitellaan tehtävän mukaan)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/015",
    "level": 2,
    "code": "015",
    "order": 150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleisen julkishallinnon tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0150",
    "level": 3,
    "code": "0150",
    "order": 160,
    "modifiedDate": "2001-04-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/015",
    "parentCode": "015",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleisen julkishallinnon tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "- Julkishallintoon liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä tekevien julkisen hallinnon yksiköiden hallinto ja toiminta\r\n- avustukset, lainat ja tuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4).",
          "- Julkishallintoon liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä tekevien julkisen hallinnon yksiköiden hallinto ja toiminta\r\n- avustukset, lainat ja tuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/016",
    "level": 2,
    "code": "016",
    "order": 170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut yleisen julkishallinnon palvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0160",
    "level": 3,
    "code": "0160",
    "order": 180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/016",
    "parentCode": "016",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut yleisen julkishallinnon palvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "- Yleisten hallinnollisten palveluiden hallinto, toiminta ja tukeminen ml. vaalien ja kansanäänestysten järjestäminen jne.\r\n\r\nTähän luetaan: sellaiset yleiset hallintopalvelut, joita ei voida lukea edellä oleviin ryhmiin (01.1)-(01.5) eikä julkisen velan hoidon (01.7) taloustoimiin eikä yleisluontoisiin siirtoihin hallinnon eri tasojen välillä (01.08). \r\n\r\nTähän ei lueta: \r\n- julkisen velan hoitoon liittyviä taloustoimia (01.7)\r\n- yleisluontoisia siirtoja julkisen hallinnon eri tasojen välillä (01.8).",
          "- Yleisten hallinnollisten palveluiden hallinto, toiminta ja tukeminen ml. vaalien ja kansanäänestysten järjestäminen jne.\r\n\r\nTähän luetaan: sellaiset yleiset hallintopalvelut, joita ei voida lukea edellä oleviin ryhmiin (01.1)-(01.5) eikä julkisen velan hoidon (01.7) taloustoimiin eikä yleisluontoisiin siirtoihin hallinnon eri tasojen välillä (01.08). \r\n\r\nTähän ei lueta: \r\n- julkisen velan hoitoon liittyviä taloustoimia (01.7)\r\n- yleisluontoisia siirtoja julkisen hallinnon eri tasojen välillä (01.8)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/017",
    "level": 2,
    "code": "017",
    "order": 190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Julkisen velan hoitoon liittyvät taloustoimet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0170",
    "level": 3,
    "code": "0170",
    "order": 200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/017",
    "parentCode": "017",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Julkisen velan hoitoon liittyvät taloustoimet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Korkojen maksut ja julkisen hallinnon lainojen merkinnästä ja liikkeelle laskemisesta aiheutuneet kulut.\r\n\r\nTähän ei lueta: julkisen velan hoitoon liittyviä hallinnollisia kustannuksia (01.1.2).",
          "Korkojen maksut ja julkisen hallinnon lainojen merkinnästä ja liikkeelle laskemisesta aiheutuneet kulut.\r\n\r\nTähän ei lueta: julkisen velan hoitoon liittyviä hallinnollisia kustannuksia (01.1.2)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/018",
    "level": 2,
    "code": "018",
    "order": 210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hallinnon eri tasojen väliset yleisluontoiset siirrot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0180",
    "level": 3,
    "code": "0180",
    "order": 220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/018",
    "parentCode": "018",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hallinnon eri tasojen väliset yleisluontoiset siirrot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Julkisen hallinnon eri tasojen väliset siirrot, joita ei kohdenneta tietylle tehtävälle.",
          "Julkisen hallinnon eri tasojen väliset siirrot, joita ei kohdenneta tietylle tehtävälle."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/02",
    "level": 1,
    "code": "02",
    "order": 230,
    "modifiedDate": "2001-04-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puolustus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/021",
    "level": 2,
    "code": "021",
    "order": 240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sotilaspuolustus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0210",
    "level": 3,
    "code": "0210",
    "order": 250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/021",
    "parentCode": "021",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sotilaspuolustus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "- Puolustusvoimien hallinto ja sotilaallisen puolustuskyvyn ylläpitäminen: maa-, meri- ja ilmavoimien toiminta\r\n- tekniikkaan, kuljetukseen, viestintään, tiedusteluun, henkilöstöasioihin ja muiden varsinaiseen taistelutoimintaan osallistumattomien puolustusvoimien yksiköiden toiminta; joukkosidontapaikat sotaharjoituksissa yms.\r\n- puolustuslaitoksen reservin toiminta tai tukeminen.\r\n- puolustusvoimien kiinteistövarallisuuden hallinto (hankinta, vuokraaminen, hoito)\r\n\r\nTähän luetaan:\r\n- ulkomailla sijaitsevien sotilasasiamiesten toimistot\r\n- kiinteät kenttäsairaalat ja lääkintätoimen kärkenä toimivat telttasairaalat (vain sotatilan aikana).\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- sotilaallisia avustusvaltuuskuntia (02.3)\r\n- varuskuntasairaaloita eikä keskussotilassairaalaa (07.3)\r\n- sotilasmuusikkokoulutusta, sotakorkeakoulua, kadettikoulua, puolustusvoimien lentäjäkoulutusta eikä sotilasalueella sijaitsevia muita oppilaitoksia yms. joiden opetusohjelma on vastaavanlainen kuin siviilioppilaitoksilla, vaikka pääsy sotilasoppilaitoksiin olisikin rajattu sotilashenkilöstölle ja heidän perheilleen (09.1)- (09.4)\r\n- sotilashenkilöstön eläkejärjestelmiä (10.2).\r\n- Lapuan patruunatehtaan onnettomuuden korvauksia ja vastaavia (10.1, 10.3).",
          "- Puolustusvoimien hallinto ja sotilaallisen puolustuskyvyn ylläpitäminen: maa-, meri- ja ilmavoimien toiminta\r\n- tekniikkaan, kuljetukseen, viestintään, tiedusteluun, henkilöstöasioihin ja muiden varsinaiseen taistelutoimintaan osallistumattomien puolustusvoimien yksiköiden toiminta; joukkosidontapaikat sotaharjoituksissa yms.\r\n- puolustuslaitoksen reservin toiminta tai tukeminen.\r\n- puolustusvoimien kiinteistövarallisuuden hallinto (hankinta, vuokraaminen, hoito)\r\n\r\nTähän luetaan:\r\n- ulkomailla sijaitsevien sotilasasiamiesten toimistot\r\n- kiinteät kenttäsairaalat ja lääkintätoimen kärkenä toimivat telttasairaalat (vain sotatilan aikana).\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- sotilaallisia avustusvaltuuskuntia (02.3)\r\n- varuskuntasairaaloita eikä keskussotilassairaalaa (07.3)\r\n- sotilasmuusikkokoulutusta, sotakorkeakoulua, kadettikoulua, puolustusvoimien lentäjäkoulutusta eikä sotilasalueella sijaitsevia muita oppilaitoksia yms. joiden opetusohjelma on vastaavanlainen kuin siviilioppilaitoksilla, vaikka pääsy sotilasoppilaitoksiin olisikin rajattu sotilashenkilöstölle ja heidän perheilleen (09.1)- (09.4)\r\n- sotilashenkilöstön eläkejärjestelmiä (10.2).\r\n- Lapuan patruunatehtaan onnettomuuden korvauksia ja vastaavia (10.1, 10.3)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/022",
    "level": 2,
    "code": "022",
    "order": 260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siviilipuolustus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0220",
    "level": 3,
    "code": "0220",
    "order": 270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/022",
    "parentCode": "022",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siviilipuolustus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "- Siviilipuolustusasioiden ja -palveluiden hallinto\r\n- valmiussuunnitelmien laadinta; vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta, siviililaitoksia ja -väestöä koskevien harjoitusten järjestäminen; huoltovarmuuskeskuksen toiminta.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- siviilisuojelujärjestelmiä (03.2)\r\n- elintarvikkeiden, laitteiden ja muiden tarvikkeiden ostamista sekä varastoimista hätätapauksia varten käytettäväksi rauhan ajan katastrofeissa (10.9).",
          "- Siviilipuolustusasioiden ja -palveluiden hallinto\r\n- valmiussuunnitelmien laadinta; vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta, siviililaitoksia ja -väestöä koskevien harjoitusten järjestäminen; huoltovarmuuskeskuksen toiminta.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- siviilisuojelujärjestelmiä (03.2)\r\n- elintarvikkeiden, laitteiden ja muiden tarvikkeiden ostamista sekä varastoimista hätätapauksia varten käytettäväksi rauhan ajan katastrofeissa (10.9)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/023",
    "level": 2,
    "code": "023",
    "order": 280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sotilasapu ulkomaille"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0230",
    "level": 3,
    "code": "0230",
    "order": 290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/023",
    "parentCode": "023",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sotilasapu ulkomaille"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "- Ulkomaille sijoitettujen tai kansainvälisten sotilasorganisaatioiden tai sotilaallisten liittoutumien yhteyteen liitettyjen sotilaallisten avustusvaltuuskuntien toiminta\r\n- sotilasapu rahana tai palveluna avustuksen tai lainan muodossa (riippumatta maksetusta korosta) tai laitteiden lainauksen muodossa\r\n- YK:n ja ETYJin rauhanturvaamistoiminta: sotilastarkkailijat, valmiusjoukot ja rauhanturvajoukot\r\n- muu kansainvälinen yhteistyö, kuten Naton rauhankumppanuus, humanitäärinen miinanraivaus yms.",
          "- Ulkomaille sijoitettujen tai kansainvälisten sotilasorganisaatioiden tai sotilaallisten liittoutumien yhteyteen liitettyjen sotilaallisten avustusvaltuuskuntien toiminta\r\n- sotilasapu rahana tai palveluna avustuksen tai lainan muodossa (riippumatta maksetusta korosta) tai laitteiden lainauksen muodossa\r\n- YK:n ja ETYJin rauhanturvaamistoiminta: sotilastarkkailijat, valmiusjoukot ja rauhanturvajoukot\r\n- muu kansainvälinen yhteistyö, kuten Naton rauhankumppanuus, humanitäärinen miinanraivaus yms."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/024",
    "level": 2,
    "code": "024",
    "order": 300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puolustustoiminnan tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0240",
    "level": 3,
    "code": "0240",
    "order": 310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/024",
    "parentCode": "024",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puolustustoiminnan tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "- Puolustustoimintaan liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä tekevien julkisen hallinnon yksiköiden hallinto ja toiminta\r\n- avustukset, lainat ja tuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille puolustustoimintaan liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4).",
          "- Puolustustoimintaan liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä tekevien julkisen hallinnon yksiköiden hallinto ja toiminta\r\n- avustukset, lainat ja tuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille puolustustoimintaan liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/025",
    "level": 2,
    "code": "025",
    "order": 320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puolustus, muualla luokittelematon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0250",
    "level": 3,
    "code": "0250",
    "order": 330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/025",
    "parentCode": "025",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puolustus, muualla luokittelematon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "- Puolustustoimintaan liittyvän yleispolitiikan suunnittelu, tilausvaltuudet tiedustelun, valvonnan, johtamisen yms. ylläpitämiseksi\r\n- puolustustoimintaa koskevan lainsäädännön ja standardien valmistelu sekä toimeenpano\r\n- puolustustoimintaan liittyvän yleisen informaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu jne.\r\n\r\nTähän luetaan: puolustusasiat ja -palvelut, joita ei voida lukea edellä mainittuihin ryhmiin (02.1)-(02.4).\r\n\r\nTähän ei lueta: sotaveteraaniasioiden hallintoa (10.2).",
          "- Puolustustoimintaan liittyvän yleispolitiikan suunnittelu, tilausvaltuudet tiedustelun, valvonnan, johtamisen yms. ylläpitämiseksi\r\n- puolustustoimintaa koskevan lainsäädännön ja standardien valmistelu sekä toimeenpano\r\n- puolustustoimintaan liittyvän yleisen informaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu jne.\r\n\r\nTähän luetaan: puolustusasiat ja -palvelut, joita ei voida lukea edellä mainittuihin ryhmiin (02.1)-(02.4).\r\n\r\nTähän ei lueta: sotaveteraaniasioiden hallintoa (10.2)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/03",
    "level": 1,
    "code": "03",
    "order": 340,
    "modifiedDate": "2001-04-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleinen järjestys ja turvallisuus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/031",
    "level": 2,
    "code": "031",
    "order": 350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Poliisitoimi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0310",
    "level": 3,
    "code": "0310",
    "order": 360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Poliisitoimi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Poliisiasiat ja palvelut: yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät asiat, rikosten torjunta ja lupapalvelut mukaan lukien:\r\n- pidätysrekistereiden ylläpito ja poliisityöhön liittyvien tilastojen laatiminen; \r\npoliisilaboratorioiden toiminta, poliisikoulutus\r\n- ulkomaalaisviraston toiminta: Suomen kansalaisuutta koskevat asiat: oleskelu- ja työluvat, turvapaikkahakemukset, kiintiöpakolaisten valinta, maasta karkottaminen yms.:\r\n- liikenneturvallisuus ja liikennevalvonta;\r\n- passi- ja muut lupa-asiat\r\n- salakuljetuksen estäminen\r\n- rannikko- ja valtamerikalastuksen valvonta\r\n- rajavartiolaitoksen toiminta: rajavalvonta ja pelastustoiminta, rannikkovartiointi ja meriliikenteen valvonta\r\n- tullivalvonta: luvattoman tuonnin ja viennin ehkäiseminen; lähtevien ja saapuvien tavaroiden tarkastus.\r\n\r\nTähän luetaan: liikennevalvojat.\r\n\r\nTähän ei lueta: sellaista poliisiopistojen ohjelmia, jotka tarjoavat yleistä koulutusta poliisikoulutuksen lisäksi (09.1), (09.2), (09.3) tai (09.4).",
          "Poliisiasiat ja palvelut: yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät asiat, rikosten torjunta ja lupapalvelut mukaan lukien:\r\n- pidätysrekistereiden ylläpito ja poliisityöhön liittyvien tilastojen laatiminen; \r\npoliisilaboratorioiden toiminta, poliisikoulutus\r\n- ulkomaalaisviraston toiminta: Suomen kansalaisuutta koskevat asiat: oleskelu- ja työluvat, turvapaikkahakemukset, kiintiöpakolaisten valinta, maasta karkottaminen yms.:\r\n- liikenneturvallisuus ja liikennevalvonta;\r\n- passi- ja muut lupa-asiat\r\n- salakuljetuksen estäminen\r\n- rannikko- ja valtamerikalastuksen valvonta\r\n- rajavartiolaitoksen toiminta: rajavalvonta ja pelastustoiminta, rannikkovartiointi ja meriliikenteen valvonta\r\n- tullivalvonta: luvattoman tuonnin ja viennin ehkäiseminen; lähtevien ja saapuvien tavaroiden tarkastus.\r\n\r\nTähän luetaan: liikennevalvojat.\r\n\r\nTähän ei lueta: sellaista poliisiopistojen ohjelmia, jotka tarjoavat yleistä koulutusta poliisikoulutuksen lisäksi (09.1), (09.2), (09.3) tai (09.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/032",
    "level": 2,
    "code": "032",
    "order": 370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Palo- ja pelastustoimi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0320",
    "level": 3,
    "code": "0320",
    "order": 380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/032",
    "parentCode": "032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Palo- ja pelastustoimi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "- Paloturvallisuus ja palontorjunta-asiat\r\n- julkisten viranomaisten ylläpitämien vakinaisten ja apupalokuntien toiminta sekä muiden palonehkäisy ja -torjuntapalveluiden hoitaminen\r\n- palonehkäisyä ja -torjuntaa koskevat koulutusohjelmat ja niiden tukeminen\r\nydinturvallisuusvalvonta (Säteilyturvakeskus) sekä pelastustoimet ja evakuointi tulva-alueilla.\r\n\r\nTähän luetaan: uimarantojen valvonta yms.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- siviilipuolustusta (02.2)\r\n- metsäpalojen torjuntaan ja ehkäisemiseen erityisesti koulutettujen ja varustettujen joukkojen toimintaa (04.2.2).",
          "- Paloturvallisuus ja palontorjunta-asiat\r\n- julkisten viranomaisten ylläpitämien vakinaisten ja apupalokuntien toiminta sekä muiden palonehkäisy ja -torjuntapalveluiden hoitaminen\r\n- palonehkäisyä ja -torjuntaa koskevat koulutusohjelmat ja niiden tukeminen\r\nydinturvallisuusvalvonta (Säteilyturvakeskus) sekä pelastustoimet ja evakuointi tulva-alueilla.\r\n\r\nTähän luetaan: uimarantojen valvonta yms.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- siviilipuolustusta (02.2)\r\n- metsäpalojen torjuntaan ja ehkäisemiseen erityisesti koulutettujen ja varustettujen joukkojen toimintaa (04.2.2)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/033",
    "level": 2,
    "code": "033",
    "order": 390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tuomioistuinlaitos"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0330",
    "level": 3,
    "code": "0330",
    "order": 400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/033",
    "parentCode": "033",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tuomioistuinlaitos"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Siviili- ja rikostuomioistuimien sekä oikeusjärjestelmien hallinto, toiminta tai tukeminen, mukaan luettuna tuomioistuinten langettamien sakkojen ja oikeudellisten ratkaisujen toimeenpano sekä ehdonalais- ja koeaikajärjestelmien toiminta\r\n- julkisen hallinnon tai sen määräämien muiden tahojen oikeudellinen edustaminen ja neuvonta, sekä rahana että palveluina.\r\n\r\nTähän luetaan: hallintotuomioistuimet, oikeusasiamiehet jne.\r\n\r\nTähän ei lueta: vankilahallintoa (03.4).",
          "Siviili- ja rikostuomioistuimien sekä oikeusjärjestelmien hallinto, toiminta tai tukeminen, mukaan luettuna tuomioistuinten langettamien sakkojen ja oikeudellisten ratkaisujen toimeenpano sekä ehdonalais- ja koeaikajärjestelmien toiminta\r\n- julkisen hallinnon tai sen määräämien muiden tahojen oikeudellinen edustaminen ja neuvonta, sekä rahana että palveluina.\r\n\r\nTähän luetaan: hallintotuomioistuimet, oikeusasiamiehet jne.\r\n\r\nTähän ei lueta: vankilahallintoa (03.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/034",
    "level": 2,
    "code": "034",
    "order": 410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vankilalaitos"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0340",
    "level": 3,
    "code": "0340",
    "order": 420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/034",
    "parentCode": "034",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vankilalaitos"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rikollisten pidätykseen tai kuntoutukseen tarkoitettujen vankiloiden, vankilamaatilojen, työtupien, nuorisovankiloiden, kasvatuslaitosten, vankimielisairaaloiden jne. hallinto, toiminta ja tukeminen.",
          "Rikollisten pidätykseen tai kuntoutukseen tarkoitettujen vankiloiden, vankilamaatilojen, työtupien, nuorisovankiloiden, kasvatuslaitosten, vankimielisairaaloiden jne. hallinto, toiminta ja tukeminen."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/035",
    "level": 2,
    "code": "035",
    "order": 430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvä tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0350",
    "level": 3,
    "code": "0350",
    "order": 440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/035",
    "parentCode": "035",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvä tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "- Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä tekevien julkisen hallinnon yksiköiden hallinto ja toiminta\r\n- avustukset, lainat ja tuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4).",
          "- Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä tekevien julkisen hallinnon yksiköiden hallinto ja toiminta\r\n- avustukset, lainat ja tuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/036",
    "level": 2,
    "code": "036",
    "order": 450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleinen järjestys ja turvallisuus, muualla luokittelematon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0360",
    "level": 3,
    "code": "0360",
    "order": 460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/036",
    "parentCode": "036",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleinen järjestys ja turvallisuus, muualla luokittelematon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "- Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvien toimintalinjojen, suunnitelmien, ohjelmien ja budjettien laadinta, hallinto, koordinointi ja seuranta tai niiden tukeminen\r\n- yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevan lainsäädännön ja vaatimusten valmistelu sekä toimeenpano\r\n- vaarallisten aineiden kuljetukseen ja varastointiin liittyvät valvonta-, lupa- ym. tehtävät.\r\n- Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvän yleisen informaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nTähän luetaan: yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevat asiat ja palvelut, joita ei voida lukea ryhmiin (03.1)-(03.5).",
          "- Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvien toimintalinjojen, suunnitelmien, ohjelmien ja budjettien laadinta, hallinto, koordinointi ja seuranta tai niiden tukeminen\r\n- yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevan lainsäädännön ja vaatimusten valmistelu sekä toimeenpano\r\n- vaarallisten aineiden kuljetukseen ja varastointiin liittyvät valvonta-, lupa- ym. tehtävät.\r\n- Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvän yleisen informaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nTähän luetaan: yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevat asiat ja palvelut, joita ei voida lukea ryhmiin (03.1)-(03.5)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/04",
    "level": 1,
    "code": "04",
    "order": 470,
    "modifiedDate": "2001-04-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Elinkeinoelämään liittyvät asiat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/041",
    "level": 2,
    "code": "041",
    "order": 480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/04",
    "parentCode": "04",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleiset talouteen ja kauppaan liittyvät tehtävät sekä työvoimapalvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0411",
    "level": 3,
    "code": "0411",
    "order": 490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/041",
    "parentCode": "041",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleiset taloudelliset ja kaupalliset asiat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yleisten taloutta ja kauppaa koskevien asioiden sekä palveluiden hallinto mukaan luettuna yleiset ulkomaankauppa-asiat\r\n- yleisen talous- ja kauppapolitiikan suunnittelu ja toimeenpano\r\n- yhteistyö eri hallinnonalojen sekä julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän välillä.\r\n\r\nYleisten talous- ja kauppapoliittisten toimien säätely tai tukeminen liittyen mm.\r\n- vienti- ja tuontikauppaan kokonaisuutena\r\n- hyödyke- ja arvopaperimarkkinoihin\r\n- yleiseen tulopolitiikkaan\r\n- kaupan yleiseen edistämiseen \r\n- monopoleihin ja muihin kaupan esteisiin sekä markkinoille pääsyyn jne.\r\n- pankkitoiminnan valvontaan.\r\n\r\nPatentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin, standardeihin ja yritysten rekisteröintiin liittyvien asioiden hoito ja hallinto \r\n- sääennusteiden, hydrologisten ja geodeettisten mittausten jne. kanssa tekemisissä olevien laitosten toiminta tai niiden tukeminen.\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet yleisen talous- tai kauppapolitiikan ja -ohjelmien edistämiseksi.\r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- kuluttajavalistus ja kuluttajansuojelu\r\n- kehitysennusteiden tekeminen \r\n\r\nTähän ei lueta: tietyn toimialan taloudellisia ja kaupallisia asioita [jotka luokitellaan soveltuviin ryhmiin (04.2)-(04.7)].",
          "Yleisten taloutta ja kauppaa koskevien asioiden sekä palveluiden hallinto mukaan luettuna yleiset ulkomaankauppa-asiat\r\n- yleisen talous- ja kauppapolitiikan suunnittelu ja toimeenpano\r\n- yhteistyö eri hallinnonalojen sekä julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän välillä.\r\n\r\nYleisten talous- ja kauppapoliittisten toimien säätely tai tukeminen liittyen mm.\r\n- vienti- ja tuontikauppaan kokonaisuutena\r\n- hyödyke- ja arvopaperimarkkinoihin\r\n- yleiseen tulopolitiikkaan\r\n- kaupan yleiseen edistämiseen \r\n- monopoleihin ja muihin kaupan esteisiin sekä markkinoille pääsyyn jne.\r\n- pankkitoiminnan valvontaan.\r\n\r\nPatentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin, standardeihin ja yritysten rekisteröintiin liittyvien asioiden hoito ja hallinto \r\n- sääennusteiden, hydrologisten ja geodeettisten mittausten jne. kanssa tekemisissä olevien laitosten toiminta tai niiden tukeminen.\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet yleisen talous- tai kauppapolitiikan ja -ohjelmien edistämiseksi.\r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- kuluttajavalistus ja kuluttajansuojelu\r\n- kehitysennusteiden tekeminen \r\n\r\nTähän ei lueta: tietyn toimialan taloudellisia ja kaupallisia asioita [jotka luokitellaan soveltuviin ryhmiin (04.2)-(04.7)]."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0412",
    "level": 3,
    "code": "0412",
    "order": 500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/041",
    "parentCode": "041",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleiset työvoima-asiat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yleisten työvoima-asioiden ja -palveluiden hallinto\r\n- yleisen työvoimapolitiikan suunnittelu ja toimeenpano\r\n- työolosuhteiden valvonta ja säätely (työajat, palkat, turvallisuus jne.)\r\n- yhteistyö eri hallinnonalojen välillä sekä hallinnon ja yleisten toimiala-, kaupan- ja ammatillisten järjestöjen välillä.\r\n\r\nTyövoiman liikkuvuutta koskevat yleiset ohjelmat ja toimenpiteet tai järjestelmien - toiminta tai niiden tukeminen mm.\r\n- sukupuoli-, rotu-, ikä- yms. syrjinnän poistaminen\r\n- yleiset ohjelmat ja toimenpiteet työllisyyden edistämiseksi\r\n- työnvälitystoiminta; työkiistojen yms. välityspalvelujen toiminta tai tukeminen.\r\n\r\nYleisiä työvoima-asioita ja palveluita koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto ja jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet yleisen työvoimapolitiikan ja työvoimapoliittisten ohjelmien edistämiseksi.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- tietyn toimialan työvoima-asioita [jotka luokitellaan soveltuviin ryhmiin (04.2)-(04.7)]\r\n- sosiaaliturvaa raha- tai luontoismuotoisina avustuksina työttömille (10.5).",
          "Yleisten työvoima-asioiden ja -palveluiden hallinto\r\n- yleisen työvoimapolitiikan suunnittelu ja toimeenpano\r\n- työolosuhteiden valvonta ja säätely (työajat, palkat, turvallisuus jne.)\r\n- yhteistyö eri hallinnonalojen välillä sekä hallinnon ja yleisten toimiala-, kaupan- ja ammatillisten järjestöjen välillä.\r\n\r\nTyövoiman liikkuvuutta koskevat yleiset ohjelmat ja toimenpiteet tai järjestelmien - toiminta tai niiden tukeminen mm.\r\n- sukupuoli-, rotu-, ikä- yms. syrjinnän poistaminen\r\n- yleiset ohjelmat ja toimenpiteet työllisyyden edistämiseksi\r\n- työnvälitystoiminta; työkiistojen yms. välityspalvelujen toiminta tai tukeminen.\r\n\r\nYleisiä työvoima-asioita ja palveluita koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto ja jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet yleisen työvoimapolitiikan ja työvoimapoliittisten ohjelmien edistämiseksi.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- tietyn toimialan työvoima-asioita [jotka luokitellaan soveltuviin ryhmiin (04.2)-(04.7)]\r\n- sosiaaliturvaa raha- tai luontoismuotoisina avustuksina työttömille (10.5)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/042",
    "level": 2,
    "code": "042",
    "order": 510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/04",
    "parentCode": "04",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0421",
    "level": 3,
    "code": "0421",
    "order": 520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/042",
    "parentCode": "042",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maatalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Maatalousasioiden ja -palveluiden hallinto; viljelysmaan säilyttäminen, parantaminen tai laajentaminen; maatalousuudistukset ja asutustoiminta; maataloustoimialan valvonta ja säännökset\r\n- tulvien valvontajärjestelmien sekä kastelu- ja ojitusjärjestelmien rakentaminen ja toiminta, mukaan luettuna niitä varten myönnetyt avustukset, lainat ja tuet\r\n- maatalouden hintojen ja tulojen vakauttamis- tai parantamisohjelmien ja -järjestelmien toiminta tai tukeminen\r\n- maatilojen toiminnan tukeminen: laajennukset, eläinlääkintäpalvelut, tuhoeläinten torjuntapalvelut, sadontarkastus- ja luokittelupalvelut. \r\n- Maatalousasioita ja -palveluita koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu\r\n\r\nMaataloustoimintaan liittyvät korvaukset, avustukset, lainat tai yritystuet maanviljelijöille, mukaan luettuna maksut tietyn sadon rajoittamiseksi, tuotannon rohkaisemiseksi tai maan kesannoimiseksi.\r\n\r\nTähän ei lueta: monia tarkoituksia palvelevia kehittämisprojekteja (04.7.4).",
          "Maatalousasioiden ja -palveluiden hallinto; viljelysmaan säilyttäminen, parantaminen tai laajentaminen; maatalousuudistukset ja asutustoiminta; maataloustoimialan valvonta ja säännökset\r\n- tulvien valvontajärjestelmien sekä kastelu- ja ojitusjärjestelmien rakentaminen ja toiminta, mukaan luettuna niitä varten myönnetyt avustukset, lainat ja tuet\r\n- maatalouden hintojen ja tulojen vakauttamis- tai parantamisohjelmien ja -järjestelmien toiminta tai tukeminen\r\n- maatilojen toiminnan tukeminen: laajennukset, eläinlääkintäpalvelut, tuhoeläinten torjuntapalvelut, sadontarkastus- ja luokittelupalvelut. \r\n- Maatalousasioita ja -palveluita koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu\r\n\r\nMaataloustoimintaan liittyvät korvaukset, avustukset, lainat tai yritystuet maanviljelijöille, mukaan luettuna maksut tietyn sadon rajoittamiseksi, tuotannon rohkaisemiseksi tai maan kesannoimiseksi.\r\n\r\nTähän ei lueta: monia tarkoituksia palvelevia kehittämisprojekteja (04.7.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0422",
    "level": 3,
    "code": "0422",
    "order": 530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/042",
    "parentCode": "042",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsätalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Metsätalousasioiden ja -palveluiden hallinto, valvonta ja säädökset\r\nmetsävarojen säilyttäminen, laajentaminen ja järkiperäinen hyväksikäyttö; puunkaatolupien myöntäminen.\r\n- metsätalouden toiminnan tukeminen: laajennukset, uudelleen metsitys, tuholaisten ja tautien sekä metsäpalojen torjuntaan ja ehkäisyyn liittyvät palvelut.\r\n\r\nMetsätalousasioita ja -palveluita koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet kaupallisille metsätaloustoiminnoille.\r\n\r\nTähän luetaan: metsätalouden sadot puutavaran lisäksi.",
          "Metsätalousasioiden ja -palveluiden hallinto, valvonta ja säädökset\r\nmetsävarojen säilyttäminen, laajentaminen ja järkiperäinen hyväksikäyttö; puunkaatolupien myöntäminen.\r\n- metsätalouden toiminnan tukeminen: laajennukset, uudelleen metsitys, tuholaisten ja tautien sekä metsäpalojen torjuntaan ja ehkäisyyn liittyvät palvelut.\r\n\r\nMetsätalousasioita ja -palveluita koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet kaupallisille metsätaloustoiminnoille.\r\n\r\nTähän luetaan: metsätalouden sadot puutavaran lisäksi."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0423",
    "level": 3,
    "code": "0423",
    "order": 540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/042",
    "parentCode": "042",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kala- ja riistatalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan kuuluu ammattikalastus ja -metsästys sekä urheilukalastus ja -metsästys. Seuraavat kalastus- ja metsästysasiat ja palvelut koskevat toimintoja, jotka tapahtuvat luonnonpuistojen ja -reservaattien ulkopuolella.\r\n\r\n- Metsästys- ja kalastusasioiden ja -palveluiden hallinto\r\n- kalakannan sekä luonnon eläinkantojen suojelu; kasvatus, istutus yms. järkiperäinen hyväksikäyttö\r\n- makean veden kalastuksen, rannikkokalastuksen, valtamerikalastuksen, kalanviljelyn sekä metsästyksen valvonta ja säätely; kalastus- ja metsästyslupien myöntäminen\r\n- kalanviljelylaitosten toiminnan tukeminen: laajennukset, kalanistutus, lajittelu jne.\r\n\r\n- Kalastusta ja metsästystä koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\n- Avustukset, lainat tai yritystuet kaupallisille kala- ja riistataloustoiminnoille, mukaan luettuna kalanviljelylaitosten rakentaminen tai toiminta.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- rannikko- ja valtamerikalastuksen valvontaa (03.1)\r\n- luonnonpuistojen ja reservaattien toimintaa ja niiden tukemista (05.4).",
          "Luokkaan kuuluu ammattikalastus ja -metsästys sekä urheilukalastus ja -metsästys. Seuraavat kalastus- ja metsästysasiat ja palvelut koskevat toimintoja, jotka tapahtuvat luonnonpuistojen ja -reservaattien ulkopuolella.\r\n\r\n- Metsästys- ja kalastusasioiden ja -palveluiden hallinto\r\n- kalakannan sekä luonnon eläinkantojen suojelu; kasvatus, istutus yms. järkiperäinen hyväksikäyttö\r\n- makean veden kalastuksen, rannikkokalastuksen, valtamerikalastuksen, kalanviljelyn sekä metsästyksen valvonta ja säätely; kalastus- ja metsästyslupien myöntäminen\r\n- kalanviljelylaitosten toiminnan tukeminen: laajennukset, kalanistutus, lajittelu jne.\r\n\r\n- Kalastusta ja metsästystä koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\n- Avustukset, lainat tai yritystuet kaupallisille kala- ja riistataloustoiminnoille, mukaan luettuna kalanviljelylaitosten rakentaminen tai toiminta.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- rannikko- ja valtamerikalastuksen valvontaa (03.1)\r\n- luonnonpuistojen ja reservaattien toimintaa ja niiden tukemista (05.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/043",
    "level": 2,
    "code": "043",
    "order": 550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/04",
    "parentCode": "04",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Polttoaine- ja energiahuolto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0431",
    "level": 3,
    "code": "0431",
    "order": 560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/043",
    "parentCode": "043",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kivihiili ja muut kiinteät kivennäispolttoaineet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kaikenlaiset kivihiili- ja ruskohiilipolttoaineet riippumatta menetelmästä, jolla ne on louhittu tai jalostettu sekä näiden polttoaineiden muuntaminen muuhun muotoon kuten koksiksi tai kaasuksi \r\n- kiinteitä mineraalipolttoaineita koskevien asioiden ja palveluiden hallinto\r\n- kiinteiden mineraalipolttoainevarojen säilyttäminen, etsintä, kehittäminen ja järkiperäinen hyväksikäyttö\r\n- kiinteiden mineraalipolttoaineiden louhinnan, käsittelyn, jakelun ja käytön valvonta ja säätely.\r\n\r\nKiinteitä mineraalipolttoaineita koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu. \r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet kiinteitä mineraalipolttoaineita sekä koksia, prikettejä tai teollista kaasua valmistaville teollisuudenaloille.\r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- turvepolttoaineet (jotka ovat hitaasti uusiutuvia ei-fossiilisia polttoaineita)\r\n- hiilestä peräisin oleva masuunikaasu ja vastaavat. \r\n\r\nTähän ei lueta: kiinteiden mineraalipolttoaineiden kuljetukseen liittyviä asioita (jotka luokitellaan soveltuviin ryhmän 04.5 luokkiin).",
          "Kaikenlaiset kivihiili- ja ruskohiilipolttoaineet riippumatta menetelmästä, jolla ne on louhittu tai jalostettu sekä näiden polttoaineiden muuntaminen muuhun muotoon kuten koksiksi tai kaasuksi \r\n- kiinteitä mineraalipolttoaineita koskevien asioiden ja palveluiden hallinto\r\n- kiinteiden mineraalipolttoainevarojen säilyttäminen, etsintä, kehittäminen ja järkiperäinen hyväksikäyttö\r\n- kiinteiden mineraalipolttoaineiden louhinnan, käsittelyn, jakelun ja käytön valvonta ja säätely.\r\n\r\nKiinteitä mineraalipolttoaineita koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu. \r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet kiinteitä mineraalipolttoaineita sekä koksia, prikettejä tai teollista kaasua valmistaville teollisuudenaloille.\r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- turvepolttoaineet (jotka ovat hitaasti uusiutuvia ei-fossiilisia polttoaineita)\r\n- hiilestä peräisin oleva masuunikaasu ja vastaavat. \r\n\r\nTähän ei lueta: kiinteiden mineraalipolttoaineiden kuljetukseen liittyviä asioita (jotka luokitellaan soveltuviin ryhmän 04.5 luokkiin)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0432",
    "level": 3,
    "code": "0432",
    "order": 570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/043",
    "parentCode": "043",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raakaöljy ja maakaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Maakaasun ja öljyperäisten kaasujen varastointi ja jakelu ym. \r\n- raakaöljyä ja maakaasua koskevien asioiden ja palveluiden hallinto\r\n- raakaöljy- ja maakaasuvarojen säilyttäminen, etsintä, jalostaminen ja järkiperäinen hyväksikäyttö\r\n- raakaöljyn ja maakaasun jalostusta, jakelua ja käyttöä koskeva valvonta ja säätely.\r\n\r\nRaakaöljyä ja maakaasua koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet öljynporaus- ja raakaöljyn jalostusteollisuudelle.\r\n\r\nTähän ei lueta: raakaöljyn ja kaasun kuljetukseen liittyviä asioita (luokitellaan soveltuviin ryhmän 04.5 luokkiin).",
          "Maakaasun ja öljyperäisten kaasujen varastointi ja jakelu ym. \r\n- raakaöljyä ja maakaasua koskevien asioiden ja palveluiden hallinto\r\n- raakaöljy- ja maakaasuvarojen säilyttäminen, etsintä, jalostaminen ja järkiperäinen hyväksikäyttö\r\n- raakaöljyn ja maakaasun jalostusta, jakelua ja käyttöä koskeva valvonta ja säätely.\r\n\r\nRaakaöljyä ja maakaasua koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet öljynporaus- ja raakaöljyn jalostusteollisuudelle.\r\n\r\nTähän ei lueta: raakaöljyn ja kaasun kuljetukseen liittyviä asioita (luokitellaan soveltuviin ryhmän 04.5 luokkiin)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0433",
    "level": 3,
    "code": "0433",
    "order": 580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/043",
    "parentCode": "043",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ydinpolttoaine"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ydinpolttoainetta koskevien asioiden ja palveluiden hallinto\r\n- ydinainevarojen säilyttäminen, etsintä, jalostaminen ja järkiperäinen hyväksikäyttö\r\n- ydinpolttoaineiden louhinnan ja jalostuksen sekä ydinpolttoaine-elementtien valmistuksen, jakelun ja käytön valvonta ja säätely.\r\n\r\nYdinpolttoaineita koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet ydinpolttoaineiden jalostusteollisuudelle.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- ydinpolttoaineiden kuljetukseen liittyviä asioita (jotka luokitellaan soveltuvaan ryhmän 04.5 luokkaan)\r\n- radioaktiivisten jätteiden käsittelyä (05.1).",
          "Ydinpolttoainetta koskevien asioiden ja palveluiden hallinto\r\n- ydinainevarojen säilyttäminen, etsintä, jalostaminen ja järkiperäinen hyväksikäyttö\r\n- ydinpolttoaineiden louhinnan ja jalostuksen sekä ydinpolttoaine-elementtien valmistuksen, jakelun ja käytön valvonta ja säätely.\r\n\r\nYdinpolttoaineita koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet ydinpolttoaineiden jalostusteollisuudelle.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- ydinpolttoaineiden kuljetukseen liittyviä asioita (jotka luokitellaan soveltuvaan ryhmän 04.5 luokkaan)\r\n- radioaktiivisten jätteiden käsittelyä (05.1)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0434",
    "level": 3,
    "code": "0434",
    "order": 590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/043",
    "parentCode": "043",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut polttoaineet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ei-kaupallisia polttoaineita kuten puuta ja puujätettä, sellun sivutuotteena saatavaa ligniinia ja sokeriruokojätettä koskevien asioiden ja palveluiden hallinto; myös alkoholipolttoaineet luetaan tähän ryhmään\r\n\r\nEi-kaupallisten polttoaineiden saatavuutta, tuotantoa ja hyväksikäyttöä koskevien yleisen informaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto ja jakelu\r\navustukset, lainat tai yritystuet ei-kaupallisien polttoaineiden käytön edistämiseksi energian tuotannossa.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- metsänhoitoa (04.2.2)\r\n- tuuli- ja aurinkolämmitystä (04.3.5) tai geotermisiä varoja (04.3.6).",
          "Ei-kaupallisia polttoaineita kuten puuta ja puujätettä, sellun sivutuotteena saatavaa ligniinia ja sokeriruokojätettä koskevien asioiden ja palveluiden hallinto; myös alkoholipolttoaineet luetaan tähän ryhmään\r\n\r\nEi-kaupallisten polttoaineiden saatavuutta, tuotantoa ja hyväksikäyttöä koskevien yleisen informaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto ja jakelu\r\navustukset, lainat tai yritystuet ei-kaupallisien polttoaineiden käytön edistämiseksi energian tuotannossa.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- metsänhoitoa (04.2.2)\r\n- tuuli- ja aurinkolämmitystä (04.3.5) tai geotermisiä varoja (04.3.6)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0435",
    "level": 3,
    "code": "0435",
    "order": 600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/043",
    "parentCode": "043",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sähköhuolto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tämä luokka käsittää traditionaaliset sähkön lähteet, kuten lämpö- ja vesivarat, sekä uudemmat lähteet, kuten tuuli ja auringonlämpö:\r\n- sähköön liittyvien asioiden ja palveluiden hallinto\r\n- sähkövarojen säilyttäminen, kehittäminen ja järkiperäinen hyväksikäyttö; tuotantoa, siirtoa ja jakelua koskeva valvonta ja säännökset\r\n- julkisista varoista rahoitettujen sähkönhuoltojärjestelmien rakentaminen tai toiminta.\r\n\r\nSähköä koskevien asioiden ja palveluiden yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet sähkön tuotannolle, mukaan luettuna padot ja muut sähkön tuottamista varten rakennetut laitokset.\r\n\r\nTähän ei lueta: tuulen tai auringonlämmön avulla tuotettua muuta kuin sähköenergiaa (04.3.6).",
          "Tämä luokka käsittää traditionaaliset sähkön lähteet, kuten lämpö- ja vesivarat, sekä uudemmat lähteet, kuten tuuli ja auringonlämpö:\r\n- sähköön liittyvien asioiden ja palveluiden hallinto\r\n- sähkövarojen säilyttäminen, kehittäminen ja järkiperäinen hyväksikäyttö; tuotantoa, siirtoa ja jakelua koskeva valvonta ja säännökset\r\n- julkisista varoista rahoitettujen sähkönhuoltojärjestelmien rakentaminen tai toiminta.\r\n\r\nSähköä koskevien asioiden ja palveluiden yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet sähkön tuotannolle, mukaan luettuna padot ja muut sähkön tuottamista varten rakennetut laitokset.\r\n\r\nTähän ei lueta: tuulen tai auringonlämmön avulla tuotettua muuta kuin sähköenergiaa (04.3.6)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0436",
    "level": 3,
    "code": "0436",
    "order": 610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/043",
    "parentCode": "043",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu energiahuolto kuin sähköhuolto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sähköön pohjautumatonta energiaa koskevien asioiden ja palveluiden hallinto, joka koskee pääasiassa lämmön tuotantoa, jakelua ja hyväksikäyttöä höyryn, kuuman veden ja kuuman ilman muodossa\r\n- julkisista varoista rahoitettujen sähköön pohjautumattomien energiahuoltojärjestelmien rakentaminen tai toiminta.\r\n\r\nSähköön pohjautumatonta energiaa koskevien asioiden ja palveluiden yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto ja jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet muulle kuin sähköön pohjautuvalle energiatuotannolle.\r\n\r\nTähän luetaan:\r\n- geotermiset varat (maalämpö yms.)\r\n- tuulen tai auringonlämmön avulla tuotettu sähköön pohjautumaton energia.",
          "Sähköön pohjautumatonta energiaa koskevien asioiden ja palveluiden hallinto, joka koskee pääasiassa lämmön tuotantoa, jakelua ja hyväksikäyttöä höyryn, kuuman veden ja kuuman ilman muodossa\r\n- julkisista varoista rahoitettujen sähköön pohjautumattomien energiahuoltojärjestelmien rakentaminen tai toiminta.\r\n\r\nSähköön pohjautumatonta energiaa koskevien asioiden ja palveluiden yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto ja jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet muulle kuin sähköön pohjautuvalle energiatuotannolle.\r\n\r\nTähän luetaan:\r\n- geotermiset varat (maalämpö yms.)\r\n- tuulen tai auringonlämmön avulla tuotettu sähköön pohjautumaton energia."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/044",
    "level": 2,
    "code": "044",
    "order": 620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/04",
    "parentCode": "04",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kaivostoiminta, teollisuus ja rakentaminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0441",
    "level": 3,
    "code": "0441",
    "order": 630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/044",
    "parentCode": "044",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden mineraalivarojen kuin mineraalipolttoaineiden louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Metallipitoiset mineraalit, kuten hiekka, savi, kivi, kemialliset ja lannoitemineraalit, suola, raakajalokivet, asbesti, kipsi jne.\r\n- kaivostoimintaa ja mineraalivaroja koskevien asioiden ja palveluiden hallinto; mineraalivoimavarojen säilyttäminen, etsintä, jalostaminen ja järkiperäinen hyväksikäyttö; mineraalien etsinnän, louhinnan, markkinoinnin ja muiden mineraalin tuotantoon liittyvien asioiden valvonta ja säätely.\r\n\r\nKaivostoimintaa ja mineraalivaroja koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet kaupalliselle kaivostoiminnalle.\r\n\r\nTähän luetaan: lupien ja käyttöoikeuksien myöntäminen, tuotantoasteen säätely, kaivosten tarkastus turvallisuussääntöjen noudattamisen kannalta jne.\r\n\r\nTähän ei lueta: hiiltä ja muita kiinteitä polttoaineita (04.3.1), raakaöljyä ja luonnonkaasua (04.3.2) ja ydinpolttoaineita (04.3.3).",
          "Metallipitoiset mineraalit, kuten hiekka, savi, kivi, kemialliset ja lannoitemineraalit, suola, raakajalokivet, asbesti, kipsi jne.\r\n- kaivostoimintaa ja mineraalivaroja koskevien asioiden ja palveluiden hallinto; mineraalivoimavarojen säilyttäminen, etsintä, jalostaminen ja järkiperäinen hyväksikäyttö; mineraalien etsinnän, louhinnan, markkinoinnin ja muiden mineraalin tuotantoon liittyvien asioiden valvonta ja säätely.\r\n\r\nKaivostoimintaa ja mineraalivaroja koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet kaupalliselle kaivostoiminnalle.\r\n\r\nTähän luetaan: lupien ja käyttöoikeuksien myöntäminen, tuotantoasteen säätely, kaivosten tarkastus turvallisuussääntöjen noudattamisen kannalta jne.\r\n\r\nTähän ei lueta: hiiltä ja muita kiinteitä polttoaineita (04.3.1), raakaöljyä ja luonnonkaasua (04.3.2) ja ydinpolttoaineita (04.3.3)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0442",
    "level": 3,
    "code": "0442",
    "order": 640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/044",
    "parentCode": "044",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Teollista toimintaa koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen\r\n- teollisuuden kehittäminen, laajentaminen tai edistäminen\r\n- teollisuuslaitosten perustaminen ja toiminta\r\n- yhteistyö teollisuuden järjestöjen ja muiden teollisuus- ja palvelualan etujärjestöjen kanssa.\r\n\r\nTeollista toimintaa ja teollisuustuotteita koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet teollisuusyritysten toiminnalle.\r\n\r\nTähän luetaan: teollisuuden toimitilojen tarkastus turvallisuussääntöjen noudattamisen osalta, kuluttajien suojelu vaarallisilta tuotteilta yms.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- hiilenjalostusteollisuutta koskevia asioita ja palveluita (04.3.1)\r\n- raakaöljynjalostusteollisuutta (04.3.2)\r\n- ydinpolttoaineteollisuutta (04.3.3).",
          "Teollista toimintaa koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen\r\n- teollisuuden kehittäminen, laajentaminen tai edistäminen\r\n- teollisuuslaitosten perustaminen ja toiminta\r\n- yhteistyö teollisuuden järjestöjen ja muiden teollisuus- ja palvelualan etujärjestöjen kanssa.\r\n\r\nTeollista toimintaa ja teollisuustuotteita koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet teollisuusyritysten toiminnalle.\r\n\r\nTähän luetaan: teollisuuden toimitilojen tarkastus turvallisuussääntöjen noudattamisen osalta, kuluttajien suojelu vaarallisilta tuotteilta yms.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- hiilenjalostusteollisuutta koskevia asioita ja palveluita (04.3.1)\r\n- raakaöljynjalostusteollisuutta (04.3.2)\r\n- ydinpolttoaineteollisuutta (04.3.3)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0443",
    "level": 3,
    "code": "0443",
    "order": 650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/044",
    "parentCode": "044",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rakentaminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakentamista koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen, valvonta, kehittäminen ja säädökset\r\n- rakennustoiminta-asioita ja -palveluita koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nTähän luetaan: rakennusten käyttölupien myöntäminen, rakennus-työmaiden tarkistaminen turvallisuussääntöjen noudattamisen jne. osalta.\r\n\r\nTähän ei lueta: \r\n- Avustuksia, lainoja ja tukia asuntojen, teollisuusrakennusten, katujen, julkisten laitosten, kulttuurilaitosten jne. rakentamiseksi. (Luokitellaan tehtävän mukaan.)\r\n- Asumista koskevien standardien kehittämistä ja säätelyä (06.1).",
          "Rakentamista koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen, valvonta, kehittäminen ja säädökset\r\n- rakennustoiminta-asioita ja -palveluita koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nTähän luetaan: rakennusten käyttölupien myöntäminen, rakennus-työmaiden tarkistaminen turvallisuussääntöjen noudattamisen jne. osalta.\r\n\r\nTähän ei lueta: \r\n- Avustuksia, lainoja ja tukia asuntojen, teollisuusrakennusten, katujen, julkisten laitosten, kulttuurilaitosten jne. rakentamiseksi. (Luokitellaan tehtävän mukaan.)\r\n- Asumista koskevien standardien kehittämistä ja säätelyä (06.1)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/045",
    "level": 2,
    "code": "045",
    "order": 660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/04",
    "parentCode": "04",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liikenne"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0451",
    "level": 3,
    "code": "0451",
    "order": 670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/045",
    "parentCode": "045",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tieliikenne"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Teiden ja niihin liittyvien tilojen (sillat, tunnelit, pysäköintitilat, bussiterminaalit jne.) rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen, valvonta ja säädökset\r\n- julkisin varoin rahoitettujen teiden ja tieliikenteen tilojen rakentaminen ja toiminta\r\ntieliikenteen toimilupien myöntäminen, rahtitariffien ja matkustajien matkalippujen hintojen sekä palveluaikojen ja -tiheyksien hyväksyminen\r\n- tienkäyttäjien valvonta (ajoneuvoluvat, ajokortit, ajoneuvojen turvallisuuden tarkastus, matkustaja- ja rahtitavaraliikenteen koko- ja lastimääräykset, linja-auton-, ja kuorma-autonkuljettajien työaikojen säätely, jne.).\r\n\r\nTieliikennettä ja tierakennustoimintaa koskevan yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet tieliikenteelle ja tieliikennetiloille rakentamiseen, ylläpitämiseen tai parantamiseen.\r\n\r\nTähän luetaan: valtatiet, kaupunkien tiet, kadut, pyörätiet ja jalankulkutiet.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- tieliikennevalvontaa (03.1)\r\n- avustuksia, lainoja ja tukia ajoneuvoteollisuudelle (04.4.2)\r\n- katujen puhtaanapitoa (05.1)\r\n- meluvalleja, -aitoja ja muita melua estäviä laitteita mukaan luettuna kaupunkien valtatieosuuksien uudelleenpinnoitusta melua vähentävillä pinnoilla (05.3)\r\n- katuvalaistusta (06.4).",
          "Teiden ja niihin liittyvien tilojen (sillat, tunnelit, pysäköintitilat, bussiterminaalit jne.) rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen, valvonta ja säädökset\r\n- julkisin varoin rahoitettujen teiden ja tieliikenteen tilojen rakentaminen ja toiminta\r\ntieliikenteen toimilupien myöntäminen, rahtitariffien ja matkustajien matkalippujen hintojen sekä palveluaikojen ja -tiheyksien hyväksyminen\r\n- tienkäyttäjien valvonta (ajoneuvoluvat, ajokortit, ajoneuvojen turvallisuuden tarkastus, matkustaja- ja rahtitavaraliikenteen koko- ja lastimääräykset, linja-auton-, ja kuorma-autonkuljettajien työaikojen säätely, jne.).\r\n\r\nTieliikennettä ja tierakennustoimintaa koskevan yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet tieliikenteelle ja tieliikennetiloille rakentamiseen, ylläpitämiseen tai parantamiseen.\r\n\r\nTähän luetaan: valtatiet, kaupunkien tiet, kadut, pyörätiet ja jalankulkutiet.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- tieliikennevalvontaa (03.1)\r\n- avustuksia, lainoja ja tukia ajoneuvoteollisuudelle (04.4.2)\r\n- katujen puhtaanapitoa (05.1)\r\n- meluvalleja, -aitoja ja muita melua estäviä laitteita mukaan luettuna kaupunkien valtatieosuuksien uudelleenpinnoitusta melua vähentävillä pinnoilla (05.3)\r\n- katuvalaistusta (06.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0452",
    "level": 3,
    "code": "0452",
    "order": 680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/045",
    "parentCode": "045",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vesiliikenne"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sisävesi-, rannikko- ja valtameriliikennettä sekä väyliä ja tiloja (satamat, telakat, luotsaus, kanavat, sillat, tunnelit, kanaalit, aallonmurtajat, silta-arkut, satamalaiturit, terminaalit jne.) koskevien asioiden ja palvelujen hoitaminen, valvonta ja säännökset: toiminta, käyttö, rakentaminen ja ylläpito\r\n- vesiliikenteen alusten ja miehistön rekisteröinti; toimilupien myöntäminen ja tarkastus,\r\n- matkustajien ja rahtitavaran turvallisuutta koskevat määräykset; rahtitariffien ja matkustajien matkalippujen hintojen sekä palveluaikojen ja -tiheyksien hyväksyminen,\r\n- julkisin varoin rahoitettujen vesiliikenneyhteyksien (esimerkiksi lossit), -tilojen ja rakennelmien rakentaminen ja ylläpito.\r\n\r\nVesiliikennettä ja siihen liittyvien tilojen rakentamista koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet vesiliikenteen tai sen tilojen rakentamiseksi, ylläpitämiseksi tai parantamiseksi. \r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- luotsauspalvelut radion ja satelliittien avustuksella\r\n- hätäpelastus- ja hinauspalvelut.\r\n- korvaukset Suomenlinnan liikenteenharjoittajille\r\n\r\nTähän ei lueta: avustuksia, lainoja ja tukia laivanrakentajille (04.4.2).",
          "Sisävesi-, rannikko- ja valtameriliikennettä sekä väyliä ja tiloja (satamat, telakat, luotsaus, kanavat, sillat, tunnelit, kanaalit, aallonmurtajat, silta-arkut, satamalaiturit, terminaalit jne.) koskevien asioiden ja palvelujen hoitaminen, valvonta ja säännökset: toiminta, käyttö, rakentaminen ja ylläpito\r\n- vesiliikenteen alusten ja miehistön rekisteröinti; toimilupien myöntäminen ja tarkastus,\r\n- matkustajien ja rahtitavaran turvallisuutta koskevat määräykset; rahtitariffien ja matkustajien matkalippujen hintojen sekä palveluaikojen ja -tiheyksien hyväksyminen,\r\n- julkisin varoin rahoitettujen vesiliikenneyhteyksien (esimerkiksi lossit), -tilojen ja rakennelmien rakentaminen ja ylläpito.\r\n\r\nVesiliikennettä ja siihen liittyvien tilojen rakentamista koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet vesiliikenteen tai sen tilojen rakentamiseksi, ylläpitämiseksi tai parantamiseksi. \r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- luotsauspalvelut radion ja satelliittien avustuksella\r\n- hätäpelastus- ja hinauspalvelut.\r\n- korvaukset Suomenlinnan liikenteenharjoittajille\r\n\r\nTähän ei lueta: avustuksia, lainoja ja tukia laivanrakentajille (04.4.2)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0453",
    "level": 3,
    "code": "0453",
    "order": 690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/045",
    "parentCode": "045",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rautatieliikenne"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rautatieliikennejärjestelmien ja -tilojen (ratapenkat, terminaalit, tunnelit, sillat, pengerrykset, leikkaukset jne.) toimintaa, käyttöä, rakentamista ja ylläpitoa koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen, valvonta ja säännökset\r\n- julkisin varoin rahoitettujen rautatieliikennejärjestelmien ja -tilojen toiminta.\r\n\r\nRautatieliikennejärjestelmien toimintaa ja rautateiden rakennustoimintoja koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet rautatieliikennejärjestelmien ja -laitteiden sekä -tilojen rakentamiseksi, ylläpitämiseksi tai parantamiseksi.\r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- kaukoliikenteen ja kaupunkien väliset rautatieliikennejärjestelmät\r\n- kaupungin nopeat kauttakulkurautatiejärjestelmät ja kevytrautatieliikennejärjestelmät\r\n- liikkuvan kaluston hankinta ja ylläpito.\r\n\r\nTähän ei lueta: \r\n- avustuksia, lainoja ja tukia liikkuvan kaluston valmistajille (04.4.2)\r\n- meluvallien, aitojen ja muiden melua ehkäisevien rakennelmien rakentamista mukaan luettuna raideosuuksien uudelleen päällystäminen melua vähentäville pinnoilla (05.3).",
          "Rautatieliikennejärjestelmien ja -tilojen (ratapenkat, terminaalit, tunnelit, sillat, pengerrykset, leikkaukset jne.) toimintaa, käyttöä, rakentamista ja ylläpitoa koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen, valvonta ja säännökset\r\n- julkisin varoin rahoitettujen rautatieliikennejärjestelmien ja -tilojen toiminta.\r\n\r\nRautatieliikennejärjestelmien toimintaa ja rautateiden rakennustoimintoja koskevien yleisinformaation, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat tai yritystuet rautatieliikennejärjestelmien ja -laitteiden sekä -tilojen rakentamiseksi, ylläpitämiseksi tai parantamiseksi.\r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- kaukoliikenteen ja kaupunkien väliset rautatieliikennejärjestelmät\r\n- kaupungin nopeat kauttakulkurautatiejärjestelmät ja kevytrautatieliikennejärjestelmät\r\n- liikkuvan kaluston hankinta ja ylläpito.\r\n\r\nTähän ei lueta: \r\n- avustuksia, lainoja ja tukia liikkuvan kaluston valmistajille (04.4.2)\r\n- meluvallien, aitojen ja muiden melua ehkäisevien rakennelmien rakentamista mukaan luettuna raideosuuksien uudelleen päällystäminen melua vähentäville pinnoilla (05.3)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0454",
    "level": 3,
    "code": "0454",
    "order": 700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/045",
    "parentCode": "045",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ilmaliikenne"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ilmaliikennejärjestelmien ja -tilojen (lentokentät, kiitoradat, terminaalit, lentokonesuojat, lennonvarmistus ja lennonvarmistuslaitteet, ilmavalvontapalvelut jne.) toimintaa, käyttöä, rakentamista ja ylläpitoa koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen, valvonta ja säännökset\r\n- julkisin varoin rahoitettujen ilmaliikennepalveluiden ja tilojen rakentaminen tai toiminta.\r\n\r\nIlmaliikennejärjestelmien toimintaa ja ilmaliikennetilojen rakentamista koskevien tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet ilmaliikennejärjestelmien ja -tilojen rakentamiseksi tai parantamiseksi.\r\n\r\nTähän luetaan:\r\n- navigointiapu radion ja satelliittien avustuksella\r\n- hätäpelastuspalvelut; vuoroliikenteen ja muun liikenteen rahti- ja matkustajapalvelut\r\n- yksityishenkilöiden lentämistä koskeva säätely ja valvonta.\r\n\r\nTähän ei lueta: avustuksia, lainoja ja tukia lentokoneteollisuudelle (04.4.2).",
          "Ilmaliikennejärjestelmien ja -tilojen (lentokentät, kiitoradat, terminaalit, lentokonesuojat, lennonvarmistus ja lennonvarmistuslaitteet, ilmavalvontapalvelut jne.) toimintaa, käyttöä, rakentamista ja ylläpitoa koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen, valvonta ja säännökset\r\n- julkisin varoin rahoitettujen ilmaliikennepalveluiden ja tilojen rakentaminen tai toiminta.\r\n\r\nIlmaliikennejärjestelmien toimintaa ja ilmaliikennetilojen rakentamista koskevien tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet ilmaliikennejärjestelmien ja -tilojen rakentamiseksi tai parantamiseksi.\r\n\r\nTähän luetaan:\r\n- navigointiapu radion ja satelliittien avustuksella\r\n- hätäpelastuspalvelut; vuoroliikenteen ja muun liikenteen rahti- ja matkustajapalvelut\r\n- yksityishenkilöiden lentämistä koskeva säätely ja valvonta.\r\n\r\nTähän ei lueta: avustuksia, lainoja ja tukia lentokoneteollisuudelle (04.4.2)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0455",
    "level": 3,
    "code": "0455",
    "order": 710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/045",
    "parentCode": "045",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Putkijohtokuljetukset ja muu kuljetustoiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Putkijohto- ja muiden kuljetusjärjestelmien (riippuvaunut, ilmakaapelit, köysiradat jne.) toimintaa, käyttöä, rakentamista ja ylläpitoa koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen, valvonta ja säännökset\r\n- julkisin varoin rahoitettujen putkijohto- ja muiden kuljetusjärjestelmien rakentaminen tai toiminta.\r\n\r\nPutkijohto- ja muiden kuljetusjärjestelmien toimintaa ja rakentamista koskevien tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet putkijohto- ja muiden kuljetusjärjestelmien rakentamiseksi, ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.",
          "Putkijohto- ja muiden kuljetusjärjestelmien (riippuvaunut, ilmakaapelit, köysiradat jne.) toimintaa, käyttöä, rakentamista ja ylläpitoa koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen, valvonta ja säännökset\r\n- julkisin varoin rahoitettujen putkijohto- ja muiden kuljetusjärjestelmien rakentaminen tai toiminta.\r\n\r\nPutkijohto- ja muiden kuljetusjärjestelmien toimintaa ja rakentamista koskevien tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet putkijohto- ja muiden kuljetusjärjestelmien rakentamiseksi, ylläpitämiseksi ja parantamiseksi."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/046",
    "level": 2,
    "code": "046",
    "order": 720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/04",
    "parentCode": "04",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Viestintä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0460",
    "level": 3,
    "code": "0460",
    "order": 730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/046",
    "parentCode": "046",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Viestintä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Viestintäjärjestelmien (posti, puhelin, lennätin, langattomat ja satelliitti viestintäjärjestelmät) rakentamista, laajentamista, parantamista, toimintaa ja ylläpitoa koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen, valvonta ja säännökset: toiminta, käyttö, rakentaminen ja ylläpito.\r\n\r\nViestintäasioita ja -palveluita koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet viestintäjärjestelmien rakentamiseksi, ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- radion ja satelliittien välityksellä tapahtuvan vesiliikenteen (04.5.2) ja ilmaliikenteen (04.5.4) navigoinnin avustamista\r\n- radio- ja televisiolähetysjärjestelmiä (08.3).",
          "Viestintäjärjestelmien (posti, puhelin, lennätin, langattomat ja satelliitti viestintäjärjestelmät) rakentamista, laajentamista, parantamista, toimintaa ja ylläpitoa koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen, valvonta ja säännökset: toiminta, käyttö, rakentaminen ja ylläpito.\r\n\r\nViestintäasioita ja -palveluita koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet viestintäjärjestelmien rakentamiseksi, ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- radion ja satelliittien välityksellä tapahtuvan vesiliikenteen (04.5.2) ja ilmaliikenteen (04.5.4) navigoinnin avustamista\r\n- radio- ja televisiolähetysjärjestelmiä (08.3)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/047",
    "level": 2,
    "code": "047",
    "order": 740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/04",
    "parentCode": "04",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut toimialat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0471",
    "level": 3,
    "code": "0471",
    "order": 750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/047",
    "parentCode": "047",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jakelu ja varastointi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "- Kauppaa ja varastointia koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen, valvonta ja säännökset: toiminta, käyttö, rakentaminen ja ylläpito.\r\n- Hintoja, tavaroiden saatavuutta sekä muita kaupan ja varastointitoimialan piirteitä koskevien tietojen tuotanto ja jakelu kaupalle sekä yleisölle; kauppaa ja varastointia koskevien tilastojen laadinta ja julkaiseminen.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet kaupalle ja varastointitoimialalle.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- tuottajaan kohdistettua hinta- ja muuta valvontaa (joka luokitellaan tehtävän mukaan)\r\n- ruoka- ja muita sellaisia avustuksia, joita kohdennetaan tietyille väestöryhmille tai yksilöille (10).",
          "- Kauppaa ja varastointia koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen, valvonta ja säännökset: toiminta, käyttö, rakentaminen ja ylläpito.\r\n- Hintoja, tavaroiden saatavuutta sekä muita kaupan ja varastointitoimialan piirteitä koskevien tietojen tuotanto ja jakelu kaupalle sekä yleisölle; kauppaa ja varastointia koskevien tilastojen laadinta ja julkaiseminen.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet kaupalle ja varastointitoimialalle.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- tuottajaan kohdistettua hinta- ja muuta valvontaa (joka luokitellaan tehtävän mukaan)\r\n- ruoka- ja muita sellaisia avustuksia, joita kohdennetaan tietyille väestöryhmille tai yksilöille (10)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0472",
    "level": 3,
    "code": "0472",
    "order": 760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/047",
    "parentCode": "047",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hotellit ja ravintolat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hotellien ja ravintoloiden rakentamista, laajentamista, parantamista, toimintaa ja ylläpitoa koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen, valvonta ja säännökset: toiminta, käyttö, rakentaminen ja ylläpito.\r\n- Hotelli- ja ravintola-asioita sekä -palveluita koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto ja jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet hotellien ja ravintoloiden rakentamiseksi, ylläpitämiseksi tai laadun parantamiseksi.",
          "Hotellien ja ravintoloiden rakentamista, laajentamista, parantamista, toimintaa ja ylläpitoa koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen, valvonta ja säännökset: toiminta, käyttö, rakentaminen ja ylläpito.\r\n- Hotelli- ja ravintola-asioita sekä -palveluita koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto ja jakelu.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet hotellien ja ravintoloiden rakentamiseksi, ylläpitämiseksi tai laadun parantamiseksi."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0473",
    "level": 3,
    "code": "0473",
    "order": 770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/047",
    "parentCode": "047",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Matkailu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Matkailuasioiden ja -palveluiden hoitaminen, edistäminen ja kehittäminen\r\nyhteistyö matkailusta hyötyvien toimialojen (kuljetus, hotelli- ja ravintola- yms.) kanssa\r\n- matkailutoimistojen toiminta kotimaassa ja ulkomailla jne.; mainoskampanjoiden organisointi, mukaan luettuna matkailua edistävän kirjallisuuden ja vastaavan tuotanto ja jakelu.\r\n\r\nMatkailua koskevien tilastojen laatiminen ja julkaiseminen.",
          "Matkailuasioiden ja -palveluiden hoitaminen, edistäminen ja kehittäminen\r\nyhteistyö matkailusta hyötyvien toimialojen (kuljetus, hotelli- ja ravintola- yms.) kanssa\r\n- matkailutoimistojen toiminta kotimaassa ja ulkomailla jne.; mainoskampanjoiden organisointi, mukaan luettuna matkailua edistävän kirjallisuuden ja vastaavan tuotanto ja jakelu.\r\n\r\nMatkailua koskevien tilastojen laatiminen ja julkaiseminen."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0474",
    "level": 3,
    "code": "0474",
    "order": 780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/047",
    "parentCode": "047",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Monialaiset kehittämishankkeet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Monia tarkoituksia palveleville kehittämisprojekteille on luonteenomaista, että ne koostuvat useista toisiinsa integroiduista toimijoista ja järjestelmistä, jotka ovat olemassa voimantuotantoa, tulvien torjuntaa, kastelua, navigointia ja vapaa-aikaa varten:\r\n\r\nRakentamista, laajentamista, parantamista, toimintaa ja ylläpitoa koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen po. monitavoitteisissa projekteissa.\r\n\r\nYleisen informaation sekä tilastojen tuotanto ja jakelu, tekninen dokumentointi. \r\nAvustukset, lainat ja yritystuet monia po. kehittämisprojektien perustamista, toimintaa tai sen tehostamista varten. \r\n\r\nTähän ei lueta: projekteja, joilla on yksi päätehtävä ja muita toissijaisia tehtäviä (luokitellaan päätehtävän mukaan).",
          "Monia tarkoituksia palveleville kehittämisprojekteille on luonteenomaista, että ne koostuvat useista toisiinsa integroiduista toimijoista ja järjestelmistä, jotka ovat olemassa voimantuotantoa, tulvien torjuntaa, kastelua, navigointia ja vapaa-aikaa varten:\r\n\r\nRakentamista, laajentamista, parantamista, toimintaa ja ylläpitoa koskevien asioiden ja palveluiden hoitaminen po. monitavoitteisissa projekteissa.\r\n\r\nYleisen informaation sekä tilastojen tuotanto ja jakelu, tekninen dokumentointi. \r\nAvustukset, lainat ja yritystuet monia po. kehittämisprojektien perustamista, toimintaa tai sen tehostamista varten. \r\n\r\nTähän ei lueta: projekteja, joilla on yksi päätehtävä ja muita toissijaisia tehtäviä (luokitellaan päätehtävän mukaan)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/048",
    "level": 2,
    "code": "048",
    "order": 790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/04",
    "parentCode": "04",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Elinkeinoelämän tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0481",
    "level": 3,
    "code": "0481",
    "order": 800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/048",
    "parentCode": "048",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Taloutta ja kauppaa sekä työvoimapalveluita koskeviin asioihin liittyvä yleinen tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Talouteen ja kauppaan sekä työvoima-asioihin liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen sektorin ulkopuolisille yksiköille yleiseen talouteen ja kauppaan sekä työvoima-asioihin liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4).",
          "Talouteen ja kauppaan sekä työvoima-asioihin liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen sektorin ulkopuolisille yksiköille yleiseen talouteen ja kauppaan sekä työvoima-asioihin liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0482",
    "level": 3,
    "code": "0482",
    "order": 810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/048",
    "parentCode": "048",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maa-, metsä-, kala- ja riistatalouteen liittyvä tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Maa-, metsä-, kala- ja riistatalouteen liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille maa-, metsä-, kala- ja riistatalouteen liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4).",
          "Maa-, metsä-, kala- ja riistatalouteen liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille maa-, metsä-, kala- ja riistatalouteen liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0483",
    "level": 3,
    "code": "0483",
    "order": 820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/048",
    "parentCode": "048",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Polttoaine- ja energiahuoltoon liittyvä tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Polttoaine- ja energiahuoltoon liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille polttoaine- ja energiahuoltoon liittyvän soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4).",
          "Polttoaine- ja energiahuoltoon liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille polttoaine- ja energiahuoltoon liittyvän soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0484",
    "level": 3,
    "code": "0484",
    "order": 830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/048",
    "parentCode": "048",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kaivostoimintaan, teollisuuteen ja rakentamiseen liittyvä tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kaivostoimintaan, teollisuuteen ja rakentamiseen liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille polttoaine- ja energiahuoltoon liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4).",
          "Kaivostoimintaan, teollisuuteen ja rakentamiseen liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille polttoaine- ja energiahuoltoon liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0485",
    "level": 3,
    "code": "0485",
    "order": 840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/048",
    "parentCode": "048",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liikenteen tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Liikenteen soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille liikenteen tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4).",
          "Liikenteen soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille liikenteen tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0486",
    "level": 3,
    "code": "0486",
    "order": 850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/048",
    "parentCode": "048",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Viestinnän tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Viestinnän soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille viestinnän soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4).",
          "Viestinnän soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille viestinnän soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0487",
    "level": 3,
    "code": "0487",
    "order": 860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/048",
    "parentCode": "048",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muihin toimialoihin liittyvä tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muihin toimialoihin liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille muihin toimialoihin liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan, soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4).",
          "Muihin toimialoihin liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille muihin toimialoihin liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan, soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/049",
    "level": 2,
    "code": "049",
    "order": 870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/04",
    "parentCode": "04",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Elinkeinoelämään liittyvät asiat, muualla luokittelemattomat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0490",
    "level": 3,
    "code": "0490",
    "order": 880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/049",
    "parentCode": "049",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Elinkeinoelämään liittyvät asiat, muualla luokittelemattomat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sellaisten yleisten ja toimialoittaisten taloudellisten asioiden hallinto, toiminta ja tukeminen, joita ei voida luokitella ryhmiin (04.1)-(04.8).",
          "Sellaisten yleisten ja toimialoittaisten taloudellisten asioiden hallinto, toiminta ja tukeminen, joita ei voida luokitella ryhmiin (04.1)-(04.8)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/05",
    "level": 1,
    "code": "05",
    "order": 890,
    "modifiedDate": "2001-04-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ympäristönsuojelu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/051",
    "level": 2,
    "code": "051",
    "order": 900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jätehuolto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tämä ryhmä käsittää jätteiden keruun, käsittelyn ja hävittämisen.\r\n\r\nJätteiden keruuseen sisältyvät katujen, aukioiden, polkujen, torien, yleisten puutarhojen, puistojen jne. puhtaanapito sekä kaikenlaisten jätteiden (mahdollisuuksien mukaan tuotteiden tyypin mukaan lajiteltuna) keruu ja kuljetus käsittelypaikalle tai paikalle, jossa jäte sijoitetaan tai päästetään ympäristöön.\r\n\r\nJätteiden käsittelyyn sisältyvät kaikki menetelmät tai prosessit, jotka on suunniteltu muuttamaan minkä tahansa jätteen fysikaalista, kemiallista tai biologista luonnetta tai koostumusta niin, että se neutralisoituu, muuttuu vaarattomaksi tai turvallisemmaksi kuljettaa tai soveltuvaksi hyväksikäyttöön tai varastointiin tai vähenee volyymiltaan.\r\n\r\nJätteiden hävittämiseen sisältyy jätteiden lopullinen sijoittaminen täyttömaana, sitomalla, sijoittamalla maan alle, kaatamalla mereen tai millä tahansa muulla soveltuvalla hävitysmenetelmällä silloin, kun jätteille ei ole mitään jatkokäyttöä.",
          "Tämä ryhmä käsittää jätteiden keruun, käsittelyn ja hävittämisen.\r\n\r\nJätteiden keruuseen sisältyvät katujen, aukioiden, polkujen, torien, yleisten puutarhojen, puistojen jne. puhtaanapito sekä kaikenlaisten jätteiden (mahdollisuuksien mukaan tuotteiden tyypin mukaan lajiteltuna) keruu ja kuljetus käsittelypaikalle tai paikalle, jossa jäte sijoitetaan tai päästetään ympäristöön.\r\n\r\nJätteiden käsittelyyn sisältyvät kaikki menetelmät tai prosessit, jotka on suunniteltu muuttamaan minkä tahansa jätteen fysikaalista, kemiallista tai biologista luonnetta tai koostumusta niin, että se neutralisoituu, muuttuu vaarattomaksi tai turvallisemmaksi kuljettaa tai soveltuvaksi hyväksikäyttöön tai varastointiin tai vähenee volyymiltaan.\r\n\r\nJätteiden hävittämiseen sisältyy jätteiden lopullinen sijoittaminen täyttömaana, sitomalla, sijoittamalla maan alle, kaatamalla mereen tai millä tahansa muulla soveltuvalla hävitysmenetelmällä silloin, kun jätteille ei ole mitään jatkokäyttöä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0510",
    "level": 3,
    "code": "0510",
    "order": 910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/051",
    "parentCode": "051",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jätehuolto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Jätteiden keruu-, käsittely- ja hävitysjärjestelmien hallinto, valvonta, tarkastus, toiminta tai tukeminen.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet em. järjestelmien toimintaan, rakentamiseen, ylläpitämiseen tai parantamiseen.\r\n\r\nTähän luetaan: ydinjätteen keruu, käsittely ja hävittäminen.",
          "Jätteiden keruu-, käsittely- ja hävitysjärjestelmien hallinto, valvonta, tarkastus, toiminta tai tukeminen.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja yritystuet em. järjestelmien toimintaan, rakentamiseen, ylläpitämiseen tai parantamiseen.\r\n\r\nTähän luetaan: ydinjätteen keruu, käsittely ja hävittäminen."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/052",
    "level": 2,
    "code": "052",
    "order": 920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jätevesihuolto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tämä ryhmä käsittää: jäteveden käsittelyjärjestelmien toiminnan; jäteveden käsittelyn.\r\n\r\nJäteveden käsittelyyn sisältyvien keruujärjestelmien, putkijohtojen, kanavien ja pumppujen rakentaminen ja hoito minkä tahansa jäteveden (sadevesi, kotitalous- ja muu jätevesi) siirtämiseksi syntypaikalta jäteveden käsittelylaitokseen tai paikkaan, jossa jätevesi päästetään pintaveteen.\r\n\r\nJäteveden käsittelyyn sisältyy mikä tahansa mekaaninen, biologinen tai jatkoprosessi, joka saa jäteveden vastaamaan sovellettavia ympäristöstandardeja tai muita laatunormeja.",
          "Tämä ryhmä käsittää: jäteveden käsittelyjärjestelmien toiminnan; jäteveden käsittelyn.\r\n\r\nJäteveden käsittelyyn sisältyvien keruujärjestelmien, putkijohtojen, kanavien ja pumppujen rakentaminen ja hoito minkä tahansa jäteveden (sadevesi, kotitalous- ja muu jätevesi) siirtämiseksi syntypaikalta jäteveden käsittelylaitokseen tai paikkaan, jossa jätevesi päästetään pintaveteen.\r\n\r\nJäteveden käsittelyyn sisältyy mikä tahansa mekaaninen, biologinen tai jatkoprosessi, joka saa jäteveden vastaamaan sovellettavia ympäristöstandardeja tai muita laatunormeja."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0520",
    "level": 3,
    "code": "0520",
    "order": 930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/052",
    "parentCode": "052",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jätevesihuolto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Viemärijärjestelmien ja jätevedenkäsittelyn hallinto ja tukeminen.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet em. järjestelmien toimintaan, rakentamiseen, ylläpitämiseen tai parantamiseen.",
          "Viemärijärjestelmien ja jätevedenkäsittelyn hallinto ja tukeminen.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet em. järjestelmien toimintaan, rakentamiseen, ylläpitämiseen tai parantamiseen."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/053",
    "level": 2,
    "code": "053",
    "order": 940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ympäristön pilaantumisen torjunta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän ryhmään kuuluvat toiminnot, jotka liittyvät ulkoilman ja ilmaston suojeluun, maaperän ja pohjaveden suojeluun, melun ja tärinän torjuntaan ja säteilyä vastaan suojautumiseen. \r\n\r\nMainittuihin toimintoihin sisältyvät:\r\n- seurantajärjestelmien ja mittausasemien (ei kuitenkaan säähavaintoasemien) rakentaminen, ylläpito ja toiminta\r\n- meluvallien, aitojen ja muiden meluntorjuntarakennelmien rakentaminen tie- ja rataosuuksille sekä teiden uudelleenpinnoitus melua vähentävillä pinnoitteilla\r\n- vesistöjen kunnostus\r\n- ulkoilmaan ja ilmastoon haitallisesti vaikuttavien kasvihuonekaasujen ja muiden päästöjen \r\n- valvonta- tai ehkäisytoimenpiteet\r\n- pilaantuneen maaperän puhdistuslaitteiden sekä ympäristöä (mahdollisesti) pilaavien tuotteiden varastojen rakentaminen, ylläpito ja toiminta.",
          "Tähän ryhmään kuuluvat toiminnot, jotka liittyvät ulkoilman ja ilmaston suojeluun, maaperän ja pohjaveden suojeluun, melun ja tärinän torjuntaan ja säteilyä vastaan suojautumiseen. \r\n\r\nMainittuihin toimintoihin sisältyvät:\r\n- seurantajärjestelmien ja mittausasemien (ei kuitenkaan säähavaintoasemien) rakentaminen, ylläpito ja toiminta\r\n- meluvallien, aitojen ja muiden meluntorjuntarakennelmien rakentaminen tie- ja rataosuuksille sekä teiden uudelleenpinnoitus melua vähentävillä pinnoitteilla\r\n- vesistöjen kunnostus\r\n- ulkoilmaan ja ilmastoon haitallisesti vaikuttavien kasvihuonekaasujen ja muiden päästöjen \r\n- valvonta- tai ehkäisytoimenpiteet\r\n- pilaantuneen maaperän puhdistuslaitteiden sekä ympäristöä (mahdollisesti) pilaavien tuotteiden varastojen rakentaminen, ylläpito ja toiminta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0530",
    "level": 3,
    "code": "0530",
    "order": 950,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/053",
    "parentCode": "053",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ympäristön pilaantumisen torjunta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ympäristön pilaantumisen torjuntaan ja valvontaan liittyvien toimintojen hallinto, valvonta, tarkastus ja tukeminen. \r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet ympäristön pilaantumisen torjuntaan sekä valvontaan liittyviin toimintoihin.",
          "Ympäristön pilaantumisen torjuntaan ja valvontaan liittyvien toimintojen hallinto, valvonta, tarkastus ja tukeminen. \r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet ympäristön pilaantumisen torjuntaan sekä valvontaan liittyviin toimintoihin."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/054",
    "level": 2,
    "code": "054",
    "order": 960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluvat toiminnot, jotka liittyvät:\r\n- eläin- ja kasvilajien suojeluun (mukaan luettuna sukupuuttoon kuolleiden lajien uudelleenistutus tai uhanalaisten lajien kantojen elvyttäminen)\r\n- kasvuympäristöjen suojeluun (mukaan luettuna luonnonpuistojen ja reservaattien hoito)\r\n- maiseman esteettisten arvojen suojeluun (mukaan luettuna vahingoittuneen maiseman korjaaminen sen esteettisten arvojen vahvistamiseksi sekä hylättyjen kaivosten ja louhospaikkojen entisöinti).",
          "Tähän luokkaan kuuluvat toiminnot, jotka liittyvät:\r\n- eläin- ja kasvilajien suojeluun (mukaan luettuna sukupuuttoon kuolleiden lajien uudelleenistutus tai uhanalaisten lajien kantojen elvyttäminen)\r\n- kasvuympäristöjen suojeluun (mukaan luettuna luonnonpuistojen ja reservaattien hoito)\r\n- maiseman esteettisten arvojen suojeluun (mukaan luettuna vahingoittuneen maiseman korjaaminen sen esteettisten arvojen vahvistamiseksi sekä hylättyjen kaivosten ja louhospaikkojen entisöinti)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0540",
    "level": 3,
    "code": "0540",
    "order": 970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/054",
    "parentCode": "054",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman suojeluun liittyvien toimintojen hallinto, valvonta, tarkastus sekä toiminta ja tukeminen.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet luonnon monimuotoisuuden ja maiseman suojeluun liittyviin toimintoihin.",
          "Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman suojeluun liittyvien toimintojen hallinto, valvonta, tarkastus sekä toiminta ja tukeminen.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet luonnon monimuotoisuuden ja maiseman suojeluun liittyviin toimintoihin."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/055",
    "level": 2,
    "code": "055",
    "order": 980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ympäristönsuojelun tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0550",
    "level": 3,
    "code": "0550",
    "order": 990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/055",
    "parentCode": "055",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ympäristönsuojelun tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ympäristönsuojeluun liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille ympäristön suojeluun liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4).",
          "Ympäristönsuojeluun liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille ympäristön suojeluun liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/056",
    "level": 2,
    "code": "056",
    "order": 1000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ympäristönsuojelu, muualla luokittelematon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0560",
    "level": 3,
    "code": "0560",
    "order": 1010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/056",
    "parentCode": "056",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ympäristönsuojelu, muualla luokittelematon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Esimerkiksi ympäristönsuojelun edistämiseen tähtäävien yleisten politiikkojen, suunnitelmien, ohjelmien ja budjettien laadinnan, hallinnon, koordinoinnin ja seurannan hallinto sekä johtaminen, säätely, valvonta, toiminta ja tukeminen\r\nympäristönsuojelupalveluja koskevan lainsäädännön ja standardien valmistelu ja toimeenpano.\r\n\r\nYmpäristönsuojelua koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu\r\n\r\nTähän luetaan: Ympäristönsuojeluasiat ja -palvelut, joita ei voida lukea ryhmiin (05.1)-(05.5).",
          "Esimerkiksi ympäristönsuojelun edistämiseen tähtäävien yleisten politiikkojen, suunnitelmien, ohjelmien ja budjettien laadinnan, hallinnon, koordinoinnin ja seurannan hallinto sekä johtaminen, säätely, valvonta, toiminta ja tukeminen\r\nympäristönsuojelupalveluja koskevan lainsäädännön ja standardien valmistelu ja toimeenpano.\r\n\r\nYmpäristönsuojelua koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu\r\n\r\nTähän luetaan: Ympäristönsuojeluasiat ja -palvelut, joita ei voida lukea ryhmiin (05.1)-(05.5)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/06",
    "level": 1,
    "code": "06",
    "order": 1020,
    "modifiedDate": "2001-04-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asuminen ja yhdyskuntapalvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/061",
    "level": 2,
    "code": "061",
    "order": 1030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asuinolojen kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0610",
    "level": 3,
    "code": "0610",
    "order": 1040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/061",
    "parentCode": "061",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asuinolojen kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Asumisen edistämistä koskevien asioiden ja palveluiden hallinto\r\n- asuinolojen edistäminen, seuranta ja arviointi riippumatta siitä, ovatko nämä toiminnot julkisten viranomaisten suojeluksessa tai eivät\r\n- asumista koskevien standardien kehittäminen ja säädösten valmistelu\r\n- asuntojen rakentaminen tai ostaminen ja korjaaminen kotitalouksille yleensä ja erityisryhmille; rakennusmaan hankinta ja kaavoitus.\r\n\r\nAsumisen edistämisasioita ja -palveluita koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto ja jakelu\r\n\r\nAvustukset, lainat tai tuet asuntokannan laajentamiseksi, parantamiseksi tai ylläpitämiseksi.\r\n\r\nTähän ei lueta: \r\n- rakentamista koskevien standardien kehittämistä ja säätelyä (04.3.3)\r\n- rahamuotoisia tai luontoismuotoisia avustuksia kotitalouksille asumiskustannusten kattamiseksi (10.6).",
          "Asumisen edistämistä koskevien asioiden ja palveluiden hallinto\r\n- asuinolojen edistäminen, seuranta ja arviointi riippumatta siitä, ovatko nämä toiminnot julkisten viranomaisten suojeluksessa tai eivät\r\n- asumista koskevien standardien kehittäminen ja säädösten valmistelu\r\n- asuntojen rakentaminen tai ostaminen ja korjaaminen kotitalouksille yleensä ja erityisryhmille; rakennusmaan hankinta ja kaavoitus.\r\n\r\nAsumisen edistämisasioita ja -palveluita koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto ja jakelu\r\n\r\nAvustukset, lainat tai tuet asuntokannan laajentamiseksi, parantamiseksi tai ylläpitämiseksi.\r\n\r\nTähän ei lueta: \r\n- rakentamista koskevien standardien kehittämistä ja säätelyä (04.3.3)\r\n- rahamuotoisia tai luontoismuotoisia avustuksia kotitalouksille asumiskustannusten kattamiseksi (10.6)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/062",
    "level": 2,
    "code": "062",
    "order": 1050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhdyskuntakehitys"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0620",
    "level": 3,
    "code": "0620",
    "order": 1060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/062",
    "parentCode": "062",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhdyskuntakehitys"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yhdyskuntakehitystä koskevien asioiden ja palveluiden hallinto\r\n- kaavoitusta koskevien lakien ja maankäytön sekä rakentamista koskevan säätelyn hallinto\r\n- uusien tai saneerattavien yhdyskuntien suunnittelu; yhdyskuntien asumista, teollisuutta, julkisia laitoksia, terveyttä, koulutusta, kulttuuria, vapaa-aikaa jne. varten tarvittavien tilojen parantamisen ja kehittämisen suunnittelu; suunniteltujen kehittämistoimenpiteiden rahoituksen valmistelu.\r\n\r\nYhdyskuntakehitysasioita ja -palveluita koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto ja jakelu.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- suunnitelmien toimeenpanoa, so. asuntojen, teollisuusrakennusten, katujen, julkisten laitosten, kulttuuritilojen jne. varsinaista rakentamista (luokitellaan tehtävän mukaan)\r\n- maatalousuudistusta ja maan uudisasutusta (04.2.1)\r\n- rakennusstandardien hallintoa (04.3.3) eikä asumisstandardeja (06.1).",
          "Yhdyskuntakehitystä koskevien asioiden ja palveluiden hallinto\r\n- kaavoitusta koskevien lakien ja maankäytön sekä rakentamista koskevan säätelyn hallinto\r\n- uusien tai saneerattavien yhdyskuntien suunnittelu; yhdyskuntien asumista, teollisuutta, julkisia laitoksia, terveyttä, koulutusta, kulttuuria, vapaa-aikaa jne. varten tarvittavien tilojen parantamisen ja kehittämisen suunnittelu; suunniteltujen kehittämistoimenpiteiden rahoituksen valmistelu.\r\n\r\nYhdyskuntakehitysasioita ja -palveluita koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto ja jakelu.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- suunnitelmien toimeenpanoa, so. asuntojen, teollisuusrakennusten, katujen, julkisten laitosten, kulttuuritilojen jne. varsinaista rakentamista (luokitellaan tehtävän mukaan)\r\n- maatalousuudistusta ja maan uudisasutusta (04.2.1)\r\n- rakennusstandardien hallintoa (04.3.3) eikä asumisstandardeja (06.1)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/063",
    "level": 2,
    "code": "063",
    "order": 1070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vesihuolto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0630",
    "level": 3,
    "code": "0630",
    "order": 1080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/063",
    "parentCode": "063",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vesihuolto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vesihuoltopalveluiden hallinto\r\n- tulevien tarpeiden arviointi; veden saatavuuden selvittäminen em. arvioinnin perusteella\r\n- käyttöveden valvonta (veden puhtaus ja hinta yms.)\r\n- julkisin varoin rahoitettujen vesihuoltojärjestelmien rakentaminen tai toiminta.\r\n\r\nVesihuoltoasioita ja -palveluita koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu\r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet vesihuoltojärjestelmien toimintaa, rakentamista tai parantamista varten.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- kastelujärjestelmiä (04.2.1)\r\n- monia tarkoituksia palvelevia projekteja (04.7.4)\r\n- jäteveden keruuta ja käsittelyä (05.2).",
          "Vesihuoltopalveluiden hallinto\r\n- tulevien tarpeiden arviointi; veden saatavuuden selvittäminen em. arvioinnin perusteella\r\n- käyttöveden valvonta (veden puhtaus ja hinta yms.)\r\n- julkisin varoin rahoitettujen vesihuoltojärjestelmien rakentaminen tai toiminta.\r\n\r\nVesihuoltoasioita ja -palveluita koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto sekä jakelu\r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet vesihuoltojärjestelmien toimintaa, rakentamista tai parantamista varten.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- kastelujärjestelmiä (04.2.1)\r\n- monia tarkoituksia palvelevia projekteja (04.7.4)\r\n- jäteveden keruuta ja käsittelyä (05.2)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/064",
    "level": 2,
    "code": "064",
    "order": 1090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Katuvalaistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0640",
    "level": 3,
    "code": "0640",
    "order": 1100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/064",
    "parentCode": "064",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Katuvalaistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Katuvalaistusta koskevien asioiden hallinto ja standardien kehittäminen sekä säätely\r\n- katuvalaistuksen asentaminen, toiminta, ylläpito, parantaminen jne.\r\n\r\nTähän ei lueta: valtateiden toimintaan ja rakentamiseen liittyviä valaistusasioita ja -palveluita (04.5.1)",
          "Katuvalaistusta koskevien asioiden hallinto ja standardien kehittäminen sekä säätely\r\n- katuvalaistuksen asentaminen, toiminta, ylläpito, parantaminen jne.\r\n\r\nTähän ei lueta: valtateiden toimintaan ja rakentamiseen liittyviä valaistusasioita ja -palveluita (04.5.1)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/065",
    "level": 2,
    "code": "065",
    "order": 1110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asumisen ja yhdyskuntapalvelujen tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0650",
    "level": 3,
    "code": "0650",
    "order": 1120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/065",
    "parentCode": "065",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asumisen ja yhdyskuntapalvelujen tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Asumiseen ja yhdyskuntakehitykseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille asumiseen ja yhdyskuntakehitykseen liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan.\r\n\r\nTähän ei lueta: \r\n- perustutkimusta (01.4)\r\n- rakennusmenetelmiin ja rakennusmateriaaleihin liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä (04.8.4).",
          "Asumiseen ja yhdyskuntakehitykseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille asumiseen ja yhdyskuntakehitykseen liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan.\r\n\r\nTähän ei lueta: \r\n- perustutkimusta (01.4)\r\n- rakennusmenetelmiin ja rakennusmateriaaleihin liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä (04.8.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/066",
    "level": 2,
    "code": "066",
    "order": 1130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asuminen ja yhdyskuntapalvelut, muualla luokittelemattomat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0660",
    "level": 3,
    "code": "0660",
    "order": 1140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/066",
    "parentCode": "066",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asuminen ja yhdyskuntapalvelut, muualla luokittelemattomat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Asumis- ja yhdyskuntapalveluiden hallinto, toiminta tai tukeminen, joita ei voida lukea ryhmiin (06.1)-(06.5).",
          "Asumis- ja yhdyskuntapalveluiden hallinto, toiminta tai tukeminen, joita ei voida lukea ryhmiin (06.1)-(06.5)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/07",
    "level": 1,
    "code": "07",
    "order": 1150,
    "modifiedDate": "2001-04-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Terveydenhuolto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Julkisiin terveydenhuoltomenoihin sisältyvät yksittäisille henkilöille tuotetut palvelut sekä kollektiivisesti käytettävät palvelut. Yksittäisille henkilöille tuotetuista terveydenhuoltopalveluista aiheutuneet menot luokitellaan ryhmiin (07.1)-(07.4). Kollektiivisten palvelujen menot luokitellaan ryhmiin (07.5) ja (07.6).\r\n\r\nKollektiiviset terveyspalvelut liittyvät\r\n- julkisen terveydenhuoltopolitiikan suunnitteluun ja hallintoon\r\n- lääketieteellistä ja muuta terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, sairaaloita, klinikoita, yksityisvastaanottoa jne. koskevien standardien laadintaan ja toimeenpanoon\r\n- terveydenhuoltopalveluiden tuottajia koskevaan säätelyyn ja lupien myöntämiseen \r\n- lääketieteeseen ja terveyteen liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nSairaala-, klinikka- ja yksityisvastaanottoryhmien hallintoon tai toimintaan liittyvien yleiskustannusten katsotaan kuitenkin olevan yksittäisiä palveluita koskevia kustannuksia ja luokitellaan soveltuviin ryhmiin (07.1)-(07.4).",
          "Julkisiin terveydenhuoltomenoihin sisältyvät yksittäisille henkilöille tuotetut palvelut sekä kollektiivisesti käytettävät palvelut. Yksittäisille henkilöille tuotetuista terveydenhuoltopalveluista aiheutuneet menot luokitellaan ryhmiin (07.1)-(07.4). Kollektiivisten palvelujen menot luokitellaan ryhmiin (07.5) ja (07.6).\r\n\r\nKollektiiviset terveyspalvelut liittyvät\r\n- julkisen terveydenhuoltopolitiikan suunnitteluun ja hallintoon\r\n- lääketieteellistä ja muuta terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, sairaaloita, klinikoita, yksityisvastaanottoa jne. koskevien standardien laadintaan ja toimeenpanoon\r\n- terveydenhuoltopalveluiden tuottajia koskevaan säätelyyn ja lupien myöntämiseen \r\n- lääketieteeseen ja terveyteen liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nSairaala-, klinikka- ja yksityisvastaanottoryhmien hallintoon tai toimintaan liittyvien yleiskustannusten katsotaan kuitenkin olevan yksittäisiä palveluita koskevia kustannuksia ja luokitellaan soveltuviin ryhmiin (07.1)-(07.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/071",
    "level": 2,
    "code": "071",
    "order": 1160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lääkevalmisteet, lääkintälaitteet ja -välineet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluu yksittäisten henkilöiden kokonaan tai osaksi korvattavat tai maksutta saamat lääkkeet, proteesit, lääketieteelliset laitteet ja varusteet, lääkinnälliset tarvikkeet yms. terveydenhoitoon liittyvät tuotteet. Ne hankitaan tavallisimmin apteekista, farmaseutilta tai lääkinnällisten laitteiden toimittajilta, reseptillä tai ilman sitä. \r\n\r\nTähän ei lueta: Niitä lääkkeitä, proteeseja, lääkinnällisiä laitteita tai varusteita ja muita terveyteen liittyviä tuotteita, joita yksittäiset henkilöt saavat\r\navohoidossa olevina potilaina terveyskeskuksesta (lääkäriltä, terveydenhoitajalta, sairaanhoitajalta tai kotisairaanhoitajalta) (07.2.1) tai äitiys- ja lastenneuvolasta (07.2) ollessaan terveyskeskusten vuodeosaston, sairaalan, hoito- ja toipilaskodin potilaana näiltä hoitolaitoksilta (07.3).",
          "Tähän luokkaan kuuluu yksittäisten henkilöiden kokonaan tai osaksi korvattavat tai maksutta saamat lääkkeet, proteesit, lääketieteelliset laitteet ja varusteet, lääkinnälliset tarvikkeet yms. terveydenhoitoon liittyvät tuotteet. Ne hankitaan tavallisimmin apteekista, farmaseutilta tai lääkinnällisten laitteiden toimittajilta, reseptillä tai ilman sitä. \r\n\r\nTähän ei lueta: Niitä lääkkeitä, proteeseja, lääkinnällisiä laitteita tai varusteita ja muita terveyteen liittyviä tuotteita, joita yksittäiset henkilöt saavat\r\navohoidossa olevina potilaina terveyskeskuksesta (lääkäriltä, terveydenhoitajalta, sairaanhoitajalta tai kotisairaanhoitajalta) (07.2.1) tai äitiys- ja lastenneuvolasta (07.2) ollessaan terveyskeskusten vuodeosaston, sairaalan, hoito- ja toipilaskodin potilaana näiltä hoitolaitoksilta (07.3)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0711",
    "level": 3,
    "code": "0711",
    "order": 1170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/071",
    "parentCode": "071",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Farmaseuttiset tuotteet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ilmaislääkkeet, apteekkikorvaukset ja muut kustannusten korvaukset, avustukset ja tuet yksittäisille henkilöille farmaseuttisten tuotteiden hankkimiseen liittyen. \r\nFarmaseuttisia tuotteita ovat käsikauppalääkkeet, lääkinnälliset valmisteet ja lääkeaineet, seerumit, rokotteet, vitamiinit ja mineraalit, kalanmaksaöljy sekä suun kautta nautittavat ehkäisyaineet.\r\n\r\nFarmaseuttisten tuotteiden hankinnan hallinto, toiminta tai tukeminen.",
          "Ilmaislääkkeet, apteekkikorvaukset ja muut kustannusten korvaukset, avustukset ja tuet yksittäisille henkilöille farmaseuttisten tuotteiden hankkimiseen liittyen. \r\nFarmaseuttisia tuotteita ovat käsikauppalääkkeet, lääkinnälliset valmisteet ja lääkeaineet, seerumit, rokotteet, vitamiinit ja mineraalit, kalanmaksaöljy sekä suun kautta nautittavat ehkäisyaineet.\r\n\r\nFarmaseuttisten tuotteiden hankinnan hallinto, toiminta tai tukeminen."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0712",
    "level": 3,
    "code": "0712",
    "order": 1180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/071",
    "parentCode": "071",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut lääkintätuotteet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Apteekkikorvaukset ja muut kustannusten korvaukset, avustukset ja tuet yksittäisille henkilöille maksutta luovutettavien, terveydenhuoltohenkilöstön määräämien lääkinnällisten tuotteiden hankkimiseen liittyen (pl. tuotteet jotka kuuluvat edelliseen luokkaan). Tällaisia tuotteita ovat lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut lämpömittarit, laastarit ja siteet, injektioruiskut, ensiapupakkaukset, kuumavesipullot ja jääpussit, lääkinnälliset sukat kuten elastiset sukat, polvisuojukset, kondomit ja muut mekaaniset ehkäisyvälineet.\r\n\r\nTerveydenhuoltohenkilöstön määräämien muiden lääkintätuotteiden hankinnan hallinto, toiminta tai tukeminen.",
          "Apteekkikorvaukset ja muut kustannusten korvaukset, avustukset ja tuet yksittäisille henkilöille maksutta luovutettavien, terveydenhuoltohenkilöstön määräämien lääkinnällisten tuotteiden hankkimiseen liittyen (pl. tuotteet jotka kuuluvat edelliseen luokkaan). Tällaisia tuotteita ovat lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut lämpömittarit, laastarit ja siteet, injektioruiskut, ensiapupakkaukset, kuumavesipullot ja jääpussit, lääkinnälliset sukat kuten elastiset sukat, polvisuojukset, kondomit ja muut mekaaniset ehkäisyvälineet.\r\n\r\nTerveydenhuoltohenkilöstön määräämien muiden lääkintätuotteiden hankinnan hallinto, toiminta tai tukeminen."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0713",
    "level": 3,
    "code": "0713",
    "order": 1190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/071",
    "parentCode": "071",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hoitolaitteet ja -välineet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Apteekkikorvaukset, muut kustannusten korvaukset sekä avustukset ja tuet yksittäisille henkilöille määrättyjen ja näille maksutta luovutettujen lääkinnällisten laitteiden ja varusteiden hankkiminen. Lääkinnällisiin laitteisiin ja varusteisiin sisältyvät näköä korjaavat silmälasit ja piilolinssit, kuulolaitteet, lasisilmät, keinotekoiset raajat ja muut proteesilaitteet, ortopediset tuet, ortopediset jalkineet, kirurgiset vyöt, tyrävyöt ja -tuet, niskatuet, lääketieteelliset hierontalaitteet ja terveyslamput, moottori- ja käsikäyttöiset pyörätuolit yms.\r\n\r\nHoitolaitteiden ja välineiden korjaaminen.\r\n\r\nTerveydenhuoltohenkilöstön määräämien lääkinnällisten laitteiden ja varusteiden hankinnan hallinto, toiminta tai tukeminen.\r\n\r\nTähän ei lueta: hoitolaitteiden vuokraamista (07.2.4).",
          "Apteekkikorvaukset, muut kustannusten korvaukset sekä avustukset ja tuet yksittäisille henkilöille määrättyjen ja näille maksutta luovutettujen lääkinnällisten laitteiden ja varusteiden hankkiminen. Lääkinnällisiin laitteisiin ja varusteisiin sisältyvät näköä korjaavat silmälasit ja piilolinssit, kuulolaitteet, lasisilmät, keinotekoiset raajat ja muut proteesilaitteet, ortopediset tuet, ortopediset jalkineet, kirurgiset vyöt, tyrävyöt ja -tuet, niskatuet, lääketieteelliset hierontalaitteet ja terveyslamput, moottori- ja käsikäyttöiset pyörätuolit yms.\r\n\r\nHoitolaitteiden ja välineiden korjaaminen.\r\n\r\nTerveydenhuoltohenkilöstön määräämien lääkinnällisten laitteiden ja varusteiden hankinnan hallinto, toiminta tai tukeminen.\r\n\r\nTähän ei lueta: hoitolaitteiden vuokraamista (07.2.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/072",
    "level": 2,
    "code": "072",
    "order": 1200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Avohoitopalvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden sekä heidän avustajiensa avohoitopotilaille antamat lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja muut terveydenhoitopalvelut.\r\n\r\nAvohoitopalveluja antavat terveyskeskukset, sairaalat, poliklinikat, laboratoriot, yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat (esim. lääkäriasemat), itsenäiset ammatinharjoittajat yksityisvastaanotoilla tai asiakkaan kotona.\r\n\r\nTähän luetaan: terveyskeskusten avohoidon (lääkärit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat ja kotisairaanhoito) sekä äitiys- ja lastenneuvoloiden avohoitopotilaille antamat lääkkeet, proteesit, hoitolaitteet ja -välineet ja muut terveydenhoitoon liittyvät tuotteet osana hoitoa, maksutta.\r\n\r\nSairaaloiden, terveyskeskusten ja äitiysneuvoloiden sekä hoito- ja toipilaskotien niissä hoidossa oleville potilaille antamat lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja röntgenpalvelut. Paralääketieteelliset palvelut luetaan ryhmään (07.2.4).",
          "Lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden sekä heidän avustajiensa avohoitopotilaille antamat lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja muut terveydenhoitopalvelut.\r\n\r\nAvohoitopalveluja antavat terveyskeskukset, sairaalat, poliklinikat, laboratoriot, yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat (esim. lääkäriasemat), itsenäiset ammatinharjoittajat yksityisvastaanotoilla tai asiakkaan kotona.\r\n\r\nTähän luetaan: terveyskeskusten avohoidon (lääkärit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat ja kotisairaanhoito) sekä äitiys- ja lastenneuvoloiden avohoitopotilaille antamat lääkkeet, proteesit, hoitolaitteet ja -välineet ja muut terveydenhoitoon liittyvät tuotteet osana hoitoa, maksutta.\r\n\r\nSairaaloiden, terveyskeskusten ja äitiysneuvoloiden sekä hoito- ja toipilaskotien niissä hoidossa oleville potilaille antamat lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja röntgenpalvelut. Paralääketieteelliset palvelut luetaan ryhmään (07.2.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0721",
    "level": 3,
    "code": "0721",
    "order": 1210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/072",
    "parentCode": "072",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Perusterveydenhuollon palvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Perusterveydenhoidon palveluilla tarkoitetaan avohoidon palveluita, jotka eivät rajoitu jollekin lääketieteen erikoisalalle. Palvelut annetaan joko yleislääketieteellisten klinikoiden ja yleislääkäreiden vastaanotolla tai asiakkaiden kotona.\r\n\r\n- Terveyskeskusten avohoito\r\n- muun perusterveydenhuollon henkilökunnan tuottamat palvelut \r\n- yleislääketieteen harjoittajien ja erikoistumattomien lääkäreiden palvelut.\r\n\r\nYleislääketieteellisten klinikoiden ja yleislääkäreiden tarjoamien yleislääketieteellisten palvelujen hallinto, tarkastus ja toiminta.\r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- työterveydenhuollon palvelut \r\n- yleislääketieteeseen erikoistuneiden lääkäreiden palvelut.",
          "Perusterveydenhoidon palveluilla tarkoitetaan avohoidon palveluita, jotka eivät rajoitu jollekin lääketieteen erikoisalalle. Palvelut annetaan joko yleislääketieteellisten klinikoiden ja yleislääkäreiden vastaanotolla tai asiakkaiden kotona.\r\n\r\n- Terveyskeskusten avohoito\r\n- muun perusterveydenhuollon henkilökunnan tuottamat palvelut \r\n- yleislääketieteen harjoittajien ja erikoistumattomien lääkäreiden palvelut.\r\n\r\nYleislääketieteellisten klinikoiden ja yleislääkäreiden tarjoamien yleislääketieteellisten palvelujen hallinto, tarkastus ja toiminta.\r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- työterveydenhuollon palvelut \r\n- yleislääketieteeseen erikoistuneiden lääkäreiden palvelut."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0722",
    "level": 3,
    "code": "0722",
    "order": 1220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/072",
    "parentCode": "072",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erikoissairaanhoidon palvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Erikoisalan lääketieteellisten palvelujen tarjonta avohoitopotilaille tuottajina sairaanhoitopiirien sairaalat ja niiden poliklinikat, hoitolaitokset tai ammatinharjoittajat omalla erikoisalallaan. Erikoissairaanhoito eroaa yleislääketieteellisistä palveluista siten, että erikoissairaanhoidon palvelut rajoittuvat tietyn tilan, sairauden, lääketieteellisen menetelmän tai potilasluokan hoitoon. \r\n\r\nErikoissairaanhoidon poliklinikoiden ja muiden avohoitoyksiköiden palvelut\r\nerikoislääkäreiden vastaanottotoiminta. \r\n\r\nErikoissairaanhoidon palvelujen hallinto, tarkastus ja toiminta.\r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- muiden lääketieteen erikoisalojen, kuin yleislääketieteen, piiriin kuuluvat palvelut \r\n- Väestöliiton lääketieteelliset palvelut.\r\n\r\nTähän ei lueta: hammasklinikoiden, hammaslääkäreiden (07.2.3) eikä yleislääketieteeseen erikoistuneiden lääkäreiden antamia perusterveydenhuollon palveluja (07.2.1).",
          "Erikoisalan lääketieteellisten palvelujen tarjonta avohoitopotilaille tuottajina sairaanhoitopiirien sairaalat ja niiden poliklinikat, hoitolaitokset tai ammatinharjoittajat omalla erikoisalallaan. Erikoissairaanhoito eroaa yleislääketieteellisistä palveluista siten, että erikoissairaanhoidon palvelut rajoittuvat tietyn tilan, sairauden, lääketieteellisen menetelmän tai potilasluokan hoitoon. \r\n\r\nErikoissairaanhoidon poliklinikoiden ja muiden avohoitoyksiköiden palvelut\r\nerikoislääkäreiden vastaanottotoiminta. \r\n\r\nErikoissairaanhoidon palvelujen hallinto, tarkastus ja toiminta.\r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- muiden lääketieteen erikoisalojen, kuin yleislääketieteen, piiriin kuuluvat palvelut \r\n- Väestöliiton lääketieteelliset palvelut.\r\n\r\nTähän ei lueta: hammasklinikoiden, hammaslääkäreiden (07.2.3) eikä yleislääketieteeseen erikoistuneiden lääkäreiden antamia perusterveydenhuollon palveluja (07.2.1)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0723",
    "level": 3,
    "code": "0723",
    "order": 1230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/072",
    "parentCode": "072",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hammashoidon palvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yleis- ja erikoishammaslääkäriklinikoiden ja hammaslääkäreiden, suuhygieenikkojen tai muun hammashoitohenkilöstön tarjoamat palvelut.\r\n\r\nHammasklinikat tarjoavat avohoitopalveluja. Hammasklinikoita ei välttämättä johda hammaslääkäri eikä henkilöstö ole hammaslääkäreitä, vaan niitä voi johtaa ja henkilöstönä voi olla suuhygieenikko/ja tai hammashoitaja. Hammaslääkärit, suuhygieenikot tai hammashoitajat, joihin tässä viitataan, hoitavat potilaita yksityisten hammaslääkäriasemien yhteydessä olevissa hammaslääkäreiden vastaanottohuoneissa tai ei-lääketieteellisissä laitoksissa.\r\n\r\n- Hammashoitopalvelujen tarjonta avohoitopotilaille\r\n- yleis- ja erikoishammasklinikoiden sekä hammaslääkärien, suuhygieenikkojen ja hammashoitajien tarjoamien hammashoitopalvelujen hallinto, tarkastus, toiminta ja tukeminen.",
          "Yleis- ja erikoishammaslääkäriklinikoiden ja hammaslääkäreiden, suuhygieenikkojen tai muun hammashoitohenkilöstön tarjoamat palvelut.\r\n\r\nHammasklinikat tarjoavat avohoitopalveluja. Hammasklinikoita ei välttämättä johda hammaslääkäri eikä henkilöstö ole hammaslääkäreitä, vaan niitä voi johtaa ja henkilöstönä voi olla suuhygieenikko/ja tai hammashoitaja. Hammaslääkärit, suuhygieenikot tai hammashoitajat, joihin tässä viitataan, hoitavat potilaita yksityisten hammaslääkäriasemien yhteydessä olevissa hammaslääkäreiden vastaanottohuoneissa tai ei-lääketieteellisissä laitoksissa.\r\n\r\n- Hammashoitopalvelujen tarjonta avohoitopotilaille\r\n- yleis- ja erikoishammasklinikoiden sekä hammaslääkärien, suuhygieenikkojen ja hammashoitajien tarjoamien hammashoitopalvelujen hallinto, tarkastus, toiminta ja tukeminen."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0724",
    "level": 3,
    "code": "0724",
    "order": 1240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/072",
    "parentCode": "072",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut terveydenhuoltopalvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "- Muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kuin lääkäreiden itsenäisesti tuottamat palvelut avohoitopotilaille.\r\n- Terveydenhoitajien, kätilöiden, fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien tai muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden johtamien klinikoiden sekä terveydenhoitajien, kätilöiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden muualla kuin lääkäriasemilla, terveyskeskuksissa tai sairaaloissa muun hoidon osana tuottamien terveydenhoitopalveluiden hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen.\r\n\r\nTähän luetaan:\r\n- akupunktiohoitajat, pedikyristit, jalkojenhoitajat, kiropraktikot, luontaislääketieteen harjoittajat jne.\r\n- lääketieteellisiä analyysejä tekevät laboratoriot ja röntgenkeskukset\r\n- lääkinnällisten laitteiden vuokraus\r\n- lääkinnällinen kuntoutus\r\n- avohoitopotilaiden lämpökylvyt ja merivesihoito\r\n- ambulanssipalvelut (pois lukien sairaaloiden hoitamat ambulanssipalvelut) ja muu sairaankuljetus.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- muut kuin hoitolaitosten, klinikoiden tai vastaanottojen yhteydessä toimivat (07.4)\r\n- tautien syiden määrittelyä hoitavia laboratorioita (07.5).",
          "- Muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kuin lääkäreiden itsenäisesti tuottamat palvelut avohoitopotilaille.\r\n- Terveydenhoitajien, kätilöiden, fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien tai muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden johtamien klinikoiden sekä terveydenhoitajien, kätilöiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden muualla kuin lääkäriasemilla, terveyskeskuksissa tai sairaaloissa muun hoidon osana tuottamien terveydenhoitopalveluiden hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen.\r\n\r\nTähän luetaan:\r\n- akupunktiohoitajat, pedikyristit, jalkojenhoitajat, kiropraktikot, luontaislääketieteen harjoittajat jne.\r\n- lääketieteellisiä analyysejä tekevät laboratoriot ja röntgenkeskukset\r\n- lääkinnällisten laitteiden vuokraus\r\n- lääkinnällinen kuntoutus\r\n- avohoitopotilaiden lämpökylvyt ja merivesihoito\r\n- ambulanssipalvelut (pois lukien sairaaloiden hoitamat ambulanssipalvelut) ja muu sairaankuljetus.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- muut kuin hoitolaitosten, klinikoiden tai vastaanottojen yhteydessä toimivat (07.4)\r\n- tautien syiden määrittelyä hoitavia laboratorioita (07.5)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/073",
    "level": 2,
    "code": "073",
    "order": 1250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sairaalapalvelut eli laitoshoito"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sairaalahoidosta eli laitoshoidosta on kysymys silloin, kun potilas on otettu sisään sairaalaan hoidon ajaksi (majoitettu sairaalaan). Sairaalahoitoon luetaan myös hoitolaitoksessa annettu muu hoito kuten päiväkirurgia, vaikka hoitoon ei sisältyisikään yöpymistä laitoksessa. Myös kotisairaanhoito luetaan tähän samoin kuin terminaalihoitoon erikoistuneet saattokodit.\r\n\r\nTähän ryhmään luetaan:\r\n- yleis- ja erikoissairaalat sekä sairaskodit, jotka tarjoavat pääasiassa vuodehoitoa\r\nrajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien sairaalat \r\n- vanhuksia palvelevat laitokset, joissa lääketieteellinen seuranta on olennainen osa\r\n- kuntoutuskeskukset, jotka tarjoavat vuodepotilaille terveydenhoitoa ja kuntoutusterapiaa, joiden tarkoituksena on pikemminkin hoitaa potilasta kuin tarjota muuta pitkäaikaista tukea.\r\n\r\nSairaalat määritellään laitoksiksi, jotka tarjoavat vuodeosastohoitoa lääkäreiden suoran valvonnan alaisena. Sairaskodit tarjoavat myös vuodehoitoa, mutta niiden palveluita johtaa ja usein antaa lääkäreitä alempi henkilöstö.\r\n\r\nSairaalat luokitellaan seuraavasti:\r\n- terveyskeskusten vuodeosastot eli perusterveydenhuollon yleislääkärijohtoiset vuodeosastot\r\n- yleissairaalat eli useita eri erikoisaloja sisältävät sairaalat, jotka tuottavat erikoissairaanhoidon palveluita\r\n- psykiatriset sairaalat, joissa on vain psykiatrian erikoisalan hoitoa, silloin kun sairaalaa ei vielä ole liitetty osaksi esimerkiksi yleissairaalaa\r\n- erikoissairaalat eli sairaalat, joissa on vain yksi erikoisala (muu kuin psykiatria), tai jotka ovat keskittyneet tietyn potilasryhmän hoitoon.\r\n\r\nTähän ryhmään luetaan:\r\n- terveyskeskusten vuodeosastojen, sairaaloiden, hoito- ja toipilaskotien hoidossa oleville potilaille hoidon osana, maksutta tarjoamat lääkkeet, proteesit, hoitolaitteet ja -välineet ym. terveyteen liittyvät tuotteet\r\n- sairaalan tai hoitolaitoksen muut kuin lääketieteelliset menot, jotka aiheutuvat hallinnosta, ei-lääketieteellisestä henkilöstöstä, elintarvikkeista ja juomista ja majoituksesta (mukaan luettuna henkilöstön majoitus) jne.\r\n\r\nTähän ryhmään ei lueta:\r\n- kenttäsairaaloita (02.1), yksinomaan avohoitoon tarkoitettuja lääkärien vastaanottohuoneita, klinikoita ja lääkelaboratorioita (07.2), vammaisten laitoksia ja pääasiassa pitkäaikaista tukea tarjoavia kuntoutuskeskuksia (10.1.2), vanhainkoteja (10.2)\r\n- maksuja sairaalaan joutumisesta aiheutuneiden tulonmenetysten kattamiseksi (10.1.1).",
          "Sairaalahoidosta eli laitoshoidosta on kysymys silloin, kun potilas on otettu sisään sairaalaan hoidon ajaksi (majoitettu sairaalaan). Sairaalahoitoon luetaan myös hoitolaitoksessa annettu muu hoito kuten päiväkirurgia, vaikka hoitoon ei sisältyisikään yöpymistä laitoksessa. Myös kotisairaanhoito luetaan tähän samoin kuin terminaalihoitoon erikoistuneet saattokodit.\r\n\r\nTähän ryhmään luetaan:\r\n- yleis- ja erikoissairaalat sekä sairaskodit, jotka tarjoavat pääasiassa vuodehoitoa\r\nrajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien sairaalat \r\n- vanhuksia palvelevat laitokset, joissa lääketieteellinen seuranta on olennainen osa\r\n- kuntoutuskeskukset, jotka tarjoavat vuodepotilaille terveydenhoitoa ja kuntoutusterapiaa, joiden tarkoituksena on pikemminkin hoitaa potilasta kuin tarjota muuta pitkäaikaista tukea.\r\n\r\nSairaalat määritellään laitoksiksi, jotka tarjoavat vuodeosastohoitoa lääkäreiden suoran valvonnan alaisena. Sairaskodit tarjoavat myös vuodehoitoa, mutta niiden palveluita johtaa ja usein antaa lääkäreitä alempi henkilöstö.\r\n\r\nSairaalat luokitellaan seuraavasti:\r\n- terveyskeskusten vuodeosastot eli perusterveydenhuollon yleislääkärijohtoiset vuodeosastot\r\n- yleissairaalat eli useita eri erikoisaloja sisältävät sairaalat, jotka tuottavat erikoissairaanhoidon palveluita\r\n- psykiatriset sairaalat, joissa on vain psykiatrian erikoisalan hoitoa, silloin kun sairaalaa ei vielä ole liitetty osaksi esimerkiksi yleissairaalaa\r\n- erikoissairaalat eli sairaalat, joissa on vain yksi erikoisala (muu kuin psykiatria), tai jotka ovat keskittyneet tietyn potilasryhmän hoitoon.\r\n\r\nTähän ryhmään luetaan:\r\n- terveyskeskusten vuodeosastojen, sairaaloiden, hoito- ja toipilaskotien hoidossa oleville potilaille hoidon osana, maksutta tarjoamat lääkkeet, proteesit, hoitolaitteet ja -välineet ym. terveyteen liittyvät tuotteet\r\n- sairaalan tai hoitolaitoksen muut kuin lääketieteelliset menot, jotka aiheutuvat hallinnosta, ei-lääketieteellisestä henkilöstöstä, elintarvikkeista ja juomista ja majoituksesta (mukaan luettuna henkilöstön majoitus) jne.\r\n\r\nTähän ryhmään ei lueta:\r\n- kenttäsairaaloita (02.1), yksinomaan avohoitoon tarkoitettuja lääkärien vastaanottohuoneita, klinikoita ja lääkelaboratorioita (07.2), vammaisten laitoksia ja pääasiassa pitkäaikaista tukea tarjoavia kuntoutuskeskuksia (10.1.2), vanhainkoteja (10.2)\r\n- maksuja sairaalaan joutumisesta aiheutuneiden tulonmenetysten kattamiseksi (10.1.1)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0731",
    "level": 3,
    "code": "0731",
    "order": 1260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/073",
    "parentCode": "073",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleissairaaloiden palvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yleissairaaloita ovat terveyskeskusten vuodeosastot ja useita eri erikoisaloja sisältävät sairaalat, jotka tuottavat erikoissairaanhoidon palveluita; mukaan lukien keskussotilassairaala ja varuskuntien sairaalat. \r\n\r\n- Yleissairaaloiden palvelut\r\n- yleissairaaloiden hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen.\r\n\r\nTähän ei lueta: laitoksia, jotka eivät ole lääkärin suoran valvonnan alaisia (07.3.3).",
          "Yleissairaaloita ovat terveyskeskusten vuodeosastot ja useita eri erikoisaloja sisältävät sairaalat, jotka tuottavat erikoissairaanhoidon palveluita; mukaan lukien keskussotilassairaala ja varuskuntien sairaalat. \r\n\r\n- Yleissairaaloiden palvelut\r\n- yleissairaaloiden hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen.\r\n\r\nTähän ei lueta: laitoksia, jotka eivät ole lääkärin suoran valvonnan alaisia (07.3.3)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0732",
    "level": 3,
    "code": "0732",
    "order": 1270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/073",
    "parentCode": "073",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erikoissairaaloiden palvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Erikoistuneet sairaalat ovat toisin kuin yleissairaalat erikoistuneet tietyn potilasryhmän, tilan tai sairauden hoitamiseen (esimerkiksi keuhkosairaudet, tuberkuloosi, syöpä, korva-nenä-kurkkutaudit, psykiatriset sairaudet, naistentaudit, lastentaudit jne.).\r\n\r\n- Erikoissairaaloiden palvelut\r\n- erikoissairaaloiden hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen.\r\n\r\nTähän luetaan: Allergiasairaala, Reumaliiton säätiön sairaala, Orton, Kelan kuntoutuskeskus.",
          "Erikoistuneet sairaalat ovat toisin kuin yleissairaalat erikoistuneet tietyn potilasryhmän, tilan tai sairauden hoitamiseen (esimerkiksi keuhkosairaudet, tuberkuloosi, syöpä, korva-nenä-kurkkutaudit, psykiatriset sairaudet, naistentaudit, lastentaudit jne.).\r\n\r\n- Erikoissairaaloiden palvelut\r\n- erikoissairaaloiden hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen.\r\n\r\nTähän luetaan: Allergiasairaala, Reumaliiton säätiön sairaala, Orton, Kelan kuntoutuskeskus."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0733",
    "level": 3,
    "code": "0733",
    "order": 1280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/073",
    "parentCode": "073",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erikoistuneet terveys- ja äitiysklinikat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Erikoistuneiden terveys- ja äitiysklinikoiden hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen. \r\n\r\nSuomessa ei ole tähän luokkaan luettavia klinikoita.",
          "Erikoistuneiden terveys- ja äitiysklinikoiden hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen. \r\n\r\nSuomessa ei ole tähän luokkaan luettavia klinikoita."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0734",
    "level": 3,
    "code": "0734",
    "order": 1290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/073",
    "parentCode": "073",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hoito- ja toipilaskotien palvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hoito- ja toipilaskodit tarjoavat vuodehoitopalveluita henkilöille, jotka toipuvat leikkauksista tai uuvuttavasta sairaudesta tai muusta sellaisesta tilasta, joka vaatii pääasiassa seurantaa ja lääkkeiden, fysioterapian ja voimistelun järjestelyä toiminnan tai levon puutteen korvaamiseksi.\r\n- Hoiva- ja toipilaskotipalvelut sekä niiden hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen.\r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- sellaiset vanhuksia palvelevat laitokset, joissa lääketieteellinen seuranta muodostaa olennaisen osan\r\n- vuodehoitoa ja kuntoutusterapiaa tarjoavat kuntoutuskeskukset, joissa tarkoituksena on pikemminkin hoitaa potilasta kuin tarjota muuta pitkäaikaista tukea\r\n- saattohoitokodit.\r\n\r\nTähän ei lueta: terveyskeskusten vuodeosastoja.",
          "Hoito- ja toipilaskodit tarjoavat vuodehoitopalveluita henkilöille, jotka toipuvat leikkauksista tai uuvuttavasta sairaudesta tai muusta sellaisesta tilasta, joka vaatii pääasiassa seurantaa ja lääkkeiden, fysioterapian ja voimistelun järjestelyä toiminnan tai levon puutteen korvaamiseksi.\r\n- Hoiva- ja toipilaskotipalvelut sekä niiden hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen.\r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- sellaiset vanhuksia palvelevat laitokset, joissa lääketieteellinen seuranta muodostaa olennaisen osan\r\n- vuodehoitoa ja kuntoutusterapiaa tarjoavat kuntoutuskeskukset, joissa tarkoituksena on pikemminkin hoitaa potilasta kuin tarjota muuta pitkäaikaista tukea\r\n- saattohoitokodit.\r\n\r\nTähän ei lueta: terveyskeskusten vuodeosastoja."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/074",
    "level": 2,
    "code": "074",
    "order": 1300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleiset terveydenhuoltopalvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0740",
    "level": 3,
    "code": "0740",
    "order": 1310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/074",
    "parentCode": "074",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleiset terveydenhuoltopalvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suuri osa tähän luokkaan muualla luokiteltavista palveluista on Suomessa organisoitu perusterveydenhuollon yhteyteen osana vastaanotto- ja neuvolatoimintaa. \r\n\r\nSuomessa tähän luetaan:\r\n- Yleisten terveyspalvelujen tarjonta\r\n- veripankkitoiminta (keruu, käsittely, varastointi, kuljetus), sairastuvuuden ja - tartuntatautien kartoitus (syöpä, tuberkuloosi, veneeriset taudit), ennaltaehkäisevät toimenpiteet kuten rokotukset, terveysseuranta (lasten ravitsemus, lasten terveys jne.)\r\n- epidemiologisen tietojen keruu, perhesuunnittelupalvelut yms.\r\n\r\nYleisten terveydenhuoltopalveluihin liittyvän informaation valmistaminen ja jakelu. \r\n\r\nTähän luetaan:\r\n- työterveydenhuolto, kouluterveydenhuolto ja muut vastaavat yleiset terveyspalvelut, jotka eivät liity sairaalaan, klinikkaan tai ammatinharjoittajaan (asiakasryhmille, joista useimmilla on hyvä terveys)\r\n- muiden kuin lääkäreiden antamat yleiset terveyspalvelut\r\n- yleisten terveyspalvelujen laboratoriot, kuten syöpäjärjestöjen laboratoriot ja muut joukkoseulontoja tuottavat laboratoriot.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- lääketieteellisiä analyysejä tekeviä laboratorioita (07.2.4)\r\n- laboratorioita, jotka määrittelevät tautien syitä (07.5)\r\n-terveydenhuollon ulkopuolelle organisoituja perhesuunnittelupalveluita (10.4).",
          "Suuri osa tähän luokkaan muualla luokiteltavista palveluista on Suomessa organisoitu perusterveydenhuollon yhteyteen osana vastaanotto- ja neuvolatoimintaa. \r\n\r\nSuomessa tähän luetaan:\r\n- Yleisten terveyspalvelujen tarjonta\r\n- veripankkitoiminta (keruu, käsittely, varastointi, kuljetus), sairastuvuuden ja - tartuntatautien kartoitus (syöpä, tuberkuloosi, veneeriset taudit), ennaltaehkäisevät toimenpiteet kuten rokotukset, terveysseuranta (lasten ravitsemus, lasten terveys jne.)\r\n- epidemiologisen tietojen keruu, perhesuunnittelupalvelut yms.\r\n\r\nYleisten terveydenhuoltopalveluihin liittyvän informaation valmistaminen ja jakelu. \r\n\r\nTähän luetaan:\r\n- työterveydenhuolto, kouluterveydenhuolto ja muut vastaavat yleiset terveyspalvelut, jotka eivät liity sairaalaan, klinikkaan tai ammatinharjoittajaan (asiakasryhmille, joista useimmilla on hyvä terveys)\r\n- muiden kuin lääkäreiden antamat yleiset terveyspalvelut\r\n- yleisten terveyspalvelujen laboratoriot, kuten syöpäjärjestöjen laboratoriot ja muut joukkoseulontoja tuottavat laboratoriot.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- lääketieteellisiä analyysejä tekeviä laboratorioita (07.2.4)\r\n- laboratorioita, jotka määrittelevät tautien syitä (07.5)\r\n-terveydenhuollon ulkopuolelle organisoituja perhesuunnittelupalveluita (10.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/075",
    "level": 2,
    "code": "075",
    "order": 1320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Terveydenhuoltoalan tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0750",
    "level": 3,
    "code": "0750",
    "order": 1330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/075",
    "parentCode": "075",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Terveydenhuoltoalan tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Terveyteen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta; terveydenhuollon kliininen ja palvelujärjestelmän tutkimus\r\n- avustukset, lainat ja tuet muiden kuin julkisen sektorin yksiköiden (pois lukien yliopistot) tekemään terveyteen liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan.\r\n\r\nTähän luetaan: Kansanterveyslaitoksen ja STAKESin tutkimustyö sekä laboratoriot, jotka selvittävät tautien syitä.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4).",
          "Terveyteen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta; terveydenhuollon kliininen ja palvelujärjestelmän tutkimus\r\n- avustukset, lainat ja tuet muiden kuin julkisen sektorin yksiköiden (pois lukien yliopistot) tekemään terveyteen liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan.\r\n\r\nTähän luetaan: Kansanterveyslaitoksen ja STAKESin tutkimustyö sekä laboratoriot, jotka selvittävät tautien syitä.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/076",
    "level": 2,
    "code": "076",
    "order": 1340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Terveydenhuolto, muualla luokittelematon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0760",
    "level": 3,
    "code": "0760",
    "order": 1350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/076",
    "parentCode": "076",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Terveydenhuolto, muualla luokittelematon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimintojen, kuten terveydenhuollon yleispolitiikkojen, -suunnitelmien, -ohjelmien ja -budjettien laadinnan, hallinnon, koordinoinnin ja seurannan hallinto, toiminta tai tukeminen\r\n- terveydenhuoltopalvelujen järjestämistä koskevan lainsäädännön ja standardien valmistelu ja toimeenpano, mukaan luettuna lääketieteellisiä laitoksia sekä lääketieteellistä ja muuta terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevien lupien myöntäminen sekä terveydenhuoltoa koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto ja jakelu.\r\n\r\nTähän luetaan: terveysasiat ja -palvelut, joita ei voida lukea ryhmiin (07.1)-(07.5)",
          "Toimintojen, kuten terveydenhuollon yleispolitiikkojen, -suunnitelmien, -ohjelmien ja -budjettien laadinnan, hallinnon, koordinoinnin ja seurannan hallinto, toiminta tai tukeminen\r\n- terveydenhuoltopalvelujen järjestämistä koskevan lainsäädännön ja standardien valmistelu ja toimeenpano, mukaan luettuna lääketieteellisiä laitoksia sekä lääketieteellistä ja muuta terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevien lupien myöntäminen sekä terveydenhuoltoa koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto ja jakelu.\r\n\r\nTähän luetaan: terveysasiat ja -palvelut, joita ei voida lukea ryhmiin (07.1)-(07.5)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/08",
    "level": 1,
    "code": "08",
    "order": 1360,
    "modifiedDate": "2001-04-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Virkistys- ja kulttuuritoiminta sekä uskonnollinen toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vapaa-aikaan, kulttuuriin ja uskontoon liittyviin julkisiin menoihin sisältyvät yksittäisille henkilöille tuotetut palvelut sekä kollektiivisesti tuotetut palvelut.\r\n\r\nYksittäisille henkilöille tuotetuista vapaa-aika-, kulttuuri- ja uskonnollisista palveluista aiheutuneet menot luokitellaan ryhmiin (08.1)-(08.2). Kollektiivisten palvelujen menot luokitellaan ryhmiin (08.3)-(08.6).\r\n\r\nKollektiiviset palvelut tuotetaan yhteiskunnalle kokonaisuutena. Ne liittyvät julkisen politiikan suunnitteluun ja hallintoon, vapaa-aika-, kulttuuri- ja uskontopalveluja koskevan lainsäädännön ja standardien laadintaan ja toimeenpanoon sekä vapaa-aika-, kulttuuri- ja uskontopalveluihin liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.",
          "Vapaa-aikaan, kulttuuriin ja uskontoon liittyviin julkisiin menoihin sisältyvät yksittäisille henkilöille tuotetut palvelut sekä kollektiivisesti tuotetut palvelut.\r\n\r\nYksittäisille henkilöille tuotetuista vapaa-aika-, kulttuuri- ja uskonnollisista palveluista aiheutuneet menot luokitellaan ryhmiin (08.1)-(08.2). Kollektiivisten palvelujen menot luokitellaan ryhmiin (08.3)-(08.6).\r\n\r\nKollektiiviset palvelut tuotetaan yhteiskunnalle kokonaisuutena. Ne liittyvät julkisen politiikan suunnitteluun ja hallintoon, vapaa-aika-, kulttuuri- ja uskontopalveluja koskevan lainsäädännön ja standardien laadintaan ja toimeenpanoon sekä vapaa-aika-, kulttuuri- ja uskontopalveluihin liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/081",
    "level": 2,
    "code": "081",
    "order": 1370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Virkistys- ja urheilupalvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0810",
    "level": 3,
    "code": "0810",
    "order": 1380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/081",
    "parentCode": "081",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Virkistys- ja urheilupalvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Urheilu- ja virkistyspalveluiden tarjonta ja hallinto; urheilu- ja virkistystilojen valvonta ja säätely\r\n- aktiiviseen urheilutoimintaan tai urheilutapahtumiin liittyvä toiminta ja hallinto (pelikentät, tenniskentät, squashkentät, ajoradat, golfkentät, nyrkkeilykanveesit, luistinradat, urheiluhallit jne.)\r\n- muuhun urheilutoimintaan, urheilutapahtumiin tai harrastuksiin liittyvä toiminta ja hallinto (pääasiassa erityisesti varustetut paikat korttien peluuta, lautapelejä ym. varten)\r\n- virkistykseen tarkoitettujen tilojen toiminta ja hallinto (puistot, uimarannat, leirintäalueet ja niihin liittyvät ei-kaupallisella pohjalla järjestetyt majoituspaikat, uima-altaat, yleiset saunat jne.).\r\n\r\nAvustukset, lainat tai tuet joukkueille, pelaajille tai yksilölajien edustajille.\r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- katsomotilat\r\n- kansallinen, alueellinen tai paikallinen edustus urheilutapahtumissa.\r\n\r\nTähän ei lueta: \r\n- eläin- tai kasvitieteellisiä puutarhoja, akvaarioita, arboretumeja ja vastaavia laitoksia (08.2)\r\n- opetuslaitoksiin liittyviä urheilu- ja virkistystiloja (luokitellaan soveltuviin pääryhmän 09 luokkiin).\r\n- Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja nuorisokasvastustyöhön (08.4)",
          "Urheilu- ja virkistyspalveluiden tarjonta ja hallinto; urheilu- ja virkistystilojen valvonta ja säätely\r\n- aktiiviseen urheilutoimintaan tai urheilutapahtumiin liittyvä toiminta ja hallinto (pelikentät, tenniskentät, squashkentät, ajoradat, golfkentät, nyrkkeilykanveesit, luistinradat, urheiluhallit jne.)\r\n- muuhun urheilutoimintaan, urheilutapahtumiin tai harrastuksiin liittyvä toiminta ja hallinto (pääasiassa erityisesti varustetut paikat korttien peluuta, lautapelejä ym. varten)\r\n- virkistykseen tarkoitettujen tilojen toiminta ja hallinto (puistot, uimarannat, leirintäalueet ja niihin liittyvät ei-kaupallisella pohjalla järjestetyt majoituspaikat, uima-altaat, yleiset saunat jne.).\r\n\r\nAvustukset, lainat tai tuet joukkueille, pelaajille tai yksilölajien edustajille.\r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- katsomotilat\r\n- kansallinen, alueellinen tai paikallinen edustus urheilutapahtumissa.\r\n\r\nTähän ei lueta: \r\n- eläin- tai kasvitieteellisiä puutarhoja, akvaarioita, arboretumeja ja vastaavia laitoksia (08.2)\r\n- opetuslaitoksiin liittyviä urheilu- ja virkistystiloja (luokitellaan soveltuviin pääryhmän 09 luokkiin).\r\n- Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja nuorisokasvastustyöhön (08.4)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/082",
    "level": 2,
    "code": "082",
    "order": 1390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kulttuuripalvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0820",
    "level": 3,
    "code": "0820",
    "order": 1400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/082",
    "parentCode": "082",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kulttuuripalvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kulttuuripalveluiden tarjonta; kulttuuriasioiden hallinto; kulttuuritilojen ja -laitosten valvonta ja säätely.\r\n\r\nKulttuuritoimintoihin liittyvien tilojen (kirjastot, museot, taidegalleriat, teatterit, näyttelyhallit, monumentit, historialliset talot ja paikat, eläin- ja kasvitieteelliset puutarhat, akvaariot, puuistutukset/arboretumit jne.) toiminta ja hallinto \r\n- kulttuuritapahtumien (konsertit, näyttämö- ja elokuvaproduktiot, taidenäytökset jne.) tuotanto, toiminta ja hallinto.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet yksittäisille taiteilijoille, kirjailijoille, muotoilijoille, säveltäjille ja muille taiteen parissa työskenteleville tai kulttuuritoimintoja edistäville järjestöille.\r\n\r\nTähän luetaan: kansalliset, alueelliset tai paikalliset juhlat (ei kuitenkaan pääasiassa matkailijoiden / turistien houkuttelemiseksi tarkoitettuja\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- kulttuuritapahtumia, jotka on tarkoitettu pidettäväksi kansallisten rajojen ulkopuolella (01.1.3)\r\n- kansallisia, alueellisia tai paikallisia juhlia, jotka on tarkoitettu pääasiassa turistien houkutteluun (04.7.3)\r\n- radio- tai televisiojakeluun tarkoitettua kulttuuriaineiston tuotantoa (08.3).\r\nkulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (05.4)",
          "Kulttuuripalveluiden tarjonta; kulttuuriasioiden hallinto; kulttuuritilojen ja -laitosten valvonta ja säätely.\r\n\r\nKulttuuritoimintoihin liittyvien tilojen (kirjastot, museot, taidegalleriat, teatterit, näyttelyhallit, monumentit, historialliset talot ja paikat, eläin- ja kasvitieteelliset puutarhat, akvaariot, puuistutukset/arboretumit jne.) toiminta ja hallinto \r\n- kulttuuritapahtumien (konsertit, näyttämö- ja elokuvaproduktiot, taidenäytökset jne.) tuotanto, toiminta ja hallinto.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet yksittäisille taiteilijoille, kirjailijoille, muotoilijoille, säveltäjille ja muille taiteen parissa työskenteleville tai kulttuuritoimintoja edistäville järjestöille.\r\n\r\nTähän luetaan: kansalliset, alueelliset tai paikalliset juhlat (ei kuitenkaan pääasiassa matkailijoiden / turistien houkuttelemiseksi tarkoitettuja\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- kulttuuritapahtumia, jotka on tarkoitettu pidettäväksi kansallisten rajojen ulkopuolella (01.1.3)\r\n- kansallisia, alueellisia tai paikallisia juhlia, jotka on tarkoitettu pääasiassa turistien houkutteluun (04.7.3)\r\n- radio- tai televisiojakeluun tarkoitettua kulttuuriaineiston tuotantoa (08.3).\r\nkulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (05.4)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/083",
    "level": 2,
    "code": "083",
    "order": 1410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Radio-, televisio- ja julkaisutoiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0830",
    "level": 3,
    "code": "0830",
    "order": 1420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/083",
    "parentCode": "083",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Radio-, televisio- ja julkaisutoiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Radio-, televisio- ja julkaisuasioihin liittyvä hallinto sekä näiden palveluiden valvonta ja säätely\r\n- radio-, televisio- ja julkaisutoiminta ja toiminnan tukeminen\r\n- valtion elokuvatarkastamon toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet: radio- ja televisiotoimintaa varten tarvittavien tilojen rakentamiseksi tai hankkimiseksi\r\n- sanoma- tai aikakauslehtien tai kirjojen julkaisemista varten tarvittavien tilojen ja laitteiden rakentamiseksi tai materiaalien hankkimiseksi\r\n- aineiston tuottamiseksi ja sen esittämiseksi radion tai television välityksellä\r\nuutisten tai muun aineiston keräämiseksi\r\n- julkaistujen teosten jakeluun.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n-painatuskeskuksia ja kirjapainoja (01.3.3)\r\n-radion tai television kautta tarjottua opetusta (09).",
          "Radio-, televisio- ja julkaisuasioihin liittyvä hallinto sekä näiden palveluiden valvonta ja säätely\r\n- radio-, televisio- ja julkaisutoiminta ja toiminnan tukeminen\r\n- valtion elokuvatarkastamon toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet: radio- ja televisiotoimintaa varten tarvittavien tilojen rakentamiseksi tai hankkimiseksi\r\n- sanoma- tai aikakauslehtien tai kirjojen julkaisemista varten tarvittavien tilojen ja laitteiden rakentamiseksi tai materiaalien hankkimiseksi\r\n- aineiston tuottamiseksi ja sen esittämiseksi radion tai television välityksellä\r\nuutisten tai muun aineiston keräämiseksi\r\n- julkaistujen teosten jakeluun.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n-painatuskeskuksia ja kirjapainoja (01.3.3)\r\n-radion tai television kautta tarjottua opetusta (09)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/084",
    "level": 2,
    "code": "084",
    "order": 1430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Uskonnollisten ja aatteellisten yhteisöjen tukeminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0840",
    "level": 3,
    "code": "0840",
    "order": 1440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/084",
    "parentCode": "084",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Uskonnollisten ja aatteellisten yhteisöjen tukeminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Uskonnollisten ja yhteisöpalveluiden hallinto\r\n- tilojen hankinta uskonnollisia ja muita yhteisöpalveluita varten, mukaan luettuna niiden toiminnan, ylläpidon tai korjauksen tukeminen\r\n- papiston ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toimihenkilöiden palkkaus\r\nuskonnollisten palvelusten järjestämisen tukeminen.\r\n\r\nAvustukset, lainat tai tuet veljes-, kansalais-, nuoriso- ja sosiaalisille järjestöille tai ammatillisille järjestöille sekä poliittisille puolueille.\r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisokasvatustyöhön",
          "Uskonnollisten ja yhteisöpalveluiden hallinto\r\n- tilojen hankinta uskonnollisia ja muita yhteisöpalveluita varten, mukaan luettuna niiden toiminnan, ylläpidon tai korjauksen tukeminen\r\n- papiston ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toimihenkilöiden palkkaus\r\nuskonnollisten palvelusten järjestämisen tukeminen.\r\n\r\nAvustukset, lainat tai tuet veljes-, kansalais-, nuoriso- ja sosiaalisille järjestöille tai ammatillisille järjestöille sekä poliittisille puolueille.\r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisokasvatustyöhön"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/085",
    "level": 2,
    "code": "085",
    "order": 1450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Virkistys- ja kulttuuritoiminnan ja uskonnon tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0850",
    "level": 3,
    "code": "0850",
    "order": 1460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/085",
    "parentCode": "085",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Virkistys- ja kulttuuritoiminnan ja uskonnon tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vapaa-aikaan, kulttuuriin ja uskontoon liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille vapaa-aikaan, kulttuuriin ja uskontoon liittyvään soveltavaan tutkimukseen tai kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4).",
          "Vapaa-aikaan, kulttuuriin ja uskontoon liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille vapaa-aikaan, kulttuuriin ja uskontoon liittyvään soveltavaan tutkimukseen tai kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/086",
    "level": 2,
    "code": "086",
    "order": 1470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Virkistys- , kulttuuri- ja uskonnolliset palvelut, muualla luokittelematon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0860",
    "level": 3,
    "code": "0860",
    "order": 1480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/086",
    "parentCode": "086",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Virkistys- , kulttuuri- ja uskonnolliset palvelut, muualla luokittelematon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Urheilun, virkistyksen, kulttuurin sekä uskonnon edistämiseksi laadittujen yleispolitiikkojen, suunnitelmien, ohjelmien ja budjettien laadinnan, hallinnon, koordinoinnin sekä seurannan hallinto, toiminta tai tukeminen\r\n- vapaa-aika- ja kulttuuripalvelujen järjestämistä koskevan lainsäädännön sekä standardien valmistelu ja toimeenpano.\r\n\r\nVapaa-aikaa, kulttuuria ja uskontoa koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin sekä tilastojen tuotanto ja jakelu.\r\n\r\nTähän luetaan: vapaa-aikaan, kulttuuriin ja uskontoon liittyvät asiat ja palvelut, joita ei voida lukea ryhmiin (08.1)-(08.5).",
          "Urheilun, virkistyksen, kulttuurin sekä uskonnon edistämiseksi laadittujen yleispolitiikkojen, suunnitelmien, ohjelmien ja budjettien laadinnan, hallinnon, koordinoinnin sekä seurannan hallinto, toiminta tai tukeminen\r\n- vapaa-aika- ja kulttuuripalvelujen järjestämistä koskevan lainsäädännön sekä standardien valmistelu ja toimeenpano.\r\n\r\nVapaa-aikaa, kulttuuria ja uskontoa koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin sekä tilastojen tuotanto ja jakelu.\r\n\r\nTähän luetaan: vapaa-aikaan, kulttuuriin ja uskontoon liittyvät asiat ja palvelut, joita ei voida lukea ryhmiin (08.1)-(08.5)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/09",
    "level": 1,
    "code": "09",
    "order": 1490,
    "modifiedDate": "2001-04-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koulutus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Julkisiin koulutusmenoihin sisältyvät yksittäisille koululaisille tai opiskelijoille tuotetut palvelut sekä kollektiivisesti tuotetut palvelut. Ryhmiin (09.1) - (09.4) luokitellaan koulujärjestelmässä annettava koulutus. Koulujärjestelmäkoulutuksella tarkoitetaan pitempikestoista, pääsääntöisesti kokopäivätoimisesti järjestettyä tutkintoon tai koulutusammattiin johtavaa koulutusta. \r\n\r\nKoulujärjestelmän ulkopuolisella koulutuksella tarkoitetaan sellaista koulutusta, joka ei johda tutkintoon; koulutuksen järjestäjinä voivat olla yritykset, yhdistykset, järjestöt jne. mutta myös koululaitosjärjestelmään kuuluva oppilaitos. Koulujärjestelmän ulkopuolinen koulutus luokitellaan ryhmään (09.5). \r\n\r\nYksittäisille henkilöille tuotetuista koulutuspalveluista aiheutuneet menot luokitellaan ryhmiin (09.1)-(09.6). Kollektiivisten palvelujen menot luokitellaan ryhmiin (09.7) ja (09.8).\r\n\r\nKollektiiviset koulutuspalvelut liittyvät julkisen koulutuspolitiikan suunnitteluun ja hallintoon; standardien laadintaan ja toimeenpanoon; koulutuslaitoksia koskevaan säätelyyn, lupien myöntämiseen ja valvontaan; ja koulutukseen liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nKoulu-, opisto- jne. ryhmien hallintoon tai toimintaan liittyvien yleiskustannusten katsotaan olevan yksittäisiä palveluita koskevia kustannuksia ja luokitellaan soveltuviin ryhmiin (09.1)-(09.6).\r\n\r\nOpetuksen luokittelu perustuu YK:n Koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) Kansainvälisen koulutusluokituksen 1997 (ISCED-97) tasoryhmiin.\r\n\r\nTähän pääryhmään luetaan:\r\n- sotilaskoulut ja -opistot, joiden opetusohjelma muistuttaa siviililaitosten opetusohjelmaa\r\n- poliisiopistot, jotka tarjoavat yleissivistävää koulutusta poliisikoulutuksen lisäksi\r\n- radion ja television välityksellä tarjottu koulutus. \r\n\r\nNäistä aiheutuneet menot luetaan soveltuviin ryhmiin (09.1)-(09.5).",
          "Julkisiin koulutusmenoihin sisältyvät yksittäisille koululaisille tai opiskelijoille tuotetut palvelut sekä kollektiivisesti tuotetut palvelut. Ryhmiin (09.1) - (09.4) luokitellaan koulujärjestelmässä annettava koulutus. Koulujärjestelmäkoulutuksella tarkoitetaan pitempikestoista, pääsääntöisesti kokopäivätoimisesti järjestettyä tutkintoon tai koulutusammattiin johtavaa koulutusta. \r\n\r\nKoulujärjestelmän ulkopuolisella koulutuksella tarkoitetaan sellaista koulutusta, joka ei johda tutkintoon; koulutuksen järjestäjinä voivat olla yritykset, yhdistykset, järjestöt jne. mutta myös koululaitosjärjestelmään kuuluva oppilaitos. Koulujärjestelmän ulkopuolinen koulutus luokitellaan ryhmään (09.5). \r\n\r\nYksittäisille henkilöille tuotetuista koulutuspalveluista aiheutuneet menot luokitellaan ryhmiin (09.1)-(09.6). Kollektiivisten palvelujen menot luokitellaan ryhmiin (09.7) ja (09.8).\r\n\r\nKollektiiviset koulutuspalvelut liittyvät julkisen koulutuspolitiikan suunnitteluun ja hallintoon; standardien laadintaan ja toimeenpanoon; koulutuslaitoksia koskevaan säätelyyn, lupien myöntämiseen ja valvontaan; ja koulutukseen liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nKoulu-, opisto- jne. ryhmien hallintoon tai toimintaan liittyvien yleiskustannusten katsotaan olevan yksittäisiä palveluita koskevia kustannuksia ja luokitellaan soveltuviin ryhmiin (09.1)-(09.6).\r\n\r\nOpetuksen luokittelu perustuu YK:n Koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) Kansainvälisen koulutusluokituksen 1997 (ISCED-97) tasoryhmiin.\r\n\r\nTähän pääryhmään luetaan:\r\n- sotilaskoulut ja -opistot, joiden opetusohjelma muistuttaa siviililaitosten opetusohjelmaa\r\n- poliisiopistot, jotka tarjoavat yleissivistävää koulutusta poliisikoulutuksen lisäksi\r\n- radion ja television välityksellä tarjottu koulutus. \r\n\r\nNäistä aiheutuneet menot luetaan soveltuviin ryhmiin (09.1)-(09.5)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/091",
    "level": 2,
    "code": "091",
    "order": 1500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Esiasteen ja alemman perusasteen koulutus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0911",
    "level": 3,
    "code": "0911",
    "order": 1510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/091",
    "parentCode": "091",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Esiasteen koulutus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Esiasteen koulutuksen järjestäminen (ISCED-97:n aste 0):\r\n- 6-vuotiaiden esiopetus peruskouluissa ja päiväkodeissa sekä muu päiväkodeissa 3-6-vuotiaille annettu esiopetus \r\n- vastaavasti peruskoulujen ja päiväkotien hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen tältä osin.\r\n\r\nTähän ei lueta: koulutuksen tukipalveluita (09.6).",
          "Esiasteen koulutuksen järjestäminen (ISCED-97:n aste 0):\r\n- 6-vuotiaiden esiopetus peruskouluissa ja päiväkodeissa sekä muu päiväkodeissa 3-6-vuotiaille annettu esiopetus \r\n- vastaavasti peruskoulujen ja päiväkotien hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen tältä osin.\r\n\r\nTähän ei lueta: koulutuksen tukipalveluita (09.6)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0912",
    "level": 3,
    "code": "0912",
    "order": 1520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/091",
    "parentCode": "091",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Alemman perusasteen koulutus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Alemman perusasteen koulutuksen järjestäminen (ISCED-97:n aste 1 = peruskoulun luokat 1-6)\r\n- alemman perusasteen koulutusta tarjoavien koulujen ja muiden laitosten hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen.\r\n\r\nTähän ei lueta: koulutuksen tukipalveluja (09.6).",
          "Alemman perusasteen koulutuksen järjestäminen (ISCED-97:n aste 1 = peruskoulun luokat 1-6)\r\n- alemman perusasteen koulutusta tarjoavien koulujen ja muiden laitosten hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen.\r\n\r\nTähän ei lueta: koulutuksen tukipalveluja (09.6)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/092",
    "level": 2,
    "code": "092",
    "order": 1530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0921",
    "level": 3,
    "code": "0921",
    "order": 1540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/092",
    "parentCode": "092",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylemmän perusasteen koulutus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ylemmän perusasteen koulutus (ISCED-97:n aste 2 = peruskoulun luokat 7-9 ja vapaaehtoinen 10. luokka)\r\n- ylemmän perusasteen koulutusta tarjoavien koulujen ja muiden laitosten hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen\r\n- stipendit ym. avustukset ja tuet ylemmän perusasteen koulutukseen osallistuville oppilaille.\r\n\r\nTähän ei lueta: koulutuksen tukipalveluja (09.6).",
          "Ylemmän perusasteen koulutus (ISCED-97:n aste 2 = peruskoulun luokat 7-9 ja vapaaehtoinen 10. luokka)\r\n- ylemmän perusasteen koulutusta tarjoavien koulujen ja muiden laitosten hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen\r\n- stipendit ym. avustukset ja tuet ylemmän perusasteen koulutukseen osallistuville oppilaille.\r\n\r\nTähän ei lueta: koulutuksen tukipalveluja (09.6)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0922",
    "level": 3,
    "code": "0922",
    "order": 1550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/092",
    "parentCode": "092",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Keskiasteen koulutus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Keskiasteen koulutuksen tarjonta (ISCED-97:n aste 3 = lukio ja keskiasteen ammatillinen koulutus)\r\n- keskiasteen koulutusta tarjoavien koulujen ja muiden laitosten hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen\r\n- oppisopimuskoulutus\r\n- opintotuki, stipendit ym. avustukset ja tuet keskiasteen koulutukseen osallistuville oppilaille.\r\n\r\nTähän luetaan: -keskiasteen jälkeisen, ei-korkea-asteen, koulutuksen tarjonta (ISCED-97:n aste 4 = erikoisammattitutkinnot)\r\n\r\nTähän ei lueta: koulutuksen tukipalveluja (09.6).",
          "Keskiasteen koulutuksen tarjonta (ISCED-97:n aste 3 = lukio ja keskiasteen ammatillinen koulutus)\r\n- keskiasteen koulutusta tarjoavien koulujen ja muiden laitosten hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen\r\n- oppisopimuskoulutus\r\n- opintotuki, stipendit ym. avustukset ja tuet keskiasteen koulutukseen osallistuville oppilaille.\r\n\r\nTähän luetaan: -keskiasteen jälkeisen, ei-korkea-asteen, koulutuksen tarjonta (ISCED-97:n aste 4 = erikoisammattitutkinnot)\r\n\r\nTähän ei lueta: koulutuksen tukipalveluja (09.6)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/093",
    "level": 2,
    "code": "093",
    "order": 1560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Keskiasteen jälkeinen, ei-korkea-asteen koulutus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0930",
    "level": 3,
    "code": "0930",
    "order": 1570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/093",
    "parentCode": "093",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Keskiasteen jälkeinen, ei-korkea-asteen koulutus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ei käytetä Suomessa. Yhdistetty kohtaan 09.2.2 Keskiasteen koulutus.",
          "Ei käytetä Suomessa. Yhdistetty kohtaan 09.2.2 Keskiasteen koulutus."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/094",
    "level": 2,
    "code": "094",
    "order": 1580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Korkea-asteen koulutus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0941",
    "level": 3,
    "code": "0941",
    "order": 1590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/094",
    "parentCode": "094",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Korkea-asteen koulutus pl. tieteellinen jatkokoulutus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Korkea-asteen koulutuksen tarjonta tieteellistä jatkokoulutusta lukuun ottamatta (ISCED-97:n aste 5 = yliopistojen alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot, ammattikorkeakoulututkinnot) \r\n- korkea-asteen opetusohjelmia, jotka eivät ole tieteellistä jatkokoulutusta, tarjoavien koulujen ja muiden laitosten hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen\r\n- varastokirjaston hoito\r\n- opintotuki, apurahat, stipendit ym. avustukset ja tuet korkea-asteen opetusohjelmiin osallistuville opiskelijoille.\r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- ammatillinen koulutus alimmalla korkea-asteella (ammatillinen koulutus opistoasteella ja ammatillisella korkea-asteella).\r\n- lääketieteen, eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja odontologian lisensiaatin koulutus\r\n\r\nTähän ei lueta: \r\n- koulutuksen tukipalveluja (09.6).",
          "Korkea-asteen koulutuksen tarjonta tieteellistä jatkokoulutusta lukuun ottamatta (ISCED-97:n aste 5 = yliopistojen alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot, ammattikorkeakoulututkinnot) \r\n- korkea-asteen opetusohjelmia, jotka eivät ole tieteellistä jatkokoulutusta, tarjoavien koulujen ja muiden laitosten hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen\r\n- varastokirjaston hoito\r\n- opintotuki, apurahat, stipendit ym. avustukset ja tuet korkea-asteen opetusohjelmiin osallistuville opiskelijoille.\r\n\r\nTähän luetaan: \r\n- ammatillinen koulutus alimmalla korkea-asteella (ammatillinen koulutus opistoasteella ja ammatillisella korkea-asteella).\r\n- lääketieteen, eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja odontologian lisensiaatin koulutus\r\n\r\nTähän ei lueta: \r\n- koulutuksen tukipalveluja (09.6)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0942",
    "level": 3,
    "code": "0942",
    "order": 1600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/094",
    "parentCode": "094",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tieteellinen jatkokoulutus korkea-asteella"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tieteellistä jatkokoulutusta olevan korkea-asteen koulutuksen tarjonta (ISCED-97:n aste 6 = lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot)\r\n- tieteellistä jatkokoulutusta tarjoavien koulujen ja muiden laitosten hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen\r\n- opintotuki, apurahat, stipendit ym. avustukset ja tuet tieteellisen jatkokoulutuksen opetusohjelmiin osallistuville opiskelijoille.\r\n\r\nTähän ei lueta: \r\n- koulutuksen tukipalveluja (09.6).\r\n- lääketieteen, eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja odontologian lisensiaatin koulutusta (09.4.1).",
          "Tieteellistä jatkokoulutusta olevan korkea-asteen koulutuksen tarjonta (ISCED-97:n aste 6 = lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot)\r\n- tieteellistä jatkokoulutusta tarjoavien koulujen ja muiden laitosten hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen\r\n- opintotuki, apurahat, stipendit ym. avustukset ja tuet tieteellisen jatkokoulutuksen opetusohjelmiin osallistuville opiskelijoille.\r\n\r\nTähän ei lueta: \r\n- koulutuksen tukipalveluja (09.6).\r\n- lääketieteen, eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja odontologian lisensiaatin koulutusta (09.4.1)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/095",
    "level": 2,
    "code": "095",
    "order": 1610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tutkintoon johtamaton koulutus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0950",
    "level": 3,
    "code": "0950",
    "order": 1620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/095",
    "parentCode": "095",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tutkintoon johtamaton koulutus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sellaisen koulutuksen tarjonta, jonka ISCED-97:n astetta ei ole määritelty ja joka ei edellytä mitään aiempaa koulutusta eikä johda tutkintoon, esimerkiksi ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus, kielikurssit ja kulttuuriopetus.\r\n- tällaisia opetusohjelmia tarjoavien koulujen ja muiden laitosten hallinto, tarkastus, toiminta tai niiden toiminnan tukeminen\r\n- stipendit ym. avustukset ja tuet po. opetusohjelmiin osallistuville oppilaille.",
          "Sellaisen koulutuksen tarjonta, jonka ISCED-97:n astetta ei ole määritelty ja joka ei edellytä mitään aiempaa koulutusta eikä johda tutkintoon, esimerkiksi ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus, kielikurssit ja kulttuuriopetus.\r\n- tällaisia opetusohjelmia tarjoavien koulujen ja muiden laitosten hallinto, tarkastus, toiminta tai niiden toiminnan tukeminen\r\n- stipendit ym. avustukset ja tuet po. opetusohjelmiin osallistuville oppilaille."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/096",
    "level": 2,
    "code": "096",
    "order": 1630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koulutuksen tukipalvelut opiskelijoille"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0960",
    "level": 3,
    "code": "0960",
    "order": 1640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/096",
    "parentCode": "096",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koulutuksen tukipalvelut opiskelijoille"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opintososiaaliset palvelut ja muut koulutukseen liittyvät tukipalvelut:\r\n- Koululaisille ja opiskelijoille tarjottavat kuljetus-, ruokailu-, majoitus-, terveydenhoito-, hammashoito- ja muut palvelut sekä niihin liittyvä hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen. Luokkaan kuuluvat kaikki po. palvelut ISCED-asteesta riippumatta. \r\n\r\nTähän ei lueta: \r\n- koulun terveystarkastus- ja ennaltaehkäiseviä terveydenhuoltopalveluita (07.4)\r\nopintotukea so. opintorahaa, korkotukia, korkoavustusta, takausvastuusuorituksia (09.1)-(09.5)\r\n- stipendejä, avustuksia ym. muita rahamuotoisia avustuksia tukipalvelukustannusten kattamiseen (09.1)-(09.5).",
          "Opintososiaaliset palvelut ja muut koulutukseen liittyvät tukipalvelut:\r\n- Koululaisille ja opiskelijoille tarjottavat kuljetus-, ruokailu-, majoitus-, terveydenhoito-, hammashoito- ja muut palvelut sekä niihin liittyvä hallinto, tarkastus, toiminta tai tukeminen. Luokkaan kuuluvat kaikki po. palvelut ISCED-asteesta riippumatta. \r\n\r\nTähän ei lueta: \r\n- koulun terveystarkastus- ja ennaltaehkäiseviä terveydenhuoltopalveluita (07.4)\r\nopintotukea so. opintorahaa, korkotukia, korkoavustusta, takausvastuusuorituksia (09.1)-(09.5)\r\n- stipendejä, avustuksia ym. muita rahamuotoisia avustuksia tukipalvelukustannusten kattamiseen (09.1)-(09.5)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/097",
    "level": 2,
    "code": "097",
    "order": 1650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koulutuksen tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0970",
    "level": 3,
    "code": "0970",
    "order": 1660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/097",
    "parentCode": "097",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koulutuksen tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Koulutukseen liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä tekevien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta\r\n- avustukset, lainat ja tuet tutkimuslaitoksille ja yliopistoille sekä julkisen sektorin ulkopuolisille yksiköille koulutukseen liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4).",
          "Koulutukseen liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä tekevien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta\r\n- avustukset, lainat ja tuet tutkimuslaitoksille ja yliopistoille sekä julkisen sektorin ulkopuolisille yksiköille koulutukseen liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/098",
    "level": 2,
    "code": "098",
    "order": 1670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koulutus, muualla luokittelematon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/0980",
    "level": 3,
    "code": "0980",
    "order": 1680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/098",
    "parentCode": "098",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koulutus, muualla luokittelematon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yleisen koulutuspolitiikan, koulutusta koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja budjettien laadinnan, hallinnon, koordinoinnin ja seurannan hallinto, toiminta tai tukeminen\r\n- koulutusta koskevan lainsäädännön ja standardien valmistelu ja toimeenpano mukaan luettuna koulutuslaitosten lupien myöntäminen\r\n- koulutusta koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto ja jakelu.\r\n\r\nTähän luetaan: sellaiset koulutusasiat ja -palvelut, joita ei voida lukea ryhmiin (09.1)-(09.7).",
          "Yleisen koulutuspolitiikan, koulutusta koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja budjettien laadinnan, hallinnon, koordinoinnin ja seurannan hallinto, toiminta tai tukeminen\r\n- koulutusta koskevan lainsäädännön ja standardien valmistelu ja toimeenpano mukaan luettuna koulutuslaitosten lupien myöntäminen\r\n- koulutusta koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto ja jakelu.\r\n\r\nTähän luetaan: sellaiset koulutusasiat ja -palvelut, joita ei voida lukea ryhmiin (09.1)-(09.7)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/10",
    "level": 1,
    "code": "10",
    "order": 1690,
    "modifiedDate": "2001-04-09T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosiaaliturva"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Julkisiin sosiaaliturvamenoihin luetaan yksittäisille henkilöille ja kotitalouksille julkisista varoista tuotetut palvelut sekä kollektiivisesti tuotetut palvelut. \r\nYksittäisille henkilöille tuotetuista sosiaaliturvapalveluista aiheutuneet menot luokitellaan ryhmiin (10.1) -(10.7). Kollektiivisten palvelujen menot luokitellaan ryhmiin (10.8) ja (10.9).\r\n\r\nKollektiivisiin sosiaaliturvapalveluihin luetaan julkisen sosiaaliturvapolitiikan suunnittelu ja hallinto; sosiaaliturvan järjestämistä koskevien standardien laadinta ja toimeenpano; ja sosiaaliturvaan liittyvä soveltava tutkimus ja kokeellinen kehittäminen.\r\n\r\nSosiaaliturvaan kuuluvat tehtävät ja niiden määritelmät perustuvat Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston (Eurostat) Euroopan yhtenäistettyjen sosiaaliturvatilastojen järjestelmään 1996 (ESSPROS).\r\n\r\nSosiaaliturva käsittää kaikki julkisten tai yksityisten organisaatioiden toimenpiteet, joiden tarkoituksena on turvata kotitalouksien ja yksittäisten henkilöiden peruspalvelut ja toimeentulo riskien kohdatessa. Näitä ovat:\r\n\r\n1.\tSairaus ja terveys\r\n2.\tToimintarajoitteisuus\r\n3.\tVanhuus\r\n4.\tLeski ja muut edunsaajat\r\n5.\tPerhe ja lapset\r\n6.\tTyöttömyys\r\n7.\tAsuminen\r\n8.\tSosiaalinen syrjäytyminen ja muu edellä luokittelematon riski.\r\n\r\nSosiaaliturvaan ei lueta sellaisia toimenpiteitä, jotka tapahtuvat vastavuoroisuuden periaatteella ja yksilöllisinä järjestelyinä.",
          "Julkisiin sosiaaliturvamenoihin luetaan yksittäisille henkilöille ja kotitalouksille julkisista varoista tuotetut palvelut sekä kollektiivisesti tuotetut palvelut. \r\nYksittäisille henkilöille tuotetuista sosiaaliturvapalveluista aiheutuneet menot luokitellaan ryhmiin (10.1) -(10.7). Kollektiivisten palvelujen menot luokitellaan ryhmiin (10.8) ja (10.9).\r\n\r\nKollektiivisiin sosiaaliturvapalveluihin luetaan julkisen sosiaaliturvapolitiikan suunnittelu ja hallinto; sosiaaliturvan järjestämistä koskevien standardien laadinta ja toimeenpano; ja sosiaaliturvaan liittyvä soveltava tutkimus ja kokeellinen kehittäminen.\r\n\r\nSosiaaliturvaan kuuluvat tehtävät ja niiden määritelmät perustuvat Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston (Eurostat) Euroopan yhtenäistettyjen sosiaaliturvatilastojen järjestelmään 1996 (ESSPROS).\r\n\r\nSosiaaliturva käsittää kaikki julkisten tai yksityisten organisaatioiden toimenpiteet, joiden tarkoituksena on turvata kotitalouksien ja yksittäisten henkilöiden peruspalvelut ja toimeentulo riskien kohdatessa. Näitä ovat:\r\n\r\n1.\tSairaus ja terveys\r\n2.\tToimintarajoitteisuus\r\n3.\tVanhuus\r\n4.\tLeski ja muut edunsaajat\r\n5.\tPerhe ja lapset\r\n6.\tTyöttömyys\r\n7.\tAsuminen\r\n8.\tSosiaalinen syrjäytyminen ja muu edellä luokittelematon riski.\r\n\r\nSosiaaliturvaan ei lueta sellaisia toimenpiteitä, jotka tapahtuvat vastavuoroisuuden periaatteella ja yksilöllisinä järjestelyinä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/101",
    "level": 2,
    "code": "101",
    "order": 1700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sairaus ja toimintarajoitteisuus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/1011",
    "level": 3,
    "code": "1011",
    "order": 1710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/101",
    "parentCode": "101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sairaus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sosiaaliturvaetuudet rahana tarkoituksena korvata sairauden tai vamman aiheuttamat ansionmenetykset lyhytaikaisen työkyvyttömyyden aikana osittain tai kokonaan:\r\n- Po. sosiaaliturvajärjestelmien hallinto, toiminta ja tukeminen\r\n\r\nToimeentuloturva: rahana maksettavat etuudet, kuten esimerkiksi:\r\n- sairausvakuutuksen päiväraha\r\n- tapaturmavakuutuksen päiväraha\r\n- liikennevakuutuksen ja sairauskassojen päivärahat\r\n- ansioihin suhteutetut sairasloman palkat \r\n- vakuutuskorvaukset (sairausvakuutus, tapaturmavakuutukset, liikennevakuutus, avustuskassat)\r\n\r\nTähän luetaan myös palvelut, kuten esimerkiksi:\r\n- kotiapu, kuljetuspalvelut ja muu päivittäiseen selviytymiseen tarkoitettu apu lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ajalta",
          "Sosiaaliturvaetuudet rahana tarkoituksena korvata sairauden tai vamman aiheuttamat ansionmenetykset lyhytaikaisen työkyvyttömyyden aikana osittain tai kokonaan:\r\n- Po. sosiaaliturvajärjestelmien hallinto, toiminta ja tukeminen\r\n\r\nToimeentuloturva: rahana maksettavat etuudet, kuten esimerkiksi:\r\n- sairausvakuutuksen päiväraha\r\n- tapaturmavakuutuksen päiväraha\r\n- liikennevakuutuksen ja sairauskassojen päivärahat\r\n- ansioihin suhteutetut sairasloman palkat \r\n- vakuutuskorvaukset (sairausvakuutus, tapaturmavakuutukset, liikennevakuutus, avustuskassat)\r\n\r\nTähän luetaan myös palvelut, kuten esimerkiksi:\r\n- kotiapu, kuljetuspalvelut ja muu päivittäiseen selviytymiseen tarkoitettu apu lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ajalta"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/1012",
    "level": 3,
    "code": "1012",
    "order": 1720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/101",
    "parentCode": "101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Toimintarajoitteisuus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sosiaaliturvaetuudet rahana tai palveluina henkilöille, jotka ovat pysyvän tai pitkäaikaisen työkyvyttömyyden vuoksi kokonaan tai osittain kyvyttömiä ansiotyöhön tai selviytymään päivittäisistä tehtävistä:\r\n- Po. sosiaaliturvajärjestelmien hallinto, toiminta tai tukeminen\r\n\r\nToimeentuloturva: rahana maksettavat etuudet, kuten esimerkiksi:\r\n- työkyvyttömyyseläkkeet\r\n- yksilölliset varhaiseläkkeet\r\n- lapsen hoitotuet; erityishoitoraha\r\n- vammaistuki\r\n- tapaturmavakuutusten eläkkeet, liikennevakuutuksen jatkuvat korvaukset\r\n- kuntoutusrahat\r\n- sotilastapaturmakorvaukset\r\n-muut toimintarajoitteisuuden perusteella, toistuvasti maksettavat sosiaalietuudet ja kertasuoritukset\r\n\r\nPalvelut, kuten esimerkiksi:\r\n- vammaisten laitoshuolto (majoitus ja mahdollinen täysihoito vammaisten laitoksissa ym.)\r\n- vammaispalvelut\r\n-suojatyö ja kehitysvammatoiminta\r\n-kuntoutuspalvelut\r\n- muut kuntien järjestämät vammaisille tarkoitetut palvelut (asumispalvelut, perhe- ja päivähoito, päivä-/palvelukeskukset ja palvelutalot)\r\n\r\nTähän ei lueta: Rahana tai palveluna suoritetut etuudet normaalin eläkeiän saavuttaneille vammaisille henkilöille; nämä kuuluvat ryhmään (10.2).",
          "Sosiaaliturvaetuudet rahana tai palveluina henkilöille, jotka ovat pysyvän tai pitkäaikaisen työkyvyttömyyden vuoksi kokonaan tai osittain kyvyttömiä ansiotyöhön tai selviytymään päivittäisistä tehtävistä:\r\n- Po. sosiaaliturvajärjestelmien hallinto, toiminta tai tukeminen\r\n\r\nToimeentuloturva: rahana maksettavat etuudet, kuten esimerkiksi:\r\n- työkyvyttömyyseläkkeet\r\n- yksilölliset varhaiseläkkeet\r\n- lapsen hoitotuet; erityishoitoraha\r\n- vammaistuki\r\n- tapaturmavakuutusten eläkkeet, liikennevakuutuksen jatkuvat korvaukset\r\n- kuntoutusrahat\r\n- sotilastapaturmakorvaukset\r\n-muut toimintarajoitteisuuden perusteella, toistuvasti maksettavat sosiaalietuudet ja kertasuoritukset\r\n\r\nPalvelut, kuten esimerkiksi:\r\n- vammaisten laitoshuolto (majoitus ja mahdollinen täysihoito vammaisten laitoksissa ym.)\r\n- vammaispalvelut\r\n-suojatyö ja kehitysvammatoiminta\r\n-kuntoutuspalvelut\r\n- muut kuntien järjestämät vammaisille tarkoitetut palvelut (asumispalvelut, perhe- ja päivähoito, päivä-/palvelukeskukset ja palvelutalot)\r\n\r\nTähän ei lueta: Rahana tai palveluna suoritetut etuudet normaalin eläkeiän saavuttaneille vammaisille henkilöille; nämä kuuluvat ryhmään (10.2)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/102",
    "level": 2,
    "code": "102",
    "order": 1730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vanhuus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/1020",
    "level": 3,
    "code": "1020",
    "order": 1740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/102",
    "parentCode": "102",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vanhuus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Raha- tai luontoismuotoisen sosiaaliturvan järjestäminen vanhuuteen liittyviä riskejä vastaan (tulojen menetys, riittämättömät tulot, kyvyttömyys hoitaa päivittäisiä tehtäviä, sosiaaliseen tai yhdyskuntaelämään osallistumisen vähentyminen jne.\r\nedellä mainittujen sosiaaliturvajärjestelmien hallinto, toiminta ja tukeminen\r\n\r\nToimeentuloturva: rahana maksettavat etuudet, kuten esimerkiksi:\r\n- vanhuuseläkkeet normaalin eläkeiän saavuttaneille\r\n- varhaiseläkkeet työntekijöille, jotka jäävät eläkkeelle ennen normaalin eläkeiän saavuttamista\r\n- osa-aikaeläkkeet, joita maksetaan joko ennen normaalin eläkeiän saavuttamista tai sen jälkeen vanhemmille työntekijöille, jotka jatkavat työntekoa mutta vähentävät työaikaansa\r\n- sukupolvenvaihdoseläkkeet; luopumiskorvaukset/-eläkkeet\r\n- rintamaveteraanieläkkeet\r\n- muut määräajoin toistuvat tai kertasuorituksena eläkkeelle jäätäessä tai vanhuuden perusteella maksettavat maksut\r\n\r\nPalvelut, kuten esimerkiksi:\r\n- vanhusten laitoshuolto (pl. sairaalahoito)\r\n- kotipalvelut (kodinhoitoapu ja tukipalvelut)\r\n- omaishoidon tuki\r\n- muut palvelut (päivähoito, päivä- ja palvelukeskukset. palvelutalot, perhehoito)\r\n- majoitus ja mahdollinen täysihoito muissa kuin terveydenhuollon laitoksissa tai laitoksissa \r\n- hoitotuki ja saattajapalvelut\r\n- erilaiset vanhuksille tarjotut palvelut ja tavarat, jotta he kykenisivät osallistumaan vapaa-aika- ja kulttuuritoimintoihin tai matkustamaan tai osallistumaan yhdyskuntaelämään.\r\n\r\nTähän luetaan: sotilashenkilöstön ja julkisen sektorin työntekijöiden eläkejärjestelmät.",
          "Raha- tai luontoismuotoisen sosiaaliturvan järjestäminen vanhuuteen liittyviä riskejä vastaan (tulojen menetys, riittämättömät tulot, kyvyttömyys hoitaa päivittäisiä tehtäviä, sosiaaliseen tai yhdyskuntaelämään osallistumisen vähentyminen jne.\r\nedellä mainittujen sosiaaliturvajärjestelmien hallinto, toiminta ja tukeminen\r\n\r\nToimeentuloturva: rahana maksettavat etuudet, kuten esimerkiksi:\r\n- vanhuuseläkkeet normaalin eläkeiän saavuttaneille\r\n- varhaiseläkkeet työntekijöille, jotka jäävät eläkkeelle ennen normaalin eläkeiän saavuttamista\r\n- osa-aikaeläkkeet, joita maksetaan joko ennen normaalin eläkeiän saavuttamista tai sen jälkeen vanhemmille työntekijöille, jotka jatkavat työntekoa mutta vähentävät työaikaansa\r\n- sukupolvenvaihdoseläkkeet; luopumiskorvaukset/-eläkkeet\r\n- rintamaveteraanieläkkeet\r\n- muut määräajoin toistuvat tai kertasuorituksena eläkkeelle jäätäessä tai vanhuuden perusteella maksettavat maksut\r\n\r\nPalvelut, kuten esimerkiksi:\r\n- vanhusten laitoshuolto (pl. sairaalahoito)\r\n- kotipalvelut (kodinhoitoapu ja tukipalvelut)\r\n- omaishoidon tuki\r\n- muut palvelut (päivähoito, päivä- ja palvelukeskukset. palvelutalot, perhehoito)\r\n- majoitus ja mahdollinen täysihoito muissa kuin terveydenhuollon laitoksissa tai laitoksissa \r\n- hoitotuki ja saattajapalvelut\r\n- erilaiset vanhuksille tarjotut palvelut ja tavarat, jotta he kykenisivät osallistumaan vapaa-aika- ja kulttuuritoimintoihin tai matkustamaan tai osallistumaan yhdyskuntaelämään.\r\n\r\nTähän luetaan: sotilashenkilöstön ja julkisen sektorin työntekijöiden eläkejärjestelmät."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/103",
    "level": 2,
    "code": "103",
    "order": 1750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lesket ja muut edunsaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/1030",
    "level": 3,
    "code": "1030",
    "order": 1760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/103",
    "parentCode": "103",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lesket ja muut edunsaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sosiaaliturvan järjestäminen rahana ja palveluina kuolleiden henkilöiden omaisille (kuten henkilön puoliso, entinen puoliso, lapset, lapsenlapset, vanhemmat tai muut sukulaiset)\r\n- edellä mainittujen sosiaaliturvajärjestelmien hallinto, toiminta tai tukeminen\r\n\r\nToimeentuloturva: rahana maksettavat etuudet, kuten esimerkiksi:\r\n- perhe-eläkkeet (lesken ja muiden edunsaajien eläkkeet)\r\n- työntekijän ryhmähenkivakuutus\r\n- hautausavustus.",
          "Sosiaaliturvan järjestäminen rahana ja palveluina kuolleiden henkilöiden omaisille (kuten henkilön puoliso, entinen puoliso, lapset, lapsenlapset, vanhemmat tai muut sukulaiset)\r\n- edellä mainittujen sosiaaliturvajärjestelmien hallinto, toiminta tai tukeminen\r\n\r\nToimeentuloturva: rahana maksettavat etuudet, kuten esimerkiksi:\r\n- perhe-eläkkeet (lesken ja muiden edunsaajien eläkkeet)\r\n- työntekijän ryhmähenkivakuutus\r\n- hautausavustus."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/104",
    "level": 2,
    "code": "104",
    "order": 1770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Perhe ja lapset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/1040",
    "level": 3,
    "code": "1040",
    "order": 1780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/104",
    "parentCode": "104",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Perhe ja lapset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rahamuotoisen tai luontoismuotoisen sosiaaliturvan tarjoaminen kotitalouksille, joilla on alaikäisiä lapsia sekä näiden järjestelmien hallinto, toiminta tai tukeminen\r\n\r\nToimeentuloturva: rahana maksettavat etuudet, kuten esimerkiksi:\r\n- äitiysavustus rahana; äitiysrahakauden palkka\r\n- vanhempainrahat tai lapseen liittyvät avustukset: lasten kodinhoidon tuki, - lapsilisä, elatustuki\r\n\r\nPalvelut, kuten esimerkiksi:\r\n- lasten päivähoito\r\n- yksityisen hoidon tuki\r\n- äitiysavustuspaketti\r\n- lasten ja nuorten laitoshoito (lastenkodit, koulukodit jne.)\r\n- kodinhoitoapu\r\n- muut palvelut (kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja nuorten perhehuolto, suojeluvalvonta, ensi- ja turvakodit)\r\n\r\nTähän luetaan: perhesuunnittelupalvelut silloin kun ne on organisoitu terveydenhuollon ulkopuolelle.\r\n\r\nTähän ei lueta: maksuja kasvatusperheille (10.07).",
          "Rahamuotoisen tai luontoismuotoisen sosiaaliturvan tarjoaminen kotitalouksille, joilla on alaikäisiä lapsia sekä näiden järjestelmien hallinto, toiminta tai tukeminen\r\n\r\nToimeentuloturva: rahana maksettavat etuudet, kuten esimerkiksi:\r\n- äitiysavustus rahana; äitiysrahakauden palkka\r\n- vanhempainrahat tai lapseen liittyvät avustukset: lasten kodinhoidon tuki, - lapsilisä, elatustuki\r\n\r\nPalvelut, kuten esimerkiksi:\r\n- lasten päivähoito\r\n- yksityisen hoidon tuki\r\n- äitiysavustuspaketti\r\n- lasten ja nuorten laitoshoito (lastenkodit, koulukodit jne.)\r\n- kodinhoitoapu\r\n- muut palvelut (kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja nuorten perhehuolto, suojeluvalvonta, ensi- ja turvakodit)\r\n\r\nTähän luetaan: perhesuunnittelupalvelut silloin kun ne on organisoitu terveydenhuollon ulkopuolelle.\r\n\r\nTähän ei lueta: maksuja kasvatusperheille (10.07)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/105",
    "level": 2,
    "code": "105",
    "order": 1790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Työttömyys"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/1050",
    "level": 3,
    "code": "1050",
    "order": 1800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/105",
    "parentCode": "105",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Työttömyys"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sosiaaliturvan tarjoaminen rahana tai palveluina henkilöille, jotka ovat työkykyisiä mutta eivät pysty löytämään sopivaa työtä\r\n- edellä mainitun sosiaaliturvan hallinto, toiminta tai tukeminen\r\n\r\nToimeentuloturva: rahana maksettavat avustukset ja etuudet, kuten esimerkiksi:\r\n- peruspäiväraha\r\n- työttömyyseläke\r\n- työmarkkinatuki\r\n- eroraha\r\n- muut työttömille maksettavat korvaukset\r\n- liikkuvuusavustus yksittäiselle henkilölle.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- työllisyyden edistämiseen tähtääviä yleisiä ohjelmia tai järjestelmiä (04.1.2), joiden tarkoituksena on lisätä työvoiman liikkuvuutta tai alentaa epäedullisessa asemassa olevien tai muiden vastaavanlaisten ryhmien työttömyyttä\r\n- raha- ja luontoismuotoisia avustuksia työttömille henkilöille heidän saavuttaessaan normaalin eläkeiän (10.2).",
          "Sosiaaliturvan tarjoaminen rahana tai palveluina henkilöille, jotka ovat työkykyisiä mutta eivät pysty löytämään sopivaa työtä\r\n- edellä mainitun sosiaaliturvan hallinto, toiminta tai tukeminen\r\n\r\nToimeentuloturva: rahana maksettavat avustukset ja etuudet, kuten esimerkiksi:\r\n- peruspäiväraha\r\n- työttömyyseläke\r\n- työmarkkinatuki\r\n- eroraha\r\n- muut työttömille maksettavat korvaukset\r\n- liikkuvuusavustus yksittäiselle henkilölle.\r\n\r\nTähän ei lueta:\r\n- työllisyyden edistämiseen tähtääviä yleisiä ohjelmia tai järjestelmiä (04.1.2), joiden tarkoituksena on lisätä työvoiman liikkuvuutta tai alentaa epäedullisessa asemassa olevien tai muiden vastaavanlaisten ryhmien työttömyyttä\r\n- raha- ja luontoismuotoisia avustuksia työttömille henkilöille heidän saavuttaessaan normaalin eläkeiän (10.2)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/106",
    "level": 2,
    "code": "106",
    "order": 1810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asuminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/1060",
    "level": 3,
    "code": "1060",
    "order": 1820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/106",
    "parentCode": "106",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asuminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tarveharkintaisen palvelumuotoisen sosiaaliturvan tarjoaminen kotitalouksille asumiskustannusten kattamisessa auttamiseksi sekä tämän järjestelmän hallinto, toiminta tai tukeminen, kuten esimerkiksi:\r\n- asumistuki vuokra-asunnoissa asuville\r\n- asumistuki omistusasunnoissa asuvien asumiskustannusten helpottamiseksi (mukaan lukien kuoletukset ja korkojen maksu).",
          "Tarveharkintaisen palvelumuotoisen sosiaaliturvan tarjoaminen kotitalouksille asumiskustannusten kattamisessa auttamiseksi sekä tämän järjestelmän hallinto, toiminta tai tukeminen, kuten esimerkiksi:\r\n- asumistuki vuokra-asunnoissa asuville\r\n- asumistuki omistusasunnoissa asuvien asumiskustannusten helpottamiseksi (mukaan lukien kuoletukset ja korkojen maksu)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/107",
    "level": 2,
    "code": "107",
    "order": 1830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosiaalinen syrjäytyminen, muualla luokittelematon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/1070",
    "level": 3,
    "code": "1070",
    "order": 1840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/107",
    "parentCode": "107",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosiaalinen syrjäytyminen, muualla luokittelematon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sosiaaliturva rahana tai palveluina henkilöille, jotka ovat vaarassa joutua sosiaalisesti syrjäytyneeksi köyhyyden, matalapalkkaisuuden, maahanmuuton, kansallisuutensa, pakolaisuuden, alkoholin tai muiden aineiden väärinkäytön, rikollisen väkivallan uhrina jne.)\r\n\r\nEdellä mainittujen sosiaaliturvajärjestelmien hallinto ja toiminta\r\n\r\nToimeentuloturva: rahana maksettavat etuudet, kuten esimerkiksi:\r\n- toimeentulotuki\r\n- sotilasavustus\r\n- palkkaturva\r\n- muut rahana maksettavat etuudet.\r\n\r\nPalvelut, kuten esimerkiksi:\r\n- pakolaishuolto\r\n- päihdehuolto\r\n- muut palvelut.",
          "Sosiaaliturva rahana tai palveluina henkilöille, jotka ovat vaarassa joutua sosiaalisesti syrjäytyneeksi köyhyyden, matalapalkkaisuuden, maahanmuuton, kansallisuutensa, pakolaisuuden, alkoholin tai muiden aineiden väärinkäytön, rikollisen väkivallan uhrina jne.)\r\n\r\nEdellä mainittujen sosiaaliturvajärjestelmien hallinto ja toiminta\r\n\r\nToimeentuloturva: rahana maksettavat etuudet, kuten esimerkiksi:\r\n- toimeentulotuki\r\n- sotilasavustus\r\n- palkkaturva\r\n- muut rahana maksettavat etuudet.\r\n\r\nPalvelut, kuten esimerkiksi:\r\n- pakolaishuolto\r\n- päihdehuolto\r\n- muut palvelut."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/108",
    "level": 2,
    "code": "108",
    "order": 1850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosiaaliturvan tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/1080",
    "level": 3,
    "code": "1080",
    "order": 1860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/108",
    "parentCode": "108",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosiaaliturvan tutkimus ja kehittäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sosiaaliturvaan liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille sosiaaliturvaan liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4).",
          "Sosiaaliturvaan liittyvää soveltavaa tutkimusta ja kokeellista kehittämistä hoitavien julkisen sektorin yksiköiden hallinto ja toiminta.\r\n\r\nAvustukset, lainat ja tuet tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille julkisen hallinnon ulkopuolisille yksiköille sosiaaliturvaan liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen kehittämiseen.\r\n\r\nTähän ei lueta: perustutkimusta (01.4)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/109",
    "level": 2,
    "code": "109",
    "order": 1870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosiaaliturva, muualla luokittelematon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "julkisyht_teht_1_20010101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG on COFOGin kansallinen sovellus, joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia."
        }
      ]
    },
    "localId": "julkisyht_teht_1_20010101/1090",
    "level": 3,
    "code": "1090",
    "order": 1880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "julkisyht_teht_1_20010101/109",
    "parentCode": "109",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosiaaliturva, muualla luokittelematon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yleisen sosiaaliturvapolitiikan, sosiaaliturvaa koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja budjettien laadinta, niiden hallinto, seuranta, koordinointi tai tukeminen\r\n- sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön ja standardien valmistelu ja toimeenpano\r\n- sosiaaliturvaa koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto ja jakelu.\r\n\r\nTähän luetaan:\r\n- sosiaaliturvan tarjonta raha- tai luontoismuotoisten avustusten muodossa tulipalojen, tulvien, maanjäristysten ja muiden rauhanajan katastrofien uhreille\r\n- elintarvikkeiden, varusteiden ja muiden tarvikkeiden hankinta ja varastointi käytettäväksi hätätilassa rauhanajan katastrofien yhteydessä\r\n- muut sosiaaliturva-asiat ja -palvelut, joita ei voida luokitella em. ryhmiin (10.1)-(10.8).",
          "Yleisen sosiaaliturvapolitiikan, sosiaaliturvaa koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja budjettien laadinta, niiden hallinto, seuranta, koordinointi tai tukeminen\r\n- sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön ja standardien valmistelu ja toimeenpano\r\n- sosiaaliturvaa koskevien yleisten tietojen, teknisen dokumentoinnin ja tilastojen tuotanto ja jakelu.\r\n\r\nTähän luetaan:\r\n- sosiaaliturvan tarjonta raha- tai luontoismuotoisten avustusten muodossa tulipalojen, tulvien, maanjäristysten ja muiden rauhanajan katastrofien uhreille\r\n- elintarvikkeiden, varusteiden ja muiden tarvikkeiden hankinta ja varastointi käytettäväksi hätätilassa rauhanajan katastrofien yhteydessä\r\n- muut sosiaaliturva-asiat ja -palvelut, joita ei voida luokitella em. ryhmiin (10.1)-(10.8)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  }
]