GET /api/classifications/v2/classifications/maankaytto_1_20000501/classificationItems?content=data&meta=max&lang=fi
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/A",
    "level": 1,
    "code": "A",
    "order": 10,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asuin- ja vapaa-ajan alueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/A1",
    "level": 2,
    "code": "A1",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/A",
    "parentCode": "A",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asuinalueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/A11",
    "level": 3,
    "code": "A11",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/A1",
    "parentCode": "A1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kerrostaloalueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Asuinkerrostalo on vähintään 2-kerroksinen rakennus, jonka vallitseva käyttötapa tai -tarkoitus on asuinkäyttö, johon kuuluu useita huoneistoja ja johon kuuluvilla huoneistoilla ei yleensä ole omaa piha-aluetta eikä erillistä sisäänkäyntiä ulkoa.\r\n\r\nAsuinkerrostaloalue on alue, joka sisältää yhden tai useamman asuinkerrostalon alla olevine maa-alueineen sekä näiden käyttöä välittömästi palvelevat piha-alueet, kuten esimerkiksi puutarha-, leikki-, paikoitus- ja varastoalueet rakennuksineen.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nAsuinkerrostaloalueet, jollaisiksi luetaan asumiskäyttöön rakennetut kerrostalorakennukset piha-alueineen. Asuinkerrostalon huoneistoilla ei ole omaa piha-aluetta (rakennuksen maantasossa olevan kerroksen huoneistoja mahdollisesti lukuunottamatta), eikä omaa sisäänkäyntiä ulkoa kuten esimerkiksi rivi- ja ketjutaloissa.\r\n",
          "Asuinkerrostalo on vähintään 2-kerroksinen rakennus, jonka vallitseva käyttötapa tai -tarkoitus on asuinkäyttö, johon kuuluu useita huoneistoja ja johon kuuluvilla huoneistoilla ei yleensä ole omaa piha-aluetta eikä erillistä sisäänkäyntiä ulkoa.\r\n\r\nAsuinkerrostaloalue on alue, joka sisältää yhden tai useamman asuinkerrostalon alla olevine maa-alueineen sekä näiden käyttöä välittömästi palvelevat piha-alueet, kuten esimerkiksi puutarha-, leikki-, paikoitus- ja varastoalueet rakennuksineen.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nAsuinkerrostaloalueet, jollaisiksi luetaan asumiskäyttöön rakennetut kerrostalorakennukset piha-alueineen. Asuinkerrostalon huoneistoilla ei ole omaa piha-aluetta (rakennuksen maantasossa olevan kerroksen huoneistoja mahdollisesti lukuunottamatta), eikä omaa sisäänkäyntiä ulkoa kuten esimerkiksi rivi- ja ketjutaloissa.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/A12",
    "level": 3,
    "code": "A12",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/A1",
    "parentCode": "A1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pientaloalueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pientaloalue on alue, jolle on rakennettu yksi tai useampi erillispientalo, rivitalo tai kytketty pientalo. Pientaloalueeseen kuuluu rakennusten alla olevat maa-alueet sekä pientalojen käyttöä välittömästi palvelevat piha-alueet, kuten esimerkiksi kotitarvepuutarha-, leikki-, liikennöinti-, paikoitus- ja varastoalueet rakennuksineen.\r\n\r\nErillispientalo on yleensä 1-2 kerroksinen ja enintään 3 kerroksinen rakennus, jonka vallitseva käyttömuoto tai -tarkoitus on asuinkäyttö ja johon kuuluu yleensä yksi huoneisto. Erillispientalolla on oma piha-alue.\r\n\r\nRivitalo on yleensä 1-2 kerroksinen ja enintään 3 kerroksinen rakennus, jonka vallitseva käyttömuoto tai -tarkoitus on asuinkäyttö, johon kuuluu kaksi (paritalot) tai useampia huoneistoja, joilla kullakin on oma piha-alue sekä erillinen sisäänkäynti ulkoa.\r\n\r\n(Toisiinsa) kytketyt pientalot ovat yleensä 1-2 kerroksisia ja enintään 3 kerroksia erillisiä rakennuksia, joiden vallitseva käyttömuoto tai -tarkoitus on asuinkäyttö ja jotka on liitetty toisiinsa rakennuskokonaisuudeksi. Kullakin pientalolla on oma piha-alue ja siihen kuuluvilla huoneistoilla oma erillinen sisäänkäynti ulkoa.\r\n\r\nPientaloalueeksi luetaan myös yksittäisten pientalojen tonttialueet esimerkiksi haja-asutusalueella.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nKesämökit ja siirtolapuutarhamökit tms. vapaa-ajan asumista palvelevat alueet (kuuluvat luokkaan A21. Loma-asuntoalueet).\r\n\r\nMaatilojen talouskeskusten asuinalueet (kuuluvat luokkaan E22. Maatalouden rakennettu maa).\r\n\r\nMuut kuin kotitarvekäyttöä palvelevat puutarha-alueet kuten kauppapuutarha tms. (kuuluvat luokkaan E13. Puutarhaviljelmät).\r\n",
          "Pientaloalue on alue, jolle on rakennettu yksi tai useampi erillispientalo, rivitalo tai kytketty pientalo. Pientaloalueeseen kuuluu rakennusten alla olevat maa-alueet sekä pientalojen käyttöä välittömästi palvelevat piha-alueet, kuten esimerkiksi kotitarvepuutarha-, leikki-, liikennöinti-, paikoitus- ja varastoalueet rakennuksineen.\r\n\r\nErillispientalo on yleensä 1-2 kerroksinen ja enintään 3 kerroksinen rakennus, jonka vallitseva käyttömuoto tai -tarkoitus on asuinkäyttö ja johon kuuluu yleensä yksi huoneisto. Erillispientalolla on oma piha-alue.\r\n\r\nRivitalo on yleensä 1-2 kerroksinen ja enintään 3 kerroksinen rakennus, jonka vallitseva käyttömuoto tai -tarkoitus on asuinkäyttö, johon kuuluu kaksi (paritalot) tai useampia huoneistoja, joilla kullakin on oma piha-alue sekä erillinen sisäänkäynti ulkoa.\r\n\r\n(Toisiinsa) kytketyt pientalot ovat yleensä 1-2 kerroksisia ja enintään 3 kerroksia erillisiä rakennuksia, joiden vallitseva käyttömuoto tai -tarkoitus on asuinkäyttö ja jotka on liitetty toisiinsa rakennuskokonaisuudeksi. Kullakin pientalolla on oma piha-alue ja siihen kuuluvilla huoneistoilla oma erillinen sisäänkäynti ulkoa.\r\n\r\nPientaloalueeksi luetaan myös yksittäisten pientalojen tonttialueet esimerkiksi haja-asutusalueella.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nKesämökit ja siirtolapuutarhamökit tms. vapaa-ajan asumista palvelevat alueet (kuuluvat luokkaan A21. Loma-asuntoalueet).\r\n\r\nMaatilojen talouskeskusten asuinalueet (kuuluvat luokkaan E22. Maatalouden rakennettu maa).\r\n\r\nMuut kuin kotitarvekäyttöä palvelevat puutarha-alueet kuten kauppapuutarha tms. (kuuluvat luokkaan E13. Puutarhaviljelmät).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/A2",
    "level": 2,
    "code": "A2",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/A",
    "parentCode": "A",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Loma- ja matkailualueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/A21",
    "level": 3,
    "code": "A21",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/A2",
    "parentCode": "A2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Loma-asuntoalueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Lomarakennuksella tarkoitetaan kiinteästi sijaintipaikalleen rakennettua rakennusta, joka on tarkoitettu vapaa-ajan asumiseen tai vapaa-ajan viettoon.\r\n\r\nLoma-asuntoalue on alue, joka sisältää yhden tai useamman lomarakennuksen alla olevine maa-alueineen sekä ao. rakennusten käyttöä välittömästi palvelevat piha-alueet, kuten esimerkiksi kotitarvepuutarha-, leikki-, liikennöinti-, paikoitus- ja varastoalueet rakennuksineen.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nLoma-asuntokäytössä olevat yksittäiset loma-asunnot apualueineen. Sekä omistus- että vuokrattavat mökit. Leirintäalueiden ja siirtolapuutarhojen yhteydessä olevat loma-asuntoalueet luetaan kuitenkin matkailupalvelujen ja lomailun alueeksi.\r\n\r\nLoma-asunnoiksi luetaan myös vakinaisessa asuinkäytössä olevat, loma-asuntokäyttöön rakennetut rakennukset. Loma-asuntoalueeksi luetaan myös kiinteästi sijaintipaikalleen rakennetut rantasaunat, metsästysmajat ja vastaavat vapaa-ajanviettoa palvelevat rakennukset tonttialueineen vaikkei niissä olisikaan varsinaisia asumiseen tarkoitettuja tiloja.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nPientalot taajamissa ja haja-asutusalueella, joita käytetään satunnaiseen asumiseen; esimerkiksi pääosin tyhjillään olevat omakotitalot (kuuluvat luokkaan A12. Pientaloalueet).\r\n\r\nSiirtolapuutarha- ja leirintäalueet (kuuluvat luokkaan A22. Matkailupalvelujen ja lomailun alueet).\r\n\r\nHotellityyppinen loma-asuminen; esimerkiksi hotellit (kuuluvat luokkaan B11. Liike- ja toimistorakennusten alueet).\r\n\r\nVäliaikaiset tai poissiirrettävät rakennukset; esimerkiksi parakit ja jalasmökit (luokitellaan ympäröivän maankäytön mukaan).\r\n",
          "Lomarakennuksella tarkoitetaan kiinteästi sijaintipaikalleen rakennettua rakennusta, joka on tarkoitettu vapaa-ajan asumiseen tai vapaa-ajan viettoon.\r\n\r\nLoma-asuntoalue on alue, joka sisältää yhden tai useamman lomarakennuksen alla olevine maa-alueineen sekä ao. rakennusten käyttöä välittömästi palvelevat piha-alueet, kuten esimerkiksi kotitarvepuutarha-, leikki-, liikennöinti-, paikoitus- ja varastoalueet rakennuksineen.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nLoma-asuntokäytössä olevat yksittäiset loma-asunnot apualueineen. Sekä omistus- että vuokrattavat mökit. Leirintäalueiden ja siirtolapuutarhojen yhteydessä olevat loma-asuntoalueet luetaan kuitenkin matkailupalvelujen ja lomailun alueeksi.\r\n\r\nLoma-asunnoiksi luetaan myös vakinaisessa asuinkäytössä olevat, loma-asuntokäyttöön rakennetut rakennukset. Loma-asuntoalueeksi luetaan myös kiinteästi sijaintipaikalleen rakennetut rantasaunat, metsästysmajat ja vastaavat vapaa-ajanviettoa palvelevat rakennukset tonttialueineen vaikkei niissä olisikaan varsinaisia asumiseen tarkoitettuja tiloja.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nPientalot taajamissa ja haja-asutusalueella, joita käytetään satunnaiseen asumiseen; esimerkiksi pääosin tyhjillään olevat omakotitalot (kuuluvat luokkaan A12. Pientaloalueet).\r\n\r\nSiirtolapuutarha- ja leirintäalueet (kuuluvat luokkaan A22. Matkailupalvelujen ja lomailun alueet).\r\n\r\nHotellityyppinen loma-asuminen; esimerkiksi hotellit (kuuluvat luokkaan B11. Liike- ja toimistorakennusten alueet).\r\n\r\nVäliaikaiset tai poissiirrettävät rakennukset; esimerkiksi parakit ja jalasmökit (luokitellaan ympäröivän maankäytön mukaan).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/A22",
    "level": 3,
    "code": "A22",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/A2",
    "parentCode": "A2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Matkailupalvelujen ja lomailun alueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Matkailupalvelujen ja lomailun alueet ovat alueita, joita käytetään matkailuun liittyvään tilapäiseen asumiseen asuntovaunuissa, teltoissa ja vastaavissa sekä muut matkailu- ja lomailukäyttöä palvelevat alueet, joita ei voida pitää huvi- ja viihdepalveluiden eikä urheilu- ja virkistyspalveluiden alueena.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nMatkailupalvelujen ja lomailun alueita ovat mm. leirintä- ja asuntovaunualueet sekä siirtolapuutarha- ja palstaviljelyalueet.\r\n\r\nLeirintä- ja asuntovaunualue on tilapäistä telttamajoitus- ja/tai asuntovaunu-/asuntoautoasumista varten erikseen rakennettu alue. Alueella voi olla vuokrattavia lomamökkejä. Leirintä- ja asuntovaunualueeksi luetaan myös alueen käyttöä välittömästi palvelevat muut alueet, kuten esimerkiksi paikoitus-, huolto- ja varastoalueet rakennuksineen. Leirintä- ja asuntovaunualueeksi luetaan myös muun alueidenkäytön yhteydessä toimivat vastaavat alueet (esimerkiksi urheilu- ja virkistyspalveluiden tai huvi- ja viihdepalvelujen yhteydessä toimivat asuntovaunualueet).\r\n\r\nSiirtolapuutarha on taajamassa tai sen lievealueella oleva pieni puutarha, jossa palstat on määritelty niin, että ne muodostavat kokonaisuuden. Siirtolapuutarha-alue on jaettu 250-500 m2 suuruisiin vuokrattaviin viljelypalstoihin. Palstalle saa rakentaa tyyppipiirustusten mukaisen mökin jota ei kuitenkaan saa käyttää vakinaiseen asumiseen.\r\n\r\nPalstaviljelyalue on yleensä kunnan omistama viljelyalue, joka on jaettu esimerkiksi 100 m2 suuruisiin viljelypalstoihin, joita vuokrataan palstaviljelyä harrastaville. Viljelypalstalle ei saa rakentaa.\r\n",
          "Matkailupalvelujen ja lomailun alueet ovat alueita, joita käytetään matkailuun liittyvään tilapäiseen asumiseen asuntovaunuissa, teltoissa ja vastaavissa sekä muut matkailu- ja lomailukäyttöä palvelevat alueet, joita ei voida pitää huvi- ja viihdepalveluiden eikä urheilu- ja virkistyspalveluiden alueena.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nMatkailupalvelujen ja lomailun alueita ovat mm. leirintä- ja asuntovaunualueet sekä siirtolapuutarha- ja palstaviljelyalueet.\r\n\r\nLeirintä- ja asuntovaunualue on tilapäistä telttamajoitus- ja/tai asuntovaunu-/asuntoautoasumista varten erikseen rakennettu alue. Alueella voi olla vuokrattavia lomamökkejä. Leirintä- ja asuntovaunualueeksi luetaan myös alueen käyttöä välittömästi palvelevat muut alueet, kuten esimerkiksi paikoitus-, huolto- ja varastoalueet rakennuksineen. Leirintä- ja asuntovaunualueeksi luetaan myös muun alueidenkäytön yhteydessä toimivat vastaavat alueet (esimerkiksi urheilu- ja virkistyspalveluiden tai huvi- ja viihdepalvelujen yhteydessä toimivat asuntovaunualueet).\r\n\r\nSiirtolapuutarha on taajamassa tai sen lievealueella oleva pieni puutarha, jossa palstat on määritelty niin, että ne muodostavat kokonaisuuden. Siirtolapuutarha-alue on jaettu 250-500 m2 suuruisiin vuokrattaviin viljelypalstoihin. Palstalle saa rakentaa tyyppipiirustusten mukaisen mökin jota ei kuitenkaan saa käyttää vakinaiseen asumiseen.\r\n\r\nPalstaviljelyalue on yleensä kunnan omistama viljelyalue, joka on jaettu esimerkiksi 100 m2 suuruisiin viljelypalstoihin, joita vuokrataan palstaviljelyä harrastaville. Viljelypalstalle ei saa rakentaa.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/A3",
    "level": 2,
    "code": "A3",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/A",
    "parentCode": "A",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut vapaa-ajantoimintojen alueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/A31",
    "level": 3,
    "code": "A31",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/A3",
    "parentCode": "A3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Huvi- ja viihdepalvelujen alueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Huvi- ja viihdepalvelujen alueet ovat vapaa-ajanviettoon tarkoitettuja ja sitä varten erikseen rakennettuja alueita, joilla ei ole majoittumiseen tarkoitettuja rakennuksia.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nAlueet, jotka on huvi- ja viihdepalveluita tarjoamaan erikseen rakennettu:\r\n\r\n- huvipuistot, eläintarhat, kotieläinpuistot, leiri- ja vapaa-ajankeskukset, tanssilavat, kesäteatterit, jne.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nUrheilualueet (kuuluvat luokkaan A32. Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet).\r\n\r\nKylpylähotellit tms. majoitustiloja tarjoavat (kuuluvat luokkaan B11. Liike- ja toimistorakennusten alueet).\r\n",
          "Huvi- ja viihdepalvelujen alueet ovat vapaa-ajanviettoon tarkoitettuja ja sitä varten erikseen rakennettuja alueita, joilla ei ole majoittumiseen tarkoitettuja rakennuksia.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nAlueet, jotka on huvi- ja viihdepalveluita tarjoamaan erikseen rakennettu:\r\n\r\n- huvipuistot, eläintarhat, kotieläinpuistot, leiri- ja vapaa-ajankeskukset, tanssilavat, kesäteatterit, jne.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nUrheilualueet (kuuluvat luokkaan A32. Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet).\r\n\r\nKylpylähotellit tms. majoitustiloja tarjoavat (kuuluvat luokkaan B11. Liike- ja toimistorakennusten alueet).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/A32",
    "level": 3,
    "code": "A32",
    "order": 100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/A3",
    "parentCode": "A3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet ovat urheilu- ja harrastustoimintaan tarkoitettuja ja sitä varten erikseen rakennettuja alueita, joilla ei yleensä ole majoittumiseen tarkoitettuja rakennuksia.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nAlueet, jotka on urheilu- ja virkistyspalveluita tarjoamaan erikseen rakennettu:\r\n\r\n- uimalat, uimarannat ja uimahallit, urheilukentät ja -hallit, moottoriurheilualueet, erityisurheilulaitokset, urheiluammuntaradat, eläinurheilualueet (raviradat tms.), laskettelukeskukset, \r\ngolfkentät jne.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nUrheilu- ja leikkialueet tms. muun maankäytön yhteydessä:\r\n\r\n- koulujen urheilukentät luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella\r\n\r\n- puistoalueiden leikkipaikat jne. luetaan ao. alueen muuhun maankäyttöön.\r\n\r\nIlmailuharrastusalueet, harrastelentokentät (kuuluvat luokkaan C13. Lentoliikenne- ja ilmailualueet).\r\n\r\nRetkeily- ja ulkoilualueet (kuuluvat luokkaan A34. Virkistys- ja ulkoilualueet).\r\n",
          "Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet ovat urheilu- ja harrastustoimintaan tarkoitettuja ja sitä varten erikseen rakennettuja alueita, joilla ei yleensä ole majoittumiseen tarkoitettuja rakennuksia.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nAlueet, jotka on urheilu- ja virkistyspalveluita tarjoamaan erikseen rakennettu:\r\n\r\n- uimalat, uimarannat ja uimahallit, urheilukentät ja -hallit, moottoriurheilualueet, erityisurheilulaitokset, urheiluammuntaradat, eläinurheilualueet (raviradat tms.), laskettelukeskukset, \r\ngolfkentät jne.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nUrheilu- ja leikkialueet tms. muun maankäytön yhteydessä:\r\n\r\n- koulujen urheilukentät luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella\r\n\r\n- puistoalueiden leikkipaikat jne. luetaan ao. alueen muuhun maankäyttöön.\r\n\r\nIlmailuharrastusalueet, harrastelentokentät (kuuluvat luokkaan C13. Lentoliikenne- ja ilmailualueet).\r\n\r\nRetkeily- ja ulkoilualueet (kuuluvat luokkaan A34. Virkistys- ja ulkoilualueet).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/A33",
    "level": 3,
    "code": "A33",
    "order": 110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/A3",
    "parentCode": "A3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puistot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puisto on maapohjan ja kasvillisuuden osalta puistomaisesti hoidettu ja rakennettu viheralue, joka on tarkoitettu yleiseen virkistys- ja vapaa-ajankäyttöön. Puistoksi luetaan myös alueeseen sisältyvät lammikot ja muut pienet vesialueet sekä puistoalueen käyttöä välittömästi palvelevat muut alueet kuten leikkikentät, kulkuväylät ja vastaavat.\r\n\r\nPuistoja ovat yleensä taajamissa tai niiden läheisyydessä sijaitsevat, puistomaisesti hoidetut ja/tai erikseen puistoksi rakennetut viheralueet. Puistoissa on usein kukka-, koristekasvi- ym. istutuksia ja niiden nurmialueita hoidetaan säännöllisesti. Myös kasvitieteelliset puutarhat kasvihuoneineen luetaan puistoksi.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nYksityiset kartanopuistot ja vastaavat (kuuluvat luokkaan A12. Pientaloalueet (tonttimaa)).\r\n\r\nSuojaviheralueet ja muut erityisviheralueet (kuuluvat luokkaan F2. Erityismetsät).\r\n\r\nArboretumit eli puulajipuistot (kuuluvat luokkaan F2. Erityismetsät).\r\n",
          "Puisto on maapohjan ja kasvillisuuden osalta puistomaisesti hoidettu ja rakennettu viheralue, joka on tarkoitettu yleiseen virkistys- ja vapaa-ajankäyttöön. Puistoksi luetaan myös alueeseen sisältyvät lammikot ja muut pienet vesialueet sekä puistoalueen käyttöä välittömästi palvelevat muut alueet kuten leikkikentät, kulkuväylät ja vastaavat.\r\n\r\nPuistoja ovat yleensä taajamissa tai niiden läheisyydessä sijaitsevat, puistomaisesti hoidetut ja/tai erikseen puistoksi rakennetut viheralueet. Puistoissa on usein kukka-, koristekasvi- ym. istutuksia ja niiden nurmialueita hoidetaan säännöllisesti. Myös kasvitieteelliset puutarhat kasvihuoneineen luetaan puistoksi.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nYksityiset kartanopuistot ja vastaavat (kuuluvat luokkaan A12. Pientaloalueet (tonttimaa)).\r\n\r\nSuojaviheralueet ja muut erityisviheralueet (kuuluvat luokkaan F2. Erityismetsät).\r\n\r\nArboretumit eli puulajipuistot (kuuluvat luokkaan F2. Erityismetsät).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/A34",
    "level": 3,
    "code": "A34",
    "order": 120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/A3",
    "parentCode": "A3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Virkistys- ja ulkoilualueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Virkistys- ja ulkoilualueet ovat alueita, joiden ensisijainen käyttötapa tai käyttötarkoitus on tarjota ympäristö omatoimiseen virkistys- ja liikuntaharrastukseen.\r\n\r\nVirkistys- ja ulkoilualueet ovat ei-puistomaisesti hoidettuja luonnonalueita. Alueella voi olla erikseen rakennettuja polkuja, pururatoja, laavuja, nuotiopaikkoja tms. alueen käyttöä edistäviä kevyitä rakenteita. Alueet voivat olla rajoitetun metsätalouskäytön piirissä, mutta ensisijainen käyttötarkoitus on virkistys- ja ulkoilukäyttö.\r\n\r\nVirkistys- ja ulkoilualueeksi luetaan mm.\r\n\r\n- Metsähallituksen ja kuntien virkistysmetsät\r\n\r\n- Valtion retkeilyalueet\r\n\r\n- Taajamien lähivirkistys-, retkeily- ja ulkoilualueet lukuunottamatta puistomaisesti hoidettuja alueita\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nAlueet, joita voidaan pitää urheilu- ja virkistyspalveluiden alueena: erikseen rakennetut urheilukentät ja vastaavat (kuuluvat luokkaan A32. Urheilu- ja virkistyspalveluiden alueet).\r\n\r\nTelttailu- ja leirintäalueet, uimarannat (kuuluvat luokkaan A22. Matkailupalvelujen ja lomailun alueet).\r\n\r\nMonikäyttömetsät, joiden ensisijainen käyttötapa on metsätalouden harjoittaminen (kuuluvat luokkaan F1. Talousmetsät).\r\n",
          "Virkistys- ja ulkoilualueet ovat alueita, joiden ensisijainen käyttötapa tai käyttötarkoitus on tarjota ympäristö omatoimiseen virkistys- ja liikuntaharrastukseen.\r\n\r\nVirkistys- ja ulkoilualueet ovat ei-puistomaisesti hoidettuja luonnonalueita. Alueella voi olla erikseen rakennettuja polkuja, pururatoja, laavuja, nuotiopaikkoja tms. alueen käyttöä edistäviä kevyitä rakenteita. Alueet voivat olla rajoitetun metsätalouskäytön piirissä, mutta ensisijainen käyttötarkoitus on virkistys- ja ulkoilukäyttö.\r\n\r\nVirkistys- ja ulkoilualueeksi luetaan mm.\r\n\r\n- Metsähallituksen ja kuntien virkistysmetsät\r\n\r\n- Valtion retkeilyalueet\r\n\r\n- Taajamien lähivirkistys-, retkeily- ja ulkoilualueet lukuunottamatta puistomaisesti hoidettuja alueita\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nAlueet, joita voidaan pitää urheilu- ja virkistyspalveluiden alueena: erikseen rakennetut urheilukentät ja vastaavat (kuuluvat luokkaan A32. Urheilu- ja virkistyspalveluiden alueet).\r\n\r\nTelttailu- ja leirintäalueet, uimarannat (kuuluvat luokkaan A22. Matkailupalvelujen ja lomailun alueet).\r\n\r\nMonikäyttömetsät, joiden ensisijainen käyttötapa on metsätalouden harjoittaminen (kuuluvat luokkaan F1. Talousmetsät).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/B",
    "level": 1,
    "code": "B",
    "order": 130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liiketoiminnan, hallinnon ja teollisuuden alueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/B1",
    "level": 2,
    "code": "B1",
    "order": 140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/B",
    "parentCode": "B",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liiketoiminnan ja hallinnon alueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/B11",
    "level": 3,
    "code": "B11",
    "order": 150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/B1",
    "parentCode": "B1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liike- ja toimistorakennusten alueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Liike- ja toimistorakennusten alue on rakennettu alue, jossa rakennusten vallitseva käyttötapa tai käyttötarkoitus on liiketoiminnan tai palveluelinkeinon harjoittaminen taikka toimistokäyttö. Liike- ja toimistorakennusten alueeksi luetaan rakennukset alla olevine maa-alueineen sekä näiden käyttöä välittömästi palvelevat piha-alueet, kuten esimerkiksi paikoitusalueet rakennuksineen.\r\n\r\nLiikerakennusten alueeksi luetaan mm. alueet, jolla harjoitetaan tukku- ja vähittäiskauppaa, majoitus- ja ravitsemustoimintaa, kuljetus-, tietoliikenne-, rahoitus- tai vuokraustoimintaa. Liikerakennuksissa on yleensä asiakaspalvelutiloja asiakaspalvelua varten.\r\n\r\nToimistorakennusten alueeksi luetaan mm. yhtiöiden pääkonttorit ja vastaavat pääosin toimistotiloja sisältävät rakennukset.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nLomamökkikylät tms. vaikka tarjoaisivatkin majoituspalveluja (kuuluvat luokkaan A22. Matkailupalvelujen ja lomailun alueet).\r\n\r\nViihdepalveluita tarjoavat alueet: huvipuistot tms. (kuuluvat luokkaan A31. Huvi- ja viihdepalvelujen alueet).\r\n\r\nNähtävyydet, joiden yhteydessä on palvelutoimintaa, kuten esimerkiksi Olavinlinna (kuuluvat luokkaan B12. Yleisten rakennusten alueet).\r\n",
          "Liike- ja toimistorakennusten alue on rakennettu alue, jossa rakennusten vallitseva käyttötapa tai käyttötarkoitus on liiketoiminnan tai palveluelinkeinon harjoittaminen taikka toimistokäyttö. Liike- ja toimistorakennusten alueeksi luetaan rakennukset alla olevine maa-alueineen sekä näiden käyttöä välittömästi palvelevat piha-alueet, kuten esimerkiksi paikoitusalueet rakennuksineen.\r\n\r\nLiikerakennusten alueeksi luetaan mm. alueet, jolla harjoitetaan tukku- ja vähittäiskauppaa, majoitus- ja ravitsemustoimintaa, kuljetus-, tietoliikenne-, rahoitus- tai vuokraustoimintaa. Liikerakennuksissa on yleensä asiakaspalvelutiloja asiakaspalvelua varten.\r\n\r\nToimistorakennusten alueeksi luetaan mm. yhtiöiden pääkonttorit ja vastaavat pääosin toimistotiloja sisältävät rakennukset.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nLomamökkikylät tms. vaikka tarjoaisivatkin majoituspalveluja (kuuluvat luokkaan A22. Matkailupalvelujen ja lomailun alueet).\r\n\r\nViihdepalveluita tarjoavat alueet: huvipuistot tms. (kuuluvat luokkaan A31. Huvi- ja viihdepalvelujen alueet).\r\n\r\nNähtävyydet, joiden yhteydessä on palvelutoimintaa, kuten esimerkiksi Olavinlinna (kuuluvat luokkaan B12. Yleisten rakennusten alueet).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/B12",
    "level": 3,
    "code": "B12",
    "order": 160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/B1",
    "parentCode": "B1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleisten rakennusten alueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yleisten rakennusten alue on rakennettu alue, jonka vallitseva käyttötapa tai käyttötarkoitus on julkisten palveluiden tarjoaminen.\r\n\r\nYleisten rakennusten alueeksi luetaan alueet, joilla tarjotaan mm. terveydenhuolto-, vanhusten- ja lastenhoitopalveluja tai joilla harjoitetaan kulttuuri-, opetus-, koulutus- ja tutkimus- tai uskonnollista toimintaa (kirkot, sairaalat, vankilat, päiväkodit, koulut, museot tms.). Myös maanpuolustus-, palo- ja pelastustoimeen sekä yleiseen järjestykseen ja ulkoasiainhallintoon liittyvät toiminnot luetaan yleisten rakennusten alueeksi.\r\n",
          "Yleisten rakennusten alue on rakennettu alue, jonka vallitseva käyttötapa tai käyttötarkoitus on julkisten palveluiden tarjoaminen.\r\n\r\nYleisten rakennusten alueeksi luetaan alueet, joilla tarjotaan mm. terveydenhuolto-, vanhusten- ja lastenhoitopalveluja tai joilla harjoitetaan kulttuuri-, opetus-, koulutus- ja tutkimus- tai uskonnollista toimintaa (kirkot, sairaalat, vankilat, päiväkodit, koulut, museot tms.). Myös maanpuolustus-, palo- ja pelastustoimeen sekä yleiseen järjestykseen ja ulkoasiainhallintoon liittyvät toiminnot luetaan yleisten rakennusten alueeksi.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/B2",
    "level": 2,
    "code": "B2",
    "order": 170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/B",
    "parentCode": "B",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuus- ja varastoalueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Teollisuus- ja varastoalue on alue, jolla sijaitsee teollisuustiloja kuten tehtaita tai teollisuushalleja niihin liittyvine varastoalueineen ja aputiloineen, ja jolla harjoitetaan tai jolla voidaan harjoittaa teollista toimintaa. Teolliseksi toiminnaksi luetaan NACE-toimialaluokituksen pääluokkaan D liittyvän toiminnan harjoittaminen.\r\n\r\nTeollisuus- ja varastoalueeksi luetaan myös teollista toimintaa palvelevat erilliset varastoalueet, jotka on tarkoitettu teollisuuden käyttämien raaka-aineiden tai sen tuottamien puolivalmisteiden ja lopputuotteiden tms. säilytyspaikaksi. \r\n\r\nTeolliseksi toiminnaksi luetaan mm. elintarvikkeiden, tekstiilien, puu- ja paperituotteiden, polttoaineiden, kemikaalien, kumi- ja muovituotteiden, metallituotteiden, ei-metallisten mineraalituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen, sähköteknisten ja optisten laitteiden sekä komponenttien, graafisten tuotteiden, atk- sekä kuva- ja äänitallenteiden valmistus.\r\n\r\nTeolliseksi toiminnaksi ei lasketa raaka-aineiden tuottamista esimerkiksi malmien ja mineraalien kaivamista tai louhimista (niiden jatkojalostus sen sijaan kyllä).\r\n\r\nVarastoalueeksi luetaan myös kallio- ja maaperäainesten varastointi muualla kuin kallio- ja maaperäainesten ottoalueiden yhteydessä.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nMaa-ainesten ottoalueisiin välittömästi liittyvät soran, kiviaineksen, louhintajätteen tai vastaavan varastointialueet (kuuluvat luokkaan D1. Kallio- ja maaperäainesten ottoalueet).\r\n\r\nLouhintajätteen tms. varastointi kaivosalueiden ulkopuolelle, läjitys ja täyttöalueet (kuuluvat luokkaan G2. Muu maa tai luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella).\r\n\r\nVarastoalueet, jotka liittyvät muun kuin teollisen toiminnan harjoittamiseen:\r\n\r\n- jätehuoltoon liittyvät varastoalueet (kaatopaikat, romuttamot)\r\n(kuuluvat luokkaan C21. Ympäristöhuollon alueet)\r\n\r\n- vesihuoltoon liittyvät varastoalueet (lietealtaat vedenpuhdistuslaitoksilla, vesitornit)\r\n(kuuluvat luokkaan C23. Vesihuollon alueet)\r\n\r\n- maatalouden varastoalueet (kuuluvat luokkaan E22. Maatalouden rakennettu maa)\r\n\r\n- veden varastointi vedenottoa tai vesivoiman tuotantoa tms. varten (kuuluvat luokkaan H. Vesialueet).\r\n\r\nVesivarastoalueet esimerkiksi tukkilauttojen säilytys järvessä (kuuluvat luokkaan H. Vesialueet).\r\n",
          "Teollisuus- ja varastoalue on alue, jolla sijaitsee teollisuustiloja kuten tehtaita tai teollisuushalleja niihin liittyvine varastoalueineen ja aputiloineen, ja jolla harjoitetaan tai jolla voidaan harjoittaa teollista toimintaa. Teolliseksi toiminnaksi luetaan NACE-toimialaluokituksen pääluokkaan D liittyvän toiminnan harjoittaminen.\r\n\r\nTeollisuus- ja varastoalueeksi luetaan myös teollista toimintaa palvelevat erilliset varastoalueet, jotka on tarkoitettu teollisuuden käyttämien raaka-aineiden tai sen tuottamien puolivalmisteiden ja lopputuotteiden tms. säilytyspaikaksi. \r\n\r\nTeolliseksi toiminnaksi luetaan mm. elintarvikkeiden, tekstiilien, puu- ja paperituotteiden, polttoaineiden, kemikaalien, kumi- ja muovituotteiden, metallituotteiden, ei-metallisten mineraalituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen, sähköteknisten ja optisten laitteiden sekä komponenttien, graafisten tuotteiden, atk- sekä kuva- ja äänitallenteiden valmistus.\r\n\r\nTeolliseksi toiminnaksi ei lasketa raaka-aineiden tuottamista esimerkiksi malmien ja mineraalien kaivamista tai louhimista (niiden jatkojalostus sen sijaan kyllä).\r\n\r\nVarastoalueeksi luetaan myös kallio- ja maaperäainesten varastointi muualla kuin kallio- ja maaperäainesten ottoalueiden yhteydessä.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nMaa-ainesten ottoalueisiin välittömästi liittyvät soran, kiviaineksen, louhintajätteen tai vastaavan varastointialueet (kuuluvat luokkaan D1. Kallio- ja maaperäainesten ottoalueet).\r\n\r\nLouhintajätteen tms. varastointi kaivosalueiden ulkopuolelle, läjitys ja täyttöalueet (kuuluvat luokkaan G2. Muu maa tai luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella).\r\n\r\nVarastoalueet, jotka liittyvät muun kuin teollisen toiminnan harjoittamiseen:\r\n\r\n- jätehuoltoon liittyvät varastoalueet (kaatopaikat, romuttamot)\r\n(kuuluvat luokkaan C21. Ympäristöhuollon alueet)\r\n\r\n- vesihuoltoon liittyvät varastoalueet (lietealtaat vedenpuhdistuslaitoksilla, vesitornit)\r\n(kuuluvat luokkaan C23. Vesihuollon alueet)\r\n\r\n- maatalouden varastoalueet (kuuluvat luokkaan E22. Maatalouden rakennettu maa)\r\n\r\n- veden varastointi vedenottoa tai vesivoiman tuotantoa tms. varten (kuuluvat luokkaan H. Vesialueet).\r\n\r\nVesivarastoalueet esimerkiksi tukkilauttojen säilytys järvessä (kuuluvat luokkaan H. Vesialueet).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/C",
    "level": 1,
    "code": "C",
    "order": 180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tukitoimintojen alueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/C1",
    "level": 2,
    "code": "C1",
    "order": 190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/C",
    "parentCode": "C",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liikennealueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/C11",
    "level": 3,
    "code": "C11",
    "order": 200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/C1",
    "parentCode": "C1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tieliikennealueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tieliikennealueita ovat yleiset tiet, kadut ja kaavatiet sekä yksityistiet liitännäisalueineen.\r\n\r\nYleisiä teitä ovat päätiet ja muut yleiset tiet. Päätiet ovat valtion omistamia ja valtion varoin ylläpidettäviä merkitykseltään tärkeitä tiealueita, jotka muodostavat moottoriajoneuvoliikenteelle rakennetun valtakunnallisen päätieverkon. Pääteiksi luetaan valtatiet ja kantatiet liitännäisalueineen. Valtatiet yhdistävät maakunta- ja muita keskuksia toisiinsa ja toimivat tärkeimpinä ulkomaanliikenteen reitteinä. Kantatiet yhdistävät kaupunkikeskukset toisiinsa ja täydentävät valtatieverkkoa. Muiksi yleisiksi teiksi luetaan seututiet ja yhdystiet liitännäisalueineen. Seututiet yhdistävät kuntakeskuksia ja muita kuin kaupunkitaajamia toisiinsa sekä kytkevät merkittävimmät muut liikennettä synnyttävät kohteet ja yleiset rajanylityspaikat ylempiluokkaiseen tieverkkoon. Yhdystiet ovat muita yleisiä teitä kuin valta-, kanta- ja seututeitä.\r\n\r\nKadut ja kaavatiet ovat kuntien rakentamia ja ylläpitämiä, taajamien detaljikaava-alueilla sijaitsevia liikennealueita. Myös torit, katuaukiot tms. taajamien katuverkoston liitännäisalueet luetaan tähän luokkaan.\r\n\r\nYksityistiet ovat muiden kuin valtion ja kuntien ylläpitämiä, ajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja, muita teitä kuin yleisiä teitä tai katu- ja kaavatiealueita.\r\n\r\nTiealueeksi luetaan varsinaisten ajorata- ja muiden liikenneratojen (kuten jalkakäytävä ja polkupyörätie) lisäksi tien säilymistä ja käyttämistä varten pysyvästi tarvittavat liitännäisalueet, rakenteet ja laitteet kuten pientareet, luiskat, pengermät, ojat, keski- väli- ja rajakaistat, näkymäalueet ja varalaskupaikat; valaistuslaitteet, kaiteet, rummut, riista-aidat, lautat laitureineen sekä erityyppiset autoliikennepaikat kuten levähdys-, kääntö-, lastaus-, kohtaamis- ja pysähtymispaikat. Myös pysyvät tierakennelmat kuten sillat luetaan tiealueeksi.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nLiikenteen suojaviheralueet liikennealueen ulkopuolella (kuuluvat luokkaan I2. Erityisalueet tai F. Metsätalouden maat).\r\n\r\nJäätiet tms. vesialuetta ylittävät tilapäiset kulkuväylät (kuuluvat luokkaan H. Vesialueet).\r\n\r\nRakenteilla olevat tiet (luokitellaan aiemman maankäytön perusteella tai luokkaan G2. Muu maa).\r\n\r\nLiikennöintitoimintaan liittyvä lastinkäsittely ja varastointi, tieliikenneterminaalit tms. (kuuluvat luokkaan C15. Muut liikennealueet).\r\n",
          "Tieliikennealueita ovat yleiset tiet, kadut ja kaavatiet sekä yksityistiet liitännäisalueineen.\r\n\r\nYleisiä teitä ovat päätiet ja muut yleiset tiet. Päätiet ovat valtion omistamia ja valtion varoin ylläpidettäviä merkitykseltään tärkeitä tiealueita, jotka muodostavat moottoriajoneuvoliikenteelle rakennetun valtakunnallisen päätieverkon. Pääteiksi luetaan valtatiet ja kantatiet liitännäisalueineen. Valtatiet yhdistävät maakunta- ja muita keskuksia toisiinsa ja toimivat tärkeimpinä ulkomaanliikenteen reitteinä. Kantatiet yhdistävät kaupunkikeskukset toisiinsa ja täydentävät valtatieverkkoa. Muiksi yleisiksi teiksi luetaan seututiet ja yhdystiet liitännäisalueineen. Seututiet yhdistävät kuntakeskuksia ja muita kuin kaupunkitaajamia toisiinsa sekä kytkevät merkittävimmät muut liikennettä synnyttävät kohteet ja yleiset rajanylityspaikat ylempiluokkaiseen tieverkkoon. Yhdystiet ovat muita yleisiä teitä kuin valta-, kanta- ja seututeitä.\r\n\r\nKadut ja kaavatiet ovat kuntien rakentamia ja ylläpitämiä, taajamien detaljikaava-alueilla sijaitsevia liikennealueita. Myös torit, katuaukiot tms. taajamien katuverkoston liitännäisalueet luetaan tähän luokkaan.\r\n\r\nYksityistiet ovat muiden kuin valtion ja kuntien ylläpitämiä, ajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja, muita teitä kuin yleisiä teitä tai katu- ja kaavatiealueita.\r\n\r\nTiealueeksi luetaan varsinaisten ajorata- ja muiden liikenneratojen (kuten jalkakäytävä ja polkupyörätie) lisäksi tien säilymistä ja käyttämistä varten pysyvästi tarvittavat liitännäisalueet, rakenteet ja laitteet kuten pientareet, luiskat, pengermät, ojat, keski- väli- ja rajakaistat, näkymäalueet ja varalaskupaikat; valaistuslaitteet, kaiteet, rummut, riista-aidat, lautat laitureineen sekä erityyppiset autoliikennepaikat kuten levähdys-, kääntö-, lastaus-, kohtaamis- ja pysähtymispaikat. Myös pysyvät tierakennelmat kuten sillat luetaan tiealueeksi.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nLiikenteen suojaviheralueet liikennealueen ulkopuolella (kuuluvat luokkaan I2. Erityisalueet tai F. Metsätalouden maat).\r\n\r\nJäätiet tms. vesialuetta ylittävät tilapäiset kulkuväylät (kuuluvat luokkaan H. Vesialueet).\r\n\r\nRakenteilla olevat tiet (luokitellaan aiemman maankäytön perusteella tai luokkaan G2. Muu maa).\r\n\r\nLiikennöintitoimintaan liittyvä lastinkäsittely ja varastointi, tieliikenneterminaalit tms. (kuuluvat luokkaan C15. Muut liikennealueet).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/C12",
    "level": 3,
    "code": "C12",
    "order": 210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/C1",
    "parentCode": "C1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rautatie- ja muut raideliikennealueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rautatiet ovat henkilö- ja/tai tavaraliikenteen käyttämiä, kiskoilla varustettuja kulkuväyliä sivuraiteineen ja liitännäisalueineen.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\n- Maanpäälliset henkilö- ja/tai tavaraliikennerautatiet ja metroradat sivuraiteineen\r\n\r\n- ratapihat lastinkäsittelyalueineen ja tavaraterminaaleineen\r\n\r\n- rautatie- ja metroasemat.\r\n\r\nTeollisuusalueiden rautatiet tai pelkästään tavaraliikenteeseen käytetyt muut radat luetaan rautatiealueeksi mikäli ne on liitetty yleiseen rataverkkoon tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia. Museorautatiet ja käytöstä pois jääneet rata-alueet luetaan rautatiealueeksi mikäli ne ovat liikennöitävässä kunnossa.\r\n\r\nRautatiealueeksi luetaan varsinaisten rata-alueiden lisäksi radan piennaralueet, luiskat, ojat ja näkymäalueet sekä erityyppiset liikennepaikat kuten asema-, lastaus- ja pysäkkipaikat. Myös pysyvät rautatierakennelmat kuten rautatiesillat, veturihallit tms. luetaan rautatiealueeksi.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nRaitiovaunujen käyttämät raideliikennealueet ja raitiovaunuhallit (kuuluvat luokkaan C11. Tieliikennealueet).\r\n\r\nPuutavarakuljetuksiin käytetyt erilliset ja vähäiset radat metsäalueilla (luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella).\r\n\r\nHuvipuistojen, virkistysalueiden, ampumaratojen, kaivosalueiden tms. yksityisten alueiden erilliset ja vähäiset rata-alueet (luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella).\r\n",
          "Rautatiet ovat henkilö- ja/tai tavaraliikenteen käyttämiä, kiskoilla varustettuja kulkuväyliä sivuraiteineen ja liitännäisalueineen.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\n- Maanpäälliset henkilö- ja/tai tavaraliikennerautatiet ja metroradat sivuraiteineen\r\n\r\n- ratapihat lastinkäsittelyalueineen ja tavaraterminaaleineen\r\n\r\n- rautatie- ja metroasemat.\r\n\r\nTeollisuusalueiden rautatiet tai pelkästään tavaraliikenteeseen käytetyt muut radat luetaan rautatiealueeksi mikäli ne on liitetty yleiseen rataverkkoon tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia. Museorautatiet ja käytöstä pois jääneet rata-alueet luetaan rautatiealueeksi mikäli ne ovat liikennöitävässä kunnossa.\r\n\r\nRautatiealueeksi luetaan varsinaisten rata-alueiden lisäksi radan piennaralueet, luiskat, ojat ja näkymäalueet sekä erityyppiset liikennepaikat kuten asema-, lastaus- ja pysäkkipaikat. Myös pysyvät rautatierakennelmat kuten rautatiesillat, veturihallit tms. luetaan rautatiealueeksi.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nRaitiovaunujen käyttämät raideliikennealueet ja raitiovaunuhallit (kuuluvat luokkaan C11. Tieliikennealueet).\r\n\r\nPuutavarakuljetuksiin käytetyt erilliset ja vähäiset radat metsäalueilla (luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella).\r\n\r\nHuvipuistojen, virkistysalueiden, ampumaratojen, kaivosalueiden tms. yksityisten alueiden erilliset ja vähäiset rata-alueet (luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/C13",
    "level": 3,
    "code": "C13",
    "order": 220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/C1",
    "parentCode": "C1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lentoliikenne- ja ilmailualueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Lentoliikenne- ja ilmailualueet ovat liikenne-, sotilas- ja pienkoneiden ja sekä helikoptereiden ja muiden vastaavien lentolaitteiden käyttämiä pysyviä nousu-/laskeutumis- ja huoltoalueita.\r\n\r\nLentoliikennealueeksi luetaan varsinaisten kiitorata-alueiden lisäksi muut lentoliikennealueet kuten lentoasema-, lastinkäsittely-/lentoterminaali-, lentokonehalli- ja muut huoltoalueet. \r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nLentokentät kiitorata-, huolto- ja lastinkäsittely/tavaraterminaalialueineen. Lentoasemat niihin liittyvine apualueineen. Lentokenttäalueeksi luetaan koko lentokentän aidattu alue ruohokenttineen ja rullausteineen. Myös pienkone- ja harrasteilmailukentät.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nRakenteilla olevat lentokentät, lentoliikenne- ja ilmailualueet (luokitellaan aiemman maankäytön perusteella tai luokkaan G2. Muu maa).\r\n\r\nLentokenttien suoja-alueet tms. metsäalueilla (luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella). \r\n\r\nLentokoneiden varalaskupaikat (kuuluvat luokkaan C1. Tieliikennealueet).\r\n\r\nMuut tilapäiset laskeutumispaikat, esimerkiksi pienet metsänlannoituskentät tms. metsäalueilla (luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella tai muihin liikennealueisiin).\r\n\r\nHelikopterien laskeutumispaikat esimerkiksi rakennusten katoilla (luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella).\r\n",
          "Lentoliikenne- ja ilmailualueet ovat liikenne-, sotilas- ja pienkoneiden ja sekä helikoptereiden ja muiden vastaavien lentolaitteiden käyttämiä pysyviä nousu-/laskeutumis- ja huoltoalueita.\r\n\r\nLentoliikennealueeksi luetaan varsinaisten kiitorata-alueiden lisäksi muut lentoliikennealueet kuten lentoasema-, lastinkäsittely-/lentoterminaali-, lentokonehalli- ja muut huoltoalueet. \r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nLentokentät kiitorata-, huolto- ja lastinkäsittely/tavaraterminaalialueineen. Lentoasemat niihin liittyvine apualueineen. Lentokenttäalueeksi luetaan koko lentokentän aidattu alue ruohokenttineen ja rullausteineen. Myös pienkone- ja harrasteilmailukentät.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nRakenteilla olevat lentokentät, lentoliikenne- ja ilmailualueet (luokitellaan aiemman maankäytön perusteella tai luokkaan G2. Muu maa).\r\n\r\nLentokenttien suoja-alueet tms. metsäalueilla (luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella). \r\n\r\nLentokoneiden varalaskupaikat (kuuluvat luokkaan C1. Tieliikennealueet).\r\n\r\nMuut tilapäiset laskeutumispaikat, esimerkiksi pienet metsänlannoituskentät tms. metsäalueilla (luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella tai muihin liikennealueisiin).\r\n\r\nHelikopterien laskeutumispaikat esimerkiksi rakennusten katoilla (luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/C14",
    "level": 3,
    "code": "C14",
    "order": 230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/C1",
    "parentCode": "C1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Satama-alueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Satama-alueet ovat sisävesi-, kanava- tai meriliikenteen matkustaja-, rahti- tai sotalaivojen käyttämiä pysyviä rantautumis- ja huoltoalueita.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nMatkustajaliikenne-, tavara-, sotilas- ja teollisuussatamat huolto- ja lastinkäsittely-/tavara terminaalialueineen. Öljy- ja hiilisatamissa varastointialueet luetaan satama-alueeksi. Samoin tavarasatamissa kontti- tms. lastinkäsittelyalueet.\r\n\r\nSatama-alueeksi luetaan varsinaisten laiturialueiden lisäksi myös niiden matkustaja-, lastinkäsittely-/satamaterminaali-, pysäköinti-, tullaus- ja huoltoalueet.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nSatama-alueiden vesialueet lukuunottamatta suljettuja altaita tms. (kuuluvat luokkaan H. Vesialueet).\r\n\r\nHuvivenesatamat (kuuluvat luokkaan A32. Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet).\r\n\r\nTelakka-alueet altaineen (kuuluvat luokkaan B2. Teollisuus- ja varastoalueet).\r\n",
          "Satama-alueet ovat sisävesi-, kanava- tai meriliikenteen matkustaja-, rahti- tai sotalaivojen käyttämiä pysyviä rantautumis- ja huoltoalueita.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nMatkustajaliikenne-, tavara-, sotilas- ja teollisuussatamat huolto- ja lastinkäsittely-/tavara terminaalialueineen. Öljy- ja hiilisatamissa varastointialueet luetaan satama-alueeksi. Samoin tavarasatamissa kontti- tms. lastinkäsittelyalueet.\r\n\r\nSatama-alueeksi luetaan varsinaisten laiturialueiden lisäksi myös niiden matkustaja-, lastinkäsittely-/satamaterminaali-, pysäköinti-, tullaus- ja huoltoalueet.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nSatama-alueiden vesialueet lukuunottamatta suljettuja altaita tms. (kuuluvat luokkaan H. Vesialueet).\r\n\r\nHuvivenesatamat (kuuluvat luokkaan A32. Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet).\r\n\r\nTelakka-alueet altaineen (kuuluvat luokkaan B2. Teollisuus- ja varastoalueet).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/C15",
    "level": 3,
    "code": "C15",
    "order": 240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/C1",
    "parentCode": "C1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut liikennealueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muut edellä luokittelemattomat liikennealueet.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nTieliikenneterminaalit (tavara- ja henkilöliikenteen), huoltoasemat, ns. kylmäasemat, erilliset pysäköintialueet, paikoitusrakennukset, testiradat (ellei voi pitää urheilu- ja vapaa-ajan alueena) jne.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nAjoneuvojen pysyvään tai pitkäaikaiseen varastointiin tarkoitetut erilliset ja suljetut alueet: huolintaliikkeiden ajoneuvokentät tms. (kuuluvat luokkaan B2. Teollisuus- ja varastoalueet).\r\n\r\nTorit yms. ensisijaisesti muuhun kuin pysäköintiin tarkoitetut, avoimet alueet (kuuluvat luokkaan C11. Tieliikennealueet).\r\n",
          "Muut edellä luokittelemattomat liikennealueet.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nTieliikenneterminaalit (tavara- ja henkilöliikenteen), huoltoasemat, ns. kylmäasemat, erilliset pysäköintialueet, paikoitusrakennukset, testiradat (ellei voi pitää urheilu- ja vapaa-ajan alueena) jne.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nAjoneuvojen pysyvään tai pitkäaikaiseen varastointiin tarkoitetut erilliset ja suljetut alueet: huolintaliikkeiden ajoneuvokentät tms. (kuuluvat luokkaan B2. Teollisuus- ja varastoalueet).\r\n\r\nTorit yms. ensisijaisesti muuhun kuin pysäköintiin tarkoitetut, avoimet alueet (kuuluvat luokkaan C11. Tieliikennealueet).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/C2",
    "level": 2,
    "code": "C2",
    "order": 250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/C",
    "parentCode": "C",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhdyskuntateknisen huollon alueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/C21",
    "level": 3,
    "code": "C21",
    "order": 260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/C2",
    "parentCode": "C2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ympäristöhuollon alueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ympäristöhuollon alue on yhdyskunta- tai teollisuusjätteiden pysyvä varastointi ja/tai jatkokäsittelypaikka.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nMaanpinnalla sijaitsevat, yhteiskunnan tai teollisuuden ylläpitämät kaatopaikka-alueet. Ympäristöhuollon alueeksi luetaan myös jätteiden ja romun jatkokäsittelylaitokset, purkaamot, kierrätyskeskukset, jätteenpolttolaitokset, ongelmajätelaitokset jne.\r\n\r\nMyös pysyvät lumenkaatopaikat (ei kuitenkaan jos on vesialuetta) luetaan ympäristönhuollon alueeksi, ellei aluetta voida pitää muuhun maankäyttölajiin kuuluvana.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nVesialueet, joita käytetään tai on käytetty jätteiden upottamiseen (kuuluvat luokkaan H. Vesialueet).\r\n\r\nMaanalaiset jätteen varastointi- tai jälleenkäsittelypaikat (eivät kuulu luokiteltaviin kohteisiin).\r\n\r\nKaivannaistoiminnan yhteydessä syntyneen ylijäämäaineksen välivarastointi kaivualueen yhteydessä (kuuluvat luokkaan D. Kallio- ja maaperäainesten ottoalueet).\r\n\r\nMaisemoidut kaatopaikat ja läjitysalueet (luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella tai luokkaan F. Metsätalouden maa tai G2. Muu maa).\r\n",
          "Ympäristöhuollon alue on yhdyskunta- tai teollisuusjätteiden pysyvä varastointi ja/tai jatkokäsittelypaikka.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nMaanpinnalla sijaitsevat, yhteiskunnan tai teollisuuden ylläpitämät kaatopaikka-alueet. Ympäristöhuollon alueeksi luetaan myös jätteiden ja romun jatkokäsittelylaitokset, purkaamot, kierrätyskeskukset, jätteenpolttolaitokset, ongelmajätelaitokset jne.\r\n\r\nMyös pysyvät lumenkaatopaikat (ei kuitenkaan jos on vesialuetta) luetaan ympäristönhuollon alueeksi, ellei aluetta voida pitää muuhun maankäyttölajiin kuuluvana.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nVesialueet, joita käytetään tai on käytetty jätteiden upottamiseen (kuuluvat luokkaan H. Vesialueet).\r\n\r\nMaanalaiset jätteen varastointi- tai jälleenkäsittelypaikat (eivät kuulu luokiteltaviin kohteisiin).\r\n\r\nKaivannaistoiminnan yhteydessä syntyneen ylijäämäaineksen välivarastointi kaivualueen yhteydessä (kuuluvat luokkaan D. Kallio- ja maaperäainesten ottoalueet).\r\n\r\nMaisemoidut kaatopaikat ja läjitysalueet (luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella tai luokkaan F. Metsätalouden maa tai G2. Muu maa).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/C22",
    "level": 3,
    "code": "C22",
    "order": 270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/C2",
    "parentCode": "C2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Energiahuollon alueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Energiahuollon alueen vallitseva käyttötapa on energian tuotanto tai sen siirtäminen.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nVoimalaitosalueet: vesi-, hiili-, kaasu-, turve-, öljy-, puuenergia-, aurinkoenergia-, tuuli- ja ydinvoimalat ja muut sähkö- tai lämpöenergiaa yleiseen käyttöön tuottavat laitokset. Energiahuoltoalueeksi luetaan myös energiatuotantoon liittyvät apualueet kuten polttoainevarastot voimaloiden yhteydessä. Vesivoimalaitosten tekoaltaita tms. ei kuitenkaan lasketa voimalaitoksen varastoalueeksi.\r\n\r\nEnergian siirtoverkot: sähkölinja-alueet muuntoasemineen, kaasu-, öljy- ja kuumavesiputkistot pumppuasemineen ja muine oheisrakennelmineen (esimerkiksi anodikentät jne.).\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nErilliset energiavarastoalueet, esimerkiksi öljy- ja hiiliterminaalit satamissa (kuuluvat luokkaan C14. Satama-alueet).\r\n\r\nVesivoiman tuotantoon liittyvät tekoaltaat tms. vesivarastoalueet (kuuluvat luokkaan H. Vesialueet).\r\n\r\nTeollisuusalueiden sisäiset voimalaitokset (kuuluvat luokkaan B2. Teollisuus- ja varastoalueet).\r\n",
          "Energiahuollon alueen vallitseva käyttötapa on energian tuotanto tai sen siirtäminen.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nVoimalaitosalueet: vesi-, hiili-, kaasu-, turve-, öljy-, puuenergia-, aurinkoenergia-, tuuli- ja ydinvoimalat ja muut sähkö- tai lämpöenergiaa yleiseen käyttöön tuottavat laitokset. Energiahuoltoalueeksi luetaan myös energiatuotantoon liittyvät apualueet kuten polttoainevarastot voimaloiden yhteydessä. Vesivoimalaitosten tekoaltaita tms. ei kuitenkaan lasketa voimalaitoksen varastoalueeksi.\r\n\r\nEnergian siirtoverkot: sähkölinja-alueet muuntoasemineen, kaasu-, öljy- ja kuumavesiputkistot pumppuasemineen ja muine oheisrakennelmineen (esimerkiksi anodikentät jne.).\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nErilliset energiavarastoalueet, esimerkiksi öljy- ja hiiliterminaalit satamissa (kuuluvat luokkaan C14. Satama-alueet).\r\n\r\nVesivoiman tuotantoon liittyvät tekoaltaat tms. vesivarastoalueet (kuuluvat luokkaan H. Vesialueet).\r\n\r\nTeollisuusalueiden sisäiset voimalaitokset (kuuluvat luokkaan B2. Teollisuus- ja varastoalueet).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/C23",
    "level": 3,
    "code": "C23",
    "order": 280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/C2",
    "parentCode": "C2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vesihuollon alueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vesihuollon alueen vallitseva käyttötapa on puhtaan käyttöveden tuotanto, siirto ja jakelu. Vesihuoltoalueeksi luetaan myös alueet, joiden tarkoituksena on jätevesien siirto ja puhdistaminen.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nVedenpumppaamot ja -puhdistamot lietealtaineen yms. apualueineen. Vesitornit ja muut erikseen rakennetut, suljetut vesivarastoalueet.\r\n\r\nPuhtaan veden ja jäteveden siirtoverkot pumppuasemineen ja muine oheisrakennelmineen.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nLaajat vesivarastoalueet; esimerkiksi järvialueet vedenottoa varten (kuuluvat luokkaan H. Vesialueet).\r\n\r\nPysyväksi vesivarastoksi rakennetut tekoaltaat (kuuluvat luokkaan H. Vesialueet.)\r\n\r\nLämpövesiputkistot (luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella).\r\n\r\nJätevesialtaat teollisuuslaitosten yhteydessä (kuuluvat luokkaan B2. Teollisuus- ja varastoalueet).\r\n\r\nJätevesialtaat kaivostoiminnan yhteydessä (kuuluvat luokkaan D11. Kallioperäainesten ottoalueet).\r\n\r\nJätevesialtaat maatalouden yhteydessä (kuuluvat luokkaan B22. Maatalouden rakennettu maa).\r\n",
          "Vesihuollon alueen vallitseva käyttötapa on puhtaan käyttöveden tuotanto, siirto ja jakelu. Vesihuoltoalueeksi luetaan myös alueet, joiden tarkoituksena on jätevesien siirto ja puhdistaminen.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nVedenpumppaamot ja -puhdistamot lietealtaineen yms. apualueineen. Vesitornit ja muut erikseen rakennetut, suljetut vesivarastoalueet.\r\n\r\nPuhtaan veden ja jäteveden siirtoverkot pumppuasemineen ja muine oheisrakennelmineen.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nLaajat vesivarastoalueet; esimerkiksi järvialueet vedenottoa varten (kuuluvat luokkaan H. Vesialueet).\r\n\r\nPysyväksi vesivarastoksi rakennetut tekoaltaat (kuuluvat luokkaan H. Vesialueet.)\r\n\r\nLämpövesiputkistot (luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella).\r\n\r\nJätevesialtaat teollisuuslaitosten yhteydessä (kuuluvat luokkaan B2. Teollisuus- ja varastoalueet).\r\n\r\nJätevesialtaat kaivostoiminnan yhteydessä (kuuluvat luokkaan D11. Kallioperäainesten ottoalueet).\r\n\r\nJätevesialtaat maatalouden yhteydessä (kuuluvat luokkaan B22. Maatalouden rakennettu maa).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/C24",
    "level": 3,
    "code": "C24",
    "order": 290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/C2",
    "parentCode": "C2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut yhdyskuntateknisen huollon alueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muun yhdyskuntateknisen huollon alueet ovat alueita, joilla sijaitsee muita kuin ympäristönhuoltoon, energiahuoltoon tai vesihuoltoon liittyviä teknisiä laitteita.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nTietoliikennettä tai havaintojen tekoa palvelevat, erilliset ja yleensä miehittämättömät alueet: majakat, mastot, satelliittiantennit jne. Tutkimustoimintaa palvelevat tekniset laitteistot ja asemat: sääasemat, tähtitornit jne.\r\n",
          "Muun yhdyskuntateknisen huollon alueet ovat alueita, joilla sijaitsee muita kuin ympäristönhuoltoon, energiahuoltoon tai vesihuoltoon liittyviä teknisiä laitteita.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nTietoliikennettä tai havaintojen tekoa palvelevat, erilliset ja yleensä miehittämättömät alueet: majakat, mastot, satelliittiantennit jne. Tutkimustoimintaa palvelevat tekniset laitteistot ja asemat: sääasemat, tähtitornit jne.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/D",
    "level": 1,
    "code": "D",
    "order": 300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kallio- ja maaperäainesten ottoalueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/D1",
    "level": 2,
    "code": "D1",
    "order": 310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/D",
    "parentCode": "D",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kallio- ja maaperäainesten ottoalueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/D11",
    "level": 3,
    "code": "D11",
    "order": 320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/D1",
    "parentCode": "D1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kallioperäainesten ottoalueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kallioperäainesten ottoalueita ovat kaivokset ja kalliokiviainesten louhinta-alueet (louhokset).\r\n\r\nKaivos on alue, jolta irrotetaan ns. kaivoskivennäisiä maa- tai kallioperästä kaivamalla, louhimalla, huuhtomalla tai muulla tavalla poiskuljetettavaksi tai paikalla jalostettavaksi kaupallisia tarkoituksia varten. Kaivoskivennäisiksi luetaan Kaivoslain (503/1965) 2 §:ssä mainitut metallit ja mineraalit.\r\n\r\nKalliokiviainesten louhinta-alueet ovat alueita, joilla irrotetaan louhimalla kallioperästä kalliomursketta, louhetta, lohkokiviaihioita tai sivukiviä pois kuljetettavaksi tai paikalla jalostettavaksi kaupallisia tarkoituksia varten.\r\n\r\nKaivos- ja avolouhosalueet, joilta irrotetaan kaivoskivennäisiä. Alueet, joita käytetään muiden mineraalien irrottamiseen kallioperästä: rakennuskiven, murskekiven, korukiven jne. louhinta. Yleensä teollisuuden käyttämän malmin ja kiviaineksen louhinta-alueet. Irrotetun materiaalin sekä kaivutoiminnan sivutuotteena saadun louhintajätteen tms. pysyväisluonteiset varastoalueet kaivualueen yhteydessä.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nKiviainesten jalostukseen tarkoitetut alueet\r\n\r\n- esimerkiksi rakennuskivien leikkaus- ja hionta tms.\r\n\r\n- jalostamisena ei kuitenkaan pidetä kiviaineksen esikäsittelyä esimerkiksi murskausta\r\n(kuuluvat luokkaan B2. Teollisuus- ja varastoalueet).\r\n\r\nKaivosvaltaukset tms. varausalueet (luokitellaan nykyisen maankäytön perustella).\r\n\r\nKotitarve- tms. vähäiset kalliokiviainesten ottoalueet (luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella).\r\n\r\nLouhintajätteen tms. varastointi kaivosalueiden ulkopuolelle, läjitys ja täyttöalueet (luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella tai luokkaan G2. Muu maa).\r\n\r\nKalliokiviainesten otto rakennustöiden yhteydessä: laajat rakennustyömaat (luokitellaan aiemman maankäytön perusteella tai luokkaan G2. Muu maa).\r\n",
          "Kallioperäainesten ottoalueita ovat kaivokset ja kalliokiviainesten louhinta-alueet (louhokset).\r\n\r\nKaivos on alue, jolta irrotetaan ns. kaivoskivennäisiä maa- tai kallioperästä kaivamalla, louhimalla, huuhtomalla tai muulla tavalla poiskuljetettavaksi tai paikalla jalostettavaksi kaupallisia tarkoituksia varten. Kaivoskivennäisiksi luetaan Kaivoslain (503/1965) 2 §:ssä mainitut metallit ja mineraalit.\r\n\r\nKalliokiviainesten louhinta-alueet ovat alueita, joilla irrotetaan louhimalla kallioperästä kalliomursketta, louhetta, lohkokiviaihioita tai sivukiviä pois kuljetettavaksi tai paikalla jalostettavaksi kaupallisia tarkoituksia varten.\r\n\r\nKaivos- ja avolouhosalueet, joilta irrotetaan kaivoskivennäisiä. Alueet, joita käytetään muiden mineraalien irrottamiseen kallioperästä: rakennuskiven, murskekiven, korukiven jne. louhinta. Yleensä teollisuuden käyttämän malmin ja kiviaineksen louhinta-alueet. Irrotetun materiaalin sekä kaivutoiminnan sivutuotteena saadun louhintajätteen tms. pysyväisluonteiset varastoalueet kaivualueen yhteydessä.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nKiviainesten jalostukseen tarkoitetut alueet\r\n\r\n- esimerkiksi rakennuskivien leikkaus- ja hionta tms.\r\n\r\n- jalostamisena ei kuitenkaan pidetä kiviaineksen esikäsittelyä esimerkiksi murskausta\r\n(kuuluvat luokkaan B2. Teollisuus- ja varastoalueet).\r\n\r\nKaivosvaltaukset tms. varausalueet (luokitellaan nykyisen maankäytön perustella).\r\n\r\nKotitarve- tms. vähäiset kalliokiviainesten ottoalueet (luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella).\r\n\r\nLouhintajätteen tms. varastointi kaivosalueiden ulkopuolelle, läjitys ja täyttöalueet (luokitellaan ympäröivän maankäytön perusteella tai luokkaan G2. Muu maa).\r\n\r\nKalliokiviainesten otto rakennustöiden yhteydessä: laajat rakennustyömaat (luokitellaan aiemman maankäytön perusteella tai luokkaan G2. Muu maa).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/D12",
    "level": 3,
    "code": "D12",
    "order": 330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/D1",
    "parentCode": "D1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maaperäainesten ottoalueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Maaperäainesten ottoalueita ovat turvetuotantoalueet, soran- ja hiekanottoalueet sekä muut maa-ainesten ottoalueet.\r\n\r\nTurvetuotantoalueet ovat alueita, joita käytetään pala-, jyrsin- ja ns. ympäristöturpeen (kasvu-, imeytys- tms. pintaturve) kaupalliseen nostoon ja tuotantoon.\r\n\r\nSoran- ja hiekanottoalueet ovat alueita, joita käytetään soran, soramurskeen tai hiekan kaivamiseen pois kuljetettavaksi tai paikalla jalostettavaksi kaupallisiin tarkoituksiin.\r\n\r\nMuut maa-ainesten ottoalueet ovat alueita, joita käytetään saven, moreenin tai eloperäisten maalajien (multa, lieju) kaivamiseen pois kuljetettavaksi tai paikalla jalostettavaksi kaupallisiin tarkoituksiin.\r\n\r\nMuut kuin kotitarvekäyttöön tarkoitetut turvetuotantoalueet, sora- ja hiekkakuopat sekä saven- ja mullanottoalueet apualueineen. Irrotetun aineksen sekä mahdollisen kaivujätteen väliaikaiset ja pysyväisluonteiset varastoalueet ottoalueen yhteydessä.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nMaa-aineksen jatkojalostukseen tarkoitetut alueet (kuuluvat luokkaan B2. Teollisuus- ja varasto-alueet). Turpeen lannoitusta, kompostointia ja säkittämistä tms. tuotantopaikalla tapahtuvaa käsittelyä ei pidetä turpeen jalostamisena.\r\n\r\nMaaperä-ainesten otto kotitarvetta varten (kuuluu luokkaan F. Metsätalouden maat tai G1. Jättömaa).\r\n\r\nMaaperä-ainesten kaivun varausalueet (luokitellaan nykyisen maankäytön perusteella).\r\n\r\nMaaperä-ainesten otto rakennustöiden yhteydessä esimerkiksi tietyömaat (luokitellaan aiemman maankäytön perusteella tai luokkaan G2. Muu maa).\r\n",
          "Maaperäainesten ottoalueita ovat turvetuotantoalueet, soran- ja hiekanottoalueet sekä muut maa-ainesten ottoalueet.\r\n\r\nTurvetuotantoalueet ovat alueita, joita käytetään pala-, jyrsin- ja ns. ympäristöturpeen (kasvu-, imeytys- tms. pintaturve) kaupalliseen nostoon ja tuotantoon.\r\n\r\nSoran- ja hiekanottoalueet ovat alueita, joita käytetään soran, soramurskeen tai hiekan kaivamiseen pois kuljetettavaksi tai paikalla jalostettavaksi kaupallisiin tarkoituksiin.\r\n\r\nMuut maa-ainesten ottoalueet ovat alueita, joita käytetään saven, moreenin tai eloperäisten maalajien (multa, lieju) kaivamiseen pois kuljetettavaksi tai paikalla jalostettavaksi kaupallisiin tarkoituksiin.\r\n\r\nMuut kuin kotitarvekäyttöön tarkoitetut turvetuotantoalueet, sora- ja hiekkakuopat sekä saven- ja mullanottoalueet apualueineen. Irrotetun aineksen sekä mahdollisen kaivujätteen väliaikaiset ja pysyväisluonteiset varastoalueet ottoalueen yhteydessä.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nMaa-aineksen jatkojalostukseen tarkoitetut alueet (kuuluvat luokkaan B2. Teollisuus- ja varasto-alueet). Turpeen lannoitusta, kompostointia ja säkittämistä tms. tuotantopaikalla tapahtuvaa käsittelyä ei pidetä turpeen jalostamisena.\r\n\r\nMaaperä-ainesten otto kotitarvetta varten (kuuluu luokkaan F. Metsätalouden maat tai G1. Jättömaa).\r\n\r\nMaaperä-ainesten kaivun varausalueet (luokitellaan nykyisen maankäytön perusteella).\r\n\r\nMaaperä-ainesten otto rakennustöiden yhteydessä esimerkiksi tietyömaat (luokitellaan aiemman maankäytön perusteella tai luokkaan G2. Muu maa).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/E",
    "level": 1,
    "code": "E",
    "order": 340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maatalouden maat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/E1",
    "level": 2,
    "code": "E1",
    "order": 350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/E",
    "parentCode": "E",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Käytössä oleva maatalousmaa"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/E11",
    "level": 3,
    "code": "E11",
    "order": 360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/E1",
    "parentCode": "E1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pellot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pelto on alue, jolla normaaleissa olosuhteissa viljellään jatkuvasti kylvettyjä tai istutettuja pelto- tai puutarhakasveja. Pelloksi luetaan myös lyhytaikaiset, enintään 5 vuoden ikäiset kesannot sekä enintään 5 vuoden ikäiset nurmet, jotka ovat viljelyskierron piirissä.\r\n\r\nKesanto on alue, joka jätetään lepäämään yleensä yhden satokauden ajaksi maan parantamiseksi. Kesanto voi olla avo- tai viherkesanto tai luonnonvaraista kasvillisuutta kasvava kesantomaa. \r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nVakinaisessa viljelyskäytössä olevat sekä tilapäisesti viljelemättömät, mutta viljelyskierron piirissä olevat alueet. Puutarhakasveilla tarkoitetaan tässä yhteydessä juureksia ja muita avomaan vihanneksia, melonia, mansikkaa ja mesimarjaa.\r\n\r\nPelloksi luetaan viljelysmaiden piiri-, niska- ja sarkaojat, pellonreunat, suojakaistat tms. apualueet. Pelloksi luetaan myös peltomaalla sijaitsevat vähäiset tai tilapäiset rakennukset ja rakennelmat kuten katokset, ellei niitä voida pitää muuna maatalouden rakennettuna maana.\r\n\r\nTilapäisesti viljelemättömäksi katsotaan mm:\r\n\r\n- viljelemättömät, kesannointijärjestelmän piirissä olevat pellot, joiden kesannointi kestää enintään 5 vuotta\r\n\r\n- peltoalueella kulkevat tilapäiset kulkuväylät, joita ei ole tieksi erikseen rakennettu ja pinnoitettu (tilapäiset, kapeat tilustiet)\r\n\r\n- tilapäiset rakennelmat ja varastoalueet (puutavaran, lannoitteiden tms. tilapäiset varastoalueet) pellolla.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nViljelysalueet, joita ei voida pitää maatalouselinkeinon harjoittamisena:\r\n\r\n- Siirtolapuutarhaviljelmät tms. (kuuluvat luokkaan A22. Matkailupalvelujen ja lomailun alueet)\r\n\r\nKasvinviljely kasvihuoneissa (kuuluvat luokkaan E13. Puutarhaviljelmät).\r\n\r\nTonttialueiden viljelmät, puutarhamaat (kuuluvat luokkaan A. Asuin- ja vapaa-ajan alueet).\r\n",
          "Pelto on alue, jolla normaaleissa olosuhteissa viljellään jatkuvasti kylvettyjä tai istutettuja pelto- tai puutarhakasveja. Pelloksi luetaan myös lyhytaikaiset, enintään 5 vuoden ikäiset kesannot sekä enintään 5 vuoden ikäiset nurmet, jotka ovat viljelyskierron piirissä.\r\n\r\nKesanto on alue, joka jätetään lepäämään yleensä yhden satokauden ajaksi maan parantamiseksi. Kesanto voi olla avo- tai viherkesanto tai luonnonvaraista kasvillisuutta kasvava kesantomaa. \r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nVakinaisessa viljelyskäytössä olevat sekä tilapäisesti viljelemättömät, mutta viljelyskierron piirissä olevat alueet. Puutarhakasveilla tarkoitetaan tässä yhteydessä juureksia ja muita avomaan vihanneksia, melonia, mansikkaa ja mesimarjaa.\r\n\r\nPelloksi luetaan viljelysmaiden piiri-, niska- ja sarkaojat, pellonreunat, suojakaistat tms. apualueet. Pelloksi luetaan myös peltomaalla sijaitsevat vähäiset tai tilapäiset rakennukset ja rakennelmat kuten katokset, ellei niitä voida pitää muuna maatalouden rakennettuna maana.\r\n\r\nTilapäisesti viljelemättömäksi katsotaan mm:\r\n\r\n- viljelemättömät, kesannointijärjestelmän piirissä olevat pellot, joiden kesannointi kestää enintään 5 vuotta\r\n\r\n- peltoalueella kulkevat tilapäiset kulkuväylät, joita ei ole tieksi erikseen rakennettu ja pinnoitettu (tilapäiset, kapeat tilustiet)\r\n\r\n- tilapäiset rakennelmat ja varastoalueet (puutavaran, lannoitteiden tms. tilapäiset varastoalueet) pellolla.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nViljelysalueet, joita ei voida pitää maatalouselinkeinon harjoittamisena:\r\n\r\n- Siirtolapuutarhaviljelmät tms. (kuuluvat luokkaan A22. Matkailupalvelujen ja lomailun alueet)\r\n\r\nKasvinviljely kasvihuoneissa (kuuluvat luokkaan E13. Puutarhaviljelmät).\r\n\r\nTonttialueiden viljelmät, puutarhamaat (kuuluvat luokkaan A. Asuin- ja vapaa-ajan alueet).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/E12",
    "level": 3,
    "code": "E12",
    "order": 370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/E1",
    "parentCode": "E1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Monivuotiset nurmet ja niityt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Monivuotiseksi nurmi- ja niittymaaksi luetaan yli 5 vuotta vanhat tai pysyvät nurmet, luonnonniityt, luonnonlaitumet ja laidunnetut hakamaat, joita jatkuvasti käytetään maatalouden maana.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nAlueet, joita käytetään laidunmaana tai joilta kerätään luonnon- tai muuta heinää eläinten rehuksi:\r\n\r\n- nurmet, joita ei ole uudistettu viimeisen 5 vuoden aikana\r\n\r\n- maataloustuotantoon käytettävät luonnonniityt, -laitumet ja hakamaat.\r\n\r\nLuonnonlaidun on aidattu, puuton tai vähäpuustoinen alue, joka raivaustoimenpitein on perustettu viljelemättömälle maalle ja jota pysyvästi käytetään eläinten laitumena. Luonnonniitty on puuton tai vähäpuustoinen alue, joka raivaustoimenpitein on perustettu viljelemättömälle maalle ja jolta jatkuvasti kerätään heinää eläinten rehuksi. Hakamaa on luontaisesti puuton tai vähäpuustoinen aidattu alue, jota pysyvästi käytetään eläinten laitumena.\r\n\r\nVähäpuustoisena tai puuttomana pidetään aluetta, jonka uudistamiskustannukset ylittävät puuston kantoraha-arvon.\r\n\r\nNurmi- ja niittymaaksi luetaan myös alueen vähäiset rakennelmat ja kulkuväylät, tilustiet tms. liitännäisalueet. \r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nMetsälaitumet ts. runsaspuustoiset laidunmaat (kuuluvat luokkaan F. Metsätalouden maat).\r\n\r\nNiittymaiden hoito, jota ei voida pitää maatalouselinkeinon harjoittamisena:\r\n- luonnonniittyinä hoidetut alueet (kuuluvat luokkaan F. Metsätalouden maat).\r\n",
          "Monivuotiseksi nurmi- ja niittymaaksi luetaan yli 5 vuotta vanhat tai pysyvät nurmet, luonnonniityt, luonnonlaitumet ja laidunnetut hakamaat, joita jatkuvasti käytetään maatalouden maana.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nAlueet, joita käytetään laidunmaana tai joilta kerätään luonnon- tai muuta heinää eläinten rehuksi:\r\n\r\n- nurmet, joita ei ole uudistettu viimeisen 5 vuoden aikana\r\n\r\n- maataloustuotantoon käytettävät luonnonniityt, -laitumet ja hakamaat.\r\n\r\nLuonnonlaidun on aidattu, puuton tai vähäpuustoinen alue, joka raivaustoimenpitein on perustettu viljelemättömälle maalle ja jota pysyvästi käytetään eläinten laitumena. Luonnonniitty on puuton tai vähäpuustoinen alue, joka raivaustoimenpitein on perustettu viljelemättömälle maalle ja jolta jatkuvasti kerätään heinää eläinten rehuksi. Hakamaa on luontaisesti puuton tai vähäpuustoinen aidattu alue, jota pysyvästi käytetään eläinten laitumena.\r\n\r\nVähäpuustoisena tai puuttomana pidetään aluetta, jonka uudistamiskustannukset ylittävät puuston kantoraha-arvon.\r\n\r\nNurmi- ja niittymaaksi luetaan myös alueen vähäiset rakennelmat ja kulkuväylät, tilustiet tms. liitännäisalueet. \r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nMetsälaitumet ts. runsaspuustoiset laidunmaat (kuuluvat luokkaan F. Metsätalouden maat).\r\n\r\nNiittymaiden hoito, jota ei voida pitää maatalouselinkeinon harjoittamisena:\r\n- luonnonniittyinä hoidetut alueet (kuuluvat luokkaan F. Metsätalouden maat).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/E13",
    "level": 3,
    "code": "E13",
    "order": 380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/E1",
    "parentCode": "E1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puutarhaviljelmät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puutarhaviljelmiä ovat hedelmäpuu- ja marjaviljelmät sekä taimitarhat ja katetut viljelmät.\r\n\r\nHedelmäpuu- ja marjaviljelmät ovat avomaan alueita, joilla kasvatetaan satoa tuottavia, puuvartisia ja monivuotisia viljelykasveja. Herukka-, vadelma-, tyrni- ja muut monivuotiset avomaan marjaviljelmät.\r\n\r\nTaimitarhat ovat alueita, joissa \r\n\r\n- kasvatetaan avomaalla kaupallisiin tarkoituksiin puutarhakasvien, hedelmäpuiden, marjakasvien, koristepuiden ja -pensaiden, perennakasvien taimia tai siemeniä taikka metsäpuiden taimia\r\n\r\ntai\r\n\r\n- kasvatetaan katetuissa tiloissa (kasvihuoneissa tai vastaavissa, luonnonvaloa hyödyntävissä pysyvissä rakennuksissa) kaupallisiin tarkoituksiin puutarhakasvien, hedelmäpuiden, marjakasvien, koristepuiden ja -pensaiden, perennakasvien tai metsäpuiden taimia taikka tuotetaan niiden siemeniä.\r\n\r\nKatetut viljelmät ovat alueita, joissa kasvihuoneissa tai vastaavissa, luonnonvaloa hyödyntävissä pysyvissä rakennuksissa, tuotetaan kaupallisiin tarkoituksiin juureksia tai muita vihanneksia, marjoja taikka kukkia ja muita koristekasveja.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nKotitarveviljelmät:\r\n\r\n- Tonttialueiden puutarhat hedelmäpuineen, marjapensaineen, kasvihuoneineen tms. (kuuluvat luokkaan A. Asuin- ja vapaa-ajan alueet).\r\n\r\nMansikanviljely avomaalla (kuuluu luokkaan E11. Pellot).\r\n\r\nSienimöt sekä viljely muissa sisätiloissa kuin kasvihuoneissa esimerkiksi entisissä navetoissa (kuuluvat luokkaan E22. Maatalouden rakennettu maa).\r\n\r\nMetsäpuiden siemenviljelykset (kuuluvat luokkaan F2. Erityismetsät).\r\n\r\nSiemenkeräys-, geenireservi- ja pluspuumetsiköt, koeviljelmät, muut erityismetsät (kuuluvat luokkaan F2. Erityismetsät).\r\n\r\nKotitarvetaimitarhat tms. metsässä (kuuluvat luokkaan F. Metsätalouden maat).\r\n\r\nEnergiapuun kuten energiapajun tuotanto (kuuluu luokkaan F. Metsätalouden maat).\r\n\r\nJoulupuuviljelmät (kuuluvat luokkaan F. Metsätalouden maat).\r\n",
          "Puutarhaviljelmiä ovat hedelmäpuu- ja marjaviljelmät sekä taimitarhat ja katetut viljelmät.\r\n\r\nHedelmäpuu- ja marjaviljelmät ovat avomaan alueita, joilla kasvatetaan satoa tuottavia, puuvartisia ja monivuotisia viljelykasveja. Herukka-, vadelma-, tyrni- ja muut monivuotiset avomaan marjaviljelmät.\r\n\r\nTaimitarhat ovat alueita, joissa \r\n\r\n- kasvatetaan avomaalla kaupallisiin tarkoituksiin puutarhakasvien, hedelmäpuiden, marjakasvien, koristepuiden ja -pensaiden, perennakasvien taimia tai siemeniä taikka metsäpuiden taimia\r\n\r\ntai\r\n\r\n- kasvatetaan katetuissa tiloissa (kasvihuoneissa tai vastaavissa, luonnonvaloa hyödyntävissä pysyvissä rakennuksissa) kaupallisiin tarkoituksiin puutarhakasvien, hedelmäpuiden, marjakasvien, koristepuiden ja -pensaiden, perennakasvien tai metsäpuiden taimia taikka tuotetaan niiden siemeniä.\r\n\r\nKatetut viljelmät ovat alueita, joissa kasvihuoneissa tai vastaavissa, luonnonvaloa hyödyntävissä pysyvissä rakennuksissa, tuotetaan kaupallisiin tarkoituksiin juureksia tai muita vihanneksia, marjoja taikka kukkia ja muita koristekasveja.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nKotitarveviljelmät:\r\n\r\n- Tonttialueiden puutarhat hedelmäpuineen, marjapensaineen, kasvihuoneineen tms. (kuuluvat luokkaan A. Asuin- ja vapaa-ajan alueet).\r\n\r\nMansikanviljely avomaalla (kuuluu luokkaan E11. Pellot).\r\n\r\nSienimöt sekä viljely muissa sisätiloissa kuin kasvihuoneissa esimerkiksi entisissä navetoissa (kuuluvat luokkaan E22. Maatalouden rakennettu maa).\r\n\r\nMetsäpuiden siemenviljelykset (kuuluvat luokkaan F2. Erityismetsät).\r\n\r\nSiemenkeräys-, geenireservi- ja pluspuumetsiköt, koeviljelmät, muut erityismetsät (kuuluvat luokkaan F2. Erityismetsät).\r\n\r\nKotitarvetaimitarhat tms. metsässä (kuuluvat luokkaan F. Metsätalouden maat).\r\n\r\nEnergiapuun kuten energiapajun tuotanto (kuuluu luokkaan F. Metsätalouden maat).\r\n\r\nJoulupuuviljelmät (kuuluvat luokkaan F. Metsätalouden maat).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/E2",
    "level": 2,
    "code": "E2",
    "order": 390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/E",
    "parentCode": "E",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu maatalouden maa"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/E21",
    "level": 3,
    "code": "E21",
    "order": 400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/E2",
    "parentCode": "E2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Käyttämätön maatalousmaa"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Käyttämätön maatalouden maa on pitkäaikaisella kesannointisopimuksella kesannoitu maa tai sellainen aiemmin maatalouskäytössä ollut maa, jonka käyttäminen maatalouteen on pysyvästi lopetettu ja jota ei käytetä muuhun tarkoitukseen (käytöstä poistunut maatalouden maa).\r\n\r\nPitkäaikainen kesanto on kesannointijärjestelmän piirissä olevaa peltomaata, joka on ollut tai tulee olemaan pois viljelyskierrosta yli 5 vuoden ajan. Alueen käyttö maataloustuotantoon on toistaiseksi lopetettu ja aluetta ei ole otettu muuhun käyttöön, eikä se ole metsittynyt tai vesottunut.\r\n\r\nKäytöstä poistuneeksi maatalousmaaksi luetaan:\r\n\r\n- viljelyskierrosta pysyvästi poistuneet, kesannointijärjestelmään kuulumattomat pellot, joita ei ole metsitetty, jotka eivät ole luontaisesti metsittyneet tai vesottuneet ja joita ei ole otettu muuhun käyttöön\r\n\r\n- luonnonniityt ja -laitumet sekä hakamaat, joiden käyttö laidunmaana tai muu maatalouskäyttö on pysyvästi lopetettu, joita ei ole metsitetty, jotka eivät ole luontaisesti metsittyneet tai vesottuneet ja joita ei ole otettu muuhun käyttöön\r\n\r\n- alueet jotka esimerkiksi märkyytensä takia on jätetty pysyvästi viljelemättä.\r\n\r\nPysyvästi viljelyskierron ulkopuolelle jäänyt pelto, luonnonniitty, -laidun ja hakamaa luetaan muuhun maankäyttöluokkaan (kuin E21.) jos:\r\n\r\n- alue on rakennettu tai otettu muuhun käyttöön\r\n\r\n- alue on istutettu tai kylvetty metsälle tai se on metsittynyt\r\n\r\n- alue on vesottunut\r\n\r\nMetsittymisellä tarkoitetaan kehityskelpoisen taimikon luontaista syntymistä alueelle. Vesottumisella tarkoitetaan sellaisen vähäarvoisen ja kehityskelvottoman lehtipuuston syntymistä alueelle, joka estää kehityskelpoisen metsän syntymisen luontaisesti tai viljellen ilman raivaustoimenpiteitä.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nVesottuneet tai metsittyneet entiset pellot (kuuluvat luokkaan F. Metsätalouden maat).\r\n",
          "Käyttämätön maatalouden maa on pitkäaikaisella kesannointisopimuksella kesannoitu maa tai sellainen aiemmin maatalouskäytössä ollut maa, jonka käyttäminen maatalouteen on pysyvästi lopetettu ja jota ei käytetä muuhun tarkoitukseen (käytöstä poistunut maatalouden maa).\r\n\r\nPitkäaikainen kesanto on kesannointijärjestelmän piirissä olevaa peltomaata, joka on ollut tai tulee olemaan pois viljelyskierrosta yli 5 vuoden ajan. Alueen käyttö maataloustuotantoon on toistaiseksi lopetettu ja aluetta ei ole otettu muuhun käyttöön, eikä se ole metsittynyt tai vesottunut.\r\n\r\nKäytöstä poistuneeksi maatalousmaaksi luetaan:\r\n\r\n- viljelyskierrosta pysyvästi poistuneet, kesannointijärjestelmään kuulumattomat pellot, joita ei ole metsitetty, jotka eivät ole luontaisesti metsittyneet tai vesottuneet ja joita ei ole otettu muuhun käyttöön\r\n\r\n- luonnonniityt ja -laitumet sekä hakamaat, joiden käyttö laidunmaana tai muu maatalouskäyttö on pysyvästi lopetettu, joita ei ole metsitetty, jotka eivät ole luontaisesti metsittyneet tai vesottuneet ja joita ei ole otettu muuhun käyttöön\r\n\r\n- alueet jotka esimerkiksi märkyytensä takia on jätetty pysyvästi viljelemättä.\r\n\r\nPysyvästi viljelyskierron ulkopuolelle jäänyt pelto, luonnonniitty, -laidun ja hakamaa luetaan muuhun maankäyttöluokkaan (kuin E21.) jos:\r\n\r\n- alue on rakennettu tai otettu muuhun käyttöön\r\n\r\n- alue on istutettu tai kylvetty metsälle tai se on metsittynyt\r\n\r\n- alue on vesottunut\r\n\r\nMetsittymisellä tarkoitetaan kehityskelpoisen taimikon luontaista syntymistä alueelle. Vesottumisella tarkoitetaan sellaisen vähäarvoisen ja kehityskelvottoman lehtipuuston syntymistä alueelle, joka estää kehityskelpoisen metsän syntymisen luontaisesti tai viljellen ilman raivaustoimenpiteitä.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nVesottuneet tai metsittyneet entiset pellot (kuuluvat luokkaan F. Metsätalouden maat).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/E22",
    "level": 3,
    "code": "E22",
    "order": 410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/E2",
    "parentCode": "E2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maatalouden rakennettu maa"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Maatalouden rakennetuksi maaksi luetaan maatilojen talouskeskusten alueet sekä muu maatalouden rakennettu maa.\r\n\r\nMaatilojen talouskeskukset ovat rakennettuja alueita, joilla sijaitsee asuin-, talous- ja maatalouden tuotantorakennuksia tai muuta maatalouden rakennettua maata kiinteästi toistensa yhteydessä.\r\n\r\nMuuhun maatalouden rakennettuun maahan kuuluu mm. alueet, joilla sijaitsee maatalouden tuotantotiloiksi tarkoitettuja rakennuksia, maatalouden varastorakennuksia tai -alueita tai jotka on muutoin erikseen rakennettu ja tarkoitettu maatalouskäyttöön:\r\n\r\n- navetat, sikalat, turkistarhat ja muut eläinsuojat\r\n\r\n- puimalat, viljan- ja heinänkuivaamot ja vastaavat\r\n\r\n- konehallit, polttopuu-/hake- ja muut varastorakennukset\r\n\r\n- kasvintuotanto muissa kuin kasvihuoneissa (esimerkiksi sienimöt)\r\n\r\nMyös rapujen, etanoiden, simpukoiden, sienien tms. kasvattaminen katetuissa sisätiloissa (muualla kuin tekoaltaissa tai luonnonvesissä) luetaan kuuluvaksi maatalouden rakennettuun maahan.\r\n\r\nMaatalouden rakennetuksi maaksi luetaan myös alueet, jotka on rakennettu toimimaan maatilan talouskeskuksena vaikka maataloustuotanto olisi tilapäisesti tai pysyvästi lopetettu ja aluetta ei ole otettu muuhun käyttöön.\r\n",
          "Maatalouden rakennetuksi maaksi luetaan maatilojen talouskeskusten alueet sekä muu maatalouden rakennettu maa.\r\n\r\nMaatilojen talouskeskukset ovat rakennettuja alueita, joilla sijaitsee asuin-, talous- ja maatalouden tuotantorakennuksia tai muuta maatalouden rakennettua maata kiinteästi toistensa yhteydessä.\r\n\r\nMuuhun maatalouden rakennettuun maahan kuuluu mm. alueet, joilla sijaitsee maatalouden tuotantotiloiksi tarkoitettuja rakennuksia, maatalouden varastorakennuksia tai -alueita tai jotka on muutoin erikseen rakennettu ja tarkoitettu maatalouskäyttöön:\r\n\r\n- navetat, sikalat, turkistarhat ja muut eläinsuojat\r\n\r\n- puimalat, viljan- ja heinänkuivaamot ja vastaavat\r\n\r\n- konehallit, polttopuu-/hake- ja muut varastorakennukset\r\n\r\n- kasvintuotanto muissa kuin kasvihuoneissa (esimerkiksi sienimöt)\r\n\r\nMyös rapujen, etanoiden, simpukoiden, sienien tms. kasvattaminen katetuissa sisätiloissa (muualla kuin tekoaltaissa tai luonnonvesissä) luetaan kuuluvaksi maatalouden rakennettuun maahan.\r\n\r\nMaatalouden rakennetuksi maaksi luetaan myös alueet, jotka on rakennettu toimimaan maatilan talouskeskuksena vaikka maataloustuotanto olisi tilapäisesti tai pysyvästi lopetettu ja aluetta ei ole otettu muuhun käyttöön.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/F",
    "level": 1,
    "code": "F",
    "order": 420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsätalouden maat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/F1",
    "level": 2,
    "code": "F1",
    "order": 430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/F",
    "parentCode": "F",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Talousmetsät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/F11",
    "level": 3,
    "code": "F11",
    "order": 440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/F1",
    "parentCode": "F1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsämaa"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Metsämaa on puun tuottamiseen käytettävää tai käytettävissä olevaa maata, jolla puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu suotuisimpien kasvuolojen vallitessa ja ohjekiertoaikaa käytettäessä on vähintään 1,00 m3/ha kuorineen. Metsämaaksi luetaan myös aiemmin muuhun maankäyttöluokkaan kuin metsätalousmaahan kuulunut alue, jolle on metsänviljelyllä aikaansaatu elinkelpoinen taimikko.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nPuustoiset metsäalueet, sekä tilapäisesti puuttomat tai vähäpuustoiset alueet (uudistusalat, taimikot, tuhoalueet ja vastaavat), joilla edellä mainittu tuottovaatimus täyttyy ja jotka eivät kuulu muuhun maankäyttöluokkaan. Pinta-alaltaan vähäiset tai tilapäiset raakapuun varastoalueet tms. metsätalouden tukitoimintoalueet luetaan metsämaaksi mikäli niiden potentiaalinen tuotto vastaa määritelmässä mainittua.\r\n\r\nMetsälle istutetut tai metsittyneet entiset maatalousmaat sekä ne entiset maatalousmaat, joilla vesottuminen estää niiden luontaisen metsittymisen tai viljellen toteutettavan metsittämisen.\r\n\r\nMuut alueet, jotka eivät kuulu muuhun maankäyttöluokkaan ja joissa em. tuottovaatimus täyttyy.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nMetsien ympäröimät tiealueet, metsätiet (kuuluvat luokkaan C11. Tieliikennealueet).\r\n\r\nMetsäpuiden taimitarhat ja siemenviljelmät (kuuluvat luokkaan E13. Puutarhaviljelmät).\r\n\r\nLievästi vesottuneet, käytöstä pois jääneet pellot (kuuluvat luokkaan E21. Käyttämätön maatalousmaa).\r\n",
          "Metsämaa on puun tuottamiseen käytettävää tai käytettävissä olevaa maata, jolla puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu suotuisimpien kasvuolojen vallitessa ja ohjekiertoaikaa käytettäessä on vähintään 1,00 m3/ha kuorineen. Metsämaaksi luetaan myös aiemmin muuhun maankäyttöluokkaan kuin metsätalousmaahan kuulunut alue, jolle on metsänviljelyllä aikaansaatu elinkelpoinen taimikko.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nPuustoiset metsäalueet, sekä tilapäisesti puuttomat tai vähäpuustoiset alueet (uudistusalat, taimikot, tuhoalueet ja vastaavat), joilla edellä mainittu tuottovaatimus täyttyy ja jotka eivät kuulu muuhun maankäyttöluokkaan. Pinta-alaltaan vähäiset tai tilapäiset raakapuun varastoalueet tms. metsätalouden tukitoimintoalueet luetaan metsämaaksi mikäli niiden potentiaalinen tuotto vastaa määritelmässä mainittua.\r\n\r\nMetsälle istutetut tai metsittyneet entiset maatalousmaat sekä ne entiset maatalousmaat, joilla vesottuminen estää niiden luontaisen metsittymisen tai viljellen toteutettavan metsittämisen.\r\n\r\nMuut alueet, jotka eivät kuulu muuhun maankäyttöluokkaan ja joissa em. tuottovaatimus täyttyy.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nMetsien ympäröimät tiealueet, metsätiet (kuuluvat luokkaan C11. Tieliikennealueet).\r\n\r\nMetsäpuiden taimitarhat ja siemenviljelmät (kuuluvat luokkaan E13. Puutarhaviljelmät).\r\n\r\nLievästi vesottuneet, käytöstä pois jääneet pellot (kuuluvat luokkaan E21. Käyttämätön maatalousmaa).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/F12",
    "level": 3,
    "code": "F12",
    "order": 450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/F1",
    "parentCode": "F1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kitumaa"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kitumaa on puun tuottamiseen käytettävää tai käytettävissä olevaa maata, jolla puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu suotuisimpien kasvuolojen vallitessa ja ohjekiertoaikaa käytettäessä on 0,10-0,99 m³/ha kuorineen.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nPuustoiset metsäalueet, sekä tilapäisesti puuttomat tai vähäpuustoiset alueet (uudistusalat, taimikot, tuhoalueet ja vastaavat), jotka ovat puun tuottamiseen käytettävää tai käytettävissä olevaa maata, joilla edellä mainittu tuottovaatimus täyttyy, mutta ei ylity ja jotka eivät kuulu muuhun maankäyttöluokkaan. Pinta-alaltaan vähäiset, tilapäiset puutavaran varastoalueet tms. metsätalouden tukitoimintoalueet luetaan kitumaaksi mikäli niiden potentiaalinen tuotto vastaa määritelmässä mainittua.\r\n\r\nMetsien monikäyttö- ja suojelualueet: virkistys- ja ulkoilualueet, erityyppiset suojelu- ja käyttörajoitusalueet: luonnonsuojelualueet, maanomistajan omalla päätöksellä metsätalouden ulkopuolelle jätetyt alueet jne., joissa em. tuottovaatimus täyttyy.\r\n\r\nKitumaa on heikkotuottoista maata, jonka metsätaloudellinen merkitys on melko vähäinen.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nMetsien ympäröimät tiealueet, metsätiet (kuuluvat luokkaan C11. Tieliikennealueet).\r\n\r\nMetsäpuiden taimitarhat ja siemenviljelmät (kuuluvat luokkaan E13. Puutarhaviljelmät).\r\n",
          "Kitumaa on puun tuottamiseen käytettävää tai käytettävissä olevaa maata, jolla puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu suotuisimpien kasvuolojen vallitessa ja ohjekiertoaikaa käytettäessä on 0,10-0,99 m³/ha kuorineen.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nPuustoiset metsäalueet, sekä tilapäisesti puuttomat tai vähäpuustoiset alueet (uudistusalat, taimikot, tuhoalueet ja vastaavat), jotka ovat puun tuottamiseen käytettävää tai käytettävissä olevaa maata, joilla edellä mainittu tuottovaatimus täyttyy, mutta ei ylity ja jotka eivät kuulu muuhun maankäyttöluokkaan. Pinta-alaltaan vähäiset, tilapäiset puutavaran varastoalueet tms. metsätalouden tukitoimintoalueet luetaan kitumaaksi mikäli niiden potentiaalinen tuotto vastaa määritelmässä mainittua.\r\n\r\nMetsien monikäyttö- ja suojelualueet: virkistys- ja ulkoilualueet, erityyppiset suojelu- ja käyttörajoitusalueet: luonnonsuojelualueet, maanomistajan omalla päätöksellä metsätalouden ulkopuolelle jätetyt alueet jne., joissa em. tuottovaatimus täyttyy.\r\n\r\nKitumaa on heikkotuottoista maata, jonka metsätaloudellinen merkitys on melko vähäinen.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nMetsien ympäröimät tiealueet, metsätiet (kuuluvat luokkaan C11. Tieliikennealueet).\r\n\r\nMetsäpuiden taimitarhat ja siemenviljelmät (kuuluvat luokkaan E13. Puutarhaviljelmät).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ],
        "rulings": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/F2",
    "level": 2,
    "code": "F2",
    "order": 460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/F",
    "parentCode": "F",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erityismetsät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Erityismetsä on metsätalouskäytössä oleva alue, jonka käytön pääasiallisena tarkoituksena on metsänviljelymateriaalin tuottaminen ja/tai siihen liittyvä tutkimus taikka muu metsätaloutta tukeva tutkimus-, koe- tai havaintotoiminta.\r\n\r\nErityismetsänä pidetään myös metsätalouskäytössä olevaa aluetta, jossa maaston korkeudesta johtuvien luonnonolosuhteiden tai muiden erityisten syiden takia noudatetaan normaalista poikkeavia metsänhoitomenetelmiä, ellei alue kuulu muuhun alueidenkäyttöluokkaan.\r\n\r\nErityismetsiä ovat mm.:\r\n\r\n- metsänviljelyksen koeviljelykset ja - näytealat sekä jalostusmetsät\r\n\r\n- siemenviljelyalueet\r\n\r\n- standardimetsiköt\r\n\r\n- geenireservimetsät\r\n\r\n- tutkimussopimus- ja havaintometsät\r\n\r\n- suojametsä- ja lakialueet pl. niiden hakkuiden ulkopuolelle jätetyt alueet\r\n\r\n- arboretumit (puulajipuistot).\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nVirkistys- ja ulkoilumetsät (kuuluvat luokkaan A34. Virkistys- ja ulkoilualueet).\r\n\r\nMonikäyttömetsät, joiden ensisijainen käyttötapa on metsätalouden harjoittaminen (kuuluvat luokkaan F1. Talousmetsät).\r\n\r\nJoulupuuviljelmät (kuuluvat luokkaan F. Metsätalouden maat).\r\n\r\nLuonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit sekä metsälaissa määritellyt erityisen tärkeät elinympäristöt (kuuluvat luokkaan I1. Suojelualueet).\r\n\r\nSuojellut metsät (kuuluvat luokkaan I1. Suojelualueet).\r\n\r\nSuojametsä- ja lakialueiden hakkuiden ulkopuolelle jätetyt alueet (kuuluvat luokkaan I1. Suojelualueet).\r\n",
          "Erityismetsä on metsätalouskäytössä oleva alue, jonka käytön pääasiallisena tarkoituksena on metsänviljelymateriaalin tuottaminen ja/tai siihen liittyvä tutkimus taikka muu metsätaloutta tukeva tutkimus-, koe- tai havaintotoiminta.\r\n\r\nErityismetsänä pidetään myös metsätalouskäytössä olevaa aluetta, jossa maaston korkeudesta johtuvien luonnonolosuhteiden tai muiden erityisten syiden takia noudatetaan normaalista poikkeavia metsänhoitomenetelmiä, ellei alue kuulu muuhun alueidenkäyttöluokkaan.\r\n\r\nErityismetsiä ovat mm.:\r\n\r\n- metsänviljelyksen koeviljelykset ja - näytealat sekä jalostusmetsät\r\n\r\n- siemenviljelyalueet\r\n\r\n- standardimetsiköt\r\n\r\n- geenireservimetsät\r\n\r\n- tutkimussopimus- ja havaintometsät\r\n\r\n- suojametsä- ja lakialueet pl. niiden hakkuiden ulkopuolelle jätetyt alueet\r\n\r\n- arboretumit (puulajipuistot).\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nVirkistys- ja ulkoilumetsät (kuuluvat luokkaan A34. Virkistys- ja ulkoilualueet).\r\n\r\nMonikäyttömetsät, joiden ensisijainen käyttötapa on metsätalouden harjoittaminen (kuuluvat luokkaan F1. Talousmetsät).\r\n\r\nJoulupuuviljelmät (kuuluvat luokkaan F. Metsätalouden maat).\r\n\r\nLuonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit sekä metsälaissa määritellyt erityisen tärkeät elinympäristöt (kuuluvat luokkaan I1. Suojelualueet).\r\n\r\nSuojellut metsät (kuuluvat luokkaan I1. Suojelualueet).\r\n\r\nSuojametsä- ja lakialueiden hakkuiden ulkopuolelle jätetyt alueet (kuuluvat luokkaan I1. Suojelualueet).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/G",
    "level": 1,
    "code": "G",
    "order": 470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut maat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/G1",
    "level": 2,
    "code": "G1",
    "order": 480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/G",
    "parentCode": "G",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jättömaa"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Jättömaa on metsätalouden ja muun tuotantotoiminnan ulkopuolelle (toistaiseksi) jätettyä, pääosin luonnontilaista ja rakentamatonta maata, jolla puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu suotuisimpien kasvuolojen vallitessa ja ohjekiertoaikaa käytettäessä on alle 0,10 m3/ha kuorineen.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nLuontaisesti heikkokasvuiset, rakentamattomat alueet, jotka eivät ole muussa käytössä: avokalliot, avolouhikot, paljakka-alueet, avosuot, umpeenkasvaneet vesialueet, jne.\r\n\r\nOjitetut avosuot kuuluvat jättömaihin ellei niiden puuntuotantokyky vastaa vähintään kitumaata.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nMaisemoidut alueet, esimerkiksi entiset kaatopaikat, joiden tuottokyky vastaa vähintään kitumaata (luokitellaan nykyisen maankäytön mukaan, esimerkiksi luokkaan F11.Metsämaa).\r\n",
          "Jättömaa on metsätalouden ja muun tuotantotoiminnan ulkopuolelle (toistaiseksi) jätettyä, pääosin luonnontilaista ja rakentamatonta maata, jolla puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu suotuisimpien kasvuolojen vallitessa ja ohjekiertoaikaa käytettäessä on alle 0,10 m3/ha kuorineen.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nLuontaisesti heikkokasvuiset, rakentamattomat alueet, jotka eivät ole muussa käytössä: avokalliot, avolouhikot, paljakka-alueet, avosuot, umpeenkasvaneet vesialueet, jne.\r\n\r\nOjitetut avosuot kuuluvat jättömaihin ellei niiden puuntuotantokyky vastaa vähintään kitumaata.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nMaisemoidut alueet, esimerkiksi entiset kaatopaikat, joiden tuottokyky vastaa vähintään kitumaata (luokitellaan nykyisen maankäytön mukaan, esimerkiksi luokkaan F11.Metsämaa).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/G2",
    "level": 2,
    "code": "G2",
    "order": 490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/G",
    "parentCode": "G",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu maa"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muu maa on maa-alue, joka ei kuulu aiemmin määriteltyihin maankäyttöluokkiin.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nEi-luonnontilainen maa: alueet, joiden käyttö on pysyvästi lopetettu, joita ei voi käyttää aiempaan käyttötarkoitukseensa, joita ei ole otettu muuhun käyttöön ja joita ei voida pitää metsätalouden maana:\r\n\r\n- entiset kaivokset, entiset maa-ainesten ottoalueet, hylätyt rakennetut alueet jne. muu toistaiseksi käyttöä vailla oleva maa\r\n\r\n- rakenteilla olevat laajat ja pitkäaikaiset työmaa-alueet esimerkiksi monivuotiset moottoriteiden rakennustyömaat\r\n\r\n- saastuneet maa-alueet tms., joita alueella vallitsevien (muiden kuin luonnon-) olosuhteiden takia ei voida käyttää.\r\n\r\nMuu aiemmin luokittelematon maankäyttö.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nMaisemoidut alueet, esimerkiksi entiset kaatopaikat, joiden tuottokyky vastaa vähintään kitumaata (luokitellaan nykyisen maankäytön mukaan tai kuuluvat luokkaan F. Metsätalouden maat).\r\n",
          "Muu maa on maa-alue, joka ei kuulu aiemmin määriteltyihin maankäyttöluokkiin.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nEi-luonnontilainen maa: alueet, joiden käyttö on pysyvästi lopetettu, joita ei voi käyttää aiempaan käyttötarkoitukseensa, joita ei ole otettu muuhun käyttöön ja joita ei voida pitää metsätalouden maana:\r\n\r\n- entiset kaivokset, entiset maa-ainesten ottoalueet, hylätyt rakennetut alueet jne. muu toistaiseksi käyttöä vailla oleva maa\r\n\r\n- rakenteilla olevat laajat ja pitkäaikaiset työmaa-alueet esimerkiksi monivuotiset moottoriteiden rakennustyömaat\r\n\r\n- saastuneet maa-alueet tms., joita alueella vallitsevien (muiden kuin luonnon-) olosuhteiden takia ei voida käyttää.\r\n\r\nMuu aiemmin luokittelematon maankäyttö.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nMaisemoidut alueet, esimerkiksi entiset kaatopaikat, joiden tuottokyky vastaa vähintään kitumaata (luokitellaan nykyisen maankäytön mukaan tai kuuluvat luokkaan F. Metsätalouden maat).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/H",
    "level": 1,
    "code": "H",
    "order": 500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vesialueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/H1",
    "level": 2,
    "code": "H1",
    "order": 510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/H",
    "parentCode": "H",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sisävesialueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sisävesialue ovat luonnon veden kierron osana oleva, jatkuvasti makean veden peittämiä alue luonnollisine ja keinotekoisine osineen. Sisävesialueena ei pidetä Vesilain (264/1961) 2 §:ssä mainittuja alueita.\r\n\r\nSisävesiin kuuluvat (vesialueena pidettävät) vaka- ja virtavedet (järvet, lammet ja joet) sekä muut erikseen rakennetut tai keinotekoisesti veden pintaa nostamalla syntyneet vesialueet kuten tekoaltaat, kanavat ja vastaavat.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\nVähäiset lammikot: pienet kalankasvatusaltaat, eläinten juottopaikat tms., joita ei voi pitää vesialueena (luokitellaan ympäröivän maankäytön mukaan).\r\n\r\nOjat, purot tms., ei-vesialueeksi katsottavat (luokitellaan ympäröivän maankäytön mukaan). \r\n",
          "Sisävesialue ovat luonnon veden kierron osana oleva, jatkuvasti makean veden peittämiä alue luonnollisine ja keinotekoisine osineen. Sisävesialueena ei pidetä Vesilain (264/1961) 2 §:ssä mainittuja alueita.\r\n\r\nSisävesiin kuuluvat (vesialueena pidettävät) vaka- ja virtavedet (järvet, lammet ja joet) sekä muut erikseen rakennetut tai keinotekoisesti veden pintaa nostamalla syntyneet vesialueet kuten tekoaltaat, kanavat ja vastaavat.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\nVähäiset lammikot: pienet kalankasvatusaltaat, eläinten juottopaikat tms., joita ei voi pitää vesialueena (luokitellaan ympäröivän maankäytön mukaan).\r\n\r\nOjat, purot tms., ei-vesialueeksi katsottavat (luokitellaan ympäröivän maankäytön mukaan). \r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/H2",
    "level": 2,
    "code": "H2",
    "order": 520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/H",
    "parentCode": "H",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Merialueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Merialue on Itämeren vesistöalueeseen kuuluva, suolaisen veden tai murtoveden (suolainen/makea vesi) pysyvästi peittämä alue.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nSuomen valtakunnan alueeseen aluemeren ulkorajaan asti kuuluva merialue. Jokisuistot luetaan merialueeksi siltä osin kuin suolainen vesi voi niissä sekoittua mereen laskevaan makeaan veteen.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nMerenlahdista padotut makean veden altaat (kuuluvat luokkaan H1. Sisävesialueet).\r\n",
          "Merialue on Itämeren vesistöalueeseen kuuluva, suolaisen veden tai murtoveden (suolainen/makea vesi) pysyvästi peittämä alue.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nSuomen valtakunnan alueeseen aluemeren ulkorajaan asti kuuluva merialue. Jokisuistot luetaan merialueeksi siltä osin kuin suolainen vesi voi niissä sekoittua mereen laskevaan makeaan veteen.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nMerenlahdista padotut makean veden altaat (kuuluvat luokkaan H1. Sisävesialueet).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/I",
    "level": 1,
    "code": "I",
    "order": 530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erityiskäyttöalueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/I1",
    "level": 2,
    "code": "I1",
    "order": 540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/I",
    "parentCode": "I",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Suojelualueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suojelualue on laissa, asetuksessa tai valtioneuvoston, ministeriön, lääninhallituksen tai muun viranomaisen päätöksessä määrätty alue, jolla on suojeltuja luontokohteita.\r\n\r\nSuojelualueena pidetään myös vahvistettuihin suojeluohjelmiin tai vastaaviin sisältyviä alueita, jotka toteutetaan Luonnonsuojelulain perusteella. Suojelualueiksi katsotaan lisäksi eräät muut alueet, jotka on pysyvästi ja kokonaan jätetty hakkuiden ulkopuolelle tai joissa vain varovaiset hakkuut ovat mahdollisia.\r\n\r\nSuojelualueena pidetään myös aluetta, jolla on Muinaismuistolain (295/1963) nojalla suojeltuja Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta kertovia rakennelmia tai niiden jäännöksiä.\r\n\r\nSuojelualue voi olla maa- tai vesialuetta.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nSuojelualueita ovat suojellut luonnonalueet sekä rauhoitetut alueet. Metsien osalta suojelualueeksi luetaan suojelupinta-alaprojektin raportissa \"Metsien suojelupinta-alat\" (Suomen ympäristö nro 300) luokkiin 1(\"Tiukasti suojellut metsät\") sekä 2a (\"Suojelualueet, joilla varovaiset hakkuut mahdollisia\") luokitetut alueet.\r\n\r\nLuokkaan 1(\"Tiukasti suojellut metsät\") kuuluvat lakisääteiset suojelualueet (kansallis- ja luonnonpuistot, suojeluohjelmiin kuuluvat valtion omistamat alueet, valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankitut alueet, yksityismaiden lakisääteiset luonnonsuojelualueet) sekä Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen päätöksillään suojelemat alueet tai niiden osat (mm. aarnialueet). Natura2000 -ohjelmaan kuuluvista luonnonsuojelulain perusteella suojeltavista alueista mukaan luetaan valtion maille sijoittuvat kohteet. Luokkaan sisältyy lisäksi kansallis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjelmaan kuuluva Koitelaisen alue.\r\n\r\nLuokkaan 2a (\"Suojelualueet, joilla varovaiset hakkuut mahdollisia\") sisältyvät suojeluohjelmiin kuuluvat muut alueet, joita ei ole vielä hankittu valtiolle, erämaa-alueiden luonnonmukaisesti hoidettavat alueet; kunnan, yhteisön tai yrityksen suojelutarkoituksessa metsätalouskäytön ulkopuolelle pysyvästi jättämät alueet (muut kuin virkistyskäyttöalueet) sekä seutukaavojen suojeluun varatut alueet valtion mailla. Lisäksi luokkaan 2a kuuluvat Metsälaissa määritetyt erityisen tärkeät elinympäristöt ja Luonnonsuojelulain perusteella suojellut luontotyypit sekä hakkuiden ulkopuolelle jätetyt alueet suojametsä- ja lakimetsäalueilla.\r\n\r\nSuojelualueita ovat lisäksi Muinaismuistolain nojalla rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset mikäli niitä voidaan pitää aluemaisina kohteina (ei pistemäiset yksittäiskohteet). Tällaisia ovat esimerkiksi pakanuuden aikaiset hauta- ja kalmistoalueet, muinaiset asuinpaikat, linnat, linnoitukset, vallit ja vallihaudat sekä muut muinaisten rakennusten ja rakennelmien jäännökset ja muut lain nojalla rauhoitetut muinaisjäännösalueet.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nSuojellut yksittäiskohteet esimerkiksi suojeltu puu, kivi, patsas tms. pinta-alaltaan vähäinen alue (luokitellaan ympäröivään maankäyttöön).\r\n\r\nRajoitetun metsätalouskäytön alueet (kuuluvat luokkaan A34. Virkistys- ja ulkoilualueet tai F1. Talousmetsät).\r\n\r\nMetsähallituksen ojitusrauhoitusalueet ja luonnonhoitometsät (kuuluvat luokkaan F. Metsätalouden maat tai G. Muut maat).\r\n",
          "Suojelualue on laissa, asetuksessa tai valtioneuvoston, ministeriön, lääninhallituksen tai muun viranomaisen päätöksessä määrätty alue, jolla on suojeltuja luontokohteita.\r\n\r\nSuojelualueena pidetään myös vahvistettuihin suojeluohjelmiin tai vastaaviin sisältyviä alueita, jotka toteutetaan Luonnonsuojelulain perusteella. Suojelualueiksi katsotaan lisäksi eräät muut alueet, jotka on pysyvästi ja kokonaan jätetty hakkuiden ulkopuolelle tai joissa vain varovaiset hakkuut ovat mahdollisia.\r\n\r\nSuojelualueena pidetään myös aluetta, jolla on Muinaismuistolain (295/1963) nojalla suojeltuja Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta kertovia rakennelmia tai niiden jäännöksiä.\r\n\r\nSuojelualue voi olla maa- tai vesialuetta.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nSuojelualueita ovat suojellut luonnonalueet sekä rauhoitetut alueet. Metsien osalta suojelualueeksi luetaan suojelupinta-alaprojektin raportissa \"Metsien suojelupinta-alat\" (Suomen ympäristö nro 300) luokkiin 1(\"Tiukasti suojellut metsät\") sekä 2a (\"Suojelualueet, joilla varovaiset hakkuut mahdollisia\") luokitetut alueet.\r\n\r\nLuokkaan 1(\"Tiukasti suojellut metsät\") kuuluvat lakisääteiset suojelualueet (kansallis- ja luonnonpuistot, suojeluohjelmiin kuuluvat valtion omistamat alueet, valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankitut alueet, yksityismaiden lakisääteiset luonnonsuojelualueet) sekä Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen päätöksillään suojelemat alueet tai niiden osat (mm. aarnialueet). Natura2000 -ohjelmaan kuuluvista luonnonsuojelulain perusteella suojeltavista alueista mukaan luetaan valtion maille sijoittuvat kohteet. Luokkaan sisältyy lisäksi kansallis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjelmaan kuuluva Koitelaisen alue.\r\n\r\nLuokkaan 2a (\"Suojelualueet, joilla varovaiset hakkuut mahdollisia\") sisältyvät suojeluohjelmiin kuuluvat muut alueet, joita ei ole vielä hankittu valtiolle, erämaa-alueiden luonnonmukaisesti hoidettavat alueet; kunnan, yhteisön tai yrityksen suojelutarkoituksessa metsätalouskäytön ulkopuolelle pysyvästi jättämät alueet (muut kuin virkistyskäyttöalueet) sekä seutukaavojen suojeluun varatut alueet valtion mailla. Lisäksi luokkaan 2a kuuluvat Metsälaissa määritetyt erityisen tärkeät elinympäristöt ja Luonnonsuojelulain perusteella suojellut luontotyypit sekä hakkuiden ulkopuolelle jätetyt alueet suojametsä- ja lakimetsäalueilla.\r\n\r\nSuojelualueita ovat lisäksi Muinaismuistolain nojalla rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset mikäli niitä voidaan pitää aluemaisina kohteina (ei pistemäiset yksittäiskohteet). Tällaisia ovat esimerkiksi pakanuuden aikaiset hauta- ja kalmistoalueet, muinaiset asuinpaikat, linnat, linnoitukset, vallit ja vallihaudat sekä muut muinaisten rakennusten ja rakennelmien jäännökset ja muut lain nojalla rauhoitetut muinaisjäännösalueet.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nSuojellut yksittäiskohteet esimerkiksi suojeltu puu, kivi, patsas tms. pinta-alaltaan vähäinen alue (luokitellaan ympäröivään maankäyttöön).\r\n\r\nRajoitetun metsätalouskäytön alueet (kuuluvat luokkaan A34. Virkistys- ja ulkoilualueet tai F1. Talousmetsät).\r\n\r\nMetsähallituksen ojitusrauhoitusalueet ja luonnonhoitometsät (kuuluvat luokkaan F. Metsätalouden maat tai G. Muut maat).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "maankaytto_1_20000501",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maankäyttöluokitus 2000"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Suomalaisen maankäytön standardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "maankaytto_1_20000501/I2",
    "level": 2,
    "code": "I2",
    "order": 550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "maankaytto_1_20000501/I",
    "parentCode": "I",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erityisalueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Erityisalue on laissa, asetuksessa tai valtioneuvoston, ministeriön, lääninhallituksen tai muun viranomaisen päätöksessä määrätty alue johon kohdistuu liikkumisrajoituksia tai joka on pysyvästi varattu tiettyä ja erityistä käyttötarkoitusta varten.\r\n\r\nErityisalue voi olla maa- tai vesialuetta.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nErityisalueita ovat ensisijaisesti sotilaskäyttöön tarkoitetut ampuma- tai harjoitusalueet sekä muut suljetut tai liikkumis- ja oleskelurajoitusten alaiset suoja-alueet.\r\n\r\nMuita erityisalueita ovat hautausmaat sekä ne muut erityiskäyttöön tarkoitetut alueet, joita ei ole aiemmin määritelty. Erityisalueena voidaan pitää myös sellaista suojaviheraluetta, kulissimetsää tms. erityisviheraluetta, jota ei voi luokitella metsätalouden maaksi, puistoksi tai vastaavaksi.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nSuojaviheralueet (kuuluvat luokkaan C11. Tieliikennealueet tai F2. Erityismetsät).\r\n\r\nSuojelualueet, joilla liikkuminen on luvanvaraista, esimerkiksi luonnonpuistot (kuuluvat luokkaan I1. Suojelualueet).\r\n\r\nRajavyöhyke (luokitellaan alueella muuten vallitsevan maankäytön mukaan).\r\n\r\nYksityiset ja aidatut tai muulla tavalla liikkumisrajoitusten alaiset alueet, \"yksityisalueet\" (luokitellaan alueella muuten vallitsevan maankäytön mukaan).\r\n",
          "Erityisalue on laissa, asetuksessa tai valtioneuvoston, ministeriön, lääninhallituksen tai muun viranomaisen päätöksessä määrätty alue johon kohdistuu liikkumisrajoituksia tai joka on pysyvästi varattu tiettyä ja erityistä käyttötarkoitusta varten.\r\n\r\nErityisalue voi olla maa- tai vesialuetta.\r\n\r\nTähän kuuluvat:\r\n\r\nErityisalueita ovat ensisijaisesti sotilaskäyttöön tarkoitetut ampuma- tai harjoitusalueet sekä muut suljetut tai liikkumis- ja oleskelurajoitusten alaiset suoja-alueet.\r\n\r\nMuita erityisalueita ovat hautausmaat sekä ne muut erityiskäyttöön tarkoitetut alueet, joita ei ole aiemmin määritelty. Erityisalueena voidaan pitää myös sellaista suojaviheraluetta, kulissimetsää tms. erityisviheraluetta, jota ei voi luokitella metsätalouden maaksi, puistoksi tai vastaavaksi.\r\n\r\nTähän eivät kuulu:\r\n\r\nSuojaviheralueet (kuuluvat luokkaan C11. Tieliikennealueet tai F2. Erityismetsät).\r\n\r\nSuojelualueet, joilla liikkuminen on luvanvaraista, esimerkiksi luonnonpuistot (kuuluvat luokkaan I1. Suojelualueet).\r\n\r\nRajavyöhyke (luokitellaan alueella muuten vallitsevan maankäytön mukaan).\r\n\r\nYksityiset ja aidatut tai muulla tavalla liikkumisrajoitusten alaiset alueet, \"yksityisalueet\" (luokitellaan alueella muuten vallitsevan maankäytön mukaan).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  }
]