Restful api view for list of classificationitems.

GET /api/classifications/v2/classifications/polttoaineet_1_20180213/classificationItems?content=data&meta=max&lang=fi
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1",
    "level": 1,
    "code": "1",
    "order": 10,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Fossiiliset polttoaineet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/11",
    "level": 2,
    "code": "11",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Öljyt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/111",
    "level": 3,
    "code": "111",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kaasut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1111",
    "level": 4,
    "code": "1111",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jalostamokaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Jalostamokaasu on öljynjalostusprosessista talteenotettua energialähteenä käytettävää kaasua. Lisäksi luokkaan sisältyvät polttokaasut petrokemian teollisuudesta."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1112",
    "level": 4,
    "code": "1112",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Nestekaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Nestekaasu on propaania, butaania tai näiden seosta. Tiheyden oletusarvona käytetään 520 kg/m3 15 °C lämpötilassa. Tiheyden epävarmuudeksi oletetaan ±2 %."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1119",
    "level": 4,
    "code": "1119",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu kaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muu kaasu sisältää fossiiliset öljyn tai maakaasun raaka-ainekäytössä syntyvät sivutuotekaasut, joita käytetään energialähteenä, poislukien jalostamokaasuluokassa (1111) ilmoitetut kaasut. Esimerkkinä jalostamolla syntyvä nk. PSA-kaasu ja kemianteollisuudessa raskaasta polttoöljystä muodostuvat kaasut."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/112",
    "level": 3,
    "code": "112",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kevyet öljyt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1121",
    "level": 4,
    "code": "1121",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/112",
    "parentCode": "112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuusbensiini"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Teollisuusbensiini on kevyttisle, jonka käyttö energianlähteenä on vähäistä. Sitä käytetään yleensä liuottimena tai syöttöaineena kemianteollisuudessa."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1122",
    "level": 4,
    "code": "1122",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/112",
    "parentCode": "112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Moottoribensiini"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Moottoribensiinin oletetaan sisältävän keskimäärin 8,4 % bio-osuuden tilavuudesta vuonna 2018. Tämä on otettu huomioon oletuslämpöarvossa ja hiilidioksidikertoimessa. Tiheyden oletusarvona käytetään 750 kg/m3 15 °C lämpötilassa. Tiheyden epävarmuudeksi oletetaan ±2 %."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1123",
    "level": 4,
    "code": "1123",
    "order": 100,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/112",
    "parentCode": "112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lentobensiini"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Lentobensiini on pienkoneisiin suunniteltu erikoistuote."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/113",
    "level": 3,
    "code": "113",
    "order": 110,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Keskiraskaat öljyt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1131",
    "level": 4,
    "code": "1131",
    "order": 120,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/113",
    "parentCode": "113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lentopetroli"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Lentopetrolia käytetään lentokoneiden suihkuturbiinien polttoaineena."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1132",
    "level": 4,
    "code": "1132",
    "order": 130,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/113",
    "parentCode": "113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut petrolit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muihin petroleihin sisältyvät mm. moottoripetroli, valopetroli ja lämmityspetroli."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1133",
    "level": 4,
    "code": "1133",
    "order": 140,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/113",
    "parentCode": "113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Dieselöljy"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Dieselöljy on dieselmoottoreiden polttoainetta, jonka yleisimpiä käyttökohteita ovat kuorma-, linja- ja pakettiautot sekä osa henkilöautoista. Dieselöljyn oletetaan sisältävän keskimäärin 11 % bio-osuuden tilavuudesta vuonna 2018. Tämä on otettu huomioon oletuslämpöarvossa ja hiilidioksidikertoimessa. Tiheyden oletusarvona käytetään 830 kg/m3 15 °C lämpötilassa. Tiheyden epävarmuudeksi oletetaan ±2 %."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1134",
    "level": 4,
    "code": "1134",
    "order": 150,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/113",
    "parentCode": "113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kevyt polttoöljy, vähärikkinen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vähärikkinen (enintään 0,1 painoprosenttia rikkiä sisältävä) kevyt polttoöljy on keskitisle, jota voidaan käyttää omakoti- ja muiden pienkiinteistöjen öljylämmityksessä, teollisuuden kuivaus-, sulatus- ja polttouunien ja erilaisten lämmitys- ja kuivauslaitteiden polttoaineena sekä laivapolttoaineena. Kevyttä polttoöljyä myydään useita eri laatuja eri tuotenimikkeillä. Kevyt polttoöljy kuuluu kaasuöljyihin. Vuoden 2018 oletuslämpöarvoissa ja -päästökertoimissa ei ole otettu huomioon bio-osuuden vaikutusta. Tiheyden oletusarvona käytetään 840 kg/m3 15 °C lämpötilassa. Tiheyden epävarmuudeksi oletetaan ±2 %."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1135",
    "level": 4,
    "code": "1135",
    "order": 160,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/113",
    "parentCode": "113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kevyt polttoöljy, rikitön (ent. moottoripolttoöljy)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rikitön kevyt polttoöljy on liikkuvien työkoneiden dieselmoottoreissa käytettäväksi soveltuva polttoaine. Se korvaa aiemman moottoripolttoöljyn ja sitä voidaan käyttää kaikissa kevyen polttoöljyn käyttökohteissa. Vuoden 2018 oletuslämpöarvoissa ja -päästökertoimissa ei ole otettu huomioon bio-osuuden vaikutusta. Tiheyden oletusarvona käytetään 840 kg/m3 15 °C lämpötilassa. Tiheyden epävarmuudeksi oletetaan ±2 %."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1139",
    "level": 4,
    "code": "1139",
    "order": 170,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/113",
    "parentCode": "113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut keskiraskaat öljyt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muihin keskiraskaisiin öljyihin luetaan kuuluvaksi kevyttä polttoöljyä vastaavat erikoistuotteet."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/114",
    "level": 3,
    "code": "114",
    "order": 180,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raskaat öljyt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Raskas polttoöljy on raakaöljyn tislautumattomasta jakeesta valmistettu polttoöljy, jota käytetään suurten öljylämmityslaitosten ja voimaloiden, teollisuuden sulatus- ja polttouunien sekä laivojen ja dieselvoimaloiden polttoaineena. Alla on esitetty tärkeimpien raskaspolttoöljyjen oletustiheydet 15 °C lämpötilassa. Lämpötilakorjatun tiheyden laskemiseksi voidaan käyttää öljy-yhtiöiden julkaisemia laskentaohjeita (esim. Neste Oyj: Raskaan polttoöljyn käyttöopas, kappale 1.4.6.1). Tiheyden epävarmuudeksi oletetaan ±2 %."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1141",
    "level": 4,
    "code": "1141",
    "order": 190,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/114",
    "parentCode": "114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raskas polttoöljy, s < 1%"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Raskaspolttoöljy, jonka rikkipitoisuus on suurempi kuin 0,5 % mutta pienempi kuin 1 %. Tiheyden oletusarvona käytetään 990 kg/m³."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1142",
    "level": 4,
    "code": "1142",
    "order": 200,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/114",
    "parentCode": "114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raskas polttoöljy, s >= 1%"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tiheyden oletusarvona käytetään 1000 kg/m³."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1143",
    "level": 4,
    "code": "1143",
    "order": 210,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/114",
    "parentCode": "114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut raskaat öljyt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muihin raskaisiin öljyihin luetaan kuuluvaksi erikoistuotteet kuten esimerkiksi erikoisraskas pohjaöljy (ERP) ja muut pohjaöljyt."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1144",
    "level": 4,
    "code": "1144",
    "order": 220,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/114",
    "parentCode": "114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raskas polttoöljy, s <=0,1%"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Raskaisiin öljyihin lukeutuva matalarikkinen polttoaine. Käytetään pääasiassa laivapolttoaineena, mutta myös muu käyttö on mahdollinen. Tiheyden oletusarvona käytetään 890 kg/m3."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1145",
    "level": 4,
    "code": "1145",
    "order": 230,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/114",
    "parentCode": "114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raskas polttoöljy, s <=0,5%"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Raskaspolttoöljy, jonka rikkipitoisuus on suurempi kuin 0,1 % mutta pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5 %. Tiheyden oletusarvona käytetään 910 kg/m³."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1148",
    "level": 4,
    "code": "1148",
    "order": 240,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/114",
    "parentCode": "114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asfalteeni"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Öljynjalostuksen pohjaöljystä liuotinuutoksella erotettu, raskaita jakeita sisältävä polttoaine, joka normaalilämpötilassa on kiinteässä olomuodossa. Voidaan käyttää kaasutuksen syöttöaineena tai energiantuotannossa esim. pelletoituna tai sekoitettuna raskaaseen polttoöljyyn."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/115",
    "level": 3,
    "code": "115",
    "order": 250,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Öljykoksi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sisältää öljystä tislaamalla valmistetun koksin sekä katalyyttisen krakkauksessa syntyneen FCC- ja TCC-koksin."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1150",
    "level": 4,
    "code": "1150",
    "order": 260,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/115",
    "parentCode": "115",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Öljykoksi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/116",
    "level": 3,
    "code": "116",
    "order": 270,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kierrätys- ja jäteöljyt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Öljymäärät, jotka on palautettu käytöstä mahdollisen puhdistuksen jälkeen ja hyödynnetään energialähteenä."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1160",
    "level": 4,
    "code": "1160",
    "order": 280,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/116",
    "parentCode": "116",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kierrätys- ja jäteöljyt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/119",
    "level": 3,
    "code": "119",
    "order": 290,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut öljytuotteet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluvat muihin luokkiin kuulumattomat öljytuotteet kuten esimerkiksi raskaasta polttoöljystä tuotettu prosessikaasu. Ilmoittakaa, mitä öljytuotteita on raportoitu tässä ryhmässä."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1190",
    "level": 4,
    "code": "1190",
    "order": 300,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/119",
    "parentCode": "119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut öljytuotteet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/12",
    "level": 2,
    "code": "12",
    "order": 310,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hiili"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/121",
    "level": 3,
    "code": "121",
    "order": 320,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kivihiili ja antrasiitti"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kivihiili on kiinteää orgaanista fossiilista polttoainetta, jonka tehollinen lämpöarvo on yli 24 MJ/kg tuhkattomassa aineessa. Kivihiililaadut luokitellaan pääasiassa haihtuvien aineiden määrän ja lämpöarvon perusteella."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1211",
    "level": 4,
    "code": "1211",
    "order": 330,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Antrasiitti"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Antrasiitti on geologiselta iältään vanhin ja pisimmälle kehittynyt kivihiililaatu, jonka haihtuvien aineiden pitoisuus on alhainen. Antrasiitin lämpöarvo on suurin n. 33 MJ/kg."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1212",
    "level": 4,
    "code": "1212",
    "order": 340,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kivihiili"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Bituminen kivihiili, ns. voimalaitoshiili. Sisältää lämpöarvoltaan vähintään 24 MJ/kg olevat hiililaadut poislukien antrasiitti."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/122",
    "level": 3,
    "code": "122",
    "order": 350,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu hiili"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1221",
    "level": 4,
    "code": "1221",
    "order": 360,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puolibituminen hiili, ruskohiili"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ruskohiili on geologiselta iältään nuori hiili. Se on vähemmän hiiltynyttä kuin kivihiili, mutta sisältää enemmän haihtuvia komponentteja kuten vetyä ja happea. Ruskohiilen lämpöarvo on alle 24 MJ/kg."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1222",
    "level": 4,
    "code": "1222",
    "order": 370,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hiilibriketit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Määrätyn kokoisia paloja, jotka valmistetaan kivihiilestä lisäämällä sidosaineita."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1228",
    "level": 4,
    "code": "1228",
    "order": 380,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hiiliterva"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Koksin valmistuksen yhteydessä kivihiilestä muodostuva terva."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1229",
    "level": 4,
    "code": "1229",
    "order": 390,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/122",
    "parentCode": "122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu erittelemätön hiili"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muu kuin edellä mainittuihin luokkiin kuuluva hiili. Ilmoittakaa, mitä hiilituotetta on polttoaineena käytetty."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/123",
    "level": 3,
    "code": "123",
    "order": 400,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koksi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Koksi on kivihiilestä kuivatislauksessa valmistettu polttoaine. Luokkaan sisältyy myös puolikoksi."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1230",
    "level": 4,
    "code": "1230",
    "order": 410,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/123",
    "parentCode": "123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koksi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/124",
    "level": 3,
    "code": "124",
    "order": 420,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koksikaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Koksin valmistuksessa sivutuotteena saatava vetyä ja kevyitä hiilivetyjä sisältävä kaasu. Kaasua käytetään energialähteenä koksaamoilla sekä muualla rauta- ja terästeollisuudessa."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1240",
    "level": 4,
    "code": "1240",
    "order": 430,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/124",
    "parentCode": "124",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koksikaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/125",
    "level": 3,
    "code": "125",
    "order": 440,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Masuunikaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Masuunissa syntyvää masuunikaasua, joka puhdistuksen jälkeen käytetään polttoaineena lämmittämiseen ja energian tuotantoon. "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1250",
    "level": 4,
    "code": "1250",
    "order": 450,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/125",
    "parentCode": "125",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Masuunikaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/126",
    "level": 3,
    "code": "126",
    "order": 460,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "CO-kaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Metallinjalostuksen yhteydessä pääasiassa koksista muodostuva häkäkaasu (CO), joka on ennen vuotta 2015 ilmoitettu masuunikaasu-luokassa (125) tai luokassa 499. Häkäkaasuun voi sisältyä pieniä määriä muita yhdisteitä."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1260",
    "level": 4,
    "code": "1260",
    "order": 470,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/126",
    "parentCode": "126",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "CO-kaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/13",
    "level": 2,
    "code": "13",
    "order": 480,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maakaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/131",
    "level": 3,
    "code": "131",
    "order": 490,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maakaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Maakaasu sisältää pääasiassa metaania ja jonkun verran muita kevyitä hiilivetyjä. Maakaasua käytetään energialähteenä teollisuudessa ja energiantuotannossa. Maakaasua voidaan käyttää myös liikenteen polttoaineena sekä raaka-aineena vedyn tuotannossa."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1311",
    "level": 4,
    "code": "1311",
    "order": 500,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maakaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Putkiverkoston kautta käyttöön toimitettava kaasumaisessa olomuodossa oleva maakaasu. Myös maakaasuverkoston kautta käyttöön toimitettava nesteytetty maakaasu ilmoitetaan tässä luokassa."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/1312",
    "level": 4,
    "code": "1312",
    "order": 510,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Nesteytetty maakaasu (LNG)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Putkiverkon ulkopuoliseen käyttöön nestemäisessä olomuodossa toimitettava maakaasu."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/2",
    "level": 1,
    "code": "2",
    "order": 520,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Turve"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/21",
    "level": 2,
    "code": "21",
    "order": 530,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/2",
    "parentCode": "2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Turve"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Turve on suokasvien hitaan maatumisen seurauksena syntynyttä, epätäydellisesti hajonnutta maalajia, joka on varastoitunut kasvupaikalleen erittäin märissä olosuhteissa. Turvetta käytetään polttoaineena kuivaamisen jälkeen. Turpeen seassa oleva liekopuu lasketaan osaksi turvetta. Jos turpeen joukkoon on lisätty puuta tai muuta polttoainetta, ilmoitetaan kukin polttoaine erikseen."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/211",
    "level": 3,
    "code": "211",
    "order": 540,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jyrsinturve"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Jyrsinturve on kuivatun suon pinnasta jyrsittyä hienojakoista jauhetta. Tyypillisiä ominaisuuksia käyttötilassa: kosteus 40–50 %, lämpöarvo 9–11 GJ/t."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/2110",
    "level": 4,
    "code": "2110",
    "order": 550,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jyrsinturve"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/212",
    "level": 3,
    "code": "212",
    "order": 560,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Palaturve"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Palaturve on suon pinnasta erotettua paloiksi puristettua turvetta. Tyypillisiä ominaisuuksia käyttötilassa: kosteus 35–40 %, lämpöarvo 11–13 GJ/t."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/2120",
    "level": 4,
    "code": "2120",
    "order": 570,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/212",
    "parentCode": "212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Palaturve"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/213",
    "level": 3,
    "code": "213",
    "order": 580,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Turvepelletit ja -briketit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Turvepelletit ja -briketit ovat kuivatusta turvejauheesta puristamalla valmistettua polttoainetta. Tyypillisiä ominaisuuksia käyttötilassa: kosteus 5–10 %, lämpöarvo 17–21 GJ/t."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/2130",
    "level": 4,
    "code": "2130",
    "order": 590,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/213",
    "parentCode": "213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Turvepelletit ja -briketit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3",
    "level": 1,
    "code": "3",
    "order": 600,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Uusiutuvat ja sekapolttoaineet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/31",
    "level": 2,
    "code": "31",
    "order": 610,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Biomassa"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/311",
    "level": 3,
    "code": "311",
    "order": 620,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsäpolttoaine, puu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sisältää metsästä ja puustoisilta alueilta energiakäyttöön korjatun ja kerätyn puun."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3111",
    "level": 4,
    "code": "3111",
    "order": 630,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Halot, rangat ja pilkkeet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pilkkeiden raaka-aineena on halko (yleensä 1 metrin pituinen) tai karsittu ranka. Pilke on katkottu ja halottu uunivalmis polttopuu, jota käytetään kotitalouksien puulla lämmitettävissä laitteissa, kuten liesissä, takoissa ja keskuslämmitysjärjestelmissä. Tyypillisiä ominaisuuksia käyttötilassa: kosteus 20–25 %, lämpöarvo 13–15 GJ/t."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3112",
    "level": 4,
    "code": "3112",
    "order": 640,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kokopuu- tai rankahake"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Karsitusta runkopuusta tai puun koko maanpäällisestä biomassasta (runkopuu, oksat, neulaset) tehty hake. Tyypillisiä ominaisuuksia käyttötilassa: kosteus 40–55 %, lämpöarvo 7–11 GJ/t."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3113",
    "level": 4,
    "code": "3113",
    "order": 650,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsätähdehake tai -murske"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ainespuun korjuun jälkeen oksista ja latvuksista viheraineineen tehty hake tai murske. Sisältää myös risutukeista valmistetun hakkeen tai murskeen. Tyypillisiä ominaisuuksia käyttötilassa: kosteus 30–50 %, lämpöarvo 8–13 GJ/t."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3114",
    "level": 4,
    "code": "3114",
    "order": 660,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kantomurske (aik. kantohake)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kannoista ja juurakoista tehty murske tai hake. Tyypillisiä ominaisuuksia käyttötilassa: kosteus 30–40 %, lämpöarvo 11–13 GJ/t."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3115",
    "level": 4,
    "code": "3115",
    "order": 670,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/311",
    "parentCode": "311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Energiapaju (ja muu lyhytkiertoviljelty puu)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Lyhytkiertoisella viljelmällä energiakäyttöön kasvatettu paju, joka käytetään haketettuna. Tähän luokkaan kuuluvat myös muut lyhytkiertoviljelyllä energiakäyttöön kasvatetut puulajit."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/312",
    "level": 3,
    "code": "312",
    "order": 680,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuuden puutähde"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puunjalostusteollisuudessa tai muussa teollisuudessa syntyvä energialähteenä käytettävä puutähde tai -sivutuote."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3121",
    "level": 4,
    "code": "3121",
    "order": 690,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/312",
    "parentCode": "312",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuori"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ainespuusta eri kuorintatekniikoilla syntyvä kuoritähde. Tyypillisiä ominaisuuksia käyttötilassa: kosteus 45–65 %, lämpöarvo 5–11 GJ/t."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3122",
    "level": 4,
    "code": "3122",
    "order": 700,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/312",
    "parentCode": "312",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sahanpuru"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puutavaran sahauksessa syntyvät tähteet. Tyypillisiä ominaisuuksia käyttötilassa: kosteus 45–60 %, lämpöarvo 6–10 GJ/t"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3123",
    "level": 4,
    "code": "3123",
    "order": 710,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/312",
    "parentCode": "312",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puutähdehake tai -murske"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Teollisuuden puutähteistä (rimat, tasauspätkät, levyteollisuuden viilut, vanerien syrjät yms.) tehty hake tai murske sekä sahateollisuuden sivutuotteena syntyvä kuorellinen tai kuoreton hake tai murske, joka ei sisällä halogenoituja orgaanisia yhdisteitä, raskasmetalleja tai muoveja."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3124",
    "level": 4,
    "code": "3124",
    "order": 720,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/312",
    "parentCode": "312",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kutterilastut, hiontapöly yms."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kuivan puutavaran höyläyksessä tai hionnassa syntyvät tähteet. Sisältää myös kuivan sahanpurun ja puupölyn. Tyypillisiä ominaisuuksia käyttötilassa: kosteus 5–15 %, lämpöarvo 16–18 GJ/t"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3128",
    "level": 4,
    "code": "3128",
    "order": 730,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/312",
    "parentCode": "312",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erittelemätön teollisuuden puutähde"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tässä luokassa ilmoitetaan valmiina seoksena hankittu teollisuuden puutähde, joka koostuu vähintään kahdesta edellä olevasta luokasta (esim. kuori ja sahanpuru), joita ei edes likimääräisesti arvioiden kyetä erottelemaan. Jos puupolttoaineseoksen sekoitussuhteet tunnetaan, on eri polttoaineiden prosentuaaliset osuudet energiana määritettävä ennen sekoittamista ja niiden osuuksia vastaavat määrät pyydetään ilmoittamaan kyseisissä polttoaineluokissa."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3129",
    "level": 4,
    "code": "3129",
    "order": 740,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/312",
    "parentCode": "312",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu teollisuuden puutähde"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sisältää muut biopolttoaineiksi luokiteltavat puutähteet (esim. rakennusmateriaaliteollisuudesta), joihin ei sisälly halogenoituja orgaanisia yhdisteitä, raskasmetalleja yms. epäpuhtauksia."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/313",
    "level": 3,
    "code": "313",
    "order": 750,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puunjalostusteollisuuden jäteliemet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sisältää mustalipeän ja sulfiittipohjaisen kemiallisen jäteliemen."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3130",
    "level": 4,
    "code": "3130",
    "order": 760,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/313",
    "parentCode": "313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puunjalostusteollisuuden jäteliemet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/314",
    "level": 3,
    "code": "314",
    "order": 770,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3141",
    "level": 4,
    "code": "3141",
    "order": 780,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mäntyöljy ja -piki"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sellutehtaan prosesseista syntyvät suopa, mäntyöljy, mäntyöljypiki ja muut vastaavat, poislukien metanoli ja tärpätti. Tyypillisiä ominaisuuksia käyttötilassa: - mäntyöljy: lämpöarvo 30–40 GJ/t"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3142",
    "level": 4,
    "code": "3142",
    "order": 790,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metanoli ja tärpätti"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sellutehtaan prosesseissa muodostuva metanoli. Sisältää myös tärpätin. Tyypillisiä ominaisuuksia käyttötilassa: - metanoli: lämpöarvo 19,5 GJ/t - tärpätti: lämpöarvo 40 GJ/t"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3149",
    "level": 4,
    "code": "3149",
    "order": 800,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/314",
    "parentCode": "314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muut kuin edellä mainittuihin luokkiin kuuluvat puunjalostusteollisuuden puuperäiset sivu- ja jätetuotteet, kuten kuitupitoiset lietteet (0-kuitu), laimeat ja väkevät hajukaasut sekä paperintuotannossa syntynyt materiaalikierrätykseen kelpaamaton hylkypaperi tai muu poltettava paperi, kartonki, pahvi sekä viskoosijäte."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/315",
    "level": 3,
    "code": "315",
    "order": 810,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kierrätyspuu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Biopolttoaineeksi luokiteltava puhdas puutähde tai käytöstä poistettu puu tai puutuote, johon ei sisälly muovipinnoitteita tai halogenoituja orgaanisia yhdisteitä eikä raskasmetalleja. Esimerkiksi uudisrakentamisen puutähde, puu- tai kuormalavat."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3150",
    "level": 4,
    "code": "3150",
    "order": 820,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/315",
    "parentCode": "315",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kierrätyspuu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/316",
    "level": 3,
    "code": "316",
    "order": 830,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puupelletit ja -briketit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puristamalla sahanpurusta, höylänlastusta ja hiontapölystä tehtyjä puupuristeita. Sisältää myös metsätähdehakkeesta tehdyt pelletit ja briketit."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3160",
    "level": 4,
    "code": "3160",
    "order": 840,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/316",
    "parentCode": "316",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puupelletit ja -briketit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/317",
    "level": 3,
    "code": "317",
    "order": 850,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kasviperäiset polttoaineet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kasviperäisiin polttoaineisiin kuuluvat peltobiomassa, kasvien korjuutähteet ja jätteet sekä elintarviketuotannon kasviperäiset sivutuotteet. Näitä ovat mm. vilja, ruokohelpi, olki, järviruoko, rypsi ja pellava. (Huom! Kasviöljyistä ja -rasvoista teollisesti jakeluun valmistetut liikenne- ja lämmityspolttoaineet kuuluvat luokkiin 3221 – 3229)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3171",
    "level": 4,
    "code": "3171",
    "order": 860,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/317",
    "parentCode": "317",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ruokohelpi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ruokohelpi on polttoaineena käytettävä energiakasvi. Se poltetaan yleensä seospolttoaineena turpeen ja puun kanssa. Seoksen komponentit raportoidaan kukin erikseen omassa polttoaineluokassaan."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3172",
    "level": 4,
    "code": "3172",
    "order": 870,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/317",
    "parentCode": "317",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Viljakasvit ja olki"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Polttoaineena käytettävät viljat tai viljakasvien osat kuten olki."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3174",
    "level": 4,
    "code": "3174",
    "order": 880,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/317",
    "parentCode": "317",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kasviöljyt ja -rasvat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Polttoaineena käytettävät kasviöljyt ja -rasvat, mukaan lukien käytöstä poistetut paistorasvat yms."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3179",
    "level": 4,
    "code": "3179",
    "order": 890,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/317",
    "parentCode": "317",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut kasviperäiset polttoaineet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan sisältyvät muut kuin edellä mainitut elintarviketuotannon ja -teollisuuden kasviperäiset sivutuotteet yms. Ilmoittakaa, mitä tuotteita polttoaineena on käytetty."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/318",
    "level": 3,
    "code": "318",
    "order": 900,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/31",
    "parentCode": "31",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Eläinperäiset polttoaineet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Eläinperäisiin polttoaineisiin kuuluvat mm. liha- ja luujauho sekä eläinrasvat. Luokkaan kuuluvat myös lanta ja kuivike. Ilmoittakaa, mitä tuotteita polttoaineena on käytetty. (Huom! Eläinrasvoista teollisesti jakeluun valmistetut liikenne- ja lämmityspolttoaineet polttoaineet kuuluva luokkiin 3221–3229)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3181",
    "level": 4,
    "code": "3181",
    "order": 910,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/318",
    "parentCode": "318",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Eläinrasvat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Polttoaineena käytettävät eläinperäiset rasvat ja öljyt."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3189",
    "level": 4,
    "code": "3189",
    "order": 920,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/318",
    "parentCode": "318",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut eläinperäiset polttoaineet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muut polttoaineena käytettävät eläinperäiset tuotteet, kuten liha- ja luujauho. Luokkaan kuuluvat myös lanta ja kuivike. Ilmoittakaa, mitä tuotteita polttoaineena on käytetty."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/32",
    "level": 2,
    "code": "32",
    "order": 930,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut bio- ja sekapolttoaineet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/321",
    "level": 3,
    "code": "321",
    "order": 940,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Biokaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Biokaasu on mikrobiologisen prosessin tuote, jossa eloperäiset aineet hajoavat bakteeritoiminnan ansiosta hapettomassa tilassa. Hajotuksen tuloksena raaka-aineesta syntyy biokaasua ja mädätettyä biomassaa. Tähän pääluokkaan luetaan myös muulla tavoin, esim. termisen prosessin avulla tuotetut bioperäiset kaasut."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3211",
    "level": 4,
    "code": "3211",
    "order": 950,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kaatopaikkakaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kaatopaikoilta talteen otettava biokaasu. Metaanipitoisuus n. 35–60 %."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3212",
    "level": 4,
    "code": "3212",
    "order": 960,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jätevedenpuhdistamoiden biokaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoissa tuotettu biokaasu. Metaanipitoisuus n. 60–70 %."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3213",
    "level": 4,
    "code": "3213",
    "order": 970,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuuden biokaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Teollisuuden jätevedenpuhdistamoissa ja teollisuuden biohajoavista jätteistä ja sivutuotteista tuotettu biokaasu (mm. elintarvike- ja metsäteollisuudessa). Metaanipitoisuus n. 65–80 %"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3214",
    "level": 4,
    "code": "3214",
    "order": 980,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Biometaani"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puhdistettu biokaasu, jonka metaanipitoisuus on yli 95 %."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3215",
    "level": 4,
    "code": "3215",
    "order": 990,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Synteettinen biokaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Bioperäisestä materiaalista kaasuttamalla valmistettu ns. synteettinen (terminen) biokaasu."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3219",
    "level": 4,
    "code": "3219",
    "order": 1000,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/321",
    "parentCode": "321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut biokaasut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muihin biokaasuihin kuuluvat maatiloilla ja yhteismädätyslaitoksilla /yhteismädättämöillä tuotetut biokaasut. Yhteismädättämöt eroavat muista laitoksista siten, että ne käyttävät monipuolisia raaka-aineita mm. jätelietteitä, yhdyskuntien ja teollisuuden jätteitä tai sivutuotteita. Metaanipitoisuus n. 55–65 %."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/322",
    "level": 3,
    "code": "322",
    "order": 1010,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Biopolttonesteet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Biomassasta tai kasviöljystä valmistetut nestemäiset polttoaineet, joita käytetään sellaisenaan (ei sekoitettuna fossiilisiin polttoaineisiin). Tähän eivät kuulu liikennepolttoaineisiin ja polttoöljyihin sekoitetut bio-osuudet. Luokkaan sisältyy myös biopohjainen propaani, joka syntyy öljynjalostuksen sivutuotteena. Puunja-lostusteollisuudesta ja mäntyöljyn jalostuksesta saatavat mäntyöljy, mäntyöljypiki, metanoli ja vas-taavat kuuluvat luokkiin 3141–3149."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3221",
    "level": 4,
    "code": "3221",
    "order": 1020,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Biopolttoöljy"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Biomassasta tai kasviöljystä teollisesti valmistettu polttoöljy, jota käytetään sellaisenaan esim. lämmityksessä tai työkoneiden polttoaineena (ei sekoitettuna fossiilisiin polttoaineisiin)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3222",
    "level": 4,
    "code": "3222",
    "order": 1030,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Biopyrolyysiöljy"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puusta tai muusta biomassasta pyrolyysimenetelmällä valmistettu polttoöljy."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3223",
    "level": 4,
    "code": "3223",
    "order": 1040,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Bionestekaasu / Biopropaani"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Mm. öljynjalostuksen yhteydessä syntyvä biopropaani"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3229",
    "level": 4,
    "code": "3229",
    "order": 1050,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/322",
    "parentCode": "322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut nestemäiset biopolttoaineet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muut edellä mainittuihin luokkiin kuulumattomat bioperäisistä materiaaleista valmistetut nestemäiset polttoaineet."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/323",
    "level": 3,
    "code": "323",
    "order": 1060,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sekapolttoaineet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sekapolttoaineilla tarkoitetaan polttoaineita, jotka sisältävät sekä fossiilista että uusiutuvaa (biohajoavaa) hiiltä."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3231",
    "level": 4,
    "code": "3231",
    "order": 1070,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/323",
    "parentCode": "323",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kierrätyspolttoaineet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yhdyskuntien, yritysten tai teollisuuden lajitelluista kuivista jätteistä valmistettu polttoaine kuten SRF, REF, RDF tai PDF. Jätteistä valmistetut pelletit kuuluvat kohtaan 3235."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3232",
    "level": 4,
    "code": "3232",
    "order": 1080,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/323",
    "parentCode": "323",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Purkupuu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakennusten ja rakenteiden purkamisesta syntyvä puujäte, joka sisältää muovipinnoitteita tai muita epäpuhtauksia, eikä näin ollen kuulu kierrätyspuuhun (luokka 315)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3233",
    "level": 4,
    "code": "3233",
    "order": 1090,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/323",
    "parentCode": "323",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kyllästetty puu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kyllästetyt puutuotteet esim. ratapölkyt."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3234",
    "level": 4,
    "code": "3234",
    "order": 1100,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/323",
    "parentCode": "323",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siistausliete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Keräyspaperin siistausprosessissa syntyvä kuitupitoinen liete, jota kuivauksen jälkeen käytetään energiantuotannon polttoaineena. Sisältää karbonaatteja, minkä vuoksi se lasketaan sekapolttoaineeksi."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3235",
    "level": 4,
    "code": "3235",
    "order": 1110,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/323",
    "parentCode": "323",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jätepelletit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Jätteistä valmistetut pelletit."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3236",
    "level": 4,
    "code": "3236",
    "order": 1120,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/323",
    "parentCode": "323",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kumijätteet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sisältää erilaisia kumijätteitä kuten autonrenkaat ja muu kumiromu."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3238",
    "level": 4,
    "code": "3238",
    "order": 1130,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/323",
    "parentCode": "323",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhdyskuntajäte / sekajäte"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte (energiajäte, kuivajäte), jota käytetään jätteenpolttolaitoksissa energiantuotannon polttoaineena. Tähän luokkaan sisältyy myös jätteiden käsittely- ja lajittelulaitoksista muiden jakeiden erottelusta jäävä polttojae sekä lajittelematon yhdyskuntajäte."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3239",
    "level": 4,
    "code": "3239",
    "order": 1140,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/323",
    "parentCode": "323",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut sekapolttoaineet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muut edellisiin luokkiin kuulumattomat sekapolttoaineet ja -kaasut, kuten erittelemätön teollisuusjäte ja siistausjäte. Mikäli näiden polttoaineiden fossiilista osuutta ei ole erikseen määritelty, ne lasketaan päästökauppajärjestelmässä kokonaan fossiilisiksi."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/324",
    "level": 3,
    "code": "324",
    "order": 1150,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tuotekaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tuotekaasu on kiinteistä raaka-aineista termisessä kaasutusprosessissa valmistettu polttoainekaasu. Pääsääntöisesti tuotekaasu pyydetään raportoimaan kaasutuksen lähtöaineina sisältäen kaasutuksen konversiohäviöt."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3240",
    "level": 4,
    "code": "3240",
    "order": 1160,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/324",
    "parentCode": "324",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tuotekaasu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/325",
    "level": 3,
    "code": "325",
    "order": 1170,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Bioliete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Mm. yhdyskuntien jäteveden puhdistuksessa syntyvä liete, joka kuivauksen jälkeen käytetään polttoaineena. Puunjalostusteollisuuden kuitupitoiset lietteet ilmoitetaan luokassa 3149 Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3250",
    "level": 4,
    "code": "3250",
    "order": 1180,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/325",
    "parentCode": "325",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Bioliete"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/326",
    "level": 3,
    "code": "326",
    "order": 1190,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/32",
    "parentCode": "32",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Biohiili"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puusta tai muusta biomassasta kuumentamalla tehty polttoaine. Sisältää mm. torrefioimalla tuotetun puuhiilen."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/3260",
    "level": 4,
    "code": "3260",
    "order": 1200,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/326",
    "parentCode": "326",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Biohiili"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/4",
    "level": 1,
    "code": "4",
    "order": 1210,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut energialähteet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/41",
    "level": 2,
    "code": "41",
    "order": 1220,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ydinenergia"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/411",
    "level": 3,
    "code": "411",
    "order": 1230,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/41",
    "parentCode": "41",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ydinenergia"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/4110",
    "level": 4,
    "code": "4110",
    "order": 1240,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/411",
    "parentCode": "411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ydinenergia"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/49",
    "level": 2,
    "code": "49",
    "order": 1250,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut energialähteet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/491",
    "level": 3,
    "code": "491",
    "order": 1260,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/49",
    "parentCode": "49",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut polttoaineena käytettävät sivu- ja jätetuotteet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muihin luokkiin kuulumattomat energialähteenä hyödynnetyt kiinteät ja nestemäiset jätteet tai sivutuotteet."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/4911",
    "level": 4,
    "code": "4911",
    "order": 1270,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/491",
    "parentCode": "491",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muovijätteet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sisältää erilaisia muovijätteitä esim. matkapuhelimien kuoret."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/4913",
    "level": 4,
    "code": "4913",
    "order": 1280,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/491",
    "parentCode": "491",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vaarallinen jäte (ent. ongelmajäte)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vaarallista jätettä kutsutaan myös ongelmajätteeksi."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/4919",
    "level": 4,
    "code": "4919",
    "order": 1290,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/491",
    "parentCode": "491",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut jätteet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muut edellisiin luokkiin kuulumattomat jätteet."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/492",
    "level": 3,
    "code": "492",
    "order": 1300,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/49",
    "parentCode": "49",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuuden reaktiolämpö"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Teollisuuden reaktiolämmöllä tarkoitetaan lämpöä, joka syntyy sivutuotteena teollisuusprosessin ek-sotermisesta, lämpöä luovuttavasta kemiallisesta reaktiosta (esim. pasutus, katalyyttinen prosessi). Lämmön energiasisältöä ei ole sisällytetty missään muodossa aikaisemmin energialähteeksi. Reak-tiolämpö käytetään hyväksi sähkön ja/tai lämmön tuotantoon ja se korvaa muuta primäärienergiaa."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/4920",
    "level": 4,
    "code": "4920",
    "order": 1310,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/492",
    "parentCode": "492",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuuden reaktiolämpö"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/493",
    "level": 3,
    "code": "493",
    "order": 1320,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/49",
    "parentCode": "49",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuuden sekundäärilämpö"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Teollisuuden prosessista talteenotettua sekundäärilämpöä/energiaa, jota käytetään energialähteenä sähkön ja/tai lämmön tuotannossa (esim. metsäteollisuudessa hiomolta tai hiertämöltä talteenotettu lämpö). Sekundäärilämpö huomioidaan sähkön ja lämmön tuotannon ”polttoaineena”, jotta hyötysuhde ei nousisi laitostasolla yli 100 prosentin."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/4930",
    "level": 4,
    "code": "4930",
    "order": 1330,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/493",
    "parentCode": "493",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuuden sekundäärilämpö"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/494",
    "level": 3,
    "code": "494",
    "order": 1340,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/49",
    "parentCode": "49",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sähkö (sähkökattiloissa ja lämpöpumpuissa käytetty)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Lämpöpumpuissa ja sähkökattiloissa käytetty sähkö."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/4941",
    "level": 4,
    "code": "4941",
    "order": 1350,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/494",
    "parentCode": "494",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sähkökattiloissa käytetty sähkö"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/4942",
    "level": 4,
    "code": "4942",
    "order": 1360,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/494",
    "parentCode": "494",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lämpöpumpuissa käytetty sähkö"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/495",
    "level": 3,
    "code": "495",
    "order": 1370,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/49",
    "parentCode": "49",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Höyry"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Energiantuotantoa varten ulkopuolelta hankittu höyry."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/4950",
    "level": 4,
    "code": "4950",
    "order": 1380,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/495",
    "parentCode": "495",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Höyry"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/497",
    "level": 3,
    "code": "497",
    "order": 1390,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/49",
    "parentCode": "49",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rikki"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Teollisten prosessien yhteydessä syntyvä rikki, jota käytetään energiantuotannon polttoaineena."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/4970",
    "level": 4,
    "code": "4970",
    "order": 1400,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/497",
    "parentCode": "497",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rikki"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/498",
    "level": 3,
    "code": "498",
    "order": 1410,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/49",
    "parentCode": "49",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vety"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/4980",
    "level": 4,
    "code": "4980",
    "order": 1420,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/498",
    "parentCode": "498",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vety"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/499",
    "level": 3,
    "code": "499",
    "order": 1430,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/49",
    "parentCode": "49",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut erittelemättömät energialähteet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muu edellisiin luokkiin kuulumaton polttoaine. Ilmoittakaa, mitä tuotteita polttoaineena on käytetty."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "polttoaineet_1_20180213",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Polttoaineluokitus 2018"
        }
      ]
    },
    "localId": "polttoaineet_1_20180213/4990",
    "level": 4,
    "code": "4990",
    "order": 1440,
    "modifiedDate": "2018-02-13T13:17:50Z",
    "parentItemLocalId": "polttoaineet_1_20180213/499",
    "parentCode": "499",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut erittelemättömät energialähteet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  }
]