GET /api/classifications/v2/classifications/rakennus_1_20180712/classificationItems?content=data&meta=max&lang=fi
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/01",
    "level": 1,
    "code": "01",
    "order": 10,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asuinrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Jatkuvaan asumiskäyttöön tarkoitetut rakennukset, joissa asuinalaa on vähintään puolet kerrosalasta. Asuintilana asuinrakennuksissa on asuinhuoneisto tai -huone. \n\nAsuinrakennukset koostuvat yhdestä tai useammasta asuinhuoneistosta tai -huoneesta ja muusta asukkaiden käytössä olevasta huonetilasta, kuten huoneistokohtaisista varastoista, kerhohuoneesta tai talosaunasta. Asuinrakennuksissa asuminen on pysyväisluonteista ja perustuu pääsääntöisesti asunnon hallintaan omistus- tai vuokrasuhteen perusteella. Asuinrakennuksiin kuuluvat sekä tavanomaisia tila- ja varusteratkaisuja sisältävät asuinrakennukset että sellaiset, joissa on tavanomaisesta poikkeavia ratkaisuja. Asuinrakennuksia ovat pientalot, kerrostalot, asuntolarakennukset ja erityisryhmien asuinrakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/011",
    "level": 2,
    "code": "011",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pientalot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tavanomaisia tila- ja varusteratkaisuja sisältävät asuinrakennukset, joissa on korkeintaan yksi kerros tai, jos kerroksia on enemmän, asuinhuoneistot eivät yleensä ole osittainkaan päällekkäin. \n\nPientaloissa asuintilana on asuinhuoneisto. Pientaloja ovat omakotitalot, paritalot ja rivitalot."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asuinpientalo",
          "erillispientalo",
          "erillinen pientalo"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0110",
    "level": 3,
    "code": "0110",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Omakotitalot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pientalot, joissa on yksi asuinhuoneisto. \n\nOmakotitaloja ovat sellaiset pientalot, joissa on yksi asuinhuoneisto, sekä townhouse- eli kaupunkipientalot. Kaupunkipientaloilla tarkoitetaan yleensä omavaippaisia kaksi- tai kolmikerroksisia pientaloja, jotka ovat kiinni viereisissä taloissa. Niillä on tavallisesti oma pienehkö etu- tai takapihansa ja sisäänkäynti suoraan kadulta."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "yhden asunnon talo",
          "yksiasuntoinen pientalo",
          "yhden asunnon pientalo",
          "yhden asuinhuoneiston talo",
          "townhouse-talo",
          "kaupunkipientalo"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0111",
    "level": 3,
    "code": "0111",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Paritalot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pientalot, joissa on kaksi rinnakkaista asuinhuoneistoa."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kahden asunnon talo",
          "kaksiasuntoinen pientalo",
          "kahden asunnon pientalo",
          "kahden asuinhuoneiston talo"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0112",
    "level": 3,
    "code": "0112",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rivitalot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pientalot, joissa on vähintään kolme rinnakkaista asuinhuoneistoa ja joissa eri asuinhuoneistoihin kuuluvia tiloja ei ole päällekkäin. \n\nRivitalot koostuvat kolmesta tai useammasta yhteen rakennetusta asuinhuoneistosta ja muusta asukkaiden käytössä olevasta huonetilasta."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kytketty pientalo",
          "rivi- ja ketjutalo",
          "ketjutalo"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/012",
    "level": 2,
    "code": "012",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kerrostalot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tavanomaisia tila- ja varusteratkaisuja sisältävät, vähintään kaksikerroksiset asuinrakennukset, joissa eri asuinhuoneistoihin kuuluvia tiloja on päällekkäin. \n\nKerrostaloissa asuintilana on asuinhuoneisto. Kerrostalot koostuvat asuinhuoneistoista ja muista asukkaiden käytössä olevista huonetiloista, kuten huoneistokohtaisista varastoista, kerhohuoneesta tai talosaunasta. Kerrostaloissa sisäänkäynti asuinhuoneistoihin tapahtuu yleensä yhteisestä, kerrostasoja yhdistävästä porraskäytävästä tai rakennuksen sivulla kulkevilta pitkiltä käytäviltä. Kerrostaloihin kuuluvat myös opiskelijoille ja iäkkäille henkilöille tarkoitetut kerrostalot, jos rakennuksen asunnot eivät poikkea tila- tai varusteratkaisuiltaan tavanomaisista asunnoista. Kerrostaloja ovat pienkerrostalot ja asuinkerrostalot."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0120",
    "level": 3,
    "code": "0120",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pienkerrostalot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kaksikerroksiset kerrostalot."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "luhtitalo"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0121",
    "level": 3,
    "code": "0121",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asuinkerrostalot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vähintään kolmikerroksiset kerrostalot."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "terassitalo",
          "lamellitalo",
          "pistetalo"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/013",
    "level": 2,
    "code": "013",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asuntolarakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Asuinrakennukset, joissa asukkailla on yhteiset keittiö-, oleskelu- tai saniteettitilat ja asuintilana ei ole asuinhuoneisto vaan jatkuvaan asumiskäyttöön soveltuva asuinhuone.",
          "Erityisryhmien asuinrakennukset, joissa asukkailla on yhteiset keittiö-, oleskelu- tai saniteettitilat ja asuintilana ei ole asuinhuoneisto vaan jatkuvaan asumiskäyttöön soveltuva asuinhuone."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "ammattimaisesti tarjottava tilapäinen majoitus (032 Majoitusliikerakennukset).",
          "palvelu tai tehostettu palveluasuminen (014 Erityisryhmien asuinrakennukset)."
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0130",
    "level": 3,
    "code": "0130",
    "order": 100,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/013",
    "parentCode": "013",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asuntolarakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Asuinrakennukset, joissa asukkailla on yhteiset keittiö-, oleskelu- tai saniteettitilat ja asuintilana ei ole asuinhuoneisto vaan jatkuvaan asumiskäyttöön soveltuva asuinhuone. \r\n\r\nAsuntolarakennuksia ovat esimerkiksi varsinkin vanhemman rakennuskannan oppilaitosten asuntolat.",
          "Asuinrakennukset, joissa asukkailla on yhteiset keittiö-, oleskelu- tai saniteettitilat ja asuintilana ei ole asuinhuoneisto vaan jatkuvaan asumiskäyttöön soveltuva asuinhuone. \r\n\r\nErityisryhmien asuntolarakennuksia ovat esimerkiksi varsinkin vanhemman rakennuskannan oppilaitosten asuntolat."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "ammattimaisesti tarjottava tilapäinen majoitus (032 Majoitusliikerakennukset).",
          "palvelu tai tehostettu palveluasuminen (014 Erityisryhmien asuinrakennukset)."
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asuntola",
          "oppilaitoksen asuntola",
          "opiskelija-asuntola",
          "työmaa-asuntola",
          "kodittomien asuntola"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/014",
    "level": 2,
    "code": "014",
    "order": 110,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erityisryhmien asuinrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimintarajoitteisille, asumisessaan tavanomaisesta poikkeavia hoito-, tuki- tai muita palveluja tarvitseville henkilöille tarkoitetut asuinrakennukset, joissa on poikkeuksellisia tila- ja varusteratkaisuja ja joissa on tarjolla palveluasumista tai tehostettua palveluasumista. \n\nErityisryhmien asuinrakennuksissa asukkaan asuintilana on asuinhuoneisto tai muu jatkuvaan asumiskäyttöön soveltuva asuinhuone."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0140",
    "level": 3,
    "code": "0140",
    "order": 120,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erityisryhmien asuinrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toimintarajoitteisille, asumisessaan tavanomaisesta poikkeavia hoito-, tuki- tai muita palveluja tarvitseville henkilöille tarkoitetut asuinrakennukset, joissa on poikkeuksellisia tila- ja varusteratkaisuja ja joissa on tarjolla palveluasumista tai tehostettua palveluasumista. \n\nErityisryhmien asuinrakennuksissa asukkaan asuintilana on asuinhuoneisto tai muu jatkuvaan asumiskäyttöön soveltuva asuinhuone. Erityisryhmien asuinrakennukset on tarkoitettu esimerkiksi huonokuntoisille tai muistisairaille iäkkäille, vammaisille henkilöille tai mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Palveluasumisessa palvelunantaja järjestää asiakkaalle palveluasunnon ja sinne osavuorokautisesti asiakkaan tarvitsemaa hoitoa ja huolenpitoa sekä asumiseen liittyviä palveluja.Tehostetussa palveluasumisessa palvelunantaja järjestää asiakkaalle palveluasunnon ja sinne asiakkaan tarvitsemaa hoitoa ja huolenpitoa sekä asumiseen liittyviä palveluja asiakkaan ympärivuorokautiseen hoidon ja huolenpidon tarpeeseen. Molempiin sisältyvät asiakkaan tarvitsemat ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Erityisryhmien asuinrakennuksissa tarjottavien palvelujen tyyppi ja määrä vaihtelee asiakkaan tarpeen ja palvelunantajan palveluvalikoiman mukaan. Palvelunantaja voi olla julkinen tai yksityinen. Asumispalveluissa asiakkaan asuminen perustuu aina asunnon hallintasuhteeseen (vuokra tai omistus). Laitoshoidossa asiakas on hoitosuhteessa laitokseen."
        ],
        "excludes": [
          "rakennukset, joissa annetaan pääasiassa ympärivuorokautista hoitoa ja joissa on pysyviä vuodepaikkoja (0620 Laitospalvelujen rakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "vammaisten palvelutalo",
          "vanhusten palvelutalo",
          "kuntoutuskoti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/02",
    "level": 1,
    "code": "02",
    "order": 130,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vapaa-ajan asuinrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vapaa-ajan viettoon tarkoitetut rakennukset, jotka ovat yksityisessä asuinkäytössä tai vuokrattavissa väliaikaiseen asuinkäyttöön. \n\nYksityiseen käyttöön tarkoitetuiksi rakennuksiksi katsotaan myös organisaatioiden omistamat vapaa-ajan asuinrakennukset, joita organisaatioiden henkilökunta voi varata käyttöönsä."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/021",
    "level": 2,
    "code": "021",
    "order": 140,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vapaa-ajan asuinrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vapaa-ajan viettoon tarkoitetut rakennukset, jotka ovat yksityisessä asuinkäytössä tai vuokrattavissa väliaikaiseen asuinkäyttöön. \n\nYksityiseen käyttöön tarkoitetuiksi rakennuksiksi katsotaan myös organisaatioiden omistamat vapaa-ajan asuinrakennukset, joita organisaatioiden henkilökunta voi varata käyttöönsä. Vapaa-ajan asuinrakennuksia ovat ympäri- ja osavuotiseen käyttöön soveltuvat vapaa-ajan asuinrakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "vapaa-ajan rakennus",
          "vapaa-ajan asunto",
          "lomahuoneisto",
          "kesämökki",
          "lomamökki",
          "rantamökki",
          "mökki",
          "kesäasunto",
          "lomaosakeasunto",
          "lomaosakehuoneisto",
          "lomaosakemökki",
          "lomaosake",
          "loma-asunto",
          "kesähuvila",
          "huvila",
          "vuokramökki"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0210",
    "level": 3,
    "code": "0210",
    "order": 150,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/021",
    "parentCode": "021",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ympärivuotiseen käyttöön soveltuvat vapaa-ajan asuinrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vapaa-ajan asuinrakennukset, jotka on rakennettu ja varusteltu niin, että niissä voi oleskella ympärivuotisesti."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "talviasuttava vapaa-ajan rakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0211",
    "level": 3,
    "code": "0211",
    "order": 160,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/021",
    "parentCode": "021",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Osavuotiseen käyttöön soveltuvat vapaa-ajan asuinrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vapaa-ajan asuinrakennukset, jotka on rakennettu ja varusteltu vain lämpimään vuodenaikaan tapahtuvaa oleskelua varten."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/03",
    "level": 1,
    "code": "03",
    "order": 170,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liikerakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakennukset, jotka on tarkoitettu tuotteiden tai palvelujen tarjoamiseen kyseisissä rakennuksissa ja joissa on mahdollisuus saada henkilökohtaista palvelua. \n\nLiikerakennuksia ovat myymälä-, majoitusliike- sekä ravintolarakennukset ja vastaavat liikerakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/031",
    "level": 2,
    "code": "031",
    "order": 180,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Myymälärakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pääasiassa tuotteiden ja palvelujen myyntiin tarkoitetut liikerakennukset. \r\n\r\nMyymälärakennuksia ovat tukku- tai vähittäiskaupan myymälähallit, kauppakeskukset ja liike- ja tavaratalot sekä muut myymälärakennukset.",
          "Pääasiassa tuotteiden ja palvelujen myyntiin tarkoitetut liikerakennukset. \r\n\r\nMyymälärakennuksia ovat tukku- tai vähittäiskaupan myymälähallit, kauppakeskukset ja liike- ja tavaratalot sekä muut myymälärakennukset. Ns. noutovarastot ovat varastorakennuksia eivätkä myymälärakennuksia."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "varastointiin tarkoitetut rakennukset (121 Varastorakennukset).",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kauppa- ja myymälärakennus",
          "kaupparakennus",
          "tukku- ja vähittäismyymälärakennus",
          "vähittäiskauppa",
          "vähittäismyymälärakennus",
          "tukkukauppa",
          "tukkumyymälärakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0310",
    "level": 3,
    "code": "0310",
    "order": 190,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tukku- ja vähittäiskaupan myymälähallit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yksikerroksiset, lähes yhtenäistä hallimaista tilaa sisältävät myymälärakennukset. \r\n\r\nTukku- ja vähittäiskaupan myymälähalleissa ei ole väliseiniä, vaan koko rakennus on yhtenäistä tilaa.Tukku- ja vähittäiskaupan myymälähalleja koskevat erilaiset rakennusmääräykset kuin kauppakeskuksia ja liike- ja tavarataloja tai muita myymälärakennuksia. Tukku- ja vähittäiskaupan myymälähalleja ovat esimerkiksi päivittäistavarakaupan myymälähallit, kauppahallit, autokaupat, -huoltamot ja -korjaamot.",
          "Yksikerroksiset, lähes yhtenäistä hallimaista tilaa sisältävät myymälärakennukset. \r\n\r\nTukku- ja vähittäiskaupan myymälähalleissa ei ole väliseiniä, vaan koko rakennus on yhtenäistä tilaa.Tukku- ja vähittäiskaupan myymälähalleja koskevat erilaiset rakennusmääräykset kuin kauppakeskuksia ja liike- ja tavarataloja tai muita myymälärakennuksia. Tyypillisiä tukku- ja vähittäiskaupan myymälähalleja ovat esimerkiksi päivittäistavarakaupan myymälähallit, kauppahallit, autokaupat, -huoltamot ja -korjaamot. Ei hallimaisina nämä rakennukset kuuluvat luokkaan 0319 Muut myymälärakennukset"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "kylmäasemat (0319 Muut myymälärakennukset).",
          "taidegalleriat (0713 Museot ja taidegalleriat)."
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "päivittäistavarakaupan myymälähalli",
          "kauppahalli",
          "huutokauppahalli",
          "rautakauppa",
          "autokauppa",
          "huoltoasema",
          "autohuoltamo",
          "huoltamo",
          "polttoaineen jakeluasema",
          "autopesula",
          "autokorjaamo",
          "automaalaamo",
          "ruostesuojaamo",
          "autosuojaamo",
          "autokatsastusasema",
          "katsastusasema"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0311",
    "level": 3,
    "code": "0311",
    "order": 200,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kauppakeskukset ja liike- ja tavaratalot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Isot monen alan tai yrityksen myymälärakennukset. \n\nLiike- ja tavarataloissa sekä kauppakeskuksissa on tiloja monille erilaisille tuotteille ja palveluille."
        ],
        "excludes": [
          "hallimaiset myymälärakennukset (0310 Tukku- ja vähittäiskaupan myymälähallit)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "liiketalo",
          "ostoskeskus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0319",
    "level": 3,
    "code": "0319",
    "order": 210,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut myymälärakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Myymälärakennukset, jotka eivät ole tukku- ja vähittäiskaupan myymälähalleja tai kauppakeskuksia ja liike- ja tavarataloja. \r\n\r\nMuita myymälärakennuksia ovat esimerkiksi yleiset saunat, kylpylät, solariumit, pesulat, kylmäasemat ja pysyvästi paikalleen rakennetut kioskit.",
          "Tyypillisiä muita myymälärakennuksia ovat varsinkin vanhemman rakennuskannan vähittäiskaupan myymälät.\r\n\r\nMuita myymälärakennuksia ovat esimerkiksi yleiset saunat, kylpylät, solariumit, pesulat, kylmäasemat ja pysyvästi paikalleen rakennetut kioskit."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "kylpylähotellit (0320 Hotellit).",
          "kylpylähotellit (0320 Hotellit), taidegalleriat (0713 Museot ja taidegalleriat)"
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "yleinen sauna",
          "kylpylä",
          "kylpylälaitos",
          "solarium",
          "pesula",
          "kylmäasema",
          "kioski"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/032",
    "level": 2,
    "code": "032",
    "order": 220,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Majoitusliikerakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Liikerakennukset, jotka on tarkoitettu pääsääntöisesti lyhytaikaiseen majoittumiseen. \n\nMajoitusliikerakennuksia ovat hotellit, motellit, hostellit ja vastaavat majoitusliikerakennukset, loma-, lepo- ja virkistyskodit sekä muut majoitusliikerakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "majoitusrakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0320",
    "level": 3,
    "code": "0320",
    "order": 230,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/032",
    "parentCode": "032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hotellit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Liiketaloudellisin periaattein ylläpidettävät majoitusliikerakennukset, joissa voi yleensä majoittua kerrallaan monia toisilleen tuntemattomia ihmisiä ja joissa on ravintola- ja muita palveluja. \r\n\r\nHotellien huoneissa on pääsääntöisesti omat saniteettitilat. Hotelleissa voi olla esimerkiksi kuntosali, sauna, uima-allas ja kauneushoitola.",
          "Liiketaloudellisin periaattein ylläpidettävät majoitusliikerakennukset, joissa voi yleensä majoittua kerrallaan monia toisilleen tuntemattomia ihmisiä ja joissa on ravintola- ja muita palveluja. \r\n\r\nHotellihuoneissa on pääsääntöisesti omat saniteettitilat. Muita palveluja ovat esimerkiksi kuntosali, sauna, uima-allas ja kauneushoitola."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hotellirakennus",
          "hotelli ja vastaava rakennus",
          "kylpylähotelli",
          "konferenssihotelli"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0321",
    "level": 3,
    "code": "0321",
    "order": 240,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/032",
    "parentCode": "032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Motellit, hostellit ja vastaavat majoitusliikerakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Liiketaloudellisin periaattein ylläpidettävät majoitusliikerakennukset, joissa voi yleensä majoittua kerrallaan monia toisilleen tuntemattomia ihmisiä ja joissa ei ole ravintola- ja muita palveluja. \r\n\r\nMotellien ja hostellien lisäksi tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi asuntolahotellit, matkustajakodit ja retkeilymajat.",
          "Liiketaloudellisin periaattein ylläpidettävät majoitusliikerakennukset, joissa voi yleensä majoittua kerrallaan monia toisilleen tuntemattomia ihmisiä ja joissa on vain rajoitetusti ravintola- ja muita palveluja. \r\n\r\nMotellien ja hostellien lisäksi tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi asuntolahotellit, matkustajakodit ja retkeilymajat."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "majatalo",
          "asuntolahotelli",
          "matkustajakoti",
          "retkeilymaja",
          "täysihoitola"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0322",
    "level": 3,
    "code": "0322",
    "order": 250,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/032",
    "parentCode": "032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Loma-, lepo- ja virkistyskodit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Virkistäytymiseen tarkoitetut kodinomaiset majoitusliikerakennukset. \n\nLoma-, lepo- ja virkistyskodit ovat usein jonkin yleishyödyllisen yhteisön ylläpitämiä, ja niihin tarjotaan tuettuja lomia taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein esimerkiksi vammaisille, sotainvalideille ja omaishoitajille."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lomakoti",
          "lepokoti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0329",
    "level": 3,
    "code": "0329",
    "order": 260,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/032",
    "parentCode": "032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut majoitusliikerakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Majoitusliikerakennukset, jotka eivät ole hotelleja, motelleja, hostelleja ja vastaavia majoitusliikerakennuksia tai loma-, lepo- ja virkistyskoteja. \n\nMuita majoitusliikerakennuksia ovat esimerkiksi yömajat, parakkimajoitusrakennukset sekä organisaatioiden vapaa-ajanviettopaikkojen ja koulutustilojen yhteydessä olevat majoitusrakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "yömaja",
          "parakkimajoitusrakennus",
          "leiriasuntola",
          "majoituskontti",
          "vastaanottokeskus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/033",
    "level": 2,
    "code": "033",
    "order": 270,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ravintolarakennukset ja vastaavat liikerakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Erilliset liikerakennukset, joissa tarjotaan välittömästi nautittaviksi tarkoitettuja aterioita ja juomaa ja joissa on yleensä asiakaspaikkoja."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0330",
    "level": 3,
    "code": "0330",
    "order": 280,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/033",
    "parentCode": "033",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ravintolarakennukset ja vastaavat liikerakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Erilliset liikerakennukset, joissa tarjotaan välittömästi nautittaviksi tarkoitettuja aterioita ja juomaa ja joissa on yleensä asiakaspaikkoja. \n\nRavintolarakennuksia ja vastaavia liikerakennuksia ovat esimerkiksi omassa rakennuksessaan sijaitsevat ravintolat, ruokalat, kahvilat, baarit, pubit ja yökerhot."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ravitsemisliike",
          "ravintola",
          "ruokaravintola",
          "ruokala",
          "kahvila",
          "baari",
          "pubi",
          "yökerho"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/04",
    "level": 1,
    "code": "04",
    "order": 290,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Toimistorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakennukset, jotka on tarkoitettu toimistotyön tekemiseen.\n\nToimistotyö on muun muassa rahoitus- ja vakuutustoimintaa, lakiasiain- ja laskentatoimen palveluja, mainostoimintaa ja markkinointia, julkishallinnon virastotyötä, tieto- ja kulttuurituotteiden valmistusta ja jakelua, tietojen käsittelyä ja muuta tietopalvelutoimintaa."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/040",
    "level": 2,
    "code": "040",
    "order": 300,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/04",
    "parentCode": "04",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Toimistorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakennukset, jotka on tarkoitettu toimistotyön tekemiseen. \n\nToimistotyö on muun muassa rahoitus- ja vakuutustoimintaa, lakiasiain- ja laskentatoimen palveluja, mainostoimintaa ja markkinointia, julkishallinnon virastotyötä, tieto- ja kulttuurituotteiden valmistusta ja jakelua, tietojen käsittelyä ja muuta tietopalvelutoimintaa."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0400",
    "level": 3,
    "code": "0400",
    "order": 310,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/040",
    "parentCode": "040",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Toimistorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakennukset, jotka on tarkoitettu toimistotyön tekemiseen. \n\nToimistotyö on muun muassa rahoitus- ja vakuutustoimintaa, lakiasiain- ja laskentatoimen palveluja, mainostoimintaa ja markkinointia, julkishallinnon virastotyötä, tieto- ja kulttuurituotteiden valmistusta ja jakelua, tietojen käsittelyä ja muuta tietopalvelutoimintaa.Toimistorakennuksiin kuuluvat sekä yksityiset että julkiset toimistorakennukset.Toimistorakennuksiksi luokitellaan myös hallintorakennukset, pankit, vakuutuslaitokset ja informaatio- ja viestintäsisällön tuotannon, kuten media-alan, käytössä olevat rakennukset sekä verkkokauppojen rakennukset, joista tilataan tavaraa, mutta joissa ei käy asiakkaita."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "pankki",
          "vakuutuslaitos",
          "mediatalo",
          "posti",
          "hallintorakennus",
          "virastorakennus",
          "kunnanvirasto",
          "virasto",
          "ministeriö",
          "oikeustalo",
          "liikennealan rakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/05",
    "level": 1,
    "code": "05",
    "order": 320,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liikenteen rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakennukset, jotka on tarkoitettu liikenne- ja kuljetusalan sekä tietoliikenteen käyttöön. \n\nLiikenne- ja kuljetusalalla viitataan ihmisten, eläinten ja tavaroiden kuljetukseen paikasta toiseen maa-, rauta-, vesi- ja ilmateitse erilaisilla kulkuvälineillä. Liikenteen rakennuksia ovat liikenne- ja kuljetusalan rakennukset, tieto- ja viestintätekniikan rakennukset sekä muut liikenteen rakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/051",
    "level": 2,
    "code": "051",
    "order": 330,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liikenne- ja kuljetusalan rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Liikenteen rakennukset, jotka on tarkoitettu liikenne- ja kuljetusalan käyttöön. \n\nLiikenne- ja kuljetusalalla viitataan ihmisten, eläinten ja tavaroiden kuljetukseen paikasta toiseen maa-, rauta-, vesi- ja ilmateitse erilaisilla kulkuvälineillä. Liikenne- ja kuljetusalan rakennuksia ovat asemarakennukset ja terminaalit, ammattiliikenteen kaluston suoja- ja huoltorakennukset, pysäköintitalot ja -hallit sekä kulkuneuvojen katokset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0510",
    "level": 3,
    "code": "0510",
    "order": 340,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/051",
    "parentCode": "051",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asemarakennukset ja terminaalit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Liikenne- ja kuljetusalan rakennukset, jotka ovat juna-, linja-auto-, metro-, laiva- ja lentoliikenteen käytössä. \r\n\r\nAsemarakennukset ja terminaalit sijaitsevat rautatie-, linja-auto-, metro- ja lentoasemilla sekä satamissa.",
          "Liikenne- ja kuljetusalan rakennukset, jotka ovat juna-, linja-auto-, metro-, laiva- ja lentoliikenteen käytössä. \r\n\r\nAsemarakennukset ja terminaalit sijaitsevat rautatie-, linja-auto-, metro- ja lentoasemilla sekä satamissa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "tavaraterminaalit (1214 Logistiikkakeskukset ja muut monikäyttöiset varastorakennukset).",
          "Logistiikkakeskukset ja muut monikäyttöiset varastorakennukset (1214 Logistiikkakeskukset ja muut monikäyttöiset varastorakennukset)."
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asema",
          "terminaali",
          "rautatieasema",
          "linja-autoasema",
          "metroasema",
          "lentoasema",
          "lentoterminaali",
          "lentokenttärakennus",
          "lennonjohtorakennus",
          "lennonjohtotorni",
          "satama",
          "satamaterminaali",
          "henkilöliikenneterminaali",
          "köysiradan pääteasema",
          "tuolihissin pääteasema"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0511",
    "level": 3,
    "code": "0511",
    "order": 350,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/051",
    "parentCode": "051",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Umpinaiset liikenne- ja kuljetusalan rakennukset, jotka on tarkoitettu ammattiliikenteen kulkuneuvojen ja raskaiden työkoneiden suojaamiseen. \n\nAmmattiliikenteen kaluston suojarakennukset voivat olla lämmittämättömiä. Ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset ovat esimerkiksi raideliikenteen, ammattimaisen ajoneuvoliikenteen ja lentokoneiden suojarakennukset."
        ],
        "excludes": [
          "maatalouskoneiden suojarakennukset (1492 Maatalouden varastorakennukset) eivätkä muun kuin ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset, kuten asuinrakennusten autotallit, vene- ja pyöräsuojat (1911 Talousrakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammattiliikenteen suojarakennus",
          "ammattimaisen ajoneuvoliikenteen suojarakennus",
          "ajoneuvoliikenteen suojarakennus",
          "raideliikenteen suojarakennus",
          "lentokoneen suojarakennus",
          "lentokonesuoja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0512",
    "level": 3,
    "code": "0512",
    "order": 360,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/051",
    "parentCode": "051",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ammattiliikenteen kaluston huoltorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Umpinaiset, lämmitetyt liikenne- ja kuljetusalan rakennukset, jotka on tarkoitettu ammattiliikenteen kulkuneuvojen ja raskaiden työkoneiden huoltamiseen ja korjaamiseen.",
          "Umpinaiset, lämmitetyt liikenne- ja kuljetusalan rakennukset, jotka on tarkoitettu ammattiliikenteen kulkuneuvojen ja raskaiden työkoneiden huoltamiseen ja korjaamiseen."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          "Ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset, jotka ovat varusteltu siten, että niissä voi suorittaa myös kaluston huolto- ja korjaustöitä."
        ],
        "excludes": [
          "muun kuin ammattiliikenteen kaluston huoltorakennukset, kuten autokorjaamot, -maalaamot ja -pesulat (0310 Tukku- ja vähittäiskaupan myymälähallit).",
          "muun kuin ammattiliikenteen kaluston huoltorakennukset, kuten autokorjaamot, -maalaamot ja -pesulat (0310 Tukku- ja vähittäiskaupan myymälähallit)."
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammattiliikenteen huoltorakennus",
          "raideliikenteen huoltorakennus",
          "raideliikenteen korjaamorakennus",
          "ammattimaisen ajoneuvoliikenteen huoltorakennus",
          "ammattimaisen ajoneuvoliikenteen korjaamorakennus",
          "ajoneuvoliikenteen huoltorakennus",
          "ajoneuvoliikenteen korjaamorakennus",
          "lentokoneen huoltorakennus",
          "lentokoneen korjaamorakennus",
          "lentokonehalli"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0513",
    "level": 3,
    "code": "0513",
    "order": 370,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/051",
    "parentCode": "051",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pysäköintitalot ja -hallit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Liikenne- ja kuljetusalan rakennukset, jotka on tarkoitettu kulkuneuvojen pysäköimiseen.",
          "Liikenne- ja kuljetusalan rakennukset, jotka on tarkoitettu kulkuneuvojen pysäköimiseen. Rakennusluokituksessa ei tehdä periaatteellista eroa maanpällisten ja maanalaisten rakennusten välillä, jolloin tähän luokkaan kuuluvat myös maanalaiset pysäköintihallit."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "pysäköintirakennus",
          "pysäköintihalli",
          "pysäköintilaitos",
          "pysäköintitila",
          "katettu pysäköintitila"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0514",
    "level": 3,
    "code": "0514",
    "order": 380,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/051",
    "parentCode": "051",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kulkuneuvojen katokset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Avonaiset ja osaksi avonaiset liikenne- ja kuljetusalan rakennukset, jotka on tarkoitettu kulkuneuvojen pysäköimiseen ja suojaamiseen."
        ],
        "excludes": [
          "asuinrakennusten talousrakennukset, pyöräsuojat ja autotallit (1911 Talousrakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ajoneuvojen katos",
          "ajoneuvokatos"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/052",
    "level": 2,
    "code": "052",
    "order": 390,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tieto- ja viestintätekniikan rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Liikenteen rakennukset, jotka on tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan tarvitsemien laitteiden ja järjestelmien sijoituspaikoiksi. \n\nTieto- ja viestintätekniikan rakennuksia ovat datakeskukset ja laitetilat sekä tietoliikenteen rakennukset."
        ],
        "excludes": [
          "tieto- ja kulttuurituotteiden tuottamiseen ja kustantamiseen kuuluvat rakennukset (0400 Toimistorakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "tietotekniikan rakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0520",
    "level": 3,
    "code": "0520",
    "order": 400,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/052",
    "parentCode": "052",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Datakeskukset ja laitetilat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tieto- ja viestintätekniikan rakennukset, jotka on tarkoitettu datakeskusten tarvitsemien laitteiden ja järjestelmien sijoituspaikoiksi. \n\nDatakeskukset ovat rakennuksia, joissa on paljon suurten tietomäärien tallentamiseen ja käsittelyyn tarkoitettuja tietokoneita."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "konesali"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0521",
    "level": 3,
    "code": "0521",
    "order": 410,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/052",
    "parentCode": "052",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tietoliikenteen rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tieto- ja viestintätekniikan rakennukset, jotka on tarkoitettu tietoliikenteen tarvitsemien laitteiden ja järjestelmien sijoituspaikoiksi. \n\nTietoliikenteen rakennuksia ovat esimerkiksi puhelinkeskukset, linkki-, viesti-, sää-, radio-, tv-, tutka-, tele- ja vahvistinasemat."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "tietoliikennekeskus",
          "tietoliikennerakennus",
          "puhelinkeskus",
          "puhelinvaihderakennus",
          "puhelinkoppi",
          "teleasema",
          "linkkiasema",
          "viestiasema",
          "sääasema",
          "radioasema",
          "tv-asema",
          "tutka-asema",
          "vahvistinasema"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/059",
    "level": 2,
    "code": "059",
    "order": 420,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut liikenteen rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Liikenteen rakennukset, jotka eivät ole liikenne- ja kuljetusalan tai tieto- ja viestintätekniikan rakennuksia."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0590",
    "level": 3,
    "code": "0590",
    "order": 430,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/059",
    "parentCode": "059",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut liikenteen rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Liikenteen rakennukset, jotka eivät ole liikenne- ja kuljetusalan tai tieto- ja viestintätekniikan rakennuksia. \n\nMuita liikenteen rakennuksia ovat esimerkiksi luotsi- ja majakka-asemat, tulli- ja taksiasemat ja liikenteen ohjauskeskukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "luotsiasema",
          "majakka-asema",
          "majakkarakennus",
          "tulliasema",
          "taksiasema",
          "liikenteen ohjauskeskus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/06",
    "level": 1,
    "code": "06",
    "order": 440,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hoitoalan rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakennukset, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon, sosiaalipalvelujen tai vankeinhoidon antamiseen tai sairaiden eläinten hoitamiseen. \n\nHoitoalan rakennuksia ovat terveydenhuoltorakennukset, sosiaalipalvelurakennukset ja vankilarakennukset."
        ],
        "excludes": [
          "hallintorakennukset (0400 Toimistorakennukset), tutkimuslaitokset, joissa ei harjoiteta välittömästi hoitoon liittyvää tieteellistä tutkimusta (0841 Tutkimuslaitosrakennukset), eivätkä jatkuvaan asumiskäyttöön tarkoitetut erityisryhmien asuinrakennukset (0140 Erityisryhmien asuinrakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/061",
    "level": 2,
    "code": "061",
    "order": 450,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Terveydenhuoltorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hoitoalan rakennukset, joissa annetaan lääketieteellisesti perusteltua terveydenhuoltoa tai sairaanhoitoa tai hoidetaan sairaita eläimiä. \n\nTerveydenhuoltorakennuksia ovat terveys- ja hyvinvointikeskukset, keskussairaalat, erikoissairaalat ja laboratoriorakennukset, muut sairaalat, kuntoutuslaitokset ja muut terveydenhuoltorakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "terveydenhuollon rakennus",
          "sairaala",
          "hoitolaitos"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0610",
    "level": 3,
    "code": "0610",
    "order": 460,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/061",
    "parentCode": "061",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Terveys- ja hyvinvointikeskukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Perusterveydenhuollon terveydenhuoltorakennukset. Myös terveysasemat ja neuvolat kuuluvat terveys- ja hyvinvointikeskuksiin."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "terveyskeskus",
          "terveysasema",
          "neuvola",
          "äitiys- ja lastenneuvola",
          "äitiysneuvola",
          "lastenneuvola",
          "kasvatusneuvola"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0611",
    "level": 3,
    "code": "0611",
    "order": 470,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/061",
    "parentCode": "061",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Keskussairaalat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yliopistollisina ja muina keskussairaaloina toimivat erikoissairaanhoidon terveydenhuoltorakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "yliopistollinen sairaala",
          "klinikka"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0612",
    "level": 3,
    "code": "0612",
    "order": 480,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/061",
    "parentCode": "061",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Erikoissairaalat ja laboratoriorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Erikoissairaanhoidon terveydenhuoltorakennukset, joissa hoidetaan ja tutkitaan tiettyä potilasryhmää tai sairautta. \n\nErikoissairaaloissa ja laboratoriorakennuksissa hoidetaan ja tutkitaan esimerkiksi keuhkosairauksia, syöpää, korva-, nenä- ja kurkkutauteja, psykiatrisia sairauksia, naistentauteja ja synnytyksiä sekä lasten sairauksia."
        ],
        "excludes": [
          "rakennukset, joissa tehdään avointa tieteellistä tutkimusta (0841 Tutkimuslaitosrakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "mielisairaala",
          "psykiatrinen sairaala",
          "syöpäsairaala",
          "synnytyssairaala",
          "lastensairaala",
          "ihosairaala",
          "allergiasairaala",
          "laboratorio"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0613",
    "level": 3,
    "code": "0613",
    "order": 490,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/061",
    "parentCode": "061",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut sairaalat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Erikoissairaanhoidon terveydenhuoltorakennukset, jotka eivät ole keskussairaaloita eivätkä erikoissairaaloita ja laboratoriorakennuksia. \n\nMuita sairaaloita ovat alue-, paikallis- ja laitossairaalat ja vastaavina sairaaloina toimivat erikoissairaanhoidon terveydenhuoltorakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aluesairaala",
          "paikallissairaala",
          "laitossairaala",
          "vankisairaala"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0614",
    "level": 3,
    "code": "0614",
    "order": 500,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/061",
    "parentCode": "061",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuntoutuslaitokset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Terveydenhuoltorakennukset, joissa kuntoutetaan sellaisia henkilöitä, joiden työ- tai toimintakyky on heikentynyt."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kuntoutuskeskus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0619",
    "level": 3,
    "code": "0619",
    "order": 520,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/061",
    "parentCode": "061",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut terveydenhuoltorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Terveydenhuoltorakennukset, jotka eivät ole terveys- ja hyvinvointikeskuksia, keskussairaaloita, erikoissairaaloita ja laboratoriorakennuksia, muita sairaaloita, kuntoutuslaitoksia tai eläintenhoitorakennuksia."
        ],
        "excludes": [
          "rakennukset, joissa tehdään avointa tieteellistä tutkimusta (0841 Tutkimuslaitosrakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "mielenterveysasema",
          "apteekki"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/062",
    "level": 2,
    "code": "062",
    "order": 530,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosiaalipalvelurakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sosiaalipalveluja tarjoavien tahojen käyttöön tarkoitetut hoitoalan rakennukset. \n\nSosiaalipalvelujen tarkoituksena on edistää asiakkaan sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia. Sosiaalipalvelurakennuksia ovat laitos- ja avopalvelujen rakennukset."
        ],
        "excludes": [
          "jatkuvaan asumiskäyttöön tarkoitetut erityisryhmien asuinrakennukset (0140 Erityisryhmien asuinrakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0620",
    "level": 3,
    "code": "0620",
    "order": 540,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/062",
    "parentCode": "062",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Laitospalvelujen rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sosiaalipalvelurakennukset, joissa annetaan pääasiassa ympärivuorokautista hoitoa ja joissa on pysyviä vuodepaikkoja. \n\nLaitospalvelujen rakennuksia ovat esimerkiksi ensikodit ja lasten- ja nuorisokodit sekä ikääntyneiden, vammaisten ja mielenterveys- ja päihdeongelmaisten laitospalveluille tarkoitetut rakennukset. Laitoshoidossa asiakas on hoitosuhteessa laitokseen, ja toimintayksikkö tai viranomainen tekee päätöksen asiakkaan sijoituksesta. Sen sijaan asumispalveluissa asiakkaan asuminen perustuu aina asunnon hallintasuhteeseen (vuokra tai omistus)."
        ],
        "excludes": [
          "jatkuvaan asumiskäyttöön tarkoitetut erityisryhmien asuinrakennukset (0140 Erityisryhmien asuinrakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "sosiaalihuollon laitosrakennus",
          "ensikoti",
          "lastenkoti",
          "nuorisokoti",
          "ikääntyneiden laitospalvelurakennus",
          "ikääntyneiden laitos",
          "vanhainkoti",
          "vammaisten laitospalvelurakennus",
          "vammaisten laitos",
          "kehitysvammaisten laitospalvelurakennus",
          "mielenterveysongelmaisten laitospalvelurakennus",
          "mielenterveysongelmaisten laitos",
          "päihdeongelmaisten laitospalvelurakennus",
          "päihdeongelmaisten laitos",
          "päihdehuollon laitosrakennus",
          "päihdehuollon laitos"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0621",
    "level": 3,
    "code": "0621",
    "order": 550,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/062",
    "parentCode": "062",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Avopalvelujen rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sosiaalipalvelurakennukset, jotka ovat pääasiassa käytössä päivisin ja joissa ei yleensä ole vuodepaikkoja yöpymistä varten. \n\nAvopalvelujen rakennuksia ovat esimerkiksi harjaantumiskoulut, vammaisten ja vanhusten palvelukeskukset ja päihdehuollon rakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "harjaantumiskoulu",
          "vammaisten palvelukeskus",
          "vanhusten palvelukeskus",
          "päihdehuollon rakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/063",
    "level": 2,
    "code": "063",
    "order": 560,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vankilarakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hoitoalan rakennukset, joissa pannaan täytäntöön vankeusrangaistuksia ja joissa säilytetään vangittuja henkilöitä.",
          "Hoitoalan rakennukset, joissa pannaan täytäntöön vankeusrangaistuksia ja joissa säilytetään henkilöitä vangittuna."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0630",
    "level": 3,
    "code": "0630",
    "order": 570,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/063",
    "parentCode": "063",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vankilarakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hoitoalan rakennukset, joissa pannaan täytäntöön vankeusrangaistuksia ja joissa säilytetään vangittuja henkilöitä. \r\n\r\nVankilat ovat suljettuja vankiloita tai avolaitoksia.",
          "Hoitoalan rakennukset, joissa pannaan täytäntöön vankeusrangaistuksia ja joissa säilytetään henkilöitä vangittuna. \r\n\r\nVankilat ovat suljettuja vankiloita tai avolaitoksia."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "vankeinhoidon rakennus",
          "rangaistuslaitos",
          "tutkintalaitos",
          "vankila",
          "suljettu vankila",
          "avolaitos",
          "avovankila"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/07",
    "level": 1,
    "code": "07",
    "order": 580,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kokoontumisrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakennukset, jotka on tarkoitettu yleisölle tai jäsenistölle suunnattujen esitysten, juhlien, näyttelyjen, kilpailujen tai muiden tilaisuuksien järjestämiseen tai liikunnan mahdollistamiseen. \n\nKokoontumisrakennuksia ovat kulttuurirakennukset, seura- ja kerhorakennukset, uskonnollisten yhteisöjen rakennukset, urheilu- ja liikuntarakennukset sekä muut kokoontumisrakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "vapaa-aikatila"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/071",
    "level": 2,
    "code": "071",
    "order": 590,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kulttuurirakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kokoontumisrakennukset, joissa järjestetään erilaisia, yleensä kulttuuriin liittyviä esityksiä ja tapahtumia, säilytetään ja lainataan tallenteita sekä säilytetään tai pidetään näytteillä erilaisia kokoelmia.\n\nKulttuurirakennuksia ovat teatterit, musiikki- ja kongressitalot, elokuvateatterit, kirjastot ja arkistot, museot ja taidegalleriat sekä näyttely- ja messuhallit."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "teatterirakennus",
          "konserttirakennus",
          "musiikkirakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0710",
    "level": 3,
    "code": "0710",
    "order": 600,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/071",
    "parentCode": "071",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teatterit, musiikki- ja kongressitalot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kulttuurirakennukset, joissa järjestetään teatteri-, ooppera- ja konserttiesityksiä sekä kongresseja."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "musiikkitalo",
          "musiikkihalli",
          "oopperatalo",
          "konserttitalo",
          "kongressirakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0711",
    "level": 3,
    "code": "0711",
    "order": 610,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/071",
    "parentCode": "071",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Elokuvateatterit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kulttuurirakennukset, joissa esitetään elokuvia ja suoria tai tallennettuja videoesityksiä erilaisista tapahtumista."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0712",
    "level": 3,
    "code": "0712",
    "order": 620,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/071",
    "parentCode": "071",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kirjastot ja arkistot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kulttuurirakennukset, joissa säilytetään pääsääntöisesti erilaisia tallenteita ja joista niitä voidaan lainata."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arkistorakennus",
          "tietokeskus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0713",
    "level": 3,
    "code": "0713",
    "order": 630,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/071",
    "parentCode": "071",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Museot ja taidegalleriat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kulttuurirakennukset, joissa säilytetään yleisön nähtävänä kulttuuri- tai luonnonhistoriallisia, taide- tai muita kokoelmia tai joissa esitellään ja myydään taidetta."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0714",
    "level": 3,
    "code": "0714",
    "order": 640,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/071",
    "parentCode": "071",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Näyttely- ja messuhallit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yksikerroksiset, lähes yhtenäistä hallimaista tilaa sisältävät kulttuurirakennukset, joissa järjestetään näyttelyjä, messuja ja muita sen kaltaisia tapahtumia."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "näyttelyhalli"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/072",
    "level": 2,
    "code": "072",
    "order": 650,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Seura- ja kerhorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muiden kuin uskonnollisten yhteisöjen käyttöön tarkoitetut kokoontumisrakennukset."
        ],
        "excludes": [
          "uskonnollisten yhteisöjen käyttöön tarkoitetut rakennukset (073 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0720",
    "level": 3,
    "code": "0720",
    "order": 660,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/072",
    "parentCode": "072",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Seura- ja kerhorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muiden kuin uskonnollisten yhteisöjen käyttöön tarkoitetut kokoontumisrakennukset. \n\nSeura- ja kerhorakennuksia ovat esimerkiksi seurain-, kerho-, nuoriso-, ylioppilas- ja osakuntatalot."
        ],
        "excludes": [
          "seurakuntien toimitiloina toimivat rakennukset (0731 Seurakuntatalot)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "seurarakennus",
          "seuraintalo",
          "seurojentalo",
          "seuratalo",
          "kerhotalo",
          "nuoristotalo",
          "ylioppilastalo",
          "osuuskuntatalo",
          "työväentalo",
          "henkilökunnan tauko-/sosiaalitilarakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/073",
    "level": 2,
    "code": "073",
    "order": 670,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Uskonnollisten yhteisöjen käyttöön tarkoitetut kokoontumisrakennukset. \n\nUskonnollisten yhteisöjen rakennuksia ovat uskonnonharjoittamisrakennukset, seurakuntatalot ja muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kirkko",
          "uskonnollisiin toimituksiin käytetty rakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0730",
    "level": 3,
    "code": "0730",
    "order": 680,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/073",
    "parentCode": "073",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Uskonnonharjoittamisrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Uskonnollisiin menoihin ja hengelliselle elämälle pyhitetyt uskonnollisten yhteisöjen rakennukset. \n\nUskonnonharjoittamisrakennuksia ovat esimerkiksi kirkot, moskeijat, temppelit, kappelit, synagogat, luostarit ja rukoushuoneet."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kirkkorakennus",
          "moskeija",
          "temppeli",
          "kappeli",
          "siunauskappeli",
          "synagoga",
          "luostari",
          "munkkiluostari",
          "nunnaluostari",
          "rukoushuone",
          "tsasouna"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0731",
    "level": 3,
    "code": "0731",
    "order": 690,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/073",
    "parentCode": "073",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Seurakuntatalot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Seurakuntien toimitaloina toimivat uskonnollisten yhteisöjen rakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0739",
    "level": 3,
    "code": "0739",
    "order": 700,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/073",
    "parentCode": "073",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset, jotka eivät ole uskonnonharjoittamisrakennuksia tai seurakuntataloja. \n\nMuita uskonnollisten yhteisöjen rakennuksia ovat esimerkiksi erilliset kellotapulit ja krematoriot."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kellotapuli",
          "krematorio"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/074",
    "level": 2,
    "code": "074",
    "order": 710,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Urheilu- ja liikuntarakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Urheiluun ja liikuntaan sekä urheilu- ja muiden tapahtumien seuraamiseen tarkoitetut kokoontumisrakennukset. \n\nUrheilu- ja liikuntarakennuksia ovat jää-, uima-, monitoimi-, urheilu- ja palloiluhallit, stadion- ja katsomorakennukset sekä muut urheilu- ja liikuntarakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "urheilurakennus",
          "kuntoilurakennus",
          "urheilutoimintaa palveleva rakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0740",
    "level": 3,
    "code": "0740",
    "order": 720,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/074",
    "parentCode": "074",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jäähallit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Jääurheiluun tarkoitetut urheilu- ja liikuntarakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0741",
    "level": 3,
    "code": "0741",
    "order": 730,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/074",
    "parentCode": "074",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Uimahallit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Uimiseen ja muuhun vesiliikuntaan tarkoitetut urheilu- ja liikuntarakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "uintikeskus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0742",
    "level": 3,
    "code": "0742",
    "order": 740,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/074",
    "parentCode": "074",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Monitoimihallit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Urheilu- ja liikuntarakennukset, joissa on urheiluun ja liikuntaan ja niiden seuraamiseen tarkoitettujen tilojen lisäksi moneen muuhun tarkoitukseen soveltuvia tiloja. \n\nMonitoimihalleissa voi järjestää isoja yleisötilaisuuksia, kuten urheilutapahtumia, konsertteja ja näyttelyitä. Niissä on runsaasti myös muita yleisön tarvitsemia tiloja, kuten narikkoja, ravintoloita ja baareja."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0743",
    "level": 3,
    "code": "0743",
    "order": 750,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/074",
    "parentCode": "074",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Urheilu- ja palloiluhallit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muut yhtenäistä hallimaista tilaa sisältävät urheilu- ja liikuntarakennukset kuin jää-, uima- ja monitoimihallit. \n\nUrheilu- ja palloiluhalleja ovat esimerkiksi tennis-, squash-, sulkapallo-, lentopallo-, koripallo-, jalkapallo-, yleisurheilu-, keila- ja ratsastushallit."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "urheiluhalli",
          "liikuntahalli",
          "tennishalli",
          "squashhalli",
          "sulkapallohalli",
          "lentopallohalli",
          "koripallohalli",
          "jalkopallohalli",
          "yleisurheiluhalli",
          "keilahalli",
          "ratsastushalli",
          "maneesi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0744",
    "level": 3,
    "code": "0744",
    "order": 760,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/074",
    "parentCode": "074",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Stadion- ja katsomorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Urheilu- ja muiden tapahtumien seuraamiseen tarkoitetut urheilu- ja liikuntarakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "stadionrakennus",
          "stadion",
          "katsomo"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0749",
    "level": 3,
    "code": "0749",
    "order": 770,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/074",
    "parentCode": "074",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut urheilu- ja liikuntarakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Urheilun ja liikunnan mahdollistamiseen tarkoitetut urheilu- ja liikuntarakennukset. \n\nMuita urheilu- ja liikuntarakennuksia ovat esimerkiksi urheilukenttä- ja uimalarakennukset ja pukusuojat."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "urheilukenttärakennus",
          "uimalarakennus",
          "uimala",
          "pukusuoja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/079",
    "level": 2,
    "code": "079",
    "order": 780,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut kokoontumisrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kokoontumisrakennukset, jotka eivät ole kulttuurirakennuksia, seura- ja kerhorakennuksia, uskonnollisten yhteisöjen rakennuksia eivätkä urheilu- ja liikuntarakennuksia."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0790",
    "level": 3,
    "code": "0790",
    "order": 790,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/079",
    "parentCode": "079",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut kokoontumisrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kokoontumisrakennukset, jotka eivät ole kulttuurirakennuksia, seura- ja kerhorakennuksia, uskonnollisten yhteisöjen rakennuksia eivätkä urheilu- ja liikuntarakennuksia.\n\nMuita kokoontumisrakennuksia ovat esimerkiksi huvipuistorakennukset, tanssitalot, pelihallit ja näkötornit."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "huvipuistorakennus",
          "sirkus",
          "tanssitalo",
          "tanssilava",
          "disko",
          "pelihalli",
          "kasino",
          "esiintymislava",
          "näkötorni"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/08",
    "level": 1,
    "code": "08",
    "order": 800,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Opetusrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakennukset, jotka on tarkoitettu varhaiskasvatukseen, opetukseen, koulutukseen tai avoimeen, tieteelliseen tutkimukseen. \n\nOpetusrakennuksia ovat varhaiskasvatuksen rakennukset, yleissivistävien oppilaitosten rakennukset, ammatillisten oppilaitosten rakennukset, korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset sekä muut opetusrakennukset."
        ],
        "excludes": [
          "toimisto- ja hallintorakennukset (0400 Toimistorakennukset) eivätkä kirjastorakennukset (0712 Kirjastot ja arkistot)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "koulutusrakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/081",
    "level": 2,
    "code": "081",
    "order": 810,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Varhaiskasvatuksen rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opetusrakennukset, jotka on tarkoitettu varhaiskasvatukseen. Lasten päiväkodit ovat varhaiskasvatuksen rakennuksia."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0810",
    "level": 3,
    "code": "0810",
    "order": 820,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/081",
    "parentCode": "081",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lasten päiväkodit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Alle kouluikäisten lasten opetukseen, kasvatukseen ja hoitoon tarkoitetut varhaiskasvatuksen rakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lastentarha"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/082",
    "level": 2,
    "code": "082",
    "order": 830,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opetusrakennukset, joissa annetaan yleissivistävää koulutusta."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0820",
    "level": 3,
    "code": "0820",
    "order": 840,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/082",
    "parentCode": "082",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opetusrakennukset, joissa annetaan yleissivistävää koulutusta. \n\nYleissivistävien oppilaitosten rakennuksia ovat peruskoulut, lukiot, sairaalakoulut, taiteen perusopetusta antavat koulut, kuten kuvataidekoulut ja musiikkiopistot, ja muut yleissivistävää koulutusta antavat erityiskoulut."
        ],
        "excludes": [
          "toimisto- ja hallintorakennukset (0400 Toimistorakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "yleissivistävä oppilaitos",
          "koulu",
          "peruskoulu",
          "alakoulu",
          "yläkoulu",
          "ala-asteen rakennus",
          "yläasteen rakennus",
          "lukio",
          "sairaalakoulu",
          "taiteen perusopetusta antava koulu",
          "kuvataidekoulu",
          "musiikkiopisto",
          "erityiskoulu"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/083",
    "level": 2,
    "code": "083",
    "order": 850,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ammatillisten oppilaitosten rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opetusrakennukset, joissa annetaan ammatillista koulutusta."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0830",
    "level": 3,
    "code": "0830",
    "order": 860,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/083",
    "parentCode": "083",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ammatillisten oppilaitosten rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opetusrakennukset, joissa annetaan ammatillista koulutusta. \n\nAmmatillisten oppilaitosten rakennuksia ovat esimerkiksi ammatillisten oppilaitosten työnopetustilat ja muut opetusrakennukset."
        ],
        "excludes": [
          "toimisto- ja hallintorakennukset (0400 Toimistorakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammatillinen oppilaitos",
          "ammatillisten oppilaitosten työnopetustila",
          "oppilaitosten työnopetustila"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/084",
    "level": 2,
    "code": "084",
    "order": 870,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opetusrakennukset, joissa annetaan korkeakoulutusta tai tehdään avointa tieteellistä tutkimusta. \n\nKorkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennuksia ovat korkeakoulurakennukset ja tutkimuslaitosrakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0840",
    "level": 3,
    "code": "0840",
    "order": 880,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/084",
    "parentCode": "084",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Korkeakoulurakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset, joissa annetaan korkeakoulutusta ja tehdään avointa tieteellistä tutkimusta. \n\nKorkeakoulurakennuksia ovat yliopisto- ja ammattikorkeakoulurakennukset."
        ],
        "excludes": [
          "opetuksen hallinto- ja toimistorakennukset (0400 Toimistorakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "yliopistorakennus",
          "yliopisto",
          "ammattikorkeakoulurakennus",
          "ammattikorkeakoulu",
          "korkeakoulu"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0841",
    "level": 3,
    "code": "0841",
    "order": 890,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/084",
    "parentCode": "084",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tutkimuslaitosrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset, joissa tehdään avointa tieteellistä tutkimusta ja joissa ei yleensä anneta opetusta."
        ],
        "excludes": [
          "tietyn potilasryhmän tai sairauden hoitoon ja tutkimiseen tarkoitetut terveydenhuoltorakennukset (0612 Erikoissairaalat ja laboratoriot)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "tutkimuslaitos",
          "tutkimuslaboratorio",
          "säähavaintoasema",
          "observatorio"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/089",
    "level": 2,
    "code": "089",
    "order": 900,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut opetusrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Opetusrakennukset, jotka eivät ole varhaiskasvatuksen, yleissivistävien oppilaitosten, ammatillisten oppilaitosten tai korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennuksia. \n\nMuita opetusrakennuksia ovat vapaan sivistystyön opetusrakennukset sekä järjestöjen, liittojen, työnantajien ja vastaavien opetusrakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0890",
    "level": 3,
    "code": "0890",
    "order": 910,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/089",
    "parentCode": "089",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vapaan sivistystyön opetusrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muut opetusrakennukset, joissa annetaan vapaan sivistystyön koulutusta. \n\nVapaan sivistystyön opetusrakennuksia ovat esimerkiksi kansanopistojen, kansalaisopistojen, opintokeskusten ja liikunnan koulutuskeskusten rakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kansanopisto",
          "kansalaisopisto",
          "liikunnan koulutuskeskus",
          "opintokeskus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0891",
    "level": 3,
    "code": "0891",
    "order": 920,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/089",
    "parentCode": "089",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Järjestöjen, liittojen, työnantajien ja vastaavien opetusrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muut opetusrakennukset, jotka ovat muiden kuin oppilaitosten ja korkeakoulujen käytössä. \r\n\r\nJärjestöjen, liittojen, työnantajien ja vastaavien opetusrakennuksia ovat esimerkiksi autokoulut, kielikoulut ja -opistot sekä kurssikeskukset.",
          "Muut opetusrakennukset, joissa annetaan muuta kuin vapaan sivistystyön koulutusta. \r\n\r\nJärjestöjen, liittojen, työnantajien ja vastaavien opetusrakennuksia ovat esimerkiksi autokoulut, kielikoulut ja -opistot sekä kurssikeskukset."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "järjestön opetusrakennus",
          "liiton opetusrakennus",
          "työnantajan opetusrakennus",
          "autokoulu",
          "kielikoulu",
          "kieliopisto",
          "kurssikeskus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/09",
    "level": 1,
    "code": "09",
    "order": 930,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakennukset, jotka on tarkoitettu materiaalien ja komponenttien muuntamiseen uusiksi tuotteiksi, sekä maanpäälliset kaivannaistoimintaan tarkoitetut rakennukset. \n\nTeollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennuksia ovat teollisuuden tuotantorakennukset, teollisuus- ja pienteollisuustalot sekä kaivannaistoiminnan rakennukset."
        ],
        "excludes": [
          "teollisuuden toimisto- ja hallintorakennukset (0400 Toimistorakennukset) eivätkä varastot (121 Varastorakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/091",
    "level": 2,
    "code": "091",
    "order": 940,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuuden tuotantorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset, joissa muunnetaan kaivosalueen ulkopuolella materiaaleja ja komponentteja uusiksi tuotteiksi. \n\nMateriaaleja voidaan muuntaa mekaanisesti, kemiallisesti tai biologisesti. Valmistusprosesseissa tarvittavat materiaalit ja komponentit saadaan alkutuotannosta (maa-, metsä- ja kalatalous, kaivostoiminta ja louhinta) tai teollisesti valmistetuista välituotteista. Valmistusprosessin tuotos voi olla käyttöön tai kulutukseen valmis lopputuote, tai se voi olla välituote, jota on tarkoitus jalostaa edelleen.Teollisuuden tuotantorakennuksia ovat yleiskäyttöiset teollisuushallit, raskaan teollisuuden tehdasrakennukset, elintarviketeollisuuden tuotantorakennukset ja muut teollisuuden tuotantorakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "teollisuuden rakennus",
          "teollisuusrakennus",
          "tehdas"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0910",
    "level": 3,
    "code": "0910",
    "order": 950,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/091",
    "parentCode": "091",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yleiskäyttöiset teollisuushallit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yksikerroksiset, lähes yhtenäistä hallimaista tilaa sisältävät teollisuuden tuotantorakennukset, jotka sopivat monen teollisuuden toimialan käyttöön."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0911",
    "level": 3,
    "code": "0911",
    "order": 960,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/091",
    "parentCode": "091",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raskaan teollisuuden tehdasrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Teollisuuden tuotantorakennukset, joissa harjoitetaan raskasta teollisuutta. \n\nRaskaassa teollisuudessa jalostetaan kookasta irtolastitavaraa muiden teollisuusalojen käyttöön. Se vaatii paljon tilaa ja raskasta kalustoa tuottaakseen tavaransa. Raskasta teollisuutta ovat esimerkiksi rauta- ja terästeollisuus, laivanrakennus, isojen koneiden valmistus, paperiteollisuus ja kemikaalien valmistus."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "raskaan teollisuuden tuotantolaitos",
          "raskaan teollisuuden tehdas",
          "raskaan teollisuuden laitos",
          "valssaamo",
          "valimo",
          "paperitehdas",
          "kemianteollisuuden laitos",
          "kemian tehdas",
          "petrokemian tehdas",
          "kemian jalostamo",
          "koksinvalmistamo",
          "kaasulaitos"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0912",
    "level": 3,
    "code": "0912",
    "order": 970,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/091",
    "parentCode": "091",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Elintarviketeollisuuden tuotantorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Teollisuuden tuotantorakennukset, joissa valmistetaan tai jalostetaan elintarvikkeita tai eläinten ruokia. \n\nElintarvike käsittää myös juomat, purukumin ja veden sekä kaikki aineet, jotka on tarkoituksellisesti lisätty elintarvikkeeseen sen valmistuksen tai muun käsittelyn aikana. Elintarvikkeiden tuotantorakennuksille on rakenteellisia ja toiminnallisia vaatimuksia. Tilojen ja toimintojen tulee olla sijoitettu siten, ettei elintarviketurvallisuus vaarannu. Tarvittaessa toiminnot on erotettava toisistaan rakenteellisesti tai ajallisesti."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0919",
    "level": 3,
    "code": "0919",
    "order": 980,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/091",
    "parentCode": "091",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut teollisuuden tuotantorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Teollisuuden tuotantorakennukset, jotka eivät ole yleiskäyttöisiä teollisuushalleja tai raskaan teollisuuden tehdasrakennuksia.  \r\n\r\nMuita teollisuuden tuotantorakennuksia ovat esimerkiksi elintarviketeollisuuden tuotantorakennukset, joissa valmistetaan tai jalostetaan elintarvikkeita tai eläinten ruokia, kuten panimot, leipomot, paahtimot ja teurastamot. Niitä ovat myös muut olosuhteiltaan säädellyt rakennukset, kuten lääke- tai elektroniikkatehtaat.",
          "Teollisuuden tuotantorakennukset, jotka eivät ole yleiskäyttöisiä teollisuushalleja, raskaan teollisuuden tehdasrakennuksia tai elintarviketeollisuuden tuotantorakennuksia.\r\n\r\nMuita teollisuuden tuotantorakennuksia ovat esimerkiksi olosuhteiltaan säädellyt rakennukset, kuten lääke- tai elektroniikkatehtaat."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ],
        "rulings": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/092",
    "level": 2,
    "code": "092",
    "order": 990,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuus- ja pienteollisuustalot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset, joissa on monia, usein eri toimialoilla toimivia yrityksiä.\n\nTeollisuus- ja pienteollisuustaloissa voi olla pientuotantotilojen lisäksi esimerkiksi liikkeitä, toimistoja, varastoja ja pientuotantotiloja."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0920",
    "level": 3,
    "code": "0920",
    "order": 1000,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/092",
    "parentCode": "092",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuus- ja pienteollisuustalot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset, joissa on monia, usein eri toimialoilla toimivia yrityksiä.\n\nTeollisuus- ja pienteollisuustaloissa voi olla pientuotantotilojen lisäksi esimerkiksi liikkeitä, toimistoja, varastoja ja pientuotantotiloja."
        ],
        "excludes": [
          "kaivosalueen ulkopuolella sijaitsevat mineraalien, öljyn ja kaasun käsittelyrakennukset (091 Teollisuuden tuotantorakennukset) eivätkä kaivosalueella sijaitsevat toimistorakennukset (0400 Toimistorakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "teollisuustalo"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/093",
    "level": 2,
    "code": "093",
    "order": 1010,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kaivannaistoiminnan rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kaivosalueella sijaitsevat teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset, jotka on tarkoitettu luonnossa esiintyvien mineraalien, öljyn ja kaasun kaivamiseen, louhintaan, pumppaukseen ja jalostamiseen.\r\n\r\nKaivostoiminta sisältyy kaivannaistoimintaan.Kaivannaistoiminnan rakennuksissa voidaan käsitellä raaka-aineita jatkojalostuksessa tai -käytössä tarvittavaan muotoon seulomalla, pesemällä, murskaamalla, jauhamalla, kiillottamalla tai muulla tavoin rikastamalla. Kaivannaistoiminnan rakennuksia ovat metallimalmien käsittelyrakennukset ja muut kaivannaistoiminnan rakennukset.",
          "Kaivosalueella sijaitsevat teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset, jotka on tarkoitettu luonnossa esiintyvien mineraalien, öljyn ja kaasun kaivamiseen, louhintaan, pumppaukseen ja jalostamiseen.\r\n\r\nKaivostoiminta sisältyy kaivannaistoimintaan.Kaivannaistoiminnan rakennuksissa voidaan käsitellä raaka-aineita jatkojalostuksessa tai -käytössä tarvittavaan muotoon seulomalla, pesemällä, murskaamalla, jauhamalla, kiillottamalla tai muulla tavoin rikastamalla. Kaivannaistoiminnan rakennuksia ovat metallimalmien käsittelyrakennukset ja muut kaivannaistoiminnan rakennukset."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "kaivosalueen ulkopuolella sijaitsevat metallimalmien käsittelyrakennukset (091 Teollisuuden tuotantorakennukset).",
          "kaivosalueen ulkopuolella sijaitsevat metallimalmien käsittelyrakennukset (091 Teollisuuden tuotantorakennukset), toimistorakennukset (0400 Toimistorakennukset)"
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kaivostoiminnan rakennus",
          "kaivosrakennus",
          "kaivos"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0930",
    "level": 3,
    "code": "0930",
    "order": 1020,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/093",
    "parentCode": "093",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metallimalmien käsittelyrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kaivannaistoiminnan rakennukset, jotka on tarkoitettu metallimalmien käsittelyyn.\r\n\r\nMetallimalmien käsittelyrakennuksissa voidaan käsitellä raaka-aineita jatkojalostuksessa tai -käytössä tarvittavaan muotoon seulomalla, pesemällä, murskaamalla, jauhamalla, kiillottamalla tai muulla tavoin rikastamalla.",
          "Kaivannaistoiminnan rakennukset, jotka on tarkoitettu metallimalmien käsittelyyn.\r\n\r\nMetallimalmien käsittelyrakennuksissa voidaan käsitellä raaka-aineita jatkojalostuksessa tai -käytössä tarvittavaan muotoon seulomalla, pesemällä, murskaamalla, jauhamalla, kiillottamalla tai muulla tavoin rikastamalla."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "kaivosalueen ulkopuolella sijaitsevat kaivannaistoiminnan rakennukset (091 Teollisuuden tuotantorakennukset).",
          "kaivosalueen ulkopuolella sijaitsevat kaivannaistoiminnan rakennukset (091 Teollisuuden tuotantorakennukset), toimistorakennukset (0400 Toimistorakennukset)."
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "puhallinrakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0939",
    "level": 3,
    "code": "0939",
    "order": 1030,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/093",
    "parentCode": "093",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut kaivannaistoiminnan rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kaivannaistoiminnan rakennukset, jotka on tarkoitettu muiden raaka-aineiden kuin metallimalmien käsittelyyn.\r\n\r\nMuissa kaivannaistoiminnan rakennuksissa voidaan käsitellä esimerkiksi öljyä, kaasua, kiviä, hiekkaa, soraa, savea, lannoitemineraaleja, jalokiviä tai suolaa.",
          "Kaivannaistoiminnan rakennukset, jotka on tarkoitettu muiden raaka-aineiden kuin metallimalmien käsittelyyn.\r\n\r\nMuissa kaivannaistoiminnan rakennuksissa voidaan käsitellä esimerkiksi öljyä, kaasua, kiviä, hiekkaa, soraa, savea, lannoitemineraaleja, jalokiviä tai suolaa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          "toimistorakennukset (0400 Toimistorakennukset)."
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "öljynjalostamo"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/10",
    "level": 1,
    "code": "10",
    "order": 1040,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Energiahuoltorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakennukset, jotka on tarkoitettu energiantuotantoon, -siirtoon, -jakeluun tai varastointiin.\n\nEnergiahuoltorakennuksia ovat energiantuotantorakennukset ja muut energiahuoltorakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "energiahuollon rakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/101",
    "level": 2,
    "code": "101",
    "order": 1050,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Energiantuotantorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Energiahuoltorakennukset, joissa tuotetaan sähkö-, lämpö- tai kylmäenergiaa hyödyntämällä uusiutuvia tai uusiutumattomia energianlähteitä tai näiden jalostusprosesseissa syntyviä sivutuotteita.\n\nSähkö-, lämpö- ja kylmäenergiaa voidaan tuottaa erillis- tai yhteistuotantona eri tuotantotavoilla, kuten vesi-, tuuli-, lauhde- ja ydinvoimalla. Sähköä voidaan tuottaa myös kaasuturbiineilla ja moottoreilla. Tähän kuuluu myös jätteiden polttaminen energiaksi. \n\nEnergiantuotantorakennuksia ovat sähköenergian tuotantorakennukset sekä lämpö- ja kylmäenergian tuotantorakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "energiatuotannon rakennus",
          "energiatuotantorakennus",
          "voimala",
          "voimalaitos",
          "lauhdevoimala",
          "lauhdevoimalaitos",
          "jätteenpolttolaitos",
          "aurinkovoimala",
          "aurinkovoimalaitos",
          "tuulivoimala",
          "vesivoimala",
          "vesivoimalaitos",
          "kaasuvoimala",
          "kaasuvoimalaitos",
          "kaasuturbiinilaitos",
          "maakaasuvoimala",
          "maakaasuvoimalatos",
          "hiilivoimala",
          "hiilivoimalaitos",
          "kivihiilivoimala",
          "kivihiilivoimalaitos",
          "ydinvoimala",
          "ydinvoimalaitos"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1010",
    "level": 3,
    "code": "1010",
    "order": 1060,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/101",
    "parentCode": "101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sähköenergian tuotantorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Energiantuotantorakennukset, joissa tuotetaan sähköä tai yhteistuotantona sähköä ja lämpöä. "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "sähkölaitos",
          "sähkön tuotantorakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1011",
    "level": 3,
    "code": "1011",
    "order": 1070,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/101",
    "parentCode": "101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lämpö- ja kylmäenergian tuotantorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Energiantuotantorakennukset, joissa tuotetaan erillistuotantona lämpöä tai jäähdytystä. "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lämmön tuotantorakennus",
          "kylmän tuotantorakennus",
          "lämpö- ja jäähdytyslaitos",
          "lämpölaitos",
          "jäähdytyslaitos"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/109",
    "level": 2,
    "code": "109",
    "order": 1080,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut energiahuoltorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Energiahuoltorakennukset, joita käytetään energian siirtoon tuotanto- tai varastointipaikalta kulutuskohteisiin sekä varastointiin.\n\nMuita energianhuoltorakennuksia ovat energiansiirtorakennukset ja -varastointirakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1090",
    "level": 3,
    "code": "1090",
    "order": 1090,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/109",
    "parentCode": "109",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Energiansiirtorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muut energiahuoltorakennukset, joita käytetään energian siirtoon tuotanto- tai varastointipaikalta kulutuskohteisiin.\n\nEnergiansiirtorakennuksia ovat esimerkiksi muuntamot ja kytkinasemat."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "energiansiirron rakennus",
          "muuntamo",
          "muuntaja-asema",
          "kytkinasema",
          "sähkötilarakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1091",
    "level": 3,
    "code": "1091",
    "order": 1100,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/109",
    "parentCode": "109",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Energianvarastointirakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muut energiahuoltorakennukset, joissa varastoidaan energiaa.\r\n\r\nVarastoitava energia voi olla esimerkiksi sähköä, lämpöä, kylmyyttä, kaasua tai nestettä, kuten vetyä. Energianvarastointirakennuksia ovat esimerkiksi pumppuvoimalat ja kaukolämmön vesivarastot.",
          "Muut energiahuoltorakennukset, joissa varastoidaan energiaa.\r\n\r\nVarastoitava energia voi olla esimerkiksi sähköä, lämpöä, kylmyyttä, kaasua tai nestettä, kuten vetyä. Energianvarastointirakennuksia ovat esimerkiksi pumppuvoimalat ja kaukolämmön lämminvesivarastot."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "energiavarastoinnin rakennus",
          "energiavarasto",
          "kondensaattorilaitos",
          "pumppuvoimala",
          "pumppuvoimalaitos",
          "kaukolämmön vesivarasto",
          "kaukojäähdytyksen vesivarasto"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/11",
    "level": 1,
    "code": "11",
    "order": 1110,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhdyskuntatekniikan rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakennukset, jotka on tarkoitettu vesi- ja jätehuoltoon.\n\nYhdyskuntatekniikan rakennuksia ovat vesi- ja jätehuollon rakennukset sekä materiaalien kierrätysrakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "yhdyskuntateknisen huollon rakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/111",
    "level": 2,
    "code": "111",
    "order": 1120,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vesihuollon rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yhdyskuntatekniikan rakennukset, jotka on tarkoitettu veden hankintaan ja jakeluun sekä jätevesien käsittelyyn.\n\nVesihuollon rakennuksia ovat vedenotto-, vedenpuhdistus- ja vedenjakelurakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1110",
    "level": 3,
    "code": "1110",
    "order": 1130,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vedenotto-, vedenpuhdistus- ja vedenjakelurakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vesihuollon rakennukset, joissa pumpataan vettä vesilähteistä, puhdistetaan se ja siirretään se mahdollisen varastoinnin jälkeen kulutuskohteisiin tai joissa puhdistetaan jätevettä."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "vedenottamo",
          "vedenottorakennus",
          "vedenpuhdistamo",
          "vedenpuhdistusrakennus",
          "vesitorni"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/112",
    "level": 2,
    "code": "112",
    "order": 1140,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jätehuollon rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yhdyskuntatekniikan rakennukset, joihin kerätään jätettä, joissa sitä käsitellään tai hyödynnetään tai jonne se loppusijoitetaan."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1120",
    "level": 3,
    "code": "1120",
    "order": 1150,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/112",
    "parentCode": "112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jätteenkeruu-, jätteenkäsittely- ja jätteenvarastointirakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Jätehuollon rakennukset, joihin kerätään jätettä, joissa sitä käsitellään tai hyödynnetään tai jonne se välivarastoidaan tai loppusijoitetaan.\n\nJätteenkeruu-, jätteenkäsittely- ja jätteenvarastointirakennukset sisältävät myös ongelmajätteiden keruuseen, käsittelyyn, varastointiin ja hävittämiseen polttamalla tarkoitetut rakennukset."
        ],
        "excludes": [
          "energiantuotantorakennukset, joissa käytetään jätettä energiantuotantoon (101 Energiantuotantorakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "jätteenkeruurakennus",
          "jätteenkäsittelyrakennus",
          "jätteidenkäsittelylaitos",
          "jätteenkäsittelylaitos",
          "jätelaitos",
          "ongelmajätteenkäsittelylaitos"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/113",
    "level": 2,
    "code": "113",
    "order": 1160,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Materiaalien kierrätysrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yhdyskuntatekniikan rakennukset, joissa kierrätetään ja hyödynnetään erilaisia materiaaleja.\n\nKierrätettävää ja hyödynnettävää materiaalia ovat esimerkiksi paperi, lasi, tekstiilit ja metalli."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1130",
    "level": 3,
    "code": "1130",
    "order": 1170,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/113",
    "parentCode": "113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Materiaalien kierrätysrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yhdyskuntatekniikan rakennukset, joissa kierrätetään ja hyödynnetään erilaisia materiaaleja.\n\nKierrätettävää ja hyödynnettävää materiaalia ovat esimerkiksi paperi, lasi, tekstiilit ja metalli. Materiaalien kierrätysrakennuksissa puretaan kaiken tyyppistä romutavaraa sekä käytöstä poistettuja autoja, laivoja, junanvaunuja, tietokoneita, televisioita ja muita laitteita materiaalien kierrätystä varten sekä muunnetaan metalli- ja muuta jätettä, romua ja muuta tavaraa uusioraaka-aineiksi."
        ],
        "excludes": [
          "energiantuotantorakennukset, joissa käytetään materiaalia energiantuotantoon (101 Energiantuotantorakennukset), uusien lopputuotteiden valmistukseen uusioraaka-aineesta ja metallien tuotantoon kierrätysmetallista tarkoitetut rakennukset (091 Teollisuuden tuotantorakennukset) eivätkä jätteen käsittelyyn tarkoitetut rakennukset (1120 Jätteenkeruu-, jätteenkäsittely- ja jätteenvarastointirakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/12",
    "level": 1,
    "code": "12",
    "order": 1180,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Varastorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakennukset, jotka on tarkoitettu varastotilaksi.",
          "Rakennukset, jotka on tarkoitettu varastotilaksi."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "kaluston suojaamiseen tarkoitetut rakennukset (0511 Ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset), kaluston huoltamiseen tarkoitetut rakennukset (0512 Ammattiliikenteen kaluston huoltorakennukset), energian varastointiin tarkoitetut rakennukset (1091 Energianvarastointirakennukset), jätteen varastointiin tarkoitetut rakennukset (1120 Jätteenkeruu-, jätteenkäsittely- ja jätteenvarastointirakennukset), lannan, virtsan ja lietteen varastointiin tarkoitetut rakennukset (1493 Lantalat) eivätkä asuinrakennusten talousrakennukset ja autotallit (1911 Talousrakennukset).",
          "kaluston suojaamiseen tarkoitetut rakennukset (0511 Ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset), kaluston huoltamiseen tarkoitetut rakennukset (0512 Ammattiliikenteen kaluston huoltorakennukset), energian varastointiin tarkoitetut rakennukset (1091 Energianvarastointirakennukset), jätteen varastointiin tarkoitetut rakennukset (1120 Jätteenkeruu-, jätteenkäsittely- ja jätteenvarastointirakennukset), \r\nviljankuivaamot ja viljansäilytysrakennukset (1491 Viljankuivaamot ja viljansäilytysrakennukset), lannan, maatalouden varastorakennukset (1492 Maatalouden varastorakennukset), virtsan ja lietteen varastointiin tarkoitetut rakennukset (1493 Lantalat) eivätkä asuinrakennusten talousrakennukset ja autotallit (1911 Talousrakennukset)."
        ],
        "changes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/121",
    "level": 2,
    "code": "121",
    "order": 1190,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Varastorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakennukset, jotka on tarkoitettu varastotilaksi.\n\nVarastorakennuksia ovat lämmittämättömät, lämpimät, kylmä- ja pakastevarastot, muut olosuhteiltaan säädellyt varastot, logistiikkakeskukset ja muut monikäyttöiset varastorakennukset sekä varastokatokset."
        ],
        "excludes": [
          "kaluston suojaamiseen tarkoitetut rakennukset (0511 Ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset), kaluston huoltamiseen tarkoitetut rakennukset (0512 Ammattiliikenteen kaluston huoltorakennukset), energian varastointiin tarkoitetut rakennukset (1091 Energianvarastointirakennukset), jätteen varastointiin tarkoitetut rakennukset (1120 Jätteenkeruu-, jätteenkäsittely- ja jätteenvarastointirakennukset), lannan, virtsan ja lietteen varastointiin tarkoitetut rakennukset (1493 Lantalat) eivätkä asuinrakennusten talousrakennukset ja autotallit (1911 Talousrakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "varasto"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1210",
    "level": 3,
    "code": "1210",
    "order": 1200,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lämmittämättömät varastot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Varastorakennukset, joissa ei ole lämmitystä.\n\nLämmittämättömissä varastoissa voidaan säilyttää lämpötilan vaihteluja kestäviä tavaroita."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1211",
    "level": 3,
    "code": "1211",
    "order": 1210,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lämpimät varastot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Varastorakennukset, joissa on lämmitys.\n\nLämpimissä varastoissa säilytetään tavaroita, jotka eivät kestä alhaisia lämpötiloja tai lämpötilan vaihteluita."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lämminvarasto"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1212",
    "level": 3,
    "code": "1212",
    "order": 1220,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kylmä- ja pakastevarastot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Varastorakennukset, joissa on jäähdytys tai jotka sopivat pakasteiden säilyttämiseen.\n\nKylmä- ja pakastevarastoissa säilytetään tavaroita, jotka eivät säily lämpimässä. Tyypillisiä kylmävarastotuotteita ovat vihannekset, juurekset ja meijerituotteet.Tyypillisiä pakastevarastotuotteita ovat monet elintarvikkeet ja lääkkeet."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kylmävarasto",
          "juuresvarasto",
          "juurikasvarasto",
          "hedelmävarasto",
          "vihannesvarasto",
          "maitotuotevarasto"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1213",
    "level": 3,
    "code": "1213",
    "order": 1230,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut olosuhteiltaan säädellyt varastot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Varastorakennukset, joissa pyritään säilyttämään tavoiteltu lämpötila, ilmankosteus ja ilmanvaihto.\n\nMuissa olosuhteiltaan säädellyissä varastoissa säilytetään tavaroita, jotka eivät kestä kostumista tai joiden pakkaukset eivät kestä kostumista. Kuivavarastot ja pienvarastorakennukset ovat muita olosuhteiltaan säädeltyjä varastoja."
        ],
        "excludes": [
          "viljan säilytykseen tarkoitetut rakennukset (1491 Viljankuivaamot ja viljansäilytysrakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kuivavarasto",
          "pienvarastorakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1214",
    "level": 3,
    "code": "1214",
    "order": 1240,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Logistiikkakeskukset ja muut monikäyttöiset varastorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Varastorakennukset, joissa varastoidaan monenlaista tavaraa erityyppisissä varastotiloissa ja joissa on tarjolla tavaroiden kuljettamiseen, huoltoon ja muuhun käsittelyyn liittyviä palveluja. \n\nLogistiikkakeskuksissa ja muissa monikäyttöisissä varastorakennuksissa voi olla tarjolla esimerkiksi tuotteiden pakkausta, hinnoittelua ja jakelua."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "tavaraliikenneterminaali",
          "tavaraterminaali"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1215",
    "level": 3,
    "code": "1215",
    "order": 1250,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Varastokatokset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Avonaiset tai puoliksi avonaiset varastorakennukset tavaroille, jotka kestävät ulkoilmaa mutta jotka tarvitsevat suojaa sateelta."
        ],
        "excludes": [
          "kulkuneuvojen pysäköimiseen ja suojaamiseen tarkoitetut katokset (0514 Kulkuneuvojen katokset) eivätkä asuinrakennusten talousrakennukset, pyöräsuojat ja autotallit (1911 Talousrakennukset). "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/13",
    "level": 1,
    "code": "13",
    "order": 1260,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pelastustoimen rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakennukset, jotka on tarkoitettu pelastustoimen käyttöön."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "palo-ja pelastustoimen rakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/131",
    "level": 2,
    "code": "131",
    "order": 1270,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pelastustoimen rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakennukset, jotka on tarkoitettu pelastustoimen käyttöön.\n\nPelastustoimen rakennuksia ovat paloasemat, väestönsuojat ja muut pelastustoimen rakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1310",
    "level": 3,
    "code": "1310",
    "order": 1280,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Paloasemat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Palokuntien tai vapaaehtoisten palokuntien tukikohtina toimivat pelastustoimen rakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "pelastusasema"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1311",
    "level": 3,
    "code": "1311",
    "order": 1290,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Väestönsuojat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pelastustoimen rakennukset, jotka on tarkoitettu antamaan ihmisille suojaa asevaikutuksilta, rakennussortumilta, ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä aineilta.\n\nVäestönsuojat ovat esimerkiksi teräsbetonisia tai kallioon louhittuja (kalliosuojat)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kalliosuoja",
          "teräsbetoninen väestönsuoja"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1319",
    "level": 3,
    "code": "1319",
    "order": 1300,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut pelastustoimen rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pelastustoimen rakennukset, jotka eivät ole paloasemia tai väestönsuojia.\n\nMuita pelastustoimen rakennuksia ovat esimerkiksi hätäkeskukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hätäkeskus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/14",
    "level": 1,
    "code": "14",
    "order": 1310,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maatalousrakennukset ja eläinsuojat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakennukset, jotka on tarkoitettu maatalouden käyttöön, eläinten suojiksi tai pienimuotoisen metsä- tai kalatalouden käyttöön.\n\nMaatalousrakennuksia ja eläinsuojia ovat kotieläinrakennukset ja muut maatalousrakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "maatilan talousrakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/141",
    "level": 2,
    "code": "141",
    "order": 1320,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kotieläinrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Koti-, tuotanto- ja muiden eläinten pitoon tarkoitetut maatalousrakennukset ja eläinsuojat.\n\nKotieläinrakennuksia ovat lypsy- ja lihakarjarakennukset, sikalat, lampolat ja vuohinavetat, hevostallit, siipikarjarakennukset, turkiseläinrakennukset ja muut eläinsuojat."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "tuotantoeläinrakennus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1410",
    "level": 3,
    "code": "1410",
    "order": 1330,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lypsykarjarakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kotieläinrakennukset, joissa pidetään nautaeläimiä karsinoissa maidontuotantoa varten.\n\nLypsykarjarakennuksia ovat navetat ja pihatot."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "navettarakennus",
          "navetta",
          "parsinavetta",
          "pihattonavetta",
          "navettapihatto",
          "makuuparsipihatto",
          "lypsykarjapihatto"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1411",
    "level": 3,
    "code": "1411",
    "order": 1340,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lihakarjarakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kotieläinrakennukset, joissa pidetään nautaeläimiä karsinoissa lihantuotantoa varten.\n\nLihakarjarakennuksia ovat kasvattamot ja pihatot."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lihakarjakasvattamo",
          "mullikasvattamo",
          "emolehmäkasvattamo",
          "lihakarjapihatto",
          "emolehmäpihatto"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1412",
    "level": 3,
    "code": "1412",
    "order": 1350,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sikalat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kotieläinrakennukset, joissa pidetään sikoja lihantuotantoa varten.\n\nSikaloita ovat esimerkiksi emakko-, liha- ja yhdistelmäsikalat."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "emakkosikala",
          "porsitussikala",
          "lihasikala",
          "yhdistelmäsikala"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1413",
    "level": 3,
    "code": "1413",
    "order": 1360,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lampolat ja vuohinavetat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kotieläinrakennukset, joissa pidetään lampaita ja vuohia lihan, villan ja maidon tuotantoa varten."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lammasnavetta",
          "lammassuoja",
          "vuohisuoja",
          "vuohela"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1414",
    "level": 3,
    "code": "1414",
    "order": 1370,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hevostallit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kotieläinrakennukset, joissa pidetään hevosia karsinoissa.\n\nHevostalleihin luokitellaan myös hevospihatot. Hevostalleja ovat esimerkiksi hevoskasvatus-, ravi- ja ratsastushevostallit."
        ],
        "excludes": [
          "ratsastushallit eli maneesit (0743 Urheilu- ja palloiluhallit)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "talli",
          "hevostalousrakennus",
          "hevoskasvatustalli",
          "ratsastushevostalli",
          "ravihevostalli",
          "kilpahevostalli",
          "hevospihatto"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1415",
    "level": 3,
    "code": "1415",
    "order": 1380,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siipikarjarakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kotieläinrakennukset, joissa pidetään kanoja, broilereita, kalkkunoita tai muita lintuja lihan ja munien tuotantoa varten.\n\nSiipikarjarakennuksia ovat esimerkiksi broilerikasvattamot ja munituskanalat."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "siipikarjakasvattamo",
          "broilerikasvattamo",
          "munituskanala",
          "kanala",
          "kalkkunakasvattamo"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1416",
    "level": 3,
    "code": "1416",
    "order": 1390,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Turkiseläinrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kotieläinrakennukset, joissa pidetään turkiseläimiä turkistuotantoa varten.\n\nTurkiseläimiä ovat esimerkiksi minkit, hillerit, ketut, sinsilla, rämemajava, supikoira ja soopeli."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "turkistalouden rakennus",
          "turkistarha",
          "turkistarhahalli",
          "minkkitarha",
          "kettutarha"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1419",
    "level": 3,
    "code": "1419",
    "order": 1400,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut eläinsuojat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kotieläinrakennukset, jotka eivät ole lypsy- tai lihakarjarakennuksia, sikaloita, lampoloita ja vuohinavettoja, hevostalleja, siipikarja- tai turkiseläinrakennuksia.\n\nMuihin eläinsuojiin kuuluvat myös muut kuin suoranaisesti maataloutta palvelevat eläinsuojat, kuten eläintarhojen ja sirkusten eläinsuojat."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "eläintarhan eläinsuoja",
          "sirkuksen eläinsuoja",
          "koiratarha"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/149",
    "level": 2,
    "code": "149",
    "order": 1410,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut maatalousrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Maatalousrakennukset, joissa ei pidetä koti-, tuotanto- tai muita eläimiä.\n\nMuita maatalousrakennuksia ovat kasvihuoneet, viljankuivaamot ja viljansäilytysrakennukset, maatalouden varastorakennukset, lantalat sekä muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1490",
    "level": 3,
    "code": "1490",
    "order": 1420,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/149",
    "parentCode": "149",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kasvihuoneet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muut maatalousrakennukset, jotka on rakennettu ja varusteltu niin, että niissä voi kasvattaa kasveja ympärivuotisesti.\n\nKasvihuoneissa kasvatetaan esimerkiksi vihanneksia, yrttejä, marjoja ja kukkia."
        ],
        "excludes": [
          "kevytrakenteiset, lämmittämättömät kasvihuoneet (1499 Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kasvihuonerakennus",
          "kasvitarharakennus",
          "kausihuone",
          "kasvutunneli"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1491",
    "level": 3,
    "code": "1491",
    "order": 1430,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/149",
    "parentCode": "149",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Viljankuivaamot ja viljansäilytysrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muut maatalousrakennukset, joissa kuivataan tai säilytetään viljaa."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kuivaamorakennus",
          "kuivaamo",
          "kuivaussiilo",
          "viljasiilo",
          "varastosiilo",
          "vilja-aitta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1492",
    "level": 3,
    "code": "1492",
    "order": 1440,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/149",
    "parentCode": "149",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maatalouden varastorakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muut maatalousrakennukset, joissa varastoidaan maatilalla tarvittavia rehuja ja kuivikkeita sekä varastoidaan ja huolletaan maatilalla käytettäviä maatalouskoneita."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "maatalouskonevarasto",
          "maatilakorjaamo",
          "rehuvarasto",
          "kuivikevarasto"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1493",
    "level": 3,
    "code": "1493",
    "order": 1450,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/149",
    "parentCode": "149",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lantalat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muut maatalousrakennukset, joissa varastoidaan kotieläintuotannossa syntynyttä lantaa, virtsaa ja lietettä."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lantavarasto",
          "lantasäiliö"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1499",
    "level": 3,
    "code": "1499",
    "order": 1460,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/149",
    "parentCode": "149",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muut maatalousrakennukset, jotka eivät ole kasvihuoneita, viljankuivaamoja ja viljansäilytysrakennuksia, maatalouden varastorakennuksia tai lantaloita.\n\nMuita maa-, metsä- ja kalatalouden rakennuksia ovat esimerkiksi maatilojen venevajat ja viininvalmistamot sekä yksityiskäyttöön tarkoitetut kalansavustamot."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "venevaja",
          "viininvalmistamo",
          "kalansavustamo"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/19",
    "level": 1,
    "code": "19",
    "order": 1470,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakennukset, joita ei ole luokiteltu muualla rakennusluokituksessa."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/191",
    "level": 2,
    "code": "191",
    "order": 1480,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/19",
    "parentCode": "19",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rakennukset, joita ei ole luokiteltu muualla rakennusluokituksessa.\n\nMuita rakennuksia ovat sauna- ja talousrakennukset, majat ja tuvat sekä muualla luokittelemattomat rakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1910",
    "level": 3,
    "code": "1910",
    "order": 1490,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/191",
    "parentCode": "191",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Saunarakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muut rakennukset, joissa voi saunoa.\n\nSaunarakennuksia ovat asuinrakennuksia ja vapaa-ajan asuinrakennuksia palvelevat saunat sekä erikseen vuokrattavat saunat."
        ],
        "excludes": [
          "yleiset saunat (0319 Muut myymälärakennukset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "sauna",
          "rantasauna",
          "mökkisauna"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1911",
    "level": 3,
    "code": "1911",
    "order": 1500,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/191",
    "parentCode": "191",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Talousrakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muut rakennukset, jotka palvelevat asuin- tai vapaa-ajan asuinrakennuksia tai jotka ovat väliaikaisia.\n\nTalousrakennuksia ovat esimerkiksi asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennuksiin kuuluvat vajat, pyöräsuojat ja autotallit sekä työmaiden tilapäiset henkilöstö- ja sosiaalitilarakennukset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "vaja",
          "pyöräsuoja",
          "autotalli",
          "työmaakoppi",
          "toimistokontti",
          "saniteettikontti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1912",
    "level": 3,
    "code": "1912",
    "order": 1510,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/191",
    "parentCode": "191",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Majat ja tuvat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yleensä erämaassa sijaitsevat, vaatimattomasti varustellut muut rakennukset, jotka toimivat lepo- ja yöpymispaikkoina mutta eivät ole jatkuvassa asumiskäytössä.\n\nMajat ja tuvat voivat olla maksullisia tai ilmaisia. Monet majat ja tuvat ovat Metsähallituksen ylläpitämiä."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "autiotupa",
          "autiomaja",
          "päivätupa",
          "hirsikota",
          "kalamaja",
          "kalastusmaja",
          "metsästysmaja",
          "metsästyskämppä",
          "metsäkämppä",
          "tukkikämppä",
          "savottakämppä",
          "uittokämppä",
          "varaustupa",
          "vuokratupa",
          "kammi",
          "varauskammi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusluokitus 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Osassa Tilastokeskuksen tilastoissa on vielä toistaiseksi käytössä Rakennusluokitus 1994.\r\n\r\nRakennusluokituksessa talonrakennukset luokitellaan niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen, eli rakennuksessa harjoitettavan toiminnan vaatimien tilojen mukaan."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1919",
    "level": 3,
    "code": "1919",
    "order": 1520,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/191",
    "parentCode": "191",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muualla luokittelemattomat rakennukset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muut rakennukset, jotka eivät ole sauna- tai talousrakennuksia tai majoja ja tupia.\n\nMuualla luokittelemattomia rakennuksia ovat esimerkiksi julkiset käymälät."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "julkinen käymälä"
        ]
      }
    ]
  }
]