GET /api/classifications/v2/classifications/rakennus_1_20180712/classificationItems?content=data&meta=max&lang=sv
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/01",
    "level": 1,
    "code": "01",
    "order": 10,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bostadsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för permanent boende där minst hälften av våningsytan är bostadsyta.; Bostadsutrymmet i bostadsbyggnader består av en bostadslägenhet eller ett bostadsrum. \n\nBostadsbyggnader består av en eller flera bostadslägenheter eller -rum och annan rumsyta som de boende förfogar över, såsom lägenhetsspecifika förråd, klubbrum eller husbastu.; Boende i bostadsbyggnader har karaktären av permanent boende och grundar sig i huvudsak på innehav av lägenhet genom ägande eller hyresförhållande.; Bostadsbyggnader består av såväl bostadsbyggnader med sedvanliga rums- och utrustningslösningar som bostadsbyggnader med osedvanliga lösningar. Bostadsbyggnader är småhus, flervåningshus, kollektivbostadsbyggnader eller bostadsbyggnader för speciella grupper."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/011",
    "level": 2,
    "code": "011",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Småhus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Bostadsbyggnader med sedvanliga rums- och utrustningslösningar i högst ett plan. \n\nOm det finns flera plan ligger bostadslägenheterna i allmänhet inte ens partiellt på varandra.; I småhus består bostadsutrymmet av en bostadslägenhet.; Småhus är egnahemshus, parhus och radhus."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bostadssmåhus",
          "fristående småhus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0110",
    "level": 3,
    "code": "0110",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Egnahemshus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Småhus med en bostadslägenhet. \n\nEgnahemshus är småhus med en bostadslägenhet samt hus av typen townhouse, dvs. stadssmåhus. Med stadssmåhus avses vanligen småhus med egen mantel i två eller tre våningar, som sitter ihop med husen intill. De har vanligen en egen relativt liten fram- eller bakgård och ingång direkt från gatan."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hus med en bostad",
          "småhus med en bostad",
          "hus med en lägenhet",
          "townhouse",
          "stadssmåhus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0111",
    "level": 3,
    "code": "0111",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Parhus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Småhus med två parallella bostadslägenheter."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hus med två bostäder",
          "småhus med två bostäder",
          "hus med två lägenheter"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0112",
    "level": 3,
    "code": "0112",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Radhus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Småhus med minst tre parallella bostadslägenheter, där utrymmen som hör till olika bostadslägenheter inte ligger ovanpå varandra. \n\nRadhus består av tre eller flera bostadslägenheter som byggts till en enhet och annan rumsyta som de boende har tillgång till."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "sammanbyggda småhus",
          "rad- och kedjehus",
          "kedjehus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/012",
    "level": 2,
    "code": "012",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flervåningshus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Bostadsbyggnader i minst två våningar med sedvanliga rums- och utrustningslösningar, där utrymmen som hör till olika bostadslägenheter ligger på varandra. \n\nI flervåningshus består bostadsutrymmet av en bostadslägenhet. Flervåningshus består av bostadslägenheter och övrig rumsyta som de boende förfogar över, såsom lägenhetsspecifika förråd, klubbrum eller husbastu. \nIngången till flervåningshus är vanligen ett trapphus som är gemensamt för olika våningsplan eller långa gångar på sidan av byggnaden. \nSom flervåningshus betraktas även flervåningshus som är avsedda för studerande eller äldre, om rums- eller utrustningslösningarna i bostäderna inte avviker från sedvanliga bostäder. \nFlervåningshus omfattar låghus och flervåningsbostadshus."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0120",
    "level": 3,
    "code": "0120",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Låghus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Flervåningshus med två våningar."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "loftgångshus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0121",
    "level": 3,
    "code": "0121",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Flervåningsbostadshus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Flervåningshus med minst tre våningar."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "terrasshus",
          "lamellhus",
          "punkthus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/013",
    "level": 2,
    "code": "013",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kollektivbostadsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Bostadsbyggnader där de boende har gemensamt kök, vardagsrum eller badrum och bostadsutrymmet inte är en bostadslägenhet utan ett bostadsrum som är avsett för permanent boende."
        ],
        "includes": [
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          "tillfällig inkvartering som tillhandahålls yrkesmässigt (032 Byggnader för inkvarteringsanläggningar)."
        ],
        "changes": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0130",
    "level": 3,
    "code": "0130",
    "order": 100,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/013",
    "parentCode": "013",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kollektivbostadsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Bostadsbyggnader där de boende har gemensamt kök, vardagsrum eller badrum och bostadsutrymmet inte är en bostadslägenhet utan ett bostadsrum som är avsett för permanent boende. \r\n\r\nKollektivbostadsbyggnader är till exempel internat vid läroanstalter med äldre byggnadsbestånd."
        ],
        "includes": [
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          "tillfällig inkvartering som tillhandahålls yrkesmässigt (032 Byggnader för inkvarteringsanläggningar)."
        ],
        "changes": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kollektivbostadsbyggnad",
          "internat",
          "studenthem",
          "bostad för arbetare",
          "härbärge för hemlösa"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/014",
    "level": 2,
    "code": "014",
    "order": 110,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bostadsbyggnader för speciella grupper"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Bostadsbyggnader för personer med funktionsnedsättning som behöver avvikande vård-, stöd- eller övriga tjänster i sitt boende, med avvikande rums- och utrusningslösningar och där serviceboende eller effektiverat serviceboende tillhandahålls. \n\nI bostadsbyggnader för speciella grupper har de boende en bostadslägenhet eller ett bostadsrum som är avsett för permanent boende."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0140",
    "level": 3,
    "code": "0140",
    "order": 120,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bostadsbyggnader för speciella grupper"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Bostadsbyggnader för personer med funktionsnedsättning som behöver avvikande vård-, stöd- eller övriga tjänster i sitt boende, med avvikande rums- och utrusningslösningar och där serviceboende eller effektiverat serviceboende tillhandahålls. \n\nI bostadsbyggnader för speciella grupper har de boende en bostadslägenhet eller ett bostadsrum som är avsett för permanent boende.; Bostadsbyggnader för speciella grupper är avsedda för till exempel äldre som har sviktande hälsa eller minnessjukdomar, personer med funktionshinder eller personer som deltar i rehabilitering för psykiska problem eller missbruksproblem.; Vid serviceboende ordnar en tjänsteleverantör en servicebostad för klienten och den vård och omsorg som klienten behöver under en del av dygnet samt tjänster i anslutning till boendet. Vid effektiverat serviceboende ordnar en tjänsteleverantör en servicebostad för klienten och den vård och omsorg som klienten behöver dygnet runt samt tjänster i anslutning till boendet. I båda ingår måltids-, klädvårds-, tvätt- och städtjänster som klinten behöver samt tjänster för större delaktighet och socialt umgänge.; Typen av och mängden tjänster som tillhandahålls i bostadsbyggnader för speciella grupper varierar enligt klienternas behov och tjänsteleverantörens utbud.; Tjänsteleverantören kan vara offentlig eller privat.; Vid boendetjänster grundar sig klientens boende alltid på bostadens besittning (hyra eller ägande). Vid sluten vård har klienten ett vårdförhållande med inrättningen."
        ],
        "excludes": [
          "byggnader där det i huvudsak tillhandhålls vård dygnet runt och där det finns permanenta bäddplatser (0620 Byggnader för sluten vård)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "servicehus för personer med funktionshinder",
          "servicehus för äldre personer",
          "rehabiliteringshem"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/02",
    "level": 1,
    "code": "02",
    "order": 130,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fritidsbostadshus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för fritidsbruk som fungerar som privatbostad eller kan hyras som tillfällig bostad. \n\nSom byggnader för privatbruk betraktas också fritidsbostadshus som ägs av en organisation och kan bokas av organisationens personal."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/021",
    "level": 2,
    "code": "021",
    "order": 140,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fritidsbostadshus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för fritidsbruk som fungerar som privatbostad eller kan hyras som tillfällig bostad. \n\nSom byggnader för privatbruk betraktas också fritidsbostadshus som ägs av en organisation och kan bokas av organisationens personal.; Fritidsbostadshus är bostadsbyggnader som passar för användning året runt eller en del av året."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fritidsbyggnad",
          "fritidsbostad",
          "semesterlägenhet",
          "sommarstuga",
          "semesterstuga",
          "strandstuga",
          "stuga",
          "sommarbostad",
          "andelsbostad",
          "andelslägenhet",
          "andelsstuga",
          "semesterandel",
          "semesterbostad",
          "sommarvilla",
          "fritidshus",
          "hyrd stuga"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0210",
    "level": 3,
    "code": "0210",
    "order": 150,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/021",
    "parentCode": "021",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fritidsbostadshus som passar för användning året runt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Fritidsbostadshus som byggts och utrustats så att det går att vistas i dem året runt."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "vinterbonad fritidsbyggnad"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0211",
    "level": 3,
    "code": "0211",
    "order": 160,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/021",
    "parentCode": "021",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fritidsbostadshus som passar för användning en del av året"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Fritidsbostadshus som byggts och utrustats enbart för vistelse under den varma årstiden."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/03",
    "level": 1,
    "code": "03",
    "order": 170,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Affärsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader som är avsedda för tillhandahållande av produkter eller tjänster och där man kan få personlig service. \n\nAffärsbyggnader är butiksbyggnader, inkvarteringsanläggningar samt restaurangbyggnader och motsvarande affärsbyggnader."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/031",
    "level": 2,
    "code": "031",
    "order": 180,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Butiksbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Affärsbyggnader som är avsedda i huvudsak för försäljning av produkter och tjänster. \r\n\r\nButiksbyggnader är butikshallar för parti- och detaljhandel, handelscentra, affärs- och varuhus samt övriga butiksbyggnader."
        ],
        "includes": [
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          "byggnader avsedda för lagring (121 Lagerbyggnader)."
        ],
        "changes": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "butiks- och affärsbyggnad",
          "butiksbyggnad",
          "parti- och detaljhandelsbyggnad",
          "partihandel",
          "partihandelsbyggnad",
          "detaljhandel",
          "detaljhandelsbyggnad"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0310",
    "level": 3,
    "code": "0310",
    "order": 190,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Butikshallar för parti- och detaljhandel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Butiksbyggnader i en våning med ett nästan enhetligt utrymme av halltyp. \r\n\r\nButikshallar för parti- och detaljhandel har inga mellanväggar, utan hela byggnaden består av enhetligt utrymme. För butikshallar för parti- och detaljhandel gäller andra byggbestämmelser än för handelscentra, affärs- och varuhus eller övriga butiksbyggnader.; Butikshallar för parti- och detaljhandel är till exempel butikshallar för dagligvaruhandel, saluhallar, bilaffärer och bilverkstäder."
        ],
        "includes": [
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          "obemannade bensinstationer (0319 Övriga butiksbyggnader)."
        ],
        "changes": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "butikshall för dagligvaruhandel",
          "saluhall",
          "auktionshall",
          "järnaffär",
          "bilaffär",
          "servicestation",
          "verkstad",
          "bränsledistributionsstation",
          "biltvätt",
          "bilverkstad",
          "billackeringsverkstad",
          "rostskyddsverkstad",
          "bilbesiktningsstation",
          "besiktningsstation"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0311",
    "level": 3,
    "code": "0311",
    "order": 200,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Handelscentra, affärs- och varuhus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Stora butiksbyggnader för flera branscher eller flera företag. \n\nI affärs- och varuhus samt handelscentra finns lokaler för många olika produkter och tjänster."
        ],
        "excludes": [
          "butiksbyggnader av halltyp (0310 Butikshallar för parti- och detaljhandel)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "affärshus",
          "köpcentrum"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0319",
    "level": 3,
    "code": "0319",
    "order": 210,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga butiksbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Butiksbyggnader som inte är butikshallar för parti- och detaljhandel eller handelscentra, affärs- och varuhus. \r\n\r\nÖvriga butiksbyggnader är till exempel allmänna bastur, spa, solarier, tvätterier, obemannade bensinstationer eller permanenta kiosker."
        ],
        "includes": [
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          "spahotell (0320 Hotell)."
        ],
        "changes": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "allmän bastu",
          "spa",
          "spaanläggning",
          "solarium",
          "tvätteri",
          "obemannad bensinstation",
          "kiosk"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/032",
    "level": 2,
    "code": "032",
    "order": 220,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för inkvarteringsanläggningar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Affärsbyggnader avsedda i huvudsak för kortvarig inkvartering. \n\nByggnader för inkvarteringsanläggningar är hotell, motell, vandrarhem och motsvarande byggnader för inkvarteringsanläggningar, semester-, vilo- och rekreationshem samt övriga byggnader för inkvarteringsanläggningar."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "inkvarteringsbyggnad"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0320",
    "level": 3,
    "code": "0320",
    "order": 230,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/032",
    "parentCode": "032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hotell"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för inkvarteringsanläggningar som drivs på affärsmässig grund, där många för varandra obekanta människor i allmänhet kan inkvarteras samtidigt och det finns restaurangtjänster och övriga tjänster. \r\n\r\nHotellrum har i regel eget badrum.; I hotell kan finnas till exempel gym, bastu, simbassäng och skönhetssalong."
        ],
        "includes": [
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          ""
        ],
        "changes": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hotellbyggnad",
          "hotell och motsvarande byggnad",
          "spahotell",
          "konferenshotell"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0321",
    "level": 3,
    "code": "0321",
    "order": 240,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/032",
    "parentCode": "032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Motell, vandrarhem och motsvarande byggnader för inkvarteringsanläggningar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för inkvarteringsanläggningar som drivs på affärsmässig grund, där många för varandra obekanta människor i allmänhet kan inkvarteras samtidigt och det inte finns restaurangtjänster och övriga tjänster. \r\n\r\nTill denna klass hör utöver motell också till exempel lägenhetshotell, resandehem och vandrarhem."
        ],
        "includes": [
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          ""
        ],
        "changes": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "värdshus",
          "lägenhetshotell",
          "resandehem",
          "vandrarhem",
          "pensionat"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0322",
    "level": 3,
    "code": "0322",
    "order": 250,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/032",
    "parentCode": "032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Semester-, vilo- och rekreationshem"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för inkvarteringsanläggningar avsedda för rekreation i hemlika förhållanden. \n\nSemester-, vilo- och rekreationshem drivs ofta av en allmännyttig sammanslutning och där tillhandahålls stödda semestrar på ekonomiska, sociala och hälsorelaterade grunder, till exempel för personer med rörelsehinder, krigsinvalider och närståendevårdare."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "semesterhem",
          "vilohem"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0329",
    "level": 3,
    "code": "0329",
    "order": 260,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/032",
    "parentCode": "032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga byggnader för inkvarteringsanläggningar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för inkvarteringsanläggningar som inte är hotell, motell, vandrarhem och motsvarande byggnader för inkvarteringsanläggningar eller semester-, vilo- och rekreationshem. \n\nÖvriga byggnader för inkvarteringsanläggningar är till exempel natthärbärgen, barackinkvarteringsbyggnader samt byggnader för inkvarteringsanläggningar i anslutning till organisationers fritidsställen och utbildningslokaler."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "natthärbärge",
          "barackinkvarteringsbyggnader",
          "lägergård",
          "inkvarteringscontainer",
          "förläggning"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/033",
    "level": 2,
    "code": "033",
    "order": 270,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Restaurangbyggnader och motsvarande affärsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Separata affärsbyggnader där det serveras mat och dryck som ska avnjutas direkt och där det i allmänhet finns kundplatser."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0330",
    "level": 3,
    "code": "0330",
    "order": 280,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/033",
    "parentCode": "033",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Restaurangbyggnader och motsvarande affärsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Separata affärsbyggnader där det serveras mat och dryck som ska avnjutas direkt och där det i allmänhet finns kundplatser. \n\nRestaurangbyggnader och motsvarande affärsbyggnader är till exempel restauranger, matsalar, caféer, barer, pubar och nattklubbar i egen byggnad."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "förplägnadsrörelse",
          "restaurang",
          "matservering",
          "matsal",
          "café",
          "bar",
          "pub",
          "nattklubb"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/04",
    "level": 1,
    "code": "04",
    "order": 290,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader avsedda för kontorsarbete. \n\nKontorsarbete är bland annat finansierings- och försäkringsverksamhet, juridiska tjänster och redovisningstjänster, reklamverksamhet och marknadsföring, ämbetsverksarbete inom den offentliga förvaltningen, produktion och distribution av informations- och kulturprodukter, informationsbehandling och övriga informationstjänster."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/040",
    "level": 2,
    "code": "040",
    "order": 300,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/04",
    "parentCode": "04",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader avsedda för kontorsarbete. \n\nKontorsarbete är bland annat finansierings- och försäkringsverksamhet, juridiska tjänster och redovisningstjänster, reklamverksamhet och marknadsföring, ämbetsverksarbete inom den offentliga förvaltningen, produktion och distribution av informations- och kulturprodukter, informationsbehandling och övriga informationstjänster."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0400",
    "level": 3,
    "code": "0400",
    "order": 310,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/040",
    "parentCode": "040",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kontorsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader avsedda för kontorsarbete. \n\nKontorsarbete är bland annat finansierings- och försäkringsverksamhet, juridiska tjänster och redovisningstjänster, reklamverksamhet och marknadsföring, ämbetsverksarbete inom den offentliga förvaltningen, produktion och distribution av informations- och kulturprodukter, informationsbehandling och övriga informationstjänster.; Kontorsbyggnader kan vara privata eller offentliga kontorsbyggnader. Som kontorsbyggnader klassificeras också förvaltningsbyggnader, banker, försäkringsinrättningar och byggnader som används av till exempel mediabranschen för produktion av informations- och kommunikationsinnehåll samt nätbutikers byggnader, där beställningar hanteras men som inte besöks av kunder."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bank",
          "försäkringsinrättning",
          "mediehus",
          "post",
          "förvaltningsbyggnad",
          "ämbetshus",
          "kommunkansli",
          "ämbetsverk",
          "ministerium",
          "tingshus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/05",
    "level": 1,
    "code": "05",
    "order": 320,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Trafikbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader avsedda för trafik- och transportbranschen samt telekommunikation. \n\nMed trafik- och transportbranschen avses transport av människor, djur och varor från ett ställe till ett annat på vägar och järnvägar, på vattnet eller med flyg med hjälp av olika slags fordon. Trafikbyggnader är byggnader för trafik- och transportbranschen, byggnader för informations- och kommunikationsteknik samt övriga trafikbyggnader."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byggnad inom trafikbranschen"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/051",
    "level": 2,
    "code": "051",
    "order": 330,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för trafik- och transportbranschen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Trafikbyggnader avsedda för trafik- och transportbranschen. \n\nMed trafik- och transportbranschen avses transport av människor, djur och varor från ett ställe till ett annat på vägar och järnvägar, på vattnet eller med flyg med hjälp av olika slags fordon. Byggnader för trafik- och transportbranschen är stationsbyggnader och terminaler, garage- och servicebyggnader för fordon i yrkestrafik, parkeringshus och -hallar samt parkeringstak för fortskaffningsmedel."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0510",
    "level": 3,
    "code": "0510",
    "order": 340,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/051",
    "parentCode": "051",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stationsbyggnader och terminaler"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för trafik- och transportbranschen, som används för tåg-, buss-, metro-, fartygs- och flygtrafik. \r\n\r\nStationsbyggnader och terminaler är belägna på järnvägs-, buss- och metrostationer samt på flygplatser och i hamnar."
        ],
        "includes": [
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          "godsterminaler (1214 Logistikcentraler och andra mångsidiga lagerbyggnader)."
        ],
        "changes": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "station och terminal",
          "station",
          "järnvägsstation",
          "busstation",
          "metrostation",
          "flygplats",
          "flygterminal",
          "flygplatsbyggnad",
          "flygledningsbyggnad",
          "flygledningstorn",
          "hamn",
          "hamnterminal",
          "persontrafikterminal",
          "slutstation för linbana",
          "slutstation för stollift"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0511",
    "level": 3,
    "code": "0511",
    "order": 350,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/051",
    "parentCode": "051",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Garagebyggnader för fordon i yrkestrafik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Slutna byggnader för trafik- och transportbranschen som är avsedda som garage för fordon i yrkestrafik och tunga arbetsmaskiner. \n\nGaragebyggnader för fordon i yrkestrafik kan vara ouppvärmda. Garagebyggnader för fordon i yrkestrafik är till exempel garagebyggnader inom spårtrafik och yrkesmässig fordonstrafik och för flygplan."
        ],
        "excludes": [
          "garage för lantbruksmaskiner (1492 Lagerbyggnader för lantbruket) eller garagebyggnader för andra fordon än fordon i yrkestrafik, såsom bostadsbyggnaders garage, båt- och cykeltak (1911 Ekonomibyggnader)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "garagebyggnad för yrkestrafik",
          "garagebyggnad för yrkesmässig fordonstrafik",
          "garagebyggnad för fordonstrafik",
          "garagebyggnad för spårtrafik",
          "garagebyggnad för flygplan",
          "flygplansgarage",
          "flygplanshangar"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0512",
    "level": 3,
    "code": "0512",
    "order": 360,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/051",
    "parentCode": "051",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Servicebyggnader för fordon i yrkestrafik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Slutna, uppvärmda byggnader för trafik- och transportbranschen som är avsedda som garage och serviceverkstäder för fordon i yrkestrafik och tunga arbetsmaskiner."
        ],
        "includes": [
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          "servicebyggnader för andra fordon än fordon i yrkestrafik, såsom bilverkstäder, billackeringsverkstäder och biltvättar (0310 Butikshallar för parti- och detaljhandel)."
        ],
        "changes": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "servicebyggnad för yrkestrafik",
          "servicebyggnad för spårtrafik",
          "reparationsverkstadsbyggnad för spårtrafik",
          "servicebyggnad för yrkesmässig fordonstrafik",
          "reparationsverkstadsbyggnad för yrkesmässig fordonstrafik",
          "servicebyggnad för fordonstrafik",
          "reparationsverkstadsbyggnad för fordonstrafik",
          "servicebyggnad för flygplan",
          "reparationsverkstadsbyggnad för flygplan"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0513",
    "level": 3,
    "code": "0513",
    "order": 370,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/051",
    "parentCode": "051",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Parkeringshus och -hallar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för trafik- och transportbranschen som är avsedda för parkering av fortskaffningsmedel."
        ],
        "includes": [
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          ""
        ],
        "changes": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "parkeringsbyggnad",
          "parkeringshall",
          "parkeringsanläggning",
          "parkering",
          "parkering med tak"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0514",
    "level": 3,
    "code": "0514",
    "order": 380,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/051",
    "parentCode": "051",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Parkeringstak för fortskaffningsmedel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Öppna eller delvis öppna byggnader för trafik- och transportbranschen som är avsedda som parkeringsplats och garage för fortskaffningsmedel."
        ],
        "excludes": [
          "bostadsbyggnaders ekonomibyggnader, cykeltak och garage (1911 Ekonomibyggnader)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "parkeringstak för fordon"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/052",
    "level": 2,
    "code": "052",
    "order": 390,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för informations- och kommunikationsteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Trafikbyggnader som är avsedda för informations- och kommunikationsteknisk utrustning och system. \n\nByggnader för informations- och kommunikationsteknik är datacentraler och serverhallar samt telekommunikationsbyggnader."
        ],
        "excludes": [
          "byggnader för produktion och utgivning av informations- och kulturprodukter (0400 Kontorsbyggnader)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byggnad för informationsteknik"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0520",
    "level": 3,
    "code": "0520",
    "order": 400,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/052",
    "parentCode": "052",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Datacentraler och serverhallar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för informations- och kommunikationsteknik som är avsedda för datacentralers utrustning och system. \n\nDatacentraler är byggnader där det finns många datorer som är avsedda för lagring och behandling av stora datamängder."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "maskinhall"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0521",
    "level": 3,
    "code": "0521",
    "order": 410,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/052",
    "parentCode": "052",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Telekommunikationsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för informations- och kommunikationsteknik som är avsedda för utrustning och system för telekommunikation. \n\nTelekommunikationsbyggnader är till exempel telefoncentraler, länk-, signal-, väderleks-, radio-, tv-, radar-, tele- och förstärkarstationer."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "telekommunikationscentral",
          "telekommunikationsbyggnad",
          "telefoncentral",
          "byggnad för telefonväxel",
          "telefonhytt",
          "telestation",
          "länkstation",
          "signalstation",
          "väderleksstation",
          "radiostation",
          "tv-station",
          "radarstation",
          "förstärkarstation"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/059",
    "level": 2,
    "code": "059",
    "order": 420,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga trafikbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Trafikbyggnader som inte är avsedda för trafik- och transportbranschen eller för informations- och kommunikationsteknik."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0590",
    "level": 3,
    "code": "0590",
    "order": 430,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/059",
    "parentCode": "059",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga trafikbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Trafikbyggnader som inte är avsedda för trafik- och transportbranschen eller för informations- och kommunikationsteknik. \n\nÖvriga trafikbyggnader är till exempel lots- och fyrstationer, tull- och taxistationer och trafikledningscentraler."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lotsstation",
          "fyrstation",
          "fyrbyggnad",
          "tullstation",
          "taxistation",
          "trafikledningscentral"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/06",
    "level": 1,
    "code": "06",
    "order": 440,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Vårdbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader som är avsedda för tillhandahållande av hälso- och sjukvård, socialtjänster eller fångvård eller vård av sjuka djur. \n\nVårdbyggnader omfattar hälsovårdsbyggnader, byggnader för socialtjänster och fängelsebyggnader."
        ],
        "excludes": [
          "förvaltningsbyggnader (0400 Kontorsbyggnader), forskningsanstalter där det inte utövas vetenskaplig forskning med direkt anknytning till vård (0841 Forskningsanstaltsbyggnader) eller bostadsbyggnader för speciella grupper avsedda för permanent boende (0140 Bostadsbyggnader för speciella grupper)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/061",
    "level": 2,
    "code": "061",
    "order": 450,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hälsovårdsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Vårdbyggnader där medicinskt motiverad vård eller sjukvård ges eller där sjuka djur vårdas. \n\nHälsovårdsbyggnader är till exempel centraler för hälsa och välbefinnande, centralsjukhus, specialsjukhus och laboratoriebyggnader, övriga sjukhus, rehabiliteringsinrättningar och övriga hälsovårdsbyggnader."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hälsovårdsbyggnad",
          "sjukhus och vårdinrättning",
          "vårdinrättning"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0610",
    "level": 3,
    "code": "0610",
    "order": 460,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/061",
    "parentCode": "061",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Centraler för hälsa och välbefinnande"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Hälsovårdsbyggnader för primärvården.; Till centralerna för hälsa och välbefinnande hör också hälsostationer och rådgivningar."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hälsovårdscentral",
          "hälsostation",
          "rådgivningsbyrå",
          "rådgivningsbyrå för mödravård och barnavård",
          "rådgivningsbyrå för mödravård",
          "rådgivningsbyrå för barnavård",
          "rådgivningsbyrå för uppfostringsfrågor"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0611",
    "level": 3,
    "code": "0611",
    "order": 470,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/061",
    "parentCode": "061",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Centralsjukhus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Hälsovårdsbyggnader för specialiserad sjukvård som fungerar som universitetssjukhus och övriga centralsjukhus."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "universitetssjukhus",
          "klinik"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0612",
    "level": 3,
    "code": "0612",
    "order": 480,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/061",
    "parentCode": "061",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Specialsjukhus och laboratoriebyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Hälsovårdsbyggnader för specialiserad sjukvård, där en specifik patientgrupp eller sjukdom vårdas och undersöks. \n\nI specialsjukhus och laboratoriebyggnader vårdas och undersöks till exempel lungsjukdomar, cancer, öron-, näs- och halssjukdomar, psykiatriska sjukdomar, gynekologiska sjukdomar och förlossningar, barnsjukdomar samt djursjukdomar."
        ],
        "excludes": [
          "byggnader för fri vetenskaplig forskning (0841 Forskningsanstaltsbyggnader)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "mentalsjukhus",
          "psykiatriskt sjukhus",
          "cancersjukhus",
          "förlossningssjukhus",
          "barnsjukhus",
          "hudpoliklinik",
          "allergisjukhus",
          "laboratorium"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0613",
    "level": 3,
    "code": "0613",
    "order": 490,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/061",
    "parentCode": "061",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga sjukhus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Hälsovårdsbyggnader för specialiserad sjukvård som inte är centralsjukhus, specialsjukhus eller laboratoriebyggnader. \n\nÖvriga sjukhus är krets- och lokalsjukhus, sjukhus vid vårdinrättningar samt motsvarande hälsovårdsbyggnader för specialiserad sjukvård som fungerar som sjukhus."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kretssjukhus",
          "lokalsjukhus",
          "sjukhus vid vårdinrättning",
          "fängelsesjukhus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0614",
    "level": 3,
    "code": "0614",
    "order": 500,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/061",
    "parentCode": "061",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Rehabiliteringsinrättningar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Hälsovårdsbyggnader där personer med nedsatt arbets- och funktionsförmåga får rehabilitering."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "rehabiliteringscenter"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0619",
    "level": 3,
    "code": "0619",
    "order": 520,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/061",
    "parentCode": "061",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga hälsovårdsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Hälsovårdsbyggnader som inte är centraler för hälsa och välbefinnande, centralsjukhus, specialsjukhus eller laboratoriebyggnader, övriga sjukhus, rehabiliteringsinrättningar eller byggnader för djurvård."
        ],
        "excludes": [
          "byggnader för fri vetenskaplig forskning (0841 Forskningsanstaltsbyggnader)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "mentalvårdsstation",
          "apotek"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/062",
    "level": 2,
    "code": "062",
    "order": 530,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för socialtjänster"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Vårdbyggnader för parter som tillhandahåller socialtjänster. \n\nSyftet med socialtjänster är att främja klientens sociala välfärd och funktionsförmåga samt förebygga, minska och avlägsna sociala problem.; Byggnader för socialtjänster är byggnader för sluten och öppen vård."
        ],
        "excludes": [
          "bostadsbyggnader för speciella grupper avsedda för permanent boende (0140 Bostadsbyggnader för speciella grupper)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0620",
    "level": 3,
    "code": "0620",
    "order": 540,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/062",
    "parentCode": "062",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för sluten vård"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för socialtjänster där det i huvudsak tillhandhålls vård dygnet runt och där det finns permanenta bäddplatser. \n\nByggnader för sluten vård är till exempel mödrahem och barn- och ungdomshem samt byggnader avsedda för sluten vård för äldre, personer med funktionshinder samt personer med psykiska problem eller missbruksproblem.; Vid sluten vård har klienten ett vårdförhållande med inrättningen och verksamhetsenheten eller myndigheten fattar beslut om placering av klienten. Då det gäller boendetjänster grundar sig klientens boende däremot alltid på bostadens innehavsrelation (hyra eller ägande)."
        ],
        "excludes": [
          "bostadsbyggnader för speciella grupper avsedda för permanent boende (0140 Bostadsbyggnader för speciella grupper)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anstaltsbyggnad inom socialvård",
          "mödrahem",
          "barn- och ungdomshem",
          "barnhem",
          "ungdomshem",
          "byggnad för sluten vård för äldre",
          "sluten vård för äldre",
          "äldreboende",
          "byggnad för sluten vård för personer med funktionshinder",
          "sluten vård för personer med funktionshinder",
          "byggnad för sluten vård för personer med utvecklingsstörning",
          "sluten vård för personer med utvecklingsstörning",
          "byggnad för sluten vård för personer med psykiska funktionshinder",
          "sluten vård för personer med psykiska funktionshinder",
          "byggnad för sluten vård för personer med missbruksproblem",
          "sluten vård för personer med missbruksproblem",
          "byggnad för sluten vård inom missbrukarvården",
          "sluten vård inom missbrukarvården"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0621",
    "level": 3,
    "code": "0621",
    "order": 550,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/062",
    "parentCode": "062",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för öppen vård"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för socialtjänster som i huvudsak används dagtid och där det i allmänhet inte finns bäddplatser. \n\nByggnader för öppen vård är till exempel träningsskolor, servicecenter för äldre personer och personer med funktionshinder samt byggnader för missbrukarvård."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "träningsskola",
          "servicecenter för personer med funktionshinder",
          "servicecenter för äldre personer",
          "byggnad för missbrukarvård"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/063",
    "level": 2,
    "code": "063",
    "order": 560,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fängelsebyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Vårdbyggnader där fängelsestraff avtjänas och häktade personer förvaras."
        ],
        "includes": [
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          ""
        ],
        "changes": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0630",
    "level": 3,
    "code": "0630",
    "order": 570,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/063",
    "parentCode": "063",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fängelsebyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Vårdbyggnader där fängelsestraff avtjänas och häktade personer förvaras. \r\n\r\nFängelser är slutna fängelser eller öppna anstalter."
        ],
        "includes": [
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          ""
        ],
        "changes": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byggnad för fångvård",
          "straffanstalt",
          "undersökningsinrättning",
          "fängelse",
          "slutet fängelse",
          "öppen anstalt",
          "öppet fängelse"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/07",
    "level": 1,
    "code": "07",
    "order": 580,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för samlingslokaler"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader avsedda för föreställningar, fester, utställningar, tävlingar och övriga evenemang eller motionsmöjligheter för allmänheten eller medlemskåren. \n\nByggnader för samlingslokaler är kulturbyggnader, förenings- och klubblokalsbyggnader, byggnader för religiösa samfund, idrotts- och motionsbyggnader samt övriga byggnader för samlingslokaler."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fritidslokal"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/071",
    "level": 2,
    "code": "071",
    "order": 590,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kulturbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för samlingslokaler där olika, i allmänhet kulturella föreställningar och evenemang ordnas, inspelningar förvaras och utlånas samt olika samlingar förvaras eller är utställda. \n\nKulturbyggnader är teatrar, musik- och kongresshus, biografer, bibliotek och arkiv, museer och konstgallerier samt utställnings- och mässhallar."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "konsertbyggnad"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0710",
    "level": 3,
    "code": "0710",
    "order": 600,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/071",
    "parentCode": "071",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Teatrar, musik- och kongresshus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Kulturbyggnader där det ordnas teater-, opera- och konsertföreställningar samt kongresser."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "teaterbyggnad",
          "musikhus",
          "musikhall",
          "musikbyggnad",
          "operahus",
          "konserthus",
          "kongressbyggnad"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0711",
    "level": 3,
    "code": "0711",
    "order": 610,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/071",
    "parentCode": "071",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Biografer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Kulturbyggnader där det förevisas filmer och direktsända eller inspelade videoförevisningar av olika evenemang."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0712",
    "level": 3,
    "code": "0712",
    "order": 620,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/071",
    "parentCode": "071",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bibliotek och arkiv"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Kulturbyggnader där i huvudsak olika verk förvaras och lånas ut."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "arkivbyggnad",
          "kunskapscenter"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0713",
    "level": 3,
    "code": "0713",
    "order": 630,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/071",
    "parentCode": "071",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Museer och konstgallerier"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Kulturbyggnader där kultur- eller naturhistoriska samlingar samt konst- eller övriga samlingar förvaras och ställs ut för allmänheten eller där konst förevisas och säljs."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0714",
    "level": 3,
    "code": "0714",
    "order": 640,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/071",
    "parentCode": "071",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utställnings- och mässhallar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Kulturbyggnader i en våning med ett nästan enhetligt utrymme av halltyp, där det ordnas utställningar, mässor och övriga liknande evenemang."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "utställningshall"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/072",
    "level": 2,
    "code": "072",
    "order": 650,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Förenings- och klubblokalsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för samlingslokaler som är avsedda för andra än religiösa samfund."
        ],
        "excludes": [
          "byggnader som är avsedda för religiösa samfund (073 Byggnader för religiösa samfund)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0720",
    "level": 3,
    "code": "0720",
    "order": 660,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/072",
    "parentCode": "072",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Förenings- och klubblokalsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för samlingslokaler som är avsedda för andra än religiösa samfund. \n\nFörenings- och klubblokalsbyggnader är till exempel föreningshus, klubblokaler, ungdomsgårdar samt student- och nationshus."
        ],
        "excludes": [
          "byggnader som är församlingars verksamhetslokaler (0731 Församlingshus)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "föreningsbyggnad",
          "föreningshus",
          "klubbhus",
          "ungdomsgård",
          "studenthus",
          "nationshus",
          "arbetarföreningshus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/073",
    "level": 2,
    "code": "073",
    "order": 670,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för religiösa samfund"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för samlingslokaler som är avsedda för religiösa samfund. \n\nByggnader för religiösa samfund är byggnader för religionsutövning, församlingshus och övriga byggnader för religiösa samfund."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kyrka och annan församlingsbyggnad",
          "byggnad som använts för religiösa förrättningar"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0730",
    "level": 3,
    "code": "0730",
    "order": 680,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/073",
    "parentCode": "073",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för religionsutövning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för religiösa samfund som är helgade åt religiösa evenemang och religiöst liv. \n\nByggnader för religionsutövning är till exempel kyrkor, moskéer, tempel, kapell, synagogor, kloster och bönehus."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kyrkobyggnad",
          "kyrka",
          "moské",
          "tempel",
          "kapell",
          "begravningskapell",
          "synagoga",
          "kloster",
          "munkkloster",
          "nunnekloster",
          "bönehus",
          "ortodoxt bönehus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0731",
    "level": 3,
    "code": "0731",
    "order": 690,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/073",
    "parentCode": "073",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Församlingshus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för religiösa samfund som fungerar som församlingars verksamhetslokaler."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0739",
    "level": 3,
    "code": "0739",
    "order": 700,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/073",
    "parentCode": "073",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga byggnader för religiösa samfund"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för religiösa samfund som inte är byggnader för religionsutövning eller församlingshus. \n\nÖvriga byggnader för religiösa samfund är till exempel fristående klockstaplar och krematorier."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "klockstapel",
          "krematorium"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/074",
    "level": 2,
    "code": "074",
    "order": 710,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Idrotts- och motionsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för samlingslokaler som är avsedda för idrott och motion samt följande av sport- och övriga evenemang. \n\nIdrotts- och motionsbyggnader är ishallar, simhallar, allaktivitetshallar, idrotts- och bollhallar, stadion- och läktarbyggnader samt övriga idrotts- och motionsbyggnader."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "idrottsbyggnad",
          "motionsbyggnad",
          "byggnad för idrottsverksamhet"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0740",
    "level": 3,
    "code": "0740",
    "order": 720,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/074",
    "parentCode": "074",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ishallar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Idrotts- och motionsbyggnader för issport."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0741",
    "level": 3,
    "code": "0741",
    "order": 730,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/074",
    "parentCode": "074",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Simhallar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Idrotts- och motionsbyggnader för simning och övrig vattensport."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "simhall"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0742",
    "level": 3,
    "code": "0742",
    "order": 740,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/074",
    "parentCode": "074",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Allaktivitetshallar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Idrotts- och motionsbyggnader med lokaler avsedda för idrott och motion samt för följande av dessa, och lokaler för många andra ändamål. \n\nI allaktivitetshallar kan ordnas stora publikevenemang, såsom idrottsevenemang, konserter och utställningar. I dem finns också många andra tjänster för allmänheten, såsom kapprum, restauranger och barer."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0743",
    "level": 3,
    "code": "0743",
    "order": 750,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/074",
    "parentCode": "074",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Idrotts- och bollhallar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Andra idrotts- och motionsbyggnader än ishallar, simhallar och allaktivitetshallar, som består av ett enhetligt utrymme av halltyp. \n\nIdrotts- och bollhallar är till exempel tennis-, squash-, badminton-, volleyboll-, basket-, fotbolls-, friidrotts- och bowlinghallar samt ridhus."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "idrottshall",
          "motionshall",
          "tennishall",
          "squashhall",
          "badmintonhall",
          "volleybollhall",
          "baskethall",
          "fotbollshall",
          "friidrottshall",
          "bowlinghall",
          "ridhall",
          "manege"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0744",
    "level": 3,
    "code": "0744",
    "order": 760,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/074",
    "parentCode": "074",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stadion- och läktarbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Idrotts- och motionsbyggnader som är avsedda för att följa idrottsevenemang och övriga motionsevenemang."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "stadionbyggnad",
          "stadion",
          "läktare"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0749",
    "level": 3,
    "code": "0749",
    "order": 770,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/074",
    "parentCode": "074",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga idrotts- och motionsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Idrotts- och motionsbyggnader som är avsedda för att möjliggöra idrott och motion. \n\nÖvriga idrotts- och motionsbyggnader är till exempel sportplans- och siminrättningsbyggnader och omklädningsrum."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "idrottsplansbyggnad",
          "siminrättningsbyggnad",
          "siminrättning",
          "omklädningsrum"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/079",
    "level": 2,
    "code": "079",
    "order": 780,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga byggnader för samlingslokaler"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för samlingslokaler som inte är kulturbyggnader, förenings- och klubblokalsbyggnader, byggnader för religiösa samfund eller idrotts- och motionsbyggnader."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0790",
    "level": 3,
    "code": "0790",
    "order": 790,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/079",
    "parentCode": "079",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga byggnader för samlingslokaler"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för samlingslokaler som inte är kulturbyggnader, förenings- och klubblokalsbyggnader, byggnader för religiösa samfund eller idrotts- och motionsbyggnader. \n\nÖvriga byggnader för samlingslokaler är till exempel nöjesparksbyggnader, danslokaler, spelhallar och utsiktstorn."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "nöjesparksbyggnad",
          "cirkus",
          "danslokal",
          "dansbana",
          "disco",
          "spelhall",
          "kasino",
          "scen",
          "utsiktstorn"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/08",
    "level": 1,
    "code": "08",
    "order": 800,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Undervisningsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader som är avsedda för småbarnspedagogik, undervisning, utbildning eller fri vetenskaplig forskning. \n\nUndervisningsbyggnader är byggnader för småbarnspedagogik, byggnader för allmänbildande läroanstalter, byggnader för yrkesläroanstalter, högskole- och forskningsanstaltsbyggnader samt övriga undervisningsbyggnader."
        ],
        "excludes": [
          "kontors- och förvaltningsbyggnader (0400 Kontorsbyggnader) eller biblioteksbyggnader (0712 Bibliotek och arkiv)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "utbildningsbyggnad"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/081",
    "level": 2,
    "code": "081",
    "order": 810,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för småbarnspedagogik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Undervisningsbyggnader som är avsedda för småbarnspedagogik.; Daghem är byggnader för småbarnspedagogik."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0810",
    "level": 3,
    "code": "0810",
    "order": 820,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/081",
    "parentCode": "081",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Daghem"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för småbarnspedagogik som är avsedda för undervisning, fostran och vård av barn under skolåldern."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "barnträdgård"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/082",
    "level": 2,
    "code": "082",
    "order": 830,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för allmänbildande läroanstalter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Undervisningsbyggnader för allmänbildande utbildning."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0820",
    "level": 3,
    "code": "0820",
    "order": 840,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/082",
    "parentCode": "082",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för allmänbildande läroanstalter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Undervisningsbyggnader för allmänbildande utbildning. \n\nByggnader för allmänbildande läroanstalter är grundskolor, gymnasier, sjukhusskolor, skolor för grundundervisning i konst, såsom bildkonstskolor och musikinstitut, samt övriga specialskolor som ger allmänbildande utbildning."
        ],
        "excludes": [
          "kontors- och förvaltningsbyggnader (0400 Kontorsbyggnader)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "allmänbildande läroanstalt",
          "skola",
          "grundskola",
          "lågstadieskola",
          "högstadieskola",
          "byggnad för lågstadiet",
          "byggnad för högstadiet",
          "gymnasium",
          "sjukhusskola",
          "skola för grundundervisning i konst",
          "konstskola",
          "musikinstitut",
          "specialskola"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/083",
    "level": 2,
    "code": "083",
    "order": 850,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för yrkesläroanstalter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Undervisningsbyggnader för yrkesutbildning."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0830",
    "level": 3,
    "code": "0830",
    "order": 860,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/083",
    "parentCode": "083",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för yrkesläroanstalter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Undervisningsbyggnader för yrkesutbildning. \n\nByggnader för yrkesläroanstalter är till exempel lokaler för arbetsundervisning och övriga undervisningsbyggnader vid yrkesläroanstalter."
        ],
        "excludes": [
          "kontors- och förvaltningsbyggnader (0400 Kontorsbyggnader)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "yrkesläroanstalt",
          "lokal för arbetsundervisning vid yrkesläroanstalt",
          "lokal för arbetsundervisning vid läroanstalt"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/084",
    "level": 2,
    "code": "084",
    "order": 870,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Högskole- och forskningsanstaltsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Undervisningsbyggnader som är avsedda för högskoleutbildning och fri vetenskaplig forskning. \n\nHögskole- och forskningsanstaltsbyggnader är högskolebyggnader och forskningsanstaltsbyggnader."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0840",
    "level": 3,
    "code": "0840",
    "order": 880,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/084",
    "parentCode": "084",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Högskolebyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Högskole- och forskningsanstaltsbyggnader som är avsedda för högskoleutbildning och fri vetenskaplig forskning. \n\nHögskolebyggnader består av universitets- och yrkeshögskolebyggnader."
        ],
        "excludes": [
          "förvaltnings- och kontorsbyggnader för undervisning (0400 Kontorsbyggnader)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "universitetsbyggnad",
          "universitet",
          "yrkeshögskolebyggnad",
          "yrkeshögskola",
          "högskola"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0841",
    "level": 3,
    "code": "0841",
    "order": 890,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/084",
    "parentCode": "084",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Forskningsanstaltsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Högskole- och forskningsanstaltsbyggnader som är avsedda för fri vetenskaplig forskning, där undervisning i allmänhet inte ges."
        ],
        "excludes": [
          "hälsovårdsbyggnader där en specifik patientgrupp eller sjukdom vårdas och undersöks (0612 Specialsjukhus och laboratoriebyggnader)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "forskningsanstalt",
          "forskningslaboratorium",
          "observationsstation",
          "observatorium"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/089",
    "level": 2,
    "code": "089",
    "order": 900,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga undervisningsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Undervisningsbyggnader som inte är byggnader för småbarnspedagogik, allmänbildande läroanstalter och yrkesläroanstalter eller högskole- och forskningsanstaltsbyggnader. \n\nÖvriga undervisningsbyggnader är undervisningsbyggnader inom det fria bildningsarbetet samt organisationers, förbunds, arbetsgivares och motsvarande undervisningsbyggnader."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0890",
    "level": 3,
    "code": "0890",
    "order": 910,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/089",
    "parentCode": "089",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Undervisningsbyggnader inom det fria bildningsarbetet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Övriga undervisningsbyggnader för utbildning inom det fria bildningsarbetet. \n\nUndervisningsbyggnader inom det fria bildningsarbetet är till exempel byggnader som används av folkhögskolor, medborgarinstitut, studiecentraler och idrottsutbildningscenter."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "folkhögskola",
          "medborgarinstitut",
          "idrottsutbildningscenter",
          "studiecentraler"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0891",
    "level": 3,
    "code": "0891",
    "order": 920,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/089",
    "parentCode": "089",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Organisationers, förbunds, arbetsgivares och motsvarande undervisningsbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Övriga undervisningsbyggnader som används av andra än läroanstalter och högskolor. \r\n\r\nOrganisationers, förbunds, arbetsgivares och motsvarande undervisningsbyggnader är till exempel bilskolor, språkskolor och språkinstitut samt kurscentraler."
        ],
        "includes": [
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          ""
        ],
        "changes": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "organisations undervisningsbyggnad",
          "förbunds undervisningsbyggnad",
          "arbetsgivares undervisningsbyggnad",
          "bilskola",
          "språkskola",
          "språkinstitut",
          "kurscentral"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/09",
    "level": 1,
    "code": "09",
    "order": 930,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader inom industrin och gruvindustrin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader som är avsedda för omformande av material och komponenter till nya produkter samt byggnader som är avsedda för gruvverksamhet och belägna i ett gruvområde. \n\nByggnader inom industrin och gruvindustrin är produktionsbyggnader inom industrin, industri- och småindustrihus samt byggnader inom gruvindustrin. "
        ],
        "excludes": [
          "kontors- och förvaltningsbyggnader för industrin (0400 Kontorsbyggnader) eller lager (121 Lagerbyggnader)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/091",
    "level": 2,
    "code": "091",
    "order": 940,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Produktionsbyggnader inom industrin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader inom industrin och gruvindustrin där material och komponenter omformas till nya produkter utanför gruvområde.\n\nMaterial kan formas mekaniskt, kemiskt eller biologiskt. Material och komponenter som behövs vid tillverkningsprocesserna fås från primärproduktionen (jord- och skogsbruk, fiskerihushållning, gruvverksamhet och schaktning) eller industriellt tillverkade insatsvaror Tillverkningsprocessens produkt kan vara en slutprodukt klar för användning eller förbrukning, eller en insatsvara som ska förädlas vidare. \nProduktionsbyggnader inom industrin är allmänna industrihallar, fabriksbyggnader inom den tunga industrin, produktionsbyggnader inom livsmedelsindustrin och övriga produktionsbyggnader inom industrin."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "industribyggnad",
          "fabrik"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0910",
    "level": 3,
    "code": "0910",
    "order": 950,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/091",
    "parentCode": "091",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Allmänna industrihallar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Produktionsbyggnader inom industrin i en våning med ett nästan enhetligt utrymme av halltyp, som passar många industribranscher. "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0911",
    "level": 3,
    "code": "0911",
    "order": 960,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/091",
    "parentCode": "091",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fabriksbyggnader inom den tunga industrin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Produktionsbyggnader inom industrin som är avsedda för den tunga industrin. \n\nInom den tunga industrin förädlas stor bulklastvara för övriga industribranscher. Det krävs mycket utrymme och tung maskinpark för produktionen. Tung industri är bland annat järn- och stålindustri, skeppsbyggnad, tillverkning av stora maskiner, pappersindustri och tillverkning av kemikalier. "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "produktionsbyggnad inom den tunga industrin",
          "fabrik inom den tunga industrin",
          "anläggning inom den tunga industrin",
          "valsverk",
          "gjuteri",
          "pappersbruk",
          "anläggning inom kemiindustrin",
          "kemisk fabrik",
          "petrokemisk fabrik",
          "kemiskt raffinaderi",
          "petrokemiskt raffinaderi",
          "koksanläggning",
          "gasverk"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0912",
    "level": 3,
    "code": "0912",
    "order": 970,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/091",
    "parentCode": "091",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Produktionsbyggnader inom livsmedelsindustrin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Produktionsbyggnader inom industrin, där livsmedel eller djurfoder tillverkas och förädlas. \n\nLivsmedel omfattar också drycker, tuggummi och vatten samt alla ämnen som avsiktligt har tillsatts i livsmedel under tillverkningen eller vid annan behandling av livsmedel. För produktionbyggnader inom livsmedelsindustrin finns krav på struktur och funktion. Lokaler och verksamheter ska vara placerade så att livsmedelssäkerheten inte äventyras. Vid behov ska verksamheterna åtskiljas från varandra strukturellt eller tidsmässigt."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0919",
    "level": 3,
    "code": "0919",
    "order": 980,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/091",
    "parentCode": "091",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga produktionsbyggnader inom industrin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Produktionsbyggnader inom industrin som inte är allmänna industrihallar eller fabriksbyggnader inom den tunga industrin eller produktionsbyggnader inom livsmedelsindustrin. \r\n\r\nÖvriga produktionsbyggnader inom industrin är till exempel byggnader med reglerade förhållanden, såsom läkemedels- eller elektronikfabriker. "
        ],
        "includes": [
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          ""
        ],
        "changes": [
          ""
        ],
        "rulings": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/092",
    "level": 2,
    "code": "092",
    "order": 990,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Industri- och småindustrihus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader inom industrin och gruvindustrin där det finns många företag, ofta inom olika branscher.\n\nI industri- och småindustrihus kan det utöver lokaler för småskalig produktion finnas till exempel affärer, kontor och lager."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0920",
    "level": 3,
    "code": "0920",
    "order": 1000,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/092",
    "parentCode": "092",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Industri- och småindustrihus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader inom industrin och gruvindustrin där det finns många företag, ofta inom olika branscher.\n\nI industri- och småindustrihus kan det utöver lokaler för småskalig produktion finnas till exempel affärer, kontor och lager. "
        ],
        "excludes": [
          "byggnader för hantering av mineraler, olja och gas utanför gruvområde (091 Produktionsbyggnader inom industrin) eller kontorsbyggnader i gruvområde (0400 Kontorsbyggnader)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "industrihus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/093",
    "level": 2,
    "code": "093",
    "order": 1010,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader inom gruvindustrin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader inom industrin och gruvindustrin som är belägna i ett gruvområde och används till att gräva, schakta, pumpa och förädla mineraler, olja och gas som förekommer i naturen.\r\n\r\nGruvverksamhet är en del av gruvindustrin. I byggnader inom gruvindustrin kan råmaterial omarbetas till en form som behövs i vidareförädling eller vidarebruk genom att sålla, tvätta, krossa, mala, polera eller på annat sätt berika dem. \r\nByggnader inom gruvindustrin är byggnader för hantering av metallmalm och övriga byggnader inom gruvindustrin. "
        ],
        "includes": [
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          "byggnader för hantering av metallmalm utanför gruvområde (091 Produktionsbyggnader inom industrin)."
        ],
        "changes": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byggnad inom gruvindustrin",
          "gruvbyggnad",
          "gruva"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0930",
    "level": 3,
    "code": "0930",
    "order": 1020,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/093",
    "parentCode": "093",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för hantering av metallmalm"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader inom gruvindustrin som är avsedda för hantering av metallmalm.\r\n\r\nI byggnader för hantering av metallmalm kan råmaterial omarbetas till en form som behövs i vidareförädling eller vidarebruk genom att sålla, tvätta, krossa, mala, polera eller på annat sätt berika dem. "
        ],
        "includes": [
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          "byggnader inom gruvindustrin utanför gruvområde (091 Produktionsbyggnader inom industrin)."
        ],
        "changes": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/0939",
    "level": 3,
    "code": "0939",
    "order": 1030,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/093",
    "parentCode": "093",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga byggnader inom gruvindustrin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader inom gruvindustrin som är avsedda för hantering av andra råmaterial än metallmalm.\r\n\r\nI övriga byggnader inom gruvindustrin kan till exempel olja, gas, sten, sand, grus, lera, gödselmineraler, ädelsten eller salt hanteras. "
        ],
        "includes": [
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          ""
        ],
        "changes": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "oljeraffinaderi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/10",
    "level": 1,
    "code": "10",
    "order": 1040,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för energiförsörjning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader som är avsedda för energiproduktion, -överföring, -distribution eller lagning av energi.\n\nByggnader för energiförsörjning är byggnader för energiproduktion och övriga byggnader för energiförsörjning. "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/101",
    "level": 2,
    "code": "101",
    "order": 1050,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för energiproduktion"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för energiförsörjning där energi produceras genom att utnyttja förnybara eller icke förnybara energikällor eller biprodukter som uppstår i samband med förädlingsprocessen.\n\nEl, värme och kyla kan produceras som sam- eller särproduktion på olika produktionssätt, såsom med vatten-, vind-, kondens- och kärnkraft. El kan också produceras med gasturbiner eller motorer. Hit hör också avfallsbränning för energi. \n\nByggnader för energiproduktion är byggnader för produktion av elenergi samt byggnader för produktion av värme- och kylenergi."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byggnad för energiproduktion",
          "kraftverk",
          "kondenskraftverk",
          "anläggning för avfallsförbränning",
          "kärnkraftverk",
          "solkraftverk",
          "vattenkraftverk",
          "vindkraftverk",
          "gaskraftverk",
          "gasturbinanläggning",
          "kolkraftverk",
          "naturgaskraftverk",
          "stenkolskraftverk"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1010",
    "level": 3,
    "code": "1010",
    "order": 1060,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/101",
    "parentCode": "101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för produktion av elenergi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för energiproduktion där det produceras el eller el och värme som samproduktion. "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "elkraftverk"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1011",
    "level": 3,
    "code": "1011",
    "order": 1070,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/101",
    "parentCode": "101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för produktion av värme- och kylenergi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för energiproduktion där energi produceras genom samproduktion av värme eller kyla. "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "värme- och nedkylningsanläggning",
          "nedkylningsanläggning",
          "värmeanläggning"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/109",
    "level": 2,
    "code": "109",
    "order": 1080,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga byggnader för energiförsörjning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för energiförsörjning som används för energiöverföring från produktions- eller lagringställen till förbrukningsobjekt samt lager.\n\nÖvriga byggnader för energiförsörjning är byggnader för energiöverföring och byggnader för lagring av energi. "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1090",
    "level": 3,
    "code": "1090",
    "order": 1090,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/109",
    "parentCode": "109",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för energiöverföring"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Övriga byggnader för energiförsörjning som används för energiöverföring från produktions- eller lagringställen till förbrukningsobjekt.\n\nByggnader för energiöverföring är till exempel transformatorer och kopplingsstationer. "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byggnad för energiöverföring",
          "transformator",
          "transformatorstation",
          "kopplingsstation"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1091",
    "level": 3,
    "code": "1091",
    "order": 1100,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/109",
    "parentCode": "109",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för lagring av energi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Övriga byggnader för energiförsörjning där energi lagras.\r\n\r\nEnergin som lagras kan vara till exempel el, värme, kyla, gas eller vätska, såsom väte. \r\nByggnader för lagring av energi är till exempel pumpkraftverk och vattenmagasin för fjärrvärme."
        ],
        "includes": [
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          ""
        ],
        "changes": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byggnad för lagring av energi",
          "energilager",
          "kondensatoranläggning",
          "pumpkraftverk",
          "vattenmagasin för fjärrvärme",
          "vattenmagasin för fjärrkyla"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/11",
    "level": 1,
    "code": "11",
    "order": 1110,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för samhällsteknik"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader som är avsedda för vattenförsörjning och avfallshantering.\n\nByggnader för samhällsteknik består av byggnader för vattenförsörjning och avfallshantering samt byggnader för materialåtervinning."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byggnad för samhällstekniskt underhåll"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/111",
    "level": 2,
    "code": "111",
    "order": 1120,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för vattenförsörjning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för samhällsteknik som är avsedda för anskaffning och distribution av vatten samt hantering av avloppsvatten.\n\nByggnader för vattenförsörjning är byggnader för vattentäkt, vattenrening och vattendistribution."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1110",
    "level": 3,
    "code": "1110",
    "order": 1130,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för vattentäkt, vattenrening och vattendistribution"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för vattenförsörjning där vatten pumpas från vattenkällor, renas och efter eventuell lagring överförs till förbrukningsställen eller ställen där avloppsvatten renas."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "vattentäkt",
          "byggnad för vattentäkt",
          "vattenreningsverk",
          "byggnad för vattenrening",
          "vattentorn"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/112",
    "level": 2,
    "code": "112",
    "order": 1140,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för avfallshantering"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för samhällsteknik där avfall samlas in, hanteras eller tillvaratas, eller slutdeponeras."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1120",
    "level": 3,
    "code": "1120",
    "order": 1150,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/112",
    "parentCode": "112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för insamling, hantering och deponering av avfall"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för avfallshantering där avfall samlas in, hanteras eller tillvaratas, mellanlagras eller slutdeponeras.\n\nByggnader för insamling, hantering och deponering av avfall inkluderar även byggnader för insamling, hantering, deponering och förstörelse av problemavfall genom bränning."
        ],
        "excludes": [
          "byggnader för energiproduktion där avfall används för energiproduktion (101 Byggnader för energiproduktion)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byggnad för hantering av avfall",
          "anläggning för hantering av avfall",
          "avfallsförbränningsanläggning",
          "anläggning för hantering av problemavfall"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/113",
    "level": 2,
    "code": "113",
    "order": 1160,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för materialåtervinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för samhällsteknik där olika material återvinns och utnyttjas.\n\nMaterial som kan återvinnas och utnyttjas är till exempel papper, glas, textilier och metall."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1130",
    "level": 3,
    "code": "1130",
    "order": 1170,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/113",
    "parentCode": "113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för materialåtervinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för samhällsteknik där olika material återvinns och utnyttjas.\n\nMaterial som kan återvinnas och utnyttjas är till exempel papper, glas, textilier och metall. I återvinningscentraler för material demonteras all slags skrot samt bilar, fartyg, tågvagnar, datorer, tv-apparater och övriga apparater som inte längre används för materialåtervinning. Metall- och annat avfall, skrot och övriga varor omformas till returråmaterial."
        ],
        "excludes": [
          "byggnader för energiproduktion där material används för energiproduktion (101 Byggnader för energiproduktion), byggnader avsedda för tillverkning av nya slutprodukter av nyråmaterial och metallproduktion av återvunnen metall (091 Produktionsbyggnader inom industrin) eller byggnader avsedda för hantering av avfall (1120 Byggnader för insamling, hantering och deponering av avfall)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/12",
    "level": 1,
    "code": "12",
    "order": 1180,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lagerbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader som är avsedda att användas som lagerlokaler."
        ],
        "includes": [
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          ""
        ],
        "excludes": [
          "byggnader som används som garage för fordon (0511 Garagebyggnader för fordon i yrkestrafik), byggnader som används som servicebyggnader för fordon (0512 Servicebyggnader för fordon i yrkestrafik), byggnader avsedda för lagring av energi (1091 Byggnader för lagring av energi), byggnader avsedda för deponering av avfall (1120 Byggnader för insamling, hantering och deponering av avfall), byggnader avsedda för förvaring av gödsel, urin och slam (1493 Gödselstäder) eller bostadsbyggnaders ekonomibyggnader och garage (1911 Ekonomibyggnader)."
        ],
        "changes": [
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/121",
    "level": 2,
    "code": "121",
    "order": 1190,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lagerbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader som är avsedda att användas som lagerlokaler.\n\nLagerbyggnader är ouppvärmda lager, varma lager, kyl- och fryslager, övriga lager vars förhållanden är reglerade, logistikcentraler och andra mångsidiga lagerbyggnader samt lagertak."
        ],
        "excludes": [
          "byggnader som används som garage för fordon (0511 Garagebyggnader för fordon i yrkestrafik), byggnader som används som servicebyggnader för fordon (0512 Servicebyggnader för fordon i yrkestrafik), byggnader avsedda för lagring av energi (1091 Byggnader för lagring av energi), byggnader avsedda för deponering av avfall (1120 Byggnader för insamling, hantering och deponering av avfall), byggnader avsedda för förvaring av gödsel, urin och slam (1493 Gödselstäder) eller bostadsbyggnaders ekonomibyggnader och garage (1911 Ekonomibyggnader)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lager"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1210",
    "level": 3,
    "code": "1210",
    "order": 1200,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ouppvärmda lager"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Lagerbyggnader utan uppvärmning.\n\nI lagerbyggnader utan uppvärmning kan förvaras varor som tål temperaturväxlingar."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1211",
    "level": 3,
    "code": "1211",
    "order": 1210,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Varma lager"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Lagerbyggnader med uppvärmning.\n\nI varma lager förvaras varor som inte tål låga temperaturer eller temperaturväxlingar."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "varmt lager"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1212",
    "level": 3,
    "code": "1212",
    "order": 1220,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kyl- och fryslager"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Lagerbyggnader med nedkylning eller som passar för förvaring av frysvaror.\n\nI kyl- och fryslager förvaras varor som inte är hållbara i värme. Typiska produkter i kyllager är grönsaker, rotsaker och mejeriprodukter. Typiska produkter i fryslager är många livsmedel och mediciner."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kyllager",
          "rotfruktslager",
          "betlager",
          "fruktlager",
          "grönsakslager",
          "lager för mjölkprodukter"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1213",
    "level": 3,
    "code": "1213",
    "order": 1230,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga lager vars förhållanden är reglerade"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Lagerbyggnader där man försöker hålla en viss temperatur, luftfuktighet och ventilation.\n\nI övriga lager vars förhållanden är reglerade förvaras varor som inte tål fukt eller vars förpackningar inte tål fukt.; Torrlager och smålagerbyggnader är övriga lager vars förhållanden är reglerade."
        ],
        "excludes": [
          "byggnader för förvaring av spannmål (1491 Spannmålstorkar och byggnader för uppbevaring av spannmål)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "torrlager",
          "byggnad för hyrlager"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1214",
    "level": 3,
    "code": "1214",
    "order": 1240,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Logistikcentraler och andra mångsidiga lagerbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Lagerbyggnader där olika slags varor lagras i olika slags lager och där det finns tjänster för transport, underhåll och övrig hantering av varorna.\n\nI logistikcentraler och andra mångsidiga lagerbyggnader finns till exempel tjänster såsom förpackning, prissättning och distribution av produkter."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "godstrafikterminal",
          "godsterminal"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1215",
    "level": 3,
    "code": "1215",
    "order": 1250,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/121",
    "parentCode": "121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lagertak"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Öppna eller halvöppna lagerbyggnader för varor som tål utomhusluft men som behöver skydd för regn."
        ],
        "excludes": [
          "tak för parkering och skyddande av fortskaffningsmedel (0514 Parkeringstak för fortskaffningsmedel) eller bostadsbyggnaders ekonomibyggnader, cykeltak och garage (1911 Ekonomibyggnader). "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/13",
    "level": 1,
    "code": "13",
    "order": 1260,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för räddningsväsendet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader som är avsedda för räddningsväsendets verksamhet."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/131",
    "level": 2,
    "code": "131",
    "order": 1270,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för räddningsväsendet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader som är avsedda för räddningsväsendets verksamhet.\n\nByggnader för räddningsväsendet är brandstationer, skyddsrum och övriga byggnader för räddningsväsendet."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byggnad för brand- och räddningsväsendet"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1310",
    "level": 3,
    "code": "1310",
    "order": 1280,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Brandstationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för räddningsväsendet som fungerar som bas för brandkåren eller frivilliga brandkåren."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "räddningsstation"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1311",
    "level": 3,
    "code": "1311",
    "order": 1290,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skyddsrum"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för räddningsväsendet som är avsedda att ge människor skydd mot vapenpåverkan, ras, joniserande strålning och giftiga ämnen.\n\nSkyddsrum är till exempel byggda av armerad betong eller schaktade i berg (bergrum)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bergrum",
          "skyddsrum av armerad betong"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1319",
    "level": 3,
    "code": "1319",
    "order": 1300,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga byggnader för räddningsväsendet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader för räddningsväsendet som inte är brandstationer eller skyddsrum.\n\nÖvriga byggnader för räddningsväsendet är till exempel nödcentralerna."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "nödcentralen"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/14",
    "level": 1,
    "code": "14",
    "order": 1310,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lantbruksbyggnader och djurstall"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader som är avsedda för lantbruk, som djurstall eller för skogsbruk eller fiskehushållning i liten skala.\n\nLantbruksbyggnader och djurstall är husdjursbyggnader och övriga lantbruksbyggnader."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ekonomibyggnad på lantgård"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/141",
    "level": 2,
    "code": "141",
    "order": 1320,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Husdjursbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Lantbruksbyggnader och djurstall som är avsedda för hållande av husdjur, produktionsdjur och övriga djur.\n\nHusdjursbyggnader är byggnader för mjölkboskap och köttboskap, svinhus, fårhus och getstall, häststall, byggnader för fjärderfä, byggnader för pälsdjur och övriga djurstall."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byggnad för produktionsdjur"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1410",
    "level": 3,
    "code": "1410",
    "order": 1330,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för mjölkboskap"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Husdjursbyggnader där nötboskap hålls i kättar för mjölkproduktion.\n\nLadugårdar och lösdriftsstall är byggnader för mjölkboskap."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lösdriftsladugård",
          "lösdriftsladugård med liggbås",
          "lösdriftsladugård för mjölkboskap",
          "ladugårdsbyggnad",
          "ladugård",
          "båsladugård"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1411",
    "level": 3,
    "code": "1411",
    "order": 1340,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för köttboskap"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Husdjursbyggnader där nötboskap hålls i kättar för köttproduktion.\n\nUppfödningsanläggningar och lösdriftsstall är byggnader för köttboskap."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "uppfödningsanläggning för ungnöt",
          "uppfödningsanläggning för dikor",
          "lösdriftsladugård för köttboskap",
          "lösdriftsladugård för dikor"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1412",
    "level": 3,
    "code": "1412",
    "order": 1350,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Svinhus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Husdjursbyggnader där svin hålls för köttproduktion.\n\nSvinhus är till exempel svinhus för suggor, gödsvinhus och svinstall med integrerad produktion."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "svinhus för suggor",
          "svinhus för grisning",
          "svinhus för gödsvin",
          "svinstall med integrerad produktion"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1413",
    "level": 3,
    "code": "1413",
    "order": 1360,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fårhus och getstall"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Husdjursbyggnader där får och getter hålls för produktion av kött, ull och mjölk."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fårstall",
          "fårskydd",
          "getskydd",
          "getstall"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1414",
    "level": 3,
    "code": "1414",
    "order": 1370,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Häststall"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Husdjursbyggnader där hästar hålls i boxar.\n\nSom häststall klassificeras också lösdriftsstall för hästar.; Häststall är till exempel stall för hästuppfödning, stall för travhästar och stall för ridhästar."
        ],
        "excludes": [
          "ridhus dvs. maneger (0743 Idrotts- och bollhallar)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "stall",
          "hästanläggning",
          "stall för hästuppfödning",
          "stall för ridhästar",
          "stall för travhästar",
          "stall för tävlingshästar",
          "lösdriftsstall för hästar"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1415",
    "level": 3,
    "code": "1415",
    "order": 1380,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för fjäderfä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Husdjursbyggnader där höns, broiler, kalkon eller övriga fåglar hålls för produktion av kött och ägg.\n\nByggnader för fjäderfä är till exempel anläggningar för broileruppfödning och hönserier för äggproduktion."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anläggning för fjäderfäuppfödning",
          "anläggning för broileruppfödning",
          "hönseri för äggproduktion",
          "hönseri",
          "anläggning för kalkonuppfödning"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1416",
    "level": 3,
    "code": "1416",
    "order": 1390,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader för pälsdjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Husdjursbyggnader där pälsdjur hålls för pälsproduktion.\n\nPälsdjur är till exempel mink, iller, räv, chinchilla, sumpbäver, mårdhund och sobel."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "byggnad för pälsnäring",
          "pälsgård",
          "pälsgårdshall",
          "minkgård",
          "rävgård"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1419",
    "level": 3,
    "code": "1419",
    "order": 1400,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga djurstall"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Husdjursbyggnader som inte är byggnader för mjölk- eller köttboskap, svinhus, fårhus och getstall, häststall, byggnader för fjäderfä eller pälsdjur.\n\nTill övriga djurstall hör även andra djurstall än de som betjänar lantbruket, såsom djurstall i djurparker och på cirkus."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "djurstall i djurpark",
          "djurstall på cirkus",
          "hundgård"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/149",
    "level": 2,
    "code": "149",
    "order": 1410,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga lantbruksbyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Lantbruksbyggnader där det inte hålls hus-, produktions- eller övriga djur.\n\nÖvriga lantbruksbyggnader är växthus, spannmålstorkar och byggnader för uppbevaring av spannmål, lagerbyggnader för lantbruket, gödselstäder och övriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1490",
    "level": 3,
    "code": "1490",
    "order": 1420,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/149",
    "parentCode": "149",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Växthus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Övriga lantbruksbyggnader som byggts och utrustats för att odla växter i dem året runt.\n\nI växthus odlas till exempel grönsaker, örter, bär och blommor."
        ],
        "excludes": [
          "ouppvärmda växthus i lätt konstruktion (1499 Övriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "växthusbyggnad",
          "byggnad för grönsaksland",
          "säsongshus",
          "odlingstunnel"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1491",
    "level": 3,
    "code": "1491",
    "order": 1430,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/149",
    "parentCode": "149",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Spannmålstorkar och byggnader för uppbevaring av spannmål"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Övriga lantbruksbyggnader där spannmål torkas eller förvaras."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "torkbyggnad",
          "tork",
          "torksilo",
          "spannmålssilo",
          "lagersilo",
          "sädesbod"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1492",
    "level": 3,
    "code": "1492",
    "order": 1440,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/149",
    "parentCode": "149",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lagerbyggnader för lantbruket"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Övriga lantbruksbyggnader där foder och torrströ som behövs på lantgården förvaras och lantbruksmaskiner som används på gården förvaras och underhålls."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "depå för lantbruksmaskiner",
          "verkstad på lantgård",
          "foderlager",
          "torrströlager/ströförråd"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1493",
    "level": 3,
    "code": "1493",
    "order": 1450,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/149",
    "parentCode": "149",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Gödselstäder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Övriga lantbruksbyggnader där gödsel, urin och slam som uppkommit i samband med husdjursproduktionen lagras."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "gödsellager",
          "gödselbrunn"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1499",
    "level": 3,
    "code": "1499",
    "order": 1460,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/149",
    "parentCode": "149",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Övriga lantbruksbyggnader som inte är växthus, spannmålstorkar och byggnader för uppbevaring av spannmål, lagerbyggnader för lantbruket eller gödselstäder.\n\nÖvriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske är till exempel båthus och anläggningar för vinframställning på lantgårdar samt fiskerökerier för privatbruk."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "båthus",
          "anläggning för vinframställning",
          "fiskrökeri"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/19",
    "level": 1,
    "code": "19",
    "order": 1470,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga byggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader som inte klassificerats på andra ställen i byggnadsklassificeringen."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/191",
    "level": 2,
    "code": "191",
    "order": 1480,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/19",
    "parentCode": "19",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga byggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Byggnader som inte klassificerats på andra ställen i byggnadsklassificeringen.\n\nÖvriga byggnader är bastu- och ekonomibyggnader, hyddor och kojor samt byggnader som inte klassificerats på andra ställen."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1910",
    "level": 3,
    "code": "1910",
    "order": 1490,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/191",
    "parentCode": "191",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bastubyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Övriga byggnader där man kan bada bastu.\n\nBastubyggnader är bastur för bostadsbyggnader och fritidsbostadshus samt separata bastur som kan hyras."
        ],
        "excludes": [
          "allmänna bastur (0319 Övriga butiksbyggnader)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bastu",
          "strandbastu",
          "stugbastu"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1911",
    "level": 3,
    "code": "1911",
    "order": 1500,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/191",
    "parentCode": "191",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ekonomibyggnader"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Övriga byggnader som utgör servicebyggnader för bostadsbyggnader eller fritidsbostadshus, eller som är tillfälliga byggnader.\n\nEkonomibyggnader är till exempel förråd, cykeltak och garage som hör till bostadsbyggnader och fritidsbostadshus samt tillfälliga personalbostäder och byggnader med sociala utrymmen på byggarbetsplatser."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "skjul",
          "cykeltak",
          "garage",
          "barack",
          "kontorscontainer",
          "sanitetscontainer"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1912",
    "level": 3,
    "code": "1912",
    "order": 1510,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/191",
    "parentCode": "191",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hyddor och kojor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Övriga anspråkslöst utrustade byggnader, i allmänhet ute i ödemarken, som är rast- och övernattningsplatser men inte är bebodda permanent.\n\nAnvändningen av hyddor och kojor kan vara avgiftsbelagd eller avgiftsfri. Många hyddor och kojor underhålls av Forststyrelsen."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ödestuga",
          "raststuga",
          "stockkåta",
          "fiskarkoja",
          "jaktstuga",
          "skogsstuga",
          "timmerkoja",
          "skogsförläggning",
          "flottarkoja",
          "reserveringsstuga",
          "torvkåta",
          "reserveringskåta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "rakennus_1_20180712",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Byggnadsklassificering 2018"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Definitionen fattas."
        }
      ]
    },
    "localId": "rakennus_1_20180712/1919",
    "level": 3,
    "code": "1919",
    "order": 1520,
    "modifiedDate": "2019-03-08T06:53:18Z",
    "parentItemLocalId": "rakennus_1_20180712/191",
    "parentCode": "191",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Byggnader som inte klassificerats någon annanstans"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Övriga byggnader som inte är bastu- eller ekonomibyggnader, hyddor eller kojor.\n\nByggnader som inte klassificerats någon annanstans\n är till exempel offentliga toaletter."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "offentlig toalett"
        ]
      }
    ]
  }
]