GET /api/classifications/v2/classifications/rakennus_6_20180101/classificationItems?content=data&meta=max&lang=fi
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/SSS",
        "level": 0,
        "code": "SSS",
        "order": 9,
        "modifiedDate": "2018-08-20T15:33:34Z",
        "parentItemLocalId": null,
        "parentCode": null,
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "Yhteensä"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/01",
        "level": 1,
        "code": "01",
        "order": 10,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/SSS",
        "parentCode": "SSS",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "01 Asuinrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Jatkuvaan asumiskäyttöön tarkoitetut rakennukset, joissa asuinalaa on vähintään puolet kerrosalasta. Asuintilana asuinrakennuksissa on asuinhuoneisto tai -huone. Asuinrakennukset koostuvat yhdestä tai useammasta asuinhuoneistosta tai -huoneesta ja muusta asukkaiden käytössä olevasta huonetilasta, kuten huoneistokohtaisista varastoista, kerhohuoneesta tai talosaunasta. Asuinrakennuksissa asuminen on pysyväisluonteista ja perustuu pääsääntöisesti asunnon hallintaan omistus- tai vuokrasuhteen perusteella. Asuinrakennuksiin kuuluvat sekä tavanomaisia tila- ja varusteratkaisuja sisältävät asuinrakennukset että sellaiset, joissa on tavanomaisesta poikkeavia ratkaisuja. Asuinrakennuksia ovat pientalot, kerrostalot, asuntolarakennukset ja erityisryhmien asuinrakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/011",
        "level": 2,
        "code": "011",
        "order": 20,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/01",
        "parentCode": "01",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "011 Pientalot"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Tavanomaisia tila- ja varusteratkaisuja sisältävät asuinrakennukset, joissa on korkeintaan yksi kerros tai, jos kerroksia on enemmän, asuinhuoneistot eivät yleensä ole osittainkaan päällekkäin. Pientaloissa asuintilana on asuinhuoneisto. Pientaloja ovat omakotitalot, paritalot ja rivitalot."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0110_0111",
        "level": 9,
        "code": "0110_0111",
        "order": 25,
        "modifiedDate": "2021-03-03T07:27:27Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/011",
        "parentCode": "011",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0110, 0111 Omakoti- ja paritalot"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0110",
        "level": 3,
        "code": "0110",
        "order": 30,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/011",
        "parentCode": "011",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0110 Omakotitalot"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Pientalot, joissa on yksi asuinhuoneisto.  Omakotitaloja ovat sellaiset pientalot, joissa on yksi asuinhuoneisto, sekä townhouse- eli kaupunkipientalot. Kaupunkipientaloilla tarkoitetaan yleensä omavaippaisia kaksi- tai kolmikerroksisia pientaloja, jotka ovat kiinni viereisissä taloissa. Niillä on tavallisesti oma pienehkö etu- tai takapihansa ja sisäänkäynti suoraan kadulta."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0111",
        "level": 3,
        "code": "0111",
        "order": 40,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/011",
        "parentCode": "011",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0111 Paritalot"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Pientalot, joissa on kaksi rinnakkaista asuinhuoneistoa."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0112",
        "level": 3,
        "code": "0112",
        "order": 50,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/011",
        "parentCode": "011",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0112 Rivitalot"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Pientalot, joissa on vähintään kolme rinnakkaista asuinhuoneistoa ja joissa eri asuinhuoneistoihin kuuluvia tiloja ei ole päällekkäin. Rivitalot koostuvat kolmesta tai useammasta yhteen rakennetusta asuinhuoneistosta ja muusta asukkaiden käytössä olevasta huonetilasta."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/012",
        "level": 2,
        "code": "012",
        "order": 60,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/01",
        "parentCode": "01",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "012 Kerrostalot"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Tavanomaisia tila- ja varusteratkaisuja sisältävät, vähintään kaksikerroksiset asuinrakennukset, joissa eri asuinhuoneistoihin kuuluvia tiloja on päällekkäin. Kerrostaloissa asuintilana on asuinhuoneisto. Kerrostalot koostuvat asuinhuoneistoista ja muista asukkaiden käytössä olevista huonetiloista, kuten huoneistokohtaisista varastoista, kerhohuoneesta tai talosaunasta. Kerrostaloissa sisäänkäynti asuinhuoneistoihin tapahtuu yleensä yhteisestä, kerrostasoja yhdistävästä porraskäytävästä tai rakennuksen sivulla kulkevilta pitkiltä käytäviltä. Kerrostaloihin kuuluvat myös opiskelijoille ja iäkkäille henkilöille tarkoitetut kerrostalot, jos rakennuksen asunnot eivät poikkea tila- tai varusteratkaisuiltaan tavanomaisista asunnoista. Kerrostaloja ovat pienkerrostalot ja asuinkerrostalot."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0120",
        "level": 3,
        "code": "0120",
        "order": 70,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/012",
        "parentCode": "012",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0120 Pienkerrostalot"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Kaksikerroksiset kerrostalot."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0121",
        "level": 3,
        "code": "0121",
        "order": 80,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/012",
        "parentCode": "012",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0121 Asuinkerrostalot"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Vähintään kolmikerroksiset kerrostalot."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/013_014",
        "level": 9,
        "code": "013_014",
        "order": 85,
        "modifiedDate": "2021-03-03T07:43:28Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/0121",
        "parentCode": "0121",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "013, 014 Asuntolarakennukset ja erityisryhmien asuinrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/013",
        "level": 2,
        "code": "013",
        "order": 90,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/01",
        "parentCode": "01",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "013 Asuntolarakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Asuinrakennukset, joissa asukkailla on yhteiset keittiö-, oleskelu- tai saniteettitilat ja asuintilana ei ole asuinhuoneisto vaan jatkuvaan asumiskäyttöön soveltuva asuinhuone."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän ei kuulu: ammattimaisesti tarjottava tilapäinen majoitus (032 Majoitusliikerakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0130",
        "level": 3,
        "code": "0130",
        "order": 100,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/013",
        "parentCode": "013",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0130 Asuntolarakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Asuinrakennukset, joissa asukkailla on yhteiset keittiö-, oleskelu- tai saniteettitilat ja asuintilana ei ole asuinhuoneisto vaan jatkuvaan asumiskäyttöön soveltuva asuinhuone.  Asuntolarakennuksia ovat esimerkiksi varsinkin vanhemman rakennuskannan oppilaitosten asuntolat."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän ei kuulu: ammattimaisesti tarjottava tilapäinen majoitus (032 Majoitusliikerakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/014",
        "level": 2,
        "code": "014",
        "order": 110,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/01",
        "parentCode": "01",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "014 Erityisryhmien asuinrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Toimintarajoitteisille, asumisessaan tavanomaisesta poikkeavia hoito-, tuki- tai muita palveluja tarvitseville henkilöille tarkoitetut asuinrakennukset, joissa on poikkeuksellisia tila- ja varusteratkaisuja ja joissa on tarjolla palveluasumista tai tehostettua palveluasumista.  Erityisryhmien asuinrakennuksissa asukkaan asuintilana on asuinhuoneisto tai muu jatkuvaan asumiskäyttöön soveltuva asuinhuone."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0140",
        "level": 3,
        "code": "0140",
        "order": 120,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/014",
        "parentCode": "014",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0140 Erityisryhmien asuinrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Toimintarajoitteisille, asumisessaan tavanomaisesta poikkeavia hoito-, tuki- tai muita palveluja tarvitseville henkilöille tarkoitetut asuinrakennukset, joissa on poikkeuksellisia tila- ja varusteratkaisuja ja joissa on tarjolla palveluasumista tai tehostettua palveluasumista. Erityisryhmien asuinrakennuksissa asukkaan asuintilana on asuinhuoneisto tai muu jatkuvaan asumiskäyttöön soveltuva asuinhuone. Erityisryhmien asuinrakennukset on tarkoitettu esimerkiksi huonokuntoisille tai muistisairaille iäkkäille, vammaisille henkilöille tai mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Palveluasumisessa palvelunantaja järjestää asiakkaalle palveluasunnon ja sinne osavuorokautisesti asiakkaan tarvitsemaa hoitoa ja huolenpitoa sekä asumiseen liittyviä palveluja.Tehostetussa palveluasumisessa palvelunantaja järjestää asiakkaalle palveluasunnon ja sinne asiakkaan tarvitsemaa hoitoa ja huolenpitoa sekä asumiseen liittyviä palveluja asiakkaan ympärivuorokautiseen hoidon ja huolenpidon tarpeeseen. Molempiin sisältyvät asiakkaan tarvitsemat ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Erityisryhmien asuinrakennuksissa tarjottavien palvelujen tyyppi ja määrä vaihtelee asiakkaan tarpeen ja palvelunantajan palveluvalikoiman mukaan. Palvelunantaja voi olla julkinen tai yksityinen.  Asumispalveluissa asiakkaan asuminen perustuu aina asunnon hallintasuhteeseen (vuokra tai omistus). Laitoshoidossa asiakas on hoitosuhteessa laitokseen."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: rakennukset, joissa annetaan pääasiassa ympärivuorokautista hoitoa ja joissa on pysyviä vuodepaikkoja (0620 Laitospalvelujen rakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/02T19",
        "level": 9,
        "code": "02T19",
        "order": 121,
        "modifiedDate": "2020-01-20T08:18:37Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/0140",
        "parentCode": "0140",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "02-19 Muut kuin asuinrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/02",
        "level": 1,
        "code": "02",
        "order": 130,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/SSS",
        "parentCode": "SSS",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "02 Vapaa-ajan asuinrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Vapaa-ajan viettoon tarkoitetut rakennukset, jotka ovat yksityisessä asuinkäytössä tai vuokrattavissa väliaikaiseen asuinkäyttöön.  Yksityiseen käyttöön tarkoitetuiksi rakennuksiksi katsotaan myös organisaatioiden omistamat vapaa-ajan asuinrakennukset, joita organisaatioiden henkilökunta voi varata käyttöönsä."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/021",
        "level": 2,
        "code": "021",
        "order": 140,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/02",
        "parentCode": "02",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "021 Vapaa-ajan asuinrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Vapaa-ajan viettoon tarkoitetut rakennukset, jotka ovat yksityisessä asuinkäytössä tai vuokrattavissa väliaikaiseen asuinkäyttöön.  Yksityiseen käyttöön tarkoitetuiksi rakennuksiksi katsotaan myös organisaatioiden omistamat vapaa-ajan asuinrakennukset, joita organisaatioiden henkilökunta voi varata käyttöönsä.  Vapaa-ajan asuinrakennuksia ovat ympäri- ja osavuotiseen käyttöön soveltuvat vapaa-ajan asuinrakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0210",
        "level": 3,
        "code": "0210",
        "order": 150,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/021",
        "parentCode": "021",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0210 Ympärivuotiseen käyttöön soveltuvat vapaa-ajan asuinrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Vapaa-ajan asuinrakennukset, jotka on rakennettu ja varusteltu niin, että niissä voi oleskella ympärivuotisesti."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0211",
        "level": 3,
        "code": "0211",
        "order": 160,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/021",
        "parentCode": "021",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0211 Osavuotiseen käyttöön soveltuvat vapaa-ajan asuinrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Vapaa-ajan asuinrakennukset, jotka on rakennettu ja varusteltu vain lämpimään vuodenaikaan tapahtuvaa oleskelua varten."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/03T05",
        "level": 9,
        "code": "03T05",
        "order": 165,
        "modifiedDate": "2020-01-20T08:20:52Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/0211",
        "parentCode": "0211",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "03-05 Liike- ja toimistorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/03",
        "level": 1,
        "code": "03",
        "order": 170,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/SSS",
        "parentCode": "SSS",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "03 Liikerakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Rakennukset, jotka on tarkoitettu tuotteiden tai palvelujen tarjoamiseen kyseisissä rakennuksissa ja joissa on mahdollisuus saada henkilökohtaista palvelua. Liikerakennuksia ovat myymälä-, majoitusliike- sekä ravintolarakennukset ja vastaavat liikerakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/031",
        "level": 2,
        "code": "031",
        "order": 180,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/03",
        "parentCode": "03",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "031 Myymälärakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Pääasiassa tuotteiden ja palvelujen myyntiin tarkoitetut liikerakennukset.  Myymälärakennuksia ovat tukku- tai vähittäiskaupan myymälähallit, kauppakeskukset ja liike- ja tavaratalot sekä muut myymälärakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: varastointiin tarkoitetut rakennukset (121 Varastorakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0310",
        "level": 3,
        "code": "0310",
        "order": 190,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/031",
        "parentCode": "031",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0310 Tukku- ja vähittäiskaupan myymälähallit"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Yksikerroksiset, lähes yhtenäistä hallimaista tilaa sisältävät myymälärakennukset. Tukku- ja vähittäiskaupan myymälähalleissa ei ole väliseiniä, vaan koko rakennus on yhtenäistä tilaa.Tukku- ja vähittäiskaupan myymälähalleja koskevat erilaiset rakennusmääräykset kuin kauppakeskuksia ja liike- ja tavarataloja tai muita myymälärakennuksia. Tukku- ja vähittäiskaupan myymälähalleja ovat esimerkiksi päivittäistavarakaupan myymälähallit, kauppahallit, autokaupat, -huoltamot ja -korjaamot."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: kylmäasemat (0319 Muut myymälärakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0311",
        "level": 3,
        "code": "0311",
        "order": 200,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/031",
        "parentCode": "031",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0311 Kauppakeskukset ja liike- ja tavaratalot"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Isot monen alan tai yrityksen myymälärakennukset. Liike- ja tavarataloissa sekä kauppakeskuksissa on tiloja monille erilaisille tuotteille ja palveluille."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: hallimaiset myymälärakennukset (0310 Tukku- ja vähittäiskaupan myymälähallit)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0319",
        "level": 3,
        "code": "0319",
        "order": 210,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/031",
        "parentCode": "031",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0319 Muut myymälärakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Myymälärakennukset, jotka eivät ole tukku- ja vähittäiskaupan myymälähalleja tai kauppakeskuksia ja liike- ja tavarataloja. Muita myymälärakennuksia ovat esimerkiksi yleiset saunat, kylpylät, solariumit, pesulat, kylmäasemat ja pysyvästi paikalleen rakennetut kioskit."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: kylpylähotellit (0320 Hotellit)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/032",
        "level": 2,
        "code": "032",
        "order": 220,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/03",
        "parentCode": "03",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "032 Majoitusliikerakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Liikerakennukset, jotka on tarkoitettu pääsääntöisesti lyhytaikaiseen majoittumiseen.  Majoitusliikerakennuksia ovat hotellit, motellit, hostellit ja vastaavat majoitusliikerakennukset, loma-, lepo- ja virkistyskodit sekä muut majoitusliikerakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0320",
        "level": 3,
        "code": "0320",
        "order": 230,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/032",
        "parentCode": "032",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0320 Hotellit"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Liiketaloudellisin periaattein ylläpidettävät majoitusliikerakennukset, joissa voi yleensä majoittua kerrallaan monia toisilleen tuntemattomia ihmisiä ja joissa on ravintola- ja muita palveluja. Hotellien huoneissa on pääsääntöisesti omat saniteettitilat. Hotelleissa voi olla esimerkiksi kuntosali, sauna, uima-allas ja kauneushoitola."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0321",
        "level": 3,
        "code": "0321",
        "order": 240,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/032",
        "parentCode": "032",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0321 Motellit, hostellit ja vastaavat majoitusliikerakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Liiketaloudellisin periaattein ylläpidettävät majoitusliikerakennukset, joissa voi yleensä majoittua kerrallaan monia toisilleen tuntemattomia ihmisiä ja joissa ei ole ravintola- ja muita palveluja.  Motellien ja hostellien lisäksi tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi asuntolahotellit, matkustajakodit ja retkeilymajat."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0322",
        "level": 3,
        "code": "0322",
        "order": 250,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/032",
        "parentCode": "032",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0322 Loma-, lepo- ja virkistyskodit"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Virkistäytymiseen tarkoitetut kodinomaiset majoitusliikerakennukset. Loma-, lepo- ja virkistyskodit ovat usein jonkin yleishyödyllisen yhteisön ylläpitämiä, ja niihin tarjotaan tuettuja lomia taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein esimerkiksi vammaisille, sotainvalideille ja omaishoitajille."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0329",
        "level": 3,
        "code": "0329",
        "order": 260,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/032",
        "parentCode": "032",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0329 Muut majoitusliikerakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Majoitusliikerakennukset, jotka eivät ole hotelleja, motelleja, hostelleja ja vastaavia majoitusliikerakennuksia tai loma-, lepo- ja virkistyskoteja. Muita majoitusliikerakennuksia ovat esimerkiksi yömajat, parakkimajoitusrakennukset sekä organisaatioiden vapaa-ajanviettopaikkojen ja koulutustilojen yhteydessä olevat majoitusrakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/033",
        "level": 2,
        "code": "033",
        "order": 270,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/03",
        "parentCode": "03",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "033 Ravintolarakennukset ja vastaavat liikerakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Erilliset liikerakennukset, joissa tarjotaan välittömästi nautittaviksi tarkoitettuja aterioita ja juomaa ja joissa on yleensä asiakaspaikkoja."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: muissa rakennuksissa sijaitsevat ravintolat."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0330",
        "level": 3,
        "code": "0330",
        "order": 280,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/033",
        "parentCode": "033",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0330 Ravintolarakennukset ja vastaavat liikerakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Erilliset liikerakennukset, joissa tarjotaan välittömästi nautittaviksi tarkoitettuja aterioita ja juomaa ja joissa on yleensä asiakaspaikkoja. Ravintolarakennuksia ja vastaavia liikerakennuksia ovat esimerkiksi omassa rakennuksessaan sijaitsevat ravintolat, ruokalat, kahvilat, baarit, pubit ja yökerhot."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: muissa rakennuksissa sijaitsevat ravintolat."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/04",
        "level": 1,
        "code": "04",
        "order": 290,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/SSS",
        "parentCode": "SSS",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "04 Toimistorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Rakennukset, jotka on tarkoitettu toimistotyön tekemiseen.Toimistotyö on muun muassa rahoitus- ja vakuutustoimintaa, lakiasiain- ja laskentatoimen palveluja, mainostoimintaa ja markkinointia, julkishallinnon virastotyötä, tieto- ja kulttuurituotteiden valmistusta ja jakelua, tietojen käsittelyä ja muuta tietopalvelutoimintaa."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/040",
        "level": 2,
        "code": "040",
        "order": 300,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/04",
        "parentCode": "04",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "040 Toimistorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Rakennukset, jotka on tarkoitettu toimistotyön tekemiseen.Toimistotyö on muun muassa rahoitus- ja vakuutustoimintaa, lakiasiain- ja laskentatoimen palveluja, mainostoimintaa ja markkinointia, julkishallinnon virastotyötä, tieto- ja kulttuurituotteiden valmistusta ja jakelua, tietojen käsittelyä ja muuta tietopalvelutoimintaa."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0400",
        "level": 3,
        "code": "0400",
        "order": 310,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/040",
        "parentCode": "040",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "Toimistorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Rakennukset, jotka on tarkoitettu toimistotyön tekemiseen.Toimistotyö on muun muassa rahoitus- ja vakuutustoimintaa, lakiasiain- ja laskentatoimen palveluja, mainostoimintaa ja markkinointia, julkishallinnon virastotyötä, tieto- ja kulttuurituotteiden valmistusta ja jakelua, tietojen käsittelyä ja muuta tietopalvelutoimintaa.Toimistorakennuksiin kuuluvat sekä yksityiset että julkiset toimistorakennukset.Toimistorakennuksiksi luokitellaan myös hallintorakennukset, pankit, vakuutuslaitokset ja informaatio- ja viestintäsisällön tuotannon, kuten media-alan, käytössä olevat rakennukset sekä verkkokauppojen rakennukset, joista tilataan tavaraa, mutta joissa ei käy asiakkaita."
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/05",
        "level": 1,
        "code": "05",
        "order": 320,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/SSS",
        "parentCode": "SSS",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "05 Liikenteen rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Rakennukset, jotka on tarkoitettu liikenne- ja kuljetusalan sekä tietoliikenteen käyttöön. Liikenne- ja kuljetusalalla viitataan ihmisten, eläinten ja tavaroiden kuljetukseen paikasta toiseen maa-, rauta-, vesi- ja ilmateitse erilaisilla kulkuvälineillä. Liikenteen rakennuksia ovat liikenne- ja kuljetusalan rakennukset, tieto- ja viestintätekniikan rakennukset sekä muut liikenteen rakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/051",
        "level": 2,
        "code": "051",
        "order": 330,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/05",
        "parentCode": "05",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "051 Liikenne- ja kuljetusalan rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Liikenteen rakennukset, jotka on tarkoitettu liikenne- ja kuljetusalan käyttöön. Liikenne- ja kuljetusalalla viitataan ihmisten, eläinten ja tavaroiden kuljetukseen paikasta toiseen maa-, rauta-, vesi- ja ilmateitse erilaisilla kulkuvälineillä. Liikenne- ja kuljetusalan rakennuksia ovat asemarakennukset ja terminaalit, ammattiliikenteen kaluston suoja- ja huoltorakennukset, pysäköintitalot ja -hallit sekä kulkuneuvojen katokset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0510",
        "level": 3,
        "code": "0510",
        "order": 340,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/051",
        "parentCode": "051",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0510 Asemarakennukset ja terminaalit"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Liikenne- ja kuljetusalan rakennukset, jotka ovat juna-, linja-auto-, metro-, laiva- ja lentoliikenteen käytössä.  Asemarakennukset ja terminaalit sijaitsevat rautatie-, linja-auto-, metro- ja lentoasemilla sekä satamissa."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: tavaraterminaalit (1214 Logistiikkakeskukset ja muut monikäyttöiset varastorakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0511",
        "level": 3,
        "code": "0511",
        "order": 350,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/051",
        "parentCode": "051",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0511 Ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Umpinaiset liikenne- ja kuljetusalan rakennukset, jotka on tarkoitettu ammattiliikenteen kulkuneuvojen ja raskaiden työkoneiden suojaamiseen. Ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset voivat olla lämmittämättömiä. Ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset ovat esimerkiksi raideliikenteen, ammattimaisen ajoneuvoliikenteen ja lentokoneiden suojarakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: maatalouskoneiden suojarakennukset (1492 Maatalouden varastorakennukset) eivätkä muun kuin ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset, kuten asuinrakennusten autotallit, vene- ja pyöräsuojat (1911 Talousrakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0512",
        "level": 3,
        "code": "0512",
        "order": 360,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/051",
        "parentCode": "051",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0512 Ammattiliikenteen kaluston huoltorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Umpinaiset, lämmitetyt liikenne- ja kuljetusalan rakennukset, jotka on tarkoitettu ammattiliikenteen kulkuneuvojen ja raskaiden työkoneiden huoltamiseen ja korjaamiseen."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: muun kuin ammattiliikenteen kaluston huoltorakennukset, kuten autokorjaamot, -maalaamot ja -pesulat (0310 Tukku- ja vähittäiskaupan myymälähallit)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0513",
        "level": 3,
        "code": "0513",
        "order": 370,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/051",
        "parentCode": "051",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0513 Pysäköintitalot ja -hallit"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Liikenne- ja kuljetusalan rakennukset, jotka on tarkoitettu kulkuneuvojen pysäköimiseen."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0514",
        "level": 3,
        "code": "0514",
        "order": 380,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/051",
        "parentCode": "051",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0514 Kulkuneuvojen katokset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Avonaiset ja osaksi avonaiset liikenne- ja kuljetusalan rakennukset, jotka on tarkoitettu kulkuneuvojen pysäköimiseen ja suojaamiseen."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: asuinrakennusten talousrakennukset, pyöräsuojat ja autotallit (1911 Talousrakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/052",
        "level": 2,
        "code": "052",
        "order": 390,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/05",
        "parentCode": "05",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "052 Tieto- ja viestintätekniikan rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Liikenteen rakennukset, jotka on tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan tarvitsemien laitteiden ja järjestelmien sijoituspaikoiksi. Tieto- ja viestintätekniikan rakennuksia ovat datakeskukset ja laitetilat sekä tietoliikenteen rakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: tieto- ja kulttuurituotteiden tuottamiseen ja kustantamiseen kuuluvat rakennukset (0400 Toimistorakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0520",
        "level": 3,
        "code": "0520",
        "order": 400,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/052",
        "parentCode": "052",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0520 Datakeskukset ja laitetilat"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Tieto- ja viestintätekniikan rakennukset, jotka on tarkoitettu datakeskusten tarvitsemien laitteiden ja järjestelmien sijoituspaikoiksi. Datakeskukset ovat rakennuksia, joissa on paljon suurten tietomäärien tallentamiseen ja käsittelyyn tarkoitettuja tietokoneita."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0521",
        "level": 3,
        "code": "0521",
        "order": 410,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/052",
        "parentCode": "052",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0521 Tietoliikenteen rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Tieto- ja viestintätekniikan rakennukset, jotka on tarkoitettu tietoliikenteen tarvitsemien laitteiden ja järjestelmien sijoituspaikoiksi. Tietoliikenteen rakennuksia ovat esimerkiksi puhelinkeskukset, linkki-, viesti-, sää-, radio-, tv-, tutka-, tele- ja vahvistinasemat."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/059",
        "level": 2,
        "code": "059",
        "order": 420,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/05",
        "parentCode": "05",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "059 Muut liikenteen rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Liikenteen rakennukset, jotka eivät ole liikenne- ja kuljetusalan tai tieto- ja viestintätekniikan rakennuksia."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0590",
        "level": 3,
        "code": "0590",
        "order": 430,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/059",
        "parentCode": "059",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0590 Muut liikenteen rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Liikenteen rakennukset, jotka eivät ole liikenne- ja kuljetusalan tai tieto- ja viestintätekniikan rakennuksia. Muita liikenteen rakennuksia ovat esimerkiksi luotsi- ja majakka-asemat, tulli- ja taksiasemat ja liikenteen ohjauskeskukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/06T08_13",
        "level": 9,
        "code": "06T08_13",
        "order": 435,
        "modifiedDate": "2020-01-20T08:21:08Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/0590",
        "parentCode": "0590",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "06-08, 13 Julkiset palvelurakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/06",
        "level": 1,
        "code": "06",
        "order": 440,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/SSS",
        "parentCode": "SSS",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "06 Hoitoalan rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Rakennukset, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon, sosiaalipalvelujen tai vankeinhoidon antamiseen tai sairaiden eläinten hoitamiseen. Hoitoalan rakennuksia ovat terveydenhuoltorakennukset, sosiaalipalvelurakennukset ja vankilarakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: hallintorakennukset (0400 Toimistorakennukset), tutkimuslaitokset, joissa ei harjoiteta välittömästi hoitoon liittyvää tieteellistä tutkimusta (0841 Tutkimuslaitosrakennukset), eivätkä jatkuvaan asumiskäyttöön tarkoitetut erityisryhmien asuinrakennukset (0140 Erityisryhmien asuinrakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/061",
        "level": 2,
        "code": "061",
        "order": 450,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/06",
        "parentCode": "06",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "061 Terveydenhuoltorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Hoitoalan rakennukset, joissa annetaan lääketieteellisesti perusteltua terveydenhuoltoa tai sairaanhoitoa tai hoidetaan sairaita eläimiä.Terveydenhuoltorakennuksia ovat terveys- ja hyvinvointikeskukset, keskussairaalat, erikoissairaalat ja laboratoriorakennukset, muut sairaalat, kuntoutuslaitokset, eläintenhoitorakennukset ja muut terveydenhuoltorakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0610",
        "level": 3,
        "code": "0610",
        "order": 460,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/061",
        "parentCode": "061",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0610 Terveys- ja hyvinvointikeskukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Perusterveydenhuollon terveydenhuoltorakennukset.  Myös terveysasemat ja neuvolat kuuluvat terveys- ja hyvinvointikeskuksiin."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0611",
        "level": 3,
        "code": "0611",
        "order": 470,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/061",
        "parentCode": "061",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0611 Keskussairaalat"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Yliopistollisina ja muina keskussairaaloina toimivat erikoissairaanhoidon terveydenhuoltorakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0612",
        "level": 3,
        "code": "0612",
        "order": 480,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/061",
        "parentCode": "061",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0612 Erikoissairaalat ja laboratoriorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Erikoissairaanhoidon terveydenhuoltorakennukset, joissa hoidetaan ja tutkitaan tiettyä potilasryhmää tai sairautta. Erikoissairaaloissa ja laboratoriorakennuksissa hoidetaan ja tutkitaan esimerkiksi keuhkosairauksia, syöpää, korva-, nenä- ja kurkkutauteja, psykiatrisia sairauksia, naistentauteja ja synnytyksiä sekä lasten sairauksia."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: rakennukset, joissa tehdään avointa tieteellistä tutkimusta (0841 Tutkimuslaitosrakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0613",
        "level": 3,
        "code": "0613",
        "order": 490,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/061",
        "parentCode": "061",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0613 Muut sairaalat"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Erikoissairaanhoidon terveydenhuoltorakennukset, jotka eivät ole keskussairaaloita eivätkä erikoissairaaloita ja laboratoriorakennuksia. Muita sairaaloita ovat alue-, paikallis- ja laitossairaalat ja vastaavina sairaaloina toimivat erikoissairaanhoidon terveydenhuoltorakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0614",
        "level": 3,
        "code": "0614",
        "order": 500,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/061",
        "parentCode": "061",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0614 Kuntoutuslaitokset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Terveydenhuoltorakennukset, joissa kuntoutetaan sellaisia henkilöitä, joiden työ- tai toimintakyky on heikentynyt."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0615",
        "level": 3,
        "code": "0615",
        "order": 510,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/061",
        "parentCode": "061",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0615 Eläintenhoitorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Terveydenhuoltorakennukset, joissa hoidetaan sairaita eläimiä. Eläintenhoitorakennuksia ovat esimerkiksi eläinsairaalat ja pieneläinklinikat."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0619",
        "level": 3,
        "code": "0619",
        "order": 520,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/061",
        "parentCode": "061",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0619 Muut terveydenhuoltorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Terveydenhuoltorakennukset, jotka eivät ole terveys- ja hyvinvointikeskuksia, keskussairaaloita, erikoissairaaloita ja laboratoriorakennuksia, muita sairaaloita, kuntoutuslaitoksia tai eläintenhoitorakennuksia."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: rakennukset, joissa tehdään avointa tieteellistä tutkimusta (0841 Tutkimuslaitosrakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/062",
        "level": 2,
        "code": "062",
        "order": 530,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/06",
        "parentCode": "06",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "062 Sosiaalipalvelurakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Sosiaalipalveluja tarjoavien tahojen käyttöön tarkoitetut hoitoalan rakennukset. Sosiaalipalvelujen tarkoituksena on edistää asiakkaan sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia.  Sosiaalipalvelurakennuksia ovat laitos- ja avopalvelujen rakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: jatkuvaan asumiskäyttöön tarkoitetut erityisryhmien asuinrakennukset (0140 Erityisryhmien asuinrakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0620",
        "level": 3,
        "code": "0620",
        "order": 540,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/062",
        "parentCode": "062",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0620 Laitospalvelujen rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Sosiaalipalvelurakennukset, joissa annetaan pääasiassa ympärivuorokautista hoitoa ja joissa on pysyviä vuodepaikkoja. Laitospalvelujen rakennuksia ovat esimerkiksi ensikodit ja lasten- ja nuorisokodit sekä ikääntyneiden, vammaisten ja mielenterveys- ja päihdeongelmaisten laitospalveluille tarkoitetut rakennukset. Laitoshoidossa asiakas on hoitosuhteessa laitokseen, ja toimintayksikkö tai viranomainen tekee päätöksen asiakkaan sijoituksesta. Sen sijaan asumispalveluissa asiakkaan asuminen perustuu aina asunnon hallintasuhteeseen (vuokra tai omistus)."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: jatkuvaan asumiskäyttöön tarkoitetut erityisryhmien asuinrakennukset (0140 Erityisryhmien asuinrakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0621",
        "level": 3,
        "code": "0621",
        "order": 550,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/062",
        "parentCode": "062",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0621 Avopalvelujen rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Sosiaalipalvelurakennukset, joka ovat pääasiassa käytössä päivisin ja joissa ei yleensä ole vuodepaikkoja yöpymistä varten. Avopalvelujen rakennuksia ovat esimerkiksi harjaantumiskoulut, vammaisten ja vanhusten palvelukeskukset ja päihdehuollon rakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/063",
        "level": 2,
        "code": "063",
        "order": 560,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/06",
        "parentCode": "06",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "063 Vankilarakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Hoitoalan rakennukset, joissa pannaan täytäntöön vankeusrangaistuksia ja joissa säilytetään vangittuja henkilöitä."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0630",
        "level": 3,
        "code": "0630",
        "order": 570,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/063",
        "parentCode": "063",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0630 Vankilarakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Hoitoalan rakennukset, joissa pannaan täytäntöön vankeusrangaistuksia ja joissa säilytetään vangittuja henkilöitä.  Vankilat ovat suljettuja vankiloita tai avolaitoksia."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/07",
        "level": 1,
        "code": "07",
        "order": 580,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/SSS",
        "parentCode": "SSS",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "07 Kokoontumisrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Rakennukset, jotka on tarkoitettu yleisölle tai jäsenistölle suunnattujen esitysten, juhlien, näyttelyjen, kilpailujen tai muiden tilaisuuksien järjestämiseen tai liikunnan mahdollistamiseen.  Kokoontumisrakennuksia ovat kulttuurirakennukset, seura- ja kerhorakennukset, uskonnollisten yhteisöjen rakennukset, urheilu- ja liikuntarakennukset sekä muut kokoontumisrakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/071",
        "level": 2,
        "code": "071",
        "order": 590,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/07",
        "parentCode": "07",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "071 Kulttuurirakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Kokoontumisrakennukset, joissa järjestetään erilaisia, yleensä kulttuuriin liittyviä esityksiä ja tapahtumia, säilytetään ja lainataan tallenteita sekä säilytetään tai pidetään näytteillä erilaisia kokoelmia.  Kulttuurirakennuksia ovat teatterit, musiikki- ja kongressitalot, elokuvateatterit, kirjastot ja arkistot, museot ja taidegalleriat sekä näyttely- ja messuhallit."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0710",
        "level": 3,
        "code": "0710",
        "order": 600,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/071",
        "parentCode": "071",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0710 Teatterit, musiikki- ja kongressitalot"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Kulttuurirakennukset, joissa järjestetään teatteri-, ooppera- ja konserttiesityksiä sekä kongresseja."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0711",
        "level": 3,
        "code": "0711",
        "order": 610,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/071",
        "parentCode": "071",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0711 Elokuvateatterit"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Kulttuurirakennukset, joissa esitetään elokuvia ja suoria tai tallennettuja videoesityksiä erilaisista tapahtumista."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0712",
        "level": 3,
        "code": "0712",
        "order": 620,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/071",
        "parentCode": "071",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0712 Kirjastot ja arkistot"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Kulttuurirakennukset, joissa säilytetään pääsääntöisesti erilaisia tallenteita ja joista niitä voidaan lainata."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0713",
        "level": 3,
        "code": "0713",
        "order": 630,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/071",
        "parentCode": "071",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0713 Museot ja taidegalleriat"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Kulttuurirakennukset, joissa säilytetään yleisön nähtävänä kulttuuri- tai luonnonhistoriallisia, taide- tai muita kokoelmia tai joissa esitellään ja myydään taidetta."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0714",
        "level": 3,
        "code": "0714",
        "order": 640,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/071",
        "parentCode": "071",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0714 Näyttely- ja messuhallit"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Yksikerroksiset, lähes yhtenäistä hallimaista tilaa sisältävät kulttuurirakennukset, joissa järjestetään näyttelyjä, messuja ja muita sen kaltaisia tapahtumia."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/072",
        "level": 2,
        "code": "072",
        "order": 650,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/07",
        "parentCode": "07",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "072 Seura- ja kerhorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Muiden kuin uskonnollisten yhteisöjen käyttöön tarkoitetut kokoontumisrakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: uskonnollisten yhteisöjen käyttöön tarkoitetut rakennukset (073 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0720",
        "level": 3,
        "code": "0720",
        "order": 660,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/072",
        "parentCode": "072",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0720 Seura- ja kerhorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Muiden kuin uskonnollisten yhteisöjen käyttöön tarkoitetut kokoontumisrakennukset.  Seura- ja kerhorakennuksia ovat esimerkiksi seurain-, kerho-, nuoriso-, ylioppilas- ja osakuntatalot."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: seurakuntien toimitiloina toimivat rakennukset (0731 Seurakuntatalot)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/073",
        "level": 2,
        "code": "073",
        "order": 670,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/07",
        "parentCode": "07",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "073 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Uskonnollisten yhteisöjen käyttöön tarkoitetut kokoontumisrakennukset. Uskonnollisten yhteisöjen rakennuksia ovat uskonnonharjoittamisrakennukset, seurakuntatalot ja muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0730",
        "level": 3,
        "code": "0730",
        "order": 680,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/073",
        "parentCode": "073",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0730 Uskonnonharjoittamisrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Uskonnollisiin menoihin ja hengelliselle elämälle pyhitetyt uskonnollisten yhteisöjen rakennukset. Uskonnonharjoittamisrakennuksia ovat esimerkiksi kirkot, moskeijat, temppelit, kappelit, synagogat, luostarit ja rukoushuoneet."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0731",
        "level": 3,
        "code": "0731",
        "order": 690,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/073",
        "parentCode": "073",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0731 Seurakuntatalot"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Seurakuntien toimitaloina toimivat uskonnollisten yhteisöjen rakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0739",
        "level": 3,
        "code": "0739",
        "order": 700,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/073",
        "parentCode": "073",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0739 Muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset, jotka eivät ole uskonnonharjoittamisrakennuksia tai seurakuntataloja. Muita uskonnollisten yhteisöjen rakennuksia ovat esimerkiksi erilliset kellotapulit ja krematoriot."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/074",
        "level": 2,
        "code": "074",
        "order": 710,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/07",
        "parentCode": "07",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "074 Urheilu- ja liikuntarakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Urheiluun ja liikuntaan sekä urheilu- ja muiden tapahtumien seuraamiseen tarkoitetut kokoontumisrakennukset. Urheilu- ja liikuntarakennuksia ovat jää-, uima-, monitoimi-, urheilu- ja palloiluhallit, stadion- ja katsomorakennukset sekä muut urheilu- ja liikuntarakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0740",
        "level": 3,
        "code": "0740",
        "order": 720,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/074",
        "parentCode": "074",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0740 Jäähallit"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Jääurheiluun tarkoitetut urheilu- ja liikuntarakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0741",
        "level": 3,
        "code": "0741",
        "order": 730,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/074",
        "parentCode": "074",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0741 Uimahallit"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Uimiseen ja muuhun vesiliikuntaan tarkoitetut urheilu- ja liikuntarakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0742",
        "level": 3,
        "code": "0742",
        "order": 740,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/074",
        "parentCode": "074",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0742 Monitoimihallit"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Urheilu- ja liikuntarakennukset, joissa on urheiluun ja liikuntaan ja niiden seuraamiseen tarkoitettujen tilojen lisäksi moneen muuhun tarkoitukseen soveltuvia tiloja. Monitoimihalleissa voi järjestää isoja yleisötilaisuuksia, kuten urheilutapahtumia, konsertteja ja näyttelyitä. Niissä on runsaasti myös muita yleisön tarvitsemia tiloja, kuten narikkoja, ravintoloita ja baareja."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0743",
        "level": 3,
        "code": "0743",
        "order": 750,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/074",
        "parentCode": "074",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0743 Urheilu- ja palloiluhallit"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Muut yhtenäistä hallimaista tilaa sisältävät urheilu- ja liikuntarakennukset kuin jää-, uima- ja monitoimihallit. Urheilu- ja palloiluhalleja ovat esimerkiksi tennis-, squash-, sulkapallo-, lentopallo-, koripallo-, jalkapallo-, yleisurheilu-, keila- ja ratsastushallit."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0744",
        "level": 3,
        "code": "0744",
        "order": 760,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/074",
        "parentCode": "074",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0744 Stadion- ja katsomorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Urheilu- ja muiden tapahtumien seuraamiseen tarkoitetut urheilu- ja liikuntarakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0749",
        "level": 3,
        "code": "0749",
        "order": 770,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/074",
        "parentCode": "074",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0749 Muut urheilu- ja liikuntarakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Urheilun ja liikunnan mahdollistamiseen tarkoitetut urheilu- ja liikuntarakennukset. Muita urheilu- ja liikuntarakennuksia ovat esimerkiksi urheilukenttä- ja uimalarakennukset ja pukusuojat."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/079",
        "level": 2,
        "code": "079",
        "order": 780,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/07",
        "parentCode": "07",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "079 Muut kokoontumisrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Kokoontumisrakennukset, jotka eivät ole kulttuurirakennuksia, seura- ja kerhorakennuksia, uskonnollisten yhteisöjen rakennuksia eivätkä urheilu- ja liikuntarakennuksia."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0790",
        "level": 3,
        "code": "0790",
        "order": 790,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/079",
        "parentCode": "079",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0790 Muut kokoontumisrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Kokoontumisrakennukset, jotka eivät ole kulttuurirakennuksia, seura- ja kerhorakennuksia, uskonnollisten yhteisöjen rakennuksia eivätkä urheilu- ja liikuntarakennuksia. Muita kokoontumisrakennuksia ovat esimerkiksi huvipuistorakennukset, tanssitalot, pelihallit ja näkötornit."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/08",
        "level": 1,
        "code": "08",
        "order": 800,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/SSS",
        "parentCode": "SSS",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "08 Opetusrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Rakennukset, jotka on tarkoitettu varhaiskasvatukseen, opetukseen, koulutukseen tai avoimeen, tieteelliseen tutkimukseen. Opetusrakennuksia ovat varhaiskasvatuksen rakennukset, yleissivistävien oppilaitosten rakennukset, ammatillisten oppilaitosten rakennukset, korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset sekä muut opetusrakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: toimisto- ja hallintorakennukset (0400 Toimistorakennukset) eivätkä kirjastorakennukset (0712 Kirjastot ja arkistot)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/081",
        "level": 2,
        "code": "081",
        "order": 810,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/08",
        "parentCode": "08",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "081 Varhaiskasvatuksen rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Opetusrakennukset, jotka on tarkoitettu varhaiskasvatukseen. Lasten päiväkodit ovat varhaiskasvatuksen rakennuksia."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0810",
        "level": 3,
        "code": "0810",
        "order": 820,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/081",
        "parentCode": "081",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0810 Lasten päiväkodit"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Alle kouluikäisten lasten opetukseen, kasvatukseen ja hoitoon tarkoitetut varhaiskasvatuksen rakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/082",
        "level": 2,
        "code": "082",
        "order": 830,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/08",
        "parentCode": "08",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "082 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Opetusrakennukset, joissa annetaan yleissivistävää koulutusta."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0820",
        "level": 3,
        "code": "0820",
        "order": 840,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/082",
        "parentCode": "082",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0820 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Opetusrakennukset, joissa annetaan yleissivistävää koulutusta. Yleissivistävien oppilaitosten rakennuksia ovat peruskoulut, lukiot, sairaalakoulut, taiteen perusopetusta antavat koulut, kuten kuvataidekoulut ja musiikkiopistot, ja muut yleissivistävää koulutusta antavat erityiskoulut."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: toimisto- ja hallintorakennukset (0400 Toimistorakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/083",
        "level": 2,
        "code": "083",
        "order": 850,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/08",
        "parentCode": "08",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "083 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Opetusrakennukset, joissa annetaan ammatillista koulutusta."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0830",
        "level": 3,
        "code": "0830",
        "order": 860,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/083",
        "parentCode": "083",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0830 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Opetusrakennukset, joissa annetaan ammatillista koulutusta. Ammatillisten oppilaitosten rakennuksia ovat esimerkiksi ammatillisten oppilaitosten työnopetustilat ja muut opetusrakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: toimisto- ja hallintorakennukset (0400 Toimistorakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/084",
        "level": 2,
        "code": "084",
        "order": 870,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/08",
        "parentCode": "08",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "084 Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Opetusrakennukset, joissa annetaan korkeakoulutusta tai tehdään avointa tieteellistä tutkimusta. Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennuksia ovat korkeakoulurakennukset ja tutkimuslaitosrakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0840",
        "level": 3,
        "code": "0840",
        "order": 880,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/084",
        "parentCode": "084",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0840 Korkeakoulurakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset, joissa annetaan korkeakoulutusta ja tehdään avointa tieteellistä tutkimusta. Korkeakoulurakennuksia ovat yliopisto- ja ammattikorkeakoulurakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: opetuksen hallinto- ja toimistorakennukset (0400 Toimistorakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0841",
        "level": 3,
        "code": "0841",
        "order": 890,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/084",
        "parentCode": "084",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0841 Tutkimuslaitosrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset, joissa tehdään avointa tieteellistä tutkimusta ja joissa ei yleensä anneta opetusta."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: tietyn potilasryhmän tai sairauden hoitoon ja tutkimiseen tarkoitetut terveydenhuoltorakennukset (0612 Erikoissairaalat ja laboratoriot)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/089",
        "level": 2,
        "code": "089",
        "order": 900,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/08",
        "parentCode": "08",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "089 Muut opetusrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Opetusrakennukset, jotka eivät ole varhaiskasvatuksen, yleissivistävien oppilaitosten, ammatillisten oppilaitosten tai korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennuksia. Muita opetusrakennuksia ovat vapaan sivistystyön opetusrakennukset sekä järjestöjen, liittojen, työnantajien ja vastaavien opetusrakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0890",
        "level": 3,
        "code": "0890",
        "order": 910,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/089",
        "parentCode": "089",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0890 Vapaan sivistystyön opetusrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Muut opetusrakennukset, joissa annetaan vapaan sivistystyön koulutusta. Vapaan sivistystyön opetusrakennuksia ovat esimerkiksi kansanopistojen, kansalaisopistojen, opintokeskusten ja liikunnan koulutuskeskusten rakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0891",
        "level": 3,
        "code": "0891",
        "order": 920,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/089",
        "parentCode": "089",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0891 Järjestöjen, liittojen, työnantajien ja vastaavien opetusrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Muut opetusrakennukset, jotka ovat muiden kuin oppilaitosten ja korkeakoulujen käytössä.  Järjestöjen, liittojen, työnantajien ja vastaavien opetusrakennuksia ovat esimerkiksi autokoulut, kielikoulut ja -opistot sekä kurssikeskukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/09T12",
        "level": 9,
        "code": "09T12",
        "order": 925,
        "modifiedDate": "2020-01-24T11:28:09Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/0891",
        "parentCode": "0891",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "09-12 Teollisuus- ja varastorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/09",
        "level": 1,
        "code": "09",
        "order": 930,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/SSS",
        "parentCode": "SSS",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "09 Teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Rakennukset, jotka on tarkoitettu materiaalien ja komponenttien muuntamiseen uusiksi tuotteiksi, sekä maanpäälliset kaivannaistoimintaan tarkoitetut rakennukset. Teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennuksia ovat teollisuuden tuotantorakennukset, teollisuus- ja pienteollisuustalot sekä kaivannaistoiminnan rakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: teollisuuden toimisto- ja hallintorakennukset (0400 Toimistorakennukset) eivätkä varastot (121 Varastorakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/091",
        "level": 2,
        "code": "091",
        "order": 940,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/09",
        "parentCode": "09",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "091 Teollisuuden tuotantorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset, joissa muunnetaan materiaaleja ja komponentteja uusiksi tuotteiksi. Materiaaleja voidaan muuntaa mekaanisesti, kemiallisesti tai biologisesti. Valmistusprosesseissa tarvittavat materiaalit ja komponentit saadaan alkutuotannosta (maa-, metsä- ja kalatalous, kaivostoiminta ja louhinta) tai teollisesti valmistetuista välituotteista. Valmistusprosessin tuotos voi olla käyttöön tai kulutukseen valmis lopputuote, tai se voi olla välituote, jota on tarkoitus jalostaa edelleen.Teollisuuden tuotantorakennuksia ovat yleiskäyttöiset teollisuushallit, raskaan teollisuuden tehdasrakennukset ja muut teollisuuden tuotantorakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0910",
        "level": 3,
        "code": "0910",
        "order": 950,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/091",
        "parentCode": "091",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0910 Yleiskäyttöiset teollisuushallit"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Yksikerroksiset, lähes yhtenäistä hallimaista tilaa sisältävät teollisuuden tuotantorakennukset, jotka sopivat monen teollisuuden toimialan käyttöön."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0911",
        "level": 3,
        "code": "0911",
        "order": 960,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/091",
        "parentCode": "091",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0911 Raskaan teollisuuden tehdasrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Teollisuuden tuotantorakennukset, joissa harjoitetaan raskasta teollisuutta. Raskaassa teollisuudessa jalostetaan kookasta irtolastitavaraa muiden teollisuusalojen käyttöön. Se vaatii paljon tilaa ja raskasta kalustoa tuottaakseen tavaransa. Raskasta teollisuutta ovat esimerkiksi rauta- ja terästeollisuus, laivanrakennus, isojen koneiden valmistus, paperiteollisuus ja kemikaalien valmistus."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0919",
        "level": 3,
        "code": "0919",
        "order": 970,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/091",
        "parentCode": "091",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0919 Muut teollisuuden tuotantorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Teollisuuden tuotantorakennukset, jotka eivät ole yleiskäyttöisiä teollisuushalleja tai raskaan teollisuuden tehdasrakennuksia.  Muita teollisuuden tuotantorakennuksia ovat esimerkiksi elintarviketeollisuuden tuotantorakennukset, joissa valmistetaan tai jalostetaan elintarvikkeita tai eläinten ruokia, kuten panimot, leipomot, paahtimot ja teurastamot. Niitä ovat myös muut olosuhteiltaan säädellyt rakennukset, kuten lääke- tai elektroniikkatehtaat."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/092",
        "level": 2,
        "code": "092",
        "order": 980,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/09",
        "parentCode": "09",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "092 Teollisuus- ja pienteollisuustalot"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset, joissa on monia, usein eri toimialoilla toimivia yrityksiä. Teollisuus- ja pienteollisuustaloissa voi olla pientuotantotilojen lisäksi esimerkiksi liikkeitä, toimistoja, varastoja ja pientuotantotiloja."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0920",
        "level": 3,
        "code": "0920",
        "order": 990,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/092",
        "parentCode": "092",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0920 Teollisuus- ja pienteollisuustalot"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset, joissa on monia, usein eri toimialoilla toimivia yrityksiä.  Teollisuus- ja pienteollisuustaloissa voi olla pientuotantotilojen lisäksi esimerkiksi liikkeitä, toimistoja, varastoja ja pientuotantotiloja."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/093",
        "level": 2,
        "code": "093",
        "order": 1000,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/09",
        "parentCode": "09",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "093 Kaivannaistoiminnan rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Kaivosalueella sijaitsevat teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset, jotka on tarkoitettu luonnossa esiintyvien mineraalien, öljyn ja kaasun kaivamiseen, louhintaan, pumppaukseen ja jalostamiseen.  Kaivostoiminta sisältyy kaivannaistoimintaan.Kaivannaistoiminnan rakennuksissa voidaan käsitellä raaka-aineita jatkojalostuksessa tai -käytössä tarvittavaan muotoon seulomalla, pesemällä, murskaamalla, jauhamalla, kiillottamalla tai muulla tavoin rikastamalla.  Kaivannaistoiminnan rakennuksia ovat metallimalmien käsittelyrakennukset ja muut kaivannaistoiminnan rakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: kaivosalueen ulkopuolella sijaitsevat mineraalien, öljyn ja kaasun käsittelyrakennukset (091 Teollisuuden tuotantorakennukset) eivätkä kaivosalueella sijaitsevat toimistorakennukset (0400 Toimistorakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0930",
        "level": 3,
        "code": "0930",
        "order": 1010,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/093",
        "parentCode": "093",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0930 Metallimalmien käsittelyrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Kaivannaistoiminnan rakennukset, jotka on tarkoitettu metallimalmien käsittelyyn.  Metallimalmien käsittelyrakennuksissa voidaan käsitellä raaka-aineita jatkojalostuksessa tai -käytössä tarvittavaan muotoon seulomalla, pesemällä, murskaamalla, jauhamalla, kiillottamalla tai muulla tavoin rikastamalla."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: kaivosalueen ulkopuolella sijaitsevat metallimalmien käsittelyrakennukset (091 Teollisuuden tuotantorakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/0939",
        "level": 3,
        "code": "0939",
        "order": 1020,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/093",
        "parentCode": "093",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "0939 Muut kaivannaistoiminnan rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Kaivannaistoiminnan rakennukset, jotka on tarkoitettu muiden raaka-aineiden kuin metallimalmien käsittelyyn. Muissa kaivannaistoiminnan rakennuksissa voidaan käsitellä esimerkiksi öljyä, kaasua, kiviä, hiekkaa, soraa, savea, lannoitemineraaleja, jalokiviä tai suolaa."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: kaivosalueen ulkopuolella sijaitsevat kaivannaistoiminnan rakennukset (091 Teollisuuden tuotantorakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/10",
        "level": 1,
        "code": "10",
        "order": 1030,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/SSS",
        "parentCode": "SSS",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "10 Energiahuoltorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Rakennukset, jotka on tarkoitettu energiantuotantoon, -siirtoon tai -jakeluun.  Energiahuoltorakennuksia ovat energiantuotantorakennukset ja muut energiahuoltorakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/101",
        "level": 2,
        "code": "101",
        "order": 1040,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/10",
        "parentCode": "10",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "101 Energiantuotantorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Energiahuoltorakennukset, joissa tuotetaan energiaa hyödyntämällä uusiutuvia tai uusiutumattomia energianlähteitä tai näiden jalostusprosesseissa syntyviä sivutuotteita.  Sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa erillis- tai yhteistuotantona eri tuotantotavoilla, kuten vesi-, tuuli-, lauhde- ja ydinvoimalla. Sähköä voidaan tuottaa myös kaasuturbiineilla ja moottoreilla. Tähän kuuluu myös jätteiden polttaminen energiaksi.  Energiantuotantorakennuksia ovat uusiutuvan ja uusiutumattoman energian tuotantorakennukset sekä muut energiantuotantorakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1010",
        "level": 3,
        "code": "1010",
        "order": 1050,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/101",
        "parentCode": "101",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1010 Uusiutuvan energian tuotantorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Energiantuotantorakennukset, joissa tuotetaan energiaa hyödyntämällä uusiutuvia energianlähteitä.Uusiutuvia energialähteitä ovat esimerkiksi aurinko, tuuli, metsät ja energiaviljelmät. Uusiutuvan energian tuotantorakennuksia ovat esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimalat."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1011",
        "level": 3,
        "code": "1011",
        "order": 1060,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/101",
        "parentCode": "101",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1011 Uusiutumattoman energian tuotantorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Energiantuotantorakennukset, joissa tuotetaan energiaa hyödyntämällä uusiutumattomia energianlähteitä. Uusiutumattomia energialähteitä ovat esimerkiksi raakaöljy, maakaasu, kivihiili ja uraani.  Uusiutumattoman energian tuotantorakennuksia ovat esimerkiksi kivihiilivoimalat ja ydinvoimalat."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/109",
        "level": 2,
        "code": "109",
        "order": 1080,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/10",
        "parentCode": "10",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "109 Muut energiahuoltorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Energiahuoltorakennukset, joita käytetään energian siirtoon tuotanto- tai varastointipaikalta kulutuskohteisiin sekä varastointiin.  Muita energianhuoltorakennuksia ovat energiansiirtorakennukset ja -varastointirakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1090",
        "level": 3,
        "code": "1090",
        "order": 1090,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/109",
        "parentCode": "109",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1090 Energiansiirtorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Muut energiahuoltorakennukset, joita käytetään energian siirtoon tuotanto- tai varastointipaikalta kulutuskohteisiin.  Energiansiirtorakennuksia ovat esimerkiksi muuntamot ja kytkinasemat."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1091",
        "level": 3,
        "code": "1091",
        "order": 1100,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/109",
        "parentCode": "109",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1091 Energianvarastointirakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Muut energiahuoltorakennukset, joissa varastoidaan energiaa. Varastoitava energia voi olla esimerkiksi sähköä, lämpöä, kylmyyttä, kaasua tai nestettä, kuten vetyä. Energianvarastointirakennuksia ovat esimerkiksi pumppuvoimalat ja kaukolämmön vesivarastot."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/11",
        "level": 1,
        "code": "11",
        "order": 1110,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/SSS",
        "parentCode": "SSS",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "11 Yhdyskuntatekniikan rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Rakennukset, jotka on tarkoitettu vesi- ja jätehuoltoon. Yhdyskuntatekniikan rakennuksia ovat vesi- ja jätehuollon rakennukset sekä materiaalien kierrätysrakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/111",
        "level": 2,
        "code": "111",
        "order": 1120,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/11",
        "parentCode": "11",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "111 Vesihuollon rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Yhdyskuntatekniikan rakennukset, jotka on tarkoitettu veden hankintaan ja jakeluun sekä jätevesien käsittelyyn. Vesihuollon rakennuksia ovat vedenottamot ja vedenjakelurakennukset sekä vedenpuhdistamot."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1110",
        "level": 3,
        "code": "1110",
        "order": 1130,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/111",
        "parentCode": "111",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1110 Vedenotto-, vedenpuhdistus- ja vedenjakelurakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Vesihuollon rakennukset, joissa pumpataan vettä vesilähteistä, puhdistetaan se ja siirretään se mahdollisen varastoinnin jälkeen kulutuskohteisiin tai joissa puhdistetaan jätevettä."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/112",
        "level": 2,
        "code": "112",
        "order": 1140,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/11",
        "parentCode": "11",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "112 Jätehuollon rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Yhdyskuntatekniikan rakennukset, joihin kerätään jätettä, joissa sitä käsitellään tai hyödynnetään tai jonne se loppusijoitetaan."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1120",
        "level": 3,
        "code": "1120",
        "order": 1150,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/112",
        "parentCode": "112",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1120 Jätteenkeruu-, jätteenkäsittely- ja jätteenvarastointirakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Jätehuollon rakennukset, joihin kerätään jätettä, joissa sitä käsitellään tai hyödynnetään tai jonne se välivarastoidaan tai loppusijoitetaan. Jätteenkeruu-, jätteenkäsittely- ja jätteenvarastointirakennukset sisältävät myös ongelmajätteiden keruuseen, käsittelyyn, varastointiin ja hävittämiseen polttamalla tarkoitetut rakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: energiantuotantorakennukset, joissa käytetään jätettä energiantuotantoon (101 Energiantuotantorakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/113",
        "level": 2,
        "code": "113",
        "order": 1160,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/11",
        "parentCode": "11",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "113 Materiaalien kierrätysrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Yhdyskuntatekniikan rakennukset, joissa kierrätetään ja hyödynnetään erilaisia materiaaleja.  Kierrätettävää ja hyödynnettävää materiaalia ovat esimerkiksi paperi, lasi, tekstiilit ja metalli."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1130",
        "level": 3,
        "code": "1130",
        "order": 1170,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/113",
        "parentCode": "113",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1130 Materiaalien kierrätysrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Yhdyskuntatekniikan rakennukset, joissa kierrätetään ja hyödynnetään erilaisia materiaaleja.  Kierrätettävää ja hyödynnettävää materiaalia ovat esimerkiksi paperi, lasi, tekstiilit ja metalli.  Materiaalien kierrätysrakennuksissa puretaan kaiken tyyppistä romutavaraa sekä käytöstä poistettuja autoja, laivoja, junanvaunuja, tietokoneita, televisioita ja muita laitteita materiaalien kierrätystä varten sekä muunnetaan metalli- ja muuta jätettä, romua ja muuta tavaraa uusioraaka-aineiksi."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: energiantuotantorakennukset, joissa käytetään materiaalia energiantuotantoon (101 Energiantuotantorakennukset), uusien lopputuotteiden valmistukseen uusioraaka-aineesta ja metallien tuotantoon kierrätysmetallista tarkoitetut rakennukset (091 Teollisuuden tuotantorakennukset) eivätkä jätteen käsittelyyn tarkoitetut rakennukset (1120 Jätteenkeruu-, jätteenkäsittely- ja jätteenvarastointirakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/12",
        "level": 1,
        "code": "12",
        "order": 1180,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/SSS",
        "parentCode": "SSS",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "12 Varastorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Rakennukset, jotka on tarkoitettu varastotilaksi."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: kaluston suojaamiseen tarkoitetut rakennukset (0511 Ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset), kaluston huoltamiseen tarkoitetut rakennukset (0512 Ammattiliikenteen kaluston huoltorakennukset), energian varastointiin tarkoitetut rakennukset (1091 Energianvarastointirakennukset), jätteen varastointiin tarkoitetut rakennukset (1120 Jätteenkeruu-, jätteenkäsittely- ja jätteenvarastointirakennukset), lannan, virtsan ja lietteen varastointiin tarkoitetut rakennukset (1493 Lantalat) eivätkä asuinrakennusten talousrakennukset ja autotallit (1911 Talousrakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/121",
        "level": 2,
        "code": "121",
        "order": 1190,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/12",
        "parentCode": "12",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "121 Varastorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Rakennukset, jotka on tarkoitettu varastotilaksi.  Varastorakennuksia ovat lämmittämättömät, lämpimät, kylmä- ja pakastevarastot, muut olosuhteiltaan säädellyt varastot, logistiikkakeskukset ja muut monikäyttöiset varastorakennukset sekä varastokatokset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: kaluston suojaamiseen tarkoitetut rakennukset (0511 Ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset), kaluston huoltamiseen tarkoitetut rakennukset (0512 Ammattiliikenteen kaluston huoltorakennukset), energian varastointiin tarkoitetut rakennukset (1091 Energianvarastointirakennukset), jätteen varastointiin tarkoitetut rakennukset (1120 Jätteenkeruu-, jätteenkäsittely- ja jätteenvarastointirakennukset), lannan, virtsan ja lietteen varastointiin tarkoitetut rakennukset (1493 Lantalat) eivätkä asuinrakennusten talousrakennukset ja autotallit (1911 Talousrakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1210",
        "level": 3,
        "code": "1210",
        "order": 1200,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/121",
        "parentCode": "121",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1210 Lämmittämättömät varastot"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Varastorakennukset, joissa ei ole lämmitystä. Lämmittämättömissä varastoissa voidaan säilyttää lämpötilan vaihteluja kestäviä tavaroita."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1211",
        "level": 3,
        "code": "1211",
        "order": 1210,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/121",
        "parentCode": "121",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1211 Lämpimät varastot"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Varastorakennukset, joissa on lämmitys. Lämpimissä varastoissa säilytetään tavaroita, jotka eivät kestä alhaisia lämpötiloja tai lämpötilan vaihteluita."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1212",
        "level": 3,
        "code": "1212",
        "order": 1220,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/121",
        "parentCode": "121",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1212 Kylmä- ja pakastevarastot"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Varastorakennukset, joissa on jäähdytys tai jotka sopivat pakasteiden säilyttämiseen.  Kylmä- ja pakastevarastoissa säilytetään tavaroita, jotka eivät säily lämpimässä. Tyypillisiä kylmävarastotuotteita ovat vihannekset, juurekset ja meijerituotteet.Tyypillisiä pakastevarastotuotteita ovat monet elintarvikkeet ja lääkkeet."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1213",
        "level": 3,
        "code": "1213",
        "order": 1230,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/121",
        "parentCode": "121",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1213 Muut olosuhteiltaan säädellyt varastot"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Varastorakennukset, joissa pyritään säilyttämään tavoiteltu lämpötila, ilmankosteus ja ilmanvaihto.  Muissa olosuhteiltaan säädellyissä varastoissa säilytetään tavaroita, jotka eivät kestä kostumista tai joiden pakkaukset eivät kestä kostumista.  Kuivavarastot ja pienvarastorakennukset ovat muita olosuhteiltaan säädeltyjä varastoja."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: viljan säilytykseen tarkoitetut rakennukset (1491 Viljankuivaamot ja viljansäilytysrakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1214",
        "level": 3,
        "code": "1214",
        "order": 1240,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/121",
        "parentCode": "121",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1214 Logistiikkakeskukset ja muut monikäyttöiset varastorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Varastorakennukset, joissa varastoidaan monenlaista tavaraa erityyppisissä varastotiloissa ja joissa on tarjolla tavaroiden kuljettamiseen, huoltoon ja muuhun käsittelyyn liittyviä palveluja.  Logistiikkakeskuksissa ja muissa monikäyttöisissä varastorakennuksissa voi olla tarjolla esimerkiksi tuotteiden pakkausta, hinnoittelua ja jakelua."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1215",
        "level": 3,
        "code": "1215",
        "order": 1250,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/121",
        "parentCode": "121",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1215 Varastokatokset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Avonaiset tai puoliksi avonaiset varastorakennukset tavaroille, jotka kestävät ulkoilmaa mutta jotka tarvitsevat suojaa sateelta."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/13",
        "level": 1,
        "code": "13",
        "order": 1260,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/SSS",
        "parentCode": "SSS",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "13 Pelastustoimen rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Rakennukset, jotka on tarkoitettu pelastustoimen käyttöön."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/131",
        "level": 2,
        "code": "131",
        "order": 1270,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/13",
        "parentCode": "13",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "131 Pelastustoimen rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Rakennukset, jotka on tarkoitettu pelastustoimen käyttöön. Pelastustoimen rakennuksia ovat paloasemat, väestönsuojat ja muut pelastustoimen rakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1310",
        "level": 3,
        "code": "1310",
        "order": 1280,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/131",
        "parentCode": "131",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1310 Paloasemat"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Palokuntien tai vapaaehtoisten palokuntien tukikohtina toimivat pelastustoimen rakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1311",
        "level": 3,
        "code": "1311",
        "order": 1290,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/131",
        "parentCode": "131",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1311 Väestönsuojat"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Pelastustoimen rakennukset, jotka on tarkoitettu antamaan ihmisille suojaa asevaikutuksilta, rakennussortumilta, ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä aineilta. Väestönsuojat ovat esimerkiksi teräsbetonisia tai kallioon louhittuja (kalliosuojat)."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1319",
        "level": 3,
        "code": "1319",
        "order": 1300,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/131",
        "parentCode": "131",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1319 Muut pelastustoimen rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Pelastustoimen rakennukset, jotka eivät ole paloasemia tai väestönsuojia. Muita pelastustoimen rakennuksia ovat esimerkiksi hätäkeskukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/14",
        "level": 1,
        "code": "14",
        "order": 1310,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/SSS",
        "parentCode": "SSS",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "14 Maatalousrakennukset ja eläinsuojat"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Rakennukset, jotka on tarkoitettu maatalouden käyttöön, eläinten suojiksi tai pienimuotoisen metsä- tai kalatalouden käyttöön.  Maatalousrakennuksia ja eläinsuojia ovat kotieläinrakennukset ja muut maatalousrakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/141",
        "level": 2,
        "code": "141",
        "order": 1320,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/14",
        "parentCode": "14",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "141 Kotieläinrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Koti-, tuotanto- ja muiden eläinten pitoon tarkoitetut maatalousrakennukset ja eläinsuojat.  Kotieläinrakennuksia ovat lypsy- ja lihakarjarakennukset, sikalat, lampolat ja vuohinavetat, hevostallit, siipikarjarakennukset, turkiseläinrakennukset ja muut eläinsuojat."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1410",
        "level": 3,
        "code": "1410",
        "order": 1330,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/141",
        "parentCode": "141",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1410 Lypsykarjarakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Kotieläinrakennukset, joissa pidetään nautaeläimiä karsinoissa maidontuotantoa varten.  Lypsykarjarakennuksia ovat navetat ja pihatot."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1411",
        "level": 3,
        "code": "1411",
        "order": 1340,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/141",
        "parentCode": "141",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1411 Lihakarjarakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Kotieläinrakennukset, joissa pidetään nautaeläimiä karsinoissa lihantuotantoa varten.  Lihakarjarakennuksia ovat kasvattamot ja pihatot."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1412",
        "level": 3,
        "code": "1412",
        "order": 1350,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/141",
        "parentCode": "141",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1412 Sikalat"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Kotieläinrakennukset, joissa pidetään sikoja lihantuotantoa varten. Sikaloita ovat esimerkiksi emakko-, liha- ja yhdistelmäsikalat."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1413",
        "level": 3,
        "code": "1413",
        "order": 1360,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/141",
        "parentCode": "141",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1413 Lampolat ja vuohinavetat"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Kotieläinrakennukset, joissa pidetään lampaita ja vuohia lihan, villan ja maidon tuotantoa varten."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1414",
        "level": 3,
        "code": "1414",
        "order": 1370,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/141",
        "parentCode": "141",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1414 Hevostallit"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Kotieläinrakennukset, joissa pidetään hevosia karsinoissa.  Hevostalleihin luokitellaan myös hevospihatot. Hevostalleja ovat esimerkiksi hevoskasvatus-, ravi- ja ratsastushevostallit."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: ratsastushallit eli maneesit (0743 Urheilu- ja palloiluhallit)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1415",
        "level": 3,
        "code": "1415",
        "order": 1380,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/141",
        "parentCode": "141",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1415 Siipikarjarakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Kotieläinrakennukset, joissa pidetään kanoja, broilereita, kalkkunoita tai muita lintuja lihan ja munien tuotantoa varten. Siipikarjarakennuksia ovat esimerkiksi broilerikasvattamot ja munituskanalat."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1416",
        "level": 3,
        "code": "1416",
        "order": 1390,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/141",
        "parentCode": "141",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1416 Turkiseläinrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Kotieläinrakennukset, joissa pidetään turkiseläimiä turkistuotantoa varten. Turkiseläimiä ovat esimerkiksi minkit, hillerit, ketut, sinsilla, rämemajava, supikoira ja soopeli."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1419",
        "level": 3,
        "code": "1419",
        "order": 1400,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/141",
        "parentCode": "141",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1419 Muut eläinsuojat"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Kotieläinrakennukset, jotka eivät ole lypsy- tai lihakarjarakennuksia, sikaloita, lampoloita ja vuohinavettoja, hevostalleja, siipikarja- tai turkiseläinrakennuksia. Muihin eläinsuojiin kuuluvat myös muut kuin suoranaisesti maataloutta palvelevat eläinsuojat, kuten eläintarhojen ja sirkusten eläinsuojat."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/149",
        "level": 2,
        "code": "149",
        "order": 1410,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/14",
        "parentCode": "14",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "149 Muut maatalousrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Maatalousrakennukset, joissa ei pidetä koti-, tuotanto- tai muita eläimiä. Muita maatalousrakennuksia ovat kasvihuoneet, viljankuivaamot ja viljansäilytysrakennukset, maatalouden varastorakennukset, lantalat sekä muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1490",
        "level": 3,
        "code": "1490",
        "order": 1420,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/149",
        "parentCode": "149",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1490 Kasvihuoneet"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Muut maatalousrakennukset, jotka on rakennettu ja varusteltu niin, että niissä voi kasvattaa kasveja ympärivuotisesti. Kasvihuoneissa kasvatetaan esimerkiksi vihanneksia, yrttejä, marjoja ja kukkia."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: kevytrakenteiset, lämmittämättömät kasvihuoneet (1499 Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1491",
        "level": 3,
        "code": "1491",
        "order": 1430,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/149",
        "parentCode": "149",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1491 Viljankuivaamot ja viljansäilytysrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Muut maatalousrakennukset, joissa kuivataan tai säilytetään viljaa."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1492",
        "level": 3,
        "code": "1492",
        "order": 1440,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/149",
        "parentCode": "149",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1492 Maatalouden varastorakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Muut maatalousrakennukset, joissa varastoidaan maatilalla tarvittavia rehuja ja kuivikkeita sekä varastoidaan ja huolletaan maatilalla käytettäviä maatalouskoneita."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1493",
        "level": 3,
        "code": "1493",
        "order": 1450,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/149",
        "parentCode": "149",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1493 Lantalat"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Muut maatalousrakennukset, joissa varastoidaan kotieläintuotannossa syntynyttä lantaa, virtsaa ja lietettä."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1499",
        "level": 3,
        "code": "1499",
        "order": 1460,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/149",
        "parentCode": "149",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1499 Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Muut maatalousrakennukset, jotka eivät ole kasvihuoneita, viljankuivaamoja ja viljansäilytysrakennuksia, maatalouden varastorakennuksia tai lantaloita.  Muita maa-, metsä- ja kalatalouden rakennuksia ovat esimerkiksi maatilojen venevajat ja viininvalmistamot sekä yksityiskäyttöön tarkoitetut kalansavustamot."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/19",
        "level": 1,
        "code": "19",
        "order": 1470,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/SSS",
        "parentCode": "SSS",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "19 Muut rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Rakennukset, joita ei ole luokiteltu muualla rakennusluokituksessa."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/191",
        "level": 2,
        "code": "191",
        "order": 1480,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/19",
        "parentCode": "19",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "191 Muut rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Rakennukset, joita ei ole luokiteltu muualla rakennusluokituksessa. Muita rakennuksia ovat sauna- ja talousrakennukset, majat ja tuvat sekä muualla luokittelemattomat rakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1910",
        "level": 3,
        "code": "1910",
        "order": 1490,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/191",
        "parentCode": "191",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1910 Saunarakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Muut rakennukset, joissa voi saunoa. Saunarakennuksia ovat asuinrakennuksia ja vapaa-ajan asuinrakennuksia palvelevat saunat sekä erikseen vuokrattavat saunat."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    "Tähän eivät kuulu: yleiset saunat (0319 Muut myymälärakennukset)."
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1911",
        "level": 3,
        "code": "1911",
        "order": 1500,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/191",
        "parentCode": "191",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1911 Talousrakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Muut rakennukset, jotka palvelevat asuin- tai vapaa-ajan asuinrakennuksia tai jotka ovat väliaikaisia. Talousrakennuksia ovat esimerkiksi asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennuksiin kuuluvat vajat, pyöräsuojat ja autotallit sekä työmaiden tilapäiset henkilöstö- ja sosiaalitilarakennukset."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1912",
        "level": 3,
        "code": "1912",
        "order": 1510,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/191",
        "parentCode": "191",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1912 Majat ja tuvat"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Yleensä erämaassa sijaitsevat, vaatimattomasti varustellut muut rakennukset, jotka toimivat lepo- ja yöpymispaikkoina mutta eivät ole jatkuvassa asumiskäytössä. Majat ja tuvat voivat olla maksullisia tai ilmaisia.  Monet majat ja tuvat ovat Metsähallituksen ylläpitämiä."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/1919",
        "level": 3,
        "code": "1919",
        "order": 1520,
        "modifiedDate": "2018-07-18T04:31:48Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/191",
        "parentCode": "191",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "1919 Muualla luokittelemattomat rakennukset"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [
            {
                "type": [
                    "alkuperäinen"
                ],
                "langName": [
                    "suomi"
                ],
                "lang": [
                    "fi"
                ],
                "generalNote": [
                    "Muut rakennukset, jotka eivät ole sauna- tai talousrakennuksia tai majoja ja tupia. Muualla luokittelemattomia rakennuksia ovat esimerkiksi julkiset käymälät."
                ],
                "includes": [
                    ""
                ],
                "includesAlso": [
                    ""
                ],
                "excludes": [
                    ""
                ],
                "changes": [
                    ""
                ],
                "rulings": [
                    ""
                ]
            }
        ],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    },
    {
        "classification": {
            "localId": "rakennus_6_20180101",
            "internationalRecommendation": false,
            "nationalRecommendation": false,
            "classificationName": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "name": "Px-koodisto rakennusluokitus (2018)"
                }
            ],
            "classificationDescription": [
                {
                    "langName": "suomi",
                    "lang": "fi",
                    "description": "Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia."
                }
            ]
        },
        "localId": "rakennus_6_20180101/X",
        "level": 1,
        "code": "X",
        "order": 1600,
        "modifiedDate": "2018-08-20T15:34:35Z",
        "parentItemLocalId": "rakennus_6_20180101/SSS",
        "parentCode": "SSS",
        "classificationItemNames": [
            {
                "langName": "suomi",
                "lang": "fi",
                "name": "Tuntematon"
            }
        ],
        "explanatoryNotes": [],
        "classificationIndexEntry": [
            {
                "text": []
            }
        ]
    }
]