GET /api/classifications/v2/classifications/sektoriluokitus_1_20230101/classificationItems?content=data&meta=max&lang=fi
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1",
    "level": 1,
    "code": "S.1",
    "order": 10,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koko kansantalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11",
    "level": 2,
    "code": "S.11",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1",
    "parentCode": "S.1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yritykset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yrityssektoriin kuuluvat yritykset ja asuntoyhteisöt\nlukuun ottamatta rahoitus- ja vakuutuslaitoksia."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.111",
    "level": 3,
    "code": "S.111",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11",
    "parentCode": "S.11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yritykset pl. asuntoyhteisöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yrityssektori käsittää itsenäisinä oikeushenkilöinä pidettävät institutionaaliset yksiköt, jotka ovat markkinatuottajia ja joiden pääasiallinen toiminta on tavaroiden ja palveluiden (paitsi rahoituspalveluiden) tuotanto. Yrityssektoriin sisältyvät myös yritysmäiset yhteisöt.\n\nYrityssektoriin luetaan seuraavat institutionaaliset yksiköt:\n– yksityiset ja julkiset yhtiöt, osuuskunnat ja yhtiökumppanuudet sekä julkiset tuottajat, jotka ovat pääasiallisesti tavaroiden ja palveluiden (paitsi rahoituspalveluiden) tuotantoa harjoittavia markkinatuottajia\n– yrityksiä ja kotitalouksien yritystoimintaa palvelevat voittoa tavoittelemattomat laitokset tai yhdistykset, jotka ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä\n– markkinatuottajien yhtiöryhmää valvovat pääkonttorit, jos koko ryhmän vallitseva toiminnan laji arvonlisäyksen perusteella mitattuna on tavaroiden ja palveluiden (paitsi rahoituspalveluiden) tuotanto\n– erityistä tarkoitusta varten perustetut yksiköt (SPE), joiden pääasiallinen toiminta on tavaroiden ja palveluiden (paitsi rahoituspalveluiden) tuotanto\n– yksityiset ja julkiset yritysmäiset yhteisöt, jotka ovat pääasiallisesti tavaroiden ja palveluiden (paitsi rahoituspalveluiden) tuotantoa harjoittavia markkinatuottajia. Yritysmäisillä yhteisöillä on oltava riittävät tiedot täydellisen kirjanpidon pitämiseksi ja ne toimivat yritysten tavoin. Niiden tosiasiallinen suhde omistajaansa on sama kuin yrityksen suhde osakkeenomistajiinsa.\n– nimelliset kotimaiset yksiköt, joita käsitellään yritysmäisinä yhteisöinä. Nimellisiä kotimaisia yksiköitä ovat\n1) ulkomaisten talousyksiköiden sellaiset osat, joiden taloudellisen mielenkiinnon pääasiallinen keskus (ts. ne osallistuvat taloudelliseen tuotantoon useimmiten vähintään yhden vuoden ajan) on maan talousalueella\n2) ulkomaiden talousyksiköt maan talousalueella sijaitsevan maan tai rakennusten omistajina, mutta ainoastaan maahan tai rakennuksiin vaikuttavien taloustoimien osalta."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11101",
    "level": 5,
    "code": "S.11101",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.111",
    "parentCode": "S.111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Julkiset yritykset pl. asuntoyhteisöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Alasektori Julkiset yritykset koostuu kaikista itsenäisinä oikeushenkilöinä pidettävistä yrityksistä ja yritysmäisistä yhteisöistä, jotka ovat julkisyhteisöjen yksiköiden valvonnan alaisia.\n\nTärkeimmät huomioon otettavat tekijät määriteltäessä, onko yritys julkisyhteisön valvoma, on esitetty Sektoriluokitus 2012 -käsikirjan luvussa 4.2. Yksi ainoa tekijä voi olla riittävä osoitus valvonnasta, ja joskus useat erilliset tekijät yhdessä osoittavat valvontasuhteen.\n\nJulkiset yritysmäiset yhteisöt ovat julkisyhteisöjen yksiköiden suoraan omistamia yritysmäisiä yhteisöjä (esim. julkiset liikelaitokset)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11102",
    "level": 5,
    "code": "S.11102",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.111",
    "parentCode": "S.111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yksityiset kotimaiset yritykset pl. asuntoyhteisöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Alasektori Yksityiset kotimaiset yritykset koostuu kaikista itsenäisinä oikeushenkilöinä pidettävistä yrityksistä ja yritysmäisistä yhteisöistä, jotka eivät ole julkisyhteisöjen tai ulkomaisten institutionaalisten yksiköiden valvonnan alaisia. Tähän sektoriin sisältyvät myös kaikki yrityksiä ja kotitalouksien yritystoimintaa palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, kuten työnantaja- ja elinkeinojärjestöt.\n\nYritysmäisiin yhteisöihin kuuluvat itsenäiset elinkeinonharjoittajat, joiden toiminta on suhteellisen laajaa ja yritysmäistä. Tällaiset pitävät toiminnastaan yleensä kahdenkertaista kirjanpitoa.\n\nKirjanpitotavasta riippumatta toiminnan yritysmäisyyden kriteeri on käytännössä se, että keskimäärin vähintään kaksi henkilöä työllistävät elinkeinonharjoittajat luetaan yksityisiin kotimaisiin yrityksiin.\n\nYksittäinen institutionaalinen yksikkö – toinen yritys, kotitalous tai voittoa tavoittelematon yhteisö – varmistaa yrityksen tai yritysmäisen yhteisön valvonnan omistamalla yli puolet äänivaltaisista osakkeista tai valvomalla yli puolta osakkeenomistajien äänimääristä.\n\nTämä alasektori sisältää ulkomaisten suorien sijoitusten kohdeyksikköinä olevat yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, joita ei ole luokiteltu alasektoriin ulkomaisomisteiset yritykset (S.11103)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11103",
    "level": 5,
    "code": "S.11103",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.111",
    "parentCode": "S.111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ulkomaisomisteiset yritykset pl. asuntoyhteisöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Alasektori Ulkomaisomisteiset yritykset koostuu kaikista yrityksistä (pl. rahoituslaitokset) ja yritysmäisistä yhteisöistä, joita ulkomaiset institutionaaliset\nyksiköt valvovat.\n\nTähän alasektoriin luetaan\n– ulkomaisten yritysten tytäryritykset\n– ulkomaisen julkisyhteisön tai ulkomaisten yksiköiden ryhmän valvomat yritykset\n– ulkomaisten yhtiöiden sivuliikkeet tai muut yhtiöimättömät yksiköt (nimellisiä kotimaisia yksiköitä).\n\nTähän luokkaan eivät kuulu sellaiset yritykset, joissa yksittäisen ulkomaisen yksikön omistusosuus jää alle 50 prosentin, vaikka ulkomainen omistuspohja yhteenlaskettuna ylittäisikin tämän rajan."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.112",
    "level": 3,
    "code": "S.112",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11",
    "parentCode": "S.11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asuntoyhteisöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoriin luetaan kaikki yhteisömuotoisen asumisen yksiköt: asunto-osakeyhtiöt, asunto-osuuskunnat, asuinkiinteistöyhtiöt, asumisoikeu-syhdistykset ja muut asuntoyhteisöt, sekä asuntojen vuokrausta, omistusta ja hallintaa harjoittavat yhtiöt (pl. isännöinti)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1121",
    "level": 4,
    "code": "S.1121",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.112",
    "parentCode": "S.112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asunto-osakeyhtiöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11211",
    "level": 5,
    "code": "S.11211",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1121",
    "parentCode": "S.1121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asunto-osakeyhtiöt, julkiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11212",
    "level": 5,
    "code": "S.11212",
    "order": 100,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1121",
    "parentCode": "S.1121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asunto-osakeyhtiöt, yksityiset kotimaiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11213",
    "level": 5,
    "code": "S.11213",
    "order": 110,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1121",
    "parentCode": "S.1121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Asunto-osakeyhtiöt, ulkomaisomisteiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1122",
    "level": 4,
    "code": "S.1122",
    "order": 120,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.112",
    "parentCode": "S.112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut asuntoyhteisöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11221",
    "level": 5,
    "code": "S.11221",
    "order": 130,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1122",
    "parentCode": "S.1122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut asuntoyhteisöt, julkiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11222",
    "level": 5,
    "code": "S.11222",
    "order": 140,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1122",
    "parentCode": "S.1122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut asuntoyhteisöt, yksityiset kotimaiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11223",
    "level": 5,
    "code": "S.11223",
    "order": 150,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1122",
    "parentCode": "S.1122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut asuntoyhteisöt, ulkomaisomisteiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12",
    "level": 2,
    "code": "S.12",
    "order": 160,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1",
    "parentCode": "S.1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rahoitus- ja vakuutuslaitokset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rahoituslaitossektori käsittää itsenäisinä oikeushenkilöinä pidettävät institutionaaliset yksiköt, jotka ovat markkinatuottajia ja joiden pääasiallista toimintaa on rahoituspalvelujen tuottaminen. Rahoituslaitoksia ovat kaikki kotimaiset yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, joiden pääasiallista toimintaa on rahoituksen välitys ja/tai rahoitusta avustava toiminta.\n\nRahoituslaitossektori sisältää myös sellaiset pääkonttorit ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, jotka palvelevat pääasiassa rahoituslaitoksia (S.126). Lisäksi rahoituslaitossektorille kuuluvat konserninsisäiset rahoitusyksiköt, jos ne ovat itsenäisiä institutionaalisia yksiköitä (S.127). Rahoituslaitoksia ovat myös ulkomaisomisteiset puhtaat holdingyhtiöt riippumatta siitä, mille sektorille niiden omistamat yksiköt kuuluvat (S.127).\n\nPääkonttoritoiminnalla tarkoitetaan yrityskokonaisuuden valvontaa ja vastaavaa päivittäisen toiminnan johtamista. Pääkonttorit luokitellaan sille pääsektorille (yritykset, rahoituslaitokset), jolle suurin osa niiden valvomista yhtiöistä kuuluu. Holdingyhtiöt, jotka eivät osallistu mitenkään yritysryhmän johtamiseen, vaan toimivat ainoastaan täysin passiivisina omistajina, käsitellään pääsääntöisesti keinotekoisina tytäryrityksinä (ks. Sektoriluokitus 2012 -käsikirjan luku 3.2). Poikkeuksena tästä ulkomaisomisteiset puhtaat holdingyhtiöt luokitellaan rahoituslaitoksiksi sektorille S.127.\n\nSektoriin eivät kuulu kiinteistöosakeyhtiöt tai kiinteistöjen omistusta ja välitystä harjoittavat sijoitusyhtiöt. Ne kuuluvat luokkaan S.111 Yritykset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.121-S.123",
    "level": 2,
    "code": "S.121-S.123",
    "order": 170,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12",
    "parentCode": "S.12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rahalaitokset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoreiden ryhmä käsittää EKP:n (Euroopan keskuspankin) määritelmän mukaiset rahalaitokset (monetary fi nancial institution, MFI). Rahalaitoksista on ajantasainen luettelo Suomen Pankin verkkosivulla http://www.suomenpankki.fi \n\nRahalaitoksia ovat keskuspankin lisäksi sellaiset rahoitusalan yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, jotka pääasiassa välittävät rahoitusta ottamalla vastaan talletuksia tai laskemalla liikkeelle velkakirjoja sekä myöntämällä lainoja. Lisäksi ne voivat käydä arvopaperikauppaa omaan lukuunsa."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.121",
    "level": 3,
    "code": "S.121",
    "order": 180,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.121-S.123",
    "parentCode": "S.121-S.123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Keskuspankki"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektori käsittää Suomen Pankin."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.122",
    "level": 3,
    "code": "S.122",
    "order": 190,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.121-S.123",
    "parentCode": "S.121-S.123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut rahalaitokset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoriin kuuluvat Suomeen rekisteröidyt, Euroopan Keskuspankin rahalaitoksiksi (MFI) määrittelemät laitokset pois lukien keskuspankki ja rahamarkkinarahastot. Rahalaitokset ovat rahoitusvalvonnan alaisia yksiköitä, jotka harjoittavat mm. pankkitoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa, kiinnitysluottopankkitoimintaa, luottokorttiyhtiötoimintaa ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskua.\n\nSektori S.122 jaetaan alasektoreihin."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1221",
    "level": 4,
    "code": "S.1221",
    "order": 200,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.122",
    "parentCode": "S.122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Talletuspankit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Alasektoriin luetaan Finanssivalvonnan myöntämän talletuspankkitoimiluvan saaneet, EKP:n varantovelvoitteen alaiset toimijat. Talletuspankit jaetaan alasektoreihin."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12211",
    "level": 5,
    "code": "S.12211",
    "order": 210,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1221",
    "parentCode": "S.1221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Talletuspankit, julkiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12212",
    "level": 5,
    "code": "S.12212",
    "order": 220,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1221",
    "parentCode": "S.1221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Talletuspankit, yksityiset kotimaiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12213",
    "level": 5,
    "code": "S.12213",
    "order": 230,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1221",
    "parentCode": "S.1221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Talletuspankit, ulkomaisomisteiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1222",
    "level": 4,
    "code": "S.1222",
    "order": 240,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.122",
    "parentCode": "S.122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut luottolaitokset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Alasektoriin luetaan MFI-listan mukaiset, EKP:n varantovelvoitteen alaiset luottolaitokset, jotka eivät ole talletuspankkeja. Muut luottolaitokset jaetaan alasektoreihin."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12221",
    "level": 5,
    "code": "S.12221",
    "order": 250,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1222",
    "parentCode": "S.1222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut luottolaitokset, julkiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12222",
    "level": 5,
    "code": "S.12222",
    "order": 260,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1222",
    "parentCode": "S.1222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut luottolaitokset, yksityiset kotimaiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12223",
    "level": 5,
    "code": "S.12223",
    "order": 270,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1222",
    "parentCode": "S.1222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut luottolaitokset, ulkomaisomisteiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1223",
    "level": 4,
    "code": "S.1223",
    "order": 280,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.122",
    "parentCode": "S.122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Alasektoriin luetaan muut MFI-listan mukaiset rahalaitokset kuin keskuspankki, luottolaitokset ja rahamarkkinarahastot. Näitä ovat esimerkiksi sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat. Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset jaetaan alasektoreihin."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12231",
    "level": 5,
    "code": "S.12231",
    "order": 290,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1223",
    "parentCode": "S.1223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, julkiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12232",
    "level": 5,
    "code": "S.12232",
    "order": 300,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1223",
    "parentCode": "S.1223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, yksityiset kotimaiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12233",
    "level": 5,
    "code": "S.12233",
    "order": 310,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1223",
    "parentCode": "S.1223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, ulkomaisomisteiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.123",
    "level": 3,
    "code": "S.123",
    "order": 320,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.121-S.123",
    "parentCode": "S.121-S.123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rahamarkkinarahastot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rahamarkkinarahaston tavoitteena on rahaston pääoman säilyttäminen ja pankkitalletusten korkoja vastaavan tuoton tarjoaminen. Varat sijoitetaan luottoluokitukseltaan korkealaatuisiin likvideihin saamisiin, kuten rahamarkkinainstrumentteihin, talletuksiin tai rahamarkkinarahasto-osuuksiin. Rahaston hallussa olevien sijoitusten keskimääräinen elinaika voi olla enintään 12 kuukautta."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.124-S.127",
    "level": 2,
    "code": "S.124-S.127",
    "order": 330,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12",
    "parentCode": "S.12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut rahoituslaitokset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.124",
    "level": 3,
    "code": "S.124",
    "order": 340,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.124-S.127",
    "parentCode": "S.124-S.127",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoriin luetaan sijoitusrahastot ja muut yhteissijoitusyritykset. Sektoriin eivät kuulu rahamarkkinarahastot (S.123). Sektori jaetaan kahteen alasektoriin."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1241",
    "level": 4,
    "code": "S.1241",
    "order": 350,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.124",
    "parentCode": "S.124",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sijoitusrahastot (UCITS)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Alasektoriin kuuluvat sijoitusrahastot, jotka sijoittavat varojaan siirtokelpoisiin arvopapereihin UCITS-sijoitusrahastodirektiivin (2009/65/EY) rajoitteet huomioiden. Käytännössä tämä tarkoittaa ei-ammattimaisille sijoittajille, kuten kotitalouksille, markkinoitavia tavallisia sijoitusrahastoja. Rahamarkkinarahastot eivät kuulu tähän alasektoriin, vaan sektoriin S.123."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1242",
    "level": 4,
    "code": "S.1242",
    "order": 360,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.124",
    "parentCode": "S.124",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut yhteissijoitusyritykset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Alasektoriin luetaan muut kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaiset yhteissijoitusyritykset. Näiden vaihtoehtoisten rahastojen toiminta on säänneltyä (esim. AIFM -direktiivi), mutta ne voivat sijoittaa varoja vapaammin kuin alasektorin S.1241 sijoitusrahastot. Alasektoriin kuuluvat esimerkiksi erikoissijoitusrahastot, pääomarahastot ja kehityspääomayhtiöt."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.125",
    "level": 3,
    "code": "S.125",
    "order": 370,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.124-S.127",
    "parentCode": "S.124-S.127",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut rahoituksen välittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Rahoituksen välittäjälle on luonteenomaista, että taseen sekä saamis- että velkapuolen rahoitusinstrumenteilla käydään kauppaa avoimilla markkinoilla. Sektoriin S.125 kuuluvat rahoitusta välittävät yritykset ja yhteisöt, jotka toimivat ottamalla velkaa muussa muodossa kuin valuuttana, talletuksina tai sijoitusrahasto-osuuksina. Sektorin S.125 rahoituksenvälittäjät hoitavat pääsääntöisesti pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyviä tehtäviä,mikä erott aa tämän alasektorin rahalaitoksiin luokiteltavista yksiköistä (S.122). Vakuutuslaitokset (S.128) ja eläkerahastot (S.129) eivät kuulu tähän sektoriin.\n\nEsimerkkejä sektoriin S.125 kuuluvista yksiköistä:\n– Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhtiöt (fi nancial vehicle corporation, FCV), jotka ovat itsenäisiä institutionaalisia yksikköjä.\n– Arvopaperi- ja johdannaiskauppaa omaan lukuunsa käyvät yritykset, jotka ovat itsenäisiä institutionaalisia yksikköjä.\n– Lainanantajina toimivat rahoitusalan yritykset, kuten myyntisaatavien rahoitusta, osamaksukauppaa ja rahoitusleasing-palveluja tarjoavat yhtiöt (jotka eivät ole luottolaitoksia (S.122)).\n– Erikoistuneet rahoituslaitokset, kuten keskusvastapuoliyhteisöt ja vienti-/tuontirahoitusyhtiöt.\n\nMuut rahoituksen välittäjät jaetaan alasektoreihin."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12501",
    "level": 5,
    "code": "S.12501",
    "order": 380,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.125",
    "parentCode": "S.125",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut rahoituksen välittäjät, julkiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12502",
    "level": 5,
    "code": "S.12502",
    "order": 390,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.125",
    "parentCode": "S.125",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut rahoituksen välittäjät, yksityiset kotimaiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12503",
    "level": 5,
    "code": "S.12503",
    "order": 400,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.125",
    "parentCode": "S.125",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut rahoituksen välittäjät, ulkomaisomisteiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.126",
    "level": 3,
    "code": "S.126",
    "order": 410,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.124-S.127",
    "parentCode": "S.124-S.127",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoriin kuuluvat kaikki kotimaiset yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, jotka harjoittavat rahoituksen välitykseen läheisesti liittyviä toimintoja, mutta eivät itse ole rahoituksen välittäjiä. Näitä ovat\n– vakuutusmeklarit, meripelastus- ja haverihallinnon hoitajat, vakuutus- ja eläkekonsultit jne.\n– lainameklarit, arvopaperinvälittäjät, sijoitusneuvojat jne.\n– arvopaperien liikkeeseen laskemiseen erikoistuneet emissioyhtiöt\n– yritykset, joiden pääasiallista toimintaa on taata nimisiirrolla vekseleitä ja muita vastaavia instrumentteja\n– yritykset, jotka järjestelevät sellaisia johdannais- tai suojautumisinstrumentteja kuin swapit, optiot ja futuurit (laskematta niitä liikkeeseen)\n– yritykset, jotka huolehtivat rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurista\n– rahoituksen välittäjien ja rahoitusmarkkinoiden keskusvalvontaviranomaiset, jos ne ovat erillisiä institutionaalisia yksiköitä\n– sijoitusrahastoja hallinnoivat rahastoyhtiöt\n– arvopaperi- ja vakuutuspörssit\n– itsenäisinä oikeushenkilöinä pidetyt voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, kuten rahoitusalan edunvalvojat, jotka palvelevat rahoituslaitoksia mutta eivät itse välitä rahoitusta\n– maksulaitokset (ostajan ja myyjän välisiä maksuja helpottavat laitokset).\n\nTähän sektoriin kuuluvat myös pääkonttorit, jotka valvovat muista sektoriin S.12 kuuluvista laitoksista muodostuvaa ryhmää, mutta jotka eivät itse ole luokiteltavissa mihinkään sektorin S.12 muuhun alasektoriin. Lisäksi sektoriin kuuluvat voittoa tavoittelemattomat itsenäisinä oikeushenkilöinä pidettävät yhteisöt, jotka palvelevat sektorille S.12 kuuluvia yksiköitä, mutta jotka eivät itse välitä rahoitusta. Näitä ovat esimerkiksi rahoitus- ja vakuutusalan keskusjärjestöt.\n\nRahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset jaetaan alasektoreihin."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12601",
    "level": 5,
    "code": "S.12601",
    "order": 420,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.126",
    "parentCode": "S.126",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, julkiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12602",
    "level": 5,
    "code": "S.12602",
    "order": 430,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.126",
    "parentCode": "S.126",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, yksityiset kotimaiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12603",
    "level": 5,
    "code": "S.12603",
    "order": 440,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.126",
    "parentCode": "S.126",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, ulkomaisomisteiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.127",
    "level": 3,
    "code": "S.127",
    "order": 450,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.124-S.127",
    "parentCode": "S.124-S.127",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektori S.127 koostuu sellaisista itsenäisistä rahoitusalan yrityksistä ja yritysmäisistä yhteisöistä, jotka eivät itse välitä rahoitusta eivätkä tuota rahoituksen välitystä avustavia palveluja. Käytännössä sektoriin luetaan sellaiset rahoitusyksiköt, jotka toimivat rajatussa ympäristössä, esimerkiksi konsernin sisällä. Lisäksi sektoriin luetaan yksiköt, jotka lainaavat yksinomaan omia varojaan tai vain yhden toimeksiantajan varoja. \n\nErityisesti seuraavat rahoitusalan yritykset ja yritysmäiset yhteisöt luokitellaan sektoriin S.127: \n– oikeushenkilöinä pidettävät erityisrahastot (trusts), jäämistön- ja omaisuudenhoitoyksiköt ja pöytälaatikkoyritykset \n– erillisinä institutionaalisina yksiköinä pidettävät konserninsisäiset rahoitusyksiköt, jotka esim. hankkivat varoja emoyrityksen käyttöön \n– ulkomaisomisteiset puhtaat holdingyhtiöt, jotka omistavat määräysvaltaan oikeuttavia osuuksia tytäryhtiöiden ryhmän pääomasta ja jotka eivät tuota minkäänlaisia muita palveluja yrityksille, joiden pääoma on omistuksen kohteena \n– yksiköt, jotka tuottavat yksinomaan omin tai järjestäjän tarjoamin varoin rahoituspalveluja erilaisille asiakkaille ja ottavat vastatakseen takaisinmaksuun liittyvän luottoriskin; tällaisia yksiköitä ovat esimerkiksi pikavippiyhtiöt ja muut rahanlainaajat \n– yritykset, jotka antavat lainoja opiskelijoille tai ulkomaankaupan tarkoituksiin käyttämällä järjestäjältä, kuten julkisyhteisöjen yksiköltä tai voittoa tavoittelemattomalta yhteisöltä, saatuja varoja, sekä pääasiallisesti lainaustoimintaa harjoittavat panttilainaamot \n– erityistä tarkoitusta varten perustetut valtion omistamat sijoitusyhtiöt (sovereign wealth fund), jos ne luokitellaan rahoituslaitoksiin. \n\nPuhtaista holdingyhtiöistä luetaan sektoriin S.127 ainoastaan ulkomaisomisteiset yksiköt. Vastaavanlaiset kotimaiset toimijat eivät täytä itsenäisen institutionaalisen yksikön kriteereitä. Kotimaisomisteisia puhtaita holdingyhtiöitä ja SPE-yksiköitä käsitellään keinotekoisina tytäryrityksinä. \n\nKonserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat jaetaan alasektoreihin."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12701",
    "level": 5,
    "code": "S.12701",
    "order": 460,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.127",
    "parentCode": "S.127",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, julkiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12702",
    "level": 5,
    "code": "S.12702",
    "order": 470,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.127",
    "parentCode": "S.127",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, yksityiset kotimaiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12703",
    "level": 5,
    "code": "S.12703",
    "order": 480,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.127",
    "parentCode": "S.127",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, ulkomaisomisteiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.128-S.129",
    "level": 2,
    "code": "S.128-S.129",
    "order": 490,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12",
    "parentCode": "S.12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.128",
    "level": 3,
    "code": "S.128",
    "order": 500,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.128-S.129",
    "parentCode": "S.128-S.129",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vakuutuslaitokset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan kuuluvat henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset. Tähän luokkaan eivät kuulu työeläkevakuuttamista hoitavat eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, eläkekassat ja muut yksiköt. Ne kuuluvat luokkaan S.13141.\n\nVakuutuslaitokset jaetaan alasektoreihin."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12801",
    "level": 5,
    "code": "S.12801",
    "order": 510,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.128",
    "parentCode": "S.128",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vakuutuslaitokset, julkiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12802",
    "level": 5,
    "code": "S.12802",
    "order": 520,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.128",
    "parentCode": "S.128",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vakuutuslaitokset, yksityiset kotimaiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12803",
    "level": 5,
    "code": "S.12803",
    "order": 530,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.128",
    "parentCode": "S.128",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vakuutuslaitokset, ulkomaisomisteiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.129",
    "level": 3,
    "code": "S.129",
    "order": 540,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.128-S.129",
    "parentCode": "S.128-S.129",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Eläkerahastot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoriin kuuluvat yksilöllistä vapaaehtoista eläkevakuuttamista harjoittavat yhtiöt eli A-tyyppiset eläkesäätiöt ja -kassat sekä AB-tyyppisten eläkesäätiöiden ja -kassojen A-osastot.\n\nSektoriin eivät kuulu työeläkevakuuttamista hoitavat eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, eläkekassat ja muut yksiköt. Ne kuuluvat luokkaan S.13141."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13",
    "level": 2,
    "code": "S.13",
    "order": 550,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1",
    "parentCode": "S.1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Julkisyhteisöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Julkisyhteisöt tuottavat julkisia palveluja, huolehtivat yleisestä tulonjaosta ja hyvinvoinnista sekä takaavat sosiaalisen ja taloudellisen järjestelmän toiminnan. Julkisyhteisöt rahoittavat toimintansa pääosin veroilla.\n\nSektoriin S.13 luetaan esimerkiksi seuraavat institutionaaliset yksiköt:\n– yksiköt, jotka hoitavat ja rahoittavat sellaisia toimintoja, joiden tarkoituksena on pääasiallisesti markkinattomien, yhteiskunnan hyväksi tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden tuottaminen\n – yritykset tai yritysmäiset yhteisöt, jotka ovat julkisyhteisöjen valvonnassa ja joiden tuotos on pääasiassa markkinatonta\n – lakisääteistä eläkevakuuttamista hoitavat yksiköt\n – julkisyhteisöjä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, kuten julkisyhteisöjä edustavat työnantajajärjestöt.\n\nJulkisyhteisöt-sektoriin ei lueta niitä julkisyhteisöjen valvomia yrityksiä tai yritysmäisiä yhteisöjä, jotka ovat markkinatuottajia. Ne kuuluvat sektoriin julkiset yritykset tai julkiset rahoituslaitokset. (Ks. luku 3: Institutionaaliset yksiköt ja luku 4: Sektoriluokan määräytymisperusteet.)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1311",
    "level": 4,
    "code": "S.1311",
    "order": 560,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13",
    "parentCode": "S.13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Valtionhallinto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoriin luetaan kaikki valtion ministeriöt ja keskusvirastot, joiden toimivalta normaalisti ulottuu koko talousalueelle, ei kuitenkaan sosiaaliturvarahastojen hallintoa. Sektoriin kuuluvat ne voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, joita valtionhallinto valvoo ja joiden toimivalta ulottuu koko talousalueelle. Lisäksi sektoriin kuuluvat ne markkinoita säätelevät organisaatiot, jotka ovat joko yksinomaan tai pääasiallisesti tukipalkkioiden jakajia. "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13111",
    "level": 5,
    "code": "S.13111",
    "order": 570,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1311",
    "parentCode": "S.1311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Valtion budjettitalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoriin kuuluvat valtion budjettitalouden yksiköt: ministeriöt sekä muut valtion eri hallinnonaloilla toimivat virastot ja laitokset."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13119",
    "level": 5,
    "code": "S.13119",
    "order": 580,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1311",
    "parentCode": "S.1311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut valtionhallinnon yksiköt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoriin kuuluvat muut kuin sektoriin S.13111 kuuluvat valtionhallinnon yksiköt, esimerkiksi budjettitalouden ulkopuoliset rahastot pääosin, sekä laitoksina ja säätiöinä toimivat yliopistot. Lisäksi sektoriin kuuluvat ne valtionhallinnon yksiköiden valvomat osakeyhtiöt, jotka ovat markkinattomia tuottajia."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1312",
    "level": 4,
    "code": "S.1312",
    "order": 590,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13",
    "parentCode": "S.13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Osavaltiohallinto (ei käytössä Suomessa)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1313",
    "level": 4,
    "code": "S.1313",
    "order": 600,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13",
    "parentCode": "S.13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Paikallishallinto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoriin luetaan julkisen hallinnon elimet, joiden toimivalta ulottuu ainoastaan talousalueen paikalliseen osaan, ei kuitenkaan sosiaaliturvarahastojen paikallisia laitoksia. Sektoriin luetaan voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, joita paikalliset julkisen hallinnon elimet valvovat ja joiden toimivalta rajoittuu paikallisten hallintoelinten talousalueille."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13131",
    "level": 5,
    "code": "S.13131",
    "order": 610,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1313",
    "parentCode": "S.1313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoriin kuuluvat kunnat, kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakunnan hallitus sekä muut paikallishallinnon yksiköt"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.131311",
    "level": 6,
    "code": "S.131311",
    "order": 620,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13131",
    "parentCode": "S.13131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kunnat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoriin kuuluvat kunnat ja ne kuntien liikelaitokset, jotka ovat markkinattomia tuottajia."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.131312",
    "level": 6,
    "code": "S.131312",
    "order": 630,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13131",
    "parentCode": "S.13131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuntayhtymät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoriin kuuluvat ne kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät ja kuntayhtymien liikelaitokset, jotka ovat markkinattomia tuottajia."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.131313",
    "level": 6,
    "code": "S.131313",
    "order": 640,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13131",
    "parentCode": "S.13131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ahvenanmaan maakunnan hallitus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ahvenanmaan maakunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukainen itsehallinnollinen yksikkö. Sektoriin kuuluvat maakuntahallinnon budjettitalouteen kuuluvat yksiköt. Ahvenanmaan kunnat ja kuntayhtymät kuuluvat sektoreihin S.131311 ja S.131312."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.131319",
    "level": 6,
    "code": "S.131319",
    "order": 650,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13131",
    "parentCode": "S.13131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut paikallishallinnon yksiköt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoriin kuuluvat muut kuin sektoreihin S.131311, S.131312 ja S.131313 kuuluvat paikallishallinnon yksiköt. Lisäksi sektoriin kuuluvat ne paikallishallinnon yksiköiden valvomat osakeyhtiöt, jotka ovat markkinattomia tuottajia."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13132",
    "level": 5,
    "code": "S.13132",
    "order": 660,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1313",
    "parentCode": "S.1313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hyvinvointialuehallinto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoriin kuuluvat hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät sekä muut hyvinvointialuehallinnon yksiköt."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.131321",
    "level": 6,
    "code": "S.131321",
    "order": 670,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13132",
    "parentCode": "S.13132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hyvinvointialueet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoriin kuuluvat hyvinvointialueet ja ne hyvinvointialueiden liikelaitokset, jotka ovat markkinattomia tuottajia."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.131322",
    "level": 6,
    "code": "S.131322",
    "order": 680,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13132",
    "parentCode": "S.13132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hyvinvointiyhtymät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoriin kuuluvat hyvinvointialueiden väliset hyvinvointiyhtymät."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.131329",
    "level": 6,
    "code": "S.131329",
    "order": 690,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13132",
    "parentCode": "S.13132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut hyvinvointialuehallinnon yksiköt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoriin kuuluvat muut kuin sektoreihin S.131321 ja S.131322 kuuluvat hyvinvointialuehallinnon yksiköt. Lisäksi sektoriin kuuluvat ne hyvinvointialuehallinnon yksiköiden valvomat osakeyhtiöt, jotka ovat markkinattomia tuottajia."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1314",
    "level": 4,
    "code": "S.1314",
    "order": 700,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13",
    "parentCode": "S.13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosiaaliturvarahastot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoriin kuuluvat yksiköt, joiden pääasiallista toimintaa on julkisen vallan säätämän sosiaaliturvan toteuttaminen."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13141",
    "level": 5,
    "code": "S.13141",
    "order": 710,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1314",
    "parentCode": "S.1314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Työeläkelaitokset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektoriin kuuluvat pakollista työeläkevakuutusta ja sitä täydentävää lisäeläkejärjestelmää hoitavat yksiköt. Näitä ovat eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, eläkekassat ja julkiset laitokset, kuten kuntien ja valtion työntekijöiden eläketurvaa hoitavat yksiköt. Sektoriin kuuluvat lisäksi Eläketurvakeskus sekä työeläkelaitoksia palvelevat organisaatiot, kuten TELA."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13149",
    "level": 5,
    "code": "S.13149",
    "order": 720,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1314",
    "parentCode": "S.1314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut sosiaaliturvarahastot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan kuuluvat muita julkiselle vallalle kuuluvia sosiaaliturvan tehtäviä toteuttavat yksiköt, kuten Kansaneläkelaitos ja työttömyysvakuutusjärjestelmää hoitavat yksiköt.\n\nLuokkaan kuuluvat myös sairaus-, hautaus- ja eroavustuskassat."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.14",
    "level": 2,
    "code": "S.14",
    "order": 730,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1",
    "parentCode": "S.1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kotitaloudet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kotitaloussektori kattaa henkilöt tai henkilöryhmät kuluttajina ja markkinatuottajina silloin, kun kotitalouksien yritystoimintaa ei voida erottaa luokiteltavaksi yrityssektoriin. Kotitaloussektoriin luetaan myös henkilöt tai henkilöryhmät tavaroiden ja tiettyjen palvelujen tuottajina omaa loppukäyttöä varten.\n\nKotitaloudet saavat palkkaa, omaisuustuloja ja tulonsiirtoja muilta sektoreilta sekä yrittäjätuloa elinkeinotoiminnastaan. Kuluttajakotitaloudet määritellään henkilöiksi tai henkilöryhmiksi, jotka asuvat yhdessä ja käyttävät yhteisesti osan tai kaiken tuloistaan ja varallisuudestaan ja jotka kuluttavat kollektiivisesti tietyntyyppisiä, pääasiassa asumiseen ja ruokaan liittyviä tavaroita ja palveluita.\n\nKotitalouksien pääasialliset tulot ovat\n– palkansaajakorvaukset\n– omaisuustulot\n– muilta sektoreilta saadut tulonsiirrot\n– markkinatuotteiden myyntitulot\n– laskennalliset tulot tuotoksesta omaan loppukulutukseen.\n\nKotitaloussektoriin luetaan\n– Yksilöt tai yksilöryhmät, joiden pääasiallinentaloudellisen toiminnan muoto on kuluttaminen.\n– Henkilöt, jotka asuvat pysyvästi laitoksissa ja joilla on vähän tai ei lainkaan itsenäistä toiminta- tai päätösvaltaa taloudellisissa asioissa (pitkäaikaisesti laitoksissa asuvat potilaat, vanhukset, vangit jne.). Näitä henkilöitä käsitellään yhtenä institutionaalisena yksikkönä, toisin sanoen yhtenä kotitaloutena.\n– Yksilöt tai yksilöryhmät, jotka tuottavat tavaroita ja palveluita yksinomaan omaan käyttöön. Näihin palveluihin luetaan ainoastaan omistusasuntopalvelut ja palkatun työvoiman tuottamat kotitalouspalvelut.\n– Muut kuin yritysmäisinä yhteisöinä pidetyt yksityiset elinkeinonharjoittajat ja yhtiökumppanuudet, joilla ei ole itsenäistä oikeudellista asemaa ja jotka ovat markkinatuottajia.\n– Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, joilla ei ole itsenäistä oikeudellista asemaa tai joiden taloudellinen merkitys on vähäinen.\n\nKotitaloussektori jaetaan seuraaviin alasektoreihin:\n– työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet (S.141)\n– palkansaajakotitaloudet (S.143)\n– omaisuustulojen saajakotitaloudet (S.1441)\n– eläkkeensaajakotitaloudet (S.1442)\n– muiden tulonsiirtojen saajien kotitaloudet (S.1443).\n\nKotitaloudet jaetaan alasektoreihin koko kotitalouden saaman suurimman tulolajin (palkansaajakorvaukset, yrittäjätulot jne.) mukaan. Tämän tiedon puuttuessa jakokriteerinä voidaan pitää kotitalouden viitehenkilön suurinta tulolajia."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.141",
    "level": 3,
    "code": "S.141",
    "order": 740,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.14",
    "parentCode": "S.14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Työantajien ja elinkeinonharjoittajien alasektori koostuu sellaisten kotitalouksien ryhmästä, joille markkinatavaroiden ja palvelujen tuotannosta saadut sekatulot on suurin tulonlähde kotitaloudelle kokonaisuudessaan. Näitä tuloja kotitaloudet saavat omistaessaan yhtiöimättömiä kotitalousyrityksiä, joissa voi olla myös palkattua henkilöstöä. \n\nKun kotitalouden yritystoiminta on laajuudeltaan merkittävää, ja voidaan erottaa itsenäiseksi yksiköksi, se luokitellaan yrityssektoriin. Tällaisesta toiminnasta pidetään yleensä kahdenkertaista kirjanpitoa. Kirjanpitotavasta riippumatta on kuitenkin sovittu käytännön kriteeriksi se, että keskimäärin alle kaksi henkilöä (mukaan lukien yrittäjä) työllistävät elinkeinonharjoittajat luetaan kotitalouksiin.\n\nLisäys (7.5.2014): Maatalousyrittäjät luokitellaan aina kotitaloussektoriin, työllisten lukumäärästä riippumatta."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.143",
    "level": 3,
    "code": "S.143",
    "order": 750,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.14",
    "parentCode": "S.14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Palkansaajakotitaloudet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Palkansaajien alasektori koostuu sellaisten kotitalouksien ryhmästä, joiden tuloista palkansaajakorvaukset on suurin tulolähde kotitaloudelle kokonaisuudessaan."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.144",
    "level": 3,
    "code": "S.144",
    "order": 760,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.14",
    "parentCode": "S.14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajakotitaloudet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajien pääasialliset tulot koostuvat muista kuin palkoista tai elinkeinotoimintaa harjoittavien omistajayrittäjien saamista sekatuloista. Näiden kotitalouksien tulot koostuvat omaisuustuloista, eläkkeistä ja muista tulonsiirroista."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1441",
    "level": 4,
    "code": "S.1441",
    "order": 770,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.144",
    "parentCode": "S.144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Omaisuustulojen saajakotitaloudet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Omaisuustulojen saajien alasektori koostuu sellaisten kotitalouksien ryhmästä, joille omaisuustulot on suurin tulolähde kotitaloudelle kokonaisuudessaan."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1442",
    "level": 4,
    "code": "S.1442",
    "order": 780,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.144",
    "parentCode": "S.144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Eläkkeensaajakotitaloudet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Eläkkeensaajien alasektori koostuu sellaisten kotitalouksien ryhmästä, joille työ- ja muut eläkkeet on suurin tulolähde kotitaloudelle kokonaisuudessaan."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1443",
    "level": 4,
    "code": "S.1443",
    "order": 790,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.144",
    "parentCode": "S.144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden tulonsiirtojen saajakotitaloudet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muiden tulonsiirtojen saajien alasektori koostuu sellaisten kotitalouksien ryhmästä, joille muut tulonsiirrot on suurin tulolähde kotitaloudelle kokonaisuudessaan. Muita tulonsiirtoja ovat kaikki muut tulonsiirrot kuin omaisuustulot, eläkkeet ja pysyvästi laitoksissa asuvien henkilöiden tulot.\n\nJos sektorin määrittelemiseen tarvittavat tulolähteiden suhteelliset osuudet eivät ole tiedossa kotitalouden osalta kokonaisuudessaan, luokitteluun käytetään viitehenkilön tuloja."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.15",
    "level": 2,
    "code": "S.15",
    "order": 800,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1",
    "parentCode": "S.1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen (KPVTY) sektori koostuu voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä, jotka ovat erillisiä juridisia yksiköitä ja yksityisiä markkinattomia tuottajia. Sektorin tulot muodostuvat pääasiassa kuluttajakotitalouksien vapaaehtoisista maksuista, julkisyhteisöjen avustuksista ja omaisuustuloista. \n\nKotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen sektori sisältää esimerkiksi seuraavia yhteisöjä, jotka tarjoava markkinattomia tavaroita ja palveluita kotitalouksille:\n– ammattiyhdistykset, ammatilliset ja tieteelliset seurat, kuluttajayhdistykset, poliittiset puolueet, evankelisluterilainen ja ortodoksinen kirkko, muut kirkot ja muut uskonnolliset yhteisöt myös julkisen sektorin rahoittamat muttei valvomat ja sosiaaliset, kulttuuri- ja viihde- sekä urheilukerhot\n– hyväntekeväisyys-, hätäapu- ja avunantojärjestöt, joita muut institutionaaliset yksiköt rahoittavat vapaaehtoisin raha- ja luontoismuotoisin tulonsiirroin.\n\nKun kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ovat merkityksettömiä eikä niiden taloutta voida erottaa kotitalouksista, ne luetaan kotitaloussektoriin (S.14). Julkisyhteisöjen valvomat, markkinattomat kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt luokitellaan julkisyhteisöihin (S.13).\n\nYrityksiä, rahoituslaitoksia tai julkisyhteisöjä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt kuuluvat pääluokkiin S.11, S.12 ja S.13 sen mukaan, minkä sektorin yksiköitä ne palvelevat. Myös kotitalouksien yritystoimintaa palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, esim. maatalouden edistämisjärjestöt, kuuluvat yrityssektoriin (S.11)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.2",
    "level": 1,
    "code": "S.2",
    "order": 810,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ulkomaat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ulkomaat-sektori on Suomen kansantalouden ulkopuolella ja se tarkastelee kotimaisten yksiköiden kanssa tehtyjä vuorovaikutteisia taloustoimia. Ulkomaat-sektori muodostaa oman tilikokonaisuuden, joka laaditaan sen näkökulmasta.\n\nUlkomaat käsittää kaikki ulkomaan talousalueeseen luettavat institutionaaliset yksiköt, joilla on taloustoimia, saamisia, velkoja tai omistuksia Suomen talousalueen sektoreiden kanssa. Ulkomaisia yksiköitä ovat myös kotimaisten yritysten ulkomailla sijaitsevat tytäryhtiöt, sivukonttorit ja muut rakentamiseen sekä maan tai kiinteistöjen omistamiseen liittyvät nimelliset ulkomaiset yksiköt. Suomessa sijaitsevia ulkomaisia talousyksiköitä ovat ulkomaiset lähetystöt, konsulaatit ja kansainvälisten järjestöjen yksiköt. Ks. tarkemmin ulkomaisten yksiköiden määrittelystä Sektoriluokitus 2012 -käsikirja: luku 2. Kansantalouden rajaus, ja luku 3. Institutionaaliset yksiköt.\n\nUlkomaat jaetaan alasektoreihin pääjakona EU ja muut maat mukaan lukien kansainväliset järjestöt. Euroopan unionissa erotetaan euroalueen jäsenvaltiot sen ulkopuolisista. Euroopan unionin toimielimistä erotetaan Euroopan keskuspankki omaksi sektorikseen. Ulkomaat-sektori voidaan jakaa myös alasektoreihin kotimaisen sektoriluokituksen mukaisesti siten, että yhteys ensisijaiseen maaryhmäperusteiseen luokitukseen säilyy."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.21",
    "level": 2,
    "code": "S.21",
    "order": 820,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.2",
    "parentCode": "S.2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Euroopan unionin jäsenvaltiot ja toimielimet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.211",
    "level": 3,
    "code": "S.211",
    "order": 830,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.21",
    "parentCode": "S.21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Euroopan unionin jäsenvaltiot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.2111",
    "level": 4,
    "code": "S.2111",
    "order": 840,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.211",
    "parentCode": "S.211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Euroalueen jäsenvaltiot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.2112",
    "level": 4,
    "code": "S.2112",
    "order": 850,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.211",
    "parentCode": "S.211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.212",
    "level": 3,
    "code": "S.212",
    "order": 860,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.21",
    "parentCode": "S.21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Euroopan unionin toimielimet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.2121",
    "level": 4,
    "code": "S.2121",
    "order": 870,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.212",
    "parentCode": "S.212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Euroopan keskuspankki (EKP)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.2122",
    "level": 4,
    "code": "S.2122",
    "order": 880,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.212",
    "parentCode": "S.212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Euroopan unionin toimielimet pl. EKP"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "EU:n toimielimiä ovat esim. Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuin."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sektoriluokitus 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sektoriluokitusstandardi"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.22",
    "level": 2,
    "code": "S.22",
    "order": 890,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.2",
    "parentCode": "S.2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot ja kansainväliset järjestöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kansainvälisiä järjestöjä ovat esimerkiksi Yhdistyneet kansakunnat, Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  }
]