GET /api/classifications/v2/classifications/sosioekon_asema_1_19890101/classificationItems?content=data&meta=max&lang=fi
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/SS",
    "level": 0,
    "code": "SS",
    "order": 1,
    "modifiedDate": "2006-09-17T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosioekonomiset luokat yhteensä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/1",
    "level": 1,
    "code": "1",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/SS",
    "parentCode": "SS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yrittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yrittäjiin luetaan ne henkilöt, jotka hoitavat omaa yritystään, viljelevät omistamaansa tai vuokraamaansa maatilaa tai ovat vapaan ammatin harjoittajia. Yrittäjät voivat olla joko yksinäisyrittäjiä tai työnantajia, joilla on yksi tai useampi palkattu työntekijä. Yrittäjän kotitalouteen kuuluvat, ilman palkkaa yrittäjää tämän ammatissa avustavat henkilöt, rinnastetaan sosioekonomiselta asemaltaan varsinaiseen yrittäjään.\r\n\r\nYrittäjiin rinnastetaan sellaisissa pienissä osakeyhtiömuotoisissa yrityksissä työskentelevät omistajayrittäjät, joissa kyseinen yrittäjä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa yli puolet osakepääomasta.\r\n\r\nMaatalousyrittäjät\r\n\r\nMaatalousyrittäjiin luetaan pääryhmään '6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.' (Ammattiluokitus 2010) sisältyvät yrittäjät.",
          "Yrittäjiin luetaan ne henkilöt, jotka hoitavat omaa yritystään, viljelevät omistamaansa tai vuokraamaansa maatilaa tai ovat vapaan ammatin harjoittajia. Yrittäjät voivat olla joko yksinäisyrittäjiä tai työnantajia, joilla on yksi tai useampi palkattu työntekijä. Yrittäjän kotitalouteen kuuluvat, ilman palkkaa yrittäjää tämän ammatissa avustavat henkilöt, rinnastetaan sosioekonomiselta asemaltaan varsinaiseen yrittäjään.\r\n\r\nYrittäjiin rinnastetaan sellaisissa pienissä osakeyhtiömuotoisissa yrityksissä työskentelevät omistajayrittäjät, joissa kyseinen yrittäjä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa yli puolet osakepääomasta.\r\n\r\nMaatalousyrittäjät\r\n\r\nMaatalousyrittäjiin luetaan pääryhmään '6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.' (Ammattiluokitus 2010) sisältyvät yrittäjät."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/11",
    "level": 2,
    "code": "11",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maataloustyönantajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Jos maa-, metsä- tai kalataloutta harjoittava yrittäjä toimii työnantajana, hänet sekä häntä avustavat samaan kotitalouteen kuuluvat luetaan maataloustyönantajiin.",
          "Jos maa-, metsä- tai kalataloutta harjoittava yrittäjä toimii työnantajana, hänet sekä häntä avustavat samaan kotitalouteen kuuluvat luetaan maataloustyönantajiin."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/12",
    "level": 2,
    "code": "12",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maatalouden yksinäisyrittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Jos maa-, metsä- tai kalataloutta harjoittavalla yrittäjällä ei ole palkattua työvoimaa, hänet sekä häntä avustavat samaan kotitalouteen kuuluvat luetaan maatalouden yksinäisyrittäjiin.\r\n\r\nMaatalousyrittäjät luetaan joko luokkaan 11 tai 12 riippuen siitä, onko yrittäjällä palveluksessaan palkattua työvoimaa vai ei.\r\n\r\nMuut yrittäjät\r\n\r\nJos yrittäjä harjoittaa muuta yritystoimintaa kuin maa-, metsä- ja kalataloutta, hänet sekä häntä avustavat samaan kotitalouteen kuuluvat luetaan muihin yrittäjiin. Yrittäjät luokitellaan heidän palveluksessaan olevien työntekijöiden lukumäärän mukaan. Tähän ryhmään luetaan pääryhmää '6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.' (Ammattiluokitus 2010) lukuun ottamatta kaikkiin muihin pääryhmiin sisältyvät yrittäjät.",
          "Jos maa-, metsä- tai kalataloutta harjoittavalla yrittäjällä ei ole palkattua työvoimaa, hänet sekä häntä avustavat samaan kotitalouteen kuuluvat luetaan maatalouden yksinäisyrittäjiin.\r\n\r\nMaatalousyrittäjät luetaan joko luokkaan 11 tai 12 riippuen siitä, onko yrittäjällä palveluksessaan palkattua työvoimaa vai ei.\r\n\r\nMuut yrittäjät\r\n\r\nJos yrittäjä harjoittaa muuta yritystoimintaa kuin maa-, metsä- ja kalataloutta, hänet sekä häntä avustavat samaan kotitalouteen kuuluvat luetaan muihin yrittäjiin. Yrittäjät luokitellaan heidän palveluksessaan olevien työntekijöiden lukumäärän mukaan. Tähän ryhmään luetaan pääryhmää '6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.' (Ammattiluokitus 2010) lukuun ottamatta kaikkiin muihin pääryhmiin sisältyvät yrittäjät."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/21",
    "level": 2,
    "code": "21",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pientyönantajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Jos yrityksen palveluksessa on joko koko- tai osapäivätoimisina alle viisi henkilöä, työnantaja luetaan tähän alaluokkaan samoinkuin häntä avustavat samaan kotitalouteen kuuluvat henkilöt.",
          "Jos yrityksen palveluksessa on joko koko- tai osapäivätoimisina alle viisi henkilöä, työnantaja luetaan tähän alaluokkaan samoinkuin häntä avustavat samaan kotitalouteen kuuluvat henkilöt."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/22",
    "level": 2,
    "code": "22",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut työnantajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Jos yrityksen palveluksessa on joko koko- tai osapäivätoimisina viisi tai useampia henkilöitä, työnantaja luetaan tähän alaluokkaan samoinkuin häntä avustavat samaan kotitalouteen kuuluvat henkilöt.",
          "Jos yrityksen palveluksessa on joko koko- tai osapäivätoimisina viisi tai useampia henkilöitä, työnantaja luetaan tähän alaluokkaan samoinkuin häntä avustavat samaan kotitalouteen kuuluvat henkilöt."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/23",
    "level": 2,
    "code": "23",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yksinäisyrittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Jos henkilö hoitaa omaa yritystään ilman palkattua työvoimaa, hänet sekä häntä avustavat samaan kotitalouteen kuuluvat luetaan yksinäisyrittäjiin.",
          "Jos henkilö hoitaa omaa yritystään ilman palkattua työvoimaa, hänet sekä häntä avustavat samaan kotitalouteen kuuluvat luetaan yksinäisyrittäjiin."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/24",
    "level": 2,
    "code": "24",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vapaiden ammattien harjoittajat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Jos henkilö harjoittaa itsenäistä, vapaata ammattia olematta palkansaaja, hänet sekä häntä avustavat samaan kotitalouteen kuuluvat luetaan vapaiden ammattien harjoittajiin. Vapaiden ammattien harjoittajiin luetaan yleensä akateemisen koulutuksen saaneet pääasiassa ylempiin toimihenkilöihin rinnastettavien ammattiryhmien yrittäjät, esim. yksityiset lääkärit, arkkitehdit ja asianajajat, konsulttitehtävissä toimivat insinöörit. Lisäksi vapaiden ammattien harjoittajiksi luetaan taiteellisissa ammattiryhmissä toimivat, esim. kirjailijat, free-lance -toimittajat ja -näyttelijät jne., joilla ei ole palkattua työvoimaa. ",
          "Jos henkilö harjoittaa itsenäistä, vapaata ammattia olematta palkansaaja, hänet sekä häntä avustavat samaan kotitalouteen kuuluvat luetaan vapaiden ammattien harjoittajiin. Vapaiden ammattien harjoittajiin luetaan yleensä akateemisen koulutuksen saaneet pääasiassa ylempiin toimihenkilöihin rinnastettavien ammattiryhmien yrittäjät, esim. yksityiset lääkärit, arkkitehdit ja asianajajat, konsulttitehtävissä toimivat insinöörit. Lisäksi vapaiden ammattien harjoittajiksi luetaan taiteellisissa ammattiryhmissä toimivat, esim. kirjailijat, free-lance -toimittajat ja -näyttelijät jne., joilla ei ole palkattua työvoimaa. "
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/29",
    "level": 2,
    "code": "29",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/1",
    "parentCode": "1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yrittäjät, erittelemätön"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Henkilöt, jotka hoitavat omaa yritystään, mutta joita ei voida puuttuvien tms. syistä johtuen lukea muihin ryhmiin, luetaan erittelemättömiin yrittäjiin.",
          "Henkilöt, jotka hoitavat omaa yritystään, mutta joita ei voida puuttuvien tms. syistä johtuen lukea muihin ryhmiin, luetaan erittelemättömiin yrittäjiin."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/3",
    "level": 1,
    "code": "3",
    "order": 100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/SS",
    "parentCode": "SS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylemmät toimihenkilöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ylemmät toimihenkilöt ovat palkansaajia, jotka tehtävissään soveltavat laajasti teoreettista tietoainesta. He toimivat päätöksentekijöinä, osallistuvat päätöksentekoon tai toimivat sitä sivuavissa erikoistuneissa ohjaus-, valvonta-, kehittely- ja palvelutehtävissä. Tehtäville on ominaista suhteellisen suuri itsenäisyys ja vastuullisuus. Johtamistehtävät voivat olla osa toimenkuvaa niissäkin tapauksissa, joissa ne eivät muodosta ammatin ensisijaista elementtiä. Ylempiin toimihenkilöihin luokitellaan myös sellaiset yhteiskunnallisia tai liike-elämän palveluksia tuottavissa ammateissa toimivat, joiden tehtävissä keskimääräisenä vaatimuksena on korkean asteen erikoistunut koulutus (esim. uskonnollinen, lainopillinen, terveydenhuolto-, taide-, kulttuuri- ym. työ).\r\n\r\nRajana alempiin toimihenkilöihin on ylemmän toimihenkilön sijainti päätöksenteko-organisaation ylemmällä tasolla ja vaadittava laaja teoreettinen tietomäärä. ",
          "Ylemmät toimihenkilöt ovat palkansaajia, jotka tehtävissään soveltavat laajasti teoreettista tietoainesta. He toimivat päätöksentekijöinä, osallistuvat päätöksentekoon tai toimivat sitä sivuavissa erikoistuneissa ohjaus-, valvonta-, kehittely- ja palvelutehtävissä. Tehtäville on ominaista suhteellisen suuri itsenäisyys ja vastuullisuus. Johtamistehtävät voivat olla osa toimenkuvaa niissäkin tapauksissa, joissa ne eivät muodosta ammatin ensisijaista elementtiä. Ylempiin toimihenkilöihin luokitellaan myös sellaiset yhteiskunnallisia tai liike-elämän palveluksia tuottavissa ammateissa toimivat, joiden tehtävissä keskimääräisenä vaatimuksena on korkean asteen erikoistunut koulutus (esim. uskonnollinen, lainopillinen, terveydenhuolto-, taide-, kulttuuri- ym. työ).\r\n\r\nRajana alempiin toimihenkilöihin on ylemmän toimihenkilön sijainti päätöksenteko-organisaation ylemmällä tasolla ja vaadittava laaja teoreettinen tietomäärä. "
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/31",
    "level": 2,
    "code": "31",
    "order": 110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan kuuluvat julkisen hallinnon, liikeyritysten, tuotantolaitosten, järjestöjen ja vastaavien suurten organisaatioiden johtajat ja yksiköiden päälliköt, muut johtavat hallintovirkamiehet ja näihin rinnastettavat toimihenkilöt yksityisellä sektorilla, joiden tehtävien keskeisenä osana on päätöstenteko ja yksiköiden tai toiminnan johtaminen.",
          "Luokkaan kuuluvat julkisen hallinnon, liikeyritysten, tuotantolaitosten, järjestöjen ja vastaavien suurten organisaatioiden johtajat ja yksiköiden päälliköt, muut johtavat hallintovirkamiehet ja näihin rinnastettavat toimihenkilöt yksityisellä sektorilla, joiden tehtävien keskeisenä osana on päätöstenteko ja yksiköiden tai toiminnan johtaminen."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/32",
    "level": 2,
    "code": "32",
    "order": 120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Suunnittelu- ja tutkimustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan kuuluvat johtotehtävissä toimivien 'lähellä' työskentelevät toimihenkilöt, jotka tuottavat palveluksia päätöksentekoa varten, osallistuvat päätöksentekoon tai palvelevat organisaation valvontaa, ohjausta ja kehittämistä. Tehtäviin saattaa sisältyä työyksikön ja/tai alaisten johtaminen, mutta johtamistehtävät eivät ole keskeinen toimenkuvan osa. Luokkaan kuuluvat työskentelevät suurissa organisaatioissa usein johdon välittömässä alaisuudessa tai keskijohdon tasolla.",
          "Luokkaan kuuluvat johtotehtävissä toimivien 'lähellä' työskentelevät toimihenkilöt, jotka tuottavat palveluksia päätöksentekoa varten, osallistuvat päätöksentekoon tai palvelevat organisaation valvontaa, ohjausta ja kehittämistä. Tehtäviin saattaa sisältyä työyksikön ja/tai alaisten johtaminen, mutta johtamistehtävät eivät ole keskeinen toimenkuvan osa. Luokkaan kuuluvat työskentelevät suurissa organisaatioissa usein johdon välittömässä alaisuudessa tai keskijohdon tasolla."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/33",
    "level": 2,
    "code": "33",
    "order": 130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan kuuluvat opettajat ja sellainen opetushenkilöstö, joilta yleensä edellytetään korkean asteen koulutuksella saavutettavaa pätevyyttä. Luokkaan sisältyvät myös oppilaitosten rehtorit ja johtajat riippumatta siitä, toimivatko he myös opetustehtävissä.",
          "Luokkaan kuuluvat opettajat ja sellainen opetushenkilöstö, joilta yleensä edellytetään korkean asteen koulutuksella saavutettavaa pätevyyttä. Luokkaan sisältyvät myös oppilaitosten rehtorit ja johtajat riippumatta siitä, toimivatko he myös opetustehtävissä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/34",
    "level": 2,
    "code": "34",
    "order": 140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut ylemmät toimihenkilöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan kuuluvat erilaiset yhteiskunnalle, yritystoiminnalle ja yksityisille henkilöille palveluksia tuottavat toimihenkilöt, joiden ammateissa on keskeistä erikoistuneen ja korkea-asteisen teoreettisen tietoaineksen soveltaminen, mutta joita ei ole voitu luokitella edellisiin ryhmiin. Toimenkuvalle on ominaista sen jakamattomuus ts. tehtävistä voidaan irroittaa muiden suoritettaviksi vain mekaanisia ja/tai rutiininomaisia osia. Taiteen, kulttuurin ja viihteen luovissa tai esiintyvissä ammateissa työskentelevät sisällytetään tähän luokkaan.",
          "Luokkaan kuuluvat erilaiset yhteiskunnalle, yritystoiminnalle ja yksityisille henkilöille palveluksia tuottavat toimihenkilöt, joiden ammateissa on keskeistä erikoistuneen ja korkea-asteisen teoreettisen tietoaineksen soveltaminen, mutta joita ei ole voitu luokitella edellisiin ryhmiin. Toimenkuvalle on ominaista sen jakamattomuus ts. tehtävistä voidaan irroittaa muiden suoritettaviksi vain mekaanisia ja/tai rutiininomaisia osia. Taiteen, kulttuurin ja viihteen luovissa tai esiintyvissä ammateissa työskentelevät sisällytetään tähän luokkaan."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/39",
    "level": 2,
    "code": "39",
    "order": 150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/3",
    "parentCode": "3",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ylemmät toimihenkilöt, erittelemätön"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan kuuluvat ne ylemmät toimihenkilöt, joita ei voida lukea muihin ylempien toimihenkilöiden luokkiin.",
          "Luokkaan kuuluvat ne ylemmät toimihenkilöt, joita ei voida lukea muihin ylempien toimihenkilöiden luokkiin."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/4",
    "level": 1,
    "code": "4",
    "order": 160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/SS",
    "parentCode": "SS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Alemmat toimihenkilöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Alemmat toimihenkilöt ovat palkansaajia, jotka suorittavat tavanomaista toimisto- tai myyntityötä tai toimivat ammateissa, jotka ovat kehittyneet tavanomaisen toimisto- ja myyntityön pohjalta korvaten sen. Tehtävissä on keskeistä symbolien käsittely käsin tai manuaalisia työvaiheita korvaavilla koneilla ja laitteilla.\r\n\r\nAlempiin toimihenkilöihin kuuluvat edelleen myös työnjohtajina tuotantolaitoksissa tms. työskentelevät tai vastaavissa toimihenkilöiden esimiestehtävissä toimivat.\r\n\r\nPääluokkaan kuuluvat myös sellaisissa hoito-, huolto- ja turvallisuuspalveluja tuottavissa ammateissa toimivat, joiden tehtävänä on huolehtia ihmisestä tai käsitellä häntä koskevaa tai muuta informaatiota. Toimenkuvalle on ominaista suoritusvastuu mutta ei vastuu itse toiminnasta.\r\n\r\nRaja ylempiin toimihenkilöihin on se, että alemmat toimihenkilöt sijoittuvat organisaation suoritustasolle ja tehtävissä vaaditaan suppeampaa ja vähemmän teoreettista tietoainesta kuin ylemmiltä toimihenkilöiltä.",
          "Alemmat toimihenkilöt ovat palkansaajia, jotka suorittavat tavanomaista toimisto- tai myyntityötä tai toimivat ammateissa, jotka ovat kehittyneet tavanomaisen toimisto- ja myyntityön pohjalta korvaten sen. Tehtävissä on keskeistä symbolien käsittely käsin tai manuaalisia työvaiheita korvaavilla koneilla ja laitteilla.\r\n\r\nAlempiin toimihenkilöihin kuuluvat edelleen myös työnjohtajina tuotantolaitoksissa tms. työskentelevät tai vastaavissa toimihenkilöiden esimiestehtävissä toimivat.\r\n\r\nPääluokkaan kuuluvat myös sellaisissa hoito-, huolto- ja turvallisuuspalveluja tuottavissa ammateissa toimivat, joiden tehtävänä on huolehtia ihmisestä tai käsitellä häntä koskevaa tai muuta informaatiota. Toimenkuvalle on ominaista suoritusvastuu mutta ei vastuu itse toiminnasta.\r\n\r\nRaja ylempiin toimihenkilöihin on se, että alemmat toimihenkilöt sijoittuvat organisaation suoritustasolle ja tehtävissä vaaditaan suppeampaa ja vähemmän teoreettista tietoainesta kuin ylemmiltä toimihenkilöiltä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/41",
    "level": 2,
    "code": "41",
    "order": 170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Työnjohtotehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan kuuluvat pääasiassa erilaisia työnjohto- ja ohjaustehtäviä sisältävät ammatit, yleensä teknikko-, mestari- ja työnjohtajanimikkeillä toimivat. Myös sellaiset yhteisöyritysten ja yhteisömäisten yritysten jne. johtajat, joita ei voida luokitella luokkaan 31, kuuluvat tähän luokkaan ellei heitä voida luokitella työntekijöihin.",
          "Luokkaan kuuluvat pääasiassa erilaisia työnjohto- ja ohjaustehtäviä sisältävät ammatit, yleensä teknikko-, mestari- ja työnjohtajanimikkeillä toimivat. Myös sellaiset yhteisöyritysten ja yhteisömäisten yritysten jne. johtajat, joita ei voida luokitella luokkaan 31, kuuluvat tähän luokkaan ellei heitä voida luokitella työntekijöihin."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/42",
    "level": 2,
    "code": "42",
    "order": 180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Itsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat toimihenkilöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan kuuluvat tavanomaiset tai niiden pohjalta kehittyneet toimisto- tai myyntityön ammatit, joita ei ole muodostettu vaihetyötä vastaaviksi toistotehtäviksi. Henkilöt käsittelevät työssään symboleja tai palvelevat yleisöä ja asiakkaita. Keskeisenä tehtävänä on tuottaa informaatiota, välittää tai \"luoda\" konttori-, toimisto- tai myyntipalvelua tai vastaavaa. Tehtävät edellyttävät yleensä teoreettista tietoainesta, hankittua ammatillista koulutusta tai kokemusta. ",
          "Luokkaan kuuluvat tavanomaiset tai niiden pohjalta kehittyneet toimisto- tai myyntityön ammatit, joita ei ole muodostettu vaihetyötä vastaaviksi toistotehtäviksi. Henkilöt käsittelevät työssään symboleja tai palvelevat yleisöä ja asiakkaita. Keskeisenä tehtävänä on tuottaa informaatiota, välittää tai \"luoda\" konttori-, toimisto- tai myyntipalvelua tai vastaavaa. Tehtävät edellyttävät yleensä teoreettista tietoainesta, hankittua ammatillista koulutusta tai kokemusta. "
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/43",
    "level": 2,
    "code": "43",
    "order": 190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Epäitsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat toimihenkilöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan kuuluvat ne ammatit, jotka on muodostettu osittamalla tavanomainen toimisto- tai myyntityö rutiininomaisiksi tai yksinkertaisiksi, usein jopa pakkotahtisiksi toistotehtäviksi. Tehtävät ovat epäitsenäisiä ja työntekijä on melko helposti korvattavissa toisella. Toimenkuvien kehittymistä voidaan verrata tuotantotyön puolella toteutettuun vaihetyöhön. Tällaisia tehtäviä suorittavat luokitellaan toimihenkilöihin eikä työntekijöihin, koska he eivät valmista tai käsittele valmistuksen eri vaiheissa tuotantohyödykkeitä.",
          "Luokkaan kuuluvat ne ammatit, jotka on muodostettu osittamalla tavanomainen toimisto- tai myyntityö rutiininomaisiksi tai yksinkertaisiksi, usein jopa pakkotahtisiksi toistotehtäviksi. Tehtävät ovat epäitsenäisiä ja työntekijä on melko helposti korvattavissa toisella. Toimenkuvien kehittymistä voidaan verrata tuotantotyön puolella toteutettuun vaihetyöhön. Tällaisia tehtäviä suorittavat luokitellaan toimihenkilöihin eikä työntekijöihin, koska he eivät valmista tai käsittele valmistuksen eri vaiheissa tuotantohyödykkeitä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/44",
    "level": 2,
    "code": "44",
    "order": 200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut alemmat toimihenkilöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokka koostuu erilaisista ammateista, joita ei voida luokitella toimisto- tai myyntityöksi tai työnjohtoammateiksi. Osalle ammateista on yhteistä huolehtia ihmisen välittömästä hyvinvoinnista, turvallisuudesta tai kulttuuri- ja viihdetarpeista. Luokkaan kuuluvat myös ne kuljetus- ja tietoliikenteen suoritusammatit, joissa keskeisenä tehtävänä on käsitellä tai muokata informaatiota ja huolehtia turvallisuudesta sekä eräät muut ammatit, joille on ominaista informaation käsittely, tulkinta ja välittäminen suoraan kuluttajalle tai osana tämän saamaa palvelua.\r\n\r\nLuokkaan kuuluvat ovat suhteellisen vastuullisissa itsenäisissä tehtävissä työskenteleviä ja tehtävien hoito edellyttää ammatillisella koulutuksella hankittua teoreettista tietoa enemmän kuin palvelutyöntekijöiltä, mitä onkin käytetty ryhmän rajaamiskriteerinä.",
          "Luokka koostuu erilaisista ammateista, joita ei voida luokitella toimisto- tai myyntityöksi tai työnjohtoammateiksi. Osalle ammateista on yhteistä huolehtia ihmisen välittömästä hyvinvoinnista, turvallisuudesta tai kulttuuri- ja viihdetarpeista. Luokkaan kuuluvat myös ne kuljetus- ja tietoliikenteen suoritusammatit, joissa keskeisenä tehtävänä on käsitellä tai muokata informaatiota ja huolehtia turvallisuudesta sekä eräät muut ammatit, joille on ominaista informaation käsittely, tulkinta ja välittäminen suoraan kuluttajalle tai osana tämän saamaa palvelua.\r\n\r\nLuokkaan kuuluvat ovat suhteellisen vastuullisissa itsenäisissä tehtävissä työskenteleviä ja tehtävien hoito edellyttää ammatillisella koulutuksella hankittua teoreettista tietoa enemmän kuin palvelutyöntekijöiltä, mitä onkin käytetty ryhmän rajaamiskriteerinä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/49",
    "level": 2,
    "code": "49",
    "order": 210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/4",
    "parentCode": "4",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Alemmat toimihenkilöt, erittelemätön"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan kuuluvat ne alemmat toimihenkilöt, joita ei voida lukea muihin alempien toimihenkilöiden ryhmiin.",
          "Luokkaan kuuluvat ne alemmat toimihenkilöt, joita ei voida lukea muihin alempien toimihenkilöiden ryhmiin."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/5",
    "level": 1,
    "code": "5",
    "order": 220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/SS",
    "parentCode": "SS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Työntekijät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Työntekijät ovat palkansaajia, jotka osallistuvat tuotantotoimintaan työskentelemällä tavaroiden valmistuksen a) eri vaiheissa varsinaisissa tuotantotyön ammateissa tai b) tuotantotoimintaan välittömästi liittyvissä huolto-, korjaus- yms. tehtävissä tai c) suorittavat varasto-, jakelu-, tai kuljetustehtäviä tai työskentelevät sellaisissa palvelutehtävissä, joissa symbolien käsittelyä ei ole luokiteltu toimihenkilötyöksi.",
          "Työntekijät ovat palkansaajia, jotka osallistuvat tuotantotoimintaan työskentelemällä tavaroiden valmistuksen a) eri vaiheissa varsinaisissa tuotantotyön ammateissa tai b) tuotantotoimintaan välittömästi liittyvissä huolto-, korjaus- yms. tehtävissä tai c) suorittavat varasto-, jakelu-, tai kuljetustehtäviä tai työskentelevät sellaisissa palvelutehtävissä, joissa symbolien käsittelyä ei ole luokiteltu toimihenkilötyöksi."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/51",
    "level": 2,
    "code": "51",
    "order": 230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maataloustyöntekijät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan kuuluvat maa- ja metsätaloustyön ammateissa toimivat työntekijät silloin kun he eivät toimi yrittäjinä.",
          "Luokkaan kuuluvat maa- ja metsätaloustyön ammateissa toimivat työntekijät silloin kun he eivät toimi yrittäjinä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/52",
    "level": 2,
    "code": "52",
    "order": 240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuustyöntekijät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokka sisältää teollisen valmistuksen ammatit, joissa käsitellään materiaalia tai puolivalmisteita tuotannon eri vaiheissa, työskennellään koneiden ja laitteiden käyttö-, valvonta-, huolto-, korjaus- ym. tehtävissä tuotantolaitoksissa. Luokkaan sisältyvät suorittavat valmistajalle kuuluvia tuotteiden käyttöönotto- ja asennustehtäviä välittömästi valmistajan palveluksessa sekä siirtävät materiaalia, puolivalmisteita ja tuotettuja tavaroita tuotantoprosessien eri vaiheiden välillä.\r\n\r\nLuokka muodostetaan ammateittain toimialoilla 'B Kaivostoiminta ja louhinta', 'C Teollisuus', 'D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä jäähdytysliiketoiminta', 'E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito' ja 'F Rakentaminen' (Toimialaluokitus 2008, pääosa Ammattiluokitus 2010:n 7-, 8- ja 9- pääluokkien ammateista).",
          "Luokka sisältää teollisen valmistuksen ammatit, joissa käsitellään materiaalia tai puolivalmisteita tuotannon eri vaiheissa, työskennellään koneiden ja laitteiden käyttö-, valvonta-, huolto-, korjaus- ym. tehtävissä tuotantolaitoksissa. Luokkaan sisältyvät suorittavat valmistajalle kuuluvia tuotteiden käyttöönotto- ja asennustehtäviä välittömästi valmistajan palveluksessa sekä siirtävät materiaalia, puolivalmisteita ja tuotettuja tavaroita tuotantoprosessien eri vaiheiden välillä.\r\n\r\nLuokka muodostetaan ammateittain toimialoilla 'B Kaivostoiminta ja louhinta', 'C Teollisuus', 'D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä jäähdytysliiketoiminta', 'E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito' ja 'F Rakentaminen' (Toimialaluokitus 2008, pääosa Ammattiluokitus 2010:n 7-, 8- ja 9- pääluokkien ammateista)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/53",
    "level": 2,
    "code": "53",
    "order": 250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut tuotantotyöntekijät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan sisällytetään tuotantoa valmistelevissa tai avustavissa tehtävissä työskentelevät, joiden ammattia ei luokitella toimihenkilötyöksi.\r\n\r\nLuokkaan kuuluvat myös ne teollisen työn ammateissa toimivat, jotka työskentelevät varsinaisen tuotantotoiminnan ulkopuolella ts. muilla toimialoilla kuin C, D, E, F. Toimialasta riippumatta koti- ja suurtalousalan tuotantotyö, pesijät, mankeloijat ja silittäjät sekä aputyöntekijät luetaan tähän luokkaan.\r\n\r\n(Huom. eräät graafisen työn tuotantoammatit, valokuvaajat, varastotyöntekijät, nostureiden ja trukkien kuljettajat ja pakkaajat luokitellaan toimialojen C, D, E ja F ulkopuolella jakelu- ja palvelutyöntekijöiksi, 54.)",
          "Luokkaan sisällytetään tuotantoa valmistelevissa tai avustavissa tehtävissä työskentelevät, joiden ammattia ei luokitella toimihenkilötyöksi.\r\n\r\nLuokkaan kuuluvat myös ne teollisen työn ammateissa toimivat, jotka työskentelevät varsinaisen tuotantotoiminnan ulkopuolella ts. muilla toimialoilla kuin C, D, E, F. Toimialasta riippumatta koti- ja suurtalousalan tuotantotyö, pesijät, mankeloijat ja silittäjät sekä aputyöntekijät luetaan tähän luokkaan.\r\n\r\n(Huom. eräät graafisen työn tuotantoammatit, valokuvaajat, varastotyöntekijät, nostureiden ja trukkien kuljettajat ja pakkaajat luokitellaan toimialojen C, D, E ja F ulkopuolella jakelu- ja palvelutyöntekijöiksi, 54.)"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/54",
    "level": 2,
    "code": "54",
    "order": 260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jakelu- ja palvelutyöntekijät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Jakelu- ja palvelutyöntekijöiksi luokitellaan työntekijät, joiden tehtävänä on käyttää koneita tai kulkuneuvoja esineiden ja matkustajien siirtämiseksi paikasta toiseen, tavaroiden varastointi, paketointi tai jakelu varsinaisen tuotantotoiminnan ulkopuolella, siivous- ja puhtaanapito- sekä hygienia- ja kauneudenhoitotyö sekä muut sellaiset aiemmin luokittelemattomat palveluammatit, joissa keskeisenä tehtävänä ei ole symbolien käsittely tai huolehtiminen ihmisen turvallisuudesta tai hyvinvoinnista.\r\n\r\nJakelu- ja palvelutyön ammattiryhmät luokitellaan luokkiin 53 ja 54 toimialasta riippuen siten, että toimialojen C, D, E ja F ammatit luetaan luokkaan 53 ja muut luokkaan 54.",
          "Jakelu- ja palvelutyöntekijöiksi luokitellaan työntekijät, joiden tehtävänä on käyttää koneita tai kulkuneuvoja esineiden ja matkustajien siirtämiseksi paikasta toiseen, tavaroiden varastointi, paketointi tai jakelu varsinaisen tuotantotoiminnan ulkopuolella, siivous- ja puhtaanapito- sekä hygienia- ja kauneudenhoitotyö sekä muut sellaiset aiemmin luokittelemattomat palveluammatit, joissa keskeisenä tehtävänä ei ole symbolien käsittely tai huolehtiminen ihmisen turvallisuudesta tai hyvinvoinnista.\r\n\r\nJakelu- ja palvelutyön ammattiryhmät luokitellaan luokkiin 53 ja 54 toimialasta riippuen siten, että toimialojen C, D, E ja F ammatit luetaan luokkaan 53 ja muut luokkaan 54."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/59",
    "level": 2,
    "code": "59",
    "order": 270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/5",
    "parentCode": "5",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Työntekijät, erittelemätön"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan luetaan ne työntekijät, joita ei puutteellista tiedoista tms. syistä johtuen voida lukea muihin työntekijöiden ryhmiin.",
          "Luokkaan luetaan ne työntekijät, joita ei puutteellista tiedoista tms. syistä johtuen voida lukea muihin työntekijöiden ryhmiin."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/6",
    "level": 1,
    "code": "6",
    "order": 280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/SS",
    "parentCode": "SS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Opiskelijat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/60",
    "level": 2,
    "code": "60",
    "order": 290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/6",
    "parentCode": "6",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Opiskelijat ja koululaiset (ei peruskoulu)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pääluokkaan luetaan 15 vuotta täyttäneistä ammatissa toimimattomista päätoimisesti opiskelevat tai muuta kuin peruskoulua käyvät sekä näiden kotitaloustyötä tekevät perheenjäsenet. Jos tietoa oppilaitoksesta ei ole käytettävissä, pääluokkaan luetaan 16 vuotta täyttäneet koululaiset ja opiskelijat.",
          "Pääluokkaan luetaan 15 vuotta täyttäneistä ammatissa toimimattomista päätoimisesti opiskelevat tai muuta kuin peruskoulua käyvät sekä näiden kotitaloustyötä tekevät perheenjäsenet. Jos tietoa oppilaitoksesta ei ole käytettävissä, pääluokkaan luetaan 16 vuotta täyttäneet koululaiset ja opiskelijat."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/7",
    "level": 1,
    "code": "7",
    "order": 300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/SS",
    "parentCode": "SS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Eläkeläiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Eläkeläisiin luetaan vanhuuden, työkyvyttömyyden tai muun sellaisen syyn vuoksi pysyvästi työelämästä poissa olevat henkilöt. Pääluokkaan luetaan lisäksi eläkkeellä oleva kotitaloustyötä tekevä perheenjäsen.",
          "Eläkeläisiin luetaan vanhuuden, työkyvyttömyyden tai muun sellaisen syyn vuoksi pysyvästi työelämästä poissa olevat henkilöt. Pääluokkaan luetaan lisäksi eläkkeellä oleva kotitaloustyötä tekevä perheenjäsen."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/71",
    "level": 2,
    "code": "71",
    "order": 310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/7",
    "parentCode": "7",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Eläkkeellä olevat yrittäjät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Eläkeläisistä ne, jotka ammatissa toimiessaan on luettu yrittäjiin, kuuluvat tähän luokkaan.",
          "Eläkeläisistä ne, jotka ammatissa toimiessaan on luettu yrittäjiin, kuuluvat tähän luokkaan."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/72",
    "level": 2,
    "code": "72",
    "order": 320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/7",
    "parentCode": "7",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Eläkkeellä olevat ylemmät toimihenkilöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Eläkeläisistä ne, jotka ammatissa toimiessaan on luettu ylempiin toimihenkilöihin. Luokan määrittelemiseksi tulee tietää eläkeläisten entinen ammatti ja ammattiasema.",
          "Eläkeläisistä ne, jotka ammatissa toimiessaan on luettu ylempiin toimihenkilöihin. Luokan määrittelemiseksi tulee tietää eläkeläisten entinen ammatti ja ammattiasema."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/73",
    "level": 2,
    "code": "73",
    "order": 330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/7",
    "parentCode": "7",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Eläkkeellä olevat alemmat toimihenkilöt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Eläkeläisistä ne, jotka ammatissa toimiessaan on luettu alempiin toimihenkilöihin. Luokan määrittelemiseksi tulee tietää eläkeläisten entinen ammatti ja ammattiasema.",
          "Eläkeläisistä ne, jotka ammatissa toimiessaan on luettu alempiin toimihenkilöihin. Luokan määrittelemiseksi tulee tietää eläkeläisten entinen ammatti ja ammattiasema."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/74",
    "level": 2,
    "code": "74",
    "order": 340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/7",
    "parentCode": "7",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Eläkkeellä olevat työntekijät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Eläkeläisistä ne, jotka ammatissa toimiessaan on luettu työntekijöihin, luetaan tähän luokkaan. Luokkaa muodostettaessa tulee tietää eläkeläisten entinen ammatti ja ammattiasema.",
          "Eläkeläisistä ne, jotka ammatissa toimiessaan on luettu työntekijöihin, luetaan tähän luokkaan. Luokkaa muodostettaessa tulee tietää eläkeläisten entinen ammatti ja ammattiasema."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/79",
    "level": 2,
    "code": "79",
    "order": 350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/7",
    "parentCode": "7",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut eläkeläiset"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Eläkeläiset, jotka ovat vanhuuden, työkyvyttömyyden tai muun sellaisen syyn johdosta pysyvästi työelämän ulkopuolella ja joiden entinen ammatti ei ole tiedossa, luetaan tähän ryhmään. Tähän ryhmään luetaan myös eläkeläiset, joilla ei ole aikaisempaa työkokemusta.",
          "Eläkeläiset, jotka ovat vanhuuden, työkyvyttömyyden tai muun sellaisen syyn johdosta pysyvästi työelämän ulkopuolella ja joiden entinen ammatti ei ole tiedossa, luetaan tähän ryhmään. Tähän ryhmään luetaan myös eläkeläiset, joilla ei ole aikaisempaa työkokemusta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/8",
    "level": 1,
    "code": "8",
    "order": 360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/SS",
    "parentCode": "SS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pääluokkaan luetaan pitkäaikaistyöttömät sekä henkilöt, joita ei voida luokitella sosioekonomiselta asemaltaan muihin luokkiin.",
          "Pääluokkaan luetaan pitkäaikaistyöttömät sekä henkilöt, joita ei voida luokitella sosioekonomiselta asemaltaan muihin luokkiin."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/81",
    "level": 2,
    "code": "81",
    "order": 370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/8",
    "parentCode": "8",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pitkäaikaistyöttömät"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pääluokkaan luetaan pääasialliselta toiminnaltaan työttömät, joiden työttömyys on kestänyt vähintään 6 kuukautta.",
          "Pääluokkaan luetaan pääasialliselta toiminnaltaan työttömät, joiden työttömyys on kestänyt vähintään 6 kuukautta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/82",
    "level": 2,
    "code": "82",
    "order": 380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/8",
    "parentCode": "8",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muualla luokittelemattomat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan sisällytetään ne, joita ei voida lukea muihin edellämainittuihin luokkiin: esim. asevelvollisuuttaan suorittavat, perheenjäsenet, omaisuustuloilla tai säästöillä elävät, laitosvangit tms.",
          "Luokkaan sisällytetään ne, joita ei voida lukea muihin edellämainittuihin luokkiin: esim. asevelvollisuuttaan suorittavat, perheenjäsenet, omaisuustuloilla tai säästöillä elävät, laitosvangit tms."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sosioekon_asema_1_19890101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kuvaa henkilön sosiaalisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin perustuvaa asemaa yhteiskunnassa.\r\n"
        }
      ]
    },
    "localId": "sosioekon_asema_1_19890101/99",
    "level": 2,
    "code": "99",
    "order": 390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "sosioekon_asema_1_19890101/8",
    "parentCode": "8",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sosioekonominen asema tuntematon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luokkaan sisällytetään henkilöt, joita ei voi sijoittaa mihinkään edellämainituista luokista, jos henkilön oma tai päämiehen toiminta ei ole tiedossa.",
          "Luokkaan sisällytetään henkilöt, joita ei voi sijoittaa mihinkään edellämainituista luokista, jos henkilön oma tai päämiehen toiminta ei ole tiedossa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  }
]