GET /api/classifications/v2/classifications/toimiala_1_20020101/classificationItems?content=data&meta=max&lang=fi
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/SSSSS",
    "level": 0,
    "code": "SSSSS",
    "order": 1,
    "modifiedDate": "2006-09-14T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Toimialat yhteensä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/A",
    "level": 1,
    "code": "A",
    "order": 10,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maatalous, riistatalous ja metsätalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Maatalouden ja riistatalouden tarkoituksena on kasvi- ja eläintuotteiden tuotanto elintarvikkeiksi, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, siemeniksi sekä teollisuuden raaka-aineiksi.\r\n\r\nMetsätalouden tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.\r\n\r\nKalastus, kalanviljely ja kalastusalueiden hoito kuuluu luokkaan B Kalatalous.",
          "Maatalouden ja riistatalouden tarkoituksena on kasvi- ja eläintuotteiden tuotanto elintarvikkeiksi, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, siemeniksi sekä teollisuuden raaka-aineiksi.\r\n\r\nMetsätalouden tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.\r\n\r\nKalastus, kalanviljely ja kalastusalueiden hoito kuuluu luokkaan B Kalatalous."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/01",
    "level": 2,
    "code": "01",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/A",
    "parentCode": "A",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tässä luokassa erotetaan kaksi perustoimintoa: viljelykasvituotteiden tuotanto ja eläintuotteiden tuotanto.\r\n\r\nViljelykasvituotantoon kuuluvat toisaalta yleensä yksivuotiset peltokasvit, kuten viljat, vihannekset ja kukat, toisaalta monivuotisilta istutuksilta, kuten marja- ja hedelmätarhoilta saatavat tuotteet.\r\n\r\nKotieläintalouden toiminta on ryhmitelty eläintyypin, ei tuotetun tuotetyypin (esim. liha, maito, vuota jne.) mukaan. Poikkeuksena tästä on nautakarjanhoito, joka jakaantuu lypsy-, liha- ja muuhun nautakarjatalouteen.\r\n\r\nLuokassa 013 (Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous) ei tavallisista periaatteista poiketen määritellä pääasiallista toimintoa. Monilla tiloilla kasvinviljelytuotantoa ja kotieläintuotantoa on suunnilleen yhtä paljon, ja olisi sattumanvaraista luokitella tällaiset tilat vain toiseen luokkaan.\r\n\r\nTilan toimintaan tavallisesti kuuluvat toiminnat, kuten maanmuokkaus, kylvö, sadonkorjuu ja johtaminen, voidaan antaa palkkio- tai sopimusperusteella maatalouden tukiyksiköiden tehtäväksi kasvinviljelyä (01410) tai eläinten hoitoa (01420) palvelevana toimintana.\r\n\r\nMaataloustoimintaan kuuluu markkinoille saattamisen edellyttämä maataloustuotteiden käsittely. Muu jatkokäsittely kuuluu luokkaan 15 (Elintarvikkeiden valmistus). Poikkeuksena tästä ovat maataloustuotteensa tilalla jalostavat yksiköt, jotka luokitellaan luokkaan 01, vaikka niiden tuotteet ovat samoja kuin luokkaan 15 kuuluvat tuotteet. Esimerkkejä tämäntyyppisestä toiminnasta ovat \r\n- omenien kasvatus ja viinin valmistaminen niistä\r\n- maidon tuotanto ja juuston valmistaminen siitä.\r\n",
          "Tässä luokassa erotetaan kaksi perustoimintoa: viljelykasvituotteiden tuotanto ja eläintuotteiden tuotanto.\r\n\r\nViljelykasvituotantoon kuuluvat toisaalta yleensä yksivuotiset peltokasvit, kuten viljat, vihannekset ja kukat, toisaalta monivuotisilta istutuksilta, kuten marja- ja hedelmätarhoilta saatavat tuotteet.\r\n\r\nKotieläintalouden toiminta on ryhmitelty eläintyypin, ei tuotetun tuotetyypin (esim. liha, maito, vuota jne.) mukaan. Poikkeuksena tästä on nautakarjanhoito, joka jakaantuu lypsy-, liha- ja muuhun nautakarjatalouteen.\r\n\r\nLuokassa 013 (Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous) ei tavallisista periaatteista poiketen määritellä pääasiallista toimintoa. Monilla tiloilla kasvinviljelytuotantoa ja kotieläintuotantoa on suunnilleen yhtä paljon, ja olisi sattumanvaraista luokitella tällaiset tilat vain toiseen luokkaan.\r\n\r\nTilan toimintaan tavallisesti kuuluvat toiminnat, kuten maanmuokkaus, kylvö, sadonkorjuu ja johtaminen, voidaan antaa palkkio- tai sopimusperusteella maatalouden tukiyksiköiden tehtäväksi kasvinviljelyä (01410) tai eläinten hoitoa (01420) palvelevana toimintana.\r\n\r\nMaataloustoimintaan kuuluu markkinoille saattamisen edellyttämä maataloustuotteiden käsittely. Muu jatkokäsittely kuuluu luokkaan 15 (Elintarvikkeiden valmistus). Poikkeuksena tästä ovat maataloustuotteensa tilalla jalostavat yksiköt, jotka luokitellaan luokkaan 01, vaikka niiden tuotteet ovat samoja kuin luokkaan 15 kuuluvat tuotteet. Esimerkkejä tämäntyyppisestä toiminnasta ovat \r\n- omenien kasvatus ja viinin valmistaminen niistä\r\n- maidon tuotanto ja juuston valmistaminen siitä.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- metsätalous (02)\r\n- maatalouskoneiden korjaus (293)\r\n- maatilamatkailun majoitus- ja ravitsemispalvelut (55239)\r\n- salaojitus (45110)\r\n- maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjiä (71310)\r\n- eläinlääkintäpalvelut (85200)",
          "- metsätalous (02)\r\n- maatalouskoneiden korjaus (293)\r\n- maatilamatkailun majoitus- ja ravitsemispalvelut (55239)\r\n- salaojitus (45110)\r\n- maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjiä (71310)\r\n- eläinlääkintäpalvelut (85200)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "maatalous"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/011",
    "level": 3,
    "code": "011",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kasvinviljely; puutarhatalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kasvien, puutarhatuotteiden ja taimien viljely ja kasvattaminen avomaalla tai kasvihuoneissa.",
          "Kasvien, puutarhatuotteiden ja taimien viljely ja kasvattaminen avomaalla tai kasvihuoneissa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kasvinviljelytilat",
          "peltoviljely",
          "taimien viljely (viherrakentam. käyt. puut, pensaat ja perennat)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/0111",
    "level": 4,
    "code": "0111",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "maanviljely",
          "maatila (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "kylvösiementen tuotanto (viljelykasvit)",
          "maatalous (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/01111",
    "level": 5,
    "code": "01111",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
    "parentCode": "0111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Viljakasvien sekä palko- ja öljykasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Viljakasvien, kuten kevät- ja syysvehnän, rukiin, ohran, kauran ja seosviljan viljely.\r\n\r\nPalkokasvien, kuten herneiden ja papujen viljely.\r\n\r\nÖljykasvien, kuten rypsin viljely.\r\n\r\nKuitukasvien, kuten pellavan viljely.\r\n\r\nKesanto.",
          "Viljakasvien, kuten kevät- ja syysvehnän, rukiin, ohran, kauran ja seosviljan viljely.\r\n\r\nPalkokasvien, kuten herneiden ja papujen viljely.\r\n\r\nÖljykasvien, kuten rypsin viljely.\r\n\r\nKuitukasvien, kuten pellavan viljely.\r\n\r\nKesanto."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kuitukasvien viljely",
          "papujen viljely",
          "viljakasvien viljely",
          "viljatilat",
          "hernekasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "kauran viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "leipäviljan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "ohran viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "palkokasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "pellavan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "rehuviljan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "rukiin viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "vehnän viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "öljykasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/01112",
    "level": 5,
    "code": "01112",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
    "parentCode": "0111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden viljelykasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Perunan viljely, myös varhais- ja siemenperunan.\r\n\r\nSokerijuurikkaan viljely.\r\n\r\nMuiden tärkkelyspitoisten juuresten tai juurimukuloiden, kuten rehujuurikkaiden viljely.\r\n\r\nNurmikasvien, kuten kuivaheinän, säilörehun ja tuorerehun viljely.\r\n\r\nMuiden rehukasvien, kuten vihantaviljan ja rehumaissin viljely.\r\n\r\nSienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely.\r\n\r\nLääkekasvien ja -yrttien viljely (karhunputki, belladonna, kamomillasaunio, sormustinkukka, katkero, laventeli jne.). \r\n\r\nViljelykasvien kylvösiementen tuotanto, myös sokerijuurikkaan ja rehu- sekä nurmikasvien.\r\n\r\nMuualla mainitsemattomien viljelykasvien viljely.\r\n\r\nYhdistetty viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely.\r\n",
          "Perunan viljely, myös varhais- ja siemenperunan.\r\n\r\nSokerijuurikkaan viljely.\r\n\r\nMuiden tärkkelyspitoisten juuresten tai juurimukuloiden, kuten rehujuurikkaiden viljely.\r\n\r\nNurmikasvien, kuten kuivaheinän, säilörehun ja tuorerehun viljely.\r\n\r\nMuiden rehukasvien, kuten vihantaviljan ja rehumaissin viljely.\r\n\r\nSienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely.\r\n\r\nLääkekasvien ja -yrttien viljely (karhunputki, belladonna, kamomillasaunio, sormustinkukka, katkero, laventeli jne.). \r\n\r\nViljelykasvien kylvösiementen tuotanto, myös sokerijuurikkaan ja rehu- sekä nurmikasvien.\r\n\r\nMuualla mainitsemattomien viljelykasvien viljely.\r\n\r\nYhdistetty viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- koristekasvien kasvattaminen (01120)\r\n- vihannesten viljely (01120)\r\n- hedelmien ja marjojen viljely (01130)\r\n- koristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto (01120)\r\n- vilja-, palko- ja öljykasvien siementen tuotanto (01111)\r\n- mauste- ja juomakasvien viljely (01130)\r\n- metsämarjojen keruu (01130) ja sienien keruu (01120)",
          "- koristekasvien kasvattaminen (01120)\r\n- vihannesten viljely (01120)\r\n- hedelmien ja marjojen viljely (01130)\r\n- koristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto (01120)\r\n- vilja-, palko- ja öljykasvien siementen tuotanto (01111)\r\n- mauste- ja juomakasvien viljely (01130)\r\n- metsämarjojen keruu (01130) ja sienien keruu (01120)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apilan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "nurmikasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "perunan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "sokerijuurikkaan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/0112",
    "level": 4,
    "code": "0112",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/01120",
    "level": 5,
    "code": "01120",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0112",
    "parentCode": "0112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vihannesten ja juuresten viljely avomaalla tai kasvihuoneissa: tomaattien, kurkkujen, kaalien, sipulien, kurpitsojen, munakoisojen, salaattien, porkkanan, punajuuren, nauriin, lantun, melonien, retiisin, retikan yms. viljely.\r\n\r\nMausteyrttien ja -vihannesten viljely: paprikoiden, fenkolin, persiljan, tillin, kirvelin, rakuunan, meiramin, kapriksen, sellerin yms. viljely.\r\n\r\nSienien viljely ja metsäsienien keruu.\r\n\r\nKoristekasvien, kuten leikkokukkien, sipulikukkien, kukkivien ruukkukasvien, viherkasvien ja ryhmäkasvien viljely.\r\n\r\nKoristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto.\r\n\r\nTaimien kasvatus istutus- ja koristetarkoituksiin.\r\n\r\nRullattavien nurmimattojen valmistus urheilualueiden yms. peittämiseen.\r\n",
          "Vihannesten ja juuresten viljely avomaalla tai kasvihuoneissa: tomaattien, kurkkujen, kaalien, sipulien, kurpitsojen, munakoisojen, salaattien, porkkanan, punajuuren, nauriin, lantun, melonien, retiisin, retikan yms. viljely.\r\n\r\nMausteyrttien ja -vihannesten viljely: paprikoiden, fenkolin, persiljan, tillin, kirvelin, rakuunan, meiramin, kapriksen, sellerin yms. viljely.\r\n\r\nSienien viljely ja metsäsienien keruu.\r\n\r\nKoristekasvien, kuten leikkokukkien, sipulikukkien, kukkivien ruukkukasvien, viherkasvien ja ryhmäkasvien viljely.\r\n\r\nKoristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto.\r\n\r\nTaimien kasvatus istutus- ja koristetarkoituksiin.\r\n\r\nRullattavien nurmimattojen valmistus urheilualueiden yms. peittämiseen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- kuitukasvien, kuten pellavan viljely (01111)\r\n- perunan viljely (01112)\r\n- sikurin ja sokerijuurikkaan viljely (01112)\r\n- muiden tärkkelyspitoisten juuresten ja juurimukuloiden kasvattaminen (01112)\r\n- rehu- ja nurmikasvien viljely sekä näiden siementen tuotanto (01112)\r\n- hedelmien ja marjojen tuotanto (01130)\r\n- maustekasvien viljely (01130)\r\n- puuvartisten taimien kasvatus (01130)\r\n- metsäpuun taimien kasvatus (02011)",
          "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- kuitukasvien, kuten pellavan viljely (01111)\r\n- perunan viljely (01112)\r\n- sikurin ja sokerijuurikkaan viljely (01112)\r\n- muiden tärkkelyspitoisten juuresten ja juurimukuloiden kasvattaminen (01112)\r\n- rehu- ja nurmikasvien viljely sekä näiden siementen tuotanto (01112)\r\n- hedelmien ja marjojen tuotanto (01130)\r\n- maustekasvien viljely (01130)\r\n- puuvartisten taimien kasvatus (01130)\r\n- metsäpuun taimien kasvatus (02011)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kylvösiementen tuotanto (koristekasvit)",
          "avomaan vihannestuotanto",
          "avomaankurkun viljely",
          "juuresten viljely",
          "kaalin viljely",
          "kasvihuoneviljely",
          "kauppapuutarhat",
          "kiinankaalin viljely",
          "koristekasvien viljely",
          "krysanteemin viljely",
          "kukkatarhat",
          "kukkatuotanto",
          "kukkien viljely",
          "kukkivien ruukkukasvien viljely",
          "kurkun viljely",
          "lantun viljely",
          "leikkokukkien viljely",
          "mustajuuren viljely",
          "nauriin viljely",
          "neilikan viljely",
          "palsternakan viljely",
          "persiljan viljely",
          "pinaatin viljely",
          "porkkanan viljely",
          "punajuuren viljely",
          "puutarhakasvien viljely",
          "puutarhatalous",
          "retiisin viljely",
          "ruusun viljely",
          "ryhmäkasvien viljely",
          "salaatin viljely",
          "sellerin viljely",
          "sienien poiminta metsässä",
          "sienien viljely",
          "siirtonurmen tuotanto",
          "sipulikukkien viljely",
          "sipulin viljely",
          "tillin viljely",
          "tomaatin viljely",
          "tulppaanin viljely",
          "valkosipulin viljely",
          "vihannesten viljely",
          "vihannestuotanto",
          "viherkasvien viljely",
          "yrttien keräily metsässä",
          "yrttien viljely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/0113",
    "level": 4,
    "code": "0113",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/01130",
    "level": 5,
    "code": "01130",
    "order": 100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
    "parentCode": "0113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n",
          "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)",
          "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hedelmäpuiden taimien kasvatus",
          "koristepuiden taimien kasvatus",
          "marjapensaiden taimien kasvatus",
          "puuvartisten taimien kasvatus",
          "taimien viljely (koristepuut ja -pensaat)",
          "appelsiinien tuotanto",
          "banaanien tuotanto",
          "hedelmien viljely",
          "hillanpoiminta",
          "juomakasvien viljely",
          "kaakaon viljely",
          "kahvin viljely",
          "karpalonpoiminta",
          "karviaisen viljely",
          "kuminan viljely",
          "lakanpoiminta",
          "luonnonmarjojen poiminta metsässä",
          "luumun viljely",
          "mahlan keräily",
          "mansikan viljely",
          "marjojen poiminta metsässä",
          "marjojen viljely",
          "maustekasvien viljely",
          "metsämansikoiden poiminta",
          "metsämarjojen poiminta",
          "mustaherukan viljely",
          "mustikanpoiminta",
          "oliivien tuotanto",
          "omenan viljely",
          "punaherukan viljely",
          "puolukan poiminta",
          "sitruunoiden tuotanto",
          "suomuuraimen poiminta",
          "taimien viljely (hedelmäpuut)",
          "taimien viljely (marjakasvit)",
          "teen viljely",
          "vadelman viljely",
          "valkoherukan viljely",
          "viinirypäleiden tuotanto",
          "mesimarjan viljely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/012",
    "level": 3,
    "code": "012",
    "order": 110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kotieläintalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kotieläinten kasvatus ja hoito.",
          "Kotieläinten kasvatus ja hoito."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kotieläintalous",
          "maatila (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/0121",
    "level": 4,
    "code": "0121",
    "order": 120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Nautakarjan hoito"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Nautaeläinten ja puhvelien kasvatus ja hoito.",
          "Nautaeläinten ja puhvelien kasvatus ja hoito."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "nautakarjan hoito",
          "teurastus maatilalla (nautakarja)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/01211",
    "level": 5,
    "code": "01211",
    "order": 130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0121",
    "parentCode": "0121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lypsykarjatalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Lypsykarjan kasvatus ja hoito.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva maidon jalostus voiksi, juustoksi yms.\r\n",
          "Lypsykarjan kasvatus ja hoito.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva maidon jalostus voiksi, juustoksi yms.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- maatilan ulkopuolella tapahtuva maidon jalostus (15510)\r\n- eläinten hoito ja kasvatus palkkiota vastaan (01420)",
          "- maatilan ulkopuolella tapahtuva maidon jalostus (15510)\r\n- eläinten hoito ja kasvatus palkkiota vastaan (01420)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "juuston tuotanto (maitotila)",
          "lypsykarjan hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "voin tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "maidon tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/01212",
    "level": 5,
    "code": "01212",
    "order": 140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0121",
    "parentCode": "0121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lihakarjan kasvatus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Lihanautojen kasvatus ja hoito.",
          "Lihanautojen kasvatus ja hoito."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lihakarjan kasvatus (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "naudanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/01213",
    "level": 5,
    "code": "01213",
    "order": 150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0121",
    "parentCode": "0121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu nautakarjatalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Siitos- ja jalostusnautojen kasvatus ja hoito.\r\n\r\nYhdistetty nautakarjatalous (esim. yhdistetty lypsykarjan ja lihanautojen kasvatus ja hoito).\r\n\r\nRehuasemat.",
          "Siitos- ja jalostusnautojen kasvatus ja hoito.\r\n\r\nYhdistetty nautakarjatalous (esim. yhdistetty lypsykarjan ja lihanautojen kasvatus ja hoito).\r\n\r\nRehuasemat."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "siitoseläinten hoito (naudat)",
          "rehuasemat"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/0122",
    "level": 4,
    "code": "0122",
    "order": 160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja muulien hoito"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/01220",
    "level": 5,
    "code": "01220",
    "order": 170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0122",
    "parentCode": "0122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja muulien hoito"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Lampaiden, vuohien yms. eläinten hoito ja kasvatus.\r\n\r\nRaakavillan tuotanto. Lampaiden keritseminen lampaiden hoidon yhteydessä.\r\n\r\nVuohenmaidon tuotanto ja sen maatilalla tapahtuva jalostus juustoksi yms.\r\n\r\nHevosten, aasien yms. eläinten hoito ja kasvatus.\r\n",
          "Lampaiden, vuohien yms. eläinten hoito ja kasvatus.\r\n\r\nRaakavillan tuotanto. Lampaiden keritseminen lampaiden hoidon yhteydessä.\r\n\r\nVuohenmaidon tuotanto ja sen maatilalla tapahtuva jalostus juustoksi yms.\r\n\r\nHevosten, aasien yms. eläinten hoito ja kasvatus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- lampaiden keritseminen palkkiota vastaan (01420)\r\n- kilpahevostallien pito (92620)\r\n- ratsastustallien pito (92720)",
          "- lampaiden keritseminen palkkiota vastaan (01420)\r\n- kilpahevostallien pito (92620)\r\n- ratsastustallien pito (92720)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hevosenlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "hevossiittolat",
          "hevostilat (muut kuin kilpa- ja ratsuhevostilat)",
          "lammastilat",
          "lampaanjalostus",
          "lampaiden hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "teurastus maatilalla (lampaat)",
          "hevosten hoito ja kasvatus (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "lampaanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "villan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "vuohien hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/0123",
    "level": 4,
    "code": "0123",
    "order": 180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sikojen hoito"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/01230",
    "level": 5,
    "code": "01230",
    "order": 190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0123",
    "parentCode": "0123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sikojen hoito"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Porsaiden tuotanto.\r\n\r\nLihasikojen kasvatus ja hoito.\r\n\r\nSiitossikojen kasvatus ja hoito.",
          "Porsaiden tuotanto.\r\n\r\nLihasikojen kasvatus ja hoito.\r\n\r\nSiitossikojen kasvatus ja hoito."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "porsaiden tuotanto",
          "siitoseläinten hoito (siat)",
          "sikalat",
          "sikatilat",
          "teurastus maatilalla (sikojen)",
          "sianlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "sikojen hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/0124",
    "level": 4,
    "code": "0124",
    "order": 200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siipikarjan hoito"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/01240",
    "level": 5,
    "code": "01240",
    "order": 210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0124",
    "parentCode": "0124",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siipikarjan hoito"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kananmunien tuotanto.\r\n\r\nSiipikarjan hoito ja kasvatus: broilerien tuotanto, ankan-, hanhen-, kalkkunan-, fasaanin-, sorsan-, strutsin-, emun- yms. eläinten lihan tuotanto.\r\n\r\nSiitosmunien tuotanto sekä haudonta ja poikaskasvatus.\r\n",
          "Kananmunien tuotanto.\r\n\r\nSiipikarjan hoito ja kasvatus: broilerien tuotanto, ankan-, hanhen-, kalkkunan-, fasaanin-, sorsan-, strutsin-, emun- yms. eläinten lihan tuotanto.\r\n\r\nSiitosmunien tuotanto sekä haudonta ja poikaskasvatus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (15120)",
          "- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (15120)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ankkojen hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "hautomot",
          "kalkkunoiden hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "kanalat",
          "kananmunien tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "siipikarjanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "siipikarjatilat",
          "teurastus maatilalla (siipikarjan)",
          "broilerien tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "hanhien hoito",
          "kalkkunanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "kananmunien pakkaaminen (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "siipikarjan hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "strutsien hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/0125",
    "level": 4,
    "code": "0125",
    "order": 220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu kotieläintalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/01251",
    "level": 5,
    "code": "01251",
    "order": 230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0125",
    "parentCode": "0125",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Turkistarhaus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Turkiseläinten hoito ja kasvatus: minkkien, kettujen, hillerien, supien, nutrioiden yms. eläinten tarhaus nahantuotantoon, siitoseläimiksi tai elintarvikkeiksi.\r\n",
          "Turkiseläinten hoito ja kasvatus: minkkien, kettujen, hillerien, supien, nutrioiden yms. eläinten tarhaus nahantuotantoon, siitoseläimiksi tai elintarvikkeiksi.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- metsästyksellä pyydettyjen eläinten nahkojen tuotanto (01500)\r\n- päätoiminen turkisten muokkaus (käsittely) (18300)\r\n- päätoiminen nahkojen valmistus (19100)",
          "- metsästyksellä pyydettyjen eläinten nahkojen tuotanto (01500)\r\n- päätoiminen turkisten muokkaus (käsittely) (18300)\r\n- päätoiminen nahkojen valmistus (19100)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hillerinnahkojen tuotanto turkistarhassa",
          "ketunnahkojen tuotanto turkistarhassa",
          "minkinnahkojen tuotanto turkistarhassa",
          "nutriannahkojen tuotanto turkistarhassa",
          "supinnahkojen tuotanto turkistarhassa",
          "turkiseläinten hoito ja kasvatus",
          "turkiseläinten myynti turkistarhassa",
          "turkiseläinten nahkojen tuotanto turkistarhassa",
          "turkistarhaus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/01252",
    "level": 5,
    "code": "01252",
    "order": 240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0125",
    "parentCode": "0125",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Poronhoito"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Porojen kasvatus ja hoito sekä porojen teurastus porotalouden yhteydessä.\r\n\r\nPoronnahkojen ja -taljojen sekä poronsarvien yms. tuotanto poronhoidon yhteydessä.",
          "Porojen kasvatus ja hoito sekä porojen teurastus porotalouden yhteydessä.\r\n\r\nPoronnahkojen ja -taljojen sekä poronsarvien yms. tuotanto poronhoidon yhteydessä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "paliskunnat",
          "porojen kasvatus ja hoito",
          "porojen teurastus (porotilalla)",
          "poronhoito",
          "poronlihan tuotanto (porotilalla)",
          "poronnahkojen ja -taljojen tuotanto (porotilalla)",
          "poronsarvien tuotanto (porotilalla)",
          "porotalous",
          "porotalouteen liittyvien tuotteiden tuotanto porotilalla"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/01259",
    "level": 5,
    "code": "01259",
    "order": 250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0125",
    "parentCode": "0125",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu eläinten hoito"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon.\r\n\r\nLemmikkieläinten kasvatus. Koirakennelit.\r\n\r\nMuiden eläinten kasvatus (esim. kanit, etanat).\r\n",
          "Mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon.\r\n\r\nLemmikkieläinten kasvatus. Koirakennelit.\r\n\r\nMuiden eläinten kasvatus (esim. kanit, etanat).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01420)\r\n- koirien koulutus vartiointi- ja turvallisuustarkoituksiin (74600)\r\n- näkövammaisten opaskoirakoulut (85329)\r\n- kilpakennelit (92620)\r\n- lemmikkieläinten hoitopalvelut: täysihoito, trimmaus, kaitseminen ja koulutus (93050)\r\n- eläinsuojeluyhdistykset (91339)",
          "- kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01420)\r\n- koirien koulutus vartiointi- ja turvallisuustarkoituksiin (74600)\r\n- näkövammaisten opaskoirakoulut (85329)\r\n- kilpakennelit (92620)\r\n- lemmikkieläinten hoitopalvelut: täysihoito, trimmaus, kaitseminen ja koulutus (93050)\r\n- eläinsuojeluyhdistykset (91339)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "etanoiden kasvatus",
          "kanien kasvatus",
          "kennelit",
          "lemmikkieläinten kasvatus ja jalostus",
          "mehiläistarhat",
          "hunajan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "mehiläisten hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/013",
    "level": 3,
    "code": "013",
    "order": 260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/0130",
    "level": 4,
    "code": "0130",
    "order": 270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/013",
    "parentCode": "013",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apilan viljely (erikoistumaton tila)",
          "hernekasvien viljely (erikoistumaton tila)",
          "kauran viljely (erikoistumaton tila)",
          "leipäviljan viljely (erikoistumaton tila)",
          "nurmikasvien viljely (erikoistumaton tila)",
          "ohran viljely (erikoistumaton tila)",
          "palkokasvien viljely (erikoistumaton tila)",
          "pellavan viljely (erikoistumaton tila)",
          "peltoviljely, kotieläintalous (erikoistumaton tila)",
          "perunan viljely (erikoistumaton tila)",
          "rehuviljan viljely (erikoistumaton tila)",
          "rukiin viljely (erikoistumaton tila)",
          "sokerijuurikkaan viljely (erikoistumaton tila)",
          "vehnän viljely (erikoistumaton tila)",
          "öljykasvien viljely (erikoistumaton tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/01301",
    "level": 5,
    "code": "01301",
    "order": 280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0130",
    "parentCode": "0130",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sellainen erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljelyn ja puutarhatalouden tai kotieläintalouden osuus ei ylitä 66 % tuotannosta. Kotieläintaloudella tarkoitetaan tässä nautakarjan, lampaiden, vuohien, hevosten, aasien, muulien, sikojen ja siipikarjan hoitoa.",
          "Sellainen erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljelyn ja puutarhatalouden tai kotieläintalouden osuus ei ylitä 66 % tuotannosta. Kotieläintaloudella tarkoitetaan tässä nautakarjan, lampaiden, vuohien, hevosten, aasien, muulien, sikojen ja siipikarjan hoitoa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "naudanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "broilerien tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "hevosenlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "kalkkunanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "kananlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "kananmunien tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "lampaanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "lampaiden hoito (erikoistumaton tila)",
          "lihakarjan hoito (erikoistumaton tila)",
          "lypsykarjan hoito (erikoistumaton tila)",
          "maidon tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "sianlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "siipikarjan hoito (erikoisumaton tila)",
          "siipikarjanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "sikojen hoito (erikoistumaton tila)",
          "villan tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "voin tuotanto (erikoistumaton tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/01302",
    "level": 5,
    "code": "01302",
    "order": 290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0130",
    "parentCode": "0130",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhdistetty kasvinviljely ja muu kotieläintalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sellainen erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljelyn ja puutarhatalouden tai kotieläintalouden osuus ei ylitä 66 % tuotannosta. Muulla kotieläintaloudella tarkoitetaan tässä turkistarhausta, poronhoitoa ja muuta eläinten hoitoa.",
          "Sellainen erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljelyn ja puutarhatalouden tai kotieläintalouden osuus ei ylitä 66 % tuotannosta. Muulla kotieläintaloudella tarkoitetaan tässä turkistarhausta, poronhoitoa ja muuta eläinten hoitoa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hunajan tuotanto (erikoistumaton tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/014",
    "level": 3,
    "code": "014",
    "order": 300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maataloutta palveleva toiminta pl. eläinlääkintä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kasvinviljelyä, puutarhataloutta tai kotieläintaloutta palveleva toiminta palkkiota vastaan.",
          "Kasvinviljelyä, puutarhataloutta tai kotieläintaloutta palveleva toiminta palkkiota vastaan."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/0141",
    "level": 4,
    "code": "0141",
    "order": 310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/01410",
    "level": 5,
    "code": "01410",
    "order": 320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0141",
    "parentCode": "0141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Palkkioperusteinen työ: peltojen muokkaus, sadon käsittely, kasvinsuojeluruiskutukset (myös ilmasta käsin), juurikkaiden taimien harvennukset, sadon korjaaminen ja käsittely markkinointia varten, puiden kasvatukselliset leikkaukset.\r\n\r\nKastelujärjestelmien hoito. \r\n\r\nAsuin-, liike-, teollisuus- ja julkisten rakennusten yhteydessä olevien yms. puistojen ja puutarhojen, urheilualueiden, leikkikenttien ja muiden viheralueiden ylläpito ja hoito. Myös altaiden, lampien yms. vesialueiden hoito. \r\n\r\nPuiden ja pensasaitojen leikkuu, puiden uudelleenistutus.\r\n\r\nMaanviljelyskoneiden vuokraus käyttäjineen. \r\n",
          "Palkkioperusteinen työ: peltojen muokkaus, sadon käsittely, kasvinsuojeluruiskutukset (myös ilmasta käsin), juurikkaiden taimien harvennukset, sadon korjaaminen ja käsittely markkinointia varten, puiden kasvatukselliset leikkaukset.\r\n\r\nKastelujärjestelmien hoito. \r\n\r\nAsuin-, liike-, teollisuus- ja julkisten rakennusten yhteydessä olevien yms. puistojen ja puutarhojen, urheilualueiden, leikkikenttien ja muiden viheralueiden ylläpito ja hoito. Myös altaiden, lampien yms. vesialueiden hoito. \r\n\r\nPuiden ja pensasaitojen leikkuu, puiden uudelleenistutus.\r\n\r\nMaanviljelyskoneiden vuokraus käyttäjineen. \r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- pellonraivaus maataloustuotantoa varten (45110)\r\n- kasvikuitujen käsittely (171)\r\n- kauppiaiden ja osuustoimintayhteisöjen markkinointitoimet (51)\r\n- maatalouden kirjanpito-, verotus- ym. talousasiantuntijoiden palvelut (741)\r\n- puutarhojen ja urheilualueiden suunnittelu ym. (74201)\r\n- puistojen, urheilualueiden ja muiden viheralueiden rakentaminen (45230) \r\n- maatalousnäyttelyjen ja messujen järjestäminen (74873)\r\n- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus ilman käyttäjää (71310)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74140)\r\n- kompostointi (90020)\r\n- maaseutukeskusten toiminta (91110)",
          "- pellonraivaus maataloustuotantoa varten (45110)\r\n- kasvikuitujen käsittely (171)\r\n- kauppiaiden ja osuustoimintayhteisöjen markkinointitoimet (51)\r\n- maatalouden kirjanpito-, verotus- ym. talousasiantuntijoiden palvelut (741)\r\n- puutarhojen ja urheilualueiden suunnittelu ym. (74201)\r\n- puistojen, urheilualueiden ja muiden viheralueiden rakentaminen (45230) \r\n- maatalousnäyttelyjen ja messujen järjestäminen (74873)\r\n- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus ilman käyttäjää (71310)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74140)\r\n- kompostointi (90020)\r\n- maaseutukeskusten toiminta (91110)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "maisemanhoito",
          "golfkenttien huolto (ei kentän omistusta)",
          "kastelujärjestelmien hoito",
          "kasvitautien torjunta",
          "koneurakointi traktorilla (maatalous)",
          "maatalouskoneiden vuokraus käyttäjineen",
          "maatalouspalvelukset",
          "puiden ja pensaiden leikkuu",
          "puistojen hoito ja ylläpito",
          "tuhoeläinten ja kasvitautien torjunta",
          "työkonepalvelu (käyttäjineen, maatalous-)",
          "viheralueiden hoito ja ylläpito",
          "viljan puinti",
          "viljankuivaamot"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/0142",
    "level": 4,
    "code": "0142",
    "order": 330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Eläinten hoitoon liittyvät palvelut pl. eläinlääkintä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/01420",
    "level": 5,
    "code": "01420",
    "order": 340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0142",
    "parentCode": "0142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Eläinten hoitoon liittyvät palvelut pl. eläinlääkintä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Palkkioperusteinen työ, kuten keinosiemennys, karjantarkkailupalvelut ja lampaiden keritseminen. Kotieläinten hoito palkkiota vastaan.\r\n\r\nHevosten kengitys. \r\n",
          "Palkkioperusteinen työ, kuten keinosiemennys, karjantarkkailupalvelut ja lampaiden keritseminen. Kotieläinten hoito palkkiota vastaan.\r\n\r\nHevosten kengitys. \r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- rehuasemapalvelut (01213)\r\n- kaupallista metsästystä edistämään tarkoitetut palvelut (01500)\r\n- kauppiaiden ja osuustoimintayhteisöjen markkinointitoimet (51)\r\n- eläinlääkintäpalvelut (85200)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74140)\r\n- maaseutukeskusten toiminta (91110)",
          "- rehuasemapalvelut (01213)\r\n- kaupallista metsästystä edistämään tarkoitetut palvelut (01500)\r\n- kauppiaiden ja osuustoimintayhteisöjen markkinointitoimet (51)\r\n- eläinlääkintäpalvelut (85200)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74140)\r\n- maaseutukeskusten toiminta (91110)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kotieläinten hoito palkkiota vastaan",
          "eläinten täysihoito (kotieläimet)",
          "hevosten kengitys (palkkioperusteinen)",
          "karjantarkkailuyhdistys",
          "keinosiemennys",
          "kotieläinjalostus",
          "maatalouslomitus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/015",
    "level": 3,
    "code": "015",
    "order": 350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/0150",
    "level": 4,
    "code": "0150",
    "order": 360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/015",
    "parentCode": "015",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/01500",
    "level": 5,
    "code": "01500",
    "order": 370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0150",
    "parentCode": "0150",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Eläinten metsästys ja pyynti ravinnon, turkisten tai nahan vuoksi tai tutkimuskäyttöön, eläintarhaan tai lemmikiksi.\r\n\r\nMeri-imettäväisten, kuten mursujen ja hylkeiden pyynti.\r\n\r\nMetsästyksellä saatujen nahkojen käsittely.\r\n\r\nRiistatalouden edistäminen ja riistan ruokinta.\r\n",
          "Eläinten metsästys ja pyynti ravinnon, turkisten tai nahan vuoksi tai tutkimuskäyttöön, eläintarhaan tai lemmikiksi.\r\n\r\nMeri-imettäväisten, kuten mursujen ja hylkeiden pyynti.\r\n\r\nMetsästyksellä saatujen nahkojen käsittely.\r\n\r\nRiistatalouden edistäminen ja riistan ruokinta.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- turkistarhauksesta saatavien nahkojen päätoiminen käsittely (18300)\r\n- päätoiminen nahkojen valmistus (19100)\r\n- valaiden pyynti (05010)\r\n- teurastamoista saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (15110)\r\n- metsästys urheilu- ja virkistystarkoituksessa (92620)",
          "- turkistarhauksesta saatavien nahkojen päätoiminen käsittely (18300)\r\n- päätoiminen nahkojen valmistus (19100)\r\n- valaiden pyynti (05010)\r\n- teurastamoista saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (15110)\r\n- metsästys urheilu- ja virkistystarkoituksessa (92620)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansapyynti",
          "hirven metsästys",
          "hylkeenpyynti",
          "jäniksen metsästys",
          "metsälintujen metsästys",
          "metsästys",
          "riistaeläinten kasvatus",
          "riistaeläinten ruokinta",
          "riistanhoito",
          "riistanpyynti",
          "riistatalouden edistäminen",
          "riistatalous",
          "valkohäntäpeuran metsästys",
          "vesilintujen metsästys"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/02",
    "level": 2,
    "code": "02",
    "order": 380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/A",
    "parentCode": "A",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Metsätalouteen kuuluvat puiden kasvatus ja villinä kasvavien metsätuotteiden keruu. Puuntuotannon ohella metsätaloudessa tuotetaan vain vähän jalostusta edellyttäviä tuotteita, kuten polttoaineena ja teollisuudessa käytettävää puutavaraa (propseja, kuitupuuta yms.).\r\n\r\nPuun jatkojalostus, kuten sahaus ja höyläys, joka tehdään yleensä hakkuualueen ulkopuolella, kuuluu luokkaan 20 ja puuhiilen tuotanto luokkaan 24140.",
          "Metsätalouteen kuuluvat puiden kasvatus ja villinä kasvavien metsätuotteiden keruu. Puuntuotannon ohella metsätaloudessa tuotetaan vain vähän jalostusta edellyttäviä tuotteita, kuten polttoaineena ja teollisuudessa käytettävää puutavaraa (propseja, kuitupuuta yms.).\r\n\r\nPuun jatkojalostus, kuten sahaus ja höyläys, joka tehdään yleensä hakkuualueen ulkopuolella, kuuluu luokkaan 20 ja puuhiilen tuotanto luokkaan 24140."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/020",
    "level": 3,
    "code": "020",
    "order": 390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Metsän kasvatus, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen ja muu metsätaloutta palveleva toiminta kuuluvat tähän luokkaan. Työn voi tehdä metsänomistaja itse tai se voidaan tehdä palkkatyönä.\r\n",
          "Metsän kasvatus, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen ja muu metsätaloutta palveleva toiminta kuuluvat tähän luokkaan. Työn voi tehdä metsänomistaja itse tai se voidaan tehdä palkkatyönä.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- puutavaran uitto ja lauttaus (61200)\r\n- metsäojitus ja kunnossapitotyöt (45110)\r\n- metsäteiden rakentaminen ja kunnossapitotyöt (45230)",
          "- puutavaran uitto ja lauttaus (61200)\r\n- metsäojitus ja kunnossapitotyöt (45110)\r\n- metsäteiden rakentaminen ja kunnossapitotyöt (45230)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/0201",
    "level": 4,
    "code": "0201",
    "order": 400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/020",
    "parentCode": "020",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsätalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "metsätalous"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/02011",
    "level": 5,
    "code": "02011",
    "order": 410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0201",
    "parentCode": "0201",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsän kasvatus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Metsäpuiden taimitarhojen toiminta, metsäpuiden siementuotanto, uudistusalan raivaus, koneellinen maanpinnan muokkaus (äestys, auraus, laikutus, mätästys ja muut koneelliset valmistamistoimenpiteet), kulotus, metsän luontainen uudistaminen, metsänviljely (kylvö ja istutus), peltojen metsittäminen, taimikon varhaishoito (täydennysviljely ja heinäntorjunta ), taimikonhoito, pystykarsinta, metsänlannoitus ja metsätuhojen torjunta.",
          "Metsäpuiden taimitarhojen toiminta, metsäpuiden siementuotanto, uudistusalan raivaus, koneellinen maanpinnan muokkaus (äestys, auraus, laikutus, mätästys ja muut koneelliset valmistamistoimenpiteet), kulotus, metsän luontainen uudistaminen, metsänviljely (kylvö ja istutus), peltojen metsittäminen, taimikon varhaishoito (täydennysviljely ja heinäntorjunta ), taimikonhoito, pystykarsinta, metsänlannoitus ja metsätuhojen torjunta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "metsäpuiden taimien kasvatus",
          "alueiden raivaus (metsänhoito)",
          "auraus (metsän)",
          "hakkuualueen raivaus ja kulotus",
          "heinittymisen ja vesoittumisen torjunta",
          "istutus (metsän)",
          "kalkitus (metsämaan)",
          "keinollinen uudistus (metsän)",
          "kulotus (metsä)",
          "käpyjen keruu (siementuotanto)",
          "laikutus",
          "luontainen uudistaminen (metsänuudistus)",
          "metsien lannoitus",
          "metsien lentolannoitus",
          "metsämaan muokkaus",
          "metsämaan perusparannus",
          "metsän kalkitus",
          "metsän tuhohyönteisten torjunta",
          "metsän uudistaminen",
          "metsänauraus",
          "metsänhoito",
          "metsänistutus",
          "metsänkylvö",
          "metsäntutkimuslaitoksen hoitoalueet",
          "metsänviljely",
          "metsäpiirit",
          "metsätaimitarhat",
          "metsätuhojen torjunta",
          "paakkutaimien istutus (metsäpuiden)",
          "paljasjuuristen taimien istutus (metsäpuiden)",
          "pystypuiden karsinta metsässä",
          "siementuotanto (metsäpuut)",
          "taimistonhoito (metsäpuut)",
          "taimitarha (metsäpuut)",
          "taimiviljely (metsäpuut)",
          "tuhohyönteisten torjunta (metsän-)",
          "uudistusalan valmistaminen (metsä-)",
          "vesakoiden torjunta",
          "äestys (metsämaan)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/02013",
    "level": 5,
    "code": "02013",
    "order": 420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0201",
    "parentCode": "0201",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puunkorjuu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puiden korjuuseen liittyvät työt (puiden kaato, karsinta ja katkaisu), raakapuun, metsähakkeen ja joulupuiden tuotanto ja puutavaran metsäkuljetus.\r\n",
          "Puiden korjuuseen liittyvät työt (puiden kaato, karsinta ja katkaisu), raakapuun, metsähakkeen ja joulupuiden tuotanto ja puutavaran metsäkuljetus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- hakkeen valmistus sahan yhteydessä (20100)",
          "- hakkeen valmistus sahan yhteydessä (20100)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "koneurakointi (puunkorjuu)",
          "apteeraus",
          "avohakkuu",
          "hankintahakkuu",
          "hankintakauppa (puun)",
          "harvennushakkuu",
          "joulukuusten viljely ja korjuu",
          "juonto (puutavaran metsäkuljetus)",
          "kasvatushakkuu",
          "koneellinen puiden kaato",
          "kotitarvehakkuu",
          "lakialueiden hakkuu",
          "lähikuljetus (metsässä)",
          "markkinahakkuu",
          "metsähakkeen tuotanto",
          "metsäkoneurakointi",
          "metsäkoneyrittäjät (toiminta)",
          "pinomittaus",
          "puiden kaato (metsässä)",
          "puiden karsinta (metsässä)",
          "puiden katkaisu (metsässä)",
          "puiden kuljetus kokoomapaikkaan",
          "puiden kuorinta (metsässä)",
          "puunkorjuu",
          "puutavaran luovutusmittaus",
          "puutavaran teko (metsässä)",
          "pystykauppa",
          "pystymittaus",
          "pystymyynti",
          "päätehakkuu",
          "siemenpuuhakkuu",
          "suojuspuuhakkuu",
          "puutavaran metsäkuljetus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/02019",
    "level": 5,
    "code": "02019",
    "order": 430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0201",
    "parentCode": "0201",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu metsätalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Metsien suojelu (esim. luonnonsuojelualueiden hoito), metsässä kasvavien syötäväksi kelpaamattomien materiaalien, kuten sammaleen, jäkälän, käpyjen (koristetarkoitukseen), risujen, kumin, korkin ym. keruu.\r\n",
          "Metsien suojelu (esim. luonnonsuojelualueiden hoito), metsässä kasvavien syötäväksi kelpaamattomien materiaalien, kuten sammaleen, jäkälän, käpyjen (koristetarkoitukseen), risujen, kumin, korkin ym. keruu.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- metsäsienien keruu (01120)\r\n- metsämarjojen keruu (01130)\r\n- käpyjen keruu siementuotantoa varten (02011)",
          "- metsäsienien keruu (01120)\r\n- metsämarjojen keruu (01130)\r\n- käpyjen keruu siementuotantoa varten (02011)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "tervanpoltto metsässä",
          "hyötykasvien keräily metsässä (ei syötävien)",
          "jäkälän keräily metsässä",
          "kasvinosien keräily metsässä",
          "käpyjen keruu (koristeeksi)",
          "luonnonsuojelualueiden hoito",
          "metsäkasvien keräily (sammal, jäkälä)",
          "metsän pientuotteiden keräily",
          "muurahaisenmunien keräily metsässä",
          "puuhiilen poltto metsässä",
          "risujen keruu"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/0202",
    "level": 4,
    "code": "0202",
    "order": 440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/020",
    "parentCode": "020",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsätaloutta palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/02020",
    "level": 5,
    "code": "02020",
    "order": 450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0202",
    "parentCode": "0202",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsätaloutta palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Metsätalouden suunnittelu ja muu metsätalouden yleinen edistämistoiminta, mm. metsänhoitoyhdistysten ja metsälautakuntien toiminta.\r\n\r\nMetsänomistajien koulutus.\r\n\r\nPuukaupan avustaminen ja arviointi, puiden leimaus.\r\n\r\nMuu metsätaloutta palveleva toiminta.\r\n",
          "Metsätalouden suunnittelu ja muu metsätalouden yleinen edistämistoiminta, mm. metsänhoitoyhdistysten ja metsälautakuntien toiminta.\r\n\r\nMetsänomistajien koulutus.\r\n\r\nPuukaupan avustaminen ja arviointi, puiden leimaus.\r\n\r\nMuu metsätaloutta palveleva toiminta.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- lainvalvonta ja tarkastustoiminta (75130)\r\n- metsäpalojen torjunta (75250)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74140)",
          "- lainvalvonta ja tarkastustoiminta (75130)\r\n- metsäpalojen torjunta (75250)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74140)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "puiden mittaus",
          "leimaus (puiden)",
          "metsäalan konsultointi",
          "metsälautakunta",
          "metsän käsittelyn ohjaaminen",
          "metsänhoitoyhdistykset",
          "metsätalouden edistäminen",
          "metsätalouden suunnittelu",
          "piirimetsälautakunnat",
          "puiden leimaus",
          "puukaupan avustaminen ja arviointi",
          "suunnittelu (metsätalous)",
          "taimikoiden tarkastus (metsäpuut)",
          "yksityismetsätalouden edistäminen",
          "yksityismetsätalouden suunnittelu"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/B",
    "level": 1,
    "code": "B",
    "order": 460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalatalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kalastuksella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pyyntiä merellä ja sisävesillä sekä vesistä saatavien muiden tuotteiden keruuta.\r\n\r\nTähän luokkaan kuuluvat myös kalanviljely ja muu vesiviljely sekä kalataloutta palveleva toiminta. \r\n\r\nTähän luokkaan kuuluu myös kalastusaluksilla tapahtuva jalostus. Erikoistuneissa jalostamoissa tapahtuva jalostus kuuluu luokkaan 15200. \r\n",
          "Kalastuksella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pyyntiä merellä ja sisävesillä sekä vesistä saatavien muiden tuotteiden keruuta.\r\n\r\nTähän luokkaan kuuluvat myös kalanviljely ja muu vesiviljely sekä kalataloutta palveleva toiminta. \r\n\r\nTähän luokkaan kuuluu myös kalastusaluksilla tapahtuva jalostus. Erikoistuneissa jalostamoissa tapahtuva jalostus kuuluu luokkaan 15200. \r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (92720)\r\n- kalanjalostus (15200)\r\n- hylkeiden ja mursujen pyynti (01500)",
          "- urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (92720)\r\n- kalanjalostus (15200)\r\n- hylkeiden ja mursujen pyynti (01500)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/05",
    "level": 2,
    "code": "05",
    "order": 470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/B",
    "parentCode": "B",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalastus, kalanviljely ja niihin liittyvät palvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/050",
    "level": 3,
    "code": "050",
    "order": 480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalastus, kalanviljely ja niihin liittyvät palvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kalatalous"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/0501",
    "level": 4,
    "code": "0501",
    "order": 490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/050",
    "parentCode": "050",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalastus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/05010",
    "level": 5,
    "code": "05010",
    "order": 500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0501",
    "parentCode": "0501",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalastus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Merellä ja rannikkovesissä tapahtuva kalastus, valaiden pyynti.\r\n\r\nJärvi- ja jokikalastus sekä muu sisävesikalastus.\r\n\r\nMuu vesipyynti, kuten äyriäisten (mm. rapujen) pyynti sekä simpukoiden, vesikasvien, korallien ym. keruu.\r\n\r\nKalataloutta palveleva toiminta, kuten kalastusneuvonta sekä kalavesien hoito.\r\n",
          "Merellä ja rannikkovesissä tapahtuva kalastus, valaiden pyynti.\r\n\r\nJärvi- ja jokikalastus sekä muu sisävesikalastus.\r\n\r\nMuu vesipyynti, kuten äyriäisten (mm. rapujen) pyynti sekä simpukoiden, vesikasvien, korallien ym. keruu.\r\n\r\nKalataloutta palveleva toiminta, kuten kalastusneuvonta sekä kalavesien hoito.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (92720)\r\n- hylkeiden ja mursujen pyynti (01500)",
          "- urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (92720)\r\n- hylkeiden ja mursujen pyynti (01500)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "äyriäisten pyynti",
          "helmien pyynti",
          "kalanjalostus (kalastusaluksissa)",
          "kalastus",
          "kalastusalukset",
          "kalatalouden edistäminen",
          "kalatalousalan neuvonta",
          "kalatalousneuvonta",
          "kalavesien hoito",
          "levien keräily",
          "meren eliöiden pyydystys",
          "merikalastus",
          "rannikkovesikalastus",
          "rapujen pyynti",
          "simpukoiden keruu",
          "sisävesieliöiden pyynti",
          "sisävesikalastus",
          "valaanpyynti",
          "vesikasvien keruu"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/0502",
    "level": 4,
    "code": "0502",
    "order": 510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/050",
    "parentCode": "050",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalanviljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/05020",
    "level": 5,
    "code": "05020",
    "order": 520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0502",
    "parentCode": "0502",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalanviljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kalanviljely meressä ja suolattomassa vedessä ruokakalaksi. Myös akvaariokalojen viljely.\r\n\r\nIstukastuotanto (mädin- ja kalanpoikastuotanto).\r\n\r\nMuu vesiviljely, kuten ravun, osterin, simpukan yms. viljely sekä vesikasvien viljely.\r\n\r\nKalanviljelyä palveleva toiminta.",
          "Kalanviljely meressä ja suolattomassa vedessä ruokakalaksi. Myös akvaariokalojen viljely.\r\n\r\nIstukastuotanto (mädin- ja kalanpoikastuotanto).\r\n\r\nMuu vesiviljely, kuten ravun, osterin, simpukan yms. viljely sekä vesikasvien viljely.\r\n\r\nKalanviljelyä palveleva toiminta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "istukastuotanto",
          "kalalammikot",
          "kalanviljely",
          "lohilammikot",
          "luonnonravintolammikkoyritykset (kalanviljely)",
          "merilaitokset (kalanviljely)",
          "mätihautomot",
          "osterin viljely",
          "rannikkovesialtaat (kalanviljely)",
          "rapujen kasvatus",
          "simpukan viljely",
          "sisävesialtaat (kalanviljely)",
          "sisävesilaitokset (kalanviljely)",
          "teuraskalan kasvattaminen lammikoissa ja altaissa",
          "verkkoaltaat (kalanviljely)",
          "vesikasvien viljely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/C",
    "level": 1,
    "code": "C",
    "order": 530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kaivostoiminta ja louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kaivostoimintaan ja louhintaan kuuluu luonnossa kiinteinä (kivihiili ja malmit), nestemäisinä (raakaöljy) tai kaasuina (maakaasu) esiintyvien mineraalien talteenotto. Otto voi tapahtua maanalaisesta louhoksesta, avolouhoksesta tai kaivomaisesta lähteestä.\r\n\r\nTähän luokkaan kuuluvat mineraalituotteiden kuljetuksen ja markkinoinnin edellyttämät lisätoimenpiteet, kuten murskaaminen, jauhaminen, puhdistaminen, kuivaaminen, lajitteleminen, malmien rikastaminen, maakaasun nesteytys ja kiinteiden polttoaineiden yhteenpuristaminen. Näistä toimenpiteistä huolehtivat usein mineraalien oton suorittavat tai niiden lähellä sijaitsevat yksiköt. \r\n\r\nKaivostoiminta jaetaan kirjain- ja numerotasoille pääasiallisesti tuotetun mineraalin perusteella. Välitasolle CA kuuluu energiaa tuottavien aineiden kaivostoiminta ja louhinta (kivihiili, ruskohiili, turve, maakaasu, uraanimalmi). Välitasolle CB kuuluvat muut kuin energiaa tuottavat aineet (metallimalmit, eri mineraalit ja louhintatuotteet). \r\n\r\nJotkut tähän luokkaan kuuluvat tekniset operaatiot, erityisesti maakaasun talteenotto, voidaan tehdä myös erikoisyksiköissä teollisena palveluna kolmannelle osapuolelle.\r\n\r\nTalteen otettujen aineiden jatkojalostus kuuluu kyseiseen teollisuuden luokkaan, esim. kiven viimeistely ja kivituotteiden valmistus (26700) tai mineraalien murskaaminen, jauhaminen ja muu työstäminen, joka ei tapahdu kaivostoiminnan yhteydessä (26810, 26820).\r\n\r\nTalteen otettujen aineiden käyttäminen ilman jatkojalostusta rakennustarkoituksiin (esim. sora ja hiekka) kuuluu rakentamisen luokkaan F. Maaperän rakentaminen kaivostoimintaa varten kuuluu luokkaan 45110 ja maaperän koeporaus luokkaan 45120. Malmien ja muiden kaivannaisvarojen etsintä kuuluu luokkaan 74209 sekä veden otto, puhdistus ja jakelu luokkaan 41000.",
          "Kaivostoimintaan ja louhintaan kuuluu luonnossa kiinteinä (kivihiili ja malmit), nestemäisinä (raakaöljy) tai kaasuina (maakaasu) esiintyvien mineraalien talteenotto. Otto voi tapahtua maanalaisesta louhoksesta, avolouhoksesta tai kaivomaisesta lähteestä.\r\n\r\nTähän luokkaan kuuluvat mineraalituotteiden kuljetuksen ja markkinoinnin edellyttämät lisätoimenpiteet, kuten murskaaminen, jauhaminen, puhdistaminen, kuivaaminen, lajitteleminen, malmien rikastaminen, maakaasun nesteytys ja kiinteiden polttoaineiden yhteenpuristaminen. Näistä toimenpiteistä huolehtivat usein mineraalien oton suorittavat tai niiden lähellä sijaitsevat yksiköt. \r\n\r\nKaivostoiminta jaetaan kirjain- ja numerotasoille pääasiallisesti tuotetun mineraalin perusteella. Välitasolle CA kuuluu energiaa tuottavien aineiden kaivostoiminta ja louhinta (kivihiili, ruskohiili, turve, maakaasu, uraanimalmi). Välitasolle CB kuuluvat muut kuin energiaa tuottavat aineet (metallimalmit, eri mineraalit ja louhintatuotteet). \r\n\r\nJotkut tähän luokkaan kuuluvat tekniset operaatiot, erityisesti maakaasun talteenotto, voidaan tehdä myös erikoisyksiköissä teollisena palveluna kolmannelle osapuolelle.\r\n\r\nTalteen otettujen aineiden jatkojalostus kuuluu kyseiseen teollisuuden luokkaan, esim. kiven viimeistely ja kivituotteiden valmistus (26700) tai mineraalien murskaaminen, jauhaminen ja muu työstäminen, joka ei tapahdu kaivostoiminnan yhteydessä (26810, 26820).\r\n\r\nTalteen otettujen aineiden käyttäminen ilman jatkojalostusta rakennustarkoituksiin (esim. sora ja hiekka) kuuluu rakentamisen luokkaan F. Maaperän rakentaminen kaivostoimintaa varten kuuluu luokkaan 45110 ja maaperän koeporaus luokkaan 45120. Malmien ja muiden kaivannaisvarojen etsintä kuuluu luokkaan 74209 sekä veden otto, puhdistus ja jakelu luokkaan 41000."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kaivos- ja kaivannaistoiminta",
          "kaivostoiminta",
          "mineraalien kaivu ja nosto",
          "mineraalien muokkaus kaivospaikalla",
          "rikastaminen (malmien) kaivospaikalla"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/CA",
    "level": 1,
    "code": "CA",
    "order": 540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/C",
    "parentCode": "C",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Energiamineraalien kaivu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kivi- ja ruskohiilen kaivu, turpeen nosto, raakaöljyn ja maakaasun tuotanto sekä muiden energiaa tuottavien raaka-aineiden kaivu.",
          "Kivi- ja ruskohiilen kaivu, turpeen nosto, raakaöljyn ja maakaasun tuotanto sekä muiden energiaa tuottavien raaka-aineiden kaivu."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "energiamineraalien kaivu",
          "fossiilisten polttoaineiden kaivu"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/10",
    "level": 2,
    "code": "10",
    "order": 550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/CA",
    "parentCode": "CA",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kivi- ja ruskohiilen kaivu; turpeen nosto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/101",
    "level": 3,
    "code": "101",
    "order": 560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kivihiilen kaivu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1010",
    "level": 4,
    "code": "1010",
    "order": 570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/101",
    "parentCode": "101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kivihiilen kaivu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/10100",
    "level": 5,
    "code": "10100",
    "order": 580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1010",
    "parentCode": "1010",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kivihiilen kaivu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kivihiilen ja antrasiitin eri lajien louhinta avoimissa kaivoksissa tai louhimoissa.\r\n\r\nPuhdistus, murskaaminen, seulonta, pesu, jauhaminen, lajittelu, yhteenpuristaminen, vaahdotus, sulatus yms. rikastaminen.\r\n\r\nBrikettien ja muiden pääasiassa kivihiilestä valmistettujen kiinteiden polttoaineiden valmistus.\r\n",
          "Kivihiilen ja antrasiitin eri lajien louhinta avoimissa kaivoksissa tai louhimoissa.\r\n\r\nPuhdistus, murskaaminen, seulonta, pesu, jauhaminen, lajittelu, yhteenpuristaminen, vaahdotus, sulatus yms. rikastaminen.\r\n\r\nBrikettien ja muiden pääasiassa kivihiilestä valmistettujen kiinteiden polttoaineiden valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- koksaamoissa tapahtuva kiinteiden polttoaineiden valmistus (23100)",
          "- koksaamoissa tapahtuva kiinteiden polttoaineiden valmistus (23100)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "antrasiitin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "brikettien valmistus kivihiilestä",
          "kivihiilen kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "kivihiilibrikettien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/102",
    "level": 3,
    "code": "102",
    "order": 590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ruskohiilen kaivu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1020",
    "level": 4,
    "code": "1020",
    "order": 600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/102",
    "parentCode": "102",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ruskohiilen kaivu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/10200",
    "level": 5,
    "code": "10200",
    "order": 610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1020",
    "parentCode": "1020",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ruskohiilen kaivu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ruskohiilen (ruskea kivihiili) louhinta avoimissa kaivoksissa tai louhimoissa.\r\n\r\nPuhdistus, murskaaminen, seulonta, pesu, jauhaminen, lajittelu, yhteenpuristaminen, vaahdotus, sulatus yms. rikastaminen sekä veden poistaminen ruskohiilestä.\r\n\r\nBrikettien ja muiden pääasiassa ruskohiilestä valmistettujen kiinteiden polttoaineiden valmistus.",
          "Ruskohiilen (ruskea kivihiili) louhinta avoimissa kaivoksissa tai louhimoissa.\r\n\r\nPuhdistus, murskaaminen, seulonta, pesu, jauhaminen, lajittelu, yhteenpuristaminen, vaahdotus, sulatus yms. rikastaminen sekä veden poistaminen ruskohiilestä.\r\n\r\nBrikettien ja muiden pääasiassa ruskohiilestä valmistettujen kiinteiden polttoaineiden valmistus."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "brikettien valmistus ruskohiilestä",
          "ruskohiilen kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "ruskohiilibrikettien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/103",
    "level": 3,
    "code": "103",
    "order": 620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Turpeen nosto ja muokkaus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1030",
    "level": 4,
    "code": "1030",
    "order": 630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/103",
    "parentCode": "103",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Turpeen nosto ja muokkaus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/10300",
    "level": 5,
    "code": "10300",
    "order": 640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1030",
    "parentCode": "1030",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Turpeen nosto ja muokkaus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Turpeen nosto, polttoturpeen valmistus sekä turpeen valmistus maanparannus- ja muihin tarkoituksiin, esim. kasvuturpeeksi. Turvebrikettien valmistus.\r\n",
          "Turpeen nosto, polttoturpeen valmistus sekä turpeen valmistus maanparannus- ja muihin tarkoituksiin, esim. kasvuturpeeksi. Turvebrikettien valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- turvetuotteiden, kuten taimiruukkujen valmistus (26820)",
          "- turvetuotteiden, kuten taimiruukkujen valmistus (26820)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "brikettien (turve-) valmistus",
          "jyrsinturpeen valmistus",
          "palaturpeen valmistus",
          "polttoturpeen valmistus",
          "turpeen nosto ja muokkaus",
          "turvebrikettien valmistus",
          "turvetuotanto",
          "turveurakointi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/11",
    "level": 2,
    "code": "11",
    "order": 650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/CA",
    "parentCode": "CA",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto sekä siihen liittyvät palvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluvat öljy- ja kaasukenttien toimintaan ja/tai kehittämiseen liittyvät toimenpiteet. Kyseisiin toimenpiteisiin voi kuulua lähteiden viimeistely ja varustaminen; erottimien, emulsionmurtajien, liejunerottimien ja kentällä sijaitsevien raakaöljyn koontiputkien käyttäminen sekä kaikki muut öljyn ja kaasun valmisteluun liittyvät toimenpiteet tuotantoalueelta kuljetukseen asti. Tähän luokkaan kuuluvat myös raakaöljyn tuotanto, öljyliuskeen louhinta ja öljyn talteenotto öljyliuskeesta ja -hiekasta sekä maakaasun tuotanto ja nestemäisten hiilivetyjen talteenotto.",
          "Tähän luokkaan kuuluvat öljy- ja kaasukenttien toimintaan ja/tai kehittämiseen liittyvät toimenpiteet. Kyseisiin toimenpiteisiin voi kuulua lähteiden viimeistely ja varustaminen; erottimien, emulsionmurtajien, liejunerottimien ja kentällä sijaitsevien raakaöljyn koontiputkien käyttäminen sekä kaikki muut öljyn ja kaasun valmisteluun liittyvät toimenpiteet tuotantoalueelta kuljetukseen asti. Tähän luokkaan kuuluvat myös raakaöljyn tuotanto, öljyliuskeen louhinta ja öljyn talteenotto öljyliuskeesta ja -hiekasta sekä maakaasun tuotanto ja nestemäisten hiilivetyjen talteenotto."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/111",
    "level": 3,
    "code": "111",
    "order": 660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1110",
    "level": 4,
    "code": "1110",
    "order": 670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/111",
    "parentCode": "111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/11100",
    "level": 5,
    "code": "11100",
    "order": 680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1110",
    "parentCode": "1110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Raakaöljyn pumppaus ja muu siihen liittyvä tuotantotoiminta.\r\n\r\nRaa'an kaasumaisen hiilivedyn (maakaasun) tuotanto.\r\n\r\nMaakaasun nesteytys ja uudelleen kaasuunnuttaminen kuljetusta varten.\r\n\r\nRikin poistaminen maakaasusta.\r\n\r\nBitumiliuskeen ja bitumipitoisen hiekan tuotanto sekä raakaöljyn tuotanto bitumiliuskeesta ja bitumipitoisesta hiekasta.\r\n",
          "Raakaöljyn pumppaus ja muu siihen liittyvä tuotantotoiminta.\r\n\r\nRaa'an kaasumaisen hiilivedyn (maakaasun) tuotanto.\r\n\r\nMaakaasun nesteytys ja uudelleen kaasuunnuttaminen kuljetusta varten.\r\n\r\nRikin poistaminen maakaasusta.\r\n\r\nBitumiliuskeen ja bitumipitoisen hiekan tuotanto sekä raakaöljyn tuotanto bitumiliuskeesta ja bitumipitoisesta hiekasta.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- nestekaasujen ym. kaasujen valmistus öljynjalostamoissa (23200)\r\n- raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon liittyvät palvelut (11200)\r\n- jalostettujen öljytuotteiden valmistus (23200)\r\n- öljyn ja maakaasun siirto valtakunnallisia putkia pitkin (60300)\r\n- öljyjen ja kaasujen etsintä (74209)",
          "- nestekaasujen ym. kaasujen valmistus öljynjalostamoissa (23200)\r\n- raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon liittyvät palvelut (11200)\r\n- jalostettujen öljytuotteiden valmistus (23200)\r\n- öljyn ja maakaasun siirto valtakunnallisia putkia pitkin (60300)\r\n- öljyjen ja kaasujen etsintä (74209)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "maakaasun pumppaus ja siihen liittyvät toiminnat",
          "bitumipitoisen kiven ja hiekan talteenotto",
          "luonnonkaasun pumppaus ja siihen liittyvät toiminnat",
          "maaöljykaasujen pumppaus ja siihen liittyvät toiminnat",
          "maaöljyn pumppaus ja siihen liittyvät toiminnat",
          "raakaöljyn pumppaus ja siihen liittyvät toiminnat"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/112",
    "level": 3,
    "code": "112",
    "order": 690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon liittyvät palvelut pl. maaperätutkimus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1120",
    "level": 4,
    "code": "1120",
    "order": 700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/112",
    "parentCode": "112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon liittyvät palvelut pl. maaperätutkimus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/11200",
    "level": 5,
    "code": "11200",
    "order": 710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1120",
    "parentCode": "1120",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon liittyvät palvelut pl. maaperätutkimus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon liittyvä palvelutoiminta, joka tehdään palkkio- tai sopimusperusteella. Tähän kuluu poraus, kaivaminen; poratornin pystytys, korjaus, purkaminen paikalla; öljy- ja kaasulähteiden vuoraaminen, pumppaaminen, lähteiden sulkeminen jne.\r\n",
          "Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon liittyvä palvelutoiminta, joka tehdään palkkio- tai sopimusperusteella. Tähän kuluu poraus, kaivaminen; poratornin pystytys, korjaus, purkaminen paikalla; öljy- ja kaasulähteiden vuoraaminen, pumppaaminen, lähteiden sulkeminen jne.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- geofysikaaliset ja geologiset tutkimukset (74202)",
          "- geofysikaaliset ja geologiset tutkimukset (74202)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "maakaasun tuotantoon liittyvät palvelut",
          "luonnonkaasun tuotantoon liittyvät palvelut",
          "poraus (öljy- ja kaasulähteiden)",
          "raakaöljyn tuotantoon liittyvät palvelut"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/12",
    "level": 2,
    "code": "12",
    "order": 720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/CA",
    "parentCode": "CA",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Uraani- ja toriummalmien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/120",
    "level": 3,
    "code": "120",
    "order": 730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Uraani- ja toriummalmien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1200",
    "level": 4,
    "code": "1200",
    "order": 740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/120",
    "parentCode": "120",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Uraani- ja toriummalmien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/12000",
    "level": 5,
    "code": "12000",
    "order": 750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1200",
    "parentCode": "1200",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Uraani- ja toriummalmien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pääasiassa uraania tai toriumia sisältävien malmien kaivu ja muokkaus kaivospaikalla sekä malmien rikastus.\r\n\r\nUraanioksidin valmistus.\r\n",
          "Pääasiassa uraania tai toriumia sisältävien malmien kaivu ja muokkaus kaivospaikalla sekä malmien rikastus.\r\n\r\nUraanioksidin valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- lohkeavien alkuaineiden ja näiden isotooppien valmistus (23300)\r\n- polttoaine-elementtien valmistus (23300)\r\n- uraanimetallin tuotanto (23300)",
          "- lohkeavien alkuaineiden ja näiden isotooppien valmistus (23300)\r\n- polttoaine-elementtien valmistus (23300)\r\n- uraanimetallin tuotanto (23300)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "uraanioksidin valmistus",
          "uraania sisältävien malmien kaivu ja muokkaus",
          "toriumia sisältävien malmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/CB",
    "level": 1,
    "code": "CB",
    "order": 760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/C",
    "parentCode": "C",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Malmien ja mineraalien kaivu pl. energiamineraalit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Metallimalmien kaivu, kivenlouhinta, hiekan ja saven otto, kemiallisten mineraalien kaivu sekä muiden energiaa tuottamattomien aineiden talteenotto.",
          "Metallimalmien kaivu, kivenlouhinta, hiekan ja saven otto, kemiallisten mineraalien kaivu sekä muiden energiaa tuottamattomien aineiden talteenotto."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/13",
    "level": 2,
    "code": "13",
    "order": 770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/CB",
    "parentCode": "CB",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metallimalmien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Metallimalmien ja luonnonmetallien louhinta avoimissa kaivoksissa tai louhimoissa.\r\n\r\nRautamalmien muokkaus kaivospaikalla jatkojalostuksessa tarvittavaan muotoon: murskaaminen, hienontaminen, seulonta, pesu, vaahdotus, sintraus, sulatus, kuivaaminen, kalsinointi ja pasuttaminen yms. rikastaminen. Malmien rikastaminen mm. magneettisella tai gravimetrisellä rikastuksella.\r\n",
          "Metallimalmien ja luonnonmetallien louhinta avoimissa kaivoksissa tai louhimoissa.\r\n\r\nRautamalmien muokkaus kaivospaikalla jatkojalostuksessa tarvittavaan muotoon: murskaaminen, hienontaminen, seulonta, pesu, vaahdotus, sintraus, sulatus, kuivaaminen, kalsinointi ja pasuttaminen yms. rikastaminen. Malmien rikastaminen mm. magneettisella tai gravimetrisellä rikastuksella.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- alumiinioksidin tuotanto (27420)\r\n- rikkikiisun ja rautapyriittien pasuttaminen (24130)\r\n- uraanimalmien louhinta (12000)",
          "- alumiinioksidin tuotanto (27420)\r\n- rikkikiisun ja rautapyriittien pasuttaminen (24130)\r\n- uraanimalmien louhinta (12000)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "malmien kaivu, nosto ja muokkaus kaivospaikalla",
          "metallimalmien louhinta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/131",
    "level": 3,
    "code": "131",
    "order": 780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rautamalmien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1310",
    "level": 4,
    "code": "1310",
    "order": 790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rautamalmien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/13100",
    "level": 5,
    "code": "13100",
    "order": 800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1310",
    "parentCode": "1310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rautamalmien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pääasiassa rautaa sisältävien malmien kaivu: hematiitti, magnetiitti, martiitti, minettimalmi, limeniitti, rautahohde, rautasälpä.\r\n\r\nRautamalmien muokkaus kaivospaikalla jatkojalostuksessa tarvittavaan muotoon: murskaaminen, hienontaminen, seulonta, yhteenpuristaminen, pesu, vaahdotus, sintraus, sulatus yms. rikastaminen.\r\n",
          "Pääasiassa rautaa sisältävien malmien kaivu: hematiitti, magnetiitti, martiitti, minettimalmi, limeniitti, rautahohde, rautasälpä.\r\n\r\nRautamalmien muokkaus kaivospaikalla jatkojalostuksessa tarvittavaan muotoon: murskaaminen, hienontaminen, seulonta, yhteenpuristaminen, pesu, vaahdotus, sintraus, sulatus yms. rikastaminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- rikkikiisun ja muiden rautasulfidien kaivu (14300)\r\n- pyriittien ja pyrrotiittien louhinta ja rikastus (14300)",
          "- rikkikiisun ja muiden rautasulfidien kaivu (14300)\r\n- pyriittien ja pyrrotiittien louhinta ja rikastus (14300)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hematiitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "limeniitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "magnetiitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "martiitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "minettimalmin kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "rautaa sisältävien malmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "rautahohteen kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "rautamalmien kaivu",
          "rautasälvän kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "sintraus (rautamalmien)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/132",
    "level": 3,
    "code": "132",
    "order": 810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden metallimalmien louhinta pl. uraani ja torium"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1320",
    "level": 4,
    "code": "1320",
    "order": 820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/132",
    "parentCode": "132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden metallimalmien louhinta pl. uraani ja torium"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/13200",
    "level": 5,
    "code": "13200",
    "order": 830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1320",
    "parentCode": "1320",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden metallimalmien louhinta pl. uraani ja torium"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muiden kuin rautaa sisältävien epäjalojen metallimalmien kaivu ja rikastus: mm. alumiini-, bauksiitti-, kupari-, lyijy-, sinkki-, tina-, mangaani-, kromi-, nikkeli-, koboltti-, molybdeeni-, tantaali-, vanadiini- jne. malmit. \r\n\r\nPääasiassa jalometalleja sisältävien malmien kaivu ja rikastus: kulta, hopea, platina.\r\n\r\nMalmien muokkaus kaivospaikalla jatkojalostuksessa tarvittavaan muotoon: murskaaminen, hienontaminen, seulonta, pesu, vaahdotus, sulatus yms. rikastaminen.\r\n",
          "Muiden kuin rautaa sisältävien epäjalojen metallimalmien kaivu ja rikastus: mm. alumiini-, bauksiitti-, kupari-, lyijy-, sinkki-, tina-, mangaani-, kromi-, nikkeli-, koboltti-, molybdeeni-, tantaali-, vanadiini- jne. malmit. \r\n\r\nPääasiassa jalometalleja sisältävien malmien kaivu ja rikastus: kulta, hopea, platina.\r\n\r\nMalmien muokkaus kaivospaikalla jatkojalostuksessa tarvittavaan muotoon: murskaaminen, hienontaminen, seulonta, pesu, vaahdotus, sulatus yms. rikastaminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- alumiinioksidin, nikkeli- ja kuparikiven tuotanto (274)",
          "- alumiinioksidin, nikkeli- ja kuparikiven tuotanto (274)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alumiinimalmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "kullan kaivu",
          "kuparimalmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "lyijymalmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "nikkelimalmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "sinkkimalmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "jalometalleja sisältävien malmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "kobolttia sisältävien malmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "kromia sisältävien malmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "titaania sisältävien malmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/14",
    "level": 2,
    "code": "14",
    "order": 840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/CB",
    "parentCode": "CB",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu mineraalien kaivu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kivenlouhinta, hiekan, soran ja saven otto, kemiallisten ja lannoitemineraalien talteenotto sekä muiden kaivannaisten, kuten hioma-aineiden, jalokivien, suolan, asbestin ja kvartsin talteenotto. Myös kaivannaistoiminnan yhteydessä tapahtuva kiven ja muiden kaivannaisten murskaus, seulonta, pesu yms.",
          "Kivenlouhinta, hiekan, soran ja saven otto, kemiallisten ja lannoitemineraalien talteenotto sekä muiden kaivannaisten, kuten hioma-aineiden, jalokivien, suolan, asbestin ja kvartsin talteenotto. Myös kaivannaistoiminnan yhteydessä tapahtuva kiven ja muiden kaivannaisten murskaus, seulonta, pesu yms."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/141",
    "level": 3,
    "code": "141",
    "order": 850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kivenlouhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kiven louhinta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1411",
    "level": 4,
    "code": "1411",
    "order": 860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koriste- ja rakennuskiven louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/14110",
    "level": 5,
    "code": "14110",
    "order": 870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1411",
    "parentCode": "1411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koriste- ja rakennuskiven louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Graniitin, gneissin, vuolukiven, hiekkakiven, marmorin ja muun muistomerkki- tai rakennuskiven louhinta.\r\n\r\nLouhintaan liittyvä kiven karkea lohkominen, murskaaminen ja sahaaminen. \r\n",
          "Graniitin, gneissin, vuolukiven, hiekkakiven, marmorin ja muun muistomerkki- tai rakennuskiven louhinta.\r\n\r\nLouhintaan liittyvä kiven karkea lohkominen, murskaaminen ja sahaaminen. \r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kiven murskaus soran ja sepelin tuotannon yhteydessä (14210)\r\n- kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta (14300)\r\n- koriste- ja rakennuskiven leikkaaminen, muovaaminen ja viimeistely muualla kuin louhoksissa (26700)\r\n- kivituotteiden valmistus (26700)",
          "- kiven murskaus soran ja sepelin tuotannon yhteydessä (14210)\r\n- kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta (14300)\r\n- koriste- ja rakennuskiven leikkaaminen, muovaaminen ja viimeistely muualla kuin louhoksissa (26700)\r\n- kivituotteiden valmistus (26700)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "koristekiven louhinta",
          "gneissin louhinta ja siihen liittyvä karkea käsittely",
          "graniitin louhinta ja siihen liittyvä karkea käsittely",
          "kiven louhinta ja siihen liittyvä kiven karkea käsittely",
          "rakennuskiven louhinta ja siihen liittyvä karkea käsittely",
          "vuolukiven louhinta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1412",
    "level": 4,
    "code": "1412",
    "order": 880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/14120",
    "level": 5,
    "code": "14120",
    "order": 890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1412",
    "parentCode": "1412",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kalkkikiven kaivu ja louhinta.\r\n\r\nMaanparannukseen tai kalkki- ja sementtiteollisuuden raaka-aineeksi tarkoitetun kalkkikiven murskaus, jauhatus ja lajittelu .\r\n\r\nKipsikiven ja anhydriitin kaivu ja louhinta.\r\n\r\nLiidun ja kalsinoimattoman dolomiitin talteenotto.",
          "Kalkkikiven kaivu ja louhinta.\r\n\r\nMaanparannukseen tai kalkki- ja sementtiteollisuuden raaka-aineeksi tarkoitetun kalkkikiven murskaus, jauhatus ja lajittelu .\r\n\r\nKipsikiven ja anhydriitin kaivu ja louhinta.\r\n\r\nLiidun ja kalsinoimattoman dolomiitin talteenotto."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anhydriitin kaivu ja louhinta",
          "dolomiitin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "kalkkikiven kaivu, murskaus, jauhatus ja lajittelu",
          "kalkkikivijauheen ja -rouheen valmistus",
          "kipsikiven kaivu ja louhinta",
          "liidun kaivu ja muokkaus kaivospaikalla"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1413",
    "level": 4,
    "code": "1413",
    "order": 900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liuskekiven louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/14130",
    "level": 5,
    "code": "14130",
    "order": 910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1413",
    "parentCode": "1413",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liuskekiven louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Liuskekiven kaivu ja louhinta sekä siihen liittyvä kiven karkea käsittely.",
          "Liuskekiven kaivu ja louhinta sekä siihen liittyvä kiven karkea käsittely."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "liuskekiven louhinta ja siihen liittyvä karkea käsittely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/142",
    "level": 3,
    "code": "142",
    "order": 920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hiekan ja saven otto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1421",
    "level": 4,
    "code": "1421",
    "order": 930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/142",
    "parentCode": "142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Soran ja hiekan otto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/14210",
    "level": 5,
    "code": "14210",
    "order": 940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1421",
    "parentCode": "1421",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Soran ja hiekan otto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Teollisuushiekan, rakennushiekan ja soran otto ja kaivu.\r\n\r\nKiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus. Kiven hienontaminen ja lajittelu käytettäväksi talon- ja tienrakennuksen sekä betoniteollisuuden raaka-aineena. Sepelimyllyt, myös erilliset.\r\n",
          "Teollisuushiekan, rakennushiekan ja soran otto ja kaivu.\r\n\r\nKiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus. Kiven hienontaminen ja lajittelu käytettäväksi talon- ja tienrakennuksen sekä betoniteollisuuden raaka-aineena. Sepelimyllyt, myös erilliset.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- bitumipitoisen hiekan tuotanto (11100)\r\n- kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta (14300)",
          "- bitumipitoisen hiekan tuotanto (11100)\r\n- kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta (14300)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hiekan otto, seulonta ja lajittelu",
          "kiven murskaaminen, hienontaminen ja lajittelu",
          "sepelin murskaus",
          "sorakuoppa",
          "soran murskaus",
          "soran otto, seulonta ja lajittelu"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1422",
    "level": 4,
    "code": "1422",
    "order": 950,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/142",
    "parentCode": "142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Saven ja kaoliinin otto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/14220",
    "level": 5,
    "code": "14220",
    "order": 960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1422",
    "parentCode": "1422",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Saven ja kaoliinin otto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Saven, tulenkestävän saven, kaoliinin ja muiden keraamisen teollisuuden raaka-aineena käytettävien maalajien kaivu.\r\n",
          "Saven, tulenkestävän saven, kaoliinin ja muiden keraamisen teollisuuden raaka-aineena käytettävien maalajien kaivu.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- paisutetun saven valmistus yms. saven käsittely (26820)\r\n- kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta (14300)",
          "- paisutetun saven valmistus yms. saven käsittely (26820)\r\n- kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta (14300)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "saven (esim. kaoliinin ja bentoniitin) kaivu"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/143",
    "level": 3,
    "code": "143",
    "order": 970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kemiallisten mineraalien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1430",
    "level": 4,
    "code": "1430",
    "order": 980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/143",
    "parentCode": "143",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kemiallisten mineraalien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/14300",
    "level": 5,
    "code": "14300",
    "order": 990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1430",
    "parentCode": "1430",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kemiallisten mineraalien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Apatiitin, luonnon kalsiumfosfaatin ja kaliumsuolojen sekä muiden pääasiassa lannoitteina käytettävien mineraalien kaivu.\r\n\r\nRaa'an tai puhdistamattoman rikin, rikkikiisun, pasuttamattomien rautapyriittien ja pyrrotiittien sekä muiden rautasulfidien kaivu.\r\n\r\nLuonnon bariumsulfaatin ja bariumkarbonaatin (raskassälpä ja viteriitti), luonnonboraattien, luonnon magnesiumsulfaatin (kieseriitti) kaivu.\r\n\r\nMuiden kemiallisten mineraalien kaivu, mukaan lukien maavärien ja fluorisälvän kaivu. Guanon otto.\r\n\r\nMineraalien muokkaus kaivospaikalla: murskaaminen, hienontaminen, seulonta yms. rikastaminen.\r\n",
          "Apatiitin, luonnon kalsiumfosfaatin ja kaliumsuolojen sekä muiden pääasiassa lannoitteina käytettävien mineraalien kaivu.\r\n\r\nRaa'an tai puhdistamattoman rikin, rikkikiisun, pasuttamattomien rautapyriittien ja pyrrotiittien sekä muiden rautasulfidien kaivu.\r\n\r\nLuonnon bariumsulfaatin ja bariumkarbonaatin (raskassälpä ja viteriitti), luonnonboraattien, luonnon magnesiumsulfaatin (kieseriitti) kaivu.\r\n\r\nMuiden kemiallisten mineraalien kaivu, mukaan lukien maavärien ja fluorisälvän kaivu. Guanon otto.\r\n\r\nMineraalien muokkaus kaivospaikalla: murskaaminen, hienontaminen, seulonta yms. rikastaminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- pasutettu rikkikiisu ja rautapyriittien pasuttaminen (24130)\r\n- lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus (24150)\r\n- suolan tuotanto (14400)",
          "- pasutettu rikkikiisu ja rautapyriittien pasuttaminen (24130)\r\n- lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus (24150)\r\n- suolan tuotanto (14400)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alumiinikalsiumfosfaatin (luonnon) kaivu ja muokkaus",
          "luonnon alumiinikalsiumfosfaatin kaivu",
          "apatiitin kaivu",
          "bariumsulfaatin (luonnon) kaivu ja muokkaus",
          "fluorisälvän kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "kalsiumfosfaatin (luonnon) kaivu",
          "kemiallisten mineraalien talteenotto",
          "lannoitteina käytettävien mineraalien kaivu",
          "luonnon bariumsulfaatin (raskassälpä) kaivu ja muokkaus",
          "luonnon kalsiumfosfaatin kaivu",
          "maavärien kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "raskassälvän kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "rautasulfidien kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "rikkikiisun kaivu ja muokkaus kaivospaikalla"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/144",
    "level": 3,
    "code": "144",
    "order": 1000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Suolan tuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1440",
    "level": 4,
    "code": "1440",
    "order": 1010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/144",
    "parentCode": "144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Suolan tuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/14400",
    "level": 5,
    "code": "14400",
    "order": 1020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1440",
    "parentCode": "1440",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Suolan tuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Suolan talteenotto: kaivu, haihdutus merivedestä jne.\r\n\r\nSuolaveden tuotanto.\r\n\r\nSuolan murskaaminen, puhdistus ym. käsittely.\r\n",
          "Suolan talteenotto: kaivu, haihdutus merivedestä jne.\r\n\r\nSuolaveden tuotanto.\r\n\r\nSuolan murskaaminen, puhdistus ym. käsittely.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- juomakelpoisen veden tuotanto suolavettä haihduttamalla (41000)",
          "- juomakelpoisen veden tuotanto suolavettä haihduttamalla (41000)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "suolan kaivu ja talteenotto"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/145",
    "level": 3,
    "code": "145",
    "order": 1030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1450",
    "level": 4,
    "code": "1450",
    "order": 1040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/145",
    "parentCode": "145",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/14500",
    "level": 5,
    "code": "14500",
    "order": 1050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1450",
    "parentCode": "1450",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muualla mainitsemattomien kaivannaisten talteenotto: hioma-aineet, jalokivet, talkki (steatiitti), piipitoinen fossiilijauhe, asbesti, kvartsi, luonnon grafiitti, kiille, maasälpä, luonnonbitumi ja -asfaltti.\r\n\r\nKaivostoiminnan yhteydessä tapahtuva mineraalien käsittely jatkojalostuksessa tai käytössä tarvittavaan muotoon: murskaaminen, seulonta, pesu, kiillotus, jauhatus yms. rikastaminen.",
          "Muualla mainitsemattomien kaivannaisten talteenotto: hioma-aineet, jalokivet, talkki (steatiitti), piipitoinen fossiilijauhe, asbesti, kvartsi, luonnon grafiitti, kiille, maasälpä, luonnonbitumi ja -asfaltti.\r\n\r\nKaivostoiminnan yhteydessä tapahtuva mineraalien käsittely jatkojalostuksessa tai käytössä tarvittavaan muotoon: murskaaminen, seulonta, pesu, kiillotus, jauhatus yms. rikastaminen."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asfaltin (luonnon-) talteenotto",
          "bitumin (luonnon-) talteenotto",
          "grafiitin (luonnon-) kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "hioma-aineiden kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "jalokivien kaivu",
          "kiilteen kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "kvartsin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "luonnon grafiitin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "luonnonasfaltin talteenotto",
          "luonnonbitumin talteenotto",
          "maasälvän kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "talkin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/D",
    "level": 1,
    "code": "D",
    "order": 1060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Teollisuus eli valmistus sisältää yksiköt, joiden tehtävänä on epäorgaanisten tai orgaanisten aineiden tai osien mekaaninen, fyysinen, biologinen tai kemiallinen muuntaminen uusiksi tuotteiksi. Muunnetut aineet ja osat ovat maatalouden, metsätalouden, kalatalouden, kaivostoiminnan ja louhinnan tuottamia raaka-aineita sekä muiden teollisuudenalojen tuotteita. \r\n\r\nTeollisuuden pääluokkaan kuuluvia yksikköjä kutsutaan usein tehtaiksi tai tuotantolaitoksiksi, ja niille on ominaista moottorikäyttöisten koneiden ja laitteiden käyttäminen. Kuitenkin myös sellaiset yksiköt, jotka muuntavat aineita uusiksi tuotteiksi käsin tai työntekijän kotona tai jotka myyvät yleisölle tuotteita samoissa tiloissa kuin missä ne on valmistettu, kuten leipomot ja ompelimot, kuuluvat tähän pääluokkaan. \r\n\r\nTuotantoyksikkö voi käsitellä raaka-aineita tai sopia, että muut yksiköt käsittelevät raaka-aineet sen puolesta. Molemmat yksikkötyypit kuuluvat teollisuuteen.\r\n\r\nTuotantoyksikön uusi tuote voi olla valmis siinä mielessä, että se on valmis käyttöön tai kulutukseen, tai se voi olla puolivalmis, jolloin sitä käytetään jatkojalostukseen. Esimerkiksi alumiinisulaton tuotos on panos alumiinin primäärituotannossa, primäärialumiini taas on panos alumiinilangan tuotannossa, ja alumiinilanka puolestaan on panos metallilankatuotteita valmistavassa tuotantoyksikössä. \r\n\r\nTeollisesti tuotettujen osien kokoonpano katsotaan teollisuudeksi, paitsi tapauksissa, joissa toiminta luokitellaan rakentamiseen (45). \r\n\r\nErikoistunut koneiden ja laitteiden kokoonpano ja asennus kaivostoiminnan, teollisuuden, kaupan ja muiden alojen yksiköissä luokitellaan samaan teollisuuden luokkaan kuin asennettu laite.\r\n\r\nKoneiden ja laitteiden kokoonpano ja asennus, jonka suorittaa tavaroiden myyntiin liittyvänä palveluna pääasiassa teollisuuden, tukkukaupan tai vähittäiskaupan alan toimintaa harjoittava yksikkö, luokitellaan sen pääasiallisen toiminnon mukaan. \r\n\r\nTeollisuuden, kaupan ja vastaavien alojen koneiden ja laitteiden huollosta ja korjaamisesta pääasiassa vastaavien yksikköjen toiminta luokitellaan yleensä samaan teollisuuden luokkaan kuin ne yksiköt, jotka ovat erikoistuneet tuottamaan kyseisiä tavaroita. Konttori- ja tietokoneita korjaavat yksiköt kuuluvat kuitenkin luokkaan 72500. Yksiköt, joiden pääasiallisena toimintona on kodinkoneiden, kotitalouslaitteiden ja -varusteiden sekä moottoriajoneuvojen ja muiden kulutustavaroiden korjaus, luokitellaan yleensä luokkaan 50 (Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen vähittäismyynti) tai 52 (Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot; kotitaloustavaroiden korjaus) korjattavien tavaroiden mukaan. \r\n\r\nTavaroiden olennainen muuttaminen, uudistaminen tai jälleenrakentaminen katsotaan yleensä teollisuudeksi.\r\n\r\nKoneiden ja laitteiden erikoiskomponenttien ja osien sekä niiden lisävarusteiden ja -laitteiden valmistus luokitellaan yleensä samaan luokkaan kuin niiden koneiden ja laitteiden valmistus, joihin kyseiset osat ja lisälaitteet on tarkoitettu. Koneiden ja laitteiden yleiskomponenttien ja -osien valmistus, esimerkiksi poltto- ja sähkömoottoreiden, mäntien, sähkölaitteiden, venttiilien ja hammasrattaiden valmistus, luokitellaan soveltuviin teollisuuden luokkiin riippumatta siitä, mihin koneisiin ja laitteisiin kyseisiä osia käytetään.\r\n\r\nTeollisuuden ja muiden alojen väliset rajat saattavat olla epäselviä. Teollisuuslaitokset muuntavat aineita uusiksi tuotteiksi. Niiden tuotos on uusi tuote. Uuden tuotteen määritelmä saattaa kuitenkin olla jossain määrin subjektiivinen. Esimerkiksi seuraavat toiminnot katsotaan teollisuudeksi: \r\n- maidon pastörointi ja pakkaaminen \r\n- tuoreen kalan käsittely (osterinkuorien poistaminen, kalan fileeraus)\r\n- painaminen ja siihen liittyvä toiminta\r\n- valmisbetonin tuotanto\r\n- vahan muokkaaminen\r\n- puun suojaaminen\r\n- galvanointi, pinnoitus, metallin lämpökäsittely ja kiillotus\r\n- mainoskylttien ja vastaavien valmistus\r\n- koneiden muuntaminen ja peruskorjaus \r\n- laivojen korjaus ja uudistaminen\r\n- renkaiden uudelleenpinnoitus.\r\n\r\nToisaalta on toimintoja, joita saatetaan pitää teollisuutena, mutta jotka on luokiteltu muuhun pääluokkaan. Näihin kuuluvat: \r\n- Puunkaato, joka luokitellaan pääluokkaan A (Maatalous, riistatalous ja metsätalous).\r\n- Malmien ja muiden mineraalien hyödyntäminen, joka luokitellaan pääluokkaan C (Kaivostoiminta ja louhinta).\r\n- Erillinen rakennuspaikalla tapahtuva rakennusten ja rakenteiden osien kokoaminen, esim. siltojen, vesisäiliöiden, rautateiden, hissien, liukuportaiden, vesijohtojen, sammuttajien, keskuslämmitys-, ilmastointi- ja valaisinlaitteiden, sähköjohtojen yms. talonrakentamiseen ja muihin rakenteiden osien kokoamiseen kuuluva toiminto luokitellaan pääluokkaan F (Rakentaminen)\r\n- Irtotavaran jakaminen pienempiä määriä sisältäviin eriin (esim. alkoholijuomien ja kemikaalien pakkaaminen tai pullotus), asiakkaalle räätälöity tietokoneen asennus, jätteenlajittelu, maalien sekoittaminen asiakkaan toiveiden mukaisesti ja metallien leikkaaminen mittatilaustyönä tuottavat tulokseksi muunnelman samasta tuotteesta, eivät uutta tuotetta, joten ne luokitellaan pääluokkaan G (Tukku- ja vähittäiskauppa).",
          "Teollisuus eli valmistus sisältää yksiköt, joiden tehtävänä on epäorgaanisten tai orgaanisten aineiden tai osien mekaaninen, fyysinen, biologinen tai kemiallinen muuntaminen uusiksi tuotteiksi. Muunnetut aineet ja osat ovat maatalouden, metsätalouden, kalatalouden, kaivostoiminnan ja louhinnan tuottamia raaka-aineita sekä muiden teollisuudenalojen tuotteita. \r\n\r\nTeollisuuden pääluokkaan kuuluvia yksikköjä kutsutaan usein tehtaiksi tai tuotantolaitoksiksi, ja niille on ominaista moottorikäyttöisten koneiden ja laitteiden käyttäminen. Kuitenkin myös sellaiset yksiköt, jotka muuntavat aineita uusiksi tuotteiksi käsin tai työntekijän kotona tai jotka myyvät yleisölle tuotteita samoissa tiloissa kuin missä ne on valmistettu, kuten leipomot ja ompelimot, kuuluvat tähän pääluokkaan. \r\n\r\nTuotantoyksikkö voi käsitellä raaka-aineita tai sopia, että muut yksiköt käsittelevät raaka-aineet sen puolesta. Molemmat yksikkötyypit kuuluvat teollisuuteen.\r\n\r\nTuotantoyksikön uusi tuote voi olla valmis siinä mielessä, että se on valmis käyttöön tai kulutukseen, tai se voi olla puolivalmis, jolloin sitä käytetään jatkojalostukseen. Esimerkiksi alumiinisulaton tuotos on panos alumiinin primäärituotannossa, primäärialumiini taas on panos alumiinilangan tuotannossa, ja alumiinilanka puolestaan on panos metallilankatuotteita valmistavassa tuotantoyksikössä. \r\n\r\nTeollisesti tuotettujen osien kokoonpano katsotaan teollisuudeksi, paitsi tapauksissa, joissa toiminta luokitellaan rakentamiseen (45). \r\n\r\nErikoistunut koneiden ja laitteiden kokoonpano ja asennus kaivostoiminnan, teollisuuden, kaupan ja muiden alojen yksiköissä luokitellaan samaan teollisuuden luokkaan kuin asennettu laite.\r\n\r\nKoneiden ja laitteiden kokoonpano ja asennus, jonka suorittaa tavaroiden myyntiin liittyvänä palveluna pääasiassa teollisuuden, tukkukaupan tai vähittäiskaupan alan toimintaa harjoittava yksikkö, luokitellaan sen pääasiallisen toiminnon mukaan. \r\n\r\nTeollisuuden, kaupan ja vastaavien alojen koneiden ja laitteiden huollosta ja korjaamisesta pääasiassa vastaavien yksikköjen toiminta luokitellaan yleensä samaan teollisuuden luokkaan kuin ne yksiköt, jotka ovat erikoistuneet tuottamaan kyseisiä tavaroita. Konttori- ja tietokoneita korjaavat yksiköt kuuluvat kuitenkin luokkaan 72500. Yksiköt, joiden pääasiallisena toimintona on kodinkoneiden, kotitalouslaitteiden ja -varusteiden sekä moottoriajoneuvojen ja muiden kulutustavaroiden korjaus, luokitellaan yleensä luokkaan 50 (Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen vähittäismyynti) tai 52 (Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot; kotitaloustavaroiden korjaus) korjattavien tavaroiden mukaan. \r\n\r\nTavaroiden olennainen muuttaminen, uudistaminen tai jälleenrakentaminen katsotaan yleensä teollisuudeksi.\r\n\r\nKoneiden ja laitteiden erikoiskomponenttien ja osien sekä niiden lisävarusteiden ja -laitteiden valmistus luokitellaan yleensä samaan luokkaan kuin niiden koneiden ja laitteiden valmistus, joihin kyseiset osat ja lisälaitteet on tarkoitettu. Koneiden ja laitteiden yleiskomponenttien ja -osien valmistus, esimerkiksi poltto- ja sähkömoottoreiden, mäntien, sähkölaitteiden, venttiilien ja hammasrattaiden valmistus, luokitellaan soveltuviin teollisuuden luokkiin riippumatta siitä, mihin koneisiin ja laitteisiin kyseisiä osia käytetään.\r\n\r\nTeollisuuden ja muiden alojen väliset rajat saattavat olla epäselviä. Teollisuuslaitokset muuntavat aineita uusiksi tuotteiksi. Niiden tuotos on uusi tuote. Uuden tuotteen määritelmä saattaa kuitenkin olla jossain määrin subjektiivinen. Esimerkiksi seuraavat toiminnot katsotaan teollisuudeksi: \r\n- maidon pastörointi ja pakkaaminen \r\n- tuoreen kalan käsittely (osterinkuorien poistaminen, kalan fileeraus)\r\n- painaminen ja siihen liittyvä toiminta\r\n- valmisbetonin tuotanto\r\n- vahan muokkaaminen\r\n- puun suojaaminen\r\n- galvanointi, pinnoitus, metallin lämpökäsittely ja kiillotus\r\n- mainoskylttien ja vastaavien valmistus\r\n- koneiden muuntaminen ja peruskorjaus \r\n- laivojen korjaus ja uudistaminen\r\n- renkaiden uudelleenpinnoitus.\r\n\r\nToisaalta on toimintoja, joita saatetaan pitää teollisuutena, mutta jotka on luokiteltu muuhun pääluokkaan. Näihin kuuluvat: \r\n- Puunkaato, joka luokitellaan pääluokkaan A (Maatalous, riistatalous ja metsätalous).\r\n- Malmien ja muiden mineraalien hyödyntäminen, joka luokitellaan pääluokkaan C (Kaivostoiminta ja louhinta).\r\n- Erillinen rakennuspaikalla tapahtuva rakennusten ja rakenteiden osien kokoaminen, esim. siltojen, vesisäiliöiden, rautateiden, hissien, liukuportaiden, vesijohtojen, sammuttajien, keskuslämmitys-, ilmastointi- ja valaisinlaitteiden, sähköjohtojen yms. talonrakentamiseen ja muihin rakenteiden osien kokoamiseen kuuluva toiminto luokitellaan pääluokkaan F (Rakentaminen)\r\n- Irtotavaran jakaminen pienempiä määriä sisältäviin eriin (esim. alkoholijuomien ja kemikaalien pakkaaminen tai pullotus), asiakkaalle räätälöity tietokoneen asennus, jätteenlajittelu, maalien sekoittaminen asiakkaan toiveiden mukaisesti ja metallien leikkaaminen mittatilaustyönä tuottavat tulokseksi muunnelman samasta tuotteesta, eivät uutta tuotetta, joten ne luokitellaan pääluokkaan G (Tukku- ja vähittäiskauppa)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/DA",
    "level": 1,
    "code": "DA",
    "order": 1070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/D",
    "parentCode": "D",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Elintarviketeollisuus jalostaa maatalouden, kotieläintalouden ja kalatalouden tuotteita ihmisten tai eläinten ruuaksi ja juomaksi sekä tuottaa monia välituotteita, jotka eivät sellaisenaan ole elintarvikkeita. Toiminnan yhteydessä syntyy usein myös enemmän tai vähemmän arvokkaita sivutuotteita (esim. vuotia teurastuksesta ja öljykakkuja öljyntuotannosta).\r\n\r\nKukin kaksinumerotaso sisältää määrätyn toimialan tuotteet: liha, kala, hedelmät ja vihannekset, rasvat ja öljyt, maitotuotteet, myllytuotteet, eläinten ruuat, muut elintarvikkeet, juomat, tupakka. Tuotantoa voidaan harjoittaa sekä omaan käyttöön että kolmannelle osapuolelle, kuten sopimusperusteisen teurastuksen tapauksessa.\r\n\r\nJotkut itse valmistamiaan tuotteita myyvät toimintayksiköt, esimerkiksi leipomot, leivonnaismyymälät ja lihavalmisteliikkeet, luokitellaan teollisuuteen siitä huolimatta, että niissä harjoitetaan myös vähittäismyyntiä. Mikäli jalostus on kuitenkin vähäistä eikä merkitse tuotteiden todellista muuntamista uusiksi tuotteiksi (esim. liha- ja kalakaupat), tällainen yksikkö luokitellaan kaupan pääluokkaan G (Tukku- ja vähittäiskauppa). \r\n\r\nTeurasjätteiden käsittely eläinten ruokien valmistamiseksi luokitellaan kolminumerotasolle 157. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksessa syntyvän jätteen muokkaaminen uusioraaka-aineeksi luokitellaan viisinumerotasolle 37200. Elintarvike-, juoma- ja tupakkajätteen käsittely (hävittäminen tai loppusijoitus) kuuluu viisinumerotasolle 90020.",
          "Elintarviketeollisuus jalostaa maatalouden, kotieläintalouden ja kalatalouden tuotteita ihmisten tai eläinten ruuaksi ja juomaksi sekä tuottaa monia välituotteita, jotka eivät sellaisenaan ole elintarvikkeita. Toiminnan yhteydessä syntyy usein myös enemmän tai vähemmän arvokkaita sivutuotteita (esim. vuotia teurastuksesta ja öljykakkuja öljyntuotannosta).\r\n\r\nKukin kaksinumerotaso sisältää määrätyn toimialan tuotteet: liha, kala, hedelmät ja vihannekset, rasvat ja öljyt, maitotuotteet, myllytuotteet, eläinten ruuat, muut elintarvikkeet, juomat, tupakka. Tuotantoa voidaan harjoittaa sekä omaan käyttöön että kolmannelle osapuolelle, kuten sopimusperusteisen teurastuksen tapauksessa.\r\n\r\nJotkut itse valmistamiaan tuotteita myyvät toimintayksiköt, esimerkiksi leipomot, leivonnaismyymälät ja lihavalmisteliikkeet, luokitellaan teollisuuteen siitä huolimatta, että niissä harjoitetaan myös vähittäismyyntiä. Mikäli jalostus on kuitenkin vähäistä eikä merkitse tuotteiden todellista muuntamista uusiksi tuotteiksi (esim. liha- ja kalakaupat), tällainen yksikkö luokitellaan kaupan pääluokkaan G (Tukku- ja vähittäiskauppa). \r\n\r\nTeurasjätteiden käsittely eläinten ruokien valmistamiseksi luokitellaan kolminumerotasolle 157. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksessa syntyvän jätteen muokkaaminen uusioraaka-aineeksi luokitellaan viisinumerotasolle 37200. Elintarvike-, juoma- ja tupakkajätteen käsittely (hävittäminen tai loppusijoitus) kuuluu viisinumerotasolle 90020."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15",
    "level": 2,
    "code": "15",
    "order": 1080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/DA",
    "parentCode": "DA",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Elintarvikkeiden ja juomien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "elintarvikkeiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/151",
    "level": 3,
    "code": "151",
    "order": 1090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/15",
    "parentCode": "15",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teurastus, lihan ja lihatuotteiden jalostus sekä säilyvyyskäsittely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "teurastamo"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1511",
    "level": 4,
    "code": "1511",
    "order": 1100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/151",
    "parentCode": "151",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15110",
    "level": 5,
    "code": "15110",
    "order": 1110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1511",
    "parentCode": "1511",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Nautakarjan, sikojen, lampaiden, vuohien, hevosten, porojen yms. eläinten teurastaminen teurastamoissa.\r\n\r\nTuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn jalostamattoman lihan tuotanto ruhoina tai paloina.\r\n\r\nRaakanahkojen ja -vuotien tuotanto sekä teurastuksen muut sivutuotteet, esim. rasvavilla, hampaat ja luut. Jauhon valmistus lihasta.\r\n\r\nIhmisravinnoksi kelpaavien karjanrasvojen sulatus ja puhdistus.\r\n",
          "Nautakarjan, sikojen, lampaiden, vuohien, hevosten, porojen yms. eläinten teurastaminen teurastamoissa.\r\n\r\nTuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn jalostamattoman lihan tuotanto ruhoina tai paloina.\r\n\r\nRaakanahkojen ja -vuotien tuotanto sekä teurastuksen muut sivutuotteet, esim. rasvavilla, hampaat ja luut. Jauhon valmistus lihasta.\r\n\r\nIhmisravinnoksi kelpaavien karjanrasvojen sulatus ja puhdistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- siipikarjan ja kanien teurastus sekä siipikarjasta peräisin olevien ihmisravinnoksi kelpaavien rasvojen sulatus ja puhdistus (15120)\r\n- villieläinten turkisten muokkaus eläinten kasvatuksen tai metsästyksen yhteydessä (01251, 01500)\r\n- meren eliöiden rasvojen puhdistus (15410)\r\n- tukkukaupan suorittama lihan pakkaaminen omaan laskuun (51320) ja erillinen palkkiotyönä tehty lihan pakkaaminen (74820)",
          "- siipikarjan ja kanien teurastus sekä siipikarjasta peräisin olevien ihmisravinnoksi kelpaavien rasvojen sulatus ja puhdistus (15120)\r\n- villieläinten turkisten muokkaus eläinten kasvatuksen tai metsästyksen yhteydessä (01251, 01500)\r\n- meren eliöiden rasvojen puhdistus (15410)\r\n- tukkukaupan suorittama lihan pakkaaminen omaan laskuun (51320) ja erillinen palkkiotyönä tehty lihan pakkaaminen (74820)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lihan (ei siipikarjan) paloittelu teurastuksen yhteydessä",
          "porojen teurastus teurastamoissa",
          "eläinten (koti-, ei siipikarjan) teurastus",
          "hevosten teurastus",
          "jalostamattoman lihan (ei siipikarjan) tuotanto",
          "jäädytetyn jalostamattoman lihan (ei siipikarjan) tuotanto",
          "kotieläinten (ei siipikarjan) teurastus",
          "lampaiden teurastus",
          "lihan (jalostamattoman, ei siipikarjan) tuotanto",
          "luujauhon valmistus",
          "naudanlihan (jalostamattoman) tuotanto",
          "nautakarjan teurastus",
          "pakastetun jalostamattoman lihan (ei siipikarjan) tuotanto",
          "palkkioteurastus (ei siipikarjan)",
          "raakanahkojen tuotanto",
          "raakavuotien tuotanto",
          "rasvavillan tuotanto (teurastuksen yhteydessä)",
          "riistaeläinten teurastus teurastamoissa",
          "sikojen teurastus",
          "teurastus (ei siipikarjan) teurastamossa",
          "tuoreen jalostamattoman lihan (ei siipikarjan) tuotanto",
          "vuohien teurastus",
          "karjanrasvan (ei siipi-) puhdistus ja valmistus ihmisravinnoksi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1512",
    "level": 4,
    "code": "1512",
    "order": 1120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/151",
    "parentCode": "151",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15120",
    "level": 5,
    "code": "15120",
    "order": 1130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1512",
    "parentCode": "1512",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Siipikarjan teurastaminen teurastamoissa.\r\n\r\nSiipikarjan tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn jalostamattoman lihan tuotanto kokonaisena tai paloina.\r\n\r\nSiipikarjasta peräisin olevien ihmisravinnoksi kelpaavien rasvojen sulatus ja puhdistus.\r\n\r\nTähän luokkaan kuuluvat myös kanien ja sen kaltaisten eläinten teurastaminen sekä jalostamattoman lihan tuotanto.\r\n\r\nHöyhenten ja untuvien tuotanto.\r\n",
          "Siipikarjan teurastaminen teurastamoissa.\r\n\r\nSiipikarjan tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn jalostamattoman lihan tuotanto kokonaisena tai paloina.\r\n\r\nSiipikarjasta peräisin olevien ihmisravinnoksi kelpaavien rasvojen sulatus ja puhdistus.\r\n\r\nTähän luokkaan kuuluvat myös kanien ja sen kaltaisten eläinten teurastaminen sekä jalostamattoman lihan tuotanto.\r\n\r\nHöyhenten ja untuvien tuotanto.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tukkukaupan suorittama siipikarjanlihan pakkaaminen omaan laskuun (51320)\r\n- erillinen palkkiotyönä tehty siipikarjanlihan pakkaaminen (74820)",
          "- tukkukaupan suorittama siipikarjanlihan pakkaaminen omaan laskuun (51320)\r\n- erillinen palkkiotyönä tehty siipikarjanlihan pakkaaminen (74820)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lihan (siipikarjan) paloittelu teurastuksen yhteydessä",
          "broilerien teurastus",
          "höyhenien tuotanto (teurastuksen yhteydessä)",
          "jalostamattoman (siipikarjan) lihan tuotanto",
          "kanien ja sen kaltaisten eläinten teurastus",
          "kanojen teurastus",
          "lihan (kanien yms., jalostamattoman) tuotanto",
          "lihan (siipikarjan, jalostamattoman) tuotanto",
          "siipikarjan teurastus",
          "untuvien tuotanto (teurastuksen yhteydessä)",
          "teurastus (siipikarjan) teurastamossa"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1513",
    "level": 4,
    "code": "1513",
    "order": 1140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/151",
    "parentCode": "151",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lihanjalostus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15130",
    "level": 5,
    "code": "15130",
    "order": 1150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1513",
    "parentCode": "1513",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lihanjalostus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Lihan (myös siipikarjanlihan) valmistus, säilöntä, suolaus, savustus, pakastus ja kuivaus. \r\n\r\nLihatuotteiden valmistus: makkarat ja suoleen tms. kuoreen laitetut erikoisvalmisteet, pateet, lihahyytelöt, verimakkara ja -palttu, keittokinkku; lihauutteet ja -mehut. Jalostuksen yhteydessä tapahtuva lihan paloittelu.\r\n\r\nLiharuokien valmistus (myös siipikarjanlihasta): lihapiirakat, -salaatit ja -laatikot, muut lihaeinekset jne. \r\n",
          "Lihan (myös siipikarjanlihan) valmistus, säilöntä, suolaus, savustus, pakastus ja kuivaus. \r\n\r\nLihatuotteiden valmistus: makkarat ja suoleen tms. kuoreen laitetut erikoisvalmisteet, pateet, lihahyytelöt, verimakkara ja -palttu, keittokinkku; lihauutteet ja -mehut. Jalostuksen yhteydessä tapahtuva lihan paloittelu.\r\n\r\nLiharuokien valmistus (myös siipikarjanlihasta): lihapiirakat, -salaatit ja -laatikot, muut lihaeinekset jne. \r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- lihaa sisältävien keittojen ja liemien valmistus (15890)\r\n- lihan paloittelu teurastuksen yhteydessä (15110)\r\n- ihmisravinnoksi kelpaavien karjanrasvojen sulatus ja puhdistus (15110)\r\n- siipikarjasta peräisin olevien ihmisravinnoksi kelpaavien rasvojen sulatus ja puhdistus (15120)\r\n- meren eliöiden rasvojen puhdistus (15410)\r\n- tukkukaupan suorittama lihan pakkaaminen omaan laskuun (51320)\r\n- erillinen palkkiotyönä tehty lihan pakkaaminen (74820)",
          "- lihaa sisältävien keittojen ja liemien valmistus (15890)\r\n- lihan paloittelu teurastuksen yhteydessä (15110)\r\n- ihmisravinnoksi kelpaavien karjanrasvojen sulatus ja puhdistus (15110)\r\n- siipikarjasta peräisin olevien ihmisravinnoksi kelpaavien rasvojen sulatus ja puhdistus (15120)\r\n- meren eliöiden rasvojen puhdistus (15410)\r\n- tukkukaupan suorittama lihan pakkaaminen omaan laskuun (51320)\r\n- erillinen palkkiotyönä tehty lihan pakkaaminen (74820)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "makkaran valmistus",
          "savustamo (liha)",
          "eineskeittiöt (liha)",
          "einestuotteiden (liha) valmistus",
          "lihaa sisältävien tuotteiden valmistus",
          "lihan paloittelu",
          "lihanjalostus",
          "lihapiirakoiden ja -einesten valmistus",
          "lihasalaattien ja -laatikoiden valmistus",
          "lihatuotteiden suolaus, savustus, kuivaus ja pakastus",
          "lihatuotteiden valmistus",
          "lihauutteiden valmistus",
          "makkaratuotteiden valmistus",
          "makkaroiden säilöntä ja savustus",
          "suolien puhdistus",
          "verituotteiden valmistus",
          "lihan savustus",
          "lihan palvaus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/152",
    "level": 3,
    "code": "152",
    "order": 1160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/15",
    "parentCode": "15",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1520",
    "level": 4,
    "code": "1520",
    "order": 1170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/152",
    "parentCode": "152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15200",
    "level": 5,
    "code": "15200",
    "order": 1180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1520",
    "parentCode": "1520",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kalojen, rapujen ja muiden meren eliöiden suolaus, kuivaus, savustus, säilöntä ja pakastus. Keitetyn tai muuten kypsennetyn kalan tuotanto. Tuoreiden jäähdytettyjen tai jäädytettyjen kalafileiden tai mädin valmistus, myös kaviaari. Paloitellun tai jauhetun jäädytetyn kalan tuotanto.\r\n\r\nKalaa sisältävien ruokien valmistus: kalakukot, kalasalaatit ja -laatikot sekä muut kalaeinekset ja -säilykkeet.\r\n\r\nKalajauhon tuotanto rehuksi.\r\n\r\nYksinomaan kalan jalostusta ja säilöntää suorittavien alusten toiminta.\r\n",
          "Kalojen, rapujen ja muiden meren eliöiden suolaus, kuivaus, savustus, säilöntä ja pakastus. Keitetyn tai muuten kypsennetyn kalan tuotanto. Tuoreiden jäähdytettyjen tai jäädytettyjen kalafileiden tai mädin valmistus, myös kaviaari. Paloitellun tai jauhetun jäädytetyn kalan tuotanto.\r\n\r\nKalaa sisältävien ruokien valmistus: kalakukot, kalasalaatit ja -laatikot sekä muut kalaeinekset ja -säilykkeet.\r\n\r\nKalajauhon tuotanto rehuksi.\r\n\r\nYksinomaan kalan jalostusta ja säilöntää suorittavien alusten toiminta.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- sekä kalastusta että kalan jalostusta tai säilöntää suorittavien kalastusalusten toiminta (05010)\r\n- öljyjen valmistus kaloista ja muista meren eliöistä (15410)\r\n- kalaa sisältävien keittojen ja liemien valmistus (15890)",
          "- sekä kalastusta että kalan jalostusta tai säilöntää suorittavien kalastusalusten toiminta (05010)\r\n- öljyjen valmistus kaloista ja muista meren eliöistä (15410)\r\n- kalaa sisältävien keittojen ja liemien valmistus (15890)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kalajauhon (ei rehuksi aiotun) valmistus",
          "kalajauhon (rehuksi aiotun) valmistus",
          "eineskeittiöt (kala)",
          "einestuotteiden (kala) valmistus",
          "jauhetun jäädytetyn kalan valmistus",
          "kalaeinesten valmistus",
          "kalafileiden valmistus, jäähdytys ja jäädytys",
          "kalajauhorehujen valmistus",
          "kalakukkojen valmistus",
          "kalan savustamot",
          "kalaruokien (ei keittojen) valmistus",
          "kalasäilykkeiden valmistus",
          "kalatuotteiden valmistus",
          "kalauutteiden valmistus",
          "kalojen suolaus, kuivaus, savustus, säilöntä ja pakastus",
          "kaviaarin valmistus",
          "meren eliöiden suolaus, savustus, säilöntä ja pakastus",
          "mädin (myös kaviaarin) valmistus",
          "paloitellun jäädytetyn kalan valmistus",
          "rapujen säilöntä ja pakastus",
          "savustamo (kala)",
          "äyriäisuutteiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/153",
    "level": 3,
    "code": "153",
    "order": 1190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/15",
    "parentCode": "15",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus ja säilöntä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1531",
    "level": 4,
    "code": "1531",
    "order": 1200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/153",
    "parentCode": "153",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Perunoiden jalostus ja säilöntä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15310",
    "level": 5,
    "code": "15310",
    "order": 1210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1531",
    "parentCode": "1531",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Perunoiden jalostus ja säilöntä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Jäädytettyjen tai kuivattujen perunoiden valmistus. Perunasta valmistettujen jauhojen ja hiutaleiden tuotanto. Ranskalaisten perunoiden ja perunalastujen valmistus. Perunasta valmistettujen pikkusuolaisten tuotanto. Pikaperunasosejauheen ja pakasteperunasoseen valmistus.\r\n\r\nTeollinen perunoiden kuoriminen.\r\n",
          "Jäädytettyjen tai kuivattujen perunoiden valmistus. Perunasta valmistettujen jauhojen ja hiutaleiden tuotanto. Ranskalaisten perunoiden ja perunalastujen valmistus. Perunasta valmistettujen pikkusuolaisten tuotanto. Pikaperunasosejauheen ja pakasteperunasoseen valmistus.\r\n\r\nTeollinen perunoiden kuoriminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tärkkelyksen valmistus perunasta (tärkkelyspitoinen, tavallinen perunajauho) (15620)",
          "- tärkkelyksen valmistus perunasta (tärkkelyspitoinen, tavallinen perunajauho) (15620)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "perunalastujen valmistus",
          "snack-tuotteiden valmistus perunasta",
          "perunapakasteiden valmistus",
          "pakastettujen perunatuotteiden valmistus",
          "perunajauhon ja -hiutaleiden valmistus",
          "perunalaatikoiden valmistus",
          "perunasoseiden (jauhemaisten pika-) valmistus",
          "perunoiden kuoriminen",
          "pikaperunasoseiden (jauhemaisten) valmistus",
          "ranskalaisten perunoiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1532",
    "level": 4,
    "code": "1532",
    "order": 1220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/153",
    "parentCode": "153",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15320",
    "level": 5,
    "code": "15320",
    "order": 1230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1532",
    "parentCode": "1532",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Aitojen hedelmä-, kasvis- ja marjamehujen valmistus ja pullotus, myös tiivisteiden valmistus.\r\n\r\nMehuasemat.\r\n",
          "Aitojen hedelmä-, kasvis- ja marjamehujen valmistus ja pullotus, myös tiivisteiden valmistus.\r\n\r\nMehuasemat.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- hedelmämehuilla yms. maustettujen juomien valmistus (15980)",
          "- hedelmämehuilla yms. maustettujen juomien valmistus (15980)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hedelmämehujen valmistus ja pullotus",
          "kasvismehujen valmistus ja pullotus",
          "marjamehujen valmistus ja pullotus",
          "tuoremehujen valmistus",
          "mehuasemat",
          "mehujen valmistus ja pullotus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1533",
    "level": 4,
    "code": "1533",
    "order": 1240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/153",
    "parentCode": "153",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus ja säilöntä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15330",
    "level": 5,
    "code": "15330",
    "order": 1250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1533",
    "parentCode": "1533",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus ja säilöntä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Hedelmien, kasvisten ja marjojen säilöntä; kuivattujen hedelmien, hillojen, hyytelöjen, marmeladien ja hedelmäjälkiruokien valmistus, säilöntä ja pakastus.\r\n\r\nPääasiassa hedelmiä ja kasviksia sisältävien ruokien valmistus, esim. kasvissalaatit, kaali- ja lanttupiiraat, kasvislaatikot.\r\n\r\nPähkinätahnojen sekä hedelmä-pähkinäsekoitusten valmistus. Paahdetut pähkinät.\r\n",
          "Hedelmien, kasvisten ja marjojen säilöntä; kuivattujen hedelmien, hillojen, hyytelöjen, marmeladien ja hedelmäjälkiruokien valmistus, säilöntä ja pakastus.\r\n\r\nPääasiassa hedelmiä ja kasviksia sisältävien ruokien valmistus, esim. kasvissalaatit, kaali- ja lanttupiiraat, kasvislaatikot.\r\n\r\nPähkinätahnojen sekä hedelmä-pähkinäsekoitusten valmistus. Paahdetut pähkinät.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- perunatuotteiden valmistus (15310)\r\n- hedelmä-, kasvis- ja marjamehujen valmistus (15320)\r\n- jauhojen valmistus kuivatuista kasviksista (15610)\r\n- hedelmien ja pähkinöiden säilöntä sokerissa (15840)",
          "- perunatuotteiden valmistus (15310)\r\n- hedelmä-, kasvis- ja marjamehujen valmistus (15320)\r\n- jauhojen valmistus kuivatuista kasviksista (15610)\r\n- hedelmien ja pähkinöiden säilöntä sokerissa (15840)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hillojen valmistus",
          "marjahillojen valmistus",
          "einestuotteiden (kasvis) valmistus",
          "hapankaalin valmistus",
          "hedelmien säilöntä, kuivatus ja pakastus",
          "hedelmäjälkiruokien valmistus, säilöntä ja pakastus",
          "hedelmäruokien valmistus",
          "hyytelöiden valmistus, säilöntä ja pakastus",
          "kaalipiiraiden valmistus",
          "kasvisruokien valmistus",
          "kasvissalaattien valmistus",
          "kasvisten säilöntä, kuivatus ja pakastus",
          "lanttupiiraiden valmistus",
          "marjojen säilöntä, kuivatus ja pakastus",
          "marmeladien valmistus, säilöntä ja pakastus",
          "paahdettujen pähkinöiden valmistus",
          "pähkinätahnojen valmistus",
          "pähkinöiden ja hedelmien sekoitusten valmistus",
          "pähkinöiden paahtaminen",
          "sieniruokien valmistus",
          "sienisäilykkeiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/154",
    "level": 3,
    "code": "154",
    "order": 1260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/15",
    "parentCode": "15",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Raakakasvi- ja -eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus (15410) sisältää muiden kuin kemiallisesti muunnettujen raakojen kasviöljyjen ja -rasvojen tuotannon sekä muiden kuin kemiallisesti muunnettujen raakojen tai puhdistettujen eläinrasvojen ja -öljyjen tuotannon. \r\n\r\nPuhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus (15420) sisältää puhdistettujen kasviöljyjen ja -rasvojen sekä eläin- ja kasvirasvojen ja -öljyjen ja niiden jakeiden tuotannon; nämä voivat olla kokonaan tai osittain hydrattuja, vaihtoesteröityjä, uudelleen esteröityjä, elaidinoituja; myös puhdistettuja, mutta ei enempää käsiteltyjä.",
          "Raakakasvi- ja -eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus (15410) sisältää muiden kuin kemiallisesti muunnettujen raakojen kasviöljyjen ja -rasvojen tuotannon sekä muiden kuin kemiallisesti muunnettujen raakojen tai puhdistettujen eläinrasvojen ja -öljyjen tuotannon. \r\n\r\nPuhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus (15420) sisältää puhdistettujen kasviöljyjen ja -rasvojen sekä eläin- ja kasvirasvojen ja -öljyjen ja niiden jakeiden tuotannon; nämä voivat olla kokonaan tai osittain hydrattuja, vaihtoesteröityjä, uudelleen esteröityjä, elaidinoituja; myös puhdistettuja, mutta ei enempää käsiteltyjä."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1541",
    "level": 4,
    "code": "1541",
    "order": 1270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/154",
    "parentCode": "154",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raakakasvi- ja -eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15410",
    "level": 5,
    "code": "15410",
    "order": 1280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1541",
    "parentCode": "1541",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raakakasvi- ja -eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Raakakasviöljyjen, öljyrehukakkujen ja -jauheen valmistus, öljysteariinin valmistus.\r\n\r\nSyötäväksi kelpaamattomien eläinrasvojen ja -öljyjen valmistus.\r\n\r\nÖljyjen, myös puhdistettujen, valmistus kaloista ja muista meren eliöistä.\r\n",
          "Raakakasviöljyjen, öljyrehukakkujen ja -jauheen valmistus, öljysteariinin valmistus.\r\n\r\nSyötäväksi kelpaamattomien eläinrasvojen ja -öljyjen valmistus.\r\n\r\nÖljyjen, myös puhdistettujen, valmistus kaloista ja muista meren eliöistä.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- laardin ja muiden ihmisravinnoksi kelpaavien karjanrasvojen puhdistus (15110)\r\n- eteeristen öljyjen valmistus (24630)",
          "- laardin ja muiden ihmisravinnoksi kelpaavien karjanrasvojen puhdistus (15110)\r\n- eteeristen öljyjen valmistus (24630)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "eläinöljyjen ja -rasvojen (ei syötävien) valmistus",
          "kalanmaksaöljyn valmistus",
          "kalaöljyjen valmistus",
          "kasviöljyjen ja -rasvojen (raaka-) valmistus",
          "raakakasviöljyjen valmistus",
          "öljyjen (raakaeläin- ja raakakasvi-) valmistus",
          "öljyrehukakkujen ja -jauheen valmistus",
          "öljysteariinin valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1542",
    "level": 4,
    "code": "1542",
    "order": 1290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/154",
    "parentCode": "154",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15420",
    "level": 5,
    "code": "15420",
    "order": 1300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1542",
    "parentCode": "1542",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puhdistettujen kasviöljyjen valmistus.\r\n\r\nKasviöljyjen jalostus: sulatus, keittäminen, kemiallinen muuntaminen.\r\n",
          "Puhdistettujen kasviöljyjen valmistus.\r\n\r\nKasviöljyjen jalostus: sulatus, keittäminen, kemiallinen muuntaminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- syötäväksi kelpaamattomien eläinrasvojen ja -öljyjen valmistus (15410)\r\n- ihmisravinnoksi kelpaavien karjanrasvojen puhdistus (15110)\r\n- öljyjen valmistus kaloista ja muista meren eliöistä (15410)",
          "- syötäväksi kelpaamattomien eläinrasvojen ja -öljyjen valmistus (15410)\r\n- ihmisravinnoksi kelpaavien karjanrasvojen puhdistus (15110)\r\n- öljyjen valmistus kaloista ja muista meren eliöistä (15410)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kasviöljyjen (puhdistettujen) valmistus",
          "kasviöljyjen jalostus",
          "rasvojen puhdistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1543",
    "level": 4,
    "code": "1543",
    "order": 1310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/154",
    "parentCode": "154",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15430",
    "level": 5,
    "code": "15430",
    "order": 1320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1543",
    "parentCode": "1543",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Margariinin ja voileipämargariinin sekä vastaavien ravintorasvaseosten ja levitteiden valmistus. Nestemäisen margariinin valmistus.\r\n",
          "Margariinin ja voileipämargariinin sekä vastaavien ravintorasvaseosten ja levitteiden valmistus. Nestemäisen margariinin valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- voimariinin yms. valmistus (15510)",
          "- voimariinin yms. valmistus (15510)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "levitteiden valmistus",
          "margariinin valmistus",
          "nestemäisen margariinin valmistus",
          "voileipämargariinin valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/155",
    "level": 3,
    "code": "155",
    "order": 1330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/15",
    "parentCode": "15",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maitotaloustuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1551",
    "level": 4,
    "code": "1551",
    "order": 1340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/155",
    "parentCode": "155",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15510",
    "level": 5,
    "code": "15510",
    "order": 1350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1551",
    "parentCode": "1551",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Maidonjalostus: tuoreen, nestemäisen kokomaidon ja kerman luokittelu, siivilöinti, testaus ja jäähdytys; kerman erottelu maidosta; maidon pastörointi, sterilointi, homogenointi, iskukuumennus ym.; maidon ja kerman pakkaaminen.\r\n\r\nMaitopohjaisten virvoitusjuomien valmistus.\r\n\r\nMaidon ja kerman valmistus kiinteässä muodossa (myös makeutettu), esim. maitojauheen valmistus.\r\n\r\nPiimän, viilin, jogurtin, rahkan ja smetanan valmistus.\r\n\r\nVoin ja voi-kasviöljyseosten valmistus.\r\n\r\nJuuston ja juustoaineen valmistus: sulatejuuston valmistus sekä muun juuston edelleen jalostaminen mm. savustaminen; heran valmistus.\r\n\r\nLaktoosin ja kaseiinin valmistus.\r\n",
          "Maidonjalostus: tuoreen, nestemäisen kokomaidon ja kerman luokittelu, siivilöinti, testaus ja jäähdytys; kerman erottelu maidosta; maidon pastörointi, sterilointi, homogenointi, iskukuumennus ym.; maidon ja kerman pakkaaminen.\r\n\r\nMaitopohjaisten virvoitusjuomien valmistus.\r\n\r\nMaidon ja kerman valmistus kiinteässä muodossa (myös makeutettu), esim. maitojauheen valmistus.\r\n\r\nPiimän, viilin, jogurtin, rahkan ja smetanan valmistus.\r\n\r\nVoin ja voi-kasviöljyseosten valmistus.\r\n\r\nJuuston ja juustoaineen valmistus: sulatejuuston valmistus sekä muun juuston edelleen jalostaminen mm. savustaminen; heran valmistus.\r\n\r\nLaktoosin ja kaseiinin valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- maatilalla tapahtuva maidon tuotanto (01211)\r\n- maidon kuljetus itsenäisten yrittäjien toimesta maatiloilta meijereihin (60241)",
          "- maatilalla tapahtuva maidon tuotanto (01211)\r\n- maidon kuljetus itsenäisten yrittäjien toimesta maatiloilta meijereihin (60241)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "juuston tuotanto",
          "maidon pastörointi, sterilointi, homogenointi ym.",
          "maitopohjaisten virvoitusjuomien valmistus",
          "voin valmistus",
          "jogurtin valmistus",
          "juuston valmistus ja jatkojalostaminen (esim. savustaminen)",
          "kerman erottelu maidosta",
          "kerman pakkaaminen (valmistuksen yhteydessä)",
          "kerman valmistus kiinteässä muodossa",
          "laktoosin valmistus",
          "maidon pakkaaminen",
          "maidon valmistus kiinteässä muodossa",
          "maidonjalostus",
          "maitojauheen valmistus",
          "maitosokerin valmistus",
          "maitotuotteiden valmistus",
          "meijerit",
          "meijerituotteiden valmistus",
          "piimän valmistus",
          "rahkan valmistus",
          "smetanan valmistus",
          "sulatejuuston valmistus",
          "viilin valmistus",
          "voimariinin valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1552",
    "level": 4,
    "code": "1552",
    "order": 1360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/155",
    "parentCode": "155",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jäätelön valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15520",
    "level": 5,
    "code": "15520",
    "order": 1370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1552",
    "parentCode": "1552",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jäätelön valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Jäätelön valmistus. Jäätelötuotteiden ja muiden vastaavien jäädytettyjen valmisteiden tuotanto: sorbetti, mehujää, tofujäätelö.\r\n",
          "Jäätelön valmistus. Jäätelötuotteiden ja muiden vastaavien jäädytettyjen valmisteiden tuotanto: sorbetti, mehujää, tofujäätelö.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- jäätelöjauheen valmistus (15890)",
          "- jäätelöjauheen valmistus (15890)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "tofujäätelön valmistus",
          "sorbetin valmistus",
          "jäätelön ja jäätelötuotteiden valmistus",
          "jäätelötehdas",
          "kermajäätelön valmistus",
          "maitojäätelön valmistus",
          "mehujään valmistus",
          "suklaajäätelön valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/156",
    "level": 3,
    "code": "156",
    "order": 1380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/15",
    "parentCode": "15",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Myllytuotteiden, tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1561",
    "level": 4,
    "code": "1561",
    "order": 1390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/156",
    "parentCode": "156",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Myllytuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15610",
    "level": 5,
    "code": "15610",
    "order": 1400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1561",
    "parentCode": "1561",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Myllytuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Viljan jauhatus ja jyvien käsittely: jauhojen, rouheiden tai pellettien tuotanto vehnästä, rukiista, kaurasta, maissista tai muista viljakasveista.\r\n\r\nRiisin käsittely: hiotun, kiillotetun, lasitetun, kiehautetun (parboiled) tai jalostetun riisin tuotanto; riisijauhojen tuotanto.\r\n\r\nKasvisten, kuten kuivattujen palkokasvien, juurikkaiden tai juurimukuloiden sekä syötävien pähkinöiden ja hedelmien jauhatus.\r\n\r\nAamiaiselle tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistus viljasta tai viljatuotteista: paisutetut tai paahdetut ravintovalmisteet, kuten maissihiutaleet, erilaiset murot ja myslit.\r\n\r\nValmiiden leipä-, kakku- ja keksijauhosekoitusten valmistus. Ruokaleipä-, piparkakku- ja voitaikinoiden valmistus.\r\n",
          "Viljan jauhatus ja jyvien käsittely: jauhojen, rouheiden tai pellettien tuotanto vehnästä, rukiista, kaurasta, maissista tai muista viljakasveista.\r\n\r\nRiisin käsittely: hiotun, kiillotetun, lasitetun, kiehautetun (parboiled) tai jalostetun riisin tuotanto; riisijauhojen tuotanto.\r\n\r\nKasvisten, kuten kuivattujen palkokasvien, juurikkaiden tai juurimukuloiden sekä syötävien pähkinöiden ja hedelmien jauhatus.\r\n\r\nAamiaiselle tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistus viljasta tai viljatuotteista: paisutetut tai paahdetut ravintovalmisteet, kuten maissihiutaleet, erilaiset murot ja myslit.\r\n\r\nValmiiden leipä-, kakku- ja keksijauhosekoitusten valmistus. Ruokaleipä-, piparkakku- ja voitaikinoiden valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- perunasta valmistetun jauhon tuotanto (15310)\r\n- tärkkelyksen valmistus perunasta (tärkkelyspitoinen, tavallinen perunajauho) (15620)\r\n- eläinruokien valmistus (15710, 15720)",
          "- perunasta valmistetun jauhon tuotanto (15310)\r\n- tärkkelyksen valmistus perunasta (tärkkelyspitoinen, tavallinen perunajauho) (15620)\r\n- eläinruokien valmistus (15710, 15720)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "myslin valmistus",
          "jauhatus (viljan) myllyissä",
          "jauhosekoitusten (valmiiden) valmistus",
          "kasvisten jauhatus esim. kuivatuista palkokasveista",
          "maissihiutaleiden valmistus",
          "murojen (suklaalla päällystettyjen riisi-) valmistus",
          "murojen valmistus",
          "myllytuotteiden valmistus",
          "suklaalla päällystettyjen riisimurojen valmistus",
          "taikinoiden valmistus",
          "viljan jauhatus myllyissä",
          "viljasta tai viljatuotteista paahdetut ravintovalmisteet",
          "voitaikinan valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1562",
    "level": 4,
    "code": "1562",
    "order": 1410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/156",
    "parentCode": "156",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15620",
    "level": 5,
    "code": "15620",
    "order": 1420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1562",
    "parentCode": "1562",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tärkkelyksen valmistus riisistä, maissista, ohrasta (ohrakas), perunoista (tärkkelyspitoinen, tavallinen perunajauho) jne. Maissin märkäjauhatus. Rypälesokerin (glukoosin), tärkkelyssiirapin, maltoosin, keinotekoisen hunajan ja karamellin valmistus. Tärkkelyksestä valmistetut tapiokasuurimot ja vastaavat. Gluteenin valmistus. Inuliinin valmistus. Maissiöljyn valmistus.\r\n",
          "Tärkkelyksen valmistus riisistä, maissista, ohrasta (ohrakas), perunoista (tärkkelyspitoinen, tavallinen perunajauho) jne. Maissin märkäjauhatus. Rypälesokerin (glukoosin), tärkkelyssiirapin, maltoosin, keinotekoisen hunajan ja karamellin valmistus. Tärkkelyksestä valmistetut tapiokasuurimot ja vastaavat. Gluteenin valmistus. Inuliinin valmistus. Maissiöljyn valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- sokeritehtaiden ruokosokerin valmistus ja puhdistamojen tuottaman sokerin valmistus (15830)\r\n- laktoosin valmistus (15510)\r\n- perunasta valmistetun jauhon tuotanto (15310)\r\n- viljan jauhatus (15610)",
          "- sokeritehtaiden ruokosokerin valmistus ja puhdistamojen tuottaman sokerin valmistus (15830)\r\n- laktoosin valmistus (15510)\r\n- perunasta valmistetun jauhon tuotanto (15310)\r\n- viljan jauhatus (15610)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "maissiöljyn valmistus",
          "maltoosin valmistus",
          "perunajauhon valmistus",
          "gluteenin valmistus",
          "hunajan (keinotekoisen) valmistus",
          "inuliinin valmistus",
          "karamellin (massan) valmistus",
          "keinotekoisen hunajan valmistus",
          "rypälesokerin valmistus",
          "siirapin (tärkkelys-) valmistus",
          "sokerin (rypäle-) valmistus",
          "sokerin valmistus tärkkelyksestä",
          "tapiokasuurimoiden valmistus tärkkelyksestä",
          "tärkkelyksen valmistus viljasta tai perunoista",
          "tärkkelyssiirapin valmistus",
          "vehnägluteenin valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/157",
    "level": 3,
    "code": "157",
    "order": 1430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/15",
    "parentCode": "15",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Eläinten ruokien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1571",
    "level": 4,
    "code": "1571",
    "order": 1440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/157",
    "parentCode": "157",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rehujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15710",
    "level": 5,
    "code": "15710",
    "order": 1450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1571",
    "parentCode": "1571",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rehujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Maatilatalouden eläimille tarkoitetun rehun ja lisäravinnon valmistus, myös AIV-rehun valmistus, jos se on maataloudesta erillistä toimintaa. Sekoittamattoman rehun valmistus. \r\n",
          "Maatilatalouden eläimille tarkoitetun rehun ja lisäravinnon valmistus, myös AIV-rehun valmistus, jos se on maataloudesta erillistä toimintaa. Sekoittamattoman rehun valmistus. \r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kalajauhojen tuotanto rehuiksi (15200)\r\n- öljysiemenkakkujen tuotanto (15410)\r\n- lemmikkieläinten ruokien valmistus (15720)\r\n- tuotantotoiminnat, joissa syntyy sivutuotteina eläinten ruokintaan sopivaa tuotetta ilman erikoiskäsittelyä tai -jalostusta, kuuluvat samaan luokkaan, jossa ko. sivutuote syntyy, esim. viljan jauhatuksen jätetuotteet (15610)",
          "- kalajauhojen tuotanto rehuiksi (15200)\r\n- öljysiemenkakkujen tuotanto (15410)\r\n- lemmikkieläinten ruokien valmistus (15720)\r\n- tuotantotoiminnat, joissa syntyy sivutuotteina eläinten ruokintaan sopivaa tuotetta ilman erikoiskäsittelyä tai -jalostusta, kuuluvat samaan luokkaan, jossa ko. sivutuote syntyy, esim. viljan jauhatuksen jätetuotteet (15610)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aiv-rehun valmistus maataloudesta erillään",
          "eläimille (maatilatal.) tarkoit. ruokien ja rehujen valm.",
          "rehujen valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1572",
    "level": 4,
    "code": "1572",
    "order": 1460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/157",
    "parentCode": "157",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lemmikkieläinten ruokien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15720",
    "level": 5,
    "code": "15720",
    "order": 1470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1572",
    "parentCode": "1572",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lemmikkieläinten ruokien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Lemmikkieläinten ruokien valmistus: valmisteet, joita on erikoisesti käsitelty tai pakattu sopiviksi koirien, kissojen, jyrsijöiden, lintujen, akvaariokalojen tai muiden lemmikkieläinten ruoaksi.\r\n",
          "Lemmikkieläinten ruokien valmistus: valmisteet, joita on erikoisesti käsitelty tai pakattu sopiviksi koirien, kissojen, jyrsijöiden, lintujen, akvaariokalojen tai muiden lemmikkieläinten ruoaksi.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tuotantotoiminnat, joissa syntyy sivutuotteina eläinten ruokintaan sopivaa tuotetta ilman erikoiskäsittelyä tai -jalostusta, kuuluvat samaan luokkaan, jossa ko. sivutuote syntyy, esim. viljan jauhatuksen jätetuotteet (15610)",
          "- tuotantotoiminnat, joissa syntyy sivutuotteina eläinten ruokintaan sopivaa tuotetta ilman erikoiskäsittelyä tai -jalostusta, kuuluvat samaan luokkaan, jossa ko. sivutuote syntyy, esim. viljan jauhatuksen jätetuotteet (15610)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "akvaariokalojen ruokien valmistus",
          "kalanruokien (akvaario) valmistus",
          "kissanruokien valmistus",
          "koiranruokien valmistus",
          "lemmikkieläinten ruokien valmistus",
          "linnunruokien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/158",
    "level": 3,
    "code": "158",
    "order": 1480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/15",
    "parentCode": "15",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu elintarvikkeiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "leipomotuotteiden valmistus",
          "konditoria-tuotteiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1581",
    "level": 4,
    "code": "1581",
    "order": 1490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/158",
    "parentCode": "158",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15810",
    "level": 5,
    "code": "15810",
    "order": 1500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1581",
    "parentCode": "1581",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pehmeän leivän ja sämpylöiden valmistus. Tuoreiden leivonnaisten, kuten kakkujen, leivosten, piirakoiden, torttujen yms. valmistus. Myös näiden leipomotuotteiden valmistus, vaikka ne myytäisiin leipomon yhteydessä olevassa myymälässä.\r\n",
          "Pehmeän leivän ja sämpylöiden valmistus. Tuoreiden leivonnaisten, kuten kakkujen, leivosten, piirakoiden, torttujen yms. valmistus. Myös näiden leipomotuotteiden valmistus, vaikka ne myytäisiin leipomon yhteydessä olevassa myymälässä.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- säilyvien leivonnaisten valmistus (15820)\r\n- ruokaleipä-, piparkakku- ja voitaikinoiden valmistus (15610)\r\n- gluteenittoman leivän valmistus (15880)\r\n- kuivien, tuoreiden tai keitettyjen jauhovalmisteisten tahnojen (makaronivalmisteet) valmistus (15850)\r\n- konditoria-kahvilat (55402)\r\n- esivalmistettujen leipien yms. paistaminen vähittäiskauppojen yhteydessä luokitellaan a.o. vähittäiskaupan toimialaan.",
          "- säilyvien leivonnaisten valmistus (15820)\r\n- ruokaleipä-, piparkakku- ja voitaikinoiden valmistus (15610)\r\n- gluteenittoman leivän valmistus (15880)\r\n- kuivien, tuoreiden tai keitettyjen jauhovalmisteisten tahnojen (makaronivalmisteet) valmistus (15850)\r\n- konditoria-kahvilat (55402)\r\n- esivalmistettujen leipien yms. paistaminen vähittäiskauppojen yhteydessä luokitellaan a.o. vähittäiskaupan toimialaan."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kakkujen valmistus",
          "leipomot",
          "leivonnaisten (tuoreiden) valmistus",
          "leivosten valmistus",
          "leivän (pehmeän ruokaleivän) valmistus",
          "pehmeän ruokaleivän valmistus",
          "piirakoiden (ei liha-) valmistus",
          "sämpylöiden valmistus",
          "torttujen valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1582",
    "level": 4,
    "code": "1582",
    "order": 1510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/158",
    "parentCode": "158",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15820",
    "level": 5,
    "code": "15820",
    "order": 1520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1582",
    "parentCode": "1582",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Näkkileivän, korppujen, keksien, mauste- ja piparkakkujen, vohveleiden, pikkuleipien ym. säilyvien leipomotuotteiden valmistus.\r\n\r\nMakeiden ja suolaisten välipalatuotteiden (snack-tuotteet) valmistus.\r\n",
          "Näkkileivän, korppujen, keksien, mauste- ja piparkakkujen, vohveleiden, pikkuleipien ym. säilyvien leipomotuotteiden valmistus.\r\n\r\nMakeiden ja suolaisten välipalatuotteiden (snack-tuotteet) valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- perunasta valmistettujen välipalatuotteiden valmistus (15310)",
          "- perunasta valmistettujen välipalatuotteiden valmistus (15310)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "snack-tuotteiden valmistus (ei perunasta)",
          "hapankorppujen valmistus",
          "kakkujen (mauste-) valmistus",
          "keksien valmistus",
          "korppujen valmistus",
          "leivonnaisten (säilyvien) valmistus",
          "leivän (näkki-) valmistus",
          "maustekakkujen valmistus",
          "näkkileivän valmistus",
          "pikkuleipien valmistus",
          "piparkakkujen valmistus",
          "vohveleiden valmistus",
          "pizzojen valmistus tehtaissa",
          "einespizzojen valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1583",
    "level": 4,
    "code": "1583",
    "order": 1530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/158",
    "parentCode": "158",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sokerin valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15830",
    "level": 5,
    "code": "15830",
    "order": 1540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1583",
    "parentCode": "1583",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sokerin valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Juurikassokerin ja raa'an ruokosokerin valmistus.\r\n\r\nPuhdistetun ruoko- ja muiden sokerien valmistus. Melassin tuotanto.\r\n",
          "Juurikassokerin ja raa'an ruokosokerin valmistus.\r\n\r\nPuhdistetun ruoko- ja muiden sokerien valmistus. Melassin tuotanto.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- rypälesokerin (glukoosin) ja muiden tärkkelyksestä valmistettujen sokerien sekä tärkkelyssiirapin valmistus (15620)",
          "- rypälesokerin (glukoosin) ja muiden tärkkelyksestä valmistettujen sokerien sekä tärkkelyssiirapin valmistus (15620)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "juurikassokerin valmistus",
          "melassin tuotanto",
          "puhdistetun ruokosokerin valmistus",
          "raa'an ruokosokerin valmistus",
          "ruokosokerin (raa'an) puhdistus",
          "ruokosokerin (raa'an) valmistus",
          "sokerin (raa'an ruoko-) valmistus",
          "sokerin puhdistus",
          "sokerin valmistus juurikkaista",
          "sokeritehdas"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1584",
    "level": 4,
    "code": "1584",
    "order": 1550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/158",
    "parentCode": "158",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15840",
    "level": 5,
    "code": "15840",
    "order": 1560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1584",
    "parentCode": "1584",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kaakaon valmistus: kaakaomassa myös möhkäleinä, kaakaojauhe, kaakaovoi (kaakaorasva tai -öljy). Suklaan, suklaakonvehtien yms. valmistus ja muut kaakaota sisältävät ravintovalmisteet.\r\n\r\nMakeisten valmistus: karamellit, pastillit, marmeladimakeiset, lakritsivalmisteet, toffeet, purukumit, fondantit, manteli- ja marsipaanimassa, valkoinen suklaa ym.\r\n\r\nHedelmien, pähkinöiden, hedelmänkuorien ym. kasvinosien säilöntä sokerissa. Makeisina käytettävien viljatuotteiden, esim. suklaalla päällystettyjen riisimurojen valmistus.\r\n",
          "Kaakaon valmistus: kaakaomassa myös möhkäleinä, kaakaojauhe, kaakaovoi (kaakaorasva tai -öljy). Suklaan, suklaakonvehtien yms. valmistus ja muut kaakaota sisältävät ravintovalmisteet.\r\n\r\nMakeisten valmistus: karamellit, pastillit, marmeladimakeiset, lakritsivalmisteet, toffeet, purukumit, fondantit, manteli- ja marsipaanimassa, valkoinen suklaa ym.\r\n\r\nHedelmien, pähkinöiden, hedelmänkuorien ym. kasvinosien säilöntä sokerissa. Makeisina käytettävien viljatuotteiden, esim. suklaalla päällystettyjen riisimurojen valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- paahdettujen pähkinöiden valmistus (15330)\r\n- juurikassokerin ja puhdistetun ruokosokerin valmistus (15830)",
          "- paahdettujen pähkinöiden valmistus (15330)\r\n- juurikassokerin ja puhdistetun ruokosokerin valmistus (15830)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fondanttien valmistus",
          "hedelmien säilöntä sokerissa",
          "kaakaomassan, -jauheen ja -voin valmistus",
          "kaakaon valmistus",
          "kaakaota sisältävien ravintovalmisteiden valmistus",
          "karamellien valmistus",
          "lakritsituotteiden valmistus",
          "makeisten valmistus",
          "mantelimassan valmistus",
          "marmeladimakeisten valmistus",
          "marsipaanimassan valmistus",
          "paahdettujen makeisten valmistus",
          "paisutettujen makeisten valmistus",
          "pastillien valmistus",
          "purukumien valmistus",
          "pähkinöiden säilöntä sokerissa",
          "suklaan valmistus",
          "toffeen valmistus",
          "valkoisen suklaan valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1585",
    "level": 4,
    "code": "1585",
    "order": 1570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/158",
    "parentCode": "158",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Makaronin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15850",
    "level": 5,
    "code": "15850",
    "order": 1580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1585",
    "parentCode": "1585",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Makaronin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pastatuotteiden, kuten spaghetin, makaronin, lasagnelevyjen ja nuudelien valmistus, myös kypsennettyjen ja täytettyjen. Kuskusin valmistus.\r\n",
          "Pastatuotteiden, kuten spaghetin, makaronin, lasagnelevyjen ja nuudelien valmistus, myös kypsennettyjen ja täytettyjen. Kuskusin valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tahnaa sisältävien keittovalmisteiden tuotanto, myös kuivat keittojauheet (15890)",
          "- tahnaa sisältävien keittovalmisteiden tuotanto, myös kuivat keittojauheet (15890)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kuskusin valmistus",
          "makaronin ja sen kaltaisten tuotteiden valmistus",
          "pastatuotteiden valmistus",
          "spaghetin valmistus",
          "tahnavalmisteiden (jauhovaltaisten) tuotanto",
          "nuudelien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1586",
    "level": 4,
    "code": "1586",
    "order": 1590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/158",
    "parentCode": "158",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teen ja kahvin valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15860",
    "level": 5,
    "code": "15860",
    "order": 1600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1586",
    "parentCode": "1586",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teen ja kahvin valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kahvinpaahto ja -jauhatus, kofeiinin poistaminen kahvista. Liukenevan ns. murukahvin tuotanto. Kahvia sisältävien kahvinkorvikkeiden valmistus. Kahviuutteiden, -esanssien ja -tiivisteiden sekä niihin perustuvien valmisteiden tuotanto. Paahdetun sikurijuuren ja muiden paahdettujen kahvinkorvikkeiden valmistus.\r\n\r\nTeen ja mateen sekoitus ja pakkaus, myös teepusseihin pakkaus. Yrttihaudenesteiden eli yrttiteen (minttu-, kamomilla- jne.) valmistus.\r\n",
          "Kahvinpaahto ja -jauhatus, kofeiinin poistaminen kahvista. Liukenevan ns. murukahvin tuotanto. Kahvia sisältävien kahvinkorvikkeiden valmistus. Kahviuutteiden, -esanssien ja -tiivisteiden sekä niihin perustuvien valmisteiden tuotanto. Paahdetun sikurijuuren ja muiden paahdettujen kahvinkorvikkeiden valmistus.\r\n\r\nTeen ja mateen sekoitus ja pakkaus, myös teepusseihin pakkaus. Yrttihaudenesteiden eli yrttiteen (minttu-, kamomilla- jne.) valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- lääkevalmisteina pidettävien yrttihaudenesteiden valmistus (24420)",
          "- lääkevalmisteina pidettävien yrttihaudenesteiden valmistus (24420)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "yrttiteen sekoitus ja pakkaus",
          "murukahvin valmistus",
          "kahvia sisältävien kahvinkorvikkeiden valmistus",
          "kahvinkorvikkeiden valmistus (paahdetut)",
          "kahvinpaahto ja -jauhatus",
          "kahviuutteiden, -esanssien ja -tiivisteiden valmistus",
          "paahdettujen kahvinkorvikkeiden valmistus",
          "paahdetun sikurijuuren valmistus",
          "paahtimo (kahvi-)",
          "teen sekoitus ja pakkaus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1587",
    "level": 4,
    "code": "1587",
    "order": 1610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/158",
    "parentCode": "158",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15870",
    "level": 5,
    "code": "15870",
    "order": 1620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1587",
    "parentCode": "1587",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tomaattiketsupin ja muiden tomaattikastikkeiden, majoneesivalmisteiden, sinapin ja sinappijauheen, etikan sekä muiden mausteiden, maustekastikkeiden ja maustamisvalmisteiden tuotanto.\r\n\r\nMausteiden sekoitus ja pakkaus, mikäli se tapahtuu elintarvikkeiden valmistustoiminnan yhteydessä.\r\n",
          "Tomaattiketsupin ja muiden tomaattikastikkeiden, majoneesivalmisteiden, sinapin ja sinappijauheen, etikan sekä muiden mausteiden, maustekastikkeiden ja maustamisvalmisteiden tuotanto.\r\n\r\nMausteiden sekoitus ja pakkaus, mikäli se tapahtuu elintarvikkeiden valmistustoiminnan yhteydessä.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- maustekasvien viljely (01130)\r\n- ruokasuolan valmistus (14400)",
          "- maustekasvien viljely (01130)\r\n- ruokasuolan valmistus (14400)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ketsupin valmistus",
          "majoneesin valmistus",
          "tomaattiketsupin valmistus",
          "etikan valmistus",
          "kastikkeiden valmistus",
          "mausteiden pakkaus elintarvikkeiden valmistuksen yhteydessä",
          "mausteiden valmistus",
          "maustekastikkeiden valmistus",
          "maustetehdas",
          "salaattikastikkeiden valmistus",
          "sinapin ja sinappijauheen valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1588",
    "level": 4,
    "code": "1588",
    "order": 1630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/158",
    "parentCode": "158",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15880",
    "level": 5,
    "code": "15880",
    "order": 1640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1588",
    "parentCode": "1588",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistus: \r\n\r\nÄidinmaidonkorvikkeet, vieroitusvaiheeseen tarkoitettu maito ja muu ruoka sekä pikkulasten ruoat.\r\n\r\nRuokavaliovalmisteet erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin, esim. diabeetikoille ja keliaakikoille tarkoitetut (glukoosittomat ja gluteenittomat) elintarvikkeet.\r\n\r\nUrheilujuomat ym. elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu erityisesti urheilijoille tai korvaamaan erittäin voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta.",
          "Erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistus: \r\n\r\nÄidinmaidonkorvikkeet, vieroitusvaiheeseen tarkoitettu maito ja muu ruoka sekä pikkulasten ruoat.\r\n\r\nRuokavaliovalmisteet erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin, esim. diabeetikoille ja keliaakikoille tarkoitetut (glukoosittomat ja gluteenittomat) elintarvikkeet.\r\n\r\nUrheilujuomat ym. elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu erityisesti urheilijoille tai korvaamaan erittäin voimakkaan lihasponnistuksen aiheuttamaa kulutusta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "gluteenittomien ravintovalmisteiden valmistus",
          "urheilujuomien valmistus",
          "äidinmaidonkorvikkeiden valmistus",
          "glukoosittomien ravintovalmisteiden valmistus",
          "keliaakikoille tarkoitettujen ravintovalmisteiden valmistus",
          "diabetesravintovalmisteiden valmistus",
          "dieettiravintovalmisteiden tuotanto",
          "homogenoitujen ravintovalmisteiden tuotanto",
          "pikkulasten ravintovalmisteiden tuotanto",
          "ravintovalmisteiden (homogenoitujen) tuotanto",
          "vauvojen ravintovalmisteseosten tuotanto"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1589",
    "level": 4,
    "code": "1589",
    "order": 1650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/158",
    "parentCode": "158",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden elintarvikkeiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15890",
    "level": 5,
    "code": "15890",
    "order": 1660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1589",
    "parentCode": "1589",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden elintarvikkeiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Keittojen ja liemien valmistus: nestemäiset, jähmeät ja jauheet, myös jäädytetyt ja esim. liemikuutiot.\r\n\r\nKanan- ja linnunmunien jalostus, kuorineen tai ilman. Tuoreiden, kuivattujen tai muuten säilöttyjen munankeltuaisten ja -valkuaisten tuotanto.\r\n\r\nHiivan, mämmin ja muiden muualle kuulumattomien elintarvikkeiden valmistus.\r\n\r\nJään valmistus.",
          "Keittojen ja liemien valmistus: nestemäiset, jähmeät ja jauheet, myös jäädytetyt ja esim. liemikuutiot.\r\n\r\nKanan- ja linnunmunien jalostus, kuorineen tai ilman. Tuoreiden, kuivattujen tai muuten säilöttyjen munankeltuaisten ja -valkuaisten tuotanto.\r\n\r\nHiivan, mämmin ja muiden muualle kuulumattomien elintarvikkeiden valmistus.\r\n\r\nJään valmistus."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kananmunien jalostus",
          "linnunmunien jalostus",
          "pakastettujen keittojen valmistus",
          "elintarvikkeiden lisäaineiden valmistus",
          "hiivan valmistus",
          "jauheiden (kuivien keitto-) valmistus",
          "jään valmistus",
          "jäätelöjauheen valmistus",
          "kalakeittojen ja -liemien valmistus",
          "keittojauheiden (kuivien) valmistus",
          "keittojen valmistus",
          "liemikuutioiden valmistus",
          "lihakeittojen ja -liemien valmistus",
          "luontaisenkaltaisten aromien valmistus",
          "munankeltuaisten ja -valkuaisten tuotanto",
          "mämmin valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/159",
    "level": 3,
    "code": "159",
    "order": 1670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/15",
    "parentCode": "15",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Juomien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tislattujen alkoholijuomien valmistus, viinien valmistus rypäleistä, hedelmistä ja marjoista, siiderin ja oluen valmistus sekä kivennäisvesien ja virvoitusjuomien valmistus.\r\n",
          "Tislattujen alkoholijuomien valmistus, viinien valmistus rypäleistä, hedelmistä ja marjoista, siiderin ja oluen valmistus sekä kivennäisvesien ja virvoitusjuomien valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- aitojen hedelmä-, kasvis- ja marjamehujen valmistus (15320)\r\n- maidonjalostus ym. maitotaloustuotteiden valmistus (15510)\r\n- kahvin ja teen valmistus (15860)",
          "- aitojen hedelmä-, kasvis- ja marjamehujen valmistus (15320)\r\n- maidonjalostus ym. maitotaloustuotteiden valmistus (15510)\r\n- kahvin ja teen valmistus (15860)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "juomien valmistus",
          "pullotus (juomien valmistuksen yhteydessä)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1591",
    "level": 4,
    "code": "1591",
    "order": 1680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/159",
    "parentCode": "159",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tislattujen alkoholijuomien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15910",
    "level": 5,
    "code": "15910",
    "order": 1690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1591",
    "parentCode": "1591",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tislattujen alkoholijuomien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tislaamalla tehtyjen alkoholijuomien valmistus: viski, konjakki, gini, likööri, rommi, vodka ja väkevät juomasekoitukset sekä muut tislattua etyylialkoholia sisältävät alkoholijuomat.\r\n\r\nAlkoholipitoisten valmisteiden tuotanto (ns. tiivistetyt ekstraktit) juomien valmistusta varten.\r\n\r\nMyös pullotus, kun se liittyy välittömästi valmistukseen tai sekoitukseen.\r\n",
          "Tislaamalla tehtyjen alkoholijuomien valmistus: viski, konjakki, gini, likööri, rommi, vodka ja väkevät juomasekoitukset sekä muut tislattua etyylialkoholia sisältävät alkoholijuomat.\r\n\r\nAlkoholipitoisten valmisteiden tuotanto (ns. tiivistetyt ekstraktit) juomien valmistusta varten.\r\n\r\nMyös pullotus, kun se liittyy välittömästi valmistukseen tai sekoitukseen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tislaamattomien alkoholijuomien valmistus (15930, 15940, 15950, 15960)",
          "- tislaamattomien alkoholijuomien valmistus (15930, 15940, 15950, 15960)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alkoholijuomien (tislattujen) valmistus",
          "alkoholijuomien valmistus tislaamalla",
          "ginin valmistus ja pullotus",
          "konjakin valmistus ja pullotus",
          "liköörin valmistus ja pullotus",
          "rommin valmistus ja pullotus",
          "tislattujen alkoholijuomien valmistus",
          "viskin valmistus ja pullotus",
          "vodkan valmistus ja pullotus",
          "alkoholijuomien (tislattua etyylialkoholia sisältävien) valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1592",
    "level": 4,
    "code": "1592",
    "order": 1700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/159",
    "parentCode": "159",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Etyylialkoholin valmistus käymisteitse"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15920",
    "level": 5,
    "code": "15920",
    "order": 1710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1592",
    "parentCode": "1592",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Etyylialkoholin valmistus käymisteitse"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Väkiviinanpoltto ja -puhdistus. Etyylialkoholin valmistus: raaka ja puhdas viljaväkiviina (pirtu) sekä raaka ja puhdas sulfiittiväkiviina.\r\n\r\nMyös pullotus sen liittyessä välittömästi valmistukseen tai sekoitukseen.\r\n",
          "Väkiviinanpoltto ja -puhdistus. Etyylialkoholin valmistus: raaka ja puhdas viljaväkiviina (pirtu) sekä raaka ja puhdas sulfiittiväkiviina.\r\n\r\nMyös pullotus sen liittyessä välittömästi valmistukseen tai sekoitukseen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- muun alkoholin kuin etyylialkoholin valmistus muuhun kuin elintarvikekäyttöön (24140)",
          "- muun alkoholin kuin etyylialkoholin valmistus muuhun kuin elintarvikekäyttöön (24140)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "väkiviinan (pirtu) valmistus",
          "etanolin valmistus",
          "alkoholin (etyyli-) valmistus",
          "denaturoidun väkiviinan valmistus",
          "etyylialkoholin pullotus",
          "etyylialkoholin valmistus",
          "sulfiittiväkiviinan (raa'an ja puhtaan) valmistus",
          "viinan (etyylialkoholin) valmistus",
          "viljaväkiviinan (raa'an ja puhtaan) valmistus",
          "väkiviinanpoltto ja puhdistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1593",
    "level": 4,
    "code": "1593",
    "order": 1720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/159",
    "parentCode": "159",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Viinin valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15930",
    "level": 5,
    "code": "15930",
    "order": 1730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1593",
    "parentCode": "1593",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Viinin valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vain rypäleviinien valmistus. Mietojen, väkevien, väkevöityjen ja kuohuvien viinien valmistus. Alkoholittoman tai vain vähän alkoholia sisältävän rypäleviinin valmistus.\r\n\r\nMyös pullotus, kun se liittyy välittömästi valmistukseen tai sekoitukseen.\r\n",
          "Vain rypäleviinien valmistus. Mietojen, väkevien, väkevöityjen ja kuohuvien viinien valmistus. Alkoholittoman tai vain vähän alkoholia sisältävän rypäleviinin valmistus.\r\n\r\nMyös pullotus, kun se liittyy välittömästi valmistukseen tai sekoitukseen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- marjoista tai hedelmistä valmistettu viini (15940)",
          "- marjoista tai hedelmistä valmistettu viini (15940)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alkoholittoman rypäleviinin valmistus",
          "helmeilevien viinien valmistus tuoreista rypäleistä",
          "kuohuviinien valmistus tuoreista rypäleistä",
          "rypäleviinien valmistus",
          "viinien (rypäle-) pullotus valmistuksen yhteydessä",
          "viinien valmistus rypäleistä käymisteitse"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1594",
    "level": 4,
    "code": "1594",
    "order": 1740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/159",
    "parentCode": "159",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siiderin ja muiden hedelmäviinien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15940",
    "level": 5,
    "code": "15940",
    "order": 1750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1594",
    "parentCode": "1594",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siiderin ja muiden hedelmäviinien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Viinien valmistus hedelmistä, marjoista ja kasvinosista käymisteitse, myös väkevät ja väkevöidyt viinit: siideri, päärynäviini, marjaviinit, sima ym.\r\n\r\nMyös pullotus sen liittyessä välittömästi valmistukseen tai sekoitukseen.",
          "Viinien valmistus hedelmistä, marjoista ja kasvinosista käymisteitse, myös väkevät ja väkevöidyt viinit: siideri, päärynäviini, marjaviinit, sima ym.\r\n\r\nMyös pullotus sen liittyessä välittömästi valmistukseen tai sekoitukseen."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alkoholijuomasekoitusten (long drink) valmistus",
          "hedelmäviinien valmistus käymisteitse",
          "juomien valmistus käymisteitse (esim. siideri ja sima)",
          "marjaviinien valmistus käymisteitse",
          "viinitilat",
          "long drink -juomien valmistus",
          "siiderin valmistus",
          "viinien valmistus hedelmistä ja kasvinosista käymisteitse",
          "viinien valmistus marjoista käymisteitse",
          "siman valmistus käymisteitse",
          "omenaviinin valmistus käymisteitse",
          "lonkeron valmistus",
          "viinien (marja-, hedelmä- ym.) pullotus valmistuksen yhteydessä"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1595",
    "level": 4,
    "code": "1595",
    "order": 1760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/159",
    "parentCode": "159",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15950",
    "level": 5,
    "code": "15950",
    "order": 1770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1595",
    "parentCode": "1595",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse, esim. maustetut rypäleviinit, kuten vermutti.\r\n\r\nMyös pullotus sen liittyessä välittömästi valmistukseen tai sekoitukseen.",
          "Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse, esim. maustetut rypäleviinit, kuten vermutti.\r\n\r\nMyös pullotus sen liittyessä välittömästi valmistukseen tai sekoitukseen."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "maustettujen viinien valmistus tuoreista rypäleistä",
          "vermutin yms. valmistus ja pullotus",
          "viinien (maustettujen) pullotus valmistuksen yhteydessä",
          "viinien (maustettujen) valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1596",
    "level": 4,
    "code": "1596",
    "order": 1780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/159",
    "parentCode": "159",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Oluen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15960",
    "level": 5,
    "code": "15960",
    "order": 1790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1596",
    "parentCode": "1596",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Oluen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Mallasjuomien, kuten oluen (myös alkoholittoman), portterin, talouskaljan ja sahdin valmistus.",
          "Mallasjuomien, kuten oluen (myös alkoholittoman), portterin, talouskaljan ja sahdin valmistus."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alkoholittoman oluen valmistus",
          "mallasjuomien valmistus",
          "oluen valmistus",
          "olutvierteen valmistus",
          "portterin valmistus",
          "sahdin valmistus",
          "sahtivierteen valmistus",
          "talouskaljan valmistus",
          "vierteen (olut- ja sahti-) valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1597",
    "level": 4,
    "code": "1597",
    "order": 1800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/159",
    "parentCode": "159",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maltaiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15970",
    "level": 5,
    "code": "15970",
    "order": 1810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1597",
    "parentCode": "1597",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maltaiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Maltaiden valmistus.\r\n",
          "Maltaiden valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- hiivan valmistus (15890)",
          "- hiivan valmistus (15890)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "maltaiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1598",
    "level": 4,
    "code": "1598",
    "order": 1820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/159",
    "parentCode": "159",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kivennäisvesien ja virvoitusjuomien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/15980",
    "level": 5,
    "code": "15980",
    "order": 1830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1598",
    "parentCode": "1598",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kivennäisvesien ja virvoitusjuomien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Alkoholittomien maustettujen ja/tai makeutettujen virvoitusjuomien valmistus: limonadit, hedelmä-, kola- ja tonic-juomat jne.\r\n\r\nKivennäisvesien valmistus.\r\n\r\nMuiden alkoholittomien juomien valmistus.\r\n\r\nVeden ja lähdeveden pullotus.\r\n",
          "Alkoholittomien maustettujen ja/tai makeutettujen virvoitusjuomien valmistus: limonadit, hedelmä-, kola- ja tonic-juomat jne.\r\n\r\nKivennäisvesien valmistus.\r\n\r\nMuiden alkoholittomien juomien valmistus.\r\n\r\nVeden ja lähdeveden pullotus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- aitojen hedelmä-, kasvis- ja marjamehujen valmistus (15320)\r\n- maitopohjaisten virvoitusjuomien valmistus (15510)\r\n- juomaveden puhdistus (41000)",
          "- aitojen hedelmä-, kasvis- ja marjamehujen valmistus (15320)\r\n- maitopohjaisten virvoitusjuomien valmistus (15510)\r\n- juomaveden puhdistus (41000)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "mineraaliveden valmistus",
          "alkoholittomien ns. virvoitusjuomien valmistus",
          "juomien (alkoholittomien) valmistus",
          "kivennäisveden valmistus",
          "limonadin valmistus",
          "lähdeveden pullotus",
          "pullotus (veden ja lähdeveden)",
          "veden pullotus",
          "virvoitusjuomien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/16",
    "level": 2,
    "code": "16",
    "order": 1840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/DA",
    "parentCode": "DA",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tupakkatuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/160",
    "level": 3,
    "code": "160",
    "order": 1850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/16",
    "parentCode": "16",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tupakkatuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1600",
    "level": 4,
    "code": "1600",
    "order": 1860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/160",
    "parentCode": "160",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tupakkatuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/16000",
    "level": 5,
    "code": "16000",
    "order": 1870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1600",
    "parentCode": "1600",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tupakkatuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Savukkeiden, sikarien, piipputupakan, purutupakan ja nuuskan valmistus.\r\n\r\n\"Homogenoidun\" ja \"rekonstruoidun\" tupakan valmistus.",
          "Savukkeiden, sikarien, piipputupakan, purutupakan ja nuuskan valmistus.\r\n\r\n\"Homogenoidun\" ja \"rekonstruoidun\" tupakan valmistus."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "nuuskan valmistus",
          "piipputupakan valmistus",
          "purutupakan valmistus",
          "savukkeiden valmistus",
          "sikarien valmistus",
          "tupakkatuotteiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/DB",
    "level": 1,
    "code": "DB",
    "order": 1880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/D",
    "parentCode": "D",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17",
    "level": 2,
    "code": "17",
    "order": 1890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/DB",
    "parentCode": "DB",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tekstiilien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekstiilikuitujen käsittely, lankojen ja kankaiden valmistus, tekstiilien ja vaatteiden valkaisu, värjäys ja viimeistely. Sovitettujen tekstiilituotteiden, kuten sisustustekstiilien, tavaranpeitteiden ja purjeiden valmistus. Muiden tekstiilituotteiden, kuten mattojen ja köysien valmistus. Neulosten ja neuletuotteiden (esim. sukat ja neulepuserot) valmistus.\r\n\r\nTekokuitujen valmistus on kemiallinen prosessi, joka kuuluu luokkaan 24700 (Tekokuitujen valmistus). Vaatteiden valmistus kuuluu kaksinumerotasolle 18.",
          "Tekstiilikuitujen käsittely, lankojen ja kankaiden valmistus, tekstiilien ja vaatteiden valkaisu, värjäys ja viimeistely. Sovitettujen tekstiilituotteiden, kuten sisustustekstiilien, tavaranpeitteiden ja purjeiden valmistus. Muiden tekstiilituotteiden, kuten mattojen ja köysien valmistus. Neulosten ja neuletuotteiden (esim. sukat ja neulepuserot) valmistus.\r\n\r\nTekokuitujen valmistus on kemiallinen prosessi, joka kuuluu luokkaan 24700 (Tekokuitujen valmistus). Vaatteiden valmistus kuuluu kaksinumerotasolle 18."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "tekstiilien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/171",
    "level": 3,
    "code": "171",
    "order": 1900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/17",
    "parentCode": "17",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "teksturointi (lankojen)",
          "karstaus (lankojen)",
          "kehruu (lankojen)",
          "kuitujen (tekstiili-) valmistus",
          "lankojen pesu, käherrys ja kiharrus",
          "lankojen valmistus",
          "tekokuituisten tekstiilimateriaalien karstaus ja kampaus",
          "lankojen valkaisu, värjäys ja viimeistely valmistuksen yhteydessä",
          "tekstiilikuitujen kehruu"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1711",
    "level": 4,
    "code": "1711",
    "order": 1910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/171",
    "parentCode": "171",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puuvillakuitujen valmistelu ja kehruu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17110",
    "level": 5,
    "code": "17110",
    "order": 1920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1711",
    "parentCode": "1711",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puuvillakuitujen valmistelu ja kehruu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puuvillatyyppisten kuitujen käsittely: puhdistus, karstaus, kampaus ja kehruu.\r\n\r\nPuuvillalangan ja sen kaltaisten lankojen (ei kuitenkaan ompelulangan) valmistus puuvilla- tai tekokuiduista kankaiden kudontaa, neulosten valmistusta yms. varten.\r\n\r\nLankojen pesu, käherrys ja kiharrus (teksturointi). Lankojen valkaisu, värjäys ja viimeistely kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos ne suoritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin ne kuuluvat luokkaan 17300.\r\n",
          "Puuvillatyyppisten kuitujen käsittely: puhdistus, karstaus, kampaus ja kehruu.\r\n\r\nPuuvillalangan ja sen kaltaisten lankojen (ei kuitenkaan ompelulangan) valmistus puuvilla- tai tekokuiduista kankaiden kudontaa, neulosten valmistusta yms. varten.\r\n\r\nLankojen pesu, käherrys ja kiharrus (teksturointi). Lankojen valkaisu, värjäys ja viimeistely kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos ne suoritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin ne kuuluvat luokkaan 17300.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- ompelulangan valmistus (17160)",
          "- ompelulangan valmistus (17160)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "puuvillakuitujen valmistus",
          "neule- tai virkkuulangan (puuvilla) valmistus",
          "puuvillajätteet, karstaamattomat ja kampaamattomat",
          "puuvillalangan ja sen kaltaisten lankojen valmistus",
          "puuvillatyyppisten kuitujen käsittely, puhdistus ja karstaus",
          "tekokuitulankojen (puuvillatyyppisten) valmistus",
          "puuvillalangan (ei ompelulanka) valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1712",
    "level": 4,
    "code": "1712",
    "order": 1930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/171",
    "parentCode": "171",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Karstavillakuitujen valmistelu ja kehruu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17120",
    "level": 5,
    "code": "17120",
    "order": 1940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1712",
    "parentCode": "1712",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Karstavillakuitujen valmistelu ja kehruu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Karstavillatyyppisten kuitujen käsittely: puhdistus (rasvan poistaminen villasta, karbonoiminen), karstaus ja kehruu.\r\n\r\nKarstavillalangan ja sen kaltaisten lankojen valmistus villa- tai tekokuiduista kankaiden kudontaa, neulosten valmistusta yms. varten.\r\n\r\nLankojen pesu, käherrys ja kiharrus (teksturointi). Lankojen valkaisu, värjäys ja viimeistely kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos ne suoritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin ne kuuluvat luokkaan 17300.",
          "Karstavillatyyppisten kuitujen käsittely: puhdistus (rasvan poistaminen villasta, karbonoiminen), karstaus ja kehruu.\r\n\r\nKarstavillalangan ja sen kaltaisten lankojen valmistus villa- tai tekokuiduista kankaiden kudontaa, neulosten valmistusta yms. varten.\r\n\r\nLankojen pesu, käherrys ja kiharrus (teksturointi). Lankojen valkaisu, värjäys ja viimeistely kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos ne suoritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin ne kuuluvat luokkaan 17300."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "karstavillalangan ja sen kaltaisten lankojen valmistus",
          "karstavillatyyppisten kuitujen käsittely",
          "tekokuitulankojen (karstavillatyyppisten) valmistus",
          "villalangan (karsta-) valmistus",
          "karstavillakuitujen valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1713",
    "level": 4,
    "code": "1713",
    "order": 1950,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/171",
    "parentCode": "171",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kampavillakuitujen valmistelu ja kehruu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17130",
    "level": 5,
    "code": "17130",
    "order": 1960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1713",
    "parentCode": "1713",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kampavillakuitujen valmistelu ja kehruu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kampavillatyyppisten kuitujen kampaus ja kehruu.\r\n\r\nKampavillalangan ja sen kaltaisten lankojen valmistus villa- tai tekokuiduista kankaiden kudontaa, neulosten valmistusta yms. varten.\r\n\r\nPuolikampavillatyyppisten kuitujen (karstattu mutta ei täysin kammattu) käsittely ja kehruu.\r\n\r\nLankojen pesu, käherrys ja kiharrus (teksturointi). Lankojen valkaisu, värjäys ja viimeistely kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos ne suoritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin ne kuuluvat luokkaan 17300.",
          "Kampavillatyyppisten kuitujen kampaus ja kehruu.\r\n\r\nKampavillalangan ja sen kaltaisten lankojen valmistus villa- tai tekokuiduista kankaiden kudontaa, neulosten valmistusta yms. varten.\r\n\r\nPuolikampavillatyyppisten kuitujen (karstattu mutta ei täysin kammattu) käsittely ja kehruu.\r\n\r\nLankojen pesu, käherrys ja kiharrus (teksturointi). Lankojen valkaisu, värjäys ja viimeistely kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos ne suoritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin ne kuuluvat luokkaan 17300."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kampavillakuitujen valmistus",
          "kampavillalangan ja sen kaltaisten lankojen valmistus",
          "kampavillatyyppisten kuitujen käsittely",
          "tekokuitulankojen (kampavillatyyppisten) valmistus",
          "villalangan (kampa-) valmistus",
          "lankatehdas (villalanka)",
          "neule- tai virkkuulangan (villa) valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1714",
    "level": 4,
    "code": "1714",
    "order": 1970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/171",
    "parentCode": "171",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pellavakuitujen valmistelu ja kehruu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17140",
    "level": 5,
    "code": "17140",
    "order": 1980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1714",
    "parentCode": "1714",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Pellavakuitujen valmistelu ja kehruu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pellavan käsittely.\r\n\r\nPellavalangan ja sen kaltaisten lankojen (ei kuitenkaan ompelulangan) valmistus pellava- tai tekokuiduista kankaiden kudontaa, neulosten valmistusta yms. varten.\r\n\r\nLankojen pesu, käherrys ja kiharrus (teksturointi). Lankojen valkaisu, värjäys ja viimeistely kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos ne suoritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin ne kuuluvat luokkaan 17300.\r\n",
          "Pellavan käsittely.\r\n\r\nPellavalangan ja sen kaltaisten lankojen (ei kuitenkaan ompelulangan) valmistus pellava- tai tekokuiduista kankaiden kudontaa, neulosten valmistusta yms. varten.\r\n\r\nLankojen pesu, käherrys ja kiharrus (teksturointi). Lankojen valkaisu, värjäys ja viimeistely kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos ne suoritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin ne kuuluvat luokkaan 17300.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- pellavan viljely (01111)",
          "- pellavan viljely (01111)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "pellavalangan (ei ompelulanka) valmistus",
          "neule- tai virkkuulangan (pellava) valmistus",
          "pellavakuitujen valmistus",
          "pellavalangan ja sen kaltaisten lankojen valmistus",
          "tekokuitulankojen (pellavatyyppisten) valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1715",
    "level": 4,
    "code": "1715",
    "order": 1990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/171",
    "parentCode": "171",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Silkkikuitujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17150",
    "level": 5,
    "code": "17150",
    "order": 2000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1715",
    "parentCode": "1715",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Silkkikuitujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Silkin käsittely: puhdistus, kehruu ja värjäys.\r\n\r\nSilkkijätteiden karstaus ja kampaus.\r\n\r\nSilkkilangan ja sen kaltaisten lankojen (ei kuitenkaan ompelulangan) valmistus silkki- tai tekokuiduista kankaiden kudontaa, neulosten valmistusta yms. varten.\r\n\r\nTekokuitufilamenttien kertaus ja kiharrus.\r\n\r\nLankojen pesu, käherrys ja kiharrus (teksturointi). Lankojen valkaisu, värjäys ja viimeistely kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos ne suoritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin ne kuuluvat luokkaan 17300.\r\n",
          "Silkin käsittely: puhdistus, kehruu ja värjäys.\r\n\r\nSilkkijätteiden karstaus ja kampaus.\r\n\r\nSilkkilangan ja sen kaltaisten lankojen (ei kuitenkaan ompelulangan) valmistus silkki- tai tekokuiduista kankaiden kudontaa, neulosten valmistusta yms. varten.\r\n\r\nTekokuitufilamenttien kertaus ja kiharrus.\r\n\r\nLankojen pesu, käherrys ja kiharrus (teksturointi). Lankojen valkaisu, värjäys ja viimeistely kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos ne suoritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin ne kuuluvat luokkaan 17300.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- katkomattomien tekokuitukimppujen, karstaamattomien ja kampaamattomien katkottujen tekokuitujen sekä katkomattomien tekokuitulankojen valmistus (24700)",
          "- katkomattomien tekokuitukimppujen, karstaamattomien ja kampaamattomien katkottujen tekokuitujen sekä katkomattomien tekokuitulankojen valmistus (24700)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "silkkikuitujen valmistus",
          "silkkilangan (ei ompelulanka) valmistus",
          "neule- tai virkkuulangan (silkki) valmistus",
          "silkin käsittely, puhdistus, kehruu ja värjäys",
          "silkkijätteiden karstaus ja kampaus",
          "silkkilangan ja sen kaltaisten lankojen valmistus",
          "tekokuitufilamenttien kertaus ja kiharrus",
          "tekokuitulankojen (silkkityyppisten) valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1716",
    "level": 4,
    "code": "1716",
    "order": 2010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/171",
    "parentCode": "171",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ompelulangan valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17160",
    "level": 5,
    "code": "17160",
    "order": 2020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1716",
    "parentCode": "1716",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ompelulangan valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Ompelu- ja vähittäismyyntilangan valmistus mistä tahansa tekstiiliaineesta tai niiden sekoituksista.\r\n\r\nLankojen pesu, käherrys ja kiharrus (teksturointi). Lankojen valkaisu, värjäys ja viimeistely kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos ne suoritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin ne kuuluvat luokkaan 17300.\r\n",
          "Ompelu- ja vähittäismyyntilangan valmistus mistä tahansa tekstiiliaineesta tai niiden sekoituksista.\r\n\r\nLankojen pesu, käherrys ja kiharrus (teksturointi). Lankojen valkaisu, värjäys ja viimeistely kuuluvat myös tähän luokkaan, paitsi jos ne suoritetaan erillisessä toimipaikassa, jolloin ne kuuluvat luokkaan 17300.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- neule- ja virkkuulangan valmistus (17110-17150, 17170)",
          "- neule- ja virkkuulangan valmistus (17110-17150, 17170)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "puuvillalangan (ompelulanka) valmistus",
          "pellavalangan (ompelulanka) valmistus",
          "lankatehdas (ompelulanka)",
          "ompelulangan valmistus",
          "silkkilangan (ompelulanka) valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1717",
    "level": 4,
    "code": "1717",
    "order": 2030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/171",
    "parentCode": "171",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17170",
    "level": 5,
    "code": "17170",
    "order": 2040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1717",
    "parentCode": "1717",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muiden tekstiilikuitujen, kuten juutin, ramin, manillahampun ym. niinikuitujen, sisalin ym. agavekuitujen ja kookoskuitujen käsittely sekä lankojen valmistus niistä.\r\n\r\nPaperilangan valmistus.\r\n",
          "Muiden tekstiilikuitujen, kuten juutin, ramin, manillahampun ym. niinikuitujen, sisalin ym. agavekuitujen ja kookoskuitujen käsittely sekä lankojen valmistus niistä.\r\n\r\nPaperilangan valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- pellavalangan valmistus (17140)\r\n- kasvitekstiilikuituja sisältävien kasvien viljely (juutti, kookoskuitu) (01111)\r\n- lasikuidun ja lasikuitulangan valmistus (26140)\r\n- katkomattomien tekokuitukimppujen, karstaamattomien ja kampaamattomien katkottujen tekokuitujen sekä katkomattomien tekokuitulankojen valmistus (24700)",
          "- pellavalangan valmistus (17140)\r\n- kasvitekstiilikuituja sisältävien kasvien viljely (juutti, kookoskuitu) (01111)\r\n- lasikuidun ja lasikuitulangan valmistus (26140)\r\n- katkomattomien tekokuitukimppujen, karstaamattomien ja kampaamattomien katkottujen tekokuitujen sekä katkomattomien tekokuitulankojen valmistus (24700)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "paperilangan valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/172",
    "level": 3,
    "code": "172",
    "order": 2050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/17",
    "parentCode": "17",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kankaiden kudonta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kankaiden (tekstiili-) valmistus",
          "kankaiden viimeistely kudontatoimipaikassa",
          "kudosten (tekstiilikankaiden) valmistus",
          "tekokuitukankaiden kudonta",
          "tekstiilikankaiden kudonta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1721",
    "level": 4,
    "code": "1721",
    "order": 2060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/172",
    "parentCode": "172",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puuvillakankaiden kudonta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17210",
    "level": 5,
    "code": "17210",
    "order": 2070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1721",
    "parentCode": "1721",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puuvillakankaiden kudonta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puuvillakankaan ja sen kaltaisten kankaiden kudonta puuvilla- tai tekokuitulangoista.\r\n\r\nNukkakankaiden, sametin, chenillen, frotee-, harso- yms. kankaiden kudonta.\r\n",
          "Puuvillakankaan ja sen kaltaisten kankaiden kudonta puuvilla- tai tekokuitulangoista.\r\n\r\nNukkakankaiden, sametin, chenillen, frotee-, harso- yms. kankaiden kudonta.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kankaiden viimeistely erillisessä toimipaikassa (17300)\r\n- puuvillamattojen valmistus (17510)\r\n- nauhojen ja muiden kapeiden kudonnaisten valmistus (17540)\r\n- neulosten valmistus (17600)\r\n- kuitukankaiden valmistus (17530)",
          "- kankaiden viimeistely erillisessä toimipaikassa (17300)\r\n- puuvillamattojen valmistus (17510)\r\n- nauhojen ja muiden kapeiden kudonnaisten valmistus (17540)\r\n- neulosten valmistus (17600)\r\n- kuitukankaiden valmistus (17530)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "harsokankaiden kudonta",
          "chenillen kudonta",
          "froteekankaiden kudonta",
          "nukkakankaiden kudonta",
          "puuvillakankaiden ja sen kaltaisten kankaiden kudonta",
          "sametin valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1722",
    "level": 4,
    "code": "1722",
    "order": 2080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/172",
    "parentCode": "172",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Karstavillakankaiden kudonta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17220",
    "level": 5,
    "code": "17220",
    "order": 2090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1722",
    "parentCode": "1722",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Karstavillakankaiden kudonta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Karstavillakankaan ja sen kaltaisten kankaiden kudonta villa- tai tekokuitulangoista.\r\n",
          "Karstavillakankaan ja sen kaltaisten kankaiden kudonta villa- tai tekokuitulangoista.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- neulosten valmistus (17600)\r\n- mattojen valmistus villasta (17510)\r\n- kuitukankaiden valmistus (17530)\r\n- huovan valmistus (17540)",
          "- neulosten valmistus (17600)\r\n- mattojen valmistus villasta (17510)\r\n- kuitukankaiden valmistus (17530)\r\n- huovan valmistus (17540)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "villakankaiden (karsta-) kudonta",
          "karstavillakankaan ja sen kaltaisten kankaiden kudonta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1723",
    "level": 4,
    "code": "1723",
    "order": 2100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/172",
    "parentCode": "172",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kampavillakankaiden kudonta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17230",
    "level": 5,
    "code": "17230",
    "order": 2110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1723",
    "parentCode": "1723",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kampavillakankaiden kudonta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kampavillakankaan ja sen kaltaisten kankaiden kudonta villa- tai tekokuitulangoista.\r\n",
          "Kampavillakankaan ja sen kaltaisten kankaiden kudonta villa- tai tekokuitulangoista.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- neulosten valmistus (17600)\r\n- mattojen valmistus villasta (17510)\r\n- kuitukankaiden valmistus (17530)\r\n- huovan valmistus (17540)",
          "- neulosten valmistus (17600)\r\n- mattojen valmistus villasta (17510)\r\n- kuitukankaiden valmistus (17530)\r\n- huovan valmistus (17540)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "villakankaiden (kampa-) kudonta",
          "kampavillakankaan ja sen kaltaisten kankaiden kudonta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1724",
    "level": 4,
    "code": "1724",
    "order": 2120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/172",
    "parentCode": "172",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Silkkikankaiden kudonta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17240",
    "level": 5,
    "code": "17240",
    "order": 2130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1724",
    "parentCode": "1724",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Silkkikankaiden kudonta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Silkkikankaan ja sen kaltaisten kankaiden kudonta silkki- tai tekokuitulangoista.\r\n",
          "Silkkikankaan ja sen kaltaisten kankaiden kudonta silkki- tai tekokuitulangoista.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kuitukankaiden valmistus (17530)",
          "- kuitukankaiden valmistus (17530)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "silkkikankaiden ja sen kaltaisten kankaiden kudonta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1725",
    "level": 4,
    "code": "1725",
    "order": 2140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/172",
    "parentCode": "172",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden kankaiden kudonta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17250",
    "level": 5,
    "code": "17250",
    "order": 2150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1725",
    "parentCode": "1725",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden kankaiden kudonta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muiden tekstiilikankaiden kudonta: pellava-, rami-, hamppu-, juutti- ym. niinikuitukankaat sekä kankaat erikoislangoista.\r\n\r\nPolypropeenikankaiden valmistus.\r\n\r\nLasikuitukudelmien valmistus.\r\n",
          "Muiden tekstiilikankaiden kudonta: pellava-, rami-, hamppu-, juutti- ym. niinikuitukankaat sekä kankaat erikoislangoista.\r\n\r\nPolypropeenikankaiden valmistus.\r\n\r\nLasikuitukudelmien valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- mattojen valmistus tekstiiliaineista (17510)\r\n- kuitukankaiden valmistus (17530)",
          "- mattojen valmistus tekstiiliaineista (17510)\r\n- kuitukankaiden valmistus (17530)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "pellavakankaiden kudonta",
          "hamppukankaiden kudonta",
          "lasikuitukudelmien valmistus",
          "polypropeenikankaiden valmistus",
          "sekoitekankaiden kudonta",
          "juuttikankaiden kudonta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/173",
    "level": 3,
    "code": "173",
    "order": 2160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/17",
    "parentCode": "17",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tekstiilien viimeistely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1730",
    "level": 4,
    "code": "1730",
    "order": 2170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/173",
    "parentCode": "173",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tekstiilien viimeistely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17300",
    "level": 5,
    "code": "17300",
    "order": 2180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1730",
    "parentCode": "1730",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tekstiilien viimeistely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekstiilien ja tekstiilituotteiden, myös vaatteiden, viimeistely erillisessä toimipaikassa: valkaisu, värjäys, kuvioiden painaminen (myös lämpöpainanta), leikkaaminen, kuivaus, höyrytys, nukkaus, kutistaminen (sanforointi), korjaus ja merserointi.\r\n\r\nNahkavaatteiden viimeistely, farmarien valkaisu sekä tekstiilien laskostus ja sen kaltainen työ.\r\n",
          "Tekstiilien ja tekstiilituotteiden, myös vaatteiden, viimeistely erillisessä toimipaikassa: valkaisu, värjäys, kuvioiden painaminen (myös lämpöpainanta), leikkaaminen, kuivaus, höyrytys, nukkaus, kutistaminen (sanforointi), korjaus ja merserointi.\r\n\r\nNahkavaatteiden viimeistely, farmarien valkaisu sekä tekstiilien laskostus ja sen kaltainen työ.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tekstiilien valmistajien suorittama viimeistely (171, 172, 175)\r\n- tekstiilien kyllästys, päällystys ja laminointi muovilla (17540)\r\n- asiakkaan odottaessa suoritettu tekstiilituotteen painanta (52740)",
          "- tekstiilien valmistajien suorittama viimeistely (171, 172, 175)\r\n- tekstiilien kyllästys, päällystys ja laminointi muovilla (17540)\r\n- asiakkaan odottaessa suoritettu tekstiilituotteen painanta (52740)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "farmarien valkaisu",
          "nahkavaatteiden viimeistely",
          "viimeistely (nahkavaatteiden) erillisessä toimipaikassa",
          "kankaiden viimeistely erillisessä toimipaikassa",
          "kutistaminen (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa",
          "kyllästys (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa",
          "mankelointi (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa",
          "mattojen värjääminen ja korjaus",
          "nukkaus (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa",
          "painaminen (t-paitojen yms.)",
          "pliseeraus",
          "päällystys (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa",
          "tekstiilien painaminen",
          "tekstiilien viimeistely erillisessä toimipaikassa",
          "tekstiilipainanta",
          "vaatteiden värjääminen ja korjaus",
          "valkaisu (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa",
          "viimeistely (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa",
          "värjäys (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa",
          "kuvioiden painaminen (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/174",
    "level": 3,
    "code": "174",
    "order": 2190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/17",
    "parentCode": "17",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus pl. vaatteet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1740",
    "level": 4,
    "code": "1740",
    "order": 2200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/174",
    "parentCode": "174",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus pl. vaatteet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sovitettujen tuotteiden valmistus mistä tahansa tekstiiliaineesta, myös neuloksesta.",
          "Sovitettujen tuotteiden valmistus mistä tahansa tekstiiliaineesta, myös neuloksesta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17401",
    "level": 5,
    "code": "17401",
    "order": 2210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1740",
    "parentCode": "1740",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sisustustekstiilien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Matka- ja vuodehuopien, vuodeliinavaatteiden, pöytä-, pyyhe- ja lautasliinojen, verhojen, kappojen, sisätilojen kaihtimien, käsinkudottujen kuvakudosten, ryijyjen ym. seinätekstiilien, päiväpeitteiden, vanu- ja untuvapeittojen, tyynyjen ja makuupussien, huonekalujen päällyskankaiden, sähköhuopien tekstiiliosien yms. valmistus hankituista materiaaleista, myös neuloksesta.\r\n",
          "Matka- ja vuodehuopien, vuodeliinavaatteiden, pöytä-, pyyhe- ja lautasliinojen, verhojen, kappojen, sisätilojen kaihtimien, käsinkudottujen kuvakudosten, ryijyjen ym. seinätekstiilien, päiväpeitteiden, vanu- ja untuvapeittojen, tyynyjen ja makuupussien, huonekalujen päällyskankaiden, sähköhuopien tekstiiliosien yms. valmistus hankituista materiaaleista, myös neuloksesta.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- patjojen valmistus (36150)\r\n- tekstiilitapettien valmistus (21240)",
          "- patjojen valmistus (36150)\r\n- tekstiilitapettien valmistus (21240)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "huonekalujen irtosuojusten valmistus",
          "ryijyjen valmistus",
          "ryijyjen ym. seinätekstiilien valmistus",
          "kaihtimien (tekstiili-, sisätiloihin) valmistus",
          "kierrekaihtimien (sisätiloihin) valmistus",
          "kudosten (käsintehtyjen kuva-) valmistus",
          "kuvakudosten (käsintehtyjen) valmistus",
          "lakanoiden valmistus kankaasta",
          "lakanoiden valmistus kuitukankaasta",
          "lautasliinojen valmistus kankaasta",
          "liinavaatteiden valmistus",
          "makuupussien valmistus",
          "matkahuopien valmistus",
          "peittojen (myös vanu- ja untuva-) valmistus",
          "pyyheliinojen valmistus",
          "pöytäliinojen valmistus kankaasta",
          "pöytäliinojen valmistus kuitukankaasta",
          "rullaverhojen (sisätiloihin) valmistus",
          "sisustustekstiilien valmistus",
          "tyynyjen valmistus",
          "tyynyliinojen valmistus kankaasta",
          "tyynyliinojen valmistus kuitukankaasta",
          "untuvapeittojen valmistus",
          "vanupeittojen valmistus",
          "verhojen valmistus",
          "vuodehuopien valmistus",
          "vuodeliinavaatteiden (kankaasta) valmistus",
          "vuodepeitteiden (kankaasta) valmistus",
          "vuodevaatteiden valmistus kuitukankaasta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17409",
    "level": 5,
    "code": "17409",
    "order": 2220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1740",
    "parentCode": "1740",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tavaranpeitteiden, purjeiden, telttojen, leirintävarusteiden, ulkokaihtimien, aurinkokatosten ja tavaroiden pakkaamiseen käytettävien säkkien ja pussien valmistus.\r\n\r\nLippujen, kangasjulisteiden ja viirien valmistus.\r\n\r\nAutonistuinsuojien, moottoripyörien, koneiden ja huonekalujen irtosuojuksien valmistus.\r\n\r\nPöly- ja pesuriepujen yms. valmistus. Pelastusliivien, laskuvarjojen jne. valmistus. Silmukointi.\r\n",
          "Tavaranpeitteiden, purjeiden, telttojen, leirintävarusteiden, ulkokaihtimien, aurinkokatosten ja tavaroiden pakkaamiseen käytettävien säkkien ja pussien valmistus.\r\n\r\nLippujen, kangasjulisteiden ja viirien valmistus.\r\n\r\nAutonistuinsuojien, moottoripyörien, koneiden ja huonekalujen irtosuojuksien valmistus.\r\n\r\nPöly- ja pesuriepujen yms. valmistus. Pelastusliivien, laskuvarjojen jne. valmistus. Silmukointi.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- teknistä tarkoitusta varten valmistettujen tekstiilitavaroiden tuotanto (17540)",
          "- teknistä tarkoitusta varten valmistettujen tekstiilitavaroiden tuotanto (17540)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "säkkien valmistus tekstiilistä",
          "laskuvarjojen valmistus",
          "autonistuinsuojien valmistus",
          "kaihtimien (ulko-) valmistus",
          "leiriytymisvarusteiden valmistus",
          "lippujen valmistus",
          "markiisien valmistus",
          "peitteiden (tavaran-) valmistus tekstiiliaineesta",
          "pelastusliivien (veneilyliivien) valmistus",
          "pesuriepujen valmistus",
          "purjeiden valmistus",
          "pölyriepujen valmistus",
          "suojanaamarien valmistus tekstiilistä",
          "tavaranpeitteiden valmistus",
          "telttojen valmistus",
          "ulkokaihtimien valmistus",
          "vaippojen valmistus kankaasta",
          "vauvanvaippojen (tekstiili-) valmistus",
          "veneilyliivien valmistus",
          "viirien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/175",
    "level": 3,
    "code": "175",
    "order": 2230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/17",
    "parentCode": "17",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu tekstiilituotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1751",
    "level": 4,
    "code": "1751",
    "order": 2240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/175",
    "parentCode": "175",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mattojen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17510",
    "level": 5,
    "code": "17510",
    "order": 2250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1751",
    "parentCode": "1751",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mattojen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Lattianpäällysteiden valmistus tekstiiliaineesta:\r\n\r\nKudottujen, tuftattujen, neulottujen ja muunlaisten kokolattiamattojen, joiden pinta on villaa, hienoa eläimenkarvaa, tekokuitua, huopaa tai muuta tekstiiliainetta, valmistus.\r\n\r\nSolmittujen, kudottujen, tuftattujen ja muunlaisten mattojen, ryijymattojen, laattojen yms. valmistus tekstiilikuiduista, myös huovasta, langoista, lumpuista, kierretystä paperista, sisalista, juutista, kookoskuidusta jne. käsin tai koneella.\r\n",
          "Lattianpäällysteiden valmistus tekstiiliaineesta:\r\n\r\nKudottujen, tuftattujen, neulottujen ja muunlaisten kokolattiamattojen, joiden pinta on villaa, hienoa eläimenkarvaa, tekokuitua, huopaa tai muuta tekstiiliainetta, valmistus.\r\n\r\nSolmittujen, kudottujen, tuftattujen ja muunlaisten mattojen, ryijymattojen, laattojen yms. valmistus tekstiilikuiduista, myös huovasta, langoista, lumpuista, kierretystä paperista, sisalista, juutista, kookoskuidusta jne. käsin tai koneella.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- mattojen valmistus punonta- ja palmikointiaineista, esim. ovimatot (20520)\r\n- linoleumin ja kovapintaisten (ei kuitenkaan muovisten) lattianpäällysteiden valmistus (36630)\r\n- korkista, kumista tai muovista tehtyjen lattianpäällysteiden valmistus, vaikka toinen puoli on tekstiiliä (20520, 25130, 25230)\r\n- seinällä pidettävien ryijyjen valmistus (17401)",
          "- mattojen valmistus punonta- ja palmikointiaineista, esim. ovimatot (20520)\r\n- linoleumin ja kovapintaisten (ei kuitenkaan muovisten) lattianpäällysteiden valmistus (36630)\r\n- korkista, kumista tai muovista tehtyjen lattianpäällysteiden valmistus, vaikka toinen puoli on tekstiiliä (20520, 25130, 25230)\r\n- seinällä pidettävien ryijyjen valmistus (17401)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ryijymattojen valmistus",
          "mattojen kudonta",
          "kokolattiamattojen (pinta tekstiiliainetta) valmistus",
          "mattojen valmistus käsin tai koneella (ei palmikoiden)",
          "mattotehdas",
          "säleikköjen valmistus tekstiilimateriaalista"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1752",
    "level": 4,
    "code": "1752",
    "order": 2260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/175",
    "parentCode": "175",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Köysien, narujen ja verkkojen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17520",
    "level": 5,
    "code": "17520",
    "order": 2270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1752",
    "parentCode": "1752",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Köysien, narujen ja verkkojen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Köysien ja narujen sekä side- ja purjelankojen valmistus tekstiilikuiduista, -kaistaleista tai vastaavista; myös kumilla tai muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tuotteet.\r\n\r\nVerkkojen punonta köysistä ja naruista. Köysistä ja verkoista valmistettujen tuotteiden valmistus: kalaverkot, laivojen lepuuttajat ym. suojukset, pehmikkeet lastin purkua varten, kuormausköydet, nostolenkit, metallirenkailla varustetut köydet.\r\n",
          "Köysien ja narujen sekä side- ja purjelankojen valmistus tekstiilikuiduista, -kaistaleista tai vastaavista; myös kumilla tai muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tuotteet.\r\n\r\nVerkkojen punonta köysistä ja naruista. Köysistä ja verkoista valmistettujen tuotteiden valmistus: kalaverkot, laivojen lepuuttajat ym. suojukset, pehmikkeet lastin purkua varten, kuormausköydet, nostolenkit, metallirenkailla varustetut köydet.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- hiusverkkojen valmistus (18240)",
          "- hiusverkkojen valmistus (18240)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kalaverkkojen valmistus",
          "kuormausköysien valmistus",
          "köysien valmistus tekstiilikuidusta",
          "köysistä valmistettujen tuotteiden valmistus",
          "narujen valmistus tekstiilikuidusta",
          "sidenarujen valmistus tekstiilikuidusta",
          "verkkojen punonta köysistä ja naruista",
          "verkoista valmistettujen tuotteiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1753",
    "level": 4,
    "code": "1753",
    "order": 2280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/175",
    "parentCode": "175",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuitukankaiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17530",
    "level": 5,
    "code": "17530",
    "order": 2290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1753",
    "parentCode": "1753",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuitukankaiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kuitukankaan valmistus tekstiilikuiduista, sen kaltaisen kankaan valmistus langoista. Kuitukankaan valmistus metritavarana, määräpituisina paloina, suorakaiteen tai neliön muotoon leikattuina paloina sen enempää valmistamatta. Tähän luokkaan kuuluvia kuitukangastuotteita ovat mm. muovilaminaatteihin tarkoitetut pintaharsot, kertakäyttövaippojen päälliskankaat, suodatinkankaat jne.\r\n",
          "Kuitukankaan valmistus tekstiilikuiduista, sen kaltaisen kankaan valmistus langoista. Kuitukankaan valmistus metritavarana, määräpituisina paloina, suorakaiteen tai neliön muotoon leikattuina paloina sen enempää valmistamatta. Tähän luokkaan kuuluvia kuitukangastuotteita ovat mm. muovilaminaatteihin tarkoitetut pintaharsot, kertakäyttövaippojen päälliskankaat, suodatinkankaat jne.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kuitukangasvaatteiden valmistus (18)\r\n- kuitukangastuotteita vastaavien paperituotteiden valmistus (21220)\r\n- kuitukankaasta valmistetut lakanat, tyynyliinat, pöytäliinat yms. (17401)\r\n- lääkintäkäyttöön tarkoitettujen kuitukangastuotteiden valmistus (24420)",
          "- kuitukangasvaatteiden valmistus (18)\r\n- kuitukangastuotteita vastaavien paperituotteiden valmistus (21220)\r\n- kuitukankaasta valmistetut lakanat, tyynyliinat, pöytäliinat yms. (17401)\r\n- lääkintäkäyttöön tarkoitettujen kuitukangastuotteiden valmistus (24420)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "suodatinkankaiden valmistus",
          "kuitukankaan valmistus tekstiilikuidusta",
          "kuitukankaiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1754",
    "level": 4,
    "code": "1754",
    "order": 2300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/175",
    "parentCode": "175",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden tekstiilituotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17540",
    "level": 5,
    "code": "17540",
    "order": 2310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1754",
    "parentCode": "1754",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden tekstiilituotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kudottujen nauhojen valmistus, myös sellaisten kuteettomien nauhojen valmistus, joissa yhdensuuntaiset tekstiililangat tai -kuidut on yhdistetty liimaamalla.\r\n\r\nNimilappujen, merkkien yms. valmistus tekstiiliaineista.\r\n\r\nTyllin, pitsin ja muiden verkkokudosten valmistus. Koruompelusten valmistus. Nauhojen, myös kimmoisten kudelmien, valmistus metritavarana, kaistaleina tai määräkokoon leikattuina.\r\n\r\nKoristeiden valmistus: koristepunokset, palmikoidut nauhat, tupsut, pompulat yms.\r\n\r\nVanun valmistus puuvillasta tai muusta tekstiiliaineesta sekä vanuteosten valmistus, esim. maitosiivilät.\r\n\r\nMetalloidun tai kierrepäällystetyn langan, tekstiilillä päällystetyn kumilangan tai köyden sekä kumilla tai muovilla kyllästetyn tai päällystetyn langan tai kaistaleen valmistus.\r\n\r\nPyöränrenkaan tukikudoksen valmistus vahvasta keinokuitulangasta. Muiden käsiteltyjen tai päällystettyjen tekstiilien valmistus: kuultokangas, maalausta varten käsitellyt kudelmat, jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset kudelmat, liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tai kumilla käsitellyt tekstiilikudelmat; muovilla kyllästetyt, päällystetyt tai laminoidut kudelmat.\r\n\r\nHuovan valmistus, myös kyllästetyn ja päällystetyn. Ei-kudottujen kankaiden valmistus, myös sellaisten, joissa muovi tai kumi on sideaineena, ei kuitenkaan pääasiallisena aineena.\r\n\r\nLampun, kamiinan, kynttilän yms. sydänten (tekstiiliaineesta kudotut, palmikoidut tai neulotut), hehkusukkakudelmien ja hehkusukkien, paloletkujen yms. tekstiililetkujen valmistus, myös vuorattuna, vahvistettuna tai muulla aineella varustettuna; käyttö- ja kuljetushihnojen, myös metallilla tai muulla aineella vahvistettujen, sekä muiden teknisten tekstiilitavaroiden valmistus: suodatus- ja puserruskangas, seulakangas, paperikoneissa käytettävät viirat ja konehuovat jne.; garnetoidut tekstiilikuitujätteet.\r\n",
          "Kudottujen nauhojen valmistus, myös sellaisten kuteettomien nauhojen valmistus, joissa yhdensuuntaiset tekstiililangat tai -kuidut on yhdistetty liimaamalla.\r\n\r\nNimilappujen, merkkien yms. valmistus tekstiiliaineista.\r\n\r\nTyllin, pitsin ja muiden verkkokudosten valmistus. Koruompelusten valmistus. Nauhojen, myös kimmoisten kudelmien, valmistus metritavarana, kaistaleina tai määräkokoon leikattuina.\r\n\r\nKoristeiden valmistus: koristepunokset, palmikoidut nauhat, tupsut, pompulat yms.\r\n\r\nVanun valmistus puuvillasta tai muusta tekstiiliaineesta sekä vanuteosten valmistus, esim. maitosiivilät.\r\n\r\nMetalloidun tai kierrepäällystetyn langan, tekstiilillä päällystetyn kumilangan tai köyden sekä kumilla tai muovilla kyllästetyn tai päällystetyn langan tai kaistaleen valmistus.\r\n\r\nPyöränrenkaan tukikudoksen valmistus vahvasta keinokuitulangasta. Muiden käsiteltyjen tai päällystettyjen tekstiilien valmistus: kuultokangas, maalausta varten käsitellyt kudelmat, jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset kudelmat, liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tai kumilla käsitellyt tekstiilikudelmat; muovilla kyllästetyt, päällystetyt tai laminoidut kudelmat.\r\n\r\nHuovan valmistus, myös kyllästetyn ja päällystetyn. Ei-kudottujen kankaiden valmistus, myös sellaisten, joissa muovi tai kumi on sideaineena, ei kuitenkaan pääasiallisena aineena.\r\n\r\nLampun, kamiinan, kynttilän yms. sydänten (tekstiiliaineesta kudotut, palmikoidut tai neulotut), hehkusukkakudelmien ja hehkusukkien, paloletkujen yms. tekstiililetkujen valmistus, myös vuorattuna, vahvistettuna tai muulla aineella varustettuna; käyttö- ja kuljetushihnojen, myös metallilla tai muulla aineella vahvistettujen, sekä muiden teknisten tekstiilitavaroiden valmistus: suodatus- ja puserruskangas, seulakangas, paperikoneissa käytettävät viirat ja konehuovat jne.; garnetoidut tekstiilikuitujätteet.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- linoleumin ja kovapintaisten (ei kuitenkaan muovisten) lattianpäällysteiden valmistus (36630)\r\n- kudosten valmistus kudotusta metallilangasta (28730)\r\n- sellaisten kudosten valmistus, joissa kyllästys tai päällystys ei näy paljaalla silmällä (17210-17250)\r\n- tekstiilien pelkkä kyllästys ja päällystys erillisessä toimipaikassa (17300)\r\n- kumilla päällystetyt käyttö- ja kuljetushihnat, joissa kumi on pääasiallisena aineena (25130)\r\n- huopamattojen valmistus (17510)\r\n- sellaisten levyjen, laattojen, kaistaleiden, solumuovien tai solukumien valmistus, jotka on yhdistetty huopaan tai ei-kudottuihin kankaisiin ja joissa tekstiili on vain vahvistukseksi mukana (25210, 25130)",
          "- linoleumin ja kovapintaisten (ei kuitenkaan muovisten) lattianpäällysteiden valmistus (36630)\r\n- kudosten valmistus kudotusta metallilangasta (28730)\r\n- sellaisten kudosten valmistus, joissa kyllästys tai päällystys ei näy paljaalla silmällä (17210-17250)\r\n- tekstiilien pelkkä kyllästys ja päällystys erillisessä toimipaikassa (17300)\r\n- kumilla päällystetyt käyttö- ja kuljetushihnat, joissa kumi on pääasiallisena aineena (25130)\r\n- huopamattojen valmistus (17510)\r\n- sellaisten levyjen, laattojen, kaistaleiden, solumuovien tai solukumien valmistus, jotka on yhdistetty huopaan tai ei-kudottuihin kankaisiin ja joissa tekstiili on vain vahvistukseksi mukana (25210, 25130)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "seulakankaan valmistus",
          "hehkusukkien valmistus tekstiiliaineesta",
          "huopatehdas",
          "huovan valmistus (myös kyllästetyn ja päällystetyn)",
          "kankaiden (ei kudottujen) valmistus",
          "konehuopien (paperikoneissa käytettävien) valmistus",
          "koristeiden valmistus tekstiiliaineista (ei kuvakudosten)",
          "koruompelusten valmistus (ei kuvakudosten)",
          "kumilangan valmistus",
          "kuteettomien nauhojen valmistus",
          "kyllästettyjen tekstiilien valmistus",
          "kyllästetyn (kumilla tai muovilla) langan valmistus",
          "kynttilän- yms. sydänten valmistus tekstiiliaineesta",
          "käsiteltyjen tekstiilien valmistus",
          "merkkien yms. valmistus tekstiiliaineista",
          "metalloidun langan valmistus",
          "nauhojen valmistus tekstiiliaineista",
          "nimilappujen valmistus tekstiiliaineista",
          "paloletkujen yms. tekstiililetkujen valmistus",
          "pitsin valmistus",
          "puserruskankaan valmistus",
          "päällystettyjen tekstiilien valmistus",
          "päällystetyn (kumilla tai muovilla) langan valmistus",
          "päällystetyn (tekstiiliaineella) köyden valmistus",
          "suodatuskankaan valmistus",
          "teknisten tekstiilitavaroiden valmistus",
          "tekstiilien leikkaus teollisesti",
          "tekstiililetkujen esim. paloletkujen valmistus",
          "tupsujen valmistus",
          "tyllin valmistus",
          "vanun valmistus puuvillasta tai muusta tekstiiliaineesta",
          "vanuteosten valmistus (esim. maitosiivilät)",
          "verkkokudosten (esim. pitsi ja tylli) valmistus",
          "viirojen (paperikoneissa käytettävien) valmistus",
          "kuljetushihnojen (tekstiili-) valmistus, myös muulla ain. vahv.",
          "käyttöhihnojen (tekstiili-) valmistus, myös muulla ain. vahvist.",
          "paperikoneissa käytettävien viirojen ja konehuopien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/176",
    "level": 3,
    "code": "176",
    "order": 2320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/17",
    "parentCode": "17",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Trikooneulosten valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1760",
    "level": 4,
    "code": "1760",
    "order": 2330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/176",
    "parentCode": "176",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Trikooneulosten valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17600",
    "level": 5,
    "code": "17600",
    "order": 2340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1760",
    "parentCode": "1760",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Trikooneulosten valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Neulosten (myös nukka- ja froteeneulosten) valmistus, värjäys, valkaisu ja loppumuokkaus. Neulosten valmistus kimmoisasta tai kumilangasta.",
          "Neulosten (myös nukka- ja froteeneulosten) valmistus, värjäys, valkaisu ja loppumuokkaus. Neulosten valmistus kimmoisasta tai kumilangasta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "froteeneulosten valmistus",
          "joustofroteekankaiden valmistus",
          "kankaiden (neule-) valmistus",
          "neulekankaiden valmistus",
          "neulosten valmistus, värjäys, valkaisu ja loppumuokkaus",
          "trikooneulosten valmistus ja viimeistely",
          "trikoosamettikankaiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/177",
    "level": 3,
    "code": "177",
    "order": 2350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/17",
    "parentCode": "17",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Neuletuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "neuletuotteiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1771",
    "level": 4,
    "code": "1771",
    "order": 2360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/177",
    "parentCode": "177",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sukkien ja sukkahousujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17710",
    "level": 5,
    "code": "17710",
    "order": 2370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1771",
    "parentCode": "1771",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sukkien ja sukkahousujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Miesten, naisten ja lasten sukkien ja sukkahousujen, myös terättömien, valmistus. Jalkineiden päällysten valmistus tekstiiliaineesta ilman kiinnitettyä pohjaa.",
          "Miesten, naisten ja lasten sukkien ja sukkahousujen, myös terättömien, valmistus. Jalkineiden päällysten valmistus tekstiiliaineesta ilman kiinnitettyä pohjaa."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "jalkineiden valmistus tekstiiliaineesta ilman pohjia",
          "sukkahousujen valmistus",
          "sukkatehdas",
          "sukkien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1772",
    "level": 4,
    "code": "1772",
    "order": 2380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/177",
    "parentCode": "177",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Neulepuseroiden, -takkien ja sen kaltaisten tuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/17720",
    "level": 5,
    "code": "17720",
    "order": 2390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1772",
    "parentCode": "1772",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Neulepuseroiden, -takkien ja sen kaltaisten tuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Käsin tai koneella neulottujen villapaitojen, neulepuseroiden, -takkien, -liivien ja vastaavien tuotteiden valmistus.\r\n",
          "Käsin tai koneella neulottujen villapaitojen, neulepuseroiden, -takkien, -liivien ja vastaavien tuotteiden valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- sukkien ja sukkahousujen valmistus (17710)\r\n- muiden neulevaatteiden ja -asusteiden valmistus (182)\r\n- ortopedisten välineiden valmistus (33101)",
          "- sukkien ja sukkahousujen valmistus (17710)\r\n- muiden neulevaatteiden ja -asusteiden valmistus (182)\r\n- ortopedisten välineiden valmistus (33101)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "villapaitojen valmistus",
          "neulepuseroiden, -takkien ja -liivien valmistus",
          "puseroiden (neule-) valmistus",
          "villatakkien ym. neuletakkien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/18",
    "level": 2,
    "code": "18",
    "order": 2400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/DB",
    "parentCode": "DB",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vaatetusteollisuus kattaa kaiken vaatteiden ompelun (valmis- ja mittatilausvaatteet) kaikista materiaaleista (esim. nahasta, kankaasta, neuloksesta) kaiken tyyppisten vaatteiden osalta (esim. miesten, naisten ja lasten päällys- ja alusvaatteet, myös työ- ja vapaa-ajan vaatteet) mukaan luettuna asusteet. Tämä luokka sisältää myös turkisteollisuuden (turkisnahat ja -vaatteet). Se ei sisällä käsin tai koneella tuotettujen neulevaatteiden valmistusta (177) eikä vaatteiden viimeistelyä (17300).",
          "Vaatetusteollisuus kattaa kaiken vaatteiden ompelun (valmis- ja mittatilausvaatteet) kaikista materiaaleista (esim. nahasta, kankaasta, neuloksesta) kaiken tyyppisten vaatteiden osalta (esim. miesten, naisten ja lasten päällys- ja alusvaatteet, myös työ- ja vapaa-ajan vaatteet) mukaan luettuna asusteet. Tämä luokka sisältää myös turkisteollisuuden (turkisnahat ja -vaatteet). Se ei sisällä käsin tai koneella tuotettujen neulevaatteiden valmistusta (177) eikä vaatteiden viimeistelyä (17300)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/181",
    "level": 3,
    "code": "181",
    "order": 2410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/18",
    "parentCode": "18",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Nahkavaatteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1810",
    "level": 4,
    "code": "1810",
    "order": 2420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/181",
    "parentCode": "181",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Nahkavaatteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/18100",
    "level": 5,
    "code": "18100",
    "order": 2430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1810",
    "parentCode": "1810",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Nahkavaatteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Nahkavaatteiden valmistus: takit, housut, hameet ym. päällys- ja ulkoiluvaatteet, myös tekonahasta.\r\n",
          "Nahkavaatteiden valmistus: takit, housut, hameet ym. päällys- ja ulkoiluvaatteet, myös tekonahasta.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- nahkahattujen, -käsineiden ja -vöiden valmistus (18240)\r\n- turkisvaatteiden valmistus (18300)\r\n- urheilukäsineiden ja -päähineiden valmistus nahasta tai tekonahasta (36400)",
          "- nahkahattujen, -käsineiden ja -vöiden valmistus (18240)\r\n- turkisvaatteiden valmistus (18300)\r\n- urheilukäsineiden ja -päähineiden valmistus nahasta tai tekonahasta (36400)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "keinonahkavaatteiden valmistus",
          "nahkavaatteiden valmistus (myös keinonahasta)",
          "tekonahkavaatteiden valmistus",
          "vaatteiden valmistus nahasta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/182",
    "level": 3,
    "code": "182",
    "order": 2440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/18",
    "parentCode": "18",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vaatteiden ja asusteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vaatteiden ja asusteiden valmistus ei sisällä turkisvaatteiden valmistusta (18300).",
          "Vaatteiden ja asusteiden valmistus ei sisällä turkisvaatteiden valmistusta (18300)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "turkiksilla somistettujen vaatteiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1821",
    "level": 4,
    "code": "1821",
    "order": 2450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/182",
    "parentCode": "182",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Työvaatteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/18210",
    "level": 5,
    "code": "18210",
    "order": 2460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1821",
    "parentCode": "1821",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Työvaatteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Työvaatteiden ja virkapukujen valmistus.\r\n",
          "Työvaatteiden ja virkapukujen valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- jalkineiden valmistus (19300)\r\n- työvaatteiden valmistus kumista tai muovista yhteenliimaamalla tai ompelemalla (25130, 25240)\r\n- turvapäähineiden ja -kypärien valmistus (25240, 28750)\r\n- työvaatteiden ja virkapukujen korjaus (52740)",
          "- jalkineiden valmistus (19300)\r\n- työvaatteiden valmistus kumista tai muovista yhteenliimaamalla tai ompelemalla (25130, 25240)\r\n- turvapäähineiden ja -kypärien valmistus (25240, 28750)\r\n- työvaatteiden ja virkapukujen korjaus (52740)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "työvaatteiden valmistus",
          "virkapukujen valmistus",
          "univormujen valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1822",
    "level": 4,
    "code": "1822",
    "order": 2470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/182",
    "parentCode": "182",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden päällysvaatteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/18220",
    "level": 5,
    "code": "18220",
    "order": 2480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1822",
    "parentCode": "1822",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden päällysvaatteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Miesten, naisten ja lasten muiden päällysvaatteiden valmistus kudotusta kankaasta, trikooneuloksesta, kuitukankaasta jne.: päällystakit, pikkutakit, puvut, housut, leningit, jakut, hameet, yhdistelmäasut yms.\r\n\r\nSadetakkien valmistus.\r\n\r\nMuiden päällysvaatteiden leikkaus ja ompelu huovasta ja päällystetystä tai kyllästetystä tekstiilistä.\r\n\r\nMittatilausvaatteiden valmistus.\r\n",
          "Miesten, naisten ja lasten muiden päällysvaatteiden valmistus kudotusta kankaasta, trikooneuloksesta, kuitukankaasta jne.: päällystakit, pikkutakit, puvut, housut, leningit, jakut, hameet, yhdistelmäasut yms.\r\n\r\nSadetakkien valmistus.\r\n\r\nMuiden päällysvaatteiden leikkaus ja ompelu huovasta ja päällystetystä tai kyllästetystä tekstiilistä.\r\n\r\nMittatilausvaatteiden valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- käsin tai koneella tuotettujen neulepuseroiden, -takkien, -liivien ja vastaavien tuotteiden valmistus (17720)\r\n- turkisvaatteiden valmistus (18300)\r\n- kenkien valmistus (19300)\r\n- vaatteiden korjaus (52740)\r\n- kumisten tai muovisten liimaamalla tms. tavalla kuin ompelemalla yhteen liitettyjen päällysvaatteiden valmistus (25130, 25240)",
          "- käsin tai koneella tuotettujen neulepuseroiden, -takkien, -liivien ja vastaavien tuotteiden valmistus (17720)\r\n- turkisvaatteiden valmistus (18300)\r\n- kenkien valmistus (19300)\r\n- vaatteiden korjaus (52740)\r\n- kumisten tai muovisten liimaamalla tms. tavalla kuin ompelemalla yhteen liitettyjen päällysvaatteiden valmistus (25130, 25240)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "huovasta valmistetut päällysvaatteet",
          "päällystakkien valmistus",
          "talvitakkien valmistus",
          "pikkutakkien valmistus",
          "miesten pukujen valmistus",
          "hameiden valmistus",
          "yhdistelmäasujen valmistus",
          "ateljeeompelimot",
          "mittatilausvaatteiden valmistus",
          "päällysvaatteiden valmistus",
          "sadetakkien valmistus",
          "trikoopuseroiden, -takkien ja -liivien valmistus",
          "housujen valmistus",
          "trikoohousujen valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1823",
    "level": 4,
    "code": "1823",
    "order": 2490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/182",
    "parentCode": "182",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Alusvaatteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/18230",
    "level": 5,
    "code": "18230",
    "order": 2500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1823",
    "parentCode": "1823",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Alusvaatteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Miesten, naisten ja lasten alusvaatteiden valmistus kudotusta kankaasta, trikooneuloksesta, pitsistä jne.\r\n\r\nPaitojen, paitapuseroiden, T-paitojen, puseroiden, alushousujen, pikkuhousujen, yöpukujen ja -paitojen, aamutakkien, rintaliivien, korsettien yms. valmistus.\r\n",
          "Miesten, naisten ja lasten alusvaatteiden valmistus kudotusta kankaasta, trikooneuloksesta, pitsistä jne.\r\n\r\nPaitojen, paitapuseroiden, T-paitojen, puseroiden, alushousujen, pikkuhousujen, yöpukujen ja -paitojen, aamutakkien, rintaliivien, korsettien yms. valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- sukkien ja sukkahousujen valmistus (17710)\r\n- alusvaatteiden korjaus (52740)",
          "- sukkien ja sukkahousujen valmistus (17710)\r\n- alusvaatteiden korjaus (52740)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "paitapuseroiden valmistus",
          "paitojen valmistus",
          "t-paitojen valmistus",
          "aamutakkien valmistus",
          "pyjamien valmistus",
          "alusvaatteiden valmistus",
          "rintaliivien (myös neulos-) valmistus",
          "yövaatteiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1824",
    "level": 4,
    "code": "1824",
    "order": 2510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/182",
    "parentCode": "182",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/18240",
    "level": 5,
    "code": "18240",
    "order": 2520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1824",
    "parentCode": "1824",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muiden kuin työ-, päällys- tai alusvaatteiden valmistus.\r\n\r\nVauvanvaatteiden valmistus.\r\n\r\nUlkoilu- ja hiihtoasujen sekä verryttely- ja uimapukujen valmistus.\r\n\r\nHattujen ja päähineiden valmistus, myös nahasta tai turkiksesta.\r\n\r\nMuiden asusteiden, kuten käsineiden, vöiden, huivien, solmioiden, rusettien, silkkikaulaliinojen, hiusverkkojen yms. valmistus.\r\n",
          "Muiden kuin työ-, päällys- tai alusvaatteiden valmistus.\r\n\r\nVauvanvaatteiden valmistus.\r\n\r\nUlkoilu- ja hiihtoasujen sekä verryttely- ja uimapukujen valmistus.\r\n\r\nHattujen ja päähineiden valmistus, myös nahasta tai turkiksesta.\r\n\r\nMuiden asusteiden, kuten käsineiden, vöiden, huivien, solmioiden, rusettien, silkkikaulaliinojen, hiusverkkojen yms. valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- turvapäähineiden valmistus (25240, 28750)\r\n- urheilukäsineiden ja urheilupäähineiden valmistus nahasta (36400)\r\n- muiden vaatteiden ja asusteiden korjaus (52740)",
          "- turvapäähineiden valmistus (25240, 28750)\r\n- urheilukäsineiden ja urheilupäähineiden valmistus nahasta (36400)\r\n- muiden vaatteiden ja asusteiden korjaus (52740)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hiihtoasujen valmistus",
          "tuulipukujen valmistus",
          "turkishattujen ja -päähineiden valmistus",
          "asusteiden valmistus",
          "asusteiden valmistus nahasta",
          "hattujen (turkis-) valmistus",
          "hattujen valmistus",
          "hattujen valmistus nahasta tai keinonahasta",
          "hatunosien valmistus",
          "hiusverkkojen valmistus",
          "huivien valmistus",
          "kaulaliinojen valmistus",
          "käsineiden valmistus",
          "nahkahattujen valmistus (myös keinonahasta)",
          "olkaimien valmistus",
          "päähineiden valmistus",
          "päähineiden valmistus nahasta",
          "solmioiden valmistus",
          "uima-asujen valmistus",
          "ulkoilupukimien valmistus",
          "vöiden valmistus nahasta tai keinonahasta",
          "vauvanvaatteiden valmistus",
          "verryttelypukujen valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/183",
    "level": 3,
    "code": "183",
    "order": 2530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/18",
    "parentCode": "18",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Turkisten muokkaus ja turkistuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1830",
    "level": 4,
    "code": "1830",
    "order": 2540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/183",
    "parentCode": "183",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Turkisten muokkaus ja turkistuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/18300",
    "level": 5,
    "code": "18300",
    "order": 2550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1830",
    "parentCode": "1830",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Turkisten muokkaus ja turkistuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Turkisten muokkaus, parkitseminen, valkaisu, värjäys jne. Myös nylkeminen ja kyniminen.\r\n\r\nTurkisvaatteiden ja -asusteiden valmistus.\r\n\r\nYhdistettyjen turkisnahkojen, kuten laattojen, levyjen ja kaistaleiden valmistus.\r\n\r\nMuiden turkistuotteiden, kuten taljojen, mattojen ja kiillotusturkisten valmistus.\r\n\r\nTähän kuuluu myös tekoturkisten, tekoturkisvaatteiden ym. -tuotteiden valmistus.\r\n",
          "Turkisten muokkaus, parkitseminen, valkaisu, värjäys jne. Myös nylkeminen ja kyniminen.\r\n\r\nTurkisvaatteiden ja -asusteiden valmistus.\r\n\r\nYhdistettyjen turkisnahkojen, kuten laattojen, levyjen ja kaistaleiden valmistus.\r\n\r\nMuiden turkistuotteiden, kuten taljojen, mattojen ja kiillotusturkisten valmistus.\r\n\r\nTähän kuuluu myös tekoturkisten, tekoturkisvaatteiden ym. -tuotteiden valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- turkista sisältävien saappaiden ja kenkien valmistus (19300)\r\n- turkiksilla somistettujen vaatteiden valmistus (18220, 18240)\r\n- raakavuotien, -nahkojen ja turkisten tuotanto kuuluu siihen luokkaan, missä ko. eläin on teurastettu (yleensä 0125, 01500, 15110)\r\n- turkisjäljitelmien valmistus kankaista tai neuloksista (172, 17600)\r\n- turkishattujen ja -päähineiden valmistus (18240)",
          "- turkista sisältävien saappaiden ja kenkien valmistus (19300)\r\n- turkiksilla somistettujen vaatteiden valmistus (18220, 18240)\r\n- raakavuotien, -nahkojen ja turkisten tuotanto kuuluu siihen luokkaan, missä ko. eläin on teurastettu (yleensä 0125, 01500, 15110)\r\n- turkisjäljitelmien valmistus kankaista tai neuloksista (172, 17600)\r\n- turkishattujen ja -päähineiden valmistus (18240)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asusteiden valmistus turkiksesta",
          "keinoturkisvaatteiden valmistus",
          "mattojen (turkis-) valmistus",
          "taljojen (turkis-) valmistus",
          "tekoturkisvaatteiden valmistus",
          "turkisten muokkaus, parkitseminen, valkaisu, värjäys jne.",
          "turkisvaatteiden ja -asusteiden valmistus",
          "vaatteiden valmistus turkiksesta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/DC",
    "level": 1,
    "code": "DC",
    "order": 2560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/D",
    "parentCode": "D",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Nahan ja nahkatuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Nahka- ja jalkineteollisuudessa käytetään raaka-aineena nahan lisäksi monia muitakin materiaaleja. Tähän luokkaan kuuluvat myös raakavuotien ja -nahkojen valmistelu ja parkitus. (Niiden tuotanto kuuluu luokkaan 15110).",
          "Nahka- ja jalkineteollisuudessa käytetään raaka-aineena nahan lisäksi monia muitakin materiaaleja. Tähän luokkaan kuuluvat myös raakavuotien ja -nahkojen valmistelu ja parkitus. (Niiden tuotanto kuuluu luokkaan 15110)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/19",
    "level": 2,
    "code": "19",
    "order": 2570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/DC",
    "parentCode": "DC",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Parkitseminen ja muu nahan valmistus; laukkujen ja jalkineiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/191",
    "level": 3,
    "code": "191",
    "order": 2580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/19",
    "parentCode": "19",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Parkitseminen ja muu nahan valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1910",
    "level": 4,
    "code": "1910",
    "order": 2590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/191",
    "parentCode": "191",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Parkitseminen ja muu nahan valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/19100",
    "level": 5,
    "code": "19100",
    "order": 2600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1910",
    "parentCode": "1910",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Parkitseminen ja muu nahan valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Nahan parkitseminen, muokkaus, kiillotus jne. Myös pergamenttinahan, säämiskäparkitun nahan, kiiltonahan ja metalloidun nahan valmistus.\r\n\r\nNahkaan tai nahkakuituihin perustuvan kuitunahan (tekonahan) valmistus laattoina, levyinä tai rullina.\r\n",
          "Nahan parkitseminen, muokkaus, kiillotus jne. Myös pergamenttinahan, säämiskäparkitun nahan, kiiltonahan ja metalloidun nahan valmistus.\r\n\r\nNahkaan tai nahkakuituihin perustuvan kuitunahan (tekonahan) valmistus laattoina, levyinä tai rullina.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- raakojen vuotien ja nahkojen tuotanto (15110)\r\n- turkisten parkitseminen ja muokkaus (18300)\r\n- nahkavaatteiden valmistus (18100)\r\n- nahkajalkineiden valmistus (19300)\r\n- luonnonnahkaan tai luonnonnahkakuituihin perustumattomien nahkajäljitelmien valmistus (172, 25130, 25240)",
          "- raakojen vuotien ja nahkojen tuotanto (15110)\r\n- turkisten parkitseminen ja muokkaus (18300)\r\n- nahkavaatteiden valmistus (18100)\r\n- nahkajalkineiden valmistus (19300)\r\n- luonnonnahkaan tai luonnonnahkakuituihin perustumattomien nahkajäljitelmien valmistus (172, 25130, 25240)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "keinonahan (kuitunahan) valmistus nahasta tai nahkakuiduista",
          "kiiltonahan valmistus",
          "kuitunahan valmistus",
          "metalloidun nahan valmistus",
          "nahan parkitseminen, muokkaus, kiillotus jne.",
          "nahan valmistus (myös kuitunahan)",
          "parkitseminen (nahan)",
          "pergamenttinahan valmistus",
          "säämiskäparkitun nahan valmistus",
          "tekonahan (kuitunahan) valmistus nahasta tai nahkakuiduista"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/192",
    "level": 3,
    "code": "192",
    "order": 2610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/19",
    "parentCode": "19",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1920",
    "level": 4,
    "code": "1920",
    "order": 2620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/192",
    "parentCode": "192",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/19200",
    "level": 5,
    "code": "19200",
    "order": 2630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1920",
    "parentCode": "1920",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Matkalaukkujen ja -arkkujen, salkkujen, käsilaukkujen, lompakoiden, kukkaroiden, koteloiden yms. valmistus nahasta tai tekonahasta. Myös muusta aineesta, kuten muovilevystä, tekstiiliaineesta, vulkaanikuidusta, kartongista tai pahvista valmistetut tuotteet, mikäli valmistusmenetelmä on sama kuin vastaavissa nahkatuotteissa.\r\n\r\nMuiden kuin metallisten kellonrannekkeiden valmistus.\r\n\r\nTekniseen tarkoitukseen käytettävien nahka- ja tekonahkateosten valmistus.\r\n\r\nSatula- ja valjasteosten, pakkaustarvikkeiden, hihnojen ym. valmistus nahasta tai tekonahasta, myös koirien talutushihnojen, kaulapantojen ja takkien valmistus.\r\n\r\nMuiden nahka- ja tekonahkateosten valmistus: kirjojen selät, sateenvarjokotelot, valokuvakehykset yms.\r\n",
          "Matkalaukkujen ja -arkkujen, salkkujen, käsilaukkujen, lompakoiden, kukkaroiden, koteloiden yms. valmistus nahasta tai tekonahasta. Myös muusta aineesta, kuten muovilevystä, tekstiiliaineesta, vulkaanikuidusta, kartongista tai pahvista valmistetut tuotteet, mikäli valmistusmenetelmä on sama kuin vastaavissa nahkatuotteissa.\r\n\r\nMuiden kuin metallisten kellonrannekkeiden valmistus.\r\n\r\nTekniseen tarkoitukseen käytettävien nahka- ja tekonahkateosten valmistus.\r\n\r\nSatula- ja valjasteosten, pakkaustarvikkeiden, hihnojen ym. valmistus nahasta tai tekonahasta, myös koirien talutushihnojen, kaulapantojen ja takkien valmistus.\r\n\r\nMuiden nahka- ja tekonahkateosten valmistus: kirjojen selät, sateenvarjokotelot, valokuvakehykset yms.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- nahkavaatteiden valmistus (18100)\r\n- nahkakäsineiden ja -hattujen valmistus (18240)\r\n- jalkineiden valmistus (19300)\r\n- metallisten kellonrannekkeiden valmistus (33500)",
          "- nahkavaatteiden valmistus (18100)\r\n- nahkakäsineiden ja -hattujen valmistus (18240)\r\n- jalkineiden valmistus (19300)\r\n- metallisten kellonrannekkeiden valmistus (33500)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "valokuvakehysten valmistus nahasta",
          "hihnojen valmistus",
          "kassien valmistus nahasta tms.",
          "kaulapantojen (koirien) valmistus",
          "kellon rannekkeiden valmistus nahasta tai vastaavasta",
          "kirjanselkien valmistus nahasta tms.",
          "koirien talutushihnojen ja takkien valmistus",
          "kukkarojen valmistus nahasta tms.",
          "käsilaukkujen valmistus nahasta tms.",
          "laukkujen valmistus nahasta tms.",
          "laukkutehdas",
          "lompakkojen valmistus nahasta tms.",
          "matkalaukkujen valmistus nahasta tms.",
          "nahka- ja keinonahkateosten valm. tekniseen tarkoitukseen",
          "nahkatuotteiden (myös keino-) valmistus",
          "salkkujen valmistus nahasta tms.",
          "sateenvarjokoteloiden valmistus nahasta tms.",
          "satulateosten valmistus",
          "satuloiden valmistus",
          "valjasteosten valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/193",
    "level": 3,
    "code": "193",
    "order": 2640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/19",
    "parentCode": "19",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jalkineiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/1930",
    "level": 4,
    "code": "1930",
    "order": 2650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/193",
    "parentCode": "193",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jalkineiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/19300",
    "level": 5,
    "code": "19300",
    "order": 2660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/1930",
    "parentCode": "1930",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jalkineiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Jalkineiden valmistus kaikkiin tarkoituksiin (lukuun ottamatta ortopedisia kenkiä) mistä tahansa aineesta (paitsi ei asbestista eikä tekstiiliaineesta ilman sovitettuja pohjia) valmistustavasta riippumatta.\r\n\r\nKenkien, saappaiden, saapikkaiden, sandaalien, tohvelien valmistus.\r\n\r\nKumisaappaiden ym. vedenpitävien jalkineiden valmistus.\r\n\r\nUrheilujalkineiden, myös muovisten laskettelukenkien valmistus.\r\n\r\nKalossien ym. suojajalkineiden, nilkkaimien, säärystimien yms. valmistus.\r\n\r\nKenkien valmistus kokonaan tai osittain nahasta, tekstiiliaineista, muovista, kumista, puusta tai muista aineista.\r\n\r\nJalkineiden valmistus leikkaamalla ja ompelemalla, liimaamalla, muotilla tai muulla tavalla.\r\n\r\nJalkineiden osien valmistus, myös päällykset ja niiden osat, ulkopohjat, korot kumista ja muovista yms.\r\n",
          "Jalkineiden valmistus kaikkiin tarkoituksiin (lukuun ottamatta ortopedisia kenkiä) mistä tahansa aineesta (paitsi ei asbestista eikä tekstiiliaineesta ilman sovitettuja pohjia) valmistustavasta riippumatta.\r\n\r\nKenkien, saappaiden, saapikkaiden, sandaalien, tohvelien valmistus.\r\n\r\nKumisaappaiden ym. vedenpitävien jalkineiden valmistus.\r\n\r\nUrheilujalkineiden, myös muovisten laskettelukenkien valmistus.\r\n\r\nKalossien ym. suojajalkineiden, nilkkaimien, säärystimien yms. valmistus.\r\n\r\nKenkien valmistus kokonaan tai osittain nahasta, tekstiiliaineista, muovista, kumista, puusta tai muista aineista.\r\n\r\nJalkineiden valmistus leikkaamalla ja ompelemalla, liimaamalla, muotilla tai muulla tavalla.\r\n\r\nJalkineiden osien valmistus, myös päällykset ja niiden osat, ulkopohjat, korot kumista ja muovista yms.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- jalkineiden päällysten valmistus tekstiiliaineesta ilman kiinnitettyä pohjaa (17710)\r\n- ortopedisten jalkineiden valmistus (33101)",
          "- jalkineiden päällysten valmistus tekstiiliaineesta ilman kiinnitettyä pohjaa (17710)\r\n- ortopedisten jalkineiden valmistus (33101)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hiihtokenkien valmistus",
          "jalkineiden (myös vedenpitävien) valmistus",
          "jalkineiden osien valmistus",
          "kenkien valmistus",
          "kenkätehdas",
          "kumisaappaiden ym. vedenpitävien jalkineiden valmistus",
          "monojen valmistus",
          "saapikkaiden valmistus",
          "saappaiden valmistus",
          "sandaalien valmistus",
          "suojajalkineiden valmistus",
          "säärystimien ja nilkkaimien valmistus",
          "tohvelien valmistus",
          "urheilujalkineiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/DD",
    "level": 1,
    "code": "DD",
    "order": 2670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/D",
    "parentCode": "D",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/20",
    "level": 2,
    "code": "20",
    "order": 2680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/DD",
    "parentCode": "DD",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sahatavaran, puutuotteiden sekä korkki- ja punontatuotteiden valmistus pl. huonekalut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tämä luokka sisältää puutuotteiden, kuten sahatavaran, ristiinliimatun vanerin, vaneriviilun, puupakkausten, puisten lattianpäällysteiden, tehdasvalmisteisten puurakennusten ja niiden puuelementtien valmistuksen. Tuotantoprosessi käsittää puun sahauksen, höyläyksen, muotoilun, laminoinnin ja puutuotteiden kokoonpanon. Se alkaa tukkien sahaamisesta pölkyiksi tai sahatavaraksi, joita voidaan sen jälkeen sahata edelleen tai muotoilla sorvilla tai muilla työvälineillä. Sahatavara tai muu muokattu puuaines voidaan tämän jälkeen höylätä tai hioa sekä koota lopullisiksi tuotteiksi, kuten puupakkauksiksi.\r\n\r\nSahoja ja puunsuojausta harjoittavia yksikköjä lukuun ottamatta yksiköt ryhmitellään teollisuudenaloihin lähinnä pääasiallisen tuotteensa mukaisesti.\r\n\r\nTämä taso ei sisällä huonekalujen valmistusta (361) eikä muun kuin valmistajan suorittamaa puisten kiintokalusteiden yms. asennusta (45420).",
          "Tämä luokka sisältää puutuotteiden, kuten sahatavaran, ristiinliimatun vanerin, vaneriviilun, puupakkausten, puisten lattianpäällysteiden, tehdasvalmisteisten puurakennusten ja niiden puuelementtien valmistuksen. Tuotantoprosessi käsittää puun sahauksen, höyläyksen, muotoilun, laminoinnin ja puutuotteiden kokoonpanon. Se alkaa tukkien sahaamisesta pölkyiksi tai sahatavaraksi, joita voidaan sen jälkeen sahata edelleen tai muotoilla sorvilla tai muilla työvälineillä. Sahatavara tai muu muokattu puuaines voidaan tämän jälkeen höylätä tai hioa sekä koota lopullisiksi tuotteiksi, kuten puupakkauksiksi.\r\n\r\nSahoja ja puunsuojausta harjoittavia yksikköjä lukuun ottamatta yksiköt ryhmitellään teollisuudenaloihin lähinnä pääasiallisen tuotteensa mukaisesti.\r\n\r\nTämä taso ei sisällä huonekalujen valmistusta (361) eikä muun kuin valmistajan suorittamaa puisten kiintokalusteiden yms. asennusta (45420)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "metsäteollisuustuotteiden valmistus (puutavara, puutuotteet)",
          "puutavaran valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/201",
    "level": 3,
    "code": "201",
    "order": 2690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/20",
    "parentCode": "20",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puun sahaus, höyläys ja kyllästys"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2010",
    "level": 4,
    "code": "2010",
    "order": 2700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/201",
    "parentCode": "201",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puun sahaus, höyläys ja kyllästys"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/20100",
    "level": 5,
    "code": "20100",
    "order": 2710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2010",
    "parentCode": "2010",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puun sahaus, höyläys ja kyllästys"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puun sahaus, höyläys ja muu työstö: pituussuunnassa sahattu, tasoleikattu, sorvattu, höylätty, profiloitu tai muulla tavalla työstetty puu.\r\n\r\nPuisten ratapölkkyjen valmistus.\r\n\r\nYhdistämättömien parkettilaattojen ja -rimojen valmistus.\r\n\r\nLastuvillan ja puujauhon valmistus. Puulastujen ja hakkeen valmistus sahojen yhteydessä. Polttopuun sahaus ja pilkkominen. \r\n\r\nSahatavaran yms. puutavaran kyllästys tai kemiallinen käsittely suoja- ym. aineilla. Puun kuivaus ja lämpökäsittely.\r\n",
          "Puun sahaus, höyläys ja muu työstö: pituussuunnassa sahattu, tasoleikattu, sorvattu, höylätty, profiloitu tai muulla tavalla työstetty puu.\r\n\r\nPuisten ratapölkkyjen valmistus.\r\n\r\nYhdistämättömien parkettilaattojen ja -rimojen valmistus.\r\n\r\nLastuvillan ja puujauhon valmistus. Puulastujen ja hakkeen valmistus sahojen yhteydessä. Polttopuun sahaus ja pilkkominen. \r\n\r\nSahatavaran yms. puutavaran kyllästys tai kemiallinen käsittely suoja- ym. aineilla. Puun kuivaus ja lämpökäsittely.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- puun korjuu ja raakapuun tuotanto (02013)\r\n- vanerin ja vaneriviilun valmistus (20201)\r\n- lastulevyn valmistus (20202)\r\n- kuitulevyn valmistus (20203)\r\n- kattopäreiden ja -paanujen sekä reuna- ja kehyslistojen valmistus (20309)\r\n- hakkeen valmistus muualla kuin sahan yhteydessä kuuluu valmistajan päätoimialan mukaiseen teollisuuden luokkaan",
          "- puun korjuu ja raakapuun tuotanto (02013)\r\n- vanerin ja vaneriviilun valmistus (20201)\r\n- lastulevyn valmistus (20202)\r\n- kuitulevyn valmistus (20203)\r\n- kattopäreiden ja -paanujen sekä reuna- ja kehyslistojen valmistus (20309)\r\n- hakkeen valmistus muualla kuin sahan yhteydessä kuuluu valmistajan päätoimialan mukaiseen teollisuuden luokkaan"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "brikettien valmistus puuhakkeesta tai sahajauhosta",
          "kissanhiekan (puupohjaisen) valmistus",
          "puun lämpökäsittely",
          "puupellettien valmistus",
          "puupuristeiden valmistus polttoaineeksi",
          "sahat",
          "ratapölkkyjen (puisten) valmistus",
          "hakkeen valmistus sahojen yhteydessä",
          "höylätyn sahatavaran valmistus",
          "kyllästetyn sahatavaran valmistus",
          "lastuvillan valmistus",
          "parkettilaattojen ja -rimojen (yhdistämättömien) valmistus",
          "polttopuiden pilkkominen",
          "polttopuun sahaus ja pilkkominen",
          "puujauhon valmistus",
          "puun kuivaaminen",
          "puun sahaus, höyläys ja kyllästys",
          "sahatavaran valmistus",
          "sahatavaran yms. puutavaran kyllästäminen",
          "puun paistaminen"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/202",
    "level": 3,
    "code": "202",
    "order": 2720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/20",
    "parentCode": "20",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vanerin, lastu- ja kuitulevyn ym. puulevyjen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2020",
    "level": 4,
    "code": "2020",
    "order": 2730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/202",
    "parentCode": "202",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vanerin, lastu- ja kuitulevyn ym. puulevyjen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/20201",
    "level": 5,
    "code": "20201",
    "order": 2740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2020",
    "parentCode": "2020",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vanerin ja vaneriviilun valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vaneriviilun valmistus.\r\n\r\nRistiinliimatun vanerin, viilutettujen puulevyjen yms. kerrostetun puun, paneelien ja levyjen valmistus. Tiivistetyn puun valmistus.\r\n",
          "Vaneriviilun valmistus.\r\n\r\nRistiinliimatun vanerin, viilutettujen puulevyjen yms. kerrostetun puun, paneelien ja levyjen valmistus. Tiivistetyn puun valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- lastulevyn valmistus (20202)\r\n- kuitulevyn valmistus (20203)",
          "- lastulevyn valmistus (20202)\r\n- kuitulevyn valmistus (20203)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "paneelien valmistus",
          "levyn (viilutetun puu-) valmistus",
          "liimalevyjen valmistus",
          "puulevyn (viilutetun) valmistus",
          "ristiinliimatun vanerin valmistus",
          "vanerin ja vaneriviilun valmistus",
          "viilutettujen puulevyjen valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/20202",
    "level": 5,
    "code": "20202",
    "order": 2750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2020",
    "parentCode": "2020",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lastulevyn valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Lastulevyn valmistus puulastuista, sahanpurusta, puujauhosta tai muusta puumaisesta aineesta, myös tekohartsin tai muun sideaineen avulla yhteenpuristamalla.\r\n",
          "Lastulevyn valmistus puulastuista, sahanpurusta, puujauhosta tai muusta puumaisesta aineesta, myös tekohartsin tai muun sideaineen avulla yhteenpuristamalla.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- levyjen valmistus puulastusta, sahanpurusta tai muusta puumaisesta aineesta kipsi- tai muuta kivennäissideainetta käyttäen (26610, 26620)",
          "- levyjen valmistus puulastusta, sahanpurusta tai muusta puumaisesta aineesta kipsi- tai muuta kivennäissideainetta käyttäen (26610, 26620)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lastulevyn valmistus yhteenpuristamalla",
          "lastulevytehdas",
          "levyn (lastu-) valmistus yhteenpuristamalla"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/20203",
    "level": 5,
    "code": "20203",
    "order": 2760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2020",
    "parentCode": "2020",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuitulevyn valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pehmeän ja kovan kuitulevyn valmistus puusta tai muusta puumaisesta aineesta, myös kuitulevyn päällystäminen.",
          "Pehmeän ja kovan kuitulevyn valmistus puusta tai muusta puumaisesta aineesta, myös kuitulevyn päällystäminen."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kuitulevyn (pehmeän ja kovan) valmistus ja päällystäminen",
          "levyn (pehmeän ja kovan kuitu-) valmistus ja päällystäminen"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/203",
    "level": 3,
    "code": "203",
    "order": 2770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/20",
    "parentCode": "20",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2030",
    "level": 4,
    "code": "2030",
    "order": 2780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/203",
    "parentCode": "203",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/20301",
    "level": 5,
    "code": "20301",
    "order": 2790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2030",
    "parentCode": "2030",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puutalojen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pystytystä varten valmiiden puurakennusten tehdasmainen tai käsityömäinen valmistus: asuinrakennukset vakituista tai vapaa-ajan asumista varten, saunat, vajat jne.\r\n\r\nMyös tällaisten valmiiden puurakennusten pystytys rakennuspaikalla, jos sen suorittaa rakennuksen valmistaja.\r\n",
          "Pystytystä varten valmiiden puurakennusten tehdasmainen tai käsityömäinen valmistus: asuinrakennukset vakituista tai vapaa-ajan asumista varten, saunat, vajat jne.\r\n\r\nMyös tällaisten valmiiden puurakennusten pystytys rakennuspaikalla, jos sen suorittaa rakennuksen valmistaja.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- puutalojen pystytys rakennusyrityksen toimesta (45211)",
          "- puutalojen pystytys rakennusyrityksen toimesta (45211)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "vajojen (puu-) tehdasmainen valmistus",
          "kesämökkien tehdasmainen tai käsityömäinen valmistus",
          "puutalojen tehdasmainen valmistus",
          "saunojen tehdasmainen tai käsityömäinen valmistus",
          "talojen (puu-) tehdasmainen valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/20309",
    "level": 5,
    "code": "20309",
    "order": 2800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2030",
    "parentCode": "2030",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Pääasiassa rakennusteollisuudessa käytettäväksi tarkoitettujen puutuotteiden valmistus:\r\n\r\nRakennuspuusepäntuotteiden valmistus: ovet, ikkunat, ikkunaluukut ja niiden karmit, portaat, kaiteet ja muut niiden kaltaiset tavarat.\r\n\r\nKirvesmiehen teosten valmistus: hirret, parrut, kattotuolit ja muut niiden kaltaiset puuteokset, joita käytetään talon rakenneosina tai rakennustelineissä, holvikaaren kannattimina jne. Myös puusta tehtyjen betonimuottien valmistus.\r\n\r\nPuisten reuna- ja kehyslistojen, kattopäreiden ja paanujen valmistus.\r\n\r\nSolulevyjen ja yhdistettyjen parkettilaattojen ja -rimojen valmistus.\r\n\r\nEm. tuotteisiin kuuluviksi tunnistettavien kokoamattomien osien valmistus.\r\n\r\nNäiden tuotteiden asentaminen, kun se tapahtuu valmistajan toimesta.\r\n",
          "Pääasiassa rakennusteollisuudessa käytettäväksi tarkoitettujen puutuotteiden valmistus:\r\n\r\nRakennuspuusepäntuotteiden valmistus: ovet, ikkunat, ikkunaluukut ja niiden karmit, portaat, kaiteet ja muut niiden kaltaiset tavarat.\r\n\r\nKirvesmiehen teosten valmistus: hirret, parrut, kattotuolit ja muut niiden kaltaiset puuteokset, joita käytetään talon rakenneosina tai rakennustelineissä, holvikaaren kannattimina jne. Myös puusta tehtyjen betonimuottien valmistus.\r\n\r\nPuisten reuna- ja kehyslistojen, kattopäreiden ja paanujen valmistus.\r\n\r\nSolulevyjen ja yhdistettyjen parkettilaattojen ja -rimojen valmistus.\r\n\r\nEm. tuotteisiin kuuluviksi tunnistettavien kokoamattomien osien valmistus.\r\n\r\nNäiden tuotteiden asentaminen, kun se tapahtuu valmistajan toimesta.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- yhdistämättömien parkettilaattojen ja -rimojen valmistus (20100)\r\n- puutalojen valmistus (20301)",
          "- yhdistämättömien parkettilaattojen ja -rimojen valmistus (20100)\r\n- puutalojen valmistus (20301)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ikkunoiden, ikkunaluukkujen ja -karmien valmistus puusta",
          "karmien valmistus puusta",
          "kattotuolien valmistus puusta",
          "kehyslistojen valmistus puusta",
          "ovien ja ovenkarmien valmistus puusta",
          "parkettilaattojen (yhdistettyjen) valmistus",
          "portaiden valmistus puusta",
          "reunalistojen valmistus puusta",
          "solulevyjen valmistus puusta",
          "talon puisten rakenneosien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/204",
    "level": 3,
    "code": "204",
    "order": 2810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/20",
    "parentCode": "20",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puupakkausten valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2040",
    "level": 4,
    "code": "2040",
    "order": 2820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/204",
    "parentCode": "204",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puupakkausten valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/20400",
    "level": 5,
    "code": "20400",
    "order": 2830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2040",
    "parentCode": "2040",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puupakkausten valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puisten pakkauslaatikoiden, -rasioiden, -häkkien ja muiden niiden kaltaisten päällysteiden valmistus. Puisten kaapeli- ja johdinkelojen, kuormalavojen, -alustojen, laatikko- ym. lastauslavojen ja muiden niiden kaltaisten tavaroiden valmistus.\r\n\r\nTynnyreiden, saavien ja muiden tynnyriteosten ja niiden osien valmistus puusta.\r\n",
          "Puisten pakkauslaatikoiden, -rasioiden, -häkkien ja muiden niiden kaltaisten päällysteiden valmistus. Puisten kaapeli- ja johdinkelojen, kuormalavojen, -alustojen, laatikko- ym. lastauslavojen ja muiden niiden kaltaisten tavaroiden valmistus.\r\n\r\nTynnyreiden, saavien ja muiden tynnyriteosten ja niiden osien valmistus puusta.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- puulla päällystettyjen matkalaukkujen valmistus (20510)\r\n- muulla kuin puulla päällystettyjen matkalaukkujen valmistus (19200)\r\n- palmikointiaineesta valmistettujen laatikoiden tuotanto (20520)",
          "- puulla päällystettyjen matkalaukkujen valmistus (20510)\r\n- muulla kuin puulla päällystettyjen matkalaukkujen valmistus (19200)\r\n- palmikointiaineesta valmistettujen laatikoiden tuotanto (20520)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lastauslavojen valmistus puusta",
          "kaapelikelojen valmistus puusta",
          "kuormalavojen valmistus puusta",
          "laatikoiden valmistus puusta",
          "pakkauslaatikoiden ja -häkkien yms. valmistus puusta",
          "puisten kaapelikelojen, kuormalavojen yms. valmistus",
          "puisten pakkauslaatikoiden, -häkkien yms. valmistus",
          "puupakkausten ja -laatikoiden valmistus",
          "saavien ja niiden osien valmistus puusta",
          "tynnyreiden ja niiden osien valmistus puusta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/205",
    "level": 3,
    "code": "205",
    "order": 2840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/20",
    "parentCode": "20",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden puutuotteiden sekä korkki- ja punontatuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2051",
    "level": 4,
    "code": "2051",
    "order": 2850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/205",
    "parentCode": "205",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden puutuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/20510",
    "level": 5,
    "code": "20510",
    "order": 2860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2051",
    "parentCode": "2051",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden puutuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Erilaisten puutuotteiden valmistus: työkalut, työkalunrungot, -varret ja -kädensijat; harjan- ja luudanrungot ja -varret; jalkineiden puulestit ja pakotuspuut; pienoispatsaat ja muut koriste-esineet puusta; vaateripustimet; puumosaiikkityöt, upotekoristeinen puu; henkilökohtaiset käyttö- ja koriste-esineet puusta, korurasiat tai ruokailuvälinelippaat ja -kotelot yms.; puiset talous- ja keittiöesineet; kalustusesineet (kuten vaate- ja hattunaulakot, maustehyllyt) puusta.\r\n\r\nPuolien, lankarullien ja niiden kaltaisten esineiden valmistus sorvatusta puusta.\r\n\r\nRuumisarkkujen valmistus.\r\n\r\nMuut puusta valmistetut tavarat.\r\n",
          "Erilaisten puutuotteiden valmistus: työkalut, työkalunrungot, -varret ja -kädensijat; harjan- ja luudanrungot ja -varret; jalkineiden puulestit ja pakotuspuut; pienoispatsaat ja muut koriste-esineet puusta; vaateripustimet; puumosaiikkityöt, upotekoristeinen puu; henkilökohtaiset käyttö- ja koriste-esineet puusta, korurasiat tai ruokailuvälinelippaat ja -kotelot yms.; puiset talous- ja keittiöesineet; kalustusesineet (kuten vaate- ja hattunaulakot, maustehyllyt) puusta.\r\n\r\nPuolien, lankarullien ja niiden kaltaisten esineiden valmistus sorvatusta puusta.\r\n\r\nRuumisarkkujen valmistus.\r\n\r\nMuut puusta valmistetut tavarat.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- puusta valmistettujen koneiden ja laitteiden sekä puisten koneen osien valmistus (29)\r\n- puusta tehtyjen jollain muulla aineella kuin puulla päällystettyjen matka-arkkujen ja -laukkujen valmistus, myös muovilevyllä päällystettyinä (19200)\r\n- kellojen koteloiden valmistus (33500)\r\n- korujen valmistus puusta (36610)\r\n- huonekalujen valmistus (361)\r\n- valaisimien ja valaistustarvikkeiden valmistus (31500)\r\n- puusta tehtyjen jalkineiden ja niiden osien valmistus (19300)\r\n- luutien ja harjojen valmistus (36620)\r\n- kävelykeppien ja puisten sateenvarjonkädensijojen valmistus (36630)\r\n- tulitikkujen valmistus (36630)\r\n- leikkikalujen valmistus (36500)",
          "- puusta valmistettujen koneiden ja laitteiden sekä puisten koneen osien valmistus (29)\r\n- puusta tehtyjen jollain muulla aineella kuin puulla päällystettyjen matka-arkkujen ja -laukkujen valmistus, myös muovilevyllä päällystettyinä (19200)\r\n- kellojen koteloiden valmistus (33500)\r\n- korujen valmistus puusta (36610)\r\n- huonekalujen valmistus (361)\r\n- valaisimien ja valaistustarvikkeiden valmistus (31500)\r\n- puusta tehtyjen jalkineiden ja niiden osien valmistus (19300)\r\n- luutien ja harjojen valmistus (36620)\r\n- kävelykeppien ja puisten sateenvarjonkädensijojen valmistus (36630)\r\n- tulitikkujen valmistus (36630)\r\n- leikkikalujen valmistus (36500)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "keittiöesineiden valmistus puusta",
          "naulakoiden valmistus puusta",
          "puisten naulakoiden valmistus",
          "kalustusesineiden valmistus puusta",
          "koriste-esineiden valmistus puusta",
          "lankarullien valmistus puusta",
          "lestien valmistus puusta",
          "malliveistämöt (puu)",
          "patsaiden valmistus puusta",
          "puisten keittiöesineiden valmistus",
          "puisten koriste-esineiden valmistus",
          "puisten talousesineiden valmistus",
          "puisten työkalujen ja -osien valmistus",
          "puolien valmistus puusta",
          "puulestien valmistus",
          "puupatsaiden valmistus",
          "puusorvaamot",
          "ruumisarkkujen valmistus puusta",
          "työkalujen ja -osien valmistus puusta",
          "vaateripustimien valmistus puusta",
          "valokuvakehysten valmistus puusta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2052",
    "level": 4,
    "code": "2052",
    "order": 2870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/205",
    "parentCode": "205",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/20520",
    "level": 5,
    "code": "20520",
    "order": 2880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2052",
    "parentCode": "2052",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Luonnonkorkin karkea muokkaaminen suorakulmaisiksi kappaleiksi, möhkäleiksi, laatoiksi, levyiksi ja kaistaleiksi. Puristekorkin valmistus.\r\n\r\nTuotteiden valmistus luonnonkorkista ja puristekorkista.\r\n\r\nKorkista tehtyjen lattianpäällysteiden valmistus, myös sellaisten, joissa toinen puoli on tekstiiliä.\r\n\r\nPalmikoimalla tai punomalla tehtyjen tavaroiden, esim. mattojen ja säleikköjen valmistus. Punonta- tai palmikointiaineena voidaan käyttää myös muovia.\r\n\r\nKori- ja punontatavaroiden sekä muiden punonta- ja palmikointiaineista välittömästi määrämuotoisiksi tehtyjen tuotteiden valmistus.\r\n",
          "Luonnonkorkin karkea muokkaaminen suorakulmaisiksi kappaleiksi, möhkäleiksi, laatoiksi, levyiksi ja kaistaleiksi. Puristekorkin valmistus.\r\n\r\nTuotteiden valmistus luonnonkorkista ja puristekorkista.\r\n\r\nKorkista tehtyjen lattianpäällysteiden valmistus, myös sellaisten, joissa toinen puoli on tekstiiliä.\r\n\r\nPalmikoimalla tai punomalla tehtyjen tavaroiden, esim. mattojen ja säleikköjen valmistus. Punonta- tai palmikointiaineena voidaan käyttää myös muovia.\r\n\r\nKori- ja punontatavaroiden sekä muiden punonta- ja palmikointiaineista välittömästi määrämuotoisiksi tehtyjen tuotteiden valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kellojen koteloiden valmistus (33500)\r\n- huonekalujen valmistus (361)\r\n- valaisimien ja valaistustarvikkeiden valmistus (31500)\r\n- mattojen tai säleikköjen valmistus tekstiilimateriaalista (17510)",
          "- kellojen koteloiden valmistus (33500)\r\n- huonekalujen valmistus (361)\r\n- valaisimien ja valaistustarvikkeiden valmistus (31500)\r\n- mattojen tai säleikköjen valmistus tekstiilimateriaalista (17510)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "koritavaroiden valmistus",
          "korkin (luonnon-) muokkaaminen ja tuotteiden valmistus",
          "korkkilattianpäällysteiden valmistus",
          "lattianpäällysteiden valmistus korkista",
          "luonnonkorkin muokkaaminen ja tuotteiden valmistus",
          "mattojen (karkeiden, esim. ovi-) valmistus",
          "mattojen valmistus palmikoiden (myös muovista)",
          "punontatavaroiden valmistus",
          "puristekorkin ja tuotteiden valmistus siitä",
          "säleikköjen valmistus palmikoiden"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/DE",
    "level": 1,
    "code": "DE",
    "order": 2890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/D",
    "parentCode": "D",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus; kustantaminen ja painaminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/21",
    "level": 2,
    "code": "21",
    "order": 2900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/DE",
    "parentCode": "DE",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluvat yksiköt valmistavat massaa, paperia tai jalostettuja paperituotteita. Näiden tuotteiden valmistus ryhmitellään yhteen, koska ne sisältävät peräkkäisiä toisiinsa liittyviä prosesseja. Tavallisesti yksikkö käyttää useampaa kuin yhtä valmistusprosessia. Toiminta voidaan jakaa kolmeen perusryhmään. Massan valmistuksessa selluloosakuidut erotetaan puun tai kierrätyspaperin epäpuhtauksista. Paperin valmistus sisältää kuitujen puristamisen arkeiksi. Jalostetut paperituotteet valmistetaan paperista ym. materiaaleista käyttäen eri leikkaus- ja muotoilumenetelmiä. Valmistus sisältää pinnoituksen ja laminoinnin. Paperituotteet voivat olla myös painettuja (tapetti, käärepaperi jne.), kunhan painatus on tuotteen pääasiallisen käytön kannalta toissijaista.",
          "Tähän luokkaan kuuluvat yksiköt valmistavat massaa, paperia tai jalostettuja paperituotteita. Näiden tuotteiden valmistus ryhmitellään yhteen, koska ne sisältävät peräkkäisiä toisiinsa liittyviä prosesseja. Tavallisesti yksikkö käyttää useampaa kuin yhtä valmistusprosessia. Toiminta voidaan jakaa kolmeen perusryhmään. Massan valmistuksessa selluloosakuidut erotetaan puun tai kierrätyspaperin epäpuhtauksista. Paperin valmistus sisältää kuitujen puristamisen arkeiksi. Jalostetut paperituotteet valmistetaan paperista ym. materiaaleista käyttäen eri leikkaus- ja muotoilumenetelmiä. Valmistus sisältää pinnoituksen ja laminoinnin. Paperituotteet voivat olla myös painettuja (tapetti, käärepaperi jne.), kunhan painatus on tuotteen pääasiallisen käytön kannalta toissijaista."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "massan, paperin ja paperituotteiden valmistus",
          "metsäteollisuustuotteiden valmistus (massa, paperituotteet)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/211",
    "level": 3,
    "code": "211",
    "order": 2910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Massan, paperin ja kartongin valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "massan, paperin ja kartongin valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2111",
    "level": 4,
    "code": "2111",
    "order": 2920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Massan valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/21110",
    "level": 5,
    "code": "21110",
    "order": 2930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2111",
    "parentCode": "2111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Massan valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Valkaistun, puolivalkaistun tai valkaisemattoman massan valmistus puusta pääasiallisesti tai yksinomaan toisille toimipaikoille toimitettavaksi: mekaaninen puumassa (puuhioke), puolikemiallinen puumassa, kemiallinen puumassa (sooda- tai sulfaattisellu, myös liukosellu, sulfiittisellu). \r\n\r\nMassan valmistus muusta aineesta kuin puusta pääasiallisesti tai yksinomaan toisille toimipaikoille toimitettavaksi (oljesta, lumpusta, jätepaperista jne.). \r\n",
          "Valkaistun, puolivalkaistun tai valkaisemattoman massan valmistus puusta pääasiallisesti tai yksinomaan toisille toimipaikoille toimitettavaksi: mekaaninen puumassa (puuhioke), puolikemiallinen puumassa, kemiallinen puumassa (sooda- tai sulfaattisellu, myös liukosellu, sulfiittisellu). \r\n\r\nMassan valmistus muusta aineesta kuin puusta pääasiallisesti tai yksinomaan toisille toimipaikoille toimitettavaksi (oljesta, lumpusta, jätepaperista jne.). \r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- hakkeen valmistus sahojen yhteydessä (20100)",
          "- hakkeen valmistus sahojen yhteydessä (20100)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kemiallisen puumassan erillinen valmistus",
          "liukosellun erillinen valmistus",
          "massan erillinen valmistus",
          "mekaanisen puumassan erillinen valmistus",
          "puolikemiallisen puumassan erillinen valmistus",
          "puuhiokkeen erillinen valmistus",
          "puumassan erillinen valmistus",
          "selluloosatehdas",
          "sellun erillinen valmistus",
          "soodasellun erillinen valmistus",
          "sulfaattisellun erillinen valmistus",
          "sulfiittisellun erillinen valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2112",
    "level": 4,
    "code": "2112",
    "order": 2940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/211",
    "parentCode": "211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Paperin ja kartongin valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/21120",
    "level": 5,
    "code": "21120",
    "order": 2950,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2112",
    "parentCode": "2112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Paperin ja kartongin valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Paperin, pahvin ja kartongin valmistus, myös teolliseen jatkojalostukseen tarkoitettu. Valmistuksessa käytetty massa tai sellu voi olla toisilta toimipaikoilta hankittua tai samassa toimipaikassa valmistettua.\r\n\r\nPäällystämättömän tai päällystetyn paperin ja pahvin valmistus rullina tai arkkeina. Sanomalehti- ja muun paino- tai kirjoituspaperin valmistus. Pyyhe-, lautas- ja nenäliinojen yms. tuotteiden valmistukseen tarkoitetun paperin valmistus. Selluloosavanun valmistus. Aallotuspaperin tuotanto aaltopahvin valmistusta varten. Paperin valmistus pakkaustarkoituksiin. Leikkaamattoman savukepaperin valmistus.\r\n\r\nPergamentti- ja greaseproof-paperin ja -pahvin sekä niiden jäljitelmien valmistus, kiillotetun läpikuultavan paperin valmistus.\r\n\r\nMonikerrospaperin valmistus.\r\n\r\nKäsintehdyn paperin valmistus.\r\n\r\nToimipaikan ulkopuolelta hankitun paperin, pahvin ja kartongin jatkojalostus (päällystys ja kyllästys) sekä krepatun, poimutetun ja kerrostetun paperin ja pahvin valmistus.\r\n",
          "Paperin, pahvin ja kartongin valmistus, myös teolliseen jatkojalostukseen tarkoitettu. Valmistuksessa käytetty massa tai sellu voi olla toisilta toimipaikoilta hankittua tai samassa toimipaikassa valmistettua.\r\n\r\nPäällystämättömän tai päällystetyn paperin ja pahvin valmistus rullina tai arkkeina. Sanomalehti- ja muun paino- tai kirjoituspaperin valmistus. Pyyhe-, lautas- ja nenäliinojen yms. tuotteiden valmistukseen tarkoitetun paperin valmistus. Selluloosavanun valmistus. Aallotuspaperin tuotanto aaltopahvin valmistusta varten. Paperin valmistus pakkaustarkoituksiin. Leikkaamattoman savukepaperin valmistus.\r\n\r\nPergamentti- ja greaseproof-paperin ja -pahvin sekä niiden jäljitelmien valmistus, kiillotetun läpikuultavan paperin valmistus.\r\n\r\nMonikerrospaperin valmistus.\r\n\r\nKäsintehdyn paperin valmistus.\r\n\r\nToimipaikan ulkopuolelta hankitun paperin, pahvin ja kartongin jatkojalostus (päällystys ja kyllästys) sekä krepatun, poimutetun ja kerrostetun paperin ja pahvin valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- aaltopahvin ja -paperin valmistus (21219)\r\n- päällystetyn ja kyllästetyn paperin valmistus kuuluu siihen luokkaan, mihin päällystys- tai kyllästysaineen valmistus kuuluu, jos päällyste tai kyllästysaine muodostaa tuotteen pääasiallisen osan\r\n- hiomapaperin valmistus (26810)\r\n- suodatinpaperin ja -pahvin valmistus (21250)\r\n- tapettien sekä muiden seinäpaperien valmistus (21240)\r\n- muiden paperituotteiden valmistus (212)",
          "- aaltopahvin ja -paperin valmistus (21219)\r\n- päällystetyn ja kyllästetyn paperin valmistus kuuluu siihen luokkaan, mihin päällystys- tai kyllästysaineen valmistus kuuluu, jos päällyste tai kyllästysaine muodostaa tuotteen pääasiallisen osan\r\n- hiomapaperin valmistus (26810)\r\n- suodatinpaperin ja -pahvin valmistus (21250)\r\n- tapettien sekä muiden seinäpaperien valmistus (21240)\r\n- muiden paperituotteiden valmistus (212)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "käsintehdyn paperin valmistus",
          "kartongin erillinen valmistus",
          "kartongin ja massan yhdistetty valmistus",
          "kartongin jatkojalostus",
          "massan, paperin ja kartongin yhdistetty valmistus",
          "monikerrospaperin valmistus",
          "pahvin erillinen valmistus",
          "pahvin ja massan yhdistetty valmistus",
          "pahvin jatkojalostus",
          "paperin erillinen valmistus",
          "paperin ja massan yhdistetty valmistus",
          "paperin jatkojalostus",
          "paperitehdas",
          "pergamenttipaperin ja -pahvin sekä niiden jäljitelmien valmistus",
          "savukepaperin (leikkaamattoman) valmistus",
          "selluloosavanun valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/212",
    "level": 3,
    "code": "212",
    "order": 2960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/21",
    "parentCode": "21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Paperi- ja kartonkituotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2121",
    "level": 4,
    "code": "2121",
    "order": 2970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/212",
    "parentCode": "212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Aaltopahvin sekä paperi- ja kartonkipakkausten valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/21211",
    "level": 5,
    "code": "21211",
    "order": 2980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2121",
    "parentCode": "2121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Säkkien ja pussien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Säkkien ja pussien valmistus paperista tai pahvista.",
          "Säkkien ja pussien valmistus paperista tai pahvista."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "pussien valmistus paperista tai pahvista",
          "säkkien valmistus paperista tai pahvista"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/21219",
    "level": 5,
    "code": "21219",
    "order": 2990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2121",
    "parentCode": "2121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Aaltopahvin sekä muiden paperi- ja kartonkipakkausten valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Aaltopahvin, -paperin ja -kartongin valmistus.\r\n\r\nKoteloiden, rasioiden ja laatikoiden valmistus aaltopaperista, -kartongista tai -pahvista.\r\n\r\nTaitekoteloiden, -rasioiden ja -laatikoiden valmistus paperista, kartongista tai pahvista.\r\n\r\nMuiden paperipakkausten valmistus: lokerolaatikot, kirjekaukalot ja niiden kaltaiset pahviesineet, jollaisia käytetään esim. toimistoissa tai myymälöissä.\r\n",
          "Aaltopahvin, -paperin ja -kartongin valmistus.\r\n\r\nKoteloiden, rasioiden ja laatikoiden valmistus aaltopaperista, -kartongista tai -pahvista.\r\n\r\nTaitekoteloiden, -rasioiden ja -laatikoiden valmistus paperista, kartongista tai pahvista.\r\n\r\nMuiden paperipakkausten valmistus: lokerolaatikot, kirjekaukalot ja niiden kaltaiset pahviesineet, jollaisia käytetään esim. toimistoissa tai myymälöissä.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- kirjekuorien valmistus (21230)\r\n- muottiin valettujen tai puristettujen paperimassatuotteiden valmistus, munakennot jne. (21250)",
          "- kirjekuorien valmistus (21230)\r\n- muottiin valettujen tai puristettujen paperimassatuotteiden valmistus, munakennot jne. (21250)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "koteloiden valmistus aaltopahvista tai vastaavasta",
          "koteloiden valmistus kartongista tai pahvista",
          "laatikoiden valmistus aaltopahvista tai vastaavasta",
          "laatikoiden valmistus kartongista tai pahvista",
          "aaltopahvin, -kartongin ja -paperin valmistus",
          "kartonkipakkausten valmistus",
          "kartonkitehdas",
          "pahvilaatikoiden valmistus",
          "paperipakkausten valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2122",
    "level": 4,
    "code": "2122",
    "order": 3000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/212",
    "parentCode": "212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/21220",
    "level": 5,
    "code": "21220",
    "order": 3010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2122",
    "parentCode": "2122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Talouspaperin, WC-paperin, kasvo- ja käsipyyhkeiden, nenä-, pöytä- ja lautasliinojen, pöly- ja pesuriepujen sekä muiden kotitaloudessa käytettävien paperi-, pahvi-, paperimassa- ja selluloosavanutuotteiden valmistus: kertakäyttöastiat, kuppien alustat jne.\r\n\r\nTerveyssiteiden, tamponien, vauvanvaippojen, lasten makuualustojen ja vaatetustarvikkeiden valmistus paperista, paperimassasta tai selluloosavanusta.",
          "Talouspaperin, WC-paperin, kasvo- ja käsipyyhkeiden, nenä-, pöytä- ja lautasliinojen, pöly- ja pesuriepujen sekä muiden kotitaloudessa käytettävien paperi-, pahvi-, paperimassa- ja selluloosavanutuotteiden valmistus: kertakäyttöastiat, kuppien alustat jne.\r\n\r\nTerveyssiteiden, tamponien, vauvanvaippojen, lasten makuualustojen ja vaatetustarvikkeiden valmistus paperista, paperimassasta tai selluloosavanusta."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hygieniatuotteiden valmistus selluloosasta",
          "talouspaperin valmistus",
          "kertakäyttöastioiden valmistus",
          "käsipyyhkeiden valmistus paperista",
          "lautasliinojen valmistus paperista",
          "nenäliinojen valmistus paperista",
          "suojanaamarien valmistus paperista",
          "tamponien valmistus",
          "terveyssiteiden valmistus",
          "vaatetustarvikkeiden valmistus paperista tai selluloosavanusta",
          "vaippojen valmistus",
          "vauvanvaippojen valmistus",
          "wc-paperin valmistus",
          "lasten makuualustojen valmistus paperista tai selluloosavanusta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2123",
    "level": 4,
    "code": "2123",
    "order": 3020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/212",
    "parentCode": "212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Paperikauppatavaroiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/21230",
    "level": 5,
    "code": "21230",
    "order": 3030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2123",
    "parentCode": "2123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Paperikauppatavaroiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kirjepaperilehtiöiden, kirjekuorien, kirje- ja postikorttien valmistus. Lajitelman kirjepaperia, kirjekuoria jne. sisältävien paperisten ja pahvisten rasioiden, koteloiden ja kansioiden valmistus.\r\n\r\nKirjoitus- ja muu grafiikkapaperi määräkokoon leikattuna, painettuna, kohopainettuna tai lävistettynä; atk-kirjoittimen tulostuspaperi.\r\n\r\nKäyttövalmiin hiilipaperin ja muun itsejäljentävän paperin sekä siirtopaperin valmistus.\r\n\r\nKäyttövalmiin itseliimautuvan ja muun liimapaperin valmistus.",
          "Kirjepaperilehtiöiden, kirjekuorien, kirje- ja postikorttien valmistus. Lajitelman kirjepaperia, kirjekuoria jne. sisältävien paperisten ja pahvisten rasioiden, koteloiden ja kansioiden valmistus.\r\n\r\nKirjoitus- ja muu grafiikkapaperi määräkokoon leikattuna, painettuna, kohopainettuna tai lävistettynä; atk-kirjoittimen tulostuspaperi.\r\n\r\nKäyttövalmiin hiilipaperin ja muun itsejäljentävän paperin sekä siirtopaperin valmistus.\r\n\r\nKäyttövalmiin itseliimautuvan ja muun liimapaperin valmistus."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "liimapaperin valmistus",
          "atk-kirjoitinpaperin valmistus",
          "hiilipaperin valmistus määräkokoon leikattuna",
          "kirjekuorien valmistus",
          "lehtiöiden (paperi-) valmistus",
          "paperilehtiöiden valmistus",
          "postikorttien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2124",
    "level": 4,
    "code": "2124",
    "order": 3040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/212",
    "parentCode": "212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tapettien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/21240",
    "level": 5,
    "code": "21240",
    "order": 3050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2124",
    "parentCode": "2124",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tapettien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tapettien ja muiden niiden kaltaisten seinänpäällysteiden valmistus paperista, myös muovilla tai muulla aineella päällystetyt tapetit.\r\n\r\nSeinänpäällysteiden valmistus tekstiilimateriaalista.\r\n",
          "Tapettien ja muiden niiden kaltaisten seinänpäällysteiden valmistus paperista, myös muovilla tai muulla aineella päällystetyt tapetit.\r\n\r\nSeinänpäällysteiden valmistus tekstiilimateriaalista.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- muovisten seinänpäällysteiden valmistus (25230)",
          "- muovisten seinänpäällysteiden valmistus (25230)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "paperitapettien valmistus",
          "tapettien valmistus",
          "tekstiilitapettien valmistus",
          "seinänpäällysteiden (ei muovisten) valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2125",
    "level": 4,
    "code": "2125",
    "order": 3060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/212",
    "parentCode": "212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/21250",
    "level": 5,
    "code": "21250",
    "order": 3070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2125",
    "parentCode": "2125",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muiden paperi- ja pahviesineiden sekä muotoiltujen selluloosavanuteosten valmistus: \r\n\r\nNimi- ja osoitelaput. \r\n\r\nSuodatinpaperi ja -pahvi määräkokoon leikattuna, suodatinkappaleiden, -laattojen ja levyjen valmistus paperimassasta; puolat, puolapillit ja niiden kaltaiset pohjalliset; savukepaperi määräkokoon leikattuna. \r\n\r\nKananmunien pakkauskennot ja muut paperimassasta muotoon puristetut pakkaustuotteet. \r\n\r\nJacquard-laitteissa käytettävät paperi-, kartonki- tai pahvikortit.\r\n",
          "Muiden paperi- ja pahviesineiden sekä muotoiltujen selluloosavanuteosten valmistus: \r\n\r\nNimi- ja osoitelaput. \r\n\r\nSuodatinpaperi ja -pahvi määräkokoon leikattuna, suodatinkappaleiden, -laattojen ja levyjen valmistus paperimassasta; puolat, puolapillit ja niiden kaltaiset pohjalliset; savukepaperi määräkokoon leikattuna. \r\n\r\nKananmunien pakkauskennot ja muut paperimassasta muotoon puristetut pakkaustuotteet. \r\n\r\nJacquard-laitteissa käytettävät paperi-, kartonki- tai pahvikortit.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- paperin, kartongin tai pahvin valmistus massatavarana (21120)\r\n- pelikorttien valmistus (36500)\r\n- pelien ja lelujen valmistus paperista, kartongista tai pahvista (36500)",
          "- paperin, kartongin tai pahvin valmistus massatavarana (21120)\r\n- pelikorttien valmistus (36500)\r\n- pelien ja lelujen valmistus paperista, kartongista tai pahvista (36500)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kananmunien pakkauskennojen valmistus",
          "pakkauskennojen ja -alustojen valmistus selluloosavanusta",
          "savukepaperin (määräkokoon leikatun) valmistus",
          "suodatinkappaleiden valmistus paperimassasta",
          "suodatinlaattojen valmistus paperimassasta",
          "suodatinlevyjen valmistus paperimassasta",
          "suodatinpapereiden valmistus",
          "nimi- ja osoitelappujen valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/22",
    "level": 2,
    "code": "22",
    "order": 3080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/DE",
    "parentCode": "DE",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluvat yksiköt julkaisevat sanoma- ja aikakauslehtiä sekä kustantavat kirjoja yms. tuotteita. Kustannustoiminnalla tarkoitetaan mm. painotuotteen rahoitusta, teknistä, taiteellista tai oikeudellista toimintaa sekä markkinointia ja ilmoitustoimintaa.\r\n\r\nYleensä nämä kustantajina tunnetut yksiköt julkaisevat kopioita teoksista, joihin niillä on tekijänoikeus. Teokset voidaan julkaista useassa muodossa, esimerkiksi perinteisenä paperipainoksena, nauhoitteena, CD-levynä, CD-ROM-levynä tai verkossa. Kustantajat voivat julkaista sekä itse tuottamiaan että muiden tekemiä teoksia, joihin ovat saaneet tekijänoikeuden.\r\n\r\nPainamisen tuloksena on painotuotteita, kuten sanomalehtiä, kirjoja, aikakauslehtiä, liikelomakkeita, onnittelukortteja ym. materiaalia. Kirjapainot tms. painoyksiköt tuottavat tukipalveluja, esimerkiksi kirjansidontaa, painolevyjen valmistuspalveluja ja kuvantamista. Nämä tukipalvelut ja syntyvät tuotteet (painolevy, sidottu kirja, tietokonelevyke tai -tiedosto) ovat olennainen osa kirjapainoteollisuutta. \r\n\r\nPainamisessa käytetään erilaisia menetelmiä, joilla kuva tai teksti siirretään painolevyltä, näytöltä tai tiedostosta painopinnalle, kuten paperi-, muovi-, metalli-, tekstiili- tai puupinnalle. Laaka-, syvä-, seri- ja fleksopainatus ovat tärkeimmät menetelmät materiaalin siirtämisessä painolevyltä tai näytöltä painopinnalle. Nopeasti kasvavan uuden teknologian mukaisissa menetelmissä tiedot syötetään suoraan tiedostoista painokoneisiin ja käytetään uusia elektrostaattisia ym. välineitä (digitaalinen tai kontaktiton painomenetelmä).\r\n\r\nVaikka painaminen ja kustantaminen suoritetaan usein samassa yksikössä (esim. sanomalehti), näiden selkeästi eri toimintojen suorittaminen eri yksiköissä on yleistymässä. Kun kustantaminen ja painaminen suoritetaan samassa yksikössä, kyseinen yksikkö luokitellaan kustantamiseen 221, vaikka painamisesta saataisiinkin enemmän tuloja kuin kustantamisesta.\r\n\r\nÄäni-, kuva- ja atk-tallenteiden jäljentäminen CD-, CD-ROM- yms. -levyille, -nauhoille ja -levykkeille.\r\n\r\nTähän luokkaan ei kuulu ohjelmistojen kustantaminen (72210), julkaiseminen ainoastaan verkossa (72401) eikä tallentamattomien ääni-, kuva- ja datanauhojen, -kasettien, -levyjen ja levykkeiden valmistus (24650).",
          "Tähän luokkaan kuuluvat yksiköt julkaisevat sanoma- ja aikakauslehtiä sekä kustantavat kirjoja yms. tuotteita. Kustannustoiminnalla tarkoitetaan mm. painotuotteen rahoitusta, teknistä, taiteellista tai oikeudellista toimintaa sekä markkinointia ja ilmoitustoimintaa.\r\n\r\nYleensä nämä kustantajina tunnetut yksiköt julkaisevat kopioita teoksista, joihin niillä on tekijänoikeus. Teokset voidaan julkaista useassa muodossa, esimerkiksi perinteisenä paperipainoksena, nauhoitteena, CD-levynä, CD-ROM-levynä tai verkossa. Kustantajat voivat julkaista sekä itse tuottamiaan että muiden tekemiä teoksia, joihin ovat saaneet tekijänoikeuden.\r\n\r\nPainamisen tuloksena on painotuotteita, kuten sanomalehtiä, kirjoja, aikakauslehtiä, liikelomakkeita, onnittelukortteja ym. materiaalia. Kirjapainot tms. painoyksiköt tuottavat tukipalveluja, esimerkiksi kirjansidontaa, painolevyjen valmistuspalveluja ja kuvantamista. Nämä tukipalvelut ja syntyvät tuotteet (painolevy, sidottu kirja, tietokonelevyke tai -tiedosto) ovat olennainen osa kirjapainoteollisuutta. \r\n\r\nPainamisessa käytetään erilaisia menetelmiä, joilla kuva tai teksti siirretään painolevyltä, näytöltä tai tiedostosta painopinnalle, kuten paperi-, muovi-, metalli-, tekstiili- tai puupinnalle. Laaka-, syvä-, seri- ja fleksopainatus ovat tärkeimmät menetelmät materiaalin siirtämisessä painolevyltä tai näytöltä painopinnalle. Nopeasti kasvavan uuden teknologian mukaisissa menetelmissä tiedot syötetään suoraan tiedostoista painokoneisiin ja käytetään uusia elektrostaattisia ym. välineitä (digitaalinen tai kontaktiton painomenetelmä).\r\n\r\nVaikka painaminen ja kustantaminen suoritetaan usein samassa yksikössä (esim. sanomalehti), näiden selkeästi eri toimintojen suorittaminen eri yksiköissä on yleistymässä. Kun kustantaminen ja painaminen suoritetaan samassa yksikössä, kyseinen yksikkö luokitellaan kustantamiseen 221, vaikka painamisesta saataisiinkin enemmän tuloja kuin kustantamisesta.\r\n\r\nÄäni-, kuva- ja atk-tallenteiden jäljentäminen CD-, CD-ROM- yms. -levyille, -nauhoille ja -levykkeille.\r\n\r\nTähän luokkaan ei kuulu ohjelmistojen kustantaminen (72210), julkaiseminen ainoastaan verkossa (72401) eikä tallentamattomien ääni-, kuva- ja datanauhojen, -kasettien, -levyjen ja levykkeiden valmistus (24650)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "graafinen tuotanto"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/221",
    "level": 3,
    "code": "221",
    "order": 3090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kustantaminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "verkkokustantaminen painotuotteiden ohella",
          "kustantaminen",
          "lehtien kustantaminen ja painaminen",
          "valokuvaus kustannustoiminnan yhteydessä"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2211",
    "level": 4,
    "code": "2211",
    "order": 3100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kirjojen kustantaminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/22110",
    "level": 5,
    "code": "22110",
    "order": 3110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2211",
    "parentCode": "2211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kirjojen kustantaminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kirjojen, myös sana-, tietosana-, oppi- ja karttakirjojen kustantaminen, painotuotteina tai sähköisessä muodossa. Kustantamisen ohella tapahtuva pääasiallisesti toimipaikan itse kustantamien kirjojen painaminen.\r\n\r\nEsitteiden, nuottien, lentolehtisten, karttojen, merikorttien ja niiden kaltaisten paino- tai sähköisessä muodossa olevien tuotteiden kustantaminen sekä näiden kustantamiseen liittyvä painaminen.\r\n",
          "Kirjojen, myös sana-, tietosana-, oppi- ja karttakirjojen kustantaminen, painotuotteina tai sähköisessä muodossa. Kustantamisen ohella tapahtuva pääasiallisesti toimipaikan itse kustantamien kirjojen painaminen.\r\n\r\nEsitteiden, nuottien, lentolehtisten, karttojen, merikorttien ja niiden kaltaisten paino- tai sähköisessä muodossa olevien tuotteiden kustantaminen sekä näiden kustantamiseen liittyvä painaminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- pelkkä kirjojen painaminen (22220)\r\n- julkaiseminen ainoastaan verkossa (72401)\r\n- kirjailijat, säveltäjät, insinöörit, arkkitehdit ja muut alkuperäismateriaalin tuottajat kuuluvat joko siihen teollisuuden luokkaan, jossa kyseinen toiminta tapahtuu tai tavallisesti luokkiin 74 tai 92.",
          "- pelkkä kirjojen painaminen (22220)\r\n- julkaiseminen ainoastaan verkossa (72401)\r\n- kirjailijat, säveltäjät, insinöörit, arkkitehdit ja muut alkuperäismateriaalin tuottajat kuuluvat joko siihen teollisuuden luokkaan, jossa kyseinen toiminta tapahtuu tai tavallisesti luokkiin 74 tai 92."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "karttojen kustantaminen ja siihen liittyvä painaminen",
          "kirjojen kustantaminen ja siihen liittyvä painaminen",
          "kirjojen painaminen kustantamisen yhteydessä",
          "kustannustoiminta (kirjojen) ja siihen liittyvä painaminen",
          "kustannustoiminta (nuottien)",
          "nuottien kustantaminen ja siihen liittyvä painaminen",
          "painaminen kustantamisen ohella (kirjojen)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2212",
    "level": 4,
    "code": "2212",
    "order": 3120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sanomalehtien kustantaminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/22120",
    "level": 5,
    "code": "22120",
    "order": 3130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2212",
    "parentCode": "2212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sanomalehtien kustantaminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sanomalehtien, myös ilmaisjakelulehtien, kustantaminen painotuotteina tai sähköisessä muodossa.\r\n\r\nSanomalehtien kustantamisen ohella tapahtuva pääasiassa toimipaikan itse kustantamien sanomalehtien painaminen.\r\n",
          "Sanomalehtien, myös ilmaisjakelulehtien, kustantaminen painotuotteina tai sähköisessä muodossa.\r\n\r\nSanomalehtien kustantamisen ohella tapahtuva pääasiassa toimipaikan itse kustantamien sanomalehtien painaminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- yksinomainen tai pääasiallinen kustannustoiminnasta erillinen sanomalehtien painaminen (22210)\r\n- julkaiseminen ainoastaan verkossa (72401)",
          "- yksinomainen tai pääasiallinen kustannustoiminnasta erillinen sanomalehtien painaminen (22210)\r\n- julkaiseminen ainoastaan verkossa (72401)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ilmaisjakelulehtien kustantaminen ja painaminen",
          "kustannustoiminta ja painaminen (ilmaisjakelulehtien)",
          "painaminen kustantamisen ohella (sanomalehtien)",
          "sanomalehtien kustantaminen ja painaminen",
          "kustannustoiminta ja painaminen (sanomalehtien)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2213",
    "level": 4,
    "code": "2213",
    "order": 3140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Aikakauslehtien kustantaminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/22130",
    "level": 5,
    "code": "22130",
    "order": 3150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2213",
    "parentCode": "2213",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Aikakauslehtien kustantaminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Aikakauslehtien kustantaminen, painotuotteina tai sähköisessä muodossa.\r\n\r\nAikakauslehtien kustantamisen ohella tapahtuva pääasiassa toimipaikan itse kustantamien aikakauslehtien painaminen.\r\n",
          "Aikakauslehtien kustantaminen, painotuotteina tai sähköisessä muodossa.\r\n\r\nAikakauslehtien kustantamisen ohella tapahtuva pääasiassa toimipaikan itse kustantamien aikakauslehtien painaminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- yksinomainen tai pääasiallinen kustannustoiminnasta erillinen aikakauslehtien painaminen (22220)\r\n- julkaiseminen ainoastaan verkossa (72401)",
          "- yksinomainen tai pääasiallinen kustannustoiminnasta erillinen aikakauslehtien painaminen (22220)\r\n- julkaiseminen ainoastaan verkossa (72401)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aikakauslehtien kustantaminen ja painaminen",
          "kustannustoiminta (aikakauslehtien) ja painaminen",
          "painaminen kustantamisen ohella (aikakauslehtien)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2214",
    "level": 4,
    "code": "2214",
    "order": 3160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Äänitallenteiden kustantaminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/22140",
    "level": 5,
    "code": "22140",
    "order": 3170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2214",
    "parentCode": "2214",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Äänitallenteiden kustantaminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Musiikkia sisältävien levyjen, nauhojen ym. äänitallenteiden (voivat sisältää myös kuvaa) kustantaminen.\r\n",
          "Musiikkia sisältävien levyjen, nauhojen ym. äänitallenteiden (voivat sisältää myös kuvaa) kustantaminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- äänitallenteiden jäljentäminen (monennus) (22310)\r\n- äänitysstudiot (92110)\r\n- elokuvien, videoiden ja muiden kuvatallenteiden kustantaminen (92110)\r\n- atk-ohjelmatuotteiden kustantaminen (72210)",
          "- äänitallenteiden jäljentäminen (monennus) (22310)\r\n- äänitysstudiot (92110)\r\n- elokuvien, videoiden ja muiden kuvatallenteiden kustantaminen (92110)\r\n- atk-ohjelmatuotteiden kustantaminen (72210)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "musiikkivideoiden kustantaminen",
          "äänitallenteiden kustantaminen",
          "kustannusliike (musiikin)",
          "musiikkikustannusliike"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2215",
    "level": 4,
    "code": "2215",
    "order": 3180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/221",
    "parentCode": "221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu kustannustoiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/22150",
    "level": 5,
    "code": "22150",
    "order": 3190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2215",
    "parentCode": "2215",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu kustannustoiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kalentereiden, valokuvien, posti- ja onnittelukorttien, kuvapiirrosten, julisteiden ja taidejäljennösten, aikataulujen, lomakkeiden ja kaavakkeiden sekä muiden painotuotteiden, kuten mekaanisesti tai valomekaanisesti jäljennettyjen postikorttien kustantaminen. Tuotteet voivat olla myös sähköisessä muodossa.\r\n",
          "Kalentereiden, valokuvien, posti- ja onnittelukorttien, kuvapiirrosten, julisteiden ja taidejäljennösten, aikataulujen, lomakkeiden ja kaavakkeiden sekä muiden painotuotteiden, kuten mekaanisesti tai valomekaanisesti jäljennettyjen postikorttien kustantaminen. Tuotteet voivat olla myös sähköisessä muodossa.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- julkaiseminen ainoastaan verkossa (72401)",
          "- julkaiseminen ainoastaan verkossa (72401)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kaavakkeiden kustantaminen ja siihen liittyvä painaminen",
          "lomakkeiden kustantaminen ja siihen liittyvä painaminen",
          "onnittelukorttien kustantaminen ja siihen liittyvä painaminen",
          "taidejäljennösten kustantaminen ja siihen liittyvä painaminen"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/222",
    "level": 3,
    "code": "222",
    "order": 3200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Painaminen ja siihen liittyvät palvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Painaminen palkkio- tai sopimuspohjalla.",
          "Painaminen palkkio- tai sopimuspohjalla."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lehtien erillinen painaminen"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2221",
    "level": 4,
    "code": "2221",
    "order": 3210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sanomalehtien painaminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/22210",
    "level": 5,
    "code": "22210",
    "order": 3220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2221",
    "parentCode": "2221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sanomalehtien painaminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Sanomalehtien painaminen palkkio- tai tilaustyönä kustantamoille tai muille tilaajille.\r\n\r\nLehtikustantamon paino, joka tekee merkittävän osan painotöistään ulkopuolisille, erotetaan erilliseksi painopaikaksi.",
          "Sanomalehtien painaminen palkkio- tai tilaustyönä kustantamoille tai muille tilaajille.\r\n\r\nLehtikustantamon paino, joka tekee merkittävän osan painotöistään ulkopuolisille, erotetaan erilliseksi painopaikaksi."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "offset-paino (sanomalehtien)",
          "painaminen (sanomalehtien erillinen)",
          "sanomalehtien erillinen painaminen"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2222",
    "level": 4,
    "code": "2222",
    "order": 3230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu painaminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/22220",
    "level": 5,
    "code": "22220",
    "order": 3240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2222",
    "parentCode": "2222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu painaminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Aikakauslehtien, kirjojen, etikettien, lomakkeiden, esitteiden, mainospainotuotteiden, nuottien, lentolehtisten, karttojen, karttapallojen, julisteiden, postikorttien, arvo- ja osakepaperien, sekkilomakkeiden, konttorikirjojen, keräilykansioiden, päiväkirjojen, kalenterien, kaupallisten painotuotteiden, henkilökohtaisten kirjelomakkeiden ja -kuorien ja muiden painotuotteiden (muoviset lipukkeet, muovikassit, lasilevyt, metalliesineet jne.) painaminen palkkiotyönä tai tilaustyönä kustantamoille tai muille tilaajille. Muille kuin kustantamoille tapahtuvasta painamisesta voidaan mainita painaminen teollisuuden toimeksiannosta sekä postimerkkien, setelien, vero- ja leimamerkkien painaminen viranomaisille. \r\n\r\nKaikenlaisen materiaalin painaminen sellaisten kirjapainojen omaan lukuun, jotka eivät ole sidoksissa kustantamoihin.\r\n\r\nKustannusliikkeen kirjapaino, joka tekee merkittävän osan painotöistään ulkopuolisille, erotetaan erilliseksi painopaikaksi.\r\n\r\nPainaminen voidaan suorittaa kohopainossa, offset-, syvä-, flekso- tai seripainossa tai muissa painokoneissa. Painamiseen kuuluu myös eri menetelmillä tapahtuva materiaalin jäljentäminen: monistuskoneilla, tietokoneen kirjoittimilla, korkopainossa, valo- ja lämpökopiokoneilla.\r\n\r\nKirjojen sidonta painamisen yhteydessä.\r\n",
          "Aikakauslehtien, kirjojen, etikettien, lomakkeiden, esitteiden, mainospainotuotteiden, nuottien, lentolehtisten, karttojen, karttapallojen, julisteiden, postikorttien, arvo- ja osakepaperien, sekkilomakkeiden, konttorikirjojen, keräilykansioiden, päiväkirjojen, kalenterien, kaupallisten painotuotteiden, henkilökohtaisten kirjelomakkeiden ja -kuorien ja muiden painotuotteiden (muoviset lipukkeet, muovikassit, lasilevyt, metalliesineet jne.) painaminen palkkiotyönä tai tilaustyönä kustantamoille tai muille tilaajille. Muille kuin kustantamoille tapahtuvasta painamisesta voidaan mainita painaminen teollisuuden toimeksiannosta sekä postimerkkien, setelien, vero- ja leimamerkkien painaminen viranomaisille. \r\n\r\nKaikenlaisen materiaalin painaminen sellaisten kirjapainojen omaan lukuun, jotka eivät ole sidoksissa kustantamoihin.\r\n\r\nKustannusliikkeen kirjapaino, joka tekee merkittävän osan painotöistään ulkopuolisille, erotetaan erilliseksi painopaikaksi.\r\n\r\nPainaminen voidaan suorittaa kohopainossa, offset-, syvä-, flekso- tai seripainossa tai muissa painokoneissa. Painamiseen kuuluu myös eri menetelmillä tapahtuva materiaalin jäljentäminen: monistuskoneilla, tietokoneen kirjoittimilla, korkopainossa, valo- ja lämpökopiokoneilla.\r\n\r\nKirjojen sidonta painamisen yhteydessä.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- erillinen sidonta (22230)\r\n- nimi- ja osoitelappujen painaminen (21250)\r\n- kustantaminen (221)",
          "- erillinen sidonta (22230)\r\n- nimi- ja osoitelappujen painaminen (21250)\r\n- kustantaminen (221)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "maanmittauslaitoksen karttapaino",
          "setelien painaminen",
          "aikakauslehtien erillinen painaminen",
          "karttojen erillinen painaminen",
          "kirjojen erillinen painaminen",
          "kirjojen sidonta painamisen yhteydessä",
          "lomakkeiden erillinen painaminen",
          "mainospainotuotteiden erillinen painaminen",
          "nuottien erillinen painaminen",
          "offset-paino (aikakauslehtien)",
          "offset-paino (kirjojen)",
          "painaminen (kirjojen erillinen)",
          "postikorttien erillinen painaminen",
          "seripainot",
          "sidonta (kirjojen) painamisen yhteydessä",
          "silkkipainot",
          "kirjapaino",
          "setec oy"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2223",
    "level": 4,
    "code": "2223",
    "order": 3250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kirjansidonta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/22230",
    "level": 5,
    "code": "22230",
    "order": 3260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2223",
    "parentCode": "2223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kirjansidonta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Painettujen arkkien viimeistely esim. kirjoiksi, esitteiksi, aikakauslehdiksi, luetteloiksi jne. taittamalla, kokoamalla, nitomalla, liimaamalla, keräämällä, ompelemalla, liimanidonnalla, puhtaaksileikkauksella tai kultapainatuksella erillisissä sitomoissa.\r\n",
          "Painettujen arkkien viimeistely esim. kirjoiksi, esitteiksi, aikakauslehdiksi, luetteloiksi jne. taittamalla, kokoamalla, nitomalla, liimaamalla, keräämällä, ompelemalla, liimanidonnalla, puhtaaksileikkauksella tai kultapainatuksella erillisissä sitomoissa.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- painolaattojen ja muun painoissa käytettävän materiaalin valmistus kuuluu valmistusaineen mukaiseen teollisuuden luokkaan\r\n- kirjasimien ja ladontakehikkojen valmistus (29560)",
          "- painolaattojen ja muun painoissa käytettävän materiaalin valmistus kuuluu valmistusaineen mukaiseen teollisuuden luokkaan\r\n- kirjasimien ja ladontakehikkojen valmistus (29560)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kirjojen erillinen sidontatoiminta",
          "sidonta (kirjojen erillinen)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2224",
    "level": 4,
    "code": "2224",
    "order": 3270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Painamista edeltävä toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/22240",
    "level": 5,
    "code": "22240",
    "order": 3280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2224",
    "parentCode": "2224",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Painamista edeltävä toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tekstinvalmistus- ja reprolaitokset:\r\n\r\nLadonta, valoladonta, tiedon syöttö mukaan luettuna skannaus ja optinen luku, sähköinen taitto. Sivuntaitto ja graafinen suunnittelu tietokoneella ja kaikki muu originaaleihin liittyvä toiminta. Digitaalitiedon valmistelu, esim. tiedostojen avaaminen, valinta ja linkitys. Tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistus, sähköiset tulostusprosessit. Digitaalinen arkkiasemointi.\r\n\r\nLevynvalmistuspalvelut mukaan luettuna sivu- ja levytulostus (koho- ja offsetpainoa varten). Painosylintereiden kaiverrus ja etsaus. Levynvalmistusprosessit suoraan levylle (myös valopolymeerilaatoille). Levyjen ja meistien valmistelu teräskaiverrusta tai painamista varten.\r\n\r\nTaiteellinen työ mukaan luettuna kivipaino ja puukaiverrus.",
          "Tekstinvalmistus- ja reprolaitokset:\r\n\r\nLadonta, valoladonta, tiedon syöttö mukaan luettuna skannaus ja optinen luku, sähköinen taitto. Sivuntaitto ja graafinen suunnittelu tietokoneella ja kaikki muu originaaleihin liittyvä toiminta. Digitaalitiedon valmistelu, esim. tiedostojen avaaminen, valinta ja linkitys. Tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistus, sähköiset tulostusprosessit. Digitaalinen arkkiasemointi.\r\n\r\nLevynvalmistuspalvelut mukaan luettuna sivu- ja levytulostus (koho- ja offsetpainoa varten). Painosylintereiden kaiverrus ja etsaus. Levynvalmistusprosessit suoraan levylle (myös valopolymeerilaatoille). Levyjen ja meistien valmistelu teräskaiverrusta tai painamista varten.\r\n\r\nTaiteellinen työ mukaan luettuna kivipaino ja puukaiverrus."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "skannaus (painamista edeltävä)",
          "asemointi",
          "kuvalaattojen painokuntoon saattaminen",
          "ladonta (erillisenä palveluna)",
          "painamista palveleva toiminta",
          "painolaattojen painokuntoon saattaminen",
          "painopinnan valmistus",
          "reprolaitokset",
          "stanssaus",
          "valoladonta (erillisenä palveluna)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2225",
    "level": 4,
    "code": "2225",
    "order": 3290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/222",
    "parentCode": "222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu painamiseen liittyvä toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/22250",
    "level": 5,
    "code": "22250",
    "order": 3300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2225",
    "parentCode": "2225",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu painamiseen liittyvä toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Reprotuotteiden valmistus.\r\n\r\nHavaintovälineiden valmistelu, esim. piirtoheitinkalvojen painaminen ja digitaaliset esitysmuodot.\r\n\r\nPainotuotteiden suunnittelu, esim. luonnokset, taittosuunnitelmat, sidontamallit.\r\n\r\nMuu graafinen toiminta, kuten teräspainatus, pistekirjoituksen kopiointi, rei'ittäminen ja poraaminen, korkopainanta, lakkaaminen ja laminointi, arkkien kerääminen ja liittäminen, nuuttaus.",
          "Reprotuotteiden valmistus.\r\n\r\nHavaintovälineiden valmistelu, esim. piirtoheitinkalvojen painaminen ja digitaaliset esitysmuodot.\r\n\r\nPainotuotteiden suunnittelu, esim. luonnokset, taittosuunnitelmat, sidontamallit.\r\n\r\nMuu graafinen toiminta, kuten teräspainatus, pistekirjoituksen kopiointi, rei'ittäminen ja poraaminen, korkopainanta, lakkaaminen ja laminointi, arkkien kerääminen ja liittäminen, nuuttaus."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "graafisen alan konsultointi",
          "kirjojen taitto",
          "lehtien ja kirjojen taitto",
          "liimasidoskansien valmistus",
          "painotuotteiden taitto",
          "piirtoheitinkalvojen painaminen"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/223",
    "level": 3,
    "code": "223",
    "order": 3310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/22",
    "parentCode": "22",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tallenteiden jäljentäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "tallenteiden (ääni-, kuva- ja tieto-) valmistus",
          "nauhojen (kuva- ja ääni-) valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2231",
    "level": 4,
    "code": "2231",
    "order": 3320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/223",
    "parentCode": "223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Äänitallenteiden jäljentäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/22310",
    "level": 5,
    "code": "22310",
    "order": 3330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2231",
    "parentCode": "2231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Äänitallenteiden jäljentäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Alkuperäisten musiikkia sisältävien levyjen, nauhojen ja muiden äänitallenteiden jäljentäminen. Myös tällaisten esineiden välituotteiden valmistus (esim. äänilevyjen matriisit).\r\n",
          "Alkuperäisten musiikkia sisältävien levyjen, nauhojen ja muiden äänitallenteiden jäljentäminen. Myös tällaisten esineiden välituotteiden valmistus (esim. äänilevyjen matriisit).\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- valmiiden äänittämättömien äänen tallenteiden valmistus (24650)",
          "- valmiiden äänittämättömien äänen tallenteiden valmistus (24650)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "cd-levyjen valmistus",
          "äänitallenteiden valmistus",
          "kasettien (tallennettujen) valmistus",
          "levyjen (ääni-) valmistus",
          "äänilevyjen valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2232",
    "level": 4,
    "code": "2232",
    "order": 3340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/223",
    "parentCode": "223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuvatallenteiden jäljentäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/22320",
    "level": 5,
    "code": "22320",
    "order": 3350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2232",
    "parentCode": "2232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuvatallenteiden jäljentäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Alkuperäisten elokuvia sisältävien levyjen, nauhojen ja muiden videotallenteiden jäljentäminen.\r\n",
          "Alkuperäisten elokuvia sisältävien levyjen, nauhojen ja muiden videotallenteiden jäljentäminen.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- alkuperäisten elokuvien tai videofilmien tuotanto (92110, 92200)\r\n- jäljentämättömien videonauhojen valmistus (24650)",
          "- alkuperäisten elokuvien tai videofilmien tuotanto (92110, 92200)\r\n- jäljentämättömien videonauhojen valmistus (24650)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kuvatallenteiden valmistus",
          "videonauhojen (tallennettujen) valmistus",
          "musiikkivideoiden jäljentäminen",
          "dvd-levyjen valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2233",
    "level": 4,
    "code": "2233",
    "order": 3360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/223",
    "parentCode": "223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Atk-tallenteiden jäljentäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/22330",
    "level": 5,
    "code": "22330",
    "order": 3370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2233",
    "parentCode": "2233",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Atk-tallenteiden jäljentäminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Alkuperäisten ATK-ohjelmistojen tai muiden -tiedostojen jäljentäminen levyille, levykkeille tai nauhoille.\r\n",
          "Alkuperäisten ATK-ohjelmistojen tai muiden -tiedostojen jäljentäminen levyille, levykkeille tai nauhoille.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- tallentamattomien levyjen, levykkeiden ja nauhojen valmistus (24650)",
          "- tallentamattomien levyjen, levykkeiden ja nauhojen valmistus (24650)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "atk-tallenteiden valmistus",
          "tietotallenteiden valmistus",
          "cd-rom-ohjelmistolevyjen valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/DF",
    "level": 1,
    "code": "DF",
    "order": 3380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/D",
    "parentCode": "D",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/23",
    "level": 2,
    "code": "23",
    "order": 3390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/DF",
    "parentCode": "DF",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tässä luokassa tärkein tuotantoprosessi on öljynjalostus, joka sisältää raakaöljyn erottelun osatuotteiksi esimerkiksi krakkaamalla ja tislaamalla. Luokka sisältää myös alalle luonteenomaisten tuotteiden valmistuksen omaan käyttöön (koksi, bensiini, kerosiini, polttoöljy, ydinpolttoaine jne.) sekä jalostuspalvelut, kuten jalostus tilaajan toivomusten mukaan, ydinjätteen käsittely jne.\r\n\r\nLuokkaan kuuluu puhtaan metaanin ja propaanin lisäksi vain alhaisemman puhtausasteen kaasun valmistus (korkeintaan 95 % etaania, eteeniä eli etyleeniä ja butaania tai korkeintaan 90 % propeenia eli propyleenia, buteenia eli butyleenia ja butadieenia). Luokkaan ei kuulu korkeamman puhtausasteen kaasujen valmistus (24140), teollisuuskaasujen valmistus (24110), maakaasun tuotanto (11100) eikä muiden polttokaasujen kuin maa-öljykaasujen valmistus (hiili-, vesi-, generaattori- ja kaasulaitoskaasu jne., 40210).\r\n\r\nPetrokemian tuotteita öljyjalosteista valmistavat yksiköt sisältyvät luokkaan 24 (Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus).",
          "Tässä luokassa tärkein tuotantoprosessi on öljynjalostus, joka sisältää raakaöljyn erottelun osatuotteiksi esimerkiksi krakkaamalla ja tislaamalla. Luokka sisältää myös alalle luonteenomaisten tuotteiden valmistuksen omaan käyttöön (koksi, bensiini, kerosiini, polttoöljy, ydinpolttoaine jne.) sekä jalostuspalvelut, kuten jalostus tilaajan toivomusten mukaan, ydinjätteen käsittely jne.\r\n\r\nLuokkaan kuuluu puhtaan metaanin ja propaanin lisäksi vain alhaisemman puhtausasteen kaasun valmistus (korkeintaan 95 % etaania, eteeniä eli etyleeniä ja butaania tai korkeintaan 90 % propeenia eli propyleenia, buteenia eli butyleenia ja butadieenia). Luokkaan ei kuulu korkeamman puhtausasteen kaasujen valmistus (24140), teollisuuskaasujen valmistus (24110), maakaasun tuotanto (11100) eikä muiden polttokaasujen kuin maa-öljykaasujen valmistus (hiili-, vesi-, generaattori- ja kaasulaitoskaasu jne., 40210).\r\n\r\nPetrokemian tuotteita öljyjalosteista valmistavat yksiköt sisältyvät luokkaan 24 (Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus)."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/231",
    "level": 3,
    "code": "231",
    "order": 3400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koksin valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2310",
    "level": 4,
    "code": "2310",
    "order": 3410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/231",
    "parentCode": "231",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koksin valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/23100",
    "level": 5,
    "code": "23100",
    "order": 3420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2310",
    "parentCode": "2310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koksin valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Koksaamoissa tapahtuva koksin, puolikoksin, retorttihiilen ja koksaamojen jätetuotteiden, kuten tervan valmistus kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta.\r\n\r\nKoksausprosessissa syntyvät kaasut.\r\n",
          "Koksaamoissa tapahtuva koksin, puolikoksin, retorttihiilen ja koksaamojen jätetuotteiden, kuten tervan valmistus kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta.\r\n\r\nKoksausprosessissa syntyvät kaasut.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- erillisellä prosessilla valmistettavien kaasujen valmistus (40210)\r\n- kivihiilitervan tislaustuote, piki, katsotaan kemialliseksi prosessiksi (24140)\r\n- maakaasun jakelu valtakunnallisessa verkossa (60300)",
          "- erillisellä prosessilla valmistettavien kaasujen valmistus (40210)\r\n- kivihiilitervan tislaustuote, piki, katsotaan kemialliseksi prosessiksi (24140)\r\n- maakaasun jakelu valtakunnallisessa verkossa (60300)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kaasujen (koksausprosessissa syntyvien) valmistus",
          "kivihiilen koksaaminen",
          "kivihiilitervan valmistus",
          "koksaamot",
          "koksin valmistus koksaamoissa",
          "puolikoksin valmistus koksaamoissa",
          "retorttihiilen valmistus koksaamoissa",
          "ruskohiilen koksaaminen",
          "turpeen koksaaminen"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/232",
    "level": 3,
    "code": "232",
    "order": 3430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Öljytuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2320",
    "level": 4,
    "code": "2320",
    "order": 3440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/232",
    "parentCode": "232",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Öljytuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/23200",
    "level": 5,
    "code": "23200",
    "order": 3450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2320",
    "parentCode": "2320",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Öljytuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Moottoripolttoaineen, kuten bensiinin ja petrolin tuotanto.\r\n\r\nKevyiden, keskiraskaiden ja raskaiden polttoöljyjen tuotanto. \r\n\r\nJalostamokaasujen, kuten polttokaasujen (puhdas metaani ja korkeintaan 95-prosenttinen etaani) sekä nestekaasujen (puhdas propaani ja korkeintaan 95-prosenttinen butaani) tuotanto ja pullotus.\r\n\r\nÖljypohjaisten voiteluöljyjen ja -rasvojen (öljy- ja kasvispohjaisten) valmistus.\r\n\r\nTuotteiden valmistus petrokemian teollisuuden käyttöön ja tienpäällysteiden valmistusaineiksi (maaöljybitumi).\r\n\r\nErilaisten tuotteiden, kuten raskasbensiinin, vaseliinin, parafiinin ja vahan valmistus.\r\n",
          "Moottoripolttoaineen, kuten bensiinin ja petrolin tuotanto.\r\n\r\nKevyiden, keskiraskaiden ja raskaiden polttoöljyjen tuotanto. \r\n\r\nJalostamokaasujen, kuten polttokaasujen (puhdas metaani ja korkeintaan 95-prosenttinen etaani) sekä nestekaasujen (puhdas propaani ja korkeintaan 95-prosenttinen butaani) tuotanto ja pullotus.\r\n\r\nÖljypohjaisten voiteluöljyjen ja -rasvojen (öljy- ja kasvispohjaisten) valmistus.\r\n\r\nTuotteiden valmistus petrokemian teollisuuden käyttöön ja tienpäällysteiden valmistusaineiksi (maaöljybitumi).\r\n\r\nErilaisten tuotteiden, kuten raskasbensiinin, vaseliinin, parafiinin ja vahan valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- synteettisten moottoriöljyjen valmistus (24660)\r\n- bitumista valmistettujen tuotteiden valmistus (26820)\r\n- puhtaan eteenin, propeenin ja butadieenin valmistus (24140)",
          "- synteettisten moottoriöljyjen valmistus (24660)\r\n- bitumista valmistettujen tuotteiden valmistus (26820)\r\n- puhtaan eteenin, propeenin ja butadieenin valmistus (24140)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "liuotinbensiinin valmistus",
          "voiteluaineiden (kasvipohjaisten) valmistus",
          "moottoriöljyn (öljy- ja kasvipohjaisten) valmistus",
          "bensiinin valmistus öljynjalostamoissa",
          "butaanin ja muiden nestekaasujen täyttölaitokset",
          "butaanin valmistus öljynjalostamoissa",
          "dieselöljyn valmistus öljynjalostamoissa",
          "kaasujen valmistus öljynjalostamoissa",
          "maaöljybitumin valmistus",
          "maaöljytuotteiden valmistus",
          "nestekaasujen täyttölaitokset",
          "nestekaasun valmistus",
          "parafiinin valmistus",
          "petrolin valmistus öljynjalostamoissa",
          "polttoöljyjen valmistus öljynjalostamoissa",
          "propaanin ja muiden nestekaasujen täyttölaitokset",
          "propaanin valmistus öljynjalostamoissa",
          "raakaöljyn jalostus",
          "vahan valmistus öljystä",
          "voiteluaineiden valmistus (öljystä)",
          "öljyn jalostus",
          "öljytuotteiden jatkojalostus",
          "öljytuotteiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/233",
    "level": 3,
    "code": "233",
    "order": 3460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/23",
    "parentCode": "23",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ydinpolttoaineen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2330",
    "level": 4,
    "code": "2330",
    "order": 3470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/233",
    "parentCode": "233",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ydinpolttoaineen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/23300",
    "level": 5,
    "code": "23300",
    "order": 3480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2330",
    "parentCode": "2330",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ydinpolttoaineen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Uraanin rikastaminen.\r\n\r\nLohkeavien alkuaineiden ja näiden isotooppien valmistus.\r\n\r\nPolttoaine-elementtien tuotanto ydinreaktoreihin.\r\n\r\nRadioaktiivisten alkuaineiden tuotanto teolliseen tai lääketieteelliseen käyttöön.\r\n\r\nYdinpolttoaineen jälleenkäsittely ja radioaktiivisen ydinjätteen käsittely.\r\n",
          "Uraanin rikastaminen.\r\n\r\nLohkeavien alkuaineiden ja näiden isotooppien valmistus.\r\n\r\nPolttoaine-elementtien tuotanto ydinreaktoreihin.\r\n\r\nRadioaktiivisten alkuaineiden tuotanto teolliseen tai lääketieteelliseen käyttöön.\r\n\r\nYdinpolttoaineen jälleenkäsittely ja radioaktiivisen ydinjätteen käsittely.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- uraani- ja toriummalmin louhinta (12000)\r\n- uraanioksidin valmistus (12000)\r\n- sairaaloiden ym. tuottaman siirtymävaiheen radioaktiivisen jätteen käsittely ja loppusijoitus (90020)",
          "- uraani- ja toriummalmin louhinta (12000)\r\n- uraanioksidin valmistus (12000)\r\n- sairaaloiden ym. tuottaman siirtymävaiheen radioaktiivisen jätteen käsittely ja loppusijoitus (90020)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "radioaktiivisten alkuaineiden ja näiden isotooppien valmistus",
          "radioaktiivisen ydinjätteen käsittely",
          "lohkeavien alkuaineiden valmistus",
          "uraanin rikastaminen",
          "ydinjätteen käsittely",
          "ydinpolttoaine-elementtien valmistus",
          "ydinpolttoaineen valmistus",
          "ydinreaktoreissa käytettävien polttoaine-elementtien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/DG",
    "level": 1,
    "code": "DG",
    "order": 3490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/D",
    "parentCode": "D",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluvat tuotteet, jotka on valmistettu orgaanisista ja epäorgaanisista raaka-aineista esimerkiksi kemiallisten prosessien avulla. Alemmilla luokittelun tasoilla peruskemikaalien valmistus erotetaan peruskemikaaleista jalostamalla valmistetuista väli- ja lopputuotteista.",
          "Tähän luokkaan kuuluvat tuotteet, jotka on valmistettu orgaanisista ja epäorgaanisista raaka-aineista esimerkiksi kemiallisten prosessien avulla. Alemmilla luokittelun tasoilla peruskemikaalien valmistus erotetaan peruskemikaaleista jalostamalla valmistetuista väli- ja lopputuotteista."
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "",
          ""
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/24",
    "level": 2,
    "code": "24",
    "order": 3500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/DG",
    "parentCode": "DG",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/241",
    "level": 3,
    "code": "241",
    "order": 3510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/24",
    "parentCode": "24",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Peruskemikaalien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "peruskemikaalien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2411",
    "level": 4,
    "code": "2411",
    "order": 3520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuuskaasujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/24110",
    "level": 5,
    "code": "24110",
    "order": 3530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2411",
    "parentCode": "2411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuuskaasujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Nesteytettyjen ja puristettujen teollisuuskaasujen valmistus.\r\n\r\nLääkinnällisten kaasujen, kuten dityppioksidin eli ilokaasun valmistus.\r\n\r\nIlmakaasujen, kuten typin, hapen ja argonin valmistus.\r\n\r\nKaasumaisten alkuaineiden ja niiden molekyylien, kuten vedyn ja otsonin valmistus.\r\n\r\nNestemäisen ja puristetun ilman sekä jäähdyttävien kaasujen valmistus.\r\n\r\nTeollisten seoskaasujen, kuten asetyleenin, sekä eristävien kaasujen ja suoja- eli inerttikaasujen, kuten jalokaasujen ja hiilidioksidin valmistus. \r\n",
          "Nesteytettyjen ja puristettujen teollisuuskaasujen valmistus.\r\n\r\nLääkinnällisten kaasujen, kuten dityppioksidin eli ilokaasun valmistus.\r\n\r\nIlmakaasujen, kuten typin, hapen ja argonin valmistus.\r\n\r\nKaasumaisten alkuaineiden ja niiden molekyylien, kuten vedyn ja otsonin valmistus.\r\n\r\nNestemäisen ja puristetun ilman sekä jäähdyttävien kaasujen valmistus.\r\n\r\nTeollisten seoskaasujen, kuten asetyleenin, sekä eristävien kaasujen ja suoja- eli inerttikaasujen, kuten jalokaasujen ja hiilidioksidin valmistus. \r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- nestekaasujen valmistus raakaöljystä (23200)\r\n- nestekaasujen pullotus (23200)",
          "- nestekaasujen valmistus raakaöljystä (23200)\r\n- nestekaasujen pullotus (23200)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "argonin valmistus",
          "ilmakaasujen valmistus",
          "ilokaasun valmistus",
          "inerttikaasujen valmistus",
          "lääkinnällisten kaasujen valmistus",
          "otsonin valmistus",
          "asetyleenin valmistus",
          "hapen valmistus",
          "hiilidioksidin valmistus",
          "jalokaasujen valmistus",
          "kaasujen (teollisuus-) valmistus",
          "ponnekaasujen valmistus",
          "teollisuuskaasujen valmistus",
          "typen valmistus",
          "typpioksiduulin valmistus",
          "vedyn valmistus",
          "dityppioksidin valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2412",
    "level": 4,
    "code": "2412",
    "order": 3540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Värien ja pigmenttien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/24120",
    "level": 5,
    "code": "24120",
    "order": 3550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2412",
    "parentCode": "2412",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Värien ja pigmenttien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Värien ja väriaineiden valmistus mistä tahansa aineesta perusmuodossa tai tiivisteenä.\r\n\r\nFluorisoivina kiiltoaineina tai loisteaineina (luminoforeina) käytettävien tuotteiden valmistus.\r\n\r\nTitaanidioksidin ja muiden pigmenttien valmistus.\r\n",
          "Värien ja väriaineiden valmistus mistä tahansa aineesta perusmuodossa tai tiivisteenä.\r\n\r\nFluorisoivina kiiltoaineina tai loisteaineina (luminoforeina) käytettävien tuotteiden valmistus.\r\n\r\nTitaanidioksidin ja muiden pigmenttien valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- valmistettujen värien ja pigmenttien valmistus (24300)",
          "- valmistettujen värien ja pigmenttien valmistus (24300)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "sinkkioksidin valmistus",
          "titaanidioksidin valmistus",
          "kromiyhdisteiden (väriainepigmenttien) valmistus",
          "pigmenttien (väriaineiden kemiallisten yhdisteiden) valmistus",
          "värien ja väriaineiden valmistus",
          "fluorisoivina aineina käytettävien tuotteiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2413",
    "level": 4,
    "code": "2413",
    "order": 3560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/24130",
    "level": 5,
    "code": "24130",
    "order": 3570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2413",
    "parentCode": "2413",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Alkuaineiden valmistus (esim. natrium, kalium, kloori, fosfori, fluori) lukuun ottamatta metalleja, teollisuuskaasuja ja ydinpolttoaineteollisuuden tuottamia radioaktiivisia alkuaineita.\r\n\r\nEpäorgaanisten happojen, kuten rikkihapon, savuavan rikkihapon eli oleumin, suolahapon eli kloorivetyhapon, fosforihapon ja fosforivetyhapon valmistus lukuun ottamatta typpihappoa.\r\n\r\nAlkalien, lipeän eli natriumhydroksidin ja muiden epäorgaanisten emästen, kuten kaliumhydroksidin valmistus lukuun ottamatta ammoniakkia.\r\n\r\nMuiden epäorgaanisten yhdisteiden, kuten kalsiumkloridin, kloraattien, hypokloriitin ja vetyperoksidin valmistus.\r\n",
          "Alkuaineiden valmistus (esim. natrium, kalium, kloori, fosfori, fluori) lukuun ottamatta metalleja, teollisuuskaasuja ja ydinpolttoaineteollisuuden tuottamia radioaktiivisia alkuaineita.\r\n\r\nEpäorgaanisten happojen, kuten rikkihapon, savuavan rikkihapon eli oleumin, suolahapon eli kloorivetyhapon, fosforihapon ja fosforivetyhapon valmistus lukuun ottamatta typpihappoa.\r\n\r\nAlkalien, lipeän eli natriumhydroksidin ja muiden epäorgaanisten emästen, kuten kaliumhydroksidin valmistus lukuun ottamatta ammoniakkia.\r\n\r\nMuiden epäorgaanisten yhdisteiden, kuten kalsiumkloridin, kloraattien, hypokloriitin ja vetyperoksidin valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- typpihapon ja typpi-rikkihapon valmistus (24150)\r\n- ammoniakin valmistus (24150)\r\n- ammoniumkloridin valmistus (24150)\r\n- nitriittien ja kaliumnitraattien valmistus (24150)\r\n- ammoniumkarbonaattien valmistus (24150)",
          "- typpihapon ja typpi-rikkihapon valmistus (24150)\r\n- ammoniakin valmistus (24150)\r\n- ammoniumkloridin valmistus (24150)\r\n- nitriittien ja kaliumnitraattien valmistus (24150)\r\n- ammoniumkarbonaattien valmistus (24150)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "natriumin valmistus",
          "vetyperoksidin valmistus",
          "fluorivetyhapon valmistus",
          "fosforihapon valmistus",
          "kaliumhydroksidin (kaustisen potaskan) valmistus",
          "kaustisen soodan ja kaustisen potaskan valmistus",
          "kloorin valmistus",
          "kloraattien ja hypokloriittien valmistus",
          "lipeän valmistus",
          "metallisuolojen valmistus",
          "natriumhydroksidin (kaustisen soodan) valmistus",
          "pasutetun rikkikiisun valmistus",
          "rikkidioksidin ja rikkitrioksidin valmistus",
          "rikkihapon (myös savuavan) valmistus",
          "rikkikiisun (pasutetun) valmistus",
          "sulfidien ja polysulfidien valmistus",
          "suolahapon valmistus",
          "alkalien valmistus",
          "epäorgaanisten yhdisteiden (torjunta-aineissa käytettäv.) valmis"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2414",
    "level": 4,
    "code": "2414",
    "order": 3580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/24140",
    "level": 5,
    "code": "24140",
    "order": 3590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2414",
    "parentCode": "2414",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus:\r\n-tyydytetyt ja tyydyttymättömät asykliset hiilivedyt, kuten eteeni, propeeni ja butadieeni.\r\n-tyydytetyt ja tyydyttymättömät sykliset hiilivedyt, kuten bentseeni.\r\n-asykliset ja sykliset alkoholit, kuten metanoli ja synteettinen etyylialkoholi sekä fenoli ja sen johdannaiset\r\n-mono- ja polykarboksyylihapot, kuten muurahais- ja etikkahappo\r\n-muut happifunktioiset yhdisteet, myös aldehydit, kuten asetaldehydi ja formaldehydi, ketonit, kuten asetoni, kinonit ja kaksi tai useampi happifunktioiset yhdisteet\r\n-typpifunktioiset orgaaniset yhdisteiden, kuten amiinit\r\n-muut orgaaniset yhdisteet, myös hiiltotuotteet (esim. puuhiili, grillihiilet ja -briketit) \r\n-sulfaattiselluteollisuuden rinnakkaistuotteet, kuten tärpätti, mäntyöljy, sitosteroli ja sitostanoli\r\n-ksylitoli (koivusokeri)\r\n-entsyymit\r\n-kivihiilitervan tislaus ja tislaustuotteiden valmistus\r\n-piki ja pikioksidi.\r\n",
          "Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus:\r\n-tyydytetyt ja tyydyttymättömät asykliset hiilivedyt, kuten eteeni, propeeni ja butadieeni.\r\n-tyydytetyt ja tyydyttymättömät sykliset hiilivedyt, kuten bentseeni.\r\n-asykliset ja sykliset alkoholit, kuten metanoli ja synteettinen etyylialkoholi sekä fenoli ja sen johdannaiset\r\n-mono- ja polykarboksyylihapot, kuten muurahais- ja etikkahappo\r\n-muut happifunktioiset yhdisteet, myös aldehydit, kuten asetaldehydi ja formaldehydi, ketonit, kuten asetoni, kinonit ja kaksi tai useampi happifunktioiset yhdisteet\r\n-typpifunktioiset orgaaniset yhdisteiden, kuten amiinit\r\n-muut orgaaniset yhdisteet, myös hiiltotuotteet (esim. puuhiili, grillihiilet ja -briketit) \r\n-sulfaattiselluteollisuuden rinnakkaistuotteet, kuten tärpätti, mäntyöljy, sitosteroli ja sitostanoli\r\n-ksylitoli (koivusokeri)\r\n-entsyymit\r\n-kivihiilitervan tislaus ja tislaustuotteiden valmistus\r\n-piki ja pikioksidi.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- muoviaineiden valmistus alkumuodoissaan ja hartsien valmistus (24160)\r\n- kumiaineiden valmistus alkumuodoissaan (24170)\r\n- etyylialkoholin (viljaväkiviina) valmistus käymisteitse (15920)\r\n- propaanin ja butaanin valmistus (23200)\r\n- orgaanisten liuotin- ja ohennusaineyhdisteiden valmistus (24300)\r\n- asetyleenin valmistus (24110)\r\n- salisyyli- ja o-asetyylisalisyylihappojen valmistus (24410)\r\n- raakaglyserolin valmistus (24510)\r\n- eteeristen öljyjen valmistus (24630)",
          "- muoviaineiden valmistus alkumuodoissaan ja hartsien valmistus (24160)\r\n- kumiaineiden valmistus alkumuodoissaan (24170)\r\n- etyylialkoholin (viljaväkiviina) valmistus käymisteitse (15920)\r\n- propaanin ja butaanin valmistus (23200)\r\n- orgaanisten liuotin- ja ohennusaineyhdisteiden valmistus (24300)\r\n- asetyleenin valmistus (24110)\r\n- salisyyli- ja o-asetyylisalisyylihappojen valmistus (24410)\r\n- raakaglyserolin valmistus (24510)\r\n- eteeristen öljyjen valmistus (24630)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bentseenin valmistus",
          "butadieenin valmistus",
          "metanolin valmistus",
          "alkoholin (metanolin) valmistus",
          "alkoholin (metyylialkoholin) valmistus",
          "amiinien valmistus",
          "asetonin valmistus",
          "entsyymien valmistus",
          "eteenin valmistus",
          "etikkahapon valmistus",
          "fenolin valmistus",
          "formaldehydin valmistus",
          "metyylialkoholin valmistus",
          "muurahaishapon valmistus",
          "mäntyöljyn valmistus",
          "pien (kivihiilitervan tislaustuotteen) valmistus",
          "puuhiilen valmistus",
          "sitosterolin valmistus",
          "tärpätin valmistus",
          "ksylitolin (koivusokerin) valmistus",
          "sitostanolin valmistus",
          "grillihiilien valmistus",
          "tervanpoltto tehtaissa"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2415",
    "level": 4,
    "code": "2415",
    "order": 3600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/24150",
    "level": 5,
    "code": "24150",
    "order": 3610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/2415",
    "parentCode": "2415",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Lannoitteiden valmistus:\r\n\r\nPuhtaiden ja sekoitettujen typpi-, fosfaatti- tai kalilannoitteiden valmistus.\r\n\r\nUrean, luonnon raakafosfaattien ja luonnon raakojen kalisuolojen valmistus.\r\n\r\nLiitännäisten typpituotteiden valmistus:\r\n\r\nTyppihapon ja typpi-rikkihapon, ammoniakin, ammoniumkloridin, nitriittien ja kaliumnitraattien valmistus.\r\n",
          "Lannoitteiden valmistus:\r\n\r\nPuhtaiden ja sekoitettujen typpi-, fosfaatti- tai kalilannoitteiden valmistus.\r\n\r\nUrean, luonnon raakafosfaattien ja luonnon raakojen kalisuolojen valmistus.\r\n\r\nLiitännäisten typpituotteiden valmistus:\r\n\r\nTyppihapon ja typpi-rikkihapon, ammoniakin, ammoniumkloridin, nitriittien ja kaliumnitraattien valmistus.\r\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          ""
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          ""
        ],
        "excludes": [
          "- muoviaineiden valmistus alkumuodoissaan ja hartsien valmistus (24160)\r\n- guanon otto (14300)\r\n- maatalouskemikaalien valmistus (24200)\r\n- jätteen käsittely kompostoimalla biojätettä, kun tavoitteena on jätteen hävittäminen ja sivutuote (kompostimulta) (90020)",
          "- muoviaineiden valmistus alkumuodoissaan ja hartsien valmistus (24160)\r\n- guanon otto (14300)\r\n- maatalouskemikaalien valmistus (24200)\r\n- jätteen käsittely kompostoimalla biojätettä, kun tavoitteena on jätteen hävittäminen ja sivutuote (kompostimulta) (90020)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammoniumkloridin valmistus",
          "ammoniakin valmistus",
          "ammoniumkarbonaatin valmistus",
          "biodynaamisten lannoitteiden tuotanto",
          "fosfaattilannoitteiden valmistus",
          "kalilannoitteiden valmistus",
          "kalisuolalannoitteiden valmistus",
          "kaliumnitraatin valmistus",
          "lannoitteiden valmistus",
          "nitraushapon valmistus",
          "npk-lannoitteiden valmistus",
          "orgaanisten lannoitteiden tuotanto",
          "pk-lannoitteiden valmistus",
          "salmiakin (ammoniumkloridin) valmistus",
          "typpihapon ja typpi-rikkihapon valmistus",
          "typpilannoitteiden valmistus",
          "urean valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20020101/2416",
    "level": 4,
    "code": "2416",
    "order": 3620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/241",
    "parentCode": "241",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muoviaineiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "localId": "t