GET /api/classifications/v2/classifications/toimiala_1_20080101/classificationItems?content=data&meta=max&lang=fi
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/SSSSS",
    "level": 0,
    "code": "SSSSS",
    "order": 10,
    "modifiedDate": "2008-05-12T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Toimialat yhteensä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/A",
    "level": 1,
    "code": "A",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maatalous, metsätalous ja kalatalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän pääluokkaan kuuluu kasvi- ja eläinkunnan tuotteiden hyödyntäminen; viljelykasvien viljely, kotieläinten kasvatus, puunkorjuu sekä muiden, tilalta tai luonnollisesta elinympäristöstään peräisin olevien kasvien tai eläinten hyödyntäminen.\r\n\r\nMaatalouden ja riistatalouden harjoittamisen tarkoituksena on tuottaa kasvi- ja eläinkunnan tuotteita elintarvikkeiksi, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, siemeniksi, koristekäyttöön sekä teollisuuden raaka-aineiksi. Tähän kuuluu myös maataloutta palveleva toiminta.\r\n\r\nMetsätalouden harjoittamisen tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.\r\n\r\nKalataloudella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pyyntiä merellä ja sisävesillä sekä vesistä saatavien muiden tuotteiden keruuta sekä kalastusaluksilla tapahtuvaa jalostusta. Tähän kuuluvat myös kalanviljely ja muu vesiviljely sekä kalataloutta palveleva toiminta.\r\n",
          "Tähän pääluokkaan kuuluu kasvi- ja eläinkunnan tuotteiden hyödyntäminen; viljelykasvien viljely, kotieläinten kasvatus, puunkorjuu sekä muiden, tilalta tai luonnollisesta elinympäristöstään peräisin olevien kasvien tai eläinten hyödyntäminen.\n\nMaatalouden ja riistatalouden harjoittamisen tarkoituksena on tuottaa kasvi- ja eläinkunnan tuotteita elintarvikkeiksi, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, siemeniksi, koristekäyttöön sekä teollisuuden raaka-aineiksi. Tähän kuuluu myös maataloutta palveleva toiminta.\n\nMetsätalouden harjoittamisen tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.\n\nKalataloudella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pyyntiä merellä ja sisävesillä sekä vesistä saatavien muiden tuotteiden keruuta sekä kalastusaluksilla tapahtuvaa jalostusta. Tähän kuuluvat myös kalanviljely ja muu vesiviljely sekä kalataloutta palveleva toiminta."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- kalojen ja äyriäisten jalostus merellä toimivilla tehdaslaivoilla (10200)\r\n- urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)",
          "\n- kalojen ja äyriäisten jalostus merellä toimivilla tehdaslaivoilla (10200)\n- urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)"
        ],
        "changes": [
          "",
          " "
        ],
        "rulings": [
          "",
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01",
    "level": 2,
    "code": "01",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/A",
    "parentCode": "A",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluu kaksi perustoimintoa, viljelykasvituotteiden tuotanto ja eläintuotteiden tuotanto. Tuotanto voi tapahtua joko tavanomaisesti, luonnonmukaisena maataloutena tai geenitekniikalla muunneltujen kasvien viljelynä tai eläinten kasvatuksena.\r\n\r\nViljelykasvituotantoon kuuluvat toisaalta yksivuotiset peltokasvit, kuten viljat, vihannekset ja kukat, toisaalta monivuotisilta istutuksilta, kuten marja- ja hedelmätarhoilta saatavat tuotteet. Luokka kattaa viljelykasvien viljelyn sekä avomaalla että kasvihuoneissa.\r\n\r\nLuokalle 015 (Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous) ei tavallisista periaatteista poiketen määritellä pääasiallista toimintoa. Monilla tiloilla kasvinviljelytuotantoa ja kotieläintuotantoa on suunnilleen yhtä paljon, ja olisi sattumanvaraista luokitella tällaiset tilat vain toiseen luokkaan.\r\n\r\nTähän luokkaan kuuluu myös maataloutta, metsästystä ja ansapyyntiä palveleva toiminta.\r\n\r\nMaatalouteen kuuluu markkinoille saattamisen edellyttämä maataloustuotteiden käsittely. Muu jatkokäsittely kuuluu luokkiin 10 (Elintarvikkeiden valmistus) ja 11 (Juomien valmistus) sekä luokkaan 12 (Tupakkatuotteiden valmistus) seuraavaa poikkeusta lukuun ottamatta.\r\n\r\nKun tilalla tuotetaan maataloustuotteita ja niistä jalostetaan tilalla elintarvikkeita, toiminta luokitellaan arvonlisäperiaatteen mukaisesti joko maatalouteen tai elintarviketeollisuuteen. Esimerkkejä tämäntyyppisestä toiminnasta ovat viinin valmistus tilalla kasvatetuista omenoista tai juuston valmistus tilalla tuotetusta maidosta. Arvonlisän määrittäminen voi perustua toimintaan käytettyjen työtuntien määrään, jos sen määrittäminen muutoin on vaikeata.\r\n\r\nTilan toimintaan tavallisesti kuuluvat toiminnat, kuten maanmuokkaus, kylvö, sadonkorjuu ja johtaminen, voidaan antaa palkkio- tai sopimusperusteella maatalouden tukiyksiköiden tehtäväksi kasvinviljelyä (0161) tai eläintenhoitoa (0162) palvelevana toimintana.\r\n\r\nTähän luokkaan eivät kuulu peltomaan perustustyöt (esim. maatalousmaan pengerrys, salaojitus, riisipeltojen perustustyöt yms.), jotka kuuluvat pääluokkaan F (Rakentaminen), eikä ostajien ja maataloustuotteita markkinoivien osuuskuntien toiminta, jotka kuuluvat pääluokkaan G. Tähän eivät myöskään kuulu maisemanhoitopalvelut, jotka kuuluvat luokkaan 81300.\r\n",
          "Tähän luokkaan kuuluu kaksi perustoimintoa, viljelykasvituotteiden tuotanto ja eläintuotteiden tuotanto. Tuotanto voi tapahtua joko tavanomaisesti, luonnonmukaisena maataloutena tai geenitekniikalla muunneltujen kasvien viljelynä tai eläinten kasvatuksena.\n\nViljelykasvituotantoon kuuluvat toisaalta yksivuotiset peltokasvit, kuten viljat, vihannekset ja kukat, toisaalta monivuotisilta istutuksilta, kuten marja- ja hedelmätarhoilta saatavat tuotteet. Luokka kattaa viljelykasvien viljelyn sekä avomaalla että kasvihuoneissa.\n\nLuokalle 015 (Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous) ei tavallisista periaatteista poiketen määritellä pääasiallista toimintoa. Monilla tiloilla kasvinviljelytuotantoa ja kotieläintuotantoa on suunnilleen yhtä paljon, ja olisi sattumanvaraista luokitella tällaiset tilat vain toiseen luokkaan.\n\nTähän luokkaan kuuluu myös maataloutta, metsästystä ja ansapyyntiä palveleva toiminta.\n\nMaatalouteen kuuluu markkinoille saattamisen edellyttämä maataloustuotteiden käsittely. Muu jatkokäsittely kuuluu luokkiin 10 (Elintarvikkeiden valmistus) ja 11 (Juomien valmistus) sekä luokkaan 12 (Tupakkatuotteiden valmistus) seuraavaa poikkeusta lukuun ottamatta.\n\nKun tilalla tuotetaan maataloustuotteita ja niistä jalostetaan tilalla elintarvikkeita, toiminta luokitellaan arvonlisäperiaatteen mukaisesti joko maatalouteen tai elintarviketeollisuuteen. Esimerkkejä tämäntyyppisestä toiminnasta ovat viinin valmistus tilalla kasvatetuista omenoista tai juuston valmistus tilalla tuotetusta maidosta. Arvonlisän määrittäminen voi perustua toimintaan käytettyjen työtuntien määrään, jos sen määrittäminen muutoin on vaikeata.\n\nTilan toimintaan tavallisesti kuuluvat toiminnat, kuten maanmuokkaus, kylvö, sadonkorjuu ja johtaminen, voidaan antaa palkkio- tai sopimusperusteella maatalouden tukiyksiköiden tehtäväksi kasvinviljelyä (0161) tai eläintenhoitoa (0162) palvelevana toimintana.\n\nTähän luokkaan eivät kuulu peltomaan perustustyöt (esim. maatalousmaan pengerrys, salaojitus, riisipeltojen perustustyöt yms.), jotka kuuluvat pääluokkaan F (Rakentaminen), eikä ostajien ja maataloustuotteita markkinoivien osuuskuntien toiminta, jotka kuuluvat pääluokkaan G. Tähän eivät myöskään kuulu maisemanhoitopalvelut, jotka kuuluvat luokkaan 81300."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- metsätalous (02)\r\n- maatalouskoneiden korjaus (33122)\r\n- maatilamatkailu (55902)\r\n- maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjiä (77310)\r\n- eläinlääkintäpalvelut (75000)\r\n- maatalous- ja metsämaan salaojitus ja pengerrys (43120)",
          "\n- metsätalous (02)\n- maatalouskoneiden korjaus (33122)\n- maatilamatkailu (55902)\n- maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjiä (77310)\n- eläinlääkintäpalvelut (75000)\n- maatalous- ja metsämaan salaojitus ja pengerrys (43120)"
        ],
        "changes": [
          "",
          " "
        ],
        "rulings": [
          "",
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hortonomi (puutarhatalous)",
          "maanviljely",
          "maatalous",
          "maatila",
          "maatila (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "kasvinviljelytilat"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/011",
    "level": 3,
    "code": "011",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yksivuotisten kasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Yksivuotisten kasvien (kasvien, jotka elävät korkeintaan kaksi kasvukautta) viljely. Tähän kuuluu myös näiden kasvien viljely siementuotantoa varten.",
          "Yksivuotisten kasvien (kasvien, jotka elävät korkeintaan kaksi kasvukautta) viljely. Tähän kuuluu myös näiden kasvien viljely siementuotantoa varten."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          "",
          " "
        ],
        "rulings": [
          "",
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kylvösiementen tuotanto (viljelykasvit)",
          "peltoviljely",
          "yksivuotisten kasvien viljely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0111",
    "level": 4,
    "code": "0111",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01110",
    "level": 5,
    "code": "01110",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0111",
    "parentCode": "0111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Viljakasvien, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely avoimella pellolla. Tuotantoyksiköissä viljellään usein useita eri kasveja.\r\n",
          "Viljakasvien, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely avoimella pellolla. Tuotantoyksiköissä viljellään usein useita eri kasveja."
        ],
        "includes": [
          "- viljakasvien viljely, kuten:\r\n- - vehnä\r\n- - ohra\r\n- - ruis\r\n- - kaura\r\n- - hirssi\r\n- - maissi\r\n- - durra\r\n- - ruisvehnä\r\n- - muualla luokittelemattomat viljakasvit\r\n- palkokasvien viljely, kuten:\r\n- - herneet\r\n- - pavut\r\n- - härkäpavut\r\n- - linssit\r\n- - muut palkokasvit\r\n- öljysiemenkasvien viljely, kuten:\r\n- - rypsi ja rapsi\r\n- - öljypellava\r\n- - sinapinsiemen\r\n- - auringonkukansiemen\r\n- - ruistankio (kitupellava, Camelina)\r\n- - muut öljysiemenkasvit\r\n- viljakasvien kylvösiementen tuotanto\r\n",
          "\n- viljakasvien viljely, kuten:\n -- vehnä\n -- ohra\n -- ruis\n -- kaura\n -- hirssi\n -- maissi\n -- durra\n -- ruisvehnä\n -- muualla luokittelemattomat viljakasvit\n- palkokasvien viljely, kuten:\n -- herneet\n -- pavut\n -- härkäpavut\n -- linssit\n -- muut palkokasvit\n- öljysiemenkasvien viljely, kuten:\n -- rypsi ja rapsi\n -- öljypellava\n -- sinapinsiemen\n -- auringonkukansiemen\n -- ruistankio (kitupellava, Camelina)\n -- muut öljysiemenkasvit\n- viljakasvien kylvösiementen tuotanto"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- riisin viljely (01120)\r\n- sokerimaissin viljely (01131)\r\n- rehumaissin viljely (01199)\r\n- tattarin viljely (01199)\r\n- öljyä sisältävien hedelmien viljely (01260)\r\n- kuitukasvien, kuten kuitupellavan viljely (01160)",
          "\n- riisin viljely (01120)\n- sokerimaissin viljely (01131)\n- rehumaissin viljely (01199)\n- tattarin viljely (01199)\n- öljyä sisältävien hedelmien viljely (01260)\n- kuitukasvien, kuten kuitupellavan viljely (01160)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "auringonkukansiemenen viljely",
          "herneiden viljely",
          "hernekasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "hirssin viljely",
          "härkäpapujen viljely",
          "kauran viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "kitupellavan viljely",
          "leipäviljan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "linssien viljely",
          "maissin viljely",
          "ohran viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "palkokasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "papujen viljely",
          "pellavan (öljy-) viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "rapsin viljely",
          "rehuviljan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "ruistankion viljely",
          "ruisvehnän viljely",
          "rukiin viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "rypsin viljely",
          "sinapinsiemenen viljely",
          "vehnän viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "viljakasvien kylvösiementen tuotanto",
          "viljakasvien viljely",
          "viljatilat",
          "öljykasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "öljypellavan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "öljysiemenkasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "maatila (viljanviljelyyn erikoistunut tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0112",
    "level": 4,
    "code": "0112",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Riisin viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01120",
    "level": 5,
    "code": "01120",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0112",
    "parentCode": "0112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Riisin viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- riisin viljely",
          "\n- riisin viljely"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "riisin viljely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0113",
    "level": 4,
    "code": "0113",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vihannesten ja melonien, juuresten ja mukulakasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- lehti- ja varsivihannesten viljely\r\n- hedelmän tuottavien kasvisten, kuten tomaattien viljely\r\n- juuresten, mukulakasvien ja sipulikasvien viljely\r\n- sienien ja multasienien (tryffelien) viljely\r\n- vihannesten siementen tuotanto ml. sokerijuurikkaansiemenet ja pl. muiden juurikkaiden siemenet\r\n",
          "\n- lehti- ja varsivihannesten viljely\n- hedelmän tuottavien kasvisten, kuten tomaattien viljely\n- juuresten, mukulakasvien ja sipulikasvien viljely\n- sienien ja multasienien (tryffelien) viljely\n- vihannesten siementen tuotanto ml. sokerijuurikkaansiemenet ja pl. muiden juurikkaiden siemenet"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- juurikkaiden siementen tuotanto (01199)\r\n- hedelmien siementen tuotanto (012)\r\n- chilipippurin ja muiden mauste- ja aromikasvien viljely (01280)\r\n- sienirihmastojen viljely (01300)",
          "\n- juurikkaiden siementen tuotanto (01199)\n- hedelmien siementen tuotanto (012)\n- chilipippurin ja muiden mauste- ja aromikasvien viljely (01280)\n- sienirihmastojen viljely (01300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "puutarhakasvien viljely",
          "puutarhatalous",
          "vihannesten viljely",
          "vihannestuotanto",
          "viherkasvien viljely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01131",
    "level": 5,
    "code": "01131",
    "order": 100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0113",
    "parentCode": "0113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vihannesten viljely avomaalla (pl. peruna ja sokerijuurikas)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- lehti- ja varsivihannesten viljely avomaalla, kuten:\r\n- - latva-artisokka\r\n- - parsa\r\n- - kerä- eli valkokaali, punakaali, kurttu- eli savoijinkaali, ruusukaali\r\n- - kukkakaali ja parsakaali\r\n- - lehtikaali ja kyssäkaali\r\n- - salaatit, kuten lehti-, kerä-, jää- ja tammenlehtisalaatti, sekä sikurit, kuten endiivi, salaatti- ja punasikuri\r\n- - lehtiselleri\r\n- - pinaatti\r\n- - muut lehti- ja varsivihannekset\r\n- hedelmän tuottavien kasvisten viljely avomaalla, kuten:\r\n- - avomaankurkku\r\n- - kurpitsa\r\n- - vesimeloni ja muut hedelmän tuottavat kasvikset\r\n- multasienien (tryffelien) viljely\r\n- muiden vihannesten viljely avomaalla\r\n- juuresten ja sipulikasvien viljely avomaalla, kuten:\r\n- - porkkana\r\n- - nauris\r\n- - punajuuri ja raitajuuri\r\n- - mukula- eli juuriselleri\r\n- - palsternakka\r\n- - retiisi\r\n- - retikka\r\n- - mustajuuri\r\n- - valkosipuli\r\n- - sipuli (myös salottisipuli)\r\n- - purjo ja muut Allium-sukuiset kasvikset\r\n- - muut juurekset ja sipulikasvit\r\n- mukulakasvien viljely, kuten:\r\n- - bataatti\r\n- - maa-artisokka\r\n- - muut mukulakasvit\r\n- vihannesten siementen tuotanto pl. sokerijuurikkaan ja muiden juurikkaiden siemenet\r\n- muiden vihannesten viljely\r\n",
          "\n- lehti- ja varsivihannesten viljely avomaalla, kuten:\n -- latva-artisokka\n -- parsa\n -- kerä- eli valkokaali, punakaali, kurttu- eli savoijinkaali, ruusukaali\n -- kukkakaali ja parsakaali\n -- lehtikaali ja kyssäkaali\n -- salaatit, kuten lehti-, kerä-, jää- ja tammenlehtisalaatti, sekä sikurit, kuten endiivi, salaatti- ja punasikuri\n -- lehtiselleri\n -- pinaatti\n -- muut lehti- ja varsivihannekset\n- hedelmän tuottavien kasvisten viljely avomaalla, kuten:\n -- avomaankurkku\n -- kurpitsa\n -- vesimeloni ja muut hedelmän tuottavat kasvikset\n- multasienien (tryffelien) viljely\n- muiden vihannesten viljely avomaalla\n- juuresten ja sipulikasvien viljely avomaalla, kuten:\n -- porkkana\n -- nauris\n -- punajuuri ja raitajuuri\n -- mukula- eli juuriselleri\n -- palsternakka\n -- retiisi\n -- retikka\n -- mustajuuri\n -- valkosipuli\n -- sipuli (myös salottisipuli)\n -- purjo ja muut Allium-sukuiset kasvikset\n -- muut juurekset ja sipulikasvit\n- mukulakasvien viljely, kuten:\n -- bataatti\n -- maa-artisokka\n -- muut mukulakasvit\n- vihannesten siementen tuotanto pl. sokerijuurikkaan ja muiden juurikkaiden siemenet\n- muiden vihannesten viljely"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- perunan viljely (01133)\r\n- sokerijuurikkaan viljely (01134)\r\n- lantun viljely (01199)\r\n- vihannesten viljely kasvihuoneessa (01132)\r\n- sokerijuurikkaan siementen tuotanto (01134)\r\n- koristekurpitsoiden viljely (01191)\r\n- sienien viljely sienimöissä (01132)",
          "\n- perunan viljely (01133)\n- sokerijuurikkaan viljely (01134)\n- lantun viljely (01199)\n- vihannesten viljely kasvihuoneessa (01132)\n- sokerijuurikkaan siementen tuotanto (01134)\n- koristekurpitsoiden viljely (01191)\n- sienien viljely sienimöissä (01132)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "avomaan vihannestuotanto",
          "avomaankurkun viljely",
          "juuresten viljely",
          "kaalin viljely",
          "kiinankaalin viljely",
          "mustajuuren viljely",
          "nauriin viljely",
          "palsternakan viljely",
          "pinaatin viljely",
          "porkkanan viljely",
          "punajuuren viljely",
          "puutarhakasvien viljely avomaalla",
          "retiisin viljely",
          "salaatin viljely avomaalla",
          "sellerin viljely",
          "sipulin viljely",
          "valkosipulin viljely",
          "vihannesten siementen tuotanto",
          "vihannesten viljely avomaalla (pl. peruna ja sokerijuurikas)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01132",
    "level": 5,
    "code": "01132",
    "order": 110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0113",
    "parentCode": "0113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vihannesten viljely kasvihuoneessa"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- lehti- ja varsivihannesten sekä hedelmän tuottavien kasvisten viljely kasvihuoneessa, kuten:\r\n- - keräkaali\r\n- - kukka- ja parsakaali\r\n- - salaatit, kuten lehti-, kerä-, jää-, tammenlehti- ja ruukkusalaatti, sekä sikurit, kuten endiivi, salaatti- ja punasikuri\r\n- - muut lehti- ja varsivihannekset\r\n- - kasvihuonekurkku ja avomaankurkku\r\n- - munakoiso\r\n- - tomaatti\r\n- - paprika\r\n- - vesimeloni\r\n- - muut melonit ja hedelmän tuottavat kasvikset\r\n- sienien viljely sienimöissä: herkkusieni ja portobello, osterivinokas, siitake\r\n- muiden vihannesten viljely kasvihuoneessa\r\n- kasvihuonevihannesten siementen tuotanto\r\n",
          "\n- lehti- ja varsivihannesten sekä hedelmän tuottavien kasvisten viljely kasvihuoneessa, kuten:\n -- keräkaali\n -- kukka- ja parsakaali\n -- salaatit, kuten lehti-, kerä-, jää-, tammenlehti- ja ruukkusalaatti, sekä sikurit, kuten endiivi, salaatti- ja punasikuri\n -- muut lehti- ja varsivihannekset\n -- kasvihuonekurkku ja avomaankurkku\n -- munakoiso\n -- tomaatti\n -- paprika\n -- vesimeloni\n -- muut melonit ja hedelmän tuottavat kasvikset\n- sienien viljely sienimöissä: herkkusieni ja portobello, osterivinokas, siitake\n- muiden vihannesten viljely kasvihuoneessa\n- kasvihuonevihannesten siementen tuotanto"
        ],
        "includesAlso": [
          "- vihannesten taimien viljely kasvihuoneessa\r\n",
          "\n- vihannesten taimien viljely kasvihuoneessa"
        ],
        "excludes": [
          "- maustekasvien viljely kasvihuoneessa (01280)\r\n- marjojen viljely kasvihuoneessa (01250)\r\n- vihannesten viljely avomaalla (01131)\r\n- chilipaprikan viljely (01280)\r\n- tryffelien viljely (01131)\r\n- metsäsienien keruu (02300)",
          "\n- maustekasvien viljely kasvihuoneessa (01280)\n- marjojen viljely kasvihuoneessa (01250)\n- vihannesten viljely avomaalla (01131)\n- chilipaprikan viljely (01280)\n- tryffelien viljely (01131)\n- metsäsienien keruu (02300)"
        ],
        "changes": [
          "",
          "4.11.2020 Poistettu Tähän kuuluu myös -osiosta \"vihannesten taimien viljely kasvihuoneessa\""
        ],
        "rulings": [
          "",
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kasvihuonevihannesten siementen tuotanto",
          "kasvihuoneviljely (vihannesten)",
          "kauppapuutarha (vihannesten viljely)",
          "kurkun viljely",
          "puutarhakasvien viljely kasvihuoneessa",
          "ruukkusalaatin viljely kasvihuoneessa",
          "salaatin viljely kasvihuoneessa",
          "sienien viljely",
          "tomaatin viljely",
          "vihannesten viljely kasvihuoneessa"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01133",
    "level": 5,
    "code": "01133",
    "order": 120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0113",
    "parentCode": "0113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Perunan viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- perunan viljely\r\n- varhaisperunan viljely\r\n- siemenperunan viljely",
          "\n- perunan viljely\n- varhaisperunan viljely\n- siemenperunan viljely"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "perunan viljely (erikoistunut tila)",
          "siemenperunan viljely",
          "varhaisperunan viljely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01134",
    "level": 5,
    "code": "01134",
    "order": 130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0113",
    "parentCode": "0113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sokerijuurikkaan viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- sokerijuurikkaan viljely\r\n- sokerijuurikkaan siementen tuotanto",
          "\n- sokerijuurikkaan viljely\n- sokerijuurikkaan siementen tuotanto"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "sokerijuurikkaan siementen tuotanto",
          "sokerijuurikkaan viljely (erikoistunut tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0114",
    "level": 4,
    "code": "0114",
    "order": 140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sokeriruo'on viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01140",
    "level": 5,
    "code": "01140",
    "order": 150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0114",
    "parentCode": "0114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sokeriruo'on viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- sokeriruo'on viljely\r\n",
          "\n- sokeriruo'on viljely"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- sokerijuurikkaan viljely (01134)",
          "\n- sokerijuurikkaan viljely (01134)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "sokeriruo'on viljely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0115",
    "level": 4,
    "code": "0115",
    "order": 160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tupakan viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01150",
    "level": 5,
    "code": "01150",
    "order": 170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0115",
    "parentCode": "0115",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tupakan viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tupakan viljely\r\n",
          "\n- tupakan viljely"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tupakkatuotteiden valmistus (12000)",
          "\n- tupakkatuotteiden valmistus (12000)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "tupakan viljely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0116",
    "level": 4,
    "code": "0116",
    "order": 180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuitukasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01160",
    "level": 5,
    "code": "01160",
    "order": 190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0116",
    "parentCode": "0116",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuitukasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- puuvillan viljely\r\n- juutin viljely\r\n- kuitupellavan viljely\r\n- hampun (Cannabis sativa) viljely\r\n- muiden tekstiilikuitukasvien viljely\r\n- muiden kuitukasvien viljely\r\n",
          "\n- puuvillan viljely\n- juutin viljely\n- kuitupellavan viljely\n- hampun (Cannabis sativa) viljely\n- muiden tekstiilikuitukasvien viljely\n- muiden kuitukasvien viljely"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- öljypellavan viljely (01110)",
          "\n- öljypellavan viljely (01110)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hampun viljely",
          "kuitukasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "kuitupellavan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "pellavan (kuitu-) viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "tekstiilikuitukasvien viljely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0119",
    "level": 4,
    "code": "0119",
    "order": 200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu yksivuotisten ja koristekasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu kaikkien muiden yksivuotisten kasvien sekä yksi- ja monivuotisten koristekasvien viljely:\r\n- lantun ja rehukasvien viljely\r\n- tattarin viljely\r\n- yksivuotisten heinäkasvien viljely\r\n- yksi- tai monivuotisten koristekasvien ja kukkien viljely\r\n- juurikkaiden siementen (pl. sokerijuurikkaansiemenet) ja rehuksi tarkoitettujen kasvien siementen viljely\r\n- kukkien ja niiden siementen viljely\r\n",
          "Tähän kuuluu kaikkien muiden yksivuotisten kasvien sekä yksi- ja monivuotisten koristekasvien viljely:\n- lantun ja rehukasvien viljely\n- tattarin viljely\n- yksivuotisten heinäkasvien viljely\n- yksi- tai monivuotisten koristekasvien ja kukkien viljely\n- juurikkaiden siementen (pl. sokerijuurikkaansiemenet) ja rehuksi tarkoitettujen kasvien siementen viljely\n- kukkien ja niiden siementen viljely"
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- yksivuotisten mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely (01280)\r\n- juuresten viljely (01131)\r\n- monivuotisten heinäkasvien viljely (01290)\r\n- viljakasvien viljely (01110)",
          "\n- yksivuotisten mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely (01280)\n- juuresten viljely (01131)\n- monivuotisten heinäkasvien viljely (01290)\n- viljakasvien viljely (01110)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01191",
    "level": 5,
    "code": "01191",
    "order": 210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0119",
    "parentCode": "0119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koristekasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- yksi- tai monivuotisten koristekasvien viljely\r\n- kukkien viljely:\r\n- - kukkivat ruukkukasvit\r\n- - viherkasvit\r\n- - sipulikukat\r\n- - ryhmäkasvit\r\n- leikkokukkien ja kukannuppujen tuotanto\r\n- kukkien siementen tuotanto\r\n- koristekasvien siementen tuotanto\r\n",
          "\n- yksi- tai monivuotisten koristekasvien viljely\n- kukkien viljely:\n -- kukkivat ruukkukasvit\n -- viherkasvit\n -- sipulikukat\n -- ryhmäkasvit\n- leikkokukkien ja kukannuppujen tuotanto\n- kukkien siementen tuotanto\n- koristekasvien siementen tuotanto"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- omena-, kirsikka- yms. puiden viljely (01240)\r\n- kukkien kasvattaminen sipulien, mukuloiden ja juurakkojen saamiseksi (01300)\r\n- koristekasvien taimien kasvattaminen (01300)\r\n- siirtonurmikoiden kasvatus (01300)",
          "\n- omena-, kirsikka- yms. puiden viljely (01240)\n- kukkien kasvattaminen sipulien, mukuloiden ja juurakkojen saamiseksi (01300)\n- koristekasvien taimien kasvattaminen (01300)\n- siirtonurmikoiden kasvatus (01300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kauppapuutarha (koristekasvien viljely)",
          "koristekasvien viljely",
          "krysanteemin viljely",
          "kukkatarhat",
          "kukkatuotanto",
          "kukkien siementen tuotanto",
          "kukkien viljely",
          "kukkivien ruukkukasvien viljely",
          "kylvösiementen tuotanto (koristekasvit)",
          "leikkokukkien viljely",
          "neilikan viljely",
          "ruusun viljely",
          "ryhmäkasvien viljely",
          "sipulikukkien viljely",
          "tulppaanin viljely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01199",
    "level": 5,
    "code": "01199",
    "order": 220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0119",
    "parentCode": "0119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden yksivuotisten kasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu kaikkien muiden yksivuotisten kasvien viljely:\r\n- lanttu\r\n- lehtijuurikas (mangoldi)\r\n- rehujuurikas\r\n- tattari\r\n- yksivuotiset apilat, kuten persianapila\r\n- sinimailanen\r\n- esparsetti\r\n- rehumaissi\r\n- muut yksivuotiset heinäkasvit\r\n- rehuksi tarkoitettu lehtikaali ja muut senkaltaiset rehukasvit\r\n- vihantavilja\r\n- juurikkaiden siementen (pl. sokerijuurikkaansiemenet) ja rehuksi tarkoitettujen kasvien siementen tuotanto\r\n",
          "Tähän kuuluu kaikkien muiden yksivuotisten kasvien viljely:\n- lanttu\n- lehtijuurikas (mangoldi)\n- rehujuurikas\n- tattari\n- yksivuotiset apilat, kuten persianapila\n- sinimailanen\n- esparsetti\n- rehumaissi\n- muut yksivuotiset heinäkasvit\n- rehuksi tarkoitettu lehtikaali ja muut senkaltaiset rehukasvit\n- vihantavilja\n- juurikkaiden siementen (pl. sokerijuurikkaansiemenet) ja rehuksi tarkoitettujen kasvien siementen tuotanto"
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- yksivuotisten mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely (01280)\r\n- juuresten viljely (01131)\r\n- sokerijuurikkaan viljely ja sen siementen tuotanto (01134)\r\n- monivuotisten apiloiden viljely (01290)\r\n- monivuotisten heinäkasvien viljely (01290)\r\n- rehuviljan viljely (01110)\r\n- nurmikasvien viljely sekä näiden siementen tuotanto (01290)",
          "\n- yksivuotisten mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely (01280)\n- juuresten viljely (01131)\n- sokerijuurikkaan viljely ja sen siementen tuotanto (01134)\n- monivuotisten apiloiden viljely (01290)\n- monivuotisten heinäkasvien viljely (01290)\n- rehuviljan viljely (01110)\n- nurmikasvien viljely sekä näiden siementen tuotanto (01290)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apilan (yksivuotisen) viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "juuresten siementen tuotanto",
          "lantun viljely",
          "nurmikasvien (yksivuotisten) viljely (kasvinvilj. erikoist. tila)",
          "tattarin viljely",
          "yksivuotisten heinäkasvien viljely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/012",
    "level": 3,
    "code": "012",
    "order": 230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Monivuotisten kasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluu monivuotisten eli yli kaksi kasvukautta elävien kasvien viljely. Monivuotiset kasvit siirtävät lehdistä ja maanpäällisistä kasvinosista kasvinravinteita ja yhteyttämistuotteita syksyllä kasvukauden päätyttyä kasvin varteen tai juuristoon. Nämä kasvit siis talvehtivat joko vihantana tai juuriston vararavinnon turvin. Tähän kuuluu myös näiden kasvien viljely siemententuotantoa varten.",
          "Tähän luokkaan kuuluu monivuotisten eli yli kaksi kasvukautta elävien kasvien viljely. Monivuotiset kasvit siirtävät lehdistä ja maanpäällisistä kasvinosista kasvinravinteita ja yhteyttämistuotteita syksyllä kasvukauden päätyttyä kasvin varteen tai juuristoon. Nämä kasvit siis talvehtivat joko vihantana tai juuriston vararavinnon turvin. Tähän kuuluu myös näiden kasvien viljely siemententuotantoa varten."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hedelmien viljely",
          "monivuotisten kasvien viljely",
          "hedelmien siementen tuotanto"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0121",
    "level": 4,
    "code": "0121",
    "order": 240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rypäleiden viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01210",
    "level": 5,
    "code": "01210",
    "order": 250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0121",
    "parentCode": "0121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rypäleiden viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- viininvalmistukseen käytettävien ja sellaisenaan syötäviksi tarkoitettujen viinirypäleiden tuotanto\r\n",
          "\n- viininvalmistukseen käytettävien ja sellaisenaan syötäviksi tarkoitettujen viinirypäleiden tuotanto"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- viinin valmistus rypäleistä (11020)\r\n- viinitilat (11020, 11030)",
          "\n- viinin valmistus rypäleistä (11020)\n- viinitilat (11020, 11030)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "rypäleiden viljely",
          "viinirypäleiden tuotanto"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0122",
    "level": 4,
    "code": "0122",
    "order": 260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01220",
    "level": 5,
    "code": "01220",
    "order": 270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0122",
    "parentCode": "0122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely:\r\n- - avokado\r\n- - banaani ja jauhobanaani\r\n- - taateli\r\n- - viikuna\r\n- - mango\r\n- - papaija\r\n- - ananas\r\n- - muut trooppiset ja subtrooppiset hedelmät\r\n",
          "\n- trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely:\n -- avokado\n -- banaani ja jauhobanaani\n -- taateli\n -- viikuna\n -- mango\n -- papaija\n -- ananas\n -- muut trooppiset ja subtrooppiset hedelmät"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- sitrushedelmien viljely (01230)",
          "\n- sitrushedelmien viljely (01230)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "banaanien tuotanto",
          "trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0123",
    "level": 4,
    "code": "0123",
    "order": 280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sitrushedelmien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01230",
    "level": 5,
    "code": "01230",
    "order": 290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0123",
    "parentCode": "0123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sitrushedelmien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- sitrushedelmien viljely:\r\n- - greippi ja pomelo\r\n- - sitruuna ja limetti\r\n- - appelsiini\r\n- - tangeriini, mandariini ja klementiini\r\n- - muut sitrushedelmät",
          "\n- sitrushedelmien viljely:\n -- greippi ja pomelo\n -- sitruuna ja limetti\n -- appelsiini\n -- tangeriini, mandariini ja klementiini\n -- muut sitrushedelmät"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "appelsiinien tuotanto",
          "sitrushedelmien viljely",
          "sitruunoiden tuotanto"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0124",
    "level": 4,
    "code": "0124",
    "order": 300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Omenoiden, kirsikoiden, luumujen ym. kota- ja kivihedelmien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01240",
    "level": 5,
    "code": "01240",
    "order": 310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0124",
    "parentCode": "0124",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Omenoiden, kirsikoiden, luumujen ym. kota- ja kivihedelmien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- kota- ja kivihedelmien viljely:\r\n- - omena\r\n- - aprikoosi\r\n- - kirsikka ja hapankirsikka\r\n- - persikka ja nektariini\r\n- - päärynä ja kvitteni\r\n- - luumu, kriikuna ja oratuomenmarja\r\n- - muut kota- ja kivihedelmät\r\n",
          "\n- kota- ja kivihedelmien viljely:\n -- omena\n -- aprikoosi\n -- kirsikka ja hapankirsikka\n -- persikka ja nektariini\n -- päärynä ja kvitteni\n -- luumu, kriikuna ja oratuomenmarja\n -- muut kota- ja kivihedelmät"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- luumarjojen, kuten vadelman ja tyrnin viljely (01250)\r\n- kastanjan viljely (01250)\r\n- vaniljan viljely (01280)\r\n- oliivin viljely (01260)\r\n- viinitilat (11020, 11030)",
          "\n- luumarjojen, kuten vadelman ja tyrnin viljely (01250)\n- kastanjan viljely (01250)\n- vaniljan viljely (01280)\n- oliivin viljely (01260)\n- viinitilat (11020, 11030)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kirsikoiden viljely",
          "kivihedelmien viljely",
          "kota- ja kivihedelmien viljely",
          "kotahedelmien viljely",
          "luumun viljely",
          "omenan viljely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0125",
    "level": 4,
    "code": "0125",
    "order": 320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedelmien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01250",
    "level": 5,
    "code": "01250",
    "order": 330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0125",
    "parentCode": "0125",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedelmien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- marjojen viljely avomaalla tai kasvihuoneessa:\r\n- - mustikka\r\n- - herukka\r\n- - karviainen\r\n- - vadelma\r\n- - mansikka\r\n- - tyrni\r\n- - muut marjat\r\n- marjojen siementen tuotanto\r\n- syötävien pähkinöiden viljely:\r\n- - manteli\r\n- - kastanja\r\n- - muut pähkinät\r\n",
          "\n- marjojen viljely avomaalla tai kasvihuoneessa:\n -- mustikka\n -- herukka\n -- karviainen\n -- vadelma\n -- mansikka\n -- tyrni\n -- muut marjat\n- marjojen siementen tuotanto\n- syötävien pähkinöiden viljely:\n -- manteli\n -- kastanja\n -- muut pähkinät"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- omenoiden, kirsikoiden ja luumujen viljely (01240)\r\n- marjojen keruu luonnosta (02300)\r\n- maapähkinän viljely (01110)\r\n- kookospähkinöiden viljely (01260)\r\n- viinitilat (11020, 11030)",
          "\n- omenoiden, kirsikoiden ja luumujen viljely (01240)\n- marjojen keruu luonnosta (02300)\n- maapähkinän viljely (01110)\n- kookospähkinöiden viljely (01260)\n- viinitilat (11020, 11030)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "karviaisen viljely",
          "kasvihuoneviljely (marjojen)",
          "mansikan viljely",
          "marjojen viljely",
          "mesimarjan viljely",
          "mustaherukan viljely",
          "punaherukan viljely",
          "pähkinöiden viljely",
          "tyrnin viljely",
          "vadelman viljely",
          "valkoherukan viljely",
          "marjojen siementen tuotanto"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0126",
    "level": 4,
    "code": "0126",
    "order": 340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Öljyä sisältävien hedelmien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01260",
    "level": 5,
    "code": "01260",
    "order": 350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0126",
    "parentCode": "0126",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Öljyä sisältävien hedelmien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- öljyhedelmien viljely:\r\n- - kookos\r\n- - oliivi\r\n- - öljypalmu\r\n- - muut öljyhedelmät\r\n",
          "\n- öljyhedelmien viljely:\n -- kookos\n -- oliivi\n -- öljypalmu\n -- muut öljyhedelmät"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- rypsin ja rapsin, auringonkukan, soijapavun, maapähkinän ja muiden öljysiementen viljely (01110)",
          "\n- rypsin ja rapsin, auringonkukan, soijapavun, maapähkinän ja muiden öljysiementen viljely (01110)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "oliivien tuotanto",
          "öljyä sisältävien hedelmien viljely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0127",
    "level": 4,
    "code": "0127",
    "order": 360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Juomakasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01270",
    "level": 5,
    "code": "01270",
    "order": 370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0127",
    "parentCode": "0127",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Juomakasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- juomakasvien viljely:\r\n- - kahvi\r\n- - tee\r\n- - mate\r\n- - kaakao\r\n- - muut juomakasvit\r\n",
          "\n- juomakasvien viljely:\n -- kahvi\n -- tee\n -- mate\n -- kaakao\n -- muut juomakasvit"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- humalan viljely (01280)",
          "\n- humalan viljely (01280)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "juomakasvien viljely",
          "kaakaon viljely",
          "kahvin viljely",
          "teen viljely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0128",
    "level": 4,
    "code": "0128",
    "order": 380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01280",
    "level": 5,
    "code": "01280",
    "order": 390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0128",
    "parentCode": "0128",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- monivuotisten ja yksivuotisten mauste- ja aromikasvien viljely avomaalla tai kasvihuoneessa:\r\n- - persilja\r\n- - tilli\r\n- - oregano\r\n- - basilika\r\n- - minttu\r\n- - timjami\r\n- - sitruunamelissa\r\n- - rakuuna\r\n- - piparjuuri\r\n- - meirami\r\n- - rosmariini\r\n- - salvia\r\n- - kirveli\r\n- - kynteli\r\n- - kumina\r\n- - korianteri\r\n- - sikuri\r\n- - fenkoli (saksankumina)\r\n- - humala\r\n- - muut mausteet ja aromikasvit\r\n- rohdos-, lääke- ja narkoottisten kasvien viljely:\r\n- - karhunputki\r\n- - belladonna eli myrkkykoiso\r\n- - kamomillasaunio\r\n- - sormustinkukka\r\n- - katkero\r\n- - laventeli\r\n- - auringonhattu\r\n- - muut rohdos-, lääke- ja narkoottiset kasvit\r\n- sienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely\r\n- mauste- aromi-, rohdos- ja lääkekasvien kylvösiementen tuotanto\r\n",
          "\n- monivuotisten ja yksivuotisten mauste- ja aromikasvien viljely avomaalla tai kasvihuoneessa:\n -- persilja\n -- tilli\n -- oregano\n -- basilika\n -- minttu\n -- timjami\n -- sitruunamelissa\n -- rakuuna\n -- piparjuuri\n -- meirami\n -- rosmariini\n -- salvia\n -- kirveli\n -- kynteli\n -- kumina\n -- korianteri\n -- sikuri\n -- fenkoli (saksankumina)\n -- humala\n -- muut mausteet ja aromikasvit\n- rohdos-, lääke- ja narkoottisten kasvien viljely:\n -- karhunputki\n -- belladonna eli myrkkykoiso\n -- kamomillasaunio\n -- sormustinkukka\n -- katkero\n -- laventeli\n -- auringonhattu\n -- muut rohdos-, lääke- ja narkoottiset kasvit\n- sienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely\n- mauste- aromi-, rohdos- ja lääkekasvien kylvösiementen tuotanto"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- sinapin viljely (01110)\r\n- valkosipulin viljely (01131)\r\n- maustekasvien ja yrttien keräily luonnosta (02300)",
          "\n- sinapin viljely (01110)\n- valkosipulin viljely (01131)\n- maustekasvien ja yrttien keräily luonnosta (02300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aromikasvien viljely",
          "kasvihuoneviljely (maustekasvien)",
          "kuminan viljely",
          "lääkekasvien viljely",
          "lääkeyrttien viljely",
          "maustekasvien viljely",
          "persiljan viljely",
          "rohdoskasvien viljely",
          "tillin viljely",
          "yrttien viljely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0129",
    "level": 4,
    "code": "0129",
    "order": 400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu monivuotisten kasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01290",
    "level": 5,
    "code": "01290",
    "order": 410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0129",
    "parentCode": "0129",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu monivuotisten kasvien viljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- joulupuiden tuotanto\r\n- puiden kasvatus mahlan juoksutusta varten\r\n- puna- ja valkoapilan ja muiden monivuotisten nurmipalkokasvien viljely\r\n- monivuotisten heinäkasvien viljely:\r\n- - kuivaheinä (rehuksi)\r\n- - nurmikasvit (rehuksi)\r\n- - ruokohelpi\r\n- - nurmikasvien ja heinien siementuotanto\r\n- kasvien kasvatus punontamateriaaliksi\r\n- kasvien kasvatus energiantuotantoon: ruokohelpi, paju\r\n",
          "\n- joulupuiden tuotanto\n- puiden kasvatus mahlan juoksutusta varten\n- puna- ja valkoapilan ja muiden monivuotisten nurmipalkokasvien viljely\n- monivuotisten heinäkasvien viljely:\n -- kuivaheinä (rehuksi)\n -- nurmikasvit (rehuksi)\n -- ruokohelpi\n -- nurmikasvien ja heinien siementuotanto\n- kasvien kasvatus punontamateriaaliksi\n- kasvien kasvatus energiantuotantoon: ruokohelpi, paju"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- kukkien viljely ja kukkien siementen tuotanto (01191)\r\n- puiden mahlan tai luonnonkumin kaltaisten aineiden kerääminen metsästä (02300)\r\n- siirtonurmikoiden kasvatus (01300)",
          "\n- kukkien viljely ja kukkien siementen tuotanto (01191)\n- puiden mahlan tai luonnonkumin kaltaisten aineiden kerääminen metsästä (02300)\n- siirtonurmikoiden kasvatus (01300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apilan (monivuotisen) viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "energiapajun kasvatus",
          "energiapajun korjuu",
          "joulukuusten viljely ja korjuu",
          "kasvien kasvatus punontamateriaaliksi",
          "mahlan juoksuttaminen kasvatetuista puista",
          "nurmikasvien (monivuotisten) viljely (kasvinvilj. erikoist. tila)",
          "nurmikasvien ja heinien siementen tuotanto",
          "nurmipalkokasvien (monivuot) viljely (kasvinvilj. erikoist. tila)",
          "pajun kasvatus energiantuotantoon",
          "pajun kasvatus punontamateriaaliksi",
          "puna-apilan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
          "ruokohelpin kasvatus energiantuotantoon"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/013",
    "level": 3,
    "code": "013",
    "order": 420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu kaiken yksi- tai monivuotisen kasvullisen istutusmateriaalin tuotanto ml. kasvien välittömään monistukseen tarkoitetut pistokkaat, juuriversot ja kylvötaimet tai taimien lisääminen varrentamalla, jossa valitut varrennusoksat leikataan jaloversosta ja kiinnitetään perusrunkoon.",
          "Tähän kuuluu kaiken yksi- tai monivuotisen kasvullisen istutusmateriaalin tuotanto ml. kasvien välittömään monistukseen tarkoitetut pistokkaat, juuriversot ja kylvötaimet tai taimien lisääminen varrentamalla, jossa valitut varrennusoksat leikataan jaloversosta ja kiinnitetään perusrunkoon."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0130",
    "level": 4,
    "code": "0130",
    "order": 430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/013",
    "parentCode": "013",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01300",
    "level": 5,
    "code": "01300",
    "order": 440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0130",
    "parentCode": "0130",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu kaiken yksi- tai monivuotisen kasvullisen istutusmateriaalin tuotanto.\r\n",
          "Tähän kuuluu kaiken yksi- tai monivuotisen kasvullisen istutusmateriaalin tuotanto."
        ],
        "includes": [
          "- taimien kasvatus istutustarkoituksiin:\r\n- - vihannesten taimet avomaalle\r\n- - vihannesten taimet kasvihuoneeseen, kuten kurkun- ja tomaatintaimet\r\n- - marjojen taimet, kuten mansikantaimet\r\n- koristekasvien ja kukkien taimien kasvattaminen\r\n- rullattavien siirtonurmikoiden kasvatus\r\n- koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimien kasvattaminen\r\n- taimien kasvattaminen sipulien, mukuloiden ja juurakkojen saamiseksi; pistokkaiden kasvatus\r\n- hedelmäpuiden taimien kasvatus\r\n- marjapensaiden taimien kasvatus\r\n- sienirihmastojen kasvatus\r\n",
          "\n- taimien kasvatus istutustarkoituksiin:\n -- vihannesten taimet avomaalle\n -- vihannesten taimet kasvihuoneeseen, kuten kurkun- ja tomaatintaimet\n -- marjojen taimet, kuten mansikantaimet\n- koristekasvien ja kukkien taimien kasvattaminen\n- rullattavien siirtonurmikoiden kasvatus\n- koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimien kasvattaminen\n- taimien kasvattaminen sipulien, mukuloiden ja juurakkojen saamiseksi; pistokkaiden kasvatus\n- hedelmäpuiden taimien kasvatus\n- marjapensaiden taimien kasvatus\n- sienirihmastojen kasvatus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- metsäpuiden taimien kasvatus (02100)\r\n- kasvien viljely siementen tuotantoa varten (011, 012)\r\n- kukkien siementen viljely (01191)",
          "\n- metsäpuiden taimien kasvatus (02100)\n- kasvien viljely siementen tuotantoa varten (011, 012)\n- kukkien siementen viljely (01191)"
        ],
        "changes": [
          "",
          " "
        ],
        "rulings": [
          "",
          "\npuuntaimien kasvatus ja myynti"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hedelmäpuiden taimien kasvatus",
          "koristepuiden taimien kasvatus",
          "kurkuntaimien kasvatus",
          "marjapensaiden taimien kasvatus",
          "puuvartisten taimien kasvatus",
          "sienirihmastojen viljely",
          "siirtonurmen tuotanto",
          "taimien kasvatus",
          "taimien viljely (hedelmäpuut)",
          "taimien viljely (koristepuut ja -pensaat)",
          "taimien viljely (marjakasvit)",
          "taimien viljely (vihannesten)",
          "taimien viljely (viherrakent. käytett. puut, pensaat ja perennat)",
          "tomaatintaimien kasvatus",
          "vihannesten taimien kasvatus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/014",
    "level": 3,
    "code": "014",
    "order": 450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kotieläintalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluu kotieläinten, kuten lypsy- ja lihakarjan, hevosten, lampaiden, vuohien, sikojen tai siipikarjan kasvatus ja hoito. Tähän kuuluu myös turkistarhaus sekä mehiläisten ja poronhoito. Tähän luokkaan ei kuulu kalojen ja äyriäisten kasvatus, joka kuuluu vesiviljelyn luokkaan 032.\r\n",
          "Tähän luokkaan kuuluu kotieläinten, kuten lypsy- ja lihakarjan, hevosten, lampaiden, vuohien, sikojen tai siipikarjan kasvatus ja hoito. Tähän kuuluu myös turkistarhaus sekä mehiläisten ja poronhoito. Tähän luokkaan ei kuulu kalojen ja äyriäisten kasvatus, joka kuuluu vesiviljelyn luokkaan 032."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01620)\r\n- teurastamoista saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (10110)\r\n- kalojen ja äyriäisten kasvatus (032)",
          "\n- kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01620)\n- teurastamoista saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (10110)\n- kalojen ja äyriäisten kasvatus (032)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kotieläintalous",
          "maatila (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "nautakarjan hoito",
          "maatila (karjatalouteen erikoistunut tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0141",
    "level": 4,
    "code": "0141",
    "order": 460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lypsykarjan kasvatus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01410",
    "level": 5,
    "code": "01410",
    "order": 470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0141",
    "parentCode": "0141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lypsykarjan kasvatus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- nautaeläinten kasvatus ja hoito lypsykarjaksi\r\n- lehmänmaidon tuotanto\r\n",
          "\n- nautaeläinten kasvatus ja hoito lypsykarjaksi\n- lehmänmaidon tuotanto"
        ],
        "includesAlso": [
          "- lypsykarjan hoidon yhteydessä tapahtuva nuorkarjan (vasikoiden ja mullikoiden) kasvatus\r\n",
          "\n- lypsykarjan hoidon yhteydessä tapahtuva nuorkarjan (vasikoiden ja mullikoiden) kasvatus"
        ],
        "excludes": [
          "- siitos- ja jalostusnautojen kasvatus ja hoito (01420)\r\n- maidon jalostus voiksi, juustoksi yms. (10510)\r\n- kotieläinten hoito ja kasvatus palkkiota vastaan (01620)",
          "\n- siitos- ja jalostusnautojen kasvatus ja hoito (01420)\n- maidon jalostus voiksi, juustoksi yms. (10510)\n- kotieläinten hoito ja kasvatus palkkiota vastaan (01620)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lypsykarjan hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "lypsykarjan kasvatus",
          "maidon tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "ternimaidon tuotanto"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0142",
    "level": 4,
    "code": "0142",
    "order": 480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01420",
    "level": 5,
    "code": "01420",
    "order": 490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0142",
    "parentCode": "0142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- nautaeläinten kasvatus ja hoito lihakarjaksi\r\n- emolehmien, siitos- ja jalostusnautojen kasvatus ja hoito\r\n- nautaeläinten siemennesteen tuotanto\r\n",
          "\n- nautaeläinten kasvatus ja hoito lihakarjaksi\n- emolehmien, siitos- ja jalostusnautojen kasvatus ja hoito\n- nautaeläinten siemennesteen tuotanto"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- kotieläinten hoito ja kasvatus palkkiota vastaan (01620)\r\n- lypsykarjan kasvatus ja hoito (01410)",
          "\n- kotieläinten hoito ja kasvatus palkkiota vastaan (01620)\n- lypsykarjan kasvatus ja hoito (01410)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lihakarjan kasvatus (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "naudanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "puhvelien kasvatus",
          "siitoseläinten hoito (naudat)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0143",
    "level": 4,
    "code": "0143",
    "order": 500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01430",
    "level": 5,
    "code": "01430",
    "order": 510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0143",
    "parentCode": "0143",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- hevosten, aasien, muulien ja muuliaasien kasvatus ja hoito\r\n",
          "\n- hevosten, aasien, muulien ja muuliaasien kasvatus ja hoito"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- kilpahevos- ja ratsuhevostallien pito (93190)",
          "\n- kilpahevos- ja ratsuhevostallien pito (93190)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hevosenlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "hevossiittolat",
          "hevosten hoito ja kasvatus (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus",
          "hevostilat (muut kuin kilpa- ja ratsuhevostilat)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0144",
    "level": 4,
    "code": "0144",
    "order": 520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kamelien ja kamelieläinten kasvatus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01440",
    "level": 5,
    "code": "01440",
    "order": 530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0144",
    "parentCode": "0144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kamelien ja kamelieläinten kasvatus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- kamelien ja muiden kamelieläinten (vikunja, guanako, alpakka ja laama) kasvatus ja hoito",
          "\n- kamelien ja muiden kamelieläinten (vikunja, guanako, alpakka ja laama) kasvatus ja hoito"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alpakan kasvatus",
          "kamelien ja kamelieläinten kasvatus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0145",
    "level": 4,
    "code": "0145",
    "order": 540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lampaiden ja vuohien kasvatus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01450",
    "level": 5,
    "code": "01450",
    "order": 550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0145",
    "parentCode": "0145",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lampaiden ja vuohien kasvatus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- lampaiden ja vuohien kasvatus ja hoito sekä keritseminen hoidon yhteydessä\r\n- käsittelemättömän lampaan- ja vuohenmaidon tuotanto\r\n- raakavillan tuotanto\r\n",
          "\n- lampaiden ja vuohien kasvatus ja hoito sekä keritseminen hoidon yhteydessä\n- käsittelemättömän lampaan- ja vuohenmaidon tuotanto\n- raakavillan tuotanto"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- palkkio- tai sopimusperusteinen lampaiden keritseminen (01620)\r\n- rasvavillan tuotanto teurastuksen sivutuotteena (10110)\r\n- maidon jalostus (10510)",
          "\n- palkkio- tai sopimusperusteinen lampaiden keritseminen (01620)\n- rasvavillan tuotanto teurastuksen sivutuotteena (10110)\n- maidon jalostus (10510)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lammastilat",
          "lampaanjalostus",
          "lampaanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "lampaiden hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "lampaiden kasvatus",
          "villan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "vuohien hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "vuohien kasvatus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0146",
    "level": 4,
    "code": "0146",
    "order": 560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sikojen kasvatus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- porsaiden, lihasikojen ja siitossikojen kasvatus ja hoito",
          "\n- porsaiden, lihasikojen ja siitossikojen kasvatus ja hoito"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "sikalat",
          "sikatilat"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01461",
    "level": 5,
    "code": "01461",
    "order": 570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0146",
    "parentCode": "0146",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Porsastuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- porsaiden tuotanto\r\n- siitossikojen kasvatus ja hoito\r\n",
          "\n- porsaiden tuotanto\n- siitossikojen kasvatus ja hoito"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- lihasikojen kasvatus ja hoito (01462)",
          "\n- lihasikojen kasvatus ja hoito (01462)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "porsaiden tuotanto"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01462",
    "level": 5,
    "code": "01462",
    "order": 580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0146",
    "parentCode": "0146",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lihasikojen kasvatus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- lihasikojen kasvatus ja hoito itse kasvatetuista tai ostetuista porsaista\r\n",
          "\n- lihasikojen kasvatus ja hoito itse kasvatetuista tai ostetuista porsaista"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- porsaiden tuotanto (01461)",
          "\n- porsaiden tuotanto (01461)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "lihasikojen kasvatus",
          "sianlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "siitoseläinten hoito (siat)",
          "siitossikojen kasvatus",
          "sikojen hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0147",
    "level": 4,
    "code": "0147",
    "order": 590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siipikarjan kasvatus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- siipikarjan kasvatus ja hoito\r\n- siipikarjan munien tuotanto ja hautomoiden toiminta\r\n",
          "\n- siipikarjan kasvatus ja hoito\n- siipikarjan munien tuotanto ja hautomoiden toiminta"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (10120)\r\n- höyhenien ja untuvien keruu luonnosta (02300)\r\n- strutsien ja emujen kasvatus (01499)",
          "\n- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (10120)\n- höyhenien ja untuvien keruu luonnosta (02300)\n- strutsien ja emujen kasvatus (01499)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hautomot",
          "kanalat",
          "siipikarjan hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "siipikarjanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "siipikarjatilat"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01471",
    "level": 5,
    "code": "01471",
    "order": 600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0147",
    "parentCode": "0147",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kananmunien tuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- kananmunien, myös siitosmunien tuotanto ja hautomoiden toiminta\r\n",
          "\n- kananmunien, myös siitosmunien tuotanto ja hautomoiden toiminta"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- kananpoikasten kasvatus ja hoito (01479)\r\n- broilerien kasvatus ja hoito (01472)",
          "\n- kananpoikasten kasvatus ja hoito (01479)\n- broilerien kasvatus ja hoito (01472)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kananmunien pakkaaminen (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "kananmunien tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01472",
    "level": 5,
    "code": "01472",
    "order": 610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0147",
    "parentCode": "0147",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Broilerien tuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- broilerien eli lihantuotantoa varten kasvatettavien kanojen kasvatus ja hoito\r\n",
          "\n- broilerien eli lihantuotantoa varten kasvatettavien kanojen kasvatus ja hoito"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (10120)",
          "\n- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (10120)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "broilerien tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01479",
    "level": 5,
    "code": "01479",
    "order": 620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0147",
    "parentCode": "0147",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu siipikarjatalous"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- kananpoikasten (muniviksi kanoiksi tai emokanoiksi) kasvatus ja hoito\r\n- muu siipikarjan kasvatus ja hoito:\r\n- - kalkkunat, ankat, hanhet, helmikanat, viiriäiset, fasaanit, sorsat\r\n- muun siipikarjan munien, myös siitosmunien tuotanto ja hautomoiden toiminta\r\n",
          "\n- kananpoikasten (muniviksi kanoiksi tai emokanoiksi) kasvatus ja hoito\n- muu siipikarjan kasvatus ja hoito:\n -- kalkkunat, ankat, hanhet, helmikanat, viiriäiset, fasaanit, sorsat\n- muun siipikarjan munien, myös siitosmunien tuotanto ja hautomoiden toiminta"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- strutsien ja emujen kasvatus (01499)\r\n- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (10120)\r\n- höyhenien ja untuvien keruu luonnosta (02300)",
          "\n- strutsien ja emujen kasvatus (01499)\n- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (10120)\n- höyhenien ja untuvien keruu luonnosta (02300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ankkojen hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "hanhien hoito",
          "kalkkunanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "kalkkunoiden hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0149",
    "level": 4,
    "code": "0149",
    "order": 630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden eläinten kasvatus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- puolikesyjen eläinten ja muiden eläinten kasvatus ja hoito:\r\n- - poronhoito\r\n- - turkiseläinten, matelijoiden ja lintujen tarhaus nahantuotantoa varten\r\n- - matojen kasvatus, maalla elävien nilviäisten kasvatus, etanafarmien yms. toiminta\r\n- - silkkiäistoukkien kasvatus silkin tuotantoa varten\r\n- -mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon\r\n- lemmikkieläinten kasvatus (pl. akvaariokalat):\r\n- muiden eläinten kasvatus\r\n",
          "\n- puolikesyjen eläinten ja muiden eläinten kasvatus ja hoito:\n -- poronhoito\n -- turkiseläinten, matelijoiden ja lintujen tarhaus nahantuotantoa varten\n -- matojen kasvatus, maalla elävien nilviäisten kasvatus, etanafarmien yms. toiminta\n -- silkkiäistoukkien kasvatus silkin tuotantoa varten\n --mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon\n- lemmikkieläinten kasvatus (pl. akvaariokalat):\n- muiden eläinten kasvatus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- metsästyksestä ja ansapyynnistä saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (01700)\r\n- sammakkoiden kasvatus (03220)\r\n- matofarmien toiminta merivedessä ja murtovedessä (03210)\r\n- kalanviljelylaitosten toiminta (03210, 03220)\r\n- lemmikkieläinten täysihoito ja koulutus (96090)\r\n- siipikarjan kasvatus ja hoito (0147)\r\n- akvaariokalojen kasvatus (032)",
          "\n- metsästyksestä ja ansapyynnistä saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (01700)\n- sammakkoiden kasvatus (03220)\n- matofarmien toiminta merivedessä ja murtovedessä (03210)\n- kalanviljelylaitosten toiminta (03210, 03220)\n- lemmikkieläinten täysihoito ja koulutus (96090)\n- siipikarjan kasvatus ja hoito (0147)\n- akvaariokalojen kasvatus (032)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01491",
    "level": 5,
    "code": "01491",
    "order": 640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0149",
    "parentCode": "0149",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Turkistarhaus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- turkiseläinten tarhaus nahantuotantoa varten tai siitoseläimiksi:\r\n- - minkki\r\n- - hopeakettu\r\n- - sinikettu\r\n- - chinchilla\r\n- - hilleri\r\n- - supi\r\n- - nutria\r\n",
          "\n- turkiseläinten tarhaus nahantuotantoa varten tai siitoseläimiksi:\n -- minkki\n -- hopeakettu\n -- sinikettu\n -- chinchilla\n -- hilleri\n -- supi\n -- nutria"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- metsästyksestä ja ansapyynnistä saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (01700)\r\n- päätoiminen turkisten muokkaus (käsittely) (15110)\r\n- päätoiminen nahkojen valmistus (15110)",
          "\n- metsästyksestä ja ansapyynnistä saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (01700)\n- päätoiminen turkisten muokkaus (käsittely) (15110)\n- päätoiminen nahkojen valmistus (15110)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hillerinnahkojen tuotanto turkistarhassa",
          "ketunnahkojen tuotanto turkistarhassa",
          "minkinnahkojen tuotanto turkistarhassa",
          "nutriannahkojen tuotanto turkistarhassa",
          "rahtityö (nahoitus)",
          "supinnahkojen tuotanto turkistarhassa",
          "turkiseläinten hoito ja kasvatus",
          "turkiseläinten myynti turkistarhassa",
          "turkiseläinten nahkojen tuotanto turkistarhassa",
          "turkistarhaus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01492",
    "level": 5,
    "code": "01492",
    "order": 650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0149",
    "parentCode": "0149",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Poronhoito"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- porojen kasvatus ja hoito sekä porojen teurastus porotalouden yhteydessä\r\n- poronnahkojen ja -taljojen sekä poronsarvien yms. tuotanto poronhoidon yhteydessä\r\n",
          "\n- porojen kasvatus ja hoito sekä porojen teurastus porotalouden yhteydessä\n- poronnahkojen ja -taljojen sekä poronsarvien yms. tuotanto poronhoidon yhteydessä"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- porojen teurastus teurastamoissa (10110)",
          "\n- porojen teurastus teurastamoissa (10110)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "paliskunta",
          "porojen kasvatus ja hoito",
          "porojen teurastus (porotilalla)",
          "poronhoito",
          "poronlihan tuotanto (porotilalla)",
          "poronnahkojen ja -taljojen tuotanto (porotilalla)",
          "poronsarvien tuotanto (porotilalla)",
          "porotalous",
          "porotalouteen liittyvien tuotteiden tuotanto porotilalla"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01499",
    "level": 5,
    "code": "01499",
    "order": 660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0149",
    "parentCode": "0149",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu eläinten hoito"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- muiden eläinten kasvatus ja hoito:\r\n- - strutsilinnut ja emut\r\n- - muut linnut (pl. siipikarja)\r\n- - hyönteiset\r\n- - kanit (lihan, turkisten tai villan tuotantoon)\r\n- - matelijoiden ja lintujen tarhaus nahantuotantoa varten\r\n- - matojen kasvatus, maalla elävien nilviäisten kasvatus, etanafarmien yms. toiminta\r\n- - silkkiäistoukkien kasvatus silkin tuotantoa varten\r\n- - mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon\r\n- - muiden eläinten kasvatus\r\n",
          "\n- muiden eläinten kasvatus ja hoito:\n -- strutsilinnut ja emut\n -- muut linnut (pl. siipikarja)\n -- hyönteiset\n -- kanit (lihan, turkisten tai villan tuotantoon)\n -- matelijoiden ja lintujen tarhaus nahantuotantoa varten\n -- matojen kasvatus, maalla elävien nilviäisten kasvatus, etanafarmien yms. toiminta\n -- silkkiäistoukkien kasvatus silkin tuotantoa varten\n -- mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon\n -- muiden eläinten kasvatus"
        ],
        "includesAlso": [
          "- lemmikkieläinten kasvatus (pl. akvaariokalat):\r\n- - kissa- ja koirakennelit\r\n- - linnut, kuten papukaijat yms.\r\n- - hamsterit, kanit yms.\r\n",
          "\n- lemmikkieläinten kasvatus (pl. akvaariokalat):\n -- kissa- ja koirakennelit\n -- linnut, kuten papukaijat yms.\n -- hamsterit, kanit yms."
        ],
        "excludes": [
          "- kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01620)\r\n- siipikarjan kasvatus ja hoito (0147)\r\n- poronhoito (01492)\r\n- lemmikkieläinten täysihoito, trimmaus, kaitseminen ja koulutus (96090)\r\n- kilpakennelit (93190)\r\n- metsästyksestä ja ansapyynnistä saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (01700)\r\n- sammakkoiden kasvatus (03220)\r\n- matofarmien toiminta merivedessä ja murtovedessä (03210)\r\n- kalanviljelylaitosten toiminta (03210, 03220)\r\n- akvaariokalojen kasvatus (032)\r\n- eläinsuojeluyhdistykset (94999)",
          "\n- kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01620)\n- siipikarjan kasvatus ja hoito (0147)\n- poronhoito (01492)\n- lemmikkieläinten täysihoito, trimmaus, kaitseminen ja koulutus (96090)\n- kilpakennelit (93190)\n- metsästyksestä ja ansapyynnistä saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (01700)\n- sammakkoiden kasvatus (03220)\n- matofarmien toiminta merivedessä ja murtovedessä (03210)\n- kalanviljelylaitosten toiminta (03210, 03220)\n- akvaariokalojen kasvatus (032)\n- eläinsuojeluyhdistykset (94999)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          "\ntuoreiden viiriäisten munien tuotanto ja viiriäisten siitosmunien tuotanto"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "etanoiden kasvatus",
          "hunajan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "kanien kasvatus",
          "kennelit",
          "lemmikkieläinten kasvatus ja jalostus",
          "mehiläistarhat",
          "mehiläisten hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "strutsien hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/015",
    "level": 3,
    "code": "015",
    "order": 670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluu erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljely ja puutarhatalous sekä kotieläintuotanto on yhdistetty. Maataloustoiminnan suuruusluokka ei ole ratkaiseva tekijä. Mikäli joko kasvinviljely, puutarhatalous tai kotieläintalous muodostaa 66 % tai enemmän tuotantoyksikön toiminnasta, toiminta luokitellaan vastaavasti joko kasvinviljelyyn tai kotieläintalouteen.",
          "Tähän luokkaan kuuluu erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljely ja puutarhatalous sekä kotieläintuotanto on yhdistetty. Maataloustoiminnan suuruusluokka ei ole ratkaiseva tekijä. Mikäli joko kasvinviljely, puutarhatalous tai kotieläintalous muodostaa 66 % tai enemmän tuotantoyksikön toiminnasta, toiminta luokitellaan vastaavasti joko kasvinviljelyyn tai kotieläintalouteen."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0150",
    "level": 4,
    "code": "0150",
    "order": 680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/015",
    "parentCode": "015",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01500",
    "level": 5,
    "code": "01500",
    "order": 690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0150",
    "parentCode": "0150",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluu erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljely ja puutarhatalous sekä kotieläintuotanto on yhdistetty. Maataloustoiminnan suuruusluokka ei ole ratkaiseva tekijä. Mikäli joko kasvinviljely, puutarhatalous tai kotieläintalous muodostaa 66 % tai enemmän tuotantoyksikön toiminnasta, toiminta luokitellaan vastaavasti joko kasvinviljelyyn tai kotieläintalouteen.\r\n",
          "Tähän luokkaan kuuluu erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljely ja puutarhatalous sekä kotieläintuotanto on yhdistetty. Maataloustoiminnan suuruusluokka ei ole ratkaiseva tekijä. Mikäli joko kasvinviljely, puutarhatalous tai kotieläintalous muodostaa 66 % tai enemmän tuotantoyksikön toiminnasta, toiminta luokitellaan vastaavasti joko kasvinviljelyyn tai kotieläintalouteen."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- monimuotoinen kasvinviljelyyn erikoistunut tila (011, 012)\r\n- monimuotoinen karjatalouteen erikoistunut tila (014)",
          "\n- monimuotoinen kasvinviljelyyn erikoistunut tila (011, 012)\n- monimuotoinen karjatalouteen erikoistunut tila (014)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "apilan viljely (erikoistumaton tila)",
          "broilerien tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "hernekasvien viljely (erikoistumaton tila)",
          "hevosenlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "hunajan tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "kalkkunanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "kananlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "kananmunien tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)",
          "kauran viljely (erikoistumaton tila)",
          "lampaanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "lampaiden hoito (erikoistumaton tila)",
          "leipäviljan viljely (erikoistumaton tila)",
          "lihakarjan hoito (erikoistumaton tila)",
          "lypsykarjan hoito (erikoistumaton tila)",
          "maidon tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "naudanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "nurmikasvien viljely (erikoistumaton tila)",
          "ohran viljely (erikoistumaton tila)",
          "palkokasvien viljely (erikoistumaton tila)",
          "pellavan viljely (erikoistumaton tila)",
          "peltoviljely, kotieläintalous (erikoistumaton tila)",
          "perunan viljely (erikoistumaton tila)",
          "rehuviljan viljely (erikoistumaton tila)",
          "rukiin viljely (erikoistumaton tila)",
          "sianlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "siipikarjan hoito (erikoistumaton tila)",
          "siipikarjanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "sikojen hoito (erikoistumaton tila)",
          "sokerijuurikkaan viljely (erikoistumaton tila)",
          "vehnän viljely (erikoistumaton tila)",
          "villan tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "voin tuotanto (erikoistumaton tila)",
          "öljykasvien viljely (erikoistumaton tila)",
          "maatila (sekatila)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/016",
    "level": 3,
    "code": "016",
    "order": 700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maataloutta palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluvat kasvinviljelyyn, puutarhatalouteen tai kotieläintalouteen liittyvät toiminnot ja maatalouden toimintojen kanssa samankaltaiset toiminnot, jotka tehdään palkkio- tai sopimusperusteisesti. Tähän kuuluvat myös sadonkorjuuta ennen ja jälkeen tehtävät palkkio- tai sopimusperusteiset toiminnot, joilla maataloustuotteet valmistellaan markkinoille.",
          "Tähän kuuluvat kasvinviljelyyn, puutarhatalouteen tai kotieläintalouteen liittyvät toiminnot ja maatalouden toimintojen kanssa samankaltaiset toiminnot, jotka tehdään palkkio- tai sopimusperusteisesti. Tähän kuuluvat myös sadonkorjuuta ennen ja jälkeen tehtävät palkkio- tai sopimusperusteiset toiminnot, joilla maataloustuotteet valmistellaan markkinoille."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "maatalouspalvelukset",
          "rahtityö (maatalous)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0161",
    "level": 4,
    "code": "0161",
    "order": 710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/016",
    "parentCode": "016",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kasvinviljelyä palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta palveleva toiminta\r\n- viljelysmaan säilyttäminen hyvässä kunnossa viljelyn ja ympäristönsuojelun kannalta\r\n- kastelujärjestelmien hoito\r\n",
          "\n- palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta palveleva toiminta\n- viljelysmaan säilyttäminen hyvässä kunnossa viljelyn ja ympäristönsuojelun kannalta\n- kastelujärjestelmien hoito"
        ],
        "includesAlso": [
          "- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus käyttäjineen\r\n",
          "\n- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus käyttäjineen"
        ],
        "excludes": [
          "- sadonkorjuun jälkeen tehtävät toiminnot (01630)\r\n- maatalousmaan ojitus (43120)\r\n- maisema-arkkitehtuuri (71110)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74909)\r\n- maisemointi, istutus (81300)\r\n- maatalousnäyttelyjen ja messujen järjestäminen (82300)",
          "\n- sadonkorjuun jälkeen tehtävät toiminnot (01630)\n- maatalousmaan ojitus (43120)\n- maisema-arkkitehtuuri (71110)\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74909)\n- maisemointi, istutus (81300)\n- maatalousnäyttelyjen ja messujen järjestäminen (82300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01611",
    "level": 5,
    "code": "01611",
    "order": 720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0161",
    "parentCode": "0161",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kasvinviljelyn tukipalvelut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta palveleva toiminta:\r\n- - peltojen muokkaus ja kalkitus\r\n- - viljelysten perustaminen\r\n- - sadon käsittely\r\n- - kasvinsuojeluruiskutukset (myös ilmasta käsin)\r\n- - hedelmäpuiden ja viiniköynnösten leikkaaminen\r\n- - riisintaimien istutus, juurikkaiden harvennus\r\n- - sadonkorjuu\r\n- - maatalouden tuholaistorjunta (ml. kanit)\r\n- kastelujärjestelmien hoito\r\n",
          "\n- palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta palveleva toiminta:\n -- peltojen muokkaus ja kalkitus\n -- viljelysten perustaminen\n -- sadon käsittely\n -- kasvinsuojeluruiskutukset (myös ilmasta käsin)\n -- hedelmäpuiden ja viiniköynnösten leikkaaminen\n -- riisintaimien istutus, juurikkaiden harvennus\n -- sadonkorjuu\n -- maatalouden tuholaistorjunta (ml. kanit)\n- kastelujärjestelmien hoito"
        ],
        "includesAlso": [
          "- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus käyttäjineen\r\n",
          "\n- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus käyttäjineen"
        ],
        "excludes": [
          "- maataloustuotteita markkinoivat osuuskunnat (46)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74909)\r\n- maatalouden kirjanpito-, verotus- ym. talousasiantuntijoiden palvelut (692)\r\n- maaseutukeskusten toiminta (94110)\r\n- maataloustuottajien etujärjestöt (94110)\r\n- sadonkorjuun jälkeen tehtävät toiminnot (01630)\r\n- kasvikuitujen käsittely (13100)\r\n- maatalousmaan ojitus (43120)\r\n- maisema-arkkitehtuuri (71110)\r\n- puutarhojen ja urheilualueiden suunnittelu ym. (71110)\r\n- puistojen, urheilualueiden ja muiden viheralueiden rakentaminen (42999)\r\n- maisemointi, istutus (81300)\r\n- maatalousnäyttelyjen ja -messujen järjestäminen (82300)\r\n- maatalouskoneiden ja -kaluston vuokraus ilman käyttäjää (77310)\r\n- kompostointi (38210)",
          "\n- maataloustuotteita markkinoivat osuuskunnat (46)\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74909)\n- maatalouden kirjanpito-, verotus- ym. talousasiantuntijoiden palvelut (692)\n- maaseutukeskusten toiminta (94110)\n- maataloustuottajien etujärjestöt (94110)\n- sadonkorjuun jälkeen tehtävät toiminnot (01630)\n- kasvikuitujen käsittely (13100)\n- maatalousmaan ojitus (43120)\n- maisema-arkkitehtuuri (71110)\n- puutarhojen ja urheilualueiden suunnittelu ym. (71110)\n- puistojen, urheilualueiden ja muiden viheralueiden rakentaminen (42999)\n- maisemointi, istutus (81300)\n- maatalousnäyttelyjen ja -messujen järjestäminen (82300)\n- maatalouskoneiden ja -kaluston vuokraus ilman käyttäjää (77310)\n- kompostointi (38210)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kastelujärjestelmien hoito",
          "kasvinviljelyn tukipalvelut",
          "kasvitautien torjunta",
          "koneurakointi traktorilla (maatalous)",
          "maatalouskoneiden vuokraus käyttäjineen",
          "peltojen muokkaus (palkkio- tai sopimusperusteinen)",
          "peltojen rahtiruiskutus",
          "puiden ja pensaiden leikkuu (maatalous)",
          "rahtityö (kasvinsuojeluruiskutus)",
          "rahtityö (peltotyöt kuten kylvö, puinti tms.)",
          "rahtityö (viljan kuivaus)",
          "sadonkorjuu (palkkio- tai sopimusperusteinen)",
          "tuhoeläinten torjunta (maatalous)",
          "tuholaistorjunta (kasvinviljely)",
          "työkonepalvelu (käyttäjineen, maatalous-)",
          "viljan puinti"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01612",
    "level": 5,
    "code": "01612",
    "order": 730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0161",
    "parentCode": "0161",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Toiminnan tarkoituksena on säilyttää maa, jota ei enää käytetä tuotantoon, viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 mukaisesti. Tilalla ei tarvitse välttämättä harjoittaa lainkaan maataloutta.\r\n",
          "Toiminnan tarkoituksena on säilyttää maa, jota ei enää käytetä tuotantoon, viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 mukaisesti. Tilalla ei tarvitse välttämättä harjoittaa lainkaan maataloutta."
        ],
        "includes": [
          "- viljelysmaan säilyttäminen hyvässä kunnossa viljelyn ja ympäristönsuojelun kannalta\r\n",
          "\n- viljelysmaan säilyttäminen hyvässä kunnossa viljelyn ja ympäristönsuojelun kannalta"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- maisemointi (81300)",
          "\n- maisemointi (81300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kesanto",
          "maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena",
          "peltojen kesannointi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0162",
    "level": 4,
    "code": "0162",
    "order": 740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/016",
    "parentCode": "016",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kotieläintaloutta palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01620",
    "level": 5,
    "code": "01620",
    "order": 750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0162",
    "parentCode": "0162",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kotieläintaloutta palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta palveleva toiminta:\r\n- - kotieläinten lisääntymiseen, kasvamiseen ja tuotannon edistämiseen liittyvät palvelut (karjantarkkailu)\r\n- - keinosiemennys ja siihen liittyvä toiminta\r\n- - kotieläinten siitospalvelut\r\n- - lampaiden keritseminen\r\n- - kotieläinten hoito palkkiota vastaan\r\n- - maatalouslomitus\r\n- - eläinlaumojen testauspalvelut, karjanajo, laiduntamispalvelut, siipikarjan kuohinta, eläinten häkkien (esim. kanakopit) puhdistus yms.\r\n",
          "\n- palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta palveleva toiminta:\n -- kotieläinten lisääntymiseen, kasvamiseen ja tuotannon edistämiseen liittyvät palvelut (karjantarkkailu)\n -- keinosiemennys ja siihen liittyvä toiminta\n -- kotieläinten siitospalvelut\n -- lampaiden keritseminen\n -- kotieläinten hoito palkkiota vastaan\n -- maatalouslomitus\n -- eläinlaumojen testauspalvelut, karjanajo, laiduntamispalvelut, siipikarjan kuohinta, eläinten häkkien (esim. kanakopit) puhdistus yms."
        ],
        "includesAlso": [
          "- kengityspalvelut\r\n",
          "\n- kengityspalvelut"
        ],
        "excludes": [
          "- karjatalouden harjoittaminen eläimistä saatavien tuotteiden tai kasvatettujen eläinten myymiseksi (014)\r\n- maataloustuotteita markkinoivat osuuskunnat (46)\r\n- maidontuotannon hankintaosuuskunnat (46331)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74909)\r\n- maaseutukeskusten toiminta (94110)\r\n- maataloustuottajien etujärjestöt (94110)\r\n- eläinlääkintäpalvelut (75000)\r\n- eläinten rokottaminen (75000)\r\n- eläinten vuokraus (esim. laumoina) (77390)\r\n- lemmikkieläinten täysihoito (96090)",
          "\n- karjatalouden harjoittaminen eläimistä saatavien tuotteiden tai kasvatettujen eläinten myymiseksi (014)\n- maataloustuotteita markkinoivat osuuskunnat (46)\n- maidontuotannon hankintaosuuskunnat (46331)\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74909)\n- maaseutukeskusten toiminta (94110)\n- maataloustuottajien etujärjestöt (94110)\n- eläinlääkintäpalvelut (75000)\n- eläinten rokottaminen (75000)\n- eläinten vuokraus (esim. laumoina) (77390)\n- lemmikkieläinten täysihoito (96090)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          "\n- karjanhallintajärjestelmien toiminta\n- siipikarjan munien automaattinen haudonta"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "eläinten täysihoito (kotieläimet)",
          "hevosten kengitys (palkkioperusteinen)",
          "kanaloiden siivous",
          "karjantarkkailu",
          "keinosiemennys",
          "kengityspalvelut",
          "kotieläinjalostus",
          "kotieläintaloutta palveleva toiminta",
          "kotieläinten hoito palkkiota vastaan",
          "lampaiden keritseminen (palkkioperusteinen)",
          "maatalouslomitus",
          "maatalousrakennusten siivous",
          "sikaloiden siivous",
          "eläintenhoitajien toiminta (kotieläintaloutta palveleva toiminta)",
          "eläintenhoitajien toiminta (maataloutta avustava)",
          "siipikarjan munien automatisoitujen hautomoiden toiminta",
          "karjanhallintajärjestelmien toiminta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0163",
    "level": 4,
    "code": "0163",
    "order": 760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/016",
    "parentCode": "016",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sadon jatkokäsittely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01630",
    "level": 5,
    "code": "01630",
    "order": 770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0163",
    "parentCode": "0163",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sadon jatkokäsittely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- markkinoille saattamisen edellyttämä maataloustuotteiden käsittely, esim. puhdistus, karsiminen, lajittelu, desinfiointi ja kuivaus palkkio- tai sopimusperusteisena\r\n- hedelmien vahaus\r\n- puuvillan puhdistus\r\n- tupakanlehtien esikäsittely sadonkorjuun yhteydessä\r\n- kaakaopapujen käsittely, esim. kuoriminen\r\n",
          "\n- markkinoille saattamisen edellyttämä maataloustuotteiden käsittely, esim. puhdistus, karsiminen, lajittelu, desinfiointi ja kuivaus palkkio- tai sopimusperusteisena\n- hedelmien vahaus\n- puuvillan puhdistus\n- tupakanlehtien esikäsittely sadonkorjuun yhteydessä\n- kaakaopapujen käsittely, esim. kuoriminen"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tuottajan tekemä maataloustuotteiden käsittely (011, 012, 013)\r\n- sadonkorjuun jälkeiset toimet, joilla parannetaan kasvinviljelyyn tarkoitettujen siementen laatua (01640)\r\n- tupakan ruotiminen ja kuivatus (12000)\r\n- kauppiaiden ja osuuskuntien markkinointitoimet (46)\r\n- maatalouden tuottamien raaka-aineiden tukkukauppa (462)",
          "\n- tuottajan tekemä maataloustuotteiden käsittely (011, 012, 013)\n- sadonkorjuun jälkeiset toimet, joilla parannetaan kasvinviljelyyn tarkoitettujen siementen laatua (01640)\n- tupakan ruotiminen ja kuivatus (12000)\n- kauppiaiden ja osuuskuntien markkinointitoimet (46)\n- maatalouden tuottamien raaka-aineiden tukkukauppa (462)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          "\n- yrttien ja mausteiden aurinkokuivaus\n- tupakan aurinkokuivatus\n"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hedelmien vahaus (palkkioperusteinen)",
          "sadon jatkokäsittely",
          "tupakan aurinkokuivaus",
          "yrttien ja mausteiden aurinkokuivaus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0164",
    "level": 4,
    "code": "0164",
    "order": 780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/016",
    "parentCode": "016",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siementen käsittely kasvinviljelyä varten"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01640",
    "level": 5,
    "code": "01640",
    "order": 790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0164",
    "parentCode": "0164",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siementen käsittely kasvinviljelyä varten"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluvat kaikki sadonkorjuun jälkeiset toimet, joilla parannetaan kasvinviljelyyn tarkoitettujen siementen laatua poistamalla epäpuhtaudet, vajaamittaiset, mekaanisesti vahingoittuneet tai hyönteisten vahingoittamat ja kehittymättömät siemenet, sekä poistamalla siemenistä kosteus, joka voisi haitata varastointia. Tähän toimintaan sisältyy siementen kuivatus, puhdistus, lajittelu ja muu käsittely ennen myyntiä.\r\n",
          "Tähän luokkaan kuuluvat kaikki sadonkorjuun jälkeiset toimet, joilla parannetaan kasvinviljelyyn tarkoitettujen siementen laatua poistamalla epäpuhtaudet, vajaamittaiset, mekaanisesti vahingoittuneet tai hyönteisten vahingoittamat ja kehittymättömät siemenet, sekä poistamalla siemenistä kosteus, joka voisi haitata varastointia. Tähän toimintaan sisältyy siementen kuivatus, puhdistus, lajittelu ja muu käsittely ennen myyntiä."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- siementen viljely (011, 012)\r\n- siemenistä puristetun öljyn valmistus (10410)\r\n- tutkimus, joka kehittää uusia muunneltuja muotoja siemenistä (72110)",
          "\n- siementen viljely (011, 012)\n- siemenistä puristetun öljyn valmistus (10410)\n- tutkimus, joka kehittää uusia muunneltuja muotoja siemenistä (72110)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "siementen käsittely kasvinviljelyä varten",
          "viljankuivaamot"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/017",
    "level": 3,
    "code": "017",
    "order": 800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsästys ja sitä palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- ammattimainen metsästys, ansapyynti ja niitä palveleva toiminta",
          "\n- ammattimainen metsästys, ansapyynti ja niitä palveleva toiminta"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0170",
    "level": 4,
    "code": "0170",
    "order": 810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/017",
    "parentCode": "017",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsästys ja sitä palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01700",
    "level": 5,
    "code": "01700",
    "order": 820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0170",
    "parentCode": "0170",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsästys ja sitä palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- ammattimainen metsästys ja ansapyynti\r\n- eläinten metsästys ja pyynti ravinnon, turkisten tai nahan vuoksi tai tutkimuskäyttöön, eläintarhaan tai lemmikiksi\r\n- metsästyksellä ja ansapyynnillä saatujen nahkojen käsittely\r\n",
          "\n- ammattimainen metsästys ja ansapyynti\n- eläinten metsästys ja pyynti ravinnon, turkisten tai nahan vuoksi tai tutkimuskäyttöön, eläintarhaan tai lemmikiksi\n- metsästyksellä ja ansapyynnillä saatujen nahkojen käsittely"
        ],
        "includesAlso": [
          "- merinisäkkäiden, kuten mursujen ja hylkeiden pyynti\r\n- riistatalouden edistäminen ja riistan ruokinta\r\n",
          "\n- merinisäkkäiden, kuten mursujen ja hylkeiden pyynti\n- riistatalouden edistäminen ja riistan ruokinta"
        ],
        "excludes": [
          "- turkistarhauksesta saatavien nahkojen päätoiminen käsittely (01491)\r\n- riistaeläinten kasvatus tarhoissa (01499)\r\n- valaiden pyynti (03110)\r\n- teurastamoista saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (10110)\r\n- metsästys urheilu- ja virkistystarkoituksessa ja sitä palveleva toiminta (93190)\r\n- metsästystä ja ansapyyntiä tukevat palvelut (94999)",
          "\n- turkistarhauksesta saatavien nahkojen päätoiminen käsittely (01491)\n- riistaeläinten kasvatus tarhoissa (01499)\n- valaiden pyynti (03110)\n- teurastamoista saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (10110)\n- metsästys urheilu- ja virkistystarkoituksessa ja sitä palveleva toiminta (93190)\n- metsästystä ja ansapyyntiä tukevat palvelut (94999)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          "\nsammakoiden pyynti luonnosta"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ansapyynti",
          "hirven metsästys",
          "hylkeenpyynti",
          "jäniksen metsästys",
          "metsälintujen metsästys",
          "metsästys",
          "riistaeläinten kasvatus",
          "riistaeläinten ruokinta",
          "riistanpyynti",
          "riistatalouden edistäminen",
          "riistatalous",
          "valkohäntäpeuran metsästys",
          "vesilintujen metsästys",
          "sammakoiden pyynti luonnosta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/02",
    "level": 2,
    "code": "02",
    "order": 830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/A",
    "parentCode": "A",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsätalous ja puunkorjuu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Metsätalouteen kuuluu metsän kasvatus, aines- ja polttopuun tuotanto, muiden metsäntuotteiden keruu ja metsätaloutta palveleva toiminta.\r\n",
          "Metsätalouteen kuuluu metsän kasvatus, aines- ja polttopuun tuotanto, muiden metsäntuotteiden keruu ja metsätaloutta palveleva toiminta."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- raakapuun jatkojalostus, kuten sahaus ja höyläys (16100)\r\n- metsäojitus (43120)\r\n- metsäteiden rakentaminen ja perusparannus (42110)\r\n- puutavaran kaukokuljetus vesiteitse: uitto ja aluskuljetus (50400)\r\n- puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410) tai rautateitse (49200)\r\n- metsätalouskoneiden korjaus (33122)\r\n- metsätalouden koneiden vuokraus ilman käyttäjiä (77310)",
          "\n- raakapuun jatkojalostus, kuten sahaus ja höyläys (16100)\n- metsäojitus (43120)\n- metsäteiden rakentaminen ja perusparannus (42110)\n- puutavaran kaukokuljetus vesiteitse: uitto ja aluskuljetus (50400)\n- puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410) tai rautateitse (49200)\n- metsätalouskoneiden korjaus (33122)\n- metsätalouden koneiden vuokraus ilman käyttäjiä (77310)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "metsätalous"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/021",
    "level": 3,
    "code": "021",
    "order": 840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsänhoito"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0210",
    "level": 4,
    "code": "0210",
    "order": 850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/021",
    "parentCode": "021",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsänhoito"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/02100",
    "level": 5,
    "code": "02100",
    "order": 860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0210",
    "parentCode": "0210",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsänhoito"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu metsän kasvatus ja metsänhoitoon liittyvät toiminnot:\r\n- metsän uudistusalan valmistaminen, kuten raivaus, muokkaus ja kulotus\r\n- metsänviljely (kylvö ja istutus), luontainen uudistaminen, perkaus ja harvennus\r\n- pellon metsitys\r\n- taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus\r\n- pystykarsinta\r\n- metsänlannoitus\r\n- metsäpuiden taimitarhojen toiminta\r\n- metsäpuiden siementuotanto, kuten käpyjen keruu siementuotantoa varten\r\n",
          "Tähän kuuluu metsän kasvatus ja metsänhoitoon liittyvät toiminnot:\n- metsän uudistusalan valmistaminen, kuten raivaus, muokkaus ja kulotus\n- metsänviljely (kylvö ja istutus), luontainen uudistaminen, perkaus ja harvennus\n- pellon metsitys\n- taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus\n- pystykarsinta\n- metsänlannoitus\n- metsäpuiden taimitarhojen toiminta\n- metsäpuiden siementuotanto, kuten käpyjen keruu siementuotantoa varten"
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "- metsätuhojen torjunta (taimikkojen suojelu eläintuhoilta, pintakasvillisuudelta ja sieniltä ennen istutusta ja hakkuun tekemistä) pl. palkkioperusteinen toiminta\r\n- metsien suojelu, esim. luonnonsuojelualueiden hoito\r\n",
          "\n- metsätuhojen torjunta (taimikkojen suojelu eläintuhoilta, pintakasvillisuudelta ja sieniltä ennen istutusta ja hakkuun tekemistä) pl. palkkioperusteinen toiminta\n- metsien suojelu, esim. luonnonsuojelualueiden hoito"
        ],
        "excludes": [
          "- joulupuiden tuotanto (01290)\r\n- koristepuiden taimien kasvatus (01300)\r\n- sienien ja muiden luonnontuotteiden keruu metsästä (02300)\r\n- metsäpalojen torjunta (02400)\r\n- metsän tuhohyönteisten ja sienitautien torjunta sopimus- tai palkkioperusteisesti (02400)\r\n- energiapuun haketus puunkorjuun yhteydessä (02200)\r\n- pajun kasvatus energiantuotantoon (01290)",
          "\n- joulupuiden tuotanto (01290)\n- koristepuiden taimien kasvatus (01300)\n- sienien ja muiden luonnontuotteiden keruu metsästä (02300)\n- metsäpalojen torjunta (02400)\n- metsän tuhohyönteisten ja sienitautien torjunta sopimus- tai palkkioperusteisesti (02400)\n- energiapuun haketus puunkorjuun yhteydessä (02200)\n- pajun kasvatus energiantuotantoon (01290)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          "\nkeisaripuun ja pajun kasvatus"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alueiden raivaus (metsänhoito)",
          "auraus (metsän)",
          "hakkuualueen raivaus ja kulotus",
          "heinittymisen ja vesoittumisen torjunta",
          "istutus (metsän)",
          "kalkitus (metsämaan)",
          "keinollinen uudistus (metsän)",
          "kulotus (metsä)",
          "käpyjen keruu (siementuotanto)",
          "laikutus",
          "luonnonsuojelualueiden hoito",
          "luontainen uudistaminen (metsänuudistus)",
          "metsien lannoitus",
          "metsien lentolannoitus",
          "metsien suojelu",
          "metsähallitus",
          "metsämaan muokkaus",
          "metsämaan perusparannus",
          "metsän kalkitus",
          "metsän tuhohyönteisten torjunta (metsänomistajan toimesta)",
          "metsän uudistaminen",
          "metsänauraus",
          "metsänhoito",
          "metsänistutus",
          "metsänkylvö",
          "metsäntutkimuslaitoksen hoitoalueet",
          "metsänviljely",
          "metsäpiirit",
          "metsäpuiden taimien kasvatus",
          "metsätaimitarhat",
          "metsätuhojen torjunta",
          "paakkutaimien istutus (metsäpuiden)",
          "paljasjuuristen taimien istutus (metsäpuiden)",
          "pellon metsitys",
          "peltojen metsittäminen",
          "pystypuiden karsinta metsässä",
          "siementuotanto (metsäpuut)",
          "taimistonhoito (metsäpuut)",
          "taimitarha (metsäpuut)",
          "taimiviljely (metsäpuut)",
          "uudistusalan valmistaminen (metsä-)",
          "vesakoiden torjunta",
          "äestys (metsämaan)",
          "keisaripuun ja pajun kasvatus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/022",
    "level": 3,
    "code": "022",
    "order": 870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puunkorjuu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0220",
    "level": 4,
    "code": "0220",
    "order": 880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/022",
    "parentCode": "022",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puunkorjuu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/02200",
    "level": 5,
    "code": "02200",
    "order": 890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0220",
    "parentCode": "0220",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Puunkorjuu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Puunkorjuuseen luetaan aines- ja polttopuun hakkuu ja lähikuljetus sekä jalostamattomassa muodossa käytettävän puutavaran teko.\r\n",
          "Puunkorjuuseen luetaan aines- ja polttopuun hakkuu ja lähikuljetus sekä jalostamattomassa muodossa käytettävän puutavaran teko."
        ],
        "includes": [
          "- metsäkoneyrittäjät\r\n- raakapuun hakkuu ja metsäkuljetus (lähikuljetus)\r\n- jalostamattomassa muodossa käytettävän puutavaran teko, kuten kaivospölkyt, aidanpylväät ja muut pylväät\r\n- polttoaineena käytettävän puun keruu ja teko\r\n- hakkuutähteen keruu ja metsähakkeen teko energiantuotantoon\r\n- puuhiilen tuotanto metsässä perinteisin menetelmin\r\n",
          "\n- metsäkoneyrittäjät\n- raakapuun hakkuu ja metsäkuljetus (lähikuljetus)\n- jalostamattomassa muodossa käytettävän puutavaran teko, kuten kaivospölkyt, aidanpylväät ja muut pylväät\n- polttoaineena käytettävän puun keruu ja teko\n- hakkuutähteen keruu ja metsähakkeen teko energiantuotantoon\n- puuhiilen tuotanto metsässä perinteisin menetelmin"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- joulupuiden tuotanto (01290)\r\n- metsän kasvatus (02100)\r\n- luonnontuotteiden keruu pl. polttopuu (02300)\r\n- erikseen tehty lähikuljetus hankintakaupan yhteydessä (02400)\r\n- puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410), rautateitse (49200) tai vesiteitse (50400)\r\n- puuhiilen tuotanto pyrolyysin avulla (20140)\r\n- tervanpoltto metsässä (02300)",
          "\n- joulupuiden tuotanto (01290)\n- metsän kasvatus (02100)\n- luonnontuotteiden keruu pl. polttopuu (02300)\n- erikseen tehty lähikuljetus hankintakaupan yhteydessä (02400)\n- puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410), rautateitse (49200) tai vesiteitse (50400)\n- puuhiilen tuotanto pyrolyysin avulla (20140)\n- tervanpoltto metsässä (02300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ainespuun tuotanto",
          "apteeraus",
          "avohakkuu",
          "hakkuutähteen keruu energiantuotantoon",
          "hankintahakkuu",
          "hankintakauppa (puun)",
          "harvennushakkuu",
          "kasvatushakkuu",
          "koneellinen puiden kaato",
          "koneurakointi (puunkorjuu)",
          "kotitarvehakkuu",
          "lakialueiden hakkuu",
          "markkinahakkuu",
          "metsäkoneurakointi",
          "metsäkoneyrittäjä",
          "myrskytuhopuiden korjuu sähkölinjoilta",
          "polttopuiden pilkkominen",
          "polttopuun sahaus ja pilkkominen",
          "puiden kaato (metsässä)",
          "puiden karsinta (metsässä)",
          "puiden katkaisu (metsässä)",
          "puiden kuorinta (metsässä)",
          "puuhiilen poltto metsässä",
          "puunkaato sähkölinjojen alta ja läheltä",
          "puunkorjuu",
          "puutavaran metsäkuljetus puunkorjaajan toimesta",
          "puutavaran teko (metsässä)",
          "pystykauppa",
          "pystymittaus",
          "pystymyynti",
          "päätehakkuu",
          "raakapuun tuotanto",
          "siemenpuuhakkuu",
          "suojuspuuhakkuu"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/023",
    "level": 3,
    "code": "023",
    "order": 900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0230",
    "level": 4,
    "code": "0230",
    "order": 910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/023",
    "parentCode": "023",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/02300",
    "level": 5,
    "code": "02300",
    "order": 920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0230",
    "parentCode": "0230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- metsässä kasvavien luonnontuotteiden keruu:\r\n- - metsäsienet ja multasienet (tryffelit)\r\n- - metsämarjat: mustikka, puolukka, lakka, vadelma, karpalo, tyrni, pihlajanmarja, katajanmarja\r\n- - pähkinät\r\n- - pihka\r\n- - koivun mahla\r\n- - kasviperäiset jouhet\r\n- - tammenterhot, hevoskastanjat\r\n- - sammaleet ja jäkälät\r\n- - kävyt (koristetarkoitukseen)\r\n- - luonnossa kasvavat villivihannekset, mauste- ja lääkeyrtit\r\n- - tervanpoltto metsässä\r\n",
          "\n- metsässä kasvavien luonnontuotteiden keruu:\n -- metsäsienet ja multasienet (tryffelit)\n -- metsämarjat: mustikka, puolukka, lakka, vadelma, karpalo, tyrni, pihlajanmarja, katajanmarja\n -- pähkinät\n -- pihka\n -- koivun mahla\n -- kasviperäiset jouhet\n -- tammenterhot, hevoskastanjat\n -- sammaleet ja jäkälät\n -- kävyt (koristetarkoitukseen)\n -- luonnossa kasvavat villivihannekset, mauste- ja lääkeyrtit\n -- tervanpoltto metsässä"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- edellä mainittujen luonnontuotteiden viljely (01)\r\n- sienien viljely (01132)\r\n- multasienien (tryffelien) viljely (01131)\r\n- marjojen ja pähkinöiden viljely (01250)\r\n- käpyjen keruu siementuotantoa varten (02100)\r\n- polttopuun keruu (02200)\r\n- koivun mahlan juoksuttaminen kasvatetuista puista (01290)\r\n- turpeen nosto (08920)",
          "\n- edellä mainittujen luonnontuotteiden viljely (01)\n- sienien viljely (01132)\n- multasienien (tryffelien) viljely (01131)\n- marjojen ja pähkinöiden viljely (01250)\n- käpyjen keruu siementuotantoa varten (02100)\n- polttopuun keruu (02200)\n- koivun mahlan juoksuttaminen kasvatetuista puista (01290)\n- turpeen nosto (08920)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "balatan keruu metsässä",
          "hautatervan poltto",
          "hillanpoiminta",
          "hyötykasvien keruu metsässä (ei syötävien)",
          "jäkälän keruu metsässä",
          "karpalonpoiminta",
          "kasvinosien keruu metsässä",
          "kasviperäisten jouhien keruu metsässä",
          "korkin keruu metsässä",
          "kuntan otto metsästä",
          "käpyjen keruu (koristeeksi)",
          "lakanpoiminta",
          "luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)",
          "luonnonmarjojen poiminta metsässä",
          "luonnossa kasvavien lääkeyrttien keruu",
          "luonnossa kasvavien mausteyrttien keruu",
          "luonnossa kasvavien villivihanneksien keruu",
          "mahlan keruu metsästä",
          "marjojen poiminta metsässä",
          "meriajokkaan keruu merestä",
          "metsäkasvien (syötävien) keruu",
          "metsäkasvien keruu (sammal, jäkälä)",
          "metsämansikoiden poiminta",
          "metsämarjojen poiminta",
          "metsän pientuotteiden keruu",
          "metsäpohjamaton (kuntta) otto metsästä",
          "metsäturvematon (kuntta) otto metsästä",
          "mustikanpoiminta",
          "muurahaisenmunien keruu metsässä",
          "pihkan keruu metsässä",
          "puolukan poiminta",
          "risujen keruu",
          "sammaleiden keruu metsässä",
          "sienien poiminta metsässä",
          "suomuuraimen poiminta",
          "tervanpoltto metsässä",
          "yrttien keruu metsässä"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/024",
    "level": 3,
    "code": "024",
    "order": 930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsätaloutta palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0240",
    "level": 4,
    "code": "0240",
    "order": 940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/024",
    "parentCode": "024",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsätaloutta palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/02400",
    "level": 5,
    "code": "02400",
    "order": 950,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0240",
    "parentCode": "0240",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metsätaloutta palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluvat palkkio- tai sopimusperusteisesti suoritetut metsätalouden toiminnot.\r\n",
          "Tähän kuuluvat palkkio- tai sopimusperusteisesti suoritetut metsätalouden toiminnot."
        ],
        "includes": [
          "- metsätaloutta palveleva toiminta:\r\n- - metsän inventointi\r\n- - puukaupan avustaminen ja arviointi, puiden leimaus\r\n- - metsätalouden konsultointipalvelut: metsätalouden suunnittelu ja muu metsätalouden yleinen edistämistoiminta\r\n- - metsänhoitoyhdistysten toiminta sekä niiden järjestämä metsänomistajien neuvonta ja koulutus\r\n- - metsäpalojen sammuttaminen ja torjunta\r\n- - metsän tuhohyönteisten, pienten tuhoeläinten ja sienitautien torjunta\r\n- - muu metsätaloutta palveleva toiminta\r\n- puiden korjuuta palveleva toiminta:\r\n- - puutavaran metsäkuljetus palkkio- tai sopimusperusteisesti esim. hankintakaupan yhteydessä\r\n",
          "\n- metsätaloutta palveleva toiminta:\n -- metsän inventointi\n -- puukaupan avustaminen ja arviointi, puiden leimaus\n -- metsätalouden konsultointipalvelut: metsätalouden suunnittelu ja muu metsätalouden yleinen edistämistoiminta\n -- metsänhoitoyhdistysten toiminta sekä niiden järjestämä metsänomistajien neuvonta ja koulutus\n -- metsäpalojen sammuttaminen ja torjunta\n -- metsän tuhohyönteisten, pienten tuhoeläinten ja sienitautien torjunta\n -- muu metsätaloutta palveleva toiminta\n- puiden korjuuta palveleva toiminta:\n -- puutavaran metsäkuljetus palkkio- tai sopimusperusteisesti esim. hankintakaupan yhteydessä"
        ],
        "includesAlso": [
          "- metsätalouskoneiden ja kaluston vuokraus käyttäjineen\r\n",
          "\n- metsätalouskoneiden ja kaluston vuokraus käyttäjineen"
        ],
        "excludes": [
          "- metsäpuiden taimien kasvatus (02100)\r\n- puun metsäkuljetus (02200)\r\n- metsäojitus (43120)\r\n- puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410), rautateitse (49200) tai vesiteitse (50400)\r\n- metsien suojelu, esim. luonnonsuojelualueiden hoito (02100)\r\n- lainvalvonta ja tarkastustoiminta (84130)\r\n- metsänomistajien koulutus kansalais- ja työväenopistoissa (85591)\r\n- metsäkeskusten toiminta (84130)",
          "\n- metsäpuiden taimien kasvatus (02100)\n- puun metsäkuljetus (02200)\n- metsäojitus (43120)\n- puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410), rautateitse (49200) tai vesiteitse (50400)\n- metsien suojelu, esim. luonnonsuojelualueiden hoito (02100)\n- lainvalvonta ja tarkastustoiminta (84130)\n- metsänomistajien koulutus kansalais- ja työväenopistoissa (85591)\n- metsäkeskusten toiminta (84130)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "juonto (puutavaran metsäkuljetus)",
          "leimaus (puiden)",
          "lähikuljetus (metsässä)",
          "metsäalan konsultointi",
          "metsän käsittelyn ohjaaminen",
          "metsän tuhohyönteisten torjunta (palkkio- tai sopimusperusteinen)",
          "metsänhoitoyhdistykset",
          "metsänomistajien neuvonta, koulutus (metsänhoitoyhdistysten)",
          "metsäpalojen ennaltaehkäisy",
          "metsäpalojen lentotorjunta",
          "metsäpalojen torjunta",
          "metsätalouden edistäminen",
          "metsätalouden suunnittelu",
          "metsätaloutta palveleva toiminta",
          "piirimetsälautakunnat",
          "pinomittaus",
          "puiden kuljetus kokoomapaikkaan",
          "puiden leimaus",
          "puiden mittaus",
          "puukaupan avustaminen ja arviointi",
          "puutavaran luovutusmittaus",
          "puutavaran metsäkuljetus palkkio- tai sopimusperusteisesti",
          "rahtityö (metsätalous)",
          "suunnittelu (metsätalous)",
          "taimikoiden tarkastus (metsäpuut)",
          "tuhohyönteisten torjunta (metsän-)",
          "yksityismetsätalouden edistäminen",
          "yksityismetsätalouden suunnittelu",
          "Tapio Oy"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/03",
    "level": 2,
    "code": "03",
    "order": 960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/A",
    "parentCode": "A",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalastus ja vesiviljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kalastuksella ja vesiviljelyllä tarkoitetaan kalojen, äyriäisten, nilviäisten ja muiden vesieliöiden ja tuotteiden (esim. vesikasvit, helmet, pesusienet yms.) ammattimaista pyyntiä, keräilyä ja kasvatusta meri-, murto- tai sisävesistä.\r\n\r\nTähän luokkaan kuuluvat myös kalastusaluksilla tapahtuva jalostus sekä ammattimaista kalastusta ja vesiviljelyä läheisesti palveleva toiminta, kuten neuvonta.\r\n\r\nTähän luokkaan kuuluu myös toimintoja, jotka normaalisti kuuluvat raaka-ainetuotantoon, kuten helmen aihion istuttaminen ostereihin helmentuotantoa varten.\r\n",
          "Kalastuksella ja vesiviljelyllä tarkoitetaan kalojen, äyriäisten, nilviäisten ja muiden vesieliöiden ja tuotteiden (esim. vesikasvit, helmet, pesusienet yms.) ammattimaista pyyntiä, keräilyä ja kasvatusta meri-, murto- tai sisävesistä.\n\nTähän luokkaan kuuluvat myös kalastusaluksilla tapahtuva jalostus sekä ammattimaista kalastusta ja vesiviljelyä läheisesti palveleva toiminta, kuten neuvonta.\n\nTähän luokkaan kuuluu myös toimintoja, jotka normaalisti kuuluvat raaka-ainetuotantoon, kuten helmen aihion istuttaminen ostereihin helmentuotantoa varten."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- kalojen, äyriäisten tai nilviäisten jalostus elintarviketeollisuudessa tai merellä toimivilla tehdaslaivoilla (10200)\r\n- kalaverkkojen teollinen valmistus (13940)\r\n- urheilu- ja virkistyskalastusta palveleva toiminta (93190)\r\n- urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)\r\n- hylkeiden ja mursujen pyynti (01700)\r\n- kalatalouden perus- ja soveltava tutkimus (72192)\r\n- kalataloushallinto (84130)",
          "\n- kalojen, äyriäisten tai nilviäisten jalostus elintarviketeollisuudessa tai merellä toimivilla tehdaslaivoilla (10200)\n- kalaverkkojen teollinen valmistus (13940)\n- urheilu- ja virkistyskalastusta palveleva toiminta (93190)\n- urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)\n- hylkeiden ja mursujen pyynti (01700)\n- kalatalouden perus- ja soveltava tutkimus (72192)\n- kalataloushallinto (84130)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kalatalous"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/031",
    "level": 3,
    "code": "031",
    "order": 970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalastus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluu vapaana luonnossa elävien vesieliöiden (pääasiassa kalat, äyriäiset ja nilviäiset ml. vesikasvit) pyynti ja kerääminen avomeri-, rannikko- ja sisävesistä ihmisravinnoksi tai muuta kulutusta varten sekä muihin tarkoituksiin joko käsin tai erilaisten kalastusvälineiden, kuten verkkojen, siimojen tai paikallaan pysyvien pyydysten avulla. Pyynti voidaan suorittaa ranta-alueella (esim. nilviäisten, kuten simpukoiden ja osterien pyynti), rannalta tapahtuvana pyyntinä, jään päältä tai ammattikäyttöön rakennetuilla aluksilla. Kalojen, rapujen yms. allaskasvatus luokitellaan vesiviljelyyn (032).",
          "Tähän luokkaan kuuluu vapaana luonnossa elävien vesieliöiden (pääasiassa kalat, äyriäiset ja nilviäiset ml. vesikasvit) pyynti ja kerääminen avomeri-, rannikko- ja sisävesistä ihmisravinnoksi tai muuta kulutusta varten sekä muihin tarkoituksiin joko käsin tai erilaisten kalastusvälineiden, kuten verkkojen, siimojen tai paikallaan pysyvien pyydysten avulla. Pyynti voidaan suorittaa ranta-alueella (esim. nilviäisten, kuten simpukoiden ja osterien pyynti), rannalta tapahtuvana pyyntinä, jään päältä tai ammattikäyttöön rakennetuilla aluksilla. Kalojen, rapujen yms. allaskasvatus luokitellaan vesiviljelyyn (032)."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "helmien pyynti",
          "kalastus",
          "kalastusalukset",
          "kalatalouden edistäminen",
          "kalatalousalan neuvonta",
          "kalatalousneuvonta",
          "kalataloutta palveleva toiminta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0311",
    "level": 4,
    "code": "0311",
    "order": 980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Merikalastus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/03110",
    "level": 5,
    "code": "03110",
    "order": 990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0311",
    "parentCode": "0311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Merikalastus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- avomerellä ja rannikkovesissä tapahtuva ammattimainen kalastus\r\n- äyriäisten (mm. rapujen), simpukoiden ja nilviäisten pyynti merellä\r\n- vesikasvien, korallien ym. keruu\r\n- valaiden pyynti\r\n- muiden merivedessä elävien eläinten pyynti (kilpikonnat, vaippaeläimet, merisiilit yms.)\r\n",
          "\n- avomerellä ja rannikkovesissä tapahtuva ammattimainen kalastus\n- äyriäisten (mm. rapujen), simpukoiden ja nilviäisten pyynti merellä\n- vesikasvien, korallien ym. keruu\n- valaiden pyynti\n- muiden merivedessä elävien eläinten pyynti (kilpikonnat, vaippaeläimet, merisiilit yms.)"
        ],
        "includesAlso": [
          "- sekä merikalastusta että kalan jalostusta tai säilöntää suorittavien kalastusalusten toiminta\r\n- muiden merieliöiden ja merestä saatavien tuotteiden keruu (vesikasvit, levät, korallit, pesusienet, luonnonhelmet yms.)\r\n- ammattimaista merikalastusta palveleva toiminta, kuten neuvonta ja kalavesien hoito\r\n",
          "\n- sekä merikalastusta että kalan jalostusta tai säilöntää suorittavien kalastusalusten toiminta\n- muiden merieliöiden ja merestä saatavien tuotteiden keruu (vesikasvit, levät, korallit, pesusienet, luonnonhelmet yms.)\n- ammattimaista merikalastusta palveleva toiminta, kuten neuvonta ja kalavesien hoito"
        ],
        "excludes": [
          "- kalojen, äyriäisten, simpukoiden yms. vesiviljely meressä (03210)\r\n- merinisäkkäiden, esim. mursujen ja hylkeiden pyynti (01700)\r\n- valaanlihan jalostus tehdaslaivoilla (10110)\r\n- kalastustuotteiden jalostaminen merellä toimivilla tehdaslaivoilla tai elintarviketeollisuudessa (10200)\r\n- veneiden vuokraus miehistöineen meri- tai rannikkokuljetukseen (esim. kalastusretket) (50101)\r\n- kalastuksen ja vesiliikenteen valvonta (84242)\r\n- urheilu- ja virkistyskalastusta palveleva toiminta (93190)\r\n- urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)\r\n- kalataloustutkimus (72192)",
          "\n- kalojen, äyriäisten, simpukoiden yms. vesiviljely meressä (03210)\n- merinisäkkäiden, esim. mursujen ja hylkeiden pyynti (01700)\n- valaanlihan jalostus tehdaslaivoilla (10110)\n- kalastustuotteiden jalostaminen merellä toimivilla tehdaslaivoilla tai elintarviketeollisuudessa (10200)\n- veneiden vuokraus miehistöineen meri- tai rannikkokuljetukseen (esim. kalastusretket) (50101)\n- kalastuksen ja vesiliikenteen valvonta (84242)\n- urheilu- ja virkistyskalastusta palveleva toiminta (93190)\n- urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)\n- kalataloustutkimus (72192)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammattimaista merikalastusta palveleva toiminta",
          "kalanjalostus (kalastusaluksissa)",
          "kalavesien hoito merialueilla",
          "levien keruu",
          "levän kerääminen",
          "meren eliöiden pyydystys",
          "merikalastus",
          "rannikkovesikalastus",
          "rapujen pyynti merestä",
          "simpukoiden keruu merestä",
          "valaanpyynti",
          "vesikasvien keruu merestä",
          "äyriäisten pyynti merestä"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0312",
    "level": 4,
    "code": "0312",
    "order": 1000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sisävesikalastus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/03120",
    "level": 5,
    "code": "03120",
    "order": 1010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0312",
    "parentCode": "0312",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sisävesikalastus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- ammattimainen sisävesikalastus\r\n- äyriäisten (mm. rapujen), simpukoiden ja nilviäisten pyynti sisävesillä\r\n- muiden makeassa vedessä elävien eliöiden pyynti ja keruu\r\n",
          "\n- ammattimainen sisävesikalastus\n- äyriäisten (mm. rapujen), simpukoiden ja nilviäisten pyynti sisävesillä\n- muiden makeassa vedessä elävien eliöiden pyynti ja keruu"
        ],
        "includesAlso": [
          "- sisävesistä saatavien tuotteiden keruu, esim. luonnonhelmet\r\n- ammattimaista sisävesikalastusta palveleva toiminta, kuten neuvonta ja kalavesien hoito\r\n",
          "\n- sisävesistä saatavien tuotteiden keruu, esim. luonnonhelmet\n- ammattimaista sisävesikalastusta palveleva toiminta, kuten neuvonta ja kalavesien hoito"
        ],
        "excludes": [
          "- kalojen, äyriäisten, simpukoiden jne. vesiviljely sisävesissä (03220)\r\n- kalastustuotteiden jalostaminen elintarviketeollisuudessa (10200)\r\n- kalastuksen ja vesiliikenteen valvonta (84242)\r\n- urheilu- ja virkistyskalastusta palveleva toiminta (93190)\r\n- urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)\r\n- kalataloustutkimus (72192)",
          "\n- kalojen, äyriäisten, simpukoiden jne. vesiviljely sisävesissä (03220)\n- kalastustuotteiden jalostaminen elintarviketeollisuudessa (10200)\n- kalastuksen ja vesiliikenteen valvonta (84242)\n- urheilu- ja virkistyskalastusta palveleva toiminta (93190)\n- urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)\n- kalataloustutkimus (72192)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ammattimaista sisävesikalastusta palveleva toiminta",
          "kalavesien hoito järvi- ja jokialueilla",
          "kalavesien hoito sisävesissä",
          "rapujen pyynti sisävesistä",
          "simpukoiden keruu sisävesistä",
          "sisävesieliöiden pyynti",
          "sisävesikalastus",
          "vesikasvien keruu sisävesistä",
          "äyriäisten pyynti sisävesistä"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/032",
    "level": 3,
    "code": "032",
    "order": 1020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vesiviljely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Vesiviljelyyn kuuluu vesieliöiden (kalat, nilviäiset, äyriäiset, vesikasvit, matelijat, sammakkoeläimet yms.) hoitaminen ja kasvatus. Vesiviljelyssä käytetään menetelmiä, kuten eliöiden ruokinta ja elinolosuhteiden säätely, joiden tavoitteena on luonnonympäristöä parempi tuotanto.\r\n\r\nVesiviljely kattaa eliöiden kaikkien eri elämänvaiheiden tuottamisen (mäti, poikaset, aikuiset yms.).",
          "Vesiviljelyyn kuuluu vesieliöiden (kalat, nilviäiset, äyriäiset, vesikasvit, matelijat, sammakkoeläimet yms.) hoitaminen ja kasvatus. Vesiviljelyssä käytetään menetelmiä, kuten eliöiden ruokinta ja elinolosuhteiden säätely, joiden tavoitteena on luonnonympäristöä parempi tuotanto.\n\nVesiviljely kattaa eliöiden kaikkien eri elämänvaiheiden tuottamisen (mäti, poikaset, aikuiset yms.)."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kalanviljely",
          "vesiviljely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0321",
    "level": 4,
    "code": "0321",
    "order": 1030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/032",
    "parentCode": "032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalanviljely meressä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/03210",
    "level": 5,
    "code": "03210",
    "order": 1040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0321",
    "parentCode": "0321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalanviljely meressä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- kalojen, rapujen, äyriäisten, simpukoiden ja muiden nilviäisten sekä muiden vesieläinten viljely merivedessä\r\n- meriveden akvaariokalojen viljely\r\n- eri-ikäisten kalanpoikasten tuotanto merivedessä\r\n- simpukoiden mädin (osteri, sinisimpukka jne.) tuottaminen sekä hummerin ja katkaravun poikasten tuotanto merivedessä\r\n- merilevien ja vesikasvien viljely merivedessä\r\n",
          "\n- kalojen, rapujen, äyriäisten, simpukoiden ja muiden nilviäisten sekä muiden vesieläinten viljely merivedessä\n- meriveden akvaariokalojen viljely\n- eri-ikäisten kalanpoikasten tuotanto merivedessä\n- simpukoiden mädin (osteri, sinisimpukka jne.) tuottaminen sekä hummerin ja katkaravun poikasten tuotanto merivedessä\n- merilevien ja vesikasvien viljely merivedessä"
        ],
        "includesAlso": [
          "- vesiviljely murtovesissä\r\n- vesiviljely suolavesisäiliöissä ja -altaissa\r\n- poikashautomojen toiminta merivedessä ja murtovedessä\r\n- matofarmien toiminta merivedessä ja murtovedessä\r\n- merivesiviljelyä palveleva toiminta, kuten neuvonta\r\n",
          "\n- vesiviljely murtovesissä\n- vesiviljely suolavesisäiliöissä ja -altaissa\n- poikashautomojen toiminta merivedessä ja murtovedessä\n- matofarmien toiminta merivedessä ja murtovedessä\n- merivesiviljelyä palveleva toiminta, kuten neuvonta"
        ],
        "excludes": [
          "- sammakoiden kasvatus (03220)\r\n- urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)\r\n- kalanrehun valmistus (10910)\r\n- vesiviljelytutkimus (72192)",
          "\n- sammakoiden kasvatus (03220)\n- urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)\n- kalanrehun valmistus (10910)\n- vesiviljelytutkimus (72192)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "istukastuotanto",
          "kalanviljely meressä",
          "merilaitokset (kalanviljely)",
          "merilevän viljely",
          "merivesiviljelyn neuvonta",
          "merivesiviljelyä palveleva toiminta",
          "mätihautomot (merikalojen)",
          "osterin viljely",
          "rannikkovesialtaat (kalanviljely)",
          "rapujen kasvatus merivedessä",
          "simpukan viljely",
          "verkkoaltaat merivedessä (kalanviljely)",
          "vesikasvien viljely merivedessä"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0322",
    "level": 4,
    "code": "0322",
    "order": 1050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/032",
    "parentCode": "032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalanviljely sisävesissä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/03220",
    "level": 5,
    "code": "03220",
    "order": 1060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0322",
    "parentCode": "0322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalanviljely sisävesissä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- kalan, rapujen, äyriäisten, simpukoiden ja muiden nilviäisten sekä muiden vesieläinten viljely makeassa vedessä\r\n- makean veden akvaariokalojen viljely\r\n- poikashautomojen toiminta makeassa vedessä\r\n- sammakoiden kasvatus\r\n",
          "\n- kalan, rapujen, äyriäisten, simpukoiden ja muiden nilviäisten sekä muiden vesieläinten viljely makeassa vedessä\n- makean veden akvaariokalojen viljely\n- poikashautomojen toiminta makeassa vedessä\n- sammakoiden kasvatus"
        ],
        "includesAlso": [
          "- sisävesiviljelyä palveleva toiminta, kuten neuvonta\r\n",
          "\n- sisävesiviljelyä palveleva toiminta, kuten neuvonta"
        ],
        "excludes": [
          "- vesiviljely merivesisäiliöissä ja -altaissa (03210)\r\n- urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)\r\n- kalanrehun valmistus (10910)\r\n- vesiviljelytutkimus (72192)",
          "\n- vesiviljely merivesisäiliöissä ja -altaissa (03210)\n- urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)\n- kalanrehun valmistus (10910)\n- vesiviljelytutkimus (72192)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          "\nsammakoiden kasvatus makeassa vedessä"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kalalammikot",
          "kalanviljely sisävesissä",
          "lohilammikot",
          "luonnonravintolammikkoyritykset (kalanviljely)",
          "mätihautomot (makean veden kalojen)",
          "rapujen kasvatus makeassa vedessä",
          "sisävesialtaat (kalanviljely)",
          "sisävesilaitokset (kalanviljely)",
          "sisävesiviljelyn neuvonta",
          "sisävesiviljelyä palveleva toiminta",
          "teuraskalan kasvattaminen lammikoissa ja altaissa",
          "verkkoaltaat makeassa vedessä (kalanviljely)",
          "vesikasvien viljely makeassa vedessä",
          "sammakoiden viljely makeassa vedessä"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/B",
    "level": 1,
    "code": "B",
    "order": 1070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kaivostoiminta ja louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Kaivostoimintaan ja louhintaan kuuluu luonnossa kiinteinä (kivihiili ja malmit), nestemäisinä (raakaöljy) tai kaasuina (maakaasu) esiintyvien mineraalien kaivu, louhinta ja pumppaus. Otto voi tapahtua maanalaisesta louhoksesta, avolouhoksesta, kaasu- tai öljylähteestä tai meren pohjasta.\r\n\r\nTähän pääluokkaan kuuluvat mineraaliraaka-aineiden kuljetuksen ja markkinoinnin edellyttämät lisätoiminnot, kuten murskaaminen, jauhaminen, puhdistaminen, kuivaaminen, lajitteleminen, malmien rikastaminen, maakaasun nesteytys ja kiinteiden polttoaineiden sintraus tai pelletöinti. Näistä toiminnoista huolehtivat usein mineraalien oton suorittavat tai niiden lähellä sijaitsevat yksiköt.\r\n\r\nKaivostoiminta jaetaan kaksinumerotasoille tuotetun mineraalin perusteella. Luokkiin 05 ja 06 kuuluvat fossiilisten polttoaineiden (kivihiili, ruskohiili, raakaöljy, maakaasu) kaivostoiminta, louhinta ja pumppaus. Luokkiin 07 ja 08 kuuluvat metallimalmit, eri mineraalit ja louhintatuotteet sekä turve.\r\n\r\nJotkut tähän pääluokkaan kuuluvat toiminnot, kuten hiilivetyjen pumppaus, voidaan tehdä myös erikoistuneissa yksiköissä teollisena palveluna. Näiden yksiköiden palvelut luokitellaan tukipalveluina luokkaan 09.\r\n",
          "Kaivostoimintaan ja louhintaan kuuluu luonnossa kiinteinä (kivihiili ja malmit), nestemäisinä (raakaöljy) tai kaasuina (maakaasu) esiintyvien mineraalien kaivu, louhinta ja pumppaus. Otto voi tapahtua maanalaisesta louhoksesta, avolouhoksesta, kaasu- tai öljylähteestä tai meren pohjasta.\n\nTähän pääluokkaan kuuluvat mineraaliraaka-aineiden kuljetuksen ja markkinoinnin edellyttämät lisätoiminnot, kuten murskaaminen, jauhaminen, puhdistaminen, kuivaaminen, lajitteleminen, malmien rikastaminen, maakaasun nesteytys ja kiinteiden polttoaineiden sintraus tai pelletöinti. Näistä toiminnoista huolehtivat usein mineraalien oton suorittavat tai niiden lähellä sijaitsevat yksiköt.\n\nKaivostoiminta jaetaan kaksinumerotasoille tuotetun mineraalin perusteella. Luokkiin 05 ja 06 kuuluvat fossiilisten polttoaineiden (kivihiili, ruskohiili, raakaöljy, maakaasu) kaivostoiminta, louhinta ja pumppaus. Luokkiin 07 ja 08 kuuluvat metallimalmit, eri mineraalit ja louhintatuotteet sekä turve.\n\nJotkut tähän pääluokkaan kuuluvat toiminnot, kuten hiilivetyjen pumppaus, voidaan tehdä myös erikoistuneissa yksiköissä teollisena palveluna. Näiden yksiköiden palvelut luokitellaan tukipalveluina luokkaan 09."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- talteenotettujen aineiden jatkojalostus luokitellaan kyseiseen teollisuuden luokkaan:\r\n- - kiven viimeistely ja kivituotteiden valmistus (23700)\r\n- - mineraalien murskaaminen, jauhaminen ja muu työstäminen, kun se ei tapahdu kaivostoiminnan yhteydessä (23910, 23990)\r\n- maaperän rakentaminen kaivostoimintaa varten (43120)\r\n- geofysikaaliset, geologiset ja seismiset tutkimukset (71129)\r\n- raakaveden otto, puhdistus ja jakelu (36000)\r\n- luonnon lähde- ja kivennäisvesien pullottaminen lähteillä ja kaivoilla (11070)",
          "\n- talteenotettujen aineiden jatkojalostus luokitellaan kyseiseen teollisuuden luokkaan:\n -- kiven viimeistely ja kivituotteiden valmistus (23700)\n -- mineraalien murskaaminen, jauhaminen ja muu työstäminen, kun se ei tapahdu kaivostoiminnan yhteydessä (23910, 23990)\n- maaperän rakentaminen kaivostoimintaa varten (43120)\n- geofysikaaliset, geologiset ja seismiset tutkimukset (71129)\n- raakaveden otto, puhdistus ja jakelu (36000)\n- luonnon lähde- ja kivennäisvesien pullottaminen lähteillä ja kaivoilla (11070)"
        ],
        "changes": [
          "",
          " "
        ],
        "rulings": [
          "",
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "energiamineraalien kaivu",
          "fossiilisten polttoaineiden kaivu",
          "kaivos- ja kaivannaistoiminta",
          "kaivostoiminta",
          "mineraalien kaivu ja nosto",
          "mineraalien muokkaus kaivospaikalla",
          "rikastaminen (malmien) kaivospaikalla"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/05",
    "level": 2,
    "code": "05",
    "order": 1080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/B",
    "parentCode": "B",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluu kiinteiden mineraalipolttoaineiden kaivu ja louhinta maanalaisissa ja avolouhoksissa sekä siihen kuuluvat kuljetuksen ja markkinoille viemisen edellyttämät lisätoiminnot, kuten lajittelu, puhdistaminen ja sintraus.\r\n",
          "Tähän luokkaan kuuluu kiinteiden mineraalipolttoaineiden kaivu ja louhinta maanalaisissa ja avolouhoksissa sekä siihen kuuluvat kuljetuksen ja markkinoille viemisen edellyttämät lisätoiminnot, kuten lajittelu, puhdistaminen ja sintraus."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- koksaus (19100)\r\n- kivi- ja ruskohiilen kaivun tukipalvelut (09900)\r\n- kivi- ja ruskohiilibrikettien valmistus (19200)",
          "\n- koksaus (19100)\n- kivi- ja ruskohiilen kaivun tukipalvelut (09900)\n- kivi- ja ruskohiilibrikettien valmistus (19200)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/051",
    "level": 3,
    "code": "051",
    "order": 1090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kivihiilen kaivu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0510",
    "level": 4,
    "code": "0510",
    "order": 1100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/051",
    "parentCode": "051",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kivihiilen kaivu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/05100",
    "level": 5,
    "code": "05100",
    "order": 1110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0510",
    "parentCode": "0510",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kivihiilen kaivu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- kivihiilen ja antrasiitin louhinta: maanalainen tai avolouhinta, myös liuotusmenetelmän avulla tapahtuva talteenotto\r\n- kivihiilen ja antrasiitin puhdistus, murskaaminen, seulonta, pesu, lajittelu, jauhaminen, sintraus, vaahdotus, sulatus jne. luokittelun, laadun parantamisen, kuljetuksen tai varastoinnin helpottamiseksi\r\n- murukivihiilen talteenotto kaatokasoista\r\n",
          "\n- kivihiilen ja antrasiitin louhinta: maanalainen tai avolouhinta, myös liuotusmenetelmän avulla tapahtuva talteenotto\n- kivihiilen ja antrasiitin puhdistus, murskaaminen, seulonta, pesu, lajittelu, jauhaminen, sintraus, vaahdotus, sulatus jne. luokittelun, laadun parantamisen, kuljetuksen tai varastoinnin helpottamiseksi\n- murukivihiilen talteenotto kaatokasoista"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- ruskohiilen louhinta (05200)\r\n- turpeen nosto (08920)\r\n- kivihiilen louhinnan tukipalvelut (09900)\r\n- kivihiilen louhinnan koeporaukset (09900)\r\n- koksaamoissa tapahtuva kiinteiden polttoaineiden valmistus (19100)\r\n- kivihiilibrikettien valmistus (19200)\r\n- hiilikaivosalueiden perustustyöt ja esirakentaminen (43120)",
          "\n- ruskohiilen louhinta (05200)\n- turpeen nosto (08920)\n- kivihiilen louhinnan tukipalvelut (09900)\n- kivihiilen louhinnan koeporaukset (09900)\n- koksaamoissa tapahtuva kiinteiden polttoaineiden valmistus (19100)\n- kivihiilibrikettien valmistus (19200)\n- hiilikaivosalueiden perustustyöt ja esirakentaminen (43120)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "antrasiitin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "kivihiilen kaivu ja muokkaus kaivospaikalla"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/052",
    "level": 3,
    "code": "052",
    "order": 1120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ruskohiilen kaivu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0520",
    "level": 4,
    "code": "0520",
    "order": 1130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/052",
    "parentCode": "052",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ruskohiilen kaivu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/05200",
    "level": 5,
    "code": "05200",
    "order": 1140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0520",
    "parentCode": "0520",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Ruskohiilen kaivu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- ruskohiilen (ruskea kivihiili) louhinta: maanalainen tai avolouhinta, myös liuotusmenetelmän avulla tapahtuva talteenotto\r\n- ruskohiilen puhdistus, veden poistaminen ruskohiilestä, murskaaminen, seulonta, pesu, lajittelu, jauhaminen, sintraus, vaahdotus, sulatus laadun parantamiseksi ja kuljetuksen tai varastoinnin helpottamiseksi\r\n",
          "\n- ruskohiilen (ruskea kivihiili) louhinta: maanalainen tai avolouhinta, myös liuotusmenetelmän avulla tapahtuva talteenotto\n- ruskohiilen puhdistus, veden poistaminen ruskohiilestä, murskaaminen, seulonta, pesu, lajittelu, jauhaminen, sintraus, vaahdotus, sulatus laadun parantamiseksi ja kuljetuksen tai varastoinnin helpottamiseksi"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- kivihiilen louhinta (05100)\r\n- turpeen nosto (08920)\r\n- ruskohiilen louhinnan tukipalvelut (09900)\r\n- kivihiilen louhinnan koeporaukset (09900)\r\n- ruskohiilibrikettien valmistus (19200)\r\n- hiilikaivosalueiden perustustyöt ja esirakentaminen (43120)",
          "\n- kivihiilen louhinta (05100)\n- turpeen nosto (08920)\n- ruskohiilen louhinnan tukipalvelut (09900)\n- kivihiilen louhinnan koeporaukset (09900)\n- ruskohiilibrikettien valmistus (19200)\n- hiilikaivosalueiden perustustyöt ja esirakentaminen (43120)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "ruskohiilen kaivu ja muokkaus kaivospaikalla"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/06",
    "level": 2,
    "code": "06",
    "order": 1150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/B",
    "parentCode": "B",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluu raakaöljyn pumppaus, öljyliuskeen louhinta ja öljyn talteenotto öljyliuskeesta ja -hiekasta sekä maakaasun ja nestemäisten hiilivetyjen pumppaus.\r\n\r\nTähän luokkaan kuuluvat myös öljy- ja kaasukenttien toimintaan tai kehittämiseen liittyvät toiminnot. Kyseisiin toimintoihin kuuluvat poraus, lähteiden viimeistely ja varustaminen; emulsionmurtajien, liejunerottimien ja raakaöljyn koontiputkien käyttö sekä kaikki muut öljyn ja kaasun valmisteluun tuotantoalueella liittyvät toiminnot kuljetukseen asti.\r\n",
          "Tähän luokkaan kuuluu raakaöljyn pumppaus, öljyliuskeen louhinta ja öljyn talteenotto öljyliuskeesta ja -hiekasta sekä maakaasun ja nestemäisten hiilivetyjen pumppaus.\n\nTähän luokkaan kuuluvat myös öljy- ja kaasukenttien toimintaan tai kehittämiseen liittyvät toiminnot. Kyseisiin toimintoihin kuuluvat poraus, lähteiden viimeistely ja varustaminen; emulsionmurtajien, liejunerottimien ja raakaöljyn koontiputkien käyttö sekä kaikki muut öljyn ja kaasun valmisteluun tuotantoalueella liittyvät toiminnot kuljetukseen asti."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- öljy- ja kaasulähteiden hyödyntämiseen liittyvät palkkio- tai sopimusperusteiset tukipalvelut:\r\n- - öljy- ja kaasulähteiden tutkiminen (09100)\r\n- - öljyn ja kaasun etsintään liittyvä koeporaus ja koekairaus (09100)\r\n- öljytuotteiden jalostus (19200)\r\n- geofysikaaliset, geologiset ja seismiset tutkimukset (71129)",
          "\n- öljy- ja kaasulähteiden hyödyntämiseen liittyvät palkkio- tai sopimusperusteiset tukipalvelut:\n -- öljy- ja kaasulähteiden tutkiminen (09100)\n -- öljyn ja kaasun etsintään liittyvä koeporaus ja koekairaus (09100)\n- öljytuotteiden jalostus (19200)\n- geofysikaaliset, geologiset ja seismiset tutkimukset (71129)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "poraus (öljy- ja kaasulähteiden)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/061",
    "level": 3,
    "code": "061",
    "order": 1160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raakaöljyn tuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0610",
    "level": 4,
    "code": "0610",
    "order": 1170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/061",
    "parentCode": "061",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raakaöljyn tuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/06100",
    "level": 5,
    "code": "06100",
    "order": 1180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0610",
    "parentCode": "0610",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raakaöljyn tuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- raakaöljyn pumppaus ja siihen liittyvä tuotantotoiminta\r\n",
          "\n- raakaöljyn pumppaus ja siihen liittyvä tuotantotoiminta"
        ],
        "includesAlso": [
          "- bitumiliuskeen ja bitumipitoisen hiekan kaivu ja louhinta\r\n- raakaöljyn tuotanto bitumiliuskeesta ja bitumipitoisesta hiekasta\r\n- prosessit raakaöljyn tuottamiseksi: dekantointi, suolan poisto, veden erotus, stabilointi jne.\r\n",
          "\n- bitumiliuskeen ja bitumipitoisen hiekan kaivu ja louhinta\n- raakaöljyn tuotanto bitumiliuskeesta ja bitumipitoisesta hiekasta\n- prosessit raakaöljyn tuottamiseksi: dekantointi, suolan poisto, veden erotus, stabilointi jne."
        ],
        "excludes": [
          "- öljyn ja kaasun pumppaukseen liittyvät tukipalvelut (09100)\r\n- jalostettujen öljytuotteiden valmistus (19200)\r\n- nesteytettyjen maaöljykaasujen talteenotto raakaöljyn jalostuksessa (19200)\r\n- putkijohtokuljetus (49500)",
          "\n- öljyn ja kaasun pumppaukseen liittyvät tukipalvelut (09100)\n- jalostettujen öljytuotteiden valmistus (19200)\n- nesteytettyjen maaöljykaasujen talteenotto raakaöljyn jalostuksessa (19200)\n- putkijohtokuljetus (49500)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "bitumipitoisen hiekan talteenotto",
          "bitumipitoisen kiven ja hiekan talteenotto",
          "maaöljykaasujen pumppaus ja siihen liittyvät toiminnat",
          "maaöljyn pumppaus ja siihen liittyvät toiminnat",
          "raakaöljyn pumppaus ja siihen liittyvät toiminnat",
          "raakaöljyn tuotanto"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/062",
    "level": 3,
    "code": "062",
    "order": 1190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maakaasun tuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0620",
    "level": 4,
    "code": "0620",
    "order": 1200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/062",
    "parentCode": "062",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maakaasun tuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/06200",
    "level": 5,
    "code": "06200",
    "order": 1210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0620",
    "parentCode": "0620",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maakaasun tuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- raa'an kaasumaisen hiilivedyn (maakaasun) pumppaus\r\n- raa'an nestemäisen maakaasun talteenotto\r\n- nestemäisen hiilivedyn jakeiden poistaminen ja erottaminen\r\n- rikin poistaminen kaasusta\r\n- nestemäisten hiilivetyjen pumppaus nesteyttämällä tai pyrolyysin avulla\r\n",
          "\n- raa'an kaasumaisen hiilivedyn (maakaasun) pumppaus\n- raa'an nestemäisen maakaasun talteenotto\n- nestemäisen hiilivedyn jakeiden poistaminen ja erottaminen\n- rikin poistaminen kaasusta\n- nestemäisten hiilivetyjen pumppaus nesteyttämällä tai pyrolyysin avulla"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- öljyn ja kaasun pumppaukseen liittyvät tukipalvelut (09100)\r\n- öljyn ja kaasun etsintään liittyvät palvelut (09100)\r\n- sopimus- tai palkkioperusteella tapahtuva maakaasun nesteytys ja uudelleen kaasuunnuttaminen kuljetusta varten kaivospaikalla (09100)\r\n- nesteytettyjen maaöljykaasujen talteenotto raakaöljyn jalostuksessa (19200)\r\n- teollisuuskaasujen valmistus (20110)\r\n- putkijohtokuljetus (49500)",
          "\n- öljyn ja kaasun pumppaukseen liittyvät tukipalvelut (09100)\n- öljyn ja kaasun etsintään liittyvät palvelut (09100)\n- sopimus- tai palkkioperusteella tapahtuva maakaasun nesteytys ja uudelleen kaasuunnuttaminen kuljetusta varten kaivospaikalla (09100)\n- nesteytettyjen maaöljykaasujen talteenotto raakaöljyn jalostuksessa (19200)\n- teollisuuskaasujen valmistus (20110)\n- putkijohtokuljetus (49500)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          "\nmetaanin talteenotto hiilikaivoksessa"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "luonnonkaasun pumppaus ja siihen liittyvät toiminnat",
          "maakaasun pumppaus ja siihen liittyvät toiminnat",
          "maakaasun tuotanto",
          "metaanin talteenotto hiilikaivoksessa"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/07",
    "level": 2,
    "code": "07",
    "order": 1220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/B",
    "parentCode": "B",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Metallimalmien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluu metallimalmien kaivu, louhinta ja pumppaus maanalaisista ja avolouhoksista, meren pohjasta jne. sekä malmin muokkaus kaivospaikalla jatkojalostuksessa tarvittavaan muotoon: murskaaminen, hienontaminen, seulonta, pesu, vaahdotus, sintraus, sulatus, kuivaaminen, kalsinointi, pasuttaminen, ominaispainoerotus ja magneettinen rikastus.\r\n\r\nEsiintymästä voidaan saada useita eri malmeja, mutta kaivos luokitellaan taloudellisesti kannattavimman malmin pitoisuuden mukaan.",
          "Tähän luokkaan kuuluu metallimalmien kaivu, louhinta ja pumppaus maanalaisista ja avolouhoksista, meren pohjasta jne. sekä malmin muokkaus kaivospaikalla jatkojalostuksessa tarvittavaan muotoon: murskaaminen, hienontaminen, seulonta, pesu, vaahdotus, sintraus, sulatus, kuivaaminen, kalsinointi, pasuttaminen, ominaispainoerotus ja magneettinen rikastus.\n\nEsiintymästä voidaan saada useita eri malmeja, mutta kaivos luokitellaan taloudellisesti kannattavimman malmin pitoisuuden mukaan."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "malmien kaivu, nosto ja muokkaus kaivospaikalla",
          "metallimalmien louhinta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/071",
    "level": 3,
    "code": "071",
    "order": 1230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rautamalmien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0710",
    "level": 4,
    "code": "0710",
    "order": 1240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/071",
    "parentCode": "071",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rautamalmien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/07100",
    "level": 5,
    "code": "07100",
    "order": 1250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0710",
    "parentCode": "0710",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Rautamalmien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- pääasiassa rautaa sisältävien malmien louhinta:\r\n- - hematiitti (punamulta ja rautahohde)\r\n- - magnetiitti\r\n- - limoniitti\r\n- - martiitti\r\n- - minettimalmi\r\n- - sideriitti eli rautasälpä\r\n- rautamalmien jatkokäsittely kaivospaikalla:\r\n- - murskaaminen, hienontaminen, seulonta, pesu, vaahdotus, sintraus rautapelleteiksi, sulatus yms. rikastaminen\r\n",
          "\n- pääasiassa rautaa sisältävien malmien louhinta:\n -- hematiitti (punamulta ja rautahohde)\n -- magnetiitti\n -- limoniitti\n -- martiitti\n -- minettimalmi\n -- sideriitti eli rautasälpä\n- rautamalmien jatkokäsittely kaivospaikalla:\n -- murskaaminen, hienontaminen, seulonta, pesu, vaahdotus, sintraus rautapelleteiksi, sulatus yms. rikastaminen"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- pyriittien ja pyrrotiittien kaivu ja rikastus (08910)\r\n- rautapyriittien pasuttaminen (20130)\r\n- metalliesineiden tuotanto metallijauheista sintraamalla (25500)",
          "\n- pyriittien ja pyrrotiittien kaivu ja rikastus (08910)\n- rautapyriittien pasuttaminen (20130)\n- metalliesineiden tuotanto metallijauheista sintraamalla (25500)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hematiitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "limoniitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "magnetiitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "martiitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "minettimalmin kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "rautaa sisältävien malmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "rautahohteen kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "rautamalmien kaivu",
          "rautamalmien louhinta",
          "rautasälvän kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "sintraus (rautamalmien)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/072",
    "level": 3,
    "code": "072",
    "order": 1260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Värimetallimalmien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluu värimetallimalmien, kuten alumiinin, kuparin, lyijyn, sinkin, tinan ja jalometallien sekä uraani- ja toriummalmien louhinta.",
          "Tähän luokkaan kuuluu värimetallimalmien, kuten alumiinin, kuparin, lyijyn, sinkin, tinan ja jalometallien sekä uraani- ja toriummalmien louhinta."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0721",
    "level": 4,
    "code": "0721",
    "order": 1270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/072",
    "parentCode": "072",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Uraani- ja toriummalmien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/07210",
    "level": 5,
    "code": "07210",
    "order": 1280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0721",
    "parentCode": "0721",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Uraani- ja toriummalmien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- uraani- ja toriummalmien louhinta, esim. uraniniitti ja pikivälke\r\n- uraani- ja toriummalmien rikastus\r\n- uraanioksidin (yellowcake) valmistus\r\n",
          "\n- uraani- ja toriummalmien louhinta, esim. uraniniitti ja pikivälke\n- uraani- ja toriummalmien rikastus\n- uraanioksidin (yellowcake) valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- uraani- ja toriummalmien isotooppirikastus eli väkevöinti (20130)\r\n- lohkeavien alkuaineiden ja niiden isotooppien valmistus (20130)\r\n- uraanimetallin valmistus pikivälkkeestä ja muista malmeista (24460)\r\n- uraanin sulatus ja jalostus (24460)\r\n- polttoaine-elementtien valmistus (20130)",
          "\n- uraani- ja toriummalmien isotooppirikastus eli väkevöinti (20130)\n- lohkeavien alkuaineiden ja niiden isotooppien valmistus (20130)\n- uraanimetallin valmistus pikivälkkeestä ja muista malmeista (24460)\n- uraanin sulatus ja jalostus (24460)\n- polttoaine-elementtien valmistus (20130)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "pikivälkkeen louhinta",
          "toriumia sisältävien malmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "uraani- ja toriummalmien louhinta",
          "uraania sisältävien malmien kaivu ja muokkaus",
          "uraanin rikastaminen (kaivostoiminnan yhteydessä)",
          "uraanioksidin valmistus",
          "uraniniitin louhinta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0729",
    "level": 4,
    "code": "0729",
    "order": 1290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/072",
    "parentCode": "072",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden värimetallimalmien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/07290",
    "level": 5,
    "code": "07290",
    "order": 1300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0729",
    "parentCode": "0729",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden värimetallimalmien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu metallimalmien louhinta ja käsittely tarkoituksena ottaa talteen muuta metallia kuin rautaa:\r\n- värimetallimalmien louhinta:\r\n- - alumiini (bauksiitti)\r\n- - kupari\r\n- - lyijy\r\n- - sinkki\r\n- - tina\r\n- - mangaani\r\n- - kromi\r\n- - nikkeli\r\n- - koboltti\r\n- - molybdeeni\r\n- - tantaali\r\n- - vanadiini jne.\r\n- jalometalleja sisältävien malmien kaivu:\r\n- - kulta\r\n- - hopea\r\n- - platina\r\n",
          "Tähän kuuluu metallimalmien louhinta ja käsittely tarkoituksena ottaa talteen muuta metallia kuin rautaa:\n- värimetallimalmien louhinta:\n- - alumiini (bauksiitti)\n- - kupari\n- - lyijy\n- - sinkki\n- - tina\n- - mangaani\n- - kromi\n- - nikkeli\n- - koboltti\n- - molybdeeni\n- - tantaali\n- - vanadiini jne.\n- jalometalleja sisältävien malmien kaivu:\n- - kulta\n- - hopea\n- - platina"
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "- näiden metallimalmien muokkaus kaivospaikalla jatkojalostuksessa tarvittavaan muotoon: murskaaminen, hienontaminen, seulonta, pesu, vaahdotus, sulatus yms. rikastaminen\r\n",
          "\n- näiden metallimalmien muokkaus kaivospaikalla jatkojalostuksessa tarvittavaan muotoon: murskaaminen, hienontaminen, seulonta, pesu, vaahdotus, sulatus yms. Rikastaminen"
        ],
        "excludes": [
          "- alumiinioksidin valmistus (24420)\r\n- ensisulatteiden valmistus kuparista tai nikkelistä (24440, 24450)\r\n- uraani- ja toriummalmien louhinta ja rikastus (07210)",
          "\n- alumiinioksidin valmistus (24420)\n- ensisulatteiden valmistus kuparista tai nikkelistä (24440, 24450)\n- uraani- ja toriummalmien louhinta ja rikastus (07210)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alumiinimalmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "jalometalleja sisältävien malmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "kobolttia sisältävien malmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "kromia sisältävien malmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "kullan kaivu",
          "kullanhuuhdonta",
          "kuparimalmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "lyijymalmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "nikkelimalmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "sinkkimalmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "titaania sisältävien malmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen",
          "värimetallimalmien louhinta (pl. uraani- ja toriummalmit)",
          "bauksiitin kaivu"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/08",
    "level": 2,
    "code": "08",
    "order": 1310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/B",
    "parentCode": "B",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu kaivostoiminta ja louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluu kiven, hiekan, soran, saven, kemiallisten ja lannoitemineraalien sekä muiden kaivannaisten, kuten hioma-aineiden, jalokivien, suolan, kvartsin jne. kaivu ja louhinta ja kaivannaistoiminnan yhteydessä tapahtuva kiven ja muiden kaivannaisten murskaus, seulonta, pesu yms.\r\n\r\nTähän kuuluu myös suolankeräysaltaiden toiminta sekä konekaivu veden virtauksen mukanaan tuomista sedimenttikerroksista pl. kullanhuuhdonta, joka kuuluu luokkaan 07290.\r\n\r\nEsiintymästä voidaan saada useita eri mineraaleja mutta kaivos luokitellaan taloudellisesti kannattavimman mineraalin pitoisuuden mukaan.",
          "Tähän luokkaan kuuluu kiven, hiekan, soran, saven, kemiallisten ja lannoitemineraalien sekä muiden kaivannaisten, kuten hioma-aineiden, jalokivien, suolan, kvartsin jne. kaivu ja louhinta ja kaivannaistoiminnan yhteydessä tapahtuva kiven ja muiden kaivannaisten murskaus, seulonta, pesu yms.\n\nTähän kuuluu myös suolankeräysaltaiden toiminta sekä konekaivu veden virtauksen mukanaan tuomista sedimenttikerroksista pl. kullanhuuhdonta, joka kuuluu luokkaan 07290.\n\nEsiintymästä voidaan saada useita eri mineraaleja mutta kaivos luokitellaan taloudellisesti kannattavimman mineraalin pitoisuuden mukaan."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/081",
    "level": 3,
    "code": "081",
    "order": 1320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kiven louhinta, hiekan ja saven otto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kiven louhinta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0811",
    "level": 4,
    "code": "0811",
    "order": 1330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/081",
    "parentCode": "081",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koriste- ja rakennuskiven, kalkkikiven, kipsin, liidun ja liuskekiven louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- koriste-, muistomerkki- tai rakennuskiven louhinta, karkea lohkominen ja sahaaminen\r\n- kalkkikiven, kipsin, anhydriitin, liidun ja kalsinoimattoman dolomiitin louhinta\r\n- liuskekiven louhinta",
          "\n- koriste-, muistomerkki- tai rakennuskiven louhinta, karkea lohkominen ja sahaaminen\n- kalkkikiven, kipsin, anhydriitin, liidun ja kalsinoimattoman dolomiitin louhinta\n- liuskekiven louhinta"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/08111",
    "level": 5,
    "code": "08111",
    "order": 1340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0811",
    "parentCode": "0811",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Koriste- ja rakennuskiven louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- rakennuskiven, muistomerkki- tai koristekiven louhinta, karkea lohkominen ja sahaaminen:\r\n- - marmori\r\n- - graniitti\r\n- - gneissi\r\n- - vuolukivi\r\n- - hiekkakivi jne.\r\n",
          "\n- rakennuskiven, muistomerkki- tai koristekiven louhinta, karkea lohkominen ja sahaaminen:\n -- marmori\n -- graniitti\n -- gneissi\n -- vuolukivi\n -- hiekkakivi jne."
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely muualla kuin louhoksissa esim. kiviveistämöt (23700)\r\n- kiven murskaus soran ja sepelin tuotannon yhteydessä (08120)",
          "\n- kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely muualla kuin louhoksissa esim. kiviveistämöt (23700)\n- kiven murskaus soran ja sepelin tuotannon yhteydessä (08120)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "gneissin louhinta ja siihen liittyvä karkea käsittely",
          "graniitin louhinta ja siihen liittyvä karkea käsittely",
          "kiven louhinta ja siihen liittyvä kiven karkea käsittely",
          "koristekiven louhinta",
          "rakennuskiven louhinta",
          "rakennuskiven louhinta ja siihen liittyvä karkea käsittely",
          "vuolukiven louhinta",
          "marmorin louhinta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/08112",
    "level": 5,
    "code": "08112",
    "order": 1350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0811",
    "parentCode": "0811",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- kalkkikiven louhinta ja murskaaminen\r\n- kipsin ja anhydriitin louhinta\r\n- liidun ja kalsinoimattoman dolomiitin louhinta\r\n- maanparannukseen tai kalkki- ja sementtiteollisuuden raaka-aineeksi tarkoitetun kalkkikiven murskaus, jauhaminen ja lajittelu louhintapaikalla\r\n",
          "\n- kalkkikiven louhinta ja murskaaminen\n- kipsin ja anhydriitin louhinta\n- liidun ja kalsinoimattoman dolomiitin louhinta\n- maanparannukseen tai kalkki- ja sementtiteollisuuden raaka-aineeksi tarkoitetun kalkkikiven murskaus, jauhaminen ja lajittelu louhintapaikalla"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta (08910)\r\n- kalsinoidun dolomiitin tuotanto (23520)",
          "\n- kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta (08910)\n- kalsinoidun dolomiitin tuotanto (23520)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "anhydriitin kaivu ja louhinta",
          "dolomiitin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "dolomiitin louhinta",
          "kalkkikiven kaivu, murskaus, jauhatus ja lajittelu",
          "kalkkikiven louhinta",
          "kalkkikivijauheen ja -rouheen valmistus",
          "kipsikiven kaivu ja louhinta",
          "kipsin louhinta",
          "liidun kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "liidun louhinta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/08113",
    "level": 5,
    "code": "08113",
    "order": 1360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0811",
    "parentCode": "0811",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liuskekiven louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- liuskekiven kaivu ja louhinta sekä siihen liittyvä kiven karkea käsittely",
          "\n- liuskekiven kaivu ja louhinta sekä siihen liittyvä kiven karkea käsittely"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "liuskekiven louhinta ja siihen liittyvä karkea käsittely"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0812",
    "level": 4,
    "code": "0812",
    "order": 1370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/081",
    "parentCode": "081",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/08120",
    "level": 5,
    "code": "08120",
    "order": 1380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0812",
    "parentCode": "0812",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- teollisuushiekan, rakennushiekan ja soran otto ja kaivu\r\n- kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus\r\n- kiven hienontaminen ja lajittelu käytettäväksi talon- ja tienrakennuksen sekä betoniteollisuuden raaka-aineena\r\n- saven, tulenkestävän saven, kaoliinin ja muiden keraamisen teollisuuden raaka-aineena käytettävien maalajien kaivu\r\n",
          "\n- teollisuushiekan, rakennushiekan ja soran otto ja kaivu\n- kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus\n- kiven hienontaminen ja lajittelu käytettäväksi talon- ja tienrakennuksen sekä betoniteollisuuden raaka-aineena\n- saven, tulenkestävän saven, kaoliinin ja muiden keraamisen teollisuuden raaka-aineena käytettävien maalajien kaivu"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- bitumipitoisen hiekan kaivu (06100)\r\n- kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta (08910)\r\n- paisutetun saven valmistus yms. saven käsittely (23990)",
          "\n- bitumipitoisen hiekan kaivu (06100)\n- kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta (08910)\n- paisutetun saven valmistus yms. saven käsittely (23990)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          "\nsoran murskaus ja rikotus kaivospaikan ulkopuolella"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hiekan otto, seulonta ja lajittelu",
          "kaoliinin otto",
          "kiven murskaaminen, hienontaminen ja lajittelu",
          "saven (esim. kaoliinin ja bentoniitin) kaivu",
          "saven otto",
          "sepeliasema",
          "sepelimyllyt",
          "sepelin murskaus",
          "sorakuoppa",
          "soran murskaus",
          "soran otto, seulonta ja lajittelu",
          "soran rouhinta ja murskaus kaivospaikan ulkopuolella"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/089",
    "level": 3,
    "code": "089",
    "order": 1390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu mineraalien kaivu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0891",
    "level": 4,
    "code": "0891",
    "order": 1400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/089",
    "parentCode": "089",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/08910",
    "level": 5,
    "code": "08910",
    "order": 1410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0891",
    "parentCode": "0891",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- apatiitin kaivu\r\n- kalsiumfosfaatin ja luonnon kaliumsuolojen kaivu\r\n- luonnonrikin kaivu\r\n- rikkikiisun eli pyriitin ja magneettikiisun eli pyrrotiitin ja muiden rautasulfidien kaivu ja rikastus, paitsi pasutus\r\n- luonnon bariumsulfaatin ja bariumkarbonaatin (raskassälpä ja viteriitti), luonnonboraattien, luonnon magnesiumsulfaatin (kieseriitti) kaivu\r\n- maavärien, fluorisälvän ja muiden vastaavien mineraalien kaivu kemikaalien hankkimiseksi\r\n- guanon otto\r\n- mineraalien muokkaus kaivospaikalla: murskaaminen, hienontaminen, seulonta yms. rikastaminen\r\n",
          "\n- apatiitin kaivu\n- kalsiumfosfaatin ja luonnon kaliumsuolojen kaivu\n- luonnonrikin kaivu\n- rikkikiisun eli pyriitin ja magneettikiisun eli pyrrotiitin ja muiden rautasulfidien kaivu ja rikastus, paitsi pasutus\n- luonnon bariumsulfaatin ja bariumkarbonaatin (raskassälpä ja viteriitti), luonnonboraattien, luonnon magnesiumsulfaatin (kieseriitti) kaivu\n- maavärien, fluorisälvän ja muiden vastaavien mineraalien kaivu kemikaalien hankkimiseksi\n- guanon otto\n- mineraalien muokkaus kaivospaikalla: murskaaminen, hienontaminen, seulonta yms. rikastaminen"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- suolan kaivu (08930)\r\n- rautapyriittien pasuttaminen (20130)\r\n- lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus (20150)",
          "\n- suolan kaivu (08930)\n- rautapyriittien pasuttaminen (20130)\n- lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus (20150)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alumiinikalsiumfosfaatin (luonnon) kaivu ja muokkaus",
          "apatiitin kaivu",
          "bariumsulfaatin (luonnon) kaivu ja muokkaus",
          "fluorisälvän kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "kalsiumfosfaatin (luonnon) kaivu",
          "kemiallisten mineraalien louhinta",
          "kemiallisten mineraalien talteenotto",
          "lannoitemineraalien louhinta",
          "lannoitteina käytettävien mineraalien kaivu",
          "luonnon alumiinikalsiumfosfaatin kaivu",
          "luonnon bariumsulfaatin (raskassälpä) kaivu ja muokkaus",
          "luonnon kalsiumfosfaatin kaivu",
          "maavärien kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "raskassälvän kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "rautasulfidien kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "rikkikiisun kaivu ja muokkaus kaivospaikalla"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0892",
    "level": 4,
    "code": "0892",
    "order": 1420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/089",
    "parentCode": "089",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Turpeen nosto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/08920",
    "level": 5,
    "code": "08920",
    "order": 1430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0892",
    "parentCode": "0892",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Turpeen nosto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- turpeen nosto polttoturpeeksi, maanparannus- ja muihin tarkoituksiin, esim. kasvuturve\r\n- turpeen muokkaus laadun parantamiseksi ja kuljetuksen tai varastoinnin helpottamiseksi\r\n",
          "\n- turpeen nosto polttoturpeeksi, maanparannus- ja muihin tarkoituksiin, esim. kasvuturve\n- turpeen muokkaus laadun parantamiseksi ja kuljetuksen tai varastoinnin helpottamiseksi"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- turvebrikettien valmistus (19200)\r\n- turvepellettien valmistus energiakäyttöön (16290)\r\n- turpeesta, luonnon maa-aineksista, hiekasta, savesta ja mineraalilannoitteista sekoitetun puutarhamullan tuotanto (20150)\r\n- turvetuotteiden valmistus (23990)\r\n- turpeen nostoa palveleva toiminta (09900)",
          "\n- turvebrikettien valmistus (19200)\n- turvepellettien valmistus energiakäyttöön (16290)\n- turpeesta, luonnon maa-aineksista, hiekasta, savesta ja mineraalilannoitteista sekoitetun puutarhamullan tuotanto (20150)\n- turvetuotteiden valmistus (23990)\n- turpeen nostoa palveleva toiminta (09900)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "jyrsinturpeen valmistus",
          "kasvuturpeen valmistus",
          "palaturpeen valmistus",
          "polttoturpeen valmistus",
          "turpeen nosto ja muokkaus",
          "turvetuotanto",
          "turveurakointi"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0893",
    "level": 4,
    "code": "0893",
    "order": 1440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/089",
    "parentCode": "089",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Suolan tuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/08930",
    "level": 5,
    "code": "08930",
    "order": 1450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0893",
    "parentCode": "0893",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Suolan tuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- vuorisuolan kaivu, myös liuottamalla ja pumppaamalla\r\n- suolan tuotanto merivettä tai muuta suolavettä haihduttamalla\r\n- suolan murskaus ja puhdistus tuottajan toimesta\r\n",
          "\n- vuorisuolan kaivu, myös liuottamalla ja pumppaamalla\n- suolan tuotanto merivettä tai muuta suolavettä haihduttamalla\n- suolan murskaus ja puhdistus tuottajan toimesta"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- ruokasuolan valmistus, esim. jodisuola (10840)\r\n- juomakelpoisen veden tuotanto suolavettä haihduttamalla (36000)",
          "\n- ruokasuolan valmistus, esim. jodisuola (10840)\n- juomakelpoisen veden tuotanto suolavettä haihduttamalla (36000)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "suolan kaivu ja talteenotto"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0899",
    "level": 4,
    "code": "0899",
    "order": 1460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/089",
    "parentCode": "089",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/08990",
    "level": 5,
    "code": "08990",
    "order": 1470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0899",
    "parentCode": "0899",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- eri mineraalien ja ainesten kaivu ja louhinta:\r\n- - hioma-aineet, piimaa, luonnongrafiitti, steatiitti (talkki), maasälpä jne.\r\n- - luonnonasfaltti ja -bitumi, asfalttikivi ja kiviainekseen sitoutunut bitumi\r\n- - jalokivet, puolijalokivet, teollisuustimantit, kvartsi, kiille jne.\r\n- kaivostoiminnan yhteydessä tapahtuva mineraalien käsittely jatkojalostuksessa tai -käytössä tarvittavaan muotoon: murskaaminen, seulonta, pesu, kiillotus, jauhatus ym. rikastaminen\r\n",
          "\n- eri mineraalien ja ainesten kaivu ja louhinta:\n -- hioma-aineet, piimaa, luonnongrafiitti, steatiitti (talkki), maasälpä jne.\n -- luonnonasfaltti ja -bitumi, asfalttikivi ja kiviainekseen sitoutunut bitumi\n -- jalokivet, puolijalokivet, teollisuustimantit, kvartsi, kiille jne.\n- kaivostoiminnan yhteydessä tapahtuva mineraalien käsittely jatkojalostuksessa tai -käytössä tarvittavaan muotoon: murskaaminen, seulonta, pesu, kiillotus, jauhatus ym. rikastaminen"
        ],
        "includesAlso": [
          "- näiden mineraalien konekaivu veden virtauksen mukanaan tuomista sedimenttikerroksista\r\n",
          "\n- näiden mineraalien konekaivu veden virtauksen mukanaan tuomista sedimenttikerroksista"
        ],
        "excludes": [
          "- kullanhuuhdonta (07290)",
          "\n- kullanhuuhdonta (07290)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "asfaltin (luonnon-) talteenotto",
          "bitumin (luonnon-) talteenotto",
          "grafiitin (luonnon-) kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "hioma-aineiden kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "jalokivien kaivu",
          "kiilteen kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "kvartsin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "luonnon grafiitin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "luonnonasfaltin talteenotto",
          "luonnonbitumin talteenotto",
          "maasälvän kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "piimaan kaivu",
          "puolijalokivien kaivu",
          "talkin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla",
          "timanttien kaivu",
          "timanttikaivos"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/09",
    "level": 2,
    "code": "09",
    "order": 1480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/B",
    "parentCode": "B",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kaivostoimintaa palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluvat palkkio- tai sopimusperusteella tehdyt erikoistuneet kaivostoimintaan liittyvät palvelut. Siihen kuuluvat öljylähteillä sekä malmin ja muiden mineraalikaivannaisten kaivupaikoilla tehtävät perinteiset kaivostutkimukset, kuten kairausnäytteiden otto ja geologisten havaintojen teko sekä poraus, koeporaus tai uudelleenporaus. Muita tyypillisiä palveluja ovat öljy- ja kaasulähteiden perustusten rakentaminen, lähteen kairausputken sementillä vuoraaminen, lähteiden tyhjentäminen, puhdistaminen, kaivosten kuivatus ja veden pumppaus kaivoksesta, liikamaan poiskuljetus kaivoksilla jne.",
          "Tähän luokkaan kuuluvat palkkio- tai sopimusperusteella tehdyt erikoistuneet kaivostoimintaan liittyvät palvelut. Siihen kuuluvat öljylähteillä sekä malmin ja muiden mineraalikaivannaisten kaivupaikoilla tehtävät perinteiset kaivostutkimukset, kuten kairausnäytteiden otto ja geologisten havaintojen teko sekä poraus, koeporaus tai uudelleenporaus. Muita tyypillisiä palveluja ovat öljy- ja kaasulähteiden perustusten rakentaminen, lähteen kairausputken sementillä vuoraaminen, lähteiden tyhjentäminen, puhdistaminen, kaivosten kuivatus ja veden pumppaus kaivoksesta, liikamaan poiskuljetus kaivoksilla jne."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/091",
    "level": 3,
    "code": "091",
    "order": 1490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0910",
    "level": 4,
    "code": "0910",
    "order": 1500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/091",
    "parentCode": "091",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/09100",
    "level": 5,
    "code": "09100",
    "order": 1510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0910",
    "parentCode": "0910",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- palkkio- tai sopimusperusteella tehdyt öljyn ja maakaasun pumppaukseen liittyvät palvelut:\r\n- - öljyn ja kaasun etsintään liittyvät palvelut, esim. perinteiset kaivostutkimukset, kuten geologisten havaintojen teko koekaivauspaikalla\r\n- - suunnattu poraus ja uudelleenporaus; porauksen aloittaminen, poratornin pystytys, korjaus ja purkaminen paikalla; öljy- ja kaasukaivon kairausputken sementillä vuoraaminen; pumppaaminen; lähteiden sulkeminen ja siihen liittyvät toimenpiteet\r\n- - kaivospaikalla tapahtuva maakaasun nesteytys ja uudelleen kaasuunnuttaminen kuljetusta varten\r\n- - kaivosten kuivatus ja veden pumppauspalvelut palkkio- tai sopimusperusteella\r\n- - raakaöljyn tai maakaasun etsintään liittyvä koeporaus\r\n",
          "\n- palkkio- tai sopimusperusteella tehdyt öljyn ja maakaasun pumppaukseen liittyvät palvelut:\n -- öljyn ja kaasun etsintään liittyvät palvelut, esim. perinteiset kaivostutkimukset, kuten geologisten havaintojen teko koekaivauspaikalla\n -- suunnattu poraus ja uudelleenporaus; porauksen aloittaminen, poratornin pystytys, korjaus ja purkaminen paikalla; öljy- ja kaasukaivon kairausputken sementillä vuoraaminen; pumppaaminen; lähteiden sulkeminen ja siihen liittyvät toimenpiteet\n -- kaivospaikalla tapahtuva maakaasun nesteytys ja uudelleen kaasuunnuttaminen kuljetusta varten\n -- kaivosten kuivatus ja veden pumppauspalvelut palkkio- tai sopimusperusteella\n -- raakaöljyn tai maakaasun etsintään liittyvä koeporaus"
        ],
        "includesAlso": [
          "- palontorjunta öljy- ja kaasukentillä\r\n",
          "\n- palontorjunta öljy- ja kaasukentillä"
        ],
        "excludes": [
          "- erikostunut kaivostoiminnan koneiden korjaus (33129)\r\n- maakaasun nesteytys ja uudelleen kaasuunnuttaminen kuljetusta varten tukkukauppiaan toimesta (52219)\r\n- geofysikaaliset, geologiset ja seismiset mittaukset palkkio- tai sopimusperusteella (71129)",
          "\n- erikostunut kaivostoiminnan koneiden korjaus (33129)\n- maakaasun nesteytys ja uudelleen kaasuunnuttaminen kuljetusta varten tukkukauppiaan toimesta (52219)\n- geofysikaaliset, geologiset ja seismiset mittaukset palkkio- tai sopimusperusteella (71129)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "luonnonkaasun tuotantoon liittyvät palvelut",
          "maakaasun tuotantoon liittyvät palvelut",
          "kairausnäytteiden otto",
          "maakaasuesiintymien etsintä",
          "maakaasun etsintään liittyvä koeporaus",
          "maakaasun nesteytys kuljetusta varten kaivospaikalla",
          "maakaasun tuotantoa palveleva toiminta",
          "poraus palkkio- tai sopimusperusteisesti (öljy- ja kaasuläht.)",
          "raakaöljyn etsintään liittyvä koeporaus",
          "raakaöljyn tuotantoa palveleva toiminta",
          "raakaöljyn tuotantoon liittyvät palvelut",
          "öljyn etsintä"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/099",
    "level": 3,
    "code": "099",
    "order": 1520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0990",
    "level": 4,
    "code": "0990",
    "order": 1530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/099",
    "parentCode": "099",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/09900",
    "level": 5,
    "code": "09900",
    "order": 1540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0990",
    "parentCode": "0990",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- kaivostoimintaan liittyvät tukipalvelut palkkio- tai sopimusperusteella luokkiin 05, 07 ja 08:\r\n- - tutkimuspalvelut esim. perinteiset kaivostutkimukset kuten kairausnäytteiden otto ja geologisten havaintojen teko koekaivauspaikalla\r\n- - kaivosten kuivatus ja veden pumppauspalvelut palkkio- tai sopimusperusteella\r\n- - koeporaus ja koekairaus\r\n",
          "\n- kaivostoimintaan liittyvät tukipalvelut palkkio- tai sopimusperusteella luokkiin 05, 07 ja 08:\n -- tutkimuspalvelut esim. perinteiset kaivostutkimukset kuten kairausnäytteiden otto ja geologisten havaintojen teko koekaivauspaikalla\n -- kaivosten kuivatus ja veden pumppauspalvelut palkkio- tai sopimusperusteella\n -- koeporaus ja koekairaus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- erikoistunut kaivostoiminnan koneiden korjaus (33129)\r\n- geofysikaaliset, geologiset ja seismiset mittaukset palkkio- tai sopimusperusteella (71129)",
          "\n- erikoistunut kaivostoiminnan koneiden korjaus (33129)\n- geofysikaaliset, geologiset ja seismiset mittaukset palkkio- tai sopimusperusteella (71129)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          "\nlouhosten räjäytystyöt"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kaivannaisvarojen etsintä",
          "malmien etsintä ja koekaivaus",
          "metallimalmien etsintä",
          "mineraaliesiintymien etsintä",
          "kaivostoimintaan liittyvät tukipalvelut palkkio- tai sopimusper.",
          "mineraalien talteenottoon liitt. tukipalv. palkkio- tai sop.per.",
          "soran talteenottoon liittyvät tukipalv. palkkio- tai sopimusper.",
          "avolouhosten räjäytystyöt",
          "koeporaus (kaivostoiminta)",
          "koekairaus (kaivostoiminta)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/C",
    "level": 1,
    "code": "C",
    "order": 1550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teollisuus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu materiaalien, aineiden ja komponenttien mekaaninen, kemiallinen tai biologinen muuntaminen uusiksi tuotteiksi. Valmistusprosesseissa tarvittavat materiaalit, aineet, tai komponentit saadaan alkutuotannosta (maa-, metsä- ja kalatalous, kaivostoiminta tai louhinta) tai teollisesti valmistetuista välituotteista. Valmistusprosessin tuotos voi olla käyttöön tai kulutukseen valmis lopputuote tai se voi olla välituote, jota on tarkoitus jalostaa edelleen. Esimerkiksi alumiinisulaton tuotos on raaka-ainetta alumiinin tuotantoon, alumiini on raaka-ainetta alumiinilangan vetoon ja alumiinilanka on raaka-ainetta valmiiden lankatuotteiden valmistukseen.\r\n\r\nTeollisuuteen kuuluu myös sellaisen valmistuttajan toiminta, joka on ulkoistanut koko tuotantoprosessinsa, jos valmistuttaja omistaa lopputuotteiden lisäksi myös valmistuksessa käytetyt raaka-aineet.\r\n\r\nTuotteiden kokoonpano komponenteista luokitellaan valmistukseksi. Komponentit ovat joko itse tuotettuja tai muualta ostettuja.\r\n\r\nKoneiden ja laitteiden erikoiskomponenttien ja osien sekä niiden lisävarusteiden ja -laitteiden valmistus luokitellaan yleensä samaan luokkaan kuin niiden koneiden ja laitteiden valmistus, joihin kyseiset osat ja lisälaitteet on tarkoitettu kuuluviksi. Koneiden ja laitteiden yleiskomponenttien ja osien, kuten moottorien, mäntien, sähkömoottorien, elektronisten laitteiden, venttiilien, hammaspyörien ja rattaiden valmistus luokitellaan soveltuviin valmistuksen luokkiin riippumatta siitä, minkälaisiin koneisiin ja laitteisiin niitä voidaan käyttää. Erikoiskomponenttien valmistus esimerkiksi muovimateriaalista valamalla tai puristamalla luokitellaan kuitenkin muovituotteiden valmistukseen.\r\n\r\nMyös tavaroiden olennainen muuntaminen, kunnostaminen alkuperäisen tuotteen veroiseksi tai muu vastaava uudistaminen (esimerkiksi laivojen ja lentokoneiden peruskorjaus valmistajan toimesta) luokitellaan valmistamiseen.\r\n\r\nJätteen kierrätys ts. jätteen muuntaminen uusioraaka-aineeksi luokitellaan luokkaan 383 (Materiaalien kierrätys). Vaikka prosessiin voi sisältyä mekaanista tai kemiallista muuntamista, sitä ei luokitella valmistukseksi, koska toiminnan pääasiallinen tarkoitus on jätteen käsittely, ja se luokitellaan luokkaan E (Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito). Uusien lopputuotteiden tuottaminen uusioraaka-aineista luokitellaan kuitenkin valmistukseksi.\r\n\r\nTuotantokäyttöön tarkoitettujen ja vastaavien koneiden ja laitteiden erikoistunut huolto, korjaus ja asennus luokitellaan pääsääntöisesti luokkaan 33 (Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus). Tietokoneiden sekä henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus luokitellaan kuitenkin luokkaan 95 (Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus) ja moottoriajoneuvojen korjaus luokkaan 45 (Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus).\r\n\r\nHuomioitavaa: Teollisuuden ja muiden toimialojen väliset rajat saattavat olla epäselviä. Yleissääntönä on, että valmistustoiminnassa materiaali muunnetaan uusiksi tuotteiksi. Se, mikä määritellään uudeksi tuotteeksi, voi olla jossain määrin subjektiivista. Selvyyden vuoksi seuraavassa luetellaan valmistukseksi luokiteltavia toimintoja: \r\n- tuoreen kalan käsittely muualla kuin kalastusaluksissa (10200)\r\n- maidon pastörointi ja pakkaus (10510)\r\n- nahan muokkaaminen (15110)\r\n- puunsuojaus ja lämpökäsittely (16100)\r\n- painaminen ja siihen liittyvä toiminta (181)\r\n- renkaiden uudelleenpinnoitus (22110)\r\n- valmisbetonin tuotanto (23630)\r\n- galvanointi, pinnoitus ja metallin lämpökäsittely (25610)\r\n- koneiden muuntaminen ja uudistus (esim. autonmoottorit 29100)\r\n\r\nToisaalta on toimintoja, joihin saattaa liittyä muuntamisprosessi, mutta joita ei luokitella valmistukseksi. Näihin kuuluvat\r\n- puunkaato (02 Metsätalous ja puunkorjuu)\r\n- maataloustuotteiden hyödyntäminen maatiloilla (A Maatalous, metsätalous ja kalatalous)\r\n- ruoan valmistaminen välittömästi paikan päällä nautittavaksi (56 Ravitsemispalvelut)\r\n- malmien ja muiden mineraalien käsittely (B Kaivostoiminta ja louhinta)\r\n- rakennuspaikalla tapahtuva rakenteiden kokoaminen ja valmistustoiminta (F Rakentaminen)\r\n- suurten tavaramäärien jakaminen pienempiin osiin, maalien sekoittaminen asiakkaan toiveiden mukaisesti ja metallien leikkaaminen asiakkaan tarpeen mukaan (G Tukku- ja vähittäiskauppa)",
          "Tähän kuuluu materiaalien, aineiden ja komponenttien mekaaninen, kemiallinen tai biologinen muuntaminen uusiksi tuotteiksi. Valmistusprosesseissa tarvittavat materiaalit, aineet, tai komponentit saadaan alkutuotannosta (maa-, metsä- ja kalatalous, kaivostoiminta tai louhinta) tai teollisesti valmistetuista välituotteista. Valmistusprosessin tuotos voi olla käyttöön tai kulutukseen valmis lopputuote tai se voi olla välituote, jota on tarkoitus jalostaa edelleen. Esimerkiksi alumiinisulaton tuotos on raaka-ainetta alumiinin tuotantoon, alumiini on raaka-ainetta alumiinilangan vetoon ja alumiinilanka on raaka-ainetta valmiiden lankatuotteiden valmistukseen.\n\nTeollisuuteen kuuluu myös sellaisen valmistuttajan toiminta, joka on ulkoistanut koko tuotantoprosessinsa, jos valmistuttaja omistaa lopputuotteiden lisäksi myös valmistuksessa käytetyt raaka-aineet.\n\nTuotteiden kokoonpano komponenteista luokitellaan valmistukseksi. Komponentit ovat joko itse tuotettuja tai muualta ostettuja.\n\nKoneiden ja laitteiden erikoiskomponenttien ja osien sekä niiden lisävarusteiden ja -laitteiden valmistus luokitellaan yleensä samaan luokkaan kuin niiden koneiden ja laitteiden valmistus, joihin kyseiset osat ja lisälaitteet on tarkoitettu kuuluviksi. Koneiden ja laitteiden yleiskomponenttien ja osien, kuten moottorien, mäntien, sähkömoottorien, elektronisten laitteiden, venttiilien, hammaspyörien ja rattaiden valmistus luokitellaan soveltuviin valmistuksen luokkiin riippumatta siitä, minkälaisiin koneisiin ja laitteisiin niitä voidaan käyttää. Erikoiskomponenttien valmistus esimerkiksi muovimateriaalista valamalla tai puristamalla luokitellaan kuitenkin muovituotteiden valmistukseen.\n\nMyös tavaroiden olennainen muuntaminen, kunnostaminen alkuperäisen tuotteen veroiseksi tai muu vastaava uudistaminen (esimerkiksi laivojen ja lentokoneiden peruskorjaus valmistajan toimesta) luokitellaan valmistamiseen.\n\nJätteen kierrätys ts. jätteen muuntaminen uusioraaka-aineeksi luokitellaan luokkaan 383 (Materiaalien kierrätys). Vaikka prosessiin voi sisältyä mekaanista tai kemiallista muuntamista, sitä ei luokitella valmistukseksi, koska toiminnan pääasiallinen tarkoitus on jätteen käsittely, ja se luokitellaan luokkaan E (Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito). Uusien lopputuotteiden tuottaminen uusioraaka-aineista luokitellaan kuitenkin valmistukseksi.\n\nTuotantokäyttöön tarkoitettujen ja vastaavien koneiden ja laitteiden erikoistunut huolto, korjaus ja asennus luokitellaan pääsääntöisesti luokkaan 33 (Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus). Tietokoneiden sekä henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus luokitellaan kuitenkin luokkaan 95 (Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus) ja moottoriajoneuvojen korjaus luokkaan 45 (Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus).\n\nHuomioitavaa: Teollisuuden ja muiden toimialojen väliset rajat saattavat olla epäselviä. Yleissääntönä on, että valmistustoiminnassa materiaali muunnetaan uusiksi tuotteiksi. Se, mikä määritellään uudeksi tuotteeksi, voi olla jossain määrin subjektiivista. Selvyyden vuoksi seuraavassa luetellaan valmistukseksi luokiteltavia toimintoja: \n- tuoreen kalan käsittely muualla kuin kalastusaluksissa (10200)\n- maidon pastörointi ja pakkaus (10510)\n- nahan muokkaaminen (15110)\n- puunsuojaus ja lämpökäsittely (16100)\n- painaminen ja siihen liittyvä toiminta (181)\n- renkaiden uudelleenpinnoitus (22110)\n- valmisbetonin tuotanto (23630)\n- galvanointi, pinnoitus ja metallin lämpökäsittely (25610)\n- koneiden muuntaminen ja uudistus (esim. autonmoottorit 29100)\n\nToisaalta on toimintoja, joihin saattaa liittyä muuntamisprosessi, mutta joita ei luokitella valmistukseksi. Näihin kuuluvat\n- puunkaato (02 Metsätalous ja puunkorjuu)\n- maataloustuotteiden hyödyntäminen maatiloilla (A Maatalous, metsätalous ja kalatalous)\n- ruoan valmistaminen välittömästi paikan päällä nautittavaksi (56 Ravitsemispalvelut)\n- malmien ja muiden mineraalien käsittely (B Kaivostoiminta ja louhinta)\n- rakennuspaikalla tapahtuva rakenteiden kokoaminen ja valmistustoiminta (F Rakentaminen)\n- suurten tavaramäärien jakaminen pienempiin osiin, maalien sekoittaminen asiakkaan toiveiden mukaisesti ja metallien leikkaaminen asiakkaan tarpeen mukaan (G Tukku- ja vähittäiskauppa)"
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          "",
          " "
        ],
        "rulings": [
          "",
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "metalliteollisuus",
          "rahtityö (teollisuus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10",
    "level": 2,
    "code": "10",
    "order": 1560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/C",
    "parentCode": "C",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Elintarvikkeiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Elintarviketeollisuus jalostaa maatalouden, metsätalouden ja kalatalouden tuotteita ihmisten tai eläinten ruoaksi sekä tuottaa monia välituotteita, jotka eivät sellaisenaan ole elintarvikkeita. Toiminnan yhteydessä syntyy usein myös sivutuotteita (esim. vuotia teurastuksen ja öljykakkuja öljyn puristamisen sivutuotteina).\r\n\r\nElintarvikkeiden valmistus jaetaan edelleen kolminumerotasolla lihan jalostukseen, kalan ja äyriäisten jalostukseen, hedelmien ja kasvisten jalostukseen, rasvojen ja öljyjen valmistukseen, maitotuotteiden valmistukseen, myllytuotteiden valmistukseen, leipomotuotteiden ja makaronien valmistukseen, eläinten ruokien valmistukseen ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen. Tuotantoa voidaan harjoittaa sekä omaan käyttöön että kolmannelle osapuolelle, kuten sopimusperusteisen teurastuksen tapauksessa.\r\n\r\nJotkut itse valmistamiaan tuotteita myyvät toimintayksiköt, esimerkiksi leipomot, leivonnaismyymälät ja lihavalmisteliikkeet, luokitellaan teollisuuteen siitä huolimatta, että niissä harjoitetaan myös vähittäismyyntiä.\r\n",
          "Elintarviketeollisuus jalostaa maatalouden, metsätalouden ja kalatalouden tuotteita ihmisten tai eläinten ruoaksi sekä tuottaa monia välituotteita, jotka eivät sellaisenaan ole elintarvikkeita. Toiminnan yhteydessä syntyy usein myös sivutuotteita (esim. vuotia teurastuksen ja öljykakkuja öljyn puristamisen sivutuotteina).\n\nElintarvikkeiden valmistus jaetaan edelleen kolminumerotasolla lihan jalostukseen, kalan ja äyriäisten jalostukseen, hedelmien ja kasvisten jalostukseen, rasvojen ja öljyjen valmistukseen, maitotuotteiden valmistukseen, myllytuotteiden valmistukseen, leipomotuotteiden ja makaronien valmistukseen, eläinten ruokien valmistukseen ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen. Tuotantoa voidaan harjoittaa sekä omaan käyttöön että kolmannelle osapuolelle, kuten sopimusperusteisen teurastuksen tapauksessa.\n\nJotkut itse valmistamiaan tuotteita myyvät toimintayksiköt, esimerkiksi leipomot, leivonnaismyymälät ja lihavalmisteliikkeet, luokitellaan teollisuuteen siitä huolimatta, että niissä harjoitetaan myös vähittäismyyntiä."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tuotteiden vähäinen jalostus kaupan yhteydessä (G)\r\n- välittömästi valmistuksen jälkeen tai paikan päällä nautittavaksi tarkoitetun ruoan valmistus (56)\r\n- elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa syntyvän jätteen muokkaaminen uusioraaka-aineeksi (38320)\r\n- elintarvike- ja juomajätteen käsittely ja loppusijoitus (38210)\r\n- palkkio- tai sopimusperusteinen lihan pakkaaminen (82920)",
          "\n- tuotteiden vähäinen jalostus kaupan yhteydessä (G)\n- välittömästi valmistuksen jälkeen tai paikan päällä nautittavaksi tarkoitetun ruoan valmistus (56)\n- elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa syntyvän jätteen muokkaaminen uusioraaka-aineeksi (38320)\n- elintarvike- ja juomajätteen käsittely ja loppusijoitus (38210)\n- palkkio- tai sopimusperusteinen lihan pakkaaminen (82920)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "elintarvikkeiden valmistus",
          "funktionaalisten elintarvikkeiden valmistus",
          "terveysvaikutteisten elintarvikkeiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/101",
    "level": 3,
    "code": "101",
    "order": 1570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "pienteurastamo",
          "teurastamo"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1011",
    "level": 4,
    "code": "1011",
    "order": 1580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/101",
    "parentCode": "101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10110",
    "level": 5,
    "code": "10110",
    "order": 1590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1011",
    "parentCode": "1011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu nautakarjan, sikojen, lampaiden, vuohien, hevosten, porojen, kaniinien, kamelien yms. eläinten teurastaminen teurastamoissa:\r\n- tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn lihan tuotanto ruhoina, ruhonosina tai paloina\r\n- laardin ja muiden ihmisravinnoksi kelpaavien eläinrasvojen sulatus\r\n- eläinten sisäelinten käsittely\r\n",
          "Tähän kuuluu nautakarjan, sikojen, lampaiden, vuohien, hevosten, porojen, kaniinien, kamelien yms. eläinten teurastaminen teurastamoissa:\n- tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn lihan tuotanto ruhoina, ruhonosina tai paloina\n- laardin ja muiden ihmisravinnoksi kelpaavien eläinrasvojen sulatus\n- eläinten sisäelinten käsittely"
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "- lihan leikkuu ja muu käsittely palkkio- tai sopimusperusteisena (rahtityö)\r\n- teurastamoissa tapahtuva raakavuotien ja -nahkojen käsittely\r\n- rasvavillan tuotanto\r\n- valaiden teurastus ja lihan jalostus maissa tai siihen erikoistuneilla aluksilla\r\n",
          "\n- lihan leikkuu ja muu käsittely palkkio- tai sopimusperusteisena (rahtityö)\n- teurastamoissa tapahtuva raakavuotien ja -nahkojen käsittely\n- rasvavillan tuotanto\n- valaiden teurastus ja lihan jalostus maissa tai siihen erikoistuneilla aluksilla"
        ],
        "excludes": [
          "- siipikarjasta peräisin olevien syötävien rasvojen sulatus (10120)\r\n- palkkio- tai sopimusperusteinen lihan pakkaaminen (82920)",
          "\n- siipikarjasta peräisin olevien syötävien rasvojen sulatus (10120)\n- palkkio- tai sopimusperusteinen lihan pakkaaminen (82920)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          "\nruokarasvan renderöinti teurastamojätteistä"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "eläinten (koti-, ei siipikarjan) teurastus",
          "hevosten teurastus",
          "jalostamattoman lihan (ei siipikarjan) tuotanto",
          "jäädytetyn jalostamattoman lihan (ei siipikarjan) tuotanto",
          "kanien ja sen kaltaisten eläinten teurastus",
          "kaniinien teurastus",
          "karjanrasvan (ei siipi-) puhdistus ja valmistus ihmisravinnoksi",
          "kotieläinten (ei siipikarjan) teurastus",
          "lampaiden teurastus",
          "lihan (ei siipikarjan) paloittelu teurastuksen yhteydessä",
          "lihan (jalostamattoman, ei siipikarjan) tuotanto",
          "naudanlihan (jalostamattoman) tuotanto",
          "nautakarjan teurastus",
          "pakastetun jalostamattoman lihan (ei siipikarjan) tuotanto",
          "palkkioteurastus (ei siipikarjan)",
          "porojen teurastus teurastamoissa",
          "poroteurastamo",
          "raakanahkojen tuotanto",
          "raakavuotien tuotanto",
          "rahtityö (lihan leikkuu)",
          "rasvavillan tuotanto (teurastuksen yhteydessä)",
          "riistaeläinten teurastus teurastamoissa",
          "sikojen teurastus",
          "teurastus (ei siipikarjan) teurastamossa",
          "tuoreen jalostamattoman lihan (ei siipikarjan) tuotanto",
          "vuohien teurastus",
          "siankorvien kuivaus",
          "ihmisravinnoksi kelpaavien rasvojen sulatus teurasjätteestä"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1012",
    "level": 4,
    "code": "1012",
    "order": 1600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/101",
    "parentCode": "101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10120",
    "level": 5,
    "code": "10120",
    "order": 1610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1012",
    "parentCode": "1012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn siipikarjanlihan tuotanto kokonaisina, puolikkaina tai paloina\r\n- ihmisravinnoksi kelpaavien siipikarjanrasvojen sulatus\r\n- siipikarjan sisäelinten käsittely\r\n",
          "\n- tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn siipikarjanlihan tuotanto kokonaisina, puolikkaina tai paloina\n- ihmisravinnoksi kelpaavien siipikarjanrasvojen sulatus\n- siipikarjan sisäelinten käsittely"
        ],
        "includesAlso": [
          "- siipikarjanlihan leikkuu ja muu käsittely palkkio- tai sopimusperusteisena (rahtityö)\r\n- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto teurastuksen yhteydessä\r\n",
          "\n- siipikarjanlihan leikkuu ja muu käsittely palkkio- tai sopimusperusteisena (rahtityö)\n- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto teurastuksen yhteydessä"
        ],
        "excludes": [
          "- palkkio- tai sopimusperusteinen lihan pakkaaminen (82920)\r\n- höyhenien ja untuvien keruu luonnosta (02300)",
          "\n- palkkio- tai sopimusperusteinen lihan pakkaaminen (82920)\n- höyhenien ja untuvien keruu luonnosta (02300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "broilerien teurastus",
          "höyhenien tuotanto (teurastuksen yhteydessä)",
          "jalostamattoman (siipikarjan) lihan tuotanto",
          "kanojen teurastus",
          "lihan (siipikarjan) paloittelu teurastuksen yhteydessä",
          "lihan (siipikarjan, jalostamattoman) tuotanto",
          "rahtityö (siipikarjanlihan leikkuu)",
          "siipikarjan teurastus",
          "teurastus (siipikarjan) teurastamossa",
          "untuvien tuotanto (teurastuksen yhteydessä)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1013",
    "level": 4,
    "code": "1013",
    "order": 1620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/101",
    "parentCode": "101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10130",
    "level": 5,
    "code": "10130",
    "order": 1630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1013",
    "parentCode": "1013",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- lihan (myös siipikarjanlihan) jalostus: suolaus, savustus, kuivaus ja muu säilöntä sekä marinointi\r\n- tuotteiden valmistus lihasta, sisäelimistä tai verestä:\r\n- - makkarat, pateet, lihahyytelöt, verimakkara ja -palttu, keittokinkku, suoleen tms. kuoreen laitetut erikoisvalmisteet\r\n- lihatuotteiden pakastus\r\n",
          "\n- lihan (myös siipikarjanlihan) jalostus: suolaus, savustus, kuivaus ja muu säilöntä sekä marinointi\n- tuotteiden valmistus lihasta, sisäelimistä tai verestä:\n -- makkarat, pateet, lihahyytelöt, verimakkara ja -palttu, keittokinkku, suoleen tms. kuoreen laitetut erikoisvalmisteet\n- lihatuotteiden pakastus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- käsittelemättömän lihan ja siipikarjanlihan leikkaus ja pakastus (10110, 10120)\r\n- valmisaterioiden tai einesten valmistus lihasta ja siipikarjanlihasta (10850)\r\n- lihaa sisältävien ruokasalaattien valmistus (10850)\r\n- lihaliemikuutioiden ja pussikeittojen valmistus (10890)\r\n- lihauutteiden ja -mehujen valmistus (10890)\r\n- palkkio- tai sopimusperusteinen lihan pakkaaminen (82920)",
          "\n- käsittelemättömän lihan ja siipikarjanlihan leikkaus ja pakastus (10110, 10120)\n- valmisaterioiden tai einesten valmistus lihasta ja siipikarjanlihasta (10850)\n- lihaa sisältävien ruokasalaattien valmistus (10850)\n- lihaliemikuutioiden ja pussikeittojen valmistus (10890)\n- lihauutteiden ja -mehujen valmistus (10890)\n- palkkio- tai sopimusperusteinen lihan pakkaaminen (82920)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "keittokinkun valmistus",
          "lihaa sisältävien tuotteiden valmistus",
          "lihahyytelöiden valmistus",
          "lihan kuivaus",
          "lihan paloittelu",
          "lihan palvaus",
          "lihan savustus",
          "lihan suolaus",
          "lihanjalostus",
          "lihatuotteiden suolaus, savustus, kuivaus ja pakastus",
          "lihatuotteiden valmistus",
          "luujauhon valmistus",
          "makkaran valmistus",
          "makkaratuotteiden valmistus",
          "makkaroiden säilöntä ja savustus",
          "maksapateen valmistus",
          "rahtityö (lihanjalostus)",
          "rahtityö (lihansavustamo)",
          "savustamo (liha)",
          "siipikarjanlihan kuivaus",
          "siipikarjanlihan palvaus",
          "siipikarjanlihan savustus",
          "siipikarjanlihan suolaus",
          "siipikarjatuotteiden valmistus",
          "suolien puhdistus",
          "verimakkaran valmistus",
          "veripaltun valmistus",
          "verituotteiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/102",
    "level": 3,
    "code": "102",
    "order": 1640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1020",
    "level": 4,
    "code": "1020",
    "order": 1650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/102",
    "parentCode": "102",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10200",
    "level": 5,
    "code": "10200",
    "order": 1660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1020",
    "parentCode": "1020",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- kalojen, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä: kuivaus, kypsennys, savustus, suolaus jne.\r\n- kala-, äyriäis- ja nilviäistuotteiden valmistus: kalafileet, mäti, kaviaari, kaviaarin kaltaiset tuotteet jne.\r\n- kalajauhon valmistus ihmisravinnoksi ja eläinten rehuksi\r\n- kalatuotteiden pakastus\r\n- ihmisravinnoksi sopimattoman jauhon ja nesteeseen liukenevien valmisteiden tuotanto kalasta ja muista vesieliöistä\r\n",
          "\n- kalojen, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä: kuivaus, kypsennys, savustus, suolaus jne.\n- kala-, äyriäis- ja nilviäistuotteiden valmistus: kalafileet, mäti, kaviaari, kaviaarin kaltaiset tuotteet jne.\n- kalajauhon valmistus ihmisravinnoksi ja eläinten rehuksi\n- kalatuotteiden pakastus\n- ihmisravinnoksi sopimattoman jauhon ja nesteeseen liukenevien valmisteiden tuotanto kalasta ja muista vesieliöistä"
        ],
        "includesAlso": [
          "- kalan jalostus ja säilöntä siihen erikoistuneilla aluksilla (tehdaslaivoilla)\r\n- merilevän jalostus\r\n",
          "\n- kalan jalostus ja säilöntä siihen erikoistuneilla aluksilla (tehdaslaivoilla)\n- merilevän jalostus"
        ],
        "excludes": [
          "- kalan jalostus ja säilöntä kalastusaluksilla (03110)\r\n- öljyjen ja rasvojen valmistus kaloista ja muista meren eliöistä (10410)\r\n- valmisaterioiden tai einesten valmistus kalasta (10850)\r\n- kalaa sisältävien ruokasalaattien valmistus (10850)\r\n- kalaliemikuutioiden ja pussikeittojen valmistus (10890)\r\n- valaanlihan jalostus maissa tai siihen erikoistuneilla aluksilla (10110)",
          "\n- kalan jalostus ja säilöntä kalastusaluksilla (03110)\n- öljyjen ja rasvojen valmistus kaloista ja muista meren eliöistä (10410)\n- valmisaterioiden tai einesten valmistus kalasta (10850)\n- kalaa sisältävien ruokasalaattien valmistus (10850)\n- kalaliemikuutioiden ja pussikeittojen valmistus (10890)\n- valaanlihan jalostus maissa tai siihen erikoistuneilla aluksilla (10110)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          "\nkalan sulatus, päiden sekä sisälmysten poistaminen, paloittelu ja lopuksi uudelleenpakastus"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "graavikalan valmistus",
          "jauhetun jäädytetyn kalan valmistus",
          "kalafileiden valmistus, jäähdytys ja jäädytys",
          "kalajauhon (ei rehuksi aiotun) valmistus",
          "kalajauhon (rehuksi aiotun) valmistus",
          "kalajauhorehujen valmistus",
          "kalan graavaus",
          "kalan jalostus",
          "kalan kylmäsavustus",
          "kalan savustamot",
          "kalan säilöntä",
          "kalanjalostus (tehdasaluksilla)",
          "kalanjalostus (tehdaslaivoilla)",
          "kalasäilykkeiden valmistus",
          "kalatuotteiden valmistus",
          "kalauutteiden valmistus",
          "kalojen suolaus, kuivaus, savustus, säilöntä ja pakastus",
          "kaviaarin valmistus",
          "kirjolohen mädin pakastaminen",
          "mateen mädin pakastaminen",
          "meren eliöiden suolaus, savustus, säilöntä ja pakastus",
          "merilevän jalostus",
          "merilevän kuivaus",
          "muikun mädin pakastaminen",
          "mädin (myös kaviaarin) valmistus",
          "nilviäisten jalostus",
          "nilviäisten säilöntä",
          "paloitellun jäädytetyn kalan valmistus",
          "rahtityö (kalansavustamo)",
          "rapujen säilöntä ja pakastus",
          "savustamo (kala)",
          "siian mädin pakastaminen",
          "tehdasalukset",
          "äyriäisten jalostus",
          "äyriäisten säilöntä",
          "äyriäisuutteiden valmistus",
          "rehujen valmistus kalajauhosta",
          "kalan sulatus, päiden sekä sisälmysten poistaminen, paloittelu ja lopuksi uudelleenpakastus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/103",
    "level": 3,
    "code": "103",
    "order": 1670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1031",
    "level": 4,
    "code": "1031",
    "order": 1680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/103",
    "parentCode": "103",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Perunoiden jalostus ja säilöntä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10310",
    "level": 5,
    "code": "10310",
    "order": 1690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1031",
    "parentCode": "1031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Perunoiden jalostus ja säilöntä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- perunoiden jalostus ja säilöntä:\r\n- - perunapakasteiden valmistus (ranskalaiset perunat, lohkoperunat yms.)\r\n- - kuivattujen muhennettujen perunoiden valmistus (perunasosejauheet)\r\n- - perunasta valmistettujen pikkusuolaisten valmistus\r\n- - perunalastujen valmistus\r\n- - hienojen ja karkeiden perunajauhojen, -hiutaleiden ja -suurimoiden valmistus\r\n",
          "\n- perunoiden jalostus ja säilöntä:\n -- perunapakasteiden valmistus (ranskalaiset perunat, lohkoperunat yms.)\n -- kuivattujen muhennettujen perunoiden valmistus (perunasosejauheet)\n -- perunasta valmistettujen pikkusuolaisten valmistus\n -- perunalastujen valmistus\n -- hienojen ja karkeiden perunajauhojen, -hiutaleiden ja -suurimoiden valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "- perunoiden teollinen kuoriminen\r\n",
          "\n- perunoiden teollinen kuoriminen"
        ],
        "excludes": [
          "- tärkkelyksen valmistus perunasta (myös ns. tavallinen perunajauho) (10620)\r\n- perunasoselaatikoiden ja muiden vastaavien einesten valmistus (10850)",
          "\n- tärkkelyksen valmistus perunasta (myös ns. tavallinen perunajauho) (10620)\n- perunasoselaatikoiden ja muiden vastaavien einesten valmistus (10850)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          "\nperunoiden kuoriminen ja pilkkominen"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "karkean perunajauhon valmistus",
          "pakastettujen perunatuotteiden valmistus",
          "perunajauhon ja -hiutaleiden valmistus",
          "perunalastujen valmistus",
          "perunamuhennoksen (pakaste) valmistus",
          "perunapakasteiden valmistus",
          "perunasoseiden (jauhemaisten pika-) valmistus",
          "perunoiden jalostus",
          "perunoiden kuoriminen",
          "perunoiden säilöntä",
          "pikaperunasoseiden (jauhemaisten) valmistus",
          "ranskalaisten perunoiden valmistus",
          "sipsien valmistus perunasta",
          "snack-tuotteiden valmistus perunasta",
          "valkosipuliperunoiden (pakaste) valmistus",
          "perunoiden kuoriminen ja pilkkominen"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1032",
    "level": 4,
    "code": "1032",
    "order": 1700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/103",
    "parentCode": "103",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10320",
    "level": 5,
    "code": "10320",
    "order": 1710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1032",
    "parentCode": "1032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- aitojen hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus, pullotus ja muu pakkaaminen\r\n- hedelmä-, marja- ja kasvismehutiivisteiden valmistus\r\n- täys- ja tuoremehujen sekä nektarien valmistus\r\n- mehuasemat\r\n",
          "\n- aitojen hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus, pullotus ja muu pakkaaminen\n- hedelmä-, marja- ja kasvismehutiivisteiden valmistus\n- täys- ja tuoremehujen sekä nektarien valmistus\n- mehuasemat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- hedelmämehuilla tai keinotekoisella aromilla yms. maustettujen juomien valmistus (11070)",
          "\n- hedelmämehuilla tai keinotekoisella aromilla yms. maustettujen juomien valmistus (11070)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hedelmämehujen valmistus ja pullotus",
          "kasvismehujen valmistus",
          "kasvismehujen valmistus ja pullotus",
          "marjamehujen valmistus ja pullotus",
          "mehuasemat",
          "mehujen valmistus ja pullotus",
          "mehutiivisteiden valmistus",
          "omenamehun valmistus",
          "rahtityö (mehujen valmistus)",
          "rahtityö (mehustamo)",
          "tuoremehujen valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1039",
    "level": 4,
    "code": "1039",
    "order": 1720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/103",
    "parentCode": "103",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10390",
    "level": 5,
    "code": "10390",
    "order": 1730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1039",
    "parentCode": "1039",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- pääasiassa hedelmiä ja kasviksia sisältävien tuotteiden valmistus pl. einekset ja valmisruoat\r\n- hedelmien, marjojen, pähkinöiden ja kasvisten pakastus, kuivaus ja säilöntä öljyn tai etikan avulla, purkitus yms.\r\n- hedelmä- ja vihanneselintarvikkeiden valmistus\r\n- hillojen, marmeladien ja hyytelöiden valmistus\r\n- paahdettujen pähkinöiden valmistus\r\n- pähkinätahnojen ja -tuotteiden valmistus ml. mantelimassa\r\n- sienisäilykkeiden valmistus\r\n- tofun (soijajuusto) valmistus\r\n- hedelmistä ja vihanneksista valmistetut tuore-elintarvikkeet (myös rahtityö):\r\n- - pakattu salaatti, juuresraasteet jne.\r\n- - kuoritut ja pilkotut vihannekset\r\n- - keittojuurespakkaukset yms.\r\n",
          "\n- pääasiassa hedelmiä ja kasviksia sisältävien tuotteiden valmistus pl. einekset ja valmisruoat\n- hedelmien, marjojen, pähkinöiden ja kasvisten pakastus, kuivaus ja säilöntä öljyn tai etikan avulla, purkitus yms.\n- hedelmä- ja vihanneselintarvikkeiden valmistus\n- hillojen, marmeladien ja hyytelöiden valmistus\n- paahdettujen pähkinöiden valmistus\n- pähkinätahnojen ja -tuotteiden valmistus ml. mantelimassa\n- sienisäilykkeiden valmistus\n- tofun (soijajuusto) valmistus\n- hedelmistä ja vihanneksista valmistetut tuore-elintarvikkeet (myös rahtityö):\n -- pakattu salaatti, juuresraasteet jne.\n -- kuoritut ja pilkotut vihannekset\n -- keittojuurespakkaukset yms."
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus (10320)\r\n- hedelmien ja pähkinöiden säilöntä sokerissa (10820)\r\n- hedelmä- ja marjajauheiden valmistus (10610)\r\n- ruokasalaattien valmistus (10850)\r\n- einesten ja valmisruokien valmistus kasviksista ja hedelmistä (10850)\r\n- perunatuotteiden valmistus (10310)\r\n- jauhojen valmistus kuivatuista palkokasveista (10610)\r\n- kasvisliemikuutioiden ja pussikeittojen valmistus (10890)\r\n- keinotekoisten tiivisteiden valmistus (10890)",
          "\n- hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus (10320)\n- hedelmien ja pähkinöiden säilöntä sokerissa (10820)\n- hedelmä- ja marjajauheiden valmistus (10610)\n- ruokasalaattien valmistus (10850)\n- einesten ja valmisruokien valmistus kasviksista ja hedelmistä (10850)\n- perunatuotteiden valmistus (10310)\n- jauhojen valmistus kuivatuista palkokasveista (10610)\n- kasvisliemikuutioiden ja pussikeittojen valmistus (10890)\n- keinotekoisten tiivisteiden valmistus (10890)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          "\npähkinöiden kuoriminen"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hapankaalin valmistus",
          "hedelmien säilöntä, kuivatus ja pakastus",
          "hillojen valmistus",
          "hyytelöiden valmistus, säilöntä ja pakastus",
          "juuresraasteiden valmistus",
          "kasvisten säilöntä, kuivatus ja pakastus",
          "mantelimassan valmistus",
          "marjahillojen valmistus",
          "marjojen säilöntä, kuivatus ja pakastus",
          "marmeladien valmistus, säilöntä ja pakastus",
          "marsipaanimassan valmistus",
          "paahdettujen pähkinöiden valmistus",
          "pähkinätahnojen valmistus",
          "pähkinöiden ja hedelmien sekoitusten valmistus",
          "pähkinöiden paahtaminen",
          "rahtityö (juuresraasteiden teko)",
          "rahtityö (vihannesten kuoriminen ja pilkkominen)",
          "sienisäilykkeiden valmistus",
          "soijajuuston valmistus",
          "tofun valmistus",
          "tomaattipyreen valmistus",
          "vihannesten kuoriminen, pilkkominen ja pakkaaminen",
          "pähkinöiden kuoriminen"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/104",
    "level": 3,
    "code": "104",
    "order": 1740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu raakaöljyjen ja -rasvojen sekä puhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus kasvi- tai eläinperäisistä aineista, paitsi laardin ja muiden syötävien eläinrasvojen sulattaminen ja puhdistaminen.",
          "Tähän kuuluu raakaöljyjen ja -rasvojen sekä puhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus kasvi- tai eläinperäisistä aineista, paitsi laardin ja muiden syötävien eläinrasvojen sulattaminen ja puhdistaminen."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1041",
    "level": 4,
    "code": "1041",
    "order": 1750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/104",
    "parentCode": "104",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen ja -rasvojen valmistus (pl. ravintorasvat)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10410",
    "level": 5,
    "code": "10410",
    "order": 1760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1041",
    "parentCode": "1041",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen ja -rasvojen valmistus (pl. ravintorasvat)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- raakaöljyjen ja -rasvojen valmistus: oliivi-, soija-, palmu-, auringonkukka-, puuvillansiemen-, rapsi-, rypsi-, sinappi-, pellavaöljyn yms. valmistus (paitsi maissiöljyn valmistus)\r\n- hienojen tai karkeiden jauhojen valmistus sellaisista öljysiemenistä, öljypähkinöistä tai palmunytimistä, joista ei ole poistettu rasvaa\r\n- puhdistettujen öljyjen valmistus: oliiviöljy, soijaöljy jne.\r\n- kasviöljyjen jalostaminen: öljyn puhdistaminen puhaltamalla höyryä kuumennetun öljyn läpi, keittäminen, veden poistaminen öljystä, öljyn kovettaminen hydratoimalla jne.\r\n",
          "\n- raakaöljyjen ja -rasvojen valmistus: oliivi-, soija-, palmu-, auringonkukka-, puuvillansiemen-, rapsi-, rypsi-, sinappi-, pellavaöljyn yms. valmistus (paitsi maissiöljyn valmistus)\n- hienojen tai karkeiden jauhojen valmistus sellaisista öljysiemenistä, öljypähkinöistä tai palmunytimistä, joista ei ole poistettu rasvaa\n- puhdistettujen öljyjen valmistus: oliiviöljy, soijaöljy jne.\n- kasviöljyjen jalostaminen: öljyn puhdistaminen puhaltamalla höyryä kuumennetun öljyn läpi, keittäminen, veden poistaminen öljystä, öljyn kovettaminen hydratoimalla jne."
        ],
        "includesAlso": [
          "- öljyjen valmistus kaloista ja merinisäkkäistä\r\n- syötäväksi kelpaamattomien eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus\r\n- puuvillalintterit, öljykakut ja muut öljyn puristamisessa syntyvät jätetuotteet\r\n",
          "\n- öljyjen valmistus kaloista ja merinisäkkäistä\n- syötäväksi kelpaamattomien eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus\n- puuvillalintterit, öljykakut ja muut öljyn puristamisessa syntyvät jätetuotteet"
        ],
        "excludes": [
          "- laardin ja muiden syötävien eläinrasvojen sulattaminen ja puhdistaminen (10110)\r\n- margariinin valmistus (10420)\r\n- maissiöljyn valmistus (10620)\r\n- eteeristen öljyjen valmistus (20530)\r\n- kemiallisesti muunnettujen raakojen kasviöljyjen ja -rasvojen valmistus (20590)",
          "\n- laardin ja muiden syötävien eläinrasvojen sulattaminen ja puhdistaminen (10110)\n- margariinin valmistus (10420)\n- maissiöljyn valmistus (10620)\n- eteeristen öljyjen valmistus (20530)\n- kemiallisesti muunnettujen raakojen kasviöljyjen ja -rasvojen valmistus (20590)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "auringonkukkaöljyn valmistus",
          "auringonkukkaöljyn valmistus biopolttoaineeksi",
          "eläinperäisten öljyjen valmistus",
          "eläinrasvojen ja -öljyjen (raakojen tai puhdistettujen) valmistus",
          "eläinrasvojen valmistus",
          "eläinöljyjen ja -rasvojen (ei syötävien) valmistus",
          "kalanmaksaöljyn valmistus",
          "kalaöljyjen valmistus",
          "kasviperäisten öljyjen valmistus",
          "kasvirasvojen ja -öljyjen (raakojen tai puhdistettujen) valmistus",
          "kasvirasvojen valmistus",
          "kasviöljyjen (puhdistettujen) valmistus",
          "kasviöljyjen ja -rasvojen (raaka-) valmistus",
          "kasviöljyjen jalostus",
          "kylmäpuristetun rypsiöljyn valmistus",
          "kylmäpuristetun öljyn valmistus",
          "lohiöljyn valmistus",
          "neitsytöljyn valmistus",
          "pellavansiemenöljyn valmistus",
          "pellavansiemenöljyn valmistus biopolttoaineeksi",
          "raakakasviöljyjen valmistus",
          "rasvojen puhdistus",
          "rypsiöljyn valmistus",
          "rypsiöljyn valmistus biopolttoaineeksi",
          "sinappiöljyn valmistus",
          "sinappiöljyn valmistus biopolttoaineeksi",
          "öljyjen (raakaeläin- ja raakakasvi-) valmistus",
          "öljyrehukakkujen ja -jauheen valmistus",
          "öljysteariinin valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1042",
    "level": 4,
    "code": "1042",
    "order": 1770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/104",
    "parentCode": "104",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10420",
    "level": 5,
    "code": "10420",
    "order": 1780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1042",
    "parentCode": "1042",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- margariinin valmistus\r\n- ravintorasvaseosten ja vastaavanlaisten levitteiden valmistus\r\n- ruoanlaittoon tarkoitettujen rasvaseosten valmistus\r\n",
          "\n- margariinin valmistus\n- ravintorasvaseosten ja vastaavanlaisten levitteiden valmistus\n- ruoanlaittoon tarkoitettujen rasvaseosten valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "- margariinin kaltaisten ravintorasvojen valmistus, jotka sisältävät vähemmän kuin 40 % maitorasvaa",
          "\n- margariinin kaltaisten ravintorasvojen valmistus, jotka sisältävät vähemmän kuin 40 % maitorasvaa"
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kasvismargariinin valmistus",
          "kevytmargariinin valmistus",
          "levitteiden valmistus",
          "maitorasvapohjaisten (alle 40 % maitorasvaa) levitteiden valm.",
          "margariinin kaltaisten ravintorasvojen valmistus",
          "margariinin valmistus",
          "nestemäisen margariinin valmistus",
          "rasvalevitteiden valmistus",
          "voi-kasvisöljyseosten valmistus",
          "voileipämargariinin valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/105",
    "level": 3,
    "code": "105",
    "order": 1790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maitotaloustuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1051",
    "level": 4,
    "code": "1051",
    "order": 1800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/105",
    "parentCode": "105",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10510",
    "level": 5,
    "code": "10510",
    "order": 1810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1051",
    "parentCode": "1051",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu maidonjalostus: tuoreen, nestemäisen kokomaidon ja kerman luokittelu, siivilöinti, testaus ja jäähdytys; kerman erottelu maidosta; maidon pastörointi, sterilointi, homogenointi, iskukuumennus ym.; maidon ja kerman pakkaaminen:\r\n- pastöroidun, steriloidun, homogenoidun ja/tai iskukuumennetun maidon ja kerman valmistus\r\n- kuivatun tai tiivistetyn maidon ja kerman valmistus (maitojauhe), myös makeutettu\r\n- voin valmistus\r\n- voiöljyn valmistus\r\n- maitorasvapohjaisten levitteiden valmistus, jotka sisältävät vähintään 40 % maitorasvaa\r\n- piimän, viilin, jogurtin, rahkan ja smetanan valmistus\r\n- juuston ja juustoaineen valmistus\r\n- heran valmistus\r\n- laktoosittoman maitojuoman valmistus\r\n- maitopohjaisten juomien valmistus\r\n- kaseiinin tai laktoosin valmistus\r\n",
          "Tähän kuuluu maidonjalostus: tuoreen, nestemäisen kokomaidon ja kerman luokittelu, siivilöinti, testaus ja jäähdytys; kerman erottelu maidosta; maidon pastörointi, sterilointi, homogenointi, iskukuumennus ym.; maidon ja kerman pakkaaminen:\n- pastöroidun, steriloidun, homogenoidun ja/tai iskukuumennetun maidon ja kerman valmistus\n- kuivatun tai tiivistetyn maidon ja kerman valmistus (maitojauhe), myös makeutettu\n- voin valmistus\n- voiöljyn valmistus\n- maitorasvapohjaisten levitteiden valmistus, jotka sisältävät vähintään 40 % maitorasvaa\n- piimän, viilin, jogurtin, rahkan ja smetanan valmistus\n- juuston ja juustoaineen valmistus\n- heran valmistus\n- laktoosittoman maitojuoman valmistus\n- maitopohjaisten juomien valmistus\n- kaseiinin tai laktoosin valmistus"
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- voi-kasvisöljyseosten ja muiden margariinin kaltaisten ravintorasvojen valmistus, jotka sisältävät vähemmän kuin 40 % maitorasvaa (10420)\r\n- maatilalla tapahtuva lehmänmaidon tuotanto (01410)\r\n- maatilalla tapahtuva lampaan-, vuohen- ja poronmaidon tuotanto (01450, 01492)\r\n- kasvisrasvapohjaisten juustojen ja ruokakermojen valmistus (10890)\r\n- maidon korvaavien tuotteiden valmistus, kuten soija- ja kauramaito (10890)\r\n- tofun eli soijajuuston valmistus (10390)\r\n- maidon kuljetus itsenäisten yrittäjien toimesta maatiloilta meijereihin (49410)\r\n- keräilymeijerit (46331)",
          "\n- voi-kasvisöljyseosten ja muiden margariinin kaltaisten ravintorasvojen valmistus, jotka sisältävät vähemmän kuin 40 % maitorasvaa (10420)\n- maatilalla tapahtuva lehmänmaidon tuotanto (01410)\n- maatilalla tapahtuva lampaan-, vuohen- ja poronmaidon tuotanto (01450, 01492)\n- kasvisrasvapohjaisten juustojen ja ruokakermojen valmistus (10890)\n- maidon korvaavien tuotteiden valmistus, kuten soija- ja kauramaito (10890)\n- tofun eli soijajuuston valmistus (10390)\n- maidon kuljetus itsenäisten yrittäjien toimesta maatiloilta meijereihin (49410)\n- keräilymeijerit (46331)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "jogurtin valmistus",
          "juuston jatkojalostaminen (esim. savustaminen)",
          "juuston tuotanto (maitotila)",
          "juuston valmistus",
          "kerman erottelu maidosta",
          "kerman pakkaaminen (valmistuksen yhteydessä)",
          "kerman valmistus kiinteässä muodossa",
          "laktoosin valmistus",
          "laktoosittoman maitojuoman valmistus",
          "maidon pakkaaminen",
          "maidon pastörointi, sterilointi, homogenointi ym.",
          "maidon valmistus kiinteässä muodossa",
          "maidonjalostus",
          "maitojauheen valmistus",
          "maitopohjaisten virvoitusjuomien valmistus",
          "maitorasvapohjaisten (väh. 40 % maitorasvaa) levitteiden valmist.",
          "maitosokerin valmistus",
          "maitotaloustuotteiden valmistus",
          "maitotuotteiden valmistus",
          "meijerit",
          "meijerituotteiden valmistus",
          "piimän valmistus",
          "rahkan valmistus",
          "smetanan valmistus",
          "sulatejuuston valmistus",
          "tuorejuuston valmistus",
          "viilin valmistus",
          "voin tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
          "voin valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1052",
    "level": 4,
    "code": "1052",
    "order": 1820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/105",
    "parentCode": "105",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jäätelön valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10520",
    "level": 5,
    "code": "10520",
    "order": 1830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1052",
    "parentCode": "1052",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Jäätelön valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu jäätelön, mehujään ja muiden vastaavien valmisteiden, kuten sorbetin ja tofujäätelön valmistus.\r\n",
          "Tähän kuuluu jäätelön, mehujään ja muiden vastaavien valmisteiden, kuten sorbetin ja tofujäätelön valmistus."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- pehmisjäätelöaineiden ja -tiivisteiden valmistus (10890)",
          "\n- pehmisjäätelöaineiden ja -tiivisteiden valmistus (10890)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "jäätelön valmistus",
          "jäätelötehdas",
          "jäätelötuotteiden valmistus",
          "kermajäätelön valmistus",
          "laktoosittoman jäätelön valmistus",
          "limonadijään valmistus",
          "maitojäätelön valmistus",
          "mehujään valmistus",
          "soijajäätelön valmistus",
          "sorbetin valmistus",
          "suklaajäätelön valmistus",
          "tofujäätelön valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/106",
    "level": 3,
    "code": "106",
    "order": 1840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluu jauhojen jauhaminen viljasta tai vihanneksista, riisin käsittely, puhdistus ja kiillotus sekä valmiiden jauhosekoitusten ja taikinoiden valmistus näistä tuotteista. Tähän luokkaan kuuluu myös maissin ja vihannesten märkäjauhatus sekä tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus.",
          "Tähän luokkaan kuuluu jauhojen jauhaminen viljasta tai vihanneksista, riisin käsittely, puhdistus ja kiillotus sekä valmiiden jauhosekoitusten ja taikinoiden valmistus näistä tuotteista. Tähän luokkaan kuuluu myös maissin ja vihannesten märkäjauhatus sekä tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1061",
    "level": 4,
    "code": "1061",
    "order": 1850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/106",
    "parentCode": "106",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Myllytuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10610",
    "level": 5,
    "code": "10610",
    "order": 1860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1061",
    "parentCode": "1061",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Myllytuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- viljan jauhaminen ja käsittely: jauhojen, suurimoiden ja hiutaleiden, rouheiden, pellettien, leseiden tai alkioiden valmistus vehnästä, rukiista, kaurasta, ohrasta, maissista tai muista viljakasveista\r\n- riisin käsittely: kuoritun, hiotun, kiillotetun, painekeitetyn tai muutoin esikäsitellyn riisin ja riisijauhon valmistus\r\n- kasvisten, hedelmien ja marjojen jauhaminen: hienojen tai karkeiden jauhojen valmistus kuivatuista palkokasveista, juureksista, juurimukuloista, syötävistä pähkinöistä, hedelmistä ja marjoista\r\n- valmiiden leipä-, kakku-, keksi- ja ohukaisjauhosekoitusten valmistus\r\n- valmiiden taikinoiden valmistus\r\n",
          "\n- viljan jauhaminen ja käsittely: jauhojen, suurimoiden ja hiutaleiden, rouheiden, pellettien, leseiden tai alkioiden valmistus vehnästä, rukiista, kaurasta, ohrasta, maissista tai muista viljakasveista\n- riisin käsittely: kuoritun, hiotun, kiillotetun, painekeitetyn tai muutoin esikäsitellyn riisin ja riisijauhon valmistus\n- kasvisten, hedelmien ja marjojen jauhaminen: hienojen tai karkeiden jauhojen valmistus kuivatuista palkokasveista, juureksista, juurimukuloista, syötävistä pähkinöistä, hedelmistä ja marjoista\n- valmiiden leipä-, kakku-, keksi- ja ohukaisjauhosekoitusten valmistus\n- valmiiden taikinoiden valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "- maissihiutaleiden, murojen ja myslien sekä muiden vastaavien tuotteiden valmistus viljasta tai viljatuotteista\r\n",
          "\n- maissihiutaleiden, murojen ja myslien sekä muiden vastaavien tuotteiden valmistus viljasta tai viljatuotteista"
        ],
        "excludes": [
          "- perunasta valmistetun jauhon valmistus (10310)\r\n- tärkkelyksen valmistus perunasta (10620)\r\n- päällystämättömien pizzapohjien valmistus (10710)\r\n- viljan jauhaminen kotieläinten rehuksi (10910)\r\n- lemmikkieläinten ruokien valmistus (10920)\r\n- maissin märkäjauhatus (10620)",
          "\n- perunasta valmistetun jauhon valmistus (10310)\n- tärkkelyksen valmistus perunasta (10620)\n- päällystämättömien pizzapohjien valmistus (10710)\n- viljan jauhaminen kotieläinten rehuksi (10910)\n- lemmikkieläinten ruokien valmistus (10920)\n- maissin märkäjauhatus (10620)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aamiaismurojen valmistus",
          "gluteenittomien jauhojen valmistus",
          "hiotun riisin valmistus",
          "jauhatus (viljan) myllyissä",
          "jauhojen valmistus hedelmistä",
          "jauhojen valmistus kasviksista",
          "jauhojen valmistus marjoista",
          "jauhosekoitusten (valmiiden) valmistus",
          "kasvisten jauhatus esim. kuivatuista palkokasveista",
          "kaurahiutaleiden valmistus",
          "kauraleseiden valmistus",
          "maissihiutaleiden valmistus",
          "murojen (suklaalla päällystettyjen riisi-) valmistus",
          "murojen valmistus",
          "myllytuotteiden valmistus",
          "myslin valmistus",
          "ohrajauhojen valmistus",
          "pakastetaikinoiden valmistus",
          "rahtimylly (viljan jauhaminen)",
          "ruisjauhojen valmistus",
          "spelttijauhojen valmistus",
          "spelttirouheen valmistus",
          "suklaalla päällystettyjen riisimurojen valmistus",
          "taikinoiden valmistus",
          "talkkunajauhon valmistus",
          "tattarijauhojen valmistus",
          "vehnäjauhojen valmistus",
          "vehnäleseiden valmistus",
          "viljan jauhatus myllyissä",
          "viljasta tai viljatuotteista paahdetut ravintovalmisteet",
          "voitaikinan valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1062",
    "level": 4,
    "code": "1062",
    "order": 1870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/106",
    "parentCode": "106",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10620",
    "level": 5,
    "code": "10620",
    "order": 1880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1062",
    "parentCode": "1062",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tärkkelyksen valmistus riisistä, perunasta (myös ns. tavallinen perunajauho), ohrasta, maissista jne.\r\n- maissin märkäjauhatus\r\n- rypälesokerin (glukoosi), glukoosisiirapin, maltoosin, inuliinin jne. valmistus\r\n- gluteenin valmistus\r\n- tapiokajauhon ja tärkkelyksestä valmistetun tapiokan korvaavien tuotteiden valmistus\r\n- maissiöljyn valmistus\r\n",
          "\n- tärkkelyksen valmistus riisistä, perunasta (myös ns. tavallinen perunajauho), ohrasta, maissista jne.\n- maissin märkäjauhatus\n- rypälesokerin (glukoosi), glukoosisiirapin, maltoosin, inuliinin jne. valmistus\n- gluteenin valmistus\n- tapiokajauhon ja tärkkelyksestä valmistetun tapiokan korvaavien tuotteiden valmistus\n- maissiöljyn valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- laktoosin eli maitosokerin valmistus (10510)\r\n- sokerin valmistus sokeriruo'osta tai -juurikkaista (10810)\r\n- keinotekoisen hunajan ja poltetun sokerin valmistus (10890)",
          "\n- laktoosin eli maitosokerin valmistus (10510)\n- sokerin valmistus sokeriruo'osta tai -juurikkaista (10810)\n- keinotekoisen hunajan ja poltetun sokerin valmistus (10890)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "glukoosin valmistus",
          "glukoosisiirapin valmistus",
          "gluteenin valmistus",
          "inuliinin valmistus",
          "karamellin (massan) valmistus",
          "maissiöljyn valmistus",
          "maltoosin valmistus",
          "perunajauhon valmistus",
          "rypälesokerin valmistus",
          "siirapin (tärkkelys-) valmistus",
          "sokerin (rypäle-) valmistus",
          "sokerin valmistus tärkkelyksestä",
          "tapiokasuurimoiden valmistus tärkkelyksestä",
          "tärkkelyksen valmistus",
          "tärkkelyksen valmistus viljasta tai perunoista",
          "tärkkelyssiirapin valmistus",
          "tärkkelystuotteiden valmistus",
          "vehnägluteenin valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/107",
    "level": 3,
    "code": "107",
    "order": 1890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Leipomotuotteiden, makaronin, kuskusin, nuudelien ja vastaavien tuotteiden valmistus.",
          "Leipomotuotteiden, makaronin, kuskusin, nuudelien ja vastaavien tuotteiden valmistus."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "konditoria-tuotteiden valmistus",
          "leipomotuotteiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1071",
    "level": 4,
    "code": "1071",
    "order": 1900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/107",
    "parentCode": "107",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10710",
    "level": 5,
    "code": "10710",
    "order": 1910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1071",
    "parentCode": "1071",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tuoreiden leipomotuotteiden valmistus:\r\n- - leivät ja sämpylät\r\n- - leivonnaiset, kuten pullat, kakut, leivokset, tortut\r\n",
          "\n- tuoreiden leipomotuotteiden valmistus:\n -- leivät ja sämpylät\n -- leivonnaiset, kuten pullat, kakut, leivokset, tortut"
        ],
        "includesAlso": [
          "- kaupan yhteydessä toimivassa leipomon omassa paistopisteessä tapahtuva leipomotuotteiden paistaminen\r\n",
          "\n- kaupan yhteydessä toimivassa leipomon omassa paistopisteessä tapahtuva leipomotuotteiden paistaminen"
        ],
        "excludes": [
          "- kuivien leipomotuotteiden valmistus (10720)\r\n- gluteenittoman leivän ja muiden gluteenittomien leipomotuotteiden valmistus (10860)\r\n- makaronin, nuudelien, kuskusin ja vastaavien tuotteiden valmistus (10730)\r\n- karjalanpiirakoiden, lihapiirakoiden ja pasteijoiden valmistus (10850)",
          "\n- kuivien leipomotuotteiden valmistus (10720)\n- gluteenittoman leivän ja muiden gluteenittomien leipomotuotteiden valmistus (10860)\n- makaronin, nuudelien, kuskusin ja vastaavien tuotteiden valmistus (10730)\n- karjalanpiirakoiden, lihapiirakoiden ja pasteijoiden valmistus (10850)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kääretorttujen valmistus",
          "leipomot",
          "leivonnaisten (tuoreiden) valmistus",
          "leivosten valmistus",
          "leivän (pehmeän ruokaleivän) valmistus",
          "leivän valmistus",
          "pehmeän ruokaleivän valmistus",
          "sämpylöiden valmistus",
          "torttujen valmistus",
          "tuoreiden kakkujen valmistus",
          "tuoreiden leivonnaisten valmistus",
          "täytekakkujen valmistus",
          "paistopiste marketeissa (leipomon ylläpitämä)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1072",
    "level": 4,
    "code": "1072",
    "order": 1920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/107",
    "parentCode": "107",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Näkkileivän ja keksien valmistus; säilyvien leivonnaisten ja kakkujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10720",
    "level": 5,
    "code": "10720",
    "order": 1930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1072",
    "parentCode": "1072",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Näkkileivän ja keksien valmistus; säilyvien leivonnaisten ja kakkujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- näkkileivän, korppujen, keksien ja muiden kuivien leipomotuotteiden valmistus\r\n- säilyvien leivonnaisten ja kakkujen valmistus:\r\n- - maustekakut, piparkakut, vohvelikeksit, pikkuleivät ym. \"kuivat\" leipomotuotteet\r\n- makeiden ja suolaisten välipalatuotteiden valmistus\r\n- snack-tuotteiden valmistus: suolakeksit ja -tikut yms.\r\n",
          "\n- näkkileivän, korppujen, keksien ja muiden kuivien leipomotuotteiden valmistus\n- säilyvien leivonnaisten ja kakkujen valmistus:\n -- maustekakut, piparkakut, vohvelikeksit, pikkuleivät ym. \"kuivat\" leipomotuotteet\n- makeiden ja suolaisten välipalatuotteiden valmistus\n- snack-tuotteiden valmistus: suolakeksit ja -tikut yms."
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- perunalastujen valmistus (10310)",
          "\n- perunalastujen valmistus (10310)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hapankorppujen valmistus",
          "kakkujen (mauste-) valmistus",
          "keksien valmistus",
          "korppujen valmistus",
          "leivonnaisten (säilyvien) valmistus",
          "leivän (näkki-) valmistus",
          "maissilastujen valmistus",
          "maustekakkujen valmistus",
          "näkkileivän valmistus",
          "pikkuleipien valmistus",
          "piparkakkujen valmistus",
          "sipsien valmistus maissista",
          "sipsien valmistus viljasta",
          "snack-tuotteiden valmistus (ei perunasta)",
          "suolakeksien valmistus",
          "suolatikkujen valmistus",
          "säilyvien kakkujen valmistus",
          "säilyvien leivonnaisten valmistus",
          "vohveleiden valmistus",
          "välipalatuotteiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1073",
    "level": 4,
    "code": "1073",
    "order": 1940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/107",
    "parentCode": "107",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Makaronin, nuudelien, kuskusin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10730",
    "level": 5,
    "code": "10730",
    "order": 1950,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1073",
    "parentCode": "1073",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Makaronin, nuudelien, kuskusin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- pastatuotteiden, kuten spagetin, makaronin ja nuudelien valmistus, myös kypsennetyt ja täytetyt\r\n- tuorepasta, myös täytetty\r\n- kuskusin valmistus\r\n- pastatuotteiden valmistus pakasteina tai säilykkeinä\r\n",
          "\n- pastatuotteiden, kuten spagetin, makaronin ja nuudelien valmistus, myös kypsennetyt ja täytetyt\n- tuorepasta, myös täytetty\n- kuskusin valmistus\n- pastatuotteiden valmistus pakasteina tai säilykkeinä"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- valmisruokien valmistus pastasta (esim. lasagne), kuskusista jne. (10850)\r\n- pastaa sisältävien pussikeittojen valmistus (10890)",
          "\n- valmisruokien valmistus pastasta (esim. lasagne), kuskusista jne. (10850)\n- pastaa sisältävien pussikeittojen valmistus (10890)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kuskusin valmistus",
          "makaronin valmistus",
          "nuudelien valmistus",
          "pastatuotteiden valmistus",
          "pinaattipastan valmistus",
          "spagetin valmistus",
          "tahnavalmisteiden (jauhovaltaisten) tuotanto",
          "tuorepastan valmistus",
          "täytetyn tuorepastan valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/108",
    "level": 3,
    "code": "108",
    "order": 1960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden elintarvikkeiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu muualle luokittelemattomien elintarvikkeiden, kuten sokerin, makeisten, kahvin, teen, mausteiden ja maustekastikkeiden sekä tuore-elintarvikkeiden ja erikoisruokien sekä valmisaterioiden ja -ruokien valmistus.",
          "Tähän kuuluu muualle luokittelemattomien elintarvikkeiden, kuten sokerin, makeisten, kahvin, teen, mausteiden ja maustekastikkeiden sekä tuore-elintarvikkeiden ja erikoisruokien sekä valmisaterioiden ja -ruokien valmistus."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1081",
    "level": 4,
    "code": "1081",
    "order": 1970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/108",
    "parentCode": "108",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sokerin valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10810",
    "level": 5,
    "code": "10810",
    "order": 1980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1081",
    "parentCode": "1081",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sokerin valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- sokerin valmistus ja puhdistus sekä sokeria korvaavien tuotteiden valmistus sokeriruo'on ja -juurikkaan mehusta sekä vaahteran ja palmun mahlasta\r\n- fariinisokerin ja sokerisiirappien, myös maustettujen, valmistus\r\n- melassin valmistus\r\n- vaahterasiirapin ja -sokerin valmistus\r\n",
          "\n- sokerin valmistus ja puhdistus sekä sokeria korvaavien tuotteiden valmistus sokeriruo'on ja -juurikkaan mehusta sekä vaahteran ja palmun mahlasta\n- fariinisokerin ja sokerisiirappien, myös maustettujen, valmistus\n- melassin valmistus\n- vaahterasiirapin ja -sokerin valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- rypälesokerin eli glukoosin, glukoosisiirapin ja maltoosin valmistus (10620)\r\n- koivusokerin eli ksylitolin valmistus (20140)",
          "\n- rypälesokerin eli glukoosin, glukoosisiirapin ja maltoosin valmistus (10620)\n- koivusokerin eli ksylitolin valmistus (20140)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fariinisokerin valmistus",
          "juurikassokerin valmistus",
          "koivusiirapin valmistus",
          "kuusenkerkkäsiirapin valmistus",
          "melassin tuotanto",
          "puhdistetun ruokosokerin valmistus",
          "raa'an ruokosokerin valmistus",
          "ruokosokerin (raa'an) puhdistus",
          "ruokosokerin (raa'an) valmistus",
          "sokerin (raa'an ruoko-) valmistus",
          "sokerin puhdistus",
          "sokerin valmistus juurikkaista",
          "sokerisiirapin valmistus",
          "sokeritehdas",
          "vaahterasiirapin valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1082",
    "level": 4,
    "code": "1082",
    "order": 1990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/108",
    "parentCode": "108",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10820",
    "level": 5,
    "code": "10820",
    "order": 2000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1082",
    "parentCode": "1082",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- kaakaon, kaakaovoin, -rasvan ja -öljyn valmistus\r\n- suklaan ja suklaatuotteiden valmistus\r\n- makeisten valmistus:\r\n- - karamellit, marmeladimakeiset, lakritsivalmisteet, salmiakkimakeiset\r\n- - toffee, nougat, fondantti, valkosuklaa\r\n- purukumin valmistus\r\n- hedelmien, pähkinöiden, hedelmän kuorien ja muiden kasvien osien säilöminen sokeriin\r\n- kurkkupastillien ja muiden pastillien valmistus\r\n",
          "\n- kaakaon, kaakaovoin, -rasvan ja -öljyn valmistus\n- suklaan ja suklaatuotteiden valmistus\n- makeisten valmistus:\n -- karamellit, marmeladimakeiset, lakritsivalmisteet, salmiakkimakeiset\n -- toffee, nougat, fondantti, valkosuklaa\n- purukumin valmistus\n- hedelmien, pähkinöiden, hedelmän kuorien ja muiden kasvien osien säilöminen sokeriin\n- kurkkupastillien ja muiden pastillien valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- mantelimassan valmistus (10390)",
          "\n- mantelimassan valmistus (10390)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "fondanttien valmistus",
          "hedelmien säilöntä sokerissa",
          "kaakaojuomajauheiden valmistus",
          "kaakaomassan, -jauheen ja -voin valmistus",
          "kaakaon valmistus",
          "kaakaota sisältävien ravintovalmisteiden valmistus",
          "karamellien valmistus",
          "kurkkupastillien valmistus",
          "lakritsituotteiden valmistus",
          "makeisten valmistus",
          "marmeladimakeisten valmistus",
          "paahdettujen makeisten valmistus",
          "paisutettujen makeisten valmistus",
          "pastillien valmistus",
          "purukumien valmistus",
          "pähkinöiden säilöntä sokerissa",
          "salmiakkimakeisten valmistus",
          "suklaan valmistus",
          "toffeen valmistus",
          "valkoisen suklaan valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1083",
    "level": 4,
    "code": "1083",
    "order": 2010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/108",
    "parentCode": "108",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teen ja kahvin valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10830",
    "level": 5,
    "code": "10830",
    "order": 2020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1083",
    "parentCode": "1083",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teen ja kahvin valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- kahvin paahtaminen ja jauhaminen\r\n- kofeiinittoman kahvin valmistus\r\n- kahvituotteiden valmistus:\r\n- - murukahvin valmistus\r\n- - kahviuutteiden, -esanssien ja -tiivisteiden valmistus\r\n- teen, mate- ja rooibus-teen yms. sekoitus, valmistus ja pakkaus\r\n- teehen ja mateehen perustuvien uutteiden, esanssien ja tiivisteiden valmistus\r\n- yrttiuutteiden eli yrttiteen ja hedelmäteen (minttu-, rohtorautayrtti-, kamomilla-, ruusunmarja- yms.) valmistus\r\n- kahvinkorvikkeiden valmistus\r\n",
          "\n- kahvin paahtaminen ja jauhaminen\n- kofeiinittoman kahvin valmistus\n- kahvituotteiden valmistus:\n -- murukahvin valmistus\n -- kahviuutteiden, -esanssien ja -tiivisteiden valmistus\n- teen, mate- ja rooibus-teen yms. sekoitus, valmistus ja pakkaus\n- teehen ja mateehen perustuvien uutteiden, esanssien ja tiivisteiden valmistus\n- yrttiuutteiden eli yrttiteen ja hedelmäteen (minttu-, rohtorautayrtti-, kamomilla-, ruusunmarja- yms.) valmistus\n- kahvinkorvikkeiden valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- maitopohjaisten kahvijuomien valmistus (10510)\r\n- lääkevalmisteina pidettävien yrttihaudenesteiden valmistus (21200)",
          "\n- maitopohjaisten kahvijuomien valmistus (10510)\n- lääkevalmisteina pidettävien yrttihaudenesteiden valmistus (21200)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          "\nteepussien, kahvipussien sekä kahvikapseleiden valmistaminen (täyttäminen)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hedelmäteen valmistus",
          "kahvia sisältävien kahvinkorvikkeiden valmistus",
          "kahvin valmistus",
          "kahvinkorvikkeiden valmistus (paahdetut)",
          "kahvinpaahto ja -jauhatus",
          "kahviuutteiden, -esanssien ja -tiivisteiden valmistus",
          "kofeiinittoman kahvin valmistus",
          "murukahvin valmistus",
          "paahdettujen kahvinkorvikkeiden valmistus",
          "paahdetun sikurijuuren valmistus",
          "paahtimo (kahvi-)",
          "pikakahvijauheiden valmistus",
          "teen sekoitus ja pakkaus",
          "teen valmistus",
          "yrttiteen sekoitus ja pakkaus",
          "yrttiteen valmistus",
          "teepussien, kahvipussien sekä kahvikapseleiden valmistaminen (täyttäminen)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1084",
    "level": 4,
    "code": "1084",
    "order": 2030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/108",
    "parentCode": "108",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10840",
    "level": 5,
    "code": "10840",
    "order": 2040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1084",
    "parentCode": "1084",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus ja sekoitus sekä pakkaus valmistuksen yhteydessä:\r\n- - tomaattipohjaiset maustekastikkeet\r\n- - majoneesivalmisteet\r\n- - sinappijauhe\r\n- - sinappi yms.\r\n- - soijakastike\r\n- etikan ja viinietikan valmistus\r\n- ruokasuolan valmistus, esim. jodisuola\r\n",
          "\n- mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus ja sekoitus sekä pakkaus valmistuksen yhteydessä:\n -- tomaattipohjaiset maustekastikkeet\n -- majoneesivalmisteet\n -- sinappijauhe\n -- sinappi yms.\n -- soijakastike\n- etikan ja viinietikan valmistus\n- ruokasuolan valmistus, esim. jodisuola"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tomaattipyreen valmistus (10390)\r\n- kastikejauheiden ja valmiskastikkeiden valmistus (10890)",
          "\n- tomaattipyreen valmistus (10390)\n- kastikejauheiden ja valmiskastikkeiden valmistus (10890)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          "\nyrttien ja mausteiden kuivaaminen teollisella menetelmällä, jolla yrtit ja mausteet lyofilisoidaan eli kylmäkuivataan"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "etikan valmistus",
          "ketsupin valmistus",
          "majoneesin valmistus",
          "mausteiden pakkaus elintarvikkeiden valmistuksen yhteydessä",
          "mausteiden valmistus",
          "maustekastikkeiden valmistus",
          "maustetehdas",
          "mineraalisuolan valmistus",
          "ruokasuolan valmistus",
          "salaattikastikkeiden valmistus",
          "sinapin valmistus",
          "sinappijauheen valmistus",
          "soijakastikkeen valmistus",
          "tomaattiketsupin valmistus",
          "viinietikan valmistus",
          "yrttisuolan valmistus",
          "yrttien ja mausteiden kuivaaminen teollisella menetelmällä, jolla yrtit ja mausteet lyofilisoidaan eli kylmäkuivataan"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1085",
    "level": 4,
    "code": "1085",
    "order": 2050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/108",
    "parentCode": "108",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Einesten ja valmisruokien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10850",
    "level": 5,
    "code": "10850",
    "order": 2060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1085",
    "parentCode": "1085",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Einesten ja valmisruokien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu einesten ja valmisruokien valmistus. Einekset ja valmisruoat koostuvat kahdesta tai useammasta perusaineesta kuten lihasta, kalasta, pastasta, kasviksista tai hedelmistä. Ne ovat yleensä lämmitystä vaille valmiita ruokia, kuten laatikot, ohukaiset ja mikrossa lämmitettävät valmisruoat.\r\n\r\nEineksiä ovat kylmässä säilytettävät valmisruoat, joiden parasta ennen -päiväys umpeutuu noin kahdessa viikossa pakkaamispäivästä, pakkaamattomat kilo/kappaletavarana myytävät einekset ja valmisruoat, tyhjöpakkaukseen tai suojakaasuun pakatut einekset sekä valmisruokasäilykkeet ja -pakasteet.\r\n\r\nTähän luokkaan ei kuulu välittömästi nautittavaksi tarkoitettujen aterioiden valmistus kuten ravintola-ateriat ja ruokakioskeista ostettava pikaruoka tai pikkusuolainen.\r\n",
          "Tähän kuuluu einesten ja valmisruokien valmistus. Einekset ja valmisruoat koostuvat kahdesta tai useammasta perusaineesta kuten lihasta, kalasta, pastasta, kasviksista tai hedelmistä. Ne ovat yleensä lämmitystä vaille valmiita ruokia, kuten laatikot, ohukaiset ja mikrossa lämmitettävät valmisruoat.\n\nEineksiä ovat kylmässä säilytettävät valmisruoat, joiden parasta ennen -päiväys umpeutuu noin kahdessa viikossa pakkaamispäivästä, pakkaamattomat kilo/kappaletavarana myytävät einekset ja valmisruoat, tyhjöpakkaukseen tai suojakaasuun pakatut einekset sekä valmisruokasäilykkeet ja -pakasteet.\n\nTähän luokkaan ei kuulu välittömästi nautittavaksi tarkoitettujen aterioiden valmistus kuten ravintola-ateriat ja ruokakioskeista ostettava pikaruoka tai pikkusuolainen."
        ],
        "includes": [
          "- einesten ja valmisruokien valmistus lihasta tai siipikarjan lihasta, kalasta, vihanneksista tai juureksista jne.\r\n- - erilaiset laatikkoruoat kuten maksa-, lihamakaroni-, porkkana- ja silakkalaatikot\r\n- - lihapyörykät, kaalikääryleet, kananuggetit\r\n- - valmisruokasäilykkeet kuten hernekeitto\r\n- - valmiit ohukaiset kuten pinaatti- ja veriohukaiset\r\n- - valkosipuliperuna valmisteet\r\n- - pakastetun tai muuten säilyväksi käsitellyn pizzan valmistus\r\n- - burgerit, lihapiirakat, pasteijat, karjalanpiirakat\r\n- - mikrossa lämmitettävät valmisruoat\r\n- - valmiskeitot\r\n- - ruokasalaatit\r\n- - vispipuuro, kerroskiisselit jne.\r\n",
          "\n- einesten ja valmisruokien valmistus lihasta tai siipikarjan lihasta, kalasta, vihanneksista tai juureksista jne.\n -- erilaiset laatikkoruoat kuten maksa-, lihamakaroni-, porkkana- ja silakkalaatikot\n -- lihapyörykät, kaalikääryleet, kananuggetit\n -- valmisruokasäilykkeet kuten hernekeitto\n -- valmiit ohukaiset kuten pinaatti- ja veriohukaiset\n -- valkosipuliperuna valmisteet\n -- pakastetun tai muuten säilyväksi käsitellyn pizzan valmistus\n -- burgerit, lihapiirakat, pasteijat, karjalanpiirakat\n -- mikrossa lämmitettävät valmisruoat\n -- valmiskeitot\n -- ruokasalaatit\n -- vispipuuro, kerroskiisselit jne."
        ],
        "includesAlso": [
          "- paikallis- ja kansallisruokien valmistus (kalakukko, mämmi, lanttulaatikko yms.)\r\n",
          "\n- paikallis- ja kansallisruokien valmistus (kalakukko, mämmi, lanttulaatikko yms.)"
        ],
        "excludes": [
          "- vain yhdestä ainesosasta valmistetut tuore-elintarvikkeet kuten leipäjuusto luokitellaan vastaavaan luokkaan kaksinumerotasolla 10\r\n- vain yhdestä ainesosasta valmistetut säilykkeet kuten sika-nautavalmisteet luokitellaan vastaavaan luokkaan kaksinumerotasolla 10\r\n- ranskanperunoiden ja muiden vastaavien perunoiden valmistus (10310)\r\n- nopeasti pilaantuvien tuoretuotteiden valmistus (10890)\r\n- makkaran valmistus (10130)\r\n- pussikeittojen, liemikuutioiden yms. valmistus (10890)\r\n- kypsentämättömän pizzan valmistus, ei pakastettuna (10890)\r\n- tuorepastan, myös täytetyn, valmistus (10730)",
          "\n- vain yhdestä ainesosasta valmistetut tuore-elintarvikkeet kuten leipäjuusto luokitellaan vastaavaan luokkaan kaksinumerotasolla 10\n- vain yhdestä ainesosasta valmistetut säilykkeet kuten sika-nautavalmisteet luokitellaan vastaavaan luokkaan kaksinumerotasolla 10\n- ranskanperunoiden ja muiden vastaavien perunoiden valmistus (10310)\n- nopeasti pilaantuvien tuoretuotteiden valmistus (10890)\n- makkaran valmistus (10130)\n- pussikeittojen, liemikuutioiden yms. valmistus (10890)\n- kypsentämättömän pizzan valmistus, ei pakastettuna (10890)\n- tuorepastan, myös täytetyn, valmistus (10730)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "burgereiden (eines-) valmistus",
          "eineskeittojen valmistus",
          "einespizzojen valmistus",
          "einessalaattien valmistus",
          "einesten valmistus",
          "einestuotteiden (kala) valmistus",
          "einestuotteiden (kasvis) valmistus",
          "einestuotteiden (liha) valmistus",
          "hampurilaisten (eines-) valmistus",
          "hedelmäjälkiruokien valmistus, säilöntä ja pakastus",
          "hedelmäruokien valmistus",
          "hernekeiton valmistus",
          "janssoninkiusauksen valmistus",
          "kaalikääryleiden valmistus",
          "kaalipiiraiden valmistus",
          "kalaeinesten valmistus",
          "kalakeittojen (eines-) valmistus",
          "kalakukkojen valmistus",
          "kalaruokien valmistus",
          "kalasalaattien valmistus",
          "kananuggettien valmistus",
          "kansallisruokien (eines-) valmistus",
          "karjalanpiirakoiden valmistus",
          "kasvisruokien valmistus",
          "kasvissalaattien valmistus",
          "keittojen valmistus",
          "kerroskiisselien valmistus",
          "kinkkukiusauksen valmistus",
          "kypsentämättömän pizzan valmistus (pakastettu)",
          "lanttulaatikon valmistus",
          "lanttupiiraiden valmistus",
          "lasagnen valmistus",
          "lihakaalilaatikon valmistus",
          "lihakeittojen (eines-) valmistus",
          "lihamakaronilaatikon valmistus",
          "lihaperunasoselaatikon valmistus",
          "lihapiirakoiden valmistus",
          "lihapyöryköiden valmistus",
          "lihasalaattien ja -laatikoiden valmistus",
          "maksalaatikon valmistus",
          "mikrossa lämmitettävien valmisruokien valmistus",
          "mämmin valmistus",
          "paikallisruokien (eines-) valmistus",
          "pakastepizzan valmistus",
          "pakastettujen keittojen valmistus",
          "pakastettujen valmisruokien valmistus",
          "pasteijoiden valmistus",
          "perunalaatikoiden valmistus",
          "pinaattiohukaisten valmistus",
          "pizzojen valmistus tehtaissa",
          "porkkanalaatikon valmistus",
          "ruokasalaattien valmistus",
          "sieniruokien valmistus",
          "silakkalaatikon valmistus",
          "valkosipuliperunoiden (eines) valmistus",
          "valmiiden ohukaisten valmistus",
          "valmisruokapakasteiden valmistus",
          "valmisruokasäilykkeiden valmistus",
          "valmisruokien valmistus",
          "valmisruokien valmistus pastasta",
          "valmisruokien valmistus suurkeittiöille",
          "valmisruokien valmistus teollisesti ravintoloille",
          "veriohukaisten valmistus",
          "vispipuuron valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1086",
    "level": 4,
    "code": "1086",
    "order": 2070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/108",
    "parentCode": "108",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10860",
    "level": 5,
    "code": "10860",
    "order": 2080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1086",
    "parentCode": "1086",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistus:\r\n- - äidinmaidonkorvike\r\n- - vauvan ja pikkulasten ruoat\r\n- - laihdutusruoat ja vastaavat painontarkkailuun tarkoitetut vähäkaloriset ruoat\r\n- - ruokavaliovalmisteet erityisruokavaliota noudattaville esim. diabeetikoille ja keliaakikoille tarkoitetut (glukoosittomat ja gluteenittomat) elintarvikkeet\r\n- - elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu erityisesti urheilijoille korvaamaan kulutusta tai kestämään rasitusta erittäin voimakkaan lihasponnistuksen yhteydessä\r\n",
          "\n- erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistus:\n -- äidinmaidonkorvike\n -- vauvan ja pikkulasten ruoat\n -- laihdutusruoat ja vastaavat painontarkkailuun tarkoitetut vähäkaloriset ruoat\n -- ruokavaliovalmisteet erityisruokavaliota noudattaville esim. diabeetikoille ja keliaakikoille tarkoitetut (glukoosittomat ja gluteenittomat) elintarvikkeet\n -- elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu erityisesti urheilijoille korvaamaan kulutusta tai kestämään rasitusta erittäin voimakkaan lihasponnistuksen yhteydessä"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- urheilu- ja energiajuomien valmistus (11070)",
          "\n- urheilu- ja energiajuomien valmistus (11070)"
        ],
        "changes": [
          "2018"
        ],
        "rulings": [
          "\njyvien prosessointi"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "diabetesravintovalmisteiden valmistus",
          "dieettiravintovalmisteiden tuotanto",
          "dieettiruokien valmistus",
          "energiapatukoiden valmistus",
          "glukoosittomien ravintovalmisteiden valmistus",
          "gluteenittoman leivän valmistus",
          "gluteenittomien leivonnaisten valmistus",
          "gluteenittomien ravintovalmisteiden valmistus",
          "homogenoitujen ravintovalmisteiden tuotanto",
          "keliaakikoille tarkoitettujen ravintovalmisteiden valmistus",
          "laihdutusruokien valmistus",
          "lastenruokien valmistus",
          "painonpudotusaterioiden valmistus",
          "painontarkkailuun tarkoitettujen vähäkaloristen ruokien valmistus",
          "pikkulasten ravintovalmisteiden tuotanto",
          "proteiinipatukoiden valmistus",
          "ravintovalmisteiden (homogenoitujen) tuotanto",
          "vauvanruokien valmistus",
          "äidinmaidonkorvikkeiden valmistus",
          "enteraalisen ravinnon (letkuravinnon) valmistaminen"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1089",
    "level": 4,
    "code": "1089",
    "order": 2090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/108",
    "parentCode": "108",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10890",
    "level": 5,
    "code": "10890",
    "order": 2100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1089",
    "parentCode": "1089",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- keittojen, liemien ja kastikkeiden valmistus tiivisteenä ja jauheena:\r\n- - lihaa, kasviksia, kalaa, äyriäisiä ja nilviäisiä sisältävät esim. pussikeitot\r\n- - liemikuutiot, kastikejauheet\r\n- - valmiskastikkeet\r\n- lihauutteiden ja -mehujen valmistus\r\n- nopeasti pilaantuvien tuoretuotteiden valmistus, kuten:\r\n- - voileivät (kolmioleivät, täytetyt patongit yms.)\r\n- - kypsentämätön pizza, ei pakastettu\r\n- hiivan valmistus\r\n- maidon ja juuston korvaavien tuotteiden valmistus (ei-maitorasvapohjaisten), kuten kasvisrasvapohjaiset juustot ja ruokakermat sekä soija- ja kauramaito\r\n- kanan- ja muiden linnunmunatuotteiden valmistus\r\n- keinotekoisen hunajan ja poltetun sokerin valmistus\r\n- keinotekoisten tiivisteiden ja aromiaineiden valmistus\r\n- ravintolisien ja muualla luokittelemattomien elintarvikkeiden valmistus\r\n",
          "\n- keittojen, liemien ja kastikkeiden valmistus tiivisteenä ja jauheena:\n -- lihaa, kasviksia, kalaa, äyriäisiä ja nilviäisiä sisältävät esim. pussikeitot\n -- liemikuutiot, kastikejauheet\n -- valmiskastikkeet\n- lihauutteiden ja -mehujen valmistus\n- nopeasti pilaantuvien tuoretuotteiden valmistus, kuten:\n -- voileivät (kolmioleivät, täytetyt patongit yms.)\n -- kypsentämätön pizza, ei pakastettu\n- hiivan valmistus\n- maidon ja juuston korvaavien tuotteiden valmistus (ei-maitorasvapohjaisten), kuten kasvisrasvapohjaiset juustot ja ruokakermat sekä soija- ja kauramaito\n- kanan- ja muiden linnunmunatuotteiden valmistus\n- keinotekoisen hunajan ja poltetun sokerin valmistus\n- keinotekoisten tiivisteiden ja aromiaineiden valmistus\n- ravintolisien ja muualla luokittelemattomien elintarvikkeiden valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- hedelmistä ja vihanneksista valmistetut tuore-elintarvikkeet (10390)\r\n- valmiskeittojen valmistus (10850)\r\n- pakastepizzan valmistus (10850)\r\n- paikallis- ja kansallisruokien valmistus kuten kalakukko, mämmi jne. (10850)\r\n- välittömästi valmistuksen jälkeen ja paikan päällä esim. kahvilassa, nautittavaksi tarkoitettujen tuoretuotteiden valmistus (56)",
          "\n- hedelmistä ja vihanneksista valmistetut tuore-elintarvikkeet (10390)\n- valmiskeittojen valmistus (10850)\n- pakastepizzan valmistus (10850)\n- paikallis- ja kansallisruokien valmistus kuten kalakukko, mämmi jne. (10850)\n- välittömästi valmistuksen jälkeen ja paikan päällä esim. kahvilassa, nautittavaksi tarkoitettujen tuoretuotteiden valmistus (56)"
        ],
        "changes": [
          "20.6.2016 0:00:00"
        ],
        "rulings": [
          "\nostetun hunajan jalostus (juoksevaksi prosessointi ja suodatus)"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "elintarvikkeiden lisäaineiden valmistus",
          "hiivan valmistus",
          "hunajan (keinotekoisen) valmistus",
          "jauheiden (kuivien keitto-) valmistus",
          "jäätelöjauheen valmistus",
          "kalakeittotiivisteiden valmistus",
          "kalaliemien valmistus",
          "kananmunien jalostus",
          "kastikejauheiden valmistus",
          "kasvirasvajuuston valmistus",
          "kasvirasvapohjaisen tuorejuuston valmistus",
          "kauramaidon valmistus",
          "keinotekoisen hunajan valmistus",
          "keinotekoisten aromiaineiden valmistus",
          "keittojauheiden valmistus",
          "keittotiivisteiden valmistus",
          "kolmioleipien valmistus",
          "kypsentämättömän pizzan valmistus (ei pakastettu)",
          "liemikuutioiden valmistus",
          "lihaliemien valmistus",
          "lihauutteiden valmistus",
          "linnunmunien jalostus",
          "luontaisenkaltaisten aromien valmistus",
          "munankeltuaisten ja -valkuaisten tuotanto",
          "pehmeäjäätelöaineiden valmistus",
          "pehmisjäätelöaineiden valmistus",
          "poltetun sokerin valmistus",
          "pussikeittojen valmistus",
          "ravintolisien valmistus",
          "ruokakerman valmistus",
          "soijamaidon valmistus",
          "täytettyjen patonkien valmistus",
          "valmiskastikkeiden valmistus",
          "ostetun hunajan jalostus (juoksevaksi prosessointi ja suodatus)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/109",
    "level": 3,
    "code": "109",
    "order": 2110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Eläinten ruokien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "eläinten ruokien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1091",
    "level": 4,
    "code": "1091",
    "order": 2120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/109",
    "parentCode": "109",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kotieläinten rehujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10910",
    "level": 5,
    "code": "10910",
    "order": 2130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1091",
    "parentCode": "1091",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kotieläinten rehujen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- maatilatalouden eläimille tarkoitetun rehun, väkirehun ja lisäravinnon valmistus\r\n- sekoittamattoman rehun valmistus maatilatalouden eläimille\r\n- teurasjätteen käsittely kotieläinten rehujen valmistamiseksi\r\n- viljan jauhaminen kotieläinten rehuksi\r\n",
          "\n- maatilatalouden eläimille tarkoitetun rehun, väkirehun ja lisäravinnon valmistus\n- sekoittamattoman rehun valmistus maatilatalouden eläimille\n- teurasjätteen käsittely kotieläinten rehujen valmistamiseksi\n- viljan jauhaminen kotieläinten rehuksi"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- kalajauhon valmistus rehuksi (10200)\r\n- öljykakkujen valmistus (10410)\r\n- maatiloilla tapahtuva rehun valmistus (01)\r\n- toiminta, jonka seurauksena oleva sivutuote voidaan hyödyntää eläinten rehuna ilman erillisiä toimenpiteitä, esim. öljysiemenet (10410), viljan jauhatusjätteet (10610) jne.",
          "\n- kalajauhon valmistus rehuksi (10200)\n- öljykakkujen valmistus (10410)\n- maatiloilla tapahtuva rehun valmistus (01)\n- toiminta, jonka seurauksena oleva sivutuote voidaan hyödyntää eläinten rehuna ilman erillisiä toimenpiteitä, esim. öljysiemenet (10410), viljan jauhatusjätteet (10610) jne."
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "aiv-rehun valmistus maataloudesta erillään",
          "eläimille (maatilatalouden) tark. ruokien ja rehujen valmistus",
          "kalanrehun valmistus",
          "kotieläinten rehujen valmistus",
          "rahtimylly (kotieläinten rehun valmistus)",
          "rahtityö (rehun valmistus)",
          "rehujen valmistus",
          "rehujen valmistus teurasjätteistä",
          "viljan jauhaminen kotieläinten rehuksi",
          "väkirehun valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1092",
    "level": 4,
    "code": "1092",
    "order": 2140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/109",
    "parentCode": "109",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lemmikkieläinten ruokien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10920",
    "level": 5,
    "code": "10920",
    "order": 2150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1092",
    "parentCode": "1092",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Lemmikkieläinten ruokien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- lemmikkieläinten ruokien valmistus (koirille, kissoille, jyrsijöille, linnuille, akvaariokaloille yms.)\r\n- teurasjätteen käsittely lemmikkieläinten ruokien valmistamiseksi\r\n",
          "\n- lemmikkieläinten ruokien valmistus (koirille, kissoille, jyrsijöille, linnuille, akvaariokaloille yms.)\n- teurasjätteen käsittely lemmikkieläinten ruokien valmistamiseksi"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- kalajauhon valmistus rehuksi (10200)\r\n- öljykakkujen valmistus (10410)\r\n- toiminta, jonka seurauksena oleva sivutuote voidaan hyödyntää lemmikkieläinten ruokana ilman erillisiä toimenpiteitä, esim. öljysiemenet (10410), viljan jauhatusjätteet (10610) jne.",
          "\n- kalajauhon valmistus rehuksi (10200)\n- öljykakkujen valmistus (10410)\n- toiminta, jonka seurauksena oleva sivutuote voidaan hyödyntää lemmikkieläinten ruokana ilman erillisiä toimenpiteitä, esim. öljysiemenet (10410), viljan jauhatusjätteet (10610) jne."
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "akvaariokalojen ruokien valmistus",
          "jyrsijänruokien valmistus",
          "kalanruokien (akvaario) valmistus",
          "kissanruokien valmistus",
          "koiranruokien valmistus",
          "lemmikkieläinten ruokien valmistus",
          "linnunruokien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/11",
    "level": 2,
    "code": "11",
    "order": 2160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/C",
    "parentCode": "C",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Juomien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu juomien valmistus, kuten alkoholittomat juomat, kivennäisvedet, pääasiassa käymisteitse valmistetut alkoholijuomat, olut ja viini, sekä tislatut alkoholijuomat.\r\n",
          "Tähän kuuluu juomien valmistus, kuten alkoholittomat juomat, kivennäisvedet, pääasiassa käymisteitse valmistetut alkoholijuomat, olut ja viini, sekä tislatut alkoholijuomat."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- aitojen hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus (10320)\r\n- maitopohjaisten alkoholittomien juomien valmistus (10510)\r\n- kahvi-, tee- ja matetuotteiden valmistus (10830)",
          "\n- aitojen hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus (10320)\n- maitopohjaisten alkoholittomien juomien valmistus (10510)\n- kahvi-, tee- ja matetuotteiden valmistus (10830)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/110",
    "level": 3,
    "code": "110",
    "order": 2170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Juomien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "funktionaalisten juomien valmistus",
          "terveysvaikutteisten juomien valmistus",
          "juomien valmistus",
          "pullotus (juomien valmistuksen yhteydessä)"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1101",
    "level": 4,
    "code": "1101",
    "order": 2180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/110",
    "parentCode": "110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen; etyylialkoholin valmistus käymisteitse"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/11010",
    "level": 5,
    "code": "11010",
    "order": 2190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1101",
    "parentCode": "1101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen; etyylialkoholin valmistus käymisteitse"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tislaamalla tehtyjen alkoholijuomien valmistus: vodka, viski, konjakki, gini, likööri, yms.\r\n- tislattua etyylialkoholia sisältävien juomien sekoittaminen\r\n- tislattujen alkoholijuomien sekoittaminen\r\n- puhtaan väkiviinan valmistus\r\n",
          "\n- tislaamalla tehtyjen alkoholijuomien valmistus: vodka, viski, konjakki, gini, likööri, yms.\n- tislattua etyylialkoholia sisältävien juomien sekoittaminen\n- tislattujen alkoholijuomien sekoittaminen\n- puhtaan väkiviinan valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tislaamattomien alkoholijuomien valmistus (11020-11050)\r\n- synteettisen etyylialkoholin valmistus (20140)\r\n- alkoholin valmistus käymistuotteista muuhun kuin juomien valmistamiseen (20140)\r\n- pelkkä pullotus ja etiketöinti (46340, jos osa tukkukauppaa ja 82920, jos palkkio- tai sopimusperusteista toimintaa)",
          "\n- tislaamattomien alkoholijuomien valmistus (11020-11050)\n- synteettisen etyylialkoholin valmistus (20140)\n- alkoholin valmistus käymistuotteista muuhun kuin juomien valmistamiseen (20140)\n- pelkkä pullotus ja etiketöinti (46340, jos osa tukkukauppaa ja 82920, jos palkkio- tai sopimusperusteista toimintaa)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alkoholijuomien (tislattua etyylialkoholia sisältävien) valmistus",
          "alkoholijuomien (tislattujen) valmistus",
          "alkoholijuomien valmistus tislaamalla",
          "alkoholin (etyyli-) valmistus",
          "etanolin valmistus",
          "etyylialkoholin pullotus",
          "etyylialkoholin valmistus",
          "ginin valmistus ja pullotus",
          "konjakin valmistus ja pullotus",
          "liköörin valmistus ja pullotus",
          "pontikan valmistus",
          "rommin valmistus ja pullotus",
          "tislattujen alkoholijuomien valmistus",
          "viinan (etyylialkoholin) valmistus",
          "viljaväkiviinan (raa'an ja puhtaan) valmistus",
          "viskin valmistus ja pullotus",
          "vodkan valmistus ja pullotus",
          "väkiviinan (pirtu) valmistus",
          "väkiviinanpoltto ja puhdistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1102",
    "level": 4,
    "code": "1102",
    "order": 2200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/110",
    "parentCode": "110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Viinin valmistus rypäleistä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/11020",
    "level": 5,
    "code": "11020",
    "order": 2210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1102",
    "parentCode": "1102",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Viinin valmistus rypäleistä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- viinin valmistus rypäleistä\r\n- kuohuviinin valmistus\r\n- viinin valmistus tiivistetystä käymättömästä rypälemehusta\r\n- viinin sekoittaminen ja puhdistus\r\n- alkoholittoman tai vain vähän alkoholia sisältävän rypäleviinin valmistus\r\n",
          "\n- viinin valmistus rypäleistä\n- kuohuviinin valmistus\n- viinin valmistus tiivistetystä käymättömästä rypälemehusta\n- viinin sekoittaminen ja puhdistus\n- alkoholittoman tai vain vähän alkoholia sisältävän rypäleviinin valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- viinin valmistus hedelmistä ja marjoista (11030)\r\n- pelkkä pullotus ja etiketöinti (46340, jos osa tukkukauppaa ja 82920, jos palkkio- tai sopimusperusteista toimintaa)",
          "\n- viinin valmistus hedelmistä ja marjoista (11030)\n- pelkkä pullotus ja etiketöinti (46340, jos osa tukkukauppaa ja 82920, jos palkkio- tai sopimusperusteista toimintaa)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alkoholittoman rypäleviinin valmistus",
          "helmeilevien viinien valmistus tuoreista rypäleistä",
          "kuohuviinien valmistus tuoreista rypäleistä",
          "rypäleviinien valmistus",
          "viinien (rypäle-) pullotus valmistuksen yhteydessä",
          "viinien valmistus rypäleistä käymisteitse",
          "viinin valmistus rypäleistä"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1103",
    "level": 4,
    "code": "1103",
    "order": 2220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/110",
    "parentCode": "110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/11030",
    "level": 5,
    "code": "11030",
    "order": 2230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1103",
    "parentCode": "1103",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tislaamattomien alkoholijuomien valmistus käymisteitse: siideri ja muut hedelmä- ja marjaviinit, sake\r\n- hedelmistä tai marjoista valmistettua viiniä sisältävien juomasekoitusten valmistus\r\n",
          "\n- tislaamattomien alkoholijuomien valmistus käymisteitse: siideri ja muut hedelmä- ja marjaviinit, sake\n- hedelmistä tai marjoista valmistettua viiniä sisältävien juomasekoitusten valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- viinin valmistus rypäleistä (11020)\r\n- pelkkä pullotus ja etiketöinti (46340 jos osa tukkukauppaa ja 82920 jos palkkio- tai sopimusperusteista toimintaa)",
          "\n- viinin valmistus rypäleistä (11020)\n- pelkkä pullotus ja etiketöinti (46340 jos osa tukkukauppaa ja 82920 jos palkkio- tai sopimusperusteista toimintaa)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hedelmäviinien valmistus käymisteitse",
          "marjaviinien valmistus käymisteitse",
          "omenaviinin valmistus käymisteitse",
          "siiderin valmistus",
          "viinien (marja-, hedelmä- ym.) pullotus valmistuksen yhteydessä",
          "viinien valmistus hedelmistä ja kasvinosista käymisteitse",
          "viinien valmistus marjoista käymisteitse",
          "viinitilat"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1104",
    "level": 4,
    "code": "1104",
    "order": 2240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/110",
    "parentCode": "110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/11040",
    "level": 5,
    "code": "11040",
    "order": 2250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1104",
    "parentCode": "1104",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- vermutin ja muiden tislaamattomien juomien valmistus\r\n- alkoholipitoisten juomasekoitusten valmistus ml. long drink -juomat\r\n- väkevät hedelmäviinit ja maustetut viinipohjaiset juomat ml. glögit\r\n- virvoitusjuomien ja oluen tai viinin sekoitukset\r\n",
          "\n- vermutin ja muiden tislaamattomien juomien valmistus\n- alkoholipitoisten juomasekoitusten valmistus ml. long drink -juomat\n- väkevät hedelmäviinit ja maustetut viinipohjaiset juomat ml. glögit\n- virvoitusjuomien ja oluen tai viinin sekoitukset"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- pelkkä pullotus ja etiketöinti (46340 jos osa tukkukauppaa ja 82920 jos palkkio- tai sopimusperusteista toimintaa)",
          "\n- pelkkä pullotus ja etiketöinti (46340 jos osa tukkukauppaa ja 82920 jos palkkio- tai sopimusperusteista toimintaa)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alkoholijuomasekoitusten (long drink) valmistus",
          "long drink -juomien valmistus",
          "lonkeron valmistus",
          "maustettujen viinien valmistus tuoreista rypäleistä",
          "vermutin yms. valmistus ja pullotus",
          "viinien (maustettujen) pullotus valmistuksen yhteydessä",
          "viinien (maustettujen) valmistus",
          "viinipohjaisten glögien valmistus",
          "väkevien hedelmäviinien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1105",
    "level": 4,
    "code": "1105",
    "order": 2260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/110",
    "parentCode": "110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Oluen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/11050",
    "level": 5,
    "code": "11050",
    "order": 2270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1105",
    "parentCode": "1105",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Oluen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- mallasjuomien, kuten oluen, portterin ja sahdin valmistus\r\n- alkoholittoman tai vain vähän alkoholia sisältävän oluen ja talouskaljan valmistus\r\n",
          "\n- mallasjuomien, kuten oluen, portterin ja sahdin valmistus\n- alkoholittoman tai vain vähän alkoholia sisältävän oluen ja talouskaljan valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- mallasuutteen valmistus (11060)",
          "\n- mallasuutteen valmistus (11060)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alkoholittoman oluen valmistus",
          "mallasjuomien valmistus",
          "oluen valmistus",
          "olutpanimo",
          "olutvierteen valmistus",
          "portterin valmistus",
          "sahdin valmistus",
          "sahtivierteen valmistus",
          "talouskaljan valmistus",
          "vierteen (olut- ja sahti-) valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1106",
    "level": 4,
    "code": "1106",
    "order": 2280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/110",
    "parentCode": "110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maltaiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/11060",
    "level": 5,
    "code": "11060",
    "order": 2290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1106",
    "parentCode": "1106",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Maltaiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- maltaiden ja mallasuutteen valmistus",
          "\n- maltaiden ja mallasuutteen valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "mallasuutteen valmistus",
          "maltaiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1107",
    "level": 4,
    "code": "1107",
    "order": 2300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/110",
    "parentCode": "110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesien ja muiden pullotettujen vesien tuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/11070",
    "level": 5,
    "code": "11070",
    "order": 2310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1107",
    "parentCode": "1107",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesien ja muiden pullotettujen vesien tuotanto"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- alkoholittomien virvoitusjuomien valmistus (pl. alkoholiton olut ja viini):\r\n- - kivennäisvesien ja muiden pullotettujen vesien tuotanto\r\n- - virvoitusjuomien valmistus: alkoholittomat maustetut ja/tai makeutetut virvoitusjuomat: limonadit, hedelmä-, kola- ja tonic-juomat, jäätee, sima yms.\r\n- - urheilu- ja energiajuomien valmistus\r\n- vain vähän alkoholia sisältävien virvoitusjuomien ja long drink -juomien valmistus\r\n",
          "\n- alkoholittomien virvoitusjuomien valmistus (pl. alkoholiton olut ja viini):\n -- kivennäisvesien ja muiden pullotettujen vesien tuotanto\n -- virvoitusjuomien valmistus: alkoholittomat maustetut ja/tai makeutetut virvoitusjuomat: limonadit, hedelmä-, kola- ja tonic-juomat, jäätee, sima yms.\n -- urheilu- ja energiajuomien valmistus\n- vain vähän alkoholia sisältävien virvoitusjuomien ja long drink -juomien valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- aitojen hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus (10320)\r\n- täys- ja tuoremehujen sekä nektarien valmistus (10320)\r\n- maitopohjaisten alkoholittomien juomien valmistus (10510)\r\n- kahvi-, tee- ja matetuotteiden valmistus (10830)\r\n- alkoholia sisältävien juomasekoitusten valmistus (11010-11040)\r\n- alkoholittoman viinin valmistus rypäleistä (11020)\r\n- alkoholittoman oluen valmistus (11050)\r\n- jään valmistus (35301)\r\n- pelkkä pullotus ja etiketöinti (46340, jos osa tukkukauppaa ja 82920, jos palkkio- tai sopimusperusteista toimintaa)",
          "\n- aitojen hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus (10320)\n- täys- ja tuoremehujen sekä nektarien valmistus (10320)\n- maitopohjaisten alkoholittomien juomien valmistus (10510)\n- kahvi-, tee- ja matetuotteiden valmistus (10830)\n- alkoholia sisältävien juomasekoitusten valmistus (11010-11040)\n- alkoholittoman viinin valmistus rypäleistä (11020)\n- alkoholittoman oluen valmistus (11050)\n- jään valmistus (35301)\n- pelkkä pullotus ja etiketöinti (46340, jos osa tukkukauppaa ja 82920, jos palkkio- tai sopimusperusteista toimintaa)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "alkoholittomien ns. virvoitusjuomien valmistus",
          "energiajuomien valmistus",
          "juomien (alkoholittomien) valmistus",
          "jääteen valmistus",
          "kivennäisveden valmistus",
          "limonadin valmistus",
          "lähdeveden pullotus",
          "mineraaliveden valmistus",
          "pullotettujen vesien tuotanto",
          "pullotus (veden ja lähdeveden)",
          "siman valmistus",
          "tonic-vesien valmistus",
          "urheilujuomien valmistus",
          "veden pullotus",
          "virvoitusjuomien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/12",
    "level": 2,
    "code": "12",
    "order": 2320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/C",
    "parentCode": "C",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tupakkatuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän luokkaan kuuluu tupakkakasvin käsittely suoraan kulutukseen sopivaan muotoon.",
          "Tähän luokkaan kuuluu tupakkakasvin käsittely suoraan kulutukseen sopivaan muotoon."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/120",
    "level": 3,
    "code": "120",
    "order": 2330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tupakkatuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1200",
    "level": 4,
    "code": "1200",
    "order": 2340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/120",
    "parentCode": "120",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tupakkatuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/12000",
    "level": 5,
    "code": "12000",
    "order": 2350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1200",
    "parentCode": "1200",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tupakkatuotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tupakkatuotteiden valmistus: savukkeet, sätkätupakka, sikarit, piipputupakka, purutupakka, nuuska\r\n- tupakan ruotiminen ja kuivatus\r\n",
          "\n- tupakkatuotteiden valmistus: savukkeet, sätkätupakka, sikarit, piipputupakka, purutupakka, nuuska\n- tupakan ruotiminen ja kuivatus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tupakan kasvatus ja esikäsittely (01150, 01630)",
          "\n- tupakan kasvatus ja esikäsittely (01150, 01630)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "nuuskan valmistus",
          "piipputupakan valmistus",
          "purutupakan valmistus",
          "savukkeiden valmistus",
          "sikarien valmistus",
          "sätkätupakan valmistus",
          "tupakkatuotteiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13",
    "level": 2,
    "code": "13",
    "order": 2360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/C",
    "parentCode": "C",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tekstiilien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu tekstiilikuitujen valmistelu ja kehräys, lankojen valmistus ja kankaiden kudonta, neulosten ja neuletuotteiden valmistus; tekstiilien valkaisu, värjäys ja muu viimeistely; sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus, esim. liinavaatteet, huovat, matot, köydet, tavaranpeitteet, purjeet yms.\r\n",
          "Tähän kuuluu tekstiilikuitujen valmistelu ja kehräys, lankojen valmistus ja kankaiden kudonta, neulosten ja neuletuotteiden valmistus; tekstiilien valkaisu, värjäys ja muu viimeistely; sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus, esim. liinavaatteet, huovat, matot, köydet, tavaranpeitteet, purjeet yms."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- vaatteiden valmistus (14)\r\n- luonnonkuitujen kasvatus (01)\r\n- synteettisten tai muuntokuitujen valmistus (20600)",
          "\n- vaatteiden valmistus (14)\n- luonnonkuitujen kasvatus (01)\n- synteettisten tai muuntokuitujen valmistus (20600)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "tekstiilien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/131",
    "level": 3,
    "code": "131",
    "order": 2370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1310",
    "level": 4,
    "code": "1310",
    "order": 2380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13100",
    "level": 5,
    "code": "13100",
    "order": 2390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1310",
    "parentCode": "1310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu tekstiilikuitujen valmistelu sekä kuitujen kehräys erilaisista raaka-aineista, kuten silkki, puuvilla, villa sekä muut eläin- ja kasvikuidut, teko- ja keinokuidut, paperi, lasi yms.\r\n",
          "Tähän kuuluu tekstiilikuitujen valmistelu sekä kuitujen kehräys erilaisista raaka-aineista, kuten silkki, puuvilla, villa sekä muut eläin- ja kasvikuidut, teko- ja keinokuidut, paperi, lasi yms."
        ],
        "includes": [
          "- tekstiilikuitujen valmistelu\r\n- - silkin rullaus ja puhdistus\r\n- - rasvan poistaminen villasta, karbonoiminen, kerityn villan värjäys\r\n- - minkä tahansa eläin-, kasvi- tai tekokuidun karstaus ja kampaus\r\n- lankojen kehräys ja valmistus kudontaa ja ompelua varten, myyntiin tai edelleen jalostettavaksi\r\n- - pellavan lihtaus\r\n- - synteettisen- ja muuntokuitufilamenttilangan pintakäsittely ja värjäys, kiertäminen, kertaaminen ja kertokertaaminen\r\n- ompelulangan valmistus\r\n",
          "\n- tekstiilikuitujen valmistelu\n -- silkin rullaus ja puhdistus\n -- rasvan poistaminen villasta, karbonoiminen, kerityn villan värjäys\n -- minkä tahansa eläin-, kasvi- tai tekokuidun karstaus ja kampaus\n- lankojen kehräys ja valmistus kudontaa ja ompelua varten, myyntiin tai edelleen jalostettavaksi\n -- pellavan lihtaus\n -- synteettisen- ja muuntokuitufilamenttilangan pintakäsittely ja värjäys, kiertäminen, kertaaminen ja kertokertaaminen\n- ompelulangan valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "- paperilangan valmistus\r\n- lasilangan valmistus\r\n",
          "\n- paperilangan valmistus\n- lasilangan valmistus"
        ],
        "excludes": [
          "- maatalouden yhteydessä tehtävät esivalmistelut, esim. juutin, pellavan yms. liotus (01160), puuvillan puhdistus (01630)\r\n- synteettisten- tai muuntokuitujen ja -touvien valmistus, yksinkertaisen langan ml. erikoisluja lanka ja mattojen valmistukseen tarkoitettu lanka valmistus synteettisistä tai muuntokuiduista (20600)\r\n- lasikuitujen valmistus (23140)",
          "\n- maatalouden yhteydessä tehtävät esivalmistelut, esim. juutin, pellavan yms. liotus (01160), puuvillan puhdistus (01630)\n- synteettisten- tai muuntokuitujen ja -touvien valmistus, yksinkertaisen langan ml. erikoisluja lanka ja mattojen valmistukseen tarkoitettu lanka valmistus synteettisistä tai muuntokuiduista (20600)\n- lasikuitujen valmistus (23140)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kampavillakuitujen valmistus",
          "kampavillalangan ja sen kaltaisten lankojen valmistus",
          "kampavillatyyppisten kuitujen käsittely",
          "karstaus (lankojen)",
          "karstavillakuitujen valmistus",
          "karstavillalangan ja sen kaltaisten lankojen valmistus",
          "karstavillatyyppisten kuitujen käsittely",
          "kehruu (lankojen)",
          "kuitujen (tekstiili-) valmistus",
          "lankatehdas",
          "lankojen pesu, käherrys ja kiharrus",
          "lankojen valkaisu, värjäys ja viimeistely valmistuksen yhteydessä",
          "lankojen valmistus",
          "lasilangan valmistus",
          "muuntokuitujen kehruu",
          "neule- tai virkkuulangan valmistus",
          "ompelulangan valmistus",
          "paperilangan valmistus",
          "pellavakuitujen valmistus",
          "pellavalangan ja sen kaltaisten lankojen valmistus",
          "pellavalangan valmistus",
          "pellavan lihtaus",
          "puuvillakuitujen valmistus",
          "puuvillalangan ja sen kaltaisten lankojen valmistus",
          "puuvillalangan valmistus",
          "puuvillatyyppisten kuitujen käsittely, puhdistus ja karstaus",
          "rasvan poistaminen villasta",
          "silkin käsittely, puhdistus, kehruu ja värjäys",
          "silkkijätteiden karstaus ja kampaus",
          "silkkikuitujen valmistus",
          "silkkilangan ja sen kaltaisten lankojen valmistus",
          "silkkilangan valmistus",
          "synteettisten kuitujen kehruu",
          "tekokuitufilamenttien kertaus ja kiharrus",
          "tekokuituisten tekstiilimateriaalien karstaus ja kampaus",
          "tekokuitulangan valmistus",
          "tekokuitulankojen (puuvillatyyppisten) valmistus",
          "tekstiilikuitujen kehruu",
          "teksturointi (lankojen)",
          "villalangan valmistus",
          "villan värjäys"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/132",
    "level": 3,
    "code": "132",
    "order": 2400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kankaiden kudonta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1320",
    "level": 4,
    "code": "1320",
    "order": 2410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/132",
    "parentCode": "132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kankaiden kudonta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13200",
    "level": 5,
    "code": "13200",
    "order": 2420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1320",
    "parentCode": "1320",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kankaiden kudonta"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu tekstiilien kudonta erilaisista materiaaleista, kuten silkistä, villasta tai muista eläin-, kasvi- tai synteettisistä kuiduista, paperista tai lasista.\r\n",
          "Tähän kuuluu tekstiilien kudonta erilaisista materiaaleista, kuten silkistä, villasta tai muista eläin-, kasvi- tai synteettisistä kuiduista, paperista tai lasista."
        ],
        "includes": [
          "- puuvilla-, karstavilla-, kampavilla- ja silkkikankaiden ja niiden kaltaisten kankaiden kudonta ml. sekoitelangoista ja muuntokuitu- tai synteettisestä langasta valmistetut kankaat\r\n- kankaiden kudonta pellava-, rami-, hamppu-, juutti- tai niinikuiduista tai erikoislangoista\r\n",
          "\n- puuvilla-, karstavilla-, kampavilla- ja silkkikankaiden ja niiden kaltaisten kankaiden kudonta ml. sekoitelangoista ja muuntokuitu- tai synteettisestä langasta valmistetut kankaat\n- kankaiden kudonta pellava-, rami-, hamppu-, juutti- tai niinikuiduista tai erikoislangoista"
        ],
        "includesAlso": [
          "- nukka-, chenille-, frotee-, harso- yms. kankaiden kudonta\r\n- turkisjäljitelmien valmistus kutomalla\r\n- lasikuitukudelmien valmistus\r\n- kudottujen hiilikuitu- ja aramidikuitukudelmien valmistus\r\n",
          "\n- nukka-, chenille-, frotee-, harso- yms. kankaiden kudonta\n- turkisjäljitelmien valmistus kutomalla\n- lasikuitukudelmien valmistus\n- kudottujen hiilikuitu- ja aramidikuitukudelmien valmistus"
        ],
        "excludes": [
          "- neulekankaiden valmistus, turkisjäljitelmien valmistus neulomalla (13910)\r\n- lattianpäällysteiden valmistus tekstiiliaineesta (13930)\r\n- nauhojen ja muiden kapeiden kudonnaisten valmistus (13960)\r\n- huovutetun kankaan valmistus (13990)",
          "\n- neulekankaiden valmistus, turkisjäljitelmien valmistus neulomalla (13910)\n- lattianpäällysteiden valmistus tekstiiliaineesta (13930)\n- nauhojen ja muiden kapeiden kudonnaisten valmistus (13960)\n- huovutetun kankaan valmistus (13990)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "chenillen kudonta",
          "froteekankaiden kudonta",
          "hamppukankaiden kudonta",
          "harsokankaiden kudonta",
          "juuttikankaiden kudonta",
          "kampavillakankaan ja sen kaltaisten kankaiden kudonta",
          "kankaan valmistus turpeesta",
          "kankaiden (tekstiili-) valmistus",
          "kankaiden kudonta",
          "kankaiden kudonta nokkosesta",
          "kankaiden kudonta turpeesta",
          "kankaiden viimeistely kudontatoimipaikassa",
          "karstavillakankaan ja sen kaltaisten kankaiden kudonta",
          "kudosten (tekstiilikankaiden) valmistus",
          "kudottujen aramidikuitulankojen valmistus",
          "kudottujen hiilikuitulankojen valmistus",
          "lasikuitukudelmien valmistus",
          "muuntokuitukankaiden kudonta",
          "nukkakankaiden kudonta",
          "pellavakankaiden kudonta",
          "polypropeenikankaiden valmistus",
          "puuvillakankaiden ja sen kaltaisten kankaiden kudonta",
          "sametin valmistus",
          "sekoitekankaiden kudonta",
          "silkkikankaiden ja sen kaltaisten kankaiden kudonta",
          "tekokuitukankaiden kudonta",
          "tekstiilikankaiden kudonta",
          "turkisjäljitelmien valmistus kutomalla",
          "villakankaiden kudonta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/133",
    "level": 3,
    "code": "133",
    "order": 2430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tekstiilien viimeistely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1330",
    "level": 4,
    "code": "1330",
    "order": 2440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/133",
    "parentCode": "133",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tekstiilien viimeistely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13300",
    "level": 5,
    "code": "13300",
    "order": 2450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1330",
    "parentCode": "1330",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tekstiilien viimeistely"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu tekstiilien ja tekstiilituotteiden, myös vaatteiden, viimeistelypalvelut muutoin kuin valmistuksen yhteydessä:\r\n- tekstiilikuitujen, lankojen, kankaiden ja tekstiilituotteiden, ml. vaatteiden, valkaisu ja värjäys\r\n- tekstiilien ja tekstiilituotteiden, myös vaatteiden jälkikäsittely: kuivaus, höyrytys, kutistaminen, sanforointi ja merserointi\r\n- farmareiden haalistaminen ja muu käsittely\r\n- tekstiilien laskostus ja sen kaltainen työ\r\n- tekstiilien vedenpitäväksi tekeminen, päällystäminen, kyllästäminen tai kumilla käsitteleminen\r\n- tekstiilien ja vaatteiden painaminen\r\n- tekstiilien ja vaatteiden brodeeraus\r\n",
          "Tähän kuuluu tekstiilien ja tekstiilituotteiden, myös vaatteiden, viimeistelypalvelut muutoin kuin valmistuksen yhteydessä:\n- tekstiilikuitujen, lankojen, kankaiden ja tekstiilituotteiden, ml. vaatteiden, valkaisu ja värjäys\n- tekstiilien ja tekstiilituotteiden, myös vaatteiden jälkikäsittely: kuivaus, höyrytys, kutistaminen, sanforointi ja merserointi\n- farmareiden haalistaminen ja muu käsittely\n- tekstiilien laskostus ja sen kaltainen työ\n- tekstiilien vedenpitäväksi tekeminen, päällystäminen, kyllästäminen tai kumilla käsitteleminen\n- tekstiilien ja vaatteiden painaminen\n- tekstiilien ja vaatteiden brodeeraus"
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- kumilla kyllästettyjen, päällystettyjen tai laminoitujen kankaiden valmistus; pääasiallisena materiaalina on kumi (22190)",
          "\n- kumilla kyllästettyjen, päällystettyjen tai laminoitujen kankaiden valmistus; pääasiallisena materiaalina on kumi (22190)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "brodeeraus (tekstiilien)",
          "farmarien haalistaminen",
          "farmarien valkaisu",
          "kankaiden viimeistely erillisessä toimipaikassa",
          "kutistaminen (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa",
          "kuvioiden painaminen (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa",
          "kyllästys (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa",
          "mankelointi (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa",
          "mattojen värjääminen",
          "nahkavaatteiden viimeistely",
          "nukkaus (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa",
          "painaminen (t-paitojen yms.)",
          "painaminen (t-paitojen yms.) asiakkaan odottaessa",
          "pliseeraus",
          "päällystys (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa",
          "tekstiilien brodeeraus",
          "tekstiilien merserointi",
          "tekstiilien painaminen",
          "tekstiilien painaminen asiakkaan odottaessa",
          "tekstiilien sanforointi",
          "tekstiilien silkkipainanta",
          "tekstiilien viimeistely erillisessä toimipaikassa",
          "tekstiilipainanta",
          "tekstiilipainanta asiakkaan odottaessa",
          "tekstiilituotteiden brodeeraus",
          "vaatteiden brodeeraus",
          "vaatteiden silkkipainanta",
          "vaatteiden värjääminen",
          "valkaisu (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa",
          "viimeistely (nahkavaatteiden) erillisessä toimipaikassa",
          "viimeistely (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa",
          "värjäys (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/139",
    "level": 3,
    "code": "139",
    "order": 2460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muiden tekstiilituotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu tekstiilituotteiden sekä sovitettujen tekstiilituotteiden, kuten mattojen, köysien, kudottujen nauhojen, koristeiden yms. valmistus. Vaatteiden valmistus kuuluu kuitenkin luokkaan 14.",
          "Tähän kuuluu tekstiilituotteiden sekä sovitettujen tekstiilituotteiden, kuten mattojen, köysien, kudottujen nauhojen, koristeiden yms. valmistus. Vaatteiden valmistus kuuluu kuitenkin luokkaan 14."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1391",
    "level": 4,
    "code": "1391",
    "order": 2470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/139",
    "parentCode": "139",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Neulosten valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13910",
    "level": 5,
    "code": "13910",
    "order": 2480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1391",
    "parentCode": "1391",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Neulosten valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- neulekankaiden ja -kudosten valmistus:\r\n- - trikookankaat\r\n- - nukka- ja froteeneulekankaat\r\n- - neulottujen verkko- ja verhokankaiden valmistus Raschel-tyyppisellä tai vastaavalla koneella\r\n- - muut neulekankaat ja -kudokset\r\n- turkisjäljitelmien valmistus neulomalla\r\n",
          "\n- neulekankaiden ja -kudosten valmistus:\n -- trikookankaat\n -- nukka- ja froteeneulekankaat\n -- neulottujen verkko- ja verhokankaiden valmistus Raschel-tyyppisellä tai vastaavalla koneella\n -- muut neulekankaat ja -kudokset\n- turkisjäljitelmien valmistus neulomalla"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- kudottujen nukka-, chenille-, frotee- yms. kankaiden valmistus (13200)\r\n- neulottujen pitsimäisten verkko- ja verhokankaiden valmistus Raschel-tyyppisellä tai vastaavalla koneella (13990)\r\n- neulevaatteiden valmistus (14390)",
          "\n- kudottujen nukka-, chenille-, frotee- yms. kankaiden valmistus (13200)\n- neulottujen pitsimäisten verkko- ja verhokankaiden valmistus Raschel-tyyppisellä tai vastaavalla koneella (13990)\n- neulevaatteiden valmistus (14390)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "froteeneulosten valmistus",
          "joustofroteekankaiden valmistus",
          "kankaiden (neule-) valmistus",
          "neulekankaiden valmistus",
          "neulosten valmistus",
          "trikookankaiden valmistus",
          "trikoosamettikankaiden valmistus",
          "turkisjäljitelmien valmistus neulomalla"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1392",
    "level": 4,
    "code": "1392",
    "order": 2490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/139",
    "parentCode": "139",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus (pl. vaatteet)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus mistä tahansa tekstiili- tai neulekankaasta tms.:\r\n- sisustustekstiilien valmistus:\r\n- - liinavaatteet, pyyheliinat, keittiötekstiilit\r\n- - peitteet, tyynyt, verhot\r\n- tavaranpeitteet, teltat, purjeet, ulkokaihtimet, autojen ja koneiden irtosuojukset yms.\r\n- liput, kangasjulisteet, viirit yms.\r\n- pöly- ja pesurievut ja vastaavat tuotteet\r\n- laskuvarjot yms.\r\n",
          "Tähän kuuluu sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus mistä tahansa tekstiili- tai neulekankaasta tms.:\n- sisustustekstiilien valmistus:\n- - liinavaatteet, pyyheliinat, keittiötekstiilit\n- - peitteet, tyynyt, verhot\n- tavaranpeitteet, teltat, purjeet, ulkokaihtimet, autojen ja koneiden irtosuojukset yms.\n- liput, kangasjulisteet, viirit yms.\n- pöly- ja pesurievut ja vastaavat tuotteet\n- laskuvarjot yms."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- teknistä tarkoitusta varten valmistettujen tekstiilitavaroiden valmistus (13960)",
          "\n- teknistä tarkoitusta varten valmistettujen tekstiilitavaroiden valmistus (13960)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13921",
    "level": 5,
    "code": "13921",
    "order": 2500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1392",
    "parentCode": "1392",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Sisustustekstiilien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu tuotteiden valmistus mistä tahansa tekstiili- tai neulekankaasta tms.:\r\n- peitot, huovat ja matkahuovat\r\n- vuodeliinavaatteet, pöytä- ja pyyheliinat, keittiötekstiilit\r\n- untuva- ja kuitutäytteiset peitteet, tyynyt, istuintyynyt, makuupussit yms.\r\n- sisustustekstiilien valmistus:\r\n- - verhot, kapat, sisätilojen kaihtimet, päiväpeitteet, huonekalujen irtosuojukset yms.\r\n- - ryijyjen, seinävaatteiden, käsin kudottujen kuvakudosten yms. valmistus\r\n",
          "Tähän kuuluu tuotteiden valmistus mistä tahansa tekstiili- tai neulekankaasta tms.:\n- peitot, huovat ja matkahuovat\n- vuodeliinavaatteet, pöytä- ja pyyheliinat, keittiötekstiilit\n- untuva- ja kuitutäytteiset peitteet, tyynyt, istuintyynyt, makuupussit yms.\n- sisustustekstiilien valmistus:\n- - verhot, kapat, sisätilojen kaihtimet, päiväpeitteet, huonekalujen irtosuojukset yms.\n- - ryijyjen, seinävaatteiden, käsin kudottujen kuvakudosten yms. valmistus\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "- sähköhuopien tekstiiliosien valmistus\r\n",
          "\n- sähköhuopien tekstiiliosien valmistus"
        ],
        "excludes": [
          "- teknistä tarkoitusta varten valmistettujen tekstiilitavaroiden valmistus (13960)",
          "\n- teknistä tarkoitusta varten valmistettujen tekstiilitavaroiden valmistus (13960)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "huonekalujen irtosuojusten valmistus",
          "kaihtimien (tekstiili-, sisätiloihin) valmistus",
          "kierrekaihtimien (sisätiloihin) valmistus",
          "kudosten (käsintehtyjen kuva-) valmistus",
          "kuvakudosten (käsintehtyjen) valmistus",
          "lakanoiden valmistus kankaasta",
          "lakanoiden valmistus kuitukankaasta",
          "lautasliinojen valmistus kankaasta",
          "liinavaatteiden valmistus",
          "makuupussien valmistus",
          "matkahuopien valmistus",
          "peittojen (myös vanu- ja untuva-) valmistus",
          "pyyheliinojen valmistus",
          "päiväpeittojen valmistus",
          "pöytäliinojen valmistus kankaasta",
          "pöytäliinojen valmistus kuitukankaasta",
          "rullaverhojen (sisätiloihin) valmistus",
          "ryijyjen valmistus",
          "ryijyjen ym. seinätekstiilien valmistus",
          "sisustustekstiilien valmistus",
          "tyynyjen valmistus",
          "tyynyliinojen valmistus kankaasta",
          "tyynyliinojen valmistus kuitukankaasta",
          "untuvapeittojen valmistus",
          "vanupeittojen valmistus",
          "verhojen valmistus",
          "verhokappojen valmistus",
          "vuodehuopien valmistus",
          "vuodeliinavaatteiden (kankaasta) valmistus",
          "vuodepeitteiden (kankaasta) valmistus",
          "vuodevaatteiden valmistus kuitukankaasta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13922",
    "level": 5,
    "code": "13922",
    "order": 2510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1392",
    "parentCode": "1392",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tavaranpeitteiden, telttojen, purjeiden, ulkokaihtimien ja autojen irtosuojusten yms. valmistus\r\n- koneiden ja laitteiden muotoon ommeltujen suojapeitteiden yms. valmistus\r\n- säkit ja pussit, joita käytetään tavaroiden pakkaamiseen\r\n- lippujen, kangasjulisteiden, viirien yms. valmistus\r\n- pöly- ja pesuriepujen yms. tuotteiden valmistus\r\n- laskuvarjojen yms. valmistus\r\n",
          "\n- tavaranpeitteiden, telttojen, purjeiden, ulkokaihtimien ja autojen irtosuojusten yms. valmistus\n- koneiden ja laitteiden muotoon ommeltujen suojapeitteiden yms. valmistus\n- säkit ja pussit, joita käytetään tavaroiden pakkaamiseen\n- lippujen, kangasjulisteiden, viirien yms. valmistus\n- pöly- ja pesuriepujen yms. tuotteiden valmistus\n- laskuvarjojen yms. valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- pelastusliivien ja korkista valmistettujen pelastusrenkaiden valmistus (32991)\r\n- teknistä tarkoitusta varten valmistettujen tekstiilitavaroiden valmistus (13960)",
          "\n- pelastusliivien ja korkista valmistettujen pelastusrenkaiden valmistus (32991)\n- teknistä tarkoitusta varten valmistettujen tekstiilitavaroiden valmistus (13960)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "autonistuinsuojien valmistus",
          "kaihtimien (ulko-) valmistus",
          "kangasjulisteiden valmistus",
          "kestovaippojen valmistus",
          "koneiden irtosuojusten valmistus",
          "laskuvarjojen valmistus",
          "lippujen valmistus",
          "markiisien valmistus",
          "mikrokuituliinojen valmistus",
          "peitteiden (tavaran-) valmistus tekstiiliaineesta",
          "pesuriepujen valmistus",
          "purjeiden valmistus",
          "pölyriepujen valmistus",
          "säkkien valmistus tekstiilistä",
          "tavaranpeitteiden valmistus",
          "telttojen valmistus",
          "ulkokaihtimien valmistus",
          "vaippojen valmistus kankaasta",
          "vauvanvaippojen (kesto-) valmistus",
          "vauvanvaippojen (tekstiili-) valmistus",
          "viirien valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1393",
    "level": 4,
    "code": "1393",
    "order": 2520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/139",
    "parentCode": "139",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mattojen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13930",
    "level": 5,
    "code": "13930",
    "order": 2530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1393",
    "parentCode": "1393",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Mattojen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- lattianpäällysteiden valmistus tekstiiliaineesta:\r\n- - matot ja kokolattiamatot\r\n- lattianpäällysteiden valmistus huovasta\r\n",
          "\n- lattianpäällysteiden valmistus tekstiiliaineesta:\n -- matot ja kokolattiamatot\n- lattianpäällysteiden valmistus huovasta"
        ],
        "includesAlso": [
          "- kutomalla valmistetut muovi- ja paperinarumatot yms.\r\n",
          "\n- kutomalla valmistetut muovi- ja paperinarumatot yms."
        ],
        "excludes": [
          "- mattojen valmistus kaislasta, niinestä yms. punonta- ja palmikointiaineista (16290)\r\n- lattianpäällysteiden valmistus korkista (16290)\r\n- vinyyli-, linoleumi- tms. lattianpäällysteiden valmistus (22230)\r\n- kokonaan muovista (22290) tai kumista (22190) valmistetut matot",
          "\n- mattojen valmistus kaislasta, niinestä yms. punonta- ja palmikointiaineista (16290)\n- lattianpäällysteiden valmistus korkista (16290)\n- vinyyli-, linoleumi- tms. lattianpäällysteiden valmistus (22230)\n- kokonaan muovista (22290) tai kumista (22190) valmistetut matot"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kokolattiamattojen (pinta tekstiiliainetta) valmistus",
          "lattianpäällysteiden valmistus huovasta",
          "mattojen kudonta",
          "mattojen valmistus",
          "mattojen valmistus käsin tai koneella (ei palmikoiden)",
          "mattotehdas",
          "muovimattojen kudonta",
          "paperinarumattojen kudonta",
          "ryijymattojen valmistus",
          "tekstiililaattojen valmistus huovasta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1394",
    "level": 4,
    "code": "1394",
    "order": 2540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/139",
    "parentCode": "139",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Purjelankojen, nuoran, sidelangan ja verkkojen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13940",
    "level": 5,
    "code": "13940",
    "order": 2550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1394",
    "parentCode": "1394",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Purjelankojen, nuoran, sidelangan ja verkkojen valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- sidelangan, purjelankojen, narujen ja köysien valmistus tekstiilikuiduista, -kaistaleista tai vastaavista, myös kumilla tai muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tuotteet\r\n- verkkojen punonta köysistä ja naruista\r\n- köysistä ja verkoista valmistettujen tuotteiden valmistus: kalaverkot, veneiden lepuuttajat ym. suojukset, pehmikkeet lastin purkua varten, kuormausköydet, metallirenkailla varustetut köydet yms.\r\n",
          "\n- sidelangan, purjelankojen, narujen ja köysien valmistus tekstiilikuiduista, -kaistaleista tai vastaavista, myös kumilla tai muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tuotteet\n- verkkojen punonta köysistä ja naruista\n- köysistä ja verkoista valmistettujen tuotteiden valmistus: kalaverkot, veneiden lepuuttajat ym. suojukset, pehmikkeet lastin purkua varten, kuormausköydet, metallirenkailla varustetut köydet yms."
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- hiusverkkojen valmistus (14190)\r\n- metallilangasta valmistetun vaijerin valmistus (25930)\r\n- kalahaavien valmistus urheilukalastukseen (32300)",
          "\n- hiusverkkojen valmistus (14190)\n- metallilangasta valmistetun vaijerin valmistus (25930)\n- kalahaavien valmistus urheilukalastukseen (32300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kalaverkkojen valmistus",
          "kumilla kyllästettyjen köysien valmistus tekstiilikuidusta",
          "kuormausköysien valmistus",
          "köysien valmistus tekstiilikuidusta",
          "köysistä valmistettujen tuotteiden valmistus",
          "muovilla kyllästettyjen köysien valmistus tekstiilikuidusta",
          "narujen valmistus tekstiilikuidusta",
          "nuoran valmistus tekstiilikuiduista",
          "purjelankojen valmistus",
          "sidenarujen valmistus tekstiilikuidusta",
          "verkkojen punonta köysistä ja naruista",
          "verkkojen valmistus",
          "verkoista valmistettujen tuotteiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1395",
    "level": 4,
    "code": "1395",
    "order": 2560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/139",
    "parentCode": "139",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmistus (pl. vaatteet)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13950",
    "level": 5,
    "code": "13950",
    "order": 2570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1395",
    "parentCode": "1395",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmistus (pl. vaatteet)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden sekä muualla luokittelemattomien kankaiden ja kangastuotteiden valmistus muulla tavalla kuin kutomalla\r\n- - pehmustukseen tai ääneneristykseen käytettävät kankaat\r\n- - muovilaminaatteihin tarkoitetut pintaharsot, kertakäyttövaippojen päällyskankaat\r\n- - lämmöneristeiden valmistus tekstiilikuiduista esim. pellavasta ja hampusta\r\n",
          "\n- kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden sekä muualla luokittelemattomien kankaiden ja kangastuotteiden valmistus muulla tavalla kuin kutomalla\n -- pehmustukseen tai ääneneristykseen käytettävät kankaat\n -- muovilaminaatteihin tarkoitetut pintaharsot, kertakäyttövaippojen päällyskankaat\n -- lämmöneristeiden valmistus tekstiilikuiduista esim. pellavasta ja hampusta"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- kuitukangasvaatteiden valmistus (14)\r\n- kuitukangastuotteita vastaavien paperituotteiden valmistus (17220)\r\n- kuitukankaasta valmistetut lakanat, tyynyliinat, pöytäliinat yms. (13921)\r\n- lääkintäkäyttöön tarkoitettujen kuitukangastuotteiden valmistus (21200)\r\n- seulakankaan ja suodatuskankaan valmistus (13960)",
          "\n- kuitukangasvaatteiden valmistus (14)\n- kuitukangastuotteita vastaavien paperituotteiden valmistus (17220)\n- kuitukankaasta valmistetut lakanat, tyynyliinat, pöytäliinat yms. (13921)\n- lääkintäkäyttöön tarkoitettujen kuitukangastuotteiden valmistus (21200)\n- seulakankaan ja suodatuskankaan valmistus (13960)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "kertakäyttövaippojen kuitukankaisten päällyskankaiden valmistus",
          "kuitukankaan valmistus tekstiilikuidusta",
          "kuitukankaiden valmistus",
          "lämmöneristeiden (hamppu) valmistus",
          "lämmöneristeiden (pellava) valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1396",
    "level": 4,
    "code": "1396",
    "order": 2580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/139",
    "parentCode": "139",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teknisten ja teollisuustekstiilien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13960",
    "level": 5,
    "code": "13960",
    "order": 2590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1396",
    "parentCode": "1396",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Teknisten ja teollisuustekstiilien valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- kudottujen nauhojen valmistus, myös sellaisten kuteettomien nauhojen valmistus, joissa yhdensuuntaiset tekstiililangat tai -kuidut on yhdistetty liimaamalla\r\n- nimilappujen, merkkien yms. valmistus\r\n- koristeiden valmistus: koristepunokset, tupsut, pompulat yms.\r\n- teknisten ja teollisuustekstiilien kyllästys, päällystys ja laminointi muovilla\r\n- metalloidun tai kierrepäällystetyn langan valmistus; tekstiilillä päällystetyn kumilangan tai köyden valmistus; kumilla tai muovilla kyllästetyn tai päällystetyn tekstiililangan tai -kaistaleen valmistus\r\n- kordikankaan valmistus erikoislujasta tekokuitulangasta ulkorenkaita varten\r\n- muiden käsiteltyjen tai päällystettyjen tekstiilien valmistus: kuultokangas, öljyvärimaalausta varten tarkoitettu kangas, jäykistetyt kankaat, liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt kudelmat\r\n- erilaisten tekstiilituotteiden valmistus: kynttilän sydänlankojen, öljy- ja kaasulamppujen sydännauhojen ja hehkusukkien valmistus\r\n- hehkusukkakankaan, letkujen, käyttö- ja kuljetushihnojen (myös metallilla tai muulla aineella vahvistettujen), seulakankaan ja suodatuskankaan valmistus\r\n- auton verhoiluun ja viimeistelyyn tarkoitettujen tekstiilien valmistus\r\n- taiteilijoille tarkoitettujen tekstiilipäällysteisten maalaus- tai jäljennösalustojen valmistus\r\n",
          "\n- kudottujen nauhojen valmistus, myös sellaisten kuteettomien nauhojen valmistus, joissa yhdensuuntaiset tekstiililangat tai -kuidut on yhdistetty liimaamalla\n- nimilappujen, merkkien yms. valmistus\n- koristeiden valmistus: koristepunokset, tupsut, pompulat yms.\n- teknisten ja teollisuustekstiilien kyllästys, päällystys ja laminointi muovilla\n- metalloidun tai kierrepäällystetyn langan valmistus; tekstiilillä päällystetyn kumilangan tai köyden valmistus; kumilla tai muovilla kyllästetyn tai päällystetyn tekstiililangan tai -kaistaleen valmistus\n- kordikankaan valmistus erikoislujasta tekokuitulangasta ulkorenkaita varten\n- muiden käsiteltyjen tai päällystettyjen tekstiilien valmistus: kuultokangas, öljyvärimaalausta varten tarkoitettu kangas, jäykistetyt kankaat, liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt kudelmat\n- erilaisten tekstiilituotteiden valmistus: kynttilän sydänlankojen, öljy- ja kaasulamppujen sydännauhojen ja hehkusukkien valmistus\n- hehkusukkakankaan, letkujen, käyttö- ja kuljetushihnojen (myös metallilla tai muulla aineella vahvistettujen), seulakankaan ja suodatuskankaan valmistus\n- auton verhoiluun ja viimeistelyyn tarkoitettujen tekstiilien valmistus\n- taiteilijoille tarkoitettujen tekstiilipäällysteisten maalaus- tai jäljennösalustojen valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- kumilla kyllästetyn, päällystetyn tai laminoidun langan, köyden, kuljetus- ja käyttöhihnojen valmistus tekstiilikudoksesta, jonka pääasiallinen materiaali on kumi (22190)\r\n- laattojen ja -levyjen valmistus solukumista tai solumuovista tekstiilillä vahvistettuna (22190, 22210)\r\n- kudelmien valmistus metallilangasta (25930)",
          "\n- kumilla kyllästetyn, päällystetyn tai laminoidun langan, köyden, kuljetus- ja käyttöhihnojen valmistus tekstiilikudoksesta, jonka pääasiallinen materiaali on kumi (22190)\n- laattojen ja -levyjen valmistus solukumista tai solumuovista tekstiilillä vahvistettuna (22190, 22210)\n- kudelmien valmistus metallilangasta (25930)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "auton verhoiluun tarkoitettujen tekstiilien valmistus",
          "hehkusukkien valmistus tekstiiliaineesta",
          "konehuopien (paperikoneissa käytettävien) valmistus",
          "koristeiden valmistus tekstiiliaineista (ei kuvakudosten)",
          "kuljetushihnojen (tekstiili-) valmistus, myös muulla ain. vahv.",
          "kumilangan valmistus",
          "kuteettomien nauhojen valmistus",
          "kyllästettyjen tekstiilien valmistus",
          "kyllästetyn (kumilla tai muovilla) langan valmistus",
          "kynttilän- yms. sydänten valmistus tekstiiliaineesta",
          "käyttöhihnojen (tekstiili-) valmistus, myös muulla ain. vahv.",
          "merkkien yms. valmistus tekstiiliaineista",
          "metalloidun langan valmistus",
          "nauhojen valmistus tekstiiliaineista",
          "nimilappujen valmistus tekstiiliaineista",
          "paloletkujen yms. tekstiililetkujen valmistus",
          "paperikoneissa käytettävien viirojen ja konehuopien valmistus",
          "puserruskankaan valmistus",
          "päällystettyjen tekstiilien valmistus",
          "päällystetyn (kumilla tai muovilla) langan valmistus",
          "päällystetyn (tekstiiliaineella) köyden valmistus",
          "seulakankaan valmistus",
          "suodatuskankaan valmistus",
          "teknisten tekstiilitavaroiden valmistus",
          "tekstiililetkujen esim. paloletkujen valmistus",
          "teollisuustekstiilien valmistus",
          "tupsujen valmistus",
          "viirojen (paperikoneissa käytettävien) valmistus",
          "öljynimeytyskankaan valmistus lumpusta",
          "öljyvärimaalausta varten tarkoitetun kankaan valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1399",
    "level": 4,
    "code": "1399",
    "order": 2600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/139",
    "parentCode": "139",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muualla luokittelematon tekstiilituotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13990",
    "level": 5,
    "code": "13990",
    "order": 2610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1399",
    "parentCode": "1399",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Muualla luokittelematon tekstiilituotteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- huovan valmistus\r\n- tyllin ja muiden verkkokudosten, pitsin ja koruompelusten valmistus metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina\r\n- kangasvahvisteisten paineen kestävien teippien valmistus (esim. ilmastointiteippi)\r\n- kengännauhojen valmistus tekstiiliaineesta\r\n- puuterihuiskujen ja pesukintaiden valmistus\r\n",
          "\n- huovan valmistus\n- tyllin ja muiden verkkokudosten, pitsin ja koruompelusten valmistus metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina\n- kangasvahvisteisten paineen kestävien teippien valmistus (esim. ilmastointiteippi)\n- kengännauhojen valmistus tekstiiliaineesta\n- puuterihuiskujen ja pesukintaiden valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- lattianpäällysteiden valmistus neulotusta huovasta (13930)\r\n- tekstiilivanun ja siitä valmistettujen tuotteiden valmistus: vaipat, terveyssiteet, tamponit jne. (17220)",
          "\n- lattianpäällysteiden valmistus neulotusta huovasta (13930)\n- tekstiilivanun ja siitä valmistettujen tuotteiden valmistus: vaipat, terveyssiteet, tamponit jne. (17220)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "huopatehdas",
          "huovan valmistus (myös kyllästetyn ja päällystetyn)",
          "ilmastointiteipin valmistus",
          "kangasvahvisteisten paineen kestävien teippien valmistus",
          "kankaiden (ei kudottujen) valmistus",
          "kengännauhojen valmistus tekstiiliaineesta",
          "koruompelusten valmistus (ei kuvakudosten)",
          "pesukintaiden valmistus",
          "pitsin valmistus",
          "puuterihuiskujen ja -tyynyjen valmistus",
          "tyllin valmistus",
          "verkkokudosten (esim. pitsi ja tylli) valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/14",
    "level": 2,
    "code": "14",
    "order": 2620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/C",
    "parentCode": "C",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vaatteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu valmis- ja mittatilausvaatteiden valmistus kaikista materiaaleista (esim. nahasta, kudotusta ja neulotusta kankaasta): päällys-, alus-, työ- ja vapaa-ajan vaatteet, asusteet jne. Tähän luokkaan kuuluu myös turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus.\r\n\r\nTähän kuuluvat myös vaatturit ja ompelijat, jotka valmistavat vaatteita mittojen mukaan. Tähän kuuluu myös sellaisen valmistuttajan toiminta, joka on ulkoistanut koko tuotantoprosessinsa, jos valmistuttaja omistaa lopputuotteiden lisäksi myös valmistuksessa käytetyt raaka-aineet.\r\n\r\nTähän ei kuulu vaatteiden viimeistely muun kuin valmistajan toimesta, alihankintatyönä (13300).",
          "Tähän kuuluu valmis- ja mittatilausvaatteiden valmistus kaikista materiaaleista (esim. nahasta, kudotusta ja neulotusta kankaasta): päällys-, alus-, työ- ja vapaa-ajan vaatteet, asusteet jne. Tähän luokkaan kuuluu myös turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus.\n\nTähän kuuluvat myös vaatturit ja ompelijat, jotka valmistavat vaatteita mittojen mukaan. Tähän kuuluu myös sellaisen valmistuttajan toiminta, joka on ulkoistanut koko tuotantoprosessinsa, jos valmistuttaja omistaa lopputuotteiden lisäksi myös valmistuksessa käytetyt raaka-aineet.\n\nTähän ei kuulu vaatteiden viimeistely muun kuin valmistajan toimesta, alihankintatyönä (13300)."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "vaatteiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/141",
    "level": 3,
    "code": "141",
    "order": 2630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Vaatteiden valmistus (pl. turkisvaatteet)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "Tähän kuuluu vaatteiden valmistus kaikenlaisista materiaaleista, myös päällystetyistä, kyllästetyistä tai kumivahvisteisista materiaaleista. Tähän kuuluu myös erillisenä tehty vaatteiden kaavoitus, leikkaus ja koeompelu.",
          "Tähän kuuluu vaatteiden valmistus kaikenlaisista materiaaleista, myös päällystetyistä, kyllästetyistä tai kumivahvisteisista materiaaleista. Tähän kuuluu myös erillisenä tehty vaatteiden kaavoitus, leikkaus ja koeompelu."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "turkiksilla somistettujen vaatteiden valmistus"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1411",
    "level": 4,
    "code": "1411",
    "order": 2640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Nahkavaatteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/14110",
    "level": 5,
    "code": "14110",
    "order": 2650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1411",
    "parentCode": "1411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "suomi",
        "lang": "fi",
        "name": "Nahkavaatteiden valmistus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "suomi",
          "suomi"
        ],
        "lang": [
          "fi",
          "fi"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- vaatteiden valmistus nahasta ja tekonahasta esim. takit, housut, hameet ym. päällys- ja ulkoiluvaatteet\r\n- nahkaisten työvaatteiden sekä työssä käytettävien varusteiden, kuten hitsaajien nahkaesiliinojen valmistus\r\n",
          "\n- vaatteiden valmistus nahasta ja tekonahasta esim. takit, housut, hameet ym. päällys- ja ulkoiluvaatteet\n- nahkaisten työvaatteiden sekä työssä käytettävien varusteiden, kuten hitsaajien nahkaesiliinojen valmistus"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- turkisvaatteiden valmistus (14200)\r\n- nahkahattujen, -käsineiden ja vöiden ym. asusteiden valmistus (14190)\r\n- urheilukäsineiden ja -päähineiden valmistus nahasta tai tekonahasta (32300)\r\n- palonkestävien ja muiden suoja-asujen valmistus (32991)",
          "\n- turkisvaatteiden valmistus (14200)\n- nahkahattujen, -käsineiden ja vöiden ym. asusteiden valmistus (14190)\n- urheilukäsineiden ja -päähineiden valmistus nahasta tai tekonahasta (32300)\n- palonkestävien ja muiden suoja-asujen valmistus (32991)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": [
          "hitsaajan nahkaesiliinojen valmistus",
          "keinonahkavaatteiden valmistus",
          "nahkaisten työvaatteiden valmistus",
          "nahkavaatteiden valmistus",
          "tekonahkavaatteiden valmistus",
          "työvaatteiden valmistus nahasta",
          "vaatteiden valmistus nahasta"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "na