GET /api/classifications/v2/correspondenceTables/ammatti_1_19800101%23ammatti_1_19870101/maps?content=data&meta=min&lang=fi
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/01",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/00",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/01",
      "level": 2,
      "code": "01",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tekniikan alaan kuuluva työnjohto- ja suoritustyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/00",
      "level": 2,
      "code": "00",
      "order": 30,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tekniikan alaan kuuluva työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/00",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/00",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/00",
      "level": 2,
      "code": "00",
      "order": 30,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tekniikan alaan kuuluva suunnittelu-, johto- ja tutkimustyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/00",
      "level": 2,
      "code": "00",
      "order": 30,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tekniikan alaan kuuluva työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/000",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/000",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/000",
      "level": 3,
      "code": "000",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/00",
      "parentCode": "00",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Arkkitehdit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/000",
      "level": 3,
      "code": "000",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/00",
      "parentCode": "00",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Arkkitehdit, rakennusarkkitehdit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaiskaupunginarkkitehti",
            "arkkitehti",
            "asemakaava-arkkitehti",
            "kaavoitusarkkitehti",
            "kaupunginarkkitehti",
            "maisema-arkkitehti",
            "rakennusarkkitehti",
            "seutukaava-arkkitehti",
            "tarkastusarkkitehti",
            "toimistoarkkitehti",
            "toimistorakennusarkkitehti",
            "yleiskaava-arkkitehti",
            "yliarkkitehti"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/001",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0011",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/001",
      "level": 3,
      "code": "001",
      "order": 50,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/00",
      "parentCode": "00",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusinsinöörit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0011",
      "level": 4,
      "code": "0011",
      "order": 60,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/001",
      "parentCode": "001",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusinsinöörit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluepäällikkö (rak.hall.)",
            "apulaistalonrakennuspäällikkö",
            "asemakaavainsinööri (rak.ins.)",
            "asuntotuotantoinsinööri",
            "asuntotuotantosuunnittelija (rak.ins.)",
            "geotekniikkainsinööri",
            "insinööri (rakennus)",
            "järjestelyinsinööri (rakennus)",
            "katurakennusinsinööri",
            "katurakennuspäällikkö",
            "kaupungininsinööri (rakennus-)",
            "kaupunginsinööri (rakennus)",
            "kiinteistöpäällikkö",
            "konstruktööri (rakennus)",
            "kunnaninsinööri (rakennus-)",
            "kunnossapitopäällikkö (kiinteistöt)",
            "käyttöinsinööri (rakennus)",
            "laskentapäällikkö (rakennus)",
            "maanrakennusinsinööri",
            "maanviljelysinsinööri (maanrakennus)",
            "paloinsinööri (palosuojelu)",
            "piirirakennuspäällikkö",
            "piirustuskonttorin päällikkö (rakennusinsinööri)",
            "rakennesuunnittelija",
            "rakennusinsinööri",
            "rakennuslupapäällikkö",
            "rakennuspäällikkö",
            "rakennussuunnittelija",
            "rakennustarkastaja",
            "rakennustöiden tarkastaja",
            "rakennustöiden valvoja",
            "ratainsinööri",
            "satamarakennuspäällikkö",
            "suunnittelupäällikkö (rakennusinsinööri)",
            "talonrakennusinsinööri",
            "tehdassuunnittelija (rakennusinsinööri)",
            "teknillinen tarkastaja (rakennusinsinööri)",
            "tie- ja vesirakennusinsinööri",
            "tieinsinööri",
            "tutkija (rakennusinsinööri)",
            "työmaainsinööri (rakennus)",
            "työmaapäällikkö (rakennus)",
            "valvontainsinööri (rakennus)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/010",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0012",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/010",
      "level": 3,
      "code": "010",
      "order": 140,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusteknikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0012",
      "level": 4,
      "code": "0012",
      "order": 70,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/001",
      "parentCode": "001",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusteknikot ja -työnjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaistiemestari",
            "asemakaavateknikko",
            "asennustyönjohtaja (rakennus)",
            "energianeuvoja (rakennus)",
            "järjestelyteknikko (rakennus)",
            "katurakennusteknikko",
            "katutyönjohtaja",
            "kiinteistörakennusmestari",
            "korjausneuvoja (ent. energianeuvoja)",
            "kuivatusteknikko (maanrakennus)",
            "kunnanrakennusmestari",
            "kunnossapitorakennusmestari",
            "maanrakennusmestari",
            "maanviljelysteknikko (maanrakennus)",
            "palosuojeluteknikko",
            "piirirakennusmestari",
            "rakennusmestari",
            "rakennusmestari-rakennustarkastaja",
            "rakennusteknikko",
            "rakennustyönjohtaja",
            "rakennusurakoitsija (rak.tekn.)",
            "rataesimies",
            "ratamestari",
            "ratateknikko",
            "suonkuivausteknikko (maanrakennus)",
            "suunnitteluavustaja (rakennus)",
            "tarkastusrakennusmestari",
            "tarkastusteknikko (rakennus)",
            "teknikko (rakennus)",
            "tie- ja vesirakennusmestari",
            "tiemestari",
            "tienrakennusmestari",
            "tierakennusmestari",
            "toimistorakennusmestari",
            "tutkimusrakennusmestari",
            "työnjohtaja (rakennus)",
            "työpäällikkö (rakennus)",
            "urakanhinnoittelija (rakennus)",
            "urakoitsija (rakennusteknikko)",
            "ylitiemestari"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/002",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0021",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/002",
      "level": 3,
      "code": "002",
      "order": 60,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/00",
      "parentCode": "00",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sähkövoimatekniikan insinöörit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0021",
      "level": 4,
      "code": "0021",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/002",
      "parentCode": "002",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sähkövoimatekniikan insinöörit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asennusinsinööri (sähkövoima)",
            "energiakonsultti (sähkövoimalaitos)",
            "huolto- ja neuvontapäällikkö (sähkövoima)",
            "insinööri (sähkövoima)",
            "katsastusinsinööri (sähkövoima)",
            "konstruktööri (sähkövoima)",
            "käyttöinsinööri (sähkövoima)",
            "käyttöpäällikkö (sähkövoima)",
            "laskentapäällikkö (sähkövoima)",
            "linjainsinööri (sähkövoima)",
            "piirustuskonttorin päällikkö (sähkövoima)",
            "pääsuunnittelija (sähkövoima)",
            "suunnittelupäällikkö (sähkövoima)",
            "sähköinsinööri",
            "sähkölaitoksen johtaja",
            "sähkötarkastaja",
            "tutkija (sähkövoimatekniikka)",
            "voimalaitosinsinööri",
            "voimapäällikkö"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/011",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0022",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/011",
      "level": 3,
      "code": "011",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sähkövoimatekniikan teknikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0022",
      "level": 4,
      "code": "0022",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/002",
      "parentCode": "002",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sähkövoimatekniikan teknikot ja työnjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asemamestari (sähkövoima)",
            "huolto- ja neuvontateknikko (sähkövoima)",
            "johtomestari (sähkövoima)",
            "kaapeliteknikko",
            "kojeistomestari (sähkölaitos)",
            "käyttömestari (sähkövoima)",
            "käyttöteknikko (sähkövoima)",
            "linjamestari (sähkövoima)",
            "maastosuunnittelija (sähkövoima)",
            "piiriteknikko (sähkövoima)",
            "releteknikko (sähkövoima)",
            "röntgenteknikko",
            "sähkösuunnittelija",
            "sähköteknikko",
            "sähkötyönjohtaja",
            "työnjohtaja (sähkövoima)",
            "työnsuunnittelija (sähkövoimatekniikka)",
            "urakanhinnoittelija (sähkövoima)",
            "vahvavirtateknikko"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/003",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0031",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/003",
      "level": 3,
      "code": "003",
      "order": 70,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/00",
      "parentCode": "00",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teletekniikan insinöörit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0031",
      "level": 4,
      "code": "0031",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/003",
      "parentCode": "003",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Elektroniikan ja tietotekniikan insinöörit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "analogi (elektron., tele)",
            "asennusinsinööri (elektron., tele)",
            "elektroniikkainsinööri",
            "elektroniikkasuunnittelija",
            "huolto- ja neuvontapäällikkö (elektron., tele)",
            "insinööri (elektron., tele)",
            "kehitysinsinööri (elektron., tele)",
            "komponentti-insinööri (elektron.,tele)",
            "konstruktööri (elektron., tele)",
            "käyttöinsinööri (elektr., tele)",
            "käyttöpäällikkö (elektron., tele)",
            "laskentapäällikkö (elektron., tele)",
            "lennätininsinööri",
            "linjainsinööri (elektron., tele)",
            "linjatarkastaja (elektron., tele)",
            "piirustuskonttorin päällikkö (elektron., tele)",
            "puhelininsinööri",
            "puhelinpiirin päällikkö",
            "pääsuunnittelija (elektron., tele)",
            "radioinsinööri",
            "rf-suunnittelija (elektr., tele)",
            "suunnittelupäällikkö (elektron., tele)",
            "teleinsinööri",
            "tietokoneinsinööri",
            "tietoliikenneinsinööri",
            "tuotekehittelijä (elektron., tele)",
            "tutkainsinööri",
            "tutkija (elektron., tele, tietotekn.)",
            "viesti-insinööri"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/012",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0032",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/012",
      "level": 3,
      "code": "012",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teletekniikan teknikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0032",
      "level": 4,
      "code": "0032",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/003",
      "parentCode": "003",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Elektroniikan ja tietotekniikan teknikot ja työnjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asemaesimies (radio, tv)",
            "elektroniikkateknikko",
            "heikkovirtateknikko",
            "huolto- ja neuvontateknikko (elektron., tele)",
            "huoltopäällikkö (elektron., tele)",
            "keskuslaiteteknikko (elektron., tele)",
            "keskusteknikko",
            "käyttöteknikko (elektron., tele)",
            "mittariteknikko",
            "piirilevysuunnittelija (elektron., tele)",
            "puhelinmestari",
            "puhelinteknikko",
            "radioteknikko",
            "studioesimies (radio,",
            "teknikko (elektron., tele)",
            "teleteknikko",
            "tietokonehuoltoteknikko",
            "tietokoneteknikko",
            "tietoliikenneteknikko",
            "tutkamittaaja",
            "tutkateknikko",
            "työnjohtaja (elektron., tele)",
            "työnsuunnittelija (elektroniikka ja tietotekniikka)",
            "urakanhinnoittelija (elektron., tele)",
            "verkkoryhmäteknikko (elektron., tele)",
            "videoteknikko",
            "viestiteknikko",
            "yliassistentti (radio, tv)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/004",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0041",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/004",
      "level": 3,
      "code": "004",
      "order": 80,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/00",
      "parentCode": "00",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Koneinsinöörit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0041",
      "level": 4,
      "code": "0041",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/004",
      "parentCode": "004",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Koneinsinöörit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaiskatsastusmies (moottoriajon.)",
            "asennustarkastaja (vesilaitos)",
            "autoinsinööri",
            "autonkatsastaja",
            "ballistikko",
            "chargeman",
            "huolto- ja neuvontapäällikkö (kone)",
            "katsastaja (laivan)",
            "katsastusesimies (moottoriajon.)",
            "katsastusinsinööri (moottoriajon.)",
            "katsastusmies (moottoriajon.)",
            "kaukolämpöinsinööri",
            "kaukolämpöpäällikkö",
            "koneenrakennusinsinööri",
            "koneinsinööri",
            "konepajainsinööri",
            "konepajapäällikkö",
            "käyttöinsinööri (koneins.)",
            "käyttöpäällikkö (koneins.)",
            "laivanrakennusinsinööri",
            "laskentapäällikkö (koneins.)",
            "lentokoneinsinööri",
            "lvi-insinööri",
            "lvi-päällikkö",
            "lvi-suunnittelija",
            "lvi-töiden valvoja",
            "lääninkatsastusmies (moottoriajon.)",
            "piirustuskonttorin päällikkö (koneins.)",
            "pääsuunnittelija (koneins.)",
            "suunnittelupäällikkö (koneins.)",
            "tuotantopäällikkö (koneins.)",
            "tuotekehittelijä (koneins.)",
            "työkalusuunnittelija (koneins.)",
            "työpajainsinööri (koneins.)",
            "työvälinesuunnittelija (koneins.)",
            "varakatsastusmies (moottoriajon.)",
            "voimapäällikkö (lämpövoimala)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/013",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0042",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/013",
      "level": 3,
      "code": "013",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Koneteknikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0042",
      "level": 4,
      "code": "0042",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/004",
      "parentCode": "004",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Koneteknikot ja -työnjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asennusteknikko (koneasennus)",
            "autotarkastaja",
            "huolto- ja neuvontateknikko (konetekn.)",
            "katsastusteknikko (moottoriajon.)",
            "kaukolämpöteknikko",
            "kehitysteknikko (konetekn.)",
            "koneenrakennusteknikko",
            "koneensuunnittelija",
            "konemestari",
            "konesuunnittelija",
            "konetarkastaja (tvh)",
            "koneteknikko",
            "konstruktioteknikko (konetekn.)",
            "korjaamon esimies (konetekn.)",
            "korjaamon päällikkö (tvh)",
            "käyttäteknikko (konetekn.)",
            "laadunvalvontateknikko (konetekn.)",
            "lennonvarmennusteknikko",
            "lentokonehuoltoupseeri",
            "lentokonetarkastaja",
            "lvi-mestari",
            "lvi-päivystäjä",
            "lvi-teknikko",
            "menetelmäsuunnittelija (konetekn.)",
            "suunnittelija (konetekn.)",
            "tehdassuunnittelija (konetekn.)",
            "teknikko (lvi)",
            "tekninen neuvoja (konetekn.)",
            "transmissioteknikko",
            "tuotekehittelijä (konetekn.)",
            "työnjohtaja (konetekn.)",
            "työnjärjestelijä (konetekn.)",
            "työntutkija (konetekn.)",
            "urakanhinnoittelija (konetekn.)",
            "varaosateknikko (konetekn.)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/005",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0051",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/005",
      "level": 3,
      "code": "005",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/00",
      "parentCode": "00",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kemiallis-teknisen alan insinöörit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0051",
      "level": 4,
      "code": "0051",
      "order": 180,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/005",
      "parentCode": "005",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kemiallis-teknisen alan insinöörit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asennusinsinööri (kaasunjakelu)",
            "huolto- ja neuvontapäällikkö (kem.tekn.)",
            "insinööri (kem.tekn.)",
            "katalyytti-insinööri (kem.tekn.)",
            "katsastusinsinööri (kem.tekn.)",
            "kehitysinsinööri (kem.tekn.)",
            "kemisti-insinööri",
            "käyttöinsinööri (kem.tekn.)",
            "käyttöpäällikkö (kem.tekn.)",
            "osastosinsinööri (kem.tekn.)",
            "panimoinsinööri",
            "paperi-insinööri",
            "prosessi-insinööri (kem.tekn.)",
            "prosessisuunnittelija (kem.tekn)",
            "räjähdysainetarkastaja (kem.tekn.)",
            "suunnittelupäällikkö (kem.tekn.)",
            "tuotantopäällikkö (kem.tekn.)",
            "tuotekehittelijä (kem.tekn.)",
            "vesihuoltoinsinööri"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/014",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0052",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/014",
      "level": 3,
      "code": "014",
      "order": 180,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kemiallis-teknisen alan teknikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0052",
      "level": 4,
      "code": "0052",
      "order": 190,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/005",
      "parentCode": "005",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kemiallis-teknisen alan teknikot ja työnjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "elintarviketeknikko",
            "huolto- ja neuvontateknikko (kem.tekn.)",
            "kemistiteknikko",
            "käyttöpäällikkö (meijeristi)",
            "käyttöteknikko (kem.tekn.)",
            "laadunvalvontateknikko (kem.tekn.)",
            "meijeriteknikko",
            "myllytyönjohtaja",
            "operaattori (kem.pros.)",
            "panimomestari",
            "paperiteknikko",
            "prosessiteknikko (kem.tekn.)",
            "päivämestari (kem.tekn.)",
            "teknikko (kem.tekn.)",
            "tekninen neuvoja (kem.tekn.)",
            "tiilimestari",
            "tuotantomestari (kem.tekn.)",
            "työnjohtaja (kem.tekn.)",
            "työnsuunnittelija (kemiallis-tekninen ala)",
            "työntutkija (kem.tekn.)",
            "urakanhinnoittelija (kem.tekn.)",
            "vuoromestari (kem.tekn.)",
            "ylimestari (kem.tekn.)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/006",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0061",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/006",
      "level": 3,
      "code": "006",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/00",
      "parentCode": "00",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0061",
      "level": 4,
      "code": "0061",
      "order": 210,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/006",
      "parentCode": "006",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "geologi-insinööri",
            "huolto- ja neuvontapäällikkö (kaivos)",
            "insinööri (kaivos)",
            "insinööri (öljynporaus)",
            "kaivosinsinööri",
            "käyttöinsinööri (kaivos)",
            "metallurgi",
            "pääsuunnittelija (kaivos)",
            "rikastusinsinööri",
            "sulattoinsinööri",
            "suojeluinsinööri (kaivos)",
            "suunnittelupäällikkö (kaivos)",
            "tutkija (metallurgia)",
            "valimoinsinööri",
            "öljynporausinsinööri"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/015",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0062",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/015",
      "level": 3,
      "code": "015",
      "order": 190,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kaivostekniikan ja metallurgian teknikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0062",
      "level": 4,
      "code": "0062",
      "order": 220,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/006",
      "parentCode": "006",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kaivostekniikan ja metallurgian teknikot ja työnjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "geoteknikko",
            "huolto- ja neuvotanteknikko (kaivos)",
            "kaivosteknikko",
            "kaivostyönjohtaja",
            "kenttäapulainen (kaivos)",
            "teknikko (öljynporaus)",
            "työnjohtaja (kaivos)",
            "työnsuunnittelija (kaivostekniikka ja metallurgia)",
            "urakanhinnoittelija (kaivos)",
            "valimomestari (kaivos)",
            "vuoriteknikko",
            "öljynporausteknikko"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/007",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0071",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/007",
      "level": 3,
      "code": "007",
      "order": 110,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/00",
      "parentCode": "00",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden teknisten alojen insinöörit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0071",
      "level": 4,
      "code": "0071",
      "order": 240,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/007",
      "parentCode": "007",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden teknisten alojen insinöörit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "huolto- ja neuvontapäällikkö (muut tekn.alat)",
            "huoltotoimentarkastaja (muut tekniset alat)",
            "insinööri (muut tekn. alat)",
            "instrumentti-insinööri",
            "instrumenttisuunnittelija",
            "kehitysinsinööri (muut tekn. alat)",
            "kirjapainoinsinööri",
            "konstruktööri (muut tekn. alat)",
            "kunnossapitoinsinööri (muut tekn. alat)",
            "käyttöinsinööri (muut tekn. alat)",
            "käyttöpäällikkö (muut tekn. alat)",
            "liikennesuunnittelija (insinööri)",
            "metsätalousinsinööri",
            "patentti-insinööri",
            "piirustuskonttorin päällikkö (muut tekn. alat)",
            "pääsuunnittelija (insin., muut tekn. alat)",
            "sairaalainsinööri",
            "satamakatsontamies",
            "suunnittelupäällikkö (muut tekn. alat)",
            "tekstiili-insinööri",
            "tuotekehittelijä (insinööri, muut tekn. alat)",
            "tuotekehitysinsinööri (muut tekn. alat)",
            "vesioikeusinsinööri"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/016",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0072",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/016",
      "level": 3,
      "code": "016",
      "order": 200,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden teknisten alojen teknikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0072",
      "level": 4,
      "code": "0072",
      "order": 250,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/007",
      "parentCode": "007",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden teknisten alojen teknikot ja työnjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asennusmestari (kaasulaitos)",
            "aseteknikko",
            "av-teknikko",
            "huolto- ja neuvontateknikko (muut tekn. alat)",
            "huoltomestari (sairaala)",
            "huoltopäällikkö (kiinteistö)",
            "huoltotyönjohtaja (kiinteistö)",
            "instrumenttiteknikko (sähköl. lab.työ)",
            "kehruumestari",
            "kirjapainoesimies",
            "kunnossapitomestari (muut tekn. alat)",
            "kutomamestari",
            "käyttöteknikko (muut tekn. alat)",
            "laadunvalvontateknikko (muut tekn. alat)",
            "laitesuunnittelija (muut tekn. alat)",
            "laitospäällikkö (muut tekn. alat)",
            "levyteollisuusteknikko",
            "liikenneteknikko",
            "majakkateknikko",
            "mallimestari (vaat.teoll.)",
            "metsätalousteknikko (teollisuus)",
            "mittaus- ja säätöteknikko (muut tekn. alat)",
            "neulossuunnittelija (vaat.teoll.)",
            "ompelimon työnjohtaja",
            "osastomestari (muut tekn.alat)",
            "puuteknikko",
            "puuteollisuusteknikko",
            "sahateknikko",
            "sahateollisuusteknikko",
            "sahatyönjohtaja",
            "sahausneuvoja",
            "sairaalateknikko",
            "teknikko (muut tekn. alat)",
            "tekstiiliteknikko",
            "tuotekehittelijä (teknikko, muut tekn. alat)",
            "tuotekehitysteknikko (muut tekn. alat)",
            "työnjohtaja (muut tekn. alat)",
            "työnopastaja (muut tekn. alat)",
            "työnsuunnittelija (muut tekniset alat)",
            "työntutkija (muut tekn. alat)",
            "työnvalvoja (muut tekn. alat)",
            "töidenjärjestelija (muut tekn. alat)",
            "urakanhinnoittelija (muut tekn. alat)",
            "vaatetusteknikko",
            "vaatetusteknologi",
            "vaatetusteollisuusteknikko",
            "valmistuspäällikkö (muut tekn. alat)",
            "värimestari",
            "ylimestari (muut tekn. alat)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/008",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0081",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/008",
      "level": 3,
      "code": "008",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/00",
      "parentCode": "00",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mittausinsinöörit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0081",
      "level": 4,
      "code": "0081",
      "order": 270,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/008",
      "parentCode": "008",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maanmittausinsinöörit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaiskaupungingeodeetti",
            "apulaislääninmaanmittausinsinööri",
            "apulaispiiri-insinööri (maanmittaus)",
            "apulaisseutukaavajohtaja",
            "asemakaavainsinööri (maanmitt.)",
            "asemakaavapäällikkö (maanmitt.)",
            "geodeetti",
            "kaavasuunnittelija",
            "kaavoitusinsinööri",
            "kaavoitusjohtaja",
            "kaavoituspäällikkö",
            "kaavoitussuunnittelija",
            "kaavoitustarkastaja",
            "kartastoinsinööri",
            "kartastopäällikkö",
            "katukorvausinsinööri",
            "kaupungingeodeetti",
            "kiinteistöinsinööri",
            "kiinteistöpäällikkö (maanmittaus)",
            "kiinteistötoimenjohtaja",
            "lääninmaanmittausinsinööri",
            "maanhankintainsinööri",
            "maankäyttöinsinööri",
            "maanmittausinsinööri",
            "maanmittausneuvos",
            "merenmittausinsinööri",
            "merenmittauspäällikkö",
            "piiri-insinööri (maanmittaus)",
            "seutukaavainsinööri",
            "seutukaavajohtaja",
            "seutusuunnittlelupäällikkö",
            "suunnitteluinsinööri (maanmittaus)",
            "suunnittelujohtaja (maanmittaus)",
            "suunnittelupäällikkö (maanmittaus)",
            "toimistosinsinööri (maanmittaus)",
            "valtiongeodeetti",
            "yleiskaavainsinööri",
            "yleiskaavapäällikkö",
            "yli-insinööri (maanmittaus)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/017",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0082",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/017",
      "level": 3,
      "code": "017",
      "order": 210,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mittausteknikot ja kartoittajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0082",
      "level": 4,
      "code": "0082",
      "order": 280,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/008",
      "parentCode": "008",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maanmittausteknikot ja -työnjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "geodeettinen laskija",
            "ilmakuvaaja",
            "ilmakuvausteknikko",
            "kaavoitusteknikko",
            "kaivosmittaaja",
            "karttakuvaaja",
            "kiinteistöteknikko",
            "laadunarvostelija",
            "luotauspäällikkö (merenmittaus)",
            "maanmittausteknikko",
            "maanmittaustyönjohtaja",
            "mittausesimies (maanmittaus)",
            "mittausetumies (maanmittaus)",
            "mittausteknikko",
            "mittaustyönjohtaja (maanmittaus)",
            "seutukaavateknikko",
            "stereomittaaja (maanmittaus)",
            "stereoteknikko (maanmittaus)",
            "suunnitteluavustaja (maanmittaus)",
            "tarkastaja (maanmittaus)",
            "teknikko (maanmittaus)",
            "vakaaja",
            "valokuvausteknikko (maanmittaus)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/017",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0083",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/017",
      "level": 3,
      "code": "017",
      "order": 210,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mittausteknikot ja kartoittajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0083",
      "level": 4,
      "code": "0083",
      "order": 290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/008",
      "parentCode": "008",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kartoittajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "erikoisvaakitsija",
            "kaivoskartoittaja",
            "kartantoimittaja",
            "kartografi",
            "kartoittaja (myös kaivos)",
            "karttateknikko",
            "laskija (kartoitustyö)",
            "tarkkavaakitsija",
            "topografi",
            "vaaitsija",
            "vaakitstija",
            "viittamies"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/015",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0091",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/015",
      "level": 3,
      "code": "015",
      "order": 190,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kaivostekniikan ja metallurgian teknikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0091",
      "level": 4,
      "code": "0091",
      "order": 310,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/009",
      "parentCode": "009",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Piirtäjät ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asemakaavapiirtäjä",
            "elektroniikkapiirtäjä",
            "kaapelikartanpiirtäjä",
            "kartanpiirtäjä",
            "koneenpiirtäjä",
            "konepiirtäjä",
            "lomakepiirtäjä",
            "lvi-piirtäjä",
            "optinen piirtäjä",
            "piirtäjä (arkkitehtitoimisto)",
            "piirtäjä (kaivos)",
            "piirtäjä (kaupunginsuunnittelutoimisto)",
            "piirtäjä (muut tekniset alat)",
            "piirustusapulainen",
            "puhtaaksipiirtäjä",
            "rakennuspiirtäjä",
            "sähköpiirtäjä",
            "tasopiirtäjä",
            "tekninen piirtäjä",
            "telepiirtäjä",
            "toimitusvalmistelija",
            "työpiirtäjä"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/014",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0091",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/014",
      "level": 3,
      "code": "014",
      "order": 180,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kemiallis-teknisen alan teknikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0091",
      "level": 4,
      "code": "0091",
      "order": 310,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/009",
      "parentCode": "009",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Piirtäjät ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asemakaavapiirtäjä",
            "elektroniikkapiirtäjä",
            "kaapelikartanpiirtäjä",
            "kartanpiirtäjä",
            "koneenpiirtäjä",
            "konepiirtäjä",
            "lomakepiirtäjä",
            "lvi-piirtäjä",
            "optinen piirtäjä",
            "piirtäjä (arkkitehtitoimisto)",
            "piirtäjä (kaivos)",
            "piirtäjä (kaupunginsuunnittelutoimisto)",
            "piirtäjä (muut tekniset alat)",
            "piirustusapulainen",
            "puhtaaksipiirtäjä",
            "rakennuspiirtäjä",
            "sähköpiirtäjä",
            "tasopiirtäjä",
            "tekninen piirtäjä",
            "telepiirtäjä",
            "toimitusvalmistelija",
            "työpiirtäjä"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/018",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0091",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/018",
      "level": 3,
      "code": "018",
      "order": 220,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Piirustusapulaiset"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0091",
      "level": 4,
      "code": "0091",
      "order": 310,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/009",
      "parentCode": "009",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Piirtäjät ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asemakaavapiirtäjä",
            "elektroniikkapiirtäjä",
            "kaapelikartanpiirtäjä",
            "kartanpiirtäjä",
            "koneenpiirtäjä",
            "konepiirtäjä",
            "lomakepiirtäjä",
            "lvi-piirtäjä",
            "optinen piirtäjä",
            "piirtäjä (arkkitehtitoimisto)",
            "piirtäjä (kaivos)",
            "piirtäjä (kaupunginsuunnittelutoimisto)",
            "piirtäjä (muut tekniset alat)",
            "piirustusapulainen",
            "puhtaaksipiirtäjä",
            "rakennuspiirtäjä",
            "sähköpiirtäjä",
            "tasopiirtäjä",
            "tekninen piirtäjä",
            "telepiirtäjä",
            "toimitusvalmistelija",
            "työpiirtäjä"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/011",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0091",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/011",
      "level": 3,
      "code": "011",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sähkövoimatekniikan teknikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0091",
      "level": 4,
      "code": "0091",
      "order": 310,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/009",
      "parentCode": "009",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Piirtäjät ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asemakaavapiirtäjä",
            "elektroniikkapiirtäjä",
            "kaapelikartanpiirtäjä",
            "kartanpiirtäjä",
            "koneenpiirtäjä",
            "konepiirtäjä",
            "lomakepiirtäjä",
            "lvi-piirtäjä",
            "optinen piirtäjä",
            "piirtäjä (arkkitehtitoimisto)",
            "piirtäjä (kaivos)",
            "piirtäjä (kaupunginsuunnittelutoimisto)",
            "piirtäjä (muut tekniset alat)",
            "piirustusapulainen",
            "puhtaaksipiirtäjä",
            "rakennuspiirtäjä",
            "sähköpiirtäjä",
            "tasopiirtäjä",
            "tekninen piirtäjä",
            "telepiirtäjä",
            "toimitusvalmistelija",
            "työpiirtäjä"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/010",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0091",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/010",
      "level": 3,
      "code": "010",
      "order": 140,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusteknikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0091",
      "level": 4,
      "code": "0091",
      "order": 310,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/009",
      "parentCode": "009",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Piirtäjät ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asemakaavapiirtäjä",
            "elektroniikkapiirtäjä",
            "kaapelikartanpiirtäjä",
            "kartanpiirtäjä",
            "koneenpiirtäjä",
            "konepiirtäjä",
            "lomakepiirtäjä",
            "lvi-piirtäjä",
            "optinen piirtäjä",
            "piirtäjä (arkkitehtitoimisto)",
            "piirtäjä (kaivos)",
            "piirtäjä (kaupunginsuunnittelutoimisto)",
            "piirtäjä (muut tekniset alat)",
            "piirustusapulainen",
            "puhtaaksipiirtäjä",
            "rakennuspiirtäjä",
            "sähköpiirtäjä",
            "tasopiirtäjä",
            "tekninen piirtäjä",
            "telepiirtäjä",
            "toimitusvalmistelija",
            "työpiirtäjä"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/012",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0091",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/012",
      "level": 3,
      "code": "012",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teletekniikan teknikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0091",
      "level": 4,
      "code": "0091",
      "order": 310,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/009",
      "parentCode": "009",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Piirtäjät ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asemakaavapiirtäjä",
            "elektroniikkapiirtäjä",
            "kaapelikartanpiirtäjä",
            "kartanpiirtäjä",
            "koneenpiirtäjä",
            "konepiirtäjä",
            "lomakepiirtäjä",
            "lvi-piirtäjä",
            "optinen piirtäjä",
            "piirtäjä (arkkitehtitoimisto)",
            "piirtäjä (kaivos)",
            "piirtäjä (kaupunginsuunnittelutoimisto)",
            "piirtäjä (muut tekniset alat)",
            "piirustusapulainen",
            "puhtaaksipiirtäjä",
            "rakennuspiirtäjä",
            "sähköpiirtäjä",
            "tasopiirtäjä",
            "tekninen piirtäjä",
            "telepiirtäjä",
            "toimitusvalmistelija",
            "työpiirtäjä"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/013",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0091",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/013",
      "level": 3,
      "code": "013",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Koneteknikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0091",
      "level": 4,
      "code": "0091",
      "order": 310,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/009",
      "parentCode": "009",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Piirtäjät ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asemakaavapiirtäjä",
            "elektroniikkapiirtäjä",
            "kaapelikartanpiirtäjä",
            "kartanpiirtäjä",
            "koneenpiirtäjä",
            "konepiirtäjä",
            "lomakepiirtäjä",
            "lvi-piirtäjä",
            "optinen piirtäjä",
            "piirtäjä (arkkitehtitoimisto)",
            "piirtäjä (kaivos)",
            "piirtäjä (kaupunginsuunnittelutoimisto)",
            "piirtäjä (muut tekniset alat)",
            "piirustusapulainen",
            "puhtaaksipiirtäjä",
            "rakennuspiirtäjä",
            "sähköpiirtäjä",
            "tasopiirtäjä",
            "tekninen piirtäjä",
            "telepiirtäjä",
            "toimitusvalmistelija",
            "työpiirtäjä"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/019",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0092",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/019",
      "level": 3,
      "code": "019",
      "order": 230,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mittausapulaiset"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0092",
      "level": 4,
      "code": "0092",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/009",
      "parentCode": "009",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mittausapulaiset"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kartoittaja-apulainen",
            "kartoitusapulainen",
            "mittamies",
            "mittausapulainen",
            "mittausmies",
            "mittaustyöntekijä"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/019",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0099",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/019",
      "level": 3,
      "code": "019",
      "order": 230,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mittausapulaiset"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0099",
      "level": 4,
      "code": "0099",
      "order": 330,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/009",
      "parentCode": "009",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut alaryhmään 009 kuuluvat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "tutkimusapulainen (tekniikka)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/02",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/01",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/02",
      "level": 2,
      "code": "02",
      "order": 240,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kemian, fysiikan ja biologian alaan kuuluva työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/01",
      "level": 2,
      "code": "01",
      "order": 340,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kemian ja fysiikan alaan kuuluva työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/020",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/010",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/020",
      "level": 3,
      "code": "020",
      "order": 250,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/02",
      "parentCode": "02",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kemistit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/010",
      "level": 3,
      "code": "010",
      "order": 350,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kemistit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "analyytikko-kemisti",
            "apulaiskemisti",
            "biokemisti",
            "kemisti",
            "laboraattori (kemia)",
            "laboratorioapulaiskemisti",
            "laboratorioinsinööri (kemia)",
            "laboratoriokemisti",
            "laboratorion johtaja (kemia)",
            "laboratoriopäällikkö (kemia)",
            "laboratorioylikemisti",
            "prosessikemisti",
            "ravintokemisti",
            "rikoskemisti",
            "sairaalakemisti",
            "teollisuuskemisti",
            "tullikemisti",
            "tuotekehittelijä (kemia)",
            "tuotekehittelykemisti",
            "turvelaboraattori",
            "tutkija (kemia)",
            "tutkija-kemisti",
            "tutkimusassistentti (kemia)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/021",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/011",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/021",
      "level": 3,
      "code": "021",
      "order": 260,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/02",
      "parentCode": "02",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Fyysikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/011",
      "level": 3,
      "code": "011",
      "order": 360,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Fyysikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisfyysikko",
            "fyysikko",
            "laboratoriofyysikko",
            "laboratorioinsinööri (fysiikka)",
            "laboratorion johtaja (fysiikka)",
            "laboratoriopäällikkö (fysiikka)",
            "observaattori",
            "sairaalafyysikko",
            "säteilyfyysikko",
            "tutkija (fysiikka)",
            "tutkimusassistentti (fysiikka)",
            "ylifyysikko"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/028",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/012",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/028",
      "level": 3,
      "code": "028",
      "order": 390,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/02",
      "parentCode": "02",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Laborantit ja laboratorioapulaiset"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/012",
      "level": 3,
      "code": "012",
      "order": 370,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Laborantit, laboratorioapulaiset"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "elintarvikelaborantti",
            "koeapulainen (laboratorio)",
            "käytöntarkkailija (laboratorio)",
            "laborantti",
            "laboratorioapulainen",
            "laboratorioesimies",
            "laboratoriomestari",
            "laboratorion hoitaja",
            "laboratorioteknikko",
            "metallilaborantti",
            "näytteenkäsittelijä (laboratorio)",
            "näytteenottaja",
            "näytteidenottaja",
            "obduktiopreparaattori",
            "preparaattori (laboratorio)",
            "rakennuslaborantti",
            "röntgenkehittäjä",
            "sairaalalaborantti",
            "teollisuuslaborantti",
            "tutkimusapulainen (laboratorio)",
            "tutkimusavustaja (laboratorio)",
            "tutkimuslaborantti",
            "työnjohtaja (laboratorio)",
            "viljalaborantti"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/022",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/013",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/022",
      "level": 3,
      "code": "022",
      "order": 270,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/02",
      "parentCode": "02",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Geologit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/013",
      "level": 3,
      "code": "013",
      "order": 380,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Geologit ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisseismologi",
            "geofyysikko",
            "geohydrologi",
            "geokemisti",
            "geologi",
            "kaivosgeologi",
            "seismologi",
            "tutkija (geologia)",
            "tutkimusassistentti (geologia)",
            "valtiongeokemisti",
            "valtiongeologi"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0231",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0141",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0231",
      "level": 4,
      "code": "0231",
      "order": 290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/023",
      "parentCode": "023",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Meteorologit, hydrologit, tähtitieteilijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0141",
      "level": 4,
      "code": "0141",
      "order": 400,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/014",
      "parentCode": "014",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Meteorologit, hydrologit, tähtitieteilijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hydrologi",
            "meteorologi",
            "tähtitieteilijä",
            "ylimeteorologi"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0232",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0142",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0232",
      "level": 4,
      "code": "0232",
      "order": 300,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/023",
      "parentCode": "023",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sääteknikot, säähavainnontekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0142",
      "level": 4,
      "code": "0142",
      "order": 410,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/014",
      "parentCode": "014",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sääteknikot ja säähavainnontekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ilmastohavainnontekijä",
            "sääasemanhoitaja",
            "sääteknikko",
            "tutkimusapulainen (säähavainnot)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/028",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/019",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/028",
      "level": 3,
      "code": "028",
      "order": 390,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/02",
      "parentCode": "02",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Laborantit ja laboratorioapulaiset"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/019",
      "level": 3,
      "code": "019",
      "order": 420,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut ryhmään 01 kuuluvat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "tutkimusapulainen (fysiikka)",
            "tutkimusapulainen (geologia)",
            "tutkimusapulainen (kemia)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/02",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/02",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/02",
      "level": 2,
      "code": "02",
      "order": 240,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kemian, fysiikan ja biologian alaan kuuluva työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/02",
      "level": 2,
      "code": "02",
      "order": 430,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Biologian alaan kuuluva työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/025",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/021",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/025",
      "level": 3,
      "code": "025",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/02",
      "parentCode": "02",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Biologit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/021",
      "level": 3,
      "code": "021",
      "order": 440,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/02",
      "parentCode": "02",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Biologit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "biologi",
            "eläintieteilijä",
            "farmakologi",
            "fysiologi",
            "geneetikko",
            "hydrobiologi",
            "kalastusbiologi",
            "kasvitieteilijä",
            "koe-eläinbiologi",
            "limnologi",
            "mikrobiologi",
            "tutkija (biologia)",
            "vesioikeuslimnologi"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0261",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0221",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0261",
      "level": 4,
      "code": "0261",
      "order": 340,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/026",
      "parentCode": "026",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastusalan tutkimus- ja suunnittelutyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0221",
      "level": 4,
      "code": "0221",
      "order": 460,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/022",
      "parentCode": "022",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan tutkijat ja suunnittelijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "agronomi",
            "kalataloussuunnittelija",
            "karjatalousagronomi",
            "kasvinviljelyagronomi",
            "koneagronomi",
            "kotitalousopettaja (kokeilukeittiö)",
            "maatalousagronomi",
            "maataloustutkija",
            "puutarha-agronomi",
            "puutarha-arkkitehti",
            "toimistoagronomi",
            "tutkija (maatalous)",
            "tutkimusaseman johtaja (maatal.tutk.keskus)",
            "tutkimusassistentti (maatalous)",
            "tutkimusmestari (maatalous)",
            "viljelypäällikkö"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0262",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0222",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0262",
      "level": 4,
      "code": "0262",
      "order": 350,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/026",
      "parentCode": "026",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastusalan neuvonta- ja valistustoiminta"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0222",
      "level": 4,
      "code": "0222",
      "order": 470,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/022",
      "parentCode": "022",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvonta- ja valistustyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "4h-neuvoja",
            "agrologi",
            "hortonomi (neuvontatyö)",
            "kalatalouskonsulentti",
            "karjantarkkailija",
            "karjatalousneuvoja",
            "karjatalousteknikko",
            "keinosiementäjä",
            "kenttätyöntekijä (4h)",
            "konekonsulentti (maatalous)",
            "konsulentti (maatalous)",
            "kotitalousneuvoja",
            "kotitalousteknikko",
            "maataloussihteeri",
            "maatalousteknikko",
            "maitotalousneuvoja",
            "mekaanikko (maatal.tekn.)",
            "piiriagrologi",
            "piirikonsulentti (4h)",
            "puutarhakonsulentti",
            "salaojitusteknikko",
            "seminologi",
            "tarkkailukarjakko",
            "toimistoagrologi",
            "turkiseläinneuvoja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0271",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0231",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0271",
      "level": 4,
      "code": "0271",
      "order": 370,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/027",
      "parentCode": "027",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsätaloustutkimustyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0231",
      "level": 4,
      "code": "0231",
      "order": 490,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/023",
      "parentCode": "023",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsätaloustutkijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluemetsänhoitaja",
            "metsänarvostelija",
            "metsänhoidontarkastaja",
            "metsänhoitaja",
            "piirimetsänhoitaja",
            "piiritarkastaja (metsäpiiri)",
            "piiritarkkailija (metsäpiiri)",
            "riistapäällikkö",
            "toimistometsänhoitaja",
            "tutkija (metsäala)",
            "tutkimusaseman johtaja (metla)",
            "ylimetsänhoitaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0272",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0232",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0272",
      "level": 4,
      "code": "0272",
      "order": 380,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/027",
      "parentCode": "027",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsätalousneuvonta- ja valvontatyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0232",
      "level": 4,
      "code": "0232",
      "order": 500,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/023",
      "parentCode": "023",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsätalousneuvojat ja -valvojat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "metsäinsinööri (neuvontatyö)",
            "metsänhoidonneuvoja",
            "metsästyksenvalvoja",
            "metsätalousneuvoja",
            "metsäteknikko (neuvontatyö)",
            "metsätyönneuvoja",
            "riistanhoitokonsulentti"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0271",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/029",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0271",
      "level": 4,
      "code": "0271",
      "order": 370,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/027",
      "parentCode": "027",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsätaloustutkimustyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/029",
      "level": 3,
      "code": "029",
      "order": 510,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/02",
      "parentCode": "02",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut ryhmään 02 kuuluvat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kenttäapulainen (metsäntutkimustyö)",
            "tutkimusapulainen (biologia)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/05",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/03",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/05",
      "level": 2,
      "code": "05",
      "order": 690,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Opetusalaan kuuluva työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/03",
      "level": 2,
      "code": "03",
      "order": 520,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Opetusalaan kuuluva työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/051",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/030",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/051",
      "level": 3,
      "code": "051",
      "order": 730,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/05",
      "parentCode": "05",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden oppilaitosten rehtorit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/030",
      "level": 3,
      "code": "030",
      "order": 530,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/03",
      "parentCode": "03",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Koulujen rehtorit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ala-asteen koulun rehtori",
            "ammattikoulun apulaisrehtori",
            "ammattikoulun rehtori",
            "apulaisrehtori",
            "erityiskoulun rehtori",
            "kansalaisopiston rehtori",
            "kauppaoppilaitoksen rehtori",
            "konservatorion rehtori",
            "kotitalousoppilaitoksen rehtori",
            "kotiteollisuuskoulun rehtori",
            "koulunjohtaja",
            "koulutuskeskuksen johtaja",
            "kurssikeskuksen rehtori",
            "kurssiosaston johtaja",
            "kurssitoimenjohtaja",
            "kurssitoiminnan johtaja",
            "lukion rehtori",
            "maatalousoppilaitoksen rehtori",
            "musiikkikoulun rehtori",
            "musiikkiopiston rehtori",
            "opiston rehtori",
            "peruskoulun johtaja",
            "peruskoulun rehtori",
            "rehtori",
            "sairaanhoitajakoulun rehtori",
            "sairaanhoitajaopiston rehtori",
            "työväenopiston rehtori",
            "urheiluopiston johtaja",
            "vararehtori"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0501",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0311",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0501",
      "level": 4,
      "code": "0501",
      "order": 710,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/050",
      "parentCode": "050",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yliopistojen rehtorit ja professorit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0311",
      "level": 4,
      "code": "0311",
      "order": 550,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/031",
      "parentCode": "031",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Professorit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisprofessori (korkeakoulu, yliopisto)",
            "professori (korkeakoulu, yöiopisto)",
            "varsinainen professori"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0502",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0312",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0502",
      "level": 4,
      "code": "0502",
      "order": 720,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/050",
      "parentCode": "050",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yliopistojen opettajat, assistentit ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0312",
      "level": 4,
      "code": "0312",
      "order": 560,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/031",
      "parentCode": "031",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lehtorit, yliassistentit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisopettaja (yliopisto, korkeakoulu)",
            "dosentti",
            "erillisaineen opettaja (yliopisto, korkeakoulu)",
            "lehtori (yliopisto, korkeakoulu)",
            "opettaja (yliopisto, korkeakoulu)",
            "työmestari (taideteoll.korkeakoulu)",
            "yliassistentti (yliopisto, korkeakoulu)",
            "yliopettaja (yliopisto, korkeakoulu)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0502",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0313",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0502",
      "level": 4,
      "code": "0502",
      "order": 720,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/050",
      "parentCode": "050",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yliopistojen opettajat, assistentit ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0313",
      "level": 4,
      "code": "0313",
      "order": 570,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/031",
      "parentCode": "031",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Assistentit, tuntiopettajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "amanuenssi (yliopisto, korkeakoulu)",
            "assistentti (yliopisto, korkeakoulu)",
            "fysiikan assistentti (yliopisto, korkeakoulu)",
            "kasvinviljelyassistentti (yliopisto, korkeakoulu)",
            "kielistudioamanuenssi(yliopisto, korkeakoulu)",
            "opetuskätilö",
            "tuntiopettaja (yliopisto, korkeakoulu)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0531",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0321",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0531",
      "level": 4,
      "code": "0531",
      "order": 760,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/053",
      "parentCode": "053",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Aineenopettajat (peruskoulu ja lukio)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0321",
      "level": 4,
      "code": "0321",
      "order": 590,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/032",
      "parentCode": "032",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Peruskoulun ja lukion aineenopettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kieltenopettaja (peruskoulu, lukio)",
            "kotitalousopettaja (peuskoulu, lukio)",
            "kuvaamataidon opettaja (peruskoulu, lukio)",
            "käsityönopettaja (peruskoulu, lukio)",
            "laulunopettaja (peruskoulu, lukio)",
            "lehtori (peruskoulu, lukio)",
            "liikunnanopettaja (peruskoulu, lukio)",
            "lukion lehtori",
            "matematiikan opettaja (peruskoulu, lukio)",
            "musiikin lehtori (peruskoulu, lukio)",
            "musiikinopettaja (peruskoulu, lukio)",
            "nuorempi lehtori (peruskoulu, lukio)",
            "opettaja (lukio)",
            "opettaja (peruskoulun yläaste)",
            "peruskoulun aineenopettaja",
            "peruskoulun lehtori",
            "peruskoulun yläasteen opettaja",
            "soitonopettaja (peruskoulu, lukio)",
            "teknisen käsityön opettaja (peruskoulu, lukio)",
            "tekstiiliopettaja (peruskoulu, lukio)",
            "tekstiilityön lehtori (peruskoulu, lukio)",
            "uskonnon tuntiopettaja (peruskoulu, lukio)",
            "veistonopettaja (peruskoulu, lukio)",
            "voimistelunopettaja (peruskoulu, lukio)",
            "yläasteen opettaja (peruskoulu)",
            "äidinkielen lehtori (peruskoulu, lukio)",
            "äidinkielen opettaja (ruotsi)",
            "äidinkielen opettaja (suomi)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0532",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0322",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0532",
      "level": 4,
      "code": "0532",
      "order": 770,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/053",
      "parentCode": "053",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammatillisten aineiden opettajat sekä muut aineenopettajat (ammatilliset oppilaitokset)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0322",
      "level": 4,
      "code": "0322",
      "order": 600,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/032",
      "parentCode": "032",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammatillisten oppilaitosten aineenopettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ammatinopettaja (ammat. oppil.)",
            "ammattiaineiden opettaja (ammat. oppil.)",
            "ammattikoulunopettaja (ammat. oppil.)",
            "ammattikurssiopettaja (ammat.oppil.)",
            "ammattiopettaja (ammat. oppil.)",
            "ammattiopettaja (ammat. oppil.)",
            "ammattiopettaja (kone- ja metallityöt)",
            "ammattiopettaja (puutyöt)",
            "apuopettaja (ammat. oppil.)",
            "assistentti (ammat. oppil.)",
            "atk-opettaja (ammat. oppil.)",
            "autoteknikko (ammat. oppil.)",
            "harjoitusmestari (merenkulkuoppil.)",
            "harjoitusmestari (palo-opisto)",
            "harjoitusmestari (puutalousopisto)",
            "kauppaopettaja (ammat. oppil.)",
            "kirjanpidon opettaja (ammat. oppil.)",
            "koneinsinööri (metsäkonekoulu)",
            "konekirjoitusopettaja (ammat. oppil.)",
            "koneopettaja (ammat. oppil.)",
            "koneteknikko (metsäopisto)",
            "koneteknikko-opettaja (metsätyönjohtokoul.)",
            "kotitalousopettaja (ammat. oppil.)",
            "kotiteollisuusohjaaja (ammat. oppil.)",
            "kotiteollisuusopettaja (ammat. oppil.)",
            "kudonnanopettaja (ammat. oppil.)",
            "käsityönopettaja (ammat. oppil.)",
            "laivamestari (merenkulkuoppil.)",
            "lastenhoidon opettaja (ammat. oppil.)",
            "lehtori (ammat. oppil.)",
            "lehtori (matkailualan oppil.)",
            "liikunnanopettaja (ammat. oppil.)",
            "lääkitysvoimistelun opettaja (ammat. oppil.)",
            "maalaustyön opettaja (ammat. oppil.)",
            "maatalousaineiden opettaja",
            "maatalousopettaja (ammat. oppil.)",
            "metallityön opettaja (ammat. oppil.)",
            "metsänhoitaja (metsäopisto)",
            "metsäteknikko (ammat. oppil.)",
            "metsätyönopettaja (ammat. oppil.)",
            "mikrotietokonetekniikan opettaja (ammat. oppil.)",
            "ompelunneuvoja (ammat. oppil.)",
            "ompelunopettaja (ammat. oppil.)",
            "opettaja (porotalous)",
            "opettaja (ammat. oppilaitos)",
            "opettaja (insinööri)",
            "opettaja (karjatalous)",
            "opettaja (kauppaoppilaitos)",
            "opettaja (kotiteollisuuskoulu)",
            "opettaja (lastenhoitajakoulutus)",
            "opettaja (maatalous)",
            "opettaja (matkailualan oppilaitos)",
            "opettaja (metsänhoitotyö)",
            "opettaja (optikkokoulutus)",
            "oppilasohjaaja (ammatillinen oppilaitos)",
            "puutarhaopettaja (ammat. oppil.)",
            "puutyön opettaja (ammat. oppil.)",
            "ravinto-opin opettaja (ammat. oppil.)",
            "ravintotalousopettaja (ammat. oppil.)",
            "sahateknikko (puutalousopisto)",
            "sairaanhoidon opettaja (ammat. oppil.)",
            "talousopettaja (ammat. oppil.)",
            "teknikko (ammat. oppil.)",
            "teknikko (puutalousopisto)",
            "teknillisen oppilaitoksen yliopettaja",
            "teknillisen oppilaitosken lehtori",
            "teknisen työn opettaja (ammat. oppil.)",
            "teknisten aineiden opettaja (ammat. oppil.)",
            "tekstiiliopettaja (ammat. oppil.)",
            "terveydenhoidonopettaja (ammat. oppil.)",
            "tietokonetekniikan opettaja (ammat. oppil.)",
            "tietopuolisten aineiden opettaja (ammat. oppil.)",
            "vaatetusalan ammatinopettaja (ammat. oppil.)",
            "voimistelunopettaja (ammat. oppil.)",
            "yhteiskunta-aineiden opettaja (ammat. oppil.)",
            "yleisaineiden opettaja (ammat. oppil.)",
            "yliopettaja (ammat. oppil.)",
            "äidinkielen lehtori (ammat. oppil.)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0533",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0323",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0533",
      "level": 4,
      "code": "0533",
      "order": 780,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/053",
      "parentCode": "053",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden oppilaitosten aineenopettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0323",
      "level": 4,
      "code": "0323",
      "order": 610,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/032",
      "parentCode": "032",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden oppilaitosten aineenopettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kansalaisopiston opettaja",
            "kieltenopettaja (muut oppil.)",
            "kotiteollisuusohjaaja (muut oppil.)",
            "kudonnanopettaja (muut oppil.)",
            "käsityönopettaja (muut oppil.)",
            "matematiikanopettaja (muut oppil.)",
            "ompelunopettaja (muut oppil.)",
            "opettaja (muut oppil.)",
            "tekstiiliopettaja (muut oppil.)",
            "työväenopiston opettaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0534",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0324",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0534",
      "level": 4,
      "code": "0534",
      "order": 790,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/053",
      "parentCode": "053",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Työnopettajat (ammatilliset oppilaitokset)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0324",
      "level": 4,
      "code": "0324",
      "order": 620,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/032",
      "parentCode": "032",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Työnopettajat (ammatilliset oppilaitokset)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ammattikoulun työnopettaja",
            "työnopettaja (ammat. oppil.)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/052",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/033",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/052",
      "level": 3,
      "code": "052",
      "order": 740,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/05",
      "parentCode": "05",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Luokanopettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/033",
      "level": 3,
      "code": "033",
      "order": 630,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/03",
      "parentCode": "03",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Luokanopettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ala-asteen luokanopettaja",
            "apuopettaja (peruskoulu)",
            "luokanopettaja",
            "opettaja (peruskoulun ala-aste)",
            "peruskoulun luokanopettaja",
            "sijaisopettaja (peruskoulun ala-aste)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/054",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0341",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/054",
      "level": 3,
      "code": "054",
      "order": 800,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/05",
      "parentCode": "05",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Erityisopettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0341",
      "level": 4,
      "code": "0341",
      "order": 650,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/034",
      "parentCode": "034",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Erityisluokanopettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apukoulun johtajaopettaja",
            "apukoulun opettaja",
            "erityisluokanopettaja",
            "erityisluokanopettaja (kuulovammaiset)",
            "erityisluokanopettaja (näkövammaiset)",
            "erityisopettaja (koulukoti)",
            "erityisopettaja (peruskoulu)",
            "kuulovammaisten opettaja",
            "kuurojenkoulun opettaja",
            "näkövammaisten opettaja",
            "opettaja (erityisluokan-)",
            "sokeainkoulun opettaja",
            "tarkkailuluokan opettaja",
            "vajaamielisopettaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/054",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0342",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/054",
      "level": 3,
      "code": "054",
      "order": 800,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/05",
      "parentCode": "05",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Erityisopettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0342",
      "level": 4,
      "code": "0342",
      "order": 660,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/034",
      "parentCode": "034",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Luokattomat erityisopettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "erityisopettaja (luokaton)",
            "luku- ja kirjoitushäiriöisten opettaja",
            "puhe-, luku- ja kirjoitushäiriöisten opettaja",
            "puhehäiriöisten opettaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/055",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/035",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/055",
      "level": 3,
      "code": "055",
      "order": 810,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/05",
      "parentCode": "05",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Päiväkotien johtajat ja lastentarhanopettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/035",
      "level": 3,
      "code": "035",
      "order": 670,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/03",
      "parentCode": "03",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lastentarhanopettajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "erityislastentarhan opettaja",
            "erityispäiväkodin johtaja",
            "esikoulunopettaja",
            "esiluokan avustaja",
            "esiluokan opettaja",
            "kiertävä erityislastentarhanopettaja",
            "kiertävän päiväkodin johtaja",
            "lasten päiväkodinpitäjä",
            "lastentarhanjohtaja",
            "lastentarhanopettaja",
            "lastentarhanopettaja-sosiaalikasvattaja",
            "leikkikoulun johtaja",
            "leikkikoulunopettaja",
            "päiväkodin erityisopettaja",
            "päiväkodin johtaja",
            "päiväkodin opettaja (lasten)",
            "seimenopettaja",
            "sosiaalikasvattaja (päiväkodin joht.)",
            "sosiaalikasvattaja-lastentarhanopettaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0561",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0361",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0561",
      "level": 4,
      "code": "0561",
      "order": 830,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/056",
      "parentCode": "056",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Koulutuspäälliköt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0361",
      "level": 4,
      "code": "0361",
      "order": 690,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/036",
      "parentCode": "036",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Koulutuspäälliköt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaiskoulutuspäällikkö",
            "atk-kouluttaja",
            "atk-koulutuspäällikkö",
            "konsultti (opetustehtävät)",
            "koulutusinsinööri",
            "koulutuspäällikkö",
            "koulutussuunnittelija",
            "kurssijohtaja",
            "liikkeenjohdon konsultti",
            "opetuspäällikkö"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0562",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0362",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0562",
      "level": 4,
      "code": "0562",
      "order": 840,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/056",
      "parentCode": "056",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut kouluttajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0362",
      "level": 4,
      "code": "0362",
      "order": 700,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/036",
      "parentCode": "036",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut kouluttajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asiakaskouluttaja",
            "kouluttaja",
            "koulutusassistentti",
            "koulutuskonsulentti",
            "koulutusohjaaja",
            "koulutussihteeri",
            "koulutusteknikko",
            "kurssiassistentti",
            "kurssisihteeri",
            "käyttökouluttaja",
            "neuvoja (koulutus-)",
            "opinto-ohjaaja (järjestö, virasto, yritys)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0591",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0391",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0591",
      "level": 4,
      "code": "0591",
      "order": 860,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/059",
      "parentCode": "059",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut opettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0391",
      "level": 4,
      "code": "0391",
      "order": 720,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/039",
      "parentCode": "039",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puhetaidon opettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "logonomi",
            "logopedi",
            "puheopettaja (logonomi)",
            "puhetaidon opettaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0591",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0392",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0591",
      "level": 4,
      "code": "0591",
      "order": 860,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/059",
      "parentCode": "059",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut opettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0392",
      "level": 4,
      "code": "0392",
      "order": 730,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/039",
      "parentCode": "039",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Opinto-ohjaajat ja opintosihteerit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "opinnon ohjaaja",
            "opinto-ohjaaja (korkeakoulu, yliopisto)",
            "opinto-ohjaaja (peruskoulu, lukio)",
            "opintoasiain sihteeri",
            "opintojen ohjaaja (ammat. oppil.)",
            "opintosihteeri",
            "opiskelun neuvoja",
            "peruskoulun opinto-ohjaaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0592",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0393",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0592",
      "level": 4,
      "code": "0592",
      "order": 870,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/059",
      "parentCode": "059",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut opetusalan työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0393",
      "level": 4,
      "code": "0393",
      "order": 740,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/039",
      "parentCode": "039",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut opettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "autokoulun johtaja",
            "autokoulun opettaja",
            "kotiopettaja",
            "liikenneopettaja",
            "mannekiinikoulun opettaja",
            "opintoneuvoja",
            "tieliikenneopettaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0592",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0399",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0592",
      "level": 4,
      "code": "0592",
      "order": 870,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/059",
      "parentCode": "059",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut opetusalan työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0399",
      "level": 4,
      "code": "0399",
      "order": 750,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/039",
      "parentCode": "039",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut opetusalan työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kouluavustaja",
            "koulunkäyntiavustaja",
            "koulutyöntekijä",
            "luokka-avustaja",
            "opetusavustaja",
            "oppimateriaalikeskuksen hoitaja",
            "tuntiavustaja",
            "tutkimusasiamies",
            "vammaisten avustaja (koulu)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/06",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/04",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/06",
      "level": 2,
      "code": "06",
      "order": 880,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Uskonnon alaan kuuluva työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/04",
      "level": 2,
      "code": "04",
      "order": 760,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Uskonnon alaan kuuluva työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/060",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0411",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/060",
      "level": 3,
      "code": "060",
      "order": 890,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/06",
      "parentCode": "06",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Papit (ev.-lut. ja ortodoks.)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0411",
      "level": 4,
      "code": "0411",
      "order": 780,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/041",
      "parentCode": "041",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Papit (ev.lut. ja ortodoksit)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "arkkipiispa",
            "asessori (pappi)",
            "kappalainen",
            "kenttäpiispa",
            "kenttärovasti",
            "kirkkoherra",
            "komministeri",
            "lähetyssaarnaaja",
            "lääninrovasti",
            "matkapappi",
            "merimiespappi",
            "nuorisopappi",
            "pappi",
            "pastori",
            "piispa",
            "rovasti",
            "sairaalalehtori",
            "sairaalapastori",
            "seurakuntalehtori",
            "sotilaspastori",
            "tuomiorovasti",
            "ylioppilaspappi"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/061",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0412",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/061",
      "level": 3,
      "code": "061",
      "order": 900,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/06",
      "parentCode": "06",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Saarnaajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0412",
      "level": 4,
      "code": "0412",
      "order": 790,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/041",
      "parentCode": "041",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Saarnaajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "babtistipappi",
            "buddhalaispappi",
            "evankelista",
            "imami",
            "johtaja (uskonnollinen yhdyskunta)",
            "mormonipappi",
            "muhamettilaisseurakunnan pappi",
            "pelastusarmeijan upseeri",
            "piirijohtaja (uskonnollinen yhdyskunta)",
            "rabbiini (juut. seurakunta)",
            "saarnaaja",
            "seurakuntajohtaja (muu kuin ev.lut. t. ortod.)",
            "upseeri (pelastusarmeija)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/062",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/049",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/062",
      "level": 3,
      "code": "062",
      "order": 910,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/06",
      "parentCode": "06",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Uskonnollis-sosiaalisen työn tekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/049",
      "level": 3,
      "code": "049",
      "order": 800,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/04",
      "parentCode": "04",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Uskonnollis-sosiaalisen työn tekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "diakoni",
            "diakonissa (seurakunta)",
            "katulähetystyönjohtaja",
            "kerhonjohtaja (seurakunta)",
            "lähetyssihteeri",
            "lähetystyöntekijä",
            "munkki",
            "nuoriso-ohjaaja (seurakunta)",
            "nuorisodiakoni",
            "nuorisosihteeri (seurakunta)",
            "seurakuntakuraattori",
            "seurakuntasihteeri",
            "seurakuntasisar",
            "seurakuntatyöntekijä",
            "slummisisar",
            "sosiaalityöntekijä (pelastusarmeija)",
            "veljeskunnan jäsen (luostari)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/07",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/05",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/07",
      "level": 2,
      "code": "07",
      "order": 920,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lainopillinen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/05",
      "level": 2,
      "code": "05",
      "order": 810,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lainopillinen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/070",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/051",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/070",
      "level": 3,
      "code": "070",
      "order": 930,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/07",
      "parentCode": "07",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuomioistuinten lakimiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/051",
      "level": 3,
      "code": "051",
      "order": 820,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/05",
      "parentCode": "05",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuomioistuinlakimiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asessori (tuomioistuin)",
            "esittelijä (tuomioistuin)",
            "esittelijäneuvos (tuomioistuin)",
            "hallintoneuvos (tuomioistuin)",
            "hallintosihteeri (tuomioistuin)",
            "hovioikeuden asessori",
            "hovioikeuden auskultantti",
            "hovioikeuden esittelijä",
            "hovioikeuden presidentti",
            "hovioikeuden viskaali",
            "hovioikeudenneuvos",
            "kanneviskaali (tuomioistuin)",
            "kihlakunnantuomari",
            "kunnallisneuvosmies",
            "käräjätuomari",
            "notaari (tuomioistuin)",
            "oikeusneuvos",
            "oikeusneuvosmies",
            "oikeussihteeri (tuomioistuin)",
            "pormestari (raastuvanoikeus)",
            "presidentti (oikeuslaitos)",
            "tuomari (tuomioistuin)",
            "vakuutustuomari",
            "verotuomari",
            "vesioikeustuomari",
            "viskaali (hovioikeus)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/071",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/052",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/071",
      "level": 3,
      "code": "071",
      "order": 940,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/07",
      "parentCode": "07",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Syyttäjät ja ylemmät poliisivirkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/052",
      "level": 3,
      "code": "052",
      "order": 830,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/05",
      "parentCode": "05",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Syyttäjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisnimismies",
            "apulaispoliisimestari",
            "ensimmäinen kaupunginviskaali",
            "kanneviskaali (tullilaitos)",
            "kaupunginviskaali",
            "merivahinkojen arvioija",
            "nimismies",
            "oikeusasiamies",
            "oikeuskansleri",
            "poliisimestari",
            "toimiupseeri (poliisi)",
            "tullirajaviskaali"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/072",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/053",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/072",
      "level": 3,
      "code": "072",
      "order": 950,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/07",
      "parentCode": "07",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asianajajat (lainopillisen tutkinnon suorittaneet)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/053",
      "level": 3,
      "code": "053",
      "order": 840,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/05",
      "parentCode": "05",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asianajajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asianajaja (lainoppinut)",
            "asianajaja-varatuomari",
            "lakimies (asianajaja)",
            "varatuomari-asianajaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/073",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/054",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/073",
      "level": 3,
      "code": "073",
      "order": 960,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/07",
      "parentCode": "07",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lainopilliset asiamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/054",
      "level": 3,
      "code": "054",
      "order": 850,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/05",
      "parentCode": "05",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lainopilliset asiamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisasiainvalvoja",
            "apulaisasiamies (lainopillinen)",
            "apulaiskaupunginlakimies",
            "asiamies (lainopillinen)",
            "asianvalvoja",
            "ensimmäinen kaupunginvouti",
            "johtaja yleinen oikeusavustaja",
            "johtava oikeusavustaja",
            "julkinen notaari",
            "juristi (yhtiö, pankki, yms.)",
            "kanslianotaari",
            "kansliasihteeri",
            "kaupunginasiamies",
            "kaupunginlakimies",
            "kaupunginnotaari",
            "kaupunginvouti",
            "korvauslakimies",
            "kunnanasiamies",
            "lainopillinen asiamies",
            "lainoppinut avustaja",
            "lainoppinut sihteeri",
            "lakimies (järjestö)",
            "lakimies (vakuutuslaitos)",
            "lakimies (yhtiö)",
            "lakimies (yritys)",
            "lakimiessihteeri",
            "liikejuristi",
            "lääninasessori",
            "lääninnotaari",
            "lääninoikeuden sihteeri",
            "maistraatin sihteeri",
            "notaari (julkinen hallinto)",
            "nuorempi lääninasessori",
            "nuorempi oikeussihteeri",
            "oikeusavustaja",
            "oikeussihteeri",
            "pankkilakimies",
            "poliisimestarin lainopillinen apulainen",
            "rakennuslakimies",
            "sotilaslakimies",
            "vakuutuslakimies",
            "vanhempi lääninasessori",
            "vanhempi oikeussihteeri",
            "veikkausvalvoja",
            "vero-oikeuden sihteeri",
            "yleinen oikeusavustaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/079",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/059",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/079",
      "level": 3,
      "code": "079",
      "order": 970,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/07",
      "parentCode": "07",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut lainopillisen alan ammatit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/059",
      "level": 3,
      "code": "059",
      "order": 860,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/05",
      "parentCode": "05",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut ryhmään 05 kuuluvat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asioitsija (ei lainoppinut)",
            "avustava ulosottomies",
            "haastemies",
            "haastemiesten esimies",
            "oikeudenkäyntiasiamies",
            "perinnänhoitaja",
            "ulosottoapulainen",
            "ulosottomies",
            "ulosottotoimen tarkkaaja (maistr.)",
            "virkaholhooja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/08",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/06",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/08",
      "level": 2,
      "code": "08",
      "order": 980,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Taiteellinen, viihteellinen ja kirjallinen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/06",
      "level": 2,
      "code": "06",
      "order": 870,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimittajan työ ja joukkoviestintä"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/15",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/06",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/15",
      "level": 2,
      "code": "15",
      "order": 1690,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu tilinpidollinen ja konttoritekninen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/06",
      "level": 2,
      "code": "06",
      "order": 870,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimittajan työ ja joukkoviestintä"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/09",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/06",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/09",
      "level": 2,
      "code": "09",
      "order": 1170,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/06",
      "level": 2,
      "code": "06",
      "order": 870,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimittajan työ ja joukkoviestintä"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0841",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0611",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0841",
      "level": 4,
      "code": "0841",
      "order": 1040,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/084",
      "parentCode": "084",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sanomalehden toimittajat ja kustannustoimittajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0611",
      "level": 4,
      "code": "0611",
      "order": 890,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/061",
      "parentCode": "061",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lehden toimittajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluepäällikkö (lehdistö)",
            "aluetoimittaja (lehdistö)",
            "erikoistoimittaja (lehdistö)",
            "free-lance toimittaja (lehdistö)",
            "julkaisupäällikkö (lehdistö)",
            "julkaisusihteeri",
            "kuvatoimittaja (lehdistö)",
            "musiikkitoimittaja",
            "päätoimittaja (lehdistö)",
            "reportteri (lehdistö)",
            "sanomalehdentoimittaja",
            "sanomalehtimies",
            "taloustoimittaja (lehdistö)",
            "tekninen toimittaja (lehdistö)",
            "tiedetoimittaja (lehdistö)",
            "tieteistoimittaja (lehdistö)",
            "toimittaja (lehdistö)",
            "toimitusharjoittelija (lehdistö)",
            "toimituspäällikkö (lehdistö)",
            "toimitussihteeri (lehdistö)",
            "ulkomaankirjeenvaihtaja (lehdistö)",
            "uutistoimittaja (lehdistö)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0841",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0612",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0841",
      "level": 4,
      "code": "0841",
      "order": 1040,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/084",
      "parentCode": "084",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sanomalehden toimittajat ja kustannustoimittajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0612",
      "level": 4,
      "code": "0612",
      "order": 900,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/061",
      "parentCode": "061",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kustannustoimittajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hakuteoksentoimittaja",
            "kirjankustantaja",
            "kirjantoimittaja",
            "kustannustoimittaja",
            "kustannusvirkalija",
            "kuvatoimittaja (kustannusliike)",
            "oppikirjan kirjoittaja",
            "sanakirjantekijä",
            "toimittaja (kustannusliike)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/088",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/062",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/088",
      "level": 3,
      "code": "088",
      "order": 1130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/08",
      "parentCode": "08",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Radio- ja tv-ohjelmatoimittajat ja -ohjaajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/062",
      "level": 3,
      "code": "062",
      "order": 910,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/06",
      "parentCode": "06",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ohjelmatoimittajat (radio, televisio)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluepäällikkö (radio, tv)",
            "av-suunnittelija",
            "free-lance toimittaja (radio, tv)",
            "kuuluttaja (radio, tv)",
            "musiikkitoimittaja (radio, tv)",
            "ohjaaja (radio, tv)",
            "ohjelmajohtaja (radio, tv)",
            "ohjelmatoimittaja (radio, tv)",
            "radio- ja televisio-ohjelmien tuottaja",
            "radiokuuluttaja",
            "radiotoimittaja",
            "studio-ohjaaja (radio, tv)",
            "televisiokuuluttaja",
            "toimittaja (radio, tv)",
            "tv-ohjaaja",
            "tv-ohjelmien tuottaja",
            "tv-toimittaja",
            "ulkomaankirjeenvaihtaja (radio, tv)",
            "uutisankkuri (radio, tv)",
            "uutistoimittaja (radio, tv)",
            "videonauhoitusten ohjaaja",
            "videonauhoitusten tuottaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0984",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/063",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0984",
      "level": 4,
      "code": "0984",
      "order": 1400,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/098",
      "parentCode": "098",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tiedottajat sekä matkailu- ja kulttuurialan työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/063",
      "level": 3,
      "code": "063",
      "order": 920,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/06",
      "parentCode": "06",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tiedottajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "lehdistöasiamies (pankki, yritys yms.)",
            "lehdistöavustaja",
            "lehdistöneuvos",
            "lehdistösihteeri",
            "tiedottaja",
            "tiedotuspäällikkö",
            "tiedotussihteeri",
            "tiedotustoimittaja",
            "tietopalvelupäällikkö",
            "viestintäjohtaja",
            "viestintäpäällikkö",
            "viestityssihteeri"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/159",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/069",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/159",
      "level": 3,
      "code": "159",
      "order": 1880,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/15",
      "parentCode": "15",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut konttorityön ammatit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/069",
      "level": 3,
      "code": "069",
      "order": 930,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/06",
      "parentCode": "06",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut ryhmään 06 kuuluvat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "av-sihteeri",
            "julkaisuavustaja",
            "oikolukija"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/08",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/07",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/08",
      "level": 2,
      "code": "08",
      "order": 980,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Taiteellinen, viihteellinen ja kirjallinen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/07",
      "level": 2,
      "code": "07",
      "order": 940,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Taide- ja viihdealan työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/09",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/07",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/09",
      "level": 2,
      "code": "09",
      "order": 1170,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/07",
      "level": 2,
      "code": "07",
      "order": 940,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Taide- ja viihdealan työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/84",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/07",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/84",
      "level": 2,
      "code": "84",
      "order": 4960,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/8",
      "parentCode": "8",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hygienia- ja kauneudenhoitotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/07",
      "level": 2,
      "code": "07",
      "order": 940,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Taide- ja viihdealan työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/87",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/07",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/87",
      "level": 2,
      "code": "87",
      "order": 5090,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/8",
      "parentCode": "8",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valokuvaustyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/07",
      "level": 2,
      "code": "07",
      "order": 940,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Taide- ja viihdealan työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/083",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/071",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/083",
      "level": 3,
      "code": "083",
      "order": 1020,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/08",
      "parentCode": "08",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kirjailijat ja kriitikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/071",
      "level": 3,
      "code": "071",
      "order": 950,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/07",
      "parentCode": "07",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kirjailijat, kriitikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "arvostelija (taide-, musiikki-, filmi- ym)",
            "dramaturgi",
            "elokuvakirjailija (skenaristi)",
            "elokuvakriitikko",
            "elokuvakäsikirjoittaja",
            "filmikriitikko",
            "filmitoimittaja",
            "kirjailija",
            "kriitikko",
            "kääntäjä (kaunokirjallisuus)",
            "pakinoitsija",
            "runoilija",
            "skenaristi (elokuvakirjailija)",
            "suomentaja (kaunokirjallisuus)",
            "taidearvostelija",
            "taidekriitikko"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/080",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/072",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/080",
      "level": 3,
      "code": "080",
      "order": 990,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/08",
      "parentCode": "08",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kuvaamataiteilijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/072",
      "level": 3,
      "code": "072",
      "order": 960,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/07",
      "parentCode": "07",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kuvataiteilijat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ateljeepäällikkö (taideateljee)",
            "elokuvanpiirtäjä",
            "entistäjä (maalaukset)",
            "etsaaja",
            "fotograafikko",
            "graafikko",
            "graafinen suunnittelija",
            "graafinen taiteilija",
            "kirjataiteilija (kuvataide)",
            "konservaattori (maalaukset, veistokset)",
            "koristemaalari (kuvataide)",
            "kuvaamataiteilija",
            "kuvanveistäjä",
            "kuvataiteilija",
            "kuvittaja",
            "lavastaja (teatteri-, filmi-, tv-)",
            "lavastemies (teatteri-, filmi-, tv-)",
            "lavastusmaalari (teatteri-, filmi-, tv-)",
            "litograafikko",
            "maalari (taiteilija)",
            "muotipiirtäjä",
            "pilapiirtäjä",
            "posliinimaalaaja (taiteilija)",
            "pukusuunnittelija (teatteri)",
            "sarjakuvien piirtäjä",
            "taidegraafikko",
            "taidemaalari",
            "taiteilija (kuvaama-)",
            "taittaja (graafinen työ)",
            "tatuoija",
            "vestoskonservaattori",
            "värikonsulentti"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0851",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0731",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0851",
      "level": 4,
      "code": "0851",
      "order": 1070,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/085",
      "parentCode": "085",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotesuunnittelijat ja taiteilijat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0731",
      "level": 4,
      "code": "0731",
      "order": 980,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/073",
      "parentCode": "073",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotesuunnittelijat ja -taiteilijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "arkkitehti (elokuva-, tv-, huonekalu-, sisustus-)",
            "designer",
            "elokuva-arkkitehti",
            "huonekaluarkkitehti",
            "kankaansuunnittelija",
            "keramiikkataiteilija",
            "konservaattori (tekstiilit)",
            "korutaiteilija",
            "lasitaiteilija",
            "mallipiirtäjä (teatt. puvusto)",
            "muotisuunnittelija",
            "muotitaiteilija",
            "näyttelyarkkitehti",
            "pukusuunnittelija",
            "sisustusarkkitehti",
            "sisustusneuvoja",
            "sisustussuunnittelija",
            "tekstiilisuunnittelija",
            "tekstiilitaiteilija",
            "televisioarkkitehti",
            "teollinen muotoilija",
            "tuotesuunnittelija (tait.)",
            "vaatetussuunnittelija"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0852",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0732",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0852",
      "level": 4,
      "code": "0852",
      "order": 1080,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/085",
      "parentCode": "085",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mallintekijät ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0732",
      "level": 4,
      "code": "0732",
      "order": 990,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/073",
      "parentCode": "073",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mallintekijät ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "keraamikko",
            "mallintekijä (keramiikka)",
            "muotoilija (taiteilijan työ)",
            "muovailija",
            "taidekutoja",
            "taidetakoja",
            "taidevalaja",
            "tekstiilipiirtäjä"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/870",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/074",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/870",
      "level": 3,
      "code": "870",
      "order": 5100,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/87",
      "parentCode": "87",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valokuvaajat ja kameramiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/074",
      "level": 3,
      "code": "074",
      "order": 1000,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/07",
      "parentCode": "07",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valokuvaajat, elokuvaajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "animaatio-operaattori",
            "arkistokuvaaja",
            "arkistovalokuvaaja",
            "ateljeekuvaaja",
            "dokumenttikuvaaja",
            "elokuvaaja",
            "kameramies",
            "kuvaaja (elokuva)",
            "kuvaaja (valo-)",
            "kuvateknikko",
            "laitoskuvaaja",
            "lehtikuvaaja",
            "lehtivalokuvaaja",
            "mainoskuvaaja",
            "mikrofilmaaja",
            "mikroskopisti",
            "mikrovalokuvaaja",
            "museovalokuvaaja",
            "sairaalavalokuvaaja",
            "tv-kameramies",
            "tv-kuvaaja",
            "uutiskuvaaja",
            "valokuvaaja",
            "valokuvaamoapulainen (studio)",
            "videokuvaaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0862",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0751",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0862",
      "level": 4,
      "code": "0862",
      "order": 1110,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/086",
      "parentCode": "086",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut esiintyvät taiteilijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0751",
      "level": 4,
      "code": "0751",
      "order": 1020,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/075",
      "parentCode": "075",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Näyttelijät, lausujat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "lausuja",
            "nukketeatterinäyttelijä",
            "näyttelijä",
            "näyttämötaiteilija (näyttelijä)",
            "pantomiimitaiteilija",
            "taiteilija (näyttelijä)",
            "taitelijaprofessori (näyttelijä)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0861",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0751",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0861",
      "level": 4,
      "code": "0861",
      "order": 1100,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/086",
      "parentCode": "086",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teattereiden ja oopperoiden esiintyvät taiteilijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0751",
      "level": 4,
      "code": "0751",
      "order": 1020,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/075",
      "parentCode": "075",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Näyttelijät, lausujat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "lausuja",
            "nukketeatterinäyttelijä",
            "näyttelijä",
            "näyttämötaiteilija (näyttelijä)",
            "pantomiimitaiteilija",
            "taiteilija (näyttelijä)",
            "taitelijaprofessori (näyttelijä)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0891",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0752",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0891",
      "level": 4,
      "code": "0891",
      "order": 1150,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/089",
      "parentCode": "089",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teatteri- ja elokuvaohjaajat ja -johtajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0752",
      "level": 4,
      "code": "0752",
      "order": 1030,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/075",
      "parentCode": "075",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tanssijat, koreografit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "balettimestari",
            "balettitanssija",
            "kansantanssija",
            "koreografi",
            "oopperataiteilija (tanssi)",
            "oopperatanssija",
            "taiteilija (tanssi)",
            "tanssija",
            "tanssitaiteilija"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0862",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0752",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0862",
      "level": 4,
      "code": "0862",
      "order": 1110,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/086",
      "parentCode": "086",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut esiintyvät taiteilijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0752",
      "level": 4,
      "code": "0752",
      "order": 1030,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/075",
      "parentCode": "075",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tanssijat, koreografit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "balettimestari",
            "balettitanssija",
            "kansantanssija",
            "koreografi",
            "oopperataiteilija (tanssi)",
            "oopperatanssija",
            "taiteilija (tanssi)",
            "tanssija",
            "tanssitaiteilija"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0861",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0752",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0861",
      "level": 4,
      "code": "0861",
      "order": 1100,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/086",
      "parentCode": "086",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teattereiden ja oopperoiden esiintyvät taiteilijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0752",
      "level": 4,
      "code": "0752",
      "order": 1030,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/075",
      "parentCode": "075",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tanssijat, koreografit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "balettimestari",
            "balettitanssija",
            "kansantanssija",
            "koreografi",
            "oopperataiteilija (tanssi)",
            "oopperatanssija",
            "taiteilija (tanssi)",
            "tanssija",
            "tanssitaiteilija"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0862",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0753",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0862",
      "level": 4,
      "code": "0862",
      "order": 1110,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/086",
      "parentCode": "086",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut esiintyvät taiteilijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0753",
      "level": 4,
      "code": "0753",
      "order": 1040,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/075",
      "parentCode": "075",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Laulajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "iskelmälaulaja",
            "kirkkolaulaja",
            "konserttilaulaja",
            "kuorolaulaja",
            "laulaja",
            "oopperalaulaja",
            "oopperataiteilija (laulu)",
            "orkesterin solisti (laulu)",
            "trubaduuri",
            "vokalisti"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/087",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0753",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/087",
      "level": 3,
      "code": "087",
      "order": 1120,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/08",
      "parentCode": "08",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muusikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0753",
      "level": 4,
      "code": "0753",
      "order": 1040,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/075",
      "parentCode": "075",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Laulajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "iskelmälaulaja",
            "kirkkolaulaja",
            "konserttilaulaja",
            "kuorolaulaja",
            "laulaja",
            "oopperalaulaja",
            "oopperataiteilija (laulu)",
            "orkesterin solisti (laulu)",
            "trubaduuri",
            "vokalisti"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0861",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0753",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0861",
      "level": 4,
      "code": "0861",
      "order": 1100,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/086",
      "parentCode": "086",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teattereiden ja oopperoiden esiintyvät taiteilijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0753",
      "level": 4,
      "code": "0753",
      "order": 1040,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/075",
      "parentCode": "075",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Laulajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "iskelmälaulaja",
            "kirkkolaulaja",
            "konserttilaulaja",
            "kuorolaulaja",
            "laulaja",
            "oopperalaulaja",
            "oopperataiteilija (laulu)",
            "orkesterin solisti (laulu)",
            "trubaduuri",
            "vokalisti"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0862",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0754",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0862",
      "level": 4,
      "code": "0862",
      "order": 1110,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/086",
      "parentCode": "086",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut esiintyvät taiteilijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0754",
      "level": 4,
      "code": "0754",
      "order": 1050,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/075",
      "parentCode": "075",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut esiintyvät taiteilijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "akrobaatti",
            "artisti (sirkus)",
            "eläintenkesyttäjä",
            "imitaattori",
            "jonglööri",
            "klovni",
            "matkija",
            "nuorallatanssija",
            "sijaisnäyttelijä",
            "sirkustaiteilija",
            "statisti",
            "taikuri",
            "trapetsitaitelija"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/087",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/076",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/087",
      "level": 3,
      "code": "087",
      "order": 1120,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/08",
      "parentCode": "08",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muusikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/076",
      "level": 3,
      "code": "076",
      "order": 1060,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/07",
      "parentCode": "07",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muusikot, säveltäjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ensiviulun soittaja",
            "kanttori",
            "kanttoriurkuri",
            "kapellimestari",
            "kirkkomuusikko",
            "konserttimestari (orkesteri)",
            "kuoromestari (ooppera)",
            "kuoronjohtaja",
            "musiikkialokas",
            "musiikkijohtaja",
            "musiikkikoulun opettaja",
            "musiikkiopiston opettaja",
            "muusikko",
            "orkesterinjohtaja",
            "pianisti",
            "pianonsoiton opettaja",
            "ravintolamuusikko",
            "sellotaiteilija",
            "soitonopettaja",
            "soittaja",
            "soolosellisti",
            "sotilassoittaja",
            "sovittaja (musiikin)",
            "säveltäjä",
            "urkuri",
            "viulutaiteilija",
            "ylikapellimestari",
            "äänenjohtaja (orkesteri)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0891",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0771",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0891",
      "level": 4,
      "code": "0891",
      "order": 1150,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/089",
      "parentCode": "089",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teatteri- ja elokuvaohjaajat ja -johtajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0771",
      "level": 4,
      "code": "0771",
      "order": 1080,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/077",
      "parentCode": "077",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ohjaajat, teatterinjohtajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "elokuvaohjaaja",
            "elokuvatuottaja",
            "inspisientti (teatteri, elokuva)",
            "ohjaaja (näyttämö)",
            "teatterin johtaja",
            "teatteriohjaaja",
            "teatterituottaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0892",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0772",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0892",
      "level": 4,
      "code": "0892",
      "order": 1160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/089",
      "parentCode": "089",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut taide- ja viihdealan työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0772",
      "level": 4,
      "code": "0772",
      "order": 1090,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/077",
      "parentCode": "077",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut taide- ja viihdealan työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "elokuvan leikkaaja",
            "järjestäjä (teatteri)",
            "kuvaussihteeri",
            "näyttämöjärjestäjä",
            "näyttämömestari",
            "näyttämömies",
            "scripta",
            "valaistusmestari (teatteri)",
            "valomestari (teatteri)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0891",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0791",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0891",
      "level": 4,
      "code": "0891",
      "order": 1150,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/089",
      "parentCode": "089",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teatteri- ja elokuvaohjaajat ja -johtajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0791",
      "level": 4,
      "code": "0791",
      "order": 1110,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/079",
      "parentCode": "079",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Gallerianpitäjät ym. taiteiden välittäjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "elokuvakerhon ohjaaja",
            "elokuvateatterin omistaja",
            "elokuvatoiminnan ohjaaja",
            "gallerianpitäjä",
            "intendentti (orkesteri)",
            "näyttelynvalvoja",
            "näyttelysihteeri",
            "ohjelmatoimiston harjoittaja",
            "taideasiamies",
            "taidegallerianpitäjä",
            "taidemyyntinäyttelyiden järjestäjä"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0984",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0791",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0984",
      "level": 4,
      "code": "0984",
      "order": 1400,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/098",
      "parentCode": "098",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tiedottajat sekä matkailu- ja kulttuurialan työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0791",
      "level": 4,
      "code": "0791",
      "order": 1110,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/079",
      "parentCode": "079",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Gallerianpitäjät ym. taiteiden välittäjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "elokuvakerhon ohjaaja",
            "elokuvateatterin omistaja",
            "elokuvatoiminnan ohjaaja",
            "gallerianpitäjä",
            "intendentti (orkesteri)",
            "näyttelynvalvoja",
            "näyttelysihteeri",
            "ohjelmatoimiston harjoittaja",
            "taideasiamies",
            "taidegallerianpitäjä",
            "taidemyyntinäyttelyiden järjestäjä"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0892",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0799",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0892",
      "level": 4,
      "code": "0892",
      "order": 1160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/089",
      "parentCode": "089",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut taide- ja viihdealan työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0799",
      "level": 4,
      "code": "0799",
      "order": 1120,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/079",
      "parentCode": "079",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut alaryhmään 079 kuuluvat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kuiskaaja",
            "maskeeraaja",
            "musiikkikuiskaaja",
            "naamioija",
            "nuotinkirjoittaja",
            "pukija (teatteri yms.)",
            "puvustaja (teatteri yms.)",
            "puvustonhoitaja (teatteri)",
            "puvustotyöntekijä (teatteri)",
            "tarpeistonhankkija (teatteri)",
            "tarpeistonhoitaja (teatteri)",
            "tarpeistonvalmistaja (teatteri)",
            "tehostehoitaja",
            "ääninauhalle lukija"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/849",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0799",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/849",
      "level": 3,
      "code": "849",
      "order": 5000,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/84",
      "parentCode": "84",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut hygienia- ja kauneudenhoitotyön ammatit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0799",
      "level": 4,
      "code": "0799",
      "order": 1120,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/079",
      "parentCode": "079",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut alaryhmään 079 kuuluvat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kuiskaaja",
            "maskeeraaja",
            "musiikkikuiskaaja",
            "naamioija",
            "nuotinkirjoittaja",
            "pukija (teatteri yms.)",
            "puvustaja (teatteri yms.)",
            "puvustonhoitaja (teatteri)",
            "puvustotyöntekijä (teatteri)",
            "tarpeistonhankkija (teatteri)",
            "tarpeistonhoitaja (teatteri)",
            "tarpeistonvalmistaja (teatteri)",
            "tehostehoitaja",
            "ääninauhalle lukija"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/09",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/08",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/09",
      "level": 2,
      "code": "09",
      "order": 1170,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/08",
      "level": 2,
      "code": "08",
      "order": 1130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kirjasto-, arkisto- ja museoalan työ, informaatikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0941",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0811",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0941",
      "level": 4,
      "code": "0941",
      "order": 1280,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/094",
      "parentCode": "094",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kirjaston-, arkiston- ja museonhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0811",
      "level": 4,
      "code": "0811",
      "order": 1150,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/081",
      "parentCode": "081",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kirjastonhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alikirjastonhoitaja",
            "amanuenssi (kirjasto)",
            "apulaiskirjastonhoitaja",
            "autokirjastonhoitaja",
            "kaupunginkirjastonhoitaja",
            "kirjastoamanuenssi",
            "kirjastoasiainneuvos",
            "kirjaston osastopäällikkö (yliopisto)",
            "kirjaston toimistopäällikkö (yliopisto)",
            "kirjastonhoitaja",
            "kirjastonjohtaja",
            "kunnankirjastonhoitaja",
            "laitoskirjastonhoitaja",
            "lastenkirjastonhoitaja",
            "lastenosastonhoitaja (kirjasto)",
            "maakuntakirjastonhoitaja",
            "musiikkikirjastonhoitaja",
            "osastonhoitaja (kirjasto)",
            "osastopäällikkö (yliopiston kirjasto)",
            "sivukirjastonhoitaja",
            "toimistopäällikkö (yliopiston kirjasto)",
            "ylikirjastonhoitaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0941",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0812",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0941",
      "level": 4,
      "code": "0941",
      "order": 1280,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/094",
      "parentCode": "094",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kirjaston-, arkiston- ja museonhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0812",
      "level": 4,
      "code": "0812",
      "order": 1160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/081",
      "parentCode": "081",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut kirjastotyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "järjestelyapulainen (kirjasto)",
            "kirjastoapulainen",
            "kirjastoautonkuljettaja-hoitaja",
            "kirjastoavustaja",
            "kirjastosihteeri",
            "kirjastotyöntekijä",
            "kirjastovirkailija",
            "lukusalin valvoja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0942",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0812",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0942",
      "level": 4,
      "code": "0942",
      "order": 1290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/094",
      "parentCode": "094",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0812",
      "level": 4,
      "code": "0812",
      "order": 1160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/081",
      "parentCode": "081",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut kirjastotyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "järjestelyapulainen (kirjasto)",
            "kirjastoapulainen",
            "kirjastoautonkuljettaja-hoitaja",
            "kirjastoavustaja",
            "kirjastosihteeri",
            "kirjastotyöntekijä",
            "kirjastovirkailija",
            "lukusalin valvoja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0941",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0821",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0941",
      "level": 4,
      "code": "0941",
      "order": 1280,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/094",
      "parentCode": "094",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kirjaston-, arkiston- ja museonhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0821",
      "level": 4,
      "code": "0821",
      "order": 1180,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/082",
      "parentCode": "082",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Arkiston- ja museonhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "amanuenssi (arkisto, museo)",
            "arkistoamanuenssi",
            "arkistoavustaja",
            "arkistoneuvos",
            "arkistonhoitaja",
            "arkistonjohtaja",
            "arkistosihteeri",
            "arkistotarkastaja",
            "asessori (valtionarkisto)",
            "intendentti (museo)",
            "kaupunginarkistonhoitaja",
            "kaupunginmuseonhoitaja",
            "lääninarkistonhoitaja",
            "maakunta-arkistonhoitaja",
            "maakuntamuseonjohtaja",
            "museoamanuenssi",
            "museoassistentti",
            "museointendentti",
            "museomestari",
            "museonhoitaja",
            "museonjohtaja",
            "sota-arkistonhoitaja",
            "sotamuseonhoitaja",
            "tarkastaja (valtionarkisto)",
            "toimistopäällikkö (valtionarkisto)",
            "tutkija-konservattori (arkisto)",
            "valtionarkistonhoitaja",
            "vastaava hoitaja (elokuva-arkisto)",
            "ylitarkastaja (valtionarkisto)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0942",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0821",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0942",
      "level": 4,
      "code": "0942",
      "order": 1290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/094",
      "parentCode": "094",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0821",
      "level": 4,
      "code": "0821",
      "order": 1180,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/082",
      "parentCode": "082",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Arkiston- ja museonhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "amanuenssi (arkisto, museo)",
            "arkistoamanuenssi",
            "arkistoavustaja",
            "arkistoneuvos",
            "arkistonhoitaja",
            "arkistonjohtaja",
            "arkistosihteeri",
            "arkistotarkastaja",
            "asessori (valtionarkisto)",
            "intendentti (museo)",
            "kaupunginarkistonhoitaja",
            "kaupunginmuseonhoitaja",
            "lääninarkistonhoitaja",
            "maakunta-arkistonhoitaja",
            "maakuntamuseonjohtaja",
            "museoamanuenssi",
            "museoassistentti",
            "museointendentti",
            "museomestari",
            "museonhoitaja",
            "museonjohtaja",
            "sota-arkistonhoitaja",
            "sotamuseonhoitaja",
            "tarkastaja (valtionarkisto)",
            "toimistopäällikkö (valtionarkisto)",
            "tutkija-konservattori (arkisto)",
            "valtionarkistonhoitaja",
            "vastaava hoitaja (elokuva-arkisto)",
            "ylitarkastaja (valtionarkisto)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0942",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0822",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0942",
      "level": 4,
      "code": "0942",
      "order": 1290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/094",
      "parentCode": "094",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0822",
      "level": 4,
      "code": "0822",
      "order": 1190,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/082",
      "parentCode": "082",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut arkisto- ja museotyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "arkistoapulainen",
            "arkistoija",
            "arkistojärjestäjä",
            "arkistokonttoristi",
            "arkistomestari (valtionarkisto)",
            "arkistoneuvoja",
            "arkistovirkailija",
            "eläinkonservaattori",
            "eläintentäyttäjä",
            "filmiarkistonhoitaja",
            "konservaattori (arkisto)",
            "konservointiapulainen",
            "levystöapulainen (yleisradio)",
            "museo-opas",
            "museoapulainen",
            "museoavustaja",
            "museovirkamies",
            "tekninen apulainen (arkisto)",
            "tutkimusavustaja (museovirasto)",
            "tutkimusmestari (valtionarkisto)",
            "ylikonservaattori (arkisto)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0991",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0822",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0991",
      "level": 4,
      "code": "0991",
      "order": 1420,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/099",
      "parentCode": "099",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Arkeologit, maantieteilijät, matemaatikot ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0822",
      "level": 4,
      "code": "0822",
      "order": 1190,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/082",
      "parentCode": "082",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut arkisto- ja museotyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "arkistoapulainen",
            "arkistoija",
            "arkistojärjestäjä",
            "arkistokonttoristi",
            "arkistomestari (valtionarkisto)",
            "arkistoneuvoja",
            "arkistovirkailija",
            "eläinkonservaattori",
            "eläintentäyttäjä",
            "filmiarkistonhoitaja",
            "konservaattori (arkisto)",
            "konservointiapulainen",
            "levystöapulainen (yleisradio)",
            "museo-opas",
            "museoapulainen",
            "museoavustaja",
            "museovirkamies",
            "tekninen apulainen (arkisto)",
            "tutkimusavustaja (museovirasto)",
            "tutkimusmestari (valtionarkisto)",
            "ylikonservaattori (arkisto)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0941",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/083",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0941",
      "level": 4,
      "code": "0941",
      "order": 1280,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/094",
      "parentCode": "094",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kirjaston-, arkiston- ja museonhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/083",
      "level": 3,
      "code": "083",
      "order": 1200,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/08",
      "parentCode": "08",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Informaatikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "dokumentalisti",
            "informaatikko",
            "kirjallisuuspalvelun hoitaja",
            "tietopalvelun hoitaja",
            "tietopalveluvirkailija"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/09",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/09",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/09",
      "level": 2,
      "code": "09",
      "order": 1170,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/09",
      "level": 2,
      "code": "09",
      "order": 1220,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu tieteellinen, humanistinen ja taiteellinen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/095",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/091",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/095",
      "level": 3,
      "code": "095",
      "order": 1300,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/09",
      "parentCode": "09",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Taloudellisen, tilastollisen yms. tutkimus- ja suunnittelutyön tekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/091",
      "level": 3,
      "code": "091",
      "order": 1230,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/09",
      "parentCode": "09",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yhteiskunnallisen alan tutkijat ja suunnittelijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aktuaari",
            "aluesuunnittelija",
            "apulaistutkija (yht.kuntatiet.)",
            "ekonometrikko",
            "ekonomisti",
            "erikoistutkija (yht.kuntatiet.)",
            "kenttätutkija (liikenneturva)",
            "koulusuunnittelija",
            "matemaatikko",
            "nuorempi tutkija (yht.kuntatiet.)",
            "rahoitussuunnittelija",
            "seutukaavatutkija",
            "seutusuunnittelija",
            "sosiologi (tutkimustyö)",
            "suunnittelija (liikenneturva)",
            "suunnittelija (yht.kunnall.)",
            "suunnitteluavustaja (yht.kunnall.)",
            "suunnittelusihteeri (yht.kunnall.)",
            "taloussuunnittelija",
            "taloustutkija",
            "tilastosuunnittelija",
            "tilastotutkija",
            "tutkija (liikenneturva)",
            "tutkija (yhteiskunnall.)",
            "tutkijaprofessori (yht.kuntatiet.)",
            "tutkimusassistentti (yht.kuntatiet.)",
            "tutkimussihteeri (yht.kunnall.)",
            "työntutkija (yht.kuntatiet.)",
            "vakuutusmatemaatikko",
            "vanhempi tutkija (yht.kuntatiet.)",
            "virastotutkija (esim. kaup.hall.)",
            "yhteiskuntasuunnittelija",
            "yliaktuaari",
            "yritysneuvoja",
            "yritystutkija"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0991",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/091",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0991",
      "level": 4,
      "code": "0991",
      "order": 1420,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/099",
      "parentCode": "099",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Arkeologit, maantieteilijät, matemaatikot ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/091",
      "level": 3,
      "code": "091",
      "order": 1230,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/09",
      "parentCode": "09",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yhteiskunnallisen alan tutkijat ja suunnittelijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aktuaari",
            "aluesuunnittelija",
            "apulaistutkija (yht.kuntatiet.)",
            "ekonometrikko",
            "ekonomisti",
            "erikoistutkija (yht.kuntatiet.)",
            "kenttätutkija (liikenneturva)",
            "koulusuunnittelija",
            "matemaatikko",
            "nuorempi tutkija (yht.kuntatiet.)",
            "rahoitussuunnittelija",
            "seutukaavatutkija",
            "seutusuunnittelija",
            "sosiologi (tutkimustyö)",
            "suunnittelija (liikenneturva)",
            "suunnittelija (yht.kunnall.)",
            "suunnitteluavustaja (yht.kunnall.)",
            "suunnittelusihteeri (yht.kunnall.)",
            "taloussuunnittelija",
            "taloustutkija",
            "tilastosuunnittelija",
            "tilastotutkija",
            "tutkija (liikenneturva)",
            "tutkija (yhteiskunnall.)",
            "tutkijaprofessori (yht.kuntatiet.)",
            "tutkimusassistentti (yht.kuntatiet.)",
            "tutkimussihteeri (yht.kunnall.)",
            "työntutkija (yht.kuntatiet.)",
            "vakuutusmatemaatikko",
            "vanhempi tutkija (yht.kuntatiet.)",
            "virastotutkija (esim. kaup.hall.)",
            "yhteiskuntasuunnittelija",
            "yliaktuaari",
            "yritysneuvoja",
            "yritystutkija"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0992",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/092",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0992",
      "level": 4,
      "code": "0992",
      "order": 1430,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/099",
      "parentCode": "099",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut humanistisen, luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen työn tekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/092",
      "level": 3,
      "code": "092",
      "order": 1240,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/09",
      "parentCode": "09",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut humanistisen ja luonnontieteellisen alan tutkijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "antropologi",
            "arkeologi",
            "etnologi",
            "genealogi",
            "historiantutkija",
            "kansatieteilijä",
            "kielitieteilijä",
            "kulttuuriantropologi",
            "kustos (eläinmuseo, kasvimuseo)",
            "maantieteilijä",
            "sukututkija",
            "taidehistorian tutkija",
            "teologian tutkija",
            "tutkijaprofessori (human.)",
            "tutkijaprofessori (luonnontiet.)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0991",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/092",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0991",
      "level": 4,
      "code": "0991",
      "order": 1420,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/099",
      "parentCode": "099",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Arkeologit, maantieteilijät, matemaatikot ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/092",
      "level": 3,
      "code": "092",
      "order": 1240,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/09",
      "parentCode": "09",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut humanistisen ja luonnontieteellisen alan tutkijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "antropologi",
            "arkeologi",
            "etnologi",
            "genealogi",
            "historiantutkija",
            "kansatieteilijä",
            "kielitieteilijä",
            "kulttuuriantropologi",
            "kustos (eläinmuseo, kasvimuseo)",
            "maantieteilijä",
            "sukututkija",
            "taidehistorian tutkija",
            "teologian tutkija",
            "tutkijaprofessori (human.)",
            "tutkijaprofessori (luonnontiet.)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0992",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/093",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0992",
      "level": 4,
      "code": "0992",
      "order": 1430,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/099",
      "parentCode": "099",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut humanistisen, luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen työn tekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/093",
      "level": 3,
      "code": "093",
      "order": 1250,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/09",
      "parentCode": "09",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Haastattelijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "haastattelija",
            "markkinatutkimushaastattelija",
            "tilastohaastattelija",
            "tutkimushaastattelija"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0982",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0941",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0982",
      "level": 4,
      "code": "0982",
      "order": 1380,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/098",
      "parentCode": "098",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Suhdetoiminnan johtohenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0941",
      "level": 4,
      "code": "0941",
      "order": 1270,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/094",
      "parentCode": "094",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Suhdetoiminnan johtohenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "pr-mies",
            "pr-päällikkö",
            "suhdetoimintamies",
            "suhdetoimintapäällikkö",
            "yhteiskuntasuhteiden hoitaja",
            "ympäristösuhteiden hoitaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0983",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/0942",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0983",
      "level": 4,
      "code": "0983",
      "order": 1390,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/098",
      "parentCode": "098",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut suhdetoimintatyön ja järjestötyön tekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0942",
      "level": 4,
      "code": "0942",
      "order": 1280,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/094",
      "parentCode": "094",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut suhdetoimintatyön tekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asiakaspalvelun hoitaja (tehdas)",
            "kongressiemäntä",
            "messuemäntä",
            "näyttelyemäntä",
            "näyttelynhoitaja",
            "pr-emäntä",
            "pr-sihteeri"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0981",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/095",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0981",
      "level": 4,
      "code": "0981",
      "order": 1370,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/098",
      "parentCode": "098",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Henkilökunta- ja työnvälitystyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/095",
      "level": 3,
      "code": "095",
      "order": 1290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/09",
      "parentCode": "09",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Järjestötyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asiamies (järjestö)",
            "ay-toimitsija",
            "järjestöohjaaja",
            "järjestösihteeri",
            "lajijohtaja (urheilujärjestö)",
            "lajipäällikkö (urheilujärjestö)",
            "liittosihteeri (järjestö)",
            "luottamusmies (päätoiminen)",
            "osastosihteeri (ammattiyhdistys)",
            "palkkasihteeri (ammattiyhdistys)",
            "piirisihteeri (puolue)",
            "sosiaalisihteeri (järjestö)",
            "toimitsija (järjestö)",
            "työsuojeluvaltuutettu",
            "valistussihteeri"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0983",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/095",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0983",
      "level": 4,
      "code": "0983",
      "order": 1390,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/098",
      "parentCode": "098",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut suhdetoimintatyön ja järjestötyön tekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/095",
      "level": 3,
      "code": "095",
      "order": 1290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/09",
      "parentCode": "09",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Järjestötyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asiamies (järjestö)",
            "ay-toimitsija",
            "järjestöohjaaja",
            "järjestösihteeri",
            "lajijohtaja (urheilujärjestö)",
            "lajipäällikkö (urheilujärjestö)",
            "liittosihteeri (järjestö)",
            "luottamusmies (päätoiminen)",
            "osastosihteeri (ammattiyhdistys)",
            "palkkasihteeri (ammattiyhdistys)",
            "piirisihteeri (puolue)",
            "sosiaalisihteeri (järjestö)",
            "toimitsija (järjestö)",
            "työsuojeluvaltuutettu",
            "valistussihteeri"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0991",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/096",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0991",
      "level": 4,
      "code": "0991",
      "order": 1420,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/099",
      "parentCode": "099",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Arkeologit, maantieteilijät, matemaatikot ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/096",
      "level": 3,
      "code": "096",
      "order": 1300,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/09",
      "parentCode": "09",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kääntäjät, tulkit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaiskielenkääntäjä",
            "kielenkääntäjä",
            "simultaanitulkki",
            "suomentaja",
            "tulkki",
            "valantehnyt kielenkääntäjä"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/03",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/03",
      "level": 2,
      "code": "03",
      "order": 400,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lääketieteellinen ja sairaanhoitotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/10",
      "level": 2,
      "code": "10",
      "order": 1330,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Terveyden- ja sairaanhoitotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/04",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/04",
      "level": 2,
      "code": "04",
      "order": 590,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu terveyden- ja sairaanhoitotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/10",
      "level": 2,
      "code": "10",
      "order": 1330,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Terveyden- ja sairaanhoitotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/15",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/15",
      "level": 2,
      "code": "15",
      "order": 1690,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu tilinpidollinen ja konttoritekninen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/10",
      "level": 2,
      "code": "10",
      "order": 1330,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Terveyden- ja sairaanhoitotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/80",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/80",
      "level": 2,
      "code": "80",
      "order": 4570,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/8",
      "parentCode": "8",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vartiointi- ja suojelutehtävät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/10",
      "level": 2,
      "code": "10",
      "order": 1330,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Terveyden- ja sairaanhoitotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/84",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/84",
      "level": 2,
      "code": "84",
      "order": 4960,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/8",
      "parentCode": "8",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hygienia- ja kauneudenhoitotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/10",
      "level": 2,
      "code": "10",
      "order": 1330,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Terveyden- ja sairaanhoitotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/83",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/83",
      "level": 2,
      "code": "83",
      "order": 4890,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/8",
      "parentCode": "8",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kiinteistönhoito- ja siivoustyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/10",
      "level": 2,
      "code": "10",
      "order": 1330,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Terveyden- ja sairaanhoitotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/030",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/101",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/030",
      "level": 3,
      "code": "030",
      "order": 410,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/03",
      "parentCode": "03",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lääkärit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/101",
      "level": 3,
      "code": "101",
      "order": 1340,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
      "parentCode": "10",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lääkärit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "amanuenssi (kliinill.)",
            "anestesia-apulaislääkäri",
            "anestesialääkäri",
            "anestesiaosastolääkäri",
            "anestesiaylilääkäri",
            "apulaislääkäri",
            "asiantuntijalääkäri",
            "avohoidon erikoislääkäri",
            "erikoislääkäri",
            "gynekologi",
            "hallintoylilääkäri (sairaala)",
            "huoltolääkäri",
            "johtava lääkäri",
            "johtava ylilääkäri",
            "kirurgi",
            "laboratorioapulaislääkäri",
            "lastenlääkäri",
            "lääketieteen tutkija",
            "lääkäri",
            "neurologi",
            "oikeuslääkäri",
            "osastonlääkäri",
            "psykiatri",
            "röntgenlääkäri",
            "röntgenosastonlääkäri",
            "röntgenylilääkäri",
            "silmälääkäri",
            "sosiaalilääkäri",
            "sotilaslääkäri",
            "sotilassairaalan ylilääkäri",
            "terveyskeskuksen esimieslääkäri",
            "terveyskeskuksen johtava lääkäri",
            "terveyskeskuksen vastaava ylilääkäri",
            "terveyskeskuslääkäri",
            "tutkija (lääketiede)",
            "työterveyslääkäri",
            "vastaava ylilääkäri",
            "yleislääkäri",
            "ylilääkäri"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0321",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/102",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0321",
      "level": 4,
      "code": "0321",
      "order": 440,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/032",
      "parentCode": "032",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylihoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/102",
      "level": 3,
      "code": "102",
      "order": 1350,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
      "parentCode": "10",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylihoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisylihoitaja",
            "hallintoylihoitaja",
            "johtava hoitaja (terveyskeskus)",
            "johtava ylihoitaja",
            "terveyskeskuksen johtava hoitaja",
            "ylihoitaja",
            "yöylihoitaja (sairaala)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0322",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1031",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0322",
      "level": 4,
      "code": "0322",
      "order": 450,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/032",
      "parentCode": "032",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Osastonhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1031",
      "level": 4,
      "code": "1031",
      "order": 1370,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/103",
      "parentCode": "103",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Osastonhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisosastonhoitaja (sairaala)",
            "osastonhoitaja (sairaala)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0324",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1032",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0324",
      "level": 4,
      "code": "0324",
      "order": 470,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/032",
      "parentCode": "032",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut sairaanhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1032",
      "level": 4,
      "code": "1032",
      "order": 1380,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/103",
      "parentCode": "103",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Erikoissairaanhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "anestesian erikoissairaanhoitaja",
            "erikoissairaanhoitaja (anestesiologian)",
            "erikoissairaanhoitaja (kirurgian)",
            "erikoissairaanhoitaja (lasten)",
            "erikoissairaanhoitaja (leikkausosaston)",
            "erikoissairaanhoitaja (psykiatrian)",
            "erikoissairaanhoitaja (sisätautien)",
            "kirurgian erikoissairaanhoitaja",
            "lasten erikoissairaanhoitaja",
            "leikkausosaston erikoissairaanhoitaja",
            "psykiatrian erikoissairaanhoitaja",
            "sisätautien erikoissairaanhoitaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0324",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1033",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0324",
      "level": 4,
      "code": "0324",
      "order": 470,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/032",
      "parentCode": "032",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut sairaanhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1033",
      "level": 4,
      "code": "1033",
      "order": 1390,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/103",
      "parentCode": "103",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sairaanhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "klinikkahoitaja",
            "kotisairaanhoitaja",
            "sairaanhoitaja",
            "vastaanottohoitaja",
            "yöhoitaja (sair.hoit.)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/034",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1034",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/034",
      "level": 3,
      "code": "034",
      "order": 510,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/03",
      "parentCode": "03",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kätilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1034",
      "level": 4,
      "code": "1034",
      "order": 1400,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/103",
      "parentCode": "103",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kätilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "erikoissairaanhoitaja (äitiyshuolto, naistentaudit)",
            "erikoissairaanhoitaja-kätilö",
            "kätilö",
            "naistentautien erikoissairaanhoitaja",
            "terveydenhoitaja (äitiyshuolto)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0324",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1035",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0324",
      "level": 4,
      "code": "0324",
      "order": 470,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/032",
      "parentCode": "032",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut sairaanhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1035",
      "level": 4,
      "code": "1035",
      "order": 1410,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/103",
      "parentCode": "103",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Terveydenhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "erikoissairaanhoitaja (kansanterveystyö)",
            "henkilökunnan terveydenhoitaja",
            "henkilökunnan terveydenhuoltaja",
            "kouluterveydenhoitaja",
            "opiskelijaterveydenhoitoja",
            "terveydenhoitaja",
            "terveydenhuoltaja",
            "terveyssisar",
            "työterveydenhoitaja",
            "työterveyshoitaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0323",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1041",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0323",
      "level": 4,
      "code": "0323",
      "order": 460,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/032",
      "parentCode": "032",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Laboratoriohoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1041",
      "level": 4,
      "code": "1041",
      "order": 1430,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/104",
      "parentCode": "104",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Laboratoriohoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "erikoislaboratoriohoitaja",
            "laboratoriohoitaja",
            "laboratoriosairaanhoitaja",
            "osastonhoitaja (laboratorio)",
            "sytologiassistentti"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0324",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1042",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0324",
      "level": 4,
      "code": "0324",
      "order": 470,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/032",
      "parentCode": "032",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut sairaanhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1042",
      "level": 4,
      "code": "1042",
      "order": 1440,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/104",
      "parentCode": "104",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Röntgenhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "erikoisröntgenhoitaja",
            "erikoissairaanhoitaja (radiologia)",
            "laboratorio-osastonhoitaja",
            "osastonhoitaja (röntgenosasto)",
            "radiologian erikoissairaanhoitaja",
            "röntgenhoitaja",
            "röntgenosaston hoitaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/035",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/105",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/035",
      "level": 3,
      "code": "035",
      "order": 520,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/03",
      "parentCode": "03",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mielisairaanhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/105",
      "level": 3,
      "code": "105",
      "order": 1450,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
      "parentCode": "10",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mielisairaanhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "mielisairaanhoitaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0361",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1061",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0361",
      "level": 4,
      "code": "0361",
      "order": 540,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/036",
      "parentCode": "036",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Apuhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1061",
      "level": 4,
      "code": "1061",
      "order": 1470,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/106",
      "parentCode": "106",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Apuhoitajat, perushoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apuhoitaja",
            "perushoitaja",
            "sairaanhoitoapulainen",
            "sijaishoitaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0362",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1062",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0362",
      "level": 4,
      "code": "0362",
      "order": 550,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/036",
      "parentCode": "036",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lääkintävahtimestarit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1062",
      "level": 4,
      "code": "1062",
      "order": 1480,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/106",
      "parentCode": "106",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lääkintävahtimestarit, sairaankuljettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ambulanssimies (palolaitos)",
            "ambulanssinkuljettaja",
            "lääkintävahtimestari",
            "lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja",
            "sairaankuljettaja",
            "sairaankuljetusmestari",
            "sairaankuljetuspäällikkö",
            "sairasautonkuljettaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/809",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1062",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/809",
      "level": 3,
      "code": "809",
      "order": 4720,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/80",
      "parentCode": "80",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut vartiointi- ja suojelutyön ammatit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1062",
      "level": 4,
      "code": "1062",
      "order": 1480,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/106",
      "parentCode": "106",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lääkintävahtimestarit, sairaankuljettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ambulanssimies (palolaitos)",
            "ambulanssinkuljettaja",
            "lääkintävahtimestari",
            "lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja",
            "sairaankuljettaja",
            "sairaankuljetusmestari",
            "sairaankuljetuspäällikkö",
            "sairasautonkuljettaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/038",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/107",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/038",
      "level": 3,
      "code": "038",
      "order": 570,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/03",
      "parentCode": "03",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Laitoslastenhoitajat (sairaaloissa)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/107",
      "level": 3,
      "code": "107",
      "order": 1490,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
      "parentCode": "10",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lastenhoitajat (sairaala)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "laitoslastenhoitaja",
            "lastenhoitaja (laitos)",
            "lastenhoitaja (sairaala)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/830",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/108",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/830",
      "level": 3,
      "code": "830",
      "order": 4900,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/83",
      "parentCode": "83",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kiinteistötyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/108",
      "level": 3,
      "code": "108",
      "order": 1500,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/10",
      "parentCode": "10",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hoitoa ja tutkimusta avustava työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0361",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1081",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0361",
      "level": 4,
      "code": "0361",
      "order": 540,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/036",
      "parentCode": "036",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Apuhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1081",
      "level": 4,
      "code": "1081",
      "order": 1510,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/108",
      "parentCode": "108",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sairaala-apulaiset"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hoitoapulainen (terveyskeskus)",
            "osastoapulainen (sairaala)",
            "ruoanjakaja (sairaala, laitos)",
            "sairaala-apulainen",
            "sairaalahuoltaja",
            "sairaskotiapulainen"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/8312",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1081",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/8312",
      "level": 4,
      "code": "8312",
      "order": 4930,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/831",
      "parentCode": "831",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Siivoojat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1081",
      "level": 4,
      "code": "1081",
      "order": 1510,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/108",
      "parentCode": "108",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sairaala-apulaiset"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hoitoapulainen (terveyskeskus)",
            "osastoapulainen (sairaala)",
            "ruoanjakaja (sairaala, laitos)",
            "sairaala-apulainen",
            "sairaalahuoltaja",
            "sairaskotiapulainen"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0332",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1082",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0332",
      "level": 4,
      "code": "0332",
      "order": 500,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/033",
      "parentCode": "033",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vastaanottoapulaiset"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1082",
      "level": 4,
      "code": "1082",
      "order": 1520,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/108",
      "parentCode": "108",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Osastoavustajat, vastaanottoapulaiset ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aulaemäntä (sairaala)",
            "osastoavustaja (sairaala)",
            "osastonsihteeri (sairaala)",
            "poliklinikkaemäntä",
            "terveysaseman emäntä",
            "terveyskeskusavustaja",
            "vastaanotto-osastoavustaja",
            "vastaanottoapulainen (lääkärin)",
            "vastaanottoavustaja (sairaala, terveyskeskus, lääkäri)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/039",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1082",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/039",
      "level": 3,
      "code": "039",
      "order": 580,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/03",
      "parentCode": "03",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut lääketieteellisen ja sairaanhoitotyön ammatit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1082",
      "level": 4,
      "code": "1082",
      "order": 1520,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/108",
      "parentCode": "108",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Osastoavustajat, vastaanottoapulaiset ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aulaemäntä (sairaala)",
            "osastoavustaja (sairaala)",
            "osastonsihteeri (sairaala)",
            "poliklinikkaemäntä",
            "terveysaseman emäntä",
            "terveyskeskusavustaja",
            "vastaanotto-osastoavustaja",
            "vastaanottoapulainen (lääkärin)",
            "vastaanottoavustaja (sairaala, terveyskeskus, lääkäri)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/150",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1082",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/150",
      "level": 3,
      "code": "150",
      "order": 1700,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/15",
      "parentCode": "15",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Konekirjanpitäjät, laskuapulaiset, monistajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1082",
      "level": 4,
      "code": "1082",
      "order": 1520,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/108",
      "parentCode": "108",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Osastoavustajat, vastaanottoapulaiset ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aulaemäntä (sairaala)",
            "osastoavustaja (sairaala)",
            "osastonsihteeri (sairaala)",
            "poliklinikkaemäntä",
            "terveysaseman emäntä",
            "terveyskeskusavustaja",
            "vastaanotto-osastoavustaja",
            "vastaanottoapulainen (lääkärin)",
            "vastaanottoavustaja (sairaala, terveyskeskus, lääkäri)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/037",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1083",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/037",
      "level": 3,
      "code": "037",
      "order": 560,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/03",
      "parentCode": "03",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tekniset sairaanhoitoapulaiset"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1083",
      "level": 4,
      "code": "1083",
      "order": 1530,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/108",
      "parentCode": "108",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Välinehuoltajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "välinehoitaja",
            "välinehuoltaja (sairaala yms.)",
            "välinehuoltoapulainen (sairaala yms.)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/037",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1084",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/037",
      "level": 3,
      "code": "037",
      "order": 560,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/03",
      "parentCode": "03",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tekniset sairaanhoitoapulaiset"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1084",
      "level": 4,
      "code": "1084",
      "order": 1540,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/108",
      "parentCode": "108",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tutkimusapulaiset (sairaala ym.)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kuulontutkija",
            "kuulontutkimusapulainen",
            "obduktioapulainen",
            "preparaattori",
            "preparaattoriapulainen",
            "röntgenapulainen",
            "röntgenkuvaaja",
            "röntgenteknillinen apulainen",
            "teknillinen avustaja (sairaala)",
            "tutkimusapulainen (sairaala yms.)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/841",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1091",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/841",
      "level": 3,
      "code": "841",
      "order": 4980,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/84",
      "parentCode": "84",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kosmetologit ja jalkojenhoitajat (pedikyristit)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1091",
      "level": 4,
      "code": "1091",
      "order": 1560,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/109",
      "parentCode": "109",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Jalkojenhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "jalkahoitaja",
            "jalkaterapeutti",
            "jalkojenhoitaja",
            "pedikyristi"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/049",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1092",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/049",
      "level": 3,
      "code": "049",
      "order": 680,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/04",
      "parentCode": "04",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut terveyden- ja sairaanhoidon ammatit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1092",
      "level": 4,
      "code": "1092",
      "order": 1570,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/109",
      "parentCode": "109",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kiropraktikot, naprapaatit ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "homeopaatti",
            "kiropraktikko",
            "kuppari",
            "luonnonparantaja",
            "luontaisparantaja",
            "naprapaatti",
            "vyöhykeparantaja",
            "vyöhyketerapeutti"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/04",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/11",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/04",
      "level": 2,
      "code": "04",
      "order": 590,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu terveyden- ja sairaanhoitotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/11",
      "level": 2,
      "code": "11",
      "order": 1580,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Terveydenhuollon kuntouttava työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/05",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/11",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/05",
      "level": 2,
      "code": "05",
      "order": 690,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Opetusalaan kuuluva työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/11",
      "level": 2,
      "code": "11",
      "order": 1580,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Terveydenhuollon kuntouttava työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/041",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1111",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/041",
      "level": 3,
      "code": "041",
      "order": 640,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/04",
      "parentCode": "04",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lääkintävoimistelijat, toimintaterapeutit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1111",
      "level": 4,
      "code": "1111",
      "order": 1600,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/111",
      "parentCode": "111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lääkintävoimistelijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "erikoislääkintävoimistelija",
            "fysioterapeutti",
            "johtava lääkintävoimistelija",
            "liikuntaterapeutti",
            "lääkintävoimistelija",
            "osastonhoitaja (lääkintävoimistelu)",
            "osastonhoitaja-lääkintävoimistelija"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/043",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1112",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/043",
      "level": 3,
      "code": "043",
      "order": 660,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/04",
      "parentCode": "04",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hierojat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1112",
      "level": 4,
      "code": "1112",
      "order": 1610,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/111",
      "parentCode": "111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kuntohoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kuntohoitaja",
            "kuntouttaja",
            "kuntoutushoitaja",
            "sairasvoimistelija"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/041",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1112",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/041",
      "level": 3,
      "code": "041",
      "order": 640,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/04",
      "parentCode": "04",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lääkintävoimistelijat, toimintaterapeutit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1112",
      "level": 4,
      "code": "1112",
      "order": 1610,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/111",
      "parentCode": "111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kuntohoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kuntohoitaja",
            "kuntouttaja",
            "kuntoutushoitaja",
            "sairasvoimistelija"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/043",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1113",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/043",
      "level": 3,
      "code": "043",
      "order": 660,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/04",
      "parentCode": "04",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hierojat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1113",
      "level": 4,
      "code": "1113",
      "order": 1620,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/111",
      "parentCode": "111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hierojat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hieroja",
            "lymfahieroja",
            "urheiluhieroja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/041",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1121",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/041",
      "level": 3,
      "code": "041",
      "order": 640,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/04",
      "parentCode": "04",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lääkintävoimistelijat, toimintaterapeutit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1121",
      "level": 4,
      "code": "1121",
      "order": 1640,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/112",
      "parentCode": "112",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimintaterapeutit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ergoterapeutti",
            "erikoistoimintaterapeutti",
            "osastonhoitaja (toimintaterapeutti)",
            "toimintaterapeutti"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/041",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1122",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/041",
      "level": 3,
      "code": "041",
      "order": 640,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/04",
      "parentCode": "04",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lääkintävoimistelijat, toimintaterapeutit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1122",
      "level": 4,
      "code": "1122",
      "order": 1650,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/112",
      "parentCode": "112",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Askartelunohjaajat, työnohjaajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "askarruttaja",
            "askartelunohjaaja (sairaala)",
            "askartelunohjaaja (sosiaaliala)",
            "askartelutyönohjaaja",
            "käsityönohjaaja (sosiaaliala)",
            "teknillinen ohjaaja (sosiaaliala)",
            "työnohjaaja (hoito- ja huoltolaitos)",
            "työterapeutti",
            "ulkotyönohjaaja (sosiaaliala)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0591",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/113",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0591",
      "level": 4,
      "code": "0591",
      "order": 860,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/059",
      "parentCode": "059",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut opettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/113",
      "level": 3,
      "code": "113",
      "order": 1660,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/11",
      "parentCode": "11",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puheterapeutit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "erikoispuheterapeutti",
            "puheterapeutti"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/044",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/114",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/044",
      "level": 3,
      "code": "044",
      "order": 670,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/04",
      "parentCode": "04",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ruokavalioasiantuntijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/114",
      "level": 3,
      "code": "114",
      "order": 1670,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/11",
      "parentCode": "11",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ravitsemusterapeutit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "dieetikko",
            "ravintoneuvoja",
            "ravitsemistyönjohtaja",
            "ravitsemusneuvoja",
            "ravitsemuspäällikkö",
            "ravitsemussuunnittelija",
            "ravitsemusterapeutti",
            "ruokavalioasiantuntija"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/041",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/119",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/041",
      "level": 3,
      "code": "041",
      "order": 640,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/04",
      "parentCode": "04",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lääkintävoimistelijat, toimintaterapeutit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/119",
      "level": 3,
      "code": "119",
      "order": 1680,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/11",
      "parentCode": "11",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut ryhmään 11 kuuluvat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "musiikkiterapeutti",
            "taideterapeutti"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/03",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/03",
      "level": 2,
      "code": "03",
      "order": 400,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lääketieteellinen ja sairaanhoitotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 1690,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hammashoitoalan työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/031",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/121",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/031",
      "level": 3,
      "code": "031",
      "order": 420,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/03",
      "parentCode": "03",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hammaslääkärit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/121",
      "level": 3,
      "code": "121",
      "order": 1700,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hammaslääkärit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisosastonhammaslääkäri",
            "apulaisylihammaslääkäri",
            "erikoishammaslääkäri",
            "hammaskirurgi",
            "hammaslääketieteen tutkija",
            "hammaslääkäri",
            "johtava ylihammaslääkäri",
            "sotilashammaslääkäri",
            "terveyskeskuksen hammasylilääkäri",
            "terveyskeskushammaslääkäri",
            "ylihammaslääkäri"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0331",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1221",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0331",
      "level": 4,
      "code": "0331",
      "order": 490,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/033",
      "parentCode": "033",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hammashoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1221",
      "level": 4,
      "code": "1221",
      "order": 1720,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Erikoishammashoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "erikoishammashoitaja",
            "hammashuoltaja",
            "ylempi hammashoitaja",
            "ylihoitaja (hammashoitaja)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0331",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1222",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0331",
      "level": 4,
      "code": "0331",
      "order": 490,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/033",
      "parentCode": "033",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hammashoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1222",
      "level": 4,
      "code": "1222",
      "order": 1730,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hammashoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hammashoitaja",
            "hammashoitajaharjoittelija",
            "hammashoitoapulainen",
            "hammashuollon vastaanottoavustaja",
            "kouluhammashoitaja",
            "osastonhoitaja (hammashoitaja)",
            "vastaanottoavustaja (hammashuolto)",
            "vastaava hammashoitaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/04",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/13",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/04",
      "level": 2,
      "code": "04",
      "order": 590,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu terveyden- ja sairaanhoitotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/13",
      "level": 2,
      "code": "13",
      "order": 1750,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Apteekkialan työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0401",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/131",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0401",
      "level": 4,
      "code": "0401",
      "order": 610,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/040",
      "parentCode": "040",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Proviisorit ja apteekkarit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/131",
      "level": 3,
      "code": "131",
      "order": 1760,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/13",
      "parentCode": "13",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Apteekkarit, proviisorit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apteekin johtaja",
            "apteekinhoitaja",
            "apteekkari",
            "proviisori",
            "sairaala-apteekkari"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0402",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/132",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0402",
      "level": 4,
      "code": "0402",
      "order": 620,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/040",
      "parentCode": "040",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Farmaseutit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/132",
      "level": 3,
      "code": "132",
      "order": 1770,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/13",
      "parentCode": "13",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Farmaseutit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apteekinhoitaja (sairaala)",
            "apteekkitavarain keskusvarastonhoitaja",
            "farmaseutti",
            "keskuslääkevarastonhoitaja",
            "lääkevarastonhoitaja",
            "sairaalafarmaseutti",
            "teollisuusfarmaseutti"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0403",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/133",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0403",
      "level": 4,
      "code": "0403",
      "order": 630,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/040",
      "parentCode": "040",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Farmanomit ja apteekissa toimivat tekniset apulaiset"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/133",
      "level": 3,
      "code": "133",
      "order": 1780,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/13",
      "parentCode": "13",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lääketyöntekijät (apteekissa)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apteekkiapulainen",
            "apteekkitavarain hoitaja",
            "farmanomi",
            "lääketyöntekijä (apteekki)",
            "teknillinen apulainen (apteekki)",
            "tekninen apteekkiapulainen"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/10",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/14",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/10",
      "level": 2,
      "code": "10",
      "order": 1450,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yhteiskunnallis-hallinnollinen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/14",
      "level": 2,
      "code": "14",
      "order": 1800,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Eläinlääkintähuolto, ympäristön- ja terveydensuojelutyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/02",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/14",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/02",
      "level": 2,
      "code": "02",
      "order": 240,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kemian, fysiikan ja biologian alaan kuuluva työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/14",
      "level": 2,
      "code": "14",
      "order": 1800,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Eläinlääkintähuolto, ympäristön- ja terveydensuojelutyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/04",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/14",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/04",
      "level": 2,
      "code": "04",
      "order": 590,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu terveyden- ja sairaanhoitotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/14",
      "level": 2,
      "code": "14",
      "order": 1800,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Eläinlääkintähuolto, ympäristön- ja terveydensuojelutyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/024",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/141",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/024",
      "level": 3,
      "code": "024",
      "order": 310,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/02",
      "parentCode": "02",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Eläinlääkärit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/141",
      "level": 3,
      "code": "141",
      "order": 1810,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/14",
      "parentCode": "14",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Eläinlääkärit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "eläinlääkäri",
            "hygienikkoeläinlääköri",
            "johtava eläinlääkäri",
            "kaupungineläinlääkäri",
            "kunnaneläinlääkäri",
            "laboratorioeläinlääkäri",
            "läänineläinlääkäri",
            "pieneläinklinikan lääkäri",
            "piirieläinlääkäri",
            "sotilaseläinlääkäri",
            "tarkastava eläinlääkäri",
            "tarkastuseläinlääkäri"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/042",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1421",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/042",
      "level": 3,
      "code": "042",
      "order": 650,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/04",
      "parentCode": "04",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Terveystarkastajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1421",
      "level": 4,
      "code": "1421",
      "order": 1830,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/142",
      "parentCode": "142",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Johtavat terveys- ja työsuojelutarkastajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "elintarvikehygienikko",
            "johtava terveystarkastaja",
            "johtava työsuojelutarkastaja",
            "terveysinsinööri",
            "terveysvalvontakemisti",
            "terveysylitarkastaja",
            "työsuojeluinsinööri",
            "työsuojelupäällikkö",
            "vastaava terveystarkastaja",
            "yliterveystarkastaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/042",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1422",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/042",
      "level": 3,
      "code": "042",
      "order": 650,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/04",
      "parentCode": "04",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Terveystarkastajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1422",
      "level": 4,
      "code": "1422",
      "order": 1840,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/142",
      "parentCode": "142",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Terveystarkastajat, työsuojelutarkastajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alkoholitarkastaja",
            "ammattien terveystarkastaja",
            "asuntojentarkastaja",
            "desinfioija",
            "elintarvikekatsastaja",
            "ergonomi",
            "lihantarkastaja",
            "lääninelintarviketarkastaja",
            "maidonkatsastaja (kunta)",
            "maidontarkastaja (kunta)",
            "näytteenottaja (terveystark.)",
            "raittius- ja alkoholiasiain tarkastaja",
            "tarkastaja (asunnot, julkiset kokoustilat)",
            "terveysolojen tarkkaaja",
            "terveystarkastaja",
            "terveysteknikko",
            "työhygienikko",
            "työläistarkastaja",
            "työsuojelun piiritarkastaja",
            "työsuojelusuunnittelija",
            "työsuojelutarkastaja",
            "työsuojeluteknikko",
            "työsuojeluterveystarkastaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/101",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1423",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/101",
      "level": 3,
      "code": "101",
      "order": 1470,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/10",
      "parentCode": "10",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisen hallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1423",
      "level": 4,
      "code": "1423",
      "order": 1850,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/142",
      "parentCode": "142",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ympäristön- ja luonnonsuojelutyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "luonnonsuojeluinsinööri",
            "luonnonsuojelunvalvoja",
            "luonnonsuojelutarkastaja",
            "maisemanhoidonvalvoja",
            "ympäristöhygienikko",
            "ympäristönsuojeluinsinööri",
            "ympäristönsuojelupäällikkö",
            "ympäristönsuojelusihteeri",
            "ympäristönsuojelusuunnittelija",
            "ympäristönsuojelutarkastaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/021",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1423",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/021",
      "level": 3,
      "code": "021",
      "order": 260,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/02",
      "parentCode": "02",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Fyysikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1423",
      "level": 4,
      "code": "1423",
      "order": 1850,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/142",
      "parentCode": "142",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ympäristön- ja luonnonsuojelutyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "luonnonsuojeluinsinööri",
            "luonnonsuojelunvalvoja",
            "luonnonsuojelutarkastaja",
            "maisemanhoidonvalvoja",
            "ympäristöhygienikko",
            "ympäristönsuojeluinsinööri",
            "ympäristönsuojelupäällikkö",
            "ympäristönsuojelusihteeri",
            "ympäristönsuojelusuunnittelija",
            "ympäristönsuojelutarkastaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/025",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1423",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/025",
      "level": 3,
      "code": "025",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/02",
      "parentCode": "02",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Biologit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1423",
      "level": 4,
      "code": "1423",
      "order": 1850,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/142",
      "parentCode": "142",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ympäristön- ja luonnonsuojelutyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "luonnonsuojeluinsinööri",
            "luonnonsuojelunvalvoja",
            "luonnonsuojelutarkastaja",
            "maisemanhoidonvalvoja",
            "ympäristöhygienikko",
            "ympäristönsuojeluinsinööri",
            "ympäristönsuojelupäällikkö",
            "ympäristönsuojelusihteeri",
            "ympäristönsuojelusuunnittelija",
            "ympäristönsuojelutarkastaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/10",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/15",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/10",
      "level": 2,
      "code": "10",
      "order": 1450,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yhteiskunnallis-hallinnollinen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/15",
      "level": 2,
      "code": "15",
      "order": 1870,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaalialan työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/09",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/15",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/09",
      "level": 2,
      "code": "09",
      "order": 1170,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/15",
      "level": 2,
      "code": "15",
      "order": 1870,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaalialan työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/81",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/15",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/81",
      "level": 2,
      "code": "81",
      "order": 4730,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/8",
      "parentCode": "8",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Koti- ja suurtaloustyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/15",
      "level": 2,
      "code": "15",
      "order": 1870,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaalialan työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0911",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/151",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0911",
      "level": 4,
      "code": "0911",
      "order": 1220,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/091",
      "parentCode": "091",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Johto- ja hallintotehtävissä toimivat sosiaalityöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/151",
      "level": 3,
      "code": "151",
      "order": 1880,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/15",
      "parentCode": "15",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaalialan laitosten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "a-klinikan johtaja",
            "apulaisjohtaja (sosiaalialan laitos)",
            "ensikodin johtaja",
            "erityishuoltopiirin johtaja",
            "hoitokodin johtaja",
            "huoltokodin johtaja",
            "huoltolaitoksen johtaja (sosiaaliala)",
            "invalidien erityiskoulun johtaja",
            "invalidien päiväkeskuksen johtaja",
            "invalidien suojatyökeskuksen johtaja",
            "invalidihuollon työkokeilulaitoksen johtaja",
            "johtaja (sosiaalialan laitos)",
            "kasvatusjohtaja (sosiaaliala)",
            "kasvatusneuvolan johtaja",
            "katkaisuhoitoaseman johtaja",
            "kehitysvammaisten asuntolan johtaja",
            "kehitysvammaisten harjaantumiskoulun johtaja",
            "kehitysvammaisten päivähuoltojan johtaja",
            "kehitysvammaisten suojatyökeskuksen johtaja",
            "kehitysvammalaitoksen johtaja",
            "kehitysvammapiirin johtaja",
            "koulukodin johtaja",
            "kunnalliskodin johtaja",
            "laitosjohtaja (sosiaaliala)",
            "lastenhuollon johtaja",
            "lastenkodin johtaja",
            "lastensuojelujohtaja",
            "lastensuojelun toimitusjohtaja",
            "nuorisoaseman johtaja",
            "nuorisokodin johtaja",
            "oppilasasuntolan johtaja",
            "oppilaskodin johtaja",
            "osastosihteeri (kaup. huoltovirasto)",
            "pav-hoitokodin johtaja",
            "pav-huoltokodin johtaja",
            "päivähoito-osaston osastopäällikkö",
            "päivähuoltolan johtaja",
            "suojatyötoiminnan johtaja",
            "turvakodin johtaja",
            "työkeskuksen johtaja",
            "työlaitoksen johtaja",
            "työosaston johtaja (sosiaaliala)",
            "työtuvan johtaja (sosiaaliala)",
            "vajaamielislaitoksen johtaja",
            "vanhainkodin johtaja",
            "vanhusten palvelutalon johtaja",
            "vastaanottokodin johtaja (sosiaaliala)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/101",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/151",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/101",
      "level": 3,
      "code": "101",
      "order": 1470,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/10",
      "parentCode": "10",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisen hallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/151",
      "level": 3,
      "code": "151",
      "order": 1880,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/15",
      "parentCode": "15",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaalialan laitosten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "a-klinikan johtaja",
            "apulaisjohtaja (sosiaalialan laitos)",
            "ensikodin johtaja",
            "erityishuoltopiirin johtaja",
            "hoitokodin johtaja",
            "huoltokodin johtaja",
            "huoltolaitoksen johtaja (sosiaaliala)",
            "invalidien erityiskoulun johtaja",
            "invalidien päiväkeskuksen johtaja",
            "invalidien suojatyökeskuksen johtaja",
            "invalidihuollon työkokeilulaitoksen johtaja",
            "johtaja (sosiaalialan laitos)",
            "kasvatusjohtaja (sosiaaliala)",
            "kasvatusneuvolan johtaja",
            "katkaisuhoitoaseman johtaja",
            "kehitysvammaisten asuntolan johtaja",
            "kehitysvammaisten harjaantumiskoulun johtaja",
            "kehitysvammaisten päivähuoltojan johtaja",
            "kehitysvammaisten suojatyökeskuksen johtaja",
            "kehitysvammalaitoksen johtaja",
            "kehitysvammapiirin johtaja",
            "koulukodin johtaja",
            "kunnalliskodin johtaja",
            "laitosjohtaja (sosiaaliala)",
            "lastenhuollon johtaja",
            "lastenkodin johtaja",
            "lastensuojelujohtaja",
            "lastensuojelun toimitusjohtaja",
            "nuorisoaseman johtaja",
            "nuorisokodin johtaja",
            "oppilasasuntolan johtaja",
            "oppilaskodin johtaja",
            "osastosihteeri (kaup. huoltovirasto)",
            "pav-hoitokodin johtaja",
            "pav-huoltokodin johtaja",
            "päivähoito-osaston osastopäällikkö",
            "päivähuoltolan johtaja",
            "suojatyötoiminnan johtaja",
            "turvakodin johtaja",
            "työkeskuksen johtaja",
            "työlaitoksen johtaja",
            "työosaston johtaja (sosiaaliala)",
            "työtuvan johtaja (sosiaaliala)",
            "vajaamielislaitoksen johtaja",
            "vanhainkodin johtaja",
            "vanhusten palvelutalon johtaja",
            "vastaanottokodin johtaja (sosiaaliala)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0911",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/152",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0911",
      "level": 4,
      "code": "0911",
      "order": 1220,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/091",
      "parentCode": "091",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Johto- ja hallintotehtävissä toimivat sosiaalityöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/152",
      "level": 3,
      "code": "152",
      "order": 1890,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/15",
      "parentCode": "15",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaalitarkkaajat ym. sosiaalialan erityistyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alkoholisti- ja irtolaishuollontarkastaja",
            "apulaislastenvalvoja",
            "elatusapuasiainhoitaja",
            "elatusturvakäsittelijä",
            "elatusturvatarkastaja",
            "erityishuoltopiirin kasvatusjohtaja",
            "erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja",
            "huoltosihteeri (sosiaalihuolto)",
            "huoltotarkastaja (sosiaalihuolto)",
            "invalidihuollon tarkkaaja",
            "invalidihuoltaja",
            "johtava huoltotarkastaja",
            "johtava kodinhoitaja",
            "johtava lastensuojelutarkkaaja",
            "johtava nuorisohuoltaja",
            "johtava perhepäivähoidon ohjaaja",
            "johtava sosiaalitarkkaaja",
            "johtava sosiaalityöntekijä",
            "kasvatustoiminnan ohjaaja",
            "kehitysvammahuollon tarkkaaja",
            "kehitysvammatyöntekijä",
            "kodinhoidon valvoja (huoltovirasto)",
            "laitoshoidon tarkastaja",
            "lastenhuollon tarkastaja",
            "lastenhuollontarkkaaja",
            "lastenhuollontarkkailija",
            "lastensuojelutarkastaja",
            "lastensuojelutarkkaaja",
            "lastenvalvoja",
            "nuorisohuollon tarkkaaja",
            "nuorisohuoltaja",
            "oppivelvollisuusvalvoja",
            "pakolaistyöntekijä",
            "pav-huoltaja",
            "pav-tarkkaaja",
            "pavi-tarkkailija",
            "perhehoidon tarkastaja",
            "perhehuollon tarkastaja",
            "perhehuollon ohjaaja",
            "perhepäivähoidon ohjaaja",
            "perhepäivähoidonvalvoja",
            "päihdehuollon sosiaalityöntekijä",
            "päivähoidon tarkastaja",
            "päiväkotien tarkastaja",
            "sosiaalihuollon tarkastaja",
            "sosiaalihuoltaja",
            "sosiaalikuraattori",
            "sosiaalisihteeri",
            "sosiaalisihteeri-lastenvalvoja",
            "sosiaalisuunnittelija",
            "sosiaalitarkastaja",
            "sosiaalitarkkaaja",
            "sosiaalitarkkailija",
            "sosiaalityöntekijä",
            "sosiaalivirkailija",
            "suojatyöasiamies",
            "vammaishuollon tarkkaaja",
            "vammaishuoltaja",
            "vanhempi sosiaalityöntekijä",
            "vanhustenhuoltaja",
            "vastaava sosiaalitarkkaaja",
            "vastaava sosiaalitarkkailija",
            "vastaava sosiaalityöntekijä",
            "yhdyskuntatyöntekijä"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0912",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/152",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0912",
      "level": 4,
      "code": "0912",
      "order": 1230,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/091",
      "parentCode": "091",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaalialan erityistyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/152",
      "level": 3,
      "code": "152",
      "order": 1890,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/15",
      "parentCode": "15",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaalitarkkaajat ym. sosiaalialan erityistyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alkoholisti- ja irtolaishuollontarkastaja",
            "apulaislastenvalvoja",
            "elatusapuasiainhoitaja",
            "elatusturvakäsittelijä",
            "elatusturvatarkastaja",
            "erityishuoltopiirin kasvatusjohtaja",
            "erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja",
            "huoltosihteeri (sosiaalihuolto)",
            "huoltotarkastaja (sosiaalihuolto)",
            "invalidihuollon tarkkaaja",
            "invalidihuoltaja",
            "johtava huoltotarkastaja",
            "johtava kodinhoitaja",
            "johtava lastensuojelutarkkaaja",
            "johtava nuorisohuoltaja",
            "johtava perhepäivähoidon ohjaaja",
            "johtava sosiaalitarkkaaja",
            "johtava sosiaalityöntekijä",
            "kasvatustoiminnan ohjaaja",
            "kehitysvammahuollon tarkkaaja",
            "kehitysvammatyöntekijä",
            "kodinhoidon valvoja (huoltovirasto)",
            "laitoshoidon tarkastaja",
            "lastenhuollon tarkastaja",
            "lastenhuollontarkkaaja",
            "lastenhuollontarkkailija",
            "lastensuojelutarkastaja",
            "lastensuojelutarkkaaja",
            "lastenvalvoja",
            "nuorisohuollon tarkkaaja",
            "nuorisohuoltaja",
            "oppivelvollisuusvalvoja",
            "pakolaistyöntekijä",
            "pav-huoltaja",
            "pav-tarkkaaja",
            "pavi-tarkkailija",
            "perhehoidon tarkastaja",
            "perhehuollon tarkastaja",
            "perhehuollon ohjaaja",
            "perhepäivähoidon ohjaaja",
            "perhepäivähoidonvalvoja",
            "päihdehuollon sosiaalityöntekijä",
            "päivähoidon tarkastaja",
            "päiväkotien tarkastaja",
            "sosiaalihuollon tarkastaja",
            "sosiaalihuoltaja",
            "sosiaalikuraattori",
            "sosiaalisihteeri",
            "sosiaalisihteeri-lastenvalvoja",
            "sosiaalisuunnittelija",
            "sosiaalitarkastaja",
            "sosiaalitarkkaaja",
            "sosiaalitarkkailija",
            "sosiaalityöntekijä",
            "sosiaalivirkailija",
            "suojatyöasiamies",
            "vammaishuollon tarkkaaja",
            "vammaishuoltaja",
            "vanhempi sosiaalityöntekijä",
            "vanhustenhuoltaja",
            "vastaava sosiaalitarkkaaja",
            "vastaava sosiaalitarkkailija",
            "vastaava sosiaalityöntekijä",
            "yhdyskuntatyöntekijä"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0912",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/153",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0912",
      "level": 4,
      "code": "0912",
      "order": 1230,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/091",
      "parentCode": "091",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaalialan erityistyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/153",
      "level": 3,
      "code": "153",
      "order": 1900,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/15",
      "parentCode": "15",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaalihoitajat ja -terapeutit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "koulukuraattori",
            "kuraattori",
            "laitoskuraattori",
            "mustalaiskuraattori",
            "sosiaalihoitaja",
            "sosiaalineuvoja",
            "sosiaaliohjaaja",
            "sosiaaliterapeutti (a-klinikka tms)",
            "sosiaalityöntekijä (sairaala yms.)",
            "vastaava sosiaalihoitaja",
            "vastaava sosiaaliterapeutti"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0912",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1541",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0912",
      "level": 4,
      "code": "0912",
      "order": 1230,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/091",
      "parentCode": "091",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaalialan erityistyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1541",
      "level": 4,
      "code": "1541",
      "order": 1920,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/154",
      "parentCode": "154",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hoitajat ja ohjaajat sosiaalialan laitoksissa"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "avohuollon ohjaaja",
            "avohuollon työntekijä (vanhainkoti, terveyskeskus yms.)",
            "hoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoit.)",
            "hoitoavustaja (sosiaaliala)",
            "hoitoharjoittelija (sosiaaliala)",
            "hoitola-apulainen (sosiaaliala)",
            "invalidihuollon ohjaaja",
            "kasvattaja-hoitaja (sosiaaliala)",
            "kehitysvammahoitaja",
            "kehitysvammahuollon ohjaaja",
            "kehitysvammaisten avohuollon ohjaaja",
            "kehitysvammaisten kotihoidon ohjaaja",
            "kehitysvammaisten ohjaaja",
            "kehitysvammaohjaaja",
            "kotihoidon ohjaaja",
            "kotihuollon ohjaaja",
            "kotipalveluohjaaja",
            "lastenhuollon ohjaaja",
            "lastenkodin ohjaaja",
            "lähikasvattaja",
            "nuorisohuollon ohjaaja",
            "ohjaaja (esim. lastenkoti)",
            "osastonhoitaja (huoltolaitos)",
            "pav-hoitaja",
            "pav-ohjaaja",
            "päihdehuollonhoitaja",
            "päivähuoltolan hoitaja",
            "sosiaalikasvattaja (lastenkoti tms)",
            "vajaamielishoitaja",
            "vanhustenhoitaja",
            "vanhustenhuollon ohjaaja",
            "vastaava hoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoit.)",
            "vastaava ohjaaja (sosiaaliala)",
            "yöhoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoit.)",
            "yöylihoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoit.)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0913",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1541",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0913",
      "level": 4,
      "code": "0913",
      "order": 1240,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/091",
      "parentCode": "091",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut sosiaalialan työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1541",
      "level": 4,
      "code": "1541",
      "order": 1920,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/154",
      "parentCode": "154",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hoitajat ja ohjaajat sosiaalialan laitoksissa"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "avohuollon ohjaaja",
            "avohuollon työntekijä (vanhainkoti, terveyskeskus yms.)",
            "hoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoit.)",
            "hoitoavustaja (sosiaaliala)",
            "hoitoharjoittelija (sosiaaliala)",
            "hoitola-apulainen (sosiaaliala)",
            "invalidihuollon ohjaaja",
            "kasvattaja-hoitaja (sosiaaliala)",
            "kehitysvammahoitaja",
            "kehitysvammahuollon ohjaaja",
            "kehitysvammaisten avohuollon ohjaaja",
            "kehitysvammaisten kotihoidon ohjaaja",
            "kehitysvammaisten ohjaaja",
            "kehitysvammaohjaaja",
            "kotihoidon ohjaaja",
            "kotihuollon ohjaaja",
            "kotipalveluohjaaja",
            "lastenhuollon ohjaaja",
            "lastenkodin ohjaaja",
            "lähikasvattaja",
            "nuorisohuollon ohjaaja",
            "ohjaaja (esim. lastenkoti)",
            "osastonhoitaja (huoltolaitos)",
            "pav-hoitaja",
            "pav-ohjaaja",
            "päihdehuollonhoitaja",
            "päivähuoltolan hoitaja",
            "sosiaalikasvattaja (lastenkoti tms)",
            "vajaamielishoitaja",
            "vanhustenhoitaja",
            "vanhustenhuollon ohjaaja",
            "vastaava hoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoit.)",
            "vastaava ohjaaja (sosiaaliala)",
            "yöhoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoit.)",
            "yöylihoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoit.)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0913",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1542",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0913",
      "level": 4,
      "code": "0913",
      "order": 1240,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/091",
      "parentCode": "091",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut sosiaalialan työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1542",
      "level": 4,
      "code": "1542",
      "order": 1930,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/154",
      "parentCode": "154",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut sosiaalialan työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisasuntolanhoitaja",
            "asuintalon apulaishoitaja",
            "asuintalon hoitaja",
            "asuntola-apulainen (sosiaaliala)",
            "asuntolanhoitaja (oppilasasuntola)",
            "asuntolanhoitaja (sosiaaliala)",
            "asuntolanvalvoja (sosiaaliala)",
            "asuntolatyöntekijä (sosiaaliala)",
            "hoitoapulainen (sosiaaliala)",
            "huoltolatyöntekijä",
            "laitosapulainen (sosiaaliala)",
            "laitoshuoltaja (sosiaaliala)",
            "lastenkotiapulainen",
            "oppilasasuntolan valvoja",
            "oppilasasuntolanhoitaja",
            "oppilaskodin valvoja",
            "oppilaskodinhoitaja",
            "palvelukeskusapulainen",
            "palvelukeskustyöntekijä",
            "päivystäjä (hoitokoti yms)",
            "päiväkeskusapulainen",
            "sosiaaliavustaja",
            "vajaamielishuoltaja",
            "valvoja (sosiaalialan laitos)",
            "vastaanottokodin hoitaja (sosiaaliala)",
            "yövalvoja (sosiaaliala)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/8141",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1551",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/8141",
      "level": 4,
      "code": "8141",
      "order": 4790,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/814",
      "parentCode": "814",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kodinhoitajat ja kotisisaret"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1551",
      "level": 4,
      "code": "1551",
      "order": 1950,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/155",
      "parentCode": "155",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kodinhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kodinhoitaja",
            "kotisisar"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/8142",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1552",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/8142",
      "level": 4,
      "code": "8142",
      "order": 4800,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/814",
      "parentCode": "814",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kotiavustajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1552",
      "level": 4,
      "code": "1552",
      "order": 1960,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/155",
      "parentCode": "155",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kotiavustajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kotiavustaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/09",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/16",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/09",
      "level": 2,
      "code": "09",
      "order": 1170,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/16",
      "level": 2,
      "code": "16",
      "order": 1980,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lasten päivähoitotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/81",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/16",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/81",
      "level": 2,
      "code": "81",
      "order": 4730,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/8",
      "parentCode": "8",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Koti- ja suurtaloustyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/16",
      "level": 2,
      "code": "16",
      "order": 1980,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lasten päivähoitotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/092",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/161",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/092",
      "level": 3,
      "code": "092",
      "order": 1250,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/09",
      "parentCode": "09",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lastenpäivähoitotyöntekijät (ei kodeissa)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/161",
      "level": 3,
      "code": "161",
      "order": 1990,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/16",
      "parentCode": "16",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lastenhoitajat (päiväkodeissa)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "erityisavustaja (päiväkoti)",
            "hoitaja (päiväkoti)",
            "lastenhoitaja (päiväkoti)",
            "lastenhoitaja-harjoittelija (päiväkoti)",
            "lastenhoitoapulainen",
            "lastenhoitoharjoittelija (päiväkoti)",
            "lastentarha-apulainen",
            "lastentarhaharjoittelija",
            "päiväkodin hoitaja",
            "päiväkotiapulainen",
            "seimen hoitaja",
            "seimiapulainen",
            "sosiaalikasvattaja (päiväkoti)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/815",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1621",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/815",
      "level": 3,
      "code": "815",
      "order": 4810,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/81",
      "parentCode": "81",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Perhepäivähoitajat ja lastenhoitajat (kodeissa)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1621",
      "level": 4,
      "code": "1621",
      "order": 2010,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/162",
      "parentCode": "162",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Perhepäivähoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kunnallinen perhepäivähoitaja",
            "ohjattu perhepäivähoitaja",
            "perhepäivähoitaja",
            "valvottu perhepäivähoitaja",
            "yksityinen perhepäivähoitaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/815",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1622",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/815",
      "level": 3,
      "code": "815",
      "order": 4810,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/81",
      "parentCode": "81",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Perhepäivähoitajat ja lastenhoitajat (kodeissa)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1622",
      "level": 4,
      "code": "1622",
      "order": 2020,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/162",
      "parentCode": "162",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lastenhoitajat (kodeissa)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kolmiperhehoitaja (lastenhoitaja)",
            "lastenhoitaja (yksityiskoti)",
            "lastenkaitsija (yksityiskoti)",
            "päivähoitaja (lapsen kotona)",
            "sairastuneen lapsen päivähoitaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/092",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1629",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/092",
      "level": 3,
      "code": "092",
      "order": 1250,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/09",
      "parentCode": "09",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lastenpäivähoitotyöntekijät (ei kodeissa)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1629",
      "level": 4,
      "code": "1629",
      "order": 2030,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/162",
      "parentCode": "162",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut lasten päivähoidon työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisleikinohjaaja",
            "leikinohjaaja (leikkipuisto)",
            "leikkikenttäkaitsija",
            "leikkikenttäohjaaja",
            "leikkikentän vastaava ohjaaja",
            "leiriavustaja",
            "osapäiväapulainen (päiväkoti)",
            "puistotäti",
            "päiväkerhon lastenohjaaja",
            "päiväkerhon ohjaaja",
            "vastaava leikinohjaaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/09",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/17",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/09",
      "level": 2,
      "code": "09",
      "order": 1170,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/17",
      "level": 2,
      "code": "17",
      "order": 2050,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Psykologinen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/097",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1711",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/097",
      "level": 3,
      "code": "097",
      "order": 1350,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/09",
      "parentCode": "09",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Psykologit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1711",
      "level": 4,
      "code": "1711",
      "order": 2070,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/171",
      "parentCode": "171",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Terveydenhuolto- ja kuntoutuspsykologit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "diagnostikko (psykologi)",
            "johtava psykologi",
            "kliininen psykologi",
            "neuropsykologi",
            "psykologi",
            "psykoterapeutti (psykologi)",
            "terapeuttipsykologi",
            "terveyskeskuspsykologi"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/097",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1712",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/097",
      "level": 3,
      "code": "097",
      "order": 1350,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/09",
      "parentCode": "09",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Psykologit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1712",
      "level": 4,
      "code": "1712",
      "order": 2080,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/171",
      "parentCode": "171",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Työn ja ammattien psykologit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ammatinvalinnanohjaaja (psykologi)",
            "ammatinvalintapsykologi",
            "henkilöstöhallintopsykologi",
            "tutkimuspsykologi (työn ja ammattien psykologia)",
            "työpsykologi"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/097",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1713",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/097",
      "level": 3,
      "code": "097",
      "order": 1350,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/09",
      "parentCode": "09",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Psykologit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1713",
      "level": 4,
      "code": "1713",
      "order": 2090,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/171",
      "parentCode": "171",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaali- ja koulutoimen psykologit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kasvatuspsykologi",
            "koulukotipsykologi",
            "koulupsykologi",
            "kouluttaja (kasvatusneuvolapsykologi)",
            "lääninkoulupsykologi",
            "perheasiain neuvottelukeskuksen psykologi (kirkko)",
            "perheneuvolapsykologi",
            "päivähoidon psykologi",
            "tutkimuspsykologi (sosiaali- ja koulutoimi)",
            "vammaishuollon psykologi",
            "vankeinhoidon psykologi"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/0912",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/179",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/0912",
      "level": 4,
      "code": "0912",
      "order": 1230,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/091",
      "parentCode": "091",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaalialan erityistyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/179",
      "level": 3,
      "code": "179",
      "order": 2100,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/17",
      "parentCode": "17",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut ryhmään 17 kuuluvat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "perheneuvoja (esim. teologi)",
            "perheterapeutti (esim. sosiaalityöntekijä)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/09",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/18",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/09",
      "level": 2,
      "code": "09",
      "order": 1170,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/18",
      "level": 2,
      "code": "18",
      "order": 2110,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/86",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/18",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800101/86",
      "level": 2,
      "code": "86",
      "order": 5070,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19800101/8",
      "parentCode": "8",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Urheilu"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/18",
      "level": 2,
      "code": "18",
      "order": 2110,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19800101/093",
    "targetLocalId": "ammatti_1_19870101/1811",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "1998-06-03T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19800101",
      "targetClassification": "ammatti_1_19870101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19800101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1980"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Ammattiluokitus 1980, standardi"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19800