GET /api/classifications/v2/correspondenceTables/ammatti_1_19870101%23ammatti_1_20010101/maps?content=data&meta=min&lang=fi
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0",
      "level": 1,
      "code": "0",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1",
      "level": 1,
      "code": "1",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Johtajat ja ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet sekä puolueiden, järjestöjen ja yritysten johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat: \r\n\r\n- yrityksen, organisaation tai osaston toiminnan ja menettelytapojen johtaminen ja koordinointi \r\n\r\n- julkisen hallinnon politiikan, lakien ja säädösten laatiminen, muotoilu ja toteutumisen valvonta sekä hallinnon edustaminen. \r\n\r\nPääluokan 1 ammateissa toimimisen edellytyksenä on yleensä tuotantoprosessien ja hallinnon toimintatapojen hyvä tuntemus.\r\n \r\nJohtajilla on usein alaisinaan alemman tason johtajia, esim. osasto- tai toimistopäälliköitä. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä voidaan luokitella pääluokkaan 1.\r\n\r\nKäytännössä johtaminen voi pienimmissä yrityksissä (alle 5 palkansaajaa) vain harvoin olla kenenkään pääasiallisena työtehtävänä. \r\n",
            "Ryhmään kuuluvat valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet sekä puolueiden, järjestöjen ja yritysten johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat: \r\n\r\n- yrityksen, organisaation tai osaston toiminnan ja menettelytapojen johtaminen ja koordinointi \r\n\r\n- julkisen hallinnon politiikan, lakien ja säädösten laatiminen, muotoilu ja toteutumisen valvonta sekä hallinnon edustaminen. \r\n\r\nPääluokan 1 ammateissa toimimisen edellytyksenä on yleensä tuotantoprosessien ja hallinnon toimintatapojen hyvä tuntemus.\r\n \r\nJohtajilla on usein alaisinaan alemman tason johtajia, esim. osasto- tai toimistopäälliköitä. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä voidaan luokitella pääluokkaan 1.\r\n\r\nKäytännössä johtaminen voi pienimmissä yrityksissä (alle 5 palkansaajaa) vain harvoin olla kenenkään pääasiallisena työtehtävänä. \r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1",
      "level": 1,
      "code": "1",
      "order": 1320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Terveydenhuolto, sosiaalialan työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1",
      "level": 1,
      "code": "1",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Johtajat ja ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet sekä puolueiden, järjestöjen ja yritysten johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat: \r\n\r\n- yrityksen, organisaation tai osaston toiminnan ja menettelytapojen johtaminen ja koordinointi \r\n\r\n- julkisen hallinnon politiikan, lakien ja säädösten laatiminen, muotoilu ja toteutumisen valvonta sekä hallinnon edustaminen. \r\n\r\nPääluokan 1 ammateissa toimimisen edellytyksenä on yleensä tuotantoprosessien ja hallinnon toimintatapojen hyvä tuntemus.\r\n \r\nJohtajilla on usein alaisinaan alemman tason johtajia, esim. osasto- tai toimistopäälliköitä. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä voidaan luokitella pääluokkaan 1.\r\n\r\nKäytännössä johtaminen voi pienimmissä yrityksissä (alle 5 palkansaajaa) vain harvoin olla kenenkään pääasiallisena työtehtävänä. \r\n",
            "Ryhmään kuuluvat valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet sekä puolueiden, järjestöjen ja yritysten johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat: \r\n\r\n- yrityksen, organisaation tai osaston toiminnan ja menettelytapojen johtaminen ja koordinointi \r\n\r\n- julkisen hallinnon politiikan, lakien ja säädösten laatiminen, muotoilu ja toteutumisen valvonta sekä hallinnon edustaminen. \r\n\r\nPääluokan 1 ammateissa toimimisen edellytyksenä on yleensä tuotantoprosessien ja hallinnon toimintatapojen hyvä tuntemus.\r\n \r\nJohtajilla on usein alaisinaan alemman tason johtajia, esim. osasto- tai toimistopäälliköitä. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä voidaan luokitella pääluokkaan 1.\r\n\r\nKäytännössä johtaminen voi pienimmissä yrityksissä (alle 5 palkansaajaa) vain harvoin olla kenenkään pääasiallisena työtehtävänä. \r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2",
      "level": 1,
      "code": "2",
      "order": 2280,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hallinto- ja toimistotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1",
      "level": 1,
      "code": "1",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Johtajat ja ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet sekä puolueiden, järjestöjen ja yritysten johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat: \r\n\r\n- yrityksen, organisaation tai osaston toiminnan ja menettelytapojen johtaminen ja koordinointi \r\n\r\n- julkisen hallinnon politiikan, lakien ja säädösten laatiminen, muotoilu ja toteutumisen valvonta sekä hallinnon edustaminen. \r\n\r\nPääluokan 1 ammateissa toimimisen edellytyksenä on yleensä tuotantoprosessien ja hallinnon toimintatapojen hyvä tuntemus.\r\n \r\nJohtajilla on usein alaisinaan alemman tason johtajia, esim. osasto- tai toimistopäälliköitä. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä voidaan luokitella pääluokkaan 1.\r\n\r\nKäytännössä johtaminen voi pienimmissä yrityksissä (alle 5 palkansaajaa) vain harvoin olla kenenkään pääasiallisena työtehtävänä. \r\n",
            "Ryhmään kuuluvat valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet sekä puolueiden, järjestöjen ja yritysten johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat: \r\n\r\n- yrityksen, organisaation tai osaston toiminnan ja menettelytapojen johtaminen ja koordinointi \r\n\r\n- julkisen hallinnon politiikan, lakien ja säädösten laatiminen, muotoilu ja toteutumisen valvonta sekä hallinnon edustaminen. \r\n\r\nPääluokan 1 ammateissa toimimisen edellytyksenä on yleensä tuotantoprosessien ja hallinnon toimintatapojen hyvä tuntemus.\r\n \r\nJohtajilla on usein alaisinaan alemman tason johtajia, esim. osasto- tai toimistopäälliköitä. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä voidaan luokitella pääluokkaan 1.\r\n\r\nKäytännössä johtaminen voi pienimmissä yrityksissä (alle 5 palkansaajaa) vain harvoin olla kenenkään pääasiallisena työtehtävänä. \r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/5",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/5",
      "level": 1,
      "code": "5",
      "order": 3910,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kuljetus- ja liikennetyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1",
      "level": 1,
      "code": "1",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Johtajat ja ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet sekä puolueiden, järjestöjen ja yritysten johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat: \r\n\r\n- yrityksen, organisaation tai osaston toiminnan ja menettelytapojen johtaminen ja koordinointi \r\n\r\n- julkisen hallinnon politiikan, lakien ja säädösten laatiminen, muotoilu ja toteutumisen valvonta sekä hallinnon edustaminen. \r\n\r\nPääluokan 1 ammateissa toimimisen edellytyksenä on yleensä tuotantoprosessien ja hallinnon toimintatapojen hyvä tuntemus.\r\n \r\nJohtajilla on usein alaisinaan alemman tason johtajia, esim. osasto- tai toimistopäälliköitä. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä voidaan luokitella pääluokkaan 1.\r\n\r\nKäytännössä johtaminen voi pienimmissä yrityksissä (alle 5 palkansaajaa) vain harvoin olla kenenkään pääasiallisena työtehtävänä. \r\n",
            "Ryhmään kuuluvat valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet sekä puolueiden, järjestöjen ja yritysten johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat: \r\n\r\n- yrityksen, organisaation tai osaston toiminnan ja menettelytapojen johtaminen ja koordinointi \r\n\r\n- julkisen hallinnon politiikan, lakien ja säädösten laatiminen, muotoilu ja toteutumisen valvonta sekä hallinnon edustaminen. \r\n\r\nPääluokan 1 ammateissa toimimisen edellytyksenä on yleensä tuotantoprosessien ja hallinnon toimintatapojen hyvä tuntemus.\r\n \r\nJohtajilla on usein alaisinaan alemman tason johtajia, esim. osasto- tai toimistopäälliköitä. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä voidaan luokitella pääluokkaan 1.\r\n\r\nKäytännössä johtaminen voi pienimmissä yrityksissä (alle 5 palkansaajaa) vain harvoin olla kenenkään pääasiallisena työtehtävänä. \r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/3",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/3",
      "level": 1,
      "code": "3",
      "order": 3100,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kaupallinen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1",
      "level": 1,
      "code": "1",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Johtajat ja ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet sekä puolueiden, järjestöjen ja yritysten johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat: \r\n\r\n- yrityksen, organisaation tai osaston toiminnan ja menettelytapojen johtaminen ja koordinointi \r\n\r\n- julkisen hallinnon politiikan, lakien ja säädösten laatiminen, muotoilu ja toteutumisen valvonta sekä hallinnon edustaminen. \r\n\r\nPääluokan 1 ammateissa toimimisen edellytyksenä on yleensä tuotantoprosessien ja hallinnon toimintatapojen hyvä tuntemus.\r\n \r\nJohtajilla on usein alaisinaan alemman tason johtajia, esim. osasto- tai toimistopäälliköitä. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä voidaan luokitella pääluokkaan 1.\r\n\r\nKäytännössä johtaminen voi pienimmissä yrityksissä (alle 5 palkansaajaa) vain harvoin olla kenenkään pääasiallisena työtehtävänä. \r\n",
            "Ryhmään kuuluvat valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet sekä puolueiden, järjestöjen ja yritysten johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat: \r\n\r\n- yrityksen, organisaation tai osaston toiminnan ja menettelytapojen johtaminen ja koordinointi \r\n\r\n- julkisen hallinnon politiikan, lakien ja säädösten laatiminen, muotoilu ja toteutumisen valvonta sekä hallinnon edustaminen. \r\n\r\nPääluokan 1 ammateissa toimimisen edellytyksenä on yleensä tuotantoprosessien ja hallinnon toimintatapojen hyvä tuntemus.\r\n \r\nJohtajilla on usein alaisinaan alemman tason johtajia, esim. osasto- tai toimistopäälliköitä. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä voidaan luokitella pääluokkaan 1.\r\n\r\nKäytännössä johtaminen voi pienimmissä yrityksissä (alle 5 palkansaajaa) vain harvoin olla kenenkään pääasiallisena työtehtävänä. \r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/4",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/4",
      "level": 1,
      "code": "4",
      "order": 3550,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maa- ja metsätaloustyö, kalastus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1",
      "level": 1,
      "code": "1",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Johtajat ja ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet sekä puolueiden, järjestöjen ja yritysten johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat: \r\n\r\n- yrityksen, organisaation tai osaston toiminnan ja menettelytapojen johtaminen ja koordinointi \r\n\r\n- julkisen hallinnon politiikan, lakien ja säädösten laatiminen, muotoilu ja toteutumisen valvonta sekä hallinnon edustaminen. \r\n\r\nPääluokan 1 ammateissa toimimisen edellytyksenä on yleensä tuotantoprosessien ja hallinnon toimintatapojen hyvä tuntemus.\r\n \r\nJohtajilla on usein alaisinaan alemman tason johtajia, esim. osasto- tai toimistopäälliköitä. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä voidaan luokitella pääluokkaan 1.\r\n\r\nKäytännössä johtaminen voi pienimmissä yrityksissä (alle 5 palkansaajaa) vain harvoin olla kenenkään pääasiallisena työtehtävänä. \r\n",
            "Ryhmään kuuluvat valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet sekä puolueiden, järjestöjen ja yritysten johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat: \r\n\r\n- yrityksen, organisaation tai osaston toiminnan ja menettelytapojen johtaminen ja koordinointi \r\n\r\n- julkisen hallinnon politiikan, lakien ja säädösten laatiminen, muotoilu ja toteutumisen valvonta sekä hallinnon edustaminen. \r\n\r\nPääluokan 1 ammateissa toimimisen edellytyksenä on yleensä tuotantoprosessien ja hallinnon toimintatapojen hyvä tuntemus.\r\n \r\nJohtajilla on usein alaisinaan alemman tason johtajia, esim. osasto- tai toimistopäälliköitä. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä voidaan luokitella pääluokkaan 1.\r\n\r\nKäytännössä johtaminen voi pienimmissä yrityksissä (alle 5 palkansaajaa) vain harvoin olla kenenkään pääasiallisena työtehtävänä. \r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/9",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/9",
      "level": 1,
      "code": "9",
      "order": 6130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Palvelutyö ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1",
      "level": 1,
      "code": "1",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Johtajat ja ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet sekä puolueiden, järjestöjen ja yritysten johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat: \r\n\r\n- yrityksen, organisaation tai osaston toiminnan ja menettelytapojen johtaminen ja koordinointi \r\n\r\n- julkisen hallinnon politiikan, lakien ja säädösten laatiminen, muotoilu ja toteutumisen valvonta sekä hallinnon edustaminen. \r\n\r\nPääluokan 1 ammateissa toimimisen edellytyksenä on yleensä tuotantoprosessien ja hallinnon toimintatapojen hyvä tuntemus.\r\n \r\nJohtajilla on usein alaisinaan alemman tason johtajia, esim. osasto- tai toimistopäälliköitä. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä voidaan luokitella pääluokkaan 1.\r\n\r\nKäytännössä johtaminen voi pienimmissä yrityksissä (alle 5 palkansaajaa) vain harvoin olla kenenkään pääasiallisena työtehtävänä. \r\n",
            "Ryhmään kuuluvat valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet sekä puolueiden, järjestöjen ja yritysten johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat: \r\n\r\n- yrityksen, organisaation tai osaston toiminnan ja menettelytapojen johtaminen ja koordinointi \r\n\r\n- julkisen hallinnon politiikan, lakien ja säädösten laatiminen, muotoilu ja toteutumisen valvonta sekä hallinnon edustaminen. \r\n\r\nPääluokan 1 ammateissa toimimisen edellytyksenä on yleensä tuotantoprosessien ja hallinnon toimintatapojen hyvä tuntemus.\r\n \r\nJohtajilla on usein alaisinaan alemman tason johtajia, esim. osasto- tai toimistopäälliköitä. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä voidaan luokitella pääluokkaan 1.\r\n\r\nKäytännössä johtaminen voi pienimmissä yrityksissä (alle 5 palkansaajaa) vain harvoin olla kenenkään pääasiallisena työtehtävänä. \r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/08",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/11",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/08",
      "level": 2,
      "code": "08",
      "order": 1130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kirjasto-, arkisto- ja museoalan työ, informaatikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/11",
      "level": 2,
      "code": "11",
      "order": 30,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien, kaupunkien, puolueiden ja järjestöjen johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan johtaminen ja suunnittelu\r\n\r\n- päätösten toimeenpano\r\n\r\n- lakien valmistelu ja laatiminen",
            "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien, kaupunkien, puolueiden ja järjestöjen johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan johtaminen ja suunnittelu\r\n\r\n- päätösten toimeenpano\r\n\r\n- lakien valmistelu ja laatiminen"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/20",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/11",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/20",
      "level": 2,
      "code": "20",
      "order": 2290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/2",
      "parentCode": "2",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisen hallinnon johtotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/11",
      "level": 2,
      "code": "11",
      "order": 30,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien, kaupunkien, puolueiden ja järjestöjen johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan johtaminen ja suunnittelu\r\n\r\n- päätösten toimeenpano\r\n\r\n- lakien valmistelu ja laatiminen",
            "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien, kaupunkien, puolueiden ja järjestöjen johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan johtaminen ja suunnittelu\r\n\r\n- päätösten toimeenpano\r\n\r\n- lakien valmistelu ja laatiminen"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/21",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/11",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/21",
      "level": 2,
      "code": "21",
      "order": 2370,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/2",
      "parentCode": "2",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Liikeyritysten ja järjestöjen johtotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/11",
      "level": 2,
      "code": "11",
      "order": 30,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien, kaupunkien, puolueiden ja järjestöjen johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan johtaminen ja suunnittelu\r\n\r\n- päätösten toimeenpano\r\n\r\n- lakien valmistelu ja laatiminen",
            "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien, kaupunkien, puolueiden ja järjestöjen johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan johtaminen ja suunnittelu\r\n\r\n- päätösten toimeenpano\r\n\r\n- lakien valmistelu ja laatiminen"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/082",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/111",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-12-30T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/082",
      "level": 3,
      "code": "082",
      "order": 1170,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/08",
      "parentCode": "08",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Arkistonhoitajat, museonhoitajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/111",
      "level": 3,
      "code": "111",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/11",
      "parentCode": "11",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien ja kaupunkien johtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy johtamista, suunnittelua, päätösten toimeenpanoa sekä lakien valmistelua ja laatimista.",
            "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien ja kaupunkien johtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy johtamista, suunnittelua, päätösten toimeenpanoa sekä lakien valmistelua ja laatimista."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/201",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/111",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/201",
      "level": 3,
      "code": "201",
      "order": 2300,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/20",
      "parentCode": "20",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtionhallinnon johtavat virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/111",
      "level": 3,
      "code": "111",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/11",
      "parentCode": "11",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien ja kaupunkien johtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy johtamista, suunnittelua, päätösten toimeenpanoa sekä lakien valmistelua ja laatimista.",
            "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien ja kaupunkien johtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy johtamista, suunnittelua, päätösten toimeenpanoa sekä lakien valmistelua ja laatimista."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/202",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/111",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/202",
      "level": 3,
      "code": "202",
      "order": 2330,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/20",
      "parentCode": "20",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kunnallishallinnon johtavat virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/111",
      "level": 3,
      "code": "111",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/11",
      "parentCode": "11",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien ja kaupunkien johtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy johtamista, suunnittelua, päätösten toimeenpanoa sekä lakien valmistelua ja laatimista.",
            "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien ja kaupunkien johtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy johtamista, suunnittelua, päätösten toimeenpanoa sekä lakien valmistelua ja laatimista."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/0821",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1110",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-08-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0821",
      "level": 4,
      "code": "0821",
      "order": 1180,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/082",
      "parentCode": "082",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Arkiston- ja museonhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "amanuenssi (arkisto, museo)",
            "arkistoamanuenssi",
            "arkistoavustaja",
            "arkistoneuvos",
            "arkistonhoitaja",
            "arkistonjohtaja",
            "arkistosihteeri",
            "arkistotarkastaja",
            "asessori (valtionarkisto)",
            "intendentti (museo)",
            "kaupunginarkistonhoitaja",
            "kaupunginmuseonhoitaja",
            "lääninarkistonhoitaja",
            "maakunta-arkistonhoitaja",
            "maakuntamuseonjohtaja",
            "museoamanuenssi",
            "museoassistentti",
            "museointendentti",
            "museomestari",
            "museonhoitaja",
            "museonjohtaja",
            "sota-arkistonhoitaja",
            "sotamuseonhoitaja",
            "tarkastaja (valtionarkisto)",
            "toimistopäällikkö (valtionarkisto)",
            "tutkija-konservattori (arkisto)",
            "valtionarkistonhoitaja",
            "vastaava hoitaja (elokuva-arkisto)",
            "ylitarkastaja (valtionarkisto)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1110",
      "level": 4,
      "code": "1110",
      "order": 50,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/111",
      "parentCode": "111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja suunnittelevat valtion keskus-, alue- ja piirihallinnon, kuntien hallinnon tai järjestöjen toimintaa. Valmistelevat ja laativat lakeja ja toimeenpanevat päätöksiä.",
            "Johtavat ja suunnittelevat valtion keskus-, alue- ja piirihallinnon, kuntien hallinnon tai järjestöjen toimintaa. Valmistelevat ja laativat lakeja ja toimeenpanevat päätöksiä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2012",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1110",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-08-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2012",
      "level": 4,
      "code": "2012",
      "order": 2320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/201",
      "parentCode": "201",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtionhallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluepäällikkö (valt.hall.)",
            "ammattikasvatustarkastaja (valt.hall.)",
            "apulaisluotsipiiripäällikkö",
            "apulaismerenkuluntarkastaja (valt.hall.)",
            "apulaispiiripäällikkö (valt.hall.)",
            "apulaispoliisitarkastaja (valt.hall.)",
            "apulaissihteeri (yliop., korkeak.)",
            "apulaistoimistopäällikkö (valt.hall.)",
            "asessori (valt.hall.)",
            "asiainhoitaja (valt.hall.)",
            "asuntoasiainsihteeri (valt.hall.)",
            "asuntosihteeri (valt.hall.)",
            "autoliikennetarkastaja (valt.hall.)",
            "avustaja (ulkoas.hall.)",
            "budjettisihteeri (valt.hall.)",
            "eläinlääkintötarkastaja (valt.hall.)",
            "erikoisavustaja (valt.hall.)",
            "esittelijä (valt.hall.)",
            "esittelysihteeri (valt.hall.)",
            "finanssisihteeri (valt.hall.)",
            "hallinnollinen avustaja (valt.hall.)",
            "hallinnollinen ulkoasiainsihteeri (valt.hall.)",
            "hallinnon rationalisoija (valt.hall.)",
            "hallintopäällikkö (valt.hall.)",
            "hallintosuunnittelija (valt.hall.)",
            "hallintotarkastaja (valt.hall.)",
            "hallitussihteeri (valt.hall.)",
            "henkikirjoittaja (valt.hall.)",
            "jaostopäällikkö (valt.hall.)",
            "järjestelypäällikkö (valt.hall.)",
            "kaavoitus- ja rakennustoimen tarkastaja (lään.hall.)",
            "kansainvälisten asiain sihteeri (valt.hall.)",
            "kanslianesimies (valt.hall.)",
            "kanslianotaari (valt.hall.)",
            "kaupallinen avustaja (valt.hall.)",
            "kaupallinen sihteeri (valt.hall.)",
            "kehitysyhteistyöavustaja (valt.hall.)",
            "kehitysyhteistyösihteeri (valt.hall.)",
            "konttoripäällikkö (valt.hall.)",
            "korkeakoulusihteeri",
            "koulutoimentarkastaja (valt.hall.)",
            "koulutustarkastaja (valt.hall.)",
            "kriminaalihuollon ylitarkastaja (valt.hall.)",
            "kuluttaja-asiamies (valt.hall.)",
            "kuluttajaneuvoja (valt.hall.)",
            "kuluttajavalistuslautakunnan sihteeri (valt.hall.)",
            "lainsäädäntösihteeri (valt.hall.)",
            "laitostarkastaja (valt.hall.)",
            "laskentasihteeri (lääninhallitus)",
            "lentotoiminnan tarkastaja",
            "liikennetarkastaja (valt.hall.)",
            "luotsipiiripäällikkö",
            "lähetystöavustaja",
            "lääninsihteeri",
            "lääninverotarkastaja",
            "maatalousopetuksen tarkastaja",
            "maatalousylitarkastaja",
            "merenkulun ylitarkastaja (valt.hall.)",
            "merenkuluntarkastaja (valt.hall.)",
            "metsätalouden tarkastaja (valt.hall.)",
            "nuorempi hallintosihteeri (valt.hall.)",
            "nuorempi hallitussihteeri (valt.hall.)",
            "nuorempi lääninsihteeri",
            "osastopäällikkö (lään.hall.)",
            "pankkitarkastaja (valt.hall.)",
            "pelastustarkastaja (lään.hall.)",
            "piiritarkastaja (valt.hall.)",
            "poliittinen sihteeri",
            "päällikkö (poliisitoimi)",
            "pääsihteeri (valt.hall.)",
            "sairausvakuutustoimiston johtaja",
            "sosiaalipäällikkö (valt.hall.)",
            "suunnittelija (valt.hall.)",
            "suunnittelusihteeri (valt.hall.)",
            "taloudenhoidon tarkastaja (valt.hall.)",
            "talous- ja suunnittelusihteeri (valt.hall.)",
            "talouspäällikkö (esim. koulu)",
            "taloussihteeri (valt.hall.)",
            "taloustarkastaja (valt.hall.)",
            "tarkastaja (valt.hall.)",
            "teollisuussihteeri (valt.hall.)",
            "tiedekuntasihteeri",
            "toimiston esimies (valt.hall.)",
            "toimistonjohtaja (valt.hall.)",
            "tullijohtaja (valt.hall.)",
            "tullisihteeri (valt.hall.)",
            "työvoima-avustaja (valt.hall.)",
            "työvoimatoimiston johtaja",
            "ulkoasiainsihteeri",
            "ulkomaalaiskuraattori (valt.hall.)",
            "vakuutussihteeri (valt.hall.)",
            "vakuutustarkastaja (valt.hall.)",
            "valtionasiamies",
            "valtionpalotarkastaja",
            "valtiotalouden tarkastaja",
            "valvontatarkastaja (valt.hall.)",
            "vanhempi budjettisihteeri (valt.hall.)",
            "vanhempi finanssisihteeri (valt.hall.)",
            "vanhempi hallitussihteeri (valt.hall.)",
            "vanhempi lääninsihteeri (lään.hall.)",
            "vanhempi tarkastaja (valt.hall.)",
            "vankeinhoidontarkastaja (valt.hall.)",
            "vankeinhoitosihteeri (valt.hall.)",
            "vankilan johtaja (valt.hall.)",
            "vankisiirtolan päällikkö (valt.hall.)",
            "verotussihteeri (valt.hall.)",
            "virastotarkastaja (valt.hall.)",
            "virkamiesharjoittelija (ulkoas.hall.)",
            "väestönsuojelun ylitarkastaja",
            "yli-insinööri (valt.hall.)",
            "ylikamreeri (valt.hall.)",
            "yliopiston notaari",
            "yliopiston sihteeri",
            "ylitarkastaja (valt.hall.)",
            "yritysasiamies (valt.hall.)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1110",
      "level": 4,
      "code": "1110",
      "order": 50,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/111",
      "parentCode": "111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja suunnittelevat valtion keskus-, alue- ja piirihallinnon, kuntien hallinnon tai järjestöjen toimintaa. Valmistelevat ja laativat lakeja ja toimeenpanevat päätöksiä.",
            "Johtavat ja suunnittelevat valtion keskus-, alue- ja piirihallinnon, kuntien hallinnon tai järjestöjen toimintaa. Valmistelevat ja laativat lakeja ja toimeenpanevat päätöksiä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2011",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1110",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2011",
      "level": 4,
      "code": "2011",
      "order": 2310,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/201",
      "parentCode": "201",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtionhallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alivaltiosihteeri (valt.hall.)",
            "ammattikasvatusneuvos (valt.hall.)",
            "apteekkineuvos (valt.hall.)",
            "apulaisjohtaja (valt.hall.)",
            "apulaisosastopäällikkö (valt.hall.)",
            "asutusneuvos (valt.hall.)",
            "budjettineuvos (valt.hall.)",
            "budjettipäällikkö (valt.hall.)",
            "eläinlääkintäneuvos (valt.hall.)",
            "esittelijäneuvos (valt.hall.)",
            "finanssineuvos (valt.hall.)",
            "hallintojohtaja (valt.hall.)",
            "hallintoneuvos (valt.hall.)",
            "hallitusneuvos (valt.hall.)",
            "hankintapäällikkö (valt.hall.)",
            "johtaja (valt.hall.)",
            "kalastusneuvos (valt.hall.)",
            "kansanedustaja",
            "kansleri (korkeakoulu)",
            "kansliapäällikkö (valt.hall.)",
            "kaupallinen neuvos (valt.hall.)",
            "kehitysyhteistyöneuvos (valt.hall.)",
            "keskusviraston päällikkö",
            "kilpailuasiamies (valt.hall.)",
            "konsuli",
            "korkeakouluneuvos (valt.hall.)",
            "kotitalousneuvos (valt.hall.)",
            "kouluneuvos (valt.hall.)",
            "lainsäädäntöjohtaja (valt.hall.)",
            "lainsäädäntöneuvos (valt.hall.)",
            "lähettiläs (valt.hall.)",
            "lähetystöneuvos (valt.hall.)",
            "lähetystösihteeri (valt.hall.)",
            "lääkintöneuvos (valt.hall.)",
            "lääninneuvos",
            "lääninverojohtaja",
            "maaherra",
            "maatalousneuvos (valt.hall.)",
            "merenkulkuneuvos (valt.hall.)",
            "metsäneuvos (valt.hall.)",
            "ministeri",
            "neuvotteleva virkamies (valt.hall.)",
            "opetusneuvos (valt.hall.)",
            "osastonjohtaja (minist., keskusvir.)",
            "osastopäällikkö (minist., keskusvir.)",
            "pankkiylitarkastaja (valt.hall.)",
            "piiripäällikkö (valt.hall.)",
            "poliisiylipäällikkö",
            "poliisiylitarkastaja",
            "postiylijohtaja",
            "presidentti",
            "pääesikunnan päällikkö",
            "pääjohtaja (valt.hall.)",
            "pääkonsuli",
            "rajavartiolaitoksen päällikkö",
            "rautatiepiirin päällikkö (valt.hall.)",
            "sosiaalineuvos (valt.hall.)",
            "suunnittelujohtaja (valt.hall.)",
            "suunnittelupäällikkö (valt.hall.)",
            "suurlähettiläs",
            "talousylijohtaja (valt.hall.)",
            "telepiirin päällikkö (valt.hall.)",
            "teollisuusneuvos (valt.hall.)",
            "toimistopäällikkö (valt.hall.)",
            "tullineuvos (valt.hall.)",
            "tuotantojohtaja  (valt.hall.)",
            "tuotantopäällikkö (valt.hall.)",
            "turvallisuuspäällikkö (valt.hall.)",
            "työvoimapiirin päällikkö (valt.hall.)",
            "ulkoasiainneuvos (valt.hall.)",
            "vakuutusylitarkastaja (valt.hall.)",
            "valtakunnansovittelija (valt.hall.)",
            "valtiosihteeri (valt.hall.)",
            "vankeinhoidon ylitarkastaja (valt.hall.)",
            "verojohtaja (valt.hall.)",
            "vesipiirin johtaja (valt.hall.)",
            "viraston päällikkö (valt.hall.)",
            "virastovaltuutettu (valt.hall.)",
            "ylijohtaja (valt.hall.)",
            "yliopiston kansleri",
            "yliopiston rehtori"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1110",
      "level": 4,
      "code": "1110",
      "order": 50,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/111",
      "parentCode": "111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja suunnittelevat valtion keskus-, alue- ja piirihallinnon, kuntien hallinnon tai järjestöjen toimintaa. Valmistelevat ja laativat lakeja ja toimeenpanevat päätöksiä.",
            "Johtavat ja suunnittelevat valtion keskus-, alue- ja piirihallinnon, kuntien hallinnon tai järjestöjen toimintaa. Valmistelevat ja laativat lakeja ja toimeenpanevat päätöksiä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2021",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1110",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2021",
      "level": 4,
      "code": "2021",
      "order": 2340,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/202",
      "parentCode": "202",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kunnallishallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (kunta)",
            "apulaiskaupunginjohtaja (kunta)",
            "apulaisosastopäällikkö (kunta)",
            "apulaissosiaalijohtaja (kunta)",
            "asuntoasiainosaston osastopäällikkö (kunta)",
            "finlandia-talon johtaja",
            "hallinnollinen johtaja (kunta)",
            "hallintojohtaja (kunta)",
            "hallintopäällikkö (kunta)",
            "hankintajohtaja (kunta)",
            "hankintapäällikkö (kunta)",
            "henkilöstöjohtaja (kunta)",
            "henkilöstöpäällikkö (kunta)",
            "itsenäinen sosiaalisihteeri (kunta)",
            "järjestelypäällikkö (kunta)",
            "jätehuoltopäällikkö (kunta)",
            "kansliapäällikkö (kunta)",
            "kaupunginjohtaja",
            "kaupunginsihteeri",
            "kaupunginsuunnittelupäällikkö",
            "kaupunginsuunnittelusihteeri",
            "kaupunkisuunnittelupäällikkö",
            "konttoripäällikkö (kunta)",
            "koulutoimenjohtaja (kunta)",
            "kunnanjohtaja",
            "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
            "museotoimen johtaja (kunta)",
            "opetuspäällikkö (kunta)",
            "opetustoimenjohtaja (kunta)",
            "osastopäällikkö (kunta)",
            "rahoitusjohtaja (kunta)",
            "sairaalajohtaja",
            "sairaalatoimenjohtaja (kunta)",
            "sosiaalijohtaja (kunta)",
            "sosiaalitoimen johtaja (kunta)",
            "suunnittelupäällikkö (kunta)",
            "talousarviopäällikkö (kunta)",
            "talousjohtaja (kunta)",
            "talouspäällikkö (kunta)",
            "taloussuunnittelupäällikkö (kunta)",
            "teknillinen johtaja (kunta)",
            "tilastojohtaja (kunta)",
            "tilastopäällikkö (kunta)",
            "toimitusjohtaja (kunta)",
            "tonttiosaston päällikkö (kunta)",
            "tonttipäällikkö (kunta)",
            "vesilaitoksen johtaja (kunta)",
            "virastopäällikkö (kunta)",
            "yhteistoimintapäällikkö (kunta)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1110",
      "level": 4,
      "code": "1110",
      "order": 50,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/111",
      "parentCode": "111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja suunnittelevat valtion keskus-, alue- ja piirihallinnon, kuntien hallinnon tai järjestöjen toimintaa. Valmistelevat ja laativat lakeja ja toimeenpanevat päätöksiä.",
            "Johtavat ja suunnittelevat valtion keskus-, alue- ja piirihallinnon, kuntien hallinnon tai järjestöjen toimintaa. Valmistelevat ja laativat lakeja ja toimeenpanevat päätöksiä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/0821",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/11101",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-08-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0821",
      "level": 4,
      "code": "0821",
      "order": 1180,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/082",
      "parentCode": "082",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Arkiston- ja museonhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "amanuenssi (arkisto, museo)",
            "arkistoamanuenssi",
            "arkistoavustaja",
            "arkistoneuvos",
            "arkistonhoitaja",
            "arkistonjohtaja",
            "arkistosihteeri",
            "arkistotarkastaja",
            "asessori (valtionarkisto)",
            "intendentti (museo)",
            "kaupunginarkistonhoitaja",
            "kaupunginmuseonhoitaja",
            "lääninarkistonhoitaja",
            "maakunta-arkistonhoitaja",
            "maakuntamuseonjohtaja",
            "museoamanuenssi",
            "museoassistentti",
            "museointendentti",
            "museomestari",
            "museonhoitaja",
            "museonjohtaja",
            "sota-arkistonhoitaja",
            "sotamuseonhoitaja",
            "tarkastaja (valtionarkisto)",
            "toimistopäällikkö (valtionarkisto)",
            "tutkija-konservattori (arkisto)",
            "valtionarkistonhoitaja",
            "vastaava hoitaja (elokuva-arkisto)",
            "ylitarkastaja (valtionarkisto)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/11101",
      "level": 5,
      "code": "11101",
      "order": 60,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1110",
      "parentCode": "1110",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtion keskushallinnon johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, säätävät ja toimeenpanevat lakeja ja asetuksia, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alivaltiosihteeri\r\n- kansanedustaja\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)",
            "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, säätävät ja toimeenpanevat lakeja ja asetuksia, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alivaltiosihteeri\r\n- kansanedustaja\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alivaltiosihteeri",
            "aluekehitysneuvos",
            "ammattikasvatusneuvos (valtio)",
            "apteekkineuvos (valtio)",
            "apulaisjohtaja (valtio)",
            "apulaiskouluneuvos",
            "arkistoneuvos",
            "asutusneuvos (valtio)",
            "budjettineuvos (valtio)",
            "budjettipäällikkö (valtio)",
            "eduskunnan lainsäädäntöjohtaja",
            "eduskunnan pääsihteeri",
            "eläinlääkintäneuvos (valtio)",
            "esittelijäneuvos (valtio)",
            "eu-parlamentaarikko",
            "finanssijohtaja",
            "finanssineuvos (valtio)",
            "hallintoneuvos (valtio)",
            "hallituksen jäsen",
            "hallitusneuvos (valtio)",
            "johtokunnan jäsen (valtio)",
            "johtokunnan puheenjohtaja",
            "kalastusneuvos (valtio)",
            "kansainvälisten asiain neuvos",
            "kansanedustaja",
            "kansliapäällikkö (valtio)",
            "kaupallinen neuvos (valtio)",
            "kehitysneuvos",
            "kehitysyhteistyöneuvos (valtio)",
            "keskusverolautakunnan puheenjohtaja",
            "keskusviraston päällikkö (valtio)",
            "kilpailuasiainneuvos",
            "kilpailuasiamies",
            "komissaari",
            "konsuli",
            "korkeakouluneuvos",
            "kotitalousneuvos (valtio)",
            "kouluneuvos (valtio)",
            "kulttuuriasiainneuvos",
            "lainkäyttöneuvos",
            "lainsäädäntöjohtaja",
            "lainsäädäntöneuvos",
            "lehdistöneuvos",
            "linnanvouti",
            "lähettiläs",
            "lähetystöneuvos",
            "lähetystösihteeri",
            "lääkintöneuvos (valtio)",
            "maanmittausneuvos",
            "maatalousneuvos",
            "merenkulkuneuvos",
            "metsäneuvos",
            "metsästysneuvos",
            "ministeri",
            "neuvotteleva virkamies",
            "opetusneuvos (valtio)",
            "osastonjohtaja (ministeriö, keskusvirasto)",
            "osastopäällikkö (ministeriö, keskusvirasto)",
            "pankkiylitarkastaja (valtio)",
            "poliisijohtaja",
            "poliisiylijohtaja",
            "poliisiylipäällikkö",
            "postiylijohtaja",
            "presidentti",
            "pääesikunnan päällikkö",
            "pääjohtaja (valtio)",
            "pääkonsuli",
            "päällikkö (poliisitoimi)",
            "pääministeri",
            "rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö",
            "rajavartiolaitoksen päällikkö",
            "rakennusneuvos",
            "selvitysmies",
            "sosiaalineuvos (valtio)",
            "suurlähettiläs",
            "talousylijohtaja (valtio)",
            "tarkastusneuvos",
            "tasa-arvovaltuutettu",
            "teollisuusneuvos",
            "tullijohtaja",
            "tullineuvos",
            "ulkoasiainneuvos",
            "valiokuntaneuvos",
            "valtakunnansovittelija",
            "valtiosihteeri",
            "vesihallintoneuvos",
            "vesiylioikeudenneuvos",
            "viraston päällikkö (valtio)",
            "virastovaltuutettu (valtio)",
            "yli-insinööri (valtio)",
            "yli-insinöörineuvos",
            "ylijohtaja (valtio)",
            "ylimääräinen hallintoneuvos",
            "ympäristönsuojeluneuvos"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2012",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/11101",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-10-14T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2012",
      "level": 4,
      "code": "2012",
      "order": 2320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/201",
      "parentCode": "201",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtionhallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluepäällikkö (valt.hall.)",
            "ammattikasvatustarkastaja (valt.hall.)",
            "apulaisluotsipiiripäällikkö",
            "apulaismerenkuluntarkastaja (valt.hall.)",
            "apulaispiiripäällikkö (valt.hall.)",
            "apulaispoliisitarkastaja (valt.hall.)",
            "apulaissihteeri (yliop., korkeak.)",
            "apulaistoimistopäällikkö (valt.hall.)",
            "asessori (valt.hall.)",
            "asiainhoitaja (valt.hall.)",
            "asuntoasiainsihteeri (valt.hall.)",
            "asuntosihteeri (valt.hall.)",
            "autoliikennetarkastaja (valt.hall.)",
            "avustaja (ulkoas.hall.)",
            "budjettisihteeri (valt.hall.)",
            "eläinlääkintötarkastaja (valt.hall.)",
            "erikoisavustaja (valt.hall.)",
            "esittelijä (valt.hall.)",
            "esittelysihteeri (valt.hall.)",
            "finanssisihteeri (valt.hall.)",
            "hallinnollinen avustaja (valt.hall.)",
            "hallinnollinen ulkoasiainsihteeri (valt.hall.)",
            "hallinnon rationalisoija (valt.hall.)",
            "hallintopäällikkö (valt.hall.)",
            "hallintosuunnittelija (valt.hall.)",
            "hallintotarkastaja (valt.hall.)",
            "hallitussihteeri (valt.hall.)",
            "henkikirjoittaja (valt.hall.)",
            "jaostopäällikkö (valt.hall.)",
            "järjestelypäällikkö (valt.hall.)",
            "kaavoitus- ja rakennustoimen tarkastaja (lään.hall.)",
            "kansainvälisten asiain sihteeri (valt.hall.)",
            "kanslianesimies (valt.hall.)",
            "kanslianotaari (valt.hall.)",
            "kaupallinen avustaja (valt.hall.)",
            "kaupallinen sihteeri (valt.hall.)",
            "kehitysyhteistyöavustaja (valt.hall.)",
            "kehitysyhteistyösihteeri (valt.hall.)",
            "konttoripäällikkö (valt.hall.)",
            "korkeakoulusihteeri",
            "koulutoimentarkastaja (valt.hall.)",
            "koulutustarkastaja (valt.hall.)",
            "kriminaalihuollon ylitarkastaja (valt.hall.)",
            "kuluttaja-asiamies (valt.hall.)",
            "kuluttajaneuvoja (valt.hall.)",
            "kuluttajavalistuslautakunnan sihteeri (valt.hall.)",
            "lainsäädäntösihteeri (valt.hall.)",
            "laitostarkastaja (valt.hall.)",
            "laskentasihteeri (lääninhallitus)",
            "lentotoiminnan tarkastaja",
            "liikennetarkastaja (valt.hall.)",
            "luotsipiiripäällikkö",
            "lähetystöavustaja",
            "lääninsihteeri",
            "lääninverotarkastaja",
            "maatalousopetuksen tarkastaja",
            "maatalousylitarkastaja",
            "merenkulun ylitarkastaja (valt.hall.)",
            "merenkuluntarkastaja (valt.hall.)",
            "metsätalouden tarkastaja (valt.hall.)",
            "nuorempi hallintosihteeri (valt.hall.)",
            "nuorempi hallitussihteeri (valt.hall.)",
            "nuorempi lääninsihteeri",
            "osastopäällikkö (lään.hall.)",
            "pankkitarkastaja (valt.hall.)",
            "pelastustarkastaja (lään.hall.)",
            "piiritarkastaja (valt.hall.)",
            "poliittinen sihteeri",
            "päällikkö (poliisitoimi)",
            "pääsihteeri (valt.hall.)",
            "sairausvakuutustoimiston johtaja",
            "sosiaalipäällikkö (valt.hall.)",
            "suunnittelija (valt.hall.)",
            "suunnittelusihteeri (valt.hall.)",
            "taloudenhoidon tarkastaja (valt.hall.)",
            "talous- ja suunnittelusihteeri (valt.hall.)",
            "talouspäällikkö (esim. koulu)",
            "taloussihteeri (valt.hall.)",
            "taloustarkastaja (valt.hall.)",
            "tarkastaja (valt.hall.)",
            "teollisuussihteeri (valt.hall.)",
            "tiedekuntasihteeri",
            "toimiston esimies (valt.hall.)",
            "toimistonjohtaja (valt.hall.)",
            "tullijohtaja (valt.hall.)",
            "tullisihteeri (valt.hall.)",
            "työvoima-avustaja (valt.hall.)",
            "työvoimatoimiston johtaja",
            "ulkoasiainsihteeri",
            "ulkomaalaiskuraattori (valt.hall.)",
            "vakuutussihteeri (valt.hall.)",
            "vakuutustarkastaja (valt.hall.)",
            "valtionasiamies",
            "valtionpalotarkastaja",
            "valtiotalouden tarkastaja",
            "valvontatarkastaja (valt.hall.)",
            "vanhempi budjettisihteeri (valt.hall.)",
            "vanhempi finanssisihteeri (valt.hall.)",
            "vanhempi hallitussihteeri (valt.hall.)",
            "vanhempi lääninsihteeri (lään.hall.)",
            "vanhempi tarkastaja (valt.hall.)",
            "vankeinhoidontarkastaja (valt.hall.)",
            "vankeinhoitosihteeri (valt.hall.)",
            "vankilan johtaja (valt.hall.)",
            "vankisiirtolan päällikkö (valt.hall.)",
            "verotussihteeri (valt.hall.)",
            "virastotarkastaja (valt.hall.)",
            "virkamiesharjoittelija (ulkoas.hall.)",
            "väestönsuojelun ylitarkastaja",
            "yli-insinööri (valt.hall.)",
            "ylikamreeri (valt.hall.)",
            "yliopiston notaari",
            "yliopiston sihteeri",
            "ylitarkastaja (valt.hall.)",
            "yritysasiamies (valt.hall.)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/11101",
      "level": 5,
      "code": "11101",
      "order": 60,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1110",
      "parentCode": "1110",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtion keskushallinnon johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, säätävät ja toimeenpanevat lakeja ja asetuksia, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alivaltiosihteeri\r\n- kansanedustaja\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)",
            "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, säätävät ja toimeenpanevat lakeja ja asetuksia, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alivaltiosihteeri\r\n- kansanedustaja\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alivaltiosihteeri",
            "aluekehitysneuvos",
            "ammattikasvatusneuvos (valtio)",
            "apteekkineuvos (valtio)",
            "apulaisjohtaja (valtio)",
            "apulaiskouluneuvos",
            "arkistoneuvos",
            "asutusneuvos (valtio)",
            "budjettineuvos (valtio)",
            "budjettipäällikkö (valtio)",
            "eduskunnan lainsäädäntöjohtaja",
            "eduskunnan pääsihteeri",
            "eläinlääkintäneuvos (valtio)",
            "esittelijäneuvos (valtio)",
            "eu-parlamentaarikko",
            "finanssijohtaja",
            "finanssineuvos (valtio)",
            "hallintoneuvos (valtio)",
            "hallituksen jäsen",
            "hallitusneuvos (valtio)",
            "johtokunnan jäsen (valtio)",
            "johtokunnan puheenjohtaja",
            "kalastusneuvos (valtio)",
            "kansainvälisten asiain neuvos",
            "kansanedustaja",
            "kansliapäällikkö (valtio)",
            "kaupallinen neuvos (valtio)",
            "kehitysneuvos",
            "kehitysyhteistyöneuvos (valtio)",
            "keskusverolautakunnan puheenjohtaja",
            "keskusviraston päällikkö (valtio)",
            "kilpailuasiainneuvos",
            "kilpailuasiamies",
            "komissaari",
            "konsuli",
            "korkeakouluneuvos",
            "kotitalousneuvos (valtio)",
            "kouluneuvos (valtio)",
            "kulttuuriasiainneuvos",
            "lainkäyttöneuvos",
            "lainsäädäntöjohtaja",
            "lainsäädäntöneuvos",
            "lehdistöneuvos",
            "linnanvouti",
            "lähettiläs",
            "lähetystöneuvos",
            "lähetystösihteeri",
            "lääkintöneuvos (valtio)",
            "maanmittausneuvos",
            "maatalousneuvos",
            "merenkulkuneuvos",
            "metsäneuvos",
            "metsästysneuvos",
            "ministeri",
            "neuvotteleva virkamies",
            "opetusneuvos (valtio)",
            "osastonjohtaja (ministeriö, keskusvirasto)",
            "osastopäällikkö (ministeriö, keskusvirasto)",
            "pankkiylitarkastaja (valtio)",
            "poliisijohtaja",
            "poliisiylijohtaja",
            "poliisiylipäällikkö",
            "postiylijohtaja",
            "presidentti",
            "pääesikunnan päällikkö",
            "pääjohtaja (valtio)",
            "pääkonsuli",
            "päällikkö (poliisitoimi)",
            "pääministeri",
            "rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö",
            "rajavartiolaitoksen päällikkö",
            "rakennusneuvos",
            "selvitysmies",
            "sosiaalineuvos (valtio)",
            "suurlähettiläs",
            "talousylijohtaja (valtio)",
            "tarkastusneuvos",
            "tasa-arvovaltuutettu",
            "teollisuusneuvos",
            "tullijohtaja",
            "tullineuvos",
            "ulkoasiainneuvos",
            "valiokuntaneuvos",
            "valtakunnansovittelija",
            "valtiosihteeri",
            "vesihallintoneuvos",
            "vesiylioikeudenneuvos",
            "viraston päällikkö (valtio)",
            "virastovaltuutettu (valtio)",
            "yli-insinööri (valtio)",
            "yli-insinöörineuvos",
            "ylijohtaja (valtio)",
            "ylimääräinen hallintoneuvos",
            "ympäristönsuojeluneuvos"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2011",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/11101",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2011",
      "level": 4,
      "code": "2011",
      "order": 2310,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/201",
      "parentCode": "201",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtionhallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alivaltiosihteeri (valt.hall.)",
            "ammattikasvatusneuvos (valt.hall.)",
            "apteekkineuvos (valt.hall.)",
            "apulaisjohtaja (valt.hall.)",
            "apulaisosastopäällikkö (valt.hall.)",
            "asutusneuvos (valt.hall.)",
            "budjettineuvos (valt.hall.)",
            "budjettipäällikkö (valt.hall.)",
            "eläinlääkintäneuvos (valt.hall.)",
            "esittelijäneuvos (valt.hall.)",
            "finanssineuvos (valt.hall.)",
            "hallintojohtaja (valt.hall.)",
            "hallintoneuvos (valt.hall.)",
            "hallitusneuvos (valt.hall.)",
            "hankintapäällikkö (valt.hall.)",
            "johtaja (valt.hall.)",
            "kalastusneuvos (valt.hall.)",
            "kansanedustaja",
            "kansleri (korkeakoulu)",
            "kansliapäällikkö (valt.hall.)",
            "kaupallinen neuvos (valt.hall.)",
            "kehitysyhteistyöneuvos (valt.hall.)",
            "keskusviraston päällikkö",
            "kilpailuasiamies (valt.hall.)",
            "konsuli",
            "korkeakouluneuvos (valt.hall.)",
            "kotitalousneuvos (valt.hall.)",
            "kouluneuvos (valt.hall.)",
            "lainsäädäntöjohtaja (valt.hall.)",
            "lainsäädäntöneuvos (valt.hall.)",
            "lähettiläs (valt.hall.)",
            "lähetystöneuvos (valt.hall.)",
            "lähetystösihteeri (valt.hall.)",
            "lääkintöneuvos (valt.hall.)",
            "lääninneuvos",
            "lääninverojohtaja",
            "maaherra",
            "maatalousneuvos (valt.hall.)",
            "merenkulkuneuvos (valt.hall.)",
            "metsäneuvos (valt.hall.)",
            "ministeri",
            "neuvotteleva virkamies (valt.hall.)",
            "opetusneuvos (valt.hall.)",
            "osastonjohtaja (minist., keskusvir.)",
            "osastopäällikkö (minist., keskusvir.)",
            "pankkiylitarkastaja (valt.hall.)",
            "piiripäällikkö (valt.hall.)",
            "poliisiylipäällikkö",
            "poliisiylitarkastaja",
            "postiylijohtaja",
            "presidentti",
            "pääesikunnan päällikkö",
            "pääjohtaja (valt.hall.)",
            "pääkonsuli",
            "rajavartiolaitoksen päällikkö",
            "rautatiepiirin päällikkö (valt.hall.)",
            "sosiaalineuvos (valt.hall.)",
            "suunnittelujohtaja (valt.hall.)",
            "suunnittelupäällikkö (valt.hall.)",
            "suurlähettiläs",
            "talousylijohtaja (valt.hall.)",
            "telepiirin päällikkö (valt.hall.)",
            "teollisuusneuvos (valt.hall.)",
            "toimistopäällikkö (valt.hall.)",
            "tullineuvos (valt.hall.)",
            "tuotantojohtaja  (valt.hall.)",
            "tuotantopäällikkö (valt.hall.)",
            "turvallisuuspäällikkö (valt.hall.)",
            "työvoimapiirin päällikkö (valt.hall.)",
            "ulkoasiainneuvos (valt.hall.)",
            "vakuutusylitarkastaja (valt.hall.)",
            "valtakunnansovittelija (valt.hall.)",
            "valtiosihteeri (valt.hall.)",
            "vankeinhoidon ylitarkastaja (valt.hall.)",
            "verojohtaja (valt.hall.)",
            "vesipiirin johtaja (valt.hall.)",
            "viraston päällikkö (valt.hall.)",
            "virastovaltuutettu (valt.hall.)",
            "ylijohtaja (valt.hall.)",
            "yliopiston kansleri",
            "yliopiston rehtori"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/11101",
      "level": 5,
      "code": "11101",
      "order": 60,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1110",
      "parentCode": "1110",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtion keskushallinnon johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, säätävät ja toimeenpanevat lakeja ja asetuksia, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alivaltiosihteeri\r\n- kansanedustaja\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)",
            "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, säätävät ja toimeenpanevat lakeja ja asetuksia, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alivaltiosihteeri\r\n- kansanedustaja\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alivaltiosihteeri",
            "aluekehitysneuvos",
            "ammattikasvatusneuvos (valtio)",
            "apteekkineuvos (valtio)",
            "apulaisjohtaja (valtio)",
            "apulaiskouluneuvos",
            "arkistoneuvos",
            "asutusneuvos (valtio)",
            "budjettineuvos (valtio)",
            "budjettipäällikkö (valtio)",
            "eduskunnan lainsäädäntöjohtaja",
            "eduskunnan pääsihteeri",
            "eläinlääkintäneuvos (valtio)",
            "esittelijäneuvos (valtio)",
            "eu-parlamentaarikko",
            "finanssijohtaja",
            "finanssineuvos (valtio)",
            "hallintoneuvos (valtio)",
            "hallituksen jäsen",
            "hallitusneuvos (valtio)",
            "johtokunnan jäsen (valtio)",
            "johtokunnan puheenjohtaja",
            "kalastusneuvos (valtio)",
            "kansainvälisten asiain neuvos",
            "kansanedustaja",
            "kansliapäällikkö (valtio)",
            "kaupallinen neuvos (valtio)",
            "kehitysneuvos",
            "kehitysyhteistyöneuvos (valtio)",
            "keskusverolautakunnan puheenjohtaja",
            "keskusviraston päällikkö (valtio)",
            "kilpailuasiainneuvos",
            "kilpailuasiamies",
            "komissaari",
            "konsuli",
            "korkeakouluneuvos",
            "kotitalousneuvos (valtio)",
            "kouluneuvos (valtio)",
            "kulttuuriasiainneuvos",
            "lainkäyttöneuvos",
            "lainsäädäntöjohtaja",
            "lainsäädäntöneuvos",
            "lehdistöneuvos",
            "linnanvouti",
            "lähettiläs",
            "lähetystöneuvos",
            "lähetystösihteeri",
            "lääkintöneuvos (valtio)",
            "maanmittausneuvos",
            "maatalousneuvos",
            "merenkulkuneuvos",
            "metsäneuvos",
            "metsästysneuvos",
            "ministeri",
            "neuvotteleva virkamies",
            "opetusneuvos (valtio)",
            "osastonjohtaja (ministeriö, keskusvirasto)",
            "osastopäällikkö (ministeriö, keskusvirasto)",
            "pankkiylitarkastaja (valtio)",
            "poliisijohtaja",
            "poliisiylijohtaja",
            "poliisiylipäällikkö",
            "postiylijohtaja",
            "presidentti",
            "pääesikunnan päällikkö",
            "pääjohtaja (valtio)",
            "pääkonsuli",
            "päällikkö (poliisitoimi)",
            "pääministeri",
            "rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö",
            "rajavartiolaitoksen päällikkö",
            "rakennusneuvos",
            "selvitysmies",
            "sosiaalineuvos (valtio)",
            "suurlähettiläs",
            "talousylijohtaja (valtio)",
            "tarkastusneuvos",
            "tasa-arvovaltuutettu",
            "teollisuusneuvos",
            "tullijohtaja",
            "tullineuvos",
            "ulkoasiainneuvos",
            "valiokuntaneuvos",
            "valtakunnansovittelija",
            "valtiosihteeri",
            "vesihallintoneuvos",
            "vesiylioikeudenneuvos",
            "viraston päällikkö (valtio)",
            "virastovaltuutettu (valtio)",
            "yli-insinööri (valtio)",
            "yli-insinöörineuvos",
            "ylijohtaja (valtio)",
            "ylimääräinen hallintoneuvos",
            "ympäristönsuojeluneuvos"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2012",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/11102",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-10-14T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2012",
      "level": 4,
      "code": "2012",
      "order": 2320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/201",
      "parentCode": "201",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtionhallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluepäällikkö (valt.hall.)",
            "ammattikasvatustarkastaja (valt.hall.)",
            "apulaisluotsipiiripäällikkö",
            "apulaismerenkuluntarkastaja (valt.hall.)",
            "apulaispiiripäällikkö (valt.hall.)",
            "apulaispoliisitarkastaja (valt.hall.)",
            "apulaissihteeri (yliop., korkeak.)",
            "apulaistoimistopäällikkö (valt.hall.)",
            "asessori (valt.hall.)",
            "asiainhoitaja (valt.hall.)",
            "asuntoasiainsihteeri (valt.hall.)",
            "asuntosihteeri (valt.hall.)",
            "autoliikennetarkastaja (valt.hall.)",
            "avustaja (ulkoas.hall.)",
            "budjettisihteeri (valt.hall.)",
            "eläinlääkintötarkastaja (valt.hall.)",
            "erikoisavustaja (valt.hall.)",
            "esittelijä (valt.hall.)",
            "esittelysihteeri (valt.hall.)",
            "finanssisihteeri (valt.hall.)",
            "hallinnollinen avustaja (valt.hall.)",
            "hallinnollinen ulkoasiainsihteeri (valt.hall.)",
            "hallinnon rationalisoija (valt.hall.)",
            "hallintopäällikkö (valt.hall.)",
            "hallintosuunnittelija (valt.hall.)",
            "hallintotarkastaja (valt.hall.)",
            "hallitussihteeri (valt.hall.)",
            "henkikirjoittaja (valt.hall.)",
            "jaostopäällikkö (valt.hall.)",
            "järjestelypäällikkö (valt.hall.)",
            "kaavoitus- ja rakennustoimen tarkastaja (lään.hall.)",
            "kansainvälisten asiain sihteeri (valt.hall.)",
            "kanslianesimies (valt.hall.)",
            "kanslianotaari (valt.hall.)",
            "kaupallinen avustaja (valt.hall.)",
            "kaupallinen sihteeri (valt.hall.)",
            "kehitysyhteistyöavustaja (valt.hall.)",
            "kehitysyhteistyösihteeri (valt.hall.)",
            "konttoripäällikkö (valt.hall.)",
            "korkeakoulusihteeri",
            "koulutoimentarkastaja (valt.hall.)",
            "koulutustarkastaja (valt.hall.)",
            "kriminaalihuollon ylitarkastaja (valt.hall.)",
            "kuluttaja-asiamies (valt.hall.)",
            "kuluttajaneuvoja (valt.hall.)",
            "kuluttajavalistuslautakunnan sihteeri (valt.hall.)",
            "lainsäädäntösihteeri (valt.hall.)",
            "laitostarkastaja (valt.hall.)",
            "laskentasihteeri (lääninhallitus)",
            "lentotoiminnan tarkastaja",
            "liikennetarkastaja (valt.hall.)",
            "luotsipiiripäällikkö",
            "lähetystöavustaja",
            "lääninsihteeri",
            "lääninverotarkastaja",
            "maatalousopetuksen tarkastaja",
            "maatalousylitarkastaja",
            "merenkulun ylitarkastaja (valt.hall.)",
            "merenkuluntarkastaja (valt.hall.)",
            "metsätalouden tarkastaja (valt.hall.)",
            "nuorempi hallintosihteeri (valt.hall.)",
            "nuorempi hallitussihteeri (valt.hall.)",
            "nuorempi lääninsihteeri",
            "osastopäällikkö (lään.hall.)",
            "pankkitarkastaja (valt.hall.)",
            "pelastustarkastaja (lään.hall.)",
            "piiritarkastaja (valt.hall.)",
            "poliittinen sihteeri",
            "päällikkö (poliisitoimi)",
            "pääsihteeri (valt.hall.)",
            "sairausvakuutustoimiston johtaja",
            "sosiaalipäällikkö (valt.hall.)",
            "suunnittelija (valt.hall.)",
            "suunnittelusihteeri (valt.hall.)",
            "taloudenhoidon tarkastaja (valt.hall.)",
            "talous- ja suunnittelusihteeri (valt.hall.)",
            "talouspäällikkö (esim. koulu)",
            "taloussihteeri (valt.hall.)",
            "taloustarkastaja (valt.hall.)",
            "tarkastaja (valt.hall.)",
            "teollisuussihteeri (valt.hall.)",
            "tiedekuntasihteeri",
            "toimiston esimies (valt.hall.)",
            "toimistonjohtaja (valt.hall.)",
            "tullijohtaja (valt.hall.)",
            "tullisihteeri (valt.hall.)",
            "työvoima-avustaja (valt.hall.)",
            "työvoimatoimiston johtaja",
            "ulkoasiainsihteeri",
            "ulkomaalaiskuraattori (valt.hall.)",
            "vakuutussihteeri (valt.hall.)",
            "vakuutustarkastaja (valt.hall.)",
            "valtionasiamies",
            "valtionpalotarkastaja",
            "valtiotalouden tarkastaja",
            "valvontatarkastaja (valt.hall.)",
            "vanhempi budjettisihteeri (valt.hall.)",
            "vanhempi finanssisihteeri (valt.hall.)",
            "vanhempi hallitussihteeri (valt.hall.)",
            "vanhempi lääninsihteeri (lään.hall.)",
            "vanhempi tarkastaja (valt.hall.)",
            "vankeinhoidontarkastaja (valt.hall.)",
            "vankeinhoitosihteeri (valt.hall.)",
            "vankilan johtaja (valt.hall.)",
            "vankisiirtolan päällikkö (valt.hall.)",
            "verotussihteeri (valt.hall.)",
            "virastotarkastaja (valt.hall.)",
            "virkamiesharjoittelija (ulkoas.hall.)",
            "väestönsuojelun ylitarkastaja",
            "yli-insinööri (valt.hall.)",
            "ylikamreeri (valt.hall.)",
            "yliopiston notaari",
            "yliopiston sihteeri",
            "ylitarkastaja (valt.hall.)",
            "yritysasiamies (valt.hall.)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/11102",
      "level": 5,
      "code": "11102",
      "order": 70,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1110",
      "parentCode": "1110",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtion piiri- ja paikallishallinnon johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat valtion alue- tai piirihallinnon yksiköitä, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä, vastaavat hallinnonalansa palveluiden kehittämisestä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluepäällikkö (valtio)\r\n- lääninneuvos\r\n- osastopäällikkö (lääni)\r\n- verojohtaja (valtio)",
            "Johtavat valtion alue- tai piirihallinnon yksiköitä, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä, vastaavat hallinnonalansa palveluiden kehittämisestä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluepäällikkö (valtio)\r\n- lääninneuvos\r\n- osastopäällikkö (lääni)\r\n- verojohtaja (valtio)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (valtio)",
            "aluepäällikkö (valtio)",
            "apulaisosastopäällikkö (valtio)",
            "apulaispiiripäällikkö (valtio)",
            "apulaispäällikkö (valtio)",
            "apulaispääsihteeri (valtio)",
            "apulaistoimistopäällikkö (valtio)",
            "apulaisverojohtaja",
            "asessori (valtio)",
            "jaostonjohtaja (valtio)",
            "jaostopäällikkö (valtio)",
            "johtaja (valtio)",
            "kalatalousjohtaja",
            "läänin valmiuspäällikkö",
            "lääninkehittämisneuvos",
            "lääninkouluneuvos",
            "lääninneuvos",
            "lääninopetusneuvos",
            "lääninpoliisineuvos",
            "lääninsosiaalineuvos",
            "lääninverojohtaja",
            "lääninympäristöneuvos",
            "maaherra",
            "maanmittausjohtaja",
            "maanviljelystaloudellisen tutkimuslaitoksen johtaja",
            "osastonjohtaja (piiri- ja paikallishallinto)",
            "osastopäällikkö (lääni)",
            "osastopäällikkö (piiri- ja paikallishallinto)",
            "osastopäällikkö (valtio)",
            "pelastusylijohtaja",
            "piiripäällikkö (valtio)",
            "poliisipäällikkö (kihlakunnanvirasto)",
            "puheenjohtaja (valtio)",
            "pääsihteeri (valtio)",
            "rautatiepiirin päällikkö",
            "säteilyturvallisuusjohtaja",
            "työvoimapiirin päällikkö (valtio)",
            "työvoimapäällikkö (valtio)",
            "ulkomaalaisvaltuutettu",
            "varajohtaja",
            "verojohtaja (valtio)",
            "vesi- ja ympäristöpiirin johtaja",
            "vesipiirin johtaja (valtio)",
            "ydinturvallisuusjohtaja",
            "ympäristökeskuksen johtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2011",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/11102",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2011",
      "level": 4,
      "code": "2011",
      "order": 2310,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/201",
      "parentCode": "201",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtionhallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alivaltiosihteeri (valt.hall.)",
            "ammattikasvatusneuvos (valt.hall.)",
            "apteekkineuvos (valt.hall.)",
            "apulaisjohtaja (valt.hall.)",
            "apulaisosastopäällikkö (valt.hall.)",
            "asutusneuvos (valt.hall.)",
            "budjettineuvos (valt.hall.)",
            "budjettipäällikkö (valt.hall.)",
            "eläinlääkintäneuvos (valt.hall.)",
            "esittelijäneuvos (valt.hall.)",
            "finanssineuvos (valt.hall.)",
            "hallintojohtaja (valt.hall.)",
            "hallintoneuvos (valt.hall.)",
            "hallitusneuvos (valt.hall.)",
            "hankintapäällikkö (valt.hall.)",
            "johtaja (valt.hall.)",
            "kalastusneuvos (valt.hall.)",
            "kansanedustaja",
            "kansleri (korkeakoulu)",
            "kansliapäällikkö (valt.hall.)",
            "kaupallinen neuvos (valt.hall.)",
            "kehitysyhteistyöneuvos (valt.hall.)",
            "keskusviraston päällikkö",
            "kilpailuasiamies (valt.hall.)",
            "konsuli",
            "korkeakouluneuvos (valt.hall.)",
            "kotitalousneuvos (valt.hall.)",
            "kouluneuvos (valt.hall.)",
            "lainsäädäntöjohtaja (valt.hall.)",
            "lainsäädäntöneuvos (valt.hall.)",
            "lähettiläs (valt.hall.)",
            "lähetystöneuvos (valt.hall.)",
            "lähetystösihteeri (valt.hall.)",
            "lääkintöneuvos (valt.hall.)",
            "lääninneuvos",
            "lääninverojohtaja",
            "maaherra",
            "maatalousneuvos (valt.hall.)",
            "merenkulkuneuvos (valt.hall.)",
            "metsäneuvos (valt.hall.)",
            "ministeri",
            "neuvotteleva virkamies (valt.hall.)",
            "opetusneuvos (valt.hall.)",
            "osastonjohtaja (minist., keskusvir.)",
            "osastopäällikkö (minist., keskusvir.)",
            "pankkiylitarkastaja (valt.hall.)",
            "piiripäällikkö (valt.hall.)",
            "poliisiylipäällikkö",
            "poliisiylitarkastaja",
            "postiylijohtaja",
            "presidentti",
            "pääesikunnan päällikkö",
            "pääjohtaja (valt.hall.)",
            "pääkonsuli",
            "rajavartiolaitoksen päällikkö",
            "rautatiepiirin päällikkö (valt.hall.)",
            "sosiaalineuvos (valt.hall.)",
            "suunnittelujohtaja (valt.hall.)",
            "suunnittelupäällikkö (valt.hall.)",
            "suurlähettiläs",
            "talousylijohtaja (valt.hall.)",
            "telepiirin päällikkö (valt.hall.)",
            "teollisuusneuvos (valt.hall.)",
            "toimistopäällikkö (valt.hall.)",
            "tullineuvos (valt.hall.)",
            "tuotantojohtaja  (valt.hall.)",
            "tuotantopäällikkö (valt.hall.)",
            "turvallisuuspäällikkö (valt.hall.)",
            "työvoimapiirin päällikkö (valt.hall.)",
            "ulkoasiainneuvos (valt.hall.)",
            "vakuutusylitarkastaja (valt.hall.)",
            "valtakunnansovittelija (valt.hall.)",
            "valtiosihteeri (valt.hall.)",
            "vankeinhoidon ylitarkastaja (valt.hall.)",
            "verojohtaja (valt.hall.)",
            "vesipiirin johtaja (valt.hall.)",
            "viraston päällikkö (valt.hall.)",
            "virastovaltuutettu (valt.hall.)",
            "ylijohtaja (valt.hall.)",
            "yliopiston kansleri",
            "yliopiston rehtori"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/11102",
      "level": 5,
      "code": "11102",
      "order": 70,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1110",
      "parentCode": "1110",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtion piiri- ja paikallishallinnon johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat valtion alue- tai piirihallinnon yksiköitä, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä, vastaavat hallinnonalansa palveluiden kehittämisestä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluepäällikkö (valtio)\r\n- lääninneuvos\r\n- osastopäällikkö (lääni)\r\n- verojohtaja (valtio)",
            "Johtavat valtion alue- tai piirihallinnon yksiköitä, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä, vastaavat hallinnonalansa palveluiden kehittämisestä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluepäällikkö (valtio)\r\n- lääninneuvos\r\n- osastopäällikkö (lääni)\r\n- verojohtaja (valtio)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (valtio)",
            "aluepäällikkö (valtio)",
            "apulaisosastopäällikkö (valtio)",
            "apulaispiiripäällikkö (valtio)",
            "apulaispäällikkö (valtio)",
            "apulaispääsihteeri (valtio)",
            "apulaistoimistopäällikkö (valtio)",
            "apulaisverojohtaja",
            "asessori (valtio)",
            "jaostonjohtaja (valtio)",
            "jaostopäällikkö (valtio)",
            "johtaja (valtio)",
            "kalatalousjohtaja",
            "läänin valmiuspäällikkö",
            "lääninkehittämisneuvos",
            "lääninkouluneuvos",
            "lääninneuvos",
            "lääninopetusneuvos",
            "lääninpoliisineuvos",
            "lääninsosiaalineuvos",
            "lääninverojohtaja",
            "lääninympäristöneuvos",
            "maaherra",
            "maanmittausjohtaja",
            "maanviljelystaloudellisen tutkimuslaitoksen johtaja",
            "osastonjohtaja (piiri- ja paikallishallinto)",
            "osastopäällikkö (lääni)",
            "osastopäällikkö (piiri- ja paikallishallinto)",
            "osastopäällikkö (valtio)",
            "pelastusylijohtaja",
            "piiripäällikkö (valtio)",
            "poliisipäällikkö (kihlakunnanvirasto)",
            "puheenjohtaja (valtio)",
            "pääsihteeri (valtio)",
            "rautatiepiirin päällikkö",
            "säteilyturvallisuusjohtaja",
            "työvoimapiirin päällikkö (valtio)",
            "työvoimapäällikkö (valtio)",
            "ulkomaalaisvaltuutettu",
            "varajohtaja",
            "verojohtaja (valtio)",
            "vesi- ja ympäristöpiirin johtaja",
            "vesipiirin johtaja (valtio)",
            "ydinturvallisuusjohtaja",
            "ympäristökeskuksen johtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2021",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/11103",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2021",
      "level": 4,
      "code": "2021",
      "order": 2340,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/202",
      "parentCode": "202",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kunnallishallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (kunta)",
            "apulaiskaupunginjohtaja (kunta)",
            "apulaisosastopäällikkö (kunta)",
            "apulaissosiaalijohtaja (kunta)",
            "asuntoasiainosaston osastopäällikkö (kunta)",
            "finlandia-talon johtaja",
            "hallinnollinen johtaja (kunta)",
            "hallintojohtaja (kunta)",
            "hallintopäällikkö (kunta)",
            "hankintajohtaja (kunta)",
            "hankintapäällikkö (kunta)",
            "henkilöstöjohtaja (kunta)",
            "henkilöstöpäällikkö (kunta)",
            "itsenäinen sosiaalisihteeri (kunta)",
            "järjestelypäällikkö (kunta)",
            "jätehuoltopäällikkö (kunta)",
            "kansliapäällikkö (kunta)",
            "kaupunginjohtaja",
            "kaupunginsihteeri",
            "kaupunginsuunnittelupäällikkö",
            "kaupunginsuunnittelusihteeri",
            "kaupunkisuunnittelupäällikkö",
            "konttoripäällikkö (kunta)",
            "koulutoimenjohtaja (kunta)",
            "kunnanjohtaja",
            "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
            "museotoimen johtaja (kunta)",
            "opetuspäällikkö (kunta)",
            "opetustoimenjohtaja (kunta)",
            "osastopäällikkö (kunta)",
            "rahoitusjohtaja (kunta)",
            "sairaalajohtaja",
            "sairaalatoimenjohtaja (kunta)",
            "sosiaalijohtaja (kunta)",
            "sosiaalitoimen johtaja (kunta)",
            "suunnittelupäällikkö (kunta)",
            "talousarviopäällikkö (kunta)",
            "talousjohtaja (kunta)",
            "talouspäällikkö (kunta)",
            "taloussuunnittelupäällikkö (kunta)",
            "teknillinen johtaja (kunta)",
            "tilastojohtaja (kunta)",
            "tilastopäällikkö (kunta)",
            "toimitusjohtaja (kunta)",
            "tonttiosaston päällikkö (kunta)",
            "tonttipäällikkö (kunta)",
            "vesilaitoksen johtaja (kunta)",
            "virastopäällikkö (kunta)",
            "yhteistoimintapäällikkö (kunta)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/11103",
      "level": 5,
      "code": "11103",
      "order": 80,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1110",
      "parentCode": "1110",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kuntien ja kaupunkien johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja vastaavat kuntien tai kaupunkien yleishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaiskaupunginjohtaja\r\n- kunnanjohtaja\r\n",
            "Johtavat ja vastaavat kuntien tai kaupunkien yleishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaiskaupunginjohtaja\r\n- kunnanjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- johtava ylilääkäri (12292)",
            "- johtava ylilääkäri (12292)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaiskaupunginjohtaja",
            "apulaiskaupunginsihteeri",
            "apulaiskunnanjohtaja",
            "kansliapäällikkö (kunta)",
            "kaupunginjohtaja",
            "kaupunginsihteeri",
            "kunnanjohtaja",
            "kunnansihteeri",
            "kunta-alan työmarkkinajohtaja",
            "maakuntajohtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/212",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/114",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/212",
      "level": 3,
      "code": "212",
      "order": 2430,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/21",
      "parentCode": "21",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Järjestöjen ja liittojen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (järjestö)",
            "johtaja (järjestö)",
            "järjestöjohtaja",
            "järjestön puheenjohtaja",
            "järjestöpäällikkö",
            "piirijohtaja (järjestö)",
            "puheenjohtaja (järjestö)",
            "puoluesihteeri",
            "pääsihteeri (järjestö)",
            "toiminnanjohtaja (järjestö)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/114",
      "level": 3,
      "code": "114",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/11",
      "parentCode": "11",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat puolueiden ja järjestöjen johtajat.",
            "Ryhmään kuuluvat puolueiden ja järjestöjen johtajat."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/219",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/114",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/219",
      "level": 3,
      "code": "219",
      "order": 2440,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/21",
      "parentCode": "21",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut ryhmään 21 kuuluvat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/114",
      "level": 3,
      "code": "114",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/11",
      "parentCode": "11",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat puolueiden ja järjestöjen johtajat.",
            "Ryhmään kuuluvat puolueiden ja järjestöjen johtajat."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/212",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1141",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/212",
      "level": 3,
      "code": "212",
      "order": 2430,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/21",
      "parentCode": "21",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Järjestöjen ja liittojen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (järjestö)",
            "johtaja (järjestö)",
            "järjestöjohtaja",
            "järjestön puheenjohtaja",
            "järjestöpäällikkö",
            "piirijohtaja (järjestö)",
            "puheenjohtaja (järjestö)",
            "puoluesihteeri",
            "pääsihteeri (järjestö)",
            "toiminnanjohtaja (järjestö)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1141",
      "level": 4,
      "code": "1141",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/114",
      "parentCode": "114",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puolueiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat poliittisten puolueiden tai puoluejärjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (puolue)\r\n- puheenjohtaja (puolue)\r\n- puoluesihteeri",
            "Johtavat poliittisten puolueiden tai puoluejärjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (puolue)\r\n- puheenjohtaja (puolue)\r\n- puoluesihteeri"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "järjestöpäällikkö (puolue)",
            "osastopäällikkö (puolue)",
            "piirijohtaja (puolue)",
            "poliittisen osaston päällikkö (puolue)",
            "puheenjohtaja (puolue)",
            "puoluesihteeri",
            "toiminnanjohtaja (puolue)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/212",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1142",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/212",
      "level": 3,
      "code": "212",
      "order": 2430,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/21",
      "parentCode": "21",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Järjestöjen ja liittojen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (järjestö)",
            "johtaja (järjestö)",
            "järjestöjohtaja",
            "järjestön puheenjohtaja",
            "järjestöpäällikkö",
            "piirijohtaja (järjestö)",
            "puheenjohtaja (järjestö)",
            "puoluesihteeri",
            "pääsihteeri (järjestö)",
            "toiminnanjohtaja (järjestö)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1142",
      "level": 4,
      "code": "1142",
      "order": 110,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/114",
      "parentCode": "114",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat työmarkkinajärjestöjen tai muiden taloudellisten järjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö) \r\n- puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)\r\n- pääsihteeri (työmarkkinajärjestö)",
            "Johtavat työmarkkinajärjestöjen tai muiden taloudellisten järjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö) \r\n- puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)\r\n- pääsihteeri (työmarkkinajärjestö)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "apulaisneuvottelupäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "apulaisosastopäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "johtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "järjestöjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "järjestön puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "liittopuheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "neuvottelupäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "osastopäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "piirijohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "pääsihteeri (työmarkkinajärjestö)",
            "toimitusjohtaja (työmarkkinajärjestö)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/212",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1143",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/212",
      "level": 3,
      "code": "212",
      "order": 2430,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/21",
      "parentCode": "21",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Järjestöjen ja liittojen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (järjestö)",
            "johtaja (järjestö)",
            "järjestöjohtaja",
            "järjestön puheenjohtaja",
            "järjestöpäällikkö",
            "piirijohtaja (järjestö)",
            "puheenjohtaja (järjestö)",
            "puoluesihteeri",
            "pääsihteeri (järjestö)",
            "toiminnanjohtaja (järjestö)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1143",
      "level": 4,
      "code": "1143",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/114",
      "parentCode": "114",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat humanitaaristen tai muiden järjestöjen toimintaa.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat esim. hyväntekeväisyys-, ympäristö-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen johtajat.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- piiripäällikkö (järjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (järjestö)",
            "Johtavat humanitaaristen tai muiden järjestöjen toimintaa.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat esim. hyväntekeväisyys-, ympäristö-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen johtajat.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- piiripäällikkö (järjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (järjestö)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "4h-toiminnanjohtaja",
            "apulaisjohtaja (järjestö)",
            "johtaja (järjestö)",
            "järjestöjohtaja",
            "järjestöpäällikkö",
            "lähetysjohtaja (järjestö)",
            "osastopäällikkö (järjestö)",
            "piirijohtaja (järjestö)",
            "piiripäällikkö (järjestö)",
            "puheenjohtaja (järjestö)",
            "pääsihteeri (järjestö)",
            "toiminnanjohtaja (järjestö)",
            "toimitusjohtaja (järjestö)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/219",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1143",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/219",
      "level": 3,
      "code": "219",
      "order": 2440,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/21",
      "parentCode": "21",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut ryhmään 21 kuuluvat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1143",
      "level": 4,
      "code": "1143",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/114",
      "parentCode": "114",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat humanitaaristen tai muiden järjestöjen toimintaa.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat esim. hyväntekeväisyys-, ympäristö-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen johtajat.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- piiripäällikkö (järjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (järjestö)",
            "Johtavat humanitaaristen tai muiden järjestöjen toimintaa.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat esim. hyväntekeväisyys-, ympäristö-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen johtajat.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- piiripäällikkö (järjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (järjestö)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "4h-toiminnanjohtaja",
            "apulaisjohtaja (järjestö)",
            "johtaja (järjestö)",
            "järjestöjohtaja",
            "järjestöpäällikkö",
            "lähetysjohtaja (järjestö)",
            "osastopäällikkö (järjestö)",
            "piirijohtaja (järjestö)",
            "piiripäällikkö (järjestö)",
            "puheenjohtaja (järjestö)",
            "pääsihteeri (järjestö)",
            "toiminnanjohtaja (järjestö)",
            "toimitusjohtaja (järjestö)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/03",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/03",
      "level": 2,
      "code": "03",
      "order": 520,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Opetusalaan kuuluva työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/00",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/00",
      "level": 2,
      "code": "00",
      "order": 30,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tekniikan alaan kuuluva työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/09",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/09",
      "level": 2,
      "code": "09",
      "order": 1220,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu tieteellinen, humanistinen ja taiteellinen työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/06",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/06",
      "level": 2,
      "code": "06",
      "order": 870,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimittajan työ ja joukkoviestintä"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/07",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/07",
      "level": 2,
      "code": "07",
      "order": 940,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Taide- ja viihdealan työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/08",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/08",
      "level": 2,
      "code": "08",
      "order": 1130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kirjasto-, arkisto- ja museoalan työ, informaatikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/15",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/15",
      "level": 2,
      "code": "15",
      "order": 1870,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaalialan työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/26",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/26",
      "level": 2,
      "code": "26",
      "order": 2850,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/2",
      "parentCode": "2",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pankki- ja vakuutusalan työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/29",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/29",
      "level": 2,
      "code": "29",
      "order": 3000,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/2",
      "parentCode": "2",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu hallinto- ja toimistotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/20",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/20",
      "level": 2,
      "code": "20",
      "order": 2290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/2",
      "parentCode": "2",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkisen hallinnon johtotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/21",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/21",
      "level": 2,
      "code": "21",
      "order": 2370,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/2",
      "parentCode": "2",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Liikeyritysten ja järjestöjen johtotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/25",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/25",
      "level": 2,
      "code": "25",
      "order": 2740,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/2",
      "parentCode": "2",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Atk-alan työ"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/18",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/18",
      "level": 2,
      "code": "18",
      "order": 2110,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/34",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/34",
      "level": 2,
      "code": "34",
      "order": 3390,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/3",
      "parentCode": "3",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tavaroiden myyntityö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/55",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/55",
      "level": 2,
      "code": "55",
      "order": 4190,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/5",
      "parentCode": "5",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Liikenteen johto- ja liikennepalvelutyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/33",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/33",
      "level": 2,
      "code": "33",
      "order": 3300,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/3",
      "parentCode": "3",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/41",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/41",
      "level": 2,
      "code": "41",
      "order": 3680,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/4",
      "parentCode": "4",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puutarha- ja puistotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/30",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/30",
      "level": 2,
      "code": "30",
      "order": 3110,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/3",
      "parentCode": "3",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mainos- ja markkinointityö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/32",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/32",
      "level": 2,
      "code": "32",
      "order": 3240,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/3",
      "parentCode": "3",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ostotyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/50",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/50",
      "level": 2,
      "code": "50",
      "order": 3920,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/5",
      "parentCode": "5",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Meripäällystötyö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/201",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/121",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-12-30T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/201",
      "level": 3,
      "code": "201",
      "order": 2300,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/20",
      "parentCode": "20",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtionhallinnon johtavat virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/121",
      "level": 3,
      "code": "121",
      "order": 140,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pääjohtajat ja toimitusjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluu julkisten toimintayksiköiden ja suurten tai keskisuurten yritysten ylin johto.",
            "Ryhmään kuuluu julkisten toimintayksiköiden ja suurten tai keskisuurten yritysten ylin johto."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/121",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-30T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/211",
      "level": 3,
      "code": "211",
      "order": 2380,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/21",
      "parentCode": "21",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Liikeyritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/121",
      "level": 3,
      "code": "121",
      "order": 140,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pääjohtajat ja toimitusjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluu julkisten toimintayksiköiden ja suurten tai keskisuurten yritysten ylin johto.",
            "Ryhmään kuuluu julkisten toimintayksiköiden ja suurten tai keskisuurten yritysten ylin johto."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2111",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1210",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2111",
      "level": 4,
      "code": "2111",
      "order": 2390,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
      "parentCode": "211",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimitusjohtajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (yritys)",
            "apulaisjohtaja (yritys)",
            "apulaistoimitusjohtaja (yritys)",
            "hallintoneuvoston puheenjohtaja (yritys)",
            "hallipäällikkö (myymälä, market)",
            "hotellinjohtaja",
            "hotellipäällikkö",
            "isännöitsijä (yrit.hall.)",
            "johtaja (yritys)",
            "johtokunnan puheenjohtaja (yritys)",
            "kirjapainon johtaja",
            "kustantaja (kirjan)",
            "laivanvarustaja",
            "liikennöitsijä (johtaja)",
            "liikeyrityksen johtaja",
            "liikkeenharjoittaja (johtaja)",
            "liikkeenhoitaja (johtaja)",
            "liikkeenjohtaja",
            "liikkeenomistaja (johtaja)",
            "marketpäällikkö",
            "meijerin isännöitsijä",
            "myymälän johtaja",
            "osuuspankinjohtaja",
            "paikallisjohtaja (yritys)",
            "pankinhoitaja",
            "pankinjohtaja",
            "pääjohtaja (yritys)",
            "ravintolanjohtaja",
            "ravintolapäällikkö",
            "ravintoloitsija",
            "sahanjohtaja",
            "tavaratalonjohtaja",
            "tavaratalopäällikkö",
            "tehdaspäällikkö",
            "tehtaanjohtaja",
            "tehtailija",
            "toimitusjohtaja (yritys)",
            "vakuutusyhtiön johtaja",
            "ylijohtaja (yritys)",
            "yritysjohtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1210",
      "level": 4,
      "code": "1210",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/121",
      "parentCode": "121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pääjohtajat ja toimitusjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat suuria tai keskisuuria yrityksiä tai muita organisaatioita (järjestöjä lukuun ottamatta). \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisjohtaja (yritys)\r\n- kansleri (korkeakoulu)\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n",
            "Johtavat suuria tai keskisuuria yrityksiä tai muita organisaatioita (järjestöjä lukuun ottamatta). \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisjohtaja (yritys)\r\n- kansleri (korkeakoulu)\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- henkilöstöjohtaja (1232)\r\n- johtaja (järjestö) (1143)",
            "- henkilöstöjohtaja (1232)\r\n- johtaja (järjestö) (1143)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (yritys)",
            "apulaistoimitusjohtaja (yritys)",
            "apulaisyhteistyöjohtaja",
            "director",
            "energialaitoksen johtaja",
            "energialaitoksen toimitusjohtaja",
            "erityishuoltopiirin johtaja",
            "finlandia-talon johtaja",
            "hallintoneuvoston jäsen (yritys)",
            "hallintoneuvoston puheenjohtaja (yritys)",
            "hallituksen jäsen (yritys)",
            "hallituksen puheenjohtaja (yritys)",
            "isännöitsijä (yrityshallinto)",
            "johtaja (kunta)",
            "johtaja (yritys)",
            "johtokunnan jäsen (yritys)",
            "johtokunnan puheenjohtaja (yritys)",
            "kansleri (korkeakoulu)",
            "konsernijohtaja",
            "kuntayhtymän johtaja",
            "laivanvarustaja",
            "liikennelaitoksen johtaja",
            "managing director (väh. 10 työntekijää)",
            "osuuspankinjohtaja",
            "pankinjohtaja",
            "pankkiiri",
            "pääjohtaja (yritys)",
            "sairaalajohtaja",
            "sairaalan johtaja",
            "sairaanhoitopiirinjohtaja",
            "satamajohtaja",
            "sosiaalihuollon toimitusjohtaja",
            "sähkölaitoksen johtaja",
            "sähkölaitoksen toimitusjohtaja",
            "toimitusjohtaja (kiinteistönhoitoyritys)",
            "toimitusjohtaja (tavaratalo)",
            "toimitusjohtaja (teollisuus)",
            "toimitusjohtaja (tukkukaupan suuryritys)",
            "toimitusjohtaja (valtio)",
            "toimitusjohtaja (väh. 10 työntekijää)",
            "toimitusjohtaja (yritys)",
            "vakuutusyhtiön johtaja",
            "varatoimitusjohtaja",
            "vesi- ja viemärilaitoksen johtaja",
            "vesihuoltolaitoksen johtaja",
            "vesilaitoksen johtaja",
            "vesilaitoksen toimitusjohtaja",
            "vice president",
            "ylijohtaja (yritys)",
            "yliopiston kansleri",
            "yliopiston rehtori"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2011",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1210",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-08-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2011",
      "level": 4,
      "code": "2011",
      "order": 2310,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/201",
      "parentCode": "201",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtionhallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alivaltiosihteeri (valt.hall.)",
            "ammattikasvatusneuvos (valt.hall.)",
            "apteekkineuvos (valt.hall.)",
            "apulaisjohtaja (valt.hall.)",
            "apulaisosastopäällikkö (valt.hall.)",
            "asutusneuvos (valt.hall.)",
            "budjettineuvos (valt.hall.)",
            "budjettipäällikkö (valt.hall.)",
            "eläinlääkintäneuvos (valt.hall.)",
            "esittelijäneuvos (valt.hall.)",
            "finanssineuvos (valt.hall.)",
            "hallintojohtaja (valt.hall.)",
            "hallintoneuvos (valt.hall.)",
            "hallitusneuvos (valt.hall.)",
            "hankintapäällikkö (valt.hall.)",
            "johtaja (valt.hall.)",
            "kalastusneuvos (valt.hall.)",
            "kansanedustaja",
            "kansleri (korkeakoulu)",
            "kansliapäällikkö (valt.hall.)",
            "kaupallinen neuvos (valt.hall.)",
            "kehitysyhteistyöneuvos (valt.hall.)",
            "keskusviraston päällikkö",
            "kilpailuasiamies (valt.hall.)",
            "konsuli",
            "korkeakouluneuvos (valt.hall.)",
            "kotitalousneuvos (valt.hall.)",
            "kouluneuvos (valt.hall.)",
            "lainsäädäntöjohtaja (valt.hall.)",
            "lainsäädäntöneuvos (valt.hall.)",
            "lähettiläs (valt.hall.)",
            "lähetystöneuvos (valt.hall.)",
            "lähetystösihteeri (valt.hall.)",
            "lääkintöneuvos (valt.hall.)",
            "lääninneuvos",
            "lääninverojohtaja",
            "maaherra",
            "maatalousneuvos (valt.hall.)",
            "merenkulkuneuvos (valt.hall.)",
            "metsäneuvos (valt.hall.)",
            "ministeri",
            "neuvotteleva virkamies (valt.hall.)",
            "opetusneuvos (valt.hall.)",
            "osastonjohtaja (minist., keskusvir.)",
            "osastopäällikkö (minist., keskusvir.)",
            "pankkiylitarkastaja (valt.hall.)",
            "piiripäällikkö (valt.hall.)",
            "poliisiylipäällikkö",
            "poliisiylitarkastaja",
            "postiylijohtaja",
            "presidentti",
            "pääesikunnan päällikkö",
            "pääjohtaja (valt.hall.)",
            "pääkonsuli",
            "rajavartiolaitoksen päällikkö",
            "rautatiepiirin päällikkö (valt.hall.)",
            "sosiaalineuvos (valt.hall.)",
            "suunnittelujohtaja (valt.hall.)",
            "suunnittelupäällikkö (valt.hall.)",
            "suurlähettiläs",
            "talousylijohtaja (valt.hall.)",
            "telepiirin päällikkö (valt.hall.)",
            "teollisuusneuvos (valt.hall.)",
            "toimistopäällikkö (valt.hall.)",
            "tullineuvos (valt.hall.)",
            "tuotantojohtaja  (valt.hall.)",
            "tuotantopäällikkö (valt.hall.)",
            "turvallisuuspäällikkö (valt.hall.)",
            "työvoimapiirin päällikkö (valt.hall.)",
            "ulkoasiainneuvos (valt.hall.)",
            "vakuutusylitarkastaja (valt.hall.)",
            "valtakunnansovittelija (valt.hall.)",
            "valtiosihteeri (valt.hall.)",
            "vankeinhoidon ylitarkastaja (valt.hall.)",
            "verojohtaja (valt.hall.)",
            "vesipiirin johtaja (valt.hall.)",
            "viraston päällikkö (valt.hall.)",
            "virastovaltuutettu (valt.hall.)",
            "ylijohtaja (valt.hall.)",
            "yliopiston kansleri",
            "yliopiston rehtori"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1210",
      "level": 4,
      "code": "1210",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/121",
      "parentCode": "121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pääjohtajat ja toimitusjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat suuria tai keskisuuria yrityksiä tai muita organisaatioita (järjestöjä lukuun ottamatta). \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisjohtaja (yritys)\r\n- kansleri (korkeakoulu)\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n",
            "Johtavat suuria tai keskisuuria yrityksiä tai muita organisaatioita (järjestöjä lukuun ottamatta). \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisjohtaja (yritys)\r\n- kansleri (korkeakoulu)\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- henkilöstöjohtaja (1232)\r\n- johtaja (järjestö) (1143)",
            "- henkilöstöjohtaja (1232)\r\n- johtaja (järjestö) (1143)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (yritys)",
            "apulaistoimitusjohtaja (yritys)",
            "apulaisyhteistyöjohtaja",
            "director",
            "energialaitoksen johtaja",
            "energialaitoksen toimitusjohtaja",
            "erityishuoltopiirin johtaja",
            "finlandia-talon johtaja",
            "hallintoneuvoston jäsen (yritys)",
            "hallintoneuvoston puheenjohtaja (yritys)",
            "hallituksen jäsen (yritys)",
            "hallituksen puheenjohtaja (yritys)",
            "isännöitsijä (yrityshallinto)",
            "johtaja (kunta)",
            "johtaja (yritys)",
            "johtokunnan jäsen (yritys)",
            "johtokunnan puheenjohtaja (yritys)",
            "kansleri (korkeakoulu)",
            "konsernijohtaja",
            "kuntayhtymän johtaja",
            "laivanvarustaja",
            "liikennelaitoksen johtaja",
            "managing director (väh. 10 työntekijää)",
            "osuuspankinjohtaja",
            "pankinjohtaja",
            "pankkiiri",
            "pääjohtaja (yritys)",
            "sairaalajohtaja",
            "sairaalan johtaja",
            "sairaanhoitopiirinjohtaja",
            "satamajohtaja",
            "sosiaalihuollon toimitusjohtaja",
            "sähkölaitoksen johtaja",
            "sähkölaitoksen toimitusjohtaja",
            "toimitusjohtaja (kiinteistönhoitoyritys)",
            "toimitusjohtaja (tavaratalo)",
            "toimitusjohtaja (teollisuus)",
            "toimitusjohtaja (tukkukaupan suuryritys)",
            "toimitusjohtaja (valtio)",
            "toimitusjohtaja (väh. 10 työntekijää)",
            "toimitusjohtaja (yritys)",
            "vakuutusyhtiön johtaja",
            "varatoimitusjohtaja",
            "vesi- ja viemärilaitoksen johtaja",
            "vesihuoltolaitoksen johtaja",
            "vesilaitoksen johtaja",
            "vesilaitoksen toimitusjohtaja",
            "vice president",
            "ylijohtaja (yritys)",
            "yliopiston kansleri",
            "yliopiston rehtori"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/030",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/030",
      "level": 3,
      "code": "030",
      "order": 530,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/03",
      "parentCode": "03",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Koulujen rehtorit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ala-asteen koulun rehtori",
            "ammattikoulun apulaisrehtori",
            "ammattikoulun rehtori",
            "apulaisrehtori",
            "erityiskoulun rehtori",
            "kansalaisopiston rehtori",
            "kauppaoppilaitoksen rehtori",
            "konservatorion rehtori",
            "kotitalousoppilaitoksen rehtori",
            "kotiteollisuuskoulun rehtori",
            "koulunjohtaja",
            "koulutuskeskuksen johtaja",
            "kurssikeskuksen rehtori",
            "kurssiosaston johtaja",
            "kurssitoimenjohtaja",
            "kurssitoiminnan johtaja",
            "lukion rehtori",
            "maatalousoppilaitoksen rehtori",
            "musiikkikoulun rehtori",
            "musiikkiopiston rehtori",
            "opiston rehtori",
            "peruskoulun johtaja",
            "peruskoulun rehtori",
            "rehtori",
            "sairaanhoitajakoulun rehtori",
            "sairaanhoitajaopiston rehtori",
            "työväenopiston rehtori",
            "urheiluopiston johtaja",
            "vararehtori"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/082",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-12-30T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/082",
      "level": 3,
      "code": "082",
      "order": 1170,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/08",
      "parentCode": "08",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Arkistonhoitajat, museonhoitajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/077",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-12-30T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/077",
      "level": 3,
      "code": "077",
      "order": 1070,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/07",
      "parentCode": "07",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ohjaajat, näyttämömestarit ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/261",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-12-30T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/261",
      "level": 3,
      "code": "261",
      "order": 2860,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/26",
      "parentCode": "26",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pankkitoimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/182",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/182",
      "level": 3,
      "code": "182",
      "order": 2150,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/18",
      "parentCode": "18",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Urheilu- ja liikuntatoimen ohjaajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/202",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-12-30T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/202",
      "level": 3,
      "code": "202",
      "order": 2330,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/20",
      "parentCode": "20",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kunnallishallinnon johtavat virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/219",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/219",
      "level": 3,
      "code": "219",
      "order": 2440,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/21",
      "parentCode": "21",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut ryhmään 21 kuuluvat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/189",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/189",
      "level": 3,
      "code": "189",
      "order": 2180,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/18",
      "parentCode": "18",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut ryhmään 18 kuuluvat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/211",
      "level": 3,
      "code": "211",
      "order": 2380,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/21",
      "parentCode": "21",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Liikeyritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/151",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/151",
      "level": 3,
      "code": "151",
      "order": 1880,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/15",
      "parentCode": "15",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaalialan laitosten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "a-klinikan johtaja",
            "apulaisjohtaja (sosiaalialan laitos)",
            "ensikodin johtaja",
            "erityishuoltopiirin johtaja",
            "hoitokodin johtaja",
            "huoltokodin johtaja",
            "huoltolaitoksen johtaja (sosiaaliala)",
            "invalidien erityiskoulun johtaja",
            "invalidien päiväkeskuksen johtaja",
            "invalidien suojatyökeskuksen johtaja",
            "invalidihuollon työkokeilulaitoksen johtaja",
            "johtaja (sosiaalialan laitos)",
            "kasvatusjohtaja (sosiaaliala)",
            "kasvatusneuvolan johtaja",
            "katkaisuhoitoaseman johtaja",
            "kehitysvammaisten asuntolan johtaja",
            "kehitysvammaisten harjaantumiskoulun johtaja",
            "kehitysvammaisten päivähuoltojan johtaja",
            "kehitysvammaisten suojatyökeskuksen johtaja",
            "kehitysvammalaitoksen johtaja",
            "kehitysvammapiirin johtaja",
            "koulukodin johtaja",
            "kunnalliskodin johtaja",
            "laitosjohtaja (sosiaaliala)",
            "lastenhuollon johtaja",
            "lastenkodin johtaja",
            "lastensuojelujohtaja",
            "lastensuojelun toimitusjohtaja",
            "nuorisoaseman johtaja",
            "nuorisokodin johtaja",
            "oppilasasuntolan johtaja",
            "oppilaskodin johtaja",
            "osastosihteeri (kaup. huoltovirasto)",
            "pav-hoitokodin johtaja",
            "pav-huoltokodin johtaja",
            "päivähoito-osaston osastopäällikkö",
            "päivähuoltolan johtaja",
            "suojatyötoiminnan johtaja",
            "turvakodin johtaja",
            "työkeskuksen johtaja",
            "työlaitoksen johtaja",
            "työosaston johtaja (sosiaaliala)",
            "työtuvan johtaja (sosiaaliala)",
            "vajaamielislaitoksen johtaja",
            "vanhainkodin johtaja",
            "vanhusten palvelutalon johtaja",
            "vastaanottokodin johtaja (sosiaaliala)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/181",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/181",
      "level": 3,
      "code": "181",
      "order": 2120,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/18",
      "parentCode": "18",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Nuoriso- ja raittiustoimen ohjaajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/262",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/262",
      "level": 3,
      "code": "262",
      "order": 2890,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/26",
      "parentCode": "26",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vakuutustoimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/292",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/292",
      "level": 3,
      "code": "292",
      "order": 3020,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/29",
      "parentCode": "29",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Huolitsijat, kuljetussuunnittelijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/551",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/551",
      "level": 3,
      "code": "551",
      "order": 4200,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/55",
      "parentCode": "55",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Satamaliikenteen johto"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/411",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-08-31T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/411",
      "level": 3,
      "code": "411",
      "order": 3700,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/41",
      "parentCode": "41",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puutarhatyön johto"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaispuutarhuri",
            "golfkentän hoitaja",
            "hautausmaanhoitaja (esimies)",
            "kasvinjalostusesimies",
            "kaupunginpuutarhuri",
            "piiripuutarhuri",
            "puistomestari",
            "puistonhoitaja (esimies)",
            "puistonjohtaja",
            "puistopuutarhuri",
            "puistotyönjohtaja",
            "puutarhaharjoittelija",
            "puutarhamestari",
            "puutarhanhoitaja (esimies)",
            "puutarhateknikko",
            "puutarhatyönjohtaja",
            "puutarhuri",
            "puutarhuri-ohjaaja (laitos)",
            "seurakuntapuutarhuri",
            "ylipuutarhuri"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/501",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-12-30T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/501",
      "level": 3,
      "code": "501",
      "order": 3930,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/50",
      "parentCode": "50",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kansipäällystö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/552",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-12-30T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/552",
      "level": 3,
      "code": "552",
      "order": 4230,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/55",
      "parentCode": "55",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ilmaliikenteen johto, lennonselvittäjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2112",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1221",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2112",
      "level": 4,
      "code": "2112",
      "order": 2400,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
      "parentCode": "211",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tekniset johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "huolintajohtaja",
            "huolintapäällikkö",
            "jaostopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "kehityspäällikkö (yritys)",
            "laboratorion johtaja (yritys)",
            "liikennejohtaja (liikennelaitos)",
            "menetelmätutkimusjohtaja (yritys)",
            "osastonjohtaja (yrit.tekn.työ)",
            "osastopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "paikallisjohtaja (yrit.tekn.työ)",
            "piiri-insinööri (julk. liikelaitos)",
            "projektipäällikkö (muu kuin atk-ala)",
            "teknillinen johtaja (yritys)",
            "tekninen johtaja (yritys)",
            "toimistopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "tuotannon johtaja (yritys)",
            "tuotantojohtaja (yritys)",
            "tuotantopäällikkö (yritys)",
            "tuotantotekninen jaostopäällikkö (yritys)",
            "tuotantotekninen johtaja",
            "tuotekehittelyjohtaja (yritys)",
            "tuotekehityspäällikkö (yritys)",
            "tuotesuunnittelupäällikkö (yritys)",
            "työntutkimuspäällikkö (yritys)",
            "työpäällikkö (yritys)",
            "valmistuspäällikkö (yritys)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1221",
      "level": 4,
      "code": "1221",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maa- ja metsätalouden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat maa- ja metsätalouden tai kalastusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (maa- ja metsätalous)\r\n- piiripäällikkö (maa- ja metsätalous)\r\n- tuotantopäällikkö (puutarha)\r\n",
            "Johtavat maa- ja metsätalouden tai kalastusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (maa- ja metsätalous)\r\n- piiripäällikkö (maa- ja metsätalous)\r\n- tuotantopäällikkö (puutarha)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- maatalousyrittäjä (6130)\r\n- toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys) (1311)",
            "- maatalousyrittäjä (6130)\r\n- toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys) (1311)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (maa- ja metsätalous)",
            "aluepäällikkö (metsäala)",
            "apulaiskaupunginpuutarhuri",
            "apulaispiiripäällikkö (metsätalous)",
            "kaupunginpuutarhuri",
            "maatilan johtaja",
            "piiripäällikkö (maa- ja metsätalous)",
            "puistonjohtaja",
            "toimitusjohtaja (kalastus)",
            "tuotantopäällikkö (puutarha)",
            "ylipuutarhuri (kaupungin)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/411",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1221",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/411",
      "level": 3,
      "code": "411",
      "order": 3700,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/41",
      "parentCode": "41",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puutarhatyön johto"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaispuutarhuri",
            "golfkentän hoitaja",
            "hautausmaanhoitaja (esimies)",
            "kasvinjalostusesimies",
            "kaupunginpuutarhuri",
            "piiripuutarhuri",
            "puistomestari",
            "puistonhoitaja (esimies)",
            "puistonjohtaja",
            "puistopuutarhuri",
            "puistotyönjohtaja",
            "puutarhaharjoittelija",
            "puutarhamestari",
            "puutarhanhoitaja (esimies)",
            "puutarhateknikko",
            "puutarhatyönjohtaja",
            "puutarhuri",
            "puutarhuri-ohjaaja (laitos)",
            "seurakuntapuutarhuri",
            "ylipuutarhuri"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1221",
      "level": 4,
      "code": "1221",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maa- ja metsätalouden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat maa- ja metsätalouden tai kalastusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (maa- ja metsätalous)\r\n- piiripäällikkö (maa- ja metsätalous)\r\n- tuotantopäällikkö (puutarha)\r\n",
            "Johtavat maa- ja metsätalouden tai kalastusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (maa- ja metsätalous)\r\n- piiripäällikkö (maa- ja metsätalous)\r\n- tuotantopäällikkö (puutarha)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- maatalousyrittäjä (6130)\r\n- toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys) (1311)",
            "- maatalousyrittäjä (6130)\r\n- toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys) (1311)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (maa- ja metsätalous)",
            "aluepäällikkö (metsäala)",
            "apulaiskaupunginpuutarhuri",
            "apulaispiiripäällikkö (metsätalous)",
            "kaupunginpuutarhuri",
            "maatilan johtaja",
            "piiripäällikkö (maa- ja metsätalous)",
            "puistonjohtaja",
            "toimitusjohtaja (kalastus)",
            "tuotantopäällikkö (puutarha)",
            "ylipuutarhuri (kaupungin)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2111",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1222",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-08-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2111",
      "level": 4,
      "code": "2111",
      "order": 2390,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
      "parentCode": "211",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimitusjohtajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (yritys)",
            "apulaisjohtaja (yritys)",
            "apulaistoimitusjohtaja (yritys)",
            "hallintoneuvoston puheenjohtaja (yritys)",
            "hallipäällikkö (myymälä, market)",
            "hotellinjohtaja",
            "hotellipäällikkö",
            "isännöitsijä (yrit.hall.)",
            "johtaja (yritys)",
            "johtokunnan puheenjohtaja (yritys)",
            "kirjapainon johtaja",
            "kustantaja (kirjan)",
            "laivanvarustaja",
            "liikennöitsijä (johtaja)",
            "liikeyrityksen johtaja",
            "liikkeenharjoittaja (johtaja)",
            "liikkeenhoitaja (johtaja)",
            "liikkeenjohtaja",
            "liikkeenomistaja (johtaja)",
            "marketpäällikkö",
            "meijerin isännöitsijä",
            "myymälän johtaja",
            "osuuspankinjohtaja",
            "paikallisjohtaja (yritys)",
            "pankinhoitaja",
            "pankinjohtaja",
            "pääjohtaja (yritys)",
            "ravintolanjohtaja",
            "ravintolapäällikkö",
            "ravintoloitsija",
            "sahanjohtaja",
            "tavaratalonjohtaja",
            "tavaratalopäällikkö",
            "tehdaspäällikkö",
            "tehtaanjohtaja",
            "tehtailija",
            "toimitusjohtaja (yritys)",
            "vakuutusyhtiön johtaja",
            "ylijohtaja (yritys)",
            "yritysjohtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1222",
      "level": 4,
      "code": "1222",
      "order": 180,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teollisuuden tuotantojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kaivostoiminnan ja tehdasteollisuuden sekä energia- ja vesilaitosten tuotantoa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (teollisuus)\r\n- projektipäällikkö (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n",
            "Johtavat kaivostoiminnan ja tehdasteollisuuden sekä energia- ja vesilaitosten tuotantoa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (teollisuus)\r\n- projektipäällikkö (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- toimitusjohtaja (pienteollisuus) (1312)",
            "- toimitusjohtaja (pienteollisuus) (1312)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (teollisuus)",
            "apulaisjohtaja (teollisuus)",
            "apulaisosastopäällikkö (teollisuus)",
            "director (production)",
            "elinkeino- ja tekninen johtaja",
            "jaostopäällikkö (teollisuus)",
            "karttapainon johtaja",
            "kirjapainon johtaja",
            "laboratorion johtaja (teollisuus)",
            "manager (production development)",
            "meijerin isännöitsijä",
            "osastonjohtaja (teollisuus)",
            "osastopäällikkö (teollisuus)",
            "paikallisjohtaja (teollisuus)",
            "piiri-insinööri (teollisuus)",
            "plant manager",
            "production manager",
            "projektipäällikkö (teollisuus)",
            "sähkölaitoksen apulaisjohtaja",
            "tehdaspäällikkö",
            "tehtaanjohtaja",
            "tehtailija",
            "teknillinen johtaja (teollisuus)",
            "teknillisentoimenjohtaja",
            "tekninen johtaja (teollisuus)",
            "teknisen viraston johtaja",
            "toimialajohtaja (teollisuus)",
            "tuotannon johtaja (teollisuus)",
            "tuotantojohtaja (teollisuus)",
            "tuotantopäällikkö (teollisuus)",
            "tuotantotekninen jaostopäällikkö (teollisuus)",
            "tuotantotekninen johtaja (teollisuus)",
            "valmistuspäällikkö (teollisuus)",
            "voimalaitospäällikkö",
            "yksikön johtaja (teollisuus)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2112",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1222",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2112",
      "level": 4,
      "code": "2112",
      "order": 2400,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
      "parentCode": "211",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tekniset johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "huolintajohtaja",
            "huolintapäällikkö",
            "jaostopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "kehityspäällikkö (yritys)",
            "laboratorion johtaja (yritys)",
            "liikennejohtaja (liikennelaitos)",
            "menetelmätutkimusjohtaja (yritys)",
            "osastonjohtaja (yrit.tekn.työ)",
            "osastopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "paikallisjohtaja (yrit.tekn.työ)",
            "piiri-insinööri (julk. liikelaitos)",
            "projektipäällikkö (muu kuin atk-ala)",
            "teknillinen johtaja (yritys)",
            "tekninen johtaja (yritys)",
            "toimistopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "tuotannon johtaja (yritys)",
            "tuotantojohtaja (yritys)",
            "tuotantopäällikkö (yritys)",
            "tuotantotekninen jaostopäällikkö (yritys)",
            "tuotantotekninen johtaja",
            "tuotekehittelyjohtaja (yritys)",
            "tuotekehityspäällikkö (yritys)",
            "tuotesuunnittelupäällikkö (yritys)",
            "työntutkimuspäällikkö (yritys)",
            "työpäällikkö (yritys)",
            "valmistuspäällikkö (yritys)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1222",
      "level": 4,
      "code": "1222",
      "order": 180,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teollisuuden tuotantojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kaivostoiminnan ja tehdasteollisuuden sekä energia- ja vesilaitosten tuotantoa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (teollisuus)\r\n- projektipäällikkö (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n",
            "Johtavat kaivostoiminnan ja tehdasteollisuuden sekä energia- ja vesilaitosten tuotantoa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (teollisuus)\r\n- projektipäällikkö (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- toimitusjohtaja (pienteollisuus) (1312)",
            "- toimitusjohtaja (pienteollisuus) (1312)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (teollisuus)",
            "apulaisjohtaja (teollisuus)",
            "apulaisosastopäällikkö (teollisuus)",
            "director (production)",
            "elinkeino- ja tekninen johtaja",
            "jaostopäällikkö (teollisuus)",
            "karttapainon johtaja",
            "kirjapainon johtaja",
            "laboratorion johtaja (teollisuus)",
            "manager (production development)",
            "meijerin isännöitsijä",
            "osastonjohtaja (teollisuus)",
            "osastopäällikkö (teollisuus)",
            "paikallisjohtaja (teollisuus)",
            "piiri-insinööri (teollisuus)",
            "plant manager",
            "production manager",
            "projektipäällikkö (teollisuus)",
            "sähkölaitoksen apulaisjohtaja",
            "tehdaspäällikkö",
            "tehtaanjohtaja",
            "tehtailija",
            "teknillinen johtaja (teollisuus)",
            "teknillisentoimenjohtaja",
            "tekninen johtaja (teollisuus)",
            "teknisen viraston johtaja",
            "toimialajohtaja (teollisuus)",
            "tuotannon johtaja (teollisuus)",
            "tuotantojohtaja (teollisuus)",
            "tuotantopäällikkö (teollisuus)",
            "tuotantotekninen jaostopäällikkö (teollisuus)",
            "tuotantotekninen johtaja (teollisuus)",
            "valmistuspäällikkö (teollisuus)",
            "voimalaitospäällikkö",
            "yksikön johtaja (teollisuus)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2112",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1223",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2112",
      "level": 4,
      "code": "2112",
      "order": 2400,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
      "parentCode": "211",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tekniset johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "huolintajohtaja",
            "huolintapäällikkö",
            "jaostopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "kehityspäällikkö (yritys)",
            "laboratorion johtaja (yritys)",
            "liikennejohtaja (liikennelaitos)",
            "menetelmätutkimusjohtaja (yritys)",
            "osastonjohtaja (yrit.tekn.työ)",
            "osastopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "paikallisjohtaja (yrit.tekn.työ)",
            "piiri-insinööri (julk. liikelaitos)",
            "projektipäällikkö (muu kuin atk-ala)",
            "teknillinen johtaja (yritys)",
            "tekninen johtaja (yritys)",
            "toimistopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "tuotannon johtaja (yritys)",
            "tuotantojohtaja (yritys)",
            "tuotantopäällikkö (yritys)",
            "tuotantotekninen jaostopäällikkö (yritys)",
            "tuotantotekninen johtaja",
            "tuotekehittelyjohtaja (yritys)",
            "tuotekehityspäällikkö (yritys)",
            "tuotesuunnittelupäällikkö (yritys)",
            "työntutkimuspäällikkö (yritys)",
            "työpäällikkö (yritys)",
            "valmistuspäällikkö (yritys)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1223",
      "level": 4,
      "code": "1223",
      "order": 190,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusalan tuotantojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat rakennusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (rakennusala)\r\n- toimialajohtaja (rakennusala)\r\n",
            "Johtavat rakennusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (rakennusala)\r\n- toimialajohtaja (rakennusala)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys) (1313)",
            "- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys) (1313)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (rakennusala)",
            "osastopäällikkö (rakennusala)",
            "projektipäällikkö (rakennusala)",
            "rakennustoimen johtaja",
            "rakennusviraston johtaja",
            "rakennuttajapäällikkö",
            "rakennuttamispäällikkö",
            "toimialajohtaja (rakennusala)",
            "tuotantojohtaja (rakennusala)",
            "yksikön johtaja (rakennusala)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2111",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1224",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2111",
      "level": 4,
      "code": "2111",
      "order": 2390,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
      "parentCode": "211",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimitusjohtajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (yritys)",
            "apulaisjohtaja (yritys)",
            "apulaistoimitusjohtaja (yritys)",
            "hallintoneuvoston puheenjohtaja (yritys)",
            "hallipäällikkö (myymälä, market)",
            "hotellinjohtaja",
            "hotellipäällikkö",
            "isännöitsijä (yrit.hall.)",
            "johtaja (yritys)",
            "johtokunnan puheenjohtaja (yritys)",
            "kirjapainon johtaja",
            "kustantaja (kirjan)",
            "laivanvarustaja",
            "liikennöitsijä (johtaja)",
            "liikeyrityksen johtaja",
            "liikkeenharjoittaja (johtaja)",
            "liikkeenhoitaja (johtaja)",
            "liikkeenjohtaja",
            "liikkeenomistaja (johtaja)",
            "marketpäällikkö",
            "meijerin isännöitsijä",
            "myymälän johtaja",
            "osuuspankinjohtaja",
            "paikallisjohtaja (yritys)",
            "pankinhoitaja",
            "pankinjohtaja",
            "pääjohtaja (yritys)",
            "ravintolanjohtaja",
            "ravintolapäällikkö",
            "ravintoloitsija",
            "sahanjohtaja",
            "tavaratalonjohtaja",
            "tavaratalopäällikkö",
            "tehdaspäällikkö",
            "tehtaanjohtaja",
            "tehtailija",
            "toimitusjohtaja (yritys)",
            "vakuutusyhtiön johtaja",
            "ylijohtaja (yritys)",
            "yritysjohtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1224",
      "level": 4,
      "code": "1224",
      "order": 200,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kaupan ym. johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat tukku- ja vähittäiskaupan palvelutoimintaa sekä moottoriajoneuvojen ja kodinkoneiden korjausta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kauppa)\r\n- tavaratalonjohtaja\r\n- tukkuliikkeen johtaja",
            "Johtavat tukku- ja vähittäiskaupan palvelutoimintaa sekä moottoriajoneuvojen ja kodinkoneiden korjausta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kauppa)\r\n- tavaratalonjohtaja\r\n- tukkuliikkeen johtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (kauppa)",
            "apulaisosastopäällikkö (kauppa)",
            "hallipäällikkö (myymälä, market)",
            "kauppakeskuksen johtaja",
            "ketjujohtaja",
            "ketjupäällikkö",
            "marketpäällikkö",
            "supermarketin johtaja",
            "tavaratalonjohtaja",
            "tavaratalopäällikkö",
            "tukkuliikkeen johtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2111",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1225",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2111",
      "level": 4,
      "code": "2111",
      "order": 2390,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
      "parentCode": "211",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimitusjohtajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (yritys)",
            "apulaisjohtaja (yritys)",
            "apulaistoimitusjohtaja (yritys)",
            "hallintoneuvoston puheenjohtaja (yritys)",
            "hallipäällikkö (myymälä, market)",
            "hotellinjohtaja",
            "hotellipäällikkö",
            "isännöitsijä (yrit.hall.)",
            "johtaja (yritys)",
            "johtokunnan puheenjohtaja (yritys)",
            "kirjapainon johtaja",
            "kustantaja (kirjan)",
            "laivanvarustaja",
            "liikennöitsijä (johtaja)",
            "liikeyrityksen johtaja",
            "liikkeenharjoittaja (johtaja)",
            "liikkeenhoitaja (johtaja)",
            "liikkeenjohtaja",
            "liikkeenomistaja (johtaja)",
            "marketpäällikkö",
            "meijerin isännöitsijä",
            "myymälän johtaja",
            "osuuspankinjohtaja",
            "paikallisjohtaja (yritys)",
            "pankinhoitaja",
            "pankinjohtaja",
            "pääjohtaja (yritys)",
            "ravintolanjohtaja",
            "ravintolapäällikkö",
            "ravintoloitsija",
            "sahanjohtaja",
            "tavaratalonjohtaja",
            "tavaratalopäällikkö",
            "tehdaspäällikkö",
            "tehtaanjohtaja",
            "tehtailija",
            "toimitusjohtaja (yritys)",
            "vakuutusyhtiön johtaja",
            "ylijohtaja (yritys)",
            "yritysjohtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1225",
      "level": 4,
      "code": "1225",
      "order": 210,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hotellinjohtajat ja ravintolapäälliköt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ravintoloiden ja hotellien sekä matkailualan palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (hotelli)\r\n- ravintolanjohtaja\r\n",
            "Johtavat ravintoloiden ja hotellien sekä matkailualan palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (hotelli)\r\n- ravintolanjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- toimitusjohtaja (ravintola-alan pienyritys) (1315)",
            "- toimitusjohtaja (ravintola-alan pienyritys) (1315)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (hotelli)",
            "aluejohtaja (ravintola)",
            "apulaisravintolapäällikkö",
            "hotellinjohtaja",
            "hotellipäällikkö",
            "hotellitoimen johtaja",
            "johtaja (hotelli)",
            "johtaja (ravintola)",
            "ravintolanjohtaja",
            "ravintolapäällikkö",
            "ravintolatoimen johtaja",
            "ravintolatoimenpäällikkö",
            "ravitsemisjohtaja",
            "toimitusjohtaja (hotelli)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2112",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1226",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2112",
      "level": 4,
      "code": "2112",
      "order": 2400,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
      "parentCode": "211",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tekniset johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "huolintajohtaja",
            "huolintapäällikkö",
            "jaostopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "kehityspäällikkö (yritys)",
            "laboratorion johtaja (yritys)",
            "liikennejohtaja (liikennelaitos)",
            "menetelmätutkimusjohtaja (yritys)",
            "osastonjohtaja (yrit.tekn.työ)",
            "osastopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "paikallisjohtaja (yrit.tekn.työ)",
            "piiri-insinööri (julk. liikelaitos)",
            "projektipäällikkö (muu kuin atk-ala)",
            "teknillinen johtaja (yritys)",
            "tekninen johtaja (yritys)",
            "toimistopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "tuotannon johtaja (yritys)",
            "tuotantojohtaja (yritys)",
            "tuotantopäällikkö (yritys)",
            "tuotantotekninen jaostopäällikkö (yritys)",
            "tuotantotekninen johtaja",
            "tuotekehittelyjohtaja (yritys)",
            "tuotekehityspäällikkö (yritys)",
            "tuotesuunnittelupäällikkö (yritys)",
            "työntutkimuspäällikkö (yritys)",
            "työpäällikkö (yritys)",
            "valmistuspäällikkö (yritys)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1226",
      "level": 4,
      "code": "1226",
      "order": 220,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa ja toimivat isojen alusten korkeimpina esimiehinä.\r\n",
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa ja toimivat isojen alusten korkeimpina esimiehinä.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2921",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1226",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-08-31T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2921",
      "level": 4,
      "code": "2921",
      "order": 3030,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/292",
      "parentCode": "292",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Huolintatyönjohtajat, kuljetuspäälliköt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ekspeditööri (tavarankuljetus)",
            "huolintamies",
            "huolintatyönjohtaja",
            "huolitsija",
            "jakelupäällikkö (kirjapaino)",
            "kirjapainon jakelupäällikkö",
            "kuljetusesimies",
            "kuljetuskonsulentti",
            "kuljetusneuvoja",
            "kuljetuspäällikkö",
            "kuljetusrationalisoija",
            "kuljetussuunnittelija",
            "kuljetusteknikko",
            "laivauspäällikkö",
            "rahtauspäällikkö",
            "speditööri",
            "tuonninhoitaja (huolinta)",
            "tuontihuolitsija",
            "vienninhoitaja (huolinta)",
            "vientihuolitsija"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1226",
      "level": 4,
      "code": "1226",
      "order": 220,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa ja toimivat isojen alusten korkeimpina esimiehinä.\r\n",
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa ja toimivat isojen alusten korkeimpina esimiehinä.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/5511",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1226",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-09-01T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/5511",
      "level": 4,
      "code": "5511",
      "order": 4210,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/551",
      "parentCode": "551",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Satamakapteenit ja -päälliköt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaissatamakapteeni",
            "apulaissatamapäällikkö",
            "kanavapäällikkö",
            "kapteeni (satama)",
            "perämies (satama)",
            "satamajohtaja",
            "satamakapteeni",
            "satamamestari",
            "satamapäällikkö",
            "terminaalin esimies (satama)",
            "terminaalipäällikkö (satama)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1226",
      "level": 4,
      "code": "1226",
      "order": 220,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa ja toimivat isojen alusten korkeimpina esimiehinä.\r\n",
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa ja toimivat isojen alusten korkeimpina esimiehinä.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/5011",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1226",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/5011",
      "level": 4,
      "code": "5011",
      "order": 3940,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/501",
      "parentCode": "501",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kapteenit ja perämiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluksen päällikkö",
            "ensimmäinen perämies (laiva)",
            "hinaajalaivan päällikkö",
            "kapteeni (laivassa)",
            "laivanpäällikkö",
            "laivapäällikkö",
            "laivapäällystöharjoittelija",
            "merikapteeni",
            "navigaattori (laiva)",
            "perämies (laiva)",
            "päällikkö (laiva)",
            "toinen perämies (laiva)",
            "yliperämies (laiva)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1226",
      "level": 4,
      "code": "1226",
      "order": 220,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa ja toimivat isojen alusten korkeimpina esimiehinä.\r\n",
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa ja toimivat isojen alusten korkeimpina esimiehinä.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/5521",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1226",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-09-01T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/5521",
      "level": 4,
      "code": "5521",
      "order": 4240,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/552",
      "parentCode": "552",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lennonjohtajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "lennonjohtaja",
            "lennonjohtotarkastaja",
            "lennonneuvoja",
            "lennonneuvontapäällikkö",
            "lennonvarmennuspäällikkö",
            "lennonvarmentaja",
            "lentoaseman päällikkö",
            "lentotoiminnan johtaja",
            "lentotoimiston päällikkö"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1226",
      "level": 4,
      "code": "1226",
      "order": 220,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa ja toimivat isojen alusten korkeimpina esimiehinä.\r\n",
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa ja toimivat isojen alusten korkeimpina esimiehinä.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/5011",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12261",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2001-12-04T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/5011",
      "level": 4,
      "code": "5011",
      "order": 3940,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/501",
      "parentCode": "501",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kapteenit ja perämiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluksen päällikkö",
            "ensimmäinen perämies (laiva)",
            "hinaajalaivan päällikkö",
            "kapteeni (laivassa)",
            "laivanpäällikkö",
            "laivapäällikkö",
            "laivapäällystöharjoittelija",
            "merikapteeni",
            "navigaattori (laiva)",
            "perämies (laiva)",
            "päällikkö (laiva)",
            "toinen perämies (laiva)",
            "yliperämies (laiva)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12261",
      "level": 5,
      "code": "12261",
      "order": 221,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1226",
      "parentCode": "1226",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Laivan päälliköt (iso alus)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toimivat alusten ylimpinä esimiehinä vastaten matkustajien, henkilökunnan, aluksen ja lastin turvallisuudesta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- merikapteeni (iso alus)\r\n- aluksen päällikkö (iso alus)\r\n",
            "Toimivat alusten ylimpinä esimiehinä vastaten matkustajien, henkilökunnan, aluksen ja lastin turvallisuudesta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- merikapteeni (iso alus)\r\n- aluksen päällikkö (iso alus)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- kapteeni (pieni alus) (3142)\r\n",
            "- kapteeni (pieni alus) (3142)\r\n"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluksen päällikkö (iso alus)",
            "kapteeni (iso alus)",
            "laivan päällikkö (iso alus)",
            "merikapteeni (iso alus)",
            "päällikkö (iso alus)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2112",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12269",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2001-12-04T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2112",
      "level": 4,
      "code": "2112",
      "order": 2400,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
      "parentCode": "211",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tekniset johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "huolintajohtaja",
            "huolintapäällikkö",
            "jaostopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "kehityspäällikkö (yritys)",
            "laboratorion johtaja (yritys)",
            "liikennejohtaja (liikennelaitos)",
            "menetelmätutkimusjohtaja (yritys)",
            "osastonjohtaja (yrit.tekn.työ)",
            "osastopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "paikallisjohtaja (yrit.tekn.työ)",
            "piiri-insinööri (julk. liikelaitos)",
            "projektipäällikkö (muu kuin atk-ala)",
            "teknillinen johtaja (yritys)",
            "tekninen johtaja (yritys)",
            "toimistopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "tuotannon johtaja (yritys)",
            "tuotantojohtaja (yritys)",
            "tuotantopäällikkö (yritys)",
            "tuotantotekninen jaostopäällikkö (yritys)",
            "tuotantotekninen johtaja",
            "tuotekehittelyjohtaja (yritys)",
            "tuotekehityspäällikkö (yritys)",
            "tuotesuunnittelupäällikkö (yritys)",
            "työntutkimuspäällikkö (yritys)",
            "työpäällikkö (yritys)",
            "valmistuspäällikkö (yritys)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12269",
      "level": 5,
      "code": "12269",
      "order": 222,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1226",
      "parentCode": "1226",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kuljetus)\r\n- huolintapäällikkö\r\n- kapteeni (satama)\r\n",
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kuljetus)\r\n- huolintapäällikkö\r\n- kapteeni (satama)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- liikennöitsijä (1316)",
            "- liikennöitsijä (1316)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (kuljetus)",
            "aluejohtaja (tietoliikenne)",
            "aluejohtaja (varastointi)",
            "apulaiskuljetuspäällikkö",
            "apulaissatamakapteeni",
            "apulaissatamapäällikkö",
            "bussiliikennejohtaja",
            "huolintajohtaja",
            "huolintapäällikkö",
            "jakelupäällikkö",
            "joukkoliikenteen johtaja",
            "kapteeni (satama)",
            "keskusvarastonjohtaja",
            "kuljetusliikkeenhoitaja",
            "kuljetuspäällikkö",
            "laivauspäällikkö",
            "lentoaseman päällikkö",
            "lentotekninen johtaja",
            "lentotoiminnan johtaja",
            "lentotoimiston päällikkö",
            "liikennealueenpäällikkö (vr)",
            "liikennejohtaja",
            "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
            "liikenteenjohtaja",
            "logistics manager",
            "logistiikkajohtaja",
            "logistiikkapäällikkö",
            "satamakapteeni",
            "satamapäällikkö",
            "varastotoimen johtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2921",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12269",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2001-12-04T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2921",
      "level": 4,
      "code": "2921",
      "order": 3030,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/292",
      "parentCode": "292",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Huolintatyönjohtajat, kuljetuspäälliköt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ekspeditööri (tavarankuljetus)",
            "huolintamies",
            "huolintatyönjohtaja",
            "huolitsija",
            "jakelupäällikkö (kirjapaino)",
            "kirjapainon jakelupäällikkö",
            "kuljetusesimies",
            "kuljetuskonsulentti",
            "kuljetusneuvoja",
            "kuljetuspäällikkö",
            "kuljetusrationalisoija",
            "kuljetussuunnittelija",
            "kuljetusteknikko",
            "laivauspäällikkö",
            "rahtauspäällikkö",
            "speditööri",
            "tuonninhoitaja (huolinta)",
            "tuontihuolitsija",
            "vienninhoitaja (huolinta)",
            "vientihuolitsija"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12269",
      "level": 5,
      "code": "12269",
      "order": 222,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1226",
      "parentCode": "1226",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kuljetus)\r\n- huolintapäällikkö\r\n- kapteeni (satama)\r\n",
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kuljetus)\r\n- huolintapäällikkö\r\n- kapteeni (satama)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- liikennöitsijä (1316)",
            "- liikennöitsijä (1316)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (kuljetus)",
            "aluejohtaja (tietoliikenne)",
            "aluejohtaja (varastointi)",
            "apulaiskuljetuspäällikkö",
            "apulaissatamakapteeni",
            "apulaissatamapäällikkö",
            "bussiliikennejohtaja",
            "huolintajohtaja",
            "huolintapäällikkö",
            "jakelupäällikkö",
            "joukkoliikenteen johtaja",
            "kapteeni (satama)",
            "keskusvarastonjohtaja",
            "kuljetusliikkeenhoitaja",
            "kuljetuspäällikkö",
            "laivauspäällikkö",
            "lentoaseman päällikkö",
            "lentotekninen johtaja",
            "lentotoiminnan johtaja",
            "lentotoimiston päällikkö",
            "liikennealueenpäällikkö (vr)",
            "liikennejohtaja",
            "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
            "liikenteenjohtaja",
            "logistics manager",
            "logistiikkajohtaja",
            "logistiikkapäällikkö",
            "satamakapteeni",
            "satamapäällikkö",
            "varastotoimen johtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/5511",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12269",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2001-12-04T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/5511",
      "level": 4,
      "code": "5511",
      "order": 4210,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/551",
      "parentCode": "551",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Satamakapteenit ja -päälliköt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaissatamakapteeni",
            "apulaissatamapäällikkö",
            "kanavapäällikkö",
            "kapteeni (satama)",
            "perämies (satama)",
            "satamajohtaja",
            "satamakapteeni",
            "satamamestari",
            "satamapäällikkö",
            "terminaalin esimies (satama)",
            "terminaalipäällikkö (satama)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12269",
      "level": 5,
      "code": "12269",
      "order": 222,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1226",
      "parentCode": "1226",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kuljetus)\r\n- huolintapäällikkö\r\n- kapteeni (satama)\r\n",
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kuljetus)\r\n- huolintapäällikkö\r\n- kapteeni (satama)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- liikennöitsijä (1316)",
            "- liikennöitsijä (1316)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (kuljetus)",
            "aluejohtaja (tietoliikenne)",
            "aluejohtaja (varastointi)",
            "apulaiskuljetuspäällikkö",
            "apulaissatamakapteeni",
            "apulaissatamapäällikkö",
            "bussiliikennejohtaja",
            "huolintajohtaja",
            "huolintapäällikkö",
            "jakelupäällikkö",
            "joukkoliikenteen johtaja",
            "kapteeni (satama)",
            "keskusvarastonjohtaja",
            "kuljetusliikkeenhoitaja",
            "kuljetuspäällikkö",
            "laivauspäällikkö",
            "lentoaseman päällikkö",
            "lentotekninen johtaja",
            "lentotoiminnan johtaja",
            "lentotoimiston päällikkö",
            "liikennealueenpäällikkö (vr)",
            "liikennejohtaja",
            "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
            "liikenteenjohtaja",
            "logistics manager",
            "logistiikkajohtaja",
            "logistiikkapäällikkö",
            "satamakapteeni",
            "satamapäällikkö",
            "varastotoimen johtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/5521",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12269",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2001-12-04T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/5521",
      "level": 4,
      "code": "5521",
      "order": 4240,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/552",
      "parentCode": "552",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lennonjohtajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "lennonjohtaja",
            "lennonjohtotarkastaja",
            "lennonneuvoja",
            "lennonneuvontapäällikkö",
            "lennonvarmennuspäällikkö",
            "lennonvarmentaja",
            "lentoaseman päällikkö",
            "lentotoiminnan johtaja",
            "lentotoimiston päällikkö"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12269",
      "level": 5,
      "code": "12269",
      "order": 222,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1226",
      "parentCode": "1226",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kuljetus)\r\n- huolintapäällikkö\r\n- kapteeni (satama)\r\n",
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kuljetus)\r\n- huolintapäällikkö\r\n- kapteeni (satama)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- liikennöitsijä (1316)",
            "- liikennöitsijä (1316)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (kuljetus)",
            "aluejohtaja (tietoliikenne)",
            "aluejohtaja (varastointi)",
            "apulaiskuljetuspäällikkö",
            "apulaissatamakapteeni",
            "apulaissatamapäällikkö",
            "bussiliikennejohtaja",
            "huolintajohtaja",
            "huolintapäällikkö",
            "jakelupäällikkö",
            "joukkoliikenteen johtaja",
            "kapteeni (satama)",
            "keskusvarastonjohtaja",
            "kuljetusliikkeenhoitaja",
            "kuljetuspäällikkö",
            "laivauspäällikkö",
            "lentoaseman päällikkö",
            "lentotekninen johtaja",
            "lentotoiminnan johtaja",
            "lentotoimiston päällikkö",
            "liikennealueenpäällikkö (vr)",
            "liikennejohtaja",
            "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
            "liikenteenjohtaja",
            "logistics manager",
            "logistiikkajohtaja",
            "logistiikkapäällikkö",
            "satamakapteeni",
            "satamapäällikkö",
            "varastotoimen johtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2111",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1227",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2111",
      "level": 4,
      "code": "2111",
      "order": 2390,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
      "parentCode": "211",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimitusjohtajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (yritys)",
            "apulaisjohtaja (yritys)",
            "apulaistoimitusjohtaja (yritys)",
            "hallintoneuvoston puheenjohtaja (yritys)",
            "hallipäällikkö (myymälä, market)",
            "hotellinjohtaja",
            "hotellipäällikkö",
            "isännöitsijä (yrit.hall.)",
            "johtaja (yritys)",
            "johtokunnan puheenjohtaja (yritys)",
            "kirjapainon johtaja",
            "kustantaja (kirjan)",
            "laivanvarustaja",
            "liikennöitsijä (johtaja)",
            "liikeyrityksen johtaja",
            "liikkeenharjoittaja (johtaja)",
            "liikkeenhoitaja (johtaja)",
            "liikkeenjohtaja",
            "liikkeenomistaja (johtaja)",
            "marketpäällikkö",
            "meijerin isännöitsijä",
            "myymälän johtaja",
            "osuuspankinjohtaja",
            "paikallisjohtaja (yritys)",
            "pankinhoitaja",
            "pankinjohtaja",
            "pääjohtaja (yritys)",
            "ravintolanjohtaja",
            "ravintolapäällikkö",
            "ravintoloitsija",
            "sahanjohtaja",
            "tavaratalonjohtaja",
            "tavaratalopäällikkö",
            "tehdaspäällikkö",
            "tehtaanjohtaja",
            "tehtailija",
            "toimitusjohtaja (yritys)",
            "vakuutusyhtiön johtaja",
            "ylijohtaja (yritys)",
            "yritysjohtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1227",
      "level": 4,
      "code": "1227",
      "order": 230,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (yrityspalvelu)\r\n- jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)\r\n- konttorinjohtaja (yrityspalvelu)\r\n",
            "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (yrityspalvelu)\r\n- jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)\r\n- konttorinjohtaja (yrityspalvelu)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys) (1317)",
            "- toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys) (1317)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (yrityspalvelu)",
            "aluekonttorinjohtaja (yrityspalvelu))",
            "asiakasjohtaja (pankki)",
            "atk-ohjelmointiyrityksen päällikkö",
            "jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)",
            "kenttäpäällikkö (vakuutuslaitos)",
            "kiinteistöhoitopäällikkö (kunta)",
            "kiinteistöjohtaja",
            "kiinteistöpalvelujohtaja",
            "kiinteistöpalvelukeskuksen johtaja",
            "konttorinjohtaja (pankki)",
            "konttorinjohtaja (yrityspalvelu)",
            "osastopäällikkö (yrityspalvelu)",
            "pankinjohtaja (konttori)",
            "piirijohtaja (vakuutuslaitos)",
            "piirikonttorinjohtaja (vakuutuslaitos)",
            "tilapalveluyksikönjohtaja",
            "vakuutuspäällikkö",
            "yrityspalvelupäällikkö"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2113",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1227",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-08-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2113",
      "level": 4,
      "code": "2113",
      "order": 2410,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
      "parentCode": "211",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Talous- ja hallintojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "budjettipäällikkö (yritys)",
            "controller (yritys)",
            "hallinnollinen johtaja (yritys)",
            "hallinnollinen virkamies (sairaala)",
            "hallinto-osaston päällikkö (yritys)",
            "hallintojohtaja (yritys)",
            "hallintopäällikkö (yritys)",
            "hallintotoimiston päällikkö (yritys)",
            "hr-päällikkö (yritys)",
            "jaostopäällikkö (yrityksen hallinto)",
            "kamreeri (yrit. hall. selv. työ ja laskentatoimi)",
            "kassapäällikkö (yritys)",
            "kaupallinen johtaja",
            "kirjanpitopäällikkö (yritys)",
            "kustannuslaskentapäällikkö (yritys)",
            "laskentapäällikkö (yritys)",
            "laskentatoimen johtaja (yritys)",
            "laskutuspäällikkö (yritys)",
            "luottopäällikkö",
            "messujohtaja",
            "osastonjohtaja (yrit. taloushall. työ)",
            "osastopäällikkö (yrit. taloushall. työ)",
            "perintäpäällikkö",
            "rahoitusjohtaja",
            "ravintolatoimenpäällikkö",
            "talousjohtaja (yritys)",
            "talouspäällikkö (yritys)",
            "tilinpitopäällikkö (yritys)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1227",
      "level": 4,
      "code": "1227",
      "order": 230,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (yrityspalvelu)\r\n- jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)\r\n- konttorinjohtaja (yrityspalvelu)\r\n",
            "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (yrityspalvelu)\r\n- jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)\r\n- konttorinjohtaja (yrityspalvelu)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys) (1317)",
            "- toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys) (1317)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (yrityspalvelu)",
            "aluekonttorinjohtaja (yrityspalvelu))",
            "asiakasjohtaja (pankki)",
            "atk-ohjelmointiyrityksen päällikkö",
            "jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)",
            "kenttäpäällikkö (vakuutuslaitos)",
            "kiinteistöhoitopäällikkö (kunta)",
            "kiinteistöjohtaja",
            "kiinteistöpalvelujohtaja",
            "kiinteistöpalvelukeskuksen johtaja",
            "konttorinjohtaja (pankki)",
            "konttorinjohtaja (yrityspalvelu)",
            "osastopäällikkö (yrityspalvelu)",
            "pankinjohtaja (konttori)",
            "piirijohtaja (vakuutuslaitos)",
            "piirikonttorinjohtaja (vakuutuslaitos)",
            "tilapalveluyksikönjohtaja",
            "vakuutuspäällikkö",
            "yrityspalvelupäällikkö"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2112",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1227",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2112",
      "level": 4,
      "code": "2112",
      "order": 2400,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
      "parentCode": "211",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tekniset johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "huolintajohtaja",
            "huolintapäällikkö",
            "jaostopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "kehityspäällikkö (yritys)",
            "laboratorion johtaja (yritys)",
            "liikennejohtaja (liikennelaitos)",
            "menetelmätutkimusjohtaja (yritys)",
            "osastonjohtaja (yrit.tekn.työ)",
            "osastopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "paikallisjohtaja (yrit.tekn.työ)",
            "piiri-insinööri (julk. liikelaitos)",
            "projektipäällikkö (muu kuin atk-ala)",
            "teknillinen johtaja (yritys)",
            "tekninen johtaja (yritys)",
            "toimistopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "tuotannon johtaja (yritys)",
            "tuotantojohtaja (yritys)",
            "tuotantopäällikkö (yritys)",
            "tuotantotekninen jaostopäällikkö (yritys)",
            "tuotantotekninen johtaja",
            "tuotekehittelyjohtaja (yritys)",
            "tuotekehityspäällikkö (yritys)",
            "tuotesuunnittelupäällikkö (yritys)",
            "työntutkimuspäällikkö (yritys)",
            "työpäällikkö (yritys)",
            "valmistuspäällikkö (yritys)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1227",
      "level": 4,
      "code": "1227",
      "order": 230,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (yrityspalvelu)\r\n- jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)\r\n- konttorinjohtaja (yrityspalvelu)\r\n",
            "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (yrityspalvelu)\r\n- jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)\r\n- konttorinjohtaja (yrityspalvelu)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys) (1317)",
            "- toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys) (1317)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (yrityspalvelu)",
            "aluekonttorinjohtaja (yrityspalvelu))",
            "asiakasjohtaja (pankki)",
            "atk-ohjelmointiyrityksen päällikkö",
            "jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)",
            "kenttäpäällikkö (vakuutuslaitos)",
            "kiinteistöhoitopäällikkö (kunta)",
            "kiinteistöjohtaja",
            "kiinteistöpalvelujohtaja",
            "kiinteistöpalvelukeskuksen johtaja",
            "konttorinjohtaja (pankki)",
            "konttorinjohtaja (yrityspalvelu)",
            "osastopäällikkö (yrityspalvelu)",
            "pankinjohtaja (konttori)",
            "piirijohtaja (vakuutuslaitos)",
            "piirikonttorinjohtaja (vakuutuslaitos)",
            "tilapalveluyksikönjohtaja",
            "vakuutuspäällikkö",
            "yrityspalvelupäällikkö"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2621",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1227",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2621",
      "level": 4,
      "code": "2621",
      "order": 2900,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/262",
      "parentCode": "262",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Osastopäälliköt, aluejohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (vakuutuslaitos)",
            "aluemyyntijohtaja (vakuutuslaitos)",
            "hankintatarkastaja (vakuutuslaitos)",
            "jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)",
            "kenttäpäällikkö (vakuutuslaitos)",
            "osastopäällikkö (vakuutuslaitos)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1227",
      "level": 4,
      "code": "1227",
      "order": 230,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (yrityspalvelu)\r\n- jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)\r\n- konttorinjohtaja (yrityspalvelu)\r\n",
            "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (yrityspalvelu)\r\n- jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)\r\n- konttorinjohtaja (yrityspalvelu)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys) (1317)",
            "- toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys) (1317)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (yrityspalvelu)",
            "aluekonttorinjohtaja (yrityspalvelu))",
            "asiakasjohtaja (pankki)",
            "atk-ohjelmointiyrityksen päällikkö",
            "jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)",
            "kenttäpäällikkö (vakuutuslaitos)",
            "kiinteistöhoitopäällikkö (kunta)",
            "kiinteistöjohtaja",
            "kiinteistöpalvelujohtaja",
            "kiinteistöpalvelukeskuksen johtaja",
            "konttorinjohtaja (pankki)",
            "konttorinjohtaja (yrityspalvelu)",
            "osastopäällikkö (yrityspalvelu)",
            "pankinjohtaja (konttori)",
            "piirijohtaja (vakuutuslaitos)",
            "piirikonttorinjohtaja (vakuutuslaitos)",
            "tilapalveluyksikönjohtaja",
            "vakuutuspäällikkö",
            "yrityspalvelupäällikkö"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2611",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1227",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-08-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2611",
      "level": 4,
      "code": "2611",
      "order": 2870,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/261",
      "parentCode": "261",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pankkien osastonhoitajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asiakaspalvelupäällikkö (pankki)",
            "kamreeri (pankki)",
            "konttorin esimies (pankki)",
            "konttorinhoitaja (pankki)",
            "konttorinjohtaja (pankki)",
            "osastopäällikkö (pankki)",
            "pankinkamreeri",
            "prokuristi (pankki)",
            "säästöpankin tarkastaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1227",
      "level": 4,
      "code": "1227",
      "order": 230,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (yrityspalvelu)\r\n- jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)\r\n- konttorinjohtaja (yrityspalvelu)\r\n",
            "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (yrityspalvelu)\r\n- jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)\r\n- konttorinjohtaja (yrityspalvelu)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys) (1317)",
            "- toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys) (1317)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (yrityspalvelu)",
            "aluekonttorinjohtaja (yrityspalvelu))",
            "asiakasjohtaja (pankki)",
            "atk-ohjelmointiyrityksen päällikkö",
            "jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)",
            "kenttäpäällikkö (vakuutuslaitos)",
            "kiinteistöhoitopäällikkö (kunta)",
            "kiinteistöjohtaja",
            "kiinteistöpalvelujohtaja",
            "kiinteistöpalvelukeskuksen johtaja",
            "konttorinjohtaja (pankki)",
            "konttorinjohtaja (yrityspalvelu)",
            "osastopäällikkö (yrityspalvelu)",
            "pankinjohtaja (konttori)",
            "piirijohtaja (vakuutuslaitos)",
            "piirikonttorinjohtaja (vakuutuslaitos)",
            "tilapalveluyksikönjohtaja",
            "vakuutuspäällikkö",
            "yrityspalvelupäällikkö"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2112",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1228",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2112",
      "level": 4,
      "code": "2112",
      "order": 2400,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
      "parentCode": "211",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tekniset johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "huolintajohtaja",
            "huolintapäällikkö",
            "jaostopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "kehityspäällikkö (yritys)",
            "laboratorion johtaja (yritys)",
            "liikennejohtaja (liikennelaitos)",
            "menetelmätutkimusjohtaja (yritys)",
            "osastonjohtaja (yrit.tekn.työ)",
            "osastopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "paikallisjohtaja (yrit.tekn.työ)",
            "piiri-insinööri (julk. liikelaitos)",
            "projektipäällikkö (muu kuin atk-ala)",
            "teknillinen johtaja (yritys)",
            "tekninen johtaja (yritys)",
            "toimistopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "tuotannon johtaja (yritys)",
            "tuotantojohtaja (yritys)",
            "tuotantopäällikkö (yritys)",
            "tuotantotekninen jaostopäällikkö (yritys)",
            "tuotantotekninen johtaja",
            "tuotekehittelyjohtaja (yritys)",
            "tuotekehityspäällikkö (yritys)",
            "tuotesuunnittelupäällikkö (yritys)",
            "työntutkimuspäällikkö (yritys)",
            "työpäällikkö (yritys)",
            "valmistuspäällikkö (yritys)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1228",
      "level": 4,
      "code": "1228",
      "order": 240,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. alojen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kauneudenhoitoalan, siivous- ja jätehuoltoalan ym. vastaavien alojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (jätehuolto)\r\n- kierrätysjohtaja (jätehuolto)\r\n- piiripäällikkö (siivous)\r\n",
            "Johtavat kauneudenhoitoalan, siivous- ja jätehuoltoalan ym. vastaavien alojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (jätehuolto)\r\n- kierrätysjohtaja (jätehuolto)\r\n- piiripäällikkö (siivous)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (jätehuolto)",
            "jätehuoltojohtaja",
            "jätehuoltopäällikkö",
            "kierrätysjohtaja (jätehuolto)",
            "laatu- ja ympäristöpäällikkö",
            "palvelujohtaja (siivous)",
            "pesulan johtaja",
            "piiripäällikkö (jätehuolto)",
            "piiripäällikkö (siivous)",
            "ympäristöjohtaja (jätehuolto)",
            "ympäristöpäällikkö"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/030",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/030",
      "level": 3,
      "code": "030",
      "order": 530,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/03",
      "parentCode": "03",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Koulujen rehtorit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ala-asteen koulun rehtori",
            "ammattikoulun apulaisrehtori",
            "ammattikoulun rehtori",
            "apulaisrehtori",
            "erityiskoulun rehtori",
            "kansalaisopiston rehtori",
            "kauppaoppilaitoksen rehtori",
            "konservatorion rehtori",
            "kotitalousoppilaitoksen rehtori",
            "kotiteollisuuskoulun rehtori",
            "koulunjohtaja",
            "koulutuskeskuksen johtaja",
            "kurssikeskuksen rehtori",
            "kurssiosaston johtaja",
            "kurssitoimenjohtaja",
            "kurssitoiminnan johtaja",
            "lukion rehtori",
            "maatalousoppilaitoksen rehtori",
            "musiikkikoulun rehtori",
            "musiikkiopiston rehtori",
            "opiston rehtori",
            "peruskoulun johtaja",
            "peruskoulun rehtori",
            "rehtori",
            "sairaanhoitajakoulun rehtori",
            "sairaanhoitajaopiston rehtori",
            "työväenopiston rehtori",
            "urheiluopiston johtaja",
            "vararehtori"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "level": 4,
      "code": "1229",
      "order": 250,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä.",
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "osastonjohtaja (valtio)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/0821",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-08-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0821",
      "level": 4,
      "code": "0821",
      "order": 1180,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/082",
      "parentCode": "082",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Arkiston- ja museonhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "amanuenssi (arkisto, museo)",
            "arkistoamanuenssi",
            "arkistoavustaja",
            "arkistoneuvos",
            "arkistonhoitaja",
            "arkistonjohtaja",
            "arkistosihteeri",
            "arkistotarkastaja",
            "asessori (valtionarkisto)",
            "intendentti (museo)",
            "kaupunginarkistonhoitaja",
            "kaupunginmuseonhoitaja",
            "lääninarkistonhoitaja",
            "maakunta-arkistonhoitaja",
            "maakuntamuseonjohtaja",
            "museoamanuenssi",
            "museoassistentti",
            "museointendentti",
            "museomestari",
            "museonhoitaja",
            "museonjohtaja",
            "sota-arkistonhoitaja",
            "sotamuseonhoitaja",
            "tarkastaja (valtionarkisto)",
            "toimistopäällikkö (valtionarkisto)",
            "tutkija-konservattori (arkisto)",
            "valtionarkistonhoitaja",
            "vastaava hoitaja (elokuva-arkisto)",
            "ylitarkastaja (valtionarkisto)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "level": 4,
      "code": "1229",
      "order": 250,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä.",
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "osastonjohtaja (valtio)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/0771",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-08-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0771",
      "level": 4,
      "code": "0771",
      "order": 1080,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/077",
      "parentCode": "077",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ohjaajat, teatterinjohtajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "elokuvaohjaaja",
            "elokuvatuottaja",
            "inspisientti (teatteri, elokuva)",
            "ohjaaja (näyttämö)",
            "teatterin johtaja",
            "teatteriohjaaja",
            "teatterituottaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "level": 4,
      "code": "1229",
      "order": 250,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä.",
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "osastonjohtaja (valtio)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/1821",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1821",
      "level": 4,
      "code": "1821",
      "order": 2160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/182",
      "parentCode": "182",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Urheilu- ja liikuntatoimen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "liikuntatoimen johtaja",
            "urheilutoimen johtaja",
            "urheilutoiminnan johtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "level": 4,
      "code": "1229",
      "order": 250,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä.",
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "osastonjohtaja (valtio)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/219",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/219",
      "level": 3,
      "code": "219",
      "order": 2440,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/21",
      "parentCode": "21",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut ryhmään 21 kuuluvat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "level": 4,
      "code": "1229",
      "order": 250,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä.",
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "osastonjohtaja (valtio)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/1891",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1891",
      "level": 4,
      "code": "1891",
      "order": 2190,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/189",
      "parentCode": "189",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Loma- ja virkistystoiminnan johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kulttuurisihteeri",
            "kulttuuritoimenjohtaja",
            "vapaa-aikatoimen johtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "level": 4,
      "code": "1229",
      "order": 250,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä.",
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "osastonjohtaja (valtio)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2112",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2112",
      "level": 4,
      "code": "2112",
      "order": 2400,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
      "parentCode": "211",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tekniset johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "huolintajohtaja",
            "huolintapäällikkö",
            "jaostopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "kehityspäällikkö (yritys)",
            "laboratorion johtaja (yritys)",
            "liikennejohtaja (liikennelaitos)",
            "menetelmätutkimusjohtaja (yritys)",
            "osastonjohtaja (yrit.tekn.työ)",
            "osastopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "paikallisjohtaja (yrit.tekn.työ)",
            "piiri-insinööri (julk. liikelaitos)",
            "projektipäällikkö (muu kuin atk-ala)",
            "teknillinen johtaja (yritys)",
            "tekninen johtaja (yritys)",
            "toimistopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "tuotannon johtaja (yritys)",
            "tuotantojohtaja (yritys)",
            "tuotantopäällikkö (yritys)",
            "tuotantotekninen jaostopäällikkö (yritys)",
            "tuotantotekninen johtaja",
            "tuotekehittelyjohtaja (yritys)",
            "tuotekehityspäällikkö (yritys)",
            "tuotesuunnittelupäällikkö (yritys)",
            "työntutkimuspäällikkö (yritys)",
            "työpäällikkö (yritys)",
            "valmistuspäällikkö (yritys)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "level": 4,
      "code": "1229",
      "order": 250,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä.",
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "osastonjohtaja (valtio)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/151",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/151",
      "level": 3,
      "code": "151",
      "order": 1880,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/15",
      "parentCode": "15",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaalialan laitosten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "a-klinikan johtaja",
            "apulaisjohtaja (sosiaalialan laitos)",
            "ensikodin johtaja",
            "erityishuoltopiirin johtaja",
            "hoitokodin johtaja",
            "huoltokodin johtaja",
            "huoltolaitoksen johtaja (sosiaaliala)",
            "invalidien erityiskoulun johtaja",
            "invalidien päiväkeskuksen johtaja",
            "invalidien suojatyökeskuksen johtaja",
            "invalidihuollon työkokeilulaitoksen johtaja",
            "johtaja (sosiaalialan laitos)",
            "kasvatusjohtaja (sosiaaliala)",
            "kasvatusneuvolan johtaja",
            "katkaisuhoitoaseman johtaja",
            "kehitysvammaisten asuntolan johtaja",
            "kehitysvammaisten harjaantumiskoulun johtaja",
            "kehitysvammaisten päivähuoltojan johtaja",
            "kehitysvammaisten suojatyökeskuksen johtaja",
            "kehitysvammalaitoksen johtaja",
            "kehitysvammapiirin johtaja",
            "koulukodin johtaja",
            "kunnalliskodin johtaja",
            "laitosjohtaja (sosiaaliala)",
            "lastenhuollon johtaja",
            "lastenkodin johtaja",
            "lastensuojelujohtaja",
            "lastensuojelun toimitusjohtaja",
            "nuorisoaseman johtaja",
            "nuorisokodin johtaja",
            "oppilasasuntolan johtaja",
            "oppilaskodin johtaja",
            "osastosihteeri (kaup. huoltovirasto)",
            "pav-hoitokodin johtaja",
            "pav-huoltokodin johtaja",
            "päivähoito-osaston osastopäällikkö",
            "päivähuoltolan johtaja",
            "suojatyötoiminnan johtaja",
            "turvakodin johtaja",
            "työkeskuksen johtaja",
            "työlaitoksen johtaja",
            "työosaston johtaja (sosiaaliala)",
            "työtuvan johtaja (sosiaaliala)",
            "vajaamielislaitoksen johtaja",
            "vanhainkodin johtaja",
            "vanhusten palvelutalon johtaja",
            "vastaanottokodin johtaja (sosiaaliala)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "level": 4,
      "code": "1229",
      "order": 250,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä.",
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "osastonjohtaja (valtio)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/1811",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1811",
      "level": 4,
      "code": "1811",
      "order": 2130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/181",
      "parentCode": "181",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Nuoriso- ja raittiustoimenjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "nuorisotoimenjohtaja",
            "raittiustoimenjohtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "level": 4,
      "code": "1229",
      "order": 250,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä.",
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "osastonjohtaja (valtio)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2021",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-08-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2021",
      "level": 4,
      "code": "2021",
      "order": 2340,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/202",
      "parentCode": "202",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kunnallishallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (kunta)",
            "apulaiskaupunginjohtaja (kunta)",
            "apulaisosastopäällikkö (kunta)",
            "apulaissosiaalijohtaja (kunta)",
            "asuntoasiainosaston osastopäällikkö (kunta)",
            "finlandia-talon johtaja",
            "hallinnollinen johtaja (kunta)",
            "hallintojohtaja (kunta)",
            "hallintopäällikkö (kunta)",
            "hankintajohtaja (kunta)",
            "hankintapäällikkö (kunta)",
            "henkilöstöjohtaja (kunta)",
            "henkilöstöpäällikkö (kunta)",
            "itsenäinen sosiaalisihteeri (kunta)",
            "järjestelypäällikkö (kunta)",
            "jätehuoltopäällikkö (kunta)",
            "kansliapäällikkö (kunta)",
            "kaupunginjohtaja",
            "kaupunginsihteeri",
            "kaupunginsuunnittelupäällikkö",
            "kaupunginsuunnittelusihteeri",
            "kaupunkisuunnittelupäällikkö",
            "konttoripäällikkö (kunta)",
            "koulutoimenjohtaja (kunta)",
            "kunnanjohtaja",
            "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
            "museotoimen johtaja (kunta)",
            "opetuspäällikkö (kunta)",
            "opetustoimenjohtaja (kunta)",
            "osastopäällikkö (kunta)",
            "rahoitusjohtaja (kunta)",
            "sairaalajohtaja",
            "sairaalatoimenjohtaja (kunta)",
            "sosiaalijohtaja (kunta)",
            "sosiaalitoimen johtaja (kunta)",
            "suunnittelupäällikkö (kunta)",
            "talousarviopäällikkö (kunta)",
            "talousjohtaja (kunta)",
            "talouspäällikkö (kunta)",
            "taloussuunnittelupäällikkö (kunta)",
            "teknillinen johtaja (kunta)",
            "tilastojohtaja (kunta)",
            "tilastopäällikkö (kunta)",
            "toimitusjohtaja (kunta)",
            "tonttiosaston päällikkö (kunta)",
            "tonttipäällikkö (kunta)",
            "vesilaitoksen johtaja (kunta)",
            "virastopäällikkö (kunta)",
            "yhteistoimintapäällikkö (kunta)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "level": 4,
      "code": "1229",
      "order": 250,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä.",
            "Ryhmään luokitellaan johtajat ja päälliköt, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 122 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat johtajat, jotka johtavat julkisia tai yksityisiä yrityksiä tai toimintayksiköitä, kuten oppilaitoksia, terveys- ja sosiaalialan laitoksia, kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa, järjestys- ja turvallisuuspalveluja (ei maanpuolustusta) tai kansainvälistä toimintaa esimerkiksi ulkomaan lähetystöissä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "osastonjohtaja (valtio)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/030",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12291",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/030",
      "level": 3,
      "code": "030",
      "order": 530,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/03",
      "parentCode": "03",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Koulujen rehtorit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ala-asteen koulun rehtori",
            "ammattikoulun apulaisrehtori",
            "ammattikoulun rehtori",
            "apulaisrehtori",
            "erityiskoulun rehtori",
            "kansalaisopiston rehtori",
            "kauppaoppilaitoksen rehtori",
            "konservatorion rehtori",
            "kotitalousoppilaitoksen rehtori",
            "kotiteollisuuskoulun rehtori",
            "koulunjohtaja",
            "koulutuskeskuksen johtaja",
            "kurssikeskuksen rehtori",
            "kurssiosaston johtaja",
            "kurssitoimenjohtaja",
            "kurssitoiminnan johtaja",
            "lukion rehtori",
            "maatalousoppilaitoksen rehtori",
            "musiikkikoulun rehtori",
            "musiikkiopiston rehtori",
            "opiston rehtori",
            "peruskoulun johtaja",
            "peruskoulun rehtori",
            "rehtori",
            "sairaanhoitajakoulun rehtori",
            "sairaanhoitajaopiston rehtori",
            "työväenopiston rehtori",
            "urheiluopiston johtaja",
            "vararehtori"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12291",
      "level": 5,
      "code": "12291",
      "order": 260,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "parentCode": "1229",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Opetusalan johtajat ja rehtorit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat julkisia ja yksityisiä oppilaitoksia tai muuta koulutustoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisrehtori\r\n- kansalaisopiston rehtori\r\n- koulunjohtaja\r\n- koulutoimenjohtaja",
            "Johtavat julkisia ja yksityisiä oppilaitoksia tai muuta koulutustoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisrehtori\r\n- kansalaisopiston rehtori\r\n- koulunjohtaja\r\n- koulutoimenjohtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aikuiskoulutusjohtaja",
            "aikuiskoulutusosaston johtaja",
            "aikuiskoulutusosastonjohtaja",
            "ala-asteen koulun rehtori",
            "aluerehtori",
            "ammattikoulun apulaisrehtori",
            "ammattikoulun rehtori",
            "ammattikurssikeskuksen rehtori",
            "apukoulun rehtori",
            "apulaisrehtori",
            "dekaani",
            "erityiskoulun rehtori",
            "hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen rehtori",
            "iltalukion rehtori",
            "instituutinjohtaja",
            "invalidien erityiskoulun johtaja",
            "johtava rehtori",
            "kansalaisopiston apulaisrehtori",
            "kansalaisopiston rehtori",
            "kansankorkeakoulun rehtori",
            "kansanopiston rehtori",
            "kauppaoppilaitoksen apulaisrehtori",
            "kauppaoppilaitoksen rehtori",
            "konservatorion apulaisrehtori",
            "konservatorion rehtori",
            "kotitalousoppilaitoksen rehtori",
            "kotiteollisuuskoulun rehtori",
            "koulun johtaja",
            "koulunjohtaja",
            "koulutoimenjohtaja",
            "koulutusalan johtaja",
            "koulutusjohtaja",
            "koulutuskeskuksen johtaja",
            "kurssikeskuksen rehtori",
            "kurssiosaston johtaja",
            "kurssitoimenjohtaja",
            "kurssitoiminnan johtaja",
            "kuvataidekoulun rehtori",
            "lukion rehtori",
            "maatalousoppilaitoksen rehtori",
            "matkailualan oppilaitoksen rehtori",
            "musiikkikoulun rehtori",
            "musiikkiopiston apulaisrehtori",
            "musiikkiopiston rehtori",
            "opetuksenjohtaja",
            "opetusasiain päällikkö",
            "opetuspäällikkö (kunta)",
            "opetustoimenjohtaja (kunta)",
            "opiston rehtori",
            "opistonjohtaja",
            "oppimateriaalikeskuksen johtaja (kunta)",
            "oppimateriaalikeskuksen päällikkö",
            "pelastuskoulunjohtaja",
            "peruskoulun ala-asteen johtaja",
            "peruskoulun ala-asteen rehtori",
            "peruskoulun johtaja",
            "peruskoulun johtaja-opettaja",
            "peruskoulun rehtori",
            "peruskoulun yläasteen johtaja",
            "peruskoulun ylä-asteen rehtori",
            "peruskoulutoimenjohtaja",
            "rehtori",
            "ruotsinkielinen koulutoimen johtaja",
            "ruotsinkielisen koulutoimen johtaja",
            "sairaanhoitajakoulun rehtori",
            "sairaanhoitajaopiston rehtori",
            "sairaanhoitokoulun rehtori",
            "sivistystoimen johtaja",
            "sivistystoimenpäällikkö-rehtori",
            "sosiaalialan oppilaitoksen rehtori",
            "suomenkielinen opetustoimen johtaja",
            "työväenopiston rehtori",
            "vararehtori",
            "yläasteen koulun rehtori",
            "yläasteen rehtori"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2021",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12291",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-10-14T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2021",
      "level": 4,
      "code": "2021",
      "order": 2340,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/202",
      "parentCode": "202",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kunnallishallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (kunta)",
            "apulaiskaupunginjohtaja (kunta)",
            "apulaisosastopäällikkö (kunta)",
            "apulaissosiaalijohtaja (kunta)",
            "asuntoasiainosaston osastopäällikkö (kunta)",
            "finlandia-talon johtaja",
            "hallinnollinen johtaja (kunta)",
            "hallintojohtaja (kunta)",
            "hallintopäällikkö (kunta)",
            "hankintajohtaja (kunta)",
            "hankintapäällikkö (kunta)",
            "henkilöstöjohtaja (kunta)",
            "henkilöstöpäällikkö (kunta)",
            "itsenäinen sosiaalisihteeri (kunta)",
            "järjestelypäällikkö (kunta)",
            "jätehuoltopäällikkö (kunta)",
            "kansliapäällikkö (kunta)",
            "kaupunginjohtaja",
            "kaupunginsihteeri",
            "kaupunginsuunnittelupäällikkö",
            "kaupunginsuunnittelusihteeri",
            "kaupunkisuunnittelupäällikkö",
            "konttoripäällikkö (kunta)",
            "koulutoimenjohtaja (kunta)",
            "kunnanjohtaja",
            "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
            "museotoimen johtaja (kunta)",
            "opetuspäällikkö (kunta)",
            "opetustoimenjohtaja (kunta)",
            "osastopäällikkö (kunta)",
            "rahoitusjohtaja (kunta)",
            "sairaalajohtaja",
            "sairaalatoimenjohtaja (kunta)",
            "sosiaalijohtaja (kunta)",
            "sosiaalitoimen johtaja (kunta)",
            "suunnittelupäällikkö (kunta)",
            "talousarviopäällikkö (kunta)",
            "talousjohtaja (kunta)",
            "talouspäällikkö (kunta)",
            "taloussuunnittelupäällikkö (kunta)",
            "teknillinen johtaja (kunta)",
            "tilastojohtaja (kunta)",
            "tilastopäällikkö (kunta)",
            "toimitusjohtaja (kunta)",
            "tonttiosaston päällikkö (kunta)",
            "tonttipäällikkö (kunta)",
            "vesilaitoksen johtaja (kunta)",
            "virastopäällikkö (kunta)",
            "yhteistoimintapäällikkö (kunta)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12291",
      "level": 5,
      "code": "12291",
      "order": 260,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "parentCode": "1229",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Opetusalan johtajat ja rehtorit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat julkisia ja yksityisiä oppilaitoksia tai muuta koulutustoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisrehtori\r\n- kansalaisopiston rehtori\r\n- koulunjohtaja\r\n- koulutoimenjohtaja",
            "Johtavat julkisia ja yksityisiä oppilaitoksia tai muuta koulutustoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisrehtori\r\n- kansalaisopiston rehtori\r\n- koulunjohtaja\r\n- koulutoimenjohtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aikuiskoulutusjohtaja",
            "aikuiskoulutusosaston johtaja",
            "aikuiskoulutusosastonjohtaja",
            "ala-asteen koulun rehtori",
            "aluerehtori",
            "ammattikoulun apulaisrehtori",
            "ammattikoulun rehtori",
            "ammattikurssikeskuksen rehtori",
            "apukoulun rehtori",
            "apulaisrehtori",
            "dekaani",
            "erityiskoulun rehtori",
            "hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen rehtori",
            "iltalukion rehtori",
            "instituutinjohtaja",
            "invalidien erityiskoulun johtaja",
            "johtava rehtori",
            "kansalaisopiston apulaisrehtori",
            "kansalaisopiston rehtori",
            "kansankorkeakoulun rehtori",
            "kansanopiston rehtori",
            "kauppaoppilaitoksen apulaisrehtori",
            "kauppaoppilaitoksen rehtori",
            "konservatorion apulaisrehtori",
            "konservatorion rehtori",
            "kotitalousoppilaitoksen rehtori",
            "kotiteollisuuskoulun rehtori",
            "koulun johtaja",
            "koulunjohtaja",
            "koulutoimenjohtaja",
            "koulutusalan johtaja",
            "koulutusjohtaja",
            "koulutuskeskuksen johtaja",
            "kurssikeskuksen rehtori",
            "kurssiosaston johtaja",
            "kurssitoimenjohtaja",
            "kurssitoiminnan johtaja",
            "kuvataidekoulun rehtori",
            "lukion rehtori",
            "maatalousoppilaitoksen rehtori",
            "matkailualan oppilaitoksen rehtori",
            "musiikkikoulun rehtori",
            "musiikkiopiston apulaisrehtori",
            "musiikkiopiston rehtori",
            "opetuksenjohtaja",
            "opetusasiain päällikkö",
            "opetuspäällikkö (kunta)",
            "opetustoimenjohtaja (kunta)",
            "opiston rehtori",
            "opistonjohtaja",
            "oppimateriaalikeskuksen johtaja (kunta)",
            "oppimateriaalikeskuksen päällikkö",
            "pelastuskoulunjohtaja",
            "peruskoulun ala-asteen johtaja",
            "peruskoulun ala-asteen rehtori",
            "peruskoulun johtaja",
            "peruskoulun johtaja-opettaja",
            "peruskoulun rehtori",
            "peruskoulun yläasteen johtaja",
            "peruskoulun ylä-asteen rehtori",
            "peruskoulutoimenjohtaja",
            "rehtori",
            "ruotsinkielinen koulutoimen johtaja",
            "ruotsinkielisen koulutoimen johtaja",
            "sairaanhoitajakoulun rehtori",
            "sairaanhoitajaopiston rehtori",
            "sairaanhoitokoulun rehtori",
            "sivistystoimen johtaja",
            "sivistystoimenpäällikkö-rehtori",
            "sosiaalialan oppilaitoksen rehtori",
            "suomenkielinen opetustoimen johtaja",
            "työväenopiston rehtori",
            "vararehtori",
            "yläasteen koulun rehtori",
            "yläasteen rehtori"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/151",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12292",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/151",
      "level": 3,
      "code": "151",
      "order": 1880,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/15",
      "parentCode": "15",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaalialan laitosten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "a-klinikan johtaja",
            "apulaisjohtaja (sosiaalialan laitos)",
            "ensikodin johtaja",
            "erityishuoltopiirin johtaja",
            "hoitokodin johtaja",
            "huoltokodin johtaja",
            "huoltolaitoksen johtaja (sosiaaliala)",
            "invalidien erityiskoulun johtaja",
            "invalidien päiväkeskuksen johtaja",
            "invalidien suojatyökeskuksen johtaja",
            "invalidihuollon työkokeilulaitoksen johtaja",
            "johtaja (sosiaalialan laitos)",
            "kasvatusjohtaja (sosiaaliala)",
            "kasvatusneuvolan johtaja",
            "katkaisuhoitoaseman johtaja",
            "kehitysvammaisten asuntolan johtaja",
            "kehitysvammaisten harjaantumiskoulun johtaja",
            "kehitysvammaisten päivähuoltojan johtaja",
            "kehitysvammaisten suojatyökeskuksen johtaja",
            "kehitysvammalaitoksen johtaja",
            "kehitysvammapiirin johtaja",
            "koulukodin johtaja",
            "kunnalliskodin johtaja",
            "laitosjohtaja (sosiaaliala)",
            "lastenhuollon johtaja",
            "lastenkodin johtaja",
            "lastensuojelujohtaja",
            "lastensuojelun toimitusjohtaja",
            "nuorisoaseman johtaja",
            "nuorisokodin johtaja",
            "oppilasasuntolan johtaja",
            "oppilaskodin johtaja",
            "osastosihteeri (kaup. huoltovirasto)",
            "pav-hoitokodin johtaja",
            "pav-huoltokodin johtaja",
            "päivähoito-osaston osastopäällikkö",
            "päivähuoltolan johtaja",
            "suojatyötoiminnan johtaja",
            "turvakodin johtaja",
            "työkeskuksen johtaja",
            "työlaitoksen johtaja",
            "työosaston johtaja (sosiaaliala)",
            "työtuvan johtaja (sosiaaliala)",
            "vajaamielislaitoksen johtaja",
            "vanhainkodin johtaja",
            "vanhusten palvelutalon johtaja",
            "vastaanottokodin johtaja (sosiaaliala)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12292",
      "level": 5,
      "code": "12292",
      "order": 290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "parentCode": "1229",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laitoksia kuten sairaaloita, terveys- ja lääkärikeskuksia, vanhainkoteja, työkeskuksia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- a-klinikan johtaja\r\n- erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja\r\n- hallintoylilääkäri (sairaala)\r\n- johtava ylilääkäri\r\n- päivähoito-osaston osastopäällikkö \r\n",
            "Johtavat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laitoksia kuten sairaaloita, terveys- ja lääkärikeskuksia, vanhainkoteja, työkeskuksia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- a-klinikan johtaja\r\n- erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja\r\n- hallintoylilääkäri (sairaala)\r\n- johtava ylilääkäri\r\n- päivähoito-osaston osastopäällikkö \r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- osaston ylilääkäri (22211)",
            "- osaston ylilääkäri (22211)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "a-klinikan johtaja",
            "apulaisjohtaja (sosiaalialan laitos)",
            "apulaissosiaalijohtaja",
            "apulaissosiaalipäällikkö",
            "avopalvelukeskuksen johtaja",
            "diakoniajohtaja",
            "elatusturvapäällikkö",
            "ensikodin johtaja",
            "ensisuojan johtaja",
            "erityishuoltopiirin kasvatusjohtaja",
            "erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja",
            "erityislastenkodin johtaja",
            "erityislastentarhan johtaja",
            "erityispäiväkodin johtaja",
            "hallintoylihoitaja",
            "hallintoylilääkäri (sairaala)",
            "hoitokodin johtaja",
            "holhouslautakunnan puheenjohtaja",
            "huoltokodin johtaja",
            "huoltolaitoksen johtaja (sosiaaliala)",
            "huoltolan johtaja",
            "invalidien päiväkeskuksen johtaja",
            "invalidien suojatyökeskuksen johtaja",
            "invalidihuollon työkokeilulaitoksen johtaja",
            "jaostonjohtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala)",
            "johtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala)",
            "johtaja (sosiaaliala)",
            "johtaja (sosiaalialan erityispalvelut)",
            "johtaja (sosiaalitoimi)",
            "johtaja (terveydenhuolto)",
            "johtajaylilääkäri",
            "johtava terveyskeskuslääkäri",
            "johtava ylihoitaja",
            "johtava ylilääkäri",
            "kansanterveystyön johtava lääkäri",
            "kansanterveystyön johtava ylilääkäri",
            "kansanterveystyön ylilääkäri",
            "kasvatus- ja perheneuvonnanjohtaja",
            "kasvatusjohtaja",
            "kasvatusneuvolan johtaja",
            "katkaisuhoitoaseman johtaja",
            "kehitysvammahuollon johtaja",
            "kehitysvammaisten asuntolan johtaja",
            "kehitysvammaisten harjaantumiskoulun johtaja",
            "kehitysvammaisten päivähuoltolan johtaja",
            "kehitysvammaisten suojatyökeskuksen johtaja",
            "kehitysvammaisten toimintakeskuksen johtaja",
            "kehitysvammalaitoksen johtaja",
            "kehitysvammapiirin johtaja",
            "kesäsiirtolan johtaja",
            "kodinhoitoavun johtaja",
            "kotipalvelunjohtaja",
            "kouluhammashoitolan johtaja",
            "koulukodin johtaja",
            "koululasten päiväkodin johtaja",
            "kunnalliskodin apulaisjohtaja",
            "kunnalliskodin ja kotipalvelun johtaja",
            "kunnalliskodin johtaja",
            "kuntayhtymäjohtaja (sosiaaliala)",
            "kuntoutumisklinikan johtaja",
            "kuntoutuskeskuksen johtaja",
            "laitoksen johtaja (sosiaaliala)",
            "laitoshoidonjohtaja",
            "laitosjohtaja (sosiaaliala)",
            "lasten ja nuotenhuollon päällikkö",
            "lasten päivähoitolaitoksen johtaja",
            "lastenhuollon johtaja",
            "lastenkodin apulaisjohtaja",
            "lastenkodin johtaja",
            "lastensuojelujohtaja",
            "lastensuojelun toimitusjohtaja",
            "lastentarhan johtaja",
            "nuorisoaseman johtaja",
            "nuorisokeskuksen toiminnanjohtaja",
            "nuorisokodin johtaja",
            "oppilasasuntolan johtaja",
            "oppilaskodin johtaja",
            "osastopäällikkö (sosiaaliala)",
            "pakolaiskeskuksen johtaja",
            "palvelualuejohtaja (sosiaaliala)",
            "palvelukeskuksen johtaja",
            "palvelukodin johtaja",
            "palvelutalon johtaja (sosiaaliala)",
            "palvelutuotantojohtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala)",
            "pav-hoitokodin johtaja",
            "pav-huoltokodin johtaja",
            "perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja",
            "perhehoitopäällikkö",
            "perheryhmäkodin johtaja",
            "perhetukikeskuksen johtaja",
            "perusturvajohtaja",
            "perusturvatoimen johtaja",
            "päihdehuollon johtaja",
            "päihdehuoltokeskuksen johtaja",
            "päivähoidon johtaja",
            "päivähoidon osastopäällikkö",
            "päivähoito-osaston osastopäällikkö",
            "päivähoitopäällikkö",
            "päivähoitotoimen johtaja",
            "päivähuoltolan johtaja",
            "päiväkodin johtaja",
            "päiväkodin johtaja-perhepäivähoidon ohjaaja",
            "raittiustoimenjohtaja",
            "ryhmäkodin johtaja",
            "sairaalatoimen päällikkö",
            "sairaalatoimenjohtaja (kunta)",
            "sairaanhoitoalueen johtaja",
            "sairausvakuutustoimiston johtaja",
            "sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtaja",
            "sosiaali- ja terveysalan johtaja",
            "sosiaali ja terveysjohtaja",
            "sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen johtaja",
            "sosiaali- ja terveystoimen päällikkö",
            "sosiaaliaseman johtaja",
            "sosiaalijohtaja",
            "sosiaalijohtaja-lastenvalvoja",
            "sosiaalikeskuksen johtaja",
            "sosiaalipalvelupäällikkö",
            "sosiaalipäällikkö",
            "sosiaalitoimenjohtaja",
            "suojatyökeskuksen johtaja",
            "suojatyöpaikan johtaja",
            "suojatyötoiminnan johtaja",
            "suojatyöyksikön johtaja",
            "terveydenhuoltoalan johtaja",
            "terveyshuollonjohtaja",
            "terveysjohtaja",
            "terveyskeskuksen johtava lääkäri",
            "terveyskeskusylilääkäri",
            "terveysvalvonnan johtaja",
            "toimialajohtaja (sosiaaliala)",
            "toimintakeskuksen johtaja",
            "tukiasuntolanjohtaja",
            "turvakodin johtaja",
            "työkeskuksen johtaja",
            "työlaitoksen johtaja",
            "työosaston johtaja (sosiaaliala)",
            "työtuvan johtaja (sosiaaliala)",
            "vajaamielislaitoksen johtaja",
            "vajaamielisten lasten päivähuoltolan johtaja",
            "vammaispalvelujen johtaja",
            "vanhainkodin apulaisjohtaja",
            "vanhainkodin johtaja",
            "vanhainkoti-palvelukeskuksen johtaja",
            "vanhus ja kehitysvammatyön johtaja",
            "vanhusten palvelutalon johtaja",
            "vanhustenhuollon keskuksen johtaja",
            "vanhustyön johtaja",
            "vanhustyön osastopäällikkö",
            "vanhustyön päällikkö",
            "vastaanottokeskuksen johtaja",
            "vastaanottokodin johtaja (sosiaaliala)",
            "vastaava ylilääkäri"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/1811",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12292",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-08-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1811",
      "level": 4,
      "code": "1811",
      "order": 2130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/181",
      "parentCode": "181",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Nuoriso- ja raittiustoimenjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "nuorisotoimenjohtaja",
            "raittiustoimenjohtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12292",
      "level": 5,
      "code": "12292",
      "order": 290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "parentCode": "1229",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laitoksia kuten sairaaloita, terveys- ja lääkärikeskuksia, vanhainkoteja, työkeskuksia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- a-klinikan johtaja\r\n- erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja\r\n- hallintoylilääkäri (sairaala)\r\n- johtava ylilääkäri\r\n- päivähoito-osaston osastopäällikkö \r\n",
            "Johtavat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laitoksia kuten sairaaloita, terveys- ja lääkärikeskuksia, vanhainkoteja, työkeskuksia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- a-klinikan johtaja\r\n- erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja\r\n- hallintoylilääkäri (sairaala)\r\n- johtava ylilääkäri\r\n- päivähoito-osaston osastopäällikkö \r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- osaston ylilääkäri (22211)",
            "- osaston ylilääkäri (22211)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "a-klinikan johtaja",
            "apulaisjohtaja (sosiaalialan laitos)",
            "apulaissosiaalijohtaja",
            "apulaissosiaalipäällikkö",
            "avopalvelukeskuksen johtaja",
            "diakoniajohtaja",
            "elatusturvapäällikkö",
            "ensikodin johtaja",
            "ensisuojan johtaja",
            "erityishuoltopiirin kasvatusjohtaja",
            "erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja",
            "erityislastenkodin johtaja",
            "erityislastentarhan johtaja",
            "erityispäiväkodin johtaja",
            "hallintoylihoitaja",
            "hallintoylilääkäri (sairaala)",
            "hoitokodin johtaja",
            "holhouslautakunnan puheenjohtaja",
            "huoltokodin johtaja",
            "huoltolaitoksen johtaja (sosiaaliala)",
            "huoltolan johtaja",
            "invalidien päiväkeskuksen johtaja",
            "invalidien suojatyökeskuksen johtaja",
            "invalidihuollon työkokeilulaitoksen johtaja",
            "jaostonjohtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala)",
            "johtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala)",
            "johtaja (sosiaaliala)",
            "johtaja (sosiaalialan erityispalvelut)",
            "johtaja (sosiaalitoimi)",
            "johtaja (terveydenhuolto)",
            "johtajaylilääkäri",
            "johtava terveyskeskuslääkäri",
            "johtava ylihoitaja",
            "johtava ylilääkäri",
            "kansanterveystyön johtava lääkäri",
            "kansanterveystyön johtava ylilääkäri",
            "kansanterveystyön ylilääkäri",
            "kasvatus- ja perheneuvonnanjohtaja",
            "kasvatusjohtaja",
            "kasvatusneuvolan johtaja",
            "katkaisuhoitoaseman johtaja",
            "kehitysvammahuollon johtaja",
            "kehitysvammaisten asuntolan johtaja",
            "kehitysvammaisten harjaantumiskoulun johtaja",
            "kehitysvammaisten päivähuoltolan johtaja",
            "kehitysvammaisten suojatyökeskuksen johtaja",
            "kehitysvammaisten toimintakeskuksen johtaja",
            "kehitysvammalaitoksen johtaja",
            "kehitysvammapiirin johtaja",
            "kesäsiirtolan johtaja",
            "kodinhoitoavun johtaja",
            "kotipalvelunjohtaja",
            "kouluhammashoitolan johtaja",
            "koulukodin johtaja",
            "koululasten päiväkodin johtaja",
            "kunnalliskodin apulaisjohtaja",
            "kunnalliskodin ja kotipalvelun johtaja",
            "kunnalliskodin johtaja",
            "kuntayhtymäjohtaja (sosiaaliala)",
            "kuntoutumisklinikan johtaja",
            "kuntoutuskeskuksen johtaja",
            "laitoksen johtaja (sosiaaliala)",
            "laitoshoidonjohtaja",
            "laitosjohtaja (sosiaaliala)",
            "lasten ja nuotenhuollon päällikkö",
            "lasten päivähoitolaitoksen johtaja",
            "lastenhuollon johtaja",
            "lastenkodin apulaisjohtaja",
            "lastenkodin johtaja",
            "lastensuojelujohtaja",
            "lastensuojelun toimitusjohtaja",
            "lastentarhan johtaja",
            "nuorisoaseman johtaja",
            "nuorisokeskuksen toiminnanjohtaja",
            "nuorisokodin johtaja",
            "oppilasasuntolan johtaja",
            "oppilaskodin johtaja",
            "osastopäällikkö (sosiaaliala)",
            "pakolaiskeskuksen johtaja",
            "palvelualuejohtaja (sosiaaliala)",
            "palvelukeskuksen johtaja",
            "palvelukodin johtaja",
            "palvelutalon johtaja (sosiaaliala)",
            "palvelutuotantojohtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala)",
            "pav-hoitokodin johtaja",
            "pav-huoltokodin johtaja",
            "perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja",
            "perhehoitopäällikkö",
            "perheryhmäkodin johtaja",
            "perhetukikeskuksen johtaja",
            "perusturvajohtaja",
            "perusturvatoimen johtaja",
            "päihdehuollon johtaja",
            "päihdehuoltokeskuksen johtaja",
            "päivähoidon johtaja",
            "päivähoidon osastopäällikkö",
            "päivähoito-osaston osastopäällikkö",
            "päivähoitopäällikkö",
            "päivähoitotoimen johtaja",
            "päivähuoltolan johtaja",
            "päiväkodin johtaja",
            "päiväkodin johtaja-perhepäivähoidon ohjaaja",
            "raittiustoimenjohtaja",
            "ryhmäkodin johtaja",
            "sairaalatoimen päällikkö",
            "sairaalatoimenjohtaja (kunta)",
            "sairaanhoitoalueen johtaja",
            "sairausvakuutustoimiston johtaja",
            "sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtaja",
            "sosiaali- ja terveysalan johtaja",
            "sosiaali ja terveysjohtaja",
            "sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen johtaja",
            "sosiaali- ja terveystoimen päällikkö",
            "sosiaaliaseman johtaja",
            "sosiaalijohtaja",
            "sosiaalijohtaja-lastenvalvoja",
            "sosiaalikeskuksen johtaja",
            "sosiaalipalvelupäällikkö",
            "sosiaalipäällikkö",
            "sosiaalitoimenjohtaja",
            "suojatyökeskuksen johtaja",
            "suojatyöpaikan johtaja",
            "suojatyötoiminnan johtaja",
            "suojatyöyksikön johtaja",
            "terveydenhuoltoalan johtaja",
            "terveyshuollonjohtaja",
            "terveysjohtaja",
            "terveyskeskuksen johtava lääkäri",
            "terveyskeskusylilääkäri",
            "terveysvalvonnan johtaja",
            "toimialajohtaja (sosiaaliala)",
            "toimintakeskuksen johtaja",
            "tukiasuntolanjohtaja",
            "turvakodin johtaja",
            "työkeskuksen johtaja",
            "työlaitoksen johtaja",
            "työosaston johtaja (sosiaaliala)",
            "työtuvan johtaja (sosiaaliala)",
            "vajaamielislaitoksen johtaja",
            "vajaamielisten lasten päivähuoltolan johtaja",
            "vammaispalvelujen johtaja",
            "vanhainkodin apulaisjohtaja",
            "vanhainkodin johtaja",
            "vanhainkoti-palvelukeskuksen johtaja",
            "vanhus ja kehitysvammatyön johtaja",
            "vanhusten palvelutalon johtaja",
            "vanhustenhuollon keskuksen johtaja",
            "vanhustyön johtaja",
            "vanhustyön osastopäällikkö",
            "vanhustyön päällikkö",
            "vastaanottokeskuksen johtaja",
            "vastaanottokodin johtaja (sosiaaliala)",
            "vastaava ylilääkäri"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2021",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12292",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-10-14T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2021",
      "level": 4,
      "code": "2021",
      "order": 2340,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/202",
      "parentCode": "202",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kunnallishallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (kunta)",
            "apulaiskaupunginjohtaja (kunta)",
            "apulaisosastopäällikkö (kunta)",
            "apulaissosiaalijohtaja (kunta)",
            "asuntoasiainosaston osastopäällikkö (kunta)",
            "finlandia-talon johtaja",
            "hallinnollinen johtaja (kunta)",
            "hallintojohtaja (kunta)",
            "hallintopäällikkö (kunta)",
            "hankintajohtaja (kunta)",
            "hankintapäällikkö (kunta)",
            "henkilöstöjohtaja (kunta)",
            "henkilöstöpäällikkö (kunta)",
            "itsenäinen sosiaalisihteeri (kunta)",
            "järjestelypäällikkö (kunta)",
            "jätehuoltopäällikkö (kunta)",
            "kansliapäällikkö (kunta)",
            "kaupunginjohtaja",
            "kaupunginsihteeri",
            "kaupunginsuunnittelupäällikkö",
            "kaupunginsuunnittelusihteeri",
            "kaupunkisuunnittelupäällikkö",
            "konttoripäällikkö (kunta)",
            "koulutoimenjohtaja (kunta)",
            "kunnanjohtaja",
            "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
            "museotoimen johtaja (kunta)",
            "opetuspäällikkö (kunta)",
            "opetustoimenjohtaja (kunta)",
            "osastopäällikkö (kunta)",
            "rahoitusjohtaja (kunta)",
            "sairaalajohtaja",
            "sairaalatoimenjohtaja (kunta)",
            "sosiaalijohtaja (kunta)",
            "sosiaalitoimen johtaja (kunta)",
            "suunnittelupäällikkö (kunta)",
            "talousarviopäällikkö (kunta)",
            "talousjohtaja (kunta)",
            "talouspäällikkö (kunta)",
            "taloussuunnittelupäällikkö (kunta)",
            "teknillinen johtaja (kunta)",
            "tilastojohtaja (kunta)",
            "tilastopäällikkö (kunta)",
            "toimitusjohtaja (kunta)",
            "tonttiosaston päällikkö (kunta)",
            "tonttipäällikkö (kunta)",
            "vesilaitoksen johtaja (kunta)",
            "virastopäällikkö (kunta)",
            "yhteistoimintapäällikkö (kunta)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12292",
      "level": 5,
      "code": "12292",
      "order": 290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "parentCode": "1229",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laitoksia kuten sairaaloita, terveys- ja lääkärikeskuksia, vanhainkoteja, työkeskuksia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- a-klinikan johtaja\r\n- erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja\r\n- hallintoylilääkäri (sairaala)\r\n- johtava ylilääkäri\r\n- päivähoito-osaston osastopäällikkö \r\n",
            "Johtavat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laitoksia kuten sairaaloita, terveys- ja lääkärikeskuksia, vanhainkoteja, työkeskuksia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- a-klinikan johtaja\r\n- erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja\r\n- hallintoylilääkäri (sairaala)\r\n- johtava ylilääkäri\r\n- päivähoito-osaston osastopäällikkö \r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- osaston ylilääkäri (22211)",
            "- osaston ylilääkäri (22211)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "a-klinikan johtaja",
            "apulaisjohtaja (sosiaalialan laitos)",
            "apulaissosiaalijohtaja",
            "apulaissosiaalipäällikkö",
            "avopalvelukeskuksen johtaja",
            "diakoniajohtaja",
            "elatusturvapäällikkö",
            "ensikodin johtaja",
            "ensisuojan johtaja",
            "erityishuoltopiirin kasvatusjohtaja",
            "erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja",
            "erityislastenkodin johtaja",
            "erityislastentarhan johtaja",
            "erityispäiväkodin johtaja",
            "hallintoylihoitaja",
            "hallintoylilääkäri (sairaala)",
            "hoitokodin johtaja",
            "holhouslautakunnan puheenjohtaja",
            "huoltokodin johtaja",
            "huoltolaitoksen johtaja (sosiaaliala)",
            "huoltolan johtaja",
            "invalidien päiväkeskuksen johtaja",
            "invalidien suojatyökeskuksen johtaja",
            "invalidihuollon työkokeilulaitoksen johtaja",
            "jaostonjohtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala)",
            "johtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala)",
            "johtaja (sosiaaliala)",
            "johtaja (sosiaalialan erityispalvelut)",
            "johtaja (sosiaalitoimi)",
            "johtaja (terveydenhuolto)",
            "johtajaylilääkäri",
            "johtava terveyskeskuslääkäri",
            "johtava ylihoitaja",
            "johtava ylilääkäri",
            "kansanterveystyön johtava lääkäri",
            "kansanterveystyön johtava ylilääkäri",
            "kansanterveystyön ylilääkäri",
            "kasvatus- ja perheneuvonnanjohtaja",
            "kasvatusjohtaja",
            "kasvatusneuvolan johtaja",
            "katkaisuhoitoaseman johtaja",
            "kehitysvammahuollon johtaja",
            "kehitysvammaisten asuntolan johtaja",
            "kehitysvammaisten harjaantumiskoulun johtaja",
            "kehitysvammaisten päivähuoltolan johtaja",
            "kehitysvammaisten suojatyökeskuksen johtaja",
            "kehitysvammaisten toimintakeskuksen johtaja",
            "kehitysvammalaitoksen johtaja",
            "kehitysvammapiirin johtaja",
            "kesäsiirtolan johtaja",
            "kodinhoitoavun johtaja",
            "kotipalvelunjohtaja",
            "kouluhammashoitolan johtaja",
            "koulukodin johtaja",
            "koululasten päiväkodin johtaja",
            "kunnalliskodin apulaisjohtaja",
            "kunnalliskodin ja kotipalvelun johtaja",
            "kunnalliskodin johtaja",
            "kuntayhtymäjohtaja (sosiaaliala)",
            "kuntoutumisklinikan johtaja",
            "kuntoutuskeskuksen johtaja",
            "laitoksen johtaja (sosiaaliala)",
            "laitoshoidonjohtaja",
            "laitosjohtaja (sosiaaliala)",
            "lasten ja nuotenhuollon päällikkö",
            "lasten päivähoitolaitoksen johtaja",
            "lastenhuollon johtaja",
            "lastenkodin apulaisjohtaja",
            "lastenkodin johtaja",
            "lastensuojelujohtaja",
            "lastensuojelun toimitusjohtaja",
            "lastentarhan johtaja",
            "nuorisoaseman johtaja",
            "nuorisokeskuksen toiminnanjohtaja",
            "nuorisokodin johtaja",
            "oppilasasuntolan johtaja",
            "oppilaskodin johtaja",
            "osastopäällikkö (sosiaaliala)",
            "pakolaiskeskuksen johtaja",
            "palvelualuejohtaja (sosiaaliala)",
            "palvelukeskuksen johtaja",
            "palvelukodin johtaja",
            "palvelutalon johtaja (sosiaaliala)",
            "palvelutuotantojohtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala)",
            "pav-hoitokodin johtaja",
            "pav-huoltokodin johtaja",
            "perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja",
            "perhehoitopäällikkö",
            "perheryhmäkodin johtaja",
            "perhetukikeskuksen johtaja",
            "perusturvajohtaja",
            "perusturvatoimen johtaja",
            "päihdehuollon johtaja",
            "päihdehuoltokeskuksen johtaja",
            "päivähoidon johtaja",
            "päivähoidon osastopäällikkö",
            "päivähoito-osaston osastopäällikkö",
            "päivähoitopäällikkö",
            "päivähoitotoimen johtaja",
            "päivähuoltolan johtaja",
            "päiväkodin johtaja",
            "päiväkodin johtaja-perhepäivähoidon ohjaaja",
            "raittiustoimenjohtaja",
            "ryhmäkodin johtaja",
            "sairaalatoimen päällikkö",
            "sairaalatoimenjohtaja (kunta)",
            "sairaanhoitoalueen johtaja",
            "sairausvakuutustoimiston johtaja",
            "sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtaja",
            "sosiaali- ja terveysalan johtaja",
            "sosiaali ja terveysjohtaja",
            "sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen johtaja",
            "sosiaali- ja terveystoimen päällikkö",
            "sosiaaliaseman johtaja",
            "sosiaalijohtaja",
            "sosiaalijohtaja-lastenvalvoja",
            "sosiaalikeskuksen johtaja",
            "sosiaalipalvelupäällikkö",
            "sosiaalipäällikkö",
            "sosiaalitoimenjohtaja",
            "suojatyökeskuksen johtaja",
            "suojatyöpaikan johtaja",
            "suojatyötoiminnan johtaja",
            "suojatyöyksikön johtaja",
            "terveydenhuoltoalan johtaja",
            "terveyshuollonjohtaja",
            "terveysjohtaja",
            "terveyskeskuksen johtava lääkäri",
            "terveyskeskusylilääkäri",
            "terveysvalvonnan johtaja",
            "toimialajohtaja (sosiaaliala)",
            "toimintakeskuksen johtaja",
            "tukiasuntolanjohtaja",
            "turvakodin johtaja",
            "työkeskuksen johtaja",
            "työlaitoksen johtaja",
            "työosaston johtaja (sosiaaliala)",
            "työtuvan johtaja (sosiaaliala)",
            "vajaamielislaitoksen johtaja",
            "vajaamielisten lasten päivähuoltolan johtaja",
            "vammaispalvelujen johtaja",
            "vanhainkodin apulaisjohtaja",
            "vanhainkodin johtaja",
            "vanhainkoti-palvelukeskuksen johtaja",
            "vanhus ja kehitysvammatyön johtaja",
            "vanhusten palvelutalon johtaja",
            "vanhustenhuollon keskuksen johtaja",
            "vanhustyön johtaja",
            "vanhustyön osastopäällikkö",
            "vanhustyön päällikkö",
            "vastaanottokeskuksen johtaja",
            "vastaanottokodin johtaja (sosiaaliala)",
            "vastaava ylilääkäri"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/1821",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12293",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1821",
      "level": 4,
      "code": "1821",
      "order": 2160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/182",
      "parentCode": "182",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Urheilu- ja liikuntatoimen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "liikuntatoimen johtaja",
            "urheilutoimen johtaja",
            "urheilutoiminnan johtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12293",
      "level": 5,
      "code": "12293",
      "order": 300,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "parentCode": "1229",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat julkisia ja yksityisiä urheilu- ja vapaa-aikatoiminnan yksiköitä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikuntajohtaja\r\n- urheilutoimen johtaja \r\n- vapaa-aikatoiminnanjohtaja",
            "Johtavat julkisia ja yksityisiä urheilu- ja vapaa-aikatoiminnan yksiköitä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikuntajohtaja\r\n- urheilutoimen johtaja \r\n- vapaa-aikatoiminnanjohtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisliikuntatoimen johtaja",
            "kenttäpäällikkö (liikunta- ja vapaa-aikatoiminta)",
            "kulttuuri-nuorisotoimenjohtaja",
            "liikuntajohtaja",
            "liikuntatoimen johtaja",
            "nuorisotoimenjohtaja",
            "nuorisoverstaanjohtaja",
            "uimahallin johtaja",
            "ulkoilutoiminnan päällikkö",
            "urheilujohtaja",
            "urheilun johtaja",
            "urheiluopiston johtaja",
            "urheilutoimen johtaja",
            "urheilutoiminnan johtaja",
            "urheilutoiminnan päällikkö",
            "vapaa-aikatoimen johtaja",
            "vapaa-aikatoiminnanjohtaja",
            "virkistystoiminnan johtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/1891",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12293",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-10-14T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/1891",
      "level": 4,
      "code": "1891",
      "order": 2190,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/189",
      "parentCode": "189",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Loma- ja virkistystoiminnan johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kulttuurisihteeri",
            "kulttuuritoimenjohtaja",
            "vapaa-aikatoimen johtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12293",
      "level": 5,
      "code": "12293",
      "order": 300,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "parentCode": "1229",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat julkisia ja yksityisiä urheilu- ja vapaa-aikatoiminnan yksiköitä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikuntajohtaja\r\n- urheilutoimen johtaja \r\n- vapaa-aikatoiminnanjohtaja",
            "Johtavat julkisia ja yksityisiä urheilu- ja vapaa-aikatoiminnan yksiköitä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikuntajohtaja\r\n- urheilutoimen johtaja \r\n- vapaa-aikatoiminnanjohtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisliikuntatoimen johtaja",
            "kenttäpäällikkö (liikunta- ja vapaa-aikatoiminta)",
            "kulttuuri-nuorisotoimenjohtaja",
            "liikuntajohtaja",
            "liikuntatoimen johtaja",
            "nuorisotoimenjohtaja",
            "nuorisoverstaanjohtaja",
            "uimahallin johtaja",
            "ulkoilutoiminnan päällikkö",
            "urheilujohtaja",
            "urheilun johtaja",
            "urheiluopiston johtaja",
            "urheilutoimen johtaja",
            "urheilutoiminnan johtaja",
            "urheilutoiminnan päällikkö",
            "vapaa-aikatoimen johtaja",
            "vapaa-aikatoiminnanjohtaja",
            "virkistystoiminnan johtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2021",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12293",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-10-14T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2021",
      "level": 4,
      "code": "2021",
      "order": 2340,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/202",
      "parentCode": "202",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kunnallishallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (kunta)",
            "apulaiskaupunginjohtaja (kunta)",
            "apulaisosastopäällikkö (kunta)",
            "apulaissosiaalijohtaja (kunta)",
            "asuntoasiainosaston osastopäällikkö (kunta)",
            "finlandia-talon johtaja",
            "hallinnollinen johtaja (kunta)",
            "hallintojohtaja (kunta)",
            "hallintopäällikkö (kunta)",
            "hankintajohtaja (kunta)",
            "hankintapäällikkö (kunta)",
            "henkilöstöjohtaja (kunta)",
            "henkilöstöpäällikkö (kunta)",
            "itsenäinen sosiaalisihteeri (kunta)",
            "järjestelypäällikkö (kunta)",
            "jätehuoltopäällikkö (kunta)",
            "kansliapäällikkö (kunta)",
            "kaupunginjohtaja",
            "kaupunginsihteeri",
            "kaupunginsuunnittelupäällikkö",
            "kaupunginsuunnittelusihteeri",
            "kaupunkisuunnittelupäällikkö",
            "konttoripäällikkö (kunta)",
            "koulutoimenjohtaja (kunta)",
            "kunnanjohtaja",
            "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
            "museotoimen johtaja (kunta)",
            "opetuspäällikkö (kunta)",
            "opetustoimenjohtaja (kunta)",
            "osastopäällikkö (kunta)",
            "rahoitusjohtaja (kunta)",
            "sairaalajohtaja",
            "sairaalatoimenjohtaja (kunta)",
            "sosiaalijohtaja (kunta)",
            "sosiaalitoimen johtaja (kunta)",
            "suunnittelupäällikkö (kunta)",
            "talousarviopäällikkö (kunta)",
            "talousjohtaja (kunta)",
            "talouspäällikkö (kunta)",
            "taloussuunnittelupäällikkö (kunta)",
            "teknillinen johtaja (kunta)",
            "tilastojohtaja (kunta)",
            "tilastopäällikkö (kunta)",
            "toimitusjohtaja (kunta)",
            "tonttiosaston päällikkö (kunta)",
            "tonttipäällikkö (kunta)",
            "vesilaitoksen johtaja (kunta)",
            "virastopäällikkö (kunta)",
            "yhteistoimintapäällikkö (kunta)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12293",
      "level": 5,
      "code": "12293",
      "order": 300,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "parentCode": "1229",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat julkisia ja yksityisiä urheilu- ja vapaa-aikatoiminnan yksiköitä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikuntajohtaja\r\n- urheilutoimen johtaja \r\n- vapaa-aikatoiminnanjohtaja",
            "Johtavat julkisia ja yksityisiä urheilu- ja vapaa-aikatoiminnan yksiköitä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikuntajohtaja\r\n- urheilutoimen johtaja \r\n- vapaa-aikatoiminnanjohtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisliikuntatoimen johtaja",
            "kenttäpäällikkö (liikunta- ja vapaa-aikatoiminta)",
            "kulttuuri-nuorisotoimenjohtaja",
            "liikuntajohtaja",
            "liikuntatoimen johtaja",
            "nuorisotoimenjohtaja",
            "nuorisoverstaanjohtaja",
            "uimahallin johtaja",
            "ulkoilutoiminnan päällikkö",
            "urheilujohtaja",
            "urheilun johtaja",
            "urheiluopiston johtaja",
            "urheilutoimen johtaja",
            "urheilutoiminnan johtaja",
            "urheilutoiminnan päällikkö",
            "vapaa-aikatoimen johtaja",
            "vapaa-aikatoiminnanjohtaja",
            "virkistystoiminnan johtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/0821",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12294",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0821",
      "level": 4,
      "code": "0821",
      "order": 1180,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/082",
      "parentCode": "082",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Arkiston- ja museonhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "amanuenssi (arkisto, museo)",
            "arkistoamanuenssi",
            "arkistoavustaja",
            "arkistoneuvos",
            "arkistonhoitaja",
            "arkistonjohtaja",
            "arkistosihteeri",
            "arkistotarkastaja",
            "asessori (valtionarkisto)",
            "intendentti (museo)",
            "kaupunginarkistonhoitaja",
            "kaupunginmuseonhoitaja",
            "lääninarkistonhoitaja",
            "maakunta-arkistonhoitaja",
            "maakuntamuseonjohtaja",
            "museoamanuenssi",
            "museoassistentti",
            "museointendentti",
            "museomestari",
            "museonhoitaja",
            "museonjohtaja",
            "sota-arkistonhoitaja",
            "sotamuseonhoitaja",
            "tarkastaja (valtionarkisto)",
            "toimistopäällikkö (valtionarkisto)",
            "tutkija-konservattori (arkisto)",
            "valtionarkistonhoitaja",
            "vastaava hoitaja (elokuva-arkisto)",
            "ylitarkastaja (valtionarkisto)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12294",
      "level": 5,
      "code": "12294",
      "order": 310,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "parentCode": "1229",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kulttuurijohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kulttuuri- ja taidelaitoksia, tuottavat ohjelmia, elokuvia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvatuottaja\r\n- ohjelmajohtaja\r\n- teatterinjohtaja\r\n- museonjohtaja",
            "Johtavat kulttuuri- ja taidelaitoksia, tuottavat ohjelmia, elokuvia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvatuottaja\r\n- ohjelmajohtaja\r\n- teatterinjohtaja\r\n- museonjohtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluepäällikkö (lehdistö)",
            "aluepäällikkö (radio, tv)",
            "elokuvatuottaja",
            "intendentti (orkesteri)",
            "kanavatuottaja",
            "kaupunginorkesterin intendentti",
            "kirjasto- ja kulttuurikeskuksen johtaja",
            "kirjastotoimen apulaisjohtaja",
            "kirjastotoimenjohtaja",
            "kulttuuriasiainpäällikkö",
            "kulttuurijohtaja",
            "kulttuurikeskuksen johtaja",
            "kulttuuritoimen johtaja",
            "kulttuuritoimenjohtaja",
            "maakuntamuseonjohtaja",
            "museonjohtaja",
            "museotoimen johtaja (kunta)",
            "musiikkitoimen intendentti",
            "ohjelmajohtaja",
            "oopperanjohtaja",
            "oopperatoiminnanjohtaja-ohjaaja",
            "radiojohtaja",
            "sivistysjohtaja",
            "sivistystoimen päällikkö",
            "taiteellinen johtaja",
            "teatterinjohtaja",
            "tuottaja (elokuva)",
            "tuottaja (musiikki ym.)",
            "tuottaja (teatteri)",
            "tuottaja-ohjaaja",
            "valtion museonjohtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/0771",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12294",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-10-14T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/0771",
      "level": 4,
      "code": "0771",
      "order": 1080,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/077",
      "parentCode": "077",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ohjaajat, teatterinjohtajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "elokuvaohjaaja",
            "elokuvatuottaja",
            "inspisientti (teatteri, elokuva)",
            "ohjaaja (näyttämö)",
            "teatterin johtaja",
            "teatteriohjaaja",
            "teatterituottaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12294",
      "level": 5,
      "code": "12294",
      "order": 310,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "parentCode": "1229",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kulttuurijohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kulttuuri- ja taidelaitoksia, tuottavat ohjelmia, elokuvia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvatuottaja\r\n- ohjelmajohtaja\r\n- teatterinjohtaja\r\n- museonjohtaja",
            "Johtavat kulttuuri- ja taidelaitoksia, tuottavat ohjelmia, elokuvia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvatuottaja\r\n- ohjelmajohtaja\r\n- teatterinjohtaja\r\n- museonjohtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluepäällikkö (lehdistö)",
            "aluepäällikkö (radio, tv)",
            "elokuvatuottaja",
            "intendentti (orkesteri)",
            "kanavatuottaja",
            "kaupunginorkesterin intendentti",
            "kirjasto- ja kulttuurikeskuksen johtaja",
            "kirjastotoimen apulaisjohtaja",
            "kirjastotoimenjohtaja",
            "kulttuuriasiainpäällikkö",
            "kulttuurijohtaja",
            "kulttuurikeskuksen johtaja",
            "kulttuuritoimen johtaja",
            "kulttuuritoimenjohtaja",
            "maakuntamuseonjohtaja",
            "museonjohtaja",
            "museotoimen johtaja (kunta)",
            "musiikkitoimen intendentti",
            "ohjelmajohtaja",
            "oopperanjohtaja",
            "oopperatoiminnanjohtaja-ohjaaja",
            "radiojohtaja",
            "sivistysjohtaja",
            "sivistystoimen päällikkö",
            "taiteellinen johtaja",
            "teatterinjohtaja",
            "tuottaja (elokuva)",
            "tuottaja (musiikki ym.)",
            "tuottaja (teatteri)",
            "tuottaja-ohjaaja",
            "valtion museonjohtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2021",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12294",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-10-14T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2021",
      "level": 4,
      "code": "2021",
      "order": 2340,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/202",
      "parentCode": "202",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kunnallishallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (kunta)",
            "apulaiskaupunginjohtaja (kunta)",
            "apulaisosastopäällikkö (kunta)",
            "apulaissosiaalijohtaja (kunta)",
            "asuntoasiainosaston osastopäällikkö (kunta)",
            "finlandia-talon johtaja",
            "hallinnollinen johtaja (kunta)",
            "hallintojohtaja (kunta)",
            "hallintopäällikkö (kunta)",
            "hankintajohtaja (kunta)",
            "hankintapäällikkö (kunta)",
            "henkilöstöjohtaja (kunta)",
            "henkilöstöpäällikkö (kunta)",
            "itsenäinen sosiaalisihteeri (kunta)",
            "järjestelypäällikkö (kunta)",
            "jätehuoltopäällikkö (kunta)",
            "kansliapäällikkö (kunta)",
            "kaupunginjohtaja",
            "kaupunginsihteeri",
            "kaupunginsuunnittelupäällikkö",
            "kaupunginsuunnittelusihteeri",
            "kaupunkisuunnittelupäällikkö",
            "konttoripäällikkö (kunta)",
            "koulutoimenjohtaja (kunta)",
            "kunnanjohtaja",
            "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
            "museotoimen johtaja (kunta)",
            "opetuspäällikkö (kunta)",
            "opetustoimenjohtaja (kunta)",
            "osastopäällikkö (kunta)",
            "rahoitusjohtaja (kunta)",
            "sairaalajohtaja",
            "sairaalatoimenjohtaja (kunta)",
            "sosiaalijohtaja (kunta)",
            "sosiaalitoimen johtaja (kunta)",
            "suunnittelupäällikkö (kunta)",
            "talousarviopäällikkö (kunta)",
            "talousjohtaja (kunta)",
            "talouspäällikkö (kunta)",
            "taloussuunnittelupäällikkö (kunta)",
            "teknillinen johtaja (kunta)",
            "tilastojohtaja (kunta)",
            "tilastopäällikkö (kunta)",
            "toimitusjohtaja (kunta)",
            "tonttiosaston päällikkö (kunta)",
            "tonttipäällikkö (kunta)",
            "vesilaitoksen johtaja (kunta)",
            "virastopäällikkö (kunta)",
            "yhteistoimintapäällikkö (kunta)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12294",
      "level": 5,
      "code": "12294",
      "order": 310,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "parentCode": "1229",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kulttuurijohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kulttuuri- ja taidelaitoksia, tuottavat ohjelmia, elokuvia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvatuottaja\r\n- ohjelmajohtaja\r\n- teatterinjohtaja\r\n- museonjohtaja",
            "Johtavat kulttuuri- ja taidelaitoksia, tuottavat ohjelmia, elokuvia ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvatuottaja\r\n- ohjelmajohtaja\r\n- teatterinjohtaja\r\n- museonjohtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluepäällikkö (lehdistö)",
            "aluepäällikkö (radio, tv)",
            "elokuvatuottaja",
            "intendentti (orkesteri)",
            "kanavatuottaja",
            "kaupunginorkesterin intendentti",
            "kirjasto- ja kulttuurikeskuksen johtaja",
            "kirjastotoimen apulaisjohtaja",
            "kirjastotoimenjohtaja",
            "kulttuuriasiainpäällikkö",
            "kulttuurijohtaja",
            "kulttuurikeskuksen johtaja",
            "kulttuuritoimen johtaja",
            "kulttuuritoimenjohtaja",
            "maakuntamuseonjohtaja",
            "museonjohtaja",
            "museotoimen johtaja (kunta)",
            "musiikkitoimen intendentti",
            "ohjelmajohtaja",
            "oopperanjohtaja",
            "oopperatoiminnanjohtaja-ohjaaja",
            "radiojohtaja",
            "sivistysjohtaja",
            "sivistystoimen päällikkö",
            "taiteellinen johtaja",
            "teatterinjohtaja",
            "tuottaja (elokuva)",
            "tuottaja (musiikki ym.)",
            "tuottaja (teatteri)",
            "tuottaja-ohjaaja",
            "valtion museonjohtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/219",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12299",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-10-14T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/219",
      "level": 3,
      "code": "219",
      "order": 2440,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/21",
      "parentCode": "21",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut ryhmään 21 kuuluvat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12299",
      "level": 5,
      "code": "12299",
      "order": 311,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "parentCode": "1229",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään luokitellaan johtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 1229 luokkiin.  \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- tuotantojohtaja\r\n- tuotantopäällikkö\r\n- ympäristönsuojelujohtaja",
            "Ryhmään luokitellaan johtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 1229 luokkiin.  \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- tuotantojohtaja\r\n- tuotantopäällikkö\r\n- ympäristönsuojelujohtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja",
            "aluekeskuksen johtaja",
            "aluepäällikkö",
            "apulaisjohtaja (kunta)",
            "apulaisneuvottelupäällikkö (kunta)",
            "arktisen keskuksen johtaja",
            "asuntotoimenjohtaja",
            "asuntotoimenpäällikkö",
            "elinkeinojohtaja",
            "elinkeinotoimenjohtaja",
            "jaostopäällikkö",
            "keskusarkistonjohtaja",
            "keskusrekisterin johtaja",
            "kiinteistötoimen johtaja",
            "liikelaitospäällikkö",
            "linjanjohtaja",
            "maakunta-arkiston johtaja",
            "neuvontayksikön päällikkö",
            "neuvottelupäällikkö",
            "osastonjohtaja",
            "osastopäällikkö",
            "paikallisjohtaja (yritys)",
            "palvelujohtaja",
            "pelastusjohtaja",
            "peruspalvelujohtaja",
            "säteilyturvallisuusjohtaja (valtio)",
            "tilastojohtaja",
            "tilastopäällikkö",
            "toimialajohtaja",
            "toimialapäällikkö",
            "toiminnanjohtaja",
            "toimitilapäällikkö",
            "tulosjohtaja",
            "tulosyksikön johtaja",
            "tuotantojohtaja",
            "tuotantopäällikkö",
            "turvallisuuspäällikkö",
            "työsiirtolan päällikkö",
            "työturvallisuuspäällikkö",
            "työvoimatoimiston johtaja",
            "valmiusjohtaja",
            "valmiuspäällikkö",
            "valtionarkiston johtaja",
            "vankilan johtaja (valtio)",
            "vankisiirtolan päällikkö (valtionhallinto)",
            "vesihallintojohtaja",
            "vesiviljelyjohtaja",
            "virastonjohtaja",
            "väestönsuojelujohtaja",
            "väestönsuojelupäällikkö",
            "yhdistysrekisterijohtaja",
            "yhteistoimintajohtaja",
            "yhteistyöjohtaja",
            "yksikön johtaja",
            "ympäristöjohtaja",
            "ympäristökeskuksen johtaja (kunta)",
            "ympäristönsuojelujohtaja",
            "ympäristönsuojelupäällikkö",
            "ympäristösuojelutoimen johtaja",
            "ympäristöterveyspäällikkö",
            "ympäristötoimenjohtaja",
            "ympäristövalvontapäällikkö"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2112",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12299",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-10-14T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2112",
      "level": 4,
      "code": "2112",
      "order": 2400,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
      "parentCode": "211",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tekniset johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "huolintajohtaja",
            "huolintapäällikkö",
            "jaostopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "kehityspäällikkö (yritys)",
            "laboratorion johtaja (yritys)",
            "liikennejohtaja (liikennelaitos)",
            "menetelmätutkimusjohtaja (yritys)",
            "osastonjohtaja (yrit.tekn.työ)",
            "osastopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "paikallisjohtaja (yrit.tekn.työ)",
            "piiri-insinööri (julk. liikelaitos)",
            "projektipäällikkö (muu kuin atk-ala)",
            "teknillinen johtaja (yritys)",
            "tekninen johtaja (yritys)",
            "toimistopäällikkö (yrit.tekn.työ)",
            "tuotannon johtaja (yritys)",
            "tuotantojohtaja (yritys)",
            "tuotantopäällikkö (yritys)",
            "tuotantotekninen jaostopäällikkö (yritys)",
            "tuotantotekninen johtaja",
            "tuotekehittelyjohtaja (yritys)",
            "tuotekehityspäällikkö (yritys)",
            "tuotesuunnittelupäällikkö (yritys)",
            "työntutkimuspäällikkö (yritys)",
            "työpäällikkö (yritys)",
            "valmistuspäällikkö (yritys)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12299",
      "level": 5,
      "code": "12299",
      "order": 311,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "parentCode": "1229",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään luokitellaan johtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 1229 luokkiin.  \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- tuotantojohtaja\r\n- tuotantopäällikkö\r\n- ympäristönsuojelujohtaja",
            "Ryhmään luokitellaan johtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 1229 luokkiin.  \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- tuotantojohtaja\r\n- tuotantopäällikkö\r\n- ympäristönsuojelujohtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja",
            "aluekeskuksen johtaja",
            "aluepäällikkö",
            "apulaisjohtaja (kunta)",
            "apulaisneuvottelupäällikkö (kunta)",
            "arktisen keskuksen johtaja",
            "asuntotoimenjohtaja",
            "asuntotoimenpäällikkö",
            "elinkeinojohtaja",
            "elinkeinotoimenjohtaja",
            "jaostopäällikkö",
            "keskusarkistonjohtaja",
            "keskusrekisterin johtaja",
            "kiinteistötoimen johtaja",
            "liikelaitospäällikkö",
            "linjanjohtaja",
            "maakunta-arkiston johtaja",
            "neuvontayksikön päällikkö",
            "neuvottelupäällikkö",
            "osastonjohtaja",
            "osastopäällikkö",
            "paikallisjohtaja (yritys)",
            "palvelujohtaja",
            "pelastusjohtaja",
            "peruspalvelujohtaja",
            "säteilyturvallisuusjohtaja (valtio)",
            "tilastojohtaja",
            "tilastopäällikkö",
            "toimialajohtaja",
            "toimialapäällikkö",
            "toiminnanjohtaja",
            "toimitilapäällikkö",
            "tulosjohtaja",
            "tulosyksikön johtaja",
            "tuotantojohtaja",
            "tuotantopäällikkö",
            "turvallisuuspäällikkö",
            "työsiirtolan päällikkö",
            "työturvallisuuspäällikkö",
            "työvoimatoimiston johtaja",
            "valmiusjohtaja",
            "valmiuspäällikkö",
            "valtionarkiston johtaja",
            "vankilan johtaja (valtio)",
            "vankisiirtolan päällikkö (valtionhallinto)",
            "vesihallintojohtaja",
            "vesiviljelyjohtaja",
            "virastonjohtaja",
            "väestönsuojelujohtaja",
            "väestönsuojelupäällikkö",
            "yhdistysrekisterijohtaja",
            "yhteistoimintajohtaja",
            "yhteistyöjohtaja",
            "yksikön johtaja",
            "ympäristöjohtaja",
            "ympäristökeskuksen johtaja (kunta)",
            "ympäristönsuojelujohtaja",
            "ympäristönsuojelupäällikkö",
            "ympäristösuojelutoimen johtaja",
            "ympäristöterveyspäällikkö",
            "ympäristötoimenjohtaja",
            "ympäristövalvontapäällikkö"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2021",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/12299",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/2021",
      "level": 4,
      "code": "2021",
      "order": 2340,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/202",
      "parentCode": "202",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kunnallishallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (kunta)",
            "apulaiskaupunginjohtaja (kunta)",
            "apulaisosastopäällikkö (kunta)",
            "apulaissosiaalijohtaja (kunta)",
            "asuntoasiainosaston osastopäällikkö (kunta)",
            "finlandia-talon johtaja",
            "hallinnollinen johtaja (kunta)",
            "hallintojohtaja (kunta)",
            "hallintopäällikkö (kunta)",
            "hankintajohtaja (kunta)",
            "hankintapäällikkö (kunta)",
            "henkilöstöjohtaja (kunta)",
            "henkilöstöpäällikkö (kunta)",
            "itsenäinen sosiaalisihteeri (kunta)",
            "järjestelypäällikkö (kunta)",
            "jätehuoltopäällikkö (kunta)",
            "kansliapäällikkö (kunta)",
            "kaupunginjohtaja",
            "kaupunginsihteeri",
            "kaupunginsuunnittelupäällikkö",
            "kaupunginsuunnittelusihteeri",
            "kaupunkisuunnittelupäällikkö",
            "konttoripäällikkö (kunta)",
            "koulutoimenjohtaja (kunta)",
            "kunnanjohtaja",
            "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
            "museotoimen johtaja (kunta)",
            "opetuspäällikkö (kunta)",
            "opetustoimenjohtaja (kunta)",
            "osastopäällikkö (kunta)",
            "rahoitusjohtaja (kunta)",
            "sairaalajohtaja",
            "sairaalatoimenjohtaja (kunta)",
            "sosiaalijohtaja (kunta)",
            "sosiaalitoimen johtaja (kunta)",
            "suunnittelupäällikkö (kunta)",
            "talousarviopäällikkö (kunta)",
            "talousjohtaja (kunta)",
            "talouspäällikkö (kunta)",
            "taloussuunnittelupäällikkö (kunta)",
            "teknillinen johtaja (kunta)",
            "tilastojohtaja (kunta)",
            "tilastopäällikkö (kunta)",
            "toimitusjohtaja (kunta)",
            "tonttiosaston päällikkö (kunta)",
            "tonttipäällikkö (kunta)",
            "vesilaitoksen johtaja (kunta)",
            "virastopäällikkö (kunta)",
            "yhteistoimintapäällikkö (kunta)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12299",
      "level": 5,
      "code": "12299",
      "order": 311,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/1229",
      "parentCode": "1229",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään luokitellaan johtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 1229 luokkiin.  \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- tuotantojohtaja\r\n- tuotantopäällikkö\r\n- ympäristönsuojelujohtaja",
            "Ryhmään luokitellaan johtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 1229 luokkiin.  \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- tuotantojohtaja\r\n- tuotantopäällikkö\r\n- ympäristönsuojelujohtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja",
            "aluekeskuksen johtaja",
            "aluepäällikkö",
            "apulaisjohtaja (kunta)",
            "apulaisneuvottelupäällikkö (kunta)",
            "arktisen keskuksen johtaja",
            "asuntotoimenjohtaja",
            "asuntotoimenpäällikkö",
            "elinkeinojohtaja",
            "elinkeinotoimenjohtaja",
            "jaostopäällikkö",
            "keskusarkistonjohtaja",
            "keskusrekisterin johtaja",
            "kiinteistötoimen johtaja",
            "liikelaitospäällikkö",
            "linjanjohtaja",
            "maakunta-arkiston johtaja",
            "neuvontayksikön päällikkö",
            "neuvottelupäällikkö",
            "osastonjohtaja",
            "osastopäällikkö",
            "paikallisjohtaja (yritys)",
            "palvelujohtaja",
            "pelastusjohtaja",
            "peruspalvelujohtaja",
            "säteilyturvallisuusjohtaja (valtio)",
            "tilastojohtaja",
            "tilastopäällikkö",
            "toimialajohtaja",
            "toimialapäällikkö",
            "toiminnanjohtaja",
            "toimitilapäällikkö",
            "tulosjohtaja",
            "tulosyksikön johtaja",
            "tuotantojohtaja",
            "tuotantopäällikkö",
            "turvallisuuspäällikkö",
            "työsiirtolan päällikkö",
            "työturvallisuuspäällikkö",
            "työvoimatoimiston johtaja",
            "valmiusjohtaja",
            "valmiuspäällikkö",
            "valtionarkiston johtaja",
            "vankilan johtaja (valtio)",
            "vankisiirtolan päällikkö (valtionhallinto)",
            "vesihallintojohtaja",
            "vesiviljelyjohtaja",
            "virastonjohtaja",
            "väestönsuojelujohtaja",
            "väestönsuojelupäällikkö",
            "yhdistysrekisterijohtaja",
            "yhteistoimintajohtaja",
            "yhteistyöjohtaja",
            "yksikön johtaja",
            "ympäristöjohtaja",
            "ympäristökeskuksen johtaja (kunta)",
            "ympäristönsuojelujohtaja",
            "ympäristönsuojelupäällikkö",
            "ympäristösuojelutoimen johtaja",
            "ympäristöterveyspäällikkö",
            "ympäristötoimenjohtaja",
            "ympäristövalvontapäällikkö"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/094",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/094",
      "level": 3,
      "code": "094",
      "order": 1260,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/09",
      "parentCode": "09",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Suhdetoimintatyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/123",
      "level": 3,
      "code": "123",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen.",
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/004",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-12-30T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/004",
      "level": 3,
      "code": "004",
      "order": 140,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/00",
      "parentCode": "00",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Koneinsinöörit ja -teknikot"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/123",
      "level": 3,
      "code": "123",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen.",
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/063",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/063",
      "level": 3,
      "code": "063",
      "order": 920,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/06",
      "parentCode": "06",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tiedottajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "lehdistöasiamies (pankki, yritys yms.)",
            "lehdistöavustaja",
            "lehdistöneuvos",
            "lehdistösihteeri",
            "tiedottaja",
            "tiedotuspäällikkö",
            "tiedotussihteeri",
            "tiedotustoimittaja",
            "tietopalvelupäällikkö",
            "viestintäjohtaja",
            "viestintäpäällikkö",
            "viestityssihteeri"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/123",
      "level": 3,
      "code": "123",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen.",
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/202",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-12-30T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/202",
      "level": 3,
      "code": "202",
      "order": 2330,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/20",
      "parentCode": "20",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kunnallishallinnon johtavat virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/123",
      "level": 3,
      "code": "123",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen.",
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/219",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/219",
      "level": 3,
      "code": "219",
      "order": 2440,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/21",
      "parentCode": "21",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut ryhmään 21 kuuluvat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/123",
      "level": 3,
      "code": "123",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen.",
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/251",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/251",
      "level": 3,
      "code": "251",
      "order": 2750,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/25",
      "parentCode": "25",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Atk-päälliköt, -suunnittelijat ja -ohjelmoijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/123",
      "level": 3,
      "code": "123",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen.",
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/211",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/211",
      "level": 3,
      "code": "211",
      "order": 2380,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/21",
      "parentCode": "21",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Liikeyritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/123",
      "level": 3,
      "code": "123",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen.",
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/201",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-12-30T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/201",
      "level": 3,
      "code": "201",
      "order": 2300,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/20",
      "parentCode": "20",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtionhallinnon johtavat virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/123",
      "level": 3,
      "code": "123",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen.",
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/301",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/301",
      "level": 3,
      "code": "301",
      "order": 3120,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/30",
      "parentCode": "30",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mainos- ja markkinointipäälliköt, -suunnittelijat ja -tutkijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/123",
      "level": 3,
      "code": "123",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen.",
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/331",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/331",
      "level": 3,
      "code": "331",
      "order": 3310,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/33",
      "parentCode": "33",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Myyntityön johto"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluemyyntipäällikkö",
            "aluepäällikkö (myynti)",
            "levikkipäällikkö",
            "myyntipäällikkö",
            "piirimyyntipäällikkö",
            "tuontipäällikkö",
            "tuotepäällikkö",
            "tyoteryhmäpäällikkö",
            "vientipäällikkö"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/123",
      "level": 3,
      "code": "123",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen.",
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/321",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-03-08T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/321",
      "level": 3,
      "code": "321",
      "order": 3250,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/32",
      "parentCode": "32",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ostopäälliköt, sisäänostajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/123",
      "level": 3,
      "code": "123",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen.",
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/342",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-08-31T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 1987"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 1987, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_19870101/342",
      "level": 3,
      "code": "342",
      "order": 3430,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_19870101/34",
      "parentCode": "34",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Myymälänhoitajat ja -tarkastajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluehoitaja (myymälä)",
            "jaostonhoitaja (myymälä)",
            "kioskinhoitaja",
            "kirjakaupanhoitaja",
            "lihaosastonhoitaja",
            "liikkeenhoitaja",
            "myymäläautonhoitaja",
            "myymäläesimies",
            "myymälän esimies",
            "myymälänhoitaja",
            "myymäläntarkastaja",
            "myymäläpäällikkö",
            "osastonhoitaja (myymälä)",
            "pikatukun hoitaja",
            "rautaosastonhoitaja (myymälä)",
            "tarkastaja (myymälä)",
            "tavarataloavustaja",
            "tekstiiliosastonhoitaja (myymälä)",
            "vaihtoautopäällikkö",
            "valvontatarkastaja (myymälä)",
            "varaosapäällikkö (myymälä)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/123",
      "level": 3,
      "code": "123",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen.",
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_19870101/2114",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20010101/1231",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "1998-12-14T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_19870101#ammatti_1_20010101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_19870101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20010101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_19870101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {